Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
219-363: MACINTYRE, D., - Kriegsschiffe in 5000 Jahren.
197-347: MACINTYRE, D., - Abenteuer der Segelschiffahrt.
197-349: MACINTYRE, D. / BATHE, B. W., - Het Oorlogsschip. Een geÔllustreerde geschiedenis.
217-604: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
221-147: MACKENZIE, DONALD A., - Egyptian Myth and Legend. With historical narrative notes on race problems, comparative beliefs etc.
221-149: MACKENZIE, DONALD A., - Teutonic myth and legend. An introduction to the Eddas _ Sagas, Beowolf, The Nibelungenlied etc.
214-604: MACMIUNN, G., - The Crimea in perspective.
219-576: MAENEN., A.J., - Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht.
197-470: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst. + aantekeningen bij de tekst
211-414: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale repro-ductie van het handschrift naast de tekst in Typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige anlytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
215-433: MAHAN, A.T., - The influence of Sea Power upon history 1660-1783. reprint of the 5th edition (1894).
182-697: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjies. Een bundel vertellingen.
215-300: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjies. Vertellingen.
215-301: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjoek. Vertellingen.
215-299: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Schat, schot, schat. Zes vertellingen.
197-56: MAHLER, S., - Het raadsel van Europa.
223-605: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
220-224: MAHLER, E., - De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen.
182-585: MAIER, H./ MINDE,D.VAN / POEZE,H., - Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942-1945.
222-168: MAIJER, L.TH., - De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin.
214-55: MAJOOR FRITS, , - In de sneeuwvelden van Rusland. / Damon een verhaal uit het oude Syracuse. ( en nog 2 korte verhalen) met goudopdruk op de band: L.Th.Disselhoff Pensionaat St.Joseph Hilversum
216-310: MAK, J. J., - De Rederijkers.
204-320: MAK, J. J., - De Rederijkers.
193-46: MAKKUM, HEIN VAN, - PH 24 antwoordt niet!!
217-622: MALAPARTE, CURZIO, - Dagboek van een vreemdeling in Parijs.
203-179: MALKO, S. / VISSER, C., - Herinneringen aan ons IndiŽ.
219-154: MALLINCKRODT, J., - Het Adatrecht van Borneo. 2 delen.
197-124: MALONEY, M. C., - English illustrated books for children.a descriptive companion to a selection from the Osborne collection.
215-31: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink.
210-454: MAN, HERMAN DE, - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
203-497: MAN, HERMAN DE, - De koets.
210-457: MAN, HERMAN DE, - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
217-197: MAN-SONIUS, A.M.DE, - Voor Jong IndonesiŽ. M.m.v. H.P.van der Laak. 3e deeltje 3 A
197-471: MAN, HERMAN DE, - Heersers over het gewest.
210-495: MAN, HERMAN DE, - Over de joden en hunne vervolgers.
198-638: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
206-619: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
204-638: MAN, JACQUELINE DE, - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikatie op het gebied van kunsthistorie en esthetica 1670-1820.
204-639: MANDER, C. VAN, - Het Schilderboek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders.
222-237: MANDERS, JO, - Indo.
219-247: MANDERS, JO, - Crisis.
219-248: MANDERS, JO, - Indo.
218-228: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
209-236: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
202-494: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
221-352: MANNING, A.F., - Joseph Goebbels dagboek 1945. 28 februari 1945- 10 april 1945. De laatste dagen van Hitlers propagandachef.
200-306: MANNING, A.F. ( O.R.V.), - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
200-501: MANNING, A.F. ( O.R.V.), - Spectrum atlas van Historische plaatsen in de Lage Landen.
217-583: MANS, VEERLE E.A., - Margareta de Heer (ca.1600 - ca 1665). Dť Friese kunstenares van de zeventiende eeuw.
221-285: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van Oranje)
211-307: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van oranje)
208-75: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
198-56: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een vreemde eend in de bijt. vertaald uit het engels door Cora.
197-181: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Met vorrwoord van G.Kalff.
223-240: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Met vorrwoord van G.Kalff.
216-149: MANSVELT, W. M. F., - Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig bestaan. In opdracht van de directie en in overleg met den heer Abram Muller. 2 delen.
208-177: MANUHUTU, W. / SMEETS,H. (ONDER RED.VAN), - Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951.
205-133: MANUHUTU, W. / SMEETS,H. (ONDER RED.VAN), - Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951.
214-56: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker of De Zilveren Schaatsen. Volledige vertaling van Anita van der Ven, nawoord van Joop Voorn.
208-76: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker of De Zilveren Schaatsen. Volledige vertaling van Anita van der Ven, nawoord van Joop Voorn.
220-63: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates. A story of life in Holland.
207-532: MARCUS, LIDWIEN, - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad van Amsterdam.
212-520: MARCUS, LIDWIEN, - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad van Amsterdam.
214-57: MARE, STELLA (= E.VISSER-ZADOKS), - In de lente des levens.
209-337: MARE, A.J.DE, - Over twee exemplaren van de van Sichem's 'Gouverneurs en Gouvernantes'. Overdruk uit Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde V.
211-38: MAR…E, PIET / PRINSEN GEERLINGS, BERT, - Wij vliegen. (Met vier losse werktekeningen voor het bouwen van vliegtuigmodellen)
200-718: MARGADANT, S.W.F., - Twintig Duizend Citaten.
213-310: MARGADANT, W.F., - Voor drie jaren naar de Oost.
218-340: MARGRY, P. J. E.A., - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer.
221-575: MARIEN, MARCEL E., - Victor Stuyvaert, houtsnijder miniaturist.
218-520: MARIS, A. J., - Eemnes. Rechtsgeschiedkundige ontwikkeling van Gemeente en Waterschap.
187-551: MARKEN, J.C.VAN, - Uit het Fabrieksleven. Delft 1869-1905. Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. 3 delen.
214-566: MARKEN, J.C.VAN, - Uit het Fabrieksleven. Delft 1869-1905. Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. 3 delen. (betreft Gist- en Spiritusfabriek Delft)
210-496: MARKS, JANE, - Verborgen kinderen. Verstopt in schuren, kasten en riolen overleefden zij de Holocaust.
209-217: MARLE-HUBREGTSE, M.J.VAN, - Ams houdt van IndiŽ.
222-197: MARLE-HUBREGTSE, M.J.VAN, - Ams houdt van IndiŽ.
222-327: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PH., - Marnix van Sinte Aldegonde. Uitg. t.g.v. het eeuwfeest. Met bijdragen van o.a: H. A. Enno van Gelder / J. H. Kernkamp.
200-670: MARONIER, J.H., - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
213-632: MARONIER, J.H., - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
216-239: MARQUARD, L., - The story of South Africa.
205-488: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
207-514: MARROW, JAMES H. INTR.BY, - The Golden Age of Dutch Manuscript painting. Catalogue by H.L.M.Defoer, a.S.Korteweg en W.C.M.WŁstefeld. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht / The Pierpont Morgan Library, New York.
192-83: MARRYAT, KAPITEIN, - De lotgevallen van Pieter Simpel. Geheel herzien door P.J.Andriessen.
211-39: MARRYAT, KAPITEIN, - De lotgevallen van Pieter Simpel. Geheel herzien door P.J.Andriessen.
200-54: MARRYAT, KAPITEIN, - De zoon van den strooper.
221-320: MARSILJE, J.W. E.A., - Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland.
193-478: MARSMAN, H., - Porta Nigra.
205-380: MARSMAN, H. / VESTDIJK,S, - Heden ik, morgen gij.
204-472: MARSMAN, H., - De anatomische les.
219-364: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Aanzien van de oude visserij. ....met de beste groeten van....
219-365: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
209-617: MARTENS, S.W.P., - De Katharen. De opgang en vernietiging van een vredelievende ketterse sekte in de middeleeuwen.
219-537: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H., - Een keuze uit zijn geschriften.
189-435: MARTIN, COLIN, - Het fortuin van de Armada.
211-373: MARTIN, COLIN, - Het fortuin van de Armada.
222-280: MARTIN, H., - Erasmus en zijn tijd. Historische schets.
221-232: MARTIN, K., - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen.
196-380: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
204-382: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
212-399: MARTIN, COLIN, - Het fortuin van de Armada.
200-278: MARTINET, J.F., - Katechismus der Natuur. 4 delen. (4e deel is zesde vermeerderde druk).
217-78: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De H.B.S. tijd van Joop ter Heul.
201-60: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
199-53: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De Kingfordschool.
219-35: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop en haar jongen.
214-59: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
209-31: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
197-57: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Caprices.
223-46: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De H.B.S. tijd van Joop ter Heul.
219-34: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De Kingfordschool.
217-84: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
218-45: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
221-40: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
217-82: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop en haar jongen.
217-83: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
213-37: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
204-78: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Herinneringen. Verzamelde schetsen.
220-64: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Rekel.
212-286: M¬S R¬NOE, (= E.OVERDUIJN HEYLIGERS), - Wat niet mocht. Indische roman.
215-275: MASDORP, D., - Sandilli of Zoeloe-koning en Engelschman. Een verhaal uit den Kafferoorlog.
218-438: MASOCH, SACHER, - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaald door Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J.Kortenhorst en J.J.Oversteegen.
210-466: MASOCH, SACHER, - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaald door Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J.Kortenhorst en J.J.Oversteegen.
208-80: MAST, A.C. V.D., - Gusta Norman.
204-383: MASTERS, D., - When Ships Go Down. More wonders of salvage.
212-375: MATANLE, IVOR, - Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog. Met voorwoord van Viscount Montgomery, Manfred Rommel en John S.D.Eisenhower.
222-486: MATHIJSEN, M., - De brieven van de Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. 2 delen. I: Brieven en documenten. II:Toelichtingen.
214-434: MATHIJSEN, M., - De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers.
208-465: MATHIJSEN, M., - Verliefd op het verleden. Ontboezemingen van een letterkundige. (bijeengebrachte publicaties)
213-38: MATTHIAS, KARL, - De Vriend van den Delaware. Een verhaal voor de jeugd uit den Noord-Amerikaanschen Vrijheidsoorlog. Uit het Hoogduitsch door Jan van Egmond.
193-241: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
207-222: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
215-434: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
209-375: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
222-61: MAY, KARL, - De slavenkaravaan. Naar het 35ste duizendtal der Duitsch uitgave.
210-48: MAY, KARL, - Van Bagdad tot Stamboel. Vertaling van R.Gehrels
211-40: MAY, KARL, - Een Duitsche Sultane. Vrij naar het Duitsch door H.E.Dumont.
203-231: MAY, B., - The Indonesian tragedy.
204-82: MAY, KARL, - In de Schuilhoeken van den Balkan. Naar het 45e duizendtal der Duitsche uitgave. vertaald door Cath.A.Visser.
217-232: MC LEOD, CYNTHIA, - Tweemaal MariŽnburg.
193-616: MCCONNELL, J., - Treasures of Eton. (Sculpture / Litrature / Silver / Pictures etc)
183-167: MCCOY, G.L., - SVPM. Standard-Vacuum Petroleum Maatschappij. Forty years of progress 1912-1952.
184-427: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
204-384: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
215-435: MCKEE, A., - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
195-420: MCKEW PARR, CH., - Jan van Linschoten. The Dutch Marco Polo.
219-38: MEADE, L.T., - Kitty O'Hara. bewerkt door ThťrŤse Hoven.
219-39: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
208-81: MEADE, L.T., - Een gezellige kostschool. Uit het engelsch door J.van der Hoeven.
