Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
221-258: RUYVEN, H.W.VAN, - Mout-cys Ordonnatie, waer na voortaen den Impost op 't breecken van 't MOUT ten behoeve van de gemeende Saecke binnen het Quartier van VELUWEN, met den 1. Julii 1701. ingaende, sal geheven wordne.
231-251: RUZIUS, J.B., - Heilig IndiŽ'. 2 delen in 1 band.
217-368: RYAN, C., - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944.
227-361: RYAN, C., - De laatste slag. Berlijn 1945.
227-346: RYAN, C., - A bridge too far.
227-347: RYAN, C., - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944.
221-240: RYAN, R., - Pragwonings van Wes-Kaapland.
242-127: RYCKAERTS, E., - Vlaamse jeugd literatuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus. Met ten geleide van Em.Willekens.
208-491: SABBE, M., - Uit het Plantijnsche Huis. Verspreide opstellen.
198-480: SABBE, M., - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliederen in de eerste helft der 17e eeuw.
221-418: SABBE, M., - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliederen in de eerste helft der 17e eeuw.
224-488: SABBE, M., - De Meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn Opvolgers, de Moretussen.
240-622: SACHS, MAURICE, - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
242-571: SAFFRON, INGE, - Kaviaar. De vreemde geschiedenis en onzekere toekomst van s'werelds meest begeerde delicatess. M
198-159: SAHER, E.A.VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
207-188: SAHER, E.A.VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
207-225: SALIM, I. F. M., - Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid.
232-536: SALISBURY, LANEY / SUJO, ALY, - Vervalst! De reconstructie van de brutaalste kunstzwendel ooit. Vertaald door Gerrit Jan Zwier.
234-415: SALOMONS, ANNIE, - Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Bezorgd door Harry Prick.
231-453: SALOMONS, ANNIE, - Herinneringen van een onafhankelijke vrouw.
229-257: SALOMONS, ANNIE, - Verhalen uit het verre Oosten.
236-298: SALOMONS, ANNIE, - Verhalen uit het verre Oosten.
228-592: SALTYKOW, M.E., - De familie Golowljow.Vertaald door Eva van Santen.
215-136: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
241-90: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
222-121: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
212-145: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
235-458: SALVERDA, MURK INLEIDING, - Schrijversprentenboek 28 gewijd aan : Opwaartsche Wegen.
235-74: SALVERDA DE GRAVE - HERDERSCHE , M.J., - Uit de wereld der kleine menschjes. (over kinderen)
241-544: SAMAMA, LEO, - Alphons Diepenbrock. Componist van het vocale.
240-270: SAMBEEK, G.VAN, - I made Surita painter of Bali.
229-267: SAMBEEK, G.VAN, - I made Surita painter of Bali.
217-531: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
216-553: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
240-544: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
225-520: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
225-549: SANDEE, BERNARD, - Jan Sierhuis. Een doorgaande stroom. / A continuous flow. Met kunsthistorisch inleiding van Koos de Jong.
204-520: SANDER, GORDON F., - De familie Frank die de oorlog overleefde.
230-508: SANDERS, J.G.M., - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
221-542: SANDERS, J.G.M., - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
242-516: SANDERS, EWOUD, - De handel en wandel van de boekenjood. Over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhandelaren.
239-449: SANDERS, EWOUD, - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaaan op historische personen.
236-323: SANDICK, L.H.W.VAN, - Chineezen buiten China. Hunne beteekenis voor de ontwikkeling van Zuid-Oost-AziŽ, speciaal van Nederlandsch-IndiŽ. Hunne beteekenis voor de ontwik-keling van Zuid-Oost-AziŽ, speciaal van Nederlandsch-IndiŽ.
205-615: SANDON, JOHN, - The Philips guide to English porcelain of the 18th and 19th Centuries.
200-131: SANDWIJK, G.VAN, - Het water, zijne werking, en het nut en voordeel dat de menschen er van trekken. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door F.G.Braner.
217-131: SANDWIJK, G.VAN, - Iets uit den Bijbel. Een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd. Op nieuw bewerkt door A.Rutgers van der Loeff.
242-114: SANDWIJK, G.VAN, - Neerlands roem. Vertellingen voor de Nederlandsche jeugd uit het leven van enige beroemde mannen die ons vaderland heeft opgeleverd. Op nieuw bewerkt door P.J.Andriessen.
227-247: SANGODARE, ASJANTENOE, - Sarka. Bittere strijd. Gedichten uit Suriname.
229-558: SANTE, J.W.VAN, - Zaandijk in oude ansichten.
229-525: SANTE, J.W.VAN, - Koog aan de Zaan in oude ansichten.
225-509: SANTE, J.W.VAN, - Het dagboek van Aagje Gijsen 1773-1775. Toegelicht en van aantekeningen voorzien.
242-505: SANTON, KATE / MACKAY, LIZA, - Grote Atlas van de wereldgeschiedenis.
230-170: SANTOS ALVES, JORGE M.DOS, - Macau. O Primeiro Sťculo de um Porto Internacional / The First Century of an International Port.
236-610: DAS, SARAT, CHANDRA, - A Tibetan-English Dictionary with Sanskrit Synonyms. Revised and edited under the orders of the Gouvernment of Bengal by Graham Sandberg and A.William Heyde. 2 vols.
228-95: SART, J.H.DU, - Zomerwandelingen van Vader Goedhart met zijne kinderen. Een geschenkje voor de jeugd. / MOENS, Petronella : De jonge Sofia. Samen in 1 bandje.
193-122: SART, J.H.DU, - Vrughten mijner ledige oogenblikken.
239-609: SARTRE, JEAN-PAUL, - Schemeroorlog. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas.
239-608: SARTRE, JEAN-PAUL, - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1940-1963. Geredigeerd en geannoteerd door Simone de Beauvoir. Vertaald door P.P.J.Klinkenberg.
239-607: SARTRE, JEAN-PAUL, - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1926-1939. Geredigeerd en geannoteerd door Simone de Beauvoir. Vertaald door P.P.J.Klinkenberg.
233-490: SAS, C.F.VAN E.A., - O Vrijheid! Onwaardeerbaar pand! Aspecten van de patriotten-beweging in stad en gewest Utrecht. Themanummer Jaarboek Oud-Utrecht 1987.
240-321: SAS, N. C. F. VAN (O. R. V.), - Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen.
241-174: SAUERESSIG, I.E., - Voor welk volk en wiens vaderland?
201-80: SAUNDERS, M., - Mooie Bruno. Vertaling en inleiding van Tine van Berken.
194-526: SAUVY, ANNE, - Livres saisis a Paris entre 1678 et 1701.
219-320: SAVORNIN LOHMAN, B.C.DE E.A. (REDACTIE), - Prins Willem van Oranje. 1533 -1933.
228-311: SAVORNIN LOHMAN, B.C.DE E.A. (REDACTIE), - Prins Willem van Oranje. 1533 -1933.
202-360: SAVORNIN LOHMAN, B.C.DE E.A. (REDACTIE), - Prins Willem van Oranje. 1533 -1933.
242-271: SAVORNIN-LOHMAN, ANNA DE, - Miserere. (gedeeltelijk Ned.-IndiŽ) Hierbij ook 2 korte verhalen: Roem / Sterven.
239-62: SAXEGAARD, ANNIK, - Maar toen kwam de zomer... Uit het Noorsch vertaald door Kari van Noort.
242-282: SCALLIET, MARIE-ODETTE (E.A.), - Pictures from the Tropics. Paintings by Western Artists during the Dutch Colonial Period in Indonesia.
200-324: SCHAAP, D., - Een Eeuw Wijzer, 1883-1983. 100 Jaar Koninklijke Nederlandse toeristenbond A. N. W. B.
231-372: SCHAAP, D., - Brug Naar de Zeven ZeeŽn. Holland Amerika Lijn Honderd Jaar.
226-327: SCHAAP, D. E.A., - Odyssee van de Hollandse Vissers. Nederlandse trawlers in Enge- land, 1940-1945.
224-511: SCHAAR, J.VAN DER, - Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen.
230-334: SCHAARS, A.H.G., - De Bosbouw van het 'Entel' in de tweede helft van de achttiende eeuw.
230-45: SCHABEEK, A. (ONDER REDACTIE VAN), - Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes-Bibliotheek. O.a. door Aletta Hoog / A. van Gogh-Kaulbach / N.van Hichtum / Truida Kok, Hermanna etc. Gebundelde stukjes in 2 banden, de 24 nummers niet op volgorde.
224-116: SCHABERG, J.P., - Wat God gedaan heeft. Een geschenk voor Nederlandsche kinderen, ter herinnering aan November 1813.
220-604: SCHADEE, N., - Rotterdamse Meesters uit de Gouden Eeuw. Bij de tentoonstelling in het Historisch Museum Rotterdam.
225-504: SCHAEPMAN, H.J.H.M., - De St.Nicolaas-kerk van Jutfaas en met het oog op hare versiering nader verklaard door G.W.van Heukelem.
233-562: SCHAEPS, JEF E.A. (REDACTIE), - Oostersche weelde. De OriŽnt in westerse kunst en cultuur. Met een keuze uit de veramelingen van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
237-377: SCHAEVERS, MARK, - De Wolken. Uit de geheime laden van Hugo Claus.
234-489: SCHAGEN, J.C.VAN, - Zeeuwse reflexen. En Complexen. Met begeleiding van Jan Heyse.
233-451: SCHAIK, REMI VAN E.A. (REDACTIE), - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
221-419: SCHAIK-WILLING, J.VAN / VESTDIJK,S., - De overnachting.
207-573: SCHAKEL, M.W., - Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
236-471: SCHAKOWSKY, H., - Jan Klaassen, Humor in en van deze tijd. Medespelers Henriette van Eyk, Cornelis Veth, Mary Dorna, Johan Luger, Charivarius, Godfried Bomans, Erie Uyldert, Hans van Uden, Leo van Breen en vele figuranten. Het geheel nieuw gemonteerd en uigebracht.
241-45: SCHALKWIJK, J.VAN, - Een oceaanvlucht met hindernissen.
231-41: SCHALKWIJK, J.VAN, - Een oceaanvlucht met hindernissen.
231-341: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
212-336: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
232-570: SCHAMA, SIMON, - Citizens. A Chronical of the French Revolution.
242-353: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
234-541: SCHAMA, SIMON, - De Amerikaanse toekomst. Een geschiedenis.
226-596: SCHAMA, S., - Landschap & herinnering. Vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer.
231-342: SCHAMA, S., - The Embarrassement of Riches. An interpretation of Dutch Culture in the Golden Age.
235-574: SCHAMA, S., - Landscape and memory.
212-617: SCHAUM, C.L.J., - Geschiedenis der tuinkunst.
219-603: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P.Scheen.
228-558: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1850. 2 delen.
208-594: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P.Scheen.
225-547: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P.Scheen.
240-576: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1850. 2 delen.
223-584: SCHEEPERS, ESTHER / WILL, CHRIS, - Looy met den noorderzon, weg ! De reizen van Jacobus van Looy.
201-489: SCHEFFER, H.J., - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
196-324: SCHEFFER, H.J., - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
200-283: SCHELLER, J.J.G., - Aanleiding tot eene Taal- en Oordeelkundige Verklaring van de Schriften der Ouden, en tot eene gepaste navolging van Cicero.
201-490: SCHELLING, H.G.J., - Met burijn en guts. Honderd hedendaagsche in hout gesneden exlibris en gelegenheidsgrafiek uit binnen- en buitenland. nr 25 van 775 ex.
239-310: SCHELVEN, A. A. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
231-328: SCHELVEN, A. A. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
229-337: SCHELVEN, A. A. VAN, - Willem van Oranje. Een boek ter gedach-tenis van idealen en teleurstellingen.
196-411: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Het fregatschip Johanna Maria.
238-593: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - De Schoone jacht en andere verhalen.
237-411: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Schrijversprentenboek 3 gewijd aan Arthur van Schendel.
195-527: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - De Schoone jacht en andere verhalen.
238-454: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Een zwerver verliefd.
242-448: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Avonturiers.
196-412: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Merona een edelman.
240-444: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Een zwerver verliefd.
240-445: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Een zwerver verliefd. geen uitgever vermeld.
239-450: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Het fregatschip Johanna Maria.
236-589: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Merona een edelman.
235-459: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Een Hollandsch Drama.
235-460: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Een zwerver verliefd. geen uitgever vermeld.
235-461: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Nachtgedaanten.
235-462: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Schrijversprentenboek 19 gewijd aan Arthur van Schendel.
237-103: SCHENK-BAUMANN, T., - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Met tekstgedeelte van AriŽtte Schippers, voorwoord van Jeanne Bieruma Oosting.
229-118: SCHENK-BAUMANN, T., - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Tekstgedeelte Ariette Schippers.
215-486: SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN, M.A., - Het dichterschap van Hubert Kornelisz. Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
221-420: SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN, R. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
231-454: SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN, M.A., - In de boeken, met de geest. Vijftien studies over vroegmoderne literatuur.
