Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B3209: GIELEN, FRANKA. - Vrouwen over de man.
K9625: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1923. Vierde jaargang.
R2605: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1919-1920. Eerste jaargang.
R2947: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1922. Derde jaargang.
R2948: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1932. Dertiende jaargang.
R5903: GIELEN, JOS J. E.A. - P.C. Hooft: dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647.
R2202: GIELEN, JOS / TOINE KOOPS / C. LAEVEN / G. VELDERS. - Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia. Roman rond moeder en kind. Twee delen.
Y0490: GIELEN, A.B.H. (RED.). - Standaard Catalogus vn het R.K. Centraal Bureau voor lectuur Amsterdam.
K6523: GIER, JACOB DE. - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poŽziebundel.
K2357: GIESEN, MATTHIAS. - Het nieuwe belastingstelsel in cartoons.
R4235: GIESEN, J. - Religieus anarcho-communisme.
Y2594: GIESSEL, H. VAN. - Centrale Bond van Nederl. Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. Jaarboekje voor het jaar 1933. Veertiende jaargang.
Y1403: GIETMAN, CONRAD. - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702).
L6674: GIEZEN, ALBERT M. VAN DER. - De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795 - 1806).
Y0606: GIGLIO, ELIO DESIDERIO DEL. (A.F. PIOPPA). - Luce Nova. (Canti umani - Intermezzo).
Y1956: GIJN, SIMON VAN. - Het huis van Oranje in prent.
R4710: GIJN, ANT. VAN. - Wat zal de Naaste Tijd Brengen?
B0118: GIJSELS, HUGO. - Het Vlaams Blok.
R2675: GIJSEN, MARNIX. - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven.
R2511: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
R2480: GIJSEN, MARNIX. - De oudste zoon.
K8625: GIJSEN, MARNIX & KAREL JONCKHEERE. - Breviarium der Vlaamse Lyriek.
K2772: GIJSEN, MARNIX. - Breviarium der Vlaamsche lyriek.
C0408: GIJSEN, MARNIX. - De diaspora. Novellen.
H2604: GIJSEN, MARNIX. - De kat in den boom.
M4740: GIJSEN, MARNIX. - De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830.
K8521: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
C0265: GIJSEN, MARNIX. - De parel der diplomatie, een divertimento.
L2904: GIJSEN, MARNIX. - De school van Fontainebleau.
P1533: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
W9096: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
P0819: GIJSEN, MARNIX. - Er gebeurt nooit iets.
H1082: GIJSEN, MARNIX. - Harmagedon. Een kroniek van recente jaren.
C0227: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
K3570: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
H4458: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Kalina. Met tekeningen van Maria Theresia Evers.
K3169: GIJSEN, MARNIX. - Het gordijn zakt... (berichten 1978-1980).
L5517: GIJSEN, MARNIX. - Het paard Ugo. Kroniek uit een beloken tijd 10 mei 1940 - 7 december 1941.
H3720: GIJSEN, MARNIX. - Karel Jonckheere.
H1551: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
M0196: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
K4975: GIJSEN, MARNIX. - Mijn vriend, de moordenaar en De boom van goed en kwaad. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
C1262: GIJSEN, MARNIX. - Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poŽzie.
H4045: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
L3729: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
M7481: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
K4940: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
H2218: GIJSEN, MARNIX. - Van een kat die te veel pretentie had. Geillustreerd door Maria Segers.
K4107: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
K4699: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
H1193: GIJSEN, MARNIX. - Marie-ama van Antwerpen.
L9585: GIJSEN, MARNIX. - Uit het Brussels getto. (berichten 1975-1977).
L9586: GIJSEN, MARNIX. - Terug van weggeweest. Gedachten, meningen, mijmeringen, commentaren en vele andere dingen ter overweging.
B2197: GIJSEN, MARNIX. - Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman.
B6789: GIJSEN, MARNIX. - Ontdek Amerika.
H2001: GIJSEN, MARNIX. [=JOANNES ALPHONSIUS ALBERTUS GORIS]. - Het huis, verzen waarin is opgenomen de vierde druk van De lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi.
B7827: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
R2482: GIJSEN, MARNIX. - Ter wille van Leentje.
T0684: GIJSEN, MARNIX. - Ons Volkskarakter. Een poging tot inzicht.
B6689: GIJSEN, MARNIX. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
H9440: GIJSEN, MARNIX. - Voor Marnix Gijsen.
W0446: GIJSEN, MARNIX. - Wat de dag meebrengt... Bladen uit een dagboek.
T7444: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIA FREDERIKA. - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de- tot eind 18de- eeuw.
R6353: GIJZEL, B.H. V.D. - St. Michielgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven.
L0920: GILBERT, DAVID. - Onder normalen. Vertaling Dirk-Jan Arensman.
Y2158: GILBERT, JEAN. - Die Frau im Hermelin. Operette in drei Akten von Rudolph Schanzer und Ernst Welisch. Musik von Jean Gilbert.
R4147: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen. De zoektocht van een vrouw in ItaliŽ, India en IndonesiŽ. Vertaling Martine Jellema.
B7621: GILES, MAGGI. - The Perfect Planet.
Y1564: GILISSEN, JOS. - Politiek Herstel. Tijdschrift uitgegeven door een groep katholieken tot bevordering van de anti-democratische herstel-gedachte. No. 2. Juni 1925.
T1816: GILL, ERIC. - Over typografie.
H7890: GILL, BOB & JOHN LEWIS. - Illustration: aspects and directions.
H9092: GILL, ERIC. - A holy tradition of working. Passages from the writings of Eric Gill. Introductory essay by Brian Keeble. Foreword by Walter Shewring.
M0176: GILL, ERIC. - Autobiography.
H9038: GILL, ERIC. - Essays. "Last essays" and "In a strange land". Introduction by Mary Gill.
M6497: GILL, ERIC. - Letters of Eric Gill. Edited by Walter Shewring.
H9341: GILL, ERIC. - Strict Delight. The Life and Work of Eric Gill 1882-1940.
M6498: GILL, ERIC. - The engraved work of Eric Gill.
B0746: GILL, ERIC. - Een verhandeling over typografie.
T3842: GILL, K. E.A. - Meubelstoffering. Verslag van de Textieldag op 15 april 1993, Museon te 's-Gravenhage.
B6125: GILLAM, STANLEY. - The Divinity School and Duke Humfrey's Library at Oxford.
K2631: GILLET, LOUIS. - Jan Greshoff.
R6836: GILLET, LEON. - De ware geschiedenis van een die ontkwam aan de fusillade by den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23en Augustus 1914.
R8136: GILLET, LOUIS. - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en Poetiek.
Y0180: GILLIAMS, MAURICE. - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
K5037: GILLIAMS, MAURICE. - De man voor het venster. Aanteekeningen.
K4652: GILLIAMS, MAURICE. - Emmanuel de Bom 1868-1953.
L1897: GILLIAMS, MAURICE. - Het verleden van Columbus. Gedichten.
K6023: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
L5436: GILLIAMS, MAURICE. - Zwanen en zoutsteen. Oefentocht in het luchtledige Libera Nos, Domine.
H4089: GILLIAMS, MAURICE. - Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Esoterische memorabilia 1938 [1982].
L7344: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
R9051: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
R4533: GILLIAMS, MAURICE. - Twee oefeningen. Meneer Alberic en In memoriam.
R1683: GILLIAMS, MAURICE. - Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren, 't Amsterdam op 4 oktober 1980, uitgesproken door Maurice Gilliams.
R8140: GILLIAMS, MAURICE. - Het werk der leerjaren: Het Verlangen; Acht Dagboekbladen; Zeven Gedichten.
R5139: GILMAN, RICHARD. - Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket. Vertaling en nawoord van Joyce & Co.
L6630: GILMONT, MARTINE & NATHALIE GRUNHARD. (ED.). - Roger Avermaete. Preface de Desire Denuit.
W5642: GILMOUR, PAT. (ED.). - Lasting impressions. Lithography as Art.
R7800: GILS, GUST. - Ziehier een dame.
K4638: GILS, GUST. - Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble.
L3722: GILS, GUST. - Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble. Met een nawoord van Yves T'Sjoen.
L1330: GILS, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc.
R6607: GILSE, P.H.G. VAN / E. LAQUEUR / A.J. STEENHAUER / L.K. WOLFF. - De cocaine en hare vervangmiddelen als oppervlakte-anaesthetica.
T6928: GILTAY, H. - Ekonomie en oorlogsdrift.
B3436: GILTAY VETH, D. - Grafisch werk van Maarten de Jong Jr.
T0224: GIMBERG, J. - Het Armwezen te Zutphen.
L5709: GIMBRERE, E.G.J. - De strijd om het contractueele karakter der N.V.
Y2439: GIMMICK. - Gimmick: Januari 1970. nr. 1.
R6335: GIMMICK. - Gimmick: 1970 December nr. 2.
Y1524: GIMMICK. - Gimmick: Januari 1971. nr. 1.
H5017: GIMPEL, CORN. J. - Amsterdam oud en nieuw. Stemmingen en studies. Geillustreerd naar teekeningen van H.Heuff en met reproducties van oude teekeningen en schilderijen.
L4790: GINEVRA WEIDENBACH, HELGA. - Bilder und Zeichnungen 1981 bis April 1983.
L4227: GINNEKEN, JAC VAN. - De taalschat van het Limburgsche leven van Jesus.
K2318: GINNEKEN, JAC VAN. - Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste en tweede deel.
L5513: GINNEKEN, JAC. VAN. - De geschiedenis der Middelnederlandsche Letterkunde in het licht der ethnologische literatuur-wetenschap.
L5422: GINNEKEN, JAC. VAN. - De oorzaken der taal veranderingen.
L0165: GINNEKEN, JAC. VAN. - Nederlandsche dialectstudie.
L4753: GINNEKEN, JACQUES VAN. - Contribution a la grammaire comparee des langues du Caucase.
L7308: GINNEKEN, JAC. VAN. (ED.). - Trois textes pre-Kempistes du premier livre de l'Imitation. A l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gerard Groote 1340 - 1940.
L7680: GINNEKEN, JAC VAN. - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen.
B6745: GINNEKEN, J. VAN. - De erfelijkheid der klankwetten.
B7389: GINNEKEN, JAC. VAN. - Taalkundige afdwalingen.
L2890: GINNEKEN, LILY VAN. - De woorden, de dingen, de beelden.
B8451: GINNEKEN, JAC VAN. - Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste deel.
L4772: GINNEKEN, JAC. VAN. - De navolging van Christus naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt.
Y1933: GINNEKEN, JAC. VAN. - De roman van een kleuter.
H4703: GINNEKEN, JAC. VAN. - Het mysterie der menschelijke taal.
T4061: GINSBURG, MADELEINE. - The illustrated history of textiles.
K4693: GINZBURG, NATALIA. - De stemmen van de avond. Vertaald J.H. Klinkert.
M5807: GINZBURG, NATALIA. - Valentino, een novelle. Vertaling J.H. Klinkert.
R4144: GIORDANO, PAOLO. - De eenzaamheid van priemgetallen. Vertaling Mieke Geuzebroek en Pietha de Voogd.
R3159: GIPHART, RONALD. - Keukenprins. 100 dagen lezen en schrijven over eten.
