Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y3935: HENRIET, J.E. - Monoloog 1940-1945.
W6344: HENRIKSSON, J.S. - De lakense bril van Miriam H.
W6330: HENRIKSSON, J.S. - De werkelijkheid van Delta D. Verhalen.
W5378: HENRIKSSON, J.S. - Wees niet zo burgerlijk. Verhalen.
H1919: HENSEN, HERWIG. - Alles is verband.
H2253: HENSEN, HERWIG. - Daidalos.
H1532: HENSEN, HERWIG. - De aarden schaal, De andere Jehanne, Sodom en Gomorra.
L0844: HENSEN, HERWIG. - De appelboom.
K5455: HENSEN, HERWIG. - De dubbele vaardigheid.
K3266: HENSEN, HERWIG. - Over de dichtkunst. Essay.
B0787: HENSEN, HERWIG. - Gedichten. Eerste deel: De cirkel tot Narkissos, Hamlet in den spiegel, De dubbele vaardigheid, Oefeningen naar binnen. Tweede deel: Het voorbeeldig bestand, Het onvoorwaardelijk begin, Lof der gereedheid.
R7835: HENSSEN, EMILE. - Gerretson en Indie.
Y2504: HENTZEN, FR. CASSIANUS. - De Achturendag.
R9237: HENZEL, J. - Angmagssalik.
R3429: HEPKEMA, J. - De doarpskomeedsje : slotsangen, coupletten en foardrachten
R7241: HEPKEMA, J.T. - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten en Het leven van Anna Maria van Schuurman.
R5649: HEPKEMA, JACOB TJEBBES. - Wieuwerd en zijn historie: De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
T8957: EUROPESE HERAUT. - Europese Heraut. Onafhankelijk orgaan voor geestelijke kunst, literatuur en wetenschappen.
L1323: HERBERGHS, LEO. - Avond.
L3974: HERBERGHS, LEO. - De heerlijkheid en de windlust.
K1309: HERBERGHS, LEO. - Gerucht. Gedichten.
K1212: HERBERGHS, LEO. - Heilig weer. Gedichten.
L2397: HERBERGHS, LEO. - Het paadjesboek.
L1040: HERBERGHS, LEO. - Leo Herberghs. Van voor het begin. Twaalf auteurs over zijn poëzie.
L0233: HERBERGHS, LEO. - Met aarden vingers.
L1041: HERBERGHS, LEO. - Ochtend.
W0011: HERBERT, J.A. - Illuminated Manuscripts.
T4609: HERCKENRATH, AD. - Maandkalender.
T5697: HERDER, J.G. - Menschheit und Nation. Aus den Briefen zur Beforderung der Humanitat.
L3323: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3324: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
R6228: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
R4608: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
T3495: HERDT, RENE DE PATRICK VIAENE (RED.). - Rijkdom bedreigd.
Y2465: HERENIUS-KAMSTRA, ANS. - Juliana, mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven.
R4620: HERESWITHA, Z.M. - De vrouwenkloosters vna het Heilig Graf in het prinsdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie 1480-1798.
K3962: HERFST, H.P. - Prenten en ... platen.
B0577: HERFST, J.W. - Dagopeningen.
B8009: HERING, JOHANN. - Das Schrift- und Kunstbuchlein. Wiedergabe der Handschrift Bayreuth um 1616. und, Allerlei Manierschriften. Teilwiedergabe der Handschrift Kulmbach 1626. Mit einem Nachwort herausgegeben von Erwin Herrmann.
L2341: HERK, A.W.H. VAN. - Het totaliteitsprobleem in de Plantenphysiologie.
B8971: [STEINLEN] HERK, MAGDALEEN VAN. - Steinlen. Of Cats and Men.
Y2752: HERKENNING. - Herkenning. Tijdschrift voor vliegtuigherkenning, scheepsherkenning, tankherkenning.
Y0356: HEIJERMANS JR. - HERMAN (RED.). - De Jonge Gids. 2e jaargang 1898-1899.
B8725: HEIJERMANS JR. HERMAN. - Diamantstad.
R3004: GORTER. HERMAN. - De Grondslagen der Sociaaldemokratie. Tweede vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewekte uitgave.
R8738: HEIJERMANS JR. HERMAN. - Diamantstad. Twee delen.
L2538: HERMANN, GEORG. - Kubinke. Vertaling Alice Nahuys.
B5290: HERMANN, JUDITH. - Zomerhuis, later. Vertaald door Joke Gerritsen.
T0727: HERMANN, GEORG. (INGELEID). - De Wereld Lacht Nog! Vrolijke novellen van verre en nabij.
R8242: HERMANN, GEORG. - Het vroolijke gildeboek.
B9286: HERMANOWSKI, GEORG & HUGO TOMME. - Zuidnederlandse literatuur in vertaling. (1900-1960). Bibliografie.
K3372: HERMANOWSKI, GEORG. - Twintig jaar voor Vlaanderen.
R7947: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Drie drama's.
H6917: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik heb altijd gelijk.
M6404: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
Y0019: HERMANS, HENRI. - Handboekje voor R.K. Werkliedenvereenigingen.
T3530: HERMANS, WARD. - Socratische Gesprekken. De ondergang van het westers burgerdom.
R2134: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
R0864: HERMANS, WARD. - poëzie achter tralies.
W6889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hollywood.
Y1752: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
T7343: HERMANS, W.F. - Paranoia.
H8487: HERMANS, PAUL. - Een kern van oppervlakkigheid. Gedichten.
L0814: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
L1593: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven ?
T5335: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Niet uit kwaadaardigheid. De scherpste polemieken. Samengesteld en ingeleid door Max Pam.
Y1969: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damocles. Lofrede door Claudia de Breij
W6726: HERMANS, HUB. (ED.). - De avonturen van de Chicano Kid en andere verhalen.
L4149: HERMANS, JOHANNES L. - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie.
K2263: HERMANS, M.M. (ED.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
M5056: HERMANS, RUDI. - Dertienkoning.
H5163: HERMANS, TILLY / HARRY SCHOLTEN EN LODEWIJK VAN ZONNEVELD. (EDS.). - Het land der Letteren: 's-Gravenhage & Scheveningen. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
H5328: HERMANS, TILLY/L. VAN ZONNEVELD/ A. VAN DIS. (SAMENSTELLERS). - Het land der letteren Amsterdam. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
L3887: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
H9274: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
W9741: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Filip's sonatine.
L0807: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
K4529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Homme's hoest.
H0390: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
M5272: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
L2590: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
L1555: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Onder professoren. Met een Nawoord van B.J.O. Zomerplaag.
Y0010: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia.
L6449: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het sadistische universum.
H5587: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Boekenweek 1993.
H9704: HERMANS, TILLY/P. VAN ZONNEVELD. (SAMENSTELLERS). - Het land der letteren Leiden. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
W9743: HERMANS, WILLEM FREDERIK / SCHRIJVER DEZES. - Het Evangelie van O. Dapper Dapper. Een vervolg op De God Denkbaar Denkbaar De God.
H7398: [MULTATULI] HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De raadselachtige Multatuli.
H1792: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's.
L9251: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De zegelring.
M9687: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Relikwieen en documenten. Een toespraak.
H1605: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ruisend gruis. Roman
K8599: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Vincent literator.
L6552: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's.
L7560: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het sadistische universum.
L7597: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong.
B0368: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
B0561: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De liefde tussen mens en kat.
B0657: HERMANS, RUDI. - Witte Wijven. Roman.
T5700: HERMANS, L.M. - Een Ministerie van Kraakporcelein. Politieke gedichten uit het Liberale Land van Belofte.
B3415: HERMANS, RUDI. - Eindeloos wit.
T0885: HERMANS, HENRI. - Vraagstukken van handelspolitiek. Ordening, geen ongebondenheid, hulp in nood.
B4284: [PODIUM] HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God.
B4285: [PODIUM] HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Laura en de grammofoonplaat.
B4497: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror Coeli en andere gedichten.
B5085: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een ontvoogding.
B6529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hermans is hier geweest.
B7172: HERMANS, EDUARD H. - Humor in de geneeskunde. Deel 1 en 2.
R3971: HERMANS, WARD. - De Avondland-Idee & Vlaanderen. Vragen van dezen tijd.
T3710: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur no. 1. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
T8268: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
T8529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia.
K0170: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
T1978: HERMANS, H.G. - Overheidsvoorlichting en Democratie.
T7327: HERMANS, HENRI. - De onvrijwillige werkloosheid.
B9889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
B9880: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige werken 1. Romans. Conserve, De tranen der acacia's.
B9879: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia.
B9873: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
B9869: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker. Verhalen.
R0980: HERMANS, L.M. - De eerwaarde vaders Sociaal-Democraten, van de orde van Z.M. Pieter Jelles de Eerste. In dicht en ondicht bezongen.
R3393: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaan. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
T3219: HERMANS, L.M. - De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela. In vijftig sonnetten bezongen.
L7788: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een wonderkind of een total loss.
R6566: HERMANS, L.M. - Van de Dorpspastorie naar het Torentje. Leven en lotgevallen van doctor Abraham Kuyper. Anti-Revolutionair heldendicht.
R6999: HERMANS, WARD. - De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld.
R1423: HERMANS, THEO. - Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst.
R3096: HERMANS, L.M. - De spiegel der waarheid: moderne moralisatien over liefde, prostitutie en huwelijk.
Y2859: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
T2972: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het behouden huis.
T1810: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
T8938: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven ?
H8802: TIRADE 271. W.F. HERMANS. - Over W.F. Hermans.
R5357: HERMANS, L.M. - In Abraham's Schoot. Koalitie-Gedichten uit het Politieke Kanaan.
R5379: HERMANS, JS. - Dat is gedrukt... maar hoe? Over Zwarte Kunst.
R5463: HERMANS, W.F. - De zweep erover!
T0570: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God Denkbaar Denkbaar de God.
Y2858: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Drie melodrama's: Conserve, De leproos van Molokai, Hermans is hier geweest.
H4786: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
B9005: HERMENEVS. - Hermeneus Toen en Nu: Lustrumnummer. P. Claes: Melopoeia. (naar P. van Ostayen, Melopee. Latijnse gedichten naar J.H. Leopold en P.C. Boutens. More Poetico (naar Lucebert, ik tracht op poetische wijze). W.J.W. Koster: Kloos en de klassieken. R.Th. v.d. Paardt: De Griekse beginselen van Willem Kloos.
Y1972: HERMESDORF, B.H.D. - Recht en taal te hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.
L6648: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
R7321: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtssspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
T8806: HERMIS, KEES. - De dood weersproken. Gedichten over en tegen de dood.
