Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
223-328: OLTMANS, WILLEM, - Memoires 1953-1957. (tweede deel van zijn memoires)
226-148: OOMEN, MAR / ABUYS, GUIDO, - Welkom in Holland! Indische Nederlanders in kamp Westerbork, 1950-1951.
224-505: OORDT, G.H.L.VAN, - Het geslacht van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der familie van Oordt.
217-282: OORDT, J.W.G.VAN, - De godsdienst der Grieken met hunne volksdenkbeelden.
230-410: OORSCHOT, GEERT VAN, - Hierbij de hele god in proef. Brieven aan Willem Frederik Hermans. o.a.:A.Alberts, Pierre Dubois, Kees Fens, Rutger Kopland, Adriaan MorriŽn, Rob Nieuwenhuis, J.J.Voskuil e.v.a.
206-160: OORSCHOT, H.J.VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in IndonesiŽ.
218-184: OORSCHOT, H.J.VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in IndonesiŽ.
191-191: OOST, JAN, - Onder de Koppensnellers op Borneo.
198-196: OOST, JAN, - Geroepen. Een verhaal uit den Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog.
217-400: OOSTEN, F.C. VAN, - Schepen onder stoom, de geboorte van het stoomschip. Van raderboot tot oceaanstomer.
222-129: OOSTERBAAN, J.C., - Een ketting van boeken.
229-538: OOSTERBAAN, G., - De Tweeling in de ban. Kroniek van feiten en gebeurtenissen in Koog aan de Zaan en Zaandijk en hun omgeving.
226-542: OOSTERBAAN, D.P., - Het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft. (1252-1795) met opdracht van de schrijver.
221-515: OOSTERBAAN, D.P., - De Oude kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Met een voorwoord van J.L.van der Gouw.
212-540: OOSTERBAAN, G., - De Tweeling in de ban. Kroniek van feiten en gebeurtenissen in Koog aan de Zaan en Zaandijk en hun omgeving.
230-117: OOSTERHOFF, P.A.E., - Reinaart de Vos. Voor kinderen bewerkt.
224-58: OOSTERHOFF, P.A.E., - Het Kamperfoeliehuis.
227-57: OOSTERHOFF, P.A.E., - De Magneethof.
193-61: OOSTERHOFF, P.A.E., - Majesteitje.
221-51: OOSTERHOFF, P.A.E., - 't Winkeltje in de Bloemstraat.
213-40: OOSTERHOFF, P.A.E., - 't Winkeltje in de Bloemstraat.
198-384: OOSTERVELD, M.W.C. (ONDER REDACTIE VAN), - Tideman herdenking. 15 december 1977 Marinekazerne Amsterdam.
223-383: OOSTERWIJK, B. / REGT, W.DE, - Terug op koers. Drie decennia Koninklijke Nedlloyd.
226-296: OOSTERWIJK, B., - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911). Rotterdams grootste koopman van de negentiende eeuw, Nederlands grootste fraudeur aller tijden.
203-287: OOSTERWIJK BRUIJN, J.VAN, - Luimige Dichtstukjes. Eerste en tweede verzameling.
197-353: OOSTERWIJK, BR., - Smit 150. 1842-1992. Anderhalve eeuw maritiem dienstverlening.
223-557: OOSTERWIJK, B., - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911). Rotterdams grootste koopman van de negentiende eeuw, Nederlands grootste fraudeur aller tijden.
219-366: OOSTERWIJK, BRAM, - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
226-252: OOSTERZEE, H. M. C. VAN, - Zeeland. Jaarboekje voor 1854.
206-216: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
230-239: OOSTINDIE, GERT / VERTON, PETER, - Ki sorto di Reino? What kind of Kingdom? Visies en verwachtingen van Antillianen en Arubanen omtrent het Koninkrijk.
218-245: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Knellende Koninkrijksbanden, Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de CaraÔben II: 1954-1975
210-229: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
208-259: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
220-244: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Knellende Koninkrijksbanden, Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de CaraÔben. 3 delen. I: 1940-1954 II: 1954-1975 III: 1975-2000.
220-245: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
228-98: OOSTKAMP, J.A., - Het leven, de voornaamste daden en lotgevallen van Witte Cornelisz. De Witte, vice admiraal van Holland en Westfriesland, Ridder der Orde van St.Michel. Voor de jeugd bewerkt.
222-422: OOSTROM, FRITS VAN, - Maerlants wereld.
226-441: OOSTROM, F. P. VAN, - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse Hof omstreeks 1400.
221-205: OPHOF-STERK, T., - Morgennevelen.
227-323: OPSTALL, M. E. VAN E.A., - Vier eeuwen Nederland-Japan. Kunst - Wetenschap - Taal - Handel
206-606: ORNE JEWETT, SARAH, - The story of the Normans. Told chiefly in relation to their conquest of England.
228-199: ORT, J.W.C., - Surinaams verhaal. Vestiging van de hervormde Kerk in Suriname (1667-1800). (oorspronkelijk geschreven vroeg 20e eeuw)
230-598: ORWELL, GEORGE, - Een olifant omleggen. Essays, journalistiej en brieven. Keuze en nawoord door Martin Schouten.
229-600: ORWELL, GEORGE, - Dagboeken 1931-1949. Geselecteerd en vertaald door Nelleke van Maaren.
228-280: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Hendrik, graaf van den Bergh (1573-1638) van Spanje naar Oranje. 8 artikelen van verschillende auteurs.
221-572: OS, HENK VAN, - Zien is genoeg.
229-294: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-gouverneur. Van Hattem naar St.George del Mina. (met bronnenvermelding)
225-523: OS, H.W.VAN, - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst.
224-306: OSCH, HENK VAN, - Jonkheer D.J.de Geer. De teloorgang van een minister-president.
221-291: OSCH, HENK VAN, - Jonkheer D.J.de Geer. De teloorgang van een minister-president.
224-59: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Annie's duiveltje.
198-63: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Tante Doortje's erfenis.
224-60: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Doortrappen.
213-42: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Doortrappen.
213-41: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Annie's duiveltje.
221-53: OSINGA, G…, - Zomer op de hei.
221-52: OSINGA, G…, - Buurtjes.
229-266: OSS, F.W.VAN, - Batik. Sukma jawa - De ziel van Java - The soul of Java.
217-118: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - De poppenpartij.
198-116: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - Hansje Rozengaarde.
208-468: OSTAIJEN, P. VAN, - Verzameld Werk / PoŽzie. 2 delen.
221-411: OSTAIJEN, P. VAN, - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair oeuvre van de Vlaamsche expressionistische dichter Paul van Ostaijen. gespeeld door Arena/ De Nieuwe Komedie.
200-721: OSTWELD, HANS, - Das Berliner Dirnentum. Berliner Bordelle / Die freie Prostitution im Vormšrz / Der Tanz und die Prostitution/ Prostitutionsmšrkte / Gelegenheitsdirnen / Dirnentypen / Ausbeuter der Dirnen.
222-68: OTT, ESTRID, - Drie meisjes in een Ford door Amerika. Vertaald uit het Deensch door Cl.Bienfait.
220-597: OTTEMA, N., - Friesche Majolica. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandsch Aardewerk.
226-66: OTTEN, JO, - De avonturen van Jammerpoes. Een kinderverhaal.
206-527: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850.
209-533: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850.
214-575: OTTERSPEER, W., - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw.
224-299: OTTERSPEER, W., - Bolland. Een biografie.
214-266: OTTERSPEER, W., - Bolland. Een biografie.
224-506: OTTINK JZN, TIEMEN, - Kroniek van de Familie Tiemen Ottink vanaf het jaar 1867. (privť-uitgave)
206-162: OTTOLANDER, T. / VERVOOREN, E. INLEIDING, - Internationaal Rubbercongres met tentoonstelling. Batavia Ned.Ind. Beknopte verhandeling over de oeconomische voorwaarden waaronder de Rubbercultuur op java gedreven wordt. Met voorwoord van P.J.Veth. Bijlage I: kaart van Java ontbreekt helaas. Bijlage III Staat der Rubberondernemingen van Java. Bijlage III: Staat der kostprijzen.
220-306: OTTOLANDER, T. / VERVOOREN, E. INLEIDING, - Internationaal Rubbercongres met tentoonstelling. Batavia Ned.Ind. Beknopte verhandeling over de oeconomische voorwaarden waaronder de Rubbercultuur op java gedreven wordt. Met voorwoord van P.J.Veth. Bijlage I: kaart van Java ontbreekt helaas. Bijlage II: Lijst der Rubberondernemingen op Java. Bijlage III: Staat der kostprijzen.
228-313: OUDENDIJK, JOHANNA, - Willem III, Stadhouder van Holland Koning van Engeland.
216-357: OUDENDIJK, JOHANNA, - Een Bourgondische ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
215-327: OUDENHOVEN, JACOB VAN, - Oudt ende Nieuw Dordrecht. Behelsende des selfs opkomste voort-gangh ende Regeringe. Loop ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes &c.
194-276: OUDENHOVEN, JACOB VAN, - Oudt ende Nieuw Dordrecht. Behelsende des selfs opkomste voort-gangh ende Regeringe. Loop ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes &c.
202-216: OUDSCHANS DENTZ, F., - Onze West in beeld en woord. Platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs. 2e vermeerderde en verbeterde druk
220-246: OUDSCHANS DENTZ, F., - Onze West in beeld en woord. Platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs. 2e vermeerderde en verbeterde druk
222-463: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren.
230-412: OUDSHOORN, J. VAN, - Bezwaarlijk verblijf. Uitgegeven naar het handschrift. Toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M.de Moor.
205-418: OUDSHOORN, J. VAN, - De fantast. Een ongeloofwaardig verhaal.
229-409: OUDSHOORN, J. VAN, - De fantast. Een ongeloofwaardig verhaal.
226-442: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren.
205-419: OUDSHOORN, J. VAN, - In Memoriam.
220-594: OUDSTEN, ADRI DEN (VOORWOORD), - Lou Loeber. Overzichtstentoon-stelling.
216-403: OUDVORST, A.F. VAN, - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
210-595: OUWERLING, H.N. / HEEREN, J.J.M., - Uit het verleden van de vroegere dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden.
224-61: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Koko Duimelot bij Oom Korteknaap. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
191-90: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Krullebol kaalkop en klein broertje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
218-53: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Pikkie Duimelot bij Oom Langejaap. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
192-94: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De Familie Knutsel.
195-122: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Op de zee en aan de wal. Grote verhalen voor jongens en meisjes.
195-70: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Stuurman Tjeerd.
218-52: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De heldendaden van Pikkie Duimelot. Een groot verhaal voor kleine kleuters. (titel op de band: Pikkie Duimelot)
209-44: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De heldendaden van Pikkie Duimelot. Een groot verhaal voor kleine kleuters. (titel op de band: Pikkie Duimelot)
209-45: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Koko Duimelot bij Oom Korteknaap. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
214-578: OVERVOORDE, J.C., - Catalogus van de prentverzameling der Gemeente Leiden. 3 delen. I: Plaatsbeschrijving van Leiden. II: Geschiedenis van Leiden. III: Omgeving van Leiden en Register.
209-558: OVERVOORDE, J.C., - Rekeningen van de Gilden van Dordrecht. (1438-1600).
230-42: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland. (Deel 2 van de serie)
218-217: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in IndiŽ. (deel I van de serie)
230-43: OVINK-SOER, MARIE, - Hoe Puck 'n Canneheuveltje werd. (deel 4 van de serie)
203-106: OVINK-SOER, MARIE, - De familie Mummelgraag.
205-61: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland. Deel 2 van de Canneheuveltjes-serie.
220-72: OVINK-SOER, MARIE, - Blij kinderleven.
217-594: OXENAAR, R. (VOORWOORD), - J.Th.Toorop. De jaren 1885 tot 1910.
216-209: OZINGA, M.D., - De monumenten van CuraÁao in woord en beeld. with english summeries.
223-329: OZINGA, M.D., - Protestantsche Kerken hier te lande gesticht.
229-412: PAAP, W. A., - Jeanne Collette. 2 delen in 1 band.
222-208: PAARDEKOOPER, S., - Achter het gedek. Dagboek van de 13-jarige Sonja Paardekooper uit Kamp Ambarawa, december 1943 - januari 1946. Uitg. en met inl. van H. J. Vader.
229-414: PAARDT, R, VAN DER, - Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-litera-toren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
222-69: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - Trio Finale.
229-72: PAAUW - BACHRACH, BEP DE, - De Omweg.
212-74: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - Trio Finale.
