Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L3348: HAANTJES, J. - Kroniek van Zuid-Afrika 1938.
K3493: HAANTJES, J. EN W.A.P. SMIT. - Panorama der Nederlandse Letteren.
Y2244: HAAR, LAURA VAN DER. - Bodemdrang. Gedichten.
R0797: HAAR, B. TER. - Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898.
Y1109: HAAR, B. TER. - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
L4954: HAAR, B. TER / W. MOLL EN E.B. SWALUE. (ED.). - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen. Twee delen.
L6142: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie.
W2079: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel].
L4961: HAAR, CATHARINA C. TER. - Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche Vraagstuk 1830 - 1873.
M6898: HAAR, JAN TER. - Droom en droesem.
Y2162: HAAR, A.C. TER. EN J.H.TH. VAN GRONINGEN. - Ha, Wijk! - Dorestad, Ahoy!
T5634: HAAR BZ., H. TER. - Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam.
B0441: HAAR, B. TER. - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
B6342: HAAR, BERNARD TER. - Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840.
Y1580: HAAR-BOTTGER, JEANNE V.D. - Bruidslied. Tekst en Muziek. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernhard v. Lippe Biesterfeld t.g.v. hun huwelijk.
R0173: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie, Gewijde poŽzie, Elvire.
B8846: HAAREN, H. VAN. - Over de maatschappelijke betekenis van een kunst- en vormingsbeleid bij PTT.
B5202: HAARLEM. - Haerlem Jaarboek 1935.
R7031: HAARMAN, H.J. - De strijd voor het vaderland, voorjaar 1943.
T9211: HAAS, ALEXANDER DE & MAX TAK. - Amsterdam, je bent de stad der steden. Muziek Max Tak Tekst Alexander de Haas.
T9110: HAAS, ALEXANDER DE. - Cabaretliedjes 1e reeks. Met teksten melodien en illustraties. Pianobegeleidingen Nico de Haas jr.
L5226: HAAS, CORNELIS E. DE. - Nature and the Country in English Poetry of the first half of the eightteenth century.
K0879: HAAS, HENRI DE. (ED.). - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. / Five centuries of book printing in Holland.
K5012: HAAS, WILLY. - Bert Brechts. Vertaling A.C.M. Eickholt.
K2498: HAAS, WILLY. - De literaire wereld. Van het Praag van Kafka, tot het Berlijn van Brechts.
T6934: HAAS, JO DE. - Geweld of weerbaarheid.
B6392: HAAS, H.K. DE. - Gevaarlijk keukengereedschap.
B7256: HAAS, ALEX DE. - 't Was anders. Leven en levenskring van De heer J.H. Speenhoff, dichter-zanger (1869-1945).
B9888: HAAS, ALEX DE. - Liedjes. Ingeleid door M.J. Brusse.
B9985: HAAS, JO DE. - De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie.
T6391: HAAS, JO DE. - Tussen twee werelden.
T5035: HAAS, G.L. DE. - Ons program bij de trams. Hoofdlijnen voor den arbeid der S.O.V.
Y3319: HAAS, THEODOR. - Lehrbuch der Briefmarkenkunde. Ein Hilfs- und Nachschlagenbuch.
T9842: HAAS, JOHAN DE. - Schakeringen. Schilderijen 1954-1994. Met drie gedichten van H.C. ten Berge en een tekst van Gerrit Willems.
T5510: HAAS, JACOB DE JR. - Pauperisme en Wetenschap.
T4579: HAASBROEK, NICO. - R.A.F. Rote Armee Fraktion, een geruchtmakende VPRO-radioserie van Nico Haasbroek over het West-Duitse terrorisme.
K2322: HAASE, YORK ALEXANDER EN HAROLD JANTZ. - The New World in the Treasures of an Old European Library. / Die Neue Welt in den Schatzen einer alten europaischen Bibliothek.
T9875: HAASSE, HELLA S. - De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Een geschiedverhaal.
Y2502: HAASSE, HELLA. - Een draad in het donker. Een toneelspel in drie bedrijven.
T0565: HAASSE, HELLA S. - Zwanen schieten.
Y2774: HAASSE, HELLA S. EN S.W. JACKMAN. - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
M9230: HAASSE, HELLA S. - Berichten van het Blauwe Huis.
K1302: HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur.
H9916: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
K3994: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
T8530: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
Y3096: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg.
T9933: HAASSE, HELLA S. - Mevrouw Bentinck. Onverenigbaarheid van karakter & De groten der aarde.
H5427: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
T4425: HAASSE, HELLA S. - Uitzicht: Essays, portretten en beschouwingen gekozen en van een nawoord voorzien door Margot Dijkgraaf en Patricia de Groot.
T4424: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
T8248: HAASSE, HELLA S. / ARIE-JAN GELDERBLOM. - Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft.
T8257: HAASSE, HELLA S. - Lezen achter de letters.
B9445: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
T9402: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
T4419: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
R9322: HAASSE, HELLA S. / A.D. LEEMAN / H. TICHELWERK. E.A. - Het student. Met een voorwoord van J.E. Scheepens.
L7239: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis.
M2326: HAASSE, HELLA S. / AD PETERSEN / W. VAN TOORN. (EDS.). - Nieuw Nederlands Haneboek. Boordevol verhalen, gedichten, tekeningen, en prenten uit de laatste vijftig jaar.
R3582: HAASSE, HELLA S. EN J. BERNLEF (EDS.). - Je leest het zo. Een boekje propvol proza en poŽzie gelardeerd met puzzels en citaten geillustreerd net prenten en cartoons
T8702: HAASSE, HELLA S. - Tweemaal Vestdijk. I. In de ban van het glinsterende / II. De Griekse Romans. Essays. Ingeleid door C.J.E. Dinaux.
B0130: HAASSE, HELLA [C.J. VAN DER SEVENSTERRE]. - Sterrenjacht.
T2513: HAASTERT, W.K.S. VAN. - De Journalistiek in Indie.
T7434: HAAXMAN, P.A. - Historische herinneringen. Aangeboden ter gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan van de Firma Mensing & Visser.
L5098: HABBEMA, DIEDERIKUS M.E. - An Appreciation of Colley Cibber, actor and dramatist. Together with a reprint of his play 'The Careless Husband'.
W2443: HABIEBI, EMILE. - De wonderlijke lotgevallen van Sa'ied de Pessoptimist. Vertaling D. Poppinga.
R0947: HACHELLE, M.J. - L'oeuvre de Franz Hellens. Essai bibliographique critique et iconographique.
M7745: HACKL, ERICH. - Afscheid van Sidonie. Vertaling T. Duquesnoy.
R7888: HADERMANN, PAUL. - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde.
T0547: HADEWIJCH. - Mengelgedichten. Opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo.
K5634: HADEWIJCH. - Een bloemlezing uit haar werken. Samengesteld en ingeleid door prof.dr. N. de Paepe.
T7443: HADEWIJCH. - Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten. Diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. 1: Liederen 2: Mengeldichten.
Y2622: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Uitgegeven door J. van Mierlo.
R6544: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
R7387: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T2492: HADEWIJCH. - Brieven van Hadewijch in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlandse overzetting met aantekeningen uitgegeven door M.H. van der Zeyde.
T3455: HADJINICOLAOU, NICOS. - Kunstgeschiedenis en ideologie.
T6975: HAECKE, ROBERT VAN. - Nooit meer. Maandblad van de Vlaamsche Jongeren Vredes Actie. 1e jaargang maart 1932 nummer 1.
R5266: HAEFTEN, OLGA VAN. - Manieren. Wenken voor wie zich correct willen gedragen. Voorwoord Annie van Ees. Illustraties R. van Looy.
T0598: HAEGENDOREN, M. VAN. - De Vlaamse Beweging nu en morgen. Deel I: Na honderd dertig jaar. Deel II: Oogmerken voor morgen.
H3647: D'HAEN, CHRISTINE. - Een brokaten brief.
H4694: D'HAEN, CHRISTINE. - Een brokaten brief.
H2627: D'HAEN, CHRISTINE. - Merencolie.
M8864: D'HAEN, CHRISTINE. - Zwarte sneeuw.
L8641: D'HAEN, CHRISTINE. - De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie.
T8342: D'HAEN, CHRISTINE. - Uitgespaard zelfportret. Verzameld proza.
H8397: D'HAEN, CHRISTINE. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
B7407: HAENEN, PAUL. - Een bijzonder prettig vergezicht. Frappant blijspel.
T2655: D'HAENENS, ALBERT. - Belgie: 150 jaar Cultuur en Samenleving. 1830-1980.
K6791: HAERINGEN, C.B. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
L0111: HAERINGEN, C.B. VAN. - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
K9064: HAERINGEN, C.B. VAN. - Weder en weer, neder en neer, mede en mee.
L6778: HAERINGEN, C.B. VAN. - Nieuwe synthese.
L7185: HAERINGEN, C.B. VAN. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
B6735: HAERINGEN, C.B. VAN. - Vragen over de vraag. Voordracht op 27 september 1958 gehouden bij de aanvang van het cursusjaar 1958/1959.
B6772: HAERINGEN, C.B. VAN. - Spanningen in hedendaags Nederland.
R4039: HAERINGEN, C.B. VAN. - Neerlandica. Verspreide opstellen.
R5526: HAERSOLTE, J.W.J VAN. - Onze Visscherij op Noord- en Zuiderzee.
B1639: [VONDEL] HAERTEN, HEIZ. - Vondel und der deutsche Barok.
R2788: HAES, JOS DE. - Richard Minne. De dichter.
K5147: HAES, JOS DE / HUBERT VAN HERREWEGHEN. - Gedichten 1965.
K5148: HAES, JOS DE / HUBERT VAN HERREWEGHEN. - Gedichten 1966.
K7692: HAES, LEO DE. - Tussen wolk en wak.
R9143: HAES, LOUIS DE. - De muis. Kamerstukje voor heer en dame.
T0550: HAES, LEO DE. - Een rechtse krant van de linkeroever.
L9917: HAESAERT, CLARA. E.A. - 7even over Karel Jonckheere.
Y2347: D'HAESE, LEBUIN. - Ik tel letters tot Z.
K4320: HAEST, JULIAAN. - Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts.
H4972: HAFFNER, SEBASTIAN. - Het verhaal van een Duitser 1914-1933. Vertaling J. Godfried. Nawoord Uwe Soukop.
Y3684: HAFIS. - Eine Sammlung Persischer Gedichte.
H6121: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
H6609: HAFKAMP, HANS. (ED.). - Hoeveel vrienden heb ik gevonden. Nieuwe verhalen.
M8426: HAFKAMP, NELLY. - Montelimar. Roman.
B4380: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
L1279: HAGEDOORN, A. - De opdracht.
K4785: HAGELAND, A. VAN. - Ernest Claes.
L8066: HAGEMAN, BAS. - Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen.
R4263: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden. Geschiedenis en techniek van de boekband.
T2495: HAGEN, PIET. - Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten 1850-2000.
K1849: HAGERAATS, KOOS. (ED.). - De knuppel in het hoenderhok. Een bloemlezing polemieken.
B6629: HAGERS, PIETER / BERNARD C. VAN BERCUM. - Mag het een regeltje meer zijn? Alternatief woordenboekje voor Pieter Hagers bij zijn afscheid van Van Dale Lexicografie. Teksten door Jaap van Loon.
R4818: HAGERS, PIETER. - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815 - 1990.
K5151: HAGHE, A. TER. - Hardnekkige monologen. [Indische gedichten].
W3042: HAGTIBGIUS-SEGER, AGATHA. - Tijdeloos. Verzen.
L6783: HAHN, K.J. - Dichtkunst en religie bij Holderlin.
Y2684: HAHN, ALBERT. - Onder Zwart Regime. 12 Karikatuur-teekeningen in kleuren. Tekst op apart vloeipapier in rood gedrukt.
L5572: HAHN, HERBERT. - Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb. Vertaling I Kapteyn-Streef.
L8236: HAHN, KARL JOSEF. - Het Jodinnetje: Holland 1942.
B1305: HAHN JR., A. (ED.). - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk. Toelichting tot de platen door Ed. Polak.
B7056: HAHN, ALBERT. - Aanteekeningen over beeldende kunst Nr: I, II, III.
