Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B7677: HARSKAMP, JACOB TEUNIS. - Individualisme en idolatrie: de problematiek van creatieve ontmoediging. Een musico-literair onderzoek naar de competitieve verhoudingen tussen kunstenaars, met speciale aandacht voor het intellectuele bonapartisme van de eerste helft, en het Franse wagnerisme in de late tweede helft van de negentiende eeuw.
R4897: [WILDE] HART-DAVIS, RUPERT. (ED.). - Selected letters of Oscar Wilde.
T9530: HART, MAARTEN 'T. - De kroongetuige.
T9531: HART, MAARTEN 'T. - Mammoet op zondag.
T9526: HART, MAARTEN 'T. - De aansprekers. Roman van vader en zoon.
T9539: HART, MAARTEN 'T. - Het vrome volk. Verhalen.
T9537: HART, MAARTEN 'T. - Laatste zomernacht.
L3343: HART, MAARTEN 'T. - Alle verhalen.
H2725: HART, MAARTEN 'T. - De vlieger.
B0680: HART, MAARTEN 'T. - De groene overmacht. Tuinieren op de zware zeeklei. Met tekeningen van Peter Vos.
K2305: HART, JOHN RAYMOND. - The Lieutenants Leaving.
L0224: HART, KEES 'T. - Overlezen.
H5435: HART, MAARTEN 'T. - De huismeester. Verhalen.
K8211: HART, MAARTEN 'T. - De unster. Verhalen.
H2562: HART, MAARTEN 'T. - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
M4362: HART, MAARTEN 'T. - Een vlucht regenwulpen. Roman.
H4771: HART, MAARTEN 'T. - Verzamelde verhalen.
H7402: HART, MAARTEN T'. - De zonnewijzer. Roman.
H2723: HART, MAARTEN 'T. - De nakomer.
M9748: HART, MAARTEN 'T. - Ik had een wapenbroeder.
L8454: HART, P.D. 'T. (ED.). - Bibliografie van J.H. Kernkamp geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Inleiding P.W. Klein.
L8842: HART, KEES 'T. - Land van genade.
T9529: HART, MAARTEN 'T. - De droomkoningin.
B0675: HART, MAARTEN 'T. - Onder de korenmaat.
B4005: HART, P.D. 'T. - Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992.
B4096: HART, MAARTEN 'T. - Lotte Weeda. Roman.
R2170: HART, MAARTEN 'T. - De scheltopusik.
H7608: HART, MAARTEN 'T. - Het woeden der gehele wereld. Roman.
T9527: HART, MAARTEN 'T. - Stenen voor een Ransuil.
T9528: HART, MAARTEN 'T. - De zaterdagvliegers. Verhalen.
R5130: [WILDE] HART-DAVIS, RUPERT. (ED.). - More letters of Oscar Wilde.
L1731: HART, MAARTEN 'T. - De jacobsladder. Roman.
L0894: HART, MAARTEN 'T. - Het roer kan nog zesmaal om.
R3060: HART, KOOLHAAS, LUIJTERS E.A. - Heersers van het luchtruim. Vogelverhalen. Met tekeningen van Jan Weenink.
T2163: HART, KEES 'T. - De stilte van het ogenblik.
K1923: HARTEN, JAAP. - Else Mauhs, de ontvoering van een legende.
M5471: HARTEN, JAAP. - Langs en over de aarde.
M5465: HARTEN, JAAP. - Madame Tussaud in Berchtesgaden.
K8944: HARTEN, JAN VAN. - Het ritselt.
M9685: HARTEN, JAN VAN. - Hollandse nieuwe.
T8189: HARTEN, JAAP. - Beweging van het jaar.
T8191: HARTEN, JAAP. - Het spoor van de gele keizer.
T8193: HARTEN, JAAP. - Studio in daglicht.
T7418: HARTEN, J.W.F. VAN. - IIe lijst van stukken behoorende tot het oud-archief der stad Oldenzaal.
R3859: HARTEN, CECILE VAN DER (ED.). - Lezen & schrijvers. Foto's van lezende schrijvers. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans.
W3253: HARTEN, JAAP. - Totemtaal.
T9729: HARTEN, JAAP. - Verzameld Werk. Gekozen door Hans Renders. Drie delen in cassette. Een deel poëzie en twee delen proza.
R9141: HARTERINK, G.J. - Practische handleiding voor het zelfinstalleeren van electrische geleidingen (zwakstroom). Electrische schellen, Huistelefoon, Electrische verlichting.
B4961: HARTING, P. - Pieter Camper in zijn leven en werken geschetst.
T6814: HARTING, P. - De bodem onder Amsterdam, onderzocht en beschreven. Met vier platen.
K8837: HARTKAMP, MARTIN. - Twee overkanten.
M8421: HARTKAMP, MARTIN. - Folteren en andere obsessies.
T4094: HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE E.A. - Bewust verzamelen van textiel?! Het vormen en aanvullen van collecties. Verslag van de Textieldag van 4 juni 1981 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L8269: HARTLEY, M.G. - De Proost-en Brandt-weer rukt uit.
B3322: HARTLING, PETER. - Schubert. Twaalf moments musicaux en een roman. Vertaald door Hans Hom.
R8003: HARTMAN, H.H. - Gesina, de jeugdige emigrant. Een Verhaal.
H6457: HARTMANN, GEBR. - Vom Drucken und von Druckfarben.
T9271: HARTMANN, URSULA (ED.). - Der Jagdflieger Erich Hartmann. Bilder und Dokumente. Die Geschichte des erfolgreichsten Jagdfliegers der Welt.
R0662: HARTMANS, K.D. - Catalogus van de Circus-bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel.
T1028: HARTMANS, ROB. - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad.
R7771: HARTOG, HENRI. - Eene vereerende taak, kritieken.
R1476: HARTOG, HENRI. - Brieven aan Albert Verwey.
H8633: HARTOG JAGER, HANS DEN. - Zelf God worden. Roman.
K7304: HARTOG, JAN DE. - De ondergang van de vrijheid. Spel van de zeesleepers in vier bedrijven.
K5812: HARTOG, THEA DE. - Vrouwenportretten.
K0068: HARTOG, W. (ED.). - Daar loopt een hond e.a. moderne verhalen uit Sovjet-Rusland. Gekozen, vertaald en ingeleid.
T5601: HARTOG, A.H. DE EN J. HOVING. - De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd
B3530: HARTOG, JAN DE. - Het hemelbed.
B6200: HARTOG, HENRI. - Niks dan last en weegluizen. Verzameld proza. Met een nabeschouwing van F. Bordewijk.
R9023: HARTOG, HENRI. - Sjofelen.
R6163: HARTOG, HENRI. - Brieven aan van Deyssel. Inleiding en aantekeningen door Jan Noordegraaf en Arie IJzerman.
R6164: HARTOG, HENRI. - Opstellen, polemiek, kritiek, brieven. Bijeengebracht en van een uitleiding voorzien door J. Noordegraaf.
R6552: HARTOG, JOH. - Journalistiek leven in Curacao.
T7552: HARTOG, A.H. DE. - Het Gods-geloof.
R0345: [CONSTANDSE] HARTOG, A.H. DE. - De Glorie der Religie. Verweer tegen A.L. Constandse's "De Ellende der Religie".
T9585: HARTOG, J. - De patriotten en Oranje van 1747-1787.
T1725: MENU UNILEVER / A. HARTOG. [ DOEVE ]. - Menu Hotel Witte Brug Den Haag. Unilever / A. Hartog. 1910 - 1 september 1935. Geillustreerd door Eppo Doeve.
T8511: HARTSEMA, DAVID. - Tussen waal en schip. Gedichten.
T7308: HARTTORFF, WILLY. - Jeugd zonder werk. Voorwoord Ph. Kohnstamm.
T2402: HARTZFELD, C.A.J. - Logica en intuitie. Psychologische Beschouwing.
P2355: HARWOOD, RONALD. - Mandela.
L8872: HASEBROEK, J.P. (1812-1896). - Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin.
R2394: HASEBROEK, ELISABETH JOHANNA. - Elize. Roman. Uitgegeven met inleiding en toelichting door Margaretha H. Schenkeveld en Riet Schenkeveld-van der Dussen.
R9724: HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. - Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door ....
R7991: HASEBROEK, J.P. - Uit den vreemde.
L9516: HASEK, JAROSLAV. - De mensenhandelaar van Amsterdam en andere verhalen. Vertaling L. Kisjes.
L0496: HASELEN, HENDRIK JOHAN LODEWIJK VAN. - Willem van Haren's "Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten"
L3843: HASELEN, J.F. VAN. - Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq.
L3415: HASLINGHUIS, E.J. - De Duivel in het drama der Middeleeuwen.
L5849: HASPELS, C.H.E. - Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten.
B8379: HASSELBACH, W.H. - Beknopte stijlleer. Rhetorica en Poetica.
T4549: HASSELT, G. VAN. - Oorsprong van het Hof van Gelderland.
R6477: HASSELT, G. VAN [= ERNST CLAES]. - De oude moeder. Verlucht door Lorke Door.
W8512: HASSINK, MARTIJN. - 'De klant is koning, maar jij bent keizer'. 10 interviews met beginnend grafisch ontwerpers.
H0231: HATCH, ALDEN. - Prins Bernhard zijn plaats en functie in de moderne monarchie. Een geautoriseerde biografie.
R0991: HATTEM, JAN VAN & DICK ZANDBERGEN (EDS.). - Theun de Vries Bibliografie.
T6697: HATTEM, A.V. VAN. - Over Montessori als opvoedster.
B6308: HATTEM, JAN VAN. - Louis Paul Boon, 1942-1947. Een averechtse verkenning.
M1704: HATTINGBERG, HANS VON. - Over de liefde en haar sexueele problemen.
A0048: HATTINGBERG, HANS VON. - Uber die Liebe. Eine arzliche Wegweisung.
M7172: HATTUM, F.W.D.C.A. VAN. - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16de en 17de eeuw.
W5693: HATTUM, J. VAN. - De pothoofdplant.
K6657: HATTUM, JAC. VAN. - Alleen thuis. Gedichten.
H7035: HATTUM, JAC. VAN. - De kleine danseres.
P0343: HATTUM, JAC. VAN. - De nagels in het vlees.
W3329: HATTUM, JAC. VAN. - De spiegel, vijf verhalen.
W5689: HATTUM, JAC. VAN. - De waterscheiding.
M7855: HATTUM, JAC. VAN. - De wolfsklauw. Verhalen.
W7963: HATTUM, JAC. VAN. - Een zomer.
M2270: HATTUM, JAC. VAN. - Frisia non cantat.
K6195: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
L0524: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
M8423: HATTUM, JAC. VAN. - Mannen en katten.
H1016: HATTUM, JAC. VAN. - Nieuwe sprookjes en vertellingen.
W3989: HATTUM, JAC. VAN. - Oxalis.
K5587: HATTUM, JAC. VAN. - Sprookjes en vertellingen. (eerste bundel 'Betelgeuze').
W3372: HATTUM, JAC. VAN. - Tien diergedichten.
M8072: HATTUM, JAC. VAN. - Un an de plus un an de moins.
K6654: HATTUM, JAC. VAN. - Van Odrimond, Millimas en anderen. Met Houtgravures van J. Bezaan.
M1115: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk, verhalen.
H3826: HATTUM, JAC. VAN. - Verzamelde gedichten.
L3113: [BILDERDIJK] HATTUM, M. (ED.). - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch.
