Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
233-549: LANGE, DANIňL ADOLPHUS, - De doorgraving der landengte van Suez, in hare staatkundige gevolgen beschouwd. Uit het Engelsch.
238-58: LANGE-PRAAMSMA, M.DE, - Nog is het lente voor Goud-Elsje. Deel 4 van de Goud-Elsje serie.
242-340: LANGENDIJK, A., - Bibliographie van den Schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
227-637: LANGENHOFF, J.J., - Het Chinesche feest Tshit-Njet-Pan en het Genootschap Thien-Thy-Fory overdruk uit?
224-303: LANGEVELD, H., - Hendrikus Colijn 1869-1944. 2 delen I: Dit leven van krachtig handelen. 1869-1933 / II: Schipper naast God. 1934-1944
231-293: LANGEVELD, H., - Hendrikus Colijn 1869-1944. 2 delen. I: Dit leven van krachtig handelen. 1869-1933 / II: Schipper naast God. 1934-1944
226-123: LANGEVELD, HENK, - Sulawesi. Rencontres Forvites & Provoquťes. Avant-Propos William Klein.
210-570: LANNOY, KATHINKA, - Skriebltje. Een verhaal uit Scheveningen.
214-283: LANS, N., - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
204-319: LANS, N., - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
210-572: LANS, N., - Schiedam bouwt op jeneververleden. Een wandeling door de tijd.
210-596: LANSCHOT, F.J.VAN (BIJDRAGEN VAN O.A.), - De St.Janskerk te 's Hertogenbosch door vrienden van het bouwwerk.
235-237: LANZING, F., - De Nisero-affaire.
222-165: LAPIAN, ADRIAN B., - Orang laut - Bajak laut - Raja laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi. Abad XIX.
202-649: LARSEN, NIELS-ERIK, - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236.
195-552: LASEUR, W.A. / HEEL, J.VAN, - Het Museum Meermanno--Westreenianum 1848-1960. Een bijdrage tot de geschiedenis van het museum en zijn bewoners.
240-542: LASONDER, L.W.A.M., - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
239-580: LASSON, FRANS / SELBORN, CLARA, - Karen Blixen. Een schrijvers-leven in beeld. (fotobiografie)
222-414: LAST, J. (VERT.DOOR), - Bakboordslichten Verzen.
222-415: LAST, J., - Verleden tijd. Verzen.
240-254: LAST, J., - Liedjes op maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld ingeleid en toegelicht door H.A.Poeze.
221-405: LAST, JEF, - Das erste Schiff auf der Newa. Aus dem Hollšndischen Łbersetzt von Gerda Kautsky-Brunn.
206-453: LAST, J. (VERT.DOOR), - Oog in oog. (gedichten).
220-436: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN GEREDIGEERD, - Marianne.
220-303: LATIF, S.M., - Bunga anggerik. Permata belantara Indonesia. (about cultivating orchids)
237-230: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
223-349: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
227-216: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
227-217: LAURENS, B., - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
237-231: LAURENS, B., - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
228-324: LAURENS, B., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
228-330: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
206-604: LAUREYS, D., - De Mindere Broeders van Franciscus 1842 - 1992. 150 Jaar Minderbroeders in Vlaanderen.
224-457: LAURILLARD, E., - Uit 's levens Ernst en Kluchten. Dichten en rijmen.
236-335: LAUTS, , - Levensschets van Koning Willem III tot aan de inhuldiging.
227-218: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
234-171: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
240-229: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
209-616: LAWRENCE, T.E., - ArabiŽ in opstand. Bewerking van R.H.G.Nahuys.
240-611: L…AUTAUD, PAUL, - Literair dagboek 1893-1921 / Lichtzinnige herinneringen / Onvoltooid verleden tijd. In memoriam. Jeugdliefde
238-274: LECHNER, J., - Uit de verte. Een jeugd in IndiŽ 1927-1946. met een nawoord van G.Termorshuizen.
238-153: LECLERCQ, JULES, - Un sejour dans l'ile de Java. La pays - Les habitants - Le systeme colonial.
227-150: LECLERCQ, JULES, - Un sejour dans l'ile de Java. La pays - Les habitants - Le systeme colonial.
238-252: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
231-596: LEE CARRELL, JENNIFER, - The Speckled Monster. A historical tale of battling smallpox.
203-655: LEE, CHR., - This sceptred isle: Twentieth Century.
238-555: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
236-263: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
197-583: LEEDEN, C.B.VAN DER, - De ontwikkeling van Diakoniehuis tot Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam. 1906 - 1956.
216-81: LEEDEN, P. VAN DER, - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika.
200-635: LEEFLANG, H. / LUIJTEN, G., - Hendrick Goltzius. (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
229-608: LEEFLANG, TH., - Gevallen engel. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
211-372: LEEMAN, F.W.G., - Van Barkschip tot 'Willem Ruys'. 120 Jaar Zeevaart. Gedenk-schrift van de Kon.Rotterdamsche Lloyd. T.g.v. het 75-jarig bestaan als Naamloze Vennoot-schap en het 100-jarig bestaan van de fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
220-593: LEEMAN, FRED / PENNOCK, HANNA, - Museum Mesdag Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt and Ronald de Leeuw.
221-520: LEEMANS-PRINS, E.C.M., - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. Een bundel studiŽn.
239-229: LEEMBRUGGEN, C.A., - Om het goud van Nieuw-Guinea. (jeugdboek)
216-202: LEEMBRUGGEN, C.A., - Om het goud van Nieuw-Guinea.
238-214: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
199-221: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
241-477: LEENDERS, J., - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
234-463: LEENDERS, J., - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
219-293: LEENDERTSE, M.J. (REDACTIE), - De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland. Samengesteld t.g.v. den vijfenvijftigsten jaardag van hare majesteit Koningin Wilhelmina. met inleiding van D.Fock.
235-424: LEENDERTZ, P., - Bibliographie der werken van P.C.Hooft.
238-354: LEENE, G.A.H., - De kapiteins Christiansen. Naar de logboeken verteld.
228-319: LEENINGA, J.J. / WESTRA, E.J., - En tůch staat de Martini. Groningen onder duitsch schrikbewind.
214-117: LEENT, F.H.VAN, - De Vluchteling in 't Gebergte. Eene episode uit troebele dagen.
237-89: LEENT, F.H.VAN, - Een Man van Karakter. Een verhaal. (Prins Eugenius van Savoye)
219-105: LEENT, F.H.VAN, - Wat een jongen worden kan. Schetsen uit het leven van Michiel Adriaanszn.de Ruijter.
230-112: LEENT, F.H.VAN, - Onze Hartediefjes.
227-111: LEENT, F.H.VAN, - Mijn broeder en ik. Eene vertelling voor meisjes.
238-92: LEENT, F.H.VAN, - Speel-tyd.
237-90: LEENT, F.H.VAN, - Mijn broeder en ik. Eene vertelling voor meisjes.
242-422: LEENT, F.H.VAN, - Herdenken. Proza en poŽzie. Bijeenverzameld.
237-333: LEER, K. VAN, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
239-305: LEER, K. VAN, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
240-535: LEER, K. VAN, - Historische wandelingen in Voorburg en omgeving. Vorstelije dieren en andere prentkunst.
213-585: LEER, K. VAN, - Historische wandelingen in Voorburg en omgeving. Vorstelije dieren en andere prentkunst.
234-271: LEERS, J.F.C. (VOORWOORD), - Naamregister der Hervormde predikanten in het Koningrijk der Nederlanden en deszelfs Oost- en West-Indische bezittingen, alsmede der hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de hoogescholen en athenaeen met aanwijzing hunnen vroegere en tegenwoordige standplaatsen; benevens de namen der kandidaten.
238-154: LEERTOUWER, L., - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
237-391: LEEUW, KEES DE, - Een nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans. Jacob van Schivichaven 1866-1935. m.m.v. Erna Kok en Charlotte Sienema.
238-526: LEEUW, RONALD DE (VOORWOORD), - Monet in Holland.
234-398: LEEUW, KEES DE, - Een nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans. Jacob van Schivichaven 1866-1935. m.m.v. Erna Kok en Charlotte Sienema.
216-589: LEEUW, R.DE / SILLEVIS,J. / DUMAS,CH., - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus.
231-426: LEEUW, AART VAN DER, - De opdracht. gedrukt in zwart en geel.
236-539: LEEUW-MARCAR, ANK, - Willem Sandberg, portret van een kunstenaar.
233-561: LEEUWEN, RICHARD VAN, - De wereld van Sjahrazaad.
234-458: LEEUWEN, J.A.VAN E.A., - Licht en schaduw. Gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882-1932. Gedenkboek t.g.v. het Vijftigjarig bestaan van de Chr.Vereniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede.
240-230: LEEUWEN, A. VAN, - Bandjir. Vuurstorm over Java. Een oorlogsroman die echt gebeurd moet zijn tijdens het drama in IndonesiŽ.
229-493: LEEUWEN-CANNEMAN, M.C. VAN, - Inventaris van het archief van de familie Vosmaer 17e-20ste eeuw.
235-546: LEEUWEN, WILFRED VAN / ROMERS, H., - Een spoor van verbeelding. 150 Jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
221-260: LEFEVRE PONTALIS, M. A., - Jean de Witt. Grand Pensonnaire de Hollande. 2 delen.
230-221: LEFFELAAR, H. L., - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
228-195: LEGENE, P.M., - Suriname land mijner dromen. 3e herziene en uitgebreide druk.
240-311: LEG»NE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
232-548: LEHNING, A., - Michel Bakounine et l'Italie 1871-1872. Textes etablis et annotťs. 2 vol. I. La polťmique avec Mazzini ecrits et martťriaux II. La premiŤre internationale en Italie et le conflit avec Marx.
211-607: LEHR, ANDRE, - De geschiedenis van het Astronomische Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
241-547: LEHR, ANDRE, - Beiaardkusnt in de Lage Landen.
235-170: LEIDELMEIJER, M., - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
223-201: LEIDELMEIJER, M., - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
232-330: LEIJNSE, ELISABETH, - Cťcile en Elsa strijdbare freules. Een biografie. (Cťcile Goekoop-de Jong van Beek schreef : Hilda van Suylenburg / Elsa trouwde met Alphons Diepenbrock)
228-210: LEIPOLDT, LOUIS, - Oom Gert vertel en ander gedigte. Met 'n inleiding van J.J.Smith.
237-206: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Sumatra.
237-177: LEKKERKERKER, C., - Land en Volk van Java. Deel I. Inleiding en algemeene beschrijving. Verder niet verschenen.
239-230: LELIE, FRANS, - Kapers op Nieuw-Guinea. (jeugdboek)
239-17: LELIE, FRANS, - Groene slangen. (jeugdboek)
195-49: LELIE, FRANS, - Groene slangen. (jeugdboek)
233-399: LELYVELD, ELLEN VAN, - Altijd piano. Muziek in het leven van Hella Haasse.
233-266: LELYVELD, TH.B., - De Javaansche danskunst. Ingeleid door Prof.Dr.N.J.Krom.
236-349: LEM, A. VAN DER, - Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving.
224-615: LEMAIRE, G…RARD-GEORGES, - OriŽntalisme. Het beeld van het morgenland in de schilderkunst. Met voorwoord van GeneviŤve Lacambre.
230-566: LEMAIRE, CLAUDINE (ONDER LEIDING VAN), - Karel Alexander van Lotheringen. I: Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden. II19:38:46 Mens, veldheer, grootmeester. Tentoonstellingscatalogus Paleis van Karel van Lotharingen / Koninklijke Bibliotheek. 2 delen.
