Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
216-516: STEEGE, J.TER, - De kerke tot Oosterveen. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Nieuwleusen.
190-305: STEELE, RICHARD, - De Spectator of verrezenen Socrates. Nieuwe druk (=2e druk) Uit het Engelsch vertaald door A.G.L.R.G. Deel I t/m 4.
217-372: STEENMEIJER, A.G., - Weerklank van Anne Frank. Met flink aantal krantenartikelen bijgevoegd.
224-550: STEIJN, G.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek (K.M.A.) 1828 - 24 November - 1903.
218-616: STEINBERG, I., - Maria Spiridonowa. In strijd met Tsaar en Sowjet. Vertaald en bewerkt door Titia Jelgersma.
196-614: STEINBERG, I., - Maria Spiridonowa. In strijd met Tsaar en Sowjet. Vertaald en bewerkt door Titia Jelgersma.
192-278: STEINHART, W.L., - Niassche Teksten I en II + III - XXVI. Met Nederlandse vertaling en aantekeningen. 2 delen.
208-278: STEINHART, W.L., - Niassche Teksten I en II + III - XXVI. Met Nederlandse vertaling en aantekeningen. 2 delen.
192-444: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
198-382: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
209-377: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
220-505: STELLINGWERFF, J. TEN GELEIDE VAN, - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
219-602: STELLWEG, CRI, - Twee vrouwen over katten. Cri Stellweg verhalen, Henriette Ronner schilderijen.
217-538: STEMERDINK, BR., - Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
212-557: STEMERDINK, BR., - Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
224-490: STEMPELS, A. (MET INL.VAN), - Kijk in een jarige krant. N.R.C. 125.
224-632: STEPNEJAK, , - De loopbaan van een nihilist. 2 delen.
209-519: STERCK, J.F.M., - De Heilige stede in de geschiedenis van Amster-dam.
220-555: STERENBORG, T., - De restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda, 1964-1980.
218-73: STEUBEN, FRITZ (= ERHARDT WITTEK), - De vliegende pijl. Een verhaal uit het leven van Tecumseh.
219-78: STEUNENBERG, D.J., - De smokkelaars van Oldenenk.
219-551: STEUR, J.A.C.VAN DER, - Oude Gebouwen in Haarlem.
210-576: STEUR, A.G.VAN DER / ZON, J.H.M. VAN DER, - Kadastrale Atlas Zuid Holland 1932. deel 2: Warmond.
216-596: STEVENS, MARYANNE / HOOZEE, ROBERT, - Impressionisme en symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
210-67: STEYLEN, HERMAN, - In het witte land. Een oorspronkelijk romantisch jeugdverhaal van Eskimo's en rendieren in het hoge noorden.
204-195: STIBBE, D. G., - Neerlands IndiŽ. Land en Volk. Geschiedenis en Bestuur. Bedrijf en Samenleving. 2 delen. 4e geheel herziene druk. Met voorwoord van H.Colijn.
209-605: STIGHELEN, KATLIJNE VAN DER, - Hoofd en Bijzaak. Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu.
213-232: STIKKER, D.U., - Jhr.Mr.Dr. A.W.L.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een levensschets.
218-359: STILTING, A.J., - Geschiedenis van de 'Spoorweg-stakingen' en de totstandkoming der 'Spoorwegwetten' in Nederland 1903.
220-565: STOCKMAN, P. / EVERAERS, P., - Versterckt Zeeland'. 2e herziene uitgave.
217-259: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie.
196-107: STOEP, D.VAN DER / VISSER A.DE (REDACTIE), - Het boek voor Sinterklaas. Bevattende klassieke en moderne verhalen en verzen alsmede raadgevingen, recepten, wijzen, leisen en al hetgeen men voor een richtige sinterklaasviering dient te weten....
221-616: STOFFERS, MANUEL, - De middeleeuwse ideeŽnwereld 1000-1300.
220-566: STOFKOPER, L. A., - Op en om de Noord-Zee Boulevard. Schetsen van den Waterkant.
212-405: STOKRAM, A., - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door V.Roeper en L.Schaling.
205-638: STOKROOS, M., - 'In 't nokkend wee der ziele welt een traan'. Oude graftekens op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
214-600: STOKVIS, J.E.-, - Cobra. An International Movement in Art after teh Second World War.
211-453: STOKVIS, P. E.A., - Veranderende levens. Nederlandse families na 1850. (over families: Noorlander / Frieswijk / Erasmus / Toorop / de Vos van Steenwijk / Habiboe.
220-417: STOKVIS, B. J., - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
221-617: STOL, G., - Zwangerschap en geboorte bij de BabyloniŽrs en in de bijbel. Medede-lingen en Verhandelinge 'Ex Oriente Lux
193-612: STOLWIJK, CHR. / HEUGTEN, R., - Theo van Gogh 1857-1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent. Met een bijdrage van Sj.van Heugten.
225-554: STOOP, ELISABETH / HOOP, HENRIETTE VAN DER, - Geschiedenis van een teekenaar. (roman) Met voorwoord van S.Jessurun de Mesquita.
198-312: STOPPELAAR, J. H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens de Tachtigjarigen Oorlog.
208-495: STORM VAN LEEUWEN, J., - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek. Een Tentoonstelling van gesigneerde 19e eeuwse banden, voor het merendeel geschonken door de de Nederlandse Koningen.
207-525: STORM VAN LEEUWEN, J., - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
209-606: STOTT, ANNETTE, - Hollandgekte. De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse kunst en cultuur.
208-390: STRAATEN, E.VAN, - Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden.
192-154: STRAATEN, H. S. VAN DER, - Brazil A Desteny. Dutch contacts through the ages.
213-605: STRAATEN, E. VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Theo van Doesburg 1883-1931. met inleiding van W.van Moorsel en J.Leering.
216-194: STRAELEN, H.VAN, - Terug uit Japansche interneering. Waaraan toegevoegd een beschouwing over de toekomst van de kerk in het verre Oosten. Vertaald door P.van Antwerpen.
215-68: STRANG, HERBERT, - Ahmed de jonge held. Een verhaal over den opstand in Engelsch-IndiŽ. Vertaald door L.D.A.P.van Son.
215-69: STRANG, HERBERT (=G.H.ELY EN CH.J.L'ESTRAMGE), - De Heerscher der zeeŽn. Naar het Engelsch.
215-70: STRANG, HERBERT, - Sultan Jim. Vertaald uit het engelsch door W.H.C.Boellaard.
219-417: STRATEN, H. VAN, - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
224-454: STRATEN, H. VAN, - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
215-651: STRATEN, H. VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
218-440: STRATEN, H. VAN, - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
220-475: STRATENUS, LOUISE, - Stormen. Roman.
224-525: STRATINGH, S.E., - Groningen als woonplaats beschouwd.
221-78: STRETTON, HESBA, - Jessica's eerste gebed.
224-468: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - Een vroolijke knaap. Uit het Noorsch naar BjŲrnstjerne BjŲrnson. Derde herziene uitgaaf.
224-469: STREUVELS, ST., - Het glorierijke licht. Nummer 171 van 300 ex. Op Engelsch papier.
188-426: STREUVELS, ST., - Verzamelde Werken. 2 delen.
221-426: STREUVELS, ST., - In levende lijve.
221-427: STREUVELS, ST., - Ingooigem.
221-428: STREUVELS, ST., - Uit lust-met-de-penne.. Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekeingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
215-496: STREUVELS, ST., - Open lucht.
221-424: STREUVELS, ST., - Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels.
221-425: STREUVELS, ST., - Drie Russische novellen. Michail Prischwin / S.Sergejew-Zenskij / Maxim Gorkij.
224-100: STREUVELS, ST., - Het Kerstekind.
219-443: STREUVELS, ST., - Open lucht.
196-419: STREUVELS, ST., - De maanden.
214-108: STREUVELS, ST., - Het Kerstekind.
220-476: STREUVELS, ST. (VERTAALD DOOR), - Levenswijsheid uit China. Drie Chineesche novellen.
220-477: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - Waarom ik Vlaanderen liefheb. Door G.Blachon.
223-425: STRIEN, T.VAN / LEER,K.VAN DER, - Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens.
207-193: STROOMBERG, J. (PREFACE), - Handbook of the Netherlands East-Indies. 1930.
208-549: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen.
218-523: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen.
209-505: STRUICK, J.E.A.L., - Gelre en Habsburg 1492-1528.
211-558: STRUIK, ANTON, - Een Nederlander in SiberiŽ. Brieven van Anton Struik. Met inleiding van Dirk Struik.
216-385: STRUYKER BOUDIER, H., - Speurtocht naar een onbekende. Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
223-487: STRYJKOWSKI, JULIAN, - Stemmen in het duister. Uit het Pools vertaald door Karol Lesman.
208-103: STUART, , - Een Vroolijk drietal.
224-73: STUART, ESM…, - Robbedoes. Naar het engels door Claudine Bienfait.
221-79: STUART, ESM…, - Een Vroolijk drietal.
190-372: STUIJVENBERG, J.H.VAN (ONDER RED.VAN), - De economische geschiedenis van Nederland. Uitgegeven bij het 200-jarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
196-424: STUIVELING, G. O.R.V., - Willens en wetens. 12 Essays.
216-445: STUIVELING, G. O.R.V., - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen en politiek.
215-644: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen Paradijzen. Reproducties uit de werken van Maria Sibylla Merian. (1647-1717) Met een biografische inleiding.
212-257: STULEMEYER, J.E. (BIJEENGEBRACHT), - Kamptoestanden in Nederlands Oost-IndiŽ en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren. Een doorgaans onbekende historie die toch ons allen aangaat.
195-284: STUTTERHEIM, W. F., - De oudheden-collectie van Z.H.Mangkoenagoro VII te Soerakarta. Uitgave van het tijdschrift Djawa.
220-168: STUTTERHEIM, W. F., - Indische Cultuurgeschiedenis. 3 delen. I: De Hindu's / II: Het hinduÔsme in den Archipel / III: De Islam en zijn komst in den Archipel.
225-183: STUTTERHEIM, W. F., - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
221-80: STUVEL, G., - De kist met de koperen spijkers.
188-235: STYL, S., - De Opkomst en Bloei der Verenigde Nederlanden.
209-221: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Djaidin.
220-169: SUCHTELEN, B.C.C.M.M.VAN, - Neerlands nieuwe Eereschuld aan IndiŽ.
220-635: SUGIMOTO, E., - De levensroman van een Japansche prinses. Vertaald door J.E.Kuiper.
220-607: SULLIVAN, M., - Ontmoetingen van Oosterse en Westerse kunst van de zestiende eeuw tot heden.
219-629: SUPERVIELLE, JULES, - De os en de ezel van den Heiligen stal. Uit het fransch vertaald door M.Roelants. Oplage 500 exemplaren maar deze niet genummerd.
225-271: SURYADINATA, LEO, - The Chinese minority in Indonesia. 7 papers.
225-270: SURYADINATA, LEO, - Pribumi Indonesians, the Chines Minority and China. A Study of Perceptions and Policies.
221-81: SUTORIUS, ANNA, - Bummie's lief en leed.
200-120: SUTORIUS, ANNA, - Vlindertjes.
211-71: SUTORIUS, ANNA, - Op Oldenhove.
209-117: SUTORIUS, ANNA, - Een Muizenbruiloft. Versjes.
224-75: SUTORIUS, ANNA, - Het boek van kleine Eric. Een groot verhaal voor kleine kleuters,
213-50: SUTORIUS, ANNA, - Lief en leed in een groot gezin.
209-118: SUTORIUS, ANNA, - Sprookjes-Boek.
211-119: SUTORIUS, ANNA, - Vlindertjes.
213-225: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
220-167: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
213-226: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
193-187: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
209-197: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
205-145: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep. Met enkele bijgevoegde artikelen.
215-71: SWANENBURG, B., - Het grote dierenboek.