K6180: HATTUM, JAC. VAN. - Plant u niet voort....
L6495: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk, verzen.
L9017: HATTUM, FRANS VAN. - Toch minstens een nat pak. Gedichten.
B5464: HATTUM, J. VAN. - Gedichten.
B7416: HATTUM, JAC. VAN. - De veertjes niet meegerekend. En andere verhalen.
T2351: HATTUM, J. V. - Baanbrekertjes.
T1800: HATTUM, MARGARETHA A.C.M. VAN. - De Patriotten te Gouda.
T0198: HATTUM, JAC. VAN. - Neerlands taal. Thema met veranderingen.
K4669: HATTUM, JAC. VAN. - Het brood van Ghisele. Vertellingen. Geillustreerd door Sacha.
R5055: HATZFELD, HELMUT. - Der französische Symbolismus.
H9768: HAUFF, WILHELM. - De bedelares van de Pont des Arts. Vertaling Nico van Suchtelen.
T3587: HAUNSTEIN, ELLA VON. - 20 Patiencen. Zusammengestellt.
MK0071: HAUPT, GEORG. - Schrift und Handwerk. Ein Offenbacher Sonderheft des Philobiblon. Zeitschrift fur Bucherliebhaber.
L0159: HAUPTMANN, GERHART. - De ketter van Soana. Vertaling C. van der Tonge-koster.
T4587: HAUSELMANN, J. - Populaire Kleurenleer voor schoolgebruik en zelfondericht. Naar het Hoogduitsch van J. Hauselmann door Th.M.M. van Grieken.
R9387: HAUVETTE, HENRI. - Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia. Vertaald door William Davids.
T6815: HAVARD, HENRY. - Amsterdam et Venise. Ouvrage enrichi de sept eaux-fortes, par mm. Léopold Flameng et Gaucherel et de cent vingt-quatre gravures sur bois.
T1264: HAVE, J. VAN DER. - Filips van Marnix van Sint Aldegonde.
K0541: HAVEL, VACLAV. - Summer meditations. Translated from the Czech by Paul Wilson.
A0374: HAVELAAR, JUST. - De weg tot de werkelijkheid.
L7861: HAVELAAR, JUST. - Het sociaal conflict in de beeldende kunst.
T7954: HAVELAAR, WILLEM J. - Tentoonstelling van werken door Frans Masereel.
T1939: HAVELAER, JAN. - Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld.
T9141: HAVELLAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
B4548: HAVEMAN, BEN. - Neuriend naar het einde. Portretten op leven en dood.
R1351: HAVENAAR, RONALD. - Eb en vloed. Europa en Amerika van Reagan tot Obama.
T0592: HAVER, GRIET VAN. - Onmacht der verdeelden. Katholieken in Vlaanderen tussen Demokratie en Fascisme 1929-1940.
L4104: HAVERBEKE, P. VAN. - De 13de eeuwse Middelnederlandse Oorkondentaal te Brugge en omgeving.
T0520: HAVERBEKE, FILIBERT VAN [=EDGARD MUYLLE]. - Een mislukte aanval op den ivoren toren.
T6921: HAVERKAMP, H. - Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen.
T9583: HAVERKAMP, J. - Het leven van Prins Willem de Vierde, erfstadhouder, kapitein, en admiraal-generaal der Veréénigde Nederlanden. [s Lands verydelde hoope].
B5223: HAVERKATE, JAN EN A.L. SOTEMANN. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. Haverkate: Man tussen twee vuren. Sotemann: Achterberg thuis en op reis (over de bundel Hoonte en de reisgedichten).
R0310: HAVERS, W. - De onzedelijkheid in den bijbel. Met een woord vooraf van A.L. Constandse.
T5491: HAVERS, W. - Den handschoen opgeraapt! Eene poging om de vrijdenkers in Nederland te mobiliseeren inzake het vraagstuk van de scheiding van kerk en staat, meer speciaal wat betreft de afscheiding van de kerk. Voorwoord A.H. Gerhard.
M6527: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
L5821: HAVERSCHMIDT, F. - Familie en kennissen.
P1166: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS (PIET PAALTJENS). - Ter gelegenheid van ... Gelegenheidsversjes, praatjes en albumblaadjes. Bezorgd door Rob Nieuwenhuys.
T3686: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. - Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst.
K3263: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. [PIET PAALTJENS]. - Snikken en grimlachjes / Familie en kennissen. Bezorgd en ingeleid door Rob van Nieuwenhuys.
T1059: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS (PIET PAALTJENS). - Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys.
T8555: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS. - Leven en Sterven van Jelle Gal.
M1343: HAVIARAS, STRATIS. - Wanneer de boom zingt. Vertaling M. Bremer.
W7869: HAWES, JAMES. - Een witte slee met vleugels.
Y0290: HAWTHORNE, NATHANIEL. - De rode letter. Vertaling Nel Bakker.
L9215: HAY, SHERIDAN. - Het geheim van verloren zaken. Vertaling Titia Ram.
T4994: HAY, IAN. - The battle of Flanders 1940. The army at war.
T7895: HAYASHI, TADAMASA / PAUL RENOUARD. - Catalogue d'une collection de dessins et eaux-fortes par Paul Renouard. Cette collection est destinee à etre offerte par Tadamasa Hayashi a une musee de Tokio sur l'art europeen. Exposition à la Bodiniere, du 17 au 31 mai 1894.
L6544: HAYDER, MO. - Duivelswerk.
K3348: HAZEU, WIM, JAAP MEIJER, HARRY SCHOLTEN. - Vrolijk klimaat.
M8291: HAZEU, WIM. - Auteursnamen/Pseudoniemen.
K8774: HAZEU, WIM. - Dankdag voor het gewas.
M2115: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg, een biografische schets.
W7513: HAZEU, WIM. - Het literair pseudoniemen boek.
K2664: HAZEU, WIM. - Jos Vandeloo.
M8440: HAZEU, WIM. - M.C. Escher. Een biografie.
L7517: HAZEU, WIM EN COR HOLST. - 40+. Literaire radio portretten.
B0697: HAZEU, WIM. - Pseudoniemen.
T8448: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg. Een Biografie.
B6843: HAZEU, WIM. (ED.). - Dichter bij Achterberg.
T8463: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg.
B8687: HAZEU, WIM. (ED.). - Dichter bij Achterberg.
R1647: HAZEU, WIM. - Jos Vandeloo.
M5957: HEAD, BESSIE. - Als er regen komt. Vertaling A. van der Ven.
W2484: HEAD, BESSIE. - De hemel is niet gesloten. Vertaling Johannes van Dam.
M6588: HEAD, BESSIE. - Maru. Een leven in Botswana. Vertaling Loes Visser.
T4753: HEADLAM, J.W. - Belgie en Griekenland. Overgenomen uit het Dagblad Les Nouvelles te Maastricht.
T7746: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
T6767: HEADLAM, J.W. - The Dead Lands of Europa.
T7488: HEADLAM, J.W. - De doode landen van Europa.
M5945: HEALY, JOHN. - Losgeslagen. Een autobiografie. Vertaald door Wiebe Buddingh'
T8467: HEANEY, SEAMUS. - Het eerste koninkrijk. Een keuze uit de gedichten (1966-1996). Samenstelling en vertaling Peter Nijmeijer.
H7697: HEARN, LAFCADIO. - Chineesche vertellingen. Vertaald door J. Carriere-Lagaay.
T3434: HEARTFIELD, JOHN. - John Heartfield. Dokumentation. Herausgegeben von der Arbeitsgruppe Heartfield. Hans- Jurgen Diehl, Arwed Gorella, Manfred Hulsewede, Heinz-Dietrich Kemner, Herbert Mondry, Otto Mertens, Jens Petersen, Catrin Sello, Reinhard Spier, Greta Tüllmann, Gerd Wulff.
K6304: HEBBEL, FRIEDERICH. - Een blinde bij zonsopgang, bladen uit een dagboek. Vertaald door Klaus Siegel.
H3442: HEBBEL, FRIEDERICH. - Friedrich Hebbel an Julius Campe. Drei bisher nicht veroffentlichte Briefe.
K5269: HEBBEL, FRIEDRICH. - Gyges en zijn ring. Treurspel in vijf bedrijven, metrische vertaling van K.H. de Raaf.
L7322: HEBBEL, FRIEDRICH. - Herodes en Mariamne. Treurspel in vijf bedrijven (1844-1848). Vertaling Nico van Suchtelen.
T6756: HEBEL. - Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer.
L4941: HEBERLE, JOHANNES A. - Hugo von Hofmannsthal. Beobachtungen uber seinen Stil.
M2039: HEBERT, ANNE. - Met dromen beladen. Vertaling Peggy van der Leeuw.
K0385: HECKE, DANIEL VAN. - De mutant. Momentopnamen.
W6960: HECKE, FIRMIN VAN. - Gedichten.
L3090: BIANCIOTTI. HECTOR. - Als het spoor van een vogel in de lucht. Vertaald door Liesbeth van Nes.
B1551: HEDBERG, T. - De Schipbreukeling. Uit het Zweedsch door Ph. Wijsman.
H4863: HEDDEMA, FRANS. - Regenten taal beneden Amsterdams Peil.
H9563: HEE, EDDY VAN. - Zonnig & zondig Antwerpen.
T8365: HEE, MIRIAM VAN. - Het verband tussen de dagen. Gedichten 1978-1996.
T8212: HEE, MIRIAM VAN. - Winterhard. Gedichten.
T8678: HEE, MIRIAM VAN. - De bramenpluk. Gedichten.
B8028: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgelijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
R7373: HEEG, T. VAN DER. - De herstelpolitiek van Roosevelt.
R1262: HEEK, F. VAN. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China.
R5581: HEEK, F. VAN. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937).
T5278: HEEK, F. VAN. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937). Openbare les + Documentatie-supplement
R8782: HEEK, F. VAN. - Klassen- en standenstructuur als sociologische begrippen.
T3433: HEEMSKERCK DUKER, W.F. VAN EN P. FELIX. - Wat aarde bewaarde. Vondsten uit onze vroegste geschiedenis.
L9118: HEEMSKERK, HEDWIG. - Asmodee. Kwatrijnen.
B8429: HEEMSKERK, J. - Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius.
Y0051: HEEMSKERK, TH. / P.A. DIEPENHORST / H. COLIJN. - In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond.
T5837: HEEMSTRA, VAN (VOORZITTER). - Verslag van het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Werkeloosheid te Deventer over het jaar 1910.
K9545: HEEMSTRA, JOH. - Grundrisz der Deutsch-Niederlandischen Satzlehre.
B2588: HEEMSTRA, JOHANNES. - Uber den Gebrauch der attributiven Partizipal-Konstruktionen in der niederlandischen und hochdeutschen Prosa.
R8468: HEEMSTRA, M.J. VAN. - Heringa State en het Popta Gasthuis te Marssum.
R8476: HEEMSTRA, M.J. BARONES VAN EN E.C. STORM VAN 'SGRAVESANDE. - Van Drinkwaterbron tot Drinkwaterleiding. Met pentekeningen van Bouke van der Sloot.
M4285: HEER, G.N. - Frederik van Eeden en Albert Verwey op het Hof van Moerkerken.
B9106: HEERDEN, J. VAN. - Een mens als huisdier. Essays.
T9600: HEERDEN, JAAP VAN. - Wees blij dat het leven geen zin heeft.
T9093: HEERDT-KOLFF, M.J. - Sport en padvinders op postzegels.
