Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
222-210: VELDEN, D. VAN, - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. with a summary in English
213-383: VELDEN, SJ.VAN DER, - Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-1995.
212-359: VELDEN, D. VAN, - Journaal van W.H.J.van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
224-491: VELDHOEN, L. / OUDENAARDEN, J., - Met vlinderstrik en boerenzakdoek. Donker, een Rotterdamse uitgeversfamilie. Jubileumuitgave.
202-551: VELDHUIJZEN, S.E., - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis van de straatnamen in 's-Gravenhage.
204-609: VELDHUIJZEN, S.E., - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis van de straatnamen in 's-Gravenhage.
208-208: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A., - De berg van Java als spiegel van het Javaanse wereldbeeld. Tentoonstellingscatalogus.
223-350: VELDHUIZEN, G.VAN, - Zeven Dagen Rotterdam.
216-580: VELLENGA, S.Y.A., - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme.
203-617: VELLENGA, S.Y.A., - KATHOLIEK Zuid Limburg en het fascisme.
204-626: VELLENGA, S.Y.A., - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburgers in de jaren dertig.
217-505: VELTENAAR, C., - Het kerkelijk leven der Gereformeerden in den Briel tot 1816.
222-529: VELTENAAR, C., - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschap-pelijk - Kerkelijk.
219-122: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J., - Petronella Moens (1762-1843) De vriendin van 't Vaderland.
214-130: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J., - Petronella Moens (1762-1843) De vriendin van 't Vaderland.
221-85: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - Bakvischjes.
221-86: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - De Droomtuin.
218-83: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - Een meisjeshuishouding.
211-461: VEN, D.J. VAN DER, - In de ban van burchten kastelen en paleizen.
197-298: VEN, D.J. VAN DER, - De haard in ons volksleven.
197-299: VEN, D.J. VAN DER, - De heemliefde van het Nederlandsche Volk.
208-383: VEN, D.J. VAN DER, - Ons Eigen Volk in het Feestelijk Jaar.
196-335: VEN, D.J. VAN DER, - Het vendelzwaaien herleeft.
221-329: VEN, G.P.VAN DE, - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland.
221-494: VEN, D.J. VAN DER, - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966.
204-336: VEN - TEN BENSEL, E.VAN DER, - De volksdans in Nederland.
222-569: VENEMA, A., - De Amsterdamse Joffers.
189-413: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
219-451: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 3 B: S.Vestdijk.
210-630: VENEMA, A., - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
201-493: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel IV: Uitgevers en boekhandelaren.
215-502: VENEMA, A., - Jongensdroom en andere verhalen.
202-620: VENEMA, A., - De Ballingen. 1914-1921. Frits van den Berghe, Gustave DeSmet en Rik Wouters in Nederland.
223-336: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
194-533: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
194-534: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 2. De harde kern.
218-363: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
210-610: VENEMA, A., - De Amsterdamse Joffers.
213-384: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
210-629: VENEMA, A., - De Ploeg 1918-1930.
218-552: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. Uitg.t.g.v. het 50-jarig bestaan van Kon.Ned. Hoogovens.
210-552: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. Uitg.t.g.v. het 50-jarig bestaan van Kon.Ned. Hoogovens.
215-264: VENKEN, J. (BEWERKT DOOR), - Mariniers in aktie op Oost-Java. Met zware marsbepakking, memoires van Willem Moraal uit 1946-1949.
216-579: VENNE, J. M. VAN DE, - Geschiedenis van het kasteel van Valken-burg, zijn Heren en hun Drossaarden.
220-572: VENNE, J. M. VAN DE, - Geschiedenis van het kasteel van Valken-burg, zijn Heren en hun Drossaarden.
219-275: VENSELAAR, CARY, - Indonesisch schetsboek. Java en Bali.
208-318: VER H (UELL), ALEXANDER, - Schetsen met de pen.
219-316: VERBERNE, L.G.J., - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
216-491: VERBIJ-SCHILLINGS, J., - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 131 G 37.
218-591: VERBRAECK, A. A. A., - Het Westland.
215-317: VERBURG, GO, - Anak anak mas.(roman)
212-345: VERBURG, M. E., - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I: 1798-1898.
187-78: VERCOE, A.GUY, - De luchtpiraat. Bewerkt door R.H.G. Nahuys.
193-93: VERCOE, A.GUY, - De luchtpiraat. Bewerkt door R.H.G. Nahuys.
224-342: VERDAM, J., - Over bezweringsformulieren.
218-531: VERDAM, P.J. (WOORD VOORAF), - Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht. 1375 - 1975. Met bijdragen van W.Jappe Alberts, J.den Tex, D.J.Roorda, Mv.d.Bijl e.a.
220-539: VERDENIUS, MARTIE, - Dŗg lieve dag. Reclameboek Ubica matrassenfabriek n.v. Utrecht.
220-181: VERDOORN, J.A., - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch IndiŽ. Een sociaal-medische studie.
201-102: VERDUIN, CHARLES, - Een Held van 't voetbalveld. Boeiend sportverhaal.
213-65: VER»L, BAREND, - De groote spelbreker.
220-333: VERENET, G.C. (R…DIG… PAR), - Le Robinson Hollandais ou Journal d'un naufragť. Ouvrage amusant et moral en prose et en vers.
221-447: VERGEER, CH., - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de tachtigers.
205-432: VERHALLEN, FR., - Michel van der Plas. Van veel te veel een spaarzaam deel.
216-197: VERHEEM, R., - Bevrijding zonder bevrijders. De 'Sinjo' tussen IndiŽ en Nederland.
215-503: VERHEUL, J., - Verlaat debuut.
219-563: VERHEUL, J., - Historische gebouwen van Rotterdam. Beschrijving van de voornaamste verdwenen en bestaande gebouwen van architectonische of historische waarde. Eerste en tweede serie.
213-583: VERHEUL, J., - Merkwaardige oude Inrijhekken alsmede Poort- en Hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. 2 delen.
200-625: VERHOEFF, L., - Jan Soldaat in oude prenten.
222-543: VERHOEFF, L., - Jan Soldaat in oude prenten.
217-470: VERHOEVEN, BERNARD, - De zilveren spiegel. (Opstellen: o.a. Oosterling en westerling / Bij het graf van Penning / Jacob israel de Haan / Teirlinck de goochelaar. Prismareeks III.
212-240: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
224-210: VERHOEVEN, PAULJAC (VOORWOORD), - Bronbekers in beeld. Een ontmoeting tussen hedendaagse beeldende kunst en een bijzonder militair archief.
209-332: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
218-482: VERHOEVEN, BERNARD, - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
194-415: VERHOEVEN, G. / VERKRUIJSE, P. (ONDER RED.VAN), - Iovrnael ofte Gedenckwaardige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz.Bontekoe van Hoorn.
225-186: VERHOEVEN, J., - Tot welzijn van Java. Eenige causerieŽn bij gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan van den Zendingspost Tjideres (West-Java) met 'kiekjes
204-338: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
214-564: VERHOOFSTAD, P.M., - Katholiek Purmerend.
221-220: VERHOOG, A., - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van IndonesiŽ.
214-332: VERHOOG, P. / KOELMANS, L., - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665.
190-444: VERHOOG, P., - Avonturen van de Zee.
190-445: VERHOOG, P., - Op bruisende golven. Een roman van de zee.
191-392: VERHOOG, P., - Zijn laatste reis. Tooneelspel van de zee.
199-423: VERHOOG, P., - Van havens en zeeŽn.
208-382: VERKADE, W., - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke. (1798-1872).
218-553: VERKADE, M. A., - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
219-553: VERKADE, M.A. E.A., - Zaandam 150 jaar stad. 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
221-590: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F., - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
215-650: VERKADE, KEES / FAASSEN, INA VAN (IN SAMENWERKING MET), - 'n Geboorte in brons.
211-487: VERKADE, M. A., - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan. bijgevoegd : nadruk Centsprent : Jongens en siet dees vryasie aan Van Crelis en Maertje van Oossaan
209-546: VERKADE, C., - Een leven in Biskwie en Chocolade.
225-574: VERKERK PISTORIUS, A.W.P., - De grondslagen van het Britsch-Indisch beheer.
225-522: VERKRUIJSSE, PIETER JOZIAS, - Mattheus Smallegang, (1624-1710) :Zeeuws historicus, Genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie met een verantwoording van de gevolgde methode van partiŽle interne collatie. With a summary in English.
224-243: VERKUYL, J., - Gedenken en verwachten. Memoires.
211-345: VERKUYLEN, C.M.F., - Schilderachtige ophelderingen. Het gezagsherstel in Nederlands-IndiŽ in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem.
197-586: VERLAAN, J.J. (TEN GELEIDE), - Niet alleen het verleden telt... Oproep aan hen die de fakkel van het geloof verder willen dragen. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Scheveningen 1912-1987.
210-637: VERLINDEN, C., - Koloniale expansie in de 15e en 16e eeuw.
207-577: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 dln.
202-572: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 delen.
220-560: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 delen.
198-360: VERMEERSCH, V., - Brugge en de zee. Van Bryggia tot Zeebrugge.
211-472: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
193-548: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
221-490: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
216-198: VERMOLEN, J., - De Dampit affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek in opdracht van de Stichting Strafkamp Dampit.
223-75: VERNE, JULES, - De reis om de wereld in 80 dagen. Vertaling van Gerard Keller.
223-76: VERNE, JULES, - Een kapitein van vijftien jaar. 1. De Walvischjagers. 2. In slavernij. Gevolgd door Een overwintering in het ijs.
223-77: VERNE, JULES, - Hektor Servadac, Reizen en avonturen in de plantenwereld. - De Vulkaan-Bewoners / De terugtocht naar de aarde. 2 delen.
223-133: VERNE, JULES, - Avonturen van drie Russen en drie Engelschen, gevolgd door : 'De Blokkadebrekers
205-69: VERNE, JULES, - Het stoomhuis. De ijzeren reus.
223-136: VERNE, JULES, - Twee jaar vacantie. 2. Eene knapen-kolonie.
191-95: VERNE, JULES, - De Loods van den Donau.
223-79: VERNE, JULES, - Het zwarte goud.
218-86: VERNE, JULES, - Het geheimzinnige eiland. De verlatene. Naar de 20e Fransche uitgave door Gerard Keller.
223-134: VERNE, JULES, - Het stoomhuis. 1. De ijzeren reus.
