Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
230-246: GONDA, J. (VERZAMELD EN INGELEID), - Letterkunde van de Indische Archipel.
217-256: GONDA, J. (VERZAMELD EN INGELEID), - Letterkunde van de Indische Archipel.
217-159: GONGGRIJP, G. F. E., - GeÔllustreerde encyclopedie van Nederlandsch-IndiŽ. Heruitdruk van de uitgave van 1934.
228-574: GONTSJAROV, IVAN A., - Een alledaagse geschiedenis. Vertaald door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen. Met een nawoord van Maarten 't Hart.
228-575: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen. Vertaald door Wils Huisman.
224-625: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen. Vertaald door Wils Huisman.
220-625: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Vertaling, nawoord en noten van Arthur Lange-veld.
227-134: GOOR, J. VAN, - De Nederlandse KoloniŽn. Geschiedenis van de Nederlandse Expansie 1600-1975.
224-153: GOOR, J. VAN, - Jan Kompenie as Schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795.
227-135: GOOR, J. VAN, - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ.
225-161: GOOR, J. VAN, - Indische Avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
214-425: GOOSEN, LOUIS, - Van Andreas tot ZacheŁs. Thema's uit het Nieuwe Testament} en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
229-509: GOOSKENS, F.A. E.A., - Het Bredase begijnhof in veranderende tijden. Een geschiedenis van 750 jaar.
229-506: GOOSSENS, EYMERT-JAN, - Paleis Noordeinde. Vierhonderd jaar 'Hoff van Oraignen
227-520: GORDIJN, C., - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Amsterdamsche Beroepsbrandweer.
223-150: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
224-258: GORIS, R., - Beknopt Sasaksch-Nederlandsch Woordenboek.
230-129: GORIS, R., - Bali. Godsdienst en ceremoniŽn.
203-131: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
219-131: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
228-552: GORISSEN, FRIEDRICH, - B.C.Koekkoek 1803-1862. Werkverzeich-nis de Gemšlde.
227-424: GORISSEN, TH.M., - Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis.
211-511: GORRIS, G. E.A., - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
223-562: GORRIS, G. E.A., - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
225-440: GORTER, HERMAN, - De weg naar de macht. (Karl Kautsky) vertaald door Herman Gorter.
228-225: GORTER, H., - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's Oostkust.
214-573: GORTER, F.B. E.A., - SociŽteit Minerva 1875-1965. (Gedenkboek)
219-404: GORTER, HERMAN, - Verzen. Eerste deel.
216-442: GORTER, HERMAN, - De groote dichters. Nagelaten studiŽn over de wereldliteratuur en haar maatschappelijke grondslagen.
216-443: GORTER, HERMAN, - De school der PoŽzie. Verzamelde Werken deel II.
216-444: GORTER, HERMAN, - Episch Werk. Verzamelde Werken deel IV.
223-547: GORTER, F.B. E.A., - SociŽteit Minerva 1875-1965. (Gedenkboek)
213-285: GOSLINGA, C. CH., - De Trinitaria. (korte verhalen)
230-150: GOSLINGS, B.M., - Gids in het Volkenkundig Museum.V: Java.
228-202: GOSLINGS, B.M., - Gids in het Volkenkundig Museum. XIII: De Indianen en Boschnegers van Suriname.
230-149: GOSLINGS, B.M., - Gids in het Volkenkundig Museum. II: Bali en Lombok.
209-477: GOSS, J. (INL. EN AANV.TEKSTEN), - Blaeu. De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw.
223-374: GOSSE, PHILIP, - Geschiedenis van de zeeroverij. I: Zeeroverij in de oudheid II: De zeerovers van het Noorden III: De zeerovers van het Westen IV: De zeerovers van het Oosten. 4 delen in 1 band.
212-391: GOSSE, PHILIP, - Geschiedenis van de zeeroverij. I: Zeeroverij in de oudheid II: De zeerovers van het Noorden III: De zeerovers van het Westen IV: De zeerovers van het Oosten. 4 delen in 1 band.
223-496: GOSSELINK, MARTINE, - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. met bijgevoegde artikelen.
222-288: GOSSES, I. H., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: De Middeleeuwen.
224-309: GOSSES, I. H., - Welgeborenen en Huislieden. Onderzoekingen over Standen en Staat in het Graafschap Holland.
199-316: GOU, L. DE, - Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het plan van constitutie.
219-534: GOUDA QUINT, S., - Grondslagen voor de bibliogaphie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925.
216-530: GOUDOEVER, J.VAN / NIJHOFF ASSER, P. (VOORWOORD), - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk. Uitgegeven bij het 350-jarig bestaan van de Oude Remonstantse Kerk.
217-509: GOUDRIAAN, F. E.A.(O.R.V.), - Vijftig Jaren Middelbaar Technisch Onderwijs te Dordrecht,1911-1961. Gedenkboek uitg. t.g.v. het 50-jarig bestaan.
211-440: GOUDRIAAN, D.F. E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek 1948-1978. Afdeling Kennemer-land van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
226-36: GOUDRIAAN, C. (PS.VAN C.GRILK), - Het kamp aan de grens.
226-550: GOUDRIAAN, K. E.A. (UITGEGEVEN DOOR), - Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda.
225-80: GOUDSMIT, J., - Kijkjes in de Tooverwereld.
230-151: GOUKA, N.G.B., - De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in IndiŽ? (1936-1938).
226-552: GOUW, J.L. VAN DER E.A., - De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland.
223-552: GOUW, J.L. VAN DER, - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
210-544: GOUW, J. TER, - Nacht en Morgenrood. Een tijdvak uit de Geschiedenis van Amsterdam. Meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
224-222: GOUW, A.C.TER, - Indische jongens.
210-563: GOUW, J.L. VAN DER, - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
224-164: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
224-165: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chi-nese ervaring in IndonesiŽ 1900-1942.
199-166: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
227-136: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chi-nese ervaring in IndonesiŽ 1900-1942.
225-608: GOVEDARICA, BLAGOJE, - Zeptertršger - Herrscher der Steppen.Die frŁhen Ockergršber des šlteren ńneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum SŁdost- Osteuropas. Herausgegeben von Harald Hauptmann.
230-364: GRAAF, H. J. DE, - De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654.
224-167: GRAAF, H.J., - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten.
217-319: GRAAF, R.DE, - Oorlog om Holland. 1000-1375.
224-377: GRAAF, H. J. DE, - De tekeningen van de zee-officier Q.M.R. Ver Huell. artikel in : Bijdragen tot de Taal -, Land- en Volkende.
224-310: GRAAF, R.DE, - Oorlog om Holland. 1000-1375.
225-265: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - Chinese muslims in Java in the 15th and 16th centuries: The Malay Annals of Semarang and Cerbon. Translated and provided.
224-166: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - De eerste moslimse vorstendommen op Java. StudiŽn over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
227-137: GRAAF, H. J. DE, - Geschiedenis van IndonesiŽ.
221-521: GRAAF, J.H.G. DE, - Moordrecht in touw.
227-138: GRAAF, H. J. DE, - Nederlanders over de zeeŽn. 350 Jaar geschiedenis van Nederland buitengaats. m.m.v. G.Gongrijp, W.R.Menkman en P.J.van Winter.
223-180: GRAAF, H. J. DE, - Wonderlijke verhalen uit de Indonesische historie.
224-168: GRAAFF, B. DE, - Kalm temidden van woedende Golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving, 1912-1940.
230-7: GRAAFF-VAN CAPELLE, B.DE, - Het Noordpoolkind. Marietje Paery's reisverhaal. Door haarzelf en haar moeder verteld.
224-554: GRAAFF, H. H. A. DE, - De Militair-Rechterlijke Organisatie, 1795-1955 en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de Landmacht.
213-181: GRAAFF, B. DE, - Kalm temidden van woedende Golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving, 1912-1940.
216-180: GRAAFF, A.P. DE, - Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouiile van het vergeten leger. Met voorwoord van Dading Kalbuadi, Lt.Generaal der T.N.I.bd., geleide van F.L.Meijler.
223-321: GRAAFF, B. DE / LOCHER-SCHOLTEN, E., - J.P.Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
191-383: GRAAFF, A.DE, - De geschiedenis van de S.S.Rosalie. Nederlands oudste stoom-sleepboot 1873-1997.
207-57: GRAAFF-WUPPERMANN, A. DE, - Twee jaar op 't jachthuis.
200-276: GRAAFF, M.H.DE, - Middeleeuwsche vertellingen, volksoverleveringen en Noordsche gedichten.
230-318: GRAAFF, B. DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood.
224-498: GRAAFLAND, J.L.M., - Heraldische Encyclopedie. m.m.v. A.Stalins. Tekst in frans en nederlands.
194-174: GRAEFF, A.C.D.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-IndiŽ en Japan.
219-198: GRAEFF, A.C.D.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-IndiŽ en Japan.
206-565: GRAF, P., - Een ongelijke strijd. Wilton-Feijenoord 1983-1988.
213-584: GRAF, P., - Een ongelijke strijd. Wilton-Feijenoord 1983-1988.
225-442: GRAFT, CH. VAN DE, - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
225-443: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Maria-Legenden. Verzameld en met een inleiding.
197-248: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Palmpaasch. Een folkloristische studie van Palmzondaggebruiken in Nederland.
228-383: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - In exilio. Gedichten
220-111: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen.
225-545: GRAM, JOHAN, - Onze schilders in Pulchri Studio. Met een biografisch register.
229-48: GRAM, JOHAN, - Uit mijn schetsboek. Verhalen voor onze jongens en meisjes.
218-122: GRAM, JOHAN, - Mijn praatstoel. Vertellingen voor onze jongens en meisjes.
194-455: GRAM, JOHAN, - In Londen. Reisschetsen.
213-618: GRAM, JOHAN, - Onze schilders in Pulchri Studio. Met een biografisch register.
216-446: GRAM, JOHAN, - In Londen. Reisschetsen.
223-539: GRAM, JOHAN, - 's Gravenhage in onzen tijd.
207-268: GRANPR… MOLIERE, CATH., - Aline du Reile. Indische roman.
215-615: GRAPPERHAUS, F. H. M., - Grobberehuson circa 1000- Grapperhausen 2000. History af Grapperhausen and both name-related farms and families.
216-52: GRAS, HENDRIK, - Siem Pompel in BelgiŽ. Een Hollandsche jongen in de belegerde stad.
230-8: GRAS, HENDRIK, - Boer Laan en zijn vrienden.
229-49: GRAS, HENDRIK, - De schanslooper van Monnikendam.
230-11: GRAS, HENDRIK, - Op den Verkeerden Weg. Een verhaal uit het visschersleven.
230-10: GRAS, HENDRIK, - Met z'n beiden.
221-169: GRASVELD, F. (REDACTIE), - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouw-kolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken.
218-472: 'S-GRAVESANDE, G.H., - E.du Perron. Herinneringen en beschouw-ingen.
215-493: 'S-GRAVESANDE, G.H., - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De questie 'Lieven Nijland'. Bijeengebrachte documenten.
227-621: GREEN, JULIEN, - Journaal 1946-1976. Keuze, vertaling en nawoord van Greetje van den Bergh.
227-622: GREEN, JULIEN, - Journaal 1926-1945. Keuze en vertaling van Greetje van den Bergh.
227-451: GREGOOR, N., - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
230-578: GREKOV, B. / IAKOUBOVSKI, - La Horde d”r et la Russie. La domination tatare aux XIIIe et XIVe siŤcles de la Mer Jaune a la Mer Noire.
219-406: GRESHOFF, J., - Pluis en niet Pluis. De zes en zeven kruisjes.
219-407: GRESHOFF, J., - Verzamelde gedichten.
230-557: GRESHOFF, JAN E.V.A., - Bram van Velde 1895-1981.
219-405: GRESHOFF, J., - Mengelstoffen op het gebied der Fransche Letterkunde.
216-447: GRESHOFF, J., - Fabrieksgeheimen.