K3918: GIPHART, RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
T7646: GIRAN, ETIENNE. - De Godsdienstige Waarheid en de Moderne Christenen. / La Verite religieuse et les Chretiens Modernes.
Y0987: GIRARD, PIERRE. - De wil om te leven.
K6627: GIRAUDOUX, JEAN. - De amoureuze vergissing.
K5868: GIRAUDOUX, JEAN. - De amoureuze vergissing. Vertaling Victor E. van Vriesland.
M7524: GIRAUDOUX, JEAN. - De engel van het kwaad. Vertaling Max Nord.
H9437: GIRODIAS, MAURICE (ED.). - The Olympia Reader. Selections from the Traveller's Companion Series. Illustrated by Norman Rubington.
R4065: GITTER, LEAH EN SIEG. - Rosj Hasjanah en Jom Kippoer.
T4568: GIUNTOLI, FTEFANO. - Kunst en Geschiedenis van Pompeji.
R9164: GJEMS SELMER, AGOT. - Een bloemensprookje. Over het ontstaan van het leven een vervolg op: Een doktersfamilie in het hooge noorden.
T3000: GLAESER, ERNST UND F.C. WEISKOPF. - Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre "FŁnfjahresplan". 265 Abbildungen. Mit einem Nachwort von Alfred Kurella.
M0183: GLAISTER, GEOFFREY ASHALL. - Glossary of the book.
W0488: GLAISTER, GEOFFREY ASHALL. - Glossary of the book. Terms used in paper-making, printing, bookbinding and publishing, with notes on illuminated manuscripts, bibliophiles,
Y2374: GLAMOER. - Het prachtige blad Glamoer.Ontroerend progressief. 1978-1979. Nrs. 1 t/m 6.
Y2375: GLAMOER. - Het prachtige blad Glamoer. Nieuws slaat in als BOM. Glamoer wordt onafhankelijk. Extra dun Januari 1978.
T0136: GLAS, FRANK DE. - Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling / De Arbeiderspers voor 1940.
L8316: GLASIUS, B. - Vijftig jaren geleden. 1813 - 1863.
H5686: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - De passievrucht.
K2062: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Vannacht is de wereld gek geworden.
H3678: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
L2400: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
B1495: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
W5139: GLATZ, J.F. - Drukkunst in postzegels.
R9521: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Eerste deel.
R9519: GLATZ, JACOB. - Minona, of aangename verhalen voor jonge meisjes.
Y1117: GLATZ, JAKOB. - Kleine Duitsche Familie van Groendal in een nieuw Hollandsch gewaad, door P. Hanou van Arum. Een geschenk voor de jeugd. Met [3] platen gegraveerd bij Lange.
L1945: GLAUBINGER, JANE. - Paper now. Bent, Molded and Manipulated. Foreword by Evan H. Turner.
R7691: GLAUCOMASTIX, JUVENALIS. [=J. GUEPIN]. - Datheeniana, of Ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus; uit oude en geloofwaardige gedenkstukken, echte handschriften en onderscheidene leezingen der beroemdste geleerden verzaamelt; met de nodige bijvoegzels, en een lofzang, alles ter verdediging van dien uitmuntenden Dichter uitgegeeven.
R8330: GLAVIMANS, A. - Doeve, zestig reproducties van zijn werk. Ingeleid door....
K5893: GLAVIMANS, A. - Jo Spier. Teekenaar.
R8515: GLAVIMANS, A. - Jo Spier, Pennevruchten.
T4066: GLEICHMAN, J.G. - Opmerkingen over den Politieken toestand van het oogenblik.
B2248: GLERUM, JAN PIETER. - Antiek.
Y0819: AUCTIONEERS GLERUM. - Kassie Kijken. Veiling Collectie Bavelaars 3 december 1997 in 's-Gravenhage.
R3992: GLEZ, MONTERO. - Als de nacht dwingt. Vertaling Adri Boon.
T3318: GLIENKE, FRANZ. - In dienst van GPU en Gestapo.
B7464: GLOCKNER, ERNST. - Begegnung mit Stefan George. Auszuge aus Briefen und Tagebuchern 1913-1934.
T2186: GNIELKA, THOMAS. - Falschspiel mit der Vergangenheit.
R6468: GOBBERS, WALTER. - Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857.
T7620: GOBEL, J.S. EN A.J.C. SNIJDERS. - Spiritisme.
B0424: GOBITS, YVONNE. E.A. - Een voetstuk van water. Gedichten.
T0659: GOBIUS, TINE. - De wonderlijke familie. Een verhaal voor kinderen van 6-9 jaar.
R1127: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie.
R9140: GODEFROY, J. - Het penteekenen. Een geillustreerde inleiding tot de techniek van het teekenen in zwart en wit.
B8016: GODEFROY, J.G. - Het methodisch ontwerpen van Vlak-Ornament.
T1723: GODEFROY, J. - Beknopt overzicht van de meubelstijlen.
K1289: GODELAINE, C. - Het Vlaamsche Volkstooneel.
Y2446: GODELAINE, CONST. - Lambrecht Lambrechts. Bibliographische Bijlage door Fr. Devleeschouwer.
T4872: GODERIE, JAN. - De berechting van Oorlogsmisdadigers. Een karakterschets uit het proces te Lueneburg.
P1956: GODFREY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from its beginnings to the present day.
T1129: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
W7910: GODTHELP, H. / A.F. MIRANDE. - Het Dietse lied van de middeleeuwen. Een Keur verzameld en gerangschikt en van een inleiding en aantekeningen voorzien door...
B9033: GOEDBLOED, J.W. - Landverschaffing aan landarbeiders.
W6912: GOEDE, BAREND DE (BIJEENGEBRACHT). - Kort dag. Keuze uit de poŽzie van jonggestorven dichters sinds 1880.
K7925: GOEDE, BAREND DE. - Willem Paap, het paard van Troje.
B0930: GOEDE, BAREND DE. - Het beheer in het waterstaatsrecht.
R3213: GOEDE, B. DE. - Aan de hand van de grondwet.
K9202: GOEDE, BAREND DE. - Willem Paap, het paard van Troje.
R4363: GOEDEGEBUURE, JAAP. - Nederlandse literatuur 1960-1988.
B4072: GOEDEGEBUURE, J.L. - Romantische tradities in literatuur en literatuurwetenschap.
B6830: GOEDEGEBUURE, JAAP. - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. Twee delen.
R0785: GOEDEGEBUURE, JAAP. (RED.). - Een klievende roman. Over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Essays van Maria Vlaar, Jaap Goedegebuure, Erwin Mortier, Annie van den Oever en Bart Vervaeck. Interview van Willem Jan Otten.
B3329: GOEDEMANS, A.J.M. & G. PUCHINGER. - Gerretson de Strijdbare. Veertig artikelen over actuele onderwerpen.
R1485: GOEDEWAAGEN, T. - Summa Contra Metaphysicos. Einfuhrung zum System der Philosophie.
T1459: GOEDEWAAGEN, T. - Het spectrum der philosophie in de twintigste eeuw.
T2181: GOEDEWAAGEN, D.A. - Over het leven en streven van de eerste pijpmakers in Gouda.
T4552: GOEDEWAAGEN, D.A. - Over het leven en streven van de eerste Pijpmakers in Gouda.
R9596: GOEDEWAAGEN, T. - De Nederlandsche Kultuur in Europa. Radiorede op 6 september 1942 bij de opening van het winterprogramma.
T0392: GOEDHART, H.A. (ED.). - De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl.
T1405: GOEDHART, G.J.D.C. - Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester.
R8395: GOEDHART, G.J.D.C. / CHARLES GIDE. - De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door....
T3421: GOEDHART, H.A. (ED.). - De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl.
L4373: GOEKEN, PAUL. - De Orde.
L6541: GOEKEN, PAUL. - Camouflage.
R0623: GOEMAERE, PIERRE. - Een dag bij den koning der Belgen.
K6561: GOEMAN, A. - Remmingen en storingen in de ontwikkeling van de kinderspraak.
R8383: GOENS, RIJKLOF MICHAEL VAN. - Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche colonien in America, en het tractaat met dezelve geslooten te Aken 4 sept. 1778. Uit de papieren van een regent van eene voornaame stad, in eene der land-provintien.
Y0169: GOES, F. VAN DER / R.J.W. RUDOLPH. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes, Privaat Docent aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en R.J.W. Rudolph, Geref. Predikant te Leiden.
T7477: GOES, F. VAN DER. - De Arbeidskracht.
Y0496: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk.
R3030: GOES, FRANK VAN DER. - Verkooping Bibliotheek van wijlen Frank van der Goes benevens enkele bijvoegingen.
K5571: GOES, F. VAN DER. - Litteraire herinneringen. Uit den Nieuw-Gids-Tijd.
L3309: GOES, F. VAN DER. - Luimig proza. Charles Lamb, Thackeray, Leigh Hunt, Villiers de l'Isle Adam. Verz. en vert.
Y0374: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / J. SAKS / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 5de Jaargang 1900/1901.
K6512: GOES, F. VAN DER. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel. Inhoud: Een Vrouwetijdschrift, Geschiedenis, Socialistische Aesthetiek, Malthusianisme, M.W.F. Treub, J.C. van Marken, J. de Koo.
T0805: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Ferdinand Lassalle en zijn program.
T2289: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 2e Jaargang 1897/98.
T7602: GOES, F. VAN DER. - Wat de socialisten niet willen.
B5090: GOES, FRANK VAN DER. - Uit het werk van Frank van der Goes. Voorwoord Henriette Roland Holst.
Y1270: GOES, F. VAN DER. E.A. (RED.). - De Internationale. Socialistisch Maandblad voor Politiek, Wetenschap en Kultuur. Inhoud: L. Trotzki: Lessen van October. / De Comite's van Actie en het Volksfront. G. Steen: De overwinning van het Franse Bonapartisme. Parabellum: Het zevende congres der Derde Internationale. Aan de soldaten en de jeugd van Italie; manifest van de Italiaanse Bolsjewiki-Leninisten. K. Radek: Leo Trotzki: de organisator van de overwinning.
T6337: GOES, F. VAN DER. - Verkeerde Partijleiding.
T8091: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk.
Y1861: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Tweede stuk.
T0582: GOES, F. VAN DER. - Van den verbranden schouwburg.
T0584: GOES, FR. VAN DER. - Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog.
R3381: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Socialistische staatsvernieuwing.
T5185: GOES, J. ANTONIDES. - De Ystroom. Begreepen in vier boeken.
Y1608: GOES VAN NATERS, M. VAN DER - Van Rerum Novarum tot Quadragesimo Anno. Rede.
Y2997: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Een Strafzaak in het Derde Rijk.
Y1269: GOES, F. VAN DER. E.A. - De Internationale. Socialistisch Maandblad voor Politiek, Wetenschap en Kultuur. Inhoud: H. Sneevliet: Onder het Rode Zoeklicht. / De Tilburgse wilde staking. E. Wollenberg: Stalins Generale lijn. W. Held: De binnenlandse politieke toestand van Scandinavie. Parabellum: Het zevende congres van de Derde Internationale. F. v.d. Goes: Voor het Kommunistisch Manifest.
Y0385: PROGRAMMA GOES. - Programma van de viering van den jaardag van H.M. de Koningin op 30 en 31 Augustus 1946. Oranje-Vereeniging Goes.