232-469: SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN, R. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
236-473: SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN, R. / VRIES, WILLEMIEN B. DE, - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poŽzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695)
211-128: SCHENKMAN, J. (BEWERKT DOOR), - C.F.Gellert's Fabelen en vertelsels. Vrij herzien voor de jeugd. 2 delen in 1 band.
229-110: SCHENKMAN, JAN, - Het zomertogtje, of de Familie Gartman op reis.
223-131: SCHENKMAN, JAN, - Het Zomertogtje of de Familie Gartman op reis. Verhalen, sprookjes en gedichtjes, tot vorming van verstand en hart.
235-373: SCHEPEL, A.F., - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. West-Afrika 1857/1858.
239-467: SCHEPERS, J.B., - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht.
227-549: SCHERFT, P., - De archieven der prefectuur van het departement der Monden van de Schelde en der onderprefecturen van de arondissementen van Middelburg en Goes 1810-1814.
230-171: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
193-177: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
209-187: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
232-167: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
215-442: SCHEURLEER, D.F., - Herinneringsdagen uit de Nederlandsche Zeegeschiedenis.
235-374: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten verzameld. 3 delen. I: 1572-1654 II:1655-1678 III: 1679-1800.
242-65: SCHEVICHAVEN, J.VAN, - Piet's groote reis. Een jongensboek.
230-47: SCHEVICHAVEN, J.VAN, - De Lobbes. (J.van Schevichaven, = ook Ivans)
216-319: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN, - Slavernij en dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
227-332: SCHIE, PATRICK VAN, - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Neder-land 1901-1940.
241-247: SCHIE, PATRICK VAN, - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Neder-land 1901-1940.
238-455: SCHIERBEEK, BERT, - De andere namen.
242-449: SCHIERBEEK, BERT, - De andere namen.
206-621: SCHIERBEEK, A., - Jan Swammerdam. (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680) Zijn leven en zijn werken (1637-1680). Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia. Door H.Engel.
207-523: SCHILDERS, ED, - žn-druk, van Wiegedruk tot Grafschrift. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van drukkerij Gianotten, Tilburg.
241-248: SCHILDERS, ED, - Ik kan het niet langer houden! Berichten over poep, pies en winderigheid in Tilburg en aangrenzende hogedrukgebieden.
239-506: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Register op de leenen van het Huis Bergh.
220-532: SCHILFGAARDE, A.P.VAN E.A. (REDACTIE), - Gelders mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
215-580: SCHILLING, K., - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Eine Ausstellung im KŲlnischen Stadtmuseum 15. Okt. 1963 - 15. Febr. 1964. Handbuch + Katalog.
219-577: SCHILLINGS, H., - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
209-586: SCHILLINGS, H., - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
241-491: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en molens.
231-258: SCHILT, J., - Maria Hofker's Indische impressies.
237-237: SCHILT, J., - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
242-206: SCHILT, J., - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
236-312: SCHILT, J., - Maria Hofker's Indische impressies.
238-509: SCHIMMEL, W.C., - Handleiding tot de paardenkennis voor de Cadetten der Cavalerie en Artillerie. 2 tekst-delen. Zonder atlas. 3e verbeterde druk
241-225: SCHINKEL, A.D., - Geschied- en Letterkundige bijdragen. (Brief van Jacob van den Eynde / Uitrusting van een student / Eigenhandige aantekening van Olivier van Noort / Brief van Jaqcues Jordaens / Dichtstukjes van Const.Huygens / Geslachtlijst van Van Mieris / e.a.)
207-611: SCHIPPER-VAN LOTTUM, M.G.A., - Over merklappen gesproken. De geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Holland.
227-583: SCHIPPERS, K., - Holland Dada.
228-600: SCHIRACH, RICHARD / LEHNER, MULAN, - Poe'i. De laatste keizer van China. De autobiografie van de laate Chinese keizer - 1906-1967. Uit het Chinees vertaald.
238-600: SCHLESINGER, PHILIPP / G‹NS, JOSEF, - Die Pessach-Haggadah. ‹bersteszt und erklšrt. Tekst in Deutsch und HebreÔsch
201-82: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
239-63: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
218-67: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
241-536: SCHMIDT DEGENER, F. / GELDER, H.E.VAN, - Veertig meesterwerken van Jan Steen afgebeeld in heliogravure. Met een karakteristiek van zijn kunst door F.Schmidt Degener.- tekst bij de prenten van H.E.van Gelder.
230-370: SCHMIDT, JAN, - Per koets naar Constantinopel. De Gezantschapsreis van baron van Dedem van de Ghelder naar Istanbul in 1785.
229-103: SCHMIDT, ANS, - Regenboog. Versjes en verhaaltje.
223-67: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Veertien uilen.
215-404: SCHMIDT, M., - Neonazi's. Onderzoek naar een verschrikking.
237-54: SCHMIDT, ANNIE M. G., - De Poedelman en 15 andere liedjes voor de jeugd. Met muziek van Herman Nieland. Uitgegeven met toestemming van De Arbeiderspers.
240-84: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Kom, zei het schaap Veronica.
231-43: SCHMIDT, ANNIE M. G., - De A van Abeltje.
241-250: SCHMIDT, J.D., - Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795.
242-67: SCHMITZ, MARIE, - De gril van Marion de Greeff.
237-516: SCHMITZ, E. (MET VOORWOORD VAN)., - De Bavo te boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
237-55: SCHMITZ, MARIE, - De gril van Marion de Greeff.
240-347: SCHMITZ, P. F., - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
242-68: SCHMITZ, MARIE, - Marion de Greeff's geluk.
229-122: SCHMOOK, G., - Het oude en het nieuwe kinderboek.
197-225: SCHMUTZER, J. E.A., - Europeanisme of Katholicisme. 3 artikelen: J.J.Ten Berge: Christelijk-inheemsche kunst in de missie / J.Schmutzer: Christelijk-Javaansche kunst / W.Maas: Eigen Cultuur.
236-320: SCHMUTZER, J. E.A., - Javaansche Kunst.
239-235: SCHNEEBAUM, T., - De geesten van het oerwoud. Vertaald door Ton Maas De odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
204-231: SCHNEEBAUM, T., - De geesten van het oerwoud. De odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
232-504: SCHNEIDERS, P., - Nederlandse bibliotheek geschiedenis. Van Librije tot virtuele bibliotheek.
232-505: SCHNEIDERS, P., - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
220-502: SCHNEIDERS, P., - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
232-377: SCHOENBERNER, G., - De gele Ster. De Jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945.
233-508: SCHOENMAKER, BEN / PEUCKER, PAUL, - Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement. (Defensie)
230-336: SCH÷FFER, I. E.A., - Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis.
241-447: SCH÷FFER, I. E.A., - Alkmaar Ontzet, 1573-1973.
226-301: SCH÷FFER, I. E.A., - Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis.
208-361: SCHOLTE, H. / OMMEN, A.VAN, - Leven van de lucht. 50 Jaar verenigd vliegen. 1929 - 7 september - 1979. (Gedenkboek Nederlandse Verkeersvliegers)
233-259: SCHOLTE, L., - Bibi Koetis voor altijd.
236-299: SCHOLTE, L., - Takdiran en andere verhalen.
239-317: SCHOLTEN, HILDE / BUURMAN, RUUD, - Willem Nijholt.
214-296: SCHOLTEN, W. (VOORWOORD), - Raad van State 450 jaar.
204-642: SCHOLTEN, C., - Haags Porcelein 1776-1790. Een 'Hollands' product volgens de internationale mode.
234-464: SCHOLTENS, H.J.J., - Uit het verleden van Midden-Kennemer-land.
237-251: SCHOLTENS, BEN, - Bosnegers en overheid in Suriname. De ontwikkeling van de politieke verhouding 1651-1992. With a summery in English.
235-231: SCHOLTZ, J. D. P., - Dietse Studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. du Scholtz b.g.v. sy vyf-en-sestigste verjaardag, 14 Mei 1965.
236-253: SCHOMPER, P., - IndiŽ vaarwel. De belofte van de eierboer.
237-268: SCHONKEN, F. TH., - De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche Volksoverleveringen. Naar het handschrift gewijzigd en, met gebruikmaking van mej.Selly de Jong's vertaling uit het Duitsch.
229-583: SCHOON, PETER / TEMPEL, BENNO (VOORWOORD), - Holland op z'n mooist.
228-107: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, R.VAN, - Vroom en vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
242-130: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, R.VAN, - Vroom en vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
237-113: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, R.VAN, - Vroom en vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
239-236: SCHOONHEYT, L.J.A., - Boven-Digoel.
242-450: SCHOOR, ROB VAN DER / BRINKMAN, ILONA, - Van de liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey.
242-207: SCHOOREL, A.F., - Mensen onder druk.
234-232: SCHOOREL, A.F., - Handleiding voor de theecultuur.
241-461: SCHOORL, H., - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250-1614.
234-469: SCHOORL, H. / BREMER, J.T., - Volk aan het Marsdiep. Schetsen uit vier eeuwen Texel en Huisduinen-Den Helder.
211-483: SCHOORL, H., - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250-1614.
242-288: SCH÷PFFER, C., - De aarde staat stil. Bewijzen dat de aarde zich noch om haar as, noch om de zon beweegt. Eene voorlezing gehouden te Berlijn. Uit het Hoogduitsch door M.J.van Oven.
210-396: SCHORER, G.L. E.A., - Veertig Jaren Onderzee-dienst. 1906-1946.
229-542: SCHOTEL, G.D.J., - Zeden en Gebruiken aan de Zaanstreek. Reprint van de uitgave van 1874 bij Kruseman & Tjeenk Willink, Haarlem.
237-291: SCHOTEL, G.D.J., - De Hollandsche keuken en kelder uit de 17e eeuw. / bijgebonden: L.W.van Deventer : Pestalozzi, Een levensbeeld. Vrij naar het Hoogduitsch van C.E.R.Alberti.
234-154: SCHOUTE, D., - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-IndiŽ.
207-566: SCHOUTEN, J., - Gouda door de eeuwen.
227-334: SCHOUTEN, M., - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
215-589: SCHOUTEN, W., - Een vak vol boeken. Herinneringen aan veertig jaar leven in en om de uitgeverij.
234-284: SCHOUTEN, M., - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
240-470: SCHOUTEN, A. / SCHELL,S., - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. 'Lauwerbladen gestrooid op het altaar der dankbaarheid
220-556: SCHOUTEN, J., - Gouda van sluis tot sluis. De geschiedenis van Gouda in de Negentiende Eeuw.
199-205: SCHOUW SANTVOORT, J., - Plan onderzoekingstocht in Midden-Sumatra. Uitgave van het Aardrijkskundig Genootschap.
238-548: SCHRAD, MARK LAWRENCE, - Vodka politics. Alcohol, autocracy, and the secret history of the Russian State.
225-358: SCHRAM-OUWENEEL, A. / OOSTENDORP, J.VAN (REDACTIE), - Het Erasmiaans Gymnasium in de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen van Oud-leerlingen.
207-571: SCHRANDT, W.A. (MET VOORW.VAN), - Leidse wevers onder gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht. (1850-1915).
242-135: SCHRAUWERS, G.M., - Pedagogische platenatlas.
220-158: SCHRAVENDIJK-BERLAGE, G. VAN, - Nederlands-IndiŽ onder voogdij.
242-119: SCHREGEL-ONSTEIN, F., - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
236-369: SCHREGEL-ONSTEIN, F., - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
203-664: SCHREIBER, H., - Kooplui veroveren de wereld.
220-466: SCHREURS, JAC., - Odyssee van het kind Margreet.
234-146: SCHRIEKE, J.J., - Ontstaan en groei der stads- en landgemeenten in Nederlandsch-IndiŽ.
236-178: SCHRIEKE, B., - Prolegomena tot eene sociologische studie over de volken van Sumatra. Deel 1 : (A.Historisch Gedeelte) Schets van de politieke en economische machtsverschuivingen van den Indischen Archipel in de 17de eeuw. Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten Wetenschappen.
197-294: SCHRIJNEN, J., - Nederlandsche Volkskunde. 2 delen.
229-320: SCHRIJNEN, J., - Nederlandsche Volkskunde. 2 delen.
232-53: SCHRIJVER, G. (= G.G.VAN AS), - In 't Geuze-huis. (vervolg op: 'Toen moeder weg was')
233-216: SCHRIJVERS, PETER, - De Pacific. De oorlog met Japan 1941-1945.
240-578: SCHR÷DER, KLAUS ALBRECHT, - Ferdinand Georg WaldmŁller.
221-607: SCHROEDER, E., - Muhammeds people. A tale by anthology. The religion and Politics, Poetry and Violence, Science Ribaldry & Finance of the Muslims from the Age of Ignorance before Islam and the Mission of Gods Prophet to Sophistication in the Eleventh Century.
