Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
227-525: NIEROP, H.VAN, - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
223-129: NIESE, CHARLOTTE, - Erica. Uit het leven van een eenig kind. Vertaald door mevr.Willeunier.
219-56: NIESE, CHARLOTTE, - De jongste van allen.
241-83: NIESE, CHARLOTTE, - Erica. Uit het leven van een eenig kind. Vertaald door mevr.Willeunier.
239-126: NIESE, CHARLOTTE, - Het driespan. Naar het duitsch door M.van Wieringen-Mijs.
208-91: NIESE, CHARLOTTE, - Wat Michiel Schneidewind gedurende den Franschen tijd in Hamburg beleefde. Uit het duits vertaald door Mevr. J.van der Hoeven.
223-608: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Ideeën, een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem.
236-552: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Ecce homo.
233-349: NIEUHOF, JOAN, - Het gezantschap de Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in De gedenkwaerdigste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Facsimile-editie naar de uitgave van 1665.
194-435: NIEUHOF, JOAN, - Het gezantschap de Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in De gedenkwaerdigste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Facsimile-editie naar de uitgave van 1665.
236-118: NIEUWEN AMSTEL, NELLY VAN DEN, - Annabetje en de pannekoeken.
242-349: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930. Met een voorwoord van H.J.Scheffer en C.H.Slechte.
210-605: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Zuid-Limburg in 19de eeuwse foto's. Met een nawoord van Jos Perry.
230-253: NIEUWENHUIS, JOAN A., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië geschreven hebben, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
213-215: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
199-189: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
240-163: NIEUWENHUIS, ROB (INLEIDING), - Koning Willem II School. Opgericht te Batavia op 27 November 1860 - Jubileum uitgave Koning Willem III Schoolvereniging. met voorwoord van mevr. Chr. W.Vooren.
209-183: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
239-249: NIEUWENHUYS, R., - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesië, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
239-250: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden. 3e omgewerkte druk.
211-184: NIEUWENHUYS, R., - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
230-254: NIEUWENHUYS, R., - Sinjo Robbie. Verhalen.
226-393: NIEUWENHUYS, R., - De Dominee en zijn Worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
200-193: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe; een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië, 1870-1920.
224-194: NIEUWENHUYS, R., - Komen en Blijven. Tempo Doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië, 1870-1920.
233-215: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
233-166: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden.
214-172: NIEUWENHUYS, R., - Komen en Blijven. Tempo Doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië, 1870-1920.
214-173: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe; een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië, 1870-1920.
242-263: NIEUWENHUYS, ROB E.A., - Oost-Indisch Magazijn. De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Letterkunde. (De eerste uitgave hiervan verscheen als Bulkboek)
241-198: NIEUWENHUYS, R., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië geschreven hebben, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
238-276: NIEUWENHUYS, R., - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
240-400: NIEUWENHUYS, R., - De Dominee en zijn Worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
229-253: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden.
231-250: NIEUWENHUYS, ROB E.A., - Orientatie. Cultureel maandblad. De nrs. 9 (juni 1948,10 - 13 t/m 31 - 34 t/m 37 - 40 t/m 46 (januari 1954) nr. 23/24 is dubbelnummer gewijd aan Willem Walraven. Met bijdragen van vele auteurs.
242-262: NIEUWENHUYS, R., - Oom Tjen.
231-249: NIEUWENHUYS, R., - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesië, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
236-252: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
241-534: NIEUWENKAMP, W. O. J., - W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1924. uitgave bij zijn 50e verjaardaag. Tentoonstellingscatalogus Kon.Kunstzaal Kleykamp met inleidende artikelen van R.W.P.de Vries, C.Lekkerkerker en Anne Hallema.
231-136: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftochten op Bali.
219-269: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Bouwkunst van Bali.
241-139: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftochten op Bali.-Zoowel wat den tekst als de prenten betreft is dit boek een geheel omgewerkte tweede druk van 'Zwerftochten op Bali' in 1910 verschenen.
235-266: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden.
242-264: NIEVELT, C. VAN, - Onder de palmen. Een keuze uit de 'Indische' verhalen. Ingeleid door Joop van den Berg.
240-494: NIJENHUIS, H.J., - Oud-Ede vertellingen uit ons dorp.
236-356: NIJHOF, P. E.A., - Monumenten van bedrijf en techniek. Industriële archeologie in Nederland.
225-116: NIJHOFF, P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland.
242-350: NIJHOFF, D.C., - De stadhouders en Koningen uit het Huis Oranje-Nassau in karaktiristieken.
218-494: NIJHOFF, P., - Windmolens in Nederland.
238-435: NIJHOFF, M., - Het heilige hout. Drie spelen.
232-460: NIJHOFF, M., - Het uur U. gevolgd door Een Idylle. Twee gedichten. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie. Gekozen en ingel.door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn.
237-283: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella Haasse.
234-194: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella Haasse.
238-437: NIJLEN, J. VAN, - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
238-438: NIJLEN, J. VAN, - Gedichten. 1904 - 1938.
219-430: NIJLEN, J. VAN, - Herinneringen aan E.du Perron.
239-434: NIJLEN, J. VAN, - De dichters van 't Fonteintje. Karel Leroux - Reimond Herreman - Richard Minne - Maurits Roelants. Een keur uit hun gedichten. nr 166 van 400 ex.
238-439: NIJLEN, J. VAN, - Verzamelde gedichten. 1904-1948.
233-519: NIMWEGEN, O. VAN, - De subsistentie van het leger. Logistiek en strategie van het Geallieerde en met name het Staatse leger tijdens de Spaanse Successieoorlog in de Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk (1701-1712).
224-115: NOELDECHEN, W., - Onder den Rooden Adelaar. Een verhaal uit den tijd van den Grooten Keurvorst.
230-409: NOLENS, LEONARD, - De liefdesgedichten.
227-106: NOLST TRINITÉ, A., - Knippend vertellen. De Boerderij / O! die stoute popjes ! / Jan's verjaardag / Kermis / Sleedje rijden / Nog eenige voorbeelden.
222-577: NOLTHENIUS, H., - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
222-459: NOLTHENIUS, H., - Een ladder op de aarde. Roman.
233-551: NOLTHENIUS, H., - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
234-539: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (†1397).
242-570: NOLTHENIUS, H., - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdge-noten.
232-565: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (†1397).
237-334: NOORDEGRAAF, H., - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
226-388: NOORDEGRAAF, J. / IJZERMAN, A., - Henri Hartog schrijver van zwart Schiedam.
224-326: NOORDEGRAAF, H., - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
241-362: NOORDEGRAAF, J. / IJZERMAN, A., - Henri Hartog schrijver van zwart Schiedam.
240-401: NOORDEGRAAF, HERMAN, - François HaverSchnidt en Schiedam.
239-318: NOORDENBOS, O. / SPIGT, P., - Atheisme en vrijdenken in Nederland. / Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht. / Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
235-298: NOORDENBOS, O. / LEEUWEN, T. VAN, - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Met voorw. van J. Huizinga.
242-155: NOORDERVLIET, N. (GEKOZEN EN MET INLEIDING VAN), - Brieven van de thee. Uit een Indisch familiearchief met originele foto's.
226-147: NOORDERVLIET, N. (GEKOZEN EN MET INLEIDING VAN), - Brieven van de thee. Uit een Indisch familiearchief met originele foto's.
238-542: NOORDMAN, DIRK, - Economie en filisofie in de Vroege Middeleeuwen. 750-1250.
241-200: NOORDUYN, J., - A critical survey of studies on the languages of Sulawesi.
220-153: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
237-190: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
241-31: NOORDWAL, CORNÉLIE, - Nina Donker.
239-45: NOORDWAL, CORNÉLIE, - Pension Brocke.
222-460: NOOTEBOOM, C., - De omweg naar Santiago.
215-481: NOOTEBOOM, C., - Berlijnse notitties.
223-207: NOOTEBOOM, C., - Oost-Soemba. Een volkenkundige studie.
217-462: NOOTEBOOM, C., - De omweg naar Santiago.
228-428: NOOTEBOOM, C., - Rituelen.
239-435: NOOTEBOOM, C., - Een avond in Isfahan. Reisverhalen uit Perzië, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en Maleisië.
224-436: NORD, MAX (INLEIDING), - Alexander Cohen. Uiterst rechts. Journalistiek werk 1906-1920.
241-321: NORD, MAX (INLEIDING), - Alexander Cohen. Uiterst rechts. Journalistiek werk 1906-1920.
242-465: NORD, M. (SAMENGEST. DOOR), - Vestdijknummer van literair maandblad Podium. met bijdragen van o.a. A.Roland Holst, L.Vroman, G.Achterberg, D.Opsomer, Paul Rodenko enz.
241-32: NOREL, K., - Stuurman Aart.
211-47: NORGA, MARGIT, - Wij werkende meisjes. Uit het Noorsch door M.J.Molanus-Stamperius.
241-173: NORTIER, J. J. E.A., - De Japanse aanval op Java, Maart 1942.
231-413: NUIS, AAD, - Maarten 't Hart.
206-526: NUMAN, A.M., - Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen ca. 720-1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie.
242-265: NURKS DEN JONGERE, ROBERTUS ( = E.VAN DEN GHEYN JR), - Op Java, langs kruisweg en slingerpad. Kritische pennekrassen. (voorin met potlood: Voor Bas Veth verder niet goed leesbaar)
227-488: OBREEN, H. T., - Dijkplicht en Waterschappen aan Frieslands Westkust.
202-266: OCHSE, J.J., - Indische vruchten.
237-327: ODDENS, J., - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanboel.
239-361: ODERWALD, J. BEWERKT EN VAN AANT.VOORZIEN, - Het merkwaardig Dagboek van een Nederlandsch Zeeman. 1795-1860. Naar het Memoriaal van Vice-Admiraal J.Boelen Jzn. De Napoleontische tijd.
216-158: OEFELE, ARMIN VAN, - Das Schachspiel der Bataker. Ein ethnographischer Beitrag zur Geschichte des Schach.
239-460: OEGAMA VAN DER WAL, TH., - Herman Teirlinck.
221-432: OEGAMA VAN DER WAL, TH., - Herman Teirlinck.
242-156: OEGEMA, J.J.G., - De Stoomtractie op Java en Sumatra.
234-145: OEI HONG KIAN, , - Kind van het land. Peranakan-Chinezen in drie culturen.
238-111: OERBELT, JAN (=J.A.J.TEMMINK), - De Mulo-Ridders.
237-236: OFEIGSSEN-TAKES, A., - Wel en Wee.
238-231: OFEIGSSEN-TAKES, A., - Wel en Wee.
242-351: OFFENBERG, G.A.M., - Gevelstenen in Nederland.
236-490: OFFENBERG, A.K. (EDITED BY), - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore. Marking the 20th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994.
240-499: OFFERMANS, P.H.M.G., - Arbeid en levens-standaard in Nijmegen (1550-1600)
221-130: OHORN, A., - Helden der kust. Eene geschiedenis van het Noord-zeestrand. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door J.A.Bientjes.
236-304: OKKER, FRANK, - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
230-569: OLCZAK-RONIKIER, JOANNA, - In de tuin van het geheugen. vertaald uit het Pools door Esselien 't Hart.
238-528: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN, - In den spiegel van het zelfportret. Nr. 87 van 250 exemplaren
229-101: OLDENZIEL, ANNIE, - Van Palmpaas en Pinksterblom.
235-568: OLIEMANS, W. H., - Het brood van de armen. De geschiedenis van de aardappel temidden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten.
241-388: OLINK, H., - Nico Rost. De man die van Duitsland hield. Een biografische schets.
228-213: OLLAND, FRED.H., - Bladen uit de Memoirs van Petrus B.Borcherds. Eenvoudig Afrikaansch levensverhaal.
233-553: OLLARD, RICHARD, - Pepys. A Biography.
241-484: OLLEFEN, L.VAN, - Stad- en Dorpsbeschrijver van Kennemerland. Reprint van de uitgave van 1796.
231-489: OLLEFEN, L.VAN / BAKKER, R., - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver. reprint van de uitgave van 1793. (ongepagineerd)
201-574: OLLEFEN, L.VAN, - Stad- en dorpsbeschrijver van Rhijnland. Reprint van de uitgave van 1796. 2 delen.
203-533: OLST, E.L.VAN, - Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. 2 delen.
