Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R1400: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume VI, number 3, juli 1980.
R1398: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume 12, number 2, april 1986.
R1399: KIRSHENBAUM, SANDRA. (ED.). - Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume 11, number 3, juli 1985.
R9850: KISCH, EGON ERWIN. - Reportages. Vertaald door Nico Rost.
T5217: KISCH, EGON ERWIN. - Menschen in kwik, kwik in menschen en andere reportages. Geautoriseerde vertaling Nico Rost.
R8335: KISHIDA, HIDETO. - Japanese Architecture.
R9150: KISMAN, A.K. - Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld.
B5761: KIST, N.C. - Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk.
L6704: KISTNER, WOLFRAM. - The anti-slavery agitation against the Transvaal Republic 1852 - 1868.
R4923: KITCHEN, PADDY. - Poets London.
R8730: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer.
L3820: KJELLAND, ALEXANDER. - Vergif. Een roman uit het Noorsch vertaald door Marg. Meyboom.
T5691: KJER, HENNY. - Passepartout Nr. 4. September 1968.
L7360: KLAASE, PIET. E.A. - Kinderen uiten zich IV. Pleidooi voor kunstzinnige vorming.
T6608: KLAASE, PIET. E.A. - Kinderen uiten zich. Een pleidooi voor het vertrouwen in het uitdrukkingsvermogen.
R6261: KLAASESZ DE BOER, JAN. - Bijdrage tot de geschiedenis der Dijkpligtigheid in Friesland, inzonderheid met betrekking tot Oostergoo.
P1347: KLAASSE, PIET. - Uit de band gesprongen. Losse gedachten over het gebonden zijn.
A0275: KLAASSE, PIET. - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen. Inleiding Jan H. de Groot en Ed. Hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
B8321: KLAAUW, BART VAN DER & BART RIJNHOUT. - Luchtbrug Market Garden.
T2746: KLABER, KURT. (ED.). - Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg.
T0821: KLABUND [=ALFRED HENSCHKE]. - Borgia. Het vervloekte geslacht. Vertaling Casper de Jong.
H4171: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
M5160: KLANT, J.J. - Hollands Diep. Geillustreerd door Jennie Dalenoord.
B0104: KLANT, J.J. - De fiets.
B9354: KLANT, J.J. - Wandeling door Walein.
B9518: KLANT, J.J. - De geboorte van Jan Klaassen.
Y0262: KLAREN, A.K. - Om onzer kind'ren wil. [alcoholbestrijding].
T2145: KLARENBEEK, A. - Bijdrage tot de kennis van het voorkomen en de behandeling van mosterdgaswonden.
R4582: DE KLAROEN. - De Ridderorden-Quaestie en Succes Politiek.
T9137: KLARSFELD, SERGE ET MAXIME STEINBERG. - Memorial de la deportation des juifs de Belgique.
H1364: KLAUTZ, J.P. - Rede t.g.v. de inwijding van het nieuwe Elseviergebouw aan de Spuistraat te Amsterdam [op] 12 maart 1952.
Y0216: KLAVER, A. - Voor Jong Gehuwden.
B5408: KLAVER, A. - Het Nieuw-Malthusianisme.
T8216: KLAVEREN, P. VAN. - Voorbij mijzelf.
Y0008: KLEE, PAUL. - Fifty drawings by Paul Klee.
R1264: KLEEREBEZEM, JOUKE. - Het onherstelbaar verhalende / The Irremediable Narrative.
L5753: KLEEREKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen.
T6403: KLEEREKOPER, A.B. - Verzamelt U en laat ons gaan.
R5091: KLEEREKOPER, A.B. - Oproerige krabbels.
T7713: KLEEREKOPER, A.B. - Colijn-Wibaut. Een beschouwing naar aanleiding van de verwerping der vlootwet en wat daar verder volgde.
R7356: KLEEREKOPER, A.B. - Het Zesde Gebod.
T6408: KLEEREKOPER, A.B. - Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934.
R8805: KLEEREKOPER, A.B. - De Russische Revolutie.
R7370: KLEEREKOPER, A.B. - Het Jeugdparool van deze tijd.
R7733: KLEEREKOPER, A.B. - Een vaste burcht. Een woord van den dag opKerstmis 1932.
R7355: KLEEREKOPER, A.B. - Het brandend braambosch. Een tijdrede.
T7925: KLEEREKOPER, S. - Enige beschouwingen over het verband tussen economische theorie en de productieverhoudingen in het bijzonder met betrekking tot de economie van de K'voetsoth.
T6502: KLEEREKOPER, A.B. - De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp.
T6501: KLEEREKOPER, A.B. - Niet met de waapnen der barbaren!
T6404: KLEEREKOPER, A.B. - Uit de stilte. Kerstbrochure.
T6562: KLEEREKOPER, A.B. - Klasse-Justitie.
W8166: KLEEREKOPER, A.B. - Oproerige krabbels. Verzameld en ingeleid door Joh. Winkler.
T6504: KLEEREKOPER, A.B. - Vivos Voco voor den Een Mei Dag 1928.
T6402: KLEEREKOPER, A.B. - Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers.
T6499: KLEEREKOPER, A.B. - Tweede 1 Mei-Preek.
T6500: KLEEREKOPER, A.B. - Zionistisch Schetsboek.
T6405: KLEEREKOPER, A.B. - De S.D.A.P. en de oorlog.
T6406: KLEEREKOPER, A.B. - Weg met de doodstraf!
T6407: KLEEREKOPER, A.B. - Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel.
R7357: KLEEREKOPER, A.B. - Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers.
T6498: KLEEREKOPER, A.B. - 1 Mei-Preek.
R6622: KLEEREKOPER, A.B. - Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden.
Y0134: KLEEREKOPER, A.B. - Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1.
R7396: KLEEREKOPER, A.B. - Als het 's winters koud is...
R5313: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P. VAN STOCKUM. - De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Vijf delen.
T4489: KLEFFENS, E.N. VAN. - Overzicht van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegedeeld door den Minister van Buitenlandse Zaken.
K9574: KLEFFENS, E.N. VAN. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
R7160: KLEFFENS, E.N. VAN. - De Zonnewijzer - II. Teltsjes en rimen. Nog eens een paar voorvallen uit vroeger en later tijd voor een aantal zijner vrienden en hun aangeboden als Kerstgroet in 1973 met zijn beste herinneringen en wensen.
T5612: KLEI. - Klei. Orgaan van den bond van Nederlandsche baksteenfabrikanten en den bond van dakpannenfabrikanten in Nederland.
R8473: KLEI, JAC. VAN DER. - Gids voor Friesland.
R7262: KLEIJN, L.J. - Bij de Belgische Socialisten.
R3560: KLEIJN, L.J. - Naam- en Zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
T5293: KLEIJN, STEF. - De grootste Amerikaan van deze tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid.
T2185: KLEIJN, L.J. (VERTAALD). - De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den Nationaal-Socialistischen Staatsgreep. Vertaald door L.J. Klein.
H7221: KLEIN ESSINK, D.B. EN THEO KURPERSHOEK. - Kennen en herkennen.
M2119: KLEIN, MANFRED/Y. SCHWEMER-SCHEDDIN/ERIK SPIEKERMANN. - Type & Typographers.
K0701: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
B2251: KLEIN, DAN / N.A. MCCLELLAND / M. HASLAM. - Art Deco. Ontstaan, ontwikkeling en opleving van deze decoratieve stijl.
B5705: KLEIN ESSINK, SELMA. - Visiuele partituren.
B8966: [BREUGHEL]. KLEIN, H. ARTHUR (ED.). - Graphic Worlds of Peter Bruegel the Elder.
R3268: KLEIN, JAN. - Nazomerreis van een motorrijder.
T3911: KLEINMAN, PHILIP (ED.). - World Advertising Review 1986/7, Modern Publicity Volume 55.
B6656: KLEINSCHMIDT, KARL. - Kurt Tucholsky sein Leben in Bildern.
Y0279: KLEIST, HEINRICH VON. - Novellen. Vertaling Frits Oomes en Pim Lukkenaer.
T8296: KLEIST, HEINRICH VON. - Michael Kohlhaas.
T7438: KLEMKE, WERNER. - Wat een tijd, wat een tijd!
T3053: KLERK, JOOST DE. - De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad.
L6097: KLERK, C.R. DE. - Liturgische poŽzie. Een Violier-lezing.
L1481: KLERK, C.R. DE. - Vaderlandsche Nieuw Klassieke Beschouwingen.
R5030: KLERK, C.R. DE. - Sint Augustinus. Cultuurbeschouwingen. I. Tot Augustinus' schrijversleven. II. Erasmus als uitgever van Augustinus. III. Het gebed der alleenspraken van Augustinus. IV. 430 - 28 augustus - 1930: Sint Augustinus' Dies Natalis.
T0228: KLERK, J.F. DE. - Delfshaven en een Delfshavenaar. Korte beschrijving van de geboorteplaats, het leven en het standbeeld van Pieter Pieterszoon Hein. (eene lezing).
T9811: KLERK, C.R. DE. - Van Doctor Kuyper, Meester Bilderdijk en Vader Cats.
L5219: KLERKX, HENDRIKUS J.M. - Paul Bourget et ses idees litteraires.
H2202: KLESSE, BRIGITTE. - Glassammlung Helfried Krug. Deel II.
MK0157: KLEUKENS, CH. H. - Die Kunst der Letter.
T1650: [POORTMAN] KLEVER, N.A. EN M.D. BREMMER. - Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel IV: 1968-1977.
R3736: [SPINOZA] KLEVER, W.N.A. - Zicht op Spinoza. Twintig tijdschetsen.
B5109: [BOLLAND] KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
T1649: [POORTMAN] KLEVER, N.A. - Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel III: 1958-1967.
R8571: KLEYKAMP, C.G. EN LUC. WILLINK. - De kunst in nood. Een nationale uitgave tot steun aan de noodlijdende Nederlandsche beeldende kunstenaars, met medewerking van H. Majesteit de Koningin en tal van Nederlandsche kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, tooneelspelers.
H5948: KLIEMANN, HORST. - Korn, Mohn und Queke auf dem Acker des Buches.
T7792: KLIJN, C.H. - De stakingen in het havenbedrijf te Amsterdam.
T6287: KLIJNHOUT-MOERMAN, T. EN D.A. POSTEMA. - Lippe. Het stamland van Prins Bernhard.
R3800: [SPINOZA] KLIJNSMIT, A.J. - Spinoza and grammatical tradition. A lecture, delivered at Rijsburg, 11 May 1985.
L6580: KLIKSPAAN. - Studenten-typen.
B2591: [BROUWER] KLINGE, MARGRET (ED.). - Adriaen Brouwer / David Teniers the younger. A loan exhibition of paintings.