228-384: GRESHOFF, J., - Steenen voor brood.
192-482: GRESHOFF, J., - De wieken van de molen.
192-484: GRESHOFF, J., - Gedichten 1907-1936. Herziene en vermeerderde uitgave. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche PoŽzie' door S.Vestdijk.
195-528: GRESHOFF, J., - Arthur van Schendel.
223-571: GRESHOFF, J., - Jozef Cantrť, houtsnijder.
203-467: GRESHOFF, J., - Catrijntje Afrika.
216-448: GRESHOFF, J., - Oud zeer. Eerste gedichten.
203-472: GRESHOFF, J., - Wachten op Charon. (gedichten 1958-1960).
204-418: GRESHOFF, J. / BRAAK, M.TER / PERRON, E. DU, - Sans famille. Drie brieven over een hedendaadsch vraagstuk.
220-428: GRESHOFF, J., - Catrijntje Afrika.
220-429: GRESHOFF, J., - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
222-47: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. Vervolg op: De Orchidee van 5A.
205-33: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Orchidee van 5-A
216-53: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. 2e druk van : De manke grapjas.
227-508: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De kip die kraaide. 'n Zwolse geschiedenis.
208-22: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Orchidee van 5-A
229-50: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De manke grapjas. (Later verschenen als: De grapjas).
212-516: GREUP, G.M., - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschie-denis.
221-293: GREVE, H.E., - De tijd van den tachtig-jarigen oorlog in beeld. Afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten, penningen, wapens en andere documenten uit het tijdvak.
212-231: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
216-181: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
227-206: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
227-321: GREVER, M., - Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in de geschiedenis.
223-582: GREVER, TONKO / HEUFT, ANNEMIEKE, - De LŠszlů in Holland. Nederlanders geportretteerd door de internationale societyschilder Philip de LŠszlů. Met bijdragen van Sandra de LŠszlů.
200-687: GRIEP, W./ KRŃH…,FR. (WISSENSCH.ERARBEITUNG), - Peter der GroŖe in Westeuropa. Die GroŖe Gesandschaft 1697-1698.
227-207: GRIFT, C.VAN DER, - Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping.
222-520: GRIJPSKERKE, JACOB VAN, - 'T Graafschap van Zeeland. Corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare Graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt. Uitg.door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijn boekerij, met een aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
222-289: GRIJZENHOUT, F. E.A. (O.R.V.), - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie der patriotten.
198-296: GRIJZENHOUT, FR. / TUYL VAN SEROOSKERKEN, C.VAN, - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
225-300: GRIJZENHOUT, F. E.A. (O.R.V.), - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie der patri-otten.
229-51: GRILK, C., - De bron in het Beverwoud.
223-181: GRIMBERG, W.L.F., - Gids door de Nederlandsche geschiedenis. II Tropisch Neder-land. Geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's.
226-98: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 4: De schoone Slaapster in het Bosch.
226-95: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 1 : Hans en Grietje.
226-96: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 2 : Roodkapje.
215-635: GRIMSCHITZ, BRUNO, - Die Altwiener Maler.
226-521: GROEN, P., - Oude en nieuwe Groninger Liederen. (1). Opgeteekend, verzameld en van enkele aanteekeningen voorzien. Voor piano bewerkt door G.R.Jager. Met inl.van H.Poort.
222-290: GROEN VAN PRINSTERER, G., - Maurice et Barnevelt. …tude Historique.
221-250: GROEN VAN PRINSTERER, G., - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 2 delen.
229-209: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in IndonesiŽ 1945-1950.
221-500: GROEN, K. (INLEIDING), - Gezicht op Scherpenzeel, een grens-geval.
190-160: GROENEBOER, K., - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indie 1600-1950.
209-282: GROENEBOER, K., - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor IndiŽ van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
224-360: GROENEVELD, G., - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
205-35: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van Ibrahim Mouna. Een boek voor jonge mensen.
219-177: GROENEWEG., J.J., - Waar de doornboomen fluisteren. (Zuid-Afrika) Een boek voor jonge mensen.
216-55: GROENEWEG., J.J., - De gelukkige eilanden. Een boek voor jonge menschen.
222-292: GROENEWEG, N. / HALLEMA, A., - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig Eeuwen Politie en Justitie.
194-244: GROENEWEG., J.J., - Waar de doornboomen fluisteren. Een boek voor jonge mensen.
219-228: GROENEWEG., J.J., - Manitou. Uit 't leven van 'n Transvaalsche middelbare school. Voor jongeren en ouderen.
221-12: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van Ibrahim ben Mouna. Een boek voor jonge mensen.
195-23: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van AbessyniŽ.
212-53: GROENEWEG., J.J., - Blauw bloed. Voor jongeren en ouderen.
198-456: GROENEWEGEN, H. (REDACTIE), - En gene schitterde op de rede.
229-160: GROENHART, KRISTINE, - Mangalaan 27. Een dramatisch leven in Nederlands-IndiŽ.
222-294: GROENVELD, S. E.A., - Unie - Bestand - Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
218-329: GROENVELD, S., - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609. De Tachtigjarige Oorlog 1.
218-330: GROENVELD, S. / LEEUWENBERG, H. L. PH., - De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek, 1609-1650. De Tachtigjarige Oorlog 2
205-295: GROENVELD, S., - Verlopend Getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog, 1640-1646.
225-301: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
229-299: GROENVELD, S. E.A., - Unie - Bestand - Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
222-293: GROENVELD, S., - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609. De Tachtigjarige Oorlog 1.
228-271: GROENVELD, S., - Verlopend Getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog, 1640-1646.
220-348: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - Nassau uit de schaduw van Oranje.
223-182: GRONEMAN, J., - De Tjandi Baraboedoer op Midden-Java. 4e nieuw bijgewerkte uitgaaf.
204-310: GRONEMEIJER, C.F., - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
216-56: GRONINGEN, A.VAN (= L.A.H.ALBERING), - De man in het bos.
221-13: GRONINGEN, A.VAN (= L.A.H.ALBERING), - De man in het bos.
222-374: GROOT, S.J.DE / SCHAAP,S., - De Nederlandse visserij rond 1900.
214-587: GROOT, J.M.DE (TEN GELEIDE VAN), - Tweehonderd jaar Pictura. een tekengenootschap in Dordrecht.
230-561: GROOT, IRENE DE E.A., - Willem Witsen 1860-1923. Schilderijen - tekeningen - prenten - foto's
227-24: GROOT, TH.JOH. DE, - De zwarte zeerover.
217-50: GROOT, CLARA DE, - Toen het lente werd op Oegenhoek. Een verhaal uit het Friese waterland. Met een voorwoord van Nienke van Hichtum.
195-580: GROOT, K., - Oude foto's en prentbriefkaarten Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee.
191-596: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
207-603: GROOT, C.W.DE, - Jan Steen. Beeld en woord.
226-99: GROOT, JAN H.DE, - Zomerzon. Versjes voor de kleintjes.
218-426: GROOT, JAN H.DE, - Verloren liedjes.
216-486: GROOT, J.R.DE, - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden. Met bijdragen van: C.Reedijk, E.Braches, R.E.O.Ekkaart, A.Korteweg, Ha.G.M.Prick, M.A.Schenkeveld-van der Dussen e.a.
199-586: GROOT, J.M.DE (MET VOORWOORD VAN), - Aelbert Cuyp en zijn familie, schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp, Benjamin Gerritsz Cuyp, Aelbert Cuyp. Tentoonstellingscatalogus.
219-604: GROOT, J.M.DE (MET INLEIDING VAN), - Ary Scheffer, tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen. Tentoonstelling Dordrechts Museum.
212-581: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
220-440: GROOT, A.D. DE E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Louise Mellema 1900-1990. Haar leven Herinneringen Literair werk.
219-528: GROOTENBOER, J.J., - Grote Sien & Kleine Sien. Klopjes in Twente.
214-466: GROOTENDORST, R., - Theo Thijssen.
225-50: GROOTHEDDE, IVO, - Cor en Chris in actie.
227-545: GROSFELD, J. E.A. (O.R.V.), - Zeeuwse verhalen. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
203-474: GRUNBERG, A., - Fantoompijn.
222-402: GRUNBERG, A., - De troost van de slapstick. Essays.
223-359: GR‹TER, R., - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
222-92: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Onder de schemerlamp. 4 delen in 2 banden.
208-120: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Uit m'n mouw geschud.
223-32: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Vacantie aan de Friesche kust.
217-51: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
226-38: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
229-81: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Uit m'n mouw geschud.
228-538: GRUYTER, J.DE, - Uit het werk van Aart van Dubbenburgh. Met een kunst-critische inleiding van W.Jos de Gruyter en een sociaal-ethische beschouwing van W.Banning.
221-563: GRUYTER, J.DE, - De Haagse School. 2 delen. I: Joh.Bosboom / J.Israels / P.J.C.Gabriel / J.H.Weissenbruch / H.W.Mesdag / W.Roelofs. II:G.Bilders / Jac.Maris / M.Maris / A.Mauve / W.de Zwart.
191-623: GUDLAUGSSON, S.J., - Gerard Ter Borch. Zwolle 1617 Deventer 1681. Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis.
210-491: GUENTER, MICHAEL, - Die Juden in Lippe von 1648 bis zur Emanzipation 1858.
224-641: GU…PIN, J.P., - De kunst van Janus Secundus. De 'kussen' en andere gedichten. Met een bijdrage van P.Tuynman.
208-481: GULIK, C.VAN E.A., - Drie eeuwen Bredase boeken 1604-1900. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te Breda 22 december 1984 tot en met 17 februari 1985.
203-359: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
226-614: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
229-570: GULIK, WILLEM VAN, - Nederlanders in Nagasaki - Japanse prenten uit de 19e eeuw. / The Dutch in Nagasaki - 19th century Japanese prints.
216-183: GUNAWAN, B., - KudetŠ. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging.
223-183: GUNNING, C.P., - IndiŽ en Jong-Nederland. Bijdragen uit veler pen, beoogende ons opgroeiend geslacht Indie beter te doen kennen en begrijpen.
216-230: GUTSCHE, H. E.A., - Die F. A. K.- Volksangbundel. Derde- of eeufees-uitgawe.
221-395: GYSSELING, MAURITS, - Toponymisch woordenboek van BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vůůr 1226). 2 delen.
230-152: HAAFNER, JACOB, - Exotische liefde. Bewerkt, hertaald en met voorwoord van Thomas Rosenboom. O.r.v. Erica van Boven en Olf Praamsma. (=bewerking van: Reize in eenen Palanquin).
210-434: HAAN, J. I. DE, - Het Joodsche lied. Tweede boek.
225-485: HAAN, JACQUES DEN, - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden. (langs de hoofdspoorweglijn) Uitgave t.g.v. 100-jarig bestaan Bruna 1868-1968.
227-139: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar Neder-landsche Koloniale Geschiedenis.
230-247: HAAN, P., - Para-Paravuur aan de Banda-zee. (roman)
219-535: HAAN, A.A.M.DE, - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
208-555: HAAN, A.M.J.DE, - Inventaris van het Archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage 1311-1917. 3 delen. (in type-schrift) I: Inleiding en inventarisatie II: Regesten III: Indices.
217-562: HAAN, L.DEN, - Turf in je ransel.
217-561: HAAN, J.J.A. DE (VOORWOORD), - Mariniers van vandaag. Het Korps Mariniers in 1980. Uitg. T.g.v. het driehonderdvijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980.
213-465: HAAN, JACQUES DEN, - Bevindelijk reisboek.
226-128: HAAN, B.DE, - Een bijtempel van Tjandi Sewoe. Overdruk
228-486: HAAN, JACQUES DEN, - Boeken en publiek.
217-417: HAAN, J. I. DE, - In Russische gevangenissen. Met woord vooraf door W.J.Simons.
192-485: HAAN, J. I. DE, - Het Joodsche lied. Tweede boek.