223-135: VERNE, JULES, - Michael Strogoff, de koerier van de Czaar.
224-621: VERRIER, MICHELLE, - The OriŽntalists.
214-531: VERRIPS-ROUKENS, K., - Over Heren en Boeren. Een Sallands Landgoed, 1800-1977.
206-489: VERSCHAFFEL, T., - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
212-346: VERSCHOOR, I. H. PH., - Het Verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
211-619: VERSPAANDONK, J. A. J. M., - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
222-379: VERSTEEG, W.K., - Scheepsmodellen. 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz.
224-119: VERSTEEG, INA, - Jenny Dalenoord. Beeldend verhalen. Gesigneerd exemplaar.
210-231: VERSTEEG, A.H. / SCHINKEL, K., - The archaeology of St.Eustatius the Golden Rocksite.
218-605: VERSTER, A.J.G., - Tin door de eeuwen.
223-353: VERSTIJNEN, M.L., - Mijn oorlogskroniek. Met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-12 april 1945.
217-391: VERSTIJNEN, M.L., - Mijn oorlogskroniek. Met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-12 april 1945.
210-77: VERSTRATEN, B., - Jopie Springer. / Jaap de zwerver. (Jaap de Zwerver, pag 135-189.)
200-651: VERSWIJVER, GUSTAAF A.O., - Treasures from the Africa-Museum Tervuren.
223-270: VERTOT, L'ABB… DE, - Origine de la Grandeur de la Cour de Rome: et de la nomination aux eveche's et aux AbbaÔes de France. Voorin ex libris monogram CL met kroon 1741.
218-191: VERVOORT, H. / INDORF,M., - Sicco Roorda van Eysinga, zijn eigen vijand.
213-519: VERWEIJ, A., - De nieuwe tuin.
188-443: VERWEY, ALB., - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
215-504: VERWEY, ALB., - De legenden van de ene weg.
196-337: VERWEY, G., - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
212-347: VERWEY, G., - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
207-493: VESTDIJK, S., - De zieke mans in de romanliteratuur.
207-496: VESTDIJK, S., - Het spook en de schaduw.
221-452: VESTDIJK, S., - De filosoof en de sluipmoordenaar. roman.
187-457: VESTDIJK, S., - Pastorale 1943.
187-463: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
187-445: VESTDIJK, S., - De glanzende kiemcel.
219-448: VESTDIJK, S., - Kind tussen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven. (Basis voor de Anton Wachter-reeks)
221-456: VESTDIJK, S., - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziek-esthetiek.
214-476: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
214-472: VESTDIJK, S., - Narcissus op vrijersvoeten. reprint van de uitgave van 1938.
214-473: VESTDIJK, S., - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
214-469: VESTDIJK, S., - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen. Bezorgd en verantwoord door T.van Deel.
205-480: VESTDIJK, S., - Het schuldprobleem bij Dostojewski. Essay, later verschenen in 'De Poolsche Ruiter
205-474: VESTDIJK, S., - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland, (528-484 v.Chr.).
207-498: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot. roman.
205-491: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
224-470: VESTDIJK, S., - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
219-447: VESTDIJK, S., - De toekomst der religie.
221-450: VESTDIJK, S., - De arme Heinrich.
221-451: VESTDIJK, S., - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
215-506: VESTDIJK, S., - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie.
205-473: VESTDIJK, S., - De fantasia en andere verhalen.
215-505: VESTDIJK, S., - De koperen tuin.
221-449: VESTDIJK, S., - Barioni en Peter en Het stenen gezicht. Deze verhalen verschenen in 1935 in de bundel De dood betrapt.
219-450: VESTDIJK, S., - Vrouwendienst.
221-453: VESTDIJK, S., - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland, (528-484 v.Chr.).
221-454: VESTDIJK, S., - De hotelier doet niet meer mee. roman.
205-483: VESTDIJK, S., - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen. I: Proza / II: PoŽzie en essay.
223-455: VESTDIJK, S., - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde. (=2e druk / De andere school. De geschiedenis van een verraad. (=1e druk) deel III en IV van de Anton Wachter romans.
223-454: VESTDIJK, S., - Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. (= 2e druk) / Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. (= 1e druk) deel 1 en 2 van de Anton Wachter - romans.
205-478: VESTDIJK, S., - Gestalten tegenover mij.
205-477: VESTDIJK, S., - De zwarte ruiter.
205-484: VESTDIJK, S., - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen. I: Proza / II: PoŽzie en essay.
209-441: VESTDIJK, S., - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie.
221-460: VESTDIJK, S., - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componisten.
212-468: VESTDIJK, S., - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
220-481: VESTDIJK, S., - De Vliegende Hollander. (gedichten)
220-482: VESTDIJK, S., - Klimmende legenden. Verzen.
208-595: VETH, C., - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
208-596: VETH, C., - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst.
209-289: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-IndiŽ. Met aanvullingen van H.Kern en F.P.H.Prick van Wely. Bezorgd door N.van der Sijs. Met een levensschets van P.J.Veth door P.van der Velde.
220-182: VETH, P.J., - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
222-186: VETH, P.J., - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
212-544: VETH, CORNELIS E.A., - La Haye. Physionomie d'une ville.
189-405: VEUR, M.W.G. VAN DER, - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939-1944).
215-399: VEUR, M.W.G. VAN DER, - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939-1944).
212-596: VEURMAN, B.W.E., - Volendammer schilderboek.
209-536: VEURMAN, B. / BAX, D., - Liederen en dansen uit West-Friesland. MelodieŽn en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
215-569: VEY MESTDAGH, J.H.DE, - Joden in Groningen. Tentoonstellings-catalogus gehouden in het Rijksarchief en in Provinciehuis Groningen.
215-319: VIANEN, BEA, - Geen onderdelen. Roman.
220-212: VIERSEN, T., - Mijn derde leesboekje. Leesboek voor de eerste klasse der Indische scholen. Tiende druk.
224-250: VILLIERS, O.T.DE, - Met de Wet en Steyn in het veld. Avonturen ervaringen en indrukken.
211-411: VILLON, FRAN«OIS, - Les oevres de FranÁoys Villon. Les lais, Le testament, Poťsies diverses, Le jargon. (de Jong 871)
198-519: VINGBOONS, JOHANNES, - Verzameling van Pas-kaarten, dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien gelegen: alle zeer net naar 't Leven met waterverven geschildert. In orde geschikt naar 't Alphabeth. Reprint . Met een Ten geleide en beschrijving van de opgenomen kaaarten door J.van Bracht.
215-512: VINKENOOG, S., - Het verhaal van Karel Appel. Een portret van waarneming.
215-513: VINKENOOG, S., - Weergaloos. Ontdekkingsreizen naar de waarheid.
219-454: VINKENOOG, S., - Wij helden. Verhaal.
219-453: VINKENOOG, S., - Eerste persoon meervoud (autobiografisch).
205-496: VINKENOOG, S., - Eerste persoon meervoud (autobiografisch).
225-524: VIOLLET LE DUC, , - De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathedraal. Uit het Fransch door Th. Molkenboer, voorwoord van P.J.H.Cuypers.
225-567: VIOTTA, HENRI, - Handboek der Muziekgeschiedenis. 2 delen.
211-80: VIRULY, A. / FEIJTER, J.M.DE, - Kinderen mogen vliegen. Een boek voor jongens en meisjes. (een rondreis door Nederland)
221-330: VIRULY, A. / HOLLANDER, H., - GeÔllustreerd Album ter herinnering aan de Londen-Melbourne Race. Het 'Uiver' Album.
210-177: VIRULY, A., - We vlogen naar IndiŽ.
209-635: VIRULY, A., - Logboek. Vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E.
209-205: VIRULY, A., - We vlogen naar IndiŽ.
195-589: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling.
221-485: VIS, D., - De Johannes Kerkhoven polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
211-455: VIS, D. / VIS,J., - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
209-547: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling.
210-550: VIS, A.J., - Wilhelmus procurator en zijn Chronicum. (Geestelijk beambte van het Klooster te Egmond, 14e eeuw.
217-183: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II. Leidraad voor praktische genealogie van de Indische Nederlanders. Met index van het Indisch Familie Archief.
214-182: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II. Leidraad voor praktische genealogie van de Indische Nederlanders. Met index van het Indisch Familie Archief.
215-515: VISSCHER, H. S., - Dromen in de moderne Nederlandse poŽzie.
203-293: VISSCHER, L.G., - Verhandelingen, kleine opstellen en verspreide geschriften.
217-605: VISSCHER, H., - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolkeren.
210-589: VISSCHER, CLAES / ROMAN, ZACH., - Visscher - Romankaart van Zeeland. / Speculum Zelandia. Facsimile uitgave.
209-619: VISSCHER, H., - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolkeren.
213-520: VISSER, E., - Foto's, schrijversportretten uit de jaren vijftig.
191-379: VISSER, F., - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede wereldoorlog.
205-492: VISSER, H., - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
224-492: VISSER, M.J., - De Haagse Boekhandel 1900-1961.
223-356: VISSER, J.TH.DE, - De zaak Antonius van der Waals.
220-136: VISSER, GERDA DE (ONDER RED.VAN), - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
218-88: VISSER, P., - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal.
218-89: VISSER, P., - Taco de Minstreel. Historisch verhaal.
221-636: VISSER, J.TH.DE, - Mohammed - Christus. Vier Schetsen van eene reis in het Oosten.
216-132: VISSER, GERDA DE (ONDER RED.VAN), - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
194-206: VISSER, H.G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ.
213-69: VISSER, F., - Loek's filmcarriŤre.
222-343: VISSER, C.CH.G., - De Lutheranen in Nederland tussen katholocisme en calvinisme 1566 tot heden.
223-81: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
218-237: VISSER, J.G., - De Haantjes in vogelvlucht. Het Veluwebataljon 1-8 R.I. in IndiŽ 1945-1948.
191-341: VISSER, A., - Alleen in uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.
205-493: VISSER, H., - Simon Vestdijk. Een schrijversleven. (in samenwerking met Max Nord en Emanuel Overbeke)
205-494: VISSER, H., - Simon Vestdijk. Kinderjaren.
193-95: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
193-327: VISSER, C. (E.A.), - Onze Hollandsche molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis in Nederland.
215-82: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
196-454: VISSER, E., - Foto's, schrijversportretten uit de jaren vijftig.
