Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y6277: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De verdwenen antiquaar. Herinneringen van een bibliothecaris.
Y0285: FONTANE, THEODOR. - Dolingen dwalingen. Vertaling Theodor Duquesnoy.
H1148: FONTANE, THEODOR. - Gesammelte Werke. Eine Auswahl in funf Banden.
H7913: FONTANTE, THEODOR. - Gedichte. Ausgewahlt von Friedhelm Kemp.
B9589: FONTEIN, JAN. - The Sculpture of Indonesia. With essays by R. Soekmono en Edi Sedyawati.
L9780: FONTEYN, GUIDO. - De walen. Een onderhuidse beweging. Voorwoord Jacques Hoyaux.
H5523: FONTEYNE, NORBERT EDGARD. - Kinderjaren. Met een inleiding van Benno Barnard.
L1494: FONTIJN, JAN. - Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900.
K5824: FONTIJN, JAN. - Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Essays.
L1586: FONTIJN, JAN / DINY SCHOUTEN. (ED.). - Carry van Bruggen 1881 -1932. De Engelbewaarder Nr 13.
K6031: FONTIJN, JAN / GIDEON LODDERS. - Frans Coenen. De Engelbewaarder Nr 20.
K8609: FONTIJN, JAN. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901.
K2359: [OPTIMA]. FONTIJN, JAN. - Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony.
B4452: FONTIJN, J. - Frederik van Eeden: een open boek. Voordracht.
M4014: FONTIJN, JAN. E.A. - Menno ter Braak politiek en cultuur. 3 generaties 3 forums.
H2442: FONTIJN, J / J.J. OVERSTEEGEN / H. PLEIJ. E.A. - Populaire literatuur.
B8673: FONTIJN, JAN / MARITA MATHIJSEN EN ANTHONY MERTENS. - Aanslag op de letteren. De tegenstemmen.
T6713: FONTIJN, JOHANNES HENRICUS ANTONIUS. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren in het bijzonder de literatuurwetenschap.
L8692: FONTIJN, JAN. - Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901.
Y4959: FOORE, ANNIE. - Bogoriana. Roman uit Indië.
Y8443: FOP, TRIJNTJE. - Beestachtigheden. Verzameld door Kees Stip. Vignetten van Jean Paul Vroom.
Y8793: FOPPE, H.J. - Na de val van de Citadel.
T6828: FOPPE, HAN (ED.). - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen.
K4730: FOPPEMA, YGE. (ED.). - Oude en nieuwe Geuzenliederen. Gekozen, ingeleid en toegelicht door ...
W7735: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
K8149: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
R5558: FOPPEMA, YGE. - Het Fries in Nederland.
H8224: FORBES, R.J. - Ambacht en wetenschap in het Oude Nabije Oosten.
R3239: FORBES WELS, P. - De Nederlandse cavalerie.
K5445: FORCEVILLE-VAN ROSSUM, JOKE. - Kan mijn dochter dit boek lezen?
H8869: FORD, MARGARET L. (ED.). - Christ, Plato, Hermes Trismegistus. The dawn of printing. Catalogue of the incunabula in the Bibliotheca Philosophica Hermetica.
H0311: FOREL, AUGUST. - Het sexueele vraagstuk.
H0312: FOREL, AUGUST. - Het sexueele vraagstuk.
M4210: FOREL, AUGUST. - Levensherinneringen. Geautoriseerde vertaling I Carvalho. Met 14 foto-illustraties.
T5003: FOREL, AUGUSTE. - De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelijke Hervormster, Haar Doel, Grondslagen, Organisatie en Arbeid.
L2349: FORMIJNE, P. - Unde Venimus Quo Vadimus.
Y6286: FORMSMA, W.J. EN KETELAAR, F.C.J. - Gids voor Nederlandse Archieven.
B0679: FORROKHZAD, FOROUGH. - Mijn minnaar en andere gedichten.
K1256: FORSTER, E.M. - De echo van de Marabar. Vertaling Jeroen Franke.
Y0570: FORSTMANN, F. - Zedelijke Opvoeding Thuis. Lezing gehouden te Utrecht in de Sint Augustinus-Vereeniging.
K5232: FORTINI, PIETRO. - Drie dagen liefde. Erotische verhalen uit de zestiende eeuw. Vertaling Greta Peet.
B8196: FORUM. - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst onder leiding van: Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants. Redactie-secretaris: Everard Bouws. 1932-1935. 4 dln.
B8931: FOSTER, NIGEL. - Bluff your way in Advertising.
B6356: FOUDRAINE, JAN. - Wie is van hout... Een gang door de psychiatrie.
Y8135: FOURC, PIETER DU. - Nouvelle methode ou Abrege des principes généraux de la grammaire francoise. = Nieuwe leerwyze of kort begrip van de algemene grondregelen der Fransche spraakkunst.
T8309: ALAIN-FOURNIER. - Het grote avontuur. Vertaald door Max Nord.
R2718: FOWLER, LAURENCE & HELEN. - Cambridge commemorated. An anthology of university life.
H3163: FOWLES, JOHN. - A Maggot.
B2415: FRACCAROLI, ARNALDO. - Het paradijs der meisjes. Geautoriseerde vertaling van Tom Tijhuis.
B3051: FRACKERS, W.F.K.J.F. - Starend over stormend water sta ik stil.
B8897: FRAECHEM, HERMAN VAN. (ED.). - In den spiegel. Dichters over Dichters!
L7479: CASTRVM PEREGRINI XXXII. WILHELM FRAENGER. - Castrum Peregrini.
B1659: FRAENKEL-NIEUWSTRATEN, E.M. - Correspondeerende Woordpositie in het Vers.
Y8160: VU. L'ILLUSTRE FRANCAIS. - VU. l'illustre Francais. 12me annee no. 568, 1 fevrier 1939. Un document: Hitler en 1919. Dans ce numero: Les derniers jours de la catalogne par nos envoyes speciaux emmanuel d'Astier et Jean Manzon.
Y8670: COURRIER FRANCAIS. LE. - Le Courrier Francais : littérature, beaux-arts, théatres, médecine, finance. 15e année 1898.
K5452: FRANCE, ANATOLE. - De misdaad van Sylvestre Bonnard alsmede de roman Dit was mijn vriend en drie artikelen uit Het literaire leven. Met een inleiding over auteur en werk door Charles de Trooz.
M6444: FRANCE, M. DE. - De Lais. Vertaling A. Vermeer-Meijer.
Y0209: FRANCINA. - Suze Boorsma's strijd. Geillustreerd door O. Geerling.
Y0923: FRANCK. - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door N. van Wijk.
H8583: FRANCK. - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door N. van Wijk.
L3786: FRANCKEN, EEP / ARIANE VAN SANTEN / HARRY SCHOLTEN. - Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag.
W3703: [MULTATULI] FRANCKEN, EEP. - Multatuli. De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker.
R8359: FRANCKEN, W. - Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis.
M2784: FRANCKEN, EEP/G. VAN MUNSTER/A. POS. - Slauerhoff student auteur.
M5939: FRANK, BRUNO. - Het paspoort. Vertaling Huib van Krimpen. Nawoord M.H. Wurzner.
L0336: FRANK, LEONHARD. - Drie van drie millioen. Vertaling Joh. Kuiper.
P1516: FRANK, DIMITRI FRENKEL. - Pas op dat je geen woord zegt. Een komedie.
P0215: FRANK, COBIE. - Alsof er niets gebeurd was. Terugblik van een joodse verzetsman.
Y1862: FRANK, P. - La semaine du 6 au 12 fevrier. Pour l'alliance ouvriere! Pour la IVe Internationale!
R6926: FRANK, BRUNO. - Politieke novelle. Vertaling Alice van Nahuys.
Y3120: FRANK, GREGOR FRENKEL. - Brief aan mijn vader.
Y4752: FRANKE, S. - Si Boeroeng. Bij de Javaanse vogelnestjesplukkers. Illustraties Van L. Frank.
Y2665: FRANKE, CARL J.TH. - Herinnerings Marsch t.g.v. het 40 jarig jubile der Vrijwillige Brandweer te Zaandam. Gecomponeerd en opgedragen namens het muziekcorps der Amsterdamsche Brandweer. 1879 - 1919.
T2026: FRANKE, G.A.J. - Programma van het Gymnasium te Groningen voor het jaar 1887-1888. Waarbij gevoegd is eene verhandeling, getiteld: Aanteekeningen over de Oorzaken der Patriottische Woelingen.
A0830: FRANKE, HERMAN. - De verbeelding.
B0277: FRANKE, HERBERT W. EN GOTTFRIED JAGER. - Apparative Kunst. Vom Kaleidoskop zum Computer.
M2168: FRANKEN, TJEBBO. - Het bloembollenboek. Een "roman" van kleuren en geuren. Met 16 gekleurde platen naar lumiere-foto's en circa 100 illustraties in zwart.
T6395: FRANKEN, L. - Een ongeschreven Hoofdstuk in de geschiedenis der Ned. Vrijmetselarij door L. Franken in verband met het boek van G.J.P.J. Bolland. De Vrijmetselarij voorheen en thans.
Y4768: FRANKEN, MANNUS. - Het Land aan de Overkant.
H3042: FRANKEN, H. - Maat en regel.
Y4989: FRANKEN, MANNUS. - Het land aan de Overkant.
Y5042: FRANKEN, L. - Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indië.
Y7963: FRANKEN, ROSE. - Claudia. Het verhaal van een gelukkig huwelijk.
Y5313: FRANKES, HERMAN. - Krantenknipsels van/over Herman Frankes.
H3407: FRANKLIN, BENJAMIN. - Een praktische moralist. Vertaling Jaap Buijs
R3506: FRANQUIN, ANDRE. - Flagrante flaters.
L2857: FRANQUINET, E. - Misdaad en straf.
L2858: FRANQUINET, E. - Misdaad en straf.
R9222: FRANQUINET, G.D.L. - Mastreechter veerskes. Inleijing en bandteikening van E. Franquinet.
L6307: FRANQUINET, E. - Maskeraad.
Y1089: FRANSEN JZ, P. - Graankorrels. Leesboekje voor de Volksschool.
Y1088: FRANSEN JZ, P. - Spruitjes. Leesboekje voor de laagste klasse der Volksschool.
T3866: [REVE] FRANSEN, AD. - De nadagen van Gerard Reve.
Y1056: FRANSEN JZ., P. - Meibloempjes. Leesboekje voor de Volksschool.
Y1058: FRANSEN JZ., P. - Sprokkelingen. Leesboek voor de Hoogste Klasse der Volksschool.
L4556: FRANSEN, J. - Les Comediens Francais en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siecles.
Y4347: [HERMANS] FRANSEN, AD. - W.F. Hermans, een Hollander in Parijs.
L7915: FRANSES, DESIDERIUS. - Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk.
B4908: FRANSSEN, P.J.A. - Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw.
Y6799: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De uitvinder. Novelle.
H6014: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Een reiziger op weg naar de Zwitserse Alpen.
T9162: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Ware liefde.
T6257: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De wereld wil bedrogen worden.
B1547: FRANTZEN, J.J.A.A. - Over Middeleeuwsche School- en Volkspoëzie.
K0310: FRANZ, ERICH. (ED.). - Hans von Marees und die Moderne in Deutschland.
K6712: FRANZEN, JONATHAN. - De correcties. Vertaling M. Lameris.
T0651: FRAPIE, LEON. - Vertellingen rond de bewaarschool. Geautoriseerde bewerking van A.M. de Jong.
T3227: FRAPIE, LEON. - La Maternelle. Roman.
L3346: FRAPIE, LEON. - De bewaarschool. Bewerkt door A.M. de Jong.
H7847: FREDERIK. - De zetduivel.
B4849: FREDERIKS, J.A. - Het Middelburgsche Raadhuis in de Tweede Kamer.
R5524: FREDERIKS, J.G. - De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870, opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen is.
T4258: FREDERIKS, K.J. - Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren.
L8637: FREDERIKS, K.J. (ED.). - Maximes de Napoleon. Droit public. Politique interieure.
H8270: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het zesde zintuig. Uit het Zweeds vertaald door Ins Sassen.
H6601: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Elisabeths dochter. Vertaling Ina Sassen.
R2400: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het mysterie. Uit het Zweeds vertaald door Anna Ruighaver.
L1319: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het raadsel van de liefde. Vertaling Anna Ruighaver.
H0216: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Simon. Vertaling J. Middelbeek.
H1254: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Inge en Mira. Vertaling J. Middelbeek.
K3008: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Anna, Hanna en Johanna. Uit het Zweeds vertaald door Janny Middelbeek-Oortgiesen.
K1699: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Eva. Vertaling Anna Ruighaver.
R2336: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Kain. Uit het Zweeds vertaald door Anna Ruighaver.
H9868: FREDRIKSSON, MARIANNE. - De nachtwandelaar. Uit het Zweeds vertaald door Janny Middelbeek-Oortgiesen.
M8127: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Volgens Maria Magdalena. Vertaald Janny Middelbeek.
R3997: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Als vrouwen wijs waren. Beschouwingen.
Y7769: FREELY, JOHN. - Inside the Seraglio. Private lives of the Sultans in Istanbul.
C0526: FREEMAN, WILLIAM. - A Concise Dictionary of English Idioms.
M2423: FREEMAN, GILLIAN. - The undergrowth of literature. With a foreword by David Stafford-Clark.
Y8899: STEDELIJK MUSEUM. ALPHONS FREIJMUTH. - Alphons Freijmuth. Stedelijk Museum Catalogus 612.
W2014: FREIMAN, RAY (ED.). - The Author looks at Format.
B0417: FREIRE D'AGUIAR, ROSA. - Memoria de Tradutora. Entrevista a Marlova Aseff e Dorothee de Bruchard. Edicao de texto de Marlova Aseff.
