Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
210-633: CORBIN, A., - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk.
225-36: CORDELIA (= V.TREVES-TEDESCHI), , - Kleine helden. Een boek voor jongens en meisjes. Bewerkt door A.A.Fokker.
216-30: CORDELIA (= V.TREVES-TEDESCHI), , - Kleine helden. Een boek voor jongens en meisjes. Bewerkt door A.A.Fokker.
230-295: CORDFUNKE, E. H. / HUGENHOLTZ, F. W. N., - Gravin Petronella van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
214-551: CORDFUNKE, E. H. P., - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
228-264: CORDFUNKE, E. H. P., - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis.
206-512: CORDFUNKE, E. H. P., - Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief .
224-155: CORN, CH., - Sporen van het Paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
232-136: CORN, CH., - Sporen van het Paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
214-211: CORNELISSEN, J.F.L.M., - Pater en papoea. Ontmoeting van de missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der Papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963).
217-539: CORNELISSEN, J., - Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in de 15de eeuw. Ingeplakt krantenartikel.
201-547: CORNET, J.W.G. / LANGENDIJK,D., - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch Genealogisch beschreven.
221-552: CORNIPS, J., - 50 Jaar Bouwvereniging St.Servatius Maastricht. 1902-1952.
233-334: CORNWELL, J., - Hitler's pope. The secret history of Pius XII.
224-351: CORNWELL, J., - Hitler's paus. De geheime geschiedenis van Pius XII.
228-88: CORRY, , - Eene poppenfamilie. Vertelling voor kleine meisjes.
219-100: CORRY, , - Eene poppenfamilie. Vertelling voor kleine meisjes.
224-110: CORRY, , - Eene poppenfamilie. Vertelling voor kleine meisjes.
235-27: CORSARI, W. (= W. A. DOUWES - SCHMIDT), - Bobbed en shingled.
203-538: CORT VAN DER LINDEN, P.W.J.H. E.A., - Gedenkboek van het Algemeen Provinciaal, Stads, en Academisch Ziekenhuis te Groningen. 50 jaren tussen Ooster- en Petrus Campersingel, 1903-1953.
232-291: COSSEE, E.H., - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855.
235-343: COSTER, TH., - Klasgenoten van Anne Frank.
223-370: COTTON, E., - East Indiamen. The East India Company's Maritime Service.
232-389: COTTON, E., - East Indiamen. The East India Company's Maritime Service.
235-362: COTTON, E., - East Indiamen. The East India Company's Maritime Service.
217-513: COULTRE, M.F.LE / FRńNKEL, M.P., - De platen bij de Leidse studenten almanak 1838-1897.
217-577: COULTRE, MARTIJN F.LE, - Wendingen 1918-1932. Met inleiding van Ellen Lupton en essay van W.Purvis.
225-410: COUPERUS, L., - Eline Vere. Een Haagsche roman.
211-397: COUPERUS, L., - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
219-388: COUPERUS, L., - De betooveraar. (Uit: Legende, mythe en fantazie)
219-390: COUPERUS, L., - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
197-446: COUPERUS, L., - De oude Trofime. (kort verhaal).
209-385: COUPERUS, L., - Louis Couperus-nummer van Bzzlletin.
228-368: COUPERUS, L., - Proza. 3 delen.
228-366: COUPERUS, L., - De boeken der kleine zielen. III : Zielenschemering. 2 delen in 1 band.
214-392: COUPERUS, L., - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
212-437: COUPERUS, L., - Het zwevende schaakbord.
212-440: COUPERUS, L., - Wereldvrede.
227-380: COUPERUS, L., - De komedianten.
227-381: COUPERUS, L., - Iskander. De roman van Alexander de Groote.
234-381: COUPERUS, L., - Over lichtende drempels.
234-378: COUPERUS, L., - Elyata.
231-403: COUPERUS, L., - OrchideeŽn. Een bundel poŽzie en proza.
208-448: COUPERUS, L., - Van en over Alles en iedereen. 5 delen (compleet) 1. Rome I en II. 2. Geneve , Florence I en II. 3. SiciliŽ, VenetiŽ, MŁnchen I en II. 4. Van en over mijzelf en anderen I en II. 5. Spaansch toerisme I en II.
234-379: COUPERUS, L., - Fantasia.
234-380: COUPERUS, L., - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
234-376: COUPERUS, L., - Boeken der Kleine zielen. Deel II: Het late leven. 2 delen in 1 band
234-377: COUPERUS, L., - De Ongelukkige.
234-375: COUPERUS, L., - Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte.
223-404: COUPERUS, L., - Lucrezia.
212-435: COUPERUS, L., - Antiek toerisme.
233-385: COUPERUS, L., - Verzameld werk. Ongewijzigde herdruk van de uitgave 1953/1957. 12 delen in dundruk.
233-384: COUPERUS, L., - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
233-386: COUPERUS, L., - Wereldvrede.
220-415: COUPERUS, L., - Het zwevende schaakbord.
235-394: COUPERUS, L., - Majesteit. 2 delen in 1 band.
235-395: COUPERUS, L., - Psyche.
235-396: COUPERUS, L., - Psyche.
226-124: COURT, ALB. DE LA, - Een staat in wording. Fotoreportage (van Cas Oorthuis) over het IndonesiŽ van heden.
224-156: COURT, ALB. DE LA, - Een staat in wording. Fotoreportage (van Cas Oorthuis) over het IndonesiŽ van heden.
215-624: COUV…E, D.J., - Koninklijke Militaire Sportvereeniging Gedenkboek 1911-1936.
227-585: COUV…E, D.H. (VOORWOORD), - Jan Sluijters 1881-1957. Tentoon-stelling Noorbrabants Museum / Frans Hals Museum.
230-128: COVARRUBIAS, M., - Island of Bali. 8th printing.
212-559: COX, B., - Vanden Tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600.
215-516: COX-ANDRAU, M. S. J., - De dichter Pieter Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving.
197-505: CRAANDIJK, J., - Wandelgids door de schoonste streken van Nederland.
217-113: CRAMER, RIE, - Vriendjes waar ik graag naar kijk. Teekeningen en versjes.
197-554: CRAMER, N. E.A., - Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het Instituut en het huis aan de Korte Vijverberg.
231-404: CRAMER, RIE, - Verzen van verzet.
210-87: CRAMER, RIE, - Het diamanten-prinsesje.
209-101: CRAMER-SCHAAP, D.A., - Het Gulden Jongensboek. Bijdragen van A.B.van Tienhoven, D.L.Daalder, David Tomkins, Jan Wagenaar e.a. m.m.v. W.Brinkgreve, Carry van Bruggen, Cl.Bauer, D.Tomkins e.a.
225-78: CRAMER-SCHAAP, D.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Het gulden meisjesboek. 2de. m.m.v. Adacee, Tine Cool, M.C.van Oven-van Doorn, A.B.van Tienhoven, etc.
212-114: CRAMER, RIE, - Lentebloemen.
224-92: CRAMER, RIE, - Sprookjes uit de oude doos.
226-504: CRAUGHWELL, THOMAS, - Great Books for every Book Lover. I can't decide what to read. 2002 great reading suggestions for the discriminating bibliophile.
231-9: CREMER, A.F., - Tien maanden in 't ijs.
231-405: CREMER, J.J., - Japik en Pleuntje. Een schets uit de duinen en aan zee. (met Sche-venings dialect)
222-157: CREMER, H. (VOORWOORD), - Deli-Maatschappij. Gedenkschrift bij gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan. 1869-1919.
203-426: CREMER, JAN, - Made in U.$.A. Een Keiharde Amerikaanse Dokumentaire.
231-514: CREVELD, I.B. VAN, - Kunst in Den Haag. Drie eeuwen joodse beeldende kunstenaars.
233-226: CRIENS, S.R. (SAMENGETELD DOOR), - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
222-215: CRIENS, S.R. SAMENGESTELD DOOR, - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
229-223: CRIENS, S.R. SAMENGESTELD DOOR, - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
227-178: CROES, J.W., - Naar en In Tropisch Nederland. Aardrijkskundig Lees-Leerboek over Ned.Oost-IndiŽ voor de scholen in Nederland. 2e deel Java.
233-221: CROES, R.M., - Welvaart zonder ontwikkeling. De invloed van de olie-maatschappijen op de Arubaanse economie 1928-1948.
231-296: CROES, J. E.A., - Fraaie historie.
221-392: CROMPVOETS, H., - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig BelgiŽ.
199-433: CROMPVOETS, H., - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig BelgiŽ.
