Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
214-587: GROOT, J.M.DE (TEN GELEIDE VAN), - Tweehonderd jaar Pictura. een tekengenootschap in Dordrecht.
217-50: GROOT, CLARA DE, - Toen het lente werd op Oegenhoek. Een verhaal uit het Friese waterland. Met een voorwoord van Nienke van Hichtum.
195-580: GROOT, K., - Oude foto's en prentbriefkaarten Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee.
191-596: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
222-125: GROOT, A. D. DE, - Sint Nicolaas. Patroon van Liefde. Een psychologische studie over de Nicolaas-figuur en zijn verering in vroeger eeuwen en nu.
207-603: GROOT, C.W.DE, - Jan Steen. Beeld en woord.
223-573: GROOT, J.M.DE (MET VOORWOORD VAN), - Aelbert Cuyp en zijn familie, schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp, Benjamin Gerritsz Cuyp, Aelbert Cuyp. Tentoonstellingscatalogus.
218-426: GROOT, JAN H.DE, - Verloren liedjes.
216-486: GROOT, J.R.DE, - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden. Met bijdragen van: C.Reedijk, E.Braches, R.E.O.Ekkaart, A.Korteweg, Ha.G.M.Prick, M.A.Schenkeveld-van der Dussen e.a.
199-586: GROOT, J.M.DE (MET VOORWOORD VAN), - Aelbert Cuyp en zijn familie, schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp, Benjamin Gerritsz Cuyp, Aelbert Cuyp. Tentoonstellingscatalogus.
219-604: GROOT, J.M.DE (MET INLEIDING VAN), - Ary Scheffer, tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen. Tentoonstelling Dordrechts Museum.
212-581: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
220-440: GROOT, A.D. DE E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Louise Mellema 1900-1990. Haar leven Herinneringen Literair werk.
219-528: GROOTENBOER, J.J., - Grote Sien & Kleine Sien. Klopjes in Twente.
214-466: GROOTENDORST, R., - Theo Thijssen.
225-213: GROOTENHAAR, JAN / HENDRIKS-BERGSMA,TRUIDA, - Donkere regendruppels. De geschiedenis van de Indische Oorlogswezen.
225-50: GROOTHEDDE, IVO, - Cor en Chris in actie.
222-521: GROSFELD, J. E.A. (O.R.V.), - Zeeuwse verhalen. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
203-474: GRUNBERG, A., - Fantoompijn.
222-402: GRUNBERG, A., - De troost van de slapstick. Essays.
223-359: GR‹TER, R., - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
222-92: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Onder de schemerlamp. 4 delen in 2 banden.
208-120: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Uit m'n mouw geschud.
223-32: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Vacantie aan de Friesche kust.
217-51: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
221-563: GRUYTER, J.DE, - De Haagse School. 2 delen. I: Joh.Bosboom / J.Israels / P.J.C.Gabriel / J.H.Weissenbruch / H.W.Mesdag / W.Roelofs. II:G.Bilders / Jac.Maris / M.Maris / A.Mauve / W.de Zwart.
218-594: GUDDE, C.J., - Vier eeuwen geschiedenis van het Garnizoen 's-Hertogenbosch.
210-598: GUDDE, G.J., - Vier eeuwen geschiedenis van het Garnizoen 's-Hertogenbosch.
191-623: GUDLAUGSSON, S.J., - Gerard Ter Borch. Zwolle 1617 Deventer 1681. Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis.
210-491: GUENTER, MICHAEL, - Die Juden in Lippe von 1648 bis zur Emanzipation 1858.
224-641: GU…PIN, J.P., - De kunst van Janus Secundus. De 'kussen' en andere gedichten. Met een bijdrage van P.Tuynman.
224-520: GUIBAL, C.J., - Democratie en oligargie in Friesland tijdens de Republiek.
208-481: GULIK, C.VAN E.A., - Drie eeuwen Bredase boeken 1604-1900. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te Breda 22 december 1984 tot en met 17 februari 1985.
203-359: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
216-183: GUNAWAN, B., - KudetŠ. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging.
223-183: GUNNING, C.P., - IndiŽ en Jong-Nederland. Bijdragen uit veler pen, beoogende ons opgroeiend geslacht Indie beter te doen kennen en begrijpen.
216-230: GUTSCHE, H. E.A., - Die F. A. K.- Volksangbundel. Derde- of eeufees-uitgawe.
221-395: GYSSELING, MAURITS, - Toponymisch woordenboek van BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vůůr 1226). 2 delen.
204-156: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar Nederlandsche Koloniale Geschiedenis.
210-434: HAAN, J. I. DE, - Het Joodsche lied. Tweede boek.
225-485: HAAN, JACQUES DEN, - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden. (langs de hoofdspoorweglijn) Uitgave t.g.v. 100-jarig bestaan Bruna 1868-1968.
219-535: HAAN, A.A.M.DE, - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
208-555: HAAN, A.M.J.DE, - Inventaris van het Archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage 1311-1917. 3 delen. (in type-schrift) I: Inleiding en inventarisatie II: Regesten III: Indices.
217-562: HAAN, L.DEN, - Turf in je ransel.
217-561: HAAN, J.J.A. DE (VOORWOORD), - Mariniers van vandaag. Het Korps Mariniers in 1980. Uitg. T.g.v. het driehonderdvijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980.
213-465: HAAN, JACQUES DEN, - Bevindelijk reisboek.
217-417: HAAN, J. I. DE, - In Russische gevangenissen. Met woord vooraf door W.J.Simons.
192-485: HAAN, J. I. DE, - Het Joodsche lied. Tweede boek.
200-610: HAAN, J.J.A. DE (VOORWOORD), - Mariniers van vandaag. Het Korps Mariniers in 1980. Uitg. T.g.v. het driehonderdvijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980.
211-406: HAAN, J. I. DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met een voorrede van Georges Eekhoud en een nawoord van Wim J.Simons. R
223-415: HAAN, J. I. DE, - Pijpelijntjes. Ingeleid en toegelicht door Rob Delvigne en Leo Ross.
218-208: HAAN, F. DE, - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
215-293: HAAN, P., - Para-Paravuur aan de Banda-zee. (roman)
218-257: HAAN, PIER RIMBA, - Schemeringen van het oerwoud. Een roman uit het Ambonse.
199-478: HAAN, JACQUES DEN, - Boeken en publiek.
213-183: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar Neder-landsche Koloniale Geschiedenis.
188-123: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar geschiedenis van Nederland buitengaats. 2e geheel herziene druk m.m.v. G.gonggrijp, W.R.Menkman en P.J.van Winter.
213-467: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With.
213-466: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Nerveuze vertellingen. met 4 illustraties en een losse ets van Peter Yvon de Vries
222-403: HAAN, J. I. DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met een voorrede van Georges Eekhoud en een nawoord van Wim J.Simons.
212-392: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar Nederlandsche Koloniale Geschiedenis.
221-190: HAAN, F. DE, - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
222-404: HAAN, J. I. DE, - Pijpelijntjes. Gevolgd door: Pijpelijntjes de geschiedenis van een 'onzedelijk' boek. Door W.J.Simons.
219-356: HAANSTRA, F. / ZEEMAN,S., - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
202-390: HAANSTRA, F. / ZEEMAN,S., - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
216-58: HAARMAN, H.J., - Jonker Mendo.
214-35: HAARMAN, H.J., - De strijd in 1943.
201-29: HAARMAN, H.J., - De strijd om het geluidloze vliegtuig.
225-51: HAARMAN, H.J., - De strijd om de T.T.
225-52: HAARMAN, H.J., - De strijd om den verdwenen uitvinder.
213-468: HAARSMA, M. E.A. (ONDER RED.VAN), - Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S.Haasse.
219-357: HAAS, C. DE, - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam - Oranje - Willem Ruys.
197-249: HAAS, N. DE / NACHENIUS, J.C. / SCHAAP, GERDA (REDACTIE), - Hamer. Midwinternummer. 1941.
204-374: HAAS, C. DE, - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam - Oranje - Willem Ruys.
212-321: HAAS, N. DE / NACHENIUS, J.C. / SCHAAP, GERDA (REDACTIE), - Hamer. Midwinternummer. 1941.
213-184: HAASBROEK, N.D., - Prof.F.Kaiser en S.H.de Lange, in hun relatie tot de astrono-mische plaatsbepalingen van omstreeks 1850 in het voormalige Ned.IndiŽ.
225-444: HAASSE, H., - De scharlaken stad.
225-445: HAASSE, H., - Een kom water / een test vuur.
208-454: HAASSE, H., - Het tuinhuis.
214-427: HAASSE, H., - El ojo de la cerradura. (Sleuteloog) Vertaald in het spaans door Andrea Morales Vidal.
219-409: HAASSE, HELLA (PS. C.J.VAN DER SEVENSTERRE), - Sterrenjacht. (In 1950 als feuilleton in Het Parool )
219-178: HAASSE, H., - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ.
217-321: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
217-420: HAASSE, H., - Het woud der verwachting. Het leven van Charles van Orleans.
203-476: HAASSE, H., - Bzzlletin nummer gewijd aan Hella Haasse.
210-260: HAASSE, H., - Heren van de Thee. roman.
210-261: HAASSE, H., - Heren van de Thee. roman.
221-475: HAASSE, H., - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
221-396: HAASSE, H., - Bzzlletin nummer gewijd aan Hella Haasse,
217-419: HAASSE, H., - Het tuinhuis.
217-418: HAASSE, H., - De scharlaken stad.
212-210: HAASSE, H., - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ.
223-246: HAASSE, H., - Oeroeg. (boekenweekgeschenk)
221-295: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
218-258: HAASSE, H., - Een handvol achtergrond. 'Parang Sawat' autobiografische teksten.
196-213: HAASSE, H., - Een handvol achtergrond. 'Parang Sawat' autobiografische teksten.
209-396: HAASSE, H., - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis.
216-261: HAASSE, H., - Oeroeg. (Debuut)
224-452: HAASSE, H., - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis.
212-501: HAASSE, H., - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
220-265: HAASSE, H., - Oeroeg. (boekenweekgeschenk)
213-185: HAASTERT, W.K.S. VAN, - De journalistiek in IndiŽ.
194-530: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon. Uitgegeven t.g.v. het Honderd-jarig bestaan der firma. 1833- 29 mei - 1933. Met fondscatalogus.
204-545: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon. Uitgegeven t.g.v. het Honderd-jarig bestaan der firma. 1833- 29 mei - 1933. Met fondscatalogus.
225-588: HACKMAN, H., - Vom Omi bis Bhamo. Wanderungen an den Grenzen von China, Tibet und Birma.
218-138: HADLAND DAVIS, F., - Mythen en Legenden van Japan. Vert. door B. C. Goudsmit.
219-586: HAESAERTS, PAUL, - James Ensor. Preface by Jan Cassou.
224-603: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het verhaal van een Duitser. 1914-1933. vertaald door J.Godfried. Nawoord van Uwe Soukop.
205-622: HAFFNER, SEB., - Fallure of a Revolution. Germany 1918/19. Translated by Georg Rapp.
209-613: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het verhaal van een Duitser. 1914-1933. vertaald door J.Godfried. Nawoord van Uwe Soukop.
204-652: HAFFNER, SEB., - Fallure of a Revolution. Germany 1918/19. Translated by Georg Rapp.
207-619: HAGBERG, K., - Carl Linnaeus, de bloemenkoning.
217-421: HAGE, A.L.H., - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
216-613: HAGEDORN, ANNETTE, - Islamitische kunst.
221-355: HAGEN, W., - De grote geld-vervalsing van het Derde Rijk. Een op historische feiten berustend verslag van de grootste geld-vervalsings-affaire aller tijden.
210-129: HAGEN, P., - Hoe wij leren lezen.
192-518: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
207-511: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
220-496: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
204-517: HAHN BEER, EDITH, - De joodse bruid. Zij trouwde een nazi en redde haar leven.
201-594: HAITSMA, J., - Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd.
214-557: HAITSMA, E.O.G. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877.
213-287: HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M., - CaraÔbisch steekspel. (onderwater harpoenvissen)
216-184: HAKKERT, A., - 'n Glimlach van Tenno Heika.
219-256: HAKS, F. E.O., - Pre-war Balinese modernists 1928 -1942. An additional page in art-history.