225-73: VISSER, AB, - Zwarte lading.
215-83: VISSER, F., - Loek's filmcarriŤre.
221-90: VISSER, P., - De laatsten der Arkels. Historisch verhaal uit het begin de XVe eeuw. (1402-1417). Voor de rijpere jeugd.
220-558: VISSER, C.K., - Van de Heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. Met voorrede van Jan Romein.
202-184: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pieterszoon Coen.
202-183: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pieterszoon Coen. (op de band is de titel: Een rondreis door het land van Jan Pietersz.Coen)
216-254: VISSERING, G., - Een Hollander in Zuid-Afrika.
192-283: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroefonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
217-184: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroe-fonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
221-183: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroefonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
204-618: VISSERING, JAAP, - Rotterdam. Fotografische impressies van Martin Kers.
223-596: VLAANDEREN, ANDR…, - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
217-110: VLADERACKEN, C.VAN, - Hop, hop mijn paard.
217-109: VLADERACKEN, C.VAN, - Draai Tolletje draai.
219-578: VLEESHOUWER, M. (INLEIDING), - Sittardse Cultuur dragers. 1299-1999.
200-215: VLEKKE, B.H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel. Van het begin der beschaving tot het doorbreken der Nationale revolutie.
211-197: VLEKKE, B.H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel. Van het begin der beschaving tot het doorbreken der Nationale revolutie.
214-183: VLEMING, J.L., - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-IndiŽ.
217-94: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
224-131: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia/ Djakarta/ Jakarta. Beeld van een metamorfose.
211-83: VLETTER, A.C.C. DE, - Kari en Olo.
223-137: VLETTER, A.C.C. DE, - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
213-71: VLETTER, A.C.C. DE, - De lange mid-voor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers.
213-72: VLETTER, A.C.C. DE, - Maupie.
192-116: VLETTER, A.C.C. DE, - Om 't kampvuur.
191-119: VLETTER, A.C.C. DE, - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
218-90: VLETTER, A.C.C. DE, - Admiraal Snor.
223-83: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
223-82: VLETTER, A.C.C. DE, - De stok met negen knobbels
219-82: VLETTER, A.C.C. DE, - Ver van huis.
218-92: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven Robinsons
218-91: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. ingeplakt: Een liedtekst over dit boek.
223-157: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia / Djakarta / Jakarta. Beeld van een metamorfose.
194-97: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
219-471: VLETTER, A. DE, - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
212-93: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
215-85: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
215-86: VLETTER, A.C.C. DE, - Admiraal Snor.
215-88: VLETTER, A.C.C. DE, - Arendskop.
215-89: VLETTER, A.C.C. DE, - De stad van karton.
215-90: VLETTER, A.C.C. DE, - Groote Broer.
221-92: VLETTER, A.C.C. DE, - Ver van huis.
221-91: VLETTER, A.C.C. DE, - De kromme spijker
221-93: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
189-386: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
218-365: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
218-366: VLIEGEN, W. H., - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H.Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging. 9 sept.1883- 9 sept.1908.
203-354: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
212-348: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
221-462: VLIET, H. T. M. VAN, - Tussen twee generaties. Briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman. (1922-1940).
224-447: VLIET, H. T. M. VAN, - Met Louis Couperus op tournee. Voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten.
207-458: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
211-379: VLIET, A.P.VAN, - Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648).
211-398: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
212-441: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
215-517: VLIJMEN, B.R.F.VAN, - Heinde en verre. Letterkundige proeven. (2 verhalen spelen zich af in Ned.IndiŽ)
217-359: VLIS, I. VAN DER, - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem (1669-1671).
225-327: VLIS, I. VAN DER, - Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut. M.m.v. Thijs Rinsema
218-551: VLIS, J.A. VAN DER, - Texel'. Land en volk in de loop der eeuwen.
216-328: VLIS, I. VAN DER, - Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut. M.m.v. Thijs Rinsema
217-360: VLIS, I. VAN DER, - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
213-333: VLOTEN, J.VAN, - Leven en werken van W. en O.Z.van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht.
185-386: VLOTEN, J.VAN, - Leven en werken van W. en O.Z.van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht.
210-116: VLOTEN, J.VAN, - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld. Met melodiŽn bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
211-135: VLOTEN, J.VAN, - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld. Met melodiŽn bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
223-597: VLOTEN, FRANCISCA VAN, - Het Zingen der Dingen. De kunstenaarskolonie Worpswede.
221-94: VLOTEN, HENK VAN, - De held.
202-536: VLUGT-FLENTROP, C.DE (VOORWOORD), - Huldeblijk aan H.M.de Koningin van de Amsterdamsche vrouwen. 6 september 1898-1938.
216-572: VOETS, B., - Zo zag ik Maas en Tricht.
211-516: VOETS, B., - Zo zag ik Maas en Tricht.
216-429: VOGEL, L., - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubli-ceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
208-385: VOGEL, A., - Je Maintiendrai. Een boek voor Leger en Volk. 2 delen in 1 band.
208-283: VOGEL, J.PH., - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit.
223-84: VOGEL, MARIA, - Keetje.
216-267: VOGEL, J.PH., - De zegelring van R‚ksjasa. Door Wisj‚khadatta. Uit het Sanskrit en Pr‚krit in het Nederlands vertaald.
198-531: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek. Geschreven en geÔllustreerd.
211-456: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek. Geschreven en geÔllustreerd.
217-392: VOLDER, K., - Werken in Duitsland 1940-'45.
220-309: VOLKER, T., - From primeval forest to cultivation. A sketch of the importance of the tobacco, other cultivatiosn and the industry of the East Coast of Sumatra.
220-310: VOLKER, T., - Van oerbosch tot cultuurgebied. Een schets van de beteekenis van de tabak, de andere cultures en de industrie ter Oostkust van Sumatra. Uitgave van de Deli Planters Vereeniging.
200-217: VOLKMAN, T.A., - Feasts of honor. Ritual and Change in the Toraja Highlands.
220-183: VOLKMAN, T.A., - Feasts of honor. Ritual and Change in the Toraja Highlands.
213-236: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
218-562: VOLLENHOVEN, A.VAN, - Ambachten en neringen in Dordrecht.
219-169: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
210-178: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
224-81: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA, - Duvel. Mia Mol's laatste schooljaar.
215-367: VOLLGRAFF, C.W., - Herdenking van Johan Huizinga.
212-350: VOLMULLER, H.W.J. SAMENGESTELD DOOR, - Nijhoffs Geschiedenis-lexicon. Nederland en BelgiŽ.
224-471: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Gysbrecht van Aemstel. D'Ondergang van syn stad en syn ballingschap. Treurspel. Met inleiding van L.Simons, Toneel-decoratie-ontwerp van H.P.Berlage, M
216-364: VONK, P.G., - De victorieuze zeeslag op Schoneveld. Het hol van de Ruyter.
207-545: VONS, P. E.A., - Een kerk en een handvol huizen. Grepen uit de geschie-denis van het dorp Velsen.
209-520: VOOGD, A.DE, - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748.
217-475: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum.
219-479: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Maritiem Museum 'Prins Hendrik
209-475: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum.
195-301: VOORHELM SCHNEEVOOGT, G., - Voorlezingen in 't Volksonderwijs van het departement Haarlem der Mij. Tot Nut van 't Algemeen. 2 stukjes in in band. I: Over zoogenoemde doodsvoorteekens. II: Over de geestverschijningen.
217-521: VOORHOEVE, C.H., - Het verhaal achter de straatnaam. Een geÔllus-treerde historie van Voorburgse straten.
206-188: VOORHOEVE, R., - Tiliauw, de Sawia. (Nieuw Guinea) Dit is het eerste Nederlandsche kinderboek dat door de Carnegie Endowment for International Peace is aangenomen om naar alle Amerikaansche kinderleeszalen te zenden..
221-331: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden, Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses. 1810-1883.
210-364: VOORST VADER, H. VAN / DUYCKINCK,S., - Leven en laten leven. Een biografie van Ir. Adriaan Stoop, 1856-1935.
215-519: VOOYS, C.G.N. DE, - Verzamelde Taalkundige Opstellen. 3 delen.
217-361: VORST, M.TH.J.VAN DER, - Holland en de troebelen in de Hollandse zending 1702-1727.
224-516: VORSTERMAN VAN OYEN, A. A., - Dictionaire Nobiliaire. Rťpertoire des Gťnťalogies et des documents Gťnťalogique qui se trouve dans la BibliothŤque , les collections et les Archives de A.A.Vorsterman van Oyen. / Catalogus van Boeken, platen, enz. verkrijgbaar bij het Genealogisch en heraldisch Archief te 's-Gravenhage, alsmede Supplement op den in 1884 verschenen Dictionaire Nobiliaire.
222-499: VOS VAN STEENWIJK, A.N.DE, - Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse adel.
223-107: VOS, MARGOT, - Meiregen. Een bundel kinderverzen.
214-340: VOS VAN STEENWIJK, A.N. DE, - Het marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog.
215-143: VOS, RIK / GEEL,RUDOLF, - We hebben ze weer met genoegen bekeken. Cornelis Jetses, uitgeverij Wolters en het Nederlandse taalonderwijs. Tentoonstellingscatalogus
219-552: VOS, G.J., - Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren de Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jarig onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam. (tekst in 2 kolommen)
199-210: VOS, H. B., - Kratonkoetsen op Java.
215-520: VOS, JAN C. DE, - Euphrosyne. Toneelspel in ťťn bedrijf van Franz Gensichen. vertaald.
212-351: VOS, H. DE, - Geschiedenis van het Socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
209-211: VOS, H. B., - Kratonkoetsen op Java.
224-128: VOSKUIL, R. P. G. A. E.A., - Bandoeng. Beeld van een stad.
225-481: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 2 : Vuile handen.
225-482: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 3 Plankton.
225-483: VOSKUIL, J.J., - Het Bureau 4. Het A.P.Beerta-Instituut.
198-187: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M, - V.O.C.-zilver. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie 17de en 18de eeuw. Uitgave van Haags Gemeente-museum.
217-471: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 2 : Vuile handen.
204-501: VOSKUIL, J.J., - De moeder van Nicolien.
204-503: VOSKUIL, J.J., - Requiem voor een vriend.
220-484: VOSKUIL, J.J., - Bij nader inzien.
