Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T9118: - - Ken-je-die?
T9116: - - Rietveld Idiotenband.
T9115: - - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1843.
T9113: GRAFISCHE REVUE 1932 - Grafische Revue. Maandblad voor de Grafische Bedrijven. 17e jaargang nr. 6. dec. 1932.
T9091: - - Katalogus prentbriefkaarten Nederland. Historie van de prentbriefkaart. Kaartonderwerpen, verdeeld in rubrieken. Tips voor beginnende verzamelaars.
L8114: - - Gloriant. Een abel spel ende een edel dinc van den Hertoghe van Bruuyswijc, hoe hi wert minnende des roede lioens dochter van Abelant.
R1215: - - Bibliographie pedagogique internationale. International educational bibliography.
Y7710: JAARBOEK 1973-1974. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1973-1974. B.A. Sijes, |Enkele opmerkingen over de positie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Nederland.
T9099: - - Hoe moet de Koninklijke Militaire Academie gereorganiseerd worden?
T7727: - - Kamer van Koophandel Amsterdam. Gelegentlich der Holland-reise von der Vereinigung der Geschaftsfuhrer deutscher Industrie- und Handelskammern angeboten von der Handels- und Gewerbekammer fur Amsterdam.
Y6351: - - De zieke haan door Jan de Kladder en zijn maat.
H5526: - - Rijksmuseum KrŲller-MŁller Otterlo.
B3258: DE GEMEENSCHAP 1932. - Bevat o.a.: Stijn Streuvels, met vier illustraties van Charles Eijck. Anton van Duinkerken. Pierre Kemp. Albert Kuyle.
B3272: - - Het moment. Dagboek van mijn idool.
T3271: - - Ons Bondshuis.
T3273: - - Loon- en Arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Rijnsleepbooten en Rijnsleepschepen overeengekomen tusschen de Commissie tot regeling der loon- en arbeidsvoorwaarden in het rijnsleep- en scheepvaartbedrijf en den Centralen Bond van Transportarbeiders Rotterdam.
Y5214: - - Zeldzame ontmoeting van twee oude kennissen te Amsterdam, in October 1867. (Vondel en Rembrandt sprekend ingevoerd.).
T9031: - - Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1893-'94.
T8993: - Droom in blauwe regenjas. Een keuze uit de nieuwe Friese poŽzie sinds 1990. / Dream yn blauwe reinjas. In kar ut de nije Fryske poezij sunt 1990.
MK0172: - - 1000 Quaint Cuts.
MK0178: - - Pen & Brush lettering & alphabets. 50 Alphabets arranged in eight sections for students & designers.
MK0187: - - Contemporary calligraphy. Modern scribes and lettering artists II.
MK0203: - - International Calligraphy today. Foreword by Hermann Zapf. Introduction by Philip Grushkin and Jeanyee Wong.
T8937: [HAAN, JACOB ISRAEL DE]. - Mijn lied, mijn leed, mijn hartstocht. het leven van Jacob IsraŽl de Haan (1881-1924).
B5914: [KEESING, ELISABETH]. - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza aan Elisabeth Keesing.
R4601: - - Wahrheiten und Siege der Alliierten. The best propaganda is result. (Erfolge sind die beste Propaganda) Churchill im Daily Telegraph vom 12.4.1940.
R8560: - - Koffie in Suriname.
R6638: - - Roseboek van de muiterij.
R6646: - - Economische Historisch Jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Deel 20: I. Prins: Gegevens betreffende de Oprechtse Hollandsche Civet. N. Posthumus: Een handschrift over de textielververij in de Republiek uit de eerste helft der zeventiende eeuw. J. van Es: Zestiende-eeuwsche vrachtvaart-bescheiden. J. Westerman: Bescheiden betreffende den Amsterdamschen handel in de eerste helft der negentiende eeuw.
H6467: - - Aan het werk, nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen. Samengesteld door medewerkers van De Bezige Bij. t.g.v. het afscheid van Geert Lubberhuizen.
T4151: TIRADE 319. - Robert Anker, H.H. ter Balkt, J. Bernlef, Elisabeth Eybers, Gerrit Kouwenaar, Jan Kuijper, e.a.
T4152: TIRADE 199. - J. de Kadt, Nixon en de toekomst van de democratie. R.J.Peskens, Het gewichtloze ringetje. A. Roland Holst, Over Lodewijk van Deyssel. e.a.
T4153: TIRADE 346. - K. Michel, Vonne van der Meer, Robert Anker, Marieke Jonkman, H. Brandt Corstius, Marko Fondse, Willem Jan Otten, e.a.
T4154: TIRADE 347. - Eva Gerlach, Robert Anker, Leo Vroman, Willem Jan Otten, H. Brandt Corstius, H.H. ter Balkt, e.a.
R7307: - - Forjit my net! Tydskrift utjown fen 't selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. Sauntsiende boek.
H8947: A.F. TH. - De Movo Tapes. Een carriere als ander.
R0269: - - Het Nederlandsche Boek 1934.
R0270: - - Het Nederlandsche Boek 1933.
R0271: - - Het Nederlandsche Boek 1938.
R0272: - - Het Nederlandsche Boek 1936.
R0273: - - Het Nederlandsche Boek 1935.
R0274: - - Het Nederlandsche Boek 1940.
R0276: - - Het Nederlandsche Boek 1930.
R0277: - - Het Nederlandsche Boek 1924.
T8748: [WAALS, JACQUELIE E.]. - De Herdersfluit. Opstellen over de poŽzie van Jacqueline E. van der Waals. Voorzien van een bloemlezing. Geschreven en samengesteld door Myrtuscollege A 5.
T8747: - - Forening for Boghaandvaerk, virksomhed og regnskab. Fagskolen for Boghaandvaerk, beretning om enogtyvende skoleaar. (1915-1916).
B4369: - - Catalogus van de Bibliotheek van de Vereniging van Leraren in het Schoonschrijven M.O., Stenografie [Groote] en Machineschrijven.
B4370: - - Catalogus van de Bibliotheca Danica en van de overige Deensche en IJslandsche werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
T8746: - - Forening for Boghaandvaerk, virksomhed og regnskab. Fagskolen for Boghaandvaerk, beretning om enogtyvende skoleaar. (1914-1915).
T8745: - - Statistiek der boekproductie 1939. Centraal Bureau voor de Statistiek.
Y7724: JAARBOEK 1977-1978. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1977-1978. A.L. Sotemann, Jaarrede. H. Prick, Lodewijk van Deyssel op weg naar de stylering van zijn leven. (Bergen op Zoom, najaar 1889-voorjaar 1890).
B1030: TIRADE 145. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Het zesde jaar.
B1031: TIRADE 144. - Abel Herzberg: Bagdad. Geel: Gedicht. Kadt: Moord van toen en kabaal van nu. Kopland: Vijf gedichten. Timmer: Aantekeningen van een vertaler. Buddingh: Heer alleen. Michiel Schmidt: Interview met Gerard Kornelis van het Reve.
B1032: TIRADE 143. - Boersma/Roelands: Interview met J.A. Emmens. Geel: Gedichten. Gomperts: Onder mijn mantel dood ik de koning. Emmens: Gedichten. Brouwers: Groetjes uit Brussel. Verheul: Een Russische poging tot rekenschap. Deel: Gedichten. Kadt: Opmerkingen over boeken.
B1038: TIRADE 308. - Freriks: De hond in de tuin. Scholten: Dagen van zoveel incluis. Dubois: De vrienschap in het leven van Belle van Zuylen. Ruys: De bootreis. Moor: Uit het nagelaten werk van Van Oudshoorn. Boenin: Twee verhalen. Sandberg: Verdere afbrokkeling consensus in de Navo door Gorbatsjov. Zitman & Vlek: Gedichten.
B1039: TIRADE 309. - Bulte: De stamboom van Aart en het hogere gelijk van Kees. Fontijn: Wat raakt het mij wat men met je gedaan heeft. Wieg: Liefdesgedichten. Pointl: De enige nabestaande. Goedegebuure: poŽzie op het verdwijnpunt. Hoefnagels: Een mooie rit. Mesterom: Gedichten. Kolk: Een schets van het zuiden.
B1040: TIRADE 272/273. - Cohen: Leven met de Sowjet-Unie. Manrique: Strofen bij de dood van zijn vader. Timmer: Russische notities. Kopland: Commentaren. Gomperts: De tumor van het bewustzijn. Jooris: Akker. Debrot: Maiquetia. Bernlef en Kusters: Gedichten.
B1041: TIRADE 274/275. - Timmer: Poolse dagboeknotities. Gomperts: De tumor van het bewustzijn. Hamelink: Register III. Lauxtermann: Denk ik aan Duitsland. Meijer: God is de liefde. Verstegen: De voetnoot. Koenegracht, Hoore, Meister en Eijkelboom: Gedichten.
B1042: TIRADE 314. - Goedegebuure: G.A. van Oorschot (1909-1987). Anker: Bruggen. Krol: De lezer die er geweest is. Loevendie: Een kopje thee in de opera. Toorn: Herinneringen van een Vossenjager. Anker: Herlezen. Eybers, Gerlach, Zuiderent, Vlek, Groeneveld: Gedichten.
B1044: TIRADE 317. - Meijer: Jacques de Kadt. Kopland: Herinneringen aan het onbekende. Verheul: Promenade. Gerlach: Schommel. Meeuws: Bachjaar. Bernlef: Geesgronden. Krol: De schrijver en het feit. Vroman: Zieke aaien. Oosterhoff en Zuiderent: Gedichten.
B1045: TIRADE 362. - Oorschot: Saluut bij aankomst. Moerbeek: Het beeldgedicht. Freriks: Als door een storm. Wieg: A. Alberts. Michaelis: Dankwoord. Voskuil: De moeder van Nicolien. Brands, Baeke, Deschoemaeker, Mesterom, Morrien, Ekkers: Gedichten.
B1046: TIRADE 278/279. - Hamelink: Niet door de tuin en niet over de asfaltweg. Berge: Het alleengelaten lichaam. Roelse: Het stikwonder. Dubois: Belle op Zuylen. Dubois: Over de uitgave van de Verzamelde Werken. Cohen: Terugtimmeren. Tellegen: Een zomerhuis in Rusland. Gedichten.
B1047: TIRADE 280/281. - Verhaar: Cornelie en Madeleine, Couperus en Zola. Krol: Niet meer dan een prototype. Cohen: Vredesbeweging. Bokshoorn: Het sceptisch tekort. Lee-Hamilton, Hamelink, Kusters, Droes, en Mesterom: Gedichten. Brief over Nescio. Spoor: Evelyn Blackett.
B1048: TIRADE 282/283. - Lauxtermann: Compromis of synthese. Lowell: Het quaker-kerkhof op Nantuket. Sanders: Het verbeelde huis. Bartosik: Wat zegt meer licht als er nog licht is. De Coninck: De speeldoosjes van W. Smit. Kok: De vloed. Hamelink, Hoore en Jong: Gedichten.
MK0078: [ENSCHEDE]. - Het huis Enschede 1703 - 1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II. Een korte geschiedenis van het bedrijf. III. Een keuze uit de letters van zes eeuwen.
MK0092: - - Catalogue du Salon International du Livre D'Art 20 Mai - 15 Aout. Preface D'Andre Suares.
Y2936: - - Prinses Juliana Album. (Verzameling prentbriefkaarten met afbeeldingen uit het leven van Prinses Juliana 1909-1927).
Y2935: - - Programma der feesten te geven door de Vereeniging tot veredeling van het volksvermaak, te Amsterdam, ter viering van den verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden op 31 Augustus 1901.
Y2929: - - Liederen voor het Kroningsfeest. Uitgave van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang.
Y5102: - - Beitršge zur weitern Kenntniss und Aufklšrung der Insektengeschichte. Entomolgische Hefte. Erstes Heft: Stutzkšfer (Hister). Mit einer Kupfertafel von Hrn. Sturm. [3 lithographieen].
R4242: - - Prysdeeling by de Akademie van teeken- en bouwkunde der stad Eecloo.
R4243: S.D.A.P. - Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. Rapport uitgebracht door de Commissie tot Vergelijkend Onderzoek van Politieke Systemen, ingesteld door het Partijbestuur der S.D.A.P.
R1940: - - Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven. Zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam, die in stadsbestuur, bedrijfsleven en op verscheidene gebieden van de cultuur hun stadgenoten tot voorbeeld zijn geweest of mede het leven en streven van hun stad bepaald hebben.
R4553: - - Verslag van het verhandelde in de vergadering van de Geneeskundige Afdeeling der Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland.
R4548: - - Rapport van de Belgische Socialisten over Punt VI van het kongres van 1880.
R4310: TIRADE 325. - A. Tilroe: Onverzonden brief. J. Bernlef: Het algemene leven en Vervroegde uittreding. Eva Gerlach. H.H. ter Balkt. N.M. Wijnberg. T. Oosterhoff: gedichten. G. Middag: Een hart van hout. T. Lieske: Herlezen: Op weg naar het einde en poŽziekroniek.
R4311: TIRADE 302. - D. Verkuil: J. de Kadt en de nieuwe vrijheid. G. Noordzij: Mattheus in opspraak. J.P. Hinrichs: een Bulgaars geweten. N. Keuning: Over A.L. Schneiders. R. Anker: Een holle maag. Ch. B. Timmer: Russische notities. H. Sandberg: Een Europees verdrag van niks, over niks. Burnier. Tellegen. Vlek. Wieg. Droes: Gedichten.
T5906: [GUSTEN, THEODORE J.H.] - Die Internationale. Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefangnis im Winter 1942-43. Heute hat meine Frau Geburtstag...
Y2865: - - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. 5e deel 2e aflevering.
K2176: - - Een punt voor typografie. De Typografische Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
Y2851: - - Manner um den Papst. Wer macht die Politik des Vatikans? Im Anhang Berichte und Artikel, die im Angriff erschienen sind.
Y2850: [ASQUITH, HERBERT HENRY]. - Speech by the Prime Minister of Great Britain. The power responsible for the war is Germany. 4 September 1914.
Y2849: - - Einen Diktator mussten wir haben!
Y2838: - - Een Program! Toelichting op het strijdprogram van den Algemeenen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel enz.
R4989: BZZLLETIN 079. - Pablo Neruda, Gerrit Achterberg, Oscar Wilde.
R4990: BZZLLETIN 236-237 - Het Symbolisme.
R8029: [WAAL, J. DE. E.A.]. - Ter gedachtenisse van J. Bellamy.
Y2830: JUFFROUW IDASTRAAT 11. - Juffrouw Idastraat 11. Huisorgaan van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 1e Jaargang 1972 t/m 16e Jaargang 1990.
Y8210: S.D.A.P. - Beginsel-program S.D.A.P. 1937.
B0998: TIRADE 163. - Grootendorst: Kees de jongen en de grote pers. G.K.v.h. Reve: Vijf gedichten. Wiener: Ik ben ook nog leraar. Geel: Diergedichten. Veenstra: Konkrete poŽzie. Wesselo: Weder de dood van mijn broer.
B1000: TIRADE 164. - K. v.h. Reve: Waarom er in Nederland, anders dan in Rusland, geen reactionaire roman is. Timmer: Russische Notities. Veenstra: De schrijver provinciaal. Buddingh: Dagboeknotities. Graftdijk: Love. Wilmink, Kopland, Geel en Korteweg: Gedichten.
B6878: [KOENEN]. - De Werken van Marie Koenen.
Y8946: - - Wat deez prent beduiden mag? Wij willen het kortelijk vertellen. Hoop doet leven! en Liefde is vindingrijk!. - Bevat een acrostichon op Oranje boven.
T0073: - - Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden.
T2745: KLEUTERBLAADJE 1925. - Kleuterblaadje. 10e jaargang 1925. Tijdschrift voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
T2747: - - De Boekverkoper. Jubileumnummer uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Boekverkopersbond.
Y5192: - - Wonen. Woning. Wet. Wij wonen- 100 jaar Woningwet.
