Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T1405: GOEDHART, G.J.D.C. - Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester.
T3421: GOEDHART, H.A. (ED.). - De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl.
L6541: GOEKEN, PAUL. - Camouflage.
L4373: GOEKEN, PAUL. - De Orde.
R0623: GOEMAERE, PIERRE. - Een dag bij den koning der Belgen.
K6561: GOEMAN, A. - Remmingen en storingen in de ontwikkeling van de kinderspraak.
R8383: GOENS, RIJKLOF MICHAEL VAN. - Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche colonien in America, en het tractaat met dezelve geslooten te Aken 4 sept. 1778. Uit de papieren van een regent van eene voornaame stad, in eene der land-provintien.
T0582: GOES, F. VAN DER. - Van den verbranden schouwburg.
Y0169: GOES, F. VAN DER / R.J.W. RUDOLPH. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes, Privaat Docent aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en R.J.W. Rudolph, Geref. Predikant te Leiden.
T0584: GOES, FR. VAN DER. - Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog.
T1045: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / J. SAKS / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 7de Jaargang 1902.
T1046: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 4de Jaargang 1899/1900.
K5571: GOES, F. VAN DER. - Litteraire herinneringen. Uit den Nieuw-Gids-Tijd.
T8091: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk.
K6512: GOES, F. VAN DER. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel. Inhoud: Een Vrouwetijdschrift, Geschiedenis, Socialistische Aesthetiek, Malthusianisme, M.W.F. Treub, J.C. van Marken, J. de Koo.
Y0496: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk.
Y0497: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste en tweede stuk.
B5090: GOES, FRANK VAN DER. - Uit het werk van Frank van der Goes. Voorwoord Henriette Roland Holst.
T7477: GOES, F. VAN DER. - De Arbeidskracht.
R5512: GOES, FRANK VAN DER. - Geen monumentensjagger. Een woord tegen den verkoop van het oude stadhuis.
L3309: GOES, F. VAN DER. - Luimig proza. Charles Lamb, Thackeray, Leigh Hunt, Villiers de l'Isle Adam. Verz. en vert.
R3381: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Socialistische staatsvernieuwing.
R3089: GOES, F. VAN DER. - De Prostitutie. Een voordracht.
Y4647: GOES, PIETER VAN DER - Vervolg van de Nederduitsche Keurdigten. Met Tweede, Derde En Vierde Vervolg. By een verzameld door de Liefhebberen der Oude Hollandse Vryheit
Y1861: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Tweede stuk.
Y1608: GOES VAN NATERS, M. VAN DER - Van Rerum Novarum tot Quadragesimo Anno. Rede.
T2288: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 10de Jaargang 1905.
T2290: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 3e Jaargang 1898/99.
Y5688: GOES, FRANK V.D. - Krantenknipsels over/van Frank v.d. Goes.
Y4121: GOES, J. ANTONIDES VAN DER. - Trazil, of Overrompelt Sina. Treurspel. Bevat tevens: Het leven van Joannes Antonides van der Goes en lyk- en grafdichten op de dood van de auteur.
T7043: GOES, HERMAN VAN DER. - Het scherm gaat op!
R0255: GOES, JOANNES ANTONIDES VAN DER. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Bilderdijk. Drie delen.
T3132: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - De Leiding van den Staat.
R7402: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Economische ordening en geestelijke vrijheid.
T6201: GOES, FRANK VAN DER. - Organische Ontwikkeling der Maatschappij. Socialistische Studie.
T6213: GOES, F. VAN DER. - Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie.
T0805: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Ferdinand Lassalle en zijn program.
T0305: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk.
T3124: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 11e Jaargang 1906.
R7350: GOES, F. VAN DER / R.J.W. RUDOLPH. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph.
R0306: GOES, F. VAN DER / J. DE KADT / P.J. SCHMIDT. - Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van "De Fakkel".
T1462: GOESSEN, J. - Maastricht en zijn Santjes.
Y6831: GOETHE. - Faust. Deel I. In nederlandsche verzen vertaald, ingeleid en toegelicht door C.S. Adama van Scheltema.
Y6065: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Faust. Treurspel. Nederlandse vertaling Albert Steenbergen. / Faust en Mefisto in Drenthe of dec MagiŽr Albert Steenbergen van Hoogeveen; inleiding door H.J. Prakke.
K7410: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON. - Novelle.
Y6505: GOETHE, J.W. VON. - Torquato Tasso. Tooneelspel. Vertaling P.C. Boutens.
Y6504: GOETHE. - Goethe's Iphigeneia in Tauris. In Nederlandsche verzen overgezet door P.C. Boutens.
R2120: GOETHE, J.W. - Die Leiden des jungen Werthers. Holzschnitte von V.K. Jonynas.
Y6802: GOETHE. - Goethe's Faust. Tweede deel. In Nederlandsche verzen vertaald, ingeleid en toegelicht door Nico van Suchtelen.
Y5950: GOETHE, J.W. VON. - Ken je het land waar de citroenen bloeien? Vierentwintig liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Matthias Rozemond.
Y0277: GOETHE, JOHANN WOLFGANG. - Natuurlijke verwantschap. Vertaling Pim Lukkenaer.
L8135: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Sankt-Rochus-Fest zu Bingen am 16. August 1814.
Y3180: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON. - De groene slang. Vertaling Andre van Vlaanderen.
R3163: GOETHE. - Goethes Gedichte in zeitlicher Folge.
R1228: GOETHEM, NICOLE VAN. - Drawing the Film.
T5353: GOEVERNEUR, J.J.A. - Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans.
L8663: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Dichtwerken. Twee delen in een band.
T1525: GOEVERNEUR, JOHAN J.A. - Hoe langer hoe liever. [naar het Duits van Wilhelm Hey; met 6 platen [lithographie] van Otto Eerelman].
L8502: GOEVERNEUR, J.J.A. EN W. HECKER. - Vlaamsche Poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onzen tijd.
Y6237: GOEVERNEUR, J.J.A. - De twwe reizigers.
B1390: GOEYSE, E. DE. - De Brabantsche Omwenteling van 1789.
L2950: GOFFETTE, GUY. - De lichte last van een zomer. Vertaling Marianne Kaas.
K9432: GOFFIN-VAN TERM, ANG. - Mijmeringen.
B9560: GOFFIN, ARNOLD. - Memling.
B9472: GOGH, VINCENT VAN. - Brieven van Vincent van Gogh aan Anthon G.A. Ridder v. Rappard 1881-1885.
B9534: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh: Catalogus van 278 werken in de verzameling van het Rijksmuseum Kroller-Moller, Otterlo.
T8026: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh. Tekeningen uit de verzameling van V.W. van Gogh.
R9172: GOGH, VINCENT VAN. - Zelfportret in brieven en schetsen.
L4775: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Als iedere vrouw eens wist....
T8022: GOGH, VINCENT VAN. - Brieven uit Antwerpen. November 1885 - Februari 1886.
Y6514: GOGH-KAULBACH, ANNA. - Moeder.
R9789: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Rika.
B4575: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Menschen van dezen tijd.
R6963: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Het licht van binnen.
Y6471: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Eigen haard. Tooneelspel in 4 bedrijven.
Y7999: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - De broeders. Novelle.
L6953: GOGH-KAULBAGH, ANNA VAN. - Op de drempel vol geheim.
L6176: GOGH, VINCENT VAN. - Verzamelde brieven.
Y5325: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Krantenknipsels van/over Anna van Gogh-Kaulbach.
Y6902: GOGH, RUBEN VAN. - Sprong naar de sterren. De laatste generatie dichters van de twintigste eeuw. Samengesteld en ingeleid.
T8411: GOGOL, NICOLAI. - De doode zielen of de avonturen van Tchitchikow. Geautoriseerde vertaling uit het Russisch door S. van Praag.
Y8236: GOGOL, NICOLAJ. - Krantenknipsels 1952-1985 over Nicolaj Gogol.
R8179: GOGOL, NICOLAAS. - Avonden op Dikanjka.
H6830: GOGOLJ, N. - Taras Boeljba. Vertaling J.D.W. Steenhuisen. Ingeleid door Theun de Vries. Verlucht met houtgravures van Nico Bulder.
R9364: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
T9722: GOGOLJ, NICOLAI. - De Mantel. In de vertaling van Aleida G. Schot. Zes illustraties van Peter Spier.
H9712: GOGOLJ, NIKOLAJ. - Petersburgse vertellingen. Vertaling Aleida G. Schot.
T8343: GOGOLJ, NIKOLAJ. - De mantel.
T1190: GOHIER, URBAIN. [=URBAIN DEGOULET]. - Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer.
Y3849: GOINGA, HANNIE VAN. - De geschiedenis van de Dr. P.A. Tiele-stichting 1953-2003.
B8237: GOLDEN, ARTHUR. - Dagboek van een geisha.
R3834: [SPINOZA] GOLDENBAUM, URSULA. - Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz' fruhe Faszination durch Spinoza's Tractatus thelogico-politicus.
H8398: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
L1099: GOLDMAN, EMMA. - De nieuwe vrouw. Feministiese opstellen.
T4084: GOLDMAN, EMMA. - 3 Essays. Vaderlandsliefde. Minderheid tegenover meerderheid. Huwelijk en liefde.
K0844: GOLDMAN, EMMA. - Essays en brieven. Vertaling Janneke van der Meulen.
K7505: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 166. Illustrated and other rare books.
K7506: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 167. Rare books XV to XVIII centuries.
K7513: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 163. Early Printed and other Rare Books.
K7507: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 169.
K7508: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 168. 190 Fine Books.
K7509: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 165. Illustrated Books 1491-1759.
K7510: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 162.
K7511: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 164. Illustrated catalogue of early printed and other rare books. Greek and Latin Classics, School Books, Archeology, Architecture, Emblem and Festival Books, Science and Technology.
K7512: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 160. Continental Printed Books 1480-1700.
Y0426: GOLDSCHMIDT, MANUEL R. - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee. Vertaling W. Hansen.
T1408: GOLDSCHMIDT, E.P. - De verbruikscooperatie in de crisis.
K0091: GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR. - Een tuin in Duitsland. Een vertelling. Vertaling Rosalie Siblesz.
H9682: GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR. - Het onderbroken woud. Novelle. Vertaling Maria Noordman.
R1763: GOLDSCHMIDT, E.P. - New Acquisitions.
R1762: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 161. Two hundred books on history, medicine, mathematics, theology, etc.
Y6845: GOLDSTEEN, ARTHUR. - Een teekenaar door Iberie. Met een inleiding van R.N. Roland Holst.
Y1982: GOLDSTEIN, DAVID (ED.). - The Jewish Poets of Spain 900-1250. Translated with an introduction and notes by David Goldstein.
W2507: GOMA, PAUL. - Ostinato. Vertaling R. Jonkers.
B5160: GOMA, PAUL. - Het vierkante ei.
L4089: GOMBERT, JOHANNES. - Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg. Beitrag zur Tristanforschung.
H3911: GOMBRICH, E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunst. Nederlandse vertaling M.E. Houtzager.
M9036: GOMBROWICZ, WITOLD. - Uit het dagboek van Witold Gombrowicz.Vertaling Paul Beers.
K0416: GOMBROWICZ, WITOLD. - Dagboek Parijs-Berlijn. Vertaling Paul Beers.
