Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Inleydinge tot de Hollandsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regt-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Hollant ende elders. Mitsgaders eenige by-voegsels en aanmerkingen op de selve...
Description: t'Amsteldam, By Hendrik Boom en de Weduwe van Dirk Boom, 1692. Perkamenten band [6] + 358 p. + registers

Keywords: 17e eeuw

Price: EUR 300.00 = appr. US$ 326.05 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: R4077

See more books from our catalog: 17e Eeuw