Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
230-566: LEMAIRE, CLAUDINE (ONDER LEIDING VAN), - Karel Alexander van Lotheringen. I: Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden. II19:38:46 Mens, veldheer, grootmeester. Tentoonstellingscatalogus Paleis van Karel van Lotharingen / Koninklijke Bibliotheek. 2 delen.
226-350: LEMKE, HANS, - Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert.
227-512: LEMMENS, G.TH.M., - Het Stadhuis van Nijmegen.
203-574: LEMMENS, G.TH.M., - De Vrede van Nijmegen. Tentoonstelling sept/okt 1978.
226-347: LEMMERS, A., - Techniek op schaal. Modellen en het technologiebeleid van de Marine 1725-1885.
225-135: LENDERS, J. E.A., - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
228-325: LENNEP, G.L.VAN, - Verklarend oorlogswoordenboek.
225-452: LENNEP, J. VAN, - Holland. Almanak voor 1850
225-453: LENNEP, J. VAN, - Holland. Almanak voor 1855
225-454: LENNEP, J. VAN, - Holland. Almanak voor 1865
225-312: LENNEP, J. VAN / GOUW,J.TER, - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. / Het boek der opsschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Herdrukken van de uitgaven van 1868/1869.
192-339: LENNEP, J. VAN / GOUW,J.TER, - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. / Het boek der opsschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Herdrukken van de uitgaven van 1868/1869.
215-680: LENNHOFF, E., - Die Freimaurer.
221-610: LENSEN, LEO / HEITLING, WILLY, - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, boos-wichten, martelaren en hun rechters.
222-587: LEONOW, LEONID, - De Dassen (Barsoeki). Uit het Rusisch vertaald door Ljoeba Dworson en Lida Polak.
200-433: LEOPOLD, J.H., - Verzameld werk. 2 delen. I: Verzen / Fragmenten. II: Verzen / Drama / Proza.
228-90: LEOPOLD, MARIE, - Dolly. Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld.
208-138: LEOPOLD, MARIE, - Kermiskindje en Dot. De lotgevallen van twee poppen.
192-616: LEOPOLD III, , - Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap.
204-75: LEOPOLD, MARIE, - Dolly. Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld.
204-76: LEOPOLD, MARIE, - Een jolig troepje.
229-195: LEQUIN, FRANK, - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in AziŽ in de 18e eeuw meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
225-519: LEQUIN, FR. / MEIJER, A., - Samuel van de Putte, een mandarijn uit Vlissingen. (1690-1745).
217-166: LETTERIE, P. M., - Agrarische en daarmede verband houdende regelingen voor het rechtstreeks bestuurd gebied der gewesten buiten Java en Madoera. Volgens aanwijzingen en o.t.v. Wr. De Keizer.
220-149: LEUFKENS, H., - Impressies van Batavia. Eng./ Duitse/ Franse/ Italiaans/ Ned. bijschriften.
226-348: LEUFTINK, A.E., - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
194-431: LEUFTINK, A.E., - Chirurgijns 'Zee-Compas'. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
223-317: LEUPEN, P., - Philip of Leyden. A fourteenth Century Jurist. A study of his life and treatise 'De cura reipublicae et sorte principantis with supplement comprising Appendix I and notes.
195-186: LEUR, J.C.VAN, - Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatische handel.
225-397: LEUS, H. / WEVERBERGH, J, - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
222-561: LEUTHńUSER, GABRIEL, - Functional Architecture. The international style / Funktionale Architektur / Le style international 1925-1940.
205-111: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
220-138: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
214-129: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
230-506: LEVELT, H., - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St.Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding van J.van Ginniken.
217-550: LEVELT, H., - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St.Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding van J.van Ginniken.
196-630: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
203-677: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
218-173: LEVYSSOHN NORMAN, BEETS, D., - Verslag van het Centraal Comitť voor de noodlijdenden door de uitbarsting op Krakatau. (eerste stuk)
223-512: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
228-327: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
206-481: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
225-432: LEY, J.S. DE / LUGER,B., - Walden in droom en daad. Walden/dagboek en notulen van Frederik van Eeden e.a. 1898/1903. Inleiding en commentaar.
223-318: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C.Molhuysen.
216-237: LEYDS, W. J., - Die erste Annexion Transvaals.
211-252: LEYDS, W. J., - De eerste annexatie van de Transvaal.
210-432: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
206-425: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
223-338: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Wibaut de machtige. Een biografie.
224-451: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 1864-1927.
227-151: LIAW YOCK FANG, , - Undang-undang Melaka (Law in Melaka) A critical edition. tekst in English and Indonesian.
215-585: LICHTENSTEIN, H., - Raoul Wallenberg. Retter von hunderttausend Juden. Ein Opfer Himmlers und Stalins. Mit einem Vorwort von Simon Wiesenthal.
230-238: LICHTVELD, NONI, - Anansi de spin weeft zich een web om de wereld.
207-245: LICHTVELD, L., - Suriname op de tweesprong.
229-230: LICHTVELD, NONI, - Anansi tussen god en duivel.
208-128: LIDOW (=ALIDA C.B.WALTHER), , - Het maanboek.
206-562: LIEBURG, M. J. VAN, - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
202-565: LIEBURG, M. J. VAN, - Het medisch onderwijs te Rotterdam, (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
223-559: LIEBURG, M. J. VAN, - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
218-586: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Sophia Kinderziekenhuis, 1863-1975.
201-581: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
210-568: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam, 1839-1900. De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
210-565: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
227-187: LIEFDE, J.L.F. DE, - Toch naar Holland. Zendingsverhaal.
209-27: LIEFDE, J.L.F. DE, - Onder zes nichtjes en neefjes.
225-62: LIEFDE, J. DE, - De Savoyaard en de aatsbisschop en andere verhalen.
230-277: LIEM TJOE ING, , - Lukisan-lukisan Koleksi Adam Malik. Wakil Presiden Republik Indonesia / Paintings from the Collection of Adam Malik Vice President of the Republic of Indonesia.
225-349: LIEMPT, AD VAN, - De oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de N.P.S. m.m.v. Hans Blom.
228-131: LIENDEN, H.J.H.VAN, - Empirisch onderzoek naar de geschiktheid der verschillende temperamentstypen voor den dienst in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger. Uitgave van de Indische Krijgskundge Vereeniging.
227-421: LIER, R.VAN, - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch. Uitgegeven onder het teken van Het Swarte Schaap.
228-196: LIER, R.VAN, - Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatschappij in Suriname.
222-321: LIESHOUT, J.VAN, - Het kan wel op al is het lekker! Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
229-213: LIESKER, HANS (REDACTIE EN SAMENSTELLING), - Wij weten van hoe. Een bundel met verhalen en dagboeken rond de jongenskampen in Ambarawa. met illustraties van G.Meyer, J.Mobach en P.Wouters.
229-231: LIEUW, GERDA. H. (VOORWOORD), - Nos futuro. Wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
227-596: LIEVERLOO, KARIN VAN / ROELOFS, PIETER, - Antoon van Welie 1866-1956. De laatste decadente schilder.
227-510: LIGTERINK, G.H., - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaals grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
202-118: LIGTHART, JAN, - In Zweden.
201-52: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Een zomervacantie bij de grenzen.
211-35: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Pim en Mien. 4 deeltjes in 1 band.
228-25: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Het boek van Ot en Sien'. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder Reprint van de 1e druk t.g.v. het 125-jarig bestaan van de fa.J.B.Wolters.
209-28: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Ot en Sien. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder' reprint.
225-350: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
214-52: LIMBURG, JILLES, - Je durft niet.
215-398: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
228-505: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN, - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
222-257: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
216-550: LIMBURG STIRUM, M.VAN, - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
199-290: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Handboek der Grieksche Mythologie ten dienste der Latijnsche scholen en gymnasiŽn.
222-417: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
229-577: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER/ MAURER, ONNO, - Jakob Nieweg in stille bewondering.
217-335: LINDEBOOM, G.A. / LIEBURG, M.J.VAN (EINDREDACTIE), - Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken 1884-1984.
200-652: LINDEMAN, C.M.A.A., - Joachim Anthonisz Wtewael. met een voorwoord van W.Vogelsang.
224-502: LINDEMANS, L., - Geschiedenis van de familie Lindemans 1370-1980.
219-121: LINDEN, J. TER E.A., - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
218-287: LINDENBORN, M., - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendings-vereeniging.
222-132: LINDERS, JOKE, - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G.Schmidt - de geschiedenis van haar schrijverschap. Met opdracht van de schrijfster aan Tonke Dragt.
224-467: LINDERS, JOKE, - An Rutgers van der Loef. Biografie.
219-129: LINDERS, JOKE, - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs. Schrijversprentenboek.
228-333: LINDWER, W., - Kamp van Hoop en Wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945. M.m.v. Karin van Coevorden.
228-328: LINKS, KAREL, - Moffenspiegel. Een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten. (uitgegeven 'Bovengronds
219-106: LINSCHOTEN, J.H.VAN, - De helden der PyreneŽn, een feit uit de Fransche gods-dienstoorlogen tijdens Richelieu. naar het duitsch van Gottfried Flammberg. (=J.J.A. Ebrard)
227-312: LINT, J. G. DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
218-288: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
227-274: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
202-165: LIP, F.A.W. VAN DER, - Nederlandsch-Indisch Herinnerings-Album aan de verloving en het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. met Maleische tekst van Armijn Panť. (met foto's van de feestelijkheden in verschillende plaatsen)
211-253: LIPPMANN, F., - Tiyo Soga, de eerste Kaffer-zendeling. Eene bladzijde uit de geschiedenis der zending in Kafferland. Naar het engelsch van J.A.Chalmers. (verschenen in 1877)
215-601: LIPPMANN, F., - Der Kupfersctich. 5. Auflage.
220-114: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Bep, wat wil je nog meer? Verteld en getekend.
227-103: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan.
230-550: LITCHFIELD, FREDERICK, - How to collect old furniture.
218-593: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - ...die jakken en rokken dragen' Brabantse klederdrachten en streeksieraden. Tentoonstellingscatalogus. Noordbrabants Museum
222-588: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen. Vertaald door Tom Eekman.
228-578: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen. Vertaald door Tom Eekman.
218-604: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek oorlogsprenten affiches postzegels.
226-588: LOCHER, J.L., - Co Westerik. Catlogus tentoonstelling Berlin - Saarbr'cken - 's-Gravenhage 1983-1984
222-418: LODEIZEN, H., - Het innerlijk behang en andere gedichten.
210-449: LODEIZEN, H., - Gedichten. Het innerlijk behang en andere gedichten.
228-417: LODEIZEN, H., - Vezamelde gedichten.
228-416: LODEIZEN, H., - De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert.
224-186: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
217-167: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
221-406: LODEWICK E.A., H. J. M. F., - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse Letterkunde.
202-166: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
197-142: LOEBIS, M., - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu.
210-264: LOEBIS, M., - Twilight in Djakarta.
196-151: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
213-262: LOEBIS, M., - Kampdagboek.
216-190: LOEBIS, M., - Weg zonder eind. (roman) (speelt tijdens politionele acties)
229-248: LOEBIS, M., - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
214-569: LOENEN, J.B.VAN, - Beschrijving en kleine Kroniek van de Gemeente Hillegom.
