Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7939: KONTRAST. - Kontrast Kwartaalschrift no. 1 Zomer 1963. Redaktie A. de Leeuw.
K6923: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Roman. Vertaald door Esselien 't Hart.
W8718: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Vertaling E. 't Hart.
R0856: [ELSSCHOT]. KOOGER, HANS. - Elsschot.
B3279: [TSJECHOV]. KOOGER, HANS. - Anton Tjechow.
T2783: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's lief en leed. Drie verhalen van Java.
R9537: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de Branding.
L7798: KOOIJMAN, BERT. - Hugo Claus.
T8135: KOOIJMAN, HENK. - Madeliefde.
T1849: KOOIJMANS, K. (ED.). - Bron en Publikatie. Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
M9646: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Manipulaties.
H1636: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Carriere. Met tekeningen van Jeroen Henneman.
L6249: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De grote stilte.
A0124: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De schrijver droomt. Drie verhalen.
C1507: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De vertellingen van een verloren dag.
C1508: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Een romance.
A0308: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Souvenirs.
L6289: KOOIMAN-MIDDENDORP, GERARDA M. - The hero in the feminine novel.
R0488: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Montyn.
R7098: KOOIMAN, W.J. - Luther's Kerklied in den Nederlanden.
K8304: KOOL, HALBO C. - Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poŽzie...
W3137: KOOL, GEORGE. - Aantekeningen bij een zeereis.
W9207: KOOL, HALBO C. - Roodboek / poŽzie-album.
L8783: KOOLE, CORINE. - Betty's billen en andere liefdesverhalen.
W0215: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
K6851: KOOLHAAS, A. - Een geur van heiligheid.
W0223: KOOLHAAS, A. - Blaffen zonder onraad.
K6848: KOOLHAAS, A. - Een gat in het plafond en andere dierenverhalen.
W0208: KOOLHAAS, A. - Een kind in de toren.
H4687: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag.
K3519: KOOLHAAS, A. - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
A0122: KOOLHAAS, A. - Noach, spel in 4 episoden: De aankondiging, De ark, Het water, De aarde.
K6849: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
M8876: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
M3776: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere dierenverhalen.
A0121: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere verhalen.
K4197: KOOLHAAS, A. - De hond in het lege huis.
L7750: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel.
B2831: KOOLHAAS, A. - Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel.
B3534: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
R3243: KOOLHAAS, A. - Alle dierenverhalen.
R0143: KOOLHAAS, A. - De geluiden van de eerste dag.
R0144: KOOLHAAS, A. - Een punaise in de voet.
K8797: KOOLHAAS, A. - Er zit geen spek in de val en andere dierenverhalen.
K6847: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
Y3175: KOOLHAAS, A. - Zonder Mia. Een dierenverhaal. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
T9553: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere verhalen.
K7237: KOOLHAAS, A. - Tot waar zal ik je brengen?
R6659: KOOLHAAS, A. - De laatste goendroen.
K0337: KOOLHOVEN, H. - Teach yourself Dutch.
H1561: KOOLHOVEN, HERMAN. - Aanvaarding.
T3630: KOOLWIJK, TH. F. VAN (ED.). - Nederlandse boekkunst in de jaren 1890-1910. Catalogus van exemplaren aanwezig in het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
B0905: KOOLWIJK, TOM VAN EN CHRIS SCHRIKS. - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
T1923: KOOMANS-TIMMER, CHR. E.A. - Opruiende boosdoeners?
L0830: KOOMEN, MARTIN. - Een man van letters. Over Vrij Nederland en andere kronieken.
H8755: KOOMEN, P./W.N. ELLIS/L.P.S. VAN DER GEEST (RED.). - Insekten onderzoeken. Een overzicht van vijftig jaar entomologisch onderzoek in Nederland.
L9788: KOOMEN, MARTIN. - Het ijzige zaad van de duivel. Geschiedenis van heksen en demonen.
L9499: KOOMEN, MARTIN. - Nacht in de Brazen Head en andere Ierse kronieken.
L9866: KOOMEN, MARTIN. - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs 1900-1944.
L9867: KOOMEN, MARTIN. - De roze vlag.
L9883: KOOMEN, MARTIN. - De ontgroening.
T5403: KOOMEN, JAN. - Arbeidersjeugd met ons ten strijd!
T2834: KOOMEN, MARTIN. - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
Y4047: NEERLANDS KOOPKRACHT. - Neerlands Koopkracht. Financieel en Oeconomisch Nieuwsblad voor Nederland en Kolonien. 13e jaargang woensdag 28 juli 1920. No 86.
L4299: KOOPMANS, J. - Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys.
R8032: KOOPMANS VAN BOEKEREN, RINSE. - Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff.
R2305: KOOPMANS, J. - Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw.
R8353: KOOPMANS, J. - Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist.
R8458: KOOPMANS, S. - Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
R8007: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Cornelia. Een geschenk voor moeders.
R6847: KOOPMEINERS, R.J. - Is wettelijke regeling van den markt- en straathandel gewenscht?
B5915: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
R8364: KOORDERS, S.H. - Strijd der beginselen, of De grieven en beschuldigingen van het Roomsch-Katholicisme tegen het Protestantisme in Nederland, in het ware licht gesteld.
L0446: KOORDERS, D. - Over het determinisme van de Leidsche School.
R7545: KOOS, J. - Een bezoek aan den St. Joris-Doelen te Noordwijk.
H6466: KOOT, TON. - Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd ....
L7518: KOOT, TON. - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel.
T4957: KOOT, H. - De invloed der moderne Westersche beschaving op de Maleische taal.
T7463: KOOT, TON. - Het stadhuis van Jacob van Campen.
W8115: KOOTEN, KEES VAN. - Hedonia. Een opstel.
L3080: KOOTEN, KEES VAN. - Hilaria. Taal en tekenen.
W3167: KOOTEN, KEES VAN. - Koot graaft zich autobio.
W9850: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
M2894: KOOTEN, KEES VAN. - Zwemmen met droog haar. Een lang verhaal kort.
H2682: KOOTEN, KEES. - Kees droomt zich af.
L6903: KOOTEN, KEES VAN. - Zeven sloten, zes uitstapjes.
B6150: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
Y2368: KOOTEN, KEES VAN EN WIM DE BIE. - De Juinensche Courant. Zaterdag 18 december 1982. Zaterdag 22 januari 1983. Zaterdag 19 februari 1983. Zaterdag 1983. Inclusief JuCo Magazine Buikriem inleveren nr. 1.
Y2369: KOOTEN, KEES VAN EN WIM DE BIE. - De Juinensche Courant. Zaterdag 18 december 1982. Zaterdag 22 januari 1983. Zaterdag 19 februari 1983. Zaterdag 1983.
B6151: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
K6972: KOOY, JOHN. - Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant.
B0647: KOOY, JOHN. (ED.). - Onze Eeuw: Gehard Loeber 1846-1946.
T1498: KOP-JANSEN, JOS. - Chaos.
R6755: KOPER, ARNOLD. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
T1857: KOPISCH, AUGUST. - Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien.
T8575: KOPLAND, RUTGER. - Het dorp.
T8576: KOPLAND, RUTGER. - In steen.
M5622: KOPLAND, RUTGER. - Dankwoord. Bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988. Uitgesproken in het Letterkundig Museum op 30 september 1988.
T8129: KOPLAND, RUTGER. - Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages.
T8131: KOPLAND, RUTGER. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
T8132: KOPLAND, RUTGER. - Alles op de fiets.
Y0743: KOPLAND, RUTGER. - Gedichten. [1966-1999].
K8547: KOPLAND, RUTGER. - Herinneringen aan het onbekende. Een keuze uit eigen werk.
H1961: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
R2653: KOPPEN, A.J. VAN. - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
Y3446: KOPS, JAN. - Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
L3460: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd.
R9314: KOREMANS, L.J.M. EN L.M. VAN DER SLUIS. - Weest bereid! Luchtgevaar en luchtbescherming. Leesboek voor jong en oud en voor de hoogste klassen van de L.S.
B5139: KOREN-WIBERG, CHRISTIAN. - Det Hanseatiske Museum i 50 aar. Festskrift i anledning av mussets 50 aars jubiloeum 26. juli 1872 - 26. juli 1922.
K2172: KORENHOF, PAUL. - Nieuwe encyclopedie van de opera.
R3237: KOREVAAR-HESSELING, ELISABETH. - Gebrandschilderde ramen.
L5610: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande.
K6459: KORING, CEES. - Bureau Warmoesstraat.
K1004: KORNBERG, HARVEY / C. BUDDINGH'. - Het vieze Herenboekje.
Y0558: KORNEGGER, PEGGY. - Anarchism. The Feminist Connection.
M2193: KORNET, DICK. - Vers 2.
K9496: KOROLENKO, VLADIEMIR. - In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
R0188: KORSMAN, PETER. - Werveling. Gedichten.
R0187: KORSMAN, PETER. - Druk Bloed. Gedichten.
R0184: KORSMAN, PETER. - Kraaienest. Gedichten.
R0186: KORSMAN, PETER. - Maelstrom. Gedichten.
R0185: KORSMAN, PETER. - Momentum. Gedichten.
R6097: KORSWAGEN, JOHANNA H. - De oorzaken van de stank der Leidsche grachten.
Y1462: KORT, J.C. EN R.C. HOL. - Wassenaer, de oudste. Het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde in Hollands archiefperspectief. Inventaris van het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde 1226-1996.
H4448: KORTELING, HERMAN. - Ghelmer, een middeleeuws verhaal van strijd en liefde.
H4997: KORTELING, HERMAN. - Sinjeur Jurrien Costes Hissinck en andere verhalen.
T2973: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker.
