Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
H0256: EDINGA, HANS. - Het leven van Ina Boudier-Bakker. Tien huizen, duizend levens.
Y0594: ZWALUW EDITIE. - Zwaluw Editie: Nr. 1. H. Marsman: Tempel en Kruis. Nr. 2. A. van Schendel: Avonturiers. Nr. 3. W.S. Bitter: Het Wentelend Wiel van Indie. Nr. 4. O..... ja! Puzzelboekje. Nr. 5. Henri de Greeve: Op de plaats rust! Nr. 6. F. Veldhuysen: Hoa Kiao. Nr. 7. Godfried Bomans: Onstuimige verhalen. Nr. 8. L. de Bourbon: Inggih Ndoro. Nr. 9. A. van Schendel: Avonturiers ter Zee. Nr. 10. Leonard de Vries: Triomfen der Techniek.
B2103: HUGO EN EDUARD. - Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc.
B4609: EDWARDES, TICKNER. - Het verhaal van de honingbij. Vertaling M. van Vloten.
W2446: EDWARDS, JORGE. - De denkbeeldige vrouw. Roman uit Chili. Vertaling E. van Buuren.
L5506: EECKHOUT, JORIS. - De roman. Wezen, evolutie, nieuwe strekkingen.
K9749: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire schetsen.
K9748: EECKHOUT, JORIS. - Litteratuur en leven.
B0700: EECKHOUT, JORIS. - Een inleiding tot Karel van de Woestijne.
B4483: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen II.
B4493: EECKHOUT, JORIS. - Litteratuur en leven & Litteraire Profielen V.
B4494: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire Profielen VI & Litteraire Profielen VIII.
B4700: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen XIII.
B8852: EECKHOUT, JORIS. - Herinneringen aan Karel van de Woestijne.
B8853: EECKHOUT, JORIS. - Karel van de Woestijne. Met portretten.
R3756: EECKHOUT. F.I.R. VAN DEN. - Annie Salomons. Gesprekken met kunstenaars.
Y0130: EECKHOUT, JORIS. - Proza van Vlaamsche Priesters II. Schouwend proza eerste deel.
R1622: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire aktualiteiten. Zuivere poŽzie, expressionisme, romantisme.
R8128: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen XIV.
W4538: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius en Siderius. Deel 1: De ouders.
K8055: EEDEN, FREDERIK VAN. - La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis.
T9702: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Derde reeks.
T2637: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Deel I-II-III.
Y0119: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIV: Walter Schmitz: F. van Eeden, Significa en de oprichting van de Internationale School voor Wijsbegeerte. F. van Eeden: Significa I. II. III. / Over de Significa / De Academie voor praktische wijsbegeerte.
T3716: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mijn ervaringen op sociologisch gebied. Met een aantekening van Wim J. Simons.
K7542: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
H0404: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
K7767: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXI: Jan Fontijn: Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony. Tine en Nel Kaaijk: Waldense Chocola. Nop Maas: Van Eedeniana.
K7775: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXVI: L. Custers: Bij een toespraak van A. Verwey. Judit Gera: "De koele meren" in een wereldliteraire context. Albert Verwey: Een onuitgesproken rede. Nop Maas: Van Eeden onder vuur.
K7779: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXVII: Jan Fontijn: De relatie tussen van Eeden en Ella Geldmacher. Jos de Ley: Utopia ' Nieuw Harmonie" in de Horstermeer. A.E.D. Kok: De opvoeringsgeschiedenis van IJsbrand. J. Fontijn: Het handschrift 'Aladdin en de Wonderlamp.
A0631: EEDEN, FREDERIK VAN. - De nachtbruid. Met een voorwoord van W.H.C. Tenhaeff.
H7706: EEDEN, ED VAN. - Literaire smaakmakers. Uitgevers en hun favoriete boeken.
L1525: EEDEN, ED. VAN. - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken.
W3752: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders tragedie van het recht.
M3383: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders, tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht.
H0753: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
H3276: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
H2279: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Tweede deel.
K6033: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dialoog tusschen L. van Deyssel, A Roodhuyzen en Een Fatsoenlijk Mensch over Zola en diens richting. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
H0224: EEDEN, FREDERIK VAN. - Een bloemlezing uit zijn studies. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.M. Scheffers.
L4915: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederlandischen von Otto Hauser.
M8105: EEDEN, FREDERIK VAN. - Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in Hebreeuwschen trant.
M8100: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
M7429: EEDEN, FREDERIK VAN. - Huis en Waereld van Rabindranath Tagore. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W8889: EEDEN, FREDERIK VAN. - Jeugd-verzen. + Jeugd verzen II. 1909 - 1925.
K8367: EEDEN, FREDERIK VAN. - Kerk en communisme. Reede gehouden te Antwerpen, 29 januari 1921. Voor de conferentie van Vlaamsche advocaten.
M4283: EEDEN, FREDERIK VAN. - Liber Amicorum. Aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
K7762: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XII: K. van de Put: De Forte-Kreis en Frederik van Eeden in vertaling. Fred. van Eeden: Het Krabbetje en de Gerechtigheid. A. Saalborn: Rede van 17 juni 1950.
L0343: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XLII: J. Biemans: Metamorfoze en de handschriftencollectie van het Genootschap. J. de Ley: Manifestatie rondom Walden. Een terugblik. F. van Vloten: Tenslotte iemand, Herman Robbers over van Eeden. e.a.
L0342: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XLIV: A. van Bijlert: F. van Eeden en Tagore. J. Gera: F. van Eeden: feminist of antifeminist. G. van Suchtelen: De ontwerper van het waterlelie-vignet. e.a.
K7763: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XV: G. Mannoury: Frederik van Eeden als Significus. A. Perdeck: Upton Sinclair en Fred. van Eeden een pijnlijke briefwisseling. J.B. de la Faille: Fred. van Eeden en de Beeldende kunst. H. van Eeden: Van Eeden's briefwisseling.
M7407: EEDEN, FREDERIK VAN. - Minnestral.
B3928: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders, tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht.
K6044: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Eerste reeks.
M8419: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Eerste reeks.
B5339: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIV: A.L.J. Sivirsky: H.W. van Tricht, Erevoorzitter. Johan Andreas Der Mouw en Frederik van Eeden (1890-1919).
T0426: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVII: Fred. van Eeden: Aan mijn zoon. C. Brinkgreve: F. van Eeden en de psychotherapie. F. van Eeden: Sigmund Freud / Natuurgeneeswijze en medische wetenschap. E.J.W. Wolters: Analyse van Van Eeden's handschrift.
T5720: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
L9288: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Tweede reeks.
W3751: EEDEN, FREDERIK VAN / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel.
L1723: EEDEN, FREDERIK VAN / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G. M. Prick.
H8155: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899.
M4282: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
W3720: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders tragedie van het recht. Inleiding H.W. van Tricht/Olf Praamstra.
H7540: EEDEN, FREDERIK VAN. - De geestelijke verovering van de wereld.
M7862: EEDEN, FREDERIK VAN. - Paul's ontwaken.
H7530: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de koele meren des doods.
H5289: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
M9829: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
L7307: EEDEN, FREDERIK VAN. U.A. - Der kleine Johannes. Autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Anna Fles. Mit einem Vorwort von Paul Rache.
L7419: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
L7420: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Eerste boek.
B0192: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B0218: EEDEN, FREDERIK VAN. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Frederk van Eeden nummer.
B0923: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Kleine Johannes. Derde deel.
B0924: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Kleine Johannes. Tweede deel.
B7373: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en weezen. Drie deeltjes.
B3581: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXVIII: G. van Suchtelen: Bij een ongepubliceerd handschrift van Verwey. M. Stapert-Eggen: De scheiding van M. van Vloten en F. van Eeden. R. Schroyens: De waterlelie.
B8166: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen III: Opening van het Van Eeden-museum. Frederik van Eeden, Tachtiger of Nieuwe-Gidser? De ramp van Blaricum. Van Eeden en Walden. Herinneringen aan Van Eeden.
W4459: EEDEN, FREDERIK VAN. - Langs den weg, verspreide opstellen.
B5131: EEDEN, ED VAN (ED.). - Oudergewoonte. De joodse traditie in verhalen.
B5335: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XIII: In Memoriam Nico van Suchtelen. De onthulling van het monument. H.W. van Tricht: Het hoogmoedsmotief in Van Eeden's drama's. K. van de Put: De verhouding tussen Van Eeden en Herman Gorter. H.W. van Tricht: Van Eeden over Nederland.
B5349: EEDEN, FREDERIK VAN. - De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid.
B5400: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedachten. Verzameld door L.J.C. van Vliet-van Dam.
B7205: EEDEN, FREDERIK VAN & J. HONDERS. - De Kleine Johannes. Schooluitgave met inleiding, commentaar en opgaven, ten behoeve van de hogere klassen in het middelbaar, technisch normaalonderwijs. Met werkboekje van J. Honders.
B7414: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B7415: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B7520: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
T8168: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedichten. Een bloemlezing.
B3330: EEDEN, FREDERIK VAN. - Geroepen of verkooren? Derde en laatste deel van den roman: Sirius en Siderius.
R3572: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XLIX: Van Eeden en Pieter van der Meer de Walcheren, Heijenbrock en Van Eeden, Van Eeden over Multatuli, etc.
R3563: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XLVIII: Van Eeden en de spoorwegstaking van 1903, Brouwer en Van Eeden: mystieke onruststokers, Het Amsterdam van Willem Witsen, De relatie tussen Witsen en Van Eeden, etc.
Y4071: HET VLAAMSCHE LAND. FREDERIK VAN EEDEN. - Het Vlaamsche Land. Algemeen Weekblad. 4e jaar Zaterdag 6 Mei 1922. Nr. 162. Frederik van Eeden Nummer. Wat ik in de R.K. Kerk heb gevonden.
W0004: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het krabbetje en de gerechtigheid.
B8283: EEDEN, FREDERIK VAN. - Onze schrijfwijze.
W4471: EEDEN, FREDERIK VAN. - Uit Jezus' oopenbaar leeven.
R3845: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen LIII: In memoriam Fries de Vries & Peter van Eeden; C. van Uuden, De gezusters van Vloten; bijdragen van Koen Vossen, Franciska van Vloten, Andre Borgdorff en Tjakko Stijve.
Y0707: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door H.W. van Tricht.
R0037: EEDEN, PETER VAN / WIM J. SIMONS. - Van Eeden ! Van Eeden ! Daar komt hij aangetreden!
K7764: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXX: Jan Fontijn: Het lyrisch proza van Johannes Viator. M. Demoor: F. van Eedens correspondentie met F.W. Gosse. N. Maas: Van Eedeniana. Frits van Eeden en Schopenhauer.
B5330: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVIII: Vijftig jaar. H.W. van Tricht: Een paar herinneringen. Reiny Jobse: De droomen van de Kleine Johannes. Jos De Ley: Van Eeden en zijn Italiaanse vertaler Pietro Mariatti. Guido van Suchtelen: Quai Absurdum of De Huttenbouwers.
B3585: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIII: Over agressief woord- en beeldgebruik in Van Eedens Johannes Viator. Willem Kloos geobsedeerd door Van Eeden.
B3582: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XX: Frederik van Eeden en Herman Gorter: Vriendschap in twee of in drie dimensies? Rede F. van Eeden te Heerenveen. Verslag in het Nieuwsblad van Friesland 14 januari 1903.
L7674: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VI: L.J.M. Feber: Frederik van Eeden's verhouding tot het Christendom. S.M. Noach: "Het Dromenboek". H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en " Geestelijke weerbaarheid". Oorlogsbrieven.
B5338: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VII: In Memoriam Louis de Vries. Nico van Suchtelen: Muziek op Walden. J. Ezerman: Van Eeden en de Muziek. A. van Duinkerken: Van Eeden Tachtiger? Enkele Reisbrieven. Dagboekfragmenten.
R0081: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen IX: Martha van Vloten.
R0073: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen I: Van Suchtelen, openingstoespraak. Van Tricht, Van Senden
B8425: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIII: Mooijweer: Frederik van Eeden in Amerika, Van der Veen-Mulder: Frederik van Eeden als redacteur van De Groene Amsterdammer.
B8499: EEDEN, FREDERIK VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
B5331: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVI: A.L.I. Sivirsky: Giza Ritschl en Frederik van Eeden. Guido van Suchtelen: F. van Eeden en Jac. P. Thijsse. Evert van Eeden: Brief aan de Heer F. Pijnenborg S.J.
Y0875: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius en Siderius. Tweede deel: Het kind.
R0259: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius en Siderius. 3 delen: De ouders. Het kind. Geroepen of verkooren?
R0258: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Deel I + II.
B7356: EEDEN, FREDERIK VAN. - Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten.