219-107: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
208-139: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
222-562: LOEWENSTEIN, FRITZ E., - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister.
224-40: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Doctor Dolittle. Zijnde het verhaal van zijn eigenaardig huiselijke leven en van zijn verbazingwekkende avonturen in den vreemde. Nooit tevoren in druk verschenen. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
224-41: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Juffrouw Tubbs. Voor Nederland bewerkt door G.W.Elberts.
224-39: LOFTING, HUGH, - De dierentuin van Doctor Dolittle. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
229-249: LOFTS, NORA, - De zilveren notemuskaat. Vertaald door S.Franke.
224-185: LOHANDA, MONA, - Growing pains. The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890-1942.
206-107: L÷HR, J.A.C., - Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van Kleinen Andries. Uit het Hoogduitsch.
193-44: LOHSZ, HEDWIG, - Op bezoek in dierenland. Bewerkt door Diet Kramer.
212-106: LOKHORST, EMMY VAN, - Na vieren. Verhalen, versjes, gezelschapspelletje, grapjes, raadsels, wedstrijdopgaven, enz.
214-112: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
222-457: LOKHORST, E.VAN / VOETEN,B., - In Memoriam M.Nijhoff. Uitgave van de Gids met bijdragen van A.Roland Holst/ B.Voeten / A.Donker / G.Knuvelder / J.Engelman / Th.de Vries e.a. Bijgevoegd enige krantenartikelen en een geschreven kaart van Georgette Nijhoff-Hagendoorn.
201-54: LOKHORST, EMMY VAN, - Jessy en de anderen.
220-116: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
220-512: LOLKAMA, J., - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
208-71: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - Nora's geheim.
219-31: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - De ongeluksvogel.
203-516: LOMMEN, M. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Jan van Krimpen 1892-1958. Een keuze uit de collectie.
226-230: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen~Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie. Biografie.
217-234: LOO, C.J.VAN DER, - De geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) aan het volk verteld.
217-336: LOO, VILAN VAN DE, - Toekomst door traditie. 125 Jaar Tesselschade-Arbeid Adelt. (Deze vereniging droeg bij aan de vrouwen-emancipatie)
215-212: LOOHUIS, J.G., - De verhouding tusschen den Tropischen landbouwgordel en industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidige aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost-AziŽ.
191-642: LOOMAN, H.J., - Het boek van de schaats.
208-72: LOON, MARY VAN, - Het geheim van het oude huis.
218-42: LOON, MARY VAN, - Het geheim van het oude huis.
220-513: LOON, J.VAN / BOER, M. DE, - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
213-554: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
214-547: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
227-514: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
222-397: LOOS, K., - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
228-249: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
224-283: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
227-262: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogds-portretten en compagnieschilders. Deel I: tekst, deel II: platen.
228-414: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
206-564: LOOS, J.C. VAN DER, - Geschiedenis van Katholiek Scheveningen.
206-501: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
201-248: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-IndiŽ.
224-284: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der tekeningen met medewerking van W.Fruin-Mees door P.C.Bloys van Treslong. Uitg.t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Kon.Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
217-267: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
216-251: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach aan de Kaap. Artikel in Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde. / V.E.Korn: Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving / F.S.Eringa: Een recente toneelbewerking van het Lutung Kasarung-verhaal / P.Donatus Dunselman : Adatgebruiken Kendajan-Dajak's van West-Borneo in acht te nemen na een brand / L.M.Coster-Wijsman : Illustraties bij het Javaanse verhaal Pandji Djajaksuma.
209-516: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
220-319: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogds-portretten en compagnieschilders. Deel I: tekst, deel II: platen.
220-320: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-IndiŽ.
229-528: LOOSJES, A., - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna. Uit oorspronkelijke handschriften. Met aantekeningen tot dezer tijd vermeerderd door Petrus Loosjes. Reprint van de uitgave van 1794 bij F.Bohn en A.Loosjes.
211-507: LOOSJES, A., - 's-Gravenhage in beeld.
230-282: LOOSJES PZ., A., - Historie van mejufrouw Susanna Bronkhorst. Compleet in 6 delen.
210-585: LOOSJES, A., - Zeeland in Beeld. (herdruk van de uitgave van 1930)
221-318: LOOSJES, A., - Kerken en godshuizen in Nederland. Samengesteld uit 'Sprokkelingen in Nederland
189-550: LOOSJES, A., - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940. Uitgave t.g.v. het 125-jarig bestaan.
189-549: LOOSJES, VINCENT, - Geschiedenis van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 1815 - 1915.
215-642: LOOSJES-TERPSTRA, A.B., - Moderne kunst in Nederland 1900-1914.
211-486: LOOSJES, A., - Noord-Holland in Beeld, landelijk.
216-134: LOOTS, STAF, - Vlaamse kinder- en jeugdboeken van 1830 tot heden. Bibliografie met biografische gegevens. Deel I: 1830-1930. (met los namenregister)
229-529: LOOTSMA, S., - Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Walvisvaart. (meer speciaal de Zaansche).
228-523: LOOTSMA, S., - Friesch-Doopsgezinde gemeente West Zaandam. 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van 'Het Nieuwe Huys
229-531: LOOTSMA, S., - Uit Zaansche notaris-protocollen.
230-403: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
209-403: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
227-422: LOOY, JACOBUS VAN, - Wie dronk toen water. Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebť gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. verzorgd door F.P.Huygens.
224-609: LOTH, D., - Philips II of Spain.
202-324: LOTTH…, ERNST, - Charme et lumiere des Pays-Bas.
196-50: LOTZ, ALICE, - Mijn Mary * Max. (Jongeman moet een maand als dame verkleed in Brussel doorbrengen)
224-112: LOUWERSE, P., - Konijntje-Wijsneus. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje. Is overdruk uit : Voor de Kinderkamer XII.
208-74: LOUWERSE, P., - De Vaandrig van Frederik Hendrik.
221-128: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
214-54: LOUWERSE, P., - Vlissinger Michiel.
214-202: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
191-80: LOUWERSE, P., - De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zedekundig verhaal.
214-119: LOUWERSE, P., - Willem Tell. De Zwitsersche Vrijheidsheld. Oorspronkelijk geschiedkundig verhaal uit het begin der 14e Eeuw.
199-50: LOUWERSE, P., - De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zede-kundig verhaal.
228-56: LOUWERSE, P., - Bloemlezing uit de Duizend en ťťn nacht.
211-212: LOUWERSE, P., - Mannen van sta-vast of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
217-126: LOUWERSE, P., - De schippersjongen of Leiden in strijd en nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
201-125: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
195-56: LOUWERSE, P., - Uit ouden tijd.
224-224: LOUWERSE, P., - De vlinderjagers op de Caraibische eilanden. Vrij bewerkt naar het Engelsche boek: The Butterfly Hunters van E.Murray-Aaron.
195-55: LOUWERSE, P., - Peter de Wolfsjager. Een verhaal uit bange tijden. / Odin en het kruis.
223-126: LOUWERSE, P., - Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden. Naar het engelsche jongensboek 'The log of a Jack Tar' M.m.v. J.Brouwer.
208-231: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
222-196: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
207-131: LOUWERSE, P., - Een gelukkig huisgezin en andere verhalen in proza en berijmd. 2 delen in 1 band. Verzameld.
213-252: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
225-64: LOUWERSE, P., - Lachen en Leeren. Vertellingen uit het leven der Viervoetige Dieren.
220-62: LOUWERSE, P. / BERKEN, TINE VAN, - Vroolijke vriendjes. Vertellingen voor het jonge volkje.
226-415: LUBBE, H.F.A.VAN DER, - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing. With a summery in english.
196-52: LUBBERTS, R., - Anton Peslers.
195-58: LUBER, JET, - De zeedistel.
219-208: LUBIS, MOCHTER, - Schemer over Djakarta. Roman.
222-324: LUCASSEN, J., - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees pers-pektief, 1600-1900.
226-287: LUCASSEN, J., - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspek-tief, 1600-1900.
225-457: LUCEBERT, , - Triangel in de jungle gevolgd door De dieren der democratie.
207-472: LUCEBERT, , - Van de afgrond en de luchtmens.
221-569: LUCEBERT, , - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten. Samenstelling : Jan Martinet.
213-485: LUCEBERT, , - Oogsten in de Dwaaltuin.
229-586: LUCHT, CHRISTIAAN E.A., - De gebroeders Verveer. Haagse meesters van de romantiek. (Salomon - Maurits - Elchanon)
224-521: L‹CKE, C., - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 Jaar wonen en werken.
214-527: LUGARD, JR., G. J., - Deventer MozaÔek. Facetten van Deventer in heden en verleden.
214-285: LUGARD, B.EVERT (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club. 1898 - 3 juli - 1923.
215-630: LUGT, FRITS, - Mit Rembrandt in Amsterdam. Die Darstellungen Rembrandts vom Amsterdamer Stadtbilde und von der unmittelbaren landschaftlichen Umgebung. Mit einem Zusatz Łber einige in Utrecht und Gelderland Zeichnungen. (deutsch von Erich Hanke)entstandene
228-353: L‹HRS, C., - Mijn zuster Anna Blaman.
211-609: LUIKEN, JAN, - Schriftuurlyke Geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. 2 delen. herdruk van de uitgave van 1712.
221-173: LUINENBURG, O./ NEEF,J.DE (ONDER RED.VAN), - Java. Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden
207-221: LUNDQUIST, E., - Papoea's waren mijn makkers. Zijn buitengewoon spannende reisavonturen met menseneters, gevaarlijke dieren, casuarissen, zeldzame bloemen, tropische ziekten en nog duizend andere vreemde zaken op een exploratietocht in de nog wilde, geheimzinnige binnenlanden van Nederlandsch Nieuw-Guinea.
215-146: LUNENBORG, H. (SAMENSTELLING), - Met rooie oortjes en vochtige ogen. Het Neder-landse kinderboek door de eeuwen heen. Catalogus van de kinderboekententoon-stelling in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 1989. (titelbeschrijvingen van de tentoongestelde boeken)
216-359: LUNSHOF, H.A., - De stuurman van 'De Groene Leeuw'. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
228-250: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. / POSTHUMUS MEYJES,G.H.M., - Goud uit Java / Gold from Java. tekst in 2 talen.
219-593: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Chine de Commande.
230-473: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
224-541: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
221-476: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
221-505: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
210-537: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
220-223: LUXINGER, J., - Drie Nederlanders bestrijden Japan. Een verhaal van ondergronds gewapend verzet tegen de Japanners in IndonesiŽ. 1942-1943.
230-328: LUYSTERMANS, PATRICK E.A. (REDACTIE), - Ackermans & van Haaren. Een familiale groep met internationale ambities. 1876-2007.
226-177: LYNCH, HANS (= J.N.VAN HELVERT), - De detective in de rimboe.
226-178: LYNCH, HANS (= J.N.VAN HELVERT), - De wraak van Stalen Hand.
221-630: LYONS, ALBERT S. / PETRUCELLI, R.J., - Medicine. An illustrated History.
199-51: LYSAGHT, ELISABETH J., - Een flink kereltje. vert.door S.J.Barentz-SchŲnberg. (band geeft als uitgever J.Vlieger)
218-518: MAAL, R.J.VAN DER O.R.V., - van Baerne tot Baarn.
