Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Kunstcollectie van de provincie Noord-Holland. .
Description: Haarlem, Provinciaal Bestuur, 1996, 1e druk. Papieren omslag, 112pp, 23 x 27 cm.. Catalogus over de totstandkoming van de provinciale kunstverzameling met speciale aandacht voor de monumentale tapijten van Willem Arondéus. De collectie bevat verder (afgebeelde) werken van o.a. Jacobus Pelgrom, Syvert Nycolaas Bastert, Jaap Dooyewaard, Joanika Ring, Kees Verweij, Lucebert, Anton Heyboer, Ger Lataster, Sam Drukker en Marian Plug.¶ Dit exemplaar met handgeschreven opdracht van de samensteller aan Simon Vinkenoog die, blijkens de bijgevoegde documentatie, actief betrokken was bij de opening van de expositie t.g.v. van zijn 70ste verjaardag in het Provinciehuis (o.a. gecorrigeerde typoscripten in handschrift van SV, correspondentie). Goed - ex-bibliotheca Simon Vinkenoog + diverse documentatie

Keywords: Kunst, Gesigneerd, Handschrift ISBN13

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 1871

See more books from our catalog: ,Simon Vinkenoog