Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
200-667: KAEMMEL, OTTO, - Geschichte des Mittelalters. 2 Bnd. I: Von der VŲkerwanderung bis zu den KreuzzŁgen. II: DIESTEL,G. Von den KreuzzŁgen bis zum Zeitalter der Renaissance.
223-604: KAFKA, FRANS, - Letters to Felice. Edited by Erich Heller and JŁrgen Born, Translated by James Stern and Elisabeth Duckworth.
196-38: KAISER, ELSA, - De twee zusjes.
221-191: KALFF, S., - De 'Loffelycke Compagnie'. Historisch overzicht der O.-I. Compag-nie.
217-453: KALFF, G., - StudiŽn over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
223-192: KALFF, S., - Oost-Indisch landjuweel. (bundeling van korte artikelen van div. auteurs).
206-445: KALFF, G., - Het lied in de middeleeuwen. Reprint van de uitgave van 1884.
209-131: KALFF, G., - De sage van den Vliegenden Hollander. Naar behandeling, oorsprong en zijn onderzocht.
212-197: KALFF, S., - De 'Loffelycke Compagnie'. Historisch overzicht der O.-I. Compag-nie.
206-410: KALFF, G., - Frederik van Eeden psychologie van den Tachtiger.
221-408: KALIES, H., - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.(De Vrije Bladen 2)
220-522: KALKWIEK, W.F., - Groeien in de tijd. 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
219-519: KALMA, J.J., - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de 17e ieu.
218-103: KALMIJN-SPIERENBURG, J., - De dekenkist van sandelhout. Sprookjes en sagen uit Tadzjikistan.
225-133: KALSBEEK, F. E.A., - Van Strijd en Zegen. Gedenkboek van het Christelijk onderwijs. Uitgegeven t.g.v. vijftigjarig bestaan v.d.Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen. 1854-1904.
222-313: KALSHOVEN - BRESTER, H., - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
224-319: KALSHOVEN - BRESTER, H., - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
220-300: KALSHOVEN, L.G.E., - De plagen van de cultuurgewassen in IndonesiŽ. Met mede-werking van J.van der Vecht. 2 delen.
221-568: KAM, J.B., - De versiering van onze woning.
212-285: KAMER, B.W.VAN DE, - Indische Caesarenwaanzin. 2 delen in 1 band.
223-193: KAMERLING, G., - Onze Oost. Beknopt geschiedkundig overzicht van Nederlandsch-IndiŽ.
206-152: KAMERLING, R. N. J. ( O.R.V.), - De N.V.Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-IndiŽ. Bedrijfsvoering in het onbekende.
224-336: KAMIBAYASHI, Y., - Johannis de Rijke de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het japans door Noriko de Vroomen en Pim de Vroomen.
225-225: KAMMA, F.C., - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
214-213: KAMMA, F.C., - Kruis en Korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw Guinea.
223-234: KAMMA, F.C., - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
215-167: KAMP, A. F., - De standvastige tinnen soldaat. N. V. Billiton Maatschappij, 1860-1960.
217-454: KAMP, A.VAN, - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940.
202-148: KAMP, A. F., - De standvastige tinnen soldaat. N. V. Billiton Maatschappij, 1860-1960.
189-307: KAMPEN, N. G. VAN, - Griekenland en Europisch Turkije volgens de nieuwste ontdekkingen. Een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengselen en handel.
189-64: KAMPEN, A. VAN, - Ketelbinkie.
193-239: KAMPEN, A. VAN, - Demonen. Reizen in de vůůr-Tijd / Hart zonder haat / Prauw aan boord. Drie verhalen uit Nieuw Guinea.
192-259: KAMPEN, A. VAN, - Jungle. Omnibus. Jungle Pimpernel / Het laatste bivak / De verloren vallei.
192-258: KAMPEN, A. VAN, - Jungle Pimpernel. Controleur B.B.
223-263: KAMPEN, N. G. VAN, - Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795. 2 delen in 3 banden.
204-266: KAMPEN, N. G. VAN, - Griekenland en Europisch Turkije volgens de nieuwste ontdekkingen. Een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengselen en handel.
209-524: KAMPEN, A. VAN, - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over den Helder en het zoute water.
221-307: KAMPINGA, H., - Opvattingen over onze Vaderlandse Geschiedenis bij de Hollandse Historici der 16e & 17e Eeuw. Vermeerderd met een register van personen door E.O.G.Haitsma Mulier.
221-306: KAMPINGA, H., - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche Historici der XVIe en XVIIe eeuw.
213-149: KAMSTEEG, A. / HEHUAT, M.EN H., - Ambon nu. Ambon sekarang.
223-147: KAMSTEEG, A. / HEHUAT, M.EN H., - Ambon nu. Ambon sekarang.
214-148: KAN, J.VAN, - Uit de Ceilonsche rechtsgeschiedenis. Overdruk bijlagen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Ned.IndiŽ deel 102 afl.3 en 4.
216-189: KAN, W., - Burmadagboek, 1942-1945. o.r.v. F. Ruhl.
214-158: KAN, J.VAN, - Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van Justitie des kasteels Batavia. (overdruk bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch IndiŽ)
215-572: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor. (Korte inleiding en tekeningen met onderschrift die Kantor in verschillende kampen heeft gemaakt.)
209-464: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor. (Korte inleiding en tekeningen met onderschrift die Kantor in verschillende kampen heeft gemaakt.)
196-345: KAPPEN, O.VAN, - Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420 - ca.1750).
189-545: KAPR, ALB., - Johannes Gutenberg. PersŲnlichkeit und Leistung.
218-618: KARAWAJEWA, ANNA, - Fabriek. Vertaald door S.van Praag.
209-529: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen.
225-166: KARTINI, RADEN ADJENG, - Habis Gelap Terbitlah Terang. Boeah pikiran. Dimejaloekan olťh Empat Saudara.
224-179: KARTODIRDJO, SARTONO, - The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia.
221-231: KASTEEL, P.A. (VOORWOORD), - Oranje en de zes Caraibische parelen. Officieel Gedenkboek t.g.v. het gouden Regeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina Helena, Pauline, Maria. 1898-31 augustus-1948.
223-39: KńSTNER, ERICH, - De burgers van Schilda. Naverteld. Geautoriseerde bewerking van Ben van Eysselsteijn.
212-59: KńSTNER, ERICH / EYSSELSTEIJN, BEN VAN, - Leven en daden van de roemrijke ridder Don Quichotte. Naverteld.
212-58: KńSTNER, ERICH, - De burgers van Schilda. Naverteld. Geautoriseerde bewerking van Ben van Eysselsteijn.
224-180: KAT ANGELINO, A.D.A.DE, - Colonial policy. Abridged translation from the Dutch by G.J.Renier. 2 vols. 1: General principles 2: The Dutch East Indies.
224-181: KAT ANGELINO, A.D.A.DE, - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-IndiŽ. 2 delen in 3 banden. Deel I: Grondslagen en richtlijnen van koloniaal beleid. Deel II:De overheidszorg in Nederlandsch-IndiŽ.
203-282: KATE, J.J.L.TEN, - De Durgerdamsche visschers. Een gedicht.
218-278: KATS, J., - Wajong-Wong-Spelen gehouden op 3, 4, 5 en 6 September 1923 in de kraton te Jogjakarta. In opdracht van Z.H.den Sultan Hamengkoe Boewana VIII. Bewerkt en met een inleiding voorzien.
195-181: KATZ, R., - Heitere Tage mit braunen Menschen.
223-346: KAUFMAN, D. / HORN, M., - De Canadezen in Nederland, 1944-1945. Een bevrij-dingsalbum. Met een voorwoord van Evert Werkman.
225-343: KAUFMANN, J.E. / KAUFMANN, H.W., - Fortress Third Reich. German Fortifications and Defence Systems in World Was II.
221-629: KEAY, JOHN, - India. A history.
214-430: KEIJSPER, CHANTAL (REDACTIE), - En ik heb ze bewaard voor jou.. 100 Literaire collecties voor de toekomst behouden. Project Metamorfoze.
219-296: KEIKES, H.W., - Mata Hari.
224-587: KEIMPEMA, ALBERT VAN, - Jopie Huisman. De Andere Kant.
225-344: KEIZER, M. DE, - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogtijd.
223-507: KELK, C.J. E.A., - De Nederlandsche Boekverkoopersbond. 1907 - 1947. Uitgegeven t.g.v. de herdenking van het veertigjarig bestaan.
220-470: KELK, C. J., - Leven van Slauerhoff.
219-101: KELLER, G., - De geschiedenis van een ondeugend meisje. Door haar zelve verteld. Uit het engelsch.
209-23: KELLY, ERIC P., - De smid van Wilna. Een verhaal over Polen in het jaar 1832. vertaald door W.Fick-Lugten.
223-255: KEMMERLING, G.L.L., - De uitbarsting van den G.Keloet in den nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919.
206-566: KEMMERS, W. H. (O.R.V.), - Van crisis tot kracht. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de bond Westland ( 1889- 1964 ).
200-169: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
206-154: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, bischwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken.
191-151: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken.
191-152: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817 . Naar oorspronkelijke stukken.
191-153: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
191-154: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
194-184: KEMP, P.H.VAN DER, - Oost-IndiŽ's geldmiddelen Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton.
221-171: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
200-168: KEMP, P.H. VAN DER, - Java's landelijk stelsel. 1817-1819. Naar oorspronkelijke stuk-ken.
218-168: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
224-169: KEMP, P.H. VAN DER, - Brieven van en aan Mr. H.J.van de Graaff 1816-1826. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regeering van G.A.G.P.baron van der Capellen. Deel I: Geschiedkundig overzicht.
224-237: KEMPERMAN, J., - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen.
221-309: KEMPERS, B., - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
222-353: KENNEDY GRIMSTED, PATRICA E.A., - Returned from Russia. Nazi Archival Plunder in Western Europe and Recent Restitution Issues.
223-314: KEPPER, G. L., - Nederland en zijne bewoners.
212-173: KERCHMAN, F.W.M. (SAMENSTELLING), - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-IndiŽ. 1905-1930. Uitgegeven door de Vereeniging voor Locale Belangen te Semarang.
206-605: KERCKVOORDE, M., - Louise van Orlťans. Het vergeten leven van Louise-Marie, eerste koningin van BelgiŽ.
220-546: KERDIJK, F., - Haagse straatnamen.
222-314: KERKLAAN, M. (SAMENGESTELD DOOR), - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen 300 Brieven over het roomse huwelijksleven.
204-602: KERKMEIJER, J.C., - Geschiedenis van West-Friesland.
221-105: KERKMEYER-BAKKER, JOH.W., - Hannie's poppen. Een nieuwe vertelling.
209-172: KERN, R.A., - De Islam in IndonesiŽ.
219-151: KERN, H., - Verhandelingen der Kon.Akademie van Wetenschappen. Hierin o.a. : H.Kern: De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in IndonesiŽ en PolinesiŽ. / W.Pleijte: Over drie handschriften op papyrus / J.Kappeijne van de Cappello: Beschouwingen over de Comitia.
223-196: KERN, R.A., - TweeŽrlei prefix ka- in de Austronesische talen. - W. DUNNEBIE : Het bemedicineeren van een dorp in het landschap Bolaang Mongondow (N.Celebes) / C.J.G.L.van den BERG: De tragedie op het eiland Saparoea in het jaar 1817 tijdens de opstand in de Molukken etv. / C.A.O.van NIEUWENHUIJZE: NUR AL-Raniri als bestrijder der Wugudaya. / L.V.JOEKES: Het gedeelte Batang-Weleri van den grooten postweg op Java. Deel 104 Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ.
208-171: KERN, H., - De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in indonesiŽ en PolynesiŽ. Artikel in: Verhandelingen der Kon.Akademie van Wetenschappen. Samen met W.Pleijte: Over drie handschriften op papyrus / J.Kappeijne van de Cappello: Beschouwingen over de Comitia.
