Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XV-XVII). W.F.H. Oldewelt: Vondel's ouderlijk huis in de Warmoesstraat. J.F.M. Sterck: Het lot van het handschrift der Brieven van Willem van den Vondel aan zijn broeder en Een Zweedsche Vondelherdenking.
Description: Amsterdam, M.J. Portielje, 1938. Oorspr. omslag. 44 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Achttiende verslag 1936-1937 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 2 juni 1938.

Keywords: renaissance

Price: EUR 7.50 = appr. US$ 8.15 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: B8886

See more books from our catalog: Renaissance