Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
210-596: LANSCHOT, F.J.VAN (BIJDRAGEN VAN O.A.), - De St.Janskerk te 's Hertogenbosch door vrienden van het bouwwerk.
235-169: LANZING, F., - Toean nippon. De japanse soldaat in de Pacifioorlog en in Nederlands-IndiŽ, 1942-1947.
235-168: LANZING, F., - Soldaten van smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL. 1890-1914.
235-237: LANZING, F., - De Nisero-affaire.
222-165: LAPIAN, ADRIAN B., - Orang laut - Bajak laut - Raja laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi. Abad XIX.
202-649: LARSEN, NIELS-ERIK, - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236.
195-552: LASEUR, W.A. / HEEL, J.VAN, - Het Museum Meermanno--Westreenianum 1848-1960. Een bijdrage tot de geschiedenis van het museum en zijn bewoners.
227-546: LASONDER, L.W.A.M., - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
222-414: LAST, J. (VERT.DOOR), - Bakboordslichten Verzen.
222-415: LAST, J., - Verleden tijd. Verzen.
221-405: LAST, JEF, - Das erste Schiff auf der Newa. Aus dem Hollšndischen Łbersetzt von Gerda Kautsky-Brunn.
229-247: LAST, J., - Liedjes op maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld ingeleid en toegelicht door H.A.Poeze.
206-453: LAST, J. (VERT.DOOR), - Oog in oog. (gedichten).
220-436: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN GEREDIGEERD, - Marianne.
220-303: LATIF, S.M., - Bunga anggerik. Permata belantara Indonesia. (about cultivating orchids)
235-60: LATTIMORE, E.F., - Junior het negerjongetje. Bewerkt door Clara Asscher-Pinkhof.
223-349: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
227-216: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
227-217: LAURENS, B., - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
212-239: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
228-324: LAURENS, B., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
228-330: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
206-604: LAUREYS, D., - De Mindere Broeders van Franciscus 1842 - 1992. 150 Jaar Minderbroeders in Vlaanderen.
224-457: LAURILLARD, E., - Uit 's levens Ernst en Kluchten. Dichten en rijmen.
227-218: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
234-171: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
209-616: LAWRENCE, T.E., - ArabiŽ in opstand. Bewerking van R.H.G.Nahuys.
227-150: LECLERCQ, JULES, - Un sejour dans l'ile de Java. La pays - Les habitants - Le systeme colonial.
231-596: LEE CARRELL, JENNIFER, - The Speckled Monster. A historical tale of battling smallpox.
203-655: LEE, CHR., - This sceptred isle: Twentieth Century.
229-227: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
197-583: LEEDEN, C.B.VAN DER, - De ontwikkeling van Diakoniehuis tot Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam. 1906 - 1956.
216-81: LEEDEN, P. VAN DER, - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika.
200-635: LEEFLANG, H. / LUIJTEN, G., - Hendrick Goltzius. (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
229-608: LEEFLANG, TH., - Gevallen engel. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
211-372: LEEMAN, F.W.G., - Van Barkschip tot 'Willem Ruys'. 120 Jaar Zeevaart. Gedenk-schrift van de Kon.Rotterdamsche Lloyd. T.g.v. het 75-jarig bestaan als Naamloze Vennoot-schap en het 100-jarig bestaan van de fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
220-593: LEEMAN, FRED / PENNOCK, HANNA, - Museum Mesdag Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt and Ronald de Leeuw.
233-437: LEEMANS, W.F. / LEEMANS-PRINS,E., - La noblesse de la principautť d'Orange. Sous le regne des Nassau et ses descendants aux Pays-Bas.
221-520: LEEMANS-PRINS, E.C.M., - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. Een bundel studiŽn.
215-238: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
216-202: LEEMBRUGGEN, C.A., - Om het goud van Nieuw-Guinea.
199-221: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
213-565: LEENDERS, J., - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
234-463: LEENDERS, J., - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
219-293: LEENDERTSE, M.J. (REDACTIE), - De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland. Samengesteld t.g.v. den vijfenvijftigsten jaardag van hare majesteit Koningin Wilhelmina. met inleiding van D.Fock.
235-424: LEENDERTZ, P., - Bibliographie der werken van P.C.Hooft.
223-343: LEENE, G.A.H., - De kapiteins Christiansen. Naar de logboeken verteld.
213-403: LEENE, G.A.H., - De kapiteins Christiansen. Naar de logboeken verteld.
228-319: LEENINGA, J.J. / WESTRA, E.J., - En tůch staat de Martini. Groningen onder duitsch schrikbewind.
214-117: LEENT, F.H.VAN, - De Vluchteling in 't Gebergte. Eene episode uit troebele dagen.
219-105: LEENT, F.H.VAN, - Wat een jongen worden kan. Schetsen uit het leven van Michiel Adriaanszn.de Ruijter.
230-112: LEENT, F.H.VAN, - Onze Hartediefjes.
227-111: LEENT, F.H.VAN, - Mijn broeder en ik. Eene vertelling voor meisjes.
231-425: LEENT, F.H.VAN, - Herdenken. Proza en poŽzie. Bijeenverzameld.
202-326: LEER, KEES VAN DER, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
234-275: LEER, KEES VAN DER / DE LIEFDE-V. BRAKEL,TINY, - Prinses Marianne 1810-1883 . Een leven van liefde en kunst.
228-276: LEER, K. VAN, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
213-364: LEER, K. VAN, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
213-585: LEER, K. VAN, - Historische wandelingen in Voorburg en omgeving. Vorstelije dieren en andere prentkunst.
234-271: LEERS, J.F.C. (VOORWOORD), - Naamregister der Hervormde predikanten in het Koningrijk der Nederlanden en deszelfs Oost- en West-Indische bezittingen, alsmede der hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de hoogescholen en athenaeen met aanwijzing hunnen vroegere en tegenwoordige standplaatsen; benevens de namen der kandidaten.
214-163: LEERTOUWER, L., - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
234-398: LEEUW, KEES DE, - Een nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans. Jacob van Schivichaven 1866-1935. m.m.v. Erna Kok en Charlotte Sienema.
216-589: LEEUW, R.DE / SILLEVIS,J. / DUMAS,CH., - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus.
231-426: LEEUW, AART VAN DER, - De opdracht. gedrukt in zwart en geel.
233-561: LEEUWEN, RICHARD VAN, - De wereld van Sjahrazaad.
234-458: LEEUWEN, J.A.VAN E.A., - Licht en schaduw. Gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882-1932. Gedenkboek t.g.v. het Vijftigjarig bestaan van de Chr.Vereniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede.
213-293: LEEUWEN, BOELI VAN, - Schilden van leem.
229-493: LEEUWEN-CANNEMAN, M.C. VAN, - Inventaris van het archief van de familie Vosmaer 17e-20ste eeuw.
235-546: LEEUWEN, WILFRED VAN / ROMERS, H., - Een spoor van verbeelding. 150 Jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
221-260: LEFEVRE PONTALIS, M. A., - Jean de Witt. Grand Pensonnaire de Hollande. 2 delen.
230-221: LEFFELAAR, H. L., - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
227-219: LEFFELAAR, H. L., - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
225-168: LEG»NE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
230-323: LEG»NE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
228-195: LEGENE, P.M., - Suriname land mijner dromen. 3e herziene en uitgebreide druk.
232-548: LEHNING, A., - Michel Bakounine et l'Italie 1871-1872. Textes etablis et annotťs. 2 vol. I. La polťmique avec Mazzini ecrits et martťriaux II. La premiŤre internationale en Italie et le conflit avec Marx.
211-607: LEHR, ANDRE, - De geschiedenis van het Astronomische Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
225-557: LEHR, ANDRE, - Beiaardkusnt in de Lage Landen.
235-170: LEIDELMEIJER, M., - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
223-201: LEIDELMEIJER, M., - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
232-330: LEIJNSE, ELISABETH, - Cťcile en Elsa strijdbare freules. Een biografie. (Cťcile Goekoop-de Jong van Beek schreef : Hilda van Suylenburg / Elsa trouwde met Alphons Diepenbrock)
228-210: LEIPOLDT, LOUIS, - Oom Gert vertel en ander gedigte. Met 'n inleiding van J.J.Smith.
215-209: LEKKERKERKER, C., - Land en Volk van Java. Deel I. Inleiding en algemeene beschrijving. Verder niet verschenen.
209-199: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Sumatra.
207-219: LELIE, FRANS, - Kapers op Nieuw-Guinea.
195-49: LELIE, FRANS, - Groene slangen.
233-399: LELYVELD, ELLEN VAN, - Altijd piano. Muziek in het leven van Hella Haasse.
233-266: LELYVELD, TH.B., - De Javaansche danskunst. Ingeleid door Prof.Dr.N.J.Krom.
224-615: LEMAIRE, G…RARD-GEORGES, - OriŽntalisme. Het beeld van het morgenland in de schilderkunst. Met voorwoord van GeneviŤve Lacambre.
230-566: LEMAIRE, CLAUDINE (ONDER LEIDING VAN), - Karel Alexander van Lotheringen. I: Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden. II19:38:46 Mens, veldheer, grootmeester. Tentoonstellingscatalogus Paleis van Karel van Lotharingen / Koninklijke Bibliotheek. 2 delen.
226-350: LEMKE, HANS, - Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert.
227-512: LEMMENS, G.TH.M., - Het Stadhuis van Nijmegen.
203-574: LEMMENS, G.TH.M., - De Vrede van Nijmegen. Tentoonstelling sept/okt 1978.
226-347: LEMMERS, A., - Techniek op schaal. Modellen en het technologiebeleid van de Marine 1725-1885.
225-135: LENDERS, J. E.A., - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
233-217: LENGKEEK, ELISE G., - De hel van Tjideng. Een persoonlijk verslag van een jappenkamp. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene van het jappenkamp Tjideng, oktober 1942 - december 1945.
228-325: LENNEP, G.L.VAN, - Verklarend oorlogswoordenboek.
192-339: LENNEP, J. VAN / GOUW,J.TER, - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. / Het boek der opsschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Herdrukken van de uitgaven van 1868/1869.
234-249: LENNEP, J.VAN / HOFDIJK,W.J., - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 3 delen. reprint van de uitgave van 1883/1884.
235-316: LENNEP, J. VAN / GOUW,J.TER, - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. / Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Herdrukken van de uitgaven van 1868/1869.
215-680: LENNHOFF, E., - Die Freimaurer.
221-610: LENSEN, LEO / HEITLING, WILLY, - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, boos-wichten, martelaren en hun rechters.
222-587: LEONOW, LEONID, - De Dassen (Barsoeki). Uit het Rusisch vertaald door Ljoeba Dworson en Lida Polak.
235-590: LEOPARDI, GIACOMO, - Gedachten. Vertaald en van een nawoord voorzien door Frans van Dooren.
234-534: LEOPOLD III, , - Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap.
204-75: LEOPOLD, MARIE, - Dolly. Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld.
204-76: LEOPOLD, MARIE, - Een jolig troepje.
234-488: LEQUIN, FR. / MEIJER, A., - Samuel van de Putte, een mandarijn uit Vlissingen. (1690-1745).