K0880: KLINGSPOR. - Museum Klingspor-Museum Offenbach.
T4932: LETTERPROEF KLINGSPOR. - Stahl.
R7942: KLINKENBERG, G.A. VAN. - Jaren met Marsman.
B6683: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Tusschen sterren en steenen. Gedichten.
R4778: KLINKENBERG, P. - Socialistische opvoedings- en onderwijsdenkbeelden.
L2036: KLINKENBERG, P. - De Restauratie 1815-1830. Cultuurgeschiedenis van West Europa.
R1886: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Empedokles in ongenade. Gedichten.
M0059: KLINKENBIJL, COR. - Diafragma. Gedichten.
H4534: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
B7760: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. Proeve van historisch receptie-onderzoek. Deel I: Het onderzoek. Deel II: Bronnen, literatuurlijst en register.
T5344: KLOEK, WOUTER TH. - Een huishouden van Jan Steen,
K9546: KLOEKE, G.G. - Deftige en gemeenzame taal.
K9072: KLOEKE, G.G. - Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van 'heeft'.
L1227: KLOEKE, G.G. - Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands.
K5456: KLOEKE, G.G. - Uitgave van 'Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia' ( In Franse en Vlaamse Taal) In 1549 te Antwerpen verschenen.
L6769: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
L9264: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
K9065: KLOEKE, G.G. - De Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans.
T5663: KLOEKE, G.G. - De taalkundig-culturele kant van het annexatie-vraagstuk.
Y0420: KLOKMAN, EGBERT. - Klein vertoog. Gedichten.
T2396: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
T2397: KLOKMAN, G.J. - De Geldersche Achterhoek.
L4684: KLOMP, HERMAN. - De terreinkeus van de Kievit. Vanellus Vanellus (L).
R2631: KLOMPMAKER, HENDRIK. - Studien over de geschiedenis van het kapitalisme.
L3022: KLOMPMAKER, H. - Handel in de Gouden Eeuw.
R5396: KLONNE, B.H. - Marius en Vondel. Bekeerder en Bekeerling.
R4567: KLONNE, B.H. - De gesubsidieerde Bijzondere School, onder de wet van 1878.
R8641: KLONNE, B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler.
R6275: KLONNE, B.H. - Het wapen van Amsterdam.
Y0197: KLOOS, WILLEM. - Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. Een bloemlezing uit zijn verzen, samengesteld door Harry G.M. Prick.
Y0370: KLOOS, WILLEM (ED.). - De Nieuwe Gids. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en wetenschap. 8e jaargang 1893. Eerste en tweede deel nrs. 3. 4. 5. 6. 9e jaargang nrs. 1 en 2.
Y0351: KLOOS, WILLEM. - De Nieuwe Gids. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en wetenschap. 7e jaargang 1891/92. Eerste en tweede deel nrs. 3. 4. 5. 6. 8e jaargang nrs. 1 en 2
K6283: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen.
M6888: KLOOS, WILLEM. - Verzen deel I.
T1120: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Gevoelsbeschaving. Handboek voor huis- en gezelschapsleven.
T9657: KLOOS, WILLEM. - Zelfportret. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
H4719: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1904.
H0418: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer.
H8440: KLOOS, WILLEM. - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken.
H1187: KLOOS, WILLEM. - Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick.
B4206: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
B5168: KLOOS, WILLEM. - Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893.
B5170: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten IV. Nieuwere literatuurgeschiedenis (IX).
B5293: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten V. Nieuwere literatuurgeschiedenis (X).
B6834: KLOOS, WILLEM. - poŽzie en Proza.
R0245: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten VI. Nieuwere literatuurgeschiedenis (XI).
W5070: KLOOS, WILLEM. - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie.
R0989: KLOOS, WILLEM. - Letterkundige inzichten en vergezichten II. Nieuwere literatuurgeschiedenis (VII).
H0421: KLOOS, WILLEM / JEANNE REYNEKE VAN STUWE. - Liefdesbrieven van juni 1898 tot 7 september 1899.
T5435: KLOOS, W.B. - De toekomstige territoriale begrenzing van Nederland.
R0141: KLOOSTER, W.G. - Zonder het genadige einde.
T1208: KLOOSTER, W.G. - Bij de opening van het P.C. Hoofthuis.
T5772: KLOOSTERMAN, A. - Critiek op De Openbare School van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
H8411: KLOOSTRA, KARIN. - Vruchtbeginsel. Verhalen.
T4858: KLOOT MEIJBURG, HERM. VAN DER. - De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje. Met 18 afbeeldingen.
R6541: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER. - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
R9576: KLOPGEEST. - De Klopgeest. Onregelmatig verschijnend litterair tijdschrift. Negende jaargang nr 19, januari 1974.
R4070: KLOPGEEST. - De Klopgeest: Gerrit Komrij: Oudejaarstoespraak 1974. Johan Diepstraten: Trolsky is moe van persmuskieten + vervolg. Louis Davids: Boffie. Thijs Kiekebelt: Bewijs uit het gerijmde. Hans Dorrestijn: Maandagmorgen. Willem Iependaal: Over De verteller verteld.
T6304: KLOSS, M. - De kamer-gymnastiek voor het vrouwelijk geslacht. Voor Nederland bewerkt door H.W. Bloem; met een voorberigt van G.A.N. Allebe. Voorzien van 26 houtsnede-figuren.
H3682: KLOSSOWSKI DE ROLA, STANISLAS. - The golden game. Alchemical engravings of the Seventeenth Century. With 533 illustrations.
K9461: KLOSTERBERG, BRIGITTE (ED.). - ABC-Buchlein und Bilderbibel. Kinder- und Jugendliteratur in Franckens Stiftungen.
T8979: KLOTERS, JACQUES. - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp.
T0730: [SPINOZA] KLUGKIST, ALEX C. & JACOB VAN SLUIS (RED.). - Spinoza: zijn boeken en zijn denken.
T9827: KLUIN, H. - Gezegend werk. De Weesinrichting te Neerbosch vroeger en nu.
L6115: KLUIT, M. ELISABETH. - Het Reveil in Nederland 1817 - 1854. Inleiding N. Japikse.
T9318: KLUITMAN, M.H. - 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen.
T5352: KLUUN. - Klunen.
L7290: KLUUN. - De weduwnaar.
R4177: KLUUN. - Komt een vrouw bij de dokter.
R2553: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
K9548: KLUYVER, A. - Eenheid en verscheidenheid in de taal.
L2710: KLUYVER, A. - Gissingen in verband met het woord Labberdaan.
L0541: KLUYVER, A. - Het Nederlandsch en de wereldtalen.
L2741: KLUYVER, A. - Over de geschiedenis van het woord Gids.
L2740: KLUYVER, A. - Over het woord Massicot als naam van eene verfstof.
L6806: KLUYVER, ALBERT. - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan.
B4199: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
B6847: KLUYVER, A. - Levensbericht van Dr. J. te Winkel.
H1023: KNAP, HENRI. - Appels in het gras.
B6961: KNAP, HENRI. - Met voorbedachten rade.
B6962: KNAP, HENRI. - Het Knapste uit het dagboek. Samengesteld en ingeleid door L.C. Vrooland.
B7089: KNAP, HENRI. - De weg naar Peruwelz.
B9739: KNAP, HENRI. - Met alle respect. Een boekje voor de vrouw, voor de vrouw achter het stuur.
H6028: KNAPPE, K.A. - DŁrer. Het volledige grafische werk.
L5649: KNAPPERT, L. - Spectatoriale Vertoogen.
B7909: KNAPPERT, L. - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
B9731: KNAPPERT, L. - Afscheidscollege. Leiden, 29 Mei 1933.
R5738: KNAPPERT, H.E. - Van Oude Tijden. Schetsen uit Haarlem's verleden.
B2626: KNAPTON, JEAN HILARY & HEINZ SCHNEEWEISS. - Heute mich, morgen dich. Eine Geschichte.
T3211: KNAUS, C. - De Koffie-bereiding. Tweede deel Handboek voor de Koffiecultuur. Met 3 gekleurde platen en 51 figuren.
W2947: KNECHT, COR. - Gedichten.
B4947: KNECHT-VAN EEKELEN, A. DE & IDA H. STAMHUIS. - Zy is toch wel zeer begaafd. Historische bijdragen over vrouwen in de betawetenschappen.
R0423: KNEL, J. - Nieuwe proletarische tactiek en zedenleer.
P2819: KNEPPELHOUT, J. - In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld.
L6343: KNEPPELHOUT, J. - Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet.
R8107: KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, PETER VAN (RED.). - Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag.
R8139: KNEPPELHOUT, J. - Over kunst.
H7952: KNIGHTS, CHARLES. C. - The business man's guide to printing.
B2393: KNIPPENBERG, W.H.TH. EN FRANS OUDEJANS. - Katholiek woordenboek.
B4971: KNIPPENBERG, H. - Sintermertes vengelke.
K7500: KLEIJNTJENS. J. EN H. H. KNIPPENBERG. - Limburgsche Sagen. Met teekeningen door A.C. Ninaber van Eijben.
R5817: KNIPPENBERG, H. - Dr. Michael Smiets herdacht.
T9346: KNIPPENBERG, H.H. - Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk.
T6766: KNIPPENBERG, H. - Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift.
T3157: KNIPPING, B. - Hoe kerstlegenden kwamen en gingen. Over de ontwikkeling van de kerstvoorstelling.
H6463: KNIPPING, JOHN B. - Kersttaferelen in de Nederlandse schilderkunst.
B1828: KNIPPING, JOHN E. EN M GERRITS. - Het Kind in Neerlands Beeldende Kunst. 19e en 20e eeuw. Met 99 afbeeldingen.
R8414: KNIPSCHEER, F.S. - Bijgeloof uit alle tijden II: Satansdienst.
R2642: BULLETIN KNOB. - Schijnvoets 'nette schets' van Christoffel Beudekers Lustplaats Soelen teruggevonden.Het Paviljoen bij Haarlem. Dertiende-eeuwse baksteenfabricage. De Gerlachuskerk te Houthem. De wand- en gewelfschilderingen van St.-Gerlachus te Houthem. De architect van Welgelegen. Entwicklung der Stadterhaltungspolitik in Italien. De tuinsculpturen op het Loo. Ket Kruithuis van Den Bosch. De Oude Kerk te Noordlaren. Veenhuizen, de voormalige synagoge.
R2641: BULLETIN KNOB. - Het vroegere oxaal van de St.-Petruskerk te Boxel. De Hervormde kerk te Helvoirt. De St.-Jozefkerk te Griningen. De Hervormde kerk in Kortehoef. De maatschappelijke betekenis van het monument. De restauratie van Buitenhof 37-38 in Den Haag. De restauratie van paleis en park Het Loo. Het huis Voormeer te Heereveen. Zeventiende- en achttiende-eeuws vensterglas.
