Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
204-200: VELDE, J.J.VAN DE, - Brieven uit Sumatra 1928-1949.
211-196: VELDE, P.VAN DER, - Een Indische liefde. P.J.Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-IndiŽ. (ook verschenen als proefschrift).
192-381: VELDE, C.A. VAN DER, - De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis. Uitgegeven door de Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
221-548: VELDEN, G.M. VAN DER, - De Kosterij van Bokhoven 1369-1969.
202-354: VELDEN, D. VAN, - Journaal van W.H.J.van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
224-242: VELDEN, D. VAN, - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. with a summary in English
228-307: VELDEN, D. VAN, - Journaal van W.H.J.van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
222-210: VELDEN, D. VAN, - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. with a summary in English
228-294: VELDEN, SJ.VAN DER, - Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-1995.
224-491: VELDHOEN, L. / OUDENAARDEN, J., - Met vlinderstrik en boerenzakdoek. Donker, een Rotterdamse uitgeversfamilie. Jubileumuitgave.
202-551: VELDHUIJZEN, S.E., - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis van de straatnamen in 's-Gravenhage.
204-609: VELDHUIJZEN, S.E., - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis van de straatnamen in 's-Gravenhage.
230-180: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A., - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
208-208: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A., - De berg van Java als spiegel van het Javaanse wereldbeeld. Tentoonstellingscatalogus.
223-350: VELDHUIZEN, G.VAN, - Zeven Dagen Rotterdam.
230-529: VELLENGA, S.Y.A., - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedag van de Limburger in de jaren dertig.
204-626: VELLENGA, S.Y.A., - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburgers in de jaren dertig.
217-505: VELTENAAR, C., - Het kerkelijk leven der Gereformeerden in den Briel tot 1816.
227-550: VELTENAAR, C., - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschap-pelijk - Kerkelijk.
222-529: VELTENAAR, C., - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschap-pelijk - Kerkelijk.
219-122: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J., - Petronella Moens (1762-1843) De vriendin van 't Vaderland.
214-130: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J., - Petronella Moens (1762-1843) De vriendin van 't Vaderland.
221-85: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - Bakvischjes.
218-83: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - Een meisjeshuishouding.
211-461: VEN, D.J. VAN DER, - In de ban van burchten kastelen en paleizen.
197-298: VEN, D.J. VAN DER, - De haard in ons volksleven.
196-335: VEN, D.J. VAN DER, - Het vendelzwaaien herleeft.
221-329: VEN, G.P.VAN DE, - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland.
229-330: VEN - TEN BENSEL, E.VAN DER, - De volksdans in Nederland.
221-494: VEN, D.J. VAN DER, - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966.
204-336: VEN - TEN BENSEL, E.VAN DER, - De volksdans in Nederland.
222-569: VENEMA, A., - De Amsterdamse Joffers.
229-447: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 3 B: S.Vestdijk.
189-413: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
226-585: VENEMA, A., - De Ballingen. 1914-1921. Frits van den Berghe, Gustave DeSmet en Rik Wouters in Nederland.
227-594: VENEMA, ADRIAAN, - De Bergense School.
210-630: VENEMA, A., - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
201-493: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel IV: Uitgevers en boekhandelaren.
227-565: VENEMA, A., - De Amsterdamse Joffers.
215-502: VENEMA, A., - Jongensdroom en andere verhalen.
202-620: VENEMA, A., - De Ballingen. 1914-1921. Frits van den Berghe, Gustave DeSmet en Rik Wouters in Nederland.
223-336: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
194-533: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
194-534: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 2. De harde kern.
218-363: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
210-610: VENEMA, A., - De Amsterdamse Joffers.
213-384: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
210-629: VENEMA, A., - De Ploeg 1918-1930.
218-552: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. Uitg.t.g.v. het 50-jarig bestaan van Kon.Ned. Hoogovens.
210-552: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. Uitg.t.g.v. het 50-jarig bestaan van Kon.Ned. Hoogovens.
215-264: VENKEN, J. (BEWERKT DOOR), - Mariniers in aktie op Oost-Java. Met zware marsbepakking, memoires van Willem Moraal uit 1946-1949.
216-579: VENNE, J. M. VAN DE, - Geschiedenis van het kasteel van Valken-burg, zijn Heren en hun Drossaarden.
220-572: VENNE, J. M. VAN DE, - Geschiedenis van het kasteel van Valken-burg, zijn Heren en hun Drossaarden.
228-254: VENSELAAR, CARY, - Indonesisch schetsboek. Java en Bali.
230-181: VER HUELL, MAURITS, - Herinneringen aan een reis naar Oost-IndiŽ. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819. Bezorgd door Chris F.van Fraassen en Pieter Jan Klapwijk.
227-563: VERBEEK, J.R., - Kustversterkingen 1900-1940. De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijen.
227-340: VERBERNE, L.G.J., - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
219-316: VERBERNE, L.G.J., - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
215-317: VERBURG, GO, - Anak anak mas.(roman)
212-345: VERBURG, M. E., - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I: 1798-1898.
193-93: VERCOE, A.GUY, - De luchtpiraat. Bewerkt door R.H.G. Nahuys.
224-342: VERDAM, J., - Over bezweringsformulieren.
218-531: VERDAM, P.J. (WOORD VOORAF), - Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht. 1375 - 1975. Met bijdragen van W.Jappe Alberts, J.den Tex, D.J.Roorda, Mv.d.Bijl e.a.
220-539: VERDENIUS, MARTIE, - Dŗg lieve dag. Reclameboek Ubica matrassenfabriek n.v. Utrecht.
230-599: VERDI, GIUSEPPE, - Autobiografie in brieven. Gekozen, bezorgd en betaald door Yolanda Bloemen.
220-181: VERDOORN, J.A., - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch IndiŽ. Een sociaal-medische studie.
230-78: VER»L, BAREND, - De groote spelbreker.
230-562: VERGEER, CH., - Willem Witsen en zijn vriendenkring. De Amster-damse bohŤme van de jaren negentig.
221-447: VERGEER, CH., - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de tachtigers.
227-444: VERGEER, CH., - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de tachtigers.
205-432: VERHALLEN, FR., - Michel van der Plas. Van veel te veel een spaarzaam deel.
227-227: VERHEEM, R., - Bevrijding zonder bevrijders. De 'Sinjo' tussen IndiŽ en Nederland.
228-449: VERHEUL, KEES, - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
228-450: VERHEUL, KEES, - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
215-503: VERHEUL, J., - Verlaat debuut.
219-563: VERHEUL, J., - Historische gebouwen van Rotterdam. Beschrijving van de voornaamste verdwenen en bestaande gebouwen van architectonische of historische waarde. Eerste en tweede serie.
213-583: VERHEUL, J., - Merkwaardige oude Inrijhekken alsmede Poort- en Hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. 2 delen.
200-625: VERHOEFF, L., - Jan Soldaat in oude prenten.
222-543: VERHOEFF, L., - Jan Soldaat in oude prenten.
217-470: VERHOEVEN, BERNARD, - De zilveren spiegel. (Opstellen: o.a. Oosterling en westerling / Bij het graf van Penning / Jacob israel de Haan / Teirlinck de goochelaar. Prismareeks III.
212-240: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
224-210: VERHOEVEN, PAULJAC (VOORWOORD), - Bronbekers in beeld. Een ontmoeting tussen hedendaagse beeldende kunst en een bijzonder militair archief.
209-332: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
225-186: VERHOEVEN, J., - Tot welzijn van Java. Eenige causerieŽn bij gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan van den Zendingspost Tjideres (West-Java) met 'kiekjes
229-465: VERHOEVEN, BERNARD, - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
204-338: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
214-564: VERHOOFSTAD, P.M., - Katholiek Purmerend.
214-332: VERHOOG, P. / KOELMANS, L., - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665.
190-444: VERHOOG, P., - Avonturen van de Zee.
190-445: VERHOOG, P., - Op bruisende golven. Een roman van de zee.
191-392: VERHOOG, P., - Zijn laatste reis. Tooneelspel van de zee.
199-423: VERHOOG, P., - Van havens en zeeŽn.
227-341: VERKADE, DOM WILLIBRORD, - Van ongebondenheid en heilige banden. / In blijde gebondenheid. Herinneringen van een schilder-monnik. 2 delen.
219-553: VERKADE, M.A. E.A., - Zaandam 150 jaar stad. 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
221-590: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F., - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
211-487: VERKADE, M. A., - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan. bijgevoegd : nadruk Centsprent : Jongens en siet dees vryasie aan Van Crelis en Maertje van Oossaan
228-291: VERKADE, W., - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke. (1798-1872).
229-555: VERKADE, M.A. E.A., - Zaandam 150 jaar stad. 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
209-546: VERKADE, C., - Een leven in Biskwie en Chocolade.
226-586: VERKAUF, WILLY, - Dada. Monograph of a Movement / Monogrphie einer Bewegung / Monographie d'un mouvement.
225-574: VERKERK PISTORIUS, A.W.P., - De grondslagen van het Britsch-Indisch beheer.
229-268: VERKRUYSEN, H.C., - Dialektiek van Oostrsche kunst, leidraad bij eenen cursus over China en IndiŽ.
224-243: VERKUYL, J., - Gedenken en verwachten. Memoires.
228-298: VERKUYLEN, C.M.F., - Schilderachtige ophelderingen. Het gezagsherstel in Nederlands-IndiŽ in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem.
197-586: VERLAAN, J.J. (TEN GELEIDE), - Niet alleen het verleden telt... Oproep aan hen die de fakkel van het geloof verder willen dragen. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Scheveningen 1912-1987.
210-637: VERLINDEN, C., - Koloniale expansie in de 15e en 16e eeuw.
207-577: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 dln.
202-572: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 delen.
220-560: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 delen.
198-360: VERMEERSCH, V., - Brugge en de zee. Van Bryggia tot Zeebrugge.
227-494: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
193-548: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
221-490: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
216-198: VERMOLEN, J., - De Dampit affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek in opdracht van de Stichting Strafkamp Dampit.
223-76: VERNE, JULES, - Een kapitein van vijftien jaar. 1. De Walvischjagers. 2. In slavernij. Gevolgd door Een overwintering in het ijs.
223-77: VERNE, JULES, - Hektor Servadac, Reizen en avonturen in de plantenwereld. - De Vulkaan-Bewoners / De terugtocht naar de aarde. 2 delen.