R0587: GOMBROWICZ, WITOLD. - De Pornografie. Vertaling J.L. Teengs.
W0308: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
P2242: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur.
W0220: GOMPERTS, H.A. - Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952 - 1965. Modern repertoire.
B4051: GOMPERTS, H.A. - Intenties 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays.
L1203: GOMPERTS, H.A. - Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak.
W0328: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur.
L4906: GOMPERTS, H.A. - De twee wegen van de kritiek.
B4329: GOMPERTS, H.A. - Intenties I. Kritieken en over kritiek.
B4335: GOMPERTS, H.A. - Jagen om te leven.
R1812: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
B1738: GOMPERTS, H.A. - Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952 - 1965. Modern repertoire.
M5222: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE. - De ivoren kooi. Gekozen en vertaald door Leo van Maris.
Y2999: DE GONG. - De Gong. Orgaan van de Tucht Unie. 41ste jaargang no 4. October 1954.
R8472: GONGGRIJP, G.F.E. - Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed.
T7065: GONNET, C.J. - De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem. Bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging.
Y1213: GONSALVES, R.A. & G.J. VERHOOG. - Mr. Gonsalves memoires.
T8637: GONTSJAROV, I.A. - Oblomov. Met een inleiding door prof.dr. N. van Wijk.
R3871: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow. Roman in vier delen.
L4766: GOOCH, G.P. - Studies in German History.
K1358: GOODEY, ERNEST A. (ED.). - Screen Process Printing 1954. Volume Three.
R5963: GOODMAN, PAUL. - Don Juan or, The Continuum of the Libido.
K9044: GOODWIN, PETER. - Men O' War. The illustrated story of life in Nelson's Navy.
Y1738: GOODWIN, JASON. - Lords of the Horizons. A History of the Ottoman Empire.
Y8804: GOOIJER, H. DE. - Een miskend dichter. [Willem Godschalk Focqenbroch].
T4863: GOOL, A. VAN EN TH. PANKEN. - Vooruit Cursus voor lopend schrift. nr. 1-7.
Y4791: GOOR, JURRIEN VAN. - Kooplieden, Predikanten & Bestuurders Overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld.
Y4753: GOOR, J. VAN (ED.). - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ.
R4130: GOOR, BERHARD VAN. - De terechtsstelling en het proces van Leo Vindevogel.
R8794: GOOS, J.A. - De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald.
Y1817: GOOS, J.A. - Vrede op Aarde! In de Mensch een Welbehagen. Het Kerst-Evangelie van 1907 in praktijk.
R6398: GOOSEN, LOUIS. - Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Een Lexicon.
T4352: GOOSSENS, KAPITEIN L.A.M. - Extra rantsoen voor Nederlandse militairen.
B1535: GOOSSENS, L.A.M. - Van man tot man.
B4661: GOOSSENS, T.J.A.J. - Franciscus Sonnius in de pamfletten. Bijdragen tot zijne biografie.
T2385: GOOSSENS, KORNEEL. - Judokus. Met een teekening van Felix Timmermans.
B1421: GOOSSENS, TH.J.A.J. - Van den 'Wolwerck' in Den Bosch.
L6356: GOOSSENS, W. - Oud Christelijke gedenkteekenen in Nederland.
H1935: GOOSSENS, TH. - Het keerpunt van Brabant 1 maart 1796.
B2039: GOOSSENS, KORNEEL. - Mechelen, het paradijs aan de Dele.
B0123: GOOTE, HELEN & MELS SLUYSER. - Een plan van onbeschrijfelijke grootheid.
W6888: GOOTE, ANNELIEN. - De Zilveren Camera 1993. Het beste werk van Nederlandse fotojournalisten.
Y8393: GOOTJES, PIET. - Tekeningen & gedichten.
M6909: GORBATSJOV, MICHAIL. - Mijn visie, woorden die de wereld doen bewegen. Vertaald door Anneriek de Jong.
L8272: GORCUM, W. VAN. - De prijspolitiek van de Federatie.
B6802: GORDIJN, HERMAN. - Herman Gordijn. Schilderijen en grafiek 1962-1982.
L6388: GORDIJN, W. (ED.). - Bibliografie van Suriname.
K6836: GORIS, RENE EN J. GRESHOFF. - Marnix Gijsen.
T1861: GORIS, JAN ALBERT. [MARNIX GIJSEN]. - Du Genie Flamand.
B1308: GORIS, J.A. - Lierre. Ars Belgica IV.
T3692: GORIS, JAN-ALBERT [=MARNIX GIJSEN]. - Candid opinions on sundry subjects. An anthology of his editorial writings for the Belgian trade review 1954-1964.
H9560: GORISSEN, GOTZ. (ED.). - Berthold headlines E 3. 1400 Titelsatzschriften nach ihrer Ahnlichkeit geordnet, 1400 Headline faces arranged according to similarity, 1400 caracteres pour titres classes en fonction de leur similitude.
H9559: GORISSEN, GOTZ. (ED.). - Berthold fototypes E 2. Body Types Vol. I. Synopsis, Katalog, layouts [577 Type Faces].
R3730: GORKI, MAXIM. - De moeder.
R3731: GORKI, MAXIM. - Zomer. Roman.
Y0280: GORKI, MAKSIM. - Kinderjaren. Vertaling Maarten Tengbergen.
T0649: GORKI, MAXIM. - Gevallenen. Vertaald door H.M.-S.
R8646: GORKOM, K.W. VAN. - Thee.
M7800: GORLING, LARS. - 491. Vertaling Jan F. de Zanger.
K3781: GORP, JAN VAN. - Het Duitsche proza sedert den oorlog.
B3731: GORP, H. VAN. E.A. - Lexicon van literaire termen.
R1169: GORP, H. VAN. - Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre.
B7837: GORP, HENDRIK VAN. - Het optreden van de verteller in de roman. Een historisch-kritische studie over de Duitse Verhaal- en Romantheorie. (Mit deutscher Zusammenfassung).
L4462: GORRIS, G.C.W. - Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd.
Y2980: GORT, GEERTJE. - Een zoen van Zwarte Piet. Tekeningen van Stefanie Kampman.
H2449: GORTER, HERMAN. - Ik vind je zo lief en zo licht. Veertig liefdesgedichten.
R3054: GORTER, H. - Het Communisme VIII: De Wereldrevolutie.
W4510: GORTER, HERMAN. - De groote dichters. Nagelaten studien over de wereldliteratuur haar maatschappelijke grondslagen.
R3573: GORTER, H. - Klassemoraal. Een antwoord aan De Savornin Lohman en P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer.
Y6221: GORTER, HERMAN. - Toen de tijden bladstil waren, lang geleen....
R3053: GORTER, H. - Het Communisme VII: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie.
R3043: GORTER, H. (VERT.). - De Algemeene Arbeiders-Bond (Revolutionaire Bedrijfsorganisaties). Uitgave van de :Allgemeine Arbeiters-Union).
W5058: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
R3042: GORTER, H. - Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij.
Y6317: GORTER, M.S. DE EN MARIE-ANNE TELLEGEN. - Exposition Belle de Zuylen et son epoque. Catalogue: Institut Neerlandais, Paris 3 mars - 10 avril 1961, Rijksmuseum, Amsterdam 21 avril-4 juin 1961.
W5053: GORTER, HERMAN. - Verzamelde werken deel V: Pan.
W5676: GORTER, HERMAN. - De school der poŽzie. Verzen. 2 delen.
L2346: GORTER, C.J. - De vooruitgang der natuurkunde.
R0241: GORTER, HERMAN. - Verzen. De editie van 1890 met een inleiding en annotaties van Enno Endt.
K6122: GORTER, SIMON. - Brieven van Simon Gorter. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling.
T1437: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Werken deel VII. De groote dichters.
T7584: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Werken deel 3: Kritiek op Tachtig.
H4137: GORTER, HERMAN / HENRIňTTE ROLAND HOLST. - Herman Gorter en HenriŽtte Roland Holst in hun tijd.
T8767: GORTER, HERMAN. - Teksten van en over Herman Gorter.
M9921: GORTER, HERMAN. - Verzen. Tweede deel.
T6786: GORTER, HERMAN. - Verzen. Twee delen.
T6787: GORTER, HERMAN. - Liedjes I-II-III. Aan de geest der muziek der nieuwe mensheid. Deel I: Bij het naderen der revolutie, Deel II; Bij het komen van de revolutie, Deel III: Bij de nederlaag der revolutie.
Y0198: GORTER, HERMAN. - De dag gaat open als een gouden roos. Een bloemlezing uit zijn poŽzie, gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
R2332: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht. Ingeleid door Garmt Stuiveling.
H3456: GORTER, HERMAN. - 1864 - De dichter Herman Gorter - 1964.
Y6923: GORTER, HERMAN. - Een revolutionair socialist in politiek Bussum.
M3856: GORTER, HERMAN. - Kontrast no 5. 1964. Herman Gorter 1864 - 1927.
T2099: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
T1080: GORTER, HERMAN. - Een klein heldendicht.
T1079: GORTER, HERMAN. - Een klein heldendicht.
C1113: GORTER, HERMAN. - Verzen.
Y0897: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
R0620: GORTER, HERMAN. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
B1990: GORTER, HERMAN. - Verzamelde werken. 8 delen.
R2508: GORTER, H. - Sociaal-Demokratie en Revisionisme.
R2509: GORTER, HERMAN. - De Wereldrevolutie.
Y6882: GORTER, HERMAN. - Pan. Een gedicht.
M7947: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
M7949: GORTER, HERMAN. - De arbeidersraad.
L9778: GORTZAK, HENK. - Hoop zonder illusies. Memoires van een communist.
T4496: GORTZAK, HENK. - Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer.
R6307: GORTZAK, WOUTER. - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
Y0673: GOSCHEN, W.E. - Brieven van zijner majesteits ambassadeur te Berlijn aangaande een ambtelijke organisatie in Duitschland voor de beÔnvloeding van de pers in andere landen.
B2341: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. EN J.C. VAN DER DOES. - Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het Hof van Holland. - Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder.
B2337: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. - Mag Bilderdijk's tweede vrouw genoemd worden, Lang geen makke tante?
M8401: GOSLINGA, CORNELIS. - Tapame en andere Antilliaanse verhalen.
L6720: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] GOSLINGA, A. (ED.). - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864 - 1876.
Y8624: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T0263: GOSSAERT, GEERTEN. - Priapaeen.
M0142: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
H5968: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
B3559: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
K4874: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T0042: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenta.
Y8622: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
Y8623: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
K8175: GOSSAERT, GEERTEN. - Essays.
W4421: GOSSAERT, GEERTEN. [=FREDERIK CAREL GERRETSON]. - Experimenten.
Y8017: GOSSAERT, G. - Swinburne.
T3097: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T2674: GOSSAERT, G. - De Internationale beteekenis der Vlaamsche Beweging.
L4059: [VONDEL] GOSSAERT, G. - Bij Vondel's graf.
H4856: GOSSE, EDMUND. - Vader en Zoon. Een studie van twee temperamenten. Nawoord Richard Holmes. Vertaling E. Dabekaussen en T. Maters.
L5390: GOSSES, G. / G. KARSTEN EN K. HEEROMA. - Een Friesch substraat in Noord-Holland? Inleiding en nawoord Jac. van Ginneken.
L3646: GOSSES, I.H. - Van veete en oorlog.