215-525: VOSMAER, C., - Vogels van diverse pluimage. Novellen, beelden en studiŽn. 2 delen in 1 band.
208-467: VOSMAER, C., - Een zaaier. StudiŽn over Multatuli's werken.
215-524: VOSMAER, C., - Inwijding.
215-523: VOSMAER, C., - Gedichten.
215-522: VOSMAER, C., - Amazone.
211-430: VOSMAER,C. - MAAS, N. E.A., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een docu-mentaire.
198-488: VOSMAER,C. - MAAS, N. E.A., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een docu-mentaire.
223-457: VOSMAER, C., - Nanno. Eene Grieksche idylle.
223-456: VOSMAER, C., - Amazone.
212-470: VOSMAER, C., - Nanno. Eene Grieksche idylle.
187-528: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen.
219-317: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het maatschappelijk leven in Nederland in de gouden Eeuw.
208-387: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het maatschappelijk leven in Nederland in de gouden Eeuw.
206-514: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen.
193-353: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - De motiveering van onzen Opstand. De theorieŽn van het verzet der Nederlandsche Opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
196-513: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
217-362: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
209-537: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV. De laatste 50 jaar, 1925-1975.
220-367: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
218-272: VREDENBREGT, J., - De Deftige Kolonie en andere verhalen.
220-184: VREDENBREGT, J., - De staatsgreep. Een kroniek.
220-291: VREDENBREGT, J., - De bergbewoners en die van de kust.
220-186: VREEDE - DE STUERS, C., - l' …mancipation de la femme IndonŽsienne.
220-185: VREEDE, A.C., - Bijdragen tot de Javaansche etymologie.
196-514: VREESE, W.DE, - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiŽn. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht.
216-528: VREESE, W.DE, - De opkomst van Zutphen.
209-378: VREUGDENHIL, A., - Koningen Scheepsbouwers en zeevaarders.
197-361: VREUGDENHIL, A., - Koningen Scheepsbouwers en zeevaarders.
225-359: VRIES, ANNE DE, - De levensroman van Johannes Post.
221-117: VRIES, ANNE DE, - Reis door de nacht. 1. De duisternis in. 2. De storm steekt op. 3. Ochtendgloren. 4. De nieuwe dag. (Dit boek is geschreven op verzoek van Stichting 1940-1945)
217-223: VRIES-SPOOR, J. DE E.A., - Westerling, 'De Eenling
190-525: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit het verzet 1942-1945.
186-473: VRIES, THEUN DE, - Baron. Roman. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Moliere en de praalzieke Zonnekoning.
215-536: VRIES, TH.DE, - Ziet, een mens! Vincent, Theo en een vrouw van de straat.
213-521: VRIES, HENDRIK DE, - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946.
188-494: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
215-510: VRIES, TH.DE, - Hernomen konfrontatie met S.Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
219-113: VRIES, JERONIMO DE, - Almanak voor de jeugd voor 1871. Nieuwe serie zesde jaargang.
212-110: VRIES, ANNE DE, - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. Oude testament / Nieuwe testament. 2 delen.
219-456: VRIES, THEUN DE, - Sint-Petersburg. Roman. (over de Dekabristenopstand)
216-483: VRIES, TH. DE (PS. M. SWAERTREGER), - WA Man. (illegale uitgave)
215-534: VRIES, TH.DE, - Sla de wolven, herder! Roman uit de Babylonische voortijd.
207-360: VRIES, TH.DE, - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek.
215-528: VRIES, TH.DE, - De vrouweneter.
215-530: VRIES, TH.DE, - Eroica. roman.
215-535: VRIES, TH.DE, - Wilde lantaarns.
203-684: VRIES, J. DE, - Edda. Vertaald en van inl. voorzien.
219-457: VRIES, THEUN DE, - Amazones en bojaren. Uit de memoires van prinses Dasjkova.
219-458: VRIES, THEUN DE, - Dolle Dinsdag. 5 Erzšhlungen.
207-361: VRIES, TH.DE, - Rutger Jan Schimmelpenninck. Repu-blikein zonder Republiek.
201-495: VRIES, A. DE, - Lijst der stukken betreffende de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst, berustende op het Raadhuis te Haarlem.
215-527: VRIES, THEUN DE, - 1848. Een spook waart door Europa / Nieuwe rivieren / Hagel in het graan.
211-202: VRIES, D. H. DE, - Een Amsterdamse koopman in de Molukken, 1883-1901. Met inl. van R. Wallis de Vries.
218-360: VRIES, M.DE (VOORWOORD EN INLEIDING), - Een droom wordt werkelijkheid Leven en werk van jhr.C.H.C.A.van Sypesteyn.
217-597: VRIES, R.W.P.DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
188-95: VRIES, JO.DE, - Vroolijk en Oolijk. Twee en dertig Platen met Bijschriften.
215-531: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
215-532: VRIES, TH.DE, - Pan onder de mensen.
215-533: VRIES, TH.DE, - Pan onder de mensen. & Bruiloftslied voor Swaantje.
190-524: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
190-622: VRIES, J. DE, - Hoogovens IJmuiden 1918 -1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie.
203-646: VRIES, R.W.P.DE, - W.H.Singer Jr n.a. The man and the artist.
217-595: VRIES, A. B. DE, - Jan Vermeer van Delft.
206-610: VRIES, THEUN DE, - Baron. Roman. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Moliere en de praalzieke Zonnekoning.
215-582: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
215-583: VRIES, S.PH.DE, - JŁdische Riten und Symbole.
223-489: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
223-462: VRIES, THEUN DE, - Noorderzon. Wind en avondrood / De freule / De bijen zingen.
223-461: VRIES, THEUN DE, - Koningssage.
223-460: VRIES, THEUN DE, - Het wolfsgetij. De fuga van de tijd of Een leven van liefde.
223-459: VRIES, THEUN DE, - De namen in de boom. (met opdracht aan Th.Bot door de schrijver)
223-458: VRIES, TH.DE, - De dood. een gedicht.
223-298: VRIES, T.DE, - Mr. G.Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
218-450: VRIES, TH.DE, - M.Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
218-209: VRIES, DIRK DE (TEN GELEIDE), - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesie.
218-295: VRIES, TJ.S.DE (ONDER REDACTIE VAN), - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de Gereformeerde kerken.
218-479: VRIES, THEUN DE, - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. 3 delen. 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
191-344: VRIES, R.W.P.DE, - Dutch national costumes. Historical notes.
219-459: VRIES, THEUN DE, - Het wolfsgetij. De fuga van de tijd of Een leven van liefde.
219-455: VRIES, THEUN DE, - Leerschool der Barbaren. Karel de Grote.
207-107: VRIES, ANNE DE, - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. Oude testament / Nieuwe testament. 2 delen.
196-462: VRIES, THEUN DE, - 1848. Een spook waart door Europa / Nieuwe rivieren / Hagel in het graan.
220-187: VRIES, D. H. DE, - Een Amsterdamse koopman in de Molukken, 1883-1901. Met inl. van R. Wallis de Vries.
199-602: VRIES, A. B. DE, - Jan Vermeer van Delft.
199-488: VRIES, JERONIMO DE, - Wat zijn boeken?
225-575: VRIES, J. DE, - De Germaanse Oudheid.
209-449: VRIES, HENDRIK DE, - Toovertuin. Romancen / sproken / arabesken.
209-534: VRIES, DERK DE, - Laarzen in Marktstad. Purmerend en omgeving onder de duitse bezetting. Uitgegeven door het Comitť gevallenen 19401945.
213-500: VRIES, GERT JAN DE, - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A.van Oorschot de uitgever van poŽzie.
206-622: VRIES, H. DE, - Naar CaliforniŽ. Reisherinneringen. 2 delen.
204-392: VRIES, SANDRA DE, - De lucht in gevlogen de hemel ingeprezen. Eerbewijzen voor van Speyk.
204-506: VRIES, J. W. DE E.A., - Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands.
212-471: VRIES, J. W. DE E.A., - Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands.
220-452: VRIES, TH.DE, - M.Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
220-486: VRIES, HENDRIK DE, - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poŽzie. Toegel. door J. van der Vegt.
220-599: VRIES, R.W.P.DE, - Jan Poortenaar en zijn werk. Met een bijdrage van den schilder, overgenomen uit Cultureel IndiŽ.
207-421: VRIESLAND, V. E. VAN, - F.Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
222-546: VRIEZE, JOHN, - Catharina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage. With english summeries.
215-584: VRIEZEN, TH.C., - De godsdienst van IsraŽl.
223-354: VRIJ, SJ.DE, - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland. Artikelen en repor-tages.
204-233: VRIJBURG, B., - Nieuw-Guinea in verband met kolonisatie.
221-465: VRIJE KATHEDER, DE, - 5e Jaargang. No. 9 t/m 54. De nummers 1 t/m 8 verschenen illegaal en ontbreken aan deze jaargang, welke loopt van Juni 1945 t/m April 1946. Met bijdragen van o.a. G.den Brabander, P.E.Eldering, A.de Froe, A.F.Mellink, W.Ph.Pos, J.van Santen, J.van Schaik-Willing, Th.de Vries, H.P.L.Wiessing e.v.a.
221-377: VRIJMAN, L.C., - Kaapvaart en zeeroverij. Uit de geschiedenis der vrije nering in de Lage Landen.
211-534: VROOM, N.R.A., - De schilders van het Monochrome Banketje.
220-95: VROOM, MIA, - Met andere ogen. Meisjesroman.
213-484: VROOMEN, PIM DE, - Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poŽzie.
225-399: VUGS, R., - F. Bordewijk. Biografie.
214-240: VUYK, B., - Het hout van Bara.
201-233: VUYK, B., - Het hout van Bara.
201-234: VUYK, B., - Het laatste huis van de wereld.
219-250: VUYK, B., - De wilde groene geur.
215-320: VUYK, B., - Gerucht en geweld.
213-320: VUYK, B., - Het laatste huis van de wereld.
201-355: VUYK, S., - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
218-368: VUYK, S., - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
213-270: VUYK, B., - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
225-254: VUYK, B., - De wilde groene geur van het avontuur. Met krantenartikel over de schrijfster.
214-239: VUYK, B., - De wilde groene geur.
220-292: VUYK, B., - Het hout van Bara.
219-295: WAAGENAAR, S., - Mata Hari. Niet zo onschuldig...
214-565: WAAL, W.F.DE, - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois.