K4733: HEERDT-KOLFF, M.J. - Letterkunde en muziek op postzegels.
L7914: HEEREN, JAC. J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis De Heren van Helmond.
T9532: HEERESMA, HEERE. - De sterke verhalen.
T3399: HEERESMA, MARCUS A. - De oceanenzeiler.
A0518: HEERESMA, HEERE. - Beuk en degel.
A0517: HEERESMA, HEERE. - Femine. Verhalen.
K9302: HEERESMA, HEERE. - Gajes.
H2996: HEERESMA, HEERE. - Heeresma helemaal. Alle verhalen.
H8613: HEERESMA, HEERE. - Heeresma helemaal. Alle verhalen.
W4316: HEERESMA, HEERE. - Hip Hip Hip voor de antikrist.
M6901: HEERESMA, HEERE. - Juweeltjes van waterverf: Slapstick / Striptease.
P2111: HEERESMA, HEERE. - Mijmeringen naast m'n naaimachine.
H3998: HEERESMA, HEERE. - Mijmeringen naast m'n naaimachine. Over het leed in het algemeen en de rijpere vrouw vaak in het bizonder.
P0281: HEERESMA, HEERE. - Waar het fruit valt, valt het nergens. Rijp en rot / wijs en zot / treur en spot.
M5269: HEERESMA, HEERE. - Werk van ..... Een dagje naar het strand, Bevind van zaken, De vis.
W7455: HEERESMA, HEERE. - Zingend langs de straten.
W0051: HEERESMA, MARCUS. - Hoerenzoon.
L7767: HEERESMA, HEERE. - De verloedering van de Swieps.
L7794: HEERESMA, HEERE. - Werk van Heere Heeresma. Een dagje naar het strand. Bevind van zaken. De vis.
T8273: HEERESMA, HEERE. - Een dagje naar het strand.
T8325: HEERESMA, HEERE. - Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming.
W4289: HEERESMA, HEERE. - De sterke verhalen.
T9543: HEERESMA, HEERE. - Een dagje naar het strand.
T9544: HEERESMA, HEERE. - De vis
H8605: HEERESMA, HEERE. - Een robuuste buste, een !... Hevige-hete roman voor mevrouw en voor me man...
B9122: HEERESMA, HEERE. - Heeresma helemaal. Verzamelde verhalen.
Y0179: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter en ontwikkeling.
R1527: HEERIKHUIZEN, BART VAN. - W.A. Bonger, socioloog en socialist.
K0228: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Albert Verwey.
K6385: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - De strijd van Aart van der Leeuw.
M2761: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - De strijd van Aart van der Leeuw.
M2077: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken. Deel I: Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825. Deel II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden).
M3466: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Rainer Maria Rilke zijn leven en werk.
K3603: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Spiegel der eeuwen. De Nederlandse letterkunde in haar ontwikkeling.
K2622: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Stille Opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. Verzameld en ingeleid door...
B2211: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Tussen twee zomers. Verzen.
R9044: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. E.A. - Gedichten over Holland.
B8417: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poëzie.
T6923: HEERING, G.J. - Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk).
R1168: HEERING, G.J. - Johan Huizinga's religieuze gedachten als achtergrond van zijn werken.
T6989: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
T7206: HEERING, G.J. - De zedelijke eisch tot ontwapening.
R6243: HEERINGA, KLAAS. - Het Oude Staveren.
R5744: HEERINGA, T. - De Graafschap. Een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem.
L4844: HEERKENS, PIET. - De Mus.
L6032: HEERKENS, PIET. - Den Orgel.
T9350: HEEROMA, K. - Niederlandische und Niederdeutsche.
M8416: HEEROMA, K / K. MEEUWESSE. - Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris.
L0178: HEEROMA, K. - Aantekeningen bij 'Het Prefix in het verleden deelwoord'.
M8510: HEEROMA, K. - De fragmenten van De Tweede Rose.
L0410: HEEROMA, K. - De Nedersaksische Letterkunde.
L0314: HEEROMA, K. - De Nijmeegse Nederlandistiek.
L5836: HEEROMA, K. - Het onvoltooide teken.
L6067: HEEROMA, K. - Oostnederlandse taalproblemen.
M8269: HEEROMA, K. - Spelend met de spelgenoten. Middelnederlandse leesavonturen.
K9830: HEEROMA, K. - Sprekend als nederlandist.
L1027: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
L6940: HEEROMA, K. - Moraal der Filologie.
L7109: HEEROMA, K. - Taalnatuur en taalcultuur.
B6746: HEEROMA, K. - De leraar in het Nederlands.
B7011: HEEROMA, K. - Ingwaeoons.
R3161: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
H0535: HEERTJE, ARNOLD. - Echte economie. Misverstanden over en misstanden in de economie.
L8074: HEERTJE, ARNOLD. - De vierkante waarheid.
R8612: HEERTJE, ARNOLD. - Echte economie. Een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen. Thijmessay.
T9794: HEERTJE, A. - David Ricardo en Amsterdam, de toekomst van de economische wetenschap als geschiedenis.
T0094: [SPINOZA] HEERTUM, CIS VAN (ED.). - Libertas Philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
R9968: [SPINOZA] HEERTUM, CIS VAN (ED.). - Libertas Philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
K8886: HEES, JAN VAN. - Vaporisator.
T0845: HEES, P. VAN EN A.W. WILLEMSEN. - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door.... Drie delen.
B2695: HEES, P. VAN. (ED.). - Bibliografie van P. Geyl.
H4737: HEESEN, HANS (ED.). - Het nieuwe avontuur. Ontdekkingsreizen in de poëzie.
M9573: HEESEN, HANS. - Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters. Samengesteld door ....
M5642: HEESTERMANS, HANS. - Luilebol! Het Nederlands scheldwoordenboek.
R5072: HEESWIJK, HENRICUS VAN. - Phantasiën op Lotte Ricaudet en Peter Dobbe.
K3788: HEEVER, C.M. VAN DER. - Die Afrikaanse Boek. Uitgegee deur Die Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek 1937.
B6547: HEGA, MEVR. - 500 op ervaring berustende tips voor de huishouding.
R2739: HEGEL. - Uren met Hegel. Hegel's wijsbegeerte ingeleid en geschetst uit zijne werken door Van den Bergh van Eysinga.
T5132: HEGERAAT, H.J. (VERZAMELD). - De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen.
B7651: HEIBEL. - Bevat o.a.: Robin Hannelore: De Rouwkrans. Bespreking van een gedicht van Werner Abeele. In gesprek met Hubert Lampo. Interview met Walter van den Broeck. Kritiek van Frans Depeuter over Hugo Claus. Literaire Potpourri. Studie van Frans Depeuter over Adriaan Morrien. Gedichten.
B7929: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 6e jaargang nr. 6.
B7931: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 7e jaargang nr. 1.
B7932: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 7e jaargang nr. 2.
B7933: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 5e jaargang nr. 1.
B7934: HEIBEL. - Heibel tweemaandelijks satirisch kritisch kreatief tijdschrift 6e jaargang nr. 3 & 4.
B7928: HEIBEL. - R. Hannelore: Epidemie. F. Depeuter: Een biopsie. R. Hannelore: Proef even wat ik mooi vind. F.J. Verdoodt: Mama, kijk ik heb een prijs. Over brieven schrijven, bief van G. Van Acker. poëzieprijs van Herentals. Gedichten: Rijssel, Goswin, Triphon, Longie, Vancampenhout, Mateusen e.a.
K5410: HEIDBUCHEL, ERIC. - Stand-in.
R4656: HEIDE, A. VAN DEN / G. HORREUS DE HAAS / A.H. VAN DER HOEVE. - Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner.
R7546: HEIDE, G.D. VAN DER. - De laatste jaren van een eiland.
H4198: HEIDE, G.D. VAN DER. - Speurtocht naar onze voorouders. De prehistorie van het Lage Westen.
L6690: HEIDE, S. VAN DER. - Fossielen uit onze steenkolenmijnen.
B7534: HEIDE-KORT, ANS VAN DER. - Schilfers van de eeuwigheid.
T2912: HEIDE, A. V.D. [ALBERT VAN DER] - De keuze is bij de volkeren.
T2533: [COHEN] HEIDE, MIEN VAN DER. - Aan de jonge werksters!
T2838: HEIDE, CARLA VAN DER. - Zes dagen.
L9347: HEIDEMAN, AREND J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
T0563: HEIDEMAN, AREND J. - De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar.
R4860: HEIDEN, MARIA. - Een gebakken pakje.
K0176: HEIDEN, MARIA / ANDREA PIERSMA. - Onze mooiste plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam. Met een inleidend verhaal van Marcel Moring.
B3850: HEIJBOER-BARBAS, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.
L2176: HEIJBROEK, J.F. / T.C. GREVEN. - Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland.
R9511: HEIJBROEK, J.F. / E.L. WOUTHUYSEN. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878 - 1946.
T5308: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Mim of De doorstoken globe.
R1457: HEIJDEN, M.J.M. VAN DER. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.
R5951: HEIJDEN, M.C.A. VAN DER (ED.). - 't Hoge Huis te Muiden. Teksten uit de Muiderkring.
R1456: HEIJDEN, M.J.M. VAN DER. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.
T5314: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Advocaat van de hanen.
L1763: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
Y0251: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Krantenknipsels over/van Van der Heijden. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 100 stuks uit de periode 1985 - 2011.
T5307: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het leven uit een dag.
M5436: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Advocaat van de hanen. De tandeloze tijd 4.
M6197: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Asbestemming. Een requiem.
M2465: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd deel 3 eerste boek.
L0043: HEIJDEN, MARCEL CHARLES ANTOON VAN DER. - Joannes Stalpart van der Wiele. Madrigalia.
R5610: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren.
L9302: HEIJDEN, MARIEN VAN DER. - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982).
T5315: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De requiems: De sandwich, Asbestemming, Uitdorsten.
B5988: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll.
M9627: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Hemel, hel of heden. Een kleine geschiedenis van het jaar 2000.
R5199: HEIJDEN, M. V.D EN J. MELKMAN. - TISJ'A BEAW. Een bloemlezing.
R5611: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van O.L. Vrouw van Eiteren en van de parochie van den H. Nicolaas te IJsselstein.
T5323: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Voetstampwijnen zijn Tandknarswijnen. Requiem voor Jean-Paul Franssens.
R3983: HEIJDEN, M. VAN DER. - Joodse omzwervingen.
M9374: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De gevarendriehoek. De tandeloze tijd 2.
R4004: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd deel 3, tweede boek.
R4003: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Vallende ouders. De tandeloze tijd 1.
R4005: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Weerborstels. De tandeloze tijd: Een intermezzo.
T4683: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Joodse NSB'ers. De vergeten geschiedenis van Villa Bouchina in Doetinchem.
H9583: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
R5756: HEIJDRA, TON. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
R5757: HEIJDRA, TON. - De Oude Rai. Niets zo lang als tijdelijk.
R5760: HEIJDRA, TON. - De Pijp. Monument van een wijk.
T4845: HEIJDRA, TON. - Darren en Werkbijen. Schrijvers over Amsterdam-Oost.
A0659: HEIJE, JAN P. - Een bloemlezing uit de volksgedichten.
T4883: HEIJE, JAN PIETER. - Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, B. (Diepe Vrouwenstem).
T4884: HEIJE, JAN PIETER. - Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, C. (Hooge Mannenstem).