R2640: BULLETIN KNOB. - De doddendaal te Ewijk. Standbeeld voor Koning-Stadhouder Willem III. De Hervormde kerk te Arum. J.F. Scheepers, Architect te Groningen. Bouwgeschiedenis van Drakenburg te Utrecht. De restauratie van Buitenhoff 34-38 te Den Haag. Daniel Marot en de graaf van Wassenaer. De Hervormde kerk te Heumen. Monument voor de graven van Holland. Rijnsburg Abbey. Architekt van het Het Paviljoen bij Haarlem.
R2643: BULLETIN KNOB. - De orgelarchitectuur van Jacob van Campen. De Lievevrouwepoort te Bergen op Zoom. De Noordwesthoek van Overijssel. De gotische huizen van Zwolle. Het Fraterhuis in Zwolle. De publieke Schouwburg te Leiden. De Hervormde kerk bij Wijk bij Duurstede. Het huis met de Vier Gekroonden in Gouda. De Sint-Antonius Abt te Rotterdam. Groningens oudste kerken.
R5878: KNOBEL, F.M. - Oostersche verpoozingen.
T8420: KNOL, HENK. - Houdbaar stof. Gedichten.
T8509: KNOL, HENK. - Toch maar de tuin geruimd.
L8270: KNOL, D. - Ziekteverzekering zoals deze wordt uitgeoefend door de G.B.V.
T8508: KNOL, HENK. - De overtijd. Gedichten.
T2566: KNOOP, HERM. - Een Theater in Dachau.
T4301: KNOOP, J.S.A.M. - De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies.
R8628: KNOP, G. - Schylge, schylger tael en schylger minsken. Rede, utspritsen yn de Kanselarije to Ljouwert op 2 Aug. 1932 en fandeselde: De Sjongende Wein. Liedtsies en gedichten yn de Westerschylger tongslach.
M9571: KNOPPER, HELEN. - Foto's geknipt voor dromen.
P2650: KNOPPER, HELEN. - Genderstrom.
M2478: KNOPPER, HELEN. - Het geheim van de zwaan.
P2669: KNOPPER, HELEN. - In de kamer van Fien Kristal.
P1605: KNOPPER, HELEN. - Osmose.
M4918: KNOPS, MATHIEU. (SAMENST.). - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg
T7148: KNORRINGA, H. - De straat. Spel in vier taferelen.
L4206: KNOWLES, DAVID. - The prospects of medieval studies. An Inaugural Lecture delivered on 29 October 1947.
K8487: KNSM. - Welkom bij de Koninklijke Nederlansche Stoomboot-Maatschappij N.V.
Y0020: KNUTTEL, P. - De reis naar het broodhuis. Eene kerstvertelling.
H4916: KNUTTEL, G. - Der Voghelen Sanck. Een oud lied verlucht door ....
K2366: KNUTTEL, GERARD. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
H2693: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero.
R1605: KNUTTEL, J.A.N. - Bredero. Poeet en Amsterdammer.
T7580: KNUTTEL, G. - Jan Sluijters.
R7776: KNUVELDER, GERARD. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
R7808: KNUVELDER, GERARD. - Stijn Streuvels.
T2042: KNUVELDER, LOUIS. - Zorgen om morgen. Een bundel opstellen.
K3605: KNUVELDER, GERARD. - Liber Amicorum Dr. Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX.
K3522: KNUVELDER, G.P.M. - Beknopt Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde.
K3361: KNUVELDER, GERARD. - Bouwers aan eigen cultuur. Letterkundige figuren.
K3746: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde.
L2717: KNUVELDER, GERARD. - Het beeld van de Mens in enkele moderne Nederlandse romans (W.F. Hermans, H. Mulisch, Jos. Panhuijsen).
H0520: KNUVELDER, GERARD. - Kitty en de mandarijntjes. Bevattende een aantal ietwat luchthartige, een aantal zeer ernstige en een aantal het midden daartussen houdende verhandelingen over schrijvers en hun eigenaardigheden.
K3805: KNUVELDER, GERARD. - Nederlandse letterkunde, schets van de geschiedenis.
K7565: KNUVELDER, GERARD. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
K7897: KNUVELDER, GERARD. - Stijn Streuvels.
L2484: KNUVELDER, GERARD. - Zwervers.
L5791: KNUVELDER, LOUIS. - Pushkin.
B1809: KNUVELDER, GERARD. - Onachterhaalbre tijd. Vijftig jaar grasduinen in literatuur.
B4714: KNUVELDER, GERARD. - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en verschijnselen.
R7169: KNUVELDER, GERARD. - Vanuit Wingewesten. Een sociografie van het Zuiden. Met een inleiding van C. Gerretson.
B7054: KNUVELDER, GERARD. - Vijf en twintig jaar Nederlandse dichtkunst (1915-1940).
B7443: KNUVELDER, GERARD. - Albert Verwey herdacht.
T0812: KNUVELDER, GERARD. - Het rampjaar 1830.
T2381: KNUVELDER, GERARD. - Het rampjaar 1830.
R0921: KNUVELDER, GERARD. - Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken.
R1660: KNUVELDER, GERARD. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse romans. (W.F. Hermans -H. Mulisch - Jos. Panhuijsen).
M1623: KOBAK, ANNETTE. - Isabelle, het leven van Isabelle Eberhardt. Vertaling Tinke Davids.
W8999: KOCH, A.G.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
L0768: KOCH, HERMAN. - Eten met Emma.
L0788: KOCH, HERMAN. - Geen agenda. Verhalen.
L6051: KOCH, JOHANN A. - Studien over den tijd van Constantijn den Grooten.
W3169: KOCH, HERMAN. - Red ons, Maria Montanelli.
T5537: KOCH, J.K. - Rijken en Armen.
T5061: KOCH, HERMAN. - Het diner.
T1892: KOCK, W.J. ( ED.). - Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek. Deel I. A-Z.
B9542: [MULTATULI] KOCK, W.H.W. DE. - Lebak en de Max Havelaar. Met een voorrede van J.H. Valckenier Kips.
T3919: KOCK, ERICH. - Unterdruckung und Widerstand 5 Jahre deutscher Besetzung in den Niederlanden 1940-1945.
L6089: KODERITSCH, M.H. EN M. - Staatkundig en Economisch Woordenboek.
Y0340: KOE, SALOMON S. DE. - Rouwklacht bij den dood van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nikolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, overleden te Parijs, 11 Juni 1879.
P1606: KOECK, PAUL. - Chinchilla's kweken. Roman.
K4891: KOECK, PAUL. - Het plantenoffensief.
K0705: KOECK, PAUL. - In vrije val. Verhalen.
L9596: KOECK, PAUL. - De gigolo.
L9949: KOECK, PAUL. - Le petit Belge. Een midaadroman.
L9965: KOECK, PAUL. - Berthold 1200.
L9974: KOECK, PAUL. - De celbezoeker.
L9975: KOECK, PAUL. - De koude persing.
B0010: KOECK, PAUL. - De bloedproever.
B0014: KOECK, PAUL. - De merkwaardige verrijzenis van Angel Arcadio Picasso.
K7801: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop een mens in de strijd voor het Socialisme.
L1294: KOEKEBAKKER, J. - Wetenschap in samenwerking.
P2037: KOEMAN, HENK. - Spreken of zwijgen. Gedichten.
R0838: KOENEN, M.J. EN J.F.P. VAN ANROOY. - Klassiek Handwoordenboekje.
R5101: KOENEN, MARIE. - St. Bonifacius: een herder van volken.
L5583: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen.
H4911: KOENEN, LIESBETH / RIK SMITS. - Peptalk in het boekenbedrijf.
L3191: KOENEN, LIESBETH, RIK SMITS EN MANS KUIPERS. (ED.). - De keuken van Argus. Achter de schermen van de journalistiek.
L2814: KOENEN, MARIE. - Breiz - Izel.
L4811: KOENEN, MARIE. - Davids overwinning. Openluchtspel met gesproken koren.
W8144: KOENEN, MARIE. - De korrel in de voor.
K7029: KOENEN, MARIE. - Limburgsche verhalen.
K7030: KOENEN, MARIE. - Limburgsche verhalen.
K7326: KOENEN, MARIE. - Van wenschen en wonderen. Sprookjes en legenden.
T6870: KOENEN, H.J. - Geschiedenis der Joden in Nederland.
B0311: KOENEN, MARIE. - La sunkrono. (el: Sproken en Legenden Fabeloj Kaj Legendoj). el la nederlanda lingvo tradukis P. Ch. M. van de Vijver.
B5539: KOENEN, MARIE. - Egmond verhalen. Opgedragen aan de herleefde Sint-Adelberts-Abdij te Egmond-Binnen.
B6252: KOENEN, H.J. - Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland.
R6114: KOENEN, H.J. - Over de oudheid en beteekenis van het wapen van Haarlem.
T7174: KOENEN, H.J. - Levensbericht van Mr. C.J. van Assen,
B4428: KOERS, N.H. (RED.). - Vier eeuwen domineesland.
L6258: KOESEN, JAN. - De kunst van boekverbranding.
M5863: KOESTLER, ARTHUR. - Reisjes van plezier. Een tragikomedie met proloog en epiloog vertaald door Therese Cornips.
T0360: KOETSVELD, C.E. - De Christelijk-Historische Unie.
T6370: KOETSVELD, C.EZ., C. VAN. - 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes.
B7907: KOETSVELD, C.E. VAN. - Ideaal en werkelijkheid.
R7999: KOETSVELD, C.E. VAN. - Snippers van de schrijftafel.
R3935: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
R3957: KOETSVELD, C.E. VAN. - Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwe schetsen en phantasien.
R5955: KOETSVELD, C.E. VAN. - Overburen. Eene Kerstvertelling.
R3867: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste verzameling.
K1087: KOEVOETS, PAMELA. - Arme engelen.
L6212: KOEVOETS, PAMELA. - Groot portret van het water. Met beeld van Mieke Gerritzen.
P2164: KOEVOETS, PAMELA. - Ode.
M1712: KOEVOETS, PAMELA. - Schaduwboksen. Verhalen.
T7952: KOFFYBERG, H. - Gij, Calvinisten... Open brief aan de Anti-Revolutionaire Partij over de oorlogsbeschouwing van De Standaard.
T2268: [WILDE] KOHL, NORBERT (ED.). - Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl.
L2616: KOHL-WEIGAND, FRANZ-JOSEF. (ED.). - Albert Weisgerber 1878 - 1915. Handzeichnungen und Aquarelle.
T9365: KOHL, W. - Die Niederlande und Westfalen im 16. Jahrhundert.