240-202: SCHROO, H., - In en om de desa 2. Leesboekje over mensen, dieren en planten voor de Indische scholen.
233-457: SCHROOR, MEINDERT, - Op de Loggers. Terschelling en de visserij rond de eeuwwis-seling.
230-52: SCHUDDEBOL, MIE, - Jan Klaassen en zijn Narrenvolk. Een boek vol zotternij voor groot en klein.
238-72: SCHUIL, J.B., - Jan van Beek.
238-71: SCHUIL, J.B., - De Katjangs.
242-70: SCHUIL, J.B., - Doodverklaard. (Later onder de titel: Rob en de strooper van Tjot-Idi)
219-66: SCHUIL, J.B., - Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen.
233-70: SCHUIL, J.B., - De Katjangs.
233-71: SCHUIL, J.B., - Jan van Beek.
240-85: SCHUIL, J.B., - Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen.
231-44: SCHUIL, J.B., - Jan van Beek.
240-168: SCHUIT, A., - Het volksonderwijs in Nederlandsch-IndiŽ in het algemeen en in West-Java in het bijzonder.
231-150: SCHULTE NORDHOLT, H.G., - The political system of the Atoni of Timor.
236-148: SCHULTE NORDHOLT, H., - The spell of power. A history of Balinese politics. 1650-1940.
202-528: SCHULTE, ALFRED, - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
231-116: SCHULTE NORDHOLT, H., - The spell of power. A history of Balinese politics. 1650-1940.
240-589: SCHULTE NORDHOLT, J.W., - De mythe van het Westen. Amerika als het laatste wereldrijk.
238-166: SCHULTE NORDHOLT, N.G., - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid.
220-503: SCHULTE, ALFRED, - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
231-142: SCHULTE NORDHOLT, N.G., - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid.
238-510: SCHULTEN, J.W.M., - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis. Honderdvijfen- twintig jaar KVEO.
233-499: SCHULTEN, C.M., - Vijftig jaren lang, 24 uur per dag. Bosch en Duin 1946-1996. (verpleeghuizen)
242-355: SCHULTEN, C.M. / SCHOENMAKER, B., - Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger in de Nederlandse Geschiedenis.
238-511: SCHULTEN, G.M. / SMITS,F.J.TH. (O.R.V.), - Grenadiers en Jagers in Nederland, 1599-1829-1979.
226-328: SCHULTEN, C.M., - Zeg mij aan wien ik toebehoor'. Het verzetskruis 1940-1945.
242-208: SCHULTEN, C. M. E.A., - 1 Divisie '7 December
238-550: SCHULTHESS, KONSTANZE VON, - Nina Schenk gravin von Stauffenberg. Een portret. Vertaald door Henk Schreuder.
234-580: SCHULTZ, BRUNO, - Intimate Friens, Dangerous Rivals. The turbulent relationship between Freud & Jung.
230-172: SCHUMACHER, P., - Een bende op Java. Juwelenroof en corruptie in het naoorlogse Nederlands-IndiŽ.
226-152: SCHUMACHER, P., - Een bende op Java. Juwelenroof en corruptie in het naoorlogse Nederlands-IndiŽ.
232-168: SCHUMACHER, P., - Ogenblikken van genezing, Indonesische ervaringen.
210-397: SCHUMAN, P., - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarende ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
201-400: SCHUMAN, P., - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
208-511: SCHURING, H. E.A. (REDACTIE), - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
224-512: SCHUTTE, O., - De orde van de Unie.
233-479: SCHUTTE, O., - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
242-232: SCHUTTE, GERRIT, - De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika. 1880-2005. (deel I)
237-269: SCHUTTE, J., - Briefwisseling van Hendrik Swellenberg Jr. oor Kaapse Sake, 1778-1792. Uitg. met inleiding en aantekeninge. Met 'n opsomming in Engels deur A. J. BŲeseken.
240-322: SCHUTTE, O., - Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810.
211-452: SCHUTTE, J., - De orde van de Unie.
234-467: SCHUTTE, G. J. / WEITKAMP, J. B., - Marken. De geschiedenis van een eiland.
237-481: SCHUTTEVAER, H., - Vijftien generaties. Degeschiedenis van een Nederlands geslacht (1480-1980).
198-554: SCHUTTEVAER, H., - De Lochemse samenleving in vroegere generaties.
237-128: SCHUURING, CASPER, - Abdulgani 70 jaar nationalist van het eerste uur.
211-301: SCHUURMAN, B.M., - Over alle bergen. Geschriften van B.M.Schuurman Zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en karakterschetsen door H.Kraemer, L.de Hartog-Meijes en J.A.C.Rullman.
218-294: SCHUURMAN, B.M., - Over alle bergen. Geschriften van B.M.Schuurman Zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en karakterschetsen door H.Kraemer, L.de Hartog-Meijes en J.A.C.Rullman.
202-113: SCHUURMAN, C. J., - Er was eens...Inleiding tot de sprookjeswereld. En er is nog. Van symbool tot werkelijkheid.
219-127: SCHUURMAN, C. J., - Er was eens...er is nog. Inleiding in de sprookjeswereld. 2 dln. I: Sprookjes van Grimm. II:De zeven reizen van Sindbad de zeeman.
204-328: SCHUURMAN, A.J., - MateriŽle cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant.
230-337: SCHUURSMA, R., - Jaren van opgang. Nederland 1900-1930.
242-566: SCHUYLER, GEORGE S., - Er zijn nog slaven. Slaves Today. A story of Liberia. Vertaald door Jaen E.Marre.
221-421: SCHUYTER, JAN DE, - De Antwerpsche poesje. Zijn geschiedenis en zijn speelteksten. Reprint van de uitgave van 1943.
223-497: SCHWARTZ, G., - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
207-572: SCHWARTZ, G., - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
212-552: SCHWARTZ, G., - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
207-189: SCHWARZ, J.A.T., - Tontemboansche teksten. 3 delen in 2 banden. Deel I Tontem-boansche teksten / Aantekeningen. Deel II: Vertaling.
239-619: SCHWEITZER, VIKTORIA, - Tsvetajeva. Biografie over Marina Tsvetajeva. Vertaling Yolanda Bloemen. PoŽzie vertaald door Marja Wiebes en margriet Berg.
233-586: SCHWEITZER, VIKTORIA, - Tsvetajeva. Biografie over Marina Tsvetajeva. Vertaling Yolanda Bloemen. PoŽzie vertaald door Marja Wiebes en margriet Berg.
233-509: SCHWENCKE, J., - Oude Haagse hofjes en godshuizen.
231-474: SCHWENCKE, JOH. (MET INLEIDING VAN), - Nico Bulder Ex libris. Oplage 230 ex / nr 133
239-265: SCOVA REGHINI, BERT, - Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Beb Vuijk. enkele artikelen bijgevoegd.
234-208: SCOVA REGHINI, BERT, - Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Beb Vuijk. enkele artikelen bijgevoegd.
233-555: SEBAG MONTEFIORE, SIMON, - Young Stalin.
217-611: SECHENOV, I., - Selected works. (I.Sechenov , Russian Physiologist)
241-607: SECHENOV, I., - Selected works. (I.Sechenov , Russian Physiologist)
224-640: SECUNDUS, JANUS, - De kunst van het zoenen. De 'Kussen' en andere liefdesgedichten. Vertaald door J.P.Guťpin.
229-237: SEDOC-DAHLBERG, B.N., - Surinaamse studenten in Nederland. Een onderzoek rond de problematiek van de toekomstige intellektuele kadervorming in Suriname.
236-567: SEGALEN, VICTOR, - Brieven uit China. Vertaald, geannoteerd en van nawoord voorzien door Maarten Elzinga en Mark Leenhouts.
236-568: SEGALEN, VICTOR, - Renť Leys. Novelle.
236-569: SEGALEN, VICTOR, - StŤles. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Maarten Elzinga. (opgedragen aan Paul Claudel)
236-570: SEGALEN, VICTOR, - Victor Segalen. Voyageur et visionaire. Sous la direction de Mauricette Berne. uitgave bij tentoonstelling.
231-480: SEGHERS, GRETHA, - Het eigenzinnige leven van AngŤle Mateau.
223-214: SEIDMORE, ELIZA RUHAMAH, - Java The Garden of the East.
238-167: SELL, H.J., - Der schlimme Tod bei den VŲlkern Indonesiens.
230-56: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Marian en Marion.
232-58: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Sef's grote avontuur.
232-56: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Keesje Pieterselie. Een boek voor jeugdige autoliefheb-bers.
232-57: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Kenau. Roman voor oudere meisjes.
242-71: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Sef's grote avontuur. (2e wereldoorlog)
232-55: SELLEGER-ELOUT, J.M., - De kinderen van Kees Populier.
236-72: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Ruth Teiling.
233-280: SELM, M. VAN, - De Protestantse Kerk op de Banda-Eilanden 1795-1923. Een bronnepublicatie.
232-60: SELMER, AGOT GJEMS, - Een doktersfamilie uit het Hooge Noorden. Opnieuw bewerkt door T.Hellinga-Zwart.
232-59: SELMER, AGOT GJEMS, - Een doktersfamilie in het Hooge Noorden. Een verhaal voor moeders en kinderen. Uit het Noorsch door Betsy Nort. Met voorwoord van Nienke van Hichtum.
242-284: SELS, J., - Beschrijving der stad Dordrecht.
234-115: SEPP, J., - Oud-Hellas. Keur van klassieke sagen voor de Nederlandsche jeugd bewerkt.
239-115: SERAPHIN, PAULINE, - De kleuterklok. Voor kleuterschool en kinderkamer. (om te leren klokkijken)
233-101: SERAPHIN, PAULINE, - De pruik van Cassander. Bewerkt door Eliza Hess-Binger.
225-228: SERRA, EDUARD / FOLCH, ALBERTO, - Art Papou. (tekst frans)
240-275: SERRURE, C.A., - Jacob van Maerlant en zijn werken.
232-61: SERVAES, ANKE (= ANKE VALKHOFF-WIJDOM), - Knolletje.
233-194: SEVENHUIJSEN-VERHOEFF, C. H., - Tussen sawahs en bergen.
237-505: SEVENHUIJSEN VAN GENDEREN, J.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Gelderse steden omsingeld.
220-504: SEYN, EUG. M. H. DE, - Dessinateurs, graveurs et Peintres des anciens Pays-Bas. …coles Flamande et Hollandaise.
237-587: SHAKESPEARE, W., - Dertig sonnetten van Shakespeare. Vertaald door J.Decroos. Met inleiding en aanteekeningen.
242-594: SHAOGANG, CHENG, - Woordenboek van Maqiao. Roman. Uit het Chinees vertaald door Mark Leenhouts.
225-566: SHEPHERD, EDGAR C., - The Sound of Bells.
232-544: SHORT, ROBERT, - Dada & Surrealism.
213-301: SHORTEN, JOHN R., - The Johannesburg Saga.
197-221: SI-TAMOE-LAMA, , - Saridjem' de kazernehuishoudster. Roman uit het Indische concubinaat.
236-224: SIBBELEE, D.J., - Katjoeng Poetih's thuisreis.
241-314: SICKING, J.M.J., - Overgave en Verzet. De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen.
239-388: SICKING, J.M.J., - Overgave en Verzet. De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen.
232-424: SICKING, J.M.J., - Overgave en Verzet. De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen.
232-339: SICKINGHE, F.O.J. (VOORWOORD), - Stork. 120 Jaar industriŽle dynamiek.
230-57: SIDGWICK, A., - Kolibrie. bewerkt door Lout de Bruine.
236-572: SIE HOK TJWAN, , - The 6th overseas Chinese state. Nanyang huaren.
241-47: SIEBE, JOSEPHINE, - Harlekijntje in Zwitserland. Een vroolijke geschiedenis. Neder-landse bewerking van A.van Kempen. Deel (IV van de Harlekijntje-serie)
239-65: SIEBE, JOSEPHINE, - Het Teddy-boek. Nederlandse bewerking van A.van Kempen.
235-466: SIEBELINK, J., - Een lust voor het oog. Roman.
225-584: SIEGEL, HOLGER, - Aleksandr Ivanovic Turgenev. (1784-1845). Ein russische Aufklšrer.
224-203: SIEM, TJAN TJOE, - Javaanse kaartspelen. Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
227-368: SIGMOND, J.P. / ZUIDERBAAN, L.H., - Dutch discoveries of AustraliŽ. Early voyages and shipwrecks off the West Coast.
211-378: SIGMOND, J.P. / ZUIDERBAAN, L.H., - Nederlanders ontdekken AustraliŽ. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
226-358: SIGMOND, J.P. / ZUIDERBAAN, L.H., - Nederlanders ontdekken AustraliŽ. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
226-329: SIGMUND, ANNA MARIA, - Walkuren van het Derde Rijk. De vrouwen van de nazi's.
240-234: SIJATAUW, J.J.G., - De Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ 1942-1945. Een gezamelijke ervaring van duizenden.