200-56: MEADE, L.T., - Een gezellige Kostschool. Uit het Engelsch door mw.J.van der Hoeven.
219-40: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
219-37: MEADE, L.T., - Een kleine ondeugd? Uit het Engelsch door mevr.J.van der Hoeven.
209-523: MEDDENS, H., - De Rijp: hondenwagens stapvoets!
223-380: MEDINE, PIERRE DE, - L'Art de naviger de Maistre Piere de Medine, Espaignol : contenant toutes les reigles, secrets, & ensignemens necessaires, ŗ la bonne naugation, traduit de Castillan en FranÁoys, avec augmentation & illustration de plusieurs figures & annotations, . reprint van de uitgave van 1554.
214-617: MEEK, JAMES, - De liefde van een volk. SiberiŽ 1919. roman Vertaald door Marijke Emeis.
215-215: MEER, H.J.VAN DER, - Op de waterscheiding. Een Nederlander in de Kentering der Tijden. 1906-1956.
221-41: MEER-PRINS, L.VAN DER, - Jolet op de viersprong.
213-39: MEEREN, W.VAN DER, - Het geheim van de barnsteenhoeve.
222-452: MEERKERK, J. B., - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie.
218-443: MEERKERK, J. B., - Multatuli. 2e geheel omgewerkte, verberterde en uitgebreide druk.
217-130: MEERTEN, A.B.VAN, - Fabelkunde voor jonge lieden. 2 delen. (verschillende uitgevers)
215-129: MEERTEN, A.B.VAN, - Vader Oscar of een oog van God. Het middel, ook voor jonge lieden, om altijd vrolijk en gelukkig te leven. Nieuwe uitgave. Boek is beloning van de kerkenraad der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente voor Cornelia Rappard.
223-127: MEERTEN, A.B.VAN, - Album versjes. Gedichtjes, gedachten en bloemenspraak.
200-125: MEERTEN, A.B.VAN / ROBID… VAN DER AA, - Tijdwinst in Ledige Uren. Verhaaltjes en gedichtjes.
211-448: MEERTENS, P. J., - Zeeuwse Familienamen.
183-332: MEES, W.C., - Gedenkschrift van de firma R.Mees & Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920.
203-329: MEES, W.C., - Gedenkschrift van de firma R.Mees & Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920.
223-330: MEES, W.C., - Philips Willem van Oranje.
211-449: MEESTERS, G. L. E.A. (O.R.V.), - Voorouders en hun werk.
207-238: MEETEREN, N. VAN, - Noodlotsdagen. Grepen uit de geschiedenis van CuraÁao 1799-1800. Met voorwoord van W.Ch.de la Try Ellis.
218-577: MEEUWES, M., - De Wijnhavenpanden. Geschiedenis van de bouw, sloop, herbouw, bewoning en het gebruik van acht bijzondere panden in het Centrum van Rotterdam en hun directe omgeving.
219-41: MEIJBOOM - ITALIAANDER, J., - De Gevonden schat.
222-64: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
222-474: MEIJER, J., - J.K. Rensburg 1870-1943. Een joodse graalzoeker.
222-330: MEIJER DREES, M., - Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650.
223-419: MEIJER, JAAP, - Jacob IsraŽl de Haan en het Hebreeuws. Onze taal als een bare schat.
221-414: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
221-415: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
213-528: MEIJER, J., - Van IsraŽlitisch oude mannen- en vrouwenhuis tot Joods tehuis voor bejaarden. 1841-1966.
202-54: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
219-155: MEIJER, H., - De Deli-Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor.
208-85: MEIJER, J.D., - Woudloopers.
221-213: MEIJER RANNEFT, J.W. (TEN GELEIDE VAN), - Zwart op Wit. Liquidatie van een Imperium.
215-658: MEIJER, F., - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht. Handel en transport in de Oudheid.
221-416: MEIJER, J., - Manupilaties met de Mathilde I en II. De bronnen tot november 1881; de editie van 1882. 2 delen. (in typeschrift)
223-453: MEIJER, MAAIKE, - M.Vasalis. Een biografie.
217-487: MEIJER WIERSMA, KLAAS, - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
209-304: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
218-289: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
200-617: MEIJLER, H. S. R., - Ik zou wťťr zo gek zijn. Mannen van de Irenebrigade.
220-354: MEILINK, P.A., - De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw.
214-149: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Ceylon - Nederland in het verleden. 1602-1796. Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief 's-Grevenhage.
217-341: MEILOF, J., - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
205-210: MEINTJES, J., - De Boerenoorlog in beeld.
184-262: MEINTJES, J., - De Boerenoorlog in beeld.
190-619: MEISCHKE, R., - Amsterdam Burgerweeshuis.
213-121: MEISTER, FRIEDRICH, - In 't vaarwater van den zeeroover. De avonturen van twee voormalige schoolkameraden in twee wereldzeeŽn en de wildernissen van Zuid-Amerika. Vertaald door H.ten Brink.
212-287: MELANTJONG, (= M.A.N.CATENIUS), - NjaÔ Blanda.
222-238: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Prada. (bevat Indische fragmenten) Gratis-Premie van 'De Vrouwenwereld
212-288: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Van slaaf tot vorst. Vervolgverhaal in 'De Indische Mail' ( Later uitgegeven als 'Soerapati') verzameld.
213-122: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Eigen schuld. Een verhaal voor meisjes.
219-42: MELCHERS, MARIA, - Ursula.
208-565: MELCHIOR, J., - De Bokkerijders. Feiten en verhalen. Herdruk van de uitgave van 1915.
212-603: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
219-338: MELIS, E. / WAMEL, W.VAN, - Nederlandse zeemansgraven W.O. II. Deel I: Het Westelijk Halfrond. Deel II: Het Verre Oosten.
220-269: MELIS, J., - Pension Bandoeng. Een tropische symphonie.
201-466: MELKMAN - DE PAUW, FR…, - Hoe het verder gaat, weet niemand. Naoorlogse brieven uit Amsterdam naar Palestina.
216-615: MELLEMA, R.L., - Een interpretatie van de Islaam. 2e ongewijzigde druk.
218-578: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
201-583: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
199-418: MELO, FR.M.DE, - De strijd in het Engelsche kanaal tusschen de Spaansche en Hollandsche wapenen anno 1639. Vertaald uit het Portugeesch door M.de Jong.
211-527: MENDAX, FRITS, - Uit de wereld der vervalsers.
221-111: MENKENS - VAN DER SPIEGEL, D., - Evacuť-tje.
221-233: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
218-244: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
222-227: MENKMAN, W.R., - De West-Indische Compagnie.
219-220: MENKMAN, W.R., - De geschiedenis van de West-Indische Compagnie.
215-268: MENKMAN, W.R., - De geschiedenis van de West-Indische Compagnie.
209-256: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
220-523: MENSEMA, A.J., - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwikkeling en gebruik.
215-169: MERENS, A., - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
208-158: MERENS, A., - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
223-265: MERKEN, LUCRETIA VAN, - David. In twaalf boeken. (de titelplaat vermeld 1766)
220-270: MERLIJN, H. J. (= H.J.FRIEDERICY), - Bontorio de laatste generaal.
222-424: MERODE, W. DE, - De lichtstreep.
222-423: MERODE, W. DE, - Chinese gedichten. Verzameld en toegelicht door J.Werkman.
216-476: MERODE, W. DE, - Een keuze uit zijn gedichten. Bijeengebracht door Ad den Besten / Jaap Das / K.Heeroma. 3 delen in 1 band.
216-475: MERODE, W. DE, - De steile tocht. (gedichten)
195-475: MERODE, W. DE, - Een keuze uit zijn gedichten. Bijeengebracht door Ad den Besten / Jaap Das / K.Heeroma. 3 delen in 1 band.
219-43: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Evert van den Parlevinker.
208-466: MERWE, J. VAN DE, - Gij zijt kanalje! Heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
208-86: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
218-47: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Van Kezen, Pruisen en Oranjeklanten.
201-66: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
219-44: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
193-53: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
201-67: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Luyt Lievensz, de liedjeszanger.
209-32: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
221-42: MERWEDE, FRANS VAN DE, - De man die van de wereld viel, Een modern avontuur voor jongens en allen die het in hun hart nog bleven.
217-198: MES, G.M., - Onder de baobab. (Zuid-Afrika)
196-181: MES, G.M., - Onder de baobab. (Zuid-Afrika)
213-334: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden Bruiloft. Met een voorbericht van H.Tollens.
222-425: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden bruiloft.
206-515: MESSING, F.A.M., - Werken en leven in Haarlem. (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis van de stad. Avec sommaire en franÁais.
219-46: METS TZ., W., - Naar de IJszee. Lotgevallen van een Hollandschen jongen. (Over de walvisvaart)
215-473: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en dood van Eduard Douwes Dekker. 3 delen in 2 banden.
208-487: MEULEN, R. VAN DER, - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
222-448: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
194-232: MEULEN, D. VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik.
223-438: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en dood van Eduard Douwes Dekker. 3 delen in 2 banden.
218-471: MEULEN, D. VAN DER, - E.du Perron, een korte biografie.
212-243: MEULEN, D. VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik.
219-481: MEURER, PETER H. / STOPP, KLAUS, - Topographica des NŁrnberger Verlages David Funck.
200-671: MEY, L.M.VAN DER, - Nehru's droom voorbij. 1962 Als keerpunt in India's verhouding tot China.
185-108: MEYER, MAURITS DE, - De Volks- en Kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw. met medewerking van G.Koch-de Meyer en W.C.van Kuyk. 1 van de 26 luxe-exemplaren met letter X, totale oplage 600 ex.
215-676: MEYER, JUSTUS, - De schoonheid van Shakespeare.
208-179: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D., - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
219-548: MEYER, G. M. DE / GRAAFHUIS, A., - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schut-meestersrekeningen van 1428-1528; hun informatie en de informetica.
220-596: MEYER, MAURITS DE, - Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten Speelkaarten, Ganzen- en Uilen-borden Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten. Met supplement op 'De Volks- en kinderprenten in de Nederlanden
218-532: MEYERE, J.A.L.DE / RUIJTER, J.M.M., - De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van ons stadje aan de Lek.
202-382: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
219-340: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
196-502: MEYIER, K. A. DE, - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschrif-ten ( voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek ter Leiden ).
202-55: MICHAňLIS, KARIN, - Bibi en Ole. vertaald door G.W.Elberts.
220-441: MICHAELIS, HANNY, - Tegen de wind.
216-477: MICHEELS, PAULINE, - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
190-597: MICHEL, H.W., - Herinneringen aan Twente.
216-110: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Wortelmannetje geeft een feest. Verteld en getekend.
218-501: MIEDEMA, H.T.J., - Paedwizers fan de Fryske filologie. Th.Siebs (1862-1941), F.Buitenrust Hettema (1862-1922) en de Fryske filologie tusken 1880 en 1940.
195-478: MIERLO, J. VAN, - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse PoŽzie.
203-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
211-178: MIERT, H.VAN., - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
209-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
212-179: MIERT, H.VAN., - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
217-603: MIGLIORINI, ELIO A.O., - L'Italia in Africa. 2 vols. I: Il territorio e le popolazioni. II: LEONE, Enrico de : Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione geografica politica ed economica.
185-288: MIJNHARDT, W.W. / WICHERS,A.J., - Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen Particulier Initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
214-216: MIKLOUCHO-MACLAY, NIKOLAI, - Bei den Papuas. Die ReisetagebŁcher des Nikolai Mikloucho-Maclay. Nac einer alten ‹bersetzung bearbeitet.