T9904: HERMKENS, JEROEN (LITHO'S); WACHT, THEO VAN DER (GEDICHTEN). - De laatste stad.
R3356: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
Y1559: HERMSEN, JOSEE. - Kasteeltuinen in Nederland.
H4261: HERMSEN, RONALD (RED.). - Wijsheid te boek. 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
Y0950: HERODOTOS. - Macht heeft vele minnaars. Vijftig verhalen. Vertaald door Gerard Koolschijn.
L3125: HERPEN, EUGENE VAN. - De duisternis der naamloozen.
T0468: HERPEN, JAN J. VAN (ED.). - Hij droeg de zee en de verte aan zich mee. De briefwisseling P.H. Ritter jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
B8222: HERPEN, JAN J. VAN. - Een literaire rel met Menno ter Braak.
R1642: [RITTER] HERPEN, JAN J. - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
K8935: HERREMAN, R. - Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan.
K5398: HERREMAN, R. - Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur.
K6442: HERREMAN, R. EN MARNIX GIJSEN. - Vlaamsche verzen van dezen tijd.
B1467: HERREMAN, RAYMOND & RICHARD MINNE. - Album 1944.
B5794: HERREMAN, R. - Het helder gelaat.
B6011: HERREMAN, RAYMOND. - Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste Deel: Van de lichamelijke genietingen.
R9001: HERREMAN, RAYMOND (ED.). - Arbeiders dichten.
T1842: HERREMAN, R. E.V.A. - Gedenkboek Lode Zielens 1901-1944.
T2580: HERREMANS, MAURICE-PIERRE. - La question Flamande.
T0318: HERREWEGHE, MAURITS VAN. - Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956.
T8919: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - De schaking van een prinses. De 100 liefdesgedichten.
H9124: HERREWEGHEN, HUBERT VAN EN WILLY SPILLEBEEN. - Het nachtegalenbosje. poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916.
Y1757: HERREWEGHEN, HUBERT VAN EN WILLY SPILLEBEEN. - Soms tussen tulpen. poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945.
R4858: HERRICK, STEVEN. - Aan de rivier. Vertaald door Tjalling Bos.
H6645: HERRMANN, PAUL. - Nieuwe ontdekkingen. Twee delen. In het verre oosten en zuiden. Onder de middernachtzon.
B1679: HERRMANN, EMIL ALFRED. - Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied.
K2216: HERS, ANNA / JANTINA H. MEIJER. E.V.A. - Toen ging de hemel open. Een bundel Kerstverhalen. Met een inleidend woord van F. H. van Aalst.
M6813: HERTOG, SALVADOR. - Bestaan zonder tijd.
B0478: HERTOG, C.H. DEN. - Potgieter's poëzie. Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
B5913: HERTOG, SALVADOR. - Morgengedichten.
T1041: HERTOG, A. DEN. - Tien ure heit de klok. Spel uit den goeden ouden tijd in 4 bedrijven.
B6521: HERTZ [=A.B. PALSTRA]. - Oogopslag.
Y0463: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT CATALOGUS MENNO HERTZBERGER - Bibliotheque de feu M. le Dr. Leonard Willems, Gand. Vente Publique Mardi 10 Janvier 1939.
B5822: HERTZBERGER, MENNO. - Boeken, veel boeken - en mensen.
Y0211: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT MENNO HERTZBERGER. - Catalogus 135. Greek and Latin authors printed before 1800. Inleiding Anton van Duinkerken.
R6902: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. - J.C. Kapteyn, zijn leven en werken.
R0129: HERVE, GUSTAVE. - Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
B9667: HERVE, GUSTAAF. - Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset.
B3678: HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. - Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
B3679: HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
K9644: HERVEZ, JEAN. - Le Baiser. Courtisanes d'Athenes et de Corinthe.
R3344: HERVILLY, ERNEST D'. - Mesdames les Parisiennes.
B3992: HERWERDEN, MARIANNE VAN. - Metamorphoses. Nagelaten teekeningen / Drawings left.
T1958: HERWERDEN, C.A.B. VAN. - Guido Gezelle.
K9290: HERWIG, FRANZ. - Sextet in 't hemelrijk. Een Oud-Frankische roman. Bewerkt en ingeleid door Antoon Coolen.
Y1694: HERZBERG, JUDITH. - Een selectie uit het werk van Judith Herzberg.
K6351: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie.
H8612: HERZBERG, ABEL J. - Amor Fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
W3810: HERZBERG, ABEL J. - De memoires van koning Herodes.
L0012: HERZBERG, JUDITH. - Beemdgras.
L0008: HERZBERG, JUDITH. - Wat zij wilde schilderen.
L8536: HERZBERG, ABEL J. - Twee verhalen: De oude man en de engel Azriel. Mordechai.
B0439: HERZBERG, ABEL J. - De schaduw van mijn bomen.
T5153: HERZBERG, JUDITH. - Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels.
B2188: HERZBERG, JUDITH. E.A. - Het moment van de eeuw.
T8145: HERZBERG, JUDITH. - Strijklicht.
L1726: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn grootvader.
T3698: HERZBERG, ABEL J. - Sauls dood. Drama in zeven tonelen.
R6512: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
T5150: HERZBERG, JUDITH. - Zeepost.
M5329: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
B5649: HERZBERG, JUDITH. - Staalkaart.
T0875: HERZBERG, ABEL J. - Tweestroomenland. Dagboek uit Bergen-Belsen.
R1758: HERZBERG, JUDITH. - Dat het 's ochtends ochtend wordt. Twee toneelstukken.
T8876: HERZBERG, JUDITH. - 27 liefdesliedjes.
T8696: HERZBERG, JUDITH. - Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers.
T8571: HERZBERG, JUDITH. - Zeepost.
M7715: HERZOG, MARIANNE. - Verlies je honger niet. Vertaling F. Schuitemaker.
R6203: HESLINGA, M.W. - The Irish border as a cultural divide. A contribution to the study of regionalism in the British Isles.
B6161: HESS, DAVID. - Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt.
K8553: HESSE, HERMANN. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
K1763: HESSE, HERMANN. - Eine Stunde hinter Mitternacht.
L9538: HESSE, HERMANN. - Gertrud. Vertaling Pe Hawinkels.
K4168: HESSE, HERMANN. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
H3696: HESSE, HERMAN. - Reis naar het morgenland. Een verhaal. Vertaling L. Coutinho.
T5985: HESSELING, JOH. J. - Zaaiend het Zaad. Straatprediking en Colportage-Arbeid. Voorwoord B. Wielenga.
L4771: HESSELING, D.C. - Bibliografie der Geschriften.
L6413: HESSELING, D.C. - Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling.
L8207: HESSELING, D.C. / J.B. SCHEPERS. E.V.A. - Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste en Tweede gedeelte.
Y2263: HESSELINK, KRIJN PETER. - Als niemand vangt.
T6149: HESSELS, A.G. - Gedenkschrift van het honderdvijftig-jarig bestaan der instelling van de Roomsch-Catholijke Armen en van het Wees- en Oudeliedenhuis te Leiden.
R6642: HESSEN, JOZEF VAN. - Nicolaus Lenau und das junge Deutschland.
L8590: WINKELMAN & VAN HESSEN. - Letterlijk genieten in 't Literair Cafe.
T6754: HETTEMA, Y. - Gezond leven.
R5660: HETTINGA TROMP, JAN VAN. - L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders.
L4387: HETTINGA, EELTSJE. - Akten fan winter.
B1358: HEUGTEN, J. VAN. (ED.). - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 15 mei 1941, 35e jaargang.
B5204: HEUGTEN, J. VAN (RED.). - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 31 jaargang Aug. 1937 Nr. 4.
R0289: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang october 1941.
R0290: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang september 1941.
R0291: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang augustus 1941.
R0292: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang juli 1941.
R0293: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang juni 1941.
R1807: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 31e jaargang april 1938 nr. 12.
T7590: HEUKELOM, J.B. - Nieuwe teekenvoorbeelden. 30 bladen in rijken kleurendruk. Voortitel: Voor werkplaats en school.
T7591: HEUKELOM, J.B. - Voor werkplaats en school.
T3358: HEULE, WALTER. - Uw toegenegen J.H. en G. van Heteren : honderdvijftig jaar boekverkopers 1831 maart 1981.
R4037: HEULE, CHRISTIAEN VAN. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. / De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.J.H. Caron. Twee delen.
H6475: HEULENDONK, GUIDO VAN. - Buiten de wereld.
M2880: HEULENDONK, GUIDO VAN - De Vooravond.
H1393: HEUMAKERS, ARNOLD. - Lessen in levenslust over Giacomo Casanova.
B2177: HEURN, F.C. VAN. - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan.
B4642: HEUSDE, PH. W. VAN. - C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821.
T0778: HEUSDE, PH. W. VAN. - Brieven over het beoefenen der Wijsgeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden.
Y3522: HEUSDEN, W. VAN.DICHTREGELEN OP HET VIJF EN TWINTIGJARIG - Dichtregelen op het Vijf en Twintigjarig Huwelijksfeest van Z.K.H. Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, en H.K.H. Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Geb. Prinses van Pruissen. Gevierd te 's-Gravenhage den 21 Mei 1850.
R2130: HEUTSZ JR., J.B. VAN. - De invloed van den oorlog op onze kolonien.
M2241: HEUVEL, HANS VAN DEN/GERARD MULDER. - Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
T0801: HEUVEL, J. VAN DEN. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T6979: HEUVEL, JULES VAN DEN. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T8403: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven. Het gehele jaar rond. Geïllustreerd door J. H. Persijn.
T4927: HEUVEL, AAD VAN DEN. - Het Monet-mysterie.
R9454: HEUVELMANS, FLOR. - Jan Blokker. Schetsen uit het Studentenleven.
T9050: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Over het nieuwe Nederland.
T7823: HEUVEN GOEDHART, GERRIT JAN VAN. - Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie?
B3648: HEUVEN, JOHAN GERRIT VAN. - Het regentschap in verband met de Artt. 196 en 19 van de Grondwet.
T1440: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Wat is, wat wil het Comité voor Actieve democratie?
R9045: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - De reis van Colonel Blake.
K0032: HEWISH, MARK / B. SWEETMAN / B. WHEELER / B. GUNSTON. - Air forces of the world. An illustrated directory of all the world's military air powers.
L1271: HEYDE, W.D. V.D. - Richting en doel.
B5643: HEYDE, AD. VAN DER. - Drie jaren in een Belgische Bastille. Indrukken en overwegingen. (Losse bladen uit het dagboek van een gekerkerden Vlaamschen activist).
H2199: HEYDEN, A.A.M. VAN DER. (SAMENST.). - Atlas van de Antieke Wereld.