226-350: LEMKE, HANS, - Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert.
241-443: LEMMENS, G.TH.M., - Het Stadhuis van Nijmegen.
203-574: LEMMENS, G.TH.M., - De Vrede van Nijmegen. Tentoonstelling sept/okt 1978.
226-347: LEMMERS, A., - Techniek op schaal. Modellen en het technologiebeleid van de Marine 1725-1885.
225-135: LENDERS, J. E.A., - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
228-325: LENNEP, G.L.VAN, - Verklarend oorlogswoordenboek.
239-501: LENNEP, J.VAN / HOFDIJK,W.J., - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 3 delen. reprint van de uitgave van 1883/1884.
235-316: LENNEP, J. VAN / GOUW,J.TER, - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. / Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Herdrukken van de uitgaven van 1868/1869.
241-571: LENSEN, LEO / HEITLING, WILLY, - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, boos-wichten, martelaren en hun rechters.
241-601: LEONOW, LEONID, - De Dassen (Barsoeki). Uit het Rusisch vertaald door Ljoeba Dworson en Lida Polak.
240-612: LEOPARDI, GIACOMO, - Gedachten. Vertaald en van een nawoord voorzien door Frans van Dooren.
234-534: LEOPOLD III, , - Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap.
242-423: LEOPOLD, J.H., - Schrijversprentenboek deel 15, gewijd aan J.H.Leopold. Met bibliografie.
204-75: LEOPOLD, MARIE, - Dolly. Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld.
204-76: LEOPOLD, MARIE, - Een jolig troepje.
238-93: LEOPOLD, MARIE, - Goede vriendjes.
234-488: LEQUIN, FR. / MEIJER, A., - Samuel van de Putte, een mandarijn uit Vlissingen. (1690-1745).
234-272: LESGER, C. / NOORDEGRAAF, L., - Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
240-155: LEUFKENS, H., - Impressies van Batavia. Eng./ Duitse/ Franse/ Italiaans/ Ned. bijschriften.
194-431: LEUFTINK, A.E., - Chirurgijns 'Zee-Compas'. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
223-317: LEUPEN, P., - Philip of Leyden. A fourteenth Century Jurist. A study of his life and treatise 'De cura reipublicae et sorte principantis with supplement comprising Appendix I and notes.
195-186: LEUR, J.C.VAN, - Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatische handel.
236-398: LEUS, H. / WEVERBERGH, J, - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
220-138: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
241-103: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
217-550: LEVELT, H., - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St.Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding van J.van Ginniken.
234-273: LEVIE, S.H. (VOORWOORD), - Het Vaderlandsch gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis. Tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam.
196-630: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
203-677: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
218-173: LEVYSSOHN NORMAN, BEETS, D., - Verslag van het Centraal Comitť voor de noodlijdenden door de uitbarsting op Krakatau. (eerste stuk)
223-512: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
228-327: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
206-481: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
242-568: LEWIS, MATTHEW GREGORY, - De monnik. Vertaald door Ineke Mertens, ingeleid door Ivo Gray.
223-318: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C.Molhuysen.
239-306: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C.Molhuysen.
216-237: LEYDS, W. J., - Die erste Annexion Transvaals.
211-252: LEYDS, W. J., - De eerste annexatie van de Transvaal.
237-261: LEYDS, W. J., - Die erste Annexion Transvaals.
241-269: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Wibaut de machtige. Een biografie.
234-388: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
224-451: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 1864-1927.
236-448: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
238-155: LIAW YOCK FANG, , - Undang-undang Melaka (Law in Melaka) A critical edition. text in English and Indonesian.
242-589: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH, - Gekleurde schaduwen. Brieven 1770/1799. Samengesteld en ingeleid door Cyrille Offermans, vertaald door Marion Offermans.
232-493: LICHTENSTEIN, H., - Raoul Wallenberg. Retter von hunderttausend Juden. Ein Opfer Himmlers und Stalins. Mit einem Vorwort von Simon Wiesenthal.
230-238: LICHTVELD, NONI, - Anansi de spin weeft zich een web om de wereld.
207-245: LICHTVELD, L., - Suriname op de tweesprong.
229-230: LICHTVELD, NONI, - Anansi tussen god en duivel.
208-128: LIDOW (=ALIDA C.B.WALTHER), , - Het maanboek.
202-565: LIEBURG, M. J. VAN, - Het medisch onderwijs te Rotterdam, (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
223-559: LIEBURG, M. J. VAN, - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
218-586: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Sophia Kinderziekenhuis, 1863-1975.
201-581: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
210-568: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam, 1839-1900. De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
210-565: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
209-27: LIEFDE, J.L.F. DE, - Onder zes nichtjes en neefjes.
239-191: LIEFDE, J.L.F. DE, - Toch naar Holland. Zendingsverhaal.
230-277: LIEM TJOE ING, , - Lukisan-lukisan Koleksi Adam Malik. Wakil Presiden Republik Indonesia / Paintings from the Collection of Adam Malik Vice President of the Republic of Indonesia.
233-341: LIEMPT, AD VAN, - De oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de N.P.S. m.m.v. Hans Blom.
227-421: LIER, R.VAN, - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch. Uitgegeven onder het teken van Het Swarte Schaap.
239-307: LIESHOUT, J.VAN, - Het kan wel op al is het lekker! Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
241-170: LIESKER, HANS (SAMENGETELD), - Je denk, ken niet maar kŤn !! Vijf en twintig ervaringen uit het verzet, van de krijgsgevangenen, van volwassenen en jongens uit de burgerkampen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ en de vrijheidsstrijd van IndonesiŽ in de jaren veertig en vijftig. Uitgave van de Stichting Jongens Japanse kampen Tjimahi/Bandoeng '42-'45.
241-169: LIESKER, H.A.M. E.A. (SAMENSTELLING), - 2603-1945 Jongens in de mannenkampen te Tjimahi. Baros 5 en 4e/9e Bat.
238-259: LIEUW, GERDA. H. (VOORWOORD), - Nos futuro. Wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
227-596: LIEVERLOO, KARIN VAN / ROELOFS, PIETER, - Antoon van Welie 1866-1956. De laatste decadente schilder.
241-442: LIGTERINK, G.H., - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaals grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
233-159: LIGTHART, TH. E.A. (ONDER RED.VAN), - De Indische bodem.
202-118: LIGTHART, JAN, - In Zweden.
201-52: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Een zomervacantie bij de grenzen.
211-35: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Pim en Mien. 4 deeltjes in 1 band.
242-134: LIGTHART, J. / CASIMIR,R (ONDER RED.VAN), - School en Leven. Weekblad voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin. 12e jaargang - september 1911 - augustus 1912.
242-133: LIGTHART, J. / CASIMIR,R (ONDER RED.VAN), - School en Leven. Weekblad voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin. Vijfde Jaargang september 1903 - augustus 1904 + Wetenschappelijk bijblad 191 p. + omslagen met feuilleton.
240-198: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Bewerkt door A.F.Ph.Mann. Eerste, Tweede en derde stukje
240-197: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Bewerkt door A.F.Ph.Mann.
228-25: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Het boek van Ot en Sien'. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder Reprint van de 1e druk t.g.v. het 125-jarig bestaan van de fa.J.B.Wolters.
209-28: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Ot en Sien. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder' reprint.
225-350: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
214-52: LIMBURG, JILLES, - Je durft niet.
215-398: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
228-505: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN, - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
222-257: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
199-290: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Handboek der Grieksche Mythologie ten dienste der Latijnsche scholen en gymnasiŽn.
222-417: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
229-577: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER/ MAURER, ONNO, - Jakob Nieweg in stille bewondering.
241-243: LINDEBOOM, G.A. / LIEBURG, M.J.VAN (EINDREDACTIE), - Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken 1884-1984.
200-652: LINDEMAN, C.M.A.A., - Joachim Anthonisz Wtewael. met een voorwoord van W.Vogelsang.
234-435: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
231-477: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
219-121: LINDEN, J. TER E.A., - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
218-287: LINDENBORN, M., - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendings-vereeniging.
242-131: LINDERS, JOKE, - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs. Schrijversprentenboek.
239-447: LINDERS, JOKE, - An Rutgers van der Loef. Biografie.
238-129: LINDERS, JOKE, - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G.Schmidt - de geschiedenis van haar schrijverschap. Met opdracht van de schrijfster aan Tonke Dragt.
232-248: LINKER, O.B. O.R.V., - Opstellen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te CuraÁao.
228-328: LINKS, KAREL, - Moffenspiegel. Een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten. (uitgegeven 'Bovengronds
219-106: LINSCHOTEN, J.H.VAN, - De helden der PyreneŽn, een feit uit de Fransche gods-dienstoorlogen tijdens Richelieu. naar het duitsch van Gottfried Flammberg. (=J.J.A. Ebrard)
237-335: LINT, J. G. DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
239-308: LINT, J. G. DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
238-156: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
231-213: LION CACHET, J., - Tiyo Soga, de eerste Kaffer-zendeling. Eene bladzijde uit de geschiedenis der zending in Kafferland. Naar het engelsch van J.A.Chalmers. (verschenen in 1877)
218-288: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
202-165: LIP, F.A.W. VAN DER, - Nederlandsch-Indisch Herinnerings-Album aan de verloving en het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. met Maleische tekst van Armijn Panť. (met foto's van de feestelijkheden in verschillende plaatsen)
237-79: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Driesje Dribbel bij de Dwergen. Verteld en geteekend.
227-103: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan.
238-94: LISTAL, ALFRED, - Van de Wortelkindertjes.
218-593: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - ...die jakken en rokken dragen' Brabantse klederdrachten en streeksieraden. Tentoonstellingscatalogus. Noordbrabants Museum
238-579: LJESKOV / SALTIKOV / TSJECHOV / PLATONOV, , - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen. Uit het Russisch vertaald en van een nawoord van Charles B. Timmer.
228-578: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen. Vertaald door Tom Eekman.
233-570: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen. Vertaald door Tom Eekman.
218-604: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek oorlogsprenten affiches postzegels.
226-588: LOCHER, J.L., - Co Westerik. Catlogus tentoonstelling Berlin - Saarbr'cken - 's-Gravenhage 1983-1984
241-134: LOCHER-SCHOLTEN, E., - Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942.
222-418: LODEIZEN, H., - Het innerlijk behang en andere gedichten.
228-417: LODEIZEN, H., - Vezamelde gedichten.
228-416: LODEIZEN, H., - De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert.
231-428: LODEIZEN, H., - Londenvaarder.
224-186: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
221-406: LODEWICK E.A., H. J. M. F., - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse Letterkunde.
235-258: LOEB…R, J.A., - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-IndiŽ.
233-161: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ.
202-166: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
197-142: LOEBIS, M., - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu.
196-151: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
242-194: LOEBIS, M., - Kampdagboek.
229-248: LOEBIS, M., - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
219-107: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
208-139: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
222-562: LOEWENSTEIN, FRITZ E., - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister.
234-36: LOFTING, HUGH, - De dierentuin van Doctor Dolittle. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
234-37: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Doctor Dolittle. Zijnde het verhaal van zijn eigenaardig huiselijke leven en van zijn verbazingwekkende avonturen in den vreemde. Nooit tevoren in druk verschenen. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
241-22: LOFTING, HUGH, - The story of Doctor Dolittle being the history of his peculiar life at homeand astonishing adventures in foreign parts never before printed.