220-308: SWART, N.L. / RUTGERS, A.A.L., - Handboek voor de rubbercultuur in Nederlandsch-IndiŽ.
210-482: SWARTH, H., - Morgenrood.
214-458: SWARTH, H., - Morgenrood.
221-431: SWARTH, H., - Eenzamen.
219-444: SWARTH, H., - Morgenrood.
223-448: SWARTH, H. (H.LAPIDOTH-SWARTH), - Nieuwe verzen. (Uit: Stille dalen, Najaarsstem-men, Octoberloover, Van Avond en Schemering (Nieuwe Gedichten)
214-252: SWELLENGREBEL, J. L., - Kerk en tempel op Bali.
214-180: SWELLENGREBEL, J. L., - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F.Schwartz.
223-153: SWELLENGREBEL, J. L., - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F.Schwartz.
201-272: SWELLENGREBEL, J. L., - Kerk en tempel op Bali.
225-613: SWIERENGA, ALEID C. / DESORGHER, MAX E. (VERTAALD DOOR), - Kama Sutra. De eerste onverkorte moderne vertaling van de klassieke Indische tekst van Vatsyayana, alsmede van het Sanskrit-commentaar Jayamangala van Yashodhara en uittreksels uit het Hindi-commentaar van Devadatta Shastri door Alain Daniťlou.
212-339: SWIERSTRA, N.TJ., - De geschiedenis van het Nederlandsche volk in verband met de geschiedenis der menschheid.
224-208: SWIETEN, J.VAN, - De Luitenant-Generaal J.van Swieten contra den Luitenant-Generaal G.M.Verspyck.
214-102: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
196-87: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen. Vertaald en bewerkt door D. en G.Betlem.
210-68: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
223-351: SWIJTINK, A., - In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
220-575: SWITZAR, S., - With Bauer in the East.
216-512: SYBESMA, SYBE / GENT, JACQUES VAN, - Kw‚nskiis / Kwansuis. Kwatrinen / Kwatrijnen.
209-470: SYME, D.B. / FRENKEL KANTER, C., - 100 Essential books for jewish readers.
223-518: SYTOVA, ALLA (INTRODUCTION), - The Lubok. Russian Folk Pictures. 17th to 19th Century.
203-267: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De hongertocht. Ingeleid en toegelicht door Cock van den Wijngaard.
223-249: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De andere wereld.
223-250: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De Hongertocht.
223-251: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Hungerpatrouille. Roman aus Niederlšndisch-Indien.
225-601: SZUMA CHIEN, , - Selections from records of the historian.
213-421: TAALINGEN-DOLS, L.M.I.L.VAN, - De strijd om een mensenleven 1940 - 1945. (Het werk van een advocate in oorlogstijd, voornamelijk in verband met prof.Meijers)
224-543: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON, - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Rens-woude en Emminckhuysen. (met achterin een stamboom)
216-609: TAKAGI, SHUNSUKE, - Report of the research of Japanee archives in the European countries.
219-314: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
212-338: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
204-329: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
195-376: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
215-678: TAN, S.C.A., - Schaatsen.
216-526: TANGELDER, F.B.M., - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
200-121: TANTE RIEK (= D.C.QUANJER), , - Zonneschijntje.
218-127: TANTE KOO, (= T.C.R.HUYDECOPER), - Brievenportefeuille van Tante Koo. Een geschenk voor kinderen. Met een woord tot aanbeveling van T.C.R.Huydecoper.
220-171: TAS, S., - De onderontwikkelde vrijheid. IndonesiŽ toen en nu.
217-181: TASELAAR, ARJEN, - De Nederlandse koloniale lobby. Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940.
221-181: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ.
222-251: TAYLOR, PAUL MICHAEL, - Fragile Traditions. Indonesian Art in Jeopardy.
201-164: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ.
215-149: TEENSTRA, M. D., - De Kinderwereld. Ernst en Luim. Reprint van de uitgave van 1853.
223-253: TEEUW, A., - Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van IndonesiŽ.
213-620: TEEUWEN, TJEU, - Ad Snijders. (m.m.v. Francis Bach Kolling)
202-622: TEGENBOSCH, L., - Kees Verwey. (tentoonstellingscatalogus)
218-584: TEICHINE STAKENBURG, A.J., - Zakkendragers van Rotterdam. Bijgevoegd: Extract uit de Generale Keure en Ordonnantie der stad Rotterdam houdende Lyste Van de Arbeidloonen de Zakkedragers. (reprint)
197-481: TEIRLINCK, HERMAN / WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - De leemen torens. 2 delen.
213-596: TEITLER, G., - Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
224-571: TEITLER, G., - Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
212-258: TEITLER, G., - De val van Nederlands-IndiŽ.
212-573: TEITLER, G. / KLINKERT, W. (ONDER RED.VAN), - Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955.
220-230: TEITLER, G., - De val van Nederlands-IndiŽ.
222-135: TELDERS, J.M., - Uit en over FrŲbel. Woord vooraf van E.Boonebakker.
212-154: TELDERS, J.M., - Uit en over FrŲbel. Woord vooraf van E.Boonebakker.
211-471: TELTING, A., - Het oud-Friesche Stadrecht. Eene schets.
225-583: TELUSHKIN, DVORAH, - Master of dreams. A memoir of Issac Bashevis Singer.
224-597: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
221-433: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB, - Alle Werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J.Oversteegen. (Tengnagel 1613-1652)
224-209: TERBEEST, G.J.B.H., - Atjeh-herinneringen. Pleidooi voor oud-strijders van het Nederlandsch-Indische leger van voor 1920.
223-445: TERBORGH, F.C., - Slauerhoff herinneringen en brieven.
221-436: TERBORGH, F.C., - Het gezicht van PeŮafiel.
221-434: TERBORGH, F.C., - De condottiere en andere verhalen.
221-435: TERBORGH, F.C., - De turkenoorlog. (Verzameld Werk deel III)
221-437: TERBORGH, F.C., - Odysseus' laatste tocht.
221-438: TERGAST, NES, - Deliria.
212-342: TERLOUW, TH. J. A., - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieŽn in een kikkerland.
196-330: TERLOUW, TH. J. A., - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieŽn in een kikkerland.
223-525: TERMEER, H., - Nijmegen frontstad september 1944 - mei 1945. Politiek en vakbeweging.
216-260: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum.
225-237: TERMORSHUIZEN, G., - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
220-173: TERMORSHUIZEN, G., - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. m.m.v. Anneke Scholte. Met opdracht van de schrijver.
218-250: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum. Met opdracht van de schrijver.
205-219: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum. Met opdracht van de schrijver.
208-203: TERMORSHUIZEN, G., - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. m.m.v. Anneke Scholte. Met opdracht van de schrijver.
215-289: TERMORSHUIZEN, G., - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
218-251: TERMORSHUIZEN, G., - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
198-164: TERPSTRA, H., - De Nederlanders in Voor-IndiŽ.
222-184: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
219-166: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
211-427: TERSTEEG, J., - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer.
218-220: TERVOOREN, LINA, - Sprookjes uit IndiŽ.
200-285: TERWEN, J.L., - Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven.
218-585: TERWEN, J.L., - Rotterdam voorgesteld in eene reeks van naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven. reprint naar de uitgave van 1858.
213-51: TERWINDE, PAM (= MINNIE DE WINTER), - Luuk's laatste schooljaar.
193-509: TESNI»RE, MARIE-H…L»NE (EDITED BY), - Creating French Culture.Treasures from the BibliothŤque nationale de France.
204-116: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Deel I. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst.
220-108: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst. 2 delen.
216-102: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst. 2 delen.
224-572: TEUPKENS, J.F., - Kleeding en wapenrusting van de Koninklijke Nederlandsche Troepen. Facsimile-uitgave van het in 1823 verschenen boek met inleiding van H.L.Zwitzer.
196-224: TEWES, C., - In naam der koningin. Geschreven voor televisie-film, gebaseerd op ' De hongertocht' van M.H.Szekely-Lulofs.
219-303: TEX, J. DEN, - Oldenbarnevelt. 5 delen. (deel I in het engels) I: 1547-1606. II: Oorlog 1588-1609. III:Bestand. IV: Documentatie. V: Stambomen, kaarten en register.
221-328: TEX, J. DEN, - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
213-581: TEYCHIN… STAKENBURG, A.J., - Beeld en beeldenaar. Rotterdam en Mr.K.P.van der Mandele.
223-259: THAUREN, JOH., - De R.K.Missie op de Kleine Soenda-Eilanden. Bewerkt naar het Duitsch door B.A.G.Vroklage.
216-616: THESIGER, WILFRED, - De Moeras-Arabieren.
225-326: THEUNISSEN, H. E.A., - Topkapi & Turkomania. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
199-523: THEUNISSEN, B. E.A., - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum, 1750-1837. (Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van het Teylers Museum te Haarlem)
224-280: THEUNS-DE BOER, G. / ASSER, S., - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-IndiŽ. / Photo Pioneer and Theatre Maker in the Dutch East Indies.
215-647: THIENEN, F.W.S.VAN, - Exotische kunst. De kunst van China, Japan, De Indische Gebieden, Tibet, Amerika, De Islam-Gebieden, Afrika.
211-319: THIENEN, F. W. S. VAN / DUYVETTER, J., - Klederdrachten.
209-330: THIENEN, F. W. S. VAN / DUYVETTER, J., - Klederdrachten.
204-272: THIERRY, AUG., - Histoire de la Conquete de l'Angleterre par les Normands. 4 vols.
216-535: THIJSSE, JAC.P., - Texel. Verkade plaatjesalbum.
225-479: THIJSSEN, TH., - Het grijze kind.
214-465: THIJSSEN, TH., - Kees de jongen.
217-469: THIJSSEN, J., - Een bonte bundel.
197-82: THIJSSEN, TH., - Jongensdagen.
209-434: THIJSSEN, TH., - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
218-76: THIJSSEN, TH., - Jongensdagen.
215-72: THIJSSEN, TH., - Jongensdagen.
212-90: THIJSSEN, TH., - Jongensdagen.
203-525: THOMAS, A.G., - Great Books and Book Collectors.
213-543: THOMASSEN, K. (EINDREDACTIE), - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. Het album amicorum en het poŽziealbum in de Nederlanden.
220-622: THOMASSEN, EJNAR, - Dostojevski.
214-606: THOMSON, J.JAC., - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
219-601: TIBBE, LIESKE, - r.n.Roland Holst 1868 - 1938. Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over Gemeenschapskunst.
220-577: TIBBE, LIESKE E.A., - Jac.van den Bosch 1868-1948.
223-451: TICHELEN, H.VAN, - Van Nieuwjaar tot Oudejaars-avond. Gelegenheidsrijmpjes. Inleiding van E.Willekens.
219-128: TICHELEN, H.VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
220-175: TICHELMAN, G. L., - Tooverteekens en Symbolen van IndonesiŽ.
215-314: TICHELMAN, G. L., - Indonesisch dossier. Een kleine bundel verzen van dn grooten Archipel.
208-204: TICHELMAN, F., - Socialisme in IndonesiŽ. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. 1897-1917. Deel I. Bronnenpublicatie.
216-161: TICHELMAN, G. L., - Indonesische bevolkingstypen.
221-182: TICHELMAN, G. L., - De Zuid-Molukken. Overzicht van een eilandenrijk. Brochure van Stichting 'Door de Eeuwen Trouw' .
217-357: TIDEMAN, J., - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van haar Professoren, Predikanten en Proponenten met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en Gemeenten.
189-204: TIDEMAN, J., - Djambi.
205-147: TIDEMAN, J., - Djambi. uitgave van Kon.Vereeniging 'Koloniaal Instituut'Amsterdam. Mededeelingen no XLII
218-197: TIELE, P.A., - De oudste kaarten van den Maleischen Archipel. / J,Kuyper : Het bevolkingscijfer van Nederlandsch Oost-IndiŽ / C.Snouck Hurgronje : Een en ander over het inlandsch onderwijs in de Padangse Bovenlanden / W.P. Weitzel: Geschiedkundig overzicht van de expeditie naar Tomorie op Celebes in het jaar 1856. en andere artikelen.