210-391: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
231-406: CRONE, C.C.S., - Stephan en Lizette. facsimile van de 1e druk uit 1933.
231-357: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
229-580: CRONE, RAINER / SALZMANN, SIEGFRIED, - Rodin. Eros und Kreativitšt.
235-363: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
230-127: CROO, M.H.DU / SCHMIDT,H.J. (M.M.V.), - Generaal Swart. Pacificator van Atjeh. Met voorwoord van G.K.Dijkstra.
233-335: CROSS, R., - Fallen Eagle. The last days of the Third Reich.
209-600: CUMMINGS, PAUL A.O., - Willem de Kooning. Retrospektive. Zeichnungen Gemšlde Skulpturen.
220-618: CUNLIFFE-OWEN, MARGUERITE, - The Martyrdom of an Empress. (Elisabeth)
225-492: CUPERUS, S., - Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. 2 delen.
218-500: CUPERUS, S., - Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. 2 delen.
227-397: CUYT, M., - Willem Elsschot. Man van woorden.
234-101: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
234-260: DAALDER, HANS, - Politiek en historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap. onder.red.van J.Th.J van den Berg en B.A.G.M.Tromp.
228-100: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
219-117: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur.
232-391: DAALDER, R., - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden. (1750-2000) Met tekstbijdragen van Grad de Graaf.
200-591: DAAMS, F.H.CHR.M. / KORT, J.D.DE (REDACTIE), - Over, door en om de Leytsche Dam. Geschiedenis van een gouden gemeente.
221-466: DAELMAN, V. / WALSCHAP, C. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Gerard Walschap.
207-501: DAELMAN, V. / WALSCHAP, C. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Gerard Walschap.
234-17: DAHL, ROALD, - Sjakie en de chocoladefabriek. Vertaald door HarriŽt Freezer.
234-16: DAHL, ROALD, - De reuzenperzik.
234-15: DAHL, ROALD, - De griezels.
234-132: DAHLES, HEIDI, - Tourism, Heritage and National Culture in Java. Dilemmas of a local Community.
232-378: DAHMEIJER, J., - Stad binnen de vesting. 's-Gravenzande in de 2e Wereldoorlog.
225-413: DAISNE, J., - Lantarenmuziek. Een nieuwe bundel filmatiek, ter gelegenheid van het 60ste jaarfeest van de bioscoop.
227-124: DAKE, ANTONIE C.A. (INTRODUCTION), - The devious Dalang. Sukarno and the so-called Untung-putsch. Eye-witness report by Bambang S.Widjanarko on the october 1965 purge of the Indonesian Staff. Original Indonesian text with english translation.
230-144: DAKE, ANTONIE C.A., - In the spirit of the red Banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking 1959-1965.
197-222: DAKKUS, P.M.W., - OrchideeŽn welke in Ned.-IndiŽ gekweekt kunnen worden. Derde vermeerderde druk.
234-228: DAKKUS, P.M.W., - OrchideeŽn welke in Ned.-IndiŽ gekweekt kunnen worden. Derde vermeerderde druk.
201-548: DALEN GILHUYS, L.VAN, - De grote branden van den Haag
233-501: DALEN GILHUYS, L.VAN, - De grote branden van den Haag
213-575: DALEN, J.VAN (INLEIDING), - Oud werk. Overzicht van industrieel erfgoed in Rotterdam.
229-93: DALENOORD, JENNY, - Dierenalfabet. (geschreven en ontworpen.
226-341: DALLAS, PHILIP, - The adventures of Captain Alonso De Contreras. A 17th Century Journey. Tanslated and annotated.
225-38: DAM, KOEN VAN (=J.H.VAN BALEN), - Mijn jongensjaren. De jeugd van een bekend schrijver door hemzelve verhaald.
226-28: DAM, KOEN VAN (=J.H.VAN BALEN), - Mijn jongensjaren. De jeugd van een bekend schrijver door hemzelve verhaald.
216-611: DAM, N.VAN (REDACTIE), - Nederland en de Arabische wereld. Van Middeleeuwen tot Twintigste Eeuw. Wetenschap-Taal-Handel-Cultuur-Kunst.
225-37: DAM, C.F.VAN, - Fred Donders onder de Arabieren.
234-504: DAM, P.VAN / PRAAG, PH.VAN, - Frť Cohen. Leven en werk van een bewogen kunstenares. 1903-1943.
222-131: DAM, PETER VAN, - De art deco van Ella Riemersma 1903-1993. Illustratrice en bandontwerpster. M.m.v. Margreet van Wijk-Sluyterman en Jeff Clements. Met opdracht van de schrijver.
232-137: DAM, W.P.VAN, - Inlandsche gemeente en Indonesisch dorp.
196-626: DAM, C.F.VAN, - Marrakech. Nr 419 van 500 ex.
231-297: DAM, J.H., - Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa. Met voorwoord van A.G.J.Hermans
214-186: DAM, PIETER VAN, - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Uitgegeven door F.W.Stapel/ deel 4 door C.W.Th.van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. 4 delen in 7 banden. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1927/1954.
235-290: DAM, J.P.A.VAN DEN, - Arnold Leon Armand Diepen. 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
229-174: DAMAIS, L. C., - Lettres de Raden Adjeng Kartini. Java en 1900. Introd. et notes de J. Cuisinier.
216-537: DAMAS, (= F.HOGENDORP), - Haagsche Omtrekken. 2 delen. I: 1884-1886 II: 1887-1888. deel I gesigneerd door de schrijver.
233-446: DAMEN, C.I, - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
202-264: DAMMERMAN, K.W., - Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost-IndiŽ.
223-170: DAMMERMAN, K.W., - Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost-IndiŽ.
223-526: DAMST…, P.H., - Oostbroek en de Bilt C. S. De geschiedenis van een ambachts-heerlijkheid.
211-138: DANE, J. (REDACTIE), - Jetses aan de wand. M.m.v. Saskia de Bodt, lenja Crins, Ina Uphoff en Jacqeus Dane.
231-298: DANE, J. (REDACTIE), - 1648. Vrede van Munster feit en verbeelding.
227-516: DANKERS, J.J. / VERHEUL, J., - Als een groot particulier gezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991. met een nawoord van O.C.Wit.
223-382: DANN, JOHN C., - The Nagle Journal. A diary of the life of Jacob Nagle, sailor, from the year 1775 to 1841.
233-336: DANTZIG, RUDI VAN, - Voor een verloren soldaat.
232-534: DANTZIG, M.M.VAN, - Schilderkunst maakwerk vervalsing.
235-336: DANTZIG, RUDI VAN, - Het leven van Willem Arondťus/ 1894-1943. Een documentaire.
233-344: DAPPER, OLFERT, - Objets Interdits. Contributions : Laurence Husson : De la curiositť a l'art / Chr. Falgayrettes : De l'indicible a l'oeuvre / Phillis M. Martin : Du Loango / Adam Jones : Olfert Dapper et sa discription de l'Afrique / Bibliotgraphie / Ouvrages d'Olfert Dapper / Olfert Dapper : Description de l'Afrique, 1686 - pag. 89 -357.
224-89: DARRELL, M. (INTRODUCTION), - Once upon a time. The Fairy-Tale World of Arthur Rackham.
228-101: DASBERG, L., - Het Kinderboek als Opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
225-126: DASBERG, L. / JANSING,J.W.G., - Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914.
226-225: DAUM, P.A., - Hoe hij raad van IndiŽ werd. Met korte biografie van P.A.Daum.
226-223: DAUM, P.A., - Batavia-Amsterdam. Reisschets. Met een nawoord van G.Termors-huizen.
233-248: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een nawoord van R.Nieuwen-huys.
215-287: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een voorwoord van R.Nieuwenhuys.
205-217: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een inleiding van Gerard Termorshuizen. Met een voorwoord van R.Nieuwen-huys.
210-249: DAUM, P.A., - Aboe Bakar. 2 delen in 1 band. Bezorgd door Gerard Termorshuizen.
210-252: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een nawoord van R.Nieuwenhuys.
210-253: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een voorwoord van R.Nieuwenhuys.
216-259: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - Nummer Elf.
210-254: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - H.van Brakel. Ing.B.O.W. Oorspronkelijke roman.
218-249: DAUM, P.A., - Hoe hij raad van IndiŽ werd. Met korte biografie van P.A.Daum.
234-183: DAUM, P.A., - Hoe hij Raad van IndiŽ werd. (met korte biografie)
220-259: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - Nummer Elf.
193-502: DAVIDSON, MARSHALL B. / MCTIGUE, B., - Treasures of the New New York Public Library.