Y2004: KORTERINK, HENDRIK JAN. - De zwarte schapen van Oranje.
K3810: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard.
K2014: KORTEWEG, ANTON. - A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986.
T8154: KORTEWEG, ANTON. - Tussen twee stilten. Gedichten.
T3309: KORTEWEG, ANTON. - Vader.
Y0353: KORTEWEG, A.S. - De Bernulphuscodex in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en verwante handschriften.
T4002: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
H3073: KORZUS, BERNARD. - Leben mit Brieftauben.
T8777: KOSCH, WILHELM. - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg.
K2321: KOSCHATZKY, WALTER. - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
Y3565: GYULA KOSICE (COMPUESTA). - Antologia de la poesia madi.
M9604: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
M9266: KOSINSKI, JERZY. - De kluizenaar van 69th Street. Het manuscript van Norbert Kosky. Vertaling Anneke Goddijn-Bok.
R6241: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
R3248: KOSINSKI, JERZY. - De geverfde vogel. Tweede editie met een inleiding van de schrijver. Vertaling Oscar Timmers.
M4660: KOSINSKI, JERZY. - Aanwezig. Vertaling Oscar Timmers.
R6430: KOSSEN, W.J. - Achter donkere gevels.
K8733: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
B9291: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
T0571: KOSSMANN, ALFRED. - Leopold von Sacher-Masoch: Martelaar voor een dagdroom. Een studie en twee verhalen.
T7099: KOSSMANN, F.K.H. - Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608.
H0905: KOSSMANN, ALFRED. - De hondenplaag.
K6661: KOSSMANN, ALFRED / KOOS SCHUUR / BERT VOETEN E.V.A. - Het zilveren boek van de W.B. Vereniging.
P1621: KOSSMANN, ALFRED. - Clownreis. Een epiloog.
W5380: KOSSMANN, ALFRED. - De bekering.
W5379: KOSSMANN, ALFRED. - De linkerhand.
H8475: KOSSMANN, ALFRED. - De mannen waaruit ik besta. Met een nawoord van Marjoleine Vos.
L3657: KOSSMANN, ALFRED. - De moord op Arend Zwigt.
W8309: KOSSMANN, ALFRED. - Drempel van ouderdom.
P1622: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker.
A0604: KOSSMANN, ALFRED. - Ga weg, ga weg, zei de vogel.
H2991: KOSSMANN, ALFRED. - Geur der droefenis.
W7724: KOSSMANN, ALFRED. - Het vuurwerk.
K4933: KOSSMANN, ALFRED. - Huldigingen.
L3495: KOSSMANN, ALFRED. - O roos, je bent ziek.
M7996: KOSSMANN, ALFRED. - Proeve van vaderland. Ingeleid door Hella S. Haasse.
L4107: KOSSMANN, F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
L1817: KOSSMANN, F.K.H. - Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962.
H3838: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
M8872: KOSSMANN, ALFRED. - Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
K9590: [ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. - Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517.
B4151: KOSSMANN, ALFRED. - De vrouwenhaters. Drie verhalen.
B4149: KOSSMANN, ALFRED. - Studies in paniek.
B0006: KOSSMANN, ALFRED. - De middag van mijn leven. Een keuze uit de reisverhalen.
B0914: KOSSMANN, ALFRED & ANNA BLAMAN. - A. Kossmann: Met uitzicht. De dood van de giraffen. Aria van de volwassene. A. Blaman: Fragment uit De verliezers.
B1911: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgie.
B1963: KOSSMANN, ALFRED. E.A. - Anna Blaman, informatie.
B4139: KOSSMANN, ALFRED (BEWERKT). - Dagboek van een masochist.
B6017: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
B6255: KOSSMANN, E.F. - Schillerfeier te 's-Gravenhage 1805 - 9 mei - 1905. Feestrede. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter Nijhoff.
B7055: KOSSMANN, F.K.H. - Hendrick Aerts van Bocstel.
H5562: KOSSMANN, ALFRED. - De vrijheid, de leegte, de dood.
B9690: KOSSMANN, F.K.H. - Rodolphe Topffer, Citoyen et artiste suisse 1799-1846. L'homme et l'oeuvre. Les albums comiques. L'histoire de M. Cryptogame.
R2766: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel I1: 1914-1980.
R4255: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
R0034: KOSSMANN, ALFRED / CEES NOOTEBOOM E.A. - Gedichten lezen. Verzen van zestien auteurs. Lijst van leverbare boeken 1959-1960. Gedichten horen.
H3847: KOSSMANN, ALFRED. - Gedichten 1940 - 1965.
T0667: KOSTER, SIMON. - Als ik Greta Garbo was.
R9158: KOSTER, EDWARD B. - Tonen en Tinten.
H9224: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
K9615: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
K8052: KOSTER, F. - Natuurleven in en om Amsterdam. Een gids voor den wandelaar. Woord vooraf van Jac. P. Thijsse.
K9851: KOSTER, SIMON. - De legende van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
B4871: KOSTER, EDWARD B. - Over Navolging en Overeenkomst in de Literatuur.
B6590: KOSTER, SIMON. - Van schavot tot schouwburg. Vijhonderd jaar toneel in Haarlem.
B6721: KOSTER, W.J.W. - Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken.
B6814: KOSTER HENKE, W.L.H. (ED.). - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch of De taal van de jongens van de vlakte. In woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
R9783: KOSTER, EDWARD B. - Gedichten.
R9020: KOSTER, EDWARD B. - Odusseus' dood. Gedicht.
R8938: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
R9266: KOSTER, EDWARD B. - Niobe. Gedicht.
R2786: KOSTER, DANIEL. - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
R9267: [SHAKESPEARE] KOSTER, EDW. B. (VERT). - Uren met ... Shakespeare. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en ingeleid door Edw. B. Koster.
R6606: KOSTER, W. - De Staat en de Koepokinenting.
R7684: KOSTER, EDWARD B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
R3750: KOSTER, EDWARD B. - Adrastos en andere gedichten.
Y1143: KOSTER, H. - Practisch Leerboek voor de Zangkunst, ten gebruike der Scholen. 1e stukje.
T3423: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
Y2312: KOSTERS, ONNO. - Vangst.
H2342: KOTTE, WOUTER. - Schwarzwald. Gedichten.
L4210: KOTZWINKLE, WILLIAM. - De zwemmer in de verborgen zee. Vertaling: Adriaan Jaeggi.
B3369: KOUBERT, ANNA. [TINE VAN BERKEN]. - Confetti.
R5457: KOUBERT, ANNA. - Moeder Wassink. Amsterdamsche schets.
W7960: KOUMANS, ALFRED. - De wende. De ballade van een dolende.
H1032: KOUSBROEK, RUDY. - Ethologie en cultuurfilosofie.
L3891: KOUSBROEK, RUDY. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
H6075: KOUSBROEK, RUDY. - Terug naar Negri Pan Erkoms.
R3342: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 2.
L9728: KOUSBROEK, RUDY. - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
L9732: KOUSBROEK, RUDY. - Nederland: een bewoond gordijn.
M0759: KOUSBROEK, RUDY. - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
L8773: KOUSBROEK, RUDY. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie I.
R7596: HET KOUTER. - J.D. Bierens de Haan: Vondels grootheid. P.J. Waardenburg: Ras en Cultuur I. J. Th. Moll: Het Nederlandsch Pacific Instituut.
L7388: KOUWENAAR, DAVID. (RED.). - Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst].
B4079: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage. Gedichten.
T8184: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden.
T9952: KOUWENAAR, GERRIT. - Het bezit van een ruine.
R9080: KOUWENAAR, GERRIT. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
B8171: KOUWENAAR, DAVID. - Rond de zilveren A.P. De geschiedenis van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers tot 1925.
R8677: KOUWENAAR, GERRIT. - Hand O.A.
T8936: KOUWENAAR, GERRIT. - Zonder namen.
T2904: KOUWENAAR, GERRIT. - Autopsie/anoniem, gedichten.
Y1725: KOUWENHOVEN, ARLETTE. - De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse Mennonieten-familie.
H7961: KOUWENHOVEN, A.O. - Wetenschap & Bibliotheek.
L6075: KOUWER, B.K. / K.H. BOUMAN / ERNST DE VRIES. E.V.A. - De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen.
M1417: KOVAC, MIRKO. - Het leven van Malvina Trifkovic. Vertaling Reina Dokter.
Y1700: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chiebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj, Filonov, Tatlin, Mitoeritsj.
Y1741: KOVTUN, EVGUENY. - The Russian Avant-Garde.
H7951: KOWALSKI, ISAAC. - A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization.
H2339: KOX, A.J./M. CHAMALAUN (ED.). - Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers.
T9442: KRAAN-VAN DEN BURG, GERA. - Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938.
H9192: KRABBE, TIM. - De grot.
H6567: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
T8652: KRABBE, TIM. - Marte Jacobs.
H7304: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
T8882: KRABBE, TIM. - Drie Slechte Schaatsers.
Y4023: JONGE KRACHT. - Jonge Kracht. Orgaan van den Nederlandschen-Bond van Abstinent Studeerenden. 1ste jaargang 20 October 1921. nr. 2.
K9480: KRAFFT-EBING, R. V. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grunlage fur pratische Artzt und Studierende.
L3388: KRAFT, BERNHARD DANIEL ERNST. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912.
M2515: KRAFT, CHRISTINE. - Een gevaarlijk soort voorjaar.
M2514: KRAFT, CHRISTINE. - Een kwestie van formaat.
M2513: KRAFT, CHRISTINE. - Het licht in de ogen.
L7791: KRALT, P. - De tuin der spiegels. Romans en verhalen van Harry Mulisch.
K9348: KRAMER, DIET. E.A. - Limburg en Noord-Brabant. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Zesde en zevende leerjaar. Met houtsneden van B. Essers.