200-610: HAAN, J.J.A. DE (VOORWOORD), - Mariniers van vandaag. Het Korps Mariniers in 1980. Uitg. T.g.v. het driehonderdvijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980.
211-406: HAAN, J. I. DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met een voorrede van Georges Eekhoud en een nawoord van Wim J.Simons. R
223-415: HAAN, J. I. DE, - Pijpelijntjes. Ingeleid en toegelicht door Rob Delvigne en Leo Ross.
218-208: HAAN, F. DE, - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
218-257: HAAN, PIER RIMBA, - Schemeringen van het oerwoud. Een roman uit het Ambonse.
199-478: HAAN, JACQUES DEN, - Boeken en publiek.
213-467: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With.
213-466: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Nerveuze vertellingen. met 4 illustraties en een losse ets van Peter Yvon de Vries
222-403: HAAN, J. I. DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met een voorrede van Georges Eekhoud en een nawoord van Wim J.Simons.
212-392: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar Nederlandsche Koloniale Geschiedenis.
221-190: HAAN, F. DE, - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
222-404: HAAN, J. I. DE, - Pijpelijntjes. Gevolgd door: Pijpelijntjes de geschiedenis van een 'onzedelijk' boek. Door W.J.Simons.
219-356: HAANSTRA, F. / ZEEMAN,S., - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
202-390: HAANSTRA, F. / ZEEMAN,S., - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
216-58: HAARMAN, H.J., - Jonker Mendo.
214-35: HAARMAN, H.J., - De strijd in 1943.
201-29: HAARMAN, H.J., - De strijd om het geluidloze vliegtuig.
213-468: HAARSMA, M. E.A. (ONDER RED.VAN), - Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S.Haasse.
228-388: HAARSMA, M. E.A. (ONDER RED.VAN), - Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S.Haasse.
219-357: HAAS, C. DE, - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam - Oranje - Willem Ruys.
197-249: HAAS, N. DE / NACHENIUS, J.C. / SCHAAP, GERDA (REDACTIE), - Hamer. Midwinternummer. 1941.
204-374: HAAS, C. DE, - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam - Oranje - Willem Ruys.
212-321: HAAS, N. DE / NACHENIUS, J.C. / SCHAAP, GERDA (REDACTIE), - Hamer. Midwinternummer. 1941.
213-184: HAASBROEK, N.D., - Prof.F.Kaiser en S.H.de Lange, in hun relatie tot de astrono-mische plaatsbepalingen van omstreeks 1850 in het voormalige Ned.IndiŽ.
225-444: HAASSE, H., - De scharlaken stad.
225-445: HAASSE, H., - Een kom water / een test vuur.
208-454: HAASSE, H., - Het tuinhuis.
214-427: HAASSE, H., - El ojo de la cerradura. (Sleuteloog) Vertaald in het spaans door Andrea Morales Vidal.
219-409: HAASSE, HELLA (PS. C.J.VAN DER SEVENSTERRE), - Sterrenjacht. (In 1950 als feuilleton in Het Parool )
230-472: HAASSE, H., - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
230-248: HAASSE, H., - Heren van de Thee. roman.
230-201: HAASSE, H., - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ.
217-321: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
228-387: HAASSE, H., - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter & De groten der aarde.
228-386: HAASSE, H., - Het woud der verwachting. Het leven van Charles van Orleans.
228-385: HAASSE, H., - De tuinen van Bomarzo.
217-420: HAASSE, H., - Het woud der verwachting. Het leven van Charles van Orleans.
230-303: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
229-394: HAASSE, H., - De tuinen van Bomarzo.
203-476: HAASSE, H., - Bzzlletin nummer gewijd aan Hella Haasse.
210-260: HAASSE, H., - Heren van de Thee. roman.
221-475: HAASSE, H., - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
221-396: HAASSE, H., - Bzzlletin nummer gewijd aan Hella Haasse,
217-419: HAASSE, H., - Het tuinhuis.
217-418: HAASSE, H., - De scharlaken stad.
223-246: HAASSE, H., - Oeroeg. (boekenweekgeschenk)
209-396: HAASSE, H., - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis.
229-243: HAASSE, H., - Een handvol achtergrond. 'Parang Sawat' autobiografische teksten.
229-244: HAASSE, H., - Oeroeg. (Debuut)
229-300: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
228-227: HAASSE, H., - Heren van de Thee. roman.
226-383: HAASSE, HELLA (PS. C.J.VAN DER SEVENSTERRE), - De verborgen bron. Roman.
226-384: HAASSE, H., - Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern. Kroniek van een leven.
224-452: HAASSE, H., - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis.
212-501: HAASSE, H., - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
194-530: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon. Uitgegeven t.g.v. het Honderd-jarig bestaan der firma. 1833- 29 mei - 1933. Met fondscatalogus.
204-545: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon. Uitgegeven t.g.v. het Honderd-jarig bestaan der firma. 1833- 29 mei - 1933. Met fondscatalogus.
225-588: HACKMAN, H., - Vom Omi bis Bhamo. Wanderungen an den Grenzen von China, Tibet und Birma.
218-138: HADLAND DAVIS, F., - Mythen en Legenden van Japan. Vert. door B. C. Goudsmit.
219-586: HAESAERTS, PAUL, - James Ensor. Preface by Jan Cassou.
224-603: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het verhaal van een Duitser. 1914-1933. vertaald door J.Godfried. Nawoord van Uwe Soukop.
209-613: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het verhaal van een Duitser. 1914-1933. vertaald door J.Godfried. Nawoord van Uwe Soukop.
207-619: HAGBERG, K., - Carl Linnaeus, de bloemenkoning.
217-421: HAGE, A.L.H., - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
226-385: HAGE, A.L.H., - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en fuctie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
216-613: HAGEDORN, ANNETTE, - Islamitische kunst.
229-386: HAGELAND, A.VAN, - Ernest Claes en wij. Een literair volkskundige studie.
221-355: HAGEN, W., - De grote geld-vervalsing van het Derde Rijk. Een op historische feiten berustend verslag van de grootste geld-vervalsings-affaire aller tijden.
210-129: HAGEN, P., - Hoe wij leren lezen.
228-487: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
192-518: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
220-496: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
228-228: HAGHE, A. TER, - Iboe Indonesia (Moeder Insulinde) Roman van een utopist.
204-517: HAHN BEER, EDITH, - De joodse bruid. Zij trouwde een nazi en redde haar leven.
201-594: HAITSMA, J., - Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd.
214-557: HAITSMA, E.O.G. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877.
213-287: HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M., - CaraÔbisch steekspel. (onderwater harpoenvissen)
227-208: HAKKERT, A., - 'n Glimlach van Tenno Heika.
216-184: HAKKERT, A., - 'n Glimlach van Tenno Heika.
228-245: HAKS, F. E.O., - Pre-war Balinese modernists 1928 -1942. An additional page in art-history.
210-286: HAKS, L. / MARIS, G., - Lexicon of Foreign Artists who visualized Indonesia. (1600 - 1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
216-269: HAKS, L. / MARIS, G., - Lexicon of Foreign Artists who visualized Indonesia. (1600 - 1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
221-565: HALBERTSMA, M. / ZIJLMANS, KITTY, - Gezichtspunten. Een inleiding in de methoden van de kunstgeschiedenis.
219-518: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en Teltsjes. Libbensskets fen Dr.G.A.Wumkes. Fyfte printinge.
197-231: HALL, M.C.VAN, - Het leven en karakter van den Admiraal Jhr.Jan Hendrik van Kinsbergen. / Bijvoegselen tot den eersten druk van het Leven en Karakter ....
210-621: HALL, LEE, - Willem de Kooning & Eleine Fried. Portret van een huwelijk
226-579: HALLEMA, A., - Anton Pieck. Catalogus en beschryving van zyn prenten en schilderyen.
200-398: HALLEMA, A., - Cornelis Maartenszoon Tromp, 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp.
228-103: HALLEMA, A. / WEIDE, J. D. VAN DER, - Kinderspelen voorheen en thans; inzonderheid in Nederland. Met voorwoord van J.H.Gunning.
222-295: HALLEMA, A., - In en om de gevangenis.Van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-IndiŽ. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorw.van H. Brugmans. / toegevoegd: artikel van A.L.Crochane: De oorsprong der gevangenissen.
212-149: HALLEMA, A. / WEIDE, J. D. VAN DER, - Kinderspelen voorheen en thans; inzonderheid in Nederland. Met voorwoord van J.H.Gunning.
221-528: HAM, W.VAN E.A., - Ter ere van 'De Maagd'. Bij de opening van de Stadsschouwburg De Maagd.
195-602: HAM, J.VAN, - Prentenboek van Middelburg.
210-586: HAM, J.VAN, - Prentenboek van Middelburg.
214-484: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866-2000.
226-490: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866-2000.
223-262: HAMELSVELD, YSBRAND VAN, - Historisch handboekjen van den bijbel. 2e druk
215-616: HAMERS, N.A. E.A. (ONDER RED.VAN)., - Bij ons in de familie. Genealogische en Heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970.
212-562: HAMM, J. G. G. M., - De Overwinning bij Heiligerlee. Geschetst in haar militair-historische en politiek-culturele betekenis.
216-588: HAMMACHER, A.M., - De levenstijd van Antoon der Kinderen.
216-487: HAMMACHER, A.M., - Jean FranÁois van Royen 1878-1942. (nr 253 van beperkte oplage)
199-591: HAMMACHER, A.M., - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar.
228-554: HAMMER, ARMAND (FOREWORD), - Kazimir Malevich 1978-1935. Exhibition catalogue National Gallery Washington / Armand Hammer Museum Los Angelus / Metrpolitan Museum New York 1990 - 1991.
230-12: HAMSUN, MARIE, - De Langerud kinderen in het dal en op de zomerwei. Uit het Noorsch door Claudine Bienfait. Met voorbericht van D.L.Daalder.
225-240: HAMZAH, AMIR, - Heimwee. Gedichten. Vertaald door Rudy Kousbroek en A.Teeuw.
219-242: HANA-HUPBACH, F., - Het land van de eeuwige zon. bewerkt door Diet Kramer.
218-423: HANENBERG, P.VAN DEN / VERHALLEN, FR., - Nederlands cabaret 1970-1995. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat.
224-453: HANLO, JAN, - Brieven 1931-1962 / Brieven 1963-1969. 2 delen.
213-470: HANLO, JAN, - Brieven 1963-1969.
213-471: HANLO, JAN, - In een gewoon rijtuig.
205-174: HANNAFORD-RAMBONNET, N., - Kiotskť (stand to attention) Kťre (bow) Naorť (stand up). Experiences during the Japanese occupation in Java.
204-670: HANRATH, JOH.J. E.A., - De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij in Nederland.
208-381: HANS, D., - Thorbecke.
226-593: HANSMANN, LISELOTTE / KRISS-RETTENBECK, LENZ, - Amulett und Talisman. Erscheinungsform und Geschichte.
211-597: HANUSCHEK, SVEN, - Elias Canetti. De biografie. Vertaald door E.Schippers en Gerrit Bussink.
207-553: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
211-494: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
202-548: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
202-549: HARDENBERG, H., - Oostduin en de Graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
223-553: HARDENBERG, H., - Twintig eeuwen Rijswijk.
189-578: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
219-288: HARDENBERG, H., - De Nederlanden en de kruistochten.
216-575: HARDERING, CL., - Die Abteikirche von Klosterrath. De Abdijkerk te Rolduc.
211-167: HARDIATI, E.S. / KEURS, PIETER TER, - Indonesia. De ontdekking van het verleden. (Tentoonstellingscatalogus)
222-405: HARDUYN, JUSTUS DE, - De weerliicke liefden tot Roose-mond 1613. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door D.Dambre.
206-266: HAREN, W. VAN, - Verzameling van Gedichten, Van, voor en tegen Jr.Willem van Haren, Grietman op het Bildt: en Wegens de Provincie van Vriesland Gecommiteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz.
214-535: HARENBERG, E.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326.