217-385: SIJES, B.A., - De Februari-staking, 25-26 februari 1941.
232-379: SIJES, B.A., - Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945. With an english summary.
235-348: SIJES, B.A., - De Februari-staking, 25-26 februari 1941.
233-411: SIJS, NICOLETTE VAN DER, - Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands.
230-338: SILLEM, A., - De reis om de wereld van Ernst Sillem, 1888-1890.
228-559: SILLEVIS, JOHN E.A., - Een feest van kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit. Tentoonstellingscatalogus.
203-645: SILLEVIS, J. / KRAAN,H., - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
206-585: SILLEVIS, JOHN E.A., - Een feest in kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit.
216-595: SILLEVIS, J. / KRAAN,H., - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
240-562: SILLEVIS, JOHN (VOORWOORD), - Frida Kahlo. La Casa Azul. Vertaald door T. & C.Visser. Tentoonstellings catalogus Paleis Lange Voorhout, den Haag.
220-605: SILLEVIS, JOHN E.A., - Een feest in kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit. Tentoonstellingscatalogus.
229-361: SILVA, T.DA / STAM,D., - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945.
231-177: SIMATUPANG, T. B., - Het laatste jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd, 1948-1949. Een authentiek verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische Strijdkrachten.
231-197: SIMEY, T.S., - Welfare & Planning in the West Indies.
236-179: SIMON, GOTTFRIED, - The progress and arrest of Islam in Sumatra.
239-529: SIMONS, J.F.L.M., - Bedrijvig voor bedrijven. Zeventig jaar Kamer van Koophandel Den Haag 1922-1992. Samengesteld t.g.v. de officiŽle opening op 21 mei 1992 van het nieuwe pand aan de Koningskade te Den Haag.
230-416: SIMONS, W.J., - De fiets. Een bloemlezing. Thema-poŽzie deel 4.
194-528: SIMONS, WIM J., - Het woord gedrukt. Boeken en mensen. Een boek over boeken.
226-330: SIMS, JAMES, - Bruggehoofd Arnhem. Met voorwoord van J.D.Frost.
238-73: SINCLAIR, F. DE, - De Wandelende Driekleur. Een humoristisch jongensboek.
239-374: SINGELS, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen.
241-291: SINGELS, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen.
200-697: SINJAWSKIJ, ANDREJ, - Iwan der Dumme. Vom russischen Volksglauben. Aus dem Russischen von Swetlana Geier.
221-152: SINNINGHE, J. R. W., - Noord-Brabatsch sagenboek.
236-254: SINNINGHE-DAMST…, J.S., - Advocaat / soldaat. Oorlogsherinneringen.
238-305: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C. F., - Gedenkschriften van den Graaf van der Duyn van Maasdam en van den Baron van der Capellen. Bijeengezameld, gerangschikt en uitgegeven.
242-272: SITUMORANG, SITOR, - Lembah Kekal / Eeuwige Vallei. Editor dan Penerjemah Kees Snoek. (gedichten 2-talig) Met inleiding.
241-608: SITWELL, O., - Left Hand Right Hand! / The scarlet tree / Great morning / Laughter in the next room. An autobiography. 4 parts.
234-118: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A., - Uit het grijs verleden.
223-143: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A., - Uit het grijs verleden.
236-269: SJIEM FAT, P. V., - Biba Willem Sassen. De Procureur - Generaal Mr. W. K. Sassen ( 1870 - 1871 ). CuraÁaos rechtsleven in de 19e eeuw.
223-334: SLAGER, K., - De ramp. Een reconstructie. 200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten. Uitgebreide en herziene uitgave.
239-324: SLAGER, K., - De ramp. Een reconstructie. 200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten.
229-322: SLAGER, K., - De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953.
230-417: SLAUERHOFF, J., - Verzameld Proza. 2 delen (dundruk-uitgave)
237-413: SLAUERHOFF, J., - Soleares. (gedichten)
237-412: SLAUERHOFF, J., - Schuim en Asch. Verhalen.
227-443: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
242-451: SLAUERHOFF, J., - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
209-425: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
219-439: SLAUERHOFF, J., - Verzameld Proza. 2 delen.
215-494: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
232-470: SLAUERHOFF, J., - Verzameld Proza. 2 delen.
235-468: SLAUERHOFF, J., - Het lente-eiland en andere verhalen.
235-469: SLAUERHOFF, J., - Serenade. Gedichten.
239-530: SLECHTE, C.H. / VERSTRAETE,G / ZALM,L.V.D., - 175 Jaar Koninklijke Schouwburg. Met voorwoord van Simon Carmiggelt.
194-587: SLECHTE, H., - Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940. 2 delen.
209-574: SLECHTE, H., - Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940. 2 delen.
233-241: SLESIN, SUZANNE E.A., - Caribbean style.
233-471: SLICHER VAN BATH, B.H. E.A. (ONDER REDACTIE VAN ), - Geschiedenis van Overijssel.
213-627: SLIGGERS, B., - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz. van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlemse schilder, 1652-1655.
241-460: SLIGGERS, B., - Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp.
208-377: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - Meerminnen en Meermannen. Van Duinkerke tot Sylt.
218-606: SLIGGERS, B. (INGELEID EN BEWERKT), - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
240-571: SLIGGERS, B., - Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
229-323: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - Meerminnen en Meermannen. Van Duinkerke tot Sylt.
231-502: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem,1789-1989.
206-581: SLIGGERS, B., - Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
241-535: SLIGGERS, B.C. / BESSELINK, M.H. (REDACTIE), - Het verdwenen museum. Natuur-historische verzamelingen 1750-1850.
240-557: SLIVE, SEYMOUR, - Frans Hals. Met bijdragen van Pieter Biesboer e.a.
241-251: SLOB, WOUTER, - Het paard in de landbouw. Geschiedkundige beschouwing van de rol welke het paard in de landbouw tot dusver vervulde.
232-340: SLOB, WOUTER / HERENIUS, ANS, - Paarden en Oranje-Nassau
206-560: SLOOT, H. VAN DER., - Weergaloos Rotterdam. Een greep uit de onbelangrijke en belangrijke gebeurtenissen die het leven van een 250-jarige begeleidden. Waarin opgenomen enige liederen door het volk te zingen alsmede vertellingen van wonderbaarlijke schouwtonelen en verlucht met prenten tot algemeen vermaak.
199-554: SLOOT, H. VAN DER., - Weergaloos Rotterdam. Een greep uit de onbelangrijke en belangrijke gebeurtenissen die het leven van een 250-jarige begeleidden. Waarin opgenomen enige liederen door het volk te zingen alsmede vertellingen van wonderbaarlijke schouwtonelen en verlucht met prenten tot algemeen vermaak.
241-48: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De broer van Mevrouw.
241-49: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - Lot's dwaze tijd.
232-63: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De broer van Mevrouw.
241-50: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - Op haar post.
196-81: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De Weldrings.
236-73: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - Op haar post.
222-484: SLOOTWEG, D. / WITTEMAN, P., - Hoeiboei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. De kleine reŁnie van Jaap, Joop & Victor. (enkele kranten-artikelen bijgevoegd)
237-529: SLOP, C., - Een bundel Zaansche en andere versjes. Met voorwoord van G.J.Honig.
239-256: SLOT, PAULINE, - Soerabaja.
240-590: SLOT, B.J., - Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation Latine et occupation Ottomane c. 1500-1718. 2 volumes.
235-376: SLOT, B.J., - Abel Tasman and the discovery of New Zealand.
241-454: SLOTHOUWER, D.F., - Amsterdamsche huizen 1600-1800.
238-344: SLOTHOUWER, D. F., - De Paleizen van Frederik Hendrik.
233-107: SLUIJTER, DIRK, - De Heer Rozenberg of lessen van wijsheid en deugd, opgehelderd door 48 gekleurde afbeeldingen. Kšstner vrij nagevolgd
242-115: SLUIJTER, DIRK, - Nut en verpoozing, in merkwaardige gebeurtenissen van vroegeren en lateren tijd. Prijs goed gedrag en vlijt op voorkant.
198-518: SLUYS, W.G.J.VAN DER, - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van IsraŽl.
234-441: SLUYTERMAN, KEETIE E., - Winnen met papier. Vijftig jaar uit de 150-jarige Geschiedenis van Proost en Brandt, 1942-1992.
238-558: SMART, NINIAN, - Wereldatlas van religies.
241-413: SMEDES, J.J., - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
229-421: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Achter het anker.
238-458: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Achter het anker.
229-422: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
242-455: SMEDING, ALIE, - Het wazige land.
242-456: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Ik verwacht het geluk.
235-471: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - De ontmoeting van Rieuwertje Brand. Dit is het boek van Rieuwertje Brand - van Rieuwertje die zoo graag Vadertje God ontmoet en zoo dikwijls de duivel tegenkomt.
235-472: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Naakte waarheid.
230-526: SMEETS, J.P.E.G., - Van der nyersen upwaert' Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis. Aangeboden bij zijn afscheid als Rijksarchivaris in Limburg.
203-212: SMELDERS, MIEP (= DORA MUSBACH), - Nonnie Dorsvliet. Het leven van een Indisch meisje in Holland.
212-167: SMELIK, J.C. E.A., - A.J.Duymaer van Twist. Gouver-neur-Generaal van Nederlands-IndiŽ (1851-1856).
231-96: SMID, K., - Oud en Nieuw. Liedjes voor kleine kleuters, thuis en op school. Verzameld. (met muziek)
232-242: SMIDT, DIRK, - Kamoro Art. Tradition and innovation in a New Guinea culture. With an essay Kamoro life and ritual by Jan Pouwer.
231-585: SMILDE, HARM PETER, - Naar de Russen. Op reis van Poesjkin naar Paustovski.
224-631: SMILDE, HARM PETER, - Naar de Russen. Op reis van Poesjkin naar Paustovski.
237-588: SMILDE, HARM PETER, - Naar de Russen. Op reis van Poesjkin naar Paustovski.
230-418: SMIT, WILFRED, - Verzameld werk.
230-340: SMIT, H., - Aan alles komt een eind. Een onderzoek naar beŽindiging van tehuis-hulpverlening.
231-523: SMIT, SIMON E., - Den Haag? Vertel mij wat! 60 Jaar in- en afdrukken van een Haagse fotojournalist. Samengesteld door en met teksten van Wim de Koning Gans. Voorwoord van A,J.E.Havermans en inleiding door L.Thuring.
200-467: SMIT, G., - Zeven Marialegenden. (gedichten).
205-187: SMIT, C., - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof.dr.ir.W.Schermerhorn.
231-219: SMIT, W. A. P., - Jan van Riebeeck. (toneelstuk).
232-506: SMIT, D. (INLEIDING), - Na vijf en dertig jaren. Gedenkboek der Koninklijke Boek en Steendrukkerij Boekbinderij en Lichtdrukinrichtingen van Cornelis Immig & Zoon. Rotterdam Amsterdam. 1873-1908.
237-530: SMIT, EVERT (INLEIDING), - De Rafelskaar. Toneelschets uit het Zaanse molenleven.
241-379: SMIT, G., - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens,1596-1687.
232-170: SMIT, H., - Van Katjong tot Rijksambtenaar. Uit het leven van een (ver)Indisch(t)e jongen.
198-80: SMIT, EVELINE, - Nicky van de 4de.
234-175: SMIT, C., - De dekolonisatie van IndonesiŽ. Feiten en beschouwingen.
239-455: SMIT, GABRIňL, - XL psalmen.
199-363: SMIT JR., G.J.A., - Een kwart Eeuw in en met De Algemeene. Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906 - 1931.
229-233: SMIT, C.G.M. / HEUVEL,W.F., - Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen.
217-354: SMIT JR., G.J.A., - Een kwart Eeuw in en met De Algemeene. Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906 - 1931.
238-232: SMIT, C., - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof.dr.ir.W.Schermerhorn.
231-533: SMIT, J., - Een Regentendagboek uit de achttiende eeuw. Tiende verzameling bijdragen Oudheidkundige Kring 'Die Goude
210-479: SMIT, SUSAN, - GisŤle. Een epische, op feiten gebaseerde roman over liefde, vriendschap, oorlog en zelfbeschikking. (over A.Roland Holst en GisŤle van Waterschoot)
239-454: SMIT, GABRIňL, - Spiegelbeeld.
236-264: SMIT, BEN (SAMENGESTELD DOOR), - Prentbriefkaarten van CuraÁao. Catalogus uitgevers en uitgaven van 1898 tot 1950.
235-77: SMIT, ANNIE (= RIE CRAMER), - Drie meisjes op een flat.
233-567: SMITH, GROVER, - Letters of aldous Huxley.
206-174: SMITH, J.J., - Geillustreerde Gids voor 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
242-73: SMITH, N.J.P., - Prop's voetbalclub.
232-279: SMITH, VINCENT A., - A history of fine art in India & Ceylon. Second edition revised by K.de B.Codrington.
