Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
221-546: WEYER, A. VAN DE, - De religieuze practijk in een Brabantse industriestad. Een sociografisch onderzoek in Tilburg.
226-307: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
226-308: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
212-340: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
220-366: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
223-555: WEZELAAR-DOBBELMAN, L., - Louis Dobbelman 1837-1901. Yankee en Rotterdammer.
210-635: WHEEN, FRANCIS, - Marx een biografie.
215-406: WHITING, CH. W. / TREES, W., - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding ons langste oorlogsjaar.
213-424: WHITING, CH., - '44 In combat on the western front from Normandy to the Ardennes.
215-407: WIBAUT-GUILONARD, T., - Zo ben je daar. Kampervaringen. Aangevuld met documenten van vele anderen.
213-105: WIBAUT- B.V.B., M./ TILANUS,L., - Een zonnig thuis. (De familie Mulder).
222-323: WICHERS, L., - De Regeering van Koning Lodewijk Napoleon 1806-1810. Grootendeels naar oorspronkelijke en onuitgegeven bescheiden bewerkt.
208-213: WICHMAN, A., - De Heer J.G.F.Riedel en de meren van Noord en Centraal-Celebes.
206-347: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN, - Johan de Witt en zijn tijd.
222-110: WIEBENGA, NEL, - Guus en de eikelmannetjes.
219-529: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - Historische Atlas van Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
214-492: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - Historische Atlas Groningen. Chromotopische Kaart des Rijks. 1 : 25.000
224-528: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - HistorIsche Atlas van Zuid-Holland. Chromotopische Kaart des Rijks. 1 : 25.000
220-191: WIEBES, C. / ZEEMAN,B., - Indonesische dagboeknotitties van dr. H.N.Boon 1946 - 1949.
220-146: WIEDER, F.C., - Dr.Ir.J.W.IJzerman, persoonlijke herinneringen. (Met lijst van zijn geschriften)
221-591: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
211-544: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
194-620: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
225-604: WIEGER, LEON, - Folk-lore Chinois moderne. tekst Chinees/Frans
211-104: WIEGMAN, JAN, - Versjes die wij nooit vergeten. Verzameld en verlucht. Een groot boek voor kleine kleuters.
224-611: WIELAND, C.M., - Geschiedenis van de Abderiten. Vertaald door I,C.van Deventer. 2 delen in 1 band.
211-302: WIELENGA, D.K., - Soemba. (Onze Zendingsvelden V.)
218-273: WIELENGA, D.K., - Marapoe. Een verhaal uit Soemba.
218-274: WIELENGA, D.K., - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden.
218-212: WIELINGA, J.D., - Weerzien op Soemba. Fragemnten uit een dagboek.
219-420: WIEREMA, THIJS (INLEIDING), - Nescio.
222-344: WIERINGA, F. ( O.R.V. ), - Republiek tussen Vorsten. Oranje / Opstand / Vrijheid / Geloof.
217-516: WIERSMA, K. (VOORWOORD), - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps. Samengesteld in opdracht van de Commissie tot organisatie van het eerste eeuwfeest van het Leidsche Studentencorps.
216-103: WIERSMA, J.P., - Friese Volkssprookjes. Verzameld en ingeleid. Met inleiding van P.Sipma.
225-365: WIERSUM, E., - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605 / Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
205-603: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
204-619: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
208-153: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
225-141: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
208-478: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met supplement van C.B.van Haeringen. 2 delen in 1 band.
218-302: WIJK, J. VAN, - Rekenboek voor de scholen in ons Vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegenen, waarin volgens verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven. 3 stukjes in 1 band.
226-499: WIJK, J.VAN / JAEGER, J., - Atlas der geheele aarde ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de Aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 Kaarten, de Wereldkaart, de Werelddeelen, de Landen van Europa, de ProvinciŽn van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen. Fotografische herdruk naar de uitgave van J.Oomkens Jzn, Groningen.
208-362: WIJK, L.VAN (INLEIDING), - Pictures of the spirit. Een kijk op het blauwe gevoel.
220-487: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers. / C.B.van Haeringen : Supplement. Herdruk 1971
215-232: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
224-574: WIJN, J.W., - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
192-193: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
222-187: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - De gezaghebbers der Oost-Indische Campagnie op haar Buiten-comptoiren in AziŽ.