T2773: HEIJE, J.P. - Bloemlezing uit de volksdichten. Verzameld en ingeleid door R. van der Veen en K. Vos. Met portret van den dichter,
B8504: [EEDEN] HEIJENBROCK, H. - Over de Nieuwe Tijden. Naar aanleiding van Fr. van Eeden, Waarvoor werkt gij?
L2506: HEIJERMANS, HERMAN. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
K8173: HEIJERMANS JR., HERM. - Wat niet kon.
K9374: HEIJERMANS, HERMAN. - De groote vlucht. Satirieke komedie in vier bedrijven.
L1441: HEIJERMANS, HERMAN. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
H5942: HEIJERMANS, HERMAN. - Dubbel graf. Levensschets.
C1476: HEIJERMANS, HERMAN. - Eva Bonheur. Een genoegelijk toneelspel in 3 bedrijven.
K5002: HEIJERMANS, HERMAN. - Feest. Een gevangenisschets in een bedrijf.
K9242: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs I.
L0333: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs I.
K9727: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs II.
K6818: HEIJERMANS, HERMAN. - Kamertjeszonde. Herinneringen van Alfred Spier. Met een voorwoord.
L3252: HEIJERMANS, HERMAN. - Kok & Springer. Advocaten en procureurs. Blijspel in drie bedrijven.
K5003: HEIJERMANS, HERMAN. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
L4044: HEIJERMANS, HERMAN. - Van liefde en tanden. Levensschets.
R9887: HEIJERMANS, HERMAN. - De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven.
L7551: HEIJERMANS, L. - Beschouwingen over Sexueele voorlichting.
L2539: HEIJERMANS, HERMAN. - Joep's wonderlijke avonturen.
R9885: HEIJERMANS, HERMAN. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
B1362: HEIJERMANS, HERMAN. - Angstig geheim achter het bed. Levensschets.
B2421: HEIJERMANS, HERMAN. - Dodinette. Levensschets.
B4756: HEIJERMANS, HERMAN. - Interieurs.
P2113: HEIJERMANS, HERMINE. - Paren in onvrede.
B8728: HEIJERMANS-JURGENS, ANNIE. - Herman Heijermans laatste levensjaren.
B8727: HEIJERMANS JR., HERMAN. - Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven.
B8730: HEIJERMANS JR, HERM. - n Jodenstreek.
R3758: HEIJERMANS JR, HERM. - Fleo.
K9388: HEIJERMANS, HERMAN. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
L2501: HEIJERMANS, HERMAN. - Een mei. Dramatische schets in een bedrijf.
T3162: HEIJERMANS, L. - Gezondheidsleer voor Arbeiders. Met medewerking van een ingenieur.
H1818: HEIJERMANS, HERMAN. - Op hoop van zegen. Spel van de zee in vier bedrijven.
M1397: HEIJERMANS, HERMAN. - Toneelwerken. Drie delen.
A0061: HEIJERMANS, HERMAN. - Keur uit de beste vertellingen van Samuel Falkland. Samengezocht door Henri Dekking en Frans Mijnssen.
L2502: HEIJERMANS, HERMAN. - Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf.
B8794: HEIJERMANS JR., HERM. - Wat niet kon en andere verhalen.
B8729: HEIJERMANS JR, HERM. - Sabbath. Eene studie.
R9888: HEIJERMANS, HERMAN. - Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters.
P1575: HEIJERMANS, HERMAN. - Duczika. Een Berlijnsche roman. Met een inleiding van J.F. Ankersmit en een voorwoord van Annie Heijermans-Jurgens.
R1670: HEIJMEIJER, JOS. A.M. - De cocospalm. Populair-wetenschappelijke beschrijving van den cocospalm en zijne voortbrengselen.
R5789: HEIJN JR., JAN. - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time.
R2496: HEIJNE, BAS. - Suez.
K0815: HEIJNE, BAS. - Een praktisch ideaal. Leven in de woonmaatschappij.
B3214: HEIJNE, BAS / MARJOLEINE DE VOS / HENK WALS. - Oude zekerheden en nieuwe wegen.
B3445: HEIJNE, BAS. - Tafelgesprekken.
B7035: HEIJNE, BAS. - Onredelijkheid. Essay.
H5181: HEIJNE, BAS. - Suez.
K5459: HEIJNINGEN, LEO A. VAN. - De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en vormgeven voor en na privatisering.
B5463: HEIJNSBERGEN, P. VAN. - Geschiedenis der Rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onze rechtswetenschap tot 1900.
R1467: HEIJS, JAN. - Filmliga 1927-1931. Met een inleiding door Jan Heijs.
R3164: HEIJTING, A.T.A. (ED.). - Het Boek der Sonnetten. Nederlandsche Sonnetten van de Zestiende Eeuw Tot Jacques Perk. Bevattende 600 fraaie sonnetten.
T1794: HEIK, KREDE BEN. [ =H. BEEKE ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
T1793: HEIK, KREDE BEN. [ =H. BEEKE ]. - Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het Boek: Ontluiking.
R7193: HEILKER, P. - Esperanto leerboek voor hen die zich bekwamen voor diploma B (onderwijsbevoegdheid) en in 't algmeen voor ontwikkelden.
T6420: HEIM, KARL / RICHARD H. GRUTZMACHER. - Oswald Spengler und das Christentum. Zwei kritsche Aufsatze.
L1275: HEIMANS, J. - De elementen der genetica.
L0584: HEINE, HEINRICH. - Aus dem Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
L5540: HEINE, HEINRICH. - poëzie. Vertaald door Gerard den Brabander.
A0103: HEINE, HEINRICH. - Werke und Briefe. In Zehn Banden.
K3765: HEINE, HEINRICH. - Maar is het niet fraai geformuleerd? Bijeengesprokkeld door C.J. Aarts en M.C. van Etten.
R2863: HEINE, HEINRICH. - Ideeen, Het boek Le Grand.
B8654: HEINE, HEINRICH. - Aus dem Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
T6369: HEINE, HEIRICH. - De Droomgod. Vijf gedichten uit Buch der Lieder met twaalf bewerkingen en vertalingen. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
T4893: HEINE, HEINRICH. - Gesprek over Den ware God. Tusschen een rabbi en een priester, gehouden in de aula te Toledo. Metrisch vertaald door J.D. v. N.
L5708: HEINEMANN, FRITZ. - Odysseus oder die Zukunft der Philosophie.
M8147: HEINEMEYER, W.F. - Het sociaal ecologisch gezichtspunt.
H5546: HEINES, HEINRICH. - Sämtliche Werke.
B8330: HEINL, ROBERT DEBS. - Victory at high tide. The Inchon Seoul campaign.
M7786: HEINRICH, JUTTA. - Het geslacht der gedachten. Vertaling Tine Ausma.
T9963: HEINRICHS, JAN E.A. - Frans Erens, de Limburgse Tachtiger.
H9333: HEINSIUS JR., NICOLAAS. - De vermakelijke avonturier. Ingeleid en bewerkt door H. van Gorp.
W8765: HEINSIUS, N. - De vermakelijke avonturier.
M7239: HEINSIUS, NICOLAAS. - Drie verhalen uit den Vermakelyken avanturier of De wispelturige en niet min wondelyke levens-loop van Mirandor.
M8231: HEINSMAN, LOUIS / WALTER VAN TEEFFELEN. - Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld.
H6954: HEK, YOUP VAN 'T. - Amah hoela.
W0049: HEK, YOUP VAN 'T. - Eerst de man, dan de bal.
H6955: HEK, YOUP VAN 'T. - En het bleef nog lang onrustig in mijn hoofd.
H6951: HEK, YOUP VAN 'T. - Fax.
H6956: HEK, YOUP VAN 'T. - Het zal me jeuken.
H6953: HEK, YOUP VAN 'T. - Ik schreeuwlelijk.
L1755: HEK, YOUP VAN 'T. - Komen & gaan. Een week scharrelen rond Gare du Nord.
H6957: HEK, YOUP VAN 'T. - Majesteit,
H6952: HEK, YOUP VAN 'T. - Rijke meiden en andere verhalen.
L5332: HEK, YOUP VAN 'T. - De Waker, de Slaper en de Dromer / Mond vol tanden. Oudejaarsconference 1999.
H6958: HEK, YOUP VAN 'T. - Zaterdag.
R3569: HEK, YOUP VAN 'T. - Scherven.
H9508: HEKKEN, RENE VAN. - Leven op het lemmet.
T8770: HEKMAN, HENJO. - Levenslang tot sluitingstijd. Gedichten.
H2671: HELD, ROBERT. - Inquisition / Inquisicion.
T9269: HELD, WERNER. - Der Jagdflieger Walter Nowotny. Bilder und Dokumente.
R3905: HELDEN, R.J.C. VAN EN M. BINK. - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
R7948: HELDRING, O.G. - Leven en Arbeid.
T7147: HELEEN [=H.J.L. VAN RAMSHORST-CALLENBACH]. - Cootje.
R5093: ZUSTER MARIA HELENA. - De Vrouw in Congo bij de Ngbandi.
R9492: HELIKON. - Gedichten: J. Slauerhoff. Jo Landheer. Jan Prins. P.C. Boutens. S. Vestdijk. Hendrik de Vries. F.J. van der Molen. G.H. 's-Gravensande. Leo van Breen. Rudolf Escher. B. Roest Crollius. Truus Gerhardt.
R9494: HELIKON. - Gedichten: Frans Bastiaanse. Hendrik de Vries. Jo Landheer. J. van Hattum. Anton van der Stok. Ed. Hoornik. Eric van der Steen. Florus Slooff. S. Herwin. Tonny van der Horst.
R9497: HELIKON. - Gedichten van Rudolf Escher.
R9496: HELIKON. - Gedichten: Jan Prins. J. Slauerhoff. Victor E. van Vriesland. Johan Molenaar. J.F. Kunst. Albert Helman. Karel Jonckheere. Jan Vercammen. J. van Hattum. B. Roest Crollius.
R9495: HELIKON. - Gedichten van Rainer Maria Rilke. Vertaald door Gerard den Brabander.
T7971: HELIKON. - Helikon. Maandschrift voor poëzie. 1e jaargang Januari t/m December. 1931. Nrs.: 1 t/m 10. + Extra nummer.
R9493: HELIKON. - Nagelaten gedichten van August Vanhoute.
B2026: HELL, JAN. - Spel van den herfst.
T8811: HELL, JOHANNA W.P. - Tussen maanstenen en zonnebloemen. Gedichten.
T8812: HELL, JOHANNA W.P. - Sinaasappelkreek. Gedichten.
R6212: HELL, DOLF. - Schoon schip. De bloeitijd van het rederij-affiche.
B7614: HELLEBERG, MARIA. - Alberto. Vertaald uit het Deens door Ingrid Hilwerda en Kim Snoeijing
K3874: HELLEMA. - Twente- een plaatsbepaling in de tijd.
H9899: HELLENS, FRANZ. - Kind tussen twee muren. Verhalen. Vertaling Leonard Nolens.
L6246: HELLER, JOSEPH. - Portret van een kunstenaar als een oude man. Vertaald door Ronald Jonkers.
MK0070: HELLER, MAXWELL L. - New standard letterer and show-card writer.
B9698: HELLER, ERICH. - Franz Kafka.
M9610: HELLER, JOSEPH. - God Weet. Vertaling Ronald Cohen.
B1350: HELLINGA, GERBEN. - Kees de Jongen. Een toneelspel naar de gelijknamige roman van Theo Thijssen.