R5566: GOSSES, G. - Tael en Dialekt.
R8505: GOSSES, G. - Binnen en buiten Friesland.
R8506: GOSSES, G. - Friesland en de wereld.
M7930: GOSSES, I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Geheel omgewerkt door R.R. Post.
R5495: GOSSES, G. - Friesland en de Friesche Beweging.
Y8936: GOTLIEB, SUZETTE MATHILDE. - De letters reeds doorgelopen. Gedichten.
T2461: [HUYSMANS, CAMILLE] GOTOVITCH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VIII. De Belgische socialisten in Londen.
Y2632: GOTTBERG, OTTO VON. - Ellende. Hans Hellers lotgevallen als Fransch krijgsgevangene.
W9636: GOTTMER, H.V.M. (ED.). - Boeken met een ruggegraat. 10 jaar NBD.
T0145: GOU, LEONARD DE. - De weeskamer van 's-Gravenhage.
R2250: GOUDOEVER, A. VAN. - Sermo, ad discipulos habitus die XVIII. m. Septembris anno MDCCCXXXIX [met] Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk, voornamelijk in de 2e, 3e en 4e eeuw onzer jaartelling
R6127: GOUDOEVER, ANTONIE VAN. - Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Philippus, Willem van Heusde.
R5404: GOUDRIAAN, B.H. - Rapport van den Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat, B.H. Goudriaan, wegens een gedaan plaatselijk onderzoek, omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voorhandene steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche en Vilvoordsche Steenen. Uitgebragt aan den Minister van Binnelandsche Zaken den 6den Julij 1833.
Y6643: GOUDSMIT, SAM. - Zoekenden.
Y6565: GOUDSMIT, SAM. - In de groote leerschool. Hoe de kleine Sjimmie Neeter burger werd. De onverbeterlijke. De hengelwedstrijd. Moeder Zijpe's verjaardag. Kinderen. In de engte.
T1580: GOUDSMIT, SAMUEL. - Persoonlijkheid.
Y0270: GOUDSMIT, IS. - Vacantie juist voor den arbeider. Een rappel aan de werkgevers.
H8039: GOUDSMIT, JAAP EN MAARTEN KOOPMAN. - Waarom baart een muis geen olifant.
MK0119: GOUDY, FREDERIC W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
R1825: GOUDY, FREDERIC W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
B0388: GOUKA, A. - Wis- en Werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, ten dienste van gevorderde leerlingen.
H5933: GOURAUD, JULIE. - Cecile ou la petite soeur.
M8344: GOUT, M. / M.A. VERSCHUYL. - Stadhuis Delft.
R5815: GOUW, J. TER. - Een nieuw boekje over den oorsprong en de afleiding van de Amsterdamsche straatnamen.
Y0400: GOUW, J. TER. - De Oorsprong der Nederlandsche Vlag.
L9067: GOUW, J. TER. - Studien over wapen- en zegelkunde.
Y1129: GOUW, J. TER. - Kijkjes in de oude school. II. Oude schoolboeken.
T6869: GOUW, J. TER. - Geschiedenis van Amsterdam. acht delen.
T6865: GOUW, J. TER. - Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
T6461: GOUW, J. TER. - De Volksvermaken. Geillustreerd met 86 Houtgravuren tusschen den tekst.
R5208: GOUW, TER J. - Het huis Brederode te Amsterdam.
R2551: GOUWE, W.F. - De Grafische Kunst in het Praktische Leven.
K3633: GOVAART, TH. - Samenhang. Hoofdlijnen in de geschiedenis van De Letterkunde na 1880 in Nederland en Vlaanderen.
K6689: GOVAART, TH. - Het geclausuleerde beest. Index en opstellen over F. Bordewijk Meesterschap over het monster en Hugo Claus De krakende makelaar.
K3273: GOVAART, TH. - Lezen en leven. Vingerwijzingen en handreikingen.
M9882: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
K2961: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
A0695: GOVAART, TH. - Meesterschap over het monster. Over het werk van F.Bordewijk.
K5141: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
L4792: GOWING, LAWRENCE. - Hogarth. With a bibliographical essay by Ronald Paulson.
L6117: GOYAU, GEORGES. - Sainte Jeanne D'Arc. Les etapes d'une gloire religieuse.
W9723: GOYTISOLO, JUAN. - Om hier te leven. Verhalen.
H0569: GOYTISOLO, JUAN. - Om hier te leven. Verhalen.
R9619: GRAADT-VAN ROGGEN, W. - Het schouwende leven.
T1929: GRAADT VAN ROGGEN, C. - Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad). Voorrede H. Wanting.
L7304: GRAAF, J.J. MGR. - Lijst der geschriften uitgegeven door Mgr. J.J. Graaf, hem op zijn tachtigsten verjaardag aangeboden door eenige vrienden, den XXV januari MCMXIX.
T4097: GRAAF, A.J. DE E.A. - Textieldagen 1976 1978 1979.
R4584: GRAAF, J. DE. - Overtreding van het Oranjeverbod te Deventer in de laatste jaren der achttiende eeuw en wat hiermede in verband stond.
W6003: GRAAF, HERMINE DE. - De regels van het huis. Novelle.
M1513: GRAAF, HERMINE DE. - De regels van het huis. Novelle.
R8713: GRAAF, J. DE. - Le Reveil Litteraire en Hollande et le Naturalisme Francais [1880-1900].
T1327: GRAAF, A. DE. - Levensbericht van Antonius Johannes der Kinderen.
H2054: GRAAF, HERMINE DE. - In verzekerde bewaring.
B1785: GRAAF, JOHANNES DE. - De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie.
Y3539: GRAAF, F. DE. - 1849-1874. Het Zilveren Feest van Oranje en Nederland. Feestgave op 12 Mei. Bevattende een keurig portret van Z.M. den Koning, benevens eene korte beschrijving der Troonsbeklimming. De voornaamste gebeurtenissen. Wat Koning Willem III voor Nederland is en De Oranjestam.
T6672: GRAAF, A. DE. - Verpleging van jongens.
L5944: GRAAF, DANIEL A. DE. - Arthur Rimbaud et la duree de son activite litteraire.
R8785: GRAAF, K. DE. A.J. NOEL DE GAULLE. - Fictie en werkelijkheid. Carnaval der desperado's en zijn achtergronden.
C0391: GRAAF, GJELT DE. - Het talent.
C1138: GRAAF, HERMINE DE E.A. - Hollands Diep, verhalen. Samengesteld door Guus Luijters.
B7333: GRAAF, KEES DE (UITG.). - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
Y7351: GRAAF, AGNES DE. - Gotweet wat voor ongelukken hiervan komen.
R0809: GRAAF, HERMINE DE. - De Maan. Briefboek.
K6815: GRAAFF, CHR. DE. - Alleenspraak.
K9469: GRAAFF, CHR. DE. - Alleenspraak.
L0881: GRAAFF, FRANCES DE. - Sergej Esenin. A biographical sketch.
T9505: GRAAFF AZN., G.J. DE. - Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven.
T1258: GRAAFF, F. DE. - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
Y4946: GRAAFF, BOB DE. - Spion in de Tuin. King Kong voor en na zijn dood.
Y5668: GRAAFHUIS, A. EN J.E.A.L. STRUICK. - De geschriften van Mr. J.W.C. van Campen 1928-1962. Bibliografisch overzicht hem aangeboden bij zijn afscheid als gemeente-archivaris van Utrecht op 28 augustus 1964.
T7545: GRAAFLAND, J.A.I.H. - Militair Defaitisme.
T6680: GRAAFLAND, J.A.I.H. - De Engelsche Stakingen in 1926.
Y2695: DAGBLAD DE GRAAFSCHAPPER. - Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina.
T9943: GRAATSMA, STEFAN. - Macchina Arte.
Y8822: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - Ere aan de gevallenen, dank aan de bevrijders 1940-1945.
Y1038: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - THE. JVE. Affiches Technische Hogeschool Eindhoven / Jan van Eyck Akademie Maastricht.
Y8823: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - Het huis van San Claessens. In de voetsporen van De Stijl en Het Nieuwe Bouwen.
Y8825: GRAATSMA, WILIAM PARS E.A. (EDS.). - De twaalf tonen van Matty NiŽl. Muziek wordt gedacht [boek + CD].
Y1484: GRAEF, MART. - Kasteel Horn en zijn bewoners.
R7124: MEIER-GRAEFE. - Spanische Reise.
B0808: GRAEVE, ROB DE. - Conscience.
R1374: GRAEVESTEIN VAN HEYST, DERK. - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd.
B8605: GRAFF, LAURENT. - De man die op reis ging.
B4892: GRAFICUS. - 60 jaar Graficus.
Y8079: GRAFISCH MUSEUM GRONINGEN / SWAAK, KLAAS. - Nieuwsbrief No. 4, juni 2000 met bijlage Klaas Swaak, Drie gedichten.
T8479: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De kiezels van Klein Duimpje. Gedichten.
T8139: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Woorden van brood.
K7285: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Mythologisch.
W4412: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - In exilio. Gedichten.
T8703: GRAFT, VAN DER. - Oevertaal. Gevolgd door het essay Onder de wolk.
B2988: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Woorden van brood.
T5620: GRAFT, C. CATHARINA VAN DE. - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
B0918: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Guillaume van der Graft: 12 gedichten voorgelezen door Ton Lutz.
H4747: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De twaalfjarige in de tempel. Bloemlezing religieuze gedichten voor school en huis. Verzameld door ....
Y5324: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Krantenknipsels van/over Guillaume van der Graft.
B1473: GRAFTDIJK, THOMAS. - Lachend op de achterste rij.
P2176: GRAFTDIJK, THOMAS. - Treurarbeid, gedichten.
MK0109: GRAFTON, CAROL BELANGER. - Historic alphabets & initials, woodcut & ornamental.
W4612: GRAFTON, CAROL BELANGER (ED.). - Fanciful Victorian Initials. 1142 decorative letters from "Punch".
K9684: GRAFTON, CAROL BELANGER. - Pictorial Archive of Printer's Ornaments from the Renaissance to the 20th Century.
H7199: GRAM, JOHAN. - Een hoorn van overvloed. Verhalen voor onze jongens en meisjes. Met vier platen.
T4266: GRAMMENSFONDS. - 40 jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp.
K0010: GRAMONT, SANCHE DE. - De geheime oorlog. Internationale spionage sinds de tweede wereldoorlog. Vertaling O. Falk.
M9999: GRAND-CARTERET, J. - La femme en Allemagne. Avec 144 illustrations dont deux eaux-fortes et trois planches en couleur.
T2001: GRAND, N. LE. - Het eigen huis. Novelle.
L6083: GRANDIA, JAN. - De Arbeider-Wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de Gemeenschap.
H5671: GRANT, MICHAEL / ANTONIA MULAS. - Eros in Pomeji. Das Geheimkabinett des Museums von Neapel. Kritische Betrachtung der Werke von Antonio De Simone und Maria Teresa Merella.
Y7112: GRANVILLE FELL, H. (ILLUSTRATIES). - Ali Baba en de Veertig Roovers. (Verhaal uit duizend en een nacht). Vertaling J.W. Gerhard. Met 25 illustraties van H. Granville Fell.
M6907: GRANZOTTO, GIANNI. - Christopher Columbus, the dream and the obsession. A biography.
Y7998: GRASHOFF, PIETER. - Een rose brief aan haar.