K9885: KRAMER, FOLKERT. - Cor Ruys Menschen op het Tooneel.
W2011: KRAMER, SIDNEY. - A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905.
K5174: KRAMER, W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst.
L3406: KRAMER, WALTER. - Willink.
L6634: KRAMER, CORNELIS. - Andre Chenier et la poŽzie Parnassienne. Leconte de Lisle.
B1593: KRAMER, CORNELIS. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen.
B8819: KRAMER, W. - Litterair stilistische studien.
R6668: KRAMER, RIJK. - De vaccinatiedwang. Eisch van het Antirevolutionar Staatsrecht.
R0043: KRAMER, W. - Het literaire kunstwerk.
R1297: KRAMER, J.G. - Een Deserteur. Illustraties van Daan Hoeksema.
R1654: [VONDEL] KRAMER, W. - Vondel als Barokkunstenaar.
R1760: KRAMER, W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van litteraire kunst.
T4970: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugdherinneringen en nog wat.
T0682: KRAMER, RIJK. - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie.
T1216: KRAMERS, J.H. - Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795.
R4492: KRAMERS, MARTINA G. - Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?
Y3686: KRAMERS. - Woordentolk. Verkort. Bevattende de Vertaling en Verklaring van veel Duizenden Vreemde Woorden waarvan de kennis voor den Ambtenaar, Koopman, Fabrikant, Kunstenaar, Dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is.
R5527: KRAMM, CHRISTIAAN. - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. en een levensberigt der Gebroeders Crabeth.
R8873: KRANENBURG, R. - De betekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie.
K7784: KRANENDONK, A.G. VAN. - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Twee delen. Met 42 illustraties.
H6079: KRANENDONK, A.G. VAN. - Shakespeare en zijn tijd.
M6305: KRANENDONK, AAD. - Over het consumeren van boeken.
Y1518: KRANSBERG, DORIANN EN HANS MILS. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
R6339: KRANT. - Echte Stadhuis Krant.
Y3989: ECHTE METRO KRANT. - Echte Metro Krant.
R8855: KRANTZ, B.F. - Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel.
T0788: KRAP, FRANS W. - Emmeken, ik ben 'sduuels amie. Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen.
Y0449: KRATOCHWJLE, FRITZ. - Die stadtischen Garten Wiens.
Y0407: KRATZ, WERNER. - Erbach im Rheingau. Baudenkmale und Geschichte. Hrsg. von der Gemeinde Erbach / Rheingau anlasslich der 1000-Jahrfeier 1954 .
Y3706: KRATZSCH, KONRAD. - Wiegendrucke der Zentralbibliothek der deutschen Klassik.
R3576: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Bucher.
R5143: KRAUSE, ERNST. - Richard Strauss. Gestalt und Werk.
B4197: KRAUSS, ANGELA. - Der Dienst.
B3324: KRAUSSER, HELMUT. - Melodieen of Aanvullingen op het kwikzilveren tijdperk. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Roman.
K3035: KREATIEF. - Het jongste Vlaamse proza: een stille generatie?
T1426: KREATIEF. - Moeder Vlaanderen en haar Franse kinderen.
L4667: KREKEL, HENDRIK. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T4480: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands.
T7317: KREKEL, H. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T4508: KREKEL, H. - Verzamelde opstellen. Zes delen in vijf banden.
R5408: KREMER, LUDGER. - Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete.
B2703: KRETZ, J. TH. W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
H2689: KREUGER, GERARD. - Ik Gerard Kreuger en pleinpubliek.
T5441: KREVELEN, D. VAN. - Verbod of plaatselijke keuze?
M6763: KREVELEN, L. VAN / T. HERMANS / W. DONATH. (SAMENG.) - Bijna Honderd Meulenhoff 1895-1985. Verhalen en gedichten van schrijvers uit het literaire fonds.
T5451: KREVELEN, DIRK VAN. - Naar een drankvrij Nederland. Een en ander over plaatselijke keuze.
R0469: KREVELEN, LAURENS VAN. - De stijl van de uitgever.
T5988: KRIEKEN, G.B. VAN. - Kroningslied. Volkslied .
T9870: KRIES, WILHELM VON. - Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild.
L3837: KRIGE, UYS. (ED.). - Afrikaanse versameling. Inleiding deur Dirk Coster.
L5201: KRIJGER, A.H. - Tehuizen voor Zuigelingen en Jonge Kinderen.
K6621: KRIJGSMAN, J.P.H. (ED.). - Een vlucht door zeven eeuwen poŽzie.
R5723: KRIJTHE, H.J.C. - In de sneeuw geplukt.
T0538: KRIMPEN, H. VAN. - Over de verzorging van het boek.
M4149: KRIMPEN, HUIB VAN. (ED.). - Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
H9115: KRIMPEN, H. VAN. - Boek. Over het maken van boeken.
K0746: KRIMPEN, JAN VAN. - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
B6628: [DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. VAN. - Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
H5112: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken.
L5433: KRIMPEN, HUIB VAN. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie.
L7379: KRIMPEN, HUIB VAN EN THOMAS VERBOGT. - 'Het schoone kennen veredelt de ziel'
T6276: KRIMPEN, HUIB VAN. - Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
T7273: KRINGSCHOUW. - Maandblad van den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen. 5e jrg. 1926-1927 nr. 3 en 6.
L1808: KRISTAL. - Kristal Letterkundige productie 1935.
Y1727: KRISTEL, CONNY. (RED.). - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog Besluitvorming.
Y1671: KRISTEL, CONNY (RED.). - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
L6941: KRISTENSEN, W.B. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
L7176: KRISTENSEN, W.B. - De antieke opvatting van dienstbaarheid.
H6836: KROES, H.W.J. - Deutsche Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts. Balladen und Lieder. Mit Abbildungen.
L2366: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Een vriend van Aagje Deken.
B1389: KROES, HENDRIK WILLEM JAN. - Untersuchungen uber das Lied vom Hurnen Seyfrid, mit Berucksichtigung der verwandten Uberlieferungen.
R9620: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Honderd Nederlandsche Gedichten.
R9066: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de zesde en zevende tafel.
M6570: KROEZE, JOS. - Bijt u maar.
T0960: KROJER, P.S. MAXIM. - De man die zich-zelf verloren heeft... Grotesk poppen-spel voor levende spelers in acht tafreelen.
K4145: KROJER, MAXIM. - Anton Tsjechov. De dramaturg.
K8735: KROJER, P.S. MAXIM. - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
H3486: KROL, GERRIT. - De tv.-bh. essays.
T8574: KROL, GERRIT. - Laatste gedichten.
H7477: KROL, GERRIT. - De laatste winter.
H7779: KROL, GERRIT. - Okoka's wonderpark.
H7763: KROL, GERRIT. - De vitalist.
L8794: KROL, GERRIT. - De weg naar Sacramento.
Y0258: KROL, GERRIT. - Krantenknipsels over/van Krol. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 75 stuks uit de periode 1967 - 2009.
B6419: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
R2668: KROL, GERRIT. - Een Fries huilt niet.
T5319: KROL, GERRIT. - De man achter het raam.
B9837: KROL, GERRIT. - In dienst van de Koninklijke.
H7597: KROL, GERRIT. - Een ongenode gast.
T5152: KROL, GERRIT. - Duivelskermis.
T5311: KROL, GERRIT. - Krolwijzer. Aforismen gekozen door Kenneth van Zijl. Met een woord vooraf door Douwe Draaisma.
Y2879: KROL, GERRIT. - 'n Kleintje Krol.
T8543: KROL, GERRIT. - 'n Groot dichter.
B8485: KROL, GERRIT. - Over het huiselijk geluk en andere verhalen.
R1083: KROL, GERRIT. - Over het uittrekken van een broek.
T8621: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven en andere verhalen.
Y2656: KROL, GERRIT. - De oudste jongen. Roman.
H8055: KROLOW, KARL. (ED.). - Deutsche Gedichte. Zwei Banden.
R7712: KROM, JOHANNES HERMANUS / ALBERT BEEKHUIJS. - Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken? Antwoord op de vraag .....
Y1162: KROM, P. - Antwoorden op de vragen en voorstellen, voorkomende in het beoefenend rekenboek. Bijzonder ingericht voor Meisjes. 2e stukje. Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken.
Y1126: KROM, P. - Beoefenend Rekenboek. Bijzonder Ingerigt voor Meisjes. 2de stukje 1ste gedeelte en 2de gedeelte: Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Twee deeltjes.
Y1134: KROM, P. - Antwoorden op de Rekenkundige Opgaven, voorkomende in: Het beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes. Eerste stukje: Hoofdregelen en derzelver toepassing, geheele getallen.
H2686: KROMHOUT, RINDERT. - De taal van Ennio : novelle.
B0795: KROMHOUT, J. - Leipoldt as Digter.
Y2962: KROMHOUT, RINDERT & JAN JUTTE. - Bil en Wil een heerlijk avondje.
T5973: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk).
R5111: KRONENBURG, JOANNA W.M. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie.
H0423: KRONHAUSEN, PHYLLIS EN EBERHARD. - Erotische kunst. Een overzicht van erotische fantasie en werkelijkheid in de schone kunsten. Samengesteld door ....
T1315: KRONHAUSEN, PHYLLIS AND EBERHARD. - The International Museum of Erotic Art.
M1894: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS. - Walter. The English Casanova. A presentation of his unique memoirs. 'My secret life'.
Y1903: KRONIEK, DE. - De Kroniek. Maandblad voor Nederland en Belgie. 5e jaargang 1919 no. 2, 5 en 7.
Y1402: KRONIEK . - Kroniek 1 waarin opgenomen mededelingen van de Vestdijkkring. Lente 1973.