K8958: HEYDEN, HAYE VAN DER. - Jij bent steeds een ander.
R8213: HEYDEN, RIEK VAN DER. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
B2323: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
T4125: HEYE, J.P. (WOORDEN) NICO VAN DER LINDEN (MUZIEK). - Flink.
C1482: HEYKAMP, NELLY. - De stenenzoeker. Verhalen.
R6115: HEYKAMP, J. / C.J. RINKEL EN C. DIEPENDAAL. - Een woord van drie Nederlandsche Bisschoppen aan hunne landgenooten, naar aanleiding van een adres aan den Koning.
R0416: HEYLIGERS, J.C. E.A. - Rotterdams accent 1961.
M7070: HEYM, STEFAN. - Het schotschrift of Koningin tegen Defoe. Naar de aantekeningen van een zekere Josiah Creech verteld door... Vertaald door Evelien van Leeuwen.
Y1565: HEYMANS, GERARDUS. - Aan de burgers der oorlogvoerende staten.
R9091: HEYMANS, G. - Inleiding in de Metaphysica op grondslag der ervaring (Einuhrung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vertaald door H. Tulner onder toezicht van Leo Polak.
K7343: HEYN, JAN. - Wandelingen door Brussel.
T1531: HEYN JR., J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
Y0574: HEYNE, R. - Verslag van de zitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage op maandag 22 October 1934. Hij die zijn broeder haat is een moordenaar.
K3957: HEYTING, LIEN EN K.L. POLL. (ED.). - Cultureel Supplement 86. Een keuze uit het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.
B0266: HEYTING, LIEN. - Rudy Kousbroek Informatie.
B1583: HEYTING, AUGUST. - Zondeval mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen.
B4429: HEYTING, GEERTJE FREDERIKA. - Autonomie en socialiteit in de opvoeding. Over de technische en de culturele rol van opvoedkundige theorieen, introductie van een systeemtheoretische benadering.
B6511: HEYTING, AUGUST. - Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie.
T3106: HEYTING, AUGUST. - Verweer.
Y2249: HEYTZE, INGMAR. - De man die ophield te bestaan.
Y2338: HEYTZE, INGMAR. - Utrecht voor beginners & gevorderden. Verzamelde Utrechtse gedichten.
Y3434: HEYTZE, INGMAR. - Utrechtse Gedichten. Met Utrechtse prenten van Dick van Luijn.
T0232: HEZEMANS, H. - Twee Bosschenaren. Jan Hezemans geestverwant van Alberdingk Thijm en Lamb. Hezemans architect in de tweede helft der negentiende eeuw. Voorwoord van L.P.L. Pirenne.
R8444: HIBMA, A.M. - De strijd tegen verschillende veeziekten op Terschelling. 1924-1954.
R3101: HICHENS, R.S. - De groene anjer. Vertaald door Zsuzso Pennings.
R2132: HICHTUM, N. VAN. - Vertellingen uit de duizend en een nacht. Voor Nederland bewerkt.
P1576: HIDDEMA, ARIE B. - Kassa!
L5281: HIDDEMA, BERT. - 'n Vriend. Het leven van Andre Hazes.
B6337: HIDDEMA, BERT. - Stot-te-ren. ...Meer dan een dag uit het leven van een stotteraar.
R8891: HIDDEMA, FRANS. - Schuld en boete in Willem Mertens levensspiegel van J. van Oudshoorn. Een psychoanalytische interpretatie.
Y0231: HIDDES HALBERTSMA, EELTJE EN JUSTUS. - De lapekoer fen Gabe Scroar.
B0269: HIDDES GALEMA, SYTSKE EN JOHN B. KNIPPING. - Kunst zien en genieten. Een kunstboek voor jonge mensen.
H1934: HIDDING, K.A.H. - Structurele godsdienstwetenschap.
R2775: HIEGENTLICH, JACOB. - Schipbreuk te Luik. Roman.
K6348: HIEGENTLICH, JACOB / C. YPES. - Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes.
T1004: HIEGENTLICH, JACOB. - Met de stroom mee.
R8460: HIELKEMA, W. - De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten.
R7327: HIELSCHER-PANTEN, ELSA. - Gedichten. Vertaald door J. Clant van der Mijl-Piepers. Met een voorede van Elise A. Haighton.
Y0137: HIEMSTRA, P. - Onze bond in oorlogstijd. Een woord aan de werkers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf.
B4625: HIGGENS, GAVIN L. (ED.). - Printed Reference Material. Handbooks on Library Practice.
M5967: HIGGINS, AIDAN. - De hand aan zichzelf. Vertaling L. Th. Lehmann.
W2487: HIGGINS, AIDAN. - Een late lente. Vertaling F.C. Kuipers.
T3843: HIJMA, B. E.A. - Bronnenonderzoek voor Textiel. Literatuur en Praktijk. Verslag van de Textieldag op 28 april 1994, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.
K1156: HIJMANS, WIM. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M4012: HIJMANS, WIM. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M8167: HIJMANS, PIETER. - Johan Willem Frederik Werumeus Buning 4 mei 1891 - 16 november 1958. Notities over werk en leven met brieven en documenten.
M0849: HIJMANS, P. - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten.
B6823: HILARIUS. - Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde.
T4140: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
K5092: HILDEBRAND, A.D. - Belfloor en Bonnevu en Het ezeltje Oelevee.
L0220: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
W9285: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
L7925: HILDEBRAND, KLASIEN. - Het reglement reformatoir in Stad en Lande in de praktijk (1749-1780).
M3692: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
R8035: HILDEBRAND, A.D. - Kleintjes voor kleintjes deel 3: De tocht over de rivier.
B5028: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
H7958: HILDESHEIMER, KURT. - Der Fortschritt im Druckgewerbe. Anregungen und Erfahrungen aus der amerikanischen Praxis.
K8994: HILLE-GAERTHE, C.M. VAN. - De heg.
T7845: HILLEBEGT, A & IS. GOUDSMIT. - Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf.
M5109: HILLEBRAND, SUSAN EN IRMGARD JOHANNSON. - Charlotte Salome Veronika. Transvestiten.
L7512: HILLEBRAND, H.G. JR. - Heintje Peters.
R7538: HILLEBREGT, A. - Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag.
H0408: HILLEL, MARC. - In naam van het ras. Vertaling G. de Bruin en T. Ferguson.
R2691: HILLENIUS, D. - De psychobiologie van het feestvieren.
T9972: HILLENIUS-KROL, FRANSJE. - Badpak en andere verhalen.
B3550: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
H5092: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
K5924: HILLESUM, ETTY. - Het verstoorde leven. Dagboek 1941 - 1943. Ingeleid door J.G. Gaarlandt.
K5925: HILLESUM, ETTY. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen.
H2503: HILLS, RICHARD L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A short history.
T5659: HILMAN, JOH. - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
T5466: HILMAN, JOH. - Catalogus van Boeken over Letterkunde en Geschiedenis aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman.
K9955: HILTBRUNNER, WERNER. - Die moderne Papierkonservierung und Restaurierung im Sinne angewandter Chemie und Physik.
W9321: HIND, ARTHUR. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914.
K4195: HINGLEY, R. - De Russische roman. Spiegel van het dagelijks leven. Vertaling M.G. Schenk.
H9006: HINKS, ROGER. - Michelangelo Merisi da Caravaggio. His life, his legend, his works.
L6744: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - De Angelsaksische Witena-Gemot en de Magna Carta Libertatum. De Middeleeuwsche Oorsprong en Geschiedenis van het Engelsche Parlementaire stelsel.
T3090: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Het Sanskrta voor Hollanders verklaard. Eene eenvoudige Spraakleer van de Gewijde Taal der Aaryaas.
R9021: HINRICHS, JAN PAUL. - Lege sokkels. Een reis naar Riga.
B9755: HINRICHS, J.P. (ED.). - De erfenis van Nicolaas (1880-1941).
T5969: HINTE, E. VAN. - Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw.
R1613: HINTE, ED. VAN / INEKE SCHWATZ / GERT STAAL. - Thonik.
R6121: HINTZEN, J. - De Postgeschiedenis van Vlissingen.
T4910: HIRD, FRANK. - De Noodkreet der Kinderen. Uit het Engelsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
Y2236: HIRSCH, LUCAS. - Ontsla me van alles wat ik liefheb. Gedichten.
T9632: HIRSCHFELD, MAGNUS. - Geschlechtskunde. Auf Grund drei§igjähriger Forschung und Erfahrung bearbeitet. I. Band: Die körperseelischen Grundlagen. Mit einem Portrait. - II. Band: Folgen und Folgerungen. - III. Band: Einblicke und Ausblicke. - IV. Band: Bilderteil. - V. Band: Registerteil.
Y3378: SPIEGEL DER HISTORIE. - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen. 1e jaargang augustus 1966, nr. 2.
M5019: HITE, SHERE. - Adriane & Jupiter: Een goddelijke komedie. De verbazingwekkende en opzienbarende avonturen van Ariadne en haar hond Jupiter in de hemel en op aarde. Vertaling A. Eulen.
T4474: HITLER, ADOLF. - Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941
R9285: HITLER, A. EN J. GOEBBELS. - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
K5889: HITLER, ADOLF. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940.
T4475: HITLER, ADOLF. - Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
Y1999: HITWEEK. - Hitweek. 2e jaargang 1966-1967. Nummers: 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52.
Y2000: HITWEEK. - Hitweek. 3e jaargang 1967/1968. Nummers: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51.
Y1998: HITWEEK. - Hitweek. 1e jaargang 1965/1966. Nummers: 4 - 23 - 24 - 26 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53.
Y2001: HITWEEK. - Hitweek. 4e jaargang 1968/1969. Nummers: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32.
B4672: HOBAN, RUSSELL. - Vader Muis & zijn zoon. Vertaald.
C0779: HOBHOUSE, JANET. - Everybody who was anybody. A biography of Gertrude Stein.
R5013: HOCHSCHILD, ADAM. - De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo.
M5271: HOCQUENGHEM, GUY. - De toorn van het lam. Vertaling T. v.d. Stap.
R5921: HODANN, MAX. - De strijd om de sexueele moraal.
M7714: HODGE, MERLE. - Allemaal kapsones. Vertaling Sherill Lisse.
K5337: HODGSON, BARBARA. - Opium. A portrait of the heavenly demon.
R1068: HOEBEKE, MARCEL. (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden. Opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
R6268: HOECKER, D. L. (ED.). - Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge.
L9957: HOED, BERT VAN DEN. - De plek. Eenentwintig Utrechtse Stadgezichten. Foto's Jaap de Boer.