L5810: FREITAG, KAREL EMIL. - Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt.
B1878: FREITAG, KARL EMIL. - Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt.
Y8205: HAMBURGER FREMDENBLATT. - Hamburger Fremdenblatt. Nrs: 3-4-5. Ausgabe A. 4-5-6 September 1944. 11 Marz 1943 No 70.
Y8151: DER FREMDENVERKEHR. - Der Fremdenverkehr, Reichsorgan fur den deutschen Fremdenverkehr...... Berlin. 1. Jahregang 1936. nrs: 2 - 5 - 7 en 19. 2. Jahregang 1937. nrs: 3-10-16-23-34-44. 3. Jahregang 1938. 13-15-16-18-23-27-41-47.
Y7296: DER FREMDENVERKEHR. - Der Fremdenverkehr. Reichsorgan fur den deutschen Fremdemverkehr. 2. Jahrgang nr. 1 den 2 januar 1937. 2. Jahrgang nr. 31 den 31 Juli 1937. 5. Jahrgang nr. 29 den 20 Juli 1940.
Y7956: FREMERY KALFF, J. - Met gesloten deuren.
Y7214: FRENCH, MARILYN. - Dagboek van een slavin. Vertaling Jeanette Bos.
R3999: FRENCH, NICCI. - Bezeten van mij. Vertaald door Molly van Gelder en Gideon den Tex.
M2858: FRENCH, MARILYN. - Onze vader. Vertaling Jeanette Bos.
T7827: FRENK, PAUL. - Im Machtbereich der Gestapo. Erlebnis Roman der Wirklichkeit nacherzahlt.
T0014: [SPINOZA] FRENKEL FRANK, DIMITRI. - Spinoza.
T1470: FRENKEL, M.B. - Acht gedichten.
L5650: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee.
Y6284: FRERE-JONES, TOBIAS A.O. - Gerrit Noordzij Prize 2006 Exhibition: Tobias Frere-Jones.
Y6489: FRERICHS, LIENEKE. (RED.). - Over Nescio. Beschouwingen en interviews.
M5493: FRERIKS, KESTER. - Ogenzwart.
B7703: FRERIKS, KESTER. - Domino. Roman.
A0971: FRERIKS, KESTER. - Soevereine actrice. Verhalen.
B2817: FRERIKS, KESTER. - De bruid van Elswout.
B6047: FRERIKS, KESTER. - De Golven van het Van Starkenborghkanaal.
B3811: FRESCO, MARCEL. (ED.). - Over J.A. Der Mouw. Beschouwingen.
R3839: [SPINOZA] FRESCO, MARCEL F. / HAMMACHER, KLAUS. - Hemsterhuis und seine Stellungname zu Spinoza: Spinoza in der Sicht von Hemsterhuis / Hemsterhuis und Spinoza.
T1942: FRESCO, M.F. - De dichter Der Mouw en de Klassieke Oudheid. Deel: I en II A. Deel II B. Twee delen.
H8227: FREUD, SIGMUND. - Totem and Taboo. Resemblances between the psychic lives of savages and neurotics.
Y6445: FREUD, SIGM. - Inleiding tot de studie der psychoanalyse. Academische voorlezingen. Uit het Duitsch vertaald door A.W. Renterghem. Deel I: Vergissingen. Voorlezing I-IV en De droom. Voorlezing V-XV. Deel II: Algemeene leer der neurosen. Voorlezing XVI-XXVIII.
T3230: FREUD, SIGM. - Inleiding tot de studie der psychoanalyse. Academische voorlezingen. Uit het Duitsch vertaald door A.W. Renterghem. Deel I: Vergissingen. Voorlezing I-IV en De droom. Voorlezing V-XV.
R8332: FREUD, SIGMUND EN ARNOLD ZWEIG. - Briefwechsel. Herausgegeben von Ernst L. Freud.
A0145: FREUD, SIGMUND / ARNOLD ZWEIG. - Briefwechsel. Heraugegeben von Ernst L. Freud.
A0142: FREUD, SIGMUND. - Briefe 1873-1939. Ausgewahlt und herausgegeben von Ernst und Lucie Freud.
K5324: FREUD, S. - Het ik en de psychologie der massa. Vertaling N. van Suchtelen.
M5525: FREUND, GISELE. - Three days with Joyce. Preface by Richard Ellmann.
R9878: FRIEDEMANN, ADOLF. - Na drie en twintig jaar. Reisbrieven uit Palestina.
T1780: FRIEDERICY, H.J. - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys.
K9133: FRIEDERICY, H.J. - De eerste etappe.
R8682: FRIEDERICY, H.J. - De raadsman.
R8691: FRIEDERICY, H.J. - Vorsten, vissers en boeren.
W5821: FRIEDLAENDER, HENRI. - Der Knecht Gottes. Schichsal/Aufgabe/Trost. Die Lieder vom Knecht Gottes aus Jirmejahu und Jeschajahu in der Buber-Rossenweigschen Ubersetzung eingeleitet und erlautert von.....
B1307: FRIEDLANDER, MAX J. & JAKOB ROSENBERG. - The Paintings of Lucas Cranach.
B3640: FRIEDMAN, CARL. - De grauwe minnaar.
L2190: FRIEDMAN, CARL. - Dostojevski's paraplu.
R7451: FRIEDMAN, CARL. - Wie heeft de meeste joden.
H5443: FRIEDMAN, CARL. - De grauwe minnaar.
R7915: FRIEDRICH, OTTO. - Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig.
L1243: FRIELINK, A.B. - Waarom moeten computers kunnen denken?
Y0431: FRIEND, CLIFF - NAZELLES ET LEMARCHAND - Wana. Gros succes de la Revue des Folies Bergere Folies sur Folies.
W2572: FRIES, FRITZ RUDOLF. - De weg naar Oobliadooh. Vertaling D. & M. Salomons.
T2210: FRIES, K. DE. - In deze Bajes. Een jaar Oranje-Hotel. Inleiding J. Oranje.
K2265: FRIESEN, HOLGER-JACOB, BEAT R. JENNY UND CHRISTIAN MULLER. (EDS.). - Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam.
Y3437: FRIESLAND. - Provinciaal Blad van Friesland van 1864. No. 1 t/m 114. Met bijlagen.
Y5799: WEST-FRIESLAND. - Uitgeverij Maatschappij West-Friesland, Hoorn. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
R4088: FRIESWIJK, JOHAN. - Socialisme in Friesland 1880-1900.
T6164: FRIETEMA, H>J> - Eenige Economische Beschouwingen over de Toepassing van Cooperatie.
L2316: FRIETEMA, H.J. - De cooperatie in verband met de maatschappelijke organisatie van het economisch leven.
M5315: FRIETHOFF, C.X.J.M. - Volledige Marialeer.
T3549: FRIETHOFF, C. - De predestinatie-leer van Thomas en Calvijn.
Y0519: FRIJDA, H. - Realisme en theoretische economie.
H6368: FRIJDA, NICO. - Post uit Friesland.
Y7830: FRIJDA, MICHAEL. - Ritselingen. Roman.
R3586: FRIJHOFF, WILLEM. - Heiligen, idolen, iconen.
R7748: FRIJHOFF, WILLEM & MARGOT JONGEDIJK & RUUD ROTTIER. - 'Vryheid of de Dood' - La Révolution Française vue des Pays-Bas 1789 - 1798.
T5808: FRIJHOFF, W.TH.M. - Cultuur, mentaliteit: illusies van elites?
R9440: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. / J. MOORMANN / G. TH. KEMPE / J. DE CLERCK. - Droom en onthulling. Lezingen gehouden voor het Criminologisch Instituut.
K9744: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de Moeder Gods.
T1858: FRIJNS, W.M. - Grotius in Peter en Pauwels?
Y0802: FRIJNS, BERT / MARJAN BOOT. - Bert Frijns Glas / Glass.
B7220: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de 'Zeestar'.
H2491: FRIJTERS, C.H.C. - Lezen gaat ongezien. Honderd jaar lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden en de rol van de Nederlandsche Blindenbibliotheek daarbij.
H5629: FRISCH, MAX. - Dienstboekje. Vertaling C.R. Vink.
M2359: FRISCHE, PAUL. - Indische jaren achter bilik.
R7650: FRISCHE, PAUL. - Wakker worden.
K7697: FROE, A. DE. - Fatum en Fortuna.
R3211: FROE, A. DE. - Fatum en Fortuna. Kans en buitenkans / Een leesboek over de mens.
M2660: HELINANT MONNIK VAN FROIDMONT. - Het lied van de dood. Ingeleid en vertaald door Jacques Fieuws.
H6394: FROMENTIN, EUGENE. - Dominique. Vertaling Jan Versteeg. Nawoord Sjef Houppermans.
R2682: FROMM, ERICH. - De angst voor vrijheid. De vlucht in autoritairisme, destructivisme, conforisme. Vertaling H. Redeker.
L7043: FROMMEL, WOLFGANG [F.W. L'ORMEAU]. - Templer und Rosenkreuz. Ein Traktat zur Christologie Stefan Georges.
L2790: FROWEIN, CHRISTINE. - Vier eeuwen kleding in Nederland.
K2293: FRUH, SIGRID. - De vrouw die haar man ging redden. Sprookjes over vrouwenlist en vrouwenliefde.
Y2927: FRUIJT, G.P. - Drie Oranjeliederen.
Y3479: FRUIN, R., J.E.H. HOOFT VAN IDDEKINGE EN W.J.C. RAMMELMAN ELSEVIER. - De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden, bij gelegenheid van het derde eeuwgetijde in hun oorspronkelijken vorm herdrukt. Namens de historische commissie van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde. {=de inleiding].
T7818: FRUIN, R. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks zevende deel, tweede stuk.
B9768: FRUIN, R. - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598.
K9495: FRUIN, R. - The siege and relief of Leyden in 1574. Translated by Elizabeth Trevelyan. Introduction by G.M. Trevelyan.
B0507: FRUIN, ROBERT. - Allerliefste van Hugo de Groot. Over het leven van Maria van Reigersbergh en haar man, gevolgd door een keuze uit Maria's briefwisseling door Gerben Wytzes Hellinga, met een verantwoording door W.Gs. Hellinga.
B7454: FRUIN, R. - Over twee middelnederlandsche woorden.
L5902: FRUIN, R. - De provincie Zeeland en hare recherlijke indeeling voor 1795.
B9573: FRUIN, R. - De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris des Rijks 1854-1865. Hoofdzakelijk uit zijn ambtelijke correspondentie toegelicht.
B7817: FRUIN, R. - Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.
L8891: FRUIN, J.A. - De Anfang en de slichte Clage umme varende Have. Naar het Oud-Saksische recht.
B7853: FRUIN, R. - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598.
L6230: FRUIN, R. - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg.
L8610: FRUIN, R. - Nachrift van Dr. R. Fruin op zijn Open brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer.
Y5921: FRUTIGER, ADRIAN. - Denken und Schaffen einer Typografie. Austellungskatalog.
M7735: FRUTKIN, MARK. - De ontbrekende schakel. Documentaire roman. Vertaling Henk van Kerkwijk.
Y5825: FRUYTIER, JOHAN. - De kaersse die niet brandde. De laatste July-dagen van 1650.
T0201: FRUYTIER, JOHAN. [=JAN HEYN JR]. - De Kaersse die niet Brandde. De laatste July-dagen van 1650.
T7928: FRUYTIER, JOHAN. - Hello Tommies!
Y0195: FRY, A.J. / DEREK RUBIN / P.J. DE VOOGD. - Joods Amerikaanse Literatuur.
R5282: KAPITEIN FRYATT. - De dood van Kapitein Fryatt.
Y7839: FRYSK FOLKSBLED, IT. - It Frysk Folksbled. Utjefte fan it soasiael demokratysk Frysk forban. jiergong 1, 1931 numer 12. Redaksje J.K. Dykstra.
Y4482: FOR IT NIJE FRYSLAN. - For it Nije Fryslan. Foarste Jier. No 1. Novimber 1930.
B6633: FUCHS, J.M. - Korte levensschets van den Minister-president Dr. H. Colijn.
H3038: FUCHS, RUDI. - Kwaliteit. (een bericht).
L2245: FUCHS, EDUARD. - Geschichte der erotischen Kunst. Erweiterung und Neubearbeitung des Werkes 'Das erotische Element in der Karikatur' mit Einschluss der ernsten Kunst.
L0329: FUCHS, BORIS UND CHRISTIAN ONNASCH. - Dr. Ing. Rudolf Hell. Der Jahrhundert-Ingenieur im Spiegelbild des Zeitgeschehens. Sein beispielhaftes Wirken.
B3542: FUCHS, J.M. - Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luthers Diaconiehuis, Nieuwe Keizersgracht 120, Amsterdam. 1772-1967. Ingeleid door W.J. Kooiman.
Y0812: FUCHS, LUDWIG F. - Die Glaskunst im Wandel der Jahrtausende.
T3357: FUCHS, RUDI. - Onvoorstelbaar. Lectorale Rede. Maandag 1 oktober 2012. / Inconceivable. Inauguaral Lecture. Monday October 1, 2012.
Y6897: FUCHS, J.M. - Oude dokter, kleine dichter 1819-1900. De geschiedenis van de Fuchsen.
T6147: FUCIK, JULIUS. - Met de strop om de nek. Vertaald door Magda Emde Boas en Willy Berg.
M0365: FUENTES, CARLOS. - The buried mirror. Reflections on Spain and the new world.
T7990: FUKKINK, H. - Handleiding voor de praktijk bij de toepassing van het verhaal ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet.
W6439: FULLER, JOHN. - De hemel tegemoet. Een vertelling. Vertaling Rene Kurpershoek.
R4791: FULWELL, ULPIAN. - Like Will To Like. 1587.