T4160: TIRADE 355. - Toine Moerbeek, Robert Anker, Tonnus Oosterhoff, Gerrit Krol, Marieke Jonkman, Charlotte Mutsaers, e.a.
T4162: TIRADE 243. - Theo de Jong, Dylan is zichzelf door niet zichzelf te zijn. Marko Fondse, Zes gedichten. Josine W.L. Meyer, Socialisme- wat is dat? e.a.
R2136: [FEITH, RHIJNVIS]. - De Patriotten. Tooneelspel.
R2145: N.A.P. - Nieuw Amsterdams Peil. Graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren.
Y2688: - - Feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 6 Sept. 1898 - 6 Sept. 1923.
Y2685: - - Verslag over de jaren 1930 en 1931 van secretaris en penningmeester en van het Bureau voor Arbeidsrecht, benevens overzicht van de werkloosheid en uitkeeringen, loon en arbeidsduur enz.
Y2670: - - Schuijer-March. (Schuijeren moet je maar!) Met het trio Haagsche Leen voor piano.
Y2648: - - In memoriam J.F.J. Heremans 27 januari 1825 - 13 maart 1884.
Y0514: T.T. - DE W. - Een heilige ontevredenheid.
Y4709: - - Damkerk te Utrecht. Openbare Orgelbespeling op Maandag 1 September 1890, door J. Wagenaar.
Y2642: - - Pottery, Glass and Building Materials. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 18.
T7461: - - Festschrift zur Gedenkfeier der Internationale der Gewerkschaftsverbšnde im Maler- und Lackierei-Gewerbe: 1903-1928.
T4104: - - Amerikaansche hulde aan de verbonden natien.
Y2620: - - Fedde Schurer 1898-1968.
Y2631: - - Grondtrekken der Staathuishoudkunde. no. 187. Belgische Volksletterkunde.
T3387: - - Biografisch Woordenboek der Belgische Kunstenaars van 1830 tot 1970.
Y2581: - - De onschendbare eed. 1 maart 1871 - 1 maart 1918. France, Alsace - Lorraine. Tekst in Nederlands.
Y2580: - - Een middag van verzetspoŽzie op de 5e mei 1955 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Georganiseerd door het 5 mei Comite Amsterdam, t.g.v. de viering 10e Bevrijdingsdag.
Y2573: - - The STA in retrospect. An illustrated booklet of printed pieces selected from the Archive Exhibition in observance of the 35th Anniversary of The Society of Typographic Arts.
Y2568: CATALOGUE 1953. - AIGA. (American Institute of Graphic Arts). 4th Annual Magazine Show.
Y2567: - - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Vijfde deel Supplement-Catalogus 1927-1939 met Register.
Y2562: - - Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring. Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland.
Y2550: - - Verslag van de jeugdleidersconferentie belegd door de jeugdraad van het N.V.V. op 10 en 11 sept. 1932 op het Troelstra-Oord te Beekbergen.
Y2554: - - Toelichting op de Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
L8380: - - Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld.
L8381: - - Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld.
T2352: - - Orgaan van de Bond van de Vereenigingen van leerlingen van Middelbare Technische Scholen In Nederland. 2e jaargang, nummer 11.
T2365: - - Vienna of to-day. An Album with Map.
B8545: [WERKMAN]. - Typographies and poems.
B8547: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste Supplement.
B8548: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Derde gedeelte.
B8549: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Tweede supplement.
B8566: - - Herdenkingnummer 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909-1934.
B0639: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 440. - Couzijn, beelden.
T0195: [VETH, CORNELIS]. - Ondergrondsche borrelingskes. [Met tekeningen van Karel Leendert Links].
Y2506: [DOMELA NIEUWENHUIS, F.]. - Aan den moedigen Strijder voor Waarheid en Recht den edelen Volksvriend F. Domela Nieuwenhuis.
Y2494: - - Rups en kapel. Duurt na den dood het leven voort? Een redelijke beantwoording buiten godsdienstige, spiritistische of theosofische stelsels om, met gebruikmaking van langs wetenschappelijken weg verkregen gegevens ...
Y2491: - - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Assen over het jaar 1884.
Y2483: - - Rijwieltochten door den Gelderschen Achterhoek. Voorzien van Illustraties en kaartjes.
T7690: - - Antwoord van het Nederlandsch Nationaal-Socialisme (fascisme) op een tiental Nederlandsche vragen. Brochure nr. IV.
T7694: - - Zigeuner und was wir mit ihnen in Berlin erlebten.
T7695: - - De algemeene dienstplicht geflankeerd door De godsdienst en den arbeid of De redding, behoudenis en vooruitgang van het Nederlandsche volk.
T7699: - - Contre l'escroquerie des retraites ouvrieres.
T7700: - - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 16 november - 24 december 1981.
T7701: - - Regle du jeu roulette avec notice sur les jeux d'aujourd'hui.
T7708: - - De Socialisten in het Parlement IV: De socialisten en de arbeid.
T7710: - - Beginselprogram der S.D.A.P.
T7711: FEESTGIDS 1887. - Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887.
R5787: B.E.F. - Wij willen Holland houen.
Y2455: - - 68 reproductions pour le catalogue d une collection de manuscrits ŗ miniatures IXe-XVe siŤcles dont la vente aura lieu ŗ Amsterdam le 22 novembre 1929 dans la grande galerie de Frederik Muller & Cie (Mensing et fils) .
T3545: - - Centennial Pocket Album.
B8639: - - Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. Oud 78 jaaren; den 23sten Junij 1794. Bijgevoegd een kaartje: Ter zes-enzeventigste verjaaringe van Amstels gryzen burgervader Henrik Hooft Danielsz. 23 Dg. 6 Md. 1792.
Y6469: [SWART, NICOLAAS]. - De Oude van den Binnen-Amstel of beschouwing van de zeden, gebruiken, enz. der Hoofdstad.
T2014: - - De Monumenten van Beroemde Nederlanders in de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam.
B9954: CATALOGUS 124. - Verluchte handschriften uit de Nederlanden tot 1550 uit Nederlands bezit.
Y2436: H.N. - Zalig Nieuwjaar. Dramatische schets met zang in twee bedrijven.
Y2422: - - Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Derde Deel. Mei 1970 - September 1971. No 1 - 51.
Y2423: - - De Dood van Jesus en van de Zonde. Zes Overwegingen in de Vaste. Voorgedragen in de R.C. te Bemmel.
Y2421: - - Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Eerste Deel. 1967 - December 1968. No 1 - 50.
Y6527: [BOUDIER-BAKKER, INA]. - Ina Boudier-Bakker 1875 - 1950.
H9606: - - Jan Campertprijzen 1983. Breyten Breytenbach, Rob Nieuwenhuys, Robert Anker, Willem G. van Maanen, Harry G.M. Prick en Imme Dros.
T3229: - - Hospiti Sit Bene Luce Trajectensi.
Y2395: - - Uit de Korf. Winternummer 1949.
Y2394: - - Van Tijd tot Tijd. Beschouwingen, boeken, plannen, persoonlijkheden. Aflevering 15.
T1760: - - Vlaamsche Liederen (Vlaamsch en Duitsch). Flamische Gedichte (Flamisch und Deutsch).
R7709: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1842.
R7710: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1837.
R1946: [ADRIAAN MORRIEN]. - Luchtalarm. [Gedichten door Adriaan Morrien, Utrecht].
Y2384: CRITERIUM 1945-1946. - Criterium. Algemeen Cultureel Maandblad. Jaargang 1945-1946. Nrs. 1 t/m 15. Bevat o.a. Hermans, Reve, Achterberg e.v.a.
R2358: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 23. - Ben Wolken: Een eindje meelopen. Jan Elemans: Landbouwschap. Pieter Engels: Engels-Formulations. Bernard Kemp: De Odyssee of de verteller centraal. W.C. van Boekel: De romantische liefde ontmaskerd? of de sexualiteit ontmaskerd? Fons Sarneel: De impasse van Geert van Beek. Het schrille tweevoud.
R2372: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 43. - B. Delfgaauw: Gaat Neurenberg tweemaal ten onder? Corn. Verhoeven: Oorlogsmisdadiger. H. Berger: Geen misdaat zonder misdadiger. P. Hanke: Voorspelling. F. Hoppenbrouwers: De jongen met de paarse buil. K. Wit: Benoorden de ijskring. G. v. Beek: Het sletje. R.A. Cornets de Groot: Prinses onder de heksen.
R4557: - - Buurserbeek. Overpeinzingen van een bramenzoeker.
R6069: - - Jubileum E.E.P.P. Capucijnen te Amsterdam, 1 juli 1912 - 1 januari 1925.
H5612: - - Middelnederlandse stichtelijke exempelen. Verzameld en uitgegeven door C.G.N. de Vooys.
M4228: - - God en de Goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
R3339: - - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
Y2220: - - Ten Brink's nieuwe Zak-Atlasje van Nederland, voor Sport en op Reis met kilometerafstanden en afstandstabellen achter iedere provincie.
R6536: [BRUNKLAUS, FRANCISCUS ANTONIUS]. - Het hooglied van Maria Magdalena.
M4375: - - Engelbewaarder Winterboek 1978.
K2264: - - Studia Germanica. Gandensia XII.
Y6152: - - Mooi Marginaal 2008-2009. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
Y2203: N.B.A.S. - N.B.A.S. Orgaan van de Nederl. Bond van Abstinent Studeerenden. 2e jaargang nrs: 1 t/m 12. Juli 1919 - 4 mei 1920.
Y2173: - - De Oude Tante. Nieuwe Kermis-March. Bewerkt naar bekende melodien voor piano.
Y0268: S.D.A.P. - Wat ieder er van weten moet. Reeks eenvoudige geschriften ter volksvoorlichting. I: De democratie en gij! II: Decmocratie en Socialisme. III: Het plan en gij. IV: Socialisme en gelijkheid.
Y2136: [MEERMAN, WILLEM]. - Comoedia vetus, of Bootsmans-praetje. Met meerder Aenteykeningen opgeheldert; En vermeerdert. [met] Malle waegen zynde een Vervolg en Verantwoording van de Comoedia vetus, of Bootsmans-Praetje.
Y7320: - - Huishoudelijk Reglement voor de Afdeeling Deventer der S.D.A.P. Aldus vastgesteld in de huishoudelijke vergadering van 16 Juli 1918.
K2301: - - Weerbare Democratie. Tentoonstelling van het verzet.
K2304: [ERASMUS]. - Erasmus en zijn tijd. Beknopte handleiding voor bezoekers van de tentoonstelling.
Y5650: - - Werklooze jeugd. Gegevens, dienstig tot bestrijding der gevolgen van de jeugdwerkloosheid.
B6640: - - Gloriant. Gevolgd door de klucht van de buskenblazer.
Y2069: N.S.B. - Het Nederlandsche volk slachtoffer! Devaluatie het begin van het failliet.
Y8220: - - Katholieken weest waakzaam.
L1829: - - Het Boek in Vlaanderen 1953. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
Y5194: - - Het Socialisme Nu!
H0508: [MULTATULI] M. [=P.J.A. MEERSMANS] - Rudolf Charles D'Ablaing van Giessenburg. (Firma R.C. Meijer) 1895-1904. Persoonlijke herinneringen. Door M. [P.J.A. Meersmans], alsmede D'Ablaing's omgang met Multatuli in de jaren 1860-1866.
B6934: - - A Bilateral Bicentennial. (De artikelen in deze aflevering vormen de tekst van een serie voordrachten gehouden op een congres over tweehonderd jaar Amerikaans-Nederlandse betrekkingen).
Y2021: - - Rusland van heden! Het proces Sinofjew-Trotzki. 16 veroordeelden waaronder Sinofjew en Kamenjew doodgeschoten.
Y2015: S.D.A.P. - Aan de Proletariers van het Platteland.
Y2012: - - Ned. Ver. tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afd. Nieuwendam Buiksloot e.o. Herdenkings-avond Amsterdam-Noord 25 febr. 1910-1935.
R3857: SINGEL 262. - Achttien schrijvers kiezen een boek.
H2675: - - Die Medizin in Geschichte und Kultur ihrer Zeit, unter besonderer Beachtung der Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Synchronopse.
T3172: - - Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel V.
T4668: - - Sint Lydwina door een contemplatieve van Bethanie, Bloemendaal.
T4669: - - Gedachtenwisseling over het echtscheidingsvraagstuk.
T4672: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 6.
K0776: - - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld. T.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Wereld Bibliotheek geschreven door directie en staf.
B8677: - - Vrijheidsdocumenten. Historische Verklaringen omtrent de grondbeginselen der Vereenigde Staten van Amerika.
B8682: [LIEFTINCK, G.I.]. - Litterae textuales. Essays presented to G.I. Lieftinck. Four volumes.
R1145: - - Van standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrechts 1375-1975.
Y1961: - - Negentiende verslag aangaande den staat des Stedelijk Gymnasium te Leyden. 1856-1857.
Y1959: - - Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap, gehouden den 5en Juni 1907.
Y1948: - - Reglement der Begrafenisvereeniging De Laatste Eer te Surhuizum.
Y1947: - - Reclams Universal Bibliothek. Nr. 1-6199 Vollstandiges alphabetisch geordnetes Verzeichnis (A).
Y1946: - - Statuten van de Naamlooze Vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. Losse bijlage: Huishoudelijk Regelement voor het Bestuur.
Y1943: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 13e jaargang 1846.
Y1942: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 8e jaargang 1841.
Y1941: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1864.
R8851: - - De weg naar Socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N. Opgesteld door het Dagelijks Bestuur der Partij.
Y1934: - - The wall between.
Y1929: - - Mededeelingen betreffende den aanmaak van de schuldbekentenissen ten laste van het Koninkrijk der Nederlanden uitgegeven ingevolge de Leeningwet 1914.
B2429: - - Handelingen der Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 19 Junij 1851, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Leiden.
Y1908: - - Skrzydlata Polska. 1935. Nr. 10.
Y1907: - - Simonetta Jung. Anthroposkopien Gemalde aus den Jahren 1982-85. Einleitung Horst Richter.
Y1905: - - Toneelgroep Centrum Januari 1965. Pinter, Casilla Affaire, Euripides.
Y0580: - - Schoon Schip. [Houding tegenover de bezetter, socialisten en communisten].
Y1910: - - Het wonder der televisie komt... nu ook bij U!
T3558: - - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van october 1935 tot october 1955.
T2271: - - Bulletin van het Rijksmuseum: Art nouveau, Jugendstil, Nieuwe kunst.
Y1891: - - Kerstboek Katholieke Illustratie 1946.
Y1879: - - Uit de dagen der bevrijding. Wat de Maasbode toen te zeggen had.
H2883: TIRADE 204. - Brieven van en over Multatuli.
H2884: TIRADE 201. - Bellen van Zuylen-Isabelle de Charriere.
Y1883: - - Twadde Frysk Kongres 1 en 2 September 1927 to Ljouwert yn de Steatenseal.
Y1882: - - Enquete in zake de Groenquaestie.
Y1878: Z.(OBELITZ), F.(EDOR VON). - Wie wir anfingen.... Bibliophile Erinnerungen.
T3934: - Plechtige begrafenis van H.M. de Koningin der Nederlanden op den 20sten juni 1877.
Y1853: - - Programma en Tekstboek voor het 4de Zangersfeest van den Bond van Gemengde Zangkoren in de Provincie Friesland op Zondag 28 Juni 1914 te Sneek.
Y8470: - - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
R3015: - - Oostvlaams Literair Lexicon. Samengesteld door de Provinciale Kommissie voor Letterkunde.
Y1834: - - Reglementen en Voorschriften voor den Milicien die zich wenscht te bekwamen voor den rang van Milicien-Korporaal bij de Infanterie.
Y5196: - - Wereld Federalisten Beweging. Is een derde wereldoorlog onvermijdelijk of......?
Y1836: - - De Arbeiderspartij in de Tweede Kamer 1897-1901.