Y1262: HAHN, ALBERT. - Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
B8847: [TROELSTRA] HAHN, ALBERT. - Troelstra in de karikatuur.
T2424: HAHN, ALB. EN CORNELIS VETH. - Prenten van Alb. Hahn. 1e bundel De Oorlog. Met een inleiding van Cornelis Veth.
B7626: HAHN, K.J. - Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en Herstel.
R9213: HAHN, R. - Nacht over Duitschland. Ervaringen en gedachten. Uit het Duitsch vertaald door W. van Leersum. Voorwoord Henr. Roland Holst.
T2476: A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] EN ALBERT HAHN. - Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman.
B8534: HAHN, ALBERT. - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche geneeskundigen. Toelichting tot acht prenten van Albert Hann, met den tooverlantaarn vertoond op den feestmaaltijd na de 59ste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Rotterdam, 7 juli 1908.
Y2681: HAHN, ALBERT. - Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
Y2683: HAHN, ALBERT. - Onder Zwart Regime. 12 Karikatuur-teekeningen in kleuren met tekst.
R6912: HAHN, JOHAN GERRIT. - Het zout in de pap: levensbeschouwing en televisie. Bouwstenen voor een analytisch-interpretatieve methode ten behoeve van het onderzoek naar de levensbeschouwelijke implicaties van televisieprogramma's.
Y2887: HAHN, ALBERT & HENRI EKHARD GREVE. - Prenten. [16 prenten].
T6894: HAHN JR., ALBERT. - Kunst als tijdsbeeld.
T1246: HAIG, DOUGLAS. - Rapport van Generaal Sir Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britsche legers in Frankrijk.
H0040: HAIJE, JOHAN MARIE HENDRIK. - Bijdrage tot de kliniek en de therapie der vrouwelijke steriliteit.
K0878: HAIMON, PAUL. - Oorlogsverzen. Gevecht met het dier.
H0728: HAINING, PETER. - Hexen, Wahn und Wirklichkeit in Mittelalter und Gegenwart.
L5740: HAIRE, NORMAN. - Encyclopaedie der sexueele wetenschap. Vertaling P.H. van der Hoog. Voorwoord M.J. Mees en A.W. Huiskamp.
P0796: HAIRE-SARGEANT, L. - Heathcliff. De terugkeer naar de Woeste Hoogten.
L0929: HAJE, CH. F. - Taalschut. Schrijf weer Nederlands.
L3684: HAKE, J.A. VOR DER. - Taalstudie.
R4631: HAKER, M.W.M. (ED.). - Op deze plek heeft een gedicht gestaan.
T4603: HAKKER, JOS. - De geheimzinnige Kazerne Dossin te Mechelen. Deportatiekamp der Joden.
H2068: HAKS, FRANS. - Een calculerende terrier. Logboek van het Groninger Museum 16 januari 1986 / 31 december 1995.
H3440: HALA, RUDOLF. - Christoph Plantin aus der Blutezeit des Buchdruckes in Antwerpen.
L6301: HALBERSTADT, BAREND G. - De Nederlandsche vertalingen en navolgingen van Thomson's seasons.
R8882: HALBERTSMA, H. - Het Terpenlandschap.
H0674: HALBERTSMA, JOOST HIDDES. - Het heksershol. Uit het Fries vertaald door Theun de Vries.
B5515: HALBERTSMA, BRUORREN. - Rimen & Teltsjes.
R8462: HALBERTSMA, K.T. - Longziekte en veefonds, een woord aan landeigenaren en veehouders.
M6656: HALBEY, HANS ADOLF. E.A. - Schrift Druck Buch. Im Gutenberg-Museum. Aus den Bestšnden des Gutenberg-Museums und der Stadtbibliothek. Farbfotos JŁrgen Liepe.
M8354: HALBRITTER, KURT. - Halbritters wapenarsenaal. Een leerzame rondgang door de geheime wapenkamers van de geschiedenis. Van de Oud-Egyptische fortificaties tot de vliegmachines van de 19e eeuw.
T0697: HALBRITTER, KURT. - Adolf Hitlers: Mein Kampf getekende herinneringen aan een grote tijd.
M2983: HALDEMAN, CHARLES. - De zonnewachter, een tweeluik. Vertaling Salvador Hertog.
W0007: HALEY, ALLAN. - Photo-typography. A guide to in-house typesetting & design.
H7293: HALKES, CATHARINA J.M. - Vrouwen, mannen, mensen.
T1591: HALL, J.N. VAN / J. PRINSEN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
R8860: HALL, J.N. VAN (ED.). - Dichters van dezen tijd.
R4926: [WILDE] HALL, DESMOND. - De tragiek van Oscar Wilde.
Y3720: KAMPERT EN HELM.HALL, - Zwart op Wit 6. Jubileumuitgave van het personeelsblad van Kampert en Helm. 1872-1972.
Y3756: HALL, M.C. VAN / STUART, M. - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius Secundus, voor Accia Variola. / Over het Noodlot bij de Ouden.
L7994: HALL, M.C. VAN. - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften.
L8208: HALL, M.C. VAN. - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall.
B1790: HALL-NIJHOFF, E. VAN. - Tien politici hun handschrift, hun handelingen. Voorwoord P. Geyl en een en veertig facsimile's.
B1805: [THORBECKE] HALL, H. VAN. - Open brief aan Mr. J.R. Thorbecke.
B3389: HALL, SARAH. - De Michelangelo van Coney Island. Vertaling Liesbeth Teixeira de Mattos.
B4648: HALL, M.C. VAN. - In de laatste vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 20 december 1848.
B5395: HALL, J.N. (ED.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875.
B5396: HALL, J.N. (ED.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876.
B6524: HALL, M.C. VAN. - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt, herinnerd.
Y1872: HALL, J.N. VAN EN J. PRINSEN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
T8110: HALL, J.N., VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door ....
R2181: HALL, ELISE VAN. - Over den Oorsprong van de Grieksche Grafstele.
Y3352: HALL, HUBERT. - Court Life under the Plantagenets. (Reign of Henry the Second).
T2873: HALL, J.N. VAN (ED.). - Dichters van dezen tijd.
T1590: HALL, J.N. VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
T1374: HALL, J.N. VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
T1786: HALLACK, CECILY. - Van een frans patertje dat geen engels kende.
T4548: HALLEMA, A. - Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem.
L0094: HALLEMA, A. - Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding.
L0625: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
P2368: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
L4903: HALLEMA, A. - Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht. Inleiding F.A. Brunklaus.
L4471: HALLEMA, A. - Prins Maurits 1567 - 1625. Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid.
Y0004: HALLEMA, ANNE. - J. Franken Pzn. als Houtsnijder.
B6052: HALLEMA, A. & K. SIERKSMA. - Wat zegt een naam... Deel I: Scheld-, schimp- en spotnamen, voorheen en thans. Deel II: Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding. Deel III: Humor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en bijnamen. Deel IV: De traditie der voornamen.
B9705: HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp.
L2838: HALLEN, ERNEST VAN DER. - Charles de Foucauld.
L2866: HALLEN, ERNEST VAN DER. - Cheiks, Pelgrims en Rabbijnen.
K3170: HALLEN, OSKAR VAN DER. - Spiritualistische epiek. Beschouwingen over den katholieken roman 1920-1940.
K3779: HALLEN, ERNEST VAN DER. - Arthur van Schendel.
T8805: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Herkenbaar als de lente.
T8817: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Na de nachtegaal.
T8818: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Avondademen. Gedichten. Chinese bewerking: Charles Willemen, Penseeltekeningen: Hugo Heyens.
K5591: HALLER, ALBRECHT VON. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom.
B6800: HALLER, ALBRECHT VON. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom.
T2876: HALLER, MARTIN. - Trouweloos vaderland. Geautoriseerde vertaling van Jan Campert.
R8553: HALLET, F. - L' oeuvre de saint Hubert ou manuel de pelerin de saint Hubert en Ardenne.
R1560: HALLIWELL, JAMES ORCHARD. - Shakesperiana. A catalogue of the early editions of Shakespeare's plays and of the commentaries and other publications illustrative of his works.
T5823: HALM, WIM VAN. (RED.). - Weg en Doel no 1-2. Jan.-Feb. 1947. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
R7121: HALM, WIM VAN. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931.
T5825: HALM, WIM VAN (RED.). - De Kern. jan.-Maart 1934. nrs: 1 en 3. April- Mei 1948. No. 4-5. Leidersblad der Arbeiders Jeugd Centrale.
R2615: HALSEMA, J.D.F. VAN. - Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw.
Y2686: HALSEMA, ARY. - Volk van Zweden! April Oorlogsjaar 1945.
A0617: HALSEMA, J.D.F. VAN. - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen.
K2273: HAM, J. VAN. - Marnix van St. Aldegonde.
L1461: HAM, J. VAN. - Klucht en esbatement.
K4154: HAM, J. VAN. - Harry Mulisch.
R9294: HAM, J. VAN. - Taalpolitiek.
L0430: HAMAKER, M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
M7107: HAMANN, RICHARD. - Geschichte der Kunst von der altchrislichen Zeit bis zur Gegenwart. 1110 Abbildungen, 18 farbige Tafeln.
M7108: HAMANN, RICHARD. - Geschichte der Kunst von der altchrislichen Zeit bis zur Gegenwart. 1110 Abbildungen, 18 farbige Tafeln.
B4017: HAMANS, CAMIEL. - Over taal. Cursiefjes uit NRC Handelsblad + een polemiek van W.F. Hermans.
Y0926: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in Nederland.
T2526: HAMEL, A.G. VAN. - Isolement en Gemeenschap.
B4556: HAMEL, A.G. VAN. - Het Letterkundig Leven van Frankrijk. Studien en schetsen. I: Gaston Paris en zijne leerlingen. Oud Fransche vertelsels. De Fransche tragedie ... . II: Gesproken en geschreven Fransch. Een vermakelijk heldendicht. Frankrijk's oudste tooneeldichters ... . III: Fransche symbolisten. Dichter-silhouetten ... . IV: Fransche verzen. Het poŽziealbum van Louise de Coligny. Guillaume d'Orange ... .
T6166: HAMEL, J.A. VAN. - Het onderzoek naar het vaderschap zooals het thans wetgeving is geregeld. (artikel 344a-q van het Burgelijk Wetboek)
B7629: HAMEL, A.G. VAN. - Het letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Vierde serie.
T0112: HAMEL, A.G. VAN. - Mythe en historie in het oude Ierland.
T2786: HAMEL, A.G. VAN. - Het Letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Derde en Vierde Serie.
B9593: HAMEL, CHRISTOPHER DE. - The Book. A History of the Bible.
R5751: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in Nederland.
H5239: HAMEL, J.A. VAN. - De eendracht van het land 1641. Een schilderij van Rembrandt en een tijdvak.
T9276: HAMELAND. - Orgaan van Hamerland. Maandblad voor de Leden der Coop. Stoomzuivelfabriek Hameland te Gendringen. 25e jaargang no. 1. 10 Februari 1932.
H2354: HAMELINK, JACQUES. - Responsoria. Gedichten.
M2261: HAMELINK, JACQUES. - Ceremoniele en particuliere madrigalen.
W6224: HAMELINK, JACQUES. - De boom Goliath, verhalen.
H0967: HAMELINK, JACQUES. - De droom van de poŽzie.
W8079: HAMELINK, JACQUES. - Een reis door het demiurgenrijk.
K9853: HAMELINK, JACQUES. - Horror Vacui.
M2264: HAMELINK, JACQUES. - Niemandsgedichten. Een keuze 1964 - 1975 met een toespraak.
P0390: HAMELINK, JACQUES. - Oudere gronden.
W6223: HAMELINK, JACQUES. - Uit een nieuwe Akasha-kroniek. Zeven openbare en esoterische imaginaties.
Y4161: HAMELINK, JACQUES. - Herinnering aan het verdwenen licht,
T8487: HAMELINK, JACQUES. - Gehandhaafde verhalen.
T6573: HAMERS, GEORGES . - Zwart Vlaanderen. Nr 1 der Politieke Serie. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van Vlaanderen onder de Duitsche bezetting 1940-1945.
R7449: HAMLYN, PAUL. - Tapestries from Egypt. Translated by Jean Layton.
