Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
227-123: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
204-345: WOUDE, A.M.VAN DER E.A., - Dertig jaar agrarische geschiedenis.
221-501: WOUDENBERG, H.M.VAN, - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
204-671: WOUDENBERG, A., - Buiten de bandijken ( rivierwerken c.a ). m. m.v. G. van Wieringen.
229-552: WOUDT, K. / ZONJEE, J.J., - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
209-549: WOUDT, K. / NIEUWENHUIS, W., - Honderd Jaar Verkade, 1886-1986.
208-479: WOUTERS, D. / MOORMANN,J., - Het straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
230-530: WOUTERS, H.H.E, - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
227-354: WOUTERS, TJ. (REDACTIE EN SAMENSTELLING), - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
221-585: WOUTERS, D., - Het nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
225-142: WOUTERS, D./VISSER,W.J., - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
199-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-541: WOUTERS, TH. A., - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
225-568: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
224-251: WOUW, L.A.F.H., - Christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. Naar het duits van F.Klinck-LŁtetsburg
229-342: WRANGEL, E., - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. uit het zweedsch door mw.Beets-Damstť.
226-589: WRIGHT, FRANK LLOYD, - The natural house.
228-475: WRINGER, H.P.G.DE, - Verstoorde feesten. Gedichten.
225-606: WU YUZHANG, , - Recollections of the Revolution of 1911. A great democratic revolution of China.
233-510: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
205-599: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeiders-straat, van 1648 tot 1873.
228-316: WULF, J., - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
233-511: W‹LLSCHLEGER, L., - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage. (1612-1618)
196-343: W‹PPERMANN, GENERAAL, - Nederland voor Honderd Jaren, 1795-1813.
209-472: WURMBRAND, MAX / ROTH, CECIL, - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums ‹berleben.
217-599: W‹RZNER, M.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
224-478: W‹STEFELD, W.C.M., - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
226-514: W‹STEFELD, W.C.M., - Middeleeuwse Boeken van Het Catherijnenconvent.
235-247: WYBRANDS, K., - Tropenstijl !'. CauserieŽn en opstellen.
211-598: YONGE, CHARLOTTE MARY, - Life of John Coleridge Patteson. Missionary Bishop of the Melanesian Islands. 2 vols.
217-573: YOUNG, E.R., - The machinery of War. An illustrated history of weapons.
200-681: YOUNG, G.F., - The Medici.
218-390: YOUNG, D., - Rommel, der WŁstenfuchs.
232-575: YOUNG, G.F., - The Medici.
196-255: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. + Aanteekeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. (totaal 8 delen)
230-446: YPES, C. (VERT. DOOR), - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans.
234-420: YPES, CATHARINA, - Petrarca in de Nederlandse letterkunde.
233-544: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - White figurated linen damask. From the 13th to the beginning of the 19th century.
203-356: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Van linnen en linnenkasten.
227-193: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Twee Hollanders in het oerwoud.
207-231: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea.
230-326: ZAAL, W., - Gedenkschriften. Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd.
230-100: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
221-99: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
212-142: ZACHARIń, A., - Geschiedenis der Romeinen. Een leesboek voor de Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Eerste stukje.
195-385: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
231-348: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
230-592: ZAMJATIN, JEVGENIJ, - Teken van leven. Keuze en nawoord van C.J.Pouw.
230-572: ZAMOYSKI, ADAM, - 1812 Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
235-91: ZANDEN, PIET VAN DER, - Geurt Boots vaart naar IndiŽ. Historisch verhaal voor jongens over de eeste zeereis naar Oost-IndiŽ. Kwartjesboek' no.44 A
233-76: ZANDSTRA, E., - De Friezen van het Flevomeer. Met voorwoord van D.L.Daalder.
233-482: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
230-198: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
231-329: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
213-240: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
206-238: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes. Uitgave van Museon.
216-148: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907.