R5806: KOHLER, W.C. - Los- en laadhoofd voor zeeschepen aan de De Ruyterkade te Amsterdam.
T2567: KOHLER, H.J. - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
M4241: KOHN-BEHRENS, CHARLOTTE. - Eros at Bay, the illusion of modern love. Translated from the German by D & E.L. Rewald.
T5388: KOHNSTAMM, CARLA EN JO LEYEN. - Laat een vrolijk lied ons zingen. Honderd teksten. Verzameld door Carla Kohnstamm met tekeningen van Jo Leyen.
K2082: KOHNSTAMM, DOLPH & ELLY CASSEE (EDS.). - Nieuw Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
H5844: KOHNSTAMM, PH. - Psychologie van het ongeloof. No 3. Psychologie van het Anti-Semitisme.
T5824: KOHNSTAMM, CARLA. (RED.). - Het Signaal. no. 1-2. Jan. - Febr. 1947. Maandblad voor het Culturele Werk.
W3064: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
L4440: KOK, A.S.(ED.). - The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one.
C1505: KOK, CHRISTIEN. - Oude maskers.
L1269: KOK, J. - De Arte Formulas Praescribendi et Praeparandi.
L2847: KOK, J.A. - Naar het absolute nulpunt. Voorwoord W.H. Keesom.
B2280: KOK, WIM. (VOORW.). - De smalle marges. (Vijf Den-Uyl-lezingen).
R5121: KOK, A.S. - Van Dichters en Schrijvers. Studien en schetsen van Nederlandsche Letterkunde. 1e en 2e stuk.
L2098: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
B9543: [MULTATULI] KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit.
R0766: KOK, ANTONY. - Ik ben maar zelden goed bij stem.
R4616: KOKER, D EN J. MELKMAN. - Modern-Hebreeuwse poŽzie.
K5274: KOKKOKA. - Koka Shastra en andere geschriften uit India over de liefde. Vertaling J.F. Kliphuis. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Alex Comfort. Nawoord W.G. Archer.
B8374: KOKOSCHKA, OSKAR. - Homage to Kokoschka. Prints and Drawings lent by Reinhold, Count Bethusy-Huc.
R9785: KOL, NELLIE VAN. - Aphorismen. Verzameld door Johanna Dorre. Inleiding N. van Kol.
T0034: KOL, MEVROUW NELLIE VAN (RED.). - Ons Blaadje. Weekblaadje voor de Jeugd. 11e jaargang 1906. Nr. 1-50.
R3851: KOL, H. VAN. - Weg met het opium.
R7182: KOLB, C.F.A. EN M. HENRIQUES PIMENTEL. - Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen.
T0096: [SPINOZA] KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Levensroman van Spinoza. Vertaling Theun de Vries.
H6383: KOLBENHEYER, E.G. - Kerstverhalen. Vertaling Tony de Ridder.
P1958: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
T9996: KOLFF A.QZN., C. - Wat heeft de Nederlandsche Tabaks- en Sigarenindustrie van eene verhooging der Tabaksbelasting te verwachten?
R9064: KOLFF, A.H. VAN DER. - Schrijf het antwoord. Opgaven voor het hoofdrekenen voor de Lagere School. Zesde leerjaar.
R6670: KOLFF, G.H. VAN DER. - De moeilijkheden rondom het integratievraagstuk voor landen in versnelde sociaal-economische overgang.
R2744: KOLK, HERMAN. - Compenseren voor een taalstoornis.
W2031: KOLK, GEERT VAN DER. - De dansers. Drie novellen.
W2032: KOLK, GEERT VAN DER. - De nieuwe stad, verhalen.
L4752: KOLKERT, W.J. - Christelijk Middelbaar Onderwijs en Nederlandsche Letterkunde.
L8431: KOLKMAN, MARTEN. [K.H. HEEROMA]. - Sonnetten.
R7344: KOLKMEIJER, H.C. - Fabrieksarbeidsters. Bedrijfspsychologische factoren bij de vorming van het fabrieksmeisje in puberteit en adolescentie. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
Y0328: KOLLAARD, SANDER. - Stadium IV.
R5884: KOLLEWIJN, R.A. - Ueber den Einfluss des hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius.
R6804: KOLLEWIJN, A.M. EN M.J. KOLLEWIJN. - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd. 1813-1913.
K5997: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Een grote liefde. Vertaling Gerda Pancras.
K5996: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA. - Liefde van werkbijen. Vertaling S. Meisner en E. Wagenaar.
T2964: KABOUTER-KOLONEL. - De kabouterkolonel. Wekelijks orgaan van het Ministerie van Defensie van de Oranje-Vrijstaat. Nr. 2.
T6924: KOLTHEK, H. - Militairisme, socialisme en roode legers.
B9620: KOLTHEK JR., H. & J. OUDEGEEST. - Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. en J. Oudegeest gehouden op 20 december 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam.
R0544: KOLTHEK, H. - Moreele herbewapening en het vraagstuk van den grondeigendom. Open brief aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
T5236: KOLTHEK, H. - Het complot ontmaskerd of De taktiek der sociaal-demokraten.
T3551: KOM, A. DE. - Strijden ga ik.
R0284: KOMMA. - Literair tijdschrift. 3e jaargang nr. 3.
R9772: KOMRIJ, GERRIT. - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
H6540: KOMRIJ, GERRIT. - De buitenkant. Een abecedarium.
T3876: KOMRIJ, GERRIT. - Over de noodzaak van tuinieren.
L0694: KOMRIJ, GERRIT / WILLEM VAN MALSEN. - De paleizen van het geheugen.
H3770: KOMRIJ, GERRIT. - Het kroost van Aagt Morsebel. Met tekeningen van Fritzi ten Harmsen van der Beek.
T8547: KOMRIJ, GERRIT. - Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk.
L1470: KOMRIJ, GERRIT (ED.). - Leesliefde in 100 & enige gedichten.
H3083: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
L2193: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. Met een nawoord door Onno Blom.
H3620: KOMRIJ, GERRIT. - De gelukkige schizo.
H5386: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest. Roman.
K1583: KOMRIJ, GERRIT. - De moeder. Een bloemlezing door ...
M1156: KOMRIJ, GERRIT. - De moeder. Een bloemlezing door ...
M6435: KOMRIJ, GERRIT. - De pagode.
H5794: KOMRIJ, GERRIT. - Dood aan de grutters.
M0518: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten.
H3609: KOMRIJ, GERRIT. - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
H7748: KOMRIJ, GERRIT. - Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Teksboek.
H3753: KOMRIJ, GERRIT. - Intimiteiten.
H5803: KOMRIJ, GERRIT. - Komrij's patentwekker.
K0834: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
K6648: KOMRIJ, GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
L0731: KOMRIJ, GERRIT. - Met het bloed dat drukinkt heet.
M6434: KOMRIJ, GERRIT. - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
K6137: KOMRIJ, GERRIT. - The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp.
M9537: KOMRIJ, GERRIT. - Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap.
H9620: KOMRIJ, GERRIT. - Verzonken boeken.
H8949: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
L0803: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemde melodieen. Een operalibretto.
K0102: KOMRIJ, GERRIT. (BIJEENGEBRACHT). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poŽzie.
K2604: KOMRIJ, GERRIT. (ED.). - Aan een droom vol weelde ontstegen. poŽzie uit de Romantiek 1750-1850.
T5336: KOMRIJ, GERRIT (ED.). - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de stront etc.
T2969: KOMRIJ, GERRIT. - Lood en hagel. [Schimpscheuten en handtastelijkheden -een keuze].
L5180: KOMRIJ, GERRIT / JAN BERNARD MEINEN. - De Verschrikking.
H4756: KOMRIJ, GERRIT & JOOST VEERKAMP. - De os op de klokketoren.
H3557: KOMRIJ, GERRIT. - Het boze oog.
H3560: KOMRIJ, GERRIT. - Humeuren & temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
L2222: KOMRIJ, GERRIT. - Museumjournaal no 1. 1983. Kunstkritiek op Komrij. Foto Philip Mechanicus.
B4568: KOMRIJ, GERRIT. - Papieren tijgers.
L6885: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
L7825: KOMRIJ, GERRIT. - Verzonken boeken.
L9043: KOMRIJ, GERRIT. - Vrouwen van Nederland.
T8545: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
B0623: KOMRIJ, GERRIT. - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
B0628: KOMRIJ, GERRIT. - Kraaivanger.
B0850: KOMRIJ, GERRIT. - De wederdienst.
B1252: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poŽzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
B1505: KOMRIJ, GERRIT. - Op de planken. Burleske.
T8395: KOMRIJ, GERRIT. - De Afrikaanse poŽzie. 10 gedichten en een lexicon.
M3023: KOMRIJ, GERRIT. - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
K1080: KOMRIJ, GERRIT. - Pek en zwavel. [Polemieken en essays, een keuze].
T8458: KOMRIJ, GERRIT. - In de geest van de gieter. Aforismen en citaten samengesteld door Gerd de Ley.
T8270: KOMRIJ, GERRIT. - Averechts.
T8274: KOMRIJ, GERRIT. - Verwoest Arcadie.
T4655: KOMRIJ, GERRIT. - Tien woorden per dag. Aforismen verzameld door Gerd de Ley.
T9962: KOMRIJ, GERRIT. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. Gekozen en ingeleid door Victor Schiferli.
T2879: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten.
B9340: KOMRIJ, GERRIT. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten.
T8578: KOMRIJ, GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
M5166: KOMRIJ, GERRIT. - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
K5926: KOMRIJ, GERRIT. - Over de bergen.
B9895: KOMRIJ, GERRIT. - Dit jaar spreken wij met Komrij...
B9891: KOMRIJ, GERRIT. / HANS GIESEN. - Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen.
B9892: KOMRIJ, GERRIT. - Capriccio. De mooiste liefdesgedichten.
B9876: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
W8796: KOMRIJ, GERRIT. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel.
M7417: KOMRIJ, GERRIT. - De Abele spelen. Bewerkt door....
H3550: KOMRIJ, GERRIT. - De tranen der ecclesia's.
T8482: KOMRIJ, GERRIT. - In liefde bloeyende. De Nederlandse poŽzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
T8483: KOMRIJ, GERRIT. - Pagode, novelle.
T9186: KOMRIJ, GERRIT EN ANTHON BEEKE. - Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
L1131: KOMRIJ, GERRIT. - Dit helse moeras.
T8544: KOMRIJ, GERRIT. - Rook zonder vuur.
T2417: KOMRIJ, GERRIT. - Tutti-frutti.
L0756: KOMRIJ, GERRIT. - Lof der simpelheid.
R1991: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit. Gedichten.
B5007: KOMRIJ, GERRIT. - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poŽzie.
