Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M8386: KAMERBEEK JR., JAN. - Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche pozie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais.
L6904: KAMERBEEK, J. - De pozie van J.C. Bloem in Europees perspectief.
R0523: KAMERBEEK JR., J. - Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als document humain. Met een nabeschouwing van Harry M.G. Prick.
Y3600: KAMERBEEK, J. - "Steeds gaat het vers een eigen weg".
B8664: KAMERBEEK JR., J. - De pozie van J.C. Bloem in Europees perspectief.
Y1384: KAMERLING, Z. - Pro en Contra. Inleiding gehouden voor de Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen den Krijgsdienst den 7 September 1930 te Elspeet.
Y0682: KAMERLING, ZENO. - Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche Arbeiders.
T6973: KAMERLING, ZENO. - De weg naar den wereldvrede.
B2139: KAMERLINGH ONNES, O. - Lied om niet. Ontvankelijkheden, taalspiegelingen en verbeeldingen.
M5950: KAMINSKI, ANDRE. - Volgend jaar in Jeruzalem. Vertaling Th. Grafdijk.
R8137: KAMMEIJER, J.H.D. - 5 Jaar- onder Duitschen druk. Geschiedenis van de Duitsche bezetting in de jaren 1940-1945 voor nu en later aan het Nederlandsche volk verteld.
T4478: KAMMERER, FELIX (ED.). - Handleiding voor den Nederlandschen arbeider in Duitschland.
R8721: KAMMINGA, D.J. - Oude Adreskaarten in steen en hout te Dokkum.
R7076: KAMP, A.F. - Humor en Gezag. Causerie.
L8075: KAMP, ELLY. - Iedereen zei, dat is pornografie. Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der acacia's.
B4561: KAMP, J. - De nieuwe richting in de Nederlandsche Letterkunde.
B2513: KAMP, HERBERT. - De geschiedenis van een minuut.
T6885: [VONDEL] KAMPEN, N.G. VAN EN J. DE VRIES (EDS.). - Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, eerste deel, tweede stuk.
R0486: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Het oog van de naald. Verhalen uit het noorden en het oosten, het zuiden en het westen.
T2546: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Ik val aan, volgt mij. Het leven van Karel Doorman, Schout bij Nacht.
R7181: KAMPEN, N.G. VAN. (ED.). - Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk.
Y2485: KAMPENHOUT, F.W.J. VAN. - Brochure vermeldende de praktijken van den Finantieele Opmerker en hare uitgevers C. Rohling & Co., Heerengracht 291 te Amsterdam.
W0776: KAMPFER, FRITZ. - Beakers-Tankards-Goblets.
T6418: KAMPFFMEYER, PAUL. - Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp.
K7390: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen.
K3158: KAMPHUIS, J. - Tolken van hun tijd. Essays over Gerrit Achterberg, H. Marsman, Simon Vestdijk, J.H. Leopold.
B4403: KAMPHUIS, J. / J.P. DE VRIES EN A.J. VERBRUGH. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
B5903: KAMPHUIS, G. - Aarnout Drost en het Reveil.
B6797: KAMPHUIS, J. - De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus.
B9206: KAMPINGA, H. - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis. Bij de Hollandse Historici der XVIe en XVIIe eeuw.
Y3301: KAMPMAN, ARIE ABRAHAM. - De Historische Beteekenis der Hethietische Vestingbouwkunde.
R2694: [CAMPERT, REMCO] REMKO KAMPURT. - Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (in eigen nieuwe spelling).
T6763: KAMPVUUR. - Kampvuur Maandblad voor Jongeren. 1e jaargang, maart 1927.
W0543: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan 1957 - 1968. De radiojaren. Ingeleid Frans Ruhl.
H7436: KAN, WIM. - Soms denk ik wel eens bij mezelf.... Honderd gedachten van Wim Kan en anderen.
L7064: KAN, WIM. - Corry en ik.
R3072: KAN, WIM. - Er is nog zoveel anders dan dat theater: brieven van Wim Kan.
T2388: KANEHL, OSKAR. - De Schande. Gedichten van een dienstplichtig soldaat uit de moordjaren 1914-1918. Vertaald Jac. Knap.
W7811: KANITZ, F. - Handleiding voor De geschiedenis, de ontwikkeling en de kennis der meest eigenaardige vormen van de voornaamste ornamentstijlen.
B1717: KANNEGIETER, Z.J. [J.Z.]. - Historische Studien en Schetsen.
B8524: KANNEGIETER, J.Z. - Amsterdam en de Vrede van Rijswijk.
Y1496: KANNEGIETER, ADRIAAN. - Adriaan Kannegieter. Een Hillegersbergse jongen ging naar de marine en was Japans krijgsgevangene.
L6543: KANON, JOSEPH. - Alibi.
R2779: KANT, IMMANUEL. - Ten eeuwigen vrede. Vertaald door A.P. Prins. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
Y3744: KANTON WEERT, HET. - Het Kanton Weert. Nieuws- en advertentieblad waarin opgenomen het Weekblad Het Land van Thorn. 49ste jrg. 1917 no. 30. 62ste jrg.1930. nrs: 33 en 34.
K0884: KANWAR, PAMELA. - Imperial Simla. The political culture of the Raj.
W8557: KAPLAN, H.G. (ED.). - A first census of incunabula in Australia and New Zealand.
Y3924: KAPPEIJNE VAN DE COPPELLO, J. - Opmerkingen over de troonopvolging.
R9507: KAPPEN, O. VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750).
R5426: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, N.J.B. - Catalogus van de Bibliotheek over Oude Geschiedenis, Archeologie, Klassieke Letterkunde en Opvoedkunde. Nagelaten door den heer N.J.B. Kappeyne van de Coppello.
L8888: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facera in het interdictum uti possidetis.
M6766: KAPR, ALBERT. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
MK0031: KAPR, ALBERT. - Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schnheit der lateinischen Buchstaben.
B9563: KAPTEIJNS, HARRIE. - Het maandblad De Gemeenschap (1925-1941) Intenties en aspecten.
K8738: KAPTEYN, FLORIS. - Een huis vol boeken.
L8284: KAPTEYN-MUYSKEN, G. - G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding. Met 3 portretten.
L8525: KAPTEYN, ALB. PH. - Ter herinnering aan George Westinghouse. ( 6 October 1846 - 12 Maart 1914).
B6632: KAPTEYNS, HARRIE EN JAN VAN SLEEUWEN. - Inlichtelaaie. Muziek spel opgevoerd bij de viering van het vijftig-jarig bestaan der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij.
T6836: KAPUSCINSKI, RYSZARD. - Imperium. Ondergang van een wereldrijk. Vertaald door Gerard Rasch.
Y4018: KARAKTER. - Karakter. Geillustreerd blad voor Jonge Katholieken. 15 maart 1950 en 2 juni 1951.
Y4017: KARAKTER. - Karakter, blad van Dit is Leven . Redactie P. Wesseling. 6e jaargang 1952. Nrs: 3-4- 9-11.
Y0644: KARBRIEF [=REGLEMENT]. - Algemien Karbrief fan it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekenisse (It Frysk Selskip). 1883 + 1895 + 1947 + Kritekarbrief
L8013: KARNEBEEK, A.P.C. VAN. - Ter toelichting van de Limburgsche kwestie.
B2110: KARPELES, GUSTAV. - Geschichte der orientalischen Literatur in alter Zeit.
R3156: KARSEMEIJER, JAN. - De dichter Jeremias de Decker.
K7117: KARSEN, EDUARD. - Een droom en een scheidsgerecht. Een relaas, bezorgd en ingeleid door Rein van der Wiel.
K2691: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school.
L4924: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school.
K0970: KARSTEN, HEINER. - Die Befreiung vom Teufel.
L6330: KARSTEN, S. - Over de pleitrede van Cicero voor Sex. Roscius Amerinus.
B8731: [HEIJERMANS] KARSTEN, G. - Herman Heijermans. Novellist, Romancier, Dramaturg.
H2252: KASSIES, JAN. - De toekomst van het Verzet.
B2190: KASSIES, JAN. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1989.
R1054: KASTEEL, PIET A. - R.K. Gilde van de Klare Waarheid (straatsprekers). Ontstaan, werk en werkwijze.
R6881: KASTEEL-BALTUSSEN, M. (ED.). - Vrouwengids. Wegen en wendingen.
Y1373: VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN (ED.). - Kasteelen in Gelderland.
H5416: KASTEIN, JOSEF. - Joodsche problemen in het heden. Geautoriseerde vertaling van E.M. Kleerekoper.
B5648: KASTELEIN, W. - Papiermolen 'De Schoolmeester' Westzaan.
Y1639: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Kasteel Wychen. Huis Overcinge. Nijenrode. Het Loo.Duivenvoorde. Groeneveld. Croy. De Gevangenpoort. Van Oostvoorne. Kessel. Loevestein. Ten Donck. Oud-Poelgeest. De Haar. Dussen. Heese. Dever. Het Nijenhuis. Hoensbroek. De Blauwe camer. De Waardenburg. Nuwendoorn. Valkenburg. Doddendael. Cruysvoorde. Huis Heyen. Amerongen. Herinkhave. Vorden. Van Rhoon. Hellenburg. Dever. Ter Kleef. Sypesteyn. Rosendael. Slot te Rossum. Hofwijck. Beekestijn. Haamstede. De Klencke. De Leidse Burcht. Medemblik. Moermond
Y2449: KASTNER, ERICH EN BEN VAN EYSSELSTEIJN. - De gelaarsde kat. Met elf gekleurde platen en vele tekeningen van Walter Trier.
T2045: KAT, J EN R.E. WIERENGA. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt. Opnieuw bewerkt door...
R0218: KAT, J.F.M. - De verloren zoon als letterkundig motief.
T5025: KAT, J. EN R.E. WIERENGA. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt.
H9891: KATAJEV, IVAN. - Melk en andere verhalen. Vertaling Charles B. Timmer met een nawoord door Tom Eekman.
L6209: KATE, J.J.L. TEN (ED.). - Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave.
K0380: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.
H8006: KATE, J.J.L. TEN. - De Schepping. Een gedicht.
K2223: KATE, J.J.L. TEN. - Godsdienstige poezy. Gewijde poezy. De Christen Harpe. Volledige uitgave. Twee delen.
L5825: KATE, J.J.L. TEN. - Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week.
Y3927: KATE, J.J.L. TEN. - Uitboezeming by het ontfangen van de tijding der bevalling van H.K.H. Mevrouw de Prinses Frederik der Nederlanden.
L7737: KATE, J.J.L. TEN. (VERZAMELD). - Godsdienstig Album. Bloemlezing van Stichtelijke poezij.
L8993: KATE, J.J.L. TEN. - Bladeren en Bloemen. Poezy.
B7289: KATE, J.J.L. TEN. - De jaargetijden.
B7328: KATE, J.J.L. TEN. - Schemeravondstonden. Verspreide en nieuwe gedichten.
B7330: KATE, J.J.L. TEN. - Verhalen en vertellingen, Romancen en balladen.
B7401: KATE, J.J.L. TEN. - Elck wat wils. Dicht en ondicht: Sprokkelingen.
B7503: KATE, J.J.L. TEN. - De Schepping. Een gedicht.
T3320: KATE, J.J.L. TEN. - Toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van den slag van Waterloo.
T6871: KATE, J.J.L. TEN. - Voor hart, huis en leven. Gedichten.
T6872: KATE, J.J.L. TEN. - Dramatische Pozy. Faust - Maria Stuart.
R5089: KATE, J.J.L. TEN (ED.). - Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate.
R5538: KATE, J.J.L. TEN. - De eischen des tijds aan het Protestantismus.
L2099: KATER, TYBAERT DE. - Zoute Vertelsels.
H5918: DE VRIJE KATHEDER. - Vernieuwing der Universiteit, - maar hoe? Bijdrage tot de discussie over de hervorming van het Hoger Onderwijs, geschreven onder auspicien der redactie van "De Vrije Katheder".
Y2367: DE VRIJE KATHEDER. - Er moet veel strijd gestreden zijn. Speciale Uitgave t.g.v. de bevrijding. Met foto's van Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Ad Windig, e.a.