210-286: HAKS, L. / MARIS, G., - Lexicon of Foreign Artists who visualized Indonesia. (1600 - 1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
216-269: HAKS, L. / MARIS, G., - Lexicon of Foreign Artists who visualized Indonesia. (1600 - 1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
221-565: HALBERTSMA, M. / ZIJLMANS, KITTY, - Gezichtspunten. Een inleiding in de methoden van de kunstgeschiedenis.
219-518: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en Teltsjes. Libbensskets fen Dr.G.A.Wumkes. Fyfte printinge.
197-231: HALL, M.C.VAN, - Het leven en karakter van den Admiraal Jhr.Jan Hendrik van Kinsbergen. / Bijvoegselen tot den eersten druk van het Leven en Karakter ....
210-621: HALL, LEE, - Willem de Kooning & Eleine Fried. Portret van een huwelijk
200-398: HALLEMA, A., - Cornelis Maartenszoon Tromp, 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp.
222-295: HALLEMA, A., - In en om de gevangenis.Van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-IndiŽ. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorw.van H. Brugmans. / toegevoegd: artikel van A.L.Crochane: De oorsprong der gevangenissen.
212-149: HALLEMA, A. / WEIDE, J. D. VAN DER, - Kinderspelen voorheen en thans; inzonderheid in Nederland. Met voorwoord van J.H.Gunning.
221-528: HAM, W.VAN E.A., - Ter ere van 'De Maagd'. Bij de opening van de Stadsschouwburg De Maagd.
195-602: HAM, J.VAN, - Prentenboek van Middelburg.
210-586: HAM, J.VAN, - Prentenboek van Middelburg.
214-484: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866-2000.
223-262: HAMELSVELD, YSBRAND VAN, - Historisch handboekjen van den bijbel. 2e druk
215-616: HAMERS, N.A. E.A. (ONDER RED.VAN)., - Bij ons in de familie. Genealogische en Heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970.
212-562: HAMM, J. G. G. M., - De Overwinning bij Heiligerlee. Geschetst in haar militair-historische en politiek-culturele betekenis.
216-588: HAMMACHER, A.M., - De levenstijd van Antoon der Kinderen.
216-487: HAMMACHER, A.M., - Jean FranÁois van Royen 1878-1942. (nr 253 van beperkte oplage)
199-591: HAMMACHER, A.M., - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar.
203-637: HAMMACHER, A.M., - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar.
225-240: HAMZAH, AMIR, - Heimwee. Gedichten. Vertaald door Rudy Kousbroek en A.Teeuw.
219-242: HANA-HUPBACH, F., - Het land van de eeuwige zon. bewerkt door Diet Kramer.
218-423: HANENBERG, P.VAN DEN / VERHALLEN, FR., - Nederlands cabaret 1970-1995. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat.
224-453: HANLO, JAN, - Brieven 1931-1962 / Brieven 1963-1969. 2 delen.
213-470: HANLO, JAN, - Brieven 1963-1969.
213-471: HANLO, JAN, - In een gewoon rijtuig.
205-174: HANNAFORD-RAMBONNET, N., - Kiotskť (stand to attention) Kťre (bow) Naorť (stand up). Experiences during the Japanese occupation in Java.
221-469: HANRATH, JOH.J. E.A., - Het MaÁonniek Ex Libris en de daaraan verwante grafische kunst.
204-670: HANRATH, JOH.J. E.A., - De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij in Nederland.
208-381: HANS, D., - Thorbecke.
214-363: HANSSEN, L…ON, - Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1940. Deel I: 1902-1930. Idealisme - 1902-1921 / Nihilisme - 1921-1930.
211-597: HANUSCHEK, SVEN, - Elias Canetti. De biografie. Vertaald door E.Schippers en Gerrit Bussink.
207-553: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
211-494: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
202-548: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
202-549: HARDENBERG, H., - Oostduin en de Graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
223-553: HARDENBERG, H., - Twintig eeuwen Rijswijk.
189-578: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
219-288: HARDENBERG, H., - De Nederlanden en de kruistochten.
216-575: HARDERING, CL., - Die Abteikirche von Klosterrath. De Abdijkerk te Rolduc.
211-167: HARDIATI, E.S. / KEURS, PIETER TER, - Indonesia. De ontdekking van het verleden. (Tentoonstellingscatalogus)
222-405: HARDUYN, JUSTUS DE, - De weerliicke liefden tot Roose-mond 1613. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door D.Dambre.
206-266: HAREN, W. VAN, - Verzameling van Gedichten, Van, voor en tegen Jr.Willem van Haren, Grietman op het Bildt: en Wegens de Provincie van Vriesland Gecommiteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz.
214-535: HARENBERG, E.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326.
201-557: HARMSEN, TH.W., - De beknopte Lant-Meet-Konst. Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen. (circa 1628-1717). Met een voorwoord van C.Koeman.
225-302: HARMSEN, G., - Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. reprint van de uitgave van 1961.
200-539: HARMSEN, H. / STEGEMAN,J., - Spiegel van een eeuw Oostgelders leven. (1879-1979). Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Graafschap-Bode.
223-504: HARMSEN, THEODOR (HERAUSGEGEBEN VON), - Jacob BŲhmes Weg in die Welt. Zur Geschichte der Handschriftensammlung, ‹bersetzungen und Editionen van Abraham Willesz van Beyerland.
221-397: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoorden der Nederlandsche taal. Facsimile-uitgave van de uitgave van 1856-1870. 3 delen in 1 band.
220-430: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1858/1862. 3 delen.
207-373: HARRISON, F., - Willem I, prins van Oranje. Met een voorrede van P.J.Blok.
225-147: HARRISON, TOM (EDITED BY), - Borneo jungle. An account of the Oxford University Expedition of 1932.
225-446: HART, M.'T, - Mammoet op zondag. Verhalen.
197-556: HART, G.'T / FISCHER,H.F.W.D., - Costumen van 's-Gravenhage. 1451-1609.
193-575: HART, G. 'T, - De Oude kerk te Scheveningen.
223-543: HART, G. 'T, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Graven-hage. 2 delen.
212-531: HARTENDORF, G., - Duin en Kruidberg. Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer.
215-509: HARTKAMP, M., - Schoten rondom Vestdijk. Bezorgd door Rudi van der Paardt.
223-231: HARTLEY, M.G., - Myn kamp. Niet door Hitler maar door M.G.Hartley.Tekeningen en tekst uit het kampleven te Tjimahi-Java.
224-361: HARTMAN, E., - Oorlog zonder vrienden.
219-567: HARTMAN, J. SAMENGSTELD DOOR, - Vijftig Jaren Bond Westland. Gedenkboek t.g.v. het vijftig-jarig bestaan van den Bond 'Vereeniging Westland'. 1889 - 25 April - 1939.
220-497: HARTMAN, J. SAMENGSTELD DOOR, - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad.
221-470: HARTMANS, K.D., - Catalogus van de Circus-Bibliotheek. Eerste deel. Universteitsbibliotheek van Amsterdam, speciale catalogi, Nieuwe serie no.4.
210-335: HARTOG, JOH., - De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw. 2e vermeerderde en verbeterde druk.
221-227: HARTOG, JOH., - CuraÁao van kolonie tot autonomie. 2 delen. I: (tot 1816) II: (na 1816).
225-303: HARTOG, J., - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft van de 18de eeuw.
210-225: HARTOG, HENRI, - De Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika.
215-267: HARTOG, J., - Aruba, zoals het was, zoals het werd van de tijd der Indianen tot op heden.
221-225: HARTOG, J., - Luis Brion, de Admiraal-Financier.
195-244: HARTOG, JOH., - CuraÁao van kolonie tot autonomie. 2 delen. I: (tot 1816) II: (na 1816).
222-217: HARTOG, J., - CuraÁao in oude ansichten.
222-296: HARTOG, J., - De Patriotten en Oranje van 1747 - 1787.
219-219: HARTOG, J., - Geschiedenis van St.Eustacius.
215-595: HARTZ, S.L., - In de grafische wereld. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling van zijn werk in de kapel van Nassau te Brussel.
212-493: HARTZ, S.L., - The Elseviers and their contemporaries. An illustated commentary.
194-456: HASEBROEK (PS.JONATHAN), J.P., - Waarheid en droomen.
220-538: HASLINGHUIS, E. J. / PEETERS, C. J. A. C., - De Dom van Utrecht.
224-171: HASPEL, C.CH.VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondge-bruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930.
209-164: HASPEL, C.CH.VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondge-bruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930.
217-52: HASSELBERG, N., - De kinderen van de pastorie. Uit het Zweedsch door H.van Doesburgh-van Doesburgh.
213-186: HASSELMAN, C.J., - Wording, werking en toekomst. Het Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam. 2e herziene druk.
223-184: HASSELMAN, C.J., - Wording, werking en toekomst. Het Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam. 2e herziene druk.
218-165: HASSELMAN, C.J., - Origin, scope, and future. The Royal colonial Institute at Amsterdam. Second revised edition.
215-537: HATTEM, J.VAN / ZANDBERGEN, D. (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie. m.m.v. Gaston Dolmans.
211-403: HATTEM, J. VAN, - Willem Elsschot. Mythes bij het leven. Een bio-grafie.
221-464: HATTEM, J.VAN / ZANDBERGEN, D. (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie. m.m.v. Gaston Dolmans.
212-584: HATTSTEIN, M. / DELIUS, P. (SAMENSTELLING), - Islam Kunst en Architectuur.
206-430: HATTUM, JAC.VAN, - Plant u niet voort..(gedichten).
211-522: HAUPT, SIMON, - Vermist uit het museum. Het spannende verhaal van 's werelds grootste kunstroven.
188-605: HAVARD, HENRI, - Histoire des faiences de Delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht etc. et des porcelaines de Weesp, Loosdrecht, Amsterdam et La Haye. 2 tomes.
224-584: HAVARD, HENRI, - Histoire des faiences de Delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht etc. et des porcelaines de Weesp, Loosdrecht, Amsterdam et La Haye. 2 delen. La Cťramique Hollandaise
193-308: HAVE, W.VAN DER E.A. (SAMENGESTELD), - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in Publieken Dienst t.g.v. zijn vijfentwintigjarig bestaan.
219-289: HAVE, W.VAN DER E.A. (SAMENGESTELD), - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in Publieken Dienst t.g.v. zijn vijfentwintigjarig bestaan.
224-172: HAVE, J.J.TEN, - Oost en West. Land en volk onzer KoloniŽn. Met een lijst van aangehaalde werken.
211-495: HAVELAAR, J. J., - Onverdoofbare ondernemingsgeest. Portretten van Haagse ondernemers.
218-543: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. E.A., - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750-1900.
209-628: HAVET, JACQUES (UNDER THE EDITORSHIP OF), - Main trends of research in the social and human sciences. Part two: Anthropological and historical sciences Aesthetics and the science of art. 2 volumes.
203-406: HAWS, D., - Het Schip en de Zee.
223-185: HAZAIRIN, , - De Redjang. De volksordening, het verwantschap,- huwelijks- en erfrecht.
217-54: HAZELAAR, JAC.A., - Van de goede koning Bastiaan. Zijn jeugd, zijn schooljaren, zijn regering en zijn goede daden en vrolijke avonturen.
195-29: HAZELAAR, JAC.A., - Van de goede koning Bastiaan. Zijn jeugd, zijn schooljaren, zijn regering en zijn goede daden en vrolijke avonturen.
210-393: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de riemen... 75 Jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Jaarboek 1991. Met bijdragen van div.auteurs.
202-391: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de riemen... 75 Jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Jaarboek 1991. Met bijdragen van div.auteurs.
219-587: HAZEU, W., - M.C.Escher. Een biografie.
200-404: HAZEU, W., - Gerrit Achterberg. Een biografie.
219-491: HAZEU, W., - Wat niet mocht... Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland. (1962-1981).
205-486: HAZEU, W., - Vestdijk. Een biografie.
204-427: HAZEU, W., - Het literair pseudoniemenboek.
220-431: HAZEU, W., - Pseudoniemen / auteursnamen. Verzameld vanaf 1880.
211-207: HAZEVOET, JACOBA, - Marianne's thuisreis.
225-199: HAZEVOET, JACOBA, - Marianne's thuisreis.
203-681: HEARSEY, J.E.N., - Young Mr. Pepys.