220-188: WAAL, E.DE, - Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. 2 delen. O.a. Het ontwerp van wet op in- en uitgaande regten in Nederlandsch IndiŽ / Het zoutmonopolie in Nederlandsch IndiŽ / De kleine verpachte middelen op Java / De nieuwe inrichting van het gewestelijk bestuur op Java / Onze financiŽle politiek jegens Nederlandsch IndiŽ / Een handuitgaaf der Indische begrooting voor 1887, met eenige opmerkingen.
223-355: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
218-396: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
192-429: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
214-479: WAALS, JACQELINE E. VAN DER, - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacquline van der Waals.
216-437: WAARD, E. DE (REDACTIE), - Chr.J.van Geel. Een bundel over zijn poŽzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
222-530: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
217-339: WAARD, J.A.DE, - De portretten van Marnix van St.Aldegonde. Een ikonografische verkenning. Met voorwoord van R.E.O.Ekkart.
207-596: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
219-460: WAARSENBURG, H.VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
215-538: WAARSENBURG, H.VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
211-620: WACHTER, L.DE, - De waarachtige reis van Marco Polo. Naverteld en geillustreerd.
224-211: WACKWITZ, J.G., - Kesilir. Juli 1942 - Sept 1943. Rapport van de Leider der Kolo-nisatie. (gestencilde uitgave)
200-678: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Mieddeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
221-364: WAGENAAR, J. (VERTAALD DOOR), - Canadeezen bouwen bruggen. De geschiedenis van het Tweede Bataljon der 'Royal Canadian Engineers' 1940-1945.
214-150: WAGENAAR, L., - Galle VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
195-106: WAGENAAR, JAN, - Het geheim van den boschrand.
215-95: WAGENAAR, JAN, - De vlucht van Nol Walders.
213-582: WAGENAAR, C., - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
206-78: WAGENAAR, JAN, - De bannelingen van de Achterhoek.
223-463: WAGENVOORT, MAURITS / VIERHOUT, CHRISTIEN, - Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. bezorgd door Rob van der Schoor.
219-630: WAGENVOORT, MAURITS, - In het voetspoor der vaderen. Indrukken van modern Hindoestan.
219-631: WAGENVOORT, MAURITS, - Karavaanreis door Zuid-PerziŽ.
223-579: WAGNER, ANNA, - Isaac Israels. Met hoeveelheid krantenartikelen.
196-603: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder.
216-594: WAGNER, ANNA, - Suze Robertson. Haags Gemeentemuseum
225-603: WAGNER, WILHELM, - Aufenthalt und Niederlassung Fremder in China.
209-636: WAGNER, P., - Eros Revided. Erotica of the Enlightenment in England and America.
217-133: WAGNER, H., - Het dierenrijk. Naar het hoogduits door T.C.Winkler.
214-601: WAGTBERG HANSEN, AUDREY M.M.V. ANDR…A KROON, - Henri Verstijnen (1882-1940) Beeldend kunstenaar en theosoof.
210-502: WAHLE, HEDWIG, - Leven uit dezelfde bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis.
224-527: WAIBOER, A.J. E.A., - 100 Jaar Waard en Groet 1844-1944.
222-232: WAL, A. VAN DER / WEL, FR.VAN, - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
225-189: WAL, S.L. VAN DER (M.INL.V.), - Het onderwijsbeleid in Nederlands-IndiŽ 1900-1940. Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940. (with a preface, introduction and survey of the documents in English)
225-188: WAL, S.L. VAN DER (M.INL.V.), - De Volksraad en de staatkundeige ontwikkeling van Nederlands-IndiŽ. The poeple's council and the political development of the Netherlands-Indies.(with a preface, introduction and survey of the documents in English) 2 delen. I: 1891-1926.
196-243: WAL, JAN VAN DER, - Het Hollandsche Koloniale Barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIIde eeuw.
194-105: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
205-152: WAL, S. L. VAN DER, - Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ.
199-281: WAL, J. DE, - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
221-95: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
202-408: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
190-447: WALDA, D., - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
209-379: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
215-97: WALDEN, WOUTER (= H.DE LA RIVE BOX), - De Snoek van Ventje.
202-187: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk. (ingeplakte pagina met extra informatie)
203-417: WALL, R., - De gouden tijd van de Oceaanstomers.
224-544: WALL, J.W.M. VAN DE, - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
201-170: WALL, V.I.VAN DE, - Figuren en feiten uit den Compagniestijd.
218-516: WALL, J.W.M. VAN DE, - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
217-278: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche bouwkunst in IndonesiŽ. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIe en XVIIIe eeuw.
221-196: WALL, HANS VAN DER E.A., - Bataviaasch Nieuwsblad 50 Jaren 1895-1935. met artikelen over: De geschiedenis van het Bataviaasch Nieuwsblad / P.A.Daum / F.H.K.Zaalberg / De discretie van den Journalist / Een en ander over de Bataviasche pers enz.
218-146: WALL PERNE, G. VAN DE, - Veluwsche Sagen. 2 delen.
216-164: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk. (ingeplakte pagina met extra informatie)
221-594: WALLACH, J., - Koningin van de woestijn. Raadgever van Koningen, Avonturier, Bondgenoot van Lawrence of Arabia.
216-221: WALLE, J.VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Land / volk / cultuur. The Netherlands Antilles. Country / people / culture.
219-221: WALLE, J.VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Land / volk / cultuur. // The Netherlands Antilles. Country / people / culture
212-535: WALLER, H.F., - Korte geschiedenis van de Rhetorijkkamer 'Trou moet Blycken' voorgedragen op 19 november 1903 bij de viering van haar 400-jarig bestaan.
225-304: WALLER ZEPER, S.A., - Jan van Henegouwen heer van Beaumont. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der veertiende eeuw.
224-274: WALRAVEN JR., W., - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
214-241: WALRAVEN, W., - Een maand in het boevenpak.
213-321: WALRAVEN, W., - Op de grens. Korte verhalen, brieffragmenten, kronieken.
224-272: WALRAVEN, W., - Een maand in het boevenpak.
224-273: WALRAVEN, W., - Op de grens. Korte verhalen, brieffragmenten, kronieken.
219-461: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
209-456: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
189-520: WALSCHAP, G., - Een mens van goede wil.
206-475: WALSCHAP, G., - Oproer in Congo.
219-462: WALSCHAP, G., - De wereld van Soo Moereman.
223-464: WALSCHAP, G., - Nieuw Deps.
225-74: WALSCHAP, G., - Zotje Petotje. Vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes.
209-538: WALSH, E., - Russen en Engelsen in Noord-Holland. Een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799. vertaald door H.G.D.Eysink Smeets.
199-464: WALTERS, N., - Nederlands spreekwoordenboek.
214-398: WANINK, G.H., - Twents-Achterhoeks woordenboek. Benevens grammatica.
200-590: WANSINK, H., - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-Ī1650.
192-622: WARD, GEOFFREY C., - Before the trumpet. Young Franklin Roosevelt 1882-1905.
211-621: WAREMAN, P., - Spielmannsdichtung. Versuch einer Begriffsbestimmung.
216-199: WARMER, JOH.A.G. (ILLS.), - Java, 1942-1945. Kampschetsen uit: Keselir, Banjoe Beri, Tjikoedapateuh 15e bat. in Bandoeng. tekst van A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Van tekst voorzien door A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Voorwoord van H.A.van Karnebeek.
225-555: WARNCKE, CARSTEN-PETER, - Het ideaal als kunst. De Stijl 1917-1931.
218-296: WARNECK, JOH., - Sechzig Jahre Batakmission in Sumatra. (in Gotisch schrift)
203-418: WARNER, O., - Great sea battles.
223-465: WARNERS, J.D.PH., - Het Nederlandse kwatrijn.
215-539: WARNERS, J.D.PH., - Het Nederlandse kwatrijn.
224-376: WARNSINCK, J.C.M., - Admiraal de Ruyter, de zeeslag op Schooneveld juni 1673.
203-419: WARNSINCK, J.C.M., - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
222-383: WARNSINCK, J.C.M., - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
214-341: WARNSINCK, J.C.M., - De vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690.
202-410: WARNSINCK, J.C.M., - De vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690.
190-449: WARNSINCK, J.C.M., - Twaalf doorluchtige zeehelden.
190-450: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen. derde, vermeerderde druk.
208-431: WARNSINCK, J.C.M., - Admiraal de Ruyter, de zeeslag op Schooneveld juni 1673.
211-381: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen. Tweede vermeerderde druk.
209-380: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen.
197-364: WARREN, C. E. / BENSON, J., - Above us the waves. The story of Midger Submarines and Human Torpedoes.
213-524: WARREN, H., - Geheim dagboek 1984-1987. (16e deel)
219-543: WARTENA, R., - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen,1625-1975.
203-201: WASSENAAR-JELLEMA, H.C., - Van Oost naar West. Relaas van de repatriŽring van 1945 tot en met 1966.
217-598: WASSENBERGH, A., - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
220-610: WASSENBERGH, A., - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
189-149: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
208-302: WASSING-VISSER, R. (MET INLEIDING VAN), - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ. Catalogus van tentoonstelling in Volkenkundig Museum Nusantara Delft.
225-229: WASSING, R.S. (INLEIDING), - Asmat, een verdwijnende koppensnellerskultur in Irian Jaya.
202-154: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
217-279: WASSING-VISSER, R. (MET INLEIDING VAN), - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ. Catalogus van tentoonstelling in Volkenkundig Museum Nusantara Delft.
223-358: WASTENECKER, J.G.M., - De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier.
208-319: WATER, J.W. TE, - Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. 4 delen in 3 banden.
214-522: WATERBOLK, H.T., - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentsche gemeente. Ingeleid door E.J.Eggink
223-519: WATERSCHOOT, JOS VAN, - Hooggeleerde exlibris. (46 boekmerken van professoren)
207-622: WATTEL, J., - Harem- en Parda-systeem.
214-342: WEBER, R.E.J., - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeeroovers. 1609-1621.
223-220: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga.
220-189: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga. Herdruk van de uitgave van 1903.
205-153: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga. Herdruk van de uitgave van 1903.
206-259: WEEDA, P., - Pieter van den Broek in AziŽ, of geschiedenis der Togten en Verrigtingen van dezen Nederlandschen Regulus.
211-535: WEEDA, K.A. (INLEIDING), - Zuiderzeemuseum. Veelzijdig verzameld.