T9839: FUNDAMENT. - Erik Martens: Ondanks alles. W. Jochems: Een nieuwe stroming in het Italiaanse anti-fascisme. Illegalis: Brief uit Duitsland. Lied van de Veensoldaten. David de Jong: Modern fatalisme. Chris Blom: Grienend Pacifisme. Boekbespreking. Barbaropa.
T9995: FUNDAMENT. KOPPELSTOCK, C.J. - Burgeroorlog in Europa?
T5434: FUNDAMENT. DOOLAARD, A. DEN. - Hooge hoeden en pantser platen.
T9844: FUNDAMENT. - 1 Mei Gedichten.
T9845: FUNDAMENT. - Oostenrijk. Richard M. Jokel: Oostenrijk tusschen de grootmachten. Erik Martens: Nieuwe vormen van strijd. Willi Schlamm: Leider en verantwoordelijkheid. H.v.W.: Over Wenen.
T9863: FUNDAMENT. - Redactie: Heksenkermis. Hein van Wijk: Slagschaduwen over Europa. Walter Lemkering: Hermann Goring's Luchtmacht.
T9864: FUNDAMENT. - Josef Fischer: Het socialisme in Europa (bekeken van uit Praag). Socialisten en Devaluatie. Ordelievende Terroristen. Vermoeid Proletariaat. Proletariaat en Leiding. Europa's Toekomst.
T9836: FUNDAMENT. - H. Sterk: Oorlogsdreiging en Vredesdaad. Stemmen uit de Vredesbeweging. Enquete en beschouwing.
T9837: FUNDAMENT. - Middel-Europa. Erik Martens: Sancties. A. Treurniet: Het Slavische Oosten. Illegalis: Wat wil Hitler? J. Romein: De Sovjet-Unie en Midden-Europa. Jef Last: Barbusse, een mens uit een stuk.
T9838: FUNDAMENT. - Abessinie. A. van Dam: De zegetocht der beschaving.
T9849: FUNDAMENT. - David de Jong: Verstarring en vernieuwing in de letterkunde. Hein van Wijk: Prof. Huizinga, geestelijk leider van onze tijd? K. Molenaar: Politiek en muziek. E.M. en d. N.: Socialistische literatuurbeschouwing. + Extra nummer: Jan Romein: De Japanse Vulkaan, gaat Tokio een tweede wereldoorlog ontketenen?
T9850: FUNDAMENT. - De Volksbeweging in India. Interview met B. de Ligt.
T9851: FUNDAMENT. - Literatuur Nummer. J.H. de Groot: Ontwapeningsredenaar. D. Luschnat: De schrijvers en de Oorlog. / Een Schepper begon te scheppen. Gerard den Brabander: Granaten. W. Cordan: Over de toekomst van den Geest in tijden van geweld. D. de Jong: Proletarisch Minneliedje. W. Helimert: Spaet. H.W. Horn: Lapin Agil. Th. J. van der Wal: De Bandiet. E. Weinert: Het Afscheid. Boekbespreking: Marsman, Helman, Kuyle en Last.
T9854: FUNDAMENT. - A. van Dam: Het Grote Rad van Avontuur.
T9861: FUNDAMENT. - H. Roland Holst: Klein spreekkoor. Illegalis: Terreur over Duitsland. Masereel: Ecce Homo. Jef van Anderghem: In ballingschap. Brecht: Loflied op de revolutionnair. Nico Rost: Bij de dood van Kurt Tucholsky. Tucholsky: Ons land.
T6489: FUNDAMENT. - Verzamelen. W. Cordan: De mensen meenen het slecht met de mensen. J. van Hattum: Eeuwen stelden het zonder Uw Lied... Jac. van der Ster: Stad. Loenatscharsky: Proletarische Cultuur. G. den Brabander: Proletarische vrouw. A. Borger: De opvoeding als revolutionaire factor. Lou Tieman: Dance macabre. Jef Last: Over de psychologische achtergrond van het fascisme. M. Beversluis: Brief aan Clerie. D. Luschnat: Sonnett. D. de Jong: De sirenen fluiten.... W. van Iependaal: Dan koos ik sekuur. H. Roland Holst: Roode juli. Th. v.d. Wal: Juli 1934 Amsterdam.
T6490: FUNDAMENT. - Combattant: De revolutie in Spanje. Arne Gallis: Zuid Slavie en de koningsmoord. Nico Rost: Levensbericht van luitenant Scheringer. W. Cordan: Socialistische traditie.
T6486: FUNDAMENT. - A.G. Stock: Engelse socialistische problemen. A.R. de Jong: Herinneringen uit het eerste oorlogsjaar. Jan H. de Groot: Joden 1935. J. van Hattum: His Hou Zee, ble majesty. Jac.van der Ster: Bioskoop.
T9846: FUNDAMENT. - Plan. Hein van Wijk e.a.: Plan-Politiek en Plan-Socialisme. Bibliografie over Plan-Politiek.
T3661: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
H1406: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
H8550: FUNKE, VERA. - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff [1869-1939].
H3675: FUNKE, VERA. - Dat Bestelhuis! Dat Bestelhuis! Wat speelt dat 'n rol! 125 jaar Centraal Boekhuis.
R8342: FURNBERG, LOUIS UND ARNOLD ZWEIG. - Der Briefwechsel zwischen Louis Furnberg und Arnold Zweig. Dokumente einer Freundschaft.
Y2902: FURON, R. - Tableau Geologique.
K3476: FURSTNER, H. EN D. VAN DER STOEP. (ED.). - Jaren weten meer dan boeken. Opstellen over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond t.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
P1024: FURSTNER, H. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1940-65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
R1687: FURSTNER, H. - Rondom het boekbedrijf in Nederland.
H5252: FURSTNER, H. - In en om het boekhuis.
K2446: FURSTNER, HANS. - Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen voor het boekenvak.
L3273: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2005.
H8795: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2002.
H8796: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2001.
K2355: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2003.
T4471: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1919.
T4470: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1920.
T5810: FUUT, E. [=EVERT AART VERMEER]. - En toch beweegt zij zich.
R6448: GAAL, F.J. VAN. - Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit.
B6065: GAARDER, JOSTEIN. - De dochter van de circusdirecteur. Vertaald door Lucy Pijttersen en Carla Joustra.
T5341: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
K7789: GAAUW, STEVEN VAN DER. (ED.). - Hoe wordt je halfopen mond gedicht. Gedichten over Herman de Coninck.
T8804: GAAY FORTMAN, BAS DE. - De wapens van de geest.
B6001: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over den arbeid van den Reveilkring na 1840.
T6758: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over den rechtstoestand van den bijzonderen onderwijzer.
B8435: GAAY FORTMAN, B. DE. - Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius.
B2702: GABELLE, M. - Het schilderen op Porselein, hout, zijde, fluweel enz. Vertaling A.S. en E.S.
Y3073: GABLER, JOSEPHINE U.A. (EDS.). - Kaiserlicher Kunstbesitz aus dem holländischen Exil Haus Doorn.
L3272: GABRIEL, ANGELO. - Venezia ed il Mercato del Cotone 1435.
R3019: GABRIELS, H. EN K. JONGMAN. - Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990.
T8027: GACHET, PAUL. - Van Gogh a Auvers. Histoire d'un tableau.
L6790: GAD, TUE. - Johannes Ewald.
T5565: GADDA, CARLO EMILIO. - De leerschool van het lijden. Vertaald door Frans Denissen. Met een voorwoord van Ronald de Rooy.
R1678: GADELLA, RIK EN WALTER SMET. (ED.). - Cafe Oedipus nr. 1.
Y2666: GAEL, HENRI VAN. - Fleurs de Lys. Six moreaux faciles. Nr. 5: Flocons de Neige. Pour Piano.
Y2667: GAEL, HENRI VAN. - L' Iris. Six marceaux faciles Nr. 2: Fantaisie.
H7104: GAINES, CHARLES. - Slachtweekend. Vertaling Pieter Verhulst.
Y3064: GAITA, RAIMOND. - De hond van de filosoof. Vertaald door Pauline Moody.
T6357: GAJUS. - De revolutie in Rusland.
L7133: GALAMA, E.G.A. - Gysbert Japiks en het oordeel van tijdgenoot en nageslacht.
B7785: GALAMA, E.G.A. - Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone door Robert Lawet.
R9471: GALBREATH, D.L. & H. DE VEVEY. - Manuel d'Heraldique. Premiere initiation a l'art et a la science du blason.
T8898: GALEANO, EDUARDO. - Kroniek van het vuur 3: De eeuw van de wind. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8893: GALEANO, EDUARDO. - Kroniek van het vuur I : Het begin. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8895: GALEANO, EDUARDO. - Vagamundo. Verhalen. Vertaald door Dick Bloemraad.
L9188: GALEN LAST, H. VAN. - Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren dertig.
T6165: GALEN, L.C.E. - Annexatie van Duitsch gebied een dure plicht voor Nederland.
Y5667: GALEN LAST, H. VAN. - Couperus en zijn kindermeisjes.
K6037: GALEN LAST, H. VAN. - De spoken van W.F. Hermans. Een kleine bijdrage tot de moderne cultuurgeschiedenis van Nederland.
H1177: GALEN LAST, H. VAN. - President Dramakutra.
M2740: GALEN LAST, H. VAN. - De waanzin van Ajax en andere kritische notities.
L2794: GALESLOOT, KEES. - Vreugden rond het huis.
H8870: GALEY, MATTHIEU. - Dagboek 1953 - 1986. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joop van Helmond.
H0488: GALIEN, LAURA VAN DER. - Zeventien.
R8438: GALIEN, S.M. V.D. - Hwet wy as bern boarten. In samling boartersspillen.
L0065: [COUPERUS] GALLE, MARC. - Couperus in de kritiek.
H8412: GALLE, MARC. - Cyriel Buysse.
R4319: [COUPERUS] GALLE, MARC. - Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus.
T8376: GALLICO, PAUL. - Bloemen voor Ada Harris.
T8779: GALLICO, PAUL. - Het kleine wonder.
T8372: GALLICO, PAUL. - Sneeuwvlok.
T8340: GALLOWAY, DAVID, EN CHRISTIAN SABISCH (SAMENST.). - Wij twee jongens : mannelijke homoseksualiteit in de 20ste-eeuwse literatuur, een internationale bloemlezing. Met een nawoord van Ron Mooser.
Y0122: GALLUS. - Le plan des Jesuites de voile par la lettre du pere Ignace au pere Escobar.
T5546: GALSWORTHY, JOHN. - De freelands. Vertaling Carry van Bruggen.
T3096: GALSWORTHY, JOHN. - De Freelands. Vertaald door Carry van Bruggen.
R0581: GALVEZ, MANUEL. - Nacha Regules. Vertaald door Anna Benavente.
T3614: GAMORAN, EMANUEL EN ABRAHAM H. FRIEDLAND. - Gilenu. The Play Way to Hebrew. (First Book after the Aleph-Beth). Exercise Book One.
W3287: GANGADIN, RABIN. - Een zeldzame kamer.
W3299: GANGADIN, RABIN. - Tussen letter en geest.
R1715: GANS, A. - De wever. Gedichten.
Y8313: GANS, JACQUES. - Het veege lijf.
B9490: GANS, JACQUES. - Liefde en goudvisschen.
R3209: GANS, MOZES HEIMAN. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
R2506: GANS, EVELIEN. - Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis 1912-1956.
K5980: GANS, JACQUES. - Liefde en goudvisschen.
Y6903: GANS, L. - Branta Leucopsis. Verzen.
B6025: GANS, A. - Niets dan.
B4377: GANTOIS, J.M. - Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond.
R6809: GANTOIS, J.M. - De Zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen. Uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag.
R7152: GAPONE, GEORGE. - Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen].
T9883: GARCIA LORCA, FEDERICO. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door Bart Vonck. Met een nawoord van Hagar Peeters.
Y2316: GARDIJN, PETER DU. - Wat huid is. Gedichten.
M7801: GARFIELD, LEON. - De Poolse dochter. Vertaling T. Leiker.
R9122: GARGAS, ZYGMUNT. - Behoort Cholm tot Polen? Eene bijdrage tot de geschiedenis van den nationalen en confessioneelen strijd in Rusland.
M3670: GARNET, ELDON. - I shot Mussolini.
M3704: GARREC, EVELYNE LE. - Een bed voorjezelf. Vrouwen op weg. Vertaald door Tia Kloots.
Y6488: GARREL, BETTY VAN / JACOB GROOT / ISCHA MEIJER. E.A. - Schrijversportretten uit de Haagse Post: Claus, Couperus, Elsschot, Hermans, Mulisch, Vestdijk, Wolkers.
M6953: GARRETT, RICHARD. - Reis in het ongewisse. Mysterieuze verdwijningen op zee. Vertaling J.G. Baggerman.
L8963: GARRIC, ROBERT. - Actualite de Pascal.
H8099: GARRITSEN, A.M. (ED.). - Pyttersen's Nederlandse Almanak 1999-2000. 98ste jaargang + Supplement 2000.
B6157: GARSJIN, V.M. / KURT LOB. - De rode bloem. Vertaling Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
Y3228: GARVENS, O. - Crisis. Coloured designs by: O. Garvens, O. Gulbransson, Th. Th. Heine, E. Schilling, W. Schulz, Ed. Thony.
B9851: GASKELL, PHILIP. - A new introduction to bibliography.
K5308: GASPAR, RENE & ROB ROEMANS. - Onze middeleeuwse letteren als spiegel van ons volk. Mystiek en geestelijke lyriek I.
B6943: GAST, ALEIDA EN N.B. TENHAEFF. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940.
B6944: GAST, ALEIDA. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1941.
R1829: GAST, ALEIDA. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1942-1944.
Y8618: GAST, ALEIDA EN N.B. TENHAEFF. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940.