210-546: WIJNAND, J.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Het Gouden Boek van A.F.C. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaN DER Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
220-96: WIJNBEEK, PH…, - Dat moet je durven...!
219-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913. Met artikelen van een aantal auteurs.
200-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913.`Met artikelen van een aantal auteurs.
218-369: WIJNBERGEN, A.I.M.J. VAN, - Onze Marken onder de werking der Wet van 10 Mei 1886.
207-368: WIJNEN, H., - De prins-Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
213-387: WIJNEN, H. VAN, - Vorst Willem, het is alles uw schuld! Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen, 1787-1795.
226-414: WIJNGAARDS, N., - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
213-76: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Op den rand van het nest.
221-96: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Mies en Loes. Een kostschoolverhaal voor meisjes.
215-100: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag lacht weer.
213-77: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag wordt mager!
213-78: WILDE, HAN DE, - Oepidoepie Niemendal.
216-484: WILDE, OSCAR, - De Bajes. ballade Herdichting van Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol door A.Marja.
221-483: WILDE, I.DE, - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
204-549: WILDENBERG, I.W., - Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
206-612: WILHELM, K., - Luise von Kobell und die KŲnige von Bayern.
217-203: WILKENS, DUCO, - De verlaten kampong.
214-84: WILKESHUIS, C., - Aanpakken maar..!
213-106: WILKESHUIS, C., - Zwart op wit.
225-87: WILKESHUIS, C., - Vertelsels uit Nieuw- Lutjeputje.
221-97: WILKESHUIS, C., - Een jongen van de zee.
223-108: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen. Reprint van de uitgave van 1917.
203-111: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen.
208-446: WILLEKENS, E., - Profiel van Hendrik Conscience 1812-1883. Hij leerde zijn volk lezen.
217-224: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
226-164: WILLEMS, W. / LUCASSEN, L., - Het onbekende vaderland. De repatriŽring van Indische Nederlanders (1946-1964). Artikel: 'B.R.Rijkschroeff : Oudere Indische Nederlanders' bijgesloten.
217-188: WILLEMS, WIM E.A., - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
222-242: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver. (Jan Boon)
223-221: WILLEMS, WIM, - Sporen van een Indisch verleden. 1600-1942.
211-229: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
221-98: WILLEMSE, WILLY / MAREE,PIET, - Ping Pong Ponia. De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
218-280: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
211-162: WILLIAMS, H., - Ceylon pearl of the East.
220-192: WILLINCK, G.D., - Het rechtsleven bij de Minangkabausche MaleiŽrs.
221-221: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
215-265: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
224-213: WILS, ESTHER (SAMENSTELLING), - Wonen in IndiŽ. House and home in the Dutch Indies.
223-360: WILSON, CH., - Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis.
225-328: WILSON, CH., - Geschiedenis van Unilever. 3 delen. I: Lever Brothers. II: Jurgens en van den Bergh / Unilever. (Nederl.bewerking: Jane de Iong) III: Unilever in de Tweede IndustriŽle Revolutie 1945-1965 (Nederl.bewerking H.Baudet)
217-260: WILTON VAN REEDE, THEO, - Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit IndonesiŽ. Met handtekening van de schrijver.
218-239: WILTON VAN REEDE, TH. / ONDERDENWIJNGAARD, A. , - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
212-595: WILTON, ANDREW, - The Life and Work of J.M.W.Turner.
222-89: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
213-79: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
217-408: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
211-383: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
203-651: WINGEN, ED (SAMENSTELLING), - De A van Cobra in woord en beeld. 50 Jaar Cobra.
224-508: WINKEL-RAUWS, H., - Wel en Wee van het geslacht 'Rauws
214-344: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
226-334: WINKEL, H., - De ondergrondse pers. 1940-1945. Geheel herzien door H.de Vries.
226-369: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
223-469: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
219-465: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
214-103: WINKLER-VONK, A. (SAMENGESTELD DOOR), - Omnibus voor de jeugd. ingeleid door Rien Marsman.
213-550: WINKLER, JOHAN, - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
226-237: WINTER, DARJA DE (INLEIDING), - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven IndiŽ 1852-1912.