T2719: DE KATHOLIEK. - Algemeen register op De Katholiek. Van Januarij 1842 tot December 1873.
B2565: EEN KATHOLIEK. - Een woord over de Katholieke Partij in Nederland.
Y4014: KATHOLIEKE SCHOOLBLAD, HET. - Het Katholieke Schoolblad. 13 Maart 1913. Op voor de Vrije School! Tweede Oudernummer. Redactie J.G. Suring.
Y4013: KATHOLIEKE WERKGEVER, DE. - De Katholieke Werkgever. Jaargang 1947 nr. 9. 23 April 1947.
L8690: LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. - Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten].
R5935: KATOEN, JAN. - De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra.
L6053: KATS, JOANNES C.P. - Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
R9311: KATTENBUSCH, F.F.W. - Tegen Dierenmartelen. Open brief aan den heer Joodschen, Medewerker van Het Vaderland.
R8744: KATWIJK, A. VAN. - Het Schrijfonderwijs in de Lagere School. Oefenblaadjes.
M7711: KATZ, ELIA. - Gewapende liefde. Vertaling Simon Vinkenoog.
T0690: KAUFMANN, FRITZ MORDECHAI. - Die schonsten Lieder der Ostjuden. Siebenundvierzig ausgewahlte Volkslieder.
L4778: KAUS, GINA. - Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln.
L8917: KAUSLER, EDUARD. - Reimchronik von Flandern, nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben.
L8918: KAUSLER, EDUARD. - Altniederlandische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. Jahrhunderts. Nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen herausgegeben. Erster und Zweiter Theil.
T1873: KAUTSKY, KARL JOHANN. - Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits.
T6354: KAUTSKY, KARL. - Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock.
B5899: KAUTSKY, KARL. - Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit.
R4750: KAUTSKY, KARL. - De Sociale Revolutie. I. Sociale Hervorming en Sociale Revolutie. Vertaald door P. Huygens.
R4762: KAUTSKY, KARL. - De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter.
R4763: KAUTSKY, KARL. - De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter.
R4780: KAUTSKY, KARL. - Aus der Frhzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky.
R4747: KAUTSKY, KARL. - De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat.
T3212: KAUTSKY, KARL. - De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter.
R7362: KAUTSKY, KARL. - Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn.
R7408: KAUTSKY, KARL. - Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution.
R7409: KAUTSKY, KARL. - De dictatuur van het proletariaat.
T4526: KAUTSKY, KARL. - Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program. (Vertaald uit het Duitsch door J.F. Ankersmit).
Y3922: KAUTZMANN-VAN OOSTERZEE, S.H. - Uit mijne jeugdherinneringen, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Marianne.
T8221: KAVAFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer. 25 gedichten (jeugdverzen en anekdota). Vertaald en ingeleid door G.H. Blanken.
H7453: KAVAFIS, K.P. - Verzameld proza. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf.
H2994: KAVAN, ANNA. - Het ijs. Vertaling M. Marshall.
L9810: KAVAN, ANNA. - Julia en de bazooka en andere verhalen. Nawoord Rhys Davies. Vertaling Bob den Uyl.
M3058: KAYIRA, LEGSON. - Opgepakt. Vertaling H. Richard
H7479: JEVDOKIMOV. N / L. SLAVIN / V. SJOEKSJIN / J. KAZAKOV. - God in Sovjetrusland. Vier verhalen. Vertaling Charles B. Timmer.
L7038: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
L7131: KAZEMIER, G. - Verwey en Gorter, Persephone en Mei.
M8512: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
B3419: [DRUKKERIJ TRIO.] KAZEMIER, G. - De kunst van het illustreren.
B7662: KAZEMIER, G. (ED.). - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
R1556: KAZEMIER, G. - Keuze uit het werk van Dr. G. Kazemier.
H6093: KEARNEY, PATRICK J. - A history of erotic literature.
T1595: KEARNEY, PATRICK J. - The Private Case, an Annotated Bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library. With an Introduction by G. Legman.
L3956: KEBLUSEK, MARIKA. - De weg van het boek.
K7260: KEBLUSEK, MARIKA. - De weg van het boek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel vanwege de Dr.P.A. Thiele-Stichting aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 18 december 2003.
B8054: KEDDE, J. / L.J. LODEWIJKS / A.W. OOSTERBAAN / W.H. ROEST. - Boekdrukken, vaktheorie.
B9597: KEDWARD, RODERICK. - De anarchisten. Onmacht van het geweld. Vertaling J.F. Kliphuis.
R7741: KEEGAN, J. (ED.). - Who is Who. Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog.
K4903: KEERSMAEKERS, A. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkryg" (1853). Een onderzoek naar genesis en weerklank.
T5711: KEERSMAEKERS, AUG. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkrijg" (1853). Drie deeltjes.
Y3374: DE KEERZIJDE NR. 1. - De Keerzijde nr. 1. VPRO-blad, dertiende jaargang nr. 3, spetember 1991. Nachtmerrie!
R2760: KEESING, I.G. (ED.). - Querido's Initialenregister, betreffende gangbare initialen en afkortingen op sociaal, economisch en politiek gebied.
T3624: KEESING, S.G. EN J.J. POORTIER. - Cooperatie. Pro en Contra
H9938: KEESING, ELISABETH. - De blinde spinners.
H9941: KEESING, ELISABETH. - De zalenman & De stoet.
W8367: KEESING, ELISABETH. - Maart is nog ver.
T5487: KEESINGS - Keesings Wereldgebeuren in beeld. 100 actuele en artistieke foto's. Driemaandelijkse uitgave met Cross-index Nrs: 1-2-3-5-6. Vijf delen.
R6434: KEGGE, CORNELIS MARTINUS. - De Evangelisch-Sociale Beweging in Duitschland.
H7949: KEHRLI, J. OTTO. - Typografie en kunst. Vertaald en van een nawoord voorzien door Johan H. van Eikeren.
H8292: KEIJSPER, CHANTAL (ED.). - En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties voor de toekomst behouden.
R0246: KEIKES, H.W. - Och Heden Ja!
T4731: KEIP, H.F.J. - De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat.
B6387: KEISER, JAN HARM. - De getuigenissen der leden van het Koninklijk Geslacht in strafzaken (Art. 311 en volg. Wetb. v. Strafv.).
M7315: KEIZER, ROSALIEN. - Welterusten moeder.
R6428: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
B8278: KELB. - 250.00 Gulden bruidsschat. Haagsche huwelijksmakelaars ontmaskerd.
T2040: KELDER, JAN JAAP E.A. - De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985.
M0258: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
K4532: KELK, C.J. - Wie ik tegen kwam.
K3641: KELK, C.J, EN J.A. MEIJERS. - Geschiedenis der Nederlandse letterkunde in vogelvlucht.
L4351: KELK, C.J. - De Nederlandse pozie. Van haar oorsprong tot heden. Deel I: Tot 1880. Deel II: Sinds 1880.
K3581: KELK, C.J. - De Nederlandse pozie. Van haar oorsprong tot heden. Sinds 1880.
K6462: KELK, C.J. - Een kind van Uncle Sam.
L1206: KELK, C.J. - Jan Steen.
W8077: KELK, C.J. - Souvenir van een zomer.
H6056: KELK, C.J. - Wie schreef dat? Een litterair spel dat ge met u zelf en anderen kunt beoefenen.
K6628: KELK, C.J. & HALBO KOOL (ED.). - De liefde zingt in verzen.
W5852: KELK, C.J. / WIM ALINGS JR. - Twee uitslovers.
K6439: KELK, C.J. EN HALBO C. KOOL (ED.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
K6440: KELK, C.J. EN HALBO C. KOOL (ED.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
K6445: [SCHILLER]. C.J. KELK - Wilhelm Tell. Toneelspel in 5 bedrijven vrij naar Schiller voor marionetten bewerkt.
B3166: KELK, C.J. - Zeventien dichters.
B3642: KELK, C.J. - Souvenir van een zomer.
B4214: KELK, C.J. - Reis door de wolken.
B9432: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
Y0888: KELK, C.J. - Judaspenningen en Pauweveeren.
H7496: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
K3311: KELK, C.J. - Ik keek alleen.
T4705: KELLENAERS, A. - Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach.
L4353: KELLENDONK, FRANS. - De halve wereld. Reportages.
H5442: KELLENDONK, FRANS. - Namen en gezichten. Verhalen.
L7700: KELLENDONK, FRANS. - De nietsnut. Een vertelling.
H8447: KELLENDONK, FRANS. - De verhalen.
H3657: KELLENDONK, FRANS. - Letter en geest. Een spookverhaal.
L7701: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
L4267: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
B9832: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
Y1822: KELLENDONK, MATSIER, ROSENBOOM, E.A. - BZZLLETIN GELLUSTREERD - Nederlands beste korte verhalen in woord en beeld. [Bewerkingen van negen verhalen van hedendaagse Nederlandse auteurs tot stripverhaal. De redactie liet zich inspireren door de befaamde 'Illustrated Classcs'-reeks].
H7917: KELLER, GOTTFRIED. - Romeo und Julia auf dem Dorfe. Novelle.
L9719: KELLER, HANS. - Geschiedenis van een tocht. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Reisnovelle ingeleid door Cees Nooteboom.
B3075: KELLER, GERARD. - Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten.
B5978: KELLER, PAUL. - Droomen zijn bedrog. Sprookje voor groote menschen. Verlucht met teekeningen van Jo Spier. Bewerkt door Geert Schoonen.
T5667: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1866.
Y3602: KELLER, GERARD. - De Groote Oorlog. 1e aflevering.
T1403: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1868.
R5359: KELLER, GOTTFRIED. - Twee novellen van Keller. Vertaald door Herman Baccaert.
T7192: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1867.
T6798: KELLERMANN, BERNHARD. - Een zwerftocht door Japan. Vertaald door Alice Nahuys.
B3477: KEMENADE, WILLEM VAN. - China, Hongkong Taiwan BV. Superstraat op zoek naar een nieuw systeem.
B0105: KEMP, PIERRE. - Vijf families en een poederblauw.
R6624: KEMP, M. - Limburgensia. Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg.
B1699: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
L1447: KEMP, HENK. - Camphuysen, een strijder voor practisch christendom en geestelijke vrijheid.
H3989: KEMP, MATHIAS. - Onder de rosse komeet.
L5147: KEMP, MATHIAS. - Ravijnen, verzen.
W8231: KEMP, MATHIAS. - Ravijnen, verzen.
K7076: KEMP, MATHIAS. - Seringen en schroot.
W6792: KEMP, PETER. - The Strauss Family. The illustrated lives of the great Composers.
K6416: KEMP, PIERRE & H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINCK. - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs. Bokken Tinus.
H1291: KEMP, PIERRE. - Het wondere lied.
W6862: KEMP, PIERRE. - Standard-Book of Classic Blacks.
L7884: KEMP, PIERRE. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
B1712: KEMP, PIERRE. - Emeritaat.
B2407: KEMP, PIERRE. - Een ding beseffen.
B5052: KEMP, HENK EN PIET MAREE. - Twee poppen op stap.
B8423: KEMP, PIERRE. - Phototropen en Noctophilen.
R9219: KEMP, MATH. - Henri Hermans in het Limburgsche muziekleven.
T2251: KEMP, PIERRE. - Carmina Matrimonialia.
B1606: KEMP, PIERRE. - Speelgoed-tentoonstelling.
T0214: KEMP, PIERRE. - De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten.
R2783: KEMP, PIERRE & H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINCK. - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs. Bokken Tinus.
R8683: KEMP, PIERRE. - Fugitieven en constanten.
R1651: KEMP, PERCY. - Musc. Vertaling Marianne Kaas.
L5674: KEMP, PIERRE. - Verzameld Werk. Drie delen.
T0191: KEMP, PIERRE. - Transitieven en immobielen. Gedichten.
H4343: KEMP, PIERRE. - Pacific.
T5494: KEMPE, G.TH. - Over Schrijvers, Speurders en Schurken.
T4867: KEMPEES, J.C.J. - Beginselen der stelkunst. Tweede stukje.
Y3826: [KEMPIS] KEMPEN, THOMAS VAN. - De navolging van Christus. In vier boeken.