211-443: KERNKAMP, J.H., - Inventaris der familiepapieren Meerman, van Westreenen, Dierkens en van Damme. Aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum.
221-510: KERNKAMP, G. W., - Acta et Decreta Senatus. VroedschapsresolutiŽn en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie. 3 delen.
215-386: KERNKAMP, G. W., - Prins Willem II.
218-574: KERSBERGEN, A.TH.C., - Katholiek Kralingen in den loop der tyden. Gedenkschrift. T.g.v. het Derde Eeuwfeest van het Herstel van den Eeredienst en het Tweede Eeuwfeest van het Herstel der Eenheid in de Parochie van H.Lambertus te Rotterdam.
211-289: KERSJES, B. / HAMER, C.DEN, - De Tjandi Mendoet voor de Restauratie. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
219-326: KERSTEN, FELIX, - Klerk en beul. Himmler van nabij.
212-585: KERSTEN, MICHIEL C.C. (E.A.), - Delftse Meesters, tijdgenoten van Vermeer. Een andere kijk op perspectief, licht en ruimte.
217-376: KERSTEN, A.E. / MOS, E.T. M.M.V., - Londense dagboeken van Jhr.ir. O.C.A.Lidt de Jeude januari 1940 - mei 1945. 2 delen.
216-587: KERSTEN, MICHIEL, - De Nederlandse kopergravure (1900-1975).
225-348: KERSTEN, A.E. / MOS, E.T. M.M.V., - Londense dagboeken van Jhr.ir. O.C.A.Lidt de Jeude januari 1940 - mei 1945. 2 delen.
221-310: KERVERLING BUISMAN, F., - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
212-308: KERVYN DE LETTENHOVE, LE BARON, - Les Huguenots et Les Gueux. …tude historique sur vingt-cinq annťes du XVIe siŤcle (1560-1567) 6 delen.
223-581: KESEL, W.G.DE, - Aspecten van de rituele kunst. Kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst.
200-668: KESSEL, P.J., - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-VenetiŽ en het protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie.
219-328: KESSEL, J., - De man die Nederland redde.
222-526: KESTELOO, H.M., - Oostkapelle in woord en beeld.
200-557: KETNER, F., - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
209-515: KETNER, F., - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
218-430: KETS, ANNEMARIE E.A., - De wereld van Klikspaan. Diverse artikelen in het tijdschrift De Negentine Eeuw. 27e jrg. Nr.3-4.
208-440: KETS-VREE, A., - De brieven van J.C.Bloem aan Aart van der Leeuw.
222-409: KEULEN, MENSJE VAN, - De avonturen van Anna Molino.
219-373: KEUNING, N., - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends. Tweede herziene druk.
223-491: KEUNING, J. / DONKERSLOOT/ DE VRIJ, - Willem Janszoon Blaeu. A biography and history of his work as a cartographer and publisher.
222-495: KEUZENKAMP, J.H., - Gemeentewapens in Nederland. Naar het officiele register van de Hoge Raad van Adel.
224-599: KHAN-MAGOMEDOV, SELIM OMAROVICH, - Alexandr Vesnin and Russian Constuctivism.
215-204: KIELICH, W., - Volken en stammen van IndonesiŽ. Religie, kunst, animisme, voorouderverering, magie, feesten en geesten in het huidige IndonesiŽ.
222-138: KIELSTRA, E. B., - Beschrijving van den Atjeh-oorlog. Met gebruikmaking der officieele bronnen, door het departement van koloniŽn daartoe afgestaan. 3 delen.
210-343: KIERS, J., - De Bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Minister en Land- voogd historisch verklaard.
221-311: KIERS, J., - De Bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Minister en Land- voogd historisch verklaard.
209-173: KI»S, CH., - Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch-IndiŽ.
208-51: KIEVIET, C.JOH., - Toen Dik Trom een jongen was.
215-17: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
189-70: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
189-72: KIEVIET, C.JOH., - Het tweede boek van Dik Trom enm zijn dorpsgenooten.
189-71: KIEVIET, C.JOH., - Het geheim van den Canadees. (Speelt in de 1e Wereldoorlog).
189-69: KIEVIET, C.JOH., - De zoon van Dik Trom.
189-68: KIEVIET, C.JOH., - De Woelwater.
192-69: KIEVIET, C.JOH., - Het slot op den Hoef. Een verhaal uit de tijd van Ada van Holland.
197-45: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
197-46: KIEVIET, C.JOH., - Het vroolijke trio.
224-28: KIEVIET, C.JOH., - De Twee Broeders. Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436. Vrij naverteld van W.J.Hofdijk.
218-33: KIEVIET, C.JOH., - Uit het leven van Dik Trom. Goedkope, gewijzigde uitgave.
218-32: KIEVIET, C.JOH., - Jaepie-Jaepie.
193-25: KIEVIET, C.JOH., - Wilde Bob.
224-29: KIEVIET, C.JOH., - Het badreisje van Cor Slung.
222-54: KIEVIET, C.JOH., - De geheimzinnige koepel.
195-42: KIEVIET, C.JOH., - Ab en z'n Vrienden.
213-25: KIEVIET, C.JOH., - Het slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
220-59: KIEVIET, C.JOH., - Jachtavonturen met Oom Theo en Aboe Do. (titel op de band: Avonturen met Oom Theo en Aboe Do) (achterin 16 pags.met 96 plaatjes van dieren)
222-322: KIKKERT, J.G., - Lodewijk Napoleon, Koning van Holland.
224-561: KIKKERT, J.G., - Bericht van de 10-Daagse veldtocht. BelgiŽ en Noord-Brabant in de frontlijn.
225-313: KIKKERT, J.G., - Louis Bonaparte, Koning van Holland 1778-1846.
208-577: KIKKERT, J.G., - Bericht van de 10-Daagse veldtocht. BelgiŽ en Noord-Brabant in de frontlijn.
195-380: KIKKERT, J.G., - Wilhemina. Vorstin tussen verleden en toekomst.
212-362: KIKKERT, J.G., - Wilhemina. Vorstin tussen verleden en toekomst.
197-140: KILLINGRAY, D., - De Europeanenplaag. De Westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
215-471: KINDEREN, ANTOON DER, - De jeugd van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven.
223-587: KINDEREN-BESIER, J.H. DER, - Spelevaart der mode. De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw. Met voorwoord van J.Q.van Regteren Altena.
216-591: KING, AVERIL, - Isaak Levitan. Lyrical Landscape.
208-610: KINGSFORD SMITH, CHARELS, - M'n ouwe kist. ('The old Bus'). Met introductie door Ph.Game en voorwoord van B.Stephan.
222-235: KINKELDER, HEIN, - Het verboden huwelijk.
223-264: KINKER, J., - Proeve eener Hollandsche prosodia, oordeelkundig gegrond op, en door het gehoor getoetst aan de uitspraak onzer taal, door het beschaafde gedeelte onzer natie, en toegepast op het rythmus em metrum der ouden, in zoo verre beiden in onze Hollandsche dichtkunde zouden kunnen worden ingevoerd.
222-55: KIS,SANDOR (= L.G.WELDERING / M.WELDERING-FEKETE), , - Mariska in Scheveningen.
224-183: KIS-NOVAK, JOWA IMRE A.O., - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja Sulawesi Indonesia.
219-532: KISMAN, A.K., - Hamburgerstraat Zakelijk bekeken.
206-39: KIST, J., - De ondergang vanhet rijk van Montezuma.
207-556: KIST, FL., - Honderd jaar Den Haag. Honderd jaar Onderlinge 's-Graven-hage. 1895-1995. Samengesteld door Wim de Koning Gans en Alje Olthof.
225-321: KISTEMAKER, R. E.A (REDACTIE), - Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote.
204-519: KISTEMAKER, R. / LEVIE, T., - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680.
211-444: KITS NIEUWENKAMP, H.J.M.W., - Europeesche 'Totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
224-500: KITS NIEUWENKAMP, H.J.M.W., - Europeesche 'Totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
224-501: KITS NIEUWENKAMP, H., - Nederlandsche familiewapens. Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieŽn, enz. Gedocumenteerd bewerkt en verzameld. Deel I.
200-487: KITTEL, RUD, - Geschichte des Volkes Israel. Band I. Palšstina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas. Band II. Das Volk in Kanaan. Geschichte der Zeit zum Babylonischen Exil.
214-309: KLAASSE, P., - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse. Inleiding van Jan H.de Groot en Ed hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
202-381: KLAASSE, P., - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse. Inleiding van Jan H.de Groot en Ed Hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
203-409: KLAASSEN, M.J.C., - Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857.
198-368: KLAASSEN, M.J.C. / BOSSCHER, PH.M., - Gedenkboek Korps Officieren van de Technische dienst de Koninklijke Marine 1 januari 1824 - 1 januari 1977. + Aanvullingen en verbeteringen hierop.
213-399: KLAAUW, B.VAN DER / RIJNHOUT, B., - Luchtbrug Market Garden. Nieuwe feiten, cijfers en verslagen over de voorbereiding en de uitvoering, de verliezen en het verraad van de gootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
196-523: KLAVER, E. H., - Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925.
208-53: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Buurtgenootjes.
217-106: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Sprookjesboek.
205-51: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - De schat in de vluchtgang.
225-57: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - De schat in de vluchtgang.
219-244: KLEIAN, J., - De zonen van Timah.
202-648: KLEIJNTJENS, J. / GESCHER,F.M., - Navigatie en negotie. Geschiedenis der bestaansmiddelen in den loop der eeuwen.
209-132: KLEIJNTJENS, J. / KNIPPENBERG, H.H., - Geldersche Sagen.
215-18: KLEIN, ELSJE (= LEVINA DIRKS), - De vier Witjes.
207-217: KLEIN, W. C. ( O.R.V.), - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea. 3 delen.
206-134: KLEIN, N.M., - Aan de Natie. Nog een ernstig woord over IndiŽ.
193-504: KLEIN, P.W. / KLEIN-MEIJER, M.A.V., - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek. 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
211-501: KLEIN, J.W.E. / HABERMEHL, N.D.B, - Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995. / ABELS, P.H.A.M. (e.a.): Portretten van Goudse Historici.
193-568: KLEINEGRIS, R. / WUITE,R., - Tesamen solidair in alle hoeken. Haagse vakbondsactiviteiten en activisten sinds de 18e eeuw.
225-592: KLENER, JULIEN (GENERAL INTRODUCTION), - Jodendom in China / Jews in China. Colloquium dd. 28/29.11.1981.
222-139: KLERCK, E.S.DE, - De Atjeh-oorlog. In opdracht van de regering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Deel I: Het ontstaan van den oorlog. (meer niet verschenen).
221-526: KLERK, A.P.DE E.A. (REDACTIE), - Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch geografische en waterstaathistorische bijdragen. Historisch-geografische opstellen aangeboden aan prof.dr.M.W.Heslinga ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
219-524: KLEY, K.VAN DER, - Het Drentse volkskarakter.
208-533: KLEY, K.VAN DER, - Het Drentse volkskarakter.
203-638: KLEYKAMP, C.G. / WILLINK,L., - De Kunst in nood. 6 delen in map. geheel compleet met lijst van personen die het verschijnen mogelijk hebben gemaakt.
213-206: KLEYN, R.H., - Het gewestelijk bestuur op Java. (hierbij is vreemd genoeg bijgebonden van B.BjŲrnson: Godse. Roman). 261+253 p.
221-576: KLINGE, MARGRET, - Teniers de Jonge. Schilderijen tekeningen. Tentoonstellingscatalogus
209-543: KLINKENBERG, W., - Adieu Zaandam 21/X/1811 - 31/XII/1973. Uitgegeven in opdracht van het gemeentebestuur.
217-534: KLINKERT, W. / HOOF, J.P.C.M.VAN, - Breda als militaire stad. (uitgave van : Sectie Militaire Geschiedenis.)
224-590: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche school.