237-252: SMITH, NORVAL S.H., - The Genesis of the Creole languages of Surinam.
204-559: SMITH, W., - Spectrum Vlaggenboek.
236-540: SMITH, HAYE (VOORWOORD), - De jaren 50. Een Haagse visie. Catalogus Pulchri Studio.
238-389: SMITS, F., - Willem Elsschot. Zijn leven / zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en dichter.
240-371: SMITS-VELDT, M.. B., - Samuel Coster. Ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
241-507: SMITS, J.H.TH., - Gezien, gedragen, getekend. Uniformering van de Koninklijke Landmacht stand 1939-1940. Getekend in 1944/45.
208-494: SMITSKAMP, R. (VOORWOORD), - Luchtmans & Brill. Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Keiden 1683-1983. Tentoonstellingscatalogus.
228-176: SMULDERS, R.M., - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van Generaal S.H.Spoor.
239-456: SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het BiŽnboec. Verzamelde exempelen.
216-480: SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het BiŽnboec. Verzamelde exempelen.
237-238: SMULDERS, R.M., - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van Generaal S.H.Spoor.
225-471: SNAPPER, JOHAN P., - De wegen van Marga Minco.
237-394: SNAPPER, JOHAN P., - De wegen van Marga Minco.
224-339: SNEEP, J. E.A. (REDACTIE), - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
239-375: SNELLEN, MAURITS, - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht van Z.K.H.Lodewij van Savoye, Hertog der Abruzzen. Uit het Italiaansch vertaald.
212-219: SNELLEN, AGATHA, - Timon's avontuurlijke vliegtochten. Een verhaal voor kinderen.
232-66: SNELLENBERG, J.P.VAN, - 100 Dagen avontuur.
238-234: SNITKER, WIM, - Om nooit te vergeten.
227-244: SNOEK, K., - De Indische jaren van E.du Perron.
237-200: SNOEK, K., - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E.du Perron op Java. M.m.v.T.Timmers. Met opdracht van de schrijver aan Max Nord.
239-443: SNOEK, K., - E.du Perron. Het leven van een smalle mens.
235-446: SNOEK, K., - E.du Perron. Het leven van een smalle mens.
237-201: SNOUCK HURGRONJE., C., - Het Gajoland en zijne bewoners. Uitgegeven op last van de regeering.
240-170: SNOUCK HURGRONJE., C., - Een belangrijk document betreffende den Heiligen oorlog van den Islam (1914) en eene officieele correctie. Overdruk van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ.
231-143: SNOUCK HURGRONJE., C., - Verspreide geschriften (Gesammelte Schriften) deel VI. Boekaankondigingen - verscheidenheden - registers- bibliographie.
231-481: SODDERLAND, J.W. (TEN GELEIDE), - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1984.
241-141: SOEDARPO, MIEN, - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw. 1924-1952.
241-142: SOEDARPO, MIEN, - Reminicences of the past. Edited by Mildred Wagemann. 2 volumes.
236-181: SOEDJONO TIRTOKOESOEMO, R., - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta. (religieuze feestdagen)
224-204: SOEDJONO TIRTOKOESOEMO, R., - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta. (religieuze feestdagen)
215-170: SOEKMONO, A.O., - Borobudur. Prayer in stone.
230-261: SOELASTRI, , - Saparmi. 'n Film uit Midden-Java.
232-171: SOERJOSOEPARTO, HARYO, - De grote reis van prins Soeparto. Java Nederland - 14 juni - 17 juli 1913. ingeleid door Madelon Djajadiningrat en Clara Brinkgreve.
241-202: SOEROTO, NOTO, - Lotos en Morgendauw.
210-268: SOEROTO, NOTO, - Bloeme-Ketenen.
231-253: SOEROTO, NOTO, - Fluisteringen van de avondwind.
238-147: SOEROTO, SITISOEMANDARI, - Kartini. Pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie. Vertaald en bewerkt door Cora Vreede- de Stuers.
203-264: SOEROTO, N., - Nieuwe Fluisteringen.
210-274: SOEROTO, NOTO, - Nieuwe Fluisteringen.
210-272: SOEROTO, NOTO, - Goden, Mensen en Dieren.
210-270: SOEROTO, NOTO (BEWERKT DOOR), - De leerschool van den papegaai en Toespraken in shanti Niketan. van Rabindranath Tagore.
224-269: SOEROTO, NOTO, - Goden, Mensen en Dieren.
239-257: SOEROTO, NOTO, - De geur van moeders haarwrong (gedichten).
210-171: SOEROTO, NOTO, - Das Javanische Volk und das Rassenproblem in Indonesien. Met opdracht van de schrijver
211-172: SOEROTO, SITISOEMANDARI, - Kartini. Pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie. Vertaald en bewerkt door Cora Vreede- de Stuers.
239-258: SOEROTO, NOTO, - Melati Knoppen. Gedichten in proza.
220-282: SOEROTO, NOTO, - De geur van moeders haarwrong (gedichten).
220-283: SOEROTO, NOTO, - Fluisteringen van de avondwind.
220-284: SOEROTO, NOTO, - Goden, Mensen en Dieren.
220-286: SOEROTO, NOTO, - Nieuwe Fluisteringen.
220-287: SOEROTO, NOTO, - Rabindranath Tagore's Opvoedingsidealen.
231-199: SOEST, J.VAN, - Trustee of the Netherlands Antilles. A history of money, banking and the economy with special reference to the central Bank van de Nederlandse Antillen 1828 - 6 Februari - 1978.
222-201: SOEST, EMS I.H. VAN, - HarriŽt.
234-65: SOEST, EMS I.H. VAN, - Adorťe.
242-178: SOEST, EMS I.H. VAN, - Ter ere van Holland.
216-218: SOEST, J.VAN, - Trustee of the Netherlands Antilles. A history of money, banking and the economy with special reference to the central Bank van de Nederlandse Antillen 1828 - 6 Februari - 1978.
238-168: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Hollandsche vrouw in IndiŽ.
225-252: SOEST, J.VAN, - Nagelaten Oost-Indische gedichtjes.
242-273: SOEST, EMS I.H. VAN, - De hollandsche vrouw in IndiŽ.
242-176: SOEST, EMS I.H. VAN, - Alleen in 't volle leven.
198-198: SOEST, EMS I.H. VAN, - Een Wajang in Gods handen.
217-202: SOEST, EMS I.H. VAN, - 't Stuur in handen.
217-200: SOEST, EMS I.H. VAN, - Alleen in 't volle leven.
222-200: SOEST, EMS I.H. VAN, - Astrid.
233-260: SOEST, J.VAN, - Nagelaten Oost-Indische gedichtjes.
239-195: SOEST, EMS I.H. VAN, - Op den achtergrond.
242-177: SOEST, EMS I.H. VAN, - Het berg-koninginnetje.
238-257: SOEST, J.VAN, - Arbeid op CuraÁao. Een historische verkenning van de CuraÁaose arbeidsmarkt.
236-300: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Hollandsche vrouw in IndiŽ.
237-217: SOEST, EMS I.H. VAN, - De wereld die wij veroveren moeten.
210-573: SOETEMAN, A., - 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
221-524: SOETEMAN, A., - 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
210-499: SOETENDORP, J., - Symboliek der Joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in de het Joodse leven.
242-274: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J. C., - De weg naar Plantoengan.
220-288: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J. C., - De bonte slendang.
236-301: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J. C., - Nonna dokter.
228-331: SOMERS, E., - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
222-366: SOMERS, E., - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
234-176: SOMERS, NADET / SCHREUDER, FRANS, - Gestrand in IndiŽ. Muziek en cabaret in gevangenschap.
240-591: SOMERSET, ANN, - Unnatural murder. Poison at the Court of James I.
202-65: SOMMERFELT, A., - Lisbeth. Uit het Noors door M.J.Molanus-Stamperius.
217-549: SON, C.VAN (MET INL.VAN), - Oisterwijk meer dan vennen.
226-111: SON, DOLLY VAN, - Van Pimpeltje Mees en Rikkie Roomsoes.
210-362: SON, C.VAN, - Vaderlandsche Historie. Plaatjes-Album van Kon.Brood- en Beschuitbakkerijen C.Ulrich & Zoon.
212-572: SONNEMANS, H. / VERWEIJ, W., - Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Uitgave t.g.v. 60-jarig bestaan.
219-565: SONNEVELD, JAC., - Vereniging 'Westland' 's-Gravezande vijf en zeventig jaar. 1889-1964.
235-602: SONTROP, TH.A. / ROS, MARTIN (SAMENGESTELD DOOR), - Schrijvers over zichzelf.
226-359: SOPERS, P.J.V.M., - Schepen die verdwijnen. Bewerkt door H.C.A.van Kampen.
239-431: S÷TEMANN, A., - De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en de evaluatie van de roman. 2 delen.
224-489: S÷TEMANN, A., - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
231-113: SOTHEBY'S, , - The van Veen collection of children books and juvenalia. Part 1, 2 and 3. (complete set) Important catalogue of his famous collection. With ca. 1200 items.
226-543: SOUTENDAM, J., - Inventaris van Charters en Privilegien, berustende op het Archief der Gemeente Delft (1246-1599).
218-582: SPAAN, G.VAN, - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen. Behelst Rotterdam's begin. Opkomst en uitlegging, alsmede de voornammste gebouwen en Kerken, Kloosters, Kapellen en andere Gestichten. Bewerkt door H.C.Hazewinkel.
218-583: SPAAN, G.VAN, - Beschryvinge der Stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen. Verdeeld in 3 boeken.
228-526: SPAANS, P., - De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners. met CD-rom
194-569: SPAANS, JOKE, - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620.
240-534: SPAANS, P., - De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners.
203-610: SPAANS, P., - De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners. met CD-rom
241-427: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A., - Fryske plaknamen. Deel 10 . Publikaesje fan it toponymsk wurkforban fan de Fryske Akademy.
229-498: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A., - Fryske plaknamen. Deel 10 . Publikaesje fan it toponymsk wurkforban fan de Fryske Akademy.
216-278: SPAKLER, J.C./ HEEMSKERK,J., - Letterkunde der Grieken en Romeinen.
201-289: SPAKLER, J.C./ HEEMSKERK,J., - Letterkunde der Grieken en Romeinen.
239-132: SPALL, T.VAN, - De kinderen zoo als zy zyn; of gezellig en nuttig onderhoud voor de jeugd.
232-280: SPANJAARD, H., - Moderne Indonesische schilderkunst.
235-264: SPANJAARD, H., - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst. 1900-1995.
237-566: SPARNAAY, H., - Zur Sprache und Literatur des Mittelalters. Verzamelde opstellen te gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag aan de schrijver aangeboden.
218-195: SPAT, C., - De Islam en zijn beteekenis voor Nederlandsch-IndiŽ. 3e druk bijgew. door H. J. Voskuil.
231-599: SPATE, O.H.K. / LEARMONTH, A.T.A., - India and Pakistan. A general and Regional Geography. With collaboration of A.M.Learmonth. third edition.
230-476: SPECHT, C., - De Ridder-matige Huysen en Gesighten in de Provincie van Utrecht. Getekent en in t Sicht Gebracht door C. Specht tot anno 1698. reprint.
223-169: SPEELMAN, C., - Journaal der reis van den gezant der O. I. Compag-nie Joan Cunaeus naar PerziŽ in 1651-1652. Uitg. door A. Hotz.
226-331: SPEER, A., - Inside the Third Reich. Memoirs. Translated from the German by R. and C. Winston.
234-177: SPEERSTRA, H., - Op klompen door de dessa. IndiŽgangers vertellen.
221-430: SPELIERS, H. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Stijn Streuvels.
229-433: SPELIERS, H., - Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen
198-485: SPELIERS, H. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Stijn Streuvels.
229-432: SPELIERS, H., - Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
237-127: SPENCE, LEWIS, - Mythen en legenden van Egypte. Voor Nederland bewerkt door JW.van Rooijen.
234-120: SPENCE, LEWIS, - Mythen en legenden van Egypte. Voor Nederland bewerkt door JW.van Rooijen.
241-448: SPEUR, N.J., - Speur-tocht door Alkmaar.
240-276: SPIEGEL, H. LAURENSZ., - H.L Spieghel's Hertspieghel. En andere zedeschriften, Met verscheidene nooit gedrukte stukken verrykt, en door aanteekeningen opgeheldert door P.Vlaming. Met nieuwe figuuren.
241-283: SPIEGELMAN, ART, - Maus. Vertelling van een overlevende. (in stripvorm) Vertaling van Marijke Versluys. (= deel 1)
237-57: SPIERINGS, KEES, - Wim 'De Blauwpit
239-83: SPIERINGS, KEES, - De Uruguees.
237-56: SPIERINGS, KEES, - Storm over Grand Cirque Octave Desmets.
219-579: SPIERTZ, M.G., - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, politieke en sociale verhoudingen, 1775-1801.