C1178: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
L8986: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
T6892: HAMMACHER, A.M. - Het leven bloeit op de ruines
R8696: HAMMACHER, A.M. E.A. - Witsen en zijn vriendenkring.
R0816: HAMMANN, P.J.L.M. EN A.M. JANSEN. (SAMENG.) - Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van S. Vestdijk.
K9544: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
T5210: HAMMERSTEIN, LUDOVICUS VON & HERMAN JOSEPH ERMANN. - Geen wonderen!?
R5823: HAMMES, TH. - Dr. Samuel Coster en zijn betekenis voor de cultuurgeschiedenis van Amsterdam.
W4604: HAMMOND, J.L. - C.P. Scott of the Manchester Guardian.
H6299: HAMMOND, PAUL. - French undressing. Naughty Postcards from 1900 to 1920.
Y0032: HAMPE, KARL. - Belgien und Holland vor dem Weltkriege. Eine Darstellung ihrer politischen, militarischen und wirtschaftlichen Beziehungen und Annaherungsbestrebungen in den letzten Jahrzehnten.
R9978: HAMPE, TH. - Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Th. Hampe.
R8315: HAMPEL, WILH. EN G.A. KUYK. - 't Vervroegen van Vruchten en Groenten naar W. Hamel's Handbuch der Frucht- und Gemuse- Treiberei, bewerkt door G.A. Kuyk.
L6589: HAMSTRA, JOHANNES T. - De Luxemburgsche kwestie.
T1872: HAMSTRA, J. TH. - Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek.
R5887: HANA, W.F.J. - Friese klokken. Vormgeving en techniek.
T1819: HANA, HERMAN. - Ornament-ontwerpen voor iedereen. Het stempelboekje met 64 afbeeldingen.
T9564: HANA, HERMAN. - Batik, bedrukte stof, klein lederwerk.
Y4055: NIEUW SOERABAIASCH HANDELSBLAD. - Bulletin van het Nieuw Soerabaiasch Handelsblad. Vrijdag 9 October 1953. Verloop Londen-Christchurch Race.
Y2030: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad 118e Jaargang nr. 38720 t/m 38734. Maandag 16 April 1945 t/m Woensdag 2 Mei 1945. Met een bijlage: Verschijningsverbod. Aan onze lezers, 8 Mei 1945.
Y2222: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Jubileumnummer Algemeen Handelsblad. 4 September 1923. Wilhelmina 1898-1923.
Y3239: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Wilhelmina Regina. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uitgegeven t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Y3015: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Gids voor de redactie.
Y4238: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - Algemeen Handelsblad. Telegrammen (Reuters Office). Woensdag 25 Januari. Woensdag 7 September. Vrijdag 9 September. 10 September.
Y2653: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - 1938 in Beeld is het vijfde van de reeks fotografische jaaroverzichten. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad van 7 Januari 1939.
Y2884: ALGEMEEN HANDELSBLAD. - De winter van '40.
Y2796: HANDGRANAAT, DE. - De Handgranaat. 1e jaargang 1 april 1946. no. 1. Idealisme of concurrentiestrijd? Perszuivering leidt tot misstanden, waarvan de Nederlandsche Pers de dupe wordt.
M5960: HANDKE, PETER. - De laatsten der onverstandigen. Vertaling K. Muller.
M2621: HANDKE, PETER. - Mijn jaar in Niemandsbaai. Een sprookje uit de moderne tijden. Vertaald door Hans Hom.
B3310: HANDKE, PETER. - Op een donkere nacht verliet ik mijn stille huis. Vertaald door Hans Hom.
Y1492: HANENBERG, PATRICK VAN DEN. - Wij maken van ons huis geen abattoir. Een aanvullend dossier van Drs. P.
R5263: HANH, ALBERT. - Het Land van Rembrandt. Prentjes van Albert Hanh.
Y2137: HANKEN, CAROLINE. - Door een Hollandse winter. De Predikant, de Hofdame en de Revolutie van 1795.
R9328: HANLO, JAN. - Moelmer.
K8205: HANLO, JAN. - Moelmer.
W0342: HANLO, JAN. - Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen.
L8472: HANLO, JAN. - Maar en toch.
T8190: HANLO, JAN. - Verzamelde gedichten.
T8642: HANLO, JAN. - Zonder geluk valt niemand van het dak.
T3653: HANLO, JAN. - Niet ongelijk.
T2465: HANLO, JAN. - En die man ben ik zelf. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
R1355: HANLO, JAN. - Tjielp, tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag.
H6008: O'HANLON, REDMOND. - Naar het hart van Borneo. Het verslag van een reis met James Fenton in 1983 naar de bergen van Batu Tiban.
H2196: HANNEMA, FRANS. - Uit de schatkamer der Middeleeuwen.
R6549: HANNEMA, ULBE DURK. - De Hogerhuis-zaak.
M4263: HANOT, M. - De beginselen van Albert Verweys Literaire kritiek. Met een bibliografie van en over het kritisch werk van Albert Verwey.
L7934: HANRATH, JOH. J. - De betekenis van Napoleon voor het Exlibris.
R1343: HANRATH, JOH. J. - Stijl en Exlibris. Opmerkingen rond het Nederlandse exlibris 1946-1971.
Y0030: HANRIOT, H. (INTROD.). - Le proces du Chevalier de La Barre.
Y3594: HANS, A. - De bruid van de Visser. 1 t/m 35.
Y3595: HANS, A. - De vier huwelijken. 1 t/m 22.
Y3596: HANS, A. - Zijn eenige dochter. 1 t/m 48.
Y3597: HANS, A. - Zijn Valentines keuze. 1 t/m 35.
K5847: HANS, D. - Het Wilhelmus van Nassouwe. De geschiedenis van een volkslied.
B1747: HANS, D. - Annie van der Lugt Melsert-van Ees.
Y1642: HANS, D. - De Man der Kleine Luyden.
Y3598: HANS, A. - Het recht van Emma. 1 t/m 32.
Y3599: HANS, A. - De weg naar 't geluk. 1 t/m 40.
Y3095: KEILSON< HANS. - In de ban van de tegenstander. Vertaald door M.G. Schenk. Volledig herzien door Frank Schuitemaker.
T7090: HANS, D. - Journalistiek.
R7107: HANS, D. - Thorbecke.
T4718: HANSCH, ERNST. - Landwirtschaft und Bauer in der Sowjet-Union.
T9209: HANSCHMANN, ERICH EN HERMAN THOLEN. - Harmonika Jim. Tango en lied.
L5528: HANSEN, A. - Onze bloedgetuigen. De priesters van Limburg in oorlogstijd.
R5000: HANSEN, C.-J. - Vondel 1679 - 5 februari - 1879. Voordracht en gedicht.
R4213: HANSEN, W. EN PAUL STEENHUIS (EDS.). - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap.
H0873: HANSMA MARINUS, HANS. - Een druppelvormig plein, Roman & Gezelletijd. Amsterdamse zendbrieven. Twee delen in cassette.
L2751: HANSMA, J.J. - Foto-chemicalien en recepten.
R6412: HANSON, MARK. - Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs Middelbaar Onderwijs 1830-1914.
T7663: HANSSEN, TH.A.J.M. - De betekenis van het Nederlands.
B2584: HANUSCH, GERHARD. (ED.). - Blatter fur Buchkunst, Exlibris und Gebrauchsgraphik.
B6358: O'HARA, GEORGINA. - Mode encyclopedie van 1840 tot de jaren '80. Met een introductie door Carrie Donovan.
C0726: HARBERTS, MARIJKE. - Afscheid van Joke Smit.
R7199: HARBERTS, J. - Het verdrag Nederland-Belgie. Volkenrechtelijke en Militair-Politieke beschouwingen. Voorwoord C.J. Snijders.
Y3457: [TOONDER] HARDEMAN, HENK. - Heer Bommel en Tom Poes: Het lastpak. Naar Marten Toonder. Tekeningen Henrieke Goorhuis.
L5621: HARDENBERG, H. - De Nederlanden en de Kruistochten.
H1061: HARDENBERG, JAN. - De laatste eenzaamheid. Novelle.
T2713: HARDENBERG, H. - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage 1564-1964.
Y1371: HARDENBERG, H. - Oostduin en de Graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
T5058: HARDING, PAUL. - Enon. Vertaald door Lidwien Biekmann.
T6842: HARDT, LEON. - Prophezeiungen und Bekentnisse. Wie es zum Weltkriege kam.
K4302: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - Der liefden stille krachten. Verzameld en ingeleid door O. Dambre.
B0035: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - De Weerliicke Liefden tot Roose-Mond 1613.
L3478: HARDUYN, JUSTUS DE. - De weerliicke liefden tot Roose-Mond (1613). Met inleiding en aanteekeningen van Robert Foncke.
Y4152: HARDUYN, JUSTUS DE EN J.M. SCHRANT. - Uitgelezene dichtstukken van Justus de Harduijn. Met aanteekeningen door J.M. Schrant.
K3237: HARDY, PAUL. - Bij benadering, dagwerk van een recensent. Twee delen.
Y0278: HARDY, THOMAS. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
Y0297: HARDY, THOMAS. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
T6897: HAREN, WILLEM VAN. - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
L9700: HAREN, HUUB VAN. - Buiten seizoen.
Y1296: HARENBERG, J. - De Voorst.
Y1772: HARENBERG, JAN. - Kastelen zo ware ze. Deel 1 en 2.
Y1236: HARENBERG, JAN. - Kastelen in Oost-Gelderland.
T6653: HARIOT, F.J. EN L. VAN DER WAL. - Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden.
R5904: HARKX, W.A.J.M. - De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
R7071: HARKX, P.J.F.M. - De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749.
L8921: HARMANS, GERARD M.L. - ANWB Reisgids Nederland.
L1739: HARMS, H.H. - Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime.
L9195: HARMS, H.H. - Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime.
T6676: HARMS, A. - Open brief aan Mr. D. van Houten, voorzitter van den Raad van beheer der Haagsche Tramweg-Maatschappij.
T3064: HARMSEN, GER. - Historisch overzicht van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland. deel I: van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. / deel 2: Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in hoofdlijnen (ontwerp). Een werkuitgave van de SUN.
T1951: HARMSEN, GER. - Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen.
L3528: HARMSEN, GERMA. - De treden van de trap. Gedichten.
R2168: HARMSEN, GER. - Idee en beweging. Bibliografiese aanwizingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewging in Nederland.
T8261: HARMSEN VAN DER BEEK, F. TEN. - Wat knaagt? & Neerbraak.
T1950: HARMSEN, GERRIT JAN. - Blauwe en Rode jeugd. Onstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
R7587: HARMSEN, GER. - J.G.O.B. De geschiedenis van de Jongelieden Geheelonthoudersbond van oprichting tot opheffing (1912-1950).
R6181: HARMSEN, GER. - Hamer of aambeeld? Een en ander uit de geschiedenis van de Amsterdamse arbeidersbeweging t.g.v. het negentig-jarig bestaan van de Industriebond NVV afdeling Amsterdam.
R5725: HARMSEN, G. - Blauwe en Rode jeugd. Onstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
T8952: HARMSEN VAN DER BEEK, F. TEN. - Wat knaagt? Verhalen.
W7215: HARN, KO VAN. - De puntjes op de i.
Y3100: HARPER, ROSS & ARNOT MCWHINNIE. - The Glasgow Rape Case.
R1194: HARPER, J. (=ANTON PANNEKOEK). - Lenin als Philosoph. Kritische Betrachtung der philosophischen Grundlagen der Leninismus.
L9907: HARPMAN, JACQUELINE. - Orlanda. Vertaling Eveline van Hemert.
R6952: HARRADINE, JOHN. - On the Nature of the Fendragon.
R3937: HARREBOMEE, P.J. - Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.
R9529: HARREBOMEE, P.J. - Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.
M5627: HARRER, HEINRICH. - Terug naar Tibet. Vertaling Wil Boesten.
M7732: HARRIS, EDDY L. - Nachtmerries in het Zuiden. Een reisverslag. Vertaling A. Kapteijns.
K0181: HARRIS, FRANK. - My life and loves. [In four volumes].
W5922: HARRISON, KATHRYN. - Geschonden.
R5127: HARRISON, FRASER (ED.). - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly. An anthology. (April 1894-April 1897).
M4305: HARSKAMP, JAAP. - Hoeren en heren in de 19de-eeuwse literatuur.