240-164: OOMEN, MAR / ABUYS, GUIDO, - Welkom in Holland! Indische Nederlanders in kamp Westerbork, 1950-1951.
224-505: OORDT, G.H.L.VAN, - Het geslacht van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der familie van Oordt.
217-282: OORDT, J.W.G.VAN, - De godsdienst der Grieken met hunne volksdenkbeelden.
241-385: OORSCHOT, GEERT VAN, - Hierbij de hele god in proef. Brieven aan Willem Frederik Hermans.
237-191: OORSCHOT, H.J.VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in Indonesië.
218-184: OORSCHOT, H.J.VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in Indonesië.
237-343: OORT, DORINDE VAN, - Vrouw in de schaduw. Een familiegeschiedenis. Het verhaal van Annetje Beets en politicus en Oud-Burgemeester P.J.Oud.
198-196: OOST, JAN, - Geroepen. Een verhaal uit den Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog.
217-400: OOSTEN, F.C. VAN, - Schepen onder stoom, de geboorte van het stoomschip. Van raderboot tot oceaanstomer.
242-126: OOSTERBAAN, J.C., - Een ketting van boeken.
241-499: OOSTERBAAN, G., - De Tweeling in de ban. Kroniek van feiten en gebeurtenissen in Koog aan de Zaan en Zaandijk en hun omgeving.
229-538: OOSTERBAAN, G., - De Tweeling in de ban. Kroniek van feiten en gebeurtenissen in Koog aan de Zaan en Zaandijk en hun omgeving.
226-542: OOSTERBAAN, D.P., - Het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft. (1252-1795) met opdracht van de schrijver.
239-47: OOSTERHOFF, P.A.E., - 't Winkeltje in de Bloemstraat.
193-61: OOSTERHOFF, P.A.E., - Majesteitje.
223-383: OOSTERWIJK, B. / REGT, W.DE, - Terug op koers. Drie decennia Koninklijke Nedlloyd.
234-250: OOSTERWIJK BRUIJN, J.VAN, - Vaderlandsche zangtoonen bij den veldtocht in België, in augustus, 1831. / Tafereeltjes uit de Twaalfdaagsche Beurstochten op de Tusschenbeurs. / De Hulpbeurs op den Dam. Dichtstukje. 2e druk 3 stukjes in 1 band. (stukje 2 en 3 Uitg. Amsterdam, G.J.A.Beijerinck)
203-287: OOSTERWIJK BRUIJN, J.VAN, - Luimige Dichtstukjes. Eerste en tweede verzameling.
240-316: OOSTERWIJK, B., - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911). Rotterdams grootste koopman van de negentiende eeuw, Nederlands grootste fraudeur aller tijden.
219-366: OOSTERWIJK, BRAM, - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
235-372: OOSTERWIJK, BRAM, - Smit 150. 1842-1992. Anderhalve eeuw maritiem dienst-verlening.
232-288: OOSTERZEE, H. M. C. VAN, - Zeeland. Jaarboekje voor 1854.
206-216: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
232-163: OOSTINDIE, GERT, - Postkoloniall Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen.
237-245: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
210-229: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
208-259: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
220-244: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Knellende Koninkrijksbanden, Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben. 3 delen. I: 1940-1954 II: 1954-1975 III: 1975-2000.
220-245: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
236-266: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Knellende Koninkrijksbanden, Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben. 3 delen. I: 1940-1954 II: 1954-1975 III: 1975-2000.
240-115: OOSTKAMP, J.A., - Het leven, de voornaamste daden en lotgevallen van Witte Cornelisz. De Witte, vice admiraal van Holland en Westfriesland, Ridder der Orde van St.Michel. Voor de jeugd bewerkt.
233-109: OOSTROM, FRITS VAN, - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
239-436: OOSTROM, FRITS VAN, - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse Hof omstreeks 1400.
239-424: OOSTROM, FRITS VAN, - Maerlants wereld.
240-440: OOSTROM, FRITS VAN, - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 -1400.
232-116: OOSTVEEN, W.F. / ALEIDA (=JOHANNA G.M.BERK) E.A., - Te kust en te keur. Vertellingen voor jongens en meisjes.
233-191: OPHOF-STERK, T., - Morgennevelen.
240-200: OPHOF-STERK, T., - Een moeilijk Jaar voor de Van Heerdentjes. Een meisjesverhaal uit het Bataviaasch familieleven.
227-323: OPSTALL, M. E. VAN E.A., - Vier eeuwen Nederland-Japan. Kunst - Wetenschap - Taal - Handel
240-165: ORANJE, D. J. P., - Het beleid der Commissie Generaal. De uitwerking der beginselen van 1815 in het regeerings reglement van 1818.
232-567: ORNE JEWETT, SARAH, - The story of the Normans. Told chiefly in relation to their conquest of England.
241-182: ORT, J.W.C., - Surinaams verhaal. Vestiging van de hervormde Kerk in Suriname (1667-1800). (oorspronkelijk geschreven vroeg 20e eeuw)
237-583: ORWELL, GEORGE, - Nineteen eughty-four. The facsimile of the extant manuscript. Edited by Peter Davison. With a preface by Daniel G.Siegel.
242-590: ORWELL, GEORGE, - Nineteen eughty-four. The facsimile of the extant manuscript. Edited by Peter Davison. With a preface by Daniel G.Siegel.
232-541: OS, HENK VAN / SCHEIJEN, SJENG, - Ilja Repin. Het geheim van Rusland. Tentoonstellingscatalogus Groninger Museum.
221-572: OS, HENK VAN, - Zien is genoeg.
239-277: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-gouverneur. Van Hattem naar St.George del Mina. (met bronnenvermelding)
225-523: OS, H.W.VAN, - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst.
236-342: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-gouverneur. Van Hattem naar St.George del Mina. (met bronnenvermelding)
235-324: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Hendrik, graaf van den Bergh (1573-1638) van Spanje naar Oranje. 8 artikelen van verschillende auteurs.
242-315: OSCH, HENK VAN, - Jonkheer D.J.de Geer. De teloorgang van een minister-president.
239-283: OSCH, HENK VAN, - Jonkheer D.J.de Geer. De teloorgang van een minister-president.
239-48: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Annie's duiveltje.
239-49: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Doortrappen.
198-63: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Tante Doortje's erfenis.
240-79: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Wilde Jo.
239-50: OSINGA, GÉ, - Zomer op de hei.
229-266: OSS, F.W.VAN, - Batik. Sukma jawa - De ziel van Java - The soul of Java.
238-120: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - 's Winters op Beukenwoud.
217-118: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - De poppenpartij.
198-116: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - Hansje Rozengaarde.
208-468: OSTAIJEN, P. VAN, - Verzameld Werk / Poëzie. 2 delen.
221-411: OSTAIJEN, P. VAN, - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair oeuvre van de Vlaamsche expressionistische dichter Paul van Ostaijen. gespeeld door Arena/ De Nieuwe Komedie.
235-442: OSTAIJEN, P. VAN, - Verzameld Werk / Poëzie. 2 delen.
239-111: OSTINI, FRITZ VON, - De kleine Koning. Een sprookje. Vertaling van Top Naeff.
200-721: OSTWELD, HANS, - Das Berliner Dirnentum. Berliner Bordelle / Die freie Prostitution im Vormärz / Der Tanz und die Prostitution/ Prostitutionsmärkte / Gelegenheitsdirnen / Dirnentypen / Ausbeuter der Dirnen.
235-549: OTTEMA, N., - Friesche Majolica. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandsch Aardewerk.
241-485: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850.
232-24: OTTEN, JO, - De avonturen van Jammerpoes. Een kinderverhaal.
206-527: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850.
233-292: OTTERSPEER, W., - Bolland. Een biografie.
241-373: OTTERSPEER, W., - De mislukkingskunstenaar. Willem Frederik Hermans. Biografie, deel I (1921-1952)
224-506: OTTINK JZN, TIEMEN, - Kroniek van de Familie Tiemen Ottink vanaf het jaar 1867. (privé-uitgave)
237-192: OTTOLANDER, T. / VERVOOREN, E. INLEIDING, - Internationaal Rubbercongres met tentoonstelling. Batavia Ned.Ind. Beknopte verhandeling over de oeconomische voorwaarden waaronder de Rubbercultuur op java gedreven wordt. Met voorwoord van P.J.Veth. Bijlage I: kaart van Java ontbreekt helaas. Bijlage II: Lijst der Rubberondernemingen op Java. Bijlage III: Staat der kostprijzen.
228-313: OUDENDIJK, JOHANNA, - Willem III, Stadhouder van Holland Koning van Engeland.
216-357: OUDENDIJK, JOHANNA, - Een Bourgondische ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
202-216: OUDSCHANS DENTZ, F., - Onze West in beeld en woord. Platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs. 2e vermeerderde en verbeterde druk
239-437: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren.
230-412: OUDSHOORN, J. VAN, - Bezwaarlijk verblijf. Uitgegeven naar het handschrift. Toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M.de Moor.
205-418: OUDSHOORN, J. VAN, - De fantast. Een ongeloofwaardig verhaal.
226-442: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren.
242-540: OUDSTEN, ADRI DEN (VOORWOORD), - Lou Loeber. Overzichtstentoon-stelling.
220-594: OUDSTEN, ADRI DEN (VOORWOORD), - Lou Loeber. Overzichtstentoon-stelling.
216-403: OUDVORST, A.F. VAN, - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
234-361: OUDVORST, A.F. VAN, - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
232-25: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De Familie Knutsel.
241-34: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Allermerkwaardigste avonturen van de aardige aapjes van Admiraal Adrianus Apekolio. Alfabet voor Allen.
232-27: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Stuurman Tjeerd.
232-26: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Krullebol kaalkop en klein broertje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
233-67: OVEN VAN DOORN, M.C.VAN, - Pikkie Duimelot bij Oom Langejaap. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
209-44: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De heldendaden van Pikkie Duimelot. Een groot verhaal voor kleine kleuters. (titel op de band: Pikkie Duimelot)
236-63: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Allermerkwaardigste avonturen van de aardige aapjes van Admiraal Adrianus Apekolio. Alfabet voor Allen.
239-561: OVERDUIN, H. (MET VOORW.VAN), - De Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum. Tentoonstelling februari - mei 1988. Met artikelen van J.Sillevis, H.Kraan, R.Dorn en P.de Boer.
231-493: OVEREEM, BRAND, - Jacob Overeem het schrijvend hart van de Veluwe. met bijdragen van Teus van der Kuilen, Roel Leenknegt, J.Poort, Martin Ros, Jan Schipper en Hans Werkman
236-545: OVERSTEEGEN, G., - Ik wend mijn schreden van Rusland van heden. (waarschuwing tegen het communisme)
232-29: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland.
230-42: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland. (Deel 2 van de serie)
233-192: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Indië. (deel I van de serie)
230-43: OVINK-SOER, MARIE, - Hoe Puck 'n Canneheuveltje werd. (deel 4 van de serie)
238-65: OVINK-SOER, MARIE, - De kinderen Heringa.
238-66: OVINK-SOER, MARIE, - Huize 'Canneheuvel' (De 'Duiventil'). (Deel 5 van de serie)
232-28: OVINK-SOER, MARIE, - Blij kinderleven.
240-80: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes-serie. 5 delen. I: De Canneheuveltjes in Indië. 4e dr. / II: De Canneheuveltjes in Holland. 2e dr. / III: Puck. 2e dr. / IV: Hoe Puck 'n Canneheuveltje werd. 1e dr. / V: Huize 'Canneheuvel'. 2e dr.
205-61: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland. Deel 2 van de Canneheuveltjes-serie.
236-221: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Indië. (deel I van de serie)
217-594: OXENAAR, R. (VOORWOORD), - J.Th.Toorop. De jaren 1885 tot 1910.
238-254: OZINGA, M.D., - De monumenten van Curaçao in woord en beeld. with english summeries.
223-329: OZINGA, M.D., - Protestantsche Kerken hier te lande gesticht.
235-444: PAAP, W. A., - Jeanne Collette. 2 delen in 1 band.
232-220: PAARDEKOOPER, S., - Achter het gedek. Dagboek van de 13-jarige Sonja Paardekooper uit Kamp Ambarawa, december 1943 - januari 1946. Uitg. en met inl. van H. J. Vader.
239-439: PAARDT, R, VAN DER, - Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-litera-toren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
239-51: PAAUW - BACHRACH, BEP DE, - De Omweg.
232-30: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - Trio Finale.
