Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Zeer geachte mevrouw [C.J. Lee],. .
Description: Amsterdam-C, 1968, Handschrift. Losbladig, pp, 22 x 28 cm.. Doorslag van een vileine getypte brief aan Mevr. C.J. Lee van Uitgeverij Van Dishoeck, vanwege een verzoek tot eventuele opname van beknopte biografische tekst over SV in de uitgave 'Paspoort voor de lezer' (van Dra MG Schenk). Gedateerd 3 juli 1968. Niet ondertekend maar wel met correcties in handschrift.¶ Bozig (maar ook humoristisch) epistel waarin de doorgaans vredelievende schrijver zich hier van een wat oorlogszuchtiger kant laat zien "ik zou mij met zo'n paspoort niet op reis willen begeven door de literatuur". Bijgevoegd is de originele door mevrouw CJ Lee ondertekende brief met de gewraakte tekst van het Paspoort (met driftige streepjes door SV) en enkele verbeterde versies daarvan. Totaal 6 bladen. Goed.

Keywords: Manuscript, Gesigneerd, Brieven, Correspondentie, Boekgeschiedenis, Letterkunde ISBN13

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 4028

See more books from our catalog: ,Bibliofilie, gesigneerd & Eerste drukken