Y0170: HOEDEMAKER, PH.J. - Statuten der Vereeniging tot Handhaving van het Christelijk Historisch Karakter der Natie. Rede over het goed recht der Vereeniging, hare beteekenis en roeping, gehouden in de openbare vergadering te Amsterdam, den 6den November 1902.
T7338: HOEF, ANTON V.D. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort.
R6134: HOEFER, ALBERT. - Indische Gedichte. In deutschen Nachbildungen von Albert Hoefer. Erster und Zweiter Theil.
M2926: HOEFNAGELS, LOU. - Honderd jaren druk in druk.
H9918: HOEFNAGELS, PETER. - Dansen op het terras.
P2474: HOEFNAGELS, PETER. - De vulkaan. Novelle.
T7649: HOEFNAGELS, LOU. - Herman Heijermans en zijn tijd.
M3491: HOEG, PETER. - Nachtvertellingen. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
H9691: HOEG, PETER. - Voorstelling van de twintigste eeuw. Roman. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
L4524: HOEK, BENJAMIN VAN DER. - Het ontstaan van de tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
K5319: HOEK, LUC VAN. - De roothoorn.
L1992: HOEK, LUC VAN. - Het gezegende land. Een Bravants spel van Sint Willibrord.
L4391: HOEK, LUC VAN. - Legenden van God den almachtigen vader.
M7669: HOEK, ROUKE VAN DER. - Doorgewinterd landschap.
L6605: HOEK, LUC VAN. - Tussen Demer en Dommel.
L7587: HOEK, A.A. VAN DER EN JACQUES DEN HAAN. (ED.). - Gids voor buitenlandse pockets 1966.
B3839: HOEK, ELS & SJAREL EX. E.A. - Geent op Bosch.
B0080: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - Inventaris van het familie-archief Westerman.
Y1771: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - De molens van Amsterdam in oude ansichten. Deel I: De molens in en om de oude stad behalve de houtzaagmolens. Deel II: De houtzaagmolens rond de oude stad. Deel III: De molens in de geheel of gedeeltelijk bij Amsterdam gevoegde gemeenten.
B3708: HOEK, LUC VAN. - Het jaar van de late nachtmis.
M4899: HOEKEMA, C.P. / PETER KARSTKAREL / PH.H. BREUKER. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
R5958: HOEKMAN, P. / J. HOUKES EN O. KNOTTNERUS (ED.). - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985.
K6199: HOEKMAN, AART. - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
L0347: HOEKSMA, J. - Jacobus Bellamy.
Y1292: HOEKSTRA, T. (ED.). - Middachten. Huis en heerlijkheid.
M5270: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
M0157: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert.
K6638: HOEKSTRA, HAN G. (ED.). - In de donkere dagen voor kersttijd.... Een bundel kerstgedichten van en voor dezen tijd.
H0407: HOEKSTRA, HAN G. EN EVERT WERKMAN. - Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945.
K3130: HOEKSTRA, HAN G. EN VICTOR E. VAN VRIESLAND (EDS.). - De muze op reis. Zijnde een bloemlezing van verzen handelend over de reislust, de reisangst, de uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf. Bijeengebracht door en met een inleiding van ...
L5851: HOEKSTRA, J. - Vier Friese kronieken.
T7408: HOEN, WIENEKE 'T. - Dicht bij Elsschot.
L5666: [ERASMUS] HOENDERDAAL, G.J. - Erasmus.
B0122: HOEPERMANS, H. - Antwoord op het boekje van den Heer J.J. le Roy, getiteld: Zestal Brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome; ter beantwoording der brieven van den Heer J.G. Lesage ten Broek.
T9430: HOEPLI, ULRICO. - Miscellanea di Rarita e Cvriosita Bibliografische e di Opere di varia cvltvra dal secolo XVI al XX.
T3562: HOEST, H. L'. - Uitlegging nopens de voornaamste wanspraaken in de Fransche taal.
L9065: HOET, JAN. E.A. - Op weg naar documenta IX.
L2251: HOETINK, H.R. (ED.). - The Royal Picture Gallery Maurtishuis.
K1758: HOETINK, H.R. (ED.). - Werner Kaegi als universeel historicus.
M5267: HOETINK, H.R. (SAMENG.) - Tekeningen van Rembrandt en zijn school. Catalogus van de verzameling in het Museum Boymans-van Beuningen deel I, afbeeldingen.
T7336: HOETINK, HENDRIK R. E.A. - Kort verslag van het verblijf van 85 Amsterdamsche gijzelaars in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort 30 januari - 20 april 1942.
T2326: HOEVELL, W.R. VAN. - Uit het Indische Leven.
K9535: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Het overheerschend gebruik van Duitsche Studieboeken bij ons Hoger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal.
R9292: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Volksmisleiding.
A0133: HOEVEN, AMORIE VAN DEN. - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders.
R8304: HOEVEN, J.H. VAN DER. - Galerij van beroemde Fransche tooneelspelers. Anecdotisch beschreven.
T6709: HOEVEN, W. VAN DER. - Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders.
T3254: HOEVEN, H.D.A. VAN DER. - Een en ander over thee-bemesting.
R6037: HOEVERS, W. - Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven.
K7687: HOEWAER, TRUDO. - Sakuntala. Gedicht.
T1225: HOF, J.J. - De Friesche Pers in de Branding,
R1896: HOF, J.J. - De Friesche pers in de branding. In tweeden aanleg.
R8731: HOFDIJK, W.J. - Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree.
T6075: HOFDIJK, W.J. - Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III.
L8395: HOFDIJK, W.J. - Tafreelen uit de Geschiedenis der Ontwikkeling van het Nederlandsche Volk. In de Kunstzaal der Maatschappy Arti et Amicitiae. Toegelicht door...
L8744: HOFDIJK, W.J. - Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon.
B3227: HOFDIJK, W.J. - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep.
B7694: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. EN J.M.E. DERCKSEN (EDS.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
B6641: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
B7337: HOFDIJK, W.J. - De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht.
B7326: HOFDIJK, W.J. - Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ...
T2750: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht.
B7857: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ED.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1871.
Y3530: HOFDIJK, W.J. - Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch-dramatiesch gedicht.
R3928: HOFDIJK, W.J. - Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht.
R6207: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
T7575: HOFER, J. - Proeve van een typologie van de jeugd van 12-20 jaar in de Friese Wouden (de Walden) vergeleken met die in de Friese Weidestreek.
T1301: [SPINOZA] HÖFFDING, HARALD. - Spinozas Ethica. Analyse und Charakteristik.
Y0516: HOFFEN, M.M. VAN. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1942.
T7060: HOFFEN, M.M. VAN. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1947.
B5961: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
C0775: HOFFMAN, ALICE. - Witte paarden. Vertaling Rita Vermeer.
W2357: HOFFMAN, ALICE. - Zevende hemel. Vertaling Mea Flothuis.
H4632: HOFFMAN, WILLEM. - Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden verteld door Willem Hoffman en gillustreerd door Stefan Mesker.
T4618: HOFFMAN, W.J.G. - Goed bewaren is sparen.
B6206: HOFFMAN, ALICE. - Twee gekke meiden. Vertaald door Lilian Schreuder.
T9937: [MULTATULI] HOFFMAN, THOM. - Een verborgen geschiedenis. [Deel 1].
L7476: CASTRVM PEREGRINI LXXII-III-IV. MARGUERITE HOFFMANN. - Mein Weg mit Melchior Lechter. Ein Kunstler der Jahrhunderdwende, der Freund Stefan Georg.
Y1075: HOFFMANN, FRANZ. - Wezen en schijn. Een verhaal voor de jeugd.
R2964: HOFFMANN, E.T.A. - De gouden vaas. Een sprookje uit den nieuwen tijd. Vertaling Karel Wasch.
T5665: HOFFMANN, GEBR. - 75 Jahre Gebr. Hoffmann Grosbuchbinderei. eine Jubilaumsgabe in Verbindung Mit einer Abhandlung: Die Kultur des Bucheinbandes Von Prof. Dr. Julius Zeitler.
H1816: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte. Vertaling A. Nonymus. Tekeningen Jaap Nieuwenhuis.
R4502: HOFFMANN, ADOLPH. - De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis.
Y2397: HOFLAND, E. - 4 smokkelbriefjes. Vanuit zijn gevangenschap tijdens de Duitse bezetting verzonden aan vrouw en kinderen. - 4 vouwblaadjes in enveloppe.
K5146: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek. Met een inleiding van P.J. Bouman.
R2710: HOFMAN, BENO. - Daar gebeurde het in Groningen.
K3339: HOFMAN, E. - Dichtkunst, literaire kritiek en creativiteit in de Gereformeerde Gezindte. Met dichtersportretten van: Marinus Nijsse, Nel Benschop, Enny IJskes-Kooger.
L8012: HOFMAN PEERLKAMP, P. - C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp.
R8846: HOFMAN, FRITS. - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
L7804: HOFMANN, C. - Beroemde grafische werkers van voorheen.
H6124: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek.
K8732: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustrator: J. Ligter.
M6447: HOFMANN, GERT. - De filmverteller. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
L7562: HOFMANN, RITZ EN JOACHIM SCHRECK. (EDS.). - Uber die grossen Stadte. Gedichte 1885 - 1967.
B7969: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
B9855: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
L8746: HOFMANNI PEERLKAMPI, PETRI. - De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus.
M5554: HOFMANNSTHAL, HUGO VAN. - Vijf vroege verzen in vertaling van Jan Colje met een inleidende brief van A. Roland Holst.
B3668: HOFNAR, DON. - Kort dus goed.
R8376: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk? Mededeelingen en opmerkingen.
M3727: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen.
M3725: HOFSTRA, JAN WILLEM. - Vanavond om een uur of acht.
M3726: HOFSTRA, PIM. - De Leeghwaters. Een vertelling.
H3912: HOFSTRA, PIM. - Ianus. Gedichten.
L5531: HOFSTRA, S. - Afrikaanse Volkenkunde problemen, plaats en betekenis.
Y3847: HOFTIJZER, PAUL. - De lof der boekdrukkunst. [Eerste Tiele-lezing 2002].
K1270: HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST. - Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
B8467: HOGENDORP, HENDRIK VAN. - De ontbinding der volksvertegenwoordiging in de constitutionele monarchie.
T4986: HOGENDORP, GYSBERT KAREL VAN. - Separation de la Hollande et de la Belgique. 22 Octobre 1830.
Y1173: HOGERLAND, J. - De Eerste Trappen van het Rekenonderwijs in aanschouwings-oefeningen. Handleiding bij het gebruik van eene nieuwe rekenmachine.
Y1174: HOGERLAND, J. - Vraagstukjes ter Berekening uit het hoofd. Getallen 1-1000.