229-195: LEQUIN, FRANK, - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in AziŽ in de 18e eeuw meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
234-272: LESGER, C. / NOORDEGRAAF, L., - Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
220-149: LEUFKENS, H., - Impressies van Batavia. Eng./ Duitse/ Franse/ Italiaans/ Ned. bijschriften.
194-431: LEUFTINK, A.E., - Chirurgijns 'Zee-Compas'. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
223-317: LEUPEN, P., - Philip of Leyden. A fourteenth Century Jurist. A study of his life and treatise 'De cura reipublicae et sorte principantis with supplement comprising Appendix I and notes.
195-186: LEUR, J.C.VAN, - Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatische handel.
225-397: LEUS, H. / WEVERBERGH, J, - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
205-111: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
220-138: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
214-129: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
230-506: LEVELT, H., - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St.Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding van J.van Ginniken.
217-550: LEVELT, H., - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St.Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding van J.van Ginniken.
234-273: LEVIE, S.H. (VOORWOORD), - Het Vaderlandsch gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis. Tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam.
196-630: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
203-677: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
218-173: LEVYSSOHN NORMAN, BEETS, D., - Verslag van het Centraal Comitť voor de noodlijdenden door de uitbarsting op Krakatau. (eerste stuk)
223-512: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
228-327: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
206-481: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
225-432: LEY, J.S. DE / LUGER,B., - Walden in droom en daad. Walden/dagboek en notulen van Frederik van Eeden e.a. 1898/1903. Inleiding en commentaar.
223-318: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C.Molhuysen.
231-323: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C.Molhuysen.
216-237: LEYDS, W. J., - Die erste Annexion Transvaals.
211-252: LEYDS, W. J., - De eerste annexatie van de Transvaal.
210-432: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
206-425: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
234-388: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
223-338: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Wibaut de machtige. Een biografie.
224-451: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 1864-1927.
227-151: LIAW YOCK FANG, , - Undang-undang Melaka (Law in Melaka) A critical edition. tekst in English and Indonesian.
232-493: LICHTENSTEIN, H., - Raoul Wallenberg. Retter von hunderttausend Juden. Ein Opfer Himmlers und Stalins. Mit einem Vorwort von Simon Wiesenthal.
230-238: LICHTVELD, NONI, - Anansi de spin weeft zich een web om de wereld.
207-245: LICHTVELD, L., - Suriname op de tweesprong.
229-230: LICHTVELD, NONI, - Anansi tussen god en duivel.
208-128: LIDOW (=ALIDA C.B.WALTHER), , - Het maanboek.
206-562: LIEBURG, M. J. VAN, - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
202-565: LIEBURG, M. J. VAN, - Het medisch onderwijs te Rotterdam, (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
223-559: LIEBURG, M. J. VAN, - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
218-586: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Sophia Kinderziekenhuis, 1863-1975.
201-581: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
210-568: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam, 1839-1900. De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
210-565: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
227-187: LIEFDE, J.L.F. DE, - Toch naar Holland. Zendingsverhaal.
209-27: LIEFDE, J.L.F. DE, - Onder zes nichtjes en neefjes.
225-62: LIEFDE, J. DE, - De Savoyaard en de aatsbisschop en andere verhalen.
230-277: LIEM TJOE ING, , - Lukisan-lukisan Koleksi Adam Malik. Wakil Presiden Republik Indonesia / Paintings from the Collection of Adam Malik Vice President of the Republic of Indonesia.
233-341: LIEMPT, AD VAN, - De oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de N.P.S. m.m.v. Hans Blom.
228-131: LIENDEN, H.J.H.VAN, - Empirisch onderzoek naar de geschiktheid der verschillende temperamentstypen voor den dienst in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger. Uitgave van de Indische Krijgskundge Vereeniging.
227-421: LIER, R.VAN, - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch. Uitgegeven onder het teken van Het Swarte Schaap.
228-196: LIER, R.VAN, - Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatschappij in Suriname.
233-592: LIESE, J., - Postduiven . Over de wijze om postduiven aan te kweeken en voor lange reizen af te richten.
231-324: LIESHOUT, J.VAN, - Het kan wel op al is het lekker! Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
229-231: LIEUW, GERDA. H. (VOORWOORD), - Nos futuro. Wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
227-596: LIEVERLOO, KARIN VAN / ROELOFS, PIETER, - Antoon van Welie 1866-1956. De laatste decadente schilder.
227-510: LIGTERINK, G.H., - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaals grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
233-159: LIGTHART, TH. E.A. (ONDER RED.VAN), - De Indische bodem.
202-118: LIGTHART, JAN, - In Zweden.
201-52: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Een zomervacantie bij de grenzen.
211-35: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Pim en Mien. 4 deeltjes in 1 band.
228-25: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Het boek van Ot en Sien'. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder Reprint van de 1e druk t.g.v. het 125-jarig bestaan van de fa.J.B.Wolters.
209-28: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Ot en Sien. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder' reprint.
225-350: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
214-52: LIMBURG, JILLES, - Je durft niet.
215-398: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
228-505: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN, - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
222-257: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
199-290: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Handboek der Grieksche Mythologie ten dienste der Latijnsche scholen en gymnasiŽn.
231-542: LIMBURG STIRUM, M.VAN, - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
222-417: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
229-577: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER/ MAURER, ONNO, - Jakob Nieweg in stille bewondering.
217-335: LINDEBOOM, G.A. / LIEBURG, M.J.VAN (EINDREDACTIE), - Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken 1884-1984.
235-171: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K. P. M. - schepen van 'Tempo Doeloe' / Old K.P.M.-ships from the past. 12 delen. Complete reeks. (deel 11 titel foutief: Oude K.M.P.-schepen)
200-652: LINDEMAN, C.M.A.A., - Joachim Anthonisz Wtewael. met een voorwoord van W.Vogelsang.
234-435: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
231-477: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
219-121: LINDEN, J. TER E.A., - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
218-287: LINDENBORN, M., - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendings-vereeniging.
222-132: LINDERS, JOKE, - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G.Schmidt - de geschiedenis van haar schrijverschap. Met opdracht van de schrijfster aan Tonke Dragt.
224-467: LINDERS, JOKE, - An Rutgers van der Loef. Biografie.
219-129: LINDERS, JOKE, - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs. Schrijversprentenboek.
228-333: LINDWER, W., - Kamp van Hoop en Wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945. M.m.v. Karin van Coevorden.
232-248: LINKER, O.B. O.R.V., - Opstellen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te CuraÁao.
228-328: LINKS, KAREL, - Moffenspiegel. Een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten. (uitgegeven 'Bovengronds
219-106: LINSCHOTEN, J.H.VAN, - De helden der PyreneŽn, een feit uit de Fransche gods-dienstoorlogen tijdens Richelieu. naar het duitsch van Gottfried Flammberg. (=J.J.A. Ebrard)
227-312: LINT, J. G. DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
231-213: LION CACHET, J., - Tiyo Soga, de eerste Kaffer-zendeling. Eene bladzijde uit de geschiedenis der zending in Kafferland. Naar het engelsch van J.A.Chalmers. (verschenen in 1877)
218-288: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
227-274: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
202-165: LIP, F.A.W. VAN DER, - Nederlandsch-Indisch Herinnerings-Album aan de verloving en het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. met Maleische tekst van Armijn Panť. (met foto's van de feestelijkheden in verschillende plaatsen)
215-601: LIPPMANN, F., - Der Kupfersctich. 5. Auflage.
220-114: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Bep, wat wil je nog meer? Verteld en getekend.
227-103: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan.
218-593: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - ...die jakken en rokken dragen' Brabantse klederdrachten en streeksieraden. Tentoonstellingscatalogus. Noordbrabants Museum
228-578: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen. Vertaald door Tom Eekman.
233-570: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen. Vertaald door Tom Eekman.
218-604: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek oorlogsprenten affiches postzegels.
226-588: LOCHER, J.L., - Co Westerik. Catlogus tentoonstelling Berlin - Saarbr'cken - 's-Gravenhage 1983-1984
222-418: LODEIZEN, H., - Het innerlijk behang en andere gedichten.
210-449: LODEIZEN, H., - Gedichten. Het innerlijk behang en andere gedichten.
228-417: LODEIZEN, H., - Vezamelde gedichten.
228-416: LODEIZEN, H., - De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert.
231-428: LODEIZEN, H., - Londenvaarder.
224-186: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
217-167: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
221-406: LODEWICK E.A., H. J. M. F., - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse Letterkunde.
235-258: LOEB…R, J.A., - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-IndiŽ.
233-161: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ.
202-166: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
197-142: LOEBIS, M., - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu.
196-151: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
213-262: LOEBIS, M., - Kampdagboek.
216-190: LOEBIS, M., - Weg zonder eind. (roman) (speelt tijdens politionele acties)
229-248: LOEBIS, M., - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
219-107: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
234-474: LOENEN, J.B.VAN, - Beschrijving en kleine Kroniek van de Gemeente Hillegom.
208-139: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
222-562: LOEWENSTEIN, FRITZ E., - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister.
224-41: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Juffrouw Tubbs. Voor Nederland bewerkt door G.W.Elberts.
234-36: LOFTING, HUGH, - De dierentuin van Doctor Dolittle. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
234-37: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Doctor Dolittle. Zijnde het verhaal van zijn eigenaardig huiselijke leven en van zijn verbazingwekkende avonturen in den vreemde. Nooit tevoren in druk verschenen. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
235-61: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Juffrouw Tubbs. Voor Nederland bewerkt door G.W.Elberts.
229-249: LOFTS, NORA, - De zilveren notemuskaat. Vertaald door S.Franke.
235-172: LOHANDA, MONA, - Growing pains. The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890-1942.
206-107: L÷HR, J.A.C., - Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van Kleinen Andries. Uit het Hoogduitsch.
193-44: LOHSZ, HEDWIG, - Op bezoek in dierenland. Bewerkt door Diet Kramer.
212-106: LOKHORST, EMMY VAN, - Na vieren. Verhalen, versjes, gezelschapspelletje, grapjes, raadsels, wedstrijdopgaven, enz.
214-112: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
222-457: LOKHORST, E.VAN / VOETEN,B., - In Memoriam M.Nijhoff. Uitgave van de Gids met bijdragen van A.Roland Holst/ B.Voeten / A.Donker / G.Knuvelder / J.Engelman / Th.de Vries e.a. Bijgevoegd enige krantenartikelen en een geschreven kaart van Georgette Nijhoff-Hagendoorn.
201-54: LOKHORST, EMMY VAN, - Jessy en de anderen.
220-116: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
220-512: LOLKAMA, J., - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
208-71: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - Nora's geheim.
234-39: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - Baby' .
219-31: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - De ongeluksvogel.
203-516: LOMMEN, M. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Jan van Krimpen 1892-1958. Een keuze uit de collectie.
231-577: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH, - The poetical works of Henry Wadsworth Longfellow.
226-230: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen~Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie. Biografie.
234-190: LOO, VILAN VAN DE, - Somewhere in IndiŽ'. In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920).
231-214: LOO, C.J.VAN DER, - De geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) aan het volk verteld.
215-212: LOOHUIS, J.G., - De verhouding tusschen den Tropischen landbouwgordel en industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidige aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost-AziŽ.
191-642: LOOMAN, H.J., - Het boek van de schaats.