223-133: VERNE, JULES, - Avonturen van drie Russen en drie Engelschen, gevolgd door : 'De Blokkadebrekers
205-69: VERNE, JULES, - Het stoomhuis. De ijzeren reus.
223-136: VERNE, JULES, - Twee jaar vacantie. 2. Eene knapen-kolonie.
191-95: VERNE, JULES, - De Loods van den Donau.
218-86: VERNE, JULES, - Het geheimzinnige eiland. De verlatene. Naar de 20e Fransche uitgave door Gerard Keller.
223-134: VERNE, JULES, - Het stoomhuis. 1. De ijzeren reus.
223-135: VERNE, JULES, - Michael Strogoff, de koerier van de Czaar.
224-621: VERRIER, MICHELLE, - The OriŽntalists.
227-507: VERRIPS-ROUKENS, K., - Over Heren en Boeren. Een Sallands Landgoed, 1800-1977.
206-489: VERSCHAFFEL, T., - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
228-299: VERSCHOOR, I. H. PH., - Het Verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
229-610: VERSPAANDONK, J. A. J. M., - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
224-119: VERSTEEG, INA, - Jenny Dalenoord. Beeldend verhalen. Gesigneerd exemplaar.
230-241: VERSTEEG, A.H. / SCHINKEL, K., - The archaeology of St.Eustatius the Golden Rocksite.
210-231: VERSTEEG, A.H. / SCHINKEL, K., - The archaeology of St.Eustatius the Golden Rocksite.
228-332: VERSTIJNEN, M.L., - Mijn oorlogskroniek. Met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-12 april 1945.
223-353: VERSTIJNEN, M.L., - Mijn oorlogskroniek. Met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-12 april 1945.
230-227: VERSTRAATEN, TON, - Ooggetuigen. Krijgsgevangen in IndiŽ en Japan (1942-1945).
200-651: VERSWIJVER, GUSTAAF A.O., - Treasures from the Africa-Museum Tervuren.
223-270: VERTOT, L'ABB… DE, - Origine de la Grandeur de la Cour de Rome: et de la nomination aux eveche's et aux AbbaÔes de France. Voorin ex libris monogram CL met kroon 1741.
213-519: VERWEIJ, A., - De nieuwe tuin.
215-504: VERWEY, ALB., - De legenden van de ene weg.
196-337: VERWEY, G., - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
212-347: VERWEY, G., - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
226-323: VERWEY, M.G., - Leiden in bezettingstijd. Herinneringen van een gemeentebestuurder. Met voorw.van A.van de Sande Bakhuyzen, nawoord van S.Mok.
219-448: VESTDIJK, S., - Kind tussen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven. (Basis voor de Anton Wachter-reeks)
229-445: VESTDIJK, S., - Narcissus op vrijersvoeten. reprint van de uitgave van 1938.
229-444: VESTDIJK, S., - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie.
221-456: VESTDIJK, S., - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziek-esthetiek.
214-476: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
205-480: VESTDIJK, S., - Het schuldprobleem bij Dostojewski. Essay, later verschenen in 'De Poolsche Ruiter
205-474: VESTDIJK, S., - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland, (528-484 v.Chr.).
230-427: VESTDIJK, S., - Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. (= 2e druk) / Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. (= 1e druk) deel 1 en 2 van de Anton Wachter - romans.
230-428: VESTDIJK, S., - Vrouwendienst.
230-425: VESTDIJK, S., - De zwarte ruiter.
230-426: VESTDIJK, S., - Klimmende legenden. Verzen.
230-424: VESTDIJK, S., - De Vliegende Hollander. (gedichten)
207-498: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot. roman.
229-443: VESTDIJK, S., - De fantasia en andere verhalen.
205-491: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
221-451: VESTDIJK, S., - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
230-429: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
228-451: VESTDIJK, S., - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Grieken-land.
228-452: VESTDIJK, S., - De arme Heinrich.
228-454: VESTDIJK, S., - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen. Bezorgd en verantwoord door T.van Deel.
228-455: VESTDIJK, S., - De hotelier doet niet meer mee. roman.
228-456: VESTDIJK, S., - De zieke mans in de romanliteratuur.
228-457: VESTDIJK, S., - Het spook en de schaduw.
228-458: VESTDIJK, S., - Nagelaten gedichten. bezorgd door T.van Deel, G.Middag en H.T.M. van Vliet.
228-459: VESTDIJK, S., - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
221-453: VESTDIJK, S., - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland, (528-484 v.Chr.).
228-453: VESTDIJK, S., - De filosoof en de sluipmoordenaar. roman.
227-447: VESTDIJK, S., - Berijmd palet.
227-448: VESTDIJK, S., - De koperen tuin.
230-421: VESTDIJK, S., - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
230-423: VESTDIJK, S., - De toekomst der religie.
205-483: VESTDIJK, S., - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen. I: Proza / II: PoŽzie en essay.
223-454: VESTDIJK, S., - Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. (= 2e druk) / Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. (= 1e druk) deel 1 en 2 van de Anton Wachter - romans.
205-478: VESTDIJK, S., - Gestalten tegenover mij.
205-484: VESTDIJK, S., - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen. I: Proza / II: PoŽzie en essay.
209-441: VESTDIJK, S., - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie.
221-460: VESTDIJK, S., - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componisten.
208-595: VETH, C., - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
208-596: VETH, C., - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst.
209-289: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-IndiŽ. Met aanvullingen van H.Kern en F.P.H.Prick van Wely. Bezorgd door N.van der Sijs. Met een levensschets van P.J.Veth door P.van der Velde.
230-267: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-IndiŽ. Met aanvullingen van H.Kern en F.P.H.Prick van Wely. Bezorgd door N.van der Sijs. Met een levensschets van P.J.Veth door P.van der Velde.
230-182: VETH, P.J., - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
220-182: VETH, P.J., - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
222-186: VETH, P.J., - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
212-544: VETH, CORNELIS E.A., - La Haye. Physionomie d'une ville.
229-357: VEUR, M.W.G. VAN DER, - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939-1944).
212-596: VEURMAN, B.W.E., - Volendammer schilderboek.
209-536: VEURMAN, B. / BAX, D., - Liederen en dansen uit West-Friesland. MelodieŽn en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
230-457: VEY MESTDAGH, J.H.DE, - Joden in Groningen. Tentoonstellings-catalogus gehouden in het Rijksarchief en in Provinciehuis Groningen.
228-240: VIANEN, BEA, - Geen onderdelen. Roman.
227-192: VIERSEN, T., - Mijn derde leesboekje. Leesboek voor de eerste klasse der Indische scholen. Tiende druk.
224-250: VILLIERS, O.T.DE, - Met de Wet en Steyn in het veld. Avonturen ervaringen en indrukken.
230-431: VILLON, FRAN«OIS, - Les oeuvres de FranÁoys Villon. Les lais, Le testament, Poťsies diverses, Le jargon. Illegale uitgave, de Jong 871.
198-519: VINGBOONS, JOHANNES, - Verzameling van Pas-kaarten, dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien gelegen: alle zeer net naar 't Leven met waterverven geschildert. In orde geschikt naar 't Alphabeth. Reprint . Met een Ten geleide en beschrijving van de opgenomen kaaarten door J.van Bracht.
215-512: VINKENOOG, S., - Het verhaal van Karel Appel. Een portret van waarneming.
215-513: VINKENOOG, S., - Weergaloos. Ontdekkingsreizen naar de waarheid.
227-452: VINKENOOG, S. (INLEIDING), - De beweging van Tachtig. Schrijversprentenboek.
219-454: VINKENOOG, S., - Wij helden. Verhaal.
229-449: VINKENOOG, S. (INLEIDING), - De beweging van Tachtig. Schrijversprentenboek.
219-453: VINKENOOG, S., - Eerste persoon meervoud (autobiografisch).
205-496: VINKENOOG, S., - Eerste persoon meervoud (autobiografisch).
225-524: VIOLLET LE DUC, , - De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathedraal. Uit het Fransch door Th. Molkenboer, voorwoord van P.J.H.Cuypers.
225-567: VIOTTA, HENRI, - Handboek der Muziekgeschiedenis. 2 delen.
230-183: VIRULY, A., - We vlogen naar IndiŽ.
230-81: VIRULY, A. / FEIJTER, J.M.DE, - Kinderen mogen vliegen. Een boek voor jongens en meisjes. (een rondreis door Nederland)
221-330: VIRULY, A. / HOLLANDER, H., - GeÔllustreerd Album ter herinnering aan de Londen-Melbourne Race. Het 'Uiver' Album.
210-177: VIRULY, A., - We vlogen naar IndiŽ.
209-635: VIRULY, A., - Logboek. Vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E.
229-495: VIS, D. / VIS,J., - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
195-589: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling.
221-485: VIS, D., - De Johannes Kerkhoven polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
211-455: VIS, D. / VIS,J., - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
209-547: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling.
210-550: VIS, A.J., - Wilhelmus procurator en zijn Chronicum. (Geestelijk beambte van het Klooster te Egmond, 14e eeuw.
217-183: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II. Leidraad voor praktische genealogie van de Indische Nederlanders. Met index van het Indisch Familie Archief.
214-182: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II. Leidraad voor praktische genealogie van de Indische Nederlanders. Met index van het Indisch Familie Archief.
215-515: VISSCHER, H. S., - Dromen in de moderne Nederlandse poŽzie.
203-293: VISSCHER, L.G., - Verhandelingen, kleine opstellen en verspreide geschriften.
217-605: VISSCHER, H., - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolkeren.
210-589: VISSCHER, CLAES / ROMAN, ZACH., - Visscher - Romankaart van Zeeland. / Speculum Zelandia. Facsimile uitgave.
209-619: VISSCHER, H., - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolkeren.
229-448: VISSER, H., - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
213-520: VISSER, E., - Foto's, schrijversportretten uit de jaren vijftig.
230-82: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
230-83: VISSER, F., - Loek's filmcarriŤre.
191-379: VISSER, F., - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede wereldoorlog.
227-362: VISSER, J.TH.DE, - De zaak Antonius van der Waals.
224-492: VISSER, M.J., - De Haagse Boekhandel 1900-1961.
220-136: VISSER, GERDA DE (ONDER RED.VAN), - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
228-76: VISSER, AB, - Piet bij de wilde dieren.
218-88: VISSER, P., - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal.
218-89: VISSER, P., - Taco de Minstreel. Historisch verhaal.