R3378: GRASHUIS, G.J. EN A.W. BRONSVELD. - Ter eereredding. Open brief van Mr. G.J. Grashuis aan Dr. A.W. Bronsveld.
M9542: GRASS, GUNTER. - De Rattin. Vertaling Peter Kaaij.
R6842: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel. Vertaald door Koos Schuur.
W2152: GRASS, G‹NTER. - In Kupfer, auf Stein.
W9502: GRASS, GUNTER. - Een gebed zonder eind. Roman. Uit het Duits vertaald door Jan Gielkens.
K8105: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel. Vertaling Koos Schuur.
P0130: GRASS, GUNTER.01-01-2003 - Onheilspad, roman.
B8613: GRASS, GUNTER. - Plaatselijk verdoofd.
B6832: GRASS, GUNTER. - De bot. Vertaald door Peter Kaaij.
L9452: GRASS, GUNTER. - Kat en muis. Novelle. Vertaald door Hermien Manger.
K3845: GRASS, GUNTER. - Kat en muis. Novelle. Vertaling Hermien Manger.
W3146: GRASS, GUNTER. - Tongen van schaamte, een reiziger in India. Vertaald door Peter Kaaij.
M8323: GRASS, GUNTER. - De bot. vertaling Peter Kaaij.
B5862: GRASS, GUNTER. - Linkshandig. Verhalen. Vertaling Hans van Megen.
T9623: GRASWINCKEL, DIRCK. - De vierlingen van den heer van Pybrac uit het Frans in het Nederlands en Latijn vertaald.
L5134: GRASWINCKEL, D.P.M. - De archieven der gasthuizen en fundatien, gilden, schutterijen en vendels. Gedeponeerd bij het Oud-Archief der Gemeente Arnhem.
T4857: GRASWINCKEL, D.P.M. (VOORW.). - Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda.
T6457: GRASWINCKEL, D.P.M. - Nederlandsche Hofjes.
T5743: GRATAMA JZN., SIBRAND. - De verantwoordelijkheid der Herbergiers en Logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W.
T2037: GRAULS, JAN / PROSPER MELIS / CONST. H. PEETERS. - Taalkundig handboek.
K5872: GRAULS, JAN. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel.
K4720: GRAUS, JACQUES. - Een oude bekende. Verhalen.
Y5849: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. 207de Jaargang Nr. 21 Zondag 25 en Maandag 26 Januarij 1874. Nr. 27, Zondag 1 en Maandag 2 Februarij 1874. Nr. 282, Zondag 29 en Maandag 30 November 1874.
Y5848: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. Nr. 25, donderdag 30 Januarij 1862. Met dagbladzegel.
Y5847: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. 223e jaargang nr. 18, Woensdag 22 Januari 1880, eerste blad. Nr. 19, Donderdag 23 Januari 1890, tweede blad. Nr. 20, Vrijdag 24 Januari 1890 tweede blad.
Y5883: DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN 'S-GRAVENHAGE. - Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage. 224e jaargang nr. 280. Donderdag 27 November 1890. Eerste blad. Nr. 28. Vrijdag 28 November 1890. Eerste blad.
Y4130: GRAVENWEERT, J. DE 'S. - Essai sur l'histoire de la litterature neerlandaise.
L8915: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Mr. J.F. van Royen en zijn beteekenis voor de boekkunst. Met naschrift van K. Ph. Bernet Kempers.
Y9028: 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie.
L2914: GRAVESANDE, G.H. 'S-. (ED.). - Letterkundige prijzen in Nederland.
M0969: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
K4876: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
Y0728: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
W3701: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen.
K7300: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
K2621: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Jonge most. Bloemlezing uit de gedichten van medewerkers aan Het Getij, De Vrije Bladen en Forum.
L0617: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
K4663: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
K8123: GRAVESANDE, G.H. 'S. (ED.). - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement.
B3096: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
L8568: GRAVESANDE, G.H. 'S-. - Vergeten en gebleven. Literaire beschouwingen. Met een herdenkingsrede van Fred Batte. Gekozen en verantwoord door Dirk Kroon.
M7145: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Marceline Desbordes-Valmore. Essay met enige gedichten.
Y0769: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
B7225: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck.
Y6021: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
M3854: GRAVESANDE, G.H. 'S. (SAMENSTELLING). - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quĺstie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door...
H1109: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
B9408: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
K9663: GRAVISIE 4. - Bekroningen. Meningen en ideeen.
K9664: GRAVISIE 3. KRIMPEN, HUIB VAN. - Vormgever en techniek.
K9643: GRAVISIE 15: GROENENDAAL, PAUL (ED.). - Papieren gids en elektronisch doosje in de race naar 2000. 1989: na honderd jaar neemt Drukkerij Teleprint bv de volledige produktie van de telefoongids op zich.
K9665: GRAVISIE 2. ENTERS, J.H. - Over het kiezen van een organisatie-structuur.
K9655: GRAVISIE 12. JONGENS, COR (ED.). - Een certificeerder gecertificeerd. Achtergronden bij de toekenning van de Gravisieprijs-1985 aan de VPGI (Vereniging Produktbewaking)
K9658: GRAVISIE 9. - Arbeidstijdverkorting, een lokkend perspectief. Gedachten over manieren van bestrijding van de werkloosheid, die vooral jongeren een kans geven.
K9659: GRAVISIE 8. - Vormen van schrift. De mens als tekstverwerker.
K9662: GRAVISIE 5. GROENENDIJK, B. - Zilverterugwinning. De milieu-aspecten van fotografische verwerkingsbaden.
H6720: GRAVISIE 14: CAFLISCH, MAX & GERARD EN MARJAN UNGER. - Hoogtepunten van het letterontwerpen in Nederland & Hollands landschap met letters. Beide teksten uitgesproken op 12 november 1987 te Stuttgart.
T8410: GRAY, ROBERT. - Grasschrift. Samenstelling, vertaling en nawoord Maarten Elzinga.
M3710: GRAY, SPALDING. - Zwemmend naar Cambodja. Vertaling Gerrit de Blauw.
T1937: GRAY, ALEXANDER. - De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog.
H8484: GRAZELL, KAREL N.L. - Verzamelde jaren. wie beschadigt me met tijd?
Y7338: GRAZELL, KAREL N.L. - De uren verhuizen.
R7086: GREEF, RENSKE DE. - Seks in Afrika. Zoenen, flirten, riten & aids.
K7648: GREEN, JULIEN. - Leviathan. Roman. Vertaling Halbo C. Kool.
B9799: GREEN, JULIEN. - Adrienne Mesurat. Vertaald door H. Foeken.
Y8824: GREEN, BETSY (FOTO'S); JEROEN BERKHOUT (TEKST). - Grens / Border.
C0671: GREENE, GRAHAM. - Kind van Albion. Vertaling R. van Walcheren.
K9365: GREENE, GRAHAM. - De paradox van het christendom. Voorwoord Anton van Duinkerken. Slotbeschouwing Gertrud von le Fort. Vertaling van Andre Noordbeek.
M5943: GREENE, GRAHAM. - De derde man / Een kind klaagt aan. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid door de schrijver. [The third man / The fallen idol].
L0057: GREENE, GRAHAM. - Als een slagveld. Vertaling Max Schuchart.
K7686: GREENE, GRAHAM. - Het einde van het spel. Vertaling H.J. Scheepmaker.
B9170: GREENE, GRAHAM. - Het geschonden geweten. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid Max Schuchart.
L2510: GREENE, GRAHAM. - De kern van de zaak. Vertaling H.W.J. Schaap.
K9099: GREENE, GRAHAM. - De komedianten. Vertaling H.W.J. Schaap.
Y8241: GREENE, GRAHAM. - Krantenknipsels 1948-1988 over Graham Greene.
K3396: GREENE, GRAHAM. - Mogen we je man even lenen? en andere kleine komedies over seksuele verhoudingen. Vertaling H.W.J. Schaap.
B4491: GREENE, GRAHAM. - De stille Amerikaan
L0330: GREENE, GRAHAM. - De man in den mist. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
W6559: GREENE, GRAHAM. - De komedianten. Vertaald door Jean A. Schalekamp.
M6443: GREENE, GRAHAM. - Onder de tuin en andere verhalen. Vertaald door H.W.J. Schaap.
M7730: GREENE, GRAHAM. - Kind van Albion. Vertaling R. van Walcheren.
H0678: GREENFELD, HOWARD VON. - Bucher wachsen nicht auf Baumen. Vom Bucherschreiben und Buchermachen.
H3665: GREENFELD, KARL TARO. - De engelen van de nacht. Generatie X in Japan. Vertaald door Anneke Goddijn.
H8035: GREENSLADE, ROY. - Robert Maxwell, fenomeen. Een ex-werknemer klapt uit de school. Vertaling Hans Kooijman.
L8076: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 7 (2004).
L8079: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 4 (2001).
L8077: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 6 (2003).
L8078: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 5 (2002).
K5263: GREER, GERMAINE. - De vrouw als euneuch. Vertaald door Henny Scheepmaker.
L8549: GREER, ANDREW SEAN. - Kom in mijn leven en wees mijn lief. Vertaald door Ankie Blommesteijn.
H6749: GREER, GERMAINE. - De vrouw als euneuch. Vertaald door Henny Scheepmaker.
B4766: GREER, GERMAINE. - We hebben je nauwelijs gekend, pappie. Vertaald door Anneke van Huisseling.
B0807: GREEVENBROEK, JACOBUS T.R. VAN. - E.J. Potgieter. L'Homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la litterature Francaise.
R5181: GREGGIO, SIMONETTA. - De beschermengel. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
R9601: GREGGIO, SIMONETTA. - De tederheid van mannen. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
B8510: GREGGIO, SIMONETTA. - Sterren. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
K4090: GREGOOR, NOL. - In gesprek met Harry Mulisch.
M2429: GREGOOR, NOL. - De tantes.
B6853: GREGOOR, NOL. - De jongen die Werther Nieland werd.
R7258: GREGOOR, NOL. - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
R6525: GREGOROVIUS, EMIL / L.C. SCHULLER TOT PEURSUM. - De Socialistische Hemel op Aarde. Een toekomst-verhaal.
H1914: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Griechische Gotter.
L4385: GREILING, WALTER. - Paul Ehrlich. Zijn leven en werk.
W7510: GREKOVA, IRINA. - De dameskapper. Vertaald door J.W.A. van Landeghem-Cox.
W0416: GREKOVA, IRINA. - Weduwenschip. Vertaald door G. Glastra-Overduin.
Y3869: GRENSBODE, DE. - Feestklanken. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
K2853: GRESHOFF, J. - Arthur van Schendel.
H1176: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
K9763: GRESHOFF, JAN. - Mijn vriend Coster.
B1520: GRESHOFF, J. - Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde.
M8156: GRESHOFF, J. - Rebuten.
H0436: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
K2804: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Legkaart.
A0069: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Het boek der vriendschap.
B8241: GRESHOFF, J. - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
Y8501: GRESHOFF, J. - Dichters van dezen tijd.
W7904: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
B9470: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel II: Stols blijft Stols, denk daarom 1945-1951.
M0966: GRESHOFF, J. - Fabrieksgeheimen.
K2759: GRESHOFF, J. - Verzameld werk. Gedichten.
B5079: GRESHOFF, J. - Vonken van het vuur. Kleine gedichten.