Y2949: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
T1753: EEDEN, FREDERIK VAN. - The deeps of deliverance. Translated from the Netherlandic by Margaret Robinson.
K7773: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXII: M. Stapert-Eggen: De meisjes van Vloten. Judit Gera: F. van Eeden en Vincent van Gogh.
R2335: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedichten. Een bloemlezing.
B5891: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIX: In memoriam H.W. van Tricht. H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en Louis Couperus, e.a.
W4448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B5332: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXV: F. Pijnenborg: Het digt gaan van de vensters. Nop Maas: Emants, Van Eeden en het spiritisme.
H5459: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius & Siderius. De ouders.
T9624: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de passielooze lelie. Verzen. Waarbij zijn opgenomen de "Enkele Verzen".
T2157: EEDEN, FREDERIK VAN. - Jezus leer en verborgen leeven.
T3448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de koele meren des doods.
T3449: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
R5347: EEDEN, FREDERIK VAN. - Over woordkunst III: Antwoord aan L. van Deijssel [geweigerd voor de XXste eeuw].
T1072: EEDEN, FREDERIK VAN. - Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik aus der wahrhaftigen Geschichte von der schonen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yeu-Wang.
B3580: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIX: Arie van Loon: Blijde natuur of blijde wereld? M. Stapert-Eggen: De verloving van F. van Eeden en M. van Vloten. F. van Vloten: Ik vraag alleen wat ik mooi vind. F. van Eeden en de moderne kunst.
B7374: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Eerste en Tweede boek.
L7140: EEGHEM, W. VAN. - Jan Frans Willems en Willem Bilderdijk.
T0859: EEGHEM, W. VAN. - Prudens van Duyse herdacht (1804-1959).
K0340: EEGHEN, I.H. VAN. - Van stadscourantendrukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam.
K4511: EEGHEN, I.H. VAN / W.GS. HELLINGA / H. DE LA FONTAINE VERWEY. - Het illustere begin van het Athenaeum. Drie opstellen ter inleiding van de tentoonstelling in de Agnietenkapel t.g.v. het 325-jarig bestaan van de instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam,
T6437: EEGHEN, P. VAN. - Jan Luyken en zijne bloedverwanten.
B1542: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769 - 1832) Gronings dokter, Amsterdam 'kassier'.
B0077: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventarissen van de familie-archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg.
H3866: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Brieven van het Deutzenhofje. Madame de Nerha en Mirabeau.
R9155: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventaris van het archief van regenten en regentessen van het Deutzenhofje.
T7511: EEGHEN, S.P. VAN. - Rede uitgesproken door den heer S.P. van Eeghen, voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam, in de zitting dier kamer van 4 januari 1916.
B0079: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventaris van het familie-archief Backer.
T0074: EEGHEN, I.H. VAN. - De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725. Deel: I-IV.
T9122: EEKHOFF, W. - Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen voor en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen.
B2523: EEKHOFF, W. - De betrekking van de jufvrouwen Wolff en Deken tot Friesland.
T3150: EEKHOUD, GEORGES. - Les fusilles de malines.
T7080: EEKHOUD, GEORGE / GUSTAVE VANWELKENHUIZEN. - Pages choisies.
R3685: EEKHOUD, GEORGES. - Nieuw Cartago.
T9278: EEKHOUD, GEORGES. - Kermesses.
R7952: EEKHOUD, GEORGE. - Teniers.
T2625: EEKHOUD, GEORGES. - Myrtes & Cypres.
R1594: EEKHOUD, GEORGES. - Hendrik Conscience. Vertaling W.D. Leen.
K5246: EEKHOUT, JAN H. - De Anti-Christ mystisch kerstspel der toekomst en Kleine balladespel van den dood.
K5399: EEKHOUT, JAN H. - De boer zonder god. Zeeuwsch-Vlaamsche roman.
K5305: EEKHOUT, JAN H. - Doolagien. Verzen.
K8906: EEKHOUT, JAN H. - Solaas. Verzen van hernieuwd geloof.
K2826: EEKHOUT, JAN H. - Werk. Het boek der jong-protestantsche letterkunde.
L2111: EEKHOUT, JAN H. - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
K5829: EEKHOUT, JAN. - Warden een koning.
T0461: EEKHOUT, GEORGES. - HEM DAY 24 mai 1947. Hommage a Georges Eekhoud, ne a Anvers en 1854 mort a Bruxelles le 24 mai 1927.
B3372: EEKHOUT, JAN H. - Magie der aarde.
B4213: EEKHOUT, JAN H. - Jermolijn.
R9216: EEKHOUT, JORIS. - Ernest Psichari, Giovanni Papini, Giosue Borsi.
K8832: EEKHOUT, JAN H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek. Vertaald en ingeleid door ...
Y0764: EEKHOUT, JAN H. - Leven en daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen.
K9465: EEKHOUT, JAN H. - Magie der aarde.
H5024: EEKMAN, T. / A. LJESKOW / C.G. SCHWENCKE. - Over Ljeskow.
K5688: EEKMAN, TOM. - Joegoslavie. Verhalen van deze tijd. Bijeengebracht, vertaald en van een nawoord voorzien door...
B5001: EEMAN, ERNEST. E.A. - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle.
Y3207: DE EENDRACHT. - De Eendracht. Orgaan van de afdeelingen der S.D.A.P. in Noordbrabant. 9e jaargang 1908: no. 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 24 - 28 - 30 - 34 - 35 - 39 - 41 - 48. 10e jaargang 1909: no. 4 - 15 - 17 - 20 - 21 t/m- 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51. 11e jaargang 1910: no. 1 t/m 7
Y4220: EENDRACHT, DE. - Tooneel en Filmnieuws. Redacteur Paul Vermeer. 8 Juni 1945. No. 1.
Y2769: EENHEID. - Eenheid. Weekblad voor Maatschappelijke en Geestelijke Stroomingen. 1917. nr. 382. / 1919. nrs. 484 - 487 - 488 - 489.
Y1096: EENHEIDSVAKCENTRALEN. - Loonsverhoging. Nu!
R5773: EERENBEEMT, H.F.J.M. - Van Lanschot en het Tilburgse Bedrijfsleven. 150 jaar.
K8179: EERENBEEMT, NOUD VAN DEN. - September.
B3983: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's kerstboek 1927.
B5227: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
L7262: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's kerstboek 1928.
T8025: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Vincent van Gogh als H.B.S.-leerling 1866-1868: een onbekende episode in Tilburg.
R2811: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
B4339: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's vierde kerstboek.
H0984: EETEN, PETER VAN. - Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos.
Y0965: DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP 18E EEUW. - De verlichting in worsteling om de staat. Der Aufgeklarte Absolutismus als europaisches Problem. Een stedelijke reactie op de politiek van Jozef II. Het gevel BruggeL het onverwachte Jozefisme van de ambachten en de volksmassa. De Nederlandse kerkpolitiek van Jozef II: verlicht of despotisch. Is de concentratie van macht onder koning Lodewijk een uitloper van het verlicht absolutisme. Koning Willem I: een verlicht despoot? Het politiek bestel onder Koning Willem I. De verlichte ambrenaren onder Willem I: kritische pijlers van een bewind.
Y0740: EFFEN, JUSTUS VAN. - Brief van een bejaard man en Reis naar Zweden. Vertaling en toelichting P.J. Buijnsters.
M4122: EFFEN, JUSTUS. - Eene beschouwing uit de zeventiende eeuw over de mode, dit netelige, verontrustende maar tegelyk welgevallige en altoos belangryke onderwerp dat byzonderlyk de vrouwelyke kunne sinds de schepping bezighhoudt en regeert.
B0142: EFFEN, JUSTUS VAN. - Ernst en Boert uit den Hollandschen Spectator.
R7270: EFFEN, JUSTUS VAN. BROER OKELES. [= C.E. BAKKER]. - Ienfaldige ljeafdescijdnis uwt de earste helfte fen de achttsjiende ieuw, uwt it holloans forfrijsce.
T3904: EFFEN, JUSTUS VAN. - Proza.
L1297: EGELER, C.G. - Problemen uit het grensgebied van algemene geologie en petrologie.
R1924: EGETER VAN KUYK, R.H.J. (RED.). - Elementen. Ida Gerhardt (1905-1997).
Y0678: EGGER, AUGUSTIN. - Erbarm U over het volk.
T7055: EGGINK, L.G. EN W.A.T. SCHELFHOUT. - Partij verloren... Gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting heengingen.
K8491: EGGINK, JACOBA. - Kyrie eleison.
P1120: EGGINK, CLARA. - Landinwaarts.
B9447: EGGINK, CLARA / J.C. BLOEM / C.J. KELK. E.A. (ED.). - Kompas der Nederlandse Letterkunde.
T6300: EGGINK, CLARA. - Leven met J.C. Bloem.
B0970: EGGINK, CLARA. - De vrouw en de cormorant. Teekening van Fiep Westendorp.
T0814: EHRENBURG, ILJA. - Julio Jurenito's avontuurlijk leven. Vertaling Felix van Zijll.
W9332: EICHENBERG, FRITZ. - Lithography and Silkscreen. Art and Technique.
Y4120: EICHSTORFF, L. VON. - Deutsche Blumenlese aus niederlandischen Dichtern. (nebst einer Abhandlung Łber die niederl. Poesie).
T2727: EIGEMAN, J.A. - Het socialisme van Troelstra een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie.
T3233: EIGEMAN, J.A. - De Liberale Gedachte. Een nieuwe tijdgeest en een nieuwe groepeering der partijen.
Y1067: EIGEMAN, JACOB. - Kunst en Keur. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere Christelijke School.
K0025: EIGENBERGER, W. E.A. - Die Fliegerei was sie bietet und verspricht.
R7767: EIGENHUIS, J. - De dijk.
R7769: EIGENHUIS, J. - De Wijsgeer.
R7770: EIGENHUIS, J. - De horizon blinkt.
T2790: EIGENHUIS, J. - Evenwicht.
T4920: EIGENHUIS, J. - Idylle.
R1003: EIGENHUIS, J. - De kunstenaar en de duivel.
R7764: EIGENHUIS, J. - Groei. Een roman uit de onderwijzerswereld.
T2447: EIJCK, JAN VAN. - Nieuwe filosofie.
R0790: EIJK, H.P.A. VAN. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
K6623: EIJK, HENRIETTE VAN. - Het eenig echte.
H2500: EIJK, JACK VAN. - Kamperfoelie.
R1551: EIJK, H.P.A. VAN. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
Y2968: EIJK, HENRIETTE VAN. - Sinterklaas blijft een zomer over. Met illustraties van Ruscha Wijdeveld.
Y1656: EIJKELBOOM, J. - Heden voelen mijn voeten zich goed. Nieuwe gedichten.
H2289: EIJKELBOOM, J. - Lucebert.
T8177: EIJKELBOOM, J. - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten.
T8178: EIJKELBOOM, J. - Het lied van de krekel. Gedichten.
T8179: EIJKELBOOM, J. - Kippevleugels. Gedichten.
T8180: EIJKELBOOM, J. - De gouden man. Gedichten.
T8218: EIJKELBOOM, J. - De wimpers van de dageraad.
T8583: EIJKELBOOM, JAN. - Want poŽzie doet niets gebeuren.
R6870: EIJKELBOOM, J. - 36ste overzicht betreffende den Bond gedurende de jaren 1941 tot en met 1945.
H6597: EIJKELBOOM, J. - Tot zo ver. De meeste gedichten.
T8789: EIJKELBOOM, JAN. - Twee dochters en een zoon. Met tekeningen van Rein Dool.
T3825: EIJKERN-BALKENSTEIN, J. VAN E.A. - Kashmirsjaals en de geweven Westeuropese imitaties. Verslag van de Textieldag van 24 mei 1984 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
B3095: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetiek van het Nederlands.
T3475: EIJKMAN,J. - Wij bouwen verder maar op welken grondslag?
B3098: EIK, JOSUA VAN. - De Algemeene Beginselen van het Internationaal Policieregt.
Y0064: EIKEBOOM, HENK. - Kruistochten. Door eigen en anderer werk.
L7485: EIKENDAL, W.J.C. - De electrische uitrusting van de auto. Practisch handboek voor vakman en automobilist.
M3582: EIKEREN, J.H. VAN (SAMENSTELLING). - Vier Maria Legenden.
K1128: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
B1344: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Amsterdamse lieverdjes.
K0699: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
R9774: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over de aesthetische kant van uw vak.
B4241: EILANDER, JOHAN H. - Nijmegen. Facetten van een boeiende stad.
B6663: EILANDER, GERRIT. (RED.). - Pamflet 3e jaargang nr. 5, april 1982.