221-636: VISSER, J.TH.DE, - Mohammed - Christus. Vier Schetsen van eene reis in het Oosten.
216-132: VISSER, GERDA DE (ONDER RED.VAN), - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
194-206: VISSER, H.G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ.
230-430: VISSER, H., - Simon Vestdijk. Een schrijversleven. (in samenwerking met Max Nord en Emanuel Overbeke) Hierbij : Hans Visser: Simon Vestdijk, Kinderjaren. Paperback. 57 pag.
229-450: VISSER, T., - Dr.Willem Royaards.
222-343: VISSER, C.CH.G., - De Lutheranen in Nederland tussen katholocisme en calvinisme 1566 tot heden.
223-81: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
218-237: VISSER, J.G., - De Haantjes in vogelvlucht. Het Veluwebataljon 1-8 R.I. in IndiŽ 1945-1948.
191-341: VISSER, A., - Alleen in uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.
193-95: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
193-327: VISSER, C. (E.A.), - Onze Hollandsche molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis in Nederland.
196-454: VISSER, E., - Foto's, schrijversportretten uit de jaren vijftig.
229-321: VISSER, PIET, - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten. Met medewerking van Mary Sprunger & Adriaan Plak.
230-184: VISSER, H.G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ.
225-73: VISSER, AB, - Zwarte lading.
215-83: VISSER, F., - Loek's filmcarriŤre.
221-90: VISSER, P., - De laatsten der Arkels. Historisch verhaal uit het begin de XVe eeuw. (1402-1417). Voor de rijpere jeugd.
220-558: VISSER, C.K., - Van de Heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. Met voorrede van Jan Romein.
230-186: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pieterszoon Coen. (op de band is de titel: Een rondreis door het land van Jan Pietersz.Coen)
230-187: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pieterszoon Coen.
216-254: VISSERING, G., - Een Hollander in Zuid-Afrika.
192-283: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroefonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
230-185: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroe-fonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
221-183: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroefonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
204-618: VISSERING, JAAP, - Rotterdam. Fotografische impressies van Martin Kers.
223-596: VLAANDEREN, ANDR…, - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
217-110: VLADERACKEN, C.VAN, - Hop, hop mijn paard.
217-109: VLADERACKEN, C.VAN, - Draai Tolletje draai.
200-215: VLEKKE, B.H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel. Van het begin der beschaving tot het doorbreken der Nationale revolutie.
214-183: VLEMING, J.L., - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-IndiŽ.
217-94: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
224-131: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia/ Djakarta/ Jakarta. Beeld van een metamorfose.
230-88: VLETTER, A.C.C. DE, - Groote Broer.
230-89: VLETTER, A.C.C. DE, - Kari en Olo.
230-91: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven Robinsons
230-84: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
230-85: VLETTER, A.C.C. DE, - Admiraal Snor.
230-86: VLETTER, A.C.C. DE, - Arendskop.
230-87: VLETTER, A.C.C. DE, - De stad van karton.
227-76: VLETTER, A.C.C. DE, - De kromme spijker
227-77: VLETTER, A.C.C. DE, - De lange mid-voor van T.T.T. Een verhaal voor voetbal-liefhebbers.
227-78: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven Robinsons
223-137: VLETTER, A.C.C. DE, - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
213-71: VLETTER, A.C.C. DE, - De lange mid-voor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers.
192-116: VLETTER, A.C.C. DE, - Om 't kampvuur.
191-119: VLETTER, A.C.C. DE, - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
218-90: VLETTER, A.C.C. DE, - Admiraal Snor.
223-83: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
223-82: VLETTER, A.C.C. DE, - De stok met negen knobbels
219-82: VLETTER, A.C.C. DE, - Ver van huis.
218-91: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. ingeplakt: Een liedtekst over dit boek.
223-157: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia / Djakarta / Jakarta. Beeld van een metamorfose.
229-468: VLETTER, A. DE, - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
212-93: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
215-90: VLETTER, A.C.C. DE, - Groote Broer.
221-92: VLETTER, A.C.C. DE, - Ver van huis.
221-91: VLETTER, A.C.C. DE, - De kromme spijker
221-93: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
189-386: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
218-365: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
218-366: VLIEGEN, W. H., - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H.Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging. 9 sept.1883- 9 sept.1908.
203-354: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
212-348: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
228-547: VLIEGER-MOLL, WILLEMIEN DE, - Isaac Israels in Den Haag.
226-378: VLIET, H. T. M. VAN, - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk (1884-1925).
224-447: VLIET, H. T. M. VAN, - Met Louis Couperus op tournee. Voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten.
207-458: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
230-432: VLIET, H. T. M. VAN, - Tussen twee generaties. Briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman. (1922-1940).
211-379: VLIET, A.P.VAN, - Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648).
228-219: VLIET, C. VAN DE, - Dolf de Boerenheld. Een verhaal uit den vrijheidsoorlog der Zuid-Afrikaansche Republieken.
211-398: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
212-441: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
215-517: VLIJMEN, B.R.F.VAN, - Heinde en verre. Letterkundige proeven. (2 verhalen spelen zich af in Ned.IndiŽ)
225-327: VLIS, I. VAN DER, - Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut. M.m.v. Thijs Rinsema
228-300: VLIS, I. VAN DER, - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem (1669-1671).
218-551: VLIS, J.A. VAN DER, - Texel'. Land en volk in de loop der eeuwen.
216-328: VLIS, I. VAN DER, - Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut. M.m.v. Thijs Rinsema
217-360: VLIS, I. VAN DER, - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
210-116: VLOTEN, J.VAN, - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld. Met melodiŽn bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
227-453: VLOTEN, FRANCISCA VAN, - Mondig voorwaarts. Johannes van Vloten en zijn kinderen.
230-126: VLOTEN, J.VAN, - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld. Met melodiŽn bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
227-595: VLOTEN, FRANCISCA VAN, - Moen, Tussen Toorop en Mondriaan. De kunstanares Mies Elout-Drabbe, 1875-1956.
211-135: VLOTEN, J.VAN, - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld. Met melodiŽn bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
228-37: VLOTEN, HENK VAN, - De held.
223-597: VLOTEN, FRANCISCA VAN, - Het Zingen der Dingen. De kunstenaarskolonie Worpswede.
229-276: VLOTEN, J.VAN, - Leven en werken van W. en O.Z.van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht.
202-536: VLUGT-FLENTROP, C.DE (VOORWOORD), - Huldeblijk aan H.M.de Koningin van de Amsterdamsche vrouwen. 6 september 1898-1938.
216-572: VOETS, B., - Zo zag ik Maas en Tricht.
211-516: VOETS, B., - Zo zag ik Maas en Tricht.
216-429: VOGEL, L., - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubli-ceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
208-385: VOGEL, A., - Je Maintiendrai. Een boek voor Leger en Volk. 2 delen in 1 band.
208-283: VOGEL, J.PH., - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit.
216-267: VOGEL, J.PH., - De zegelring van R‚ksjasa. Door Wisj‚khadatta. Uit het Sanskrit en Pr‚krit in het Nederlands vertaald.
228-460: VOGELS, FRIDA, - De harde kern. Deel I. Kanker / De naakte waarheid.
198-531: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek. Geschreven en geÔllustreerd.
211-456: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek. Geschreven en geÔllustreerd.
226-333: VOLDER, K., - Werken in Duitsland 1940-'45.
220-309: VOLKER, T., - From primeval forest to cultivation. A sketch of the importance of the tobacco, other cultivatiosn and the industry of the East Coast of Sumatra.
220-310: VOLKER, T., - Van oerbosch tot cultuurgebied. Een schets van de beteekenis van de tabak, de andere cultures en de industrie ter Oostkust van Sumatra. Uitgave van de Deli Planters Vereeniging.
200-217: VOLKMAN, T.A., - Feasts of honor. Ritual and Change in the Toraja Highlands.
220-183: VOLKMAN, T.A., - Feasts of honor. Ritual and Change in the Toraja Highlands.
213-236: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
218-562: VOLLENHOVEN, A.VAN, - Ambachten en neringen in Dordrecht.
219-169: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
224-81: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA, - Duvel. Mia Mol's laatste schooljaar.
215-367: VOLLGRAFF, C.W., - Herdenking van Johan Huizinga.
212-350: VOLMULLER, H.W.J. SAMENGESTELD DOOR, - Nijhoffs Geschiedenis-lexicon. Nederland en BelgiŽ.
216-364: VONK, P.G., - De victorieuze zeeslag op Schoneveld. Het hol van de Ruyter.
207-545: VONS, P. E.A., - Een kerk en een handvol huizen. Grepen uit de geschie-denis van het dorp Velsen.
209-520: VOOGD, A.DE, - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748.
230-466: VOOLEN, EDWARD VAN / MEIJER, PAUL, - Synagogen van Nederland. Met een bijdragen van Hans van Agt, fotografie Willy Lindner.
226-493: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum.
226-494: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Maritiem Museum 'Prins Hendrik
209-475: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum.
195-301: VOORHELM SCHNEEVOOGT, G., - Voorlezingen in 't Volksonderwijs van het departement Haarlem der Mij. Tot Nut van 't Algemeen. 2 stukjes in in band. I: Over zoogenoemde doodsvoorteekens. II: Over de geestverschijningen.
217-521: VOORHOEVE, C.H., - Het verhaal achter de straatnaam. Een geÔllus-treerde historie van Voorburgse straten.
206-188: VOORHOEVE, R., - Tiliauw, de Sawia. (Nieuw Guinea) Dit is het eerste Nederlandsche kinderboek dat door de Carnegie Endowment for International Peace is aangenomen om naar alle Amerikaansche kinderleeszalen te zenden..
221-331: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden, Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses. 1810-1883.
227-337: VOORST VADER, H. VAN / DUYCKINCK,S., - Leven en laten leven. Een biografie van Ir. Adriaan Stoop, 1856-1935.
215-519: VOOYS, C.G.N. DE, - Verzamelde Taalkundige Opstellen. 3 delen.
217-361: VORST, M.TH.J.VAN DER, - Holland en de troebelen in de Hollandse zending 1702-1727.
224-516: VORSTERMAN VAN OYEN, A. A., - Dictionaire Nobiliaire. Rťpertoire des Gťnťalogies et des documents Gťnťalogique qui se trouve dans la BibliothŤque , les collections et les Archives de A.A.Vorsterman van Oyen. / Catalogus van Boeken, platen, enz. verkrijgbaar bij het Genealogisch en heraldisch Archief te 's-Gravenhage, alsmede Supplement op den in 1884 verschenen Dictionaire Nobiliaire.