216-195: TIELEMAN, H. EN R., - Het Rattevel. Dagboek van de tweeling Tieleman in Japanse gevangenschap.
220-506: TIELEMAN, ROEL, - Het exlibris als spiegel van boek en wereld. Een beeld van de collectie Jansen Ebing in Museum Meermanno-Westreenianum.
221-440: TIENHOVEN, H. J. VAN, - Wichelroedelopen. Gedichten.
221-439: TIENHOVEN, H. J. VAN, - Kristalkijken. Gedichten.
222-109: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
224-101: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
208-131: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
220-176: TIJL, W.J., - Van kalme stroomen en verre stranden. Levenservaring en pluizerij. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ)
210-113: TIL, H.N.VAN, - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd.
213-625: TILBORGH, LOUIS VAN / JANSEN, GUIDO, - Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
218-198: TILLEMA, H. F., - Van wonen en bewonen, van bouwen, huis en erf. (Hierbij een gedrukte brief van H.Uden Masman met een noodkreet over de huisvesting der Javanen in de steden aan het Int.Woningcongres te Scheveningen) (Tillema wilde de aandacht vestigen op de slechte huisvesting en omgeving en de verbetering daarvan. Onder eigen beheer gaf hij ook het grote werk Kromoblanda uit.)
193-193: TILLEMA, H. F., - Ons Indisch boekje. Deeltje II.
215-670: TIMMER, CHARLES B. (SAMENGESTELD DOOR), - De 43ste April. Zeven verhalen op ťťn thema. (Poesjkin - Gogol - Dostojewski - Carsjin - Tsjechow - Tolstoj - Babel)
214-626: TIMMER, CH.B., - Halverwege. Zeven moderne Russen. Vertaald.
214-627: TIMMER, CH.B., - Rusland zwart op wit. Tien essays over Russische schrijvers.
214-625: TIMMER, CHARLES B. (SAMENGESTELD DOOR), - De 43ste April. Zeven verhalen op ťťn thema. (Poesjkin - Gogol - Dostojewski - Carsjin - Tsjechow - Tolstoj - Babel)
223-319: TIMMER, RIJK, - Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang.
215-671: TIMMER, CH.B., - Halverwege. 7 moderne Russen. Vertaald en ingeleid.
189-502: TIMMERMANS, FELIX, - Pallieter.
212-121: TIMMERMANS, ALPHONS, - Bijbel voor de Jeugd. 12 delen.
219-525: TIMMERMANS., P., - Historisch Album Drenthe.
221-442: TIMMERMANS, FELIX, - Pallieter.
221-441: TIMMERMANS, FELIX, - De pastoor uit den bloeienden wijngaerdt.
223-452: TIMMERMANS, FELIX, - Bij de Krabbekoker. nr 242 van 250 ex.
196-430: TIMMERMANS, FELIX, - Met Felix Timmermans door Vlaanderenland. (6 romans in 1 band)
216-523: TIMMERMANS, J., - Kroniek van Nymegen.
221-443: TIMMERMANS, FELIX, - Schoon Lier.
225-98: TIMMERMANS, ALPHONS, - Bijbel voor de Jeugd. 12 delen.
215-498: TIMMERMANS, FELIX, - Een lepel herinneringen. (in 'handschrift' )
190-509: TIMMERMANS, FELIX, - Schemeringen van den dood.
217-593: TIMMERS, J.J.M., - De kunst van het Maasland. (Romaanse periode)
221-577: TIMMERS, J.J.M., - Christelijke symboliek en iconografie.
219-541: TINNEVELD, A., - Vertellers uit de Liemers. Bijeengebracht en toegelicht.
215-610: TISSING, H., - Inventaris van het familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912.
223-352: TJEPKEMA, A. / WALVIS,J., - Ondergedoken'. Het ondergrondse leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
206-519: TJESSINGA, J.C., - Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot van Heemstede. I: Schets van het leven van Adriaan Pauw. II: Het slot Heemstede onder Adriaan Pauw. III: Het huis en de heren van Heemstede tijdens de Middeleeuwen.
206-547: TOEBES, C.J., - Haagse hervormde historiŽn.
206-237: TOER, P.A., - De stroom uit het noorden. Vertaald door Henk Maier.
218-269: TOER, P.A., - De stroom uit het noorden. Vertaald door Henk Maier.
218-270: TOER, P.A., - Meisje van het strand. Vertaald door Angela Rookmaaker.
218-271: TOER, P.A., - Midah, het liefje met de Gouden Tand. Vertaald door A.Rookmaker en A.van der Helm.
195-277: TOER, P.A., - Voetsporen. Roman uit IndonesiŽ. vertaald doorH.Maier.
195-272: TOER, P.A., - Aarde der mensen. Vertaald door I.E.Slamet-Velsink.
223-252: TOER, P.A., - Wat verdwenen is. Verhalen uit Blora. vertaald door A.Rookmaaker en A.van der Helm.
222-243: TOER, P.A., - Aarde der mensen. Roman uit IndonisiŽ. Vertaald door I.E.Slamet-Velsink.
222-244: TOER, P.A., - Guerrilla familie. Vertaald door C.E.Bouwman.
201-230: TOER, P.A., - De guerrilla familie. Vertaald door C.E.Bouwman.
212-272: TOER, P.A., - Een koude kermis, een novelle. en Dageraad. Korte verhalen van de revolutie. vertaald door A.van der Helm en A.Rookmaaker.
220-290: TOER, P.A., - Lied van een stomme. Brieven van Buru. Vertaald door A.Rookmaaker en A.van der Helm.
223-613: TOERGENJEV, IVAN S., - Herinneringen.
224-514: TOLBOOM, J.G. / TOLBOOM-VAN DEN BERG,S.W., - Genealogie Tolboom. Tolboom komt van de boom van de tol van Seevenhuisen.
217-624: TOLKIEN, J.R.R., - In de ban van de ring. De reisgenoten - De twee torens - De terugkeer van de koning - Aanhangsels. Vertaald door max Schuchart.
221-82: TOLLENAAR, EMMY, - Nannie van Heusde.
218-621: TOLSTOI, L., - Jeugd en jongelingsjaren. Naar de franse vertaling van Micehel Delines voor Nederland bewerkt door B.H.van Breemen.
217-617: TOLSTOI, L., - Sebastopol.
218-108: TOLSTOI, A., - Sprookjes van kater Bajůen. Nederlandse bewerking van Jeanne Liedmeier.
220-627: TOLSTOI, L., - De kozakken. (Kozaki) Uit het Russisch door R.L.
209-625: TOLSTOJ, L.N., - Bibliographie der Erstausgaben deutschsprachichiger ‹bersetzungen und der seit 1945 in Deutschland, ÷sterreich und der Schweiz in Deutscher Sprache erschienenen Werke. Mit einem einleitenden Artikel von Anna Seghers.
218-361: TOM, D A.O., - The Netherlands and Australia. Two hundred years of friendship.
216-499: TOMBE, J. W. DES, - Het geslacht van Renesse van den oorsprong tot 1430.
210-527: TOMBROCK, W., - Uit de Friesche middeleeuwen. nr.167 van de 230 genummerde en gesigneerde exemplaren.
221-489: TOMBROCK, W., - Uit de Friesche middeleeuwen. nr.167 van de 230 genummerde en gesigneerde exemplaren.
213-53: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - Naar de Kopermijnrivier. Een oorspronkelijk jongensboek.
211-73: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - De bannelinge.
210-69: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - Naar de Kopermijnrivier. Een oorspronkelijk jongensboek.
215-214: TOMLINSON, H.M., - Malay waters. The story of little ships coasting out of Singapore and Penang in peace and war.
213-54: TOMSON, WALTER, - Orpa het eiland in den Niger.
211-74: TOMSON, WALTER, - Wegen door de wildernis.
210-71: TOMSON, WALTER, - Jongens van de Evenaar.
210-70: TOMSON, WALTER, - De prins van Mossinia.
211-333: TOONEN, HANS, - Nederlands eerste Hollywood-ster. Hein van der Niet alias Frits van Dongen alias Philip Dorn. Scheveningen 1901 - Los Angeles 1975.
215-500: TOORN, W.VAN (ONDER RED.VAN), - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
209-572: TOORN, R.A.VAN DEN, - Lief en leed. Verzamelde gedichten, journalen en reisbeschrijvingen in de Scheveningse historie en tachtig fotoreproducties.
222-80: TORNIUS, VALERIAN, - Eliza. Bewerkt door D.A.Cramer-Schaap.
211-75: TORNIUS, VALERIAN, - Eliza. Bewerkt door D.A.Cramer-Schaap.
206-609: TOYNBEE, ARNOLD, - A study of history. A new edition revised and abridged by the author and Jane Caplan.
221-237: TRAA, A. VAN, - Suriname, 1900-1940.
203-666: TREASE, G., - De Huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condotterie.
213-55: TREFFERS, J., - De kostelooze.
218-79: TREFFERS, J., - Het zoontje van den directeur.
211-76: TRELKER, A., - Een prettige logť.
218-199: TREUB, M., - Korte geschiedenis van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. / De beteekenis van tropische botanische tuinen. Redevoering. / Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1894. samen in 1 band.
191-173: TREUB, M., - Korte geschiedenis van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. / De beteekenis van tropische botanische tuinen. Redevoering. / Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1894. samen in 1 band.
206-179: TREUB, M.W.F., - Het gist in IndiŽ. Een analyse der hedendaagsche inlandsche beweging.
210-425: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
210-428: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
225-306: TRICHT, H. W. VAN, - Het leven van P. C. Hooft.
221-300: TRICHT, H. W. VAN, - Het leven van P. C. Hooft.
224-448: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
212-323: TRICHT, H. W. VAN, - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 3 delen. I: 1599-1630 II: 1630-1637 III:1638-1647.
206-575: TRICOT, XAVIER, - James Ensor. Catalogue raisonnť of the paintings. 2 vols.
220-585: TRICOT, XAVIER, - James Ensor. Catalogue raisonnť of the paintings. 2 vols.
210-365: TROELSTRA, P.J., - Gedenkschriften. 4 delen in 2 banden.
219-315: TROELSTRA, P.J., - Gedenkschriften. 4 delen + Naam- en zaakregister door L.J.Klein.
225-490: TROMP, HEIMERICK E.A., - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
223-243: TROMP, TH.M., - De twee broeders. Een episode uit den Transvaalschen Vrijheidsoorlog.
214-120: TROMP, TH.M., - Fernando de Kaapsche olifantenjager. Een verhaal voor jongens.
212-507: TROMP, H., - Kastelen langs de Wetering. 3 delen.
197-532: TROMPERT, K., - Een Amsterdamse lente. Honderd jaar Limperg. 1879 - 1979.
212-524: TROMPERT, K., - Een Amsterdamse lente. Honderd jaar Limperg. 1879 - 1979.
219-562: TROOST, PETER J., - Man en paard in Oud-Rotterdam / Karren door Oud-Rotterdam / Kinderen van Oud-Rotterdam. 3 delen.
224-76: TROTT, MAGDA, - Steffy'S dolle bakvisjaren.
217-620: TROYAT, HENRI, - Tsjechov. Biografie.
225-602: TSHOņ TSOE KOņN, , - De feestdagen der Chineezen. Naar den Maleischen tekst bewerkt door J.W.Young. uitg.van Tijdschrift Indische Taal- Land en Volkenkunde.
214-630: TSJECHOW, ANTON, - Verzamelde werken. Vertaald door Charles B.Timmer. Compleet in 7 delen.
214-631: TSJECHOW, ANTON, - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren.
215-673: TSJECHOW, ANTON, - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren.
215-672: TSJECHOW, ANTON, - De kus en andere verhalen.
218-362: TUCHMAN, B., - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
203-667: TUCHMAN, B., - Sand gegen den Wind. Amerika und China, 1911-1945.