229-249: LOFTS, NORA, - De zilveren notemuskaat. Vertaald door S.Franke.
235-172: LOHANDA, MONA, - Growing pains. The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890-1942.
206-107: L÷HR, J.A.C., - Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van Kleinen Andries. Uit het Hoogduitsch.
193-44: LOHSZ, HEDWIG, - Op bezoek in dierenland. Bewerkt door Diet Kramer.
212-106: LOKHORST, EMMY VAN, - Na vieren. Verhalen, versjes, gezelschapspelletje, grapjes, raadsels, wedstrijdopgaven, enz.
214-112: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
201-54: LOKHORST, EMMY VAN, - Jessy en de anderen.
239-433: LOKHORST, E.VAN / VOETEN,B., - In Memoriam M.Nijhoff. Uitgave van de Gids met bijdragen van A.Roland Holst/ B.Voeten / A.Donker / G.Knuvelder / J.Engelman / Th.de Vries e.a. Bijgevoegd enige krantenartikelen en een geschreven kaart van Georgette Nijhoff-Hagendoorn.
238-417: LOKHORST, EMMY VAN, - De zonnewijzer.
220-116: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
239-109: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
241-420: LOLKAMA, J., - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
220-512: LOLKAMA, J., - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
208-71: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - Nora's geheim.
234-39: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - Baby' .
219-31: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - De ongeluksvogel.
203-516: LOMMEN, M. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Jan van Krimpen 1892-1958. Een keuze uit de collectie.
231-577: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH, - The poetical works of Henry Wadsworth Longfellow.
242-424: LONGOS, , - De treffelijke historie van Daphnis en Chloť zijnde de klassieke herdersroman van Longos. Overgebracht uit het Fransch van Amyox door J.Brouwer.
226-230: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen~Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie. Biografie.
234-190: LOO, VILAN VAN DE, - Somewhere in IndiŽ'. In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920).
231-214: LOO, C.J.VAN DER, - De geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) aan het volk verteld.
239-248: LOO, VILAN VAN DE, - IndiŽ ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
238-273: LOO, VILAN VAN DE, - Somewhere in IndiŽ'. In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920).
239-255: LOO, VILAN VAN DE, - Vier generaties vrouwengeschiedenis in het werk van Linscholte. Verzamelde romans en verhalen met een biografische inleiding.
236-619: LOO, P.J. VAN, - Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
240-156: LOOHUIS, J.G., - De verhouding tusschen den Tropischen landbouwgordel en industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidige aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost-AziŽ.
241-421: LOON, J.VAN / BOER, M. DE, - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
213-554: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
214-547: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
227-514: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
233-483: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
233-520: LOOS, WIEPKE / TUYL VAN SEROOSKERKEN, CAREL (REDACTIE), - Waarde heer Allebť. Leven en werk van August Allebť (1838-1927). Tentoonstellingscatalogus.
237-512: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
228-414: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
206-564: LOOS, J.C. VAN DER, - Geschiedenis van Katholiek Scheveningen.
206-501: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
233-270: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der tekeningen met medewerking van W.Fruin-Mees door P.C.Bloys van Treslong. Uitg.t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Kon.Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
201-248: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-IndiŽ.
235-259: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
235-260: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogds-portretten en compagnieschilders. Deel I: tekst, deel II: platen.
231-421: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
216-251: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach aan de Kaap. Artikel in Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde. / V.E.Korn: Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving / F.S.Eringa: Een recente toneelbewerking van het Lutung Kasarung-verhaal / P.Donatus Dunselman : Adatgebruiken Kendajan-Dajak's van West-Borneo in acht te nemen na een brand / L.M.Coster-Wijsman : Illustraties bij het Javaanse verhaal Pandji Djajaksuma.
236-444: LOOS, K., - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
235-534: LOOS, W. / JANSEN, G., - Breitner en zijn tijd. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1880-1900.
211-507: LOOSJES, ADRIAAN, - 's-Gravenhage in beeld.
231-271: LOOSJES, VINCENT, - De veldslag bij Waterloo en dichtproeven.
241-223: LOOSJES, VINCENT, - De veldslag bij Waterloo en dichtproeven.
237-526: LOOSJES, ADRIAAN, - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna. Uit oorspronkelijke handschriften. Met aantekeningen tot dezer tijd vermeerderd door Petrus Loosjes. Reprint van de uitgave van 1794 bij F.Bohn en A.Loosjes.
221-318: LOOSJES, ADRIAAN, - Kerken en godshuizen in Nederland. Samengesteld uit 'Sprokkelingen in Nederland
211-486: LOOSJES, ADRIAAN, - Noord-Holland in Beeld, landelijk.
232-456: LOOSJES PZ., ADRIAAN, - Het leven van Maurits Lijnslager. Een Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw. 3 dln. (herdrukt naar de derde uitgaaf van 1823).
236-332: LOOSJES PZ., ADRIAAN, - Al de dramatische werken.
236-333: LOOSJES PZ., ADRIAAN, - Het vaderland aangevallen en verlost . In zes zangen.
216-134: LOOTS, STAF, - Vlaamse kinder- en jeugdboeken van 1830 tot heden. Bibliografie met biografische gegevens. Deel I: 1830-1930. (met los namenregister)
229-529: LOOTSMA, S., - Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Walvisvaart. (meer speciaal de Zaansche).
228-523: LOOTSMA, S., - Friesch-Doopsgezinde gemeente West Zaandam. 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van 'Het Nieuwe Huys
230-403: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
227-422: LOOY, JACOBUS VAN, - Wie dronk toen water. Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebť gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. verzorgd door F.P.Huygens.
237-393: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
224-609: LOTH, D., - Philips II of Spain.
202-324: LOTTH…, ERNST, - Charme et lumiere des Pays-Bas.
196-50: LOTZ, ALICE, - Mijn Mary * Max. (Jongeman moet een maand als dame verkleed in Brussel doorbrengen)
238-5: B.B. (= LOUISE ADRIANA JOHANNA DE NEVE), LOUISE, - Wilde rozen.
231-326: LOUW, A. VAN DER, - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van de AJC.
224-112: LOUWERSE, P., - Konijntje-Wijsneus. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje. Is overdruk uit : Voor de Kinderkamer XII.
221-128: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
236-128: LOUWERSE, P., - Onder de Maori's. Een verhaal uit Nieuw Zeeland. Vrij bewerkt naar het Engelsche jongensboek 'The web of the spider
238-84: LOUWERSE, P., - Bloemlezing uit de Duizend en ťťn nacht.
199-50: LOUWERSE, P., - De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zede-kundig verhaal.
238-96: LOUWERSE, P., - Voor kinderoog en kinderoor.
235-202: LOUWERSE, P., - Mannen van sta-vast of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
239-192: LOUWERSE, P., - De vlinderjagers op de Caraibische eilanden. Vrij bewerkt naar het Engelsche boek: The Butterfly Hunters van E.Murray-Aaron.
217-126: LOUWERSE, P., - De schippersjongen of Leiden in strijd en nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
201-125: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
237-91: LOUWERSE, P., - Een gelukkig huisgezin en andere verhalen in proza en berijmd. 2 delen in 1 band. Verzameld.
223-126: LOUWERSE, P., - Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden. Naar het engelsche jongensboek 'The log of a Jack Tar' M.m.v. J.Brouwer.
208-231: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
235-201: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
213-252: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
225-64: LOUWERSE, P., - Lachen en Leeren. Vertellingen uit het leven der Viervoetige Dieren.
238-95: LOUWERSE, P., - Van hier en daar, van overal. (gedichtjes)
226-415: LUBBE, H.F.A.VAN DER, - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing. With a summery in english.
195-58: LUBER, JET, - De zeedistel.
219-208: LUBIS, MOCHTER, - Schemer over Djakarta. Roman.
233-320: LUCASSEN, L., - En men noemde hen Zigeuners... De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland (1750-1944).
231-327: LUCASSEN, J., - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees pers-pektief, 1600-1900.
239-559: LUCEBERT, , - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten. Samenstelling : Jan Martinet.
238-418: LUCEBERT, , - Oogsten in de Dwaaltuin.
229-586: LUCHT, CHRISTIAAN E.A., - De gebroeders Verveer. Haagse meesters van de romantiek. (Salomon - Maurits - Elchanon)
224-521: L‹CKE, C., - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 Jaar wonen en werken.
214-527: LUGARD, JR., G. J., - Deventer MozaÔek. Facetten van Deventer in heden en verleden.
233-464: LUGARD, JR., G. J., - Deventer MozaÔek. Facetten van Deventer in heden en verleden.
231-18: LUGER, JOH., - De veertien dagen van Tom en Thys. Journalisten-detectives.
242-524: LUGT, FRITS, - Mit Rembrandt in Amsterdam. Die Darstellungen Rembrandts vom Amsterdamer Stadtbilde und von der unmittelbaren landschaftlichen Umgebung. Mit einem Zusatz Łber einige in Utrecht und Gelderland Zeichnungen. (deutsch von Erich Hanke)entstandene
240-337: L‹HRS, C., - Mijn zuster Anna Blaman.
237-518: LUIK, A., - De geschiedenis van den Haagschen Reinigingsdienst. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan,1871 - 1 Juli - 1946
211-609: LUIKEN, JAN, - Schriftuurlyke Geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. 2 delen. herdruk van de uitgave van 1712.
235-609: LUIKEN, JAN, - Schriftuurlyke Geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. 2 delen. herdruk van de uitgave van 1712.
221-173: LUINENBURG, O./ NEEF,J.DE (ONDER RED.VAN), - Java. Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden
234-138: LUINENBURG, O./ NEEF,J.DE (ONDER RED.VAN), - Java. Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden
237-279: LULOFS, MADELON, - Kuli. Roman aus Sumatra. Autorisierte ‹bersetzung aus dem Hollšndischen von Walter Hjalmar Kotas. (Koelie)
237-278: LULOFS, MADELON, - Hungerpatrouille. Roman aus Niederlšndisch IndiŽ. Einzig berechtigte ‹bersetzung auf den Hollšndischen von Emil Charlet. Originaltitel : De Hongertocht.
237-280: LULOFSOVņ, MADELON, - Guma klesŠ..Translation Lida FaltovŠ. (Rubber)
238-228: LUMIERE, CORNEL, - De Tolk Krijgsgevangene aan de river Kwai. Met voorwoord van Wim Kan.
240-231: LUMIERE, CORNEL, - De Tolk Krijgsgevangene aan de river Kwai. Met voorwoord van Wim Kan.
241-104: LUNENBORG, H. (SAMENSTELLING), - Met rooie oortjes en vochtige ogen. Het Neder-landse kinderboek door de eeuwen heen. Catalogus van de kinderboekententoon-stelling in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 1989. (titelbeschrijvingen van de tentoongestelde boeken)
216-359: LUNSHOF, H.A., - De stuurman van 'De Groene Leeuw'. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
219-593: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Chine de Commande.
236-533: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Chinees porcelein en aardewerk.
235-261: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. / POSTHUMUS MEYJES,G.H.M., - Goud uit Java / Gold from Java. tekst in 2 talen.
230-473: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
239-502: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
221-505: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
210-537: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
238-215: LYNCH, HANS (= J.N.VAN HELVERT), - De wraak van Stalen Hand.
221-630: LYONS, ALBERT S. / PETRUCELLI, R.J., - Medicine. An illustrated History.