211-90: WINTER, H.DE, - Twee Hollandsche jongens. Avontuurlijke zwerftochten van Frans en Willem Eggers.
208-363: WINTER, R. DE, - Hendrik Walaardt Sacrť 1873-1949 Leven voor de luchtvaart.
226-184: WINTER, MINNIE DE, - Alles om Renťe.
223-470: WINTER, L.DE, - Zionoco.
223-271: WINTER, LUCRETIA WILH.VAN, GEBOREN VAN MERKEN, - De waare Geluksbedeeling, Brieven, en nagelaten Gedichten. / WINTER,Nicolaas Simon van. - Gedichten en Fabelen.
223-272: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN EN MERKEN, L.M.VAN, - TooneelpoŽzy. Tweede deel. Samen met : Artemines. Treurspel. Onder de zinspreuk, La vertu pour guide. Te Amsterdam by J.Helders en A.Mars, 1785.
220-253: WINTER, P.J.VAN, - De Westindische Compagnie ter Kamer Stad en Lande.
215-607: WINTERINK, J.C., - Hoe onze boeken gemaakt worden. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek.
218-95: WINTERS, EUG»NE A., - De prinses en de drie verborgen schatten. Verteld en getekend. (uitgegeven n.a.v. bezoek prinses Juliana aan CuraÁao)
221-601: WINWAR, FR., - Jeanne d'Arc. Haar leven en haar tijd.
210-370: WISSELING, H.L., - Zoon en vader - Vader en zoon.
189-297: WISSELINK, LEO, - Indisch pigment. (reisverslag met afb.van zijn schilderijen)
226-165: WISSELINK, LEO, - Indisch pigment. (reisverslag met afb.van zijn schilderijen)
221-502: WISSING, P.W.VAN (EINDREDACTIE EN INLEIDING), - De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795.
219-323: WIT, D. DE, - 60 + 40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend Passers, pennen. Potloden en projecten.
190-374: WIT, C.H.E.DE, - Thorbecke en de wording van de Nederlandse Natie. I: Thorbecke, staatsman en historicus. II: Thorbecke, J.R.: Historische schetsen.
206-151: WIT, A. DE, - Facts and fancies about Java.
199-213: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
224-348: WITHUIS, JOLANDE, - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001) Het leven van een verzetsheld.
190-561: WITKAMP, P.H., - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt door M.A.Sipman.
217-189: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
220-193: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
209-212: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
194-287: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
215-652: WITSEN ELIAS, J.S., - Beeldhouwkunst . Koorbanken koorhekken en kansels.
206-112: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het Hoogduitsch. (C.F.T.Voigt)
220-126: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - De kleine Zimmerman, of de aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. 3 delen.
223-273: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
206-344: WITT HUBERTS, FR.DE, - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III.
189-168: WITTE, J.C., - J.B.van Heutsz leven en legende.
199-489: WITTE, ALDERT, - De vormgeving van het boek.
217-607: WITTEMANS, FR., - Geschiedenis der Rozenkruisers. Met een woord vooraf van W.H.Denier van der Gon.
217-340: WITTEMANS, FR. (WOORD VOORAF), - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek.
213-593: WITTERT VAN HOOGLAND, R. W. C. G. A., - Een Halve Eeuw Militaire Luchtvaart, 1913-1963.
223-341: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
212-369: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
220-370: WITTOP KONING, D.A., - Nederlandse vijzels. Uitgave t.g.v. het 90-jarig jubileum van de CoŲperatieve Apothekers Vereniging OPG 9 februari 1899 - 9 februari 1989.
195-211: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
200-223: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
205-156: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
215-543: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
223-472: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
223-473: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Verzamelde gedichten. Keuze samengesteld en ingeleid door P.Minderaa. Met voorwoord van A.Roland Holst.
223-474: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer. gedrukt in zwart en rood.
223-475: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Zon in den rug. Gedichten.
223-471: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Afwykingen.
219-467: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
219-466: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Nagelaten Gedichten.
205-511: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
224-551: WOLF, H.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Honderdvijftig jaar Koninklijke Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
213-544: WOLF, M., - Het Nederlands persmuseum. Liefdewerk oud papier.