202-114: TUER, A.W., - Forgotten Childrens's Books.
222-601: TUFFRAU, PAUL, - La Lťgende de Guillaume d'Orange. Renouvellťe.
203-416: TUIKWERD, F.VAN, - s.s.Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de n.v. Maildienst Holland-Amerika Lijn.
216-196: TULP, G., - Marsbevel op Java. Aan- en Afvoertroepen april 1946 - juli 1949.
213-616: T‹MPEL, ASTRID / SCHATBORN, PETER, - Pieter Lastman leermeester van Rembrandt. - The man who taught Rembrandt.
211-340: TURKSMA, L., - Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik Graaf Verhuell, 1764-1845.
205-64: TURNER, ETHEL, - Betty. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts. Met een voorrede van N.van Hichtum.
212-139: TURNER, ETHEL, - De Bewoners van Misrule. Uit het Engelsch bewerkt door Marie ten Brink.
218-81: TURNER, ETHEL, - De meisjes Perry. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts.
225-71: TURNER, ETHEL, - Drie jonge meisjes. Uit het Engelsch bewerkt door mevrouw G.de Lange-Willumier.
206-67: TURNER, ETHEL, - De meisjes Perry. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts.
199-601: TUSSENBROEK, O. VAN, - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis.
211-77: TWAIN, MARK, - De lotgevallen van Tom Sawyer.
200-400: TYDEMAN, G.F., - Verbleekte films. Herinneringen van een oud-zeeofficier.
189-124: TYTLER, ANN FRASER, - Lucie in Engeland. / Lucie op het onbewoonde eiland. / Lucie te huis. 3 delen.
210-607: UBACHS, H., - Twee heren twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te maastricht, 1632-1673.
213-57: UFKES, JO, - Een vroolijke Frans.
221-624: UGLOW, JENNIFER, - Georg Eliot. Haar leven en werk. Vertaald door Ank van Wijngaarden.
202-348: UHL, FRANS, - De wereld in een kinderhand. Spel & speelgoed uit vroeger eeuwen.
219-112: UILDRIKS, F.J.VAN., - Een kijkje in 't gezin van Dokter Felhorst.
188-614: UITERT, E.VAN / WOLK,JOH.VAN DER E.A., - Vincent van Gogh, Schilderijen. Vincent van Gogh, tekeningen. 2 delen. Tentoonstelling Rijksmuseum Vincent van Gogh / Rijksmuseum KrŲller MŁller. 30 maart - 29 juli 1990.
191-625: UITERT, E. VAN O.R.V., - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen.
204-643: UITERT, E.VAN / WOLK,JOH.VAN DER E.A., - Vincent van Gogh, Schilderijen. Vincent van Gogh, tekeningen. 2 delen. Tentoonstelling Rijksmuseum Vincent van Gogh / Rijksmuseum KrŲller MŁller. 30 maart - 29 juli 1990.
218-617: ULAR, ALEXANDER, - Csaar en volk. Bewerkt door A.Th.C.Thompson.
207-592: UNGER, W.S., - De monumenten van Middelburg.
217-528: UNGER, W.S., - De monumenten van Middelburg.
224-77: UNNERSTAD, EDITH, - Muck'. Uit het zweeds vertaald door M.J.Molanus-Stamperius.
222-574: UNTERREINER, KATRIN / AALDERS, PATRIC, - Sisi, Sprookje & Werkelijkheid. Met een bijdrage over het verblijf van Sisi in nederland door Anne-Dirk Renting - paleis Het Loo.
189-452: USHERWOOD, STEPHEN (SELECTED AND EDITED), - The great enterprise. The history of the Spanish Armada.
225-253: UTAMI, AYU, - Het getal Fu. Vertaald uit het Indonesisch door Maya Sutedja-Liem.
211-284: UTAMI, AYU, - Het getal Fu. Vertaald uit het Indonesisch door Maya Sutedja-Liem.
189-205: UTRECHT, E., - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan IndonesiŽ voor en na de onafhankelijkheid.
208-205: UTRECHT, E., - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan IndonesiŽ voor en na de onafhankelijkheid.
224-462: VAARTJES, G…, - Rebel & dame. Biografie van Top Naeff.
221-618: VAILLANT, GEORGE C., - Aztecs of Mexico. Origin, rise and fall of the Aztec Nation.
223-219: VALENTYN, FR., - Beschryving van Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, vervattende Een naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens Eene wydlustige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, banda, Timor, en Solor, Java, en alle eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende: het Nederlands Comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols; etc.. 5 dln in 8 bnd. Reprint van de uitgave van 1724. + R.R.F.Habiboe: Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van FranÁois Valentijn.
216-162: VALENTYN, FR., - Beschryving van Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, vervattende Een naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens Eene wydlustige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, banda, Timor, en Solor, Java, en alle eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende: het Nederlands Comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols; etc.. 5 dln in 8 bnd. Reprint van de uitgave van 1724. + R.R.F.Habiboe: Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van FranÁois Valentijn.
209-331: VALETON, ELSA M., - Nederlandse klederdrachten.
211-603: VALK, J.G. VAN DER, - Ernst Kapp, 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden van de 20e eeuw.
223-550: VALK, J. VANDER, - Noordwyksche Arkadia. In dichtmaat uitgebreid. Herdruk van de uitgave van 1748.
194-93: VALKEMA BLOUW, J.P., - Het goud van de Melusco. Een boek van avontuur.
224-515: VALKENBURG, C.C.VAN, - Liber Amicorum. Jhr.Mr. C.C.van Valkenburg.
195-99: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - Peter.
215-74: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - De verdwijn-machine.
201-90: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - De verdwijnmachine.
215-75: VALKHOFF, REIN, - De bokkenrijders van Terblijt.
215-76: VALKHOFF, REIN, - Het Meezennest in de Alpen.
221-84: VALKHOFF, REIN, - Het Meezennest in de Alpen.
224-78: VALKHOFF, REIN, - Bob en Ben op stap met de K.L.M.
219-560: VALSTAR, V.PH., - Geschiedenis van de Fruit- en Grenteveiling Naaldwijk. 1890-1945.
218-563: VALSTAR, V.PH., - Grepen uit Naaldwijks kerkelijke en gemeentelijke leven.
199-550: VALSTAR, V.PH., - Grepen uit Naaldwijks kerkelijke en gemeentelijke leven.
214-301: VALVEKENS, EM., - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje. Maart 1576-1585.
212-344: VALVEKENS, EM., - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje. Maart 1576-1585.
218-420: VANDAMME, J., - De affaire Degrave-Rorique. (1892-1899). Moord & Piraterij in de Stille Zuidzee. Met de memoires van Eugene Degrave uit de strafkolonie.
191-558: VANDEBEECK, TH. / GRAUWELS,J., - De boerenkrijg in het Departement van Nedermaas.
212-556: VANDEBEECK, TH. / GRAUWELS,J., - De boerenkrijg in het Departement van Nedermaas.
221-557: VANDEBEEK, TH. / GRAUWELS, J., - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas. Met voorwoord van L.Roppe en L.Rogier.
221-619: VANDEKERCKHOVE, LIEVEN, - Van straffen gesproken. De bestraffing van zelfdoding in het oude Europa.
217-182: VANDENBOSCH, AMRY, - The Dutch East Indies.
206-225: VANDERCOOK, J. W., - Tam-Tam. Oerwoudstaat in Suriname.
220-252: VANDERCOOK, J. W., - Tam-Tam. Oerwoudstaat in Suriname.
197-360: VANDERSMISSEN, H. E.A., - Redders. 175 Jaar Koninklijke Nederlandse Redding-maatschappij. 1824 - 1999.
190-443: VANDERSMISSEN, H. E.A., - Redders. 175 Jaar Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. 1824 - 1999.
208-496: VANDREY, M., - Am Anfang war die Presse! Zeitungen, Redakteure, Verleger und Leser; leicht karikiert.
220-177: VANVUGT, E., - Een propagandist van het zuiverste water. H.F.Tillema (1870-1952) en de fotografie van Tempo Doeloe.
220-178: VANVUGT, E., - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit IndonesiŽ.
203-351: VANVUGT, E., - Bloed aan de klomp. De eerste vaderlandse schandaalkroniek: Nederlandse schurken in het buitenland.
222-185: VANVUGT, E., - Nestbevuilers. 400 Jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
211-195: VANVUGT, E., - Nestbevuilers. 400 Jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
210-236: VANVUGT, E., - De val van Bali. Historische reisroman.
210-592: VANWESENBEEK, C., - Bergen op Zoom, stad aan het water. 100 Jaar toerisme en recreatie, 1894-1994.
217-533: VANWESENBEEK, C., - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Beeld van een regio op Brabants Westrand.
221-446: VASALIS, M. (=M.DROOGLEVER FORTUYN LEENMANS), - De vogel Phoenix. Gedichten.
200-475: VASALIS, M. (=M.DROOGLEVER FORTUYN LEENMANS), - De vogel Phoenix. Gedichten.
220-479: VASALIS, M. (=M.DROOGLEVER FORTUYN LEENMANS), - Briefwisseling 1951-1987 M.Vasalis / Geert van Oorschot.
224-598: VASARI, GIORGIO, - De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten. 2 delen I: Van Cimabue tot Giorgione. II: Van Corregio tot Titiaan. Gekozen en ingleid door Henk van Veen.
195-628: VAZQUEZ DE PRADA, V., - Filips II heerser van een wereldrijk.
200-660: VAZQUEZ DE PRADA, V., - Filips II heerser van een wereldrijk.
211-618: VECHT, C. F. PH. D. VAN DER, - De Steenen Spreken. De goddelijke boodschap der Groote Pyramide. De goddelijke boodschap der groote pyramide. Bewerkt naar The Great Pyremid its divine message. By D.Davidson and H.Aldersmith.
190-642: VECHT, C. F. PH. D. VAN DER, - De Steenen Spreken. De goddelijke boodschap der Groote Pyramide.
212-307: VEEGENS, D. J., - Haarlemsche Vertellingen uit den ouden tijd.
221-547: VEEN, A. VAN DER, - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant.
211-142: VEEN, C.F.VAN, - Drie eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten.
220-139: VEEN, C.F.VAN, - Drie eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten.
208-560: VEEN, A. VAN DER, - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant.
207-149: VEEN, C.F.VAN, - Drie eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten.
203-650: VEEN, DORA VAN DER, - Raaklijnen. uitgave in type-schrift, beperkte oplage.
224-341: VEEN, HENK VAN DER, - Watertorens in Nederland.
217-307: VEENENDAAL, A.J., - Het dagboek van Gisbert Cuper. Gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706.
194-238: VEENSTRA, J.H.W. E.A., - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945.
222-451: VEER, P. VAN 'T, - Het leven van Multatuli.
220-180: VEER, P. VAN 'T, - Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela, met gebruik van authentieke rapporten over heldendaden en oorlogsmisdaden, inpressies van diverse tropische taferelen en verslagen van krijgsrasadzaken, alles voorzien van talrijke schimpscheuten op Nederlandse politieke, diplomatieke en journalistieke milieus, enz.
200-213: VEER, P. VAN 'T, - Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela, met gebruik van authentieke rapporten over heldendaden en oorlogsmisdaden, impressies van diverse tropische taferelen en verslagen van krijgsraadzaken, alles voorzien van talrijke schimpscheuten op Nederlandse politieke, diplomatieke en journalistieke milieus, enz.
218-441: VEER, P. VAN 'T, - Het leven van Multatuli.
224-102: VEER, BAS VAN DER, - A dat is Aafje.
193-348: VEER, H. DE, - De 'Mijnheers' en hun polderland, door den bril van een Duitscher bekeken.
225-185: VEER, K.VAN DER, - Indische Cultuur-Almanak voor 1941. (55ste Jaargang)
206-180: VEER, P. VAN 'T, - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. (Dirk van Hogendorp - F.W.Junghuhn - W.R.Baron van HoŽvell - S.E.W.Roorda van Eysinga - H.H.van Kol)
210-470: VEER, P. VAN 'T, - Het leven van Multatuli.