R0255: GOES, JOANNES ANTONIDES VAN DER. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Bilderdijk. Drie delen.
T2288: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 10de Jaargang 1905.
T3132: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - De Leiding van den Staat.
T7043: GOES, HERMAN VAN DER. - Het scherm gaat op!
R7402: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Economische ordening en geestelijke vrijheid.
R7350: GOES, F. VAN DER / R.J.W. RUDOLPH. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph.
R3089: GOES, F. VAN DER. - De Prostitutie. Een voordracht.
R0306: GOES, F. VAN DER / J. DE KADT / P.J. SCHMIDT. - Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van "De Fakkel".
Y0497: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste en tweede stuk.
T6211: GOES, F. VAN DER (RED.). - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift. Juni 1896.
T6213: GOES, F. VAN DER. - Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie.
T3124: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 11e Jaargang 1906.
T6201: GOES, FRANK VAN DER. - Organische Ontwikkeling der Maatschappij. Socialistische Studie.
T2290: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 3e Jaargang 1898/99.
R5512: GOES, FRANK VAN DER. - Geen monumentensjagger. Een woord tegen den verkoop van het oude stadhuis.
T0305: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk.
T1045: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / J. SAKS / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 7de Jaargang 1902.
T1046: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 4de Jaargang 1899/1900.
T7577: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / J. SAKS / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 6de Jaargang 1901.
T1462: GOESSEN, J. - Maastricht en zijn Santjes.
R2120: GOETHE, J.W. - Die Leiden des jungen Werthers. Holzschnitte von V.K. Jonynas.
R3163: GOETHE. - Goethes Gedichte in zeitlicher Folge.
K7410: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON. - Novelle.
K0329: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON. - Novelle. Vertaald door N. van Suchtelen
L8135: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Sankt-Rochus-Fest zu Bingen am 16. August 1814.
Y0277: GOETHE, JOHANN WOLFGANG. - Natuurlijke verwantschap. Vertaling Pim Lukkenaer.
Y2287: GOETHEM, SHARI VAN. - Een man begraaft een boom.
R1228: GOETHEM, NICOLE VAN. - Drawing the Film.
L8502: GOEVERNEUR, J.J.A. EN W. HECKER. - Vlaamsche Poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onzen tijd.
L8663: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Dichtwerken. Twee delen in een band.
T5353: GOEVERNEUR, J.J.A. - Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans.
T1525: GOEVERNEUR, JOHAN J.A. - Hoe langer hoe liever. [naar het Duits van Wilhelm Hey; met 6 platen [lithographie] van Otto Eerelman].
B1390: GOEYSE, E. DE. - De Brabantsche Omwenteling van 1789.
L2950: GOFFETTE, GUY. - De lichte last van een zomer. Vertaling Marianne Kaas.
K9432: GOFFIN-VAN TERM, ANG. - Mijmeringen.
B9560: GOFFIN, ARNOLD. - Memling.
L6176: GOGH, VINCENT VAN. - Verzamelde brieven.
L4775: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Als iedere vrouw eens wist....
L6953: GOGH-KAULBAGH, ANNA VAN. - Op de drempel vol geheim.
B4575: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Menschen van dezen tijd.
B6362: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh. Deel I: Schilderijen.
T8022: GOGH, VINCENT VAN. - Brieven uit Antwerpen. November 1885 - Februari 1886.
T8024: GOGH, VINCENT VAN. - Lettres du Borinage.
T8026: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh. Tekeningen uit de verzameling van V.W. van Gogh.
R9172: GOGH, VINCENT VAN. - Zelfportret in brieven en schetsen.
R6963: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Het licht van binnen.
B9472: GOGH, VINCENT VAN. - Brieven van Vincent van Gogh aan Anthon G.A. Ridder v. Rappard 1881-1885.
T8241: GOGOL, NIKOLAJ. - De mantel, De neus, Dagboek van een gek.
T8411: GOGOL, NICOLAI. - De doode zielen of de avonturen van Tchitchikow. Geautoriseerde vertaling uit het Russisch door S. van Praag.
R8179: GOGOL, NICOLAAS. - Avonden op Dikanjka.
T9722: GOGOLJ, NICOLAI. - De Mantel. In de vertaling van Aleida G. Schot. Zes illustraties van Peter Spier.
H6830: GOGOLJ, N. - Taras Boeljba. Vertaling J.D.W. Steenhuisen. Ingeleid door Theun de Vries. Verlucht met houtgravures van Nico Bulder.
H9712: GOGOLJ, NIKOLAJ. - Petersburgse vertellingen. Vertaling Aleida G. Schot.
T8343: GOGOLJ, NIKOLAJ. - De mantel.
R9364: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
T1190: GOHIER, URBAIN. [=URBAIN DEGOULET]. - Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer.
B8237: GOLDEN, ARTHUR. - Dagboek van een geisha.
R3834: [SPINOZA] GOLDENBAUM, URSULA. - Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz' fruhe Faszination durch Spinoza's Tractatus thelogico-politicus.
H8398: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
T4084: GOLDMAN, EMMA. - 3 Essays. Vaderlandsliefde. Minderheid tegenover meerderheid. Huwelijk en liefde.
L1099: GOLDMAN, EMMA. - De nieuwe vrouw. Feministiese opstellen.
K0844: GOLDMAN, EMMA. - Essays en brieven. Vertaling Janneke van der Meulen.
K7510: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 162.
K7509: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 165. Illustrated Books 1491-1759.
K7505: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 166. Illustrated and other rare books.
K7506: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 167. Rare books XV to XVIII centuries.
K7508: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 168. 190 Fine Books.
K7507: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 169.
K0091: GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR. - Een tuin in Duitsland. Een vertelling. Vertaling Rosalie Siblesz.
H9682: GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR. - Het onderbroken woud. Novelle. Vertaling Maria Noordman.
T1408: GOLDSCHMIDT, E.P. - De verbruikscooperatie in de crisis.
K7511: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 164. Illustrated catalogue of early printed and other rare books. Greek and Latin Classics, School Books, Archeology, Architecture, Emblem and Festival Books, Science and Technology.
K7512: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 160. Continental Printed Books 1480-1700.
K7513: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 163. Early Printed and other Rare Books.
R1762: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 161. Two hundred books on history, medicine, mathematics, theology, etc.
R1763: GOLDSCHMIDT, E.P. - New Acquisitions.
Y0426: GOLDSCHMIDT, MANUEL R. - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee. Vertaling W. Hansen.
Y1982: GOLDSTEIN, DAVID (ED.). - The Jewish Poets of Spain 900-1250. Translated with an introduction and notes by David Goldstein.
W2507: GOMA, PAUL. - Ostinato. Vertaling R. Jonkers.
B5160: GOMA, PAUL. - Het vierkante ei.
L4089: GOMBERT, JOHANNES. - Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg. Beitrag zur Tristanforschung.
H3911: GOMBRICH, E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunst. Nederlandse vertaling M.E. Houtzager.
M9036: GOMBROWICZ, WITOLD. - Uit het dagboek van Witold Gombrowicz.Vertaling Paul Beers.
R0587: GOMBROWICZ, WITOLD. - De Pornografie. Vertaling J.L. Teengs.
K0416: GOMBROWICZ, WITOLD. - Dagboek Parijs-Berlijn. Vertaling Paul Beers.
Y0372: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur.
K4771: GOMPERTS, H.A. - Wij tolken.
L1203: GOMPERTS, H.A. - Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak.
P2242: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur.
L4906: GOMPERTS, H.A. - De twee wegen van de kritiek.
L5949: GOMPERTS, H.A. - Grandeur en misere van de literatuurwetenschap.
B4335: GOMPERTS, H.A. - Jagen om te leven.
B4051: GOMPERTS, H.A. - Intenties 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays.
B4329: GOMPERTS, H.A. - Intenties I. Kritieken en over kritiek.
B1738: GOMPERTS, H.A. - Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952 - 1965. Modern repertoire.
B8822: GOMPERTS, H.A. - Jagen om te leven.
W0328: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur.
W0308: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
R1812: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
M5222: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE. - De ivoren kooi. Gekozen en vertaald door Leo van Maris.
Y2999: DE GONG. - De Gong. Orgaan van de Tucht Unie. 41ste jaargang no 4. October 1954.
R8472: GONGGRIJP, G.F.E. - Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed.
T7065: GONNET, C.J. - De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem. Bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging.
Y1213: GONSALVES, R.A. & G.J. VERHOOG. - Mr. Gonsalves memoires.
T8637: GONTSJAROV, I.A. - Oblomov. Met een inleiding door prof.dr. N. van Wijk.
R3871: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow. Roman in vier delen.
L4766: GOOCH, G.P. - Studies in German History.
K1358: GOODEY, ERNEST A. (ED.). - Screen Process Printing 1954. Volume Three.
R5963: GOODMAN, PAUL. - Don Juan or, The Continuum of the Libido.
K9044: GOODWIN, PETER. - Men O' War. The illustrated story of life in Nelson's Navy.
Y1738: GOODWIN, JASON. - Lords of the Horizons. A History of the Ottoman Empire.
T4863: GOOL, A. VAN EN TH. PANKEN. - Vooruit Cursus voor lopend schrift. nr. 1-7.
K2835: GOOL, JEF VAN. (ED.). - Over Hubert Lampo, beschouwingen en interviews.
R4130: GOOR, BERHARD VAN. - De terechtsstelling en het proces van Leo Vindevogel.
Y1817: GOOS, J.A. - Vrede op Aarde! In de Mensch een Welbehagen. Het Kerst-Evangelie van 1907 in praktijk.
R8794: GOOS, J.A. - De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald.
R6398: GOOSEN, LOUIS. - Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Een Lexicon.
H1935: GOOSSENS, TH. - Het keerpunt van Brabant 1 maart 1796.
L6356: GOOSSENS, W. - Oud Christelijke gedenkteekenen in Nederland.
L7193: GOOSSENS, J. EN JAN VAN BAKEL. - Taalgeografie en semantiek.
B1421: GOOSSENS, TH.J.A.J. - Van den 'Wolwerck' in Den Bosch.
B1535: GOOSSENS, L.A.M. - Van man tot man.
B2039: GOOSSENS, KORNEEL. - Mechelen, het paradijs aan de Dele.
B4661: GOOSSENS, T.J.A.J. - Franciscus Sonnius in de pamfletten. Bijdragen tot zijne biografie.
T9367: GOOSSENS, JAN. - Was ist Deutsch - und wie verhalt es sich zum Niederlandischen?
T2385: GOOSSENS, KORNEEL. - Judokus. Met een teekening van Felix Timmermans.
T4352: GOOSSENS, KAPITEIN L.A.M. - Extra rantsoen voor Nederlandse militairen.
R9595: GOOSSENS, KORNEEL. - Al in dit soete nieuwe jaer... Het leven van het nieuwjaarslied.
W6888: GOOTE, ANNELIEN. - De Zilveren Camera 1993. Het beste werk van Nederlandse fotojournalisten.
B0123: GOOTE, HELEN & MELS SLUYSER. - Een plan van onbeschrijfelijke grootheid.
