Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.L.J. Bromberg.
Description: Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Oorspr. omslag. 87 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 59.

Keywords: renaissance

Price: EUR 7.00 = appr. US$ 7.61 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: H5605

See more books from our catalog: Renaissance