L9655: HARSKAMP, JAAP T. - Zelfkantportretten. Londens dagboek & Brieven uit de East-End.
B7677: HARSKAMP, JACOB TEUNIS. - Individualisme en idolatrie: de problematiek van creatieve ontmoediging. Een musico-literair onderzoek naar de competitieve verhoudingen tussen kunstenaars, met speciale aandacht voor het intellectuele bonapartisme van de eerste helft, en het Franse wagnerisme in de late tweede helft van de negentiende eeuw.
Y0557: HARSMAN, THEO. - Naar een libertair socialisme.
R4897: [WILDE] HART-DAVIS, RUPERT. (ED.). - Selected letters of Oscar Wilde.
T9530: HART, MAARTEN 'T. - De kroongetuige.
T9531: HART, MAARTEN 'T. - Mammoet op zondag.
T9526: HART, MAARTEN 'T. - De aansprekers. Roman van vader en zoon.
T9539: HART, MAARTEN 'T. - Het vrome volk. Verhalen.
T9537: HART, MAARTEN 'T. - Laatste zomernacht.
L3343: HART, MAARTEN 'T. - Alle verhalen.
H2725: HART, MAARTEN 'T. - De vlieger.
B0680: HART, MAARTEN 'T. - De groene overmacht. Tuinieren op de zware zeeklei. Met tekeningen van Peter Vos.
K2305: HART, JOHN RAYMOND. - The Lieutenants Leaving.
L0224: HART, KEES 'T. - Overlezen.
H5435: HART, MAARTEN 'T. - De huismeester. Verhalen.
K8211: HART, MAARTEN 'T. - De unster. Verhalen.
M4362: HART, MAARTEN 'T. - Een vlucht regenwulpen. Roman.
H4771: HART, MAARTEN 'T. - Verzamelde verhalen.
H7402: HART, MAARTEN T'. - De zonnewijzer. Roman.
M8169: HART, MAARTEN 'T. - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
H2723: HART, MAARTEN 'T. - De nakomer.
M9748: HART, MAARTEN 'T. - Ik had een wapenbroeder.
L8454: HART, P.D. 'T. (ED.). - Bibliografie van J.H. Kernkamp geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Inleiding P.W. Klein.
L8842: HART, KEES 'T. - Land van genade.
T9529: HART, MAARTEN 'T. - De droomkoningin.
B0675: HART, MAARTEN 'T. - Onder de korenmaat.
B4005: HART, P.D. 'T. - Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992.
R2170: HART, MAARTEN 'T. - De scheltopusik.
H7608: HART, MAARTEN 'T. - Het woeden der gehele wereld. Roman.
T9527: HART, MAARTEN 'T. - Stenen voor een Ransuil.
T9528: HART, MAARTEN 'T. - De zaterdagvliegers. Verhalen.
R5130: [WILDE] HART-DAVIS, RUPERT. (ED.). - More letters of Oscar Wilde.
L1731: HART, MAARTEN 'T. - De jacobsladder. Roman.
L0894: HART, MAARTEN 'T. - Het roer kan nog zesmaal om.
R3060: HART, KOOLHAAS, LUIJTERS E.A. - Heersers van het luchtruim. Vogelverhalen. Met tekeningen van Jan Weenink.
H5216: HARTEN, JAAP. - Totemtaal.
K1923: HARTEN, JAAP. - Else Mauhs, de ontvoering van een legende.
M5471: HARTEN, JAAP. - Langs en over de aarde.
M5465: HARTEN, JAAP. - Madame Tussaud in Berchtesgaden.
K8944: HARTEN, JAN VAN. - Het ritselt.
M9685: HARTEN, JAN VAN. - Hollandse nieuwe.
T8189: HARTEN, JAAP. - Beweging van het jaar.
T8193: HARTEN, JAAP. - Studio in daglicht.
T7418: HARTEN, J.W.F. VAN. - IIe lijst van stukken behoorende tot het oud-archief der stad Oldenzaal.
R3859: HARTEN, CECILE VAN DER (ED.). - Lezen & schrijvers. Foto's van lezende schrijvers. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans.
R9141: HARTERINK, G.J. - Practische handleiding voor het zelfinstalleeren van electrische geleidingen (zwakstroom). Electrische schellen, Huistelefoon, Electrische verlichting.
B4961: HARTING, P. - Pieter Camper in zijn leven en werken geschetst.
K8837: HARTKAMP, MARTIN. - Twee overkanten.
M8421: HARTKAMP, MARTIN. - Folteren en andere obsessies.
T4094: HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE E.A. - Bewust verzamelen van textiel?! Het vormen en aanvullen van collecties. Verslag van de Textieldag van 4 juni 1981 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L8269: HARTLEY, M.G. - De Proost-en Brandt-weer rukt uit.
R8003: HARTMAN, H.H. - Gesina, de jeugdige emigrant. Een Verhaal.
Y3415: [REINAERT]. HARTMANN, JULIUS EDUARD. - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het Hoogduitsch door S.J. van den Bergh. Met 37 Staalgravuren naar oorspronkelijke teekeningen van Heinrich Leutemann.
H6457: HARTMANN, GEBR. - Vom Drucken und von Druckfarben.
T9271: HARTMANN, URSULA (ED.). - Der Jagdflieger Erich Hartmann. Bilder und Dokumente. Die Geschichte des erfolgreichsten Jagdfliegers der Welt.
R0662: HARTMANS, K.D. - Catalogus van de Circus-bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel.
T1028: HARTMANS, ROB. - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad.
R7771: HARTOG, HENRI. - Eene vereerende taak, kritieken.
R1476: HARTOG, HENRI. - Brieven aan Albert Verwey.
H8633: HARTOG JAGER, HANS DEN. - Zelf God worden. Roman.
K7304: HARTOG, JAN DE. - De ondergang van de vrijheid. Spel van de zeesleepers in vier bedrijven.
K5812: HARTOG, THEA DE. - Vrouwenportretten.
T5601: HARTOG, A.H. DE EN J. HOVING. - De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd
B3530: HARTOG, JAN DE. - Het hemelbed.
B6200: HARTOG, HENRI. - Niks dan last en weegluizen. Verzameld proza. Met een nabeschouwing van F. Bordewijk.
R9023: HARTOG, HENRI. - Sjofelen.
R6163: HARTOG, HENRI. - Brieven aan van Deyssel. Inleiding en aantekeningen door Jan Noordegraaf en Arie IJzerman.
R6164: HARTOG, HENRI. - Opstellen, polemiek, kritiek, brieven. Bijeengebracht en van een uitleiding voorzien door J. Noordegraaf.
Y1504: HARTOG, L.J. - Hoe ontstond de jodenmoord? Hitler, Amerika en de EndlŲsung.
R6552: HARTOG, JOH. - Journalistiek leven in Curacao.
T7552: HARTOG, A.H. DE. - Het Gods-geloof.
T9585: HARTOG, J. - De patriotten en Oranje van 1747-1787.
T1725: MENU UNILEVER / A. HARTOG. [ DOEVE ]. - Menu Hotel Witte Brug Den Haag. Unilever / A. Hartog. 1910 - 1 september 1935. Geillustreerd door Eppo Doeve.
T8511: HARTSEMA, DAVID. - Tussen waal en schip. Gedichten.
T7308: HARTTORFF, WILLY. - Jeugd zonder werk. Voorwoord Ph. Kohnstamm.
T2402: HARTZFELD, C.A.J. - Logica en intuitie. Psychologische Beschouwing.
Y1735: HARVEY, WILLIAM C. AND ERIC T. HARVEY. - Letters from Verdun. Frontline Experiences of an American Volunteer in World War I France.
P2355: HARWOOD, RONALD. - Mandela.
L8872: HASEBROEK, J.P. (1812-1896). - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin.
R2394: HASEBROEK, ELISABETH JOHANNA. - Elize. Roman. Uitgegeven met inleiding en toelichting door Margaretha H. Schenkeveld en Riet Schenkeveld-van der Dussen.
Y3825: HASEBROEK, J.P. - Thomas-kalender. Spreuken voor elken dag des Jaars, uit Thomas a Kempis' Imitatio Christi. Opgezameld door J.P. Hasebroek.
R9724: HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. - Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door ....
R7991: HASEBROEK, J.P. - Uit den vreemde.
L9516: HASEK, JAROSLAV. - De mensenhandelaar van Amsterdam en andere verhalen. Vertaling L. Kisjes.
Y1461: HASEK, JAROSLAV. - De Avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende den Wereldoorlog. Vertaling S. van Praag.
L0496: HASELEN, HENDRIK JOHAN LODEWIJK VAN. - Willem van Haren's "Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten"
L3843: HASELEN, J.F. VAN. - Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq.
Y2498: HASKINS, SAM. - Cowboy Kate & andere verhalen.
L3415: HASLINGHUIS, E.J. - De Duivel in het drama der Middeleeuwen.
L5849: HASPELS, C.H.E. - Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten.
T4549: HASSELT, G. VAN. - Oorsprong van het Hof van Gelderland.
R6477: HASSELT, G. VAN [= ERNST CLAES]. - De oude moeder. Verlucht door Lorke Door.
W8512: HASSINK, MARTIJN. - 'De klant is koning, maar jij bent keizer'. 10 interviews met beginnend grafisch ontwerpers.
Y3305: HASSO, ARTHUR G. - Den Danske Boghandlerforenings historie gennem hundrede aar, 1837 - 18 Januar - 1937.
H0231: HATCH, ALDEN. - Prins Bernhard zijn plaats en functie in de moderne monarchie. Een geautoriseerde biografie.
R0991: HATTEM, JAN VAN & DICK ZANDBERGEN (EDS.). - Theun de Vries Bibliografie.
B6308: HATTEM, JAN VAN. - Louis Paul Boon, 1942-1947. Een averechtse verkenning.
M7172: HATTUM, F.W.D.C.A. VAN. - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16de en 17de eeuw.
W5693: HATTUM, J. VAN. - De pothoofdplant.
K6657: HATTUM, JAC. VAN. - Alleen thuis. Gedichten.
H7035: HATTUM, JAC. VAN. - De kleine danseres.
P0343: HATTUM, JAC. VAN. - De nagels in het vlees.
W3329: HATTUM, JAC. VAN. - De spiegel, vijf verhalen.
W5689: HATTUM, JAC. VAN. - De waterscheiding.
M7855: HATTUM, JAC. VAN. - De wolfsklauw. Verhalen.
W7963: HATTUM, JAC. VAN. - Een zomer.
M2270: HATTUM, JAC. VAN. - Frisia non cantat.
K6195: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
L0524: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
M8423: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
H1016: HATTUM, JAC. VAN. - Nieuwe sprookjes en vertellingen.
W3989: HATTUM, JAC. VAN. - Oxalis.
K5587: HATTUM, JAC. VAN. - Sprookjes en vertellingen. (eerste bundel 'Betelgeuze').
W3372: HATTUM, JAC. VAN. - Tien diergedichten.
M8072: HATTUM, JAC. VAN. - Un an de plus un an de moins.
K6654: HATTUM, JAC. VAN. - Van Odrimond, Millimas en anderen. Met Houtgravures van J. Bezaan.
M1115: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk, verhalen.
H3826: HATTUM, JAC. VAN. - Verzamelde gedichten.
L3113: [BILDERDIJK] HATTUM, M. (ED.). - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch.
K6180: HATTUM, JAC. VAN. - Plant u niet voort....
L6495: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk, verzen.
L9017: HATTUM, FRANS VAN. - Toch minstens een nat pak. Gedichten.
B5464: HATTUM, J. VAN. - Gedichten.
B7416: HATTUM, JAC. VAN. - De veertjes niet meegerekend. En andere verhalen.
T2351: HATTUM, J. V. - Baanbrekertjes.
T1800: HATTUM, MARGARETHA A.C.M. VAN. - De Patriotten te Gouda.
T0198: HATTUM, JAC. VAN. - Neerlands taal. Thema met veranderingen.
K4669: HATTUM, JAC. VAN. - Het brood van Ghisele. Vertellingen. Geillustreerd door Sacha.
R5055: HATZFELD, HELMUT. - Der franzŲsische Symbolismus.
H9768: HAUFF, WILHELM. - De bedelares van de Pont des Arts. Vertaling Nico van Suchtelen.