198-275: HEBER, REGINALD, - Narrative of a journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825. (with notes upon Ceylon). An account of a journey to Madras and the southern Provinces 1826, and letters written in India. 3 vols.
205-524: HEEK, J.H.VAN, - Huis Bergh: Kasteel en Collectie.
223-299: HEEK, J.H.VAN, - Chineesche immigranten in Nederland. (belangrijke sociografische studie)
225-266: HEEK, J.H.VAN, - Chineesche immigranten in Nederland. (belangrijke sociografische studie)
215-192: HEEKEREN, C. VAN, - Trekkers en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie.
198-253: HEEKEREN, E.A.A.VAN, - Een Indisch Huwelijk.
192-217: HEEKEREN, C. VAN, - Helden, hazen en honden. Zuid-Borneo, 1942.
216-185: HEEKEREN, C. VAN E.A., - Het pannetje van Oliemans. Vijfhonderd krijgsgevangenen onder de Japanners.
220-218: HEEKEREN, C. VAN E.A., - Het pannetje van Oliemans. Vijfhonderd krijgsgevangenen onder de Japanners.
189-341: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
208-341: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
208-340: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
213-187: HEEMSKERK, G. E.A., - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in AziŽ 1770-1830. Schrijversprentenboek.
209-165: HEEMSKERK, G. E.A., - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in AziŽ 1770-1830. Schrijversprentenboek.
193-539: HEEMSKERK D‹KER / MOLEN, S.J. VAN DER, - Friesland Friezenland. Met een voorwoord van J.M.N.Kapteyn.
219-619: HEER, J., - Nestlť 125 Years 1866-1991.
221-202: HEERDE, G.VAN, - Wari van de Koeboes.
218-214: HEERDE, G.VAN, - Wari van de Koeboes.
219-307: HEERDING, A., - Geschiedenis van de N.V.Philips gloeilampenfabriek. 2 delen. 1: Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampen-industrie. 2: Een onderneming van vele markten thuis.
211-441: HEEREN, JAC.J.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Genealogie van de families Diddens en van Asten. (was niet in de handel)
217-545: HEEREN, JAC.J.M., - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond.
200-463: HEERIKHUIZEN, F. W. VAN, - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter, ontwikkeling.
209-422: HEERIKHUIZEN, F. W. VAN, - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter en ontwikkeling.
210-530: HEERING, P., - Overijsselsche Vertellingen.
223-186: HEERING, P., - Indische schetsen.
221-398: HEEROMA, K.H., - Hollandse dialektstudies. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands. compleet met apart boekje met kaarten. (32 p.)
211-459: HEES, C.A.VAN, - Molens vanuit de lucht.
195-331: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-Geyl. 1911-1958. Verzorgd en toegelicht. 5 delen.
211-313: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-Geyl. 1911-1958. Verzorgd en toegelicht. 5 delen.
204-434: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-van Eyck.
213-626: HEFTING, VICTORINE, - Jan Theodoor Toorop 1858-1928. Tentoonstellingscatalogus. Tekst Japans / Nederlands.
221-567: HEFTING, VICTORINE, - J.B.Jongkind. Voorloper van het impres-sionisme.
215-641: HEFTING, VICTORINE, - J.B.Jongkind. Voorloper van het impres-sionisme.
220-578: HEFTING, P.H. / QUARLES VAN UFFORD, C.C.G., - Breitner als fotograaf.
219-200: HEGENER, M., - Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
220-50: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Hoog Spel in Hong-Kong. (deel 24 Bob Evers-serie)
203-603: HEIDEN, H.VAN DER E.A. (REDACTIE), - Verbeelding van taal. Tien jaar Literair Theater Branoul.
213-610: HEIJ, JAN JAAP E.A., - Een vereeniging van ernstige kusntenaars. 150 jaar Maat-schappij Arti et Amicitiae.
224-231: HEIJBOER, P., - De Politionele acties. De strijd om IndiŽ 1945/1949. achterin een enveloppe met krantenknipsels.
215-193: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
204-161: HEIJBOER, P., - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het IndonesiŽ.
219-201: HEIJBOER, P., - De Politionele Acties. De strijd om IndiŽ, 1945-1949.
225-131: HEIJBOER-BARBAS, M. E., - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie t.v.g. van het Nederlandse kind vroeger en nu.
210-146: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
210-560: HEIJBROEK, J.F. / MONNICH,C.R., - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
225-324: HEIJBROEK, J. F. E.A., - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt t.g.v. zijn 65e verjaardag.
225-536: HEIJBROEK, J.F. / WOUTHUYSEN, E.L., - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H.de Bois (1878-1946).
225-537: HEIJBROEK, J.F., - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootachap in het Rijksmuseum.
206-552: HEIJBROEK, J.F. / MONNICH,C.R., - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
213-613: HEIJBROEK, J.F., - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootachap in het Rijksmuseum.
189-480: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Het schervengericht. Een transatlantische tragedie.
212-195: HEIJDEN, M. VAN DER / LAAR, P.VAN DE, - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers. (1600-1800).
193-449: HEIJDEN, W.G.M.VAN DER, - Spectrum van de Nederlandse Letterkunde. 25 delen.
205-586: HEIJDEN, CHR. VAN DER E.A., - Felix Meritis 1787-1987.
211-442: HEIJDEN, CHRIS VAN DER, - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting waarvan het huis op het Eikenplein op 28 februari 1912 officieel geopend werd.
202-306: HEIJDEN, C.VAN DER, - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieten.
208-592: HEIJDEN, MANON VAN DER, - Jan Rot, leven en werk van een sociaal-demo-cratisch tekenaar. (1892-1982).
217-427: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Advocaat van de hanen. De tandeloze tijd deel 4 .
208-264: HEIJDEN, J.VAN DER, - Batavia bij nacht. Realistische Roman uit het nachtleven in IndiŽ.
209-514: HEIJDRA, T. / POPMA, M, - Stomweg gelukkig in Amsterdam Oost. De geschiedenis van de Dapperbuurt Oosterparkbuurt Weesperzijdestrook Transvaalbuurt.
214-227: HEIJER, H.DEN, - Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika. 1674-1740.
224-86: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. / Het kaarsemannetje.
219-87: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. / Het kaarsemannetje.
210-90: HEIJERMANS, IDA, - Olof de vondeling.
220-112: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. Een vertelling.
224-232: HEIJMANS - VAN BRUGGEN, M., - De Japanse bezetting in dagboeken. De Birma-Siam spoorlijn.
213-258: HEIJMANS - VAN BRUGGEN, M., - De Japanse bezetting in dagboeken. De Birma-Siam spoorlijn.
201-479: HEIJNINGEN, L. A. VAN, - SDU. De eerste vier eeuwen.. drukken, uitgeven en vormgeven vůůr en na privatisering. SDU.
223-505: HEIJNINGEN, L. A. VAN, - De eerste vier eeuwen.. drukken, uitgeven en vormgeven vůůr en na privatisering. SDU.
223-300: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - De omvang der wetgevende bevoegdheid der Water- schapsbesturen.
224-499: HEIM, B.B., - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
216-60: HEIMANS, E., - Willem Roda. Herzien door D.L.Daalder.
218-130: HEIMERIKS, N. / TOORN,W.VAN (EINDREDACTIE), - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
200-500: HEINEMEIJER, W.F. E.A. (ONDER RED.VAN), - 50 Jaar actief achter de afsluitdijk. Jubileumbundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Stichting voor het Bevolkings-onderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 1936-1986.
220-521: HEITLING, H. / LENSEN, L., - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel.
223-418: HEKMA, GERT E.A., - Een vriend komt thuis. Jacob IsraŽl de Haan-nummer van Uitgelezen Boeken.
211-314: HEKMA, G. / ROODENBURG, H., - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
209-560: HELBERS, G.C. / GOEDEWAGEN, D.A., - Goudsche pijpen. De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. / De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda.
215-637: HELBIG, J., - De glasschilderkunst in BelgiŽ. Repertorium en documenten.
209-238: HELD, G.J., - Papoea's van Waropen.
225-53: HELDER, HENK, - Pasja en het geheim van Belversven.
217-55: HELLINGA-ZWART, T., - Het huisje aan de dijk.
210-435: HELLINGA, W. GS., - Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen voor het jaar 1500.
188-382: HELLINGA, W. GS., - Van de Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen voor het jaar 1500.
198-33: HELLINGA-ZWART, T. / HELLINGA, G., - Jaap en Niki thuis. (voor kinderen die pas lezen)
219-88: HELLINGA-ZWART, T., - Vertelselboek voor winteravonden. II: De poppenkast.
217-56: HELLINGA-ZWART, T., - Met z'n drietjes naar de hei.
217-429: HELLINGA, W. GS., - Een Schoon Liedekens-Boeck in den welcken ghy in vinden sult, veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancholie te verdryven.
220-266: HELLWIG, C.M.S., - Kodrat Wanita. Vrouwenbeelden in Indonesische romans.
203-241: HELM, R.VAN DER, - Bonaire. (tekst in 3 talen)
221-251: HELM, G.L.VAN DEN, - Proeven van woordgronding. 2 delen.
220-239: HELM, R.VAN DER, - Bonaire. (tekst in 3 talen)
202-213: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
221-229: HELMAN, A., - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
217-231: HELMAN, A., - Waarom niet.
207-249: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
217-230: HELMAN, A., - De stille plantage.
217-431: HELMAN, A., - Zuid zuid west.
207-243: HELMAN, A. O.R.V., - Cultureel MozaÔk van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip.
211-242: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
220-242: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
220-243: HELMAN, A. O.R.V., - Cultureel MozaÔk van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip.
217-280: HELMERS, J.F., - Gedichten. (3 delen) / Nagelaten gedichten.
215-194: HELSDINGEN, W.H.VAN / HOOGENBERK,H., - Mission interrupted. The dutch in the East Indies and their work in the XXth century.
207-165: HELSDINGEN, W.H.VAN / HOOGENBERK,H., - Mission interrupted. The dutch in the East Indies and their work in the XXth century.
223-187: HELSDINGEN, W. H. VAN, - De plaats van Nederlandsch-IndiŽ in het Koninkrijk. Stemmen van overzee. 2 delen.
225-137: HELSLOOT, P.N., - Martinus Nieuwenhuijzen, 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling.
215-116: HEMEL, FRITS (= GODEFRIDUS J.M.HAANS), - Prentenboek van Onze Lieve Heer.
212-129: HEMKES KZ., H., - Het Koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt.
220-125: HEMKES KZ., H., - Leven van Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. Voor jonge lieden uit den Beschaafden stand.
192-519: HENDRIKS, J., - Vijf jaar drukkunst 'In het verborgene
225-516: HENDRIKS, W.A., - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de Zeventiende eeuw.
212-622: HENDRIKSEN, TH.G.A., - Van eren en EREN. Laatste eer aan een mens op aarde.
213-563: HENGEL, J.F.VAN, - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven. (Verhalen gepubliceerd in tijdschrift 'Nederland' tussen 1862 en 1969. onder pseudoniem J.F.Arundinis Piscatorii)
224-87: HENGEL, W.VAN DEN (REDACTIE), - Weekblad voor de Roomse Jeugd. 20e Jaargang, 1935
220-611: HENKELS, F.R.A., - Hendrik Nicolaas Werkman. 1882-1945 . Ausstellungs katalog Stšdt. Kunstgalerie Bochum.
217-432: HENNY, A. C., - Licht en schaduw in Hollands tuin. Kleine suite in verzen.
225-287: HENRICHS, H., - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
217-433: HENSEN, H., - De appelboom.
217-434: HENSEN, H., - Over de dichtkunst. Essay.
216-468: HENSEN, EMILE, - Willem Frederik Hermans tussen literatuur en wetenschap. (en andere artikelen) aflevering van Het Oog in 't Zeil, jaargang 9 nr.2
223-179: HENSSEN, E., - Gerretson en IndiŽ.
217-57: HENTY, G.A., - Door de Russische sneeuwvelden.
222-589: HERESCH, E., - Verraad, lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar. Vertaald door Tinke Davids.
223-216: HERING, BOB, - Soekarno, founding father of Indonesia. 1901-1945.
212-517: HERK, R.VAN, - Een schepping uit het niets. 25 Jaar VU ziekenhuis.
