Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T5100: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5101: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5105: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T5118: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5096: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5115: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5109: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5110: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5117: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
L0117: HULZEN, A. VAN. - Utrecht in de Patriottentijd.
L1433: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T5106: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht.
T5103: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T5104: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
L9341: HULZEN, GERARD VAN. - De kinderen der rijken.
B3895: HULZEN, G. VAN. - Aan 't lichtende strand.
B7219: HULZEN, A.L. VAN. - De Lichtboei.
T2764: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2765: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2766: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T1976: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
T3163: HULZEN, G. VAN. - Liefdestragedie.
T2778: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
T1664: HULZEN, G. VAN. - Liefdes tusschenspel.
R9415: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9406: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T2776: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T2774: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T2775: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T3164: HULZEN, G. VAN. - Annie Revers' uitvaart.
R9402: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5116: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
L9275: HULZEN, G. VAN. - De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos.
R9382: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
R9380: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T2950: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
T5119: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T1673: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
L2131: [BOON] HUMBEECK, KRIS. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Samenstelling & research Kristoff Tilkin.
R8865: HUMBEECK, KRIS & KRISTOFF TILKIN. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, ALEXANDER & NICHOLAS. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
Y4041: HUMFELD'S FINANCIER. - Humfeld's Financier. Financieel Economisch Orgaan. 12e jaargang 28 juli 1920. no 48. 13e jaargang 25 juni 1921. no 48. 14e jaargang 5 augustus 1922. no 60.
K0347: HUMMELCHEN, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
P0960: HUMMELEN, W.M.H. - De sinnekens in het rederijkersdrama.
M5338: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
P0954: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers.
M7327: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947.
L6679: HUNINK, MARIA. (ED.). - Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
R6362: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw.
A0749: HUNNINGHER, B. - Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller.
K8361: HUNNINGHER, B. - Toneel en werkelijkheid.
L8082: HUNTER, DAVID. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
K6501: HUPPERT, HILDE. - De dood in de ogen.
L5891: HUPPERTS, FRANCISCUS D. - Edouard Qurliac 1813 - 1848.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
W5509: HUPSE, G.J. - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
R5295: HURD, ARCHIBLAD S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. VAN DEN. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, BETTINA. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, MAURICE. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
T0663: [COHEN] HURST, FANNY. - Langs het leven. Vertaald door Jeanne van Schaik-Willing.
Y3082: HURTIG, CATARINA. - Prinsessen.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
M4355: HUSER, FRANCE. - Het huis der begeerte. Vertaald.
K5966: HUSGEN, LUCAS. - Nee, maar het gebeurt. Essays.
Y3134: HUSSEM, W. - Chinese verzen uit de bundel Gisteren voor vandaag.
T8727: HUSSEM, W. - Verzen van Wang Wei (701-761).
L7858: HUTH, MICHAEL. - Blattwerk. Druckgrafik.
R3728: HUTNER, M. & KELLY, J. - A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999.
B7664: HUTSCHENRUYTER, WOUTER. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K7365: HUTTEN, BARONESS VON. - Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit.
L4949: HUTTER, ANTONIE. - Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie. Een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven.
T9601: HUTTON, EDWARD. - Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations.
K6449: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret.
K1757: HUXLEY, ALDOUS. - Nonnen aan de lunch en andere verhalen. Vertaling M. Mok.
H3240: HUXLEY, ALDOUS. - Het genie en de godin. Vertaald.
L8261: HUXLEY, JULIAN (ED.). - Language and communication.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
Y3424: HUYDECOPER, T.R.C. - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten, over de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank.
R2792: HUYGENS, G.W. - Lode Baekelmans.
T1719: HUYGENS, CONSTANTIN. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
T6209: HUYGENS, CORNELIE. - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman.
H3893: HUYGENS, G.W. / HERMAN PLEIJ. E.V.A. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
L8414: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
B1175: HUYGENS, CONSTANT. - Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen.
B5701: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
B6010: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
B6071: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met aanteekeningen van J. van Vloten.
B6931: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ED.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
B7916: HUYGENS, CONSTANTIJN. - De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. Negen delen.
B8169: HUYGENS, CONSTANTYN. - Kostelick Mal en Voor-Hout, met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs, in den tweede druk met Cluys-Werk vermeerderd door J. Verdam. Derde druk bezorgd door P. Leendertz Jr.
Y0921: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck. Bezorgd en ingeleid door P.J.H. Vermeeren.
R0256: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
M8529: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust.
T5378: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
T9594: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeuw.
T0294: HUYGENS, CONSTANTYN. - Cluys-werck. Dichtstuk.
R6182: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens gedichten door F.L. Zwaan.
A0896: HUYGHENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
K7630: HUYSKENS, WIM. - Verbeelding te lijf.
B0287: HUYSKENS, WIM. - Schuine lyriek.
T4566: HUYSMAN, J.K. - Sainte Lydwine de Schiedam.
L5365: HUYSMANS, RUDOLF H.A. - Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner dagen.
R6573: HUYSMANS, CAM. - Mantelius als Pamphletschrijver.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
B4451: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
B9348: HYACINTH HERMANS, P. - De mensch en zijn engel. Verlucht met reproducties naar schilderijen van Rembrandt.
R1621: HYACINTH HERMANS, P. - Laatste reportage. Eenzame overpeinzingen over leven en geluk.
T3082: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
R1416: HYAMS, P.J.E. AND W.F. KOOPMAN. - Neophilologus. An international journal of modern and mediaeval language and literature. Index to volumes XXXI-LX (1946-1976).
Y4101: DE HYDRA. - De Hydra. 4e jaargang Woensdag 22 Mei 1850 No. 24.
T7915: HYLKEMA, HERM. - Dr. Justus Hiddes Halbertsma.
H3225: [ERASMUS] HYMA, ALBERT. - The life of Desiderius Erasmus.
T8775: IAMBE NR. 8. - Iambe. Literair Tijdschrift 2e jrg. nr. 8. Bevat o.a.: Hella Haasse. Franz Kafka. Mies Bouhuys. Ed. Leeflang en Carry van Bruggen.
R6449: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
T1509: IBARRURI, DOLORES (PASIONARIA). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
K7382: IBELINGS, HANS (ED.). - Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands. Jaarboek / Yearbook 1998/1999.
Y2142: IBO, WIM. (ED.). - Nederlands Cabaret Album. I. Liedjes van toen en nu.
B3806: IBOU, PAUL. (ED.). - Vorm in Vlaanderen. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4.
B4822: IBOU, PAUL. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
R4425: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B7843: IBSEN, HENDRIK. - Brand. Dramatisch gedicht in vijf bedrijven. Vertaling J. Clant van der Mijll-Piepers.
B9388: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B9112: IBSEN, HENRIK. - John Gabriel Borkman. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar de oorspronkelijke Noorse uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
T5971: IBURGERMAN, BATAVUS DEN [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=ERNST SCHNEIDER]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
K4968: IDEMA, W.L. / AAD NUIS / D.W. FOKKEMA. - Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse Bibliotheek.
W8525: IDEMA, W.L. - Spiegel van de klassieke Chinese poŽzie. Van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie. Gekozen, vertaald en toegelicht door W.L. Idema.
L0004: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Deel Twee.
K2788: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Twee delen.
T6229: IDZERDA, W.H. - De fotografie in dienst der wetenschap en hare beteekenis als kunst.
R7665: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Petrus in dubio.
K8296: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Adam in ongenade.
K8118: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Behouden vaart.
K8178: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - De dans om de rinkelbom.
L1911: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Gegist bestek.
A0307: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Liederen van de zelfkant.
K8121: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Onder de pannen. Belevenissen in hotel Stoot je hoofd niet, De lijmkit van moeke Mullemans.
K8117: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Vaste koers.
B8943: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Lord Zeepsop.
B8942: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Gegist bestek.
R7668: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Polletje Piekhaar en Lord Zeepsop.
T3642: [COHEN] IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Over de leuning en langs de kaai.
R2764: IEST, KARIN. - Klachtrecht van de individuele werknemer. Rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen.
Y3224: IETS. - IETS. no. 17.
K2899: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord. Vertaling Irving Pardoen.
L9489: IGNATIEFF, MICHAEL. - Russisch familiealbum. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
H2590: IJLANDER, GIJS. - De aanstoot.
M7662: IJLANDER, GIJS. - De kapper.
H0564: IJLANDER, GIJS. - Some sunny day.
R5525: IJSBRANDS, H. - Amsterdamsche avondkout.
T6098: IJSSEL, WILPRECHT VAN DEN. - Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel.
T8935: IJSSELING, J.M.F. - Het begijnhof te Breda.
B9583: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & JOOST VAN DE WEIJER. (ED.). - Politiek in prent '97. Is het Kunst?
B9584: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & A. VAN HAEREN. (ED.). - Politiek in prent '96.
B9585: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & JOOST VAN DE WEIJER. (ED.). - Politiek in prent '98.
B9586: IJSSELSTEIN MULDER, HANS. (ED.). - Politiek in prent 2000.
B9587: IJSSELSTEIN MULDER, HANS. (ED.). - Politiek in prent '99.
L0805: IJZEREN, J. VAN. - Een vergeten Letterkundige. H.J. Polak (1844-1908).
Y3142: IJZEREN, J. VAN. - Lijst van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse niet-Christelijke dichters en prozaschrijvers. Bijdrage tot een bibliografie.
T3134: IJZERMAN, A.W. - De geboortetijd van het moderne kapitalisme.
Y2901: IJZERMAN, J.W. - Iets over de Tempelruinen van Prambanan.
R7353: IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
R6596: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer.
R4053: IJZERMAN, A.W. - Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord.
T3381: ILJIN, M. - Het vijfjaarplan. Vertaald door Maria Tsjornaja. Inleiding J.G. van Dillen.
Y1937: VERENIGING VAN RECLAMEO-NTWERPERS EN ILLUSTRATORS. - VRI-boek 2 / VRI Book-2 / Livre de la VRI-2 / VRI Buch-2. Voorwoord Hans Bolleman.
T9903: IMAR KULA, W. - Storm over Nijmegen 1944-1945.
R4261: IMMIG JR., CORNS. - Het gildewezen. Rede.
T2191: IMMIG, CORNELIS EN CHR. RUEB. - Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam.
