Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
201-74: POLL, CORNELIA, - TÚch een Hollandsche jongen!
213-297: POLL, W. VAN DE, - Suriname. Een fotoreportage van land en volk.
218-188: POLL, MAX VAN, - IndiŽ en wij.
219-218: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Een fotoreportage van land en volk.
223-524: POLL, W. VAN DE, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief der Gemeente Nijmegen.
220-236: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
200-187: POLLMANN, T. / SELEKY,J., - Istori-istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers.
206-164: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
191-163: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
209-391: POLMAN, M., - De keerzijde van het leven. Anton van Duin-kerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
196-396: POLMAN, M., - De keerzijde van het leven. Anton van Duin-kerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
216-123: POMES, H., - Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
213-126: POMES, H., - Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
221-588: POMPE-POSTUMA, M., - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
215-441: PONCE DE LEON, NAPOLEON BACCINO, - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door A.Glastra van Loon. (over Magelhaes reis naar de Molukken)
220-515: PONNE, W.J. / RINSMA, T.J., - Meppel in de twintigste eeuw.
216-533: PONTANUS, J.I., - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam. Reprint van de uitgave vna 1614. Met losse inleiding tot deze herdurk (16 p.)
206-504: PONTANUS, J.I., - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam. Reprint van de uitgave vna 1614. Met losse inleiding tot deze herdurk (16 p.)
212-555: PONTEN, JOSEF, - De Bokkerijders. Uit het duits vertaald door F.Engler.
206-608: PONTING, H.G., - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door Kapt.Scott en diens tragisch einde. Benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.C.de Gruyter.
220-588: POORT, J., - Jan Andreas Goedhart. 1919-1991. Een Rotterdams schildergenie.
222-566: POORTENAAR, J., - Schilders van het Hollandsche landschap.
185-156: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
202-176: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
198-156: POORTENAAR, J., - Oostersche schoonheid.
210-163: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
217-271: POORTENAAR, J. / POORTENAAR- VAN VLADERACKEN, - Een kunstreis in de tropen.
206-583: POORTENAAR, J., - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw.
218-143: POORTINGA, YPE, - De ring van het licht. Friese volksverhalen. In Nederlandse vertaling van Theun de Vries.
217-492: POORTMAN, J. ( O.R.V. ), - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 delen.
217-491: POORTMAN, J., - Meppel door de eeuwen heen.
210-164: POORTMAN, M.H. E.A. (REDACTIE), - Gedenkboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang Peladang'. October 1913 - Maart 1926. (M.iddelbare K.oloniale L.andbouw S.chool)
209-481: POORTMAN, W.C. / AUGUSTEIJN, - Kaarten in Bijbels. (16e - 18e eeuw)
214-263: POOT, HUBERT KORNELISZ., - Gedichten. 3 delen. Deel 3 bevat ook Het leven van Poot en Lykzangen op zijn dood.
212-522: PORTA, A., - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amster-dam. 1702 - 1748.
220-79: POS, MARY, - Naar het land van de roode rhododendron. Een jongen en meisje gaan op reis.
186-277: POST, R. R., - De moderne devotie. Geert Groote en zijn stichtingen.
222-361: POST, H., - Ik ben volkomen rustig. Verzetsbrieven uit de dodencel.
215-603: POST VAN DER MOLEN, G. / RJKSE, R., - Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet. Tentoonstellings-catalogus.
218-540: POST, W., - Bloemendaal synthese van heden en verleden.
217-551: POST, M.J.H., - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie.
215-338: POST, ELISABETH MARIA, - Het waare genot des levens in brieven.
208-513: POST, W., - Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwikkeling van buitenplaats tot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal.
216-248: POST, C. W. H. VAN DER, - Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal.
223-241: POST, C. W. H. VAN DER, - Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal. Een verhaal.
214-519: POSTEMA, N. M., - Om 'e wivedei hinne. KreambrŻkman yn 'e trije Fryslannen.
199-351: POSTHUMES, N.W., - De nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek.
211-328: POSTHUMES, N.W., - Documenten betreffende de Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. 6 delen.
217-238: POSTMA, D., - Geprovoceerde herinnering en teregtwijzing, aan den Wel.Eerw. Heer S.Hofmeijr, Predikant te Montagu.
215-276: POSTMA, RIKIE, - Elsie, die veldkindje. 'n Storie vir die kinders.
195-472: POSTMA, H., - Marsmans 'Verzen'. Toetsing van ergocentrisch interpretatiemodel. Bijgevoegd: H.Marsman: Verzen. Uitg.bij Ploegsma Zeist, 1973 31p.
211-348: POSTMUS, J., - Prins Willem III, een eenzaam strijder.
211-422: POTGIETER, E.J., - Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey. (Over historische figuren op schilderijen in Rijksmuseum)
218-344: POTT-BUTER, H. / TIJDENS, K. (ONDER RED.VAN), - Vrouwen leven en werk in de twintigste eeuw.
188-507: POTTER, FR. DE, - Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in BelgiŽ van 1830 tot 1890 verschenen. 4 afleveringen in 2 banden.
204-541: POTTER, FR. DE, - Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in BelgiŽ van 1830 tot 1890 verschenen. 4 afleveringen in 2 banden.
208-591: POV…E, H., - De schatten van het Wereldmuseum Rotterdam.
220-439: POV…E, H., - Herman de Man.
219-125: POVEL, W., - Sprookjesfiguren die onze aandacht ontgingen.
208-611: POVEL, W., - De laatsten der BourgondiŽrs. Roman over Filips de Goede en Karel de Stoute.
215-578: PRAAG, S.VAN, - De oude darsjan. Over jodenbuurten en joodse buurten.
203-507: PRAAG, S.VAN, - Een lange jeugd in Joods Amsterdam. Een visie op Joods Amsterdam in foto's. door Willy Lindwer.
218-189: PRAAG, S.VAN, - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
204-512: PRAAG, S.VAN, - Een lange jeugd in Joods Amsterdam. Een visie op Joods Amsterdam in foto's. door Willy Lindwer.
210-356: PRAAMSMA, L., - Het dwaze gods. Geschiedenis der gereformeerde kerken in Nederland sinds het begin der 19e eeuw.
215-205: PRAAMSTRA, O., - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman.
210-411: PRAAMSTRA, O., - Busken Huet. Een biografie.
204-390: PRACTICUS, , - Een woord aan de kiezers en afgevaardigden van Nederland, over den toestand onzer Zeemagt.
207-185: PRAGER, M. / KEURS, P.TER (EDITED BY), - W.H.Rassers and the Batak magic staff.
218-602: PRECERUTTI GARBERI, M., - Frescoes from Venetian villas. With a preface by Antonio Morassi. Translated from the italian by Patricia Larmar.
191-618: PRECERUTTI GARBERI, M., - Frescoes from Venetian villas. With a preface by Antonio Morassi. Translated from the italian by Patricia Larmar.
216-250: PRELLER, GUSTAV S., - Voortrekker Wetgewing. Notule van die Natalse Volksraad 1839-1845. Met inleiding en aantekeninge.
216-249: PRELLER, G. S., - Daglemierer in Suid-Afrika. Oorsig van die Geskiedenis van Suid-Afrika van die vroegst tye tot 1881.
210-301: PRESCOTT, W.H., - Geschiedenis der regering van Philips den Tweede, Koning van Spanje. vertaald door W.J.A.Huberts. Met voorrede van W.G.Brill en een levensschets van den schrijver. 3 delen.
203-661: PRESCOTT, W.H., - History of the conquest of Mexico and History of the conquest of Peru.
189-104: PRESSENS…, E. DE, - Zonder moeder. naar het fransch.
198-70: PRESSENS…, E. DE, - Zonder Moeder.
218-59: PRESSENS…, E. DE, - Wilgenhof. Naar het fransch.
218-58: PRESSENS…, E. DE, - De buren van mevrouw Bertrand. naar het fransch.
222-362: PRESSER, J., - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945. 2 delen.
187-283: PRESSER, J., - Schrijfsels en schrifturen.
193-339: PRESSER, J., - De Tachtigjarige Oorlog. m.m.v. J.Romein, A.C.J.de Vrankrijker, R.E.J.Weber en J.W.Wijn.
204-240: PRESTON, ANTONY, - Geillustreede geschiedenis van Zuid-Afrika. Voorwoord van T.R.H.Davenport.
205-367: PRICK, H.G.M. (WOORD VOORAF EN AANTEK.), - Het leven van Lodewijk van Deyssel. 2 delen. I: Tot 1890. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. II: vanaf 1890. Een vreemdeling op de wegen.
203-438: PRICK, H.G.M., - De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van van Deyssel's Kind-Leven.
223-242: PRIEM, G.H., - De oorlog in Zuid-Afrika. Bewerkt naar officieele telegrammen en particuliere brieven.
216-562: PRIMS, F., - Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XXste eeuw.
219-163: PRINGGODIGDO, A. K., - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoena- gorosche Rijk.
212-185: PRINGGODIGDO, A. K., - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoena- gorosche Rijk.
208-471: PRINS, J., - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
215-221: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ.
185-441: PRINS, J., - Bijeengebrachte gedichten. 2 delen.
200-197: PRINS, J., - Adat en islamietische plichtenleer in IndonesiŽ. derde herziene druk.
207-184: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ.
212-332: PRINS, A., - Het Faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494. Uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat toegelicht.
221-417: PRINS, J., - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
218-190: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ.
220-278: PRINS, J., - Indische gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling Nederlandsch-IndiŽ in de letterkunde.
206-528: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Twaalf Eeuwen Kennemer HistoriŽn.
217-175: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - De Suikernijverheid in Nederlandsch IndiŽ.
217-401: PRONKER, T.F.J., - Het Barkschip 'Amicitia'. De geschiedenis van Het Eerste Classe IJzeren Barkschip 'Amicita' 1885-1903. / De zeemansloopbaan van haar kapitein T.Pronker. 1878-1903. / De Reederij P.van der Hoog 1877-1906. / De dagboeken van 3de stuurman H.W.A.Colosse. 1893-1898. Het Barkschip 'Martina Johanna'en Kapt.J.J.van der Laag. 1891-1905.
223-565: PRONKHORST, A. / GINNEKEN, S.VAN, - De Amsterdamse School.
214-536: PROP, G., - De historie van een Kleine landstad. Lochem.
219-369: PRUD'HOMME DE REINE, R., - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
217-402: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. (EINDREDACTIE), - Schepen bij de vleet. Maritieme musea in Nederland en BelgiŽ.
201-395: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., - Jan Hendrik van Kinsbergen. 1735 -1819. Admiraal en filantroop.
217-403: PRUD'HOMME VAN REINE, R., - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
215-479: PRUIS, M., - De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk.
220-237: PRUNETI WINKEL, PAULINE, - Scharloo. A nineteenth quarter of Willemstad, CuraÁaoĪ historival architecture and its background. With Spanish and Dutch summeries.
211-188: PUCHINGER, G., - Landvoogd en Minister.
220-369: PUTNAM, RUTH, - Willem de Zwijger, prins van Oranje. Bewerkt door D.C. Nijhoff. Nieuwe uitgave door A.H.P.Baluw.
202-177: PUTTEN, L.P.VAN, - Ambitie en Onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-IndiŽ 1610-1796.
209-633: P‹TZ, W., - Vergelijkende Land- en Volkenkunde in schetsen en tefereelen. Verzameld en bewerkt. Uit het Hoogduitsch door L.P.Ouwersloot.
219-279: QUACK, P.DE, - Maria de l'Ormeau of de Huwelijksaanvrage. Oorspronkelijke roman.
192-303: QUACK, P.DE, - Maria de l'Ormeau of de Huwelijksaanvrage. Oorspronkelijke roman.
223-267: QUACK EN FALL…E, DE, - De vrouwen-soldaten of de Slecht verdedigde vesting. Vrolijk blyspel. Met zang. Naar het Fransch.
206-167: QUANJER, PH.C.A.J., - Land en volk van Nederlandsch-IndiŽ. Handleiding ten dienste van het onderwijs.
218-549: QUANT, L.H.M. E.A., - Paviljoen 'Welgelegen', 1789-1989. Van buytenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
212-462: QUERIDO, IS., - Zegepraal.
218-599: QUESNE-VAN GOGH, E.H.DU, - PersŲnliche erinnerungen an Vincent van Gogh. (van zus van de schilder)
212-311: QUINET, E., - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Vrij naar het fransch.
221-257: QUINET, E., - Fondation de la Rťpublique des Provinces-Unies. Marnix de Sainte-Aldegonde.
214-176: QUINTUS, R.A. SAMENGESTELD DOOR, - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende aanlantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgaders het winnen van Thin, etc.
199-199: QUINTUS, R.A. SAMENGESTELD DOOR, - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvin-ghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende aanlantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgaders het winnen van Thin, etc.