216-527: KLOMP, R.G., - Tussen station en stad. De gemeentetram Zalt-bommel. 1910-1923.
219-412: KLOOS-REIJNEKE VAN STUWE, J., - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. eindredactie J.de Boer.
188-389: KLOOS-REIJNEKE VAN STUWE, J., - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. eindredactie J.de Boer.
203-174: KLOOSTER, H.A.J., - IndonesiŽrs schrijven hun geschiedenis. De ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in theorie en praktijk, 1900-1980.
211-286: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. Tekstdeel. 4e herziene en vermeerderde druk.
220-301: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. 3e Verbeterde druk. / Planten-Atlas behoorende bij de Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 2 delen. De map bevat 18 platen in kleurensteendruk waarop 131 afbeeldingen, index op binnenplat, uitgevoerd door P.W.M.Trap te Leiden.
219-233: KLOPPERS, P.J., - Alles zal rech kom ! Schetsen uit den strijd tusschen Boer en Brit.
210-575: KLUIT-DE GROOT, B.F.A.VAN DER (MET VOORWOORD VAN), - Gebor-gen Hoofdstukken. Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
224-320: KLUVELD, A., - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
211-479: KLUYT, J.A. / LAAN, KO VAN DER, - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie. Vijftig jaar lief en leed, handel en wandel, spel en bedrijf, stilte en rumoer, proza en poŽzie in westelijk Amsterdam.
212-309: KLVIT, A., - Primae Lineae Collegii diplomatico-historico, politico. Sistenses vetvs ivs pvblicvm Belgicvm historice ennaratvm, et ex antiqvis monvmentis et veteris aevi diplomatibvs illvstartvm.
200-49: KNAAP, A.J. VAN DER, - Het raadsel van den Zwartenhoek.
203-410: KNAP, G. H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. 1856-1956.
196-341: KNAP, W., - Prins Willem I. (de Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching.
219-329: KNAP, HENRI, - Vreemdeling, bericht de Spartanen. Een poging tot verduidelijking van de houding van het Nederlandse volk in de jaren 1940-1945.
209-299: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa.
211-290: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa.
210-442: KNEPPELHOUT, J., - Verhalen.
214-431: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studenten-Typen.
224-455: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studentenleven.
222-410: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studenten-Typen. December 1839 - Mey 1841. Bezorgd door Marijke Stapert-Eggen.
224-184: KNIBBE, W. A., - De vestiging der Monarchie. Het conflict Elout-van den Bosch i.v.m. de wordingsgeschiedenis dere Regeerings-reglementen van 1830 en 1836.
215-372: KNIPPENBERG, H. / HAM, W. VAN DER, - Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar Ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993.
201-624: KNIPPENBERG, H.W.TH., - Het kind in Neerlands beeldende kunst. 2 delen.
213-135: KNIPPING, B., - Harp van Erin. Twaalf Ierse sprookjes.
214-580: KNOL, MARGRIET E.A., - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956. Met een bijdrage van Floris B.Bakels.
211-210: KNOL, CHR.G. (BEWERKT DOOR), - De Tyran van Celebes. 2 delen.
223-316: KNOOP, W.J., - Herinneringen aan de Belgische Omwenteling van 1830.
225-346: KNOOP, HERM., - Een theater in Dachau.
218-497: KNOTTNERUS, O.S. E.A. (REDAKTIE), - Rondom Eems en Dollard. / Rund um Ems und Dollart. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland.
211-160: KNOX, R., - An historical relation of Ceylon.
223-125: KNUIVERS, T. / HELGE, J.E., - Beginselen der natuurkunde. Een leesboek voor de hoogste klasse der volksscholen. 2e herziene druk.
207-144: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Neder-landsche kinderboeken.
221-24: KNUTTEL-FABIUS, E., - Liefde.
192-522: KNUTTEL., G., - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
219-496: KNUTTEL., G., - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
216-77: KNUTTEL-FABIUS, E., - Liefde.
198-123: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
219-120: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude Kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken. reprint van de uitgave van 1906.
189-78: KOCH, HENNY, - Moedertje Sylvia. Naar het duitsch door Cath.A.Visser.
214-589: KOCH-GR‹NBERG, THEODOR, - Anfšnge der Kunst im Urwald. Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in BrasiliŽn gesammelt.
214-526: KOCH, A.C.F. (ONDER RED.VAN), - In en om het Deventer Stadhuis.
215-597: KOCH, THEODORE WESLEY (NOTES GATHERED BY), - The Florentine Book Fair; The book section of the Exposition of Decorative Arts; The German Book Exhibit at Columbia University. With inscription of the author to the Library of the Peace Palace.
213-26: KOCH, HENNY, - Vlindertje. Een verhaal voor jonge meisjes. Naar het duits door Cath.Visser.
223-197: KOCH, D.M.G., - Batig slot. Figuren uit het oude IndiŽ.
223-198: KOCH, D.M.G., - Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ.
221-314: KOCH, E.M.F., - De kloosterpoort als sluitpost? Adelijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600. Samenvatting in duits. Met bijbehorende diskette.
209-597: KOCH, ANDR…, - Industrieel ontwerper W.H.Gispen. (1890-1981). Een modern ecleticus.
217-566: KOCH, H. W., - Europa in Oorlog, 1618-1815.
214-441: KOCK, W.H.W.DE, - Lebak en de Max Havelaar. Met voorrede van J.H.Valckenier Kips.
204-238: KOCK, P. P. DE, - Ons Drie Eeue. / Our three Centuries.
224-526: KOCKS, G.H. (REDACTIE), - Gemeente Vries het land van de Zweedse Kornoelje.
219-512: KOCKS, G.H. / POEL,J.M.G., - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. 2 delen. deel I: Groningen. Deel II: Overige provincies. (heruitgave van div.stukken )
215-296: KODIRON, KI, - De schending van Sobadra. Javaans schimmenspel. Volgens de Soerakartase traditie bewerkt. Vertaald uit het Javaans en van toelichting voorzien door J.J.Ras.
216-534: KOEKKOEK, G., - t Laer' ... Verhalen uit het oudste dorp in het Gooi....
206-523: KOEKKOEK, G., - t Laer' ... Verhalen uit het oudste dorp in het Gooi....
219-18: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Twee heerlijke vacantiemaanden.
219-17: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Eddy en Freddy.
216-78: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Toppie Brons.
221-25: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Eddy en Freddy.
225-390: KOELMANS, L., - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
224-545: KOEMAN-POEL, G.S., - Weesper Molens. Weesp, wind, Wieken, Werk.
215-104: KOENEN, M., - Marie Koenen vertelt aan de kinderen.
219-403: KOENEN, M., - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
216-439: KOENEN, M., - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
213-136: KOENEN, M., - Sproken en legenden.
218-104: KOENEN, M., - Marie Koenen vertelt aan de kinderen.
220-351: KOERS, N.H., - Vier eeuwen domineesland. Catalogus van gelijknamige tentoon-stelling Catharijneconvent Utrecht.
213-207: KOERTS, H. J., - Eens vrienden, altijd vrienden (Sekali sahabat, tetap sahabat). Herontmoeting met Zuid-Celebes.
204-177: KOERTS, H. J., - Eens vrienden, altijd vrienden (Sekali sahabat, tetap sahabat).
225-450: KOETSVELD, C.E. VAN, - Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwste schetsen en phantasien. (titel op de band : Schetsen en PhantasiŽn)
206-449: KOETSVELD, C.E. VAN, - Schetsen.
208-173: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Blikken in het zieleleven van de Javaan en zijner overheer-schers.
217-68: KOK, TRUIDA, - Het Hoofd omhoog.
224-31: KOK, TRUIDA, - De drie nichtjes.
219-324: KOK, R. / SOMERS,E., - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder.
224-32: KOK, TRUIDA, - De vriendin in de verte.
224-33: KOK, TRUIDA, - Jona en Sari.
221-27: KOK, R. / SOMERS,E., - Willy Denewoudt.
210-152: KOKS, J.TH., - De Indo.
208-122: KOL, H. VAN, - Voor Allemaal Wat. Verhaaltjes en versjes. Bewerkt door Nellie.
188-127: KOL, H. VAN, - Uit onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal.
213-309: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Schetsen en fragmenten.
217-108: KOL, H. VAN, - Voor Allemaal Wat. Verhaaltjes en versjes. Bewerkt door Nellie.
213-101: KOL, NELLIE VAN, - Nellie's Groote Vertelselboek. 4 delen in 1 band. Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol bijeengebracht door N.van Hichtum.
212-554: KOLDEWEIJ, A.M., - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De Geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht. Deel I.
216-556: KOLDEWEIJ, A.M., - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
217-511: K÷LKER, A.J., - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die Steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19e eeuw.
212-519: K÷LKER, A.J., - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdragen tot de kennis van het Humunisme in Noord-Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
213-291: KOM, A.DE, - Wij slaven van Suriname. Met voorwoord van J.Jansen van Galen.
214-160: KOMMERS, J. H. M., - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlandse bestuur in Nederlands-IndiŽ, 1800-1830. 2 delen.
215-472: KOMRIJ, G., - De buitenkant. Een abecedarium.
217-456: KOMRIJ, G., - Verwoest ArcadiŽ.
195-338: KOMRIJ, G., - Het boze oog. (over horizonvervuiling)
224-88: K÷NIG, ALEXANDER, - Arabische nachtvertellingen. Naar het Duitsch, vertaling van J.Wierenga.
225-372: KONINCKX, C., - The first and second charters of the Swedish East India Company. (1731-1766). A Conribution tot the Maritime, Economic and Social History of the North--Western Europe in its Relationships with teh Far East.
220-148: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Met medewerking van D.Wouters.
188-128: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Met medewerking van D.Wouters.
212-175: KONING, B. (GEN.MAJOOR), - De Pasar Malam van Tong Tong, een Indische onderneming.
212-211: KONING-COUTERIER, JEANNE, - Lousje's kunstreis door IndiŽ.
213-360: KONING, J.C.DE, - De klokken luiden. Ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van hare Majesteit Koningin Wilhelmina 6 september 1923.
199-545: KONINGSVELD, A. / JACOBS, J. A., - Een Kamer aan de Rijn. 175 jaar geschiedenis van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland.
222-195: KOOIJ VAN ZEGGELEN, M. C., - Jong Java's lief en leed. Drie verhalen van Java.
214-214: KOOIJMAN, S., - De kunst van Nieuw-Guinea.
218-545: KOOIJMANS, L., - Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780.
208-461: KOOIMAN, G., - Schrijversgezichten. Geportretteerd. m.i.v. A. Nuis.
221-403: KOOIMAN, G., - Schrijversgezichten. Geportretteerd. m.i.v. A. Nuis.
225-517: KOOL-BLOKLAND, J.L., - De Rand van 't Land. Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland.
222-163: KOOLEMANS BEIJNEN, G.J.W., - Handleiding ten dienste van het onderwijs in het Militair strafrecht, voor aanstaande officieren van de landmacht in Nederlandsch-IndiŽ. Nieuwe omgewerkte en uitgebreide uitgave.
224-93: KOOLHAAS, A., - Stiemer en Stalma. (stripverhaal) Uitgave van Nieuwe Rotterdam-sche Courant.
214-553: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Alkmaarders.
206-493: KOOLWIJK, H., - Keur van 125 jaar schenkingen. Stedelijk Museum Alkmaar 1875-2000.
196-567: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Wormers..
199-592: KOOLWIJK, T.VAN / SCHIRKS, CHR., - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
212-539: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Wormers..
218-285: KOOMEN, P. DE, - Uw Koninkrijk kome. Vijftien jaren zendingsarbeid in de Residentie Soerakarta.
213-591: KOOPMAN, B.G., - Marsch- en transportdienst voor onderofficieren en korporaals. Tiende herziene druk bijgewerkt tot 1900.
224-321: KOOPMANS, J.W., - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588.