233-486: MAAL, R.J.VAN DER O.R.V., - van Baerne tot Baarn.
237-548: MAAN, DICK, - Paul Schuitema. Beeldend organisator.
226-571: MAAR, F.E.R.DE, - Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst.
241-572: MAAR, F.E.R.DE, - Een gebit zonder eind. Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiŽne.
210-354: MAARSEVEEN, J.G.S.J.VAN, - Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909. 4 delen. I: 1851-1884. II: 1885-1897. III: 1898-1909. IV: Bijlagen.
229-480: MAARTENSE, KAREL, - De Conste van Geometria.
222-420: MAAS, N., - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
225-169: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
221-463: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
242-195: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen. M.m.v. J.E.C.M.van Oerle.
238-390: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
193-442: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
217-619: MAAS, NOP (SAMENGESTELD EN TOEGELICHT), - Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten.
222-421: MAAS, LOE, - The song of honorable death. (geschreven na de bevrijding van Maastricht in 1944) nr. 191 van 300 exemplaren.
221-631: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
240-392: MAAS, W., - Jacques Gans. Biografie.
203-678: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
207-500: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
231-553: MAAS, R., - De Klopperman. Vrijmoedige Bredase Volksverhalen.
239-309: MAAS, A.J., - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof.Dr.D.van Embden. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Met voorwoord van Generaal C.J.Snijders.
204-662: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
235-404: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
230-113: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Bij Grootemoes. Versjes.
224-96: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Wilde Heintjes droom.
224-95: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Voor Broertjes en Zusjes.
199-111: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Praatjes en plaatjes voor kleine maatjes.
242-196: MAC GILLAVRY, A., - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-OostindiŽ. Met een voorwoord van B.V.A.RŲling.
242-198: MAC GILLAVRY, A., - Want ik heb uw vader gekend.
242-197: MAC GILLAVRY, A., - Syndromen.
239-125: MAC…, J., - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J.Andriessen.
233-82: MAC…, J., - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J.Andriessen.
219-108: MAC…, J., - De historie van twee appeljongens of Hoe een grootpapa zijnen kleinkinderen rekenen leerde. Een heel leerzaam verhaal. Naverteld voor onze kinderen door P.J.Andriessen.
197-624: MACHIAVELLI, N., - Geschichte von Florenz.
219-363: MACINTYRE, D., - Kriegsschiffe in 5000 Jahren.
197-347: MACINTYRE, D., - Abenteuer der Segelschiffahrt.
197-349: MACINTYRE, D. / BATHE, B. W., - Het Oorlogsschip. Een geÔllustreerde geschiedenis.
217-604: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
239-572: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
240-628: MACKENZIE, NORMAN & JANE, - The time-traveller. The lif of H.G.Wells.
236-136: MACKENZIE, DONALD A., - Egyptian Myth and Legend. With historical narrative notes on race problems, comparative beliefs etc.
236-620: MACKEY, ALBERT G., - Lexicon of Freemasonry. Containing definitions of all its communicable terms, notices of its traditions and antiquities, together with an account of all the rites and mysteries of the ancient world.
232-603: MACLAREN, IAN, - Harten van goud. Schetsen uit Schotland. Vertaald door W.van nes.
214-604: MACMIUNN, G., - The Crimea in perspective.
238-332: MAESSCHALCK, E., - Maria van BourgondiŽ een begeerde bruid.
242-425: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst. + aantekeningen bij de tekst
230-367: MAHAN, A.T., - The influence of Sea Power upon history 1660-1783. reprint of the 5th edition (1894).
231-241: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjies. Een bundel vertellingen.
231-242: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjoek. Vertellingen.
231-243: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Verzameld werk.
242-260: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Schat, schot, schat. Zes vertellingen.
240-255: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjies. Een bundel vertellingen.
231-578: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
242-199: MAHLER, E., - De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen.
237-579: MAHLER-WERFEL, ALMA, - Diaries 1898-1902. Selected and translated by Antony Beaumont from the German edition transcribed and edited by Antony Beamont and Susanne Rode-Breymann.
234-559: MAHLER, ALMA, - Gustave Mahler. Herinneringen en brieven. Vertaald door Tinke Davids.
223-605: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
239-18: MAHLER, S., - Het raadsel van Europa.
224-239: MAIER, H./ MINDE,D.VAN / POEZE,H., - Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942-1945.
238-580: MAJAKOWSKIJ, WLADIMIR, - Meine Entdeckung Amerikas.
227-314: MAK, J. J., - De Rederijkers.
241-381: MAK, G. / MATHIJSEN, M. (BEZORGD DOOR), - De zomer van 1823. Lopen met van Lennep. Dagboek van zijn voetreis door Nederland.
230-35: MAKKUM, HEIN VAN, - De ondergang van de Ph 24.
233-58: MAKKUM, HEIN VAN, - PH 24 antwoordt niet!!
228-26: MAKKUM, HEIN VAN, - De ondergang van de Ph 24.
239-19: MAKKUM, HEIN VAN, - PH 24 antwoordt niet!!
217-622: MALAPARTE, CURZIO, - Dagboek van een vreemdeling in Parijs.
234-601: MALCOLM, NORMAN, - Ludwig Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht van Georg Henrik von Wright.
235-612: MALCOLM, NORMAN, - Ludwig Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht van Georg Henrik von Wright.
203-179: MALKO, S. / VISSER, C., - Herinneringen aan ons IndiŽ.
197-124: MALONEY, M. C., - English illustrated books for children.a descriptive companion to a selection from the Osborne collection.
231-22: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe vrije bewerking voor de jeugd naar hector Malot's 'Sans Famille' door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink. 2 delen in 1 band.
237-93: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Vertaling van Gerard Keller. 2 delen.
240-73: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink.
231-99: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Vertaling van Gerard Keller. 2 delen.
203-497: MAN, HERMAN DE, - De koets.
230-552: MAN, JACQUELINE DE, - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsthistorie en esthetica 1670-1820.
242-200: MAN, J.TH.A.DE, - Opdracht Sumatra. Het Korps Insulinde. 1942 - 1946.
198-638: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
238-420: MAN, HERMAN DE, - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
206-619: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
238-421: MAN, HERMAN DE, - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
234-537: MANDELA, NELSON, - De lange weg naar de vrijheid. De autobiografie.
236-613: MANDELE (PS. E.C.V.D.M.), E.C.VAN DER, - Het wetboek van mevrouw Etiquette voor heeren. In zestien artikelen.
237-580: MANDELSJTAM, OSIP, - De Egyptische postzegel. Uit het Russisch vertaald door Tom Eekman en Charles B.Timmer met een nawoord van Tom Eekman.
239-597: MANDELSTAM, NADEZHDA, - Hope against hope. A memoir / Hope Abandoned. A memoir. Translated from the Russian by Max Hayward, with an Introduction by Clarence Brown. 2 volumes.
204-639: MANDER, C. VAN, - Het Schilderboek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders.
230-222: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
231-244: MANDERS, JO, - Crisis.
225-461: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
202-494: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
225-314: MANNING, A.F. ( O.R.V.), - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
240-559: MANS, VEERLE E.A., - Margareta de Heer (ca.1600 - ca 1665). Dť Friese kunstenares van de zeventiende eeuw.
235-291: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van Oranje)
233-552: MANSEL, PHILIP, - Constantinople City of the World's Desire.
240-74: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
237-262: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Met vorrwoord van G.Kalff.
234-40: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates.
208-76: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker of De Zilveren Schaatsen. Volledige vertaling van Anita van der Ven, nawoord van Joop Voorn.
228-27: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates. A story of life in Holland.
240-513: MARCUS, LIDWIEN, - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad van Amsterdam.
209-337: MARE, A.J.DE, - Over twee exemplaren van de van Sichem's 'Gouverneurs en Gouvernantes'. Overdruk uit Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde V.
226-105: MAR…E, PIET, - Versjes van lang geleden met foto's van heden. met muziek.
211-38: MAR…E, PIET / PRINSEN GEERLINGS, BERT, - Wij vliegen. (Met vier losse werktekeningen voor het bouwen van vliegtuigmodellen)
225-94: MAR…E, PIET, - Versjes van lang geleden met foto's van heden.
235-63: MAR…E, PIET, - Wij knutselen.
200-718: MARGADANT, S.W.F., - Twintig Duizend Citaten.
227-315: MARGRY, P. J. E.A., - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer.
221-575: MARIEN, MARCEL E., - Victor Stuyvaert, houtsnijder miniaturist.
240-157: MARIJAM, SITI (MET INL.VAN), - De Indonesische vrouw. 1898 -1948. o.a. over Kartini, De vrouw uit de desa, De vrouw in de 2e wereldoorlog, Vrouwen en geldzaken, etc.
236-506: MARIS, A. J., - Eemnes. Rechtsgeschiedkundige ontwikkeling van Gemeente en Waterschap.
238-216: MARLE-HUBREGTSE, M.J.VAN, - Ams houdt van IndiŽ.
241-573: MARONIER, J.H., - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
231-215: MARQUIS, T.G., - Canada's sons on Kopje and Veldt. A historical account of the Canadian contigents. With an introduction chapter by Georg Munro Grant.
225-480: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
205-488: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
237-337: MARSILJE, J.W. E.A., - Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland.
242-427: MARSMAN, H., - Schrijversprentenboek 4 gewijd aan H.Marsman.
225-462: MARSMAN, H., - De anatomische les.
235-435: MARSMAN, H., - Porta Nigra.
226-351: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
219-364: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Aanzien van de oude visserij. ....met de beste groeten van....
219-365: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
209-617: MARTENS, S.W.P., - De Katharen. De opgang en vernietiging van een vredelievende ketterse sekte in de middeleeuwen.
225-611: MARTI, SAMUEL / PROKOSCH KURATH, GERTRUDE, - Dances of Anahuac. The Choreography and music of precortesian dances.
233-236: MARTIN, K., - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen.
225-378: MARTIN, COLIN, - Het fortuin van de Armada.
225-379: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
234-322: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
235-296: MARTIN, H., - Erasmus en zijn tijd. Historische schets.
238-248: (ARION), FRANK MARTINUS, - Ilusion di un anochi. 16 Sonet di amor.
242-56: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Puck van Holten.
227-44: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
241-25: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
242-49: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Het hoogfatsoen van Herr Feuer. Herinneringen uit mijn duitschen kantoortijd.
214-59: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
230-37: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke.
230-38: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
230-36: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De toekomst van Marijke.
242-50: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Het nieuwe begin.
242-42: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De Arcadia. Een genoeglijke reis naar Spitsbergen.
242-54: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Op eigen benen. (eerder verschenen als: Game and Set en als: Vriendinnen)
242-43: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De blokkendoos. (korte verhalen)
239-20: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
242-53: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Ook zij maakte het mee.
242-44: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De enige weg.
242-47: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Herinneringen. Verzamelde schetsen.
241-24: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
234-46: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Herinneringen. Verzamelde schetsen.
242-57: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Vriendinnen. (2e druk van Game and Set.)
242-51: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Mensen uit een klein dorp. (14 korte verhalen)
240-75: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Caprices. (Deze 3e druk is oorspronkelijk uit 1935, blijkbaar in de oorlog opnieuw in omloop gebracht want boek heeft nu een K-nummer)
240-77: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Een zomerzotheid.
242-40: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Caprices. (10 korte verhalen)
227-46: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke.
242-58: MARXVELDT,C.VAN / BELINFANTE-BELINFANTE, E., - Confetti.