217-220: QUISPEL, H.V., - Nederlandsch-IndiŽ in den Tweeden Wereldoorlog.
219-367: QUISPEL, H.V., - De Glorie van de scheepvaart. Nautische encyclopedie. 3e druk in samenwerking met J.F.Brongers.
212-249: QUISPEL, H.V., - Nederlandsch-IndiŽ in den Tweeden Wereldoorlog.
221-372: QUITE, PIET, - Willem Ruys. Verhalen van de 214, het vlaggeschip van de Lloyd.
209-568: RAAF, A.DE, - En dat alles voor die kinderen...' Protestants-christelijk Onderwijs in Naaldwijk 1875-2000.
216-583: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE / CASTELEIN, S. (VOORWOORD), - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schiilderijen, gouaches en tekening van Gerrit Benner 1897-1981. Singer Museum Laren / Fries Museum Leeuwarden.
222-483: RAAT, G.F.H., - Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve.
220-462: RAAT, G.F.H., - Over De Avonden. De eerste roman van Gerard Reve. Kritieken, artikelen en interviews.
217-570: RAATGEVER, J.G., - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
185-331: RAATGEVER, J.G., - Van Dollen Dinsdag tot de Bevrijding.
194-399: RAATGEVER, J.G., - Van Dollen Dinsdag tot de Bevrijding.
200-644: RAAY, S.B.VAN E.A., - Tot hun Contentement gemaeckt. Het kunstbezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
214-209: RABEN, R. (REDACTIE), - Beelden van de Japanse bezetting van IndonesiŽ.
221-218: RABEN, R. (REDACTIE), - Beelden van de Japanse bezetting van IndonesiŽ.
204-121: RABIER, BENJAMIN, - Martin en Jocko. Bewerkt door D.A.Poldernmans.
221-107: RABIER, BENJAMIN, - Martin en Jocko. Bewerkt door D.A.Poldernmans.
213-539: RADEMACHER SCHORER, M.R., - Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Herdruk van: Redevoering gehouden 19 mei 1949 op Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Prov.Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
200-344: RADEMAKER, C.S.M., - Gerardus Joannes Vossius. (1577-1649).
212-352: RADEMAKER, C.S.M., - Gerardus Joannes Vossius. (1577-1649).
218-114: RAEMAEKERS, LOUIS, - Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie I: Hoe Pim, Piet en Puckie uit school bleven. Verteld en geteekend.
221-540: RAEMAEKERS, LOUIS, - Altweerterheide namen en bijnamen.
209-285: RAKAWIDJAJ (PS.), , - Het geheim van Goenoeng Batoe. Een boeiend en spannend verhaal over Indische Mystiek. (boek is in oude spelling)
219-270: RAMM-BONWITT, INGRID, - Figurentheater. Lebendige Tradition des Puppen- und Schattenspiels in Asien.
218-115: RAMMELT, RIE, - Feest in het woud. Een Dieren Historie. (verhaal is op rijm)
196-241: RAMSEYER, URS, - l'Art Populaire ŗ Bali. Culture et Religion.
193-67: RANDERS, HELLEN, - Jimmy en ik.
209-54: RANDERS, HELLEN, - Jimmy en ik.
187-229: RANITZ, S.M.S. DE, - Academisch proefschrift over Artikel 68 der Grondwet, in verband met de Geschiedenis van het Nederlandsche staatsregt beschouwd.
221-58: RANK, W., - De kristallen trap. Een verhaal uit verre landen in ouden tijd.
211-612: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
204-665: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
218-386: RAPPARD, L.R.J. RIDDER VAN, - Hoe was het ook al weer. Burgemeester voor, tijdens en direct na de bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
187-96: RAPPOLD, W., - Vertellingen uit den Bijbel. 2 delen.
215-414: RATELBAND, K., - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614.
221-555: RATS, J.C., - De Lieve Vrouw in 't Zand. Haar beeld, haar vereering, haar wonderen.
208-453: RAVESTEYN, W. VAN, - Herman Gorter de dichter van Pan. Een heroÔsch en tragisch leven.
216-559: RAVESTIJN, H.P.W.VAN, - De firma F.van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen.
218-387: READ, A. / FISHER,D., - De val van Berlijn. 1936-1945.
213-411: REBEL, , - Het mes op de keel. Een Westlandsch dorp in Bezettingstijd.
219-343: REBEL, , - Het mes op de keel. Een Westlandsch dorp in Bezettingstijd.
217-272: REBLING, EBERHARD, - Die Tanzkunst Indonesiens.
206-511: REEDIJK, D., - Durgerdam. 'Daar ginds om de IJdoorn, daar wacht ons de reÍ
219-271: REEDIJK, H., - Decorative arts of Sumba.
213-219: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier. 2 delen in 1 band.
213-220: REES, W.A. VAN, - Toontje Polland. Herz. Door G. B. Hooyer. 2 delen in 1 band. Nieuwe herziene uitgave.
213-221: REES, W.A. VAN, - Vermeulen Krieger. / Indische typen en krijgstafereelen. 2 dln. in 1 band. Nieuwe herziene uitgave.
223-210: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier.
216-398: REESER, H., - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint. / De huwelijksjaren van A.L.G.Bosboom-Toussaint 1851-1886. 2 delen.
221-511: REESKAMP, J.H.E., - Zo was Utrecht. Het dagelijk leven in Utrecht, 1900-1920.
209-416: REEST, R. VAN, - Dichterschap en Profetie. 4 delen.
207-565: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
208-557: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudse glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
212-545: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
215-222: REIGERSBERG VERSLUIJS, J.C. VAN, - De Ned.-Indische mijnbouw-politiek en de vooruitzichten der benzine-markt.
222-473: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
214-449: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
205-434: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
197-458: REIJNDERS, K. E.A. (ONDER RED.VAN), - Algemene verantwoording Volledige Werken Louis Couperus.
221-632: O'REILLY, PATRICK, - Calťdoniens. Rťpertoire bio-bibliographique de la Nouvelle-Calťdonie. Publications de la Sociťtť des Ocťanistes.
196-386: REINDERS, P. E.A., - Schip en affiche. Honderd jaar Rederijreclame in Nederland.
223-528: REININK, WESSEL, - Landgoed Linschoten.
223-139: REITSMA, ELLA, - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna. Samenstelling beeld: Kees Nieuwenhuijzen.
216-511: REITSMA, J., - Oostergo. Register van Geestelijke Opkomsten van Ostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581.
208-273: REITSMA-BRUTEL DE LA RIVIERE, M.E., - Een korte Spanne Tijds. Cinematografische Opnamen van het Hollandsch-Indische Leven.
223-211: REITSMA, S. A., - van Stockum's Travellers' handbook for the Dutch East Indies.
200-319: REK, J. DE, - Prinsen, PatriciŽrs en Patriotten.
213-372: REK, J. DE, - Prinsen, PatriciŽrs en Patriotten.
204-270: RELAND, ADRIAAN, - Palestina opgeheldert. Ofte de Gelegenheyd van het Joodsche Land. Uyt de Gedenkstukken der Ouden getrokken en op vaster Gronden als voorheen aangetoont en beweezen. Hier is vooraangevoegt de Lykreden op deszelfs Overlyden door den Heer Professor Serrurier.
210-555: REMERY-VOSKUIL, M., - Katholieke basisscholen in het zuidwesten van Delft. De mgr.Bekkers-, Emmaus-, Anne Frank- en Sjaloomschool, Titus Brandsma, Regenboog, en Bonte Pael. Deel 6 van Hist.Reeks over Delftse scholen.
211-498: REMMEN, C.VAN, - De Haagse Buurtverenigingen in de 17e en de 18e eeuw en hun presentiepenningen.
219-433: RENDERS, HANS, - Braak. Een kleine mooie revolutie tussen Cobra en Atonaal. Met een facsimile-uitgave van het tijdschrift.
216-220: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een witte zuster en een klein zwart kindje.
215-242: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
209-218: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
212-270: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Het stille front.
216-172: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Hoog in de bergen.
216-173: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
218-218: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
207-263: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Bataksche Sagen en Legenden.
215-309: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Schaduw-schimmenspel.
220-207: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
209-56: RENIER, N., - Toni de scheepsjongen van Columbus.
197-622: RENOY, G., - Wij Leopold II. Vertaald door O.Lindeman.
222-180: RENS, D., - N.V.Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Fuchs en Rens 1886-1936. (Rijtuigenfabriek)
212-569: RENS, A., - Het Regiment Huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het 'Hofregiment' ( 1672-1994).
209-571: RENTING, R.A.D., - Kralingen in oude ansichten.
210-384: REP, J., - Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland. 1942-1944.
218-388: REP, J., - S.O.S. Paulus Potter. De ondergang van een Hollands vrachtschip in een Poolzee-slag-zomer 1942.
220-140: REP, J., - Atjeh, Atjeh. Documentaire.
200-77: RESINK, E., - Kleine kleuters. Naar het engelse Chapel Street Children van Edith Farmiloe.
221-132: RESTON, FANNY, - Oom Jan.
220-106: REULE, ANT.S., - Een boek vol nieuwe sprookjes. Uit eigen hof en van vreemden bodem verzameld.
222-482: REVE, G., - Zondagmorgen zonder zorgen.
222-481: REVE, G., - Op weg naar het einde.
222-480: REVE, G., - Lieve Jongens.
222-478: REVE, G., - Het Boek Van Violet En Dood.
222-479: REVE, G., - Het Lieve Leven.
222-477: REVE, G., - De taal der liefde.
222-476: REVE, G., - Brieven aan Wimie. 1959-1963.
222-475: REVE, G., - Brieven aan Matroos Vosch. 1975-1992.
210-477: REVE, K. VAN HET, - Kanttekeningen bij Ton Regtien. (De Vrije Bladen 4)
214-622: REVE, K. VAN HET, - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
219-434: REVE, G. K. VAN HET, - The acrobat and other stories.
215-488: REVE, K. VAN HET, - Het geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwing.
200-447: REVE, K. VAN HET, - - Het geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwing.
200-448: REVE, K. VAN HET, - - Luisteraars! (gesproken columns voor Wereldomroep)
215-377: REVE, G.J.M.VAN HET, - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve.
200-709: REVE, K. VAN HET, - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
218-473: REVE, K. VAN HET, - Twee minuten stilte.
217-465: REVE, K. VAN HET, - Achteraf.
199-452: REVE, K. VAN HET, - De ondergang van het morgenland.
199-451: REVE, K. VAN HET, - Afscheid van Leiden.
213-504: REVE, G. K. VAN HET, - De avonden. Een winterverhaal.
205-435: REVE, K. VAN HET, - Afscheid van Leiden.
220-460: REVE, G., - De avonden. Een winterverhaal. Facsimile-uitgave van het manuscript en typoschrift. Met inleiding van Marjo Eijgenraam.
220-461: REVE, G., - Ik had hem lief.
203-668: REVENTLOW, ERNST ZU, GRAF, - Von Potsdam nach Doorn.
220-463: REVIS, M. (=W.VISSER), - Kringloop. De geschiedenis van een schip.
222-239: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Met den handschoen. Indische schetsen.
223-248: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Alarm! ' Militaire roman. 2 delen in 1 band
210-60: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Met den handschoen. Indische schetsen.
221-362: RHIJN, J.VAN, - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946. Met voorwoord van P.J.Oud. Tekst Nederlands/Engels.
213-413: RHIJN, J.VAN, - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946. Met voorwoord van P.J.Oud. Tekst Nederlands/Engels.
223-66: RHODEN, EMMY VAN (=E.FRIEDRICH-FRIEDRICH), - Mignon het muzikantenkind. Bewerkt door Antoinette. (=Louise Victorine Nagel)
220-80: RHODEN, EMMY VAN (=E.FRIEDRICH-FRIEDRICH), - Mignon het muzikantenkind. Bewerkt door Antoinette. (=Louise Victorine Nagel)
220-323: RHODIUS, H. / DARLING, J., - Walter Spies and Balinese art.
204-327: RIBBENS, K., - Verleden Tijd. Nederland in de jaren dertig.
206-53: RICHTER, HANS, - Machine-Tom. bewerkt door N.J.P.Smith.
186-578: RIDDER, J.G.DE E.A. (SAMENGSTELD DOOR), - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk.
216-252: RIDDER, J.C.DE, - The personality af the Urban African in South Africa. A thematic apperception test study.
216-100: RIDDER, Q.A.DE / RISSEUW,P.J. (ONDER RED.VAN), - Hou zee!. Eerste christelijke jeugd-jaarboek.
218-590: RIDDER, J.G. DE, - De kerkhistorie van het Westland. 400 Jaren protestantisme in het Westland. 1566-1966.
212-553: RIDDER, J.G. DE, - Naaldwijk in oude ansichten. In deze uitgave eveneens de beelden opgenomen van Honselersdijk en Maarsdijk.