220-73: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - De poppenwas / Kabouterbruiloft / Apenbal / Poppendokter. 4 deeltjes. (streepjes tussen lettergrepen)
209-622: PADOVER, SAUL K. (KEUZE EN INLEIDING), - De brieven van Karl Marx. Vertaald door H.W.Baks en J.Firmin Vogelaar. 2 delen.
229-602: PAINTER, GEORGE D., - Marcel Proust. A biography. 2 volumes.
229-481: PŃLFFY, G…ZA, - Die Anfšnge der Militšrkartographie in der Habsburgermonarchie. Die regelmšssige kartographische Tštigkeit der burgbaumeisterfamilie Angielini an den Kroatisch-Slawonischen und den Ungarischen Grenzen in den Jahren 1560-1570. boek is tweetalig (Duits / Hongaars)
218-186: PALFREY JONES, H., - Indonesia: The possible dream. A distinguished statesman describes the dramatic emergence of a newly independent and significant nation.
227-366: PALM, JOHAN M., - Het boek van de zee.
229-282: PALM, J. H. VAN DER, - Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
230-582: PALMER, ALAN, - Rusland in oorlog en vrede.
211-451: PAMA-BROUWER, F., - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens.
225-597: PAN, LYNN, - The encyclopedia of the Chinese overseas.
228-329: PANNEKOEK, Y., - Memoires van Yvo Pannekoek.
212-588: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK, - Prenten, Gedichten & Enige Aantekeningen.
230-255: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo' (roman van een Indische jongen).
200-694: PAOLI, D. / BOULAY, C., - Nicolaas II en zijn familie. Herinneringen aan een tsarenfamilie.
219-538: PAQUAY, V., - De geschiedenis van de Stichting Sint Nicolai Broederschap te Arnhem 1351-1993: Gasthuis, preuven en hulpbetoon.
222-156: PARANAVITANA, K.D., - Memoir of Daniel Overbeek Governor of Ceylon 1742-1743. For his Successor Julius Stein van Gollenesse 22nd April, 1743. Translated and Edited with an Introduction, Glossery and Notes.
226-67: PARK, B. VAN 'T, - Bernard verovert America.
220-74: PARK, B. VAN 'T, - Bernard verovert America.
230-371: PARMENTIER, JAN E.A., - Peper, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
229-186: PARMENTIER, JAN E.A., - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
227-640: PARRY, MELANIE, - Chambers Biographical Dictionary.
215-332: PARS, ADRIANUS, - Catti Aborigines Batavorum dat is De Katten De voor-ouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan de Se en aan de Rijn. Met de Huisen te Britten en Sand. Uit de beste Schrijvers, en met Kopere Plaatkens opgehelderd. En van wegen de Naheid van Stoffe en Plaatsen, de Gedenkwaar-digheden van het dorp en Abdye van Rijnsburg. Met aantekeningen: nevens een Verzameling van Katwyksche, Rynsburgsche, en anderen Nederlandsche Oudheden etc.
223-586: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
221-570: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
227-376: PARYS, J. VAN, - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
207-609: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
216-245: PASSARGE, SIEGFRIED, - SŁdafrika. Eine Landes-, Volks- und Wirtschaftskunde.
218-187: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M., - Het babyboek voor de Huisvrouw in Ned-IndiŽ. Uitgave van de Vereeniging van Huisvrouwen Soerabaia.
216-246: PATON, A., - Ah, but your land is beautiful. (novel)
216-247: PATTERSON, S., - Colour and culture in South Africa. A study of the status of the Cape. Coloured people within social stucture of South Africa.
228-586: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN, - Onrustige jeugd. Prelude op de Russische revolutie. Vertaald door Wim Hartog.
230-585: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN, - Verre jaren. Herinneringen aan het tsaristische Rusland. Vertaald door Wim Hartog.
230-583: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN, - Begin van een onbekend tijdperk. Herinneringen aan de Russische revolutie. Vertaald door Wim Hartog.
230-584: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN, - Onrustige jeugd. Prelude op de Russische revolutie. Vertaald door Wim Hartog.
221-634: PAUVERT, JEAN-JAQUES, - Markies de Sade in levende lijve. 2 delen. IĪ Een natuurlijke onschuld 1740-1783. II: Pornograaf en stylist 1783-1814.
218-462: PAUWELS, J.L., - Verzamelde opstellen. Aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. (Pauwels was dialectoloog)
229-415: PAUWELS, FR., - De lachende beklaagde.
213-217: PAYNE, R., - De blanke Radja's van Sarawak. Een romantische droom, Borneo, 1841-1946.
198-155: PEDERSEN, HUGO VON, - Door den Oost-Indischen Archipel. Voor Nederland bewerkt door S.Kalff.
222-453: P…E, JULIUS (UITGEGEVEN DOOR), - Multatuli en de zijnen. Naar onuitgegeven brieven, met een stamboom en ills.
226-201: P…E, WILLEM E.A., - Opstellen over het Surinaams. (overdruk Taal en Tongval III)
218-463: P…E, W., - Album Willem Pťe. De jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag.
229-416: P…E, W., - Album Willem Pťe. De jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag.
222-449: P…E, JULIUS (UITGEGEVEN DOOR), - Keur uit de brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aantekeningen voorzien.
221-587: PEEKEL, HAN, - Carrť. Het theater voor iedereen.
222-363: PEELEN, G.J., - 't Begon onder melkenstijd.
230-352: PEELEN, TH. / VLIET,A.L.J.VAN, - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944. Herziene en aangevulde druk.
212-371: PEELEN, TH. / VLIET,A.L.J.VAN, - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944. Herziene en aangevulde druk.
223-563: PEETERS, J., - Even omkijken. Een selectie van de gelijknamige columns van de Voorschotense schrijver-journalist.
226-68: PENNARTS, HANS, - De strijd om het ven.
220-75: PENNARTS, HANS, - De strijd om het ven.
211-260: PENNING, L., - Het Lichtende Spoor. Een Zuid-Afrikaansch Boerenverhaal.
230-203: PENNING, L., - Onder de vlag van Jan Pz. Coen.
211-262: PENNING, L., - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van Koning Dingaan van Zoeloeland.
194-246: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
190-274: PENNING, L., - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van Koning Dingaan van Zoeloeland.
228-214: PENNING, L., - De kolonist van Zuid-Afrika. Verhaal uit den Boeren-Oorlog (1899-1902). (titel op de band: De kolonist van Zuid-West-Afrika)
211-261: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
228-215: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
220-76: PENNING, L., - De Leeuw van het Noorden. Een verhaal uit den strijd van Koning Gustaaf Adolf van Zweden voor de Godsdienstvrijheid.
205-139: PENNINGA, P. / HENDRIKS,H., - Practisch Nederlands-Madurees Woordenboek. / Practisch Madurees-Nederlands Woordenboek. 2 delen.
203-679: PEPYS, S., - The diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription by R.Latham and R.Matthews. With contributions by W.A.Armstrong, Macdonald Emslie, Ol.Millar and F.T.Reddaway. 11 volumes.
190-638: PEPYS, S., - Dagboek 1660-1669. Een selctie uit het volledige dagboek.
227-625: PEPYS, S., - The diary and correspondence of Samuel Pepys, esq., F.R.S., secretary to the admiralty in the reigns of Charles II, and James II, 1659 to 1703. 2 volumes. Braybrook Edition, complete.
230-256: PERELAER, M.T.H., - In het land der zon.
230-257: PERELAER, M.T.H., - Uit de oude doos. Eerste naar tijdsorde gerangschikte uitgave bezorgd door den schrijver.
218-465: PERK, J., - Gedichten.
226-445: PERK, J., - Gedichten. 10e geheel volledige uitgave bezorgd door Willem Kloos.
226-446: PERK, J., - Proeven in dicht en ondicht. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling.
201-286: PERKOIS, J. / PRINS, J.H., - Verzameling van verschillende gekleede Mans- en Vrouwen-Standen, ter oefening van jonge schilders en liefhebbers, naar 't leven geteekend door de kunstteekenaars Perkois en Prins en in 't koper gebragt door den kunstgraveur M.de Sallieth.
211-611: PERNOUD, R., - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis.
206-607: PERNOUD, R., - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis.
227-351: PERRAULT, G., - Het Rode Orkest.
215-131: PERRAULT, G., - De vertellingen van Moeder de Gans. Naar het Fransch door J.J.A.Goeverneur.
225-416: PERRE, R. VAN DE, - Andrť Demedts. Een monografie.
226-235: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst
226-234: PERRON, E. DU, - De Muze van Jan Compagnie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Compagniestijd. 1600-1780.
222-468: PERRON, E. DU, - Vriend of vijand. Cahiers van een lezer II.
222-467: PERRON, E. DU, - Schandaal in Holland.
222-466: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten. met inleiding door Simon Vestdijk.
225-476: PERRON, E. DU, - Bij gebrek aan ernst. Verhalen. kaleidoscoop no 32/33
226-433: PERRON, E. DU, - De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli. Deel van Verzameld werk van E.du Perron.
222-454: PERRON, E. DU, - De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli.
212-268: PERRON, E. DU, - De Muze van Jan Compagnie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Compagniestijd. 1600-1780.
228-233: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst.
200-439: PERRON, E. DU, - De smalle mens II.
200-441: PERRON, E. DU, - Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer 1)
219-426: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten.
218-466: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
227-435: PERRON, E. DU, - Cahiers van een lezer.
219-428: PERRON, E. DU, - Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer 1)
219-429: PERRON, E. DU, - Vriend of vijand. Cahiers van een lezer II.
218-455: PERRON, E. DU E.A., - Paul van Ostaijen.
218-467: PERRON, E. DU, - De smalle mens II.
218-468: PERRON, E. DU, - Schandaal in Holland.
219-427: PERRON, E. DU, - Poging tot afstand. Verhalen.
226-448: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
220-276: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst
218-367: PERRY, J., - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen.
212-349: PERRY, J., - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen.
222-469: PERSYN, J., - De wording van het tijdschrift 'Dietsche Warande en Belfort' en zijn ontwikkeling o.r.v. E. Vliebergh en J. Persyn (1900-1924).
219-431: PESKENS, R.J. (PS.VAN G. A. VAN OORSCHOT), - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst. / Mijn tante Coleta en andere verhalen. / Ongebundeld werk.
223-591: PETERS, JAN HENDRIK / WARDANA, WISNU, - Hoogtepunten van romaanse glasschilderkunst.
209-135: PETERS, ANDR…, - Goud uit oude legenden.
226-337: PETERSEN, J., - Vitus Bering de zeevaarder. vertaald uit het deens.
220-531: PETERSEN, J.W. VAN, - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezond-heidszorg in de Liemers en Doesburg.
219-539: PETERSEN, J.W. VAN / ZONDERVAN,W., - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
222-95: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
220-105: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
218-56: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Secretaresje.
227-58: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Maryke van den Molenhof. (Een boek voor grootere meisjes)
223-65: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Moeders oudste.
195-74: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Beatrix van Eldringen.
218-57: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Zigeunerkind.
221-56: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Brenda weet uitkomst.
216-84: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Ina en hare moeder.
216-85: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Marijke van de Molenhof. (Een boek voor grootere meisjes)
212-76: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Het huis aan de rivier.
220-77: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Op 't huis ter Vuere.
220-78: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Secretaresje.
217-89: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - De pastoriekinderen. Op titelpagina Willy Pelitton!
215-440: PETREJUS, E.W., - Nederlanse zeilschepen in de negentiende eeuw.
212-400: PETREJUS, E.W., - Modelling the Brig-of-war 'Irene'. A handbook for the building of historical ship-models.
214-175: PETRONILIA, SARON, - Omzien naar de toekomst. Portretten van Molukkers in Nederland.
226-114: PETROVITCH, W. M., - Heldensagen en Legenden van de ServiŽrs. Vertaald door J. P. Wesslink-van Rossum.
225-586: PEYREFITTE, ALAIN, - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
220-526: PFEIFER, F. (SAMENSTELLING), - Zwolle, een palet van stad en landschap. Twee wandelingen in en vijf fietstochten rond de stad.
225-322: PFEIL, T., - Tot redding van het Vaderland. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciŽn in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810
225-232: PHAF, INEKE, - De CaraÔbische verbeelding aan de macht. Antiliaanse en Surinaamse literatuur. En andere artikelen van Edgar Cairo, Astrid Roemer, Peter van den Hove, Harry Bekkering e.a. Bzzlletin 143.
219-306: PHILIPS, FR., - 45 Jaar met Philips.Tekstverzorging Leo Ott.