T7475: EILERS, H.J. - Het Nederlandsche volk vraagt naar waarheid, recht en rechtvaardigheid. Wordt dat het volk gegeven? Hoe wordt een uitvinder door de regeering behandeld? Deze vragen beantwoord door H.J. Eilers, uitvinder en fabrikant van chemische preparaten te Oegstgeest.
R9325: EILERS KOCH, J.R. - Zedeleer in spreuken. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
T2811: EILLBERG, HANS PETER UND PETER STEINER. - Druckobjekte auf Naturpapieren. Nr. 3: Bucher Trager des Wissens.
B2967: EINSTEIN, ALFRED. - Geschichte der Musik.
T6710: EISNER, HERMAN. - De Statenloze. Een appel aan het geweten der wereld.
Y1393: EK, A. VAN EN W.J. V.D. VEEN. - Verkiezingsgids voor Gemeentebesturen, leden hoofd- centrale- en gewone stembureau's, kiesvereenigingen en kiezers. Inhoud: Behandeling kieswet met betrekking tot Tweede Kamer-, Staten- en Raadsverkiezingen, agenda verkiezingswerkzaamheden, kieswet en uitvoeringsvoorschriften.
B8648: EK JZN, JACOB. - Van Eeden's 'Ellen, een lied van de smart'. Toegelicht.
M6116: EKELOF, GUNNAR. - De Byzantijnse trilogie. Diwan over de Vorst van Emgion, Gids naar de Onderwereld, Het verhaal van Fatumeh. Vertaling H.C. ten Berge.
L8908: EKEREN, LINDA VAN EN J. GOEDEGEBUURE. (ED.). - Alleen het verdriet is waar. Bloemlezing.
H6169: EKKART, R.E.O. - Jean Francois Verster en zijn verzameling Exlibris.
M3013: EKKART, R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italie. Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
L2770: EKKART, RUDI. - Hidden. Dutch and Flemish paintings of the 16th and 17th centuries from the collection W.C. Escher. Verborgen. Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de 16de en 17de eeuw uit de collectie W.C. Escher
M7076: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
M2999: EKKART, R.E.O. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses.
K3971: EKKART, R.E.O. (ED.). - Wilt Hooren 't Woord. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
B2665: [QUADFLIEG] EKKART, R.E.O. & HUIB VAN KRIMPEN. - Raamin-Presse 1973-1983.
B6140: EKKART, R.E.O. - De sleutel tot het boek. Een keuze van boeken uit vijf eeuwen.
L1506: EKKART, R.E.O., H. VAN KRIMPEN, K.F. TREEBUS. - Karel F. Treebus, Typograaf.
M1160: EKKERS, REMCO. - Praten met een reiger.
B2982: EKKERS, REMCO. - De vrouw van zwaarden. Gedichten.
M5977: EKMAN, KERSTIN. - Zwart water. Vertaling M. Senders.
K8406: ELBURG, JAN G. - Serenade voor Lena.
M8996: ELBURG, JAN G. - De kikkers van Potter.
R8905: ELBURG, JAN G. - Drietand. Gedichten 1952-1958.
T4021: ELBURG, JAN G. - Klein T(er)reurspel.
R8901: ELBURG, JAN G. - Streep door de rekening.
R1874: ELBURG, JAN G. E.A. - Zes Vlyghen. De synde eene Versaemelingh van Lofsanghen, Heeklevaesen ende Rymen waerin besonghen wort, de Minne, 't Schoone Vrouwmens, de Waerelt, de Seevaert, de Kreygh ende eenighe andere Snaecken/ oftewl cleyne Strontjens van Lastghe Vlyghen op de craecksindelycke Vensterdoecken van Hollands Burgherdeugt.
T8860: ELBURG, JAN. G. - De vlag van de werkelijkheid.
T8687: ELBURG, JAN G. - Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters.
H2276: ELBURG, JAN G. - Praatjes kijken. Tekeningen Lotte Ruting.
B7322: ELDERMANS, H. - Oogst. Novelle.
L3015: ELEBAERS, KAREL. - Antoon Coolen.
R8239: ELEUTHEROS. [=ABRAHAM GANS]. - In uw licht. Met houtsneden van Madeleine Gans.
W8477: ELFFERS, DICK. - Typografie en affiches.
M5633: ELFFERS, JOOST / MIKE SCHUYT. - Groot museumboek. GeÔllustreerde gids langs 660 musea van Nederland. Tekst en redactie Annemieke Overbeek.
K9238: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA-ELIAS. - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken. Met inleiding.
T2391: ELIAS, H.J. - Onze wording tot Natie. Inleiding tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging.
R1190: ELIAS, H.J. - 25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939.
R6768: ELIAS, E. - Paradijs in cellophaan. Uit een journalistiek dagboek
T7177: ELIAS, H.J. - Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Lezing gehouden op het IXe Congres voor Philologie, te Leuven 14-15 april 1928.
T7595: ELINK SCHUURMAN, GERARD A. (G. DUURING & ZOON). - De koffiecultuur in Brazilie. Eenige aanteekeningen en beschouwingen.
Y0633: ELINK SCHUURMAN, W.H.A. - De verklaringen van Washington. Waartoe in Indie een oorlogsmarine?
Y0294: ELIOT, GEORGE. - De molen aan de Floss. Vertaling W.A. Dorsman-Vos.
T1638: ELIOT, T.S. - Kobus Kruls parmantige kattenboek. Vertaling Gerrit Komrij.
B1536: ELIOT, T.S. - The three voices of poetry.
B9956: ELLEN, MAC. - Histoire de l' Ecole Polulaire et de la Lutte Scolaire en Belgique.
Y0854: ELLERBROEK-FORTUIN, E. - Amsterdamse Rederijkersspelen in de Zestiende Eeuw.
H2245: ELLIS, HAVELOCK. - De sexueele keuze bij den mensch.
AP0031: ELLIS, HAVELOCK. - Etudes de psychologie sexuelle. Traduction par A. van Gennep.
A0030: ELLIS, HAVELOCK. - Psychology of sex. The biology of sex, The sexual impulse in youth, Sexual deviation, the erotic symbolisms enz.
B4519: ELLIS, HAVELOCK. - Geschlecht und Gesellschaft. Grundzuge der Soziologie des Geschlechtslebens. Teil I und Teil II.
B6007: ELLIS, HAVELOCK. - De geslachten in hun verhouding tot de maatschappij. Vertaald onder toezicht van en met een voorrede voorzien door A.W. van Renterghem.
R9082: ELLIS, HAVELOCK. - De wereld der droomen. Met toestemming van den schrijver in het Nederlandsch vertaald door Truce Verweij.
R4171: ELLIS, HAVELOCK. - De psychologie der sexen. De sexen in hare verhouding tot de maatschappij. Vertaald onder toezicht van en met een voorrede voorzien door A.W. van Renterghem.
R4838: [WILDE] ELLMANN, RICHARD. - Oscar Wilde.
Y0319: [BECKETT] ELLMANN, RICHARD. - Samuel Beckett, Nayman of Noland: A Lecture Delivered at the Library of Congress on April 16, 1985.
R8314: ELOQUENTIA. - Reglement van het gymnasiasten reciteergezelschap 'Eloquentia' te Groningen.
T3818: UITGEVERIJ ELSEVIER. - Elseviriana. Een geillustreerd tijdschrift over boeken en hun schrijvers nr 21 November 1934.
R9685: ELSEVIER. - Fondscatalogus 1951 Elsevier.
L1298: ELSKEN, J. VAN DER. - Warmteleer in beweging.
T3405: ELSKEN, ED. VAN / ANDRE VAN DER LOUW E.A. (RED). - Taboe 3: Samen Wonen Kijk Kijk Kijk Maar.
T3404: ELSKEN, ED. VAN / ANDRE VAN DER LOUW E.A. (RED). - Twen/Taboe. Twen I: Wie Dit Leest Wordt Gek. Taboe 2: Maar 't Went Wel. Taboe 3: Samen Wonen Kijk Kijk Kijk Maar. Taboe 4: Ssst Ssstdijk Soestdijk.
R8479: ELSKEN, ED. VAN DER (FOTO'S). - Nederlands Dans Theater.
T7435: ELSLANDER, ANT. VAN. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk. Deel I.
T0267: ELSLANDER, ANT. VAN. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk Twee delen.
R4736: ELSLANDER, A. VAN. - August Vermeylen en het tijdschrift Van Nu en Straks. Uitgesproken in de vergadering van 12 mei 1980.
W8982: ELSON, ROBERT T. - Time Inc. The intimate history of a publishing enterprise 1923 - 1941.
R9912: ELSSCHOT, WILLEM. - Nagelaten werk.
L4831: ELSSCHOT, WILLEM. - De verlossing.
T1756: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen: I. Lijmen II. Het been.
L2958: ELSSCHOT, WILLEM. - Kase. Aus dem Niederlandischen von Agnes Kahmann-Matter und Gerd Busse. Mit einem Nachwort von Gerd Busse.
L0783: ELSSCHOT, WILLEM. - Kijk, Willem Elsschot. De Schrijver in beeld.
L2959: ELSSCHOT, WILLEM. - Leimen. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
H0807: ELSSCHOT, WILLEM. - De verlossing.
L9417: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
Y1987: ELSSCHOT, WILLEM. - Verzameld werk.
B6672: ELSSCHOT, WILLEM. - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten. Samengesteld door A. Kets-Vree.
T5149: ELSSCHOT, WILLEM. - Villa des Roses.
B8579: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
R3179: ELSSCHOT, WILLEM. - Le Bateau-citerne. Roman.
R3178: ELSSCHOT, WILLEM. - Maria in der Hafenkneipe. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
L2957: ELSSCHOT, WILLEM. - Cheese. Translated and with a preface by Paul Vincent.
R4009: ELSSCHOT, WILLEM. - Villa des Roses. Translated with an introduction and notes by Paul Vincent.
R3180: ELSSCHOT, WILLEM. - Gedichten.
L9458: ELSSCHOT, WILLEM. - Verzen.
T7141: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen.
T7142: ELSSCHOT, WILLEM. - Kaas. Versierd door Jozef Cantrť.
R3686: ELST, F. VAN DER. - Het standpunt van de Volksunie.
R9171: ELUARD, PAUL. - Leda. Vertaling Hans Lodeizen.
L3431: ELVILLE, E,M. - Paperweights and other glass curiosities.
L9589: ELZEN, SUS VAN. - Hoog boven de blauwe stad. Verhalen.
B0015: ELZEN, SUS VAN. - Spookrijders.
R9188: ELZEN, JOHANNUS. [=JAN ELZO NIEMEIJER]. - Kees vecht mee.
Y2706: L' EMANCIPATEUR. - L'Emancipateur. Organe du Groupement Communiste Libertaire. Premiere annee 11 aout - 1er decembre 1906. Nrs. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 10/11 - 12/13 - 15/16 - 17/18.
K1919: EMANT, VAN LOOY, ALETRINO. E.V.A. - Onopgelost en andere korte verhalen van Nederlandse schrijvers van omstreeks de eeuwwisseling.
T2412: EMANTS, MARCELLUS. - Monaco. Drie typen.
L7696: EMANTS, MARCELLUS. - Monaco. Drie typen.
T3664: EMANTS, MARCELLUS. - Liefdeleven.
L9437: EMANTS, MARCELLUS. - Langs de Nijl.
W4487: EMANTS, MARCELLUS. - Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, m.m.v. Pierre H. Dubois.
H5904: EMANTS, MARCELLUS. - In gesprek met E. d'Oliveira jr. uit 'De mannen van 80 aan het woord.
H8506: EMANTS, MARCELLUS. - Inwijding. Haags leven 2 delen.
L8704: EMANTS, MARCELLUS. - Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid. Een portret in brieven. Geselecteerd en toegelicht door Nop Maas.
L8396: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering. Een gedicht.
B3829: EMANTS, MARCELLUS & PETER YVON DE VRIES. - Mode. Vormgeving Peter Yvon de Vries.
W8226: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering. Een gedicht.
R1077: EMANTS, MARCELLUS. - Huwelijksgeluk en andere verhalen. Samengesteld door Nop Maas.
T1553: EMANTS, MARCELLUS. - De mens moet het leven overwinnen. Brieven aan Jkvr. E. van Nispen tot Sevenaer, bezorgd door Nop Maas.
R1312: EMANTS, MARCELLUS. - Vijftig.
R1342: EMANTS, MARCELLUS. - Geachte heer Redacteur!
W0322: EMANTS, MARCELLUS. - Afgestorven, Huwelijksgeluk, Een kind.
H2623: EMANTS, MARCELLUS. - Brieven aan Frits Smit Kleine. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Pierre H. Dubois.
T5930: EMBDEN, D. VAN. - Waarom nationale ontwapening geboden is.
T6916: EMBDEN, D. VAN. - Nationale ontwapening of volksverdelging.
T7962: EMBDEN, D. VAN. - Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de brochure van Kapitein Maas en andere bestrijding.