220-513: LOON, J.VAN / BOER, M. DE, - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
235-62: LOON, MARY VAN, - Het geheim van het oude huis.
213-554: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
214-547: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
227-514: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
233-483: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
222-397: LOOS, K., - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
233-520: LOOS, WIEPKE / TUYL VAN SEROOSKERKEN, CAREL (REDACTIE), - Waarde heer Allebť. Leven en werk van August Allebť (1838-1927). Tentoonstellingscatalogus.
228-414: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
206-564: LOOS, J.C. VAN DER, - Geschiedenis van Katholiek Scheveningen.
206-501: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
233-270: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der tekeningen met medewerking van W.Fruin-Mees door P.C.Bloys van Treslong. Uitg.t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Kon.Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
201-248: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-IndiŽ.
235-259: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
235-260: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogds-portretten en compagnieschilders. Deel I: tekst, deel II: platen.
231-421: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
216-251: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach aan de Kaap. Artikel in Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde. / V.E.Korn: Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving / F.S.Eringa: Een recente toneelbewerking van het Lutung Kasarung-verhaal / P.Donatus Dunselman : Adatgebruiken Kendajan-Dajak's van West-Borneo in acht te nemen na een brand / L.M.Coster-Wijsman : Illustraties bij het Javaanse verhaal Pandji Djajaksuma.
209-516: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
235-534: LOOS, W. / JANSEN, G., - Breitner en zijn tijd. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1880-1900.
211-507: LOOSJES, ADRIAAN, - 's-Gravenhage in beeld.
231-270: LOOSJES, VINCENT, - De dood van Socrates. Een dichtstuk van A.de Lamartine, in Nederduitsche verzen nagevolgd.
231-271: LOOSJES, VINCENT, - De veldslag bij Waterloo en dichtproeven.
229-528: LOOSJES, ADRIAAN, - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna. Uit oorspronkelijke handschriften. Met aantekeningen tot dezer tijd vermeerderd door Petrus Loosjes. Reprint van de uitgave van 1794 bij F.Bohn en A.Loosjes.
210-585: LOOSJES, ADRIAAN, - Zeeland in Beeld. (herdruk van de uitgave van 1930)
221-318: LOOSJES, ADRIAAN, - Kerken en godshuizen in Nederland. Samengesteld uit 'Sprokkelingen in Nederland
215-642: LOOSJES-TERPSTRA, A.B., - Moderne kunst in Nederland 1900-1914.
211-486: LOOSJES, ADRIAAN, - Noord-Holland in Beeld, landelijk.
232-456: LOOSJES PZ., ADRIAAN, - Het leven van Maurits Lijnslager. Een Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw. 3 dln. (herdrukt naar de derde uitgaaf van 1823).
216-134: LOOTS, STAF, - Vlaamse kinder- en jeugdboeken van 1830 tot heden. Bibliografie met biografische gegevens. Deel I: 1830-1930. (met los namenregister)
229-529: LOOTSMA, S., - Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Walvisvaart. (meer speciaal de Zaansche).
228-523: LOOTSMA, S., - Friesch-Doopsgezinde gemeente West Zaandam. 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van 'Het Nieuwe Huys
230-403: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
209-403: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
227-422: LOOY, JACOBUS VAN, - Wie dronk toen water. Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebť gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. verzorgd door F.P.Huygens.
224-609: LOTH, D., - Philips II of Spain.
202-324: LOTTH…, ERNST, - Charme et lumiere des Pays-Bas.
196-50: LOTZ, ALICE, - Mijn Mary * Max. (Jongeman moet een maand als dame verkleed in Brussel doorbrengen)
231-326: LOUW, A. VAN DER, - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van de AJC.
224-112: LOUWERSE, P., - Konijntje-Wijsneus. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje. Is overdruk uit : Voor de Kinderkamer XII.
221-128: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
214-54: LOUWERSE, P., - Vlissinger Michiel.
233-190: LOUWERSE, P., - De vlinderjagers op de Caraibische eilanden. Vrij bewerkt naar het Engelsche boek: The Butterfly Hunters van E.Murray-Aaron.
191-80: LOUWERSE, P., - De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zedekundig verhaal.
214-119: LOUWERSE, P., - Willem Tell. De Zwitsersche Vrijheidsheld. Oorspronkelijk geschiedkundig verhaal uit het begin der 14e Eeuw.
199-50: LOUWERSE, P., - De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zede-kundig verhaal.
235-202: LOUWERSE, P., - Mannen van sta-vast of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
228-56: LOUWERSE, P., - Bloemlezing uit de Duizend en ťťn nacht.
217-126: LOUWERSE, P., - De schippersjongen of Leiden in strijd en nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
201-125: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
223-126: LOUWERSE, P., - Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden. Naar het engelsche jongensboek 'The log of a Jack Tar' M.m.v. J.Brouwer.
208-231: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
235-201: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
207-131: LOUWERSE, P., - Een gelukkig huisgezin en andere verhalen in proza en berijmd. 2 delen in 1 band. Verzameld.
213-252: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
225-64: LOUWERSE, P., - Lachen en Leeren. Vertellingen uit het leven der Viervoetige Dieren.
226-415: LUBBE, H.F.A.VAN DER, - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing. With a summery in english.
195-58: LUBER, JET, - De zeedistel.
219-208: LUBIS, MOCHTER, - Schemer over Djakarta. Roman.
233-320: LUCASSEN, L., - En men noemde hen Zigeuners... De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland (1750-1944).
234-451: LUCASSEN, J.M. E.A., - Gedenkboek van Beverwijk. Uitgave t.g.v. Herdenkingsfeesten 1927.
231-327: LUCASSEN, J., - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees pers-pektief, 1600-1900.
226-287: LUCASSEN, J., - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspek-tief, 1600-1900.
225-457: LUCEBERT, , - Triangel in de jungle gevolgd door De dieren der democratie.
207-472: LUCEBERT, , - Van de afgrond en de luchtmens.
221-569: LUCEBERT, , - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten. Samenstelling : Jan Martinet.
213-485: LUCEBERT, , - Oogsten in de Dwaaltuin.
229-586: LUCHT, CHRISTIAAN E.A., - De gebroeders Verveer. Haagse meesters van de romantiek. (Salomon - Maurits - Elchanon)
224-521: L‹CKE, C., - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 Jaar wonen en werken.
214-527: LUGARD, JR., G. J., - Deventer MozaÔek. Facetten van Deventer in heden en verleden.
214-285: LUGARD, B.EVERT (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club. 1898 - 3 juli - 1923.
233-464: LUGARD, JR., G. J., - Deventer MozaÔek. Facetten van Deventer in heden en verleden.
231-18: LUGER, JOH., - De veertien dagen van Tom en Thys. Journalisten-detectives.
215-630: LUGT, FRITS, - Mit Rembrandt in Amsterdam. Die Darstellungen Rembrandts vom Amsterdamer Stadtbilde und von der unmittelbaren landschaftlichen Umgebung. Mit einem Zusatz Łber einige in Utrecht und Gelderland Zeichnungen. (deutsch von Erich Hanke)entstandene
228-353: L‹HRS, C., - Mijn zuster Anna Blaman.
211-609: LUIKEN, JAN, - Schriftuurlyke Geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. 2 delen. herdruk van de uitgave van 1712.
235-609: LUIKEN, JAN, - Schriftuurlyke Geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. 2 delen. herdruk van de uitgave van 1712.
221-173: LUINENBURG, O./ NEEF,J.DE (ONDER RED.VAN), - Java. Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden
234-138: LUINENBURG, O./ NEEF,J.DE (ONDER RED.VAN), - Java. Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden
207-221: LUNDQUIST, E., - Papoea's waren mijn makkers. Zijn buitengewoon spannende reisavonturen met menseneters, gevaarlijke dieren, casuarissen, zeldzame bloemen, tropische ziekten en nog duizend andere vreemde zaken op een exploratietocht in de nog wilde, geheimzinnige binnenlanden van Nederlandsch Nieuw-Guinea.
215-146: LUNENBORG, H. (SAMENSTELLING), - Met rooie oortjes en vochtige ogen. Het Neder-landse kinderboek door de eeuwen heen. Catalogus van de kinderboekententoon-stelling in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 1989. (titelbeschrijvingen van de tentoongestelde boeken)
216-359: LUNSHOF, H.A., - De stuurman van 'De Groene Leeuw'. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
219-593: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Chine de Commande.
235-261: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. / POSTHUMUS MEYJES,G.H.M., - Goud uit Java / Gold from Java. tekst in 2 talen.
230-473: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
224-541: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
221-476: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
221-505: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
210-537: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
220-223: LUXINGER, J., - Drie Nederlanders bestrijden Japan. Een verhaal van ondergronds gewapend verzet tegen de Japanners in IndonesiŽ. 1942-1943.
230-328: LUYSTERMANS, PATRICK E.A. (REDACTIE), - Ackermans & van Haaren. Een familiale groep met internationale ambities. 1876-2007.
226-178: LYNCH, HANS (= J.N.VAN HELVERT), - De wraak van Stalen Hand.
221-630: LYONS, ALBERT S. / PETRUCELLI, R.J., - Medicine. An illustrated History.
233-486: MAAL, R.J.VAN DER O.R.V., - van Baerne tot Baarn.
221-574: MAAN, DICK, - Paul Schuitema. Beeldend organisator.
226-571: MAAR, F.E.R.DE, - Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst.
218-610: MAAR, F.E.R.DE, - Een gebit zonder eind. Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiŽne.
210-354: MAARSEVEEN, J.G.S.J.VAN, - Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909. 4 delen. I: 1851-1884. II: 1885-1897. III: 1898-1909. IV: Bijlagen.
229-480: MAARTENSE, KAREL, - De Conste van Geometria.
226-138: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen. M.m.v. J.E.C.M.van Oerle.
225-437: MAAS, W., - Jacques Gans. Biografie.
222-420: MAAS, N., - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
225-169: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
216-436: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
221-463: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
226-288: MAAS, A.J., - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof.Dr.D.van Embden. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Met voorwoord van Generaal C.J.Snijders.
211-176: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen. M.m.v. J.E.C.M.van Oerle.
193-442: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
217-619: MAAS, NOP (SAMENGESTELD EN TOEGELICHT), - Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten.
206-420: MAAS, W., - Jacques Gans. Biografie.
222-421: MAAS, LOE, - The song of honorable death. (geschreven na de bevrijding van Maastricht in 1944) nr. 191 van 300 exemplaren.
221-631: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
203-678: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
207-500: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
231-553: MAAS, R., - De Klopperman. Vrijmoedige Bredase Volksverhalen.
211-37: MAAS, JOH.C., - De verborgen stad. Een fantastisch verhaal voor de rijpere jeugd.
204-662: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
235-404: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
230-113: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Bij Grootemoes. Versjes.
224-96: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Wilde Heintjes droom.
224-95: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Voor Broertjes en Zusjes.
199-111: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Praatjes en plaatjes voor kleine maatjes.
221-212: MAC GILLAVRY, A., - Want ik heb uw vader gekend.
221-211: MAC GILLAVRY, A., - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-OostindiŽ. Met een voorwoord van B.V.A.RŲling.
216-191: MAC GILLAVRY, A., - Syndromen.
233-82: MAC…, J., - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J.Andriessen.