238-60: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
242-41: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Carrousel. - Samengesteld en bewekt door Jan van Marxveldt.
236-55: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De toekomst van Marijke.
236-58: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
236-60: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
212-286: M¬S R¬NOE, (= E.OVERDUIJN HEYLIGERS), - Wat niet mocht. Indische roman.
237-263: MASDORP, D., - Sandilli of Zoeloe-koning en Engelschman. Een verhaal uit den Kafferoorlog.
226-432: MASOCH, SACHER, - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaald door Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J.Kortenhorst en J.J.Oversteegen.
226-352: MASTERS, D., - When Ships Go Down. More wonders of salvage.
231-458: MATHIJSEN, MARITA, - De brieven van de Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. 2 delen. I: Brieven en documenten. II:Toelichtingen.
236-462: MATHIJSEN, MARITA, - De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers.
237-351: MATTENS, REGINA, - Laat ons nu eerst het Te Deum zingen. De Dominicanessen van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog.
233-550: MATTHEWS, OWEN, - Stalin's Children. Three generations of love and war.
227-365: MATTHEWS, T.T., - Thirty years in Madagascar.
193-241: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
207-222: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
225-380: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
215-434: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
237-581: MAUGHAM, W. S., - The Complete Short Stories. 3 delen.
224-459: MAURIK, JUSTUS VAN, - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen.
237-540: MAURON, CHARLES, - Vincent et Theo van Gogh. Une symbiose. / samen met : TRALBAUT, Mark Edo : Vincent Theo Johanna.
240-129: MAXANDREA, ( P.J.VAN HOEK), - De Dajaks in de binenlanden van Ned.Borneo. Populaire beschrijving van land en volk.
239-25: MAY, KARL, - Van Bagdad naar Stamboel. Vertaling van R.Gehrels.
239-23: MAY, KARL, - De slavenkaravaan.
239-22: MAY, KARL, - De slaaf van Harar. naar het 340ste duizendtal der duitsche uitgave. Door C.van der Tonge-Koster.
224-53: MAY, KARL, - Winnetou's testament.
204-82: MAY, KARL, - In de Schuilhoeken van den Balkan. Naar het 45e duizendtal der Duitsche uitgave. vertaald door Cath.A.Visser.
239-24: MAY, KARL, - Door het land der Skipetaren.
235-65: MAY, KARL, - In de gewelven van Ortry. Naar het 180ste duizendtal der duitsche uitgave door C.van der Tonge-Koster.
235-66: MAY, KARL, - In het land van den Mahdi. Naar het vijf en twintigste duizendtal der duitsche uitgave door C.v.d.Tonge-Koster.
230-162: MAYER, L.TH. / MOLL, J.F.A.C.VAN, - De Sedekahs en slametans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten. fotografische herdruk van de uitgave van 1909.
232-390: MAZUR, TAMARA P., - Life and deeds of Admiral Cornelius Cruys. (catalogue of documents of RGAVMF)
217-232: MC LEOD, CYNTHIA, - Tweemaal MariŽnburg.
193-616: MCCONNELL, J., - Treasures of Eton. (Sculpture / Litrature / Silver / Pictures etc)
226-600: MCCRORY, DONALD P., - No ordinary man. The life and times of Miguel de Cervantes.
239-583: MCCRORY, DONALD P., - No ordinary man. The life and times of Miguel de Cervantes.
238-247: MCFARLANE, S., - Among the cannibals of New Guinea: being The story of the New Guinea Mission of London Misssionary Society.
225-381: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
204-384: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
215-435: MCKEE, A., - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
239-26: MEADE, L.T., - Een gezellige kostschool. Uit het engelsch door J.van der Hoeven.
239-27: MEADE, L.T., - Een kleine ondeugd? Uit het Engelsch door mevr.J.van der Hoeven.
239-29: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
200-56: MEADE, L.T., - Een gezellige Kostschool. Uit het Engelsch door mw.J.van der Hoeven.
219-40: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
239-28: MEADE, L.T., - Kitty O'Hara. bewerkt door ThťrŤse Hoven.
228-611: MECHANICUS, PHILIP, - Een volk bouwt zijn huis. Palestijnsche reisschetsen.
241-462: MEDDENS, H., - De Rijp: hondenwagens stapvoets!
237-363: MEDINE, PIERRE DE, - L'Art de naviger de Maistre Piere de Medine, Espaignol : contenant toutes les reigles, secrets, & ensignemens necessaires, ŗ la bonne naugation, traduit de Castillan en FranÁoys, avec augmentation & illustration de plusieurs figures & annotations, . reprint van de uitgave van 1554.
232-157: MEEL, P. VAN, - Tanda Mata K. N. I. L. foto's en verhalen als herinnering aan het Kon. Ned. Ind. Leger.
215-215: MEER, H.J.VAN DER, - Op de waterscheiding. Een Nederlander in de Kentering der Tijden. 1906-1956.
239-312: MEER, TH.VAN DER, - Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd.
239-30: MEER-PRINS, L.VAN DER, - Jolet op de viersprong.
237-39: MEEREN, W.VAN DER, - Het geheim van de barnsteenhoeve.
235-391: MEERKERK, J.B., - Conrad Busken Huet.
231-101: MEERTEN, A.B.VAN, - Fabelkunde voor jonge lieden. 2 delen. (verschillende uitgevers)
223-127: MEERTEN, A.B.VAN, - Album versjes. Gedichtjes, gedachten en bloemenspraak.
200-125: MEERTEN, A.B.VAN / ROBID… VAN DER AA, - Tijdwinst in Ledige Uren. Verhaaltjes en gedichtjes.
237-94: MEERTEN, A.B.VAN, - Vader Oscar of een oog van God. Het middel, ook voor jonge lieden, om altijd vrolijk en gelukkig te leven. Nieuwe uitgave. Boek is beloning van de kerkenraad der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente voor Cornelia Rappard.
225-468: MEERTENS, P. J., - Letterkundig Leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
234-401: MEERTENS, P. J., - Letterkundig Leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
211-448: MEERTENS, P. J., - Zeeuwse Familienamen.
232-403: MEERTENS, P. J., - Achterberg in kaart. (bibliografie).
234-276: MEES, H. (VERZORGD DOOR), - Herinneringen van Mr. W.C.Mees. (1882-1970)
231-333: MEES, W.C., - Gedenkschrift van de firma R.Mees & Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920. Dit exemplaar aangeboden aan : Johannes Hubertus Bosschart.
223-330: MEES, W.C., - Philips Willem van Oranje.
211-449: MEESTERS, G. L. E.A. (O.R.V.), - Voorouders en hun werk.
224-187: MEETEREN BROUWER, M. VAN, - Nederlands IndiŽ zoals het was. Menno's Indische prentkrabbels. (dit exemplaar met veel persoonlijke aantekeningen van G.J.van Maarseveen)
236-319: MEETEREN BROUWER, M. VAN, - Nederlands IndiŽ zoals het was. Menno's Indische prentkrabbels. (dit exemplaar met veel persoonlijke aantekeningen van G.J.van Maarseveen)
224-329: MEEUWEN, P. G. M. VAN, - Het Haagsche Huwelijksverdrag.
240-532: MEEUWES, M., - De Wijnhavenpanden. Geschiedenis van de bouw, sloop, herbouw, bewoning en het gebruik van acht bijzondere panden in het Centrum van Rotterdam en hun directe omgeving.
224-605: MEHRING, FRANZ, - karl Marx. Geschiedenis van zijn Leven. Vertaald door Jan Romein.
232-562: MEHRING, FRANZ, - Karl Marx. Geschiedenis van zijn Leven. Vertaald door Jan Romein.
242-344: MEIJ, J.C.A. DE, - De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
237-40: MEIJBOOM - ITALIAANDER, J., - De Gevonden schat.
240-199: MEIJBOOM - ITALIAANDER, J., - Connie en haar stiefzusje.
222-64: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
222-474: MEIJER, J., - J.K. Rensburg 1870-1943. Een joodse graalzoeker.
234-139: MEIJER, H., - De Deli-Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor. M.m.v. F.A.J.Heckler.
222-330: MEIJER DREES, M., - Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650.
223-419: MEIJER, JAAP, - Jacob IsraŽl de Haan en het Hebreeuws. Onze taal als een bare schat.
221-414: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
221-415: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
242-201: MEIJER, REMCO, - Oostindisch doof. Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van IndonesiŽ.
242-202: MEIJER RANNEFT, J.W. (TEN GELEIDE VAN), - Zwart op Wit. Liquidatie van een Imperium.
234-475: MEIJER, D.H., - De vrijbuiters van Leiden. Tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574. Voor jonge lieden.
239-31: MEIJER, J.D., - Woudloopers.
202-54: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
219-155: MEIJER, H., - De Deli-Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor.
233-518: MEIJER, H.G. / VIS, R., - Het Vliegerkruis. Voor initiatief, moed en volharding.
234-538: MEIJER, F., - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht. Handel en transport in de Oudheid.
221-416: MEIJER, J., - Manupilaties met de Mathilde I en II. De bronnen tot november 1881; de editie van 1882. 2 delen. (in typeschrift)
240-478: MEIJER WIERSMA, KLAAS, - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
235-528: MEIJER, JR., D. C. E.A., - Onder Neerlands Vlag. Album ter herdenking van 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond, 1874-1899.
218-289: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
233-277: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
200-617: MEIJLER, H. S. R., - Ik zou wťťr zo gek zijn. Mannen van de Irenebrigade.
214-149: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Ceylon - Nederland in het verleden. 1602-1796. Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief 's-Grevenhage.
226-291: MEILOF, J., - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
239-314: MEILOF, J., - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
240-432: MEINDERTS, A. E.A. (O.R.V.), - Den Haag, je tikt er tegen en het zingt. Literair den Haag vanaf 1750. Schrijversprentenboek 41.
205-210: MEINTJES, J., - De Boerenoorlog in beeld.
225-113: MEISTER, FRIEDRICH, - In 't vaarwater van den zeeroover. De avonturen van twee voormalige schoolkameraden in twee wereldzeeŽn en de wildernissen van Zuid-Amerika. Vertaald door H.ten Brink.
240-256: MELANTJONG, (= M.A.N.CATENIUS), - NjaÔ Blanda.
238-275: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - De Familie van den Resident.
213-122: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Eigen schuld. Een verhaal voor meisjes.
237-42: MELCHERS, MARIA, - Ursula.
225-560: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
212-603: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
232-19: MELCHIOR, EDUARD A., - Met vol-gas over de oceaan.
216-615: MELLEMA, R.L., - Een interpretatie van de Islaam. 2e ongewijzigde druk.
218-578: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
201-583: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
235-318: MELLING, ANTOINE-IGNACE, - Lettres de Hollande et des villes Ansťatiques. La correspondance dķn artiste-voyageur avec sa famille ŗ Paris en 1812. Prťsentťe par C.Boschma. Brieven uit Holland en de Hanzesteden. De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812. Met inleiding en aantekeningen van C.Boschma.
225-382: MELO, FR.M.DE, - De strijd in het Engelsche kanaal tusschen de Spaansche en Hollandsche wapenen anno 1639. Vertaald uit het Portugeesch door M.de Jong.
232-535: MENDAX, FRITS, - Uit de wereld der vervalsers.
238-110: MENKENS - VAN DER SPIEGEL, D., - Evacuť-tje.
231-191: MENKMAN, W.R., - De West-Indische Compagnie.
221-233: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
228-197: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
241-437: MENSEMA, A.J., - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwikkeling en gebruik.