T3587: HAUNSTEIN, ELLA VON. - 20 Patiencen. Zusammengestellt.
MK0071: HAUPT, GEORG. - Schrift und Handwerk. Ein Offenbacher Sonderheft des Philobiblon. Zeitschrift fur Bucherliebhaber.
L0159: HAUPTMANN, GERHART. - De ketter van Soana. Vertaling C. van der Tonge-koster.
T4587: HAUSELMANN, J. - Populaire Kleurenleer voor schoolgebruik en zelfondericht. Naar het Hoogduitsch van J. Hauselmann door Th.M.M. van Grieken.
R9387: HAUVETTE, HENRI. - Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia. Vertaald door William Davids.
T6815: HAVARD, HENRY. - Amsterdam et Venise. Ouvrage enrichi de sept eaux-fortes, par mm. Lťopold Flameng et Gaucherel et de cent vingt-quatre gravures sur bois.
T1264: HAVE, J. VAN DER. - Filips van Marnix van Sint Aldegonde.
K0541: HAVEL, VACLAV. - Summer meditations. Translated from the Czech by Paul Wilson.
A0374: HAVELAAR, JUST. - De weg tot de werkelijkheid.
L7861: HAVELAAR, JUST. - Het sociaal conflict in de beeldende kunst.
T7954: HAVELAAR, WILLEM J. - Tentoonstelling van werken door Frans Masereel.
Y1488: HAVELAAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
T1939: HAVELAER, JAN. - Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld.
T9141: HAVELLAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
B4548: HAVEMAN, BEN. - Neuriend naar het einde. Portretten op leven en dood.
R1351: HAVENAAR, RONALD. - Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama.
L4104: HAVERBEKE, P. VAN. - De 13de eeuwse Middelnederlandse Oorkondentaal te Brugge en omgeving.
T0520: HAVERBEKE, FILIBERT VAN [=EDGARD MUYLLE]. - Een mislukte aanval op den ivoren toren.
Y3135: HAVERKAMP, AAD. - HŤt sportboek bestaat niet. Een verkenning van het genre in vier bepalende werken.
T6921: HAVERKAMP, H. - Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen.
Y3890: HAVERKAMP, F.J. - Herinnering. 12 Mei 1874. Een lied.
B5223: HAVERKATE, JAN EN A.L. SOTEMANN. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. Haverkate: Man tussen twee vuren. Sotemann: Achterberg thuis en op reis (over de bundel Hoonte en de reisgedichten).
R0310: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
T5491: HAVERS, W. - Den handschoen opgeraapt! Eene poging om de vrijdenkers in Nederland te mobiliseeren inzake het vraagstuk van de scheiding van kerk en staat, meer speciaal wat betreft de afscheiding van de kerk. Voorwoord A.H. Gerhard.
M6527: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
P1166: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS (PIET PAALTJENS). - Ter gelegenheid van ... Gelegenheidsversjes, praatjes en albumblaadjes. Bezorgd door Rob Nieuwenhuys.
T3686: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. - Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst.
T1059: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS (PIET PAALTJENS). - Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys.
T8555: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. - Leven en Sterven van Jelle Gal.
M1343: HAVIARAS, STRATIS. - Wanneer de boom zingt. Vertaling M. Bremer.
W7869: HAWES, JAMES. - Een witte slee met vleugels.
L9215: HAY, SHERIDAN. - Het geheim van verloren zaken. Vertaling Titia Ram.
T4994: HAY, IAN. - The battle of Flanders 1940. The army at war.
T7895: HAYASHI, TADAMASA / PAUL RENOUARD. - Catalogue d'une collection de dessins et eaux-fortes par Paul Renouard. Cette collection est destinee ŗ etre offerte par Tadamasa Hayashi a une musee de Tokio sur l'art europeen. Exposition ŗ la Bodiniere, du 17 au 31 mai 1894.
L6544: HAYDER, MO. - Duivelswerk.
Y4083: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 1831. No 1 - 2 - 8 - 16 - 21 - 22 - 29 30 31 - 32 - 33 - 34 - 35 37 - 38 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 254 - 266.
Y2825: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. 21 Fevrier 1831 - 16 Decembre 1831. Nrs: 45 - 46 - 48 - 60 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 203 t/m 208 - 210 - 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 220 t/m 231 - 246 t/m 252 - 256 t/m 265 - 270 - 271 - 272 - 273 - 277 - 278 - 279 - 280 - 293 t/m 301.
Y4274: JOURNAL DE LA HAYE. - Journal de la Haye. 2me Annee. Mercredi 9 Novembre 1831. No 269.
K3348: HAZEU, WIM, JAAP MEIJER, HARRY SCHOLTEN. - Vrolijk klimaat.
M8291: HAZEU, WIM. - Auteursnamen/Pseudoniemen.
K8774: HAZEU, WIM. - Dankdag voor het gewas.
M2115: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg, een biografische schets.
W7513: HAZEU, WIM. - Het literair pseudoniemen boek.
K2664: HAZEU, WIM. - Jos Vandeloo.
M8440: HAZEU, WIM. - M.C. Escher. Een biografie.
L7517: HAZEU, WIM EN COR HOLST. - 40+. Literaire radio portretten.
B0697: HAZEU, WIM. - Pseudoniemen.
T8448: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg. Een Biografie.
B6843: HAZEU, WIM. (ED.). - Dichter bij Achterberg.
T8463: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg.
B8687: HAZEU, WIM. (ED.). - Dichter bij Achterberg.
R1647: HAZEU, WIM. - Jos Vandeloo.
M5957: HEAD, BESSIE. - Als er regen komt. Vertaling A. van der Ven.
W2484: HEAD, BESSIE. - De hemel is niet gesloten. Vertaling Johannes van Dam.
M6588: HEAD, BESSIE. - Maru. Een leven in Botswana. Vertaling Loes Visser.
T4753: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland. Overgenomen uit het Dagblad Les Nouvelles te Maastricht.
Y0604: HEADLAM, J.W. - Het verhongeren van Duitschland.
T7746: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
T6767: HEADLAM, J.W. - The Dead Lands of Europa.
T7488: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
M5945: HEALY, JOHN. - Losgeslagen. Een autobiografie. Vertaald door Wiebe Buddingh'
T8467: HEANEY, SEAMUS. - Het eerste koninkrijk. Een keuze uit de gedichten (1966-1996). Samenstelling en vertaling Peter Nijmeijer.
H7697: HEARN, LAFCADIO. - Chineesche vertellingen. Vertaald door J. Carriere-Lagaay.
T3434: HEARTFIELD, JOHN. - John Heartfield. Dokumentation. Herausgegeben von der Arbeitsgruppe Heartfield. Hans- Jurgen Diehl, Arwed Gorella, Manfred Hulsewede, Heinz-Dietrich Kemner, Herbert Mondry, Otto Mertens, Jens Petersen, Catrin Sello, Reinhard Spier, Greta TŁllmann, Gerd Wulff.
K6304: HEBBEL, FRIEDERICH. - Een blinde bij zonsopgang, bladen uit een dagboek. Vertaald door Klaus Siegel.
H3442: HEBBEL, FRIEDERICH. - Friedrich Hebbel an Julius Campe. Drei bisher nicht veroffentlichte Briefe.
K5269: HEBBEL, FRIEDRICH. - Gyges en zijn ring. Treurspel in vijf bedrijven, metrische vertaling van K.H. de Raaf.
L7322: HEBBEL, FRIEDRICH. - Herodes en Mariamne. Treurspel in vijf bedrijven (1844-1848). Vertaling Nico van Suchtelen.
T6756: HEBEL. - Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer.
L4941: HEBERLE, JOHANNES A. - Hugo von Hofmannsthal. Beobachtungen uber seinen Stil.
M2039: HEBERT, ANNE. - Met dromen beladen. Vertaling Peggy van der Leeuw.
K0385: HECKE, DANIEL VAN. - De mutant. Momentopnamen.
W6960: HECKE, FIRMIN VAN. - Gedichten.
L3090: BIANCIOTTI. HECTOR. - Als het spoor van een vogel in de lucht. Vertaald door Liesbeth van Nes.
B1551: HEDBERG, T. - De Schipbreukeling. Uit het Zweedsch door Ph. Wijsman.
H4863: HEDDEMA, FRANS. - Regenten taal beneden Amsterdams Peil.
H9563: HEE, EDDY VAN. - Zonnig & zondig Antwerpen.
B8028: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgelijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
R7373: HEEG, T. VAN DER. - De herstelpolitiek van Roosevelt.
R1262: HEEK, F. VAN. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China.
R5581: HEEK, F. VAN. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937).
T5278: HEEK, F. VAN. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937). Openbare les + Documentatie-supplement
R8782: HEEK, F. VAN. - Klassen- en standenstructuur als sociologische begrippen.
Y1281: HEEK, J.H. VAN. - Huis Bergh. Kasteel en Collectie.
L9118: HEEMSKERK, HEDWIG. - Asmodee. Kwatrijnen.
B8429: HEEMSKERK, J. - Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius.
Y0051: HEEMSKERK, TH. / P.A. DIEPENHORST / H. COLIJN. - In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond.
T5837: HEEMSTRA, VAN (VOORZITTER). - Verslag van het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Werkeloosheid te Deventer over het jaar 1910.
K9545: HEEMSTRA, JOH. - Grundrisz der Deutsch-Niederlandischen Satzlehre.
B2588: HEEMSTRA, JOHANNES. - Uber den Gebrauch der attributiven Partizipal-Konstruktionen in der niederlandischen und hochdeutschen Prosa.
R8468: HEEMSTRA, M.J. VAN. - Heringa State en het Popta Gasthuis te Marssum.
R8476: HEEMSTRA, M.J. BARONES VAN EN E.C. STORM VAN 'SGRAVESANDE. - Van Drinkwaterbron tot Drinkwaterleiding. Met pentekeningen van Bouke van der Sloot.
Y2934: HEER, J. DE. - Nationale feestbundel voor het jaar 1913. Tweestemmig.
B9106: HEERDEN, J. VAN. - Een mens als huisdier. Essays.
T9093: HEERDT-KOLFF, M.J. - Sport en padvinders op postzegels.
K4733: HEERDT-KOLFF, M.J. - Letterkunde en muziek op postzegels.
L7914: HEEREN, JAC. J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis De Heren van Helmond.
T9532: HEERESMA, HEERE. - De sterke verhalen.
T3399: HEERESMA, MARCUS A. - De oceanenzeiler.
A0518: HEERESMA, HEERE. - Beuk en degel.
A0517: HEERESMA, HEERE. - Femine. Verhalen.
K9302: HEERESMA, HEERE. - Gajes.
H8613: HEERESMA, HEERE. - Heeresma helemaal. Alle verhalen.
W4316: HEERESMA, HEERE. - Hip Hip Hip voor de antikrist.
M6901: HEERESMA, HEERE. - Juweeltjes van waterverf: Slapstick / Striptease.
P2111: HEERESMA, HEERE. - Mijmeringen naast m'n naaimachine.
H3998: HEERESMA, HEERE. - Mijmeringen naast m'n naaimachine. Over het leed in het algemeen en de rijpere vrouw vaak in het bizonder.
P0281: HEERESMA, HEERE. - Waar het fruit valt, valt het nergens. Rijp en rot / wijs en zot / treur en spot.
M5269: HEERESMA, HEERE. - Werk van ..... Een dagje naar het strand, Bevind van zaken, De vis.
W7455: HEERESMA, HEERE. - Zingend langs de straten.
W0051: HEERESMA, MARCUS. - Hoerenzoon.
L7767: HEERESMA, HEERE. - De verloedering van de Swieps.
L7794: HEERESMA, HEERE. - Werk van Heere Heeresma. Een dagje naar het strand. Bevind van zaken. De vis.
T8273: HEERESMA, HEERE. - Een dagje naar het strand.
T8325: HEERESMA, HEERE. - Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming.
W4289: HEERESMA, HEERE. - De sterke verhalen.
T9543: HEERESMA, HEERE. - Een dagje naar het strand.
T9544: HEERESMA, HEERE. - De vis
B9122: HEERESMA, HEERE. - Heeresma helemaal. Verzamelde verhalen.
Y0179: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter en ontwikkeling.
