Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2012. The Low Countries Historical Review : Deel 127 Aflevering 1 t/m 4 compleet.
Description: Den Haag, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, 2012, 1e druk. Paperbacks, [152]; [128]; [128]; [142]pp, 17 x 24,5 cm.. Historisch wetenschappelijk vaktijdschrift met artikelen, essays over Nederland en België (Vlaanderen, Wallonië). Geïllustreerd met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Met recensies en lit.opg. Tekst in het Nederlands en Engels. Omslag (deel 2): Peter van Straaten.¶ Jaargang 2012 bevat bijdragen van/over o.a. [Geheel Engelstalig themanummer over mannelijkheid]: Matthijs Lok & Nathalie Scholz, The Return of the Loving Father: Masculinity, Legitimacy and the French and Dutch Restoration Monarchies (1813-1815); Gemma Blok, Gentle Knights: Masculinity, Teetotalism and Aid for Alcohol Abuse c. 1900; Koen Vossen, Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis; Robert Vonk, Een taak voor de staat? De Duitse bezetting en de invoering van de verplichte ziekenfondsverzekering in Nederland (1939-1949); Oscar Gelderblom, Schipperen op de Aziatische vaart. De financiering van de VOC kamer Enkhuizen (1602-1622); Guno Jones, De Slavernij is onze geschiedenis (niet). Goede set.

Keywords: Tijdschrift, Magazine, KNHG, Vlaamse, Nederlandse, Politiek, Sociologie, Economie, Dutch & Flemish history ISBN13

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 3349

See more books from our catalog: ,Geschiedenis