Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
211-310: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. 3 delen.
216-440: GEZELLE, G., - De ring van 't Kerkelijk Jaar. (Guido Gezelle's Prozawerken)
222-399: GEZELLE, G., - De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren.
216-441: GEZELLE, CAESAR, - Keurgedichten van Guido Gezelle. Verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle. 2 delen.
223-503: GHESQUI»RE, RITA - QUAGHEBEUR, PATRICIA, - Averbode. Een uitgever apart 1877-2002.
226-475: GIDAL, NACHUN T., - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Met een voorwoord van Marion DŲnhoff.
227-163: GIEBELS, L., - Soekarno Nederlandsch onderdaan. Een biografie 1901-1950. / Soekarno President. Een biografie 1950-1970. 2 delen.
220-163: GIEBELS, L., - Soekarno President. Een biografie 1950-1970.(= 2e deel)
233-288: GIEBELS, L., - Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
225-278: GIEBELS, L., - Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
235-276: GIEBELS, L., - Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
235-411: GIEBELS, LUDY (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Jacob IsraŽl de Haan correspondent in Palestina 1919-1924.
214-426: GIER, J. DE, - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poŽziebundel.
216-293: GIETMAN, CONRAD, - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702).
199-314: GIEZEN-NIEUWENHUYS, H.W.M. / WILMER, C.C.S., - Nederlandse duiventillen. Historische duifhuizen geschilderd en beschreven.
220-519: GIGENACK, J.W.M., - Twentse Woorden en Gezegden. Deel I.
201-393: GIJSBERTI HODENPIJL, I. J. H., - De werkkring der Nederlandsche Marine.
214-424: GIJSEN, M., - Het huis. Verzen. Waarin opgenomen de derde druk van de Lof-Litanie van Sint Franciscus van Assisi.
233-339: GILBERT, M., - De laatste reis. De vernietiging van de joden in Nazi-Duitsland.
224-359: GILBERT, M., - De laatste reis. De vernietiging van de joden in Nazi-Duitsland.
235-35: GILHUIS-SMITSKAMP, G., - Pit.
216-449: GILLET, L., - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en poŽtiek.
198-420: GILLET, L., - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en poŽtiek.
233-531: GILODO, ANDREI, - Russian Silver. Mid 19th century - Beginning of the 20th century. (Tekst in english and Russian)
203-465: GILS, J. B. F. VAN, - De dokter in de oude Nederlandsche Tooneelliteratuur.
212-447: GILS, J. B. F. VAN, - De dokter in de oude Nederlandsche Tooneelliteratuur.
229-362: GILTAY VETH, D. / LEEUW, A. J. VAN DER, - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van Justitie inzake de activiteiten van Drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945. 2 delen. + aanvulling.
207-56: GIPHART, M.J., - Strandpaal 19.
215-469: GIPHART, J., - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
234-315: GISCHLER, A.C., - De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer.
225-337: GISEVIUS, H.B., - Adolf Hitler.
234-88: GLATZ, J., - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Deel I en II (van 3) Deel I : Zeereis, Schipbreuk, Afrika. Deel II: Afrika, Noord Amerika, KaraÔben, West IndiŽ.
232-142: GLISSENAAR, F., - Voorheen Nederlands-IndiŽ. Een reis door de geschiedenis.
223-160: GLOUDEMANS, CEES, - Dwars door Borneo.
232-130: GLOUDEMANS, CEES, - Dwars door Borneo.
211-165: GOB…E, E. / ADRIAANSE, C., - Nasihat-nasihat C.Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889 -1936. 5 delen. Seri Khusus INIS I - V.
228-217: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-IndiŽ.
218-206: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Tijdens de O.-I. Compagnie.
231-207: GOD…E-MOLSBERGEN, E. C. / VISSCHER, J. , - Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. South-African history told in pictures.
214-190: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Tijdens de O.-I. Compagnie.
221-188: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Tijdens de O.-I. Compagnie.
235-541: GODEFROY, J., - Ornamentstijl. Het ornament in de verschillende stijlen van den vroegsten tijd tot aan de 19e eeuw.
229-413: GOEDE, BAREND DE, - Willem Paap. Het paard van Troje.
212-448: GOEDE, BAREND DE, - Kort dag. Keur uit de poŽzie van jonggestorven dichters sinds 1880. Bijeengebracht en ingeleid. nr 310 van 775 ex.
225-465: GOEDEGEBUURE, J., - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. 2 delen.
212-492: GOEDGEBUURE, J. E.A (SAMENGESTELD DOOR), - Een Uitgelezen Hartstocht. De geschiedenis van 50 cultboeken in de 20ste eeuw.
222-406: GOEDKOOP, HANS, - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
234-392: GOEDKOOP, HANS, - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
229-242: GOENS, R. VAN, - De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945. (speelt in de bersiap-tijd)
227-180: GOENS, R. VAN, - Het spookschip der Celebes-zee.
227-133: GOENS, R. VAN, - Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja van Wever.
223-538: GOER…E D'OVERFLACQU…E, JOH. (=S.F.VAN OSS), - Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de Aantekeningen van den heer Johan Gorťe d'Overflac-qťe te 's-Gravenhage.
212-541: GOER…E D'OVERFLACQU…E, JOH. (=S.F.VAN OSS), - Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de Aantekeningen van den heer Johan Gorťe d'Overflac-qťe te 's-Gravenhage.
191-636: GOETHE, JOHANN WOLFGANG, - Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespršche. 28.August 1949. Herausgabe von Ernst Beutler. 24 Bšnde + 6 Ergšnzungsb. + Registerband. (zusammen 31 Bnd.)
230-123: GOEVERNEUR, J.J.A., - De twee vrienden of Peters reis naar Japan. Eene geschiedenis voor de jeugd.
224-450: GOEVERNEUR, J.J.A., - Gedichten en rijmen.
233-33: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN, - Moed.
225-49: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN, - Moed.
226-602: GOGOL, N.W., - Dode zielen. Vertaald door Arthur langeveld.
231-574: GOGOL, N.W., - Verzamelde werken. Vertaald door Hans Leerink en Charles Timmer. 3 delen.
216-558: GOIRLE, C. VAN, - Gedachten in steen. De Kathedrale Basiliek van St.Jan te 's Hertogenbosch.
211-514: GOIRLE, C. VAN, - Gedachten in steen. De Kathedrale Basiliek van St.Jan te 's Hertogenbosch.
232-514: GOLAY, LAURENT (INLEIDING), - Benjamin Samuel Bolomay. 1739-1819. Een Zwitsers schilder aan het hof van stadhouder Willem V.
225-339: GOLDHAGEN, D. J., - Hitlers gewillige beulen.
232-362: GOLDHAGEN, D. J., - Een morele afrekening. De rol van de Katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
216-343: GOLDHAGEN, D. J., - Hitlers gewillige beulen.
233-204: GOLDSMANN, NICOLETTE (REDACTIE), - Ooggetuigen van oorlog. Zestig verhalen van Nederlandse slachtoffers over japanse terreur 1942-1945.
222-207: GOLDSMANN, NICOLETTE (REDACTIE), - Ooggetuigen van oorlog.Zestig verhalen van Nederlandse slachtoffers over japanse terreur 1942-1945.
235-587: GOLL, CLAIRE, - Alles is ijdelheid. M.m.v. Otto Hahn. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kuik.
228-542: GOMBRICH, E.H., - Kunst en Illusie. De psychologie van het beeldend weergeven.
222-554: GOMBRICH, E.H., - Kunst en Illusie. De psychologie van het beeldend weergeven.
235-134: GOMMANS, JOS E.A., - Dutch sources on South Asia c.a 1600-1825. Volume I: Bibliography an Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands).
225-160: GOMMANS, JOS E.A., - Dutch sources on South Asia c.a 1600-1825. Volume I: Bibliography an Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands).
234-557: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE, - God, geld en seks. Gekozenm vertaald en bezorgd door Edu Borger.
234-556: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE, - Dagboek. Gekozen, vertaald en bezorgd door Leo van Maris.
227-620: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE, - Dagboek. Gekozen, vertaald en bezorgd door Leo van Maris.
230-246: GONDA, J. (VERZAMELD EN INGELEID), - Letterkunde van de Indische Archipel.
217-256: GONDA, J. (VERZAMELD EN INGELEID), - Letterkunde van de Indische Archipel.
224-625: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen (= 1 band). Vertaald door Wils Huisman.
228-575: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen. Vertaald door Wils Huisman.
231-575: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen (= 1 band). Vertaald door Wils Huisman.
220-625: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Vertaling, nawoord en noten van Arthur Lange-veld.
235-135: GOOR, J. VAN, - Indische Avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
227-134: GOOR, J. VAN, - De Nederlandse KoloniŽn. Geschiedenis van de Nederlandse Expansie 1600-1975.
227-135: GOOR, J. VAN, - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ.
214-425: GOOSEN, LOUIS, - Van Andreas tot ZacheŁs. Thema's uit het Nieuwe Testament} en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
229-509: GOOSKENS, F.A. E.A., - Het Bredase begijnhof in veranderende tijden. Een geschiedenis van 750 jaar.
229-506: GOOSSENS, EYMERT-JAN, - Paleis Noordeinde. Vierhonderd jaar 'Hoff van Oraignen
234-444: GORDIJN, C., - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Amsterdamsche Beroepsbrandweer.
223-150: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
224-258: GORIS, R., - Beknopt Sasaksch-Nederlandsch Woordenboek.
230-129: GORIS, R., - Bali. Godsdienst en ceremoniŽn.
203-131: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
219-131: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
228-552: GORISSEN, FRIEDRICH, - B.C.Koekkoek 1803-1862. Werkverzeich-nis de Gemšlde.
227-424: GORISSEN, TH.M., - Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis.
211-511: GORRIS, G. E.A., - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
223-562: GORRIS, G. E.A., - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
228-225: GORTER, H., - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's Oostkust.
214-573: GORTER, F.B. E.A., - SociŽteit Minerva 1875-1965. (Gedenkboek)
233-392: GORTER, HERMAN, - Mei. Een gedicht.
216-442: GORTER, HERMAN, - De groote dichters. Nagelaten studiŽn over de wereldliteratuur en haar maatschappelijke grondslagen.
216-443: GORTER, HERMAN, - De school der PoŽzie. Verzamelde Werken deel II.
216-444: GORTER, HERMAN, - Episch Werk. Verzamelde Werken deel IV.
223-547: GORTER, F.B. E.A., - SociŽteit Minerva 1875-1965. (Gedenkboek)
235-405: GORTER, HERMAN, - Verzen. Eerste deel.
213-285: GOSLINGA, C. CH., - De Trinitaria. (korte verhalen)
230-150: GOSLINGS, B.M., - Gids in het Volkenkundig Museum.V: Java.
228-202: GOSLINGS, B.M., - Gids in het Volkenkundig Museum. XIII: De Indianen en Boschnegers van Suriname.
233-422: GOSS, JOHN, - De geschiedenis van de cartografie. Met inleiding door Valerie Scott.
209-477: GOSS, J. (INL. EN AANV.TEKSTEN), - Blaeu. De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw.
223-374: GOSSE, PHILIP, - Geschiedenis van de zeeroverij. I: Zeeroverij in de oudheid II: De zeerovers van het Noorden III: De zeerovers van het Westen IV: De zeerovers van het Oosten. 4 delen in 1 band.
212-391: GOSSE, PHILIP, - Geschiedenis van de zeeroverij. I: Zeeroverij in de oudheid II: De zeerovers van het Noorden III: De zeerovers van het Westen IV: De zeerovers van het Oosten. 4 delen in 1 band.
223-496: GOSSELINK, MARTINE, - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. met bijgevoegde artikelen.
222-288: GOSSES, I. H., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: De Middeleeuwen.
199-316: GOU, L. DE, - Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het plan van constitutie.
219-534: GOUDA QUINT, S., - Grondslagen voor de bibliogaphie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925.
234-445: GOUDOEVER, J.VAN / NIJHOFF ASSER, P. (VOORWOORD), - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk. Uitgegeven bij het 350-jarig bestaan van de Oude Remonstantse Kerk.