Y1588: DE NIEUWE KRONIEK. - De Nieuwe Kroniek. Veertiendaagse neiuwsbrief van H.P.L. Wiessing. 1949: nrs: 1-2-3.
R0836: KROON, J.E. (SAMENG.). - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
H4248: KROON, DIRK (ED.). - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poŽzie van J. Slauerhoff.
H4587: KROON, DIRK. - De getekende dag.
H4346: KROON, DIRK. - Geruchten.
H4342: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H7855: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H4340: KROON, DIRK. - In de huid van de tijd.
L5426: KROON, DIRK. - In het voorbijgaan.
H4339: KROON, DIRK. - Vijf tijdkringen.
L5806: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
K2658: KROON, THEO. - Anton van Duinkerken (prof. de. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968.
T6346: KROON-NEDELA, E.G. / C.E.L. HELFRICH. - Koninklijke Woorden 10 Mei 1940 - 10 Mei 1941 H.M. Koningin Wilhelmina.
K1729: KROONENBERG, YVONNE. - Het zit op de bank en het zapt.
K1730: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem. Hij ook.
T9772: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar. Met tekeningen van Han van Hagen.
B3669: KROONENBERG, Y. /M. SMEETS/J. MULDER/P. BORDEWIJK. - Figuren of excelleren? De tijd zal het leren.
T7339: KROP, F.J. - Gevangenis en concentratiekamp. b: Het Haagsche Veer.
R6319: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme.
R6320: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme.
R7432: KROP, MARNIX /MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50.
T5597: KROP, F.J. - Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd.
T5598: KROP, F.J. - De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd).
R7622: KROP, F.J. - Een en ander over het Communisme.
R6379: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme.
T6524: KROPHOLLER, A.J. - De Abdij van Egmond. Herbouw ontwerp.
R0347: KROPOTKINE, PETER. - De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V.
T9033: KROPOTKINE, PIETRO. - Giustizia e Moralita.
R0352: KROPOTKINE, P. - Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid.
R1832: KROPOTKINE, PETER. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band.
R8810: KROSE, H.A. - Godsdienst en Moraal-Statistiek.
T7719: KROUWELS, M.J.G. - Over de zorg voor a-socialen.
T5937: KRUDOP, R.J. - De kunstenaar vertelt... Jacob de Gheijn II (1565-1629).
T6841: KRUGER, JULIUS. - Die Photographie, oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf kŁnstlichem Wege.
T6926: KRUGER, FRIEDRICH. - De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen.
R3279: KRUGER, MICHAEL. - Wat te doen? Een ouderwets verhaal. Vertaling Gerda Meijerink.
B3205: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
T1503: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary.
B1601: KRUIJFF, ROELAND DE. (ED.). - Coconaster. Tweemaandelijks cultureel tijdschrift eerste jaargang nr. 2, juni 1984.
Y2182: KRUIJS, M.H. VAN 'T. - Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek.
T6087: KRUIJS, M.H. VAN 'T. EN P. LANDSMAN. - Oranje-Nassau. Feestcantate. Woorden van P. Landsman. Voor Gemengd- en Kinderkoor Bariton-solo en Orkest door M.H. van 't Kruijs Klavieruittreksel.
T5992: KRUIJS, M.H. VAN 'T EN B. TEN KATE. - Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs.
T1418: KRUIJT, J.P. - BelgiŽ. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
B7734: KRUIJTBOSCH, D.J. - De macht van het woord. Beschouwingen over Welsprekendheid.
Y3733: APPEL. ROODE KRUIS. - Appel. Informatiebureau Nederlandsche Roode Kruis.Nationaal Opsporings-bureau. 1948. nrs: 11-12-13. nrs: 17-18-19. Twee afleveringen.
Y4269: APPEL ROODE KRUIS. - Appel. Informatiebureau Nederlandsche Roode Kruis. Nationaal Opsporings-Bureau. Aug. Sept. Oct. 1948. Nrs. 17-18-19.
R4081: KRUISHEER, J. - De inwijdingsriten, mythen en legenden der oude mysterien.
K9174: KRUISINGA, E / H. GODTHELP. - Het Nederlands van nu.
L1935: KRUISINGA, E. - Het Nederlands van nu.
L5696: KRUISINGA, E. - Nederlands en Duits.
B8444: KRUISINGA, E. - A Grammar of Modern Dutch.
B0579: KRUISSINK, RITS. - Montmartre. Van tempel tot tingel tangel.
T7036: KRUISSINK, G.R. - Cornelis Springer en de zuiderzeesteden. Met bijdragen van D.A. Wittop Koning en J.H.A. Ringeling.
B5534: KRUISWIJK, HANS. (ED.). - Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige.
B9986: KRUIT, G. - Het Parool voor den Socialist.
T5905: KRUITHOF, A. - Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland.
M2760: KRUITHOF, JACQUES. - Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas.
K3338: KRUITHOF, JACQUES. - Vingeroefeningen. Essays.
B5082: KRUITHOF, JACQUES. - Het lied van de houtduif. Roman.
T6343: KRUITHOF, A. - Het Cooperatisme. + Werkplan voor de Cooperatieve Studiekringen.
B1976: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
B6333: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
H9118: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en Paperback. Lotgevallen van boeken.
R3227: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof, deel II.
T1529: KRUPSKAJA, N.K. - Herinneringen aan Lenin.
B4120: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
H2690: KRUSEMAN, MINA. - Brieven: Alles bevalt mij behalve rust.
W2096: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
R4274: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
T2601: KRUYSWIJK, P.N. - Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium.
T1918: KRUYT-HOGERZEIL, TR. - Waarom ook vrouwen het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden.
T7734: KRUYT, H.R. - Hogeschool en Maatschappij en Rede tot de Universitaire Gemeenschap.
A0381: [HUYGENS] KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
B7291: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
H8378: KUBISCH, NATASCHA AND PIA ANNA SEGER. - Ornaments. Patterns for interior decoration / Muster fur die Innendekoration / Motifs pour decorer son interieur.
K2170: KUBLER, GEORGE A. - Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping.
L4121: KUHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
L3572: KUHLER, W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600 - 1735 eerste helft.
Y3645: KUHLER, W.J. - Het Socinianisme in Nederland.
R3667: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied.
H6637: KUHN, HERBERT. - Leven en kunst in de ijstijd. Zwerftochten door de grotten van Zuid-Frankrijk en Spanje.
B5592: KUHN, G. - Katalogus Prentbriefkaarten Nedenland 1980-1981. Handleiding voor waardeering van de prentbriefkaarten.
B8057: KUHN, ROBERT ET AL. - Schriftgestaltung.
Y1900: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch Stroomgebied. Met kaarten.
K0023: KUHNER, WERNER. - Van zeilvlucht tot reaktiemoter.
M5566: KUIJER, GUUS. - Wimpers.
L4014: KUIJPER HZ., G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
K6191: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
K6182: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
Y0408: KUIJPER, J.J. - Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898.
R0455: KUIJPERS, AAFKE EN J. V. BENDER. - Stemvorming en vloeiend spreken.
K3648: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
H3039: KUIK, H.G. / P. VERSTEGEN. - Ontkledingen en klein-vuil. Een bloemlezing uit Propria Cures 1958-1965. Samengesteld door ....
P2441: KUIK, HILBERT. - De Verwegs. Korte verhalen.
H9939: KUIK, HILBERT. - Het gezicht van de struisvogel. De roman van een herinnering.
H1603: KUIK, OUWENS & DE JONG. - Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs.
P1638: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
H1458: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
H2315: KUIK, DIRKJE. - Huishoudboekje met rozijnen.
L8126: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
B5638: KUIK, HILBERT. - Geen plek om te sterven.
B6807: KUIK, DIRKJE. - Piranesi & zijn dochter.
B7118: KUIK, DIRKJE. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
K1582: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel of Het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
K8064: KUIK, HILBERT / J. SLAUERHOFF / M. VASALIS. E.A. - Een mandje met appelen.
R5259: KUIK, WILLIAM D. - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
Y0602: KUIK, T. - Den Vaderlandt Ghetrouwe. Gedicht ter dankbare nagedachtenis van het Nederlandse volk voor een gebracht offer tot herwonnen vrijheid en bevrijding van Duitse tirannie te Herbayum, XVIII November MCMXLIV.
L6734: KUILE, E.H. TER. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
Y1766: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland.
R9666: KUILS, KOLONEL EN BOISOT. [=H.J. KRULS EN J.G. DE BEUS]. - De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen.
B6890: KUIN, R.A. - Stalen bedden. Illustraties van Piet Worm.
B6892: KUIN, R.A. - Matrassen. Illustraties van Piet Worm.
T7031: KUIN, R.A. - De Woning. Cocos en Sisal. Illustraties Walter Bosch.
Y0155: KUIPER, A.K. - Industrie en Persoonlijkheid.
Y2245: KUIPER, ELMAR. - Ruimtedier.
T8645: KUIPER, P.C. - Ver heen. Verslag van een depressie.
K5800: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast.
L5524: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
K9498: KUIPER, K. - Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis.
H8245: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
L0066: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
L6834: KUIPER, KOENRAAD. - Mythologie en wetenschap.
L9348: KUIPER, G. - Bijbeltaal en moedertaal.
L9494: KUIPER, ANNE. (RED.). - De muze in het bagagerek. Nederlandse schrijfsters in den vreemde.
B5316: KUIPER, GERRIT. - Orbis Artium en Renaissance I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
B5606: KUIPER, K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
R4388: KUIPER, E.T. (ED.). - Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck. Die dat vervaerlijck ros Beyaert wan. En die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechelijck om te lesen.