206-567: RIDDER, J.G. DE, - De kerkhistorie van het Westland. 400 Jaren protestantisme in het Westland. 1566-1966.
206-555: RIDDER, J.G.DE E.A. (SAMENGSTELD DOOR), - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk.
213-586: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland. 'De glazen stad
220-562: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland.
220-603: RIDDER, ANDR… DE, - Valerius de Saedeleer en Zuid Vlaanderen.
199-66: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
189-194: RIEMENS-REURSLAG, J., - Noordzeewind en tropenzon. (Indische tekst T.Oeff).
208-149: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
212-153: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
209-57: RIEMENS-REURSLAG, J., - De kinderen van het Holthuus. Ook verschenen onder de titel: De Gele Brem.
214-542: RIEMSDIJK, TH.H.F.VAN, - De Hooge Bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt.
222-339: RIEMSDIJK, TH. VAN, - De Tresorie en Kanselarij van de Graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche huis.
221-516: RIEMSDIJK, B.W.F.VAN, - Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig.
213-373: RIENKS, H., - Nederlandse vuurtorens en havenlichten in oude foto's en prentbrief-kaarten.
219-547: RIENTJES, A. E., - Het Kerspel Jutfaas. Opnieuw bewerkt en aangevuld door J. G. BŲcker.
223-161: RIETBERGEN, P.J.A.N., - De Eerste Landvoogd Pieter Both (1568-1615) Gouverneur-Generaal van Nederlands-IndiŽ (1609-1614). Deel I.
215-172: RIETBERGEN, P.J.A.N., - De Eerste Landvoogd Pieter Both (1568-1615) Gouverneur-Generaal van Nederlands-IndiŽ (1609-1614). Deel I.
215-620: RIETSTAP, J.B., - De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel beschreven.
216-136: RIETVELD- VAN WINGERDEN, M., - Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942.
221-589: RIGHART, H., - Vijftig jaar speelruimte. Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988. met een bijdrage van Hans van den Bergh.
220-606: RIJCKE, PETER DE, - Johannes Cornelis Stoffels 1878-1952. (ontwerper van metalen gebruiks- en siervoorwerpen).
211-190: RIJCKEVORSEL, VAN, - Brieven uit Insulinde.
206-314: RIJKE, JOH.DE, - Zomerreis van Oost-AziŽ naar Nederland met de Trans/Siberischen spoorweg. (Joh.de Rijke van 1873 tot 1903 Ingenieur/adviseur in dienst van de 'Naimusho' (min.v.Binn.Zaken) te Tokio-Japan)
209-286: RIJKHOEK, D., - Ompoe Radja Naoealoe.
213-540: RIJKSE, RONALD (SAMENSTELLING), - Pastei & hoerenjong. 30 Drukkers in de marge. Inleiding van Huib van Krimpen.
223-268: RIJKSVRIJHEER VAN SPAEN, W.A., - Historie der Heeren van Amstel, van Ysselstein en van Mynden, tot opheldering van Wagenaar. (met enkele handgeschreven toevoegingen)
221-325: RIJN, G.VAN, - Nederlandsche historieprenten. (1555-1900) Platen-Atlas ten gebruike bij de studie der Vaderlandsche geschiedenis. Met medewerking van G.W.Kernkamp. Met een register.
214-366: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
201-410: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
220-401: RIJNBACH, A. A. VAN, - Groot Lied-Boek van G. A. Brederode. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
214-590: RIJNDERS, MIEKE, - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
213-412: RIJNHOUT, B.M., - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning, 1940-1944.
220-559: RIJNLAND, , - Alphabetisch Register op de stukken van het oude archief van het Hoogheemraadschap Rijnland.
206-169: RIKIN, W.MINTARDJA, - Ngabersihan als knoop in de teli paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis de Sundanezen.
215-514: RINGNALDA, EDITH, - Heer en meester, een liefdesverklaring.
223-551: RINZEMA, W., - De witte kerk. Bron door de eeuwen heen'. Artikelen van div. auteurs.
218-236: RINZEMA, W., - Dit was uw Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus.
183-340: RITTER, P. H., - Eene halve eeuw 1848-1898 Nederland. Regeering van Koning Willem den Derde en het Regentschap van Koningin Emma door Nederlanders beschreven. 2 delen
216-399: RITTER, P. H., - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
211-57: RIVE BOX, H.DE LA, - Ontvoerd. Een avontuurlijk verhaal voor jongens.
201-78: RIVE BOX, H.DE LA, - De 'Goodwill' Club. Een boeiend verhaal voor jongens.
220-81: RIVE BOX, H.DE LA, - De 'Goodwill' Club. Een boeiend verhaal voor jongens.
213-315: ROBINSON, TJ., - Piekerans van een straatslijper. Deel I + II
219-60: ROBINSON, VERA (= H.DE LA RIVE BOX), - Het meisje dat op de maan wachtte.
217-404: ROBINSON, GREGORY, - Ships that have made history.
217-222: ROCHEMONT, E.H.DE E.A., - Wij varen... Op 12 mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap de Goede Hoop. Een herinnering aan deze reis en aan de moeilijkheden welke daaraan voorafgingen.
206-137: ROCHUSSEN, J.J., - Het Wets-Ontwerp op Particuliere Cultuur-Ondernemingen in Nederlandsch IndiŽ, beoordeeld in verband met het Gouverne-ments-Cultuur-Stelsel.
216-121: ROCKSTROH, HEINRICH / LINGEN, W.VAN, - Magazijn van belangrijke en leerzame kunststukjes, voor Jonge lieden. Naar het Hoogduitsch.
209-86: RODE, AART DE (= JAN MENS), - Jongens uit het tuindorp. (Speelt in Watergraafsmeer / 'Betondorp' Amsterdam, waar Jan Mens ook woonde
195-513: RODENKO, PAUL, - De sprong van MŁnchhausen. Essays en kritieken.
215-588: ROEGHOLT, R., - De geschiedenis van de Bezige Bij, 1942 - 1972.
210-497: ROEGHOLT, R., - Ben Sijes. Een biografie.
221-114: ROELFS, JAN, - Dagen die je nooit vergeet.
217-122: ROELFS, JAN, - Rinkeldekink de toverstuivers.
217-176: ROELFSEMA, H.R., - De kokos-cultuur. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
206-170: ROELFSEMA, H.R., - Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
193-70: ROELOFS, JAC., - Met de ' Hollandsch-Diep' op avontuur.
197-355: ROEPER, V. D. / WILDEMAN, G. J. D., - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
223-366: ROEPER, V.D. INLEIDING EN COMMENTAAR, - Willem Ysbrantsz Bontekoe. Iovrnael ofte gedenckwardige beschrijvingehe . De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625.
221-194: ROEVER, A.DE, - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
223-332: ROEVER, M.DE (REDACTIE), - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
205-636: ROEVER, M.DE (INLEIDING), - Een plaats van rust en bezinning. 100 Jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
219-164: ROEVER, AREND DE / BROMMER, BEA, - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Compagnie - deel III; Indische Archipel en OceaniŽ / Malay Archipelago and Oceania.
201-345: ROEVER, N.DE / DOZY, - Het leven van onze voorouders. 3e druk geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H.Fischer. 4 delen.
211-199: ROEVER, A.DE, - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
222-247: ROEVER-BONNET, H.DE, - Rudolf Bonnet. Een zondagskind. Zijn leven en zijn werk.
218-538: ROGGE, J., - Het handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis.
203-589: ROGGE, J., - Het handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis.
221-60: ROGGEVEEN, LEONARD, - De geschiedenis van Jantje Kwak. Verteld en geteekend.
222-70: ROGGEVEEN, LEONARD, - De Broederschap van de Rode haren.
211-59: ROGGEVEEN, LEONARD, - Woudstra knapt het op! Het groote raadsel van den Haag.
219-62: ROGGEVEEN, LEONARD, - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's nachts.
218-60: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de lucht.
218-63: ROGGEVEEN, LEONARD, - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's nachts.
192-102: ROGGEVEEN, LEONARD, - Het draaiorgel van meneer Doncker.
192-100: ROGGEVEEN, LEONARD, - De voetbalclub van de vierde klas.
221-108: ROGGEVEEN, LEONARD, - Roodkapje. Opnieuw verteld.
218-61: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de sneeuw.
203-69: ROGGEVEEN, LEONARD, - Daantje vertelt. Samengesteld door C.E.Pothast-Grimberg.
203-72: ROGGEVEEN, LEONARD, - Een stelletje Koppen.
216-87: ROGGEVEEN, LEONARD, - Op stap met meneer Doncker. (2e druk van: Het draaiorgel van meneer Doncker)
219-61: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de lucht.
207-76: ROGGEVEEN, LEONARD, - Het draaiorgel van meneer Doncker.
203-75: ROGGEVEEN, LEONARD, - Pas op, Toontje!
212-80: ROGGEVEEN, LEONARD, - Omnibus. Inhoud: De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling / Voorjaar op de Klaverwei / In de staart van de komeet / Woudstra knapt 't op!
212-79: ROGGEVEEN, LEONARD, - Draadlooze oogen.
213-374: ROGIER, L. J., - Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. 3 delen. (3e deel: Register en kaarten)
188-411: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde Werken. 2 delen Proza en 2 delen Gedichten.
185-454: ROLAND HOLST, A., - Een winter aan zee.
200-458: ROLAND HOLST, A., - Deirdre en de zonen van Usnach.
195-518: ROLAND HOLST, A., - Onderweg. (gedichten)
195-519: ROLAND HOLST, A., - Tegen de wereld. (gedichten)
195-517: ROLAND HOLST, A., - Helena's inkeer. Een fragment. (gedicht) (illegaal, de Jong 706)
195-515: ROLAND HOLST, A., - De belijdenis van de stilte. (gedichten).
195-516: ROLAND HOLST, A., - De wilde kim. (gedichten).
198-475: ROLAND HOLST, A., - Een winterdageraad. (Hoewel achterin vermeld wordt dat deze 2e druk in het verborgene werd gedrukt, vermeldt de Jong dat deze uitgave na de bevrijding verscheen)
219-435: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H., - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie.
196-408: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde Gedichten. 2 delen.
212-465: ROLAND HOLST, A., - Deirdre en de zonen van Usnach.
186-281: ROLDANUS, C.W., - Zeventiende-Eeuwsche geestesbloei.
197-544: ROLLE, S., - Memoriaal van Velsen. Een sociaal economische beschrijving tot 1900.
216-500: ROLVINK, HENK, - De familie Snoep 500 jaar.
208-360: ROMBOUT, C.F., - Hoger sneller verder. 37 Beroemde namen in een sigarettenkoker. Met voorwoord van I.A.Aler.
207-355: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
192-178: ROMEIN, J., - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
214-177: ROMEIN, J., - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
212-333: ROMEIN, J., - De Lage Landen bij de Zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche Volk.
212-334: ROMEIN, J. / ROMEIN,A., - Erflaters van onze beschaving.
192-359: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
217-350: ROMEIN, J. / ROMEIN,A., - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
201-346: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.met supplement hierop door H. Buch, 2 delen.
216-318: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
208-198: ROMEIN, J., - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
211-116: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Het jaar rond. Een getekende kalender.
213-376: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
202-559: ROMER, H., - De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geÔllustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
189-569: ROMER, H., - Delven in Delfshaven. Beknopte geillustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
210-554: ROMER, H., - Delven in Delfshaven. Beknopte geillustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
199-123: ROMIJN, AART, - Van Hollandse jongens in de Duitse tijd.
191-466: ROMIJN, J. / S÷TEMANN, - Bont-boek over bond en boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Bijeengebracht t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Nederlandsche Uitgeversbond.
221-115: ROMIJN, AART, - Van Hollandse jongens in de Duitse tijd. Schooluitgave.
193-175: RONNER, B., - Van huis en haard naar het land van de tokkehs. IndiŽ-dagboek '46-'49-'92.
212-497: RONNER, L., - De hedendaagsche grafische technieken.
219-376: R÷NTGEN, JUL., - G.A. Brederode's liederen. Zangwijzen met pianobegeleiding.
203-663: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het Tweede Keizerrijk. 2 delen.
212-157: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - Iets over Oud-Batavia. Uitgegeven ter herdenking van Batavia's 300-jarig bestaan.
199-421: ROODHUYZEN, TH., - In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802.
202-585: ROOIJAKKERS, G., - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
217-537: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1940 - 1985.
198-598: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1940 - 1985.
221-532: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1860-1940.
219-272: ROOJEN, PEPIN VAN, - Batik design.
195-258: ROOKE, D., - Mitty mijn blanke vriendin. vertaald door Clara Eggink en Bert Voeten.
217-480: ROOLVINK, R., - Historical atlas of the Muslim Peoples.
201-225: ROORDA, T., - Beknopte Javaansche grammatica benevens een leesboek tot oefening van de Javaansche taal. Vijfde verbeterde druk.