219-108: MAC…, J., - De historie van twee appeljongens of Hoe een grootpapa zijnen kleinkinderen rekenen leerde. Een heel leerzaam verhaal. Naverteld voor onze kinderen door P.J.Andriessen.
197-624: MACHIAVELLI, N., - Geschichte von Florenz.
219-363: MACINTYRE, D., - Kriegsschiffe in 5000 Jahren.
197-347: MACINTYRE, D., - Abenteuer der Segelschiffahrt.
197-349: MACINTYRE, D. / BATHE, B. W., - Het Oorlogsschip. Een geÔllustreerde geschiedenis.
217-604: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
227-604: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
232-603: MACLAREN, IAN, - Harten van goud. Schetsen uit Schotland. Vertaald door W.van nes.
214-604: MACMIUNN, G., - The Crimea in perspective.
211-414: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale repro-ductie van het handschrift naast de tekst in Typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige anlytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
235-433: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst. + aantekeningen bij de tekst
230-367: MAHAN, A.T., - The influence of Sea Power upon history 1660-1783. reprint of the 5th edition (1894).
231-241: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjies. Een bundel vertellingen.
231-242: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjoek. Vertellingen.
231-243: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Verzameld werk.
229-251: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Schat, schot, schat. Zes vertellingen.
231-578: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
197-56: MAHLER, S., - Het raadsel van Europa.
234-560: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
234-559: MAHLER, ALMA, - Gustave Mahler. Herinneringen en brieven. Vertaald door Tinke Davids.
223-605: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
220-224: MAHLER, E., - De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen.
224-239: MAIER, H./ MINDE,D.VAN / POEZE,H., - Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942-1945.
227-314: MAK, J. J., - De Rederijkers.
230-35: MAKKUM, HEIN VAN, - De ondergang van de Ph 24.
193-46: MAKKUM, HEIN VAN, - PH 24 antwoordt niet!!
233-58: MAKKUM, HEIN VAN, - PH 24 antwoordt niet!!
228-26: MAKKUM, HEIN VAN, - De ondergang van de Ph 24.
217-622: MALAPARTE, CURZIO, - Dagboek van een vreemdeling in Parijs.
234-601: MALCOLM, NORMAN, - Ludwig Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht van Georg Henrik von Wright.
235-612: MALCOLM, NORMAN, - Ludwig Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht van Georg Henrik von Wright.
203-179: MALKO, S. / VISSER, C., - Herinneringen aan ons IndiŽ.
234-536: MALLORY, J.P., - Indo-Europeans. Language, Archaeology and Muth.
197-124: MALONEY, M. C., - English illustrated books for children.a descriptive companion to a selection from the Osborne collection.
231-100: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Vertaling van Gerard Keller.
231-22: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe vrije bewerking voor de jeugd naar hector Malot's 'Sans Famille' door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink. 2 delen in 1 band.
231-99: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Vertaling van Gerard Keller. 2 delen.
215-31: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink.
225-459: MAN, HERMAN DE, - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
225-460: MAN, HERMAN DE, - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
203-497: MAN, HERMAN DE, - De koets.
230-552: MAN, JACQUELINE DE, - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsthistorie en esthetica 1670-1820.
198-638: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
226-192: MAN, J.TH.A.DE, - Opdracht Sumatra. Het Korps Insulinde. 1942 - 1946.
206-619: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
233-404: MANDEAU (= F.BORDERWIJK), EMILE, - Verbrande erven. Een plaatsbeschrijving. illegale uitgave, nr. 125 van 525 genummerde exemplaren. De Jong 532
234-537: MANDELA, NELSON, - De lange weg naar de vrijheid. De autobiografie.
204-639: MANDER, C. VAN, - Het Schilderboek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders.
222-237: MANDERS, JO, - Indo.
230-222: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
219-247: MANDERS, JO, - Crisis.
218-228: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
231-244: MANDERS, JO, - Crisis.
225-461: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
202-494: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
234-561: MANN, THOMAS, - Duitsland heeft me nooit met rust gelaten. Amerikaans dagboek 1940-1948. Gekozen, vertaald en geannoteer door Paul Beers.
225-314: MANNING, A.F. ( O.R.V.), - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
217-583: MANS, VEERLE E.A., - Margareta de Heer (ca.1600 - ca 1665). Dť Friese kunstenares van de zeventiende eeuw.
235-291: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van Oranje)
233-552: MANSEL, PHILIP, - Constantinople City of the World's Desire.
208-75: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
197-181: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Met vorrwoord van G.Kalff.
223-240: MANSVELT, N., - De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Met vorrwoord van G.Kalff.
208-177: MANUHUTU, W. / SMEETS,H. (ONDER RED.VAN), - Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951.
214-56: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker of De Zilveren Schaatsen. Volledige vertaling van Anita van der Ven, nawoord van Joop Voorn.
234-40: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates.
208-76: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker of De Zilveren Schaatsen. Volledige vertaling van Anita van der Ven, nawoord van Joop Voorn.
228-27: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates. A story of life in Holland.
212-520: MARCUS, LIDWIEN, - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad van Amsterdam.
214-57: MARE, STELLA (= E.VISSER-ZADOKS), - In de lente des levens.
209-337: MARE, A.J.DE, - Over twee exemplaren van de van Sichem's 'Gouverneurs en Gouvernantes'. Overdruk uit Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde V.
226-105: MAR…E, PIET, - Versjes van lang geleden met foto's van heden. met muziek.
211-38: MAR…E, PIET / PRINSEN GEERLINGS, BERT, - Wij vliegen. (Met vier losse werktekeningen voor het bouwen van vliegtuigmodellen)
225-94: MAR…E, PIET, - Versjes van lang geleden met foto's van heden.
235-63: MAR…E, PIET, - Wij knutselen.
200-718: MARGADANT, S.W.F., - Twintig Duizend Citaten.
227-315: MARGRY, P. J. E.A., - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer.
221-575: MARIEN, MARCEL E., - Victor Stuyvaert, houtsnijder miniaturist.
214-566: MARKEN, J.C.VAN, - Uit het Fabrieksleven. Delft 1869-1905. Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. 3 delen. (betreft Gist- en Spiritusfabriek Delft)
226-180: MARLE-HUBREGTSE, M.J.VAN, - Ams houdt van IndiŽ.
232-608: MARNHAM, PATRICK, - De man die Maigret niet was. De biografie van Georges Simenon. Vertaald door Tinke Davids.
200-670: MARONIER, J.H., - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
213-632: MARONIER, J.H., - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
231-215: MARQUIS, T.G., - Canada's sons on Kopje and Veldt. A historical account of the Canadian contigents. With an introduction chapter by Georg Munro Grant.
225-480: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
205-488: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
228-278: MARSILJE, J.W. E.A., - Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland.
225-462: MARSMAN, H., - De anatomische les.
235-435: MARSMAN, H., - Porta Nigra.
235-436: MARSMAN, H., - Schrijversprentenboek 4 gewijd aan H.Marsman.
226-351: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
219-364: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Aanzien van de oude visserij. ....met de beste groeten van....
219-365: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
209-617: MARTENS, S.W.P., - De Katharen. De opgang en vernietiging van een vredelievende ketterse sekte in de middeleeuwen.
225-611: MARTI, SAMUEL / PROKOSCH KURATH, GERTRUDE, - Dances of Anahuac. The Choreography and music of precortesian dances.
233-236: MARTIN, K., - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen.
225-378: MARTIN, COLIN, - Het fortuin van de Armada.
225-379: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
234-322: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
235-296: MARTIN, H., - Erasmus en zijn tijd. Historische schets.
231-179: (ARION), FRANK MARTINUS, - Ilusion di un anochi. 16 Sonet di amor.
199-53: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De Kingfordschool.
227-44: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
214-59: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
230-37: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke.
230-38: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
230-36: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De toekomst van Marijke.
233-60: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
227-41: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De Kingfordschool.
234-46: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Herinneringen. Verzamelde schetsen.
218-45: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
233-59: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
227-43: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop en haar jongen.
227-47: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
227-46: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke.
217-82: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop en haar jongen.
217-83: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
220-64: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Rekel.
235-64: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Pim, 'De stoetel
212-286: M¬S R¬NOE, (= E.OVERDUIJN HEYLIGERS), - Wat niet mocht. Indische roman.
215-275: MASDORP, D., - Sandilli of Zoeloe-koning en Engelschman. Een verhaal uit den Kafferoorlog.
226-432: MASOCH, SACHER, - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaald door Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J.Kortenhorst en J.J.Oversteegen.
226-352: MASTERS, D., - When Ships Go Down. More wonders of salvage.
231-458: MATHIJSEN, MARITA, - De brieven van de Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. 2 delen. I: Brieven en documenten. II:Toelichtingen.
227-428: MATHIJSEN, MARITA, - De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers.
233-550: MATTHEWS, OWEN, - Stalin's Children. Three generations of love and war.
227-365: MATTHEWS, T.T., - Thirty years in Madagascar.
193-241: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
207-222: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
225-380: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
215-434: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
224-459: MAURIK, JUSTUS VAN, - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen.
229-145: MAXANDREA, ( P.J.VAN HOEK), - De Dajaks in de binenlanden van Ned.Borneo. Populaire beschrijving van land en volk.
224-47: MAY, KARL, - De slavenkaravaan.
210-48: MAY, KARL, - Van Bagdad tot Stamboel. Vertaling van R.Gehrels
224-53: MAY, KARL, - Winnetou's testament.
203-231: MAY, B., - The Indonesian tragedy.
204-82: MAY, KARL, - In de Schuilhoeken van den Balkan. Naar het 45e duizendtal der Duitsche uitgave. vertaald door Cath.A.Visser.
235-65: MAY, KARL, - In de gewelven van Ortry. Naar het 180ste duizendtal der duitsche uitgave door C.van der Tonge-Koster.
235-66: MAY, KARL, - In het land van den Mahdi. Naar het vijf en twintigste duizendtal der duitsche uitgave door C.v.d.Tonge-Koster.
230-162: MAYER, L.TH. / MOLL, J.F.A.C.VAN, - De Sedekahs en slametans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten. fotografische herdruk van de uitgave van 1909.
222-371: MAZUR, TAMARA P., - Life and deeds of Admiral Cornelius Cruys. (catalogue of documents of RGAVMF)
232-390: MAZUR, TAMARA P., - Life and deeds of Admiral Cornelius Cruys. (catalogue of documents of RGAVMF)
217-232: MC LEOD, CYNTHIA, - Tweemaal MariŽnburg.
193-616: MCCONNELL, J., - Treasures of Eton. (Sculpture / Litrature / Silver / Pictures etc)
226-600: MCCRORY, DONALD P., - No ordinary man. The life and times of Miguel de Cervantes.
225-381: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
204-384: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
215-435: MCKEE, A., - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
233-347: MCKEW PARR, CH., - Jan van Linschoten. The Dutch Marco Polo.
219-38: MEADE, L.T., - Kitty O'Hara. bewerkt door ThťrŤse Hoven.
219-39: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
208-81: MEADE, L.T., - Een gezellige kostschool. Uit het engelsch door J.van der Hoeven.
200-56: MEADE, L.T., - Een gezellige Kostschool. Uit het Engelsch door mw.J.van der Hoeven.