R1248: KOMRIJ, GERRIT. - De vampier en de grafdelver. Of: de Antiquaar als doodsheraut.
R1249: KOMRIJ, GERRIT. - 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij).
L0861: KOMRIJ, GERRIT. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en Essays.
L2081: KOMRIJ, GERRIT. - Fata morgana.
H9085: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
M7649: KOMRIJ, GERRIT. - De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin.
R1652: KOMRIJ, GERRIT. - Het Chemisch huwelijk. Tekstboek.
H6039: KOMRIJ, GERRIT. - Dubbelster, roman.
H4741: KOMRIJ, GERRIT. - Fabeldieren.
K2999: KOMRIJ, GERRIT. - Hercules.
T6269: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
H3160: KOMTER, J.M. - Heggewinde.
R3083: KONIG, RALF. - Het killer kondoom. Vertaling Mat Schifferstein.
T9178: KONIG, K.E. - Montenegro, historisch-philatelistische beschouwingen van toen en nu.
H8676: KONIGSDORF, HELGA. - De verwijdering van grootmoeder. Vertaling Tinke Davids.
T7318: KONIJNENBURG, D. VAN. - Waardoor werkeloosheid in Friesland?
B7739: KONIJNENBURG, W. VAN. - Thomas Hobbes' Leviathan.
Y0173: KONING, J. DE. - Kindertijd. Tentoonstelling van oude kinderprenten en boeken uit de collectie van J. de Koning te Leiden 3 september t/m 3 oktober 1971. De Hartekamp, Heemstede.
T3484: KONING, LOUIS DE / MARJAN HILVERDA. - Nieuwe belgenmoppen.
T6848: KONING, JACOBUS. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
R7122: KONING, JOS. - De folkbeweging in Nederland. Analyse van een hedendaagse muziek-subcultuur.
K0365: KONING, HANS. - Het aards tekort. Vertaling M. Marshall.
P2166: KONING, HANS. - In liefde en dood. Vertaling M. Marshall.
B4484: KONING, HANS. - De Petersburg-Cannes Expres. Vertaling Hans Visserman.
B6056: KONING, JOHAN. - 600 jongens met de Tarakan naar Noorwegen. Met illustraties en Bandtekening van Jo Spier.
B6346: KONING LEEND. Z., C. DE. - Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
B6399: KONING, P.W. DE. - Iets over kritiek in het algemeen en tooneelkritiek in het bijzonder.
T7891: KONING, J.J.A. DE. - Rede gehouden op 12 Juni 1922 ter herdenking van het Vijf-en-Dertig-Jarig bestaan van de Algemeenen Nederlandschen Politiebond in het Kurhaus te Scheveningen.
H5609: KONING, ABRAHAM DE. - Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde Koning van Vrancrijk en Naverrae.
R0208: KONING, MARIE DE. - Tijl Uilenspiegel's guitenstreken. Aan haar vriendjes en vriendinnetjes van 6-9 jaar verteld.
R5629: KONING, ROELAND. - Roeland Koning over zijn leven en werk.
B5675: KONINGSBERGER, HANS. - De laatste vrouw.
M4687: KONRAD, GYORGY. - De medeplichtige. Vertaling Jan Versteeg. Nawoord S. Nemeth.
H8749: KONRAD, GYORGY. - Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en elders. Vertaling H. Kammer.
M0980: KONRAD, GYORGY. - De bezoeker. Roman vertaald door Hans Hom.
T7939: KONTRAST. - Kontrast Kwartaalschrift no. 1 Zomer 1963. Redaktie A. de Leeuw.
K6923: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Roman. Vertaald door Esselien 't Hart.
W8718: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Vertaling E. 't Hart.
R0856: [ELSSCHOT]. KOOGER, HANS. - Elsschot.
B3279: [TSJECHOV]. KOOGER, HANS. - Anton Tjechow.
T5142: KOOIJ, P. VAN DER. - De culturele verwantschap van Noord-West-Duitsland met de Nederlanden.
T2783: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's lief en leed. Drie verhalen van Java.
R9537: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de Branding.
L7798: KOOIJMAN, BERT. - Hugo Claus.
T8135: KOOIJMAN, HENK. - Madeliefde.
T8176: KOOIJMAN, HENK. - Dorpsbewoner.
T1849: KOOIJMANS, K. (ED.). - Bron en Publikatie. Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
M9646: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Manipulaties.
H1636: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Carriere. Met tekeningen van Jeroen Henneman.
L6249: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De grote stilte.
A0124: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De schrijver droomt. Drie verhalen.
C1507: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De vertellingen van een verloren dag.
C1508: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Een romance.
A0308: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Souvenirs.
L6289: KOOIMAN-MIDDENDORP, GERARDA M. - The hero in the feminine novel.
R0488: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Montyn.
R7098: KOOIMAN, W.J. - Luther's Kerklied in den Nederlanden.
K8304: KOOL, HALBO C. - Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poŽzie...
W3137: KOOL, GEORGE. - Aantekeningen bij een zeereis.
M8218: KOOL, HALBO C. - De fabelwereld. Samengesteld en ingeleid door ....
W9207: KOOL, HALBO C. - Roodboek / poŽzie-album.
L8783: KOOLE, CORINE. - Betty's billen en andere liefdesverhalen.
W0215: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
K6851: KOOLHAAS, A. - Een geur van heiligheid.
T9668: KOOLHAAS, A. - Alle dierenverhalen.
W0223: KOOLHAAS, A. - Blaffen zonder onraad.
K6848: KOOLHAAS, A. - Een gat in het plafond en andere dierenverhalen.
W0208: KOOLHAAS, A. - Een kind in de toren.
H4687: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag.
K3519: KOOLHAAS, A. - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
A0122: KOOLHAAS, A. - Noach, spel in 4 episoden: De aankondiging, De ark, Het water, De aarde.
K6849: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
M8876: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
M3776: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere dierenverhalen.
A0121: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere verhalen.
L7750: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel.
B2831: KOOLHAAS, A. - Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel.
B3534: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
R3243: KOOLHAAS, A. - Alle dierenverhalen.
R0143: KOOLHAAS, A. - De geluiden van de eerste dag.
R0144: KOOLHAAS, A. - Een punaise in de voet.
K8797: KOOLHAAS, A. - Er zit geen spek in de val en andere dierenverhalen.
K6847: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
T9553: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere verhalen.
K7237: KOOLHAAS, A. - Tot waar zal ik je brengen?
R6659: KOOLHAAS, A. - De laatste goendroen.
K0337: KOOLHOVEN, H. - Teach yourself Dutch.
H1561: KOOLHOVEN, HERMAN. - Aanvaarding.
T3630: KOOLWIJK, TH. F. VAN (ED.). - Nederlandse boekkunst in de jaren 1890-1910. Catalogus van exemplaren aanwezig in het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
B0905: KOOLWIJK, TOM VAN EN CHRIS SCHRIKS. - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
T1923: KOOMANS-TIMMER, CHR. E.A. - Opruiende boosdoeners?
L0830: KOOMEN, MARTIN. - Een man van letters. Over Vrij Nederland en andere kronieken.
H8755: KOOMEN, P./W.N. ELLIS/L.P.S. VAN DER GEEST (RED.). - Insekten onderzoeken. Een overzicht van vijftig jaar entomologisch onderzoek in Nederland.
L9788: KOOMEN, MARTIN. - Het ijzige zaad van de duivel. Geschiedenis van heksen en demonen.
L9499: KOOMEN, MARTIN. - Nacht in de Brazen Head en andere Ierse kronieken.
L9866: KOOMEN, MARTIN. - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs 1900-1944.
L9867: KOOMEN, MARTIN. - De roze vlag.
L9883: KOOMEN, MARTIN. - De ontgroening.
T5403: KOOMEN, JAN. - Arbeidersjeugd met ons ten strijd!
T2834: KOOMEN, MARTIN. - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
K4687: KOOPMANS, JAAP. - 10 vogels in de lucht.
L4299: KOOPMANS, J. - Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys.
R8032: KOOPMANS VAN BOEKEREN, RINSE. - Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff.
R2305: KOOPMANS, J. - Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw.
R8353: KOOPMANS, J. - Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist.
R8458: KOOPMANS, S. - Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
R8007: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Cornelia. Een geschenk voor moeders.
R6847: KOOPMEINERS, R.J. - Is wettelijke regeling van den markt- en straathandel gewenscht?
B5915: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
R8364: KOORDERS, S.H. - Strijd der beginselen, of De grieven en beschuldigingen van het Roomsch-Katholicisme tegen het Protestantisme in Nederland, in het ware licht gesteld.
L0446: KOORDERS, D. - Over het determinisme van de Leidsche School.
T7035: KOORNSTRA, METTEN. - Mijn ontslag.
R7545: KOOS, J. - Een bezoek aan den St. Joris-Doelen te Noordwijk.
H6466: KOOT, TON. - Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd ....
L7518: KOOT, TON. - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel.
T4957: KOOT, H. - De invloed der moderne Westersche beschaving op de Maleische taal.
T7463: KOOT, TON. - Het stadhuis van Jacob van Campen.
W8115: KOOTEN, KEES VAN. - Hedonia. Een opstel.
L3080: KOOTEN, KEES VAN. - Hilaria. Taal en tekenen.
W3167: KOOTEN, KEES VAN. - Koot graaft zich autobio.
W9850: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
M2894: KOOTEN, KEES VAN. - Zwemmen met droog haar. Een lang verhaal kort.
H2682: KOOTEN, KEES. - Kees droomt zich af.
L6903: KOOTEN, KEES VAN. - Zeven sloten, zes uitstapjes.
B6150: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
B6151: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
K6972: KOOY, JOHN. - Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant.
B0647: KOOY, JOHN. (ED.). - Onze Eeuw: Gehard Loeber 1846-1946.
T2020: KOOYMAN, AD EN PHILIP VAN TIJN. - Aan die vuile viezeriken van de VPRO... en andere vrolijke brieven. Brieven naar aanleiding van de tweede Barend Servet Show.
T1498: KOP-JANSEN, JOS. - Chaos.
R6755: KOPER, ARNOLD. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
T1857: KOPISCH, AUGUST. - Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien.
T8575: KOPLAND, RUTGER. - Het dorp.
T8576: KOPLAND, RUTGER. - In steen.
M5622: KOPLAND, RUTGER. - Dankwoord. Bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988. Uitgesproken in het Letterkundig Museum op 30 september 1988.
T8129: KOPLAND, RUTGER. - Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages.
T8130: KOPLAND, RUTGER. - Het orgeltje van Yesterday.
T8131: KOPLAND, RUTGER. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
T8132: KOPLAND, RUTGER. - Alles op de fiets.