219-156: MIKSIC, JOHN, - Geschiedenis van IndonesiŽ. Land, volk en cultuur. 2 delen in 1 band. I: Oude geschiedenis. II: onder red.van Ant.REID: Vroeg-moderne gescheidenis.
207-275: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
217-263: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
202-167: MILES (PSEUDONIEM), , - Herinneringen uit den van Heutsztijd. Uitgave van het hoofdbestuur der Europeesche onderofficiersvereeniging Ons Aller Belang te Bandoeng.
182-665: MILLIN, S. G., - Rhodes.
219-235: MILLIN, S. G., - Rhodes.
219-47: MILNE, A.A., - Winnie-de-Poeh. Voor Nederlandse kinderen naverteld door Nienke van Hichtum.
218-600: MILNER, JOHN, - Russian Revolutionary Art.
193-326: MILO, T.H., - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
219-48: MINCO, MARGA, - Kijk 'ns in de la.
222-428: MINCO, M., - Storing. Verhalen.
222-427: MINCO, M., - Het bittere kruid / Verhalen / Een leeg huis.
222-426: MINCO, M., - De andere kant. Verhalen.
220-442: MINCO, MARGA, - De storing. Verhalen.
220-443: MINCO, MARGA, - The Fall. Translated from the Dutch by Jeannette Kalker Ringold.
214-437: MINCOFF-MARRIAGE, ELIZABETH, - Souterliedekens. Een Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieŽn behooren. I: Verhalende liederen II:Dageliederen III: Minneliederen IV:Geestelijke liederen V: Spotliederen VI: Drinkliederen (Het oude Nederlandsche Lied, eerste vervolg, meer niet verschenen)
210-347: MINNEN, C.A. VAN, - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de lage Landen en hun berichtgeving. 1815-1850.
214-311: MIQUEL, PIERRE, - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
208-181: MJ÷BERG, E., - Forest life and adventures in the Malay Archipelago. Translated from the Swedish by A.Barwell.
211-450: MODDERMAN, P. W. E.A., - Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven?
188-350: MOň, M, - Schepen. Naar de deense tekst bewerkt door A.F.de Savornin Lohman. Uitgave van de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.
222-429: MOENS, W., - Memoires. Met een historische en literaire inleiding door O.Moens en Y T`Sjoen.
222-376: MOER, A. VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten, 1563-1611.
200-389: MOER, A. VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten, 1563-1611.
205-387: MOERKERKEN, P. H. VAN, - De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
220-446: MOERKERKEN, P. H. VAN, - De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
184-178: MOERMAN, J. (SAMENGESTELD DOOR), - De Chineezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer. 2 deeltjes in 1 band.
217-342: MOERMAN, J.J. / KLIJNHOUT-MOERMAN,T., - De prinsen uit ons vorstenhuis.
213-570: MOERMAN, INGRID W.L., - Niet gebouwd Leiden.
197-576: MOERMAN, I.W.L. / MAANEN,R.C.J.VAN, - Leiden, eeuwig feest.
223-588: MOERMAN, I. W. L. / PESKENS, J. TH. A., - Leven in miniatuur. Bavelaar's kijkkkasten. Diorama's in been en hout uit de eerste decennia van de negentiende eeuw.
215-436: MOERMAN, J. J. / KLIJNHOUT-MOERMAN, T., - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders. Naar oude scheepsjournalen naverteld.
200-587: MOES, JAAP, - In de nieuwe stad. Nieuwkomers in Leiden 1200-2000.
222-430: MOES, WALLY, - Nagelaten vertellingen. Met voorwoord van Frans Coenen.
216-312: MOESHART, H.J., - Journaal van Jonkheer Dirk de Graaff van Polsbroek. 1857-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
213-395: MOESHART, K. E.A, - Japan in Leiden. The honorable Visitor. Wandelgids.
223-322: MOHR, A.H., - Vestingbouwkundige termen.
189-484: MOK, MAURITS (PS. HECTOR MANTINGA), - De vader spreekt. Gedicht. illegale uitgave, de Jong 533 Derde deel in de reeks Quosque Tandem.
214-439: MOK, MAURITS (PS. HECTOR MANTINGA), - Salvis Titulis. Gedichten.
222-169: MOLEMANS, G., - In het voetspoor van de Panter.(over de Afrikaanse soldaten in het KNIL)
221-174: MOLEN, W.VAN DER, - Indonesiana. Cultuurkunde van IndonesiŽ.
185-505: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
211-468: MOLEN, S.J.VAN DER, - Het Friesche boerenhuis. met een naschrift van P.C.J.A.Boeles.
217-489: MOLEN, S.J.VAN DER, - Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond.
217-485: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
200-502: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
216-508: MOLEN, S.J.VAN DER, - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Volksover-leveringen, Volksgebruiken, Vertellingen, Volksbe-grippen. (ook spreekwoorden en gezegden) Uitgegeven t.g.v. de opening van de Friesland Bank.
222-170: MOLENAAR, ARNOUT, - Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schade-beperker tot conflictoplosser in de kwestie IndonesiŽ (1945-1949).
200-63: MOLESWORTH, MRS., - Het vreemde eendje. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
219-49: MOLESWORTH, MRS., - Het vreemde eendje. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
207-343: MOLHUYSEN, P.C./ BLOK,P.J. (ONDER RED.VAN), - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 delen + registerdeel. Reprint van de uitgave van 1911/1937.
211-503: MOLHUYSEN, P.C., - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. 7 delen.
217-455: MOLIN, R. / MOREL, P., - Pierre Kemp. Man in het zwart.
204-460: MOLIN, R. / MOREL,P. SAMENGESTELD DOOR, - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer in het groen.
217-169: MOLL, J.F.A.C. VAN / LUGTEN, C.H., - Projecten van woningen voor suikeronder-nemingen.
210-591: MOLL, W., - De rechten van den heer van Bergen op Zoom.
218-611: MOLLAT, M., - De honderdjarige oorlog.
217-398: MOLLEMA, J. C., - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Ontdekkingsreizen onzer voorouders.
202-395: MOLLEMA, J. C., - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
195-425: MOLLEMA, J. C., - Geschiedenis van Nederland ter Zee. 4 delen. Met los register van personen en zaken.
215-302: MOLLEMA, J. C., - De Berggeest van Mendanang.
186-346: MOLLEMA, J. C., - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Ontdekkingsreizen onzer voorouders.
218-417: MOLLEMA, J. C., - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-IndiŽ 1595 - 1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst.
220-142: M÷LLER, A.J.M., - Batavia a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922-1949.
201-68: MOLT, E., - De kluizenaar. (boek was aandenken aan school)
218-48: MOLT, E., - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Bewerkt.
219-236: MOLTENO, PERCY A., - A federal South Africa. A comparison of the critical period of American history with the present position of the colonies and states of South Africa, and a consideration of the advantages of a Federal Union.
205-608: MOMMERS, A. R. M., - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staat-Brabant en Bataafs Braband, 14 September 1629 - 1 Maart 1796. 2 delen.
217-343: MONNINK, GERARD, - Wereldreiziger in de jaren dertig. Met de fiets naar de Orient.
218-140: MONT,P. DE / COCK, A. DE, - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend.
209-33: MONTGOMERY, FLORENCE, - Verkeerd begrepen. (Misunderstood). Naar het engelsch door J.A.van Swinderen.
218-341: MONTIJN, J.C., - Oud-Holland. Schetsen uit het leven onzer vaderen inzake drink-gewoonten en dronkenschap.
221-175: MOOIJ, W., - Het Indisch avontuur tegemoet. Als officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-IndiŽ.
214-407: MOOIJWEER, M., - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
220-311: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst. nr. 131 van 200 exemplaren op japansch papier
220-312: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst. nr. 131 van 200 exemplaren op japansch papier
218-174: MOOK, H.J.VAN, - IndonesiŽ Nederland en de wereld.
214-594: MOOR, CHRISTIAAN DE, - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor. Van commentaar voorzien door H.P.S.de Groot.
217-399: MOORE, J. E., - The Soviet Navy Today.
214-131: MOOREN, P., - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken.
216-341: MOORHOUSE, ROGER, - Hitler de aanslagen.
216-521: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A., - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
221-498: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A., - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
218-522: MOORREES, F.D.J., - Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen.
223-575: MOORSEL, WIES VAN, - Nelly van Doesburg 1899-1975 .'De doorsnee is mij niet genoeg.
221-499: MOOY, A.J.DE, - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
219-470: MOQUETTE, H. C. H., - Over de Romans van Wolff en Deken. Beschouwd i.v.m. de romantische schepping van Richardson.
202-396: MORDAL, J., - 25 Centuries of Sea Warfare.
188-56: MORESCO-BRANTS, CHR., - Didi's avonturen.
186-62: MORESCO-BRANTS, CHR., - Didi's avonturen.
214-299: MORITZ, BEN, - Alexandrine Tinne. Fotografe van het eerste uur. 1861.
201-615: MORITZ, BEN, - Jan Willem Bosboom een Haags architect rond de eeuwwisseling.
208-564: MORREAU, L.J., - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Met een inleiding over de militair-strategische betekenis van Maastricht door J.P.C.M.van Hoof en E.P.M.Ramakers.
219-575: MORREAU, L.J., - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Met een inleiding over de militair-strategische betekenis van Maastricht door J.P.C.M.van Hoof en E.P.M.Ramakers.
216-541: MORREN, TH., - Haagsche straatnamen.
204-386: MORRIS, CH.F., - Origins, Orient and Oriana. With introd. by Sir Colin Anderson.
209-34: MORROW, HONOR… WILLSIE, - Een jonge held. Voor Nederland bewerkt door G.W.Elberts.
218-612: MORROW, ANN, - Cousins divided. Georg V and Nicolas II.
217-217: MOSCOU-DE RUYTER, M., - Vogelvrij. Het leven buiten de kampen op Java 1942-1945.
211-529: MOTHERWELL, R. (EDITED BY), - Dada painters and poets: an anthology.
184-348: MOTLEY, J.L., - History of the United Netherlands. From the death of William the Silent to the Synod of Dort.
216-531: MOULIN, D.DE E.A., - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis.
202-555: MOURIK, B.A.VAN, - Oud Leiden.
200-639: MOURIK, W.J.G. VAN, - Hervormde Kerkbouw na 1945.
222-332: MOUT, M.E.H.N., - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk. Charles Silvius, 'ghesworen Drucker der Staten 's landts van Holland
219-318: MOUT, M.E.H.N., - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. (met grammofoonplaatje)
223-408: DER MOUW, JOHAN ANDREAS (ADWAITA), - Verzamelde werken. 6 delen. Deel 1: Brahman I. deel 2: Brahman II. Deel 3: Nagelaten gedichten, gevolgd door eenige stukken over J.A. der Mouw. deel 4: Het absolutt idealisme. Deel 5: Kritische studies. Deel 6: Verspreide geschriften.
203-431: DER MOUW, JOHAN ANDREAS (ADWAITA), - Verzamelde werken. Deel 4. Het absoluut idealisme.
215-164: MRAZEK, R. / FORMAN,B., - Bali. The split gate to Heaven. Foreword by J.A.Boon.
219-133: MRAZEK, R. / FORMAN,B., - Bali poort naar de tuin der goden.
220-329: M‹CKE, C., - Zonderlinge avonturen van den schout Klemm en zijn neef Tolle op hunnen spoorwegreis naar den Bloksberg. Naar het Hoogduitsch door H.Frijlink. Met uitleg over stoom, over de wonderen der schepping, over ijzersmelterij e.a.