220-571: PHILIPS, J.F.R. E.A., - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
220-567: PHILIPSE, C. E.A., - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953.
221-217: PIEKAAR, A.J., - AtjŤh en de oorlog met Japan.
230-329: PIETERS, HARM, - Uitvinders in Nederland. Vier eeuwen octrooien.
204-592: PIETERSMA, A. / SMIT, L. L. M., - Burgerwezen van Utrecht. 500 jaar stichting van Evert Zoudenbalch. Uitg. n.a.v. de tentoonstelling.
225-248: PIGEAUD, TH. G. TH., - Literature of Java. Catalogue raisonnť of Javanese manuscripts in the Library of the University of Leiden, etc. 3 vols.
222-179: PIGEAUD, TH. G. TH., - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
215-376: PIJFERS, H. / ROES, J., - Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
225-323: PIJFERS, H. / ROES, J., - Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
220-307: PIJL, L. VAN DER, - Met open ogen door stad en land. Over tropische planten en dieren uit ieders omgeving.
194-196: PIJNAPPEL, J. (BEWERKT DOOR), - Maleisch-Hollandsch Woordenboek.
229-102: PIJPER, WILLEM, - Vieilles Chansons de France. Avec accompagnement de piano de Willem Pijper.
206-620: PIJPER, F., - De kloosters.
200-642: PIJZEL-DOMISSE, J., - Haags goud en zilver. Edelsmeedkunst uit de Hofstad.
218-601: PILTZ, GEORG, - Rusland wird Rot. Satirische Plakate 1918-1922.
203-660: PINI, G., - Geschichte des faschismus.
229-187: PINO, A.M., - Komedie Stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino.
195-192: PIONIER, EEN (=P.C.HUIJSER), - De pioniers van IndiŽ.
208-194: PIONIER, EEN (=P.C.HUIJSER), - De pioniers van IndiŽ.
222-360: PITT, BARRIE & FRANCES, - The Chronological atlas of World War II.
222-471: PLAS, M. VAN DER, - I hear America singing (gedichten). Met inl. van A. van der Veen.
202-417: PLAS, M. VAN DER, - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
195-507: PLAS, M. VAN DER, - I hear America singing. (Gekozen en vertaald) Met inleiding van Adriaan van der Veen.
223-331: PLAS, M.V.D. / ROES,J., - De kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland.
216-372: PLAS, M. VAN DER, - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
222-400: PLAS, M. VAN DER, - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. (1830-1899).
220-455: PLAS, M. VAN DER, - Een mooie afdronk. Journalistiek uit 40 jaar.
228-613: PLATO, , - Verzameld werk. 3 delen. dundruk uitgave
208-195: PLATTEEL, P.J., - De grondslagen der constitutie van Nederlandsch-IndiŽ. De wording van het regeerings reglement van 1815.
227-59: PLEIJSIER, A., - De reuze-midvoor.
208-358: PLESMAN, A. (VOORWOORD), - Nationale luchtvaart encyclopedie. Het boek van de luchtvaart.
195-77: PLEYSIER, A., - Rodolfinus en Eleonora. Hoe ze dienden bij juffrouw Haaievel, regeerden over de Kabouters en door den Burgemeester werden thuisgebracht. Een sprookje.
207-351: PLEYTE, A.M., - De rechtstoestand der Marken in Nederland.
226-149: PLEYTE, C.M., - Die Buddha-legende in den Skulpturen des Tempels von Boro-Budur.
221-495: PLEYTE, W. E.A., - Meerveld en Meervelder Bosch.
196-64: PLOEG, J. V.D., - Torda de sigeunerhoun.
224-248: PLOKHOOY, C., - Met den Mauser. Persoonlijke ervaringen in de Zuid-Afrikaanschen Oorlog.
201-612: PLOMP, CHR., - Urk. Sociografie van een eilandbevolking.
211-187: PLUVIER, J.M., - Overzicht van de ontwikkeling der Nationalistische beweging in IndonesiŽ in de jaren 1930 tot 1942.
222-564: PLUYM, W.VAN DER (VOORWOORD VAN), - Max Nauta. Toegelicht door M.Muller. Engelse tekst van E.van Loo.
200-640: PLUYM, W.VAN DER (VOORWOORD VAN), - Max Nauta. Toegelicht door M.Muller. Engelse tekst van E.van Loo.
189-376: POEL, D.C. VAN DER, - Heren en boeren. Een studie over de commissiŽn van landbouw.
200-316: POEL, D.C. VAN DER, - Hoofdlijnen der Economische en Sociale geschiedenis. Sociologisch beschouwd. Met inl.van dr.I.J.Brugmans. 2 delen.
226-616: POELGEEST, L.VAN, - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945 - 1975.
227-297: POELHEKKE, J.J., - Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
230-330: POELSTRA, JANNIE, - Luiden van een andere beweging. Huishoudelijke arbeid in Nederland 840-1920.
223-209: POENSEN, C., - Brieven over den Islam uit de binnenlanden van Java. Met een voorrede van P.J.Veth.
211-576: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
228-589: POESJKIN, ALEXANDER, - Verzameld werk. 3 delen. I: Verzameld proza en dramatische werken II: Jewgeni Onegin III: Brieven.
218-620: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
230-586: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
225-176: POEZE, H. E.A., - In het land van de overheerser. I. IndonesiŽrs in Nederland 1600 - 1950. Met bijdragen van C.van Dijk en I.van der Meulen.
209-284: POEZE, H. E.A., - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over IndonesiŽ uit Oost en West.
228-134: POEZE, H. E.A., - In het land van de overheerser. I. IndonesiŽrs in Nederland 1600 - 1950. Met bijdragen van C.van Dijk en I.van der Meulen.
224-195: POEZE, H.A. (BEWERKT EN INGELEID), - Politiek politioneele overzichten van Nederlandsch-IndiŽ. Bronnenpublicatie. 4 delen (= compleet) I: 1927-1928 II: 1929-1930 III: 1931-1934 IV:1935-1941. met kaarten, glossery, bibliografie en index.
224-327: POL, H.J.VAN DE (SAMENGESTELD DOOR), - De wereldrecordvlucht van de Pelikaan. Een greep uit de Pers in spannende dagen.
230-165: POL, BAUKE VAN DER, - Mallabaarse Brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723).
218-293: POL, D., - Midden-Java ten Zuiden.
227-277: POL, H., - De zending en de Sa'dan-Toradja's. Handleiding voor zendingsstudie op de Hervormde Verenigingen op Geref.Grondslag.
229-317: POL, L. VAN DE, - Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en acht-tiende eeuw.
214-596: POLAK, H., - Het Fin-de-siŤcle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900.
219-392: POLAK, J. B. W. (MET INL. VAN), - DŤr Mouw in Doetinchem.
222-393: POLAK, J. B. W. (MET INL. VAN), - DŤr Mouw in Doetinchem.
228-493: POLAK, JOHAN, - Bloei der decadentie.
230-462: POLAK, ARTHUR, - Joodse penningen in de Nederlanden. / Jewish medals in the Netherlands. English summeries by L.S.Forrer.
217-530: POLDERMANS, D.A., - Zuud-Bevelandsch lief en leed.
227-353: POLIAKOW, L. / WULF,J., - Het derde rijk en de joden. Documenten en getuigenissen.
213-124: POLKO, ELISE, - Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard. Naar de derde Hoogduitsche uitgaaf. Met een voorrede van E.Laurillard. (is geen kinderboek)
203-682: POLKO, ELISE, - Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard. Naar de derde Hoogduitsche uitgaaf. Met een voorrede van E.Laurillard.
204-664: POLKO, ELISE, - Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard. Naar de derde Hoogduitsche uitgaaf. Met een voorrede van E.Laurillard.
226-202: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
190-258: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Een fotoreportage van land en volk.
223-348: POLL, MAX VAN, - Benito Mussolini.
218-235: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en IndiŽ.
213-297: POLL, W. VAN DE, - Suriname. Een fotoreportage van land en volk.
218-188: POLL, MAX VAN, - IndiŽ en wij.
229-232: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Translated by Joop Dolman. With author's dedication.
219-218: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Een fotoreportage van land en volk.
223-524: POLL, W. VAN DE, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief der Gemeente Nijmegen.
220-236: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
224-196: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
230-332: POLLMANN, TESSEL, - Van Waterstaat tot Wederopbouw. Het leven van dr.ir.J.A.Ringers (1885-1965)
226-143: POLLMANN, T. / SELEKY,J., - Istori-istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers.
206-164: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
191-163: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
225-430: POLMAN, M., - De keerzijde van het leven. Anton van Duin-kerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
209-391: POLMAN, M., - De keerzijde van het leven. Anton van Duin-kerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
216-123: POMES, H., - Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
213-126: POMES, H., - Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
221-588: POMPE-POSTUMA, M., - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
225-387: PONCE DE LEON, NAPOLEON BACCINO, - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door A.Glastra van Loon. (over Magelhaes reis naar de Molukken)
220-515: PONNE, W.J. / RINSMA, T.J., - Meppel in de twintigste eeuw.
216-533: PONTANUS, J.I., - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam. Reprint van de uitgave vna 1614. Met losse inleiding tot deze herdurk (16 p.)
230-522: PONTEN, JOSEF, - De Bokkerijders. Uit het duits vertaald door F.Engler.
206-608: PONTING, H.G., - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door Kapt.Scott en diens tragisch einde. Benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.C.de Gruyter.
229-229: POOL, JOHN DE, - Bolivar en/op CuraÁao. Historische novelle. Inleiding door L.W.Statius van Eps en E.Luckmann-Levy Maduro. (tekst Nederlands/Spaans)
220-588: POORT, J., - Jan Andreas Goedhart. 1919-1991. Een Rotterdams schildergenie.
230-166: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
198-156: POORTENAAR, J., - Oostersche schoonheid.
210-163: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
217-271: POORTENAAR, J. / POORTENAAR- VAN VLADERACKEN, - Een kunstreis in de tropen.
206-583: POORTENAAR, J., - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw.
218-143: POORTINGA, YPE, - De ring van het licht. Friese volksverhalen. In Nederlandse vertaling van Theun de Vries.
217-492: POORTMAN, J. ( O.R.V. ), - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 delen.
227-499: POORTMAN, J., - Meppel door de eeuwen heen.
210-164: POORTMAN, M.H. E.A. (REDACTIE), - Gedenkboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang Peladang'. October 1913 - Maart 1926. (M.iddelbare K.oloniale L.andbouw S.chool)
209-481: POORTMAN, W.C. / AUGUSTEIJN, - Kaarten in Bijbels. (16e - 18e eeuw)
214-263: POOT, HUBERT KORNELISZ., - Gedichten. 3 delen. Deel 3 bevat ook Het leven van Poot en Lykzangen op zijn dood.
212-522: PORTA, A., - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amster-dam. 1702 - 1748.
220-79: POS, MARY, - Naar het land van de roode rhododendron. Een jongen en meisje gaan op reis.
230-507: POST, M.J.H., - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie.
222-361: POST, H., - Ik ben volkomen rustig. Verzetsbrieven uit de dodencel.
215-603: POST VAN DER MOLEN, G. / RJKSE, R., - Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet. Tentoonstellings-catalogus.
218-540: POST, W., - Bloemendaal synthese van heden en verleden.
224-241: POST, LAURENS VAN DER, - The Admiral's Baby.
215-338: POST, ELISABETH MARIA, - Het waare genot des levens in brieven.
208-513: POST, W., - Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwikkeling van buitenplaats tot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal.
216-248: POST, C. W. H. VAN DER, - Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal.
224-530: POST, W., - Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwik-keling van buitenplaats tot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal.
223-241: POST, C. W. H. VAN DER, - Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal. Een verhaal.
229-188: POSTEL-COSTER, ELS, - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman.
227-490: POSTEMA, N. M., - Om 'e wivedei hinne. KreambrŻkman yn 'e trije Fryslannen.
224-335: POSTHUMES, N.W., - De nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de Repu-bliek.
199-351: POSTHUMES, N.W., - De nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek.
211-328: POSTHUMES, N.W., - Documenten betreffende de Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. 6 delen.
224-334: POSTHUMES, N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale organisatie der Hollandsche Lakenbereiders. (De zgn. Droogscheerderssynode)
225-466: POSTMA, H., - Marsmans 'Verzen'. Toetsing van ergocentrisch interpretatiemodel. Bijgevoegd: H.Marsman: Verzen. Uitg.bij Ploegsma Zeist, 1973 31p.
228-216: POSTMA, D., - Geprovoceerde herinnering en teregtwijzing, aan den Wel.Eerw. Heer S.Hofmeijr, Predikant te Montagu.