W3983: GRESHOFF, J. - Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw.
W8040: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Legkaart.
B0515: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergenis. Keuze uit eigen werk. Ingeleid door Leo Vroman.
K7851: GRESHOFF, J. - De wieken van den molen.
W7671: GRESHOFF, J. - Pluis en niet pluis. De zes en zeven kruisjes.
K6050: GRESHOFF, J. - Kalender zonder dagen.
K5179: GRESHOFF, J. / MENNO TER BRAAK / E. DU PERRON. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk.
K4883: GRESHOFF, J. - De laatste dingen. 1956 - 1958.
M5195: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Zwanen pesten.
B9738: GRESHOFF, J. - Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935.
T1485: GRESHOFF, J. - Pro Domo. Gedichten.
H6491: GRESHOFF, J. - Zwanen pesten. Met een notitie van Pierre H. Dubois.
T8761: GRESHOFF, JAN. - Nieuwe etsers deel I. G.A.H. van der Stok. (aquafortist).
H2638: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols, Vier delen, Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956. + register.
B6836: GRESHOFF, J. - Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Deel I: Rondom Tachtig. Deel II: Hedendaagsche Dichters.
B6850: GRESHOFF, J. - Het spel der spelen. Causerieen over het Boek.
H1055: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Het boek der vriendschap.
T0041: GRESHOFF, J. - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
B9203: GRESHOFF, J. - Mirliton. Gedichten.
B9263: GRESHOFF, J. - Voor volwassenen. Aphorismen.
H1525: GRESHOFF, J. - In de verstrooiing, een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945. Bijeengebracht.
K1927: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956.
Y5323: GRESHOFF, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Greshoff.
H9069: GRESHOFF, ATY. - Mijn herinneringen aan E. du Perron.
K4998: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika.
H1056: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Grensgebied.
B7365: GRESHOFF, J. - Muze, mijn vriendin.
Y7975: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergernis. Keuze uit eigen werk.
A0752: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
K4579: GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd, een leerdicht.
H8091: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
K2775: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Zwanen pesten.
T9716: GRESHOFF, J. / LEO VROMAN. - Brieven over en weer. Uitgegeven en geannoteerd door Sjoerd van Faassen.
H1119: GRESHOFF, J. - Voliere.
M2909: GRESHOFF, J. / J. DE VRIES. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
R2991: GRESHOFF, J. / J. DE VRIES. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
M2743: GRESHOFF, J. - Bric a brac.
T1968: GRESHOFF, J. - Nieuwe Gedichten. Bloemlezing verzameld door ...
Y0652: GRETCHEN. - Liedjes van verlangen.
W8993: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus.
Y1380: GREVE, H. - Geschiedenis der Leeszaalbeweging in Nederland. Gedenkboek, uitgegeven t.g.v. 25-jarig bestaan der Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken.
T3418: GREVE, H.E. - Das Problem der Bucher und Lesehallen. Aus dem Hollandischen ubersetzt von Anna J. Jungmann. Mit einer Einleitung vvon C. Norrenberg.
T3445: GREVELINGEN, HAN VAN. - Spel zonder inzet. Roman.
L0662: GREVELINGEN, H. VAN. - Verzameld werk.
T3713: GREVELINGEN, HAN VAN. - Het onverbreekbaar zegel.
B6550: GREVEN, HENDRIK BAREND. - De ontwikkeling der bevolkingsleer.
T3412: GREVEN, H.B. - Sociaal-Economische Opstellen.
Y3461: GREVIELL, M. - Kunst in de Kerk.
T9440: GREVILLE, EDMOND T. EN GUUS E. OSTWALT. - De Nationale Film. Veertig jaren, vervaardigd t.g.v. het veertig-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Y0999: GREY, EDWARD. - De houding van Groot-Brittannie tegenover kleine landen. Sir E. Grey's antwoord op de mededeelingen van den Duitschen rijks-kanselier aan de pers.
Y2285: GREYSON, MAX. - Waanzin went niet. Gedichten.
T9390: [APPEL] GRIBAUDO, EZIO. - Sculptures de Karel Appel.
R8495: GRIBLING, F.T. - Corneille.
T4115: GRIECK, JAN DE / PAUL DE KEYSER. - Joan De Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Paul De Keyser en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert.
R6590: GRIEP, WILLEM A. - De Prognose van de open longtuberculose.
L7999: GRIERSON, HERBERT / E. MUIR / G.M. YOUNG / S. ROBERTS. - Sir Walter Scott Lectures 1940-1948. Introduction by W.L. Renwick.
T4045: GRIFFUELHES, VICTOR EN A. KEUFER. - Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda.
K3172: GRIJS, PIET EN ANDEREN. - Honderd. Ik kom!
L0763: GRIJS, PIET. - Vrijdag ? Dit moet cultuur zijn.
B7217: GRIJS, PIET. - A is een letter. Met tekeningen van Jan Marinus Verburg.
H5221: GRIJS, PIET. - Zinnig tuig.
B7161: GRIJS, PIET. - Grijsboek of de nagelaten bekentenissen van Raoul Chapkis.
M3141: GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ...
R5890: GRILK, C. - Op en om den Afsluitdijk.
H7916: GRILLPARZER, FRANZ. - Der arme Spielmann. Erzahlung.
L8488: GRIMM. - Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. Ein Marchen der Bruder Grimm mit 15 Feder- und Tuschpinselzeichnungen von Joasef Hegenbarth.
T1639: GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOPH. - De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Armand De Loecker.
Y2400: GRINKO, G. - Der Funfjahrplan der UdSSR. Eine Darstellung seiner Probleme. Zweite durchgesehene Auflage.
B7789: GRINTEN, E.F. VAN DER. - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
L5456: GRINTEN, E.F. VAN DER. - Bouwkunst-geschiedenis of Bouw-kunstgeschiedenis. Grenzen en mogelijkheden in de geschiedschrijving der Bouwkunst.
B4653: GRINWIS, C.H.C. - Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876.
Y4767: GROBBEN, GERRIT. - Tanah Lot. Roman.
W0447: GROBBEN, GERRIT. - De eendenkooi. Roman.
R4855: GROBBEN, GERRIT. - Wolfram. Roman.
Y8947: GROEGROE. - Compleete Verzameling. Leutige liedjes. Ernstig en luimig.
B7349: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871.
B7343: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
L8752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII.
B0533: GROEN, K. - Kamer 13. Hallo, hier de Zedenpolitie.
B1896: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0337: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterer's laatste dagen.
B0340: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
B0532: GROEN, K. - Misdaad in de hoofdstad. Het werk van Zedenpolitie en Recherche. Voorwoord H. Voordewind.
B0535: GROEN, K. - De kamer met de zeven ramen.
Y7941: GROEN, K. - De groene deur. Vervolg op Kamer 13. Hallo, hier de Zedenpolitie!
B0378: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eengezindheid.
B0380: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.
B0381: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Genraal zitting van 1849-1850. Eerste gedeelte September-Maart. Meegebonden Tweede gedeelte April-Augustus.
B7452: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Zelfstandigheid herwonnen of Parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. / Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karakterstudie. / Aan de Conservatieve Partij: I. Het Program. II: Het Koloniale vraagstuk. III: Conservatieve Journalistiek. / Bij de Stembus I-V.
B0316: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst.
B0324: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs.
B0327: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
B0329: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede stuk.
B0330: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Derde stuk.
T9588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
L8570: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen.
L8574: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
L9365: GROEN, HEIN. (ED.). - Oxbridge Blues.
L9072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eerste deel, tweede aflevering: I. Souvereiniteit van het Huis van Oranje, Ministerie en Volksvertegenwoordiging. II. Organieke wetten.
L9073: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte April-Augustus.
L9071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Deel II, III, IV, V, VI.
L9069: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876.
L8707: GROEN, GERARD E.A. (EDS.). - Wat heet? Drugs.
L8755: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864.
L8758: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8753: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt.
B6774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L8680: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de Stembus. Deel I - V.
R3936: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
R1604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke Nalatenschap: Bescheiden. Deel I: 1821-1842. Deel II: 1842-1876. Bewerkt door J. Zwaan.
T7422: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II.
B0134: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
Y3623: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
Y3641: GROEN JR., J.A. - Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950. Met illustraties van Johan A. van Dijk.
Y3622: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
Y3783: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften. Tweede deel: Kerk, School, Volks-historie.
B0342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening.
L8195: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.).
B0335: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0331: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek I.
Y7365: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Krantenknipsels G. Groen van Prinsterer.
B7342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude Historique.
L8611: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag.
L8609: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.
L8604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868.
L8041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands.
B7346: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek.
B7347: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser. Medegedeeld door... Eerste deel: (1842-1852). Tweede deel: (1853-1862).
L8612: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Confessioneel of Reglementair?
B0167: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
Y2103: DE GROENE. - Vondel. Een speciaal nummer. 61e jaargang 30 october 1937.
Y7734: DE GROENE. - De Groene Amsterdammer. Weekblad voor Nederland zijn redacteuren, schrijvers en teekenaars, hunne artikelen en teekeningen met portretten en handteekeningen. + Kaartje.
K5848: GROENEBOER, KEES. - Studi Belanda di Indonesia, Nederlandse Studien in Indonesie. Kongres 23 - 27 November 1987, Program Studi Belanda Fakultas sastra Universitas Indonesia.
Y8407: GROENENBOOM, J.J. - Vrolijkheid alom.
MK0089: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
Y4620: GROENENDAAL JR., M.H. (INL.). - A.G.S. prestaties.
M3444: GROENEVELD, GERARD. - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
T4984: GROENEVELDT, G.A.M. - Arbeidswetgeving.
K2821: GROENEVELT, ERNST. (ED.). - De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem.
B7893: GROENEWEGEN, J.H. - Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf.
B7724: GROENEWEGEN, H. IJ. / B.J.H. OVINK / LEO POLAK E.A. - Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant's geboorte op 22 April 1924 in het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
B5018: GROENEWOUD, RAYMOND VAN HET. - Je veux de l'amour. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot.
T2793: GROENIER, GERMAINE. - Een stuk van mijn hart. Brieven aan mijn dochters.
H8369: GROENIER, GERMAINE. - Vijf dagen bedenktijd. Leven na Dolle Mina.
K3227: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Een nest mensen. gevolgd door: Een straat en een gang.
T1176: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Zwart Wit: De oudheid in Italie en alles over Aug. P. van Groeningen.
K1363: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Volledig werk: Martha de Bruin, Een nest mensen, Verspreide stukken, Correspondentie.
B6444: GROENINX VAN ZOELEN, R. - Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat.
T8510: GROENLEER, JAN. - Witte kaarsen.
L2347: GROENMAN, SJ. - Sociale aanpassing.
K6673: GROENSMIT, KAREL HENDRIK. - Gertrud von le Fort.
L2389: GROENTEMAN, HANNEKE. - Doorzakken bij Jamin. Met tekeningen van Peter van Straaten.
K5566: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650.
T6681: GROENVELD, D. - Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu?
T0880: GROENVELD, S. E.A. (EDS.). - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
B2134: GROENVELD, S. (INL.). - P.C. Hooft geschiedschrijver. Tentoonstelling 7 tot 26 november.
R5650: GROENVELD, S. - Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary.
Y1268: GROESBEEK, J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
T5794: GROH, E. - Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung.