217-509: GOUDRIAAN, F. E.A.(O.R.V.), - Vijftig Jaren Middelbaar Technisch Onderwijs te Dordrecht,1911-1961. Gedenkboek uitg. t.g.v. het 50-jarig bestaan.
211-440: GOUDRIAAN, D.F. E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek 1948-1978. Afdeling Kennemer-land van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
226-36: GOUDRIAAN, C. (PS.VAN C.GRILK), - Het kamp aan de grens.
226-550: GOUDRIAAN, K. E.A. (UITGEGEVEN DOOR), - Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda.
225-80: GOUDSMIT, J., - Kijkjes in de Tooverwereld.
233-149: GOUKA, N.G.B., - De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in IndiŽ? (1936-1938). / The Soetardjo petition. A Dutch bloomer in the Netherlands Indies? (1936-1938).
230-151: GOUKA, N.G.B., - De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in IndiŽ? (1936-1938).
235-560: GOULD LEE, ARTHUR (EDITED BY), - The Empress Frederick Writes to Sophie, her daughter, Crown Princess and later Queen of the Hellenes. Letters 1889-1901. With an introduction by her Majesty Queen Helen-Queen Mother of Roumenia.
223-552: GOUW, J.L. VAN DER, - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
234-446: GOUW, J. TER, - Nacht en Morgenrood. Een tijdvak uit de Geschiedenis van Amsterdam. Meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
231-540: GOUW, J.L. VAN DER, - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
232-199: GOUW, A.C.TER, - Indische jongens.
233-150: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chi-nese ervaring in IndonesiŽ 1900-1942.
224-164: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
199-166: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
227-136: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chi-nese ervaring in IndonesiŽ 1900-1942.
225-608: GOVEDARICA, BLAGOJE, - Zeptertršger - Herrscher der Steppen.Die frŁhen Ockergršber des šlteren ńneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum SŁdost- Osteuropas. Herausgegeben von Harald Hauptmann.
233-151: GRAAF, H. J. DE, - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Met voorwoord van H.Baudet.
235-136: GRAAF, H.J., - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten.
232-143: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - De eerste moslimse vorstendommen op Java. StudiŽn over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
224-377: GRAAF, H. J. DE, - De tekeningen van de zee-officier Q.M.R. Ver Huell. artikel in : Bijdragen tot de Taal -, Land- en Volkende.
225-265: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - Chinese muslims in Java in the 15th and 16th centuries: The Malay Annals of Semarang and Cerbon. Translated and provided.
227-137: GRAAF, H. J. DE, - Geschiedenis van IndonesiŽ.
221-521: GRAAF, J.H.G. DE, - Moordrecht in touw.
227-138: GRAAF, H. J. DE, - Nederlanders over de zeeŽn. 350 Jaar geschiedenis van Nederland buitengaats. m.m.v. G.Gongrijp, W.R.Menkman en P.J.van Winter.
223-180: GRAAF, H. J. DE, - Wonderlijke verhalen uit de Indonesische historie.
235-303: GRAAF, R.DE, - Oorlog om Holland. 1000-1375.
224-168: GRAAFF, B. DE, - Kalm temidden van woedende Golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving, 1912-1940.
235-138: GRAAFF, B. DE, - Kalm temidden van woedende Golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving, 1912-1940.
230-7: GRAAFF-VAN CAPELLE, B.DE, - Het Noordpoolkind. Marietje Paery's reisverhaal. Door haarzelf en haar moeder verteld.
224-554: GRAAFF, H. H. A. DE, - De Militair-Rechterlijke Organisatie, 1795-1955 en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de Landmacht.
216-180: GRAAFF, A.P. DE, - Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouiile van het vergeten leger. Met voorwoord van Dading Kalbuadi, Lt.Generaal der T.N.I.bd., geleide van F.L.Meijler.
223-321: GRAAFF, B. DE / LOCHER-SCHOLTEN, E., - J.P.Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
191-383: GRAAFF, A.DE, - De geschiedenis van de S.S.Rosalie. Nederlands oudste stoom-sleepboot 1873-1997.
231-325: GRAAFF, B. DE / LOCHER-SCHOLTEN, E., - J.P.Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
207-57: GRAAFF-WUPPERMANN, A. DE, - Twee jaar op 't jachthuis.
200-276: GRAAFF, M.H.DE, - Middeleeuwsche vertellingen, volksoverleveringen en Noordsche gedichten.
230-318: GRAAFF, B. DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood.
232-144: GRAAFLAND, N., - De Minahassa. Haar verleden en haar tegenwoordige toestand. 2 delen. deel 2 bevat achterin : Appendix bevattende eene korte beschrijving van de meest bekende dieren en planten in de Minahassa + Index
224-498: GRAAFLAND, J.L.M., - Heraldische Encyclopedie. m.m.v. A.Stalins. Tekst in frans en nederlands.
194-174: GRAEFF, A.C.D.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-IndiŽ en Japan.
219-198: GRAEFF, A.C.D.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-IndiŽ en Japan.
206-565: GRAF, P., - Een ongelijke strijd. Wilton-Feijenoord 1983-1988.
213-584: GRAF, P., - Een ongelijke strijd. Wilton-Feijenoord 1983-1988.
233-91: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen.
225-442: GRAFT, CH. VAN DE, - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
225-443: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Maria-Legenden. Verzameld en met een inleiding.
197-248: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Palmpaasch. Een folkloristische studie van Palmzondaggebruiken in Nederland.
228-383: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - In exilio. Gedichten
220-111: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen.
225-545: GRAM, JOHAN, - Onze schilders in Pulchri Studio. Met een biografisch register.
218-122: GRAM, JOHAN, - Mijn praatstoel. Vertellingen voor onze jongens en meisjes.
194-455: GRAM, JOHAN, - In Londen. Reisschetsen.
213-618: GRAM, JOHAN, - Onze schilders in Pulchri Studio. Met een biografisch register.
216-446: GRAM, JOHAN, - In Londen. Reisschetsen.
231-517: GRAM, JOHAN, - 's Gravenhage in onzen tijd.
235-36: GRAM, JOHAN, - Uit mijn schetsboek. Verhalen voor onze jongens en meisjes.
215-615: GRAPPERHAUS, F. H. M., - Grobberehuson circa 1000- Grapperhausen 2000. History af Grapperhausen and both name-related farms and families.
216-52: GRAS, HENDRIK, - Siem Pompel in BelgiŽ. Een Hollandsche jongen in de belegerde stad.
229-49: GRAS, HENDRIK, - De schanslooper van Monnikendam.
230-11: GRAS, HENDRIK, - Op den Verkeerden Weg. Een verhaal uit het visschersleven.
235-140: GRASVELD, F. (REDACTIE), - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouw-kolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken.
221-169: GRASVELD, F. (REDACTIE), - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouw-kolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken.
218-472: 'S-GRAVESANDE, G.H., - E.du Perron. Herinneringen en beschouw-ingen.
215-493: 'S-GRAVESANDE, G.H., - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De questie 'Lieven Nijland'. Bijeengebrachte documenten.
235-588: GREEN, JULIEN, - Journaal 1946-1976. Keuze, vertaling en nawoord van Greetje van den Bergh.
227-451: GREGOOR, N., - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
235-493: GREGOOR, N., - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
230-578: GREKOV, B. / IAKOUBOVSKI, - La Horde d”r et la Russie. La domination tatare aux XIIIe et XIVe siŤcles de la Mer Jaune a la Mer Noire.
219-406: GRESHOFF, J., - Pluis en niet Pluis. De zes en zeven kruisjes.
219-407: GRESHOFF, J., - Verzamelde gedichten.
230-557: GRESHOFF, JAN E.V.A., - Bram van Velde 1895-1981.
219-405: GRESHOFF, J., - Mengelstoffen op het gebied der Fransche Letterkunde.
216-447: GRESHOFF, J., - Fabrieksgeheimen.
229-391: GRESHOFF, J., - Schrijversprentenboek 3 gewijd aan Jan Greshoff.
204-418: GRESHOFF, J. / BRAAK, M.TER / PERRON, E. DU, - Sans famille. Drie brieven over een hedendaadsch vraagstuk.
228-384: GRESHOFF, J., - Steenen voor brood.
192-482: GRESHOFF, J., - De wieken van de molen.
192-484: GRESHOFF, J., - Gedichten 1907-1936. Herziene en vermeerderde uitgave. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche PoŽzie' door S.Vestdijk.
231-558: GRESHOFF, J., - Jozef Cantrť, houtsnijder.
203-467: GRESHOFF, J., - Catrijntje Afrika.
203-472: GRESHOFF, J., - Wachten op Charon. (gedichten 1958-1960).
220-428: GRESHOFF, J., - Catrijntje Afrika.
220-429: GRESHOFF, J., - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
235-406: GRESHOFF, J., - Schrijversprentenboek 3 gewijd aan Jan Greshoff.
235-465: GRESHOFF, J., - Arthur van Schendel.
222-47: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. Vervolg op: De Orchidee van 5A.
216-53: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. 2e druk van : De manke grapjas.
227-508: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De kip die kraaide. 'n Zwolse geschiedenis.
208-22: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Orchidee van 5-A
229-50: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De manke grapjas. (Later verschenen als: De grapjas).
212-516: GREUP, G.M., - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschie-denis.
235-38: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Orchidee van 5-A
232-213: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
216-181: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
227-206: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
231-408: GREVELINGEN, H.VAN, - Verzameld werk.
227-321: GREVER, M., - Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in de geschiedenis.
232-318: GREVER, MARIA / WAALDIJK, BERTEKE, - Feministische Openbaarheid. De nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
223-582: GREVER, TONKO / HEUFT, ANNEMIEKE, - De LŠszlů in Holland. Nederlanders geportretteerd door de internationale societyschilder Philip de LŠszlů. Met bijdragen van Sandra de LŠszlů.
235-323: GREVER, M., - Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in de geschiedenis.
200-687: GRIEP, W./ KRŃH…,FR. (WISSENSCH.ERARBEITUNG), - Peter der GroŖe in Westeuropa. Die GroŖe Gesandschaft 1697-1698.
227-207: GRIFT, C.VAN DER, - Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping.
234-483: GRIJPSKERKE, JACOB VAN, - 'T Graafschap van Zeeland. Corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare Graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt. Uitg.door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijn boekerij, met een aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
222-289: GRIJZENHOUT, F. E.A. (O.R.V.), - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie der patriotten.
198-296: GRIJZENHOUT, FR. / TUYL VAN SEROOSKERKEN, C.VAN, - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
225-300: GRIJZENHOUT, F. E.A. (O.R.V.), - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie der patri-otten.
229-51: GRILK, C., - De bron in het Beverwoud.
223-181: GRIMBERG, W.L.F., - Gids door de Nederlandsche geschiedenis. II Tropisch Neder-land. Geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's.
226-98: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 4: De schoone Slaapster in het Bosch.
226-95: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 1 : Hans en Grietje.
226-96: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 2 : Roodkapje.
215-635: GRIMSCHITZ, BRUNO, - Die Altwiener Maler.
226-521: GROEN, P., - Oude en nieuwe Groninger Liederen. (1). Opgeteekend, verzameld en van enkele aanteekeningen voorzien. Voor piano bewerkt door G.R.Jager. Met inl.van H.Poort.
222-290: GROEN VAN PRINSTERER, G., - Maurice et Barnevelt. …tude Historique.
233-205: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in IndonesiŽ 1945-1950.
221-250: GROEN VAN PRINSTERER, G., - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 2 delen.
229-209: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in IndonesiŽ 1945-1950.
233-206: GROEN, PETRA / TOUWEN-BOUWSMA, ELLY, - Nederlands-IndiŽ 1942. Illusie en ontgoocheling.
221-500: GROEN, K. (INLEIDING), - Gezicht op Scherpenzeel, een grens-geval.
232-161: GROENEBOER, K., - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor IndiŽ van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
232-363: GROENEVELD, G., - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
233-37: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van Ibrahim ben Mouna. Een boek voor jonge menschen.
219-177: GROENEWEG., J.J., - Waar de doornboomen fluisteren. (Zuid-Afrika) Een boek voor jonge mensen.
233-36: GROENEWEG., J.J., - De gelukkige eilanden. Een boek voor jonge menschen.