219-40: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
219-37: MEADE, L.T., - Een kleine ondeugd? Uit het Engelsch door mevr.J.van der Hoeven.
228-611: MECHANICUS, PHILIP, - Een volk bouwt zijn huis. Palestijnsche reisschetsen.
209-523: MEDDENS, H., - De Rijp: hondenwagens stapvoets!
223-380: MEDINE, PIERRE DE, - L'Art de naviger de Maistre Piere de Medine, Espaignol : contenant toutes les reigles, secrets, & ensignemens necessaires, ŗ la bonne naugation, traduit de Castillan en FranÁoys, avec augmentation & illustration de plusieurs figures & annotations, . reprint van de uitgave van 1554.
232-157: MEEL, P. VAN, - Tanda Mata K. N. I. L. foto's en verhalen als herinnering aan het Kon. Ned. Ind. Leger.
215-215: MEER, H.J.VAN DER, - Op de waterscheiding. Een Nederlander in de Kentering der Tijden. 1906-1956.
231-332: MEER, TH.VAN DER, - Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd.
221-41: MEER-PRINS, L.VAN DER, - Jolet op de viersprong.
213-39: MEEREN, W.VAN DER, - Het geheim van de barnsteenhoeve.
235-391: MEERKERK, J.B., - Conrad Busken Huet.
231-101: MEERTEN, A.B.VAN, - Fabelkunde voor jonge lieden. 2 delen. (verschillende uitgevers)
231-102: MEERTEN, A.B.VAN, - Vader Oscar of een oog van God. Het middel, ook voor jonge lieden, om altijd vrolijk en gelukkig te leven. Nieuwe uitgave. Boek is beloning van de kerkenraad der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente voor Cornelia Rappard.
223-127: MEERTEN, A.B.VAN, - Album versjes. Gedichtjes, gedachten en bloemenspraak.
200-125: MEERTEN, A.B.VAN / ROBID… VAN DER AA, - Tijdwinst in Ledige Uren. Verhaaltjes en gedichtjes.
225-468: MEERTENS, P. J., - Letterkundig Leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
234-401: MEERTENS, P. J., - Letterkundig Leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
211-448: MEERTENS, P. J., - Zeeuwse Familienamen.
232-403: MEERTENS, P. J., - Achterberg in kaart. (bibliografie).
234-276: MEES, H. (VERZORGD DOOR), - Herinneringen van Mr. W.C.Mees. (1882-1970)
231-333: MEES, W.C., - Gedenkschrift van de firma R.Mees & Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920. Dit exemplaar aangeboden aan : Johannes Hubertus Bosschart.
223-330: MEES, W.C., - Philips Willem van Oranje.
211-449: MEESTERS, G. L. E.A. (O.R.V.), - Voorouders en hun werk.
224-187: MEETEREN BROUWER, M. VAN, - Nederlands IndiŽ zoals het was. Menno's Indische prentkrabbels. (dit exemplaar met veel persoonlijke aantekeningen van G.J.van Maarseveen)
224-329: MEEUWEN, P. G. M. VAN, - Het Haagsche Huwelijksverdrag.
218-577: MEEUWES, M., - De Wijnhavenpanden. Geschiedenis van de bouw, sloop, herbouw, bewoning en het gebruik van acht bijzondere panden in het Centrum van Rotterdam en hun directe omgeving.
224-605: MEHRING, FRANZ, - karl Marx. Geschiedenis van zijn Leven. Vertaald door Jan Romein.
232-562: MEHRING, FRANZ, - Karl Marx. Geschiedenis van zijn Leven. Vertaald door Jan Romein.
232-336: MEIJ, J.C.A. DE, - De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
219-41: MEIJBOOM - ITALIAANDER, J., - De Gevonden schat.
222-64: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
222-474: MEIJER, J., - J.K. Rensburg 1870-1943. Een joodse graalzoeker.
234-139: MEIJER, H., - De Deli-Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor. M.m.v. F.A.J.Heckler.
222-330: MEIJER DREES, M., - Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650.
223-419: MEIJER, JAAP, - Jacob IsraŽl de Haan en het Hebreeuws. Onze taal als een bare schat.
221-414: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
221-415: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
232-218: MEIJER RANNEFT, J.W. (TEN GELEIDE VAN), - Zwart op Wit. Liquidatie van een Imperium.
234-475: MEIJER, D.H., - De vrijbuiters van Leiden. Tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574. Voor jonge lieden.
226-290: MEIJER DREES, M., - Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650.
202-54: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
228-448: MEIJER, MAAIKE, - M.Vasalis. Een biografie.
219-155: MEIJER, H., - De Deli-Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor.
208-85: MEIJER, J.D., - Woudloopers.
233-518: MEIJER, H.G. / VIS, R., - Het Vliegerkruis. Voor initiatief, moed en volharding.
234-538: MEIJER, F., - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht. Handel en transport in de Oudheid.
232-473: MEIJER, MAAIKE, - M.Vasalis. Een biografie.
221-416: MEIJER, J., - Manupilaties met de Mathilde I en II. De bronnen tot november 1881; de editie van 1882. 2 delen. (in typeschrift)
223-453: MEIJER, MAAIKE, - M.Vasalis. Een biografie.
226-526: MEIJER WIERSMA, KLAAS, - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
235-528: MEIJER, JR., D. C. E.A., - Onder Neerlands Vlag. Album ter herdenking van 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond, 1874-1899.
218-289: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
233-277: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
200-617: MEIJLER, H. S. R., - Ik zou wťťr zo gek zijn. Mannen van de Irenebrigade.
220-354: MEILINK, P.A., - De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw.
214-149: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Ceylon - Nederland in het verleden. 1602-1796. Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief 's-Grevenhage.
226-291: MEILOF, J., - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
233-405: MEINDERTS, A. E.A. (O.R.V.), - Den Haag, je tikt er tegen en het zingt. Literair den Haag vanaf 1750. Schrijversprentenboek 41.
227-51: MEINEN, G.J., - De Veldkamp-jongens.
205-210: MEINTJES, J., - De Boerenoorlog in beeld.
225-113: MEISTER, FRIEDRICH, - In 't vaarwater van den zeeroover. De avonturen van twee voormalige schoolkameraden in twee wereldzeeŽn en de wildernissen van Zuid-Amerika. Vertaald door H.ten Brink.
235-238: MELANTJONG, (= M.A.N.CATENIUS), - NjaÔ Blanda.
233-252: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Van slaaf tot vorst. Vervolgverhaal in 'De Indische Mail' ( Later uitgegeven als 'Soerapati') verzameld.
213-122: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Eigen schuld. Een verhaal voor meisjes.
219-42: MELCHERS, MARIA, - Ursula.
225-560: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
212-603: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
232-19: MELCHIOR, EDUARD A., - Met vol-gas over de oceaan.
216-615: MELLEMA, R.L., - Een interpretatie van de Islaam. 2e ongewijzigde druk.
218-578: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
201-583: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
235-318: MELLING, ANTOINE-IGNACE, - Lettres de Hollande et des villes Ansťatiques. La correspondance dķn artiste-voyageur avec sa famille ŗ Paris en 1812. Prťsentťe par C.Boschma. Brieven uit Holland en de Hanzesteden. De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812. Met inleiding en aantekeningen van C.Boschma.
225-382: MELO, FR.M.DE, - De strijd in het Engelsche kanaal tusschen de Spaansche en Hollandsche wapenen anno 1639. Vertaald uit het Portugeesch door M.de Jong.
232-535: MENDAX, FRITS, - Uit de wereld der vervalsers.
221-111: MENKENS - VAN DER SPIEGEL, D., - Evacuť-tje.
231-191: MENKMAN, W.R., - De West-Indische Compagnie.
232-249: MENKMAN, W.R., - De geschiedenis van de West-Indische Compagnie.
221-233: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
228-197: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
220-523: MENSEMA, A.J., - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwikkeling en gebruik.
225-562: MENSINK, ONNO (VOORWOORD), - Willem Mengelberg dirigent / conductor. (1871-1951). (in 2 talen) Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum.
231-597: MERCIER, MARIO, - Chamanisme et Chamans. Le vťcu dans l'expťrience magique.
235-535: MERCUUR, TH. (MET VOORW.VAN), - Willem Frederik Hendrik Brunet de Rochebrune 1905-1990. uit de collectie van mevrouw Brunet de Rochebrune-van Lier.
215-169: MERENS, A., - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
208-158: MERENS, A., - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
223-265: MERKEN, LUCRETIA VAN, - David. In twaalf boeken. (de titelplaat vermeld 1766)
233-253: MERLIJN, H. J. (= H.J.FRIEDERICY), - Bontorio de laatste generaal.
229-401: MERODE, W. DE, - Chinese gedichten. Verzameld en toegelicht door J.Werkman.
229-405: MERODE, W. DE, - Verzamelde Gedichten. 2 delen.
219-43: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Evert van den Parlevinker.
218-47: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Van Kezen, Pruisen en Oranjeklanten.
201-66: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
219-44: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
233-61: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
193-53: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
201-67: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Luyt Lievensz, de liedjeszanger.
224-246: MERWE, P.J.VAN DER, - Die Noordwaartse beweging van die Boere voor die Groot Trek (1770-1842).
235-437: MERWE, J. VAN DE, - Gij zijt kanalje! Heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
235-67: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
233-62: MERWEDE, FRANS VAN DE, - De man die van de wereld viel, Een modern avontuur voor jongens en allen die het in hun hart nog bleven.
217-198: MES, G.M., - Onder de baobab. (Zuid-Afrika)
196-181: MES, G.M., - Onder de baobab. (Zuid-Afrika)
213-334: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden Bruiloft. Met een voorbericht van H.Tollens.
222-425: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden bruiloft.
231-501: MESSING, F.A.M., - Werken en leven in Haarlem. (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis van de stad. Avec sommaire en franÁais.
224-594: METKEN, G‹NTER, - De prerafaŽlieten. Ethisch realisme en ivoren toren in de 19e eeuw.
231-24: METS TZ., W., - Slavenhalers. Uitegeven ten voordeele van het Weduwen en weezenfonds Texel's belang te Texel.
226-297: METZE, MARCEL, - Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. Anton Philips 1874-1951.
208-487: MEULEN, R. VAN DER, - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
224-482: MEULEN, R. VAN DER, - Over de Liefhebberij voor boeken. Voornamelijk met het oog op Het boek vůůr onze dagen. Beschreven en afgebeeld.
194-232: MEULEN, D. VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik.
223-438: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en dood van Eduard Douwes Dekker. 3 delen in 2 banden.
218-471: MEULEN, D. VAN DER, - E.du Perron, een korte biografie.
228-480: MEURER, PETER H. / STOPP, KLAUS, - Topographica des NŁrnberger Verlages David Funck.
200-671: MEY, L.M.VAN DER, - Nehru's droom voorbij. 1962 Als keerpunt in India's verhouding tot China.
233-489: MEYER, G. M. DE / GRAAFHUIS, A., - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schut-meestersrekeningen van 1428-1528; hun informatie en de informetica.
235-173: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D., - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
215-676: MEYER, JUSTUS, - De schoonheid van Shakespeare.