Y0757: IMMINK, M.W. - De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
T0596: IMPE, ALFONS VAN. - Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom.
T5408: IMPETA, C.N. - Kampleed en Hemelzegen.
K9690: TYPONY INC. - Big book of graphic designs and devices.
R8092: INCONTRI. - Incontri. Revista europea di studi italiani. 1999/2-3: Hypnerotomachia Poliphili.
B8342: INDEGEEST ET AL. (ED.). - De vijftig best verzorgde Belgische boeken.
L0227: [ROMEIN, JAAP]. INDENHAECK, WILLEM. - Klein Kerstgeschenk 1984.
K7659: INDESTEGE, LUC. - Orpheus en Eurudike.
K4428: INDESTEGE, LUC. - Quaderno Fiorentino. Kunst en letterkunde in Firenze. Indrukken en gesprekken.
L8273: INDESTEGE, LUC. - De boekband in de Oude Nederlanden. Een vluchtige kennismaking.
R2799: INDESTEGE, LUC. - Les cinquante plus beaux livres belges. 1940-1950.
R2815: INDESTEGE, LUC. E.A. - De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950.
Y3233: INDONESIA. - Herdenkingsnummer. Indonesia. Weekblad jaargang 17 nr. 10-11. 1946. Een jaar Repoeblik Indonesia.
Y4276: INDONESIA. - Indonesia. Weekblad uitgegeven door de Perhimpoenan Indonesia. Jaargang 16. No. 15. 29 September '45.
H7732: INDONESIE. - Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan Indonesie en verwant cultuurgebied.
R0701: INDRUK. - Indruk 9. jaargang 5, december 1998.
R0707: INDRUK. - Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept.
B6796: INGEN, F.J. VAN. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
R5407: INGEN, FERDINAND VAN. - Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
T9355: INGEN, FERDINAND VAN. - Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
T1199: INGERSOLL, ROBERT G. - De waarheid. Een voordracht.
T7571: INGERSOLL, KOLONEL. - De goden. Voor het volk vertaald door Vineta.
Y2259: INGHELS, MAARTEN. - Nieuwe rituelen. Gedichten.
R7615: INGWERSEN, A. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn.
Y0578: INJA, C. - De Gewetensbezwaarde tegen de Militaire Dienst en de Geneeskundige Troepen.
L5596: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Hans Lodeizen.
B3175: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst.
K3538: INNERHOFER, FRANZ. - Mooie dagen. Vertaling Hans Hom.
T6914: INNES, G.A. - Ontwapening.
T9726: INOSE, NAOKI WITH HIROAKI SATO. - Persona. A Biography of Yukio Mishima.
T4476: SEYSS-INQUART. - Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden.
P1582: INSINGEL, MARK. - Een getergde jager. Verhalen.
B3881: CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
Y2708: L'INSURGE. - L'Insurge. Organe libertaire hebdomadaire. 6 juin 1903 - 9 aout 1908. 1re annee nrs: 1 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 11 - 17. 2me annee nrs: 39 - 40. 3me annee nrs: 28. 5me annee nrs: 2 - 3 - 5. 6 me annee nrs: 4 - 11 - 12.
Y2821: L'INSURGE. - L'Insurge. Organe libertaire hebdomadaire. 9 fevrier 1908 - 16 janvier 1907. 6me nrs: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14. 7me nrs: 7.
Y3315: LA VIE INTELLECTUELLE. - La Vie Intellectuelle. Troisieme annee. Tome VI. No. 10, 15 Novembre 1910. / No. 11, 15 October 1910. / No. 12, 15 Decembre 1910.
A0719: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde derde jaargang 1946. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
B9397: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde vierde jaargang 1947. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
B6247: INTERTYPE. - Avantages de l'Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier.
T6684: INVREA, FR. / AALBERSE, P.J.M. (INL.). - Sociale Gemeentepolitiek.
L9523: IONESCO, EUGENE. - De foto van de kolonel. Vertaling F. van Tijn.
L3129: IONGH, JANE DE. - Margaretha van Oostenrijk.
L3130: IONGH, JANE DE. - Maria van Hongarije. Deel I: De kroon van Stephanus den Heilige.
Y2005: IONGH, H. DE. - Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum.
R2816: IPENBURG, RIE VAN. - Sinte Clara.
R2503: IRVIING, JOHN. - De redding van Piggy Sneed. Verhalen.
H2145: IRVING, JOHN. - Bidden wij voor Owen Meany. Vertaling C. van den Broek.
H4949: IRVING, JOHN. - De vierde hand. Vertaling Sjaak Commandeur.
M2610: IRVING, JOHN. - Weduwe voor een jaar. Vertaald door Sjaak Commandeur.
W4109: IRVING, JOHN. E.A. - Amerika, Amerika. Bloemlezing.
R4178: IRVING, JOHN. - De redding van Piggy Sneed. Verhalen.
Y3179: IRVING, WASHINGTON. - Rip van Winkel.
M9810: IRWIN, RAYMOND. - The English Library. Sources and history.
MK0018: ISAAC, FRANK. - English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58.
H8182: ISAAC, P. & B. MCKAY (EDS.). - The mighty engine. The printing press and its impact.
L1187: ISACKER, FRANS VAN. - Posthume wandeling.
K4910: ISACKER, FRANS. - De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een woord vooraf door Paul Struye
R9079: ISACKER, K. VAN. - Geschiedenis voor mensen.
T0437: ISACKER, K. VAN. - De Internationale te Antwerpen 1867-1877.
R7063: ISACKER, KAREL VAN. - Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914.
T2709: ISACKER, K. VAN. - Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke Opinie tegenover de rechtserzide.
H0621: ISEGAWA, MOSES. - Abessijnse kronieken. Roman. Vertaling Ria Loohuizen.
H3031: ISEGAWA, MOSES. - Slangenkuil. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
T9358: ISERLOH, E. - Thomas von Kempen und die Devotio Moderna.
H9658: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Christopher and his kind : 1929-1939.
H6499: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Meneer Norris neemt de trein. Vertaald door Willem van Toorn.
L2287: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Prater Violet. Portret van een regisseur. Vertaling Kees Boukema.
H7633: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - De kant van Christopher 1929-1939. Vertaling J.F. Hossele.
L1165: ISING, ARNOLD. - Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst.
R3282: CLASINA ISINGS. - Antiek glas.
T5788: ISINGS, C. & S.M.E. VAN LITH. - Romeins glas.
R9119: ISRAEL, EDDY-LEX. - Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
R5015: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
Y0840: ISRAELI, YAEL. - Ancient Glass. The Eliyahu Dobkin Pavilion of Glass from Eretz Israel and Neighbouring Countries.
R0116: ISRAELS, JOZEF. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
T2223: ISRAELS, JOZEF. - Schilder der binnenhuizen.
L9387: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De zwarte steen.
L9390: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Mijn Nederland.
L9498: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Anders is niet beter.
L9591: ISTENDAEL, GEERT. - Altrapsodie.
L9899: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Bekentenissen van een reactionair.
L9918: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Nieuwe uitbarstingen.
L9955: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Vlaamse Sprookjes.
Y2658: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Het geduld van de dingen. Gedichten.
T5783: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De parochie van Sint-Precarius. Huizinga-lezing 2012.
R6928: ISTORICOS. (PIERRE COEMAERE). - Histoire de la Libre Belgique Clandestine.
K7637: ISTRATI, PANAIT. - Leven en sterven van Oom Anghel. Vertaling van A.M. de Jong.
T1271: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
R7656: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
M9605: ITALLIE, JEAN-CLAUDE VAN. - Hoera Amerika. Drie visies op de Verenigde Staten. Vertaling C. Buddingh'.
T7930: ITALLIE-VAN EMBDEN, W. VAN. - Peinzen over: De taak van de vrouw na den oorlog.
T1907: ITJESHORST, JOHANNES. - De Werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre in de jaren 1576 tot 1582.
L2315: ITTERBEEK, A.F. VAN. - De opleiding van de student in de physica in het gebied der lage temperaturen.
K3267: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Aktuelen II.
K2781: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - De hedendaagse Franse letterkunde deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel.
K3760: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees poŽziefestival 1982.
C1020: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap.
R7145: ITTERSUM, WILLEM ADRIAAN VAN. - Het rechts van voet- en jaagpad.
K6359: IVENS, JORIS & ROBERT DESTANQUE. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven. Vertaald door Paul Syrier.
B7979: IVINS, JR., WILLIAM M. - Prints and visual communication.
R3355: IVOI, PAUL D'. - Naar het land der Druzen. Bewerkt door O. Geveen.
K7401: IYER, PICO. - De dame en de monnik. Vier seizoenen in Kyoto. Vertaling J. Veenbaas.
B9192: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997.
B9190: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993 - 1994.
B9191: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992 - 1993.
L5889: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1997 - 1998
L5890: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000 - 2001.
Y3362: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1987 - 1988. W.A.M. de Moor: Keuzen en drijveren van de biograaf, Enige theoretische aspekten van de biografie en hun toepassing. J. Stouten: Autobiograaf en biograaf, Narcissus en zijn echo. Rudi Wester: De zin van de biografie.
L7589: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972
R5442: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010.
B0397: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2002-2003
B1815: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. 111e Jaarboek 1945.
B1820: JAARBOEK. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek 1967.
B3241: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999 - 2000.
B5123: JAARBOEK. - Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1968-1969.
B5242: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica. De Fonteine. Jaarboek 1946-47.
R2174: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006 -2007.
B7836: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1907. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
R6383: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011.
R2814: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997
T1902: JAARBOEK. - Letterkundig Jaarboek. Gulden Aren, Oogst 1909.
Y0330: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1983 - 1984. Nop Maas: Nevel en wind. Enkele reacties op De Nieuwe Gids 1885-1885. R. van der Paardt: De antieken, daar zit veel in . Over de epische fragmenten van Albert Verwey en Willem Kloos. B. Luger: Beeldjes van Tachtig. W. van den Berg: De Drachenfels onder professoren. Mengelingen: Dingemans Willem Beens: Baladen op het ontset van Bergen op Soom door R. Tempelaars.
Y3361: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985 - 1986. Rudi van der Paardt: Slauerhoff en de maatschappij, Gerrit Jan Zwier: Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp, W. Blok, "De opstand van de Guadalajara". Het laatste prozawek van Slauerhoff.