L3625: GASTEL, L.A. VAN. - Van ambacht naar industrie.
K1597: GASTEL, L.A. VAN (RED.). - Drukinkt.
L8923: GASTEL, P. VAN EN G. SCHUURMAN. E.V.A. - De Boschhoorn. Tijdschrift voor allen die werken bij de N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zoon.
H3435: GATHORNE-HARDY, EDWARD. - An adult's garden of bloomers. Uprooted from the works of several eminent authors.
Y5675: GAUDARD, HANS E. - Die edle Kunst des Stahlstechens. Frankomarkenbilder von 1949 bis 1963. / Le noble art de la taille-douce. Timbres-poste de 1949 a 1963.
R3172: GAUDE, LAURENT. - Nacht in Mozambique. Verhalen. Uit het Frans vertaald door Jan Versteeg.
R5938: GAULKE, JOHANNES. - In het Walhalla. Vertaling Gerhard Rijnders.
R5138: GAUNT, WILLIAM. - Victorian Olympus.
R4850: GAUNT, WILLIAM. - The aesthetic adventure.
Y6577: GAUTIER, JUDITH. - Gedenkschriften van een witte olifant. Vertaling J. Kuylman. Met 11 platen van Mucha.
H9983: GAUVREAU, EMILE EN LESTER COHEN. - Billy Mitchell. De stichter van de Amerikaanse Luchtmacht. Vertaling I. Carvalho.
T7139: GAWRONSKI, JERZY. - Amsterdam, een maritieme stad?
T5967: GAWRONSKY, DIMITRY. - De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt.
T7385: GAWRONSKY, DIMITRY. - Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt.
T0380: GAY, JOHN. - The Fox at the point of death.
A0093: GEBHARD, PAUL / GAGNON, J. / POMEROY, W. E.A. - Sex offenders. An Analysis of Types.
M3448: GEBHARDT, MANFRED. (ED.). - Ein Hauch von Maienblute. Postkarten der deutschen Arbeiterbewegung zum 1. Mai. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Manfred Gebhardt.
Y2945: GEBSER, JEAN. - Lorca. Poète - Dessinateur. Avec 13 dessins inédits de Federico Garcia Lorca.
H9280: GECK, ELISABETH. (ED.). - Das Wort der Meister. Bekenntnisse zu Schrift und Druck aus funf Jahrhunderten.
Y5911: DE VRIJE GEDACHTE. - De Vrije Gedachte. Weekblad voor Nederlandsche Vrijdenkers. Redacteur A.E. Mendell. 8ste Jrg. Zaterdag 19 Januari 1907. No. 395.
T7970: DE DIETSCHE GEDACHTE. - De Dietsche Gedachte 13e jaargang. januari t/m december 1938.
T7969: DE DIETSCHE GEDACHTE. - De Dietsche Gedachte 10e jaargang 1935. nr. 3-4-5-6.
Y1284: DE VRIJE GEDACHTE. - De Vrije Gedachte. Orgaan voor Nederlandsche Vrijdenkers. jrg. 1910-1911. Nrs: 1 - 4 - 5 - 11 - 14 - 23 - 24. / jrg. 1912-1913. nr: 4. / jrg. 1914-1915. nrs: 1 t/m 18.
Y5179: DE DIETSCHE GEDACHTE. - De Dietsche Gedachte 16e jaargang. 1941. nrs.: 2-3-4-5-6.
Y5873: VRIJE GEDACHTEN. - Vrije Gedachten. Sociaal Democratisch Orgaan no 20, 8 Mei 1945. Freedom/Vrijheid. Tweetalig.
Y2029: VRIJE GEDACHTEN. - Vrije gedachten. Sociaal-Democratisch Orgaan. speciale uitgave. In een vernieuwd staatsgebouw: Nieuwe organen.
W5887: GEDEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis stijl- en ornamentleer Deel II. Oud-Christelijke tot en met de Middeleeuwsche Kunst.
T0002: GEDENKBOEK. - Postzegelkunde en postwezen. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de tachtig-jarige invoering van de Nederlandsche postzegels en het tien-jarig bestaan van het Nederlandsch maandblad voor philatelie. 1852-1922-1932.
L7487: GEDENKBOEK. - Gedenkboek uitgegeven door het Botercontrolestation Zuid-Holland te 's-Gravenhage ter herdenking van zijn 25-jarig bestaan 1901 - 22 april - 1926.
K9357: GEDENKBOEK. - Amsterdam Natuurhistorisch gezien. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40 jarig bestaan 1901 - 26 januari 1941.
K9849: GEDENKBOEK. - Op Hechte Fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Dertigjarig jubileum.
P1296: GEDENKBOEK. - Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927.
W9570: GEDENKBOEK. - Vereeniging "Hendrick de Keyser" 1918 - 1938.
Y1898: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der Feestviering van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, op 12, 14 en 14 Augustus 1867.
C1972: GEDENKBOEK. - 1811 - 1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderd vijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken.
R7598: GEDENKBOEK. - Wet-risico. Vereeniging tot het onderling dragen van wettelijk risico 28 december 1908-1933.
T0679: GEDENKBOEK. - Gedenkboek van de jubileumfeesten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Algemeen Handelsblad. 1828-1928.
M8481: GEDENKBOEK. - Bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966.
L7018: GEDENKBOEK. - Prof. Dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek der feestelijkheden t.g.v. zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928.
R7225: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaring van P.P. Rubens' geboorte 1577-1927.
R6499: GEDENKBOEK. - Gedenkboek 1905-1930. Uitgeven t.g.v. het vijf en twintig jarig bestaan der Vereeniging tot Bevordering der Kennis in de Grafische Vakken te 's-Gravenhage.
L7245: GEDENKBOEK. - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890, 16 juni 1950.
R4096: GEDENKBOEK. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Decmocratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894 in opdracht van het partijbestuur uitgegeven.
T7950: GEDENKBOEK. - Gedenkboek Rotterdamse Journalisten Vereniging. 1898-1948. Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan op 10 Januari 1948.
L4960: GEDENKBOEK. - Schrift en Historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878 - 1928. In opdracht van de Dr A. Kuyper-Stichting.
W6505: GEEL, RUDOLF. - Bitter & zoet.
M6216: GEEL, RUDOLF J. - De magere heilige, roman.
T1975: GEEL, C.J. VAN. - Van den spiegel die niet loog.
Y7694: GEEL, CHR. J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium.
H6269: GEEL, RUDOLF. - Een dichteres uit Los Angeles.
Y8434: GEEL, CHR. J. VAN. - Dank aan de koekoek, teksten.
L0529: GEEL, JACOB. - Mengelwerk.
B6278: GEEL, RUDOLF. - Dierbaar venijn. Roman.
B6719: GEEL, J. - Brieven van Geel 1836-1846.
W0538: GEEL, RUDOLF. - Trage schaduwen, verhalen.
K7250: GEEL, RUDOLF. - De paradijsganger. Roman.
T8207: GEEL, CHR. J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium.
W6428: GEEL, RUDOLF. - Genoegens van weleer, verhalen.
Y6566: GEEL, JACOB. - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met een inleiding en aantekeningen van C.G.N. de Vooijs.
T8370: GEEL, CHR. J. VAN. - Vluchtige Verhuizing.
K7122: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
H4684: GEEL, RUDOLF. - Dode bladeren. Novelle.
K8607: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
T8151: GEEL, CHR. J. VAN. - Enkele gedichten.
H2630: GEEL, RUDOLF. - Een vrouw als een gedicht.
R6141: GEEL, RUDOLF. - Speech ! Speech !. Schrijf een succesvolle toespraak.
Y7429: GEEL, CHR. J. VAN. - Roofdruk. Verzorgd door Elly de Waard en Enno Endt.
H1563: GEEL, JACOB. - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters.
R8017: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog over de literatuur in de negentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius.
K0400: GEEL, CHR. J. VAN. - Spinroc en andere verzen.
C1441: GEEL, RUDOLF. - De vrouwenbron, roman.
C1440: GEEL, RUDOLF. - De terugkeer van Buffalo Bill.
M8399: GEEL, RUDOLF. - De ambitie, roman.
R9391: GEEL, JACOB. - Wat proza.
K1085: GEEL, RUDOLF. - Het moet allemaal nog even wennen.
R9342: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels.
Y6637: GEEL, JACOB. - Onderzoek en Phantasie. Inleiding en nota's van Abel Eppens [= Nicolaas Rost].
Y6894: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog uit 1835 over de literatuur in de negentiende eeuw.
K5223: GEELEN, JAN VAN EN JAN VERMEULEN. - Litterair Paspoort 1946-1973. Een keuze. Met een voorwoord van Hans van Straten.
K3359: GEELEN, JAN VAN. - Auteurs van de twintigste eeuw.
K2152: GEELEN, J. VAN. (ED.). - Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur. Biografische en bibliografische gegevens van bijna 500 auteurs uit Belgie, Friesland en Nederland.
L5117: GEELEN, ALBERT J.A. VAN. - Martin Greif als Dramatiker in seinen Beziehungen zu Laube und zum Burgtheater unter Wilbrandt und Dingelstedt.
L6280: GEELEN, HARRIE. - Ooms en tantes/tantes en ooms.
T2619: GEELKERKEN, C. VAN. (ED.). - De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging 14 December 1931 Mei 1941.
B0204: GEEMERT, KO VAN EN PAUL IJPELAAR. (ED.). - Dichters binnen de perken.
T7987: GEER, D.J, DE. - De Synthese in den Oorlog.
T9792: GEER, D.J. DE. - Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
B8625: GEER, PIETER VAN. - Frederik Kaiser. Een woord van herinnering uitgesproken bij de heropening der academische lessen.
R2295: GEERAEDTS, LOEK (ED.). - Het Volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw.
H9436: GEERAERTS, JEF. - Goud.
L9583: GEERAERTS, JEF. - Double-face. Misdaadroman.
L3719: GEERAERTS, JEF. - Indian Summer. Met een nawoord van Jos Borre.
B4070: GEERAERTS, D. & G. JANSSENS. - Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands.
L9981: GEERAERTS, JEF. - Het Sigmaplan. Misdaadroman.
L9984: GEERAERTS, JEF. - Zand. Misdaadroman.
L9671: GEERAERTS, JEF. - Gangreen 3 (Het Teken van de Hond).
Y2841: GEERAERTS, JEF. - Cro-Magnon.
H9617: GEERAERTS, JEF. - Gangreen 2. (De goede moordenaar).
Y6808: GEERAERTS, JEF. - Brieven.
Y5328: GEERAERTS, JEF. - Krantenknipsels van/over Jef Geeraerts.
Y6406: GEERAERTS, JEF. - Z 17. Misdaadroman.
B7802: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
B0157: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
M3025: GEERDS, KOOS. - Goutbeekarchief. Gedichten.
T8418: GEERDS, KOOS. - Woeste grond. Gedichten.
K9220: GEERDS, J.F. EN J.M.J. SICKING. - De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgaven en indices.
W9964: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
Y4947: GEERKE, H.P. - Onder van Heutsz, het leven van drie Hollandsche jongens in Indië.
T3252: GEERS, G.J. - Cervantes en de vrijheid. Het doorbreken van de barok.
L3463: GEERS, G.J. - Lope de Vega zijn geest en zijn werk 25 november 1562 - 27 augustus 1635.
W6163: GEERTS, G / W. HAESERYN / J. DE ROOIJ / M.C. VAN DEN TOORN (EDS.). - Algemene Nederlandse Spraakkunst.
B3808: GEERTS, ROGER. - Alfons van Meirvenne.
Y3647: [VONDEL] GEERTS, A.M.F.B. - Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer.
K7870: GEEST, K. VAN DER. - Thuisreis.
R6328: GEEST, DIRK DE / E. VANFRAUSSEN / M. BEYEN / ILSE MESTDAGH. - Collaboratie of cultuur? Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd (1941-1944).
L2227: GEESTZWAARD, J. - Voorwaarts en niet vergeten. Gedichten.
L2228: GEESTZWAARD, J. - Sta op! Gedichten.
L5566: SEGER. GEHART. - Concentratiekamp Oranienburg. Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte.
T8172: GEIJSEN, BARBEL. - Zoute veren. Gedichten.
B1688: GEISSLER, JOHAN E.C. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
L6299: GEISSLER, JOHAN E.C. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
K0007: GEISSLER, CHRISTIAN. - Het Derde Rijk.
T4871: GEIST, P.H. - Oplossing der vraagstukken, voorkomende in het derde rekenboek voor de scholen van P.J. Baudet. The behoeve van aankomende onderwijzers.
Y6145: GELBER, JACK. - De appel. Vertaling Gerard K. van het Reve.
T1747: GELDER, JAN JACOB DE. - Bartholomeus van der Helst.
M1227: GELDER, H.E. VAN. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur.
T8009: GELDER, J.G. VAN. / VINCENT VAN GOGH. - De Aardappeleters van Vincent van Gogh.
L0162: GELDER, E. VAN / K.H. HEEROMA / G. KAZEMIER / M.D.E. DE LEVE. - Humanisme en Renaissance. Zes lezingen.
K4390: GELDER, HENK VAN. - Carmiggelt. Het levensverhaal.
L1853: GELDER, H.E. VAN. - Rembrandt. Saul en David, Petrus verloochent Christus.
L4426: GELDER, H.E. E.A. - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850.
W7732: GELDER, JAN VAN. - Droom en werkelijkheid.
H6897: GELDER, ED VAN. - Papier ... 'om te roulleren voor en in stede van contant geld'.
L6152: GELDER, HENK VAN. - De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame.
K7887: GELDER, H.E. VAN. (ED.). - Die Haghe jaarboek 1917/18.
K5992: GELDER, H.E. E.A. - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850.