200-673: M‹HLFELD, JULIUS, - Wereldgeschiedenis der laatste twintig jaren. 1848-1868. naar de 2e hoogduitsche uitgave door S.H.ten Cate. 3 delen.
218-290: MUIJLWIJK, J.VAN, - Van Zaai-Akker en Oogstveld. Schetsjes uit het Zendings-leven op West-Nieuw Guinea.
187-276: MULDER, L. (EINDREDACTIE), - Lexicon geschiedenis van Nederland & BelgiŽ.
222-355: MULDER, A.W.J., - Een groote laars. Een plompe voet. Nederland en de nazi's in spotprent en karikatuur, 1933-1945.
210-349: MULDER, G. J. A., - Handboek der Geografie van Nederland. 6 delen.
219-339: MULDER, H., - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
201-143: MULDER, N., - Mysticism, & everyday life in contemporary Java. Cultural pursistence and change.
194-520: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen .... Model voor de uitgever.
221-613: MULDER, E., - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
216-489: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas tot een Cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt ...
221-506: MULDERS, H.J.B., - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum ausgang des 14. Jahrhundert. Eine Rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
182-464: MULIA, T.S.G. / HIDDING,K.A.H., - Ensiklopedia Indonesia. 3 delen.
222-432: MULISCH, H., - Bezoekuur. (toneelstuk)
222-435: MULISCH, H., - De elementen.
222-434: MULISCH, H., - De compositie van de wereld. Deel I.
219-415: MULISCH, H., - De ontdekking van de hemel. Roman.
222-442: MULISCH, H., - Siegfried. Een zwarte idylle.
222-441: MULISCH, H., - Hoogste tijd.
222-440: MULISCH, H., - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de Tiennoppen.
207-475: MULISCH, H., - De procedure.
222-431: MULISCH, H., - Bericht aan de rattenkoning.
205-397: MULISCH, H., - Siegfried. Een zwarte idylle.
213-492: MULISCH, H., - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag.
222-439: MULISCH, H., - Het beeld en de klok.
222-436: MULISCH, H., - De ontdekking van de Hemel. Roman.
222-433: MULISCH, H., - De Aanslag. Roman.
222-438: MULISCH, H., - De procedure.
222-437: MULISCH, H., - De ontdekking van de hemel. Roman.
205-398: MULISCH, H., - Soep lepelen met een vork. Tegen de spellinghervormers.
205-395: MULISCH, H., - De procedure.
222-334: MULLER, E., - Regesta hannonensia. Lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland uit het tijdvak der regeering van het Henegouwsche huis. 1299-1345, die in het charterboek van van Mieris ontbreken.
221-324: MULLER, P.L., - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar Bloeitijd. 3 delen. I: De opkomst II: De bloeitijd III: De laatste jaren. GeÔllustreerd onder tozicht van J.H.W.Unger.
214-358: MULLER, P.E., - De dichtwerken van Philibert van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl.
216-240: MULLER, C. F. J., - Die Britse owerheid en die Groot Trek.
209-181: MULLER, G.J., - Hoofdtrekken van het adatrecht, de dorpsinrichting en de agrarische wettelijke voorschriften in de Gouvernementslanden van java en Madoera, voor zooveel van belang voor het Volkscredietwezen.
206-456: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Critisch uitgegeven. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
212-312: MULLER, S., - Openbaar verslag van den staat der Nederlandschen Bijbelgenoot-schaps, en der Amsterdamsche Afdeeling; voor gedragen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 19den October 1843.
221-409: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Critisch uitgegeven. Inleiding met aantee-keningen, lijst van eigennamen, tekst.
220-457: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding,
210-463: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaat-schappij.
214-440: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaat-schappij.
219-416: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handels-maatschappij. Volksuitgave.
210-464: MULTATULI, , - Saidjah en Adinda.
217-459: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling.
217-460: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Verzamelde Werken. Naar tydsorde gerangschikte uitgave bezorgd door zyne weduwe. 10 delen.
222-445: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaat-schappij. Volksuitgave.
222-444: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
222-443: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - De geschiedenis van Woutertje Pieterse. 2 dln. Opnieuw verzameld uit de 'Ideen' door J.van den Bergh van Eysinga-Elias.
207-476: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
195-485: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Volksuitgave.
195-483: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Een paar nog onuitgegeven brieven van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Met aanteekeningen van C.A.Wienecke.
195-484: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
223-437: MULTATULI, , - Uit Multatuli's nalatenschap. De zaak de Vletter, alsmede de onuit-gegeven briefwisseling tusschen Multatuli en den heer Wintgens over koloniale staatkunde. Verzameld door B.Damme.
223-436: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Negende, naar den 8en door zijne weduwe herziene druk. Hierin opgenomen: C.Vosmaer StudiŽn over Multatuli's Werken. 72 pags.
223-435: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - De geschiedenis van Woutertje Pieterse. 2 dln. Uit zyn IdeŽn verzameld door zyne Weduwe.
208-269: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Nog eens: Vrye-Arbeid in Nederlandsch-IndiŽ.
213-493: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaat-schappij. Volksuitgave. Met handtekening van Marie Ovink-Soer, schrijfster van o.a. 'De Canneheuveltjes
223-247: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Over Vrijen Arbeid in Nederlandsch IndiŽ.
202-397: M‹NCHING, L.L. VON, - Oorlogsschepen van vandaag.
221-43: MURRAY, AITKEN, - Tommy Brown. Gedenkschriften van een ondeugenden jongen.
218-107: MUSAPH-BLIJDENSTEIN, MINNY, - Wat de sterren vertelden.
213-104: MUSAPH-BLIJDENSTEIN, MINNY, - Wat de sterren vertelden.
218-445: MUSSCHE, ACHILLES, - Aan de voet van het Belfort.
211-549: MUSSOLINI, BENITO, - Uit het leven van Arnaldo. Vertaald door Wouter Lutkie met autorisatie en met medewerking van de auteur. (over zijn broer).
191-543: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie.
209-561: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie.
215-475: MUYRES, JOS / REIJT, V.VAN DE, - Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elschot.
223-439: MUYRES, JOS / REIJT, VIC VAN DE, - Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elschot.
221-253: MUYT, PIETER NICOLAAS, - Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der provincie Zeeland ten gebruike der scholen.
219-162: NABER, JOHANNA W.A., - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden. 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren.
221-308: NABER, JOH. W. A., - Joan Melchior Kemper 1776-1824.
222-174: NABER, JOHANNA W.A., - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden. 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren.
212-330: NABER, JOHANNA W.A., - Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie 1777-1795. 5 delen.
219-473: NABER, JOH. W. A., - Betje Wolff en Aagje Deken.
217-171: NABER, JOHANNA W.A., - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden. 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren.
223-479: NABER, JOH. W. A., - Betje Wolff en Aagje Deken.
211-571: NABOKOV, VLADIMIR, - Lolita. Vertaald door M.Coutinho.
211-572: NABOKOV, VLADIMIR, - Themanummer Soma 18/19. Muziek / Lippen aaneengesmeed / Gids voor de stad Berlijn / Bleek vuur / Vriendelijk zij, Trots, zonder vrees. met bijdragen van J.bernlef, Cees Buddingh, Remco Campert, Karel van het Reve e.a.
215-666: NABOKOV, VLADIMIR, - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling van M.en L.Coutinho.
223-49: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Cootje zet zich schrap.
214-63: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
197-62: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
219-50: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie.
223-53: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Lot speelt in de levensloterij.
223-51: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Helen's handicap.
223-52: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Julie wil niet achterblijven.
223-48: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
204-85: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
223-50: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
220-66: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Bij nader inzien.
223-607: NŃDAS, P…TER, - Het boek der herinneringen. Roman. Vertaald door Henry Kammer.
191-447: NAEFF, TOP, - Dramatische Kroniek. 1911919. 2 delen. Toneelkritieken eerder verschenen in 'De Amsterdammer
214-364: NAEFF, J.P. (INGELEID EN SAMENGESTELD), - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
217-515: NAEFF, J.P. (MET VOORW.VAN), - Geschiedboek van het Leidsche studenten corps.
223-548: NAEFF, J.P. (MET VOORW.VAN), - Geschiedboek van het Leidsche studenten corps.
209-38: NAEFF, TOP, - School-Idyllen.
213-495: NAEFF, TOP, - In mineur.
220-451: NAEFF, TOP, - De glorie. naam ingeschreven : Koos Vorrink.
188-406: NAGEL, LOUISE VAN, - Zangen der Zee.
194-265: NAGELKERKE, L., - Bersama. Maria de Ruiter de Wit / M.RUITER de WIT: Louis Nagelkerke. (dubbelboek)
208-299: NAGELKERKE, L., - Bersama. Maria de Ruiter de Wit / M.RUITER de WIT: Louis Nagelkerke. (dubbelboek)
217-172: NAHUIS, G.H., - Schets van Benkoelen op de Westkust van het eiland Sumatra.
222-67: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
219-52: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Riek de kwajongen.
219-53: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
211-46: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
223-57: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Hallo..! Hier Gerrie...!
221-44: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Bob en Ina.
215-39: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Riek de kwajongen.
221-47: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Netteke Dollemans.
223-58: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Pechvogeltje
223-56: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Een echte Robbedoes.
206-50: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Jol Kwik.
221-46: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Meisjesillusie.
221-48: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
223-55: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
223-54: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - De oudste van een leutig troepje.
211-45: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
205-59: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Een echte Robbedoes.
197-578: NANNINGA, W. H., - Grand Hotel Huis ter Duin. Honderd jaar gastvrijheid, 1887-1987.
223-325: NANNINGA, J. G., - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
218-342: NANNINGA, J. G., - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
209-632: NANNINGS, J.H., - Brood- en Gebakvormen en hunne Beteekenis in de Folklore. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1932. Met voorwoord van K.ter Laan.
223-485: NARKISS, B. (HERAUSGEGEBEN VON), - Geschichte der JŁdischen Kultur in Bildern.
208-189: NASOETION, MASDOELAK HAMONANGAN, - De plaats van de vrouw in de Bataksche Maatschappij.
223-206: NASUTION, ADNAN BUYUNG, - The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia. A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959.
219-302: NATER, J.P., - De Tiendaagse Veldtocht. De Belgische Opstand 1830/1831.
208-357: NATER, J.P., - De Uiver. Glorie en tragiek in de Melbourne race. Hoogtepunten uit de luchtvaarthistorie in de jaren dertig.
217-536: NAUWELAERTS, M. A., - De oude Latijnse school van Breda.
213-273: NEEF, A.J.DE, - Koeroedoe. Schetsen uit Papoealand.
216-203: NEEF, A.J.DE, - Papoealand het arbeidsveld van de Utrechtsche Zendings-Vereeniging.
222-175: NEIJNDORFF, F., - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim. Met handtekening van de auteur.
218-181: NEIJNDORFF, F., - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim.
216-157: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ, 1929-1949. 2e gewijzigde en uitgebreide druk. Met opdracht van de schrijver.
213-266: NEILEN, M., - Japanse kampen.
220-357: NELISSEN, N.J.M., - Dynamiek in behoud. Tien jaar monumentenzorg in Nederland.
215-619: NES, G. VAN DE, - Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek.
209-40: NESBIT, E., - Spoorweg-kinderen. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
219-54: NESBIT, E., - Een ondernemend zestal.
219-55: NESBIT, E., - Goede voornemens.