231-378: ZANEN, G., - Dubbelschroef Motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. met toevoeging van 4 getypte stukken van de Rotter-damsch Lloyd betreffende : De Willem Ruys in cijfers / De proviandvoorraad / Omschrijving van de decoratieve werken aan boord / De geschiedenis van de Rott.Lloyd
227-171: ZANTEN, WIM VAN, - Tembang Sunda. An ethnomusicological study of the Cianjuran music in West Java.
230-302: ZAPPEY, W. M., - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
221-336: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
228-312: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
229-197: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
230-463: ZEE, N.VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
231-202: ZEE, H. VAN DER, - Het edelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland. 1609-1674. (Noord-Amerika)
206-345: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
231-289: ZEE, H.VAN DER, - 's Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
232-508: ZEEGERS, G. H. L., - Des Steendrukkers Lief en Leed. In Woord en Beeld geschetst met rijmpjes van otto Zeegers en krabbels van Diůsy. Reclame-boek voor Drukkerij / Reclame-bureau Kotting.
209-333: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
217-522: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
225-143: ZEEUW, P.DE, - De worsteling om het kind. De strijd voor een Vrije School historisch geschetst.
215-248: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
215-246: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-188: ZEGGELEN, M. VAN, - Dona Alve.
228-149: ZEGGELEN, M. VAN, - De Hollandsche Vrouw in IndiŽ. brieven van een zwervelinge.
230-206: ZEGGELEN, M. VAN, - De Gouden Kris. Een verhaal uit Zuid-Celebes.
230-207: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
230-208: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. vervolg op: De schat van den armen jongen.
232-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
227-460: ZEGGELEN, M. VAN, - De erven Burdee.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
234-221: ZEGGELEN, M. VAN, - Bij het hart van IndiŽ.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
229-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
227-250: ZEGGELEN, M. VAN, - Onderworpen. Schetsen uit Celebes.
209-226: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
230-570: ZELICHOWSKI, RYSZARD, - The ordinary year of 1934. Poland in the eyes of Photographer Willem van de Poll. Tekst in Polish and English.
233-108: ZELLING, E.J., - De spelend lerende Jan; of eerste leesboek voor de Lieve Kleinen met prentjes.
230-199: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
230-175: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
231-165: ZENTGRAAFF, H.C., - Op Oude Paden. 2 delen.
220-170: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
204-196: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
227-461: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid (gedichten).
232-478: ZERNIKE, E., - Een sprookje.
205-520: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid.
232-235: ZEYDNER, W.A., - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
231-467: ZIELENS, LODE, - Te laat voor muziek.
227-441: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
230-447: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Jagtlust. Hoe in een Goois buitenhuis de wereld openging. (Over het echtpaar ten Harmsen van der Beek / Langerer, hun kinderen e.v.a. uit de wereld van de literatuur)
234-421: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Jagtlust. Hoe in een Goois buitenhuis de wereld openging. (Over het echtpaar ten Harmsen van der Beek / Langerer, hun kinderen e.v.a. uit de wereld van de literatuur)
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
231-457: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
231-166: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java. 1945-1950.
227-462: ZIKKEN, A., - Hut 277.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
227-252: ZIKKEN, A., - De atlasvlinder.
233-545: ZILCKEN, PH., - Moderne Hollandsche etsers. ( M.Bauer / P.Dupont / J.M.Graadt van Roggen / Barbara van Houten / Jozef Israels / Jac. en Matthijs Maris / A.Mauve / Cr.Storm van 's Gravesande / M.W.van der Valk / Jan Veth / Willem Witsen / W.de Zwart / Ph.Zilcken / e.a.) met 40 photogravures
206-226: ZIMMERMANN, G.P.H., - Beschrijving van de rivier 'de Suriname' 10 pags. Artikel in Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II no 5. Met div andere artikelen o.a. P.J.Veth: Een woord bij de kaart van het DiŽnggebergte. (met uitsl.kaart)
227-253: ZOBELTITZ, F. VON, - Het heilzame vergift. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ).
219-257: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
210-284: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
230-130: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance & Drama in Bali. Preface by Arthur Waley, Introduction by Michael Hitchcock. reprint after the original 1938 edition.