T5907: GROLL, HEINRICH. - Der Schuindustriebetrieb und sein Produktionsprozess.
R0928: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
B8502: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
Y0539: GRONDIJS, L.H. - Het vraagstuk van den wereldvrede.
Y2205: DE GRONDWET. [PERIODIEK]. - De Grondwet 1853. Nrs. 1-3-4-5-10. Dinsdag 26 April - 17 Mei 1853. [Met belasting zegels].
T6122: GRONLOH, J. - Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
T2716: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
T5596: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
L3734: GRONON, ROSE. - De ramkoning. Met een nawoord van Elke Brems.
R8077: GROODT, A. DE. - Johan Huizinga. Verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet.
L1448: GROOS, JASPER. - A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam.
R7969: GROOT, AN H. DE. - Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor.
T4358: GROOT, JAN DE. - Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik.
T3840: GROOT, E. DE. E.A. - Interieurtextiel. Verslag van de Textieldag op 12 november 1992, Provinciaal Museum Drenthe te Assen.
L7441: GROOT, JAN H. DE. - Gedichte.
R3489: GROOT, F.G. DE. - Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
B2168: GROOT, CORNELIS WILHELMUS DE. - Jan Steen: beeld en woord.
R6300: GROOT, PAUL DE. - De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen.
H7658: GROOT, HUGO DE. - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's De Ivre belli ac Pacis (Parijs 1625).
Y6734: GROOT, JACOB. - Natuurlijke liefde. Gedichten.
K5514: GROOT, PATRICIA DE. - De achteroverval.
T8153: GROOT, MARIA DE. - Liedboek voor Kevin.
Y6096: GROOT, HUGO DE. - Van de Waarheid des Christelyken Godsdiensts. Vervat in zes Boeken. Uyt het Latyn vertaalt (...) door Joachim Oudaan Fransz. De vyfde druk.
K8416: GROOT, JAN H. DE. - Vaart.
L2310: GROOT, E.H. - Hedendaagse aspecten van de biochemie der nautrienten.
L2311: GROOT, J. DE. - Tijd onder mathematisch aspect.
T9026: GROOT, JR. DE. - Magisch realisme en tijdgenoten.
M5555+1bakje149: GROOT, MARIA DE. - Vrijgeleide. Kwatrijnen.
H4518: GROOT, MARIA DE / MEROZ, CHRISTIANNE. - Westerbork.
T8707: GROOT, MARIA DE. - Gedichten.
H2352: GROOT, MARIA DE. - De tuin van de rabbi.
B7010: GROOT, ALBERT W. DE. - Het eerste wereldcongres van linguisten.
T3581: GROOT, P. DE / MAX BOOLEMAN. - De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen.
T0203: GROOT, JAN H. DE. - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
H9594: GROOT, HUIG DE. - De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden.
Y2346: GROOT, JACOB. - Nieuwe zon. Een megagedicht.
R7641: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
R8972: GROOT, H. DE. - Reisrapport van H. de Groot, over Een reis door Nederl.-Indie van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
T3896: GROOT, PAUL DE. - In dienst van het volk.
R4077: GROOT, HUGO DE. - Inleydinge tot de Hollandsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regt-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Hollant ende elders. Mitsgaders eenige by-voegsels en aanmerkingen op de selve...
H1286: GROOT, MARIA DE. - De watertuin.
Y3501: GROOT, JAN H. DE. - Ognibeni, strophen op de wijn.
T6670: GROOT-KLAVER, G.D. DE. - Verslag van het proefonderzoek naar de omstandigheden van 50 ongehuwde moeders en haar kinderen, over wie de moeders zelf de zorg op zich hebben genomen.
Y0822: GROOT, MIEKE. - Glassammlung Ernsting. Erwerbungen 1996-1997.
Y0823: GROOT, MIEKE. - Glasmuseum Alter Hof Herding. Erwerbungen 1998-1999.
Y5754: GROOT, HUGO DE. - Denken over oorlog en vrede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.C. Eyffinger en B.P. Vermeulen.
Y6630: GROOT, JACOB. - Nieuwe muziek. Een Herman Gorter boek.
R1868: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
H6704: GROOT, MARIA DE. - Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten.
B6766: GROOT, A.W. DE. - Wort und Wortstruktur.
Y4848: CORNETS DE GROOT. - Tropische jaren. Roman.
L3106: GROOT, FLORIS DE. - Ere-tentoonstelling t.g.v. de 60e verjaardag van Floris de Groot.
R7220: GROOT, C.S. - Parodie op de behandeling van artikel 80 of Kakelen is geen Eieren leggen. Politieke Revue door de dames C.S. Groot, Lina Gratama en R. van Wulfften Palthe-Broese van Groenou naar platen van diverse tijdschriften van Teekeningen, voor dit doel vervaardigd door Willy Sluiter en naar Uitspraken van politieke grootheden in den jare 1916.
T8890: GROOT, MARIA DE. - De wals. Gedichten.
L2983: GROOT, JAN H. - Bont en blauw. Verzamelde vertellingen.
K7006: GROOT, R. DE. - Beheersing en overgave in recente Nederlandse muziekdrama's.
R4111: GROOT, JOHANNES DE. - Palestijnsche masseben. (opgerichte steenen).
R7440: GROOT, MEIDERT J.W. DE. - Kwantitatieve benadering van het verzuim door neurosen bij Nederlandse fabrieksarbeiders.
H5015: GROOT, JAN H. DE / C. OUBOTER. - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters.
T3034: GROOTAERS, WERNER, MARC MEES (EDS.). - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
K6725: GROOTAERS, JAN. - Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde.
R8833: GROOTE, P. JR. - Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang?
L1128: GROOTENDORST, ROB (ED.). - Theo Thijssen. De Engelbewaarder Nr. 4
K1146: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
L0582: GROOTES, ELIDIUS KLAAS. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
R0800: GROOTES, E. K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
A0385: GROOTES, E.K. / P.C. PUNT / P.J. VERKRUIJSSE. (EDS.). - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969).
K3294: GROOTHUYSE, J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
Y8734: GROPPER, WILLIAM. - Zesenvijftig tekeningen uit de Sowjet-Unie. (Zeks un fuftsik Tseichnungen fun Rotn Farband).
R6618: GROSHEIDE, F.W. E.A. - Herinneringen aan H.A. van Bottenburg 1875-1941.
R5879: GROSHEIDE, G - Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
T3361: GROSKAMP, HENRI ANTOINE. - Over ronde uterus-fibroiden.
M5281: GROSS, MIRIAM (ED.). - The world of Raymond Chandler. Introduction by Patricia Highsmith.
Y0391: GROSS, JAN T. - Opportunistic Killings and Plunder of Jews by their Neighbors - a Norm or an Exception in German Occupied Europe?
B2976: GROSSKURTH, PHYLLIS. - Leslie Stephen.
Y1145: GROSSMAN, DAVID. - Falling Out of Time. Translated from the Hebrew by Jessica Cohen.
B6381: GROSVELD-VAN BALEN, D. - Bibliografie C.J.F. Slootmans, gemeente archivaris van Bergen op Zoom.
T6231: GROSZ, GEORGE. - Tentoonstelling George Grosz 28-9 t/m 18-10-74.
Y8717: ATELIER/STICHTING GROTESQUE. - Rouwkaart/overlijdensbericht Lothar Micklei (Lokum). 23 August 1944 Bad Gastein - 4 december 2004 Amsterdam.
T4271: GROTIUS, HUGO. - Quelques lettres concernant la premiere edition du De Ivre Belli Ac Pacis de Hugo Grotius (Paris 1625).
T5463: GROTIUS, H. - Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925.
M5491: GROULT, BENOITE. - Mijn ontsnapping. Vertaald door Nini Wielink.
W8717: GROULT, BENOITE & FLORA. - Liefde tegen liefde. Vertaald door H.M. Vervoort.
M4939: GROULT, BENOITE. - Het leven zoals het is. Vertaald door Nini Wielink.
H3699: GROULT, FLORA. - Een vrouw vertrekt. Vertaald door Irene Beckers.
Y0643: GABE FEN GROUWERGEA [= JACOB TJEBBES HEPKEMA]. - Haldt op Jonges! Koart biskie oan Pieter en Lutsen troch Gabe fen Grouwergae.
K5855: GROVE, A.P. - Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek.
R3548: GRUNBERG, ARNON. - De techniek van het lijden.
T1811: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
H4576: GRUNBERG, ARNON. - Fantoompijn.
L0958: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
Y6011: GRUNBERG, ARNON. - Liefde is business. Gedichten.
T3989: GRUNBERG, ARNON. - Iemand anders.
T3541: GRUNBERG, ARNON. - Grote Jiddische Roman.
R2501: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
Y6012: GRUNBERG, ARNON. - Geweigerde liefde. Essay.
L4359: GRUNBERG, ARNON. - De asielzoeker.
Y3764: GRUNBERG, ARNON. - De Mensheid zij geprezen. Lof der Zotheid 2001.
Y3763: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt.
L6175: GRUNBERG, ARNON. - Amuse-gueule. Vroege verhalen.
R8664: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
B8424: GRUNBERG, ARNON. - De advocaat, de leerlooier en de forellen.
R6921: GRUNSVEN, H.A.C.M. VAN. - Gerard Casimir Ubaghs.
B7367: GRUPPELAAR, FRANS. - Het scherp van de snede. Roman.
B2194: GRUPPELAAR, FRANS. - De hond van Franek.
R8153: GRUSA, JIRI. - Franz Kafka of Prague. Translated from the German by Eric Mosbacher.
T8514: GRUWEZ, LUUK. - Vuile manieren. Gedichten.
T3195: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Vacantie aan de Friesche Kust.
MK0001: GRUYS, J.A. EN C. DE WOLF. - Typographi & bibliopolae neerlandici usque ad annum MDCC Thesaurus. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700. Met Plaatsen en Jaren van Werkzaamheid.
R8494: GRUYTER, JOS. DE. - Nederlandse grafiek van deze eeuw (I).
B1840: [MULTATULI] GRUYTER, J. DE. - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Twee delen in een band.
B0548: GRUYTER, W. JOS DE. - Schouwend oog. Besprekingen en beschouwingen.
Y1319: GRUYTER, JOSIAH WILLEM DE. - Het Jonge Getij.
T2537: [COHEN] GRUYTER, JOS. DE. - Rodin.
T1565: GRUYTER, J. DE. - De Russische Revolutie. Een onderzoek naar haar wording en toekomst.
T4326: GRUYTERS, JAN. - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 28 januari 1957.
K5819: GRYPDONCK, A. (ED.). - Boek en informatie.
Y8591: GUARDINI, ROMANO. - Lob des Buches.
L8954: GUARESCHI, GIOVANNINO. - Don Camillo en de kleine wereld. Vertaald.
B4652: GUCHTENAERE, ROSA DE. - Vrouwenbeweging: Over Ina Boudier Bakker's De Moderne Vrouw en haar tekort. Voorwoord J. Aleida Nijland.
R1120: GUDLAUGSSON, S.J. - De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten.
H3885: GUEN, MONIQUE LE. - Graphology. The art of interpreting handwriting. Translated by David Macrae.
Y4586: GUENA, YVES. - De Gaulle. 1890-1970.
M5278: GUENSBERG, MIRIAM. - De luchtfietser en de bloemendief. Een allegorie van deugd en ondeugd.