M9372: KUIPER, ARIE. - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
R5740: KUIPER, G. - De waardeering van Spiegels twe-spraack.
Y1221: KUIPER, YME / WENDY LANDEWE / N. WINKLER PRINS POSTMA. - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state.
R9336: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast.
Y2293: KUIPERS, FRANS. - Geen ander antwoord. Gedichten.
B9141: KUIPERS, REINOLD. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
B6507: KUIPERS, BIRGIT & DIRK MULDER. - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939-1945.
R6136: KUIPERS, REINOLD. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
R4706: KUIPERS, HANS JAN. - De Wereld als Werkplaats. Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury. With a summary in English.
R3157: KUIPERS, REINOLD. - De boekvormer.
Y2972: KUIPERS, ANDRE & SEBASTIAAN VAN DONINCK. - Sinterklaas op drift.
L7956: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
T3351: KUITENBROUWER, CAREL / KOOSJE SIERMAN. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
L2861: KUITENBROUWER, H. - Voor galg en rad.
L2862: KUITENBROUWER, H. - Voor galg en rad.
B7707: KUITENBROUWER, JAN. - Pure luxe. Acht gevallen van weeldepijn.
H9914: KUITERT, LISA. - Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen.
K7444: KUITERT, R. - Leer uzelf beter Nederlands. Voor hen, die de schooljaren achter de rug hebben.
M6318: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900.
R7027: KUITERT, G. - Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937.
L6838: KUKENHEIM, L. - Euphonie, Logique, Clarte. Drie mythen van de Franse spraakkunst.
R3466: KULK, T.C. VAN DER. - De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk.
T7597: KULK, T.C. VAN DER. - Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
Y3639: [VONDEL] ROEPING. MAANDSCHRIFT VOOR VERDIEPING VAN LEVEN EN KULTUUR. - Vondelnummer: Bijdragen van Th. de Jager, W. Nieuwenhuis, Anton van Duinkerken, B.H. Molkenboer, Gerard Knuvelder, C. de Rijn.
R6996: JONG KULTUURLEVEN. - Jong Kultuurleven: 5e jaargang 1959 nrs 1-9. Complete jaargang.
R5368: KUMMERLING, HARALD. - Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris.
Y0853: KUN, J.I.M. VAN DER. - Handelingsaspecten in het drama + Verloopschema's.
K8616: KUNDERA, MILAN. - Identiteit. Roman. Vertaling Martin de Haan.
K8573: KUNDERA, MILAN. - Onwetendheid. Vertaling Martin de Haan.
B5164: KUNDERA, MILAN. - De grap. Vertaald door Jana Beranova.
T8899: KUNDERA, MILAN. - Het boek van de lach en de vergetelheid. Vertaald door J. Beranova.
T8798: KUNDERA, MILAN. - De traagheid. Roman. Vertaald door Joop van Helmond.
W0857: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Keuze en vertaling Wouter Donath Tieges.
M3778: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
M5951: KUNERT, GUNTER. - Uit hoofde van de hoeden. Vertaling D. en M. Salomons.
M0990: KUNERT, GUNTER. - Vertraagde monologen. Vertaling M. Mooy.
T4821: KUNHAULT, W. - Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang.
H5761: KUNIKIDA, KAWABATA, O», E.A. - Made in Japan. Verhalen.
T1822: KUNNEMAN, FRANCISCUS B.M. - Over het inleiden tot de rechtsswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie.
T5839: BOEK EN KUNST. - Boek en Kunst. Een internationaal maandschrift voor litteratuur, beeldende kunst en theater. 2e jrg. 15 april 1925, no. 7.
T7522: KUNST, ANTONIE JOHANNES MARIA. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814). Le developpement de l'Hopital Sainte-Elisabeth a l'Orphelinat reforme pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave resume en FranÁais).
B3135: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti.
T9280: BOEK EN KUNST. - Boek en Kunst. Een Internationaal Maandschrift voor Literatuur, Beeldende Kunst en Theater. 5e jrg. juni-juli 1928 no. 6/7.
T2366: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 6e jaargang 1845-1846.
T2367: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 5e jaargang 1844-1845.
Y2794: NIEUWE RIJKSMUSEUM KUNSTRANT. - Nieuwe Rijksmuseum kunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen van het Rijksmusuem Amsterdam. 1987: nrs: 1 t/m 6. / 1988. nrs: 1 t/m 6. ( mist 4). / 1989. nrs: 1 t/m 6. / 1990. nrs: 1 t/m 6 + 1/2 nummer. 1991. nrs: 1 en 2.
L4721: KUNZE, JOHANNA M.L. - Lebensgestaltung und Weltanschauung in Herman Hesses Siddhartha.
T6456: KUPERUS, SJOERD. - Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq.
B5145: KUPFER, J. - Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs.
B8323: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedeis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
H8809: KUPPERS, W. EN F. VILLANUEVA. - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland.
T6333: KUPPERS, ALF.M. - Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School.
B5479: KUREISHI, HANIF. - Gabriels gave. Vertaling Molly van Gelder.
Y2616: KURELLA, ALFRED. - Dimitroff klaagt aan. Brieven en aantekeningen uit de tijd van de gevangenschap en van het Leipizer proces. Met acht nog niet gepubliceerde facsimile's en vijf foto's.
L5618: KURPERSHOEK-SCHERFT, ANTONIA C.M. - De episode van Het Getij. De Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922.
R5747: KURTZ, GERDA. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het Hofje van Staats.
L7257: [ERASMUS] KUSTER, HARRY. - Family romances in the biography of Desiderius Erasmus.
B5764: KUSTER, HARRY. - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
T7830: KUSTER, FRITZ. - Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding.
T2907: KUSTERS, WIEL. - Dit lege hart. Over J.C. Bloem.
Y1028: KUSTERS, WIEL & PASTIOR, OSKAR. - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten.
K3871: KUSTERS, WIEL. - Aangetekend. Test, test, test. Twee verhalen.
W2915: KUSTERS, WIEL. - De gang gevolgd door Carbone notata.
H1284: KUSTERS, WIEL. - Kwelrijm.
W3279: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
W4003: KUSTERS, WIEL. - Raad van Alfabet.
T2631: KUSTERS, WIEL. - Als kind moest ik een walvis eten.
L7727: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
L6521: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum. Notities.
T8942: KUSTERS, WIEL. - Bewaarmachinist.
T8943: KUSTERS, WIEL. - Hohner. Gedichten.
L8552: KUSTERS, WIEL. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg.
B6592: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans.
T9909: KUSTERS, WIEL. - Pierre Kemp. Een leven.
R6326: KUTTER, HERMANN. - Zij moeten. Open brief aan de Christelijke Samenleving. Uit het Duitsch vertaald door F. Reitsma.
H5205: KUYK, PIETER A. - Zal ik je wijzen waar ik woon.
L2820: KUYLE, ALBERT. - Een jaar vol heiligen. Ingeleid door Emile Erens.
A0168: KUYLE, ALBERT. - Jonas.
B3968: KUYLE, ALBERT. - Songs of Kalua.
H2017: KUYLE, ALBERT. - St. Eloy.
M8542: KUYLE, ALBERT. - Weerlicht.
K7955: KUYLE, ALBERT. - IX gedichten.
B6055: KUYLE, ALBERT. - Alarm. Ingeleid door Anton van Duinkerken.
L8375: KUYLE, ALBERT. - De Bries.
R8900: KUYLE, ALBERT. - Rond een blauw meer.
Y0898: KUYLE, ALBERT. - Harten en brood.
R7848: KUYLE, ALBERT. - Seinen. Een bundel verzen.
R5461: KUYLE, ALBERT. - In Neerland staat een huis.
T3483: KUYPER, A. (INLEIDING). - De Arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het hoogduitsch.
T7781: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken.
T3464: KUYPER, A. - De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K.
T6383: KUYPER, R. - Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur.
T4120: KUYPER, A. - Sociale organisatie onder eigen banier.
R3497: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
T5891: KUYPER, A. - De Christus en de Sociale Nooden.
T6384: KUYPER, R. - Het allerjongste gericht.
K8098: KUYPER, ERIC DE. - Grand Hotel Solitude. Taferelen uit de adolescentiejaren.
M6642: KUYPER, A. - Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper.
M8343: KUYPER, ERIC DE. - Aantekeningen van een voyeur.
K1308: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
M8161: KUYPER, R. - Herman Gorter ter herdenking.
H5796: KUYPER, SJOERD. - De dichter zingt.
P2938: KUYPER, SJOERD. - De ogen van het paard.
H5816: KUYPER, SJOERD. - Mooie gedichten.
L8501: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis.
B3476: KUYPER, BUBB & NOP MAAS. - Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does.
B4735: KUYPER, A. - Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie.
B5538: KUYPER, SJOERD. - Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur.
T4046: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
B8769: KUYPER, SJOERD. - Zeepziederij De Adelaar.
B9818: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
Y2987: KUYPER, SJOERD & YVONNE JAGTENBERG. - Kasper kan niet slapen.
T4320: KUYPER, R. - Karl Marx ter herdenking.
T7639: KUYPER, A. - Het conflict gekomen II. & III.
T7134: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS. - Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk.
K3575: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - De Nederlandsche Letterkunde in beeld.
K3576: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters.
L2488: KUYPERS, JULIEN / HERMAN TEIRLINCK / LEO PICARD. - Culturele autonomie.
R6855: KUYPERS, JULIEN. - De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt.
Y1390: KUYPERS, M.J.G. - Geen Schoolspaarbanken.
T9482: KVGO. - Zetwerk '87. Gerubriceerde ledenlijst van de Sectie Zetterijen en Grafische Tekstverwerkingsbedrijven.
H9547: KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, WILLIAM. - Organics.
H9545: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, TON DE. - Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique.