216-55: GROENEWEG., J.J., - De gelukkige eilanden. Een boek voor jonge menschen.
194-244: GROENEWEG., J.J., - Waar de doornboomen fluisteren. Een boek voor jonge mensen.
219-228: GROENEWEG., J.J., - Manitou. Uit 't leven van 'n Transvaalsche middelbare school. Voor jongeren en ouderen.
221-12: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van Ibrahim ben Mouna. Een boek voor jonge menschen.
233-34: GROENEWEG., J.J., - Blauw bloed. Voor jongeren en ouderen.
195-23: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van AbessyniŽ.
232-319: GROENEWEG, N. / HALLEMA, A., - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig Eeuwen Politie en Justitie.
198-456: GROENEWEGEN, H. (REDACTIE), - En gene schitterde op de rede.
229-160: GROENHART, KRISTINE, - Mangalaan 27. Een dramatisch leven in Nederlands-IndiŽ.
231-409: GROENINGEN, A.P. VAN, - Volledig Werk. (Martha de Bruin / Een nest mensen / Verspreide stukken / Correspondentie) Dundruk-uitgave.
218-329: GROENVELD, S., - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609. De Tachtigjarige Oorlog 1.
218-330: GROENVELD, S. / LEEUWENBERG, H. L. PH., - De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek, 1609-1650. De Tachtigjarige Oorlog 2
205-295: GROENVELD, S., - Verlopend Getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog, 1640-1646.
231-308: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530 - 1980.
225-301: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
222-293: GROENVELD, S., - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609. De Tachtigjarige Oorlog 1.
228-271: GROENVELD, S., - Verlopend Getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog, 1640-1646.
220-348: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - Nassau uit de schaduw van Oranje.
235-304: GROENVELD, S. E.A., - Unie - Bestand - Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
235-309: GROENVELD, S., - Hooft als historieschrijver. Twee studies.
232-145: GRONEMAN, J., - De Tjandi Baraboedoer op Midden-Java. 4e nieuw bijgewerkte uitgaaf.
204-310: GRONEMEIJER, C.F., - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
216-56: GRONINGEN, A.VAN (= L.A.H.ALBERING), - De man in het bos.
221-13: GRONINGEN, A.VAN (= L.A.H.ALBERING), - De man in het bos.
214-587: GROOT, J.M.DE (TEN GELEIDE VAN), - Tweehonderd jaar Pictura. een tekengenootschap in Dordrecht.
230-561: GROOT, IRENE DE E.A., - Willem Witsen 1860-1923. Schilderijen - tekeningen - prenten - foto's
227-24: GROOT, TH.JOH. DE, - De zwarte zeerover.
231-184: GROOT, GERARD C. DE, - De Nederlandse Antillen. (fotoboek met inleiding)
232-146: GROOT, E.P.DE, - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ.
195-580: GROOT, K., - Oude foto's en prentbriefkaarten Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee.
191-596: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
233-38: GROOT, CLARA DE, - Toen het lente werd op Oegenhoek. Een verhaal uit het Friese waterland. Met een voorwoord van Nienke van Hichtum.
207-603: GROOT, C.W.DE, - Jan Steen. Beeld en woord.
226-99: GROOT, JAN H.DE, - Zomerzon. Versjes voor de kleintjes.
234-316: GROOT, S.J.DE / SCHAAP,S., - De Nederlandse visserij rond 1900.
218-426: GROOT, JAN H.DE, - Verloren liedjes.
216-486: GROOT, J.R.DE, - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden. Met bijdragen van: C.Reedijk, E.Braches, R.E.O.Ekkaart, A.Korteweg, Ha.G.M.Prick, M.A.Schenkeveld-van der Dussen e.a.
199-586: GROOT, J.M.DE (MET VOORWOORD VAN), - Aelbert Cuyp en zijn familie, schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp, Benjamin Gerritsz Cuyp, Aelbert Cuyp. Tentoonstellingscatalogus.
219-604: GROOT, J.M.DE (MET INLEIDING VAN), - Ary Scheffer, tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen. Tentoonstelling Dordrechts Museum.
212-581: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
220-440: GROOT, A.D. DE E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Louise Mellema 1900-1990. Haar leven Herinneringen Literair werk.
235-416: GROOT, PATRICIA DE, - Ik besta in wat ik schrijf. Hella Haasse in beeld.
233-467: GROOTENBOER, J.J., - Grote Sien & Kleine Sien. Klopjes in Twente.
214-466: GROOTENDORST, R., - Theo Thijssen.
227-545: GROSFELD, J. E.A. (O.R.V.), - Zeeuwse verhalen. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
203-474: GRUNBERG, A., - Fantoompijn.
222-402: GRUNBERG, A., - De troost van de slapstick. Essays.
223-359: GR‹TER, R., - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
222-92: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Onder de schemerlamp. 4 delen in 2 banden.
208-120: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Uit m'n mouw geschud.
223-32: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Vacantie aan de Friesche kust.
217-51: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
226-38: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
229-81: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Uit m'n mouw geschud.
228-538: GRUYTER, J.DE, - Uit het werk van Aart van Dubbenburgh. Met een kunst-critische inleiding van W.Jos de Gruyter en een sociaal-ethische beschouwing van W.Banning.
221-563: GRUYTER, J.DE, - De Haagse School. 2 delen. I: Joh.Bosboom / J.Israels / P.J.C.Gabriel / J.H.Weissenbruch / H.W.Mesdag / W.Roelofs. II:G.Bilders / Jac.Maris / M.Maris / A.Mauve / W.de Zwart.
191-623: GUDLAUGSSON, S.J., - Gerard Ter Borch. Zwolle 1617 Deventer 1681. Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis.
232-484: GUENTER, MICHAEL, - Die Juden in Lippe von 1648 bis zur Emanzipation 1858.
234-586: GU…PIN, J.P., - De kunst van Janus Secundus. De 'kussen' en andere gedichten. Met een bijdrage van P.Tuynman.
208-481: GULIK, C.VAN E.A., - Drie eeuwen Bredase boeken 1604-1900. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te Breda 22 december 1984 tot en met 17 februari 1985.
203-359: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
232-602: GULIK, ROBERT VAN, - The Chinese Bell Murders. Three cases solved by judge Dee. A Chinese detective story suggested by three original ancient Chinese plots.
226-614: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
235-542: GULIK, WILLEM VAN, - Nederlanders in Nagasaki - Japanse prenten uit de 19e eeuw. / The Dutch in Nagasaki - 19th century Japanese prints.
235-562: GULIK, R.H.VAN, - Sexual life in ancient China. A preliminary survey of Chenise sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D.
216-183: GUNAWAN, B., - KudetŠ. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging.
235-141: GUNNING, C.P., - IndiŽ en Jong-Nederland. Bijdragen uit veler pen, beoogende ons opgroeiend geslacht Indie beter te doen kennen en begrijpen.
231-363: GUNS, NICO, - Holland Amerika lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij.
235-365: GUNS, NICO, - Dempo en Baloeran. 'De mooiste schepen van het Oosten
235-366: GUNS, NICO / LUIDINGA, FRANS, - Sibajak. 'Grand Old Lady' van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.
231-208: GUTSCHE, H. E.A., - Die F. A. K.- Volksangbundel. Derde- of eeufees-uitgawe.
230-152: HAAFNER, JACOB, - Exotische liefde. Bewerkt, hertaald en met voorwoord van Thomas Rosenboom. O.r.v. Erica van Boven en Olf Praamsma. (=bewerking van: Reize in eenen Palanquin).
225-485: HAAN, JACQUES DEN, - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden. (langs de hoofdspoorweglijn) Uitgave t.g.v. 100-jarig bestaan Bruna 1868-1968.
227-139: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar Neder-landsche Koloniale Geschiedenis.
230-247: HAAN, P., - Para-Paravuur aan de Banda-zee. (roman)
219-535: HAAN, A.A.M.DE, - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
208-555: HAAN, A.M.J.DE, - Inventaris van het Archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage 1311-1917. 3 delen. (in type-schrift) I: Inleiding en inventarisatie II: Regesten III: Indices.
217-562: HAAN, L.DEN, - Turf in je ransel.
217-561: HAAN, J.J.A. DE (VOORWOORD), - Mariniers van vandaag. Het Korps Mariniers in 1980. Uitg. T.g.v. het driehonderdvijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980.
213-465: HAAN, JACQUES DEN, - Bevindelijk reisboek.
226-128: HAAN, B.DE, - Een bijtempel van Tjandi Sewoe. Overdruk
228-486: HAAN, JACQUES DEN, - Boeken en publiek.
200-610: HAAN, J.J.A. DE (VOORWOORD), - Mariniers van vandaag. Het Korps Mariniers in 1980. Uitg. T.g.v. het driehonderdvijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980.
223-415: HAAN, J. I. DE, - Pijpelijntjes. Ingeleid en toegelicht door Rob Delvigne en Leo Ross.
218-208: HAAN, F. DE, - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
218-257: HAAN, PIER RIMBA, - Schemeringen van het oerwoud. Een roman uit het Ambonse.
199-478: HAAN, JACQUES DEN, - Boeken en publiek.
212-392: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar Nederlandsche Koloniale Geschiedenis.
221-190: HAAN, F. DE, - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
232-451: HAAN, J. I. DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met een voorrede van Georges Eekhoud en een nawoord van Wim J.Simons.
235-408: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Het Joodsche lied. Tweede boek.
235-409: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Nerveuze vertellingen. met 4 illustraties en een losse ets van Peter Yvon de Vries
235-410: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met een voorrede van Georges Eekhoud en een nawoord van Wim J.Simons. R
235-367: HAANSTRA, F. / ZEEMAN,S., - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
214-35: HAARMAN, H.J., - De strijd in 1943.
233-39: HAARMAN, H.J., - Jonker Mendo.
201-29: HAARMAN, H.J., - De strijd om het geluidloze vliegtuig.
228-388: HAARSMA, M. E.A. (ONDER RED.VAN), - Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S.Haasse. Schrijversprentenboek nr. 35
235-415: HAARSMA, M. E.A. (ONDER RED.VAN), - Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S.Haasse.
219-357: HAAS, C. DE, - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam - Oranje - Willem Ruys.
197-249: HAAS, N. DE / NACHENIUS, J.C. / SCHAAP, GERDA (REDACTIE), - Hamer. Midwinternummer. 1941.
204-374: HAAS, C. DE, - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam - Oranje - Willem Ruys.
212-321: HAAS, N. DE / NACHENIUS, J.C. / SCHAAP, GERDA (REDACTIE), - Hamer. Midwinternummer. 1941.
213-184: HAASBROEK, N.D., - Prof.F.Kaiser en S.H.de Lange, in hun relatie tot de astrono-mische plaatsbepalingen van omstreeks 1850 in het voormalige Ned.IndiŽ.
233-396: HAASSE, HELLA, - Oeroeg. Nederland Leest
208-454: HAASSE, HELLA, - Het tuinhuis.
214-427: HAASSE, HELLA, - El ojo de la cerradura. (Sleuteloog) Vertaald in het spaans door Andrea Morales Vidal.
219-409: HAASSE, HELLA (PS. C.J.VAN DER SEVENSTERRE), - Sterrenjacht. (In 1950 als feuilleton in Het Parool )
230-472: HAASSE, HELLA, - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
230-248: HAASSE, HELLA, - Heren van de Thee. roman.
228-386: HAASSE, HELLA, - Het woud der verwachting. Het leven van Charles van Orleans.
228-385: HAASSE, HELLA, - De tuinen van Bomarzo.
230-303: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
203-476: HAASSE, HELLA, - Bzzlletin nummer gewijd aan Hella Haasse.
221-475: HAASSE, HELLA, - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
221-396: HAASSE, HELLA, - Bzzlletin nummer gewijd aan Hella Haasse,
217-419: HAASSE, HELLA, - Het tuinhuis.
217-418: HAASSE, HELLA, - De scharlaken stad.
223-246: HAASSE, HELLA, - Oeroeg. (boekenweekgeschenk) met de briefaart voor de prijsvraag.
233-249: HAASSE, HELLA, - Een handvol achtergrond. 'Parang Sawat' autobiografische teksten.
217-420: HAASSE, HELLA, - Het woud der verwachting. Het leven van Charles van Orleans.