214-334: SPIES, M., - Bij Noorden Om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
240-547: SPIES, WERNER, - Fernando Botero. Paintings and Draqwings. With six short stories by de artist.
235-375: SPIES, M., - Bij Noorden Om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
217-406: SPIN, JACOB, - Scheepsportretten. Met inleiding van C.J.W.van Waning.
211-509: SPOOR, C., - Kroniek van Nootdorp.
216-419: SPOOR, R. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Alexander Cohen. Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896.
218-564: SPOOR, C., - Kroniek van Nootdorp.
200-593: SPOOR, C., - Kroniek van Nootdorp.
223-420: SPOOR, CORINE, - Jacob IsraŽl de Haan was een man van vrede. Artikel in Het Oog in 't Zeil.
241-322: SPOOR, R. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Alexander Cohen. Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896.
214-388: SPOOR, RONALD (BEZORGD DOOR), - Alexander Cohen. Brieven 1888-1961.
242-581: SPOTO, DONALD, - Marlene Dietrich. Biographie. Vertaald uit het Amerikaans naar het Duits door Ulrike von Sobbe.
242-211: SPRANG, ALFRED VAN, - En Soekarno lacht..! Journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogscorrespondent in IndiŽ.
229-215: SPRANG, ALFRED VAN, - Laatste acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in IndonesiŽ.
239-216: SPRANG, ALFRED VAN, - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen, in inkt geboekstaafd.
236-255: SPRANG, ALFRED VAN, - Laatste acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in IndonesiŽ.
236-119: SPREEKMEESTER, I., - Van de sneeuwman die niet smelten wilde. Een verhaal van Vadertje Brombeer.
215-495: SPRINGER, F., - Teheran, een zwanezang.
238-279: SPRINGER, F., - Bandoeng - Bandung. Een novelle.
239-259: SPRINGER, F., - Weemoed en verlangen. Bougainville / Quissama / Bandoeng-Bandung.
220-472: SPRINGER, F., - Quissama. Een relaas.
220-473: SPRINGER, F., - Weemoed en verlangen. Bougainville / Quissama / Bandoeng-Bandung.
215-213: SPRUIT, R., - Het land van de Sultans. Maleisie en het kolonialisme.
215-178: SPRUIT, R., - J. P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
203-187: SPRUIT, R., - Het land van de Sultans. Maleisie en het kolonialisme.
224-287: SPRUIT, R., - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilder-kunst. (tekst in nederlands en engels)
201-212: SPRUIT, R., - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie.
213-647: SPRUIT, J. E., - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten. / Le droit romain, sujet dķne dťcoration murale du 17e siŤcle. Carreaux ťmaillťs illustrant les Pandectes de Justinien.
232-571: SPRUIT, J.E., - Van vedelaars, trommers en pijpers.
227-266: SPRUIT, R., - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilder-kunst. (tekst in nederlands en engels)
240-324: SPRUIT, RUUD, - Betreden op eigen risico. Over Bokkenrijders, zwavelbollen en giftige pijlen.
235-265: SPRUIT, R., - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilder-kunst. (tekst in nederlands en engels)
237-98: SPYRI, JOHANNA, - Cornelli. Een verhaal voor kinderen en voor hen, die van kinderen houden.
197-127: ST.JOHN, JUDITH (PREPARED), - The Osborne Collection of Early Children's books 1566-1910. With an introduction by Edgar Osborne. 2 parts in slipcase. Reprint of the 1958 edition.
241-456: STAAL-BOON, N. MET VOORW.VAN, - Op weg. 100 Jaar Hervormde Kerk Assendelft. 1884-1994.
226-117: STAAL, L. D., - Verhalen en Legenden van Israel.
235-331: STAALMAN, A.P., - Zijn de gebroeders Hogerhuis werkelijk onschuldig veroordeeld?
236-547: STALIN, J.W., - Beginselen van het Leninisme. enkele krantenartikelen bijgevoegd.
233-72: STAMPERIUS, J., - De ezeljongen van Arco.
223-70: STAMPERIUS, J., - Tusschen de roode en zwarte tonnen.
232-70: STAMPERIUS, J., - Het veerhuis aan de Oosterschelde. Een verhaal voor de jeugd.
241-84: STAMPERIUS, J., - De Sasmeester en zijn pleegzoon. Een vertelling.
241-85: STAMPERIUS, J., - Frans Naerebout. Met achterin muziekstukje: Frans Naerebout door W.Meerwaldt, op muziek gebracht door W.H.de Groot.
232-68: STAMPERIUS, J., - De ezel van den bakker.
242-116: STAMPERIUS, J., - De ondergang van Reimerswaal. Een verhaal voor de Jeugd.
239-376: STANLEY, HENRY M., - Stanley's reizen ontdekkingen en lotgevallen in Midden-Afrika. - 3 delen. Deel I en II : Zes jaren aan de Congo en de stichting van een nieuwen vrijen Staat .Uit het Engelsch vertaald door G.van Rijn. Deel III: Hoe ik Livingstone vond.Uit het Engelsch vertaald door J.Scherpenzeel.
223-601: STAPE, JOHN, - De vele levens van Joseph Conrad. Een biografie. Vertaald door Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap.
237-204: STAPEL, F.W., - Het Bongaais verdrag.
195-195: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN), - Geschiedenis van Nederlands IndiŽ. 5 delen.
232-172: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ. 2e herziene en bijgewerkte uitgave.
201-162: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN), - Geschiedenis van Nederlands IndiŽ. 5 delen.
231-362: STAPELKAMP, HERM., - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de Marine.
232-226: STAR, C.VAN DER, - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld.
201-229: STAUGAARD, WALTER, - Tjiktjak und andere Erzšhlungen aus Java.
225-204: STAVAST, W. / KOK, G., - Ons eigen boek. Eerste deeltje. 4 druk door L.J. D'Haens en H.Chr.Meyer.
227-191: STAVAST, W. / KOK, G., - Koos en Kees. Leesboekje voor het aanvankelijk onderwijs. Eerste deeltje.
240-204: STAVAST, W. / KOK, G., - Derde taalboekje behoorende bij Ons Eigen Boekje V. Leesboek voor de Hollanfsch-Inlandsche en daarmee gelijkstaande scholen.
240-205: STAVAST, W. / KOK, G., - Soen en Sen. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs op Hollands-Chinese scholen. Deel II.
222-202: STAVAST, W. / KOK, G., - Soen en Sen. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs op Hollands-Chinese scholen. Deel IV.
225-610: STEAD, ALFRED (UITGEGEVEN DOOR), - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten.
237-99: STEBBING, GRACE, - Zoo'n lastige jongen ! Vrij naar het engelsch door Cora.
241-438: STEEGE, J.TER, - De kerke tot Oosterveen. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Nieuwleusen.
237-384: STEEN, E. VAN DER, - Cadans. Gedichten
234-258: STEEN, J.H. VAN DER, - Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971.
239-457: STEENBEEK, ROSITA (SAMENGESTELD), - Liefdesdomein.
239-336: STEENMEIJER, A.G., - Weerklank van Anne Frank. Met flink aantal krantenartikelen bijgevoegd.
232-173: STEIJLEN, FRIDUS, - Memories of 'The East'. Abstracts of the Dutch interviews about the Netherlands Est Indies, Indonesia and New Guinea (1930-1962) in the Oral History Project Collection.
229-191: STEIJN PARV…, D.C., - De toekomstige wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indiť, ingevolge artikel 60 van de grondwet, beschouwd in verband tot hetgeen daaromtrent thans in verordend in onze en in eenige vreemde koloniŽn.
238-512: STEIJN, G.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek (K.M.A.) 1828 - 24 November - 1903.
234-496: STEIJN, G.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek (K.M.A.) 1828 - 24 November - 1928. toegevoegd : Het voormalig Kasteel van Breda thans Koninklijke Militaire Academie. 1918 4 pp. Met een plattegrond in kleur. Papieren omslag.
235-340: STEIN, HARRY, - Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945. Begleitband zur stšndigen historischen Ausstellung.
241-609: STEINBECK, JOHN, - The acts of King Arthur and his noble Knights. From the Winchester Mss. Of Thomas Malory and other sources. Editedby Chase Horton.
242-573: STEINBERG, I., - Maria Spiridonowa. In strijd met Tsaar en Sowjet. Vertaald en bewerkt door Titia Jelgersma.
237-595: STEINER, RUDOLF, - Der Baugedanke des Goetheanum. Einleitender Vortrag mit Erklšrungen zu den Bildern des Goethanum-Baues gehalten in Bern am 29. juni 1921. FŁr den Druck bearbeitet und mit einem Vorwort versehen von Marie Steiner.
231-373: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
198-382: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
226-305: STEINMETZ, R., - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
237-114: STELLINGWERFF, J., - Kleine geschiedenis van het Groot ABC-boek of Haneboek. (tekstdeeltje en een facsimile deeltje van uitgave van 1781)
220-505: STELLINGWERFF, J. TEN GELEIDE VAN, - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
219-602: STELLWEG, CRI, - Twee vrouwen over katten. Cri Stellweg verhalen, Henriette Ronner schilderijen.
230-499: STEMERDINK, BR., - Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
224-490: STEMPELS, A. (MET INL.VAN), - Kijk in een jarige krant. N.R.C. 125.
240-623: STENDHAL (=MARIE-HENRI BEYLE), , - Lucien Leuwen. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Leo van Maris.
232-609: STENDHAL (= MARIE-HENRI BEYLE), , - Het rood en het zwart. Kroniek van 1830. Vertaling en nawoord van Hans van Pinxteren.
239-217: STENGER, BEP, - Verzet in Nederlands-IndiŽ. Het levensverhaal van Bep Stenger. Opgetekend door Nadet Somers.Onder red.van het verzetsmuseum.
228-75: STER, JAC. VAN DER, - Bonte kralen. Versjes van Jac. van der Ster met plaatjes van Piet Worm.
237-83: STER, JAC. VAN DER, - Bonte kralen. Versjes van Jac. van der Ster met plaatjes van Piet Worm.
241-455: STERCK, J.F.M., - De Heilige stede in de geschiedenis van Amster-dam.
220-555: STERENBORG, T., - De restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda, 1964-1980.
231-56: STEUNENBERG, D.J., - De smokkelaars van Oldenenk.
230-342: STEUR, A. G. VAN DER, - Johan van Duvenvoirde en Woude,1547-1610, Heer van Warmond en Admiraal van Holland.
210-576: STEUR, A.G.VAN DER / ZON, J.H.M. VAN DER, - Kadastrale Atlas Zuid Holland 1932. deel 2: Warmond.
237-60: STEVENS, TH., - Op een rijwiel de wereld rond. Naar het engelsch.
216-596: STEVENS, MARYANNE / HOOZEE, ROBERT, - Impressionisme en symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
204-195: STIBBE, D. G., - Neerlands IndiŽ. Land en Volk. Geschiedenis en Bestuur. Bedrijf en Samenleving. 2 delen. 4e geheel herziene druk. Met voorwoord van H.Colijn.
213-232: STIKKER, D.U., - Jhr.Mr.Dr. A.W.L.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een levensschets.
231-345: STILTING, A.J., - Geschiedenis van de 'Spoorweg-stakingen' en de totstandkoming der 'Spoorwegwetten' in Nederland 1903.
220-565: STOCKMAN, P. / EVERAERS, P., - Versterckt Zeeland'. 2e herziene uitgave.
217-259: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie.
242-275: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie.
196-107: STOEP, D.VAN DER / VISSER A.DE (REDACTIE), - Het boek voor Sinterklaas. Bevattende klassieke en moderne verhalen en verzen alsmede raadgevingen, recepten, wijzen, leisen en al hetgeen men voor een richtige sinterklaasviering dient te weten....
221-616: STOFFERS, MANUEL, - De middeleeuwse ideeŽnwereld 1000-1300.
234-200: STOKE, MELIS (= HERMAN SALOMONSON), - Ik kijk de kat uit de klapperboom. Vijtig Indische rijmkronieken.Bijeengelezen en ingeleid door Gerard Termorshuizen.
240-259: STOKE, MELIS (= HERMAN SALOMONSON), - De razende berg.
212-405: STOKRAM, A., - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door V.Roeper en L.Schaling.
205-638: STOKROOS, M., - 'In 't nokkend wee der ziele welt een traan'. Oude graftekens op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
214-600: STOKVIS, J.E.-, - Cobra. An International Movement in Art after teh Second World War.
240-382: STOKVIS, BENNO J., - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
211-453: STOKVIS, P. E.A., - Veranderende levens. Nederlandse families na 1850. (over families: Noorlander / Frieswijk / Erasmus / Toorop / de Vos van Steenwijk / Habiboe.
220-417: STOKVIS, BENNO J., - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
235-575: STOL, G., - Zwangerschap en geboorte bij de BabyloniŽrs en in de bijbel. Medede-lingen en Verhandelinge 'Ex Oriente Lux
234-449: STOLK, L., - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. (R.K.ziekenverpleging).
