Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Vrijmetselarij. Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel.
Description: Semarang, Provinciale Grootloge van Ned. Oost-IndiŽ, 1931, 1e druk. Linnen band, 318pp, 22 x 27,5 cm.. Vroeg jaren '30 uitgave over de Vrijmetselarij in de (voormalige) Indische kolonieën. Met bijdragen van o.a. Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting, W. Antheunissen en Prof. Mr. Jb Zeijlemaker Jnz) en voorwoord van gedeputeerd Grootmeester Wouter Cool C.I. Met naamlijst van Vrijmetselaren in Nederlands Oost-Indië en register van Nederlandse loges. Gebonden editie, gedrukt door G.C.T. van Dorp & Co., Soerabaia en uitgebracht in mooi symboliek vormgegeven boekband.¶ "Het aantal niet-Europeanen in de Orde is nog altijd betrekkelijk zeer gering. Voornamelijk is dit verschijnsel toe te schrijven aan het voorschrift, dat niemand als lid kan worden toegelaten, die de Nederlandsche taal niet voldoende beheerscht, een eisch der practijk en van algemeene ontwikkeling" [...] In het Javaansche land vindt men [echter] in elke Loge verschillende Broeders van Inheemschen landaard". - p. 179. Goed - met slijtage, hoeken gebutst, maar mooi geheel, netjes. Zie foto's.

Keywords: Betekenis, Indonesische, Vrijmetselaars, IndonesiŽ, Nederlands-Indie, Java ISBN13

Price: EUR 65.00 = appr. US$ 70.65 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 3756

See more books from our catalog: ,Bijzondere Boekbanden