M6909: GORBATSJOV, MICHAIL. - Mijn visie, woorden die de wereld doen bewegen. Vertaald door Anneriek de Jong.
L8272: GORCUM, W. VAN. - De prijspolitiek van de Federatie.
L6388: GORDIJN, W. (ED.). - Bibliografie van Suriname.
B6802: GORDIJN, HERMAN. - Herman Gordijn. Schilderijen en grafiek 1962-1982.
H4783: GORDON, BARBARA. - Jennifer-Fieber. Ohne Treue: Der Mannertraum vom wahren Gluck mit einer neuen, jungen Frau. Deutsch von Ilse Strasmann.
K6836: GORIS, RENE EN J. GRESHOFF. - Marnix Gijsen.
B1308: GORIS, J.A. - Lierre. Ars Belgica IV.
T1861: GORIS, JAN ALBERT. [MARNIX GIJSEN]. - Du Genie Flamand.
T3692: GORIS, JAN-ALBERT [=MARNIX GIJSEN]. - Candid opinions on sundry subjects. An anthology of his editorial writings for the Belgian trade review 1954-1964.
H9559: GORISSEN, GOTZ. (ED.). - Berthold fototypes E 2. Body Types Vol. I. Synopsis, Katalog, layouts [577 Type Faces].
H9560: GORISSEN, GOTZ. (ED.). - Berthold headlines E 3. 1400 Titelsatzschriften nach ihrer Ahnlichkeit geordnet, 1400 Headline faces arranged according to similarity, 1400 caracteres pour titres classes en fonction de leur similitude.
Y0280: GORKI, MAKSIM. - Kinderjaren. Vertaling Maarten Tengbergen.
R3730: GORKI, MAXIM. - De moeder.
R3731: GORKI, MAXIM. - Zomer. Roman.
T0649: GORKI, MAXIM. - Gevallenen. Vertaald door H.M.-S.
R8646: GORKOM, K.W. VAN. - Thee.
R8645: GORKOM, K.W. VAN. - Suiker.
B1171: GORLEE, LOES EN ELMA OOSTERHOFF. - Copy Culture. 40 jaar Amsterdams Grafisch Atelier.
M7800: GORLING, LARS. - 491. Vertaling Jan F. de Zanger.
K3781: GORP, JAN VAN. - Het Duitsche proza sedert den oorlog.
B3731: GORP, H. VAN. E.A. - Lexicon van literaire termen.
B7837: GORP, HENDRIK VAN. - Het optreden van de verteller in de roman. Een historisch-kritische studie over de Duitse Verhaal- en Romantheorie. (Mit deutscher Zusammenfassung).
R1169: GORP, H. VAN. - Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre.
L4462: GORRIS, G.C.W. - Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd.
H3358: GORSEN, PETER. - Sexualasthetik. Grenzformen der Sinnlichkeit im 20. Jahrhundert.
Y2980: GORT, GEERTJE. - Een zoen van Zwarte Piet. Tekeningen van Stefanie Kampman.
Y0198: GORTER, HERMAN. - De dag gaat open als een gouden roos. Een bloemlezing uit zijn poŽzie, gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
T9857: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
M3856: GORTER, HERMAN. - Kontrast no 5. 1964. Herman Gorter 1864 - 1927.
R2508: GORTER, H. - Sociaal-Demokratie en Revisionisme.
R2509: GORTER, HERMAN. - De Wereldrevolutie.
R3045: GORTER, HERMAN. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
R3043: GORTER, H. (VERT.). - De Algemeene Arbeiders-Bond (Revolutionaire Bedrijfsorganisaties). Uitgave van de :Allgemeine Arbeiters-Union).
L2346: GORTER, C.J. - De vooruitgang der natuurkunde.
H3456: GORTER, HERMAN. - 1864 - De dichter Herman Gorter - 1964.
W4510: GORTER, HERMAN. - De groote dichters. Nagelaten studien over de wereldliteratuur haar maatschappelijke grondslagen.
M7947: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
W5058: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
W5053: GORTER, HERMAN. - Verzamelde werken deel V: Pan.
C1113: GORTER, HERMAN. - Verzen.
M9921: GORTER, HERMAN. - Verzen. Tweede deel.
R3005: GORTER, H. - Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie.
K6122: GORTER, SIMON. - Brieven van Simon Gorter. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling.
W5676: GORTER, HERMAN. - De school der poŽzie. Verzen. 2 delen.
B0772: GORTER, HERMAN. - De arbeidersraad.
B1990: GORTER, HERMAN. - Verzamelde werken. 8 delen.
T7285: GORTER, R.A. (VOORZITTER). - Museum van den Arbeid. Rozengracht 224A Amsterdam.
B7438: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
T6787: GORTER, HERMAN. - Liedjes I-II-III. Aan de geest der muziek der nieuwe mensheid. Deel I: Bij het naderen der revolutie, Deel II; Bij het komen van de revolutie, Deel III: Bij de nederlaag der revolutie.
R0316: GORTER, HERMAN. - De school der poŽzie. Verzen.
R0241: GORTER, HERMAN. - Verzen. De editie van 1890 met een inleiding en annotaties van Enno Endt.
T1437: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Werken deel VII. De groote dichters.
R0620: GORTER, HERMAN. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
Y0897: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
T6786: GORTER, HERMAN. - Verzen. Twee delen.
T6439: GORTER, M.S. DE EN MARIE-ANNE TELLEGEN. - Exposition Belle de Zuylen et son epoque. Catalogue: Institut Neerlandais, Paris 3 mars - 10 avril 1961, Rijksmuseum, Amsterdam 21 avril-4 juin 1961.
T8776: GORTER, HERMAN. - Een revolutionair socialist in politiek Bussum.
H4137: GORTER, HERMAN / HENRIňTTE ROLAND HOLST. - Herman Gorter en HenriŽtte Roland Holst in hun tijd.
R3054: GORTER, H. - Het Communisme VIII: De Wereldrevolutie.
R3042: GORTER, H. - Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij.
R3053: GORTER, H. - Het Communisme VII: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie.
L6428: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Lyriek tot 1905. Jeugdwerk, De school der poŽzie, Nalezing.
M7949: GORTER, HERMAN. - De arbeidersraad.
H2449: GORTER, HERMAN. - Ik vind je zo lief en zo licht. Veertig liefdesgedichten.
T2099: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
R3573: GORTER, H. - Klassemoraal. Een antwoord aan De Savornin Lohman en P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer.
T8767: GORTER, HERMAN. - Teksten van en over Herman Gorter.
T8582: GORTER, HERMAN. - Die geruchtlooze lucht. 5 Gedichten van Herman Gorter.
T1080: GORTER, HERMAN. - Een klein heldendicht.
T8584: GORTER, HERMAN. - In de zwarte nacht is een mensch aangetreden.
T1035: GORTER, HERMAN EN G.J. SYBRANDY. - Verslag van het openbaar debat over Het Ministerie-Kuyper gehouden 20 october 1904 te Veendam tusschen H. Gorter en G.J. Sybrandy.
T1079: GORTER, HERMAN. - Een klein heldendicht.
T7584: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Werken deel 3: Kritiek op Tachtig.
L9778: GORTZAK, HENK. - Hoop zonder illusies. Memoires van een communist.
R6307: GORTZAK, WOUTER. - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
T4496: GORTZAK, HENK. - Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer.
Y0673: GOSCHEN, W.E. - Brieven van zijner majesteits ambassadeur te Berlijn aangaande een ambtelijke organisatie in Duitschland voor de beÔnvloeding van de pers in andere landen.
M8401: GOSLINGA, CORNELIS. - Tapame en andere Antilliaanse verhalen.
B2337: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. - Mag Bilderdijk's tweede vrouw genoemd worden, Lang geen makke tante?
B2341: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. EN J.C. VAN DER DOES. - Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het Hof van Holland. - Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder.
L6720: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] GOSLINGA, A. (ED.). - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864 - 1876.
T8567: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T2674: GOSSAERT, G. - De Internationale beteekenis der Vlaamsche Beweging.
L4059: [VONDEL] GOSSAERT, G. - Bij Vondel's graf.
K8175: GOSSAERT, GEERTEN. - Essays.
H5968: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
M0142: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
W4421: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
B3559: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T0042: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenta.
T2462: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T3097: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T0263: GOSSAERT, GEERTEN. - Priapaeen.
H4856: GOSSE, EDMUND. - Vader en Zoon. Een studie van twee temperamenten. Nawoord Richard Holmes. Vertaling E. Dabekaussen en T. Maters.
L5390: GOSSES, G. / G. KARSTEN EN K. HEEROMA. - Een Friesch substraat in Noord-Holland? Inleiding en nawoord Jac. van Ginneken.
L3646: GOSSES, I.H. - Van veete en oorlog.
M7930: GOSSES, I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Geheel omgewerkt door R.R. Post.
R8505: GOSSES, G. - Binnen en buiten Friesland.
R8506: GOSSES, G. - Friesland en de wereld.
R5495: GOSSES, G. - Friesland en de Friesche Beweging.
R5566: GOSSES, G. - Tael en Dialekt.
T2461: [HUYSMANS, CAMILLE] GOTOVICH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VIII. De Belgische socialisten in Londen.
Y2632: GOTTBERG, OTTO VON. - Ellende. Hans Hellers lotgevallen als Fransch krijgsgevangene.
L4307: GOTTMER, H.V.M. (ED.). - Boeken met een ruggegraat. 10 jaar NBD.
T0145: GOU, LEONARD DE. - De weeskamer van 's-Gravenhage.
R6127: GOUDOEVER, ANTONIE VAN. - Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Philippus, Willem van Heusde.
R2250: GOUDOEVER, A. VAN. - Sermo, ad discipulos habitus die XVIII. m. Septembris anno MDCCCXXXIX [met] Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk, voornamelijk in de 2e, 3e en 4e eeuw onzer jaartelling
R5404: GOUDRIAAN, B.H. - Rapport van den Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat, B.H. Goudriaan, wegens een gedaan plaatselijk onderzoek, omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voorhandene steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche en Vilvoordsche Steenen. Uitgebragt aan den Minister van Binnelandsche Zaken den 6den Julij 1833.
Y1709: GOUDSBLOM, J. - Het regime van de tijd.
H8039: GOUDSMIT, JAAP EN MAARTEN KOOPMAN. - Waarom baart een muis geen olifant.
Y0270: GOUDSMIT, IS. - Vacantie juist voor den arbeider. Een rappel aan de werkgevers.
T1580: GOUDSMIT, SAMUEL. - Persoonlijkheid.
Y0563: GOUDSTIKKER, JACQUES. (INLEIDING). - Nyenrode.
T3913: GOUDSWAARD, JOS. - Uit 't leven van een Leurder.
MK0119: GOUDY, FREDERIC W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
R1825: GOUDY, FREDERIC W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
B0388: GOUKA, A. - Wis- en Werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, ten dienste van gevorderde leerlingen.
H5933: GOURAUD, JULIE. - Cecile ou la petite soeur.
B7123: GOURDIE, TOM. - Teaching children to write for Teachers & Parents. The development of a Cursive Hand. Book 3.
B7124: GOURDIE, TOM. - Teaching children to write for Teachers & Parents. Remedial Handwriting. Book 4.
M8344: GOUT, M. / M.A. VERSCHUYL. - Stadhuis Delft.