219-419: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
218-448: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Heimwee en andere fragmenten. Overdruk uit Tirade.
192-493: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - De uitvreter / Titaantjes / Dichtertje / Mene tekel.
218-447: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
213-496: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Natuurdagboek Bezorgd door Lieneke Frerichs.
204-656: NESPEN, W. VAN / NIJS, L (REDACTIE), - Vrijen en trouwen. Aspecten van het volksleven in Europa. Tentoonstellingscatalogus.
199-445: NETSCHER, FRANS (ONDER REDACTIE VAN), - De Hollandsche Revue. 8e, 9e, 10e, 11e, 14e en 15 jaargang.
221-410: NETSCHER, FRANS (ONDER REDACTIE VAN), - De Hollandsche Revue. Met artikelen over allerlei onderwerpen en portretschetsen. 8e, 9e, 10e, 11e, 14e en 15 jaargang.
213-311: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H., - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
222-358: NEUMAN, H. J., - Impasse in Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.
214-312: NEUMAN, H. J., - Impasse in Londen. Nederland veiligheidsbeleid 1940/1945.
210-265: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
208-270: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
220-271: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
220-272: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche districten.
185-286: NEVE, P. L., - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie - territoir - archieven.
211-622: NICOLSON, NIGEL (EDITOR), - The Letters of Virginia Woolf. 1988 -1941. 6 volumes. (part V published by Harcourt Brace Jovanovich New York)
212-614: NICOLSON, ADAM, - Quarrel with the King. The story of an english family on the high road to civil war.
208-190: NICOLSPEYER, M.M., - De sociale structuur van een Aloreesche bevolkingsgroep.
196-157: NIEBORG, J.P., - IndiŽ en de zee. De opleiding tot zeeman in Nederlands-IndiŽ 1743-1962.
219-597: NIEHAUS, KASPER, - Levende Nederlandsche Kunst.
215-401: NIEHE, IVO, - Mijn bevrijding. Nederland vijftig jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld.
217-173: NIELSEN, AAGE KRARUP, - Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. Vertaald door Claudine Bienfait. Met inl.van H.T.Damstť.
207-521: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
216-490: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
220-135: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
222-176: NIEMEIJER, HENDRIK E., - Het archief van het Bestuur over de Protestantse Kerk in Nederlands-IndiŽ / IndonesiŽ (PKNI) - Arsip Pangurus Gereja Protestan di Hindia Belanda / Indonesia (GPI) 1844 -Ī 1950.
216-131: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
215-142: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
207-539: NIEMEIJER, A.F.J., - Van Accijnsbrief tot Zuidam. Scheepsbouw in Haarlem van 1274 tot heden.
223-590: NIEMEIJER, J.W., - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
218-131: NIEMEIJER, JAN A., - Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur.
222-130: NIEMEIJER, JAN A., - Leven op het platteland.
208-140: NIERITZ, GUSTAV, - Het visschersmeisje van Helgoland. Een geschenk voor kinderen en kindervrienden. De derde Hoogduitsche uitgave gevolgd.
211-482: NIEROP, H.VAN, - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
223-326: NIEROP, H.VAN, - Het verraad van het Noorderkwartier.
223-129: NIESE, CHARLOTTE, - Erica. Uit het leven van een eenig kind. Vertaald door mevr.Willeunier.
219-56: NIESE, CHARLOTTE, - De jongste van allen.
223-130: NIESE, CHARLOTTE, - Het driespan. Naar het duitsch door M.van Wieringen-Mijs.
208-91: NIESE, CHARLOTTE, - Wat Michiel Schneidewind gedurende den Franschen tijd in Hamburg beleefde. Uit het duits vertaald door Mevr. J.van der Hoeven.
223-608: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - IdeeŽn, een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem.
194-435: NIEUHOF, JOAN, - Het gezantschap de Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in De gedenkwaerdigste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Facsimile-editie naar de uitgave van 1665.
206-159: NIEUWENHUIJZE, C. A. O. VAN, - Mens en vrijheid in IndonesiŽ.
222-337: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930. Met een voorwoord van H.J.Scheffer en C.H.Slechte.
198-563: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Haarlem en Zuid-Kennemerland in 19de eeuwse foto's. Met een nawoord van F.Messing.
210-605: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Zuid-Limburg in 19de eeuwse foto's. Met een nawoord van Jos Perry.
212-267: NIEUWENHUIS, JOAN A., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ geschreven hebben, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
188-217: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
213-215: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
199-189: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
209-183: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
202-257: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden.
211-184: NIEUWENHUYS, R., - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
220-152: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden.
209-397: NIEUWENHUYS, R., - De Dominee en zijn Worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
209-184: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden. 3e omgewerkte druk.
213-312: NIEUWENHUYS, R., - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over IndonesiŽ, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
215-306: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden.
200-193: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe; een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
215-305: NIEUWENHUYS, R., - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over IndonesiŽ, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
216-192: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
222-177: NIEUWENHUYS, R., - Komen en Blijven. Tempo Doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
212-246: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
214-171: NIEUWENHUYS, R., - Baren en oudgasten. Tempo Doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
214-172: NIEUWENHUYS, R., - Komen en Blijven. Tempo Doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
217-425: NIEUWENHUYS, R., - De Dominee en zijn Worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
214-173: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe; een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
203-259: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden.
213-267: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
215-307: NIEUWENHUYS, R., - Van roddelpraat en literatuur. Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit voormalig Nederlands-IndiŽ.
211-279: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden.
220-273: NIEUWENHUYS, R., - Oom Tjen.
220-274: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden. 3e omgewerkte druk.
222-565: NIEUWENKAMP, W. O. J., - W.O.J.N. Leven & werken van Bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J.Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
219-269: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Bouwkunst van Bali.
219-274: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden.
212-301: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden.
211-280: NIEVELT, C. VAN, - Ahasverus. Nieuwe phantasieŽn.
211-281: NIEVELT, C. VAN, - Fragmenten. Winter- en zomerbeelden. (korte verhalen , gedeel-telijk IndiŽ)
220-275: NIEVELT, C. VAN, - Onder de palmen. Een keuze uit de 'Indische' verhalen. Ingeleid door Joop van den Berg.
216-510: NIJDAM, HAN, - Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfries boeteregisters.
219-533: NIJENHUIS, H.J., - Oud-Ede vertellingen uit ons dorp.
223-327: NIJHOF, P. E.A., - Monumenten van bedrijf en techniek. IndustriŽle archeologie in Nederland.
215-478: NIJHOFF, M., - Brieven aan mijn vrouw. Samengesteld en ingeleid door Andreas Oosthoek.
222-456: NIJHOFF, M., - Het uur U. gevolgd door Een Idylle. Twee gedichten. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poŽzie. Gekozen en ingel.door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn.
214-443: NIJHOFF, M., - Het Heilige hout. Drie spelen.
218-449: NIJHOFF, M., - Het Heilige hout. Drie spelen.
195-493: NIJHOFF, M. E.A., - Het uur U. gevolgd door Een Idylle. Twee gedichten. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poŽzie. Gekozen en ingel.door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn.
218-494: NIJHOFF, P., - Windmolens in Nederland.
213-498: NIJHOFF, M., - Nooit zag ik Awater zo van dichtbij. Teksten omtrent Awater van Martinus Njhoff. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
209-406: NIJHOFF, A.H., - - Twee meisjes en ik. / M.Pruis: De lieflijke hel van het Hollandse binnenhuisje. Leven en werk van A.H.Nijhoff. 2 delen.
219-424: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella Haasse.
212-458: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella Haasse.
209-394: NIJKEUTER, H., - Ben van Eysselsteijn Drent uit heimwee en verlangen. Een schrijversportret, de receptie van zijn werk en zijn verbondenheidmet Drenthe. Voorzien van een bibliografie.
215-480: NIJLEN, J. VAN, - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
214-444: NIJLEN, J. VAN, - De dichters van 't Fonteintje. Karel Leroux - Reimond Herreman - Richard Minne - Maurits Roelants. Een keur uit hun gedichten. nr 166 van 400 ex.
219-430: NIJLEN, J. VAN, - Herinneringen aan E.du Perron.
218-451: NIJLEN, J. VAN, - Gedichten. 1904 - 1938.
218-452: NIJLEN, J. VAN, - Verzamelde gedichten. 1904-1948.
220-459: NIMWEGEN, ARJAAN VAN (INLEIDING), - Over de vos Reinaert. Door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarin zijn latere lofgevallen zijn opgetekend.
197-219: NJI-SRI, , - Clara Wildenau. Oorspronkelijke roman. 2 delen.
222-577: NOLTHENIUS, H., - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
222-459: NOLTHENIUS, H., - Een ladder op de aarde. Roman.
205-625: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (Ü1397).
192-620: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (Ü1397).
192-619: NOLTHENIUS, H., - Duecento. Zwerftochten door ItaliŽs late middeleeuwen.
221-612: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (Ü1397).
206-305: NOORDAM, N. F., - De Republiek en de Noordse Oorlog, 1655-1660.
186-354: NOORDEGRAAF, J., - In het kielzog van Marconi. De ontwikkeling van de maritieme communicatie en navigatie.
217-424: NOORDEGRAAF, J. / IJZERMAN, A., - Henri Hartog schrijver van zwart Schiedam.
200-429: NOORDEGRAAF, J. / IJZERMAN, A., - Henri Hartog schrijver van zwart Schiedam.
217-345: NOORDENBOS, O. / SPIGT, P., - Atheisme en vrijdenken in Nederland. / Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht. / Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
218-324: NOORDENBOS, O. / LEEUWEN, T. VAN, - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Met voorw. van J. Huizinga.
182-468: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
220-153: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
200-194: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
196-218: NOORDUYN, J., - A critical survey of studies on the languages of Sulawesi.
218-182: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
214-64: NOORDWAL, CORN…LIE, - Nina Donker. Een boek voor Bakvisschen.
219-57: NOORDWAL, CORN…LIE, - Kleine Trees.
219-58: NOORDWAL, CORN…LIE, - Pension Brocke.
223-60: NOORDWAL, CORN…LIE, - Nina Donker.
222-461: NOOTEBOOM, C., - Een avond in Isfahan. Reisverhalen uit PerziŽ, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en MaleisiŽ.
222-460: NOOTEBOOM, C., - De omweg naar Santiago.
215-481: NOOTEBOOM, C., - Berlijnse notitties.
223-207: NOOTEBOOM, C., - Oost-Soemba. Een volkenkundige studie.
217-462: NOOTEBOOM, C., - De omweg naar Santiago.
217-461: NOOTEBOOM, C., - De filosoof zonder ogen. Europese reizen.
215-241: NOOTHOORN, A.E.VAN, - Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen. (pag. 153 ontbreekt door foutieve nummering)
220-123: NOOTHOORN, A.E.VAN, - Reizen en lotgevallen van Karel de Man in Nederland.
212-183: NOOY-PALM, C.H.M., - De karbouw en de kandaure. Katalogus voor de tentoon-stelling 'De Sa'dan Toraja
205-489: NORD, M. (SAMENGEST. DOOR), - Vestdijknummer van literair maandblad Podium. met bijdragen van o.a. A.Roland Holst, L.Vroman, G.Achterberg, D.Opsomer, Paul Rodenko enz.
183-177: NORDER, J., - Inleiding tot de oude geschiedenis van den Indischen Archipel.
208-192: NORDER, J., - Inleiding tot de oude geschiedenis van den Indischen Archipel.
223-62: NOREL, K., - Stuurman Aart.