T8445: KOPLAND, RUTGER. - Gedichten. 1966-1999.
T1157: KOPLAND, RUTGER. - Verzamelde gedichten.
H1961: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
R2653: KOPPEN, A.J. VAN. - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
B7963: KOPROL. - Koprol nr. 5. Winter '79/'80. Bevat o.a.: Een winterse ontmoeting met Louis Paul Boon & Een onvergetelijke bundel gedichten van Gerard Reve.
L3460: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd.
R9314: KOREMANS, L.J.M. EN L.M. VAN DER SLUIS. - Weest bereid! Luchtgevaar en luchtbescherming. Leesboek voor jong en oud en voor de hoogste klassen van de L.S.
B5139: KOREN-WIBERG, CHRISTIAN. - Det Hanseatiske Museum i 50 aar. Festskrift i anledning av mussets 50 aars jubiloeum 26. juli 1872 - 26. juli 1922.
K2172: KORENHOF, PAUL. - Nieuwe encyclopedie van de opera.
R3237: KOREVAAR-HESSELING, ELISABETH. - Gebrandschilderde ramen.
L5610: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande.
K6459: KORING, CEES. - Bureau Warmoesstraat.
K1004: KORNBERG, HARVEY / C. BUDDINGH'. - Het vieze Herenboekje.
M2193: KORNET, DICK. - Vers 2.
K9496: KOROLENKO, VLADIEMIR. - In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
R0188: KORSMAN, PETER. - Werveling. Gedichten.
R0187: KORSMAN, PETER. - Druk Bloed. Gedichten.
R0184: KORSMAN, PETER. - Kraaienest. Gedichten.
R0186: KORSMAN, PETER. - Maelstrom. Gedichten.
R0185: KORSMAN, PETER. - Momentum. Gedichten.
R6097: KORSWAGEN, JOHANNA H. - De oorzaken van de stank der Leidsche grachten.
H4448: KORTELING, HERMAN. - Ghelmer, een middeleeuws verhaal van strijd en liefde.
H4997: KORTELING, HERMAN. - Sinjeur Jurrien Costes Hissinck en andere verhalen.
B2087: KORTELING, HERMAN. - De grootburgers.
T2973: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker.
T7733: KORTENHORST, L.G. - Was samenwerking met den vijand geoorloofd?
K3810: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard.
K2014: KORTEWEG, ANTON. - A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986.
T8154: KORTEWEG, ANTON. - Tussen twee stilten. Gedichten.
T3309: KORTEWEG, ANTON. - Vader.
Y0353: KORTEWEG, A.S. - De Bernulphuscodex in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en verwante handschriften.
T4002: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
H3073: KORZUS, BERNARD. - Leben mit Brieftauben.
L4893: KOSCH, WILHELM. - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg.
T8777: KOSCH, WILHELM. - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg.
K2321: KOSCHATZKY, WALTER. - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
M9604: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
M9266: KOSINSKI, JERZY. - De kluizenaar van 69th Street. Het manuscript van Norbert Kosky. Vertaling Anneke Goddijn-Bok.
R6241: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
R3248: KOSINSKI, JERZY. - De geverfde vogel. Tweede editie met een inleiding van de schrijver. Vertaling Oscar Timmers.
M4660: KOSINSKI, JERZY. - Aanwezig. Vertaling Oscar Timmers.
R6430: KOSSEN, W.J. - Achter donkere gevels.
K8733: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
B9291: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
T0571: KOSSMANN, ALFRED. - Leopold von Sacher-Masoch: Martelaar voor een dagdroom. Een studie en twee verhalen.
T7099: KOSSMANN, F.K.H. - Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608.
H0905: KOSSMANN, ALFRED. - De hondenplaag.
K6661: KOSSMANN, ALFRED / KOOS SCHUUR / BERT VOETEN E.V.A. - Het zilveren boek van de W.B. Vereniging.
P1621: KOSSMANN, ALFRED. - Clownreis. Een epiloog.
W5380: KOSSMANN, ALFRED. - De bekering.
W5379: KOSSMANN, ALFRED. - De linkerhand.
H8475: KOSSMANN, ALFRED. - De mannen waaruit ik besta. Met een nawoord van Marjoleine Vos.
L3657: KOSSMANN, ALFRED. - De moord op Arend Zwigt.
W8309: KOSSMANN, ALFRED. - Drempel van ouderdom.
P1622: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker.
A0604: KOSSMANN, ALFRED. - Ga weg, ga weg, zei de vogel.
H2991: KOSSMANN, ALFRED. - Geur der droefenis.
W7724: KOSSMANN, ALFRED. - Het vuurwerk.
K4933: KOSSMANN, ALFRED. - Huldigingen.
L3495: KOSSMANN, ALFRED. - O roos, je bent ziek.
M7996: KOSSMANN, ALFRED. - Proeve van vaderland. Ingeleid door Hella S. Haasse.
L2888: KOSSMANN, F. - Metrum en rythme.
L4107: KOSSMANN, F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
L1817: KOSSMANN, F.K.H. - Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962.
H3838: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
M8872: KOSSMANN, ALFRED. - Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
K9590: [ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. - Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517.
B4151: KOSSMANN, ALFRED. - De vrouwenhaters. Drie verhalen.
B4149: KOSSMANN, ALFRED. - Studies in paniek.
B0006: KOSSMANN, ALFRED. - De middag van mijn leven. Een keuze uit de reisverhalen.
B0914: KOSSMANN, ALFRED & ANNA BLAMAN. - A. Kossmann: Met uitzicht. De dood van de giraffen. Aria van de volwassene. A. Blaman: Fragment uit De verliezers.
B1911: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgie.
B1963: KOSSMANN, ALFRED. E.A. - Anna Blaman, informatie.
B4139: KOSSMANN, ALFRED (BEWERKT). - Dagboek van een masochist.
B6017: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
B6255: KOSSMANN, E.F. - Schillerfeier te 's-Gravenhage 1805 - 9 mei - 1905. Feestrede. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter Nijhoff.
B7055: KOSSMANN, F.K.H. - Hendrick Aerts van Bocstel.
H5562: KOSSMANN, ALFRED. - De vrijheid, de leegte, de dood.
B9690: KOSSMANN, F.K.H. - Rodolphe Topffer, Citoyen et artiste suisse 1799-1846. L'homme et l'oeuvre. Les albums comiques. L'histoire de M. Cryptogame.
R2766: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel I1: 1914-1980.
R4255: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
R0034: KOSSMANN, ALFRED / CEES NOOTEBOOM E.A. - Gedichten lezen. Verzen van zestien auteurs. Lijst van leverbare boeken 1959-1960. Gedichten horen.
B5016: KOSSMANN, ALFRED. - De misdaad.
R7039: KOSSMANN, E.F. - Die Siebenzeilige Strophe in der deutschen Litteratur.
T4730: KOSSMANN, F.K.H. - Gedachten uit den Hongerwinter. I: Duitschland. II: Europa. III: De taak van Nederland.
T0667: KOSTER, SIMON. - Als ik Greta Garbo was.
R9158: KOSTER, EDWARD B. - Tonen en Tinten.
H9224: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
K9615: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
K8052: KOSTER, F. - Natuurleven in en om Amsterdam. Een gids voor den wandelaar. Woord vooraf van Jac. P. Thijsse.
K9851: KOSTER, SIMON. - De legende van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
K5858: KOSTER, SIMON. - Else Mauhs.
B4871: KOSTER, EDWARD B. - Over Navolging en Overeenkomst in de Literatuur.
B6590: KOSTER, SIMON. - Van schavot tot schouwburg. Vijhonderd jaar toneel in Haarlem.
B6721: KOSTER, W.J.W. - Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken.
B6814: KOSTER HENKE, W.L.H. (ED.). - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch of De taal van de jongens van de vlakte. In woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
R9783: KOSTER, EDWARD B. - Gedichten.
R9020: KOSTER, EDWARD B. - Odusseus' dood. Gedicht.
R8938: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
R9266: KOSTER, EDWARD B. - Niobe. Gedicht.
R2786: KOSTER, DANIEL. - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
T0500: KOSTER, EDWARD B. - Verzamelde gedichten (poŽzie en rhythmisch proza).
R9267: [SHAKESPEARE] KOSTER, EDW. B. (VERT). - Uren met ... Shakespeare. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en ingeleid door Edw. B. Koster.
R6606: KOSTER, W. - De Staat en de Koepokinenting.
R7684: KOSTER, EDWARD B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
R3750: KOSTER, EDWARD B. - Adrastos en andere gedichten.
T3423: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
T0967: KOSTER, EDWARD B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
T0269: KOSTER, M. - Honger in Rotterdam. (winter 1944-1945).
H2342: KOTTE, WOUTER. - Schwarzwald. Gedichten.
L4210: KOTZWINKLE, WILLIAM. - De zwemmer in de verborgen zee. Vertaling: Adriaan Jaeggi.
B3369: KOUBERT, ANNA. [TINE VAN BERKEN]. - Confetti.
R5457: KOUBERT, ANNA. - Moeder Wassink. Amsterdamsche schets.
W7960: KOUMANS, ALFRED. - De wende. De ballade van een dolende.
H1032: KOUSBROEK, RUDY. - Ethologie en cultuurfilosofie.
L3891: KOUSBROEK, RUDY. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
H6075: KOUSBROEK, RUDY. - Terug naar Negri Pan Erkoms.
L9602: KOUSBROEK, RUDY. - De archeologie van de auto.
R3342: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 2.
L9728: KOUSBROEK, RUDY. - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
L9732: KOUSBROEK, RUDY. - Nederland: een bewoond gordijn.
M0759: KOUSBROEK, RUDY. - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
L8773: KOUSBROEK, RUDY. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie I.
R7596: HET KOUTER. - J.D. Bierens de Haan: Vondels grootheid. P.J. Waardenburg: Ras en Cultuur I. J. Th. Moll: Het Nederlandsch Pacific Instituut.
L7388: KOUWENAAR, DAVID. (RED.). - Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst].
B4079: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage. Gedichten.
T8184: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden.
T8188: KOUWENAAR, GERRIT. - Een geur van verbrande veren.
T9952: KOUWENAAR, GERRIT. - Het bezit van een ruine.
R9080: KOUWENAAR, GERRIT. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
B8171: KOUWENAAR, DAVID. - Rond de zilveren A.P. De geschiedenis van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers tot 1925.
R8677: KOUWENAAR, GERRIT. - Hand O.A.
T8936: KOUWENAAR, GERRIT. - Zonder namen.
T2904: KOUWENAAR, GERRIT. - Autopsie/anoniem, gedichten.
H7961: KOUWENHOVEN, A.O. - Wetenschap & Bibliotheek.