221-574: MAAN, DICK, - Paul Schuitema. Beeldend organisator.
226-571: MAAR, F.E.R.DE, - Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst.
218-610: MAAR, F.E.R.DE, - Een gebit zonder eind. Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiŽne.
210-354: MAARSEVEEN, J.G.S.J.VAN, - Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909. 4 delen. I: 1851-1884. II: 1885-1897. III: 1898-1909. IV: Bijlagen.
229-480: MAARTENSE, KAREL, - De Conste van Geometria.
226-138: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen. M.m.v. J.E.C.M.van Oerle.
225-437: MAAS, W., - Jacques Gans. Biografie.
222-420: MAAS, N., - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
225-169: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
214-433: MAAS, NOP (BEZORGING EN COMMENTAAR), - Briefwisseling Gerard Reve - Geert van Oorschot 1951-1987.
214-416: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
216-436: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
221-463: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
217-535: MAAS, R., - De Klopperman. Vrijmoedige Bredase Volksverhalen.
226-288: MAAS, A.J., - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof.Dr.D.van Embden. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Met voorwoord van Generaal C.J.Snijders.
211-176: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen. M.m.v. J.E.C.M.van Oerle.
193-442: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
217-619: MAAS, NOP (SAMENGESTELD EN TOEGELICHT), - Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten.
206-420: MAAS, W., - Jacques Gans. Biografie.
222-421: MAAS, LOE, - The song of honorable death. (geschreven na de bevrijding van Maastricht in 1944) nr. 191 van 300 exemplaren.
221-631: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
203-678: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
207-500: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
211-37: MAAS, JOH.C., - De verborgen stad. Een fantastisch verhaal voor de rijpere jeugd.
204-662: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
230-113: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Bij Grootemoes. Versjes.
224-96: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Wilde Heintjes droom.
224-95: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Voor Broertjes en Zusjes.
199-111: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Praatjes en plaatjes voor kleine maatjes.
221-212: MAC GILLAVRY, A., - Want ik heb uw vader gekend.
221-211: MAC GILLAVRY, A., - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-OostindiŽ. Met een voorwoord van B.V.A.RŲling.
190-219: MAC GILLAVRY, A., - Syndromen.
216-191: MAC GILLAVRY, A., - Syndromen.
228-57: MAC…, J., - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J.Andriessen.
219-109: MAC…, J., - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J.Andriessen.
219-108: MAC…, J., - De historie van twee appeljongens of Hoe een grootpapa zijnen kleinkinderen rekenen leerde. Een heel leerzaam verhaal. Naverteld voor onze kinderen door P.J.Andriessen.
197-624: MACHIAVELLI, N., - Geschichte von Florenz.
219-363: MACINTYRE, D., - Kriegsschiffe in 5000 Jahren.
197-347: MACINTYRE, D., - Abenteuer der Segelschiffahrt.
197-349: MACINTYRE, D. / BATHE, B. W., - Het Oorlogsschip. Een geÔllustreerde geschiedenis.
217-604: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
227-604: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
221-147: MACKENZIE, DONALD A., - Egyptian Myth and Legend. With historical narrative notes on race problems, comparative beliefs etc.
221-149: MACKENZIE, DONALD A., - Teutonic myth and legend. An introduction to the Eddas _ Sagas, Beowolf, The Nibelungenlied etc.
214-604: MACMIUNN, G., - The Crimea in perspective.
230-523: MAENEN., A.J., - Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht.
197-470: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst. + aantekeningen bij de tekst
211-414: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale repro-ductie van het handschrift naast de tekst in Typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige anlytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
230-367: MAHAN, A.T., - The influence of Sea Power upon history 1660-1783. reprint of the 5th edition (1894).
215-300: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjies. Vertellingen.
215-301: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjoek. Vertellingen.
224-261: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Verzameld werk.
229-251: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Schat, schot, schat. Zes vertellingen.
197-56: MAHLER, S., - Het raadsel van Europa.
223-605: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
220-224: MAHLER, E., - De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen.
224-239: MAIER, H./ MINDE,D.VAN / POEZE,H., - Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942-1945.
229-181: MAIJER, L.TH., - De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin.
214-55: MAJOOR FRITS, , - In de sneeuwvelden van Rusland. / Damon een verhaal uit het oude Syracuse. ( en nog 2 korte verhalen) met goudopdruk op de band: L.Th.Disselhoff Pensionaat St.Joseph Hilversum
227-314: MAK, J. J., - De Rederijkers.
230-35: MAKKUM, HEIN VAN, - De ondergang van de Ph 24.
193-46: MAKKUM, HEIN VAN, - PH 24 antwoordt niet!!
228-26: MAKKUM, HEIN VAN, - De ondergang van de Ph 24.
217-622: MALAPARTE, CURZIO, - Dagboek van een vreemdeling in Parijs.
203-179: MALKO, S. / VISSER, C., - Herinneringen aan ons IndiŽ.
197-124: MALONEY, M. C., - English illustrated books for children.a descriptive companion to a selection from the Osborne collection.
215-31: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink.
225-459: MAN, HERMAN DE, - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
225-460: MAN, HERMAN DE, - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
203-497: MAN, HERMAN DE, - De koets.
230-552: MAN, JACQUELINE DE, - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsthistorie en esthetica 1670-1820.
230-404: MAN, HERMAN DE, - Heersers van het gewest.
217-197: MAN-SONIUS, A.M.DE, - Voor Jong IndonesiŽ. M.m.v. H.P.van der Laak. 3e deeltje 3 A
227-425: MAN, HERMAN DE, - Heersers van het gewest.
227-426: MAN, HERMAN DE, - Over de joden en hunne vervolgers.
198-638: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
226-192: MAN, J.TH.A.DE, - Opdracht Sumatra. Het Korps Insulinde. 1942 - 1946.
206-619: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
204-639: MANDER, C. VAN, - Het Schilderboek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders.
222-237: MANDERS, JO, - Indo.
230-222: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
219-247: MANDERS, JO, - Crisis.
218-228: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
225-461: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
202-494: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
228-581: MANN, KLAUS, - Opgejaagd, gedoemd, verloren. Dagboek 1933-1949. Geselecteerd, geannoteerd, vertaald en van een voorwoord voorzien door W.Hansen.
229-598: MANN, KLAUS, - Het keerpunt. Een autobiografie. Met een nawoord van Frido Mann. Vertaald door Willem van Toorn.
221-352: MANNING, A.F., - Joseph Goebbels dagboek 1945. 28 februari 1945- 10 april 1945. De laatste dagen van Hitlers propagandachef.
225-314: MANNING, A.F. ( O.R.V.), - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
217-583: MANS, VEERLE E.A., - Margareta de Heer (ca.1600 - ca 1665). Dť Friese kunstenares van de zeventiende eeuw.
221-285: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van Oranje)
211-307: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van oranje)
225-572: MANSEL, PHILIP, - Constantinople City of the World's Desire.
208-75: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
198-56: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een vreemde eend in de bijt. vertaald uit het engels door Cora.
197-181: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Met vorrwoord van G.Kalff.
223-240: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Met vorrwoord van G.Kalff.
216-149: MANSVELT, W. M. F., - Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig bestaan. In opdracht van de directie en in overleg met den heer Abram Muller. 2 delen.
208-177: MANUHUTU, W. / SMEETS,H. (ONDER RED.VAN), - Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951.
205-133: MANUHUTU, W. / SMEETS,H. (ONDER RED.VAN), - Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951.
214-56: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker of De Zilveren Schaatsen. Volledige vertaling van Anita van der Ven, nawoord van Joop Voorn.
208-76: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker of De Zilveren Schaatsen. Volledige vertaling van Anita van der Ven, nawoord van Joop Voorn.
228-27: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates. A story of life in Holland.
212-520: MARCUS, LIDWIEN, - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad van Amsterdam.
214-57: MARE, STELLA (= E.VISSER-ZADOKS), - In de lente des levens.
209-337: MARE, A.J.DE, - Over twee exemplaren van de van Sichem's 'Gouverneurs en Gouvernantes'. Overdruk uit Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde V.
230-114: MAR…E, PIET / KEMP, HENK, - Het bonte boek van Boer Teun. Lezen, tellen, rekenen met foto's en linoleumsneden.
226-105: MAR…E, PIET, - Versjes van lang geleden met foto's van heden. met muziek.
211-38: MAR…E, PIET / PRINSEN GEERLINGS, BERT, - Wij vliegen. (Met vier losse werktekeningen voor het bouwen van vliegtuigmodellen)
225-94: MAR…E, PIET, - Versjes van lang geleden met foto's van heden.
226-87: MAR…E, PIET, - De tover-ton. Meer dan 200 verrassingen en 250 foto's en tekeningen. Voorin een ex-libris voor Ad.M.C.Stok (de uitgever), door Anton Pieck.
200-718: MARGADANT, S.W.F., - Twintig Duizend Citaten.
213-310: MARGADANT, W.F., - Voor drie jaren naar de Oost.
227-315: MARGRY, P. J. E.A., - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer.
221-575: MARIEN, MARCEL E., - Victor Stuyvaert, houtsnijder miniaturist.
218-520: MARIS, A. J., - Eemnes. Rechtsgeschiedkundige ontwikkeling van Gemeente en Waterschap.
214-566: MARKEN, J.C.VAN, - Uit het Fabrieksleven. Delft 1869-1905. Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. 3 delen. (betreft Gist- en Spiritusfabriek Delft)
226-180: MARLE-HUBREGTSE, M.J.VAN, - Ams houdt van IndiŽ.
200-670: MARONIER, J.H., - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
213-632: MARONIER, J.H., - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
225-480: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
205-488: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
207-514: MARROW, JAMES H. INTR.BY, - The Golden Age of Dutch Manuscript painting. Catalogue by H.L.M.Defoer, a.S.Korteweg en W.C.M.WŁstefeld. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht / The Pierpont Morgan Library, New York.
192-83: MARRYAT, KAPITEIN, - De lotgevallen van Pieter Simpel. Geheel herzien door P.J.Andriessen.
211-39: MARRYAT, KAPITEIN, - De lotgevallen van Pieter Simpel. Geheel herzien door P.J.Andriessen.
200-54: MARRYAT, KAPITEIN, - De zoon van den strooper.
228-278: MARSILJE, J.W. E.A., - Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland.
225-462: MARSMAN, H., - De anatomische les.
225-463: MARSMAN, H. / VESTDIJK,S, - Heden ik, morgen gij.
225-464: MARSMAN, H., - Porta Nigra.
226-351: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
219-364: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Aanzien van de oude visserij. ....met de beste groeten van....
219-365: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
209-617: MARTENS, S.W.P., - De Katharen. De opgang en vernietiging van een vredelievende ketterse sekte in de middeleeuwen.
225-611: MARTI, SAMUEL / PROKOSCH KURATH, GERTRUDE, - Dances of Anahuac. The Choreography and music of precortesian dances.
225-378: MARTIN, COLIN, - Het fortuin van de Armada.
225-379: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
189-435: MARTIN, COLIN, - Het fortuin van de Armada.
222-280: MARTIN, H., - Erasmus en zijn tijd. Historische schets.