198-225: ROOS, D., - Zeeuwen en de Westindische Compagnie. (1621-1674)
223-340: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
219-319: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
217-314: ROOSBROECK, R.VAN, - Filips II, koning van Spanje, soeverein der Neder-landen.
204-341: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
211-300: ROOSEBOOM, H.J., - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendings vereeniging.
206-316: ROOSEBOOM, H., - Meisjes van de fabriek. Voor de lens van de inspecteur.
214-451: ROOSENDAAL, JAN C. E.A., - Moorden met woorden. Honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur.
215-106: ROP, ANT.L.DE, - De sprookjes van Moeder de Gans. Op nieuw berijmd. (naar Charles Perrault)
210-606: ROPPE, L. E.A., - Rapporten van de commissarissen in het Departement van de Nedermaas 1797 - 1800.
220-549: ROSENBERG, H.P.R. E.A., - Architectuurgids den Haag 1800-1940.
217-351: ROSENDAAL, J., - Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795.
210-224: ROSHEUVEL, CH.A., - Van West naar Oost. De rol van de CuraÁaose Rode-Kruis-colonne in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ.
205-142: ROSHEUVEL, CH.A., - Van West naar Oost. De rol van de CuraÁaose Rode-Kruis-colonne in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ.
222-219: ROSHEUVEL, CH.A., - Van West naar Oost. De rol van de CuraÁaose Rode-Kruis-colonne in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ.
220-501: ROSMALEN, J.VAN, - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935-1985.
199-386: ROSSUM, R. VAN / DIJKSTRA, J. P. R., - Zo werd Leeuwarden vrij.
218-392: ROST, NICO, - Ich war wieder in Dachau. Mit einem Geleitwort von Clara Harnack.
209-467: ROTH, B.CECIL, - Die Kunst der Juden. 2 Teile
218-393: ROUGEMONT, DENIS DE, - Een jaar in het Derde Rijk.
207-133: ROUSSEL, M., - Wandelingen langs het Meer van GenŤve. Verhaald aan mijne kinderen.
218-581: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
213-580: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
198-478: ROYAARDS-SANDBERG, J., - Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel, Emile en Frans Erens en Isaac Israels.met voorw. en voorzien van aantekeningen door H.G.M.Prick.
214-331: ROYEN, P.C.VAN, - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700.
210-166: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
218-193: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
209-186: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
215-604: RUBENS, MARIA, - 't Is toch vergeven. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
223-486: RUDELSHEIM, S. E.A. (INLEIDING), - Handleiding voor het rituŽele slachten en het onderzoek.
195-522: RUEBSAMEN, H., - Het lied en de waarheid.
219-500: RUEDA, MARIA SARRIŃ, - De Koningen-Bibliofielen. Tentoonstellingscatalogus. Met medewerking van Cl.Lemaire. Vertaling Marc Mees.
215-638: RUFF, THOMAS, - Architectures of Herzog & de Meuron. Introduction by Terence Riley, textes by Steven Holl / Hans Kollhoff / Rem Koolhaas / Eduardo Souto de Moura / Theodora Visscher.
220-379: RUITENBERG-DE WIT, A.F., - Het huis van Achterberg. Een com-mentaar.
210-624: RULER, DICK VAN, - Verbeeldingen en werkelijkheid. Speurtochten vanuit de kerkers van Piranesi. 3 delen.
220-359: RULLER, S.VAN, - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland. 1806-1870.
220-619: RUMBOLD, HORACE, - Francis Joseph and his times.
219-395: R‹MKE, H. C., - Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods.
215-224: RUMPHIUS, G.E., - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijcke Aerdbevinge Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17.February des Jaers 1674 voorgevallen, In en omtrent de eylanden van Amboina..etc. facsimlle uitgave door W.Buijze. With an English and Indonesian translation.
215-223: RUMPHIUS, G.E., - De Generale Lantbeschrijvinge van het Ambonese Gouvernement ofwel De Ambonsche Lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W.Buijze.
201-477: RUPPEL, A., - Johannes Gutenberg; sein Leben und sein Werk.
211-127: RUSKIN, JOHN, - De Koning van de Goudrivier of de Zwarte Broeders. Een legende uit Stiermarken. Naar het Engelsch.
223-213: RUSSEL WALLACE, ALFRED, - The Malay Archipelago.
220-542: RUSSEL, P. W. E.A., - Niet verouderd, wel veranderd. Berkel en Rodenrijs. Uitg. t.g.v het 100-jarig bestaan.
218-347: R‹TER, A. J. C., - De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der Arbeiders-beweging in Nederland.
210-167: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag.
213-243: RUTGERS, W., - De CaraÔbische jeugdboeken van Miep Diekman. Een leesverslag.
199-200: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag.
210-168: RUTTEN, L.M.R., - Voordrachten over de geologie van Nederlandsch Oost-IndiŽ.
223-476: RUTTEN, M., - Het proza van Karel van de Woestijne.
214-452: RUUSBROEC, J.VAN, - Die Chierheit der gheesteliker brulocht. Uitgegeven voor den Nieuwen Kring
188-205: RUYS-HEGER, H., - Djonoko. Eine Hindu-Javanische Heldensage.
205-234: RUYS-HEGER, H., - Djonoko. Eine Hindu-Javanische Heldensage.
193-267: RUYS, K., - Javaanse brieven.
221-258: RUYVEN, H.W.VAN, - Mout-cys Ordonnatie, waer na voortaen den Impost op 't breecken van 't MOUT ten behoeve van de gemeende Saecke binnen het Quartier van VELUWEN, met den 1. Julii 1701. ingaende, sal geheven wordne.
217-368: RYAN, C., - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944.
221-240: RYAN, R., - Pragwonings van Wes-Kaapland.
218-395: RYAN, C., - De laatste slag. Berlijn 1945.
217-367: RYAN, C., - A bridge too far.
208-150: RYCKAERTS, E., - Vlaamse jeugd literatuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus. Met ten geleide van Em.Willekens.
219-309: RYSKAMP, CH., - William & Mary and their House.
209-345: RYSKAMP, CH., - William & Mary and their House.
208-491: SABBE, M., - Uit het Plantijnsche Huis. Verspreide opstellen.
198-480: SABBE, M., - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliederen in de eerste helft der 17e eeuw.
221-418: SABBE, M., - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliederen in de eerste helft der 17e eeuw.
215-605: SABBE, M., - Plantin. De Moretussen en hun werk.
222-599: SACHS, MAURICE, - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
198-159: SAHER, E.A.VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
207-188: SAHER, E.A.VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
207-225: SALIM, I. F. M., - Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid.
211-533: SALISBURY, LANEY / SUJO, ALY, - Vervalst! De reconstructie van de brutaalste kunstzwendel ooit. Vertaald door Gerrit Jan Zwier.
200-462: SALOMONS, A., - Herinneringen van een onafhankelijke vrouw.
208-275: SALOMONS, A., - Verhalen uit het verre Oosten.
212-271: SALOMONS, A., - Verhalen uit het verre Oosten.
208-276: SALOMONSON, H., - De reis zonder einde. (roman).
222-591: SALTYKOW, M.E., - De familie Golowljow.Vertaald door Eva van Santen.
215-136: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
186-106: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
222-121: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
212-145: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
223-288: SAMAMA, LEO, - Alphons Diepenbrock. Componist van het vocale. (Diepenbrock huwde Elisabeth (Elsa) de Jong van Beek en Donk - zie: Elisabeth Leijnse : Cťcile en Elsa, strijdbare freules)
222-231: SAMSON, PH.A., - Het rechtsgeding in Hoger Beroep bij het Hof van Justitie in Suriname.
217-531: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
216-553: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
204-520: SANDER, GORDON F., - De familie Frank die de oorlog overleefde.
197-601: SANDERS, J.G.M., - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
221-542: SANDERS, J.G.M., - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
222-534: SANDERS, J.G.M., - Voorwaarts...mars! Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588-1974.
217-553: SANDERS, J.G.M., - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
205-615: SANDON, JOHN, - The Philips guide to English porcelain of the 18th and 19th Centuries.
200-131: SANDWIJK, G.VAN, - Het water, zijne werking, en het nut en voordeel dat de menschen er van trekken. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door F.G.Braner.
221-133: SANDWIJK, G.VAN, - Neerlands roem. Vertellingen voor de Nederlandsche jeugd uit het leven van enige beroemde mannen die ons vaderland heeft opgeleverd. Op nieuw bewerkt door P.J.Andriessen.
218-124: SANDWIJK, G.VAN, - De geheime krachten der natuur of wat wij hebben leeren kennen van het magnetisme en galvanisme, de lucht, zwaartekracht en elektriciteit. Toegelicht en verklaard door F.G.Braner.
217-131: SANDWIJK, G.VAN, - Iets uit den Bijbel. Een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd. Op nieuw bewerkt door A.Rutgers van der Loeff.
207-615: DAS, SARAT, CHANDRA, - A Tibetan-English Dictionary with Sanskrit Synonyms. Revised and edited under the orders of the Gouvernment of Bengal by Graham Sandberg and A.William Heyde. 2 vols.
215-132: SART, J.H.DU, - Zomerwandelingen van Vader Goedhart met zijne kinderen. Een geschenkje voor de jeugd. / MOENS, Petronella : De jonge Sofia. Samen in 1 bandje.
193-122: SART, J.H.DU, - Vrughten mijner ledige oogenblikken.
218-348: SAS, N. C. F. VAN (O. R. V.), - Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen.
221-507: SAS, C.F.VAN E.A., - O Vrijheid! Onwaardeerbaar pand! Aspecten van de patriotten-beweging in stad en gewest Utrecht. Themanummer Jaarboek Oud-Utrecht 1987.
215-310: SAUERESSIG, I.E., - Blauwe Jongens en Gouden Duinen.
201-80: SAUNDERS, M., - Mooie Bruno. Vertaling en inleiding van Tine van Berken.
185-487: SAUVY, ANNE, - Livres saisis a Paris entre 1678 et 1701.
194-526: SAUVY, ANNE, - Livres saisis a Paris entre 1678 et 1701.
219-320: SAVORNIN LOHMAN, B.C.DE E.A. (REDACTIE), - Prins Willem van Oranje. 1533 -1933.
208-473: SAVORNIN-LOHMAN, ANNA DE, - Miserere. (gedeeltelijk Ned.-IndiŽ) Hierbij ook 2 korte verhalen: Roem / Sterven.
202-360: SAVORNIN LOHMAN, B.C.DE E.A. (REDACTIE), - Prins Willem van Oranje. 1533 -1933.
213-507: SAVORNIN-LOHMAN, ANNA DE, - Letterkundig Leven.
222-71: SAXEGAARD, ANNIK, - Maar toen kwam de zomer. Uit het Noorsch vertaald door Kari van Noort.
214-72: SAXEGAARD, ANNIK, - Zuster Rita. Uit het Noors vertaald door M.J.Molanus-Stamperius.
189-442: SCHAAP, D., - Halen en Brengen. Visserij door de eeuwen heen.
217-382: SCHAAP, D. E.A., - Odyssee van de Hollandse Vissers. Nederlandse trawlers in Enge- land, 1940-1945.
200-324: SCHAAP, D., - Een Eeuw Wijzer, 1883-1983. 100 Jaar Koninklijke Nederlandse toeristenbond A. N. W. B.
184-435: SCHAAP, D., - Brug Naar de Zeven ZeeŽn. Holland Amerika Lijn Honderd Jaar.
204-368: SCHAAP, D., - Odyssee van de Hollandse vissers. Nederlandse trawlers in Engeland 1940-1945.
218-349: SCHAARS, A.H.G., - De Bosbouw van het 'Entel' in de tweede helft van de achttiende eeuw.
220-604: SCHADEE, N., - Rotterdamse Meesters uit de Gouden Eeuw. Bij de tentoonstelling in het Historisch Museum Rotterdam.
218-521: SCHAEPMAN, H.J.H.M., - De St.Nicolaas-kerk van Jutfaas en met het oog op hare versiering nader verklaard door G.W.van Heukelem.
213-508: SCHAGEN, J.C.VAN, - Domburgse Cahiers. No 1 t/m 21 (ontbreekt alleen 13 B). 4 gesigneerde. uitgave in eigen beheer.
216-554: SCHAGEN, J.C.VAN, - Zeeuwse reflexen. En Complexen. Met begeleiding van Jan Heyse.
200-511: SCHAIK, REMI VAN E.A. (REDACTIE), - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
221-419: SCHAIK-WILLING, J.VAN / VESTDIJK,S., - De overnachting.
220-508: SCHAIK, REMI VAN E.A. (REDACTIE), - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
207-573: SCHAKEL, M.W., - Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
216-546: SCHAKEL, M.W., - Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
186-283: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
211-550: SCHAMA, S., - Landschap & herinnering. Vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer.