226-270: DAVIES, D.W., - A primer af Dutch Seventeenth Century Overseas Trade.
223-171: DAY, C., - Nederlandsch Beheer over Java gedurende drie eeuwen. Vert. door H. D. H. Bosboom.
199-158: DAY, C., - Nederlandsch Beheer over Java gedurende drie eeuwen. Vert. door H. D. H. Bosboom.
199-159: DAY, C., - The Policy and administration of the Dutch in Java.
203-509: DEACON, R., - A biography of William Caxton. The first English editor, printer, merchant and translator.
230-375: DEBAENE, L., - De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Facsimile-uitgave naar de uitgave van 1951.
218-485: DEBAENE, L., - De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
225-415: DEBROT, COLA, - Verzameld Werk 3. Verhalen. Verzorgd door Pierre H.Dubois.
200-273: DECKER, JEREMIAS DE, - Gedichten, versamelt en uytgegeven door J.K.
215-184: DEELMAN, A.G., - Ali Bin Joesoep. Roman uit de nadagen van het voormalige Nederlands-IndiŽ.
214-115: DEFOE, DANIňL, - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G.Velderman.
222-276: DEFOER, H.L.M. (MET VOORW.VAN), - De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van de zending, missie en ontwikkeling-samenwerking. Tentoonstellingscatalogus Catharijnenconvent Utrecht.
220-581: DEFOER, H.L.M. (MET VOORW.VAN), - Engelen, monniken en demonen. NaÔeve kunst uit het oude Rusland.
235-287: DEFOER, H.L.M. (MET VOORW.VAN), - De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van de zending, missie en ontwikkeling-samenwerking. Tentoonstellingscatalogus Catharijnenconvent Utrecht.
225-414: DEGROOTE, GILBERT, - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
203-540: DEIJK, ADA VAN, - Romaans vademecum. Een tocht langs het Romaans in de Eems Dollard Regio.
211-478: DEIJK, ADA VAN, - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
203-539: DEIJK, ADA VAN, - In de voetsporen van Emo en Menko.
229-367: DEKKER, P., - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal.
225-368: DEKKER, R. / POL,L.VAN DE, - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten- een historisch onderzoek.
200-573: DEKKER, P., - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grote-sloot. Deel 2a en 2b: Westzijde.
218-570: DEKKER, A.E. E.A., - 650 Jaar belastingen in Rotterdam.
193-410: DEKKER, P., - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal.
227-126: DEKKER, F., - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan.
229-369: DEKKER, P., - Willem 't Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek.
227-552: DELAHAYE, ALBERT (VOORWOORD), - Zeven eeuwen Halsteren.
232-587: DELB…E, ANNE, - Camille Claudel, een vrouw. Uit het frans vertaald door Michel Perquy
226-271: DELEN, MARIE-ANGE, - Het hof van Willem van Oranje.
200-650: DELEN, A.J.J., - Walter Vaes. Nr 400 van 500 exemplaren.
232-438: DELEN, ARY, - Dit is iets over de geschiedenis van Het Poppenspel in Vlaanderen en in 't bizonder over den alom vermaarden Arntwerpschen Poesje.... Hier is bijgevoegd : De hartroerende en schoone Historie van Oursson en Valentijn / zooals die in de Antwerpsche Poppencomedie is te hooren en te zien / zeer vermakelijk om lezen.
233-419: DELFT, MARIEKE VAN (REDACTIE), - Atlas de Wit. 1698 - Stedenatlas van de Lage Landen / Atlas des villes des anciens Pays-Bas / Town atlas of the Low Countries. facsimile-uitgave op ware grootte.
216-128: DELFT, MARIEKE VAN (REDACTIE), - Wonderland. De wereld van het kinderboek. Boek bij tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
220-132: DELFT, MARIEKE VAN (REDACTIE), - Wonderland. De wereld van het kinderboek. Boek bij tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
214-124: DELFT, MARIEKE VAN (REDACTIE), - Wonderland. De wereld van het kinderboek. Boek bij tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
234-102: DELFT, MARIEKE VAN (REDACTIE), - Wonderland. De wereld van het kinderboek. Boek bij tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
204-525: DELFT, M. VAN / WOLF, CL.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.
211-298: DELLEMAN, TH., - Sinai en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der tien geboden.
223-372: DELPRAT, D.A., - De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen van Mr.D.A.Delprat.
218-409: DELPRAT, D.A., - De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen van Mr.D.A.Delprat.
199-271: DELSMAN, H.C. / HARDENBERG, J.D.F., - De Indische zeevisschen en zeevisscherij.
233-299: DENIG, CARL, - Van aakschipper tot zwikker. Gids van historische beroepen.
228-536: DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE, - De onvergankeleijke kijk op Kortenhoef. Een schildersdorp in beeld.
229-154: DENUCE, J., - Calcoen. Verhaal van de tweede reis van Vasco da Gama naar IndiŽ, 1502-1503. In facsimile uitgegeven met inleiding en notas.
234-507: DEPELCHIN, DAVY (E.A.), - Van Delacroix tot Kandinsky. Orientalisme in Europa.
235-270: DEPPING, G.B., - Geschiedenis van den oorlog de Munsterschen en Keulchen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674. Naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers.
225-221: DERIX, J., - Baba Papoea. Jan P.K.van Eechoud, een biografie.
202-242: DERMOUT, M., - Donker van uiterlijk.
202-240: DERMOUT, M., - De juwelen haarkam.
229-240: DERMOUT, M., - Verzameld Werk.
228-201: DERVELD, F.E.R., - Politieke mobilisatie en integratie van de Javaan in Suriname.
233-525: DESCHARNES, ROBERT, - The world of Salvador Dali.
222-549: DESCHARNES, ROBERT / N…RET, GILLES, - Salvador DalŪ 1904-1989. Het geschilderde werk. Deel I: 1904-1946 Deel II: 1946-1989.
234-505: DESCHARNES, ROBERT / N…RET, GILLES, - Salvador DalŪ 1904-1989. Het geschilderde werk. Deel I: 1904-1946 Deel II: 1946-1989.
232-392: DESSENS, H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw.
233-337: DESSING, A., - Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Engelandvaarders.
206-513: DESSING, CHR.S. (UITGEG.DOOR), - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
197-187: DEUDOCUS, C., - Bataviaasche portretten. Geschetst in ernst en in caricatuur.
228-221: DEUDOCUS, C., - Bataviaasche portretten. Geschetst in ernst en in caricatuur.
213-559: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
215-355: DEURSEN, A.TH.VAN, - In gemeenschap met de tijd.
205-591: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
234-456: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
209-526: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
226-538: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
235-289: DEURSEN, A.TH.VAN, - Mensen van klein vermogen.Het 'kopergeld' van de Gouden eeuw.
224-634: DEVONSHIRE, R.L., - Rambles in Cairo.
213-118: DEWALD, H.P., - Leven, natuur en verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd.
225-108: DEWALD, H.P., - Leven, natuur en verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd.
229-390: DEYSSEL, L. VAN, - Verbeeldingen.
228-370: DEYSSEL, L. VAN, - Een liefde.
220-416: DEYSSEL, L. VAN, - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M.Prick. 2e herziene en vervolledigde druk.
225-153: DICK, HOWARD A.O., - The emergence of a national economy. An economic history of Indonesia, 1800-2000.
229-94: DICK, PHINY, - Miezelientje en Kakeline de Kip.
225-40: DICKENS, CH., - De krekel bij den haard. vertaling door J.C.Bloem.
226-601: DICKENS, CH., - Het verlaten huis. 2 delen in 1 band. (een heel vroege Nederlandse druk)
193-141: DICKHOFF, W.C. (REDACTIE), - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-IndiŽ. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned.- IndiŽ. XXVIIe Jaargang 1919 deel II.
193-140: DICKHOFF, W.C. (REDACTIE), - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-IndiŽ. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned.- IndiŽ. XXIXe Jaargang 1921 deel II.
194-506: DIEDERICH, J. E.A., - Vijf Eeuwen Boek.
235-110: DIEDERIK, OOM, - Wandelingen in de natuur.
211-121: DIEDERIK, OOM, - Lente en Herfst. Vertellingen, versjes, Geschiedenis, Uitvindingen, Rekenkundige Voorstellen, Raadsels, enz. (het zijn vooral vertellingen, verder eigenlijk niet)
227-518: DIEDERIKS, H., - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Demografisch, economisch, ruimtelijk.
234-86: DIELITZ, TH., - Land en zee. Natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst. Naar het Hoogduitsch.