L6075: KOUWER, B.K. / K.H. BOUMAN / ERNST DE VRIES. E.V.A. - De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen.
M1417: KOVAC, MIRKO. - Het leven van Malvina Trifkovic. Vertaling Reina Dokter.
H7951: KOWALSKI, ISAAC. - A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization.
H2339: KOX, A.J./M. CHAMALAUN (ED.). - Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers.
T9442: KRAAN-VAN DEN BURG, GERA. - Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938.
H9192: KRABBE, TIM. - De grot.
H6567: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
T8652: KRABBE, TIM. - Marte Jacobs.
H7304: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
T8882: KRABBE, TIM. - Drie Slechte Schaatsers.
K9480: KRAFFT-EBING, R. V. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grunlage fur pratische Artzt und Studierende.
L3388: KRAFT, BERNHARD DANIEL ERNST. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912.
M2515: KRAFT, CHRISTINE. - Een gevaarlijk soort voorjaar.
M2514: KRAFT, CHRISTINE. - Een kwestie van formaat.
M2513: KRAFT, CHRISTINE. - Het licht in de ogen.
L7791: KRALT, P. - De tuin der spiegels. Romans en verhalen van Harry Mulisch.
B8755: KRAMER, FOLKERT. - Jan Musch. Menschen op het Tooneel.
K9348: KRAMER, DIET. E.A. - Limburg en Noord-Brabant. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Zesde en zevende leerjaar. Met houtsneden van B. Essers.
K9885: KRAMER, FOLKERT. - Cor Ruys Menschen op het Tooneel.
P1223: KRAMER, JONATHAN/DIANE DUNAWAY. - De zoete oorlog van de liefde. Waarom vrouwen niet genoeg liefde krijgen.
W2011: KRAMER, SIDNEY. - A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905.
K5174: KRAMER, W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst.
L3406: KRAMER, WALTER. - Willink.
L6634: KRAMER, CORNELIS. - Andre Chenier et la poŽzie Parnassienne. Leconte de Lisle.
B1593: KRAMER, CORNELIS. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen.
B8819: KRAMER, W. - Litterair stilistische studien.
R6668: KRAMER, RIJK. - De vaccinatiedwang. Eisch van het Antirevolutionar Staatsrecht.
R0043: KRAMER, W. - Het literaire kunstwerk.
R1297: KRAMER, J.G. - Een Deserteur. Illustraties van Daan Hoeksema.
R1654: [VONDEL] KRAMER, W. - Vondel als Barokkunstenaar.
R1760: KRAMER, W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van litteraire kunst.
T4970: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugdherinneringen en nog wat.
T0682: KRAMER, RIJK. - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie.
T1216: KRAMERS, J.H. - Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795.
R4492: KRAMERS, MARTINA G. - Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?
R5527: KRAMM, CHRISTIAAN. - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. en een levensberigt der Gebroeders Crabeth.
R8873: KRANENBURG, R. - De betekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie.
T9135: KRANENBURG, R. - Staatsnoodrecht. College voor de oud-alumni der Leidsche universiteit op 9 Februari 1946.
K7784: KRANENDONK, A.G. VAN. - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Twee delen. Met 42 illustraties.
H6079: KRANENDONK, A.G. VAN. - Shakespeare en zijn tijd.
M6305: KRANENDONK, AAD. - Over het consumeren van boeken.
R6339: KRANT. - Echte Stadhuis Krant.
R8855: KRANTZ, B.F. - Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel.
T0788: KRAP, FRANS W. - Emmeken, ik ben 'sduuels amie. Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen.
B4994: KRAPOTKINE, PETER. - Een woord aan de jongelieden.
Y0449: KRATOCHWJLE, FRITZ. - Die stadtischen Garten Wiens.
Y0407: KRATZ, WERNER. - Erbach im Rheingau. Baudenkmale und Geschichte. Hrsg. von der Gemeinde Erbach / Rheingau anlasslich der 1000-Jahrfeier 1954 .
R3576: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Bucher.
R5143: KRAUSE, ERNST. - Richard Strauss. Gestalt und Werk.
H0053: KRAUSS, FRIEDRICH. - Das Geschlechtsleben des Deutschen Volkes. Folkloristische Studien und Erhebungen uber das Geschlechtsleben des deutschen Volkes.
B4197: KRAUSS, ANGELA. - Der Dienst.
B3324: KRAUSSER, HELMUT. - Melodieen of Aanvullingen op het kwikzilveren tijdperk. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Roman.
K3035: KREATIEF. - Het jongste Vlaamse proza: een stille generatie?
T1426: KREATIEF. - Moeder Vlaanderen en haar Franse kinderen.
B9028: KREEMERS, RAPH. - De Hedendaagsche Engelsche Roman. Kritische bronnenstudie, bibliographie en alphabetisch register.
R4922: KREEMERS, JOHN. - John Ruskin. Zijn leven en zijn Werken, Zijn opvoedkundige beginselen en zijn invloed. Met een algemeene bijgewerkte bibliographie.
L4667: KREKEL, HENDRIK. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T4480: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands.
T7317: KREKEL, H. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T4508: KREKEL, H. - Verzamelde opstellen. Zes delen in vijf banden.
R5408: KREMER, LUDGER. - Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete.
B2703: KRETZ, J. TH. W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
H2689: KREUGER, GERARD. - Ik Gerard Kreuger en pleinpubliek.
T5441: KREVELEN, D. VAN. - Verbod of plaatselijke keuze?
M6763: KREVELEN, L. VAN / T. HERMANS / W. DONATH. (SAMENG.) - Bijna Honderd Meulenhoff 1895-1985. Verhalen en gedichten van schrijvers uit het literaire fonds.
T5451: KREVELEN, DIRK VAN. - Naar een drankvrij Nederland. Een en ander over plaatselijke keuze.
R0469: KREVELEN, LAURENS VAN. - De stijl van de uitgever.
T5988: KRIEKEN, G.B. VAN. - Kroningslied. Volkslied .
T9870: KRIES, WILHELM VON. - Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild.
L3837: KRIGE, UYS. (ED.). - Afrikaanse versameling. Inleiding deur Dirk Coster.
L5201: KRIJGER, A.H. - Tehuizen voor Zuigelingen en Jonge Kinderen.
K6621: KRIJGSMAN, J.P.H. (ED.). - Een vlucht door zeven eeuwen poŽzie.
R5723: KRIJTHE, H.J.C. - In de sneeuw geplukt.
T0538: KRIMPEN, H. VAN. - Over de verzorging van het boek.
M4149: KRIMPEN, HUIB VAN. (ED.). - Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
H9115: KRIMPEN, H. VAN. - Boek. Over het maken van boeken.
K0746: KRIMPEN, JAN VAN. - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
B6628: [DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. VAN. - Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
H5112: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken.
L5433: KRIMPEN, HUIB VAN. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie.
L7379: KRIMPEN, HUIB VAN EN THOMAS VERBOGT. - 'Het schoone kennen veredelt de ziel'
T6276: KRIMPEN, HUIB VAN. - Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
T7273: KRINGSCHOUW. - Maandblad van den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen. 5e jrg. 1926-1927 nr. 3 en 6.
L1808: KRISTAL. - Kristal Letterkundige productie 1935.
L6941: KRISTENSEN, W.B. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
L7176: KRISTENSEN, W.B. - De antieke opvatting van dienstbaarheid.
H6836: KROES, H.W.J. - Deutsche Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts. Balladen und Lieder. Mit Abbildungen.
L2366: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Een vriend van Aagje Deken.
B1389: KROES, HENDRIK WILLEM JAN. - Untersuchungen uber das Lied vom Hurnen Seyfrid, mit Berucksichtigung der verwandten Uberlieferungen.
R9620: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Honderd Nederlandsche Gedichten.
R9066: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de zesde en zevende tafel.
R9240: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen wlke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Vierde stukje. Bevattende oefeningen overeenkomstig de achtste en negende tafel.
M6570: KROEZE, JOS. - Bijt u maar.
T0960: KROJER, P.S. MAXIM. - De man die zich-zelf verloren heeft... Grotesk poppen-spel voor levende spelers in acht tafreelen.
K4145: KROJER, MAXIM. - Anton Tsjechov. De dramaturg.
K8735: KROJER, P.S. MAXIM. - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
H3486: KROL, GERRIT. - De tv.-bh. essays.
T8574: KROL, GERRIT. - Laatste gedichten.
H7477: KROL, GERRIT. - De laatste winter.
H7779: KROL, GERRIT. - Okoka's wonderpark.
H7763: KROL, GERRIT. - De vitalist.
L8794: KROL, GERRIT. - De weg naar Sacramento.
Y0258: KROL, GERRIT. - Krantenknipsels over/van Krol. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 75 stuks uit de periode 1967 - 2009.
B6419: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
R2668: KROL, GERRIT. - Een Fries huilt niet.
T5319: KROL, GERRIT. - De man achter het raam.
B9837: KROL, GERRIT. - In dienst van de Koninklijke.
H7597: KROL, GERRIT. - Een ongenode gast.
T5152: KROL, GERRIT. - Duivelskermis.
T5311: KROL, GERRIT. - Krolwijzer. Aforismen gekozen door Kenneth van Zijl. Met een woord vooraf door Douwe Draaisma.
T8543: KROL, GERRIT. - 'n Groot dichter.
B8485: KROL, GERRIT. - Over het huiselijk geluk en andere verhalen.
R1083: KROL, GERRIT. - Over het uittrekken van een broek.
T8621: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven en andere verhalen.
H8055: KROLOW, KARL. (ED.). - Deutsche Gedichte. Zwei Banden.
R7712: KROM, JOHANNES HERMANUS / ALBERT BEEKHUIJS. - Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken? Antwoord op de vraag .....
H2686: KROMHOUT, RINDERT. - De taal van Ennio : novelle.
B0795: KROMHOUT, J. - Leipoldt as Digter.
T5973: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk).
R5111: KRONENBURG, JOANNA W.M. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie.
H0423: KRONHAUSEN, PHYLLIS EN EBERHARD. - Erotische kunst. Een overzicht van erotische fantasie en werkelijkheid in de schone kunsten. Samengesteld door ....
T1315: KRONHAUSEN, PHYLLIS AND EBERHARD. - The International Museum of Erotic Art.
M1894: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS. - Walter. The English Casanova. A presentation of his unique memoirs. 'My secret life'.
R0836: KROON, J.E. (SAMENG.). - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
H4248: KROON, DIRK (ED.). - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poŽzie van J. Slauerhoff.
H4587: KROON, DIRK. - De getekende dag.
H4346: KROON, DIRK. - Geruchten.
H4342: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H7855: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H4340: KROON, DIRK. - In de huid van de tijd.
L5426: KROON, DIRK. - In het voorbijgaan.