Y3836: (KEMPIS) KEMPEN, THOMAS VAN. / LEO BALET. - Hofje van Rozen.
T7664: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West.
R0315: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen.
R8503: KEMPENAER, A. DE. - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers, vervolg op Mr. J.I. Doorninck's vermomde en naamloze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren.
T6558: KEMPER, B.H. - Twee maanden in Duitsche gevangenschap.
R2426: KEMPER, MICHAEL. - Studying Islam in the Soviet Union. Inaugural Lecture.
L2893: KEMPERS, BRAM. - 750 jaarverslagen. Schilderkunst in Siena, vormgeving in Amsterdam.
Y3827: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Christus.
Y3845: KEMPIS, THOMAS A. - It Neifolgjen fen Christus. Fryske oersetting fen A.H. de Vries.
Y3846: KEMPIS, THOMAS A. - De Imitatione Christi libri qui dicitur tractatus secundus et tertius. Recognovit et ad auctorem anonymum atque Thomam Kempensem reduxit Paulus Hagen.
Y3830;: KEMPIS, THOMAS A. - Over de navolging van Christus. (Het Gulden Boekse).
Y3834: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Jesus Christus.
Y3844: KEMPIS, THOMAS A. - The Imitation of Christ in four books translated from the Latin by the Rev. William Benham, Canon of Caterbury.
Y3828: KEMPIS, THOMAS A. - Over de navolging van Christus. (Het Gulden Boekse).
Y3829: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Christus.
B5887: KEMPIS, THOMAS A. - De Navolging Christi van Thomas a Kempis. Uit het Latijn door Mr. Frans Erens.
K3814: THOMAS A KEMPIS. - Thomas A Kempis en de Moderne Devotie. Tentoonstellingscatalogus.
Y3835: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Jesus Christus.
Y3831: KEMPIS, THOMAS A. / J.P. HASEBROEK. - De navolging van christus.
Y3833: KEMPIS, THOMAS A. / J. MATHIJS ACKET. - Over de navolging Christi.
Y3832: KEMPIS, THOMAS A. / IS VAN DIJK. - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Is. van Dijk.
K3284: KENEALLY, THOMAS. - Schindlers lijst. Vertaling H. Visserman.
B8508: KENIG, ARIEL. - Pauze. Vertaald door Marianne Kaas.
T4473: KENIS, J.B. - De arbeidsdienst in Duitschland. Geschiedenis - Zending - Organisatie.
R9253: KENIS, PAUL. - Het leven van Edward Anseele.
K1562: KENNEDY, WILLIAM. - Billy Phelans meesterspel. Vertaling B. Kriek.
B8569: KENNEDY, PAUL E. - Modern display alphabets. 100 complete fonts. selected and arranged from the Franklin Photolettering Catalogue.
R4146: KENNEDY, DOUGLAS. - En de liefde.
H3462: KENT, C. EN M. COOPER. - Druktechnieken in uw vrije tijd. Lino, kollage- en zeefdruk.
K6992: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: De Gemeenschap. Uit het schrijvende roomsche leven, aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap 1925-1941.
K6989: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: A. Marja nummer.
L1061: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Achterberg
L1058: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Censuur / Gecensureerd.
L1060: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Hanlo / Hamelink / Gils / Huygens / Hanlo.
L1059: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: In pozie / Een wit pozie-plan. Gedichten.
L2872: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Joden, Athene, Facsime, Censuur, Staatsloterij.
K6991: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Moderne Poolse pozie. Spaanse dichters in verzet tegen Franco's inquisitie.
R9299: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Fascisme. / Godslastering.
B7554: KENTERING. - Gedichten: Wim Hazeu, Hedwig Speliers, Willem Hussem, Cor Stutvoet, Willem M. Roggeman, Sonja Prins, Hans Vlek, Jozef Eyckmans. Proza: Helen Knopper, Jan Christiaens, Peter Berger, Hans van Straten, Jan Noordzij, Henk C. Achterberg.
B7556: KENTERING. - Ben Cami. Hedwig Speliers. Hans Vlek. Jozef Eyckmans. Helen Knopper. Peter Berger. Otto Dijk. A. Ruitenberg-de Wit. Harry Scholten. Klaas de Wit. Wim Hazeu. K.W. Swaak.
B7557: KENTERING. - Klaas de Wit. Jan Montijn. H. van de Waarsenburg. Ad Zuiderent. Astere Michel D'hondt. Dirk de Witte. Willem M. Roggeman. H.A. Wage. Wim Hazeu. Peter Berger.
B7558: KENTERING. - Kentering extra Engagement.
B7560: KENTERING. - Moderne Hongaarse pozie.
B7561: KENTERING. - Literatuur in Finland.
B7562: KENTERING. - Politieke pozie.
B7566: KENTERING. - Hans van de Waarsenburg. Hugo Raes. Heere Heeresma. Ben Bos. Herwig Leus. Peter Berger. Wim Hazeu.
B7568: KENTERING. - Harry Scholten. Gust Gils. Jan Smeets. Hans v.d. Waarsenburg. Paul Snoek. Saul van Messel. Jan-Willem Overeem. R.A. Cornets de Groot. Jozef Eyckmans. Wim Hazeu. Tobie Goedewagen.
B7571: KENTERING. - R.A. Cornets de Groot. J. Huijts. Nel Noordzij. Jan Elemans. Geert van Beek. Wim Hazeu. Leopold M. van den Brande. Jozef Eyckmans. Helen Knopper. Willem M. Roggeman. Henk Kooyman. Maurits Mok. Albert de Longie. Foto omslag: Cor Stutvoet.
B7572: KENTERING. - Bert Brouwers. Franz Josef Degenhardt. Otto Dijk. Jozef Eyckmans. Peter van Gestel. Wim Hazeu. Wiel Kusters. Jan-Willem Overeem. Ota Pavel. Ankie Peypers. Anneke Reitsma.
B1927: KENTERING. - Wim Hazeu, Heere Heeresma, Otto Dijk, Harry Scholten, C. Ouboter, Jan Noordzij, Gedichten: P. Berger, J. Eyckmans, W. Gijsen, W. Hussum, H.J. van Tienhoven, en K. de Wit.
B1928: KENTERING. - Otto Dijk: De Zendeling. Huub Oosterhuis: Onze Stad. Jakov Lind: Arbramat. Peter Berger: Microscopische mythologie. Wim Hazeu: Piet Calis op strooptocht. Harry Scholten: Nieuw genre gevraagd.
B1930: KENTERING. - Het andere Belgie....
B1931: KENTERING. - Hans Andreus, Peter Berger, Jan Boelens, N. v.d. Eerenbeemt, Peter van Gestel, Wim Hazeu, Wiel Kusters, M. Mok, J.W. Overeem, O. Pavel, A. Peypers, W.M. Roggeman, J. v.d. Vegt, B. de Vries.
B1937: KENTERING. - Wim Hazeu, Albert Bontridder, Willem M. Roggeman, Macel Wauters, Ben Cami, Otto Dijk, Luc Wenseleers, Jos Verstegen, Jan Noordzij, Willem Hussem, Wam de Moor.
B1951: KENTERING. - Adriaan Morrien, Theun de Vries, Korban, Jan van der Vegt, F.W. Heerikhuizen, Jozef Eyckmans, Willem Hussum, H.J. van Loenen, Wim Hazeu, Martien J.G. de Jong, Erik Vos, Max Croiset, Roger de Neef.
R0567: KENTERING. - Vormings theater. Theater proform.
R0572: KENTERING. - Dubbelnummer: Staat der Gewalt.
R0573: KENTERING. - Sybren Polet en Hendrik de Vries over eigen werk
R0568: KENTERING. - Socialisme, Roemenie, Vlaanderen, Jodenhoek New York.
R0571: KENTERING. - Jan G. Elburg. Jozef Eyckmans. Jan Boelens. Jan Elemans. Laurens D. Vancrevel. Max Croiset. Jean Brull. Henk C. Achterberg. Peter Berger. Jan F. de Zanger. Marijke Hulsker. Lou Vleugelhof. Wim Pendrecht.
R0569: KENTERING. - Dodenherdenking.
R0570: KENTERING. - Jakov Lind. Harry Scholten. Fernand Auwera. H.M. Reijzer. Peter Berger. Gedichten: Otto Dijk, Wim Hazeu, Willem Hussem, Johan van Nieuwenhuizen.
L1056: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: 30 mei 1942 plechtige opening Nederlandsche Kultuurkamer Stadsschouwburg, Den Haag.
B7564: KENTERING. - Paul Snoek. Albert Bontridder. Hans Reijzer. Age Klink. Eddy van Vliet. Hans van de Waarsenburg. Jan F. de Zanger. Ivan Malinovski. Theun de Vries. Gerard Fieret. Maurits Mok. Wim Hazeu. Ferdinand Lodewick.
K6987: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Lo Stutvoet, Helen Knopper, H. van Waarsenburg, R.A. Cornets de Groot, A. Rosema, Jaap Meijer, Henk Kooyman, Wim Hazeu, Rene Gysen, M. Wauters, P. van Dijk.
R1750: KENTERING. COUMANS, W.K./J.W. OVEREEM/ J.L. PROP / H. V.D. WAARSENBURG. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
R1672: KENTERING. - Toneel. Doek-op!
Y3489: KEPPER, GEORGE LODEWIJK. - Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Populair geschetst.
B8738: KERBAKER, ANDREA. - Bericht vanaf de plank. Autobiografie van een boek. Vertaald door Wilfred Oranje.
T7276: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE. - Een kleine ruinemuziek. Gedichten met tekeningen van Rudolf Meerbergen.
R9077: KERCKHOVE, REMY VAN DE. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Louis-Paul Boon.
L4618: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE. - Gedichten voor een Kariatide.
B4271: KERDIJK, F. - Het Boek der boeken geschreven en gedrukt.
R4269: KERDIJK, F. - Sint Jan voor de Latijnse poort. Schutspatroon der schrijvers, drukkers, binders, uitgevers en boekverkopers.
M6462: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Alle gekheid op 'n stokje.
M3336: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant 1706 - 1790.
M6465: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Drukwerk duivelswerk.
M6468: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Papyriana.
M6473: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Sierlijk begin.
M6472: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn. [over Balzac].
K3921: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Terloops ook drukker. [over Beaumarchais].
M6459: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Van minnaars en dwazen in Boekenland.
K0772: KERDIJK, F. (ED.). - Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw.
L7164: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Contour & Karakter.
L7559: KERDIJK, F. - Alle gekheid op 'n stokje.
L9098: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
B1672: [DRUKKERIJ TRIO.] [BODONI] KERDIJK, F. - Inleiding tot den Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Verkorte vertaling uit het Italiaans.
B6639: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
R3265: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Caracteren.
Y3234: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - Toen juichte het gansche volk. Proclamatie van den 31sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der Regeering door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina.
Y3867: ZUIDER-KERKBODE. - 7e jaargang Vrijdag 2 September 1898. No. 34 . Feestnummer inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y4102: DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. - De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. 11e jaargang zaterdag 24 october 1896 no 4. / 12e jaargang zaterdag 3 september 1898 no 49.
B0115: KERKDIJK, F. - Speels Alfabet voor Grote Kinderen.
B7319: KERKHOF, JELLE. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
L5311: KERKHOFF, EMMA LOUISE. - Ausdrucksmoglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils. Ein kritischer Versuch an Friedric Grieses Roman Die Weisskopfe.
L1216: KERKHOFF, EMMY. - Wegen naar het taalkunstwerk.
L6945: KERKHOFF, EMMY. - Wegen naar het taalkunstwerk.
B4396: KERKHOFF, EMMY. - De kunst der stijlinterpretatie. Een pleidooi voor functionele stilistiek.
B6697: KERKHOFF, JOH. B.P. & ALEXANDER DE HAAS JR. - Kunst in karikatuur. 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en toneelkunstenaars.
T7364: KERKMEIJER, J.C. - Catalogus D. der kaarten in het West-Friesch Museum te Hoorn. 1931.
T3297: KERL, M. - Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging?