T6461: GOUW, J. TER. - De Volksvermaken. Geillustreerd met 86 Houtgravuren tusschen den tekst.
T6865: GOUW, J. TER. - Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
Y1129: GOUW, J. TER. - Kijkjes in de oude school. II. Oude schoolboeken.
Y0400: GOUW, J. TER. - De Oorsprong der Nederlandsche Vlag.
T6869: GOUW, J. TER. - Geschiedenis van Amsterdam. acht delen.
L9067: GOUW, J. TER. - Studien over wapen- en zegelkunde.
T6505: [AMSTERDAM] GOUW, J. TER. - Amstelodamiana. Twee delen.
R5815: GOUW, J. TER. - Een nieuw boekje over den oorsprong en de afleiding van de Amsterdamsche straatnamen.
R5208: GOUW, TER J. - Het huis Brederode te Amsterdam.
R2551: GOUWE, W.F. - De Grafische Kunst in het Praktische Leven.
K6689: GOVAART, TH. - Het geclausuleerde beest. Index en opstellen over F. Bordewijk Meesterschap over het monster en Hugo Claus De krakende makelaar.
K3273: GOVAART, TH. - Lezen en leven. Vingerwijzingen en handreikingen.
A0695: GOVAART, TH. - Meesterschap over het monster. Over het werk van F.Bordewijk.
K3633: GOVAART, TH. - Samenhang. Hoofdlijnen in de geschiedenis van De Letterkunde na 1880 in Nederland en Vlaanderen.
K2961: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
K5141: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
M9882: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
L4792: GOWING, LAWRENCE. - Hogarth. With a bibliographical essay by Ronald Paulson.
L6117: GOYAU, GEORGES. - Sainte Jeanne D'Arc. Les etapes d'une gloire religieuse.
R2700: GOYTISOLO, JUAN. - De trek. Vertaling J.M. Lechner.
W9723: GOYTISOLO, JUAN. - Om hier te leven. Verhalen.
H0569: GOYTISOLO, JUAN. - Om hier te leven. Verhalen.
T1929: GRAADT VAN ROGGEN, C. - Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad). Voorrede H. Wanting.
R9619: GRAADT-VAN ROGGEN, W. - Het schouwende leven.
L5944: GRAAF, DANIEL A. DE. - Arthur Rimbaud et la duree de son activite litteraire.
C0391: GRAAF, GJELT DE. - Het talent.
C1138: GRAAF, HERMINE DE E.A. - Hollands Diep, verhalen. Samengesteld door Guus Luijters.
M1513: GRAAF, HERMINE DE. - De regels van het huis. Novelle.
W6003: GRAAF, HERMINE DE. - De regels van het huis. Novelle.
H2054: GRAAF, HERMINE DE. - In verzekerde bewaring.
L7304: GRAAF, J.J. MGR. - Lijst der geschriften uitgegeven door Mgr. J.J. Graaf, hem op zijn tachtigsten verjaardag aangeboden door eenige vrienden, den XXV januari MCMXIX.
B1785: GRAAF, JOHANNES DE. - De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie.
B6030: GRAAF, J. DE / HUGENHOLTZ / MEERTENS / SIMONS. - Handboek voor de vredesbeweging. De radicaal-pacifistische stromingen.
B7333: GRAAF, KEES DE (UITG.). - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
R0809: GRAAF, HERMINE DE. - De Maan. Briefboek.
T4097: GRAAF, A.J. DE E.A. - Textieldagen 1976 1978 1979.
T6672: GRAAF, A. DE. - Verpleging van jongens.
R8713: GRAAF, J. DE. - Le Reveil Litteraire en Hollande et le Naturalisme Francais [1880-1900].
R4584: GRAAF, J. DE. - Overtreding van het Oranjeverbod te Deventer in de laatste jaren der achttiende eeuw en wat hiermede in verband stond.
T1327: GRAAF, A. DE. - Levensbericht van Antonius Johannes der Kinderen.
R8785: GRAAF, K. DE. A.J. NOEL DE GAULLE. - Fictie en werkelijkheid. Carnaval der desperado's en zijn achtergronden.
R7113: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, L.C. - Nederlandsche Luchtvaarders.
Y2252: GRAAFF, MAARTEN VAN DER. - Dood werk.
K6815: GRAAFF, CHR. DE. - Alleenspraak.
K9469: GRAAFF, CHR. DE. - Alleenspraak.
L0881: GRAAFF, FRANCES DE. - Sergej Esenin. A biographical sketch.
T9505: GRAAFF AZN., G.J. DE. - Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven.
T1258: GRAAFF, F. DE. - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
T7545: GRAAFLAND, J.A.I.H. - Militair Defaitisme.
T6680: GRAAFLAND, J.A.I.H. - De Engelsche Stakingen in 1926.
Y2695: DAGBLAD DE GRAAFSCHAPPER. - Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y1038: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - THE. JVE. Affiches Technische Hogeschool Eindhoven / Jan van Eyck Akademie Maastricht.
Y1022: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - Ere aan de gevallenen, dank aan de bevrijders 1940-1945.
Y1021: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - Het huis van San Claessens in de voetsporen van De Stijl en Het Nieuwe Bouwen
T9943: GRAATSMA, STEFAN. - Macchina Arte.
Y1484: GRAEF, MART. - Kasteel Horn en zijn bewoners.
K5405: GRAEF, JACK DE. - Antwerpen bij nacht.
R7124: MEIER-GRAEFE. - Spanische Reise.
K3650: GRAEVE, ROB DE. - Conscience.
R1374: GRAEVESTEIN VAN HEYST, DERK. - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd.
B8605: GRAFF, LAURENT. - De man die op reis ging.
B4892: GRAFICUS. - 60 jaar Graficus.
T5620: GRAFT, C. CATHARINA VAN DE. - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
H4747: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De twaalfjarige in de tempel. Bloemlezing religieuze gedichten voor school en huis. Verzameld door ....
W4412: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - In exilio. Gedichten.
K7285: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Mythologisch.
B2987: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Landarbeid.
B2988: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Woorden van brood.
T8139: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Woorden van brood.
B0918: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Guillaume van der Graft: 12 gedichten voorgelezen door Ton Lutz.
T8479: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De kiezels van Klein Duimpje. Gedichten.
T8703: GRAFT, VAN DER. - Oevertaal. Gevolgd door het essay Onder de wolk.
P2176: GRAFTDIJK, THOMAS. - Treurarbeid, gedichten.
W4548: GRAFTDIJK, THOMAS. - Lachend op de achterste rij.
W4612: GRAFTON, CAROL BELANGER (ED.). - Fanciful Victorian Initials. 1142 decorative letters from "Punch".
MK0109: GRAFTON, CAROL BELANGER. - Historic alphabets & initials, woodcut & ornamental.
K9684: GRAFTON, CAROL BELANGER. - Pictorial Archive of Printer's Ornaments from the Renaissance to the 20th Century.
H7199: GRAM, JOHAN. - Een hoorn van overvloed. Verhalen voor onze jongens en meisjes. Met vier platen.
T4266: GRAMMENSFONDS. - 40 jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp.
K0010: GRAMONT, SANCHE DE. - De geheime oorlog. Internationale spionage sinds de tweede wereldoorlog. Vertaling O. Falk.
M9999: GRAND-CARTERET, J. - La femme en Allemagne. Avec 144 illustrations dont deux eaux-fortes et trois planches en couleur.
T2001: GRAND, N. LE. - Het eigen huis. Novelle.
L6083: GRANDIA, JAN. - De Arbeider-Wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de Gemeenschap.
H5671: GRANT, MICHAEL / ANTONIA MULAS. - Eros in Pomeij. Das Geheimkabinett des Museums von Neapel. Kritische Betrachtung der Werke von Antonio De Simone und Maria Teresa Merella.
M6907: GRANZOTTO, GIANNI. - Christopher Columbus, the dream and the obsession. A biography.
R3378: GRASHUIS, G.J. EN A.W. BRONSVELD. - Ter eereredding. Open brief van Mr. G.J. Grashuis aan Dr. A.W. Bronsveld.
W9502: GRASS, GUNTER. - Een gebed zonder eind. Roman. Uit het Duits vertaald door Jan Gielkens.
K8105: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel. Vertaling Koos Schuur.
M8323: GRASS, GUNTER. - De bot. vertaling Peter Kaaij.
M9542: GRASS, GUNTER. - De Rattin. Vertaling Peter Kaaij.
K3845: GRASS, GUNTER. - Kat en muis. Novelle. Vertaling Hermien Manger.
W2152: GRASS, G‹NTER. - In Kupfer, auf Stein.
P0130: GRASS, GUNTER.01-01-2003 - Onheilspad, roman.
B5862: GRASS, GUNTER. - Linkshandig. Verhalen. Vertaling Hans van Megen.
W3146: GRASS, GUNTER. - Tongen van schaamte, een reiziger in India. Vertaald door Peter Kaaij.
L9452: GRASS, GUNTER. - Kat en muis. Novelle. Vertaald door Hermien Manger.
R6842: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel. Vertaald door Koos Schuur.
B6832: GRASS, GUNTER. - De bot. Vertaald door Peter Kaaij.
B8613: GRASS, GUNTER. - Plaatselijk verdoofd.
T6457: GRASWINCKEL, D.P.M. - Nederlandsche Hofjes.
L5134: GRASWINCKEL, D.P.M. - De archieven der gasthuizen en fundatien, gilden, schutterijen en vendels. Gedeponeerd bij het Oud-Archief der Gemeente Arnhem.
T4857: GRASWINCKEL, D.P.M. (VOORW.). - Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda.
T9623: GRASWINCKEL, DIRCK. - De vierlingen van den heer van Pybrac uit het Frans in het Nederlands en Latijn vertaald.
K0308: GRATAMA, G.D. - Frans Hals. Verlucht met ruim honderdveertig afbeeldingen.
T5743: GRATAMA JZN., SIBRAND. - De verantwoordelijkheid der Herbergiers en Logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W.
K5872: GRAULS, JAN. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel.
T2037: GRAULS, JAN / PROSPER MELIS / CONST. H. PEETERS. - Taalkundig handboek.
K4720: GRAUS, JACQUES. - Een oude bekende. Verhalen.
T8053: GRAVES, ROBERT. - Dat hebben we gehad. Vertaald door Guido Goluke.
L2914: GRAVESANDE, G.H. 'S-. (ED.). - Letterkundige prijzen in Nederland.
H1341: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
M2782: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
K4663: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
W3699: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
M7145: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Marceline Desbordes-Valmore. Essay met enige gedichten.
K7300: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
L0617: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
K2621: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Jonge most. Bloemlezing uit de gedichten van medewerkers aan Het Getij, De Vrije Bladen en Forum.
K8123: GRAVESANDE, G.H. 'S. (ED.). - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement.
H1109: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
L8568: GRAVESANDE, G.H. 'S-. - Vergeten en gebleven. Literaire beschouwingen. Met een herdenkingsrede van Fred Batte. Gekozen en verantwoord door Dirk Kroon.
L8915: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Mr. J.F. van Royen en zijn beteekenis voor de boekkunst. Met naschrift van K. Ph. Bernet Kempers.