B1745: JAARBOEKJE. - Juridische Faculteit der Leidsche Studenten. Jaarboekje voor het Studiejaar 1916-1917.
B6645: JAARBOEKJE. - Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925.
L2028: JAARSMA, D. TH. - Karakteristieken.
C1192: JAARSMA, MENNO. - Het Schoone Boek.
Y0540: JAARVERSLAG. - Jaarverslag. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Bibliotheek-Fonds. Verslag over het jaar 1928.
Y1868: JAARVERSLAG. - Jaarverslag over het jaar 1930, 1931, 1934, 1935, 1936 1937 van de Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruit (U.A), Leiden.
T7812: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932.
Y3482: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934.
Y1880: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929.
R4907: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
R4836: JACKSON, HOLBROOK. - The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
T2257: JACKSON, HOLBROOK. - Genietingen om het boek. The delight that varies with time & place.
R5185: JACKSON, HOLBROOK. - The Anatomy of Bibliomania.
L8087: JACKSON, HOLBROOK. - The Printing of Books.
R5145: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
H5108: JACOB, FRANCOIS. - Beeld van binnen. Vertaling Marianne Kaas.
L8960: JACOB, A. - Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel.
B0096: JACOB, A. - Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese roman.
B9741: JACOB, JEAN. - Marcel Proust: son oevure.
T3920: JACOB, J. EN E. TH. WITTE. - Tulpen, hare geschiedenis, beschrijving en behandeling. Een boek voor liefhebbers die zelf kweeken willen. Met 14 platen waarvan 8 in kleurendruk.
M3048: JACOBI, STEVEN. - Naakt is de beste vermomming. Vertaling Rob van Moppes.
T1244: [SPINOZA] JACOBIS / MAUTHNER, FRITZ. - Jacobis Spinoza BŁchlein. Nebst Replik und Duplik.herausgegeben von Fritz Mauthner.
T5608: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
T5801: JACOBS, JAN W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
L4188: JACOBS, DAVID. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen.
K8160: JACOBS, JAN. - Uit mijn geheimenis. Verzen.
R5718: JACOBS, JAN W. - Van onder ons vaandel. Verzen.
R6303: JACOBS, PSZISKO. - Henk Eikeboom Anarchist. Een biografie.
R0244: JACOBS, M. AUGUSTA. - Jacobus van Looy en zijn literair werk.
R6259: [COHEN] JACOBS, JAN W. - Licht. Spreekkoor.
R8673: JACOBS, JAN W. - De dag. Verzen.
T4370: JACOBS, JAN W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
T1588: JACOBS, JAN W. - Schering en inslag.
W3039: JACOBSE, MUUS. - Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945.
W2952: JACOBSE, MUUS. [=K.H. HEEROMA]. - Programma, gedichten.
T8627: JACOBSE, MUUS. - Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten.
H4665: JACOBSEN, R. - Prisma.
Y0973: JACOBSEN, R. - CAREL VAN MANDER (1548-1606). Dichter en prozaschrijver.
H9279: JACQUEMIN, G. (ED.). - De drukkunst. Medium van woord en beeld.. Unigra/Contact. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden 1962.
T9076: JACQUEMYNS, HERWIG. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 2 Een bezet land.
Y2848: JACQUET, DIDIER. - Stances au peuple neerlandais, dediees a MM. les membres des commissions, instituees sous le haut patronage de S.A.R. mgr. le Prince Frederic der Nederlanden pour la celebration du Jubile national.
B7214: [VERWEY] JAECKLE, ERWIN. - Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im Briefwechsel.
B6106: JAEGGI, ADRIAAN. - De tol van de roem.
T8598: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
T5060: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
H9931: JAEGGY, FLEUR. - De angst voor de hemel. Verhalen. Vertaling Tine Riegen.
R3383: JAFFE, H.L.C. (VOORWOORD). - De Stijl 1917-1931.
R4595: JAFFE, H.L.C. - Chagall. Voorwoord Chaja Goldstein.
H7825: JAFFE, H.L.C. EN PIETER BRATTINGA. - Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga.
L2250: JAFFE, H.L.C. - Piet Mondriaan.
T9371: JAFFE, H.L.C. - Die Gruppe "De Stijl".
M7203: JAFFE, H.C.L. - Het beeld en het woord.
R6438: JAFFE, H.L.C. - Het beeld en het woord.
R8202: JAFFE, H.L.C. (INL.). - Jan Wolkers.
R3668: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne.
T6802: JAGER, ARIE DE. - Korte schets van de gronden der Nederduitsche Spraakkunst. Ten dienst der scholen.
T8994: JAGER, OKKE. - Worden als een kind.
M9344: JAGER, ALLE. - Een kwestie van liefde en andere verhalen.
K3815: [VONDEL] JAGER, TH. DE. - Vondel of de majesteit.
L5315: JAGER, TH. DE. - De ontwikkelingsgang van de Taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
L8402: JAGER, A. DE. - De menschen Bilderdijk en Da Costa.
L8645: JAGER, A. DE. - Taalkundig Magazijn, of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal; Bijeenverzameld. Vier delen.
L9268: JAGER, PEEP DE. - Eerste gedichten.
B1435: [BILDERDIJK]. JAGER, A. DE. - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
B6347: JAGER, A. DE. - De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam.
T8995: JAGER, OKKE (ED.). - Kom haastig! Gedichten over de wederkomst van Jezus. Verzameld en ingeleid.
R4705: JAGER, J. DE. - Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten.
B7889: JAGER, IDA. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
R3927: JAGER, A. DE. - Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
R2304: JAGER, A. DE. - Archief voor Nederlandsche Taalkunde. Drie delen.
R6766: JAGER GERLINGS, J.H. (INL.). - Japanse prentkunst, Japanse volkskunst.
L6476: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
C1490: JAGT, BOUKE B. - Onder de wolkenwals.
H0122: JAGT, BOUKE. - Wardeel.
Y2122: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
H7371: JAGT, MAREK VAN DER. - Gstaad 95-98.
B0236: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
W5287: JAHNN, HANS HENNY. - 13 bedenkelijke verhalen. Vertaling Hans Hom.
T5475: JAHRL, HARALD. - Wem gehŲrt die Zukunft ? Sozialismus gegen Plutokratie.
R8433: JALINK, J.M. - Sparta Superior. Ernst en Luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880.
M3235: JAMEK, VACLAV. - Verhandeling over de korte wonderen. Vertaald door Nannie Nieland-Weits.
R3849: [SPINOZA] JAMES, SUSAN. - Spinoza on Superstition. Coming to terms with Fear. A lecture delivered in Katwijk on May 24, 2003.
M6654: JAMES, LOUIS. - Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary.
M7642: JAMMES, FRANCIS. - De roman van de haas. Vertaling Jean Dupres.
L8979: JAMMES, FRANCIS & VALERY LARBAUD. - Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
R1117: SMEDT JAN DE. - Jan de Smedt na een kwarteeuw. Jan de Smedt apres un quart siecle. Jan de Smedt after a Quarter of a Century.
T4467: JANEFF, JANKO & FRIEDRICH GRIMM. - Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa.
K5619: JANIN, JULES. - Deburau. Erzahlung uber das Drei-Groschen-Theater und die Geschichte des Franzosischen Theaters fortzusetzen.
L3869: JANS, ADRIEN. - De hedendaagse roman in Belgie.
T7482: JANS. - Voor het Spionnetje.
B1315: JANSE, M. - Weg naar prenten.
Y3351: JANSE, LIA. - je was naar de film, weer.
Y1153: JANSEN, J.F. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. Eerste stukje.
R0835: JANSEN, P.C. EN W.M. ZAPPEY. - Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960).
Y1047: JANSEN, J.F. - Zuid-Holland. Leesboek ten dienste van het lager onderwijs.
Y3161: JANSEN, TJITSKE. - Voor altijd voor het laatst.
R5224: JANSEN HEIJTMAJER, J.A. - Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting.
L5641: JANSEN VAN GALEN, JOHN & HERMAN VUIJSJE. - 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland.
K5015: JANSEN, FONS. - De lachende kerk. Met cartoons van Marcus.
L5121: JANSEN, HELENA C.T. - Karoline Pichlers. Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
L4155: JANSEN, J.E. - De Brabantsche omwenteling (Patriottentyd) Turnhout - Kempen.
L6082: JANSEN, TONY & JAN ROGIER. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920 - 1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
K6362: JANSEN, WOLFGANG. - Mijnheer Van Dale wacht op antwoord.
L7906: JANSEN, J.E. - L'abbaye norbertine du Parc-le-Duc. Huit siecles d'existence 1129-1929.
L8452: JANSEN, R.L. - Gezag en kritiek.
L8751: JANSEN, A. - Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten.
B6492: JANSEN, HANS. - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
Y1070: JANSEN J.F. - Fabelboek voor de Jeugd.
R6269: JANSEN, J. VICTOR. - Oorlog in een primitieve Maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
Y1187: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
B5228: JANSEN, DOLF. - It is what it is. Afwijkende Amerikaanse observaties.
Y1182: JANSEN, J.F. - Het vijfde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1163: JANSEN, J.F. - Het Vijfde Boekje tot Oefening in het Lezen.
Y1166: JANSEN, J.F. EN J.C. SANDER. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Derde stukje.
Y1104: JANSEN, J. - Methode van 't Zangonderwijs op de R.K. Lagere Scholen. 1e deel: Het Voorbereidend Zangonderwijs.
Y1183: JANSEN, J.F. - Het zesde boekje tot Oefening in het lezen.
Y0406: JANSEN, W. - Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs.
R6787: JANSEN, J.E. EN A. ERENS, - De Norbertijner abdij van Tongerloo. Achthonderdjarige werking in de Antwerpsche Kempen 1133-1933.
Y1179: JANSEN, J.F. - Het eerste boekje tot Oefening in het lezen.
Y1180: JANSEN, J.F. - Het tweede boekje tot Oefening in het lezen.
Y1184: JANSEN, J.F. - Het zevende boekje tot Oefening in het lezen.
R6183: JANSEN-SIEBEN, RIA (ED.). - 's Levens felheid in ťťn band. Handschrift Van-Hulthem.
Y1167: JANSEN, J.F. EN J.C. SANDER. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Vierde stukje.
R7109: JANSEN, JAN JAAP EN INEKE TER HEEGE. - Victoria goes Wilde.