Y0541: KERLING, J.B.J. - Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
R4495: KERMENE, RONAN DE. - Camille le Mercier d'Erm. Etude biographique et critique, suivie d'une Bibliogaraphie et d'un choix d'appreciations, avec un portrait-charge par Jac. Pohier.
Y3933: KERMISGIDS. - Kermisgids. Vakblad voor de Nederl. Kermisbedrijven uitgegeven door de Nederl. Ver. van Kermisvakgenoten Ons Belang. Jaargang 1952 , 5 juli no. 13.
R4847: KERMODE, FRANK. - Romantic Image.
Y1192: KERN, H. - Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche Taal. 2e stukje.
L1815: KERN, H. - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch met een aanhangsel over het klankstelsel van het Eromanga.
T6595: DE NIEUWE KERN. - De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12.
B7680: KERN, H. E.A. - Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche pozie.
Y3325: DE NIEUWE KERN. - 1: Europese vernieuwing. 2: Friedrich Engels en onze tijd. 3: Rentenierspolitiek. 4: Cultuurspiegel. 5: Maandoverzicht. 6: Boekbespreking.
T7740: KERN, H. - Rassen. Volken. Staten.
Y3324: DE NIEUWE KERN. - 1: Hitler-lente 1936. 2: Adolf Hitler. 3: De onbekende mensch. 4: Grenzen en mogelijkheden van het Plan. 5: Boekbesprekingen.
T5032: KERNKAMP, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis.
T2658: KERNKAMP, J. - Johan van der Veken en zijn tijd.
L5848: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie.
L0862: KERNKAMP, G.W. - Over Robert Fruin. I: Byvanck over Fruin. II: Fruin-studies.
B1360: KERNKAMP, G.W. - De Geuzenprins.
B6257: KERNKAMP, G.W. - Van menschen en tijden I. Studien over geschiedschrijvers.
B6499: KERNKAMP, J.H. - Uit de jeugdjaren der Pers. Lezing gehouden op 20 Mei 1939.
R9312: KERNKAMP, J.H. - Economisch-historische aspecten van de literatuurproductie.
R3902: KERNKAMP, WILLEM JAN AREND. - De Islam en de vrouw. Bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M.R. Rida's 'Nida' lil-djins al-latif.
R1565: KERRSMAEKERS, A. - Hendrik Conscience: De lange nagel (1837 en 1858).
Y2118: KERS, P.J. - Onze Keuken. Radio Kooklessen bundel 6. Wild en gevogelte - Compotes en moes - vruchtensoepen.
L4228: KERSBERGEN, T. VAN. (VERTAALD). - Het leven van Jesus. Naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw. Inleiding Jac. van Ginneken.
T7054: KERSBERGEN, A.TH.C. - Katholiek Kralingen in den loop der tijden.
T2039: KERSHAW, IAN. - Hitler 1936-1945: vergelding. Vertaling M. Agricola.
R9852: KERSSEMAKERS, LEO / PIM PAGEE / PIET VISSER. (RED.). - Memento Mori. Dansen met de dood. De dodendans in boek en prent.
B1957: KERSTEN, JACQUES. - Hubert Lampo, informatie.
T9389: KERSTEN, G.H. - Gebroken bakken.
R9313: KERSTENS, P.A. - Luctor et Emergo.
Y0491: KERVYNDE LETTENHOVE, M. - Histoire de Flandre. Tome premier 1700 AV. J.C. - 1278 Ap. J.C. Tome Second 1278-1383.
Y3183: KES, DIEN / JOP POLLMANN / PIET TIGGERS. - Kinderzang en Kinderspel. Tweehonderdvijftig liedjes, canons en spelen voor jongens en meisjes van 6 - 13 jaar. Eerste deel, Tweede deel en Derde deel.
L6312: KESNIG, H. - Fabrieksmenschen. Spel van leed en strijd, in 4 bedrijven.
Y1414: KESPER, L.A. - Summiere Inventaris van de Archieven van het Vereenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda.
T0141: KESSEL, KAREL VAN. - De naakte waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen met den Vlaamschen Volksstam.
L5253: KESSEL, PETRUS J. VAN. - Duits studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
B7433: KESSELS, BERRY & ANKA KRESSE. - Eric de Noorman 60 jaar. Hommage aan Hans G. Kresse op Arnhemse muren.
T7330: KESSEN, A. - Het vraagstuk der Annexatie.
Y1436: KESSEN, A. - Cultuurhistorische parallellen in het Midden- en Beneden-Maasgebied 11e tot 14e eeuw.
Y1040: KESSLER, BEPPE. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
R5250: KESSLER, JOHANN H.H. - Geertgen tot S. Jans zijn herkomst en invloed in Holland.
T7984: KESSLER, GUSTAV. - Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
R4717: KESSLER, OTTO. - Das deutsche Belgien. Beitrage zur Geschichte, Volkswirtschaft und zur deutschen Verwaltung.
B4680: KESTELOOT, L. - De voorstelling van het Booze Beginsel.
Y1851: KESTELOOT-DE MAN, P.J. - Feestviering ter eere van professor J.-L. Kesteloot, gehouden te Gent, den 13 April 1846.
H2047: KESTEN, HERMANN. - Casanova. De grootste minnaar aller tijden! Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
B6469: KESTEN, HERMANN. - De kinderen van Guernica. Roman.
T9354: KESTEN, HERMANN. - Hymne fur Holland.
W1093: KESTEREN, P. VAN. - Samenstelling van lettervormen.
T5359: [COHEN] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen in onze tijd.
T8014: KETNER, CORNELIS H. - Josef Dietzgen een socialistisch wijsgeer.
R2247: KETNER, F. - De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem.
T7764: KETNER, C.H. - Josef Dietzgen. Een socialistisch wijsgeer.
R8993: KETS-VREE, ANNEMARIE. - Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot.
T4004: KETTMANN, L. - De Schijnvriend. Dramatische Schets.
T4371: KETTWICH VERSCHUUR, H.P.J. - De waarheid over Pruisisch-Duitschland.
B8045: KEUCHENIUS, E.A. - Mijne kortstondige toevoeging aan het Nederlandsche Gezantschap te Berlijn.
Y0238: KEULEMANS, CHRIS. - Overal om me heen is ruimte. Verhalen uit de bovenhoek.
Y0237: KEULEMANS, CHRIS. - Een korte wandeling in de heuvels. Novelle.
T8459: KEULEN, MENSJE VAN. - Van Aap tot Zet. Met tekeningen van Jan Jutte.
H2272: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
W3996: KEULEN, MENSJE VAN. - Lotgevallen. Balladen.
C1499: KEULEN, MENSJE VAN. - Van lieverlee, roman.
L9767: KEULEN, MENJE VAN. - De lach van Schreck.
B1487: KEULEN, MENSJE VAN. - Eerst de muziek.
P1601: KEULEN, MENSJE VAN. - De avonturen van Anna Molino.
Y3318: KEULEN, JAN VAN EN JAC. VAN DER STER, (SAMENG.). - Bouquet. No 4, winter '56-57.
H8414: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht. Verhalen.
M1637: KEULEN, MENSJE VAN. - Bleekers zomer.
K7485: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp. Verzen.
L0727: KEULS, YVONNE. - Daniel Maandag.
M6432: KEULS, YVONNE. - Het verrotte leven van Floortje Bloem.
H5424: KEULS, YVONNE. - Madame K. Van Indisch kind tot Haagse dame.
H2010: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
H4039: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
B0534: KEULS, H.W.J. - Vlucht en bezinning. Keuze uit eigen werk. Inleidend essay van Paul Rodenko.
Y3495: KEULS, H.W.J.M. - Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht van H.W.J.M. Keuls. Teekeningen van Charles Roelofsz., Calligraphie van Susanne Heyneman.
W0093: KEULS, YVONNE. - Keulsiefjes.
K5130: KEUNEN, J. - G.B. Shaw.
K3378: KEUNING, P. - Litteratuur en leven.
R5209: KEUNING, J. - Peter Plancius: Theoloog en Geograaf 1552-1622.
T5706: KEUNING, NICO. - Angst voor de winter. Jan Arends: leven en werk.
K8809: KEY, ELLEN. - Levenslijnen. Uit het Zweedsch vertaald door Anna Verschoor.
Y2378: KEY, ELLEN. - Verzamelde Opstellen van Ellen Key. 1: Ellen Key door Elisabeth Nemenyi. 2: De moedige vrouw. 3: Liefde en Ethiek. Nadere verklaring op mijn boek: De Ethiek van Liefde en Huwelijk. 4: Moeder en Kind. 5: De misbruikte krachten der vrouw.
B9761: KEYAERST, R. - Catalogus der Bibliotheek van wijlen Fernand Toussaint van Boelaere. Nederlandse en Vlaamse Schrijvers. Bibliothque Fernand Toussaint van Boelaere Ecrivains de langue Franaise.
H9503: KEYES, THOM. - All night stand. Roman uit de popwereld. Vertaling Jan Donkers.
B9500: KEYES, ROGER S. - Eight Hundred Years of Japanese Printmaking. From the Collection of Dr. and Mrs. James B. Austin.
R3647: KEYES, ROGER SIR. - Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van Vice Admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen. Verzameld door C. Santford Terry en vertaald door Ad. van Unen.
L2563: KEYMEULEN, PAUL VAN. - Cloroform. Met teekeningen van Paul Eeckhout.
R0888: KEYMEULEN, ANNIE VAN. - Mijn Peepee.
B8913: KEYNES, JOHN MAYNARD. - Essays in Biography. New edition with three additional essays edited by Geoffrey Keynes.
T7715: KEYSER, PAUL DE. - Salighe meditacie des lijdens ons liefs Heeren op die seuen ghetiden (antw. Thomas vander Noot, c. 1505). Litterair historische en bibliographische inleiding van P. de Keyser.
K9762: KEYSER, J.P. DE. - Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. pozie.
R6838: KEYSER, PAUL DE. - Album Prof. Dr Paul De Keyser. De Jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag.
B8667: KEYSER, MARJA ET AL. (EDS.). - Frederik Muller 1817-1881. Leven en werken.
B8035: KEYSER, MARJA. - Kom dat Zien! De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw.
T9055: KEYSER, P. DE. - Ars Folklorica Belgica. Noord-en Zuid-Nederlandse Volkskunst. Deel II.
B7833: KEYSERLING, HERMANN. - Der Weg zur Vollendung. Mitteilungen der Schule der Weisheit Darmstadt. Drittes Heft.
T9896: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat. Metrisch vertaald door J.A. Vooren met een inleiding van L.Th. Lehmann.
T9739: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 2.
Y1744: KHAYYAM, OMAR / EDWARD FITZGERALD / EDMUND DULAC. - Rubaiyat of Omar Khayyam. Rendered into english verse by Edward Fitzgerald with illustrations by Edmund Dulac. Introduction by A.S. Byatt.
Y3672: KHAYYAM, OMAR. - The Rubaiyat of Omar Khayyam.
B3028: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat of Omar Khayyam with illustrations and decorations by Willy Pogany.
R4404: KHAYYAM, OMAR. - Rubiyt.
T9741: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 4.
R2282: KHAYYAM, OMAR. - Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwatrijnen. Vertaald door P.C. Boutens met illustraties van W. Arondeus.
T8856: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
M6685: KHAZAI, KHOSRO. - Naissance et evolution de l'ecriture.
A0612: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
B7353: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
K0816: KIBEDI VARGA, A. - De dichter en de dingen.
R9547: DE NEVEN KIEKEBELT (EDS.). - Na de dood van Willem Frederik Hermans.
L4741: KIEL, ANNA H. - Jesaias Rompler von Lowenhalt. Ein Dichter des Fruhbarock.
B1730: KIEL, ANNA HENDRIKA. - Jesaias Rompler von Lowenhalt, Ein Dichter des Fruhbarock.
R9736: KIERKEGAARD, SOREN. - Keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
T8381: KIERKEGAARD, SOREN. - De naakt waarheid. Aforismen en andere korte notities. Een keuze samengesteld en vertaald door W. R. Scholtens.
B5045: KIERKEGAARD, SOREN. - Uit de dagboeken van Soren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door Roel Houwink.
B8885: KIERKEGAARD, SOREN. - Johannes Climacus oder De omnibus dubitandum est. Ubersetzt und eingeleitet von Wolfgang Struve.