218-557: KOOPMANS, BOTINE, - Op straat gezet. Historisch straatmeubilair in den Haag.
217-125: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - Cornelia. Een geschenk voor moeders. (veel over opvoeding)
201-552: KOOPMANS, BOTINE, - Op straat gezet. Historisch straatmeubilair in den Haag.
208-486: KOOPS, W.R.H. (VOORWOORD), - De wereld aan boeken. Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
192-523: KOOPS, W.R.H., - Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan W. R. H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris.
220-302: KOORDERS, S.H. (ONDER RED.VAN), - Album Natuurmonumenten van Nederlandsch-IndiŽ. Album-serie 1. Plaat 1-12. (met beschrijvingen).
221-513: KOOT, TON, - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchte kasteel.
217-457: KOOTEN, KEES VAN, - Hilaria.
224-638: KOOTEN, KEES VAN / BIE, WIM DE, - Ons kent ons. De types van van Kooten en de Bie. De foto's van Roel Bazen.
216-234: KOOY, G.A., - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothse.
203-175: KOP, H.VAN DER, - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven 1872 - 1955.
189-80: KOPPEN, LOUISE, - Op 'Hartenstein Uit het hoogduitsch door R.Erdbrink.
225-58: KOPPEN, LOUISE, - Op 'Hartenstein Uit het hoogduitsch door R.Erdbrink.
204-318: KOPPERS, G.P., - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen.
223-200: KORN, V.E., - De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
224-322: KORNAAT, K., - De pen in de aanslag. 100 Jaar belasting in de politieke prent.
224-323: KORNAAT, K., - Gezien door het oog van de naald. 150 Jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland.
208-134: KORNEL (= JAN ROELINK), INA J., - Die bange maanden.
224-562: KORS, A., - 't Is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Met bijdragen van Steven Derix.
212-566: KORS, A., - 't Is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Met bijdragen van Steven Derix.
211-445: KORTENHORST, L. G., - Kroniek van de familie Kortenhorst, 1300-1944. privť uitgave.
222-318: KORTERINK, H.J., - De zwarte schapen van Oranje. Over de minnares van Prins Hendrik hun zes kinderen en andere geheimen.
219-245: KORTHUIS, P., - Menschen in malaise.
189-350: KOSSMANN, E.H., - De Lage Landen 1780 - 1980. Twee eeuwen Nederland en BelgiŽ. deel I: 1780 -1914.
208-608: KOSSMANN, E.H., - Vergankelijkheid en continuÔteit. Opstellen over geschiedenis.
213-631: KOSSMANN, E.H., - Vergankelijkheid en continuiteit. Opstellen over geschiedenis.
218-486: KOSSMANN, E.F., - De Boekverkoopers Notarissen en Cramers op het Binnenhof.
207-115: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Het huisje van Tom-Tim.
196-41: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - De branie.
212-61: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Jos, de branie.
202-616: KOTTE, W. / LUTZ,H., - Piet Vermeulen. Schilder. Goede oogst.
204-179: K÷TTER, HERBERT U.A., - Indonesien. Geographie, Geschichte, Kultur, Religion, Staat, Gesellschaft, Bildungswesen, Politik, Wirtschaft.
225-593: KOUNG SHIEN-MING, , - Comment rmťdier ŗ la Situation Traqique des Travailleurs Chinois. Une assurance sociale appropriťe ŗ la Chine.
219-413: KOUSBROEK, R., - De Aaibaarheidsfactor. Gevolgd door Die Wacht am IJskast.
205-179: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
203-176: KOUSBROEK, R., - Een passage naar IndiŽ.
212-237: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
224-238: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
218-261: KOUSBROEK, R., - Terug naar Negri Pan Erkoms.
213-261: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
216-133: KOUSEMAKER, E. EN W., - Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen.
201-44: KOUWE, C.VAN DER, - De tocht van 'De Wanhoop
214-554: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
215-599: KOUWENHOVEN, A.O., - Inleiding tot de bibliografie ten dienste van Opleiding: Onderzoek en Praktijk.
225-553: KRAAIJ, HARRY J. / ROTHUIZEN, WILLIAM, - Jan Toorop (1858-1928) Het Late Symbolisme.
217-70: KRAAN, H.J., - Kees Koepel. Oorspronkelijk verhaal voor de jeugd.
196-43: KRAAN, H.J., - Kees Koepel. Oorspronkelijk verhaal voor de jeugd.
192-597: KRAAYENGA, A., - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters.
222-544: KRAAYENGA, A., - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters.
223-144: KRAEMER, H. / ADRIANI,A.E., - Dr.N.Adriani. Schets van leven en arbeid. / Dr. N.Adriani zooals wij hem zien uit zijn brieven.
218-286: KRAEMER, H., - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appŤl.
205-487: KRALT, P., - De toverbron. S.Vestdijk en de geschiedenis.
215-20: KRAMER, DIET, - Begin.
189-82: KRAMER, DIET, - Begin.
211-29: KRAMER, J.G., - De avonturier. Lotgevallen van een Amsterdamschen jongen uit de 18de eeuw.
191-76: KRAMER, J.G., - Helden der Noordpool.
197-52: KRAMER, J.G., - De landverhuizers naar Nieuw Amsterdam.
201-46: KRAMER, DIET, - Begin.
219-181: KRAMER, D., - Onrustig is ons hart.
190-69: KRAMER, J.G., - De adjudant van Generaal Daendels.
190-134: KRAMER, J.G., - Tot ridder geslagen. Oorspronkelijk jongensboek.
213-29: KRAMER, J.G., - Piet Hein.
197-51: KRAMER, DIET, - De Bikkel.
221-32: KRAMER, DIET, - Stans van de Vijfjarige.
223-41: KRAMER, J.G., - Helden der Noordpool.
219-19: KRAMER, D., - Adriaan Brouwer. Een verhaal uit het 17de eeuwsche Schildersleven.
225-201: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
193-32: KRAMER, D., - Adriaan Brouwer. Een verhaal uit het 17de eeuwsche Schildersleven.
219-182: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
198-47: KRAMER, M., - Gerrit van Doorn of de avonturen van een jongen botanist. Oorspron-kelijk jongensboek.
212-214: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
221-31: KRAMER, J.G., - Jan van Galen. Een historiscch verhaal.
225-59: KRAMER, DIET, - Begin.
211-30: KRAMER, J.G., - Het beleg van Groningen in 1672.
212-213: KRAMER, D., - Onrustig is ons hart.
204-73: KRAMER, J.G., - Barend Cool. De scheepsjongen van de 'Nieuw Nederland
217-71: KRAMER, DIET, - De Bikkel.
190-637: KRAMERS, J., - Nouveau dictionaire Francais-Hollandais.
216-118: KRAMERS JZ., J., - Fabelen voor de Nederlandsche Jeugd.
217-213: KRANCHER, JAN A., - The Defining Years of the Dutch East Indies, 1942-1949. Survivors' Accounts of Japanese Invasion and Enslavement of Europeans and the Revolution That Created Free Indonesia. With dedication from the author.
225-373: KRANENBURG, H.A.H., - De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek.
218-546: KRANENBURG, F.J. E.A., - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
195-45: KREBBERS, H.J., - Veldwachter Boshof. Een geschiedkundig verhaal uit de eerste helft der Negentiende eeuw.
209-176: KREEMER, J. E.A., - De karbouw. Zijn betekenis voor de volken van de Indonesische Archipel.
218-170: KREEMER, J., - Volksheelkunde in den Indische Archipel. / HANSEN, J.F.K.: De groep Noord- en Zuid-Pageh van de Mentawei-eilanden. Ethnografische beschrijving. (met kaart en ills.) e.a. artikelen.
199-187: KREEMER, J. E.A., - De karbouw. Zijn betekenis voor de volken van de Indonesische Archipel.
212-327: KRELAGE, E. H., - Drie eeuwen bloembollenexport. De geschie-denis van den bloembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938. 2 delen.
205-180: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
217-214: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklij-ke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
212-238: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklij-ke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
211-320: KREUKNIET, P.B. (O.R.V.), - De Nederlandse Volkshuishouding tussen twee wereld-oorlogen. 15 delen in 3 banden.
215-24: KRIENEN, CH., - Frank Vrijdag.
215-23: KRIENEN, CH., - De zoon van den dorpssmid.
215-22: KRIENEN, CH., - De jolige Duinpan.
215-26: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
189-84: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
198-51: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
224-35: KRIENEN, CH., - Een Hollandsche jongen (Haagsch jongensboek)
216-80: KRIENEN, CH., - Een merkwaardige vacantie. Oorspronkelijk jongensboek.
193-39: KRIENEN, CH., - Zijn wensch vervuld.
215-27: KRIENEN, CH., - Prettige dagen.
223-42: KRIENEN, CH., - Freek van den groentenboer.
224-36: KRIENEN, CH., - Het geheim van de Telegraaf. Oorspronkelijk jongensboek.
216-79: KRIENEN, CH., - De jolige Duinpan.
223-100: KRIENEN, CH., - Zonnebloemen. Vertellingen voor school en thuis. Eerste serie.
225-83: KRIENEN, CH., - Zonnebloemen. Vertellingen voor school en thuis. Derde serie.
222-560: KRIKHAAR, D…SIR…E, - Schittering van de Tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
215-600: KRIMPEN, H.VAN, - Boek over het maken van boeken.
210-506: KRIMPEN, J. VAN, - Jan van Krimpen. Tentoonstelling van zijn ontwerpen letters en boeken. Gehouden in Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, in Museum Plantijn-Moretus en Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ.
215-594: KRIMPEN, J. VAN, - Het Huis Enschedť, 1703-1953.
223-508: KRIMPEN, H.VAN, - Boek over het maken van boeken.
204-535: KRIMPEN, J. VAN, - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
225-374: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog.
223-379: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog.
221-315: KROGT, M. R. VAN DER, - Hofleveranciers in Nederland. 'Als we zeiden: dat heeft de Koningin ook gehad; dan vloog het de deur uit
206-525: KROL, J., - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
221-514: KROL, J., - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
224-281: KROM, N. J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. 2 delen.
212-176: KROM, N. J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
219-152: KROM, N. J., - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
211-161: KROMHOUT, R. (REDACTIE), - Het machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
221-192: KROMHOUT, R. (REDACTIE), - Het machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
197-575: KROON, J.E. (BIJEENGEBRACHT DOOR), - Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae. 1875 -1925. Met inleiding van A.J.Blok.
215-396: KROON, J. J. (O.R.V.), - Remembrance and Friendship Bergen N. H. 1939-1945 en de voorgeschiedenis.
220-444: KROON, DIRK (BEZORGD DOOR), - Over Marga Minco. Beschouwingen en interviews.
225-539: KROPHOLLER, A.J., - Onze Nederlandsche baksteen-bouwkunst.
211-556: KROPOTKIN, PETER, - Memoires van een revolutionair. Ingeleid en geannoteerd door Nicolaas Walter.
223-237: KROSS, MARCEL E.A. EINDREDACTIE), - De uitbuiting van Suriname. Uitgegeven door het Aluminuum-Comitť. Bijgesloten : Protest-affiche
222-319: KRUISHEER, J.G., - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Avec rťsumť franÁais/ Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. 2 delen.
209-539: KRUIZINGA, J.H. E.A., - Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amster-dam.
216-540: KRUL, M., - Maison Krul. De Roman van een Banketbakker. Krul door de jaren heen
215-260: KRULS, H.J., - Op inspectie.
224-563: KRULS, H.J., - Generaal in Nederland. Memoires.
220-222: KRULS, H.J., - Op inspectie.
224-375: KRUSENSTERN, A. J. VON, - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806.
222-408: KRUYTER, C.W.DE, - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een inter-pretatieve studie.
208-459: KRUYTER, C.W.DE, - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een inter-pretatieve studie.
217-447: KRUYTER, C.W.DE, - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie.
219-102: KUENEN, CATH.S.M., - De kostschool van mevrouw Arnaud.