215-276: POSTMA, RIKIE, - Elsie, die veldkindje. 'n Storie vir die kinders.
211-422: POTGIETER, E.J., - Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey. (Over historische figuren op schilderijen in Rijksmuseum)
229-424: POTGIETER, E.J., - Eens dichters vriendschap. Gťdťon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen onvergetelijke Vriend en Weldoener E.J.Potgieter, geboren 27 Junij 1808 Gestorven 3 Februari 1875. De tekst is gezet in Monotype Baskerville, met de hand gezet op oranje lompenhouden papier. Typografie van Aldert Witte.
218-344: POTT-BUTER, H. / TIJDENS, K. (ONDER RED.VAN), - Vrouwen leven en werk in de twintigste eeuw.
204-541: POTTER, FR. DE, - Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in BelgiŽ van 1830 tot 1890 verschenen. 4 afleveringen in 2 banden.
220-439: POV…E, H., - Herman de Man.
208-611: POVEL, W., - De laatsten der BourgondiŽrs. Roman over Filips de Goede en Karel de Stoute.
229-121: POVEL, W., - Sprookjesfiguren die onze aandacht ontgingen.
215-578: PRAAG, S.VAN, - De oude darsjan. Over jodenbuurten en joodse buurten.
203-507: PRAAG, S.VAN, - Een lange jeugd in Joods Amsterdam. Een visie op Joods Amsterdam in foto's. door Willy Lindwer.
228-496: PRAAG, PH.VAN, - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
218-189: PRAAG, S.VAN, - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
204-512: PRAAG, S.VAN, - Een lange jeugd in Joods Amsterdam. Een visie op Joods Amsterdam in foto's. door Willy Lindwer.
227-327: PRAAMSMA, L., - Het dwaze gods. Geschiedenis der gereformeerde kerken in Neder-land sinds het begin der 19e eeuw.
215-205: PRAAMSTRA, O., - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman.
210-411: PRAAMSTRA, O., - Busken Huet. Een biografie.
204-390: PRACTICUS, , - Een woord aan de kiezers en afgevaardigden van Nederland, over den toestand onzer Zeemagt.
224-639: PRAZ, M., - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek. Vertaald door A. Haakman.
191-618: PRECERUTTI GARBERI, M., - Frescoes from Venetian villas. With a preface by Antonio Morassi. Translated from the italian by Patricia Larmar.
216-250: PRELLER, GUSTAV S., - Voortrekker Wetgewing. Notule van die Natalse Volksraad 1839-1845. Met inleiding en aantekeninge.
216-249: PRELLER, G. S., - Daglemierer in Suid-Afrika. Oorsig van die Geskiedenis van Suid-Afrika van die vroegst tye tot 1881.
203-661: PRESCOTT, W.H., - History of the conquest of Mexico and History of the conquest of Peru.
230-44: PRESSENS…, E. DE, - Zonder moeder. naar het fransch.
198-70: PRESSENS…, E. DE, - Zonder Moeder.
222-362: PRESSER, J., - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945. 2 delen.
193-339: PRESSER, J., - De Tachtigjarige Oorlog. m.m.v. J.Romein, A.C.J.de Vrankrijker, R.E.J.Weber en J.W.Wijn.
204-240: PRESTON, ANTONY, - Geillustreede geschiedenis van Zuid-Afrika. Voorwoord van T.R.H.Davenport.
225-417: PRICK, H.G.M. (WOORD VOORAF EN AANTEK.), - Het leven van Lodewijk van Deyssel. 2 delen. I: Tot 1890. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. II: vanaf 1890. Een vreemdeling op de wegen.
225-418: PRICK, H.G.M., - De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van van Deyssel's Kind-Leven.
223-242: PRIEM, G.H., - De oorlog in Zuid-Afrika. Bewerkt naar officieele telegrammen en particuliere brieven.
230-513: PRIMS, F., - Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XXste eeuw.
219-163: PRINGGODIGDO, A. K., - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoena- gorosche Rijk.
212-185: PRINGGODIGDO, A. K., - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoena- gorosche Rijk.
208-471: PRINS, J., - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
229-418: PRINS, ARY, - Een koning.
227-157: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ.
200-197: PRINS, J., - Adat en islamietische plichtenleer in IndonesiŽ. derde herziene druk.
207-184: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ.
212-332: PRINS, ARY, - Het Faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494. Uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat toegelicht.
221-417: PRINS, J., - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
218-190: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ.
220-278: PRINS, J., - Indische gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling Nederlandsch-IndiŽ in de letterkunde.
206-528: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Twaalf Eeuwen Kennemer HistoriŽn.
217-175: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - De Suikernijverheid in Nederlandsch IndiŽ.
217-401: PRONKER, T.F.J., - Het Barkschip 'Amicitia'. De geschiedenis van Het Eerste Classe IJzeren Barkschip 'Amicita' 1885-1903. / De zeemansloopbaan van haar kapitein T.Pronker. 1878-1903. / De Reederij P.van der Hoog 1877-1906. / De dagboeken van 3de stuurman H.W.A.Colosse. 1893-1898. Het Barkschip 'Martina Johanna'en Kapt.J.J.van der Laag. 1891-1905.
229-601: PROUST, MARCEL, - Brieven 1885-1906. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joyce & Co.
219-369: PRUD'HOMME DE REINE, R., - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
226-580: PRUD'HOMME VAN REINE, R., - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
217-402: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. (EINDREDACTIE), - Schepen bij de vleet. Maritieme musea in Nederland en BelgiŽ.
201-395: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., - Jan Hendrik van Kinsbergen. 1735 -1819. Admiraal en filantroop.
217-403: PRUD'HOMME VAN REINE, R., - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
229-372: PRUD'HOMME DE REINE, R., - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
211-188: PUCHINGER, G., - Landvoogd en Minister.
202-177: PUTTEN, L.P.VAN, - Ambitie en Onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-IndiŽ 1610-1796.
227-641: P‹TZ, W., - Vergelijkende Land- en Volkenkunde in schetsen en tefereelen. Verzameld en bewerkt. Uit het Hoogduitsch door L.P.Ouwersloot.
219-279: QUACK, P.DE, - Maria de l'Ormeau of de Huwelijksaanvrage. Oorspronkelijke roman.
192-303: QUACK, P.DE, - Maria de l'Ormeau of de Huwelijksaanvrage. Oorspronkelijke roman.
223-267: QUACK EN FALL…E, DE, - De vrouwen-soldaten of de Slecht verdedigde vesting. Vrolijk blyspel. Met zang. Naar het Fransch.
229-504: QUANT, L.H.M. E.A., - Paviljoen 'Welgelegen', 1789-1989. Van buytenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
226-449: QUERIDO, IS., - Menschenwee. Roman van het land. 2 delen.
226-450: QUERIDO, IS., - Zegepraal.
229-280: QUINET, E., - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Vrij naar het fransch.
221-257: QUINET, E., - Fondation de la Rťpublique des Provinces-Unies. Marnix de Sainte-Aldegonde.
214-176: QUINTUS, R.A. SAMENGESTELD DOOR, - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende aanlantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgaders het winnen van Thin, etc.
199-199: QUINTUS, R.A. SAMENGESTELD DOOR, - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvin-ghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende aanlantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgaders het winnen van Thin, etc.
217-220: QUISPEL, H.V., - Nederlandsch-IndiŽ in den Tweeden Wereldoorlog.
219-367: QUISPEL, H.V., - De Glorie van de scheepvaart. Nautische encyclopedie. 3e druk in samenwerking met J.F.Brongers.
209-568: RAAF, A.DE, - En dat alles voor die kinderen...' Protestants-christelijk Onderwijs in Naaldwijk 1875-2000.
230-223: RAALTE-GEEL, H.VAN, - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? Een ode aan de moeders in Japanse interneringskampen.
216-583: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE / CASTELEIN, S. (VOORWOORD), - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schiilderijen, gouaches en tekening van Gerrit Benner 1897-1981. Singer Museum Laren / Fries Museum Leeuwarden.
228-557: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE, - Schilderkunst in Laren.
222-483: RAAT, G.F.H., - Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve.
220-462: RAAT, G.F.H., - Over De Avonden. De eerste roman van Gerard Reve. Kritieken, artikelen en interviews.
217-570: RAATGEVER, J.G., - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
224-568: RAATGEVER, J.G., - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
194-399: RAATGEVER, J.G., - Van Dollen Dinsdag tot de Bevrijding.
200-644: RAAY, S.B.VAN E.A., - Tot hun Contentement gemaeckt. Het kunstbezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
214-209: RABEN, R. (REDACTIE), - Beelden van de Japanse bezetting van IndonesiŽ.
204-121: RABIER, BENJAMIN, - Martin en Jocko. Bewerkt door D.A.Poldernmans.
221-107: RABIER, BENJAMIN, - Martin en Jocko. Bewerkt door D.A.Poldernmans.
228-497: RADEMACHER SCHORER, M.R., - Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Herdruk van: Redevoering gehouden 19 mei 1949 op Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Prov.Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
228-302: RADEMAKER, C.S.M., - Gerardus Joannes Vossius. (1577-1649).
218-114: RAEMAEKERS, LOUIS, - Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie I: Hoe Pim, Piet en Puckie uit school bleven. Verteld en geteekend.
227-245: RAKAWIDJAJ (PS.), , - Het geheim van Goenoeng Batoe. Een boeiend en spannend verhaal over Indische Mystiek. (boek is in oude spelling)
219-270: RAMM-BONWITT, INGRID, - Figurentheater. Lebendige Tradition des Puppen- und Schattenspiels in Asien.
218-115: RAMMELT, RIE, - Feest in het woud. Een Dieren Historie. (verhaal is op rijm)
230-272: RAMSEYER, URS, - Kultur und Volkskunst in Bali.
196-241: RAMSEYER, URS, - l'Art Populaire ŗ Bali. Culture et Religion.
227-257: RAMSEYER, URS, - l'Art Populaire ŗ Bali. Culture et Religion.
193-67: RANDERS, HELLEN, - Jimmy en ik.
209-54: RANDERS, HELLEN, - Jimmy en ik.
226-70: RANK, W., - De kristallen trap. Een verhaal uit verre landen in ouden tijd.
221-58: RANK, W., - De kristallen trap. Een verhaal uit verre landen in ouden tijd.
211-612: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
228-614: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
204-665: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
225-356: RAPPARD, L.R.J. RIDDER VAN, - Hoe was het ook al weer. Burgemeester voor, tijdens en direct na de bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
227-287: RAPPARD, W.A. VAN (BEW.DOOR), - Ernst Brinck eerst secretaris van het Nederlandsche gezantschap te Konstantinopel, later burgemeester van Harderwijk. Meerendeels naar onuitgegeven bronnen geschetst. (particuliere uitgve)
228-135: RAPTSCHINSKY, B., - Kolonisatie van blanken in de tropen.
230-167: RATELBAND, KL., - Nederlanders in West-Afrika 1600- 1650. Angola, Kongo, en Sao Tomť.
225-363: RATELBAND, K., - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614.
221-555: RATS, J.C., - De Lieve Vrouw in 't Zand. Haar beeld, haar vereering, haar wonderen.
225-441: RAVESTEYN, W. VAN, - Herman Gorter de dichter van Pan. Een heroÔsch en tragisch leven.
216-559: RAVESTIJN, H.P.W.VAN, - De firma F.van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen.
227-355: READ, A. / FISHER,D., - De val van Berlijn. 1936-1945.
217-272: REBLING, EBERHARD, - Die Tanzkunst Indonesiens.
228-251: REEDIJK, H., - Decorative arts of Sumba.
206-511: REEDIJK, D., - Durgerdam. 'Daar ginds om de IJdoorn, daar wacht ons de reÍ
213-219: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier. 2 delen in 1 band.
227-158: REES, W.A. VAN, - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier. Nieuwe herziene uitgave. 2 delen in 1 band.
213-220: REES, W.A. VAN, - Toontje Polland. Herz. Door G. B. Hooyer. 2 delen in 1 band. Nieuwe herziene uitgave.
213-221: REES, W.A. VAN, - Vermeulen Krieger. / Indische typen en krijgstafereelen. 2 dln. in 1 band. Nieuwe herziene uitgave.
223-210: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier.
216-398: REESER, H., - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint. / De huwelijksjaren van A.L.G.Bosboom-Toussaint 1851-1886. 2 delen.
221-511: REESKAMP, J.H.E., - Zo was Utrecht. Het dagelijk leven in Utrecht, 1900-1920.