R1527: HEERIKHUIZEN, BART VAN. - W.A. Bonger, socioloog en socialist.
K0228: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Albert Verwey.
K6385: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - De strijd van Aart van der Leeuw.
M2761: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - De strijd van Aart van der Leeuw.
M2077: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken. Deel I: Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825. Deel II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden).
M3466: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Rainer Maria Rilke zijn leven en werk.
K3603: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Spiegel der eeuwen. De Nederlandse letterkunde in haar ontwikkeling.
K2622: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Stille Opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. Verzameld en ingeleid door...
B2211: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Tussen twee zomers. Verzen.
R9044: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. E.A. - Gedichten over Holland.
B8417: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poŽzie.
T6923: HEERING, G.J. - Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk).
R1168: HEERING, G.J. - Johan Huizinga's religieuze gedachten als achtergrond van zijn werken.
T6989: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
T7206: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
R6243: HEERINGA, KLAAS. - Het Oude Staveren.
R5744: HEERINGA, T. - De Graafschap. Een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem.
L4844: HEERKENS, PIET. - De Mus.
L6032: HEERKENS, PIET. - Den Orgel.
Y3907: HEERMA VAN VOSS, A.L. - De laatste rustplaatsen der Friese Nassaus.
T9350: HEEROMA, K. - Niederlandische und Niederdeutsche.
M8416: HEEROMA, K / K. MEEUWESSE. - Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris.
L0178: HEEROMA, K. - Aantekeningen bij 'Het Prefix in het verleden deelwoord'.
M8510: HEEROMA, K. - De fragmenten van De Tweede Rose.
L0410: HEEROMA, K. - De Nedersaksische Letterkunde.
L0314: HEEROMA, K. - De Nijmeegse Nederlandistiek.
L5836: HEEROMA, K. - Het onvoltooide teken.
L6067: HEEROMA, K. - Oostnederlandse taalproblemen.
M8269: HEEROMA, K. - Spelend met de spelgenoten. Middelnederlandse leesavonturen.
K9830: HEEROMA, K. - Sprekend als nederlandist.
L1027: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
L6940: HEEROMA, K. - Moraal der Filologie.
L7109: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
B6746: HEEROMA, K. - De leraar in het Nederlands.
B7011: HEEROMA, K. - Ingwaeoons.
R3161: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
Y1785: HEEROMA, K. (ED.). - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste Deel (niet verder verschenen).
H0535: HEERTJE, ARNOLD. - Echte economie. Misverstanden over en misstanden in de economie.
L8074: HEERTJE, ARNOLD. - De vierkante waarheid.
R8612: HEERTJE, ARNOLD. - Echte economie. Een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen. Thijmessay.
T9794: HEERTJE, A. - David Ricardo en Amsterdam, de toekomst van de economische wetenschap als geschiedenis.
Y3590: HEERTJE, ARNOLD. - Heer Bommel als theoretisch econoom. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleraar in de Bommeliaanse Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam op 14 september 1977.
T0094: [SPINOZA] HEERTUM, CIS VAN (ED.). - Libertas Philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
K8886: HEES, JAN VAN. - Vaporisator.
B2695: HEES, P. VAN. (ED.). - Bibliografie van P. Geyl.
T0845: HEES, P. VAN EN A.W. WILLEMSEN. - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door.... Drie delen.
H4737: HEESEN, HANS (ED.). - Het nieuwe avontuur. Ontdekkingsreizen in de poŽzie.
M9573: HEESEN, HANS. - Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters. Samengesteld door ....
M5642: HEESTERMANS, HANS. - Luilebol! Het Nederlands scheldwoordenboek.
R5072: HEESWIJK, HENRICUS VAN. - PhantasiŽn op Lotte Ricaudet en Peter Dobbe.
K3788: HEEVER, C.M. VAN DER. - Die Afrikaanse Boek. Uitgegee deur Die Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek 1937.
B6547: HEGA, MEVR. - 500 op ervaring berustende tips voor de huishouding.
R2739: HEGEL. - Uren met Hegel. Hegel's wijsbegeerte ingeleid en geschetst uit zijne werken door Van den Bergh van Eysinga.
Y1396: HEGEMANN, WERNER. - I: Der Stadtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Stadtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: Die internationale Stadtebau- Ausstellung in Dusseldorf. 600 Wiedergaben des Bilder- und Planmatrials der beiden Ausstellungen. II: Verkehrswesen. Freiflachen. Paris, Wien, Budapest, Munchen, Coln, London, Stockholm, Chicago, Boston, Erweitert durch das Material der Stadteausstellung Dusseldorf 1912.
T5132: HEGERAAT, H.J. (VERZAMELD). - De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen.
Y2711: HEGGELMAN, F.W.M. - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925.
B7651: HEIBEL. - Bevat o.a.: Robin Hannelore: De Rouwkrans. Bespreking van een gedicht van Werner Abeele. In gesprek met Hubert Lampo. Interview met Walter van den Broeck. Kritiek van Frans Depeuter over Hugo Claus. Literaire Potpourri. Studie van Frans Depeuter over Adriaan Morrien. Gedichten.
B7929: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 6e jaargang nr. 6.
B7931: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 7e jaargang nr. 1.
B7932: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 7e jaargang nr. 2.
B7933: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 5e jaargang nr. 1.
B7934: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 6e jaargang nr. 3 & 4.
B7928: HEIBEL. - R. Hannelore: Epidemie. F. Depeuter: Een biopsie. R. Hannelore: Proef even wat ik mooi vind. F.J. Verdoodt: Mama, kijk ik heb een prijs. Over brieven schrijven, bief van G. Van Acker. poŽzieprijs van Herentals. Gedichten: Rijssel, Goswin, Triphon, Longie, Vancampenhout, Mateusen e.a.
K5410: HEIDBUCHEL, ERIC. - Stand-in.
R4656: HEIDE, A. VAN DEN / G. HORREUS DE HAAS / A.H. VAN DER HOEVE. - Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner.
Y0486: HEIDE, REINE VAN DER. - Doodvonnis. [Rinus van der Lubbe].
R7546: HEIDE, G.D. VAN DER. - De laatste jaren van een eiland.
H4198: HEIDE, G.D. VAN DER. - Speurtocht naar onze voorouders. De prehistorie van het Lage Westen.
L6690: HEIDE, S. VAN DER. - Fossielen uit onze steenkolenmijnen.
B7534: HEIDE-KORT, ANS VAN DER. - Schilfers van de eeuwigheid.
T2912: HEIDE, A. V.D. [ALBERT VAN DER] - De keuze is bij de volkeren.
T2533: [COHEN] HEIDE, MIEN VAN DER. - Aan de jonge werksters!
T2838: HEIDE, CARLA VAN DER. - Zes dagen.
L9347: HEIDEMAN, AREND J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
T0563: HEIDEMAN, AREND J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
R4860: HEIDEN, MARIA. - Een gebakken pakje.
K0176: HEIDEN, MARIA / ANDREA PIERSMA. - Onze mooiste plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam. Met een inleidend verhaal van Marcel Moring.
Y2880: HEIDEN, MARIA EN PETER PONTIAC (TEKENINGEN). - Mijn vader geboren in 1903.
B3850: HEIJBOER-BARBAS, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.
Y3719: HEIJBROEK, J.F. EN K.F. TREEB - De vormgeving van het Bulletin van het Rijksmuseum.
L2176: HEIJBROEK, J.F. / T.C. GREVEN. - Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland.
R9511: HEIJBROEK, J.F. / E.L. WOUTHUYSEN. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878 - 1946.
R5951: HEIJDEN, M.C.A. VAN DER (ED.). - 't Hoge Huis te Muiden. Teksten uit de Muiderkring.
R1457: HEIJDEN, M.J.M. VAN DER. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.
R1456: HEIJDEN, M.J.M. VAN DER. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.
T5314: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Advocaat van de hanen.
L1763: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
Y0251: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Krantenknipsels over/van Van der Heijden. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 100 stuks uit de periode 1985 - 2011.
T5307: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het leven uit een dag.
M5436: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Advocaat van de hanen. De tandeloze tijd 4.
M6197: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Asbestemming. Een requiem.
M2465: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd deel 3 eerste boek.
L0043: HEIJDEN, MARCEL CHARLES ANTOON VAN DER. - Joannes Stalpart van der Wiele. Madrigalia.
R5610: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren.
L9302: HEIJDEN, MARIEN VAN DER. - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982).
T5315: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De requiems: De sandwich, Asbestemming, Uitdorsten.
B5988: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll.
M9627: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Hemel, hel of heden. Een kleine geschiedenis van het jaar 2000.
R5611: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van O.L. Vrouw van Eiteren en van de parochie van den H. Nicolaas te IJsselstein.
T5323: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Voetstampwijnen zijn Tandknarswijnen. Requiem voor Jean-Paul Franssens.
T5308: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Mim of De doorstoken globe.
R3983: HEIJDEN, M. VAN DER. - Joodse omzwervingen.
M9374: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De gevarendriehoek. De tandeloze tijd 2.
R4004: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd deel 3, tweede boek.
R4003: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Vallende ouders. De tandeloze tijd 1.
R4005: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Weerborstels. De tandeloze tijd: Een intermezzo.
T4683: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Joodse NSB'ers. De vergeten geschiedenis van Villa Bouchina in Doetinchem.
Y3697: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Fragment uit: De slag om de blauwbrug.
H9583: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
R5756: HEIJDRA, TON. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
R5757: HEIJDRA, TON. - De Oude Rai. Niets zo lang als tijdelijk.
R5760: HEIJDRA, TON. - De Pijp. Monument van een wijk.
A0659: HEIJE, JAN P. - Een bloemlezing uit de volksgedichten.
T4883: HEIJE, JAN PIETER. - Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, B. (Diepe Vrouwenstem).
T4884: HEIJE, JAN PIETER. - Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, C. (Hooge Mannenstem).
T2773: HEIJE, J.P. - Bloemlezing uit de volksdichten. Verzameld en ingeleid door R. van der Veen en K. Vos. Met portret van den dichter,
Y2608: HEIJENBROCK, H. - De schilder van licht en arbeid.
B8504: [EEDEN] HEIJENBROCK, H. - Over de Nieuwe Tijden. Naar aanleiding van Fr. van Eeden, Waarvoor werkt gij?
L2506: HEIJERMANS, HERMAN. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
K9478: HEIJERMANS, HERMAN. - Feest. Een gevangenisschets in een bedrijf.
K8173: HEIJERMANS JR., HERM. - Wat niet kon.
K9374: HEIJERMANS, HERMAN. - De groote vlucht. Satirieke komedie in vier bedrijven.
L1441: HEIJERMANS, HERMAN. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
H5942: HEIJERMANS, HERMAN. - Dubbel graf. Levensschets.
C1476: HEIJERMANS, HERMAN. - Eva Bonheur. Een genoegelijk toneelspel in 3 bedrijven.
K9242: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs I.
L0333: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs I.
K9727: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs II.
K6818: HEIJERMANS, HERMAN. - Kamertjeszonde. Herinneringen van Alfred Spier. Met een voorwoord.
L3252: HEIJERMANS, HERMAN. - Kok & Springer. Advocaten en procureurs. Blijspel in drie bedrijven.
K5003: HEIJERMANS, HERMAN. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
L4044: HEIJERMANS, HERMAN. - Van liefde en tanden. Levensschets.
R9887: HEIJERMANS, HERMAN. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
L7551: HEIJERMANS, L. - Beschouwingen over Sexueele voorlichting.
L2539: HEIJERMANS, HERMAN. - Joep's wonderlijke avonturen.
R9885: HEIJERMANS, HERMAN. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
B1362: HEIJERMANS, HERMAN. - Angstig geheim achter het bed. Levensschets.
B2421: HEIJERMANS, HERMAN. - Dodinette. Levensschets.
P2113: HEIJERMANS, HERMINE. - Paren in onvrede.
B8728: HEIJERMANS-JURGENS, ANNIE. - Herman Heijermans laatste levensjaren.
B8727: HEIJERMANS JR., HERMAN. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
B8730: HEIJERMANS JR, HERM. - n Jodenstreek.
R3758: HEIJERMANS JR, HERM. - Fleo.
K9388: HEIJERMANS, HERMAN. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
L2501: HEIJERMANS, HERMAN. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
T3162: HEIJERMANS, L. - Gezondheidsleer voor Arbeiders. Met medewerking van een ingenieur.