221-316: K‹HLER, W.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. / Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600-1735. eerste helft.
215-206: KUHNLE-DEGELER, F., - Bappa Haastert. Een tafereel uit het Dajaksche volksleven. Vertaald door K.J.Brouwer.
209-177: KUHNLE-DEGELER, F., - Bappa Haastert. Een tafereel uit het Dajaksche volksleven. Vertaald door K.J.Brouwer.
214-529: KUILE, G.J. TER., - Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel. Het begrip oor-konde, levering, besate, panding, athmaling en inleiding.
208-518: KUILE, E. H. TER, - Kastelen en Adellijke Huizen.
191-505: KUILE, G.J. TER., - Onze Overijsselsche religieuze poŽzie.
217-165: KUINDERS, J.LOUIS . REINEKE, H., - Open brief aan de heeren J.H.Moorrees, Mr.H.P.Berlage en Hugo Muller in zake de Oost-Sumatra Tabak-Maatschappij.
225-134: KUIPER, J., - Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nederland. (16 n.Chr.-1904).
199-48: KUIPER, A.C., - Elsje.
210-45: KUIPER, A.C., - Elsje.
219-20: KUIPER, JOHANNA E., - De zangers van den prins. Verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog.
219-16: KUIPER, JOHANNA E., - Een wonderlijke kerstvacantie.
214-110: KUIPER, JOHANNA E., - Van twee kinderen en de blauwe zee.
224-38: KUIPER, JOHANNA E., - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw.
216-543: KUIPER, M., - Historische Topografische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
218-34: KUIPER, A.C., - Duindoorn.
218-35: KUIPER, A.C., - Een heldin.
219-21: KUIPER, JOHANNA E., - Het Groote plan.
213-32: KUIPER, A.C., - Een heldin.
215-29: KUIPER, JOHANNA E., - De 'Waterhoentjes' (zwemmen)
218-36: KUIPER, A.C., - Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool.
219-23: KUIPER, JOHANNA E., - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw.
203-38: KUIPER, JOHANNA E., - Mieps en Gť op reis naar Zweden.
205-52: KUIPER, A.C., - Marguerite Bianca.
210-559: KUIPER, M., - Historische Topgrafische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
208-123: KUIPER, A.C., - Om aan de kleintjes voor te lezen. Verzameld en bewerkt.
225-92: KUIPER, JOHANNA E., - Van twee kinderen en de blauwe zee.
204-518: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
218-106: KUIPERS VAN DER KOOGH, E., - Moeder vertelt van 'Een prettige dag'. Nog meer nieuwe verhalen.
222-413: KUIPERS, REINOLD, - Rendez-vous met een Remington. Gedichten, met een naschrift van A.Marja.
218-171: KUIPERS, MARIETJE (BEZORGD DOOR), - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers Gezaghebber bj de Gouvernementsmarine 1833-1902.
217-381: KUIPERS, W., - Het werd weer Mei.
213-397: KUITERT, L., - De Von Siebold Gedenktuin. Een Japanse tuin in de Leidse Hortus.
221-609: KULA, WITOLD, - Measures and men. Translated by R.Szreter.
214-215: KUNST, JAAP, - De inheemse muziek in Westelijk Nieuw-Guinea.
219-263: KUNST, JAAP, - Een en ander over de Javaansche wajang.
219-266: KUNST, , - The music of Java. Mededeeling nr XLIII van Kon.Vereeniging 'Koloniaal Instituut
219-265: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
218-528: KUNST, , - Van Sint Elisabeths Gasthuis tot Gereformeerd Burger Wees-huis 1485-1814.
219-264: KUNST, JAAP, - Music in Java. Its history, its theory and its technique. Third enlarged edition. Edited by E.L.Heins. 2 vols.
221-245: KUNST, JAAP, - Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nageh-gebied (West-Flores). Musicologisch onderzoek I.
214-161: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
211-250: KUPER, H., - An African aristocracy. Rank among the Swazi.
218-172: KUPERUS, G., - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
189-88: KUYK, N.W.C., - Drie Vroolijke Wandelaars op weg naar huis.
219-24: KUYK, N.W.C., - Drie Vroolijke Wandelaars op weg naar huis.
213-33: KUYK, N.W.C., - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip.
211-32: KUYK, N.W.C., - Billy komt logeeren.
217-72: KUYK, N.W.C., - De club der Jonge Kaninefaten.
192-80: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
217-76: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
219-25: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
217-74: KUYK, N.W.C., - Een wandeltocht met avonturen.
217-73: KUYK, N.W.C., - Drie Vroolijke Wandelaars op weg naar huis.
223-44: KUYK, N.W.C., - Het kamp in de duinen.
217-75: KUYK, N.W.C., - Hoe Pootige Kees beroepsspeler werd.
219-331: KWIET, K., - Rijkscommissariaat Nederland. Mislukte poging tot vestiging van een Nationaal-socialistische orde.
213-103: LAAGLAND, FR., - Sprookjes.
222-58: LAAN, DICK, - Circusjong.
213-34: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
219-26: LAAN, DICK, - Rudi's Spaansche avonturen.
221-35: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
217-499: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
196-564: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
203-532: LAAN, K. TER, - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
204-608: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
215-560: LAANSMA, S., - De Joodse Gemeente te Apeldoorn en het Apel-doornsche Bosch.
224-591: LAANSTRA, RIA / VELDINK, SUZANNE, - Vluchten in schoonheid. De PrerafaŽliten en Nederlandse kunstenaars rond 1900. Tentoonstellingscatalogus.
221-323: LAAR, H.J.M.VAN DE, - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813-1884.
210-599: LAAR, R. VAN DER (O.R.V.), - De Oeteldonksche Club 99 jaar, 1882-1981.
215-617: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciŽn van het Koninklijk Huis. Reprint van de uitgave van 1913.
218-592: LAARSE, R.VAN DER, - Bevoogding en bevinding.
210-578: LAARSE, R.VAN DER, - Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.
189-91: LABBERTON, MIEN, - Een jaar bij de familie de Bloeme. Een boek tot religieuze inwijding voor kinderen van 7-12 jaar.
214-99: LABBERTON, MIEN, - Een jaar bij de familie de Bloeme. Een boek tot religieuze inwijding voor kinderen van 7-12 jaar. 2 delen.
209-107: LABBERTON, MIEN, - Een jaar bij de familie de Bloeme. Een boek tot religieuze inwijding voor kinderen van 7-12 jaar. 2 delen.
219-332: LACAZE, A., - De tunnel. Spectaculaire ontsnapping van 300 gevangenen uit een Duits kamp in 1943.
204-267: LADVOCAT, L'ABB…, - Dictionaire historique portatif. Contenant l'histoire des patriarches, des Princes Hebreux. Des Empereurs, des Rois, et des grands Capitaines, des Dieux, des Heros de l'antiquitť payenne etc. 2 volumes.
217-547: LAERE, R. VAN, - Marinus 'nen boer, die een aardig pijpke buurten kon over kwalen 'kwelen' 'n paddescheet en andere ongemakken.
211-606: LAGERL÷F, SELMA, - Oud en nieuw. Naar het Zweedsch door Margarethe Meijboom.
219-623: LAGERL÷F, SELMA, - De banneling. Naar het Zweedsch door Margaretha Meijboom.
221-106: LAGRANGE, HILDA, - De Zeekoning.
217-587: LAKERVELD, C.VAN (EINDREDACTIE), - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17e eeuw. / The Dutch Cityscape in the 17the Century and its sources. Catalogus Amsrterdams Historisch Museum / Art Gallery of Ontaria.
189-542: LAMB, CH., - New years eve. Oudejaarsavond. Woord vooraf van J.C.Bloem. Nieuwjaarsgeschenk van fa.Joh.Enschedť en Zonen.
218-575: LAMBERTS, J.H., - Onderzoek naar den voedingstoestand van Rotterdamsche schoolkinderen.
219-246: LAMBERTZ, L., - Taboe op Bali en andere verhalen over IndonesiŽ.
218-113: LAMBRECHTS-VOS, ANNA, - Het boekje van tante An. Versjes en muziek.
214-111: LAMBRECHTS-VOS, ANNA, - Het boekje van Tante An. (Versjes en muziek) met (gestempelde?) signatuur van de componiste.
196-527: LAMBREGTS, L., - Een steen in de vijver. Ontstaan groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
225-540: LAMMENS, ANDR…, - Schoonheid in hout. Het meubel in de geschiedenis.
203-300: LAMMERS, F.J., - Alexander. De vergeten Kroonprins.
210-446: LAMPO, H., - Wijlen Sarah Silberman.
210-445: LAMPO, H., - De Zwanen van Stonehenge. Een leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur.
209-402: LAMPO, H., - Arthur. De Belofte. Met voorwoord van Colin Wilson
198-442: LAMPO, H., - Arthur. De Belofte. Met voorwoord van Colin Wilson
219-146: LAMSTER, J.C., - J.B.van Heutsz.
213-188: LAMSTER, J.C., - J.B.van Heutsz als Gouverneur Generaal 1904-1909.
193-125: LAMSTER, J.C., - Bali.
213-292: LAMUR, H.E., - The Demographic evolution of Surinam 1920-1970. A socio-demographic analysis.
214-50: LANCE, JOHN, - De jacht op het groene kralen snoer. Vertaald door D.Stemmer
224-325: LAND, N.K., - Inleiding tot de Verklaring van het Burgerlijk Wetboek.
215-297: LANDEAU, E., - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug') Establishment-varia, opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
200-176: LANDELL, O. J. DE, - IndonesiŽ weerzien.
222-342: LANDHEER, TON, - Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell 1760-1832.
203-411: LANDSTR÷M, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies in woord en beeld.
219-362: LANDSTR÷M, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies inb woord en beeld.
199-416: LANDSTR÷M, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies inb woord en beeld.
202-525: LANDWEHR, J., - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
223-510: LANDWEHR, J., - Emblem and fable books printed in the Low Countries 1542-1813. A bibliography. Third revised edition.
223-509: LANDWEHR, J., - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
220-498: LANDWEHR, J., - German emblem Books 1531-1888. A bibliography.
218-132: LANE, MARG., - The Tale of Beatrix Potter. A.biography.
210-627: LANES, SELMA, - The art of Maurice Sendak.
217-334: LANGE, C.J.DE, - De Geschiedenis van de Broederschap der Notarissen in Nederland gedurende de eerste honderd jaar van haar bestaan. 1843 december 1943.
224-564: LANGE, G.A.DE, - Memorie van Defensie van Geldolph Adriaan de Lange. Wegens zijn gehouden gedrag in het werk der Revolutie bij de afschudding van het Fransche dwangjuk, in de maand November 1813en vervolgens.
219-27: LANGE-PRAAMSMA, M.DE, - Goud-Elsje. Deel 1 van de Goud-Elsje serie.
218-547: LANGEDIJK, D., - De geschiedenis van de Langedijk.
214-162: LANGENDIJK, A., - Schakel tussen twee Werelden. RepatriŽrings- en troepenschepen naar en van IndiŽ. 1945-1951.
225-84: LANGERMANS, WILHELMINA, - Ons prettigste uurtje.
189-354: LANGEVELD, L.A., - Land- en waterwegen der Romeine Voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling. Historisch-geografische schets.
224-303: LANGEVELD, H., - Hendrikus Colijn 1869-1944. 2 delen I: Dit leven van krachtig handelen. 1869-1933 / II: Schipper naast God. 1934-1944
225-261: LANGEWIS, L. / WAGNER,F.A., - Decorative art in Indonesian textiles. (standard work on ikat, batik, kelim, embroidery etc.)
196-46: LANKESTER BRISLEY, JOYCE, - Verdere verhaaltjes van Milly-Molly-Mandy.
210-570: LANNOY, KATHINKA, - Skriebltje. Een verhaal uit Scheveningen.