209-416: REEST, R. VAN, - Dichterschap en Profetie. 4 delen.
207-565: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
208-557: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudse glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
224-582: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudse glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
212-545: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
222-473: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
214-449: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
205-434: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
197-458: REIJNDERS, K. E.A. (ONDER RED.VAN), - Algemene verantwoording Volledige Werken Louis Couperus.
224-197: REIJS, J. E.A. (O.R.V.)., - Vrouwen in de Nederlandse KoloniŽn.
226-379: REIJT, VIC VAN DE, - Elsschot. Leven en werken van Alfons de Ridder.
221-632: O'REILLY, PATRICK, - Calťdoniens. Rťpertoire bio-bibliographique de la Nouvelle-Calťdonie. Publications de la Sociťtť des Ocťanistes.
196-386: REINDERS, P. E.A., - Schip en affiche. Honderd jaar Rederijreclame in Nederland.
223-528: REININK, WESSEL, - Landgoed Linschoten.
225-138: REINSMA, R., - Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II.
225-573: REISCHAUER, EDWIN O. (FORWORD), - The pacific rivals. A Japanese view of Japanese-American relations. By the staff of the Asahi Shimbun.
227-246: REITSMA-BRUTEL DE LA RIVIERE, M.E., - Een korte Spanne Tijds. Cinematografische Opnamen van het Hollandsch-Indische Leven.
223-139: REITSMA, ELLA, - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna. Samenstelling beeld: Kees Nieuwenhuijzen.
227-489: REITSMA, J., - Oostergo. Register van Geestelijke Opkomsten van Ostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581.
223-211: REITSMA, S. A., - van Stockum's Travellers' handbook for the Dutch East Indies.
200-319: REK, J. DE, - Prinsen, PatriciŽrs en Patriotten.
213-372: REK, J. DE, - Prinsen, PatriciŽrs en Patriotten.
204-270: RELAND, ADRIAAN, - Palestina opgeheldert. Ofte de Gelegenheyd van het Joodsche Land. Uyt de Gedenkstukken der Ouden getrokken en op vaster Gronden als voorheen aangetoont en beweezen. Hier is vooraangevoegt de Lykreden op deszelfs Overlyden door den Heer Professor Serrurier.
229-311: REM, P. / SANDERS, G., - Louis Napoleon Premier Roi de Hollande (1806-1810).
224-63: REMBADI MONGIARDINI, G., - Pinokkio's geheim. Vrij bewerkt door Louise J.van Everdingen
210-555: REMERY-VOSKUIL, M., - Katholieke basisscholen in het zuidwesten van Delft. De mgr.Bekkers-, Emmaus-, Anne Frank- en Sjaloomschool, Titus Brandsma, Regenboog, en Bonte Pael. Deel 6 van Hist.Reeks over Delftse scholen.
211-498: REMMEN, C.VAN, - De Haagse Buurtverenigingen in de 17e en de 18e eeuw en hun presentiepenningen.
219-433: RENDERS, HANS, - Braak. Een kleine mooie revolutie tussen Cobra en Atonaal. Met een facsimile-uitgave van het tijdschrift.
229-419: RENDERS, HANS, - Braak. Een kleine mooie revolutie tussen Cobra en Atonaal. Met een facsimile-uitgave van het tijdschrift.
216-220: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een witte zuster en een klein zwart kindje.
230-259: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Bataksche Sagen en Legenden.
230-204: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Hoog in de bergen.
229-205: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
216-173: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
218-218: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
226-181: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
229-204: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van den witte olifant.
228-154: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Ik kom terug, zegt Loes.
215-309: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Schaduw-schimmenspel.
220-207: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
209-56: RENIER, N., - Toni de scheepsjongen van Columbus.
197-622: RENOY, G., - Wij Leopold II. Vertaald door O.Lindeman.
222-180: RENS, D., - N.V.Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Fuchs en Rens 1886-1936. (Rijtuigenfabriek)
212-569: RENS, A., - Het Regiment Huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het 'Hofregiment' ( 1672-1994).
209-571: RENTING, R.A.D., - Kralingen in oude ansichten.
210-384: REP, J., - Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland. 1942-1944.
227-356: REP, J., - S.O.S. Paulus Potter. De ondergang van een Hollands vrachtschip in een Poolzee-slag - zomer 1942.
220-140: REP, J., - Atjeh, Atjeh. Documentaire.
224-262: RESINK, G.J., - Kreeft en steenbok.
200-77: RESINK, E., - Kleine kleuters. Naar het engelse Chapel Street Children van Edith Farmiloe.
221-132: RESTON, FANNY, - Oom Jan.
220-106: REULE, ANT.S., - Een boek vol nieuwe sprookjes. Uit eigen hof en van vreemden bodem verzameld.
229-109: REULE, ANT.S., - Door Oost en West. Avontuurlijke Verhalen. (6).
226-451: REVE, K. VAN HET, - - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
224-465: REVE, GERARD / OORSCHOT, GEERT VAN, - Gerard Reve Geert van Oosrschot Briefwisseling 1951-1987.
222-482: REVE, G., - Zondagmorgen zonder zorgen.
222-481: REVE, G., - Op weg naar het einde.
222-480: REVE, G., - Lieve Jongens.
222-478: REVE, G., - Het Boek Van Violet En Dood.
222-479: REVE, G., - Het Lieve Leven.
222-477: REVE, G., - De taal der liefde.
222-476: REVE, G., - Brieven aan Wimie. 1959-1963.
222-475: REVE, G., - Brieven aan Matroos Vosch. 1975-1992.
210-477: REVE, K. VAN HET, - Kanttekeningen bij Ton Regtien. (De Vrije Bladen 4)
227-436: REVE, K. VAN HET, - Achteraf.
227-437: REVE, K. VAN HET, - Het geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwing.
227-438: REVE, K. VAN HET, - Twee minuten stilte.
224-464: REVE, G. K. VAN HET, - De avonden. Een winterverhaal.
219-434: REVE, G. K. VAN HET, - The acrobat and other stories.
200-447: REVE, K. VAN HET, - - Het geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwing.
200-448: REVE, K. VAN HET, - - Luisteraars! (gesproken columns voor Wereldomroep)
215-377: REVE, G.J.M.VAN HET, - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve.
228-591: REVE, K. VAN HET, - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
228-430: REVE, G., - Zeergeleerde vrouwe. Twee brieven van Gerard Reve aan Dr. Ida G. (Gerhardt). Niet in de handel. Oplage 300 genummerde en gesigneerde exemplaren. Nr.16
200-709: REVE, K. VAN HET, - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
226-453: REVE, GERARD, - Brieven aan Wim B. 1968-1975.
226-454: REVE, GERARD, - De Laatste Jaren Van Mijn Grootvader. Een bloemlezing door Joop Schafthuizen.
226-455: REVE, GERARD, - Moedig voorwaarts. Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997. Bezorgd door Nop Maas.
226-452: REVE, GERARD, - Brieven aan Bernard S. 1965-1975.
226-456: REVE, GERARD, - Terugkeer. Gedichten. Inleiding van Tom Rooduijn. (43 pp.)
227-609: REVE -, KAREL VAN HET, - Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland (1862-1932) Met verklarende tekst.
199-452: REVE, K. VAN HET, - De ondergang van het morgenland.
199-451: REVE, K. VAN HET, - Afscheid van Leiden.
213-504: REVE, G. K. VAN HET, - De avonden. Een winterverhaal.
205-435: REVE, K. VAN HET, - Afscheid van Leiden.
220-461: REVE, G., - Ik had hem lief.
203-668: REVENTLOW, ERNST ZU, GRAF, - Von Potsdam nach Doorn.
225-612: R…V…SZ-ALEXANDER, M., - Eva - Maria - Venus. Symbolen van het vrouwelijk wezen.
220-463: REVIS, M. (=W.VISSER), - Kringloop. De geschiedenis van een schip.
227-606: REYMOND, PAUL, - Histoire de la navigation dans le Canal de Suez.
225-139: REYNDERS, JOS.M., - De Stijl op de Lagere School. 3e stuk
222-239: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Met den handschoen. Indische schetsen.
210-60: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Met den handschoen. Indische schetsen.
224-509: REYNVAAN, H.F., - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan
224-198: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.VAN, - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ 1610 - 1888 historisch beschreven.
221-362: RHIJN, J.VAN, - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946. Met voorwoord van P.J.Oud. Tekst Nederlands/Engels.
229-360: RHIJN, J.VAN, - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946. Met voorwoord van P.J.Oud. Tekst Nederlands/Engels.
223-66: RHODEN, EMMY VAN (=E.FRIEDRICH-FRIEDRICH), - Mignon het muzikantenkind. Bewerkt door Antoinette. (=Louise Victorine Nagel)
227-62: RHODEN, EMMY VAN (=E.FRIEDRICH-FRIEDRICH), - Stijfkopje op school.
220-80: RHODEN, EMMY VAN (=E.FRIEDRICH-FRIEDRICH), - Mignon het muzikantenkind. Bewerkt door Antoinette. (=Louise Victorine Nagel)
228-252: RHODIUS, H. / DARLING, J., - Walter Spies and Balinese art.
204-327: RIBBENS, K., - Verleden Tijd. Nederland in de jaren dertig.
228-71: RICHTER, FELIX, - Het tovertapijt. Een wonderlijke geschiedenis. Vertaling Th.Vrijdag.
206-53: RICHTER, HANS, - Machine-Tom. bewerkt door N.J.P.Smith.
216-252: RIDDER, J.C.DE, - The personality af the Urban African in South Africa. A thematic apperception test study.
216-100: RIDDER, Q.A.DE / RISSEUW,P.J. (ONDER RED.VAN), - Hou zee!. Eerste christelijke jeugd-jaarboek.
230-468: RIDDER, J.G. DE, - Zonen van het Oude volk in het Westland.
218-590: RIDDER, J.G. DE, - De kerkhistorie van het Westland. 400 Jaren protestantisme in het Westland. 1566-1966.
212-553: RIDDER, J.G. DE, - Naaldwijk in oude ansichten. In deze uitgave eveneens de beelden opgenomen van Honselersdijk en Maarsdijk.
206-567: RIDDER, J.G. DE, - De kerkhistorie van het Westland. 400 Jaren protestantisme in het Westland. 1566-1966.
206-555: RIDDER, J.G.DE E.A. (SAMENGSTELD DOOR), - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk.
213-586: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland. 'De glazen stad
220-562: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland.
220-603: RIDDER, ANDR… DE, - Valerius de Saedeleer en Zuid Vlaanderen.
199-66: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
228-106: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
228-74: RIEMENS-REURSLAG, J. (ONDER REDACTIE VAN), - Jaapje en de autoped.
228-73: RIEMENS-REURSLAG, J. (ONDER REDACTIE VAN), - Die Fikkie.
228-72: RIEMENS-REURSLAG, J., - Anne Liesje uit den Achterhoek.
224-65: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
212-153: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
224-67: RIEMENS-REURSLAG, J., - Myn oom uit Engeland
230-168: RIEMENS-REURSLAG, J., - Noordzeewind en tropenzon. (Indische tekst T.Oeff).
209-57: RIEMENS-REURSLAG, J., - De kinderen van het Holthuus. Ook verschenen onder de titel: De Gele Brem.
224-64: RIEMENS-REURSLAG, J., - De familie Harringa.
226-299: RIEMSDIJK, TH. VAN, - De Tresorie en Kanselarij van de Graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche huis.
214-542: RIEMSDIJK, TH.H.F.VAN, - De Hooge Bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt.
221-516: RIEMSDIJK, B.W.F.VAN, - Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig.
219-547: RIENTJES, A. E., - Het Kerspel Jutfaas. Opnieuw bewerkt en aangevuld door J. G. BŲcker.
226-557: RIET, A.J.J.VAN 'T, - Meeten, boren en besien'. Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800.
215-620: RIETSTAP, J.B., - De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel beschreven.
221-589: RIGHART, H., - Vijftig jaar speelruimte. Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988. met een bijdrage van Hans van den Bergh.
220-606: RIJCKE, PETER DE, - Johannes Cornelis Stoffels 1878-1952. (ontwerper van metalen gebruiks- en siervoorwerpen).
211-190: RIJCKEVORSEL, VAN, - Brieven uit Insulinde.
206-314: RIJKE, JOH.DE, - Zomerreis van Oost-AziŽ naar Nederland met de Trans/Siberischen spoorweg. (Joh.de Rijke van 1873 tot 1903 Ingenieur/adviseur in dienst van de 'Naimusho' (min.v.Binn.Zaken) te Tokio-Japan)
225-249: RIJKHOEK, D., - Ompoe Radja Naoealoe.