H4339: KROON, DIRK. - Vijf tijdkringen.
L5806: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
K2658: KROON, THEO. - Anton van Duinkerken (prof. de. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968.
T6346: KROON-NEDELA, E.G. / C.E.L. HELFRICH. - Koninklijke Woorden 10 Mei 1940 - 10 Mei 1941 H.M. Koningin Wilhelmina.
K1729: KROONENBERG, YVONNE. - Het zit op de bank en het zapt.
K1730: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem. Hij ook.
T9772: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar. Met tekeningen van Han van Hagen.
B3669: KROONENBERG, Y. /M. SMEETS/J. MULDER/P. BORDEWIJK. - Figuren of excelleren? De tijd zal het leren.
T7339: KROP, F.J. - Gevangenis en concentratiekamp. b: Het Haagsche Veer.
R6319: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme.
R6320: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme.
R7432: KROP, MARNIX /MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50.
T5597: KROP, F.J. - Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd.
T5598: KROP, F.J. - De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd).
R7622: KROP, F.J. - Een en ander over het Communisme.
R6379: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme.
T6524: KROPHOLLER, A.J. - De Abdij van Egmond. Herbouw ontwerp.
R7436: KROPOTKIN, PETER. - Memoires van een revolutionair. Ingeleid en geannoteerd door N. Walter.
R0347: KROPOTKINE, PETER. - De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V.
T9033: KROPOTKINE, PIETRO. - Giustizia e Moralita.
R0352: KROPOTKINE, P. - Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid.
R1832: KROPOTKINE, PETER. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band.
R8810: KROSE, H.A. - Godsdienst en Moraal-Statistiek.
T7719: KROUWELS, M.J.G. - Over de zorg voor a-socialen.
T5937: KRUDOP, R.J. - De kunstenaar vertelt... Jacob de Gheijn II (1565-1629).
T6841: KRUGER, JULIUS. - Die Photographie, oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf kŁnstlichem Wege.
T6926: KRUGER, FRIEDRICH. - De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen.
R3279: KRUGER, MICHAEL. - Wat te doen? Een ouderwets verhaal. Vertaling Gerda Meijerink.
B3205: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
T1503: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary.
B1601: KRUIJFF, ROELAND DE. (ED.). - Coconaster. Tweemaandelijks cultureel tijdschrift eerste jaargang nr. 2, juni 1984.
T6087: KRUIJS, M.H. VAN 'T. EN P. LANDSMAN. - Oranje-Nassau. Feestcantate. Woorden van P. Landsman. Voor Gemengd- en Kinderkoor Bariton-solo en Orkest door M.H. van 't Kruijs Klavieruittreksel.
T5992: KRUIJS, M.H. VAN 'T EN B. TEN KATE. - Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs.
T1418: KRUIJT, J.P. - BelgiŽ. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
B7734: KRUIJTBOSCH, D.J. - De macht van het woord. Beschouwingen over Welsprekendheid.
R4081: KRUISHEER, J. - De inwijdingsriten, mythen en legenden der oude mysterien.
K9174: KRUISINGA, E / H. GODTHELP. - Het Nederlands van nu.
L1935: KRUISINGA, E. - Het Nederlands van nu.
L5696: KRUISINGA, E. - Nederlands en Duits.
B8444: KRUISINGA, E. - A Grammar of Modern Dutch.
B0579: KRUISSINK, RITS. - Montmartre. Van tempel tot tingel tangel.
T7036: KRUISSINK, G.R. - Cornelis Springer en de zuiderzeesteden. Met bijdragen van D.A. Wittop Koning en J.H.A. Ringeling.
B5534: KRUISWIJK, HANS. (ED.). - Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige.
B9986: KRUIT, G. - Het Parool voor den Socialist.
T5905: KRUITHOF, A. - Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland.
M2760: KRUITHOF, JACQUES. - Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas.
K3338: KRUITHOF, JACQUES. - Vingeroefeningen. Essays.
B5082: KRUITHOF, JACQUES. - Het lied van de houtduif. Roman.
T6343: KRUITHOF, A. - Het Cooperatisme. + Werkplan voor de Cooperatieve Studiekringen.
B1976: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
B6333: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
T4315: KRUITWAGEN, F.J.B. - Het Klooster van de Paters Minderbroeders te Woerden.
H9118: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en Paperback. Lotgevallen van boeken.
R3227: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof, deel II.
T1529: KRUPSKAJA, N.K. - Herinneringen aan Lenin.
T9184: KRUSEMAN, A.C. - Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. Twee delen.
B4120: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
H2690: KRUSEMAN, MINA. - Brieven: Alles bevalt mij behalve rust.
W2096: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
R4274: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
T2601: KRUYSWIJK, P.N. - Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium.
T1918: KRUYT-HOGERZEIL, TR. - Waarom ook vrouwen het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden.
T7734: KRUYT, H.R. - Hogeschool en Maatschappij en Rede tot de Universitaire Gemeenschap.
A0381: [HUYGENS] KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
B7291: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
H8378: KUBISCH, NATASCHA AND PIA ANNA SEGER. - Ornaments. Patterns for interior decoration / Muster fur die Innendekoration / Motifs pour decorer son interieur.
K2170: KUBLER, GEORGE A. - Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping.
H8037: KUETHE, RIK. - Verre vrienden. Brieven tussen twee werelden.
L4121: KUHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
L3572: KUHLER, W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600 - 1735 eerste helft.
R3667: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied.
H6637: KUHN, HERBERT. - Leven en kunst in de ijstijd. Zwerftochten door de grotten van Zuid-Frankrijk en Spanje.
M3468: KUHN, RICHARD. - Die Frau bei den Kulturvolkern. Mit einem nachwort von Franz Blei.
B5592: KUHN, G. - Katalogus Prentbriefkaarten Nedenland 1980-1981. Handleiding voor waardeering van de prentbriefkaarten.
B8057: KUHN, ROBERT ET AL. - Schriftgestaltung.
K0023: KUHNER, WERNER. - Van zeilvlucht tot reaktiemoter.
M5566: KUIJER, GUUS. - Wimpers.
T5317: KUIJER, GUUS. - Het doden van een mens.
T5316: KUIJER, GUUS. - Hoe een klein rotgodje God vermoordde.
L4014: KUIJPER HZ., G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
K6191: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
K6182: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
T8138: KUIJPER, JAN. - Wendingen. Sonnetten 1970 - 1990.
Y0408: KUIJPER, J.J. - Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898.
R0455: KUIJPERS, AAFKE EN J. V. BENDER. - Stemvorming en vloeiend spreken.
K3648: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
H3039: KUIK, H.G. / P. VERSTEGEN. - Ontkledingen en klein-vuil. Een bloemlezing uit Propria Cures 1958-1965. Samengesteld door ....
P2441: KUIK, HILBERT. - De Verwegs. Korte verhalen.
H9939: KUIK, HILBERT. - Het gezicht van de struisvogel. De roman van een herinnering.
H1603: KUIK, OUWENS & DE JONG. - Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs.
P1638: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
H1458: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
H2315: KUIK, DIRKJE. - Huishoudboekje met rozijnen.
L8126: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
B5638: KUIK, HILBERT. - Geen plek om te sterven.
B6807: KUIK, DIRKJE. - Piranesi & zijn dochter.
B7118: KUIK, DIRKJE. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
K1582: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel of Het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
K8064: KUIK, HILBERT / J. SLAUERHOFF / M. VASALIS. E.A. - Een mandje met appelen.
R5259: KUIK, WILLIAM D. - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
L6734: KUILE, E.H. TER. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
R9666: KUILS, KOLONEL EN BOISOT. [=H.J. KRULS EN J.G. DE BEUS]. - De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen.
B6890: KUIN, R.A. - Stalen bedden. Illustraties van Piet Worm.
B6892: KUIN, R.A. - Matrassen. Illustraties van Piet Worm.
T7031: KUIN, R.A. - De Woning. Cocos en Sisal. Illustraties Walter Bosch.
Y0155: KUIPER, A.K. - Industrie en Persoonlijkheid.
T8645: KUIPER, P.C. - Ver heen. Verslag van een depressie.
K5800: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast.
L5524: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
K9498: KUIPER, K. - Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis.
L4675: KUIPER, K. - Recht en onrecht in Athene's bloeitijd. (De achtergrond van Plato's Gorgias).
H8245: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
L0066: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
L6834: KUIPER, KOENRAAD. - Mythologie en wetenschap.
L9348: KUIPER, G. - Bijbeltaal en moedertaal.
L9494: KUIPER, ANNE. (RED.). - De muze in het bagagerek. Nederlandse schrijfsters in den vreemde.
B5316: KUIPER, GERRIT. - Orbis Artium en Renaissance I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
B5606: KUIPER, K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
R4388: KUIPER, E.T. (ED.). - Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck. Die dat vervaerlijck ros Beyaert wan. En die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechelijck om te lesen.
M9372: KUIPER, ARIE. - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
T1870: KUIPER, J. - Wereldvrede. Een Ernstig Woord aan het geheele Nederlandsche Volk bij de aanstaande Inhuldigingsfeesten. Inleidend woord van O. Norel.
R5740: KUIPER, G. - De waardeering van Spiegels twe-spraack.
R9336: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast.
B9141: KUIPERS, REINOLD. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
B6507: KUIPERS, BIRGIT & DIRK MULDER. - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939-1945.
R6136: KUIPERS, REINOLD. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
R4706: KUIPERS, HANS JAN. - De Wereld als Werkplaats. Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury. With a summary in English.
R9201: KUIPERS, REINOLD - Koud vuur.
R3157: KUIPERS, REINOLD. - De boekvormer.
L7956: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
T3351: KUITENBROUWER, CAREL / KOOSJE SIERMAN. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
L2861: KUITENBROUWER, H. - Voor galg en rad.
L2862: KUITENBROUWER, H. - Voor galg en rad.
B7707: KUITENBROUWER, JAN. - Pure luxe. Acht gevallen van weeldepijn.
K7444: KUITERT, R. - Leer uzelf beter Nederlands. Voor hen, die de schooljaren achter de rug hebben.
M6318: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen. De uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900.
R7027: KUITERT, G. - Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937.
L8700: KUITERT, LISA. - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996.
L6838: KUKENHEIM, L. - Euphonie, Logique, Clarte. Drie mythen van de Franse spraakkunst.
R3466: KULK, T.C. VAN DER. - De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk.
T7597: KULK, T.C. VAN DER. - Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
R6996: JONG KULTUURLEVEN. - Jong Kultuurleven: 5e jaargang 1959 nrs 1-9. Complete jaargang.
R5368: KUMMERLING, HARALD. - Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris.
K8616: KUNDERA, MILAN. - Identiteit. Roman. Vertaling Martin de Haan.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15