Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


TEUBEN, HERMAN N. - DE NIEUWE OPENBARING VAN DE KOSMISCHE EVOLUTIE.

Title: DE NIEUWE OPENBARING VAN DE KOSMISCHE EVOLUTIE.
Description: Assen / Maastricht, van Gorcum, 1993. 1e druk 136 pp. Pb. Het statische mens- en wereldbeeld dat 2000 jaar heeft gegolden, is definitief voorbij, constateert Teuben, en daarom zal de Kerk, wil zij haar aansluiting op de werkelijkheid niet verliezen, de dogmatische fixatie van haar geloof moeten ombuigen: noch de fysische werkelijkheid noch het openbaringsgebeuren is statisch. De kern van ons bestaan ligt besloten in onze evolutie; het beeld dat wij ons van God vormen en ons inzicht in het kosmische evolutiegebeuren moeten dan ook op elkaar aansluiten. Teubens boek biedt veel informatie over huidige inzichten in de kosmische evolutie, in het ontstaan dus van het heelal, de aarde en het leven, en over het christelijke wereld- en Godsbeeld vanaf de kerkvaders. mooie staat

Keywords: , , ,

Price: EUR 5.00 = appr. US$ 5.43 Seller: Antiquariaat Van Veen
- Book number: 51377