221-232: MARTIN, K., - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen.
226-574: MARTIN, TANJA E.A., - Rozenburg 1883-1917.Geschiedenis van een Haagse fabriek.
200-278: MARTINET, J.F., - Katechismus der Natuur. 4 delen. (4e deel is zesde vermeerderde druk).
201-60: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
199-53: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De Kingfordschool.
227-44: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
219-35: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop en haar jongen.
214-59: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
230-37: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke.
230-38: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
230-36: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De toekomst van Marijke.
228-29: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Het hoogfatsoen van Herr Feuer. Herinneringen uit mijn duitse kantoortijd.
227-40: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De H.B.S. tijd van Joop ter Heul.
227-41: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De Kingfordschool.
218-45: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
221-40: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
227-43: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop en haar jongen.
227-47: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
229-66: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De toekomst van Marijke.
227-46: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke.
217-82: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop en haar jongen.
217-83: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
213-37: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
220-64: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Rekel.
212-286: M¬S R¬NOE, (= E.OVERDUIJN HEYLIGERS), - Wat niet mocht. Indische roman.
215-275: MASDORP, D., - Sandilli of Zoeloe-koning en Engelschman. Een verhaal uit den Kafferoorlog.
226-432: MASOCH, SACHER, - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaald door Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J.Kortenhorst en J.J.Oversteegen.
218-438: MASOCH, SACHER, - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaald door Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J.Kortenhorst en J.J.Oversteegen.
226-352: MASTERS, D., - When Ships Go Down. More wonders of salvage.
222-486: MATHIJSEN, M., - De brieven van de Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. 2 delen. I: Brieven en documenten. II:Toelichtingen.
227-428: MATHIJSEN, M., - De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers.
227-365: MATTHEWS, T.T., - Thirty years in Madagascar.
193-241: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
207-222: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
225-380: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
215-434: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
224-459: MAURIK, JUSTUS VAN, - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen.
229-145: MAXANDREA, ( P.J.VAN HOEK), - De Dajaks in de binenlanden van Ned.Borneo. Populaire beschrijving van land en volk.
222-61: MAY, KARL, - De slavenkaravaan. Naar het 35ste duizendtal der Duitsch uitgave.
224-47: MAY, KARL, - De slavenkaravaan.
227-49: MAY, KARL, - Aan den Rio de la Plata naar het 60ste duizendtal der duitsche uitgave door C.van der Tonge-Koster.
210-48: MAY, KARL, - Van Bagdad tot Stamboel. Vertaling van R.Gehrels
211-40: MAY, KARL, - Een Duitsche Sultane. Vrij naar het Duitsch door H.E.Dumont.
224-53: MAY, KARL, - Winnetou's testament.
227-50: MAY, KARL, - De slaaf van Harar. naar het 340ste duizendtal der duitsche uitgave. Door C.van der Tonge-Koster.
203-231: MAY, B., - The Indonesian tragedy.
204-82: MAY, KARL, - In de Schuilhoeken van den Balkan. Naar het 45e duizendtal der Duitsche uitgave. vertaald door Cath.A.Visser.
230-162: MAYER, L.TH. / MOLL, J.F.A.C.VAN, - De Sedekahs en slametans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten. fotografische herdruk van de uitgave van 1909.
225-367: MAZUR, TAMARA P., - Life and deeds of Admiral Cornelius Cruys. (catalogue of documents of RGAVMF)
222-371: MAZUR, TAMARA P., - Life and deeds of Admiral Cornelius Cruys. (catalogue of documents of RGAVMF)
217-232: MC LEOD, CYNTHIA, - Tweemaal MariŽnburg.
193-616: MCCONNELL, J., - Treasures of Eton. (Sculpture / Litrature / Silver / Pictures etc)
226-600: MCCRORY, DONALD P., - No ordinary man. The life and times of Miguel de Cervantes.
225-381: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
204-384: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
215-435: MCKEE, A., - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
219-38: MEADE, L.T., - Kitty O'Hara. bewerkt door ThťrŤse Hoven.
219-39: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
208-81: MEADE, L.T., - Een gezellige kostschool. Uit het engelsch door J.van der Hoeven.
200-56: MEADE, L.T., - Een gezellige Kostschool. Uit het Engelsch door mw.J.van der Hoeven.
219-40: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
219-37: MEADE, L.T., - Een kleine ondeugd? Uit het Engelsch door mevr.J.van der Hoeven.
228-611: MECHANICUS, PHILIP, - Een volk bouwt zijn huis. Palestijnsche reisschetsen.
209-523: MEDDENS, H., - De Rijp: hondenwagens stapvoets!
223-380: MEDINE, PIERRE DE, - L'Art de naviger de Maistre Piere de Medine, Espaignol : contenant toutes les reigles, secrets, & ensignemens necessaires, ŗ la bonne naugation, traduit de Castillan en FranÁoys, avec augmentation & illustration de plusieurs figures & annotations, . reprint van de uitgave van 1554.
215-215: MEER, H.J.VAN DER, - Op de waterscheiding. Een Nederlander in de Kentering der Tijden. 1906-1956.
221-41: MEER-PRINS, L.VAN DER, - Jolet op de viersprong.
213-39: MEEREN, W.VAN DER, - Het geheim van de barnsteenhoeve.
218-443: MEERKERK, J. B., - Multatuli. 2e geheel omgewerkte, verberterde en uitgebreide druk.
217-130: MEERTEN, A.B.VAN, - Fabelkunde voor jonge lieden. 2 delen. (verschillende uitgevers)
215-129: MEERTEN, A.B.VAN, - Vader Oscar of een oog van God. Het middel, ook voor jonge lieden, om altijd vrolijk en gelukkig te leven. Nieuwe uitgave. Boek is beloning van de kerkenraad der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente voor Cornelia Rappard.
223-127: MEERTEN, A.B.VAN, - Album versjes. Gedichtjes, gedachten en bloemenspraak.
200-125: MEERTEN, A.B.VAN / ROBID… VAN DER AA, - Tijdwinst in Ledige Uren. Verhaaltjes en gedichtjes.
225-468: MEERTENS, P. J., - Letterkundig Leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
224-387: MEERTENS, P. J., - Achterberg in kaart. (bibliografie).
211-448: MEERTENS, P. J., - Zeeuwse Familienamen.
203-329: MEES, W.C., - Gedenkschrift van de firma R.Mees & Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920.
223-330: MEES, W.C., - Philips Willem van Oranje.
211-449: MEESTERS, G. L. E.A. (O.R.V.), - Voorouders en hun werk.
224-187: MEETEREN BROUWER, M. VAN, - Nederlands IndiŽ zoals het was. Menno's Indische prentkrabbels. (dit exemplaar met veel persoonlijke aantekeningen van G.J.van Maarseveen)
224-329: MEEUWEN, P. G. M. VAN, - Het Haagsche Huwelijksverdrag.
218-577: MEEUWES, M., - De Wijnhavenpanden. Geschiedenis van de bouw, sloop, herbouw, bewoning en het gebruik van acht bijzondere panden in het Centrum van Rotterdam en hun directe omgeving.
224-605: MEHRING, FRANZ, - karl Marx. Geschiedenis van zijn Leven. Vertaald door Jan Romein.
219-41: MEIJBOOM - ITALIAANDER, J., - De Gevonden schat.
222-64: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
222-474: MEIJER, J., - J.K. Rensburg 1870-1943. Een joodse graalzoeker.
224-566: MEIJER, H.G. / VIS, R., - Het Vliegerkruis. Voor initiatief, moed en volharding.
222-330: MEIJER DREES, M., - Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650.
223-419: MEIJER, JAAP, - Jacob IsraŽl de Haan en het Hebreeuws. Onze taal als een bare schat.
221-414: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
221-415: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
226-290: MEIJER DREES, M., - Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650.
202-54: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
228-448: MEIJER, MAAIKE, - M.Vasalis. Een biografie.
219-155: MEIJER, H., - De Deli-Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor.
208-85: MEIJER, J.D., - Woudloopers.
221-213: MEIJER RANNEFT, J.W. (TEN GELEIDE VAN), - Zwart op Wit. Liquidatie van een Imperium.
215-658: MEIJER, F., - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht. Handel en transport in de Oudheid.
221-416: MEIJER, J., - Manupilaties met de Mathilde I en II. De bronnen tot november 1881; de editie van 1882. 2 delen. (in typeschrift)
223-453: MEIJER, MAAIKE, - M.Vasalis. Een biografie.
226-526: MEIJER WIERSMA, KLAAS, - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
229-560: MEIJER, JR., D. C. E.A., - Onder Neerlands Vlag. Album ter herdenking van 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond, 1874-1899.
209-304: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
218-289: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
200-617: MEIJLER, H. S. R., - Ik zou wťťr zo gek zijn. Mannen van de Irenebrigade.
220-354: MEILINK, P.A., - De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw.
214-149: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Ceylon - Nederland in het verleden. 1602-1796. Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief 's-Grevenhage.
226-291: MEILOF, J., - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
227-51: MEINEN, G.J., - De Veldkamp-jongens.
205-210: MEINTJES, J., - De Boerenoorlog in beeld.
190-619: MEISCHKE, R., - Amsterdam Burgerweeshuis.
225-113: MEISTER, FRIEDRICH, - In 't vaarwater van den zeeroover. De avonturen van twee voormalige schoolkameraden in twee wereldzeeŽn en de wildernissen van Zuid-Amerika. Vertaald door H.ten Brink.
212-287: MELANTJONG, (= M.A.N.CATENIUS), - NjaÔ Blanda.
222-238: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Prada. (bevat Indische fragmenten) Gratis-Premie van 'De Vrouwenwereld
212-288: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Van slaaf tot vorst. Vervolgverhaal in 'De Indische Mail' ( Later uitgegeven als 'Soerapati') verzameld.
213-122: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Eigen schuld. Een verhaal voor meisjes.
219-42: MELCHERS, MARIA, - Ursula.
225-560: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
212-603: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
229-252: MELIS, J., - Pension Bandoeng. Een tropische symphonie.
216-615: MELLEMA, R.L., - Een interpretatie van de Islaam. 2e ongewijzigde druk.
218-578: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
201-583: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
227-318: MELLING, ANTOINE-IGNACE, - Lettres de Hollande et des villes Ansťatiques. La correspondance dķn artiste-voyageur avec sa famille ŗ Paris en 1812. Prťsentťe par C.Boschma. Brieven uit Holland en de Hanzesteden. De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812. Met inleiding en aantekeningen van C.Boschma.
225-382: MELO, FR.M.DE, - De strijd in het Engelsche kanaal tusschen de Spaansche en Hollandsche wapenen anno 1639. Vertaald uit het Portugeesch door M.de Jong.
211-527: MENDAX, FRITS, - Uit de wereld der vervalsers.
221-111: MENKENS - VAN DER SPIEGEL, D., - Evacuť-tje.
221-233: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
228-197: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
222-227: MENKMAN, W.R., - De West-Indische Compagnie.
215-268: MENKMAN, W.R., - De geschiedenis van de West-Indische Compagnie.
220-523: MENSEMA, A.J., - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwikkeling en gebruik.
225-562: MENSINK, ONNO (VOORWOORD), - Willem Mengelberg dirigent / conductor. (1871-1951). (in 2 talen) Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum.