188-357: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
215-622: WOLF, RUTH, - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
223-397: WOLF, RUTH, - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
190-453: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
224-546: WOLF-CATZ, H., - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
204-344: WOLF, MARIňTTE, - Het geheim van De Telegraaf. De geschiedenis van een krant.
225-605: WOLFERSTAN, BERTRAM, - The Catholic Church in China from 1860 to 1907.
222-487: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. Naverteld door mevr. Van Wetrheene. 2 delen.
215-547: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
190-537: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
210-486: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Schrijversprentenboek Betje Wolff & Aagje Deken.
223-477: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van den heer Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
222-259: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Economische liedjes. 3 delen.
217-97: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H., - Het zevende meisje.
217-365: WOLFS, S.P., - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen.
224-575: WOLFSBERGEN, L. (VOORWOORD), - Marius Bauer oriŽntalist. 1867-1932.
219-475: WOLKERS, J., - Brandende liefde.
219-476: WOLKERS, J., - De hond met de blauwe tong.
223-480: WOLKERS, J., - De walgvogel.
218-483: WOLKERS, J., - Het vroege werk.
204-509: WOLKERS, J., - Het vroege werk.
220-194: W÷LLER, JOH., - Als officier van gezondheid naar Nederlands-IndiŽ. Vertaald door Greta Baars-Jelgersma. inleiding van L.van Vuuren.
213-328: WOLTERSDORFF, MARIE, - De zware eisch. Uit het Duitsch vertaald door H.J.van der Munnik.
219-477: WOLTHUIS, G. W., - Duivelskunsten en Sprookjesgestalten. StudiŽn over literatuur en folklore. Marieken van Nieumeghen.
210-571: WOLTJER, R.H., - Plan voor de wederopbouw van Scheveningen. Een ontwikkelingsplan. Rapport uitgebracht door de V.V.V. 's-Gravenhage.
212-370: WOLZOGEN K‹HR, S.I.VON, - De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw. / De Nederlandsche vrouw in de tweede helft van de 18e eeuw. 2 delen.
198-534: WOODCOCK, TH. / ROBINSON, J.M., - The Oxford Guide to Heraldry.
226-206: WOODING, C.J., - Winti: een afroamerikaanse godsdienst in Suriname. Een cultureel-historische analyse van de religieuse verschijselen in de Para. Proefschrift.
193-105: W÷RISH÷FFER, S., - De diamanten van den Peruaan. Tochten door BraziliŽ en Peru. naar het Duitsch.
195-110: W÷RISH÷FFER, S., - Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld. Naar het duits.(speelt in Brits-Borneo)
225-100: WORM, PIET, - De 3 gekroonde paardjes.
195-212: WORMSER, C.W., - Drie en Dertig Jaren op Java. 3 delen. I: In de rechterlijke macht. II: In de bergen. III: In het dagbladwezen.
194-257: WORMSER, C.W., - Bergenweelde. (Over de belangrijkste bergen van Ned.IndiŽ)
211-248: WORMSER, J.A., - Drie en zestg jaren in diens der vrijheid. De levensgeschiedenis van General Joubert. Aan de jongens van Hollandschen stam verhaald.
210-281: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
221-197: WORMSER, C.W. (SAMENGESTELD DOOR), - Wat IndiŽ ontving en schonk.
213-204: WORMSER, C.W., - Frans Junghuhn.
199-268: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
209-291: WORMSER, C.W., - Het graf op den Soembing. Een Javaansche roman.
200-351: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
219-478: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
213-389: WOUD, A. VAN DER, - De Bataafse Hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis. 1750-1850.
203-155: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
218-96: WOUDE, JOHANNA VAN (= S.M.V.WERMESKERKEN-JUNIUS), - Hollandsch binnenhuisje.
204-345: WOUDE, A.M.VAN DER E.A., - Dertig jaar agrarische geschiedenis.
220-371: WOUDE, A.M.VAN DER, - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 3 delen.
221-501: WOUDENBERG, H.M.VAN, - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
204-671: WOUDENBERG, A., - Buiten de bandijken ( rivierwerken c.a ). m. m.v. G. van Wieringen.
209-549: WOUDT, K. / NIEUWENHUIS, W., - Honderd Jaar Verkade, 1886-1986.