229-243: HAASSE, HELLA, - Een handvol achtergrond. 'Parang Sawat' autobiografische teksten.
229-244: HAASSE, HELLA, - Oeroeg. (Debuut)
229-300: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
232-266: HAASSE, HELLA, - Heren van de Thee. roman.
228-227: HAASSE, HELLA, - Heren van de Thee. roman.
226-383: HAASSE, HELLA (PS. C.J.VAN DER SEVENSTERRE), - De verborgen bron. Roman.
224-452: HAASSE, HELLA, - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis.
212-501: HAASSE, HELLA, - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
235-193: HAASSE, HELLA, - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ.
235-412: HAASSE, HELLA, - De scharlaken stad.
235-413: HAASSE, HELLA, - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis.
235-414: HAASSE, HELLA, - Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern. Kroniek van een leven.
194-530: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon. Uitgegeven t.g.v. het Honderd-jarig bestaan der firma. 1833- 29 mei - 1933. Met fondscatalogus.
204-545: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon. Uitgegeven t.g.v. het Honderd-jarig bestaan der firma. 1833- 29 mei - 1933. Met fondscatalogus.
225-588: HACKMAN, H., - Vom Omi bis Bhamo. Wanderungen an den Grenzen von China, Tibet und Birma.
234-110: HADLAND DAVIS, F., - Mythen en Legenden van Japan. Vert. door B. C. Goudsmit.
233-548: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het verhaal van een Duitser. 1914-1933. vertaald door J.Godfried. Nawoord van Uwe Soukop.
217-421: HAGE, A.L.H., - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
226-385: HAGE, A.L.H., - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en fuctie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
216-613: HAGEDORN, ANNETTE, - Islamitische kunst.
229-386: HAGELAND, A.VAN, - Ernest Claes en wij. Een literair volkskundige studie.
232-364: HAGEN, W., - De grote geld-vervalsing van het Derde Rijk. Een op historische feiten berustend verslag van de grootste geld-vervalsings-affaire aller tijden.
210-129: HAGEN, P., - Hoe wij leren lezen.
228-487: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
192-518: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
234-430: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
204-517: HAHN BEER, EDITH, - De joodse bruid. Zij trouwde een nazi en redde haar leven.
231-552: HAITSMA, J., - Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd.
234-447: HAITSMA, E.O.G. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877.
213-287: HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M., - CaraÔbisch steekspel. (onderwater harpoenvissen)
227-208: HAKKERT, A., - 'n Glimlach van Tenno Heika.
216-184: HAKKERT, A., - 'n Glimlach van Tenno Heika.
235-142: HAKS, LEO / ZACH, PAUL, - Indonesia. Images from te past. Photographs Jean Demmeni.
210-286: HAKS, L. / MARIS, G., - Lexicon of Foreign Artists who visualized Indonesia. (1600 - 1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
235-251: HAKS, F. E.O., - Pre-war Balinese modernists 1928 -1942. An additional page in art-history.
216-269: HAKS, L. / MARIS, G., - Lexicon of Foreign Artists who visualized Indonesia. (1600 - 1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
233-454: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en Teltsjes. Libbensskets fen Dr.G.A.Wumkes. Fyfte printinge.
197-231: HALL, M.C.VAN, - Het leven en karakter van den Admiraal Jhr.Jan Hendrik van Kinsbergen. / Bijvoegselen tot den eersten druk van het Leven en Karakter ....
232-532: HALL, LEE, - Willem de Kooning & Elaine Fried. Portret van een huwelijk
226-579: HALLEMA, A., - Anton Pieck. Catalogus en beschryving van zyn prenten en schilderyen.
200-398: HALLEMA, A., - Cornelis Maartenszoon Tromp, 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp.
228-103: HALLEMA, A. / WEIDE, J. D. VAN DER, - Kinderspelen voorheen en thans; inzonderheid in Nederland. Met voorwoord van J.H.Gunning.
222-295: HALLEMA, A., - In en om de gevangenis.Van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-IndiŽ. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorw.van H. Brugmans. / toegevoegd: artikel van A.L.Crochane: De oorsprong der gevangenissen.
212-149: HALLEMA, A. / WEIDE, J. D. VAN DER, - Kinderspelen voorheen en thans; inzonderheid in Nederland. Met voorwoord van J.H.Gunning.
234-492: HAM, W.VAN E.A., - Ter ere van 'De Maagd'. Bij de opening van de Stadsschouwburg De Maagd. uitgave van Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom.
234-485: HAM, J.VAN, - Prentenboek van Middelburg.
214-484: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866-2000.
226-490: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866-2000.
233-434: HAMERS, N.A. E.A. (ONDER RED.VAN)., - Bij ons in de familie. Genealogische en Heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970.
212-562: HAMM, J. G. G. M., - De Overwinning bij Heiligerlee. Geschetst in haar militair-historische en politiek-culturele betekenis.
216-588: HAMMACHER, A.M., - De levenstijd van Antoon der Kinderen.
199-591: HAMMACHER, A.M., - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar.
234-431: HAMMACHER, A.M., - Jean FranÁois van Royen 1878-1942. (nr 253 van beperkte oplage)
228-554: HAMMER, ARMAND (FOREWORD), - Kazimir Malevich 1978-1935. Exhibition catalogue National Gallery Washington / Armand Hammer Museum Los Angelus / Metrpolitan Museum New York 1990 - 1991.
230-12: HAMSUN, MARIE, - De Langerud kinderen in het dal en op de zomerwei. Uit het Noorsch door Claudine Bienfait. Met voorbericht van D.L.Daalder.
225-240: HAMZAH, AMIR, - Heimwee. Gedichten. Vertaald door Rudy Kousbroek en A.Teeuw.
219-242: HANA-HUPBACH, F., - Het land van de eeuwige zon. bewerkt door Diet Kramer.
218-423: HANENBERG, P.VAN DEN / VERHALLEN, FR., - Nederlands cabaret 1970-1995. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat.
213-470: HANLO, JAN, - Brieven 1963-1969.
213-471: HANLO, JAN, - In een gewoon rijtuig.
205-174: HANNAFORD-RAMBONNET, N., - Kiotskť (stand to attention) Kťre (bow) Naorť (stand up). Experiences during the Japanese occupation in Java.
232-115: HANOU VAN ARUM, P., - Nieuwe gedichtjes Voor de welopgevoede jeugd. Voor Jonge Jufvrouwen
204-670: HANRATH, JOH.J. E.A., - De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij in Nederland.
234-136: HANSEN, A.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Alles is hier wel vreemd, zooals u begrijpt. Brieven uit IndiŽ 1910-1920.
211-597: HANUSCHEK, SVEN, - Elias Canetti. De biografie. Vertaald door E.Schippers en Gerrit Bussink.
207-553: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
211-494: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
202-548: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
223-553: HARDENBERG, H., - Twintig eeuwen Rijswijk.
233-502: HARDENBERG, H., - Oostduin en de Graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
216-575: HARDERING, CL., - Die Abteikirche von Klosterrath. De Abdijkerk te Rolduc.
211-167: HARDIATI, E.S. / KEURS, PIETER TER, - Indonesia. De ontdekking van het verleden. (Tentoonstellingscatalogus)
222-405: HARDUYN, JUSTUS DE, - De weerliicke liefden tot Roose-mond 1613. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door D.Dambre.
206-266: HAREN, W. VAN, - Verzameling van Gedichten, Van, voor en tegen Jr.Willem van Haren, Grietman op het Bildt: en Wegens de Provincie van Vriesland Gecommiteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz.
214-535: HARENBERG, E.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326.
201-557: HARMSEN, TH.W., - De beknopte Lant-Meet-Konst. Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen. (circa 1628-1717). Met een voorwoord van C.Koeman.
200-539: HARMSEN, H. / STEGEMAN,J., - Spiegel van een eeuw Oostgelders leven. (1879-1979). Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Graafschap-Bode.
235-305: HARMSEN, G., - Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. reprint van de uitgave van 1961.
229-395: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1858/1862. 3 delen.
221-397: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoorden der Nederlandsche taal. Facsimile-uitgave van de uitgave van 1856-1870. 3 delen in 1 band.
235-417: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoorden der Nederlandsche taal. Facsimile-uitgave van de uitgave van 1856-1870. 3 delen in 1 band.
229-220: HARRIS, CLYDE R., - Historis baseball Aruba. E Prome ananan. De 'Bomba' pa XIII Serie Mudial di Baseball Amateur. (Cu colaboracion di Efraim 'Boei' Brion y Don Juan Perez)
235-122: HARRISON, TOM (EDITED BY), - Borneo jungle. An account of the Oxford University Expedition of 1932.
207-373: HARRISON, F., - Willem I, prins van Oranje. Met een voorrede van P.J.Blok.
235-255: HARSRINUKSMO, BAMBANG, - Ensiklopedi Keris. (in Indonesian)
231-410: HART, MAARTEN 'T, - De kroongetuige.
230-383: HART, M.'T, - Laatste zomernacht.
230-379: HART, M.'T, - De droomkoningin.
230-381: HART, M.'T, - De vrouw bestaat niet.
197-556: HART, G.'T / FISCHER,H.F.W.D., - Costumen van 's-Gravenhage. 1451-1609.
193-575: HART, G. 'T, - De Oude kerk te Scheveningen.
230-378: HART, M.'T, - De aansprekers. Roman van vader en zoon.
233-400: HART, MAARTEN 'T, - Een vlucht regenwulpen. - Extra: 'De tijd verstrijkt in een vleugelslag' door Onno Blom. Nederland leest
231-411: HART, MAARTEN 'T, - Dienstreizen van een thuisblijver.
231-412: HART, MAARTEN 'T, - Het roer kan nog zesmaal om.
223-543: HART, G. 'T, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Graven-hage. 2 delen.
212-531: HARTENDORF, G., - Duin en Kruidberg. Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer.
215-509: HARTKAMP, M., - Schoten rondom Vestdijk. Bezorgd door Rudi van der Paardt.
235-256: HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE, - Sits. Oost-West relaties in textiel.
223-231: HARTLEY, M.G., - Myn kamp. Niet door Hitler maar door M.G.Hartley.Tekeningen en tekst uit het kampleven te Tjimahi-Java.
224-361: HARTMAN, E., - Oorlog zonder vrienden.
219-567: HARTMAN, J. SAMENGSTELD DOOR, - Vijftig Jaren Bond Westland. Gedenkboek t.g.v. het vijftig-jarig bestaan van den Bond 'Vereeniging Westland'. 1889 - 25 April - 1939.
220-497: HARTMAN, J. SAMENGSTELD DOOR, - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad.
221-470: HARTMANS, K.D., - Catalogus van de Circus-Bibliotheek. Eerste deel. Universteitsbibliotheek van Amsterdam, speciale catalogi, Nieuwe serie no.4.
233-304: HARTOG, J., - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft van de 18de eeuw.
233-223: HARTOG, J., - Luis Brion, de Admiraal-Financier.
233-230: HARTOG, J., - CuraÁao in oude ansichten.
210-335: HARTOG, JOH., - De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw. 2e vermeerderde en verbeterde druk.
233-232: HARTOG, J., - Aruba, zoals het was, zoals het werd van de tijd der Indianen tot op heden.
226-387: HARTOG, HENRI, - Sjofelen. Met voorrede van Lodewijk van Deyssel.
210-225: HARTOG, HENRI, - De Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika.
222-296: HARTOG, J., - De Patriotten en Oranje van 1747 - 1787.
215-595: HARTZ, S.L., - In de grafische wereld. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling van zijn werk in de kapel van Nassau te Brussel.
212-493: HARTZ, S.L., - The Elseviers and their contemporaries. An illustated commentary.
194-456: HASEBROEK (PS.JONATHAN), J.P., - Waarheid en droomen.
234-90: HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA, - De geschiedenis van een zakbijbel. Naar het Engelsch.
231-564: HASKELL, BARBARA / WESTHEIDER, ORTRUD, - Modern life, Edward Hopper en zijn tijd. Tentoonstellingscatalogus.
220-538: HASLINGHUIS, E. J. / PEETERS, C. J. A. C., - De Dom van Utrecht.
224-171: HASPEL, C.CH.VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondge-bruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930.