Y1839: - - De namen van de Rotterdamse politiemannen, die vielen in de jaren 1940-1945 bij het vervullen van hun plicht, in het verzet tegen de vijand door oorlogsgeweld.
Y1845: - - 103 A en B. Aanhangsel bevattende de bijlagen van deel A van het Reglement op den Inwendigen dienst der Koninklijke Landmacht. / Reglement op den Inwendigen Dienst der Koninklijke Landmacht Deel B. (Infanterie).
Y1827: - - Nr. 72g. Handboek voor het Dienstplichtig Kader van het Wapen der Infanterie.
H0790: - - La vie Parisienne. Eine indiskret illustrierte Forschungsreise durch 100 Jahre Pariser Sittengeschichte.
H0899: [HEIJERMANS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 11. - Herman Heijermans.
H0901: [PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. - E. du Perron.
Y1805: - - Tekstboekje: Arie aus Hans Heiling. Wenn der Vogel nasche will. Wiegenlied. Die Meistersinger von Nurnberg. De Klok. Duo uit de Opera Faust. Twee Kerelen. Matrozenlied. Het verwaend Kwezelken. Register Aria uit Don Juan. Aria uit Lakme. Trio aus die Schopfung.
B1049: TIRADE 260. - Kopland: Voort. De Coninck: Over de troost van pessimisme. Leeflang: Gedichten. Timmer: Russische notities. Janssen Perio: Doemdenken of daasdenken.
B1050: TIRADE 245/246. - Reve: Dankwoord Nijhoffprijs. Wiener: Snoek. Waarsenburg: Avondlandschap. Hart: Henoch. Kadt: Rosa Luxemburg. Alberts: Utrechtse herinneringen. Lauxtermann: Schopenhauer herondekt. Koenegracht, Melissen en Delpeut: Gedichten.
B1051: TIRADE 255. - Gomperts: Een snuifje wetenschap en een slik literaire kritiek. Meijer: Mei '68 en de Goelag Archipel. Goedegebuure: Marsman naleven. Hart: De eerste lichting. Fondse: Gedicht. Lefelaar: De selectieve exactheid van Kousbroek.
T8916: - - Tegen beter weten. Dichten over wetenschap.
Y1789: [MONTAIGNE]. - De Titels van Montaigne. De Gids. 2007 / juli-augustus-september.
Y1796: - - No. 71/1. Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten. (V. Luchstr. kr. Dl. I). (Aanschrijving M.v.S., M. v. D. a.i. van 11 Juli 1936. 11e Afd. B, Nr. 16).
Y1795: - - No. 52. Handleiding Gasbescherming. Deel I. (Aanschrijving M.v.D. van 29 Augustus 1932, 11de Afd. B, No. 28).
Y1768: - - Sangam - Over helden en minnaars. Klassieke poŽzie uit Zuid-India. Uit het Tamil vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
Y5197: - - Verhandeling nopens de Aloude Vrijheden en Gerexhtigheden dezes Gemeenebests, en de Middelen om dezelve bij voortduring te bevestigen en te bezitten aan de Studeerende Jongelingschap aangeboden door eenige Welmeenende Burgeren.
L9344: [THORBECKE]. - Alphabetische Catalogus der Boeken, aangekocht voor rekening der Thorbecke-Stichting.
L9346: - - The Wichita Eagle. Daily Sunday Weekly.
L9354: - - Blauwe regen en zonneschijn. Door de schrijfster van Elizabeth and her German garden. Vertaling G.H. Mulder.
Y1312: FUNDAMENT 1940. - Fundament 7e jrg. 1940. Nr. 1. De taak der Socialisten. G.M. Nederhorst: Plansocialisme, Oorlogseconomie, Vredesopbouw. Critisch Fundament.
T0849: - - De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs.
Y4727: - - Tijdschrift voor Posterijen en Telegrafie. 25e jrg. 1 Mei 1909 No. 8.
R6694: - - De Brabantse Folklore Deel XXII Nr. 126: Curiosa Criminalia. Nederlandse Moria Waardering. De Mouw van de Prins Bisschop. De Toteman te Tienen. Bibliographie. De Folkloristische Beweging.
R6695: - - De Brabantse Folklore Deel XXII Nr. 127.
H4183: [BILDERDIJK]. - Mr. Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie.
Y4653: - - Ver van het Vaderland. Fotoboek ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, 1898-1948.
Y1686: - - De Zuiderzeeballade en andere liederen van de Zuiderzee.
B3107: [GREVELINK, PEDRO W.A.]. - De policie in Nederland. Denkbeelden en beschouwingen van een (oud) lid der regterlijke magt.
R5261: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 21e jrg. nr. 1-4. 1997.
Y1652: - - TweeŽndertig Griekse verzen. Gedichten uit het oude Griekenland.
Y1641: - - Blijde-Jeugd. Liederenbundel van de Arbeiders Jeugd-Centrale 1ste en 2de bundel.
Y0603: - - De Strijd voor het Recht. Ontleend aan The Round Table (maartnummer 1916).
B1001: TIRADE 166. - Vries: Losse aantekeningen bij Wilminks karakteristiek en Meervoudig antwoord. Wiener: Eind goed, al goed en Dagboek, Max de Jongs en nog een. Timmer: Russische Notities. Tas: Parijse kalenderbladen. Hooning: Revolutie als begrip. Meijer: Adhesie voor J.H.W. Veenstra.
B1003: TIRADE 128/129. - Oudshoorn: Het onuitsprekelijke. Bittremieux: Post uit Kempland. Verhoeven: Vreemde woorden. Resink: Kwatrijnen. Meyer: Freud in zijn brieven. Hooning: Woodcock's Orwell. G.K.v.h Reve: De redelijk denkende mens Peter Andriesse. Buddingh en Haastrecht: Gedichten.
B1005: TIRADE 131. - Harkins: Het thema van de onvruchtbaarheid in Oljesja's Afgunst. Buddingh: Gedichten. Spoor: Het teken voor herinnering. Graftdijk: Gedichten. Winkler: Gedichten. Kadt: China Weken.
B1007: TIRADE 133. - Buddingh: Dagboeknotities. M. de Jong: Heet van de naald. Brief van Vroman. Resink: Balische fluitspelers. Kaleis: Van Oudshoorn, de zelfmoord en het vrouwelijk geslacht. Brief van D. Hillenius.
Y1617: - - Catalogue de la troisieme partie du celebre Cabinet Gravures et Eau Fortes de Feu Monsieur Jean Gisbert Baron Verstolk de Soelen Vente 31 mars 1851
Y1616: - - Mededeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van de afdeelingen der Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt. Tweede serie. Twaalfde Jaargang.
P0331: DICHTERS OMNIBUS 1965. - 11e bloemlezing.
B3088: - - En het Licht schijnt in de duisternis.
B3031: - - Jaarlijksche catalogus van het Vlaamsche Boek 1943.
Y1609: - De Stad Antwerpen een Vlaamsch Weekblad. 2e jrg. 1929 nr. 11. Bevat o.a.: Heer Em. De Bom, De zeer verdienstelijke stadsbibliothecaris in zijn kabinet.
Y1607: - - Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-Delegatie.
Y1599: W. V.D. S. - Vrouwen van het platteland stemt rood.
Y1594: - - Overdruk uit de Handelingen van het Eerste Nederlandsch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres. Weltevreden 3-6 October 1919. Met Illustraties: Geschiedenis van de Krakatau-groep. + 3 uitklapbare kaarten.
T4127: PENROSE ANNUAL 55. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 55: 1961.
T4128: PENROSE ANNUAL 56. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 56: 1962.
R5721: - - Socialistische liederenbundel.
Y1568: - - Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieen van Mij. Guy de Coral & Co.
T3328: - - Is het ongeloof onzedelijk? Een ernstig woord aan de geloovigen van allerlei slag.
L1834: - - Het Boek in Vlaanderen 1935. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L8505: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 24. - De Gemeenschap 1925-1941.
Y1544: - - Kortbondig verslag over de werkzaamheden van het beschermkomiteit der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen gedurende het jaar 1906.
T3569: - - Verslag van de studieweek te Moerdijk voor jeugdleidsters 19 - 22 augustus, voor groepsleidsters 22-24 augustus, K.J.V. congres te Breda 25 aug. 1929. Augustus en September voor jeugdleiding in den geest van den E.K. en K.J.V.
T3574: - - Jeugd en Socialisme.
R8971: - - De Suikerindustrie op Java, haar wezen en beteekenis.
L9234: BZZLLETIN 098. - Jeroen Brouwers.
L9236: BZZLLETIN 125. - Du Perron.
L9237: BZZLLETIN 137. - Nederlandse Misdaadliteratuur.
L9239: BZZLLETIN 075. - Gerrit Komrij.
T2094: DE GEMEENSCHAP 1933. - A, van Duinkerken. Jacq. Schreurs. Renate. J.H. Kard. Vic. Reinders. A.J.D. van Oosten.
T2095: DE GEMEENSCHAP 1933. - Jacq Schreurs. Emile Erens. A. van Duinkekren. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. F. Bordewijk. J.A. Wijnhof.
T9038: - - Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1888.
M9849: [HOORNIK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 17. - Ed. Hoornik.
M9851: [WOLFF & DEKEN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 20. - Betje Wolff & Aagje Deken.
M9873: TIRADE 219/220. - J. van Oudshoorn 1876 - 1976.
M9908: [SCHENDEL] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 19. - Arthur van Schendel.
M9910: [ACHTERBERG] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 21. - Gerrit Achterberg.
M9990: - - Das moderne Lexikon der Erotik von A-Z.
Y1443: - - La journee de huit heures. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
Y1441: - - En avant pour les huit heures! Dialogue de propagande. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
Y1442: - - La journee de huit heures dans le batiment. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
R7130: - - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
Y1417: - - Franklin Roosevelt.
Y6189: - - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931.
Y8838: [WESSELS, DICK]. - Het Gonst in Minotaurus. Bibliofiel drukwerk van Dick Wessels.
Y1406: ONZE GELE BOEKJES 1910. - P. Godschalk Kersten: Limburg aan Christus. Kijkje in Socialie, waar Godsdienst privaatzaak is. H. Knippenberg: Hebt de kinderen lief. Mgr. Giller: Mag ik niet alles lezen en Het staat in mijn courant. Propagandist: Katholieke Colportage-Roman.
H2885: TIRADE 205. - Zestig jaar Leo Vroman.
H2887: TIRADE 191. - Greshoff nummer.
R7678: - - Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van W.H. Beuken.
R7681: - - Beatrijs. Middelnederlandsch dichtwerk uit de XIVde eeuw. Met inleiding en aanteekeningen van A.J. de Jong.
Y1366: - - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
Y1367: - - Nationale Snipperdag. Een gemeenschappelijke aflevering van de Nederlandse letterkundige en Algemeen-Culturele tijdschriften, uitgegeven in plaats van de afzonderlijke Aprilnummers 1954, ter gelegenheid van de tiende Bevrijdingsdag 5 mei 1945 - 5 mei 1954
Y4655: - - Sint-Willibrordusvereeniging ter verspreiding van goedkoope katholieke volkslectuur. Wilhelmina bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden. Jrg. 3 No. 1. 1898/99.
Y0567: H. V. R. ( = HEUSSEN VAN RIJN, H. R.). - Deutekom.
Y1360: - - Onze Beweging. 2e reeks, Twee delen.
H7861: SINGEL 262. - Wie schrijft daar? Zesenzestig Nederlandse auteurs, van wie werk door Querido wordt uitgegeven, fotografisch, biografisch en bibliografisch.
Y7701: - - De Nederlandse Kastelengids.
Y1335: WOORD EN BEELD 1898. - Woord & Beeld. Geillustreerd Maandschrift. 1898.
Y1334: WOORD EN BEELD 1899. - Woord & Beeld. Geillustreerd Maandschrift. 1899.
R5465: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 225. - P. Alma.
T2031: - - Die Josefslegende. in aquarellierten Zeichnungen eines unbekannten russischen Juden der Biedermeierzeit. Mit den zugehorigen Schriftstellen in der Verdeutschung von Martin Buber und Franz Rosenzweig und einer Einleitung von Erna Stein.
Y3523: - - Berlin August 13.
R7697: P.B [= PETRUS BUIJS]. - Proeve van antwoord op de prijsvraag der R.K. Maatschappij: De geschiedenis der Jansenisten, hun oorsprong, hun voortgang in de Nederlanden, inzonderheid te Utrecht, de redenen, om welke zij de bescherming van het anderzins zoo onverdraagzame gouvernement genoten hebben, en andere bijzonderheden deze sekte betreffende. De geschiedenis der Jansenisten.
R2475: [VREEDE, G.W.]. - Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen.
M4055: - - Joodse sprookjes. Sprookjes uit de wereldliteratuur.
T1773: DRS. P. - 3 x 3 + 2.
Y1026: J.L. M. - L'Amiral Ruyter.
T4136: TIRADE 338. - Leo Vroman. Tomas Lieske. H.H. ter Balkt. K. Schippers. e.a.
B5665: - - Manifest aan de Papier- en Boekbewerkers van Belgie.
T6800: - - De natuur in de verschillende jaargetijden, bijzonder met het oog op de planten. Schoolboekje.
T7064: - - Nie wieder Krieg! No more War! Plus jamais de Guerre! Plusjamais de Guerre! Nooit meer Oorlog! Aldrig mere Krig!
T4307: C.P.N. - Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering.
T2522: - - De Nieuwe Schelde-Rijn-Verbinding en het Dagblad van Noord-Brabant (en Zeeland).
T4288: - - Het Amerikaansche Zwartboek.
T9051: - - Trekt er op uit! Een leidraad voor het organiseeren van excursies, vacantiekampen, week-ends, reisjes enz. samengesteld en uitg. in opdracht van de Jeugdraad van het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, ten dienste van het Vakbondsjeugdwerk.
R9879: [SPINOZA]. - Catalogus van de bibliotheek der vereniging 'Het Spinozahuis' te Rijnsburg.
B5422: [VLOTEN, JOHANNES VAN]. - Nederlandsch liedeboek. Verzameld en uitgegeven.
T4304: - - Werk, Woningen, Welvaart.
T1299: [SPINOZA]. - Baruch de Spinoza 1677-1977. His work and its reception.
R1578: EYE 53. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 2004, nr. 53 volume 14.
T3933: - - Begrafenis van Koning Willem III.
T6392: - - Gedenkboek van het Tweehonderd-jarig bestaan van het Dia. Oude Vrouwen- en Mannenhuis der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam. 22-2-1883.
T6655: - - Groningen in vuur en puin. Groningen: Fire and Ruins.
Y1331: [VONDEL]. - P. Leendertz: Vondel en Trigland. J.F.M. Sterck: Drie brieven van Willem van den Vondel.
Y1330: [VONDEL]. - De Vooys: Herinneringen aan de Antwerpsche moedertaal in Vondels werken. A. Nijland: Vondels Godefroy of Hierusalem verlost. Sterck: Vondels Staetwecker verduitscht in 1665. Leendertz: Een handschrift van Vondel. [...].
Y1328: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1932. 99e jaargang 1 t/m 98. Januari-December.
Y1329: [VONDEL]. - De Vooys: Opmerkingen over de studie van Vondels taal. Molkenboer: Utrecht, Vondel, zachtleven en Booth. Sterck: Een zoekgeraakte versregel van Vondel. Bake: Sprokkelingen in het Vondelwoud.
Y1325: TOORTSEN 1960-1964. - Toortsen. Nrs: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-19. + A-E. + Prospectus. [Nr. 13 t/m 18 en B t/m D zijn niet verschenen]. [Picarta].
Y1323: UITGEVER & DEBITANT 1905-196. - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandschen Uitgeversbond. 1e jaargang 1905-1906, Nrs: 2 t/m 51.
Y5142: DRS. P. - Esmeralda of de Macht van het Woord.