230-536: STOLWIJK, CHR. / HEUGTEN, R., - Theo van Gogh 1857-1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent. Met een bijdrage van Sj.van Heugten.
193-612: STOLWIJK, CHR. / HEUGTEN, R., - Theo van Gogh 1857-1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent. Met een bijdrage van Sj.van Heugten.
229-92: STOOP-SNOUCK HURGRONJE, J., - Smokkelwaar.
236-75: STOOP-SNOUCK HURGRONJE, J., - Grootjes Meiboek.
198-312: STOPPELAAR, J. H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens de Tachtigjarigen Oorlog.
208-495: STORM VAN LEEUWEN, J., - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek. Een Tentoonstelling van gesigneerde 19e eeuwse banden, voor het merendeel geschonken door de de Nederlandse Koningen.
207-525: STORM VAN LEEUWEN, J., - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
209-606: STOTT, ANNETTE, - Hollandgekte. De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse kunst en cultuur.
238-345: STOUTENBEEK, JAN / VIGEVENO, PAUL, - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
238-237: STOUW-LENGKEEK, ELISE G.VAN DER, - De hel van Tjideng. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42-december '45.
208-390: STRAATEN, E.VAN, - Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden.
232-520: STRAATEN, E. VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Theo van Doesburg 1883-1931. met inleiding van W.van Moorsel en J.Leering.
234-81: STRAATSMA-WIERSMA, T., - Kekke Mekke Mije. In teltsje foar de Bern. (helaas ontbreekt de eerste pagina, wel leuk boekje)
240-86: STRANG, HERBERT (=G.H.ELY EN CH.J.L'ESTRAMGE), - De Heerscher der zeeŽn. Naar het Engelsch.
231-571: STRATEN, HANS VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
215-651: STRATEN, HANS VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
231-460: STRATEN, HANS VAN, - De omgevallen boekenkast.
234-417: STRATEN, HANS VAN, - De omgevallen boekenkast.
235-421: STRATEN, HANS VAN, - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
235-554: STRATEN, HANS VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
237-415: STRATENUS, LOUISE, - Stormen. Roman.
241-414: STRATINGH, G.A. / VENEMA, C.A., - De Dollard of Geschied,- Aardrijks- en Natuur-kundige beschrijving van dezen Boezem der Eems. Reprint van de uitgave van 1855.
233-579: STRAUSS, BOTHO, - Herkomst. Vertaald door Gerrit Bussink.
239-551: STRAUVEN, FRANCIS, - Aldo van Eyck relativiteit en verbeelding.
237-61: STRETTON, HESBA, - Jessica's eerste gebed.
233-412: STREUVELS, ST., - De vlaschaard.
235-475: STREUVELS, ST., - Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels.
237-416: STREUVELS, ST., - De Vlaschaard. Jubileum-Uitgave.
229-431: STREUVELS, ST., - Open lucht.
221-426: STREUVELS, ST., - In levende lijve.
238-459: STREUVELS, ST., - Sagen uit het Hooge Noorden.
228-438: STREUVELS, ST., - Een beroerde maandag.
215-496: STREUVELS, ST., - Open lucht.
242-458: STREUVELS, ST., - Op de Vlaamsche binnenwateren.
239-116: STREUVELS, ST., - Prutske's vertelselboek.
237-418: STREUVELS, ST., - Uit lust-met-de-penne.. Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekeingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
242-110: STREUVELS, ST., - Prutske's vertelselboek.
196-419: STREUVELS, ST., - De maanden.
237-417: STREUVELS, ST., - Ingooigem.
236-474: STREUVELS, ST., - Drie Russische novellen. Michail Prischwin / S.Sergejew-Zenskij / Maxim Gorkij.
235-476: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - Een vroolijke knaap. Uit het Noorsch naar BjŲrnstjerne BjŲrnson. Derde herziene uitgaaf.
223-425: STRIEN, T.VAN / LEER,K.VAN DER, - Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens.
226-306: STRIEN, K.VAN, - De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795.
239-612: STRINDBERG, AUGUST, - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867) Vertaald door E.TŲrnqvist-Verschuur.
239-613: STRINDBERG, AUGUST, - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaald door Marguťrite E TŲrnQvist-Verschuur.
239-614: STRINDBERG, AUGUST, - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Harriet Bosse. Vertaling en inleiding van Stella Bromet.
232-610: STRINDBERG, AUGUST, - Eenzaam. Vertaald door Cora Polet.
238-460: STROMAN, B., - Obbe Philipsz. Oudste der Doopers.
234-149: STROOMBERG, J. (PREFACE), - Handbook of the Netherlands East-Indies. 1930.
240-171: STROOMBERG, J. (PREFACE), - Handbook of the Netherlands East-Indies. 1930.
208-549: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen.
211-558: STRUIK, ANTON, - Een Nederlander in SiberiŽ. Brieven van Anton Struik. Met inleiding van Dirk Struik.
240-338: STRUYKER BOUDIER, H., - Speurtocht naar een onbekende. Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
232-72: STUART, ESM…, - Een Vroolijk drietal.
208-103: STUART, , - Een Vroolijk drietal.
232-73: STUART, ESM…, - Robbedoes. Naar het engels door Claudine Bienfait.
239-176: STUART, IAN CHARLES / SHAW, JUDITH, - Indonesians. Portraits from an Archipelago.
234-128: STUART-FOX, DAVID J., - Pura Besakih. Temple, Religion and Society in Bali.
196-424: STUIVELING, G. O.R.V., - Willens en wetens. 12 Essays.
216-445: STUIVELING, G. O.R.V., - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen en politiek.
215-644: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen Paradijzen. Reproducties uit de werken van Maria Sibylla Merian. (1647-1717) Met een biografische inleiding.
234-516: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen Paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian, 1647-1717.
227-582: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen Paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian, 1647-1717.
228-177: STULEMEYER, J.E. (BIJEENGEBRACHT), - Kamptoestanden in Nederlands Oost-IndiŽ en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren. Een doorgaans onbekende historie die toch ons allen aangaat.
229-104: STULTIENS, TOOS, - Feodora.
233-271: STUTTERHEIM, W. F., - Tjandi Bara-boedoer. Naam - Vorm - Beteekenis.
225-183: STUTTERHEIM, W. F., - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
238-170: STUTTERHEIM, W. F., - Indische Cultuurgeschiedenis. 3 delen. I: De Hindu's / II: Het hinduÔsme in den Archipel / III: De Islam en zijn komst in den Archipel.
232-74: STUVEL, G., - De kist met de koperen spijkers.
239-196: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Djaidin.
238-171: SUCHTELEN, B.C.C.M.M.VAN, - Neerlands nieuwe Eereschuld aan IndiŽ.
233-196: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Djaidin.
236-475: SUCHTELEN, NICO VAN, - Fontie. (verhaal over hond)
220-635: SUGIMOTO, E., - De levensroman van een Japansche prinses. Vertaald door J.E.Kuiper.
220-607: SULLIVAN, M., - Ontmoetingen van Oosterse en Westerse kunst van de zestiende eeuw tot heden.
219-629: SUPERVIELLE, JULES, - De os en de ezel van den Heiligen stal. Uit het fransch vertaald door M.Roelants. Oplage 500 exemplaren maar deze niet genummerd.
221-81: SUTORIUS, ANNA, - Bummie's lief en leed.
241-52: SUTORIUS, ANNA, - Het boek van kleine Eric. Een groot verhaal voor kleine kleuters,
231-59: SUTORIUS, ANNA, - Lief en leed in een groot gezin.
236-121: SUTORIUS, ANNA, - Marijke's verjaarpartij.
241-51: SUTORIUS, ANNA, - Bummie's lief en leed.
236-120: SUTORIUS, ANNA, - een fijne vondst.
231-97: SUTORIUS, ANNA, - Kleuterboekjes. Versjes.
229-105: SUTORIUS, ANNA, - Een Muizenbruiloft. Versjes.
211-119: SUTORIUS, ANNA, - Vlindertjes.
236-76: SUTORIUS, ANNA, - Het boek van kleine Eric. Een groot verhaal voor kleine kleuters,
237-84: SUTORIUS, ANNA, - Het Huis met de Wingerd. (versjes)
242-595: SUTTNER, BERTHA VON, - De Wapens Neergelegd. roman ( 2 delen in 1 band) 7e/2e druk + vervolg: Martha's kinderen.
235-184: SWAAN-KOOPMAN, C., - Vrouwen in IndiŽ.
226-154: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep. Met enkele bijgevoegde artikelen.
213-225: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
193-187: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
231-145: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
239-139: SWART, F. (E.A.) RED., - Gedenkboek. 1902 - 1977. Van de scholen der Carpentier Alting Stichting te Batavia - Jakarta en te Buitenzorg - Bogor.
234-233: SWART, N.L. / RUTGERS, A.A.L., - Handboek voor de rubbercultuur in Nederlandsch-IndiŽ.
219-444: SWARTH, H., - Morgenrood.
239-458: SWARTH, H. (H.LAPIDOTH-SWARTH), - Avonddauw.
239-459: SWARTH, H., - Morgenrood.
235-477: SWARTH, H., - Eenzamen.
235-478: SWARTH, H., - Morgenrood.
235-479: SWARTH, H. (H.LAPIDOTH-SWARTH), - Nieuwe verzen. (Uit: Stille dalen, Najaarsstem-men, Octoberloover, Van Avond en Schemering (Nieuwe Gedichten)
214-252: SWELLENGREBEL, J. L., - Kerk en tempel op Bali.
214-180: SWELLENGREBEL, J. L., - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F.Schwartz.
223-153: SWELLENGREBEL, J. L., - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F.Schwartz.
201-272: SWELLENGREBEL, J. L., - Kerk en tempel op Bali.
214-102: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
196-87: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen. Vertaald en bewerkt door D. en G.Betlem.
210-68: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
239-98: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
232-380: SWIJTINK, A., - In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
220-575: SWITZAR, S., - With Bauer in the East.
241-428: SYBESMA, SYBE / GENT, JACQUES VAN, - Kw‚nskiis / Kwansuis. Kwatrinen / Kwatrijnen.
230-465: SYME, D.B. / FRENKEL KANTER, C., - 100 Essential books for jewish readers.
230-263: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Doekoen.
223-251: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Hungerpatrouille. Roman aus Niederlšndisch-Indien.
233-261: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De andere wereld.
237-286: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Kulio. El la Nederlanda lingvo tradukis P.J.Makkinje. (In Esperanto)
240-447: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De kleine strijd. (speelt niet in Ned.IndiŽ)
240-263: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Koelie.
240-264: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Ontmoeting met de dood. Uit de map ongeplaatste novellen.
240-261: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Doekoen.
240-176: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjehse vorstin.
240-175: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjehse vorstin.
236-302: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Koelie.
236-573: SZUMA CHIEN, , - Selections from records of the historian.
226-551: TAAL, J., - De Goudse kloosters in de middeleeuwen.
240-624: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS, - Kronieken. Ab excessu divi augusti annales. Vertaald door J.W.Meijer.
239-507: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON, - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Rens-woude en Emminckhuysen. (met achterin een stamboom)
230-477: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON, - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Rens-woude en Emminckhuysen. (met achterin een stamboom)
216-609: TAKAGI, SHUNSUKE, - Report of the research of Japanee archives in the European countries.
241-537: TALBOT RICE, TAMARA, - Kunst van Rusland.
228-290: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
219-314: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
212-338: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
204-329: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
195-376: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
215-678: TAN, S.C.A., - Schaatsen.
238-473: TANGELDER, F.B.M., - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
200-121: TANTE RIEK (= D.C.QUANJER), , - Zonneschijntje.
238-172: TAS, S., - De onderontwikkelde vrijheid. IndonesiŽ toen en nu.
226-309: TAVERNE, ED, - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680.
221-181: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ.
231-267: TAYLOR, PAUL MICHAEL, - Fragile Traditions. Indonesian Art in Jeopardy.
241-604: TAYLOR, D.J., - Orwell.
235-551: TAYLOR, BASIL (INTRODUCTION), - Painting in England 1700-1850. Collection of Mr. & Mrs. Paul Mellon. 2 volumes. I. Tekst - II. Plates.
226-597: TAYMAN, JOHN, - De kolonie. Het aangrijpende waargebeurde verhaal van de bannelingen op Molokai en Pater Damiaan.
215-149: TEENSTRA, M. D., - De Kinderwereld. Ernst en Luim. Reprint van de uitgave van 1853.
234-205: TEEUW, A., - Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van IndonesiŽ.
213-620: TEEUWEN, TJEU, - Ad Snijders. (m.m.v. Francis Bach Kolling)
202-622: TEGENBOSCH, L., - Kees Verwey. (tentoonstellingscatalogus)
218-584: TEICHINE STAKENBURG, A.J., - Zakkendragers van Rotterdam. Bijgevoegd: Extract uit de Generale Keure en Ordonnantie der stad Rotterdam houdende Lyste Van de Arbeidloonen de Zakkedragers. (reprint)
197-481: TEIRLINCK, HERMAN / WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - De leemen torens. 2 delen.