232-272: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
211-463: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
224-548: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
203-669: ZOFF, O., - De Hugenoten. Een historisch verhaal van hun lijden en strijden. Vert.door J.C.van der Does. Inleiding van A.A.van Schelven.
227-465: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
202-511: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
211-432: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
220-488: ZONDERVAN, H., - Algemeen verklarend woordenboek. 5e druk van Kramer's Alg.Kunstwoordentolk. Herzien en vermeerderd.
219-254: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
230-270: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
230-271: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
232-271: ZONNEVELD, J.I.S., - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar IndiŽ.
231-527: ZONNEVELD, SJAAK, - Herinneringen van mijn moeder.
225-257: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
227-254: ZONNEVELD, P.VAN, - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
227-255: ZONNEVELD, P.VAN, - De tuin van de Indische Romantiek. (negende Bart van Selm-lezing)
227-496: ZOON, J.H., - Friesland tussen hoop en vrees.
202-368: ZUIDERENT, AD (SAMENGESTELD DOOR), - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneelkunst.
226-371: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
219-358: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
231-379: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
211-369: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
235-248: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
235-249: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
227-256: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Indisch letterland. Proza uit twee eeuwen Nedelands-Indische literatuur.
231-534: ZUIJDERHOUDT-HULST, W.A., - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St.Janskerk.
222-133: ZUURVEEN, TOOS, - Van Zedenleer tot Bruintje Beer.
211-401: ZUYDAM, W., - Justus van Effen, een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden.
233-417: ZUYLEN, BELLE DE (ISABELLE DE CHARRIERE), - Oeuvres completes. 10 delen. Dundrukuitgve.
230-449: ZUYLEN, BELLE VAN, - Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van Zuylen in briefwisseling met Consant d'Hermenches, James Boswell en baron van Pallandt. Vertaling en nawoord Greetje van den Bergh.
231-468: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. vertaling en voorwoord van Greetje van den Bergh.
230-448: ZUYLEN, BELLE VAN, - De geschiedenis van Caliste. Vertaald door Victor E.van Vriesland.
233-219: ZWAAG, J. VAN DER, - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlnds-IndiŽ.
221-223: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlandsch-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
193-473: ZWAAN, J., - Dagh-Werck van Constantijn Huygens.
227-232: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlandsch-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
217-446: ZWAAN, F. L., - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
228-180: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
232-236: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ 1940-1946. 3 delen. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942. Deel II: Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945. Deel III: Geallieerd intermnezzo 15 augustus 1945 - 30 november 1946.
220-231: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942.
220-232: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
232-382: ZWAAN, J. (O.R.V.)., - De Zwarte Kameraden. Een geillustreerde geschiedenis van de N.S.B.
209-214: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
234-307: ZWAGER, H. H., - Nederland en de Verlichting.
229-297: ZWAN, ARIE VAN DER, - Hij overwon iedereen op een vrouw na. F.H.Fentener van Vlissingen.
232-237: ZWART, H., - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars.
217-426: ZWART, DIRK, - Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K.Heeroma als literator.
218-517: ZWART, KERST, - Graafschapsche geschiedenissen.
209-97: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
235-578: ZWART, A. / BRAUN, K., - Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen.
232-238: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
211-206: ZWEERS, L., - Standplaats in de tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. (niet beperkt tot Ned.IndiŽ /IndonesiŽ) (uit o.a. Geillustreerde bladen, met foto's van Alfred van Sprang, Jan Stevens, Hugo Wilmar, Peter Pennarts, Willem van de Poll, Ed.v.d.Elsken en Cas Oorthuys)
227-230: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
218-238: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
229-217: ZWEERS, L., - Agressie II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie.
204-640: ZWEERS, LOUIS (SAMENSTELLING EN TEKST), - Willem van de Poll 1895-1970. Tentoonstellingscatalogus.
220-233: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
230-209: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
233-588: ZWEIG, STEFAN, - Schaaknovelle. Vertaald door Willem van Tootn.
235-190: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
214-199: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
203-204: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.

5/9