220-73: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - De poppenwas / Kabouterbruiloft / Apenbal / Poppendokter. 4 deeltjes. (streepjes tussen lettergrepen)
209-622: PADOVER, SAUL K. (KEUZE EN INLEIDING), - De brieven van Karl Marx. Vertaald door H.W.Baks en J.Firmin Vogelaar. 2 delen.
237-400: PAEMEL, MONIKA VAN, - Rozen op ijs.
235-597: PAINTER, GEORGE D., - Marcel Proust. A biography. 2 volumes.
231-27: PAJEKEN, FR.J., - Het testament van den invalide.
242-229: PAKENHAM, TH., - The Boer War.
229-481: PÁLFFY, GÉZA, - Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgermonarchie. Die regelmässige kartographische Tätigkeit der burgbaumeisterfamilie Angielini an den Kroatisch-Slawonischen und den Ungarischen Grenzen in den Jahren 1560-1570. boek is tweetalig (Duits / Hongaars)
232-164: PALFREY JONES, H., - Indonesia: The possible dream. A distinguished statesman describes the dramatic emergence of a newly independent and significant nation.
227-366: PALM, JOHAN M., - Het boek van de zee.
238-411: PAM, MAX E.A., - De motorzijspan van Willem Frederik Hermans
211-451: PAMA-BROUWER, F., - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens.
232-614: PAN, LYNN, - The encyclopedia of the Chinese overseas.
228-329: PANNEKOEK, Y., - Memoires van Yvo Pannekoek.
242-545: PANNEKOEK, G.H., - De verluchting van het boek. 2e verbeterde en uitgebreide druk. -
212-588: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK, - Prenten, Gedichten & Enige Aantekeningen.
230-255: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo' (roman van een Indische jongen).
200-694: PAOLI, D. / BOULAY, C., - Nicolaas II en zijn familie. Herinneringen aan een tsarenfamilie.
238-260: PAREAU, A.H., - Onze West. Reisschetsen.
239-52: PARK, B. VAN 'T, - Bernard verovert America.
230-371: PARMENTIER, JAN E.A., - Peper, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
237-364: PARMENTIER, JAN / LAARHOVEN, RUURDJE, - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705.
236-155: PARMENTIER, JAN E.A., - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
227-640: PARRY, MELANIE, - Chambers Biographical Dictionary.
223-586: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
221-570: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
207-609: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
240-354: PARYS, J. VAN, - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
236-534: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
235-228: PASSARGE, SIEGFRIED, - Südafrika. Eine Landes-, Volks- und Wirtschaftskunde.
238-584: PASTERNAK, BORIS, - Vier verhalen. Uit het Russisch vetaald en van een nawoord voorzien door Charles B.Timmer.
231-217: PATON, A., - Ah, but your land is beautiful. (novel)
216-247: PATTERSON, S., - Colour and culture in South Africa. A study of the status of the Cape. Coloured people within social stucture of South Africa.
233-575: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN, - Verre jaren. Herinneringen aan het tsaristische Rusland. Vertaald door Wim Hartog.
230-584: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN, - Onrustige jeugd. Prelude op de Russische revolutie. Vertaald door Wim Hartog.
235-598: PAUVERT, JEAN-JAQUES, - Markies de Sade in levende lijve. 2 delen. I: Een natuurlijke onschuld 1740-1783. II: Pornograaf en stylist 1783-1814.
238-442: PAUWELS, J.L., - Verzamelde opstellen. Aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. (Pauwels was dialectoloog)
229-415: PAUWELS, FR., - De lachende beklaagde.
213-217: PAYNE, R., - De blanke Radja's van Sarawak. Een romantische droom, Borneo, 1841-1946.
198-155: PEDERSEN, HUGO VON, - Door den Oost-Indischen Archipel. Voor Nederland bewerkt door S.Kalff.
237-146: PEDERSEN, HANS HARTVIG SEEDORFF, - Ceylon. Vort tabte paradis.
222-453: PÉE, JULIUS (UITGEGEVEN DOOR), - Multatuli en de zijnen. Naar onuitgegeven brieven, met een stamboom en ills.
239-440: PÉE, W., - Album Willem Pée. De jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag.
241-183: PÉE, WILLEM E.A., - Opstellen over het Surinaams. (overdruk Taal en Tongval III)
222-449: PÉE, JULIUS (UITGEGEVEN DOOR), - Keur uit de brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aantekeningen voorzien.
221-587: PEEKEL, HAN, - Carré. Het theater voor iedereen.
230-352: PEELEN, TH. / VLIET,A.L.J.VAN, - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944. Herziene en aangevulde druk.
212-371: PEELEN, TH. / VLIET,A.L.J.VAN, - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944. Herziene en aangevulde druk.
223-563: PEETERS, J., - Even omkijken. Een selectie van de gelijknamige columns van de Voorschotense schrijver-journalist.
241-280: PEETERS, THOM, - Eerste Poolse pantserdivisie in Nederland. 'Operatie Breda
226-68: PENNARTS, HANS, - De strijd om het ven.
232-32: PENNARTS, HANS, - De strijd om het ven.
211-260: PENNING, L., - Het Lichtende Spoor. Een Zuid-Afrikaansch Boerenverhaal.
230-203: PENNING, L., - Onder de vlag van Jan Pz. Coen.
242-230: PENNING, L., - De overwinnaar van Nooitgedacht. Verhaal uit den Boeren-Oorlog. (1899-1902).
211-262: PENNING, L., - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van Koning Dingaan van Zoeloeland.
194-246: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
228-214: PENNING, L., - De kolonist van Zuid-Afrika. Verhaal uit den Boeren-Oorlog (1899-1902). (titel op de band: De kolonist van Zuid-West-Afrika)
228-215: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
220-76: PENNING, L., - De Leeuw van het Noorden. Een verhaal uit den strijd van Koning Gustaaf Adolf van Zweden voor de Godsdienstvrijheid.
241-140: PENNINGA, P. / HENDRIKS,H., - Practisch Nederlands-Madurees Woordenboek. / Practisch Madurees-Nederlands Woordenboek. 2 delen.
240-618: PEPYS, S., - The diary and correspondence of Samuel Pepys, esq., F.R.S., secretary to the admiralty in the reigns of Charles II, and James II, 1659 to 1703. 2 volumes. Braybrook Edition, complete.
230-257: PERELAER, M.T.H., - Uit de oude doos. Eerste naar tijdsorde gerangschikte uitgave bezorgd door den schrijver.
236-64: PEREMANS-VERHUYCK, M., - Het gestolen dagboek.
239-441: PERK, J., - Gedichten. 10e geheel volledige uitgave bezorgd door Willem Kloos.
242-440: PERK, JACQUES, - Gedichten. Met voorrede van Willem Kloos.
231-447: PERK, J., - Brieven en dokumenten. Bijeengebracht en uitgegeven door Garmt Stuiveling.
231-448: PERK, J., - Gedichten.
231-449: PERK, J., - Proeven in dicht en ondicht. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling.
201-286: PERKOIS, J. / PRINS, J.H., - Verzameling van verschillende gekleede Mans- en Vrouwen-Standen, ter oefening van jonge schilders en liefhebbers, naar 't leven geteekend door de kunstteekenaars Perkois en Prins en in 't koper gebragt door den kunstgraveur M.de Sallieth.
211-611: PERNOUD, R., - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis.
232-568: PERNOUD, R., - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis.
227-351: PERRAULT, G., - Het Rode Orkest.
215-131: PERRAULT, G., - De vertellingen van Moeder de Gans. Naar het Fransch door J.J.A.Goeverneur.
225-416: PERRE, R. VAN DE, - André Demedts. Een monografie.
226-234: PERRON, E. DU, - De Muze van Jan Compagnie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Compagniestijd. 1600-1780.
222-468: PERRON, E. DU, - Vriend of vijand. Cahiers van een lezer II.
222-466: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten. met inleiding door Simon Vestdijk.
228-233: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst.
235-239: PERRON, E. DU, - Indies memorandum.
200-439: PERRON, E. DU, - De smalle mens II.
200-441: PERRON, E. DU, - Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer 1)
218-466: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
227-435: PERRON, E. DU, - Cahiers van een lezer.
219-428: PERRON, E. DU, - Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer 1)
219-429: PERRON, E. DU, - Vriend of vijand. Cahiers van een lezer II.
218-455: PERRON, E. DU E.A., - Paul van Ostaijen.
233-254: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst
218-467: PERRON, E. DU, - De smalle mens II.
237-403: PERRON, E. DU, - Schandaal in Holland.
239-442: PERRON, E. DU, - Cahiers van een lezer.
219-427: PERRON, E. DU, - Poging tot afstand. Verhalen.
238-443: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten.
238-444: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten.
240-441: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
238-445: PERRON, E. DU, - Schandaal in Holland.
236-292: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst
235-445: PERRON, E. DU E.A., - Bzzlletinnr 125 gewijd aan du Perron. Artikelen van G.BorgersJ.van der Vegt, Sj.Faassen, J.Oversteegen e.a.
234-296: PERRY, J., - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen.
222-469: PERSYN, J., - De wording van het tijdschrift 'Dietsche Warande en Belfort' en zijn ontwikkeling o.r.v. E. Vliebergh en J. Persyn (1900-1924).
242-441: PESKENS, R.J. (PS.VAN G. A. VAN OORSCHOT), - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst. / Mijn tante Coleta en andere verhalen. / Ongebundeld werk.
234-407: PESKENS, R.J. (PS.VAN G. A. VAN OORSCHOT), - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst. / Mijn tante Coleta / Verspreide verhalen. / Ongebundeld werk.
234-113: PETERS, ANDRÉ, - Goud uit oude legenden.
223-591: PETERS, JAN HENDRIK / WARDANA, WISNU, - Hoogtepunten van romaanse glasschilderkunst.
240-119: PETERS, JAN HENDRIK / WARDANA, WISNU, - Tri Hita Karana. The spirit of Bali.
239-167: PETERS, D.J.C. / TWEEDY, B., - Indonesië. Deel I.
237-502: PETERSEN, J.W. VAN / ZONDERVAN,W., - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
239-358: PETERSEN, J., - Vitus Bering de zeevaarder. vertaald uit het deens.
240-572: PETERSEN, AD, - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
222-95: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
220-105: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
239-56: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Secretaresje.
239-95: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
239-96: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
195-74: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Beatrix van Eldringen.
242-97: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Het groote kabouter-boek.
242-61: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Tinker's vrienden.
221-56: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Brenda weet uitkomst.
231-28: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Het huis aan de rivier.
241-35: PÉTILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Het huis aan de rivier.
231-368: PETREJUS, E.W., - Modelling the Brig-of-war 'Irene'. A handbook for the building of historical ship-models.
215-440: PETREJUS, E.W., - Nederlanse zeilschepen in de negentiende eeuw.
226-114: PETROVITCH, W. M., - Heldensagen en Legenden van de Serviërs. Vertaald door J. P. Wesslink-van Rossum.
239-604: PETSJERIN, VLADIMIR, - Van over het graf. Uit het Russisch vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Tom Eekman.
234-602: PEURSEN, C.A.VAN, - Ludwig Wittgenstein.
235-613: PEURSEN, C.A.VAN, - Ludwig Wittgenstein.
225-586: PEYREFITTE, ALAIN, - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
236-566: PEYREFITTE, ALAIN, - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
241-439: PFEIFER, F. (SAMENSTELLING), - Zwolle, een palet van stad en landschap. Twee wandelingen in en vijf fietstochten rond de stad.
237-345: PFEIL, T., - Tot redding van het Vaderland. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810
225-322: PFEIL, T., - Tot redding van het Vaderland. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810
219-306: PHILIPS, FR., - 45 Jaar met Philips.Tekstverzorging Leo Ott.
238-606: PHILIPS, DEREK L., - Wittgenstein and scientific knowledge a sociological perspective.
220-571: PHILIPS, J.F.R. E.A., - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
240-546: PHILIPSE, C. E.A., - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953.
240-573: PIANTONI, GIANNA / LEEMAN, FRED, - Ottocento / Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910. Tentoonstelling van Gogh Museum.
230-329: PIETERS, HARM, - Uitvinders in Nederland. Vier eeuwen octrooien.
232-338: PIETERS, ALEIDA J., - A Dutch settlement in Michigan.
204-592: PIETERSMA, A. / SMIT, L. L. M., - Burgerwezen van Utrecht. 500 jaar stichting van Evert Zoudenbalch. Uitg. n.a.v. de tentoonstelling.