216-492: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
201-496: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
223-520: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
207-562: WEEL, A.VAN DER, - Haagse hervormde kerken en kapellen.
197-566: WEEL, A.VAN DER, - Haagse hervormde kerken en kapellen.
201-555: WEEL, HELEEN VAN DER, - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren. Geschreven en getekend.
206-563: WEEL, HELEEN VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
201-586: WEEL, HELEEN VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
219-542: WEEL, A.J.VAN, - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
223-558: WEELE, J.P. VAN DER, - De SociŽteit gevestigd in de Rotterdamsche Manege 1837-1937. In opdracht van het bestuur samengesteld bij het honderd-jarig bestaan en voorafgegaan door een geschiedkundig overzicht der voordien bestaan hebbende rijscholen 1636-1830.
219-251: WEERLEE, DUCO VAN, - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
203-121: WEG, S.VAN DER / WEG-LAVERMAN, J.VAN DER, - Hundert jier Nynke fan Hichtum. Monuminten yn berneliteratuur - Monumenten in kinderliteratuur.
210-280: WEGENMAN, WILLEM, - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H.Valckenier Kips.
222-245: WEGENMAN, WILLEM, - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H.Valckenier Kips.
208-108: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De tante uit het Duinveld.
214-83: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De Boschjes-club.
223-86: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - Aan den Waterkant.
223-91: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - Huize Labor.
223-90: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De vriendschap van Bertha en Beata.
223-89: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De tante van het Duinveld.
223-88: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De tante uit het Duinveld.
223-87: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De Boschjes-club.
214-399: WEIJNEN, A., - Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant in aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven.
207-228: WEINER, J. F., - The Lost Drum. The Myth of Sexuality in Papua New Guinea and Beyond.
212-355: WELCKER, J.M., - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. With a summary in English.
209-551: WELKER, P. M. H., - Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen uit de oorkonden getrokken in het vier-honderdste jaar na de Uitgifte en Leenheffing. (1492-1892 Vier eeuwen Regering en Arbeid ten plattelande in Holland)
209-575: WELKER, P. M. H., - Uit de vroegte. Gedenkboek 1878-1902. samengesteld t.g.v. zijn Zilveren Jubileum als Schrijver en door de Uitgevers van de 'Nieuwe Vlaardingsche Courant' en het 'Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde' op den 25e Verjaardag van het Eerste Nummer dezer bladen.
212-356: WELS, C.B. E.A., - Vaderlands Verleden in veelvoud. Opstellen over de Nederlandse Geschiedenis na 1500. 2 delen.
199-502: WELSENES, A.VAN, - Groninger land. Beeld en tegenbeeld.
216-593: WELSH, ROBERT E.A., - Mondriaan aan de Amstel 1892/1912.
223-564: WELTERS, A., - De Lieve Vrouwkes van Limburg.
222-537: WELTERS, A., - De Lieve Vrouwkes van Limburg.
209-588: WELTERS, A., - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen van Ad Welters. Verzameld t.g.v. zijn 80e verjaardag.
204-548: WENNEKES, W., - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
212-357: WENNEKES, W., - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
221-628: WENSINCK, A.J. / KRAMERS, J.H., - HandwŲrterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. Herausgegeben.
224-573: WENTHOLT, G.J.M., - Priesters in krijgstenue. De aalmoezeniers in de Nederlandse krijgsmacht.
219-370: WENTHOLT, L. R., - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
223-311: WERD, GUIDO DE (HRSG.), - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen. 1604-1679. Ausstellungskatalog.
200-508: WERFF, G.H.VAN DER, - Geschiedenis van N.V.Hollandsche Manufac-turenhandel Van der Werff & Co. Groningen over de periode 1920-1945.
188-604: WERINGH, K.VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
222-556: WERINGH, K.VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
206-577: WERINGH, K.VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
225-470: WERKMAN, H., - De wereld van Willem de Mťrode.
212-275: WERMESKERKEN, H. VAN, - Tropische zoutwaterliefde. Humoristische roman.
224-275: WERMESKERKEN, H. VAN, - De Tante uit IndiŽ. Spel van waan en werkelijkheid in drie bedrijven.
219-557: WERMESKERKEN, C.VAN, - Benoordenhout belicht. Momentopnamen 1890 - 1940.
199-265: WERMESKERKEN, H. VAN, - Suikerfreule. Een vroolijke Indische roman. Filmeditie.
199-264: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
225-255: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
220-293: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
218-147: WERNER, E.T.C., - Myths & Legends of China.
225-190: WERTHEIM, W., - Terug in AziŽ. 1956/1957.
213-238: WERTHEIM, W. F., - East-West parallels. Sociological approaches to modern India.
211-203: WERTHEIM, W. F., - IndonesiŽ van vorstenrijk tot neo-kolonie.
217-187: WERTHEIM, W. F., - East-West parallels. Sociological approaches to modern India.
214-343: WERUMEUS BUNING, A., - De Ruijter's Afrikaansche Reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onzen grooten zeeheld.
219-171: WERUMEUS BUNING, A., - In en om de Kampong. Oost-Indische Schetsen.
211-382: WERUMEUS BUNING, A., - Onze Marine-Glorie (1639-1673). Episoden uit het zeeheldentijdperk.
223-467: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - Hemel en aarde. Met opdracht van Ben van Eijssselsteijn.
223-468: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - Verzamelde gedichten.
204-394: WERUMEUS BUNING, A., - Marine-schetsen.
212-482: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld.
223-576: WESCHER, PAUL, - Jean Fouquet et son temps.
218-211: WESSELING, H.L., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
224-610: WESSELING, H.L., - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
207-579: WESSELING, J., - De geschiedenis van Axel.
225-515: WESSELING, J., - De geschiedenis van Axel.
225-576: WESSELING, H.L., - Frankrijk in oorlog, 1870-1962. De meest dramatische eeuw uit de Franse geschiedenis.
225-191: WESSELING, H.L., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
214-253: WESSELS, C., - De geschiedenis der R.K.Missie in Amboina. Vanaf haar stichting door den H.Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie. 1546-1605.
222-571: WESSEM, J.N.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
221-422: WESSEM, C. VAN, - Slauerhoff. Een Levensbeschrijving.
219-441: WESSEM, C. VAN, - Slauerhoff. Een Levensbeschrijving.
220-190: WESTENDORP BOERMA, J.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Briefwisseling tussen J.van den Bosch en J.C.Baud 1829-1832 en 1834-1836. 2 delen.
194-286: WESTERBAEN, JAKOB, - Alle de gedichten van Iakob Westerbaen, Heer van Randtwiick. 1e en 2e deel . (van 3 delen) Inhoud deel I: Minne-dichten, Brieven van Doorluchtige vrouwen, Helden-dichten, Mengel-dichten. (Ockenburgh, &c., genoemd, maar niet in dit deel aanwezig) deel II: Lof der Sotheid, De ses comedien van Terentius, Seneecaas Troas, Avond-schoolen,Of de Minne-kunst, Farrago Latina.
212-140: WESTERMAN, J.C. / WESTERMAN, M, - Bybelsche Gedichtjes.
212-358: WESTERMANN, J.C., - The Netherlands and the United States. Their relations in the beginning of the nineteenth century.
206-521: WESTEROP, R., - Hoorns Buitensingel in rym beschreven. reprint van de uitgave van 1728.
225-556: WESTPHAL, UWE, - Het Bauhaus
218-558: WEYAND, J., - De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het veertigjarig jubileum van het Residentie-Orkest. Voorwword van C.J.A. de Ranitz.
221-546: WEYER, A. VAN DE, - De religieuze practijk in een Brabantse industriestad. Een sociografisch onderzoek in Tilburg.
212-340: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
220-366: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
223-555: WEZELAAR-DOBBELMAN, L., - Louis Dobbelman 1837-1901. Yankee en Rotterdammer.
210-635: WHEEN, FRANCIS, - Marx een biografie.
215-406: WHITING, CH. W. / TREES, W., - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding ons langste oorlogsjaar.
213-424: WHITING, CH., - '44 In combat on the western front from Normandy to the Ardennes.
215-407: WIBAUT-GUILONARD, T., - Zo ben je daar. Kampervaringen. Aangevuld met documenten van vele anderen.
213-105: WIBAUT- B.V.B., M./ TILANUS,L., - Een zonnig thuis. (De familie Mulder).
222-323: WICHERS, L., - De Regeering van Koning Lodewijk Napoleon 1806-1810. Grootendeels naar oorspronkelijke en onuitgegeven bescheiden bewerkt.
208-213: WICHMAN, A., - De Heer J.G.F.Riedel en de meren van Noord en Centraal-Celebes.
206-347: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN, - Johan de Witt en zijn tijd.
222-110: WIEBENGA, NEL, - Guus en de eikelmannetjes.
219-529: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - Historische Atlas van Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
214-492: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - Historische Atlas Groningen. Chromotopische Kaart des Rijks. 1 : 25.000
224-528: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - HistorIsche Atlas van Zuid-Holland. Chromotopische Kaart des Rijks. 1 : 25.000
220-191: WIEBES, C. / ZEEMAN,B., - Indonesische dagboeknotitties van dr. H.N.Boon 1946 - 1949.
220-146: WIEDER, F.C., - Dr.Ir.J.W.IJzerman, persoonlijke herinneringen. (Met lijst van zijn geschriften)
221-591: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
211-544: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
194-620: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
225-604: WIEGER, LEON, - Folk-lore Chinois moderne. tekst Chinees/Frans
211-104: WIEGMAN, JAN, - Versjes die wij nooit vergeten. Verzameld en verlucht. Een groot boek voor kleine kleuters.
224-611: WIELAND, C.M., - Geschiedenis van de Abderiten. Vertaald door I,C.van Deventer. 2 delen in 1 band.
211-302: WIELENGA, D.K., - Soemba. (Onze Zendingsvelden V.)
218-273: WIELENGA, D.K., - Marapoe. Een verhaal uit Soemba.
218-274: WIELENGA, D.K., - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden.
218-212: WIELINGA, J.D., - Weerzien op Soemba. Fragemnten uit een dagboek.
219-420: WIEREMA, THIJS (INLEIDING), - Nescio.
222-344: WIERINGA, F. ( O.R.V. ), - Republiek tussen Vorsten. Oranje / Opstand / Vrijheid / Geloof.
217-516: WIERSMA, K. (VOORWOORD), - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps. Samengesteld in opdracht van de Commissie tot organisatie van het eerste eeuwfeest van het Leidsche Studentencorps.