201-557: HARMSEN, TH.W., - De beknopte Lant-Meet-Konst. Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen. (circa 1628-1717). Met een voorwoord van C.Koeman.
225-302: HARMSEN, G., - Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. reprint van de uitgave van 1961.
200-539: HARMSEN, H. / STEGEMAN,J., - Spiegel van een eeuw Oostgelders leven. (1879-1979). Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Graafschap-Bode.
229-395: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1858/1862. 3 delen.
221-397: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoorden der Nederlandsche taal. Facsimile-uitgave van de uitgave van 1856-1870. 3 delen in 1 band.
229-220: HARRIS, CLYDE R., - Historis baseball Aruba. E Prome ananan. De 'Bomba' pa XIII Serie Mudial di Baseball Amateur. (Cu colaboracion di Efraim 'Boei' Brion y Don Juan Perez)
207-373: HARRISON, F., - Willem I, prins van Oranje. Met een voorrede van P.J.Blok.
225-147: HARRISON, TOM (EDITED BY), - Borneo jungle. An account of the Oxford University Expedition of 1932.
230-382: HART, M.'T, - Het psalmenoproer.
230-383: HART, M.'T, - Laatste zomernacht.
230-379: HART, M.'T, - De droomkoningin.
230-381: HART, M.'T, - De vrouw bestaat niet.
197-556: HART, G.'T / FISCHER,H.F.W.D., - Costumen van 's-Gravenhage. 1451-1609.
193-575: HART, G. 'T, - De Oude kerk te Scheveningen.
227-402: HART, MAARTEN 'T, - Dienstreizen van een thuisblijver.
230-378: HART, M.'T, - De aansprekers. Roman van vader en zoon.
223-543: HART, G. 'T, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Graven-hage. 2 delen.
212-531: HARTENDORF, G., - Duin en Kruidberg. Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer.
215-509: HARTKAMP, M., - Schoten rondom Vestdijk. Bezorgd door Rudi van der Paardt.
223-231: HARTLEY, M.G., - Myn kamp. Niet door Hitler maar door M.G.Hartley.Tekeningen en tekst uit het kampleven te Tjimahi-Java.
224-361: HARTMAN, E., - Oorlog zonder vrienden.
219-567: HARTMAN, J. SAMENGSTELD DOOR, - Vijftig Jaren Bond Westland. Gedenkboek t.g.v. het vijftig-jarig bestaan van den Bond 'Vereeniging Westland'. 1889 - 25 April - 1939.
220-497: HARTMAN, J. SAMENGSTELD DOOR, - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad.
221-470: HARTMANS, K.D., - Catalogus van de Circus-Bibliotheek. Eerste deel. Universteitsbibliotheek van Amsterdam, speciale catalogi, Nieuwe serie no.4.
210-335: HARTOG, JOH., - De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw. 2e vermeerderde en verbeterde druk.
226-387: HARTOG, HENRI, - Sjofelen. Met voorrede van Lodewijk van Deyssel.
221-227: HARTOG, JOH., - CuraÁao van kolonie tot autonomie. 2 delen. I: (tot 1816) II: (na 1816).
225-303: HARTOG, J., - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft van de 18de eeuw.
210-225: HARTOG, HENRI, - De Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika.
215-267: HARTOG, J., - Aruba, zoals het was, zoals het werd van de tijd der Indianen tot op heden.
221-225: HARTOG, J., - Luis Brion, de Admiraal-Financier.
195-244: HARTOG, JOH., - CuraÁao van kolonie tot autonomie. 2 delen. I: (tot 1816) II: (na 1816).
222-217: HARTOG, J., - CuraÁao in oude ansichten.
222-296: HARTOG, J., - De Patriotten en Oranje van 1747 - 1787.
215-595: HARTZ, S.L., - In de grafische wereld. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling van zijn werk in de kapel van Nassau te Brussel.
212-493: HARTZ, S.L., - The Elseviers and their contemporaries. An illustated commentary.
194-456: HASEBROEK (PS.JONATHAN), J.P., - Waarheid en droomen.
220-538: HASLINGHUIS, E. J. / PEETERS, C. J. A. C., - De Dom van Utrecht.
224-171: HASPEL, C.CH.VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondge-bruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930.
209-164: HASPEL, C.CH.VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondge-bruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930.
217-52: HASSELBERG, N., - De kinderen van de pastorie. Uit het Zweedsch door H.van Doesburgh-van Doesburgh.
223-184: HASSELMAN, C.J., - Wording, werking en toekomst. Het Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam. 2e herziene druk.
218-165: HASSELMAN, C.J., - Origin, scope, and future. The Royal colonial Institute at Amsterdam. Second revised edition.
215-537: HATTEM, J.VAN / ZANDBERGEN, D. (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie. m.m.v. Gaston Dolmans.
227-395: HATTEM, J. VAN, - Willem Elsschot. Mythes bij het leven. Een bio-grafie.
221-464: HATTEM, J.VAN / ZANDBERGEN, D. (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie. m.m.v. Gaston Dolmans.
212-584: HATTSTEIN, M. / DELIUS, P. (SAMENSTELLING), - Islam Kunst en Architectuur.
226-389: HATTUM, JAC.VAN, - De Pothoofdplant.
206-430: HATTUM, JAC.VAN, - Plant u niet voort..(gedichten).
211-522: HAUPT, SIMON, - Vermist uit het museum. Het spannende verhaal van 's werelds grootste kunstroven.
224-584: HAVARD, HENRI, - Histoire des faiences de Delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht etc. et des porcelaines de Weesp, Loosdrecht, Amsterdam et La Haye. 2 delen. La Cťramique Hollandaise
193-308: HAVE, W.VAN DER E.A. (SAMENGESTELD), - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in Publieken Dienst t.g.v. zijn vijfentwintigjarig bestaan.
219-289: HAVE, W.VAN DER E.A. (SAMENGESTELD), - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in Publieken Dienst t.g.v. zijn vijfentwintigjarig bestaan.
211-495: HAVELAAR, J. J., - Onverdoofbare ondernemingsgeest. Portretten van Haagse ondernemers.
226-546: HAVELAAR, J.J. E.A., - Als men met de Trekschuiten van Delf den Hage inkomt... De oude haven van den haag.
227-574: HAVEMAN, M., - Het feest achter de gordijnen. Schilders van de negentiende eeuw.
218-543: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. E.A., - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750-1900.
228-186: HAVERSCHMIDT, F., - List of the birds of Surinam.
226-390: HAVERSCHMIDT, F., - Familie en Kennissen. (op de band: F.Haver Schmidt)
229-396: HAVERSCHMIDT, F. (PS. PIET PAALTJENS), - Snikken en Grimlachjes. PoŽzie uit den studententijd.
228-391: HAVERSCHMIDT, F. (PS. PIET PAALTJENS), - Snikken en grimlachjes. PoŽzie uit den studententijd.
209-628: HAVET, JACQUES (UNDER THE EDITORSHIP OF), - Main trends of research in the social and human sciences. Part two: Anthropological and historical sciences Aesthetics and the science of art. 2 volumes.
203-406: HAWS, D., - Het Schip en de Zee.
223-185: HAZAIRIN, , - De Redjang. De volksordening, het verwantschap,- huwelijks- en erfrecht.
195-29: HAZELAAR, JAC.A., - Van de goede koning Bastiaan. Zijn jeugd, zijn schooljaren, zijn regering en zijn goede daden en vrolijke avonturen.
210-393: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de riemen... 75 Jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Jaarboek 1991. Met bijdragen van div.auteurs.
202-391: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de riemen... 75 Jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Jaarboek 1991. Met bijdragen van div.auteurs.
200-404: HAZEU, W., - Gerrit Achterberg. Een biografie.
219-491: HAZEU, W., - Wat niet mocht... Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland. (1962-1981).
205-486: HAZEU, W., - Vestdijk. Een biografie.
204-427: HAZEU, W., - Het literair pseudoniemenboek.
220-431: HAZEU, W., - Pseudoniemen / auteursnamen. Verzameld vanaf 1880.
211-207: HAZEVOET, JACOBA, - Marianne's thuisreis.
226-615: HEARN, LAFCADIO, - Glimpses of unfamiliar Japan. 2 volumes.
203-681: HEARSEY, J.E.N., - Young Mr. Pepys.
198-275: HEBER, REGINALD, - Narrative of a journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825. (with notes upon Ceylon). An account of a journey to Madras and the southern Provinces 1826, and letters written in India. 3 vols.
230-365: HEDIN, SVEN, - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 2 teile.
205-524: HEEK, J.H.VAN, - Huis Bergh: Kasteel en Collectie.
229-301: HEEK, J.H.VAN, - Chineesche immigranten in Nederland. (belangrijke sociografische studie)
230-217: HEEKEREN, C. VAN E.A., - Het pannetje van Oliemans. Vijfhonderd krijgsgevangenen onder de Japanners.
198-253: HEEKEREN, E.A.A.VAN, - Een Indisch Huwelijk.
229-161: HEEKEREN, H.R. VAN, - De onderste steen boven. Belevenissen van een globetrotter.
192-217: HEEKEREN, C. VAN, - Helden, hazen en honden. Zuid-Borneo, 1942.
220-218: HEEKEREN, C. VAN E.A., - Het pannetje van Oliemans. Vijfhonderd krijgsgevangenen onder de Japanners.
189-341: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
230-304: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
229-302: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
213-187: HEEMSKERK, G. E.A., - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in AziŽ 1770-1830. Schrijversprentenboek.
193-539: HEEMSKERK D‹KER / MOLEN, S.J. VAN DER, - Friesland Friezenland. Met een voorwoord van J.M.N.Kapteyn.
219-619: HEER, J., - Nestlť 125 Years 1866-1991.
219-307: HEERDING, A., - Geschiedenis van de N.V.Philips gloeilampenfabriek. 2 delen. 1: Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampen-industrie. 2: Een onderneming van vele markten thuis.
211-441: HEEREN, JAC.J.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Genealogie van de families Diddens en van Asten. (was niet in de handel)
226-394: HEERESMA, H., - Heeresma's Francis Pax-Omnibus.
200-463: HEERIKHUIZEN, F. W. VAN, - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter, ontwikkeling.
209-422: HEERIKHUIZEN, F. W. VAN, - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter en ontwikkeling.
210-530: HEERING, P., - Overijsselsche Vertellingen.
223-186: HEERING, P., - Indische schetsen.
221-398: HEEROMA, K.H., - Hollandse dialektstudies. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands. compleet met apart boekje met kaarten. (32 p.)
227-302: HEERTUM, CIS VAN E.A. (REDACTIE), - De andere achttiende eeuw. Opstellen voor Andrť Hanou.
211-459: HEES, C.A.VAN, - Molens vanuit de lucht.
226-395: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-van Eyck.
195-331: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-Geyl. 1911-1958. Verzorgd en toegelicht. 5 delen.
211-313: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-Geyl. 1911-1958. Verzorgd en toegelicht. 5 delen.
204-434: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-van Eyck.
213-626: HEFTING, VICTORINE, - Jan Theodoor Toorop 1858-1928. Tentoonstellingscatalogus. Tekst Japans / Nederlands.
221-567: HEFTING, VICTORINE, - J.B.Jongkind. Voorloper van het impres-sionisme.
220-578: HEFTING, P.H. / QUARLES VAN UFFORD, C.C.G., - Breitner als fotograaf.
227-209: HEGENER, M., - Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
227-25: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Een overval in de lucht. Deel I van de Bob Evers-serie
227-26: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Vreemd krakeel in CaliforniŽ.
220-50: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Hoog Spel in Hong-Kong. (deel 24 Bob Evers-serie)
203-603: HEIDEN, H.VAN DER E.A. (REDACTIE), - Verbeelding van taal. Tien jaar Literair Theater Branoul.
228-488: HEIJ, JAN JAAP E.A., - Omslag in beeld. Boeken Bladmuziek Brochures Toegepaste grafische kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse.