241-201: PIGEAUD, TH. G. TH., - Literature of Java. Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the Library of the University of Leiden, etc. 3 vols.
225-248: PIGEAUD, TH. G. TH., - Literature of Java. Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the Library of the University of Leiden, etc. 3 vols.
235-326: PIJFERS, H. / ROES, J., - Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
220-307: PIJL, L. VAN DER, - Met open ogen door stad en land. Over tropische planten en dieren uit ieders omgeving.
194-196: PIJNAPPEL, J. (BEWERKT DOOR), - Maleisch-Hollandsch Woordenboek.
229-102: PIJPER, WILLEM, - Vieilles Chansons de France. Avec accompagnement de piano de Willem Pijper.
206-620: PIJPER, F., - De kloosters.
200-642: PIJZEL-DOMISSE, J., - Haags goud en zilver. Edelsmeedkunst uit de Hofstad.
218-601: PILTZ, GEORG, - Rusland wird Rot. Satirische Plakate 1918-1922.
241-576: PINI, G., - Geschichte des Faschismus.
240-166: PIONIER, EEN (=P.C.HUIJSER), - De pioniers van Indië.
222-471: PLAS, M. VAN DER, - I hear America singing (gedichten). Met inl. van A. van der Veen.
241-352: PLAS, M. VAN DER, - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. (1830-1899).
195-507: PLAS, M. VAN DER, - I hear America singing. (Gekozen en vertaald) Met inleiding van Adriaan van der Veen.
223-331: PLAS, M.V.D. / ROES,J., - De kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland.
234-332: PLAS, M. VAN DER, - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
220-455: PLAS, M. VAN DER, - Een mooie afdronk. Journalistiek uit 40 jaar.
240-588: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
227-59: PLEIJSIER, A., - De reuze-midvoor.
208-358: PLESMAN, A. (VOORWOORD), - Nationale luchtvaart encyclopedie. Het boek van de luchtvaart.
233-269: PLEYTE, C.M., - Die Buddha-legende in den Skulpturen des Tempels von Boro-Budur.
232-270: PLEYTE, C.M., - Bataksche Vertellingen. Verzameld.
232-36: PLOEG, J. V.D., - Torda de sigeunerhoun.
232-540: PLOEG, PETER VAN DER / BUVELOT, QUENTIN, - Met hart en ziel. Frits Duparc als directeur van het Mauritshuis, 1991-2008.
239-57: PLOEG, J. V.D., - Torda de Zigeunerhond. Naar het met den eerste prijs bekroonde Friesche werk.
237-266: PLOKHOOY, C., - Met de Mauser. Persoonlijke ervaringen in de Zuid-Afrikaanschen Oorlog.
211-187: PLUVIER, J.M., - Overzicht van de ontwikkeling der Nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
222-564: PLUYM, W.VAN DER (VOORWOORD VAN), - Max Nauta. Toegelicht door M.Muller. Engelse tekst van E.van Loo.
233-539: PLUYM, W. VAN DER, - Vijf eeuwen Binnenhuis en meubels in Nederland 1450-1950.
200-640: PLUYM, W.VAN DER (VOORWOORD VAN), - Max Nauta. Toegelicht door M.Muller. Engelse tekst van E.van Loo.
200-316: POEL, D.C. VAN DER, - Hoofdlijnen der Economische en Sociale geschiedenis. Sociologisch beschouwd. Met inl.van dr.I.J.Brugmans. 2 delen.
226-616: POELGEEST, L.VAN, - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945 - 1975.
235-299: POELHEKKE, J.J., - Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
211-576: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
218-620: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
242-592: POESJKIN, ALEXANDER, - Geheim dagboek 1836-1837.
230-586: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
237-586: POESJKIN, ALEXANDER, - De kaapiteinsdochter. Uit het Russisch vertaald door Wils Huisman.
238-585: POESJKIN, ALEXANDER, - Jewgeni Onegin. Roman in verzen. Vertaald door W.Jonker.
237-193: POEZE, H. E.A., - In het land van de overheerser. I. Indonesiërs in Nederland 1600 - 1950. Met bijdragen van C.van Dijk en I.van der Meulen.
236-294: POEZE, H. E.A., - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
224-327: POL, H.J.VAN DE (SAMENGESTELD DOOR), - De wereldrecordvlucht van de Pelikaan. Een greep uit de Pers in spannende dagen.
230-165: POL, BAUKE VAN DER, - Mallabaarse Brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723).
218-293: POL, D., - Midden-Java ten Zuiden.
227-277: POL, H., - De zending en de Sa'dan-Toradja's. Handleiding voor zendingsstudie op de Hervormde Verenigingen op Geref.Grondslag.
235-327: POL, L. VAN DE, - Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en acht-tiende eeuw.
214-596: POLAK, H., - Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900.
219-392: POLAK, J. B. W. (MET INL. VAN), - Dèr Mouw in Doetinchem.
228-493: POLAK, JOHAN, - Bloei der decadentie.
230-462: POLAK, ARTHUR, - Joodse penningen in de Nederlanden. / Jewish medals in the Netherlands. English summeries by L.S.Forrer.
236-440: POLAK, J. B. W. (MET INL. VAN), - Dèr Mouw in Doetinchem.
234-487: POLDERMANS, D.A., - Zuud-Bevelandsch lief en leed.
227-353: POLIAKOW, L. / WULF,J., - Het derde rijk en de joden. Documenten en getuigenissen.
241-186: POLIMÉ, T.S. / THODEN VAN VELZEN, H.U.E., - Vluchtelingen, Opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
213-124: POLKO, ELISE, - Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard. Naar de derde Hoogduitsche uitgaaf. Met een voorrede van E.Laurillard. (is geen kinderboek)
226-202: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
233-239: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Een fotoreportage van land en volk.
237-501: POLL, W. VAN DE, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief der Gemeente Nijmegen.
232-251: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
223-348: POLL, MAX VAN, - Benito Mussolini.
218-235: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië.
220-236: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
236-267: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
236-268: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Translated by Joop Dolman. With author's dedication.
237-194: POLL, MAX VAN, - Indië en wij.
230-332: POLLMANN, TESSEL, - Van Waterstaat tot Wederopbouw. Het leven van dr.ir.J.A.Ringers (1885-1965)
226-143: POLLMANN, T. / SELEKY,J., - Istori-istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers.
231-137: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
238-163: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
238-164: POLLMANN, TESSEL / HARMS, INGRID, - In Nederland door omstandigheden.
241-337: POLMAN, M., - De keerzijde van het leven. Anton van Duin-kerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
236-546: POLS, ANDRÉ M., - Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota's voorzien. Dit is nr. 204 van 500 exemplaren.
236-65: POMEROY, VIVIAN, - Vertellingen van Zachteling en het land van Hartelust. Bewerkt naar het Engelsch door A.v.d.Meer -Brondgeest.
242-118: POMES, H., - Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
216-123: POMES, H., - Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
221-588: POMPE-POSTUMA, M., - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
242-394: POMSEL, BRUNHILDE / HANSEN, THORE D., - Een Duits leven. Het confronterende verhaal van de secretaresse van Joseph Goebbels.
225-387: PONCE DE LEON, NAPOLEON BACCINO, - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door A.Glastra van Loon. (over Magelhaes reis naar de Molukken)
239-373: PONCE DE LEON, NAPOLEON BACCINO, - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door A.Glastra van Loon. (over Magelhaes reis naar de Molukken)
220-515: PONNE, W.J. / RINSMA, T.J., - Meppel in de twintigste eeuw.
241-431: PONNE, W.J. / RINSMA, T.J., - Meppel in de twintigste eeuw.
240-518: PONTANUS, J.I., - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam. Reprint van de uitgave vna 1614. Met losse inleiding tot deze herdurk (16 p.)
230-522: PONTEN, JOSEF, - De Bokkerijders. Uit het duits vertaald door F.Engler.
241-290: PONTING, H.G., - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door Kapt.Scott en diens tragisch einde. Benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.C.de Gruyter.
206-608: PONTING, H.G., - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door Kapt.Scott en diens tragisch einde. Benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.C.de Gruyter.
238-255: POOL, JOHN DE, - Bolivar en/op Curaçao. Historische novelle. Inleiding door L.W.Statius van Eps en E.Luckmann-Levy Maduro. (tekst Nederlands/Spaans)
240-553: POORT, J., - Jan Andreas Goedhart. 1919-1991. Een Rotterdams schildergenie.
230-166: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
198-156: POORTENAAR, J., - Oostersche schoonheid.
210-163: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
206-583: POORTENAAR, J., - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw.
235-262: POORTENAAR, J. / POORTENAAR- VAN VLADERACKEN, - Een kunstreis in de tropen.
234-114: POORTINGA, YPE, - De ring van het licht. Friese volksverhalen. In Nederlandse vertaling van Theun de Vries.
218-143: POORTINGA, YPE, - De ring van het licht. Friese volksverhalen. In Nederlandse vertaling van Theun de Vries.
217-492: POORTMAN, J. ( O.R.V. ), - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 delen.
231-138: POORTMAN, M.H. E.A. (REDACTIE), - Gedenkboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang Peladang'. October 1913 - Maart 1926. (M.iddelbare K.oloniale L.andbouw S.chool)
209-481: POORTMAN, W.C. / AUGUSTEIJN, - Kaarten in Bijbels. (16e - 18e eeuw)
241-432: POORTMAN, J., - Meppel door de eeuwen heen.
235-273: POOT, HUBERT KORNELISZ., - Gedichten. 3 delen. Deel 3 bevat ook Het leven van Poot en Lykzangen op zijn dood.
240-519: PORTA, A., - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amster-dam. 1702 - 1748.
232-37: POS, MARY, - Naar het land van de roode rhododendron. Een jongen en meisje gaan op reis.
230-507: POST, M.J.H., - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie.
242-203: POST, LAURENS VAN DER, - The Admiral's Baby.
222-361: POST, H., - Ik ben volkomen rustig. Verzetsbrieven uit de dodencel.
215-603: POST VAN DER MOLEN, G. / RJKSE, R., - Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet. Tentoonstellings-catalogus.
239-213: POST, PETER / TOUWEN-BOUWSMA, ELLY, - Japan, Indonesia and the war.
218-540: POST, W., - Bloemendaal synthese van heden en verleden.
208-513: POST, W., - Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwikkeling van buitenplaats tot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal.
238-67: POST, H., - Kokkie's vlucht voor professor Bartje.
239-498: POST, W., - Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwik-keling van buitenplaats tot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal.
237-195: POSTEL-COSTER, ELS, - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman.
227-490: POSTEMA, N. M., - Om 'e wivedei hinne. Kreambrûkman yn 'e trije Fryslannen.
224-335: POSTHUMES, N.W., - De nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de Repu-bliek.
199-351: POSTHUMES, N.W., - De nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek.
211-328: POSTHUMES, N.W., - Documenten betreffende de Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. 6 delen.
224-334: POSTHUMES, N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale organisatie der Hollandsche Lakenbereiders. (De zgn. Droogscheerderssynode)
233-352: POSTHUMUS MEYJES, R. (UITGEGEVEN DOOR), - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magelhaes naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
225-466: POSTMA, H., - Marsmans 'Verzen'. Toetsing van ergocentrisch interpretatiemodel. Bijgevoegd: H.Marsman: Verzen. Uitg.bij Ploegsma Zeist, 1973 31p.
215-276: POSTMA, RIKIE, - Elsie, die veldkindje. 'n Storie vir die kinders.
211-422: POTGIETER, E.J., - Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey. (Over historische figuren op schilderijen in Rijksmuseum)
235-474: POTGIETER, E.J., - Eens dichters vriendschap. Gédéon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen onvergetelijke Vriend en Weldoener E.J.Potgieter, geboren 27 Junij 1808 Gestorven 3 Februari 1875. De tekst is gezet in Monotype Baskerville, met de hand gezet op oranje lompenhouden papier. Typografie van Aldert Witte.
238-340: POTT-BUTER, H. / TIJDENS, K. (ONDER RED.VAN), - Vrouwen leven en werk in de twintigste eeuw.
204-541: POTTER, FR. DE, - Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België van 1830 tot 1890 verschenen. 4 afleveringen in 2 banden.
231-429: POVÉE, H., - Herman de Man.
232-569: POVEL, W., - De laatsten der Bourgondiërs. Roman over Filips de Goede en Karel de Stoute.