215-577: VEGA, L.A., - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats. The Beth Haim of Ouderkerk aan de Amstel. Images of a Portugese Jewish cemetery in Holland.
198-476: VEGT, J. VAN DER, - De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst.
204-200: VELDE, J.J.VAN DE, - Brieven uit Sumatra 1928-1949.
211-196: VELDE, P.VAN DER, - Een Indische liefde. P.J.Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-IndiŽ. (ook verschenen als proefschrift).
192-381: VELDE, C.A. VAN DER, - De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis. Uitgegeven door de Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
221-548: VELDEN, G.M. VAN DER, - De Kosterij van Bokhoven 1369-1969.
188-293: VELDEN, D. VAN, - Journaal van W.H.J.van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
202-354: VELDEN, D. VAN, - Journaal van W.H.J.van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
224-242: VELDEN, D. VAN, - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. with a summary in English
222-210: VELDEN, D. VAN, - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. with a summary in English
213-383: VELDEN, SJ.VAN DER, - Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-1995.
212-359: VELDEN, D. VAN, - Journaal van W.H.J.van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
224-491: VELDHOEN, L. / OUDENAARDEN, J., - Met vlinderstrik en boerenzakdoek. Donker, een Rotterdamse uitgeversfamilie. Jubileumuitgave.
202-551: VELDHUIJZEN, S.E., - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis van de straatnamen in 's-Gravenhage.
204-609: VELDHUIJZEN, S.E., - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis van de straatnamen in 's-Gravenhage.
208-208: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A., - De berg van Java als spiegel van het Javaanse wereldbeeld. Tentoonstellingscatalogus.
223-350: VELDHUIZEN, G.VAN, - Zeven Dagen Rotterdam.
216-580: VELLENGA, S.Y.A., - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme.
203-617: VELLENGA, S.Y.A., - KATHOLIEK Zuid Limburg en het fascisme.
204-626: VELLENGA, S.Y.A., - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburgers in de jaren dertig.
217-505: VELTENAAR, C., - Het kerkelijk leven der Gereformeerden in den Briel tot 1816.
222-529: VELTENAAR, C., - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschap-pelijk - Kerkelijk.
219-122: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J., - Petronella Moens (1762-1843) De vriendin van 't Vaderland.
214-130: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J., - Petronella Moens (1762-1843) De vriendin van 't Vaderland.
221-85: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - Bakvischjes.
221-86: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - De Droomtuin.
218-83: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - Een meisjeshuishouding.
211-461: VEN, D.J. VAN DER, - In de ban van burchten kastelen en paleizen.
197-298: VEN, D.J. VAN DER, - De haard in ons volksleven.
197-299: VEN, D.J. VAN DER, - De heemliefde van het Nederlandsche Volk.
208-383: VEN, D.J. VAN DER, - Ons Eigen Volk in het Feestelijk Jaar.
196-335: VEN, D.J. VAN DER, - Het vendelzwaaien herleeft.
221-329: VEN, G.P.VAN DE, - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland.
221-494: VEN, D.J. VAN DER, - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966.
204-336: VEN - TEN BENSEL, E.VAN DER, - De volksdans in Nederland.
222-569: VENEMA, A., - De Amsterdamse Joffers.
189-413: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
219-451: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 3 B: S.Vestdijk.
210-630: VENEMA, A., - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
201-493: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel IV: Uitgevers en boekhandelaren.
215-502: VENEMA, A., - Jongensdroom en andere verhalen.
202-620: VENEMA, A., - De Ballingen. 1914-1921. Frits van den Berghe, Gustave DeSmet en Rik Wouters in Nederland.
223-336: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
194-533: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
194-534: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 2. De harde kern.
218-363: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
210-610: VENEMA, A., - De Amsterdamse Joffers.
213-384: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
210-629: VENEMA, A., - De Ploeg 1918-1930.
218-552: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. Uitg.t.g.v. het 50-jarig bestaan van Kon.Ned. Hoogovens.
210-552: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. Uitg.t.g.v. het 50-jarig bestaan van Kon.Ned. Hoogovens.
215-264: VENKEN, J. (BEWERKT DOOR), - Mariniers in aktie op Oost-Java. Met zware marsbepakking, memoires van Willem Moraal uit 1946-1949.
216-579: VENNE, J. M. VAN DE, - Geschiedenis van het kasteel van Valken-burg, zijn Heren en hun Drossaarden.
220-572: VENNE, J. M. VAN DE, - Geschiedenis van het kasteel van Valken-burg, zijn Heren en hun Drossaarden.
219-275: VENSELAAR, CARY, - Indonesisch schetsboek. Java en Bali.
208-318: VER H (UELL), ALEXANDER, - Schetsen met de pen.
219-316: VERBERNE, L.G.J., - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
218-591: VERBRAECK, A. A. A., - Het Westland.
215-317: VERBURG, GO, - Anak anak mas.(roman)
212-345: VERBURG, M. E., - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I: 1798-1898.
193-93: VERCOE, A.GUY, - De luchtpiraat. Bewerkt door R.H.G. Nahuys.
224-342: VERDAM, J., - Over bezweringsformulieren.
218-531: VERDAM, P.J. (WOORD VOORAF), - Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht. 1375 - 1975. Met bijdragen van W.Jappe Alberts, J.den Tex, D.J.Roorda, Mv.d.Bijl e.a.
220-539: VERDENIUS, MARTIE, - Dŗg lieve dag. Reclameboek Ubica matrassenfabriek n.v. Utrecht.
220-181: VERDOORN, J.A., - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch IndiŽ. Een sociaal-medische studie.
201-102: VERDUIN, CHARLES, - Een Held van 't voetbalveld. Boeiend sportverhaal.
213-65: VER»L, BAREND, - De groote spelbreker.
220-333: VERENET, G.C. (R…DIG… PAR), - Le Robinson Hollandais ou Journal d'un naufragť. Ouvrage amusant et moral en prose et en vers.
221-447: VERGEER, CH., - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de tachtigers.
205-432: VERHALLEN, FR., - Michel van der Plas. Van veel te veel een spaarzaam deel.
216-197: VERHEEM, R., - Bevrijding zonder bevrijders. De 'Sinjo' tussen IndiŽ en Nederland.
215-503: VERHEUL, J., - Verlaat debuut.
219-563: VERHEUL, J., - Historische gebouwen van Rotterdam. Beschrijving van de voornaamste verdwenen en bestaande gebouwen van architectonische of historische waarde. Eerste en tweede serie.
213-583: VERHEUL, J., - Merkwaardige oude Inrijhekken alsmede Poort- en Hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. 2 delen.
200-625: VERHOEFF, L., - Jan Soldaat in oude prenten.
222-543: VERHOEFF, L., - Jan Soldaat in oude prenten.
217-470: VERHOEVEN, BERNARD, - De zilveren spiegel. (Opstellen: o.a. Oosterling en westerling / Bij het graf van Penning / Jacob israel de Haan / Teirlinck de goochelaar. Prismareeks III.
212-240: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
224-210: VERHOEVEN, PAULJAC (VOORWOORD), - Bronbekers in beeld. Een ontmoeting tussen hedendaagse beeldende kunst en een bijzonder militair archief.
209-332: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
218-482: VERHOEVEN, BERNARD, - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
194-415: VERHOEVEN, G. / VERKRUIJSE, P. (ONDER RED.VAN), - Iovrnael ofte Gedenckwaardige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz.Bontekoe van Hoorn.
225-186: VERHOEVEN, J., - Tot welzijn van Java. Eenige causerieŽn bij gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan van den Zendingspost Tjideres (West-Java) met 'kiekjes
204-338: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
214-564: VERHOOFSTAD, P.M., - Katholiek Purmerend.
221-220: VERHOOG, A., - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van IndonesiŽ.
214-332: VERHOOG, P. / KOELMANS, L., - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665.
190-444: VERHOOG, P., - Avonturen van de Zee.
190-445: VERHOOG, P., - Op bruisende golven. Een roman van de zee.
191-392: VERHOOG, P., - Zijn laatste reis. Tooneelspel van de zee.
199-423: VERHOOG, P., - Van havens en zeeŽn.
208-382: VERKADE, W., - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke. (1798-1872).
218-553: VERKADE, M. A., - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
219-553: VERKADE, M.A. E.A., - Zaandam 150 jaar stad. 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
221-590: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F., - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
215-650: VERKADE, KEES / FAASSEN, INA VAN (IN SAMENWERKING MET), - 'n Geboorte in brons.
211-487: VERKADE, M. A., - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan. bijgevoegd : nadruk Centsprent : Jongens en siet dees vryasie aan Van Crelis en Maertje van Oossaan
209-546: VERKADE, C., - Een leven in Biskwie en Chocolade.
225-574: VERKERK PISTORIUS, A.W.P., - De grondslagen van het Britsch-Indisch beheer.
225-522: VERKRUIJSSE, PIETER JOZIAS, - Mattheus Smallegang, (1624-1710) :Zeeuws historicus, Genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie met een verantwoording van de gevolgde methode van partiŽle interne collatie. With a summary in English.
224-243: VERKUYL, J., - Gedenken en verwachten. Memoires.
211-345: VERKUYLEN, C.M.F., - Schilderachtige ophelderingen. Het gezagsherstel in Nederlands-IndiŽ in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem.
197-586: VERLAAN, J.J. (TEN GELEIDE), - Niet alleen het verleden telt... Oproep aan hen die de fakkel van het geloof verder willen dragen. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Scheveningen 1912-1987.
210-637: VERLINDEN, C., - Koloniale expansie in de 15e en 16e eeuw.
207-577: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 dln.
202-572: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 delen.
220-560: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 delen.
198-360: VERMEERSCH, V., - Brugge en de zee. Van Bryggia tot Zeebrugge.
211-472: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
193-548: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
221-490: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
216-198: VERMOLEN, J., - De Dampit affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek in opdracht van de Stichting Strafkamp Dampit.
223-75: VERNE, JULES, - De reis om de wereld in 80 dagen. Vertaling van Gerard Keller.
223-76: VERNE, JULES, - Een kapitein van vijftien jaar. 1. De Walvischjagers. 2. In slavernij. Gevolgd door Een overwintering in het ijs.
223-77: VERNE, JULES, - Hektor Servadac, Reizen en avonturen in de plantenwereld. - De Vulkaan-Bewoners / De terugtocht naar de aarde. 2 delen.
223-133: VERNE, JULES, - Avonturen van drie Russen en drie Engelschen, gevolgd door : 'De Blokkadebrekers
205-69: VERNE, JULES, - Het stoomhuis. De ijzeren reus.
223-136: VERNE, JULES, - Twee jaar vacantie. 2. Eene knapen-kolonie.
191-95: VERNE, JULES, - De Loods van den Donau.
223-79: VERNE, JULES, - Het zwarte goud.
218-86: VERNE, JULES, - Het geheimzinnige eiland. De verlatene. Naar de 20e Fransche uitgave door Gerard Keller.
223-134: VERNE, JULES, - Het stoomhuis. 1. De ijzeren reus.
223-135: VERNE, JULES, - Michael Strogoff, de koerier van de Czaar.
224-621: VERRIER, MICHELLE, - The OriŽntalists.
214-531: VERRIPS-ROUKENS, K., - Over Heren en Boeren. Een Sallands Landgoed, 1800-1977.
206-489: VERSCHAFFEL, T., - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
212-346: VERSCHOOR, I. H. PH., - Het Verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
211-619: VERSPAANDONK, J. A. J. M., - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
222-379: VERSTEEG, W.K., - Scheepsmodellen. 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz.
224-119: VERSTEEG, INA, - Jenny Dalenoord. Beeldend verhalen. Gesigneerd exemplaar.
210-231: VERSTEEG, A.H. / SCHINKEL, K., - The archaeology of St.Eustatius the Golden Rocksite.