B7815: KIERKEGAARD, SOREN. - Nieuwe keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
B7844: KIERKEGAARD, SOREN. - Kierkegaards redevoeringen. Vertaling H.A. van Munster.
R9694: KIERKEGAARD, SOREN. - Nieuwe keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
H4127: KIERS, JUDIKJE / W. LOOS / H. VAN OS. E.A. - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
T6961: KIES, PAUL. - Socialisme en Militarisme. Een analyse van het militaire vraagstuk in 25 stellingen.
T7848: KIES, PAUL. - Dienstplichtgids. Bevattende alle belangrijke gegevens, die een aanstaand loteling of een dienstplichtige noodig heeft en eenige wenken, die hem, eenmaal in dienst, van nut zullen zijn.
R8975: KIES, CH. - Een en ander omtrent de historische wording van de Overzeesche deelen van het Koninkrijk der Nederlanden.
T2284: KIESLINGER, FRANZ. - Glasmalerei in Osterreich.
B6115: KIESSLING, NICOLAS K. - The Legacy of Democritus Junior, Robert Burton. An exhibition to commemorate the 350th anniversary of the death of Robert Burton (1577-1640).
T1911: KIESTRA, D.H. - Efter it oargel. Fersen.
Y2448: KIEVIET, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.
T4646: KIEVIET, W.H. - Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering.
B5566: KIEVIET, C. JOH. - Het slot op Den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
Y4093: KIKERIKI ! - Kikeriki! Erst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 12 losse afleveringen.
T5737: KIKERIKI. - Kikeriki ! Ernst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 7 Januari 1895 t/m 23 December 1895. Jaargang 1895.
Y2460: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III. 1817-1890.
Y1718: KIKKERT, J.G. - De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849.
T2715: KINDEREN-BESIER, J.H. DER. - Modespiegeltje uit de Gouden Eeuw. Met 24 tekeningen van de Modekleding der Nederlandse Vrouwen in de 17de Eeuw.
M9700: KINDERSLEY, DAVID. - David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass and on paper.
W7200: KINDERSLEY, DAVID. - Mr. Eric Gill. Further thoughts by an apprentice.
T7114: EEN KINDERVRIEND. - Philippus Melanchton. Vijf beteekenisvolle woorden, die aan Duitschlands tweeden Hervormer herinneren.
T7113: EEN KINDERVRIEND. - Teodorus Bez, de trouwe vriend van Calvijn.
T6666: KING, MARTIN LUTHER. - Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham.
H0051: KING, FRANCIS. - Magie. De Westerse Overlevering.
H7144: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
K9728: KINGMANS, HUGO. - Boeren van Lobith.
K9213: KINGSLEY, CHARLES. - Uit de diepte: Woorden voor hen die troost behoeven. Vertaling.
H0156: KINSEY, ALFRED / W.B. POMEROY / C.E. MARTIN. - Sexual behavior in the human male.
Y2481: KINTS, C. VAN. - Het Goed Regt der Roomsch-Katholijken tot een concordaat.
B8352: KIPLING, RUDYARD. - Kapitein Courageous. Vertaling Theo Horsten.
T4289: KIPLING, RUDYARD. - Vertellingen van The Trade. Vertaling A.J. Barnouw.
L1121: KIPPHARDT, HEINAR. - De zaak Oppenheimer. Toneelstuk, vrij naar de dokumenten. Vertaling Jean A. Schalekamp.
Y0524: VALCKENIER KIPS. - De Groentijd en de Pers. Verzameling van in de dagbladen verschenen stukken over de weder in het najaar van 1918 gebleken schandalen. Met een inleiding en een slotwoord.
W2073: KIRCHHOFF, BODO. - Infanta. Vertaling C. Brouwer.
B3567: KIRCHHOFF, BODO. - Tegen de looprichting. Novelle. Vertaling A. Munsterman.
Y1742: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner. Das inner Bild. Farben sind die Freude des Lebens.
Y2467: HARA KIRI. - Hara-Kiri. Album bte et mchant. N2. Numros introuvables ( partir du N45 nov. 64 au N48 Fev. 1965) .
R1400: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume VI, number 3, juli 1980.
R1398: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume 12, number 2, april 1986.
R1399: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume 11, number 3, juli 1985.
R9850: KISCH, EGON ERWIN. - Reportages. Vertaald door Nico Rost.
T5217: KISCH, EGON ERWIN. - Menschen in kwik, kwik in menschen en andere reportages. Geautoriseerde vertaling Nico Rost.
R8335: KISHIDA, HIDETO. - Japanese Architecture.
R9150: KISMAN, A.K. - Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld.
Y4123: KIST, N.C. EN H.J. ROYAARDS. - Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis. Negende deel.
B5761: KIST, N.C. - Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk.
Y1847: KIST, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden. Met eene gekleurde afbeelding.
L6704: KISTNER, WOLFRAM. - The anti-slavery agitation against the Transvaal Republic 1852 - 1868.
R4923: KITCHEN, PADDY. - Poets London.
R8730: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer.
L3820: KJELLAND, ALEXANDER. - Vergif. Een roman uit het Noorsch vertaald door Marg. Meyboom.
T5691: KJER, HENNY. - Passepartout Nr. 4. September 1968.
L7360: KLAASE, PIET. E.A. - Kinderen uiten zich IV. Pleidooi voor kunstzinnige vorming.
T6608: KLAASE, PIET. E.A. - Kinderen uiten zich. Een pleidooi voor het vertrouwen in het uitdrukkingsvermogen.
R6261: KLAASESZ DE BOER, JAN. - Bijdrage tot de geschiedenis der Dijkpligtigheid in Friesland, inzonderheid met betrekking tot Oostergoo.
P1347: KLAASSE, PIET. - Uit de band gesprongen. Losse gedachten over het gebonden zijn.
B8321: KLAAUW, BART VAN DER & BART RIJNHOUT. - Luchtbrug Market Garden.
T2746: KLABER, KURT. (ED.). - Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg.
T0821: KLABUND [=ALFRED HENSCHKE]. - Borgia. Het vervloekte geslacht. Vertaling Casper de Jong.
Y3745: KLANKBORD, HET. - Het Klankbord. Uitgave van het sociaal Economisch en Cultureel Studiegenootschap. 1e jaargang 1945. nrs: 2-3-4.-5.
H4171: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
M5160: KLANT, J.J. - Hollands Diep. Geillustreerd door Jennie Dalenoord.
B0104: KLANT, J.J. - De fiets.
B9354: KLANT, J.J. - Wandeling door Walein.
Y0780: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
B9518: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
Y0262: KLAREN, A.K. - Om onzer kind'ren wil. [alcoholbestrijding].
T2145: KLARENBEEK, A. - Bijdrage tot de kennis van het voorkomen en de behandeling van mosterdgaswonden.
R4582: DE KLAROEN. - De Ridderorden-Quaestie en Succes Politiek.
H1364: KLAUTZ, J.P. - Rede t.g.v. de inwijding van het nieuwe Elseviergebouw aan de Spuistraat te Amsterdam [op] 12 maart 1952.
Y0216: KLAVER, A. - Voor Jong Gehuwden.
B5408: KLAVER, A. - Het Nieuw-Malthusianisme.
T8216: KLAVEREN, P. VAN. - Voorbij mijzelf.
Y0008: KLEE, PAUL. - Fifty drawings by Paul Klee.
R1264: KLEEREBEZEM, JOUKE. - Het onherstelbaar verhalende / The Irremediable Narrative.
L5753: KLEEREKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen.
T6403: KLEEREKOPER, A.B. - Verzamelt U en laat ons gaan.
R5091: KLEEREKOPER, A.B. - Oproerige krabbels.
T7713: KLEEREKOPER, A.B. - Colijn-Wibaut. Een beschouwing naar aanleiding van de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde.
T6408: KLEEREKOPER, A.B. - Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934.
R8805: KLEEREKOPER, A.B. - De Russische Revolutie.
R7370: KLEEREKOPER, A.B. - Het Jeugdparool van deze tijd.
R7733: KLEEREKOPER, A.B. - Een vaste burcht. Een woord van den dag opKerstmis 1932.
R7355: KLEEREKOPER, A.B. - Het brandend braambosch. Een tijdrede.
T7925: KLEEREKOPER, S. - Enige beschouwingen over het verband tussen economische theorie en de productieverhoudingen in het bijzonder met betrekking tot de economie van de K'voetsoth.
Y0599: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
T6502: KLEEREKOPER, A.B. - De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp.
T6501: KLEEREKOPER, A.B. - Niet met de waapnen der barbaren!
T6404: KLEEREKOPER, A.B. - Uit de stilte. Kerstbrochure.
T6562: KLEEREKOPER, A.B. - Klasse-Justitie.
T6504: KLEEREKOPER, A.B. - Vivos Voco voor den Een Mei Dag 1928.
T6402: KLEEREKOPER, A.B. - Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers.
T6499: KLEEREKOPER, A.B. - Tweede 1 Mei-Preek.
T6405: KLEEREKOPER, A.B. - De S.D.A.P. en de oorlog.
T6406: KLEEREKOPER, A.B. - Weg met de doodstraf!
T6407: KLEEREKOPER, A.B. - Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel.
R7357: KLEEREKOPER, A.B. - Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers.
T6498: KLEEREKOPER, A.B. - 1 Mei-Preek.
R6622: KLEEREKOPER, A.B. - Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden.
Y0134: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
R7396: KLEEREKOPER, A.B. - Als het 's winters koud is...
R5313: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P. VAN STOCKUM. - De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Vijf delen.
T4489: KLEFFENS, E.N. VAN. - Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegedeeld door den Minister van Buitenlandse Zaken.
K9574: KLEFFENS, E.N. VAN. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
R7160: KLEFFENS, E.N. VAN. - De Zonnewijzer - II. Teltsjes en rimen. Nog eens een paar voorvallen uit vroeger en later tijd voor een aantal zijner vrienden en hun aangeboden als Kerstgroet in 1973 met zijn beste herinneringen en wensen.
Y0967: KLEFFENS, EELCO NICOLAAS VAN. - De Overweldiging der Nederlanden. (The rape of the Netherlands).
R8473: KLEI, JAC. VAN DER. - Gids voor Friesland.
R7262: KLEIJN, L.J. - Bij de Belgische Socialisten.
R3560: KLEIJN, L.J. - Naam- en Zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
T5293: KLEIJN, STEF. - De grootste Amerikaan van deze tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid.
T2185: KLEIJN, L.J. (VERTAALD). - De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den Nationaal-Socialistischen Staatsgreep. Vertaald door L.J. Klein.
H7221: KLEIN ESSINK, D.B. EN THEO KURPERSHOEK. - Kennen en herkennen.
Y3529: KLEIN, F.H. - Drie Gedenkdagen voor Nederland. Met 2 Platen.
M2119: KLEIN, MANFRED/Y. SCHWEMER-SCHEDDIN/ERIK SPIEKERMANN. - Type & Typographers.
K0701: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
Y3227: KLEIN, RUDOLF. - Felicien Rops.
Y1697: KLEIN, DAN / N. MCCLELLAND / M. HASLAM. - In the Deco Style.
B2251: KLEIN, DAN / N.A. MCCLELLAND / M. HASLAM. - Art Deco. Ontstaan, ontwikkeling en opleving van deze decoratieve stijl.
B5705: KLEIN ESSINK, SELMA. - Visiuele partituren.
B8966: [BREUGHEL]. KLEIN, H. ARTHUR (ED.). - Graphic Worlds of Peter Bruegel the Elder.
R3268: KLEIN, JAN. - Nazomerreis van een motorrijder.
T3911: KLEINMAN, PHILIP (ED.). - World Advertising Review 1986/7, Modern Publicity Volume 55.
B6656: KLEINSCHMIDT, KARL. - Kurt Tucholsky sein Leben in Bildern.
Y0279: KLEIST, HEINRICH VON. - Novellen. Vertaling Frits Oomes en Pim Lukkenaer.
T8296: KLEIST, HEINRICH VON. - Michael Kohlhaas.
T7438: KLEMKE, WERNER. - Wat een tijd, wat een tijd!
