A. Asher & Co. B.V.
Tuurdijk 16, 3997 MS 't Goy-Houten, The Netherlands. Phone: +31 (0)30 601 1955 | Fax: +31 (0)30 601 1813            Email: info@asherbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
V4601: [VOC - WIC]. - Discours op verscheyde voorslaghen rakende d'Oost en West-Indische trafyken. Het eerste deel. Waerinne ghehandelt wert van 't prolongeren of vernieuwen van 't Oost-Indische octroy.[No place], 1645. 4to. Modern boards, red spine.
LC4D1MQ3QGJ6: [VOC - COLONIAL TRADE] - [Drop-title:] Generale carga, ofte lading van twee- en-twintig Oost-Indische retour scheepen; te weeten, Valkenisse, Steenhoven; … van Batavia; ... van Ceylon, voor de Kamer Amsterdam, ... Delft; ... Rotterdam; ... Hoorn en Enkhuyzen, ... zynde de Bataviase schepen, op den eersten December 1720 vertrokken, en die van Ceylon op den 15 November 1720, en alle behouden in de havenen dezer landen gearriveert.Amsterdam, Jacobus van Egmond, [1721.]. 1 leaf (21 x 8 cm). Text printed on both sides, each in a border built up from typographic ornaments.With: (2) Prys-courant. Van de koopmanschappen, verkogt door de bewindhebberen van de generale Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, in de respectieve kameren, en ten dage als volgt: …Amsterdam, Nicolaas Byl, 25 May 1781. 1 leaf (20.5 x 8 cm). Text printed on one side. (3) Prys-courant der ruwe suikers. Amsterdam, printed for A.E. de Wit & sons, 1853. 1 leaf (17.5 x 8 cm). Text printed on one side.
A3QBK5HVT055: [VOC]. - Octroy, by de hoog mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden verleend aan de Oostindische Compagnie. In dato den 20 Maart 1602. Mitsgaders reglement, limitatie, ampliatie en continuatien van het voorschreeve octroy, ...The Hague, Jacobus Scheltus, 1743. 2 volumes. 4to. Contemporary marbled wrappers.With: (2) Prolongatie van het octroy voor de Oostindische Compagnie, voor den tyd van twaalf jaaren, en sulks tot den jaare 1754 incluis.(Colophon:) The Hague, Jacobus Scheltus, 1743.
L6P902G9YCGW: [VOC]. - Crimineele procedures by, mitsgaders voor en ten overstaan van den hogen scheeps krygsraad in Texel gehouden, tegens zommige der muitelingen van het O.I. Comp. schip Neyenburg, in den voorleden jaare 1763. uit Texel na Batavia uitgevaren. [volume 2:] Vervolg der crimineele procedures, …Amsterdam, Petrus Schouten, 1764. 2 volumes bound as 1. Folio. Contemporary red half roan (sheepskin), marbled sides.With: (2) FOKKE, Simon. De lighamen der muitelingen van 't Oost-Ind. Comp. schip Nyenburg ten toon gesteld, op de zeeduinen, bezuiden Kykduin.[Amsterdam, Frans Houttuyn, 1764]. Oblong 4to. Engraving (16.5 x 23 cm), with caption below.
E51BW3BBNOWB: [VOC - SHIPWRECK & PIRACY]. - Twee-rampspoedige zee-reyzen, den enen ... met een Fransch Oost Indiesch Compagnie-schip, genaamt Le Prince, ... Den anderen, met het Hollandsche Oost-Indische Compagnie schip, genaamt Rustenwerk, ...Amsterdam, Bernardus Mourik, [1752 or soon after]. 4to. With 2 etched plates. Disbound.
ABC_45371: [VOC-WIC SHARES FRAUD]. - Relaes en contradictie op de motiven, om het koopen en verkoopen van Oost- en West-Indische actien, die niet getransporteert werden, ende optie partyen te beswaeren met eeen impost by de Heer Nicolaes Muys van Holy, advocaet tot Amsterdam, onwetende voorgestelt, en daer en boven getoont waer in waerlyyk Hollants intrest en welvaren bestaende is.[Amsterdam or Rotterdam?, 1687]. 4to. Later decorated paper wrappers.
K3KBSWH101PT: [VOC]. - Missive van bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie, in dato den 21. april 1742., vervattende de poincten die zullen konnen dienen tot redres in de administratie en beheeringe van de zaecken van de Oost-Indische Compagnie, &c; relatyf tot de Staeten Notulen van den 2. Augustus 1742.[The Hague, 1742]. Folio (30.5 x 19.5 cm). Disbound.
ABC_45546: [VOC - SAILOR'S MANUAL]. - Korte onderwysinge in de mond examen, zijnde al het geene een stuurman nodig is te weten van het loopen der stroomen, banken, ... als mede goede ankergronden, de winden uit Texel na de Indien: het verleggen der compassen ... in korte vragen en antwoorden.Amsterdam, widow of Gerard Hulst van Keulen, 1806. 8vo. With a contemporary letterpress advertisement mounted on the inside of front board: "By den Mathematischen Instrumentmaker A. van Santen ... te Rotterdam, word het navolgende gemaakt, verkogt, gerepareerd, hersteld en schoongemaakt, als: compassen, sextanten, octanten, zeemeters of patentloggen .... Verkoopt verder alle soorten van zeeboeken, zeekaarten van alle zeeen ...”. Decorated stiff paper wrappers.
K8FBVGRBERCD: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas.Den Haag, Abraham de Hondt, 1716. 2 volumes. Folio. Contemporary calf, richly gold-tooled spines.
C1JEFY1IF05P: VOLKAMER (VOLCKAMER), JOHANN CHRISTOPH. - Nürnbergische Hesperides, oder Gründliche Beschreibung der Edlen Citronat- Citronen- und Pomeranzen-Früchte, .../ Continuation der Nürnbergischen Hesperidum, ...Nuremberg, Frankfurt, Leipzig, the author, son and heirs of J.A. Endters, 1708-1714. 8 parts plus 6 appendices in 2 volumes. Folio. With 6 engraved allegorical frontispieces with garden scenes, 4 engraved part-titles, and 235 other engraved plates by the finest German artists and engravers (8 double-page & 13 larger folding). Contemporary richly blind-tooled pigskin over wooden boards.
ABC_45670: [VONDEL, JOOST VAN DEN]. - Medaellie voor de Gommariste kettermeester en inquisiteur te Dordrecht.[1630]. Broadside (33 x 20.5 cm). Mounted on paperboard support.
L4H9PUM21I92: VOORST, N.T. VAN - Ordonnantie op den impost van het ooft en fruyt. Geärresteerd by de edele groot achtbare heeren burgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht op den 14 february en van den stadhuize (more solito) gepubliceerd den 19 maart 1785.Utrecht, Godart van den Brink Jansz., 1785. Small 4to (21 x 16.5 cm). With woodcut arms of Utrecht on title-page. Sewn.
2101: VORSTERMAN VAN OYEN, ABRAHAM ANTONIE. - Geslacht Vorsterman. Hiertoe behooren Willem en Lucas Vorsterman.Amsterdam, The Hague, Brussels, Vienna and other places, 1880s and 1890s. Numerous contemporary notes and letters, several with envelopes.With:(2) [HUNTING]. Extract uit de resolution van de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen in haar edele groot mog. Vergadering op dingsdag den 8 septermber 1778.[The Hague,] 1778.(3) [HUNTING]. Extract uit de resolution van de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen in haar edele groot mog. Vergadering op dingsdag den 18 april 1780.[The Hague,] 1780.Preserved in a contemporary portfolio, probably re-used multiple times by the compiler.
L289NG0VRZYP: [VOU, JOHANNES DE AND ROMEYN DE HOOGHE]. - Caart van de stad Rotterdam, en gezigt langs de Maas, benevens de afbeeldingen van de voornaamste publique gebouwen.[Rotterdam, ca. 1791]. With letterpress title-page printed in red, engraved strips to be mounted above the map (together 25 x 164 cm), with the Rotterdam coat of arms flanked by six coats of arms of Burgomasters and other city officials and 10 smaller coats of arms of the "Stadsheerlijkheden"; a large engraved map of Rotterdam (108 x 120 cm); a large engraved panoramic view of Rotterdam (24.5 x 226.5 cm); and 13 engraved views of major buildings in the city (each 17.5 x 24 cm).With:(2) Namen en wapens der edelen groot achtbaren heeren raden in de vroedschap der stad Rotterdam, nevens het jaar waar in hun edelen groot achtbaren zyn aangesteld.With letterpress title-page printed in red and 130 engraved coats of arms of members of the Rotterdam vroedschap from 1694 to 1791 (each ca. 11.5 x 8.5 cm).(3) Pensionarissen der stadt Rotterdam. ... Secretarissen der stadt Rotterdam.With 38 original paintings in coloured gouaches of coats of arms of 13 pensionaries (appointed 1672-1788) and 25 Secretaries (appointed 1669-1788) of Rotterdam.[Rotterdam, 1791? (most plates engraved 1694)]. 3 parts in 1 volume. Royal double folio (1mo) (57 x 43.5 cm). All engravings hand-coloured by the publisher with gouaches and gold. Contemporary gold-tooled vellum, with the Rotterdam coat of arms on both boards.