B3096: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
B4524: GRAVESANDE, G.H. 'S- - Al pratende met... Albert Besnard; J.C. van Schagen; Wies Moens; Jan Prins; Johan de Meester; A.A.M. Stols; W.A.P. Smit; A. den Doolaard; Albert Helman; Jef Last; J. Slauerhoff e.a.
B7225: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck.
B9408: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
M0969: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
M3854: GRAVESANDE, G.H. 'S. (SAMENSTELLING). - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quĺstie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door...
Y0728: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
R6562: GRAVESANDE, G.H. 'S-. - Journalistieke herinneringen.
W3701: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen.
K9280: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
K9665: GRAVISIE 2. ENTERS, J.H. - Over het kiezen van een organisatie-structuur.
K9663: GRAVISIE 4. - Bekroningen. Meningen en ideeen.
K9659: GRAVISIE 8. - Vormen van schrift. De mens als tekstverwerker.
K9655: GRAVISIE 12. JONGENS, COR (ED.). - Een certificeerder gecertificeerd. Achtergronden bij de toekenning van de Gravisieprijs-1985 aan de VPGI (Vereniging Produktbewaking)
H6720: GRAVISIE 14: CAFLISCH, MAX & GERARD EN MARJAN UNGER. - Hoogtepunten van het letterontwerpen in Nederland & Hollands landschap met letters. Beide teksten uitgesproken op 12 november 1987 te Stuttgart.
K9643: GRAVISIE 15: GROENENDAAL, PAUL (ED.). - Papieren gids en elektronisch doosje in de race naar 2000. 1989: na honderd jaar neemt Drukkerij Teleprint bv de volledige produktie van de telefoongids op zich.
K9664: GRAVISIE 3. KRIMPEN, HUIB VAN. - Vormgever en techniek.
K9662: GRAVISIE 5. GROENENDIJK, B. - Zilverterugwinning. De milieu-aspecten van fotografische verwerkingsbaden.
K9658: GRAVISIE 9. - Arbeidstijdverkorting, een lokkend perspectief. Gedachten over manieren van bestrijding van de werkloosheid, die vooral jongeren een kans geven.
K9666: GRAVISIE 1. OVINK, G.W. - Kastanjes uit het vuur. Inventie en innovatie in de grafische technieken.
T1937: GRAY, ALEXANDER. - De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog.
M3710: GRAY, SPALDING. - Zwemmend naar Cambodja. Vertaling Gerrit de Blauw.
T8410: GRAY, ROBERT. - Grasschrift. Samenstelling, vertaling en nawoord Maarten Elzinga.
H8484: GRAZELL, KAREL N.L. - Verzamelde jaren. wie beschadigt me met tijd?
R7086: GREEF, RENSKE DE. - Seks in Afrika. Zoenen, flirten, riten & aids.
K8300: GREEN, JULIEN. - De verzoeking. Vertaald en ingeleid door C.J. Kelk.
K7648: GREEN, JULIEN. - Leviathan. Roman. Vertaling Halbo C. Kool.
B9799: GREEN, JULIEN. - Adrienne Mesurat. Vertaald door H. Foeken.
M7883: GREENBERG, MARTIN H. / ED GORMAN. - Niet voor de poes. Vertaling E. Swart.
L0057: GREENE, GRAHAM. - Als een slagveld. Vertaling Max Schuchart.
M5943: GREENE, GRAHAM. - De derde man / Een kind klaagt aan. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid door de schrijver. [The third man / The fallen idol].
L2510: GREENE, GRAHAM. - De kern van de zaak. Vertaling H.W.J. Schaap.
W6559: GREENE, GRAHAM. - De komedianten. Vertaald door Jean A. Schalekamp.
K9099: GREENE, GRAHAM. - De komedianten. Vertaling H.W.J. Schaap.
L0330: GREENE, GRAHAM. - De man in den mist. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
K7686: GREENE, GRAHAM. - Het einde van het spel. Vertaling H.J. Scheepmaker.
C0671: GREENE, GRAHAM. - Kind van Albion. Vertaling R. van Walcheren.
M7730: GREENE, GRAHAM. - Kind van Albion. Vertaling R. van Walcheren.
K3396: GREENE, GRAHAM. - Mogen we je man even lenen? en andere kleine komedies over seksuele verhoudingen. Vertaling H.W.J. Schaap.
M6443: GREENE, GRAHAM. - Onder de tuin en andere verhalen. Vertaald door H.W.J. Schaap.
B4491: GREENE, GRAHAM. - De stille Amerikaan
K9365: GREENE, GRAHAM. - De paradox van het christendom. Voorwoord Anton van Duinkerken. Slotbeschouwing Gertrud von le Fort. Vertaling van Andre Noordbeek.
B9170: GREENE, GRAHAM. - Het geschonden geweten. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid Max Schuchart.
H0678: GREENFELD, HOWARD VON. - Bucher wachsen nicht auf Baumen. Vom Bucherschreiben und Buchermachen.
H3665: GREENFELD, KARL TARO. - De engelen van de nacht. Generatie X in Japan. Vertaald door Anneke Goddijn.
H8035: GREENSLADE, ROY. - Robert Maxwell, fenomeen. Een ex-werknemer klapt uit de school. Vertaling Hans Kooijman.
L8076: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 7 (2004).
L8077: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 6 (2003).
L8079: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 4 (2001).
L8078: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 5 (2002).
M4907: GREENWALD, HAROLD. - Call Girl. Vertaling M. v.d. Merwe.
H6749: GREER, GERMAINE. - De vrouw als euneuch. Vertaald door Henny Scheepmaker.
K5263: GREER, GERMAINE. - De vrouw als euneuch. Vertaald door Henny Scheepmaker.
L8549: GREER, ANDREW SEAN. - Kom in mijn leven en wees mijn lief. Vertaald door Ankie Blommesteijn.
B4766: GREER, GERMAINE. - We hebben je nauwelijs gekend, pappie. Vertaald door Anneke van Huisseling.
B0807: GREEVENBROEK, JACOBUS T.R. VAN. - E.J. Potgieter. L'Homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la litterature Francaise.
R5181: GREGGIO, SIMONETTA. - De beschermengel. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
B8510: GREGGIO, SIMONETTA. - Sterren. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
R9601: GREGGIO, SIMONETTA. - De tederheid van mannen. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
B6875: GREGOOR, NOL. - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
M2429: GREGOOR, NOL. - De tantes.
K4090: GREGOOR, NOL. - In gesprek met Harry Mulisch.
B6853: GREGOOR, NOL. - De jongen die Werther Nieland werd.
R7258: GREGOOR, NOL. - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
R6525: GREGOROVIUS, EMIL / L.C. SCHULLER TOT PEURSUM. - De Socialistische Hemel op Aarde. Een toekomst-verhaal.
H1914: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Griechische Gotter.
L4385: GREILING, WALTER. - Paul Ehrlich. Zijn leven en werk.
W7510: GREKOVA, IRINA. - De dameskapper. Vertaald door J.W.A. van Landeghem-Cox.
W0416: GREKOVA, IRINA. - Weduwenschip. Vertaald door G. Glastra-Overduin.
T1568: GRESHOFF, J. (RED.). - De Witte Mier. Deel I-II-III Het eerste deel van de Witte Mier bevattende de nummers van Mei t/m October 1912. Het tweede deel November 1912 t/m Mei 1913. Het derde deel van mei tot november 1913.
T9716: GRESHOFF, J. / LEO VROMAN. - Brieven over en weer. Uitgegeven en geannoteerd door Sjoerd van Faassen.
B9203: GRESHOFF, J. - Mirliton. Gedichten.
T1968: GRESHOFF, J. - Nieuwe Gedichten. Bloemlezing verzameld door ...
W8041: GRESHOFF, J. - Menagerie. Herinneringen en beschouwingen.
M8156: GRESHOFF, J. - Rebuten.
K2853: GRESHOFF, J. - Arthur van Schedel.
M2743: GRESHOFF, J. - Bric a brac.
K4883: GRESHOFF, J. - De laatste dingen. 1956 - 1958.
K7851: GRESHOFF, J. - De wieken van den molen.
M0966: GRESHOFF, J. - Fabrieksgeheimen.
H0436: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
W7904: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poŽzie door S. Vestdijk.
W7903: GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd, een leerdicht.
A0752: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
M8157: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
W3138: GRESHOFF, J. - In de verstrooiing, een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945. Bijeengebracht.
K6050: GRESHOFF, J. - Kalender zonder dagen.
P1527: GRESHOFF, J. - Mengelstoffen op het gebied der Fransche Letterkunde.
W7671: GRESHOFF, J. - Pluis en niet pluis. De zes en zeven kruisjes.
W3983: GRESHOFF, J. - Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw.
K2759: GRESHOFF, J. - Verzameld werk. Gedichten.
H1056: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Grensgebied.
W8040: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Legkaart.
M5195: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Zwanen pesten.
H1119: GRESHOFF, J. - Voliere.
H6491: GRESHOFF, J. - Zwanen pesten. Met een notitie van Pierre H. Dubois.
H2638: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956.
M2909: GRESHOFF, J. / J. DE VRIES. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
K9763: GRESHOFF, JAN. - Mijn vriend Coster.
T8761: GRESHOFF, JAN. - Nieuwe etsers deel I. G.A.H. van der Stok. (aquafortist).
B0515: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergenis. Keuze uit eigen werk. Ingeleid door Leo Vroman.
T1485: GRESHOFF, J. - Pro Domo. Gedichten.
B5077: GRESHOFF, J. - De Ceder en andere gedichten.
B5079: GRESHOFF, J. - Vonken van het vuur. Kleine gedichten.
B6879: GRESHOFF, J. - Rariteiten.
B6836: GRESHOFF, J. - Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Deel I: Rondom Tachtig. Deel II: Hedendaagsche Dichters.
B6850: GRESHOFF, J. - Het spel der spelen. Causerieen over het Boek.
B7365: GRESHOFF, J. - Muze, mijn vriendin.
R9090: GRESHOFF, JAN. - Door mijn open venster...
K4998: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika.
H9069: GRESHOFF, ATY. - Mijn herinneringen aan E. du Perron.
B8241: GRESHOFF, J. - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
T0041: GRESHOFF, J. - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
R2991: GRESHOFF, J. / J. DE VRIES. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
B9738: GRESHOFF, J. - Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935.
H1055: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Het boek der vriendschap.
B8514: GRESHOFF, J. - Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij N.V. boekhandel v.h. J.G. Broese te Utrecht 16 Feb. tot 2 Maart 1935.
B9263: GRESHOFF, J. - Voor volwassenen. Aphorismen.
T4346: GRESHOFF, J. - Dichters van dezen tijd.
B9469: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941.
B9470: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel II: Stols blijft Stols, denk daarom 1945-1951.
K5179: GRESHOFF, J. / MENNO TER BRAAK / E. DU PERRON. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk.
Y0652: GRETCHEN. - Liedjes van verlangen.
T5476: GREUVE, FREDERIK CHRISTIAAN DE. - Redevoering van Frederik Christiaan de Greuve over de allerheilzaamste vruchten, die van het opgerigte Collegium Philosophicum te wachten zijn, ter inhuldiging van hetzelve in 't openbaar uitgesproken den XVII October 1824 aan de Hoogeschool te Leuven.
W8993: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus.