T3053: KLERK, JOOST DE. - De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad.
L6097: KLERK, C.R. DE. - Liturgische pozie. Een Violier-lezing.
L1481: KLERK, C.R. DE. - Vaderlandsche Nieuw Klassieke Beschouwingen.
R5030: KLERK, C.R. DE. - Sint Augustinus. Cultuurbeschouwingen. I. Tot Augustinus' schrijversleven. II. Erasmus als uitgever van Augustinus. III. Het gebed der alleenspraken van Augustinus. IV. 430 - 28 augustus - 1930: Sint Augustinus' Dies Natalis.
T0228: KLERK, J.F. DE. - Delfshaven en een Delfshavenaar. Korte beschrijving van de geboorteplaats, het leven en het standbeeld van Pieter Pieterszoon Hein. (eene lezing).
T9811: KLERK, C.R. DE. - Van Doctor Kuyper, Meester Bilderdijk en Vader Cats.
T1180: [VONDEL] KLERK, C.R. DE. - Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen.
L5219: KLERKX, HENDRIKUS J.M. - Paul Bourget et ses idees litteraires.
H2202: KLESSE, BRIGITTE. - Glassammlung Helfried Krug. Deel II.
MK0157: KLEUKENS, CH. H. - Die Kunst der Letter.
T1650: [POORTMAN] KLEVER, N.A. EN M.D. BREMMER. - Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel IV: 1968-1977.
R3736: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Zicht op Spinoza. Twintig tijdschetsen.
B5109: [BOLLAND] KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
T1649: [POORTMAN] KLEVER, N.A. - Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel III: 1958-1967.
R8571: KLEYKAMP, C.G. EN LUC. WILLINK. - De kunst in nood. Een nationale uitgave tot steun aan de noodlijdende Nederlandsche beeldende kunstenaars, met medewerking van H. Majesteit de Koningin en tal van Nederlandsche kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, tooneelspelers.
Y3772: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. Derde deel.
Y1965: KLEYKAMP, C. - De kunst in nood. 5e deel.
Y1538: KLEYKAMP, C. - De Kunst in Nood. 6e deel.
H5948: KLIEMANN, HORST. - Korn, Mohn und Queke auf dem Acker des Buches.
T7792: KLIJN, C.H. - De stakingen in het havenbedrijf te Amsterdam.
T6287: KLIJNHOUT-MOERMAN, T. EN D.A. POSTEMA. - Lippe. Het stamland van Prins Bernhard.
R3800: [SPINOZA] KLIJNSMIT, A.J. - Spinoza and grammatical tradition. A lecture, delivered at Rijsburg, 11 May 1985.
L6580: KLIKSPAAN. - Studenten-typen.
B2591: [BROUWER] KLINGE, MARGRET (ED.). - Adriaen Brouwer / David Teniers the younger. A loan exhibition of paintings.
K0880: KLINGSPOR. - Museum Klingspor-Museum Offenbach.
R7942: KLINKENBERG, G.A. VAN. - Jaren met Marsman.
B6683: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Tusschen sterren en steenen. Gedichten.
R4778: KLINKENBERG, P. - Socialistische opvoedings- en onderwijsdenkbeelden.
L2036: KLINKENBERG, P. - De Restauratie 1815-1830. Cultuurgeschiedenis van West Europa.
R1886: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Empedokles in ongenade. Gedichten.
M0059: KLINKENBIJL, COR. - Diafragma. Gedichten.
H4534: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
B7760: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. Proeve van historisch receptie-onderzoek. Deel I: Het onderzoek. Deel II: Bronnen, literatuurlijst en register.
T5344: KLOEK, WOUTER TH. - Een huishouden van Jan Steen,
K9546: KLOEKE, G.G. - Deftige en gemeenzame taal.
K9072: KLOEKE, G.G. - Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van 'heeft'.
L1227: KLOEKE, G.G. - Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands.
K5456: KLOEKE, G.G. - Uitgave van 'Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia' (In Franse en Vlaamse Taal) In 1549 te Antwerpen verschenen.
L6769: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
L9264: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
K9065: KLOEKE, G.G. - De Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans.
T5663: KLOEKE, G.G. - De taalkundig-culturele kant van het annexatie-vraagstuk.
Y0420: KLOKMAN, EGBERT. - Klein vertoog. Gedichten.
T2396: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
T2397: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
L4684: KLOMP, HERMAN. - De terreinkeus van de Kievit. Vanellus Vanellus (L).
R2631: KLOMPMAKER, HENDRIK. - Studien over de geschiedenis van het kapitalisme.
L3022: KLOMPMAKER, H. - Handel in de Gouden Eeuw.
R6275: KLONNE, B.H. - Het wapen van Amsterdam.
R4567: KLONNE, B.H. - De gesubsidieerde Bijzondere School, onder de wet van 1878.
R8641: KLONNE, B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler.
K6283: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
M6888: KLOOS, WILLEM. - Verzen deel I.
T1120: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Gevoelsbeschaving. Handboek voor huis- en gezelschapsleven.
H4719: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1904.
H0418: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
H8440: KLOOS, WILLEM. - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken.
H1187: KLOOS, WILLEM. - Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick.
B4206: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
B5168: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
B5170: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten IV. Nieuwere literatuurgeschiedenis (IX).
B5293: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten V. Nieuwere literatuurgeschiedenis (X).
B6834: KLOOS, WILLEM. - pozie en Proza.
R0245: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten VI. Nieuwere literatuurgeschiedenis (XI).
W5070: KLOOS, WILLEM. - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie.
R0989: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten II. Nieuwere literatuurgeschiedenis (VII).
H0421: KLOOS, WILLEM / JEANNE REYNEKE VAN STUWE. - Liefdesbrieven van juni 1898 tot 7 september 1899.
Y0872: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
Y0874: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
Y1475: KLOOSTER, OLGA VAN DER EN MICHEL BAKKER. - Het Nieuwe Werck. De Jordaan: Aan de voet van de Oude Wester...
R0141: KLOOSTER, W.G. - Zonder het genadige einde.
T1208: KLOOSTER, W.G. - Bij de opening van het P.C. Hoofthuis.
T5772: KLOOSTERMAN, A. - Critiek op De Openbare School van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
H8411: KLOOSTRA, KARIN. - Vruchtbeginsel. Verhalen.
T4858: KLOOT MEIJBURG, HERM. VAN DER. - De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje. Met 18 afbeeldingen.
R6541: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER. - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
R4070: KLOPGEEST. - De Klopgeest: Gerrit Komrij: Oudejaarstoespraak 1974. Johan Diepstraten: Trolsky is moe van persmuskieten + vervolg. Louis Davids: Boffie. Thijs Kiekebelt: Bewijs uit het gerijmde. Hans Dorrestijn: Maandagmorgen. Willem Iependaal: Over De verteller verteld.
Y3340: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Atlas van Indische geneeskrachtige planten bij Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz.
T6304: KLOSS, M. - De kamer-gymnastiek voor het vrouwelijk geslacht. Voor Nederland bewerkt door H.W. Bloem; met een voorberigt van G.A.N. Allebe. Voorzien van 26 houtsnede-figuren.
H3682: KLOSSOWSKI DE ROLA, STANISLAS. - The golden game. Alchemical engravings of the Seventeenth Century. With 533 illustrations.
K9461: KLOSTERBERG, BRIGITTE (ED.). - ABC-Buchlein und Bilderbibel. Kinder- und Jugendliteratur in Franckens Stiftungen.
Y1668: KLOTERS, JACQUES EN KICK VAN DER VEER. - Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988.
T8979: KLOTERS, JACQUES. - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp.
L6115: KLUIT, M. ELISABETH. - Het Reveil in Nederland 1817 - 1854. Inleiding N. Japikse.
Y1062: KLUITMAN, M.H. E.A. - De Mensch in betrekking tot de dieren. Schetsen en Tafereelen voor de Volksschool.
T9318: KLUITMAN, M.H. - 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen.
T5352: KLUUN. - Klunen.
L7290: KLUUN. - De weduwnaar.
R4177: KLUUN. - Komt een vrouw bij de dokter.
R2553: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
K9548: KLUYVER, A. - Eenheid en verscheidenheid in de taal.
L2710: KLUYVER, A. - Gissingen in verband met het woord Labberdaan.
L0541: KLUYVER, A. - Het Nederlandsch en de wereldtalen.
L2741: KLUYVER, A. - Over de geschiedenis van het woord Gids.
L2740: KLUYVER, A. - Over het woord Massicot als naam van eene verfstof.
L6806: KLUYVER, ALBERT. - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan.
B4199: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
B6847: KLUYVER, A. - Levensbericht van Dr. J. te Winkel.
Y3463: KN, G. - Modern Nederlandsche Houtsneden. 5de Tentoonstelling uit het Prenten-Kabinet.
Y3506: KNAP W.G. ZOON, WILLEM. - Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching.
H1023: KNAP, HENRI. - Appels in het gras.
B6961: KNAP, HENRI. - Met voorbedachten rade.
B6962: KNAP, HENRI. - Het Knapste uit het dagboek. Samengesteld en ingeleid door L.C. Vrooland.
B7089: KNAP, HENRI. - De weg naar Peruwelz.
B9739: KNAP, HENRI. - Met alle respect. Een boekje voor de vrouw, voor de vrouw achter het stuur.
H6028: KNAPPE, K.A. - Drer. Het volledige grafische werk.
L5649: KNAPPERT, L. - Spectatoriale Vertoogen.
B7909: KNAPPERT, L. - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
B9731: KNAPPERT, L. - Afscheidscollege. Leiden, 29 Mei 1933.
R5738: KNAPPERT, H.E. - Van Oude Tijden. Schetsen uit Haarlem's verleden.
B2626: KNAPTON, JEAN HILARY & HEINZ SCHNEEWEISS. - Heute mich, morgen dich. Eine Geschichte.
T3211: KNAUS, C. - De Koffie-bereiding. Tweede deel Handboek voor de Koffiecultuur. Met 3 gekleurde platen en 51 figuren.
Y2916: KNAUSGARD, KARL OVE. - Schrijver. Mijn strijd 5. Uit het Noors vertaald door Marianne Molenaar.
W2947: KNECHT, COR. - Gedichten.
R0423: KNEL, J. - Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer.
P2819: KNEPPELHOUT, J. - In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld.
L6343: KNEPPELHOUT, J. - Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet.
R8107: KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, PETER VAN (RED.). - Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag.
R8139: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst.
H7952: KNIGHTS, CHARLES. C. - The business man's guide to printing.
B2393: KNIPPENBERG, W.H.TH. EN FRANS OUDEJANS. - Katholiek woordenboek.
B4971: KNIPPENBERG, H. - Sintermertes vengelke.
K7500: KLEIJNTJENS. J. EN H. H. KNIPPENBERG. - Limburgsche Sagen. Met teekeningen door A.C. Ninaber van Eijben.
R5817: KNIPPENBERG, H. - Dr. Michael Smiets herdacht.
T9346: KNIPPENBERG, H.H. - Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk.
T6766: KNIPPENBERG, H. - Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift.
T3157: KNIPPING, B. - Hoe kerstlegenden kwamen en gingen. Over de ontwikkeling van de kerstvoorstelling.
H6463: KNIPPING, JOHN B. - Kersttaferelen in de Nederlandse schilderkunst.
R8414: KNIPSCHEER, F.S. - Bijgeloof uit alle tijden II: Satansdienst.
Y2503: KNITEL, FR. - Louis Veuillot. De man en zijn werk. II.
Y1210: KNITEL, FR. - Louis Veuillot. De man en zijn werk.
R5878: KNOBEL, F.M. - Oostersche verpoozingen.
T8420: KNOL, HENK. - Houdbaar stof. Gedichten.
T8509: KNOL, HENK. - Toch maar de tuin geruimd.
L8270: KNOL, D. - Ziekteverzekering zoals deze wordt uitgeoefend door de G.B.V.
T8508: KNOL, HENK. - De overtijd. Gedichten.
Y2271: KNOOP, RENS VAN DER. - Twee mannen spreken elkaar onopgemerkt aan. Gedichten.
T2566: KNOOP, HERM. - Een Theater in Dachau.