211-47: NORGA, MARGIT, - Wij werkende meisjes. Uit het Noorsch door M.J.Molanus-Stamperius.
206-526: NUMAN, A.M., - Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen ca. 720-1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie.
198-259: NURKS DE JONGEREN, ROBERTUS ( = E.VAN DEN GHEYN JR), - Op Java, langs kruisweg en slingerpad. Kritische pennekrassen.
207-347: NUYTTENS, M., - Krijgers voor God. De orde van de Tempeliers in de Lage Landen 1120-1312.
223-514: NYPELS, CHARLES, - Ter herinnering aan Charles Nypels. 1895-1952. (aparte uitgave van artikel verschenen in TťTť, Technisch tijdschrift voor de Grafische Industrie)
211-48: OAKLEY, W., - Het jongens timmerboek. Waarin opgenomen metaalbewerking.
191-464: OBBEMA, P.F.J. E.A., - Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. Opstellen. Uitgave van Grafisch Nederland.
211-469: OBREEN, H. T., - Dijkplicht en Waterschappen aan Frieslands Westkust.
214-515: OBREEN, H. T., - Makkum en de Westkust van Friesland.
202-266: OCHSE, J.J., - Indische vruchten.
217-325: ODDENS, J., - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanboel
216-158: OEFELE, ARMIN VAN, - Das Schachspiel der Bataker. Ein ethnographischer Beitrag zur Geschichte des Schach.
221-432: OEGAMA VAN DER WAL, TH., - Herman Teirlinck.
221-112: OERBELT, JAN (=J.A.J.TEMMINK), - De Mulo-Ridders.
212-247: OFEIGSSEN-TAKES, A., - Wel en Wee.
220-227: OFEIGSSEN-TAKES, A., - Wel en Wee.
207-522: OFFENBERG, A.K. (EDITED BY), - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore. Marking the 20th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994.
218-512: OFFERMANS, P.H.M.G., - Arbeid en levens-standaard in Nijmegen (1550-1600)
209-584: OFFERMANS, P.H.M.G., - De Abdij Kloosterrade-Rolduc. 1104-1830.
221-130: OHORN, A., - Helden der kust. Eene geschiedenis van het Noord-zeestrand. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door J.A.Bientjes.
218-192: OKKER, FRANK, - Rouffaer. De laatste Indische ontdekkingsreiziger.
216-111: OLDENZIEL, ANNIE, - Van Palmpaas en Pinksterblom.
212-521: OLDEWELT, W.F.H., - Amsterdamsche Archiefvondsten.
221-614: OLIEMANS, W. H., - Het brood van de armen. De geschiedenis van de aardappel temidden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten.
219-599: OLIVIER, FERNANDE, - Picasso et ses amis. Prťface de Paul Lťautaud. Exemplaire no.59 sur Alfa satinť
211-257: OLLAND, FRED.H., - Bladen uit de Memoirs van Petrus B.Borcherds. Eenvoudig Afrikaansch levensverhaal.
201-574: OLLEFEN, L.VAN, - Stad- en dorpsbeschrijver van Rhijnland. Reprint van de uitgave van 1796. 2 delen.
205-593: OLLEFEN, L.VAN, - Stad- en Dorpsbeschrijver van Kennemerland. Reprint van de uitgave van 1796.
203-533: OLST, E.L.VAN, - Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. 2 delen.
183-178: OLTHOF, W.L., - Babad tanah djawi in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. Naar de uitgave van van J.J.Meinsma in het Nederlands vertaald.
208-193: OLTHOF, W.L., - Babad tanah djawi in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. Naar de uitgave van van J.J.Meinsma in het Nederlands vertaald.
223-328: OLTMANS, WILLEM, - Memoires 1953-1957. (tweede deel van zijn memoires)
213-216: ONG ENG DIE, , - Chineezen in Nederlandsch-IndiŽ. Sociografie van een Indonesische bevolkingsgroep.
218-183: ONVLEE, L., - Cultuur als antwoord. Verzamelde opstellen.
219-94: OOIEVAAR, NEL, - Makkers en rakkers.
217-282: OORDT, J.W.G.VAN, - De godsdienst der Grieken met hunne volksdenkbeelden.
214-445: OORSCHOT, GEERT VAN, - Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers. o.a.:A.Alberts, Pierre Dubois, Kees Fens, Rutger Kopland, Adriaan MorriŽn, Rob Nieuwenhuis, J.J.Voskuil e.v.a.
206-160: OORSCHOT, H.J.VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in IndonesiŽ.
218-184: OORSCHOT, H.J.VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in IndonesiŽ.
216-244: OOST, JAN, - Geroepen. Een verhaal uit den Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog.
191-191: OOST, JAN, - Onder de Koppensnellers op Borneo.
198-196: OOST, JAN, - Geroepen. Een verhaal uit den Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog.
217-400: OOSTEN, F.C. VAN, - Schepen onder stoom, de geboorte van het stoomschip. Van raderboot tot oceaanstomer.
222-129: OOSTERBAAN, J.C., - Een ketting van boeken.
221-515: OOSTERBAAN, D.P., - De Oude kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Met een voorwoord van J.L.van der Gouw.
212-540: OOSTERBAAN, G., - De Tweeling in de ban. Kroniek van feiten en gebeurtenissen in Koog aan de Zaan en Zaandijk en hun omgeving.
223-64: OOSTERHOFF, P.A.E., - Majesteitje.
193-61: OOSTERHOFF, P.A.E., - Majesteitje.
221-51: OOSTERHOFF, P.A.E., - 't Winkeltje in de Bloemstraat.
213-40: OOSTERHOFF, P.A.E., - 't Winkeltje in de Bloemstraat.
198-384: OOSTERVELD, M.W.C. (ONDER REDACTIE VAN), - Tideman herdenking. 15 december 1977 Marinekazerne Amsterdam.
203-287: OOSTERWIJK BRUIJN, J.VAN, - Luimige Dichtstukjes. Eerste en tweede verzameling.
197-353: OOSTERWIJK, BR., - Smit 150. 1842-1992. Anderhalve eeuw maritiem dienstverlening.
211-325: OOSTERWIJK, B., - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911). Rotterdams grootste koopman van de negentiende eeuw, Nederlands grootste fraudeur aller tijden.
223-557: OOSTERWIJK, B., - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911). Rotterdams grootste koopman van de negentiende eeuw, Nederlands grootste fraudeur aller tijden.
219-366: OOSTERWIJK, BRAM, - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
223-383: OOSTERWIJK, B. / REGT, W.DE, - Terug op koers. Drie decennia Koninklijke Nedlloyd.
207-289: OOSTERZEE, H. M. C. VAN, - Zeeland. Jaarboekje voor 1854.
206-216: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
218-245: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Knellende Koninkrijksbanden, Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de CaraÔben II: 1954-1975
222-178: OOSTINDIň, G., - Dutch colonialism, migration and cultural heritage.
210-229: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
208-259: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
220-244: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Knellende Koninkrijksbanden, Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de CaraÔben. 3 delen. I: 1940-1954 II: 1954-1975 III: 1975-2000.
220-245: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
221-137: OOSTKAMP, J.A., - Het leven, de voornaamste daden en lotgevallen van Witte Cornelisz. De Witte, vice admiraal van Holland en Westfriesland, Ridder der Orde van St.Michel. Voor de jeugd bewerkt.
222-462: OOSTROM, F. P. VAN, - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse Hof omstreeks 1400.
222-422: OOSTROM, FRITS VAN, - Maerlants wereld.
221-205: OPHOF-STERK, T., - Morgennevelen.
218-185: ORANJE, D. J. P., - Het beleid der Commissie Generaal. De uitwerking der beginselen van 1815 in het regeerings reglement van 1818.
211-321: ORLERS, J.J. / HAESTENS,H.VAN, - Den Nassauschen Lauren-crans. (Over de veldslagen van Prins Maurits) Facsimile uitgave van de oorspronkelijke druk van 1610.
182-914: ORLERS, J.J. / HAESTENS,H.VAN, - Den Nassauschen Lauren-crans. (Over de veldslagen van Prins Maurits) Facsimile uitgave van de oorspronkelijke druk van 1610.
206-606: ORNE JEWETT, SARAH, - The story of the Normans. Told chiefly in relation to their conquest of England.
221-572: OS, HENK VAN, - Zien is genoeg.
223-285: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-gouverneur. Van Hattem naar St.George del Mina. (met bronnenvermelding)
221-291: OSCH, HENK VAN, - Jonkheer D.J.de Geer. De teloorgang van een minister-president.
198-63: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Tante Doortje's erfenis.
213-42: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Doortrappen.
213-41: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Annie's duiveltje.
220-70: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Hoe 't Flip en Henk verder ging.
221-53: OSINGA, G…, - Zomer op de hei.
221-52: OSINGA, G…, - Buurtjes.
216-271: OSS, F.W.VAN, - Batik. Sukma Jawa - De ziel van Java - The soul of Java.
217-118: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - De poppenpartij.
198-116: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - Hansje Rozengaarde.
208-468: OSTAIJEN, P. VAN, - Verzameld Werk / PoŽzie. 2 delen.
221-411: OSTAIJEN, P. VAN, - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair oeuvre van de Vlaamsche expressionistische dichter Paul van Ostaijen. gespeeld door Arena/ De Nieuwe Komedie.
206-572: OSTERHOLT, A.B., - Breitner en zijn foto's.
200-721: OSTWELD, HANS, - Das Berliner Dirnentum. Berliner Bordelle / Die freie Prostitution im Vormšrz / Der Tanz und die Prostitution/ Prostitutionsmšrkte / Gelegenheitsdirnen / Dirnentypen / Ausbeuter der Dirnen.
222-68: OTT, ESTRID, - Drie meisjes in een Ford door Amerika. Vertaald uit het Deensch door Cl.Bienfait.
220-597: OTTEMA, N., - Friesche Majolica. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandsch Aardewerk.
206-527: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850.
209-533: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850.
214-575: OTTERSPEER, W., - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw.
214-576: OTTERSPEER, W., - Groepsportret met Dame. Deel I: Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit. 1575-1672. Deel II: De vesting van de macht 1673-1775. Deel III: De werken van de wetenschap 1776-1876.
214-266: OTTERSPEER, W., - Bolland. Een biografie.
206-162: OTTOLANDER, T. / VERVOOREN, E. INLEIDING, - Internationaal Rubbercongres met tentoonstelling. Batavia Ned.Ind. Beknopte verhandeling over de oeconomische voorwaarden waaronder de Rubbercultuur op java gedreven wordt. Met voorwoord van P.J.Veth. Bijlage I: kaart van Java ontbreekt helaas. Bijlage III Staat der Rubberondernemingen van Java. Bijlage III: Staat der kostprijzen.
220-306: OTTOLANDER, T. / VERVOOREN, E. INLEIDING, - Internationaal Rubbercongres met tentoonstelling. Batavia Ned.Ind. Beknopte verhandeling over de oeconomische voorwaarden waaronder de Rubbercultuur op java gedreven wordt. Met voorwoord van P.J.Veth. Bijlage I: kaart van Java ontbreekt helaas. Bijlage II: Lijst der Rubberondernemingen op Java. Bijlage III: Staat der kostprijzen.
216-357: OUDENDIJK, JOHANNA, - Een Bourgondische ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
212-367: OUDENDIJK, JOHANNA, - Willem III, Stadhouder van Holland Koning van Engeland.
215-327: OUDENHOVEN, JACOB VAN, - Oudt ende Nieuw Dordrecht. Behelsende des selfs opkomste voort-gangh ende Regeringe. Loop ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes &c.