R8245: JANSEN, ABRAHAM. - Toetsing van grafologische uitspraken. Een experimentele studie. (with a summary in English).
Y1181: JANSEN, J.F. - Het vierde boekje tot Oefening in het lezen.
T3117: JANSMA, K. - Militant Liberalisme.
T5404: JANSMA, T.J. - Het bezettingsrecht in de practijk van de Tweede Wereldoorlog.
L6066: JANSMA, T.S. EN W. LAUR. - De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen.
B4518: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
B5343: JANSMA, KEES. - Omzien naar de zomer van 1988.
W4489: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
R1644: JANSONIUS, FREEK. - Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel.
R7796: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
Y3848: JANSSEN, FRANS A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek. [Tweede Tiele-lezing 2003].
K3354: JANSSEN, EM. - Getuigenis. Literaire en andere opstellen.
K4431: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
M6770: JANSSEN, FRANS A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.
K7143: JANSSEN, FRANS A. - Bedriegers en bedrogenen. Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans.
L3626: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in het drukhuis.
H7614: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
M9007: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
M5885: JANSSEN, FRANS A. / ROB DELVIGNE. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
L5174: JANSSEN, H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal.
L5643: JANSSEN, H.H. - Latijnse Letterkunde.
L5879: JANSSEN, HERMAN J.J. - Montaigne fideiste.
M6207: JANSSEN, HUBERT. - Neef Constant is onbereikbaar.
H4961: JANSSEN, ROEL. - Het Mercator complot.
K9392: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch u in Zuid-Oost-Nederland. Met bijbehoorenden atlas met isoglossenkaartjes.
T3636: JANSSEN, N.A. - Een woord over het Gregoriaansch. Kritisch overzigt van zangboeken, het graduale romanum van Paulus V, Mechelsche uitgave en het grad. rom. neerlandsche uitgave, antiphonarium en vesperale, over het begeleiden van den gregoriaanschen zang, enz.
L7545: JANSSEN, A. - Mode en Dans.
T1298: JANSSEN, E.M. EN PUTMAN, TH. M. - De Verlichting.
B6145: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein.
B6706: JANSSEN, F.A. - Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder betrekking hebbend op de bibliografie van de afzondelijk verschenen werken van W.F. Hermans.
Y4165: JANSSEN, FRANS A. - Over De donkere kamer van Damkles van Willem Frederik Hermans.
R9134: JANSSEN, HANS. - 't Kan verkeeren!
R5157: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latina instructus.
K8537: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
Y4005: JANSSEN, FRANS A. - Bladbespiegelingen. De rechthoek in de typografie. Illustraties bij het afscheidscollege op 8 september 2004 van Frans A. Janssen, hoogleraar in de Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aam de UvA.
P2216: JANSSEN, JACQUES. - Een spin op tafel.
T6925: JANSSEN, P.A. - Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht.
Y1237: JANSSEN, HANS LOUIS. - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object.
Y1230: JANSSEN, H.L. E.A. - 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen.
B5051: JANSSEN, A. - Het Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk.
T7005: JANSSEN, A. - De dictatuur en de katholieke leer.
R5103: JANSSENS, G. - Harde Missie.
K2016: JANSSENS, MARCEL EN PHILIP VERMOORTEL. (ED.). - Literatuur in Nederland en Vlaanderen.
K3208: JANSSENS, MARCEL. - De schaduwloper.
K2614: JANSSENS, MARCEL. - Het Naakt en het Roze. Literaire kritieken.
K3309: JANSSENS, MARCEL. - Woorden en waarden. Essays over literatuur.
L7716: JANSSENS, M. - Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels.
B2356: JANSSENS, P.AL. - Het missiewerk.
R3231: JANSSENS, A.M. - Ikonen.
R3848: [SPINOZA] JANSSENS, DAVID. - "In de greep van het theologisch-politiek probleem" Leo Strauss en Spinoza. Voordracht gehouden in Rijnsburg op 15 mei 2004.
T7138: JANSSENS, J. - Handboek voor Vrouwenbeweging.
H4955: JANSZ, ERNST & HENNY VRIENTEN. - Dit is alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken.
R6299: JANSZ, ULLA. - Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet.
T3576: JANSZEN, LOU. - De geschiedenis van Amsterdam. Uitgegeven ter gelegenheid van het Centraal Vriendschapsfeest op 20-21-22 April (Pasen)1946 te Amsterdam. A.J.C. - J.V.O.
Y1798: DE JANTJES. - De Jantjes. Een bundel met al de liederen van de bekende succesfilm. De Jantjes n.l. I: Nou Tabe dan... 2: Als de tros wordt losgesmeten. 3: Hengelen. 4: Als je huilt ben je een stakker. 5: Wordt nooit verliefd. 6: Omdat ik zooveel van je hou. 7: Laat ons maar draaien. 8: Onze Jantjes.
H8263: JANZ, CURT PAUL. - Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register.
B8532: JAPICX, GYSBERT. - Skriuwers yn byld, nr. 1. Gysbert Japicx 1603-1666 Fryslans dichter sljucht en rjucht.
Y0410: JAPIKSE, N. - Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561)
L4603: JAPIKSE, N. - De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Twee delen.
L7412: JAPIKSE, N. - Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung.
B0701: [ERASMUS]. JAPIKSE. N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4.
R3336: JAPIKSE, N. - Johan de Witt.
Y0012: JAPIN, ARTHUR. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
B4354: JAPIN, ARTHUR. - De klank van sneeuw. Twee novellen.
B8367: JAPIN, ARTHUR. (SAMENST.). - La dolce vita. Verhalen over Italie.
Y2713: JAPIN, ARTHUR. - De grote wereld.
T1812: JAPIN, ARTHUR. - De droom van de leeuw.
R2149: CATALOGUE D'EXPOSITION CHINE-JAPON. - L'encre de Chine dans la calligraphie et l'art japonais contemporains. Exposition circulaire pour l'Europe.
L4818: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459).
L9362: JAPPE ALBERTS, W. - Moderne Devotie.
T9359: JAPPE ALBERTS, W. - Die Niederlandischen Hansestadte in der Deutschen Hanse.
W3971: JARRETT, JAMES. - Printing Style for authors, compositors and readers.
B4588: JARRY, ALFRED. - Ubu roi. Drame en cinq actes. Ubu roi, ou Les Polonais.
T2337: JASPAR, EDM. - Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek.
M6771: JASPERS, GERARD. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
B2392: JASPERS, GERARD. - Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
R9223: JASPERS, KARL. - Strindberg und Van Gogh. Versuch einer Pathographischen analyse unter vergleichender heranziehung von Swedenborg und Holderlin.
Y2978: JASPERS, YVON & KRISTINA RUELL. - Dimitri en het geheim van het kleine doosje.
Y3029: JAULME, ANDRE. - Les Beaux Livres d'autrefois. Le XVeme Siecle. Lettre preface de Louis Barthou.
T1572: MELATI VAN JAVA. E.A. - Uit de portefeuille. Twaalf novellen van Apeliotes, Taco H. de Beer, W.F.L. Honingh-van Reuth, Melati van Java, W.P. Wolters, Noel Bazan, Ludovic Halevy, Mark Twain, Sacher Masoch e.a. Met illustratien van Alfaro H.A.C. Dekker, J. Linse, Jan van OOrt en J.L. Scheidel.
B5984: JAVA, MELATI VAN. - De nieuwe mevrouw Verhooghe. Historische roman.
B6004: MELATI VAN JAVA. [=N.M.C. SLOOT]. - Haar held.
B6234: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6235: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Nazomer.
B6365: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6366: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Het kasteel Schlesheim.
B6371: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Prada.
B6376: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - De Freule.
B8395: MELATI VAN JAVA. [N.M.C. SLOOT]. - In eigen huishouding.
Y4114: CHRONICLE JAZZ. - Roaring Jazz Croaner Chronicle. 2e jaargang Nr. 1. Okt. 1970 en Nr. 4. Jan. 1971.
M5527: JEANSON, FRANCIS. - Jean-Paul Sartre. Vertaling C.P. Heering-Moorman.
B4613: JEHU, FELICIE. - Van lief en van leed.
H4706: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
T0927: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
L2505: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
R1585: JELINEK, ELFRIEDE. - Hij niet als hij (tot, met Robert Walser). Vertaling Elly Schippers.
T8586: JELLEMA, C.O. & 30 KUNSTENAARS. - Dichtbeelden.
L2754: JELLEMA, R. - Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het Middelbaar Nijverheidsonderwijs, de Nijverheidsakten, Bouwkundige examens en voor Zelfstudie.
T8853: JELLEMA, C.O. - Een eng cocon.
R7269: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech. Spjeldboekje de Fryske fammen oanbean.
R7093: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Pieter Jelles Hildiging to Stiens
R7253: [TROELSTRA] JELLES, PIETER. - Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech.
R7092: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech.
R7114: JELLES, PITER [=TROELSTRA]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R7115: JELLES, PITER [=TROELSTRA]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R4341: JELLINEK, OSKAR. - Moeder van negen zonen.
L6594: JELLINGHAUS, HERMANN. - Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten. Ein Versuch.
R1389: JELLOUM, TAHAR BEN. - Duivelse liefdes. Vertaling M. Vosmaer en K. van Santen.
M3368: JELTSIN, BORIS. - Getuigenis van een opposant. Vertaling H. Geerts.
L0286: JENISON, MADGE. - Scheppende handen. Vertaling Theun de Vries.
H0743: JENKINS, ALAN C. - Introducing cats.
L8729: JENKINS, EDWARD. - Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling.
MK0133: JENSEN, HANS. - Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen.
B3412: JENSEN, STINE. (ED.). - Voor de dieren. De mooiste Nederlandstalige verhalen over dieren.
T5983: JENSMA, TH. E. - Inventaris van de Archieven der Diaconale Instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
R9533: JENTINK THZ., A. - Moet de Bijbel vervallen of niet???
W6998: JEROFEJEV, VIKTOR. - Het laatste oordeel. Vertaling Arie van der Ent.
K4690: JERSILD, P.C. - Een levende ziel. Vertaling Jan F. de Zanger.
B6194: JERUSALEM, MALLA. - Geillustreerde calligrafie.
T2023: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Floris Jespers en de Gay Twenties.
T0892: JESPERS, H.F.L. - Textes. Poemes (1961-1963). Preface par Andre Guimbretiere.