229-121: POVEL, W., - Sprookjesfiguren die onze aandacht ontgingen.
239-594: POWER, ARTHUR, - Gesprekken met James Joyce. Voorwoord van Clive hart, vertaling en nawoord van John Vandenbergh.
215-578: PRAAG, S.VAN, - De oude darsjan. Over jodenbuurten en joodse buurten.
203-507: PRAAG, S.VAN, - Een lange jeugd in Joods Amsterdam. Een visie op Joods Amsterdam in foto's. door Willy Lindwer.
228-496: PRAAG, PH.VAN, - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
204-512: PRAAG, S.VAN, - Een lange jeugd in Joods Amsterdam. Een visie op Joods Amsterdam in foto's. door Willy Lindwer.
227-327: PRAAMSMA, L., - Het dwaze gods. Geschiedenis der gereformeerde kerken in Neder-land sinds het begin der 19e eeuw.
215-205: PRAAMSTRA, O., - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman.
233-168: PRAAMSTRA, OLAF / ZONNEVELD, PETER VAN, - Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-Indië.
210-411: PRAAMSTRA, O., - Busken Huet. Een biografie.
204-390: PRACTICUS, , - Een woord aan de kiezers en afgevaardigden van Nederland, over den toestand onzer Zeemagt.
234-584: PRAZ, M., - Huis van het leven. Vertaald door Anton Haakman.
234-585: PRAZ, M., - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek. Vertaald door A. Haakman.
224-639: PRAZ, M., - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek. Vertaald door A. Haakman.
203-661: PRESCOTT, W.H., - History of the conquest of Mexico and History of the conquest of Peru.
198-70: PRESSENSÉ, E. DE, - Zonder Moeder.
232-376: PRESSER, J., - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945. 2 delen.
193-339: PRESSER, J., - De Tachtigjarige Oorlog. m.m.v. J.Romein, A.C.J.de Vrankrijker, R.E.J.Weber en J.W.Wijn.
241-281: PRESSER, J., - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945. 2 delen. Met voorwoord van Ronny Naftaniel.
231-218: PRESTON, ANTONY, - Geillustreede geschiedenis van Zuid-Afrika. Voorwoord van T.R.H.Davenport.
225-418: PRICK, H.G.M., - De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van van Deyssel's Kind-Leven.
241-330: PRICK, H.G.M., - Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. In de zekerheid van eigen heerlijkheid.
232-437: PRICK, H.G.M., - Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk vn Deyssel vanaf 1890. Een vreemdeling op de wegen. 2 delen.
223-242: PRIEM, G.H., - De oorlog in Zuid-Afrika. Bewerkt naar officieele telegrammen en particuliere brieven.
239-169: PRINCEN, PONCKE, - Een kwestie van kiezen. Zijn levensverhaal opgetekend door Joyce van Fenema.
236-157: PRINGGODIGDO, A. K., - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoena- gorosche Rijk. Gesigneerd door de auteur.
219-163: PRINGGODIGDO, A. K., - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoena- gorosche Rijk.
242-267: PRINS, J., - Indische gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling Nederlandsch-Indië in de letterkunde.
229-418: PRINS, ARY, - Een koning.
237-196: PRINS, J., - Adat en islamietische plichtenleer in Indonesië. derde herziene druk.
212-332: PRINS, ARY, - Het Faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494. Uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat toegelicht.
237-197: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-Indië.
221-417: PRINS, J., - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
233-169: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-Indië.
235-448: PRINS, J., - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
241-486: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Twaalf Eeuwen Kennemer Historiën.
239-129: PRINSEN, P.J., - Leesboek voor minder gevorderde kinderen.
217-175: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - De Suikernijverheid in Nederlandsch Indië.
239-616: PRITCHETT, V.S., - The gentle barbarian. The liife and work of Turgenev.
240-620: PROGL, ZOE, - Koningin van de onderwereld. Vertaald door Margreet Hirs.
231-195: PRONK, B., - Verkenningen op het gebied van de criminaliteit in Suriname.
217-401: PRONKER, T.F.J., - Het Barkschip 'Amicitia'. De geschiedenis van Het Eerste Classe IJzeren Barkschip 'Amicita' 1885-1903. / De zeemansloopbaan van haar kapitein T.Pronker. 1878-1903. / De Reederij P.van der Hoog 1877-1906. / De dagboeken van 3de stuurman H.W.A.Colosse. 1893-1898. Het Barkschip 'Martina Johanna'en Kapt.J.J.van der Laag. 1891-1905.
237-122: PROOYE-SALOMONS, H.J.W.VAN, - Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en Boeddhisten. Met introductie van W.Caland.
229-601: PROUST, MARCEL, - Brieven 1885-1906. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joyce & Co.
226-580: PRUD'HOMME VAN REINE, R., - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
217-402: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. (EINDREDACTIE), - Schepen bij de vleet. Maritieme musea in Nederland en België.
234-323: PRUD'HOMME DE REINE, R., - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
201-395: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., - Jan Hendrik van Kinsbergen. 1735 -1819. Admiraal en filantroop.
217-403: PRUD'HOMME VAN REINE, R., - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
234-270: PUCHINGER, G., - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper (1837-1867).
236-158: PUCHINGER, G., - Landvoogd en Minister.
242-175: PURNAMA, YETTI, - Pagi Cerah 1. Nyanyian Nasional Indonesia untuk murid/murid kelas III sekonah dasar.
233-170: PURRY, DAVID (INTRODUCTION), - Exhibition of antiquarian Maps & Prints of Indonesia.
237-555: PURVIS, ALSTON W., - H.N.Werkman. Monographics.
236-159: PUTTEN, L.P.VAN, - Ambitie en Onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796.
227-641: PÜTZ, W., - Vergelijkende Land- en Volkenkunde in schetsen en tefereelen. Verzameld en bewerkt. Uit het Hoogduitsch door L.P.Ouwersloot.
239-581: PYMAN, AVRIL, - The life of Aleksandr Blok. 2 vols. I. The Distant Thunder. 1880-1908. II. The Release of Harmony 1908-1921.
219-279: QUACK, P.DE, - Maria de l'Ormeau of de Huwelijksaanvrage. Oorspronkelijke roman.
223-267: QUACK EN FALLÉE, DE, - De vrouwen-soldaten of de Slecht verdedigde vesting. Vrolijk blyspel. Met zang. Naar het Fransch.
241-474: QUANT, L.H.M. E.A., - Paviljoen 'Welgelegen', 1789-1989. Van buytenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
233-577: QUENEAU, RAYMOND, - De zondag des levens. Vertaald door Jan Pieter van der Sterre.
233-578: QUENEAU, RAYMOND, - Zazie in de metro. Vertaling Jenny Tuin.
240-621: QUENEAU, RAYMOND, - Mijn moeder zong. Samengesteld, vertaald en geannoteerd door Han Pieter van der Sterre.
226-450: QUERIDO, IS., - Zegepraal.
238-595: QUERIDO, IS., - Zegepraal.
238-594: QUERIDO, IS., - Menschenwee. Roman van het land. Deel 1.
238-302: QUINET, E., - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Vrij naar het fransch.
221-257: QUINET, E., - Fondation de la République des Provinces-Unies. Marnix de Sainte-Aldegonde.
214-176: QUINTUS, R.A. SAMENGESTELD DOOR, - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende aanlantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgaders het winnen van Thin, etc.
199-199: QUINTUS, R.A. SAMENGESTELD DOOR, - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvin-ghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende aanlantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgaders het winnen van Thin, etc.
242-204: QUISPEL, H.V., - Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog.
231-369: QUISPEL, H.V., - De Glorie van de scheepvaart. Nautische encyclopedie. 3e druk in samenwerking met J.F.Brongers.
209-568: RAAF, A.DE, - En dat alles voor die kinderen...' Protestants-christelijk Onderwijs in Naaldwijk 1875-2000.
230-223: RAALTE-GEEL, H.VAN, - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? Een ode aan de moeders in Japanse interneringskampen.
216-583: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE / CASTELEIN, S. (VOORWOORD), - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schiilderijen, gouaches en tekening van Gerrit Benner 1897-1981. Singer Museum Laren / Fries Museum Leeuwarden.
228-557: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE, - Schilderkunst in Laren.
240-575: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE, - Schilderkunst in Laren.
239-539: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE / CASTELEIN, S. (VOORWOORD), - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schiilderijen, gouaches en tekening van Gerrit Benner 1897-1981. Singer Museum Laren / Fries Museum Leeuwarden.
222-483: RAAT, G.F.H., - Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve.
232-466: RAAT, G.F.H., - Over De Avonden. De eerste roman van Gerard Reve. Kritieken, artikelen en interviews.
224-568: RAATGEVER, J.G., - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
194-399: RAATGEVER, J.G., - Van Dollen Dinsdag tot de Bevrijding.
200-644: RAAY, S.B.VAN E.A., - Tot hun Contentement gemaeckt. Het kunstbezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
214-209: RABEN, R. (REDACTIE), - Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië.
239-214: RABEN, R. (REDACTIE), - Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië.
239-112: RABIER, BENJAMIN, - Martin en Jocko. Bewerkt door D.A.Poldernmans.
228-497: RADEMACHER SCHORER, M.R., - Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Herdruk van: Redevoering gehouden 19 mei 1949 op Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Prov.Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
241-264: RADEMAKER, C.S.M., - Gerardus Joannes Vossius. (1577-1649).
238-546: RADZINSKY, E., - De laatste Tsaar. Het drama van Nicolaas .Vertaald door Jaap van der Wijk.
218-114: RAEMAEKERS, LOUIS, - Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie I: Hoe Pim, Piet en Puckie uit school bleven. Verteld en geteekend.
233-136: RAGHAVAN, M.D., - Ceylon : A pictorial survey of the peoples and arts. With a foreword by R.L.Spittel.
236-295: RAKAWIDJAJ (PS.), , - Het geheim van Goenoeng Batoe. Een boeiend en spannend verhaal over Indische Mystiek. (boek is in oude spelling)
241-224: RAMBACH, JOHANN JACOB, - D.Martini Lutheri auserlesene erbauliche Kleine Schriften aus seinem Tomis genommen und nicht allein mit einer allgemeinen Vorrede von dem Gegen der Schriften Lutheri sondern auch mit besonderen nütszlichen Materien vormals dargelegt. Zweyten Edition
231-263: RAMM-BONWITT, INGRID, - Figurentheater. Lebendige Tradition des Puppen- und Schattenspiels in Asien.
242-106: RAMMELT, RIE, - Feest in het woud. Een Dieren Historie. (verhaal is op rijm)
230-272: RAMSEYER, URS, - Kultur und Volkskunst in Bali.
196-241: RAMSEYER, URS, - l'Art Populaire à Bali. Culture et Religion.
227-257: RAMSEYER, URS, - l'Art Populaire à Bali. Culture et Religion.
232-38: RANDERS, HELLEN, - Jimmy en ik.
232-39: RANK, W., - De kristallen trap. Een verhaal uit verre landen in ouden tijd.
241-616: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
211-612: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
228-614: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
225-356: RAPPARD, L.R.J. RIDDER VAN, - Hoe was het ook al weer. Burgemeester voor, tijdens en direct na de bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
227-287: RAPPARD, W.A. VAN (BEW.DOOR), - Ernst Brinck eerst secretaris van het Nederlandsche gezantschap te Konstantinopel, later burgemeester van Harderwijk. Meerendeels naar onuitgegeven bronnen geschetst. (particuliere uitgve)
233-554: RAPPORT, MIKE, - 1848 Year of revolution.
236-161: RAPTSCHINSKY, B., - Kolonisatie van blanken in de tropen.
239-605: RASMUSSEN, EMIL, - Poolsch bloed. Roman van het slot aan den Dnjestr. Vertaald uit het Deensch van L.Thomson-Thomson.
230-167: RATELBAND, KL., - Nederlanders in West-Afrika 1600- 1650. Angola, Kongo, en Sao Tomé.
225-363: RATELBAND, K., - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614.
237-358: RATELBAND, K., - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614.
232-396: RATELBAND, K., - Vijf Dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
241-218: RAVESTEIJN, W. / KOP, J. (ONDER REDACTIE VAN), - Bouwen in de Archipel.
225-441: RAVESTEYN, W. VAN, - Herman Gorter de dichter van Pan. Een heroïsch en tragisch leven.
216-559: RAVESTIJN, H.P.W.VAN, - De firma F.van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen.