GBLBOEC0YYV0: [VOYAGES]. - Magazijn der nieuwste en meest belangrijke reisbeschrijvingen tot nut en vermaak voor alle klassen van lezers, … [part-titles:] Nieuwe reisverhalen. Een tijdschrift, ...Amsterdam, widow G.A. Diederichs and son (parts 1-12), Diederichs brothers (parts 13-24), 1820-1826. 24 parts intended as 12 volumes, here still in parts (as published). 8vo. With 23 aquatint frontispieces and 1 folding engraved map. Original publisher's green and blue stiff paper wrappers printed letterpress, many lined with the publisher's advertisements.
L59A7HA549B6: VREDEMAN DE VRIES, JAN (HANS), ANTONIO LABACCO, GIACOMO BAROZZIO DA VIGNOLA AND OTHERS. - [Collection of architectural and decoration prints including fortification plans, garden plans and architectural decoration].Antwerp, Venice, Rome, various publishers, [engraved] 1561-1585, [printed 1580-ca. 1600]. Large folio & small 1mo (38.5 x 27 cm). Collection of 4 separately published prints (3 large full-sheet & 1 small full-sheet), plus 67 prints from 9 series (including 3 double-page prints and a 1½-sheet plan of classical Roman ports printed from 2 copperplates). Contemporary or near contemporary limp sheepskin parchment (ca. 1600?).
F6JDRNMFQHCT: VRIES, KLAAS DE. - Schat-kamer ofte konst der stuur-lieden; … tweeden druk verbetert … en vermeerdert … Amsterdam, Joannes Loots, "171 " (changed to "1707" by stamping with printing types). With woodcut illustration of a ship's pilot with a plumb line and navigational instruments by Adriaan Le Duc (1693-1729) on title-page, 4 engraved plates (3 folding and 1 full-page). Further with many woodcut illustrations (mostly diagrams), and letterpress tables of tides and solar and lunar positions.Including: (2) SCHOOTEN, Frans van, and Adriaen VLACQ. De tafelen der sinuum, tangentium, en secantium, ofte der hoekmaten, raaklynen en snylynen, ... achter de selve de logarithmi ...Amsterdam, Joannes Loots, 1707. With letterpress tables of logarithms and trigonometric functions. 2 parts in 1 volume. 8vo. Modern brown goatskin morocco.
A13FSPCDMSG7: VRIES, KLAAS DE. - Schat-kamer ofte konst der stier-lieden, …Amsterdam, Joannes Loots, 1702. With woodcut illustration of a ship's pilot with a plumb line and navigational instruments by Adriaan Le Duc (1693-1729) on title-page, 4 engraved plates (3 folding and 1 full-page). Further with many woodcut illustrations (mostly diagrams), and letterpress tables of tides and solar and lunar positions.Including: (2) VLACQ, Adriaen. De Tafelen der sinuum, tangentium en secantium, ofte der hoekmaten, raaklynen en snylynen. Amsterdam, Joannes Loots, 1702. Primarily with letterpress tables of logarithms and trigonometric functions, the present copy lacking those for logarithms. 2 parts in 1 volume. 8vo. Contemporary vellum.
J2OC9AHFE1AW: VRIES, HUGO DE AND DANIEL TREMBLY MACDOUGAL (EDITOR). - Species and varieties. Their origin by mutation.Chicago, Open Court publishing company; London, Kegan Paul, Trench, Trübner and co., 1905. Large 8vo (22 x 14 cm). Later red cloth, with the original backstrip laid down.
L4GEMALL109T: VRIESE, WILLEM HENDRIK. - Hortus Spaarn-Bergensis. Enumeratio stirpium quas, in villa Spaarn-Berg prope Harlemum, alit Adr. van der Hoop.Amsterdam, Johannes Müller (back of title-page: printed by C.A. Spin), 1839. 8vo. With 2 double-page chromolithographed plates. Original publisher's stiff printed wrappers.
K9ECML3VUA3U: VRIJDAG ZIJNEN, THEODOOR DANIEL. - De in den handel voorkomende kina-basten, pharmacologisch behandeld en toegepast op de soorten welke in de Pharmacopoea Belgica vermeld zijn.Rotterdam, P.H. van den Heuvell (back of half-title: The Hague, A.D. Schinkel), 1835. 8vo. Contemporary half calf.
16995: [VULPIUS, JOHANN] “MATTIAS DANNEWALDT” (PSEUDONYM). - Cometologia oder historischer Discurs, was von vielen hundert Jahren her, auff cometische Erscheinungen sich begeben, ingleichen deroselben kürtzliche Betrachtung, und was etwa der im Decembr. dieses 1664sten Jahres entstandene Comet vor muthmaßliche Bedeutung nach sich ziehen möchte. ..[false imprint:] Leipzig, Christian Kirchner, [1665]. 4to. With a woodcut frontispiece with 4 views of the comet, as seen from Leipzig, Hamburg, Augsburg and Nuremberg. Modern boards.
EBCEBNTH4G5B: WAD, GREGERS. - Fossilia Aegyptiaca Musei Borgiani Velitris. Velletri, 1794. 4to. Contemporary boards.
I339LW9JRCQJ: [WAFA]. WELSCH (VELSCHIUS), GEORG HIERONYMUS (ED.). - Commentarius in Ruzname naurus sive tabulae aequinoctiales novi Persarum & Turcarum anni. Nunc prima editae...Augsburg, Theophilius Goeblius (Gottlieb Goebel) and Joannis Schönigkius, 1676. 4to. With engraved frontispiece and 22 engraved plates by Melchior Haffner. Contemporary calf.
66PAN13MAV59: WAGNER, JOHANN LUDWIG. - Mémoires de M. Wagner, sur la Russie, la Sibérie et le royaume de Cassan.Bern, Emanuel Haller, 1790. 8vo. With an engraved portrait of Johann Ludwig Wagner and 2 engraved plates by Balthasar Anton Dunker (1746-1807). Contemporary boards covered with sprinkled paper.
V3389: WAHLENBERG, GEORG. - Flora Upsaliensis enumerans plantas circa Upsaliam sponte crescentes. Enchiridion excursionibus studiosorum Upsaliensium accommodatum.Uppsala, Academy Typographorum, 1820. 8vo. With a folding engraved map (29 x 39 cm) and its accompanying letterpress leaf (with the book's corrigenda on the reverse). 19th-century half tanned sheepskin, gold-tooled spine.
K8EC5DDV9IXJ: WALBEEK, WILLEM. - Livre d'ecrire ... a l'ecole de Monsieur Hermanus vander Laan ...Haarlem, 30 October 1749-13 January 1750. Folio (31 x 20 cm). Manuscript calligraphic copy-book with Dutch texts (except for the French title-page and colophon), written in black ink on laid paper, with a calligraphic title-page followed by 43 pages of calligraphic examples on 23 leaves. An additional loosely inserted leaf has one additional full-page example, also by Walbeek. Contemporary decorated paper wrappers (block-printed flower pattern with a dotted background).
EBD9HN01U79O: [WALDENSIANS]. - Recit de ce qu'il y a de plus considerable aux affaires des eglises reformées des vallées de Piedmont, depuis les massacres de l'année 1655. [Amsterdam, Abraham Wolfgang(?), after 1663]. 4to. Contemporary wrappers.
19654: WALDORP, JAN GERARD. - [Design for the frontispiece of Betje Wolff's Proeve over de opvoeding].[Amsterdam, 1779]. Drawing in black ink with grey watercolour washes (14 x 9 cm) on laid paper, tipped onto a larger leaf (30 x 21.5 cm).