Y1101: HOGERLAND, J. - Getallen 1-100. Rekenboekje bevattende opgaven ten schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord.
T9923: HOGERLAND, J. - Getallen van 1-20. Getallen 1-100. Getallen 1-1000. Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. 4 deeltjes.
B2436: HOHOFF, CURT. - Wie schreibt man Literaturgeschichte?
R4265: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
R8879: HOITSEMA, C. - Nabetrachtingen over het rapport van de raadscommissie tot het instellen van een onderzoek inzake het beheer van den Gemeentelijken Woningbouw nabij het Ondiep te Utrecht.
W3291: HOKKE, DANA. - Gebroken wit.
R5609: HOL, JACOBA B.L. - Moderne inzichten in den samenhang van de natuurkundige en de sociale aardrijkskunde.
T6674: HOL, JO VAN. - Proletarische Revolutie en Proletarische Jeugd.
T6015: HOL, RICHARD EN P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK. - Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol.
T6082: HOL, RICHARD. - Volkzang: Vrije Zonen.
B0419: HOLANDA CAVALCANTI, GERALDO. - Memorias de um Tradutor de Poesia. Entrevista a Andreia Guerini e Dorothee de Bruchard.
H6879: HOLBEIN, HANS. - The dance of death. 41 woodcuts. Complete facsimile of the original 1538 French edition.
R0955: HOLBEIN, HANS. - Bilder des Todes.
B3775: HOLDA. - Een woord naar aanleiding van Anna de Savornin Lohman's : De liefde in de Vrouwenquestie.
Y2461: HOLDEN, ANTHONY. - Koninklijk wangedrag. Vertaling Peter de Rijk.
K4442: HOLDER, ERIC. - De uitdaagster. Roman. Vertaald door Marianne Kaas.
C0475: HOLDER, MARYSE. - Ik wil niet ontsnappen. Brieven uit Mexico.
L3623: HOLDERLIN, FRIEDRICH. - Der Archipelagus. Vertaald fragment.
Y1754: HOLDERLIN. - De mooiste gedichten. Vertaald door Piet Thomas en Ludo Verbeeck. Met prenten van William Blake.
L6757: HOLK, ANDRE G.F. VAN. - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
R7020: HOLKEN, ANNIE VAN. - Waar het om gaat...
T7696: HOLL, HENRI DE. - De Kikkers en de Ganzen. Teekeningen van Greet Feuerstein.
T5294: HOLLA, HENRI B.S. EN FONS RAAIJMAAKERS. - De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.).
R4978: [WILDE] HOLLAND, VYVYAN. - Oscar Wilde and his world.
R1885: HOLLAND, JAN [= A.J. VITRINGA]. - Een gezellige avond in een geleerd gezelschap.
T2920: HOLLAND, JAN. [=ANNE JOHAN VITRINGA]. - Als de eene hand de andere wascht.
B4972: HOLLAND, JAN. [=ANNE JOHAN VITRINGA]. - Als de eene hand de andere wascht.
B4883: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Het andere volk. Een verkenning van groepsoordeel en groepsbeeld.
K1827: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten. Bijdrage tot Amerika's ideeengeschiedenis.
L2724: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Sociale beheersing in een Bengaalse stad.
T4117: HOLLANDER, J. - Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire.
T9478: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Een onfortuinlijk landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North-Carolina.
B5826: HOLLANDER, EUGENE. - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
B6315: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - De Mustang en zijn sociale beteekenis in het Steppegebied van Noord Amerika.
R9631: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Een Onfortuinlijk Landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North Carolina.
T3340: HOLLANDER, P.M. DEN. - De klokkenmaker.
T2135: HOLLANDER, J. [JAN]. - Het verraad der N.S.B.
T8810: HOLLEMAN, JET, LOEKE GROENENDAL EN SERVAAS GODDIJN. - Vandaag neem ik vrij.
L8409: HOLLENKAMP. - Geschiedenis der Kleederdrachten.
H8171: HOLLIDAY, PETER(ED.). - Eric Gill In Ditchling. Four essays.
K7307: HOLMAN, THEODOR. - De laatste avond. Een wintervertelling.
H9881: HOLMAN, THEODOR. - Nog steeds alleen.
T6364: HOLMAN, THEODOR. - De kistenmaker.
T9970: HOLMAN, THEO. - Theo, Theo. Een vriendschap in sonnetten.
MK0056: HOLME, C.G. (ED.). - Lettering of to-day.
W5632: HOLME, CHARLES. (ED.). - Daumier and Gavarni. With critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne.
MK0200: HOLME, RATHBONE & KATHLEEN M. FROST (EDS.). - Modern lettering and calligraphy. A sequel to "Lettering of today".
R6135: HOLME, CHARLES. - The Art of the Book.
H3190: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
K4758: HOLMES, RICHARD. - Dubbelspoor. Over de biografie. Vertaling E. Dabekaussen.
T9935: HOLMES, RICHARD. - De biografie en de dood. Huizinga-lezing 1997.
K3681: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
K5011: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
W6215: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
M1595: HOLSBERGEN, J.W. - Een koppel spreeuwen.
W6214: HOLSBERGEN, J.W. - Zakenmensen eerlijk als goud. of: het plan Frankrijk. Roman.
B4245: HOLSBERGEN, J.W. / RUDOLF GEEL. - Met een flik in bed.
H4503: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
M4003: HOLSBERGEN, J.W. - Een bakkersdozijn. Dertien verhalen.
M3728: HOLSBERGEN, J.W. - Makkers en meisjes.
L8148: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'De Clio' Mijnheer.
B4183: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening.
B4184: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening. Roman van een liefde.
M3729: HOLSBERGEN, J.W. - Tussen melk en bitter.
Y1072: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1035: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1034: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1054: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1055: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1071: HOLST, A.A. - Overzicht van de Geschiedenis des Vaderlands.
T9915: HOLST, A.A. - Beknopte Nederlandsche spraakleer. Herzien door J.H. Eggelte Pz.
Y1076: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1091: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1036: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
T9894: PROGRAMMA. ONTWERP: R. ROLAND HOLST. - Programma Concertgebouw Maandag 24 Maart 1919. Dirigent Willem Mengelberg. Abonnementconcert Serie A No. 10.
Y3480: HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. VAN. - Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938.
Y2253: HOLTRIGTER, JULIEN. - Raadselwater.
B2996: HOLWERDA, A.E.J. - Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten.
H0726: HOLZER, HANS. - Encyclopedia of witchcraft & demonology.
Y2174: HOLZMANN, ABE. - Uncle Sammy. March - Two Step.
H8660: HOMA, KORP. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie.
L3144: HOMAN, JOHN. - Anno 1590.
T4198: HOMERUS. - De Odysséa van Homerus, naar het Grieksch, in Nederduitsche Verzen gevolgd door Jan van 's Gravenweert. Twee delen van de drie.
Y3169: HOMERUS. - Odyssee. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
K2704: HOMERUS. - Ilias & Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz.
T5871: HOMMES, J.P. - Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk.
L9261: HOMMES, JOHANNES HERO. - Over de ontwikkeling van de Clavicula en het Sternum van vogels en zoogdieren.
T4551: HONDERS, H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar.
W7895: HONDIUS, J.M. - Het bont gewaad.
T6943: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire "voorlichting".
B5087: D'HONDT, GUSTAAF. - Van simpele menschen.
H7214: HONEY, W.B. - English Glass. With 8 plates in colour and 26 illustrations in black & white.
M3065: HONG KINGSTON, MAXINE. - Mannen uit China. Vertaling D. Houweling.
T3617: HONIG, PIET HEIN. - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
Y3268: HONIG, MARY C. - Voorjaar. Kinderliedjes met pianobegeleiding. Heft II: 1. Ze had haar mooiste japonnetje aan. 2. Rustig uurtje. 3. De appelenboom. 4. Goenacht.
K9229: HONING, G.H. - De vreedzame strijd.
H8609: HONINGH, CHRIS. - De rinkelbom. Gedichten.
H7627: HONINGH, CHRIS. - De uitvinder.
R2210: HONISCH, DIETER (ED.). - Tendenzen der Zwanziger Jahre - 15. Europaische Kunstausstellung Berlin 1977.
T0554: HONORE NABER, L' S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het Hooge Noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
T0883: HONORE NABER, S.P. L' - A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets.
B5238: HONORE NABER, S.P. L'. & IRENE A. WRIGHT. - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven.
T3118: HONSELAAR, BERT. - Vlucht naar Voren. Cellulair Journaal 1944.
M9341: HOOD, SINCLAIR. - The arts in prehistoric Greece. The Pelican history of art.
R4381: HOOF, FR. VAN. (INL. EN AANT.). - Hildebrand: Uit: Camera Obscura. Multatuli: Uit: Max Havelaar. Fr. van Eeden: Uit: De kleine Johannes.
T3678: HOOFT, P.C. - Warenar. Met inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
Y3605: HOOFT, VONDEL, ANTONIDES, POOT, VAN HAREN - Paarlen, bijeenverzameld uit de Poezy der Gouden Eeuw van Nederlands Letterkunde.
T2744: HOOFT, P.C. / FOKKE VEENSTRA. - Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627.
L3088: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
A0750: HOOFT, P.C. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes.
H6909: HOOFT, P.C. - Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Twee delen.
H5000: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
L1455: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
H9574: HOOFT, P.C. - Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat.
L1456: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Granida. Uitgegeven door J.H. van den Bosch.
A0766: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp.
M3910: HOOFT, P.C. / BREUGELMANS, R. E.A. - Hooft, Essays.
C0293: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
M8513: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
Y3399: HOOFT, P.C. - Baeto. Treurspel.
Y0955: HOOFT, P.C. - Haarlem. Uit Hooft's Nederlandsche Historien. Ingeleid en toegelicht door H. Godthelp en A.J. Schneiders.
B0220: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
B3042: HOOFT, P.C. - Enkele gedichten van P.C. Hooft.
B4181: HOOFT, P.C. - Achilles en Polyxena. Ingeleid en geannoteerd door Th. C.J. van der Heijden.
B6070: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop.
Y3398: HOOFT, P.C. - Het jaar 1572 en 1573.
B6644: HOOFT, P.C. - Baeto oft oorsprong der Hollanderen. Toegelicht door F.A. Stoett.
R5621: HOOFT, P.C. - Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
T1163: HOOFT, P.C. & S. COSTER. - Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen.
K3816: HOOFT, P.C. - Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
T9437: HOOFT, G.B. 'T. - Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864.
T7678: HOOFT, PIETER CORNELISZOON. - Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid.
R5846: HOOFT, P.C. - Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947.
L1019: HOOFT, P.C. - Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
Y0792: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velzen. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door W.L.D. van den Brink.