Y1320: DE VLAM 1928. - De Vlam. Onafhankelijk Socialistisch Maandblad voor Politiek en Economie. October, November, December 1928.
Y1314: FUNDAMENT 1940. - Fundament 7e jrg. 1940. Nr. 4. Om een Fundament. E. Martens: Mythe en rede. J. Last: Op zoek naar een fundament. L. Ruitenberg: Nuchter zijn en waken. De publieke opinie. H. Roland Holst: Een dienstweigeraar sprak tot zijn rechters.
Y1313: FUNDAMENT 1940. - Fundament 7e jrg. 1940. Nr. 2. Vernieuwing. O. Noordenbos: Neo-Humanisme. E. Martens: Neo-Marxisme. J.W.L. Meijer: Elite- socialisme of Massa-socialisme.
Y1310: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 11. Tegen de Dictatuur. J. Sterk: Nieuwe strijd tegen de Dictatuur. H. Vrind: Een derde candidaat gevraagd. Eritreo: Fascisme en Fascisten in Italie. S. Kleerekoper: Meningen. Critisch Fundament.
Y1311: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 12. A. Treurniet: Stalin Veroveraar.
Y1308: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 10. Grondslagen van de Vrede. G.M. Nederhorst: De Grondslagen van de Vrede. L. Ragaz, G.Cole, H.J. Ps, S. de Wolff, J. Valkhoff: Meningen. Critisch Fundament.
Y1305: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 7. Werkloosheid. Redactie: Mensen! P. de Wolff: Permanente Werkloosheid. S.H. Stoffel: De Vreugde aan de Arbeid. J. de Bruyn: Arbeidsdienst en Jeugdwerkloosheid. J. van de Kieft: Oppositiepolitiek.
Y1300: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 2. Literatuur. Rougemont: Naar een strijdbare cultuur. v.d. Ster: Einde. De Jong jr.: De laatste cirkel. Den Brabander: Beethoven Sterft. Villon: Rondeel. Cordan: Tussen gisteren en morgen. Marja: Thuiskomst. Dekker: Verwisselde rollen. Hoornik: Kerstmis 1915. Last: Mijn laatste waarheid. Hattum: O, dit netelige...angst. Frank van der Goes Tachtig Jaar.
Y1303: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 6. Trusts en Kartels. D. Groenveld: Ondernemerscombinaties in Nederland. Critisch Fundament. In Memoriam van der Goes en Toller.
W8249: TIRADE 276/277. - Nescio nummer.
Y1298: FUNDAMENT 1938. - Fundament. Onafhankelijk tijdschrift voor politiek en cultuur. 6e jaargang 1938. nrs: 1 t/m 9.
Y8841: - - Vader Onzin & Co. in al zijne nietigheid ten toon gesteld, door den verontwaardigden Liereman. (antwoord op Onzins berucht protest).
Y8066: [TROELSTRA, P.J.]. - De Staatsgreep van Mr. P.J. Troelstra.
H1378: - - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
B1411: [VONDEL]. - J.F.M. Sterck: Over een paar hekeldichten van Vondel. A.J. Barnouw: Een 18e eeuwsche vertaling van Vondels Jaergetijde. P. Leendertz: Het grafschrift voor Vondel. Minder bekende gedichten van Vondel.
L1956: - - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1997-1998.
R7736: - - Het Zaandamsche Voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement.
B9953: - - Het leven en de gevoelens van den Ouden Heer Smits of Mark Prager Lindo (1819-1877).
T1704: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1954. 121e jaargang nrs. 1-52. januari-december.
Y4467: - - Compendio de la venerable Orden Tercera de N.P.S. Francisco y practica de sus espirituales ejercicios, escrita por el R.P.Fr. Alonso Robles … tercera impresiůn .
Y0635: - - Jeugdbloei VI.
W5613: - - Guide to the exhibited manuscripts part II. Manuscripts (Palaeographical and biblical series and chronicles) charters and seals exhibited in the manuscript saloon.
T5057: - - Aanteekeningen voor het debat, bij de stembus van 1905.
Y0559: - - Nederland Insolvent. Brochure No. 2 als antwoord op de brochure der vereeniging Onze Vloot Neerland's Ondergang.
Y8897: J.C. V. A. - Proeve van Taalkundige Aanmerkingen op de gedichten van Jan Vos.
M9703: - - Noordnederlandse miniaturen. De gouden eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Catalogus.
T0281: - - Geuzenliedboek. Eerste vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoŽzie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Albert Helman].
Y6182: - - Regels voor de titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen.
T6806: - - Schoolboekjes, uitgegeven door het bestuur der Nederduitsch-Hervormde Diakonie-Scholen te Utrecht. Eerste stukje. Lange- en korte slotklanken en verdere oefeningen.
R4786: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Vierde jaargang nr 2, 3 november 1953.
R8257: [HERMANS, WARD.]. - Het Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans.
T7896: - - Helden des Widerstandskampfes gegen Faschismus und Krieg.
L6629: - - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 - 1915.
Y5875: - - A Pictorial and Descritiptive Guide to London and the Franco-British Exhibition 1908. With plan of the exhibition, map of London and twelve miles round, twp large section plans of central London, railway map showing all the new tubes, and eighteen other maps and plans.
L6567: TIRADE 223. - Belle van Zuylen en James Boswell. Een literaire vriendschap.
L6568: [ERASMUS]. - Erasmus en Belgie.
L6569: TIRADE 107. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Zeven geestelijke liederen.
L6570: TIRADE 078/079. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Brief uit Schrijversland (Modern Toerisme).
L6571: TIRADE 102. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Brief in de nacht geschreven.
B4277: - - Verslag der commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden.
B4279: TIRADE 117. - Charles B. Timmer: Een luidkeels uitgeluide periode. Gerard Kornelis van het Reve: Gedicht. A. Roland Holst: Twee dichters terzijde. A. Koolhaas: Waar jankt Hassan? J.F. Vogelaar: Twee gedichten. e.a.
B4286: TIRADE 175. - Herman Verhaar: Het goddelijk gelijk of W.F. Hermans en de literatuur. F. Schamhardt: Ongepubliceerde brief. J. Verstegen: De jaren van de bastubaist. L.H. Wiener: Fragment. J.H.W. Veenstra: De dire, het recht en de rest. W. Aksjonow: Een overwinning.
B0917: - - Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift Van Hulthem. Ruygh-Bewerp V.
B1775: - - The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
B0977: TIRADE 192. - Mandelstam: Wie een hoefijzer vindt. Meijer: Nog geen geschiedenis, enkele aspecten van de moderne Nederlandse literatuur. Peskens: Dit is het verhaal van de leraar. Veenstra: Het herenzoontje van Meester Cornelis. Wijnalda: Elf gedichten.
B0978: TIRADE 195. - Nieuwenhuys: De Oost-Indische spiegel gespiegeld. Wiener: Waterloo. Gelderblom: Veertien gedichten. Peskens: Dit is het verhaal van de huisbaas. Wilmink: Iets over Andersen.
B0979: TIRADE 190. - Minco: Het scherm. Gelderblom: Elf gedichten. Timmer: Russische notities. Winkler: Twee gedichten. Schneider: Gemengd nieuws uit Bangladesh. Dalenoord: Negen gedichten. Deel: Vier gedichten.
B0982: TIRADE 177. - Vogel: Een fietstocht. Kopland: Om een kasteel, om een krot, om een vrouw. Wiener: Boekenmeppers. Sjoeksjin: Wolven. Otten: Het verloop van een kat. Romijn Meijer: Daar gaat een zieke dominee voorbij.
B0983: TIRADE 176. - Tas: Historie, revolutie en rel-cultuur. Sjoeksjin: Stepka. Roosenschoon: Tussen woordspel en magische formule. Hooning: Nieuwe Orwelliana. Moor: J. van Oudshoorn als broodschrijver.
B0984: TIRADE 174. - Wilmink: Twee gedichten. Timmer: Russische notities. Morrien: Negen gedichten. Winkler: Vier gedichten. Moor: J. van Oudshoorn als broodschrijver. Buddingh: Zeven gedichten.
B0985: TIRADE 178. - Meyer: Fantasie en realisme bij Louis Pauwels. Hillenius: Vier gedichten. Fens: Romans in duodecimo. Schippers: Acht gedichten. Moor: Een pennenaam als poetsdoek.
B0987: TIRADE 181. - Kadt: Naar een nieuw centrum. Timmer: Russische notities. Hamelink: Vijf gedichten. Verheul: Mandelstam (dagboekbladen).
B0988: TIRADE 182. - Schagen: Drie schampen. Michaelis: Vier gedichten. Kadt: Informatie voor informateurs. Morrien: Tien gedichten. Bos: Zes gedichten. Resink: Une semaine dans grenade. Klaassen: Twee gedichten. Schagen: Hondefluitje.
B0992: TIRADE 187. - Veenstra: Bij Jany over de vloer en De sollicitant van Lebak. Trolsky: De Regenton. Roosenschoon: poŽzie van de onvoltooid verleden tijd en het tegenstribbelend heden. Anbeek: Bestaan recensies uit oncontroleerbare, zinledige beweringen. Kraayeveld: Terugblik op Merlyn.
B0994: TIRADE 160. - Veenstra: Van Ostaijen en het organische vers. Michaelis: Vier gedichten. Fontijn: Nooit meer slapen of naar het middelpunt der aarde. Hanlo: Als God fatsoenlijk is (en anders is Hij geen God). Groot: Generatieproblemen in perspectief.
H2283: - - Protestantse poŽzie der 16de en 17de eeuw. Deel I.
B6183: - - Tien jaar Diogenes 1960-1970.
Y3510: - - No. 1 Programma der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden. No 2 Toelichting van het Programma.
B0957: TIRADE 211. - Cohen: Brieven. Graftdijk: Vijf gedichten. Kadt: Democratie in gevaar. Schagen: Introspectie. Resink: Kwatrijnen. Goedegebuure: Couperus en de traditie.
R5686: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 8e jrg. nr. 1-4. 1984.
Y5537: - - Kaart: Geboorte-aankondiging van Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. 30 Januari 1938.
B1322: - - The Netherlands Printing Industry.
B1338: - - 10 kunstenaars uit Noord-Brabant.
T2955: - - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht.
L7079: BZZLLETIN 064. - De Schoolmeester.
L7080: BZZLLETIN 153. - Marten Toonder.
T3950: [ELSSCHOT]. - Lijmen bij Dwaallicht. Willem Elsschot Benefietdiners 2001-2005.
B2753: TIRADE 085. - Inhoud: J. Bernlef. H. Dron. Charles B. Timmer. Gerrit Krol. Leo Vroman. P.H. van Huizen.
R5106: - - Des Soudaens dochterken. Een middeleeuwsch gedicht.
Y3317: - - France Pittoresque et Monumentale. Versailles.
Y6197: - - Catalogus van eene Bibliotheek over Armwezen, toebehoorende aan de Evangelisch-Luthersche Diaconie te Amsterdam.
T5379: TIRADE 089. - Gerard Kornelis van het Reve, Brief uit Huize Algra. W.G. Klooster, Vier gedichten. Portfolio: Hans Bayens. Charles B. Timmer, Russische notities.
T4509: - - Kaart: Waterschap Pingjum.
T4494: - - De Elzas-Lotharingsche kwestie.
H3220: [ERASMUS]. - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli te Rotterdam.
T1361: - - Sipke Huismans : Haags Gemeentemuseum, 4 maart-16 april 1967
T1332: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt nieuwe werken ten toon van A.C. Willink van 9 october tot 6 november 1948.
R5141: - - Studenten Weekblad Vox Studiosorum. 35ste jaargang 1899, nrs: 1-31.
L3502: [PIRANESI]. - Giovanni Battista Piranesi and the Veduta of Rome and Venice in the first half of the 18th century.
T1330: [BIERENS DE HAAN, J.D.]. - Feestbundel aangeboden aan J.D. Bierens de Haan door vrienden, vereerders en leerlingen ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag 14 october 1936.
T1329: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt nieuwe werken ten toon van A.C. Willink van 21 october tot 16 november 1946.
T1328: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt ten toon nieuw werk en enige abstracte composities uit 1922-24 van A.C. Willink van 23 october t/m 18 november 1950.
Y0445: - - Fascisme ou Liberte. / Theocratie.
R5571: - - Amsterdam in de 18de eeuw. Museum Fodor: vierde tentoonstelling 2 juli - 30 september 1934.
T1297: [SPINOZA]. - Spinoza. Gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-Nederland van de Kant-Gesellschaft op donderdag 29 December 1932 te Amsterdam in de Agnieten-Kapel (Athenaeum-Illustre).
Y7725: JAARBOEK 1976-1977. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1977-1978. Karel Reijnders, Jaarrede. Theun de Vries, Dankwoord bij mijn benoeming tot erelid.
T1282: [FRANCISCUS ANTONIUS BRUNKLAUS]. - Het Evangelie van Judas.
T1248: [SPINOZA]. - Spinozana 1897-1922. Bevattende Uittreksels uit de Jaarverslagen van den Secretaris der Vereeniging Het Spinozahuis. Benevens een Levensbericht omtrent Dr. W. Meijer en eene Lijst van diens Geschriften.
T1247: - - De Duitsche nota en het antwoord der geallieerden, vertaling-uit het Engelsch-van de Duitsche nota, door den Amerikaanschen Gezant te Londen op 19 December, 1916, aan Lord Robert Cecil, waarnemend Staats-secretaris voor buitenlandsche zaken, ter hand gesteld.
T1243: [ PIEPERS, M.C. ] - Een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. + Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog.
T1218: - - Herinnering aan den godzaligen Kasparus Alardin, in leven herder en leeraar, laatst te Arnhem.
T7167: - - De Jeugd-Internationale en haar program.
T7168: - - 't Fascisme in Holland! Arbeiders in de gevangenis.
T1189: [ HOCHSTETTER, JULIUS ]. - Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten.
R5025: - - Het Nederlandsche Boek 1931.
R5026: - - Het Nederlandsche Boek 1932.
R5027: - - Het Nederlandsche Boek 1933.
R5028: - - Het Nederlandsche Boek 1935.
B0364: [NESCIO]. - Nescio. De Engelbewaarder 2.
T2584: - - Het Bergslot aan het Meer van Constanz, en DeSavoyaard, twee verhalen uit den ouden en nieuwen tijd.
R7008: [STEYN, JOHANNES]. - De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd.
T1795: M.J. - Er is onrecht gedaan in Katholiek Amsterdam. Eenige beschouwingen rond Het Spaarnestad-Concern.
L4587: - - Afbeeldingen schilderijen / Reproductions tableaux / Reproductions paintings / Abbildungen Gemalde.
T1249: [SPINOZA]. - Chronicon Spinozanum. Tomus Alter (Vol. 2).
T6100: - - Vorstelijk Huwelijk.
R7380: - - Het Plan van den Arbeid. Waar het om gaat.
P0333: DICHTERS OMNIBUS 1967. - 13e bloemlezing.
T2063: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Jan Engelman. Alex Campaert. J.C. Bloem. B. Verhoeven. G.W.V.D. Does. S. van Ravesteyn.
R8295: - - FŁhrer durch die Historische Abteilung der Internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung, Frankfurt a.M. 1909.
T5199: - - De Buitenman, Tijdschrift voor den burgerstand ten platten lande. Twee delen in een band.
R0084: DE GEMEENSCHAP 1934. - A.J.D. van Oosten. Berg. Antoon Coolen. Gerard Wijdeveld. Pierre Kemp. Jan Engelman. Alex Campaert. Louis de Bourbon. Halbo C. Kool. Jan Vercammen. Chr. de Graaf. Jan Gin.
L8946: - - Aan het werk, nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen. Samengesteld door medewerkers van De Bezige Bij. t.g.v. het afscheid van Geert Lubberhuizen.