209-286: RIJKHOEK, D., - Ompoe Radja Naoealoe.
224-266: RIJKSCHROEF, BOUDIE E.A., - Tjalie Robinson journalist, schrijver... en al die dingen meer.
213-540: RIJKSE, RONALD (SAMENSTELLING), - Pastei & hoerenjong. 30 Drukkers in de marge. Inleiding van Huib van Krimpen.
224-583: RIJKSEN, A.A.J., - Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St.Janskerk te Gouda.
221-325: RIJN, G.VAN, - Nederlandsche historieprenten. (1555-1900) Platen-Atlas ten gebruike bij de studie der Vaderlandsche geschiedenis. Met medewerking van G.W.Kernkamp. Met een register.
225-407: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
201-410: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
220-401: RIJNBACH, A. A. VAN, - Groot Lied-Boek van G. A. Brederode. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
214-590: RIJNDERS, MIEKE, - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
227-357: RIJNHOUT, B.M., - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning, 1940-1944.
213-412: RIJNHOUT, B.M., - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning, 1940-1944.
220-559: RIJNLAND, , - Alphabetisch Register op de stukken van het oude archief van het Hoogheemraadschap Rijnland.
206-169: RIKIN, W.MINTARDJA, - Ngabersihan als knoop in de teli paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis de Sundanezen.
215-514: RINGNALDA, EDITH, - Heer en meester, een liefdesverklaring.
230-224: RINZEMA, W., - Dit was uw Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus.
227-223: RINZEMA, W., - Dit was uw Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus.
223-551: RINZEMA, W., - De witte kerk. Bron door de eeuwen heen'. Artikelen van div. auteurs.
216-399: RITTER, P. H., - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
224-200: RIVAI, ABDUL, - Student Indonesia di Europa.
211-57: RIVE BOX, H.DE LA, - Ontvoerd. Een avontuurlijk verhaal voor jongens.
201-78: RIVE BOX, H.DE LA, - De 'Goodwill' Club. Een boeiend verhaal voor jongens.
220-81: RIVE BOX, H.DE LA, - De 'Goodwill' Club. Een boeiend verhaal voor jongens.
225-563: ROBBINS LANDON, H.C., - Het Mozart compendium. Compleet naslagwerk. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.
226-595: ROBERTS OF KANDAHAR, LORD (FIELD MARSHAL), - Forty-one Years in India. From Subaltern to Commander-in -Chief
230-475: ROBID… VAN DER AA, C.P.E., - Oud-Nederland in de uit vroeger dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld. Reprint van de uitgave van 1841/1846.
219-60: ROBINSON, VERA (= H.DE LA RIVE BOX), - Het meisje dat op de maan wachtte.
224-264: ROBINSON, TJALIE, - Kind van Batavia. Verhalen van een straatslijper. Bezorgd door Wim Willems.
217-404: ROBINSON, GREGORY, - Ships that have made history.
217-222: ROCHEMONT, E.H.DE E.A., - Wij varen... Op 12 mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap de Goede Hoop. Een herinnering aan deze reis en aan de moeilijkheden welke daaraan voorafgingen.
206-137: ROCHUSSEN, J.J., - Het Wets-Ontwerp op Particuliere Cultuur-Ondernemingen in Nederlandsch IndiŽ, beoordeeld in verband met het Gouverne-ments-Cultuur-Stelsel.
216-121: ROCKSTROH, HEINRICH / LINGEN, W.VAN, - Magazijn van belangrijke en leerzame kunststukjes, voor Jonge lieden. Naar het Hoogduitsch.
209-86: RODE, AART DE (= JAN MENS), - Jongens uit het tuindorp. (Speelt in Watergraafsmeer / 'Betondorp' Amsterdam, waar Jan Mens ook woonde
195-513: RODENKO, PAUL, - De sprong van MŁnchhausen. Essays en kritieken.
215-588: ROEGHOLT, R., - De geschiedenis van de Bezige Bij, 1942 - 1972.
226-483: ROEGHOLT, R., - Ben Sijes. Een biografie.
221-114: ROELFS, JAN, - Dagen die je nooit vergeet.
226-107: ROELFS, JAN, - Rinkeldekink de toverstuivers.
217-176: ROELFSEMA, H.R., - De kokos-cultuur. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
193-70: ROELOFS, JAC., - Met de ' Hollandsch-Diep' op avontuur.
230-369: ROEPER, V.D. (INGELEID DOOR), - De schipbreuk van de Batavia, 1629.
230-188: ROEPER, V. / WALRAVEN, B., - De wereld van Hendrik Hamel. Nederland en Korea in de zeventiende eeuw.
227-367: ROEPER, V. D. / WILDEMAN, G. J. D., - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
223-366: ROEPER, V.D. INLEIDING EN COMMENTAAR, - Willem Ysbrantsz Bontekoe. Iovrnael ofte gedenckwardige beschrijvingehe . De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625.
221-194: ROEVER, A.DE, - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
227-159: ROEVER, A.DE, - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
225-179: ROEVER, A.DE, - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
230-273: ROEVER-BONNET, H.DE, - Rudolf Bonnet. Een zondagskind. Zijn leven en zijn werk.
223-332: ROEVER, M.DE (REDACTIE), - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
205-636: ROEVER, M.DE (INLEIDING), - Een plaats van rust en bezinning. 100 Jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
219-164: ROEVER, AREND DE / BROMMER, BEA, - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Compagnie - deel III; Indische Archipel en OceaniŽ / Malay Archipelago and Oceania.
201-345: ROEVER, N.DE / DOZY, - Het leven van onze voorouders. 3e druk geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H.Fischer. 4 delen.
218-538: ROGGE, J., - Het handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis.
203-589: ROGGE, J., - Het handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis.
221-60: ROGGEVEEN, LEONARD, - De geschiedenis van Jantje Kwak. Verteld en geteekend.
229-73: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de lucht.
222-70: ROGGEVEEN, LEONARD, - De Broederschap van de Rode haren.
211-59: ROGGEVEEN, LEONARD, - Woudstra knapt het op! Het groote raadsel van den Haag.
219-62: ROGGEVEEN, LEONARD, - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's nachts.
218-60: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de lucht.
218-63: ROGGEVEEN, LEONARD, - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's nachts.
227-66: ROGGEVEEN, LEONARD, - De jongens van de Klaverwei.
228-32: ROGGEVEEN, LEONARD, - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's nachts.
226-72: ROGGEVEEN, LEONARD, - In de staart van de komeet. Een detective geschiedenis.
192-102: ROGGEVEEN, LEONARD, - Het draaiorgel van meneer Doncker.
192-100: ROGGEVEEN, LEONARD, - De voetbalclub van de vierde klas.
221-108: ROGGEVEEN, LEONARD, - Roodkapje. Opnieuw verteld.
203-69: ROGGEVEEN, LEONARD, - Daantje vertelt. Samengesteld door C.E.Pothast-Grimberg.
203-72: ROGGEVEEN, LEONARD, - Een stelletje Koppen.
229-74: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de sneeuw.
216-87: ROGGEVEEN, LEONARD, - Op stap met meneer Doncker. (2e druk van: Het draaiorgel van meneer Doncker)
207-76: ROGGEVEEN, LEONARD, - Het draaiorgel van meneer Doncker.
225-67: ROGGEVEEN, LEONARD, - Woudstra knapt het op! Het groote raadsel van den Haag.
212-80: ROGGEVEEN, LEONARD, - Omnibus. Inhoud: De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling / Voorjaar op de Klaverwei / In de staart van de komeet / Woudstra knapt 't op!
212-79: ROGGEVEEN, LEONARD, - Draadlooze oogen.
225-478: ROLAND HOLST, A., - Briefwisseling met R.N.Roland Holst en H.Roland Holst- van der Schalk. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door Erik Menkveld en Margaretha H.Schenkeveld.
227-439: ROLAND HOLST, A., - Deirdre en de zonen van Usnach.
230-414: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde Gedichten.
230-413: ROLAND HOLST, A., - Ik herinner mij. Radiogesprekken met S.Carmiggelt. Bezorgd door Dirk Kroon.
228-431: ROLAND HOLST, A., - Proza. 2 delen. Verzameld werk.
195-518: ROLAND HOLST, A., - Onderweg. (gedichten)
195-519: ROLAND HOLST, A., - Tegen de wereld. (gedichten)
195-517: ROLAND HOLST, A., - Helena's inkeer. Een fragment. (gedicht) (illegaal, de Jong 706)
195-515: ROLAND HOLST, A., - De belijdenis van de stilte. (gedichten).
195-516: ROLAND HOLST, A., - De wilde kim. (gedichten).
198-475: ROLAND HOLST, A., - Een winterdageraad. (Hoewel achterin vermeld wordt dat deze 2e druk in het verborgene werd gedrukt, vermeldt de Jong dat deze uitgave na de bevrijding verscheen)
219-435: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H., - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie.
196-408: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde Gedichten. 2 delen.
197-544: ROLLE, S., - Memoriaal van Velsen. Een sociaal economische beschrijving tot 1900.
216-500: ROLVINK, HENK, - De familie Snoep 500 jaar.
208-360: ROMBOUT, C.F., - Hoger sneller verder. 37 Beroemde namen in een sigarettenkoker. Met voorwoord van I.A.Aler.
207-355: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
192-178: ROMEIN, J., - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
214-177: ROMEIN, J., - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
224-337: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Met supplement. Samengesteld door H.Bruch.
212-333: ROMEIN, J., - De Lage Landen bij de Zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche Volk.
212-334: ROMEIN, J. / ROMEIN,A., - Erflaters van onze beschaving.
192-359: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
217-350: ROMEIN, J. / ROMEIN,A., - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
201-346: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.met supplement hierop door H. Buch, 2 delen.
216-318: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
211-116: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Het jaar rond. Een getekende kalender.
213-376: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
202-559: ROMER, H., - De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geÔllustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
227-538: ROMER, H., - Casino-Variťtť. Een tempel van vermaak op de Coolsingel 1898-1933.
227-67: R÷MER, R., - Handboek voor padvinders.
189-569: ROMER, H., - Delven in Delfshaven. Beknopte geillustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
210-554: ROMER, H., - Delven in Delfshaven. Beknopte geillustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
191-466: ROMIJN, J. / S÷TEMANN, - Bont-boek over bond en boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Bijeengebracht t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Nederlandsche Uitgeversbond.
224-249: ROMPEL, FR., - Marthinus Theunis Steijn.
193-175: RONNER, B., - Van huis en haard naar het land van de tokkehs. IndiŽ-dagboek '46-'49-'92.
224-487: RONNER, L., - De geschiedenis van het ornament in het boek.
212-497: RONNER, L., - De hedendaagsche grafische technieken.
219-376: R÷NTGEN, JUL., - G.A. Brederode's liederen. Zangwijzen met pianobegeleiding.
203-663: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het Tweede Keizerrijk. 2 delen.
226-356: ROODHUYZEN, TH., - In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802.
226-459: ROODUIJN, TOM, - Revelaties. Gerard Reve over zijn Werk & Leven.
202-585: ROOIJAKKERS, G., - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
217-537: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1940 - 1985.
198-598: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1940 - 1985.
221-532: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1860-1940.
219-272: ROOJEN, PEPIN VAN, - Batik design.
195-258: ROOKE, D., - Mitty mijn blanke vriendin. vertaald door Clara Eggink en Bert Voeten.
227-344: ROORDA VAN EYSINGA, SICCO, - Uit het leven van Koning Gorilla. Heruitgave met toelichting.
201-225: ROORDA, T., - Beknopte Javaansche grammatica benevens een leesboek tot oefening van de Javaansche taal. Vijfde verbeterde druk.
198-225: ROOS, D., - Zeeuwen en de Westindische Compagnie. (1621-1674)
227-295: ROOSBROECK, R.VAN, - Filips II, koning van Spanje, soeverein der Neder-landen.
223-340: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
219-319: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
229-339: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem van Ornaje.
204-341: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
211-300: ROOSEBOOM, H.J., - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendings vereeniging.
227-278: ROOSEBOOM, H.J., - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendings vereeniging.
206-316: ROOSEBOOM, H., - Meisjes van de fabriek. Voor de lens van de inspecteur.
226-461: ROOSENDAAL, JAN C. E.A., - Moorden met woorden. Honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur.
229-590: ROOSEVELT, THEODORE, - Amerikanisme. Vertaald door J.de Hoop Scheffer.