T4301: KNOOP, J.S.A.M. - De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies.
M9571: KNOPPER, HELEN. - Foto's geknipt voor dromen.
P2650: KNOPPER, HELEN. - Genderstrom.
M2478: KNOPPER, HELEN. - Het geheim van de zwaan.
P2669: KNOPPER, HELEN. - In de kamer van Fien Kristal.
P1605: KNOPPER, HELEN. - Osmose.
M4918: KNOPS, MATHIEU. (SAMENST.). - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg
T7148: KNORRINGA, H. - De straat. Spel in vier taferelen.
Y2738: KNOTS. - Knots. Blad voor Amsterdamse Jongeren. 1e jaargang 1952. nrs. 1 en 2.
K8487: KNSM. - Welkom bij de Koninklijke Nederlansche Stoomboot-Maatschappij N.V.
Y0020: KNUTTEL, P. - De reis naar het broodhuis. Eene kerstvertelling.
H4916: KNUTTEL, G. - Der Voghelen Sanck. Een oud lied verlucht door ....
K2366: KNUTTEL, GERARD. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
H2693: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
Y0756: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
R1605: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero. Poeet en Amsterdammer.
T7580: KNUTTEL, G. - Jan Sluijters.
R7776: KNUVELDER, GERARD. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
R7808: KNUVELDER, GERARD. - Stijn Streuvels.
T2042: KNUVELDER, LOUIS. - Zorgen om morgen. Een bundel opstellen.
K3605: KNUVELDER, GERARD. - Liber Amicorum Dr. Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX.
K3522: KNUVELDER, G.P.M. - Beknopt Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde.
K3361: KNUVELDER, GERARD. - Bouwers aan eigen cultuur. Letterkundige figuren.
K3746: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde.
L2717: KNUVELDER, GERARD. - Het beeld van de Mens in enkele moderne Nederlandse romans (W.F. Hermans, H. Mulisch, Jos. Panhuijsen).
H0520: KNUVELDER, GERARD. - Kitty en de mandarijntjes. Bevattende een aantal ietwat luchthartige, een aantal zeer ernstige en een aantal het midden daartussen houdende verhandelingen over schrijvers en hun eigenaardigheden.
K3805: KNUVELDER, GERARD. - Nederlandse letterkunde, schets van de geschiedenis.
K7565: KNUVELDER, GERARD. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
K7897: KNUVELDER, GERARD. - Stijn Streuvels.
L2484: KNUVELDER, GERARD. - Zwervers.
L5791: KNUVELDER, LOUIS. - Pushkin.
B1809: KNUVELDER, GERARD. - Onachterhaalbre tijd. Vijftig jaar grasduinen in literatuur.
B4714: KNUVELDER, GERARD. - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en verschijnselen.
B7054: KNUVELDER, GERARD. - Vijf en twintig jaar Nederlandse dichtkunst (1915-1940).
B7443: KNUVELDER, GERARD. - Albert Verwey herdacht.
T0812: KNUVELDER, GERARD. - Het rampjaar 1830.
T2381: KNUVELDER, GERARD. - Het rampjaar 1830.
R0921: KNUVELDER, GERARD. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
R1660: KNUVELDER, GERARD. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse romans. (W.F. Hermans -H. Mulisch - Jos. Panhuijsen).
M1623: KOBAK, ANNETTE. - Isabelle, het leven van Isabelle Eberhardt. Vertaling Tinke Davids.
Y1842: KOBUS, J.D. - Rietcultuur en Suikerfabricatie in Engelsch-Indie.
W8999: KOCH, A.G.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
L6051: KOCH, JOHANN A. - Studien over den tijd van Constantijn den Grooten.
W3169: KOCH, HERMAN. - Red ons, Maria Montanelli.
T5537: KOCH, J.K. - Rijken en Armen.
T5061: KOCH, HERMAN. - Het diner.
T1892: KOCK, W.J. ( ED.). - Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek. Deel I. A-Z.
B9542: [MULTATULI] KOCK, W.H.W. DE. - Lebak en de Max Havelaar. Met een voorrede van J.H. Valckenier Kips.
T3919: KOCK, ERICH. - Unterdruckung und Widerstand 5 Jahre deutscher Besetzung in den Niederlanden 1940-1945.
Y0340: KOE, SALOMON S. DE. - Rouwklacht bij den dood van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nikolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, overleden te Parijs, 11 Juni 1879.
P1606: KOECK, PAUL. - Chinchilla's kweken. Roman.
K4891: KOECK, PAUL. - Het plantenoffensief.
K0705: KOECK, PAUL. - In vrije val. Verhalen.
L9949: KOECK, PAUL. - Le petit Belge. Een midaadroman.
L9965: KOECK, PAUL. - Berthold 1200.
L9974: KOECK, PAUL. - De celbezoeker.
L9975: KOECK, PAUL. - De koude persing.
B0010: KOECK, PAUL. - De bloedproever.
B0014: KOECK, PAUL. - De merkwaardige verrijzenis van Angel Arcadio Picasso.
L9596: KOECK, PAUL. - De gigolo.
K7801: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop een mens in de strijd voor het Socialisme.
L1294: KOEKEBAKKER, J. - Wetenschap in samenwerking.
P2037: KOEMAN, HENK. - Spreken of zwijgen. Gedichten.
R0838: KOENEN, M.J. EN J.F.P. VAN ANROOY. - Klassiek Handwoordenboekje.
R5101: KOENEN, MARIE. - St. Bonifacius: een herder van volken.
L5583: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen.
H4911: KOENEN, LIESBETH / RIK SMITS. - Peptalk in het boekenbedrijf.
L3191: KOENEN, LIESBETH, RIK SMITS EN MANS KUIPERS. (ED.). - De keuken van Argus. Achter de schermen van de journalistiek.
L2814: KOENEN, MARIE. - Breiz - Izel.
L4811: KOENEN, MARIE. - Davids overwinning. Openluchtspel met gesproken koren.
W8144: KOENEN, MARIE. - De korrel in de voor.
K7029: KOENEN, MARIE. - Limburgsche verhalen.
K7030: KOENEN, MARIE. - Limburgsche verhalen.
K7326: KOENEN, MARIE. - Van wenschen en wonderen. Sprookjes en legenden.
B0311: KOENEN, MARIE. - La sunkrono. (el: Sproken en Legenden Fabeloj Kaj Legendoj). el la nederlanda lingvo tradukis P. Ch. M. van de Vijver.
B5539: KOENEN, MARIE. - Egmond verhalen. Opgedragen aan de herleefde Sint-Adelberts-Abdij te Egmond-Binnen.
B6252: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland.
T7174: KOENEN, H.J. - Levensbericht van Mr. C.J. van Assen,
Y1541: KOENHEIN, A.J.M. E.A. (EDS.). - Johan Wolfert van Brederode, 1599-1655. Een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje.
Y3802: BERLIJNSCHE KOERIER. - Berlijnsche Koerier. 1943- 1944 nrs. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 15 - 16- 17 -20.
Y4069: AMSTERDAMSCH BULLETIN DE KOERIER. - Extra bulletin. Hitler leeft nog in Zuid-Amerika. Nieuwe oorlogsvoorbereiding? Complot in Argentinie!
Y4095: DE ZEEUWSCHE KOERIER. - De Zeeuwsche Koerier. 44ste Jaargang, No. 3573. Maandag 3 Februari 1930.
B4428: KOERS, N.H. (RED.). - Vier eeuwen domineesland.
L6258: KOESEN, JAN. - De kunst van boekverbranding.
M5863: KOESTLER, ARTHUR. - Reisjes van plezier. Een tragikomedie met proloog en epiloog vertaald door Therese Cornips.
Y4234: GOUDEN KOETS. - Uitnodiging: De Gouden Koets. Ver. van het Amsterdamsche Volk tot het aanbieden van een Huldeblijk aan H.M. de Koningin Wilhelmina. Programma en Bewijs van Toegang voor niet meer dan een persoon. In de orginele envelop De Gouden Koets van de Vereniging.
T0360: KOETSVELD, C.E. - De Christelijk-Historische Unie.
T6370: KOETSVELD, C.EZ., C. VAN. - 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes.
B7907: KOETSVELD, C.E. VAN. - Ideaal en werkelijkheid.
R7999: KOETSVELD, C.E. VAN. - Snippers van de schrijftafel.
Y1135: KOETSVELD, C.E. VAN. - De Oude Thomas. Eerste leesboekje voor Christelijke Volks- en Armenscholen.
R3935: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
R3957: KOETSVELD, C.E. VAN. - Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwe schetsen en phantasien.
R3867: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste verzameling.
Y3785: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Tweede verzameling.
K1087: KOEVOETS, PAMELA. - Arme engelen.
L6212: KOEVOETS, PAMELA. - Groot portret van het water. Met beeld van Mieke Gerritzen.
P2164: KOEVOETS, PAMELA. - Ode.
M1712: KOEVOETS, PAMELA. - Schaduwboksen. Verhalen.
Y3885: KOFF, J.W. DE. - Feestzang 12 Mei. 1849-1974. Wijze: De Koning Leev.
Y2437: KOGAN, MOISSY. - Moissy Kogan. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag 1879 - 1942 - 1979.
T2268: [WILDE] KOHL, NORBERT (ED.). - Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl.
L2616: KOHL-WEIGAND, FRANZ-JOSEF. (ED.). - Albert Weisgerber 1878 - 1915. Handzeichnungen und Aquarelle.
T9365: KOHL, W. - Die Niederlande und Westfalen im 16. Jahrhundert.
R5806: KOHLER, W.C. - Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam.
T2567: KOHLER, H.J. - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
T5388: KOHNSTAMM, CARLA EN JO LEYEN. - Laat een vrolijk lied ons zingen. Honderd teksten. Verzameld door Carla Kohnstamm met tekeningen van Jo Leyen.
K2082: KOHNSTAMM, DOLPH & ELLY CASSEE (EDS.). - Nieuw Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
H5844: KOHNSTAMM, PH. - Psychologie van het ongeloof. No 3. Psychologie van het Anti-Semitisme.
T5824: KOHNSTAMM, CARLA. (RED.). - Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk.
R4267: KOK, P. - Reclame-schilderen en -teekenen.
W3064: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
L4440: KOK, A.S.(ED.). - The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one.
C1505: KOK, CHRISTIEN. - Oude maskers.
L1269: KOK, J. - De Arte Formulas Praescribendi et Praeparandi.
L2847: KOK, J.A. - Naar het absolute nulpunt. Voorwoord W.H. Keesom.
B2280: KOK, WIM. (VOORW.). - De smalle marges. (Vijf Den-Uyl-lezingen).
R5121: KOK, A.S. - Van Dichters en Schrijvers. Studien en schetsen van Nederlandsche Letterkunde. 1e en 2e stuk.
L2098: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
Y2178: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
B9543: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
R0766: KOK, ANTONY. - Ik ben maar zelden goed bij stem.
B8374: KOKOSCHKA, OSKAR. - Homage to Kokoschka. Prints and Drawings lent by Reinhold, Count Bethusy-Huc.
R9785: KOL, NELLIE VAN. - Aphorismen. Verzameld door Johanna Dorre. Inleiding N. van Kol.
Y2377: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 8e jaargang 1903. Nr. 1-50.
T0034: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 11e jaargang 1906. Nr. 1-50.
Y2376: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 7e jaargang 1902. Nr. 1-50.
R3851: KOL, H. VAN. - Weg met het opium.
R7182: KOLB, C.F.A. EN M. HENRIQUES PIMENTEL. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen.
Y1116: KOLB, C.F.A. EN M. HENRIQUES PIMENTEL. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen. Naar het Hoogduitsch bewerkt.
T0096: [SPINOZA] KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Levensroman van Spinoza. Vertaling Theun de Vries.
H6383: KOLBENHEYER, E.G. - Kerstverhalen. Vertaling Tony de Ridder.
P1958: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
T9996: KOLFF A.QZN., C. - Wat heeft de Nederlandsche Tabaks- en Sigarenindustrie van eene verhooging der Tabaksbelasting te verwachten?
R9064: KOLFF, A.H. VAN DER. - Schrijf het antwoord. Opgaven voor het hoofdrekenen voor de Lagere School. Zesde leerjaar.