T4038: TIRADE 339. - Geel: Negen gedichten. Schippers: Verzwegen bewegingen. Bernlef: Gedichten. Matsier: Mispelstraat. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Wieg: Twee Sonnetten. Anker: Mechanisch mysterie. Oosterhoff: Gerrit van Houten. Gerlach: Wat zoekt raakt. Michel: De avonturen van mijnheer Tingeling. Massier: Twee Gedichten. Otten: Herlezen: Arthur van Schendel. Lieske: poŽziekroniek: Ed Leeflang.
H4026: - - De Middelburgsche Avanturier. Of het Leven van een Burger Persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlijke Minnaryen; etc. etc.
T5074: - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
T6940: - - Jaarverslag 1929, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
T6937: - - Een jaar AJC, leven in woord en getal. Wat er in de afd. Den Haag gebeurde in 1932.
R4030: - - De toren van heldenhulde te Diksmuide.
T3519: - - Officieel Verslag van den Derden Nederlandschen Katholiekendag gehouden te 's-Gravenhage op 4,5 en 6 augustus 1925. Onderwerp: De beteekenis van het Katholicisme voor de beschaving in Nederland.
R9148: - - Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden.
Y7916: - - Dossier: Argumenten tegen homosexualiteit.
Y7917: - - Een zeer genoeglyke en vermaaklyke Historie van Reynaart de Vos.
Y7859: - - De drentse kopper-galerij. Aangeboden op de 29e Drentse Koppermaandag op 10 januari 1977 te Assen, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Koninklijk Nederlands Verbond van Drukkerijen.
R0961: - - Printing people. Small Printing 1985.
Y3275: - - Gids voor adverterend Nederland 1940.
T2578: - - Kleiner Fuhrer durch die gute englische und amerikanische Literatur der neuesten Zeit.
K2647: - - Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel VII: John Flanders, Marnix van Gavere, De Cahiers van de Waterkluis, Pliet van Lieshout, Frank Meyland, Werner Pauwels.
L1836: - - Het Boek in Vlaanderen 1970-1971. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5371: - - Le siecle d'or de la miniature Flamande. Le mecenat de Philippe le Bon.
K5373: - - Rogier van der Weyden, Rogier de le Pasture. Officiele schilder van de stad Brussel, Portretschilder aan het Hof van Bourgondie.
Y8905: [ROODUIJN, HANS, ANTIQUARIAAT D' EENDT]. - Nederlandse dichtkunst na 1880. lijst 71.
Y2603: - - Stichting Historisch Boerderij onderzoek. Jaarverslag 1979.
Y2600: - - Weg en Doel no. 1 Januari 1940. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
Y1352: - - Oranje Boven!!! Eene Historische Bijdrage.
R4256: [FONTAINE VERWEY, H. DE LA]. - Laurens Jansz. Costerprijs 1986. Verleend aan Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey. [Bijdragen van Ernst Braches, Johan Polak, Henk van Ulsen, A.G. van der Steur, Boudewijn Buch, Frans A. Janssen].
R2458: - - Wetenschappelijke Blaadjes. Eerste deel.
Y8880: - - Beschrijving van het Feest der Revolutie, gevierd in Amsterdam op den vierden van Lentemaand, 1795. Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.
R7457: - - Eene Noordhollandsche dorpsgeschiedenis.
Y1207: - - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden Januarij 1834.
Y1200: - - Verscheidenheden, aan de Geschiedenis, Natuurlijke Historie en Aardrijksbeschrijving ontleend. Een leesboek voor de hoogste klasse der scholen, of tot bijzonder gebruik.
Y1201: - - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 50e uitgave.
Y1198: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
Y1197: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 2e stukje, behelzende de Christelijke Geloofs- en Zedeleer.
Y1195: - - Beredeneerd Rekenen. Een rekenboekje voor de Lagere Scholen, dienstig voor het klassikaal rekenen op het bord. Eerste stukje.
Y1188: - - Die VII getiden op die passie ons Heeren.
Y1196: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
R1053: [CATALOGUE]. - The Printer and the Artist. A catalogue of Private Press Books & Illustrated Books from the United Kingdom, Europe & America.
B4424: [MULTATULI]. - Multatuli over de ellende des volks.
T2999: - - Nederlandsche R.K. Grafische Bond, jaarverslag 1930.
T5396: - - Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Tweede deel.
T5390: - - De Grote Reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1940) van de Rode Nederzetting. Een werkboek voor Rode Valken.
B0945: - - Het proza van Geel en de poŽzie van Simons. Een onbloedig professoraal tweegevecht in de eerste helft dezer eeuw.
Y3290: - - Hedendaagse architectuur in historische omgevingen. De situatie in Belgie. Voorwoord K. Poma / inleiding E. Goedleven.
R5107: [WERUMEUS BUNING, J.W.F.]. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484.
Y2531: - - Charles Laurent: Methode d'ecriture. Theorique et practique cahier no. 6. Methode d'ecriture par plusieurs professeurs cahier no. 8. F.M.A.A. Methode d'ecriture cahier no 9.
T5960: - - Politieke vragen, beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-Indie.
T5957: - - Historisch-geographisch woordenboekje, bevattende een chronologisch en alphabetisch overzicht der voornaamste veldslagen, zeegevechten en belegeringen, met geographische en andere opgaven Vermeerderde en verbeterde uitgave van Winkler's Philomachos.
Y6773: - - LŁbecks Buchdruck-Geschichte - Festschrift zum 25-jšhrigen Jublišum der LŁbecker Buchdrucker-Innung im Jahre 1924.
T7123: - - Open brief aan alle predikanten, pastoors en rabbi's die in den naam van God en Christus het militarisme verdedigen en zijne geweldsmiddelen zegenen.
R0919: - - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen.
B1285: - - Esmoreit.
T3605: [MUNZENBERG, WILLI]. - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Voorwoord Georg Branting. Vertaling P. Voogd.
R7471: - - Leidende gedachten voor het N.I.V. Doel en wezen van het N.I.V. Grondregelen van het N.I.V. Uitvoering der taak van het N.I.V.
R2588: SOMA 27. - C. Cabrera Infante, M. Pankowski, Chr. J. van Geel, Kooiman, Leo Ross, e.a.
T6669: - - De stakingen in Amsterdam en de positie van het overheidspersoneel.
T9732: - - Helden en Martelaren 1940-1945. De Gefusiljeerden.
T6744: - - Internationale Vereeniging voor de Rationneele Opvoeding van het Kind. Groep Antwerpen. Bulletijn I.
R8527: - - Een uitstapje naar en wandelingen door Gaasterland.
T0628: - - De Roomsche Pers. Bevattende een overzicht van de belangrijke artikelen verschenen in dag-, weekbladen en tijdschriften. 1e jaargang 1915/1916 t/m 4e jaargang 1918/1919.
R2798: - - A Thousand Years of French Books. Catalogue of an Exhibition of Manuscripts, First Editions and Bindings, arranged by Desmond Flower for the National Book League.
T3905: [ERASMUS]. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en Truus van Leeuwen. Met een woord vooraf van J. Huizinga.
R6664: LITERAIR AKKOORD 25. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1981.
Y6085: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 8 en 9. Bevat: Beishuizen: Dalmatijnsche novellen. R.: Anti-P.O. Smit: Ruine. Vertraagd afscheid. Het loon van den tuinman. Schaick: Kerk en oorlog. Sassen: Aan de Via Appia Antica. Voortman: Zooals een vogel. Hemelvaart. Derks: Isola Bella. Trigt: Vossen in Kooi. Sterk: Kruisafneming. Bruyns: Roeien. Kronieken.
R5689: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 7e jrg. nr. 1-4. 1983.
T2924: - - Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen.
T2923: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
Y3487: - - Tentoonstelling Vier eeuwen Oranje.
Y8890: - - Het leven van Dirk Rafelsz. Kamphuizen.
T5615: - - De Nederlandsche Provinciewapens naar Heraldische Gegevens ca. 1500. Met verklarende tekst.
H9454: - - Beeld en tekst in het moderne wetenschappelijke boek. Catalogus van een tentoonstelling gehouden t.g.v. het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden. 31 oktober 1987-17 januari 1988.
R9136: - - De Vaandrig of: Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Een oorspronkelijk verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog.
Y0443: - - Joe Smith Travailleur Americain.
B9762: [LUCAS]. - Le Sainct Evangile de nostre seigneur Jesus Christ selon S. Luc. Traduit par Lefevre d'Etaples. Illustrations de Rembrandt.
T2070: DE GEMEENSCHAP 1934. - A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. Charles Eyck. Pierre Kemp. Paul Vlemminx. F. Bordewijk. Bernard Verhoeven. Jan Vercammen. Vic. Reinders. Koos van Doorne. Man Arnet. Kees Meekel. Anton van Duinkerken.
Y3449: - - Trouw aan zijnen Majesteit Koning Willem den Derde, van den Dichter. Die de Nagedachtenis van Prins Willem den Eersten zocht te schandvlekken.
Y7669: - - Bloemlezing uit de poŽzie-reeks In de Fazantenhof.
T4164: TIRADE 262. - Oek de Jong, J. Eijkelboom, H. van Galen Last, D. Hillenius, Charles B. Timmer, e.a.
T4165: TIRADE 264. - Jaap Goedegebuure. Anton Kortewg. K. van het Reve, Die Timmer. Shen Jiji, De geschiedenis van vrouwe Ren. Brouwers, Literatuur en zelfmoord IV. e.a.
R8858: - - Het ontstaan van het Volksfront in Frankrijk.
B6459: - - Wie den vrede niet willen. Door een Nederlandsch Journalist.
T7075: - - List fan Fryske Foarnammen.
T5527: - - Schematisch overzicht van het pauperisme en hare bestrijding.
R1892: [KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Margrieten.
Y4279: - - Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht. In September 1911 zal het volgende adres aan de regeering worden aangeboden.
Y4281: - - Zij willen niet, zij moeten!
Y4285: - - Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten!
Y1630: - - Belgien. Land und Leute, Wirtschaftsleben
R2353: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 18. - Maxim de Winter: Gedichten. Herman Berger: De mens is een interpreterend wezen. G. Bouwman: Evangelie en Mythe. Corn. Verhoeven: Fraseologie van de redactie II.
W3588: - - Toneel en dans in de Japanse kunst.
Y0512: S.H.- V. G. - Van Breken en Bouwen.
T0981: - - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poŽzie. Tweede jaargang.
R4407: - - Histoire et origine de Manneken-Pis, suivie de l'Historique de la Place des Martyrs et de l'…glise de Sainte-Gudule.
R6663: LITERAIR AKKOORD 24. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse tijdschriften van het jaar 1980.
R4356: [VONDEL]. - J. te Winkel: Vondel's Vermaeckelijcke Inleydinghe tot de Vorsteliicke Warande der Dieren. J.F.M. Sterck: De moeder van Vondel.
R8456: - - Een nieuwe stadstoren met carillon voor Leeuwarden.
Y0235: - - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Zesde deel Supplement-Catalogus 1940-1949 met Register.
Y4148: - - Politiek beestenspel. Berijmde satire op hetgeen er in Utopie aan de staatkundige orde van den dag is. Theatre de Varietes. Eerste, Tweede en Derde bedrijf.
T6604: - - Reglement van het Ziekenfond onder de zinspreuk: Broederhulp. Onderafdeeling der Nut en Genoegen, te Utrecht. Opgericht den 1sten September 1884.
R5888: [VERMEULEN, H.J.L.]. - Van Sint Odulfs legenden. Uit vergeelde bladen. Uittreksel uit het leven van Sind Odulf.
Y8916: - - Reinaerts biecht.
B1221: BZZLLETIN 156. - Jean Cocteau & Adr. Roland Holst.
B1222: BZZLLETIN 160. - Jan Siebelink.
Y0586: - - Nederland's Wedergeboorte.
R8181: - - Marino Marini als schilder.
Y8526: - - Bloemlezing uit de werken van Nederlandsche Dichters der Negentiende Eeuw. Vier delen + meegebonden: J. Cats, 's Werelts begin, midden, eynde beslooten in den Trou-ringh met de proefsteen van denselven.; Vlaamsche poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onze tijd, door J.J.A. Goeverneur en W. Hecker.; J. van Vondel, Gijsbrecht van Aemstel, treurspel.
R8316: - - Weet U dat....? Een practische raadgever voor de huisvrouw. 330 antwoorden op dagelijks voorkomende vragen.
T6997: - - Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1923.
R5279: - - Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk.
T2096: DE GEMEENSCHAP 1933. - W.P.J. Pompe. A.J.D. van Oosten. Frans Erens. Antoon Coolen. Koos van Doorne. Chr. de Graaff. Albert Kuyle. Gabriel Smit.
T2097: DE GEMEENSCHAP 1933. - Antoon Coolen. Pierre Kemp. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. Albert Kuyle. Paul Claudel.
T0687: - - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van october 1935 tot october 1955.
T4137: TIRADE 333. - Tomas Lieske, Oorlogstuinen. Marlene Dumas, Tekeningen plus tekst. Kees 't Hart, Drie gedichten. T. Lieske: poŽziekroniek: Eva Gerlach. e.a.
T4139: TIRADE 337. - Hedda Martens. Marc Kregting. K. Schippers. Nicolaas Matsier. Toine Moerbeek. Hans R. Vlek. Wim Raven. e.a.
Y0826: - - The Studio. A Magazine of Fine and Appleid Art. Volume 96, number 428 November 1928.
Y0829: - - Glasbulletin. Vereniging van Vrienden van Modern Glas. 11e jaargang 1997 nrs. 1-3-4.
Y0836: - - Vormen uit Vuur nr. 209/210. Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas.
Y0838: - - Homes and Gardens: Collectors Guide 3: Glass.
Y0842: - - Glas Empire Biedermeier 1800-1850.
L6211: - - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poezij.
B1806: - - Over het Wezen der Grondwet.
B1061: TIRADE 345. - Nieuwe gedichten van: Ter Balkt, Bernlef, Eybers, Gerlach, Herzberg, Jonkman, Kopland, Kuijper, Leeflang, Michel, Schierbeek e.v.a.
B1062: TIRADE 304. - Paul: Het lange, zwarte haar van Maud. Sanders: Een archeologische reis. Stavinoha: Le sacre du printemps. Berger: Wie is Pierre Dubois. Zuylen: Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Sandberg: Scheuren in het bondgenootschap. Gedichten.
B1063: TIRADE 313. - Goedegebuure: Van neo-realisme tot neo-romantiek. Lieske: Florence, Fritzi en de Preraphaelieten. Wie: Van die huiselijke dingen als leven en dood. Wynia: Lofzang op Terhorst. Bergh: Multatuli schrijver tussen waarheid en schoonheid. Gedichten.
B1064: TIRADE 221. - Goedegebuure: Ter inleiding. Verhaar: Voor enn onvolwassen tijdschrift. Eijkelboom: Verandering van weer. Kuethe: Runen uit Baskenland. Soewarsih: De thuiskomst van een oud-strijder. Resink: Gedichten. Majakovski: Gedichten.
B1065: TIRADE 222. - Hart: De meerpaal. Peskens: Gedegradeerd. T. de Jong: Gedichten. Alberts: Het leven en sterven van Koning Macbeth. Graaf: Aantekeningen. Documenten: Twee brieven over Het land van herkomst. Kroniek: Jaap Goedegebuure en Aad Nuis.
B1067: TIRADE 171. - Kadt: Om de open wereld. Timmer: Russische notities. Korteweg: Drie gedichten. Meyer: De eendimensionale filosofie van Herbert Marcuse. Verstegen: Een verhaal.
Y4626: - - Gutenberg & Family the Magazine of the Type Directors Club, Vol. 1 No. 1
Y4300: BZZLLETIN 121. - Spinoxa.
R7259: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
T4513: - - Het sprookje van prinses Rozenmond.
T6947: STICHTING HERSTEL ZEELAND 1945. - Rapport nopens de oorlogsschaderegeling. Waarom is de geldende oorlogsschaderegeling onaanvaardbaar voor de Zeeuwsche getroffenen?