224-231: HEIJBOER, P., - De Politionele acties. De strijd om IndiŽ 1945/1949. achterin een enveloppe met krantenknipsels.
215-193: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
204-161: HEIJBOER, P., - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het IndonesiŽ.
226-129: HEIJBOER, P., - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het IndonesiŽ.
227-558: HEIJBOER, P., - Het zwarte leven. Geschiedenis van onze mijnen en mijnwerkers.
225-131: HEIJBOER-BARBAS, M. E., - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie t.v.g. van het Nederlandse kind vroeger en nu.
210-146: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
210-560: HEIJBROEK, J.F. / MONNICH,C.R., - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
225-324: HEIJBROEK, J. F. E.A., - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt t.g.v. zijn 65e verjaardag.
228-510: HEIJBROEK, WILLEM (EINDREDACTIE), - Het gelijk van Heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming.
225-536: HEIJBROEK, J.F. / WOUTHUYSEN, E.L., - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H.de Bois (1878-1946).
225-537: HEIJBROEK, J.F., - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootachap in het Rijksmuseum.
206-552: HEIJBROEK, J.F. / MONNICH,C.R., - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
228-272: HEIJBROEK/VIS, A.A.M., J.F., - Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld.
213-613: HEIJBROEK, J.F., - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootachap in het Rijksmuseum.
189-480: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Het schervengericht. Een transatlantische tragedie.
212-195: HEIJDEN, M. VAN DER / LAAR, P.VAN DE, - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers. (1600-1800).
226-274: HEIJDEN, MANON VAN DER, - Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht.
193-449: HEIJDEN, W.G.M.VAN DER, - Spectrum van de Nederlandse Letterkunde. 25 delen.
205-586: HEIJDEN, CHR. VAN DER E.A., - Felix Meritis 1787-1987.
211-442: HEIJDEN, CHRIS VAN DER, - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting waarvan het huis op het Eikenplein op 28 februari 1912 officieel geopend werd.
202-306: HEIJDEN, C.VAN DER, - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieten.
208-592: HEIJDEN, MANON VAN DER, - Jan Rot, leven en werk van een sociaal-demo-cratisch tekenaar. (1892-1982).
228-392: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Tonio. Een requiemroman.
228-393: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Uitverkoren.
227-404: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Engelenplaque. Notities van alledag 1866-2003.
217-427: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Advocaat van de hanen. De tandeloze tijd deel 4 .
214-227: HEIJER, H.DEN, - Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika. 1674-1740.
224-86: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. / Het kaarsemannetje.
219-87: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. / Het kaarsemannetje.
210-90: HEIJERMANS, IDA, - Olof de vondeling.
220-112: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. Een vertelling.
227-210: HEIJMANS - VAN BRUGGEN, M., - De Japanse bezetting in dagboeken. De Birma-Siam spoorlijn.
201-479: HEIJNINGEN, L. A. VAN, - SDU. De eerste vier eeuwen.. drukken, uitgeven en vormgeven vůůr en na privatisering. SDU.
223-505: HEIJNINGEN, L. A. VAN, - De eerste vier eeuwen.. drukken, uitgeven en vormgeven vůůr en na privatisering. SDU.
223-300: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - De omvang der wetgevende bevoegdheid der Water- schapsbesturen.
224-499: HEIM, B.B., - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
229-489: HEIM, B.B., - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
226-40: HEIMANS, E., - Willem Roda.
216-60: HEIMANS, E., - Willem Roda. Herzien door D.L.Daalder.
218-130: HEIMERIKS, N. / TOORN,W.VAN (EINDREDACTIE), - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
226-476: HEINE, HEINRICH, - Der Rabbi von Bacherach. Ein Fragment. Mit elf Faksimiles nach Farblithographien von El Lissitzky zum 'Chad Gadya
200-500: HEINEMEIJER, W.F. E.A. (ONDER RED.VAN), - 50 Jaar actief achter de afsluitdijk. Jubileumbundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Stichting voor het Bevolkings-onderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 1936-1986.
220-521: HEITLING, H. / LENSEN, L., - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel.
229-304: HEKKER, R.C. / POEL, J.M.G.VAN DER, - De Nederlandse boerderij in het begin der 19e eeuw. Een documentatie-onderzoek van het Kabinet van Landbouw.
223-418: HEKMA, GERT E.A., - Een vriend komt thuis. Jacob IsraŽl de Haan-nummer van Uitgelezen Boeken.
211-314: HEKMA, G. / ROODENBURG, H., - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
209-560: HELBERS, G.C. / GOEDEWAGEN, D.A., - Goudsche pijpen. De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. / De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda.
215-637: HELBIG, J., - De glasschilderkunst in BelgiŽ. Repertorium en documenten.
209-238: HELD, G.J., - Papoea's van Waropen.
217-55: HELLINGA-ZWART, T., - Het huisje aan de dijk.
210-435: HELLINGA, W. GS., - Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen voor het jaar 1500.
198-33: HELLINGA-ZWART, T. / HELLINGA, G., - Jaap en Niki thuis. (voor kinderen die pas lezen)
217-56: HELLINGA-ZWART, T., - Met z'n drietjes naar de hei.
226-101: HELLINGA-ZWART, T., - Het Kšthe Kruse poppenboek.
217-429: HELLINGA, W. GS., - Een Schoon Liedekens-Boeck in den welcken ghy in vinden sult, veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancholie te verdryven.
230-249: HELLWIG, C.M.S., - Kodrat Wanita. Vrouwenbeelden in Indonesische romans.
203-241: HELM, R.VAN DER, - Bonaire. (tekst in 3 talen)
221-251: HELM, G.L.VAN DEN, - Proeven van woordgronding. 2 delen.
220-239: HELM, R.VAN DER, - Bonaire. (tekst in 3 talen)
228-187: HELMAN, A. O.R.V., - Cultureel MozaÔk van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip.
202-213: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
221-229: HELMAN, A., - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
217-231: HELMAN, A., - Waarom niet.
228-188: HELMAN, A., - De stille plantage. Met een inleiding van de auteur (20 p.) Luxe uitgave met een originele ets van Dick Stolwijk. Oplage 500 ex. genummerd en gesigneerd. Dit is nr. 93
207-249: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
217-230: HELMAN, A., - De stille plantage.
217-431: HELMAN, A., - Zuid zuid west.
211-242: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
220-242: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
220-243: HELMAN, A. O.R.V., - Cultureel MozaÔk van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip.
217-280: HELMERS, J.F., - Gedichten. (3 delen) / Nagelaten gedichten.
229-277: HELMERS, J.F., - De Hollandsche Natie. In zes zangen.
223-187: HELSDINGEN, W. H. VAN, - De plaats van Nederlandsch-IndiŽ in het Koninkrijk. Stemmen van overzee. 2 delen.
229-162: HELSDINGEN, W.H.VAN / HOOGENBERK,H., - Mission interrupted. The dutch in the East Indies and their work in the XXth century.
225-137: HELSLOOT, P.N., - Martinus Nieuwenhuijzen, 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling.
215-116: HEMEL, FRITS (= GODEFRIDUS J.M.HAANS), - Prentenboek van Onze Lieve Heer.
228-97: HEMKES KZ., H., - Leven van Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. Voor jonge lieden uit den Beschaafden stand.
212-129: HEMKES KZ., H., - Het Koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt.
220-125: HEMKES KZ., H., - Leven van Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. Voor jonge lieden uit den Beschaafden stand.
226-523: HEMPENIUS - VAN DIJK, B.S., - De weeskamer van de stad Gronignen 1613-1811.
192-519: HENDRIKS, J., - Vijf jaar drukkunst 'In het verborgene
225-516: HENDRIKS, W.A., - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de Zeventiende eeuw.
229-225: HENDRIKSE, MARIE C…LINE (REDACTIE), - Opdat wij niet vergeten. Gedenkboek Mr.Dr. Moises F.da Costa Gomez. inhoud : Vier redevoeringen / CuraÁao rijp voor autonomie / De politiek van Nederland t.a.v. de overzeesche staatsdelen / CuraÁao in het koninkrijk / Bibliografie.
227-600: HENDRIKSEN, TH.G.A., - Van eren en EREN. Laatste eer aan een mens op aarde.
227-27: HENGEL, HEIN VAN, - Naar het duin
213-563: HENGEL, J.F.VAN, - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven. (Verhalen gepubliceerd in tijdschrift 'Nederland' tussen 1862 en 1969. onder pseudoniem J.F.Arundinis Piscatorii)
224-87: HENGEL, W.VAN DEN (REDACTIE), - Weekblad voor de Roomse Jeugd. 20e Jaargang, 1935
227-576: HENKELS, H., - Jacoba van Heemskerck kunstenares van het expressionisme. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum.
220-611: HENKELS, F.R.A., - Hendrik Nicolaas Werkman. 1882-1945 . Ausstellungs katalog Stšdt. Kunstgalerie Bochum.
217-432: HENNY, A. C., - Licht en schaduw in Hollands tuin. Kleine suite in verzen.
225-287: HENRICHS, H., - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
226-481: HENRICHS, H., - De synagoge van Naarden. 1730-1935.
217-433: HENSEN, H., - De appelboom.
217-434: HENSEN, H., - Over de dichtkunst. Essay.
216-468: HENSEN, EMILE, - Willem Frederik Hermans tussen literatuur en wetenschap. (en andere artikelen) aflevering van Het Oog in 't Zeil, jaargang 9 nr.2
226-524: HENSSEN, E.W.A., - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
223-179: HENSSEN, E., - Gerretson en IndiŽ.
217-57: HENTY, G.A., - Door de Russische sneeuwvelden.
222-589: HERESCH, E., - Verraad, lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar. Vertaald door Tinke Davids.
223-216: HERING, BOB, - Soekarno, founding father of Indonesia. 1901-1945.
227-521: HERK, R.VAN, - Een schepping uit het niets. 25 Jaar VU ziekenhuis.
222-154: HERKENHOFF, PAULO, - Brazil and the Dutch 1630-1654. Met Nederlandse vertaling.
217-563: HERMANN, W., - Militaria. Antiquitšten-Kataloge ( met prijslijst).
213-474: HERMANS, W.F., - Het behouden huis.
225-447: HERMANS, W.F., - Drie melodrama's. Conserve - De leproos van MolokaÔ - Hermans is hier geweest.
225-448: HERMANS, W.F., - King Kong. Bulk Boek nr 74
222-320: HERMANS, L.M., - Van de dorpspastorie naar het torentje. Leven en lotgevallen van Dr.Abraham Kuijper. Anti-revolutionair heldendicht.
228-407: HERMANS, W.F. / REVE, GERARD, - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer.
210-436: HERMANS, W.F., - De donkere kamer van Damocles.
217-435: HERMANS, W.F., - De god denkbaar denkbaar de god.
214-428: HERMANS, W.F., - Dinky Toys.
222-407: HERMANS, W.F., - Een wonderkind of een total loss.
230-392: HERMANS, W.F., - Paranoia.
230-393: HERMANS, W.F., - Waarom schrijven?
230-394: HERMANS, W.F., - Wittgenstein in de mode.
230-391: HERMANS, W.F., - Overgebleven gedichten.
230-387: HERMANS, W.F., - De donkere kamer van Damocles.
230-388: HERMANS, W.F., - Het behouden huis.
230-389: HERMANS, W.F., - Ik heb altijd gelijk.
230-385: HERMANS, W.F., - Boze brieven van Bijkaart.
230-386: HERMANS, W.F., - Conserve.
216-458: HERMANS, W.F., - Een heilige van de horlogerie.
216-459: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
217-439: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
217-438: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
217-440: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
217-443: HERMANS, W.F., - Ruisend gruis. roman.
226-396: HERMANS, W.F., - Boze brieven van Bijkaart.
226-397: HERMANS, W.F., - De tranen der acacias.
226-398: HERMANS, W.F., - Onder professoren. met een nawoord van Prof.Dr.B.J.O.Zomer-plaag.
226-399: HERMANS, W.F. / REVE, GERARD, - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer.