222-154: HERKENHOFF, PAULO, - Brazil and the Dutch 1630-1654. Met Nederlandse vertaling.
217-563: HERMANN, W., - Militaria. Antiquitšten-Kataloge ( met prijslijst).
213-474: HERMANS, W.F., - Het behouden huis.
225-447: HERMANS, W.F., - Drie melodrama's. Conserve - De leproos van MolokaÔ - Hermans is hier geweest.
225-448: HERMANS, W.F., - King Kong. Bulk Boek nr 74
222-298: HERMANS, D. / HOOGHIEMSTRA, D., - Vertel het toch aan niemand'. Leven aan het hof.
222-299: HERMANS, D. / HOOGHIEMSTRA, D., - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
222-320: HERMANS, L.M., - Van de dorpspastorie naar het torentje. Leven en lotgevallen van Dr.Abraham Kuijper. Anti-revolutionair heldendicht.
210-436: HERMANS, W.F., - De donkere kamer van Damocles.
203-492: HERMANS, W.F., - Boze brieven van Bijkaart.
217-435: HERMANS, W.F., - De god denkbaar denkbaar de god.
214-428: HERMANS, W.F., - Dinky Toys.
222-407: HERMANS, W.F., - Een wonderkind of een total loss.
216-458: HERMANS, W.F., - Een heilige van de horlogerie.
216-459: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
217-439: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
217-438: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
217-437: HERMANS, W.F., - Een heilige van de horlogerie.
217-440: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
217-443: HERMANS, W.F., - Ruisend gruis. roman.
217-436: HERMANS, W.F., - Drie melodrama's. Conserve - De leproos van MolokaÔ - Hermans is hier geweest.
202-646: HERMANS, J.L., - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie.
202-486: HERMANS, W.F., - Drie drama's. (toneel)
221-399: HERMANS, W.F., - Au pair. Roman
212-453: HERMANS, W.F., - Paranoia.
198-431: HERMANS, W.F., - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
198-432: HERMANS, W.F., - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Samengesteld door Frans A.Jansen.
216-466: HERMANS, W.F., - Uit talloos veel miljoenen.
216-464: HERMANS, W.F., - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
216-465: HERMANS, W.F., - King Kong gevolgd wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
223-422: HERMANS, W.F., - De donkere kamer van Damocles.
216-456: HERMANS, W.F., - De zegelring.
216-457: HERMANS, W.F., - Dinky Toys.
193-453: HERMANS, W.F., - De god denkbaar denkbaar de God.
193-457: HERMANS, W.F., - Een heilige van de horlogerie.
216-454: HERMANS, W.F., - Au pair. Roman
216-462: HERMANS, W.F., - Het sadistische universum. (1)
216-463: HERMANS, W.F., - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
216-460: HERMANS, W.F. (ALS: SCHRIJVER DEZES), - Het Evangelie van O.Dapper Dapper. Met een voorwoord van W.F.Hermans.
206-434: HERMANS, W.F., - Au pair. Roman
213-476: HERMANS, W.F., - Het sadistische universum.
213-473: HERMANS, W.F., - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
204-447: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
212-451: HERMANS, W.F., - Bzzlletin nummer gewijd aan W.F.Hermans.
206-441: HERMANS, W.F., - Waarom schrijven?
220-433: HERMANS, W.F., - Het sadistische universum. (1)
222-300: HERMESDORF, B.H.D., - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavings-geschiedenis.
201-551: HERPEL, J. C., - Het Oude Raadhuis van 's-Gravenhage. 2 delen.
207-554: HERPEL, J. C., - Het Oude Raadhuis van 's-Gravenhage. 2 delen.
216-63: HERS, ANNA, - Beugeljong getrouwd.
224-19: HERS, ANNA, - Het buurtje. Een boek voor oudere meisjes.
217-58: HERS, ANNA, - Frouwientje's levenskansen.
217-59: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
217-60: HERS, ANNA, - Ko weet uitkomst.
222-50: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
221-15: HERS, ANNA, - Frouwientje's levenskansen.
220-51: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
202-32: HERTOG, A. DEN, - De vrededwinger.
221-16: HERTOG, A. DEN, - Het graf van den Amonpriester.
217-552: 'S HERTOGENBOSCH, GERLACHUS VAN, - De Minderbroeders-Capucijnen in 's Hertogenbosch 1611-1935.
216-488: HERTZBERGER, MENNO, - Boeken, veel boeken - en mensen. Bezorgd door Nico Kool.
224-324: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H., - J.C.Kaptein. Zijn leven en werken.
219-511: HERWERDEN, P. J. VAN, - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
190-46: HES, WIM, - Met den koksmaat naar de oerwouden.
219-89: HESPER-SINT, MARIAN, - Mondje dicht Ik vertel je wat. Zal ik je vertellen van dit, van dat, van alles wat? Een sprookjes of een echt verhaal, een versje? Kom dan allemaal, schik je gezellig in de kring, sssstttt..mondje dicht want...ik begin.
222-255: HESSE, ELIAS, - d'Aenmercklycke Reysen van Elias Hesse, Na een in Oost-IndiŽn; Van 't Jaer 1680 tot 1684. Dit is een deel uit een grotere bundel, wel compleet als deel.
225-163: HESSELINK, LIESBETH, - Genezers op de koloniale markt. Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-IndiŽ 1850/1915.
220-616: HESSLER, PETER, - Orakel-beenderen. Omzwervingen door het nieuwe en het oude China. Vertaald uit het Engels door Josephine Ruitenberg.
215-274: HETTEMA, H., - Een Hollandsche jongen en een Fries bij de trekboeren van Zuid-Afrika (1842 - 1852).
218-544: HEUPERS, E., - Beeld van Eemland. Over de geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland.
221-208: HEURN, J.N.C.VAN, - Uur der beproeving. Onze marine in de strijd tegen Japan.
222-317: HEUSDEN, E.VAN, - Bonte kleren en blanke kappen.
206-509: HEUSDEN, G.H. VAN, - Den Helder, gespiegeld in 't verleden.
212-529: HEUSDEN, G.H. VAN, - Den Helder.. ze noemden je vroeger Nieuwediep.... (gesigneerd door de schrijver)
221-545: HEUVEL., N.H.L., - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629.
222-350: HEUVEL, C.C. / TENSEN, W.J.C. (SAMENGESTELD), - Gedenkboek verzetsherdenkings-kruis. Waarin opgenomen register dragers verzetsherdenkingskruis.
224-362: HEUVEL, H. VAN DEN / MULDER,G., - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
218-508: HEUVEL, H. W., - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek. reprint van de 2e druk 1966 (identiek aan de 1e druk 1903)
205-609: HEUVEL., N.H.L., - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629.
222-351: HEUVEL, H. VAN DEN / MULDER,G., - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
215-654: HEYD, W., - Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. 2 Teile. Nachdruck von 1879 Ausgabe.
219-10: HEYERMANS-JURGENS, ANNIE, - Ank Vermaes.
213-288: HEYLIGERS, J.C.TH.G.J., - West-Indische Peperpot. Met een korte inleiding van D.Fock.
209-446: HEYMANS, J., - Lam naast leeuw. Over J.J.Voskuil. 2e gewijzigde en uitgebreide druk
212-262: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
198-219: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
209-295: HEYNE, K., - De nuttige planten van Nederlandsch IndiŽ. 2e herziene en vermeerderde druk. 3 delen.
211-602: HEYNEN, J., - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. Herdruk van de uitgave van 1859.
219-74: HEYSE, JAN / BODT, SASKIA DE, - Sinterklaas opzeg rympjes. Toelichting van Saskia de Bodt. uitgave t.g.v. van Tentoonstelling 'Een Zeeuwse Idylle. Het Beeld van Zeeland in Prentenboeken 1900-1960'. Oplage 750 ex.
219-359: HEYTING, J.W., - Hollandsch schepenboek.
217-63: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De wonderbare geschiedenis van Tom Duim. Een grappige geschiedenis. Opnieuw verteld.
222-94: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Verhalen.
189-49: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe in de wildernis.
224-20: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De jonge priiskeatser. In forhael foar bern fan 12-80 jier. 2e printinge.
207-60: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De geschiedenis van den kleinen eskimo Koedlago. Uit verre landen I.
219-11: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
214-44: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Friesche Schetsen.
208-32: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond.
207-98: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Sprookjes uit Verre Landen.
196-30: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Hoetselmannetje van Stuttgart. Vrij naar het duitsch van Eduard MŲricke.
224-21: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Koedlago.
191-65: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De Tooverhoed. Een oud verhaal naverteld.
219-12: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Schimmels voor de koets. Een schets uit het Friese dorpsleven.
202-34: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
202-35: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond. III.
220-102: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Vertellingen en sprookjes van overal. Naverteld.
208-38: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe in de wildernis. II.
191-107: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Jan Trip Jan Tree en andere verhalen. Verzameld. (Uit 'Moeders Vertellingen')
208-33: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond. III.
223-33: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
217-104: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Mijn laatste vertellingen.
205-82: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Vertellingen uit de Duizend en ťťn nacht. Voor Nederland bewerkt. 8 delen in 1 band.
222-51: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Jelle van Sipke-Froukjes. Een schets uit het Friesche dorpsleven.
195-34: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Schimmels voor de koets of... Vlooien voor de koekepan? Een schets uit het Friese dorpsleven.
208-36: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Kinderleven. 10 Schetsjes.
208-37: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe I. Hoe een kleine Kafferjongen page bij den koning werd.
208-31: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
212-105: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Speelmakkers. Verhaaltjes en versjes voor de kleinen. Verzameld uit Nellie van Kol's werk.
216-65: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Hoetselmannetje van Stuttgart. Vrij naar het duitsch van Eduard MŲricke.
205-42: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
225-82: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Sprookjes uit Verre Landen.
212-102: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De gestrafte brompot. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol. Deel III.
220-113: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Amelioranna als koopvrouwtje. Naverteld.
220-52: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Apenboek.
219-147: HICKS DAUKES, WILFRED, - The 'P. & T.' Lands An Agricultural romance of Anglo-Dutch enterprice. (Pamanoekan & Tjassem Estates) with dedication by the author.
213-189: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
199-174: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
188-456: HIJMANS, P., - J.W.F.Werumeus Buning werk en leven. Werk en leven met brieven en documenten.
208-455: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura.
208-456: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura. 's Winters Buiten. Fotografische herdruk genomen uit de in 1878 verschenen 10de druk De illustraties hierin werden door Beets zeer gewaardeerd.
194-28: HILDEBRAND, A.D., - 20.000 Jongens op stap.
210-33: HILDEBRAND, A.D., - De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Doris Das. (Het vierde Bolke-Boek).
209-21: HILDEBRAND, A.D., - De wedstrijd der radio amateurs.
200-40: HILDEBRAND, A.D., - Postduiven voor de Prins. Beleg en ontzet van Leiden
208-39: HILDEBRAND, A.D., - Belfloor en Bonnevu de twee goede reuzen.
198-36: HILDEBRAND, A.D., - Brilstra's bromvlieg verovert het luchtruim.
223-423: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura.
215-12: HILDEBRAND, A.D., - Postduiven voor de Prins. Beleg en ontzet van Leiden
225-54: HILDEBRAND, A.D. / WOLF,H.DE, - Koning Kaskoeskilewan en de toversteen.
217-397: HILDEBRAND, A.D., - Op zeven zeeŽn. Amerika 1. Plaatjesalbum van A.Hooimeijer & Zonen.
204-66: HILDEBRAND, A.D., - Belfloor en Bonnevu de twee goede reuzen.
221-19: HILDEBRAND, A.D. / WOLF,H.DE, - De reuzen Belfloor en Bonnevu in het land van Koning Kaskoeskilewan.
220-53: HILDEBRAND, A.D., - Monus' avonturen op aarde. (Monus II)
220-55: HILDEBRAND, A.D., - Monus naar Mars. (Monus IV)
225-305: HILHORST, MARIEKE, - Bij De Zusters Op Kostschool. Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op Rooms-Katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
221-583: HILHORST, C. (BEZORGD DOOR), - De magie van Carrť.
203-105: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Bij moeder thuis. Verhaaltjes.
216-66: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Het kabouterhuis.