T6942: - - Jaarverslag 1930, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
T6941: - - Jaarverslag 1934, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
Y9002: [BERKHOUT, ANTON MAURITS ?]. - De Leidsche weezen aan de Leydsche burgerij, bij den aanvang des jaars 1834.
Y5637: - - Redevoering over de verdiensten van Mr. Johan van Heemskerk, voornamelijk als dichter.
T0714: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1914, 6e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 63e jaar.
Y5536: - - Nieuwjaarsboodschap van H.M. Juliana Koningin der Nederlanden 1949.
Y2842: - - Jan Campertprijzen 1990. Hans Faverey, Jan Kuijper, Leo Pleysier, K. Schippers, K.L. Poll.
Y0013: - - I Tjing. Het boek der veranderingen.
Y0414: - - My Holiday. A Record in pen & pencil.
T7880: - - Activisten.
T6656: - - Het proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900.
Y7826: JAARBOEK 1972-1973. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1972-1973. G. Borgers, Visuele poŽzie; Kees Fens, Romans in duodecimo; Martin Hartkamp, Vestdijks Ode aan Apollo; Schenkeveld, Een zogenaamde splitsing.
Y6265: - - Van zomer, zon en zee.
R5648: - - 111de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1939.
R5647: - - 108ste verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1936.
R0974: - - L' Innocence de Sacco et Vancetti.
L5008: - - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche.
T2244: [COHEN]. - Het Troelstra-oord.
T6946: - - St. Carolus Ziekenhuis 's-Hertogenbosch.
Y3196: - - De Ongelukkige Sabine of Het slachtoffer der Hebzucht. Tragische Geschiedenis op Bruiloften en Partijen.
R7727: - - Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
T6890: - - Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers.
T6862: - - Das Vordruckwesen. Bedeutung. Gestaltung. Verwaltung.
R1894: [ANTHONY BOSMAN]. - Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten.
Y7722: JAARBOEK 1974-1975. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1974-1975. Karel Reijnders, Jaarrede. J.W. Schulte Nordholt, Het woord als wapen.
Y3550: CHR. [= DIRK CHRISTAAN MEIJER]. - Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek.
Y3528: - - OfficiŽele feestwijzer voor het bezoek van H. H. M. M. de Koninginnen aan Dordrecht op woensdag 18 augustus 1897.
B2632: TIRADE 039. - Jan Hanlo: Mijn ervaringen met wespen. G.K. van het Reve: Tanchelijn: Zwaar overschat debuut. Henk Romijn Meijer: Landgenoten I. Karel van het Reve: Ziet de boer geen landelijk schoon? Gedichten: Lehmann, Morrien, Verdaasdonk, Verspoor.
B2633: TIRADE 041. - H.A. Gompert: Ieder zijn standje. A. Koolhaas: Het water van Lubbertol. A. Morrien: De kunst gaat voor de baat uit. U. d'Oliveira: Notities bij een jurdisch snoepkongres. Ch.B. Timmer: In memoriam Oljesja. Gedichten: Opperman, Hillenius, Winkler.
M7075: - - Wat wij maken en maakten. 1911 - 1 januari - 1936.
L8996: - - Keur van mengelingen. Nuttige en aangename lectuur voor den beschaafden stand voor 1850.
Y0832: - - Jaarboek voor de Huisvrouw 1959. Bevat o.a.: A.D. Copier, Floris Meydam, Max Verboeket.
T3774: MARTINUS NIJHOFF CATALOGUE 404. - Linguistique et Litterature Neerlandaise et Flamande Volume 1: 1-1855. Volume II: 1856-2939. Volume III: 2940-5004.
Y3194: - - Wereld Schlagers o.a.: Oome Piet - Doe het niet. La Paloma.Werklooze handen. Wiegenliedje, Ik heb rooie Savoye. Als je jong bent. In ons eigen, kleine huis. enz.
T2911: - - Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten!
H9852: - - Hommage Aan Emile Puettmann 1921-1987.
R3314: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 10. Gabriel Smit: Bidt om den Vrede. H. van Schaick: Veertig jaar oud. Albert Kuyle: Suzanna I. F. van Trigt: Oude Graven. A. Verschoore: De Latinisatie van Frankrijk en de rol der Aristocratie. Kronieken.
H9839: - - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen Letter, Beeld & Band.
R4307: TIRADE 269. - J. Brouwers: Bezonken rood. R. Kopland: Verder. T. van Deel: Een gedicht schilderij. H. de Coninck: Drie gedichten. J. Meyer: Herinneringen aan Jaap van Hattum. R. Schouten: Vier gedichten. K. Freriks: De geldigheid van het verleden. G. Yoshimasu: Een bejaard dichter.
B6583: TIRADE 034. - M. Walser: Gewaarwordingen bij het lezen van Proust. H.U. Jessurun d'Oliveira: De weg van Toho naar Bohu en terug. Gedichten: Pierre Kemp, Chr. J. van Geel & Theodor Sontrop. H. Romijn Meijer: Gezelligheid kent geen tijd. G.K. van het Reve: Verveling zonder verdienste.
B6582: TIRADE 002. - Tijdgenoten (Paul-Louis Courier). J.A. Emmens: Rembrandt als genie. H.B. Schneiders: Een partijtje. D. Hillenius: Demonsteren en steriliseren. C. Bittremieux: Tsjechow als briefschrijver. Gedichten: J. van Nijlen & M. Verdaasdonk. H. van Norden: Edgar Tydgat.
B9784: - - The Palace and Abbey of Holyrood.
M9048: - - De vertellingen van duizend-en-een-nacht. Deel 5/6 Uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen.
T3306: - - Staatssocialisme en Anarchisme.
H5281: - - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht t.g.v. het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
R3310: TIRADE 030. - Tijdgenoten (Prosper Merimee). H.U. Jesserun d'Oliveira: Interview met Lucebert en Lucebert, Nar en Koning. H. Romijn Meijer: Leraar in den vreemde. Chr. J. van Geel: Gedichten. W.L. Meijer: Camus en het absurde leven. Alfred Kossmann: Gebed tegen de dominees.
H6207: [ERASMUS]. - Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
Y7716: JAARBOEK 1988-1989. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1988-1989. J. Kruithof, Een mooi warm wicht, W. Kusters, Liedren als zuilen, R. van der Paardt, De klassieke opening van Mei, Een voetnoot bij Fresco.
T4778: - - Een pleidooi voor het behoud van een afzonderlijk departement van marine. Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot"
L8721: - - Biblia Sacra. A Biblical Monument by famous Dutch masters of the 17th Century.
Y7715: JAARBOEK 1984-1985. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1984-1985. C.A. Zaalberg, Laudatio C.F.P. Stutterheim, H. Warren, Dagboekliteratuur, M. Ros, Het dagboek als literair genre. Mengelingen. Over de hoorspelen van Th. de Vries, De literaire essays van Th. de Vries, Het creatieve proces achter twee romans van Th. de Vries.
R7619: - - Terror in Braunschwieg. Aus dem ersten Quartal der Hitlerherrschaft.
Y3123: - - The Laws of Croquet and Regulations for Prize Meetings. As adopted by the Croquet Association.
Y4703: - - 't Oranje-huis thuis. Catalogus van de tentoonstelling 16 juni - 9 september 1951.
L8714: - - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die Partij zich aansluiten? Opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch.
Y4891: - - Het Koninklijke Nederlandsch-Indische leger in den strijd tegen Japan.
K0244: - - Wilhelmina Helena Pauline Maria. Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Meckelenburg. Koningin der Nederlanden 23 november 1890 - 4 september 1948. Geboren 31 augustus 1880 - overleden 28 november 1962.
T6610: - - Eist hen op voor uw kinderen! Een ernstig woord aan het Nederlandse Volk.
L8709: - - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke Commissie Heemkennis
R5198: - - Dag van het Vlaamse Lied. Twee deeltjes: zondag 5 juni 1955 en zondag 1 juli 1956.
T5529: FR. L.F.J.H. EN J.F.S. - Allegorie bij het Vijf-en-zeventigjarig Bestaan der Maatschappij V.W.
T5531: - - Hulp aan onvolledige gezinnen. Rapport der commissie voor het vraagstuk der verzorging van half-weezen en daarmede gelijk te stellen kinderen
Y8997: [VONDEL]. - Catalogus der Vondel-verzameling nagelaten door wijlen den heer J.H.W. Unger. Veiling bij R.W.P. de Vries, Woensdag 3 Juni 1908.
R0948: - - Wood impressions. Small Printing 1986.
Y4514: - - Het leven van Kornelis Musius.
H8641: AFFICHE NO. 11. - Posters, billboards and signs world-wide.
Y6082: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 2. Bevat: Derks: Tien Jaren Gemeenschap. V.d. Steene: De Wijnstronk. De roes. Cham. Kuitenbrouwer: Het kind. Bruyns: Kinderdood. Sassen: Sneeuw. Het lied van de Swaen. Truyts: Van den Ridder, die wonderen deed. Schreurs: Kleine liederen van dood en leven. Smit: De engel. H.K.: Berijmde kroniek.
Y9001: [AMORIE VAN DER HOEVEN JR., ABRAHAM DES]. - Colholms roos. o-sprook.
T5732: - Jaarverslag over 1906-1907. Van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Amsterdam.
B2636: TIRADE 025. - S. Tas: De gehoorzame republiek. Byron: De opvoeding van Don Juan. Gedichten: Vaandrager, Chr. J. van Geel. Elisabeth Eybers. J.J.Peereboom: De fragiele kreltjes. R.J. Peskens: De heer Huisman. Boekbesprekingen: L.Th. Lehmann en J.C. Bloem.
B2634: TIRADE 038/039. - J. de Kadt: De Gaulle tegen de chaos. Merwe Scholtz: Suid-Afrikaanse panorama in verse. H. Mulder: Interview Hans Werner Richter. G.K. van het Reve: Henric Ibsen op het televisiescherm. A. Morrien: Nieuwe Gedichten. Tijdgenoten: Gunter Grass.
T5699: - - Pleidooi voor de jeugd.
T5689: - - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indie. 24e jrg. nr 12. Maart 1916.
T5727: - - Evacuatieherinneringen. Door een Geevacueerde uit Veenendaal.
T5635: - - Verslag van het Armwezen te Leeuwarden 1894.
R9987: - - Zingend naar Holland. 48 liedjes. Het Bestuur van de Vereeniging Holland-Canada.
L3915: - - Rembrandt. Begleiter fur Kinder durch die Gemaldegalerie in Kassel-Wilhelmshohe. Heft 3/4
Y4550: - - Danemark. Das Land des Zeitungslesens. Monatsschrift Dansk Reklame nr. 5. Redigiert von Stein Drewsen und Xenius Rostock.
R6863: - - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?
R6872: - - Blijvertjes. Een keuze uit de artikelen verschenen in het Algemeen Handelsblad jaargang 1958.
R6875: - - Om waarheid en rechts. Aanval, verweer en repliek betreffende de verhoudingen tusschen R.K. Werkgevers en Arbeiders en R.K. Organisaties van Werkgevers en Arbeiders, speciaal in het zuiden van het land.
R6910: - - Zannekin jaarboek 1982 nr. 4.
R6925: - - Het Koningsvraagstuk. Feiten en Getuigenissen.
R6937: - - Sozialistische Correspondenz INFO 33.
R6827: - - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 2e bundel. Nrs: 13-24.
T4025: [VORRINK, JACOBUS JAN]. - De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme.
R9845: - - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld. T.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Wereld Bibliotheek geschreven door directie en staf.
R2946: - - Het Boek in Vlaanderen 1937. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
T1067: [SPINOZA]. - Spinoza herdacht 1677 21 februari 1977.
T9818: - - Het Plan van de Arbeid en de Middenstand.
T9819: - - Het Zilveren Dak. (De hypotheekboeren, de vaste lasten en het Plan van de Arbeid).
T9820: - - De Handen aan den Ploeg. Ordening in de landbouw.
H4793: - - Bijdragen tot een handboek voor de Openbare Bibliotheek in Nederland.
H4804: - - Buhrmann-Ubbens Papierprijs 1987.
L3270: - - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
R1845: - - Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland, Judische Presse in den Niederlanden und in Deutschland 1674-1940.
R1848: - - Klapper op de voordrachten, gehouden in de wetenschappelijke vergaderingen van 1892-1932. Nederlandsche Vereeniging voor Kindergeneeskunde.
Y8077: - - Ontwikkeling en werkzaamheden van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk.
B2619: - - Gids voor de bezoekers der Sint-Leonarduskerk te Zout-Leeuw.
R3296: - - Het Egyptische dodenboek.
Y3329: - - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandsche Uitgeversbond. 1e jaargang 1906, no 38 - 39 - 40 -41.
Y5959: - - Midi-minuit fantastique. nr. 15, 16, decembre 1966 janvier 1967.
T6045: - - Oranje & Nederland. Feestmarsch bij gelegenheid van den Nationalen Scherpschutters-Wedstrijd aan den Bildt gehouden den 16-21 Augustus 1869.
M8944: - - Design and printing in the Netherlands 1960.
T1702: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1948. 115e jaargang nrs. 1-52. januari-december.
T1703: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1947. 114e jaargang nrs. 1-51. januari-december.
T3293: - - Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure. Vragenlijst en antwoordenblad met uitvoerige toelichtingen o.a. op historisch, juridisch, landbouw-, en mijnbouwkundig gebied.
T5708: - - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [.] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt.
T6613: - - Boon's geillustreerd magazijn: 5e jaargang 1903. Eerste deel.
Y3700: [VONDEL]. - Parodie of boertige weerklanken op de tusschenspraake met Gysbrecht van Aemstel en den Bode. Overgenoomen uit het Vierde Tooneel, pagina 42 tot 45, in het Vierde Bedryf van Gysbrecht van Aemstel, door Joost van den Vondel.
Y3705: [VONDEL]. - Weerklank op Gysbrecht van Aemstel's alleenspraak, toepasselijk op den tegenwoordige tijd.
Y4689: - - Gedachteniswoord op den 18en geboortedag van H.M. de Koningin der Nederlanden.
T5840: - - Jaarboekje van de Natuurphilosophische, Litterarische, Theologische en Juridische Studentenvereenigingen. Cursus 1900-1901.
Y5181: [ROGGE, CORNELIS]. - Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld.
Y3755: - - Weegschaal Der hedendaeghse Staet-Saken. Tweede Brief.
T3456: - - Jaarverslag en Mededeelingen 1926-1927. Beiaardschool te Mechelen. Vereeniging zonder winstbejag.
T4374: - - Afscheid van Adolf en Antoon. Hekeldichten. Ter herinnering voor het nageslacht.
R4798: - - De weg tot de macht.
H1387: - - Vormvoorbereiding en planning.
K2949: - - The world on paper / De wereld op papier. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
K0211: - - Die schonsten deutschen Bucher des Jahres 1961.
K0215: - - Die funfzig Bucher 1970.
K0218: - - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1968. Jury rapport en catalogus.
B1397: - - Memoire du Parti Ouvrier Belge Juillet 1917. / Memorandum van de Belgische Werkmans-Partij Juli 1917.
L8648: - - Korte Vroegpreken voor alle Zondagen van het Katholieke Kerkjaar van P. Pauls, Deken en Pastoor te Eupen.
T7020: - - Filomeele. Driestemmige Kinderliederen.
R2585: SOMA 24/25. - Nieuw proza 3. H. Mulisch. V. Nabokov. G. Garcia Marquez. Johnny van Doorn. Pe Hawinkels. Hans Plommp. L.H. Wiener e.a.
L7624: - - Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. Eine historische Collage uber den erregendsten Abschnitt deutscher Geschichte in Wort, Bild und Ton 1933 - 1939. Band: I & II.
M3599: - - Het lied der minne, van vroeger en nu. Bijeengelezen door A. Nonymus.
C1062: - - Masterpieces from the Hermitage Leningrad. Dutch and Flemish paintings of the seventeenth century. Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
M2923: - - Melchior Lechter. Der Meister des Buches. Eine Kunst fŁr und wider Stefan George.