H5800: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten.
Y8318: GUEPIN, JAN PIETER. - Zoete epigrammen. Gedichten over gelukkige liefde.
K8415: GUEPIN, J.P. - Gedichten.
L3676: GUEPIN, J.P. / V. V.D. MEER / L. PLEYSIER / T. VERBOGT. - De Twaalfde deur.
H2771: GUEPIN, J.P. - De heilige Herodes.
Y6805: GUEPIN, J.P. - Toen ze over het lijk van haar moeder gestruikeld was...
H5795: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten].
M2745: GUEPIN, J.P. - De tweede wet van Guepin. Essays.
A0303: GUEPIN, J.P. - Om zo de volledige mens te tonen.
Y7245: GUERIN, MAURICE DE. - De Kentaur. Vertaling en narede van R. van Genderen Stort.
K7916: GUERMONPREZ, PAUL. (ED.). - Adam's vijfde rib. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
Y7771: GUEVARA, ERNESTO CHE. - Bolivian Diary.
Y4389: GUEVARA, ERNESTO CHE. - De Afrikaanse droom. De revolutionaire dagboeken uit de Kongo 1965-1966. Met een voorwoord van Aleida Guevara March. Vertaald door Arie Sneeuw.
L2312: GUGELOT, P.C. - Het wetenschappelijk beeld in de moderne physica.
T9363: GUGGISBERG, HANS RUDOLF. - Drei niederlandische Geschichtsschreiber des 20. Jahrhunderts: Ideen und Wirkungen.
H9370: GUIBERT, HERVE. - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
Y5198: GUIDO [=W. KLOOS EN A. VERWEY]. - Julia. Een verhaal van SiciliŽ.
T0205: GUIGNOLY, HANS. [=R. BULTHUIS]. - Het geschaakte koren. Een groteske.
B2517: DESIGNERS GUILD. - Fifth annual exhibition book jacket designers guild 1952.
R9603: GUILLERAGUES. - Portugese brieven. Vertaling en nawoord Frans de Haan.
Y8815: GUILLETTE. - PoŤtes modernes. Choix de Poťsie Francaise, Anglaise, Allemande
B9325: GUIRALDES, RICARDO. - Don Segundo Sombra. Vertaling J. Slauerhoff en R. Schreuder. Tekeningen Alberto Guiraldes.
L6610: GUITTART, L.J. - De Intonatie van het Nederlands met inbegrip van een Vergelijking met de Engelse Intonatie.
K5107: GULATI, R.D. AND S. PARMA. (ED.). - Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands. 25 th anniversary of the Limnological Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
Y1267: GULICK, F.W. VAN. - Nederlandse kastelen en landhuizen.
L1564: GULIK, E. VAN & H.D.L. VERVLIET. - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogvs Librorvm residvorvm Tabernae Raphelengianae. Met een woord vooraf door F.C. Wieder Jr.
R2280: GULIK, R.H. VAN. - De boekillustratie in het Ming-tijdperk.
K1682: [SPINOZA] GULLAN-WHUR, MARGARET. - Spinoza. Een leven volgens de rede.
Y7698: GULLICK, MICHAEL. - Calligraphy.
M7737: GUMA, ALEX LA. - Uur van afrekening. Vertaling A. Beeker.
H6078: GUMA, ALEX LA. - Dwalen in het donker. Vertaling Hans Keizer.
T3076: GUMPERT, MARTIN. - Dunant. De roman van het Roode Kruis. Vertaald door Bas van Deilen.
Y3414: GUMPERT, THEKLA VON. - Klopt, en u zal open gedaan worden! Een verhaal voor de jeugd. Naar het Hoogduitsch met 2 plaatjes.
T0637: GUMPERT, MARTIN. - Baanbrekers der Wetenschap. Vertaling Bas van Deilen.
Y4471: PEN GUN. - De Pen Gun. Weekblad voor de Nederlandsche Strijdkrachten. 1e jaargang 1945. Nrs: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 24 - 25 - 27.
L5468: GUNN, KIRSTY. - Featherstone. Vertaling Tjadine Stheeman.
Y0185: GUNNING, J.H. - Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis.
T7029: GUNNING WZ, J.H. - Gaat de wereld vooruit of achteruit? Met het oog op de drankkwestie. Eene lezing.
Y8790: GUNNING JR. J.H. - Is er blijdschap bij de christenen over de nederlaag der modernen? Een kort woord naar aanleiding van het ongevraagd advies van den heer Cd. Busken Huet.
T0284: [SPINOZA] GUNNING JR., J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie.
B2202: GUNNING, W.B. - Aanpak van kwetsbaarheid?
L4729: GUNNING, JAN. - De nieuwe Attische Comedie als bron voor de kennis der Grieksche Religie.
T6746: GUNST, F. - Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren.
Y6522: GUNTHER, KONRAD. - Het leven der dieren. Bewerkt en ingeleid door Rinke Tolman met 31 afbeeldingen.
W0631: GURGAMUS, ALLAN. - Klein heldendom en andere verhalen.
Y6914: GUSSINKLO, WESSEL TE. - Het engeltje. Novelle.
K7147: [BECKETT] GUSSOW, MEL (ED.). - Conversations with and about Beckett.
T4322: COLONEL GUSTAFSSON. - Memorial du colonel Gustafsson.
K1621: GUTERSON, DAVID. - Onze lieve vrouwe van het woud.
B8697: GUWY, FRANCE. - Voltaire, Help! De Hollandse ervaringen van Voltaire en de invloed op zijn denken.
Y9016: [KLM] GUYFORD STEVER, H. A.O. (EDS.). - Flight. A 50th Annversary gift from KLM 1919-1969.
T6159: GUYOT, YVES EN GIPSY. - De Sociale Hel van Yves Guyot. Twee delen.
R4218: GUYT, HENDRIK. - Grondverpanding in Menangkabau.
B0526: GYSEN, RENE EN HANS SLEUTELAAR. (ED.). - Met andere woorden. Jonge dichters uit Noord en Zuid.
B8851: GYSEN, MARNIX. - Karel van de Woestijne.
L3742: GYSEN, RENE. - Grillige Kathleen. Met een nawoord van Jan Flamend.
Y2520: HAACK, JO. - Levende lijn. Geleide. Voorbereiding A, B, en C. Oefenboek I, 2, 3, 5, 6. Leergang voor het schrijfonderwijs op de Lagere School.
Y1415: HAAG. - Beschaafd Europa. Gij zult lezen. Bim..., Bam, Moordenaars!!
Y3883: PROGRAMMA DEN HAAG. - Oranje-programma. Deca-park en Capitol zaterdag en zondag 23 en 24 januari. Leuke opnamen van het huwelijk H.K.J. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
Y3898: PROGRAMMA DEN HAAG. - Volgorde der handelingen bij de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor H.M. de Koningin-moeder. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck en Pyrmont, Gemalin van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. In het Rosarium te 's-Gravenhage op Donderdag 4 Juni 1936.
T9248: HAAGMAN, ARMAND. - Tipsy. Woorden en Muziek.
T9196: HAAGMAN, ARMAND. - Le Pioupiou Royal du 9ieme de ligne. La chanson march preferee des allies. Cree par Raf Kapper.
R4953: HAAK, J. - De discussie over de Constitution civile du clerge (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
K3536: HAAKMAN, ANTON. - Uitvluchten.
W6474: HAAKMAN, ANTON. - Achter de spiegel, film en fictie.
K2221: HAAKMAN, ANTON. - Het filiaal. Roman.
H5729: HAAKMAN, ANTON. - Liberty of Een Nederlandse Amerikaan.
T3717: HAAN, MIES DE. - Jacob Israel de Haan, mijn broer.
H9289: HAAN, JACQUES DEN. - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden (langs de hoofdspoorweglijn).
Y5159: HAAN, JACOB DE. - Verzen van Jezus. Met een naschrift van Jaap Meijer.
T3532: HAAN, TJ. W. R. DE. - K. ter Laan 8 juli 1961. T.g.v. de negentigste verjaardag.
Y7398: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Krantenknipsels van/over Jacob Israel de Haan.
H8682: HAAN, JACQUES DEN. - Still talking shop.
M5233: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Jerusalem.
M5489: HAAN, J. DEN. - Boeken en publiek.
K3313: HAAN, JACQUES DEN. - Monnikje Lederzak en andere driestheden. Nog wat shop talk.
K4451: HAAN, TJAARD W.R. DE. - Terugdenken in dankbaarheid. Over schrijvers van vroeger.
K3531: HAAN, JACQUES DEN / J. HULSKER / G. STUIVELING. E.A. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers. Van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog.
R3861: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - In Russische gevangenissen.
K4728: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Besliste volzinnen.
B9082: HAAN, F. DE. - Uit de nadagen van de Loffelijke Compagnie. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
P1538: HAAN, JACQUES DEN. - Het eiland der sirenen.
B4080: HAAN, MIES DE. - De kinderen van de Gazzan. Jacob Israel de Haan / mijn broer. Carry van Bruggen / mijn zuster.
B0587: HAAN, JACQUES DEN. - Staart uit het raam... Luchtigs over leven en lezen.
L4785: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Pijpelijntjes. De tweede versie.
K5211: HAAN, J. DEN. - Talking shop zijnde de boutade van een boekverkoper en beschrijvende diens zwarigheden, problemen en torturen, mitsgaders nuttige wenken en raadgevingen in zake het vinden van het juiste antwoord op netelige vragen.
L2071: HAAN, JACQUES DEN / J. HULSKER / G. STUIVELING. E.A. - Honderd schrijvers van onze eeuw. Van de eerste wereldoorlog tot heden.
M5060: HAAN, JACQUES DEN. - Milleriana.
M5061: HAAN, J. DEN. - Talking shop. Boutade van een boekverkooper.
P0818: HAAN, JACQUES DEN. - Een leven als een oordeel.
M1724: HAAN, JACQUES DEN. - Het eiland der sirenen.
R5845: HAAN, TJ.W.R. DE. - Waar Spaarne en Lie tezamen vloeit... Het een-en-ander over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en naaste omgeving.
K3537: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - In Russische gevangenissen. Met een woord vooraf van Wim J. Simons.
T9525: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Ondergangen van de zon.
T9090: HAAN, HENK. - De postzegelmakerij.
L1354: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Pijpelijntjes.
H0954: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Verzamelde gedichten. 2 delen.
Y8497: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
Y1470: HAAN, IDO DE. - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995.
Y8354: HAAN, JACOB ISRAEL DE / SAUL VAN MESSEL. - Jacob Israel de Haan: Bloemlezing uit zijn kwatrijnen, met Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel.
R1097: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Libertijsche liederen.
M9779: HAAN, W. DE. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit 1896-1946. Jubileumcatalogus Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
T6788: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Liederen.
H7749: HAAN, JACQ DEN. - Het gevaarlijke boek. Illustraties H. Beserik.
Y6251: HAAN, J.I. DE. - Herfst.
H3537: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross.
L7317: HAAN, JACOB DE. - Kanalje en Opstandige Liedjes. De Engelbewaarder nr. 6.
H1988: HAAN, JACQUES DEN. - Rapport aan Jan Friso.
H0500: [MULTATULI] HAAN, TRISTAN. - Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen. De Nieuwe Engelbewaarder nr 8.
T6888: HAAN, GONDA DE. - Samen uit. Vier schetsen met plaatjes van Gonda de Haan.