T7965: EMBDEN, D. VAN. - Verbod tot gebruik van gifgas en gifgaswapens in het volkenrecht.
R7426: EMBDEN, D. VAN. - Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936.
L5631: EMDE BOAS, C. VAN. - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
A0653: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
B5518: EMDE BOAS, C. VAN. - De arts en de sexuele (r)evolutie.
B5519: EMDE BOAS, C. VAN. - De arts in de schaduw der normen.
K1844: EMDE, BOAS, C. VAN. - Inleiding tot de studie van de pornografie.
K1845: EMDE, BOAS, C. VAN. - Obsceniteit van pornografie anno 1966.
R6782: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
M6166: EMECHETA, BUCHI. - Vrouwenhandel. Vertaald door Lieke Frese.
T7379: EMEIS, JR, M.G. - Waar men 4 eeuwen om zeep ging 1554-1954.
W5467: EMEIS, M.G. - Brand in Mokum.
B3087: EMEIS JR, M.G. - Van de oude stempel. 1865-1965.
Y1513: EMEIS, M.G. - Het Paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
R5509: EMEIS, M.G. - 500 jaren tussen Dam en Munt. / The heart of Holland. Engelse vertaling W.H. Howard.
R9149: EMMENES, A. VAN. (VERZ.). - Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden.
B9659: EMMENES, A. VAN. - Het Socialisme in zijn twee stroomingen.
R0741: EMMENES, A. VAN. - In het Huis van Bewaring, een pleidooi tegen Preventieve Hechtenis en het Celluaire Stelsel.
T6223: EMMENES, A. VAN. - Een kritiek op de brochure "Federatie van Vakvereenigingen". (Een voorstel aan de georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders van Nederland, door Henri Polak, voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.).
H5633: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. Twee delen.
H1796: EMMENS, JAN. - Een hond van Pavlov.
T0793: EMMENS, JAN. - Chaconne.
B9167: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst.
T3758: EMMERICH, ANNE CATHERINE. - Rťcit du voyage et de l'adoration des trois rois mages extrait des visions d'Anne Catherine Emmerich, sur la vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et de la tres sainte vierge.
T1835: EMMERIG, RUTH E.A. (RED.). - Vouwbeen. Twee maandelijks tijdschrift voor vrijetijds boekbinders. Jaargang 1 t/m 8 in acht uniforme banden.
K1917: EMMERIK, JUDY VAN. - Er moet nodig een gelucht worden.
B2816: EMMERIK, GERARD VAN. - Amsterdamse Impressies.
L9317: EMRICH, ELKE ADELHEID. - Macht und Geist im Werk Heinrich Manns 1900-1925. Eine Uberwindung Nietzs
Y2092: EMST, P. VAN. - Indische Cultures Serie I: De Mangga.
L1838: ENDEPOLS, H.J.E. (ED.). - Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's.
B3670: ENDEPOLS, H.J.E. - Taaltoestanden te Maastricht op het einde der 18de en in het begin der 19de eeuw.
T6838: ENDERLEIN, J. - Buiten bij Kaatje! Een vertelseltje met versjes en knipsels.
T0696: ENDERT, A. VAN. - Beknopte handleiding betrekkelijk de reddingsmiddelen in het algemeen en den pompiersdienst in het bijzonder.
B6649: ENDICOTT, J.G. AND M. - Seven little plays.
B8844: ENDLICH, BEN. - 450 jaren Burger-Weeshuys. Bewerkt door Nanda van der Zee.
T6263: ENDLICH, BEN & NANDA VAN DER ZEE. - Het Amsterdams Burger-Weeshuys. Een stadje in een stad.
T3859: ENDREI, WALTER G. E.A. - Textielhistorische Bijdragen 18 (1977).
R7775: ENDT, ENNO. - Versluys tussen oud en nieuw.
K1526: ENDT, ENNO. - Een taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal.
T6427: ENDT, ENNO (ED.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
T6426: ENDT, ENNO (ED.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
T3995: ENG, J. VAN DER. - Tolstojs Novelle De Dood van Ivan Il'ic. Aspecten van de compositie en de taal.
T8093: ENG LIANG, OUW. - Over de doorbraaktijden der elementen van het blijvende gebit en het voorkomen van tandcaries bij Chineesche schoolkinderen te Batavia.
T0518: ENGBERTS, E. - Het antisemitisme critisch bezien.
L2300: ENGEL, H. - Het belang van het Zoologisch Museum voor Wetenschap en Maatschappij.
L1299: ENGEL, H. - Over de geschiedenis van de zoologie.
R8541: ENGEL, HENDRIK. - Cooperatie en Middenstand.
K5345: ENGELBERG, G. - Dagboek.
T0479: PATER L. ENGELBERT. - Een van onze eerwaarde paters... 50 Bloemekens uit den Seraphijnschen Lusthof, geplukt, gebundeld en aangeboden aan pater Christinus Kops O.F.M. op zijn gouden kloosterfeest, den 3en October van 't jaar Onzes Heeren 1944, door een paar van zijn vele vrienden.
R8997: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, K.TH. - Geschiedenis van het Slot te Muiden.
T4200: ENGELBERTS, E.M. - Verdediging van de eer der Hollandsche natie.
R6812: ENGELBERTS, MATTHIJS EN ONNO KOSTERS (EDS.). - Verder. Beckett en de 21e eeuw.
Y4131: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT. - Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel.
L8647: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het leven en de regering van Z.M. Willem I.
R7139: ENGELBERTS, PIETER NICOLAAS. - Eenige opmerkingen over Het Regentschap.
T2730: ENGELBERTS GERRITS, G. - Schoonheden uit Nederlandsche dichters der XVIIIe, XVIIIe en XIXe eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel.
K3341: ENGELBRECHT, CORINA. - Gezegd en geschreven. Interviews met auteurs.
R2205: ENGELBRECHT, W.A. - Schets van de Geschiedenis der Nederlandsche Cartografie en van hare beteekenis ook voor andere landen.
W8336: ENGELBREGT, J.H.A. EN TILMAN SEEBASS. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium.
B1733: ENGELBREGT, JACOBUS HENDRIKUS ANTONIUS. - Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960). The Utrecht Psalter. One century of critical investigation (1860-1960).
R6828: ENGELBRONNER, D'. - Feest-verslag van de eerste-steenlegging op 17 november 1863. Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, enz.
H5599: ENGELEN, CORNELIUS VAN. - Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
Y0533: A, H. VAN. [= HERMAN VAN APPELTERN / ADRIAAN WALRAVEN ENGELEN. - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Medegedeeld door H. van A. Nawoord C.H.E. de Wit.
B4114: ENGELEN, CORNELIUS VAN. - Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
R8629: ENGELEN, W.E. - Nota van bedenkingen tegen het Verslag van de Commissie, benoemd in de vergadering der Staten, van 12 November 1862, no. 6, om haar te dienen van advies omtrent de vraag: Of het al of niet wenselijk is het floreenstelsel te vervangen door een ander.
Y2798: ENGELENBAK, DE. - De Engelenbak. 1e jaargang Augustus 1977. Nummer 1. Het zoekgeraakte leven.
K1290: ENGELENBURCHT, J. - Punch.
R6257: [COHEN] ENGELHARDT, VIKTOR. E.A. - Op de kentering der tijden. Vijf opstellen.
Y2538: ENGELHART, BEN EN CHRIS BRAND. - Ritmisch Schrijven voorbeeldenboekje 2.
B7992: ENGELHART, BEN. - Inleiding tot de calligrafie. Met medewerking van T. Gourdie, H. Zapf, M. Hermersdorf, E. Kuhn, C. Brand.
T3441: ENGELMAN, JAN. - Torso.
H2000: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
M0114: ENGELMAN, JAN. - Vrijheid. Tijdgedichten en berijmde schotschriften.
H1157: ENGELMAN, JAN / MARINUS NIJHOFF / A. ROLAND HOLST. - Over Martinus Nijhoff.
K7917: ENGELMAN, JAN. - Adam zelf de heeren der schepping op den keper bekeken, middels vele wijze mannen en vrouwen.
L0618: ENGELMAN, JAN. - Bij de bron. Een bundel religieuze liederen met teekeningen van Lode Sengers.
P2574: ENGELMAN, JAN. - Hart en lied. Bloemlezing. [Met tekeningen en vignetten door C.A.B. Bantzinger].
M4828: ENGELMAN, JAN. - Het bezegeld hart.
M3601: ENGELMAN, JAN. - Kindje wiegen.
M0062: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
T0092: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
L0537: ENGELMAN, JAN. - Tympanon. Opstellen over kunst en gewijde kunst.
T0124: ENGELMAN, JAN. - De dijk, een gedicht.
T8225: ENGELMAN, JAN. - Verzamelde gedichten.
K3127: ENGELMAN, JAN EN WOUTER PAAP. - Twee muzen. Een verzameling van Nederlandse gedichten handelend over muziek. Uitgezocht door...
M0141: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
T0088: ENGELMAN, JAN. - Philomela. Teekening van C.F. Roelofsz.
W0104: ENGELMANN, BERNT. - De onvrijwillige reis. Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertaling Rob Pijpers.
B9037: ENGELRODE, GERARD VAN. - Merkwaardigheden uit het leven van Rabben Joseph Ben Johai.
L7670: ENGELS. F. - De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de Staat. In aansluiting op de onderzoekingen van Lewis H. Morgan.
B8110: ENGELS, J. - Zeventig jaar Nederlandse Romantiek (1884-1954.
T7310: ENGELS, JACQ. - Het gemeenschapshuis voor werkeloozen.
T4704: ENGELS, A.H.J. - Fabrieksmenschen.
T6293: ENGERING, TH.J.F. - Spotliedjes en Hekeldichten uit den bezettingstijd.
T4592: ENGLERT. M. - Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel.
H0147: ENGLISCH, PAUL. - Geschichte der erotischen Literatur.
M1702: ENGLISCH, PAUL. - Sittengeschichte Europas.
Y2758: ENIGE WEG, DE. - De Enige weg, Orgaan van de Groep van Bolsjewiki-Leninisten. 1ste jaargang 1938. 18 Februari - 22 Juni Nrs: 1 t/m 10.
Y0373: ENK, P.J. - Geschiedenis der Latijnse Letterkunde.
T1915: ENKA. [= ANKE TJADEN VAN DER VLIES]. - De Daad.
T4318: ENKA. [= ANKE TJADEN VAN DER VLIES]. - Leeke-preeken. Zes toespraken, gehouden in bijeenkomsten van het religieus-socialistisch verbond.
R1879: ENKELAAR, WILLEM [= J.P. ROMIJN]. - Koorts. Novelle.
R8209: ENKELAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
K9236: ENKLAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
K9861: ENKLAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
L7126: ENKLAAR, D. TH. - Problemen der Institutioneele Geschiedenis van Nederland.
L7191: ENKLAAR, D. TH. - De gestaarte Engelsman.
L7368: ENKLAAR, D. TH. - Was Jeanne D'Arc een duivelvereerster?
B1456: ENKLAAR, D. TH. - Uit Uilenspiegel's Kring.
W9296: ENKLAAR, D.TH. - Varende Luyden. Studien over de middeleeuwsche groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
R0192: ENKLAAR, D.TH. - Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen.
K7516: FORUM / LES ENLUMINURES. - Cyrillus-Fables in Ulrich von Pottenstein's version. Das Buch der naturlichen Weisheit.
K7492: LES ENLUMINURES. - Books of Hours / Livres d' Heures. Catalogue 9. Introductory essay by Roger S. Wieck: "Thinking about Books of Hours...".
K9637: ENNO VAN GELDER, H.A. - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
L4179: ENNO VAN GELDER, H.A. - Nederland sinds de zestiende eeuw.
L3850: ENQUIST, PER OLOV. - Het record. Vertaald door J. Bernlef. Vertaling herzien door Cora Polet.
L3084: ENQUIST, ANNA. - De sprong. Vijf monologen.
K3564: ENQUIST, ANNA. - Het geheim. Roman.
H8453: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
L0708: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
T5332: ENQUIST, ANNA. - De tussentijd. Gedichten.
T5331: ENQUIST, ANNA. - De tweede helft. Gedichten.
B1503: ENQUIST, PER OLOV. - De vijfde winter van de magnetiseur. Vertaling Cora Polet.
T8659: ENQUIST, ANNA. - Soldatenliederen. Gedichten.
T8331: ENQUIST, ANNA. - De kwetsuur. Tien verhalen.
L0466: ENQUIST, PER OLOV, - Kapitein Nemo's bibliotheek. Uit het Zweeds vertaald door Cora Polet.
R3185: ENQUIST, ANNA. - De dokter. Monoloog uit Twaalf keer tucht.
L8810: ENQUIST, PER OLOV. - De reis van de voorganger. Vertaling Cora Polet.