208-479: WOUTERS, D. / MOORMANN,J., - Het straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
224-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-585: WOUTERS, D., - Het nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
225-142: WOUTERS, D./VISSER,W.J., - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
199-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-541: WOUTERS, TH. A., - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
225-568: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
209-589: WOUTERS, H.H.E, - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
224-251: WOUW, L.A.F.H., - Christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. Naar het duits van F.Klinck-LŁtetsburg
218-377: WRANGEL, E., - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. uit het zweedsch door mw.Beets-Damstť.
226-589: WRIGHT, FRANK LLOYD, - The natural house.
225-606: WU YUZHANG, , - Recollections of the Revolution of 1911. A great democratic revolution of China.
202-552: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
205-599: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeiders-straat, van 1648 tot 1873.
206-548: W‹LLSCHLEGER, L., - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage. (1612-1618)
196-343: W‹PPERMANN, GENERAAL, - Nederland voor Honderd Jaren, 1795-1813.
209-472: WURMBRAND, MAX / ROTH, CECIL, - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums ‹berleben.
217-599: W‹RZNER, M.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
224-478: W‹STEFELD, W.C.M., - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
226-514: W‹STEFELD, W.C.M., - Middeleeuwse Boeken van Het Catherijnenconvent.
198-246: WYBRANDS, K., - Tropenstijl !'. CauserieŽn en opstellen.
224-378: WYTEMA, M.S., - Klaar voor onderwater !' Met Hr.Ms. K.XVIII langs een omweg naar Soerabaja
226-489: YEHOSHUA, A.B., - Meneer Mani. Een epos.
211-598: YONGE, CHARLOTTE MARY, - Life of John Coleridge Patteson. Missionary Bishop of the Melanesian Islands. 2 vols.
217-573: YOUNG, E.R., - The machinery of War. An illustrated history of weapons.
200-681: YOUNG, G.F., - The Medici.
218-390: YOUNG, D., - Rommel, der WŁstenfuchs.
196-255: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. + Aanteekeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. (totaal 8 delen)
215-552: YPES, C. (VERT. DOOR), - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans.
203-356: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Van linnen en linnenkasten.
220-372: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Geschiedenis der tapijt-weverijen in de Noordelijke Nederlanden. 2 delen in 1 band. hierin ook: English version (86 pags.)
220-612: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - White figurated linen damask. From the 13th to the beginning of the 19th century.
207-229: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Carl's kerstfeest in Papoea-land. Een zendingsverhaal.
207-231: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea.
207-230: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Papoea's in de branding. Een verhaal uit Nieuw-Guinee.
221-99: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
212-142: ZACHARIń, A., - Geschiedenis der Romeinen. Een leesboek voor de Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Eerste stukje.
216-255: ZACHARIAH, O., - Travel in South Africa. Third edition 1927. Published by the South African Railways and Harbours.
195-385: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
215-674: ZAMJATIN, JEVGENIJ, - r=Teken van leven. Keuze en nawoord van C.J.Pouw.
224-547: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
221-479: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
225-316: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
213-240: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
206-238: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes. Uitgave van Museon.
216-148: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907.
221-292: ZAPPEY, W. M., - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
221-336: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
215-233: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
215-579: ZEE, N.VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
223-279: ZEE, H.VAN DER, - 's Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
206-345: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
209-333: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
217-522: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
222-253: ZEEUW, P. DE, - Onder kolonialen en kettinggangers. Leven en werken van zendeling J.J.Wijnveldt.
225-143: ZEEUW, P.DE, - De worsteling om het kind. De strijd voor een Vrije School historisch geschetst.
215-248: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
215-247: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
215-246: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-188: ZEGGELEN, M. VAN, - Dona Alve.
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
224-276: ZEGGELEN, M. VAN, - Bij het hart van IndiŽ.
219-252: ZEGGELEN, M. VAN, - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandse vrouw in IndiŽ. Inl. en toelichting van R.Nieuwenhuis.
204-216: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
206-190: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
192-206: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
223-93: ZEGGELEN, M. VAN, - Averij.