215-169: MERENS, A., - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
208-158: MERENS, A., - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
223-265: MERKEN, LUCRETIA VAN, - David. In twaalf boeken. (de titelplaat vermeld 1766)
220-270: MERLIJN, H. J. (= H.J.FRIEDERICY), - Bontorio de laatste generaal.
229-401: MERODE, W. DE, - Chinese gedichten. Verzameld en toegelicht door J.Werkman.
229-405: MERODE, W. DE, - Verzamelde Gedichten. 2 delen.
219-43: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Evert van den Parlevinker.
208-466: MERWE, J. VAN DE, - Gij zijt kanalje! Heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
224-246: MERWE, P.J.VAN DER, - Die Noordwaartse beweging van die Boere voor die Groot Trek (1770-1842).
208-86: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
218-47: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Van Kezen, Pruisen en Oranjeklanten.
201-66: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
219-44: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
193-53: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
201-67: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Luyt Lievensz, de liedjeszanger.
209-32: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
221-42: MERWEDE, FRANS VAN DE, - De man die van de wereld viel, Een modern avontuur voor jongens en allen die het in hun hart nog bleven.
217-198: MES, G.M., - Onder de baobab. (Zuid-Afrika)
196-181: MES, G.M., - Onder de baobab. (Zuid-Afrika)
213-334: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden Bruiloft. Met een voorbericht van H.Tollens.
222-425: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden bruiloft.
206-515: MESSING, F.A.M., - Werken en leven in Haarlem. (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis van de stad. Avec sommaire en franÁais.
224-594: METKEN, G‹NTER, - De prerafaŽlieten. Ethisch realisme en ivoren toren in de 19e eeuw.
224-113: METS TZ., W., - Een moderne MŁnchhausen. Wonderlijke avonturen van MŁnch-hausen's achterkleinzoon.
226-297: METZE, MARCEL, - Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. Anton Philips 1874-1951.
208-487: MEULEN, R. VAN DER, - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
224-482: MEULEN, R. VAN DER, - Over de Liefhebberij voor boeken. Voornamelijk met het oog op Het boek vůůr onze dagen. Beschreven en afgebeeld.
194-232: MEULEN, D. VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik.
223-438: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en dood van Eduard Douwes Dekker. 3 delen in 2 banden.
218-471: MEULEN, D. VAN DER, - E.du Perron, een korte biografie.
228-480: MEURER, PETER H. / STOPP, KLAUS, - Topographica des NŁrnberger Verlages David Funck.
200-671: MEY, L.M.VAN DER, - Nehru's droom voorbij. 1962 Als keerpunt in India's verhouding tot China.
230-202: MEYBOOM-ITALIAANDER, J. E.A., - Tjoklat Sagen. Indische Vertellingen.
215-676: MEYER, JUSTUS, - De schoonheid van Shakespeare.
208-179: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D., - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
219-548: MEYER, G. M. DE / GRAAFHUIS, A., - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schut-meestersrekeningen van 1428-1528; hun informatie en de informetica.
220-596: MEYER, MAURITS DE, - Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten Speelkaarten, Ganzen- en Uilen-borden Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten. Met supplement op 'De Volks- en kinderprenten in de Nederlanden
226-292: MEYERE, VICTOR DE / BAEKELMANS, LODE, - Het Boek der Rabauwen en Naaktridders. Bijdragen tot de studie van het volksleven der 16e en 17e eeuwen. Der Fielen, Rabauwen, oft der Schalcken Vocabulaer / Kluchtige Caliope uytbeldende, den Aert, Eygenschappen, ende manieren der arme Bedelaeren ../ Liederen van Fielten, rabauwen en schamele liefde-gezellen.
218-532: MEYERE, J.A.L.DE / RUIJTER, J.M.M., - De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van ons stadje aan de Lek.
229-502: MEYERINK JR., JAC.C., - GeÔllustreerde gids voor Haarlem en omgeving.
225-352: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
219-340: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
196-502: MEYIER, K. A. DE, - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschrif-ten ( voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek ter Leiden ).
202-55: MICHAňLIS, KARIN, - Bibi en Ole. vertaald door G.W.Elberts.
220-441: MICHAELIS, HANNY, - Tegen de wind.
216-477: MICHEELS, PAULINE, - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
190-597: MICHEL, H.W., - Herinneringen aan Twente.
225-609: MICHEL, PETER, - Rig-Veda. Das heilige Wissen Indiens. Herausgegeben und eingeleitet. 2 Bšnde : I. Erster bis achter Liederkreis II: Neunter und zehter Liederkreis.
230-115: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Hoe Wortelmannetje de wereld zag.
230-116: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Wortelmannetje geeft een feest. Verteld en getekend.
225-487: MIEDEMA, N., - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereld-bibliotheek-Vereniging 1925-1986.
227-482: MIEDEMA, H.T.J., - Paedwizers fan de Fryske filologie. Th.Siebs (1862-1941), F.Buitenrust Hettema (1862-1922) en de Fryske filologie tusken 1880 en 1940.
195-478: MIERLO, J. VAN, - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse PoŽzie.
203-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
211-178: MIERT, H.VAN., - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
209-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
212-179: MIERT, H.VAN., - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
217-603: MIGLIORINI, ELIO A.O., - L'Italia in Africa. 2 vols. I: Il territorio e le popolazioni. II: LEONE, Enrico de : Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione geografica politica ed economica.
214-216: MIKLOUCHO-MACLAY, NIKOLAI, - Bei den Papuas. Die ReisetagebŁcher des Nikolai Mikloucho-Maclay. Nac einer alten ‹bersetzung bearbeitet.
219-156: MIKSIC, JOHN, - Geschiedenis van IndonesiŽ. Land, volk en cultuur. 2 delen in 1 band. I: Oude geschiedenis. II: onder red.van Ant.REID: Vroeg-moderne gescheidenis.
207-275: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
217-263: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
202-167: MILES (PSEUDONIEM), , - Herinneringen uit den van Heutsztijd. Uitgave van het hoofdbestuur der Europeesche onderofficiersvereeniging Ons Aller Belang te Bandoeng.
219-235: MILLIN, S. G., - Rhodes.
218-600: MILNER, JOHN, - Russian Revolutionary Art.
224-331: MILO, T.H., - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
193-326: MILO, T.H., - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
228-418: MIN, NEELTJE MARIA, - De gedichten.
229-67: MINCO, MARGA, - Kijk 'ns in de la.
222-428: MINCO, M., - Storing. Verhalen.
222-427: MINCO, M., - Het bittere kruid / Verhalen / Een leeg huis.
222-426: MINCO, M., - De andere kant. Verhalen.
220-442: MINCO, MARGA, - De storing. Verhalen.
220-443: MINCO, MARGA, - The Fall. Translated from the Dutch by Jeannette Kalker Ringold.
214-437: MINCOFF-MARRIAGE, ELIZABETH, - Souterliedekens. Een Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieŽn behooren. I: Verhalende liederen II:Dageliederen III: Minneliederen IV:Geestelijke liederen V: Spotliederen VI: Drinkliederen (Het oude Nederlandsche Lied, eerste vervolg, meer niet verschenen)
230-251: MINGAARS, PETER E.A. (SAMENGESTELD), - Indisch lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur. 'Een vervliegende woordenschat
229-236: MINGOEN, U., - Het visioen vn Herrnhut de wereld in. Overwegingen bij de viering in Suriname van Zinzendorfs 300e geboortedag.
226-293: MINNEN, C.A. VAN, - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving. 1815-1850.
230-356: MIQUEL, PIERRE, - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
208-181: MJ÷BERG, E., - Forest life and adventures in the Malay Archipelago. Translated from the Swedish by A.Barwell.
211-450: MODDERMAN, P. W. E.A., - Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven?
226-141: MOELIONO, TRISTAM PASCAL, - Spatial Management in Indonesia: From Planning to Implemention. Cases from West Java and Bandung A socio-legal study.
222-429: MOENS, W., - Memoires. Met een historische en literaire inleiding door O.Moens en Y T`Sjoen.
226-142: MOENS, J.L., - Een Jogjasche wichelplank. Overdruk uit DjŚwŚ.
222-376: MOER, A. VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten, 1563-1611.
200-389: MOER, A. VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten, 1563-1611.
229-120: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN / SPELBRINK, H., - De wereld van het kinderboek. Een oriŽntatie in de jeugdliteratuur.
205-387: MOERKERKEN, P. H. VAN, - De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
220-446: MOERKERKEN, P. H. VAN, - De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
226-353: MOERMAN, J. J. / KLIJNHOUT-MOERMAN, T., - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders. Naar oude scheepsjournalen naverteld.
217-342: MOERMAN, J.J. / KLIJNHOUT-MOERMAN,T., - De prinsen uit ons vorstenhuis.
197-576: MOERMAN, I.W.L. / MAANEN,R.C.J.VAN, - Leiden, eeuwig feest.
225-268: MOERMAN, J. (SAMENGESTELD DOOR), - De Chineezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer. 2 deeltjes.
229-314: MOERMAN, J.J. / KLIJNHOUT-MOERMAN,T., - De prinsen uit ons vorstenhuis.
230-474: MOES, E. W. / SLUYTERMAN, K., - Nederlandsche Kasteelen en hun historie. 3 delen. Met 270 afbeeldingen van het in- en uitwendige der kasteelen, en van prenten, teekeningen, portretten, zegels, enz. Elk deel behandeld 12 kasteelen met aparte plaat en een genealogische tabel.
200-587: MOES, JAAP, - In de nieuwe stad. Nieuwkomers in Leiden 1200-2000.
222-430: MOES, WALLY, - Nagelaten vertellingen. Met voorwoord van Frans Coenen.
227-319: MOESHART, H.J., - Journaal van Jonkheer Dirk de Graaff van Polsbroek. 1857-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
213-395: MOESHART, K. E.A, - Japan in Leiden. The honorable Visitor. Wandelgids.
225-318: MOEYES, P., - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
229-228: M÷HLMANN, P.FR.M., - Stenen getuigen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van een eeuw ziekenzorg door het Sint Elisabeth Gasthuis te CuraÁao. 1855-1955.
223-322: MOHR, A.H., - Vestingbouwkundige termen.
214-439: MOK, MAURITS (PS. HECTOR MANTINGA), - Salvis Titulis. Gedichten.
229-551: MOL, C., - Uit de geschiedenis van Wormer.
222-169: MOLEMANS, G., - In het voetspoor van de Panter.(over de Afrikaanse soldaten in het KNIL)
221-174: MOLEN, W.VAN DER, - Indonesiana. Cultuurkunde van IndonesiŽ.
227-483: MOLEN, S.J.VAN DER, - Het Friesche boerenhuis. met een naschrift van P.C.J.A.Boeles.
227-484: MOLEN, S.J.VAN DER, - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Volksover-leveringen, Volksgebruiken, Vertellingen, Volksbe-grippen. (ook spreekwoorden en gezegden) Uitgegeven t.g.v. de opening van de Friesland Bank.
217-485: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
200-502: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
216-508: MOLEN, S.J.VAN DER, - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Volksover-leveringen, Volksgebruiken, Vertellingen, Volksbe-grippen. (ook spreekwoorden en gezegden) Uitgegeven t.g.v. de opening van de Friesland Bank.