218-605: VERSTER, A.J.G., - Tin door de eeuwen.
223-353: VERSTIJNEN, M.L., - Mijn oorlogskroniek. Met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-12 april 1945.
217-391: VERSTIJNEN, M.L., - Mijn oorlogskroniek. Met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-12 april 1945.
210-77: VERSTRATEN, B., - Jopie Springer. / Jaap de zwerver. (Jaap de Zwerver, pag 135-189.)
200-651: VERSWIJVER, GUSTAAF A.O., - Treasures from the Africa-Museum Tervuren.
223-270: VERTOT, L'ABB… DE, - Origine de la Grandeur de la Cour de Rome: et de la nomination aux eveche's et aux AbbaÔes de France. Voorin ex libris monogram CL met kroon 1741.
218-191: VERVOORT, H. / INDORF,M., - Sicco Roorda van Eysinga, zijn eigen vijand.
213-519: VERWEIJ, A., - De nieuwe tuin.
188-443: VERWEY, ALB., - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
215-504: VERWEY, ALB., - De legenden van de ene weg.
196-337: VERWEY, G., - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
212-347: VERWEY, G., - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
207-493: VESTDIJK, S., - De zieke mans in de romanliteratuur.
207-496: VESTDIJK, S., - Het spook en de schaduw.
221-452: VESTDIJK, S., - De filosoof en de sluipmoordenaar. roman.
219-448: VESTDIJK, S., - Kind tussen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven. (Basis voor de Anton Wachter-reeks)
221-456: VESTDIJK, S., - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziek-esthetiek.
214-476: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
214-472: VESTDIJK, S., - Narcissus op vrijersvoeten. reprint van de uitgave van 1938.
214-473: VESTDIJK, S., - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
214-469: VESTDIJK, S., - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen. Bezorgd en verantwoord door T.van Deel.
205-480: VESTDIJK, S., - Het schuldprobleem bij Dostojewski. Essay, later verschenen in 'De Poolsche Ruiter
205-474: VESTDIJK, S., - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland, (528-484 v.Chr.).
207-498: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot. roman.
205-491: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
224-470: VESTDIJK, S., - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
219-447: VESTDIJK, S., - De toekomst der religie.
221-450: VESTDIJK, S., - De arme Heinrich.
221-451: VESTDIJK, S., - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
215-506: VESTDIJK, S., - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie.
205-473: VESTDIJK, S., - De fantasia en andere verhalen.
215-505: VESTDIJK, S., - De koperen tuin.
221-449: VESTDIJK, S., - Barioni en Peter en Het stenen gezicht. Deze verhalen verschenen in 1935 in de bundel De dood betrapt.
219-450: VESTDIJK, S., - Vrouwendienst.
221-453: VESTDIJK, S., - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland, (528-484 v.Chr.).
221-454: VESTDIJK, S., - De hotelier doet niet meer mee. roman.
205-483: VESTDIJK, S., - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen. I: Proza / II: PoŽzie en essay.
223-454: VESTDIJK, S., - Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. (= 2e druk) / Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. (= 1e druk) deel 1 en 2 van de Anton Wachter - romans.
205-478: VESTDIJK, S., - Gestalten tegenover mij.
205-477: VESTDIJK, S., - De zwarte ruiter.
205-484: VESTDIJK, S., - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen. I: Proza / II: PoŽzie en essay.
209-441: VESTDIJK, S., - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie.
221-460: VESTDIJK, S., - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componisten.
212-468: VESTDIJK, S., - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
220-481: VESTDIJK, S., - De Vliegende Hollander. (gedichten)
220-482: VESTDIJK, S., - Klimmende legenden. Verzen.
208-595: VETH, C., - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
208-596: VETH, C., - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst.
209-289: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-IndiŽ. Met aanvullingen van H.Kern en F.P.H.Prick van Wely. Bezorgd door N.van der Sijs. Met een levensschets van P.J.Veth door P.van der Velde.
220-182: VETH, P.J., - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
222-186: VETH, P.J., - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
212-544: VETH, CORNELIS E.A., - La Haye. Physionomie d'une ville.
189-405: VEUR, M.W.G. VAN DER, - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939-1944).
215-399: VEUR, M.W.G. VAN DER, - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939-1944).
212-596: VEURMAN, B.W.E., - Volendammer schilderboek.
209-536: VEURMAN, B. / BAX, D., - Liederen en dansen uit West-Friesland. MelodieŽn en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
215-569: VEY MESTDAGH, J.H.DE, - Joden in Groningen. Tentoonstellings-catalogus gehouden in het Rijksarchief en in Provinciehuis Groningen.
215-319: VIANEN, BEA, - Geen onderdelen. Roman.
220-212: VIERSEN, T., - Mijn derde leesboekje. Leesboek voor de eerste klasse der Indische scholen. Tiende druk.
224-250: VILLIERS, O.T.DE, - Met de Wet en Steyn in het veld. Avonturen ervaringen en indrukken.
211-411: VILLON, FRAN«OIS, - Les oevres de FranÁoys Villon. Les lais, Le testament, Poťsies diverses, Le jargon. (de Jong 871)
198-519: VINGBOONS, JOHANNES, - Verzameling van Pas-kaarten, dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien gelegen: alle zeer net naar 't Leven met waterverven geschildert. In orde geschikt naar 't Alphabeth. Reprint . Met een Ten geleide en beschrijving van de opgenomen kaaarten door J.van Bracht.
215-512: VINKENOOG, S., - Het verhaal van Karel Appel. Een portret van waarneming.
215-513: VINKENOOG, S., - Weergaloos. Ontdekkingsreizen naar de waarheid.
219-454: VINKENOOG, S., - Wij helden. Verhaal.
219-453: VINKENOOG, S., - Eerste persoon meervoud (autobiografisch).
205-496: VINKENOOG, S., - Eerste persoon meervoud (autobiografisch).
225-524: VIOLLET LE DUC, , - De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathedraal. Uit het Fransch door Th. Molkenboer, voorwoord van P.J.H.Cuypers.
225-567: VIOTTA, HENRI, - Handboek der Muziekgeschiedenis. 2 delen.
211-80: VIRULY, A. / FEIJTER, J.M.DE, - Kinderen mogen vliegen. Een boek voor jongens en meisjes. (een rondreis door Nederland)
221-330: VIRULY, A. / HOLLANDER, H., - GeÔllustreerd Album ter herinnering aan de Londen-Melbourne Race. Het 'Uiver' Album.
210-177: VIRULY, A., - We vlogen naar IndiŽ.
209-635: VIRULY, A., - Logboek. Vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E.
209-205: VIRULY, A., - We vlogen naar IndiŽ.
195-589: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling.
221-485: VIS, D., - De Johannes Kerkhoven polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
211-455: VIS, D. / VIS,J., - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
209-547: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling.
210-550: VIS, A.J., - Wilhelmus procurator en zijn Chronicum. (Geestelijk beambte van het Klooster te Egmond, 14e eeuw.
217-183: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II. Leidraad voor praktische genealogie van de Indische Nederlanders. Met index van het Indisch Familie Archief.
214-182: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II. Leidraad voor praktische genealogie van de Indische Nederlanders. Met index van het Indisch Familie Archief.
215-515: VISSCHER, H. S., - Dromen in de moderne Nederlandse poŽzie.
203-293: VISSCHER, L.G., - Verhandelingen, kleine opstellen en verspreide geschriften.
217-605: VISSCHER, H., - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolkeren.
210-589: VISSCHER, CLAES / ROMAN, ZACH., - Visscher - Romankaart van Zeeland. / Speculum Zelandia. Facsimile uitgave.
209-619: VISSCHER, H., - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolkeren.
213-520: VISSER, E., - Foto's, schrijversportretten uit de jaren vijftig.
191-379: VISSER, F., - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede wereldoorlog.
205-492: VISSER, H., - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
224-492: VISSER, M.J., - De Haagse Boekhandel 1900-1961.
223-356: VISSER, J.TH.DE, - De zaak Antonius van der Waals.
220-136: VISSER, GERDA DE (ONDER RED.VAN), - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
218-88: VISSER, P., - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal.
218-89: VISSER, P., - Taco de Minstreel. Historisch verhaal.
221-636: VISSER, J.TH.DE, - Mohammed - Christus. Vier Schetsen van eene reis in het Oosten.
216-132: VISSER, GERDA DE (ONDER RED.VAN), - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
194-206: VISSER, H.G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ.
213-69: VISSER, F., - Loek's filmcarriŤre.
222-343: VISSER, C.CH.G., - De Lutheranen in Nederland tussen katholocisme en calvinisme 1566 tot heden.
223-81: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
218-237: VISSER, J.G., - De Haantjes in vogelvlucht. Het Veluwebataljon 1-8 R.I. in IndiŽ 1945-1948.
191-341: VISSER, A., - Alleen in uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.
205-493: VISSER, H., - Simon Vestdijk. Een schrijversleven. (in samenwerking met Max Nord en Emanuel Overbeke)
205-494: VISSER, H., - Simon Vestdijk. Kinderjaren.
193-95: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
193-327: VISSER, C. (E.A.), - Onze Hollandsche molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis in Nederland.
215-82: VISSER, P., - Heemskerck voor Gibraltar. Historisch verhaal.
196-454: VISSER, E., - Foto's, schrijversportretten uit de jaren vijftig.
225-73: VISSER, AB, - Zwarte lading.
215-83: VISSER, F., - Loek's filmcarriŤre.
221-90: VISSER, P., - De laatsten der Arkels. Historisch verhaal uit het begin de XVe eeuw. (1402-1417). Voor de rijpere jeugd.
220-558: VISSER, C.K., - Van de Heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. Met voorrede van Jan Romein.
202-184: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pieterszoon Coen.
202-183: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pieterszoon Coen. (op de band is de titel: Een rondreis door het land van Jan Pietersz.Coen)
216-254: VISSERING, G., - Een Hollander in Zuid-Afrika.
192-283: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroefonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
217-184: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroe-fonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
221-183: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroefonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
204-618: VISSERING, JAAP, - Rotterdam. Fotografische impressies van Martin Kers.
223-596: VLAANDEREN, ANDR…, - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
217-110: VLADERACKEN, C.VAN, - Hop, hop mijn paard.
217-109: VLADERACKEN, C.VAN, - Draai Tolletje draai.
200-215: VLEKKE, B.H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel. Van het begin der beschaving tot het doorbreken der Nationale revolutie.
211-197: VLEKKE, B.H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel. Van het begin der beschaving tot het doorbreken der Nationale revolutie.
214-183: VLEMING, J.L., - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-IndiŽ.
217-94: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
224-131: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia/ Djakarta/ Jakarta. Beeld van een metamorfose.
211-83: VLETTER, A.C.C. DE, - Kari en Olo.
223-137: VLETTER, A.C.C. DE, - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
213-71: VLETTER, A.C.C. DE, - De lange mid-voor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers.
213-72: VLETTER, A.C.C. DE, - Maupie.
192-116: VLETTER, A.C.C. DE, - Om 't kampvuur.
191-119: VLETTER, A.C.C. DE, - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
218-90: VLETTER, A.C.C. DE, - Admiraal Snor.
223-83: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
223-82: VLETTER, A.C.C. DE, - De stok met negen knobbels
219-82: VLETTER, A.C.C. DE, - Ver van huis.
218-92: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven Robinsons
218-91: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens en 'n ouwe schuit. ingeplakt: Een liedtekst over dit boek.
223-157: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia / Djakarta / Jakarta. Beeld van een metamorfose.
194-97: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
219-471: VLETTER, A. DE, - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
212-93: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
215-85: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
215-86: VLETTER, A.C.C. DE, - Admiraal Snor.
215-88: VLETTER, A.C.C. DE, - Arendskop.
215-89: VLETTER, A.C.C. DE, - De stad van karton.
215-90: VLETTER, A.C.C. DE, - Groote Broer.