221-491: WIERSMA, J.P., - Aldfaers Groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940).
216-103: WIERSMA, J.P., - Friese Volkssprookjes. Verzameld en ingeleid. Met inleiding van P.Sipma.
225-365: WIERSUM, E., - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605 / Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
205-603: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
204-619: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
208-153: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
225-141: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
215-99: WIJCHGEL, NETTY, - Het dolle freuletje als detective.
203-93: WIJCHGEL, NETTY, - Verdere avonturen en overwinning van het dolle freuletje.
203-91: WIJCHGEL, NETTY, - Het dolle freuletje als detective. Roman voor oudere meisjes.
208-478: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met supplement van C.B.van Haeringen. 2 delen in 1 band.
219-484: WIJK, J.VAN / JAEGER, J., - Atlas der geheele aarde ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de Aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 Kaarten, de Wereldkaart, de Werelddeelen, de Landen van Europa, de ProvinciŽn van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen. Fotografische herdruk naar de uitgave van J.Oomkens Jzn, Groningen.
218-302: WIJK, J. VAN, - Rekenboek voor de scholen in ons Vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegenen, waarin volgens verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven. 3 stukjes in 1 band.
215-541: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers.
208-362: WIJK, L.VAN (INLEIDING), - Pictures of the spirit. Een kijk op het blauwe gevoel.
220-487: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers. / C.B.van Haeringen : Supplement. Herdruk 1971
187-617: WIJN, J.W., - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
215-232: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
224-574: WIJN, J.W., - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
192-193: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
222-187: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - De gezaghebbers der Oost-Indische Campagnie op haar Buiten-comptoiren in AziŽ.
210-546: WIJNAND, J.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Het Gouden Boek van A.F.C. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaN DER Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
220-96: WIJNBEEK, PH…, - Dat moet je durven...!
219-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913. Met artikelen van een aantal auteurs.
200-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913.`Met artikelen van een aantal auteurs.
218-369: WIJNBERGEN, A.I.M.J. VAN, - Onze Marken onder de werking der Wet van 10 Mei 1886.
207-368: WIJNEN, H., - De prins-Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
213-387: WIJNEN, H. VAN, - Vorst Willem, het is alles uw schuld! Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen, 1787-1795.
186-430: WIJNGAARDS, N., - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
206-450: WIJNGAARDS, N., - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
213-76: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Op den rand van het nest.
221-96: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Mies en Loes. Een kostschoolverhaal voor meisjes.
215-100: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag lacht weer.
213-77: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag wordt mager!
213-78: WILDE, HAN DE, - Oepidoepie Niemendal.
216-484: WILDE, OSCAR, - De Bajes. ballade Herdichting van Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol door A.Marja.
221-483: WILDE, I.DE, - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
204-549: WILDENBERG, I.W., - Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
222-579: WILHELM, KEIZER, - Gedenkschriften van Keizer Wilhelm. Feiten en personen 1878-1918. Vertaling Ch.F.Haje.
206-612: WILHELM, K., - Luise von Kobell und die KŲnige von Bayern.
217-203: WILKENS, DUCO, - De verlaten kampong.
214-84: WILKESHUIS, C., - Aanpakken maar..!
213-106: WILKESHUIS, C., - Zwart op wit.
225-87: WILKESHUIS, C., - Vertelsels uit Nieuw- Lutjeputje.
221-97: WILKESHUIS, C., - Een jongen van de zee.
223-108: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen. Reprint van de uitgave van 1917.
203-111: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen.
208-446: WILLEKENS, E., - Profiel van Hendrik Conscience 1812-1883. Hij leerde zijn volk lezen.
217-224: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
217-188: WILLEMS, WIM E.A., - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
222-242: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver. (Jan Boon)
224-212: WILLEMS, WIM, - De uittocht uit IndiŽ 1945-1995.
223-221: WILLEMS, WIM, - Sporen van een Indisch verleden. 1600-1942.
211-229: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
221-98: WILLEMSE, WILLY / MAREE,PIET, - Ping Pong Ponia. De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
200-266: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
218-280: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
211-162: WILLIAMS, H., - Ceylon pearl of the East.
220-192: WILLINCK, G.D., - Het rechtsleven bij de Minangkabausche MaleiŽrs.
221-221: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
215-265: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
224-213: WILS, ESTHER (SAMENSTELLING), - Wonen in IndiŽ. House and home in the Dutch Indies.
223-360: WILSON, CH., - Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis.
225-328: WILSON, CH., - Geschiedenis van Unilever. 3 delen. I: Lever Brothers. II: Jurgens en van den Bergh / Unilever. (Nederl.bewerking: Jane de Iong) III: Unilever in de Tweede IndustriŽle Revolutie 1945-1965 (Nederl.bewerking H.Baudet)
217-260: WILTON VAN REEDE, THEO, - Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit IndonesiŽ. Met handtekening van de schrijver.
218-239: WILTON VAN REEDE, TH. / ONDERDENWIJNGAARD, A. , - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
212-595: WILTON, ANDREW, - The Life and Work of J.M.W.Turner.
222-89: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
213-79: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
217-408: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
211-383: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
203-651: WINGEN, ED (SAMENSTELLING), - De A van Cobra in woord en beeld. 50 Jaar Cobra.
225-424: WINKEL, J.TE, - De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst.
224-508: WINKEL-RAUWS, H., - Wel en Wee van het geslacht 'Rauws
214-344: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
218-397: WINKEL, H., - De ondergrondse pers. 1940-1945. Geheel herzien door H.de Vries.
210-398: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
223-469: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
219-465: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
214-103: WINKLER-VONK, A. (SAMENGESTELD DOOR), - Omnibus voor de jeugd. ingeleid door Rien Marsman.
213-550: WINKLER, JOHAN, - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
211-90: WINTER, H.DE, - Twee Hollandsche jongens. Avontuurlijke zwerftochten van Frans en Willem Eggers.
208-363: WINTER, R. DE, - Hendrik Walaardt Sacrť 1873-1949 Leven voor de luchtvaart.
223-470: WINTER, L.DE, - Zionoco.
223-271: WINTER, LUCRETIA WILH.VAN, GEBOREN VAN MERKEN, - De waare Geluksbedeeling, Brieven, en nagelaten Gedichten. / WINTER,Nicolaas Simon van. - Gedichten en Fabelen.
223-272: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN EN MERKEN, L.M.VAN, - TooneelpoŽzy. Tweede deel. Samen met : Artemines. Treurspel. Onder de zinspreuk, La vertu pour guide. Te Amsterdam by J.Helders en A.Mars, 1785.
220-253: WINTER, P.J.VAN, - De Westindische Compagnie ter Kamer Stad en Lande.
215-607: WINTERINK, J.C., - Hoe onze boeken gemaakt worden. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek.
218-95: WINTERS, EUG»NE A., - De prinses en de drie verborgen schatten. Verteld en getekend. (uitgegeven n.a.v. bezoek prinses Juliana aan CuraÁao)
221-601: WINWAR, FR., - Jeanne d'Arc. Haar leven en haar tijd.
210-370: WISSELING, H.L., - Zoon en vader - Vader en zoon.
189-297: WISSELINK, LEO, - Indisch pigment. (reisverslag met afb.van zijn schilderijen)
221-502: WISSING, P.W.VAN (EINDREDACTIE EN INLEIDING), - De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795.
186-102: WIT, AUGUSTA DE, - Het Gulden sprookjesboek. Dertig Volkssprookjes van Verschillende Herkomst. Naverteld. 3 delen.
219-323: WIT, D. DE, - 60 + 40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend Passers, pennen. Potloden en projecten.
190-374: WIT, C.H.E.DE, - Thorbecke en de wording van de Nederlandse Natie. I: Thorbecke, staatsman en historicus. II: Thorbecke, J.R.: Historische schetsen.
206-151: WIT, A. DE, - Facts and fancies about Java.
211-232: WIT, HENK DE, - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-AziŽ.
212-302: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
199-213: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
224-348: WITHUIS, JOLANDE, - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001) Het leven van een verzetsheld.
190-561: WITKAMP, P.H., - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt door M.A.Sipman.
217-189: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
220-193: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
209-212: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
194-287: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
215-652: WITSEN ELIAS, J.S., - Beeldhouwkunst . Koorbanken koorhekken en kansels.
206-112: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het Hoogduitsch. (C.F.T.Voigt)
220-126: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - De kleine Zimmerman, of de aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. 3 delen.
223-273: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
206-344: WITT HUBERTS, FR.DE, - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III.
189-168: WITTE, J.C., - J.B.van Heutsz leven en legende.
199-489: WITTE, ALDERT, - De vormgeving van het boek.
217-607: WITTEMANS, FR., - Geschiedenis der Rozenkruisers. Met een woord vooraf van W.H.Denier van der Gon.
217-340: WITTEMANS, FR. (WOORD VOORAF), - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek.
213-593: WITTERT VAN HOOGLAND, R. W. C. G. A., - Een Halve Eeuw Militaire Luchtvaart, 1913-1963.
223-341: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
212-369: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
220-370: WITTOP KONING, D.A., - Nederlandse vijzels. Uitgave t.g.v. het 90-jarig jubileum van de CoŲperatieve Apothekers Vereniging OPG 9 februari 1899 - 9 februari 1989.
222-345: WOELDERINK, BERNARD, - Geschiedenis van de Thesaurie. Twee eeuwen Thesaurie en thesauriers van het Huis oranje-Nassau, 1775-1975.
187-182: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
195-211: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
200-223: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
205-156: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
215-543: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
223-472: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
223-473: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Verzamelde gedichten. Keuze samengesteld en ingeleid door P.Minderaa. Met voorwoord van A.Roland Holst.
223-474: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer. gedrukt in zwart en rood.
223-475: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Zon in den rug. Gedichten.
223-471: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Afwykingen.
219-467: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
219-466: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Nagelaten Gedichten.
205-511: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
187-587: WOLF, RUTH, - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
224-551: WOLF, H.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Honderdvijftig jaar Koninklijke Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
213-544: WOLF, M., - Het Nederlands persmuseum. Liefdewerk oud papier.