222-170: MOLENAAR, ARNOUT, - Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schade-beperker tot conflictoplosser in de kwestie IndonesiŽ (1945-1949).
200-63: MOLESWORTH, MRS., - Het vreemde eendje. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
207-343: MOLHUYSEN, P.C./ BLOK,P.J. (ONDER RED.VAN), - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 delen + registerdeel. Reprint van de uitgave van 1911/1937.
211-503: MOLHUYSEN, P.C., - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. 7 delen.
226-408: MOLIN, R. / MOREL, P., - Pierre Kemp. Man in het zwart.
204-460: MOLIN, R. / MOREL,P. SAMENGESTELD DOOR, - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer in het groen.
230-497: MOLL, W., - De rechten van den heer van Bergen op Zoom.
229-265: MOLL, J.F.A.C. VAN / LUGTEN, C.H., - Projecten van woningen voor suikeronder-nemingen.
218-611: MOLLAT, M., - De honderdjarige oorlog.
226-354: MOLLEMA, J. C., - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
217-398: MOLLEMA, J. C., - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Ontdekkingsreizen onzer voorouders.
195-425: MOLLEMA, J. C., - Geschiedenis van Nederland ter Zee. 4 delen. Met los register van personen en zaken.
218-417: MOLLEMA, J. C., - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-IndiŽ 1595 - 1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst.
220-142: M÷LLER, A.J.M., - Batavia a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922-1949.
224-503: MOLSTER, J. A., - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezer-streek).
201-68: MOLT, E., - De kluizenaar. (boek was aandenken aan school)
218-48: MOLT, E., - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Bewerkt.
224-616: MOMMENS, ANNE (VOORWOORD), - Moeders, Godinnen en Sultanes. Vrouwen in Turkije van de prehistorie tot het einde van het Ottomaanse Rijk. Tentoonstelling Paleis voor SchoOne Kunsten, Brussel.
217-343: MONNINK, GERARD, - Wereldreiziger in de jaren dertig. Met de fiets naar de Orient.
218-140: MONT,P. DE / COCK, A. DE, - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend.
209-33: MONTGOMERY, FLORENCE, - Verkeerd begrepen. (Misunderstood). Naar het engelsch door J.A.van Swinderen.
227-320: MONTIJN, J.C., - Oud-Holland. Schetsen uit het leven onzer vaderen inzake drink-gewoonten en dronkenschap.
224-332: MONTIJN, I., - Leven op stand, 1890-1940.
227-309: MOOIJ, ANNET, - Branie. Het leven van Mina Kruseman (1839-1922).
227-388: MOOIJWEER, M., - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
220-311: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst. nr. 131 van 200 exemplaren op japansch papier
220-312: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst. nr. 131 van 200 exemplaren op japansch papier
224-460: MOONEN, A., - Omgelegde dagen.
214-594: MOOR, CHRISTIAAN DE, - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor. Van commentaar voorzien door H.P.S.de Groot.
217-399: MOORE, J. E., - The Soviet Navy Today.
228-105: MOOREN, P., - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken.
225-338: MOORHOUSE, ROGER, - Hitler de aanslagen.
216-521: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A., - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
221-498: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A., - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
218-522: MOORREES, F.D.J., - Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen.
221-499: MOOY, A.J.DE, - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
229-467: MOQUETTE, H. C. H., - Over de Romans van Wolff en Deken. Beschouwd i.v.m. de romantische schepping van Richardson.
225-514: MOQUETTE, H.C.H. / DROOGENDIJK,J.M., - Rotterdamsche straatnamen. Geschiedkundig verklaard. Geheel bijgewerkte en geillustreerde 2e druk
225-383: MORDAL, J., - 25 Centuries of Sea Warfare.
230-177: MOREE, PERRY, - Met vriend die God geleide. Het Nederlands-Aziatische postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-indische Compagnie.
224-522: MORILJON LOYSEN, P., - Uit en over het oude kerkje. Opstellen betreffende de geschiedenis van de Ned.Hervormde kerk te Rozenburg.
201-615: MORITZ, BEN, - Jan Willem Bosboom een Haags architect rond de eeuwwisseling.
208-564: MORREAU, L.J., - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Met een inleiding over de militair-strategische betekenis van Maastricht door J.P.C.M.van Hoof en E.P.M.Ramakers.
219-575: MORREAU, L.J., - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Met een inleiding over de militair-strategische betekenis van Maastricht door J.P.C.M.van Hoof en E.P.M.Ramakers.
216-541: MORREN, TH., - Haagsche straatnamen.
224-536: MORREN, TH., - Het Huis Honselaarsdijk (herdruk van uitgave 1902) / R.Meischke: Het Huis Honselaarsdijk opnieuw getekend / H.W.M.van der Wyck : Samenvatting en topografisch overzicht.
225-384: MORRIS, CH.F., - Origins, Orient and Oriana. With introd. by Sir Colin Anderson.
224-581: MORRIS, ELIZABETH, - De schoonheid van glas in lood.
230-39: MORROW, HONOR… WILLSIE, - Een jonge held. Voor Nederland bewerkt door G.W.Elberts.
218-612: MORROW, ANN, - Cousins divided. Georg V and Nicolas II.
226-562: MORTEL, HANS VAN DE, - Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714.
211-529: MOTHERWELL, R. (EDITED BY), - Dada painters and poets: an anthology.
216-531: MOULIN, D.DE E.A., - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis.
202-555: MOURIK, B.A.VAN, - Oud Leiden.
200-639: MOURIK, W.J.G. VAN, - Hervormde Kerkbouw na 1945.
229-335: MOUT, M.E.H.N., - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. (met grammofoonplaatje) Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam.
227-386: DER MOUW, JOHAN ANDREAS (ADWAITA), - Het absoluut idealisme.
215-164: MRAZEK, R. / FORMAN,B., - Bali. The split gate to Heaven. Foreword by J.A.Boon.
219-133: MRAZEK, R. / FORMAN,B., - Bali poort naar de tuin der goden.
220-329: M‹CKE, C., - Zonderlinge avonturen van den schout Klemm en zijn neef Tolle op hunnen spoorwegreis naar den Bloksberg. Naar het Hoogduitsch door H.Frijlink. Met uitleg over stoom, over de wonderen der schepping, over ijzersmelterij e.a.
200-673: M‹HLFELD, JULIUS, - Wereldgeschiedenis der laatste twintig jaren. 1848-1868. naar de 2e hoogduitsche uitgave door S.H.ten Cate. 3 delen.
227-275: MUIJLWIJK, J.VAN, - Van Zaai-Akker en Oogstveld. Schetsjes uit het Zendings-leven op West-Nieuw Guinea.
222-355: MULDER, A.W.J., - Een groote laars. Een plompe voet. Nederland en de nazi's in spotprent en karikatuur, 1933-1945.
210-349: MULDER, G. J. A., - Handboek der Geografie van Nederland. 6 delen.
228-524: MULDER, L.H., - Uit den goeden ouden Tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden. Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder Wed. Jacob Honig Jansz. Junior.
219-339: MULDER, H., - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
201-143: MULDER, N., - Mysticism, & everyday life in contemporary Java. Cultural pursistence and change.
194-520: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen .... Model voor de uitgever.
221-613: MULDER, E., - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
216-489: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas tot een Cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt ...
221-506: MULDERS, H.J.B., - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum ausgang des 14. Jahrhundert. Eine Rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
222-432: MULISCH, H., - Bezoekuur. (toneelstuk)
222-435: MULISCH, H., - De elementen.
226-422: MULISCH, H., - Siegfried. Een zwarte idylle.
228-421: MULISCH, H., - Mijn getijdenboek.
228-420: MULISCH, H., - De ontdekking van de Hemel. Roman.
226-420: MULISCH, H., - De ontdekking van de Hemel. Roman.
226-421: MULISCH, H., - De procedure.
230-406: MULISCH, H., - Mijn getijdenboek.
230-407: MULISCH, H., - Tussen hamer en aambeeld. Novelle. Met een nawoord van Arnold Heumakers.
222-434: MULISCH, H., - De compositie van de wereld. Deel I.
222-433: MULISCH, H., - De Aanslag. Roman.
222-438: MULISCH, H., - De procedure.
222-437: MULISCH, H., - De ontdekking van de hemel. Roman.
222-440: MULISCH, H., - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de Tiennoppen.
205-398: MULISCH, H., - Soep lepelen met een vork. Tegen de spellinghervormers.
205-395: MULISCH, H., - De procedure.
224-247: MULLER, H. P. N., - Oude tyden in den Oranje-Vrystaat. Naar mr.H.A.L.Hamelberg's nagelaten papieren beschreven.
221-324: MULLER, P.L., - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar Bloeitijd. 3 delen. I: De opkomst II: De bloeitijd III: De laatste jaren. GeÔllustreerd onder tozicht van J.H.W.Unger.
214-358: MULLER, P.E., - De dichtwerken van Philibert van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl.
216-240: MULLER, C. F. J., - Die Britse owerheid en die Groot Trek.
224-55: MULLER-BOHN, D.P., - Lucie.
227-153: MULLER, G.J., - Hoofdtrekken van het adatrecht, de dorpsinrichting en de agrarische wettelijke voorschriften in de Gouvernementslanden van java en Madoera, voor zooveel van belang voor het Volkscredietwezen.
206-456: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Critisch uitgegeven. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
229-281: MULLER, S., - Openbaar verslag van den staat der Nederlandschen Bijbelgenoot-schaps, en der Amsterdamsche Afdeeling; voor gedragen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 19den October 1843.
221-409: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Critisch uitgegeven. Inleiding met aantee-keningen, lijst van eigennamen, tekst.
220-457: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding,
210-463: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaat-schappij.
226-424: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
217-460: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Verzamelde Werken. Naar tydsorde gerangschikte uitgave bezorgd door zyne weduwe. 10 delen.
222-445: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaat-schappij. Volksuitgave.
222-444: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
222-443: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - De geschiedenis van Woutertje Pieterse. 2 dln. Opnieuw verzameld uit de 'Ideen' door J.van den Bergh van Eysinga-Elias.
228-422: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - De geschiedenis van Woutertje Pieterse. 2 dln. Uit zyn IdeŽn verzameld door zyne Weduwe.
207-476: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
195-485: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Volksuitgave.
223-436: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Negende, naar den 8en door zijne weduwe herziene druk. Hierin opgenomen: C.Vosmaer StudiŽn over Multatuli's Werken. 72 pags.
208-269: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Nog eens: Vrye-Arbeid in Nederlandsch-IndiŽ.
226-425: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Volksuitgave.
226-426: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaat-schappij. Volksuitgave. Met handtekening van Marie Ovink-Soer, schrijfster van o.a. 'De Canneheuveltjes
227-430: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Een paar nog onuitgegeven brieven van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Met aanteekeningen van C.A.Wienecke.
226-429: MULTATULI, , - Saidjah en Adinda.
223-247: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Over Vrijen Arbeid in Nederlandsch IndiŽ.
226-243: MULYONO, SRI, - Human Character in the Wayang. Javanese shadow play.
225-385: M‹NCHING, L.L. VON, - Oorlogsschepen van vandaag.
221-43: MURRAY, AITKEN, - Tommy Brown. Gedenkschriften van een ondeugenden jongen.