212-232: HILLEN, E., - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
208-234: HILLEN, E., - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
210-200: HILLEN, E., - The way of a boy.A memoir of Java.
225-336: HILLESUM, E., - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
209-360: HILLESUM, E., - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
224-626: HILMES, OLIVER, - Alma Mahler-Werfel. De biografie. Vertaald door Irving Pardoen.
225-55: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Roselientje.
222-193: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Het sultanskind.
224-363: HILTERMAN, G.B.J., - Sesam geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
215-196: HINLOOPEN LABBERTON, D.VAN, - GeÔllustreerd Handboek van Insulinde. Zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen Archipel. Naar de gegevens van de regeerings-bureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied.
209-322: HINTE, N. VAN, - De Nederlandsche Bond van personeel in Overheidsdienst gedurende zijn 25-jarig bestan beschreven door de bondsvoorzitter. 1901-1926.
218-573: HINTZEN, P., - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
201-580: HINTZEN, P., - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
224-311: HINTZEN, P., - Het verleden spreekt mee. Rondgang door de vaderlandse galerij.
215-330: HISTORIE, , - van de satisfactie waar mede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het Stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577. Uit vele oorspronkelyke gedenkstukken samengesteld. Beneffens eenige verhandelingen, betrekkelyk tot de historie en de Regeeringsform van die tyd.
219-262: HITCHCOCK, M., - Indonesian textiles.
200-361: HITLER, A. / GOEBBELS,J., - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
219-327: HITLER, A. / GOEBBELS,J., - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
224-233: HOBOKEN, H. / LIESKER, H., - De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-IndiŽ. Nationale expositie ter herdenking van het einde van Tweede Wereldoorlog. Een terugblik op de turbulente jaren 1930-1950 in Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ.
206-597: HOCHSCHILD, ADAM, - De geest van Koning Leopold II en de plundering van de Congo. Vertaald door J.W.Bos.
212-533: HOEBEN, J., - Zeven eeuwen Haarlem.
218-511: HOECK, F. VAN, - De Jezuieten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Sociťteit van Jezus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staat-kundige geschiedenis der stad.
224-565: HOEK, J.J.VAN DEN, - De veldtocht van Prins Maurits in 1597.
210-438: HOEK, J.M., - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophieae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen.
224-555: HOEK, W.VAN DEN, - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koniklijke Mare- chaussee.
224-556: HOEK, W. EN J. W. VAN DEN, - De geschiedenis der Rijdende Artillerie.
224-557: HOEK, W.VAN DEN, - De geschiedenis van het wapen der Koninklijke Marechaussee.
206-542: HOEK, D., - Haags leven bij de inzet van de Gouden Eeuw. Rondom Mr.Jacob van Dijck (1564-1631)
224-558: HOEK, W.VAN DEN, - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
224-364: HOEK, G.H., - Doodenwacht bij onze gevallenen.
200-612: HOEK, W. VAN DER, - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koniklijke Mare- chaussee.
222-550: HOEK, ELS (REDACTIE), - Theo van Doesburg. Oeuvre catalogus.
204-616: HOEK, H.VAN, - Wandelingen door Oud-Rotterdam. Herinneringen aan het straatbeeld van een halve eeuw geleden.
219-488: HOEKEMA, C.P. E.A., - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
215-393: HOEKSTRA, H.G. / WERKMAN, E., - Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945.
224-535: HOEKSTRA, T. (EINDREDACTIE), - Middachten. Huis en heerlijkheid.
212-528: HOEKSTRA, P., - Bloemendaal. Proeve eener streekgeschiedenis. met Bibliografie.
207-541: HOEKZEMA, E. E.A., - Tussen buitenland en luizenknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
213-630: HOERDER, DIRK, - The immigrant Labor Press in North America, 1840s 1970s. An Annotated Bibliography. 3 vols. I: Migrants from Northern Europe. II: Migrants from Eastern and Southeastern Europe. III: Migrants from southern and Western Europe.
211-219: HOESTLANDT, L.CH. E.A., - Indisch verleden. Lustrum-herdenkingsboek 1995 Stichting Herdenking 15 Augustus 1945.
209-241: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
221-224: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
219-215: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
208-165: HOňVELL, G.W.W.C. BARON VAN, - De Assistent-Residentie Gorontalo, voor zoover die onder rechtstreeksch bestuur is gebracht. overdruk Tijdschrift van het Ned.Aardrijkskundig Genootschap.
200-716: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
207-618: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
221-626: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
224-365: HOF, J., - Frits de Zwerver. 12 Jaar strijd tegen de Nazi-terreur.
211-485: HOF, J., - De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
210-549: HOF, J., - De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
214-562: HOFDIJK, W.J., - Kronijk der Kennemer Vrijbuiters.
207-281: HOFDIJK, W.J., - Ons Voorgeslacht. In zijn dagelyksch leven geschilderd. 6 delen.
219-243: HOFDIJK, W.J., - Dajang-Soembi. Een Javaansche legende.
221-242: HOFDIJK, W.J., - In 't Harte van Java.
197-37: HOFFMAN, F.J., - De veerman aan de Arkansas.
214-46: HOFFMAN, F.J., - Het Goudnest in het Bighorngebergte. Oorspronkelijk verhaal.
223-35: HOFFMAN, F.J., - Op Vijverhoek.
190-53: HOFFMAN, F.J., - De geheimzinnige overrompeling. Een Peruaansche geschiedenis.
190-54: HOFFMAN, F.J., - De veerman aan de Arkansas.
193-16: HOFFMANN, AGNES, - Prinsesje van Beukenhof. Een verhaal voor meisjes. Naar het duitsch door B.Knoop.
218-123: HOFFMANN, FRANZ, - De herder en de vluchteling. Eene vertelling.
221-209: HOFMAN - DE VRIES, T., - Nederland helpt IndiŽ. Een bundel Indische schetsen, uitgegeven ten bate van het Comitť ' Nederland helpt IndiŽ
225-538: HOFMAN, WIM, - De kleine Hofman. Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling van illustratief en vrij werk in het Zeeuws Museum te Middelburg. T.g.v. zijn 50ste verjaardag.
215-596: HOFMANN, C., - Beroemde grafische werkers van voorheen
224-245: HOFMEYR, N., - De Afrikaner-Boer en de Jameson-inval.
222-301: HOFSTEDE, ELLEN TER, - Kleding op de bon. Kleding- en textielschaarste in Nederland 1939-1949. Tentoonstelling in Drents Museum / Nationaal Oorlogs- en Verzetmuseum Overloon en Historisch Museum Rotterdam.
215-256: HOFSTEDE, N.W., - De slaven van Roku Ban. Met inleidend woord van C.van den Hoogenband.
211-532: HOFSTEDE DE GROOT, P., - Utrechtsche Kerken. Teekeningen en schilderijen van Pieter Sanredam.
211-496: HOFSTEDE, PETER (REDACTIE), - Den Haag en wij. (tijdschrift voor het Gemeentepersoneel) 5e jaargang. 1954.
206-602: HOFTIJZER, P.G. E.A., - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
213-477: HOGENELST, D. / OOSTROM, F. VAN, - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
218-284: HOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra. (1932-1987).
225-164: HOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra. (1932-1987).
222-302: HOGESTEEGER, G., - 200 Jaar post in Nederland.
219-148: HOLLANDER, J.J.DE, - Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Oost-IndiŽ; vooral ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijs.
217-194: HOLLE, G., - De aap en de schildpad. Een Soendaneesche fabel voor de Hollandsche jeugd. Naverteld.
205-48: HOLLE, G., - Karel Doringa.
212-55: HOLLE, G., - Met Pieter Pikmans het zeegat uit.
219-605: HOLLEMA, C. / KOUWENHOVEN, P., - ThťrŤse Schwartze. (1851-1918) Een vorstelijke portrettiste.
191-148: HOLLEMAN, J.F. (EDITED BY), - Van Vollenhoven on Indonesian adat law. Selections from: Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ (vol. I, 1918; Vol. II, 1931) with an introduction by H.W.J.Somius.
208-210: HOLLEMAN, J.F. (EDITED BY), - Van Vollenhoven on Indonesian adat law. Selections from: Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ (vol. I, 1918; Vol. II, 1931) with an introduction by H.W.J.Somius.
217-543: HOLLENBERG, P., - Gerlaccus van den Elsen. Emancipator van de Noordbrabantse boerenopstand. 1853-1925,
218-260: HOLMAN, TH., - Tjon.
206-500: HOLSBERGEN, J.W. & SJ., - Waar het gebeurde.
192-254: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN E.A., - Patrouilleren voor de Papoea's. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1960 / 1960 - 1962. 2 delen.
221-627: HOLTHAUSEN, F., - Altfriesisches WŲrterbuch.
222-126: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
210-125: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
217-445: HOLTROP, J.A., - Oolijke Snuiters. Een bundel proza en PoŽzie.
217-444: HOLTROP, J.A., - Kris-Kras. Een bundel proza en PoŽzie.
219-119: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
225-214: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.
221-299: HOLWERDA, J.H., - Nederland 's vroegste geschiedenis.
188-39: HOME, ANDREW, - Jacob Rensum.
217-195: HOMOET, J.C., - De bruine Prins en zijne Vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische Compagnie.
221-126: HONIG, MARIE, - Nolda. Een verhaal voor meisjes.
225-165: HONIG, P. / VERDOORN, F., - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
219-149: HONIG, P. / VERDOORN, F., - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
210-553: HONIG, G.J. / LOOTSMA,S., - Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1932.
224-406: HONINGS, RICK, - O bloem der steden'. Bilderdijk en Leiden. Met woord vooraf van P.van Zonneveld.
225-376: L'HONOR… NABER, S.P., - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge Noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
225-392: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Het journaal van den Luitenant-Admiraal Maarten Harpertszoon Tromp, gehouden aan boord van 's Lands schip Amelia in den jare 1639.
223-375: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven. I: Documenten uit het archief van den Luitenant Admiraal Piet Heyn. Met toelichting en levensbeschrijving van den vlootvoogd. II:Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
206-390: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven. I: Documenten uit het archief van den Luitenant Admiraal Piet Heyn. Met toelichting en levensbeschrijving van den vlootvoogd. II:Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
220-317: HOOD, MANTLE, - The nuclear theme as a determineant of patet in Javanes Music.
222-304: HOOF, M.C.J.C. VAN E.A., - De Archieven van de Nassause Domeinraad 1581 - 1811. Met retroacta vanaf de dertiende eeuw.
216-232: HOOFT, G.A.VAN DER, - De malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
219-230: HOOFT, G.A.VAN DER, - De malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
204-453: HOOFT, P. C., - Gedichten van P.C.Hooft. Volledige uitgave door F.A.Stoett. 2e geheel herzien, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P.Leendertz Wz. 2 delen.
211-208: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Aardrijkskundig leesboek. 2e deeltje A : Java.
219-180: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek. 2e deeltje A : Java.
214-246: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. 2 delen in 1 band.
198-254: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. 2 delen in 1 band.
221-170: HOOGE, ROMEIN DE, - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux. Facsimile van de uitgave van 1710. Met een inleiding in 3 talen los ingelegd.
225-200: HOOGENBIRK, A.J., - Verre Landen en Vreemde Volken. Een boek vol vertellingen, verzen en platen voor de jeugd. (ook Nederlands-IndiŽ en veel Afrika)
219-361: HOOGENHUYZE, B.VAN / VANDERSMISSEN, H., - The Dutch and the sea.
216-201: HOOGERBRUGGE, J., - Asmat kunst / Asmat art / Kesenian Asmat. 70 Jaar Asmat houtsnijkunst. Tentoonstelling Rijksmuseum Volkenkunde Breda.
213-192: HOOGERWERF, EVERT-JAN, - Persgeschiedenis van IndonesiŽ tot 1942. Geanno-teerde bibliografie.
220-299: HOOGERWERF, A., - Een bijdrage tot de OŲlogie van het eiland Java. met indexen.
222-305: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
222-306: HOOGEWERFF, G.J., - De twee reizen van Cosimo de Medici prins van Toscane door de Nederlanden (1667-1669). Journalen en documenten.
210-395: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
215-412: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
223-365: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
221-367: HOOGEWERFF, G.J., - Journalen van de gedenckwaerdige Reijsen van Willem IJsbrantsz.Bontekoe,1618-1625.
