Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Zienderogen. Theorie en praktijk, diagnostiek en behandeling van oogmotorische problemen bij het leren lezen, spellen en schrijven.
Description: Utrecht, Uitgeverij Agiel, 2006, 1e druk. Hardcover, 110pp, 17,5 x 24,5 cm.. Studieboek met beschrijving van de betekenis van visuele waarneming bij het onderwijs van kinderen, problemen die hierbij kunnen optreden, het diagnosticeren via psychologie en optologie, de behandeling en de begeleiding daarbij. Geïllustreerd met tekeningen en grafieken. Met lit.opg. en achterin een checklist Observatie. Het bijbehorende trainingsprogramma is op te vragen bij de auteur; tevens is een cd met oefeningen te verkrijgen bij de stichting SOES.¶ Uitgave bestemd voor de psycholoog, orthopedagoog, remedial teacher, leraar in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, paramedische therapeuten en ouders. "Kinderen hebben soms een oogstoornis, waar zelfs de oogarts geen weet van heeft. Ze kunnen namelijk oogbewegingproblemen of vismeelmotorische problemen hebben, die ze heel lang kunnen compenseren en/of camoufleren. Op school merkt men dat bij leesfouten en omkeringfouten zo nu en dan wel op. Als de visuele perceptie niet goed functioneert, kan dat aanleiding vormen tot leermoeilijkheden als dyslexie en dyscalculie, die men op school dan verkeert benoemt. Goed - kleine naam vorige eig. Zie foto's.

Keywords: Orthopedagogie, Dyslexie, Didactiek, Ogen, Oogartsen, Medisch, Geneeskunde ISBN13

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 2951

See more books from our catalog: ,Algemeen