194-276: OUDENHOVEN, JACOB VAN, - Oudt ende Nieuw Dordrecht. Behelsende des selfs opkomste voort-gangh ende Regeringe. Loop ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes &c.
216-216: OUDSCHANS DENTZ, F., - Onze West in beeld en woord. Platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs. 2e vermeerderde en verbeterde druk
202-216: OUDSCHANS DENTZ, F., - Onze West in beeld en woord. Platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs. 2e vermeerderde en verbeterde druk
220-246: OUDSCHANS DENTZ, F., - Onze West in beeld en woord. Platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs. 2e vermeerderde en verbeterde druk
222-464: OUDSHOORN, J. VAN, - In Memoriam.
222-463: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren.
205-417: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren. handtekening van Rob Nieuwenhuis op schutblad.
214-446: OUDSHOORN, J. VAN, - Het onuitsprekelijke. Brieven. Verzameld en toegelicht door W.A.M de Moor.
209-414: OUDSHOORN, J. VAN, - Tirade-nummer gewijd aan J.van Oudshoorn. 1876-1976.
218-456: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren.
218-458: OUDSHOORN, J. VAN, - Pinksteren.
205-418: OUDSHOORN, J. VAN, - De fantast. Een ongeloofwaardig verhaal.
205-421: OUDSHOORN, J. VAN, - Verhalen.
205-420: OUDSHOORN, J. VAN, - Pinksteren.
205-419: OUDSHOORN, J. VAN, - In Memoriam.
220-594: OUDSTEN, ADRI DEN (VOORWOORD), - Lou Loeber. Overzichtstentoon-stelling.
216-403: OUDVORST, A.F. VAN, - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
210-595: OUWERLING, H.N. / HEEREN, J.J.M., - Uit het verleden van de vroegere dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden.
191-90: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Krullebol kaalkop en klein broertje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
218-53: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Pikkie Duimelot bij Oom Langejaap. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
209-43: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De Familie Knutsel.
192-94: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De Familie Knutsel.
195-122: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Op de zee en aan de wal. Grote verhalen voor jongens en meisjes.
195-70: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Stuurman Tjeerd.
218-52: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De heldendaden van Pikkie Duimelot. Een groot verhaal voor kleine kleuters. (titel op de band: Pikkie Duimelot)
209-44: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De heldendaden van Pikkie Duimelot. Een groot verhaal voor kleine kleuters. (titel op de band: Pikkie Duimelot)
209-45: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Koko Duimelot bij Oom Korteknaap. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
209-47: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Pikkie Duimelot op reis met oom Likkepot. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
194-472: OVERDIEP, G.S., - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. M.m.v. C.Varkevisser.
214-578: OVERVOORDE, J.C., - Catalogus van de prentverzameling der Gemeente Leiden. 3 delen. I: Plaatsbeschrijving van Leiden. II: Geschiedenis van Leiden. III: Omgeving van Leiden en Register.
209-558: OVERVOORDE, J.C., - Rekeningen van de Gilden van Dordrecht. (1438-1600).
214-67: OVINK-SOER, MARIE, - Hoe Puck 'n Canneheuveltje werd. (deel 4 van de serie)
209-116: OVINK-SOER, MARIE, - De familie Mummelgraag. Sprookje.
215-42: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland. (Deel 2 van de serie)
218-217: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in IndiŽ. (deel I van de serie)
203-106: OVINK-SOER, MARIE, - De familie Mummelgraag.
205-61: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland. Deel 2 van de Canneheuveltjes-serie.
220-72: OVINK-SOER, MARIE, - Blij kinderleven.
217-588: OXENAAR, R.W.D. / WILDE,E.L.L.DE (VOORWOORD), - Bart van der Leck, 1876-1958. Tentoonstelling KrŲller-MŁller Otterlo / Stedelijk Museum Amster-dam. Bijgevoegd: Artikel (10 pp.) in Vrij Nederland over Vilmos Huszar.
217-594: OXENAAR, R. (VOORWOORD), - J.Th.Toorop. De jaren 1885 tot 1910.
216-209: OZINGA, M.D., - De monumenten van CuraÁao in woord en beeld. with english summeries.
223-329: OZINGA, M.D., - Protestantsche Kerken hier te lande gesticht.
213-370: PAAPE, GERRIT, - De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn, en zoals zij wezen kan: of Revolutionaire droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998.
212-248: PAARDEKOOPER, S., - Achter het gedek. Dagboek van de 13-jarige Sonja Paardekooper uit Kamp Ambarawa, december 1943 - januari 1946. Uitg. en met inl. van H. J. Vader.
222-208: PAARDEKOOPER, S., - Achter het gedek. Dagboek van de 13-jarige Sonja Paardekooper uit Kamp Ambarawa, december 1943 - januari 1946. Uitg. en met inl. van H. J. Vader.
218-461: PAARDT, R, VAN DER, - Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-litera-toren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
222-69: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - Trio Finale.
216-82: PAAUW - BACHRACH, BEP DE, - De Omweg.
212-74: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - Trio Finale.
220-73: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - De poppenwas / Kabouterbruiloft / Apenbal / Poppendokter. 4 deeltjes. (streepjes tussen lettergrepen)
209-622: PADOVER, SAUL K. (KEUZE EN INLEIDING), - De brieven van Karl Marx. Vertaald door H.W.Baks en J.Firmin Vogelaar. 2 delen.
218-186: PALFREY JONES, H., - Indonesia: The possible dream. A distinguished statesman describes the dramatic emergence of a newly independent and significant nation.
219-278: PALM, J. H. VAN DER, - Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
200-693: PALMER, ALAN, - Rusland in oorlog en vrede.
211-451: PAMA-BROUWER, F., - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens.
222-359: PANNEKOEK, Y., - Memoires van Yvo Pannekoek.
212-588: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK, - Prenten, Gedichten & Enige Aantekeningen.
212-289: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo' (roman van een Indische jongen).
200-694: PAOLI, D. / BOULAY, C., - Nicolaas II en zijn familie. Herinneringen aan een tsarenfamilie.
219-538: PAQUAY, V., - De geschiedenis van de Stichting Sint Nicolai Broederschap te Arnhem 1351-1993: Gasthuis, preuven en hulpbetoon.
222-156: PARANAVITANA, K.D., - Memoir of Daniel Overbeek Governor of Ceylon 1742-1743. For his Successor Julius Stein van Gollenesse 22nd April, 1743. Translated and Edited with an Introduction, Glossery and Notes.
209-48: PARK, B. VAN 'T, - Bernard verovert America.
220-74: PARK, B. VAN 'T, - Bernard verovert America.
184-260: PARRY, J.H. E.A., - A short history of the West Indies.
215-332: PARS, ADRIANUS, - Catti Aborigines Batavorum dat is De Katten De voor-ouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan de Se en aan de Rijn. Met de Huisen te Britten en Sand. Uit de beste Schrijvers, en met Kopere Plaatkens opgehelderd. En van wegen de Naheid van Stoffe en Plaatsen, de Gedenkwaar-digheden van het dorp en Abdye van Rijnsburg. Met aantekeningen: nevens een Verzameling van Katwyksche, Rynsburgsche, en anderen Nederlandsche Oudheden etc.
219-111: PARSON, P., - Het biddende kind. Kinderliederen en Gebeden. Naar het hoogduitsch.
223-586: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
221-570: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
207-609: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
220-407: PARYS, J. VAN, - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
216-245: PASSARGE, SIEGFRIED, - SŁdafrika. Eine Landes-, Volks- und Wirtschaftskunde.
218-187: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M., - Het babyboek voor de Huisvrouw in Ned-IndiŽ. Uitgave van de Vereeniging van Huisvrouwen Soerabaia.
185-291: PATER, J. C. H. DE, - Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het twaalfjarig bestand.
209-365: PATER, J. C. H. DE, - Het schoolverzet. 1940-45.
216-246: PATON, A., - Ah, but your land is beautiful. (novel)
216-247: PATTERSON, S., - Colour and culture in South Africa. A study of the status of the Cape. Coloured people within social stucture of South Africa.
187-172: PAUL, H., - Nederlanders in Japan 1600-1854. De VOC op Desjima.
221-634: PAUVERT, JEAN-JAQUES, - Markies de Sade in levende lijve. 2 delen. IĪ Een natuurlijke onschuld 1740-1783. II: Pornograaf en stylist 1783-1814.
218-462: PAUWELS, J.L., - Verzamelde opstellen. Aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. (Pauwels was dialectoloog)
212-461: PAUWELS, FR., - De lachende beklaagde.
213-217: PAYNE, R., - De blanke Radja's van Sarawak. Een romantische droom, Borneo, 1841-1946.
198-155: PEDERSEN, HUGO VON, - Door den Oost-Indischen Archipel. Voor Nederland bewerkt door S.Kalff.
222-453: P…E, JULIUS (UITGEGEVEN DOOR), - Multatuli en de zijnen. Naar onuitgegeven brieven, met een stamboom en ills.
218-463: P…E, W., - Album Willem Pťe. De jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag.
222-449: P…E, JULIUS (UITGEGEVEN DOOR), - Keur uit de brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aantekeningen voorzien.
221-587: PEEKEL, HAN, - Carrť. Het theater voor iedereen.
222-363: PEELEN, G.J., - 't Begon onder melkenstijd.
212-371: PEELEN, TH. / VLIET,A.L.J.VAN, - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944. Herziene en aangevulde druk.
223-563: PEETERS, J., - Even omkijken. Een selectie van de gelijknamige columns van de Voorschotense schrijver-journalist.
215-44: PENNARTS, HANS, - De strijd om het ven.
220-75: PENNARTS, HANS, - De strijd om het ven.
211-260: PENNING, L., - Het Lichtende Spoor. Een Zuid-Afrikaansch Boerenverhaal.
211-258: PENNING, L., - De kolonist van Zuid-Afrika. Verhaal uit den Boeren-Oorlog (1899-1902). (titel op de band: De kolonist van Zuid-West-Afrika)
188-189: PENNING, L., - De Scherpschutters van Zuid-Afrika. Een verhaal uit den Vrijheids-oorlog 1880-81.
211-262: PENNING, L., - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van Koning Dingaan van Zoeloeland.
194-246: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
190-274: PENNING, L., - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van Koning Dingaan van Zoeloeland.
212-216: PENNING, L., - Onder de vlag van Jan Pz. Coen.
199-223: PENNING, L., - Onder de vlag van Jan Pz. Coen.
211-261: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
220-76: PENNING, L., - De Leeuw van het Noorden. Een verhaal uit den strijd van Koning Gustaaf Adolf van Zweden voor de Godsdienstvrijheid.
205-139: PENNINGA, P. / HENDRIKS,H., - Practisch Nederlands-Madurees Woordenboek. / Practisch Madurees-Nederlands Woordenboek. 2 delen.
204-389: PENNINK, J. J. F., - Batavus! Waar zijn uwe Galjoenen? Eene Vlootbeschouwing.
216-159: PENROSE, BOIES, - Sea fights in the East Indies in the years 1602-1639.
182-704: PENYUSUN KAMUS, TIM, - Kamus besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua.
203-679: PEPYS, S., - The diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription by R.Latham and R.Matthews. With contributions by W.A.Armstrong, Macdonald Emslie, Ol.Millar and F.T.Reddaway. 11 volumes.
190-638: PEPYS, S., - Dagboek 1660-1669. Een selctie uit het volledige dagboek.