202-646: HERMANS, J.L., - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie.
202-486: HERMANS, W.F., - Drie drama's. (toneel)
228-395: HERMANS, W.F., - De zegelring.
228-398: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
228-399: HERMANS, W.F., - Geysterstein/s dynamiek.
228-403: HERMANS, W.F., - Klaas kwam niet.
228-401: HERMANS, W.F., - Homme's hoest.
228-406: HERMANS, W.F., - Uit talloos veel miljoenen.
212-453: HERMANS, W.F., - Paranoia.
198-431: HERMANS, W.F., - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
198-432: HERMANS, W.F., - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Samengesteld door Frans A.Jansen.
216-465: HERMANS, W.F., - King Kong gevolgd wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
216-456: HERMANS, W.F., - De zegelring.
230-306: HERMANS, D. / HOOGHIEMSTRA, D., - Vertel het toch aan niemand'. Leven aan het hof.
230-307: HERMANS, D. / HOOGHIEMSTRA, D., - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
193-453: HERMANS, W.F., - De god denkbaar denkbaar de God.
193-457: HERMANS, W.F., - Een heilige van de horlogerie.
216-454: HERMANS, W.F., - Au pair. Roman
216-463: HERMANS, W.F., - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
216-460: HERMANS, W.F. (ALS: SCHRIJVER DEZES), - Het Evangelie van O.Dapper Dapper. Met een voorwoord van W.F.Hermans.
206-434: HERMANS, W.F., - Au pair. Roman
213-476: HERMANS, W.F., - Het sadistische universum.
213-473: HERMANS, W.F., - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
204-447: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
212-451: HERMANS, W.F., - Bzzlletin nummer gewijd aan W.F.Hermans.
206-441: HERMANS, W.F., - Waarom schrijven?
220-433: HERMANS, W.F., - Het sadistische universum. (1)
230-308: HERMESDORF, B.H.D., - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavings-geschiedenis.
201-551: HERPEL, J. C., - Het Oude Raadhuis van 's-Gravenhage. 2 delen.
207-554: HERPEL, J. C., - Het Oude Raadhuis van 's-Gravenhage. 2 delen.
216-63: HERS, ANNA, - Beugeljong getrouwd.
224-19: HERS, ANNA, - Het buurtje. Een boek voor oudere meisjes.
217-58: HERS, ANNA, - Frouwientje's levenskansen.
217-59: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
217-60: HERS, ANNA, - Ko weet uitkomst.
230-13: HERS, ANNA, - Beugeljong getrouwd.
226-42: HERS, ANNA, - -Het Beugeljong.
222-50: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
221-15: HERS, ANNA, - Frouwientje's levenskansen.
220-51: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
202-32: HERTOG, A. DEN, - De vrededwinger.
221-16: HERTOG, A. DEN, - Het graf van den Amonpriester.
226-43: HERTOG, A. DEN, - Een schoenpoetser naar Hollywood.
217-552: 'S HERTOGENBOSCH, GERLACHUS VAN, - De Minderbroeders-Capucijnen in 's Hertogenbosch 1611-1935.
216-488: HERTZBERGER, MENNO, - Boeken, veel boeken - en mensen. Bezorgd door Nico Kool.
224-324: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H., - J.C.Kaptein. Zijn leven en werken.
219-511: HERWERDEN, P. J. VAN, - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
190-46: HES, WIM, - Met den koksmaat naar de oerwouden.
229-83: HESPER-SINT, MARIAN, - Mondje dicht Ik vertel je wat. Zal ik je vertellen van dit, van dat, van alles wat? Een sprookjes of een echt verhaal, een versje? Kom dan allemaal, schik je gezellig in de kring, sssstttt..mondje dicht want...ik begin.
222-255: HESSE, ELIAS, - d'Aenmercklycke Reysen van Elias Hesse, Na een in Oost-IndiŽn; Van 't Jaer 1680 tot 1684. Dit is een deel uit een grotere bundel, wel compleet als deel.
220-616: HESSLER, PETER, - Orakel-beenderen. Omzwervingen door het nieuwe en het oude China. Vertaald uit het Engels door Josephine Ruitenberg.
215-274: HETTEMA, H., - Een Hollandsche jongen en een Fries bij de trekboeren van Zuid-Afrika (1842 - 1852).
218-544: HEUPERS, E., - Beeld van Eemland. Over de geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland.
221-208: HEURN, J.N.C.VAN, - Uur der beproeving. Onze marine in de strijd tegen Japan.
222-317: HEUSDEN, E.VAN, - Bonte kleren en blanke kappen.
206-509: HEUSDEN, G.H. VAN, - Den Helder, gespiegeld in 't verleden.
212-529: HEUSDEN, G.H. VAN, - Den Helder.. ze noemden je vroeger Nieuwediep.... (gesigneerd door de schrijver)
221-545: HEUVEL., N.H.L., - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629.
226-510: HEUVEL, GUUS VAN DEN (VOORWOORD), - Beeldschone Boeken. De middeleeuwen in goud en inkt.
224-362: HEUVEL, H. VAN DEN / MULDER,G., - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
218-508: HEUVEL, H. W., - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek. reprint van de 2e druk 1966 (identiek aan de 1e druk 1903)
205-609: HEUVEL., N.H.L., - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629.
222-351: HEUVEL, H. VAN DEN / MULDER,G., - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
215-654: HEYD, W., - Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. 2 Teile. Nachdruck von 1879 Ausgabe.
219-10: HEYERMANS-JURGENS, ANNIE, - Ank Vermaes.
228-189: HEYLIGERS, J.C.TH.G.J., - West-Indische Peperpot. Met een korte inleiding van D.Fock.
226-198: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
212-262: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
198-219: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
209-295: HEYNE, K., - De nuttige planten van Nederlandsch IndiŽ. 2e herziene en vermeerderde druk. 3 delen.
211-602: HEYNEN, J., - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. Herdruk van de uitgave van 1859.
228-543: HEYTING, LIEN, - De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920.
219-359: HEYTING, J.W., - Hollandsch schepenboek.
217-63: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De wonderbare geschiedenis van Tom Duim. Een grappige geschiedenis. Opnieuw verteld.
222-94: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Verhalen.
229-85: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Speelmakkers. Verhaaltjes en versjes voor de kleinen. Verzameld uit Nellie van Kol's werk.
230-110: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Amelioranna als koopvrouwtje. Naverteld.
229-53: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
189-49: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe in de wildernis.
230-14: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's Ten. Told from the dutch by Marie Kiersted Pidgeon.
224-20: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De jonge priiskeatser. In forhael foar bern fan 12-80 jier. 2e printinge.
207-60: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De geschiedenis van den kleinen eskimo Koedlago. Uit verre landen I.
219-11: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
214-44: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Friesche Schetsen.
208-32: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond.
207-98: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Sprookjes uit Verre Landen.
229-54: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Schimmels voor de koets of... Vlooien voor de koekepan? Een schets uit het Friese dorpsleven.
196-30: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Hoetselmannetje van Stuttgart. Vrij naar het duitsch van Eduard MŲricke.
224-21: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Koedlago.
191-65: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De Tooverhoed. Een oud verhaal naverteld.
219-12: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Schimmels voor de koets. Een schets uit het Friese dorpsleven.
229-84: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oom Remus vertelt Sprookjes van de oude plantage aan den kleinen jongen. Vrij naar het Amerikaansch van JoŽl Chandler Harris.
202-34: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
202-35: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond. III.
220-102: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Vertellingen en sprookjes van overal. Naverteld.
208-38: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe in de wildernis. II.
227-90: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Mijn laatste vertellingen.
208-33: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond. III.
226-44: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Friesche Schetsen.
223-33: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
205-82: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Vertellingen uit de Duizend en ťťn nacht. Voor Nederland bewerkt. 8 delen in 1 band.
222-51: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Jelle van Sipke-Froukjes. Een schets uit het Friesche dorpsleven.
208-36: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Kinderleven. 10 Schetsjes.
208-37: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe I. Hoe een kleine Kafferjongen page bij den koning werd.
208-31: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
216-65: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Hoetselmannetje van Stuttgart. Vrij naar het duitsch van Eduard MŲricke.
225-82: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Sprookjes uit Verre Landen.
212-102: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De gestrafte brompot. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol. Deel III.
220-52: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Apenboek.
228-120: HICKS DAUKES, WILFRED, - The 'P. & T.' Lands An Agricultural romance of Anglo-Dutch enterprice. (Pamanoekan & Tjassem Estates) with dedication by the author.
228-121: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
213-189: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
199-174: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
229-478: HIETALA, MARJATTA E.A., - Helsinki Helsingfors. Historiallinen kaupunkikartatso / Historic Towns Atlas.
228-494: HILBERDINK, KOEN, - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
208-455: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura.
208-456: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura. 's Winters Buiten. Fotografische herdruk genomen uit de in 1878 verschenen 10de druk De illustraties hierin werden door Beets zeer gewaardeerd.
194-28: HILDEBRAND, A.D., - 20.000 Jongens op stap.
210-33: HILDEBRAND, A.D., - De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Doris Das. (Het vierde Bolke-Boek).
226-400: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - La Chambre Obscure. Traduction de Lťon Wocquier.
209-21: HILDEBRAND, A.D., - De wedstrijd der radio amateurs.
200-40: HILDEBRAND, A.D., - Postduiven voor de Prins. Beleg en ontzet van Leiden
227-28: HILDEBRAND, A.D., - 20.000 Jongens op stap.
208-39: HILDEBRAND, A.D., - Belfloor en Bonnevu de twee goede reuzen.
198-36: HILDEBRAND, A.D., - Brilstra's bromvlieg verovert het luchtruim.
221-19: HILDEBRAND, A.D. / WOLF,H.DE, - De reuzen Belfloor en Bonnevu in het land van Koning Kaskoeskilewan.
223-423: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura.
228-16: HILDEBRAND, A.D., - Lodewijk dat kleine Mannetje / Met Lodewijk in de zak / Met Lodewijk naar school. 3 deeltjes.
215-12: HILDEBRAND, A.D., - Postduiven voor de Prins. Beleg en ontzet van Leiden
225-54: HILDEBRAND, A.D. / WOLF,H.DE, - Koning Kaskoeskilewan en de toversteen.
217-397: HILDEBRAND, A.D., - Op zeven zeeŽn. Amerika 1. Plaatjesalbum van A.Hooimeijer & Zonen.
204-66: HILDEBRAND, A.D., - Belfloor en Bonnevu de twee goede reuzen.
220-53: HILDEBRAND, A.D., - Monus' avonturen op aarde. (Monus II)
220-55: HILDEBRAND, A.D., - Monus naar Mars. (Monus IV)
227-633: HILDEBRANDT, A.J., - Das Spielzeug im Leben des Kindes.
225-305: HILHORST, MARIEKE, - Bij De Zusters Op Kostschool. Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op Rooms-Katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
221-583: HILHORST, C. (BEZORGD DOOR), - De magie van Carrť.
226-45: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Onder het stroodak.
230-15: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Aan de zonzijde. Een boek voor oudere meisjes.
230-17: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Onder het stroodak.
228-17: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Het kabouterhuis.
226-190: HILLEN, E., - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
227-211: HILLEN, E., - The way of a boy. A memoir of Java.
229-211: HILLEN, E., - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
230-397: HILLESUM, ETTY, - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
230-398: HILLESUM, ETTY, - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboek-aantekenngen. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
230-399: HILLESUM, ETTY, - 'Men zou een pleister op vele wonden willen zijn'. Reacties op de dagboeken en brieven van Etty Hillesum.
230-395: HILLESUM, ETTY, - Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943. Onder redactie van K.A.D.Smelik. Tekstverzorging door G.Lodders en R.Tempelaars.
230-396: HILLESUM, ETTY, - Het denkende hart van de barak. Brieven van Etty Hillesum. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
225-336: HILLESUM, ETTY, - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
209-360: HILLESUM, ETTY, - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
222-193: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Het sultanskind.