K3147: HELLINGA, W. GS. - Het hart op de tong. In 101 brieven van Nederlanders, die in de laatste vier eeuwen vertelden wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder eenige curiositeiten en vergissingen.
L0487: HELLINGA, W.G. - Petroglyphes Caraibes: Probleme Semiologique.
K1213: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE & CLEMENS DE WOLF. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een Ten geleide van Ernst Braches.
L0854: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek.
L7977: HELLINGA, W.GS. (ED.). - Een Schoon Liedekens-Boeck. In den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens etc.
L8134: HELLINGA, WYTZE GERBENS. - Vint-trois, trente-deux. Korte roman.
B0514: HELLINGA, W.GS. - Het hart op de tong in negentig brieven 1571 - 1 april - 1957.
MK0059: HELLINGA, WYTZE GS. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Part Two, Plates.
B3402: HELLINGA, GERBEN. - Oog om oog.
B4511: HELLINGA, W. - De neerlandicus als taalkundige.
B6137: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - William Caxton en de Nederlanden. Engelands eerste drukker.
B6336: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Moord in de Rocky Mountains.
T9473: HELLINGA, LOTTE. - Problems about technique and methods in a fifteenth-century printing house (Nicolaus Ketelaer and Gherardus de Leempt, Utrecht, 1473-1475).
K1292: HELLINGA, W. GS. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink.
T0206: HELLINGA, W. GS. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
R9585: HELLINGA, GERBEN EN HANS PLOMP. - Uit je bol. Over XTC, paddestoelen, wiet en andere middelen.
T4343: HELLMANN, HARALD. - Pin-ups. The best of American Girlie Magazines.
T0412: HELLWAG, FRITZ. - Die Polizei in der Karikatur.
B7282: HELM, CLEMENTINE. - Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken.
R3135: HELMAN, ALBERT. - De Rancho der X mysteries. Roman.
T1424: HELMAN, ALBERT. - Ratten.
W5282: HELMAN, ALBERT. - De G.G. van Tellus.
H4614: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht. Roman.
H0334: HELMAN, ALBERT. - Het vlas en de beuk. (een ware fabel).
L0060: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit. Een korte roman.
H6062: HELMAN, ALBERT. - Ontsporing. Verzen.
K4354: HELMAN, ALBERT. - Teutonenspiegel. Een les in literatuur-geschiedenis.
B3173: HELMAN, ALBERT. - Wij en de litteratuur.
T4784: HELMAN, ALBERT. - Caraibisch Passiespel in vijf acten met een proloog en epiloog.
B1701: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit. Een korte roman.
R2185: HELMAN, ALBERT & MARNIX GIJSEN (VERZAMELD). - Per diplomatieke koerier. Proza en poëzie van Nederlandse en Belgische diplomaten.
R4125: HELMAN, ALBERT. - Der Rancho der zehn Mysterien.
R3370: HELMAN, ALBERT. - Uit en thuis. Over reizen en hun gevolgen.
R9541: HELMAN, ALBERT. - Waarom niet.
R1431: HELMAN, ALBERT. - De medeminnaars.
M0320: HELMAN, ALBERT. - Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren.
H8374: HELMAN, ALBERT. - Hart zonder land.
L2428: HELMER, GERT. - Den gheestelijcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
L4620: HELMERS, JAN FREDRIK. - Gedichten. Eerste en tweede deel.
B2145: HELMERS, JAN FREDRIK. - Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum.
B5239: HELMERS, JAN FREDRIK. - Socrates in drie zangen.
B5240: HELMERS, JAN FREDRIK. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
R0248: HELMERS, JAN FREDRIK. - Gedichten. Drie delen.
K1796: HELMOND, T. VAN (ED.). - Mary Dorna 1891 - 1971.
W6283: HELMOND, T. VAN. - Bob Hanf 1894 -1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus, Mijmeringen over de nachtzijde van het leven.
K4459: HELMOND, TOKE VAN. - 100 jaar Allert de Lange.
B8696: HELMOND, T. VAN (ED.). - Mary Dorna 1891 - 1971.
T6416: HELSDINGEN, W.P.G. - De Maatschappelijke Orde.
T7706: HELSDINGEN, W.P.S. - Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek.
T6388: HELSDINGEN, W.P.G. - Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt.
R4241: HELSDINGEN, W.P.G. - De Jachtwet in de Tweede Kamer.
B1890: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk.
K6069: HELSLOOT, KEES. - Grondwerk. Essays en polemieken.
K5645: HELSLOOT, P.N. - Edward de Vere. Onvermijdelijk Shakespeare.
L6415: HELTEN, W.L. VAN. - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
L7006: HELTEN, W.L. VAN. - Over Middelnederlandschen versbouw.
L4138: [VONDEL] HELTEN, W.L. VAN. - Vondel's taal, een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw. Twee ongelijkvormige delen: Deel I Etymologie/Vormleer, Deel II Syntaxis.
B6181: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
T0695: HEMEL, VICTOR VAN. - Voorname Belgische Toonkunstenaars uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Beknopt overzicht van hun leven en oeuvre.
B6553: HEMELMAN, ALBERT EN THEUN DE VRIES. - In 't huis van Rembrandt.
T3430: HEMELS, JOAN. - Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. Kanttekeningen bij de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Voorwoord H.J. Prakke.
K1774: HEMELS, JOAN EN HENK DEMOET (RED.). - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie.
T0896: HEMELS, J.M.H.J. - Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid.
B4108: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
B6238: HEMELS, JOAN EN RENEE VEGT. - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel I: 1840-1945.
R0553: HEMELS, JOAN. - Dr. M. Schneider als pershistoricus. Profielschets van een simultaanspeler.
R1641: HEMELS, JOAN. - De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant.
R8668: HEMELS, J.M.H.J., SLIGGERS, B.C., STEUR, A.G. VAN DER. - "Er is slechts één Schuyt". Veertig jaar boeken aan een gracht.
B7733: HEMERT, PAULUS VAN. - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
K3509: HEMINGWAY, ERNEST. - Brieven I, 1917 - 1934. Een selectie van Carlos Baker. Vertaald door John Vanderbergh.
M5969: HEMINGWAY, ERNEST. - Over de rivier en onder de bomen. Vertaling E. Veegens
B9393: HEMINGWAY, ERNEST. - Ook rijst de zon op... Vertaling W.A. Fick-Lugten.
T8708: HEMINGWAY, ERNEST. - Mannen zonder vrouwen. Vertaald door Clara Eggink.
K2019: HEMKES, F.L. - Veertig gedichten.
B5936: HEMMEL, J.J. - Beinvloedbaarheid van delinquenten.
L1130: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Een jaar als(g)een ander. Dagboek: 5 februari 2001- 15 februari 2002.
K4948: HEMMERECHTS, KRIESTIEN. - Weerberichten. Verhalen.
M9456: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Amsterdam, retour.
L4622: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Donderdagmiddag. Halfvier.
H9643: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Lang geleden. Verhalen. Geillustreerd door Gerard Alsteens.
L3551: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Patatten ophalen. Een Novelle.
K5027: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Wit zand.
M9719: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Zonder grenzen.
H4892: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Taal zonder mij.
M4668: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Kerst en andere liefdesverhalen.
R4174: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Over dood, leven en liefde.
T8605: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - Taal zonder mij.
R9993: HEMSTERHUIS, FRANS. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
K4738: HEN, JOZEF. - De wet en de vuist. Vertaling Pszisko Jacobs.
R5793: HENDERSON, H.D. - Kolonien en grondstoffen.
B0702: HENDRICHS, F.L.E.M. - Vrij Hooger Onderwijs.
T8115: HENDRICHS, F. - Tweede reeks. 300 boekbeoordeelingen. Met inleiding en registers.
T8116: HENDRICHS, F. - 300 boekbeoordeelingen.
T9133: HENDRICHS, F. - 575 nieuwe boekbeoordeelingen. 3e reeks.
R3934: HENDRICHS, F. - H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld.
T9509: HENDRICHS, F. - 2de Reeks 300 Boekbeoordeelingen. Met inleiding, 3 registers en prijsopgave.
R8237: HENDRICKX, LEO. - Gekneveld en bevrijd.
T2666: HEYMAN HENDRIK. - Grepen in het Sociaal Leven. Eene reeks Sociale Studien.
L5316: [ERASMUS] HENDRIKS, OLAF. - Erasmus en Leuven.
M8262: HENDRIKS, JAN. - Vijf jaar drukkunst "in het verborgene". Met teekeningen van Fedde Weidema.
L4445: HENDRIKS, A. - Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland.
B6688: HENDRIKS, ARIANE. - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude joodse buurten in Amsterdam 1900-1944.
B9695: HENDRIKS, MARK. - Hong Kong love story.
R5346: [VONDEL] HENDRIKS, ANTONIE. - Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas.
T9938: HENDRIKS, BEREND. - Marguerite versus het Faust-Mephisto complex.
R2717: HENDRIX, PAUL. - Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds.
R7015: HENDRIX, P. - Het schoone Pascha. Indrukken over het Russisch-Orthodoxe Paaschfeest.
H5834: HENG, LIU. - De groene rivier. Vertaling Peter Abelsen.
B6343: HENGEL, W.A. VAN / J. DERMOUT EN A.L. VAN BOON MESCH. - Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840.
B6344: HENGEL, WESSELIO ALBERTO VAN. - Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici.
T8834: HENGEL, LEENDERT J. VAN DEN. - Recent.
T8662: HENGEL, LEENDERT J. VAN DEN. - Recent.
H1482: HENGST, D. DEN. - Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling.
R7137: HENGST, FERDINAND A.J.A.H.M. - Wie moet in de directe Gemeentebelastingen bijdragen?
T8003: DAM HENK. - Voor zaterdag en zondag eveneens slecht weer verwacht. Strenge vorst.
M7776: HENKEL, M.D. - Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Deel I Teekeningen van Rembrandt en zijn school.
B1313: HENKEL, M.D. - De houtsneden van Mansion's Ovide Moralise Bruges 1484. Met een toelichting.
T4279: HENKES, BARBARA EN HANNEKE OOSTERHOF. - Kaatje ben je boven? Leven en werk van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
R9199: HENNEBO, ROBERT. - De lof der Jeneever. Gedicht. Vercierd met het portrait van den dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken.
B7918: HENNEMAN, J.J. (RED.). - Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. 63ste deel.
L5045: HENNING, CORNELIUS J. - De eerste schoolstrijd tussen kerk en staat onder Julianus den Afvallige.
H7826: HENNINK, W.E. - Polymeren in de Farmacie; nieuwe perspectieven voor geneesmiddeltoediening.
T3256: HENNY, E. - De oorlogsperiodiciteit. Haar oorzaak en wezen.
K4996: HENRARD, R. - Menno ter Braak.
B2725: HENRARD, R. - Woord, Dichtkunst en Wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. ter Braak.
B7385: [SPINOZA] HENRARD, ROGER. - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur.
T1378: [SPINOZA] SEROUYA HENRI. - Spinoza. Sa vie et sa philosophie.
W6344: HENRIKSSON, J.S. - De lakense bril van Miriam H.
W6330: HENRIKSSON, J.S. - De werkelijkheid van Delta D. Verhalen.
W5378: HENRIKSSON, J.S. - Wees niet zo burgerlijk. Verhalen.
Y0024: HENRY, FORTUNE. - Greve et Sabotage. La greve intermittente.
Y0023: HENRY, FORTUNE. - Lettres de Pioupious.
H1919: HENSEN, HERWIG. - Alles is verband.