Y1380: GREVE, H. - Geschiedenis der Leeszaalbeweging in Nederland. Gedenkboek, uitgegeven t.g.v. 25-jarig bestaan der Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken.
T0756: GREVE, H.E. - Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken.
T3418: GREVE, H.E. - Das Problem der Bucher und Lesehallen. Aus dem Hollandischen ubersetzt von Anna J. Jungmann. Mit einer Einleitung vvon C. Norrenberg.
T3427: GREVE, H.E. - Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken.
L0662: GREVELINGEN, H. VAN. - Verzameld werk.
T3445: GREVELINGEN, HAN VAN. - Spel zonder inzet. Roman.
T3713: GREVELINGEN, HAN VAN. - Het onverbreekbaar zegel.
B6550: GREVEN, HENDRIK BAREND. - De ontwikkeling der bevolkingsleer.
T3412: GREVEN, H.B. - Sociaal-Economische Opstellen.
T9440: GREVILLE, EDMOND T. EN GUUS E. OSTWALT. - De Nationale Film. Veertig jaren, vervaardigd t.g.v. het veertig-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Y0999: GREY, EDWARD. - De houding van Groot-Brittannie tegenover kleine landen. Sir E. Grey's antwoord op de mededeelingen van den Duitschen rijks-kanselier aan de pers.
Y2285: GREYSON, MAX. - Waanzin went niet. Gedichten.
T9390: [APPEL] GRIBAUDO, EZIO. - Sculptures de Karel Appel.
R8495: GRIBLING, F.T. - Corneille.
T4115: GRIECK, JAN DE / PAUL DE KEYSER. - Joan De Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Paul De Keyser en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert.
R6590: GRIEP, WILLEM A. - De Prognose van de open longtuberculose.
L7999: GRIERSON, HERBERT / E. MUIR / G.M. YOUNG / S. ROBERTS. - Sir Walter Scott Lectures 1940-1948. Introduction by W.L. Renwick.
Y2256: GRIFFIOEN, JONATHAN. - Wijk.
T4045: GRIFFUELHES, VICTOR EN A. KEUFER. - Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda.
Y2611: GRIJPINK, P.M. - Register op de parochien, altaren, vicarieen en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. 6de deel: Schielandia. Door C.P. Holtkamp.
B7217: GRIJS, PIET. - A is een letter. Met tekeningen van Jan Marinus Verburg.
L0763: GRIJS, PIET. - Vrijdag ? Dit moet cultuur zijn.
H3513: GRIJS, PIET. - Zinnig tuig.
B7161: GRIJS, PIET. - Grijsboek of de nagelaten bekentenissen van Raoul Chapkis.
K3172: GRIJS, PIET EN ANDEREN. - Honderd. Ik kom!
R1340: GRIJS, PIET. - Televisie, psychiaters, computers.
M3141: GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ...
C0040: GRILHE, GILLETTE. - Le chat et l'homme.
R5890: GRILK, C. - Op en om den Afsluitdijk.
H7916: GRILLPARZER, FRANZ. - Der arme Spielmann. Erzahlung.
L8488: GRIMM. - Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. Ein Marchen der Bruder Grimm mit 15 Feder- und Tuschpinselzeichnungen von Joasef Hegenbarth.
T1639: GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOPH. - De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Armand De Loecker.
Y2400: GRINKO, G. - Der Funfjahrplan der UdSSR. Eine Darstellung seiner Probleme. Zweite durchgesehene Auflage.
L5456: GRINTEN, E.F. VAN DER. - Bouwkunst-geschiedenis of Bouw-kunstgeschiedenis. Grenzen en mogelijkheden in de geschiedschrijving der Bouwkunst.
T2212: GRINTEN, W.A.E.A. VAN DER. - Sporen van Verzekering in de Oudheid.
B7789: GRINTEN, E.F. VAN DER. - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
B4653: GRINWIS, C.H.C. - Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876.
R4855: GROBBEN, GERRIT. - Wolfram. Roman.
W0447: GROBBEN, GERRIT. - De eendenkooi. Roman.
T1914: GROEN, L.N. VAN. - Dreumes Dribbel wordt koetsier.
B0134: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
T7422: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II.
L9365: GROEN, HEIN. (ED.). - Oxbridge Blues.
R1604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke Nalatenschap: Bescheiden. Deel I: 1821-1842. Deel II: 1842-1876. Bewerkt door J. Zwaan.
L8041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands.
L8195: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.).
L8570: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen.
L8574: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
L8581: [THORBECKE] GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Ministerien De Kempenaer en Thorbecke, in hun politieke verwantschap beschouwd.
L8604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868.
L8609: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.
L8611: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag.
L8612: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Confessioneel of Reglementair?
L8707: GROEN, GERARD E.A. (EDS.). - Wat heet? Drugs.
L8680: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de Stembus. Deel I - V.
L8752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII.
L8753: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt.
L8755: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864.
L8758: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L9069: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876.
L9071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Deel II, III, IV, V, VI.
L9072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eerste deel, tweede aflevering: I. Souvereiniteit van het Huis van Oranje, Ministerie en Volksvertegenwoordiging. II. Organieke wetten.
L9073: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte April-Augustus.
B0172: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin.
B0167: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
B0316: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst.
B0317: GROEN VAN PRINSTERER, G. - 1813 in het licht der volkshistorie herdacht.
B0324: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs.
B0329: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede stuk.
B0330: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Derde stuk.
B0331: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek I.
B0335: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0340: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
B0378: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eengezindheid.
B0380: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.
B0381: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Genraal zitting van 1849-1850. Eerste gedeelte September-Maart. Meegebonden Tweede gedeelte April-Augustus.
B0532: GROEN, K. - Misdaad in de hoofdstad. Het werk van Zedenpolitie en Recherche. Voorwoord H. Voordewind.
B0535: GROEN, K. - De kamer met de zeven ramen.
B1896: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B6774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
B7346: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek.
B7342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude Historique.
B7343: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
B7347: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser. Medegedeeld door... Eerste deel: (1842-1852). Tweede deel: (1853-1862).
B7349: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871.
B7452: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Zelfstandigheid herwonnen of Parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. / Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karakterstudie. / Aan de Conservatieve Partij: I. Het Program. II: Het Koloniale vraagstuk. III: Conservatieve Journalistiek. / Bij de Stembus I-V.
B0342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening.
T9588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
R3936: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
B0337: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterer's laatste dagen.
B0327: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
Y2103: DE GROENE. - Vondel. Een speciaal nummer. 61e jaargang 30 october 1937.
K5848: GROENEBOER, KEES. - Studi Belanda di Indonesia, Nederlandse Studien in Indonesie. Kongres 23 - 27 November 1987, Program Studi Belanda Fakultas sastra Universitas Indonesia.
MK0089: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
R5749: GROENENDAAL, M.H. - S.H. de Roos. Een woord ter herdenking.
M3444: GROENEVELD, GERARD. - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
T4984: GROENEVELDT, G.A.M. - Arbeidswetgeving.
K2821: GROENEVELT, ERNST. (ED.). - De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem.
T4909: GROENEWEG, SUZE. - Het moederschap in eere! Een pleidooi voor moederschapszorg.
T2798: GROENEWEG, SUZE. - Al geesteslicht, al wetensmacht!
Y2539: GROENEWEGE, M.R. EN J.C. KLOOSTERMAN. - Een eigen hand. Schrijfmethode voor de lagere school. 1ste leerjaar. 22 Losse Kaarten BK.
B7724: GROENEWEGEN, H. IJ. / B.J.H. OVINK / LEO POLAK E.A. - Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant's geboorte op 22 April 1924 in het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
B7893: GROENEWEGEN, J.H. - Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf.
B5018: GROENEWOUD, RAYMOND VAN HET. - Je veux de l'amour. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot.
T2793: GROENIER, GERMAINE. - Een stuk van mijn hart. Brieven aan mijn dochters.
H8369: GROENIER, GERMAINE. - Vijf dagen bedenktijd. Leven na Dolle Mina.
K1363: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Volledig werk: Martha de Bruin, Een nest mensen, Verspreide stukken, Correspondentie.
T1176: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Zwart Wit: De oudheid in Italie en alles over Aug. P. van Groeningen.
K3227: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Een nest mensen. gevolgd door: Een straat en een gang.
R9058: GROENINGEN, AUG. P. - Aan de vergetelheid ontrukt. Aug. P. van Groeningen.
B6444: GROENINX VAN ZOELEN, R. - Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat.
T8510: GROENLEER, JAN. - Witte kaarsen.
L2347: GROENMAN, SJ. - Sociale aanpassing.
K6673: GROENSMIT, KAREL HENDRIK. - Gertrud von le Fort.
L2389: GROENTEMAN, HANNEKE. - Doorzakken bij Jamin. Met tekeningen van Peter van Straaten.
B2134: GROENVELD, S. (INL.). - P.C. Hooft geschiedschrijver. Tentoonstelling 7 tot 26 november.
T0880: GROENVELD, S. E.A. (EDS.). - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
R5650: GROENVELD, S. - Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary.
T6681: GROENVELD, D. - Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu?
K5566: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650.
T0746: GROESBEEK, K. - De terugwerkende kracht der Auteurswet 1912.
Y1268: GROESBEEK, J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
T5794: GROH, E. - Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung.
T5907: GROLL, HEINRICH. - Der Schuindustriebetrieb und sein Produktionsprozess.
R0928: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
B8502: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
Y0539: GRONDIJS, L.H. - Het vraagstuk van den wereldvrede.
Y2205: DE GRONDWET. [PERIODIEK]. - De Grondwet 1853. Nrs. 1-3-4-5-10. Dinsdag 26 April - 17 Mei 1853. [Met belasting zegels].
T6122: GRONLOH, J. - Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
T2716: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
T2717: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Een uiteenzetting van het hedendaagsche Socialisme.
T5596: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
T6217: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Een uiteenzetting van het hedendaagsche Socialisme.
L3734: GRONON, ROSE. - De ramkoning. Met een nawoord van Elke Brems.
R8077: GROODT, A. DE. - Johan Huizinga. Verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet.
L1448: GROOS, JASPER. - A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam.
R1166: GROOSMAN, JOHN (TEKST). - Pjeroo Roobjee.
T3581: GROOT, P. DE / MAX BOOLEMAN. - De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen.
R6300: GROOT, PAUL DE. - De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen.
R4077: GROOT, HUGO DE. - Inleydinge tot de Hollandsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regt-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Hollant ende elders. Mitsgaders eenige by-voegsels en aanmerkingen op de selve...
R3489: GROOT, F.G. DE. - Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
Y2346: GROOT, JACOB. - Nieuwe zon. Een megagedicht.
T9026: GROOT, JR. DE. - Magisch realisme en tijdgenoten.
H2352: GROOT, MARIA DE. - De tuin van de rabbi.
T4358: GROOT, JAN DE. - Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik.
H4533: GROOT, A.W. DE. - De moderne taalwetenschap in het bizonder in Amerika.
L1353: GROOT, D. DE / L. LEOPOLD EN R.R. RIJKENS. - Nederlandsche Letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen. Twee delen.
K6658: GROOT, D. DE / L. LEOPOLD EN R.R. RIJKENS. - Nederlandsche Letterkunde. Schrijvers en schrijfsters na 1600. Bewerkt door L. Leopold en W. Pik. Twee delen.