212-336: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
200-325: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
217-352: SCHAMA, S., - Patriotten en Bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813.
208-372: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
212-617: SCHAUM, C.L.J., - Geschiedenis der tuinkunst.
219-603: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P.Scheen.
208-594: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P.Scheen.
223-584: SCHEEPERS, ESTHER / WILL, CHRIS, - Looy met den noorderzon, weg ! De reizen van Jacobus van Looy.
201-489: SCHEFFER, H.J., - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
192-530: SCHEFFER, H.J., - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers. (+boekje met noten)
189-554: SCHEFFER, H.J., - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
196-324: SCHEFFER, H.J., - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
190-572: SCHELLART, A.I.J.M., - Kastelen. Introductie van H.J.L.Vonhoff.
200-283: SCHELLER, J.J.G., - Aanleiding tot eene Taal- en Oordeelkundige Verklaring van de Schriften der Ouden, en tot eene gepaste navolging van Cicero.
201-490: SCHELLING, H.G.J., - Met burijn en guts. Honderd hedendaagsche in hout gesneden exlibris en gelegenheidsgrafiek uit binnen- en buitenland. nr 25 van 775 ex.
207-374: SCHELVEN, A. A. VAN, - Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen.
189-361: SCHELVEN, A. A. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
216-514: SCHELVEN, A.L. VAN, - Onderneming en Familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming van Heek & Co te Enschede.
217-338: SCHELVEN, A. A. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
213-378: SCHELVEN, A.L. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
189-493: SCHENDEL, A. VAN, - Nachtgedaanten.
215-491: SCHENDEL, A. VAN, - Avonturiers.
195-527: SCHENDEL, A. VAN, - De Schoone jacht en andere verhalen.
208-277: SCHENDEL, A. VAN, - Jan Compagnie.
205-444: SCHENDEL, A. VAN, - Een Hollandsch Drama.
196-411: SCHENDEL, A. VAN, - Het fregatschip Johanna Maria.
196-412: SCHENDEL, A. VAN, - Merona een edelman.
220-464: SCHENDEL, A. VAN, - Avonturiers.
215-135: SCHENK-BAUMANN, T., - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Tekstgedeelte A.Schippers.
219-115: SCHENK-BAUMANN, T., - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Met tekstgedeelte van AriŽtte Schippers, voorwoord van Jeanne Bieruma Oosting.
220-128: SCHENK-BAUMANN, T., - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Met tekstgedeelte van AriŽtte Schippers, voorwoord van Jeanne Bieruma Oosting.
215-486: SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN, M.A., - Het dichterschap van Hubert Kornelisz. Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
205-447: SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN, M.A., - In de boeken met de geest. Vijftien studies over vroegmoderne literatuur.
221-420: SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN, R. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcal.
211-128: SCHENKMAN, J. (BEWERKT DOOR), - C.F.Gellert's Fabelen en vertelsels. Vrij herzien voor de jeugd. 2 delen in 1 band.
223-131: SCHENKMAN, JAN, - Het Zomertogtje of de Familie Gartman op reis. Verhalen, sprookjes en gedichtjes, tot vorming van verstand en hart.
215-133: SCHENKMAN, JAN, - Het zomertochtje, of de Familie Gartman op reis.
215-107: SCHENKMAN, J. (BEWERKT DOOR), - Vertellingen van Moeder de Gans. (titel op de band: Sprookjes van Moeder de Gans)
221-374: SCHEPEL, A.F., - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. West-Afrika 1857/1858.
220-107: SCHEPENS, PIET, - Finsche sprookjes. (Mikko Metsolainen, De Zeemeermin, De toovenaar en de Ziekte, De zware Kist, De twee Zusters, De wonderbare Berk)
222-527: SCHERFT, P., - De archieven der prefectuur van het departement der Monden van de Schelde en der onderprefecturen van de aroondissementen van Middelburg en Goes 1810-1814.
215-45: SCHERMEL…, WILLY, - Mei-koninginnetje.
220-157: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
193-177: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
209-187: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
196-162: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
214-333: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten verzameld. 3 delen. I: 1572-1654 II:1655-1678 III: 1679-1800.
207-559: SCHEURLEER, D.F., - Het muziekleven te 's Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
215-442: SCHEURLEER, D.F., - Herinneringsdagen uit de Nederlandsche Zeegeschiedenis.
201-81: SCHEVICHAVEN, J.VAN, - De Lobbes. (J.van Schevichaven, = ook Ivans)
218-65: SCHEVICHAVEN, J.VAN, - De Lobbes. (J.van Schevichaven, = ook Ivans)
221-326: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN, - Bijdragen tot eene geschiedenis der Bataven.
216-319: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN, - Slavernij en dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
213-377: SCHIE, PATRICK VAN, - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Neder-land 1901-1940.
185-644: SCHIERBEEK, A., - Jan Swammerdam. (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680) Zijn leven en zijn werken (1637-1680). Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia. Door H.Engel.
206-621: SCHIERBEEK, A., - Jan Swammerdam. (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680) Zijn leven en zijn werken (1637-1680). Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia. Door H.Engel.
207-523: SCHILDERS, E., - žn-druk, van Wiegedruk tot Grafschrift. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van drukkerij Gianotten, Tilburg.
218-513: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Register op de leenen van het Huis Bergh.
220-532: SCHILFGAARDE, A.P.VAN E.A. (REDACTIE), - Gelders mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
220-534: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Het Huis Bergh.
215-580: SCHILLING, K., - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Eine Ausstellung im KŲlnischen Stadtmuseum 15. Okt. 1963 - 15. Febr. 1964. Handbuch + Katalog.
217-179: SCHILLING, T., - Spoor, onze generaal, door zijn vrienden en soldaten.
219-577: SCHILLINGS, H., - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
209-586: SCHILLINGS, H., - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
206-533: SCHILSTRA, J.J., - Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland,1544-1969.
206-532: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en molens.
203-594: SCHILSTRA, J.J., - In de ban van de dijk. De Westfries Omringdijk.
209-535: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en molens.
194-235: SCHILT, J., - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
223-256: SCHILT, J., - Maria Hofker's Indische impressies.
212-251: SCHILT, J., - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
209-242: SCHILTKAMP, J.A. / SMIDT,J.TH., - West Indisch plakaatboek. Publikaties en andere wetten betrekking hebbend op St.Maarten St.Eustatius Saba. 1648/1681 - 1816.
222-490: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, J.E.N., - Geslachtlijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijn huisvrouw Anna Jacoba Geelvink. Uitgegeven ten voordeele van het Fonds Dedel. met veel handgeschreven toevoegingen.
185-237: SCHIMMELPENNINCK, R.J., - Rutger Jan Schimmel-penninck en eenige gebeurtenissen van zijnen tijd. 2 delen.
214-537: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, C.O.A. E.A., - Over Stad en Scholtambt Lochem. 1233 - 1983. Een beschrijving van 750 jaar.
198-553: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, C.O.A. E.A., - Over Stad en Scholtambt Lochem. 1233 - 1983. Een beschrijving van 750 jaar.
220-332: SCHINKEL, A.D., - Geschied- en Letterkundige bijdragen. (Brief van Jacob van den Eynde / Uitrusting van een student / Eigenhandige aantekening van Olivier van Noort / Brief van Jaqcues Jordaens / Dichtstukjes van Const.Huygens / Geslachtlijst van Van Mieris / e.a.)
207-611: SCHIPPER-VAN LOTTUM, M.G.A., - Over merklappen gesproken. De geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Holland.
212-135: SCHIPPER, L., - Kinder-Album. Gedichten voor Knapen en Meisjes.
207-134: SCHIPPERS, J., - Op de rails. Eene Spoorweg-Geschiedenis voor Jongelieden. Naar het Engelsch bewerkt. Met een aanbevelend woord van P. Louwerse.
218-514: SCHIPPERUS, P. J., - Buren en Oranje. Geschiedkundig overzicht van het Graafschap Buren, de stad en het kasteel en van het in 1612 door prinses Maria van Oranje-Nassau gestichte weeshuis.
218-66: SCHLEINITZ, EGON, - Twintig weken op Avontuur. Per fiets naar het zonnige zuiden.
201-82: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
218-67: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
218-117: SCHMIDHAMMER, ARPAD, - Hop, hop, ruitertje. Met versjes van tante Ida.
187-436: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en telvisie, 1938-1985.
221-62: SCHMIDT, ANNIE M. G., - De A van Abeltje.
213-571: SCHMIDT, J.D., - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
218-350: SCHMIDT, J.D., - Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795.
223-67: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Veertien uilen.
215-404: SCHMIDT, M., - Neonazi's. Onderzoek naar een verschrikking.
218-68: SCHMIDT, ANNIE M. G., - De A van Abeltje.
221-139: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Van schuitje varen tot van Schendel. (boekenweekgeschenk)
209-64: SCHMIDT, ANNIE M. G., - De A van Abeltje.
186-555: SCHMITZ, E. (MET VOORWOORD VAN)., - De Bavo te boek.
214-362: SCHMITZ, P. F., - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
197-73: SCHMITZ, MARIE, - De gril van Marion de Greeff.
207-540: SCHMITZ, E. (MET VOORWOORD VAN)., - De Bavo te boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
186-110: SCHMOOK, G., - Het oude en het nieuwe kinderboek.
219-126: SCHMOOK, G., - Het oude en het nieuwe kinderboek.
197-225: SCHMUTZER, J. E.A., - Europeanisme of Katholicisme. 3 artikelen: J.J.Ten Berge: Christelijk-inheemsche kunst in de missie / J.Schmutzer: Christelijk-Javaansche kunst / W.Maas: Eigen Cultuur.
217-273: SCHMUTZER, J. E.A., - Javaansche Kunst.
204-231: SCHNEEBAUM, T., - De geesten van het oerwoud. De odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
223-517: SCHNEIDER, M., - De Nederlandse krant. Van 'Nieuwstydinghe' tot dagblad.
219-310: SCHNEIDER, M., - De Nederlandse Krant. Van 'Nieuwstydinghe ' tot dagblad.
189-555: SCHNEIDERS, P., - Lezen voor iedereen. Geschiedenis van de Openbare Bibliotheek in Nederland.
219-501: SCHNEIDERS, P., - Nederlandse bibliotheek geschiedenis. Van Librije tot virtuele bibliotheek.
196-510: SCHNEIDERS, P., - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
220-502: SCHNEIDERS, P., - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
206-246: SCHOEMAKER, J.P., - Nederlandsch-Indische Krijgsverhalen / Verhalen uit de Oorlogen in Ned. Oost-IndiŽ. 2 delen in 1 band.
198-262: SCHOEMAKER, J.P., - Nederlandsch-Indische Krijgsverhalen / Verhalen uit de Oorlogen in Ned. Oost-IndiŽ. 2 delen in 1 band.
214-313: SCHOENBERNER, G., - De gele Ster. De Jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945.
217-508: SCHOENMAKER, BEN / PEUCKER, PAUL, - Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement. (Defensie)
214-555: SCH÷FFER, I. E.A., - Alkmaar Ontzet, 1573-1973.
212-337: SCH÷FFER, I. E.A., - Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis.
193-179: SCHOKKING, H., - Tusschen polder en sawah.
208-361: SCHOLTE, H. / OMMEN, A.VAN, - Leven van de lucht. 50 Jaar verenigd vliegen. 1929 - 7 september - 1979. (Gedenkboek Nederlandse Verkeersvliegers)
220-279: SCHOLTE, L., - Bibi Koetis voor altijd.
220-280: SCHOLTE, L., - Takdiran en andere verhalen.
214-296: SCHOLTEN, W. (VOORWOORD), - Raad van State 450 jaar.
204-642: SCHOLTEN, C., - Haags Porcelein 1776-1790. Een 'Hollands' product volgens de internationale mode.
214-563: SCHOLTENS, H.J.J., - Uit het verleden van Midden-Kennemer-land.
211-263: SCHOLTZ, J. D. P., - Dietse Studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. du Scholtz b.g.v. sy vyf-en-sestigste verjaardag, 14 Mei 1965.
209-237: SCHOMPER, P., - IndiŽ vaarwel. De belofte van de eierboer.
211-264: SCHONKEN, F. TH., - De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche Volksoverleveringen. Naar het handschrift gewijzigd en, met gebruikmaking van mej.Selly de Jong's vertaling uit het Duitsch.
218-476: SCHOOLMEESTER (=G.VAN DE LINDE), , - De gedichten van den Schoolmeester. Uitg.door J.van Lennep.
215-148: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, R.VAN, - Vroom en vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
203-123: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, R.VAN, - Vroom en vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
214-134: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, R.VAN, - Vroom en vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
214-178: SCHOOREL, A.F., - Handleiding voor de theecultuur.
204-229: SCHOOREL, A.F., - Mensen onder druk.
212-252: SCHOOREL, A.F., - Mensen onder druk.