Y7744: S.D.A.P. - Weg met de Vlootwet! Zal Nederland meedoen aan den nieuwen oorlog? Protesteert op 23 September! S.D.A.P. en N.V.V.
Y7187: - - Socialistische Liederenbundel. Nrs 1 en 2. Twee deeltjes.
R8770: M. [=ALBERDINGK THIJM, J.A]. - Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch.
Y2507: TIRADE 400. - Frits Abrahams, Arnon Grunberg, Robert Anker, Aukje Holtrop, Atte Jongstra, Rutger Kopland, Jan Fontijn, Arjan Peters en vele anderen.
Y4194: - - De Dordsche Dichtschool voor den jare 1672.
R4792: - - Wilhelmina 50 jaar Koningin der Nederlanden. Jubileum nummer.
T4949: - - Wat willen de Sociaaldemokraten? Een woord tot de arbeiders van distrikt V.
T4940: - - Hulde aan de Onbevlekte Ontvangenis ter gelegenheid van het vijftig-jarig jubile der dogma-verklaring, 1854, 8 december, 1904, gebracht op 21 december 1904, door de congregatie van Maria Onbevlekt Ontvangen en van den heiligen Aloysius, onder leiding van den Katholieken Kunstkring De Violier
T4876: - - Rapport betreffende de omstandigheden van pleegkinderen te Leiden die niet staan onder toezicht van een overheidsorgaan of voogdij-instelling.
Y7217: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. Halbo C. Kool. Theo Schlichting. Koos van Doorne. Ed. Hoornik. Herluf van Merlet. Alex Campaert. Jan Campert. Louis de Bourbon. Paul Vlemminx. A.J.D. van Oosten.
T4925: - - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma.
T3619: - - 50 jaar CPN, 1919-1969.
T3608: - - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. 1e jaargang augustus 1935, nr 8.
T5796: - - Verslag van de handelingen van het bestuur en van den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1896, 1898, 1900, 1902.
B7359: [TAGORE]. - Tagore 1861-1961. Speciale uitgave t.g.v. de Tagore-herdenkingen in Nederland.
R6848: - - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht De Pesters, Godin De Pesters.
R0954: [STEINMETZ]. - Steinmetz zooals zijn leerlingen hem zagen.
Y7185: PENROSE ANNUAL 52. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 52: 1958.
R4317: TIRADE 213. - Rob Nieuwenhuys: VolkspoŽzie van Indonesie.
R7521: - - Beatrijs. [toneelbewerking].
R7522: - - Die Sproke van Beatrijs. Inleiding M.R. de Brouwer.
T5703: - - Illustriertes Verzeichnis der Teile der Typograph-Setzmaschine.
B8622: [MARMONTEL, JEAN FRANCOIS]. - Zemire en Azor, zangspel. Met konstwerken en balletten. Gevolgd naar het Fransche, door Pieter Pypers.
T6193: - - Duijs 1933 of November 1918.
Y7343: DE GEMEENSCHAP 1936. - De Gemeenschap, 12e Jaargang October 1936. Nr. 10. Bevat: A.J.M. Cornelissen, Louis de Bourbon, Margites, Pierre Kemp, G. den Brabander en Bertus Aafjes.
L4126: W., H.C. VAN. - Moliere's zedelijke invloed naar Louis Veuillot.
B7922: - - Verslagen en Berigten. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oud Nederlandsche Letterkunde, Jaargang 1-5.
R8986: - - Die Gondel.
R1973: [DE PLOEG]. - De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
B7366: - - Perpetuall and Natural Prognostications of the Change of Weather. Gathered out of divers ancient & late Writers, and placed in order for the common good of all men. Newly translated out of Italian into English by I.F.
T2051: DE GEMEENSCHAP 1935. - A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Jo de Wit. L.G.J. Verberne. J.C. Bloem. Rene de Vos. Pierre Kemp. Louis de Bourbon. Vic. Reinders. Alex. Campaert. Willem Nieuwenhuis. Jan Engelman. M. Mok. F.Ph.A. Tellegen.
R6826: - - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Nrs: 1-12.
T2921: - - Socialistische Liederenbundel. 58 Strijd- en Propagandaliederen.
T6625: - - Mededeelingen over de fusie-plannen van de Nederlandsche bond van personeel in overheidsdienst en de Centr. Nederlandsche ambtenaarsbond
R0808: [ERASMUS]. - Erasmus and his time. Handlist for visitors to the exhibition 3 october - 23 november 1969.
B6600: - - De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift. Honderd-en-zestiende deel, 1899.
M3511: - - Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kršfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart.
Y7686: [WERKMAN, H.N.]. - H.N. Werkman verkooptentoonstelling. Vouwblad met een catalogus met 42 uitgaven verschenen bij In de Blauwe Schuit, en de Volierereeks alsmede verschenen buiten serieverband en typografisch werk.
R2584: SOMA 22. - Nieuw proza 2: J.M.A. Biesheuvel. H. Plomp. E. Vanvugt. W.F. Hermans. G.K. van het Reve. Kees Ouwens. Gerard den Brabander. e.a.
T7215: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1927.
T7212: - - Verslag van het Gemeente -Archief te Amsterdam, over het jaar 1927.
T7213: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1925.
Y7718: JAARBOEK 1981-1982. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1981-1982. R. Visser, Zorg voor het kleine. Hella S. Haasse, De Moderne historische roman.
Y8996: [VONDEL]. - Catalogus van de Vondel verzameling, bijeengebracht door den heer A.Th.Hartkamp. Waarvan de veiling plaats zal hebben Maandag 11 November 1901...
T3048: [GROOT, J.H. DE, HALBO KOOL EN HAN G. HOEKSTRA (EDS.)]. - Het Vrij Nederlandsch Liedboek.
T7195: H.T.W. - D. - Naar nieuwe Gemeenteraden.
T9284: - - Voorschrift betreffende het kampeeren van troepen 1897.
T9285: - - Pioniervoorschrift voor de infanterie. (P.V.I. !!'17). Ontwerp 1917. Tweede gedeelte. Grondwerk, Timmerwerk, Gemeenschapsmiddelen en Legering. No. 99A. 99A. 99C.
T7178: - - Beginselverklaring en statuten der C.P.N. (De Waarheid).
T6772: - - Godsdienstige Gezangen, voor Katholieken.
R6491: - - Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel I: 't Fonteintje, De Vlaamse poŽziedagen, Paul de Ryck, Paul Rogghe, Adolf Herckenrath.
R6490: - - Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel II: Firmin van Hecke, Roger d'Exsteyl, Franz De Backer, Jozef L. De Belder, Maurits De Doncker. De Duimpjesuitgave van Victor De Lille.
T6114: [STEYN, JOHANNES]. - De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd.
T7172: [HOORN, NICOLAAS TEN ?]. - Wegwyzer door Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen, en teegenwoordigen staat, [etc.].
R2348: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 13. - Ben Wolken: Lof der wiskunde. Geert van Beek: 1 April. L. Tegenbosch: De geschiedenis. Robinson op het eiland. Jos W. de Gruyter: Over kunstkritiek. Swidbert: Uit de voorgeschiedenis van de Sovjet-Lliteratuur.
T1430: - - Jaarboek 1925 der Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen.
T2812: - - Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw. Belgas al servicio de Espana durante el siglo XVIII. Belges au service del l'Espagne au XVIIIe siecle.
H6257: POETRY INTERNATIONAL 1988. - Van 18 tot en met 25 juni 1988, De Doelen Rotterdam.
T3775: - - 't Geslacht /de geboort/plaets/tijdt/leven ende wercken van Karel van Mander, Schilder/en Poeet. Mitsgaders Zijn overlijden, ende begraeffenis.
T2088: DE GEMEENSCHAP 1931. - Jan H. de Groot. Albert Helman. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. Hans van Zijl. Albert Helman. J.C. van Schagen. Theun de Vries.
R2076: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 024.
R2082: - - Air Enthusiast. [The Historic Aviation Journal]. Issue 001=Volume 1, Number 1.
Y4292: BZZLLETIN 186/187. - Literatuur en Derde Wereld.
T7103: - - Groupe des Etudiants Socialistes Revolutionnaires Internationalistes de Paris. Publication No. VI: Misere et Mortalite.
R1843: - - 50 jaar Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.
T7163: - - De Partij-Arbeider. Jaargang 1, februari-maart 1931, no 2/3.
T7164: - - Vier jaren van strijd. Eenige gegevens uit de afgeloopen 4-jarige periode van de parlementaire werkzaamheden in de Tweede Kamer.
T4589: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 57. - Ivo Michiels.
T7149: - - Maakt front voor de Openbare School!
Y0184: FEESTGIDS 1874. - Officieele Feestgids bij het XXV jarig Jubile der Inhuldiging Z.M. Koning Willem III te Amsterdam.
T7111: - - De candidatuur Henri J. ter Hall voor de Tweede Kamer.
T7097: A. D'A. [=LEO LAUER]. - Waarom werd Pisuisse vermoord?
T6832: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 32. - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azie van J.G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830.
T4695: [HERINGA, P.M.]. - Een munt voor Wim Schuhmacher 1894-1986.
B7874: - - Nederland en het Noordpoolgebied.
B8675: - - Vleugels der Victorie. De geschiedenis van de R.A.F. in dezen oorlog.
B8676: - - Wie is er de baas en waarom?
M2148: - - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr.
B8102: - - Spelregels voor drukverkeer. Verzorging van kopij voor officieel drukwerk.
Y1122: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Derde stukje: De Tiendeelige Breuken.
Y1119: B.M.K.D.K. - Tweede Leesboek . Schrijf- en Leesleerwijze.
Y1120: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Eerste stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen.
Y1121: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Tweede stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen. Herhaling van het Eerste.
Y1123: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zesde stukje: Omgekeerde, Zamengestelde en Omgekeerde Zamengestelde Regel van Drieen, Enkelvoudige en Zamengestelde Interest-Berekening en Rabat-Rekening.
Y1124: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zevende stukje: Tarra-Rekening, Tijdrekening van Betaling, Gezelschaps-Ruiling en Menging-Rekening.
B7597: - - Zannekin Jaarboek 1996 nr. 18.
T6657: - - Volledig verhoor uit het Proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900.
R2047: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 037.
R2049: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 035.
R2050: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 034.
R2051: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 033.
R2064: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 023.
R2068: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 027.
R0866: - - Catalogus van de bibliotheek der Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap.
K1511: - - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. [catalogus] 28/9-9/12-'84.
K0697: TIRADE 248/249. - P.F. Maas: Herkenning en misverstand. Een briefwisseling met Nescio. blz 402- 440 Ills.
Y8021: [SCHIPPERS, B.W.]. - Herman Gorter.
T7102: - - Groupe des Etudiants Socialistes Revolutionnaires Internationalistes de Paris. No. 5: l'Individu et le Communisme.
B7200: [HUYGENS]. - Constantijn en Christiaan Huygens op Hofwijck.
Y4870: - - Koninklijke woorden over Nederland - Indonesie van hare majesteiten koningin Wilhelmina en koningin Juliana.
R0806: - - John Flanders / Jean Ray 1887-1964.
R7582: - - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Jaargang 7 nr. 1 en 2, 1991.
R7584: - - De zeventiende eeuw. cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Kerk en cultuur. Jaargang 5 nr. 1, 1989.
R8803: - - Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij. Volgens goede gebruiken onderverdeeld in een zestal hoofdstukken.
T5899: - - Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering augustus 1939. getrouwe en onverkorte vertaling.
T2848: J.N. [= NANNING, J.]. - Twee PredikatiŽn op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. [met] Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Misgaders twee Predikatien , Onlangs over dezelve Stoffe gedaan.
Y6150: - - Mooi Marginaal 2006-2007. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
T9152: - - Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Johan Rudolph Thorbecke. Sir Edwin Landseer. Francisco Serrano Y Dominguez, Hertog de la Torre. David Friedich Strauss. Fritz Reuter. Bisschop Reinkens. Don Carlos. Alessandro Manzoni. Friedrich von Raumer. Johannes Bosscha.
T5904: - - Regels voor de titelbeschrijving. Bewerkt van de Regels voor de titelbeschrijving vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen voor het gebruik in Openbare Bibliotheken.
R2445: - - Art Directors' index to Photographers No. 9.
T5170: - - De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen door hem zelven naar waarheid verhaald.
Y4966: - - Het meisje uit Indie. Een eerste keuze uit duizend-en-een bijdragen van Sheherazades uit Oud-Indie.
L7859: CATALOGUE 50. - English Books to 1900.
T6614: - - Boon's geillustreerd magazijn: 4e jaargang 1902. Eerste deel.
T1188: - - Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte.
T1233: - - L. Baekelmans en H. Teirlinck herdacht.
T6133: - - Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888.
H6256: POETRY INTERNATIONAL 1982. - Rafael Alberti en Nuria Espert (Spanje). Vertaling G. Diels, D. Elsenaar, J. Last, L. Th. Lehmann, B. v.d. Pol.
Y5633: [SAGE TEN BROEK, JOACHIM GEORGE LE (ED.)]. - Roomsch-Catholyke bibliotheek voor het Koningrijk der Nederlanden.
R0904: - - Catalogus van geschriften over Rotterdam aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente. Aanvullingen 1940-1957.
R8874: - - Zij en Wij.
Y5342: - - Mijn kijken gaat op reis. Bloemlezing poŽzie.
Y6081: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 3 en 4 Bevat: J. Derks: Ik zal langs de wegen zijn. Journaal van een doode. Van Schaick: Kan Nederland's Geestesmerk veranderen. J. Gin: Kruisverheffing. Pasen. Emile Erens 70 jaar. G. Smit: Voor mijn vader. De bruiloft te Cana. A. Kuyle: Achter op enveloppen. W. van Bueren: Moederlooze avond. Burger ziet zichzelf. J. Timmers: Meeningen en misvattingen aangaande Erasmus. J. Schreurs: Kleine liederen van dood en leven. A. Sassen: Lof van Maria.
L3689: - - Third Annual Award for Typographic Design Excellence.
L3912: [VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM]. - Niet nog een boek. Gedichten over boek, bibliotheek en lezer.
Y7729: - - Wet van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1986. / Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden Wet Bijlagen Reglement.
T3452: B[EMELMANS], J. - Leiddraad bij de wet tot bestrijding van zedeloosheid van den 20sten mei 1911. STBL. 130.
M8508: - - Van Willibrord tot wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen.
L6914: PENROSE ANNUAL 70. - The Penrose International Review of the Graphic Arts. Volume 70: 1977-78.
L6916: PENROSE ANNUAL 54. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 54: 1960.
L6917: PENROSE ANNUAL 60. - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 60: 1967.
R4359: [VONDEL]. - J.FM. Sterck: Het stockske van Oldenbarneveldt. H.C. Diferee: Lijst der plano-drukken van gedichten van Vondel, voorhanden in het Vondel-Museum en, voor zoover bekend, in andere verzamelingen.
T7426: - - Gedenkschrift, samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeeling Amsterdam van Dennenheuvel 1912-1937.
R4348: [PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. - E. du Perron.
K2884: TIRADE 111. - Jan van Nijlen. Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
R5447: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 50ste jaargang 1883.
R8522: - - Rapport van de Commissie voor Rationeele Woningbouw, gevormd uit vertegenwoordigers van Nederlandsche Cooperatieve Vrouwenbond enz.
Y2645: - - Maufacture of foodstuffs, liquor and dainties. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 14.
T2917: - - Wetsontwerp tot Grondwetsherziening, met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaal-Democratische Kamergroep.
R2600: TIRADE 027. - Tijdgenoten (Leautaud). B. Vuyk: Koppen hebben gezichten. J.J. Peereboom: De lof der verveling. Gedichten door: R. Char, vertaald door A. Morrien. P. Peyeye: Brief uit Holland. J.W.L. Meyer: Antwoord aan P. Peyeye. J. van Hattum: De amulet.