215-106: ROP, ANT.L.DE, - De sprookjes van Moeder de Gans. Op nieuw berijmd. (naar Charles Perrault)
210-606: ROPPE, L. E.A., - Rapporten van de commissarissen in het Departement van de Nedermaas 1797 - 1800.
224-585: ROSCAM ABBING, M., - De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten 1627-1678. Eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen. M.m.v. Peter Thissen.
229-149: ROSE, CHARLES / MCDOUGALL, WILLIAM, - The Pagan tribes of Borneo. A description of their physical moral and intellectual condition with some discussion of their ethnic relations. With an appendix on the physical characters of the races of Borneo by A.C.Haddon. with introduction by Brian Durrans. 2 volumes. Reprint of the edition of 1912.
225-512: ROSENBERG, H.P.R. E.A., - Architectuurgids den Haag 1800-1940.
220-549: ROSENBERG, H.P.R. E.A., - Architectuurgids den Haag 1800-1940.
217-351: ROSENDAAL, J., - Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795.
205-142: ROSHEUVEL, CH.A., - Van West naar Oost. De rol van de CuraÁaose Rode-Kruis-colonne in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ.
227-160: ROSIDI, AJIP (REDAKSI), - Ensiklopedi Sunda. Alam, Manusia, dan Buday. Termusuk Budaya Cirebon dan Batawi.
227-68: ROSMADE, M.P. (= EVERT MASDORP), - Een klein klein jokkentje. Op nieuw verteld door Marie Honig.
220-501: ROSMALEN, J.VAN, - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935-1985.
229-356: ROSSUM, R. VAN / DIJKSTRA, J. P. R., - Zo werd Leeuwarden vrij.
230-358: ROST VAN TONNINGEN, EBBE, - In niemandsland. De vader verloren, de moeder verstoten.
209-467: ROTH, B.CECIL, - Die Kunst der Juden. 2 Teile
225-550: ROTHUIZEN, WILLIAM, - Jan Sierhuis. Schilderijen / Paintings. Met opdracht van de kunstenaar.
227-593: ROTHUIZEN, WILLIAM, - Jan Toorop in zijn tijd. (1858-1928).
227-360: ROUGEMONT, DENIS DE, - Een jaar in het Derde Rijk.
207-133: ROUSSEL, M., - Wandelingen langs het Meer van GenŤve. Verhaald aan mijne kinderen.
218-581: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
213-580: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
225-389: ROYEN, P.C.VAN, - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700.
225-565: ROYEN, H.J.VAN E.A. (REDACTIE), - Historie en kroniek van het Concert-gebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988. 2 delen. I: Voorgeschiedenis / 1888-1945. II: 1945-1988.
210-166: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
218-193: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
209-186: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
215-604: RUBENS, MARIA, - 't Is toch vergeven. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
195-522: RUEBSAMEN, H., - Het lied en de waarheid.
219-500: RUEDA, MARIA SARRIŃ, - De Koningen-Bibliofielen. Tentoonstellingscatalogus. Met medewerking van Cl.Lemaire. Vertaling Marc Mees.
226-568: RUFF, THOMAS, - Architectures of Herzog & de Meuron. Introduction by Terence Riley, textes by Steven Holl / Hans Kollhoff / Rem Koolhaas / Eduardo Souto de Moura / Theodora Visscher.
220-379: RUITENBERG-DE WIT, A.F., - Het huis van Achterberg. Een com-mentaar.
230-537: RUITER, PETER DE, - A.M.Hammacher. Kunst als levensessentie.
230-415: RUITER, L.J.DE, - Herinneringen aan A.Roland Holst. Een vriendschap.
229-582: RUITER DE WIT, MARIA DE, - Passie voor Pastel / Passion for Pastel.
210-624: RULER, DICK VAN, - Verbeeldingen en werkelijkheid. Speurtochten vanuit de kerkers van Piranesi. 3 delen.
227-329: RULLER, S.VAN, - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland. 1806-1870.
220-619: RUMBOLD, HORACE, - Francis Joseph and his times.
215-224: RUMPHIUS, G.E., - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijcke Aerdbevinge Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17.February des Jaers 1674 voorgevallen, In en omtrent de eylanden van Amboina..etc. facsimlle uitgave door W.Buijze. With an English and Indonesian translation.
215-223: RUMPHIUS, G.E., - De Generale Lantbeschrijvinge van het Ambonese Gouvernement ofwel De Ambonsche Lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W.Buijze.
229-189: RUMPHIUS, G.E., - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijcke Aerdbevinge Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17.February des Jaers 1674 voorgevallen, In en omtrent de eylanden van Amboina..etc. facsimlle uitgave door W.Buijze. With an English and Indonesian translation.
228-485: RUPPEL, A., - Johannes Gutenberg; sein Leben und sein Werk.
211-127: RUSKIN, JOHN, - De Koning van de Goudrivier of de Zwarte Broeders. Een legende uit Stiermarken. Naar het Engelsch.
223-213: RUSSEL WALLACE, ALFRED, - The Malay Archipelago.
220-542: RUSSEL, P. W. E.A., - Niet verouderd, wel veranderd. Berkel en Rodenrijs. Uitg. t.g.v het 100-jarig bestaan.
227-330: R‹TER, A. J. C., - De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der Arbeiders-beweging in Nederland.
210-167: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag.
213-243: RUTGERS, W., - De CaraÔbische jeugdboeken van Miep Diekman. Een leesverslag.
199-200: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag.
224-174: RUTGERS, F.L., - Idenburg en de Sarekat Islam in 1913.
227-161: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag.
210-168: RUTTEN, L.M.R., - Voordrachten over de geologie van Nederlandsch Oost-IndiŽ.
223-476: RUTTEN, M., - Het proza van Karel van de Woestijne.
214-452: RUUSBROEC, J.VAN, - Die Chierheit der gheesteliker brulocht. Uitgegeven voor den Nieuwen Kring
225-250: RUYS, K., - De voorouderlanden. Reizen door Kalimantan. De randgebieden deel 3.
205-234: RUYS-HEGER, H., - Djonoko. Eine Hindu-Javanische Heldensage.
193-267: RUYS, K., - Javaanse brieven.
226-583: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNE VAN E.A., - Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen.
221-258: RUYVEN, H.W.VAN, - Mout-cys Ordonnatie, waer na voortaen den Impost op 't breecken van 't MOUT ten behoeve van de gemeende Saecke binnen het Quartier van VELUWEN, met den 1. Julii 1701. ingaende, sal geheven wordne.
217-368: RYAN, C., - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944.
227-361: RYAN, C., - De laatste slag. Berlijn 1945.
227-346: RYAN, C., - A bridge too far.
227-347: RYAN, C., - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944.
221-240: RYAN, R., - Pragwonings van Wes-Kaapland.
208-150: RYCKAERTS, E., - Vlaamse jeugd literatuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus. Met ten geleide van Em.Willekens.
229-319: RYNCK, PATRICK DE / WILLE, TAMMY, - Bonaparte aan de Schelde. Antwerpen in een Franse stroomversnelling.
228-282: RYSKAMP, CH., - William & Mary and their House.
208-491: SABBE, M., - Uit het Plantijnsche Huis. Verspreide opstellen.
198-480: SABBE, M., - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliederen in de eerste helft der 17e eeuw.
221-418: SABBE, M., - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliederen in de eerste helft der 17e eeuw.
215-605: SABBE, M., - Plantin. De Moretussen en hun werk.
224-488: SABBE, M., - De Meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn Opvolgers, de Moretussen.
222-599: SACHS, MAURICE, - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
227-626: SACHS, MAURICE, - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
198-159: SAHER, E.A.VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
207-188: SAHER, E.A.VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
207-225: SALIM, I. F. M., - Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid.
211-533: SALISBURY, LANEY / SUJO, ALY, - Vervalst! De reconstructie van de brutaalste kunstzwendel ooit. Vertaald door Gerrit Jan Zwier.
226-150: SALLEVELDT, H., - Het woordenboek van Jan Soldaat in IndonesiŽ.
200-462: SALOMONS, A., - Herinneringen van een onafhankelijke vrouw.
212-271: SALOMONS, A., - Verhalen uit het verre Oosten.
229-257: SALOMONS, A., - Verhalen uit het verre Oosten.
208-276: SALOMONSON, H., - De reis zonder einde. (roman).
222-591: SALTYKOW, M.E., - De familie Golowljow.Vertaald door Eva van Santen.
228-592: SALTYKOW, M.E., - De familie Golowljow.Vertaald door Eva van Santen.
215-136: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
228-99: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
222-121: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
212-145: SALVERDA, MURK (RED.), - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
223-288: SAMAMA, LEO, - Alphons Diepenbrock. Componist van het vocale. (Diepenbrock huwde Elisabeth (Elsa) de Jong van Beek en Donk - zie: Elisabeth Leijnse : Cťcile en Elsa, strijdbare freules)
229-267: SAMBEEK, G.VAN, - I made Surita painter of Bali.
222-231: SAMSON, PH.A., - Het rechtsgeding in Hoger Beroep bij het Hof van Justitie in Suriname.
217-531: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
216-553: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
225-520: SANDBERG, G.F., - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
225-549: SANDEE, BERNARD, - Jan Sierhuis. Een doorgaande stroom. / A continuous flow. Met kunsthistorisch inleiding van Koos de Jong.
204-520: SANDER, GORDON F., - De familie Frank die de oorlog overleefde.
230-508: SANDERS, J.G.M., - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
221-542: SANDERS, J.G.M., - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
222-534: SANDERS, J.G.M., - Voorwaarts...mars! Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588-1974.
225-269: SANDICK, L.H.W.VAN, - Chineezen buiten China. Hunne beteekenis voor de ontwik-keling van Zuid-Oost-AziŽ, speciaal van Nederlandsch-IndiŽ.
205-615: SANDON, JOHN, - The Philips guide to English porcelain of the 18th and 19th Centuries.
200-131: SANDWIJK, G.VAN, - Het water, zijne werking, en het nut en voordeel dat de menschen er van trekken. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door F.G.Braner.
221-133: SANDWIJK, G.VAN, - Neerlands roem. Vertellingen voor de Nederlandsche jeugd uit het leven van enige beroemde mannen die ons vaderland heeft opgeleverd. Op nieuw bewerkt door P.J.Andriessen.
218-124: SANDWIJK, G.VAN, - De geheime krachten der natuur of wat wij hebben leeren kennen van het magnetisme en galvanisme, de lucht, zwaartekracht en elektriciteit. Toegelicht en verklaard door F.G.Braner.
217-131: SANDWIJK, G.VAN, - Iets uit den Bijbel. Een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd. Op nieuw bewerkt door A.Rutgers van der Loeff.
227-247: SANGODARE, ASJANTENOE, - Sarka. Bittere strijd. Gedichten uit Suriname.
230-486: SANTE, J.W.VAN, - Het dagboek van Aagje Gijsen 1773-1775. Toegelicht en van aantekeningen voorzien.
229-558: SANTE, J.W.VAN, - Zaandijk in oude ansichten.
229-525: SANTE, J.W.VAN, - Koog aan de Zaan in oude ansichten.
225-509: SANTE, J.W.VAN, - Het dagboek van Aagje Gijsen 1773-1775. Toegelicht en van aantekeningen voorzien.
230-170: SANTOS ALVES, JORGE M.DOS, - Macau. O Primeiro Sťculo de um Porto Internacional / The First Century of an International Port.
207-615: DAS, SARAT, CHANDRA, - A Tibetan-English Dictionary with Sanskrit Synonyms. Revised and edited under the orders of the Gouvernment of Bengal by Graham Sandberg and A.William Heyde. 2 vols.
228-95: SART, J.H.DU, - Zomerwandelingen van Vader Goedhart met zijne kinderen. Een geschenkje voor de jeugd. / MOENS, Petronella : De jonge Sofia. Samen in 1 bandje.
193-122: SART, J.H.DU, - Vrughten mijner ledige oogenblikken.
229-605: SARTRE, JEAN-PAUL, - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1940-1963. Geredigeerd en geannoteerd door Simone de Beauvoir. Vertaald door P.P.J.Klinkenberg.
229-604: SARTRE, JEAN-PAUL, - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1926-1939. Geredigeerd en geannoteerd door Simone de Beauvoir. Vertaald door P.P.J.Klinkenberg.
229-606: SARTRE, JEAN-PAUL, - Schemeroorlog. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas.
221-507: SAS, C.F.VAN E.A., - O Vrijheid! Onwaardeerbaar pand! Aspecten van de patriotten-beweging in stad en gewest Utrecht. Themanummer Jaarboek Oud-Utrecht 1987.