R0136: HOOFT, JOTIE T' - Verzamelde proza.
L3222: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
R0966: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door Aug. Keersmaekers.
H9995: HOOFTMAN, HUGO. - Alles over Straalverkeersvliegtuigen. De vliegtuigen die alles anders maken en wat er aan voorafging.
L9316: HOOFTMAN, P. - Alphabetische woordenlijst, der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en bloemen.
R2453: HOOG, ALETTA. - Eeuwfeest.
H7820: HOOG, ELSE. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1971 aan Else Hoog en aan L. Roelandt op 26 januari 1971 te 's-Gravenhage.
B0973: HOOG, G.C. VAN 'T. - Anthonis de Roovere.
T2373: HOOG, P.H. VAN DER. - Hoe eene vrouw het haar en het teint moet verzorgen. Cosmetische Causerieen.
Y1254: HOOGE, ROMEIN DE. - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
R2499: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De vlucht in het ijle.
K3364: HOOGENBEMT, ALBERT VAN / PIERRE H. DUBOIS. E.A. - Karel Jonckheere.
K6275: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De opdracht van Zygmunt Sablinsky.
K3599: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
L3716: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
M5206: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Vertrouwen in Ree.
L7651: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
L9790: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
T1399: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
Y2525: HOOGENBOOM, W. EN A.S. MOERMAN. - Naar een duidelijk handschrit, een schrijfmethode die hand in hand gaat met andere vakken van onderwijs op de lagere school. Koordschriftletters toelichting en deeltje 1.
Y3266: HOOGENBOOM, W EN A.S. MOERMAN. - Het Technisch Schrijven No. 2. De hoofdletters en kleine letters en haar verbindingen in middelgroot, staand en lopend klein; de lusletters in groot.
R3899: HOOGENBOOM, A. / BERT GERLAGH / JAN STROOP. - De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808.
R2451: HOOGENDOORN, RIK. - He....... Hoogendoorn.
T9089: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
K2035: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
H8433: HOOGERVORST, INGRID. - Woede. Roman.
Y1584: HOOGEVEEN, D.M. - Bruidsmuziek voor Piano. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
B9673: HOOGEVEEN, HENRIETTE. - De Toekomstmaatschappij.
K3619: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten.
H2974: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
H5133: HOOGEWONING, FRANK COEN. - Van driehoeksoverleg tot wijkagent. De politie in overleg over sociale veiligheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
L5002: HOOGMA, ROBERTUS P. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berucksichtigung der metrisch-technischen Grundsatze der Entlehnung.
R8634: HOOGSLAG, JAC. N.D. - De sang yn Fryslan.
M3731: HOOGSTRAATEN, GERRIT. - De koningin van Antwerpen, verhalen.
P2018: HOOGSTRATEN, HARRY. - Dantes folio en de voltameter.
Y3182: HOOGSTRATEN, HARRY. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
Y3469: HOOGSTRATEN, DAVID VAN. - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert
K8446: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
M3730: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
B5972: [MULTATULI] HOOGTEIJLING, JAAP. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
T7506: HOOGVELD, J.H.E.J. - De Heilige-Sacraments-processie.
B3680: HOOGVLIET, ARNOLD. - Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
R5798: HOOIJBERG, J. - Vrij in Boeien.
B8949: HOOIJER, D. - Catwalk.
T8669: HOOIJER, D. - Sleur is een roofdier.
T1798: HOOLA VAN NOOTEN, J. - De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing.
T6409: HOON, H. DE. - Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart.
L5763: HOONHOUT, PETRUS. - Het latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
T9272: HOOP SCHEFFER, J.G.N. DE. - Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909.
T0742: HOOP SCHEFFER, J.G. DE. - Doopsgezinde bijdragen.
Y3075: HOOPEN, PAUL HUGO TEN. - In de marge van de Dode Man.
W3374: HOORE, CEES VAN. - Groot licht.
B2718: HOOREWEDER, CARLOS VAN. - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge.
L5847: HOORN, G. VAN. - De geheimenis van Delphi.
R6830: HOORN, WILLEM VAN. - Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse.
R9239: HOORN, SIMON A. VAN DEN. - De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest.
Y3913: PROGRAMMA HOORN. - Kroningsfeesten. Programma der tweedaagsche feestviering te Hoorn. Op Maandag 12 en Dinsdag 13 September 1898.
R0209: HOORN, HENRI VAN. [=H.P. VAN DEN AARDWEG]. - Tijl Uilenspiegel. Aan de Nederlandse jeugd verteld.
L1069: HOORNE, PHILIP. - Niets met jou.
K8818: HOORNIK, ED. - Een liefde.
K3472: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
W2953: HOORNIK, ED. - De erfgenaam
C2407: HOORNIK, ED. - De vingerwijzing.
M3733: HOORNIK, ED. - De zeewolf. Toneelstuk in drie bedrijven.
M1719: HOORNIK, ED. - Dramatisch werk.
M0029: HOORNIK, ED. - Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
M1721: HOORNIK, ED. - Journalistiek proza en brieven.
H0999: HOORNIK, ED. - Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven.
K3422: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
H2101: HOORNIK, ED. - Mattheus.
K7090: HOORNIK, ED. - Mattheus. Een Episch gedicht.
H2219: HOORNIK, ED. - Momentopnamen.
A0714: HOORNIK, ED. - Toetssteen.
W6910: HOORNIK, ED. - Tweespalt, gedichten.
P0245: HOORNIK, ED. - Verhalend proza.
K9436: HOORNIK, ED. (ED.). - Twee lentes. De beste gedichten uit "Werk" 1939 en "Criterium" 1940. Met een inleiding.
L9099: HOORNIK. ED. - J. Greshoff dichter en moralist.
B0969: HOORNIK, ED. - Mijn dochter en ik. Teekening van J.S. Sjollema.
B7699: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
R3994: HOORNIK, ED. - Steenen.
B9391: HOORNIK, ED. EN A.A.M. STOLS. - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
W9058: HOORNIK, ED. - De overlevende.
W5826: HOORNIK, ED. - De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven.
T8879: HOORNIK, ED. - Achter de bergen.
T5952: HOORNWEG, P. - Hoe het is en hoe het moet.
T4654: HOORWEG, CORRADO. - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
Y3748: HOOYER, CORNELIS. - De groote nood des hongers in en bij den Boemelerwaard : een waar verslag voor alle menschenvrienden in ons vaderland.
L5504: HOOYKAAS, J. - Bevolkingsleer en gezinsbeperking.
B5411: HOOYKAAS, SJOUKJE (ED.). - Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973.
Y3077: HOOYKAAS, MADELON & DOROTHEA FRANCK. - De kunst van het opnieuw beginnen.
R6246: HOOYMAN, J.H. - Dr. Schaepman en de emancipatie der Katholieken.
L8866: HOPKINS, ADAM. - Eyewitness Travel Guides: Madrid.
T4546: HOPKINS, CLAUDE C. - Reclame. (mijn levenswerk).
T4922: HOPMAN-KWAST, N.C. - Goudsterretje. Kinder-Operette in vier bedrijven. Muziek van Jac. Bonset.
Y1205: HOPMAN, J.C. - Cuno van Valkenstein en De Kruisvaarders. Verhalen uit de Middeleeuwen.
T1472: HOPMAN, FRITS. - De schoonheidsbacil.
H4943: HOPPE, FELICITAS. - Pigafetta. Vertaling Tinke Davids.
R2713: HOPPENBROUWERS, H.W. E.A. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
L5153: HOPPENBROUWERS, HENRICUS A.M. - Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
R4158: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Tijdloos verweer.
R0026: HOPPER, RIKA. - Levensbeeld van Rika Hopper.
T6131: HORA ADEMA, W.R. - Oranje Boven! 1813-1913. Gedichten.
L4357: HORA ADEMA, W.R. - Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905.
W9128: HORA ADEMA, WIM EN ED. HOORNIK. - Tussen de anderen.
B3211: HORA ADEMA, WIM. - De rijstebrijberg.
B8387: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon.
K7750: HORATIUS. - Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers.
T8437: HORATIUS. - Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens.
L7003: HORATIUS. QUINTUS, FLACCUS. - Liederen. Nagevolgd en toegelicht door A. Rutgers van der Loeff.
B3053: HORATIUS. - Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd.
B6674: HORATIUS. - Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
Y2748: HORATIUS. [ANTHONI JANSZEN VAN TERGOES EN ANDERE DICHTERS]. - De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vëele Uitmuntende Versen vermeerdert.
L5102: HORBACH, KARL F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit.
R1118: HORKHEIMER, MAX EN HERBERT MARCUSE. - Filosofie en kritische theorie. Vertaling Ilonka de Lange. Keuze, inleiding en aantekeningen van Michiel Korthals.
K2329: HORNBOSTEL, WILHELM. - Blicke in verborgene Schatzkammern. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen aus Hamburger Sammlungen.
M0011: HORNE, ROBERT. - Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists.
B6058: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast.
R4050: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC.
T9340: HORNIUS, GEORGIUS. - Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
L6092: HORNMAN, WIM. - De Jantjes. De oorlog kwam toch.
B2130: HORNOIS, GERARD DE. - Mijn poppenkast. Een werkboek.
K9691: HORNUNG, CLARENCE P. - Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers.
K0298: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - An old-fashioned Christmas in illustration & decoration.
K9689: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - Early Advertising Alphabets, Initials and Typographic Ornaments.
B8968: HORNUNG, CLARENCE P. - Allover Patterns for Designers and Crafstmen.
H0161: HORODISCH, ABRAHAM. - De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.
H3397: HORODISCH, ABRAHAM. - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Vertaling V.E. van Vriesland.
R4982: [WILDE] HORODISCH, ABRAHAM. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study.
B9860: HORODISCH, ABRAHAM. - The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries.
T6449: HORODISCH, A. - Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur.
R9298: HORREUS DE HAAS, G. - Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede.
T5898: HORREUS DE HAAS, G. - De zekerheid van het socialisme.
T9037: HORREUS DE HAAS, G. - Socialisme en levenbeschouwing.
T5749: HORREUS DE HAAS, G. - De levende keten. Preek gewijd aan de blauwe week.
T5602: HORREUS DE HAAS, G. - De eenheid der aarde.
L5051: HORSMAN, GEERTRUIDA C. - Luis Zapata. Varia historia (Miscelanea) I.
C1050: [MULTATULI] HORSMAN, ANNET. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
H7981: HORST, ATIE VAN DER EN ELLY KOEN. - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
K1767: HORST, KOERT VAN DER AND JOHANN-CHRISTIAN KLAMT. - Master and Miniatures. Proceedings of the Congres on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989).
W0109: HORST, NIS VAN DER. - Met Wolf is alles in orde.