214-283: LANS, N., - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
204-319: LANS, N., - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
210-572: LANS, N., - Schiedam bouwt op jeneververleden. Een wandeling door de tijd.
210-596: LANSCHOT, F.J.VAN (BIJDRAGEN VAN O.A.), - De St.Janskerk te 's Hertogenbosch door vrienden van het bouwwerk.
222-164: LANZING, F., - Soldaten van smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL. 1890-1914.
222-165: LAPIAN, ADRIAN B., - Orang laut - Bajak laut - Raja laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi. Abad XIX.
202-649: LARSEN, NIELS-ERIK, - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236.
217-146: LARSEN, NIELS-ERIK, - Frans Post. InterprŤte du Brťsil. Avec une prťface par Jacques Lavalleye.
195-552: LASEUR, W.A. / HEEL, J.VAN, - Het Museum Meermanno--Westreenianum 1848-1960. Een bijdrage tot de geschiedenis van het museum en zijn bewoners.
222-524: LASONDER, L.W.A.M., - Bijdrage tot de geschiedenis van de hooge vierschaar in Zeeland.
222-523: LASONDER, L.W.A.M., - Bijdrage tot de geschiedenis van de hooge vierschaar in Zeeland.
222-414: LAST, J. (VERT.DOOR), - Bakboordslichten Verzen.
222-415: LAST, J., - Verleden tijd. Verzen.
218-262: LAST, J., - Liedjes op maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld ingeleid en toegelicht door H.A.Poeze.
221-405: LAST, JEF, - Das erste Schiff auf der Newa. Aus dem Hollšndischen Łbersetzt von Gerda Kautsky-Brunn.
225-347: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN GEREDIGEERD, - Aan de bronnen van het Verzet. De strijd der gemeente Ommen tegen de duitse overheersing 1940-1945. uitgegeven voor de N.B.S., afd. Ommen.
206-453: LAST, J. (VERT.DOOR), - Oog in oog. (gedichten).
220-436: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN GEREDIGEERD, - Marianne.
220-303: LATIF, S.M., - Bunga anggerik. Permata belantara Indonesia. (about cultivating orchids)
219-30: LATTIMORE, E.F., - Kleine Sjang en zijn vriendjes. Bewerkt door Clara Asscher-Pinkhof.
219-28: LATTIMORE, E.F., - De reis van Ching Lai. Bewerkt door Clara Asscher-Pinkhof.
219-29: LATTIMORE, E.F., - Junior het negerjongetje. Bewerkt door Clara Asscher-Pinkhof.
219-333: LAURENS, B., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
223-349: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
219-206: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
201-202: LAURENS, B., - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
204-224: LAURENS, B., - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
219-345: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
212-239: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
206-604: LAUREYS, D., - De Mindere Broeders van Franciscus 1842 - 1992. 150 Jaar Minderbroeders in Vlaanderen.
224-457: LAURILLARD, E., - Uit 's levens Ernst en Kluchten. Dichten en rijmen.
214-593: LAVER, J. E.A., - Het costuum / Een geschiedenis van de mode. III: Van de Tudors tot Lodewijk Xiii.
219-572: LAVIGNE, E., - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden. 628-1679. Vertaling van de 'Gesta Abbatum Trudonensium' Met annotaties van W.Jappe Alberts. 3 delen.
222-576: LAWRENCE, T.E., - Seven pillars of wisdom. A triumph.
209-616: LAWRENCE, T.E., - ArabiŽ in opstand. Bewerking van R.H.G.Nahuys.
224-481: LEBEER, L., - De Vlaamsche Houtsnede.
213-209: LECLERCQ, JULES, - Un sejour dans l'ile de Java. La pays - Les habitants - Le systeme colonial.
203-655: LEE, CHR., - This sceptred isle: Twentieth Century.
197-583: LEEDEN, C.B.VAN DER, - De ontwikkeling van Diakoniehuis tot Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam. 1906 - 1956.
216-81: LEEDEN, P. VAN DER, - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika.
219-627: LEEFLANG, TH., - Gevallen engel. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
200-635: LEEFLANG, H. / LUIJTEN, G., - Hendrick Goltzius. (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
219-592: LEEFLANG, MICHA / SCHOOTEN, KEES VAN (REDACTIE), - Middeleeuwse borduurkunst uit de Nederlanden. Tentoonstellingscatalogus Catharijnenconvent.
206-487: LEEFLANG, CHR., - Honderdvijfentwintig Rozen. Een vleugje geschiedenis wat belevenissen en overpeinzingen bij het verschijnen van de 125e uitgave van de Stichting de Roos.
211-372: LEEMAN, F.W.G., - Van Barkschip tot 'Willem Ruys'. 120 Jaar Zeevaart. Gedenk-schrift van de Kon.Rotterdamsche Lloyd. T.g.v. het 75-jarig bestaan als Naamloze Vennoot-schap en het 100-jarig bestaan van de fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
220-593: LEEMAN, FRED / PENNOCK, HANNA, - Museum Mesdag Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt and Ronald de Leeuw.
221-520: LEEMANS-PRINS, E.C.M., - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. Een bundel studiŽn.
215-238: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
217-196: LEEMBRUGGEN, C.A., - Twee Indische meisjes.
216-202: LEEMBRUGGEN, C.A., - Om het goud van Nieuw-Guinea.
199-221: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
213-565: LEENDERS, J., - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
209-528: LEENDERS, J., - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
190-346: LEENDERTSE, M.J. (REDACTIE), - De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland. Samengesteld t.g.v. den vijfenvijftigsten jaardag van hare majesteit Koningin Wilhelmina. met inleiding van D.Fock.
219-293: LEENDERTSE, M.J. (REDACTIE), - De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland. Samengesteld t.g.v. den vijfenvijftigsten jaardag van hare majesteit Koningin Wilhelmina. met inleiding van D.Fock.
223-343: LEENE, G.A.H., - De kapiteins Christiansen. Naar de logboeken verteld.
213-403: LEENE, G.A.H., - De kapiteins Christiansen. Naar de logboeken verteld.
225-335: LEENINGA, J.J. / WESTRA, E.J., - En tůch staat de Martini. Groningen onder duitsch schrikbewind.
219-103: LEENT, F.H.VAN, - Een Man van Karakter. Een verhaal. (Prins Eugenius van Savoye)
219-104: LEENT, F.H.VAN, - Koningin Wilhelmina.
214-117: LEENT, F.H.VAN, - De Vluchteling in 't Gebergte. Eene episode uit troebele dagen.
219-105: LEENT, F.H.VAN, - Wat een jongen worden kan. Schetsen uit het leven van Michiel Adriaanszn.de Ruijter.
206-115: LEENT, F.H.VAN, - Onze Hartediefjes.
202-326: LEER, KEES VAN DER, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
218-338: LEER, KEES VAN DER, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
213-364: LEER, K. VAN, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
213-585: LEER, K. VAN, - Historische wandelingen in Voorburg en omgeving. Vorstelije dieren en andere prentkunst.
214-163: LEERTOUWER, L., - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
216-589: LEEUW, R.DE / SILLEVIS,J. / DUMAS,CH., - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus.
217-592: LEEUW-MARCAR, ANK, - Willem Sandberg, portret van een kunstenaar.
222-447: LEEUWE, H.DE, - Multatuli. Het drama en het toneel.
205-401: LEEUWE, H.DE, - Multatuli. Het drama en het toneel.
217-498: LEEUWEN, J.A.VAN E.A., - Licht en schaduw. Gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882-1932. Gedenkboek t.g.v. het Vijftigjarig bestaan van de Chr.Vereniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede.
224-614: LEEUWEN, RICHARD VAN, - De wereld van Sjahrazaad.
213-293: LEEUWEN, BOELI VAN, - Schilden van leem.
221-260: LEFEVRE PONTALIS, M. A., - Jean de Witt. Grand Pensonnaire de Hollande. 2 delen.
219-207: LEFFELAAR, H. L., - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
225-168: LEG»NE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
213-294: LEGENE, P.M., - Suriname land mijner dromen. 3e herziene en uitgebreide druk.
219-153: LEG»NE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
211-607: LEHR, ANDRE, - De geschiedenis van het Astronomische Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
225-557: LEHR, ANDRE, - Beiaardkusnt in de Lage Landen.
223-201: LEIDELMEIJER, M., - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
223-320: LEIJNSE, ELISABETH, - Cťcile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie. (Elsa trouwde met Alphons Diepenbrck - zie : Leo Samana : Alphons Diepenbrck, componist van het vocale)
213-300: LEIPOLDT, LOUIS, - Oom Gert vertel en ander gedigte. Met 'n inleiding van J.J.Smith.
215-209: LEKKERKERKER, C., - Land en Volk van Java. Deel I. Inleiding en algemeene beschrijving. Verder niet verschenen.
209-199: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Sumatra.
207-219: LELIE, FRANS, - Kapers op Nieuw-Guinea.
195-49: LELIE, FRANS, - Groene slangen.
224-282: LELYVELD, TH.B., - De Javaansche danskunst. Ingeleid door Prof.Dr.N.J.Krom.
215-127: LEMAIRE, L., - De Kleine Robinson of De Lotgevallen van Robinson Crusoť. Tot Nut en Vermaak der Jeugd. Naar de vijfden druk uit het Fransch.
224-615: LEMAIRE, G…RARD-GEORGES, - OriŽntalisme. Het beeld van het morgenland in de schilderkunst. Met voorwoord van GeneviŤve Lacambre.
211-477: LEMMENS, G.TH.M., - Het Stadhuis van Nijmegen.
203-574: LEMMENS, G.TH.M., - De Vrede van Nijmegen. Tentoonstelling sept/okt 1978.
225-135: LENDERS, J. E.A., - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
225-452: LENNEP, J. VAN, - Holland. Almanak voor 1850
225-453: LENNEP, J. VAN, - Holland. Almanak voor 1855
225-454: LENNEP, J. VAN, - Holland. Almanak voor 1865
219-334: LENNEP, G.L.VAN, - Verklarend oorlogswoordenboek.
224-293: LENNEP, J. VAN, - Het dorp over de grenzen. Eene schets uit den laatsten Veldtocht. In twee bedrijven. (Belgische opstand)
225-312: LENNEP, J. VAN / GOUW,J.TER, - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. / Het boek der opsschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Herdrukken van de uitgaven van 1868/1869.
192-339: LENNEP, J. VAN / GOUW,J.TER, - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. / Het boek der opsschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Herdrukken van de uitgaven van 1868/1869.
215-680: LENNHOFF, E., - Die Freimaurer.
221-610: LENSEN, LEO / HEITLING, WILLY, - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, boos-wichten, martelaren en hun rechters.
222-587: LEONOW, LEONID, - De Dassen (Barsoeki). Uit het Rusisch vertaald door Ljoeba Dworson en Lida Polak.
200-433: LEOPOLD, J.H., - Verzameld werk. 2 delen. I: Verzen / Fragmenten. II: Verzen / Drama / Proza.
208-138: LEOPOLD, MARIE, - Kermiskindje en Dot. De lotgevallen van twee poppen.
192-616: LEOPOLD III, , - Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap.
204-75: LEOPOLD, MARIE, - Dolly. Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld.
204-76: LEOPOLD, MARIE, - Een jolig troepje.
216-163: LEQUIN, FRANK, - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in AziŽ in de 18e eeuw meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
225-519: LEQUIN, FR. / MEIJER, A., - Samuel van de Putte, een mandarijn uit Vlissingen. (1690-1745).
217-166: LETTERIE, P. M., - Agrarische en daarmede verband houdende regelingen voor het rechtstreeks bestuurd gebied der gewesten buiten Java en Madoera. Volgens aanwijzingen en o.t.v. Wr. De Keizer.
220-149: LEUFKENS, H., - Impressies van Batavia. Eng./ Duitse/ Franse/ Italiaans/ Ned. bijschriften.