188-357: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
215-622: WOLF, RUTH, - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
223-397: WOLF, RUTH, - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
190-453: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
224-546: WOLF-CATZ, H., - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
225-579: WOLF, PETER U.A.(HERAUSGEGEBEN VON), - Der WinterkŲnig Friedrich V. Der letzte KurfŁrst aus der Obern Pfalz - amberg - Heidelberg - prag - den Haag. Katalog zu Bayerischen Landesausstellung 2003
204-344: WOLF, MARIňTTE, - Het geheim van De Telegraaf. De geschiedenis van een krant.
225-605: WOLFERSTAN, BERTRAM, - The Catholic Church in China from 1860 to 1907.
222-487: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. Naverteld door mevr. Van Wetrheene. 2 delen.
215-547: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
190-537: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
210-486: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Schrijversprentenboek Betje Wolff & Aagje Deken.
223-477: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van den heer Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
222-259: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Economische liedjes. 3 delen.
217-97: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H., - Het zevende meisje.
217-365: WOLFS, S.P., - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen.
224-575: WOLFSBERGEN, L. (VOORWOORD), - Marius Bauer oriŽntalist. 1867-1932.
219-475: WOLKERS, J., - Brandende liefde.
219-476: WOLKERS, J., - De hond met de blauwe tong.
223-480: WOLKERS, J., - De walgvogel.
218-483: WOLKERS, J., - Het vroege werk.
204-509: WOLKERS, J., - Het vroege werk.
220-194: W÷LLER, JOH., - Als officier van gezondheid naar Nederlands-IndiŽ. Vertaald door Greta Baars-Jelgersma. inleiding van L.van Vuuren.
213-328: WOLTERSDORFF, MARIE, - De zware eisch. Uit het Duitsch vertaald door H.J.van der Munnik.
219-477: WOLTHUIS, G. W., - Duivelskunsten en Sprookjesgestalten. StudiŽn over literatuur en folklore. Marieken van Nieumeghen.
209-351: WOLTJER, J. J., - Opstand en onafhankelijkheid. Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572. Tentoonstellingscatalogus.
210-571: WOLTJER, R.H., - Plan voor de wederopbouw van Scheveningen. Een ontwikkelingsplan. Rapport uitgebracht door de V.V.V. 's-Gravenhage.
212-370: WOLZOGEN K‹HR, S.I.VON, - De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw. / De Nederlandsche vrouw in de tweede helft van de 18e eeuw. 2 delen.
198-534: WOODCOCK, TH. / ROBINSON, J.M., - The Oxford Guide to Heraldry.
193-105: W÷RISH÷FFER, S., - De diamanten van den Peruaan. Tochten door BraziliŽ en Peru. naar het Duitsch.
195-110: W÷RISH÷FFER, S., - Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld. Naar het duits.(speelt in Brits-Borneo)
225-100: WORM, PIET, - De 3 gekroonde paardjes.
195-212: WORMSER, C.W., - Drie en Dertig Jaren op Java. 3 delen. I: In de rechterlijke macht. II: In de bergen. III: In het dagbladwezen.
194-257: WORMSER, C.W., - Bergenweelde. (Over de belangrijkste bergen van Ned.IndiŽ)
211-248: WORMSER, J.A., - Drie en zestg jaren in diens der vrijheid. De levensgeschiedenis van General Joubert. Aan de jongens van Hollandschen stam verhaald.
210-281: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
221-197: WORMSER, C.W. (SAMENGESTELD DOOR), - Wat IndiŽ ontving en schonk.
213-204: WORMSER, C.W., - Frans Junghuhn.
199-268: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
209-291: WORMSER, C.W., - Het graf op den Soembing. Een Javaansche roman.
200-351: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
219-478: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
212-526: WORP, J. A., - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 1496-1772. Uitg. met aanvulling tot 1872 door J.F.M.Sterck.
213-389: WOUD, A. VAN DER, - De Bataafse Hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis. 1750-1850.
215-179: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
187-92: WOUDE, JOHANNA VAN, - Van knop tot bloem. (naar het duits van Else Hoffmann)
203-155: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
218-96: WOUDE, JOHANNA VAN (= S.M.V.WERMESKERKEN-JUNIUS), - Hollandsch binnenhuisje.
208-371: WOUDE, D.M. VAN DER, - Vrouwen in de hardrijdersbaan.
218-159: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
204-345: WOUDE, A.M.VAN DER E.A., - Dertig jaar agrarische geschiedenis.
220-371: WOUDE, A.M.VAN DER, - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 3 delen.
221-501: WOUDENBERG, H.M.VAN, - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
204-671: WOUDENBERG, A., - Buiten de bandijken ( rivierwerken c.a ). m. m.v. G. van Wieringen.
209-549: WOUDT, K. / NIEUWENHUIS, W., - Honderd Jaar Verkade, 1886-1986.
221-360: WOUTERS, TJ. (REDACTIE EN SAMENSTELLING), - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
208-479: WOUTERS, D. / MOORMANN,J., - Het straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
224-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-585: WOUTERS, D., - Het nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
225-142: WOUTERS, D./VISSER,W.J., - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
199-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-541: WOUTERS, TH. A., - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
225-568: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
209-589: WOUTERS, H.H.E, - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
224-251: WOUW, L.A.F.H., - Christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. Naar het duits van F.Klinck-LŁtetsburg
218-377: WRANGEL, E., - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. uit het zweedsch door mw.Beets-Damstť.
225-606: WU YUZHANG, , - Recollections of the Revolution of 1911. A great democratic revolution of China.
202-552: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
205-599: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeiders-straat, van 1648 tot 1873.
206-548: W‹LLSCHLEGER, L., - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage. (1612-1618)
196-343: W‹PPERMANN, GENERAAL, - Nederland voor Honderd Jaren, 1795-1813.
209-472: WURMBRAND, MAX / ROTH, CECIL, - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums ‹berleben.
217-599: W‹RZNER, M.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
224-478: W‹STEFELD, W.C.M., - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
198-246: WYBRANDS, K., - Tropenstijl !'. CauserieŽn en opstellen.
224-378: WYTEMA, M.S., - Klaar voor onderwater !' Met Hr.Ms. K.XVIII langs een omweg naar Soerabaja
210-503: YEHOSHUA, A.B., - Meneer Mani. Een epos.
211-598: YONGE, CHARLOTTE MARY, - Life of John Coleridge Patteson. Missionary Bishop of the Melanesian Islands. 2 vols.
217-573: YOUNG, E.R., - The machinery of War. An illustrated history of weapons.
200-681: YOUNG, G.F., - The Medici.
218-390: YOUNG, D., - Rommel, der WŁstenfuchs.
196-255: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. + Aanteekeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. (totaal 8 delen)
215-552: YPES, C. (VERT. DOOR), - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans.
203-356: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Van linnen en linnenkasten.
220-372: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Geschiedenis der tapijt-weverijen in de Noordelijke Nederlanden. 2 delen in 1 band. hierin ook: English version (86 pags.)
220-612: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - White figurated linen damask. From the 13th to the beginning of the 19th century.
207-229: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Carl's kerstfeest in Papoea-land. Een zendingsverhaal.
207-231: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea.
217-204: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Twee Hollanders in het oerwoud.
207-230: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Papoea's in de branding. Een verhaal uit Nieuw-Guinee.
221-99: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
212-142: ZACHARIń, A., - Geschiedenis der Romeinen. Een leesboek voor de Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Eerste stukje.
216-255: ZACHARIAH, O., - Travel in South Africa. Third edition 1927. Published by the South African Railways and Harbours.
195-385: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
215-674: ZAMJATIN, JEVGENIJ, - r=Teken van leven. Keuze en nawoord van C.J.Pouw.
224-547: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
221-479: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
225-316: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
213-240: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
206-238: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes. Uitgave van Museon.
216-148: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907.
221-292: ZAPPEY, W. M., - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
221-336: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
215-233: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
215-579: ZEE, N.VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
223-279: ZEE, H.VAN DER, - 's Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
206-345: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
209-333: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
217-522: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
222-253: ZEEUW, P. DE, - Onder kolonialen en kettinggangers. Leven en werken van zendeling J.J.Wijnveldt.
225-143: ZEEUW, P.DE, - De worsteling om het kind. De strijd voor een Vrije School historisch geschetst.
215-248: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
215-247: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
215-246: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-188: ZEGGELEN, M. VAN, - Dona Alve.
212-277: ZEGGELEN, M. VAN, - Oude glorie. Indische roman. Met inleiding van Rob Nieuwen-huys.
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
224-276: ZEGGELEN, M. VAN, - Bij het hart van IndiŽ.
219-252: ZEGGELEN, M. VAN, - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandse vrouw in IndiŽ. Inl. en toelichting van R.Nieuwenhuis.
204-216: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
206-190: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
192-206: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
223-93: ZEGGELEN, M. VAN, - Averij.
217-205: ZEGGELEN, M. VAN, - De Gouden Kris. Een verhaal uit Zuid-Celebes.
212-276: ZEGGELEN, M. VAN, - Onderworpen. Schetsen uit Celebes.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
199-233: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
209-226: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
212-484: ZEGGELEN, M. VAN, - De erven Burdee.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
184-218: ZENTGRAAFF, H.C., - In oude en nieuwe landen.
220-170: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
225-192: ZENTGRAAFF, H.C., - Op Oude Paden. 2 delen.
204-196: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
210-183: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
205-520: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid.
211-205: ZEYDNER, W.A., - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
189-495: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
224-216: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java. 1945-1950.
219-253: ZIKKEN, A., - De atlasvlinder.
214-481: ZIKKEN, A., - Hut 277.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
225-256: ZIKKEN, A., - Eilanden van vroeger.
204-510: ZIKKEN, A., - Voor het vandaag werd.Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig.
206-226: ZIMMERMANN, G.P.H., - Beschrijving van de rivier 'de Suriname' 10 pags. Artikel in Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II no 5. Met div andere artikelen o.a. P.J.Veth: Een woord bij de kaart van het DiŽnggebergte. (met uitsl.kaart)
208-286: ZOBELTITZ, F. VON, - Het heilzame vergift. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ).
199-537: ZOEST, R. VAN / ECK, X. VAN, - Huis Schuylenburch.
219-257: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
210-284: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
185-491: ZOETE, JOH.DE / VERSTEEG,M., - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. / Copper Monday Prints. Observations on a Dutch printing tradition.
223-154: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance & Drama in Bali. Preface by Arthur Waley, Introduction by Michael Hitchcock. reprint after the original 1938 edition.
224-279: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
211-463: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
224-548: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

3/29