T0489: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Geen seizoenen als vroeger. Toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel II.
R6854: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen.
K7272: JESSE, NICO / BERT SCHIERBEEK. - Spanje land en volk.
L9061: JESSE, NICO. - Menschen in London. Einleitung von Willy Haas.
L9741: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 interviews met W.F. Hermans, Gerrit Achterberg, Lucebert, P. Kemp, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman.
Y0746: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au. 10 interviews met W.F. Hermans, Achterberg, Lucebert, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman.
Y2053: JEUGD. - Jeugd. Uitgave van De Waarheid. Eerste jaargang 7 juni en 9 Juni 1945. No. 8.
Y2046: JEUGD. - Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945.
Y4012: JEUGDBLAD. - Jeugdblad voor Volkenbond en Vrede. 18 Mei 1928.
Y1591: JEUGDLAND. - P.H. Schroder: Jeugd-appel. Soetiasmi-Soejono: De bevrijding van Indonesie. Klaas Otsen: Bevrijdingsgedachte. A. den Doolaard: Oranje Hotel. Het verzet van den Letterkundigen. R. Kuipers: In memoriam Jac. P. Thysse. E. Vermeer: Kroniek voor film en toneel. V. Cramer Weest bereid. P. Minderhout: Uit de cel.
Y2047: JEUGDLAND. - Jeugdland. Contactblad voor alle Nederlandsche Jongeren en Leiders van Jeugdorganisaties. 1e jaargang no 18 - 19 - 20. Maart/April 1945.
Y4246: JEUGDLAND. - Jeugdland. 15 juni 1940. Bijblad voor Jongeren. Behoort bij het Geill. Weekblad De Prins.
Y3674: JEX, SILVEY. - Ontblote humor. Alweer zo'n boekje uit de Maffe Doos.
W2226: JHABVALA, RUTH PRAWER. - Dichteres en danseres. Vertaling B. de Lange.
T9974: JINARAJADASA, C. - In his name.
B6394: JINARAJADASA, C. - Wat wij zullen leeren.
R5167: JOB, JAKOB. - Portugal. Land van kruisridders en zeevaarders. Nederlandse bewerking Johan Prins.
K7442: JOCHEMS, M.J. - De missie in de litteratuur. Deel I: Van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie.
L6748: JOCHEMS, MARINUS J. - De missie in de litteratuur I. Van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie.
T7137: ENSCHEDE. JOH. - Losse aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarl. Courant.
B5248: WOUDE JOHANNA VAN. - Hollandsch Binnenhuisje.
L7598: JOHANNESSEN, KARE LANGVIK. - Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
H7868: JOHANNOT, TONY. - Meister der Buchkunst.
T4774: JOHANNSEN, G. KURT UND HEINRICH KRAFT. - Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf RŁckgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes.
M5009: JOHNSON, CHARLES. - Lavenroute. Vertaling G. Verbart.
H5279: JOHNSON, UWE. - Schets van een verongelukte. Vertaling Leo Tunderman.
L9479: JOHNSON, SAMUEL. E.A. - Acht eilanden in de literatuur.
Y1720: JOHNSON, KATIE N. - Sisters in Sin. Brothel Drama in America 1900-1920.
T6753: JOHNSON, DOUGLAS W. - Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor.
H8163: JOHNSTON, ALASTAIR. - Alphabets to order: the literature of nineteenth-century typefounders' specimens.
Y4157: JOLINON, J. - Marie Bourgogne. Eaux-fortes et Dessins de Joanny Drevet.
L3307: JOLLES, ANDRE. - Bezieling en vorm. Essays over letterkunde.
W2307: JOLLEY, ELIZABETH. - De nieuwsbode van Claremont Street. Vertaling J. Verheydt.
T6108: JONAS, PAUL. [= CONRADUS ALBERTUS ISAACUS HESTERMAN]. - Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849.
A0495: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
L0069: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
B7327: JONATHAN (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk.
B7722: JONATHAN. - Waarheid en Droomen.
B7234: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
T1866: JONCKBLOET, W.J.A. - Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitgegeven en toegelicht.
T6264: JONCKBLOET, G. - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieen. 1e bundel.
L4446: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middennederlandschen epischen versbouw.
L7004: JONCKBLOET, G. - Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
T9639: JONCKBLOET, W.J.A. - …tude sur le roman de Renart.
R9876: JONCKBLOET, G. - Davos voorheen en thans.
R3462: JONCKHEERE, KAREL E.A. - Sleutelbos op Gaston Burssens.
K5320: JONCKHEERE, KAREL EN ERIK VAN RUYSBEEK. - poŽzie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst.
H0965: JONCKHEERE, KAREL. - Bertus Aafjes. De dichter van de poŽzie.
H2244: JONCKHEERE, KAREL. - Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties.
M0233: JONCKHEERE, KAREL. - De hondenwacht. Gedichten.
K3316: JONCKHEERE, KAREL. - De poŽziemuur doorbreken. Essay.
K8170: JONCKHEERE, KAREL. - De vogels hebben het gezien.
K8971: JONCKHEERE, KAREL. - De vogels hebben het gezien.
K3265: JONCKHEERE, KAREL. - Een hart onder de dierenriem.
L3849: JONCKHEERE, KAREL. - Gemini. Een eeuw gedichten in Belgie. Un siecle de poesie en Belgique.
H5077: JONCKHEERE, KAREL. - Halve zolen en achterlappen.
K3357: JONCKHEERE, KAREL. - In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit Noord en Zuid.
L0389: JONCKHEERE, KAREL. - Kongo met het blote oog.
L0390: JONCKHEERE, KAREL. - Kongo zonder buks of boy.
K3305: JONCKHEERE, KAREL. - poŽzie is overal. Van Bijbel tot Eskimo.
K4648: JONCKHEERE, KAREL. - Raymond Brulez.
K9437: JONCKHEERE, KAREL. - Roemeense suite. Gedichten.
W2889: JONCKHEERE, KAREL. - Van zee tot schelp.
K3315: JONCKHEERE, KAREL. - Verbannen in het vaderland.
K9308: JONCKHEERE, KAREL. - Vraag me geen leugens.
T8976: JONCKHEERE, KAREL. - Ook ik, zelfs gij, vooral wij.
L9845: JONCKHEERE, KAREL. - Waar plant ik mijn ezel?
R9191: JONCKHEERE, KAREL. - De Kolibri fluistert. Indiaanse sprookjes.
B9750: JONCKHEERE, KAREL. - Tierra Caliente.
B9751: JONCKHEERE, KAREL. - Vertellen onder de toverboom. Naar Maya-sprookjes.
R7570: JONCKHEERE, KAREL. - Floroskoop April.
W8184: JONCKHEERE, KAREL. - Steekspel met dubbelgangers.
B8800: JONCKHEERE, KAREL. - De zevende haven.
B8799: JONCKHEERE, KAREL. - Cargo.
T3658: JONCKHEERE, K. - Conchita. Gedichten.
R3656: JONCKX, A. - Belgica juris contemptrix.
A0700: JONES, LE ROI. - Dante's Hel. Vertaling Max Schreuder.
T3991: JONES, TERRY & AVRIL MAIR (EDS.). - Fashion now. i-D selects the world's 150 most important designers.
T1091: JONG, A.M. DE. - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
T1921: JONG, A.R. DE. - Weg met het Militairisme. (Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden).
T1917: JONG, A.R. DE. - Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden.
T0230: JONG VAN BEEK EN DONK, J.J.F. DE. - Zijn wij practische philanthropen? Voordragt gehouden in het Utrechtsch Leesmuseum.
Y1171: JONG JZ., S. DE EN A.L. ROEST. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Derde stukje. 250 voorstellen van provinciale examens voor eene acte als Hulponderwijzer van 1869-1872.
T5372: JONG, RUDOLF DE. - Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche.
T8975: JONG, HIELKE DE. - Rijden door Genesis.
T6574: JONG, MAX DE. - Heet van de naald.
T5016: JONG, A.R. - Tweeerlei geheelonthouding.
R7393: JONG, DORA DE. - Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939.
H9556: STEENDRUKKERIJ DE JONG. - Liber Amicorum Steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
L3688: JONG, J. DE. - De Gereformeerde Kerk in de tweede helft der vorige eeuw en De revolutionaire woelingen in ons Vaderland in betrekking tot haar, de Roomschen en de Dissenters.
Y3107: JONG, OEK DE. - Opwaaiende zomerjurken.
B9297: JONG, FR. DE. - J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie.
L1190: JONG, A.J. DE. - Een viertal Dichters en Prozaschrijvers uit de Vroeg Renaissance. Van inleiding en aanteekeningen voorzien.
L2528: JONG, A.M. DE. - De dolle vaandrig. Roman van Breero's leven.
L2430: JONG, A.M. DE. - De dood van de Patriarch. Een Novelle.
K7064: JONG, A.M. DE. - De rijkaard. Een dorpstragedie.
K1804: JONG, A.M. DE. - Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld.
L1082: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
L3879: JONG, D. DE (ED.). - Het Amerikaansche en Engelsche Boek 1939 -1946.
L0303: JONG, DAVID DE. - Maurits Dekker zijn persoon en zijn werk.
M3556: JONG, EELKE DE. - Het leventje van de koningin. Een idylle.
K0088: JONG, EELKE DE. - Mae West in Giethoorn, Veehoudersdagboek. Met 6 prenten van Jan Cremer.
W6502: JONG, EVERT DE. - Met waarachtige zorg. De toneelschrijver Herman Heijermans.
K7701: JONG, FR. DE. - Het heden - onhistorisch?
L5353: JONG, GERBEN DE. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw. Proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek. (With an English summary).
L1248: JONG, J.C. DE. - Nieuwe wegen in de recepteerkunde.
K3368: JONG, J.G DE. - Twintig poŽziekritieken.
H5829: JONG, J.G. DE & PAUL DE WISPELAERE. - Maurice Gilliams. Journaal van de dichter. Samengesteld en uitgeleid door ....
L5213: JONG, JAN C.W.C. DE. - Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen.
A0575: JONG, K.H.E. DE. - Bilderdijk's 'Geschiedenis des Vaderlands'.
L5129: JONG, KARDINAAL DE. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I: De Oudheid. Deel II: De Middeleeuwen. Deel III: De Nieuwere Tijd. Deel IV: De Nieuwste Tijd.
