Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten. met medewerking van dr. Marijke Barend-Van Haeften.
Description: Zutphen, Walburg Pers, 2003, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 544pp, 17,5 x 24,5 cm.. Hertaling in modern Nederlands van de oorspronkelijke reisbeschrijving (uit 1676) van de Haarlemse chirurgijn in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie: Wouter Schouten (1638-1704). Geïllustreerd met reproducties van de gravures. Met inleiding, voetnoten, lit.opg. en register. Gebonden editie van dit belangwekkende reisverslag.¶ De auteur vertelt o.a. over zijn verblijf in Batavia, India en China, de hongi-tocht (verwoestingsoorlog met zwaarbewapende prauwen), zijn succesvolle behandelingen van VOC-dienaren en enkele bijna-schipbreuken, de tropische natuur en (vanuit een Europees/christelijk superioriteitsgevoel) de zeden en gewoonten van exotische volken. Zijn thuisreis is avontuurlijk: zijn schip doorstaat ternauwernood een orkaan en terug in Europa blijkt een oorlog met Engeland te zijn uitgebroken en wordt de Nederlandse vloot in het nauw gebracht door de Engelsen. Goed.

Keywords: VOC, Nederlands-IndiŽ, IndonesiŽ, AziŽ, Koloniale geschiedenis, Reisboeken, Reisboek 905730256x ISBN13

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 1734

See more books from our catalog: ,Geschiedenis