209-164: HASPEL, C.CH.VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondge-bruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930.
232-499: HASSALL, A.G AND W.O., - The Bodleian Library. Introduction by R.W.Hunt.
235-40: HASSELBERG, N., - De kinderen van de pastorie. Uit het Zweedsch door H.van Doesburgh-van Doesburgh.
223-184: HASSELMAN, C.J., - Wording, werking en toekomst. Het Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam. 2e herziene druk.
218-165: HASSELMAN, C.J., - Origin, scope, and future. The Royal colonial Institute at Amsterdam. Second revised edition.
215-537: HATTEM, J.VAN / ZANDBERGEN, D. (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie. m.m.v. Gaston Dolmans.
227-395: HATTEM, J. VAN, - Willem Elsschot. Mythes bij het leven. Een bio-grafie.
221-464: HATTEM, J.VAN / ZANDBERGEN, D. (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie. m.m.v. Gaston Dolmans.
212-584: HATTSTEIN, M. / DELIUS, P. (SAMENSTELLING), - Islam Kunst en Architectuur.
226-389: HATTUM, JAC.VAN, - De Pothoofdplant.
206-430: HATTUM, JAC.VAN, - Plant u niet voort..(gedichten).
232-365: HAUBEN, ARNOUT, - Ten oorlog. De bevrijding van Europa tijdens WO II.
211-522: HAUPT, SIMON, - Vermist uit het museum. Het spannende verhaal van 's werelds grootste kunstroven.
231-572: HAUTEKEETE, STEFAAN, - Rik Wouters 1182-1916. Ontwikkeling en betekenis van het picturale oeuvre.
224-584: HAVARD, HENRI, - Histoire des faiences de Delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht etc. et des porcelaines de Weesp, Loosdrecht, Amsterdam et La Haye. 2 delen. La Cťramique Hollandaise
193-308: HAVE, W.VAN DER E.A. (SAMENGESTELD), - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in Publieken Dienst t.g.v. zijn vijfentwintigjarig bestaan.
219-289: HAVE, W.VAN DER E.A. (SAMENGESTELD), - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in Publieken Dienst t.g.v. zijn vijfentwintigjarig bestaan.
226-546: HAVELAAR, J.J. E.A., - Als men met de Trekschuiten van Delf den Hage inkomt... De oude haven van den haag.
233-503: HAVELAAR, J.J. / HORST-VOORN, A.G.VAN DER, - Het leven begint met melk. Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio.
231-518: HAVELAAR, J. J., - Onverdoofbare ondernemingsgeest. Portretten van Haagse ondernemers.
235-41: HAVELTE, SANNE VAN (= S.A.M.VAN HAMERSVELT), - Ietje's hongerkuur.
235-42: HAVELTE, SANNE VAN (= S.A.M.VAN HAMERSVELT), - Onder de Mimosa's.
227-574: HAVEMAN, M., - Het feest achter de gordijnen. Schilders van de negentiende eeuw.
231-503: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. E.A., - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750-1900.
233-402: HAVERSCHMIDT, F., - Verzamelde gedichten in handschrift.
228-186: HAVERSCHMIDT, F., - List of the birds of Surinam.
229-396: HAVERSCHMIDT, F. (PS. PIET PAALTJENS), - Snikken en Grimlachjes. PoŽzie uit den studententijd.
209-628: HAVET, JACQUES (UNDER THE EDITORSHIP OF), - Main trends of research in the social and human sciences. Part two: Anthropological and historical sciences Aesthetics and the science of art. 2 volumes.
203-406: HAWS, D., - Het Schip en de Zee.
235-143: HAZAIRIN, , - De Redjang. De volksordening, het verwantschap,- huwelijks- en erfrecht.
195-29: HAZELAAR, JAC.A., - Van de goede koning Bastiaan. Zijn jeugd, zijn schooljaren, zijn regering en zijn goede daden en vrolijke avonturen.
210-393: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de riemen... 75 Jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Jaarboek 1991. Met bijdragen van div.auteurs.
202-391: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de riemen... 75 Jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Jaarboek 1991. Met bijdragen van div.auteurs.
200-404: HAZEU, W., - Gerrit Achterberg. Een biografie.
219-491: HAZEU, W., - Wat niet mocht... Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland. (1962-1981).
205-486: HAZEU, W., - Vestdijk. Een biografie.
204-427: HAZEU, W., - Het literair pseudoniemenboek.
220-431: HAZEU, W., - Pseudoniemen / auteursnamen. Verzameld vanaf 1880.
211-207: HAZEVOET, JACOBA, - Marianne's thuisreis.
226-615: HEARN, LAFCADIO, - Glimpses of unfamiliar Japan. 2 volumes.
203-681: HEARSEY, J.E.N., - Young Mr. Pepys.
198-275: HEBER, REGINALD, - Narrative of a journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825. (with notes upon Ceylon). An account of a journey to Madras and the southern Provinces 1826, and letters written in India. 3 vols.
230-365: HEDIN, SVEN, - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 2 teile.
205-524: HEEK, J.H.VAN, - Huis Bergh: Kasteel en Collectie.
231-310: HEEK, J.H.VAN, - Chineesche immigranten in Nederland. (belangrijke sociografische studie)
234-168: HEEKEREN, C. VAN, - Batavia seint Berlijn. De geschiedenis van de Indische Duitsers in Nederlandse gevangenschap. 2e gewijzigde en uitgebreide druk.
230-217: HEEKEREN, C. VAN E.A., - Het pannetje van Oliemans. Vijfhonderd krijgsgevangenen onder de Japanners.
198-253: HEEKEREN, E.A.A.VAN, - Een Indisch Huwelijk.
229-161: HEEKEREN, H.R. VAN, - De onderste steen boven. Belevenissen van een globetrotter.
192-217: HEEKEREN, C. VAN, - Helden, hazen en honden. Zuid-Borneo, 1942.
220-218: HEEKEREN, C. VAN E.A., - Het pannetje van Oliemans. Vijfhonderd krijgsgevangenen onder de Japanners.
230-304: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
229-302: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
213-187: HEEMSKERK, G. E.A., - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in AziŽ 1770-1830. Schrijversprentenboek.
193-539: HEEMSKERK D‹KER / MOLEN, S.J. VAN DER, - Friesland Friezenland. Met een voorwoord van J.M.N.Kapteyn.
234-189: HEEMSKERK, G. E.A., - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden.Reizen in AziŽ 1770-1830.
219-619: HEER, J., - Nestlť 125 Years 1866-1991.
219-307: HEERDING, A., - Geschiedenis van de N.V.Philips gloeilampenfabriek. 2 delen. 1: Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampen-industrie. 2: Een onderneming van vele markten thuis.
211-441: HEEREN, JAC.J.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Genealogie van de families Diddens en van Asten. (was niet in de handel)
226-394: HEERESMA, H., - Heeresma's Francis Pax-Omnibus.
235-463: HEERIKHUIZEN, F. W. VAN, - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter en ontwikkeling. ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1961.
235-464: HEERIKHUIZEN, F. W. VAN, - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter, ontwikkeling.
233-468: HEERING, P., - Overijsselsche Vertellingen.
221-398: HEEROMA, K.H., - Hollandse dialektstudies. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands. compleet met apart boekje met kaarten. (32 p.)
211-459: HEES, C.A.VAN, - Molens vanuit de lucht.
226-395: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-van Eyck.
195-331: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-Geyl. 1911-1958. Verzorgd en toegelicht. 5 delen.
211-313: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-Geyl. 1911-1958. Verzorgd en toegelicht. 5 delen.
204-434: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-van Eyck.
213-626: HEFTING, VICTORINE, - Jan Theodoor Toorop 1858-1928. Tentoonstellingscatalogus. Tekst Japans / Nederlands.
220-578: HEFTING, P.H. / QUARLES VAN UFFORD, C.C.G., - Breitner als fotograaf.
227-209: HEGENER, M., - Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
232-5: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Vreemd krakeel in CaliforniŽ.
232-4: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Een overval in de lucht. Deel I van de Bob Evers-serie
231-14: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Kunstgrepen met kunstschatten. (deel 27 Bob Evers-serie)
233-504: HEIDEN, H.VAN DER E.A. (REDACTIE), - Verbeelding van taal. Tien jaar Literair Theater Branoul.
234-247: HEIGMANS, S.E./ POLAK,G.I., - Hebreeuwsch en Nederduitsch woordenboekje. (Divre Codes)
234-432: HEIJ, JAN JAAP E.A., - Omslag in beeld. Boeken Bladmuziek Brochures Toegepaste grafische kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse.
224-231: HEIJBOER, P., - De Politionele acties. De strijd om IndiŽ 1945/1949. achterin een enveloppe met krantenknipsels.
215-193: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
204-161: HEIJBOER, P., - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het IndonesiŽ.
235-145: HEIJBOER, P., - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het IndonesiŽ.
227-558: HEIJBOER, P., - Het zwarte leven. Geschiedenis van onze mijnen en mijnwerkers.
225-131: HEIJBOER-BARBAS, M. E., - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie t.v.g. van het Nederlandse kind vroeger en nu.
232-147: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
210-146: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
210-560: HEIJBROEK, J.F. / MONNICH,C.R., - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
228-510: HEIJBROEK, WILLEM (EINDREDACTIE), - Het gelijk van Heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming.
225-536: HEIJBROEK, J.F. / WOUTHUYSEN, E.L., - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H.de Bois (1878-1946).
225-537: HEIJBROEK, J.F., - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootachap in het Rijksmuseum.
206-552: HEIJBROEK, J.F. / MONNICH,C.R., - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
228-272: HEIJBROEK/VIS, A.A.M., J.F., - Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld.
213-613: HEIJBROEK, J.F., - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootachap in het Rijksmuseum.
235-330: HEIJBROEK, J. F. E.A., - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt t.g.v. zijn 65e verjaardag.
234-391: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Engelenplaque. Notities van alledag 1866-2003.
193-449: HEIJDEN, W.G.M.VAN DER, - Spectrum van de Nederlandse Letterkunde. 25 delen.
205-586: HEIJDEN, CHR. VAN DER E.A., - Felix Meritis 1787-1987.
211-442: HEIJDEN, CHRIS VAN DER, - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting waarvan het huis op het Eikenplein op 28 februari 1912 officieel geopend werd.
234-511: HEIJDEN, CHRIS VAN DER (EINDREDACTIE), - Cobra. 40 Jaar later. / 40 years later. Collectie J.Karel P.van Stuijvenberg
202-306: HEIJDEN, C.VAN DER, - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieten.
228-392: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Tonio. Een requiemroman.
228-393: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Uitverkoren.
217-427: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Advocaat van de hanen. De tandeloze tijd deel 4 .
234-518: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar.
233-423: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER, - De kaart van Nederland in de Franse Tijd 1795-1814. gecopiŽerd artikel bijgevoegd.
208-592: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - Jan Rot, leven en werk van een sociaal-demo-cratisch tekenaar. (1892-1982).
214-227: HEIJER, H.DEN, - Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika. 1674-1740.
224-86: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. / Het kaarsemannetje.
219-87: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. / Het kaarsemannetje.
210-90: HEIJERMANS, IDA, - Olof de vondeling.
220-112: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. Een vertelling.
227-210: HEIJMANS - VAN BRUGGEN, M., - De Japanse bezetting in dagboeken. De Birma-Siam spoorlijn.
201-479: HEIJNINGEN, L. A. VAN, - SDU. De eerste vier eeuwen.. drukken, uitgeven en vormgeven vůůr en na privatisering. SDU.
223-505: HEIJNINGEN, L. A. VAN, - De eerste vier eeuwen.. drukken, uitgeven en vormgeven vůůr en na privatisering. SDU.
233-305: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - De omvang der wetgevende bevoegdheid der Water- schapsbesturen.
224-499: HEIM, B.B., - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
229-489: HEIM, B.B., - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
226-40: HEIMANS, E., - Willem Roda.
216-60: HEIMANS, E., - Willem Roda. Herzien door D.L.Daalder.
235-607: HEIMANS, J. / THIJSSE, JAC.P., - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 30e jaargang.