217-205: ZEGGELEN, M. VAN, - De Gouden Kris. Een verhaal uit Zuid-Celebes.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
199-233: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
209-226: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
220-170: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
225-192: ZENTGRAAFF, H.C., - Op Oude Paden. 2 delen.
204-196: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
210-183: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
205-520: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid.
211-205: ZEYDNER, W.A., - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
224-216: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java. 1945-1950.
226-239: ZIKKEN, A., - Drieluik Sumatra. Een tijger op je stoep / De atlasvlinder / Terug naar de atlasvlinder.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
225-256: ZIKKEN, A., - Eilanden van vroeger.
206-226: ZIMMERMANN, G.P.H., - Beschrijving van de rivier 'de Suriname' 10 pags. Artikel in Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II no 5. Met div andere artikelen o.a. P.J.Veth: Een woord bij de kaart van het DiŽnggebergte. (met uitsl.kaart)
199-537: ZOEST, R. VAN / ECK, X. VAN, - Huis Schuylenburch.
219-257: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
210-284: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
223-154: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance & Drama in Bali. Preface by Arthur Waley, Introduction by Michael Hitchcock. reprint after the original 1938 edition.
224-279: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
211-463: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
224-548: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
203-669: ZOFF, O., - De Hugenoten. Een historisch verhaal van hun lijden en strijden. Vert.door J.C.van der Does. Inleiding van A.A.van Schelven.
202-511: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
211-432: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
220-488: ZONDERVAN, H., - Algemeen verklarend woordenboek. 5e druk van Kramer's Alg.Kunstwoordentolk. Herzien en vermeerderd.
219-254: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
226-240: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
210-282: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
217-262: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
225-257: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
220-294: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
208-113: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - De moedertjes.
208-114: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - Hoe Els overwon.
218-97: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - Martijntje. Het verhaal van een heel klein jongetje.
213-86: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - Katrijntje van Waterhoek.
223-94: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - Het bonte tuintje.
202-368: ZUIDERENT, AD (SAMENGESTELD DOOR), - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneelkunst.
226-371: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
219-358: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
206-394: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
211-369: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
218-275: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
220-295: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
209-563: ZUIJDERHOUDT-HULST, W.A., - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St.Janskerk.
222-133: ZUURVEEN, TOOS, - Van Zedenleer tot Bruintje Beer.
211-401: ZUYDAM, W., - Justus van Effen, een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden.
223-481: ZUYLEN, BELLE VAN, - De geschiedenis van Caliste. Vertaald door Victor E.van Vriesland.
220-196: ZWAAG, J. VAN DER, - Tjoeroeg. De Indische ondernemingslandbouw en de ondergang van een rubbercultuurmaatschappij.
221-223: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlandsch-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
211-234: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
193-473: ZWAAN, J., - Dagh-Werck van Constantijn Huygens.
217-446: ZWAAN, F. L., - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
223-361: ZWAAN, J. (O.R.V.)., - De Zwarte Kameraden. Een geillustreerde geschiedenis van de N.S.B.
220-231: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942.
220-232: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
209-214: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
211-235: ZWART, H., - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars.
219-85: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
208-613: ZWART, A. / BRAUN, K., - Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen.
217-426: ZWART, DIRK, - Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K.Heeroma als literator.
218-517: ZWART, KERST, - Graafschapsche geschiedenissen.
209-97: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
212-99: ZWART, A.C. DE, - Hoe de zoon van den pionier president werd. Het leven van Abraham Lincoln. Herziene uitgave.
189-244: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
211-206: ZWEERS, L., - Standplaats in de tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. (niet beperkt tot Ned.IndiŽ /IndonesiŽ) (uit o.a. Geillustreerde bladen, met foto's van Alfred van Sprang, Jan Stevens, Hugo Wilmar, Peter Pennarts, Willem van de Poll, Ed.v.d.Elsken en Cas Oorthuys)
216-200: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
218-238: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
204-640: ZWEERS, LOUIS (SAMENSTELLING EN TEKST), - Willem van de Poll 1895-1970. Tentoonstellingscatalogus.
220-233: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
219-189: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
214-206: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
196-184: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
224-83: ZWET, C.VAN DER, - Sluwardi, de bunzing en Corax, de jonge raaf.
214-199: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
203-204: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.

9/13