H9544: KWADRAAT-BLAD. MILLER, HENRY. - Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache.
H9555: KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, MART. - 3 litho's.
H2059: KWARTEL, M.J. VAN DER. - Doeleinden en oogmerken bij het oprichten van tijdschriften. Een terreinverkenning.
H7254: KWAST, JB. - Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
R0985: KWAST, ERNEST VAN DER. - Twee koffers.
T4877: LAAN, G. VAN DER. - Het Kennemer Stelsel.
L5125: LAAN, JACOBUS VAN DER. - An enquiry on a psychological basis into the use of the progressive form in late modern english.
H3323: LAAN, K. TER. - Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid.
K3321: LAAN, K. TER. (ED.). - Andermans wijsheid.
L7249: LAAN, N. VAN DER. (ED.). - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
T6951: LAAN, KORNELIS TER. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
Y1408: LAAN, K. TER. - Ontwapening. Rede.
T7039: LAAN, KORNELIS TER. - Tegen het Nederlandsche Militarisme. Redevoering op 22, 23 en 24 December gehouden in de Tweede Kamer bij de begrooting van Oorlog voor 1905, met het Antwoord van den Heer Minister van Oorlog.
R3727: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - Multatuli-encyclopedie.
K6168: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli.
R0326: LAAN, K. TER. - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
T6953: LAAN, KORNELIS TER. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
Y0855: LAAN, N. VAN DER. - Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
T3131: LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. - De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr.
T0139: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R8746: LAAR, VAN DER. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
R7730: LAAR, A. VAN. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
R4165: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
T3644: [COHEN] LAAR, HENK VAN. - Afstamming en ontwikkeling.
L8189: LAAR, ARNOLDUS VAN. - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch.
T1726: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
K6624: LABBERTON, MIEN. - Geloof, hoop, liefde.
K6451: LABBERTON, MIEN. - Jeugd in de branding.
K6461: LABBERTON, MIEN. - Lichtende horizon.
T1888: LABBERTON, MIEN. - Zondag. Een boek voor den zondagmorgen in het gezinsleven.
T5007: LABBERTON, J.H. - De Vlaamsche Beweging.
T0641: LABBERTON, J.H. - De Belgische neutraliteit geschonden.
T9704: LAB…, LOUISE / BOUTENS, P.C. - De sonnetten van Louise Labe, naast den oorspronkelijke tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
T7314: LABOR. [=WILLEM SCHIPPERS]. - Op de keien.
L5765: LABORDUS, LEONARDUS W. - De astronomische mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. (Een mythographisch onderzoek).
K3905: LABUZ, RONALD. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
L1932: LACLOS, CHODERLOS DE. - Gevaarlijke liefde.(Les liaisons dangereuses).
T4220: LACLOS, CHODERLOS DE. - Les liaisons dangereuses.
K9963: LACOMBE, HENRI. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
B2600: LACTANTIUS. - Peace on earth good will towards men.
Y3416: LACY, ALEXANDER. - Santa Casa. Episode aus Goethes Jugendzeit. Eine Novelle. Zwei Teile.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.
Y0452: LADRIERE, RENE. - Lodewijk Roelandt en Francois Laurent. Gentsche Locale Geschiedenis.
T3793: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde.
T7069: LAEKEN, FRANK VAN & ETIENNE VERHOEYEN. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T2808: LAENEN, J. - Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen.
T2576: LAENEN, JOS. - Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der Middeleeuwen.
T1875: LAERE, R. VAN. - De Kabouter uit het land van Loon (Hasselt, 1888-1898).
T1879: LAERE, R. VAN. - De Hagelander 1893-1901.
T1876: LAERE, R. VAN. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
Y2255: LAERE, DE, FREDERIK LUCIEN. - In uiterste staat.
R6922: LAERE, R. VAN. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
L2423: LAERHOVEN, BOB VAN. - Nachtvlucht naar Peru. Het verhaal van een reis.
B0007: LAERHOVEN, BOB VAN. - Cadavre Exquis.
B0013: LAERHOVEN, BOB VAN. - Feria.
Y0866: LAFAYETTE, MADAME DE. - De prinses van Cleves. Vertaald en van een nawoord voorzien door Frans de Haan.
B2253: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta.
B3286: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Tchekhov.
K0568: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
M4743: LAGERCRANTZ, OLOF. - August Strindberg. Translated by Anselm Hollo.
R6988: LAGERKVIST, PAR. - De Beul. Uit het Zweeds vertaald door N. Boelen-Ranneft.
T6884: LAGERLOF, SELMA. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
Y2623: LAGERLOF, SELMA EN SJOUKE DE ZEE. - Yn it Godshus.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
P2455: LAGERWAARD, HENK. - Verkeerd applaus.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
Y1193: LAGERWIJ, F. EN T. KNOTTENBELT. - F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, JACQUELINE. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
R5926: LAICUS. [=SIETZE DOUWES VAN VEEN]. - Inderdaad de titel is juist Neo-Communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel.
M7700: LAIRD, ELIZABETH. - Anna. Vertaling K. Seebregts.
T7280: LAJOCO. (VERZ.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
H3304: LAKHO, HAMEEDA / MAGDA VAN DER RIJST. - Verborgen tralies.
L7289: LALAMI, LAILA. - Hoop en andere gevaarlijke verlangens.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T5399: LAM, ANTON B. - Verzet en poŽzie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam.
T8217: LAM, ANTON. - Recreatie. Gedichten.
T3836: LAMAN, M.C. E.A. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
R2942: LAMARTINE, ALPHONSE DE. - Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits.
Y3432: LAMARTINE, ALPHONSE MARIE LOUIS. - Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur. (Tome Troisieme / Tome Quatrieme).
H8382: LAMB, HAROLD. - Omar Khayyam.
H4958: LAMB, WALLY. - Walvismuziek. Vertaling Inge de Heer.
R9129: LAMB, CHARLES. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
MK0112: LAMBERT, FREDRICK. - Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten.
B8053: LAMBERT, SUSAN. - Printmaking.
R3672: LAMBERTY, MAX. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie.
R7214: LAMBERTY, MAX. - Lodewijk de Raet. Een levensbeeld.
R9000: LAMBERTY, MAX. - Stroomingen.
Y1604: LAMBERTY, M. R.F. LISSENS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II.
R3964: LAMBERTY, MAX. - De Vlaamse beweging nu.
R3658: LAMBERTY, MAX. E.A. - Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd.
M1659: LAMBOURNE, LIONEL. - Ernest Grisset. Fantasies of a Victorian Illustrator.
T7816: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - Mate en Minne.
R6272: LAMBRECHTS, LAMBRECHTS. - Het zingende Vlaanderen.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. HULLEBROECK. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. VAN WASSENHOVEN. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T7596: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - De varende zanger.
Y2444: LAMBRECHTS, LAMBRECHT (VERZ.). - Aantekeningen bij de Limburgsche liederen.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
R6324: LAMENNAIS, F.R. DE. - Het boek van het volk. Vertaald door Lucianus.
H5949: LAMERS, HENK. - Letters aan het woord.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
R9106: LAMERS, J.J. EN PH. V.D. VOS. - Lichamelijke Tuchtiging op School.
Y2714: LAMMERS, FRED J. - Alexander. De vergeten Kroonprins.
M6587: LAMMERS, A. - Amerika 1900-1975 of De verjaring van de Nieuwe Wereld.
H2072: LAMMERS, FRED J. - Koningin Beatrix een instituut. Majesteit in een kritische samenleving.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
M2622: LAMMERS, FRED J. - Alexander. De vergeten kroonprins.
L2859: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
L2860: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
B4839: LAMMERTSE, THEUN & NICOLAAS WIJNBERG. - Op het plein. Nrs 1-4. okt. 1962 - 1963 . Compleet.
K5155: LAMMERTSE, FRISO & ALEJANDRO VERGARA (EDS.). - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
R8493: LAMPE, GEORGE. - Jaap Nanninga.
T8040: LAMPEN, WILLIBRORD EN BERNARD VERMASEREN. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
T0903: LAMPEN, WILLIBRORD. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini.
T9541: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
W2172: LAMPO, HUBERT. - De ruiter op de wolken.
W3709: LAMPO, HUBERT. - De zwanen van Stonehenge. Een leesboek over magische-realisme en fantastische literatuur.
M8655: LAMPO, HUBERT. - Een geur van sandelhout.
K0722: LAMPO, HUBERT. - Hermione betrapt.
K3567: LAMPO, HUBERT. - Terugkeer naar Atlantis.
M6272: LAMPO, HUBERT. - Wijlen Sarah Silbermann.
H2104: LAMPO, HUBERT. - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo. Samengesteld door Rene Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
B8094: LAMPO, JAN. - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
T8618: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
R3061: LAMPO, HUBERT. - De Duivel en de Maagd.
M4778: LANCEE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vadelandse geschiedbeoefening ( 1600-1900).
L1086: LANCELOT, MICHEL. - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de Hippies. Vertaling Maurits Mok.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
R4465: LAND, J.P.N. - Het keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling van Dr. A. Pierson.
Y1877: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
Y3255: DE ZONDAGSBODE VOOR STAD EN LAND. - De Zondagsbode voor stad en land. Feestnumer 9e jaargang dinsdag 30 Augustus 1898 No. 44a. T.g.v. het Kroningsfeest.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad Zetel van Hooger Onderwijs.
R0540: LANDAUER, GUSTAV. - De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij.
B9627: LANDAUER, GUSTAV. - Oproep tot Socialisme. Vertaling M. Mok.
Y2801: FRIESCH LANDBOUWBLAD. - Friesch Landbouwblad. 37ste jaargang 5 December 1936. No. 49 + 1ste 2e en 3e bijvoegsel.