226-476: HEINE, HEINRICH, - Der Rabbi von Bacherach. Ein Fragment. Mit elf Faksimiles nach Farblithographien von El Lissitzky zum 'Chad Gadya
235-589: HEINE, HEINRICH, - De Harzreis. Met M.van Amerongen in het voetspoor van de dichter.
231-487: HEINEMEIJER, W.F. E.A. (ONDER RED.VAN), - 50 Jaar actief achter de afsluitdijk. Jubileumbundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Stichting voor het Bevolkings-onderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 1936-1986.
220-521: HEITLING, H. / LENSEN, L., - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel.
229-304: HEKKER, R.C. / POEL, J.M.G.VAN DER, - De Nederlandse boerderij in het begin der 19e eeuw. Een documentatie-onderzoek van het Kabinet van Landbouw.
211-314: HEKMA, G. / ROODENBURG, H., - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
231-529: HELBERS, G.C. / GOEDEWAGEN, D.A., - Goudsche pijpen. De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. / De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda.
233-513: HELBERS, G.C. / GOEDEWAGEN, D.A., - Goudsche pijpen. De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. / De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda.
215-637: HELBIG, J., - De glasschilderkunst in BelgiŽ. Repertorium en documenten.
209-238: HELD, G.J., - Papoea's van Waropen.
233-537: HELDEN, T.J.C. VAN / BINK, M., - In het licht van de kleur 1874-1943.
232-6: HELDER, HENK, - Pasja en het geheim van Belversven.
234-264: HELLEMA, DUCO E.A. (REDACTIE), - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw.
217-55: HELLINGA-ZWART, T., - Het huisje aan de dijk.
210-435: HELLINGA, W. GS., - Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen voor het jaar 1500.
198-33: HELLINGA-ZWART, T. / HELLINGA, G., - Jaap en Niki thuis. (voor kinderen die pas lezen)
226-101: HELLINGA-ZWART, T., - Het Kšthe Kruse poppenboek.
235-418: HELLINGA, W. GS., - Een Schoon Liedekens-Boeck in den welcken ghy in vinden sult, veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancholie te verdryven.
235-426: HELLINGA, W.GS. (O.L.V.), - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts Lyriek. I: De psalmberijmingen. commentaar W.A.P.Smit. II: Gedichten voor Huygens. Tekstverzorging P.Tuynman, commentaar F.L.Zwaan.
235-43: HELLINGA-ZWART, T., - Met z'n drietjes naar de hei.
230-249: HELLWIG, C.M.S., - Kodrat Wanita. Vrouwenbeelden in Indonesische romans.
203-241: HELM, R.VAN DER, - Bonaire. (tekst in 3 talen)
221-251: HELM, G.L.VAN DEN, - Proeven van woordgronding. 2 delen.
220-239: HELM, R.VAN DER, - Bonaire. (tekst in 3 talen)
233-233: HELMAN, A., - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
228-187: HELMAN, A. O.R.V., - Cultureel MozaÔk van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip.
202-213: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
217-231: HELMAN, A., - Waarom niet.
228-188: HELMAN, A., - De stille plantage. Met een inleiding van de auteur (20 p.) Luxe uitgave met een originele ets van Dick Stolwijk. Oplage 500 ex. genummerd en gesigneerd. Dit is nr. 93
207-249: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
217-431: HELMAN, A., - Zuid zuid west.
211-242: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
220-242: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
220-243: HELMAN, A. O.R.V., - Cultureel MozaÔk van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip.
217-280: HELMERS, J.F., - Gedichten. (3 delen) / Nagelaten gedichten.
229-277: HELMERS, J.F., - De Hollandsche Natie. In zes zangen.
235-146: HELSDINGEN, W. H. VAN, - De plaats van Nederlandsch-IndiŽ in het Koninkrijk. Stemmen van overzee. 2 delen.
229-162: HELSDINGEN, W.H.VAN / HOOGENBERK,H., - Mission interrupted. The dutch in the East Indies and their work in the XXth century.
225-137: HELSLOOT, P.N., - Martinus Nieuwenhuijzen, 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling.
215-116: HEMEL, FRITS (= GODEFRIDUS J.M.HAANS), - Prentenboek van Onze Lieve Heer.
212-129: HEMKES KZ., H., - Het Koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt.
220-125: HEMKES KZ., H., - Leven van Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. Voor jonge lieden uit den Beschaafden stand.
226-523: HEMPENIUS - VAN DIJK, B.S., - De weeskamer van de stad Gronignen 1613-1811.
192-519: HENDRIKS, J., - Vijf jaar drukkunst 'In het verborgene
234-481: HENDRIKS, W.A., - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de Zeventiende eeuw.
227-600: HENDRIKSEN, TH.G.A., - Van eren en EREN. Laatste eer aan een mens op aarde.
227-27: HENGEL, HEIN VAN, - Naar het duin
213-563: HENGEL, J.F.VAN, - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven. (Verhalen gepubliceerd in tijdschrift 'Nederland' tussen 1862 en 1969. onder pseudoniem J.F.Arundinis Piscatorii)
224-87: HENGEL, W.VAN DEN (REDACTIE), - Weekblad voor de Roomse Jeugd. 20e Jaargang, 1935
232-148: HENGEL, F.U VAN, - Een pastorale bezoekreis in het oude IndiŽ. Mijne reis naar Benkoelen (1857). Ingeleid door I.H.Enklaar.
227-576: HENKELS, H., - Jacoba van Heemskerck kunstenares van het expressionisme. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum.
220-611: HENKELS, F.R.A., - Hendrik Nicolaas Werkman. 1882-1945 . Ausstellungs katalog Stšdt. Kunstgalerie Bochum.
217-432: HENNY, A. C., - Licht en schaduw in Hollands tuin. Kleine suite in verzen.
231-288: HENRICHS, H., - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
234-257: HENRICHS, H., - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
232-488: HENRICHS, H., - De synagoge van Naarden. 1730-1935.
231-91: HENRICO, , - De grote avonturen van een kleine olifant.
217-433: HENSEN, H., - De appelboom.
217-434: HENSEN, H., - Over de dichtkunst. Essay.
216-468: HENSEN, EMILE, - Willem Frederik Hermans tussen literatuur en wetenschap. (en andere artikelen) aflevering van Het Oog in 't Zeil, jaargang 9 nr.2
235-133: HENSSEN, E., - Gerretson en IndiŽ.
226-524: HENSSEN, E.W.A., - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
223-179: HENSSEN, E., - Gerretson en IndiŽ.
217-57: HENTY, G.A., - Door de Russische sneeuwvelden.
222-589: HERESCH, E., - Verraad, lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar. Vertaald door Tinke Davids.
233-231: HERING, J.H., - Beschryving van het eiland CuraÁao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-aire, Oroba en Klein CuraÁao. Benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen. Reprint van de uitgave van 1779.
223-216: HERING, BOB, - Soekarno, founding father of Indonesia. 1901-1945.
227-521: HERK, R.VAN, - Een schepping uit het niets. 25 Jaar VU ziekenhuis.
232-132: HERKENHOFF, PAULO, - Brazil and the Dutch 1630-1654. Met Nederlandse vertaling.
217-563: HERMANN, W., - Militaria. Antiquitšten-Kataloge ( met prijslijst).
231-83: HERMANNA, (= A.H.SLUTER), - Fabels van Aesopus.
213-474: HERMANS, W.F., - Het behouden huis.
225-447: HERMANS, W.F., - Drie melodrama's. Conserve - De leproos van MolokaÔ - Hermans is hier geweest.
225-448: HERMANS, W.F., - King Kong. Bulk Boek nr 74
228-407: HERMANS, W.F. / REVE, GERARD, - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer.
210-436: HERMANS, W.F., - De donkere kamer van Damocles.
222-407: HERMANS, W.F., - Een wonderkind of een total loss.
230-392: HERMANS, W.F., - Paranoia.
230-393: HERMANS, W.F., - Waarom schrijven?
230-391: HERMANS, W.F., - Overgebleven gedichten.
230-387: HERMANS, W.F., - De donkere kamer van Damocles.
230-388: HERMANS, W.F., - Het behouden huis.
216-458: HERMANS, W.F., - Een heilige van de horlogerie.
216-459: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
217-439: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
217-440: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
217-443: HERMANS, W.F., - Ruisend gruis. roman.
226-396: HERMANS, W.F., - Boze brieven van Bijkaart.
226-397: HERMANS, W.F., - De tranen der acacias.
226-398: HERMANS, W.F., - Onder professoren. met een nawoord van Prof.Dr.B.J.O.Zomer-plaag.
226-399: HERMANS, W.F. / REVE, GERARD, - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer.
202-646: HERMANS, J.L., - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie.
202-486: HERMANS, W.F., - Drie drama's. (toneel)
228-395: HERMANS, W.F., - De zegelring.
228-398: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
228-399: HERMANS, W.F., - Geysterstein/s dynamiek.
228-403: HERMANS, W.F., - Klaas kwam niet.
228-401: HERMANS, W.F., - Homme's hoest.
228-406: HERMANS, W.F., - Uit talloos veel miljoenen.
198-431: HERMANS, W.F., - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
198-432: HERMANS, W.F., - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Samengesteld door Frans A.Jansen.
234-600: HERMANS, W.F., - Wittgenstein in de mode.
216-456: HERMANS, W.F., - De zegelring.
230-306: HERMANS, D. / HOOGHIEMSTRA, D., - Vertel het toch aan niemand'. Leven aan het hof.
230-307: HERMANS, D. / HOOGHIEMSTRA, D., - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
193-453: HERMANS, W.F., - De god denkbaar denkbaar de God.
193-457: HERMANS, W.F., - Een heilige van de horlogerie.
234-265: HERMANS, D. / HOOGHIEMSTRA, D., - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
216-454: HERMANS, W.F., - Au pair. Roman
216-463: HERMANS, W.F., - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
216-460: HERMANS, W.F. (ALS: SCHRIJVER DEZES), - Het Evangelie van O.Dapper Dapper. Met een voorwoord van W.F.Hermans.
206-434: HERMANS, W.F., - Au pair. Roman
231-416: HERMANS, W.F., - De tranen der acacia's.
232-329: HERMANS, L.M., - Van de dorpspastorie naar het torentje. Leven en lotgevallen van Dr.Abraham Kuijper. Anti-revolutionair heldendicht.
213-476: HERMANS, W.F., - Het sadistische universum.
213-473: HERMANS, W.F., - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
204-447: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
212-451: HERMANS, W.F., - Bzzlletin nummer gewijd aan W.F.Hermans.
206-441: HERMANS, W.F., - Waarom schrijven?
235-306: HERMANS, DANIňLLE / VERHOEF, ESTHER, - Stil in mij. Overleven bij de nonnen.
235-419: HERMANS, W.F., - De god denkbaar denkbaar de god.
235-420: HERMANS, W.F. / REVE, GERARD, - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer.
235-611: HERMANS, W.F., - Wittgenstein in de mode.
230-308: HERMESDORF, B.H.D., - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavings-geschiedenis.
233-505: HERPEL, J. C., - Het Oude Raadhuis van 's-Gravenhage. 2 delen.
207-554: HERPEL, J. C., - Het Oude Raadhuis van 's-Gravenhage. 2 delen.
216-63: HERS, ANNA, - Beugeljong getrouwd.
234-24: HERS, ANNA, - De Almenhoeve.
232-7: HERS, ANNA, - Frouwientje's levenskansen.
224-19: HERS, ANNA, - Het buurtje. Een boek voor oudere meisjes.
217-59: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
217-60: HERS, ANNA, - Ko weet uitkomst.
230-13: HERS, ANNA, - Beugeljong getrouwd.
226-42: HERS, ANNA, - -Het Beugeljong.
222-50: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
202-32: HERTOG, A. DEN, - De vrededwinger.
221-16: HERTOG, A. DEN, - Het graf van den Amonpriester.
226-43: HERTOG, A. DEN, - Een schoenpoetser naar Hollywood.
216-488: HERTZBERGER, MENNO, - Boeken, veel boeken - en mensen. Bezorgd door Nico Kool.
224-324: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H., - J.C.Kaptein. Zijn leven en werken.