216-186: HOOGH, G.J.M.DE, - Mijn Indische Mariniers Jaren. Naar herinneringen van B.J.van Gils.
218-491: HOOGSTRATEN, M.VAN, - De molens van Zeeland.
225-511: HOOGSTRATEN, DORINE VAN, - De Haagse school. Architectuur om in te leren. Met bijdragen van Maaike Kraaijenveld.
219-13: HOOGTE, A. VAN DER, - Uit Karels H.B.S. jaren.
225-307: HOOIJER-BRUINS, K., - Domineesdochter in 's-Graveland; domineesvrouw in Zalt-bommel. Keetje Hooijer-Bruins 1817-1886. 2 delen in 1 band. Heruitgave verzorgd door D.Bruins.
217-327: HOOIJER-BRUINS, K., - Domineesdochter in 's-Graveland; domineesvrouw in Zalt-bommel. Keetje Hooijer-Bruins 1817-1886. 2 delen in 1 band. Heruitgave verzorgd door D.Bruins.
194-30: HOONING, FROUCK VAN DE, - Enfant terrible.
210-108: HOOP, A. VAN DER, - De nieuwe Moeder de Gans en de Gouden Eieren.
225-241: HOOYKAAS, C., - De kluizenaar: Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal. vert.en ingel.
219-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
212-579: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
220-584: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
194-279: HORATIUS FLACCUS, Q., - Hekeldichten en brieven. Uit Latijnsch Dicht in Nederduitsch Ondicht overgebragt door B.Huydecoper.
200-43: HOREMANS, J.H., - De jacht op het radium.
220-56: HOREMANS, J.H., - De diamantraid.
224-559: HORNMAN, W., - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
208-576: HORNMAN, W., - De Mariniersbrigade. De geschiedenis.
217-212: HORNMAN, W., - De laatste man. Mariniers in de Gordel van smaragd 1952-1950.
224-366: HORNMAN, W., - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940.
220-219: HORNMAN, W., - De hele hap. Gevolgd door: Ik wil leven.
221-203: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Tante Noep.
201-480: HORST, K.VAN DER (SAMENGESTELD DOOR), - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan der Rijksuniversiteit 1584-1984.
197-457: HORST, H.VAN DER, - Met Louis Couperus naar IndiŽ. Couperus' laatste reis. (soort stripverhaal, teksten ontleend aan 'Oostwaarts')
204-317: HORST, D.J.H.TER, - Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier.
219-216: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja Lobbi. Impressies van het binnenland van Suriname.
224-25: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER, - Ik wil.
189-54: HORSTING-BOERMA, A.A.M., - Edie, de droomster.
214-95: HORSTING-BOERMA, A.A.M., - Verhalen uit Marokko. Vrij naverteld.
213-193: HORSTING, L.H.C., - Pawiro. Zwerftochten door IndiŽ. Met een woord vooraf van L.C.Westenenk.
218-505: HOSMAR, J., - De Rusland vaarders.
219-493: HOTTINGA, T., - Honderd jaar Tijdschrifgeschiedenis. De Katholieke Illustratie.
207-166: HOUBEN, V.J.H., - Kraton en Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta 1830-1870. (in typeschrift)
211-524: HOUBRAKEN, ARN., - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. Bewerkt door P.T.A.Swillens en W.Vogelsang. Woordelijk nagedrukt naar de uitgave van 1718/1721. 3 delen.
206-603: HOUSTON, M.G., - Ancient Greek Roman and Byzantine Costume & Decoration.
222-492: HOUTE DE LANGE, TEN / DE JONGE, - Het dubbele namen boek inclusief Latijnse en Griekse namen. Van Van der Aa Criellaert tot Zwigtman van Noppen.
220-511: HOUTEN, U.VAN, - De Hillige Histoarje. Forteld foar it Fryske Folk. It alde Testamint. It Nije Testamint. 2 delen.
200-522: HOUTER, J., - Al zwerf ik op de baren.. Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw.
198-174: HOUTZAGER, H.L. ONDER RED.VAN, - Delft en de Oost-Indische Compagnie.
209-210: HOUTZAGER, H.L. ONDER RED.VAN, - Delft en de Oost-Indische Compagnie.
223-536: HOUTZAGER, H.L. E.A., - Delft en de Oostindische Compagnie.
209-554: HOUTZAGER, H. / JONKER, M. (REDACTIE), - De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Beschrijving van vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en heer beoefenaren in de zeventiendde en achttiende eeuw.
224-357: HOUWAART, DICK (VOORWOORD), - Anne Frank. Uitgave ter herdenking van haar 50e geboortedag.
223-36: HOUWENINGEN, ELSJE VAN (= J.H.VAN BALEN), - Een jaar uit logeeren. Een boek voor meisjes.
219-411: HOUWINK, R. HZN., - Voetstappen.
224-537: HOUWINK, P., - Watertorens in Nederland. (1856-1915).
225-590: HOUX KOUNG-OU, , - La famille et l'Institution du marrige et du divorce en Chine. Selon le projet de nouveau code civil chinois avec des fťfťrences aux coutumes et ŗ la lťgislation en vigueur.
222-307: HOVE, JAN JACOB TEN (=DERK GERH.HOEK), - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt. In 1647, het laatste jaar van de Spaansche tyrannie, gedrukt bij de Weduwe de Bye. Illegaal uitgegeven. De Jong 404.
197-108: HOVEN, TH…R»SE, - Aan de Bron. (roman)
224-259: HOVEN, TH…R»SE, - In sarong en kabaai.
212-150: HOVEN, P. VAN DEN, - Achter de keukendeur. Zestien gesprekken over jeugdliteratuur.
221-204: HOVEN, TH…R»SE, - Tante Stanny. (Indische weeskinderen in Nederland)
199-219: HOVEN, TH…R»SE, - Tante Stanny. (Indische weeskinderen in Nederland)
190-56: HOVENKAMP, G., - Een vacantie in Arnhem.
208-42: HOVING, J.E., - Witte Dirk.
219-203: HOVINGA, H., - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
212-233: HOVINGA, H., - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
208-238: HOVINGA, H., - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
208-239: HOVINGA, H., - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
218-333: HOVY, J., - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
225-532: HOWGATE, SARAH, - Lucien Freud Portraits.
200-662: HOWSON, G., - Thief-taker General. The rise and Fall of Jonathan Wild.
213-289: HOYER, W.M., - Vocabulary and dialogues English - Papiament - Dutch.
221-370: HOYER, TH.B.F., - 1626 'Nieuw Amsterdam' 1938. Uitgave t.g.v. ingebruikname van dit schip van de Holland-Amerika Lijn.
223-376: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
225-340: HOYT, E.P., - De verovering van de Gilbert-eilanden. Een verbeten strijd in de Pacific, 1943.
211-548: HROCH, M. / SKYBOVA, - Inquisitie en contrareformatie.
206-444: HUBERTS, W.J.A. / ELBERTS, W.A. / BRANDEN, F.V.D., - Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde.
224-173: HUENDER, W., - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
189-55: HUňT, B.VAN, - Het geheimzinnige huis.
218-21: HUňT, B.VAN, - De jongens van Almhorst.
216-549: H‹FFER, M., - De Adelijke Vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133 - 1574. Met een inleidend woord van B.Kruitwagen.
200-663: HUGENHOLTZ, F.W.N., - Drie Boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen. 1323-1328; Frankrijk, 1358 ; Engeland, 1381.
208-386: HUGES, J., - Het leven en bedrijf van Mr.Franchois Vranck.
197-620: HUGHES, L. / MELTZER, M., - A pictorial history of the negro in America.
200-664: HUGHES, R., - De fatale kust. Het epos van AustraliŽ. Vertaald door J.Verheydt.
209-614: HUGHES, L. / MELTZER, M., - A pictorial history of the negro in America.
222-493: HUIBERTS, ALBERT H.M., - Duijnen - Duinen in de polder - Duynen. De geschiedenis van een Westfries boerenfamilie.
221-365: HUIG, G.C., - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen. Dit herinneringsalbum is bedoeld als fotografische documentatie van de jaren 1940-1945.
219-231: HUIGEN, S., - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
207-589: HUIJBRECHT, P.J. / REINDERSMA, E.T.J., - In weer en wind. De 'oude' visserij in Zeeland.
222-225: HUIJGERS, D. / EZECHIňLS, L., - Landhuizen van CuraÁao en Bonaire.
222-128: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
210-126: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
223-424: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Groninger Velksvertellingen eerste deel : Het boek van Trijntje Soldaats. Facsimile herdruk van de uitgave van 1928. Met inleiding :'Na dertig jaar' van K.Heeroma.
199-500: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
222-308: HUIZINGA, L., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14een 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
222-309: HUIZINGA, J., - Keur van Gedenkwaardige tafereelen uit de Vaderlandsche HistoriŽn. Volgens de beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt. Met een inleiding van C.T.van Valkenburg en vertalingen van J.C.Bloem. Een nagelaten werk van de historicus.
221-289: HUIZINGA, J., - Erasmus.
200-303: HUIZINGA, L., - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopman-huis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
215-363: HUIZINGA, J., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
224-313: HUIZINGA, J., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
209-277: HUIZINGA, J., - De vidŻsaka (clown) in het Indisch Tooneel. (zeldzaam proefschrift van deze historicus)
212-234: HUIZINGA, L., - Zes kaarsen voor IndiŽ.
194-345: HUIZINGA, J., - Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets. bezorging tekst en ills. van A. v.d. Lem.
204-302: HUIZINGA, J., - Erasmus.
201-570: HULKENBERG, A.M., - Keukenhof.
217-517: HULKENBERG, A.M., - Keukenhof.
206-149: HULLEBROECK, E., - Insulinde. Reisindrukken.
217-161: HULSCHER, W., - Banjak Tjoem. Javaanse impressies.
225-591: HULSEW…, A.F.P. VAN, - Remnants of Han Law. Vol I. Introductary studies and an annotated translation of chapters 22 and 23 of the history of the former Han Dynasty.
210-447: HULSKER, J., - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
222-553: HULSKER, J., - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
215-153: HULST, W.G. VAN DE, - Het vertellen. Inzonderheid van de Bijbelsche Geschiedenis.
214-47: HULST, W.G. VAN DE, - Jaap Holm en z'n vrinden.
202-45: HULST (PS.JAN VAN DE CROESE), W.G.VAN DE, - Willem Wijcherts.
202-43: HULST, W.G. VAN DE, - Gerdientje.
208-43: HULST, THAL…, - Handenarbeid voor meisjes.
190-59: HULST, W.G. VAN DE, - Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd. 2 delen in 1 band.
223-37: HULST, W.G. VAN DE, - Jaap Holm en z'n vrinden.
225-242: HULST, WIECHER, - Een vriend aan het Tobameer.
216-213: HULZEN, J. VAN, - Onze Westindische geschiedenis.
213-195: HULZEN, J. VAN, - Onze Indische geschiedenis
218-526: HULZEN, A. VAN, - Utrechtse kloosters en gasthuizen.
221-230: HULZEN, J. VAN, - Onze Westindische geschiedenis.
190-616: HULZEN, A. VAN, - Utrecht op oude foto's van Catharijne naar Witte Vrouwe.
221-508: HULZEN, A. VAN, - Utrechtse kerken en kerkgebouwen.
220-206: HULZEN, J. VAN, - Om de Zuid naar de Oost.
202-223: HUNT, MONICA, - Reaction to conquest. Effects of contact with Europeans on the Pondo of South Africa. With an introduction by J.C.Smuts .
210-216: HURLEY, F., - Parelvisschers en Papoea's.
213-196: H‹SKEN, F., - Een dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap, 1850- 1980.
205-646: HUSSUM, W., - Het Paascheiland. Zijn voorouder- en vogelcultuur.
204-660: HUSSUM, W., - Het Paascheiland. Zijn voorouder- en vogelcultuur.
212-537: HUURDEMAN, P., - De geschiedenis van Purmerend.
220-600: HUVENNE, P., - Pieter Pourbus meester-schilder. 1524-1584.
209-398: HUYGENS, CORNELIE, - Barthold Meryan. / sleutelroman met o.a. Domela Nieuwenhuis, P.J.Troelstra en Sjoukje Bokma-de Boer (Nienke van Hichtum) .