T6580: ENSCHEDE, J.W. - De oprichting in 1870 en de eerste jaren van het dagblad Het Nieuws van den Dag.
T6864: ENSCHEDE. SIERMAN, KOOSJE. - (Enz.)> 5. Speciale uitgave van Joh. Enschede.
B2907: ENSCHEDE, CH. - Elzevier - van Dijck.
T3249: ENSCHEDE, JOH. - Het bedrijf der Enschede's. Voordracht gehouden op 19 juni 1903 t.g.v. de aanstaande viering van het 200-jarig bestaan van het bedrijf.
T9264: ENSCHEDE, J.W. - De melodie van het Wilhelmus.
Y3067: ENSCHED…, CH. - Laurens Jansz. Coster. De uitvinder van de boekdrukkunst. Vervolg op het Technisch onderzoek naar de Uitvinding van de Boekdrukkunst.
T4325: ENSCHEDE, J.W. - Catalogue de la Bibliotheque de feu M. J.W. Enschede, ancien-bibliothecaire de la Bibliotheque Communal de Haarlem.
T4677: ENSCHEDE. - Conduite pour la Bienseance Civile et Chretienne, recueillie de plusieurs Auteurs, pour les Ecoles.
T2342: ENSERINCK, ARNOLDUS A.M. - De Nederlandsche Radio-Wetgeving Geschiedkundig Ontwikkeld.
B9293: ENSOR, JAMES. AUG. TAEVERNIER. - James Ensor. Catalogue illustre de ses gravures, leur description critique et l'inventaire des plaques. Geillustreerde catalogus van zijn gravures, hun kritische beschrijving en inventaris van de platen. Illustrated catalogue of his engravings their critical description and inventary of the plates.
T4830: ENST KONING, G.V. - Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
T8517: ENT, ANTON. - De hoed van Kierkegaard. Gedichten.
H7593: ENT, ANTON. - Domein van meidoorn.
H4019: ENT, HENK VAN DER. - Waterlelies.
T8535: ENT, ANTON. - Feestgangers. Gedichten.
T4897: ENT, W. VAN DEN. - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard door W. van den Ent.
T8518: ENT, ANTON. - Zwart zilver. Gedichten
Y4211: DE ENTENTEKRONIEK. - De Ententekroniek. Veertiendaagsch Overzicht der Tijdschriften en Dagbladen van de Entente. 1918. No 4 Wat Britsche gevangen in Duitsland hebben geleden. No. 5. Duitschland's vrees voor een ramp na den oorlog.
Y2512: ENTER, H. IJ. EN TH TEN KATE. - Zo schrijven wij nu! Van hellende drukletter tot lopend schrift. Schrijfmethode voor de lagere school Klas 2, deel 1, 2 en 3. Klas 3, deel 1 en 2. + Toelichting.
T9654: ENTER, H.IJ. EN TH. TEN KATE. - Zo schrijven wij nu! Van hellende drukletter tot lopend schrift. Schrijfmethode voor de Lagere School. Klas 1, deel 1-2-3.
R5316: ENTER, STEPHAN. - Spel.
L2326: ENTHOVEN, H.E. - De val van Delcasse.
L1265: ENTHOVEN, H.E. - Het verdrag van Bjorko.
L5184: ENTHOVEN, HENRI E. - Van Tanger tot Agadir.
T6308: ENTHOVEN, FRANS BERNARD. - Studie over het anarchisme van de daad.
K3780: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - De stuurloze avant-garde. Vertaling C.E. van Amerongen.
B3438: ENZENSBERGER, MARTIN. - Uber die typographische Verantwortung der Layoutsetzerei. Vortrag zur Jahrestagung der CONTEXT in Bremen.
L3107: ENZINCK, WILLEM. - Cor de Boer - Sinia.
K3583: ENZINCK, WILLEM. (ED.). - Boek der vriendschap voor Ben van Eysselsteijn. Aangeboden t.g.v. zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958.
B3365: EPEN, JAN VAN. - Durf te lachen.
R4446: EPEN, J. VAN. - Als de kersen bloeien. Tooneelspel in drie bedrijven.
L3392: EPPENS-VAN VEEN, JOS H. - Potterie.
T9881: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 142-297. In een vertaling van M.J. Steens.
T9880: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 1. Brieven 1-141. In een vertaling van M.J. Steens.
B9075: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
H4029: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
W7690: ERASMUS, DESIDERIUS. - Oorlog.
L5667: ERASMUS. - Das Lob der Torheit.
K6913: ERASMUS. - Erasmus in den vreemde.
K8059: ERASMUS. - La correspondance d'Erasme et l'epistolographie humaniste.
B1290: ERASMUS. - Das Lob der Torheit. Mit den Randzeichnungen der Basler Ausgabe. Deutsch von Alfred Hartmann. Mit einer Einfuhrung herausgegeben von Curt Loehning.
B2094: ERASMUS. - Seneca en Erasmus. Brieven over den vrede en den vrede des harten. Vertaling Albert van Gool.
H5956: ERASMUS, DESIDERIUS. - Lof der zotheid of de Dwaasheid gekroond. Een pronkrede. Vertaald door Harm-Jan van Dam.
T9882: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 298-445. In een vertaling van M.J. Steens.
T8332: ERASMUS. - De lof der zotheid.
B9456: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
B9461: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
M0499: ERASMUS. - Het boeckje van Erasmus aengaende de beleeftheidt der kinderlijcke zeden. Herdrukt naar de Latijns-Nederlandse uitgave van 1678.
R9388: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
T4390: ERASMUS. - Vrouwengesprekken. Een keuze uit de Colloquia. Vertaald door Jeanine De Landtsheer.
H4315: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
Y1045: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een goddelijk festijn. Samenspraak. In een vertaling van Jeanine De Landtsheer. Met een inleiding van Lucy L.E. Schluter.
R5376: ERASMUS, DESIDERIUS / ARNON GRUNBERG. - Waarde Van Dorp / Geachte Erasmus. Brieven 1515-2000. Deze twee brieven verschenen t.g.v. de jaarwisseling 2000-2001 voor de vrienden van de uitgever.
Y1042: ERASMUS, DESIDERIUS. - Het verbod vlees te eten. En andere gelijkaardige bepalingen die van mensen uitgaan. In een vertaling van John Piolon.
B9547: ERBE, THEODOR. - Die Locrinesage und die Quellen des pseudo-shakespeareschen Loctrine.
B2159: ERDMAN SCHMIDT, ANNA JOHANNA. - Syr Tryamowre. A metrical romance. With introduction, glossary and notes.
H3971: ERDRICH, LOUISE. - De Suikerbietenkoningin.
B9217: ERENS, FRANS. - Litteraire meeningen.
K6858: ERENS, EMILE. - Kluizenaressen.
T9940: ERENS, FRANS / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - Dansen en rhytmen. 2 delen.
B2397: ERENS, FRANS. - Litteraire overwegingen.
R1472: ERENS, FRANS. - Vervlogen jaren. Met een voorwoord van Anton van Duinkerken. Vervolledigd uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
R3122: ERENS, FRANS. - Toppen en hoogten. Litteraire kritieken.
W7743: ERENS, FRANS. - Een stille zaaier. Grondtonen, De conferentie, Berbke, Een sprookje. Ingeleid door G. Termorshuizen.
T1130: ERENS, FRANS. - Boekbeoordeeling J.K. Huysmans. A vau-'leau [1882].
R9438: ERENS, FRANS. - Frans Erens over Limburg. Schetsen, herinneringen, vertellingen, beschouwingen.
Y3278: ERENS, F. - Isaac Israels. Hollandsche Schilders van dezen tijd.
B0926: ERENS, FRANS. - Litteraire wandelingen.
T9274: ERENS, FRANS. - Over Gil Blas. Uit het dagboek van een grensbewoner. Caveant consules. Over Paul et Virginie.
R3415: ONS ERFDEEL. - Veertig jaar Ons Erfdeel. Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Engagement en kleine wetenschap bij Hofland. poŽzie van Bernard Dewulf. Pop in je moerstaal. Schilderijen van M. Breedveld. Over het proza van Nicolaas Matsier. Emile Claus: denken en voelen in kleur. Recente architectuur van Herman Hertzberger. Nederstandstalig cultureel aanbod in Brussel. Nieuw proza in de jaren negentig.
R3308: ONS ERFDEEL. - Pierre H. Dubois. Een schrijversleven. Herman de Coninck: De hectaren van het geheugen. Marginale drukkers en uitgevers. Vlaanderen en China. Cola Debrot: De Antilliaan. De vrouwenbeweging in Vlaanderen. Jonge monumenten in Nederland.
R3418: ONS ERFDEEL. - De Reformatie in L.P. Boons Geuzenboek. Beelden van G. Hellegers en R. D'Haese. De Katholieke Kerk in Nederland. Dr. A.L. Constandse, solidaire solist. De poŽzie van Ida Gerhardt. Nederlandse literatuur in Frankrijk. Jan Greshoff in Brussel. Nederlands voor anderstaligen.
R3419: ONS ERFDEEL. - L.P. Boon en de bende van Jan de Lichte. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Anarchisme in de Nederlanden. Tapijtkunst van Helga Ottenheym. Schrijven is geen spreken. De dichter J. Bernlef. De kineast Joris Ivens. Nederlandstalige boeken in vertaling.
R3307: ONS ERFDEEL. - Over de poŽzie van Hans Verhagen. Tone Brulin en tien jaar Tiedrie. De raadsels van Reinaert. Het beeldhouwwerk van Tom Postma. De problemen rond Engelse vertalingen. Over de poŽzie van Christine D'haen. Verval bij de romanpersonages van Alfred Kossmann. De schilderijen van Harmen Abma.
B6208: ERICKSON, STEVE. - Pornograaf in de zwarte tijd. Vertaald door Geertje Lammers.
L6098: ERINGA, FOKKO SIEBOLD. - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase taal- en Letterkunde.
B6501: ERKA, JACQ. - Jeugd en Vrije Gedachte. Radio-rede. Voorwoord van J. Hoving.
L6338: ERLER, GEORG. - Leipziger Magisterschmause im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
T5009: ERMANN, H. - De bijbel aan een ketting. Open brief aan Aletta Hoog.
L6050: ERMANN, H. - Eene Garve. Dichtstukjes.
T3294: ERMANN, HERMAN J. - A. Ds. F.J. Krop in 't vagevuur? B. Het louteringsidee van ds. M. Beversluis.
B8427: ERMERINS, J.W. - Levensberigt van Claas Mulder.
T4197: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt. Behelzende de Heeren van Vere uit den Huize van Borssele.
R6957: ERNALSTEEN, J. - Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken.
B4063: ERNAUX, ANNIE. - De blik naar buiten. Vertaling Marianne Kaas.
Y0856: ERNE, B.H. - Twee zestiende-eeuwse Spelen van de Hel.
MK0201: ERNST, SANDRA B. - The ABC's of Typography.
H7968: ERPERS ROYAARDS, F. VAN. - In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden.
T8478: ERSKINE, JOHN. - Het korte uur van Francois Villon. Vertaald door Max Schuchart, tekeningen van C.A.B. Bantzinger.
T4722: ERSKINE STUART, JANET. - De opvoeding van katholieke meisjes. Met een voorbericht van Kardinaal Bourne. Voor Nederland bewerkt door Pr. Wolters en de poŽzie door Edg. Heynen.
T0844: ERTS. - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
B8354: ERTS. - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
K6762: ERTS. - Erts Letterkundige Almanak voor het jaar 1927.
B6614: ERWICH, ANTON EN PAUL HAIMON. E.A. - Verzen van Anton Erwich, Paul Haimon, Theo van der Helm, Felix Lemmens, Jan van Maren, Maarten Vrolijk, Bruno Weykamp en Aldert Witte.
T1920: ES, M.L. VAN DER. - Open brief van een vader aan het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht.
T5981: ES, W.J.L. VAN. - De ondergang van het Dietsch in Frankrijk na de Saksisch-Frankisch-Friesche nederzetting.
L3877: ES, G.A. VAN EN E. ROMBAUTS. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel V: De Letterkunde van Renaissance en Barok deel II.
L3608: ES, G.A. VAN EN G.S. OVERDIEP. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel IV: De Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw deel I.
M8533: ES, GIJSBERT VAN. - NRC Handelsblad 1970-1995.
C1430: ES, JOHAN FRANK. - De verminkten.
L6793: ES, G.A. VAN. - Barokke lyriek van protestantsche dichters in de zeventiende eeuw.
B7152: ES, W.J.L. VAN. - De Fransche Nederlanden.
C0193: ESCARPIT, ROBERT - Kauwgum en kaviaar. Vertaling W. Boswinkel.
L7484: ESCH, W. - De ideale uitdrukking. Signifisch-philosophische ideeen.