L2310: GROOT, E.H. - Hedendaagse aspecten van de biochemie der nautrienten.
L4042: GROOT, E.J. DE. - Handleiding bij het prijsberekenen van drukwerk.
L3106: GROOT, FLORIS DE. - Ere-tentoonstelling t.g.v. de 60e verjaardag van Floris de Groot.
H7658: GROOT, HUGO DE. - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's De Ivre belli ac Pacis (Parijs 1625).
H9594: GROOT, HUIG DE. - De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden.
L2311: GROOT, J. DE. - Tijd onder mathematisch aspect.
L2983: GROOT, JAN H. - Bont en blauw. Verzamelde vertellingen.
K8416: GROOT, JAN H. DE. - Vaart.
H4518: GROOT, MARIA DE / MEROZ, CHRISTIANNE. - Westerbork.
H1286: GROOT, MARIA DE. - De watertuin.
K5514: GROOT, PATRICIA DE. - De achteroverval.
K7006: GROOT, R. DE. - Beheersing en overgave in recente Nederlandse muziekdrama's.
R7969: GROOT, AN H. DE. - Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor.
T9641: GROOT, JAN HENDRIK DE. - Gebed voor ons nieuwe leger. Met muziek van Margit Leidker.
L7441: GROOT, JAN H. DE. - Gedichte.
M5555+1bakje149: GROOT, MARIA DE. - Vrijgeleide. Kwatrijnen.
B2168: GROOT, CORNELIS WILHELMUS DE. - Jan Steen: beeld en woord.
B2209: GROOT, J.V. DE. - Geloof en hartstocht in het zieleleven van Dante.
R7220: GROOT, C.S. - Parodie op de behandeling van artikel 80 of Kakelen is geen Eieren leggen. Politieke Revue door de dames C.S. Groot, Lina Gratama en R. van Wulfften Palthe-Broese van Groenou naar platen van diverse tijdschriften van Teekeningen, voor dit doel vervaardigd door Willy Sluiter en naar Uitspraken van politieke grootheden in den jare 1916.
B6766: GROOT, A.W. DE. - Wort und Wortstruktur.
B7010: GROOT, ALBERT W. DE. - Het eerste wereldcongres van linguisten.
R4111: GROOT, JOHANNES DE. - Palestijnsche masseben. (opgerichte steenen).
T8080: GROOT, E.J. DE. - Eenige regelen voor het samenstellen van handschrift, dat moet worden gedrukt, en het corrigeeren van drukproeven.
T8153: GROOT, MARIA DE. - Liedboek voor Kevin.
R8972: GROOT, H. DE. - Reisrapport van H. de Groot, over Een reis door Nederl.-Indie van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
H5015: GROOT, JAN H. DE / C. OUBOTER. - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters.
R5129: GROOT, H.P.S. DE (ED.). - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor.
Y0822: GROOT, MIEKE. - Glassammlung Ernsting. Erwerbungen 1996-1997.
Y0823: GROOT, MIEKE. - Glasmuseum Alter Hof Herding. Erwerbungen 1998-1999.
Y2973: GROOT, A.D. DE. - Sint Nicolaas patroon van liefde. Een psychologische studie over de Nicolaus-figuur en zijn verering in vroeger eeuwen en nu.
R4006: GROOT, HUGO DE. - Bewijs van de ware godsdienst, met zijne overige Nederduitsche gedichten, uitgegeven door Jeronimo de Vries.
R7440: GROOT, MEIDERT J.W. DE. - Kwantitatieve benadering van het verzuim door neurosen bij Nederlandse fabrieksarbeiders.
R7641: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
T6670: GROOT-KLAVER, G.D. DE. - Verslag van het proefonderzoek naar de omstandigheden van 50 ongehuwde moeders en haar kinderen, over wie de moeders zelf de zorg op zich hebben genomen.
R1868: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
T3840: GROOT, E. DE. E.A. - Interieurtextiel. Verslag van de Textieldag op 12 november 1992, Provinciaal Museum Drenthe te Assen.
T0203: GROOT, JAN H. DE. - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
T8890: GROOT, MARIA DE. - De wals. Gedichten.
T8707: GROOT, MARIA DE. - Gedichten.
H6704: GROOT, MARIA DE. - Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten.
T3896: GROOT, PAUL DE. - In dienst van het volk.
K6725: GROOTAERS, JAN. - Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde.
B6616: GROOTAERS, L. - Limburgsche accentstudien. Eerste mededeeling.
T3034: GROOTAERS, WERNER, MARC MEES (EDS.). - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
R8833: GROOTE, P. JR. - Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang?
L1128: GROOTENDORST, ROB (ED.). - Theo Thijssen.
R0800: GROOTES, E. K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
K1146: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
A0385: GROOTES, E.K. / P.C. PUNT / P.J. VERKRUIJSSE. (EDS.). - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969).
L0582: GROOTES, ELIDIUS KLAAS. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
Y1765: GROOTES, EDDY (ED.). - Vreugde en verdriet in kleine kring. Het gezinsleven in poŽzie en proza, 1600-1750.
K3294: GROOTHUYSE, J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
R5879: GROSHEIDE, G - Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
R6273: GROSHEIDE, DANIEL. - Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten. (with an English summary).
R6618: GROSHEIDE, F.W. E.A. - Herinneringen aan H.A. van Bottenburg 1875-1941.
T3361: GROSKAMP, HENRI ANTOINE. - Over ronde uterus-fibroiden.
M5281: GROSS, MIRIAM (ED.). - The world of Raymond Chandler. Introduction by Patricia Highsmith.
Y0391: GROSS, JAN T. - Opportunistic Killings and Plunder of Jews by their Neighbors - a Norm or an Exception in German Occupied Europe?
B2976: GROSSKURTH, PHYLLIS. - Leslie Stephen.
Y1145: GROSSMAN, DAVID. - Falling Out of Time. Translated from the Hebrew by Jessica Cohen.
B6381: GROSVELD-VAN BALEN, D. - Bibliografie C.J.F. Slootmans, gemeente archivaris van Bergen op Zoom.
T6231: GROSZ, GEORGE. - Tentoonstelling George Grosz 28-9 t/m 18-10-74.
T6895: GROTHE-TWISS, AMELIE. - Swawa's terugkeer.
T4271: GROTIUS, HUGO. - Quelques lettres concernant la premiere edition du De Ivre Belli Ac Pacis de Hugo Grotius (Paris 1625).
T5463: GROTIUS, H. - Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925.
M4939: GROULT, BENOITE. - Het leven zoals het is. Vertaald door Nini Wielink.
M5491: GROULT, BENOITE. - Mijn ontsnapping. Vertaald door Nini Wielink.
K2399: GROULT, BENOITE. - Zout op mijn huid. Vertaald door Annelies Konijnenbelt en Nini Wielink.
H3699: GROULT, FLORA. - Een vrouw vertrekt. Vertaald door Irene Beckers.
W8717: GROULT, BENOITE & FLORA. - Liefde tegen liefde. Vertaald door H.M. Vervoort.
Y0643: GABE FEN GROUWERGEA [= JACOB TJEBBES HEPKEMA]. - Haldt op Jonges! Koart biskie oan Pieter en Lutsen troch Gabe fen Grouwergae.
K5855: GROVE, A.P. - Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek.
P1210: GRUEN, JOHN. - Keith Haring. The autohorized biography.
T3989: GRUNBERG, ARNON. - Iemand anders.
R2501: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
R3548: GRUNBERG, ARNON. - De techniek van het lijden.
L0958: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
T3541: GRUNBERG, ARNON. - Grote Jiddische Roman.
Y3074: GRUNBERG, ARNON. - Karel heeft echt bestaan. Over het werk van Karel van het Reve.
L4359: GRUNBERG, ARNON. - De asielzoeker.
L1105: GRUNBERG, ARNON. - Fantoompijn.
R9757: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
B8424: GRUNBERG, ARNON. - De advocaat, de leerlooier en de forellen.
T1811: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
B4054: GRUNBERG, ARNON. - Figuranten.
L6175: GRUNBERG, ARNON. - Amuse-gueule. Vroege verhalen.
R8664: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
R6921: GRUNSVEN, H.A.C.M. VAN. - Gerard Casimir Ubaghs.
B2194: GRUPPELAAR, FRANS. - De hond van Franek.
B7367: GRUPPELAAR, FRANS. - Het scherp van de snede. Roman.
R8153: GRUSA, JIRI. - Franz Kafka of Prague. Translated from the German by Eric Mosbacher.
Y2265: GRUWEZ, LUUK. - De Eindelozen. Gedichten.
T8514: GRUWEZ, LUUK. - Vuile manieren. Gedichten.
T3195: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Vacantie aan de Friesche Kust.
R8494: GRUYTER, JOS. DE. - Nederlandse grafiek van deze eeuw (I).
T1565: GRUYTER, J. DE. - De Russische Revolutie. Een onderzoek naar haar wording en toekomst.
B0548: GRUYTER, W. JOS DE. - Schouwend oog. Besprekingen en beschouwingen.
B1840: [MULTATULI] GRUYTER, J. DE. - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Twee delen in een band.
Y1319: GRUYTER, JOSIAH WILLEM DE. - Het Jonge Getij.
T2537: [COHEN] GRUYTER, JOS. DE. - Rodin.
T4326: GRUYTERS, JAN. - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 28 januari 1957.
K5819: GRYPDONCK, A. (ED.). - Boek en informatie.
L8954: GUARESCHI, GIOVANNINO. - Don Camillo en de kleine wereld. Vertaald.
B4652: GUCHTENAERE, ROSA DE. - Vrouwenbeweging: Over Ina Boudier Bakker's De Moderne Vrouw en haar tekort. Voorwoord J. Aleida Nijland.
R1120: GUDLAUGSSON, S.J. - De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten.
Y1413: GUEDJ, DENIS. - De stelling van de papegaai. Vertaald door Joris Vermeulen.
H3885: GUEN, MONIQUE LE. - Graphology. The art of interpreting handwriting. Translated by David Macrae.
M5278: GUENSBERG, MIRIAM. - De luchtfietser en de bloemendief. Een allegorie van deugd en ondeugd.
H5795: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten].
H2771: GUEPIN, J.P. - De heilige Herodes.
M2745: GUEPIN, J.P. - De tweede wet van Guepin. Essays.
K8415: GUEPIN, J.P. - Gedichten.
M4029: GUEPIN, J.P. - Nutteloos getob.
A0303: GUEPIN, J.P. - Om zo de volledige mens te tonen.
L3676: GUEPIN, J.P. / V. V.D. MEER / L. PLEYSIER / T. VERBOGT. - De Twaalfde deur.
H5800: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten.
K7916: GUERMONPREZ, PAUL. (ED.). - Adam's vijfde rib. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
T9946: GUEVARA, ERNESTO CHE. - Op de motor door Latijns Amerika. Dagboek van een reis. Vertaald door Arie Sneeuw.
L2312: GUGELOT, P.C. - Het wetenschappelijk beeld in de moderne physica.
T9363: GUGGISBERG, HANS RUDOLF. - Drei niederlandische Geschichtsschreiber des 20. Jahrhunderts: Ideen und Wirkungen.
H9370: GUIBERT, HERVE. - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

9/13