230-191: VOS, H. B., - Kratonkoetsen op Java.
214-340: VOS VAN STEENWIJK, A.N. DE, - Het marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog.
228-301: VOS, H. DE, - Geschiedenis van het Socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
215-143: VOS, RIK / GEEL,RUDOLF, - We hebben ze weer met genoegen bekeken. Cornelis Jetses, uitgeverij Wolters en het Nederlandse taalonderwijs. Tentoonstellingscatalogus
229-106: VOS, BENNO, - Het prentenboek van Gijsbert Jan.
219-552: VOS, G.J., - Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren de Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jarig onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam. (tekst in 2 kolommen)
215-520: VOS, JAN C. DE, - Euphrosyne. Toneelspel in ťťn bedrijf van Franz Gensichen. vertaald.
230-120: VOS, MARGOT, - Meiregen. Een bundel kinderverzen.
209-211: VOS, H. B., - Kratonkoetsen op Java.
225-481: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 2 : Vuile handen.
225-482: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 3 Plankton.
225-483: VOSKUIL, J.J., - Het Bureau 4. Het A.P.Beerta-Instituut.
230-132: VOSKUIL, R. P. G. A., - Batavia. Beeld van een stad.
227-454: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 2 : Vuile handen.
228-111: VOSKUIL, R. P. G. A. E.A., - Bandoeng. Beeld van een stad.
228-468: VOSKUIL, J.J., - Terloops. Voettochten 1957-1973.
228-465: VOSKUIL, J.J., - De moeder van Nicolien.
228-464: VOSKUIL, J.J., - De buurman.
198-187: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M, - V.O.C.-zilver. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie 17de en 18de eeuw. Uitgave van Haags Gemeente-museum.
204-501: VOSKUIL, J.J., - De moeder van Nicolien.
204-503: VOSKUIL, J.J., - Requiem voor een vriend.
220-484: VOSKUIL, J.J., - Bij nader inzien.
215-525: VOSMAER, C., - Vogels van diverse pluimage. Novellen, beelden en studiŽn. 2 delen in 1 band.
208-467: VOSMAER, C., - Een zaaier. StudiŽn over Multatuli's werken.
215-524: VOSMAER, C., - Inwijding.
215-523: VOSMAER, C., - Gedichten.
215-522: VOSMAER, C., - Amazone.
211-430: VOSMAER,C. - MAAS, N. E.A., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een docu-mentaire.
198-488: VOSMAER,C. - MAAS, N. E.A., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een docu-mentaire.
223-457: VOSMAER, C., - Nanno. Eene Grieksche idylle.
223-456: VOSMAER, C., - Amazone.
212-470: VOSMAER, C., - Nanno. Eene Grieksche idylle.
230-345: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
227-343: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het maatschappelijk leven in Nederland in de gouden Eeuw.
206-514: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen.
228-303: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
193-353: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - De motiveering van onzen Opstand. De theorieŽn van het verzet der Nederlandsche Opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
196-513: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
209-537: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV. De laatste 50 jaar, 1925-1975.
218-272: VREDENBREGT, J., - De Deftige Kolonie en andere verhalen.
220-184: VREDENBREGT, J., - De staatsgreep. Een kroniek.
220-291: VREDENBREGT, J., - De bergbewoners en die van de kust.
229-547: VREDENDUIN PZ., J., - De overstroming van januari 1916 en hare gevolgen voor den polder Westzaan.
220-186: VREEDE - DE STUERS, C., - l' …mancipation de la femme IndonŽsienne.
220-185: VREEDE, A.C., - Bijdragen tot de Javaansche etymologie.
227-79: VREEKEN, A., - Aalsveensche jongens.
196-514: VREESE, W.DE, - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiŽn. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht.
216-528: VREESE, W.DE, - De opkomst van Zutphen.
209-378: VREUGDENHIL, A., - Koningen Scheepsbouwers en zeevaarders.
197-361: VREUGDENHIL, A., - Koningen Scheepsbouwers en zeevaarders.
225-359: VRIES, ANNE DE, - De levensroman van Johannes Post.
221-117: VRIES, ANNE DE, - Reis door de nacht. 1. De duisternis in. 2. De storm steekt op. 3. Ochtendgloren. 4. De nieuwe dag. (Dit boek is geschreven op verzoek van Stichting 1940-1945)
228-38: VRIES, ANNE DE, - Jaap en Gerdientje. 4 delen in 1 band. (voorin en getypte tekst met enkele verbeteringen die als aanbeveling voor dit boek kan dienen )
190-525: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit het verzet 1942-1945.
213-521: VRIES, HENDRIK DE, - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946.
227-333: VRIES, TH.DE, - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek.
215-510: VRIES, TH.DE, - Hernomen konfrontatie met S.Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
212-110: VRIES, ANNE DE, - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. Oude testament / Nieuwe testament. 2 delen.
219-456: VRIES, THEUN DE, - Sint-Petersburg. Roman. (over de Dekabristenopstand)
228-179: VRIES-SPOOR, J. DE E.A., - Westerling, 'De Eenling
215-530: VRIES, TH.DE, - Eroica. roman.
203-684: VRIES, J. DE, - Edda. Vertaald en van inl. voorzien.
219-457: VRIES, THEUN DE, - Amazones en bojaren. Uit de memoires van prinses Dasjkova.
230-433: VRIES, THEUN DE, - Amazones en bojaren. Uit de memoires van prinses Dasjkova.
230-434: VRIES, THEUN DE, - Het wolfsgetij. De fuga van de tijd of Een leven van liefde.
230-435: VRIES, TH.DE, - Ziet, een mens! Vincent, Theo en een vrouw van de straat.
207-361: VRIES, TH.DE, - Rutger Jan Schimmelpenninck. Repu-blikein zonder Republiek.
228-96: VRIES, JERONIMO DE, - Almanak voor de jeugd voor 1871. Nieuwe serie zesde jaargang.
228-508: VRIES, H. DE, - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, BelgiŽ, hun provincies en Luxemburg.
211-202: VRIES, D. H. DE, - Een Amsterdamse koopman in de Molukken, 1883-1901. Met inl. van R. Wallis de Vries.
217-597: VRIES, R.W.P.DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
227-527: VRIES, B.DE, - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobilitiet in Amsterdam 1850-1895.
215-531: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
215-533: VRIES, TH.DE, - Pan onder de mensen. & Bruiloftslied voor Swaantje.
190-524: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
190-622: VRIES, J. DE, - Hoogovens IJmuiden 1918 -1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie.
203-646: VRIES, R.W.P.DE, - W.H.Singer Jr n.a. The man and the artist.
226-598: VRIES, THEUN DE, - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
226-438: VRIES, TH.DE, - M.Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
217-595: VRIES, A. B. DE, - Jan Vermeer van Delft.
206-610: VRIES, THEUN DE, - Baron. Roman. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Moliere en de praalzieke Zonnekoning.
215-582: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
215-583: VRIES, S.PH.DE, - JŁdische Riten und Symbole.
223-489: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
223-461: VRIES, THEUN DE, - Koningssage.
223-459: VRIES, THEUN DE, - De namen in de boom. (met opdracht aan Th.Bot door de schrijver)
223-458: VRIES, TH.DE, - De dood. een gedicht.
223-298: VRIES, T.DE, - Mr. G.Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
218-209: VRIES, DIRK DE (TEN GELEIDE), - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesie.
218-295: VRIES, TJ.S.DE (ONDER REDACTIE VAN), - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de Gereformeerde kerken.
218-479: VRIES, THEUN DE, - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. 3 delen. 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
191-344: VRIES, R.W.P.DE, - Dutch national costumes. Historical notes.
229-453: VRIES, TH.DE, - Pan onder de mensen.
219-455: VRIES, THEUN DE, - Leerschool der Barbaren. Karel de Grote.
207-107: VRIES, ANNE DE, - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. Oude testament / Nieuwe testament. 2 delen.
196-462: VRIES, THEUN DE, - 1848. Een spook waart door Europa / Nieuwe rivieren / Hagel in het graan.
220-187: VRIES, D. H. DE, - Een Amsterdamse koopman in de Molukken, 1883-1901. Met inl. van R. Wallis de Vries.
199-602: VRIES, A. B. DE, - Jan Vermeer van Delft.
199-488: VRIES, JERONIMO DE, - Wat zijn boeken?
226-162: VRIES, DIRK DE (TEN GELEIDE), - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesie.
209-449: VRIES, HENDRIK DE, - Toovertuin. Romancen / sproken / arabesken.
213-500: VRIES, GERT JAN DE, - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A.van Oorschot de uitgever van poŽzie.
206-622: VRIES, H. DE, - Naar CaliforniŽ. Reisherinneringen. 2 delen.
204-392: VRIES, SANDRA DE, - De lucht in gevlogen de hemel ingeprezen. Eerbewijzen voor van Speyk.
204-506: VRIES, J. W. DE E.A., - Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands.
212-471: VRIES, J. W. DE E.A., - Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands.
220-452: VRIES, TH.DE, - M.Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
220-486: VRIES, HENDRIK DE, - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poŽzie. Toegel. door J. van der Vegt.
220-599: VRIES, R.W.P.DE, - Jan Poortenaar en zijn werk. Met een bijdrage van den schilder, overgenomen uit Cultureel IndiŽ.
229-451: VRIES, TH.DE, - De vrouweneter.
207-421: VRIESLAND, V. E. VAN, - F.Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
222-546: VRIEZE, JOHN, - Catharina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage. With english summeries.
215-584: VRIEZEN, TH.C., - De godsdienst van IsraŽl.
223-354: VRIJ, SJ.DE, - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland. Artikelen en repor-tages.
204-233: VRIJBURG, B., - Nieuw-Guinea in verband met kolonisatie.
230-436: VRIJE KATHEDER, DE, - 5e Jaargang. No. 9 t/m 54. De nummers 1 t/m 8 verschenen illegaal en ontbreken aan deze jaargang, welke loopt van Juni 1945 t/m April 1946. Met bijdragen van o.a. G.den Brabander, P.E.Eldering, A.de Froe, A.F.Mellink, W.Ph.Pos, J.van Santen, J.van Schaik-Willing, Th.de Vries, H.P.L.Wiessing e.v.a.