H1818: HEIJERMANS, HERMAN. - Op hoop van zegen. Spel van de zee in vier bedrijven.
M1397: HEIJERMANS, HERMAN. - Toneelwerken. Drie delen.
A0061: HEIJERMANS, HERMAN. - Keur uit de beste vertellingen van Samuel Falkland. Samengezocht door Henri Dekking en Frans Mijnssen.
L2502: HEIJERMANS, HERMAN. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
B8794: HEIJERMANS JR., HERM. - Wat niet kon en andere verhalen.
B8729: HEIJERMANS JR, HERM. - Sabbath. Eene studie.
R9888: HEIJERMANS, HERMAN. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
Y2108: HEIJERMANS, HERMAN EN A. BENNO. - Op hoop van zegen. Het meesterwerk van Herman Heijermans. Een M.H.D. film onder regie van A. Benno. Artistiek leider Louis Saalborn.
P1575: HEIJERMANS, HERMAN. - Duczika. Een Berlijnsche roman. Met een inleiding van J.F. Ankersmit en een voorwoord van Annie Heijermans-Jurgens.
R1670: HEIJMEIJER, JOS. A.M. - De cocospalm. Populair-wetenschappelijke beschrijving van den cocospalm en zijne voortbrengselen.
R5789: HEIJN JR., JAN. - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time.
R2496: HEIJNE, BAS. - Suez.
K0815: HEIJNE, BAS. - Een praktisch ideaal. Leven in de woonmaatschappij.
B3445: HEIJNE, BAS. - Tafelgesprekken.
B7035: HEIJNE, BAS. - Onredelijkheid. Essay.
H5181: HEIJNE, BAS. - Suez.
K5459: HEIJNINGEN, LEO A. VAN. - De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en vormgeven voor en na privatisering.
B5463: HEIJNSBERGEN, P. VAN. - Geschiedenis der Rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onze rechtswetenschap tot 1900.
R1467: HEIJS, JAN. - Filmliga 1927-1931. Met een inleiding door Jan Heijs.
R3164: HEIJTING, A.T.A. (ED.). - Het Boek der Sonnetten. Nederlandsche Sonnetten van de Zestiende Eeuw Tot Jacques Perk. Bevattende 600 fraaie sonnetten.
T1794: HEIK, KREDE BEN. [ =H. BEEKE ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
T1793: HEIK, KREDE BEN. [ =H. BEEKE ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
R7193: HEILKER, P. - Esperanto leerboek voor hen die zich bekwamen voor diploma B (onderwijsbevoegdheid) en in 't algmeen voor ontwikkelden.
T6420: HEIM, KARL / RICHARD H. GRUTZMACHER. - Oswald Spengler und das Christentum. Zwei kritsche Aufsatze.
L1275: HEIMANS, J. - De elementen der genetica.
L0584: HEINE, HEINRICH. - Aus dem Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
L5540: HEINE, HEINRICH. - poŽzie. Vertaald door Gerard den Brabander.
A0103: HEINE, HEINRICH. - Werke und Briefe. In Zehn Banden.
K3765: HEINE, HEINRICH. - Maar is het niet fraai geformuleerd? Bijeengesprokkeld door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
R2863: HEINE, HEINRICH. - Ideeen, Het boek Le Grand.
B8654: HEINE, HEINRICH. - Aus dem Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
Y1726: HEINE, HEINRICH. - Denk ik aan Duitsland in de nacht. Vertaling Marko Fondse en Peter Verstegen.
T6369: HEINE, HEIRICH. - De Droomgod. Vijf gedichten uit Buch der Lieder met twaalf bewerkingen en vertalingen. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
T4893: HEINE, HEINRICH. - Gesprek over Den ware God. Tusschen een rabbi en een priester, gehouden in de aula te Toledo. Metrisch vertaald door J.D. v. N.
L5708: HEINEMANN, FRITZ. - Odysseus oder die Zukunft der Philosophie.
M8147: HEINEMEYER, W.F. - Het sociaal ecologisch gezichtspunt.
H5546: HEINES, HEINRICH. - Sšmtliche Werke.
B8330: HEINL, ROBERT DEBS. - Victory at high tide. The Inchon Seoul campaign.
M7786: HEINRICH, JUTTA. - Het geslacht der gedachten. Vertaling Tine Ausma.
T9963: HEINRICHS, JAN E.A. - Frans Erens, de Limburgse Tachtiger.
H9333: HEINSIUS JR., NICOLAAS. - De vermakelijke avonturier. Ingeleid en bewerkt door H. van Gorp.
W8765: HEINSIUS, N. - De vermakelijke avonturier.
M7239: HEINSIUS, NICOLAAS. - Drie verhalen uit den Vermakelyken avanturier of De wispelturige en niet min wondelyke levens-loop van Mirandor.
M8231: HEINSMAN, LOUIS / WALTER VAN TEEFFELEN. - Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld.
Y0805: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware. Pressed Ware Catalog no 209.
Y0804: HEISEY'S GLASSWARE. - Heisey's Glassware for your table. Pressed Ware Catalog no 212 Blown Ware Catalog no 17.
Y4021: DE HEIWERKER. - De Heiwerker. Orgaan van de Landelijke Federatie van Heiwerkers in Nederland. 8e jaargang nrs: 2, December 1929. nr. 7, Mei 1930.
H6954: HEK, YOUP VAN 'T. - Amah hoela.
W0049: HEK, YOUP VAN 'T. - Eerst de man, dan de bal.
H6955: HEK, YOUP VAN 'T. - En het bleef nog lang onrustig in mijn hoofd.
H6951: HEK, YOUP VAN 'T. - Fax.
H6956: HEK, YOUP VAN 'T. - Het zal me jeuken.
H6953: HEK, YOUP VAN 'T. - Ik schreeuwlelijk.
L1755: HEK, YOUP VAN 'T. - Komen & gaan. Een week scharrelen rond Gare du Nord.
H6957: HEK, YOUP VAN 'T. - Majesteit,
H6952: HEK, YOUP VAN 'T. - Rijke meiden en andere verhalen.
L5332: HEK, YOUP VAN 'T. - De Waker, de Slaper en de Dromer / Mond vol tanden. Oudejaarsconference 1999.
H6958: HEK, YOUP VAN 'T. - Zaterdag.
R3569: HEK, YOUP VAN 'T. - Scherven.
H9508: HEKKEN, RENE VAN. - Leven op het lemmet.
Y4109: [REVE] HEKMA, GERT; SJAAK HUBREGTSE; JOHAN POLAK; ENZ. - Eigenlijk geloof ik niets. Essays over het werk van Gerard Reve.
H2671: HELD, ROBERT. - Inquisition / Inquisicion.
T9269: HELD, WERNER. - Der Jagdflieger Walter Nowotny. Bilder und Dokumente.
R3905: HELDEN, R.J.C. VAN EN M. BINK. - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
R7948: HELDRING, O.G. - Leven en Arbeid.
T7147: HELEEN [=H.J.L. VAN RAMSHORST-CALLENBACH]. - Cootje.
R5093: ZUSTER MARIA HELENA. - De Vrouw in Congo bij de Ngbandi.
R9492: HELIKON. - Gedichten: J. Slauerhoff. Jo Landheer. Jan Prins. P.C. Boutens. S. Vestdijk. Hendrik de Vries. F.J. van der Molen. G.H. 's-Gravensande. Leo van Breen. Rudolf Escher. B. Roest Crollius. Truus Gerhardt.
Y1244: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 2e jaargang 1932. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1243: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 3e jaargang 1933. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1242: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 4e jaargang 1934. Nrs.: 1 t/m 10.
Y1339: HELIKON. - Bevat gedichten van: P.C. Boutens, J. Greshoff, Jan H. de Groot, F.J.H. Lousberg, Jo Landheer, Emile van der Borch, Theun de Vries, Han G. Hoekstra, S. Vestdijk, J. Slauerhoff en G. Kamphuis.
R9494: HELIKON. - Gedichten: Frans Bastiaanse. Hendrik de Vries. Jo Landheer. J. van Hattum. Anton van der Stok. Ed. Hoornik. Eric van der Steen. Florus Slooff. S. Herwin. Tonny van der Horst.
R9497: HELIKON. - Gedichten van Rudolf Escher.
R9496: HELIKON. - Gedichten: Jan Prins. J. Slauerhoff. Victor E. van Vriesland. Johan Molenaar. J.F. Kunst. Albert Helman. Karel Jonckheere. Jan Vercammen. J. van Hattum. B. Roest Crollius.
R9495: HELIKON. - Gedichten van Rainer Maria Rilke. Vertaald door Gerard den Brabander.
T7971: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 1e jaargang Januari t/m December. 1931. Nrs.: 1 t/m 10. + Extra nummer.
R9493: HELIKON. - Nagelaten gedichten van August Vanhoute.
Y1245: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 2e jaargang 1932. Nrs.: 2 t/m 10. (Mist nr: 1).
Y1344: HELIKON. - Bevat gedichten van: Andries de Hoghe, Hendrik de Vries, Aug. van Houtte, J.C. Bloem, Richard Minne, Reimond Herreman, M. de Doncker, Plaschaert, Jan Vercammen, Willem ten Berge en Herman Oosterwijk.
Y1343: HELIKON. - Bevat gedichten van: Andries de Hoghe, Anthonie Donker, Jan Engelman, Gabriel Smit, Jac. van Essen, E. du Perron, Angele Baedens, Paul Roverman, D. Zaalberg.
Y1240: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 6e jaargang 1936. Nrs.: 1 t/m 6.
Y1340: HELIKON. - Bevat gedichten van: Karel van de Woestijne, P.C. Boutens, J. van Nijlen, A. Roland Holst, Victor E. van Vriesland, M. Nijhoff, H. Marsman, Anthonie Donker, J. Slauerhoff, Richard Minne en R. Herreman.
Y1345: HELIKON. - Bevat gedichten van: Karel van de Woestijne, P.C. Boutens, Jan van Nijlen, Roel Houwink, A.J.D. van Oosten, Willem ten Berge, A.W. Grauls, Karel Leroux, J.J. van Geuns, Aug. van Cauwelaert, Aime de Marest en G.A. van Klinkenberg.
Y1346: HELIKON. - Bevat gedichten van: Karel van de Woestijne, Andries de Hoghe, Jan van Nijlen, J. Slauerhoff, J.C. Bloem, W. ten Berge, Karel Leroux, D.A.M. Binnendijk, M. Roelants en C.J. Kelk.
Y1347: HELIKON. - Bevat gedichten van: P.C. Boutens, J.W.F. Werumeus Buning, Johan de Molenaar, Hendrik de Vries, Emile van der Borch, F.C. Terborgh, Han G. Hoekstra, D.A.M. Binnendijk en Jan Gin.
Y1241: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poŽzie. 5e jaargang 1935. Nrs.: 1 t/m 6.
Y1341: HELIKON. - Bevat gedichten van: Karel van de Woestijne, Jan van Nijlen, Aug. van Houtte, Richard Minne, Reimond Herreman, Karel Leroux, Maurice Roelants, Andre Demedts, Aime de Marest, M. de Doncker, Gaston Burssens, August van Boeckxsel, Pieter Buckinx, Jan Vercammen, Raymond de Bruyn.
B2026: HELL, JAN. - Spel van den herfst.
T8811: HELL, JOHANNA W.P. - Tussen maanstenen en zonnebloemen. Gedichten.
T8812: HELL, JOHANNA W.P. - Sinaasappelkreek. Gedichten.
R6212: HELL, DOLF. - Schoon schip. De bloeitijd van het rederij-affiche.
B7614: HELLEBERG, MARIA. - Alberto. Vertaald uit het Deens door Ingrid Hilwerda en Kim Snoeijing
K3874: HELLEMA. - Twente- een plaatsbepaling in de tijd.
L6246: HELLER, JOSEPH. - Portret van een kunstenaar als een oude man. Vertaald door Ronald Jonkers.
MK0070: HELLER, MAXWELL L. - New standard letterer and show-card writer.
B9698: HELLER, ERICH. - Franz Kafka.
M9610: HELLER, JOSEPH. - God Weet. Vertaling Ronald Cohen.