235-531: DIELTJES, ESTHER E.A., - Lizzy Ansingh (1875-1959). De poppenschilderijen van een Amsterdamse Joffer.
225-41: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Jan Klomp en zijn makkers. Een boek voor jongens.
225-42: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Maantje Pik in zijn schooljaren.
225-43: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Peter Blom en zijn Lies.
225-44: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Teun Vonderman.
211-16: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Teun Vonderman.
216-542: DIEPENHORST, H.A. (TEN GELEIDE), - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw.
218-535: DIEPENHORST, L.A. (TEN GELEIDE), - De dood verbloemen? Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken. Tentoonstellingscatalogus Nieuwe Kerk, Amsterdam.
233-398: DIEPSTRATEN, J. ( O.R.V. ), - Hella S.Haasse, een interview. Met een bibliografie van de erken van Hella S.Haasse samengesteld door Charlotte de cloet en een bibliografie van de secundaire literatuur door Aloys van den Berk.
226-412: DIEPSTRATEN, J. ( O.R.V. ), - Hella S.Haasse, een interview. Met een bibliografie van de erken van Hella S.Haasse samengesteld door Charlotte de cloet en een bibliografie van de secundaire literatuur door Aloys van den Berk.
208-354: DIERICKX, M., - Bevlogen jaren. Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen.
223-172: DIESSEN, J. R. VAN / VOSKUIL, R. P. G. A., - Boven IndiŽ. Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963.
235-130: DIESSEN, J. R. VAN / VOSKUIL, R. P. G. A., - Stedenatlas Nederlands-IndiŽ.
234-133: DIESSEN, J. R. VAN / VOSKUIL, R. P. G. A., - Stedenatlas Nederlands-IndiŽ.
230-516: DIETEREN, R., - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek. N.V.Bouwgrond-maatschappij Tijdig 1913-1963.
230-515: DIETEREN, R., - De migratie in de mijnstreek 1900-1935. Een sociaal-historische studie.
219-570: DIETEREN, R., - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Neder-landse Katholieke Mijnwerkersbond.
227-554: DIETEREN, R., - De migratie in de mijnstreek 1900-1935. Een sociaal-historische studie.
227-555: DIETEREN, R., - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Neder-landse Katholieke Mijnwerkersbond.
224-304: DIFEREE, H.C., - Het Gedenkboek 1813. Uitgegeven bij het eeuwfeest der herwinning van ons zelfstandig volksbestaan.
231-299: DIFEREE, H.C., - Het Gedenkboek 1813. Uitgegeven bij het eeuwfeest der herwinning van ons zelfstandig volksbestaan.
203-604: DIJK, KR.VAN / DIJK-VOS,TR.VAN, - De Lier in beeld.
219-353: DIJK, W.J., - H.K.S. De Hoop, 1898-1938. Uitg.t.g.v. 40-jarig bestaan van de Neder-landsche Vereeniging ten Behoeve van zeelieden van elke nationaliteit Hospitaal Kerkschip 'De Hoop
230-517: DIJK, H. VAN, - Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven.
230-487: DIJK, W.J., - De haven van Scheveningen. Met toelichtingen en teekeningen.
214-271: DIJK, J.J.VAN / SLOK, J., - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw Hout- en Bouwbond. 1900-2000.
223-500: DIJK, C.VAN, - Alexandre A.M.Stols, 1900-1973. uitgever-typograaf.een documentatie.
231-122: DIJK, R.VAN E.A. (REDACTIE), - IndonesiŽ. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesische cultuurgebied. Eerste jaargang 1 t/m 6 - Tweede jaargang 1,2,3,4, en 6 - Derde jaargang 1 en 2.
215-592: DIJK, C.VAN, - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst. uitgave van: Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland.
209-215: DIJK, A.VAN, - Een Soendaneesche droom en zijn uitlegging.
234-491: DIJK, H.VAN / ROORDA, D.J., - Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek.
217-558: DIJK, R. VAN / KLEIN ESSINK, J., - De Mariniers zo wijd de wereld strekt.
194-420: DIJK, W.J., - De schoonheid onzer binnenschepen.
231-507: DIJK, A.VAN E.A., - Een keizerlijk cadeau.
208-218: DIJK, A.VAN E.A., - Langs verre kust. Twaalf zendingsverhalen voor de jeugd. Uitgave van het zendingsbureau, Oegstgeest. Met 36 ingeplakte plaatjes.
222-39: DIJK, CAREL VAN, - Het geheim van oom Duc.
219-285: DIJK, HENK VAN / BOETJE, JO, - 20 Jaar AJC in vogelvlucht. 1918-1938.
216-538: DIJK, W.J., - De Laakhaven. Met toelichtingen en teekeningen.
229-79: DIJK, ANTOINETTE VAN, - Het reuze-boek.Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen, grapjes, puzzles, schaduwbeelden enz. 2 delen.
234-427: DIJK, C.VAN, - Alexander A.M.Stols, 1900-1973. uitgever-typograaf.een documentatie.
231-566: DIJK, MAITE VAN E.A. ( ONDER RED.VAN), - Hendrik Willem Mesdag kunstenaar verzamelaar entrepeneur.
212-491: DIJK, C.VAN, - Alexandre A.M.Stols, 1900-1973. uitgever-typograaf.een documentatie.
229-124: DIJK, T.A.VAN, - Het literatuuronderwijs op school. Een kritische analyse.
220-215: DIJK, F.N.J.VAN E.A. (REDACTIE), - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 4 delen. 12 maart 1942 tot 3 november 1945.
232-358: DIJK, J.J.VAN / WERKMAN, P.E., - Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd.
233-433: DIJKHUIZEN, A.A., - Genealogie Dijkhuizen Scheveningen 1619 1939. met een losse index waarvan omslag iets beschadigd.
229-36: DIJKSTRA, D., - De jongens van Oudenoord.
234-236: DIKKEN, JUDY DEN, - Liem Bwan Tjie (1891-1966) Westerse vernieuwing en oosterse traditie. BibliografieŽn en oeuvrelijsten van Nederlandse architecten en stedebouw-kundigen.
218-411: DIKKERS, A.J., - Van adelborst tot schout-bij-nacht. (Jacob Jan Dikkers (1883-1968).
232-393: DIKKERS, A.J., - Van adelborst tot schout-bij-nacht. (Jacob Jan Dikkers (1883-1968).
226-342: DIKKERS, A.J., - Van adelborst tot schout-bij-nacht. (Jacob Jan Dikkers (1883-1968).
231-300: DILLEN, J. G. VAN, - Mensen en achtergronden. Studies uitg. t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver.
221-602: DINET, E./ BIN IBRAHIM, SLIMAN, - Het Leven van Muhammad, De Profeet van Allah. In het Nederlandsch vertaald door R.A.A.Wiranta Koesoema.
233-465: DINGELDEIN, W.H., - Het 'Losse Hoes' Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch Erf.
225-425: DIS, ADRIAAN VAN, - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
225-426: DIS, L.M.VAN, - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
214-400: DIS, ADRIAAN VAN, - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
233-387: DIS, ADRIAAN VAN, - In het buitengebied. Roman in verhalen.
217-414: DIS, ADRIAAN VAN, - Familieziek. Een roman in taferelen.
214-401: DIS, L.M.VAN, - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
217-578: DITTRICH, KATHINKA E.A. (REDACTIE), - Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkin-gen.
196-279: DITZHUYZEN, R. E. VAN, - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek.
225-127: DITZHUYZEN, R. E. VAN, - Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijtien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830.
199-533: DITZHUYZEN, R. E. VAN, - Kroontjespen catechismus & mondige ouders. Portret van de Haagse (Sint) Paschalisschool.
234-312: DIWALD, H., - Strijd om de WereldzeeŽn. De zee als politieke machtsfactor. Een verrassende kijk op tweeduizend jaar geschiedenis.
228-266: DIXON HUNT, JOHN / JONG, ERIK DE, - The Anglo/Dutch Garden in the Age of William and Mary - De gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst.
232-312: DJAJADININGRAT, MADELON, - Een freule van dertien. Hofschandalen in de 19e eeuw.
232-262: DJAJADININGRAT, MADELON, - Vorst tussen twee werelden. Historische roman. Voorwoord van Hella Haasse.
235-131: DJELANTIK, A.A.M., - The Birthmark. Memoirs of a Balinese Prince.
230-243: DJOJOPOESPITO, S., - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met inl.van E.du Perron.
218-253: DJOJOPOESPITO, S., - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met ineiding van E.du Perron.