B4434: ESCH, W.J.M. VAN. - Schoolbesturen en de vrijheid van onderwijs. Bestuurlijke en organisatorische factoren van invloed op de benutting van beleidsruimte door bijzondere schoolbesturen.
L2709: ESCHER, M.C. - M.C. Escher Grafiek en tekeningen.
M3091: ESFANDIARY, F.M. - Identiteitskaart. Vertaling I. Klosters.
B1575: ESHUIS, HENDRIK JOHAN. - Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen.
A0718: ESKAPA, ROY D. - Bizarre Sex.
T2849: ESKES, GERRIT WILLEM. - De statistische en de biographische methode in het strafrecht.
H4726: ESPER, FRANK. - Bewogen grenzen. Over de poŽzie van Marits Mok.
M2741: ESPER, FRANK. - In gave bladstand. Over de poŽzie van Chr. J. van Geel.
W9210: ESPER, FRANK. - Op de hoogte met Leopold. Een orientatie.
K6154: ESPER, FRANK. - Wisselend verblijf, over de poŽzie van Hans Andreus.
R0257: ESPER, FRANK. - Beheerd domein. Over de poŽzie van Ida Gerhardt.
R3679: ESQUIROL, J-E, D. / PINEL, PH. - Geesteszieken. observaties & behandeling / Verhandeling over krankzinnigheid. Met een voorwoord van Erwin H. Ackerknecht.
H4850: ESSEN, C.C. VAN. - De kunst van het oude Rome.
T0897: ESSEN, L. VAN / F. VAN CAUWELAERT / T. HERBERT / L. DE LICHTERVELDE EN JORIS VAN SEVEREN. - De Vlaamsche Beweging. Belgie en de gebondenheid der Nederlanden. Nieuwe richtlijnen.
R7219: ESSEN, L. VAN DER. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
R7218: ESSEN, L. VAN DER EN G.J. HOOGEWERFF. - Le Sentiment National dans les Pays-Bas.
B6724: ESSEN, L. VAN DER EN H.F. BOUCHERY. - Waarom Justus Lipsius gevierd ?
R5734: ESSEN, C.C. VAN. - Sulla als Bouwheer.
T6789: ESSEN, HEIN VON. - Dierenliedjes.
L4088: ESSER JR., I. - Verstrooide bladen.
Y3923: ESSER, I. - Zamenspraken over Het Huis van Oranje en Nederland, vooral over de beginselen, die het huis van Oranje ten val brengen.
K9487: ESSO, I. VAN. - Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje.
Y1747: ESTER, HANS EN ERNST LINDENBERG (EDS.). - Uit liefde en ironie. Liber Amicorum Elisabeth Eybers.
Y2257: ESTER, HENK. - E-groot is rood. Bijgeluiden XX t/m XXXII.
T8558: ESTER, HANS & LINA SPIES (EDS.). - Die blou berg moet ek oor. Zuid0Afrikaanse gedichten over bergen.
R9588: ESTER, HANS (ED.). - Elisabeth Eybers: poŽzie tussen twee werelden.
Y0910: ESTERIK, CHRIS VAN. - Jongens waren we. Totalitaire verleiding in de jaren zeventig.
R8216: ESTERIK, CHRIS VAN. - Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe.
M5936: ETCHERELLI, CLAIRE. - Elise en het echte leven. Vertaling Marianne Kaas.
H4871: ETHERTON, P.T. - All over the world.
R0786: ETIEMBLE. - The Written Word.
K5589: ETIENNE, FERNAND. - George Bernard Shaw.
T2974: [MULTATULI] ETT, HENRI A. - De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging gedurende het tijdvak van 1 maart 1875 tot 23 mei 1879.
B6838: ETT, HENRI A. - Herman de Man. (Een poging tot reconstructie van zijn verhalend proza).
H2149: ETTY, ELSBETH. - Dames gaan voor. Nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
T9708: EURIPIDES. - Hippolytus / Iphiginea in Taurie / Ion. Vertaald en ingeleid door Willy Courteaux en Bart Claes.
Y1801: ZANGVEREENIGING EUTERPE. - Gemengde Zangvereeniging Euterpe. Tekstboekje voor het Concert op woensdag 28 april 1909, in de Schouwburgzaal te Deventer.
M3000: EUW, ANTON VON. - Karolingische verluchte evangelieboeken.
R5630: EUWE, M. - Inleiding tot het schaakspel.
L3617: EVANS, B. IFOR. - English Literature.
M3089: EVANS, BERGEN. - De bastions van het onverstand. VertalingW. IJzerdraat.
H0483: EVANS, NICHOLAS. - De paardenfluisteraar. Vertaling Irving Pardoen.
K7933: EVANS, WENDY (ED.). - Making Glass.
B0229: EVANS, NICHOLAS. - Het keerpunt.
B2668: EVANS, RALPH M. - An introduction to Color.
M2619: EVANS, NICHOLAS. - De wolvenlus.
L6184: EVENHUIS, GERTIE. - Ach ga weg.
R1875: EVENHUIS, EDDY. - Uit de pas. Gedichten.
B8296: EVERDINGEN, J.G. VAN. - Titellijst van de bibliografie van Nederlandse Protestanse periodieken.
Y3468: EVERGREEN. - Evergreen review, Volume 8, nr. 34 December 1964.
R1703: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 53 April 1968.
R1698: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 54 May 1968.
R1693: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 60 November 1968.
R1701: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 62 January 1969.
R1692: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 64 March 1969.
R1690: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 67 June 1969.
R1697: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 69 August 1969.
R1691: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 71 October 1969.
R1711: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 76 March 1970.
R1694: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 77 April 1970.
R1709: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 80 July 1970.
R1700: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 83 October 1970.
R1699: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 84 November 1970.
R1702: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 85 December 1970.
R1706: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 86 January 1971.
R1704: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 91 July 1971.
R1708: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 92 September 1971.
R1710: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 93 October 1971.
R1707: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 94 December 1971.
H9001: EVERS, GEORGE & HARRY PEER & GEERTEN SCHRAMA. - Symbool van vertrouwen. Uit de geschiedenis van de ABVA.
B1319: EVERS, G.A. - Losse gedachten over de begintijd der boekdrukkunst.
R0905: EVERS, G.A. (ED.). - Nederlandsche Bibliographie van Boek- en Bibliotheekwezen 1911.
L0512: EVERTS, J. - Kracht naar kruis. Tooneelspel in een bedrijf.
K6073: EVERTS. J. - Proza.
R4442: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
T6671: EVERTS, JOHANNES. - Rapport inzake de stichting van tehuizen voor weduwnaars met kinderen. Uitgebracht door een daartoe bij besluit van het dagelijksch bestuur van den Armenraad van 2 December 1918 ingestelde commissie.
L0513: EVERTS, J. - De derde. Tooneelspel in een bedrijf.
R9886: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
R9268: EWALD, CARL. - Mijn groote dochter. Uit het Deensch door B. Bakker.
R7989: EWALD, J.L. - Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks-leven. Gedachten.
R2734: EWEG, E. (ED.). - Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw.
R7143: EWIJK, CORNELIS BERNARD LEOPOLD FRANS VAN. - De beteekenis van het woord Geestelijken in art. 91 der Grondwet.
B2196: EXALTO. [TOBIAS RITMAN ED.]. - De ontdekking van de ware mythe d.m.v. de literatuurfilosofie van Menno ter Braak n.a.v. de verkrachting van Gerrit Achterberg in de literatuurbeschouwingen.
T4527: EXCELSIOR. - Psychisch-organisch communisme.
H6171: EXLIBRIS. - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op thema verzamelen.
K1319: EXLIBRIS. - Drieentwintig Nederlandse Exlibris.
T4939: EYBERGEN, KOOS VAN. - Dans. Met 2 houtsneden van Bieling.
Y1679: EYBERS, ELISABETH. - Bestand.
L2401: EYBERS, ELISABETH, W.E.G. LOUW, TOTIUS. E.A. - Negen gedichten voor de Kersttijd.
H2778: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
L0660: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
K0481: EYBERS, ELISABETH. - Noodluik.
K9193: EYBERS, ELISABETH. - Nuweling.
H4429: EYBERS, ELISABETH. - Rymdwang.
K9194: EYBERS, ELISABETH. - Tydverdryf / Pastime.
L6231: EYBERS, G.W. - Bepalingen en instructien voor het Bestuur van de Buitendistricten van De Kaap De Goede Hoop (1805).
B3859: EYBERS, ELISABETH / HANNY MICHAELIS / ANNIE M.G. SCHMIDT E.A. - Gedichten. Een keuze uit eigen werk door ....
L9331: EYBERS, ELISABETH. - Kruis of munt.
M4837: EYBERS, ELISABETH. - Onderdak. Gedigte november 1962 - juni 1967.
B0202: EYBERS, ELISABETH. - Teespraak.
T8183: EYBERS, ELISABETH. - Versamelde gedigte.
T9570: EYBERS, ELISABETH. - My radarhart laat niks ontglip. Gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer.
H0487: EYBERS, ELISABETH. - Winter-surplus.
R7907: EYCK, P.N. VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Bezorgd door H.A. Wage.
H1185: EYCK, P.N. VAN / H. MARSMAN. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman.
T0609: EYCK, JAN (RED.). - Staf De Clercq.
W6229: EYCK, CARO. - Het zijn allemaal mensen.
M2156: EYCK, P.N VAN. - Kritisch onderzoek en verbeelding.
L0319: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift Eerste jaargang 1930 Twee delen.
M7352: EYCK, P.N. VAN. - Benaderingen. Vertaalde gedichten 1916-1943.
K3541: EYCK, P.N. VAN. - De getooide doolhof.
H0291: EYCK, P.N. VAN. - Gedichten. Het ronde perk. Lichtende golven.
K6012: EYCK, P.N. VAN. - Herwaarts, gedichten 1920-1945.
W4530: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
W3256: EYCK, P.N. VAN. - Meesters. Zeven gedichten.
H0979: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk. Zeven delen. 1958-1964.
W0358: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 3.
W0360: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 5.
W0387: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 7.
M6595: EYCK, P.N. VAN. - Verzen 1940.
H1999: EYCK, ROBERT. - Perpetual treason, poems.
W3425: EYCK, ROBERT. - Perpetual treason, poems.
T8537: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
R7825: EYCK, P.N. VAN. - Getijden.
T6422: EYCK, ALDO VAN. - Aldo van Eyck. Ax Bax.
B6443: EYCK, P.N. VAN. - Uitzichten.
T1484: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
R4819: EYCK, P.N. VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Deel II: mei 1914 - juli 1919. Bezorgd door H.A. Wage. Twee delen.
M0038: EYCK, P.N. VAN. - Opgang.
H1073: EYCK, P.N. VAN / AART VAN DER LEEUW. - De briefwisseling van P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
T1699: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift Eerste jaargang Tweede aflevering 15 maart 1930.
T8999: EYCK, P.N. VAN. - Over leven en dood in de poŽzie.
Y0690: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift, Tweede jaargang, Tweede aflevering 15 december 1931.
T0087: EYCK, P.N. VAN. - Brent Bridge. Teekening van Pam G. Rueter.
R8143: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 6.
M8365: EYCKMANS, JOZEF. - Zonder dansmeester.
B1543: EYCKMANS, JOZEF. - Achtendertig componisten.
R1580: EYE 7. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 1992, nr. 7 volume 2.
R1577: EYE 6. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 1992, nr. 6 volume 2.
R5247: EYFFINGER, A.C.G.M. - Grotius Poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
L0949: EYK, HENRIETTE VAN. - Het paaspaard en andere verhalen.
L2325: EYK, B.J. VAN. - Beroep op de wetenschap.
L1266: EYK, B.J. VAN. - Enkele psychologische aspecten van het natuurwetenschappelijk onderzoek.
C1769: EYK, HENRIETTE VAN. - Bedelarmband.
C1775: EYK, HENRIETTE VAN. - De jacht op de spiegel.
H6669: EYK, HENRIETTE VAN. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
C1768: EYK, HENRIETTE VAN. - In vredesnaam.
H7701: EYK, HENRIETTE VAN. - In vredesnaam en andere verhalen.
H2954: EYK, HENRIETTE VAN. - Intieme revue. De kleine parade II.
W7864: EYK, HENRIETTE VAN. - Schots en scheef.
A0202: EYK, HENRIETTE VAN. - Als de wereld donker is.
B0571: EYK, HENRIETTE VAN. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
T8724: EYKMAN, KAREL. - Mijn hoofd in de wolken. Met tekeningen van Sylvia Weve.
B7913: EYMAEL, H.J. - Huygens-studien. Nalezing met critische aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' werken door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen.
B2673: EYNDE, J. VAN DEN & VICTOR FOUQUET. - Schutterslied. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
H5174: EYSINGA, W.J.M. - Huigh de Groot. Een schets.