T6198: HAAN, MIES DE. - Carry van Bruggen mijn zuster.
Y5176: HAAN, J.I. DE. - De zee en de dwaze vrouw.
B2078: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Pijpelijntjes. Ingeleid en toegelicht door Rob Delvigne en Leo Ross.
R0794: HAAN, TJAARD W.R. DE. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiele literatuur.
H7617: HAAN, M. DE. - Huisarts met raad & daad.
W7700: HAAN, J. DEN. - Talking shop. Boutade van een boekverkooper.
Y6232: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Kwatrijnen.
Y5172: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - De bloemen en de brief.
T3671: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
R3863: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Libertijnsche liederen.
L7326: HAAN, WILLEM JACOBUS DE. - Psycho-Analyse ontwikkeling van Freud's leer en critische beschouwingen.
K2461: HAAN, MAX JAN MARIE DE. - Enige aspecten van de tekstkritiek van middelnederlandse teksten.
Y6215: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Een rondje voor Marijke.
R6278: HAANSTRA, ULCO. - Geologie von Ost-Ibiza. (Balearen).
L3348: HAANTJES, J. - Kroniek van Zuid-Afrika 1938.
K3493: HAANTJES, J. EN W.A.P. SMIT. - Panorama der Nederlandse Letteren.
R2510: HAANTJES, J. - Aart van der Leeuw.
R0173: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie, Gewijde poŽzie, Elvire.
B0441: HAAR, B. TER. - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
B6342: HAAR, BERNARD TER. - Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840.
Y6568: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. Twee deeltjes.
W2079: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel].
M6898: HAAR, JAN TER. - Droom en droesem.
L6142: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poŽzie.
Y2244: HAAR, LAURA VAN DER. - Bodemdrang. Gedichten.
Y2162: HAAR, A.C. TER. EN J.H.TH. VAN GRONINGEN. - Ha, Wijk! - Dorestad, Ahoy!
T5634: HAAR BZ., H. TER. - Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam.
Y8984: HAAR, BERNARD TER. - Hollands bloei in schoone kunsten en wetenschappen bij het sluiten van Den Munsterschen Vrede. Twee eeuwen later beschouwd. Eene voorlezing. Uitgesproken 16 September 1848, bij de opening der algemeene jaarlijksche vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, te Amsterdam.
R0797: HAAR, B. TER. - Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898.
L4954: HAAR, B. TER / W. MOLL EN E.B. SWALUE. (ED.). - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen. Twee delen.
L4961: HAAR, CATHARINA C. TER. - Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche Vraagstuk 1830 - 1873.
B8846: HAAREN, H. VAN. - Over de maatschappelijke betekenis van een kunst- en vormingsbeleid bij PTT.
B5202: HAARLEM. - Haerlem Jaarboek 1935.
R7031: HAARMAN, H.J. - De strijd voor het vaderland, voorjaar 1943.
Y3319: HAAS, THEODOR. - Lehrbuch der Briefmarkenkunde. Ein Hilfs- und Nachschlagenbuch.
K2498: HAAS, WILLY. - De literaire wereld. Van het Praag van Kafka, tot het Berlijn van Brechts.
T9842: HAAS, JOHAN DE. - Schakeringen. Schilderijen 1954-1994. Met drie gedichten van H.C. ten Berge en een tekst van Gerrit Willems.
L5226: HAAS, CORNELIS E. DE. - Nature and the Country in English Poetry of the first half of the eightteenth century.
K0879: HAAS, HENRI DE. (ED.). - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. / Five centuries of book printing in Holland.
B6392: HAAS, H.K. DE. - Gevaarlijk keukengereedschap.
B9888: HAAS, ALEX DE. - Liedjes. Ingeleid door M.J. Brusse.
T9211: HAAS, ALEXANDER DE & MAX TAK. - Amsterdam, je bent de stad der steden. Muziek Max Tak Tekst Alexander de Haas.
T6391: HAAS, JO DE. - Tussen twee werelden.
Y4636: HAAS, W.J. DE. - De Souvereiniteit des Heeren over de Koningen der Aarde. Feestrede en tijdwoord t.g.v. de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
T5035: HAAS, G.L. DE. - Ons program bij de trams. Hoofdlijnen voor den arbeid der S.O.V.
T5510: HAAS, JACOB DE JR. - Pauperisme en Wetenschap.
T6934: HAAS, JO DE. - Geweld of weerbaarheid.
B9985: HAAS, JO DE. - De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie.
K5012: HAAS, WILLY. - Bert Brechts. Vertaling A.C.M. Eickholt.
K2322: HAASE, YORK ALEXANDER EN HAROLD JANTZ. - The New World in the Treasures of an Old European Library. / Die Neue Welt in den Schatzen einer alten europaischen Bibliothek.
M2326: HAASSE, HELLA S. / AD PETERSEN / W. VAN TOORN. (EDS.). - Nieuw Nederlands Haneboek. Boordevol verhalen, gedichten, tekeningen, en prenten uit de laatste vijftig jaar.
Y3096: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg.
H5427: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
R3582: HAASSE, HELLA S. EN J. BERNLEF (EDS.). - Je leest het zo. Een boekje propvol proza en poŽzie gelardeerd met puzzels en citaten geillustreerd net prenten en cartoons
K3994: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
T9933: HAASSE, HELLA S. - Mevrouw Bentinck. Onverenigbaarheid van karakter & De groten der aarde.
Y6113: HAASSE, HELLA. - Naar haar eigen beeld.
T8530: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
T8248: HAASSE, HELLA S. / ARIE-JAN GELDERBLOM. - Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft.
T9402: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
B0130: HAASSE, HELLA [C.J. VAN DER SEVENSTERRE]. - Sterrenjacht.
Y2774: HAASSE, HELLA S. EN S.W. JACKMAN. - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
T8257: HAASSE, HELLA S. - Lezen achter de letters.
L7239: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis.
M9230: HAASSE, HELLA S. - Berichten van het Blauwe Huis.
T9875: HAASSE, HELLA S. - De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Een geschiedverhaal.
H9916: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
T4419: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
T0565: HAASSE, HELLA S. - Zwanen schieten.
Y2742: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg. Roman + Lofrede Nederland Leest 2009 door Willem Nijholt.
H8495: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
Y7010: HAASSE, HELLA / ALFRED KOSSMANN. - Anna Blaman, twee lezingen door...
K1302: HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur.
T4425: HAASSE, HELLA S. - Uitzicht: Essays, portretten en beschouwingen gekozen en van een nawoord voorzien door Margot Dijkgraaf en Patricia de Groot.
Y7921: HAASSE, HELLA; MENSJE VAN KEULEN E.V.A. - Bij de tijd. Verhalen.
B9445: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
T7434: HAAXMAN, P.A. - Historische herinneringen. Aangeboden ter gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan van de Firma Mensing & Visser.
L5098: HABBEMA, DIEDERIKUS M.E. - An Appreciation of Colley Cibber, actor and dramatist. Together with a reprint of his play 'The Careless Husband'.
W2443: HABIEBI, EMILE. - De wonderlijke lotgevallen van Sa'ied de Pessoptimist. Vertaling D. Poppinga.
R0947: HACHELLE, M.J. - L'oeuvre de Franz Hellens. Essai bibliographique critique et iconographique.
M7745: HACKL, ERICH. - Afscheid van Sidonie. Vertaling T. Duquesnoy.
R7888: HADERMANN, PAUL. - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde.
K5634: HADEWIJCH. - Een bloemlezing uit haar werken. Samengesteld en ingeleid door prof.dr. N. de Paepe.
T7443: HADEWIJCH. - Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten. Diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. 1: Liederen 2: Mengeldichten.
Y2622: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T0547: HADEWIJCH. - Mengelgedichten. Opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo.
R6544: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T2492: HADEWIJCH. - Brieven van Hadewijch in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlandse overzetting met aantekeningen uitgegeven door M.H. van der Zeyde.
R7387: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T6975: HAECKE, ROBERT VAN. - Nooit meer. Maandblad van de Vlaamsche Jongeren Vredes Actie. 1e jaargang maart 1932 nummer 1.
R5266: HAEFTEN, OLGA VAN. - Manieren. Wenken voor wie zich correct willen gedragen. Voorwoord Annie van Ees. Illustraties R. van Looy.
T0598: HAEGENDOREN, M. VAN. - De Vlaamse Beweging nu en morgen. Deel I: Na honderd dertig jaar. Deel II: Oogmerken voor morgen.
L8641: D'HAEN, CHRISTINE. - De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie.
H2627: D'HAEN, CHRISTINE. - Merencolie.
H8397: D'HAEN, CHRISTINE. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
T8342: D'HAEN, CHRISTINE. - Uitgespaard zelfportret. Verzameld proza.
M8864: D'HAEN, CHRISTINE. - Zwarte sneeuw.
H3647: D'HAEN, CHRISTINE. - Een brokaten brief.
B7407: HAENEN, PAUL. - Een bijzonder prettig vergezicht. Frappant blijspel.
T2655: D'HAENENS, ALBERT. - Belgie: 150 jaar Cultuur en Samenleving. 1830-1980.
B6735: HAERINGEN, C.B. VAN. - Vragen over de vraag. Voordracht op 27 september 1958 gehouden bij de aanvang van het cursusjaar 1958/1959.
L6778: HAERINGEN, C.B. VAN. - Nieuwe synthese.
L0111: HAERINGEN, C.B. VAN. - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
K9064: HAERINGEN, C.B. VAN. - Weder en weer, neder en neer, mede en mee.
K6791: HAERINGEN, C.B. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
B6772: HAERINGEN, C.B. VAN. - Spanningen in hedendaags Nederland.
L7185: HAERINGEN, C.B. VAN. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
R4039: HAERINGEN, C.B. VAN. - Neerlandica. Verspreide opstellen.
R5526: HAERSOLTE, J.W.J VAN. - Onze Visscherij op Noord- en Zuiderzee.
B1639: [VONDEL] HAERTEN, HEIZ. - Vondel und der deutsche Barok.
T0550: HAES, LEO DE. - Een rechtse krant van de linkeroever.
K7692: HAES, LEO DE. - Tussen wolk en wak.
R9143: HAES, LOUIS DE. - De muis. Kamerstukje voor heer en dame.
R2788: HAES, JOS DE. - Richard Minne. De dichter.
K5147: HAES, JOS DE / HUBERT VAN HERREWEGHEN. - Gedichten 1965.
K5148: HAES, JOS DE / HUBERT VAN HERREWEGHEN. - Gedichten 1966.
L9917: HAESAERT, CLARA. E.A. - 7even over Karel Jonckheere.
Y2347: D'HAESE, LEBUIN. - Ik tel letters tot Z.
K4320: HAEST, JULIAAN. - Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts.
H4972: HAFFNER, SEBASTIAN. - Het verhaal van een Duitser 1914-1933. Vertaling J. Godfried. Nawoord Uwe Soukop.
Y3684: HAFIS. - Eine Sammlung Persischer Gedichte.
H6609: HAFKAMP, HANS. (ED.). - Hoeveel vrienden heb ik gevonden. Nieuwe verhalen.
B4380: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
H6121: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
L1279: HAGEDOORN, A. - De opdracht.
K4785: HAGELAND, A. VAN. - Ernest Claes.
L8066: HAGEMAN, BAS. - Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27