K2249: JONG, MARIJKE DE & IRENE DE GROOT (EDS.). - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet I, 15de & 16de eeuw.
K2847: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Een perron maar drie treinen. Den Brabander, Van Hattum, Hoornik.
K3358: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen.
K0557: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey.
B2080: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Maurice Gilliams. Een essay.
W4535: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Nogmaals inzake Achterberg.
K3360: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten.
R9290: JONG, A.M. DE. - De dans op de vulkaan. (De democratie in gebreke).
T7806: JONG, A.R. DE. - Een pleidooi tegen nuchterheid.
T4783: JONG, L. DE. - Verzet en illegaliteit 1940-1945.
K6553: JONG, OEK DE. - Cirkel in het gras.
L9795: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams.
L7634: JONG, A.M. DE. - Flierefluiters tussenkomst.
L7715: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Het Nederlandse gedicht na 1880. (poŽzie - essay - kritiek - stijlleer - tekstverklaring).
L8503: JONG, OEK DE. - De geit.
T1356: [SPINOZA] JONG, K.H.E. - A. RŁdiger over Spinoza.
L9886: JONG, OEK DE. - De hemelvaart van Massimo. Verhalen.
B0886: JONG, D. DE (ED.). - "Den gulden winckel", Overzicht van de representatieve uitgaven in de afgelopen vijftig jaar verspreid door de boekhandel.
C1493: JONG, HIEKE DE. - Appels.
B1129: JONG, OEK DE. - Opwaaiende zomerjurken. Roman.
T8521: JONG OZN, KLAAS DE. - Aflandige wind. Gedichten.
B2431: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio.
B2716: JONG, A.J. DE. - Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid.
B3772: JONG, L. DE. E.A. - Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum.
B4216: JONG, FR. DE. - J. Saks Literator en Marxist. Een politieke biografie.
R5012: JONG, A.R. DE. - Van de eeuwige vastheid. Rede uitgesproken op 21 juni 1925 te Bussum.
B5198: JONG, FRANS DE [DRUK]. - Drukken? Drukken! Een hommage aan prof. dr. Cleveringa.
B5902: JONG EDZ., FR. DE. - Albert Hahn en zijn tijd.
B6111: JONG, JAN DE. - On tour d'Italy. Veertien dagen op de fiets. Een verslag.
R5011: JONG, A.R. DE. - Een voorbeeldig reactionair (Savonarola 1452-1498). Rede uitgesproken op 7 juni 1925 te Bussum.
R5010: JONG, A.R. DE. - Altijd goeden moed. Uitgesproken op 9 sept. 1923, te Bussum.
B6210: JONG, A.R. DE. - Carnaval. Rede uitgesproken op 23 februari 1930 in den Protestantenbond te Bussum.
K1854: JONG, MARTIEN J.G. DE. - De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting.
T7000: JONG, KAREL H.E. DE. - Dienstweigering bij de oude Christenen.
T7483: JONG, ALIDA DE. - In het groote leven.
H4170: JONG EDZ, FRITS DE. - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
R9050: JONG, RUDOLF DE E.A. - Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist.
R9054: JONG JR., DAVID DE. - De stenen doolhof.
T1293: [SPINOZA] JONG, K.H.E. DE. - J.B. Morinus en Spinoza.
T0769: JONG, L. DE. - Toespraken t.g.v. de uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dr.L. de Jong voor het tot stand brengen van het geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 27 juni 1988.
L5857: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
R3778: JONG, SELLY DE. - Verzamelde gedichten. Tweede bundel.
B9668: JONG, A.R. DE. - De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd.
B9601: JONG, ALBERT DE. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
T9398: JONG HZN, M. DE. - Amsterdam en Holland voor en na de koersverandering te Amsterdam in de eerste jaren na 1620.
Y0811: JONG, ALB. DE. - Onze Vloot Ontmaskerd!
L9947: JONG, MEES DE & MARTIN ROS (EDS.). - Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
Y1172: JONG JZ., S. DE. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Vierde stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1870.
Y4028: [TSCHICHOLD]. JONG, CEES W. DE; ALSTON W. PURVIS A. O. - Jan Tschichold. Master Typographer. His Life, Work & Legacy.
R5755: JONG EDZ., FRITS DE. - Herinneringen van een rode jongen.
B8772: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg.
R8589: JONG, SAL DE. - Joods leven in de Friese hoofdstad. 1920-1945 voltooid verleden tijd.
R3855: JONG, MARTEN DE (ED.). - Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus.
R7401: JONG, A.R. DE. - Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme.
T5139: JONG, L. DE. - Hedendaags Marxisme.
T2540: [COHEN] JONG, A.M. DE (INLEIDING). - Bloemlezing van revolutionaire poŽzie.
T8527: JONG, OEK DE. - De hemelvaart van Massimo. Verhalen.
T2840: JONG, L. DE. - Holland fights the Nazis.
R8465: JONG, TJ. DE. - Verbouwingen in Friese boerderijen. deel I en II.
R8459: JONG, M. DE. - Friesche cultuur problemen.
Y1170: JONG JZ., S. DE EN A.L. ROEST. - Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Tweede stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1869.
T5439: JONG, A.R. DE. - Geestelijke dronkenschap. rede uitgesproken te Bussum op zondag 4 juni 1923.
T8842: JONG, MIEKE DE. - Hildegard von Bingen (1098-1179). Klein leerboek
T8694: JONG, HIEKE DE. - Op gelijke voet met het gras.
T8768: JONG, MIEKE DE. - Voor alles een tijd.
T1101: JONG, JAN DE. - De grenzen van het boek.
R5317: JONG, L. DE. - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlands Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.
T7004: JONG, ALBERT A. DE. - Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten.
T1083: JONG, A.M. DE. - Flierefluiters tussenkomst.
T6667: JONG, ALBERT DE. - De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April.
T1098: [COHEN] JONG, A.M. DE. - De grote zomer. Merijntje Gijzen's jonge jaren.
T3844: JONGE-DE MEIJERE, J.M. DE. E.A. - Textiel in de breedte. Wie doet wat met historisch textiel. Verslag van de Textieldag op 8 december 1994, Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
T3390: JONGE, C.H. DE. - Een Eeuw Nederlandsche Mode. Met ruim 100 illustraties tusschen den tekst.
L4995: JONGE, BERENDUS J. DE. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon. Librum secundum commentarius exegeticus.
M7690: JONGE, FREEK DE. - De pretentie.
L1700: JONGE, FREEK DE. - De wereldverbeteraar.
H5182: JONGE, FREEK DE. - Het damestasje.
M5922: JONGE, FREEK DE. - Neerlands bloed.
M1416: JONGE, FREEK DE. - Zaansch Veem.
L5759: JONGE, THEODORUS JACOBUS DE. - Publii Ovidii Nasonis Tristium Liber IV. Commentario exegetico instructus.
T2816: JONGE, BONIFACIUS CORNELIS DE. - De Ontwerpen betreffende het Straffen en de Strafrechtsspleging van Jeugdige Personen.
L8910: JONGE, FREEK DE. - Neerlands bloed.
Y2730: JONGE KAMERAAD, DE. - De Jonge Kameraad. Orgaan van de Vlaamsche Arbeiders Jeugd Centrale. 8e jaargang 1934. nrs: 7/8 - 9 - 10 - 11. 9e jaargang 1935. nrs: 1 1 - 2 - 4 - 9 - 10/11 - 12. 10e jaargang 1936. nrs: 4/5.
R7433: JONGE, A.A. DE. - Stalinistische herinneringen.
T1155: JONGE, FREEK DE. - De bal is vierkant.
T1616: JONGE, A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
T1154: JONGEJAN, VERA. - Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen.
H3764: JONGEJANS, CHARLES/F. JONGBLOED/M. ELBERS. - Om een lang verhaal kort te maken. Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum.
M6769: JONGEJANS, CHARLES. - Allesbehalve plat.
T3756: JONGEJANS, CHARLES A. - '45-'80 typografisch Nederland.
L2894: JONGEJANS, CHARLES. - De letter buiten z'n boekje.
L5297: JONGELING, BASTIAAN. - Le Rouleau de la Guerre. Des Manuscrits de Qumran. Commentaire et traduction.
Y1675: JONGEN, HENK. - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950).
B2237: JONGENEEL, CHRISTIAN. - De geprogrammeerde graal.
R5501: JONGENEEL, JACOB. - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
R9152: JONGEPIER, H. CORNS. EN A.H.W. HACKE. - De Steigermaker, handleiding voor het maken van een staande metselsteiger van rondhout.
Y4019: DE KREET DER JONGEREN. - De Kreet der Jongeren. Blad van opstandige jeugd. Militarisme. [No. 2].
Y2896: LANDELIJKE WERKGROEP JONGERENPERS. - Kladboek Jongerenpers. L.W.J.
L1246: JONGH, D.K. DE. - Over de structuur van de therapeutische situatie.
K1599: JONGH, E. DE. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
H8221: JONGH, S. DE. - Zettechniek, derde leerjaar.
R5604: JONGH, J.W. DE. EN H. WAGENVOORT. - Op den Dam, omstreeks 1665.
B6081: JONGH, E. DE. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
B5651: JONGH, AAD DE. - Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
T0611: JONGHE, A. DE. - Hitler en het politieke lot van Belgie. (1940-1944). De vestiging van een zivilverwaltung in Belgie en Noord-Frankrijk. Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (18 mei - 19 november 1940).
K7609: JONGHE, MARIE CLAIRE DE. - Jaja.
L1245: JONGKEES, B.W. - Evenwicht.
L6829: JONGKEES, A.G. - Het koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
R9098: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD. - Johan Barthold Jongkind, exposition de quelques tableax provenant de collections particulieres neerlandaises 7 juin - 6 juillet 1960.
L5086: JONGSMA, P.A. - Dr. J.H. Halbertsma. Een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid.
R5618: JONGSMA, J. - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
B7178: [MULTATULI] JONGSTA, ATTE. - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig bestaan van het Multatuli Genootschap.
K8219: JONGSTRA, ATTE. - Lexicon voor feestgangers.
B2915: JONGSTRA, ATTE. - De tak van Salzburg. Autobiografie van een lezer.
B0101: JONIGKEIT, ELKE EN HARTMUT KAMINSKI. - Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller.
L0338: JONK, A. - De krant, een greep courantenlectuur.