H2253: HENSEN, HERWIG. - Daidalos.
H1532: HENSEN, HERWIG. - De aarden schaal, De andere Jehanne, Sodom en Gomorra.
L0844: HENSEN, HERWIG. - De appelboom.
K5455: HENSEN, HERWIG. - De dubbele vaardigheid.
K3266: HENSEN, HERWIG. - Over de dichtkunst. Essay.
B0787: HENSEN, HERWIG. - Gedichten. Eerste deel: De cirkel tot Narkissos, Hamlet in den spiegel, De dubbele vaardigheid, Oefeningen naar binnen. Tweede deel: Het voorbeeldig bestand, Het onvoorwaardelijk begin, Lof der gereedheid.
R7835: HENSSEN, EMILE. - Gerretson en Indie.
R9237: HENZEL, J. - Angmagssalik.
R3429: HEPKEMA, J. - De doarpskomeedsje : slotsangen, coupletten en foardrachten
R7241: HEPKEMA, J.T. - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten en Het leven van Anna Maria van Schuurman.
R5649: HEPKEMA, JACOB TJEBBES. - Wieuwerd en zijn historie: De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
T8957: EUROPESE HERAUT. - Europese Heraut. Onafhankelijk orgaan voor geestelijke kunst, literatuur en wetenschappen.
L1323: HERBERGHS, LEO. - Avond.
L3974: HERBERGHS, LEO. - De heerlijkheid en de windlust.
L5478: HERBERGHS, LEO. - eenendertig nieuwe gedichten.
K1309: HERBERGHS, LEO. - Gerucht. Gedichten.
K1212: HERBERGHS, LEO. - Heilig weer. Gedichten.
L2397: HERBERGHS, LEO. - Het paadjesboek.
L1040: HERBERGHS, LEO. - Leo Herberghs. Van voor het begin. Twaalf auteurs over zijn poëzie.
H1535: HERBERGHS, LEO. - Lessen in landschap.
L0233: HERBERGHS, LEO. - Met aarden vingers.
L1041: HERBERGHS, LEO. - Ochtend.
K1749: HERBERGHS, LEO. - Weggelegde gedichten.
W0011: HERBERT, J.A. - Illuminated Manuscripts.
B0186: HERCKENRATH, C.R.C. EN A. DORY. - Frans Woordenboek. Nederlands-Frans. Geheel opnieuw herzien door P.A. Messelaar en Th. Venckeleer.
T4609: HERCKENRATH, AD. - Maandkalender.
T5697: HERDER, J.G. - Menschheit und Nation. Aus den Briefen zur Beforderung der Humanitat.
L3323: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
L3324: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
R6228: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
R4608: HERDERSCHEE, J. - Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend.
T3495: HERDT, RENE DE PATRICK VIAENE (RED.). - Rijkdom bedreigd.
R4620: HERESWITHA, Z.M. - De vrouwenkloosters vna het Heilig Graf in het prinsdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie 1480-1798.
K3962: HERFST, H.P. - Prenten en ... platen.
B0577: HERFST, J.W. - Dagopeningen.
B8009: HERING, JOHANN. - Das Schrift- und Kunstbuchlein. Wiedergabe der Handschrift Bayreuth um 1616. und, Allerlei Manierschriften. Teilwiedergabe der Handschrift Kulmbach 1626. Mit einem Nachwort herausgegeben von Erwin Herrmann.
R8636: HERINGA, P.M. - De geschiedenis der kweekschool voor onderwijzeressen te Groningen, op de reunie van oudleerlingen bij gelegenheid van het zilveren feest der school, den 7den september 1901.
L2341: HERK, A.W.H. VAN. - Het totaliteitsprobleem in de Plantenphysiologie.
B8971: [STEINLEN] HERK, MAGDALEEN VAN. - Steinlen. Of Cats and Men.
C0523: HERLAND, LEO. - Worterbuch der Mathematischen Wissenschaften. Band I: Deutsch-English. Band II: English-German.
Y0356: HEIJERMANS JR. - HERMAN (RED.). - De Jonge Gids. 2e jaargang 1898-1899.
B8725: HEIJERMANS JR. HERMAN. - Diamantstad.
R3004: GORTER. HERMAN. - De Grondslagen der Sociaaldemokratie. Tweede vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewekte uitgave.
R8738: HEIJERMANS JR. HERMAN. - Diamantstad. Twee delen.
L7684: HERMANIDES, S.R. - Bekampfung der ansteckenden Geschlechtskrankheiten als Volksseuche.
L2538: HERMANN, GEORG. - Kubinke. Vertaling Alice Nahuys.
B5290: HERMANN, JUDITH. - Zomerhuis, later. Vertaald door Joke Gerritsen.
T3080: HERMANN, GEORG. - Het vroolijke gildeboek.
T0727: HERMANN, GEORG. (INGELEID). - De Wereld Lacht Nog! Vrolijke novellen van verre en nabij.
R8242: HERMANN, GEORG. - Het vroolijke gildeboek.
B9286: HERMANOWSKI, GEORG & HUGO TOMME. - Zuidnederlandse literatuur in vertaling. (1900-1960). Bibliografie.
K3372: HERMANOWSKI, GEORG. - Twintig jaar voor Vlaanderen.
R7947: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Drie drama's.
M6404: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
Y0019: HERMANS, HENRI. - Handboekje voor R.K. Werkliedenvereenigingen.
T3530: HERMANS, WARD. - Socratische Gesprekken. De ondergang van het westers burgerdom.
R2134: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
R0864: HERMANS, WARD. - poëzie achter tralies.
W6889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hollywood.
T0570: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God.
T7343: HERMANS, W.F. - Paranoia.
H8487: HERMANS, PAUL. - Een kern van oppervlakkigheid. Gedichten.
L0814: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
L1593: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven ?
T5335: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Niet uit kwaadaardigheid. De scherpste polemieken. Samengesteld en ingeleid door Max Pam.
Y0010: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia.
W6726: HERMANS, HUB. (ED.). - De avonturen van de Chicano Kid en andere verhalen.
L4149: HERMANS, JOHANNES L. - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie.
K2263: HERMANS, M.M. (ED.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
M5056: HERMANS, RUDI. - Dertienkoning.
H5163: HERMANS, TILLY / HARRY SCHOLTEN EN LODEWIJK VAN ZONNEVELD. (EDS.). - Het land der Letteren: 's-Gravenhage & Scheveningen. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
H5328: HERMANS, TILLY/L. VAN ZONNEVELD/ A. VAN DIS. (SAMENSTELLERS). - Het land der letteren Amsterdam. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
L3887: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
H9274: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
W9741: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Filip's sonatine.
L0807: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
K4529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Homme's hoest.
H0390: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
M5272: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
L2590: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
L1555: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Onder professoren. Met een Nawoord van B.J.O. Zomerplaag.
L6449: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het sadistische universum.
H5587: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Boekenweek 1993.
H9704: HERMANS, TILLY/P. VAN ZONNEVELD. (SAMENSTELLERS). - Het land der letteren Leiden. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
W9743: HERMANS, WILLEM FREDERIK / SCHRIJVER DEZES. - Het Evangelie van O. Dapper Dapper. Een vervolg op De God Denkbaar Denkbaar De God.
H7398: [MULTATULI] HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De raadselachtige Multatuli.
H1792: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's.
L9251: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De zegelring.
L6557: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
M9687: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Relikwieen en documenten. Een toespraak.
H1605: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ruisend gruis. Roman
K8599: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Vincent literator.
L6552: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's.
L7560: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het sadistische universum.
L7597: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong.
B0368: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
B0561: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De liefde tussen mens en kat.
B0657: HERMANS, RUDI. - Witte Wijven. Roman.
T5700: HERMANS, L.M. - Een Ministerie van Kraakporcelein. Politieke gedichten uit het Liberale Land van Belofte.
B3415: HERMANS, RUDI. - Eindeloos wit.
T0885: HERMANS, HENRI. - Vraagstukken van handelspolitiek. Ordening, geen ongebondenheid, hulp in nood.
B4284: [PODIUM] HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De god denkbaar denkbaar de god.
B4285: [PODIUM] HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Laura en de grammofoonplaat.
B4497: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror Coeli en andere gedichten.
B5085: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een ontvoogding.
B6529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hermans is hier geweest.
B7172: HERMANS, EDUARD H. - Humor in de geneeskunde. Deel 1 en 2.
R3971: HERMANS, WARD. - De Avondland-Idee & Vlaanderen. Vragen van dezen tijd.
T3710: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur no. 1. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
T8268: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
T8529: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia.
K0170: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
T1978: HERMANS, H.G. - Overheidsvoorlichting en Democratie.
T7327: HERMANS, HENRI. - De onvrijwillige werkloosheid.
B9889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
B9880: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige werken 1. Romans. Conserve, De tranen der acacia's.
B9879: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia.
B9873: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au Pair. Roman.
B9869: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker. Verhalen.
R0980: HERMANS, L.M. - De eerwaarde vaders Sociaal-Democraten, van de orde van Z.M. Pieter Jelles de Eerste. In dicht en ondicht bezongen.
R3393: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaan. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn.
T3219: HERMANS, L.M. - De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela. In vijftig sonnetten bezongen.
L7788: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een wonderkind of een total loss.
R6566: HERMANS, L.M. - Van de Dorpspastorie naar het Torentje. Leven en lotgevallen van doctor Abraham Kuyper. Anti-Revolutionair heldendicht.
R6999: HERMANS, WARD. - De Deemstering der Europeesche Beschaving. Onder Vaandels van Roof en Geweld.
R1423: HERMANS, THEO. - Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst.
B5006: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een wonderkind of een total loss.
R3096: HERMANS, L.M. - De spiegel der waarheid: moderne moralisatien over liefde, prostitutie en huwelijk.
B5034: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's.
T2972: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het behouden huis.
T1810: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
T8938: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven ?
H8802: TIRADE 271. W.F. HERMANS. - Over W.F. Hermans.
R5357: HERMANS, L.M. - In Abraham's Schoot. Koalitie-Gedichten uit het Politieke Kanaan.
R5379: HERMANS, JS. - Dat is gedrukt... maar hoe? Over Zwarte Kunst.
R5463: HERMANS, W.F. - De zweep erover!
H6917: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik heb altijd gelijk.
H4786: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie. Roman.
B9005: HERMENEVS. - Hermeneus Toen en Nu: Lustrumnummer. P. Claes: Melopoeia. (naar P. van Ostayen, Melopee. Latijnse gedichten naar J.H. Leopold en P.C. Boutens. More Poetico (naar Lucebert, ik tracht op poetische wijze). W.J.W. Koster: Kloos en de klassieken. R.Th. v.d. Paardt: De Griekse beginselen van Willem Kloos.
L6648: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
L7429: HERMESDORF, B.H.D. EN S.J. FOCKEMA ANDREAE. - Naam en recht.
R7321: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtssspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
T8806: HERMIS, KEES. - De dood weersproken. Gedichten over en tegen de dood.
T9904: HERMKENS, JEROEN (LITHO'S); WACHT, THEO VAN DER (GEDICHTEN). - De laatste stad.
R3356: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
H4261: HERMSEN, RONALD (RED.). - Wijsheid te boek. 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
T3542: HERMSEN, JOKE J. - Tweeduister. Roman.
T1272: [COHEN] HERNEKIN BAPTIST, R. - Vier knappe negerinnen. Vertaling E. Straat.