231-264: REBLING, EBERHARD, - Die Tanzkunst Indonesiens.
235-550: REDEKER, HANS, - Hedendaagse Portretkunst in Nederland.
241-466: REEDIJK, D., - Durgerdam. 'Daar ginds om de IJdoorn, daar wacht ons de reê
241-219: REEDIJK, HEIN (VOORWOORD), - Van Bombay tot Sjanghai / From Bombay to Shanghai. Foto-Tentoonstelling in Museum van Volkenkunde Rotterdam.
235-263: REEDIJK, H., - Decorative arts of Sumba.
242-157: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier. 2 delen in 1 band. Nieuwe herziene druk.
213-219: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier. 2 delen in 1 band. Nieuwe herziene druk.
213-220: REES, W.A. VAN, - Toontje Polland. Herz. Door G. B. Hooyer. 2 delen in 1 band. Nieuwe herziene uitgave.
213-221: REES, W.A. VAN, - Vermeulen Krieger. / Indische typen en krijgstafereelen. 2 dln. in 1 band. Nieuwe herziene uitgave.
233-324: REES, RICH.P.A.VAN, - Japan-Holland vóór vijftig jaar.
240-233: REES, LAURENCE, - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertaald door Jeske Nelissen.
238-165: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier.
238-479: REESKAMP, J.H.E., - Zo was Utrecht. Het dagelijk leven in Utrecht, 1900-1920.
209-416: REEST, R. VAN, - Dichterschap en Profetie. 4 delen.
234-280: REGT, J. W., - Neerlands beroemde personen naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht.
207-565: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
224-582: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
231-532: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
212-545: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
234-281: REHWINKEL, PETER E.A., - Getrouwd met de premier. De first lady's van Nederland in veertien portretten.
234-408: REIJNBACH, WILHELMINA (=ANNA VAN GOGH-KAULBACH), - Otto van Lansveldt.
222-473: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
236-437: REIJNDERS, K. E.A. (ONDER RED.VAN), - Algemene verantwoording Volledige Werken Louis Couperus.
235-449: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
224-197: REIJS, J. E.A. (O.R.V.)., - Vrouwen in de Nederlandse Koloniën.
234-387: REIJT, VIC VAN DE, - Elsschot. Leven en werken van Alfons de Ridder.
232-441: REIJT, VIC VAN DE, - Elsschot. Leven en werken van Alfons de Ridder.
221-632: O'REILLY, PATRICK, - Calédoniens. Répertoire bio-bibliographique de la Nouvelle-Calédonie. Publications de la Société des Océanistes.
236-614: O'REILLY, PATRICK, - Calédoniens. Répertoire bio-bibliographique de la Nouvelle-Calédonie. Publications de la Société des Océanistes.
231-370: REINDERS, P. E.A., - Schip en affiche. Honderd jaar Rederijreclame in Nederland.
223-528: REININK, WESSEL, - Landgoed Linschoten.
225-138: REINSMA, R., - Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II.
225-573: REISCHAUER, EDWIN O. (FORWORD), - The pacific rivals. A Japanese view of Japanese-American relations. By the staff of the Asahi Shimbun.
233-439: REITH, J.F., - Kroniek van het geslacht Reith.
227-246: REITSMA-BRUTEL DE LA RIVIERE, M.E., - Een korte Spanne Tijds. Cinematografische Opnamen van het Hollandsch-Indische Leven.
223-139: REITSMA, ELLA, - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna. Samenstelling beeld: Kees Nieuwenhuijzen.
238-99: REITSMA, ELLA, - Het verzenboek van Lysje
237-198: REITSMA, S. A., - van Stockum's Travellers' handbook for the Dutch East Indies.
242-542: REITSMA, ELLA, - Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap. M.m.v. Sandrine Ulenberg.
200-319: REK, J. DE, - Prinsen, Patriciërs en Patriotten.
213-372: REK, J. DE, - Prinsen, Patriciërs en Patriotten.
236-354: REM, P. / SANDERS, G., - Louis Napoleon Premier Roi de Hollande (1806-1810).
231-31: REMBADI MONGIARDINI, G., - Pinokkio's geheim. Vrij bewerkt door Louise J.van Everdingen
242-514: RENDERS, HANS / VOERMAN, GERRIT (REDACTIE), - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd. (De Bezige Bij)
234-409: RENDERS, HANS, - Braak. Een kleine mooie revolutie tussen Cobra en Atonaal. Met een facsimile-uitgave van het tijdschrift.
234-439: RENDERS, HANS, - Barbarber 1958-1971. Monografieën van literaire tijdschriften.
234-390: RENDERS, HANS, - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo.
240-358: RENDERS, HANS, - Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert.
242-268: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Machten en Menschen.
230-259: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Bataksche Sagen en Legenden.
229-205: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
233-193: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Ik kom terug, zegt Loes.
218-218: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
239-194: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
239-193: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
231-172: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Ik kom terug, zegt Loes.
229-204: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van den witte olifant.
236-222: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
236-223: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Ik kom terug, zegt Loes.
236-296: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Schaduw-schimmenspel.
231-32: RENIER, N., - Toni de scheepsjongen van Columbus.
238-256: RENKEMA, W.E., - Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw.
242-565: RENOY, G., - Wij Leopold II. Vertaald door O.Lindeman.
222-180: RENS, D., - N.V.Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Fuchs en Rens 1886-1936. (Rijtuigenfabriek)
236-162: RENS, D., - N.V.Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Fuchs en Rens 1886-1936. (Rijtuigenfabriek)
212-569: RENS, A., - Het Regiment Huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het 'Hofregiment' ( 1672-1994).
209-571: RENTING, R.A.D., - Kralingen in oude ansichten.
210-384: REP, J., - Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland. 1942-1944.
236-145: REP, J., - Atjeh, Atjeh. Documentaire.
227-356: REP, J., - S.O.S. Paulus Potter. De ondergang van een Hollands vrachtschip in een Poolzee-slag - zomer 1942.
200-77: RESINK, E., - Kleine kleuters. Naar het engelse Chapel Street Children van Edith Farmiloe.
239-130: RESTON, FANNY, - Oom Jan.
221-132: RESTON, FANNY, - Oom Jan.
237-96: REULE, ANT.S., - De erfenis. Verhalen voor de jeugd.
239-131: REULE, ANT.S., - Door Oost en West. Avontuurlijke Verhalen. (6).
233-84: REULE, ANT.S., - Een boek vol nieuwe sprookjes. Uit eigen hof en van vreemden bodem verzameld.
234-127: REUTER, THOMAS, - The house of our ancestors. Precendence and dualism in highland Balines society.
226-451: REVE, K. VAN HET, - - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
222-482: REVE, G., - Zondagmorgen zonder zorgen.
222-481: REVE, G., - Op weg naar het einde.
222-480: REVE, G., - Lieve Jongens.
222-478: REVE, G., - Het Boek Van Violet En Dood.
222-479: REVE, G., - Het Lieve Leven.
222-477: REVE, G., - De taal der liefde.
222-476: REVE, G., - Brieven aan Wimie. 1959-1963.
227-438: REVE, K. VAN HET, - Twee minuten stilte.
219-434: REVE, G. K. VAN HET, - The acrobat and other stories.
200-447: REVE, K. VAN HET, - - Het geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwing.
200-448: REVE, K. VAN HET, - - Luisteraars! (gesproken columns voor Wereldomroep)
237-406: REVE, KAREL VAN HET, - Luisteraars. (bundel columns voor Radio Wereldomroep)
237-407: REVE, KAREL VAN HET, - Nacht op de kale berg.
228-430: REVE, G., - Zeergeleerde vrouwe. Twee brieven van Gerard Reve aan Dr. Ida G. (Gerhardt). Niet in de handel. Oplage 300 genummerde en gesigneerde exemplaren. Nr.16
237-405: REVE, KAREL VAN HET, - .Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes.
200-709: REVE, K. VAN HET, - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
233-325: REVE, G.J.M.VAN HET, - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve.
241-386: REVE, G. K. VAN HET, - De ondergang van de familie Boslowits. / Werther Nieland.
226-455: REVE, GERARD, - Moedig voorwaarts. Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997. Bezorgd door Nop Maas.
238-451: REVE, K. VAN HET, - Een grote bruine envelop. Een keuze uit eigen werk.
226-452: REVE, GERARD, - Brieven aan Bernard S. 1965-1975.
226-456: REVE, GERARD, - Terugkeer. Gedichten. Inleiding van Tom Rooduijn. (43 pp.)
227-609: REVE, KAREL VAN HET, - Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland (1862-1932) Met verklarende tekst.
199-452: REVE, K. VAN HET, - De ondergang van het morgenland.
199-451: REVE, K. VAN HET, - Afscheid van Leiden.
240-443: REVE, K. VAN HET, - Twee minuten stilte.
205-435: REVE, K. VAN HET, - Afscheid van Leiden.
220-461: REVE, G., - Ik had hem lief.
238-452: REVE, KAREL VAN HET, - De ondergang van het morgenland.
232-461: REVE, K. VAN HET, - .Achteraf.
232-462: REVE, K. VAN HET, - .Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
232-463: REVE, KAREL VAN HET, - .Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes.
232-464: REVE, G., - Brieven aan Matroos Vosch. 1975-1992.
232-465: REVE, G. K. VAN HET, - De avonden. Een winterverhaal.
235-450: REVE, K. VAN HET, - Kanttekeningen bij Ton Regtien. (De Vrije Bladen 4)
203-668: REVENTLOW, ERNST ZU, GRAF, - Von Potsdam nach Doorn.
238-68: REVERS, G. (=G.J.M.VAN HET REVE), - De apen van mijnheer Pimpermeijer.
225-612: RÉVÉSZ-ALEXANDER, M., - Eva - Maria - Venus. Symbolen van het vrouwelijk wezen.
220-463: REVIS, M. (=W.VISSER), - Kringloop. De geschiedenis van een schip.
237-564: REYBROUCK, DAVID VAN, - Congo.
241-578: REYBROUCK, DAVID VAN, - Congo. Een geschiedenis.
227-606: REYMOND, PAUL, - Histoire de la navigation dans le Canal de Suez.
236-334: REYN, J.VAN, - Nederlandsche vrouwen van vroeger en later tijd. Geschetst in haar lotgevallen en verdiensten. Ats Honninga, Emilia van Nassia, Amalia van Solms, Grietge Ulbes, Margaretha van Godewyck, Elizabeth, Hoofman, Rachel Ruysch, Maria Louisa van Oranje, Henriëtte Wolters, Lucretia van Merken, Juliana Cornelia de Lannoy.
222-239: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Met den handschoen. Indische schetsen.
231-33: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Zestien.
210-60: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Met den handschoen. Indische schetsen.
224-509: REYNVAAN, H.F., - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan
237-480: REYNVAAN, H.F., - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan.
236-163: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.VAN, - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610 - 1888 historisch beschreven.
241-282: RHIJN, J.VAN, - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946. Met voorwoord van P.J.Oud. Tekst Nederlands/Engels.
232-40: RHODEN, EMMY VAN (=E.FRIEDRICH-FRIEDRICH), - Mignon het muzikantenkind. Bewerkt door Antoinette. (=Louise Victorine Nagel)
234-244: RHODIUS, H. / DARLING, J., - Walter Spies and Balinese art.
238-294: RHODIUS, HANS, - Schönheit und Reichtum des Lebens. Walter Spies (maler und Musiker auf Bali 1895-1942).
204-327: RIBBENS, K., - Verleden Tijd. Nederland in de jaren dertig.
228-71: RICHTER, FELIX, - Het tovertapijt. Een wonderlijke geschiedenis. Vertaling Th.Vrijdag.
239-113: RICHTER, FELIX, - Het tovertapijt. Een wonderlijke geschiedenis. Vertaling Th.Vrijdag.
231-551: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland.
241-404: RIDDER, J.G. DE, - Zonen van het Oude volk in het Westland.
218-590: RIDDER, J.G. DE, - De kerkhistorie van het Westland. 400 Jaren protestantisme in het Westland. 1566-1966.
212-553: RIDDER, J.G. DE, - Naaldwijk in oude ansichten. In deze uitgave eveneens de beelden opgenomen van Honselersdijk en Maarsdijk.
239-546: RIDDER, ANDRÉ DE, - William Degouve de Nuncques
206-567: RIDDER, J.G. DE, - De kerkhistorie van het Westland. 400 Jaren protestantisme in het Westland. 1566-1966.