218-107: MUSAPH-BLIJDENSTEIN, MINNY, - Wat de sterren vertelden.
225-85: MUSAPH-BLIJDENSTEIN, MINNY, - Wat de sterren vertelden.
230-567: MUSKENS, M.P.M., - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus.
218-445: MUSSCHE, ACHILLES, - Aan de voet van het Belfort.
227-603: MUSSOLINI, BENITO, - Uit het leven van Arnaldo. Vertaald door Wouter Lutkie met autorisatie en met medewerking van de auteur. (over zijn broer).
211-549: MUSSOLINI, BENITO, - Uit het leven van Arnaldo. Vertaald door Wouter Lutkie met autorisatie en met medewerking van de auteur. (over zijn broer).
191-543: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie.
209-561: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie.
227-432: MUYRES, JOS / REIJT, V.VAN DE, - Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elschot.
223-439: MUYRES, JOS / REIJT, VIC VAN DE, - Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elschot.
227-396: MUYSSONI, PH. (SAMENSTELLING), - Willem Elsschot. Themanummer Bzzlletin. Hierbij hoeveelheid artikelen.
228-91: MUYT, PIETER NICOLAAS, - Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der provincie Zeeland ten gebruike der scholen.
221-253: MUYT, PIETER NICOLAAS, - Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der provincie Zeeland ten gebruike der scholen.
226-355: MZIK, HANS VAN, - Die Reise des Arabers Ibn Batuta durch Indien und China. (14. Jahrhundert)
229-470: NABER, JOH. W. A., - Betje Wolff en Aagje Deken.
219-162: NABER, JOHANNA W.A., - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden. 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren.
230-316: NABER, JOH. W. A., - Joan Melchior Kemper 1776-1824.
212-330: NABER, JOHANNA W.A., - Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie 1777-1795. 5 delen.
230-568: NABER, JOHANNA W.A., - Wegbereidsters. Elizabeth Fry / Florence Nightingale / Josephine Butler / Priscilla Bright Mac Laren.
223-479: NABER, JOH. W. A., - Betje Wolff en Aagje Deken.
229-599: NABOKOV, VLADIMIR, - Zuivere kleuren. Brieven 1923-1977. Geselecteerd en geredigeerd door Dmitri Nabokov en Matthew J.Brucolli. Vertaald door Anneke van Huisseling.
224-627: NABOKOV, VLADIMIR, - Bastaards.
211-571: NABOKOV, VLADIMIR, - Lolita. Vertaald door M.Coutinho.
211-572: NABOKOV, VLADIMIR, - Themanummer Soma 18/19. Muziek / Lippen aaneengesmeed / Gids voor de stad Berlijn / Bleek vuur / Vriendelijk zij, Trots, zonder vrees. met bijdragen van J.bernlef, Cees Buddingh, Remco Campert, Karel van het Reve e.a.
215-666: NABOKOV, VLADIMIR, - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling van M.en L.Coutinho.
223-49: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Cootje zet zich schrap.
214-63: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
230-40: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
197-62: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
219-50: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie.
227-54: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Bij nader inzien.
223-53: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Lot speelt in de levensloterij.
223-51: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Helen's handicap.
223-52: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Julie wil niet achterblijven.
204-85: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
223-50: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
223-607: NŃDAS, P…TER, - Het boek der herinneringen. Roman. Vertaald door Henry Kammer.
230-41: NAEFF, TOP, - De tweelingen.
191-447: NAEFF, TOP, - Dramatische Kroniek. 1911919. 2 delen. Toneelkritieken eerder verschenen in 'De Amsterdammer
214-364: NAEFF, J.P. (INGELEID EN SAMENGESTELD), - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
228-30: NAEFF, TOP, - In den dop.
217-515: NAEFF, J.P. (MET VOORW.VAN), - Geschiedboek van het Leidsche studenten corps.
223-548: NAEFF, J.P. (MET VOORW.VAN), - Geschiedboek van het Leidsche studenten corps.
209-38: NAEFF, TOP, - School-Idyllen.
228-31: NAEFF, TOP, - School-Idyllen.
194-265: NAGELKERKE, L., - Bersama. Maria de Ruiter de Wit / M.RUITER de WIT: Louis Nagelkerke. (dubbelboek)
208-299: NAGELKERKE, L., - Bersama. Maria de Ruiter de Wit / M.RUITER de WIT: Louis Nagelkerke. (dubbelboek)
229-407: NAHON, ALICE, - Gedichten. Vondelingskens / Op zachte vooizekens
217-172: NAHUIS, G.H., - Schets van Benkoelen op de Westkust van het eiland Sumatra.
222-67: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
229-68: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Een echte Robbedoes.
219-52: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Riek de kwajongen.
219-53: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
211-46: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
221-44: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Bob en Ina.
227-55: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
229-70: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Riek de kwajongen.
221-47: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Netteke Dollemans.
223-58: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Pechvogeltje
229-69: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Jol Kwik.
221-46: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Meisjesillusie.
229-71: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
223-55: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
223-54: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - De oudste van een leutig troepje.
211-45: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
224-542: NANNING, K.B., - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats.
226-294: NANNINGA, J. G., - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
197-578: NANNINGA, W. H., - Grand Hotel Huis ter Duin. Honderd jaar gastvrijheid, 1887-1987.
223-325: NANNINGA, J. G., - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
209-632: NANNINGS, J.H., - Brood- en Gebakvormen en hunne Beteekenis in de Folklore. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1932. Met voorwoord van K.ter Laan.
223-485: NARKISS, B. (HERAUSGEGEBEN VON), - Geschichte der JŁdischen Kultur in Bildern.
208-189: NASOETION, MASDOELAK HAMONANGAN, - De plaats van de vrouw in de Bataksche Maatschappij.
223-206: NASUTION, ADNAN BUYUNG, - The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia. A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959.
208-357: NATER, J.P., - De Uiver. Glorie en tragiek in de Melbourne race. Hoogtepunten uit de luchtvaarthistorie in de jaren dertig.
230-498: NAUWELAERTS, M. A., - De oude Latijnse school van Breda.
213-273: NEEF, A.J.DE, - Koeroedoe. Schetsen uit Papoealand.
227-601: NEHRU, JAWAHARLAL, - The discovery of India.
222-175: NEIJNDORFF, F., - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim. Met handtekening van de auteur.
218-181: NEIJNDORFF, F., - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim.
216-157: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ, 1929-1949. 2e gewijzigde en uitgebreide druk. Met opdracht van de schrijver.
213-266: NEILEN, M., - Japanse kampen.
228-279: NELISSEN, N.J.M., - Dynamiek in behoud. Tien jaar monumentenzorg in Nederland.
229-574: N…RET, GILLES, - Matisse.
226-605: NERUDA, PABLO, - Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen. Vertaald door Robert Lemm.
215-619: NES, G. VAN DE, - Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek.
209-40: NESBIT, E., - Spoorweg-kinderen. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
224-57: NESBIT, E., - Nieuwe avonturen van het zestal. Naar het Engelsch door G.W.Elberts.
219-54: NESBIT, E., - Een ondernemend zestal.
219-55: NESBIT, E., - Goede voornemens.
219-419: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
218-448: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Heimwee en andere fragmenten. Overdruk uit Tirade.
218-447: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
192-493: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - De uitvreter / Titaantjes / Dichtertje / Mene tekel.
204-656: NESPEN, W. VAN / NIJS, L (REDACTIE), - Vrijen en trouwen. Aspecten van het volksleven in Europa. Tentoonstellingscatalogus.
199-445: NETSCHER, FRANS (ONDER REDACTIE VAN), - De Hollandsche Revue. 8e, 9e, 10e, 11e, 14e en 15 jaargang.
221-410: NETSCHER, FRANS (ONDER REDACTIE VAN), - De Hollandsche Revue. Met artikelen over allerlei onderwerpen en portretschetsen. 8e, 9e, 10e, 11e, 14e en 15 jaargang.
213-311: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H., - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
222-358: NEUMAN, H. J., - Impasse in Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.
230-252: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
210-265: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
226-194: NEUMANN, H. / WITSEN,E.VAN, - De Pekanbaroe spoorweg. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romoesha's (Aziatische arbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet.
220-271: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
220-272: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche districten.
211-622: NICOLSON, NIGEL (EDITOR), - The Letters of Virginia Woolf. 1988 -1941. 6 volumes. (part V published by Harcourt Brace Jovanovich New York)
212-614: NICOLSON, ADAM, - Quarrel with the King. The story of an english family on the high road to civil war.
208-190: NICOLSPEYER, M.M., - De sociale structuur van een Aloreesche bevolkingsgroep.
196-157: NIEBORG, J.P., - IndiŽ en de zee. De opleiding tot zeeman in Nederlands-IndiŽ 1743-1962.
219-597: NIEHAUS, KASPER, - Levende Nederlandsche Kunst.
225-173: NIEL, R.VAN, - The emergence of the modern Indonesian elite.
225-172: NIEL, ROBERT VAN, - Java's Northeast Coast 1740-1840. A Study in Colonial Encroach-ment and Dominance. Met compact disc.
217-173: NIELSEN, AAGE KRARUP, - Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. Vertaald door Claudine Bienfait. Met inl.van H.T.Damstť.
207-521: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
216-490: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
228-212: NIEMANN, AUGUST, - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. Fotomechanische uitgave naar de 3de druk van 1899.
220-135: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
216-131: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
215-142: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
207-539: NIEMEIJER, A.F.J., - Van Accijnsbrief tot Zuidam. Scheepsbouw in Haarlem van 1274 tot heden.
223-590: NIEMEIJER, J.W., - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
218-131: NIEMEIJER, JAN A., - Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur.
224-193: NIEMEIJER, HENDRIK E., - Batavia. Een koloniale samenleving in de 17e eeuw.
222-130: NIEMEIJER, JAN A., - Leven op het platteland.
208-140: NIERITZ, GUSTAV, - Het visschersmeisje van Helgoland. Een geschenk voor kinderen en kindervrienden. De derde Hoogduitsche uitgave gevolgd.
228-506: NIERMANS, J.W., - Kroniek van de familie Niermans (Doorwaart Niermans)
224-295: NIERMEYER, A., - Verhandeling over het Booze Wezen in het bijgeloof onzer natie. Eene bijdrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie.
227-525: NIEROP, H.VAN, - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
223-129: NIESE, CHARLOTTE, - Erica. Uit het leven van een eenig kind. Vertaald door mevr.Willeunier.
219-56: NIESE, CHARLOTTE, - De jongste van allen.
223-130: NIESE, CHARLOTTE, - Het driespan. Naar het duitsch door M.van Wieringen-Mijs.
208-91: NIESE, CHARLOTTE, - Wat Michiel Schneidewind gedurende den Franschen tijd in Hamburg beleefde. Uit het duits vertaald door Mevr. J.van der Hoeven.
223-608: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - IdeeŽn, een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem.
194-435: NIEUHOF, JOAN, - Het gezantschap de Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in De gedenkwaerdigste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Facsimile-editie naar de uitgave van 1665.
222-337: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930. Met een voorwoord van H.J.Scheffer en C.H.Slechte.
198-563: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Haarlem en Zuid-Kennemerland in 19de eeuwse foto's. Met een nawoord van F.Messing.