239-218: TEITLER, G. / HOFFENAAR, J., - De politionele acties. Afwikkeling en verwerking.
224-571: TEITLER, G., - Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
237-208: TEITLER, G., - Het einde van de Padrie-oorlog. Het beleg en de vermeestering van Bonjol 1834-1837. Een bronnenpublcatie.
212-573: TEITLER, G. / KLINKERT, W. (ONDER RED.VAN), - Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955.
242-459: TELLEGEN, TOON, - De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne. Verhalen en een gedicht.
241-53: TELLEGEN, TOON, - De verjaardag van alle anderen.
225-583: TELUSHKIN, DVORAH, - Master of dreams. A memoir of Issac Bashevis Singer.
231-570: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
224-597: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
238-531: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
221-433: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB, - Alle Werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J.Oversteegen. (Tengnagel 1613-1652)
239-461: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB, - Alle Werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J.Oversteegen. (Tengnagel 1613-1652)
232-491: TENNENBAUM, SILVIA, - De Wertheims. Twee oorlogen, ťťn familiegeschiedenis.
237-420: TERBORGH, F.C., - De condottiere en andere verhalen.
237-422: TERBORGH, F.C., - Odysseus' laatste tocht.
228-435: TERBORGH, F.C., - Slauerhoff, Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid.
221-436: TERBORGH, F.C., - Het gezicht van PeŮafiel.
242-453: TERBORGH, F.C., - Slauerhoff herinneringen en brieven.
237-421: TERBORGH, F.C., - De turkenoorlog. Inhoud : Arrigo Bardi / Willem Berchem / Ilonka. (Verzameld Werk deel III)
221-438: TERGAST, NES, - Deliria.
240-326: TERLOUW, TH. J. A., - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieŽn in een kikkerland.
241-444: TERMEER, H., - Nijmegen frontstad september 1944 - mei 1945. Politiek en vakbeweging.
241-254: TERMEER, H., - Historische bibliografische gids. Apparaat voor het vinden van gepubliceerde en ongepubliceerde informatie uit heden en verleden. 3de herziene en uitgebreide druk.
216-260: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum.
241-205: TERMORSHUIZEN, G., - Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers. 1905-1942. m.m.v. Anneke Scholte.
220-173: TERMORSHUIZEN, G., - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. m.m.v. Anneke Scholte. Met opdracht van de schrijver.
234-184: TERMORSHUIZEN, G., - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
241-193: TERMORSHUIZEN, G. (SAMENGESTELD DOOR), - Ik ben journalist ex professo. Over Atjeh en socialisten, vrouwen en literatuur, luchtjes van den Haag en Godloverige kwezelarij. Een keuze uit Daums Indische journalistiek.
242-248: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum.
239-177: TERMORSHUIZEN, G., - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. m.m.v. Anneke Scholte. Met opdracht van de schrijver.
238-280: TERMORSHUIZEN, G., - Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers. 1905-1942. m.m.v. Anneke Scholte.
242-138: TERMORSHUIZEN, GERARD / VEER, COEN VAN 'T, - Een groots en meeslepend leven. Dominique Beretty - Indisch persmagnaat. (m.m.v. Sjoerd Meihuizen)
236-281: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum. Met opdracht van de schrijver.
198-164: TERPSTRA, H., - De Nederlanders in Voor-IndiŽ.
232-176: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
231-148: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
232-515: TERRASSE, MICHEL, - Bonnard at le Cannet. Preface by Jean Leymarie. Translated by Sebastian Wormell.
236-79: TERVOOREN, LINA, - De oude klok van Sonnehof.
232-282: TERWEN-DE LOOS, J., - Het Nederlands Koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniŽn IndonesiŽ en Sri Lanka.
230-469: TERWEN, J.L., - Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven. Herdruk van de uitgave van 1858.
218-585: TERWEN, J.L., - Rotterdam voorgesteld in eene reeks van naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven. reprint naar de uitgave van 1858.
193-509: TESNI»RE, MARIE-H…L»NE (EDITED BY), - Creating French Culture.Treasures from the BibliothŤque nationale de France.
242-74: TETZNER, LISA, - Levende bezems. 4 delen in 1 band. I: De man met het litteken II: De verkochte jongens III:Het verbond der zwartgezichten IV: Het huis op de heuvel. Nederlandse vertling van Annie Winkler-Vonk.
220-108: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst. 2 delen.
216-102: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst. 2 delen.
238-513: TEUPKENS, J.F., - Kleeding en wapenrusting van de Koninklijke Nederlandsche Troepen. Facsimile-uitgave van het in 1823 verschenen boek met inleiding van H.L.Zwitzer.
234-202: TEWES, C., - In naam der koningin. Geschreven voor televisie-film, gebaseerd op ' De hongertocht' van M.H.Szekely-Lulofs.
219-303: TEX, J. DEN, - Oldenbarnevelt. 5 delen. (deel I in het engels) I: 1547-1606. II: Oorlog 1588-1609. III:Bestand. IV: Documentatie. V: Stambomen, kaarten en register.
242-299: TEX, URSULA DEN, - Anna Baronesse Bentinck 1902-1989. Een vrouw van stand.
234-285: TEX, J. DEN, - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
232-343: THEISSING, EUGENIA E.A.J.M., - Over Klopjes en Kwezels.
232-577: THESIGER, WILFRED, - De Moeras-Arabieren.
240-524: THEUNISSEN, B. E.A., - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum, 1750-1837. (Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van het Teylers Museum te Haarlem)
235-332: THEUNISSEN, H. E.A., - Topkapi & Turkomania. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
239-462: THIEME, MARIANNE / ENGELEN, EWALD, - De kanarie in de kolenmijn. (dubbelboek.
226-253: THIEME, F.W., - Waarom en omdat! Eene verzameling van wetenschappelijk gerangschikte vragen en antwoorden over de belangrijkste verschijnselen in de natuur. Naar de tweede Hoogduitschen druk.Vermeerderd met eenige hoofdstukken over Elektriciteit, Galvanismus en magn
211-319: THIENEN, F. W. S. VAN / DUYVETTER, J., - Klederdrachten.
241-241: THIENEN, F. W. S. VAN / DUYVETTER, J., - Klederdrachten.
229-284: THIERRY, AUG., - Histoire de la Conquete de l'Angleterre par les Normands. 4 vols.
234-203: THIJSSEN, JEROEN, - Solitude . Een Indische familiegeschiedenis. (roman)
237-423: THIJSSEN, THEO, - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen. Bezorgd en van nawoord voorzien door Peter-Paul de Baar en Bob Grootendorst.
239-463: THIJSSEN, THEO, - School-land. (De roman van een klas)
228-440: THIJSSEN, THEO, - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen. Bezorgd en van nawoord voorzien door Peter-Paul de Baar en Bob Grootendorst.
209-434: THIJSSEN, THEO, - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
232-75: THIJSSEN, THEO, - Jongensdagen.
215-72: THIJSSEN, THEO, - Jongensdagen.
229-434: THIJSSEN, J., - Een bonte bundel.
242-519: THOMAS, A.G., - Great Books and Book Collectors.
228-609: THOMAS, FRANK / JOHNSTON, OLLIE, - Disney Animation. The illusion of life.
203-525: THOMAS, A.G., - Great Books and Book Collectors.
220-622: THOMASSEN, EJNAR, - Dostojevski.
227-369: THOMPSON, R.WARDLAW, - My trip in the 'John Williams
241-508: THOMPSON, GEORGE, - England and Germany in the war. Letters tot the Department of State.
214-606: THOMSON, J.JAC., - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
228-593: THOMSON, J.JAC., - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
228-540: THOMSON, BELINDA / HEUGTEN, SJRAAR VAN, - Van Gogh schilder. De meesterwerken / Van Gogh tekenaar. De meesterwerken. 2 delen.
238-173: THUNG, P.J., - Alles is eenmalig. Verhalen en filosofie uit de driehoek Holland-IndiŽ-IndonesiŽ.
241-513: TIBBE, LIESKE E.A., - Jac.van den Bosch 1868-1948.
236-537: TIBBE, LIESKE, - R.N.Roland Holst 1868 - 1938. Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over Gemeenschapskunst.
237-426: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Van over de Theems en van over de Rijn. Rijmpjes en verzen naar het Engels en het Duits bewerkt. met opdracht voor Cor Bruijn van de auteur.
237-424: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Late Oogst. Losse opstellen. met opdracht van de auteur. (voor Cor Bruijn)
237-117: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
228-108: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
237-425: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Van een kleine wereld. Tweede herziene uitgave. Met opdracht en muzikale bijdragen van J.H.Gunning. met opdracht voor Cor Bruijn van de auteur.
237-116: TICHELEN, HENDRIK VAN, - In vollen groei. Een woord ten afscheid van het Stedelijk Schoolmuzeum te Antwerpen. met opdracht van de auteur. (voor Cor Bruijn)
237-115: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Een blik terug. Een vluchtig levensbeeld. met opdracht voor Cor Bruijn van de auteur.
219-128: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
231-149: TICHELMAN, F., - Socialisme in IndonesiŽ. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. 1897-1917. Deel I. Bronnenpublicatie.
233-179: TICHELMAN, G.L. (REDACTIE), - Tropisch Nederland in zakformaat. 10 deeltjes. Rubber / De Java Suiker industrie / De Tabakscultuur in Ned.-IndiŽ / Cocos- en Oliepalmcultuur / De thee / Koffiecultuur in N.I. / De vezelstoffen van N.I. / Kina / Specerijen /Ind.voedingsgewassen. Uitgegeven door het Koloniaal Instituut.
238-174: TICHELMAN, G. L., - Indonesische bevolkingstypen.
238-281: TICHELMAN, G. L., - Indonesisch dossier. Een kleine bundel verzen van dn grooten Archipel.
216-161: TICHELMAN, G. L., - Indonesische bevolkingstypen.
228-292: TIDEMAN, J., - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van haar Professoren, Predikanten en Proponenten met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en Gemeenten.
236-185: TIDEMAN, J., - Djambi. uitgave van Kon.Vereeniging 'Koloniaal Instituut'Amsterdam. Mededeelingen no XLII
218-197: TIELE, P.A., - De oudste kaarten van den Maleischen Archipel. / J,Kuyper : Het bevolkingscijfer van Nederlandsch Oost-IndiŽ / C.Snouck Hurgronje : Een en ander over het inlandsch onderwijs in de Padangse Bovenlanden / W.P. Weitzel: Geschiedkundig overzicht van de expeditie naar Tomorie op Celebes in het jaar 1856. en andere artikelen.
238-103: TIENHOVEN, A.B.VAN, - Hoe Keesje Knabbel koning werd.
237-85: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
221-440: TIENHOVEN, H. J. VAN, - Wichelroedelopen. Gedichten.
221-439: TIENHOVEN, H. J. VAN, - Kristalkijken. Gedichten.
224-101: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
208-131: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
229-581: TILANUS, LOUK E.A., - Rodin de denker.
213-625: TILBORGH, LOUIS VAN / JANSEN, GUIDO, - Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
234-521: TILBORGH, LOUIS VAN / JANSEN, GUIDO, - Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
234-522: TILBORGH, LOUIS VAN / JANSEN, GUIDO, - Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
235-186: TILLEMA, H. F., - Zonder tropen geen Europa ! (Weerslag van een reis die Tillema maakte door de hele Archipel)
193-193: TILLEMA, H. F., - Ons Indisch boekje. Deeltje II.
238-175: TILLEMA, H. F., - Ons Indisch boekje. Deeltje II.
241-242: TIMMER, RIJK, - Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang.
241-610: TIMMER, CH.B., - Halverwege. 7 moderne Russen. Vertaald en ingeleid.
214-626: TIMMER, CH.B., - Halverwege. Zeven moderne Russen. Vertaald.
214-627: TIMMER, CH.B., - Rusland zwart op wit. Tien essays over Russische schrijvers.
241-587: TIMMER, CHARLES B., - Geld en goed bij Dostojevski. 4 essays.
234-573: TIMMER, CHARLES B. (SAMENGESTELD DOOR), - Russische notities. Een nieuwe bundel.
229-440: TIMMERMANS, FELIX, - Boudewijn.
230-226: TIMMERMANS, FRANS, - Hop en palmen. Herinneringsboek van Schijndelse militaire in Nederlands-IndiŽ 1945-1950. Elke persoon apart besproken.
237-428: TIMMERMANS, FELIX, - Bij de Krabbekoker. nr 242 van 250 ex.
237-430: TIMMERMANS, FELIX, - De pastoor uit den bloeienden wijngaerdt.
227-500: TIMMERMANS., P., - Historisch Album Drenthe.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

10/27