213-314: PERELAER, M.T.H., - Uit de oude doos. Eerste naar tijdsorde gerangschikte uitgave bezorgd door den schrijver.
215-482: PERK, J., - Brieven en dokumenten. Bijeengebracht en uitgegeven door Garmt Stuiveling.
215-483: PERK, J., - Brieven en dokumenten. Bijeengebracht en uitgegeven door Garmt Stuiveling.
215-484: PERK, J., - Proeven in dicht en ondicht. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling.
217-463: PERK, J., - Gedichten. 10e geheel volledige uitgave bezorgd door Willem Kloos.
218-465: PERK, J., - Gedichten.
201-286: PERKOIS, J. / PRINS, J.H., - Verzameling van verschillende gekleede Mans- en Vrouwen-Standen, ter oefening van jonge schilders en liefhebbers, naar 't leven geteekend door de kunstteekenaars Perkois en Prins en in 't koper gebragt door den kunstgraveur M.de Sallieth.
211-611: PERNOUD, R., - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis.
206-607: PERNOUD, R., - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis.
215-131: PERRAULT, G., - De vertellingen van Moeder de Gans. Naar het Fransch door J.J.A.Goeverneur.
218-382: PERRAULT, G., - Het Rode Orkest.
203-430: PERRE, R. VAN DE, - Andrť Demedts. Een monografie.
222-468: PERRON, E. DU, - Vriend of vijand. Cahiers van een lezer II.
222-467: PERRON, E. DU, - Schandaal in Holland.
222-466: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten. met inleiding door Simon Vestdijk.
222-454: PERRON, E. DU, - De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli.
188-407: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
212-268: PERRON, E. DU, - De Muze van Jan Compagnie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Compagniestijd. 1600-1780.
185-430: PERRON, E. DU, - Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer).
185-431: PERRON, E. DU, - Vriend of vijand. Cahiers van een lezer II.
200-439: PERRON, E. DU, - De smalle mens II.
200-441: PERRON, E. DU, - Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer 1)
216-263: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst.
219-426: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten.
218-466: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
219-428: PERRON, E. DU, - Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer 1)
219-429: PERRON, E. DU, - Vriend of vijand. Cahiers van een lezer II.
218-455: PERRON, E. DU E.A., - Paul van Ostaijen.
216-262: PERRON, E. DU, - De Muze van Jan Compagnie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Compagniestijd. 1600-1780.
218-467: PERRON, E. DU, - De smalle mens II.
218-468: PERRON, E. DU, - Schandaal in Holland.
210-474: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
219-427: PERRON, E. DU, - Poging tot afstand. Verhalen.
214-236: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst
220-276: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst
218-367: PERRY, J., - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen.
212-349: PERRY, J., - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen.
222-469: PERSYN, J., - De wording van het tijdschrift 'Dietsche Warande en Belfort' en zijn ontwikkeling o.r.v. E. Vliebergh en J. Persyn (1900-1924).
219-431: PESKENS, R.J. (PS.VAN G. A. VAN OORSCHOT), - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst. / Mijn tante Coleta en andere verhalen. / Ongebundeld werk.
223-591: PETERS, JAN HENDRIK / WARDANA, WISNU, - Hoogtepunten van romaanse glasschilderkunst.
209-135: PETERS, ANDR…, - Goud uit oude legenden.
218-402: PETERSEN, J., - Vitus Bering de zeevaarder. vertaald uit het deens.
220-531: PETERSEN, J.W. VAN, - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezond-heidszorg in de Liemers en Doesburg.
219-539: PETERSEN, J.W. VAN / ZONDERVAN,W., - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
222-95: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
220-105: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
218-56: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Secretaresje.
223-65: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Moeders oudste.
195-74: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Beatrix van Eldringen.
218-57: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Zigeunerkind.
221-56: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Brenda weet uitkomst.
216-83: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Huismusch.
216-84: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Ina en hare moeder.
216-85: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Marijke van de Molenhof. (Een boek voor grootere meisjes)
212-76: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Het huis aan de rivier.
220-77: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Op 't huis ter Vuere.
220-78: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Secretaresje.
217-89: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - De pastoriekinderen. Op titelpagina Willy Pelitton!
215-440: PETREJUS, E.W., - Nederlanse zeilschepen in de negentiende eeuw.
212-400: PETREJUS, E.W., - Modelling the Brig-of-war 'Irene'. A handbook for the building of historical ship-models.
214-175: PETRONILIA, SARON, - Omzien naar de toekomst. Portretten van Molukkers in Nederland.
220-526: PFEIFER, F. (SAMENSTELLING), - Zwolle, een palet van stad en landschap. Twee wandelingen in en vijf fietstochten rond de stad.
218-343: PFEIL, T., - Tot redding van het Vaderland. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciŽn in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810
219-306: PHILIPS, FR., - 45 Jaar met Philips.Tekstverzorging Leo Ott.
220-571: PHILIPS, J.F.R. E.A., - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
220-567: PHILIPSE, C. E.A., - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953.
199-193: PIAZZINI, GUY, - Expeditie Apokajan naar waranen en Dajaks. Nederlandse bewerking Marcel Meijer.
221-217: PIEKAAR, A.J., - AtjŤh en de oorlog met Japan.
204-592: PIETERSMA, A. / SMIT, L. L. M., - Burgerwezen van Utrecht. 500 jaar stichting van Evert Zoudenbalch. Uitg. n.a.v. de tentoonstelling.
222-179: PIGEAUD, TH. G. TH., - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
215-376: PIJFERS, H. / ROES, J., - Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
220-307: PIJL, L. VAN DER, - Met open ogen door stad en land. Over tropische planten en dieren uit ieders omgeving.
194-196: PIJNAPPEL, J. (BEWERKT DOOR), - Maleisch-Hollandsch Woordenboek.
206-620: PIJPER, F., - De kloosters.
200-642: PIJZEL-DOMISSE, J., - Haags goud en zilver. Edelsmeedkunst uit de Hofstad.
218-601: PILTZ, GEORG, - Rusland wird Rot. Satirische Plakate 1918-1922.
203-660: PINI, G., - Geschichte des faschismus.
217-121: PINTOR (=EHRENFEST, GALINKA E.A.), EL, - Kom binnen in het huis van El Pintor. Waar je mag klimmen springen zwemmen snoepen schilderen schaatsen knoeien koken glijden vliegen vissen varen.
195-192: PIONIER, EEN (=P.C.HUIJSER), - De pioniers van IndiŽ.
208-194: PIONIER, EEN (=P.C.HUIJSER), - De pioniers van IndiŽ.
222-360: PITT, BARRIE & FRANCES, - The Chronological atlas of World War II.
218-383: PLANT, R., - De roze driehoek. De nazi-vervolging van homoseksuelen.
222-471: PLAS, M. VAN DER, - I hear America singing (gedichten). Met inl. van A. van der Veen.
202-417: PLAS, M. VAN DER, - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
195-507: PLAS, M. VAN DER, - I hear America singing. (Gekozen en vertaald) Met inleiding van Adriaan van der Veen.
223-331: PLAS, M.V.D. / ROES,J., - De kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland.
216-372: PLAS, M. VAN DER, - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
222-400: PLAS, M. VAN DER, - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. (1830-1899).
220-455: PLAS, M. VAN DER, - Een mooie afdronk. Journalistiek uit 40 jaar.
208-195: PLATTEEL, P.J., - De grondslagen der constitutie van Nederlandsch-IndiŽ. De wording van het regeerings reglement van 1815.
208-358: PLESMAN, A. (VOORWOORD), - Nationale luchtvaart encyclopedie. Het boek van de luchtvaart.
195-77: PLEYSIER, A., - Rodolfinus en Eleonora. Hoe ze dienden bij juffrouw Haaievel, regeerden over de Kabouters en door den Burgemeester werden thuisgebracht. Een sprookje.
182-932: PLEYTE, A.M., - De rechtstoestand der Marken in Nederland.
207-351: PLEYTE, A.M., - De rechtstoestand der Marken in Nederland.
221-495: PLEYTE, W. E.A., - Meerveld en Meervelder Bosch.
220-277: PLEYTE, C.M., - Bataksche Vertellingen. Verzameld.
187-627: PLOEG, P. VAN DER / VERMEEREN, C., - Vorstelijk verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia.
196-64: PLOEG, J. V.D., - Torda de sigeunerhoun.
183-564: PLOMP, N., - Woerden, 600 jaar stad.
201-612: PLOMP, CHR., - Urk. Sociografie van een eilandbevolking.
211-187: PLUVIER, J.M., - Overzicht van de ontwikkeling der Nationalistische beweging in IndonesiŽ in de jaren 1930 tot 1942.
212-184: PLUVIER, J.M., - Overzicht van de ontwikkeling der Nationalistische beweging in IndonesiŽ in de jaren 1930 tot 1942.
222-564: PLUYM, W.VAN DER (VOORWOORD VAN), - Max Nauta. Toegelicht door M.Muller. Engelse tekst van E.van Loo.
188-608: PLUYM, W. VAN DER, - Vijf eeuwen binnenhuis en meubels in Nederland 1450-1950.
200-640: PLUYM, W.VAN DER (VOORWOORD VAN), - Max Nauta. Toegelicht door M.Muller. Engelse tekst van E.van Loo.
217-591: PLUYM, W. VAN DER, - Vijf eeuwen Binnenhuis en meubels in Nederland 1450-1950.
189-376: POEL, D.C. VAN DER, - Heren en boeren. Een studie over de commissiŽn van landbouw.
200-316: POEL, D.C. VAN DER, - Hoofdlijnen der Economische en Sociale geschiedenis. Sociologisch beschouwd. Met inl.van dr.I.J.Brugmans. 2 delen.
213-396: POELGEEST, L.VAN, - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945 - 1975.
220-341: POELHEKKE, J.J., - Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
223-209: POENSEN, C., - Brieven over den Islam uit de binnenlanden van Java. Met een voorrede van P.J.Veth.
211-576: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
218-620: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
209-284: POEZE, H. E.A., - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over IndonesiŽ uit Oost en West.
218-292: POL, H., - De zending en de Sa'dan-Toradja's. Handleiding voor zendingsstudie op de Hervormde Verenigingen op Geref.Grondslag.
218-293: POL, D., - Midden-Java ten Zuiden.
213-529: POLAK, ARTHUR, - Joodse penningen in de Nederlanden. / Jewish medals in the Netherlands. English summeries by L.S.Forrer.
214-596: POLAK, H., - Het Fin-de-siŤcle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900.
219-392: POLAK, J. B. W. (MET INL. VAN), - DŤr Mouw in Doetinchem.
222-393: POLAK, J. B. W. (MET INL. VAN), - DŤr Mouw in Doetinchem.
217-530: POLDERMANS, D.A., - Zuud-Bevelandsch lief en leed.
218-384: POLIAKOW, L. / WULF,J., - Het derde rijk en de joden. Documenten en getuigenissen.
213-124: POLKO, ELISE, - Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard. Naar de derde Hoogduitsche uitgaaf. Met een voorrede van E.Laurillard. (is geen kinderboek)
203-682: POLKO, ELISE, - Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard. Naar de derde Hoogduitsche uitgaaf. Met een voorrede van E.Laurillard.
204-664: POLKO, ELISE, - Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard. Naar de derde Hoogduitsche uitgaaf. Met een voorrede van E.Laurillard.
202-211: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en IndiŽ.
216-217: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
190-258: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Een fotoreportage van land en volk.
223-348: POLL, MAX VAN, - Benito Mussolini.
218-235: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en IndiŽ.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

12/15