220-408: IANSEN, S.A.P.J.H., - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
195-167: IDO, V., - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. 2 delen
195-166: IDO, V., - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. 2 delen
224-26: IJSSELSTEIN, JENNY, - Cora en Imp naar de wintersport.
221-21: IJSSELSTEIN, JENNY, - Nora in Amerika.
200-162: IJZERMAN, J.W., - Hollandsche prenten als handelsartikel te Patani in 1602. (overdruk KITLV)
220-220: IMMERZEEL, B. R. / ESCH, F. VAN ( O.R.V. ), - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting, 1942-1945.
205-310: IONGH, J.DE, - Regentessen der Nederlanden. I: De Hertogin. Margaretha van Oostenrijk, Hertogin van Savooie. II:De Koningin. Maria van Hongarije, Landvoogdes der Nederlanden. III: Madama. Margaretha van Oostenrijk, Hertogin van Parma. 3 delen.
223-506: IONGH, J.DE, - Van Gelder Zonen,1784-1934.
219-494: IONGH, J.DE, - Van Gelder Zonen,1784-1934.
223-304: ISING, ARNOLD, - Het Hof te 's-Gravenhage. De prinsen van Oranje op het Stadhou-derlijk kwartier.
210-594: ISING, A., - Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu.
201-331: ISRAEL, J.I., - De Republiek 1477-1806. 2 delen. Deel I: tot 1647. Deel II: vanaf 1647.
206-291: ISRAEL, J.I., - De Republiek 1477-1806. 2 delen. Deel I: tot 1647. Deel II: vanaf 1647.
217-293: ITERSON, G. VAN E.A., - Martinus Willem Beijerinck. His life and his work. (microbiologist)
225-308: ITERSON, W.VAN, - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de and van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
223-26: D'IVOI, PAUL, - Sergeant Kordaat. Naar het Fransch bewerkt door Ed.van den Gheijn jr.
192-37: D'IVOI, PAUL, - Het spookluchtschip. Vrij bewerkt door Ed.van den Gheyn Jr.
192-38: D'IVOI, PAUL, - Jud Allan de Ridder der duisternis. Vrij bewerkt door Ed.van den Gheyn jr.
192-36: D'IVOI, PAUL, - Een onoverwinlijk drietal. Vrij bewerkt door Ed.van den Gheyn Jr.
192-35: D'IVOI, PAUL, - Dick Fann en de Radium-dieven. Vrij bewerkt naar het Fransch door Ed.van den Ghey Jr.
216-36: D'IVOI, PAUL, - Miss Mousqueterr. Naar het fransch bewerkt door J.L.van der Moer.
214-156: JAARVERSLAG, , - van de Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1928. 24ste Jaargang.
214-155: JAARVERSLAG, , - van de Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1927. 23ste Jaagang.
214-157: JAARVERSLAG, , - van de Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1929. 25ste Jaargang.
209-621: JACKMAN, S.W., - Romanov relations. The private correspondence of Tsars Alexander I, Nicholas I and the Grand Dukes Constantine and Michael with their sister Queen Anna Palowna 1817-1855.
192-521: JACKSON, D., - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
215-259: JACOB ( = J.VREDENBREGT), M., - De Opstand. Het relaas van een krijgsgevangene.
210-574: JACOBS, ANNE E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Zicht op de Oude Kerk. 100 Jaar Laan van Heldenburg.
221-553: JACOBS, JAC., - Het gouden boek der K.A.B. in Limburg. 1900-1950. Vijftig jaren arbeidersbeweging in Limburg.
215-231: JACOBS, E.M., - Koopman in AziŽ. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
212-196: JACOBS, E.M., - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
212-235: JACOBS, G.F., - Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra.
223-307: JACOBS, ALETTA, - Reisbrieven uit Afrika en AziŽ. Benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen. 2 delen.
223-305: JACOBS, ALETTA, - Herinneringen.
223-306: JACOBS, ALETTA, - Herinneringen. Met een voorwoord van J.Oppenheim.
201-195: JACOBS, G.F., - Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra.
224-175: JACOBS, H. / ROELANDS,J, - Indisch ABC. Een documentaire over historie en samenleving van Nederland-IndiŽ-IndonesiŽ.
210-458: JACOBSEN, R., - Carel van Mander (1548-1606) dichter en Prozaschrijver.
199-286: JACQUINOT DE PRESLE, H.C., - Lessen in de Krijgskunde en Militaire Geschiedenis. Uit het fransch vertaald door L.A.L.Vermasen.
202-225: JAENECKE, H., - Die Weissen Herren. 300 Jahre Krieg und Gewald in SŁdafrika.
219-232: JAENECKE, H., - Die Weissen Herren. 300 Jahre Krieg und Gewald in SŁdafrika.
210-295: JAGER, J. L. DE, - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
208-538: JAGER, J. L. DE, - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal- ten Cate, 1945-1990.
214-280: JAGER, J. L. DE, - De bank van de gulden. Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank 1814-1989.
200-272: JAGER, J. L. DE, - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
200-277: JAGER, A.DE, - Proeve over de werkwoorden van herhaling en during in de Neder-duitsche taal.
213-197: JAGT, M.B.VAN DER, - Memoires.
196-148: JAGT, M.B.VAN DER, - Memoires.
214-637: JAGTENBERG, F. J. A., - Jonathan Swift in Nederland ( 1700-1800 ). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
191-388: JALHAY, P.C. / WIJN, J.J.A., - Ik nader ongezien! De onderzeeboten van de Koninklijke marine.
191-600: JAMES, M.R., - Abbeys. Edited by The Great Western Railway.
211-569: JANGFELDT, BENGT, - Een leven op scherp. De legen-darische dichter Vladimir Majakovski 1893-1930. vertaald door Edith Sybesma, SuÔntha Uiterwaal.
202-284: JANSE, J.A., - In Geuren en Kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse Bolgewassen.
212-536: JANSE, H., - Stads- en dorpskerken in Noord-Holland.
207-555: JANSE, H., - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980. M.m.v. G.J.Hartkamp.
224-234: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr.dr. L.F.Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945. Bewerkt en geannoteerd door G.J.Knaap.
214-418: JANSEN, ENA, - Afstand & verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam. vertaald uit het Afrikaans door Riet de Jong-Goossens.
221-302: JANSEN, G.H., - De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het open-baar lokaal.
219-205: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr.dr. L.F.Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945. Bewerkt en geannoteerd door G.J.Knaap.
224-315: JANSEN, G.H., - Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland.
210-217: JANSEN VAN GALEN, J., - Ons laatste oorlogje. Nieuw Guinea: De Pax Neerlandici, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
221-210: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr.dr. L.F.Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945. Bewerkt en geannoteerd door G.J.Knaap.
201-611: JANSEN SCHOONHOVEN, T.J., - Het Waterstaatsbestuur van de Zuiderzeepolders.
209-463: JANSEN, H., - Christelijke theologie na Auswitz. Deel I: Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
209-579: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250 - 1800. Een analyse van de opbrengst van Tienden.
213-352: JANSEN, G.H., - Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland.
222-123: JANSMA, L., - Tjeerd Bottema. Mijn leven.
216-301: JANSMA, TAEKE SJOERD, - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van BourgondiŽ.
224-316: JANSMA, TAEKE SJOERD, - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van BourgondiŽ.
207-471: JANSSEN, F.A. / DELVIGNE, R., - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
216-469: JANSSEN, F.A. / DELVIGNE, R., - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
221-531: JANSSEN, J.A.M.M., - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828.
223-527: JANSSENS, A.M. (VOORWOORD), - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700-1900. Tentoonstelling t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen te Utrecht.
192-150: JANTZEN, F.B., - Bandoeng de Stad op de Hoogvlakte. (propaganda-boekje)
218-373: JAPIKSE, N., - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland. in 5 banden.
218-374: JAPIKSE, N., - Prins Willem III de Stadhouder-Koning. 2 delen.
225-449: JAPIN, ARTHUR, - De zwarte met het witte hart.
217-449: JAPIN, ARTHUR, - Alle verhalen.
219-291: JAPPE ALBERTS, W. / KETNER, F., - Nederrijnse studiŽn XIIIe - Xve eeuw.
218-509: JAPPE ALBERTS, W., - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen.
221-303: JAPPE ALBERTS, W. E.A., - Welvaart in wording. Sociaal economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen.
216-569: JAPPE ALBERTS, W., - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en belgische provincie Limburg, sedert de vroegste tijden. 2 delen.
220-530: JAPPE ALBERTS, W., - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen.
217-164: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
213-199: JAQUET, L.G.M., - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ. Nederland op de tweesprong tussen AziŽ en het Westen.
224-178: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
213-198: JAQUET, L.G.M., - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlands-IndiŽ.
206-153: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
215-199: JASKI, CH.J., - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
213-200: JASKI, CH.J., - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
221-554: JASPAR, E., - Kint geer eur eige stad? De historie van Mestreech aon de Mestreechteneerss verteld.
204-168: JASPER. J. E. / PIRNGADIE, M., - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. Deel I: het vlechtwerk. reprint van de uitgave van 1912.
221-244: JASPER, J.E. / PIRNGADIE, MAS, - De Inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. I: Het vlechtwerk. facsimile uitgave naar de druk van 1912 in een oplage van 100 genumm.exemplaren.
208-294: JASPER, J.E. / PIRNGADIE, MAS, - De Inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. I: Het vlechtwerk. facsimile uitgave naar de druk van 1912 in een oplage van 100 genumm.exemplaren.
219-150: JASPER, J.E., - Staatsie, gevolg en songsongs van inlandsche ambtenaren in de gouvernementslanden op Java en Madoera. uitgave van Tijdschrift van het Binnenlands Bestuur.
206-480: JASPERS, G.J., - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
210-263: JAVA, MELATI VAN (= N.M.C.SLOOT), - Soerapati. Historisch romantische schets. ( eerder verschenen onder de titel: Van slaaf tot vorst) 2 delen.
218-332: JAVA, MELATI VAN (= NICOLINE M.C.SLOOT), - Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland.
215-15: JEHU, FELICIE, - Wies ongeluk.
216-70: JEHU, FELICIE, - De Tweelingen Beb en Bob.
216-73: JEHU, FELICIE, - Treeske de Wildebras.
218-27: JEHU, FELICIE, - Onze Nan is een beste.
218-24: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal.
218-26: JEHU, FELICIE, - Het onderwijzeresje.
218-23: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal.
224-27: JEHU, FELICIE, - De drielingen.
216-67: JEHU, FELICIE, - Blind Zuske.
216-68: JEHU, FELICIE, - De 'Jongens' van Professor van Leuven.
216-69: JEHU, FELICIE, - De drielingen.
216-74: JEHU, FELICIE, - Van lief en van leed.
216-75: JEHU, FELICIE, - Villa Zonneschijn. Een vertelling voor kinderen van 8-10 jaar.
202-46: JEHU, FELICIE, - Agnes Slawonski.
206-522: JELLES, J.G.G., - Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhollands duinreservaat.
222-375: JELLICOE, ADMIRAAL, - The grand Fleet 1914-16. Its Creation, Development and Work.
216-150: JENSEN, A.E., - Die drei StrŲme. ZŁge aus dem geistigen und religiŲsen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken.
224-188: JENSEN, A.E., - Die drei StrŲme. ZŁge aus dem geistigen und religiŲsen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken.
216-233: JEPPE, C., - The kaleidoscopic Transvaal.
217-266: JESSUP, H. I., - Court arts of Indonesia. (Met Nederlandse bijlage catalogus 28 pags.)
217-451: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 Interviews met W.F.Hermans, Gerrit Achter,berg, Lucebert, Pierre Kemp, Harry Mulisch, Louis Paul Boon, Richard Minne, Jan Wolkers, Hugo Claus, G.K.van het Reve, Leo Vroman.
221-401: JEU, ANNELIES DE, - 't Spoor der dichteressen. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
215-655: JEYES, S.H., - The life and times of the right honourable the Marquis of Salisbury, K.G. A historiy of the conservative party during the last forty years. 4 vols.
215-200: JOBSE, P. / FRAASSEN, CH.F.VAN, - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen.
225-215: JOEKES, D.W., - Door het oog van de naald.
215-571: JOFFO, J., - Vergeet niet dat je Falkenstein heet. Roman.
201-463: JOFFO, J., - Vergeet niet dat je Falkenstein heet. Roman.