231-478: MEYER, MAURITS DE, - Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten Speelkaarten, Ganzen- en Uilen-borden Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten. Met supplement op 'De Volks- en kinderprenten in de Nederlanden
233-495: MEYERE, J.A.L.DE / RUIJTER, J.M.M., - De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van ons stadje aan de Lek.
235-319: MEYERE, VICTOR DE / BAEKELMANS, LODE, - Het Boek der Rabauwen en Naakt-ridders. Bijdragen tot de studie van het volksleven der 16e en 17e eeuwen. Der Fielen, Rabauwen, oft der Schalcken Vocabulaer / Kluchtige Caliope uytbeldende, den Aert, Eygenschappen, ende manieren der arme Bedelaeren ../ Liederen van Fielten, rabauwen en schamele liefde-gezellen.
229-502: MEYERINK JR., JAC.C., - GeÔllustreerde gids voor Haarlem en omgeving.
225-352: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
232-371: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
196-502: MEYIER, K. A. DE, - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschrif-ten ( voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek ter Leiden ).
202-55: MICHAňLIS, KARIN, - Bibi en Ole. vertaald door G.W.Elberts.
220-441: MICHAELIS, HANNY, - Tegen de wind.
216-477: MICHEELS, PAULINE, - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
225-609: MICHEL, PETER, - Rig-Veda. Das heilige Wissen Indiens. Herausgegeben und eingeleitet. 2 Bšnde : I. Erster bis achter Liederkreis II: Neunter und zehter Liederkreis.
232-539: MICHENER, JAMES A., - The Hokusai Sketch-Books. Selections from the Manga.
230-115: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Hoe Wortelmannetje de wereld zag.
230-116: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Wortelmannetje geeft een feest. Verteld en getekend.
225-487: MIEDEMA, N., - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereld-bibliotheek-Vereniging 1925-1986.
227-482: MIEDEMA, H.T.J., - Paedwizers fan de Fryske filologie. Th.Siebs (1862-1941), F.Buitenrust Hettema (1862-1922) en de Fryske filologie tusken 1880 en 1940.
195-478: MIERLO, J. VAN, - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse PoŽzie.
203-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
211-178: MIERT, H.VAN., - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
209-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
212-179: MIERT, H.VAN., - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
217-603: MIGLIORINI, ELIO A.O., - L'Italia in Africa. 2 vols. I: Il territorio e le popolazioni. II: LEONE, Enrico de : Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione geografica politica ed economica.
214-216: MIKLOUCHO-MACLAY, NIKOLAI, - Bei den Papuas. Die ReisetagebŁcher des Nikolai Mikloucho-Maclay. Nac einer alten ‹bersetzung bearbeitet.
219-156: MIKSIC, JOHN, - Geschiedenis van IndonesiŽ. Land, volk en cultuur. 2 delen in 1 band. I: Oude geschiedenis. II: onder red.van Ant.REID: Vroeg-moderne gescheidenis.
207-275: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
217-263: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
202-167: MILES (PSEUDONIEM), , - Herinneringen uit den van Heutsztijd. Uitgave van het hoofdbestuur der Europeesche onderofficiersvereeniging Ons Aller Belang te Bandoeng.
219-235: MILLIN, S. G., - Rhodes.
235-540: MILLMAN, IAN, - Georges de Feure. 1868-1943. 19the-century Masters-4.
218-600: MILNER, JOHN, - Russian Revolutionary Art.
235-320: MILO, T.H., - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
229-67: MINCO, MARGA, - Kijk 'ns in de la.
222-428: MINCO, M., - Storing. Verhalen.
222-427: MINCO, M., - Het bittere kruid / Verhalen / Een leeg huis.
222-426: MINCO, M., - De andere kant. Verhalen.
220-442: MINCO, MARGA, - De storing. Verhalen.
220-443: MINCO, MARGA, - The Fall. Translated from the Dutch by Jeannette Kalker Ringold.
230-251: MINGAARS, PETER E.A. (SAMENGESTELD), - Indisch lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur. 'Een vervliegende woordenschat
229-236: MINGOEN, U., - Het visioen vn Herrnhut de wereld in. Overwegingen bij de viering in Suriname van Zinzendorfs 300e geboortedag.
226-293: MINNEN, C.A. VAN, - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving. 1815-1850.
234-277: MINNEN, C.A. VAN, - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving. 1815-1850.
230-356: MIQUEL, PIERRE, - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
208-181: MJ÷BERG, E., - Forest life and adventures in the Malay Archipelago. Translated from the Swedish by A.Barwell.
211-450: MODDERMAN, P. W. E.A., - Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven?
235-593: MODIANO, PATRICK / BERL, EMMANUEL, - Verhoor. Gevolgd door 'Mooi weer vandaag, op naar het kerkhof' vertaald door Edu Borger.
226-141: MOELIONO, TRISTAM PASCAL, - Spatial Management in Indonesia: From Planning to Implemention. Cases from West Java and Bandung A socio-legal study.
222-429: MOENS, W., - Memoires. Met een historische en literaire inleiding door O.Moens en Y T`Sjoen.
226-142: MOENS, J.L., - Een Jogjasche wichelplank. Overdruk uit DjŚwŚ.
222-376: MOER, A. VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten, 1563-1611.
200-389: MOER, A. VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten, 1563-1611.
229-120: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN / SPELBRINK, H., - De wereld van het kinderboek. Een oriŽntatie in de jeugdliteratuur.
205-387: MOERKERKEN, P. H. VAN, - De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
235-438: MOERKERKEN, P. H. VAN, - De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
226-353: MOERMAN, J. J. / KLIJNHOUT-MOERMAN, T., - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders. Naar oude scheepsjournalen naverteld.
217-342: MOERMAN, J.J. / KLIJNHOUT-MOERMAN,T., - De prinsen uit ons vorstenhuis.
197-576: MOERMAN, I.W.L. / MAANEN,R.C.J.VAN, - Leiden, eeuwig feest.
225-268: MOERMAN, J. (SAMENGESTELD DOOR), - De Chineezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer. 2 deeltjes.
229-314: MOERMAN, J.J. / KLIJNHOUT-MOERMAN,T., - De prinsen uit ons vorstenhuis.
230-474: MOES, E. W. / SLUYTERMAN, K., - Nederlandsche Kasteelen en hun historie. 3 delen. Met 270 afbeeldingen van het in- en uitwendige der kasteelen, en van prenten, teekeningen, portretten, zegels, enz. Elk deel behandeld 12 kasteelen met aparte plaat en een genealogische tabel.
200-587: MOES, JAAP, - In de nieuwe stad. Nieuwkomers in Leiden 1200-2000.
222-430: MOES, WALLY, - Nagelaten vertellingen. Met voorwoord van Frans Coenen.
227-319: MOESHART, H.J., - Journaal van Jonkheer Dirk de Graaff van Polsbroek. 1857-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
213-395: MOESHART, K. E.A, - Japan in Leiden. The honorable Visitor. Wandelgids.
225-318: MOEYES, P., - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
223-322: MOHR, A.H., - Vestingbouwkundige termen.
214-439: MOK, MAURITS (PS. HECTOR MANTINGA), - Salvis Titulis. Gedichten.
229-551: MOL, C., - Uit de geschiedenis van Wormer.
232-158: MOLEMANS, GRISELDA / ELLO, ARMANDO, - Zwarte huid, Oranje hart. Afrikaanse Knil-nazaten in de diaspora.
222-169: MOLEMANS, G., - In het voetspoor van de Panter.(over de Afrikaanse soldaten in het KNIL)
221-174: MOLEN, W.VAN DER, - Indonesiana. Cultuurkunde van IndonesiŽ.
231-567: MOLEN, JOH.R.TER O.R.V., - 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen. Een reeks beeldbepalende verzamelaars.
227-483: MOLEN, S.J.VAN DER, - Het Friesche boerenhuis. met een naschrift van P.C.J.A.Boeles.
227-484: MOLEN, S.J.VAN DER, - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Volksover-leveringen, Volksgebruiken, Vertellingen, Volksbe-grippen. (ook spreekwoorden en gezegden) Uitgegeven t.g.v. de opening van de Friesland Bank.
217-485: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
200-502: MOLEN, S.J.VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee.
216-508: MOLEN, S.J.VAN DER, - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Volksover-leveringen, Volksgebruiken, Vertellingen, Volksbe-grippen. (ook spreekwoorden en gezegden) Uitgegeven t.g.v. de opening van de Friesland Bank.
222-170: MOLENAAR, ARNOUT, - Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schade-beperker tot conflictoplosser in de kwestie IndonesiŽ (1945-1949).
200-63: MOLESWORTH, MRS., - Het vreemde eendje. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
207-343: MOLHUYSEN, P.C./ BLOK,P.J. (ONDER RED.VAN), - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 delen + registerdeel. Reprint van de uitgave van 1911/1937.
211-503: MOLHUYSEN, P.C., - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. 7 delen.
226-408: MOLIN, R. / MOREL, P., - Pierre Kemp. Man in het zwart.
204-460: MOLIN, R. / MOREL,P. SAMENGESTELD DOOR, - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer in het groen.
230-497: MOLL, W., - De rechten van den heer van Bergen op Zoom.
229-265: MOLL, J.F.A.C. VAN / LUGTEN, C.H., - Projecten van woningen voor suikeronder-nemingen.
218-611: MOLLAT, M., - De honderdjarige oorlog.
226-354: MOLLEMA, J. C., - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
217-398: MOLLEMA, J. C., - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Ontdekkingsreizen onzer voorouders.
195-425: MOLLEMA, J. C., - Geschiedenis van Nederland ter Zee. 4 delen. Met los register van personen en zaken.
218-417: MOLLEMA, J. C., - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-IndiŽ 1595 - 1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst.
220-142: M÷LLER, A.J.M., - Batavia a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922-1949.
224-503: MOLSTER, J. A., - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezer-streek).
201-68: MOLT, E., - De kluizenaar. (boek was aandenken aan school)
218-48: MOLT, E., - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Bewerkt.
224-616: MOMMENS, ANNE (VOORWOORD), - Moeders, Godinnen en Sultanes. Vrouwen in Turkije van de prehistorie tot het einde van het Ottomaanse Rijk. Tentoonstelling Paleis voor SchoOne Kunsten, Brussel.
233-560: MOMMENS, ANNE (VOORWOORD), - Moeders, Godinnen en Sultanes. Vrouwen in Turkije van de prehistorie tot het einde van het Ottomaanse Rijk. Tentoonstelling Paleis voor SchoOne Kunsten, Brussel.
233-348: MONNINK, GERARD, - Wereldreiziger in de jaren dertig. Met de fiets naar de Orient.
234-112: MONT,P. DE / COCK, A. DE, - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend.
231-25: MONTGOMERY, FLORENCE, - Verkeerd begrepen. (Misunderstood). Naar het engelsch door J.A.van Swinderen.
227-320: MONTIJN, J.C., - Oud-Holland. Schetsen uit het leven onzer vaderen inzake drink-gewoonten en dronkenschap.
224-332: MONTIJN, I., - Leven op stand, 1890-1940.
232-337: MONTIJN, I., - Leven op stand, 1890-1940.
232-328: MOOIJ, ANNET, - Branie. Het leven van Mina Kruseman (1839-1922).