226-169: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Wongo's offer. Een Indisch kinderverhaal.
224-363: HILTERMAN, G.B.J., - Sesam geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
215-196: HINLOOPEN LABBERTON, D.VAN, - GeÔllustreerd Handboek van Insulinde. Zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen Archipel. Naar de gegevens van de regeerings-bureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied.
228-610: HINRICHS, JAN PAUL, - Passage Istanbul.
209-322: HINTE, N. VAN, - De Nederlandsche Bond van personeel in Overheidsdienst gedurende zijn 25-jarig bestan beschreven door de bondsvoorzitter. 1901-1926.
218-573: HINTZEN, P., - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
201-580: HINTZEN, P., - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
224-311: HINTZEN, P., - Het verleden spreekt mee. Rondgang door de vaderlandse galerij.
215-330: HISTORIE, , - van de satisfactie waar mede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het Stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577. Uit vele oorspronkelyke gedenkstukken samengesteld. Beneffens eenige verhandelingen, betrekkelyk tot de historie en de Regeeringsform van die tyd.
228-248: HITCHCOCK, M., - Indonesian textiles.
200-361: HITLER, A. / GOEBBELS,J., - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
219-327: HITLER, A. / GOEBBELS,J., - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
224-233: HOBOKEN, H. / LIESKER, H., - De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-IndiŽ. Nationale expositie ter herdenking van het einde van Tweede Wereldoorlog. Een terugblik op de turbulente jaren 1930-1950 in Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ.
206-597: HOCHSCHILD, ADAM, - De geest van Koning Leopold II en de plundering van de Congo. Vertaald door J.W.Bos.
212-533: HOEBEN, J., - Zeven eeuwen Haarlem.
218-511: HOECK, F. VAN, - De Jezuieten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Sociťteit van Jezus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staat-kundige geschiedenis der stad.
228-190: HOEFTE, ROSEMARIJN / OOSTINDIň, GERT, - Echo van Eldorado.
224-565: HOEK, J.J.VAN DEN, - De veldtocht van Prins Maurits in 1597.
210-438: HOEK, J.M., - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophieae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen.
224-555: HOEK, W.VAN DEN, - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koniklijke Mare- chaussee.
224-556: HOEK, W. EN J. W. VAN DEN, - De geschiedenis der Rijdende Artillerie.
224-557: HOEK, W.VAN DEN, - De geschiedenis van het wapen der Koninklijke Marechaussee.
206-542: HOEK, D., - Haags leven bij de inzet van de Gouden Eeuw. Rondom Mr.Jacob van Dijck (1564-1631)
224-558: HOEK, W.VAN DEN, - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
224-364: HOEK, G.H., - Doodenwacht bij onze gevallenen.
200-612: HOEK, W. VAN DER, - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koniklijke Mare- chaussee.
222-550: HOEK, ELS (REDACTIE), - Theo van Doesburg. Oeuvre catalogus.
204-616: HOEK, H.VAN, - Wandelingen door Oud-Rotterdam. Herinneringen aan het straatbeeld van een halve eeuw geleden.
219-488: HOEKEMA, C.P. E.A., - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
226-231: HOEKENDIJK, C.J., - Een 'soldatenmeid' die een koningskind werd.
228-66: HOEKSTRA-KAPTEIJN, NELLY, - Een vroolijk Viertal.
224-535: HOEKSTRA, T. (EINDREDACTIE), - Middachten. Huis en heerlijkheid.
212-528: HOEKSTRA, P., - Bloemendaal. Proeve eener streekgeschiedenis. met Bibliografie.
207-541: HOEKZEMA, E. E.A., - Tussen buitenland en luizenknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
228-373: HOEN, WIENEKE 'T, - Van de Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto's.
228-442: HOEN, WIENEKE 'T, - Theo Thijssen een beeld van zijn leven.
226-277: HOENDERDAAL, G.J. / LUCA, P.M., - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
213-630: HOERDER, DIRK, - The immigrant Labor Press in North America, 1840s 1970s. An Annotated Bibliography. 3 vols. I: Migrants from Northern Europe. II: Migrants from Eastern and Southeastern Europe. III: Migrants from southern and Western Europe.
209-241: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
221-224: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
229-226: HOETINK, H., - Het patroon van de oude CuraÁaose samenleving. Met geleide van R.A.J.van Lier
219-215: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
208-165: HOňVELL, G.W.W.C. BARON VAN, - De Assistent-Residentie Gorontalo, voor zoover die onder rechtstreeksch bestuur is gebracht. overdruk Tijdschrift van het Ned.Aardrijkskundig Genootschap.
226-479: HOEVEN, L.M.VAN DER / BANKI, E.M., - Joods leven in Maassluis.1688-1942.
200-716: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
207-618: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
221-626: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
224-365: HOF, J., - Frits de Zwerver. 12 Jaar strijd tegen de Nazi-terreur.
211-485: HOF, J., - De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
210-549: HOF, J., - De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
207-281: HOFDIJK, W.J., - Ons Voorgeslacht. In zijn dagelyksch leven geschilderd. 6 delen.
219-243: HOFDIJK, W.J., - Dajang-Soembi. Een Javaansche legende.
197-37: HOFFMAN, F.J., - De veerman aan de Arkansas.
214-46: HOFFMAN, F.J., - Het Goudnest in het Bighorngebergte. Oorspronkelijk verhaal.
223-35: HOFFMAN, F.J., - Op Vijverhoek.
190-53: HOFFMAN, F.J., - De geheimzinnige overrompeling. Een Peruaansche geschiedenis.
190-54: HOFFMAN, F.J., - De veerman aan de Arkansas.
228-89: HOFFMANN, FRANZ, - De herder en de vluchteling. Eene vertelling.
193-16: HOFFMANN, AGNES, - Prinsesje van Beukenhof. Een verhaal voor meisjes. Naar het duitsch door B.Knoop.
230-539: HOFKER-RUETER, MARIA, - Schatten van mijn tuin. Uit de jaarboeken van Maria Hofker-Rueter. Naar een idee van Marie-France Boyer.
225-538: HOFMAN, WIM, - De kleine Hofman. Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling van illustratief en vrij werk in het Zeeuws Museum te Middelburg. T.g.v. zijn 50ste verjaardag.
228-165: HOFMAN - DE VRIES, T., - Nederland helpt IndiŽ. Een bundel Indische schetsen, uitgegeven ten bate van het Comitť ' Nederland helpt IndiŽ
215-596: HOFMANN, C., - Beroemde grafische werkers van voorheen
224-245: HOFMEYR, N., - De Afrikaner-Boer en de Jameson-inval.
222-301: HOFSTEDE, ELLEN TER, - Kleding op de bon. Kleding- en textielschaarste in Nederland 1939-1949. Tentoonstelling in Drents Museum / Nationaal Oorlogs- en Verzetmuseum Overloon en Historisch Museum Rotterdam.
211-532: HOFSTEDE DE GROOT, P., - Utrechtsche Kerken. Teekeningen en schilderijen van Pieter Sanredam.
211-496: HOFSTEDE, PETER (REDACTIE), - Den Haag en wij. (tijdschrift voor het Gemeentepersoneel) 5e jaargang. 1954.
206-602: HOFTIJZER, P.G. E.A., - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
213-477: HOGENELST, D. / OOSTROM, F. VAN, - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
218-284: HOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra. (1932-1987).
225-164: HOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra. (1932-1987).
222-302: HOGESTEEGER, G., - 200 Jaar post in Nederland.
226-278: HOGESTEEGER, G., - 200 Jaar post in Nederland.
219-148: HOLLANDER, J.J.DE, - Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Oost-IndiŽ; vooral ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijs.
227-182: HOLLE, G., - De aap en de schildpad. Een Soendaneesche fabel voor de Hollandsche jeugd. Naverteld.
205-48: HOLLE, G., - Karel Doringa.
212-55: HOLLE, G., - Met Pieter Pikmans het zeegat uit.
227-584: HOLLEMA, C. / KOUWENHOVEN, P., - ThťrŤse Schwartze. (1851-1918) Een vorstelijke portrettiste.
229-584: HOLLEMA, C. / KOUWENHOVEN, P., - ThťrŤse Schwartze. (1851-1918) Een vorstelijke portrettiste.
230-190: HOLLEMAN, J.F. (EDITED BY), - Van Vollenhoven on Indonesian adat law. Selections from: Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ (vol. I, 1918; Vol. II, 1931) with an introduction by H.W.J.Somius.
217-543: HOLLENBERG, P., - Gerlaccus van den Elsen. Emancipator van de Noordbrabantse boerenopstand. 1853-1925,
226-458: HOLMAN, TH., - Gerardje. Notities van een Reve-liefhebber.
206-500: HOLSBERGEN, J.W. & SJ., - Waar het gebeurde.
192-254: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN E.A., - Patrouilleren voor de Papoea's. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1960 / 1960 - 1962. 2 delen.
227-479: HOLTHAUSEN, F., - Altfriesisches WŲrterbuch.
222-126: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
228-104: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
210-125: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
217-445: HOLTROP, J.A., - Oolijke Snuiters. Een bundel proza en PoŽzie.
217-444: HOLTROP, J.A., - Kris-Kras. Een bundel proza en PoŽzie.
219-119: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
225-214: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.
230-309: HOLWERDA, J.H., - Nederland 's vroegste geschiedenis.
217-195: HOMOET, J.C., - De bruine Prins en zijne Vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische Compagnie.
229-540: HONIG, G.J., - Pieter Michaeloff. Het verblijf van Czaar Peter den Grooten te Zaandam in augustus 1697. Dramatische schets in vier bedrijven met een inleidend tafereel, getiteld: Een winter-achtermiddag op de voor-Zaan nabij den Hoogendam.
221-126: HONIG, MARIE, - Nolda. Een verhaal voor meisjes.
219-149: HONIG, P. / VERDOORN, F., - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
229-556: HONIG, G.J. / ZEYDE, C.VAN DER, - De bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793-1794 in drie bedrijven met een na-spel : Een Zaansch bruiloftsfeest. Eerste uitgave 1894 t.g.v. 400-jarig bestaan gemeente Zaandijk.
230-154: HONIG, P. / VERDOORN, F., - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
210-553: HONIG, G.J. / LOOTSMA,S., - Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1932.
224-406: HONINGS, RICK, - O bloem der steden'. Bilderdijk en Leiden. Met woord vooraf van P.van Zonneveld.
225-376: L'HONOR… NABER, S.P., - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge Noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
225-392: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Het journaal van den Luitenant-Admiraal Maarten Harpertszoon Tromp, gehouden aan boord van 's Lands schip Amelia in den jare 1639.
223-375: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven. I: Documenten uit het archief van den Luitenant Admiraal Piet Heyn. Met toelichting en levensbeschrijving van den vlootvoogd. II:Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
206-390: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven. I: Documenten uit het archief van den Luitenant Admiraal Piet Heyn. Met toelichting en levensbeschrijving van den vlootvoogd. II:Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
220-317: HOOD, MANTLE, - The nuclear theme as a determineant of patet in Javanes Music.
222-304: HOOF, M.C.J.C. VAN E.A., - De Archieven van de Nassause Domeinraad 1581 - 1811. Met retroacta vanaf de dertiende eeuw.
216-232: HOOFT, G.A.VAN DER, - De malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
219-230: HOOFT, G.A.VAN DER, - De malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
204-453: HOOFT, P. C., - Gedichten van P.C.Hooft. Volledige uitgave door F.A.Stoett. 2e geheel herzien, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P.Leendertz Wz. 2 delen.
228-151: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek. Ie deeltje : Naar Nederlandsch-indiŽ / 2e deeltje A : Java. / 2e deeltje B : Java en de Buitenbezittingen
227-183: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek. 2e deeltje A : Java.
211-208: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Aardrijkskundig leesboek. 2e deeltje A : Java.
214-246: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. 2 delen in 1 band.
198-254: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. 2 delen in 1 band.