H1533: LANDEAU, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
Y3008: LANDELINUS, M. - Landelinus Schrijfcursus nr. 8.
T2221: LANDHEER, JO. - Golven. gedichten.
T8783: LANDMANN, SALCIA. - Joods gelach. Vertaling M. Coutinho.
M7701: LANDON, MARGARET. - Anna en de koning van Siam.Vertaling C. Vorrink en M. Mok.
T5479: LANDSHUT, SIEGFRIED. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, MENNO EN DESMOND SPRUIJT. - Het Nationaal Monument op de Dam.
H7565: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
L2243: LANDWEHR, JOHN. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
Y1130: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707.
M2324: LANE, JOHN A./MATHIEU LOMMEN. - Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens.
K1059: LANG, THEO. - The difference between a man & a woman.
B4554: LANGBROEK, M. - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederlandischen Empfindsamen Roman. Mit einem Facsimile.
T0152: LANGCAT. - The short Story of Long Cat.
Y3149: LANGE, DANIEL DE. - Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijne geschriften verzameld. Uitgegeven door zijne vrienden.
K4587: LANGE, D. DE. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
K0774: LANGE, HERBERT. - Een geheel bijkomstige figuur. Novelle. Vertaling M.G. Binnendijk.
M8329: LANGE, WILHELM H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
R4280: LANGE, DANIEL DE E.A. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
L9010: LANGE, CEES DE. - Praatjes vullen de gaatjes. Een bundel moppen en praatjes.
R8919: LANGE, LEVIE DE. - Het verhaal van mijn leven. Opgetekend door Jaap Stigter. Met een voorwoord van Frida Vogels.
T7653: LANGE, SAM DE (ED.). - Maandblad Verf en Kleur. 8sten jaargang 1931 october nr. 7.
R3804: [SPINOZA] LANGE, ALBERT DE. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
R4499: LANGE-COMPIE, JB. - De Vloek van 't huis.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
M3566: LANGEN, FERDINAND. - Achter slot en grendel. Novelle.
L4127: LANGEN, FERDINAND. - Helene in het heelal.
H6382: LANGEN, FERDINAND. - Mijn Oom Peter. Verhalen.
B6826: LANGEN, FERDINAND. - De speelgenoten. Een novelle.
L1162: LANGENDIJK, PIETER. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
B4038: LANGENDIJK, P. - De Zwetser. Kluchtspel.
L2029: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Verzen. Inleiding Jaak Boonen.
L3614: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
L8868: LANGENDONCK, PROSPER VAN EN ALFR. HEGENSCHEIDT. - Gedichten en Starkadd.
H8761: LANGENDYK, PIETER. - De spiegel der Vadelandsche Kooplieden.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
Y3204: LANGEREIS, RONALD & ELLEN ROSENSTEIN. - De kleine van Bree.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
K1904: LANGEVELD-BAKKER, TITIA JOHANNA. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
T7441: LANGEVELD. H.J. - Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
R2433: LANGLEY, ANDREW. - The World of Penguin. The publisher's complete catalogue.
W3646: LANGLEY, LEE. - Geruchten. Vertaling Eva Wolff.
Y3750: LANGLOIS, L.P. - De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen.
L5223: LANGMAN, HARM JAN. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, EMILE. - Edgard Tijtgat.
T1048: LANIA, LEO. - Land van belofte. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. VAN. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
L1719: LANOYE, TOM. - Doen!
L1668: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
L5041: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
L1681: LANOYE, TOM. - Zwarte tranen.
B2514: LANS, M.H.A. E.A. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. VAN DER. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
H4441: LANSBERG, PH.A. - Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter.
K0536: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
Y2914: LANSCHOT, FRANS JOHAN VAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 25 juni 1902.
L3416: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
L3417: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
T5701: DE ROODE LANTAARN. - G. van der Graft: Vergeef mij, Heer. Jan Vermeulen: Gedichten. W.J. van der Molen: Avond in mijn kamer. Jan Praas: Gesprek aan de Vooravond. Hans Warren: Gedichten. Paul Rodenko: Aphorismen. Ad. den Besten: Gedichten. De Versneden Ganzeveer: Thomas Vodijn - De vlucht in de romantiek en de jongeren.
T7533: LANZ, OTTO. - Xenien MCMXXXII.
T3089: LAPIDOTH, FRITS. - Fransche teekenaars.
H7272: LARBAUD, VALERY. - Lettres a Andre Gide.
L9035: LARBAUD, VALERY. - Paul Valery et la Mediterranee.
K7694: LARBAUD, VALERY. - De arme hemdenmaker. Vertaald door E. du Perron.
R8111: LARBAUD, VALERY. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
K3432: LAROUI, FOUAD. - De uitvinding van God en andere verhalen. Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden.
B4807: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
B5893: LAROUI, FOUAD. - Judith en Jamal. Uit het Frans vertaald door Frans van Woerden.
K7844: LARREMORE, A. AND AMY HOPKINS LARREMORE. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.
B3186: LARSEN, HENRY & MAY PELLATON. - Behind the lianas. Exploration in French Guiana. Translated by A. and G. Reid.
T4050: LARSEN, JACK LENOR. - Furnishing Fabrics. An International Sourcebook.
K5647: LARSON, EDWARD J. - De proeftuin van de evolutie. God en wetenschap op de Galapagoseilanden. Vertaald door Ruud Rook.
R4148: LARSSON, STIEG. - Mannen die vrouwen haten. Vertaald door Tineke Jorissen-Wedzinga.
Y2399: LARSSON, CARL. - Carl Larsson 1853-1919. Catalogus Zonnehof Amersfoort. Tentoonstelling van 19 oktober 1975 t/m 4 januari 1976.
Y1760: LASKER-SCHULER, ELSE. - Altijd kleurt je bloed mijn wangen rood. Gekozen en vertaald door Menno Wigman.
A0055: LASOWSKI, PATRICK WALD. - Syphilis, Essai sur la litterature francaise du XIXe siecle.
T9132: LASSALLE, FERDINAND. - Der Lassallesche Kriminalprozess. Zweites und drittes Heft. Zweites Heft: Die mundliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. Drittes Heft: Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appelations-Rechtfertigung, bearbeitet von Ferdinand Lassalle.
T5795: LASSON, GEORG. - De Dwaling van het Atheisme. Vertaling [A.H. de Hartog]
T0028: LAST, JEF. - Tau Kho Tau. Gedichten.
K9416: LAST, JEF. - Kameraden! Verzen.
K8200: LAST, JEF. - Een huis zonder vensters.
P1643: LAST, JEF. - Elfstedentocht.
H9356: LAST, JEF. - Gedachten onder water.
K8208: LAST, JEF. - Liefde in de portieken.
K9441: LAST, JEF. - Marianne.
W8161: LAST, JEF. - Marianne.
M0070: LAST, JEF. - Oog in oog.
P1165: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
T3058: LAST, JEF. - Oog in oog.
L6840: LAST, JEF. - Leeghwater maalt de meren leeg.
L9132: LAST, JEF. - Schuim op de Kust.
B7624: LAST, JEF. - Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
R6649: LAST, JEF. - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
T5299: LAST, JEF. / A. DEN DOOLAARD / ED. HOORNIK. - Dit is Walcheren. Tekeningen door C.A.B. Bantzinger.
T7045: LAST, JEF. - Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters.
A0684: LAST, JEF. - Een lotje uit de loterij.
B8884: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
H0121: LAST, JEF. - Kinderen van de middernachtzon.
T3428: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
R5038: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
R7341: LAST, JEF. - Madrid strijdt verder. 3e serie brieven van het Spaansche front.
R9318: LAST, JEF. - Bloedkoraal. Anti-fascistische verzen uit de Spaansche loopgraven en op Het conflict Italie-Abessinie.
R1740: LAST, JEF. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
B5100: LAST, JEF. - Onder den koperen ploert. Gedichten.
R9317: LAST, JEF. - Een antwoord op het geval Jef Last.
Y1061: LASTDRAGER, A.J. - Museum. 30 Lieve Verhalen voor de Jeugd. Bijeenverzameld door A.J. Lastdrager. Met vier gekleurde platen.
R5530: LATTIN, AMAND DE. - Het Marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
M7703: LATZKO, ANDREAS. - De achterhoede. Vertaling A.M. de Jong.
B6657: LATZKO, ANDREAS. - Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude.
R6169: LATZKO, ANDREAS. - Brieven uit een stervend land.
T7120: [COHEN] LATZKO, ANDREAS. - De wilde man. Geautoriseerde vertaling van A.M. de Jong.
H4664: LAU, THE. - De sterren van de hemel.
Y1251: LAUER, LEO. (RED.). - Sport in Beeld. Geillustreerd tijdschrift. 4e jaargang no 38. / 28 augustus 1928.
T7826: LAUFENBERG, HEINRICH. - Arbeiterklasse und Staatsgewalt.
R2996: LAUFFER, SIEGFRIED. - De klassieke geschiedenis in jaartallen.
Y3063: LAUREMBERG, P. - Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
T9872: LAURENS VAN SINT LAURENS (LEONARD HUIZINGA). - Zes kaarsen voor IndiŽ.
L2483: LAURENS VAN SINT LAURENS. [=LEONHARD HUIZINGA]. - Zes kaarsen voor Indie.
K2372: LAURENS, PIERRE. - Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie.
H3910: LAURENT, MARCEL EN WILLEM VAN DER PLUIJM. - De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd.
B3899: LAURENT, VIVI. - Vivi's reis. Een jaar als dienstbode in Amerika. Avonturen van een Zweedsche studente.
B5133: LAURENTIUS, TH. - De Rembrandts van Oostkapelle.
M5535: LAURIER, JOSIEN. - Het zal de liefde wel zijn.