228-471: VROMAN, LEO, - Fabels van Leo Vroman met prenten van Peter Vos. Oplage 1000 genummerde exemplaren. Dit is nr.322
230-437: VROMAN, LEO, - De mooiste gedichten. Uit Hollands Maandblad.
226-409: VROOMEN, PIM DE, - Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poŽzie.
225-399: VUGS, R., - F. Bordewijk. Biografie.
214-240: VUYK, B., - Het hout van Bara.
201-233: VUYK, B., - Het hout van Bara.
201-234: VUYK, B., - Het laatste huis van de wereld.
219-250: VUYK, B., - De wilde groene geur.
227-228: VUYK, B., - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
215-320: VUYK, B., - Gerucht en geweld.
213-320: VUYK, B., - Het laatste huis van de wereld.
201-355: VUYK, S., - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
228-304: VUYK, S., - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
214-239: VUYK, B., - De wilde groene geur.
220-292: VUYK, B., - Het hout van Bara.
214-565: WAAL, W.F.DE, - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois.
220-188: WAAL, E.DE, - Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. 2 delen. O.a. Het ontwerp van wet op in- en uitgaande regten in Nederlandsch IndiŽ / Het zoutmonopolie in Nederlandsch IndiŽ / De kleine verpachte middelen op Java / De nieuwe inrichting van het gewestelijk bestuur op Java / Onze financiŽle politiek jegens Nederlandsch IndiŽ / Een handuitgaaf der Indische begrooting voor 1887, met eenige opmerkingen.
223-355: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
218-396: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
192-429: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
214-479: WAALS, JACQELINE E. VAN DER, - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacquline van der Waals.
216-437: WAARD, E. DE (REDACTIE), - Chr.J.van Geel. Een bundel over zijn poŽzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
226-289: WAARD, J.A.DE, - De portretten van Marnix van St.Aldegonde. Een ikonografische verkenning. Met voorwoord van R.E.O.Ekkart.
227-551: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
207-596: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
215-538: WAARSENBURG, H.VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
229-454: WAARSENBURG, H.VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
211-620: WACHTER, L.DE, - De waarachtige reis van Marco Polo. Naverteld en geillustreerd.
229-216: WACKWITZ, J.G., - Kesilir. Juli 1942 - Sept 1943. Rapport van de Leider der Kolo-nisatie. (gestencilde uitgave)
200-678: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Mieddeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
228-617: WADE-MATTHEWS, MAX, - Muziek instrumenten. De geschiedenis van de muziek en het orkest. Een geÔllustreerd overzicht van alle belangrijke muziekinstrumenten, van snaar-, blaas-, toets- en slaginstrumenten tot de menselijke stem.
230-360: WAGENAAR, J. (VERTAALD DOOR), - Canadeezen bouwen bruggen. De geschiedenis van het Tweede Bataljon der 'Royal Canadian Engineers' 1940-1945.
228-40: WAGENAAR, JAN, - De vlucht van Nol Walders.
214-150: WAGENAAR, L., - Galle VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
195-106: WAGENAAR, JAN, - Het geheim van den boschrand.
229-286: WAGENAAR, JAN, - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. 21 delen (laatste deel is bladwijzer)
213-582: WAGENAAR, C., - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
206-78: WAGENAAR, JAN, - De bannelingen van de Achterhoek.
230-192: WAGENVOORT, MAURITS, - Tempel en paleis in Hindoestan. MonographieŽn over Kunst en Cultuur o.r.v. R.M.Noto Soeroto.
228-545: WAGNER, ANNA, - Isaac Israels.
223-579: WAGNER, ANNA, - Isaac Israels. Met hoeveelheid krantenartikelen.
196-603: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder.
216-594: WAGNER, ANNA, - Suze Robertson. Haags Gemeentemuseum
229-116: WAGNER, H., - Het dierenrijk. Naar het hoogduits door T.C.Winkler.
225-603: WAGNER, WILHELM, - Aufenthalt und Niederlassung Fremder in China.
209-636: WAGNER, P., - Eros Revided. Erotica of the Enlightenment in England and America.
214-601: WAGTBERG HANSEN, AUDREY M.M.V. ANDR…A KROON, - Henri Verstijnen (1882-1940) Beeldend kunstenaar en theosoof.
226-487: WAHLE, HEDWIG, - Leven uit dezelfde bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis.
224-527: WAIBOER, A.J. E.A., - 100 Jaar Waard en Groet 1844-1944.
230-242: WAL, A. VAN DER / WEL, FR.VAN, - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
230-193: WAL, S. L. VAN DER, - Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ.
222-232: WAL, A. VAN DER / WEL, FR.VAN, - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
225-189: WAL, S.L. VAN DER (M.INL.V.), - Het onderwijsbeleid in Nederlands-IndiŽ 1900-1940. Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940. (with a preface, introduction and survey of the documents in English)
196-243: WAL, JAN VAN DER, - Het Hollandsche Koloniale Barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIIde eeuw.
194-105: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
199-281: WAL, J. DE, - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
221-95: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
202-408: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
190-447: WALDA, D., - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
209-379: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
230-92: WALDEN, WOUTER (= H.DE LA RIVE BOX), - De Snoek van Ventje.
227-80: WALDEN, WOUTER (= H.DE LA RIVE BOX), - Drie jongens en een auto. Een avontuurlijk verhaal voor jongens.
203-417: WALL, R., - De gouden tijd van de Oceaanstomers.
228-520: WALL PERNE, G. VAN DE, - Veluwsche Sagen. 2 delen.
227-169: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk.
201-170: WALL, V.I.VAN DE, - Figuren en feiten uit den Compagniestijd.
227-268: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche bouwkunst in IndonesiŽ. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIe en XVIIIe eeuw.
230-478: WALL, J.W.M. VAN DE, - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
219-221: WALLE, J.VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Land / volk / cultuur. // The Netherlands Antilles. Country / people / culture
212-535: WALLER, H.F., - Korte geschiedenis van de Rhetorijkkamer 'Trou moet Blycken' voorgedragen op 19 november 1903 bij de viering van haar 400-jarig bestaan.
226-582: WALRAVEN, MARIE CHRISTINE, - Jan RoŽde.
224-274: WALRAVEN JR., W., - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
214-241: WALRAVEN, W., - Een maand in het boevenpak.
228-242: WALRAVEN, W., - Op de grens. Korte verhalen, brieffragmenten, kronieken.
224-273: WALRAVEN, W., - Op de grens. Korte verhalen, brieffragmenten, kronieken.
228-241: WALRAVEN, W., - Brieven. Aan familie en vrienden. 1919-1941. Biografische inleiding van F.Schamhardt.
219-461: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
228-473: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
209-456: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
189-520: WALSCHAP, G., - Een mens van goede wil.
206-475: WALSCHAP, G., - Oproer in Congo.
230-438: WALSCHAP, G., - De wereld van Soo Moereman.
230-439: WALSCHAP, G., - Nieuw Deps.
225-74: WALSCHAP, G., - Zotje Petotje. Vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes.
209-538: WALSH, E., - Russen en Engelsen in Noord-Holland. Een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799. vertaald door H.G.D.Eysink Smeets.
229-457: WALTERS, N., - Nederlands spreekwoordenboek.
214-398: WANINK, G.H., - Twents-Achterhoeks woordenboek. Benevens grammatica.
200-590: WANSINK, H., - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-Ī1650.
192-622: WARD, GEOFFREY C., - Before the trumpet. Young Franklin Roosevelt 1882-1905.
211-621: WAREMAN, P., - Spielmannsdichtung. Versuch einer Begriffsbestimmung.
216-199: WARMER, JOH.A.G. (ILLS.), - Java, 1942-1945. Kampschetsen uit: Keselir, Banjoe Beri, Tjikoedapateuh 15e bat. in Bandoeng. tekst van A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Van tekst voorzien door A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Voorwoord van H.A.van Karnebeek.
227-440: WARNAR, GEERT, - Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.
225-555: WARNCKE, CARSTEN-PETER, - Het ideaal als kunst. De Stijl 1917-1931.
203-418: WARNER, O., - Great sea battles.
228-606: WARNER, MARINA, - Keizerin op de drakentroon.
223-465: WARNERS, J.D.PH., - Het Nederlandse kwatrijn.
215-539: WARNERS, J.D.PH., - Het Nederlandse kwatrijn.
230-372: WARNSINCK, J.C.M., - Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis. fotomchanische herdruk.
203-419: WARNSINCK, J.C.M., - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
214-341: WARNSINCK, J.C.M., - De vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690.
227-81: WARNSINCK, MARGOT, - Het sein staat op veilig
229-458: WARNSINCK, W.H., - Uit den vreemde. PoŽzij.
190-449: WARNSINCK, J.C.M., - Twaalf doorluchtige zeehelden.
190-450: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen. derde, vermeerderde druk.
208-431: WARNSINCK, J.C.M., - Admiraal de Ruyter, de zeeslag op Schooneveld juni 1673.
226-362: WARNSINCK, J.C.M., - De vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690.
226-363: WARNSINCK, J.C.M., - De zeeoorlog van Holland en Zeeland tegen de Wendische steden der Duitsche Hanze. 1438-1441. Rede.
226-361: WARNSINCK, J.C.M., - De geschiedenis van ons zeewezen. Rede.
224-376: WARNSINCK, J.C.M., - Admiraal de Ruyter, de zeeslag op Schooneveld juni 1673.
211-381: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen. Tweede vermeerderde druk.
209-380: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen.
222-383: WARNSINCK, J.C.M., - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
197-364: WARREN, C. E. / BENSON, J., - Above us the waves. The story of Midger Submarines and Human Torpedoes.
213-524: WARREN, H., - Geheim dagboek 1984-1987. (16e deel)
219-543: WARTENA, R., - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen,1625-1975.
203-201: WASSENAAR-JELLEMA, H.C., - Van Oost naar West. Relaas van de repatriŽring van 1945 tot en met 1966.
217-598: WASSENBERGH, A., - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
220-610: WASSENBERGH, A., - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
189-149: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
202-154: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
223-358: WASTENECKER, J.G.M., - De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier.
208-319: WATER, J.W. TE, - Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. 4 delen in 3 banden.
214-522: WATERBOLK, H.T., - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentsche gemeente. Ingeleid door E.J.Eggink
227-498: WATERBOLK, H.T., - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentsche gemeente. Ingeleid door E.J.Eggink
228-501: WATERSCHOOT, JOS VAN, - Hooggeleerde exlibris. (46 boekmerken van professoren)
226-365: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, J.M.N.TH VAN, - Onder het Teeken van den Islam. Reisherinneringen.