K6915: GELDER, JAN VAN. - Latijnse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus. In nieuwe vertaling, samengesteld en ingeleid.
K6918: GELDER, JAN VAN. - Latijnse lyriek. Een keuze van vertalingen uit Catullus, Horatius, Tibullus en Propertius van inleiding en commentaar voorzien.
R6997: GELDER, ENNO VAN. - Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft.
Y7964: GELDER, H.A. ENNO VAN. - Michelangelo. Verbeelder van christelijk humanisme.
H3224: [ERASMUS] GELDER, H.A.E. - Erasmus. Schilders en Rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst.
M7118: GELDER, H.E. VAN. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Samenvattende kunstgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen van begin tot heden.
Y8892: GELDER, JACOB DE. - Allereerste gronden der cijferkunst. Tweede deel.
H3920: GELDER, H. VAN. - Algemeene Geschiedenis. Vier delen.
R3218: GELDER, H.E. VAN & BEATRICE JANSEN. - Aardewerk en porselein in de Nederlandse musea.
H7075: GELDER, ROELOF VAN & WAALS, JAN VAN DER (EDS.). - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
Y7990: GELDERBLOM, ARIE. - Gekkenwerk. Herinneringen aan een mishandeling.
L8748: GELDERBLOM, ARIE-JAN (ED.). - Binnen zonder koppen. Verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat.
R7403: GELDEREN, J. VAN EN J.E. STOKVIS. - Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd.
R3525: GELDEREN, J. VAN. - Indie, de Sociaal-Democratie en de onlusten op Java.
L4540: GELDEREN, J. VAN EN P. GEYL. E.A. - Nederland erfdeel en taak.
Y2799: GELDERLANDER, DE. - De Gelderlander. Hoofdorgaan der provincie. 77e jaargang Woensdag 12 Augustus 1925 nr. 197.
Y4475: DE GELDERLANDER. - De Gelderlander 92e jrg. no 113 en 114. 15 en 16 Mei 1940. Openbare bekendmaking. De verkoop van levensmiddelen aan personen, die de Duitsche krijgsmacht behooren is verboeden.
M6906: GELDERMALSEN, INGEBORG VAN. - De gelukkige man, verhalen.
H4802: GELDORP, JOSE & RUDI EKKART. - Voor Plakboek en poëziealbum.
Y8688: GELLERT, C.F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd.
B0681: GELLINGS, PAUL. - De maanden. Gedichten.
R2714: GELMAN TAYLOR, JEAN. - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie.
K5933: GELRE, HENK VAN. - Henry Miller legende en waarheid.
M8149: GEMERT, M.J.C. VAN. - Toveren met licht? Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op 28 november 1991.
L5603: GEMSER, BEREND. - De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniers en Assyriers.
B3618: GENDEREN STORT, R. VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3619: GENDEREN STORT, R. VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3626: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - Het goede leven.
A0600: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - De grijsaard en de jongeling.
T0477: GENDT, E. VAN. - Open Brief aan de Nederlandsche Regeering in zake het toepassen van Slachtmethodes bij Huisdieren.
R9030: GENECHTEN, R. VAN. - Wie zijn de Schuldigen aan Neerlands ondergang?
R5880: LID VAN DEN DRIEHOEK EN LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. - Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de Illegaliteit.
B5461: GENESTET, P.A. DE. - Eerste gedichten.
B5462: GENESTET, P.A. DE. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
Y8302: GENESTET, P.A. DE. - Van mensch tot mensch. Liedjes van vrede en vreugde.
K1572: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
R3036: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen in een band.
H7837: GENESTET, P.A. DE. - Gedichten. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door G.A. Brands en R.W. Lieve.
H5511: GENESTET, P.A. DE. - Nagelaten brieven 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door C.M. Verkroost.
H4260: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen.
R7982: GENESTET, P.A. DE. - Complete gedichten. Inleiding en aanteekeningen door H.L. Oort. Met twee portretten.
L4245: GENESTET, P.A. DE. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
Y8486: GENESTET, P.A. DE. - Van mensch tot mensch. Liedjes van vrede en vreugde.
L7570: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
B5073: GENET, JEAN. - Rembrandt. Vertaald en van een nawoord voorzien door Matthijs Bakker.
Y8240: GENET, JEAN. - Krantenknipsels 1959-2011 over Jean Genet.
R6976: HISTORISCH GENOOTSCHAP. - Historische avonden. Bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. T.g.v. van zijn tienarig bestaan.
R6440: GENT, JACQUES VAN. - Nicolaas Beets en de titelbeschrijver. Over volledigheid, precisie, structuur, standaardisering en uitwisselbaarheid van bibliografische gegevens in de catalogus.
MK0076: GENZMER, FRITZ. - Umgang mit der schwarzen Kunst.
T9138: NATIONAL GEOGRAPHIC. - National Geographic index 1888-1988.
K3075: GEORGE, STEFAN. - Castrvm Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
B7638: GEORGE, STEFAN. - Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. Mit einem Vorspiel.
T6401: GEORGE, DAVID LLOYD. - Waarvoor Groot-Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogs-doeleinden.
Y7872: GEORGE, STEFAN. - De tijdgedichten uit De Zevende Ring. Vertaald uit het Duits door een vertaalgroep.
R6390: GERAETS, FONS. - Boven het maaiveld. 100 portretten van markante Limburgers uit de twintigste eeuw.
K9961: GERARDY, THEO. - Vorschlage zu einer einheitlichen Terminologie, Reproduktion und beschreibung der Wasserzeichen.
H0680: GERARDY, THEO. - Das Papier der Seckelmeisterrechnungen von Freiburg i. Ue. 1402-1465.
R8417: GERBENZOON, P. - Friese rechtstaal en vreemd recht.
H2962: GERBRANDY, P.S. - Indonesia.
B2206: [GOSSAERT] GERBRANDY, P.S. (VOORW.). - In memoriam Prof Dr. F.C. Gerretson.
Y1661: GERBRANDY, PIET. - De zwijgende man is niet bitter. Gedichten.
R9500: GERDES, E. - Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen van E. Gerdes. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
L2343: GERDING, H. - Vervaging van grenzen en samenwerking.
T6957: EEN GEREFORMEERDE. - Ds. Wisse en de dienstweigering. Het dienstweigerings-vraagstuk van gereformeerd standpunt bezien.
Y0132: GERHARD, J.W. - Voor neutrale Vakvereenigingen.
R3400: GERHARD, A.H. - Een sociaal sprookje. Geillustreerd door Alb. Hahn.
R6116: GERHARD, J.W. - Boek en tijdschrift voor de geestelijke ontwikkeling in Nederland en in het buitenland.
T3283: [COHEN] GERHARD, A.H. - Worden en zijn.
T6704: GERHARD, J.W. - Over scholen en onderwijs in Nederland en Duitschland.
T6698: GERHARD, J.W. - De volksontwikkeling in Nederland, Duitsland en Zwitserland.
B8141: GERHARD, J.W. - Algemeene Volksschool of Vrije Scholen?
H0431: GERHARDT, IDA. - De hovenier.
W7914: GERHARDT, IDA. - Twee uur: de klokken antwoordden elkaar.
T8136: GERHARDT, IDA G.M. - Het veerhuis. Een bundel van Holland.
Y8498: GERHARDT, IDA. - Zeven maal om de aarde gaan. Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij.
B4734: GERHARDT, IDA G.M. - Kwatrijnen in opdracht.
L4943: GERHARDT, MIA IRENE. - Essai d'analyse litteraire de la Pastorale dan les litteratures Italienne, Espagnole et Francaise.
M5101: GERHARDT, CLAUS W. - Beitrage zur Technikgeschichte des Buchwesens. Kleine Schriften 1969-1976.
T8926: GERHARDT, IDA G.M. - Kosmos. Gedichten.
K9192: GERHARDT, IDA. - De Ravenveer.
Y5885: GERHARDT, IDA. - De Slechtvalk.
Y5886: GERHARDT, IDA. - Het Sterreschip.
L5322: GERHARDT, IDA E.A. - Een boek voor altijd/2
T8924: GERHARDT, IDA. - Weet gehad.. ..en niet gehad. Ida Gerhardt.. ..en A-4.1.
L6824: GERHARDT, M.I. - Iets over het gebruik van de eerste persoon in verhalend proza.
T6315: GERHARDT, IDA. - Buiten schot.
L7948: GERHARDT, IDA. - Courage! Brieven. Berzorgd door Ben Hosman & Mieke Koenen.
K0424: GERHARDT, IDA. - De zomen van het licht.
R5148: GERHARDUS, MALY AND DIETFRIED. - Symbolism and Art Nouveau: Sense of Impending Crisis, Refinement of Sensibility, and Life Reborn in Beauty.
M2195: GERITS, A. - Muisstil.
Y0305: GERITS, ANTON. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
M4502: GERITS, ANTON. - Asielbeleid. Gedichten.
Y7456: GERITS, ANTON. - Het land van Windegang.
L5962: GERLACH ROYEN, P. - In andermans vaarwater. Een bonte rij in hun doen en laten wat nader beschouwd.
K9550: GERLACH ROYEN, P. - Kollewijn spelling en taalwetenschap.
L6777: GERLACH ROYEN, P. - Intonatie en grammatische funktie in het Nederlands.
Y1660: GERLACH, EVA. - Wat zoekraakt. Gedichten.
B3366: GERLACH, WALTER. - Lexicon van het bijgeloof. Van Abracadabra tot Zwarte kunst
L4840: GERLACH ROYEN, P. - Kernproblemen van de Nederlandse klassifikatie: divergentie van Der en Haar.
Y0852: GERLACH ROYEN, P. - Taalrapsodie. Taalkundige en didaktische varia van het en der.
R7483: GERLACH, P. - De verhalen over de dood van Balthasar Gerard.
B2359: GERLACH, EVA. - Daar ligt het.
B7168: GERLACH ROYEN, P. - Het kollektieve speelt in het Nederlands zijn eigen rol. Diskongruentie en kollektiviteit.
L5520: GERLACH ROYEN, P. - Taal en Maatschappij.
R6429: GERLINGS, H.TH. - De Zoeker. Uit de rechtss-Praktijk.
R3962: GERLO, ALOIS. - Noch hoveling, noch gunsteling. Een levensverhaal.
L7662: GERLO, ADA. - Daadlooze droomen.
R1453: GERMAIN, SYLVIE. - De woestijn van de liefde.
B5054: GERNHARDT, ALMUT & ROBERT GERNHARDT. - Mit dir sind wir vier. 29 Bilder und 28 Geschichten.
Y7115: GERNSHEIM, HELMUT. - Lewis Carroll Photographer.
Y4663: GERNY. - La digue digue don! Creee par Sulbac a l'Eldorado. Vieille Scie nouvelle Paroles et Musique de Joux et Gerny.
H8958: GERRARD, NICCI. - De onderstroom. Roman.
T2779: GERRETSON, F.C. EN P.N. VAN EYCK. - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
B1089: GERRETSON, F.C. EN W.PH. COOLHAAS. - Particuliere Briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
T9412: GERRETSON, R. - De Landing van Willem I te Scheveningen. Historische Schets voor Gemengd koor, Harmonium of Piano. 1813-1913.
B3197: GERRETSON, C. EN P. GEYL. - Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. (tot aan de dood van Willem IV 22 October 1751) hoofdzakelijk naar de bescheiden in het Britisch Museum. Deel I: Tot aan de praeliminairen van Aken (30 april 1748).
B8431: GERRETSON, F.C. - History of the Royal Dutch. Four volumes.
T2663: GERRETSON, C. - De Tusschenwateren 1839-1867. Dipolomatieke Documenten verzameld en uitgegeven.
B5345: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
T3158: GERRETSON, C. - Muiterij en Scheuring 1830. Twee delen.
T6052: GERRETSON, R. - Koninginnedag. Muzikale Feest Revue (met woorden) voor Harmonium of Piano.
R8658: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. Deel I: Literatuur.
R2981: GERRETSON, F.C. - Geschiedenis der "Koninklijke". Drie delen in vier banden.
T2624: GERRITS, LODEWYK. - De Godverzaker.
Y4794: GERRITSEN, HANS. - De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java 1948-1950. Voorwoord H.L. Zwitzer.
L0939: GERRITSEN, W.P. (ED.). - Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de wrake-teksten.
L5066: GERRITSEN, TIEMEN J.C. - La Philosophie de Heymans.
Y1706: GERRITSEN, W.P. EN WILLEM WILMINK. - Lyrische lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa. Vertaald door Willem Wilmink.
H5411: GERRITSEN, JOH. EN BAREND DE GOEDE. - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
Y0479: GERRITSEN, T.J.C. - De toekomst en het Humanisme.
T5900: GERRITSEN, T.J.C. - Miguel de Unamuno. Een essay.
T1711: GERRITSEN, A.L. - Vorstelijke Moeders.
R7405: GERRITSZ, J. EN TH. VAN DER WAERDEN. - Handelspolitiek en Nederlandsch Fabrikaat.
Y8777: GERRITSZ, HESSEL. - Detectio Freti Hudsoni. Hessel Gerritsz's Collection of Tracts by Himself, Massa and De Quir on the N.E. and W. Passage, Siberia and Australia. A facsimile reprint of the Dutch and Latin editions of 1612 and 1613.
K9030: GERSON, H. - Van Geertgen tot Frans Hals. De Nederlandse Schilderkunst deel I. Met 172 foto's.
L2344: GERSSEN, P. - Totale oorlog en totale oorlogsgereedheid.
R7150: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P. Jansen: Jan Aart de Jonge 1926-1975. J. Giele: De oppositie der volksmannen (1850-1869). F. Gaastra: Werknemers en werkgevers in de Rotterdamse haven 1900-1920. Biografisch woordenboek. J. Frieswijk: Foeke Kamstra J. Kalma: Meindert Rozenga en Sjoerd Siebrens van Veen.