231-597: MERCIER, MARIO, - Chamanisme et Chamans. Le vťcu dans l'expťrience magique.
235-535: MERCUUR, TH. (MET VOORW.VAN), - Willem Frederik Hendrik Brunet de Rochebrune 1905-1990. uit de collectie van mevrouw Brunet de Rochebrune-van Lier.
236-202: MERENS, A., - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
223-265: MERKEN, LUCRETIA VAN, - David. In twaalf boeken. (de titelplaat vermeld 1766)
242-286: MERKEN, LUCRETIA VAN, - David. In twaalf boeken. (de titelplaat vermeld 1766)
233-253: MERLIJN, H. J. (= H.J.FRIEDERICY), - Bontorio de laatste generaal.
242-428: M…RODE, W. DE, - Schrijversprentenboek 18 Willem de Mťrode.
240-433: M…RODE, W. DE, - Chinese gedichten. Verzameld en toegelicht door J.Werkman.
240-435: M…RODE, W. DE, - Verzamelde Gedichten. 2 delen.
236-463: M…RODE, W. DE, - De overgave.
236-464: M…RODE, W. DE, - Schrijversprentenboek 18 Willem de Mťrode.
239-346: MERRIDALE, CATHERINE, - Ivans oorlog. Leven en dood in het Rode Leger, 1939-1945.
219-43: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Evert van den Parlevinker.
237-43: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Evert van den Parlevinker.
201-66: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
233-61: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
239-32: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Van Kezen, Pruisen en Oranjeklanten.
193-53: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
201-67: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Luyt Lievensz, de liedjeszanger.
235-437: MERWE, J. VAN DE, - Gij zijt kanalje! Heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
235-67: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
196-181: MES, G.M., - Onder de baobab. (Zuid-Afrika)
237-264: MES, G.M., - Onder de baobab.
213-334: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden Bruiloft. Met een voorbericht van H.Tollens.
240-437: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden bruiloft.
231-501: MESSING, F.A.M., - Werken en leven in Haarlem. (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis van de stad. Avec sommaire en franÁais.
224-594: METKEN, G‹NTER, - De prerafaŽlieten. Ethisch realisme en ivoren toren in de 19e eeuw.
238-158: METZ, E., - Mangkoe-Negaran. Analyse eines Javanischen FŁrstentums.
242-429: METZ-KONING, MORIE, - Dominee Geeston.
236-593: METZ-KONING, MORIE, - Van de zonnebloem die de zon wilde zijn.
237-232: MEULEN, D. VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik.
238-448: MEULEN, D. VAN DER, - E.du Perron, een korte biografie.
208-487: MEULEN, R. VAN DER, - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
194-232: MEULEN, D. VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik.
239-430: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en dood van Eduard Douwes Dekker. 3 delen in 2 banden.
240-471: MEULEN, R. VAN DER, - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W.Sijthoff te Leiden 1851 - 1 Januari - 1891.
228-480: MEURER, PETER H. / STOPP, KLAUS, - Topographica des NŁrnberger Verlages David Funck.
200-671: MEY, L.M.VAN DER, - Nehru's droom voorbij. 1962 Als keerpunt in India's verhouding tot China.
233-489: MEYER, G. M. DE / GRAAFHUIS, A., - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schut-meestersrekeningen van 1428-1528; hun informatie en de informetica.
240-103: MEYER, CO, - Van drie stoute kippetjes.
235-173: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D., - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
241-172: MEYER, D.H., - Japan wint den oorlog! Documenten over Java.
241-602: MEYER, JUSTUS, - De schoonheid van Shakespeare.
233-495: MEYERE, J.A.L.DE / RUIJTER, J.M.M., - De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van ons stadje aan de Lek.
235-319: MEYERE, VICTOR DE / BAEKELMANS, LODE, - Het Boek der Rabauwen en Naakt-ridders. Bijdragen tot de studie van het volksleven der 16e en 17e eeuwen. Der Fielen, Rabauwen, oft der Schalcken Vocabulaer / Kluchtige Caliope uytbeldende, den Aert, Eygenschappen, ende manieren der arme Bedelaeren ../ Liederen van Fielten, rabauwen en schamele liefde-gezellen.
229-502: MEYERINK JR., JAC.C., - GeÔllustreerde gids voor Haarlem en omgeving.
225-352: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
232-371: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
196-502: MEYIER, K. A. DE, - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschrif-ten ( voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek ter Leiden ).
202-55: MICHAňLIS, KARIN, - Bibi en Ole. vertaald door G.W.Elberts.
239-33: MICHAňLIS, KARIN, - Bibi en Ole. vertaald door G.W.Elberts.
220-441: MICHAELIS, HANNY, - Tegen de wind.
241-548: MICHEELS, PAULINE, - Muziek in de schaduw van het Derde Rijk.De Nederlandse symfonie-orkesten, 1933-1945. (with a summery in english)
238-422: MICHEELS, PAULINE, - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
225-609: MICHEL, PETER, - Rig-Veda. Das heilige Wissen Indiens. Herausgegeben und eingeleitet. 2 Bšnde : I. Erster bis achter Liederkreis II: Neunter und zehter Liederkreis.
239-560: MICHENER, JAMES A., - The Hokusai Sketch-Books. Selections from the Manga.
242-430: MIDDAG, I., - Rarewoordenboek. Van bereshit tot zeeajuin.
230-115: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Hoe Wortelmannetje de wereld zag.
230-116: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Wortelmannetje geeft een feest. Verteld en getekend.
225-487: MIEDEMA, N., - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereld-bibliotheek-Vereniging 1925-1986.
195-478: MIERLO, J. VAN, - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse PoŽzie.
203-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
237-179: MIERT, H.VAN., - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
209-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
217-603: MIGLIORINI, ELIO A.O., - L'Italia in Africa. 2 vols. I: Il territorio e le popolazioni. II: LEONE, Enrico de : Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione geografica politica ed economica.
239-232: MIKLOUCHO-MACLAY, NIKOLAI, - Bei den Papuas. Die ReisetagebŁcher des Nikolai Mikloucho-Maclay. Nach einer alten ‹bersetzung bearbeitet.
219-156: MIKSIC, JOHN, - Geschiedenis van IndonesiŽ. Land, volk en cultuur. 2 delen in 1 band. I: Oude geschiedenis. II: onder red.van Ant.REID: Vroeg-moderne gescheidenis.
207-275: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
217-263: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
202-167: MILES (PSEUDONIEM), , - Herinneringen uit den van Heutsztijd. Uitgave van het hoofdbestuur der Europeesche onderofficiersvereeniging Ons Aller Belang te Bandoeng.
219-235: MILLIN, S. G., - Rhodes.
235-540: MILLMAN, IAN, - Georges de Feure. 1868-1943. 19the-century Masters-4.
242-59: MILNE, A.A., - Winnie-the-Pooh.
218-600: MILNER, JOHN, - Russian Revolutionary Art.
242-345: MILO, T.H., - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
239-34: MINCO, MARGA, - Kijk 'ns in de la.
222-426: MINCO, M., - De andere kant. Verhalen.
238-423: MINCO, M., - Het bittere kruid / Verhalen / Een leeg huis.
238-424: MINCO, M., - Storing. Verhalen.
220-442: MINCO, MARGA, - De storing. Verhalen.
220-443: MINCO, MARGA, - The Fall. Translated from the Dutch by Jeannette Kalker Ringold.
240-438: MINCOFF-MARRIAGE, ELIZABETH, - Souterliedekens. Een Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieŽn behooren. I: Verhalende liederen II:Dageliederen III: Minneliederen IV:Geestelijke liederen V: Spotliederen VI: Drinkliederen (Het oude Nederlandsche Lied, eerste vervolg, meer niet verschenen)
230-251: MINGAARS, PETER E.A. (SAMENGESTELD), - Indisch lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur. 'Een vervliegende woordenschat
229-236: MINGOEN, U., - Het visioen vn Herrnhut de wereld in. Overwegingen bij de viering in Suriname van Zinzendorfs 300e geboortedag.
226-293: MINNEN, C.A. VAN, - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving. 1815-1850.
234-277: MINNEN, C.A. VAN, - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving. 1815-1850.
239-348: MIQUEL, PIERRE, - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
208-181: MJ÷BERG, E., - Forest life and adventures in the Malay Archipelago. Translated from the Swedish by A.Barwell.
242-583: MOCHULSKY, KONSTANTIN, - Dostoevsky his life and work. Translated by M ichael A.Minihan.
211-450: MODDERMAN, P. W. E.A., - Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven?
235-593: MODIANO, PATRICK / BERL, EMMANUEL, - Verhoor. Gevolgd door 'Mooi weer vandaag, op naar het kerkhof' vertaald door Edu Borger.
237-180: MOELIONO, TRISTAM PASCAL, - Spatial Management in Indonesia: From Planning to Implemention. Cases from West Java and Bandung A socio-legal study.
226-142: MOENS, J.L., - Een Jogjasche wichelplank. Overdruk uit DjŚwŚ.
240-113: MOENS, PETRONELLA, - Letter Looveren gestrooid voor mijne Jonge Lndgenooten.
222-376: MOER, A. VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten, 1563-1611.
200-389: MOER, A. VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten, 1563-1611.
237-112: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN / SPELBRINK, H., - De wereld van het kinderboek. Een oriŽntatie in de jeugdliteratuur.
205-387: MOERKERKEN, P. H. VAN, - De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
235-438: MOERKERKEN, P. H. VAN, - De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
226-353: MOERMAN, J. J. / KLIJNHOUT-MOERMAN, T., - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders. Naar oude scheepsjournalen naverteld.
217-342: MOERMAN, J.J. / KLIJNHOUT-MOERMAN,T., - De prinsen uit ons vorstenhuis.
197-576: MOERMAN, I.W.L. / MAANEN,R.C.J.VAN, - Leiden, eeuwig feest.
229-314: MOERMAN, J.J. / KLIJNHOUT-MOERMAN,T., - De prinsen uit ons vorstenhuis.
200-587: MOES, JAAP, - In de nieuwe stad. Nieuwkomers in Leiden 1200-2000.
227-319: MOESHART, H.J., - Journaal van Jonkheer Dirk de Graaff van Polsbroek. 1857-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
213-395: MOESHART, K. E.A, - Japan in Leiden. The honorable Visitor. Wandelgids.
225-318: MOEYES, P., - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
239-315: MOEYES, P., - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
238-336: MOHR, A.H., - Vestingbouwkundige termen.
229-551: MOL, C., - Uit de geschiedenis van Wormer.
222-169: MOLEMANS, G., - In het voetspoor van de Panter.(over de Afrikaanse soldaten in het KNIL)
221-174: MOLEN, W.VAN DER, - Indonesiana. Cultuurkunde van IndonesiŽ.
231-567: MOLEN, JOH.R.TER O.R.V., - 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen. Een reeks beeldbepalende verzamelaars.
241-422: MOLEN, S.J.VAN DER, - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Volksover-leveringen, Volksgebruiken, Vertellingen, Volksbe-grippen. (ook spreekwoorden en gezegden) Uitgegeven t.g.v. de opening van de Friesland Bank.
217-485: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
200-502: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
240-489: MOLEN, S.J.VAN DER, - Het Friesche boerenhuis. met een naschrift van P.C.J.A.Boeles.
241-136: MOLEN, W.VAN DER, - Indonesiana. Cultuurkunde van IndonesiŽ.