R5423: JONKER, F.P. - Heyerdahl's Kon-Tiki theorie en de Erhnobotanie.
R6050: JONKER CZN., L. - Wat is de Oorsprong van onze Vlag? Met 10 illustraties en een vlaggenkaartje.
B2653: JONKKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memories van J.A. Jonkman.
Y1658: JONKMAN, MARIEKE. - Plejaden.
M6795: JONKMAN, MARIEKE. - Dochters van het donker.
L4922: JONXIS-HENKEMANS, WILHELMINA L. - Bijdrage tot de bronnenstudie der Primera Cronica General.
L6650: JONXIS, J.H.P. - Enige eigenaardigheden van het jonge kind.
Y4243: JOODSCHE WACHTER, DE - De Joodsche Wachter. Weekblad, Orgaan van den Nederlandschen Zionistenbond. 29e jrg. vrijdag 19 Mei 1933/5693. Nr. 20.
T8997: JOORIS, ROLAND. - Gedichten 1958-78.
L6113: JOOSEN, JOSEPH. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
T7082: JOOSEN, P. - Eindhoven's donkere dagen in 1944.
H6191: JOOSSE, KEES. - Arnold Aletrino, pessimist met perspectief.
P2544: JOOSSE, L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie van de 17e eeuw.
T3178: JOOSSE, J. - De Arbeiders en het Onderwijs.
H9910: JOOST. - De Groen Rommelpot. Voorzien van een inleiding door Anton van Duinkerken, versierd door Fiep Westendorp.
B0553: JOOST [=EVERT WERKMAN]. - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
T2886: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
T1559: JOOSTEN, M. JOOP (ED.). - De Brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen, 1892-1904.
Y2654: JORDAAN, L.J. EN W.F. WINTER. - Binnenlandsche Politiek en Buitenlandsche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en W.F. Winter voor De Wereld.
T3444: JORDAAN, L.J. - Nachtmerrie over Nederland. Een herinnerings-album door Jordaan. De Groene 1940 - 1945.
M3052: JORDAN, ANGELIKA. - Madame Dubarry. Vertaling F. van Oldenburg Ermke.
W7766: JORDAN, NEIL. - Zonsopgang met zeemonster. Vertaling Tinke Davids.
H8161: JORIS, LIEVE. - Dans van de luipaard.
H9368: JORIS, LIEVE. - Zangeres op Zanzibar en andere reisverhalen.
L9438: JORIS, LIEVE. - De Golf.
L9875: JORIS, LIEVE, MARIET MEESTER, CORLIJN VISSER. - Weg van hier. Verhalen.
B5505: JORIS, LIEVE. - Dans van de luipaard.
R9421: JORISSEN, THEOD. - Historische Bladen.
L5159: JORISSEN, THEOD. - Historische en literarische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Met een voorwoord van J.C Matthes.
L1810: JORISSEN, THEOD. - Historische studien.
L0846: JORISSEN, THEOD. - Historische werken: 4 delen: Historische Bladen. 2 delen: Historische karakters. 6 delen: Historische studien.
R6009: JORISSEN, S.G. - Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863.
L9053: JORISSEN, THEOD. - De overgave van Amsterdam in januari 1795.
L9055: JORISSEN, THEOD. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen.
H2347: JORN, ASGER. - Jorn. Stedelijk Museum Catalogus nr 371.
L0587: JORRISEN, THEOD. - Historische en Literairische studien. Met portret geetst door Jan Veth.
B3885: GRUYTER W. JOS DE. - Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde.
Y3167: JOSEPHSON, BONNIE (FOTO'S). TEKST MARTIN BRIL. - Nieuwjaarsdag in Amsterdam.
T5410: JOSEPHUS JITTA, A.C. - De corporatieve staatsgedachte in Nederland.
L4063: JOSSELIN DE JONG, JAN P.B. DE. - De waardeeringsonderscheiding van Levend en Levenloos in het Indogermaansch vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische studie.
B1126: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Wending. Roman.
B1127: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
K7704: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Het witte schip.
L4128: JOSSON, MAURITS. - De Belgische omwenteling van 1830. Drie delen.
L3230: JOUHANDEAU, MARCEL. - De fout van Louise Bazilaire. Vertaling N.G.H. Deen.
Y2672: JOURDAN, PH. - La Tulipe Orange. Polka Mazurka. Pour le Piano.
R7189: JOUSMA, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen.
M6034: JOUVE, PIERRE JEAN. - Woest en ledig. Vertaling Ruth Wolf.
R6727: JOUVENEL, HENRY DE. E.A. - The educational role of the press.
L2403: JOYCE, JAMES. - James Joyce 1882 - 1941.
T2415: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaling Paul Claes en Mon Nys.
T8341: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaling John Vandenbergh.
K7115: JOYCE, JAMES. - Giacomo Joyce. Vertaling Gerardine Franken.
R3970: JOYE, PIERRE & LEWIN ROSINE. - Voor 's werkmans rechts. Kerk en Arbeidersbeweging in BelgiŽ.
T2124: JOZAN, J. - De Vrouw. De geslachtsorganen van de vrouw.
R1609: JOZEF JENNES, P. - Vrouw en Missie.
T9243: JOZEFA, Z.M. EN EM. VERREES. - Hij komt. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2195: JUDA, JO & A.B. ROOSJEN. - Bevrijdingslied. Woorden en muziek.
M5275: JUDD, ALAN. - Ford Madox Ford.
H6292: JUFFERMANS, JAN. - Moet de kunst de straat op.
Y2613: JUFFERMANS, P.J.A. - Van een Eeuwfeest dat Stichtingsfeerst werd! De St. Petruskerk te Leiden 1836-1936.
T2545: JUFFERMANS, JAN. - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrechts sinds 1900.
H6341: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1950 van Hare Majesteit Koningin Juliana.
B6625: JULIANA. - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 8 September 1948.
K2649: JULIEN, PAUL. - Pygmeeen. Vijfentwintig jaar dwergen-onderzoek in Equatoriaal Afrika. Met 35 opnamen van de schrijver.
T6854: JULIO, F.B. (ED.). - Laurens Coster. Tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders der boekdrukkunst. Jaargang 8. (1865).
M9691: JULIO, F.B. - Bijdrage tot de geschiedenis der boekbinderij.
T7683: JULIUS, KOENRAAD. - De nieuwe afgod.
R4906: [WILDE] JULLIAN, PHILIPPE. - Oscar Wilde.
R5377: JULLIAN, PHILIPPE. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890.
R2492: JUNG-HEE, OH. - Vogel. Uit het Koreaans vertaald door Imke van Gardingen en Remco Breuker.
T9830: JUNG, MICHAEL VON. - Frohliche Hummelfahrt oder die hochst merkwurdiigen Grablieder des Ritters.
R9117: JUNGER, ERNST. - Der Friede. Ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt.
L7273: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften.
T4386: JUNGIUS, MARIE. - Over de onbegrensdheid van ons meegevoel. Rede uitgesproken te Rotterdam.
B2360: JUNGSCHLEGER, INEKE. (ED.). - Gratis voor niks.
Y0344: JUNIOR, JACK. - Tekstboekje van He, He Charleston in 1 proloog en 2 bedrijven.
T7498: JUNIOR, D. - Kinder Feestklanken. Nieuwste Gedichten voor Verjaarfeesten van Vader, Moeder, Grootvader, Grootmoeder, Oom, Tante enz.
W4591: JUNKER, CARL. - Ein Wiener Buchdrucker um die Wende des Zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Beitrag zu Wiens Buchdruckgeschichte.
T3479: JUNKERS, HERBERT. - Niederlandische Schauspieler und niederlandisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
B4266: JURGENS, HENK. - Kind van verzet.
R5592: JURIS DOCTOR, U. - Onze plicht.
Y0359: JURRIAANSE, M.W. (ED.). - Prins Willem van Oranje - Brieven.
R5133: JUSSIM, ESTELLE. - Slave to Beauty: The Eccentric Life and Controversital Career of F. Holland Day, Photographer, Publisher, Aesthete.
L8874: JUSTE, M. THEODORE. - Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571.
T2028: JUSTE, THEODORE. - La Republique Belge (1790).
Y1863: JUSTMAN JACOB, L. - Het Charter van Keulen. Anno MDXXXV.
T7042: JUTTE, JOS. (ED.). - In liefde bloeiend. Naar aanleiding van Rector Thompson en Rome en eenige ander publicaties.
R2968: PRO JUVENTUTE. - De misdadige jeugd in het havenbedrijf. Verslag uitgebracht aan de Vereeniging "Pro Juventute", te Rotterdam.
R6128: JUYNBOLL, WILLEM RUDOLF. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur.
H0496: KA'IED, JOESEF AL-. - Oorlog in het land Egypte. Vertaling H. Koesen.
M6810: KAAL, MEERTJE. - Vergeef de wilde kat zijn beten. Gedichten.
H7947: KAAL, RON. - Oplage een miljoen modern drukwerk in China.
B3937: KAAM, BEN VAN. - Parade der mannenbroeders. Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938.
B7540: KAAM, BEN VAN. - Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode.
K5295: KAARE, P. - Erotiek. Voorspel, gemeenschap, orgasme en naspel. Vertaling Jan F. de Zanger.
W0306: KAAS ALBARDA, MEIA. - Inleiding tot de poŽzie van Henriette Roland Holst.
R7964: KAAY, W. VAN DER. - Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt.
B3290: KABANYI, IRENE. - Fur immer und ewig...
R8510: KABOS, HENK [=KAREL WOUD] EN JAN GERHARD TOONDER. - Geef ons heden ons dagelijksch brood.
R3273: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 4: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam.
T2831: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant: gemeenteblad van de Oranje Vrijstaat Amsterdam. Jaargang 1, nummer 11.
R3271: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 4a Extra: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam.
R3272: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 3: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam.
T2830: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nummer 2.
Y4224: GEMEENTEBLAD KABOUTERSTAD. - Gemeenteblad Kabouterstad Eindhoven. Eerste jaargang no. 1.Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat.
T2464: KADE, J. VAN DER. - Net geen 65 maar toch 91. Cahiers van De Lantaarn 1978-1997: een bibliografie.
T2851: KADT, J. DE. - Het fascisme en de nieuwe vrijheid.
L5538: KADT, J. DE. - Uit mijn communistentijd.