221-161: DJUMINI, TINO, - Relatives / Kerabat. Portraits of contemporary Indonesian families / Potrt keluarga Indonesia masa kini. With an eaasy by Ayu Utami.
202-117: DODDE, N.L., - Het rijksschooltoezicht in de Bataafsche Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
207-150: DODDE, N. L., - ...tot der kinderen selffs proffijt. Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
225-128: DODDE, N.L., - .. tot der kinderen selffs proffijt.... Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
225-129: DODDE, N.L., - Het rijksschooltoezicht in de Bataafsche Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
233-141: DOEL, H.W. VAN DEN, - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java, Madoera, 1808-1942.
224-158: DOEL, H.W. VAN DEN, - Afscheid van IndiŽ. De val van het Nederlandse imperium in AziŽ.
233-491: DOELEMAN, F., - De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085/1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
228-267: DOES, J. C. VAN DER, - Prinsessen uit het Huis van Oranje.
216-524: DOES, J. C. VAN DER, - Maarten van Rossem. De glorieuze Geldersche legeraanvoerder.
234-508: DOESBURG, THEO VAN, - Principles of Neo-plastic art. With an introduction by Hans M.Wingler and a postscript by H.L.C.Jaffť. Translated from the german by Janet Seligman.
232-359: DOGGER, G., - De vierkante maan. Een persoonlijk oorlogsrelaas.
229-609: DOHLE, MAX, - Over ťťn nacht ijs. Een schaatsalfabet.
215-677: DOHLE, MAX, - Over ťťn nacht ijs. Een schaatsalfabet.
231-528: DOLDER-DE WIT, H. VAN, - De St.-Janskerk te Gouda. Mensen en monumen-ten in een oude stadskerk.
232-313: DOMELA NIEUWENHUIS, F., - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. (Nieuw bijgewerkte uitgave)
215-139: DOMELA NIEUWENHUIS, P.N.H. (VOORWOORD), - Beweegbare boeken. Tentoonstelling Singermuseum / Museum Mr.Simon van Gijn.
227-290: DOMELA NIEUWENHUIS, F., - Van christen tot anarchist en ander werk van F.Domela Nieuwnhuis. Geselecteerd door Albert de Jong.
208-144: DOMELA NIEUWENHUIS, P.N.H. (VOORWOORD), - Beweegbare boeken. Tentoonstelling Singermuseum / Museum Mr.Simon van Gijn.
197-631: DOMELA NIEUWENHUIS, F., - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
216-227: DOMINICUS, F. C., - Het huiselijk en maatschappelijk leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
234-18: DOMINIK, HANS, - John Pitt. Van krantenjongen tot millionair. Vertaald en bewerkt door Tjeerd Adema.
235-28: DOMINIK, HANS, - Moderne piraten. Avontuurlijk jongensboek.
191-546: DOMPSELER, N.VAN / VERSTEEG, C., - Kurhaus, baken van Scheveningen.
233-27: DONATH, B., - Natuurkundige Kamerproeven tot Ontspanning en Leering. Bewerkt door C.Sleeswijk.
220-493: DONGELMANS, B. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
235-132: DONGEN, J.VAN, - Beknopt overzicht der meest gebruikte geneesmiddelen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Uitgave van Koloniaal Instituut Amsterdam.
210-569: DONGEN, A.VAN, - Verloren gegane schepen en gebleven vissers Scheveningen 1914-1920.
219-393: DONKER, ANTHONIE (= N.A.DONKERSLOOT), - Fausten en faunen. Beschouwingen over boeken en menschen. Over: Herman Gorter, Karel v.d.Woestijne, J.Slauerhoff, Marsman, RoelHouwink, Annie Salomons e.v.a.
229-37: DONKER VAN HENGEL, H., - Peter kiest haar eigen weg.
234-78: DONKER, ANTHONIE (= N.A.DONKERSLOOT), - De rattenvanger van Hameln. Een kinder-vertelling op rijm. Uit het Engelsch.
228-478: DONKERSLOOT- DE VRIJ, MARIJKE, - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
234-581: DONN, LINDA, - Freud and Jung. Years of friendship, years of loss.
231-118: DOODEHEEFVER, J.R., - Door 'donker' Borneo. Indrukken van de Westerafdeeling.
208-490: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
232-498: DOOIJES, D., - Mijn leven met letters.
210-508: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
206-485: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
206-486: DOOIJES, D., - Sjoerd H. De Roos zoals ik mij hem herinner.
225-419: DOOLDER, A.DEN, - Lodewijk van Deyssel. 1864 - 22 september - 1934.
234-19: DOORMAN, CHRISTINE, - Dicky getrouwd. Naar het deensch.
235-104: DOORMAN, CHRISTINE, - Hans en Grietje.
233-79: DOORMAN, CHRISTINE, - Sprookjes van Moeder de Gans. Opnieuw bewerkt.
216-106: DOORMAN, CHRISTINE, - Roodkapje.
233-142: DOORN, J.A.A., - De laatste eeuw van IndiŽ. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
232-212: DOORN, J.A.A.VAN./ HENDRIX,W.J., - Het Nederlands / Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld. 2e aangevulde druk
233-202: DOORN, J.A.A.VAN./ HENDRIX,W.J., - Ontsporing van geweld. Het Nederlands- Indonesisch conflict. Met een nawoord van Dirk Vlasblom.
229-156: DOORN, J.A.A., - De laatste eeuw van IndiŽ. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
231-515: DOORN, M. VAN, - Het leven gaat er een lichten gang. Den Haag in de jaren 1919-1940.
231-173: DOORN, J.A.A.VAN./ HENDRIX,W.J., - Het Nederlands/Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld. 2e aangevulde druk.
228-183: DOORNE, KEES VAN / KEMPEN, MICHIEL VAN, - Suriname-Catalogus van de Universi-teitsbibliotheek van Amsterdam.
220-583: DOORNE, VEERLE VAN / BAUMANN, CORNELIA (SAMENGESTELD DOOR), - Sint-Martens-Latem Worpswede 1880-1914. Twee kunstenaarskolonies.
216-146: DOORNINCK, D. J. VAN, - Hollanders op Java en in Holland.
203-443: DOORNINCK, J.I.VAN, - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. 3 delen in 1 band. Reprint van de uitgave van 1883.
220-419: DOORNINCK, J.I.VAN, - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. 3 delen in 1 band. Reprint van de uitgave van 1883.
227-326: DOORNKAAT KOOLMAN, J.TEN, - Dirk Philips. Vriend en medewerker van Menno Simons. 1504-1568.
218-196: DOOTJES, F.J.J., - Oostkust van Sumatra-Instituut 1916-1941.
234-385: DORLEIJN, G. E.A. (BEZORGD DOOR), - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K.Heeroma, M.Nijhoff, S.Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A.Henkels 1940-1946.
235-384: DORLEIJN, G.J. E.A. (UITGEGEVEN, INGELEID), - Brieven van J.C.Bloem aan P.N.van Eyck. 2 delen. I: 1910-1916, deel II: 1917-1962.
232-139: DORLING, PHILIP / LEE, DAVID, - Australia & Indonesia's independence. The Renville agreement. Documents 1948.
229-568: DORN, ROLAND E.A., - Vincent van Gogh en de moderne kunst. 1890-1914.
216-363: D÷RR, S. (BIJEENGEBRACHT EN TOEGELICHT), - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant, Kapitein-ter-Zee (1751-1800).
233-497: DORREN, GABRIELLE, - Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw.
232-590: DOSTOJEVSKAJA, A.G, - Herinneringen. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Ch.B.Timmer.
222-584: DOSTOJEWSKI, F.M., - Het landgoed Stepantchikowo en zijn bewoners. Humoristische roman. Uit het Russisch vertaald door S.van Praag.
214-610: DOSTOJEWSKI, F.M., - De speler. Uit de gedenkschriften van een jongeman.
232-591: DOSTOJEWSKI, F.M., - Het dorp Stepantsjikowo en zijn bewoners. Uit de gedenkschriften van een vergeten burger.
231-573: DOSTOJEWSKI, F.M., - Dostojevski-nummer van het tijdschrift Maatstaf. Bijdragen van :Martin Ros, J.M.A.Biesheuvel, Maarten 't Hart, Charles B.Timmer e.a.
220-623: DOSTOJEWSKI, F.M., - De vernederden. Uit het Russisch door J.C.van Wageningen.
227-617: DOUGLAS, E.A., - Terugblik. Een autobiografie in visitekaartjes, Vertaald en van een nawoord voorzien door Joyce & Co.