221-92: VLETTER, A.C.C. DE, - Ver van huis.
221-91: VLETTER, A.C.C. DE, - De kromme spijker
221-93: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
189-386: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
218-365: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
218-366: VLIEGEN, W. H., - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H.Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging. 9 sept.1883- 9 sept.1908.
203-354: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
212-348: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
221-462: VLIET, H. T. M. VAN, - Tussen twee generaties. Briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman. (1922-1940).
224-447: VLIET, H. T. M. VAN, - Met Louis Couperus op tournee. Voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten.
207-458: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
211-379: VLIET, A.P.VAN, - Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648).
211-398: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
212-441: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
215-517: VLIJMEN, B.R.F.VAN, - Heinde en verre. Letterkundige proeven. (2 verhalen spelen zich af in Ned.IndiŽ)
217-359: VLIS, I. VAN DER, - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem (1669-1671).
225-327: VLIS, I. VAN DER, - Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut. M.m.v. Thijs Rinsema
218-551: VLIS, J.A. VAN DER, - Texel'. Land en volk in de loop der eeuwen.
216-328: VLIS, I. VAN DER, - Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut. M.m.v. Thijs Rinsema
217-360: VLIS, I. VAN DER, - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
213-333: VLOTEN, J.VAN, - Leven en werken van W. en O.Z.van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht.
210-116: VLOTEN, J.VAN, - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld. Met melodiŽn bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
211-135: VLOTEN, J.VAN, - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld. Met melodiŽn bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
223-597: VLOTEN, FRANCISCA VAN, - Het Zingen der Dingen. De kunstenaarskolonie Worpswede.
221-94: VLOTEN, HENK VAN, - De held.
202-536: VLUGT-FLENTROP, C.DE (VOORWOORD), - Huldeblijk aan H.M.de Koningin van de Amsterdamsche vrouwen. 6 september 1898-1938.
216-572: VOETS, B., - Zo zag ik Maas en Tricht.
211-516: VOETS, B., - Zo zag ik Maas en Tricht.
216-429: VOGEL, L., - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubli-ceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
208-385: VOGEL, A., - Je Maintiendrai. Een boek voor Leger en Volk. 2 delen in 1 band.
208-283: VOGEL, J.PH., - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit.
223-84: VOGEL, MARIA, - Keetje.
216-267: VOGEL, J.PH., - De zegelring van R‚ksjasa. Door Wisj‚khadatta. Uit het Sanskrit en Pr‚krit in het Nederlands vertaald.
198-531: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek. Geschreven en geÔllustreerd.
211-456: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek. Geschreven en geÔllustreerd.
220-309: VOLKER, T., - From primeval forest to cultivation. A sketch of the importance of the tobacco, other cultivatiosn and the industry of the East Coast of Sumatra.
220-310: VOLKER, T., - Van oerbosch tot cultuurgebied. Een schets van de beteekenis van de tabak, de andere cultures en de industrie ter Oostkust van Sumatra. Uitgave van de Deli Planters Vereeniging.
200-217: VOLKMAN, T.A., - Feasts of honor. Ritual and Change in the Toraja Highlands.
220-183: VOLKMAN, T.A., - Feasts of honor. Ritual and Change in the Toraja Highlands.
213-236: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
218-562: VOLLENHOVEN, A.VAN, - Ambachten en neringen in Dordrecht.
219-169: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
210-178: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
224-81: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA, - Duvel. Mia Mol's laatste schooljaar.
215-367: VOLLGRAFF, C.W., - Herdenking van Johan Huizinga.
212-350: VOLMULLER, H.W.J. SAMENGESTELD DOOR, - Nijhoffs Geschiedenis-lexicon. Nederland en BelgiŽ.
224-471: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Gysbrecht van Aemstel. D'Ondergang van syn stad en syn ballingschap. Treurspel. Met inleiding van L.Simons, Toneel-decoratie-ontwerp van H.P.Berlage, M
216-364: VONK, P.G., - De victorieuze zeeslag op Schoneveld. Het hol van de Ruyter.
207-545: VONS, P. E.A., - Een kerk en een handvol huizen. Grepen uit de geschie-denis van het dorp Velsen.
209-520: VOOGD, A.DE, - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748.
209-475: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum.
195-301: VOORHELM SCHNEEVOOGT, G., - Voorlezingen in 't Volksonderwijs van het departement Haarlem der Mij. Tot Nut van 't Algemeen. 2 stukjes in in band. I: Over zoogenoemde doodsvoorteekens. II: Over de geestverschijningen.
217-521: VOORHOEVE, C.H., - Het verhaal achter de straatnaam. Een geÔllus-treerde historie van Voorburgse straten.
206-188: VOORHOEVE, R., - Tiliauw, de Sawia. (Nieuw Guinea) Dit is het eerste Nederlandsche kinderboek dat door de Carnegie Endowment for International Peace is aangenomen om naar alle Amerikaansche kinderleeszalen te zenden..
221-331: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden, Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses. 1810-1883.
210-364: VOORST VADER, H. VAN / DUYCKINCK,S., - Leven en laten leven. Een biografie van Ir. Adriaan Stoop, 1856-1935.
215-519: VOOYS, C.G.N. DE, - Verzamelde Taalkundige Opstellen. 3 delen.
217-361: VORST, M.TH.J.VAN DER, - Holland en de troebelen in de Hollandse zending 1702-1727.
224-516: VORSTERMAN VAN OYEN, A. A., - Dictionaire Nobiliaire. Rťpertoire des Gťnťalogies et des documents Gťnťalogique qui se trouve dans la BibliothŤque , les collections et les Archives de A.A.Vorsterman van Oyen. / Catalogus van Boeken, platen, enz. verkrijgbaar bij het Genealogisch en heraldisch Archief te 's-Gravenhage, alsmede Supplement op den in 1884 verschenen Dictionaire Nobiliaire.
223-107: VOS, MARGOT, - Meiregen. Een bundel kinderverzen.
214-340: VOS VAN STEENWIJK, A.N. DE, - Het marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog.
215-143: VOS, RIK / GEEL,RUDOLF, - We hebben ze weer met genoegen bekeken. Cornelis Jetses, uitgeverij Wolters en het Nederlandse taalonderwijs. Tentoonstellingscatalogus
219-552: VOS, G.J., - Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren de Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jarig onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam. (tekst in 2 kolommen)
199-210: VOS, H. B., - Kratonkoetsen op Java.
215-520: VOS, JAN C. DE, - Euphrosyne. Toneelspel in ťťn bedrijf van Franz Gensichen. vertaald.
212-351: VOS, H. DE, - Geschiedenis van het Socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
209-211: VOS, H. B., - Kratonkoetsen op Java.
224-128: VOSKUIL, R. P. G. A. E.A., - Bandoeng. Beeld van een stad.
225-481: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 2 : Vuile handen.
225-482: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 3 Plankton.
225-483: VOSKUIL, J.J., - Het Bureau 4. Het A.P.Beerta-Instituut.
198-187: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M, - V.O.C.-zilver. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie 17de en 18de eeuw. Uitgave van Haags Gemeente-museum.
217-471: VOSKUIL, J.J., - Het bureau 2 : Vuile handen.
204-501: VOSKUIL, J.J., - De moeder van Nicolien.
204-503: VOSKUIL, J.J., - Requiem voor een vriend.
220-484: VOSKUIL, J.J., - Bij nader inzien.
215-525: VOSMAER, C., - Vogels van diverse pluimage. Novellen, beelden en studiŽn. 2 delen in 1 band.
208-467: VOSMAER, C., - Een zaaier. StudiŽn over Multatuli's werken.
215-524: VOSMAER, C., - Inwijding.
215-523: VOSMAER, C., - Gedichten.
215-522: VOSMAER, C., - Amazone.
211-430: VOSMAER,C. - MAAS, N. E.A., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een docu-mentaire.
198-488: VOSMAER,C. - MAAS, N. E.A., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een docu-mentaire.
223-457: VOSMAER, C., - Nanno. Eene Grieksche idylle.
223-456: VOSMAER, C., - Amazone.
212-470: VOSMAER, C., - Nanno. Eene Grieksche idylle.
219-317: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het maatschappelijk leven in Nederland in de gouden Eeuw.
208-387: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het maatschappelijk leven in Nederland in de gouden Eeuw.
206-514: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen.
193-353: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - De motiveering van onzen Opstand. De theorieŽn van het verzet der Nederlandsche Opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
196-513: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
217-362: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
209-537: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV. De laatste 50 jaar, 1925-1975.
220-367: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
218-272: VREDENBREGT, J., - De Deftige Kolonie en andere verhalen.
220-184: VREDENBREGT, J., - De staatsgreep. Een kroniek.
220-291: VREDENBREGT, J., - De bergbewoners en die van de kust.
220-186: VREEDE - DE STUERS, C., - l' …mancipation de la femme IndonŽsienne.
220-185: VREEDE, A.C., - Bijdragen tot de Javaansche etymologie.
196-514: VREESE, W.DE, - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiŽn. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht.
216-528: VREESE, W.DE, - De opkomst van Zutphen.
209-378: VREUGDENHIL, A., - Koningen Scheepsbouwers en zeevaarders.
197-361: VREUGDENHIL, A., - Koningen Scheepsbouwers en zeevaarders.
225-359: VRIES, ANNE DE, - De levensroman van Johannes Post.
221-117: VRIES, ANNE DE, - Reis door de nacht. 1. De duisternis in. 2. De storm steekt op. 3. Ochtendgloren. 4. De nieuwe dag. (Dit boek is geschreven op verzoek van Stichting 1940-1945)
217-223: VRIES-SPOOR, J. DE E.A., - Westerling, 'De Eenling
190-525: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit het verzet 1942-1945.
215-536: VRIES, TH.DE, - Ziet, een mens! Vincent, Theo en een vrouw van de straat.
213-521: VRIES, HENDRIK DE, - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946.
188-494: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
215-510: VRIES, TH.DE, - Hernomen konfrontatie met S.Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
219-113: VRIES, JERONIMO DE, - Almanak voor de jeugd voor 1871. Nieuwe serie zesde jaargang.
212-110: VRIES, ANNE DE, - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. Oude testament / Nieuwe testament. 2 delen.
219-456: VRIES, THEUN DE, - Sint-Petersburg. Roman. (over de Dekabristenopstand)
216-483: VRIES, TH. DE (PS. M. SWAERTREGER), - WA Man. (illegale uitgave)
215-534: VRIES, TH.DE, - Sla de wolven, herder! Roman uit de Babylonische voortijd.
207-360: VRIES, TH.DE, - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek.
215-528: VRIES, TH.DE, - De vrouweneter.
215-530: VRIES, TH.DE, - Eroica. roman.
215-535: VRIES, TH.DE, - Wilde lantaarns.
203-684: VRIES, J. DE, - Edda. Vertaald en van inl. voorzien.
219-457: VRIES, THEUN DE, - Amazones en bojaren. Uit de memoires van prinses Dasjkova.
219-458: VRIES, THEUN DE, - Dolle Dinsdag. 5 Erzšhlungen.
207-361: VRIES, TH.DE, - Rutger Jan Schimmelpenninck. Repu-blikein zonder Republiek.
201-495: VRIES, A. DE, - Lijst der stukken betreffende de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst, berustende op het Raadhuis te Haarlem.
215-527: VRIES, THEUN DE, - 1848. Een spook waart door Europa / Nieuwe rivieren / Hagel in het graan.
211-202: VRIES, D. H. DE, - Een Amsterdamse koopman in de Molukken, 1883-1901. Met inl. van R. Wallis de Vries.
218-360: VRIES, M.DE (VOORWOORD EN INLEIDING), - Een droom wordt werkelijkheid Leven en werk van jhr.C.H.C.A.van Sypesteyn.
217-597: VRIES, R.W.P.DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
188-95: VRIES, JO.DE, - Vroolijk en Oolijk. Twee en dertig Platen met Bijschriften.