237-181: MOLENAAR, ARNOUT, - Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schade-beperker tot conflictoplosser in de kwestie IndonesiŽ (1945-1949).
200-63: MOLESWORTH, MRS., - Het vreemde eendje. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
207-343: MOLHUYSEN, P.C./ BLOK,P.J. (ONDER RED.VAN), - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 delen + registerdeel. Reprint van de uitgave van 1911/1937.
211-503: MOLHUYSEN, P.C., - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. 7 delen.
226-408: MOLIN, R. / MOREL, P., - Pierre Kemp. Man in het zwart.
204-460: MOLIN, R. / MOREL,P. SAMENGESTELD DOOR, - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer in het groen.
230-497: MOLL, W., - De rechten van den heer van Bergen op Zoom.
229-265: MOLL, J.F.A.C. VAN / LUGTEN, C.H., - Projecten van woningen voor suikeronder-nemingen.
218-611: MOLLAT, M., - De honderdjarige oorlog.
226-354: MOLLEMA, J. C., - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
217-398: MOLLEMA, J. C., - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Ontdekkingsreizen onzer voorouders.
195-425: MOLLEMA, J. C., - Geschiedenis van Nederland ter Zee. 4 delen. Met los register van personen en zaken.
218-417: MOLLEMA, J. C., - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-IndiŽ 1595 - 1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst.
239-370: MOLLEMA, J. C., - Geschiedenis van Nederland ter Zee. 4 delen. Met los register van personen en zaken.
239-371: MOLLEMA, J. C., - Geschiedenis van Nederland ter Zee. 4 delen. Met los register van personen en zaken.
220-142: M÷LLER, A.J.M., - Batavia a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922-1949.
224-503: MOLSTER, J. A., - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezer-streek).
201-68: MOLT, E., - De kluizenaar. (boek was aandenken aan school)
237-44: MOLT, E., - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Bewerkt.
224-616: MOMMENS, ANNE (VOORWOORD), - Moeders, Godinnen en Sultanes. Vrouwen in Turkije van de prehistorie tot het einde van het Ottomaanse Rijk. Tentoonstelling Paleis voor SchoOne Kunsten, Brussel.
233-560: MOMMENS, ANNE (VOORWOORD), - Moeders, Godinnen en Sultanes. Vrouwen in Turkije van de prehistorie tot het einde van het Ottomaanse Rijk. Tentoonstelling Paleis voor SchoOne Kunsten, Brussel.
236-117: MONA, , - Hansje's verjaardag.
233-348: MONNINK, GERARD, - Wereldreiziger in de jaren dertig. Met de fiets naar de Orient.
231-25: MONTGOMERY, FLORENCE, - Verkeerd begrepen. (Misunderstood). Naar het engelsch door J.A.van Swinderen.
237-339: MONTIJN, I., - Leven op stand, 1890-1940.
242-346: MONTIJN, I., - Leven op stand, 1890-1940.
224-332: MONTIJN, I., - Leven op stand, 1890-1940.
232-337: MONTIJN, I., - Leven op stand, 1890-1940.
240-314: MONTIJN, J.C., - Oud-Holland. Schetsen uit het leven onzer vaderen inzake drink-gewoonten en dronkenschap.
242-338: MOOIJ, ANNET, - Branie. Het leven van Mina Kruseman (1839-1922).
227-388: MOOIJWEER, M., - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
220-311: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst. nr. 131 van 200 exemplaren op japansch papier
220-312: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst. nr. 131 van 200 exemplaren op japansch papier
235-174: MOOK, H.J.VAN, - The stakes of Democracy in south East Asia.
241-533: MOOR, CHRISTIAAN DE, - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor. Van commentaar voorzien door H.P.S.de Groot.
242-439: MOOR, WAM DE, - J.van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K.Feijlbrief. 2 delen. Boek ťťn 1876-1933, boek twee 1933-1951.
217-399: MOORE, J. E., - The Soviet Navy Today.
238-582: MOORE, THOMAS, - De magie van het dagelijks leven. Vertaald door Aleid Swieringa.
232-369: MOORE, BOB, - Slachtoffers en overlevenden. De nazi-vervolging va de joden in Nederland.
228-105: MOOREN, P., - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken.
242-381: MOORHOUSE, ROGER, - Hitler de aanslagen.
240-498: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A., - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
242-431: MOORMANN, J.G.M., - De geheimtalen. 2 delen I: Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-BelgiŽ, Breyell en Mettingen. Met een inleiding van Jac.van Ginneken. II: Bronnenboek.
237-500: MOOY, A.J.DE, - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
242-496: MOQUETTE, H. C. H., - Over de Romans van Wolff en Deken. Beschouwd i.v.m. de romantische schepping van Richardson.
225-383: MORDAL, J., - 25 Centuries of Sea Warfare.
230-177: MOREE, PERRY, - Met vriend die God geleide. Het Nederlands-Aziatische postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-indische Compagnie.
224-522: MORILJON LOYSEN, P., - Uit en over het oude kerkje. Opstellen betreffende de geschiedenis van de Ned.Hervormde kerk te Rozenburg.
231-556: MORITZ, BEN, - Jan Willem Bosboom een Haags architect rond de eeuwwisseling.
237-524: MORREAU, L.J., - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Met een inleiding over de militair-strategische betekenis van Maastricht door J.P.C.M.van Hoof en E.P.M.Ramakers.
233-506: MORREN, TH., - Haagsche straatnamen.
235-175: MORREN, F.W., - De Boekhouding eener Koffieonderneming.
239-421: MORRIEN, A., - Luchtalarm. (anoniem uitgegeven) Nr 289 van 525 ex. De Jong 520.
225-384: MORRIS, CH.F., - Origins, Orient and Oriana. With introd. by Sir Colin Anderson.
240-586: MORRIS, CHARLES (EDITED BY), - Morris's story of the Great Earthquake of 1908 and other historic disasters. (two books in one) I: A complete and accurate account of the great Italian and Sicilian earthquak and tidel wave of 1908. II:A graphic story of all great earthquekes and vulcanic eruptions in the world's history together with scientific explanations of their causes.
224-581: MORRIS, ELIZABETH, - De schoonheid van glas in lood.
230-39: MORROW, HONOR… WILLSIE, - Een jonge held. Voor Nederland bewerkt door G.W.Elberts.
218-612: MORROW, ANN, - Cousins divided. Georg V and Nicolas II.
211-529: MOTHERWELL, R. (EDITED BY), - Dada painters and poets: an anthology.
241-451: MOULIN, D.DE E.A., - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis.
202-555: MOURIK, B.A.VAN, - Oud Leiden.
200-639: MOURIK, W.J.G. VAN, - Hervormde Kerkbouw na 1945.
229-335: MOUT, M.E.H.N., - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. (met grammofoonplaatje) Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam.
241-331: DER MOUW, JOHAN ANDREAS (ADWAITA), - Het absoluut idealisme.
215-164: MRAZEK, R. / FORMAN,B., - Bali. The split gate to Heaven. Foreword by J.A.Boon.
219-133: MRAZEK, R. / FORMAN,B., - Bali poort naar de tuin der goden.
220-329: M‹CKE, C., - Zonderlinge avonturen van den schout Klemm en zijn neef Tolle op hunnen spoorwegreis naar den Bloksberg. Naar het Hoogduitsch door H.Frijlink. Met uitleg over stoom, over de wonderen der schepping, over ijzersmelterij e.a.
200-673: M‹HLFELD, JULIUS, - Wereldgeschiedenis der laatste twintig jaren. 1848-1868. naar de 2e hoogduitsche uitgave door S.H.ten Cate. 3 delen.
241-574: M‹HLFELD, JULIUS, - Wereldgeschiedenis der laatste twintig jaren. 1848-1868. naar de 2e hoogduitsche uitgave door S.H.ten Cate. 3 delen.
235-573: MUHLSTEIN, ANKA, - Baron James. The Rise of the French Rothschilds.
239-233: MUIJLWIJK, J.VAN, - Onder en met papoea's in de prauw en door het bosch. Reiservaringen op West-Nieuw-Guinea van zendeling.
232-239: MUIJLWIJK, J.VAN, - Onder en met papoea's in de prauw en door het bosch. Reiservaringen op West-Nieuw-Guinea van zendeling.
227-275: MUIJLWIJK, J.VAN, - Van Zaai-Akker en Oogstveld. Schetsjes uit het Zendings-leven op West-Nieuw Guinea.
210-349: MULDER, G. J. A., - Handboek der Geografie van Nederland. 6 delen.
233-321: MULDER, L. (EINDREDACTIE), - Lexicon geschiedenis van Nederland & BelgiŽ.
194-520: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen .... Model voor de uitgever.
216-489: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas tot een Cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt ...
240-587: MULDER, E., - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
237-527: MULDER, L.H., - Uit den goeden ouden Tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden. Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder Wed. Jacob Honig Jansz. Junior.
242-391: MULDER, A.W.J., - Een groote laars. Een plompe voet. Nederland en de nazi's in spotprent en karikatuur, 1933-1945.
232-370: MULDER, H., - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
242-60: MULDERS, JOH.C., - De club der Vliegende Hollanders.
240-506: MULDERS, H.J.B., - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum ausgang des 14. Jahrhundert. Eine Rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
222-432: MULISCH, H., - Bezoekuur. (toneelstuk)
222-435: MULISCH, H., - De elementen.
239-427: MULISCH, H., - De procedure.
226-422: MULISCH, H., - Siegfried. Een zwarte idylle.
233-406: MULISCH, H., - De versierde mens. |De tekst op de flap van het omslag is ook van Mulisch.
228-421: MULISCH, H., - Mijn getijdenboek.
228-420: MULISCH, H., - De ontdekking van de Hemel. Roman.
226-420: MULISCH, H., - De ontdekking van de Hemel. Roman.
230-406: MULISCH, H., - Mijn getijdenboek.
230-407: MULISCH, H., - Tussen hamer en aambeeld. Novelle. Met een nawoord van Arnold Heumakers.
222-434: MULISCH, H., - De compositie van de wereld. Deel I.
231-434: MULISCH, H., - De Aanslag. Roman.
231-435: MULISCH, H., - Het boek.
222-438: MULISCH, H., - De procedure.
222-437: MULISCH, H., - De ontdekking van de hemel. Roman.
222-440: MULISCH, H., - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de Tiennoppen.
241-383: MULISCH, H., - De ontdekking van de Hemel. Roman.
205-398: MULISCH, H., - Soep lepelen met een vork. Tegen de spellinghervormers.
205-395: MULISCH, H., - De procedure.
221-324: MULLER, P.L., - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar Bloeitijd. 3 delen. I: De opkomst II: De bloeitijd III: De laatste jaren. GeÔllustreerd onder tozicht van J.H.W.Unger.
234-352: MULLER, P.E., - De dichtwerken van Philibert van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl.
239-35: MULLER-BOHN, D.P., - Lucie.
229-281: MULLER, S., - Openbaar verslag van den staat der Nederlandschen Bijbelgenoot-schaps, en der Amsterdamsche Afdeeling; voor gedragen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 19den October 1843.
210-463: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaat-schappij.
222-444: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
222-443: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - De geschiedenis van Woutertje Pieterse. 2 dln. Opnieuw verzameld uit de 'Ideen' door J.van den Bergh van Eysinga-Elias.
195-485: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Volksuitgave.
239-428: MULTATULI, , - Liefdesbrieven. Bezorgd en van aantekeningen en een nawoord voorzien door P.van 't Veer.