CCKFNAXVUPZ7: WALKER, GEORGE AND WILLIAM BOYS. - Testacea minuta rariora, nuperrime detecta in arena littoris Sandvicensis; ... | A collection of the minute and rare shells lately discovered in the sand of the sea shore near Sandwich.London, J. March, [1784]. 4to. With 3 engraved plates depicting 90 species of shells. Later purple, gold-tooled half morocco.
K7A9BZGSOC28: WALLERIUS, JOHAN GOTTSCHALK (PRAESES) AND GUSTAF ADOLF GYLLENBORG. - Agriculturae fundamenta chemica, Åkerbrukets chemiska grunder, ...Uppsala, 1761. 4to. Contemporary stiff paper wrappers.
22360: WARIUS, PIETER. - Nieuwe verklaring over de proportionaal passer, waar in aangewesen word, hoe dezelve is te tekenen, en hoe tafeltjes daar toe dienende konnen werden berekent, vervolgens der zelver veelvuldig en nuttig gebruyk, zoo in de tel- als meetkonst; ...Amsterdam, Joannes Loots, 1708. 4to. With a large folding engraved plate illustrating the scales on the sector and 12 smaller folding engraved plates showcasing several of the calculations. Contemporary calf, gold-tooled spine.
H6GG4NKNREO3: [WATER, JONA WILLEM TE]. - Bericht wegens het verongelukte Oost-Indische schip Woestduin; en de reddinge der schepelingen door de gebroeders Naerebout.Middelburg, Pieter and Jan Gillissen, 1780. 8vo. With engraved double portrait on title-page, showing the Naerebout brothers. 19th-century paperboard wrappers.
8BTEX9MFQHCT: [WATER, JONA WILLEM TE]. - Bibliotheca te Waterana, sive catalogus librorum selectorum, ... Que omnia per septuaginta circiter annos collegit vir celeberrimus Jona Guilielmus te Water, ...Leiden, Samuel and Johannes Luchtmans, 1823. 2 parts in 1 volume. 8vo. Later dark red half cloth.
E89CH81RIA1Q: [WATERCOLOUR - ORNITHOLOGY]. PRÊTRE, JEAN GABRIEL. - [Souimanga de Kuhl, mâle & femelle & Souimanga à ventre écarlate, mâle (= plate 376/388 from Temminck's Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux ...)]. [France], 1825. Watercolour of 3 birds on unwatermarked wove paper (ca. 48 x 35 cm), all standing on a branch, the upper branch signed: "JG Prêtre 1825". With the birds numbered in pencil, the plate number and bird names in pencil in the lower left corner, and the upper bird encircled and with added correct plate number.
E8EE2FTH4G5B: [WATERCOLOUR - ORNITHOLOGY]. PRÊTRE, JEAN GABRIEL. - [Oiseau-mouche superbe, mâle, Oiseau-mouche huppe-col blanc, mâle & Oiseau-mouche écussonné, mâle (= plate 299 from Temminck's Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux ...)]. [France], 1824. Watercolour of 3 birds on wove paper (ca. 48 x 34.5 cm), all standing on a branch, the middle branch signed: "J.G. Prêtre/ 1824". With the birds numbered in pencil and the plate number and bird names in pencil in the lower left corner.
L3QE83WO3LES: [WATERCOLOUR - INUIT]. - [Watercolour of an Inuit hunting seals in a kayak]. [ca. 1839?]. Watercolour on laid paper (18.5 x 19.3 cm), in a passe-partout (44 x 43.5 cm).
EBGGPBHZ87FO: [WATERCOLOUR - CEYLON]. [BERG, ALBERT]. - Bei Point de Galle.Ceylon, 1860. Watercolour on paper (25.5 x 36 cm), inscribed and dated in pencil (lower left) "Bei Point de Galle. Ceilon [18]60"; signed "AB" and numbered "334" on the back. Mounted in a passe-partout.
E8DG136WTNHS: [WATERCOLOUR - ORNITHOLOGY]. PRÊTRE, JEAN GABRIEL. - [Gobe-mouche yetapa, femelle (= plate 296 from Temminck's Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux ...)]. [France], 1824. Watercolour of a bird on unwatermarked wove paper (ca. 48 x 34.5 cm), standing on a branch signed: "JG Prêtre/ 1824". With plate number and bird name in pencil in lower left corner.
E88BO3FFSVEW: [WATERCOLOUR - ORNITHOLOGY]. PRÊTRE, JEAN GABRIEL. - [Traquet oreillard, Traquet à queue noire & Traquet leucomèle (= plate 257 from Temminck's Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux ...)]. [France], 1823. Watercolour of 3 birds on unwatermarked wove paper (ca. 48 x 35 cm), all standing on a branch, the lowest branch signed: "JG Prêtre/ 1823". With plate number in pencil in the lower left corner.
D55FLLW1EWHE: [WATERCOLOUR - JAPANESE]. - [Public Bath House].[Japan, ca. 1900]. (70 x 98.5 cm). Watercolour on silk, highlighted with white, gold, and perhaps mica.
22401: [WATERCOLOUR - SOUTH AMERICA]. [QUESNEL, EDOUARD]. - Voyage dans l'Amerique du Sud 1864-1865.[Various places in South America], 1864-1865]. Oblong 1mo (ca. 33.5 x 52 cm). Album with 98 watercolours (the majority ca. 20 x 33 cm) mounted on the thick album leaves and mostly signed with monogram "E", titled and dated in ink on the mounts. Contemporary blind- and gold-tooled green sheepskin (Maison Alphonse Giroux, Paris).
19909: [WATERCOLOUR – BOTANICAL]. [SCHOUMAN, AERT]. - [Proboscidea louisianica].[Netherlands, 2nd half of the 18th-century]. Watercolour on laid paper (40.5 x 27 cm) of a flowering Proboscidea louisianica, with fruit and a horned seedpod on the ground. In passepartout (55 x 40 cm).
18691: [WATERCOLOUR - BOTANICAL]. HEROLT, JOHANNA HELENA. - [Watercolour of a wallflower and a double hyacinth, with inchworm moths, larvae and pupae].[Amsterdam, ca. 1700]. Watercolour drawing (38 x 29 cm) on extremely fine white parchment, said to be uterine lamb, showing a wallflower and a double hyacinth with two inchworm moths in the air (2 different species) and two inchworms and two pupae on the leaves and flowers. Framed.
19905: [WATERCOLOUR - FLOWERS]. [HOLSTEYN PIETER THE YOUNGER]. - Druyven hyacinthen.[Netherlands, ca. 1650]. Watercolour (ca. 13.5 x 13 cm) on laid paper (31.5 x 21 cm), with caption below.
9AHF2VYD4ZB1: [WATERCOLOURS - COSTUMES]. HECKEL, CATHARINA SPERLING. - [Four young ladies in fancy gowns].[Augsburg, ca. 1725?]. Four drawings in brown ink, watercolour and coloured gouaches on vellum, highlighted with gold (each 5.9 x 9.0 cm). Each mounted in a later passe-partout with a gold border, in an ebonized wooden frame (23.5 x 20.5 cm).
19623: [WEAVING]. - Schnürungsbuch. “Vaals-Aachen” [on the Dutch-German border], Höhere technische Schule für Tuchfabrikation, [ca. 1900]. Oblong folio (24 x 32 cm). Manuscript in German, written in black ink in a neat and legible Latin hand on paperboard leaves, comprising short instructional texts and about 2000 colour-coded weaving patterns and small samples of woven cloth mounted on both sides of the leaves. Contemporary beige half cloth.
I1TAA9FNVONO: WECKER, JOHANNES JACOB. - Antidotarium generale ... nunc primum laboriose congestum, methodicè digestum. Cum elencho locupletissimo.Basel, Eusebius Episcopius and son, 1576. 4to. With woodcut device on title-page and larger variant on last page. Contemporary limp sheepskin parchment.
I1TD20WYSW5X: WECKER, JOHANNES JACOB. - De secretis libri XVII. ex variis authoribus collecti, methodicéque digesti, & aucti.Basel, Johannes Rudolphus Genath, 1662. 8vo. With woodcut device on title-page and numerous woodcut illustrations in text. Modern sheepskin parchment.
23082: WEDDELL, HUGUES ALGERNON. - Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties voisines du Pérou ou visite au district aurifère de Tipuani. Paris, P. Bertrand & London, H. Baillière, 1853. 8vo. With two lithographed plates, three woodcut illustrations in text (one music) and a folding engraved map. Contemporary red half morocco, gold-tooled spine.