229-86: HOOG, ALETTA, - Het boekje van de vuurkaboutertjes. ( 25 pags. Sinterklaasverhaal)
230-558: HOOGBERGEN, THEO / THELEN, TON (ONDER REDACTIE VAN), - Hendrik Wiegersma 1891-1969 medicus - pictor.
227-110: HOOGENBIRK, A.J., - Verre Landen en Vreemde Volken. Een boek vol vertellingen, verzen en platen voor de jeugd. (ook Nederlands-IndiŽ en veel Afrika)
229-499: HOOGENBOOM, ANNEMIEKE E.A., - De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808.
219-361: HOOGENHUYZE, B.VAN / VANDERSMISSEN, H., - The Dutch and the sea.
216-201: HOOGERBRUGGE, J., - Asmat kunst / Asmat art / Kesenian Asmat. 70 Jaar Asmat houtsnijkunst. Tentoonstelling Rijksmuseum Volkenkunde Breda.
220-299: HOOGERWERF, A., - Een bijdrage tot de OŲlogie van het eiland Java. met indexen.
222-305: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
210-395: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
230-362: HOOGEWERFF, G.J., - Journalen van de gedenckwaerdige Reijsen van Willem IJsbrantsz.Bontekoe,1618-1625.
215-412: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
223-365: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
221-367: HOOGEWERFF, G.J., - Journalen van de gedenckwaerdige Reijsen van Willem IJsbrantsz.Bontekoe,1618-1625.
228-273: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
216-186: HOOGH, G.J.M.DE, - Mijn Indische Mariniers Jaren. Naar herinneringen van B.J.van Gils.
227-286: HOOGHIEMSTRA, DANIELA, - De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966).
218-491: HOOGSTRATEN, M.VAN, - De molens van Zeeland.
219-13: HOOGTE, A. VAN DER, - Uit Karels H.B.S. jaren.
225-307: HOOIJER-BRUINS, K., - Domineesdochter in 's-Graveland; domineesvrouw in Zalt-bommel. Keetje Hooijer-Bruins 1817-1886. 2 delen in 1 band. Heruitgave verzorgd door D.Bruins.
217-327: HOOIJER-BRUINS, K., - Domineesdochter in 's-Graveland; domineesvrouw in Zalt-bommel. Keetje Hooijer-Bruins 1817-1886. 2 delen in 1 band. Heruitgave verzorgd door D.Bruins.
194-30: HOONING, FROUCK VAN DE, - Enfant terrible.
210-108: HOOP, A. VAN DER, - De nieuwe Moeder de Gans en de Gouden Eieren.
229-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
225-241: HOOYKAAS, C., - De kluizenaar: Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal. vert.en ingel.
219-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
212-579: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
220-584: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
226-563: HOPPENBROUWERS, PETER, - Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden, ca. 1360-ca.1515. 2 delen. Deel I: tekst Deel II: bijlagen, noten en verantwoording.
194-279: HORATIUS FLACCUS, Q., - Hekeldichten en brieven. Uit Latijnsch Dicht in Nederduitsch Ondicht overgebragt door B.Huydecoper.
200-43: HOREMANS, J.H., - De jacht op het radium.
220-56: HOREMANS, J.H., - De diamantraid.
227-579: HORN, LINDA, - Else Berg en Mommie Schwarz. Kunstenaarspaar in Amsterdam 1910-1942.
224-559: HORNMAN, W., - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
208-576: HORNMAN, W., - De Mariniersbrigade. De geschiedenis.
224-366: HORNMAN, W., - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940.
220-219: HORNMAN, W., - De hele hap. Gevolgd door: Ik wil leven.
228-167: HORNMAN, W., - De laatste man. Mariniers in de Gordel van smaragd 1952-1950.
221-203: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Tante Noep.
227-184: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Tante Noep.
201-480: HORST, K.VAN DER (SAMENGESTELD DOOR), - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan der Rijksuniversiteit 1584-1984.
197-457: HORST, H.VAN DER, - Met Louis Couperus naar IndiŽ. Couperus' laatste reis. (soort stripverhaal, teksten ontleend aan 'Oostwaarts')
226-171: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Kitty's leed en vreugde. Van Indisch meisjesleven.
226-172: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER, - Tineke. (Een verhaal uit het Indische Kinder-leven).
229-201: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Gulden weken.
204-317: HORST, D.J.H.TER, - Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier.
219-216: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja Lobbi. Impressies van het binnenland van Suriname.
224-25: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER, - Ik wil.
189-54: HORSTING-BOERMA, A.A.M., - Edie, de droomster.
229-164: HORSTING, L.H.C., - Pawiro. Zwerftochten door IndiŽ. Met een woord vooraf van L.C.Westenenk.
227-91: HORSTING-BOERMA, A.A.M., - Verhalen uit Marokko. Vrij naverteld.
228-516: HOSMAR, J., - De Rusland vaarders.
229-520: HOTTENTOT, JAN, - Zaandam in oude ansichten. Deel 2.
219-493: HOTTINGA, T., - Honderd jaar Tijdschrifgeschiedenis. De Katholieke Illustratie.
228-409: HOTZ, F.B., - De voetnoot.
226-131: HOUBEN, V.J.H., - Kraton en Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta 1830-1870. (in typeschrift)
207-166: HOUBEN, V.J.H., - Kraton en Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta 1830-1870. (in typeschrift)
229-165: HOUBEN, V.J.H., - Kraton and Kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870.
230-540: HOUBRAKEN, ARN., - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. Bewerkt door P.T.A.Swillens en W.Vogelsang. Woordelijk nagedrukt naar de uitgave van 1718/1721. 3 delen.
206-603: HOUSTON, M.G., - Ancient Greek Roman and Byzantine Costume & Decoration.
222-492: HOUTE DE LANGE, TEN / DE JONGE, - Het dubbele namen boek inclusief Latijnse en Griekse namen. Van Van der Aa Criellaert tot Zwigtman van Noppen.
220-511: HOUTEN, U.VAN, - De Hillige Histoarje. Forteld foar it Fryske Folk. It alde Testamint. It Nije Testamint. 2 delen.
200-522: HOUTER, J., - Al zwerf ik op de baren.. Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw.
198-174: HOUTZAGER, H.L. ONDER RED.VAN, - Delft en de Oost-Indische Compagnie.
209-210: HOUTZAGER, H.L. ONDER RED.VAN, - Delft en de Oost-Indische Compagnie.
223-536: HOUTZAGER, H.L. E.A., - Delft en de Oostindische Compagnie.
209-554: HOUTZAGER, H. / JONKER, M. (REDACTIE), - De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Beschrijving van vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en heer beoefenaren in de zeventiendde en achttiende eeuw.
224-357: HOUWAART, DICK (VOORWOORD), - Anne Frank. Uitgave ter herdenking van haar 50e geboortedag.
223-36: HOUWENINGEN, ELSJE VAN (= J.H.VAN BALEN), - Een jaar uit logeeren. Een boek voor meisjes.
219-411: HOUWINK, R. HZN., - Voetstappen.
228-511: HOUWINK, P., - Watertorens in Nederland. (1856-1915).
224-537: HOUWINK, P., - Watertorens in Nederland. (1856-1915).
225-590: HOUX KOUNG-OU, , - La famille et l'Institution du marrige et du divorce en Chine. Selon le projet de nouveau code civil chinois avec des fťfťrences aux coutumes et ŗ la lťgislation en vigueur.
222-307: HOVE, JAN JACOB TEN (=DERK GERH.HOEK), - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt. In 1647, het laatste jaar van de Spaansche tyrannie, gedrukt bij de Weduwe de Bye. Illegaal uitgegeven. De Jong 404.
226-279: HOVE, JAN JACOB TEN (=DERK GERH.HOEK), - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt. In 1647, het laatste jaar van de Spaansche tyrannie, gedrukt bij de Weduwe de Bye. Illegaal uitgegeven. De Jong 404.
197-108: HOVEN, TH…R»SE, - Aan de Bron. (roman)
224-259: HOVEN, TH…R»SE, - In sarong en kabaai.
212-150: HOVEN, P. VAN DEN, - Achter de keukendeur. Zestien gesprekken over jeugdliteratuur.
221-204: HOVEN, TH…R»SE, - Tante Stanny. (Indische weeskinderen in Nederland)
199-219: HOVEN, TH…R»SE, - Tante Stanny. (Indische weeskinderen in Nederland)
190-56: HOVENKAMP, G., - Een vacantie in Arnhem.
230-311: HOVENS, PIETER / DAHLER, ROB, - Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid. Sociaal Antropologische Cahiers XXII
208-42: HOVING, J.E., - Witte Dirk.
219-203: HOVINGA, H., - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
212-233: HOVINGA, H., - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
208-238: HOVINGA, H., - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
208-239: HOVINGA, H., - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
227-304: HOVY, J., - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
225-532: HOWGATE, SARAH, - Lucien Freud Portraits.
200-662: HOWSON, G., - Thief-taker General. The rise and Fall of Jonathan Wild.
228-335: HOYER, TH.B.F., - 1626 'Nieuw Amsterdam' 1938. Uitgave t.g.v. ingebruikname van dit schip van de Holland-Amerika Lijn.
221-370: HOYER, TH.B.F., - 1626 'Nieuw Amsterdam' 1938. Uitgave t.g.v. ingebruikname van dit schip van de Holland-Amerika Lijn.
230-155: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
223-376: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
225-340: HOYT, E.P., - De verovering van de Gilbert-eilanden. Een verbeten strijd in de Pacific, 1943.
211-548: HROCH, M. / SKYBOVA, - Inquisitie en contrareformatie.
206-444: HUBERTS, W.J.A. / ELBERTS, W.A. / BRANDEN, F.V.D., - Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde.
224-173: HUENDER, W., - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
189-55: HUňT, B.VAN, - Het geheimzinnige huis.
218-21: HUňT, B.VAN, - De jongens van Almhorst.
216-549: H‹FFER, M., - De Adelijke Vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133 - 1574. Met een inleidend woord van B.Kruitwagen.
200-663: HUGENHOLTZ, F.W.N., - Drie Boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen. 1323-1328; Frankrijk, 1358 ; Engeland, 1381.
197-620: HUGHES, L. / MELTZER, M., - A pictorial history of the negro in America.
200-664: HUGHES, R., - De fatale kust. Het epos van AustraliŽ. Vertaald door J.Verheydt.
209-614: HUGHES, L. / MELTZER, M., - A pictorial history of the negro in America.
229-596: HUGO, VICTOR, - Zelf gezien. Gekozen, geannoteerd en vertaald door Greetje van den Berg.
229-490: HUIBERTS, ALBERT H.M., - 350 Jaar familie Huijbers, Huibers, Huiberts, Huijberts. De geschiedenis van een Westfries geslacht.
228-208: HUIGEN, S., - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
207-589: HUIJBRECHT, P.J. / REINDERSMA, E.T.J., - In weer en wind. De 'oude' visserij in Zeeland.
222-225: HUIJGERS, D. / EZECHIňLS, L., - Landhuizen van CuraÁao en Bonaire.
222-128: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
210-126: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
227-305: HUISMAN, G., - Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland. 1800-1940.
223-424: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Groninger Velksvertellingen eerste deel : Het boek van Trijntje Soldaats. Facsimile herdruk van de uitgave van 1928. Met inleiding :'Na dertig jaar' van K.Heeroma.
199-500: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
222-308: HUIZINGA, L., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14een 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
222-309: HUIZINGA, J., - Keur van Gedenkwaardige tafereelen uit de Vaderlandsche HistoriŽn. Volgens de beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt. Met een inleiding van C.T.van Valkenburg en vertalingen van J.C.Bloem. Een nagelaten werk van de historicus.
200-303: HUIZINGA, L., - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopman-huis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
215-363: HUIZINGA, J., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
224-313: HUIZINGA, J., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
209-277: HUIZINGA, J., - De vidŻsaka (clown) in het Indisch Tooneel. (zeldzaam proefschrift van deze historicus)

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

5/30