205-105: JOHANNES, , - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
217-281: JOLIFFE, T.R., - Reis in Palestina, SyriŽ en Egypte, gedaan in het jaar 1817. Met vele bijvoegselen en ophelderingen uit de nieuwste uitlandsche reisbeschrijvingen verrijkt, en ingerigt tot een nuttig gebruik voor bijbellezers. Met eene voorrede van E.F.K.Rosenmuller.
223-442: JONCKBLOET, W.J.A., - Vanden Vos Reinaerde, uitgegeven en toegelicht.
224-317: JONCKERS NIEBOER, J.H., - Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen. 1832 -1938. 2e geheel herziene druk. Reprint van de uitg.van 1938.
197-274: JONCKERS NIEBOER, J.H., - Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen. 1832 -1938. 2e geheel herziene druk. Reprint van de uitg.van 1938.
225-439: JONG, M.J.G.DE, - Maurice Gilliams, een essay.
222-312: JONG, FR.DE., - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten.
221-357: JONG, G.DE E.A., - Naar eer en geweten. Gewone Nederlanders in een ongewone tijd 1940-1945.
225-341: JONG, L.DE, - De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog.
206-214: JONG, TH.P.M. DE, - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied. (1780-1830). Met een woord vooraf van H.Baudet.
203-408: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-edite naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
225-342: JONG, L.DE / STOPPELMAN, W.F., - El leon rampante. Historia de la resistencia de Holanda contra los nazis.
189-610: JONG, DOMIEN DE, - Momenten uit drie eeuwen Kluishistorie.
208-244: JONG, L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11: Nederlands IndiŽ. In 5 banden.
201-558: JONG, J.J.DE, - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780.
224-312: JONG, J. A. B. M. DE, - Hendrik Hoogers. Patriot en Kunstenaar, 1747-1814.
224-235: JONG, J.J.P. DE, - Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover de Indone-sische revolutie 1945-1947.
210-590: JONG, DOMIEN DE, - Momenten uit drie eeuwen Kluishistorie.
213-201: JONG, J.J.P. DE, - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950.
217-65: JONG-SNIJDER VAN WISSENKERKE, JANNINE DE, - Het boek van Kwak.
195-357: JONG, J. A. B. M. DE, - Hendrik Hoogers. Patriot en Kunstenaar, 1747-1814.
224-367: JONG, L.DE, - De bezetting na 50 jaar. 3 delen.
224-368: JONG, U.G. DE, - Mei 1940: Vuur uit de hemel.
225-311: JONG, FR.DE., - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten.
190-293: JONG, G.F. DE (BEWERKT DOOR), - De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900. Een bronnepublicatie. Eerste deel 1803-1854.
220-103: JONG, E.DE / SLEUTELAAR, H., - Nieuwe Sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien.
208-356: JONG, A.P.DE (SAMENSTELLING EN REDACTIE), - Vlucht door de tijd. 75 Jaar Nederlandse luchtmacht.
201-122: JONG, C.H.DE, - Lezen en praten. 1e, 2e en 3e stukje A.
194-427: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-edite naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
222-557: JONG, E.DE / DOMINICUS-VAN SOEST, - Aardse Paradijzen. I De tuin in de Nederlandse kunst 15e tot 18e eeuw. Tentoonstelling Noorbrabants Museum / Frans Halsmuseum.
214-249: JONG, G.F. DE (BEWERKT DOOR), - De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900. Een bronnepublicatie. Eerste deel 1803-1854.
216-506: JONG, M. DE, - Het geheim van het Oera-Linda-Boek.
220-104: JONG, E.DE / SLEUTELAAR, H., - Sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien.
213-202: JONG, J.DE, - Het Geestesleven der Volken van IndonesiŽ.
217-564: JONG, T.DE, - Pro Patria 1949-1966.
204-635: JONG, E.DE / DOMINICUS-VAN SOEST, - Aardse Paradijzen. I De tuin in de Nederlandse kunst 15e tot 18e eeuw. Tentoonstelling Noorbrabants Museum / Frans Halsmuseum.
220-360: JONG, FR.DE., - J. Saks literator en marxist. Een politieke biografie.
220-553: JONG, J.J.DE, - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780.
214-325: JONGE, J. C. DE, - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Heruitgave van de uitgave van 1858. 6 dln. (incl. Inleiding / register-deel)
215-201: JONGE, B.C.DE, - Herinneringen van Jhr.Mr.B.C.de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L.van der Wal.
213-354: JONGE, J. A. DE, - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. met een ten geleide van W.J.Wieringa.
217-565: JONGE, J. A. DE, - Zonder Vrees en Zonder Blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
215-329: JONGE, J. C. DE, - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen Luitenant-Admiralen van Zeeland.
224-318: JONGE, J. A. DE, - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. met een ten geleide van W.J.Wieringa.
218-401: JONGE, J.K.J. DE (DESCRIBED AND EXPLAINED), - Nova Zembla (1596-1597) The Barents relics, recovered in the summer of 1876 by Charles L.W.Gardiner, and presented to the Dutch Government. Translated, with a preface by Samuel Richard van Campen.
195-172: JONGE, B.C.DE, - Herinneringen van Jhr.Mr.B.C.de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L.van der Wal.
209-167: JONGE, H.M.C.DE, - Juragans en bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura.
221-566: JONGE, C.H.DE, - Een eeuw Nederlandsche mode.
207-604: JONGE, C.H.DE, - Nederlandse tegels.
217-332: JONGE, J. A. DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
223-258: JONGE, NICO DE / DIJK, TOOS VAN, - Vergeten eilanden. Kunst & Cultuur van de Zuidoost-Molukken.
194-350: JONGE, J. A. DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
201-336: JONGE, C.H.DE, - Een eeuw Nederlandsche mode.
205-613: JONGE, C.H.DE, - Delfter Keramik
206-578: JONGE, C.H.DE, - Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. De opntwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800. Met een afzonderlijk hoofdstuk over de techniedk van H.W.Mauser. (pag.
218-167: JONGE, J.K.J.DE, - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. Uitgegeven en bewerkt. Eerste en tweede deel.
225-578: JONGE, J. A. DE, - Wilhelm II. Keizer van Duitsland, koning van Pruisen, Banneling in Doorn.
225-260: JONGE, N.DE / DIJK, T.VAN, - Vergeten eilanden. Kunst en cultuur van de Zuidoost-Molukken.
220-349: JONGE, J. A. DE, - Hendrik Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin.
224-560: JONGEDIJK, J. W., - Ridderlijke Orden in Nederland.
218-28: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Job uit de woonschuit.
218-29: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Tom Welders.
221-22: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Tom Welders.
224-176: JONGEJANS, J., - Uit Dajakland. Kijkjes uit het leven van den koppensneller en zijne omgeving. (Ons Mooi Indie)
216-187: JONGEN, H., - Agent in IndiŽ. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950).
191-73: JONGH, LEIDA DE (= A. DONNAY), - Thommy een meisjesleven. Oorspronkelijk verhaal.
192-604: JONGH, E.DE, - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
207-605: JONGH, E.DE, - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
214-128: JONGH, J.W.DE, - Woord naast beeld. Geillustreerd leesboek bij de Neerlandsch Historieplaten. M.m.v. J.Dijkstra.
225-132: JONGH, J.W.DE / OTTE,J., - Lesstof voor het geschiedenisonderwijs op de Lagere School. 2 delen.
223-580: JONGH, E.DE, - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
223-38: JONGH, LEIDA DE (= A. DONNAY), - Thommy een meisjesleven. Oorspronkelijk verhaal.
222-558: JONGH, E.DE (MET INL.VAN), - Tot lering en vermaak. Betekenis van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Catalogus van tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam.
224-539: JONGSMA, H., - Kasteelen buitenplaatsen en parken van Nederland. Deel I. o.a. Het Loo / Middachten / Amerongen / Zuylestein / Wijchen / Heeswijk / Rechteren / Heringa State e.v.a.
213-560: JONGSTE, J.A.F.DE, - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
225-500: JONGSTE, P.F.B / WIJNGAARDEN, G.J.VAN, - Archeologie in de Betuweroute : Het erfgoed van Eigenblok. Nederzettingsterreinen uit de Bronstijd te Rumpt (gemeente Geldermalsen)
225-501: JONGSTE, P.F.B / WIJNGAARDEN, G.J.VAN, - Archeologie in de Betuweroute: Twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath.
194-565: JONGSTE, J.A.F.DE, - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
222-446: JONGSTRA, A., - De Multatulianen. 125 Jaar Multatuli-vereniging en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
195-488: JONGSTRA, A., - De Multatulianen. 125 Jaar Multatuli-vereniging en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
205-400: JONGSTRA, A., - De Multatulianen. 125 Jaar Multatuli-vereniging en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
211-318: JONKER, JOOST / LUITEN VAN ZANDEN, J., - Geschiedenis van Koninklijke Shel. I:Van nieuwkomer tot marktleider 1890-1939. II: Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie 1939-1973. III: Concurreren in turbulente markten 1973-2007. IV: J.Luiten van Zanden: Bijlagen. Cijfers, toelichting, bibliografie en index.
223-190: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands IndiŽ. Memoires.
203-635: JONKMAN, M. / RAAD, J.DE, - De onstuitbare verzamelaar J.F.S.Esser.
220-380: JOOSSE, K., - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief.
219-523: JOOSTING, J.G.C., - De Archieven der elkander voor 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
208-170: JORDAAN, R.E., - Folk medicine in Madura (Indonesia)
193-19: J÷RGENSEN, G., - Flemming. vertaald uit het deens.
217-452: JORIS, LIEVE, - Terug naar Kongo. / De poorten van Damascus.
218-561: JORISSEN, F., - Spelevaart en watersport in Dordt. Uitg.t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Dordrechtsche Roei- & Zeilvereeniging.
200-582: JORISSEN, F., - Spelevaart en watersport in Dordt. Uitg.t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Dordrechtsche Roei- & Zeilvereeniging.
216-571: JORISSEN, P. (TEN GELEIDE), - Kunstschatten uit de St.-Servaas. Heiligdomsvaartjaar 1976. inleiding in 4 talen.
223-545: JORISSEN, F., - Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard. Februari 1331 - Februari 1955.
223-544: JORISSEN, F. (INLEIDING), - Het eiland IJsselmonde zoals het was. 1900-1940.
211-513: JORISSEN, TH., - Memoriťn van Mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van BabyloniŽnbroek, Raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz. enz. 1734 1755. Uitgegeven met inleiding en aanteekeningen.
224-578: JOUFFROY, ALAIN (REDACTION), - Hommage ŗ Dali.
217-520: JOUSMA, J.A.J., - Oudheid van Vlaardingen.
215-203: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
213-203: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
223-191: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
209-604: JUFFERMANS, A.P.J., - Albert Roelofs 1877-1920.
207-606: JULLIAN, PH., - The Orientalists. European painters of Eastern Scenes.
212-172: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-IndiŽ in de jaren twintig.
215-237: J‹RGENS, HANS, - Bursok der Faulpelz. Alte Mšrchen von Sumatra. Verstšndige Kindern und groŖen Leuten erzšhlt.
200-666: JUSTE, TH., - Lťopold Ier et Lťopold II, Rois des Belges. Leur vie et leur rŤgne.
217-602: JUSTE, TH., - Lťopold Ier et Lťopold II, Rois des Belges. Leur vie et leur rŤgne.
216-236: JUTA, M., - Oom Paul. De heldhaftige geschiedenis van Zuid-Afrika. Vertaling van R.Wiessing- de Sterke.
221-608: JUVAINI, ATA-MALIK, - The History of the World-conqueror. Translated from the tekst of Mirza Muhammad Qazvini by John Andrew Boyle. 2 vols.
221-243: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche doek. Met voorstelling uit het oud-Javaansche heldendicht Bharata-yuddha.
212-611: JUYNBOLL, TH.W., - Handbuch des Islšmischen Gesetzes. Nach der Lehre des SchšfiÔtischen Schule. Nebst einer Allgemeinen Einleitung.
209-169: KAAM, B. VAN, - Ambon door de eeuwen.
224-177: KAAM, B. VAN, - Ambon door de eeuwen.
204-316: KADT, J. DE, - Beweringen en Bewijzen.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

6/1