206-534: SCHOORL, H. / BREMER, J.T., - Volk aan het Marsdiep. Schetsen uit vier eeuwen Texel en Huisduinen-Den Helder.
218-541: SCHOORL, H., - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250-1614.
211-483: SCHOORL, H., - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250-1614.
205-198: SCHOOT, H.A.VAN DER, - Het Mimika- en Asmatgebied (West-Irian) voor en na de openlegging. Beleidsaspekten van een overgangssituatie.
210-396: SCHORER, G.L. E.A., - Veertig Jaren Onderzee-dienst. 1906-1946.
223-333: SCHOTEL, G.D.J., - De Hollandsche keuken en kelder uit de 17e eeuw. / bijgebonden: L.W.van Deventer : Pestalozzi, Een levensbeeld. Vrij naar het Hoogduitsch van C.E.R.Alberti.
208-129: SCHOTEL, NANCY, - 't Ballonnetje dat op reis ging.
204-485: SCHOTHORST, W.VAN, - Het Dialect der Noord-West-Veluse.
191-643: SCHOUSTRA, F.L., - Logboek Elfstedentocht 1963.
221-195: SCHOUTE, D., - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-IndiŽ.
210-360: SCHOUTEN, M., - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
207-566: SCHOUTEN, J., - Gouda door de eeuwen.
215-606: SCHOUTEN, A. / SCHELL,S., - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. 'Lauwerbladen gestrooid op het altaar der dankbaarheid
218-351: SCHOUTEN, M., - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
215-589: SCHOUTEN, W., - Een vak vol boeken. Herinneringen aan veertig jaar leven in en om de uitgeverij.
220-556: SCHOUTEN, J., - Gouda van sluis tot sluis. De geschiedenis van Gouda in de Negentiende Eeuw.
199-205: SCHOUW SANTVOORT, J., - Plan onderzoekingstocht in Midden-Sumatra. Uitgave van het Aardrijkskundig Genootschap.
211-354: SCHRAM-OUWENEEL, A. / OOSTENDORP, J.VAN (REDACTIE), - Het Erasmiaans Gymnasium in de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen van Oud-leerlingen.
207-571: SCHRANDT, W.A. (MET VOORW.VAN), - Leidse wevers onder gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht. (1850-1915).
222-136: SCHRAUWERS, G.M., - Pedagogische platenatlas.
182-496: SCHRAVENDIJK-BERLAGE, G. VAN, - Nederlands-IndiŽ onder voogdij.
220-158: SCHRAVENDIJK-BERLAGE, G. VAN, - Nederlands-IndiŽ onder voogdij.
216-124: SCHREGEL-ONSTEIN, F., - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
203-664: SCHREIBER, H., - Kooplui veroveren de wereld.
220-466: SCHREURS, JAC., - Odyssee van het kind Margreet.
214-179: SCHRIECKE, B., - Indonesian sociological studies. Selected writings of B.Schriecke. Part one.
201-211: SCHRIECKE, B.J.O. (REDACTIE), - Ons Koninkrijk in Amerika. West-IndiŽ.
220-248: SCHRIECKE, B.J.O. (REDACTIE), - Ons Koninkrijk in Amerika. West-IndiŽ.
211-330: SCHRIJNEN, J., - Nederlandsche Volkskunde. 2 delen.
197-294: SCHRIJNEN, J., - Nederlandsche Volkskunde. 2 delen.
215-47: SCHRIJVER, G. (= G.G.VAN AS), - In 't Geuze-huis. (vervolg op: 'Toen moeder weg was')
219-64: SCHRIJVER, G. (= G.G.VAN AS), - Toen moeder weg was. Een verhaal voor jongens en meisjes.
207-104: SCHRIJVER, J. (ONDER REDACTIE VAN), - Almanak voor de jeugd. (met kalender, verhalen, natuur, raadsels.
220-84: SCHR÷DER-VAN GOGH, MIEP, - Lentewolken.
221-607: SCHROEDER, E., - Muhammeds people. A tale by anthology. The religion and Politics, Poetry and Violence, Science Ribaldry & Finance of the Muslims from the Age of Ignorance before Islam and the Mission of Gods Prophet to Sophistication in the Eleventh Century.
221-487: SCHROOR, MEINDERT, - Op de Loggers. Terschelling en de visserij rond de eeuwwis-seling.
211-61: SCHUDDEBOL, MIE, - Jan Klaassen en zijn Narrenvolk. Een boek vol zotternij voor groot en klein.
222-72: SCHUIL, J.B., - Jan van Beek.
219-66: SCHUIL, J.B., - Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen.
220-85: SCHUIL, J.B., - De Katjangs.
220-86: SCHUIL, J.B., - De Katjangs.
220-87: SCHUIL, J.B., - De Katjangs.
189-198: SCHULTE NORDHOLT, N.G., - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid.
220-159: SCHULTE NORDHOLT, N.G., - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid.
209-188: SCHULTE NORDHOLT, N.G., - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid.
209-189: SCHULTE NORDHOLT, H.G., - The political system of the Atoni of Timor.
223-152: SCHULTE NORDHOLT, H., - The spell of power. A history of Balinese politics. 1650-1940.
202-528: SCHULTE, ALFRED, - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
215-661: SCHULTE NORDHOLT, J.W., - De mythe van het Westen. Amerika als het laatste wereldrijk.
220-503: SCHULTE, ALFRED, - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
186-606: SCHULTEN, C. M. E.A., - 1 Divisie '7 December
219-311: SCHULTEN, C.M. / SCHOENMAKER, B., - Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger in de Nederlandse Geschiedenis.
192-234: SCHULTEN, C. M. E.A., - 1 Divisie '7 December
199-532: SCHULTEN, C.M., - Vijftig jaren lang, 24 uur per dag. Bosch en Duin 1946-1996. (verpleeghuizen)
210-397: SCHUMAN, P., - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarende ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
201-400: SCHUMAN, P., - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
218-502: SCHURER, B.J., - De Friesche eigennamen verklaard. Merkwaardige Afkomst, Vorming, Beteekenis. Sleutel voor de verklaring van het grootste deel der Nederland-sche familie en plaatsnamen. Samenhang met taalwording?
204-557: SCHURER, B.J., - De Friesche eigennamen verklaard. Merkwaardige Afkomst, Vorming, Beteekenis. Sleutel voor de verklaring van het grootste deel der Nederland-sche familie en plaatsnamen. Samenhang met taalwording?
187-288: SCHURING, H. E.A. (REDACTIE), - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
208-511: SCHURING, H. E.A. (REDACTIE), - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
219-540: SCHUTTE, O., - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
211-268: SCHUTTE, J., - Briefwisseling van Hendrik Swellenberg Jr. oor Kaapse Sake, 1778-1792. Uitg. met inleiding en aantekeninge. Met 'n opsomming in Engels deur A. J. BŲeseken.
211-452: SCHUTTE, O., - De orde van de Unie.
204-605: SCHUTTE, G. J. / WEITKAMP, J. B., - Marken. De geschiedenis van een eiland.
198-554: SCHUTTEVAER, H., - De Lochemse samenleving in vroegere generaties.
211-301: SCHUURMAN, B.M., - Over alle bergen. Geschriften van B.M.Schuurman Zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en karakterschetsen door H.Kraemer, L.de Hartog-Meijes en J.A.C.Rullman.
218-294: SCHUURMAN, B.M., - Over alle bergen. Geschriften van B.M.Schuurman Zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en karakterschetsen door H.Kraemer, L.de Hartog-Meijes en J.A.C.Rullman.
202-113: SCHUURMAN, C. J., - Er was eens...Inleiding tot de sprookjeswereld. En er is nog. Van symbool tot werkelijkheid.
219-127: SCHUURMAN, C. J., - Er was eens...er is nog. Inleiding in de sprookjeswereld. 2 dln. I: Sprookjes van Grimm. II:De zeven reizen van Sindbad de zeeman.
204-328: SCHUURMAN, A.J., - MateriŽle cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant.
218-352: SCHUURSMA, R., - Jaren van opgang. Nederland 1900-1930.
221-421: SCHUYTER, JAN DE, - De Antwerpsche poesje. Zijn geschiedenis en zijn speelteksten. Reprint van de uitgave van 1943.
223-497: SCHWARTZ, G., - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
207-572: SCHWARTZ, G., - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
212-552: SCHWARTZ, G., - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
207-189: SCHWARZ, J.A.T., - Tontemboansche teksten. 3 delen in 2 banden. Deel I Tontem-boansche teksten / Aantekeningen. Deel II: Vertaling.
211-591: SCHWEITZER, VIKTORIA, - Tsvetajeva. Biografie over Marina Tsvetajeva. Vertaling Yolanda Bloemen.
214-632: SCHWEITZER, VIKTORIA, - Tsvetajeva. Marina Tsvetajeva, een biografie. Vertaald door Yolanda Bloemen, PoŽzie vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg.
214-624: SCHWEITZER, VIKTORIA, - Tsvetaeva. Translated by Robert Chandler.
208-493: SCHWENCKE, J., - Exlibriskunde. Een nieuwe kusntwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en BelgiŽ 1837-1946.
221-468: SCHWENCKE, JOH. (MET INLEIDING VAN), - Nico Bulder Ex libris. Oplage 230 ex / nr 133
205-597: SCHWENCKE, J., - Oude Haagse hofjes en godshuizen.
189-585: SCHWENCKE, J., - Oude Haagse hofjes en godshuizen.
217-611: SECHENOV, I., - Selected works. (I.Sechenov , Russian Physiologist)
190-640: SEEMANN, MARGARETE, - Das Hummel-Buch. Dichtungen und Vorwort von M.Seemann.
213-542: SEGHERS, GRETHA, - Het eigenzinnige leven van AngŤle Mateau.
223-214: SEIDMORE, ELIZA RUHAMAH, - Java The Garden of the East.
220-160: SELL, H.J., - Der schlimme Tod bei den VŲlkern Indonesiens.
222-73: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Keesje Pieterselie. Een boek voor jeugdige autoliefheb-bers.
208-93: SELLEGER-ELOUT, J.M., - De kinderen van Kees Populier.
211-67: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Marian en Marion.
214-74: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Kenau. Roman voor oudere meisjes.
214-75: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Lijsje Lorresnor.
221-65: SELLEGER-ELOUT, J.M., - De kinderen van Kees Populier.
214-251: SELM, M. VAN, - De Protestantse Kerk op de Banda-Eilanden 1795-1923. Een bronnepublicatie.
190-294: SELM, M. VAN, - De Protestantse Kerk op de Banda-Eilanden 1795-1923. Een bronnepublicatie.
190-551: SELM, B.VAN, - Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
219-67: SELMER, AGOT GJEMS, - Een doktersfamilie in het Hooge Noorden. Een verhaal voor moeders en kinderen. Uit het Noorsch door Betsy Nort. Met voorwoord van Nienke van Hichtum.
219-68: SELMER, AGOT GJEMS, - Een doktersfamilie uit het Hooge Noorden. Opnieuw bewerkt door T.Hellinga-Zwart.
215-328: SELS, J., - Beschrijving der stad Dordrecht.
213-141: SEPP, J., - Oud-Hellas. Keur van klassieke sagen voor de Nederlandsche jeugd bewerkt.
221-109: SERAPHIN, PAULINE, - De pruik van Cassander. Bewerkt door Eliza Hess-Binger.
188-539: SERNEE, J.M., - De Archieven van Kloosters en andere stichtingen in Delfland. (Voortgezet door S.W.A.Drossaers en W.G.Feith).
222-510: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. (ONDER REDACTIE VAN), - Haagsch Jaarboekje van 1894.
222-509: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. (ONDER REDACTIE VAN), - Haagsch Jaarboekje van 1893.
220-88: SERVAES, ANKE (= ANKE VALKHOFF-WIJDOM), - Knolletje.
220-89: SERVAES, ANKE (= ANKE VALKHOFF-WIJDOM), - Nora's conflicten.
220-90: SERVAES, ANKE (= ANKE VALKHOFF-WIJDOM), - Puk van Weede.
215-48: SETON, ERNEST TH., - Quonab de Indiaan en Rolf zijn blanke vriend. De avonturen van een Boy-scout met de indiaan Quonab en zijn hond Skookum. vertaald door Gos.de Groot.
215-49: SETON, ERNEST TH., - Twee padvinders. De avonturen van twee jongens die als Indianen leefden. Naar het amerikaansch door A.Cornelissen-van Aken. Met inleiding van Jan Feith.
219-185: SEVENHUIJSEN-VERHOEFF, C. H., - Twee Tadema-kinderen op Java.
222-198: SEVENHUIJSEN-VERHOEFF, C. H., - Tussen sawahs en bergen.
216-525: SEVENHUIJSEN VAN GENDEREN, J.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Gelderse steden omsingeld.