226-364: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, J.M.N.TH VAN, - Onder het teeken van den Islam. Reisherinneringen.
207-622: WATTEL, J., - Harem- en Parda-systeem.
230-194: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga.
230-195: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga. Herdruk van de uitgave van 1903.
226-366: WEBER, R.E.J., - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeeroovers. 1609-1621.
220-189: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga. Herdruk van de uitgave van 1903.
206-259: WEEDA, P., - Pieter van den Broek in AziŽ, of geschiedenis der Togten en Verrigtingen van dezen Nederlandschen Regulus.
211-535: WEEDA, K.A. (INLEIDING), - Zuiderzeemuseum. Veelzijdig verzameld.
216-492: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
201-496: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
223-520: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
207-562: WEEL, A.VAN DER, - Haagse hervormde kerken en kapellen.
201-555: WEEL, HELEEN VAN DER, - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren. Geschreven en getekend.
206-563: WEEL, HELEEN VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
201-586: WEEL, HELEEN VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
219-542: WEEL, A.J.VAN, - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
223-558: WEELE, J.P. VAN DER, - De SociŽteit gevestigd in de Rotterdamsche Manege 1837-1937. In opdracht van het bestuur samengesteld bij het honderd-jarig bestaan en voorafgegaan door een geschiedkundig overzicht der voordien bestaan hebbende rijscholen 1636-1830.
219-251: WEERLEE, DUCO VAN, - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
203-121: WEG, S.VAN DER / WEG-LAVERMAN, J.VAN DER, - Hundert jier Nynke fan Hichtum. Monuminten yn berneliteratuur - Monumenten in kinderliteratuur.
210-280: WEGENMAN, WILLEM, - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H.Valckenier Kips.
222-245: WEGENMAN, WILLEM, - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H.Valckenier Kips.
228-41: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De Boschjes-club.
228-474: WEIJDE, BERT, - Onder het ijs. Psychiatrisch dagboek. Dromen en beschouwingen.
214-399: WEIJNEN, A., - Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant in aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven.
212-355: WELCKER, J.M., - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. With a summary in English.
209-551: WELKER, P. M. H., - Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen uit de oorkonden getrokken in het vier-honderdste jaar na de Uitgifte en Leenheffing. (1492-1892 Vier eeuwen Regering en Arbeid ten plattelande in Holland)
209-575: WELKER, P. M. H., - Uit de vroegte. Gedenkboek 1878-1902. samengesteld t.g.v. zijn Zilveren Jubileum als Schrijver en door de Uitgevers van de 'Nieuwe Vlaardingsche Courant' en het 'Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde' op den 25e Verjaardag van het Eerste Nummer dezer bladen.
212-356: WELS, C.B. E.A., - Vaderlands Verleden in veelvoud. Opstellen over de Nederlandse Geschiedenis na 1500. 2 delen.
199-502: WELSENES, A.VAN, - Groninger land. Beeld en tegenbeeld.
216-593: WELSH, ROBERT E.A., - Mondriaan aan de Amstel 1892/1912.
223-564: WELTERS, A., - De Lieve Vrouwkes van Limburg.
222-537: WELTERS, A., - De Lieve Vrouwkes van Limburg.
209-588: WELTERS, A., - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen van Ad Welters. Verzameld t.g.v. zijn 80e verjaardag.
230-564: WEMYSS REID, THOMAS, - The life of William Ewart Gladstone.
228-142: WENNEKES, W., - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
228-305: WENNEKES, W., - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
204-548: WENNEKES, W., - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
221-628: WENSINCK, A.J. / KRAMERS, J.H., - HandwŲrterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. Herausgegeben.
224-573: WENTHOLT, G.J.M., - Priesters in krijgstenue. De aalmoezeniers in de Nederlandse krijgsmacht.
219-370: WENTHOLT, L. R., - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
206-577: WERINGH, K.VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
230-361: WERKMAN, E., - Dat kan ons niet gebeuren..
228-380: WERKMAN, H., - Uren uit het leven van Ida Gerhardt.
226-417: WERKMAN, H., - De Mťrode en de jongens. Biografische frag-menten.
229-406: WERKMAN, H., - De wereld van Willem de Mťrode.
226-418: WERKMAN, H., - Het leven van Willem de Mťrode.
227-249: WERMESKERKEN, H. VAN, - Tropische zoutwaterliefde. Humoristische roman.
219-557: WERMESKERKEN, C.VAN, - Benoordenhout belicht. Momentopnamen 1890 - 1940.
199-265: WERMESKERKEN, H. VAN, - Suikerfreule. Een vroolijke Indische roman. Filmeditie.
199-264: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
225-255: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
220-293: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
225-190: WERTHEIM, W., - Terug in AziŽ. 1956/1957.
213-238: WERTHEIM, W. F., - East-West parallels. Sociological approaches to modern India.
217-187: WERTHEIM, W. F., - East-West parallels. Sociological approaches to modern India.
214-343: WERUMEUS BUNING, A., - De Ruijter's Afrikaansche Reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onzen grooten zeeheld.
229-196: WERUMEUS BUNING, A., - In en om de Kampong. Oost-Indische Schetsen.
226-367: WERUMEUS BUNING, A., - Marine-schetsen.
226-368: WERUMEUS BUNING, A., - Onze Marine-Glorie (1639-1673). Episoden uit het zeeheldentijdperk.
223-467: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - Hemel en aarde. Met opdracht van Ben van Eijssselsteijn.
223-468: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - Verzamelde gedichten.
229-374: WERUMEUS BUNING, A., - Onze Voorouders op den Oceaan. San-Salvador, - Gibraltar en De Slag bij Duins.
212-482: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld.
223-576: WESCHER, PAUL, - Jean Fouquet et son temps.
228-618: WESSELING, H.L., - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
218-211: WESSELING, H.L., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
207-579: WESSELING, J., - De geschiedenis van Axel.
225-515: WESSELING, J., - De geschiedenis van Axel.
225-576: WESSELING, H.L., - Frankrijk in oorlog, 1870-1962. De meest dramatische eeuw uit de Franse geschiedenis.
225-191: WESSELING, H.L., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
222-571: WESSEM, J.N.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
221-422: WESSEM, C. VAN, - Slauerhoff. Een Levensbeschrijving.
219-441: WESSEM, C. VAN, - Slauerhoff. Een Levensbeschrijving.
227-170: WESTENDORP BOERMA, J.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Briefwisseling tussen J.van den Bosch en J.C.Baud 1829-1832 en 1834-1836. 2 delen.
228-509: WESTENHOLZ, CAROLINE DE, - De familie von Westenholz van kastelen tot casino's.
194-286: WESTERBAEN, JAKOB, - Alle de gedichten van Iakob Westerbaen, Heer van Randtwiick. 1e en 2e deel . (van 3 delen) Inhoud deel I: Minne-dichten, Brieven van Doorluchtige vrouwen, Helden-dichten, Mengel-dichten. (Ockenburgh, &c., genoemd, maar niet in dit deel aanwezig) deel II: Lof der Sotheid, De ses comedien van Terentius, Seneecaas Troas, Avond-schoolen,Of de Minne-kunst, Farrago Latina.
228-550: WESTERINK, GERAART E.A., - Otto B.de Kat. Leven en werk 1907-1995. Leven - Werk - Context - Bijlage - Oeuvrecatalogus
227-229: WESTERLING, RAYMOND, - Mijn Mťmoires.... Oorspronkelijke titel: Prince Justice. Vertaald door Rufus
228-145: WESTERLINGK, T., - Het Indische dagboek van Dr.Peter Fabrizius.
212-140: WESTERMAN, J.C. / WESTERMAN, M, - Bybelsche Gedichtjes.
228-146: WESTERMANN, J.C., - Vreemden over IndiŽ. Een bloemlezing van getuigenissen van buitenlandsche schrijvers over Nedelrandsch-IndiŽ.
212-358: WESTERMANN, J.C., - The Netherlands and the United States. Their relations in the beginning of the nineteenth century.
206-521: WESTEROP, R., - Hoorns Buitensingel in rym beschreven. reprint van de uitgave van 1728.
225-556: WESTPHAL, UWE, - Het Bauhaus
218-558: WEYAND, J., - De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het veertigjarig jubileum van het Residentie-Orkest. Voorwword van C.J.A. de Ranitz.
230-511: WEYER, A. VAN DE, - De religieuze practijk in een Brabantse industriestad. Een sociografisch onderzoek in Tilburg.
226-307: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
226-308: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
212-340: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
220-366: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
223-555: WEZELAAR-DOBBELMAN, L., - Louis Dobbelman 1837-1901. Yankee en Rotterdammer.
210-635: WHEEN, FRANCIS, - Marx een biografie.
229-363: WHITING, CH. W. / TREES, W., - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding ons langste oorlogsjaar.
213-424: WHITING, CH., - '44 In combat on the western front from Normandy to the Ardennes.
215-407: WIBAUT-GUILONARD, T., - Zo ben je daar. Kampervaringen. Aangevuld met documenten van vele anderen.
213-105: WIBAUT- B.V.B., M./ TILANUS,L., - Een zonnig thuis. (De familie Mulder).
229-364: WIBAUT-GUILONARD, T., - Zo ben je daar. Kampervaringen. Aangevuld met documenten van vele anderen.
208-213: WICHMAN, A., - De Heer J.G.F.Riedel en de meren van Noord en Centraal-Celebes.
206-347: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN, - Johan de Witt en zijn tijd.
222-110: WIEBENGA, NEL, - Guus en de eikelmannetjes.
219-529: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - Historische Atlas van Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
214-492: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - Historische Atlas Groningen. Chromotopische Kaart des Rijks. 1 : 25.000
224-528: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - HistorIsche Atlas van Zuid-Holland. Chromotopische Kaart des Rijks. 1 : 25.000
220-191: WIEBES, C. / ZEEMAN,B., - Indonesische dagboeknotitties van dr. H.N.Boon 1946 - 1949.
220-146: WIEDER, F.C., - Dr.Ir.J.W.IJzerman, persoonlijke herinneringen. (Met lijst van zijn geschriften)
221-591: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
211-544: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
194-620: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
225-604: WIEGER, LEON, - Folk-lore Chinois moderne. tekst Chinees/Frans
211-104: WIEGMAN, JAN, - Versjes die wij nooit vergeten. Verzameld en verlucht. Een groot boek voor kleine kleuters.