209-405: DOUWES DEKKER, MEVR., - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht. 10 delen.
229-95: DOUWES, B.J., - Letters en woorden. Eerste leesboekje voor de kleintjes.
215-114: DOUWES, B.J., - Letters en woorden. Eerste leesboekje voor de kleintjes.
214-634: DOWSON, JOHN, - A classical dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. Reprint.
227-127: DOZY, CH.M., - Geneeskundige Gids voor Nederlandsch IndiŽ. 4e druk.
225-529: DRACHENBERG, ERHARD, - Mittelalterliche Glasmalerie in Erfurt. Aufnahmen von Fritz StrauŖ.
222-570: DRAGT, THEO H. / SPAANS, LOES, - Kees Verkade, beeldhouwer, sculptor, sculpteur. met opdracht van de schrijver.
232-247: DRAGTENSTEIN, FRANK, - Trouw aan de blanken'. Quassie van Nieuw Timotibo, twist en strijd in de 18de eeuw in Suriname.
234-262: DREES (JR.), WILLEM, - Gespiegeld in de tijd. De nagelaten autobiografie.
234-261: DREES, W., - Op de kentering. Toekomstbeschouwingen uit bezettingstijd. Een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding. o.r.v. H.Daalder en J.A.Gaemers.
235-292: DREES, WILLEM, - Vader der ouden van dagen. Brieven aan Willem Drees. Met voorwoord van Hans Daalder. Stichting WillemDrees-lezing.
230-501: DRENTH, A. VAN, - De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektronische industrie in Eindhoven (1900-1960).
214-552: DRESCH, N.J.M., - Inventaris van de Oude kerkelijke Doop-, Trouw- en Dooden-(Begraaf-)boeken te Alkmaar. 1540 - 1811 (1896)
233-338: DRESDEN, S., - Vervolging, vernietiging, literatuur.
231-593: DRESEN-COENDERS, L., - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
232-95: A-DRI-KO, , - Avonturen in China. I : De tempelrover Biboeba. (aangekondigd nog 5 delen maar deze zijn nooit verschenen)
203-510: DRIEL, L.VAN, - Een leven in woorden. J.H.van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
231-554: DRIES-VAN DER VELDEN, A.VAN DEN, - Het Brabant van toen.. Vertellingen over het leven van alledag uit Midden-Brabant door ooggetuigen tussen 1900 en nu. Opgetekend in 32 afleveringen voor Het Nieuwsblad van het Zuiden.
232-576: DRIESSEN, HENK, - In het huis van de islam. Geografie geschiedenis geloofsleer cultuur economie politiek.
233-466: DRIJFHOUT, H. / JASSIES, K., - Het Overijselse volkskarakter.
233-301: DRIJVER, F.W., - Schetsen en beelden.
233-300: DRIJVER, F.W., - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis, volkseigenaardig-heden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz. 3e geheel omgewerkte en vermeerderde druk / Supplement
223-292: DRIJVER, F.W., - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis, volkseigenaardig-heden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz. 3e geheel omgewerkte en vermeerderde druk / Supplement
207-508: DRIMMELEN, W. VAN E.A., - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
191-429: DRION, H., - Het conservatieve hart. Essays.
203-445: DRION, H., - Het conservatieve hart. Essays.
225-155: DRISSEN, ERNST (VERZ.DOOR), - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942) van Thilly Weissenborn.
218-559: DROGENDIJK, A.C., - De verloskundige voorziening in Dordrecht van ca. 1500 tot heden.
207-567: DROOGLEEVER FORTUIJN, C. / BOSCH, F.D.K., - Gedenkboek der maskerade gehouden ter viering van het LXVII lustrum der Leidsche Hoogeschool. 20-27 juni 1910.
233-143: DROOGLEVER, P.J. (O.R.V.), - De Vaderlandse Club, 1929-1942. Totoks en de Indische Politiek. (With a summary in english)
205-280: DROST, G. W., - De Moriscos in de publicaties van Staat en Kerk, 1492-1609. Een bijdrage tot het historisch discriminatieonderzoek.
222-551: DROSTE, MAGDALENA, - Bauhaus 1919-1933.
232-528: DRUICK, DOUGLAS W. / KORT ZEGERS, PETER, - Van Gogh and Gauguin.
235-217: DUBBELAAR, C.N., - Negersprookjes uit Suriname.
227-466: DUBOIS, SIMONE, - Belle van Zuylen 1740-1805. Leven op afstand.
230-450: DUBOIS, SIMONE, - Belle van Zuylen 1740-1805. Leven op afstand.
231-469: DUBOIS, P.H. / DUBOIS, S., - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie
200-485: DUBOIS, SIMONE (INGELEID EN VERTAALD DOOR), - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen.
234-422: DUBOIS, SIMONE (INGELEID EN VERTAALD DOOR), - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen - Madame de CharriŤre aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
220-421: DUBOIS, P.H. E.A., - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letter-kundig Museum.
191-630: DUBY, G. / PERROT,M., - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd. o.r.v. A.Farge en N.Zemon Davis.
234-530: DUBY, G., - De middeleeuwse liefde en andere essays. Uit het Frans door R.de Roo-Raymakers.
226-298: DUIJN, ROEL VAN, - Provo. De geschiedenis van de Provotarische Beweging 1965-1967.
221-110: DUIM, H.V.D., - Over de IJssel. Hollandse jongens in hongertijd.
231-204: DUIN, P.VAN / ROSS, R., - The economy of the Cape Colony in the Eighteenth Century.
227-18: DUIN, M.VAN DER, - Tierck Hiddes de Friesche zeeheld.
235-30: DUIN, FRANK VAN, - Reggie's reportages.
235-399: DUINHOVEN, A. M., - Karel en de Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelneder-landse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. 2 delen
225-428: DUINKERKEN, A. VAN., - Verzamelde Geschriften. 3 delen.
225-429: DUINKERKEN, A. VAN., - Verzen uit St.Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
222-394: DUINKERKEN, ANTON VAN / BRAAK, MENNO TER, - Het christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
218-507: DUINKERKEN, J., - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk 1700-1750.
215-466: DUINKERKEN, A. VAN., - Verzen uit St.Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
220-422: DUINKERKEN, A. VAN., - Dichters der Contra-reformatie. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische aanteekeningen.
231-90: DULIEU, JEAN (=JAN VAN OORT), - Boffie en Buikie in de knoop. Een spannend verhaal. (plaatjesalbum)
216-431: DULLAERT, HEIMAN, - Enkele gedichten van Heiman Dullaert.
231-516: DUMAS, C., - Haagse stadsgezichten. Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum. 1550-1800. (met medewerking van J.v.d.Meer Mohr).
229-157: DUMAS, ROBERT MARTIN, - 'Teater Abdulmuluk' in Zuid-Sumatra. Op de drempel van een nieuw tijdperk.
221-162: DUMONT, CH.F.H., - Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Met een grote uitsl.gekl.overzichtskaart.
221-163: DUMONT, CH.F.H., - Geschiedenis van IndiŽ. Ethnologie van IndiŽ. 3 delen. Alles in 1 band. Geheel in stencil uitgevoerd boek.
200-686: DUNCAN, DAVID DOUGLAS, - The Kremlin.
218-554: DUPARC, H.J.A. / SLUITER, J.W., - Van Pier tot Vliet. 117 Jaar Haags openbaar vervoer in foto's 1864-1981.
221-393: DUPARC, , - Bolero.
216-467: DUPUIS, M., - Eenheid en versplintering van het IK. Thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in de romanwereld van Wilem Frederik Hermans.
231-269: DURAND, CH., - Dix jours de Campagne ou la Hollande en 1831.
203-217: DUSSEL, W., - Dat was jij marinier! De geschiedenis van de mariniersbrigade.
194-224: DUSSEL, W., - Dat was jij marinier! Herinneringen van de ritmeester-adjudant van Generaal S.H.Spoor. De geschiedenis van de mariniersbrigade.
229-296: DUSSEL, W., - Tjot '. Nederlanders in Korea.
230-6: DUTILH, J.M., - Uitstapjes in overspiekland. Met inleiding van Nellie van Kol.
196-143: DUUREN, D.VAN, - Krissen. Een beredeneerde bibliografie.
216-551: DUURSMA, E.K. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. Een jubileum uitgave van natuur en techniek. samen met: De Zelandiae Descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550. 2 dln in hoes.
206-498: DUVAL, GEORGES, - Les Orphelins d'Amsterdam. Histoire Hollandaise.