H1866: LAURIER, JOSIEN. - Voor ons ligt een dag van bramenjam.
B5491: LAURIER, JOSIEN. - Een hemels meisje.
T6955: LAURILLARD, I.J.M. - Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren.
Y0401: LAURILLARD, E. - Ons Koningsfeest.
L8329: LAURILLARD, E. - Vlechtwerk uit verscheiden kleuren. Twintig voordrachten.
Y0561: LAURILLARD, E. - Wat men er bij moet weten.
R4580: LAUTS, G. - Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland.
H2698: LAUWAERT, GUIDO. - Een helder hart.
B8606: [ELSSCHOT] LAUWAERT, GUIDO. - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
L9645: LAUWAERT, GUIDO. - Portretten van een gestoorde natuur.
R0726: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
R6325: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
B0879: LAVENS, O. - Surrealisme.
W2647: LAVRIN, JANKO. - Leo Tolstoj: leven en werk. Vertaling M. Laffree.
R8049: ZACHT LAWIJD. - Vlaamsche Arbeid? Een Perzische dichter en een Mexicaanse keizer. Jotie 'T Hooft aan Nico. Kanttekeningen bij de Kaas-lectuur van Toon Esch. Een dichter uit Mosanje: Pierre Kemp. De redder van de Vlaamse letteren.
W6639: LAWRENCE, D.H. - De laatste lach. Tien verhalen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M1991: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W6636: LAWRENCE, D.H. - De vos. Vertaling Inez van Dullemen.
M7705: LAWRENCE, D.H. - Het lieveheersbeestje en de laatste lach. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M7706: LAWRENCE, D.H. - Het meisje en de zigeuner. Vertaling M. Mok.
H7695: LAWRENCE, D.H. - Het verblijde spook. Vertaling Bert Honselaar.
M9562: LAWRENCE, D.H. - Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy.
L0028: LAWRENCE, D.H. - Meesterwerken. Verhalen en korte romans.
M6702: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
T4221: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover.
L9714: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's minnaar. Vertaald door J.A. Sandfort.
M2674: LAWSON, HENRY. - Poems of Henry Lawson. Selected by Walter Stone.
R9732: LAZARE, BERNHARD. - Sociale Fabelen.
R0422: LAZARE, BERNARD. - De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch.
R1984: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 24, nr. 4, 1998.
R1982: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 25, nr. 1-3-4, 1998.
R1965: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 18, nr. 1-3, 1991.
R1966: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 19, nr. 1-3-4, 1992.
R1967: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 20, nr. 1-3, 1993.
R1968: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 21, nr. 1-3-4, 1994.
R1969: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 22, nr. 1-4, 1995.
R1970: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 23, nr. 1-3-4, 1996.
R1971: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 24, nr. 1-4, 1997.
R1964: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 17, nr. 1-4, 1990.
R1963: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 16, nr. 1-3, 1989.
R1961: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 14, nr. 1-4, 1987.
R1962: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 15, nr. 1-4, 1988.
R1960: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 13, nr. 1-4, 1986.
R1959: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 12, nr. 1-4, 1985.
R1958: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 11, nr. 1-3, 1984.
R1957: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 10, nr. 1-4, 1983.
R1956: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 9, nr. 1-4, 1982.
R1955: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 8, nr. 1-4, 1981.
R1952: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 7, nr. 3-4, 1980.
T5631: LEA, HENRY CHARLES. - De doode hand. Vertaling P.M.W.
H7962: THE NATIONAL BOOK LEAGUE - Seventh International exhibition of Book Design.
L9064: LEAMER, LAURENCE. - Het leven van Ingrid Bergman.
R4140: LEAPMAN, MICHAEL. - [Capitool reisgids]: Londen.
K4425: LEAUTAUD, PAUL. - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door Koneck uit het gehele oeuvre van Paul Leautaud. Vertaling Pieter Beek.
H9409: LEAUTAUD, PAUL. - Een zeker tegengif. Vertaling M. Kockelkoren.
H7266: LEAUTAUD, PAUL. - Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours.
L9038: LEAUTAUD, PAUL. - Propos d'un jour.
T6296: LEAUTAUD, PAUL. - Wat betreft katten. Vertaling Pieter Beek. Met vierentwintig tekeningen van Henriette Ronner.
L6639: LEAUTAUD, PAUL. - Literair dagboek 1893-1921.
A0550: LEAVITT, DAVID. - Familiedans. Vertaald door Rien Verhoef.
L8814: LEAVITT, DAVID. - Eendere liefde. Vertaling Jacob Groot.
T8286: LEAVITT, DAVID. - Arkansas. Drie novellen. Vertaling Jan Fastenau.
T8412: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben. Vertaald door Rien Verhoef.
R5092: LEBBE, VINCENT. - Jong China.
K4970: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
L3717: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
B4704: LEBEAU, PAUL. - Omnibus.
T4078: LEBEAU, CAROLINE. - Stoffe. L' arte decorativa dei tessuti.
P1156: LEBEER, LOUIS. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire.
W7475: LEBEER, LOUIS/CLEM BITTREMIEUX. - Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique.
R9721: LEBEER, LOUIS. - Hedendaagse graveerkunst in Belgie.
T2131: LEBERECHT, PETER [=PETER M. HERINGA]. - La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf.
K4361: LEBESQUE, MORVAN. - Albert Camus. Vertaling Th. M. Cornips.
Y0223: LEBEY, ANDRE. - Ameno Kamato.
H6397: LEBRECHT, NORMAN. - Mahler remembered.
R1272: LECHNER, JAN. - Aantekeningen van een Leidse hispanist.
T5515: LECLERCQ, LEO. - Jack London. Een karakterstudie.
L6763: LECOUTERE, C. EN W.L. DE VREESE. - Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen, hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt.
R2308: LECOUTERE, C.P.F. - Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
L7945: LEDEGANCK, K.L. - Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld.
R7217: LEDEGANCK, K.L. EN J.F.J. HEREMANS. - Gedichten van K.L. Ledeganck met een levensschets des dichters.
T4114: LEDEGANCK, K.L. - De drie zustersteden.
K5525: LEDENT, ROBERT. - Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen.
T8048: LEDIG, GERT. - Het stalinorgel. Roman. Vertaald door Tinke Davids.
T8054: LEDIG, GERT. - Vergelding. Roman. Met een nawoord van Volker Hage. Vertaald door Peter Claessens.
K4256: LEDUC, VIOLETTE. - De vrouw met het vosje. Vertaling R. van Bavel.
R1915: LEDUC, VIOLETTE. - Therese en Isabelle. Vertaling E.H. Klaver. Inleiding Ineke van Mourik.
R4939: LEE, A. VAN DER. E.A. - De Bijbel in de Literatuur. Zes Lezingen.
M3367: LEE, ANDREA. - Russisch journaal. Vertaling N. van Lookeren Campagne.
L6776: LEE, A. VAN DER. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en Het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
T5730: LEE, PAUL A. & RALPH METZNER (EDS.). - The Psychedelic Review. Vol. I, No. 1. June 1963.
R9591: LEE, DICK AND COLIN PRATT. - Operation Julie. How the undercover police team smashed the world's greatest drugs ring.
Y1708: LEEFLANG, THOMAS. - Lenie Riefenstahl. De macht van het beeld. De onmacht van het woord.
B9092: LEEFLANG, THOMAS. - De bioscoop in de oorlog.
L1360: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
W6913: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
K7139: LEEFLANG, CHR. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
M5250: LEEFLANG, CHR. - Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door .....
C1177: LEEFLANG, CHR. (SAMENGEST.) - Hymnen uit den Bijbel.
H8047: LEEFLANG, MAX / D. EICHHOLTZ / R. KUHNL. E.A. - Fascisme toen en nu.
T8523: LEEFLANG, ED. - Bezoek aan het vrachtschip. Gedichten.
B1830: LEEFLANG, THOMAS. - Twintig verzamelaars over hun hobby. Verzamelen is ook een kunst. Fotografie Hans de Wit en Peter Schutte.
T8444: LEEFLANG, ED. - De hazen en andere gedichten.
T8150: LEEFLANG, ED. - Op Pennewips plek. Gedichten.
W2937: LEEFLANG, CHR. (INGEL. EN BIJEENGEBRACHT). - De dichter en de dood. Dodenlyriek.
R2953: LEEFLANG, ED. - Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg.
R1771: LEEFLANG, HUIGEN EN GER LUIJTEN. - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
R4970: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
Y0607: LEEMAN, G. - Vakorganisatie onder de jeugd.
B7765: LEEMANS, VICTOR. - Soren Kierkegaard. Met een inleiding van A. De Waelhens.
R6799: LEEN, EUGEEN. - Limburgesche bijdragen: Eugeen Leen, gedenkboek.
T1953: LEENAERTS, REMY J. - De periodieke drukpers in Belgie. Bronnen voor de geschiedenis van de periodieke drukpers in Belgie van 1605 tot op heden. La presse periodique en Belgique. Sources pour l'histoire de la presse periodique en Belgique depuis 1605 a nos jours. Drie delen.
M6420: LEENDERS, HERMAN. - Het mennegat. Verhalen.
H4447: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I.
W3797: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II.
W3796: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel V: Jac van Looy, M.J. Brusse, Augusta de Wit, Herman Robbers.
K3589: LEENDERTSE, M.J. EN C. TAZELAAR. (ED.). - Christelijk Letterkundige Studien. Deel II.
R3364: [VONDEL] LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
K6571: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
L5970: [HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
B8096: LEENDERTZ, P. - Uit den Muiderkring.
T7612: LEENDERTZ, J.M. / BARTHEL, H.C. EN LOD. VAN MIEROP. - Evangelie en Krijgsdienst.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30