227-597: WIEL, R. VAN DER, - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
229-459: WIEL, R. VAN DER, - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
224-611: WIELAND, C.M., - Geschiedenis van de Abderiten. Vertaald door I,C.van Deventer. 2 delen in 1 band.
211-302: WIELENGA, D.K., - Soemba. (Onze Zendingsvelden V.)
229-259: WIELENGA, D.K., - Marapoe. Een verhaal uit Soemba.
218-212: WIELINGA, J.D., - Weerzien op Soemba. Fragemnten uit een dagboek.
219-420: WIEREMA, THIJS (INLEIDING), - Nescio.
222-344: WIERINGA, F. ( O.R.V. ), - Republiek tussen Vorsten. Oranje / Opstand / Vrijheid / Geloof.
217-516: WIERSMA, K. (VOORWOORD), - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps. Samengesteld in opdracht van de Commissie tot organisatie van het eerste eeuwfeest van het Leidsche Studentencorps.
228-513: WIERSMA, J.P., - Friesche Mythen en Sagen. (titel op de band : Friesche Mythen.)
228-514: WIERSMA, J.P., - Friesche Sagen.
227-495: WIERSMA, J.P., - Aldfaers Groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940).
216-103: WIERSMA, J.P., - Friese Volkssprookjes. Verzameld en ingeleid. Met inleiding van P.Sipma.
225-365: WIERSUM, E., - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605 / Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
205-603: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
204-619: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
208-153: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
225-141: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
228-42: WIJCHGEL, NETTY, - Verdere avonturen en overwinning van het dolle freuletje.
230-479: WIJCK, H.W.M.VAN DER, - De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling bescherming en herstel.
208-478: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met supplement van C.B.van Haeringen. 2 delen in 1 band.
208-362: WIJK, L.VAN (INLEIDING), - Pictures of the spirit. Een kijk op het blauwe gevoel.
227-456: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers.
220-487: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers. / C.B.van Haeringen : Supplement. Herdruk 1971
215-232: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
224-574: WIJN, J.W., - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
192-193: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
230-189: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - De gezaghebbers der Oost-Indische Campagnie op haar Buiten-comptoiren in AziŽ.
210-546: WIJNAND, J.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Het Gouden Boek van A.F.C. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaN DER Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
220-96: WIJNBEEK, PH…, - Dat moet je durven...!
219-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913. Met artikelen van een aantal auteurs.
228-527: WIJNBERG-STROZ, J., - Blijvers en Voorbijgangers. Joden in Delft, 1850-1960.
200-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913.`Met artikelen van een aantal auteurs.
228-308: WIJNBERGEN, A.I.M.J. VAN, - Onze Marken onder de werking der Wet van 10 Mei 1886.
228-310: WIJNEN, H. VAN, - Vorst Willem, het is alles uw schuld! Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen, 1787-1795.
228-309: WIJNEN, H., - De prins-Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
226-414: WIJNGAARDS, N., - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
230-95: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Op den rand van het nest.
221-96: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Mies en Loes. Een kostschoolverhaal voor meisjes.
230-98: WILDE, HAN DE, - Oepidoepie Niemendal.
230-96: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag lacht weer.
230-97: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag wordt mager!
216-484: WILDE, OSCAR, - De Bajes. ballade Herdichting van Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol door A.Marja.
221-483: WILDE, I.DE, - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
204-549: WILDENBERG, I.W., - Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
206-612: WILHELM, K., - Luise von Kobell und die KŲnige von Bayern.
228-157: WILKENS, DUCO, - De verlaten kampong.
228-43: WILKESHUIS, C., - Aanpakken maar..!
213-106: WILKESHUIS, C., - Zwart op wit.
223-108: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen. Reprint van de uitgave van 1917.
203-111: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen.
208-446: WILLEKENS, E., - Profiel van Hendrik Conscience 1812-1883. Hij leerde zijn volk lezen.
217-224: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
230-260: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver. (Jan Boon)
230-228: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
226-164: WILLEMS, W. / LUCASSEN, L., - Het onbekende vaderland. De repatriŽring van Indische Nederlanders (1946-1964). Artikel: 'B.R.Rijkschroeff : Oudere Indische Nederlanders' bijgesloten.
217-188: WILLEMS, WIM E.A., - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
221-98: WILLEMSE, WILLY / MAREE,PIET, - Ping Pong Ponia. De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
227-471: WILLEMSE, F.C., - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
227-272: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
218-280: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
228-314: WILLEMSEN, AUGUST, - Vrienden, vreemden, vrouwen.
230-140: WILLIAMS, H., - Ceylon pearl of the East.
220-192: WILLINCK, G.D., - Het rechtsleven bij de Minangkabausche MaleiŽrs.
230-344: WILLINK, ROBERT JOOST, - Reis naar het noodlot. Het Afrikaanse avontuur van Alexine Tinne ( 1835-1869).
221-221: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
215-265: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
229-460: WILMINK, WILLEM, - Bzzlletin-nummer 161-162 gewijd aan Willem Wilmink. bijdragen van Joke Linders, Kees Fens, Harry Bekkering, Tim Krabbť e.a.
230-196: WILS, ESTHER (SAMENSTELLING), - Wonen in IndiŽ. House and home in the Dutch Indies.
224-213: WILS, ESTHER (SAMENSTELLING), - Wonen in IndiŽ. House and home in the Dutch Indies.
223-360: WILSON, CH., - Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis.
225-328: WILSON, CH., - Geschiedenis van Unilever. 3 delen. I: Lever Brothers. II: Jurgens en van den Bergh / Unilever. (Nederl.bewerking: Jane de Iong) III: Unilever in de Tweede IndustriŽle Revolutie 1945-1965 (Nederl.bewerking H.Baudet)
229-575: WILSON, SARAH, - Matisse.
217-260: WILTON VAN REEDE, THEO, - Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit IndonesiŽ. Met handtekening van de schrijver.
218-239: WILTON VAN REEDE, TH. / ONDERDENWIJNGAARD, A. , - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
212-595: WILTON, ANDREW, - The Life and Work of J.M.W.Turner.
228-44: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
213-79: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
217-408: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
211-383: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
224-508: WINKEL-RAUWS, H., - Wel en Wee van het geslacht 'Rauws
214-344: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
226-334: WINKEL, H., - De ondergrondse pers. 1940-1945. Geheel herzien door H.de Vries.
226-369: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
229-461: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
223-469: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
227-457: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
214-103: WINKLER-VONK, A. (SAMENGESTELD DOOR), - Omnibus voor de jeugd. ingeleid door Rien Marsman.
213-550: WINKLER, JOHAN, - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
230-440: WINTER, LEON DE, - God's Gym.
208-363: WINTER, R. DE, - Hendrik Walaardt Sacrť 1873-1949 Leven voor de luchtvaart.
228-315: WINTER, J.M.VAN, - Convivium aangeboden aan prof.jkvr.dr. J.M.van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
226-184: WINTER, MINNIE DE, - Alles om Renťe.
223-470: WINTER, LEON DE, - Zionoco.
223-271: WINTER, LUCRETIA WILH.VAN, GEBOREN VAN MERKEN, - De waare Geluksbedeeling, Brieven, en nagelaten Gedichten. / WINTER,Nicolaas Simon van. - Gedichten en Fabelen.
223-272: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN EN MERKEN, L.M.VAN, - TooneelpoŽzy. Tweede deel. Samen met : Artemines. Treurspel. Onder de zinspreuk, La vertu pour guide. Te Amsterdam by J.Helders en A.Mars, 1785.
220-253: WINTER, P.J.VAN, - De Westindische Compagnie ter Kamer Stad en Lande.
221-601: WINWAR, FR., - Jeanne d'Arc. Haar leven en haar tijd.
189-297: WISSELINK, LEO, - Indisch pigment. (reisverslag met afb.van zijn schilderijen)
226-165: WISSELINK, LEO, - Indisch pigment. (reisverslag met afb.van zijn schilderijen)
221-502: WISSING, P.W.VAN (EINDREDACTIE EN INLEIDING), - De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795.
228-243: WIT, AUGUSTA DE, - De godin die wacht. 2 delen in 1 band.
230-156: WIT, A. DE, - Facts and fancies about Java.
219-323: WIT, D. DE, - 60 + 40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend Passers, pennen. Potloden en projecten.
227-231: WIT, HENK DE, - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-AziŽ.
190-374: WIT, C.H.E.DE, - Thorbecke en de wording van de Nederlandse Natie. I: Thorbecke, staatsman en historicus. II: Thorbecke, J.R.: Historische schetsen.
206-151: WIT, A. DE, - Facts and fancies about Java.
228-147: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Feiten en fantasiŽn. In het Nederlandsch overgezet onder toezicht van de schrijfster door Cornelie van Oosterzee.
227-270: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
199-213: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
224-348: WITHUIS, JOLANDE, - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001) Het leven van een verzetsheld.
190-561: WITKAMP, P.H., - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt door M.A.Sipman.
217-189: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
220-193: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
209-212: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
194-287: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
215-652: WITSEN ELIAS, J.S., - Beeldhouwkunst . Koorbanken koorhekken en kansels.
229-117: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het Hoogduitsch. (C.F.T.Voigt)
223-273: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
206-344: WITT HUBERTS, FR.DE, - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III.
189-168: WITTE, J.C., - J.B.van Heutsz leven en legende.
199-489: WITTE, ALDERT, - De vormgeving van het boek.
217-607: WITTEMANS, FR., - Geschiedenis der Rozenkruisers. Met een woord vooraf van W.H.Denier van der Gon.
213-593: WITTERT VAN HOOGLAND, R. W. C. G. A., - Een Halve Eeuw Militaire Luchtvaart, 1913-1963.
223-341: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
212-369: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
228-148: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
195-211: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
200-223: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
205-156: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
230-441: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Verzamelde gedichten. Keuze samengesteld en ingeleid door P.Minderaa. Met voorwoord van A.Roland Holst.
215-543: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
223-474: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer. gedrukt in zwart en rood.
223-475: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Zon in den rug. Gedichten.
223-471: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Afwykingen.
229-462: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
229-464: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
229-463: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Nagelaten Gedichten.
224-551: WOLF, H.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Honderdvijftig jaar Koninklijke Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
230-99: WOLF, H.DE / SCHEFFER,J., - Met Ab en Eef langs veld en dreef. 5 delen compleet. Uitgave van Gebr.van der Spek Zoetermeer, Margarinefabrieken.