226-425: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Volksuitgave.
226-429: MULTATULI, , - Saidjah en Adinda.
238-428: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
237-274: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Nog eens: Vrye-Arbeid in Nederlandsch-IndiŽ.
231-437: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaat-schappij. Volksuitgave. Met handtekening van Marie Ovink-Soer, schrijfster van o.a. 'De Canneheuveltjes
231-438: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Verzamelde Werken. Naar tydsorde gerangschikte uitgave bezorgd door zyne weduwe. 10 delen.
223-247: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Over Vrijen Arbeid in Nederlandsch IndiŽ.
234-241: MULYONO, SRI, - Human Character in the Wayang. Javanese shadow play.
225-385: M‹NCHING, L.L. VON, - Oorlogsschepen van vandaag.
242-347: M‹NNINGHOFF, ALEXANDER, - De stamhouder. Een familiekroniek.
231-26: MURRAY, AITKEN, - Tommy Brown. Gedenkschriften van een ondeugenden jongen.
239-36: MURRAY, AITKEN, - Tommy Brown. Gedenkschriften van een ondeugenden jongen.
240-97: MUSAPH-BLIJDENSTEIN, MINNY, - Wat de sterren vertelden.
230-567: MUSKENS, M.P.M., - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus.
218-445: MUSSCHE, ACHILLES, - Aan de voet van het Belfort.
235-176: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W.VAN, - Iets over de inlandsche wijze van katoen-verven. (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen. Naar Javaansche bronnen verwerkt, en met aanteekeningen voorzien.
227-603: MUSSOLINI, BENITO, - Uit het leven van Arnaldo. Vertaald door Wouter Lutkie met autorisatie en met medewerking van de auteur. (over zijn broer).
211-549: MUSSOLINI, BENITO, - Uit het leven van Arnaldo. Vertaald door Wouter Lutkie met autorisatie en met medewerking van de auteur. (over zijn broer).
239-432: MUTSAERTS, CHARLOTTE, - Koetsier Herfst.
231-531: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie.
227-432: MUYRES, JOS / REIJT, V.VAN DE, - Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elschot.
232-459: MUYRES, JOS / REIJT, VIC VAN DE, - Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elschot.
235-385: MUYRES, JOS, - De Kapellekensbaan groeit. Over het ontstaan van het tweeluik De Kapellekensbaan / Zomer te Ter Muren van Louis Paul Boon.
227-396: MUYSSONI, PH. (SAMENSTELLING), - Willem Elsschot. Themanummer Bzzlletin. Hierbij hoeveelheid artikelen.
228-91: MUYT, PIETER NICOLAAS, - Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der provincie Zeeland ten gebruike der scholen.
221-253: MUYT, PIETER NICOLAAS, - Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der provincie Zeeland ten gebruike der scholen.
226-355: MZIK, HANS VAN, - Die Reise des Arabers Ibn Batuta durch Indien und China. (14. Jahrhundert)
237-45: NABBEN, JO, - Het einde van Lo's bakvischtijd.
238-597: NABER, JOH. W. A., - Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk.
242-495: NABER, JOH. W. A., - Betje Wolff en Aagje Deken.
230-316: NABER, JOH. W. A., - Joan Melchior Kemper 1776-1824.
212-330: NABER, JOHANNA W.A., - Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie 1777-1795. 5 delen.
236-582: NABER, JOHANNA W.A., - De borduurkunst.
235-322: NABER, JOH. W. A., - Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk.
235-567: NABER, JOHANNA W.A., - Wegbereidsters. Elizabeth Fry / Florence Nightingale / Josephine Butler / Priscilla Bright Mac Laren.
211-571: NABOKOV, VLADIMIR, - Lolita. Vertaald door M.Coutinho.
232-604: NABOKOV, VLADIMIR, - Lolita. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
215-666: NABOKOV, VLADIMIR, - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling van M.en L.Coutinho.
241-603: NABOKOV, VLADIMIR, - Bastaards.
238-583: NABOKOV, VLADIMIR, - Zuivere kleuren. Brieven 1923-1977. Geselecteerd en geredigeerd door Dmitri Nabokov en Matthew J.Brucolli. Vertaald door Anneke van Huisseling.
214-63: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
230-40: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
219-50: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie.
234-54: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - In gelijke pas.
241-26: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
234-52: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De grootste factor.
234-51: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Cootje zet zich schrap.
237-47: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
239-37: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie.
223-607: NŃDAS, P…TER, - Het boek der herinneringen. Roman. Vertaald door Henry Kammer.
242-433: NAEFF, TOP, - De glorie.
228-30: NAEFF, TOP, - In den dop.
217-515: NAEFF, J.P. (MET VOORW.VAN), - Geschiedboek van het Leidsche studenten corps.
223-548: NAEFF, J.P. (MET VOORW.VAN), - Geschiedboek van het Leidsche studenten corps.
209-38: NAEFF, TOP, - School-Idyllen.
236-411: NAEFF, J.P. (INGELEID EN SAMENGESTELD), - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
235-68: NAEFF, TOP, - De tweelingen.
235-216: NAGELKERKE, GERARD A., - Netherlands Antilles. A bibliography 17th century - 1980.
208-299: NAGELKERKE, L., - Bersama. Maria de Ruiter de Wit / M.RUITER de WIT: Louis Nagelkerke. (dubbelboek)
217-172: NAHUIS, G.H., - Schets van Benkoelen op de Westkust van het eiland Sumatra.
221-44: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Bob en Ina.
234-58: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Pechvogeltje
239-39: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
233-64: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Riek de kwajongen.
232-22: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
227-55: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
238-63: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Bob en Ina.
239-43: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolyk vierspan.
239-40: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Jol Kwik.
239-41: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Meisjesillusie.
233-63: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Netteke Dollemans.
240-78: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Een echte Robbedoes.
239-42: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Riek de kwajongen.
211-45: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
236-62: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Pechvogeltje
235-70: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - De oudste van een leutig troepje.
235-71: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
224-542: NANNING, K.B., - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats.
237-341: NANNINGA, J. G., - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
234-356: NAP, JAN E.A., - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C.Boutens 1870-1943. Schrijversprentenboek 43.
239-487: NARKISS, B. (HERAUSGEGEBEN VON), - Geschichte der JŁdischen Kultur in Bildern.
223-206: NASUTION, ADNAN BUYUNG, - The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia. A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959.
208-357: NATER, J.P., - De Uiver. Glorie en tragiek in de Melbourne race. Hoogtepunten uit de luchtvaarthistorie in de jaren dertig.
230-498: NAUWELAERTS, M. A., - De oude Latijnse school van Breda.
232-240: NEEF, A.J.DE, - Papoealand het arbeidsveld van de Utrechtsche Zendings-Veree-niging.
237-282: NEIJNDORFF, F., - Drie oma's
237-186: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ, 1929-1949.
218-181: NEIJNDORFF, F., - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim.
216-157: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ, 1929-1949. 2e gewijzigde en uitgebreide druk. Met opdracht van de schrijver.
237-479: NEIJZEN, J.G.A. / NEIJZEN, G.J., - Neijsen Neijzing Neijzen. Een Waterlands geslacht. Persoonsgegevens en Stamboom van de nakomelingen van Pieter Neijsen uit Monnickendam 1740-2000.
238-230: NEILEN, M., - Japanse kampen.
239-316: NELISSEN, N.J.M., - Dynamiek in behoud. Tien jaar monumentenzorg in Nederland.
241-69: NENGERMAN, HANNIE, - Versjes en prentjes. (De meeste van deze gedichtjes maakte Hannie op 14-jarige leeftijd. Gedeeltelijk voor haar veel jongere broertje na wiens geboorte de moeder overleed. Ook de illustraties zijn door haar gemaakt)
241-531: N…RET, GILLES, - Matisse.
215-619: NES, G. VAN DE, - Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek.
232-23: NESBIT, E., - Nieuwe avonturen van het zestal. Naar het Engelsch door G.W.Elberts.
241-29: NESBIT, E., - Harding's luck.
241-27: NESBIT, E., - Een ondernemend zestal.
219-54: NESBIT, E., - Een ondernemend zestal.
241-30: NESBIT, E., - Spoorweg-kinderen. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
219-55: NESBIT, E., - Goede voornemens.
241-28: NESBIT, E., - Goede voornemens.
237-398: NESCIO ( PS.VAN J.H.F. GR÷NLOH), , - Schrijversprentenboek 14. Gewijd aan Nescio.
238-433: NESCIO ( PS.VAN J.H.F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
242-434: NESCIO ( PS.VAN J.H.F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
238-434: NESCIO ( PS.VAN J.H.F. GR÷NLOH), , - Heimwee en andere fragmenten. Overdruk uit Tirade.
204-656: NESPEN, W. VAN / NIJS, L (REDACTIE), - Vrijen en trouwen. Aspecten van het volksleven in Europa. Tentoonstellingscatalogus.
242-393: NEUMAN, H. J., - Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.
230-252: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
226-194: NEUMANN, H. / WITSEN,E.VAN, - De Pekanbaroe spoorweg. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romoesha's (Aziatische arbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet.
242-261: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche districten.
237-234: NEUMANN, H. / WITSEN,E.VAN, - De Pekanbaroe spoorweg. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romoesha's (Aziatische arbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet.
240-232: NEUMANN, H. / WITSEN,E.VAN, - De Pekanbaroe spoorweg. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romoesha's (Aziatische arbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet.
220-271: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
241-137: NEUMANN, J.B., - Het Pane- en Bilastroomgebied op het eiland Sumatra. (StudiŽn over Batahs en Batahsche landen) Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap deel 3 afl. 1,2, en 3.
231-598: NEVILL, RALPH, - Sporting days and sporting ways.
239-603: NICOLAAS (= HENRIK SCHARLING), , - Mijn vrouw en ik. (Scharling was een Deense theoloog)
211-622: NICOLSON, NIGEL (EDITOR), - The Letters of Virginia Woolf. 1988 -1941. 6 volumes. (part V published by Harcourt Brace Jovanovich New York)
212-614: NICOLSON, ADAM, - Quarrel with the King. The story of an english family on the high road to civil war.
237-187: NICOLSPEYER, M.M., - De sociale structuur van een Aloreesche bevolkingsgroep.
237-188: NIEBORG, J.P., - IndiŽ en de zee. De opleiding tot zeeman in Nederlands-IndiŽ 1743-1962.
219-597: NIEHAUS, KASPER, - Levende Nederlandsche Kunst.
237-189: NIEL, ROBERT VAN, - Java's Northeast Coast 1740-1840. A Study in Colonial Encroach-ment and Dominance. Met compact disc.
236-203: NIELSEN, AAGE KRARUP, - Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. Vertaald door Claudine Bienfait. Met inl.van H.T.Damstť.
236-488: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
228-212: NIEMANN, AUGUST, - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. Fotomechanische uitgave naar de 3de druk van 1899.
220-135: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
238-123: NIEMEIJER, JAN A., - Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur.
238-124: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
223-590: NIEMEIJER, J.W., - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
238-127: NIEMEIJER, JAN A., - Leven op het platteland.
241-101: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
231-105: NIERITZ, GUSTAV, - Het visschersmeisje van Helgoland. Een geschenk voor kinderen en kindervrienden. De derde Hoogduitsche uitgave gevolgd.
228-506: NIERMANS, J.W., - Kroniek van de familie Niermans (Doorwaart Niermans)
241-245: NIEROP, H.F.K.VAN, - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

10/27