206-555: RIDDER, J.G.DE E.A. (SAMENGSTELD DOOR), - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk.
213-586: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland. 'De glazen stad
236-538: RIDDER, ANDRÉ DE, - Valerius de Saedeleer en Zuid Vlaanderen.
228-106: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
224-65: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
212-153: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
241-37: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
241-70: RIEMENS-REURSLAG, J., - Piggelmee.
230-168: RIEMENS-REURSLAG, J., - Noordzeewind en tropenzon. (Indische tekst T.Oeff).
241-36: RIEMENS-REURSLAG, J., - De kinderen van het Holthuus. Ook verschenen onder de titel: De Gele Brem.
232-41: RIEMENS-REURSLAG, J., - De familie Harringa.
232-42: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
232-43: RIEMENS-REURSLAG, J., - Myn oom uit Engeland
233-477: RIEMSDIJK, TH.H.F.VAN, - De Hooge Bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt.
237-346: RIEMSDIJK, TH. VAN, - De Tresorie en Kanselarij van de Graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche huis.
221-516: RIEMSDIJK, B.W.F.VAN, - Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig.
241-246: RIET, FRANK VAN, - t'Uwen dienst. De geschiedenis van de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog.
241-106: RIETVELD- VAN WINGERDEN, M., - Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie.
221-589: RIGHART, H., - Vijftig jaar speelruimte. Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988. met een bijdrage van Hans van den Bergh.
211-190: RIJCKEVORSEL, VAN, - Brieven uit Insulinde.
233-279: RIJKHOEK, D., - Ompoe Radja Naoealoe.
242-269: RIJKSCHROEF, BOUDIE E.A., - Tjalie Robinson journalist, schrijver... en al die dingen meer.
224-266: RIJKSCHROEF, BOUDIE E.A., - Tjalie Robinson journalist, schrijver... en al die dingen meer.
213-540: RIJKSE, RONALD (SAMENSTELLING), - Pastei & hoerenjong. 30 Drukkers in de marge. Inleiding van Huib van Krimpen.
224-583: RIJKSEN, A.A.J., - Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St.Janskerk te Gouda.
231-340: RIJN, G.VAN / KERNKAMP, G.W., - Nederlandsche historieprenten (1555-1900). Platen-atlas.
241-292: RIJN, G. VAN, - Stanley' s reizen ontdekkingen en lotgevallen in Midden-Afrika. Zes jaren aan den Congo en de stichting van een nieuwen vrijen staat./ deel III: J.SCHERPENZEEL :Hoe ik Livingstone vond.
238-341: RIJN, G.VAN, - Nederlandsche historieprenten. (1555-1900) Platen-Atlas ten gebruike bij de studie der Vaderlandsche geschiedenis. Met medewerking van G.W.Kernkamp. Met een register.
225-407: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
241-299: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
201-410: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
240-349: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
220-401: RIJNBACH, A. A. VAN, - Groot Lied-Boek van G. A. Brederode. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
233-535: RIJNDERS, MIEKE, - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
242-395: RIJNHOUT, B.M., - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning, 1940-1944.
220-559: RIJNLAND, , - Alphabetisch Register op de stukken van het oude archief van het Hoogheemraadschap Rijnland.
242-280: RIJNSBURG, THEO F., - 's Lands Plantentuin Buitenzorg / Kebun raya Indonesia Bogor. 1817-1002.
237-199: RIKIN, W.MINTARDJA, - Ngabersihan als knoop in de teli paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis de Sundanezen.
241-606: RIMBAUD, ARTHUR / VERLAINE, PAUL, - Geschreven vriendschap. Correspondentie, 1871-1875. Samenstelling : Lex Spaans.
242-468: RINGNALDA, EDITH, - Heer en meester, een liefdesverklaring.
238-101: RINKE, JAN, - De vliegende kogel. Met versjes van Bram. Doorboord boek. De kogel brengt enorm veel onheil aan.
232-166: RINKES, D. A. E.A. (O.R.V.), - Het Indische boek der Zee.
240-167: RINKES, D. A. E.A. (O.R.V.), - Het Indische boek der Zee.
233-218: RINZEMA, W., - Dit was uw Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus.
238-236: RINZEMA, W., - Dit was uw Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus.
236-515: RINZEMA, W., - De witte kerk. Bron door de eeuwen heen'. Artikelen van div. auteurs.
234-353: RITTER, P. H., - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
236-164: RIVAI, ABDUL, - Student Indonesia di Europa.
231-35: RIVE BOX, H.DE LA, - De 'Goodwill' Club. Een boeiend verhaal voor jongens.
225-563: ROBBINS LANDON, H.C., - Het Mozart compendium. Compleet naslagwerk. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.
232-585: ROBERT, VERONIQUE / DESTOUCHES, LUCETTE, - Céline intiem. Vertaald door Zsuzsó Pennings.
235-569: ROBERTS OF KANDAHAR, LORD (FIELD MARSHAL), - Forty-one Years in India. From Subaltern to Commander-in -Chief
239-505: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E., - Oud-Nederland in de uit vroeger dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld. Reprint van de uitgave van 1841/1846.
217-404: ROBINSON, GREGORY, - Ships that have made history.
238-278: ROBINSON, TJ., - Piekerans bij een voorplaat.
240-258: ROBINSON, TJ., - Piekerans van een straatslijper. Deel I + II
240-257: ROBINSON, TJALIE, - Kind van Batavia. Verhalen van een straatslijper. Bezorgd door Wim Willems.
232-44: ROBINSON, VERA (= H.DE LA RIVE BOX), - Het meisje dat op de maan wachtte.
232-222: ROCHEMONT, E.H.DE E.A., - Wij varen... Op 12 mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap de Goede Hoop. Een herinnering aan deze reis en aan de moeilijkheden welke daaraan voorafgingen.
237-152: ROCHUSSEN, J.J., - Het Wets-Ontwerp op Particuliere Cultuur-Ondernemingen in Nederlandsch Indië, beoordeeld in verband met het Gouverne-ments-Cultuur-Stelsel.
216-121: ROCKSTROH, HEINRICH / LINGEN, W.VAN, - Magazijn van belangrijke en leerzame kunststukjes, voor Jonge lieden. Naar het Hoogduitsch.
233-106: ROCKSTROH, HEINRICH / LINGEN, W.VAN, - Magazijn van belangrijke en leerzame kunststukjes, voor Jonge lieden. Naar het Hoogduitsch door W.van Lingen.
195-513: RODENKO, PAUL, - De sprong van Münchhausen. Essays en kritieken.
239-570: ROECK, F. (VOORWOORD), - Heksen. Artikelen in het tijdschrift : Volkskunde.
215-588: ROEGHOLT, R., - De geschiedenis van de Bezige Bij, 1942 - 1972.
232-489: ROEGHOLT, R., - Ben Sijes. Een biografie.
238-112: ROELFS, JAN, - Dagen die je nooit vergeet.
217-176: ROELFSEMA, H.R., - De kokos-cultuur. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
232-45: ROELOFS, JAC., - Met de 'Hollandsch-Diep' op avontuur.
230-188: ROEPER, V. / WALRAVEN, B., - De wereld van Hendrik Hamel. Nederland en Korea in de zeventiende eeuw.
232-397: ROEPER, V. / WILDEMAN, D., - Het journaal van Abel Tasman 1642-1643.
237-367: ROEPER, V. / WILDEMAN,D., - Om de Zuid. De eerste Schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz.
239-377: ROEPER, V. / WILDEMAN, D., - Het Journaal van Abel Tasman 1642-1643.
237-366: ROEPER, V. / WILDEMAN,D. (VERT., INL. EN ANNOTATIE), - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla zoals opgetekend door Gerrit de Veer.
237-365: ROEPER, V.D. (INGELEID DOOR), - De schipbreuk van de Batavia, 1629.
233-350: ROEPER, V. / WILDEMAN,D. (VERT., INL. EN ANNOTATIE), - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla zoals opgetekend door Gerrit de Veer.
227-367: ROEPER, V. D. / WILDEMAN, G. J. D., - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
234-309: ROEPER, V.D. INLEIDING EN COMMENTAAR, - Willem Ysbrantsz Bontekoe. Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe . De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625.
231-156: ROEPER, V. / WALRAVEN, B., - Hamel's World. A Dutch-Korean Encounter in the Seventeenth Century. With collaboration of Jean-Paul Buys.
242-158: ROEVER, AREND DE / BROMMER, BEA, - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Compagnie - deel III; Indische Archipel en Oceanië / Malay Archipelago and Oceania.
230-273: ROEVER-BONNET, H.DE, - Rudolf Bonnet. Een zondagskind. Zijn leven en zijn werk.
223-332: ROEVER, M.DE (REDACTIE), - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
205-636: ROEVER, M.DE (INLEIDING), - Een plaats van rust en bezinning. 100 Jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
201-345: ROEVER, N.DE / DOZY, - Het leven van onze voorouders. 3e druk geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H.Fischer. 4 delen.
236-204: ROEVER, A.DE, - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
232-503: ROGERS, DAVID, - The Bodeian Library and its treasures 1320-1700.
236-491: ROGERS, DAVID, - The Bodleian Library and its treasures. 1320-1700.
241-453: ROGGE, J., - Het handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschie-denis van een Amsterdamsch handelshuis.
233-69: ROGGEVEEN, LEONARD, - Een stelletje koppen. (titel op de band: Vier koppen en een Fordje).
242-63: ROGGEVEEN, LEONARD, - De electrische man.
242-64: ROGGEVEEN, LEONARD, - Wereldkampioen 2003.
221-60: ROGGEVEEN, LEONARD, - De geschiedenis van Jantje Kwak. Verteld en geteekend.
241-43: ROGGEVEEN, LEONARD, - Omnibus. Inhoud: De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling / Voorjaar op de Klaverwei / In de staart van de komeet / Woudstra knapt 't op!
232-49: ROGGEVEEN, LEONARD, - In de staart van de komeet. Een detective geschiedenis.
237-53: ROGGEVEEN, LEONARD, - De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling. derde herziene druk.
231-37: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de lucht.
241-41: ROGGEVEEN, LEONARD, - Het draaiorgel van meneer Doncker.
241-44: ROGGEVEEN, LEONARD, - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's nachts.
242-108: ROGGEVEEN, LEONARD, - Roodkapje. Opnieuw verteld.
239-82: ROGGEVEEN, LEONARD, - De voetbalclub van de vierde klas.
229-74: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de sneeuw.
216-87: ROGGEVEEN, LEONARD, - Op stap met meneer Doncker. (2e druk van: Het draaiorgel van meneer Doncker)
239-60: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de lucht.
239-59: ROGGEVEEN, LEONARD, - De jongens van de Klaverwei.
212-79: ROGGEVEEN, LEONARD, - Draadlooze oogen.
232-48: ROGGEVEEN, LEONARD, - Een stelletje Koppen.
232-46: ROGGEVEEN, LEONARD, - De Broederschap van de Rode haren.
232-47: ROGGEVEEN, LEONARD, - De geschiedenis van Jantje Kwak. Verteld en geteekend.
237-123: ROGGEVEEN, JUUL, - Drie Iersche Legenden.
236-66: ROGGEVEEN, LEONARD, - De electrische man.
236-67: ROGGEVEEN, LEONARD, - In de staart van de komeet. Een detective geschiedenis.
236-97: ROGGEVEEN, LEONARD, - Piet en Nel en hun vriendjes.
242-445: ROLAND HOLST, A., - Deirdre en de zonen van Usnach.
230-413: ROLAND HOLST, A., - Ik herinner mij. Radiogesprekken met S.Carmiggelt. Bezorgd door Dirk Kroon.
195-515: ROLAND HOLST, A., - De belijdenis van de stilte. (gedichten).
242-446: ROLAND HOLST, A., - Schrijversprentenboek 1 gewijd aan A.Roland Holst.
196-408: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde Gedichten. 2 delen.
236-597: ROLAND HOLST, R.N., - Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen.
239-444: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H., - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie.
235-451: ROLAND HOLST, A., - De wilde kim. (gedichten).
235-452: ROLAND HOLST, A., - Een winterdageraad. (Hoewel achterin vermeld wordt dat deze 2e druk in het verborgene werd gedrukt, vermeldt de Jong dat deze uitgave na de bevrijding verscheen)
235-453: ROLAND HOLST, A., - Helena's inkeer. Een fragment. (gedicht) (illegaal, de Jong 706)
235-454: ROLAND HOLST, A., - Onderweg. (gedichten)
235-457: ROLAND HOLST, A., - Tegen de wereld. (gedichten)
231-506: ROLLE, S., - Memoriaal van Velsen. Een sociaal economische beschrijving tot 1900.