226-300: SAS, N. C. F. VAN (O. R. V.), - Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen.
225-251: SAUERESSIG, I.E., - Blauwe Jongens en Gouden Duinen.
215-310: SAUERESSIG, I.E., - Blauwe Jongens en Gouden Duinen.
225-226: SAULNIER, T., - Tussen hemel en moeras. Zeven maanden dwars door onbekende gebieden van Nieuw-Guinea. m.m.v. Marcel Bisiaux.
201-80: SAUNDERS, M., - Mooie Bruno. Vertaling en inleiding van Tine van Berken.
194-526: SAUVY, ANNE, - Livres saisis a Paris entre 1678 et 1701.
219-320: SAVORNIN LOHMAN, B.C.DE E.A. (REDACTIE), - Prins Willem van Oranje. 1533 -1933.
208-473: SAVORNIN-LOHMAN, ANNA DE, - Miserere. (gedeeltelijk Ned.-IndiŽ) Hierbij ook 2 korte verhalen: Roem / Sterven.
228-311: SAVORNIN LOHMAN, B.C.DE E.A. (REDACTIE), - Prins Willem van Oranje. 1533 -1933.
202-360: SAVORNIN LOHMAN, B.C.DE E.A. (REDACTIE), - Prins Willem van Oranje. 1533 -1933.
222-71: SAXEGAARD, ANNIK, - Maar toen kwam de zomer. Uit het Noorsch vertaald door Kari van Noort.
228-33: SAXEGAARD, ANNIK, - Zuster Rita. Uit het Noors vertaald door M.J.Molanus-Stamperius.
189-442: SCHAAP, D., - Halen en Brengen. Visserij door de eeuwen heen.
200-324: SCHAAP, D., - Een Eeuw Wijzer, 1883-1983. 100 Jaar Koninklijke Nederlandse toeristenbond A. N. W. B.
204-368: SCHAAP, D., - Odyssee van de Hollandse vissers. Nederlandse trawlers in Engeland 1940-1945.
226-327: SCHAAP, D. E.A., - Odyssee van de Hollandse Vissers. Nederlandse trawlers in Enge- land, 1940-1945.
224-511: SCHAAR, J.VAN DER, - Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen.
230-334: SCHAARS, A.H.G., - De Bosbouw van het 'Entel' in de tweede helft van de achttiende eeuw.
230-45: SCHABEEK, A. (ONDER REDACTIE VAN), - Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes-Bibliotheek. O.a. door Aletta Hoog / A. van Gogh-Kaulbach / N.van Hichtum / Truida Kok, Hermanna etc. Gebundelde stukjes in 2 banden, de 24 nummers niet op volgorde.
224-116: SCHABERG, J.P., - Wat God gedaan heeft. Een geschenk voor Nederlandsche kinderen, ter herinnering aan November 1813.
220-604: SCHADEE, N., - Rotterdamse Meesters uit de Gouden Eeuw. Bij de tentoonstelling in het Historisch Museum Rotterdam.
225-504: SCHAEPMAN, H.J.H.M., - De St.Nicolaas-kerk van Jutfaas en met het oog op hare versiering nader verklaard door G.W.van Heukelem.
224-620: SCHAEPS, JEF E.A. (REDACTIE), - Oostersche weelde. De OriŽnt in westerse kunst en cultuur. Met een keuze uit de veramelingen van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
213-508: SCHAGEN, J.C.VAN, - Domburgse Cahiers. No 1 t/m 21 (ontbreekt alleen 13 B). 4 gesigneerde. uitgave in eigen beheer.
225-521: SCHAGEN, J.C.VAN, - Zeeuwse reflexen. En Complexen. Met begeleiding van Jan Heyse.
200-511: SCHAIK, REMI VAN E.A. (REDACTIE), - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
221-419: SCHAIK-WILLING, J.VAN / VESTDIJK,S., - De overnachting.
220-508: SCHAIK, REMI VAN E.A. (REDACTIE), - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
207-573: SCHAKEL, M.W., - Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
216-546: SCHAKEL, M.W., - Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
212-336: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
200-325: SCHAMA, S., - Overvloed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw.
226-596: SCHAMA, S., - Landschap & herinnering. Vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer.
212-617: SCHAUM, C.L.J., - Geschiedenis der tuinkunst.
219-603: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P.Scheen.
228-558: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1850. 2 delen.
208-594: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P.Scheen.
225-547: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P.Scheen.
223-584: SCHEEPERS, ESTHER / WILL, CHRIS, - Looy met den noorderzon, weg ! De reizen van Jacobus van Looy.
201-489: SCHEFFER, H.J., - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
192-530: SCHEFFER, H.J., - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers. (+boekje met noten)
189-554: SCHEFFER, H.J., - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
196-324: SCHEFFER, H.J., - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
190-572: SCHELLART, A.I.J.M., - Kastelen. Introductie van H.J.L.Vonhoff.
200-283: SCHELLER, J.J.G., - Aanleiding tot eene Taal- en Oordeelkundige Verklaring van de Schriften der Ouden, en tot eene gepaste navolging van Cicero.
201-490: SCHELLING, H.G.J., - Met burijn en guts. Honderd hedendaagsche in hout gesneden exlibris en gelegenheidsgrafiek uit binnen- en buitenland. nr 25 van 775 ex.
224-201: SCHELTEMA, J.F., - Peeps of many lands - Java.
189-361: SCHELVEN, A. A. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
227-316: SCHELVEN, A. A. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
227-502: SCHELVEN, A.L. VAN, - Onderneming en Familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming van Heek & Co te Enschede.
229-337: SCHELVEN, A. A. VAN, - Willem van Oranje. Een boek ter gedach-tenis van idealen en teleurstellingen.
213-378: SCHELVEN, A.L. VAN, - Marnix van Sint Aldegonde.
189-493: SCHENDEL, A. VAN, - Nachtgedaanten.
229-420: SCHENDEL, A. VAN, - Avonturiers.
196-411: SCHENDEL, A. VAN, - Het fregatschip Johanna Maria.
195-527: SCHENDEL, A. VAN, - De Schoone jacht en andere verhalen.
208-277: SCHENDEL, A. VAN, - Jan Compagnie.
205-444: SCHENDEL, A. VAN, - Een Hollandsch Drama.
196-412: SCHENDEL, A. VAN, - Merona een edelman.
219-115: SCHENK-BAUMANN, T., - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Met tekstgedeelte van AriŽtte Schippers, voorwoord van Jeanne Bieruma Oosting.
229-118: SCHENK-BAUMANN, T., - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Tekstgedeelte Ariette Schippers.
220-128: SCHENK-BAUMANN, T., - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Met tekstgedeelte van AriŽtte Schippers, voorwoord van Jeanne Bieruma Oosting.
215-486: SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN, M.A., - Het dichterschap van Hubert Kornelisz. Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
205-447: SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN, M.A., - In de boeken met de geest. Vijftien studies over vroegmoderne literatuur.
221-420: SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN, R. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcal.
211-128: SCHENKMAN, J. (BEWERKT DOOR), - C.F.Gellert's Fabelen en vertelsels. Vrij herzien voor de jeugd. 2 delen in 1 band.
229-110: SCHENKMAN, JAN, - Het zomertogtje, of de Familie Gartman op reis.
223-131: SCHENKMAN, JAN, - Het Zomertogtje of de Familie Gartman op reis. Verhalen, sprookjes en gedichtjes, tot vorming van verstand en hart.
215-107: SCHENKMAN, J. (BEWERKT DOOR), - Vertellingen van Moeder de Gans. (titel op de band: Sprookjes van Moeder de Gans)
221-374: SCHEPEL, A.F., - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. West-Afrika 1857/1858.
227-549: SCHERFT, P., - De archieven der prefectuur van het departement der Monden van de Schelde en der onderprefecturen van de arondissementen van Middelburg en Goes 1810-1814.
230-46: SCHERMEL…, WILLY, - Mitok de jonge eskimo. Plaatjesalbum van H.E.Mulder's speciale roggebroodfabriek.
215-45: SCHERMEL…, WILLY, - Mei-koninginnetje.
230-171: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
193-177: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
209-187: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
196-162: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
214-333: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten verzameld. 3 delen. I: 1572-1654 II:1655-1678 III: 1679-1800.
207-559: SCHEURLEER, D.F., - Het muziekleven te 's Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
226-357: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten verzameld. 3 delen. I: 1572-1654 II:1655-1678 III: 1679-1800.
215-442: SCHEURLEER, D.F., - Herinneringsdagen uit de Nederlandsche Zeegeschiedenis.
230-335: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN, - Bijdragen tot eene geschiedenis der Bataven.
230-47: SCHEVICHAVEN, J.VAN, - De Lobbes. (J.van Schevichaven, = ook Ivans)
218-65: SCHEVICHAVEN, J.VAN, - De Lobbes. (J.van Schevichaven, = ook Ivans)
216-319: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN, - Slavernij en dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
227-332: SCHIE, PATRICK VAN, - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Neder-land 1901-1940.
213-377: SCHIE, PATRICK VAN, - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Neder-land 1901-1940.
206-621: SCHIERBEEK, A., - Jan Swammerdam. (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680) Zijn leven en zijn werken (1637-1680). Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia. Door H.Engel.
207-523: SCHILDERS, E., - žn-druk, van Wiegedruk tot Grafschrift. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van drukkerij Gianotten, Tilburg.
224-523: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Het Archief van het Huis Bergh. Inleiding met voorwoord van J.H.van Heek.
224-524: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Register op de leenen van het Huis Bergh.
228-519: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Het Huis Bergh.
218-513: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Register op de leenen van het Huis Bergh.
220-532: SCHILFGAARDE, A.P.VAN E.A. (REDACTIE), - Gelders mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
215-580: SCHILLING, K., - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Eine Ausstellung im KŲlnischen Stadtmuseum 15. Okt. 1963 - 15. Febr. 1964. Handbuch + Katalog.
217-179: SCHILLING, T., - Spoor, onze generaal, door zijn vrienden en soldaten.
219-577: SCHILLINGS, H., - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
209-586: SCHILLINGS, H., - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
206-533: SCHILSTRA, J.J., - Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland,1544-1969.
206-532: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en molens.
203-594: SCHILSTRA, J.J., - In de ban van de dijk. De Westfries Omringdijk.
209-535: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en molens.
227-224: SCHILT, J., - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
223-256: SCHILT, J., - Maria Hofker's Indische impressies.
212-251: SCHILT, J., - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
230-240: SCHILTKAMP, J.A., - De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie. (voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot het jaar 1964).
209-242: SCHILTKAMP, J.A. / SMIDT,J.TH., - West Indisch plakaatboek. Publikaties en andere wetten betrekking hebbend op St.Maarten St.Eustatius Saba. 1648/1681 - 1816.
222-490: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, J.E.N., - Geslachtlijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijn huisvrouw Anna Jacoba Geelvink. Uitgegeven ten voordeele van het Fonds Dedel. met veel handgeschreven toevoegingen.
227-511: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, C.O.A. E.A., - Over Stad en Scholtambt Lochem. 1233 - 1983. Een beschrijving van 750 jaar.
220-332: SCHINKEL, A.D., - Geschied- en Letterkundige bijdragen. (Brief van Jacob van den Eynde / Uitrusting van een student / Eigenhandige aantekening van Olivier van Noort / Brief van Jaqcues Jordaens / Dichtstukjes van Const.Huygens / Geslachtlijst van Van Mieris / e.a.)
207-611: SCHIPPER-VAN LOTTUM, M.G.A., - Over merklappen gesproken. De geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Holland.
227-583: SCHIPPERS, K., - Holland Dada.
228-600: SCHIRACH, RICHARD / LEHNER, MULAN, - Poe'i. De laatste keizer van China. De autobiografie van de laate Chinese keizer - 1906-1967. Uit het Chinees vertaald.
226-482: SCHLESINGER, PHILIPP / G‹NS, JOSEF, - Die Pessach-Haggadah. ‹bersteszt und erklšrt. Tekst in Deutsch und HebreÔsch
201-82: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
218-67: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
221-62: SCHMIDT, ANNIE M. G., - De A van Abeltje.
230-370: SCHMIDT, JAN, - Per koets naar Constantinopel. De Gezantschapsreis van baron van Dedem van de Ghelder naar Istanbul in 1785.
226-553: SCHMIDT, ARIADNE, - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
230-50: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Kom, zei het schaap Veronica.
230-49: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Het schaap Veronica.
229-103: SCHMIDT, ANS, - Regenboog. Versjes en verhaaltje.
213-571: SCHMIDT, J.D., - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

5/30