K88B515Y8KRT: WEISMANN, AUGUST. - Studien zur Descendenz-Theorie. I. Ueber den Saison-Dimorphismus der Schmetterlinge.Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1875. With 2 chromolithograph plates.With: (2) WEISMANN, August. II. Ueber die letzten Ursachen der Transmutationen.Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1876. With 5 chromolithograph plates. 2 volumes bound as 1. 8vo. Modern cloth, gold-tooled spine.
KCBBX41FGQSN: WEITZEL, AUGUST WILHELM PHILIP. - Batavia in 1858. Of schetsen en beelden uit de hoofdstad van Neêrlandsch Indië.Gorinchem, J. Noorduijn & son, 1860. 8vo. With a lithographed map as frontispiece and a lithographed title-page with a small harbour view. Contemporary half sheepskin.
S2859: WELD, ISAAC. - Voyage au Canada, dans les années 1795, 1796 et 1797; ... et enrichi d'une carte générale du pays, et de onze planches offrant les points de vue les plus remarquables, et notamment le fameux Saut de Niagara. Tome premier[-troisième].Paris, Gérard (printed by Munier), An XI [1802/1803]. 3 volumes. 8vo. With 11 engraved plates and a loosely inserted folding engraved map. Contemporary uniform tree calf, gold-tooled.
L79F220KI7BN: WELEVELD, LOUIS ALEXANDER VAN. - Handboek van den Nederlandschen adel.[The Hague, H.C. Susan C. Hz.], 1848-1852. 4to. With 2 lithographed title-pages and 531 hand-coloured engraved armorial plates. Contemporary red half sheepskin, gold-tooled spine, with owner's stamp in gold on front board, with the monogram "de. J.v.E.".
I95FN4V8Y96B: [WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY]. - A catalogue of printed books in the Wellcome Historical Medical Library.London, the Wellcome Historical Medical Library, 1962-1976. 3 volumes (of 5). Original publisher's dark blue cloth (29.5 x 21 cm).
L8T8KHT16YIR: WELLHAUSEN, JULIUS (MARGARET GRAHAM WEIR, TRANSLATOR). - The Arab kingdom and its fall.Calcutta, University of Calcutta (printed by Bhupendra Lal Banerji), 1927. 8vo. Modern cloth.
S959: WENZEL, GOTTFRIED IMMANUEL. - Neue auf Vernunft und Erfahrung gegründete Entdeckungen über die Sprache der Thiere.Vienna, Anton Doll, 1800. 8vo. With an engraved frontispiece. Contemporary boards, richly gold-tooled spine.
K6PF9V8BHFDT: WERNDLY, GEORGE HENRIK. - Maleische spraakkunst, uit de eige schriften der Maleiers opgemaakt; met eene voorreden, behelzende eene inleiding tot dit werk, en een dubbeld aanhangsel van twee boekzalen van boeken, in deze tale zo van Europeërs, als van Maleiers geschreven.Amsterdam, printed by Rudolf and Gerard Wetstein for the VOC (Dutch East India Company), 1736. 8vo. With a woodcut device of the VOC, showing a ship, on the title-page and with passages in Malayan type (in both Arabic and roman characters). Modern calf.
LAHCBM957OFK: [WEST INDIA - PILOT GUIDE]. - The West India directory; volume 1. Containing directions for navigating the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico; with a description of the coast of Colombia, Yucatan, Mexico and Florida, and the adjacent islands and shoals.London, G. Duckworth for the Hydrographical Office, Admiralty, 1829. 8vo. Contemporary half calf, marbled sides, gold title on spine, marbled endpapers.
ABC_45605: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden.widow of E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet, J. de Jongh, 1729 (vols. 1-3); Dordrecht, Ab Blussé & son, 1769 (vol. 4). 4 volumes. 4to. With an engraved frontispiece, title-pages in red and black and with engraved vignettes, a folding portrait of Willem Karel Hendrik Friso (1711-1751), Prince of Orange and from 1747 hereditary Stadtholder Willem IV, a portrait of the author, 40 engraved plates by Houbraken with multiple portraits of artists on each plate, 1 plate with a night scene, 1 mezzotint and 118 engraved vignettes. Contemporary blind-tooled vellum with manuscript titles on spines.
7A4G0405PBEJ: [WHALING]. - Seylen in 't ys, en soeken na de walvis. | La navigation dans la glace, et chercher du baleine.| Il veleggiare nel ghiaccio, & cercare del baleno. | Das Seeglen ins Eiß, und suchen des Wallfisches.Augsburg, Georg Balthasar Probst, [ca. 1745]. Etched print (plate size: 31 x 42 cm) on watermarked laid paper (32 x 45 cm).
K3E9LKC5GXWM: WHIDBEY, JOSEPH. - An account of the sinking of the Dutch frigate Ambuscade, of 32 guns, near the Great Nore; with the mode used in recovering her… Communicated by the Right. Hon. Sir Joseph Banks, Bart. …[London, William Bulmer & Co], 1803. Large 4to (27.5 x 21.5 cm). With a folding engraved plate illustrating the account. Disbound.
KCAGNS7KM5LY: [WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER]. - Utopiaansch weekblad nos. 3-9 & 11-13.Amsterdam, A. Vink, [1820-1821]. 10 (of 14) parts, lacking parts 1, 2, 10 & 14, supplied in photocopy. 8vo. With a woodcut illustration as headpiece on the opening page of 9 of the 10 parts. Later green cloth.With: (2) [WIBMER, Jean-Baptiste Didier]. Utopiaansche courant no. 6Amsterdam, H. Moolenijzer, "Dageraad, den 44 Stoeborn A[nn]o. 5569" [= 1819]. Folio broadsheet (44 x 26.5 cm). With a woodcut illustration as headpiece. Folded and unbound.
M2HAPKP4XOLO: [WIC - SLAVE TRADE]. - Ample deductie, continerende de justificatie van het goet reght, de generale geoctroyeerde West-Indische Compagnie, deser Vereenigde Nederlanden competerende, tot den privativen handel op de goud-custe van Guinea. Op ende jegens de ongefondeerde praetensien en sustenuen van de churfurstelycke Brandenburgse Africaensche Compagnie.[The Netherlands, 1685]. Folio. Modern black cloth with gilt title on spine, marbled endpapers.
K5TDIHHCJA82: [WIC]. - Vertooch aen de hoogh en mogende heeren Staten Generael ... nopende de voorgaende ende tegenwoordighe proceduren van Brasil. Midtsgaders de documenten daer toe dienende.Amsterdam, Johannes van Marel, 1647. Small 4to (18 x 14.5 cm). Modern plain paper wrappers.
K5MCCM62BPJ1: [WIC - CONSIDERATIEN - SPAIN]. - Consideratien ende redenen der e. heeren bewind-hebberen vande geoctrojeerde West-Indische Compagnie ... nopende de teghenwoordighe deliberatie over den treves met den koning van Hispanjen. Mitsgaders conscientieuse bedenckinghen op dese vraghe, of men in goeder consientie magh treves maecken met den coningh van Spangjen. ... Noch de remonstrantie van zijne koninglijke majest. van Bohemen, ...Haarlem, Adriaen Roman, 1629. 4to. Modern red half leather.
I6L94BAKI3TI: [WIC]. - Copye vande resolutie van de heeren burghemeesters ende raden tot Amsterdam op't stuck vande West-Indische Compagnie. Genomen in August 1649.Utrecht, Jan Havick, 1649. 4to. Modern brown half morocco.
I18EWWG0BP34: [WIC - BRAZIL]. - Articulen van vrede ende confoederatie, gheslooten tusschen den doorluchtighsten Coningh van Portugael, ter eenre, ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.The Hague, Hillebrant van Wouw, 1663. 4to. With woodcut device on title-page. Stiff plain paper wrappers.
ABC_45612: [WIC - MANUSCRIPT]. - [Request for indemnity by the directors of the West India Company, addressed to the Dutch States General, for damages incurred when Portuguese ships attacked two WIC ships off the African west coast].[ca 1725-1726]. Folio (33 x 26 cm). Manuscript in Dutch (contemporary fair copy of the submitted request).
A5EACBUCAGWQ: [WIC - BRAZIL - EXTRACT]. - Extract eens briefs uyt Vlissingen, inhoudende een roef-praatje, t'scheep voor-gevallen, tusschen Dort en Ter Vere.The Hague, D.H. van Waalsdorp [= Antwerp, H. Verdussen], 1650. Small 4to (17 x 14 cm). With a woodcut device on title-page. 19th-century red sprinkled paper wrappers.