194-431: LEUFTINK, A.E., - Chirurgijns 'Zee-Compas'. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
223-317: LEUPEN, P., - Philip of Leyden. A fourteenth Century Jurist. A study of his life and treatise 'De cura reipublicae et sorte principantis with supplement comprising Appendix I and notes.
195-186: LEUR, J.C.VAN, - Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatische handel.
191-606: LEURS, STAN (ONDER LEIDING VAN), - Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst. 2 delen.
225-397: LEUS, H. / WEVERBERGH, J, - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
222-561: LEUTHńUSER, GABRIEL, - Functional Architecture. The international style / Funktionale Architektur / Le style international 1925-1940.
205-111: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
220-138: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
214-129: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
217-550: LEVELT, H., - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St.Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding van J.van Ginniken.
196-630: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
203-677: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
218-173: LEVYSSOHN NORMAN, BEETS, D., - Verslag van het Centraal Comitť voor de noodlijdenden door de uitbarsting op Krakatau. (eerste stuk)
222-166: LEVYSSOHN NORMAN, H.D., - Britsche heerschappij over Java en onderhoorigheden (1811-1816).
223-512: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
199-480: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
206-481: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
225-432: LEY, J.S. DE / LUGER,B., - Walden in droom en daad. Walden/dagboek en notulen van Frederik van Eeden e.a. 1898/1903. Inleiding en commentaar.
223-318: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C.Molhuysen.
216-307: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Reprint of the edition princeps of 1516 with an introduction by Robert Feenstra.
216-237: LEYDS, W. J., - Die erste Annexion Transvaals.
211-252: LEYDS, W. J., - De eerste annexatie van de Transvaal.
188-187: LEYDS, W. J., - De eerste annexatie van de Transvaal.
210-432: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
206-425: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
223-338: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Wibaut de machtige. Een biografie.
224-451: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 1864-1927.
215-585: LICHTENSTEIN, H., - Raoul Wallenberg. Retter von hunderttausend Juden. Ein Opfer Himmlers und Stalins. Mit einem Vorwort von Simon Wiesenthal.
207-245: LICHTVELD, L., - Suriname op de tweesprong.
208-128: LIDOW (=ALIDA C.B.WALTHER), , - Het maanboek.
206-562: LIEBURG, M. J. VAN, - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
202-565: LIEBURG, M. J. VAN, - Het medisch onderwijs te Rotterdam, (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
223-559: LIEBURG, M. J. VAN, - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
218-586: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Sophia Kinderziekenhuis, 1863-1975.
201-581: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
210-568: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam, 1839-1900. De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
210-565: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
209-27: LIEFDE, J.L.F. DE, - Onder zes nichtjes en neefjes.
219-184: LIEFDE, J.L.F. DE, - Toch naar Holland. Zendingsverhaal.
225-62: LIEFDE, J. DE, - De Savoyaard en de aatsbisschop en andere verhalen.
225-349: LIEMPT, AD VAN, - De oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de N.P.S. m.m.v. Hans Blom.
210-448: LIER, R.VAN, - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch. Uitgegeven onder het teken van Het Swarte Schaap.
222-321: LIESHOUT, J.VAN, - Het kan wel op al is het lekker! Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
216-520: LIGTERINK, G.H., - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaals grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
215-155: LIGTHART, JAN, - Jeugdherinneringen.
216-138: LIGTHART, JAN, - Jeugdherinneringen.
202-118: LIGTHART, JAN, - In Zweden.
201-52: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Een zomervacantie bij de grenzen.
211-35: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Pim en Mien. 4 deeltjes in 1 band.
209-28: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Ot en Sien. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder' reprint.
225-350: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
214-52: LIMBURG, JILLES, - Je durft niet.
215-398: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
222-257: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
216-550: LIMBURG STIRUM, M.VAN, - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
216-497: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN, - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
199-290: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Handboek der Grieksche Mythologie ten dienste der Latijnsche scholen en gymnasiŽn.
222-417: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
217-335: LINDEBOOM, G.A. / LIEBURG, M.J.VAN (EINDREDACTIE), - Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken 1884-1984.
200-652: LINDEMAN, C.M.A.A., - Joachim Anthonisz Wtewael. met een voorwoord van W.Vogelsang.
224-502: LINDEMANS, L., - Geschiedenis van de familie Lindemans 1370-1980.
214-499: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
221-471: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
194-515: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
204-536: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
219-121: LINDEN, J. TER E.A., - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
218-287: LINDENBORN, M., - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendings-vereeniging.
222-132: LINDERS, JOKE, - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G.Schmidt - de geschiedenis van haar schrijverschap. Met opdracht van de schrijfster aan Tonke Dragt.
224-467: LINDERS, JOKE, - An Rutgers van der Loef. Biografie.
219-129: LINDERS, JOKE, - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs. Schrijversprentenboek.
219-348: LINDWER, W., - Kamp van Hoop en Wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945. M.m.v. Karin van Coevorden.
219-106: LINSCHOTEN, J.H.VAN, - De helden der PyreneŽn, een feit uit de Fransche gods-dienstoorlogen tijdens Richelieu. naar het duitsch van Gottfried Flammberg. (=J.J.A. Ebrard)
216-515: LINTELO, B. H. A. TE E.A., - Honderd Jaar Katholiek Twente, 1853-1953.
224-604: LINTUM, C. TE, - Historische Atlas.
214-250: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
218-288: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
201-268: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
202-165: LIP, F.A.W. VAN DER, - Nederlandsch-Indisch Herinnerings-Album aan de verloving en het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. met Maleische tekst van Armijn Panť. (met foto's van de feestelijkheden in verschillende plaatsen)
211-253: LIPPMANN, F., - Tiyo Soga, de eerste Kaffer-zendeling. Eene bladzijde uit de geschiedenis der zending in Kafferland. Naar het engelsch van J.A.Chalmers. (verschenen in 1877)
215-601: LIPPMANN, F., - Der Kupfersctich. 5. Auflage.
220-114: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Bep, wat wil je nog meer? Verteld en getekend.
218-593: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - ...die jakken en rokken dragen' Brabantse klederdrachten en streeksieraden. Tentoonstellingscatalogus. Noordbrabants Museum
222-588: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen. Vertaald door Tom Eekman.
218-604: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek oorlogsprenten affiches postzegels.
222-418: LODEIZEN, H., - Het innerlijk behang en andere gedichten.
210-449: LODEIZEN, H., - Gedichten. Het innerlijk behang en andere gedichten.
224-186: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
217-167: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
221-406: LODEWICK E.A., H. J. M. F., - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse Letterkunde.
202-166: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
197-142: LOEBIS, M., - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu.
210-264: LOEBIS, M., - Twilight in Djakarta.
196-151: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
213-262: LOEBIS, M., - Kampdagboek.
216-190: LOEBIS, M., - Weg zonder eind. (roman) (speelt tijdens politionele acties)
215-298: LOEBIS, M., - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
214-569: LOENEN, J.B.VAN, - Beschrijving en kleine Kroniek van de Gemeente Hillegom.
219-107: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
208-139: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
222-562: LOEWENSTEIN, FRITZ E., - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister.
224-40: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Doctor Dolittle. Zijnde het verhaal van zijn eigenaardig huiselijke leven en van zijn verbazingwekkende avonturen in den vreemde. Nooit tevoren in druk verschenen. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
224-41: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Juffrouw Tubbs. Voor Nederland bewerkt door G.W.Elberts.
224-39: LOFTING, HUGH, - De dierentuin van Doctor Dolittle. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
220-268: LOFTS, NORA, - De zilveren notemuskaat. Vertaald door S.Franke.
224-185: LOHANDA, MONA, - Growing pains. The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890-1942.
225-267: LOHANDA, MONA, - The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942. A history of Chinese Establishment in Colonial Society.
206-107: L÷HR, J.A.C., - Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van Kleinen Andries. Uit het Hoogduitsch.
193-44: LOHSZ, HEDWIG, - Op bezoek in dierenland. Bewerkt door Diet Kramer.
212-106: LOKHORST, EMMY VAN, - Na vieren. Verhalen, versjes, gezelschapspelletje, grapjes, raadsels, wedstrijdopgaven, enz.
214-112: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
222-457: LOKHORST, E.VAN / VOETEN,B., - In Memoriam M.Nijhoff. Uitgave van de Gids met bijdragen van A.Roland Holst/ B.Voeten / A.Donker / G.Knuvelder / J.Engelman / Th.de Vries e.a. Bijgevoegd enige krantenartikelen en een geschreven kaart van Georgette Nijhoff-Hagendoorn.
201-54: LOKHORST, EMMY VAN, - Jessy en de anderen.
220-116: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
220-512: LOLKAMA, J., - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
208-71: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - Nora's geheim.
219-31: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - De ongeluksvogel.
203-516: LOMMEN, M. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Jan van Krimpen 1892-1958. Een keuze uit de collectie.
219-145: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen~Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie. I: Bio-grafie. II: Bloemlezing. 2 delen.
217-234: LOO, C.J.VAN DER, - De geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) aan het volk verteld.
217-336: LOO, VILAN VAN DE, - Toekomst door traditie. 125 Jaar Tesselschade-Arbeid Adelt. (Deze vereniging droeg bij aan de vrouwen-emancipatie)
215-212: LOOHUIS, J.G., - De verhouding tusschen den Tropischen landbouwgordel en industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidige aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost-AziŽ.
211-480: LOOIJEN, TACO K., - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel ... Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
191-642: LOOMAN, H.J., - Het boek van de schaats.
208-72: LOON, MARY VAN, - Het geheim van het oude huis.
218-42: LOON, MARY VAN, - Het geheim van het oude huis.
220-513: LOON, J.VAN / BOER, M. DE, - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
213-554: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
214-547: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
217-268: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogds-portretten en compagnieschilders. Deel I: tekst, deel II: platen.
222-411: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
222-397: LOOS, K., - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
224-283: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
206-564: LOOS, J.C. VAN DER, - Geschiedenis van Katholiek Scheveningen.
206-501: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
201-248: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-IndiŽ.
224-284: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der tekeningen met medewerking van W.Fruin-Mees door P.C.Bloys van Treslong. Uitg.t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Kon.Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
217-267: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
216-251: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach aan de Kaap. Artikel in Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde. / V.E.Korn: Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving / F.S.Eringa: Een recente toneelbewerking van het Lutung Kasarung-verhaal / P.Donatus Dunselman : Adatgebruiken Kendajan-Dajak's van West-Borneo in acht te nemen na een brand / L.M.Coster-Wijsman : Illustraties bij het Javaanse verhaal Pandji Djajaksuma.
209-516: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
220-319: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogds-portretten en compagnieschilders. Deel I: tekst, deel II: platen.
220-320: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-IndiŽ.
211-507: LOOSJES, A., - 's-Gravenhage in beeld.
210-585: LOOSJES, A., - Zeeland in Beeld. (herdruk van de uitgave van 1930)
221-318: LOOSJES, A., - Kerken en godshuizen in Nederland. Samengesteld uit 'Sprokkelingen in Nederland
189-550: LOOSJES, A., - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940. Uitgave t.g.v. het 125-jarig bestaan.
189-549: LOOSJES, VINCENT, - Geschiedenis van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 1815 - 1915.
215-642: LOOSJES-TERPSTRA, A.B., - Moderne kunst in Nederland 1900-1914.
211-486: LOOSJES, A., - Noord-Holland in Beeld, landelijk.
216-134: LOOTS, STAF, - Vlaamse kinder- en jeugdboeken van 1830 tot heden. Bibliografie met biografische gegevens. Deel I: 1830-1930. (met los namenregister)
225-455: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Hamlet. Treurspel van William Shakespeare.
225-456: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
209-403: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
211-413: LOOY, JACOBUS VAN, - Wie dronk toen water. Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebť gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. verzorgd door F.P.Huygens.
224-609: LOTH, D., - Philips II of Spain.
202-324: LOTTH…, ERNST, - Charme et lumiere des Pays-Bas.