219-511: HERWERDEN, P. J. VAN, - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
229-83: HESPER-SINT, MARIAN, - Mondje dicht Ik vertel je wat. Zal ik je vertellen van dit, van dat, van alles wat? Een sprookjes of een echt verhaal, een versje? Kom dan allemaal, schik je gezellig in de kring, sssstttt..mondje dicht want...ik begin.
231-236: HESSELING, D. C., - Het negerhollands der Deense Antillen. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandse taal in Amerika.
220-616: HESSLER, PETER, - Orakel-beenderen. Omzwervingen door het nieuwe en het oude China. Vertaald uit het Engels door Josephine Ruitenberg.
215-274: HETTEMA, H., - Een Hollandsche jongen en een Fries bij de trekboeren van Zuid-Afrika (1842 - 1852).
218-544: HEUPERS, E., - Beeld van Eemland. Over de geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland.
221-208: HEURN, J.N.C.VAN, - Uur der beproeving. Onze marine in de strijd tegen Japan.
222-317: HEUSDEN, E.VAN, - Bonte kleren en blanke kappen.
206-509: HEUSDEN, G.H. VAN, - Den Helder, gespiegeld in 't verleden.
212-529: HEUSDEN, G.H. VAN, - Den Helder.. ze noemden je vroeger Nieuwediep.... (gesigneerd door de schrijver)
226-510: HEUVEL, GUUS VAN DEN (VOORWOORD), - Beeldschone Boeken. De middeleeuwen in goud en inkt.
224-362: HEUVEL, H. VAN DEN / MULDER,G., - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
218-508: HEUVEL, H. W., - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek. reprint van de 2e druk 1966 (identiek aan de 1e druk 1903)
232-366: HEUVEL, H. VAN DEN / MULDER,G., - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
234-502: HEUVEL., N.H.L., - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629.
231-174: HEUVEL, ERIC / ROL, RUUD VAN DER, - De terugkeer. (stripverhaal over bezetting in Nederlands-IndiŽ)
234-531: HEYD, W., - Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. 2 Teile. Nachdruck von 1879 Ausgabe.
219-10: HEYERMANS-JURGENS, ANNIE, - Ank Vermaes.
228-189: HEYLIGERS, J.C.TH.G.J., - West-Indische Peperpot. Met een korte inleiding van D.Fock.
233-234: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
226-198: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
209-295: HEYNE, K., - De nuttige planten van Nederlandsch IndiŽ. 2e herziene en vermeerderde druk. 3 delen.
211-602: HEYNEN, J., - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. Herdruk van de uitgave van 1859.
235-147: HEYNNEMAN, RON, - Ibu Maluku. The story of Jeanne van Diejen. An extraordinary life in the vanishing world of the Dutch East Indies.
228-543: HEYTING, LIEN, - De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920.
219-359: HEYTING, J.W., - Hollandsch schepenboek.
217-63: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De wonderbare geschiedenis van Tom Duim. Een grappige geschiedenis. Opnieuw verteld.
233-40: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
222-94: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Verhalen.
229-85: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Speelmakkers. Verhaaltjes en versjes voor de kleinen. Verzameld uit Nellie van Kol's werk.
230-110: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Amelioranna als koopvrouwtje. Naverteld.
229-53: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
207-60: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De geschiedenis van den kleinen eskimo Koedlago. Uit verre landen I.
219-11: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
214-44: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Friesche Schetsen.
208-32: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond.
207-98: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Sprookjes uit Verre Landen.
196-30: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Hoetselmannetje van Stuttgart. Vrij naar het duitsch van Eduard MŲricke.
191-65: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De Tooverhoed. Een oud verhaal naverteld.
219-12: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Schimmels voor de koets. Een schets uit het Friese dorpsleven.
229-84: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oom Remus vertelt Sprookjes van de oude plantage aan den kleinen jongen. Vrij naar het Amerikaansch van JoŽl Chandler Harris.
202-34: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
208-38: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe in de wildernis. II.
208-33: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond. III.
205-82: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Vertellingen uit de Duizend en ťťn nacht. Voor Nederland bewerkt. 8 delen in 1 band.
222-51: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Jelle van Sipke-Froukjes. Een schets uit het Friesche dorpsleven.
208-36: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Kinderleven. 10 Schetsjes.
208-37: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe I. Hoe een kleine Kafferjongen page bij den koning werd.
208-31: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
234-71: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Groot Winteravondboek. 4 delen in 1 band.
225-82: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Sprookjes uit Verre Landen.
212-102: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De gestrafte brompot. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol. Deel III.
232-9: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
232-8: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo. Naar het Engelsch van V.de Waal-Irving.
235-44: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De jonge priiskeatser. In forhael foar bern fan 12-80 jier. 2e printinge.
235-45: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Friesche Schetsen.
235-46: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Apenboek.
235-47: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Jetse. Een Friesche vertelling.
235-48: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Koedlago.
235-96: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Vertellingen en sprookjes van overal. Naverteld.
228-120: HICKS DAUKES, WILFRED, - The 'P. & T.' Lands An Agricultural romance of Anglo-Dutch enterprice. (Pamanoekan & Tjassem Estates) with dedication by the author.
228-121: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
213-189: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
199-174: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
229-478: HIETALA, MARJATTA E.A., - Helsinki Helsingfors. Historiallinen kaupunkikartatso / Historic Towns Atlas.
228-494: HILBERDINK, KOEN, - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
234-25: HILDEBRAND, A.D., - W.K.L.roept u! Golflengte 301.5 meter!
208-455: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura.
208-456: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura. 's Winters Buiten. Fotografische herdruk genomen uit de in 1878 verschenen 10de druk De illustraties hierin werden door Beets zeer gewaardeerd.
194-28: HILDEBRAND, A.D., - 20.000 Jongens op stap.
210-33: HILDEBRAND, A.D., - De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Doris Das. (Het vierde Bolke-Boek).
209-21: HILDEBRAND, A.D., - De wedstrijd der radio amateurs.
234-317: HILDEBRAND, A.D., - Op zeven zeeŽn. Amerika 1. Plaatjesalbum van A.Hooimeijer & Zonen.
200-40: HILDEBRAND, A.D., - Postduiven voor de Prins. Beleg en ontzet van Leiden
227-28: HILDEBRAND, A.D., - 20.000 Jongens op stap.
198-36: HILDEBRAND, A.D., - Brilstra's bromvlieg verovert het luchtruim.
223-423: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura.
228-16: HILDEBRAND, A.D., - Lodewijk dat kleine Mannetje / Met Lodewijk in de zak / Met Lodewijk naar school. 3 deeltjes.
215-12: HILDEBRAND, A.D., - Postduiven voor de Prins. Beleg en ontzet van Leiden
225-54: HILDEBRAND, A.D. / WOLF,H.DE, - Koning Kaskoeskilewan en de toversteen.
204-66: HILDEBRAND, A.D., - Belfloor en Bonnevu de twee goede reuzen.
220-53: HILDEBRAND, A.D., - Monus' avonturen op aarde. (Monus II)
220-55: HILDEBRAND, A.D., - Monus naar Mars. (Monus IV)
235-422: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - La Chambre Obscure. Traduction de Lťon Wocquier.
233-92: HILDEBRANDT, MARIE, - Mopje Van Boevenburg en Zijn Streken.
227-633: HILDEBRANDT, A.J., - Das Spielzeug im Leben des Kindes.
221-583: HILHORST, C. (BEZORGD DOOR), - De magie van Carrť.
235-307: HILHORST, MARIEKE, - Bij De Zusters Op Kostschool. Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op Rooms-Katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
226-45: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Onder het stroodak.
234-26: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Onder het stroodak.
230-15: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Aan de zonzijde. Een boek voor oudere meisjes.
230-17: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Onder het stroodak.
228-17: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Het kabouterhuis.
226-190: HILLEN, E., - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
227-211: HILLEN, E., - The way of a boy. A memoir of Java.
229-211: HILLEN, E., - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
230-398: HILLESUM, ETTY, - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboek-aantekenngen. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
230-399: HILLESUM, ETTY, - 'Men zou een pleister op vele wonden willen zijn'. Reacties op de dagboeken en brieven van Etty Hillesum.
230-395: HILLESUM, ETTY, - Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943. Onder redactie van K.A.D.Smelik. Tekstverzorging door G.Lodders en R.Tempelaars.
230-396: HILLESUM, ETTY, - Het denkende hart van de barak. Brieven van Etty Hillesum. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
225-336: HILLESUM, ETTY, - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
209-360: HILLESUM, ETTY, - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
222-193: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Het sultanskind.
233-186: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Het sultanskind.
226-169: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Wongo's offer. Een Indisch kinderverhaal.
224-363: HILTERMAN, G.B.J., - Sesam geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
215-196: HINLOOPEN LABBERTON, D.VAN, - GeÔllustreerd Handboek van Insulinde. Zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen Archipel. Naar de gegevens van de regeerings-bureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied.
228-610: HINRICHS, JAN PAUL, - Passage Istanbul.
209-322: HINTE, N. VAN, - De Nederlandsche Bond van personeel in Overheidsdienst gedurende zijn 25-jarig bestan beschreven door de bondsvoorzitter. 1901-1926.
218-573: HINTZEN, P., - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
233-306: HINTZEN, P., - Het verleden spreekt mee. Rondgang door de vaderlandse galerij.
201-580: HINTZEN, P., - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
215-330: HISTORIE, , - van de satisfactie waar mede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het Stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577. Uit vele oorspronkelyke gedenkstukken samengesteld. Beneffens eenige verhandelingen, betrekkelyk tot de historie en de Regeeringsform van die tyd.
228-248: HITCHCOCK, M., - Indonesian textiles.
200-361: HITLER, A. / GOEBBELS,J., - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
219-327: HITLER, A. / GOEBBELS,J., - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
224-233: HOBOKEN, H. / LIESKER, H., - De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-IndiŽ. Nationale expositie ter herdenking van het einde van Tweede Wereldoorlog. Een terugblik op de turbulente jaren 1930-1950 in Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ.
231-180: HOCHSTUHL, WILLIAM C., - German U-Boat 156 Brought War To Aruba February 16, 1942. 60th Anniversary Edition.
212-533: HOEBEN, J., - Zeven eeuwen Haarlem.
233-475: HOECK, F. VAN, - De Jezuieten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Sociťteit van Jezus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staat-kundige geschiedenis der stad.
228-190: HOEFTE, ROSEMARIJN / OOSTINDIň, GERT, - Echo van Eldorado.
224-565: HOEK, J.J.VAN DEN, - De veldtocht van Prins Maurits in 1597.
210-438: HOEK, J.M., - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophieae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen.
224-555: HOEK, W.VAN DEN, - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koniklijke Mare- chaussee.
224-556: HOEK, W. EN J. W. VAN DEN, - De geschiedenis der Rijdende Artillerie.
224-557: HOEK, W.VAN DEN, - De geschiedenis van het wapen der Koninklijke Marechaussee.
206-542: HOEK, D., - Haags leven bij de inzet van de Gouden Eeuw. Rondom Mr.Jacob van Dijck (1564-1631)
224-558: HOEK, W.VAN DEN, - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
224-364: HOEK, G.H., - Doodenwacht bij onze gevallenen.
200-612: HOEK, W. VAN DER, - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koniklijke Mare- chaussee.
204-616: HOEK, H.VAN, - Wandelingen door Oud-Rotterdam. Herinneringen aan het straatbeeld van een halve eeuw geleden.
219-488: HOEKEMA, C.P. E.A., - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
226-231: HOEKENDIJK, C.J., - Een 'soldatenmeid' die een koningskind werd.
235-148: HOEKENDIJK, W., - Korte praatjes bij vruchtenplaatjes. 2e druk herzien door M.Hoekstra.
228-66: HOEKSTRA-KAPTEIJN, NELLY, - Een vroolijk Viertal.
224-535: HOEKSTRA, T. (EINDREDACTIE), - Middachten. Huis en heerlijkheid.
231-499: HOEKSTRA, P., - Bloemendaal. Proeve eener streekgeschiedenis. (met Bibliografie.)
207-541: HOEKZEMA, E. E.A., - Tussen buitenland en luizenknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
228-442: HOEN, WIENEKE 'T, - Theo Thijssen een beeld van zijn leven.