R7151: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P. van Horsten en D. Rietveld: De Sociaal Democratische Bond. J. Perry: Socialisme in Maastricht 1884-1894. J. Gielen en G. van Oenen: Een antwoord op Klassen en Klassenbewustzijn van Herman A. Diederiks.
R0443: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P.C. van der Eerden: Het maatschappijbeeld van Jan van Boendale. J. van Gerven: P. van der Eerden en Boendale's maatschappijbeeld. J. de Meere: Standen en klassen in een Noordhollands dorp. M. Campfens en J. Welcker: Derde aanvulling op de voorlopige pseudoniemenlijst.
B8893: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Historische tijdschriften.
T2948: TIJDSCHRIFT GESCHIEDENIS. - Peter van Kessel, De Italiaanse geschiedschrijving na 1945. H.W. von der Dunk, Weimar in de nieuwe meerdimensionale benadering. P.B.M. Blaas, Gerretson en Geyl: de doolhof der Grootnederlandse gedachte. H.L. Wesseling, De taaiheid der oude krachten.
K9588: GESCHIERE, L. - Enkele opmerkingen over de beoefening der Franse syntaxis.
H7439: GESSEL, HAN VAN. - Een beeld van een dagblad.
L2195: GESSEL, HAN VAN (ED.). - Bert Vuijsje stijlboek.
L6217: GESSEL, HAN VAN. - Welig tiert de taal.
T9976: GESSLER, J. - De Vlaamsche Baardheilige Wilgefortis of Ontcommer.
T7050: GESSLER, JAN. (VERZAMELD). - Varia Hasselensia. Schetsen uit Hasselt's verleden.
L4697: GESSLER, JAN. - Proeve van een Oudhasseltsch Glossarium.
T7053: GESSLER, JAN. - Bibliographie der Algemeene en Limburgsche plaatsnaamkunde.
L7921: GESSLER, J. - Jezus' lijden en zijdewonde in woord en beeld verheerlijkt.
L4102: GESSLER, J. - Over den vermeenden invloed van de H. Hildegardis op de Van Eycken en hun meesterwerk. Kantteekeningen van een Limburger bij een Limburgsch boek.
T0166: GESSLER, J. - Over en om De Mystieke Wijnpers te Aarschot en Elders.
Y7393: GESSNER, SAL. - De dood van Abel. Naar het hoogduitsch van Sal. Gessner, door E.J.B. Schonck, J.U.D. Rector der latijnsche schoolen te Nymegen.
K7612: [ERASMUS] GESTEL, G. VAN. - Desiderius Erasmus van Rotterdam.
B5146: GESTEL, P.H. VAN & G.C.F. VAN DER LAAN. - Het Rondschrift Nr. 3. Methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor inrichtingen van Middelbaar en Lager Onderwijs en zelfonderricht.
Y4460: GESTEL, P.H. VAN. - Nieuwe methode voor Rondschrift voor schoolgebruik en eigen oefening. No. 3.
Y1632: GESTEL, A. VAN. - Pauperisme en Christendom of De noodzakelijkheid van christelijk onderwijs voor de kinderen der armen.
T9476: GESTEL, P.H. VAN & C.G. POORT. - Het Nieuwe Sierschrift. No. 1.
C1442: GESTEL, MARCEL VAN. - De demon van Amsterdam.
Y5986: GESTEL, PETER VAN, ANDRE KUYTEN EN JOS RUTING. - Van Boeken en Schrijvers. Stichting Nederlandse Schoolradio 1964-1965.
B4870: GESTEL, A. VAN. - Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen.
T9177: GEUDENS, EDM. - Blijde Inkomst der Aartshertogen Albertus en Isabella te Antwerpen in 1599.
B3715: GEUKEN, H.C. - De hygiene in het schoolleven.
H7718: GEULINCX, ARNOUT. - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven.
R7398: GEUNS, A. VAN. - De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur.
T1027: GEURTS, P.A.M. E.A. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Een bundel opstellen.
R1147: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden geillustreerd met voorbeelden uit de Zutphense collecties.
T3110: GEURTS, N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse Moralisten.
R2255: DE (WITTE) GEUS. - De witte Geus, tijdloos schrift voor Mythologie en Ons Daaglijks Brood. Fred P.A. Hoekstra (red.).
Y4831: GEUS, P.B.R. DE. - De Nieuw-Guinea Kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.
B2027: GEUS, WILLEM DE. - 't Verloren schip.
K9605: HET GEUSJE. - Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland.
Y2595: HET GEUSJE. - Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland.
Y4031: GEUZENBODE. - De Geuzenbode. Gereformeerde zamenspraken.
R6707: GEVELERS, L. - Lucas Fayd'herbe en de kerk van Leliendael.
R6772: GEVELERS, ALF. - Eene treurige bladzijde uit Leliendaal's verleden.
H5915: GEVERS, J.K.M. - De hedendaagse dynamische verschijningsvormen van Jan Salie.
R6437: GEVERS, LIEVE. - Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894).
R1188: GEVERS, ANNE EN HERMAN TAK (ED.). - Oorlog en vrede.
Y0572: OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND. - Gewerkschaftlicher Nachrichten Dienst Nr. 1 en 2. November 1945 en Janner 1946.
Y2370: GEWICHT., HET. - Het Gewicht. 1e jaargang 1975-1976. Nummers: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7. / 2e jaargang 1976-1977. Nummers: 1 - 2 - 3 - 4. 3e jaargang 1978. Nummers: 1 - 5 - 6.
Y2715: GEWICHT, HET. - Het Gewicht. Nrs. 0 - 1 - 2 - 3 - 6. November 1975 - April/Mei 1976.
T7749: GEYER, FLORIAN. - Pruisen's zege.
K8812: GEYERSTAM, GUSTAF AF. - Moeder Lena en haar jongen. Naar het Zweedsch van Gustaf Af Geyerstam door Ph. Wijsman.
L4346: GEYL, P. - Historicus in de tijd.
B5992: GEYL, P. - Nederlandse figuren. Twee delen.
L0096: GEYL, P. - Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel.
L5837: GEYL, P. - De Nederlandse cultuur in de wereld van nu.
K1833: GEYL, P. - Reacties. Groen van Pinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein.
L7546: GEYL, P. - Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
B5991: GEYL, P. - Franse figuren.
R0924: GERRETSON EN GEYL. - Briefwisseling Gerretson - Geyl. Deel I: 1911-1928.
T0314: GEYL, P. - Nederland en Belgie. Hun gemeenschappelike geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen.
L4253: GEYL, P. - Tochten en toernooien.
L5306: GEYL, P. - Nederlands-Belgische betrekkingen.
Y2334: GEYSKENS, VINCENT. - Op stijgend vocht.
K2482: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle herdacht.
Y8033: GEZELLE, CAESAR. - Guido Gezelle 1830-1899.
K4313: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, Gelegenheidspoëzie.
K3310: GEZELLE, GUIDO. - Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, vertalingen, verklarend glossarium.
B4746: GEZELLE. - Gezelle Brevier.
B3930: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
K9231: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
Y0761: GEZELLE, GUIDO. - Song of Hiawatha.
K6578: GEZELLE, GUIDO. - Kleengedichtjes. Twee delen.
B4951: GEZELLE, GUIDO. - Als de ziele luistert. Verzen.
Y6585: GEZELLE, GUIDO. - Kerkhofblommen. Veertiende uitgave met voorwoord van Caresar Gezelle.
H4132: GEZELLE, GUIDO. - Boomen.
B9896: GEZELLE, GUIDO. - Kleengedichtjes. Twee deeltjes in een band.
Y6352: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken deel 13 en 14: Gelegenheidsgedichten 2 delen in een band.
R4162: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 2: Gedichten, Gezangen en Gebeden & Kleengedichtjes, Liederen, Eerdichten en Reliqua.
R4163: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 6: Nagelaten dichtwerk 2
Y6809: GEZELLE, GUIDO. - De priester Guido Gezeele en het Engels Klooster.
Y8620: GEZELLE, GUIDO. - De doolaards in Egypten. Verlucht door E. Jacobs.
T0925: GEZELLE, GUIDO. - Liederen, eerdichten et reliqua.
Y0848: GEZELLE, CAESAR. - Voor onze misprezen moedertaal. Honig uit den Westvlaamsche Biekorf.
K0288: GEZELLE, GUIDO. - Hiawadha's lied.
R7484: GEZELLE, GUIDO. - Liederen, eerdichten et reliqua.
T5709: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken. Deel I: Dichtoefeningen, Kerkhofblommen - Gedichten, Gezangen en Gebeden, Liederen, Eerdichten et Reliqua, The song of Hiawatha. Deel II: Tijdkrans, Rijmsnoer, Laatste verzen, Verklarend glossarium, Alphabetisch register.
Y6584: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten.
T0891: GEZELLE, GUIDO - Tijdkrans.
L7246: GEZELLE. - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap.
R4161: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 3: The song of Hiawatha. Tijdkrans.
Y5320: GEZELLE, GUIDO. - Krantenknipsels van/over Guido Gezelle.
B2154: GEZELLE, CAESAR. - Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle.
R7389: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, Gelegenheidspoëzie. / Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, Vertalingen, Verklarend Glossarium.
R2182: GEZELLIANA. - Hulde album voor prof. dr. Jan Persyn.
Y1444: GHESQUIERE, H. - La Mine et les Mineurs. Avec preface de G. Delory.
K4348: GHEYSELINCK, ROGIER. - De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en de Coster.
L0134: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
L0833: GHIJSEN, H.C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren.
B5573: GIANOTTEN, ERNA. - Het gouden licht van Afrika.
H5020: GIBB, H.A.R. - De islam. Een historisch overzicht. Vertaling L.O. Schuman.
H0301: GIBBS, PHILIP. - The pageant of the years. An autobiography.
B9522: GIDE, ANDRE. - De enge poort. Vertaling A.H. Nijhoff.
K4664: GIDE, ANDRE. - Vrouwenschool waarin opgenomen Robert en Genevieve. Vertaald door Jef Last.
Y5676: GIDE, ANDRÉ - De onzorgvuldig geketende Prometheus. Vertaald door Hannie Vermeer-Pardoen.
L3332: GIDE, ANDRE. - De nieuwe spijzen. [Les nouvelles nourritures]. Met portret van den schrijver. Vertaling Jef Last.
Y8237: GIDE, ANDRE. - Krantenknipsels 1935-2006 over Andre Gide.
L5140: GIDE, ANDRE. - Oeuvres Completes. 15 volumes.
H7694: GIDE, ANDRE. - De terugkeer van den verloren zoon. Vertaling Jef Last.
R6478: GIDE, ANDRE. - Over Duitschland. Vertaald en ingeleid door Max Nord.
L3370: GIDE, ANDRE. - Vrouwenschool. Robert en Genevieve.
K9759: DE GIDS. - Honderdste jaargang 1837-1936. December 1936 no. 12.
R2015: DE VLAAMSE GIDS. - In memoriam Marcel Stijns. H. Uyttersprot: Rilke's Weise von Liebe und Tod. Dichtung und Wahrheit. A. Bontridder: J. Dupuis: architekt naar menselijk maatstaf. R. Brulez: Oude en nieuwe kritiek of Het omgekeerde kopje van juffrouw Baker. R. Verbeeck: Gedichten. R. Hannelore: Monstra(ns). S. Pauw: Universitaire expansie. P. Aerts: Na de bom. Kanttekeningen.
R2014: DE NIEUWE GIDS. - H. v.d. Vaate: Jan de Bruijn. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Geertje. Literaire Kroniek: August Vermeylen: Eerste Bundel, Verzamelde Opstellen.
R2009: DE NIEUWE GIDS. - Bolland: Spreuken en Over de Natuur. Schepers: De letterkundige en de school. Steynen: Sentimenteele geschiedenissen. Teirlinck: Mijnheer Serjanszoon en de dood van Ieperen. de Boer: Het Hamlet-probleem. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Reyneke van Stuwe: David. Kloos: Verzen. Mijnssen: De schoone kunst.
R2564: DE GIDS. - Nederland en Indonesie. D.M.G. Koch: Indonesie was voor ons een vreemd land geworden.
R2561: DE GIDS. - M. Gijsen: Kaddisj voor Sam Cohn. L. Vroman, J. Greshoff, E. v. Lokhorst, H. Warren: Marnix Gijsen zestig jaar. A. van Duinkerken: Frans de Wilde. W. Debrock: Belgisch-Nederlandse toenaderingsmogelijkheden op onderwijsgebied.
R2016: DE VLAAMSE GIDS. - H. Van Werveke: Een berucht financier uit de 19de eeuw: Langrand-Dumonceau. V. De Ruyter: Tiny Alice. M. Wauters: Nota's voor een portret. F. Herzen: Het net. G. Walgraeve: Lulu van Alban Berg. J. Barthels: In memoriam Dag in, Dag uit. S. Vinkenoog: Tribuun / De mens in de rechtspraak. P. Aerts: Vele malen zon. Kanttekeningen.
R2007: DE NIEUWE GIDS. - v.d. Woestijne: De maanden van zomer en herfst. Carbin: Smeulend vuur. Boeken: Uit Engeland. Steynen: Sentimenteele geschiedenissen. v. Genderen Stort: De oorsprong der napoleontische legende. Plasschaert: Eenzaamheid, Schemering, Zwanen en Kermis. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Meresco: Gesprekken. Verschoren: Vlaamsche kermis. Kloos: Literaire kroniek.
T5855: DE NIEUWE GIDS. - 54e jaargang januari 1939, 1e aflevering. Werkeloosheid-Nummer.