R6670: KOLFF, G.H. VAN DER. - De moeilijkheden rondom het integratievraagstuk voor landen in versnelde sociaal-economische overgang.
R2744: KOLK, HERMAN. - Compenseren voor een taalstoornis.
W2031: KOLK, GEERT VAN DER. - De dansers. Drie novellen.
W2032: KOLK, GEERT VAN DER. - De nieuwe stad, verhalen.
L4752: KOLKERT, W.J. - Christelijk Middelbaar Onderwijs en Nederlandsche Letterkunde.
L8431: KOLKMAN, MARTEN. [K.H. HEEROMA]. - Sonnetten.
R7344: KOLKMEIJER, H.C. - Fabrieksarbeidsters. Bedrijfspsychologische factoren bij de vorming van het fabrieksmeisje in puberteit en adolescentie. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
Y0328: KOLLAARD, SANDER. - Stadium IV.
R5884: KOLLEWIJN, R.A. - Ueber den Einfluss des hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius.
R6804: KOLLEWIJN, A.M. EN M.J. KOLLEWIJN. - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913.
K5997: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Een grote liefde. Vertaling Gerda Pancras.
K5996: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Liefde van werkbijen. Vertaling S. Meisner en E. Wagenaar.
T2964: KABOUTER-KOLONEL. - De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2.
Y3743: KOLONIAAL WEEKBLAD, HET. - Het Koloniaal weekblad. Orgaan der Vereeniging Oost en West. 31ste jaargang 1931. nrs: 9 - 10 - 29.
T6924: KOLTHEK, H. - Militairisme, socialisme en roode legers.
B9620: KOLTHEK JR., H. & J. OUDEGEEST. - Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam.
R0544: KOLTHEK, H. - Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
T5236: KOLTHEK, H. - Het complot ontmaskerd of De taktiek der sociaal-demokraten.
T3551: KOM, A. DE. - Strijden ga ik.
Y4222: DE KOMEET. - De Komeet. Donderdag 1 Februari 1917. Gewijd aan de belangen van Variete-Artisten, Kermisvakgenooten, Circus enz.
Y1416: VERDEDIGINGS-KOMITEIT. - Het Proces. Jamar, Longville, Luys, Mahlman.
R0284: KOMMA. - Literair tijdschrift. 3e jaargang nr. 3.
Y0622: KOMMUNISME. - A.S. de Leeuw: Wereldcongres K.I. Nico Rost en Jef Last: Henri Barbusse. G.J. van Munster: De Internationaal-Politieke Situatie. A. Struik: Proletarisch Humanisme. Hans Cramer: Over de taak van de Kommunistische Filmkritiek. Gerard Vanter: Nieuwe Publicaties.
R9772: KOMRIJ, GERRIT. - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
H6540: KOMRIJ, GERRIT. - De buitenkant. Een abecedarium.
T9962: KOMRIJ, GERRIT. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. Gekozen en ingeleid door Victor Schiferli.
L0694: KOMRIJ, GERRIT / WILLEM VAN MALSEN. - De paleizen van het geheugen.
H3770: KOMRIJ, GERRIT. - Het kroost van Aagt Morsebel. Met tekeningen van Fritzi ten Harmsen van der Beek.
L1470: KOMRIJ, GERRIT (ED.). - Leesliefde in 100 & enige gedichten.
H3083: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
L2193: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. Met een nawoord door Onno Blom.
H3620: KOMRIJ, GERRIT. - De gelukkige schizo.
H5386: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest. Roman.
K1583: KOMRIJ, GERRIT. - De moeder. Een bloemlezing door ...
M1156: KOMRIJ, GERRIT. - De moeder. Een bloemlezing door ...
M6435: KOMRIJ, GERRIT. - De pagode.
H5794: KOMRIJ, GERRIT. - Dood aan de grutters.
M0518: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten.
H3609: KOMRIJ, GERRIT. - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
H7748: KOMRIJ, GERRIT. - Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Teksboek.
H3753: KOMRIJ, GERRIT. - Intimiteiten.
H5803: KOMRIJ, GERRIT. - Komrij's patentwekker.
K0834: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
K6648: KOMRIJ, GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
L0731: KOMRIJ, GERRIT. - Met het bloed dat drukinkt heet.
K6137: KOMRIJ, GERRIT. - The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp.
M9537: KOMRIJ, GERRIT. - Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap.
H8949: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
L0803: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemde melodieen. Een operalibretto.
K0102: KOMRIJ, GERRIT. (BIJEENGEBRACHT). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire pozie.
K2604: KOMRIJ, GERRIT. (ED.). - Aan een droom vol weelde ontstegen. pozie uit de Romantiek 1750-1850.
T5336: KOMRIJ, GERRIT (ED.). - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de stront etc.
T2969: KOMRIJ, GERRIT. - Lood en hagel. [Schimpscheuten en handtastelijkheden -een keuze].
L5180: KOMRIJ, GERRIT / JAN BERNARD MEINEN. - De Verschrikking.
H4756: KOMRIJ, GERRIT & JOOST VEERKAMP. - De os op de klokketoren.
H3557: KOMRIJ, GERRIT. - Het boze oog.
H3560: KOMRIJ, GERRIT. - Humeuren & temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
L2222: KOMRIJ, GERRIT. - Museumjournaal no 1. 1983. Kunstkritiek op Komrij. Foto Philip Mechanicus.
B4568: KOMRIJ, GERRIT. - Papieren tijgers.
L6885: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
L7825: KOMRIJ, GERRIT. - Verzonken boeken.
L9043: KOMRIJ, GERRIT. - Vrouwen van Nederland.
T8545: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
B0623: KOMRIJ, GERRIT. - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
B0628: KOMRIJ, GERRIT. - Kraaivanger.
B0850: KOMRIJ, GERRIT. - De wederdienst.
B1252: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse pozie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
B1505: KOMRIJ, GERRIT. - Op de planken. Burleske.
T8395: KOMRIJ, GERRIT. - De Afrikaanse pozie. 10 gedichten en een lexicon.
M3023: KOMRIJ, GERRIT. - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
K1080: KOMRIJ, GERRIT. - Pek en zwavel. [Polemieken en essays, een keuze].
T8458: KOMRIJ, GERRIT. - In de geest van de gieter. Aforismen en citaten samengesteld door Gerd de Ley.
T8270: KOMRIJ, GERRIT. - Averechts.
T8274: KOMRIJ, GERRIT. - Verwoest Arcadie.
T2879: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten.
B9340: KOMRIJ, GERRIT. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten.
T8578: KOMRIJ, GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
M5166: KOMRIJ, GERRIT. - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
K5926: KOMRIJ, GERRIT. - Over de bergen.
L0786: KOMRIJ, GERRIT. - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
B9895: KOMRIJ, GERRIT. - Dit jaar spreken wij met Komrij...
B9891: KOMRIJ, GERRIT. / HANS GIESEN. - Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen.
B9892: KOMRIJ, GERRIT. - Capriccio. De mooiste liefdesgedichten.
B9876: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
W8796: KOMRIJ, GERRIT. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel.
M7417: KOMRIJ, GERRIT. - De Abele spelen. Bewerkt door....
H3550: KOMRIJ, GERRIT. - De tranen der ecclesia's.
T8482: KOMRIJ, GERRIT. - In liefde bloeyende. De Nederlandse pozie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
T8483: KOMRIJ, GERRIT. - Pagode, novelle.
T9186: KOMRIJ, GERRIT EN ANTHON BEEKE. - Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
L1131: KOMRIJ, GERRIT. - Dit helse moeras.
T8544: KOMRIJ, GERRIT. - Rook zonder vuur.
T2417: KOMRIJ, GERRIT. - Tutti-frutti.
Y3348: KOMRIJ, GERRIT. - De crisis in de bibliofilie.
L0756: KOMRIJ, GERRIT. - Lof der simpelheid.
R1991: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten.
B5007: KOMRIJ, GERRIT. - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire pozie.
R1248: KOMRIJ, GERRIT. - De vampier en de grafdelver. Of: de Antiquaar als doodsheraut.
R1249: KOMRIJ, GERRIT. - 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij).
L0861: KOMRIJ, GERRIT. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en Essays.
L2081: KOMRIJ, GERRIT. - Fata morgana.
H9085: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
M7649: KOMRIJ, GERRIT. - De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin.
R1652: KOMRIJ, GERRIT. - Het Chemisch huwelijk. Tekstboek.
H6039: KOMRIJ, GERRIT. - Dubbelster, roman.
Y1655: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend. + boekje met dezelfde titel.
H4741: KOMRIJ, GERRIT. - Fabeldieren.
K2999: KOMRIJ, GERRIT. - Hercules.
T6269: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
Y1678: KOMRIJ, GERRIT. - De Afrikaanse pozie in 1000 en enige gedichten.
H3160: KOMTER, J.M. - Heggewinde.
R3083: KONIG, RALF. - Het killer kondoom. Vertaling Mat Schifferstein.
T9178: KONIG, K.E. - Montenegro, historisch-philatelistische beschouwingen van toen en nu.
H8676: KONIGSDORF, HELGA. - De verwijdering van grootmoeder. Vertaling Tinke Davids.
T7318: KONIJNENBURG, D. VAN. - Waardoor werkeloosheid in Friesland?
B7739: KONIJNENBURG, W. VAN. - Thomas Hobbes' Leviathan.
Y0173: KONING, J. DE. - Kindertijd. Tentoonstelling van oude kinderprenten en boeken uit de collectie van J. de Koning te Leiden 3 september t/m 3 oktober 1971. De Hartekamp, Heemstede.
T3484: KONING, LOUIS DE / MARJAN HILVERDA. - Nieuwe belgenmoppen.
Y2181: KONING, E. - A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano.
T6848: KONING, JACOBUS. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
Y3781: KONING, JACOBUS EN DANIEL MEYER. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien, van deszelfs poorters en inwoners. Met platen en fac-similes der oorspronkelijke handschriften.
R7122: KONING, JOS. - De folkbeweging in Nederland. Analyse van een hedendaagse muziek-subcultuur.
K0365: KONING, HANS. - Het aards tekort. Vertaling M. Marshall.
P2166: KONING, HANS. - In liefde en dood. Vertaling M. Marshall.
Y3525: KONING, WILLEM. - Waarom het feest van 12 Mei 1874 zoo gedenkwaardig is voor het Nederlandsche Volk. Eenvoudig verteld.
B4484: KONING, HANS. - De Petersburg-Cannes Expres. Vertaling Hans Visserman.
B6056: KONING, JOHAN. - 600 jongens met de Tarakan naar Noorwegen. Met illustraties en Bandtekening van Jo Spier.
B6346: KONING LEEND. Z., C. DE. - Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
B6399: KONING, P.W. DE. - Iets over kritiek in het algemeen en tooneelkritiek in het bijzonder.
T7891: KONING, J.J.A. DE. - Rede gehouden op 12 Juni 1922 ter herdenking van het Vijf-en-Dertig-Jarig bestaan van de Algemeenen Nederlandschen Politiebond in het Kurhaus te Scheveningen.
H5609: KONING, ABRAHAM DE. - Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde Koning van Vrancrijk en Naverrae.
Y1041: [ERASMUS] KONING, PAULA. - Erasmus op de markt.
Y1435: KONING, DIRK. - Dirk Koning.
R0208: KONING, MARIE DE. - Tijl Uilenspiegel's guitenstreken. Aan haar vriendjes en vriendinnetjes van 6-9 jaar verteld.
R5629: KONING, ROELAND. - Roeland Koning over zijn leven en werk.
B5675: KONINGSBERGER, HANS. - De laatste vrouw.
Y4259: DE STRIJDER VOOR GODS KONINKRIJK. - De Strijder voor Gods Koninkrijk. 3e jaargang 1922 No 2.
M4687: KONRAD, GYORGY. - De medeplichtige. Vertaling Jan Versteeg. Nawoord S. Nemeth.
H8749: KONRAD, GYORGY. - Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en elders. Vertaling H. Kammer.
M0980: KONRAD, GYORGY. - De bezoeker. Roman vertaald door Hans Hom.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30