214-402: DUYFF, TIM (BEZORGD DOOR), - Je bent een onmogelijke man!' De briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Johan van der Woude 1939-1969.
228-13: DUYSER, A., - Jon Joekema.
224-477: DUYVENDAK, L., - Door lezen wijder horizont'. Het Haags Damesleesmuseum.
234-428: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
218-555: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
231-472: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
227-313: DUYVERMAN, J. P., - Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay. Dienaar des Konings, 1806-1876.
233-144: DYKE, JOHN C. VAN, - In Java and the neighboring islands of the Dutch East Indies.
235-293: EASTON, C. E.A. (BIJEENGEBRACHT), - Het boek der Koningin. Gedachten en beschouwin-gen, en voortbrengselen van beeldende kunst en toonkunst, door Nederlanders na het einde van den wereldoorlog Hare Majesteit Koningin Wilhelmina aangeboden op 31 augustus 1919.
225-370: EBBEN, MAURITS, - Lodewijck Huygensī Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660/1661.
203-541: EBBENS, H.D., - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid. 1837-1912.
220-579: EBBINGA WUBBEN, J.C. (TEN GELEIDE), - Willem Buytewech 1591-1624. Tentoonstellingscatalogus Boymans van Beuningen.
234-252: EBBINGE WUBBEN, F.A., - Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst, provincie Overijssel. Met eenige oudheidkundige bijvoegselen.
231-81: EBBINGE WUBBEN-VAN HASSELT, W.P., - Wondere verhalen.
222-555: EBBINK, HANS E.A. (BEZORGD DOOR), - Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W.Jos.de Gruyter.
200-274: EBERHARD, A.G., - Hansjen, of het bruidsgeschenk. (gedicht)
222-496: ECK, TH. G. VAN, - De Nederlandsche familie Alvarez en hare afstamming uit den Hertog van Alva
224-507: ECK, TH. G. VAN, - De Middelburgsche Familie de Pťval.
225-130: ECK, P.L.VAN, - Hoe 't vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Met voorwoord van J.H.Gunning.
218-414: ECK, TH. G. VAN, - Seeršuberei im Mittelmeer/ Dunkle Blštter Europšischer Geschichte.
208-366: ECTOR, F.F.M., - J.F.R.van Hooff zijn jeugd en Eindhovense jaren (1755-1788) Een aanzet tot een biografie. 2 dln. Deel I: tekst Deel II: Bijlagen, noten, bronnen en literatuur.
234-570: EDMONDS, ROBIN, - Pushkin. The man and his age.
231-360: EDWARDS, PAUL, - Equianoīs reizen. De autobiografie van een negerslaaf.
210-212: EECHOUD, J. VAN, - Vergeten aarde.
192-248: EECHOUD, J. VAN, - Vergeten aarde.
225-431: EEDEN, F. VAN., - Van de passieloze lelie.
225-488: EEDEN, F.W.VAN, - Onkruid. Botanische wandelingen. 2 delen in 1 band. Reprint van de uitgave 1886.
214-404: EEDEN, F. VAN., - Don Torribio. Een comedie.
214-403: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes. (deel I)
233-389: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes. Met IX lithografiŽn en versieringen door Edzard Koning.
228-372: EEDEN, F. VAN., - Van de Koele Meren des Doods. Een verhaal.
209-392: EEDEN, F. VAN., - Van de passieloze lelie.
233-496: EEDEN, F.W.VAN, - Onkruid. Botanische wandelingen. 2 delen in 1 band. I:Kennemerland II: De Noordzee-eilanden - Gelderland - Overijssel.
199-436: EEDEN, F. VAN., - Het Poortje of De Duivel in Kruimelberg. Blijspel in Vijf Bedrijven en een Voorspel.
220-423: EEDEN, F. VAN., - De Broeders. Tragedie van het recht.
235-400: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes.
230-483: EEGHEN, CHR.P.VAN (INLEIDING), - G.de Vries & Zonen Amsterdam 1775-1950. (makelaars) Gedenkboek uitg.t.g.v. het Honderd vijf en zeventig-jarig bestaan van de Vennootschap 14 september 1950.
211-434: EEGHEN, I.H.VAN E.A. (M.M.V.), - Inventaris van het familie-archief Backer.
235-31: EEKHOF, JOH.W., - Het Valkenkamp. Avonturen van een padvinderspatrouille.
231-124: EEKHOUT, R.A., - Indische ijzeren wegen. overdruk uit de Indiische Gids.
235-364: EEKHOUT, L.L.M. E.A., - Emblemen van de Koninklijke Maine. / Coat of Arms of the Royal Netherlands Navy.
233-145: EERDE, J. C. VAN, - Koloniale volkenkunde. Eerste stuk: Omgang met inlanders. Uitgave van het Koloniaal Instituut.
227-128: EERDE, J. C. VAN, - Koloniale volkenkunde. Eerste stuk: Omgang met inlanders. Uitgave van het Koloniaal Instituut.
197-609: EERENBEEMT, H. VAN DEN, - Malmstroem. Spiel in vier AufzŁgen. Deutsch von Else Otten. Nr. 66 van 500 ex.
221-535: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Brabant Gemeten. Bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief.
221-536: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat, 1914-1940.
218-101: EEWIJCK, EGBERT, - De gelukkige gast. Sprookjes.
224-533: EFD…E, RIA, - Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV. 1846-1996.
227-389: EFFEN, JUSTUS VAN, - Ernst en boert uit den Hollanschen Spectator.
230-512: EGELIE, G.M. / WINKEL, TH.B.M.VAN, - Wegkruisen - veldkapellen en andere uitingen van de volksvroomheid in de gemeente Beek.
213-629: EGGEBRECHT, ARNE, - Das alte ńgypten. 3000 Jahre Geschichte und Kultur des Pharaonenreiches.
216-433: EGGINK, C., - De rand van de horizon. Oude en nieuwe verzen.
232-412: EGGINK, C., - Leven met J.C.Bloem.
230-297: EGMOND, F., - Banditisme in de franse tijd. Profiel van de Grote Nederlandse Bende. 1790-1799.
230-298: EGMOND, FL., - Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800.
226-505: EGMOND, MARCO VAN E.A. (REDACTIE), - Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
235-294: EGMOND, FL., - Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800.
222-396: EIJSSELSTEIJN, BEN VAN, - Tristan en Isolde.
207-509: EIKEREN, J.H. VAN, - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een Corvey Model. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegeling van wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt, op schrift gesteld en van te hooi en te gras verzamelde afbeeldingen voorzien door A.Nonymus.
219-580: EIKEREN, J.H. VAN, - De Amsterdamse Joffers. Maria van Regteren-Altena, Ans van den Berg, Jo Bauer-Stumpff, Nelly Bodenheim, Lizzy Ansingh, Coba Ritsema, Coba Surie, Betsie Westendorp-Osieck. (toegevoegd, 2 tentoonstel-lingsfolders0
222-598: EISENSTEIN, SERGEI, - Film Form. Essays in film theory. Edited and translated by Jay Leyda.
232-545: EKKART, R.E.O., - Isaac Claesz.van Swanenburg. 1537-1614. Leids schilder en burgemeester.
225-198: ELAND, L, - Met Piet Bosman door Nederlandsch Oost-IndiŽ.
191-197: ELANDS, M. E.A., - 1 Divisie '7 December'1946-1996.
212-561: ELANDS, M. (E.A.), - De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946-1996.
226-473: ELIACH, YAFFA, - Chassidische vertellingen over de holocaust.
228-160: ELIAS, W. H. J., - De Japanse Bezetting van Nederlands-IndiŽ. Een ooggetuige-verslag.
222-279: ELIAS, B. G. J., - De Tachtigjarige Oorlog.
223-229: ELIAS, W. H. J., - IndiŽ onder Japanschen hiel.
225-507: ELIAS, J.E., - Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat.
235-295: ELIAS, A.M. / SCH÷LVINCK, - Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 176-1810.
235-537: ELIEL, CAROL S., - L'Esprit Nouveau. Purism in Paris, 1918-1925. With essays by FranÁoise Ducros and Tag Gronberg.
232-518: ELIňNS, T.M., - T.A.C.Colenbrander (1841-1930). Ontwerper van de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg.
226-565: ELIňNS, TITUS M., - Den Haag rond 1990. Een bloeiend kunstleven. Tentoonstelling Museum Het Paleis. M.m.v. M.Josephus Jitta en I.Meij
224-538: ELLENBROEK, H. E.A., - Gang is alles. Zes eeuwen IJsselsteins Korenmolenbedrijf.
233-587: ELLMANN, RICHARD, - Oscar Wilde.