227-388: MOOIJWEER, M., - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
220-311: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst. nr. 131 van 200 exemplaren op japansch papier
220-312: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst. nr. 131 van 200 exemplaren op japansch papier
233-162: MOOK, H.J.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Gids voor Tosari en het Tenggerbegergte. Voorin geschreven door iemand die de tocht heeft gemaakt.
232-159: MOOK, H.J.VAN, - IndonesiŽ Nederland en de wereld.
235-174: MOOK, H.J.VAN, - The stakes of Democracy in south East Asia.
224-460: MOONEN, A., - Omgelegde dagen.
233-410: MOOR, WAM DE, - Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K.Feijlbrief. 2 delen. boek een 1876-1933. boek twee, 1933-1951.
214-594: MOOR, CHRISTIAAN DE, - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor. Van commentaar voorzien door H.P.S.de Groot.
232-225: MOOR, J.A.DE, - Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant.
235-547: MOOR, CHRISTIAAN DE, - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor. Van commentaar voorzien door H.P.S.de Groot.
217-399: MOORE, J. E., - The Soviet Navy Today.
232-369: MOORE, BOB, - Slachtoffers en overlevenden. De nazi-vervolging va de joden in Nederland.
228-105: MOOREN, P., - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken.
225-338: MOORHOUSE, ROGER, - Hitler de aanslagen.
216-521: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A., - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
221-498: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A., - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
231-433: MOORMANN, J.G.M., - De geheimtalen. 2 delen I: Een studie over de geheimtalen in Nederland, vlaamsch-BelgiŽ, Breyell en Mettingen. Met een inleiding van Jac.van Ginneken. II: Bronnenboek.
218-522: MOORREES, F.D.J., - Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen.
221-499: MOOY, A.J.DE, - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
229-467: MOQUETTE, H. C. H., - Over de Romans van Wolff en Deken. Beschouwd i.v.m. de romantische schepping van Richardson.
225-514: MOQUETTE, H.C.H. / DROOGENDIJK,J.M., - Rotterdamsche straatnamen. Geschiedkundig verklaard. Geheel bijgewerkte en geillustreerde 2e druk
235-594: MORAND, PAUL, - VenetiŽs. Vertaald door Geerten Meijsing
225-383: MORDAL, J., - 25 Centuries of Sea Warfare.
230-177: MOREE, PERRY, - Met vriend die God geleide. Het Nederlands-Aziatische postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-indische Compagnie.
224-522: MORILJON LOYSEN, P., - Uit en over het oude kerkje. Opstellen betreffende de geschiedenis van de Ned.Hervormde kerk te Rozenburg.
231-556: MORITZ, BEN, - Jan Willem Bosboom een Haags architect rond de eeuwwisseling.
208-564: MORREAU, L.J., - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Met een inleiding over de militair-strategische betekenis van Maastricht door J.P.C.M.van Hoof en E.P.M.Ramakers.
219-575: MORREAU, L.J., - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Met een inleiding over de militair-strategische betekenis van Maastricht door J.P.C.M.van Hoof en E.P.M.Ramakers.
233-506: MORREN, TH., - Haagsche straatnamen.
235-175: MORREN, F.W., - De Boekhouding eener Koffieonderneming.
225-384: MORRIS, CH.F., - Origins, Orient and Oriana. With introd. by Sir Colin Anderson.
224-581: MORRIS, ELIZABETH, - De schoonheid van glas in lood.
230-39: MORROW, HONOR… WILLSIE, - Een jonge held. Voor Nederland bewerkt door G.W.Elberts.
218-612: MORROW, ANN, - Cousins divided. Georg V and Nicolas II.
226-562: MORTEL, HANS VAN DE, - Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714.
211-529: MOTHERWELL, R. (EDITED BY), - Dada painters and poets: an anthology.
216-531: MOULIN, D.DE E.A., - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis.
202-555: MOURIK, B.A.VAN, - Oud Leiden.
200-639: MOURIK, W.J.G. VAN, - Hervormde Kerkbouw na 1945.
229-335: MOUT, M.E.H.N., - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. (met grammofoonplaatje) Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam.
227-386: DER MOUW, JOHAN ANDREAS (ADWAITA), - Het absoluut idealisme.
215-164: MRAZEK, R. / FORMAN,B., - Bali. The split gate to Heaven. Foreword by J.A.Boon.
219-133: MRAZEK, R. / FORMAN,B., - Bali poort naar de tuin der goden.
220-329: M‹CKE, C., - Zonderlinge avonturen van den schout Klemm en zijn neef Tolle op hunnen spoorwegreis naar den Bloksberg. Naar het Hoogduitsch door H.Frijlink. Met uitleg over stoom, over de wonderen der schepping, over ijzersmelterij e.a.
200-673: M‹HLFELD, JULIUS, - Wereldgeschiedenis der laatste twintig jaren. 1848-1868. naar de 2e hoogduitsche uitgave door S.H.ten Cate. 3 delen.
235-573: MUHLSTEIN, ANKA, - Baron James. The Rise of the French Rothschilds.
232-239: MUIJLWIJK, J.VAN, - Onder en met papoea's in de prauw en door het bosch. Reiservaringen op West-Nieuw-Guinea van zendeling.
227-275: MUIJLWIJK, J.VAN, - Van Zaai-Akker en Oogstveld. Schetsjes uit het Zendings-leven op West-Nieuw Guinea.
222-355: MULDER, A.W.J., - Een groote laars. Een plompe voet. Nederland en de nazi's in spotprent en karikatuur, 1933-1945.
210-349: MULDER, G. J. A., - Handboek der Geografie van Nederland. 6 delen.
233-321: MULDER, L. (EINDREDACTIE), - Lexicon geschiedenis van Nederland & BelgiŽ.
228-524: MULDER, L.H., - Uit den goeden ouden Tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden. Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder Wed. Jacob Honig Jansz. Junior.
194-520: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen .... Model voor de uitgever.
221-613: MULDER, E., - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
216-489: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas tot een Cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt ...
232-370: MULDER, H., - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
221-506: MULDERS, H.J.B., - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum ausgang des 14. Jahrhundert. Eine Rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
222-432: MULISCH, H., - Bezoekuur. (toneelstuk)
222-435: MULISCH, H., - De elementen.
226-422: MULISCH, H., - Siegfried. Een zwarte idylle.
233-407: MULISCH, H., - Twee vrouwen. Roman.
233-406: MULISCH, H., - De versierde mens. |De tekst op de flap van het omslag is ook van Mulisch.
228-421: MULISCH, H., - Mijn getijdenboek.
228-420: MULISCH, H., - De ontdekking van de Hemel. Roman.
226-420: MULISCH, H., - De ontdekking van de Hemel. Roman.
226-421: MULISCH, H., - De procedure.
230-406: MULISCH, H., - Mijn getijdenboek.
230-407: MULISCH, H., - Tussen hamer en aambeeld. Novelle. Met een nawoord van Arnold Heumakers.
222-434: MULISCH, H., - De compositie van de wereld. Deel I.
231-434: MULISCH, H., - De Aanslag. Roman.
231-435: MULISCH, H., - Het boek.
222-438: MULISCH, H., - De procedure.
222-437: MULISCH, H., - De ontdekking van de hemel. Roman.
222-440: MULISCH, H., - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de Tiennoppen.
205-398: MULISCH, H., - Soep lepelen met een vork. Tegen de spellinghervormers.
205-395: MULISCH, H., - De procedure.
224-247: MULLER, H. P. N., - Oude tyden in den Oranje-Vrystaat. Naar mr.H.A.L.Hamelberg's nagelaten papieren beschreven.
221-324: MULLER, P.L., - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar Bloeitijd. 3 delen. I: De opkomst II: De bloeitijd III: De laatste jaren. GeÔllustreerd onder tozicht van J.H.W.Unger.
234-352: MULLER, P.E., - De dichtwerken van Philibert van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl.
224-55: MULLER-BOHN, D.P., - Lucie.
227-153: MULLER, G.J., - Hoofdtrekken van het adatrecht, de dorpsinrichting en de agrarische wettelijke voorschriften in de Gouvernementslanden van java en Madoera, voor zooveel van belang voor het Volkscredietwezen.
229-281: MULLER, S., - Openbaar verslag van den staat der Nederlandschen Bijbelgenoot-schaps, en der Amsterdamsche Afdeeling; voor gedragen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 19den October 1843.
232-457: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. I :Critisch uitgegeven. Inleiding met aanteekeningen, lijst van eigennamen, tekst. Derde, opnieuw herziene en vermeerderde druk. II: Exegetische commentaar
210-463: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaat-schappij.
222-445: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaat-schappij. Volksuitgave.
222-444: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
222-443: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - De geschiedenis van Woutertje Pieterse. 2 dln. Opnieuw verzameld uit de 'Ideen' door J.van den Bergh van Eysinga-Elias.
207-476: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
195-485: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Volksuitgave.
234-403: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Volledig werk. 25 delen.
234-402: MULTATULI, , - Liefdesbrieven. Bezorgd en van aantekeningen en een nawoord voorzien door P.van 't Veer.
208-269: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Nog eens: Vrye-Arbeid in Nederlandsch-IndiŽ.
226-425: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Volksuitgave.
226-429: MULTATULI, , - Saidjah en Adinda.
231-437: MULTATULI, , - Max Havelaar of de koffieveilingen de Nederlandsche Handelsmaat-schappij. Volksuitgave. Met handtekening van Marie Ovink-Soer, schrijfster van o.a. 'De Canneheuveltjes
231-438: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Verzamelde Werken. Naar tydsorde gerangschikte uitgave bezorgd door zyne weduwe. 10 delen.
223-247: MULTATULI, (=E.DOUWES DEKKER), - Over Vrijen Arbeid in Nederlandsch IndiŽ.
234-241: MULYONO, SRI, - Human Character in the Wayang. Javanese shadow play.
225-385: M‹NCHING, L.L. VON, - Oorlogsschepen van vandaag.
235-321: M‹NNINGHOFF, ALEXANDER, - De stamhouder. Een familiekroniek.
231-26: MURRAY, AITKEN, - Tommy Brown. Gedenkschriften van een ondeugenden jongen.
221-43: MURRAY, AITKEN, - Tommy Brown. Gedenkschriften van een ondeugenden jongen.
233-83: MUSAPH-BLIJDENSTEIN, MINNY, - Wat de sterren vertelden.
230-567: MUSKENS, M.P.M., - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus.
218-445: MUSSCHE, ACHILLES, - Aan de voet van het Belfort.
235-176: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W.VAN, - Iets over de inlandsche wijze van katoen-verven. (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen. Naar Javaansche bronnen verwerkt, en met aanteekeningen voorzien.
227-603: MUSSOLINI, BENITO, - Uit het leven van Arnaldo. Vertaald door Wouter Lutkie met autorisatie en met medewerking van de auteur. (over zijn broer).
211-549: MUSSOLINI, BENITO, - Uit het leven van Arnaldo. Vertaald door Wouter Lutkie met autorisatie en met medewerking van de auteur. (over zijn broer).
231-531: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie.
227-432: MUYRES, JOS / REIJT, V.VAN DE, - Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elschot.
232-459: MUYRES, JOS / REIJT, VIC VAN DE, - Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elschot.
235-385: MUYRES, JOS, - De Kapellekensbaan groeit. Over het ontstaan van het tweeluik De Kapellekensbaan / Zomer te Ter Muren van Louis Paul Boon.