L3125: HERPEN, EUGENE VAN. - De duisternis der naamloozen.
T0468: HERPEN, JAN J. VAN (ED.). - Hij droeg de zee en de verte aan zich mee. De briefwisseling P.H. Ritter jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
B8222: HERPEN, JAN J. VAN. - Een literaire rel met Menno ter Braak.
R1642: [RITTER] HERPEN, JAN J. - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
K8935: HERREMAN, R. - Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan.
K5398: HERREMAN, R. - Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur.
K6442: HERREMAN, R. EN MARNIX GIJSEN. - Vlaamsche verzen van dezen tijd.
B1467: HERREMAN, RAYMOND & RICHARD MINNE. - Album 1944.
B5794: HERREMAN, R. - Het helder gelaat.
B6011: HERREMAN, RAYMOND. - Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste Deel: Van de lichamelijke genietingen.
R9001: HERREMAN, RAYMOND (ED.). - Arbeiders dichten.
T1842: HERREMAN, R. E.V.A. - Gedenkboek Lode Zielens 1901-1944.
T2580: HERREMANS, MAURICE-PIERRE. - La question Flamande.
T0318: HERREWEGHE, MAURITS VAN. - Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956.
T8919: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - De schaking van een prinses. De 100 liefdesgedichten.
H9124: HERREWEGHEN, HUBERT VAN EN WILLY SPILLEBEEN. - Het nachtegalenbosje. poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916.
R4858: HERRICK, STEVEN. - Aan de rivier. Vertaald door Tjalling Bos.
H6645: HERRMANN, PAUL. - Nieuwe ontdekkingen. Twee delen. In het verre oosten en zuiden. Onder de middernachtzon.
B1679: HERRMANN, EMIL ALFRED. - Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied.
K2216: HERS, ANNA / JANTINA H. MEIJER. E.V.A. - Toen ging de hemel open. Een bundel Kerstverhalen. Met een inleidend woord van F. H. van Aalst.
M6813: HERTOG, SALVADOR. - Bestaan zonder tijd.
B0478: HERTOG, C.H. DEN. - Potgieter's poëzie. Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
B5913: HERTOG, SALVADOR. - Morgengedichten.
T1041: HERTOG, A. DEN. - Tien ure heit de klok. Spel uit den goeden ouden tijd in 4 bedrijven.
B6521: HERTZ [=A.B. PALSTRA]. - Oogopslag.
Y0463: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT CATALOGUS MENNO HERTZBERGER - Bibliotheque de feu M. le Dr. Leonard Willems, Gand. Vente Publique Mardi 10 Janvier 1939.
B5822: HERTZBERGER, MENNO. - Boeken, veel boeken - en mensen.
Y0211: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT MENNO HERTZBERGER. - Catalogus 135. Greek and Latin authors printed before 1800. Inleiding Anton van Duinkerken.
R6902: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. - J.C. Kapteyn, zijn leven en werken.
R0129: HERVE, GUSTAVE. - Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
B9667: HERVE, GUSTAAF. - Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset.
B3678: HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. - Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
B3679: HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
K9644: HERVEZ, JEAN. - Le Baiser. Courtisanes d'Athenes et de Corinthe.
R3344: HERVILLY, ERNEST D'. - Mesdames les Parisiennes.
B3992: HERWERDEN, MARIANNE VAN. - Metamorphoses. Nagelaten teekeningen / Drawings left.
T1958: HERWERDEN, C.A.B. VAN. - Guido Gezelle.
K9290: HERWIG, FRANZ. - Sextet in 't hemelrijk. Een Oud-Frankische roman. Bewerkt en ingeleid door Antoon Coolen.
K6351: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie.
H8612: HERZBERG, ABEL J. - Amor Fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
W3810: HERZBERG, ABEL J. - De memoires van koning Herodes.
L0012: HERZBERG, JUDITH. - Beemdgras.
L0008: HERZBERG, JUDITH. - Wat zij wilde schilderen.
L8536: HERZBERG, ABEL J. - Twee verhalen: De oude man en de engel Azriel. Mordechai.
B0439: HERZBERG, ABEL J. - De schaduw van mijn bomen.
T5153: HERZBERG, JUDITH. - Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels.
B2188: HERZBERG, JUDITH. E.A. - Het moment van de eeuw.
B3000: HERZBERG, ABEL J. - Kroniek der jodenvervolging.
T8145: HERZBERG, JUDITH. - Strijklicht.
L1726: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn grootvader.
T3698: HERZBERG, ABEL J. - Sauls dood. Drama in zeven tonelen.
R6512: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
T5150: HERZBERG, JUDITH. - Zeepost.
M5329: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
B5649: HERZBERG, JUDITH. - Staalkaart.
T0875: HERZBERG, ABEL J. - Tweestroomenland. Dagboek uit Bergen-Belsen.
R1758: HERZBERG, JUDITH. - Dat het 's ochtends ochtend wordt. Twee toneelstukken.
T8876: HERZBERG, JUDITH. - 27 liefdesliedjes.
T8696: HERZBERG, JUDITH. - Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers.
T8571: HERZBERG, JUDITH. - Zeepost.
M7715: HERZOG, MARIANNE. - Verlies je honger niet. Vertaling F. Schuitemaker.
R6203: HESLINGA, M.W. - The Irish border as a cultural divide. A contribution to the study of regionalism in the British Isles.
B6161: HESS, DAVID. - Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt.
K8553: HESSE, HERMANN. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
T9648: HESSE, HERMAN. - Kleine literatuurgeschiedenis. Uit het Duits vertaald door Alfred Krans.
K1763: HESSE, HERMANN. - Eine Stunde hinter Mitternacht.
L9538: HESSE, HERMANN. - Gertrud. Vertaling Pe Hawinkels.
K4168: HESSE, HERMANN. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
H3696: HESSE, HERMAN. - Reis naar het morgenland. Een verhaal. Vertaling L. Coutinho.
T5985: HESSELING, JOH. J. - Zaaiend het Zaad. Straatprediking en Colportage-Arbeid. Voorwoord B. Wielenga.
L4771: HESSELING, D.C. - Bibliografie der Geschriften.
L6413: HESSELING, D.C. - Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling.
L8207: HESSELING, D.C. / J.B. SCHEPERS. E.V.A. - Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste en Tweede gedeelte.
T6149: HESSELS, A.G. - Gedenkschrift van het honderdvijftig-jarig bestaan der instelling van de Roomsch-Catholijke Armen en van het Wees- en Oudeliedenhuis te Leiden.
R6642: HESSEN, JOZEF VAN. - Nicolaus Lenau und das junge Deutschland.
L8590: WINKELMAN & VAN HESSEN. - Letterlijk genieten in 't Literair Cafe.
T6754: HETTEMA, Y. - Gezond leven.
R5575: HETTEMA, JOHANNES. - Jubileum utjefte Roomsk Frysk Boun 1917-1947. mei foarwurd fan Halvard Hettema. Tek. fan Menno de Vries.
R5660: HETTINGA TROMP, JAN VAN. - L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders.
L4387: HETTINGA, EELTSJE. - Akten fan winter.
R7415: HETTINGA TROMP, J. VAN. - Het Sociale Arbeidscontract. Beschouwingen over de bemoeiing van de Overheid met arbeidsvoorwaarden in verband met de praktijk van het Amsterdamsche Werklieden-Reglement.
B1358: HEUGTEN, J. VAN. (ED.). - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 15 mei 1941, 35e jaargang.
B5204: HEUGTEN, J. VAN (RED.). - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 31 jaargang Aug. 1937 Nr. 4.
R0289: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang october 1941.
R0290: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang september 1941.
R0291: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang augustus 1941.
R0292: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang juli 1941.
R0293: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang juni 1941.
R1807: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 31e jaargang april 1938 nr. 12.
T7590: HEUKELOM, J.B. - Nieuwe teekenvoorbeelden. 30 bladen in rijken kleurendruk. Voortitel: Voor werkplaats en school.
T7591: HEUKELOM, J.B. - Voor werkplaats en school.
T3358: HEULE, WALTER. - Uw toegenegen J.H. en G. van Heteren : honderdvijftig jaar boekverkopers 1831 maart 1981.
R4037: HEULE, CHRISTIAEN VAN. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. / De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.J.H. Caron. Twee delen.
H6475: HEULENDONK, GUIDO VAN. - Buiten de wereld.
M2880: HEULENDONK, GUIDO VAN - De Vooravond.
H1393: HEUMAKERS, ARNOLD. - Lessen in levenslust over Giacomo Casanova.
B2177: HEURN, F.C. VAN. - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan.
B4642: HEUSDE, PH. W. VAN. - C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821.
T0778: HEUSDE, PH. W. VAN. - Brieven over het beoefenen der Wijsgeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden.
R2130: HEUTSZ JR., J.B. VAN. - De invloed van den oorlog op onze kolonien.
M2241: HEUVEL, HANS VAN DEN/GERARD MULDER. - Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
T0801: HEUVEL, J. VAN DEN. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T6979: HEUVEL, JULES VAN DEN. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T8403: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven. Het gehele jaar rond. Geïllustreerd door J. H. Persijn.
T4927: HEUVEL, AAD VAN DEN. - Het Monet-mysterie.
R9454: HEUVELMANS, FLOR. - Jan Blokker. Schetsen uit het Studentenleven.
T9050: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Over het nieuwe Nederland.
T7823: HEUVEN GOEDHART, GERRIT JAN VAN. - Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie?
B3648: HEUVEN, JOHAN GERRIT VAN. - Het regentschap in verband met de Artt. 196 en 19 van de Grondwet.
T1440: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Wat is, wat wil het Comité voor Actieve democratie?
R9045: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - De reis van Colonel Blake.
K0032: HEWISH, MARK / B. SWEETMAN / B. WHEELER / B. GUNSTON. - Air forces of the world. An illustrated directory of all the world's military air powers.
L1271: HEYDE, W.D. V.D. - Richting en doel.
B5643: HEYDE, AD. VAN DER. - Drie jaren in een Belgische Bastille. Indrukken en overwegingen. (Losse bladen uit het dagboek van een gekerkerden Vlaamschen activist).
H2199: HEYDEN, A.A.M. VAN DER. (SAMENST.). - Atlas van de Antieke Wereld.
K8958: HEYDEN, HAYE VAN DER. - Jij bent steeds een ander.
R8213: HEYDEN, RIEK VAN DER. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
B2323: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
L0562: HEYE, JAN PIETER. - Een nationaal volksdichter. Een bloemlezing uit diens gedichten.
T4125: HEYE, J.P. (WOORDEN) NICO VAN DER LINDEN (MUZIEK). - Flink.
C1482: HEYKAMP, NELLY. - De stenenzoeker. Verhalen.
R6115: HEYKAMP, J. / C.J. RINKEL EN C. DIEPENDAAL. - Een woord van drie Nederlandsche Bisschoppen aan hunne landgenooten, naar aanleiding van een adres aan den Koning.
T9341: HEYKOOP, H.L. EN J.B. MEERKERK. - Een krans op het graf van den Zwijger.
R0416: HEYLIGERS, J.C. E.A. - Rotterdams accent 1961.
M7070: HEYM, STEFAN. - Het schotschrift of Koningin tegen Defoe. Naar de aantekeningen van een zekere Josiah Creech verteld door... Vertaald door Evelien van Leeuwen.
R9091: HEYMANS, G. - Inleiding in de Metaphysica op grondslag der ervaring (Einuhrung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vertaald door H. Tulner onder toezicht van Leo Polak.