ABC_45375: [WIC]. SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS. - Triumphe van weghen de gheluckighe ende over-rijcke victorie welcke de Heere onse God op den 8.en Septembris des jaers 1628. verleent heeft aen de vlote vande West-Indische Compagnie, onder het beleydt vanden Heer Generael Pieter Pietersz. Heyn, teghen de Silver-Vlote onser vyanden, komende van Nova Hispania, in en omtrent de haven van Matançe.Delft, Jan Andriesz. Kloeting, 1629. Small 4to. With woodcut decorated initials and decorations built up from typographic ornaments.Modern plain paper wrappers.
K5TAD1TQ3VW1: [WIC]. - Kort discours, ofte naardere verklaringe van de onderstaende V. poincten, 1 aengaende de verlichtinghe die desen staat heeft ghenooten door de oprechtinghe en oorloghen van de West-Indische Compagnie. ...[The Netherlands], 1644. Small 4to (18.5 x 14 cm). Modern wrappers.
KCKFKWB4W9BT: [WIC - MANUSCRIPT]. - Poincten van deliberatie op welke de Heeren Gecommitteerden uyt de resp[ectiev]e ... cameren van de generale geoctr[oyeerd]e West Indische Compagnie, door prosidiale camer beschreven sijn, ter vergaderinge van de Thienen, omme sig op den 4e ... July te laten vinden tot Amsterdam, ende dinsdagh daeraenvolgende sullende wesen den 5 dito, precise int besoigne te treeden.Amsterdam, 10 June 1678. Folio (36.5 x 24 cm). Manuscript in Dutch, written on laid paper in dark brown ink. Sewn, with the final blank and its conjugate stub forming a wrapper.
23357: [WIC - BRAZIL -EXAMEN]. - Examen vande valsche resolutie vande heeren burgemeesters ende raden tot Amsterdam. Op 't stuck vande West-Indische Compagnie.Amsterdam, Abraham de Bruyn, 1649. Small 4to (19x 14.5 cm). Later blue paper wrappers.
M2D99TU7RV6R: [WIC]. COLACE THE ELDER, ARON. - [Shipping contract, incipit:] Ik [ms.: Jan Smit] schipper, naast God, van myn schip, genaamt [ms.: Neptunus] als nu ter tydt gereed leggende [ms.: in Texel] om ... te zeylen na Curacao, ... ontfangen hebbe ..., van u [ms. d’heer Aron Colace l’ainé twee cassen, no. 2 & 3 [in the margin his identification mark, a 3-leaf clover above a C] ... ].Amsterdam, Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, 17[71]. Oblong 4to (16 x 20.5 cm). Letterpress form for a shipping contract, blanks filled in with manuscript additions in dark brown ink. With a stamped logo of the WIC in black ink.
B32D19U6QRO5: [WIC]. - Consideratien op de cautie van Portugael.[Amsterdam?], [Johannes van Marel (pseudonym)?], 1647. Small 4to (20 x 15.5 cm). Later blue paper wrappers.
93TC6ZCFFZDL: WICART, NICOLAAS. - [View of Woudenberg].[Netherlands, ca. 1780]. Drawing (24.5 x 36 cm) in black ink with grey watercolour washes on laid paper (37.5 x 49 cm), signed at the foot left: ''N. Wicart, ad vivum'', with on the back in a 19th-century hand: "'t dorp Woudenberg''.
1993: WICHERS, WICHER. - [Manuscript letter to Hans Hartwich, Capiteyn op s'landts oorlogschip Harderwijk]. The Hague, 29 July 1690. Small folio (31 x 20.5 cm). Manuscript letter in in 7 lines on one page, with the signatures of Wicher Wichers and François Fagel, followed by two blank pages, and the name of the addressee in manuscript on the fourth page with a seal.
I1TF4YGW2NC5: WICHMANS, AUGUSTINUS FRANCISCUS. - Apotheca spiritualium pharmacorum contra luem contagiosam aliosque morbos, ... Including: [WICHMANS, Augustin]. Diarium ecclesiasticum de sanctis contra pestem tutelaribus, ...Antwerp, Hieronymus Verdussen, 1626. 2 parts in 1 volume. 4to. With Verdussen's woodcut lion device on title-page. Contemporary blind-tooled pigskin over wooden boards (front board with gold-tooled initials "G*F*A*G" -- George Falb, Abbot of Göttweig Abbey -- and date "1630"), with 2 strap fastenings with engraved brass clasps and catchplates, and brass anchorplates.
H6PG9CBD3TJB: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN. - Een herlevend volk: schets van de Japanners en hun land.Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1895. 8vo. Original publisher's decorated green cloth.
J768R5G4WDSO: WILBERFORCE, WILLIAM. - Lettre a son excellence monseigneur le Prince de Talleyrand Périgord,... au sujet de la traite des negres.London, Schulze & Dean, 1814. Large 8vo. Contemporary half tanned sheepskin, gold-tooled spine.
H8R96Y0TI3OS: WILKEN, G.A. - Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken bij de volken van den Indischen Archipel.The Hague, M. Nijhoff, [1886-1889]. 8vo. 2 parts in 1 volume. Later paper wrappers.
E45GGM3MAUFM: WILLEM FREDERIK OF ORANGE. - [Autograph letter, signed, to Frederica Louisa of Hesse-Darmstadt].Berlin, 2 October 1791. 4to (23 x 18.5 cm). Autograph letter in French, in ink on laid paper, signed and dated.
L4NAWTFDX1JD: WILLEMSZ., ARENT. - Bedevaart naar Jerusalem volbracht en beschreven in het jaar 1525.Haarlem, W. Küppers, 1884. 8vo. With a lithographed plate. Original publisher's cloth, gold-blocked spine.
ABC_45673: [WILLIAM III, COUNT OF HOLLAND]. [SILLEMANS, EXPERIENS?]. - Justitie van Willem de Goede Grave van Holl[and]. etc. over de[n] Bailju van Zuyt-Hollant.Amsterdam, Hugo Allard the elder, [ca. 1660/80?]. Broadside (40 x 50.5 cm). An engraved print with extensive engraved texts in Dutch, the central scene (33.5 x 30.5 cm) flanked by 6 smaller scenes, with the title above the central scene, 2 verse couplets below each smaller scene and the story in prose in the foot of the engraving.
KA2CMA0A64IT: [WILLIAM IV, PRINCE OF ORANGE]. - Haga Comitis illustrata; of het verheelykt en verligt 's Gravenhage: bestaende in eene naeuwkeurige verzameling van ... afbeeldingen, der aldaer te zien en geillumineerd geweest zynde decoratien en zinnebeelden, benevens de verdere vreugde-bedryven en illuminatien, ter geleegenheid der allerheughelykste verkiezinge, proclamatie en installatie van ... Willem Carel Hendrik Friso.The Hague, Anthoni de Groot and sons, 1751. With title-page printed in red and black with woodcut arms of William IV, first page of the dedication printed in red and black (including a woodcut initial printed in red) with a large engraved armorial headpiece, 2 engravings in text, each showing the front and back of a medallion, and 116 engraved illustrations on 16 leaves.With: (2) Nette afbeelding en ampele beschryving der eere-poorten, opgerecht by de blyde te rug komst van …. Willem Karel Hendrik Friso … uyt Zeeland, en deszelfs intreede in 's Gravenhage, op den 6 juny 1747. The Hague, heirs of Anthoni de Groot, 1766. Title-page with the woodcut arms of William IV, and 37 numbered illustrations on 10 engraved plates. 2 works in 1 volume. 1mo (49 x 38 cm). Contemporary boards, spine lined with cloth.
K6QERIJQW2VM: [WILLIAM IV, PRINCE OF ORANGE]. - Haga Comitis illustrata; of het verheelykt en verligt 's Gravenhage: bestaende in eene naeuwkeurige verzameling van ... afbeeldingen, der aldaer te zien en geillumineerd geweest zynde decoratien en zinnebeelden, benevens de verdere vreugde-bedryven en illuminatien, ter geleegenheid der allerheughelykste verkiezinge, proclamatie en installatie van ... Willem Carel Hendrik Friso.The Hague, Anthoni de Groot and sons, 1751. With title-page printed in red and black with woodcut arms of William IV, first page of the dedication printed in red and black (including a woodcut initial printed in red) with a large engraved armorial headpiece, 2 engravings in text, each showing the obverse and reverse of a medallion, and 116 engraved illustrations on 16 leaves.With: (2) Nette afbeelding en ampele beschryving der eere-poorten, opgerecht by de blyde te rug komst van …. Willem Karel Hendrik Friso … uyt Zeeland, en deszelfs intreede in 's Gravenhage, op den 6 Juny 1747.The Hague, heirs of Anthoni de Groot, 1766. Title-page with the woodcut arms of William IV, and 37 numbered illustrations on 10 engraved plates. 2 works in 1 volume. 1mo (49 x 38 cm). Contemporary half sheepskin parchment.