T4973: HORST JNR. , G, TER. - Kan een rechtzinnig Christen Socialist zijn? Ontkennend beantwoord door G. ter Horst Jnr.
T9405: HORST, G.K. VAN DER. - Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende.
H8400: HORST, HANS VAN DER. - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
R3900: [SPINOZA] HORST, ALEX D. VAN DER. - Leer en Leven van Benedictus de Spinoza.
K2267: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-poëzie.
W2369: HORWITZ, JULIUS. - Harlem. Vertaling Lisette Lewin.
Y3428: HOSHINO, KEN. (COLLECTED). - A little book of Japanese wisdom.
T1964: HOSKYNS,E. & DAVEY, N.EN B. - Het raadsel van het Nieuwe Testament. Vertaald door J.P. Enklaar.
T0855: HOSPERS-JANSEN, ANNA M.A. - Tacitus over de Joden. Hist. 5, 2-13.
L8962: HOSPERS, J.H. - Twee problemen betreffende het Aramees van het Boek Daniel.
B2048: HOSSEINI, KHALED. - De vliegeraar. Vertaling Miebeth van Horn.
B2293: HOSSEINI, KHALED. - Duizend schitterende zonnen. Vertaling W. Hansen.
K6814: HOTCHNER, A.E. - Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar.
B2667: HOTTOIS, ISABELLE (ED.). - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
K1692: HOTZ, F.B. - Ernstvuurwerk. Verhalen.
T8904: HOTZ, F.B. - Eb en vloed en andere verhalen.
M2012: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
B6963: HOUBEN, PIET-HEIN. - Silhouet. Gedichten.
H0182: HOUBEN, H.H. - Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur.
Y1464: HOUBRAKEN, ARN. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel I.
Y1465: HOUBRAKEN, ARN. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel II.
B3081: HOUCKE, STAN VAN. - Het fenomeen flik. Poging tot ontrafeling.
L9128: HOUGHTON, CLAUDE. - De dodende droom. Vertaling.
H3296: HOUKIND, MEES. - Kroniek van een blauwe maandag. Verhalen.
B3782: HOULET, JACQUES. - Chateaux of France.
R9262: HOUPST, E.W. - De weg der gepeinzen. Sonnetten.
B2175: HOUSEN, JAN / J. ROOSEN / J. ROUX / D. CALUWE. (ED.). - Vinger. Voortzetting van het blad Filtraat.
B3698: HOUSMAN, L. - Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens.
R6321: HOUSMAN, L. - Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens.
R8176: HOUSMAN, LAURENCE WIES MOENS. - Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Vertaling van Wies Moens.
H1835: HOUSTON, JEAN / DIANA VANDENBERG. - Een vrouwelijke scheppingsmythe / A feminine myth of creation.
B4203: HOUSZ, WILLEM INGEN. - Art. 151 Gemeentewet in verband met het strafwetboek.
T6327: HOUT, W.N. VAN DER. - De psychologie van de pers.
L8372: HOUT, W.N. VAN DER. - Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen.
B4304: HOUT, JAN VAN. - Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus.
B4306: HOUT, JAN VAN. - Opdracht aan broer Cornelis.
Y1532: HET GROEN HOUT. - Het Groen Hout. Maandschrift van de Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland. 2e jaargang nr. 10. Mei-Juni 1940.
L1301: HOUTE, I.C. VAN. - Over den opvoeder.
R0834: HOUTEN, T.B. VAN. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos.
Y3587: VAN HOUTEN. - Van Houten's eigen tijdschrift, december 1936.
Y2975: HOUTEN, CARICE VAN & ANNETTE MARNAT. - Toen Sinterklaas met het vliegtuig kwam!
T7445: HOUTHAKKER, B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
T0901: HOUTHAKKER, BERNARD. - Catalogus van een verzameling prenten ontworpen of gegraveerd door vrouwen benevens eenige teekeningen. Gedurende de maand mei 1913, tentoongesteld in de historische afdeeling van De tentoonstelling De Vrouw 1813-1913.
T3061: HOUTMAN, JUR. W. - Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme.
T7692: HOUTMAN, MAARTEN. - The detail the sorcerer's apprentice overlooked.
M6986: HOUTS, CHRIS VAN. - 40 (veertig) vergezichten. Voorwoord Nelleke Noordervliet.
L2211: HOUTWIPPER, G. - De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
T7400: HOUVEN VAN OORDT, H.C. V.D. (RED). - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur.
W5651: HOUWELING, JOS. - Kunstgenot. Extra speciaal.
W9815: HOUWEN, L.A.J.R. AND A.A. MACDONALD (ED.). - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
T5893: HOUWENS POST, H. - Het leven van den vernuftigen Ridder Don Miguel de Cervantes Saavedra.
W6171: HOUWINK, ROEL. - Strophen en andere gedichten.
B8899: HOUWINK, R. E.A. - J.K. van Eerbeek 22 Juli 1898 - 5 November 1937.
L1207: HOUWINK, ROEL. - Persoonlijke herinneringen aan Marsman.
R3098: HOUWINK, R. - Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.
Y0071: HOUX, P.J.G. - En toch zijn er Belgen. Een antwoord aan Dr. Paardekooper.
L6538: HOVE, VICTOR TEN. - Ongeschreven wetten.
T6110: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
T6109: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
B8987: [SPINOZA] HOVEN, M.J. VAN DEN. - Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand.
T7847: HOVENS GREVE, G. - De Officier en het Huwelijk. Naar aanleiding van de motie Dr. Lely over Het huwen van Officieren.
T5970: HOVING, J. - Goedereneconomie en menscheneconomie.
T5832: HOVING, J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden.
T7296: HOVING, JAN. - God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme.
B4778: HOVING, ISABEL. - Kleine Adam. Getekend en geschreven door ...
T1214: HOVING, J. - Godsdienst Opium?
L8924: HOVT, W.N. VAN DER. - Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T4951: HOVY, A.J. - Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder.
T4118: HOVY, HENDRIK W. - De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk.
T4798: HOVY, H.W. - Stembusroeping.
R5178: HOWARD-HILL, T.H. - Bibliography of British Literary Bibliographies.
W2048: HOWELER, MARIJKE. - Ernesto.
H8542: HOWELER, MARIJKE. - Geef mij maar geld.
K7850: HOWELER, MARIJKE. - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
M4723: HOWELER, MARIJKE. - Mooi was Maria. Verhalen.
A0814: HOWELER, MARIJKE. - Tobias.
H9639: HOWELER, MARIJKE. - Van geluk gesproken.
B1758: HOWELER, H.A. - De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen.
B2872: HOWELER, MARIJKE. - Onder de gordel.
R2200: HOWELL, MICHAEL AND PETER FORD. - The true history of the Elephant Man.
T6611: HOWLAND, CHARLES A. - Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden.
M3564: HOYER, GEORGE. - 7 stompjes kaars.
R9115: HOYER, GEORGE. - Simon reist per spoor.
M3562: HOYER, GEORGE. - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
T0149: HOYER, A.G.E. - Het eerste Fransche boekje met plaatjes. Voorlooper van het geillustreerd Fransch leerboek. Naar een geheel nieuw en oorspronkelijk plan.
T4234: HOYNCK VAN PAPENDRECHTS, A. - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
T8379: HRABAL, BOHUMIL. - Gekortwiekt.
H8732: HUANG, LISA. - Dromen van een ommuurde stad.
T0298: HUBBARD, ELBERT. - Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill.
Y3408: HUBBARD, ELBERT. - The Man of Sorrows.
Y3355: HUBBARD, E. HESKETH (ED.). - On making & collecting etchings. A handbook for etchers, students and collectors written by members of the Print Society.
T0095: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
R3799: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorog.
R9986: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
Y3852: HUBBEN, HUB. - Laatste Loodjes.
K0425: HUBBEN, HUB. - Boekengek.
Y2157: HUBER, ZACHARIA. - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
R7663: HUBERMONT, PIERRE. - Dertien man in de mijn. Uit het Fransch vertaald door L. Roelandt. Nawoord M. Premsela.
T0114: STUERS CHARLES HUBERT DE. - Het lithografisch werk van August Allebe. Beschrijvende catalogus met inleiding.
K1949: HUBREGTSE, SJAAK. - Tussen droom en dood. Verhalen uit de negentiende eeuw.
T7119: [COHEN] HUCH, FRIEDRICH. - Pitt en Fox. Vertaling van S.J. Barentz-Schonberg.
B5009: HUDIG, F.W. / JOZEF MULS / AUGUST VERMEYLEN. - Hulde aan de Gebroeders van Eyck bij de 500ste verjaring der Voltooing van het Lam Gods 1432 - 6 mei - 1932.
H5053: HUDSON, W.H. - De renaissance.
L0612: HUEBNER, F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1850).
M7899: HUEBNER, F.M. - De tuin der lusten. Vertaling Puck Doyer. Inleiding Ben van Eysselsteijn.
L1283: HUEBNER, F.M. - Jeroen Bosch als mensch en kunstenaar. Verlucht met 25 afbeeldingen.
B0472: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese Gebeden. Vertaald door Hans van Weely.
L6288: HUENDER, WILHELMINA J. - De Engelsche geographie in de 20ste eeuw.
L0960: HUESE, J.F.A. - Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq.
R7227: HUET, MICHEL / ROGER AVERMAETE / HERMAN TEIRLINCK. - Ontdek Belgie. Foto's, onderschriften en een woord vooraf.
L2169: HUET, B. VAN. - De club uit Rustoord.
M9638: HUET, G.H.M. VAN. - De geest van tegenspraak, negenenvijftig zandlopers.
W2139: HUET, G.H.M. VAN. - Lezen en laten lezen. Beschouwingen over schrijvers en boeken. Twee delen.
R3379: [TROELSTRA] HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
R0044: [TROELSTRA] HUETING, ERNEST / FRITS DE JONG EDZ. / ROB NEIJ. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
T2527: HUF, PAUL. - Nederlanders weest gewaarschuwd!
H4263: HUF VAN BUREN, J. - Oranje en Nederland.
T1404: HUF, PAUL. - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T0242: HUF, OSCAR. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
K0255: HUFFEL, N.G. VAN. - Encyclopedisch Handboek der Grafische Werkwijzen. Ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst met 34 afbeeldingen tusschen den tekst.
T6932: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en vrede en haar strijd.
B4597: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
B5895: HUGENHOLTZ, R.A. - Gorter's Mei.
T6963: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Het militarisme in de Tweede Kamer.
T0740: HUGENHOLTZ, F.W.N. E.A. - De Graven van Holland en de Abdij van Rijnsburg.
T7203: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en Vrede.
L9049: HUGENPOTH, J.B. BARON VAN. - 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie.