219-628: SEVERIN, TIM, - Indische zeiltocht. Op zoek naar de oorsprong van het darwinisme. Vertaald door Pieter Bijker.
220-504: SEYN, EUG. M. H. DE, - Dessinateurs, graveurs et Peintres des anciens Pays-Bas. …coles Flamande et Hollandaise.
211-616: SHAKESPEARE, W., - Dertig sonnetten van Shakespeare. Vertaald door J.Decroos. Met inleiding en aanteekeningen.
221-376: SHARP, ANDREW, - The voyages of Abel Janszoon Tasman.
222-567: SHORT, ROBERT, - Dada & Surrealism.
213-301: SHORTEN, JOHN R., - The Johannesburg Saga.
197-221: SI-TAMOE-LAMA, , - Saridjem' de kazernehuishoudster. Roman uit het Indische concubinaat.
220-210: SIBBELEE, D.J., - Katjoeng Poetih's thuisreis.
201-288: SICHERER, C.A.X.G.F., - Lorelei. Plaudereien Łber Holland und seine Bewohner. 2 delen in 1 band.
217-284: SICHERER, C.A.X.G.F., - Lorelei. Plaudereien Łber Holland und seine Bewohner. 2 delen in 1 band.
223-396: SICKING, J.M.J., - Overgave en Verzet. De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen.
207-362: SICKINGHE, F.O.J. (VOORWOORD), - Stork. 120 Jaar industriŽle dynamiek.
218-353: SICKINGHE, F.O.J. (VOORWOORD), - Stork. 120 Jaar industriŽle dynamiek.
208-94: SIDGWICK, A., - Kolibrie. Vertaald door Lout de Bruine.
219-70: SIEBE, JOSEPHINE, - Harlekijntje op Kasteel Hemelhoog. Een vroolijke geschiedenis. Een vroolijke geschiedenis. Nederlandse bewerking van A.van Kempen. (Deel II van de Harlekijntje-serie)
217-91: SIEBE, JOSEPHINE, - Harlekijntje in de stad. Een vroolijke geschiedenis. Nederlandse bewerking van A.van Kempen. (Deel III van de Harlekijntje-serie)
219-69: SIEBE, JOSEPHINE, - Harlekijntje in Zwitserland. Een vroolijke geschiedenis. Neder-landse bewerking van A.van Kempen. Deel (IV van de Harlekijntje-serie)
216-90: SIEBE, JOSEPHINE, - Het Teddy-boek. Nederlandse bewerking van A.van Kempen.
215-54: SIEBE, JOSEPHINE, - Het hazenboek. Nederlandsche bewerking van A.van Kempen.
191-483: SIERKSMA, KL., - Nederlands vlaggenboek. Vlaggen van Nederland, provincies en gemeenten.
211-378: SIGMOND, J.P. / ZUIDERBAAN, L.H., - Nederlanders ontdekken AustraliŽ. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
212-403: SIGMOND, J.P. / ZUIDERBAAN, L.H., - Nederlanders ontdekken AustraliŽ. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
217-384: SIGMUND, ANNA MARIA, - Walkuren van het Derde Rijk. De vrouwen van de nazi's.
222-365: SIJES, B.A., - De Februari-staking, 25-26 februari 1941.
217-385: SIJES, B.A., - De Februari-staking, 25-26 februari 1941.
218-354: SILLEM, A., - De reis om de wereld van Ernst Sillem, 1888-1890.
203-645: SILLEVIS, J. / KRAAN,H., - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
206-585: SILLEVIS, JOHN E.A., - Een feest in kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit.
216-595: SILLEVIS, J. / KRAAN,H., - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
220-605: SILLEVIS, JOHN E.A., - Een feest in kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit. Tentoonstellingscatalogus.
215-405: SILVA, T.DA / STAM,D., - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945.
182-602: SIMATUPANG, T. B., - Het laatste jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd, 1948-1949. Een authentiek verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische Strijdkrachten.
203-236: SIMATUPANG, T. B., - Het laatste jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd, 1948-1949. Een authentiek verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische Strijdkrachten.
217-177: SIMON, GOTTFRIED, - The progress and arrest of Islam in Sumatra.
197-562: SIMONS, J.F.L.M., - Bedrijvig voor bedrijven. Zeventig jaar Kamer van Koophandel Den Haag 1922-1992. Samengesteld t.g.v. de officiŽle opening op 21 mei 1992 van het nieuwe pand aan de Koningskade te Den Haag.
189-587: SIMONS, J.F.L.M., - Bedrijvig voor bedrijven. Zeventig jaar Kamer van Koophandel Den Haag 1922-1992. Samengesteld t.g.v. de officiŽle opening op 21 mei 1992 van het nieuwe pand aan de Koningskade te Den Haag.
194-528: SIMONS, W. J., - Het woord gedrukt. Boeken en mensen. Een boek over boeken.
217-386: SIMS, JAMES, - Bruggehoofd Arnhem. Met voorwoord van J.D.Frost.
220-91: SINCLAIR, F. DE, - De Wandelende Driekleur. Een humoristisch jongensboek.
220-634: SINGELS, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen.
200-697: SINJAWSKIJ, ANDREJ, - Iwan der Dumme. Vom russischen Volksglauben. Aus dem Russischen von Swetlana Geier.
216-101: SINNIGHE - STEENBERGEN, RIE, - Van Wonderland.
213-142: SINNINGHE, J. R. W., - Overijselsch Sagenboek.
211-152: SINNINGHE, J. R. W., - Overijselsch Sagenboek.
205-188: SINNINGHE-DAMST…, J.S., - Advocaat / soldaat. Oorlogsherinneringen.
206-118: SINNINGHE, J. R. W., - Utrechtsch sagenboek.
212-254: SINNINGHE-DAMST…, J.S., - Advocaat / soldaat. Oorlogsherinneringen.
204-131: SINNINGHE, J. R. W., - Utrechtsch sagenboek.
209-138: SINNINGHE, J. R. W., - Drentsch sagenboek. Reprint van de uitgave van 1943
218-144: SINNINGHE, J. R. W., - Utrechtsch sagenboek.
221-152: SINNINGHE, J. R. W., - Noord-Brabatsch sagenboek.
223-269: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C. F., - Gedenkschriften van den Graaf van der Duyn van Maasdam en van den Baron van der Capellen. Bijeengezameld, gerangschikt en uitgegeven.
208-618: SITWELL, O., - Left Hand Right Hand! / The scarlet tree / Great morning / Laughter in the next room. An autobiography. 4 parts.
213-143: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A., - Uit het grijs verleden.
218-145: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A., - Middeleeuwsche verhalen. Voor de rijpere jeugd bewerkt.
223-143: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A., - Uit het grijs verleden.
215-261: SJAHRIR, SOETAN, - Onze strijd.
212-263: SJIEM FAT, P. V., - Biba Willem Sassen. De Procureur - Generaal Mr. W. K. Sassen ( 1870 - 1871 ). CuraÁaos rechtsleven in de 19e eeuw.
223-334: SLAGER, K., - De ramp. Een reconstructie. 200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten. Uitgebreide en herziene uitgave.
184-564: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde werken. 8 delen. Gedichten 3 delen, Proza 5 delen.
219-437: SLAUERHOFF, J., - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
219-436: SLAUERHOFF, J., - Het lente-eiland en andere verhalen.
219-438: SLAUERHOFF, J., - Schuim en Asch. Verhalen.
195-531: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
209-425: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
219-439: SLAUERHOFF, J., - Verzameld Proza. 2 delen.
215-494: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
220-467: SLAUERHOFF, J., - Het lente-eiland en andere verhalen.
220-468: SLAUERHOFF, J., - Serenade. Gedichten.
220-469: SLAUERHOFF, J., - Soleares. (gedichten)
194-587: SLECHTE, H., - Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940. 2 delen.
206-546: SLECHTE, C.H. / VERSTRAETE,G / ZALM,L.V.D., - 175 Jaar Koninklijke Schouwburg. Met voorwoord van Simon Carmiggelt.
209-574: SLECHTE, H., - Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940. 2 delen.
210-302: SLEEMAN, W.H., - Rambles and recollections of an Indian Official. 2 volumes.
221-66: SLEMKES, J.A., - Licht in de verte. Een verhaal van de Veluwsche hei.
215-55: SLEMPKES, J.A., - Het drijvende vlot.
220-249: SLESIN, SUZANNE E.A., - Caribbean style.
216-517: SLICHER VAN BATH, B.H. E.A. (ONDER REDACTIE VAN ), - Geschiedenis van Overijssel.
220-362: SLICHER VAN BATH, B.H., - Leven met het verleden. (met bibliografie van de auteur)
213-627: SLIGGERS, B., - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz. van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlemse schilder, 1652-1655.
219-598: SLIGGERS, B., - Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
197-537: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem,1789-1989.
197-297: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - Meerminnen en Meermannen. Van Duinkerke tot Sylt.
215-646: SLIGGERS, B.C. / BESSELINK, M.H. (REDACTIE), - Het verdwenen museum. Natuur-historische verzamelingen 1750-1850.
208-377: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - Meerminnen en Meermannen. Van Duinkerke tot Sylt.
218-606: SLIGGERS, B. (INGELEID EN BEWERKT), - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
199-595: SLIGGERS, B., - Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
222-340: SLIGGERS, BERT E.A., - De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de verlichting.
206-581: SLIGGERS, B., - Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
220-161: SLINGENBERG, J., - De staatsinrichting van Nederl.-IndiŽ. Kortelijk toegelicht vooral met het oog op de agrarische en de arbeidswetgeving.
221-635: SLINGENBERG, BODO J.W., - Misvormingen van extremiteiten.
213-609: SLIVE, SEYMOUR, - Frans Hals. Met bijdragen van Pieter Biesboer e.a.
189-444: SLOCUM, J., - De tocht van de Liberade, waarin opgenomen Joshua Slocum: zeeman en schrijver / de tocht van de 'Destroyer'van New York naar BraziliŽ / de redding van een paar Gilbert Eilanders.
206-560: SLOOT, H. VAN DER., - Weergaloos Rotterdam. Een greep uit de onbelangrijke en belangrijke gebeurtenissen die het leven van een 250-jarige begeleidden. Waarin opgenomen enige liederen door het volk te zingen alsmede vertellingen van wonderbaarlijke schouwtonelen en verlucht met prenten tot algemeen vermaak.
199-554: SLOOT, H. VAN DER., - Weergaloos Rotterdam. Een greep uit de onbelangrijke en belangrijke gebeurtenissen die het leven van een 250-jarige begeleidden. Waarin opgenomen enige liederen door het volk te zingen alsmede vertellingen van wonderbaarlijke schouwtonelen en verlucht met prenten tot algemeen vermaak.
219-76: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - Lot's dwaze tijd.
215-56: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De trossen los!
208-98: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De broer van Mevrouw.
196-81: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De Weldrings.
221-67: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De broer van Mevrouw.
221-69: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - Op haar post.
221-529: SLOOTMANS, C. J. F., - Jan Metten Lippen zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen op Zoomsche Heeren van Glymes.
223-549: SLOOTS, CUNIBERTUS, - De minderbroeders te Leiden. Ter dankbare herdenking van hun 500 jarig verblijf in deze stad.
222-484: SLOOTWEG, D. / WITTEMAN, P., - Hoeiboei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. De kleine reŁnie van Jaap, Joop & Victor. (enkele kranten-artikelen bijgevoegd)
218-419: SLOT, B.J., - Abel Tasman and the discovery of New Zealand.
191-621: SLOTHOUWER, D. F., - Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken.
210-361: SLOTHOUWER, D. F., - De Paleizen van Frederik Hendrik.
220-363: SLOTHOUWER, D. F., - De Paleizen van Frederik Hendrik.
189-123: SLUIJTER, DIRK, - Hebe's geschenk aan de jeugd in belangrijke tafereelen.
198-118: SLUIJTER, DIRK, - Nut en verpoozing, in merkwaardige gebeurtenissen van vroegeren en lateren tijd.
213-530: SLUIS, D.J.VAN DER E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Elke morgen nieuw. Inleiding tot de joodse gedachtenwereld aan de hand van een van de centrale Joodse gebeden. (Achttiengebed)
215-58: SLUIZER, M., - Een wonderkind.
217-481: SLUYS, W.G.J.VAN DER, - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van IsraŽl.
198-518: SLUYS, W.G.J.VAN DER, - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van IsraŽl.
219-502: SLUYTERMAN, KEETIE E., - Winnen met papier. Vijftig jaar uit de 150-jarige Geschiedenis van proost en Brandt, 1942-1992.
199-600: SLUYTERMAN, K., - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen.
214-510: SMEDES, J.J., - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
214-454: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Naakte waarheid.
221-423: SMEDING, ALIE, - Het wazige land.
221-556: SMEETS, M.K.J., - Van der nyersen upwaert'. Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis aangeboden aan drs.M.K.J.Smeets bij zijn afscheid als Rijksarchivaris in Limburg.