196-50: LOTZ, ALICE, - Mijn Mary * Max. (Jongeman moet een maand als dame verkleed in Brussel doorbrengen)
221-319: LOUW, A. VAN DER, - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van de AJC.
224-112: LOUWERSE, P., - Konijntje-Wijsneus. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje. Is overdruk uit : Voor de Kinderkamer XII.
208-74: LOUWERSE, P., - De Vaandrig van Frederik Hendrik.
221-128: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
214-54: LOUWERSE, P., - Vlissinger Michiel.
214-202: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
191-80: LOUWERSE, P., - De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zedekundig verhaal.
214-119: LOUWERSE, P., - Willem Tell. De Zwitsersche Vrijheidsheld. Oorspronkelijk geschiedkundig verhaal uit het begin der 14e Eeuw.
199-50: LOUWERSE, P., - De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zede-kundig verhaal.
214-100: LOUWERSE, P., - Bloemlezing uit de Duizend en ťťn nacht.
211-212: LOUWERSE, P., - Mannen van sta-vast of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
217-126: LOUWERSE, P., - De schippersjongen of Leiden in strijd en nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
201-125: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
195-56: LOUWERSE, P., - Uit ouden tijd.
224-224: LOUWERSE, P., - De vlinderjagers op de Caraibische eilanden. Vrij bewerkt naar het Engelsche boek: The Butterfly Hunters van E.Murray-Aaron.
195-55: LOUWERSE, P., - Peter de Wolfsjager. Een verhaal uit bange tijden. / Odin en het kruis.
223-126: LOUWERSE, P., - Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden. Naar het engelsche jongensboek 'The log of a Jack Tar' M.m.v. J.Brouwer.
208-231: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
222-196: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
217-128: LOUWERSE, P., - Mannen van sta-vast of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
207-131: LOUWERSE, P., - Een gelukkig huisgezin en andere verhalen in proza en berijmd. 2 delen in 1 band. Verzameld.
213-252: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
217-129: LOUWERSE, P., - Toch oranje boven! Of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
225-64: LOUWERSE, P., - Lachen en Leeren. Vertellingen uit het leven der Viervoetige Dieren.
225-63: LOUWERSE, P., - Geillustreerd Uitspanningsboek voor jongens en meisjes. 2 delen in 1 band.
220-62: LOUWERSE, P. / BERKEN, TINE VAN, - Vroolijke vriendjes. Vertellingen voor het jonge volkje.
196-52: LUBBERTS, R., - Anton Peslers.
195-58: LUBER, JET, - De zeedistel.
219-208: LUBIS, MOCHTER, - Schemer over Djakarta. Roman.
222-324: LUCASSEN, J., - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees pers-pektief, 1600-1900.
225-457: LUCEBERT, , - Triangel in de jungle gevolgd door De dieren der democratie.
207-472: LUCEBERT, , - Van de afgrond en de luchtmens.
219-414: LUCEBERT, , - Amulet.
221-569: LUCEBERT, , - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten. Samenstelling : Jan Martinet.
213-488: LUCEBERT, , - Val voor vliegengod. Gedichten.
213-485: LUCEBERT, , - Oogsten in de Dwaaltuin.
224-521: L‹CKE, C., - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 Jaar wonen en werken.
214-527: LUGARD, JR., G. J., - Deventer MozaÔek. Facetten van Deventer in heden en verleden.
214-285: LUGARD, B.EVERT (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club. 1898 - 3 juli - 1923.
215-630: LUGT, FRITS, - Mit Rembrandt in Amsterdam. Die Darstellungen Rembrandts vom Amsterdamer Stadtbilde und von der unmittelbaren landschaftlichen Umgebung. Mit einem Zusatz Łber einige in Utrecht und Gelderland Zeichnungen. (deutsch von Erich Hanke)entstandene
213-617: LUIJTEN, G. A.O., - Dawn in the Golden Age. Northern Netherlandish art 1580-1620. Exhibition.
211-609: LUIKEN, JAN, - Schriftuurlyke Geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. 2 delen. herdruk van de uitgave van 1712.
221-173: LUINENBURG, O./ NEEF,J.DE (ONDER RED.VAN), - Java. Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden
207-221: LUNDQUIST, E., - Papoea's waren mijn makkers. Zijn buitengewoon spannende reisavonturen met menseneters, gevaarlijke dieren, casuarissen, zeldzame bloemen, tropische ziekten en nog duizend andere vreemde zaken op een exploratietocht in de nog wilde, geheimzinnige binnenlanden van Nederlandsch Nieuw-Guinea.
215-146: LUNENBORG, H. (SAMENSTELLING), - Met rooie oortjes en vochtige ogen. Het Neder-landse kinderboek door de eeuwen heen. Catalogus van de kinderboekententoon-stelling in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 1989. (titelbeschrijvingen van de tentoongestelde boeken)
216-359: LUNSHOF, H.A., - De stuurman van 'De Groene Leeuw'. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
219-593: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Chine de Commande.
220-321: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. / POSTHUMUS MEYJES,G.H.M., - Goud uit Java / Gold from Java.
218-492: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
224-541: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
221-476: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
221-505: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
210-537: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
220-223: LUXINGER, J., - Drie Nederlanders bestrijden Japan. Een verhaal van ondergronds gewapend verzet tegen de Japanners in IndonesiŽ. 1942-1943.
221-630: LYONS, ALBERT S. / PETRUCELLI, R.J., - Medicine. An illustrated History.
199-51: LYSAGHT, ELISABETH J., - Een flink kereltje. vert.door S.J.Barentz-SchŲnberg. (band geeft als uitgever J.Vlieger)
218-518: MAAL, R.J.VAN DER O.R.V., - van Baerne tot Baarn.
221-574: MAAN, DICK, - Paul Schuitema. Beeldend organisator.
218-610: MAAR, F.E.R.DE, - Een gebit zonder eind. Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiŽne.
210-354: MAARSEVEEN, J.G.S.J.VAN, - Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909. 4 delen. I: 1851-1884. II: 1885-1897. III: 1898-1909. IV: Bijlagen.
225-437: MAAS, W., - Jacques Gans. Biografie.
222-420: MAAS, N., - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
225-169: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
214-433: MAAS, NOP (BEZORGING EN COMMENTAAR), - Briefwisseling Gerard Reve - Geert van Oorschot 1951-1987.
214-416: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
216-436: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
221-463: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
217-535: MAAS, R., - De Klopperman. Vrijmoedige Bredase Volksverhalen.
211-176: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen. M.m.v. J.E.C.M.van Oerle.
193-442: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
217-619: MAAS, NOP (SAMENGESTELD EN TOEGELICHT), - Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten.
206-420: MAAS, W., - Jacques Gans. Biografie.
208-175: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
222-421: MAAS, LOE, - The song of honorable death. (geschreven na de bevrijding van Maastricht in 1944) nr. 191 van 300 exemplaren.
221-631: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
203-678: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
207-500: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
211-37: MAAS, JOH.C., - De verborgen stad. Een fantastisch verhaal voor de rijpere jeugd.
204-662: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
224-96: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Wilde Heintjes droom.
224-95: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Voor Broertjes en Zusjes.
217-116: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Bij Grootemoes. Versjes.
199-111: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Praatjes en plaatjes voor kleine maatjes.
221-212: MAC GILLAVRY, A., - Want ik heb uw vader gekend.
221-211: MAC GILLAVRY, A., - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-OostindiŽ. Met een voorwoord van B.V.A.RŲling.
190-219: MAC GILLAVRY, A., - Syndromen.
212-241: MAC GILLAVRY, A., - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-OostindiŽ. Met een voorwoord van B.V.A.RŲling.
212-242: MAC GILLAVRY, A., - Syndromen.
216-191: MAC GILLAVRY, A., - Syndromen.
219-109: MAC…, J., - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J.Andriessen.
219-108: MAC…, J., - De historie van twee appeljongens of Hoe een grootpapa zijnen kleinkinderen rekenen leerde. Een heel leerzaam verhaal. Naverteld voor onze kinderen door P.J.Andriessen.
197-624: MACHIAVELLI, N., - Geschichte von Florenz.
219-363: MACINTYRE, D., - Kriegsschiffe in 5000 Jahren.
197-347: MACINTYRE, D., - Abenteuer der Segelschiffahrt.
197-349: MACINTYRE, D. / BATHE, B. W., - Het Oorlogsschip. Een geÔllustreerde geschiedenis.
217-604: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
221-147: MACKENZIE, DONALD A., - Egyptian Myth and Legend. With historical narrative notes on race problems, comparative beliefs etc.
221-149: MACKENZIE, DONALD A., - Teutonic myth and legend. An introduction to the Eddas _ Sagas, Beowolf, The Nibelungenlied etc.
214-604: MACMIUNN, G., - The Crimea in perspective.
219-576: MAENEN., A.J., - Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht.
197-470: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst. + aantekeningen bij de tekst
211-414: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale repro-ductie van het handschrift naast de tekst in Typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige anlytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
225-377: MAHAN, A.T., - The influence of Sea Power upon history 1660-1783. reprint of the 5th edition (1894).
225-243: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjoek. Vertellingen.
215-300: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjies. Vertellingen.
215-301: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjoek. Vertellingen.
224-261: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Verzameld werk.
215-299: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Schat, schot, schat. Zes vertellingen.
197-56: MAHLER, S., - Het raadsel van Europa.
223-605: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
220-224: MAHLER, E., - De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen.
224-239: MAIER, H./ MINDE,D.VAN / POEZE,H., - Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942-1945.
222-168: MAIJER, L.TH., - De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin.
214-55: MAJOOR FRITS, , - In de sneeuwvelden van Rusland. / Damon een verhaal uit het oude Syracuse. ( en nog 2 korte verhalen) met goudopdruk op de band: L.Th.Disselhoff Pensionaat St.Joseph Hilversum
216-310: MAK, J. J., - De Rederijkers.
204-320: MAK, J. J., - De Rederijkers.
193-46: MAKKUM, HEIN VAN, - PH 24 antwoordt niet!!
217-622: MALAPARTE, CURZIO, - Dagboek van een vreemdeling in Parijs.
203-179: MALKO, S. / VISSER, C., - Herinneringen aan ons IndiŽ.
219-154: MALLINCKRODT, J., - Het Adatrecht van Borneo. 2 delen.
197-124: MALONEY, M. C., - English illustrated books for children.a descriptive companion to a selection from the Osborne collection.
215-31: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink.
225-459: MAN, HERMAN DE, - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
225-460: MAN, HERMAN DE, - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
203-497: MAN, HERMAN DE, - De koets.
217-197: MAN-SONIUS, A.M.DE, - Voor Jong IndonesiŽ. M.m.v. H.P.van der Laak. 3e deeltje 3 A
197-471: MAN, HERMAN DE, - Heersers over het gewest.
210-495: MAN, HERMAN DE, - Over de joden en hunne vervolgers.
198-638: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
206-619: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
204-638: MAN, JACQUELINE DE, - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikatie op het gebied van kunsthistorie en esthetica 1670-1820.
204-639: MANDER, C. VAN, - Het Schilderboek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders.
222-237: MANDERS, JO, - Indo.
219-247: MANDERS, JO, - Crisis.
219-248: MANDERS, JO, - Indo.
218-228: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
209-236: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
225-461: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
202-494: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
221-352: MANNING, A.F., - Joseph Goebbels dagboek 1945. 28 februari 1945- 10 april 1945. De laatste dagen van Hitlers propagandachef.
225-314: MANNING, A.F. ( O.R.V.), - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
217-583: MANS, VEERLE E.A., - Margareta de Heer (ca.1600 - ca 1665). Dť Friese kunstenares van de zeventiende eeuw.
221-285: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van Oranje)
211-307: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van oranje)
225-572: MANSEL, PHILIP, - Constantinople City of the World's Desire.
208-75: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
198-56: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een vreemde eend in de bijt. vertaald uit het engels door Cora.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

6/1