K7479: KADT, J. DE. - Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede?
W3787: KADT, JACQUES DE. - Herman Gorter: Neen en Ja.
H8801: TIRADE 233. J. DE KADT. - De regering die wij verdienen?
T5412: KADT, J. DE & S. TAS. - De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven.
B7177: KADT, J. DE. - Beweringen en bewijzen.
B7227: KADT. J. DE. - Ketterse kanttekeningen.
L5581: KADT, J. DE. - Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie.
R7209: KADT, J. DE. - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede.
K9572: KAEGI, WERNER. - Das Historische Werk Johan Huizingas.
K5788: KAEGI, WERNER. - Johan Huizinga zum Gedachtnis.
Y2904: KAEMPFER, ENGELBERT. - De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere Gebouwen, van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. etc.
M2161: KAFAK. - Marlowe's farewell. Stills from a silent movie.
H9586: KAFAK. - Verkoop catalogus politieke tekeningen van Kafak [= Eddy Greidanus 1946 Amsterdam-2000 Gaast}.
T3002: KAFKA, FRANZ. - Amerika. Vertaling Nini Brunt.
Y1589: KAFKA, FRANZ. - Franz Kafka 1883-1924. Litterair Paspoort Augustus-September 1949. Nr. 29.
T0515: KAFKA, FRANZ. - Verzameld werk.
T3001: KAFKA, FRANZ. - Het proces.
T3005: KAFKA, FRANZ. - Het slot.
T3003: KAFKA, FRANZ. - Een hongerkunstenaar en andere verhalen. Vertaling Nini Brunt.
M7269: KAFKA, FRANZ. - Brieven 1920-1924. Vertaling Nini Brunt.
B8970: KAFKA, FRANCIS J. - How to clothbind a paperback book. A Step-by-Step Guide for Beginners.
T4411: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling. Vertaald door Gerda Meijerink en Willem van Toorn. Met een essay van Willem Brakman.
K8687: KAFKA, FRANZ. - Het slot. Bezorgd door Max Brod. Vertaald door Guus Sotemann en Ruth Wolf.
T1845: KAFKA, FRANZ. - Franz Kafka 1883-1924. Inleiding Adriaan Morrien.
M7140: KAFKA, FRANZ. - Een plattelandsdokter. Vertaling A. Nonymus.
T3004: KAFKA, FRANZ. - De Chinese muur en andere verhalen.
T4218: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
H2678: KAGIE, RUDIE. - Hotelleven.
L9890: KAGIE, RUDIE. - De kracht van de maan. Waarnemingen in de wonderlijke wereld van magie en bijgeloof.
H8165: KAHAN, BASIL. - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
H0052: KAHMEN, VOLKER. - Erotic Art Today.
L5955: KAHMEN, VOLKER. - Erotik in der Kunst. Aspekte zur Kunst der Gegenwart.
R5075: KAHN, GUSTAVE. - Europas FŁrsten im Sittenspiegel der Karikatur.
W9304: KAHSNITZ, RAINER / URSULA MENDE / ELISABETH RUCKER. - Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
R2772: KAIN, M. - Dublin in the Age of William Butler Yeats and James Joyce.
L2985: KAISER, L. - Quelques donnees concernant la relation qui existe entre la voix et quelques maladies chez les enfants.
L9228: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen.
T2463: KAISER, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer. Deel II: Articulatorische en acoustische beschrijving der klankkleur.
T9956: KAL, JAN. - 100 doortimmerde sonnetten uit de jaren 1966 -1990.
Y2360: KAL, JAN. - Assepoester. 39 sonnetten met tekeningen van Irene Wolfferts.
Y2361: KAL, JAN. - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
Y2362: KAL, JAN. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten.
M0874: KAL, JAN. - Mijn manier. 144 Sinatra-sonnetten.
L6865: KAL, JAN. - Praktijk hervat. 111 sonnetten.
Y2356: KAL, JAN. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer.
Y2357: KAL, JAN. - Chinese sonnetten.
Y2358: KAL, JAN. - Amsterdam / Halfweg.
Y2359: KAL, JAN. - Floroskoop: December.
Y2366: KAL, JAN & HANS VAN DER HORST. - Oprechte Haarlemse sonnetten en tekeningen.
T3948: KALCKHOFF, FRANZ. - Die Erfindung der Postkarte und die Korrespondenz-Karten der Norddeutschen Bundespost.
K9219: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.
W0218: KALEIS, HUUG. - Schrijvers binnenste buiten. Essays.
Y2750: KALENDER. - Kalender 1962. Drukkerij Libertas, Utrecht. Voorblad Gedicht van H. Marsman: Landschap. Ontwerp 13 kalenderbladen: Bert Bouman.
R7754: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1953.
K0921: KALENDER. - Jules Deelder scheurkalender 1995.
W7154: KALENDER. - Rooie oortjes. Scheurkalender 1996.
Y2898: KALENDER. - Kalender 1937. Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken.
R6274: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten.
Y2106: KALENDER. - Kalender Joost van den Vondel 1679 - 1929.
Y2938: KALENDER. - Nederland en Oranje. Deze kalender begint met de eerste maand na de bevrijding: Juni 1945 - december 1945.
Y2908: KALENDER. PETERSEN, ELLY. - Hunde und Katzen Kalender 1960.
Y2917: KALENDER. - Gemeentekalender 1985. Tweehonderd Vijftig Jaar Grafische Communicatie.
Y2098: KALENDER. - De Britsche Overwinningen Kalender 1918. Zes losse tweezijdig bedrukte bladen. Januari t/m December 1918.
R3365: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Uitgegeven door het Nieuws van den Dag.
T2220: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1950. Het Dubbele Anker.
R0709: KALENDER. - Kalender 1932. Katholieke Radio Omroep, Herengracht 118 Amsterdam.
Y2837: SANK GEORG KALENDER. - Sank Georg Kalender 1940. Froh im Sattel.
Y2897: WILHELM LIMPERT KALENDER. - Kalender fur Pferdefreunde 1940. (Calender for horse lovers 1940).
Y3881: KALENDER. - Wilhelmina Kalender 1924.
Y2100: KALENDER. - Week-Kalender K.R.O. Katholieke Radio Omroep 1932.
L8314: KALF, JAN. - Levensbericht van Martin Kalff.
Y1777: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
T0478: KALFF, J. - Eleonara Duse.
R2624: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 7 delen.
B4365: KALFF, G. - Het Dietsche dagboek.
H1823: KALFF, G. - Beethoven en Schopenhauer. Als Dietsers in de verstrooiing. Paradox in Duitse trant. Tevens late bijdrage tot het jubileum van Vondel en zeer late tot dat van Goethe.
K5588: KALFF, G. - Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk.
H2167: KALFF, G. - Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger.
L1362: KALFF, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
K3944: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
L4065: KALFF, G. - Westeuropeesche Letterkunde. Twee delen: Eerste deel: 15de - 16e eeuw. Tweede deel: Hervorming en Renaissance.
R5211: KALFF, G. - Van Zeevarende Luyden en Zee-Poeten. Een inleiding tot Scheurleer's Mannen ter Zee en Van Varen en van Vechten.
L7156: KALFF, G. (ED.). - Dichters van den ouden tijd.
L7995: KALFF, G. - Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
L8052: WITKAMP P.H. EN MARTIN KALFF. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene Levenschets.
B3911: KALFF, G. - Jacob Cats.
B4027: KALFF, G. - Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk.
B4706: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
B4707: KALFF, G. - Const. Huygens.
B7877: KALFF, S. (ED.). - Oost-Indisch landjuweel.
T2788: KALFF, G. - Soera Rana (Isaac Esser Jr). 1845-1920.
Y0907: KALFF JR., G. - De sage van den Vliegenden Hollander naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht. Met platen en vignetten van Oswald Wenckebach.
Y0947: KALFF, G. - Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
T6179: KALFF, MARGARETHA. - Uit den Strijd om het Recht.
R3461: KALFF, G. - Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
B4705: KALFF, G. - Hooft's Lyriek. Camphuysen herdacht.
K9952: KALIN, HANS. - Das Basler Papier-Gewerbe in der Reformationszeit.
R3375: KALKWIEK, W.F. - Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
Y1505: KALKWIEK, K.A. - De Hertog en zijn burchten. Kastelen in de Gelderse geschiedenis tot 1543.
Y3951: KALLAS, AINO. - Het witte schip. Vertaald door Fenna de Meyier. GeÔllustreerd door Sylvia de Josselin de Jong.
T4727: KALLEN, W.A.M. VAN. - Rechtsstaat of Machtsstaat? Voorwoord E.J.J. v.d. Heijden.
R8441: KALMA, D. - Brief oan de Noard Friezen.
T2714: KALMA, J.J. - By us alde tsjerken lans.
L4648: KALMA, DOUWE. - Gysbert Japiks in studzje yn dichterskip.
L4101: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
L9357: KALMA, JACOBUS. - De toestemming van partijen bij het huwelijk.
Y1432: KALMA, D. - De Jongfryske Biweging,
Y0529: KALMA, D. - Frysk Staverings-boekje. (for sels-studzje).
T3261: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
T3138: KALMA, W.S. - De barmhartigheid en de ware oorzaak van de vrijlating der Politieke Delinquenten.
R3394: KALMA, J.J. - Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider.
T0353: KALMA-KOOPS, F. EN J. KALMA. - Klassenstrijd en Religieus Socialisme.
R1655: KALMA, JACOBUS. - De toestemming van partijen bij het huwelijk.
T3955: KALMA, D. - Ljocht en Skaed. In mennich biskogings.
R5497: KALMA, J.J. - Dit wienen ek Friezen. In 24-tal lytse biografyen.
T3748: KALMA, J.J. - Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Skreaum yn opdracht fan it Gysbert Japicx Kamite 1666-1966. Mei tekeningen fan Jan B. de Leeuw.
H2708: KALMIJN-SPIERENBURG, JO. - Bevrijding.
R7045: KALSHOVEN-BRESTER, HEDDA. - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
R3465: KALVEEN, C.A. VAN (ED.). - Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften.
R5808: KAM, J.P. VAN DER. - De ontwikkeling der illegaliteit.
Y1057: KAM, G. VAN DER. - Splinters. Verzameld voor het jonge Volkje.
R8080: KAM, JAN GERRIT. - Zes en twintig gedichten.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30