R2560: DE GIDS. - L. Vroman, M. v.d. Plas, Willem Brandt: Gedichten. D.A.M. Binnendijk: Openbaarmaking van brieven. D. Voerman: Verificatie van Gravioni. A. Kossmann: Het rozenfeest van Heinrich von Kleist. A. van Duinkerken: De gijzelaar Piet Geyl.
T3514: DE NIEUWE GIDS. - 19e jaargang 1903-1904. ( Nieuwe Reeks 9e jaargang). Redactie Willem Kloos, J. de Meester en Jeanne Reyneke van Stuwe.
R2558: DE GIDS. - B. Voeten, M. Mok, H. v.d. Bergh, L.Th. Lehmann: Gedichten. H.M. van Randwijk: De doden en de levenden. L. Vroman: Maar ver weg: feestgeluiden. M. Verjans: Aspecten van het Wilhelmus. A. van Duinkerken: Vrijdag 27 april 1894.
R2006: DE NIEUWE GIDS. - Verster: Modelletje. De Boer: Dramatische problemen. Middelhoven: Tentoonstelling van platen ter wandversiering. Reddingius: Gedichten. Van Maanen: Nicotera. Boeken: De dichters bij Ferrero. Ritschl: Verzen. v.d. Mandere: Tweede vredesconferentie. Buurman: Weerzien en Van Lijders. Kloos: Gedichten van H. Koldewijn. Sprookjes door H. Koldewijn. In memoriam.
R2546: DE GIDS. - We praten polemisch. Harry Mulisch vijfentwintig jaar Gids-redacteur.
R2547: DE GIDS. - A. de Swaan: De rol van het Nederlands in het Europese talenstelsel. H. de Lange: De strategie van de milieu-oorlog. Het lot van de Nederlandse literatuur in andere talen.
R2550: DE GIDS. - Anton van Duinkerken: Dit wonder bijzonder gedenken toch. Theun de Vries: Achttien gedichten van Toe Foe. A. Roland Holst: Waarmee ik dan maar zeggen wil. W. van Elden: Gaspara Stampa. B.A. van Groningen: Vier briefjes van keizer Julianus den Afvallige. Jan F. de Zanger: Erik Stinus, de dichter in de tent. R. Pieters: Het geluk is goedkoop. Piet Calis: Kroniek van de poëzie.
W5025: DE GIDS. - Tachtigste jaargang: 1 mei 1916.
L8348: DE GIDS. - De Gids. Tienjarig register 1917 - 1926.
K3785: DE GIDS. - In memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962.
Y4641: OFFICIELE GIDS. - Officiele gids uitgegeven door het Verhuurders Comite 7 januari 1937.
T9070: DE KATHOLIEKE GIDS. - De Katholieke Gids. Maanschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volk. XVI jaargang 1904.
Y2862: GIDS. - Gids van Amsterdam, ten dienste der vreemdelingen die de hoofdstad gedurende de inhuldigingsfeesten wenschen te bezoeken 1898.
M6783: DE GIDS. - Ed Hoornik 9 maart 1910 - 1 maart 1970.
Y1356: DE SOCIALISTISCHE GIDS. - Bonger: Over demokratie. Winkler: Frederik van Eeden. Veth: De Rembrandt-tentoonstelling. Aanteekeningen over beeldende kunst. Aanteekeningen over tooneel. Keulen: Kapitalisme en hervorming. Velde: Intellektmeting en haar waarde voor de arbeidersklasse. Banning: Jeugd en Socialisme. Waerden: Technies ekonomies overzicht. Commercieel bedrijf of dienst. Tempel: Nationale socialisme en internationale arbeidsverdeeling.
Y4458: A.J.C. - GIDS. - Vriendschap. Bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947.
T2953: DE NIEUWE GIDS: - Bolland, Van Campen, De Haan, Plasschaert, Koster, Van Genderen Stort, Reijneke van Stuwe, W. Kloos: Literaire Kroniek.
T2954: DE NIEUWE GIDS. - Bolland, Boutens, Emants, Boeken, De Boer, Simons, De Meester, Reyneke van Stuwe, W. Kloos: Literaire Kroniek.
B7822: DE GIDS. - Themanummer: Miguel de Unamundo strijd en twijfel.
T5397: [PROVO] DE GIDS. - De Gids. 129e Jrg. nr. 1 1966.
T5728: DE NIEUWE GIDS. - Pieter van der Meer: De Vrijdenker. J. de Meester: Een ongeluk. G. van Hulzen: Van de zelfkant der samenleving. P.H. van Moerkerken: Verzen. W. Kloos: Literaire kroniek.
H6818: DE NIEUWE GIDS. - 36e jaargang 1921. 1e half jaar.
H6821: DE NIEUWE GIDS. - 35e jaargang 1920. 2e half jaar.
H6822: DE NIEUWE GIDS. - 36e jaargang 1921. 2e half jaar.
R2018: DE VLAAMSE GIDS. - Klaus Rifbjerg: Liefde I. M. Rutten: Dichtkunst is spraakkunst. Ludwig Alene: Tribune: Gedichten. Frans Depeuter: De waarheid. Piet Vandeloo: Gedichten. Kanttekeningen.
R2019: DE VLAAMSE GIDS. - H. Loreis: Synthese van de Nouveau Roman (I). Jaak Fontier: Op-art. Marc Neckebrouck: In memoriam Teirlinck. Klaus Rifbjerg: Liefde (II). Kanttekeningen.
R2023: DE VLAAMSE GIDS. - A. Bolckmans: De moderne roman in Zweden. H. Speliers: Ten zuiden van. R. Hannelore: Voyeur. W. Meewis, R. De Neef, R. Roegholt, en B. Wineke: Gedichten. N. Van de Welle: Het surrealisme in de Belgische schilderkunst. C. Jacobi: Oh, what a beautiful morning. R. Van de Velde: Spijtig voor het kind. M. Van Maele: Zes nooduitgangen en een hartslag. Kanttekeningen.
R2011: DE NIEUWE GIDS. - J. Reddingius: Een romantische Jongen. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Geertje. Reyneke van Stuwe: Arm leven. Literaire Kroniek: Helene Swart: Octoberloover. Giza Ritschl: Nieuwe Verzen.
T2846: DE NIEUWE GIDS. - J.J. Griss: Hooft en zijn Warenar. F. Grandezza: Een eerste indruk. P.N. van Eijck: Odusseus en Kalupso. A. Verreijn: Lentetij. J. Reddingius: Vers in proza. P. van Assche: De eenzamen. Georges Mijlt: Verzen. Willem Kloos: Literaire kroniek.
T9374: DE NIEUWE GIDS. - 32e jaargang 1917. 1e half jaar. nrs. 1 t/m 6.
Y3518: GIDS. - Volks-feestgids voor de Kroningsfeesten. Wegwijzer naar winkeliers en de bezienswaardigheden van Amsterdam.
R8106: DE GIDS. - De Gids. Jubileumjaargang 1837-1987. Hondervijftigste jaargang nr. 9/10, november 1987.
T3525: DE NIEUWE GIDS. - 32e jaargang 1917. 2e half jaar. nrs: 7 t/m 12.
T3450: DE GIDS. - Register op de Veertig Eerste Jaargangen van De Gids 1837-1876.
Y3125: DE GIDS. - De Gids voor Tooneel, Muziek en Bioscoop. Officieel programma Hollandsche Schouwburg. 28 Jaargang (27): Alex de Jong, Komedianten. Comedie in vijf bedrijven van A.N. Ostrowsky.
L1374: GIEBELS, LUDY (ED.). - Jacob Israel de Haan. Correspondent in Palestina 1919 -1924. De Engelbewaarder Nr 23.
R6395: GIEBELS, LUDY. - De Zionistische Beweging in Nederland 1899-1941.
Y5158: [HAAN, JACOB ISRAEL DE] GIEBELS, LUDY. - Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan in de Bibliotheca Rosenthaliana, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. (Met een Inleiding door Ludy Giebels).
Y0047: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976.
R5068: GIELE, JACQUES. - Arbeidersleven in Nederland 1850-1914.
R6445: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978.
Y4930: GIELE, J.J. - De pen in aanslag. Revolutionairen rond 1848.
T5143: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979.
T3122: GIELE, JACQUES J. - De eerste internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
R2948: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1932. Dertiende jaargang.
R2947: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1922. Derde jaargang.
Y0490: GIELEN, A.B.H. (RED.). - Standaard Catalogus vn het R.K. Centraal Bureau voor lectuur Amsterdam.
K9624: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1920-1921. Tweede jaargang.
K9625: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1923. Vierde jaargang.
B3209: GIELEN, FRANKA. - Vrouwen over de man.
M4286: GIELEN, JOS J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie.
M3868: GIELEN, JOS J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie.
R2202: GIELEN, JOS / TOINE KOOPS / C. LAEVEN / G. VELDERS. - Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia. Roman rond moeder en kind. Twee delen.
R2605: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1919-1920. Eerste jaargang.
R5903: GIELEN, JOS J. E.A. - P.C. Hooft: dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647.
K6523: GIER, JACOB DE. - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poëziebundel.
Y7339: GIER, J. DE. - Marnix van St. Aldegonde. Tolk der bybeltaal. Kerklied en kerk bij Marnix.
K2357: GIESEN, MATTHIAS. - Het nieuwe belastingstelsel in cartoons.
R4235: GIESEN, J. - Religieus anarcho-communisme.
Y2594: GIESSEL, H. VAN. - Centrale Bond van Nederl. Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. Jaarboekje voor het jaar 1933. Veertiende jaargang.
Y3287: LETTERPROEF BAUERSCHE GIESSEREI. - Die Folio.
Y3286: LETTERPROEF BAUERSCHE GIESSEREI. - Folio fett.
Y1403: GIETMAN, CONRAD. - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702).
L6674: GIEZEN, ALBERT M. VAN DER. - De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795 - 1806).
Y5570: GIFFEN, L. VAN. - Lijkrede ter gedachtenis van Henricus Muntingh emeritus-predikant te Harich, overleden den 16 Juli 1848.
Y0606: GIGLIO, ELIO DESIDERIO DEL. (A.F. PIOPPA). - Luce Nova. (Canti umani - Intermezzo).
R4710: GIJN, ANT. VAN. - Wat zal de Naaste Tijd Brengen?
Y6218: GIJN, JAN VAN. - Gedrukt in de Marge 1992.
B0118: GIJSELS, HUGO. - Het Vlaams Blok.
K5157: GIJSEN, MARNIX. - Marie Gevers.
H4045: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
H1082: GIJSEN, MARNIX. - Harmagedon. Een kroniek van recente jaren.
C1262: GIJSEN, MARNIX. - Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poëzie.
T0684: GIJSEN, MARNIX. - Ons Volkskarakter. Een poging tot inzicht.
L2904: GIJSEN, MARNIX. - De school van Fontainebleau.
H9440: GIJSEN, MARNIX. - Voor Marnix Gijsen.
L9585: GIJSEN, MARNIX. - Uit het Brussels getto. (berichten 1975-1977).
K3570: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
L3729: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
P1533: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
M0196: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
K4699: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
H4458: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Kalina. Met tekeningen van Maria Theresia Evers.
B6789: GIJSEN, MARNIX. - Ontdek Amerika.
K4975: GIJSEN, MARNIX. - Mijn vriend, de moordenaar en De boom van goed en kwaad. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
W0446: GIJSEN, MARNIX. - Wat de dag meebrengt... Bladen uit een dagboek.
K8625: GIJSEN, MARNIX & KAREL JONCKHEERE. - Breviarium der Vlaamse Lyriek.
K4107: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
P0819: GIJSEN, MARNIX. - Er gebeurt nooit iets.
K8521: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
K4940: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
R2511: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
H2604: GIJSEN, MARNIX. - De kat in den boom.
M4740: GIJSEN, MARNIX. - De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830.
R2482: GIJSEN, MARNIX. - Ter wille van Leentje.
R2480: GIJSEN, MARNIX. - De oudste zoon.
H2218: GIJSEN, MARNIX. - Van een kat die te veel pretentie had. Geillustreerd door Maria Segers.
H2001: GIJSEN, MARNIX. [=JOANNES ALPHONSIUS ALBERTUS GORIS]. - Het huis, verzen waarin is opgenomen de vierde druk van De lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi.
H1551: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
H1193: GIJSEN, MARNIX. - Marie-ama van Antwerpen.
B6689: GIJSEN, MARNIX. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
C0227: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
C0265: GIJSEN, MARNIX. - De parel der diplomatie, een divertimento.
W9096: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
Y5319: GIJSEN, MARNIX. - Krantenknipsels van/over Marnix Gijsen.
R2675: GIJSEN, MARNIX. - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven.
B2197: GIJSEN, MARNIX. - Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman.
H3720: GIJSEN, MARNIX. - Karel Jonckheere.
C0408: GIJSEN, MARNIX. - De diaspora. Novellen.
M7481: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
T7444: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIA FREDERIKA. - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de- tot eind 18de- eeuw.
R6353: GIJZEL, B.H. V.D. - St. Michielsgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven.
R4147: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen. De zoektocht van een vrouw in Italië, India en Indonesië. Vertaling Martine Jellema.
L0920: GILBERT, DAVID. - Onder normalen. Vertaling Dirk-Jan Arensman.
Y2158: GILBERT, JEAN. - Die Frau im Hermelin. Operette in drei Akten von Rudolph Schanzer und Ernst Welisch. Musik von Jean Gilbert.
Y4778: GILBERTSZ, VICTOR. - Ambon, daar hebben wij gewoond.
B7621: GILES, MAGGI. - The Perfect Planet.
Y1564: GILISSEN, JOS. - Politiek Herstel. Tijdschrift uitgegeven door een groep katholieken tot bevordering van de anti-democratische herstel-gedachte. No. 2. Juni 1925.