I4FB08HGNEIY: WILLIAM V OF ORANGE. - Missive van zyn hoogheid [aan de heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden. 24 mey 1784].[The Hague?,] 1784.With:(2) WILLIAM V of Orange. Missive van zyne hoogheid met een detail van de reedenen en motiven waarom niet voor de resolutie van den 7 deezer een groot aantal troupes naar de frontieren had gezonden. Commiss. 25 mey 1784.[The Hague?,] 1784.(3) [FORTIFICATION]. Rapport van gecommiteerdens nopens den staat van 's lands frontieren, magazynen en arzenaalen. Overgenoomen. 23 july 1784.[The Hague?,] 1784.(4) [FORTIFICATION]. Resolutie op het rapport nopens den staat van 'slands frontieren, magazynen en arzenaalen. 26 november 1784.[The Hague?,] 1784.(5) [FORTIFICATION]. Bylaagen gehorende tot het rapport van gecommiteerden nopens den staat van 's lands frontieren, magazynen en arsenaalen, ter vergadering van hun edele groot mog. Overgenoomen den 23 july 1784. Overgenoomen. 23 july 1784.[The Hague?,] 1784. With 7 folding tables.(6) [FORTIFICATION]. Extract uit het register der resolutien van de hoog mogende heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Jovis den 25 november 1784Including: Memorie van consideratien en elucidatien van den Raade van Staate …, op het rapport …, nopens den staat van 's lands frontieren, magazynen en arsenalen …[The Hague?,] 1784.6 publications in 1 volume. Folio. Contemporary half sheepskin, gold-tooled spine.
K6QEWFNHGDNC: [WILLIAM IV, PRINCE OF ORANGE]. - Haga Comitis illustrata; of het verheelykt en verligt 's Gravenhage: bestaende in eene naeuwkeurige verzameling van ... afbeeldingen, der aldaer te zien en geillumineerd geweest zynde decoratien en zinnebeelden, benevens de verdere vreugde-bedryven en illuminatien, ter geleegenheid der allerheughelykste verkiezinge, proclamatie en installatie van ... Willem Carel Hendrik Friso.The Hague, Anthoni de Groot and sons, 1751. With title-page printed in red and black with woodcut arms of William IV, first page of the dedication printed in red and black (including a woodcut initial printed in red) with a large engraved armorial headpiece, 2 engravings in text, each showing the front and back of a medallion, and 116 engraved illustrations on 16 leaves. Contemporary half calf.
F9BD7TWT38YE: [WILLIAM IV OF ORANGE]. MEIJER, JAN. - Billyke traanen, uitgestort op het overlyden van zyne doorluchtigste hoogheid Wilhem Carel Hendrik Friso.Amsterdam, Theodorus Crajenschot, 1751. 1mo broadside (53 x 39 cm). With an engraved mortuary vignette.With:(2) OMMERING, Adriaan van. Op het schielyk afsterven van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso.Amsterdam, Andries & Jacobus Stanhoffius, 1751. 1mo broadside (49 x 33 cm).(3) KLOEKHOF, Cornelis Albertus. Treurzang op het afsterven van syne doorlugtigste hoogheyd Willem Carel Hendrik Friso.Utrecht, Nicolaas van Vucht, 1751. 1mo broadside (52.5 x 39 cm).(4) Op het allersmartelykste en voor den lande allerdroevigst afsterven van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso.Amsterdam, Antoni Waldorp, [1751]. 1mo broadside (52 x 38 cm).
I3EC46WBX1PA: WILLIAMS, WILLIAM LEONARD. - First lessons in the Maori language: with a short vocabulary.London, Trübner & Co. (colophon: Berlin, printed by Unger brothers), 1862. 8vo. Contemporary red cloth (bound by Edmonds & Remnants, London).
21825: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER. - Aanteekeningen op eene reize van Parijs naar Napels, door het Tirolsche en van daar door Zwitserland en langs den Rhijn terug naar Holland.Haarlem, Adriaan Loosjes, (back of half-title parts 2-4: Utrecht, G. Post), 1811-1813. 4 parts in 2 volumes. Large 8vo. With an engraved title-page to the first part (with a stipple-engraved medallion portrait of the author) and 13 engraved plates by J. P. Visscher Bender. Contemporary half calf, gold-tooled spines.
I7QFD31K639Y: WILLINCK, ISAAC PETRUS MARIE. - Reize om Kaap Hoorn langs de westkust van Zuid-Amerika, door de Stille Zuid-Zee naar de Philippijnsche Eilanden en verder door de Chinesche Zee naar Batavia, gedaan in de jaren 1823 en 1824, met Z.M. korvet Lynx.Breda, Broese and comp., 1835. 1 of 2 volumes. Large 8vo (22 x 13 cm). With a lithographed frontispiece and lithographed title-page with illustration. Later half sheepskin.
I8MGKU56OFAL: WILSON, HORACE HAYMAN. - The history of British India. From 1805 to 1835.London, James Madden and co. (back of title-page: printed by S. & J. Bentley, Wilson and Fley), 1845-1848. 3 volumes. 8vo. Contemporary blind-blocked cloth.
ABC_45495: WILSON, HORACE HAYMAN. - A dictionary in Sanscrit and English; translated, amended, and enlarged, from an original compilation, prepared by learned natives for the college of Fort William.Calcutta, printed at the Education Press, 1832. Large 4to. Contemporary half green morocco with marbled sides, gilt edges.
KC4CWHI878AH: WIMPFELING, JAKOB (JACOBUS WIMPHELINGIUS). - Ad Julium. II. Po[n]tifice[m] Max[imum]. Querulosa excusatio Jacobi Wimphelingii ad instantiam fratru[m] Augustine[n]sium ad curiam romana[m] citati: ut propria in persona ibide[m] compareat: proptereaq[ue] scripsit divum Augustinum non fuisse monachum vel fratrem mendicante[m].[Strasbourg, Jean Prüss the elder, ca. 1507]. 4to (21 x 15 cm). With a large woodcut decorated initial. Set in 2 sizes of roman type with a few words in a large textura gothic type. With the initial coloured brown by an early hand. Boards covered with grey laid paper (1940s?).
K7AFLIAGCTXC: WINCKLER, EMIL. - Geschichte der Botanik.Frankfurt a.M. Literarische Anstalt (J. Rütten), 1854. 8vo. Later blue wrappers, manuscript title on the spine.
6239: WINCKLER, JOHANN HEINRICH. - Nieuwe natuurkundige ontdekkingen, aangaande de eigenschappen, werkingen, en oorzaaken der electriciteit, of uitlokkings-kragt.Including:(2) WINCKLER, Johann Heinrich. De eigenschappen der electrische stoffe, en van het electrische Vuur.(3) WAITZ, Jacob Sigismund von. Verhandeling over de electriciteit, en derzelver oorzaken.Amsterdam, H.W. van Welbergen, 1751. 3 parts in 1 volume. 8vo. With 11 engraved folding plates. Contemporary calf, gold-tooled spine.
S1325: WIRSING, ADAM LUDWIG. - Marmora et adfines aliquos lapides coloribus suis exprimi. ... Abbildungen der Marmor-Arten und einiger verwandten Steine nach der Natur auf das sorgfältigste mit Farben erleuchtet.Nuremberg, (printed by Bieling) for the author, 1775. Royal 4to (31.5 x 22 cm) With 73 hand-coloured engraved plates with 417 figures of types of marble (plate mark 23 x 16 cm). 19th-century blind-tooled tree calf.
G5OEJB01U79O: WIT, FREDERICK DE. - Atlas maior. Amsterdam, Johannes Covens & Cornelis Mortier, [ca. 1725]. Imperial folio (53 x 35.5 cm). With engraved title-page and 76 double page (or in 8 cases larger folding) engraved maps, the title-page and all maps and their decorations coloured by a contemporary hand. Half tanned sheepskin (ca. 1900), gold-tooled spine.
H6TCIF8G41N1: WITGEEST, SIMON [= WILLEM GOEREE?]. - Het natuurlyk tover-boek, of 't nieuw speel-toneel der konsten. Verhandelende over de agt hondert natuurlijke tover-konsten, ... Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1686. 8vo. With engraved frontispiece and over 50 woodcut illustrations in the text. Contemporary vellum.