L7189: EYSINGA, W.J.M. VAN. - De Groots Jodenreglement.
B5828: MULTATULI / S.E.W. ROORDA VAN EYSINGA - Briefwisseling. Uitgegeven door M. Douwes Dekker.
R0742: EYSINGA, W.J.M. - De studie van het internationale recht. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleeraar in het volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken den 23sten October 1912.
L2836: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - E.T.A. Hoffmann de verteller der romantiek.
P0947: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Henriette L.T. de Beaufort. Een schrijfster en haar werk.
W3666: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Paus Maan. Roman over een kerk in verwarring.
L7958: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - De gendarm van Europa.
W3413: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Laat het sneeuwen, Heer!
L5329: EYZENBACH, TOM. - Perpetuum immobile.
L9892: FAAS, HENRY. - Termieten & Muskieten.
B0443: FAAS, HENRY. - Het Rode Boekje van Wandelganger. Lessen in De-Maocratie. Opgefleurd door Opland.
B4223: FAAS, HENRY. - God, Nederland en de franje. Necrologie van het Nederlandse partijwezen.
B9166: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 5.
B9165: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 6.
M3357: FAASSEN, EGBERT VAN. - Drukwerk voor PTT typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
L3077: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 7.
K7956: FAASSEN, SJOERD VAN (ED.). - Menno ter Braak. Een verzameling artikelen.
K2157: FAASSEN, SJOERD VAN. - Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen! Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935.
B0264: FAASSEN, S.A.J. VAN. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum I. Met alle Literaire prijzen.
B2696: FAASSEN, S.A.J. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum 9.
B3194: FAASSEN, S.A.J. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum 10.
B8902: FAASSEN, S.A.J. VAN (ED.). - Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde.
R9621: FAASSEN, SJOERD VAN (ED.). - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965.
T9035: FABBRI, LUIGI. - Che Cosa e l'Anarchia.
K0734: FABER, BASHA. - De jeugdzonde. Roman.
T5744: FABER, J.A. - Dure tijden en hongersnoden in pre-industrieel Nederland.
R9142: FABER, J.M. - Scheikundige proeven thuis. Onderhoudende en leerzame proeven met eenvoudige hulpmiddelen op scheikundig gebied.
R5717: FABER, TLG. J.M. - Een straaltje humor.
R4325: FABER, WIM. - Maank spouken en spenelmboardjes. Olle Grunneger spoukverhoalen van nijs verteld.
B2461: FABIANUS BOLLEN, P. EN P. LADISLAUS KERKHOVE. - Bibliographie der Minderbroeders van de Sint Jozef provincie in Belgie 1833 - 1947.
R7987: FABIUS, D.P.D. - Huiskamer en Keuken. Een tweetal schetsen.
T5919: FABIUS, D.P.D. - Elout van Soeterwoude.
T7382: FABIUS, A.N.J. - De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding.
L8123: FABRE, MAURICE. - Geschiedenis van de menselijke communicatie.
Y2317: FABRE, JAN. - Restanten. Met een nawoord van Sigrid Bousset.
T1695: FABRICIUS, JAN. - Straight out. Adapted by A.P. Peacock.
C1432: FABRICIUS, JOHAN. - Dag, Leidseplein.
M7536: FABRICIUS, JOHAN. - De kraton.
K5163: FABRICIUS, JOHAN. - Dromen is ook leven.
L4297: FABRICIUS, JOHAN. - Flipje.
P1507: FABRICIUS, JOHAN. - Nagtegael.
M9518: FABRICIUS, JOHAN. - Partnerruil niet uitgesloten.
B0148: FABRICIUS, FRANCISCUS. - Redenvoering over den hondert en vyftigsten verjaardag, of het derde jubeljaar der Hollandsche Akademie te Leiden. Uit last der hoge overheden. Gedaan den VIII. February 1725.
B1684: FABRICIUS. - Eenzaam.
W4074: FABRICIUS, JOHAN. - Mijn Rosalia. Roman.
R6133: FABRICIUS, JAN. - Jeugd herinneringen van een Asser jongen.
C1433: FABRICIUS, JOHAN. - Chalotte's grote reis.
R7099: FABRICIUS, JOHAN. - Sentimental Journey. Een reis door het nieuwe Indonesie.
Y4218: DE FABRIEKSBODE - De Fabrieksbode. 60ste jrg. zaterdag 18 October 1941 no. 42. Van Markens Drukkerij Vennootschap, herdenking 50-jarig bestaan.
Y4043: NEDERLANDS FABRIKAAT. - Maandblad van de Vereniging Nederlands Fabrikaat. No 6, 30e jaargang juni 1947.
M3090: FAECKE, PETER. - De rode milaan. Vertaling H. Manger.
T9775: FAFIE, TH. A. - De Molenpage-Stichting. Een Hervormd-Luthers hofje in Amsterdam sedert 1918.
Y2329: FAGEL, EDWIN. - Nul.
T8037: FAGEL, P. - Ik doe er niet meer aan.
B3801: FAHRENFORT, J. / H. JANSZEN . F. SANDERS. - Oproer in Amsterdam. Her verhaal van twee historische dagen 13-14 juni 1966.
R8777: FAHRENFORT, J.J. - Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken.
Y3044: DE FAKKEL. - De Fakkel. Links Socialistisch Weekblad. 1e jaargang 1932. nrs: 1 t/m 70. (mist 18-25-26-27-28-65-66).
B4977: DE FAKKEL. - Statuten der naamlooze vennootschap Boek- en Steendrukkerij De Fakkel voorheen B. van Mantgem gevestigd te Amsterdam.
R9829: FALCONER, LANOE. - De geheimzinnige Gouvernante. Uit het Engelsch door F. Hageman.
R9357: FALCONER, LANOE. - De geheimzinnige gouvernante. Uit het Engelsch, door F. Hageman.
Y0551: FALKENBURG, PH. - Loonsverhooging en hare natuurlijke grenzen.
T7316: FALKENBURG, PH. - De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel.
K7121: FALKENLAND, CHRISTINE. - Begeerten van de ziel. Vertaling E. van der Heijden.
H5725: FALKENLAND, CHRISTINE. - Mijn schaduw. Vertaling E. van der Heijden.
Y0098: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zeventiende bundel.
Y0099: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zestiende bundel.
Y0100: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Vijftiende bundel.
Y0110: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zevende bundel.
Y0111: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zesde bundel.
L2720: FALKLAND, SAMUEL (HERMAN HEYERMANS JR.). - Droompaard, Hevig avontuur van tante Mijntje, Angstavond.
K4217: FALKLAND, SAMUEL. - Schetsen en vertellingen. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
B0853: FALKLAND, S. (HERMAN HEIJERMANS). - De Roode Flibustier zijnde de Levensgeschiedenis van Ezechiel de Wilde. Uit diens mond en geschriften opgeteekend en naverteld.
Y0102: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Dertiende bundel.
H5603: FALKLAND, SAMUEL. [=HERM. HEIJERMANS JR.]. - Gevleugelde daden, zijnde de historie ... [etc.]
Y0103: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Twaalfde bundel.
Y0104: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Tiende bundel.
Y0105: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Elfde bundel.
Y0730: FALKLAND, SAMUEL (=HERMAN HEIJERMANS JR.). - Drijvende klompjes.
Y0106: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Negende bundel.
Y0107: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Achtste bundel.
Y0097: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Achttiende bundel.
Y0108: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Derde bundel.
Y0109: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Vijfde bundel.
Y0101: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Veertiende bundel.
M4590: FALLACI, ORIANA. - Penelope trekt ten strijde. Vertaald door Henny Rip.
Y3490: FALLENTIN, M.C. - Het is en het blijft.... Een familie geschiedenis in vijf bedrijven. 1898 - 1938.
H7987: WINKLER FALLERT. - 50 jaar Winkler Fallert.
B3778: MATER FAMILIAS. - Een woord over De vrouw en de studie.
T6530: HAMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 18e concours van den Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Provincie Utrecht en omstreken op vrijdag 15 augustus 1924. In het weiland van den heer J. Vien te Vreeland.
T6529: HAMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 20e concours te houden door den Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Provincie Utrecht en omstreken op donderdag 13 mei 1926. Op het prachtige landgoed van den Hoog Wel. Heer G.J.K Baron van Lijnden van Nederhorst te Nederhorst den Berg.
Y1855: HARMONIE EN FANFARE. - Officieele Feestgids voor het 21e Concours te houden door den Bond van Harmonie- en Fanfare-Corpsen. Provincie Utrecht en Omstreken (Opgericht 1 Maart 1903). op 26 Mei 1927 (Hemelsvaartsdag) op het weiland van den heer G.J. Schaick. (Achter het Raadhuis) te Baambrugge.
K9503: FARAGO, LASZLO. - Palestina op de tweesprong. Vertaald door E. Straat.
T4312: FARBMAN, MICHAEL S. - De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief.
L9231: FARENSBACH, HERMAN JAN GERARD. - De Onmacht als Huwelijksbeletsel.
T2935: FARINA, SALVATORE. - Schoppenboer. Vrij naar het Italiaansch van ....
P2081: FARO, ISAAC. - De vrouwenclub.
W4228: FARO, ISAAC. - Damesverhalen.
W4389: FARO, ISAAC. - Inspio-Lisa. Roman over bedrijfsspionage.
H2172: FARQUHAR, GEORGE. - Galante listen. The Beaux Stratagem. Een blijspel. Bewerking en liedjes Ernst van Altena.
M8460: O'FARRELL, MAGGIE. - Voorbij de liefde. Vertaling Anneke Goddijn.
B2230: FASMER, JAN HENDRIK. - Verzen van gisteren voor vandaag.
Y2457: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormloze jas.
R6279: FASSEUR, C. - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
T8126: FASSEUR, CEES. - Juliana & Bernard. Het verhaal van een huwelijk de jaren 1936-1956.
H8436: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. De jonge koningin.
B9083: FAULKNER, WILLIAM. - De Familie Sartoris. Een romantisch verhaal uit den Amerikaanschen Burgerkrijg, 1861-1865. Vertaald uit het Engels.
MK0023: FAULMANN, KARL. - Illustrirte Geschichte der Schrift, popular-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift der Sprache und der Zahlen sowie der Schriftsysteme aller Volker der Erde.
Y2572: FAULMANN, KARL. - Neue Untersuchungen uber die Entstehung der Buchstabenschrift und die Person des Erfinders.
T3331: FAURE, SEBASTIEN. - Twaalf bewijzen voor het niet bestaan van god. Vertaald door Gerhard Rijnders.
T2680: FAYAT, HENDRIK. - In het teken van Artevelde. (Memoires van een Brusselse Vlaming, 2e deel).
M8097: FEBER, L.J.M. - Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang.
Y1832: FEBER, W.J.H. - Handleiding ten dienste van het voorbereidend Militair Onderricht naar officieele bronnen.
R9441: FEBER, G.H.A. - De criminaliteit der katholieken in Nederland. Een uitgewerkte voordracht met discussie.
R7670: FEBRE, S.D. LE. - Vertellingen uit onze Oost.
H4317: FEDDER, HENK. - Kontoer en kern. Gedichten.
L7574: FEDDER, HENK - Verzet-Verzen. Bedreigd, beoorloogd, bezet, bevrijd. Illustraties Rein van Looy.
Y2909: FEDDER, J. - Klassenstrijd of Volkerenstrijd? Beschouwingen over Sociaal-Democratie en Landsverdediging.
T8013: FEDELI, UGO. - Il Movimento Anarchico a Carrara.
H0098: FEDERMANN, REINHARD. - Die konigliche Kunst. Eine Geschichte der Alchemie.
B4503: FEDOSEJEW, GRIGORI. - In de greep van de Dzjoegdyr.
L9897: FEDRIGOTTI, ISABELLA BOSSI. - Van goede huize.
B5005: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
Y0035: FEESTNUMMER. - De Volksbond. Orgaan van de Vereeniging tegen drankmisdruik Feestnummer 1875-1900.
K4829: FEHLBAUM, ROLF. - After the design explosion.
W7698: FEHMERS, FRANK / BERT SNIJDERS. - Mengeling. Een bundel proza en poŽzie van jongeren uit landen van het Vrije Europa. Met bijdragen van : Jaap Harten, Harriet Laurey, John O'Mill, G.K. van 't Reve, Ellen Warmond.
R4869: FEIFFER, JULES. - Geslachtsgemeenschap. Een televisiespel.
H8674: FEIFFER, JULES. - Tweede jeugd.
W2366: FEIFFER, JULES. - Harry, de vrouwenploert. Vertaling Stella Bromet.
B0709: FEIKEMA, LIESBETH / ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
T2448: FEIS, AGNITA. - Kermis.