K7343: HEYN, JAN. - Wandelingen door Brussel.
T1531: HEYN JR., J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
K3957: HEYTING, LIEN EN K.L. POLL. (ED.). - Cultureel Supplement 86. Een keuze uit het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.
B0266: HEYTING, LIEN. - Rudy Kousbroek Informatie.
B1583: HEYTING, AUGUST. - Zondeval mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen.
B4429: HEYTING, GEERTJE FREDERIKA. - Autonomie en socialiteit in de opvoeding. Over de technische en de culturele rol van opvoedkundige theorieen, introductie van een systeemtheoretische benadering.
B6511: HEYTING, AUGUST. - Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie.
T3106: HEYTING, AUGUST. - Verweer.
B3405: HEYTZE, INGMAR. (INGELEID). - Het geluid van de lente. Lentegedichten.
T0232: HEZEMANS, H. - Twee Bosschenaren. Jan Hezemans geestverwant van Alberdingk Thijm en Lamb. Hezemans architect in de tweede helft der negentiende eeuw. Voorwoord van L.P.L. Pirenne.
M3671: HIBBERT, CHRISTOPHER. - Benito Mussolini, the rise and fall of il Duce.
R8444: HIBMA, A.M. - De strijd tegen verschillende veeziekten op Terschelling. 1924-1954.
R3101: HICHENS, R.S. - De groene anjer. Vertaald door Zsuzso Pennings.
R2132: HICHTUM, N. VAN. - Vertellingen uit de duizend en een nacht. Voor Nederland bewerkt.
P1576: HIDDEMA, ARIE B. - Kassa!
L5281: HIDDEMA, BERT. - 'n Vriend. Het leven van Andre Hazes.
B6337: HIDDEMA, BERT. - Stot-te-ren. ...Meer dan een dag uit het leven van een stotteraar.
R8891: HIDDEMA, FRANS. - Schuld en boete in Willem Mertens levensspiegel van J. van Oudshoorn. Een psychoanalytische interpretatie.
Y0231: HIDDES HALBERTSMA, EELTJE EN JUSTUS. - De lapekoer fen Gabe Scroar.
B0269: HIDDES GALEMA, SYTSKE EN JOHN B. KNIPPING. - Kunst zien en genieten. Een kunstboek voor jonge mensen.
H1934: HIDDING, K.A.H. - Structurele godsdienstwetenschap.
R2775: HIEGENTLICH, JACOB. - Schipbreuk te Luik. Roman.
K6348: HIEGENTLICH, JACOB / C. YPES. - Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes.
T1004: HIEGENTLICH, JACOB. - Met de stroom mee.
R8460: HIELKEMA, W. - De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten.
R7327: HIELSCHER-PANTEN, ELSA. - Gedichten. Vertaald door J. Clant van der Mijl-Piepers. Met een voorede van Elise A. Haighton.
Y0137: HIEMSTRA, P. - Onze bond in oorlogstijd. Een woord aan de werkers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf.
B4625: HIGGENS, GAVIN L. (ED.). - Printed Reference Material. Handbooks on Library Practice.
M5967: HIGGINS, AIDAN. - De hand aan zichzelf. Vertaling L. Th. Lehmann.
W2487: HIGGINS, AIDAN. - Een late lente. Vertaling F.C. Kuipers.
T3843: HIJMA, B. E.A. - Bronnenonderzoek voor Textiel. Literatuur en Praktijk. Verslag van de Textieldag op 28 april 1994, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.
M0849: HIJMANS, P. - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten.
K1156: HIJMANS, WIM. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M4012: HIJMANS, WIM. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M8167: HIJMANS, PIETER. - Johan Willem Frederik Werumeus Buning 4 mei 1891 - 16 november 1958.
B6823: HILARIUS. - Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde.
T4140: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
K5092: HILDEBRAND, A.D. - Belfloor en Bonnevu en Het ezeltje Oelevee.
L0220: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
W9285: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
L7925: HILDEBRAND, KLASIEN. - Het reglement reformatoir in Stad en Lande in de praktijk (1749-1780).
B6021: HILDEBRAND. - De Familie Kegge. Verzorgd door B.W.E. Veurman.
M3692: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
R8035: HILDEBRAND, A.D. - Kleintjes voor kleintjes deel 3: De tocht over de rivier.
B5028: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
M9807: HILDESHEIMER, KURT. - Der Fortschritt im Druckgewerbe. Anregungen und Erfahrungen aus der amerikanischen Praxis.
K8994: HILLE-GAERTHE, C.M. VAN. - De heg.
T7845: HILLEBEGT, A & IS. GOUDSMIT. - Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf.
M5109: HILLEBRAND, SUSAN EN IRMGARD JOHANNSON. - Charlotte Salome Veronika. Transvestiten.
L7512: HILLEBRAND, H.G. JR. - Heintje Peters.
R7538: HILLEBREGT, A. - Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag.
H0408: HILLEL, MARC. - In naam van het ras. Vertaling G. de Bruin en T. Ferguson.
R9004: HILLEN, M.TH. - Horatii Lib. I Sat. I. (proeve eener berijmde vertaling).
R2691: HILLENIUS, D. - De psychobiologie van het feestvieren.
T9972: HILLENIUS-KROL, FRANSJE. - Badpak en andere verhalen.
B3550: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
H5092: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
K5924: HILLESUM, ETTY. - Het verstoorde leven. Dagboek 1941 - 1943. Ingeleid door J.G. Gaarlandt.
K5925: HILLESUM, ETTY. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen.
H2503: HILLS, RICHARD L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A short history.
T5659: HILMAN, JOH. - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
T9426: HILMAN, JOHANNES. - Welkomstgroet aan H.K.H. de Erfprinses, bij hoogstderzelver komst te Amsterdam.
T5466: HILMAN, JOH. - Catalogus van Boeken over Letterkunde en Geschiedenis aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman.
K9955: HILTBRUNNER, WERNER. - Die moderne Papierkonservierung und Restaurierung im Sinne angewandter Chemie und Physik.
B0185: HILTERMANN, G.B.J. EN P. VAN DE WOESTIJNE. - De kleine W.P. Encyclopaedie. Twee delen.
T5301: HILTERMANN, G.B.J. - Land om Land. Een beschouwing over de mogelijkheid onze grenzen met Duitschland naar het Oosten te verleggen.
T5862: HILTY, E. [CARL]. - De kunst van arbeiden. Bewerkt door Edo Fimmen.
W9321: HIND, ARTHUR. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914.
K4195: HINGLEY, R. - De Russische roman. Spiegel van het dagelijks leven. Vertaling M.G. Schenk.
H9006: HINKS, ROGER. - Michelangelo Merisi da Caravaggio. His life, his legend, his works.
L6744: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - De Angelsaksische Witena-Gemot en de Magna Carta Libertatum. De Middeleeuwsche Oorsprong en Geschiedenis van het Engelsche Parlementaire stelsel.
T3090: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Het Sanskrta voor Hollanders verklaard. Eene eenvoudige Spraakleer van de Gewijde Taal der Aaryaas.
R9021: HINRICHS, JAN PAUL. - Lege sokkels. Een reis naar Riga.
B9755: HINRICHS, J.P. (ED.). - De erfenis van Nicolaas (1880-1941).
T5969: HINTE, E. VAN. - Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw.
R6064: HINTE, J. VAN. - Nederlanders in Amerika. Deel I. Een studie over landverhuizers en volkplanters in de 19e en 20ste eeuw in de Verenigde Staten van Amerika.
R1613: HINTE, ED. VAN / INEKE SCHWATZ / GERT STAAL. - Thonik.
R6121: HINTZEN, J. - De Postgeschiedenis van Vlissingen.
T4910: HIRD, FRANK. - De Noodkreet der Kinderen. Uit het Engelsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
Y0433: HIRSCH, HUGO EN ARTHUR REBNER. - Je moet niet huilen als je van elkaar afgaat. Hollandsche tekst gezongen door Louis Contran.
T9632: HIRSCHFELD, MAGNUS. - Geschlechtskunde. Auf Grund drei§igjähriger Forschung und Erfahrung bearbeitet. I. Band: Die körperseelischen Grundlagen. Mit einem Portrait. - II. Band: Folgen und Folgerungen. - III. Band: Einblicke und Ausblicke. - IV. Band: Bilderteil. - V. Band: Registerteil.
M5019: HITE, SHERE. - Adriane & Jupiter: Een goddelijke komedie. De verbazingwekkende en opzienbarende avonturen van Ariadne en haar hond Jupiter in de hemel en op aarde. Vertaling A. Eulen.
H0080: HITE, SHERE. - Het Hite rapport over het gezin. Ouders, kinderen, liefde, haat, seksualiteit. Vertaling A. Goddijn.
T4474: HITLER, ADOLF. - Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941
R9285: HITLER, A. EN J. GOEBBELS. - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
K5889: HITLER, ADOLF. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940.
T4475: HITLER, ADOLF. - Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
B4672: HOBAN, RUSSELL. - Vader Muis & zijn zoon. Vertaald.
C0779: HOBHOUSE, JANET. - Everybody who was anybody. A biography of Gertrude Stein.
R5013: HOCHSCHILD, ADAM. - De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo.
M5271: HOCQUENGHEM, GUY. - De toorn van het lam. Vertaling T. v.d. Stap.
R5921: HODANN, MAX. - De strijd om de sexueele moraal.
M7714: HODGE, MERLE. - Allemaal kapsones. Vertaling Sherill Lisse.
K5337: HODGSON, BARBARA. - Opium. A portrait of the heavenly demon.
R1068: HOEBEKE, MARCEL. (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden. Opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
R6268: HOECKER, D. L. (ED.). - Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge.
L9957: HOED, BERT VAN DEN. - De plek. Eenentwintig Utrechtse Stadgezichten. Foto's Jaap de Boer.
Y0170: HOEDEMAKER, PH.J. - Statuten der Vereeniging tot Handhaving van het Christelijk Historisch Karakter der Natie. Rede over het goed recht der Vereeniging, hare beteekenis en roeping, gehouden in de openbare vergadering te Amsterdam, den 6den November 1902.
T7338: HOEF, ANTON V.D. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort.
R6134: HOEFER, ALBERT. - Indische Gedichte. In deutschen Nachbildungen von Albert Hoefer. Erster und Zweiter Theil.
M2926: HOEFNAGELS, LOU. - Honderd jaren druk in druk.
H9918: HOEFNAGELS, PETER. - Dansen op het terras.
P2474: HOEFNAGELS, PETER. - De vulkaan. Novelle.
T7649: HOEFNAGELS, LOU. - Herman Heijermans en zijn tijd.
M3491: HOEG, PETER. - Nachtvertellingen. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
H9691: HOEG, PETER. - Voorstelling van de twintigste eeuw. Roman. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
L4524: HOEK, BENJAMIN VAN DER. - Het ontstaan van de tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
K5319: HOEK, LUC VAN. - De roothoorn.
L1876: HOEK, LUC VAN. - Grisaille. Verzen.
L1992: HOEK, LUC VAN. - Het gezegende land. Een Bravants spel van Sint Willibrord.
L4391: HOEK, LUC VAN. - Legenden van God den almachtigen vader.
M7669: HOEK, ROUKE VAN DER. - Doorgewinterd landschap.
L6605: HOEK, LUC VAN. - Tussen Demer en Dommel.
L7587: HOEK, A.A. VAN DER EN JACQUES DEN HAAN. (ED.). - Gids voor buitenlandse pockets 1966.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15