215-622: WOLF, RUTH, - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
228-502: WOLF, M., - Het Nederlands persmuseum. Liefdewerk oud papier.
223-397: WOLF, RUTH, - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
190-453: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
224-546: WOLF-CATZ, H., - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
204-344: WOLF, MARIňTTE, - Het geheim van De Telegraaf. De geschiedenis van een krant.
225-605: WOLFERSTAN, BERTRAM, - The Catholic Church in China from 1860 to 1907.
215-547: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
230-442: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. Naverteld door mevr. Van Westrheene. 2 delen.
190-537: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
223-477: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van den heer Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
222-259: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Economische liedjes. 3 delen.
229-466: WOLFF, BETJE / DEKEN, AAGJE, - Critisch commentaar.
217-365: WOLFS, S.P., - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen.
224-575: WOLFSBERGEN, L. (VOORWOORD), - Marius Bauer oriŽntalist. 1867-1932.
230-444: WOLKERS, J., - Brandende liefde.
230-445: WOLKERS, J., - De hond met de blauwe tong.
223-480: WOLKERS, J., - De walgvogel.
204-509: WOLKERS, J., - Het vroege werk.
220-194: W÷LLER, JOH., - Als officier van gezondheid naar Nederlands-IndiŽ. Vertaald door Greta Baars-Jelgersma. inleiding van L.van Vuuren.
229-472: WOLTHUIS, G. W., - Duivelskunsten en Sprookjesgestalten. StudiŽn over literatuur en folklore. Marieken van Nieumeghen.
210-571: WOLTJER, R.H., - Plan voor de wederopbouw van Scheveningen. Een ontwikkelingsplan. Rapport uitgebracht door de V.V.V. 's-Gravenhage.
212-370: WOLZOGEN K‹HR, S.I.VON, - De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw. / De Nederlandsche vrouw in de tweede helft van de 18e eeuw. 2 delen.
198-534: WOODCOCK, TH. / ROBINSON, J.M., - The Oxford Guide to Heraldry.
226-206: WOODING, C.J., - Winti: een afroamerikaanse godsdienst in Suriname. Een cultureel-historische analyse van de religieuse verschijselen in de Para. Proefschrift.
228-598: WOOLF, VIRGINIA, - Mrs Dalloway. Vertaald door Nini Brunt.
193-105: W÷RISH÷FFER, S., - De diamanten van den Peruaan. Tochten door BraziliŽ en Peru. naar het Duitsch.
195-110: W÷RISH÷FFER, S., - Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld. Naar het duits.(speelt in Brits-Borneo)
228-78: WORM, PIET, - Het Gouden Prentenboek. (Regerings-jubileum Koningin Wilhelmina)
225-100: WORM, PIET, - De 3 gekroonde paardjes.
195-212: WORMSER, C.W., - Drie en Dertig Jaren op Java. 3 delen. I: In de rechterlijke macht. II: In de bergen. III: In het dagbladwezen.
229-171: WORMSER, C.W., - Frans Junghuhn.
194-257: WORMSER, C.W., - Bergenweelde. (Over de belangrijkste bergen van Ned.IndiŽ)
211-248: WORMSER, J.A., - Drie en zestg jaren in diens der vrijheid. De levensgeschiedenis van General Joubert. Aan de jongens van Hollandschen stam verhaald.
210-281: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
221-197: WORMSER, C.W. (SAMENGESTELD DOOR), - Wat IndiŽ ontving en schonk.
199-268: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
200-351: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
227-529: WORP, J. A., - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 1496-1772. Uitg. met aanvulling tot 1872 door J.F.M.Sterck.
219-478: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
213-389: WOUD, A. VAN DER, - De Bataafse Hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis. 1750-1850.
230-350: WOUDE, A.M.VAN DER, - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 3 delen.
228-244: WOUDE, JOHANNA VAN (= S.M.V.WERMESKERKEN-JUNIUS), - Hollandsch binnenhuisje. (met Indische fragmenten)
203-155: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
227-123: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
204-345: WOUDE, A.M.VAN DER E.A., - Dertig jaar agrarische geschiedenis.
221-501: WOUDENBERG, H.M.VAN, - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
204-671: WOUDENBERG, A., - Buiten de bandijken ( rivierwerken c.a ). m. m.v. G. van Wieringen.
229-552: WOUDT, K. / ZONJEE, J.J., - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
209-549: WOUDT, K. / NIEUWENHUIS, W., - Honderd Jaar Verkade, 1886-1986.
208-479: WOUTERS, D. / MOORMANN,J., - Het straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
224-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
230-530: WOUTERS, H.H.E, - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
227-354: WOUTERS, TJ. (REDACTIE EN SAMENSTELLING), - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
221-585: WOUTERS, D., - Het nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
225-142: WOUTERS, D./VISSER,W.J., - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
199-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-541: WOUTERS, TH. A., - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
225-568: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
224-251: WOUW, L.A.F.H., - Christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. Naar het duits van F.Klinck-LŁtetsburg
229-342: WRANGEL, E., - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. uit het zweedsch door mw.Beets-Damstť.
226-589: WRIGHT, FRANK LLOYD, - The natural house.
228-475: WRINGER, H.P.G.DE, - Verstoorde feesten. Gedichten.
225-606: WU YUZHANG, , - Recollections of the Revolution of 1911. A great democratic revolution of China.
202-552: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
205-599: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeiders-straat, van 1648 tot 1873.
228-316: WULF, J., - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
206-548: W‹LLSCHLEGER, L., - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage. (1612-1618)
196-343: W‹PPERMANN, GENERAAL, - Nederland voor Honderd Jaren, 1795-1813.
209-472: WURMBRAND, MAX / ROTH, CECIL, - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums ‹berleben.
217-599: W‹RZNER, M.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
224-478: W‹STEFELD, W.C.M., - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
226-514: W‹STEFELD, W.C.M., - Middeleeuwse Boeken van Het Catherijnenconvent.
198-246: WYBRANDS, K., - Tropenstijl !'. CauserieŽn en opstellen.
224-378: WYTEMA, M.S., - Klaar voor onderwater !' Met Hr.Ms. K.XVIII langs een omweg naar Soerabaja
226-489: YEHOSHUA, A.B., - Meneer Mani. Een epos.
211-598: YONGE, CHARLOTTE MARY, - Life of John Coleridge Patteson. Missionary Bishop of the Melanesian Islands. 2 vols.
217-573: YOUNG, E.R., - The machinery of War. An illustrated history of weapons.
200-681: YOUNG, G.F., - The Medici.
218-390: YOUNG, D., - Rommel, der WŁstenfuchs.
196-255: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. + Aanteekeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. (totaal 8 delen)
230-446: YPES, C. (VERT. DOOR), - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans.
203-356: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Van linnen en linnenkasten.
229-343: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Geschiedenis der tapijt-weverijen in de Noordelijke Nederlanden. 2 delen in 1 band. hierin ook: English version (86 pags.)
220-612: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - White figurated linen damask. From the 13th to the beginning of the 19th century.
227-193: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Twee Hollanders in het oerwoud.
207-229: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Carl's kerstfeest in Papoea-land. Een zendingsverhaal.
207-231: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea.
207-230: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Papoea's in de branding. Een verhaal uit Nieuw-Guinee.
230-326: ZAAL, W., - Gedenkschriften. Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd.
229-312: ZAAL, W., - Gedenkschriften. Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd.
230-100: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
221-99: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
212-142: ZACHARIń, A., - Geschiedenis der Romeinen. Een leesboek voor de Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Eerste stukje.
195-385: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
230-592: ZAMJATIN, JEVGENIJ, - Teken van leven. Keuze en nawoord van C.J.Pouw.
230-572: ZAMOYSKI, ADAM, - 1812 Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
224-547: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
230-198: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
225-316: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
213-240: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
206-238: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes. Uitgave van Museon.
216-148: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907.
227-171: ZANTEN, WIM VAN, - Tembang Sunda. An ethnomusicological study of the Cianjuran music in West Java.
230-302: ZAPPEY, W. M., - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
221-336: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
228-312: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
229-197: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
228-262: ZEE, H.VAN DER, - 's Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
230-463: ZEE, N.VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
206-345: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
209-333: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
217-522: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
222-253: ZEEUW, P. DE, - Onder kolonialen en kettinggangers. Leven en werken van zendeling J.J.Wijnveldt.
225-143: ZEEUW, P.DE, - De worsteling om het kind. De strijd voor een Vrije School historisch geschetst.
215-248: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
215-246: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-188: ZEGGELEN, M. VAN, - Dona Alve.
228-149: ZEGGELEN, M. VAN, - De Hollandsche Vrouw in IndiŽ. brieven van een zwervelinge.
230-206: ZEGGELEN, M. VAN, - De Gouden Kris. Een verhaal uit Zuid-Celebes.
230-207: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
230-208: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. vervolg op: De schat van den armen jongen.
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
224-276: ZEGGELEN, M. VAN, - Bij het hart van IndiŽ.
227-460: ZEGGELEN, M. VAN, - De erven Burdee.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
229-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
227-250: ZEGGELEN, M. VAN, - Onderworpen. Schetsen uit Celebes.
209-226: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
230-570: ZELICHOWSKI, RYSZARD, - The ordinary year of 1934. Poland in the eyes of Photographer Willem van de Poll. Tekst in Polish and English.
230-199: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
230-175: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
220-170: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
225-192: ZENTGRAAFF, H.C., - Op Oude Paden. 2 delen.
204-196: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
227-461: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid (gedichten).
205-520: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid.
211-205: ZEYDNER, W.A., - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
227-441: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
230-447: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Jagtlust. Hoe in een Goois buitenhuis de wereld openging. (Over het echtpaar ten Harmsen van der Beek / Langerer, hun kinderen e.v.a. uit de wereld van de literatuur)
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
224-216: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java. 1945-1950.
227-462: ZIKKEN, A., - Hut 277.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
227-252: ZIKKEN, A., - De atlasvlinder.
206-226: ZIMMERMANN, G.P.H., - Beschrijving van de rivier 'de Suriname' 10 pags. Artikel in Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II no 5. Met div andere artikelen o.a. P.J.Veth: Een woord bij de kaart van het DiŽnggebergte. (met uitsl.kaart)
227-253: ZOBELTITZ, F. VON, - Het heilzame vergift. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ).
199-537: ZOEST, R. VAN / ECK, X. VAN, - Huis Schuylenburch.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

5/30