R9599: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON. - Onze vermaken.
B0030: HUGENS, C. - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen.
R6942: HUGGON, JIM. - But Mr. Speaker, It would create Anarchy!.
A0569: HUGHES, LANGSTON. - Niet zonder lachen. Vertaling Manuel van Loggem.
R6060: HUGO, VICTOR (TOEGESCHREVEN). - Christus in het Vaticaan. Vertaald door C.L. van de Weijer.
T4226: HUGO, VICTOR. - De klokkenluider van de Notre Dame.
K5374: HUGUENOT VAN DER LINDE, A. - De Telegraaf. Het verhaal van een krant.
R7977: HUIG, HENK. - Twee en veertig etsen. Gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
T0111: HUIJBERS, A.N.J. - Sonnetten en Liederen.
Y0188: HUIJBREGTS, MARC-MARIE. - Marc-Marie in stukjes.
L6003: HUIJBREGTS, JOSEPHUS N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
B4697: HUIJTS, J. - Het geval Meierhold: sociologisch impromptu.
T0775: HUINCKS, P.J.G. - Zwarte bladzijden.
Y3943: HET GELUKKIG HUISGEZIN. - Het Gelukkig Huisgezin. Orgaan van de Nieuwe-Malthusiaanse Bond. 1e jaargang no 1.
T0496: HUISING, TH. H. - De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt.
R9928: HUISKAMP, FRITS. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus.
L5828: HUISMAN, J.A. - Het Nederlands tussen dialect en Wereldtaal.
M4231: HUISMAN, SUZANNE. - De witte mummie.
T4715: EEN GEWONE HUISMOEDER (FAMKE). [= ALIDA C. VEEN-BRONS]. - Een tweede antwoord aan De Opstandigen. Het probleem der ongehuwde vrouw staan wij voor een nieuwe liefdes-ethiek?
R3904: HUITEMA, T. - De voorspraak (Shafa'a) in den Islam.
T4965: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz.
T4964: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij.
T4967: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten.
Y2532: HUIZENGA, L. EN K. VELDKAMP. - Zangmethode voor christelijke scholen. eerste en tweede deeltje.
R8509: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger Volksverhalen voor 't merendeel verzameld door ... Bewerkt door K. ter Laan met foto's van F.G. Knol.
T4963: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz.
T4966: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz.
B0635: HUIZINGA, A. - Huizinga's Complete lijst van Namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
R8898: HUIZINGA, J. - Briefwisseling 1894-1933. Drie delen.
K6544: HUIZINGA, D.M. - Op 13.000 palen.
L2464: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
M8078: HUIZINGA, J. - Historische opstellen. Aangeboden aan J. Huizinga op 7 december 1942 door het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
L4091: HUIZINGA, J. - Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart.
K6602: HUIZINGA, J. - Mijn weg tot de historie.
H5146: HUIZINGA, J. - Natuurbeeld en historiebeeld in de achtttiende eeuw.
L2568: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw.
H4301: HUIZINGA, J. - Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
H4287: HUIZINGA, J. EN J. VAN DER HOEVE. - Vijf maal vijfentwintig jaar wetenschap in Nederland.
K9492: HUIZINGA, J.H. - Postmerk Londen. Briefjes, brieven en prentbriefkaarten uit vooroologsch Engeland.
H0656: HUIZINGA, J.H. - Tom, Dick en Harry.
K6203: HUIZINGA, LEONHARD. - De gestroomlijnde wereld.
K8916: HUIZINGA, LEONHARD. - De gestroomlijnde wereld.
P0292: HUIZINGA, LEONHARD. - Het Wilhelmus.
W7423: HUIZINGA, LEONHARD. - Zes kaarsen voor Indie.
B3770: HUIZINGA, J. - Herdenking van G.W. Kernkamp (20 November 1864 - 9 October 1943).
B5190: HUIZINGA, LEONHARD. - Bezeten wereld.
K5789: HUIZINGA, JOHAN. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mittleleuropa.
R5170: HUIZINGA, J. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche historien volgens de beste bronnen en naar tijdsorde gerangschikt. Met een inleiding van C.T. van Valkenburg en vertalingen van J.C. Bloem.
R1548: HUIZINGA, J. / JAN BLOKKER. - Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003.
B9692: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
B9606: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen, studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
B7752: HUIZINGA, J. - Amerika levend en denkend. Losse opmerkingen.
B8438: HUIZINGA, LEONHARD. - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
R5469: HUIZINGA, JOHAN. - Erasmo. Twee delen.
B9607: HUIZINGA, J. - Nederland's geestesmerk.
R6943: HULKENBERG, RAYMOND. E.A. - Zwartboek Maagdenhuis (geheim).
Y1763: HULKENBERG, A.M. - Het Huis Dever te Lisse.
B0547: HULKER, J. - Wie es was / Who was / Qui etait / Quien fue Rembrandt.
L1566: HULL-VERMAAS, E.P. VAN 'T. - De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
T9204: HULLEBROECK, EM. EN GUSTAAF DEMEY. (GEDICHT). - Zonne-slapengaan. Tweezang of koor voor gelijke stemmen.
R9658: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vijftiende reeks. Karel v.d. Oever: Aan mijn Belgen bij den Yser. L. Lambrechts: Het landje van belofte / Naar Scherpenheuvel / Wat moeder schreef. Bernard Bolle: Mijn Fientje. Naar een oud Vlaamsch liedje: Klaes die sprak zijn moeder aan.
R9650: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vierde reeks. Willem Gyssels: Het boorlingsken / Moedertaal. Rene De Clercq: Ring-King / Mijn kleen, kleen dochterke. H. Broeckaert: Door wel en wee. C. De Visschere: Speldewerksterslied.
R9651: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zevende reeks. H. Broeckaert: 't Kindeke slaapt. Rene De Clerq: De verhuizende meid / Jesus moeder. Theo Brakels: Vlaamsche kerstmis. L. Lambrechts: Brief uit Vlaanderen / De kwikstaart.
R9649: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes Liederen. Derde reeks. L. Lambrechts: De wiegende mijnwerker. Rene De Clercq: Op Kerstdag. W. Gyssels: Hij die geen liedje zingen kan. Rene De Clercq: Hemelsche liefde. W. Gyssels: Marleentje. Hubert Melis: Kerstmislied.
R9656: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Dertiende reeks. H. Muyldermans: Kalme rust. H. Broeckaert: Het liedje van den beiaardier. Willem Gyssels: Paschen. L. Lambrechts: De voorspelling. H. Broeckaert: Stantje en Wantje. Willem Gyssels: Het meisje van den buiten.
R9655: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Twaalfde reeks. L. Lambrechts: Wij willen! H. Muyldermans: De Ooievaar. H. Broeckaert: Vrijersliedje. Willem van Ham: Zendelingsbede. H. Broeckaert: Van Jan de Mosselman. Rene De Clercq: Klompenliedeke.
R9665: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
B4906: HULLEBROECK, EMIEL. - Liederen. Eerste t/m veertiende reeks.
R9662: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9661: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Achttiende reeks. Albrecht Rodenbach: De Blauwvoet. L. Lambrechts: Het Wiegelied der Vlaamschgezinde Moeder. Remy Saen: Mijn paradijsje. L. Lambrechts: Het Kempsich Osseboerken. Jan Elinckx: De Brief van den Schacht. Jan F.E. Celliers: Vrijheidslied.
R9660: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zeventiende reeks. Brief uit Cezembre. De boeven van Fresnes. De Strijdzang der Houthakkers. De Verworpelingen van den Yzer. De Weezang van Auvours. Morgenrood.
R7127: HULLEBROECK, EMIEL. - Zang en Strijd. Levensherinneringen. Inleiding Floris van der Mueren.
T9202: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
T3543: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
Y3505: HULLEMAN, FRANS. - Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929.
R9508: HULLEMAN, FRANS. - De lotgevallen van Franswatje Carelse.
C0999: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
M7100: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9557: HULLEMAN, FRANS. - Scheiding.
R9681: HULLEMAN, FRANS. - Stadmenschen.
T6877: HULLEMAN, FRANS. - De avonturen van mijnheer Richard.
T0868: HULLU, J. DE. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtssche Schisma.
K1547: HULME, KERI. - De windeter/ Te Kaihau. Vertaling A. Bok.
M5981: HULME, KERI. - Kerewin. Vertaling Anneke Bok.
R5872: HULPAS, MARCEL & JAN WILLEM NIENHUYS. - Tussen Waarheid en Waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
Y3148: HULSEBOSCH, TOM (ED.). - Margriet Winterboek 1956.
R8745: HULSENBOOM, J.W. - Cursus Loopend Schrift nr. 7. 2e kl. Concentrische methode voor de Lagere School.
L5106: HULSHOF, FRANCISCUS J.H.A. - Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller.
B1984: HULSHOF, PAUL EN HENK VAN KERKWIJK. - Arthur en de lettervreter.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
R7185: HULSHOFF, MARGARETHA H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
B9302: HULSKER, JAN. - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
P0953: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
L0857: HULSKER, JAN. - Van Gogh in close-up.
B0555: HULSKER, J. EN G. STUIVELING. - Van jaar tot jaar van boek tot boek. Hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
K8358: HULSMAN, G. - Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
B7379: HULSMAN, G. - Souvenirs en Phantasieen.
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
L5070: HULST, ALEXANDER R. - Het karakter van den cultus in Deuteronomium.
H7938: HULST, JOH. VAN DER. - Boek en druktechniek.
L3025: HULST, LEO. - Weinige verzen.
T9012: HULST, WILLEM G. VAN DE. - Zeven verhalen.
K6835: HULST, W.G. VAN DE. - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
T7761: HULST, W.G. VAN DE. - Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938.
T7674: HULST, J.W. VAN. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
R5797: HULSTIJN, WOUTER. - Ons Dagelijksch Brood. Een historische schets van dr. Sarphati's stichting de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.
T7387: HULSTIJN, WOUTER. - Ons dagelijksch brood. Een historische schets van dr. Sarphati's stichting de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.
T4583: HULSTYN, WOUTER. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
R6253: HULTEN, M.H.M. VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. (The collectivization of agriculture in the Polish Peole's Republic, 1944-1960).
W2206: HULTHEM, CHARLES. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
R9623: HULZEBOS, BRAM. - Ziggy. Man op hol in de drafsport.
B3934: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Een toevalligheid zien. Gedichten.
B3935: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Hart met gaten. Gedichten.
T5111: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T2691: HULZEN, G. VAN. - Het welig distelveld. Vier zede-verhalen.
T0543: HULZEN, G. VAN. - De ontredderden. Eerste bundel. De ontredderden I en II.
T5112: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30