203-212: SMELDERS, MIEP (= DORA MUSBACH), - Nonnie Dorsvliet. Het leven van een Indisch meisje in Holland.
215-59: SMELIK, J., - Arie van den Dominee.
212-167: SMELIK, J.C. E.A., - A.J.Duymaer van Twist. Gouver-neur-Generaal van Nederlands-IndiŽ (1851-1856).
217-572: SMIDT, H.A.R. (SAMENGESTELD DOOR), - Koninklijke Nederlandse Bridgade Prinses Irene. Regiment Fuseliers Prinses Irene 1941-1991. gesigneerd door auteur.
223-68: SMIT, ANNIE (= RIE CRAMER), - Drie meisjes op een flat.
215-227: SMIT, H., - Van Katjong tot Rijksambtenaar. Uit het leven van een (ver)Indisch(t)e jongen.
215-61: SMIT, EVELINE, - Nicky van de 4de.
211-425: SMIT, GABRIňL, - Spiegelbeeld.
200-467: SMIT, G., - Zeven Marialegenden. (gedichten).
205-187: SMIT, C., - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof.dr.ir.W.Schermerhorn.
216-253: SMIT, W. A. P., - Jan van Riebeeck. (toneelstuk).
217-448: SMIT, G., - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens,1596-1687.
218-355: SMIT, H., - Aan alles komt een eind. Een onderzoek naar beŽindiging van tehuis-hulpverlening.
207-524: SMIT, D. (INLEIDING), - Na vijf en dertig jaren. Gedenkboek der Koninklijke Boek en Steendrukkerij Boekbinderij en Lichtdrukinrichtingen van Cornelis Immig & Zoon. Rotterdam Amsterdam. 1873-1908.
206-173: SMIT, C., - De Indonesische questie. De wordingsgeschiedenis der souvereiniteits-overdracht.
198-80: SMIT, EVELINE, - Nicky van de 4de.
211-426: SMIT, GABRIňL, - XL psalmen.
219-214: SMIT, BEN (SAMENGESTELD DOOR), - Prentbriefkaarten van CuraÁao. Catalogus uitgevers en uitgaven van 1898 tot 1950.
199-486: SMIT, D. (INLEIDING), - Na vijf en dertig jaren. Gedenkboek der Koninklijke Boek en Steendrukkerij Boekbinderij en Lichtdrukinrichtingen van Cornelis Immig & Zoon. Rotterdam Amsterdam. 1873-1908.
199-363: SMIT JR., G.J.A., - Een kwart Eeuw in en met De Algemeene. Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906 - 1931.
217-354: SMIT JR., G.J.A., - Een kwart Eeuw in en met De Algemeene. Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906 - 1931.
205-598: SMIT, SIMON E., - Den Haag? Vertel mij wat! 60 Jaar in- en afdrukken van een Haagse fotojournalist. Samengesteld door en met teksten van Wim de Koning Gans. Voorwoord van A,J.E.Havermans en inleiding door L.Thuring.
210-479: SMIT, SUSAN, - GisŤle. Een epische, op feiten gebaseerde roman over liefde, vriendschap, oorlog en zelfbeschikking. (over A.Roland Holst en GisŤle van Waterschoot)
209-562: SMIT, J., - Een Regentendagboek uit de achttiende eeuw. Tiende verzameling bijdragen Oudheidkundige Kring 'Die Goude
220-229: SMIT, C., - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof.dr.ir.W.Schermerhorn.
206-174: SMITH, J.J., - Geillustreerde Gids voor 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
204-559: SMITH, W., - Spectrum Vlaggenboek.
211-551: SMITH, CHRIS, - European Vision and the South Pacific.
220-92: SMITH, N.J.P., - De wonderbalsem.
214-413: SMITS, F., - Willem Elsschot. Zijn leven / zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en dichter.
208-494: SMITSKAMP, R. (VOORWOORD), - Luchtmans & Brill. Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Keiden 1683-1983. Tentoonstellingscatalogus.
206-199: SMULDERS, R.M., - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van Generaal S.H.Spoor.
216-480: SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het BiŽnboec. Verzamelde exempelen.
206-324: SNAPPER, F., - Oorlogsinvloeden op de Overzeese Handel van Holland, 1551-1719.
220-445: SNAPPER, JOHAN P., - De wegen van Marga Minco.
222-578: SNELLEN, MAURITS, - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht van Z.K.H.Lodewij van Savoye, Hertog der Abruzzen. Uit het Italiaansch vertaald.
212-219: SNELLEN, AGATHA, - Timon's avontuurlijke vliegtochten. Een verhaal voor kinderen.
221-71: SNELLENBERG, J.P.VAN, - 100 Dagen avontuur.
212-269: SNOEK, K., - De Indische jaren van E.du Perron.
220-162: SNOEK, K., - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E.du Perron op Java. M.m.v.T.Timmers. Met opdracht van de schrijver aan Max Nord.
192-179: SNOEK, K., - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E.du Perron op Java. M.m.v.T.Timmers. Met opdracht van de schrijver aan Max Nord.
218-264: SNOEK, K., - De Indische jaren van E.du Perron.
205-231: SNOEK, K., - De Indische jaren van E.du Perron.
220-454: SNOEK, K., - E.du Perron. Het leven van een smalle mens.
215-62: SNOEP JR., J., - Storm uit het Zuiden. Historisch verhaal over de gebeurtenissen van 1830-1833.
218-194: SNOUCK HURGRONJE., C., - Het Leidsche OriŽntalistencongres. Indrukken van een arabisch congreslid.
209-196: SNOUCK HURGRONJE., C., - Verspreide geschriften (Gesammelte Schriften) deel VI. Boekaankondigingen - verscheidenheden - registers- bibliographie.
222-140: SNOUCK HURGRONJE., C., - De Atjehers. 2 delen. Uitgegeven op last van de regeering. (zonder de bijbehorende atlas)
209-194: SNOUCK HURGRONJE., C., - Het Leidsche OriŽntalistencongres. Indrukken van een arabisch congreslid.
203-524: SODDERLAND, J.W. (TEN GELEIDE), - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1984.
215-170: SOEKMONO, A.O., - Borobudur. Prayer in stone.
215-312: SOELASTRI, , - Saparmi. 'n Film uit Midden-Java.
210-269: SOEROTO, NOTO, - De geur van moeders haarwrong (gedichten).
210-268: SOEROTO, NOTO, - Bloeme-Ketenen.
203-264: SOEROTO, N., - Nieuwe Fluisteringen.
210-274: SOEROTO, NOTO, - Nieuwe Fluisteringen.
210-272: SOEROTO, NOTO, - Goden, Mensen en Dieren.
210-273: SOEROTO, NOTO, - Lotos en Morgendauw.
210-270: SOEROTO, NOTO (BEWERKT DOOR), - De leerschool van den papegaai en Toespraken in shanti Niketan. van Rabindranath Tagore.
210-173: SOEROTO, NOTO, - De Indische zaal in het Koninklijk Paleis 's-Gravenhage.
210-174: SOEROTO, NOTO, - Is de Dominion-status voor den IndonesiŽr begeerenswaard? / LEMEI, W.C. - Rijkseenheid of Dominion-status ?
210-171: SOEROTO, NOTO, - Das Javanische Volk und das Rassenproblem in Indonesien. Met opdracht van de schrijver
211-172: SOEROTO, SITISOEMANDARI, - Kartini. Pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie. Vertaald en bewerkt door Cora Vreede- de Stuers.
220-282: SOEROTO, NOTO, - De geur van moeders haarwrong (gedichten).
220-283: SOEROTO, NOTO, - Fluisteringen van de avondwind.
220-284: SOEROTO, NOTO, - Goden, Mensen en Dieren.
220-285: SOEROTO, NOTO, - Lotos en Morgendauw.
220-286: SOEROTO, NOTO, - Nieuwe Fluisteringen.
220-287: SOEROTO, NOTO, - Rabindranath Tagore's Opvoedingsidealen.
222-201: SOEST, EMS I.H. VAN, - HarriŽt.
215-244: SOEST, EMS I.H. VAN, - Jonge zwervers.
221-74: SOEST, EMS I.H. VAN, - Het mooiste beroep.
220-164: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Hollandsche vrouw in IndiŽ.
217-201: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Pauw. Een verhaal van modern meisjesleven in IndiŽ.
216-218: SOEST, J.VAN, - Trustee of the Netherlands Antilles. A history of money, banking and the economy with special reference to the central Bank van de Nederlandse Antillen 1828 - 6 Februari - 1978.
221-206: SOEST, EMS I.H. VAN, - Ter ere van Holland.
198-242: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Hollandsche vrouw in IndiŽ.
198-198: SOEST, EMS I.H. VAN, - Een Wajang in Gods handen.
217-202: SOEST, EMS I.H. VAN, - 't Stuur in handen.
217-200: SOEST, EMS I.H. VAN, - Alleen in 't volle leven.
222-200: SOEST, EMS I.H. VAN, - Astrid.
201-226: SOEST, EMS I.H. VAN, - De hollandsche vrouw in IndiŽ.
221-72: SOEST, EMS I.H. VAN, - De nieuwe koers.
212-221: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Pauw. Een verhaal van modern meisjesleven in IndiŽ.
220-211: SOEST, EMS I.H. VAN, - Op den achtergrond.
186-580: SOETEMAN, A., - 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
210-573: SOETEMAN, A., - 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
221-524: SOETEMAN, A., - 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
210-499: SOETENDORP, J., - Symboliek der Joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in de het Joodse leven.
209-469: SOETENDORP, J., - De wereld van het optimisme. Het jodendom in wezen en verschijning.
220-288: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J. C., - De bonte slendang.
222-183: SOMER, J.M., - Vestiging, Doorvoering en Consolidatie van het Nederlandsche Gezag in Nederlandsch-IndiŽ.
222-366: SOMERS, E., - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
217-387: SOMERS, E., - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
221-75: SOMMERFELT, A., - 16 Jaar. Uit het Noorsch door Kari van Noord.
215-63: SOMMERFELT, A., - 16 Jaar. Uit het Noorsch door Kari van Noord.
202-65: SOMMERFELT, A., - Lisbeth. Uit het Noors door M.J.Molanus-Stamperius.
215-64: SON, L.D.A.P.VAN, - De stem in het bosch.
217-549: SON, C.VAN (MET INL.VAN), - Oisterwijk meer dan vennen.
210-362: SON, C.VAN, - Vaderlandsche Historie. Plaatjes-Album van Kon.Brood- en Beschuitbakkerijen C.Ulrich & Zoon.
212-572: SONNEMANS, H. / VERWEIJ, W., - Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Uitgave t.g.v. 60-jarig bestaan.
219-565: SONNEVELD, JAC., - Vereniging 'Westland' 's-Gravezande vijf en zeventig jaar. 1889-1964.
221-375: SOPERS, P.J.V.M., - Schepen die verdwijnen. Bewerkt door H.C.A.van Kampen.
222-450: S÷TEMANN, A., - De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en de evaluatie van de roman. 2 delen.
218-582: SPAAN, G.VAN, - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen. Behelst Rotterdam's begin. Opkomst en uitlegging, alsmede de voornammste gebouwen en Kerken, Kloosters, Kapellen en andere Gestichten. Bewerkt door H.C.Hazewinkel.
218-583: SPAAN, G.VAN, - Beschryvinge der Stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen. Verdeeld in 3 boeken.
194-569: SPAANS, JOKE, - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620.
203-610: SPAANS, P., - De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners. met CD-rom
216-278: SPAKLER, J.C./ HEEMSKERK,J., - Letterkunde der Grieken en Romeinen.
201-289: SPAKLER, J.C./ HEEMSKERK,J., - Letterkunde der Grieken en Romeinen.
220-124: SPALL, T.VAN, - De kinderen zoo als zy zyn; of gezellig en nuttig onderhoud voor de jeugd.
217-274: SPANJAARD, H., - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst. 1900-1995.
183-630: SPARNAAY, H., - Zur Sprache und Literatur des Mittelalters. Verzamelde opstellen te gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag aan de schrijver aangeboden.
218-195: SPAT, C., - De Islam en zijn beteekenis voor Nederlandsch-IndiŽ. 3e druk bijgew. door H. J. Voskuil.
220-165: SPAT, C., - De Islam en zijn beteekenis voor Nederlandsch-IndiŽ. 3e druk bijgew. door H. J. Voskuil.
221-478: SPECHT, C., - De Ridder-matige Huysen en Gesighten in de Provincie van Utrecht. Getekent en in t Sicht Gebracht door C. Specht tot anno 1698. reprint.
223-169: SPEELMAN, C., - Journaal der reis van den gezant der O. I. Compag-nie Joan Cunaeus naar PerziŽ in 1651-1652. Uitg. door A. Hotz.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

12/15