ABC_45272: WITGEEST, SIMON [= WILLEM GOEREE?]. - Het natuurlyk tover-boek, of ’t nieuw speel-toneel der konsten; verhandelende vijf hondert natuurlijke tover-konsten, so uyt de gogel-tas, als kaaertspelen, mathematische konsten … Mitsgaders een tractaat van het blanket-werck … wateren, poederen, en balsemen … om het aensicht, hals en handen, wit en sagt te maken.Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1684. 8vo. With engraved frontispiece in 5 compartments showing magic tricks, and 40 small woodcuts illustrating the various magic tricks in the text.Contemporary vellum, title in ink on spine.
878: [WITSEN GEYSBEEK, PETER GERARDUS]. - Reizen naar vreemde landen, in het hoekje van den haard.Amsterdam, Diederichs brothers, [1829]. 16mo. With 12 double-page aquatint views by W.H. Hoogkamer, 6 in grey tint and 6 in sepia. Original publisher's printed yellow paper covered boards.
E3JDL72NMI2U: WITSEN, NICOLAAS. - Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen: scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten. Beneffens evenmatige grootheden van schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen.Amsterdam, Gaspar Commelin, Broer & Jan Appelaer [printed by Christoffel Cunradus], 1671. Folio. With etched frontispiece by Romeyn de Hooghe, title-page in red and black, and 114 engraved plates by "P.L." after the drawings by Witsen (numbered I-CIX and A-E: 1 double-page and 8 on slips of a half-page or smaller). 18th-century tanned half sheepskin (rebacked with the original gold-tooled backstrip laid down).
ABC_45157: [WITU PROTECTORATE]. - Correspondence respecting the punitive expedition against Witu of November 1890. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. December 1890.London, printed for Her Majesty's stationery office by Harrison and sons, St. Martin's lane, n.d. [presented 1890]. Large 4to. Sewn.
64LCM0ZOP9W8: WOLSON (WILSON), THOMAS. - De metselaar ontmomd, of het rechte geheim der vrye metselaren ontdekt, in allen deele oprechtelyk en zonder achterhouding, door een gewezen vryen metselaar. ... Derde druk.Arnhem, Jacob Nijhoff, 1753. 8vo (16.5 x 10 cm). With a woodcut freemasonry device on title-page and 3 folding engraved plates. Contemporary marbled paper wrappers.
L2L9UG8KX5WA: [WOMEN]. - Levensschetsen van beroemde en merkwaardige vrouwen; versierd met derzelver afbeeldsels.Rotterdam, Mensing and Van Westreenen, 1825. 8vo. With an engraved title-page and 16 engraved portrait plates. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
V6703: WOOD, HORATIO C., JR. - A contribution to the history of the fresh-water algae of North America.Washington, 1871. 4to. With 21 partly coloured lithographs. Modern green cloth.
A4HF6A01U79O: WOODWARD, JOHN. - Geographie physique ou essay sur l'histoire naturelle de la terre.Including: Réponse aux observations du docteur Camerarius, concernant l'essay sur l'histoire naturelle de la terre.Des fossiles de toute espece.Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1735. 3 texts in 1 volume. 8vo. With a folding engraved plate. Contemporary mottled calf, gold-tooled spine and board edges.
K3NB1CBGQQA2: [WORLD MAP - ISLAMIC MANUSCRIPT]. - [Map of the world centred on the Arabian/Persian Gulf, showing at least 7 mosques or minarets].[Northern India or Kashmir?, ca. 1770/80 copy of a 16th-century(?) original]. Colombier folio (50 x 42 cm). Oval manuscript map in ink and watercolour (blue, brown, green and red; map image including water 29.5 x 38 cm, the land alone 22 x 30.5 cm) on a half sheet of extremely large European laid paper, with dozens of features labelled in Persian (written in black ink in the nastaliq script) and with animals (including elephants and a dragon), people and 4 European ships. Framed, in a passe-partout.
G9RH68FKVGOF: WRIGHT, WILLIAM. - A grammar of the Arabic language, translated from the German of Caspari, and edited, with numerous additions and corrections, ... vol. I[-II]. London, Edinburgh, Williams and Norgate (back of title-page: printed by Friedrich Nies (Karl Berend Lorck), Leipzig), 1859. 8vo. Set in roman, italic and Arabic type. Contemporary half mottled, tanned sheepskin.
L4NCL2J06HLA: XAVERY, GERARD JOSEPH. - Het nieuw geopend Italiaans tóneel, vertonende de wonderlijke ziekte bezwangerheid en baring van Arlequin: benevens de opvoeding van des zelfs jongen zoon.With: (2) XAVERY, Gerard Joseph. Het Italjaansch tooneel voortreffelijk in 16 verbeeldingen uytgevoert ..., verrijkt met Nederduytsche en Fransche vaarzen door Florentius H. J. van Halen.Amsterdam, Petrus Schenk II, [1728?] & [1735?]. Royal 4to (30.5 x 26 cm). With 2 engraved title-prints, each followed by 16 numbered prints (pictorial images ca. 15 x 19 cm; plate size ca. 23.5 x 21 cm), with verses engraved in the feet of the plates. With all 34 engravings coloured by a contemporary hand and varnished, probably for the publisher. Contemporary vellum.
G8SFYP363S8R: XAVIER, HIERONYMOUS (JERÓNIMO DE EZPELETA Y GOÑI) AND ABD AL-SATTAR (TRANSLATORS) AND LUDOVICUS DE DIEU (ED.). - Historia Christi Persice conscripta.With: (2) XAVIER, Hieronymous (Jerónimo de EZPELETA Y GOÑI). Historia S. Petri Persice conscripta.(3) DIEU, Ludovicus de. Rudimenta linguae Persicae. Leiden, Bonaventura and Abraham Elzevier, 1639. 3 works in 1 volume. 4to. Vellum (ca. 1700?).
9B1EHL01U79O: [XAVIER, JEROME, AND OTHERS]. - Raguagli d'alcune missioni fatte dalli padri della Compagnia di Giesu nell'Indie Orientali, cioè nelle provincie di Goa, e Coccinno, e nell'Africa in Capo Verde.Rome, Bartolomeo Zannetti, 1615. Small 8vo (14.5 x 9.5 cm). Modern marbled boards.
9B9GX6T53226: [YAIR, JAMES AND CHARLES STEWART]. - The staple contract, betwixt the Royal Burrows of Scotland, and the city Campvere in Zealand. With the several amplifications, prolongations, and the ratifications thereof. Published by order of the General Convention of Royal Burrows, in July 1749. To which is prefixed, an historical account of the staple, by a private gentleman.Edinburgh, James Donaldson, 1776. 8vo. Contemporary half calf.
S1608: YARROW, HENRY CRÉCY AND GEORGE MONTAGUE WHEELER. - Reports upon the zoological collections obtained from portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873, and 1874.Washington, Government printing office, 1875. Large 4to (29.5 x 23 cm). With 45 lithographed plates (including 28 chromolithographed). Brown cloth.
9CIGNCC3E9X8: YK, CORNELIS VAN. - De Nederlandsche scheepsbouw-konst open gestelt. Vertoonende naar wat regel ... in Nederland meest alle scheepen werden gebouwd. Delft, Andries Voorstad, for Jan ten Hoorn, Amsterdam, 1697. Folio. With engraved frontispiece, with two views of ship-building yards, and numerous detailed illustrations of ship-building on 22 engraved plates by and after Jan and Caspar Luyken (including 13 double-page and once 2 plates on 1 page). 18th-century half calf.
988CD0X03ZAY: YOSHIO NANKO. - Rigaku nyushiki ensei kansho zusetsu.Nagoya, Kansho juku, Bunsei 6 [= 1823]. 3 vols. With 10 astronomical illustrations (mostly double- or 1½-page (including a terrestrial map in 2 hemispheres) and 2 dials with rotating parts (all in vol. 1), 10 seals integral to the text woodblocks and a red (owner's?) seal at the end of vol. 1. Original grey paper wrappers in traditional Japanese style (25 x 17 cm).
KCBD7TRVAE7V: YOUNG, GEORGE. - The life and voyages of captain James Cook, drawn up from his journals, and other authentic documents; and comprising much original information.Paris, Baudry (back of half-title: printed by J. Smith), 1836. 12mo. 19th-century tanned half sheepskin, with "Lycée de Versailles" in gold on front board.