210-605: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Zuid-Limburg in 19de eeuwse foto's. Met een nawoord van Jos Perry.
212-267: NIEUWENHUIS, JOAN A., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ geschreven hebben, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
230-253: NIEUWENHUIS, JOAN A., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ geschreven hebben, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
213-215: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
199-189: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
209-183: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
211-184: NIEUWENHUYS, R., - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
220-152: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden.
230-254: NIEUWENHUYS, R., - Sinjo Robbie. Verhalen.
209-397: NIEUWENHUYS, R., - De Dominee en zijn Worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
226-393: NIEUWENHUYS, R., - De Dominee en zijn Worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
213-312: NIEUWENHUYS, R., - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over IndonesiŽ, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
200-193: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe; een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
215-305: NIEUWENHUYS, R., - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over IndonesiŽ, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
224-194: NIEUWENHUYS, R., - Komen en Blijven. Tempo Doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
216-192: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
227-221: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
214-172: NIEUWENHUYS, R., - Komen en Blijven. Tempo Doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
214-173: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe; een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
229-253: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden.
229-255: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden. 3e omgewerkte druk.
211-279: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden.
220-273: NIEUWENHUYS, R., - Oom Tjen.
222-565: NIEUWENKAMP, W. O. J., - W.O.J.N. Leven & werken van Bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J.Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
230-278: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Bouwkunst van Bali.
219-269: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Bouwkunst van Bali.
227-267: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden.
229-256: NIEVELT, C. VAN, - Onder de palmen. Een keuze uit de 'Indische' verhalen. Ingeleid door Joop van den Berg.
227-487: NIJDAM, HAN, - Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfries boeteregisters.
228-546: NIJENHUIS, HANS TE / MEIJ, IETSE, - Isaac Israels. Mannequins en mode. Opgedragen aan Anna Wagner. Tentoonstelling in Gemeentemuseum den Haag. Met aandacht voor div. modehuizen.
219-533: NIJENHUIS, H.J., - Oud-Ede vertellingen uit ons dorp.
223-327: NIJHOF, P. E.A., - Monumenten van bedrijf en techniek. IndustriŽle archeologie in Nederland.
222-456: NIJHOFF, M., - Het uur U. gevolgd door Een Idylle. Twee gedichten. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poŽzie. Gekozen en ingel.door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn.
225-116: NIJHOFF, P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland.
228-427: NIJHOFF, M. E.A., - Verzamelde gedichten. Tekstverzorging W.J.van den Akker en G.J.Dorleijn.
218-449: NIJHOFF, M., - Het Heilige hout. Drie spelen.
195-493: NIJHOFF, M. E.A., - Het uur U. gevolgd door Een Idylle. Twee gedichten. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poŽzie. Gekozen en ingel.door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn.
218-494: NIJHOFF, P., - Windmolens in Nederland.
226-436: NIJHOFF, M., - Het Heilige hout. Drie spelen.
226-437: NIJHOFF, M., - Nooit zag ik Awater zo van dichtbij. Teksten omtrent Awater van Martinus Njhoff. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
228-232: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella Haasse.
215-480: NIJLEN, J. VAN, - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
226-439: NIJLEN, J. VAN, - De dichters van 't Fonteintje. Karel Leroux - Reimond Herreman - Richard Minne - Maurits Roelants. Een keur uit hun gedichten. nr 166 van 400 ex.
219-430: NIJLEN, J. VAN, - Herinneringen aan E.du Perron.
218-451: NIJLEN, J. VAN, - Gedichten. 1904 - 1938.
218-452: NIJLEN, J. VAN, - Verzamelde gedichten. 1904-1948.
225-559: NIKKELS, EVELINE, - Gustav Mahler. 1860- 1911. Een leven in tien symfonieŽn.
220-459: NIMWEGEN, ARJAAN VAN (INLEIDING), - Over de vos Reinaert. Door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarin zijn latere lofgevallen zijn opgetekend.
224-115: NOELDECHEN, W., - Onder den Rooden Adelaar. Een verhaal uit den tijd van den Grooten Keurvorst.
230-409: NOLENS, LEONARD, - De liefdesgedichten.
227-106: NOLST TRINIT…, A., - Knippend vertellen. De Boerderij / O! die stoute popjes ! / Jan's verjaardag / Kermis / Sleedje rijden / Nog eenige voorbeelden.
222-577: NOLTHENIUS, H., - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
222-459: NOLTHENIUS, H., - Een ladder op de aarde. Roman.
205-625: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (Ü1397).
192-620: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (Ü1397).
192-619: NOLTHENIUS, H., - Duecento. Zwerftochten door ItaliŽs late middeleeuwen.
221-612: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (Ü1397).
225-564: NOLTHENIUS, H., - Muziek tussen hemel en aarde. De wereld van het Gregoriaans.
226-388: NOORDEGRAAF, J. / IJZERMAN, A., - Henri Hartog schrijver van zwart Schiedam.
217-424: NOORDEGRAAF, J. / IJZERMAN, A., - Henri Hartog schrijver van zwart Schiedam.
224-326: NOORDEGRAAF, H., - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
227-322: NOORDENBOS, O. / SPIGT, P., - Atheisme en vrijdenken in Nederland. / Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht. / Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
227-293: NOORDENBOS, O. / LEEUWEN, T. VAN, - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Met voorw. van J. Huizinga.
226-147: NOORDERVLIET, N. (GEKOZEN EN MET INLEIDING VAN), - Brieven van de thee. Uit een Indisch familiearchief met originele foto's.
220-153: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
200-194: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
196-218: NOORDUYN, J., - A critical survey of studies on the languages of Sulawesi.
218-182: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
219-57: NOORDWAL, CORN…LIE, - Kleine Trees.
227-56: NOORDWAL, CORN…LIE, - Nina Donker.
219-58: NOORDWAL, CORN…LIE, - Pension Brocke.
223-60: NOORDWAL, CORN…LIE, - Nina Donker.
222-461: NOOTEBOOM, C., - Een avond in Isfahan. Reisverhalen uit PerziŽ, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en MaleisiŽ.
222-460: NOOTEBOOM, C., - De omweg naar Santiago.
215-481: NOOTEBOOM, C., - Berlijnse notitties.
223-207: NOOTEBOOM, C., - Oost-Soemba. Een volkenkundige studie.
217-462: NOOTEBOOM, C., - De omweg naar Santiago.
228-428: NOOTEBOOM, C., - Rituelen.
220-123: NOOTHOORN, A.E.VAN, - Reizen en lotgevallen van Karel de Man in Nederland.
228-94: NOOTHOORN, A.E.VAN, - Reizen en lotgevallen van Karel de Man in Nederland.
225-202: NOOTHOORN, A.E.VAN, - Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen. (pag. 153 ontbreekt door foutieve nummering)
224-436: NORD, MAX (INLEIDING), - Alexander Cohen. Uiterst rechts. Journalistiek werk 1906-1920.
205-489: NORD, M. (SAMENGEST. DOOR), - Vestdijknummer van literair maandblad Podium. met bijdragen van o.a. A.Roland Holst, L.Vroman, G.Achterberg, D.Opsomer, Paul Rodenko enz.
223-62: NOREL, K., - Stuurman Aart.
211-47: NORGA, MARGIT, - Wij werkende meisjes. Uit het Noorsch door M.J.Molanus-Stamperius.
224-240: NORTIER, J. J., - Acties in de Archipel. De intelligence-operaties van NEFIS-III in de pacific-oorlog.
206-526: NUMAN, A.M., - Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen ca. 720-1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie.
198-259: NURKS DE JONGEREN, ROBERTUS ( = E.VAN DEN GHEYN JR), - Op Java, langs kruisweg en slingerpad. Kritische pennekrassen.
226-295: NUYTTENS, M., - Krijgers voor God. De orde van de Tempeliers in de Lage Landen 1120-1312.
223-514: NYPELS, CHARLES, - Ter herinnering aan Charles Nypels. 1895-1952. (aparte uitgave van artikel verschenen in TťTť, Technisch tijdschrift voor de Grafische Industrie)
211-48: OAKLEY, W., - Het jongens timmerboek. Waarin opgenomen metaalbewerking.
191-464: OBBEMA, P.F.J. E.A., - Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. Opstellen. Uitgave van Grafisch Nederland.
227-488: OBREEN, H. T., - Dijkplicht en Waterschappen aan Frieslands Westkust.
202-266: OCHSE, J.J., - Indische vruchten.
226-276: ODDENS, J., - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanboel.
225-361: ODERWALD, J. BEWERKT EN VAN AANT.VOORZIEN, - Het merkwaardig Dagboek van een Nederlandsch Zeeman. 1795-1860. Naar het Memoriaal van Vice-Admiraal J.Boelen Jzn. De Napoleontische tijd.
216-158: OEFELE, ARMIN VAN, - Das Schachspiel der Bataker. Ein ethnographischer Beitrag zur Geschichte des Schach.
221-432: OEGAMA VAN DER WAL, TH., - Herman Teirlinck.
221-112: OERBELT, JAN (=J.A.J.TEMMINK), - De Mulo-Ridders.
230-233: OERS, J.F.VAN, - De maatschappelijk context van het schoolwezen in de kolonie CuraÁao 1816-1837. Met inbegrip van de onderhorige eilanden Aruba en Bonaire.
228-172: OFEIGSSEN-TAKES, A., - Wel en Wee.
220-227: OFEIGSSEN-TAKES, A., - Wel en Wee.
207-522: OFFENBERG, A.K. (EDITED BY), - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore. Marking the 20th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994.
230-521: OFFERMANS, P.H.M.G., - De Abdij Kloosterrade-Rolduc 1104-1830.
218-512: OFFERMANS, P.H.M.G., - Arbeid en levens-standaard in Nijmegen (1550-1600)
221-130: OHORN, A., - Helden der kust. Eene geschiedenis van het Noord-zeestrand. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door J.A.Bientjes.
230-265: OKKER, FRANK, - Tumult. Het levensverhaal van Madelon Szťkely-Lulofs.
230-569: OLCZAK-RONIKIER, JOANNA, - In de tuin van het geheugen. vertaald uit het Pools door Esselien 't Hart.
229-101: OLDENZIEL, ANNIE, - Van Palmpaas en Pinksterblom.
212-521: OLDEWELT, W.F.H., - Amsterdamsche Archiefvondsten.
221-614: OLIEMANS, W. H., - Het brood van de armen. De geschiedenis van de aardappel temidden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten.
228-213: OLLAND, FRED.H., - Bladen uit de Memoirs van Petrus B.Borcherds. Eenvoudig Afrikaansch levensverhaal.
224-608: OLLARD, RICHARD, - Pepys. A Biography.
201-574: OLLEFEN, L.VAN, - Stad- en dorpsbeschrijver van Rhijnland. Reprint van de uitgave van 1796. 2 delen.
205-593: OLLEFEN, L.VAN, - Stad- en Dorpsbeschrijver van Kennemerland. Reprint van de uitgave van 1796.
203-533: OLST, E.L.VAN, - Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. 2 delen.
208-193: OLTHOF, W.L., - Babad tanah djawi in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. Naar de uitgave van van J.J.Meinsma in het Nederlands vertaald.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

5/30