227-396: MUYSSONI, PH. (SAMENSTELLING), - Willem Elsschot. Themanummer Bzzlletin. Hierbij hoeveelheid artikelen.
228-91: MUYT, PIETER NICOLAAS, - Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der provincie Zeeland ten gebruike der scholen.
221-253: MUYT, PIETER NICOLAAS, - Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der provincie Zeeland ten gebruike der scholen.
226-355: MZIK, HANS VAN, - Die Reise des Arabers Ibn Batuta durch Indien und China. (14. Jahrhundert)
229-470: NABER, JOH. W. A., - Betje Wolff en Aagje Deken.
230-316: NABER, JOH. W. A., - Joan Melchior Kemper 1776-1824.
212-330: NABER, JOHANNA W.A., - Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie 1777-1795. 5 delen.
223-479: NABER, JOH. W. A., - Betje Wolff en Aagje Deken.
235-322: NABER, JOH. W. A., - Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk.
235-567: NABER, JOHANNA W.A., - Wegbereidsters. Elizabeth Fry / Florence Nightingale / Josephine Butler / Priscilla Bright Mac Laren.
224-627: NABOKOV, VLADIMIR, - Bastaards.
211-571: NABOKOV, VLADIMIR, - Lolita. Vertaald door M.Coutinho.
232-604: NABOKOV, VLADIMIR, - Lolita. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
215-666: NABOKOV, VLADIMIR, - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling van M.en L.Coutinho.
223-49: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Cootje zet zich schrap.
214-63: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
230-40: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Babs bootje krijgt een stuurman.
219-50: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie.
227-54: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Bij nader inzien.
234-53: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Helen's handicap.
234-54: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - In gelijke pas.
223-53: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Lot speelt in de levensloterij.
223-51: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Helen's handicap.
234-52: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De grootste factor.
234-51: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Cootje zet zich schrap.
234-55: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Julie wil niet achterblijven.
223-52: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Julie wil niet achterblijven.
204-85: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
223-50: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - De wereld draait om Jessie. Voor oudere meisjes.
234-57: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Margo's up- en down's.
234-56: NACHENIUS-ROECHOLT, A.M., - Lot speelt in de levensloterij.
223-607: NŃDAS, P…TER, - Het boek der herinneringen. Roman. Vertaald door Henry Kammer.
230-41: NAEFF, TOP, - De tweelingen.
191-447: NAEFF, TOP, - Dramatische Kroniek. 1911919. 2 delen. Toneelkritieken eerder verschenen in 'De Amsterdammer
214-364: NAEFF, J.P. (INGELEID EN SAMENGESTELD), - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
232-21: NAEFF, TOP, - School-Idyllen.
228-30: NAEFF, TOP, - In den dop.
217-515: NAEFF, J.P. (MET VOORW.VAN), - Geschiedboek van het Leidsche studenten corps.
223-548: NAEFF, J.P. (MET VOORW.VAN), - Geschiedboek van het Leidsche studenten corps.
209-38: NAEFF, TOP, - School-Idyllen.
228-31: NAEFF, TOP, - School-Idyllen.
235-68: NAEFF, TOP, - De tweelingen.
235-216: NAGELKERKE, GERARD A., - Netherlands Antilles. A bibliography 17th century - 1980.
194-265: NAGELKERKE, L., - Bersama. Maria de Ruiter de Wit / M.RUITER de WIT: Louis Nagelkerke. (dubbelboek)
208-299: NAGELKERKE, L., - Bersama. Maria de Ruiter de Wit / M.RUITER de WIT: Louis Nagelkerke. (dubbelboek)
229-407: NAHON, ALICE, - Gedichten. Vondelingskens / Op zachte vooizekens
217-172: NAHUIS, G.H., - Schets van Benkoelen op de Westkust van het eiland Sumatra.
229-68: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Een echte Robbedoes.
221-44: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Bob en Ina.
234-58: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Pechvogeltje
233-64: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Riek de kwajongen.
232-22: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
227-55: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
229-70: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Riek de kwajongen.
229-69: NANDA, (=F.M.B. TRAUTWEIN), - Jol Kwik.
233-63: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Netteke Dollemans.
221-46: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Meisjesillusie.
229-71: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - 't Vroolijk vierspan.
223-55: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
211-45: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
235-70: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - De oudste van een leutig troepje.
235-71: NANDA, (= F.M.B. TRAUTWEIN), - Dok en de tooneelclub.
224-542: NANNING, K.B., - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats.
226-294: NANNINGA, J. G., - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
234-356: NAP, JAN E.A., - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C.Boutens 1870-1943. Schrijversprentenboek 43.
223-485: NARKISS, B. (HERAUSGEGEBEN VON), - Geschichte der JŁdischen Kultur in Bildern.
223-206: NASUTION, ADNAN BUYUNG, - The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia. A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959.
234-191: NATARE, LOUIS, - Onder de palmen. Woorden, melodieŽn en prentjes. Eerste bundel. (meer niet verschenen)
234-278: NATER, J.P., - De Tiendaagse Veldtocht. De Belgische Opstand 1830/1831.
208-357: NATER, J.P., - De Uiver. Glorie en tragiek in de Melbourne race. Hoogtepunten uit de luchtvaarthistorie in de jaren dertig.
230-498: NAUWELAERTS, M. A., - De oude Latijnse school van Breda.
213-273: NEEF, A.J.DE, - Koeroedoe. Schetsen uit Papoealand.
232-240: NEEF, A.J.DE, - Papoealand het arbeidsveld van de Utrechtsche Zendings-Veree-niging.
222-175: NEIJNDORFF, F., - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim. Met handtekening van de auteur.
218-181: NEIJNDORFF, F., - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim.
216-157: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ, 1929-1949. 2e gewijzigde en uitgebreide druk. Met opdracht van de schrijver.
232-219: NEILEN, M., - Japanse kampen.
228-279: NELISSEN, N.J.M., - Dynamiek in behoud. Tien jaar monumentenzorg in Nederland.
229-574: N…RET, GILLES, - Matisse.
233-571: NERUDA, PABLO, - Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen. Vertaald door Robert Lemm. 2 delen.
234-563: NERUDA, PABLO, - Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen. Vertaald door Robert Lemm.
215-619: NES, G. VAN DE, - Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek.
209-40: NESBIT, E., - Spoorweg-kinderen. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
232-23: NESBIT, E., - Nieuwe avonturen van het zestal. Naar het Engelsch door G.W.Elberts.
219-54: NESBIT, E., - Een ondernemend zestal.
219-55: NESBIT, E., - Goede voornemens.
219-419: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
218-448: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Heimwee en andere fragmenten. Overdruk uit Tirade.
218-447: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
192-493: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - De uitvreter / Titaantjes / Dichtertje / Mene tekel.
204-656: NESPEN, W. VAN / NIJS, L (REDACTIE), - Vrijen en trouwen. Aspecten van het volksleven in Europa. Tentoonstellingscatalogus.
234-192: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H., - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
222-358: NEUMAN, H. J., - Impasse in Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.
230-252: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
210-265: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
226-194: NEUMANN, H. / WITSEN,E.VAN, - De Pekanbaroe spoorweg. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romoesha's (Aziatische arbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet.
220-271: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
220-272: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche districten.
231-598: NEVILL, RALPH, - Sporting days and sporting ways.
233-165: NGANTOENG, HENK, - Impressies dari Linggadjati dan Sekitarnja pada boelan nopember 1946. Tekst op vloepapier in twee talen waarna pagina met tekening. O.a. met portretten van Soekarno, Sharir, Hatta, Schermerhorn, van Mook, Luns etc.
211-622: NICOLSON, NIGEL (EDITOR), - The Letters of Virginia Woolf. 1988 -1941. 6 volumes. (part V published by Harcourt Brace Jovanovich New York)
212-614: NICOLSON, ADAM, - Quarrel with the King. The story of an english family on the high road to civil war.
208-190: NICOLSPEYER, M.M., - De sociale structuur van een Aloreesche bevolkingsgroep.
196-157: NIEBORG, J.P., - IndiŽ en de zee. De opleiding tot zeeman in Nederlands-IndiŽ 1743-1962.
219-597: NIEHAUS, KASPER, - Levende Nederlandsche Kunst.
225-173: NIEL, R.VAN, - The emergence of the modern Indonesian elite.
225-172: NIEL, ROBERT VAN, - Java's Northeast Coast 1740-1840. A Study in Colonial Encroach-ment and Dominance. Met compact disc.
217-173: NIELSEN, AAGE KRARUP, - Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. Vertaald door Claudine Bienfait. Met inl.van H.T.Damstť.
207-521: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
216-490: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
228-212: NIEMANN, AUGUST, - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. Fotomechanische uitgave naar de 3de druk van 1899.
220-135: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
216-131: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
215-142: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
234-459: NIEMEIJER, A.F.J., - Van Accijnsbrief tot Zuidam. Scheepsbouw in Haarlem van 1274 tot heden.
223-590: NIEMEIJER, J.W., - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
218-131: NIEMEIJER, JAN A., - Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur.
224-193: NIEMEIJER, HENDRIK E., - Batavia. Een koloniale samenleving in de 17e eeuw.
222-130: NIEMEIJER, JAN A., - Leven op het platteland.
231-105: NIERITZ, GUSTAV, - Het visschersmeisje van Helgoland. Een geschenk voor kinderen en kindervrienden. De derde Hoogduitsche uitgave gevolgd.
228-506: NIERMANS, J.W., - Kroniek van de familie Niermans (Doorwaart Niermans)
224-295: NIERMEYER, A., - Verhandeling over het Booze Wezen in het bijgeloof onzer natie. Eene bijdrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie.
227-525: NIEROP, H.VAN, - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
223-129: NIESE, CHARLOTTE, - Erica. Uit het leven van een eenig kind. Vertaald door mevr.Willeunier.
219-56: NIESE, CHARLOTTE, - De jongste van allen.
223-130: NIESE, CHARLOTTE, - Het driespan. Naar het duitsch door M.van Wieringen-Mijs.
208-91: NIESE, CHARLOTTE, - Wat Michiel Schneidewind gedurende den Franschen tijd in Hamburg beleefde. Uit het duits vertaald door Mevr. J.van der Hoeven.
223-608: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - IdeeŽn, een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem.
233-349: NIEUHOF, JOAN, - Het gezantschap de Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in De gedenkwaerdigste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Facsimile-editie naar de uitgave van 1665.
194-435: NIEUHOF, JOAN, - Het gezantschap de Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in De gedenkwaerdigste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Facsimile-editie naar de uitgave van 1665.
231-338: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930. Met een voorwoord van H.J.Scheffer en C.H.Slechte.
198-563: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Haarlem en Zuid-Kennemerland in 19de eeuwse foto's. Met een nawoord van F.Messing.
235-115: NIEUWENHUIJZEN, M., - Lettergeschenk voor de Nederlandsche jeugd.
210-605: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Zuid-Limburg in 19de eeuwse foto's. Met een nawoord van Jos Perry.
230-253: NIEUWENHUIS, JOAN A., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ geschreven hebben, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
213-215: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
199-189: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
209-183: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
211-184: NIEUWENHUYS, R., - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

5/9