233-307: HOENDERDAAL, G.J. / LUCA, P.M., - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
235-563: HOERDER, DIRK, - The immigrant Labor Press in North America, 1840s 1970s. An Annotated Bibliography. 3 vols. I: Migrants from Northern Europe. II: Migrants from Eastern and Southeastern Europe. III: Migrants from southern and Western Europe.
209-241: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
221-224: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
233-220: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
229-226: HOETINK, H., - Het patroon van de oude CuraÁaose samenleving. Met geleide van R.A.J.van Lier
208-165: HOňVELL, G.W.W.C. BARON VAN, - De Assistent-Residentie Gorontalo, voor zoover die onder rechtstreeksch bestuur is gebracht. overdruk Tijdschrift van het Ned.Aardrijkskundig Genootschap.
233-591: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
200-716: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
233-42: HOEVEN, NICO VAN DER (= N.J.P.SMITH), - De gewonnen kano.
232-487: HOEVEN, L.M.VAN DER / BANKI, E.M., - Joods leven in Maassluis.1688-1942.
221-626: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
224-365: HOF, J., - Frits de Zwerver. 12 Jaar strijd tegen de Nazi-terreur.
234-454: HOF, J., - De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
211-485: HOF, J., - De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
231-238: HOFDIJK, W.J., - In 't Harte van Java.
231-237: HOFDIJK, W.J., - Dajang-Soembi. Een Javaansche legende.
207-281: HOFDIJK, W.J., - Ons Voorgeslacht. In zijn dagelyksch leven geschilderd. 6 delen.
219-243: HOFDIJK, W.J., - Dajang-Soembi. Een Javaansche legende.
234-461: HOFDIJK, W.J., - Kronijk der Kennemer Vrijbuiters.
234-248: HOFDYK, W.J., - Rosamunde. Romantisch dichtstuk.
197-37: HOFFMAN, F.J., - De veerman aan de Arkansas.
214-46: HOFFMAN, F.J., - Het Goudnest in het Bighorngebergte. Oorspronkelijk verhaal.
235-49: HOFFMAN, F.J., - Op Vijverhoek.
228-89: HOFFMANN, FRANZ, - De herder en de vluchteling. Eene vertelling.
193-16: HOFFMANN, AGNES, - Prinsesje van Beukenhof. Een verhaal voor meisjes. Naar het duitsch door B.Knoop.
230-539: HOFKER-RUETER, MARIA, - Schatten van mijn tuin. Uit de jaarboeken van Maria Hofker-Rueter. Naar een idee van Marie-France Boyer.
225-538: HOFMAN, WIM, - De kleine Hofman. Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling van illustratief en vrij werk in het Zeeuws Museum te Middelburg. T.g.v. zijn 50ste verjaardag.
228-165: HOFMAN - DE VRIES, T., - Nederland helpt IndiŽ. Een bundel Indische schetsen, uitgegeven ten bate van het Comitť ' Nederland helpt IndiŽ
215-596: HOFMANN, C., - Beroemde grafische werkers van voorheen
235-225: HOFMEYR, N., - De Afrikaner-Boer en de Jameson-inval.
211-532: HOFSTEDE DE GROOT, P., - Utrechtsche Kerken. Teekeningen en schilderijen van Pieter Sanredam.
211-496: HOFSTEDE, PETER (REDACTIE), - Den Haag en wij. (tijdschrift voor het Gemeentepersoneel) 5e jaargang. 1954.
233-308: HOFSTEDE, ELLEN TER, - Kleding op de bon. Kleding- en textielschaarste in Nederland 1939-1949. Tentoonstelling in Drents Museum / Nationaal Oorlogs- en Verzetmuseum Overloon en Historisch Museum Rotterdam.
231-519: HOFSTEDE, PETER (REDACTIE), - Den Haag en wij. (tijdschrift voor het Gemeentepersoneel) 5e jaargang. 1954.
235-526: HOFSTEDE DE GROOT, P., - De onthulling van het Gedenkteeken te Heiligerlle, in tegenwoordigheid van Z.M.den Koning den 23 Mei 1873.Beschrijving der plechtigheid. / De onthulling van het monument te Heiligerlee, in tegenwoordigheid van Z.M.den Koning den 23 mei 1873 / Dichtregelen uitgesproken te Winschoteen .door N.Beets./ Dichtregelen bij de onthulling van het Monument te Heiligerlee, uitgesproken door W.Hecker.
206-602: HOFTIJZER, P.G. E.A., - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
234-394: HOGENELST, D. / OOSTROM, F. VAN, - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
213-477: HOGENELST, D. / OOSTROM, F. VAN, - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
226-278: HOGESTEEGER, G., - 200 Jaar post in Nederland.
235-308: HOGESTEEGER, G., - 200 Jaar post in Nederland.
219-148: HOLLANDER, J.J.DE, - Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Oost-IndiŽ; vooral ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijs.
227-182: HOLLE, G., - De aap en de schildpad. Een Soendaneesche fabel voor de Hollandsche jeugd. Naverteld.
205-48: HOLLE, G., - Karel Doringa.
212-55: HOLLE, G., - Met Pieter Pikmans het zeegat uit.
227-584: HOLLEMA, C. / KOUWENHOVEN, P., - ThťrŤse Schwartze. (1851-1918) Een vorstelijke portrettiste.
229-584: HOLLEMA, C. / KOUWENHOVEN, P., - ThťrŤse Schwartze. (1851-1918) Een vorstelijke portrettiste.
230-190: HOLLEMAN, J.F. (EDITED BY), - Van Vollenhoven on Indonesian adat law. Selections from: Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ (vol. I, 1918; Vol. II, 1931) with an introduction by H.W.J.Somius.
234-497: HOLLENBERG, P., - Gerlacus van den Elsen. Emancipator van de Noordbrabantse boerenopstand. 1853-1925,
232-467: HOLMAN, TH., - Gerardje. Notities van een Reve-liefhebber.
206-500: HOLSBERGEN, J.W. & SJ., - Waar het gebeurde.
192-254: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN E.A., - Patrouilleren voor de Papoea's. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1960 / 1960 - 1962. 2 delen.
227-479: HOLTHAUSEN, F., - Altfriesisches WŲrterbuch.
222-126: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
228-104: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
210-125: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
217-445: HOLTROP, J.A., - Oolijke Snuiters. Een bundel proza en poŽzie. Bijeengebracht. Met handgeschreven gedicht : 'n Treurspel n het woud' ook in de bundel.
219-119: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
232-452: HOLTROP, J.A., - Kris-Kras. Een bundel proza en PoŽzie. Bijeengebracht.
232-453: HOLTROP, J.A., - Oolijke Snuiters. Een bundel proza en poŽzie. Bijeengebracht. Met handgeschreven gedicht : 'n Treurspel n het woud' ook in de bundel.
225-214: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.
235-149: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.
230-309: HOLWERDA, J.H., - Nederland 's vroegste geschiedenis.
217-195: HOMOET, J.C., - De bruine Prins en zijne Vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische Compagnie.
235-194: HOMOET, J.C., - De bruine Prins en zijne Vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische Compagnie.
229-540: HONIG, G.J., - Pieter Michaeloff. Het verblijf van Czaar Peter den Grooten te Zaandam in augustus 1697. Dramatische schets in vier bedrijven met een inleidend tafereel, getiteld: Een winter-achtermiddag op de voor-Zaan nabij den Hoogendam.
235-150: HONIG, P. / VERDOORN, F., - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
221-126: HONIG, MARIE, - Nolda. Een verhaal voor meisjes.
229-556: HONIG, G.J. / ZEYDE, C.VAN DER, - De bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793-1794 in drie bedrijven met een na-spel : Een Zaansch bruiloftsfeest. Eerste uitgave 1894 t.g.v. 400-jarig bestaan gemeente Zaandijk.
230-154: HONIG, P. / VERDOORN, F., - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
233-43: HONIG, MARIE, - Een klein klein jokkentje.
210-553: HONIG, G.J. / LOOTSMA,S., - Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1932.
224-406: HONINGS, RICK, - O bloem der steden'. Bilderdijk en Leiden. Met woord vooraf van P.van Zonneveld.
225-392: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Het journaal van den Luitenant-Admiraal Maarten Harpertszoon Tromp, gehouden aan boord van 's Lands schip Amelia in den jare 1639.
234-321: L'HONOR… NABER, S.P., - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge Noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
223-375: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven. I: Documenten uit het archief van den Luitenant Admiraal Piet Heyn. Met toelichting en levensbeschrijving van den vlootvoogd. II:Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
206-390: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven. I: Documenten uit het archief van den Luitenant Admiraal Piet Heyn. Met toelichting en levensbeschrijving van den vlootvoogd. II:Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
220-317: HOOD, MANTLE, - The nuclear theme as a determineant of patet in Javanes Music.
222-304: HOOF, M.C.J.C. VAN E.A., - De Archieven van de Nassause Domeinraad 1581 - 1811. Met retroacta vanaf de dertiende eeuw.
231-209: HOOFT, G.A.VAN DER, - De malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
219-230: HOOFT, G.A.VAN DER, - De malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
204-453: HOOFT, P. C., - Gedichten van P.C.Hooft. Volledige uitgave door F.A.Stoett. 2e geheel herzien, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P.Leendertz Wz. 2 delen.
234-395: HOOFT, P. C., - P.C.Hooft's Rampzaeligheden der Verheffeninge van den Hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J.de Lange.
227-183: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek. 2e deeltje A : Java.
211-208: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Aardrijkskundig leesboek. 2e deeltje A : Java.
233-187: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek. Ie deeltje : Naar Nederlandsch-IndiŽ / 2e deeltje A : Java. / 2e deeltje B : Java en de Buitenbezittingen. (samen in 1 band)
214-246: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. 2 delen in 1 band.
198-254: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. 2 delen in 1 band.
229-86: HOOG, ALETTA, - Het boekje van de vuurkaboutertjes. ( 25 pags. Sinterklaasverhaal)
233-44: HOOG, ALETTA, - Alleen in 't nestje.
230-558: HOOGBERGEN, THEO / THELEN, TON (ONDER REDACTIE VAN), - Hendrik Wiegersma 1891-1969 medicus - pictor.
227-110: HOOGENBIRK, A.J., - Verre Landen en Vreemde Volken. Een boek vol vertellingen, verzen en platen voor de jeugd. (ook Nederlands-IndiŽ en veel Afrika)
219-361: HOOGENHUYZE, B.VAN / VANDERSMISSEN, H., - The Dutch and the sea.
216-201: HOOGERBRUGGE, J., - Asmat kunst / Asmat art / Kesenian Asmat. 70 Jaar Asmat houtsnijkunst. Tentoonstelling Rijksmuseum Volkenkunde Breda.
233-152: HOOGERWERF, A., - Een bijdrage tot de OŲlogie van het eiland Java. met indexen.
235-151: HOOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra. (1932-1987).
233-274: HOOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra. (1932-1987).
232-384: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenck-waerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
210-395: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
231-311: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
215-412: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
221-367: HOOGEWERFF, G.J., - Journalen van de gedenckwaerdige Reijsen van Willem IJsbrantsz.Bontekoe,1618-1625.
228-273: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
216-186: HOOGH, G.J.M.DE, - Mijn Indische Mariniers Jaren. Naar herinneringen van B.J.van Gils.
232-300: HOOGHIEMSTRA, DANIELA, - De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966).
218-491: HOOGSTRATEN, M.VAN, - De molens van Zeeland.
219-13: HOOGTE, A. VAN DER, - Uit Karels H.B.S. jaren.
233-45: HOONING, FROUCK VAN DE, - Enfant terrible.
210-108: HOOP, A. VAN DER, - De nieuwe Moeder de Gans en de Gouden Eieren.
229-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
225-241: HOOYKAAS, C., - De kluizenaar: Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal. vert.en ingel.
233-188: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - Sprookjes en Verhalen van Bali.
219-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
220-584: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
232-525: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
226-563: HOPPENBROUWERS, PETER, - Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden, ca. 1360-ca.1515. 2 delen. Deel I: tekst Deel II: bijlagen, noten en verantwoording.
233-46: HOREMANS, J.H., - De jacht op het radium.
220-56: HOREMANS, J.H., - De diamantraid.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

5/9