208-360: ROMBOUT, C.F., - Hoger sneller verder. 37 Beroemde namen in een sigarettenkoker. Met voorwoord van I.A.Aler.
207-355: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
224-337: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Met supplement. Samengesteld door H.Bruch.
212-333: ROMEIN, J., - De Lage Landen bij de Zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche Volk.
212-334: ROMEIN, J. / ROMEIN,A., - Erflaters van onze beschaving.
234-282: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
217-350: ROMEIN, J. / ROMEIN,A., - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
216-318: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
238-342: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
211-116: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Het jaar rond. Een getekende kalender.
240-319: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.met supplement hierop door H. Buch, 2 delen.
213-376: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
232-252: RÖMER, R.A., - Korsow. Een sociologische verkenning van een Caribische gemeenschap.
202-559: ROMER, H., - De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geïllustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
227-538: ROMER, H., - Casino-Variété. Een tempel van vermaak op de Coolsingel 1898-1933.
238-262: RÖMER, R.A., - Korsow. Een sociologische verkenning van een Caribische gemeenschap.
210-554: ROMER, H., - Delven in Delfshaven. Beknopte geillustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
224-249: ROMPEL, FR., - Marthinus Theunis Steijn.
236-166: RONNER, B., - Van huis en van haard naar het land van de tokkèhs. Indië-dagboek '46-'49-'92.
224-487: RONNER, L., - De geschiedenis van het ornament in het boek.
240-469: RONNER, L., - De hedendaagsche grafische technieken.
234-440: RONNER, L., - De geschiedenis van het ornament in het boek. uitgave van de Amsterdamsche Grafische School.
234-540: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het Tweede Keizerrijk. 2 delen.
238-369: ROODHUYZEN, TH., - In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802.
232-468: ROODUIJN, TOM, - Revelaties. Gerard Reve over zijn Werk & Leven.
234-500: ROOIJAKKERS, G., - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
217-537: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1940 - 1985.
239-322: ROOIJEN, MARTINE VAN (VOORWOORD), - Ach, zou die school er nog zijn? Een eeuw in de banken.
198-598: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1940 - 1985.
221-532: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1860-1940.
219-272: ROOJEN, PEPIN VAN, - Batik design.
231-265: ROOJEN, PEPIN VAN, - Batik design.
195-258: ROOKE, D., - Mitty mijn blanke vriendin. vertaald door Clara Eggink en Bert Voeten.
232-223: ROOKMAAKER, J., - Tolk achter prikkeldraad.
201-225: ROORDA, T., - Beknopte Javaansche grammatica benevens een leesboek tot oefening van de Javaansche taal. Vijfde verbeterde druk.
235-335: ROORDA VAN EYSINGA, SICCO, - Uit het leven van Koning Gorilla. Heruitgave met toelichting.
198-225: ROOS, D., - Zeeuwen en de Westindische Compagnie. (1621-1674)
239-254: ROOS, BETTY, - Bonsai-kinderen. Indië - Nederland 1942 - 1948.
237-314: ROOSBROECK, R.VAN, - Filips II, koning van Spanje, soeverein der Neder-landen.
223-340: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
229-339: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem van Ornaje.
204-341: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
211-300: ROOSEBOOM, H.J., - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendings vereeniging.
227-278: ROOSEBOOM, H.J., - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendings vereeniging.
206-316: ROOSEBOOM, H., - Meisjes van de fabriek. Voor de lens van de inspecteur.
226-461: ROOSENDAAL, JAN C. E.A., - Moorden met woorden. Honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur.
235-570: ROOSEVELT, THEODORE, - Amerikanisme. Vertaald door J.de Hoop Scheffer.
238-535: ROOY, MAX VAN E.A., - De kunst van het aquarelleren.
234-283: ROOY, P.DE, - Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid.
241-505: ROOZENBEEK, HERMAN E.A., - Een krachtig instrument. De Koninklijke Marechaussee 1814-2014.
215-106: ROP, ANT.L.DE, - De sprookjes van Moeder de Gans. Op nieuw berijmd. (naar Charles Perrault)
236-519: ROPPE, L. E.A., - Rapporten van de commissarissen in het Departement van de Nedermaas 1797 - 1800.
231-414: ROS, MARTIN, - Maarten 't Hart. Uit en over zijn werk, geredigeerd en samengesteld.
238-529: ROSCAM ABBING, M., - Rembrandts olifant. Het verhaal van Hansken.
236-529: ROSCAM ABBING, M., - De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten 1627-1678. Eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen. M.m.v. Peter Thissen.
237-140: ROSE, CHARLES / MCDOUGALL, WILLIAM, - The Pagan tribes of Borneo. A description of their physical moral and intellectual condition with some discussion of their ethnic relations. With an appendix on the physical characters of the races of Borneo by A.C.Haddon. with introduction by Brian Durrans. 2 volumes. Reprint of the edition of 1912.
231-521: ROSENBERG, H.P.R. E.A., - Architectuurgids den Haag 1800-1940.
225-512: ROSENBERG, H.P.R. E.A., - Architectuurgids den Haag 1800-1940.
234-414: ROSENBOOM, TH., - Publieke werken.
237-409: ROSENBOOM, TH., - Publieke werken.
241-387: ROSENBOOM, TH., - Publieke werken.
205-142: ROSHEUVEL, CH.A., - Van West naar Oost. De rol van de Curaçaose Rode-Kruis-colonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië.
236-150: ROSHEUVEL, CH.A., - Van West naar Oost. De rol van de Curaçaose Rode-Kruis-colonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië.
227-160: ROSIDI, AJIP (REDAKSI), - Ensiklopedi Sunda. Alam, Manusia, dan Buday. Termusuk Budaya Cirebon dan Batawi.
242-515: ROSMALEN, J.VAN, - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935-1985.
241-184: ROSSEM, CEFAS VAN / VOORT, HEIN VAN DER, - Die Creol Taal. 250 years of Negerhollands texts.
229-356: ROSSUM, R. VAN / DIJKSTRA, J. P. R., - Zo werd Leeuwarden vrij.
230-358: ROST VAN TONNINGEN, EBBE, - In niemandsland. De vader verloren, de moeder verstoten.
238-304: ROTGANS, L., - De Oud-Hollandsche Kermisparnas of de Kermisdichttafereelen. I: Boerekermis (in 2 stukjes) II: J.Bartelink: De Beemsterkermis III : F.Greenwood : Boere-Pinxtervreugt IV: J.van Hoven: Schildery van de Haagsche Kermis met : Gruuwelijke voorwaarde van Krijn Kroeskop van Zonderbuurd en Marri pillen van Maffenburg. --- met voorin gebonden: Dirk SMITS: De Rottestroom.
242-593: ROTH, C. (EDITED BY), - The Radetzky March. Translated from the German by Joachim Neugroschel. With introduction Alan Bence.
235-571: ROTHSCHILD, MIRIAM, - Dear Lord Rothschild. Birds , butterflies & history.
225-550: ROTHUIZEN, WILLIAM, - Jan Sierhuis. Schilderijen / Paintings. Met opdracht van de kunstenaar.
227-593: ROTHUIZEN, WILLIAM, - Jan Toorop in zijn tijd. (1858-1928).
233-472: ROTS, B.D., - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden.
227-360: ROUGEMONT, DENIS DE, - Een jaar in het Derde Rijk.
237-97: ROUSSEL, M., - Wandelingen langs het Meer van Genève. Verhaald aan mijne kinderen.
239-392: ROVERS, EVA, - Boud. Het verzameld leven van Büch. (1948-2002).
218-581: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
213-580: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
238-370: ROYEN, P.C.VAN, - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700.
238-586: ROZANOV, VASILI, - Roem is een slang. Solitaria. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Yolanda Bloemen.
210-166: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
218-193: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
209-186: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
215-604: RUBENS, MARIA, - 't Is toch vergeven. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
195-522: RUEBSAMEN, H., - Het lied en de waarheid.
239-446: RUEBSAMEN, H., - Het lied en de waarheid.
238-604: RÜECK, P.A. / WETHMAR,H.K. (VOORWOORD), - Een nieuwe kwarteeuw arbeid in de Koninklijke Kunst van de Vrijmetselaars-Loge 'Lunion Royale' over het tijdvak 1934-1959.
236-492: RUEDA, MARIA SARRIÁ, - De Koningen-Bibliofielen. Tentoonstellingscatalogus. Met medewerking van Cl.Lemaire. Vertaling Marc Mees.
226-568: RUFF, THOMAS, - Architectures of Herzog & de Meuron. Introduction by Terence Riley, textes by Steven Holl / Hans Kollhoff / Rem Koolhaas / Eduardo Souto de Moura / Theodora Visscher.
234-243: RÜHL, DIRK, - De Wajang. Met aanteekeningen van Tjipto Mangoenkoesoemo.
234-331: RUITENBERG-DE WIT, A.F., - Het huis van Achterberg. Een com-mentaar.
230-537: RUITER, PETER DE, - A.M.Hammacher. Kunst als levensessentie.
230-415: RUITER, L.J.DE, - Herinneringen aan A.Roland Holst. Een vriendschap.
232-566: RUMBOLD, HORACE, - Francis Joseph and his times.
236-167: RUMPHIUS, G.E., - De Generale Lantbeschrijvinge van het Ambonese Gouvernement ofwel De Ambonsche Lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W.Buijze.
239-170: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS, - The Ambonese curiosity cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M.Beekman. After the original edition of François Halma, 1705
233-171: RUMPHIUS, G.E., - Antwoordt en rapport aan Anthony Hurt 1684. / Answer and Report to Anthony Hurt. Facsimile, Dutch Transcription, Annotation and Edition by W.Buijze.
236-168: RUMPHIUS, G.E., - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijcke Aerdbevinge Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17.February des Jaers 1674 voorgevallen, In en omtrent de eylanden van Amboina..etc. facsimlle uitgave door W.Buijze. With an English and Indonesian translation.
229-189: RUMPHIUS, G.E., - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijcke Aerdbevinge Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17.February des Jaers 1674 voorgevallen, In en omtrent de eylanden van Amboina..etc. facsimlle uitgave door W.Buijze. With an English and Indonesian translation.
233-172: RUMPHIUS, G.E., - De Generale Lantbeschrijvinge van het Ambonese Gouvernement ofwel De Ambonsche Lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W.Buijze.
228-485: RUPPEL, A., - Johannes Gutenberg; sein Leben und sein Werk.
211-127: RUSKIN, JOHN, - De Koning van de Goudrivier of de Zwarte Broeders. Een legende uit Stiermarken. Naar het Engelsch.
236-171: RUSSEL WALLACE, ALFRED, - The Malay Archipelago.
220-542: RUSSEL, P. W. E.A., - Niet verouderd, wel veranderd. Berkel en Rodenrijs. Uitg. t.g.v het 100-jarig bestaan.
237-594: RUSSELL FLINT, W., - Models of property. Occasional caprices for the edification of ladies and the delight of gentlemen.
227-330: RÜTER, A. J. C., - De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der Arbeiders-beweging in Nederland.
236-153: RUTGERS, F.L., - Idenburg en de Sarekat Islam in 1913.
213-243: RUTGERS, W., - De Caraïbische jeugdboeken van Miep Diekman. Een leesverslag.
236-173: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag.
214-452: RUUSBROEC, J.VAN, - Die Chierheit der gheesteliker brulocht. Uitgegeven voor den Nieuwen Kring
237-410: RUUSBROEC, J.VAN, - Jan van Ruusbroec Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap .bewerkt door J.B.Poukens en L.Reypens. 4 delen.
239-448: RUUSBROEC, J.VAN, - Die Chierheit der gheesteliker brulocht. Uitgegeven voor den Nieuwen Kring
233-258: RUYS, K., - Onbetreden paden. De Baduy van West-Java. De randgebieden deel 2.
233-257: RUYS, K., - De voorouderlanden. Reizen door Kalimantan. De randgebieden deel 3.
205-234: RUYS-HEGER, H., - Djonoko. Eine Hindu-Javanische Heldensage.
193-267: RUYS, K., - Javaanse brieven.
226-583: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNE VAN E.A., - Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

10/27