F7TDMDY9EU08: YPEY, NICOLAAS. - Grondbeginzelen der kegelsneeden, bevattende de eerste en voornaamste eigenschappen van de parabola, ellips en hyperbola. Ten dienste der leerlingen opgesteld.Amsterdam, Yntema and Tieboel, 1769. 8vo. With 7 engraved folding plates, head- and tailpieces built up from cast typographic ornaments. Contemporary half calf, sprinkled-paper sides.
6008: YSERMANS, JOAN. - Triumphus Cupidinis. In-houdende veel schoon stichtighe, en[de] seer vermaeckelijcke liedekens, en[de] andere ghedichten, verciert met veel loffelijcke sententien, als oock sommighe epitalamien, bruyloft-liedekens en andere poëmata.Including: -Ecomium matrimonii. In-houdende een bruy-loft spel, epithalamien ende sommighe liedekens.-Nederlantsche poëmata. In-houdende sommighe sonetten, liedekens, graf-dichten ende andere. Antwerp, widow of Jacob Mesens, 1628. 3 parts in 1 volume. Small oblong 8vo (8.5 x 12.5). With richly engraved allegorical frontispiece by Anthoni Spirincx and many songs accompanied by music scores. Contemporary sheepskin parchment.
5850: ZABALETA [ZAVALETA], DIEGO ESTANISLAO DE. - Exhortacion Cristiana dirigida a los hijos y habitantes de Buenos-Ayres el 30 de Mayo de 1810 en la solemne accion de gracias por la instalacion de su Junta Superior Provisional de gobierno.Buenos-Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, [1810]. Small 4to. Half green morocco, green cloth sides, title in gold on spine.
ABC_45295: ZAMAKHSHARI, ABU AL-QUASIM MAHMUD IBN UMAR (HENDRIK ALBERT SCHULTENS, EDITOR). - [Al-Kalim al-nawabigh]. Anthologia sententiarum Arabicarum. Cum scholiis Zamachsjarii.Leiden, Jean Le Mair (colophon: printed by Daniel van Damme), 1772. 4to. With the large engraved arms of Willem V, Prince of Orange, above the dedication.Vellum, manuscript spine title.
H3VDFMC9UYLV: ZANGAKI, GEORGIOS AND CONSTANTINOS. - Album a photographies de la Terre Sainte arrangées par Boulos Méo Jérusalem.[Jerusalum, Boulos Méo, ca. 1890?]. Oblong album (34 x 46.5 cm) with 48 large albumen photographic prints (ca. 22.5 x 28 cm), signed and captioned in the negative (in French), mounted on both sides of the album's leaves. Some with hand-written captions in pencil (in French) on the mount. Original publisher's grained goatskin(?) spine and sheepskin board edges, each board with a 5 mm thick bevelled and carved panel of olive(?) wood mounted on it, with a mozaic inlaid floral border in black, red, green and beige around the carved border, that on the front with a carved Jerusalem cross in the centre, that on the back with the title "Jerusalem" stencilled in black textura lettering, blue watered silk endleaves.
5828: ZARATE, AUGUSTIN DE. - Histoire de la découverte et de la conquête du Perou.Paris, Compagnie des Libraires, 1742. 2 volumes. 12mo. With engraved frontispiece, folding engraved map of Peru, and 11 (of 13) engraved plates (of which one folding). Contemporary calf.
H4MF7VDJLTRU: ZAVALA, LORENZO DE. - Viage a los Estados-Unidos del Norte de America.Paris, Jacques-Albert Decourchant, 1834. 8vo. Contemporary Spanish-American tree sheepskin, gold-tooled spine.
H3HC7P3GQERX: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS. - De valkenvangst.The Hague, W.P. van Stockum, 1841. 8vo. With a wood-engraved frontispiece by "I.B." (=Johannes Bosboom). Contemporary boards (rebacked in modern dark brown half morocco).
14869: ZEHENDTNER VOM ZEHENDTGRÜB, PAUL. - Ordenliche Beschreibung mit was stattlichen Ceremonien und Zierlichheiten, die Röm. Kay. May. unser aller gnedigster Herr, samt etlich andern Ertzhertzogen, Fürsten und Herrn, den Orden dess Guldin Flüss, in disem [15]85. Jahr zu Prag und Landshüt, empfangen und angenommen. Dillingen, Johann Mayer, 1587. 4to (20 x 15.5 cm). With title printed in red and black, 7 full-page engraved illustrations (showing the collar (chain) of the Order, the Emperor Rudolf II in his robes and 5 coat-of-arms), and 13 large folding engraved plates showing the splendid ceremonies held at Prague and Landshut, probably all drawn by Anthony Boys. Contemporary gold-tooled tanned sheepskin; rebacked with most of the original backstrip laid down.
14852: ZEHENTNER, PAUL. - Promontorium malae spei: impiis periculose navigantibus propositium. Sive, signum & nota reprobationis: procrastinatio poenitentiae, scripta cautelae hominum, emendatione[m] vita[e] cunctantium, spe aliquando resipiscendi.Graz, [heirs of Georg] Widmanstetter for Sebastian Haupt, 1643. Large 4to (25.5 x 19 cm). With an engraved allegorical frontispiece and a richly designed armorial and emblematic dedication plate, both by David Tscherning. Contemporary, richly gold-tooled black morocco, each board in a panel design of rolls and stamps with a large built-up centrepiece in a double frame of multiple decorative rolls (the diagonals connecting the inner and outer frames possibly intended to give the effect of a three-dimensional niche), and the spine treated as a single field with built-up decorations in a frame of multiple rolls, gold fillets on turn-ins, the whole with hundreds of impressions of dozens of stamps and rolls, gilt edges, traces of 2 pair of ties.
L2KCV86RAGND: ZIMMERMAN, W.F.A. (PSEUDONYM OF CARL GOTTFRIED WILHELM VOLLMER). - Californie en de goudkoorts. Togten in het westen van Noord-Amerika. Het leven en de zeden der goudgravers, Mormonen en Indianen.Amsterdam, P.M. van der Made, 1864. 2 volumes. 8vo. With a tinted lithographed frontispiece to each volume. Publisher's original printed stiff paper wrappers.
G36G2K6MZA5O: ZIMMERMANN, HEINRICH. - Posliednee puteshestvie okolo svieta Kapitana Kuka s obstoiatel'stvami o ego zhizni i smerti …St Petersburg, P.B. [= Peter Bogdanovich], 1788. 8vo. Contemporary sprinkled calf.
G6QD45L0E47F: ZINNER, ERNST. - Deutsche und Niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts. München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1956. With 80 numbered plates. Half cloth.
A6CH5N3RHVIK: ZORGDRAGER, CORNELIS GIJSBERTZ. AND ABRAHAM MOUBACH. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery. ... Uitgebreid met eene korte historische beschryving der noordere gewesten, ... Met byvoeging van de walvischvangst, ... Nevens een korte beshryving van de Terreneufsche Bakkeljaau-Visschery.Amsterdam, Isaak Tirion, 1728. 4to. With 5 (of 6) folding engraved maps, 11 engraved plates (1 folding), and 2 woodcut illustrations in text. Contemporary calf, gold-tooled spine and board edges.
I17E66FX3563: ZWELFER, JOANNES. - Pharmacopoeia Augustana reformata. Cum ejus mantissa & appendice, simul cum animadversionibus.Including: ZWELFER, Joannes. Pharmacopoeia regia, seu dispensaterium ...Dordrecht, Vincent Caimax, 1672. 2 volumes. 4to. With 5 half-page engravings in vol. 2.Mottled calf over boards, gold-tooled spine, sprinkled edges.
L44GXS7ER3AA: ZWIJNDREGT (ZWYNDREGT), LEENDERT VAN. - Verhandeling van den Hollandschen scheepsbouw, raakende de verschillende chartres der oorlogsschepen, tot 's lands dienst, en ter betrachtinge van alle bespiegelende en werkdadige liefhebberen der Hollandsche scheepsbouwkunde, … Waarby, tot een aanhangsel, gevoegd is eene verhandeling van't bouwen der koopvaardyschepen door C. de Ruiter.The Hague, Pieter van Thol, 1759. 4to. With engraved frontispiece view of a shipyard, title-page printed in red and black with charming woodcut device, the dedication with an armorial headpiece giving the arms of the dedicatee (Unico Wilhelm van Wassenaer) and 8 engraved folding plates, including one very large (83 x 30 cm), showing the most important parts of a Dutch galleon with 50 cannons. 20th-century half vellum.

10/27