B1350: HELLINGA, GERBEN. - Kees de Jongen. Een toneelspel naar de gelijknamige roman van Theo Thijssen.
K3147: HELLINGA, W. GS. - Het hart op de tong. In 101 brieven van Nederlanders, die in de laatste vier eeuwen vertelden wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder eenige curiositeiten en vergissingen.
L0487: HELLINGA, W.G. - Petroglyphes Caraibes: Probleme Semiologique.
K1213: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE & CLEMENS DE WOLF. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een Ten geleide van Ernst Braches.
L0854: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek.
L7977: HELLINGA, W.GS. (ED.). - Een Schoon Liedekens-Boeck. In den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens etc.
L8134: HELLINGA, WYTZE GERBENS. - Vint-trois, trente-deux. Korte roman.
B0514: HELLINGA, W.GS. - Het hart op de tong in negentig brieven 1571 - 1 april - 1957.
MK0059: HELLINGA, WYTZE GS. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Part Two, Plates.
B3402: HELLINGA, GERBEN. - Oog om oog.
B4511: HELLINGA, W. - De neerlandicus als taalkundige.
B6137: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - William Caxton en de Nederlanden. Engelands eerste drukker.
B6336: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Moord in de Rocky Mountains.
T9473: HELLINGA, LOTTE. - Problems about technique and methods in a fifteenth-century printing house (Nicolaus Ketelaer and Gherardus de Leempt, Utrecht, 1473-1475).
K1292: HELLINGA, W. GS. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink.
Y0851: HELLINGA, W.GS. - De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands.
T0206: HELLINGA, W. GS. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
R9585: HELLINGA, GERBEN EN HANS PLOMP. - Uit je bol. Over XTC, paddestoelen, wiet en andere middelen.
T4343: HELLMANN, HARALD. - Pin-ups. The best of American Girlie Magazines.
T0412: HELLWAG, FRITZ. - Die Polizei in der Karikatur.
B7282: HELM, CLEMENTINE. - Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken.
R3135: HELMAN, ALBERT. - De Rancho der X mysteries. Roman.
T1424: HELMAN, ALBERT. - Ratten.
W5282: HELMAN, ALBERT. - De G.G. van Tellus.
H4614: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht. Roman.
H0334: HELMAN, ALBERT. - Het vlas en de beuk. (een ware fabel).
L0060: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit. Een korte roman.
H6062: HELMAN, ALBERT. - Ontsporing. Verzen.
K4354: HELMAN, ALBERT. - Teutonenspiegel. Een les in literatuur-geschiedenis.
B3173: HELMAN, ALBERT. - Wij en de litteratuur.
T4784: HELMAN, ALBERT. - Caraibisch Passiespel in vijf acten met een proloog en epiloog.
B1701: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit. Een korte roman.
R4125: HELMAN, ALBERT. - Der Rancho der zehn Mysterien.
R3370: HELMAN, ALBERT. - Uit en thuis. Over reizen en hun gevolgen.
R9541: HELMAN, ALBERT. - Waarom niet.
Y0899: HELMAN, ALBERT. - De dolle dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas.
Y0900: HELMAN, ALBERT. - Hart zonder land.
Y0887: HELMAN, ALBERT. - De rancho der X mysteries.
Y0883: HELMAN, ALBERT. - De stille plantage.
Y0791: HELMAN, ALBERT & ALBERT KUYLE. - Van pij en burnous. Een bundel reisschetsen met illustraties van Ger. Huysser en foto's van de schrijvers.
R1431: HELMAN, ALBERT. - De medeminnaars.
M0320: HELMAN, ALBERT. - Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren.
H8374: HELMAN, ALBERT. - Hart zonder land.
L2428: HELMER, GERT. - Den gheestelijcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
L4620: HELMERS, JAN FREDRIK. - Gedichten. Eerste en tweede deel.
B2145: HELMERS, JAN FREDRIK. - Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum.
B5239: HELMERS, JAN FREDRIK. - Socrates in drie zangen.
B5240: HELMERS, JAN FREDRIK. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
R0248: HELMERS, JAN FREDRIK. - Gedichten. Drie delen.
H4139: HELMOND, T. VAN (ED.). - Mary Dorna 1891 - 1971.
W6283: HELMOND, T. VAN. - Bob Hanf 1894 -1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus, Mijmeringen over de nachtzijde van het leven.
K4459: HELMOND, TOKE VAN. - 100 jaar Allert de Lange.
B8696: HELMOND, T. VAN (ED.). - Mary Dorna 1891 - 1971.
T6416: HELSDINGEN, W.P.G. - De Maatschappelijke Orde.
T7706: HELSDINGEN, W.P.S. - Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek.
T6388: HELSDINGEN, W.P.G. - Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt.
R4241: HELSDINGEN, W.P.G. - De Jachtwet in de Tweede Kamer.
B1890: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk.
K6069: HELSLOOT, KEES. - Grondwerk. Essays en polemieken.
K5645: HELSLOOT, P.N. - Edward de Vere. Onvermijdelijk Shakespeare.
L6415: HELTEN, W.L. VAN. - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
L7006: HELTEN, W.L. VAN. - Over Middelnederlandschen versbouw.
L4138: [VONDEL] HELTEN, W.L. VAN. - Vondel's taal, een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw. Twee ongelijkvormige delen: Deel I Etymologie/Vormleer, Deel II Syntaxis.
B6181: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
T0695: HEMEL, VICTOR VAN. - Voorname Belgische Toonkunstenaars uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Beknopt overzicht van hun leven en oeuvre.
B6553: HEMELMAN, ALBERT EN THEUN DE VRIES. - In 't huis van Rembrandt.
T3430: HEMELS, JOAN. - Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. Kanttekeningen bij de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Voorwoord H.J. Prakke.
K1774: HEMELS, JOAN EN HENK DEMOET (RED.). - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie.
T0896: HEMELS, J.M.H.J. - Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid.
B4108: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
B6238: HEMELS, JOAN EN RENEE VEGT. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945.
R0553: HEMELS, JOAN. - Dr. M. Schneider als pershistoricus. Profielschets van een simultaanspeler.
R1641: HEMELS, JOAN. - De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant.
R8668: HEMELS, J.M.H.J., SLIGGERS, B.C., STEUR, A.G. VAN DER. - "Er is slechts ťťn Schuyt". Veertig jaar boeken aan een gracht.
B7733: HEMERT, PAULUS VAN. - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
K3509: HEMINGWAY, ERNEST. - Brieven I, 1917 - 1934. Een selectie van Carlos Baker. Vertaald door John Vanderbergh.
M5969: HEMINGWAY, ERNEST. - Over de rivier en onder de bomen. Vertaling E. Veegens
B9393: HEMINGWAY, ERNEST. - Ook rijst de zon op... Vertaling W.A. Fick-Lugten.
T8708: HEMINGWAY, ERNEST. - Mannen zonder vrouwen. Vertaald door Clara Eggink.
Y1128: HEMKES, KZ, H. - Rekenboekjes. Derde stukje. De Kleine Rekenmeester voor meergevorderden. (Stelsel, van munten en gewichten).
Y1140: HEMKES, KZ, H. - Eerste leesboekje. Omgewerkt door J.Schmal.
K2019: HEMKES, F.L. - Veertig gedichten.
Y1127: HEMKES, KZ, H. - Vijfde leesboekje. Omgewerkt door J.Schmal.
Y1165: HEMKES KZ., H. - Rekenboekjes. Tweede stukje. De Kleine Rekenvriend. Gemakkelijk Rekenboekje voor Weiniggevorderden. (Tiendeelige Breuken).
B5936: HEMMEL, J.J. - Beinvloedbaarheid van delinquenten.
L1130: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Een jaar als(g)een ander. Dagboek: 5 februari 2001- 15 februari 2002.
K4948: HEMMERECHTS, KRIESTIEN. - Weerberichten. Verhalen.
M9456: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Amsterdam, retour.
H9643: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Lang geleden. Verhalen. Geillustreerd door Gerard Alsteens.
L3551: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Patatten ophalen. Een Novelle.
K5027: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Wit zand.
M9719: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Zonder grenzen.
M4668: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Kerst en andere liefdesverhalen.
R4174: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Over dood, leven en liefde.
T8605: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Taal zonder mij.
Y1597: HEMSTEDT, ERWIN. - Frankreichs Staatsmanner vor Gericht.
R9993: HEMSTERHUIS, FRANS. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
K4738: HEN, JOZEF. - De wet en de vuist. Vertaling Pszisko Jacobs.
R5793: HENDERSON, H.D. - Kolonien en grondstoffen.
B0702: HENDRICHS, F.L.E.M. - Vrij Hooger Onderwijs.
T8115: HENDRICHS, F. - Tweede reeks. 300 boekbeoordeelingen. Met inleiding en registers.
T8116: HENDRICHS, F. - 300 boekbeoordeelingen.
T9133: HENDRICHS, F. - 575 nieuwe boekbeoordeelingen. 3e reeks.
R3934: HENDRICHS, F. - H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld.
T9509: HENDRICHS, F. - 2de Reeks 300 Boekbeoordeelingen. Met inleiding, 3 registers en prijsopgave.
R8237: HENDRICKX, LEO. - Gekneveld en bevrijd.
T2666: HEYMAN HENDRIK. - Grepen in het Sociaal Leven. Eene reeks Sociale Studien.
L5316: [ERASMUS] HENDRIKS, OLAF. - Erasmus en Leuven.
M8262: HENDRIKS, JAN. - Vijf jaar drukkunst "in het verborgene". Met teekeningen van Fedde Weidema.
L4445: HENDRIKS, A. - Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland.
B6688: HENDRIKS, ARIANE. - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude joodse buurten in Amsterdam 1900-1944.
B9695: HENDRIKS, MARK. - Hong Kong love story.
Y2671: HENDRIKS, H & G.H. PRIEM. - Van een Hertog en een Koningin. Vom Herzog und der Konigin. Gedicht en Muziek Deutsche Uebersetzung von H. Augustin.
T9938: HENDRIKS, BEREND. - Marguerite versus het Faust-Mephisto complex. Een keuze uit een nog niet afgesloten serie van ongeveer vierhonderd tekeningen.
R5346: [VONDEL] HENDRIKS, ANTONIE. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
Y3621: [VONDEL] HENDRIKS, ANTONIE. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
R2717: HENDRIX, PAUL. - Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds.
R7015: HENDRIX, P. - Het schoone Pascha. Indrukken over het Russisch-Orthodoxe Paaschfeest.
H5834: HENG, LIU. - De groene rivier. Vertaling Peter Abelsen.
B6343: HENGEL, W.A. VAN / J. DERMOUT EN A.L. VAN BOON MESCH. - Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840.
B6344: HENGEL, WESSELIO ALBERTO VAN. - Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici.
T8834: HENGEL, LEENDERT J. VAN DEN. - Recent.
T8662: HENGEL, LEENDERT J. VAN DEN. - Recent.
H1482: HENGST, D. DEN. - Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling.
R7137: HENGST, FERDINAND A.J.A.H.M. - Wie moet in de directe Gemeentebelastingen bijdragen?
T8003: DAM HENK. - Strenge vorst. Voor zaterdag en zondag eveneens slecht weer verwacht.
M7776: HENKEL, M.D. - Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Deel I Teekeningen van Rembrandt en zijn school.
B1313: HENKEL, M.D. - De houtsneden van Mansion's Ovide Moralise Bruges 1484. Met een toelichting.
T4279: HENKES, BARBARA EN HANNEKE OOSTERHOF. - Kaatje ben je boven? Leven en werk van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
R9199: HENNEBO, ROBERT. - De lof der Jeneever. Gedicht. Vercierd met het portrait van den dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken.
B7918: HENNEMAN, J.J. (RED.). - Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 63ste deel.
H7826: HENNINK, W.E. - Polymeren in de Farmacie; nieuwe perspectieven voor geneesmiddeltoediening.
T3256: HENNY, E. - De oorlogsperiodiciteit. Haar oorzaak en wezen.
K4996: HENRARD, R. - Menno ter Braak.
B2725: HENRARD, R. - Woord, Dichtkunst en Wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. ter Braak.
B7385: [SPINOZA] HENRARD, ROGER. - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur.
T1378: [SPINOZA] SEROUYA HENRI. - Spinoza. Sa vie et sa philosophie.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30