R2602: - - Het boek in Vlaanderen 1962. 31e Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R7281: - - Beatrys - 'n middeleeuse juweel. In Afrikaans Oorvertel deur Dr. P.C. Schoonees.
B8271: - - Ministers droom
R1586: - - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
T6762: - - Adres van het R.C. parochiaal Wees- en armbestuur te Alkmaar aan den gemeenteraad aldaar.
R3312: TIRADE 033. - Tijdgenoten (Montesquiey). Remco Campert: Een ellendige nietsnut. Lucebert: Gedichten. S. Tas: Waar blijven de talenten. G.K. van het Reve: Geld verdienen. R. Nieuwenhuys: Tropisch decor, De verhalen van Alberts. Gedichten: Chris J. van Geel. J.M. Boersma: De Keizer, kort verhaal.
T2893: [HOEVENAAR, A.]. - Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht. Gerequireerden; contra Jonkh. Fredrik Christiaan Rynhard Baron van Rheede en Agrim, Graaf van Athlone, Vry Heer van Amerongen, Hoofd Officier derzelve stad, R.O. Requirant. A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden. M.J. van Buuren, in dezen vervangen hebbende L. van der Pauw, procureur van den heere requirant.
T3754: - - De uitgaven van 114 ambtenaars- en arbeidersgezinnen. Les depenses de 114 menages de fonctionnaires et d'ouvriers.
R4308: TIRADE 270. - C. Peeters: Tegen de ideologie van de deviante vorm. J. Goedegebuure: Het herkennen van intenties. H.F. Cohen: De formatie van het tweede kabinet Van Agt. H. de Coninck: Over de dichter Leeflang. Gesignaleerd door L.H. Wiener.
T2067: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. Emile Erens. A.J.D. van Oosten. Cuun v.d. Steene. Albert Kuyle. Vic. Reinders. J. van Schaveren. Jan Lindner. Charles Eijck. Henk Kuitenbrouwer. Pierre Kemp.
L7633: - - Another useless type book.
L8884: - - Bijdragen tot de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Nederland. Natuurkundige Plaatsbeschrijving van de provincie Limburg. Vijfde stuk.
R7036: - - Het nieuws in eigen hand. Projektgroep Vrije Pers.
T3130: NO. 469. - De Hel op de Vughtse heide.
T6044: - - T.a.v.e.n.u.'s Feestlied. Populaire coupletten voor zang en piano.
Y6084: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 6. Bevat: Smit: Ballade bij den doop van Aleida. Sassen: Het heilig ideaal. Jan Gin: Vers. Kuyle: Dieren op de oevers. Derks: Ter eere van sint Antonius. Schaick: Bloedgeld. Bruyns: en in den avond. Kuyle: De geweigerde pagina. Achter op enveloppen. Kroniek.
R4015: - - Het verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch verdrag. Een Vlaamsch-nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland
T7156: - - Onze Water-sterilisator maakt het meest besmette water geheel vrij van ziektekiemen. Voor de Huishouding, voor Hospitalen, Gestichten, Hotels enz., voor Steden en Dorpen.
T7051: - - Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen.
T7076: - - Finland. The criminal conspiracy of Stalin and Hitler.
Y8855: [RUNA]. - Prospectus over Stemmen van Runa. "Letterlijk verslonden werd dit boek". Persstemmen en een fragment uit het boek.
B2974: - - Aan Hugo Verriest.
H2197: - - Rumanian architecture / L'Architecture Roumaine / Rumanische Architektur.
T7901: - - Dokumente zum Wiener Schutzbund-prozess.
R7750: - - Catalogus-Jubileum-nummer XXVe Internationale Kampioenschapstentoonstelling van Katten.
W7092: - - The World on Paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
R9455: - - Handboekje voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst. Eerste (1847), tweede (1848) en derde (1849) jaargang.
B7608: - - Zannekin Jaarboek 1990 nr. 12.
T7211: - - Verslag van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te Amsterdam, over het jaar 1923.
B1052: TIRADE 256. - Koolhaas: Het stille paleis. Melissen: Gedichten. Alberts: Utrechtse herinneringen. Verstegen: De tweede ronde. Verstegen: De toren van meneer Capucci. Hart: Orion. Engelbrecht: Gedichten.
Y4129: [WOLFF-BEKER, ELISABETH]. - De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente.
L5931: - - Expositie Amsterdamse kaartmakers 1544-1975.
Y3626: [MEUTER, J.W.]. - Levensschetsen van personen, die, in onderscheidene landen en tijden, in verschillende kunsten en wetenschappen hebben uitgemunt. Uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen.
Y3810: - - Het Amsterdams Historisch Museum.
Y3853: - - Ophelia. Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen / Sehnsucht, melancholia and desire for death.
Y4133: - - Nederduitsche chrestomathie, of Voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Y4164: - - Veertiende Nacht van de poŽzie.
Y3862: - - Rions! Chantons! Histoires pour enfants.
Y4125: - - Vierde en Vijfde en Sesde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten.
Y4126: - - Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde. Eerste deel.
Y5223: STICHTSE ALMANACH. 1800. - De voormalige Stichtse Almanach,op t jaar 1800. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 'het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
Y4311: - - 12 xilografie tratte dal Kalendrier des Bergiers. Parigi, Mcccclxxxxix [1499].
Y5225: [STIJL, S., J.STINSTRA E.A.]. - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. 10 delen.
Y4119: - - Ootmoed en liefde, of de goede strijd van Nancy, op de wegen der vreugde en droefheid. In verhalen voor meisjes.
Y3754: - - Hollants praatjen, tusschen vier personen, een Geldersman/ een Hollander/ een Vries en een Brabander, aangaande de souverainiteyt van Sijn Hoogheyt. En tot Justificatie van de Ed. Mog. heeren Staten van Hollandt/ Ende Achtbare heeren Burgemeesters en Regeerders der Stadt Amsterdam. Het eerste deel.
Y5221: STICHTSE ALMANACH. 1767. - Stichtse Almanach, Op't jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1767.Voorzien met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 't reyzen der Posten en Boden, het varen der Trekschuyten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
R1046: PODIUM 58. - Gerrit Kouwenaar. Harry Mulisch. Herman van den Bergh. Sybren Polet. Lucebert. Jan Rabie. Marcel Wauters. G. Huizer.
Y5224: STICHTSE ALMANACH. 1807. - Stichtze Almanach. Op't jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1807.Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 'het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
Y3724: - - Over de drempel van... Drukkerijmuseum Etten-Leur.
Y5626: - - Roei- en zeilvereniging "De Amstel" 1874-1964
Y4294: BZZLLETIN 103. - J. Ritzerfeld.
Y3653: [VONDEL]. - De Vondel-feesten in october 1867.
Y3661: - - Wij leven vrij, wij leven blij.
Y4335: [ADRIANUS VI]. - Het leven van Paus Adriaan den Vi.
Y8889: - - Het leven van Hermanus Boerhaave.
Y5220: STICHTSE ALMANACH. 1761. - Stichtse Almanach, Na den Nieuwen Stijl. Op't jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1761..Voorzien met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 't reyzen der Posten en Boden, het varen der Trekschuyten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
T3577: - - Programma van het Meifeest georganiseerd door Fed. Velsen S.D.A.P. en IJ.B.B. op dinsdag 1 mei 1928 in Thalia Theater IJmuiden.
Y4286: Y[ZERMAN], A.W. - [Roode Dinsdagen]. De zonderlinge ervaringen van een Katholieke werkman.
Y4560: [DRUKKERSMERKEN VAN POOLSE DRUKKERS]. - Sygnety polskich drukarzy, ksi garzy i nak adcůw. Zbiůr podobizn i oryginalnych odbi . Deel I-III
Y3995: BLUF NR. 12. - Bluf nr. 12. 9 april. A'dams Weekblad voor Strandinisten. Verzet en sabotage tegen afval.
Y4118: - - Tafereelen uit den algemeenen watersnood van februarij 1825, opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. [met een voorrede van de schrijver].
Y4518: - - Het leven van Johan van Oldebarneveld.
Y4519: - - Het leven van Katharina Lescaille.
Y4520: - - Het leven van Willem Boreel.
Y3687: - - De Nederlandse zoetwatervissen.
Y3694: - - Mina's Pop; Geen kroon voor mij; Plaaglust; Leentje's eerste dienst; Op moeders graf; Verloren en gevonden; De verjaardag; Jakob, de kleine courantenjongen; Moeders raad; Een gevoelige les; Grootmoeders bede.
Y3718: - - Farblacke fur Buntpapier / Colour Lakes for Paper Staining / Laques pour papiers colores.
Y3721: - - Zwart op wit.
Y3723: - - Anchor zakboekje.
Y3759: [DAM VAN ISSELT, E.W. VAN]. - Wespen. Eerste en tweede deel in een band.
Y4521: - - Het leven van Pieter Both.
Y4421: - - Film-Album: Van het westelijk front geen nieuws.
Y3784: - - Europa. Verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten. ter bevordering van wereldkennis en aangenaam onderhoud. Tweede deel. Met platen.
Y3791: - - Lectuur voor de huiskamer, uitgegeven tot aanmoediging der schoone kunsten. 1854.
Y3762: - - Tentoonstelling Rondom een album van Koningin Sophie. Terugblik op het leven van Koningin Sophie der Nederlanden (1818-1877).
Y4571: - - Letters. [Uit de serie Een huisstijl...en dan?].
Y4572: - - Spoor van licht. Een wandeling door het hart van Amsterdam. Wandelroute 1: Van Hartenstraat tot Torensluis.
Y3800: - - Schweizerisches Gutenbergmuseum. Musee Gutenberg Suisse. 1941 no 3. - 1946 no. 3-4. - 1947 no 4. - 1948 no. 2. - 1951 no 2. - 1954 no. 1. - 1957 no 1-2.
Y4342: BZZLLETIN 215. - L.F. Cťline.
Y6018: CHR. [DIRK CHRISTIAAN MEIJER]. - Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek.
Y3807: - - Van schaamte ontbloot. Het naakt in de Nederlandse kunst, Ca.1500-heden.
Y3808: - - Gifts to mark the re-opening 1976.
Y3817: - - Handbuch des Verbands Deutscher Antiquare e.V. 2005/2006.
Y5180: - - Bedenkingen over den IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen, in antwoord op het onlangs, bij de boekhandelaars Van Meurs & Co., te Amsterdam uitgekomen werkje, getiteld: De IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen verdedigd, benevens andere bijdragen tot de Gedachten over den handel.
L3248: - - Beatrijs. Naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C.G. Kaakebeen, met een paraphrase door Jan Ligthart en een miniatuur uit het Haagsche handschrift.
Y7175: - - Voor St Nicolaas en kerstfeest verzameling kinderliederen voor zang met eenvoudige pianobegeleiding
Y4424: - - Paul, of de gevolgen van vlijt, eene onderhoudende en leerzame levensgeschiedenis voor de jeugd. Nieuwe uitgave met acht gekleurde platen.
Y4425: - - Zevende, achtste, achtste,negende, tiende, elfde (eerste stukje) Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten.
Y3909: - - Prinses Marianne der Nederlanden 1810-1883. Tentoonstelling 12 juni t/m 8 augustus 1971.
Y3910: - - Kronprinses Juliana - Prins Bernhard der Nederlanden. Verlovingsalbum.
Y5227: [BRACHES, ERNST]. - Pers no 14 Leiden en het allereerste begin
Y4334: [VOS, JAN]. - Het leven van Jan Vos.
Y4499: - - De Oorlog in beeld Februari 1918. The War Pictorial (Hollandsche Uitgave). Deel II afl. 9.
Y4500: A.J.C. - 20 jaar A.J.C. in de Hoofstad. Jubileumnummer Maandbericht.
B7878: - - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr.
W9300: - - Rijkdom van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie.
H5292: DE GEMEENSCHAP 1939. - 15e jaargang nr. 1 t/m nr. 12. Januari/December 1939.
T4132: TIRADE 318. - Rutger Kopland, Dankzij de dingen (Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988). Anna Tilroe, Willem Jan Otten, Elisabeth Eybers, Robert Anker, e.a.
R7662: - - Dr. J.O. de Gruyter 1885-1929. Acteur, regisseur, theaterdirecteur.
R8328: - - Modern Publicity 1951/52. Volume 21.
R0533: - - Dynamiet en Pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden.
R9288: - - Studenten tegen fascisme. Brussel 1934: Het wereldcongres tegen oorlog en fascisme.
R2594: TIRADE 013. - Tijdgenoten (Delecluze). R.J. Peskens: Uitgestelde vragen. R. Campert: Gedichten. Een onmogelijke discussie. Cryptogram. L.Th. Lehmann: Een opgevoerd stuk, en Een student-poeet uit Utrecht.
R2595: TIRADE 016. - Tijdgenoten (Constant). R.J. Peskens: De bloemenkoopman. Gedichten door Jan van Nijlen, E. Eybers, H. Michaelis, Cola Debrot, Pierre Kemp en H. Ikink. Louis Paul Boon: Het sprookje van de wijzende hand. J. de Kadt: Charles Spencer Chaplins boemerang. J.W.L. Meyer: Nietzsche's zuster.
R4320: TIRADE 231. - Ch.B. Timmer: Russische notities. H. van de Waarsenburg: Gedicht. H. Leffelaar: Bij stukjes en beetjes (2). A. Voznesenski: Gedichten. F. Bokshoorn: Het geval Iwan Kremnew. S. Melissen: Gedicht.
Y3492: - - Huldefeest ter herdenking van het 25 jarig verblijf van H.M. de Koningin-Moeder in Nederland. 1879-1904.
Y1118: B.M.K.D.K. - Derde Leesboek. Aanschouwelijke Lees- en Taaloefeningen.
W6806: - - De Blaeu's. Beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld.
Y8528: - - Hofwijck. Huygens' huis te Voorburg.
T0577: W. V. R. [=W. VAN REDE]. - Van Oude Tijden.
T3910: - - Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer. Rapport, samengesteld door den Dienst der Zuiderzeewerken in samenwerking met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening.
T6968: - - Stelselmatige vernieling van ons vaderland in oorlogstijd. Welke streken van Nederland zullen definitief worden prijsgegeven aan algeheele vernietiging?
T6908: - - Het onmaatschappelijke gezin.
B5722: - - Desktop Creation. Vakblad voor vormgevers. Nr. 1, mei 1999.
B5723: - - Bijvoorbeeld. Vormgeving en kunst. 21 jaargang nr. 1, februari 1989.
B5724: - - Graficus Revue. Tweemaandelijks grafisch tijdschrift Nr. 4, november 1971.
B5326: BZZLLETIN 035. - Frans Kafka.
B5320: BZZLLETIN 046. - Bevat o.a.: Bakoenin & Tolstoj. Prijzen en prijzen. Kijk, S. Carmiggelt, toespraak bij de opening van de tentoonstelling. Toneelschrijfkunst.
T7079: - - Tarief en Regeling der Begrafenissen, onder directie van de Diakenen der Ned. Herv. Gemeente te Nijmegen.
T7081: - - Bijdragen tot de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1869.
T7130: - - De vrouwen vredesgang.
T7132: - - Dolle dinsdag in beeld - 5 September 1944.
Y0579: - - Cahier over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland Nr. 6. Vrouwennummer.
R7379: - - Schijn en Wezen van het Plan van den Arbeid. Een wederwoord van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers.
T6954: [GROOT, J.H. DE, HALBO KOOL EN HAN G. HOEKSTRA (EDS.)]. - Het Vrij Nederlandsch Liedboek.
Y5880: - - Brood des Levens. Tijdschrift voor het Volk door Predikanten der Gereformeerde Kerken in Nederland. 4e jrg. No. 8. Donderdag 11 Augustus 1898.
T5766: - - Sljucht en Rjucht. Rym en Onrym 15e jaargang 1921. nrs: 1 - 21. januari - juni. 21 losse nummers.
T5767: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27