H9092: GILL, ERIC. - A holy tradition of working. Passages from the writings of Eric Gill. Introductory essay by Brian Keeble. Foreword by Walter Shewring.
H9341: GILL, ERIC. - Strict Delight. The Life and Work of Eric Gill 1882-1940.
M0176: GILL, ERIC. - Autobiography.
H7890: GILL, BOB & JOHN LEWIS. - Illustration: aspects and directions.
T1816: GILL, ERIC. - Over typografie.
T3842: GILL, K. E.A. - Meubelstoffering. Verslag van de Textieldag op 15 april 1993, Museon te 's-Gravenhage.
H9038: GILL, ERIC. - Essays. "Last essays" and "In a strange land". Introduction by Mary Gill.
B0746: GILL, ERIC. - Een verhandeling over typografie.
M6497: GILL, ERIC. - Letters of Eric Gill. Edited by Walter Shewring.
M6498: GILL, ERIC. - The engraved work of Eric Gill.
B6125: GILLAM, STANLEY. - The Divinity School and Duke Humfrey's Library at Oxford.
K2631: GILLET, LOUIS. - Jan Greshoff.
R6836: GILLET, LEON. - De ware geschiedenis van een die ontkwam aan de fusillade by den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23en Augustus 1914.
R8136: GILLET, LOUIS. - Jan Greshoff. Zijn poëzie en Poetiek.
K5037: GILLIAMS, MAURICE. - De man voor het venster. Aanteekeningen.
L1897: GILLIAMS, MAURICE. - Het verleden van Columbus. Gedichten.
R4533: GILLIAMS, MAURICE. - Twee oefeningen. Meneer Alberic en In memoriam.
K6023: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
R9051: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
R1683: GILLIAMS, MAURICE. - Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren, 't Amsterdam op 4 oktober 1980, uitgesproken door Maurice Gilliams.
L7344: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
Y5326: GILLIAMS, MAURICE. - Krantenknipsels van/over Maurice Gilliams.
L5436: GILLIAMS, MAURICE. - Zwanen en zoutsteen. Oefentocht in het luchtledige Libera Nos, Domine.
Y5329: GILLIAMS, MAURICE. - Themanummer Maurice Gilliams. Vlaanderen, Tweemaandelijks Tijdschrift 267. Samengesteld door Stefan van den Bossche.
R5139: GILMAN, RICHARD. - Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket. Vertaling en nawoord van Joyce & Co.
W5642: GILMOUR, PAT. (ED.). - Lasting impressions. Lithography as Art.
Y7902: [DUMMY] GILS, GUST. - Antwoordapparaat. Paraproza VII.
K4638: GILS, GUST. - Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble.
L1330: GILS, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc.
L3722: GILS, GUST. - Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble. Met een nawoord van Yves T'Sjoen.
Y8556: GILS, GUST. - Afschuwelijke Roze Yogurtman. Gedichten 1969-1971.
Y6127: GILS, J.B.F. VAN. - Dr. Frederik van Eeden.
R7800: GILS, GUST. - Ziehier een dame.
R6607: GILSE, P.H.G. VAN / E. LAQUEUR / A.J. STEENHAUER / L.K. WOLFF. - De cocaine en hare vervangmiddelen als oppervlakte-anaesthetica.
B3436: GILTAY VETH, D. - Grafisch werk van Maarten de Jong Jr.
T6928: GILTAY, H. - Ekonomie en oorlogsdrift.
L5709: GIMBRERE, E.G.J. - De strijd om het contractueele karakter der N.V.
R6335: GIMMICK. - Gimmick: 1970 December nr. 2.
Y2439: GIMMICK. - Gimmick: Januari 1970. nr. 1.
Y1524: GIMMICK. - Gimmick: Januari 1971. nr. 1.
H5017: GIMPEL, CORN. J. - Amsterdam oud en nieuw. Stemmingen en studies. Geillustreerd naar teekeningen van H.Heuff en met reproducties van oude teekeningen en schilderijen.
L4790: GINEVRA WEIDENBACH, HELGA. - Bilder und Zeichnungen 1981 bis April 1983.
B7389: GINNEKEN, JAC. VAN. - Taalkundige afdwalingen.
L0165: GINNEKEN, JAC. VAN. - Nederlandsche dialectstudie.
B8451: GINNEKEN, JAC VAN. - Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste deel.
B6745: GINNEKEN, J. VAN. - De erfelijkheid der klankwetten.
L2890: GINNEKEN, LILY VAN. - De woorden, de dingen, de beelden.
H4703: GINNEKEN, JAC. VAN. - Het mysterie der menschelijke taal.
K2318: GINNEKEN, JAC VAN. - Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste en tweede deel.
L4227: GINNEKEN, JAC VAN. - De taalschat van het Limburgsche leven van Jesus.
L7308: GINNEKEN, JAC. VAN. (ED.). - Trois textes pre-Kempistes du premier livre de l'Imitation. A l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gerard Groote 1340 - 1940.
L4753: GINNEKEN, JACQUES VAN. - Contribution a la grammaire comparee des langues du Caucase.
L4772: GINNEKEN, JAC. VAN. - De navolging van Christus naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt.
L5513: GINNEKEN, JAC. VAN. - De geschiedenis der Middelnederlandsche Letterkunde in het licht der ethnologische literatuur-wetenschap.
L5422: GINNEKEN, JAC. VAN. - De oorzaken der taal veranderingen.
L7680: GINNEKEN, JAC VAN. - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen.
T4061: GINSBURG, MADELEINE. - The illustrated history of textiles.
Y6775: GINZ, PETR. - Praags dagboek 1941-1942. Uitgegeven door Chava Pressburger, met een woord vooraf door Mirjam Pressler en Jonathan Safran Foer.
M5807: GINZBURG, NATALIA. - Valentino, een novelle. Vertaling J.H. Klinkert.
Y4360: GIORDANO, PAOLO. - De eenzaamheid van priemgetallen. Vertaling Mieke Geuzebroek en Pietha de Voogd.
K3918: GIPHART, RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
Y5584: GIPHART, RONALD. - De wake.
Y5656: GIPHART, RONALD. - Heblust.
Y6111: GIPHART, RONALD. - Harem.
R3159: GIPHART, RONALD. - Keukenprins. 100 dagen lezen en schrijven over eten.
T7646: GIRAN, ETIENNE. - De Godsdienstige Waarheid en de Moderne Christenen. / La Verite religieuse et les Chretiens Modernes.
Y0987: GIRARD, PIERRE. - De wil om te leven.
K6627: GIRAUDOUX, JEAN. - De amoureuze vergissing.
M7524: GIRAUDOUX, JEAN. - De engel van het kwaad. Vertaling Max Nord.
K5868: GIRAUDOUX, JEAN. - De amoureuze vergissing. Vertaling Victor E. van Vriesland.
H9437: GIRODIAS, MAURICE (ED.). - The Olympia Reader. Selections from the Traveller's Companion Series. Illustrated by Norman Rubington.
T4568: GIUNTOLI, FTEFANO. - Kunst en Geschiedenis van Pompeji.
R9164: GJEMS SELMER, AGOT. - Een bloemensprookje. Over het ontstaan van het leven een vervolg op: Een doktersfamilie in het hooge noorden.
T3000: GLAESER, ERNST UND F.C. WEISKOPF. - Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre "Fünfjahresplan". 265 Abbildungen. Mit einem Nachwort von Alfred Kurella.
W0488: GLAISTER, GEOFFREY ASHALL. - Glossary of the book. Terms used in paper-making, printing, bookbinding and publishing, with notes on illuminated manuscripts, bibliophiles, Private presses and printing societies including illustrations an translated extracts from Grafisk Uppslagsbok.
Y2374: GLAMOER. - Het prachtige blad Glamoer.Ontroerend progressief. 1978-1979. Nrs. 1 t/m 6.
Y2375: GLAMOER. - Het prachtige blad Glamoer. Nieuws slaat in als BOM. Glamoer wordt onafhankelijk. Extra dun Januari 1978.
T0136: GLAS, FRANK DE. - Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling / De Arbeiderspers voor 1940.
L8316: GLASIUS, B. - Vijftig jaren geleden. 1813 - 1863.
B1495: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
K2062: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Vannacht is de wereld gek geworden.
Y5510: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Krantenknipsels van/over Karel Glastra van Loon.
L2400: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
H5686: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - De passievrucht.
H3678: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
W5139: GLATZ, J.F. - Drukkunst in postzegels.
Y1117: GLATZ, JAKOB. - Kleine Duitsche Familie van Groendal in een nieuw Hollandsch gewaad, door P. Hanou van Arum. Een geschenk voor de jeugd. Met [3] platen gegraveerd bij Lange.
R9519: GLATZ, JACOB. - Minona, of aangename verhalen voor jonge meisjes.
Y6005: GLATZ, JACOB. - IDUNA. Een zedenkundig leesboek voor meisjes. Naar 't Hoogduitsch. Tweede deel.
R9521: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Eerste deel.
L1945: GLAUBINGER, JANE. - Paper now. Bent, Molded and Manipulated. Foreword by Evan H. Turner.
R7691: GLAUCOMASTIX, JUVENALIS. [=J. GUEPIN]. - Datheeniana, of Ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus; uit oude en geloofwaardige gedenkstukken, echte handschriften en onderscheidene leezingen der beroemdste geleerden verzaamelt; met de nodige bijvoegzels, en een lofzang, alles ter verdediging van dien uitmuntenden Dichter uitgegeeven.
K5893: GLAVIMANS, A. - Jo Spier. Teekenaar.
R8515: GLAVIMANS, A. - Jo Spier, Pennevruchten.
R8330: GLAVIMANS, A. - Doeve, zestig reproducties van zijn werk. Ingeleid door....
Y5952: GLENDINNING, VICTORIA. - VITA. Het leven van V. Sackville-West. Uit het Engels vertaald door Marianne Gossije.
B2248: GLERUM, JAN PIETER. - Antiek.
R3992: GLEZ, MONTERO. - Als de nacht dwingt. Vertaling Adri Boon.
T3318: GLIENKE, FRANZ. - In dienst van GPU en Gestapo.
Y7178: DE GLOBE. - Geillustreerd Weekblad De Globe voor Nederland en Belgie. Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. 5 losse nummers. 6 September 1908. Litho voorpagina: De ondergang van Zepplin's luchtschip. 5 Juli 1909. De gevaren van de vliegsport. 10 October 1910. De val van Chavez. 14 October 1912. Redding in de lucht. 24 November 1913. De eerste uitkeering.
B7464: GLOCKNER, ERNST. - Begegnung mit Stefan George. Auszuge aus Briefen und Tagebuchern 1913-1934.
T2186: GNIELKA, THOMAS. - Falschspiel mit der Vergangenheit.
Y4008: GNIRREP, W.K.; J.P. GUMBERT; J.A. SZIRMAI. - Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.
R6468: GOBBERS, WALTER. - Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857.
T7620: GOBEL, J.S. EN A.J.C. SNIJDERS. - Spiritisme.
B0424: GOBITS, YVONNE. E.A. - Een voetstuk van water. Gedichten.
T0659: GOBIUS, TINE. - De wonderlijke familie. Een verhaal voor kinderen van 6-9 jaar.
R1127: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie.
R9140: GODEFROY, J. - Het penteekenen. Een geillustreerde inleiding tot de techniek van het teekenen in zwart en wit.
T1723: GODEFROY, J. - Beknopt overzicht van de meubelstijlen.
Y2446: GODELAINE, CONST. - Lambrecht Lambrechts. Bibliographische Bijlage door Fr. Devleeschouwer.
P1956: GODFREY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from its beginnings to the present day.
Y6269: GODSCHALK VAN FOCQUENBROCH, WILLEM. - Zes puntdichten.
T1129: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
W7910: GODTHELP, H. / A.F. MIRANDE. - Het Dietse lied van de middeleeuwen. Een Keur verzameld en gerangschikt en van een inleiding en aantekeningen voorzien door...
B9033: GOEDBLOED, J.W. - Landverschaffing aan landarbeiders.
K9202: GOEDE, BAREND DE. - Willem Paap, het paard van Troje.
B0930: GOEDE, BAREND DE. - Het beheer in het waterstaatsrecht.
R3213: GOEDE, B. DE. - Aan de hand van de grondwet.
K7925: GOEDE, BAREND DE. - Willem Paap, het paard van Troje.
W6912: GOEDE, BAREND DE (BIJEENGEBRACHT). - Kort dag. Keuze uit de poëzie van jonggestorven dichters sinds 1880.
B4072: GOEDEGEBUURE, J.L. - Romantische tradities in literatuur en literatuurwetenschap.
B6830: GOEDEGEBUURE, JAAP. - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. Twee delen.
R0785: GOEDEGEBUURE, JAAP. (RED.). - Een klievende roman. Over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Essays van Maria Vlaar, Jaap Goedegebuure, Erwin Mortier, Annie van den Oever en Bart Vervaeck. Interview van Willem Jan Otten.
R4363: GOEDEGEBUURE, JAAP. - Nederlandse literatuur 1960-1988.
B3329: GOEDEMANS, A.J.M. & G. PUCHINGER. - Gerretson de Strijdbare. Veertig artikelen over actuele onderwerpen.
R9596: GOEDEWAAGEN, T. - De Nederlandsche Kultuur in Europa. Radiorede op 6 september 1942 bij de opening van het winterprogramma.
T4552: GOEDEWAAGEN, D.A. - Over het leven en streven van de eerste Pijpmakers in Gouda.
T1459: GOEDEWAAGEN, T. - Het spectrum der philosophie in de twintigste eeuw.
R1485: GOEDEWAAGEN, T. - Summa Contra Metaphysicos. Einfuhrung zum System der Philosophie.
R8395: GOEDHART, G.J.D.C. / CHARLES GIDE. - De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door....

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27