215-531: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
215-532: VRIES, TH.DE, - Pan onder de mensen.
215-533: VRIES, TH.DE, - Pan onder de mensen. & Bruiloftslied voor Swaantje.
190-524: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
190-622: VRIES, J. DE, - Hoogovens IJmuiden 1918 -1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie.
203-646: VRIES, R.W.P.DE, - W.H.Singer Jr n.a. The man and the artist.
217-595: VRIES, A. B. DE, - Jan Vermeer van Delft.
206-610: VRIES, THEUN DE, - Baron. Roman. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Moliere en de praalzieke Zonnekoning.
215-582: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
215-583: VRIES, S.PH.DE, - JŁdische Riten und Symbole.
223-489: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
223-462: VRIES, THEUN DE, - Noorderzon. Wind en avondrood / De freule / De bijen zingen.
223-461: VRIES, THEUN DE, - Koningssage.
223-460: VRIES, THEUN DE, - Het wolfsgetij. De fuga van de tijd of Een leven van liefde.
223-459: VRIES, THEUN DE, - De namen in de boom. (met opdracht aan Th.Bot door de schrijver)
223-458: VRIES, TH.DE, - De dood. een gedicht.
223-298: VRIES, T.DE, - Mr. G.Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
218-209: VRIES, DIRK DE (TEN GELEIDE), - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesie.
218-295: VRIES, TJ.S.DE (ONDER REDACTIE VAN), - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de Gereformeerde kerken.
218-479: VRIES, THEUN DE, - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. 3 delen. 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
191-344: VRIES, R.W.P.DE, - Dutch national costumes. Historical notes.
219-459: VRIES, THEUN DE, - Het wolfsgetij. De fuga van de tijd of Een leven van liefde.
219-455: VRIES, THEUN DE, - Leerschool der Barbaren. Karel de Grote.
207-107: VRIES, ANNE DE, - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. Oude testament / Nieuwe testament. 2 delen.
196-462: VRIES, THEUN DE, - 1848. Een spook waart door Europa / Nieuwe rivieren / Hagel in het graan.
220-187: VRIES, D. H. DE, - Een Amsterdamse koopman in de Molukken, 1883-1901. Met inl. van R. Wallis de Vries.
199-602: VRIES, A. B. DE, - Jan Vermeer van Delft.
199-488: VRIES, JERONIMO DE, - Wat zijn boeken?
225-575: VRIES, J. DE, - De Germaanse Oudheid.
209-449: VRIES, HENDRIK DE, - Toovertuin. Romancen / sproken / arabesken.
209-534: VRIES, DERK DE, - Laarzen in Marktstad. Purmerend en omgeving onder de duitse bezetting. Uitgegeven door het Comitť gevallenen 19401945.
213-500: VRIES, GERT JAN DE, - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A.van Oorschot de uitgever van poŽzie.
206-622: VRIES, H. DE, - Naar CaliforniŽ. Reisherinneringen. 2 delen.
204-392: VRIES, SANDRA DE, - De lucht in gevlogen de hemel ingeprezen. Eerbewijzen voor van Speyk.
204-506: VRIES, J. W. DE E.A., - Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands.
212-471: VRIES, J. W. DE E.A., - Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands.
220-452: VRIES, TH.DE, - M.Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
220-486: VRIES, HENDRIK DE, - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poŽzie. Toegel. door J. van der Vegt.
220-599: VRIES, R.W.P.DE, - Jan Poortenaar en zijn werk. Met een bijdrage van den schilder, overgenomen uit Cultureel IndiŽ.
207-421: VRIESLAND, V. E. VAN, - F.Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
222-546: VRIEZE, JOHN, - Catharina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage. With english summeries.
215-584: VRIEZEN, TH.C., - De godsdienst van IsraŽl.
223-354: VRIJ, SJ.DE, - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland. Artikelen en repor-tages.
204-233: VRIJBURG, B., - Nieuw-Guinea in verband met kolonisatie.
221-465: VRIJE KATHEDER, DE, - 5e Jaargang. No. 9 t/m 54. De nummers 1 t/m 8 verschenen illegaal en ontbreken aan deze jaargang, welke loopt van Juni 1945 t/m April 1946. Met bijdragen van o.a. G.den Brabander, P.E.Eldering, A.de Froe, A.F.Mellink, W.Ph.Pos, J.van Santen, J.van Schaik-Willing, Th.de Vries, H.P.L.Wiessing e.v.a.
221-377: VRIJMAN, L.C., - Kaapvaart en zeeroverij. Uit de geschiedenis der vrije nering in de Lage Landen.
211-534: VROOM, N.R.A., - De schilders van het Monochrome Banketje.
220-95: VROOM, MIA, - Met andere ogen. Meisjesroman.
225-399: VUGS, R., - F. Bordewijk. Biografie.
214-240: VUYK, B., - Het hout van Bara.
201-233: VUYK, B., - Het hout van Bara.
201-234: VUYK, B., - Het laatste huis van de wereld.
219-250: VUYK, B., - De wilde groene geur.
215-320: VUYK, B., - Gerucht en geweld.
213-320: VUYK, B., - Het laatste huis van de wereld.
201-355: VUYK, S., - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
218-368: VUYK, S., - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
213-270: VUYK, B., - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
225-254: VUYK, B., - De wilde groene geur van het avontuur. Met krantenartikel over de schrijfster.
214-239: VUYK, B., - De wilde groene geur.
220-292: VUYK, B., - Het hout van Bara.
219-295: WAAGENAAR, S., - Mata Hari. Niet zo onschuldig...
214-565: WAAL, W.F.DE, - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois.
220-188: WAAL, E.DE, - Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. 2 delen. O.a. Het ontwerp van wet op in- en uitgaande regten in Nederlandsch IndiŽ / Het zoutmonopolie in Nederlandsch IndiŽ / De kleine verpachte middelen op Java / De nieuwe inrichting van het gewestelijk bestuur op Java / Onze financiŽle politiek jegens Nederlandsch IndiŽ / Een handuitgaaf der Indische begrooting voor 1887, met eenige opmerkingen.
223-355: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
218-396: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
192-429: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
214-479: WAALS, JACQELINE E. VAN DER, - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacquline van der Waals.
216-437: WAARD, E. DE (REDACTIE), - Chr.J.van Geel. Een bundel over zijn poŽzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
222-530: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
207-596: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
219-460: WAARSENBURG, H.VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
215-538: WAARSENBURG, H.VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
211-620: WACHTER, L.DE, - De waarachtige reis van Marco Polo. Naverteld en geillustreerd.
224-211: WACKWITZ, J.G., - Kesilir. Juli 1942 - Sept 1943. Rapport van de Leider der Kolo-nisatie. (gestencilde uitgave)
200-678: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Mieddeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
221-364: WAGENAAR, J. (VERTAALD DOOR), - Canadeezen bouwen bruggen. De geschiedenis van het Tweede Bataljon der 'Royal Canadian Engineers' 1940-1945.
214-150: WAGENAAR, L., - Galle VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
195-106: WAGENAAR, JAN, - Het geheim van den boschrand.
215-95: WAGENAAR, JAN, - De vlucht van Nol Walders.
213-582: WAGENAAR, C., - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
206-78: WAGENAAR, JAN, - De bannelingen van de Achterhoek.
223-463: WAGENVOORT, MAURITS / VIERHOUT, CHRISTIEN, - Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. bezorgd door Rob van der Schoor.
219-630: WAGENVOORT, MAURITS, - In het voetspoor der vaderen. Indrukken van modern Hindoestan.
219-631: WAGENVOORT, MAURITS, - Karavaanreis door Zuid-PerziŽ.
223-579: WAGNER, ANNA, - Isaac Israels. Met hoeveelheid krantenartikelen.
196-603: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder.
216-594: WAGNER, ANNA, - Suze Robertson. Haags Gemeentemuseum
225-603: WAGNER, WILHELM, - Aufenthalt und Niederlassung Fremder in China.
209-636: WAGNER, P., - Eros Revided. Erotica of the Enlightenment in England and America.
217-133: WAGNER, H., - Het dierenrijk. Naar het hoogduits door T.C.Winkler.
214-601: WAGTBERG HANSEN, AUDREY M.M.V. ANDR…A KROON, - Henri Verstijnen (1882-1940) Beeldend kunstenaar en theosoof.
224-527: WAIBOER, A.J. E.A., - 100 Jaar Waard en Groet 1844-1944.
222-232: WAL, A. VAN DER / WEL, FR.VAN, - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
225-189: WAL, S.L. VAN DER (M.INL.V.), - Het onderwijsbeleid in Nederlands-IndiŽ 1900-1940. Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940. (with a preface, introduction and survey of the documents in English)
225-188: WAL, S.L. VAN DER (M.INL.V.), - De Volksraad en de staatkundeige ontwikkeling van Nederlands-IndiŽ. The poeple's council and the political development of the Netherlands-Indies.(with a preface, introduction and survey of the documents in English) 2 delen. I: 1891-1926.
196-243: WAL, JAN VAN DER, - Het Hollandsche Koloniale Barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIIde eeuw.
194-105: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
205-152: WAL, S. L. VAN DER, - Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ.
199-281: WAL, J. DE, - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
221-95: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
202-408: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
190-447: WALDA, D., - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
209-379: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
215-97: WALDEN, WOUTER (= H.DE LA RIVE BOX), - De Snoek van Ventje.
202-187: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk. (ingeplakte pagina met extra informatie)
203-417: WALL, R., - De gouden tijd van de Oceaanstomers.
224-544: WALL, J.W.M. VAN DE, - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
201-170: WALL, V.I.VAN DE, - Figuren en feiten uit den Compagniestijd.
218-516: WALL, J.W.M. VAN DE, - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
217-278: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche bouwkunst in IndonesiŽ. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIe en XVIIIe eeuw.
221-196: WALL, HANS VAN DER E.A., - Bataviaasch Nieuwsblad 50 Jaren 1895-1935. met artikelen over: De geschiedenis van het Bataviaasch Nieuwsblad / P.A.Daum / F.H.K.Zaalberg / De discretie van den Journalist / Een en ander over de Bataviasche pers enz.
218-146: WALL PERNE, G. VAN DE, - Veluwsche Sagen. 2 delen.
216-164: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk. (ingeplakte pagina met extra informatie)
221-594: WALLACH, J., - Koningin van de woestijn. Raadgever van Koningen, Avonturier, Bondgenoot van Lawrence of Arabia.
219-221: WALLE, J.VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Land / volk / cultuur. // The Netherlands Antilles. Country / people / culture
212-535: WALLER, H.F., - Korte geschiedenis van de Rhetorijkkamer 'Trou moet Blycken' voorgedragen op 19 november 1903 bij de viering van haar 400-jarig bestaan.
225-304: WALLER ZEPER, S.A., - Jan van Henegouwen heer van Beaumont. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der veertiende eeuw.
224-274: WALRAVEN JR., W., - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
214-241: WALRAVEN, W., - Een maand in het boevenpak.
213-321: WALRAVEN, W., - Op de grens. Korte verhalen, brieffragmenten, kronieken.
224-272: WALRAVEN, W., - Een maand in het boevenpak.
224-273: WALRAVEN, W., - Op de grens. Korte verhalen, brieffragmenten, kronieken.
219-461: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
209-456: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
189-520: WALSCHAP, G., - Een mens van goede wil.
206-475: WALSCHAP, G., - Oproer in Congo.
219-462: WALSCHAP, G., - De wereld van Soo Moereman.
223-464: WALSCHAP, G., - Nieuw Deps.
225-74: WALSCHAP, G., - Zotje Petotje. Vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes.
209-538: WALSH, E., - Russen en Engelsen in Noord-Holland. Een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799. vertaald door H.G.D.Eysink Smeets.
199-464: WALTERS, N., - Nederlands spreekwoordenboek.
214-398: WANINK, G.H., - Twents-Achterhoeks woordenboek. Benevens grammatica.
200-590: WANSINK, H., - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-Ī1650.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

6/1