R5074: FEITH, JAN. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
B6608: FEITH, JAN. - Het valsche Russische goud.
K2904: FEITH, JAN. - La Belle en haar aanbidders. Frankrijk bereisd, gezien, geproefd en genoten met ....
K3770: FEITH, JAN. - Wat Columbus heeft meegebracht.
L8998: FEITH, RHIJVIS. - Dicht- en prozaische werken. Tweede deel. Brieven I-II.
B7323: FEITH, JAN. - Een week als Vliegmensch.
R8883: FEITH, RHYNVIS. - Brieven over verscheidene onderwerpen. Eerste deel.
T2523: FEITH, JAN EN SIEGFRIED GRANAAT. - Uit tijden van Oorlogswinst.
T5787: FEITH, JOHAN ORA. - De wraak van den Ur-Drenth. Een wandeling van Assen naar De Punt in 1892. Met tekeningen van Johan Huizinga en een nawoord van Herma Kamphuis.
R4132: FEITH, JAN. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
Y1762: FEITH, J.A. - De Ommelander Borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
L5563: FEITSMA, A. - Kroniek van een eeuw Universitaire Frisistiek I.
K9998: FEITSMA, A. / H. ENTJES / E. VAN ITTERBEEK / I.M. GREVERUS. - Literatuur in sociaal perspektief. Lezing gehouden op 6 april 1974.
A0655: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis. Vier delen in twee banden.
R5410: FEITSMA, ANTHONIA / W. JAPPE ALBERTS EN B. SJOLIN. - Die Friesen und ihre Sprache.
R7782: FEIWEL, M. - Historische sprokkelingen uit de Universiteit van Amsterdam. Aangeboden aan mevr. M. Feiwel bij haar afscheid.
B7090: FEJTO, FRANCOIS. - Un Habsbourg revolutionnaire Joseph II. Portrait d'un despote eclaire.
T3663: FEKKES, JAN (SAMENST.). - De god van je tante ofwel het Ezelproces van Gerard Kornelis van het Reve een documentaire.
L4096: FELDBRUGGE, THEODOOR V.J.M. - Over het privilegie voor huurpenningen van onroerende goederen.
K7841: BRAUN-FELDWEG. - Beitrage zur Formgebung.
T2810: FELIX, ANNETTE, R. HALLEUX, EN C. COPPENS. - 300 jaar Chemie te Leuven 1685-1985.
H8784: FELL, ALISON. - De vrouw van Lilliput. Een omreis, behelzende de omzwervingen van Mary Gulliver in Lilliput, Batavia en de Spechy-Archipel, waarbij zij haar geluk najaagt en vindt. Vertaling H. Damsma.
R6138: FELTES, N.N. - Modes of Production of Victorian Novels.
Y2989: FENNEMA, ILONA. (ED.). - Kris Kras Sint Nicolaasboek.
T6903: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede gehouden op de Jaarvergadering op 6 Augustus 1922.
T5511: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede, gehouden op de jaarvergadering van het C.M.S., 6 Augustus 1922.
R2526: FENNIS, PAUL. - De buurten van Oud-West.
H3053: FENS, KEES. - Spiegelbeelden.
L6936: FENS, KEES. - Heilige slakken en andere terzijdes over boeken, bibliotheken, lezers en lezeressen.
L8227: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1961-1966.
L9594: FENS, KEES. - Op weg naar het schavot.
B0870: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1966-1971.
R9546: FENS, KEES. - Nabij.
B3971: FENS, KEES. - De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken.
B4009: FENS, KEES. - The gentle art of reading.
Y0745: FENS, KEES. - De eigenzinnigheid van de literatuur. Opstellen en kritieken.
T8828: FENS, KEES. - Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey). Sportcolumns.
T8874: FENS, KEES. - De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken.
T8778: FENS, KEES. - Bibliofiel,- dat mag op zijn steen staan. In memoriam Johan B.W. Polak.
T4500: FENS, KEES. - Een jas voor het leven.
L6957: FERBER, EDNA. - Show boat. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
W6008: FERDINANDUSSE, RINUS. - Een klein vergrootglaasje. Een eigen keuze uit de cafe-notities.
L9435: FERDINANDUSSE, RINUS. - Tappelings. Notities in en rond het cafe.
P2937: FERDINANDUSSE, RINUS. - Neem er eentje van mij.
W0307: [KOOLHAAS] FERDINANDUSSE, RINUS. - Feestrede, uitgesproken bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1992 aan A. Koolhaas in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op 21 mei 1992.
K1946: FERGUSON, MARGARETHA. - Brief aan niemand. Dagboekfragmenten 1948-1984.
K6612: FERGUSON, MARGARETHA. - Anna en haar vader. Verhalen.
W6094: FERGUSON, MARGARETHA. - Maan licht en middag zon.
R2266: FERKET, CHRIS. - Met poŽzie naar Catalonie. Bloemlezing van Vlaamse gedichten en vijf Catalaanse gastdichters.
R8331: FERMI, LAURA. - Mussolini. Vertaling G. Messelaar.
H4285: FERMIN, MARIA H.J. - Kritiek en interpretatie in de spiegel van de tijd.
H6563: FERNALD, JOHN. - Destroyer from America. Illustrated by John Worsley.
A0693: FERNANDEZ, DOMINIQUE. - De school van het Zuiden. Vertaling Bert Simons.
B2097: FERNANDEZ FLOREZ, W. - Stilte der stemmen. Vertaling J. van Praag.
M3390: FERNAU, HERMANN. - Juist omdat ik Duitscher ben! "J"accuse" geautoriseerde vertaling met een voorrede van Frederik van Eeden.
Y1809: FERN«NDEZ-ARMESTO, FELIPE. - Dus jij denkt dat je een mens bent? Een korte geschiedenis van de mensheid.
K1519: FERRA, BARTOMEU. - Chopin und George Sand auf Mallorca. Aus dem Spanischen ubertragen von Egon Schoss. Eingeleitet mit einem Auszug aus den Erinnerungen von Aurore Sand.
P2992: FERREE, HANS (SAMENGESTELD). - In & Uit. Statusvijzel voor de halfwas intellectueel en zijn tegendraadse amateur.
B8572: FERREE, HANS. - Van mens tot marionet. Hoe imitatie de menselijke mogelijkheden beperkt tot consumptie.
R8205: FERREE, C.J. - De Sojaboon en duurzaam Sojameel.
M2906: FERRES, ANTONIO. - De overwonnenen.
P2951: FERRON, LOUIS. - Alpengloeien, vertellingen uit een keizerrijk en later.
M8398: FERRON, LOUIS. - Gekkenschemer. Roman.
K7310: FERRON, LOUIS. - Plicht!
H4523: FERRON, LOUIS. - Voor de val.
L7709: FERRON, LOUIS. - Karelische nachten. Roman.
Y3106: FERRON, LOUIS. - Spergebied. Roman.
B2820: FERRON, LOUIS. - Hier ligt Boot.
B8659: FERRON, LOUIS. - De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse societeit Teisterbant.
L8143: FERWERDA, FRITS. - Tweehonderd anagrammen.
T4280: FERWERDA, G.S. - Mijn ervaringen in Sovjet-Rusland.
Y1255: FESTSCHRIFT 2. - Internationales Sozialistisches Jugend Treffen in Wien vom 12. bis 14. bis juli 1929. Beilage: Programm + Teilnehmer -armband.
L4768: FEVRE, D. (INTRODUCTION). - L'Amour dans la Gravure des XVIe siecles.
Y2510: FEYFER, F.M.G. DE. - Die Schriften des Andreas Vesalius. Eine Bibliographie mit einer iconographischen Tafel und 8 Abbildungen.
T1132: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
T1133: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
Y4108: VIRTUS CONCORDIA FIDES. - Virtus Concordia fides. Orgaan van het Leidsch Studentencorps. 13e jrg. no. 365. Donderdag 11 December 1924.
R4996: [WILDE] FIDO, MARTIN. - Oscar Wilde.
L6182: FIELDING, HENRY. - The life of Mr. Jonathan Wilde the Great. With wood-engravings by Frank Martin.
B2361: FIELDING, WILLIAM J. - What every married man should know.
Y2274: FIERENS, ANDY. - Wonderbra's en Pepperspray. Gedichten.
R5692: FIERENS, PAUL. - Eekman: peintre, graveur, dessinateur.
B4804: FIGEE, HENK. - Brandglas.
B5021: FIGEE, HENK. - Hoezo beroemd? Met illustraties van Marian Latour.
R7332: FIGES, EVA. - Patriarchaal gedrag. De vrouw in de maatschappij.
M5867: FIGES, EVA. - Dochters. Vertaling K. van Santen.
M5871: FIGES, EVA. - Een moment van paniek. Vertaling Dolf Koning.
W2354: FIGES, EVA. - Ontwaken. Vertaling J. Verheydt.
B8656: FIJNJE-LUZAC, EMILIE. - Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap 1787-1788.
R2956: FIJTER-VAN VUGT., ERICA DE. - Sprekend papier. Gedichten.
H7070: FILEDT KOK, J.P. - Lucas van Leyden-grafiek (1489 of 1494-1533). Met een complete oeuvre-catalogus van zijn gravures, etsen en houtsneden.
H7092: FILEDT KOK, J.P. (ED.). - 's Levens felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500.
R2262: FILIUS, JAN. (ED.). - Voor mensen van goede wil. Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam. Illustraties Anton Pieck.
R3324: FILTER. - Ee, Geordie lad, where did ye gan? Wereldwijde vertaalverhalen.
B8978: FILTER. - Onvertaalbare gulzigheid & Portretten van vertaalsters.
R3319: FILTER. - Seefhoek vooruit, Vlaanderen boppe. Cartoons en tekstballonnen in vertaling.
R3329: FILTER. - Een gewiekste verleidster. Over duivels, tijgers en Italiaanse humanisten.
R3321: FILTER. - IJdelheid en wind. Filter Vertaalprijs 2008 & Het vertaaljaar 2007.
R3325: FILTER. - Les temps heroiques. Het verhaal van de sixties.
B8390: FILTER. - Het plezier van de vertaler.
R3320: FILTER. - De stem van de dader.
R3331: FILTER. - De taal der liefde. Oogst van een jaar.
R3326: FILTER. - De poorten van het vertalen. Over nachtmerries en taal in vrije val.
R3322: FILTER. - De hemel als boek. Vertaaljaar 2009.
R3330: FILTER. - Ogen en haken. Vertaalpleidooi nader bezien.
T7003: FIMMEN, EDO. - Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede.
B4926: FINCH, SIMON. - Seduction of the innocent.
T4074: FINCH, KAREN & GRETA PUTNAM. - The Care and Preservation of Textiles.
H2393: FINK, IDA. - Een klein ogenblik. Vertaling Gerard Rasch.
Y2970: FINKERS, HERMAN & CARLL CNEUT. - Sinterklaas en de arme kindertjes.
T9911: FIO. - Gelegenheids-Versjes bij Nieuwjaars- Verjaars- en Bruidfeesten voor de Jeugd.
M9315: FIRBANK, RONALD. - Het grillige leven van kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord van Gerrit Komrij.
W2569: FIRBANK, RONALD. - Kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord Gerrit Komrij.
T3858: FISCHER, E.J. E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 25 (1985).
Y1904: FISCHER, BONIFATIUS. - Die Alkuin-Bible. Aus der Geschichte der Lateinischen Bibel, I. Von Bonifatius Fischer Monch von Beuron.
R4285: FISCHER, JOS. 9ED.). - Der "Deutsche Ptolemšus". Aus dem Ende des XV. Jahrhunderts [um 1490]. In Faksimiledruck. Mit einer Einleitung.
L5127: FISHER, H.A.L. - Geschiedenis van Europa. Bewerkt onder toezicht H. Brugmans en F. Szper. Deel I: Oudheid en Middeleeuwen. Deel II: Nieuwe Tijd. Deel III: Nieuwste Tijd.
Y0428: FISHER, FRED. - Chicago, that Toddling Town.
W5653: FISKOVIC, CVITO. - Radovan.
K5549: FITCH, JANET. - Witte Oleander. Vertaling Heleen ten Holt.
T2565: FLAES, C. - Buiten de uiterton. Marineverhalen.
L6665: FLAMENT, A.J. - De archieven der gemeenschappen, collegien en ambtenaren te Roermond die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur van de 13de tot in 1894.
A0278: FLANAGAN, MARY. - Stoute meisjes. Vertaling Else Hoog.
R0522: FLANAGAN, MARY. - Bad Girls.
T3600: O'FLANDERS, A. - Toen Vlaanderen groot was. Zantingen in vreemde landen. Voorwoord Cyriel Verschaeve.
T2393: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria. Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 5-6, mei-juni 1921.
T5938: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 1-2-4. januari - februari - april 1921.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30