221-604: ELLMERS, D. E.A., - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
235-558: ELLMERS, D. E.A., - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
225-109: ELMSLIE, TH.C., - Charlie's Speelmakker. Naar het Engelsch door Helena van Holland.
230-145: ELOUT VAN SOETERWOUDE, W., - De opium-vloek op Java. Uitgave van de Anti-opiumbond.
209-326: ELOUT, C. K., - In kleuren en kleeren. Nederlandsche Volksdrachten. Verzameling van driekleurendrukken welke zijn verschenen in het Algemeen Dagblad.
219-143: ELOUT, C. K., - Indisch Dagboek.
223-215: ELSON, ROBERT, - Soeharto, een biografie.
214-412: ELSSCHOT, W., - Verzameld werk.
214-411: ELSSCHOT, W., - Kaas.
216-434: ELSSCHOT, W., - Het dwaallicht.
227-392: ELSSCHOT, W., - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
227-393: ELSSCHOT, W., - Verzameld werk.
227-394: ELSSCHOT, W., - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten. Samengesteld door A.Kets-Vree.
227-391: ELSSCHOT, W., - De Verlossing.
223-409: ELSSCHOT, W., - Verzameld werk.
216-435: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
198-404: ELSSCHOT, W., - Het dwaallicht.
204-412: ELSSCHOT, W., - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
212-445: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
232-440: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
235-401: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
230-482: ELZENGA, E. (REDACTIE), - Het Witte Loo. Van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962.
220-527: ELZENGA, E. (REDACTIE), - Het Witte Loo. Van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962.
228-605: ELZINGA, MAARTEN, - Victor Segalen 1878-1919. Musicus, reiziger, etnoloog, dichter, fotograaf, arts, archeoloog. Uitgave bij tentoonstelling in het Maison Descartes.
225-433: EMANTS, M., - Godenschemering. Een gedicht.
225-434: EMANTS, M., - Lilith. Gedicht in drie zangen.
225-435: EMANTS, M., - Monaco. Drie typen.
208-451: EMANTS, M., - Schrijversprentenboek Marcellus Emants.
210-430: EMANTS, M., - Schrijversprentenboek Marcellus Emants.
220-424: EMANTS, M., - Monaco. Drie typen.
220-425: EMANTS, MARCELLUS E.V.A., - Onze onzalige erfenis.
235-402: EMANTS, M., - Godenschemering. Een gedicht.
227-20: EMBURG, P.J. VAN, - De Goudmachine.
227-541: EMPEL, M. VAN / PIETERS, H., - Zeeland door de eeuwen heen. 2 delen.
226-492: EMPELEN, P.VAN (VOORWOORD), - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646.
214-561: ENDE, K.C. VAN DEN E.A., - Hodshon Huis. Bewoningsgeschiedenis en Restauratie.
228-374: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
195-436: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
220-426: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
232-443: ENDT, E., - Een taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal.
217-610: ENGBERTS, EGBERT, - Herinneringen aan Rusland. Met inleiding van zijn kleinzoon Toon Tellegen.
223-260: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het Leven en de Daden van de doorluchtige zeehelden J.van Heemskerk en P. Pzn.Hein. In gesprekken tusschen eene vader en zijne kinderen.
225-110: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis, voor de vaderlandsche jeugd en scholen.
233-516: ENGELBREGT, C.A. / ANEMAET,L.A.H., - Herinnerings-Album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht, bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting. 1850-1890. alleen deel II: map met portretten van officieren. Bestaat uit 42 bladen waarop ruim 1000 portretten.
225-294: ENGELEN, D., - Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheids Dienst.
198-407: ENGELMAN, J., - Tuin van Eros (gedichten).
219-213: ENGELS, CHR.J. / WALLE, J. VAN DER, - Klein VenetiŽ. CuraÁao in vroeger dag. Een briefwisseling tussen Chris J.Engels en J.van de Walle en een beeldverhaal.
225-503: ENKLAAR, D.TH., - Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van Bisschop David van BourgondiŽ 1456-1496.
233-391: ENQUIST, ANNA, - Soldatenliederen/ Klaarlichte dag / Een nieuw afscheid / JachtscŤnes. 4 gedichtenbundels.
228-375: ENQUIST, ANNA, - Het meesterstuk. Roman
234-429: ENSCHED…, J.W., - De Boek- en Handelsdrukkerij C.A.Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Gedenkboek bij haar Honderdjarig Bestaan.
230-470: ENST KONING, G.VAN, - Het Huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
211-577: ENT, ARIE VAN DER, - De buurman van god. Een Poesjkin-biografie.
216-228: ENTE, W.K., - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzichten der kolonisatie aldaar.
231-205: ENTE, W.K., - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzichten der kolonisatie aldaar.
235-337: ENTROP, MARCO, - Onbekwaam in het compromis. Willem Arondťus kunstenaar en verzetsstrijder.
214-421: ENZINCK, WILLEM (SAMENGESTELD), - Boek der vriendschap aangeboden ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958. Met bijdragen van velen.
233-589: ERAS, V. J. M., - Sloten en Sleutels door de eeuwen heen.
220-570: ERAS, J.F.M. (TEN GELEIDE), - Stichting het R.K.Gasthuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitg.t.g.v het Honderd Vijf en Twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis 29 November 1954.
210-317: ERASMUS, , - De lof der zotheid. Vertaald door J.B.Kan en van korte ophelderingen voorzien door A.H.Kan.
226-226: ERINGA, F.S., - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. (eerste gedeelte) Bijdrage tot de Soendase taal- en letterkunde.
217-581: ERKELENS, J. E.A., - Tussen zonnegoud en kaarslicht. Dordtse meesters 1780-1840.
233-420: ERMEN, EDUARD VAN, - Het kaartboek van Averbode 1650-1680. Cartografische en icinografische bronnen voor de geschiedenis van het landschap in BelgiŽ.
218-225: ERN…, B.H., - Bren naar voren partisanen! Het O.V.W.-Bataljon 1- 12 R.I. op Java.
229-565: ERNST, BRUNO, - Het begoochelde oog. Onmogelijke en meerzinnige figuren.
222-548: ERVE, W.S VAN DE, - Le Corbusier idealistisch architect.
227-294: ES, W.A.VAN, - De Romeinen in Nederland.
231-82: ESCH, B. VAN DER, - Sprookjes uit den vreemde.
199-237: ESCHER, R.TH. E.A., - Orde en vrede. De humanitaire/militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950.
234-20: ESP…, KAT…, - Truus Rovaarts' kostschool-ervaringen.
230-502: ESSINK, H.B.M., - Het land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een bijdrag tot de landbouwgeschiedenis.
213-404: ESTEBAN, C. E.A., - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog.
228-206: ESTER, HANS / LEUVENSTEIJN, ARJAN VAN (ONDER REDACTIE VAN), - Afrikaans in een veranderende context. Taalkundige en letterkundige aspecten.
233-203: ESTERIK, CHR.VAN / TWIST, KEES VAN, - Daar werd iets grootsch verricht of hoe het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor.
210-213: ESTERIK, CHR.VAN, - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
199-249: ESTERIK, CHR.VAN, - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
234-303: ETTEN, F.J.P.VAN, - Het leven van den H.Willebrord of Vestiging van het Christendom in Noordelijk-Nederland.
209-420: ETTY, ELSBETH, - HenriŽtte Roland Holst 1868-1952. Liefde is heel het leven niet.
234-413: ETTY, ELSBETH, - Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952.
229-40: EVERARD, JAPPY, - Hoe de Bengels tÚch naar Zwitserland gingen.
200-608: EVERS, C.A., - Onderscheidingen.
227-21: EVERS, WILLEM, - De tien van Thor.
221-561: EVERS, J.W., - Geschiedenis van het meubel.
220-518: EVERS-EVERS, TH.H., - Oud-Enschede in 175 foto's. Een keuze uit de verzameling van Jan van Ooyik. Uitg.t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek.
192-321: EVERTS, F.E.C., - Nederland op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958. Verslag van de Nederlandse deelneming. Met voorwoord van H.F.van Walsem.
225-528: EX, SJAREL, - Lajos d'…bneth en de avant-garde, 1923-1933. De herontdekking van een verloren gewaande bijdrage aan de moderne kunst. / Lajos d'…bneth and the avant-garde. 1923-1933. The rediscovery of a presumed lost contribution to modern art.
229-41: EXEL, PHILIP, - Jan Breydel bij den laatsten koning der Azteken. Een verhaal uit Noord-Amerika omtrent 1519.
229-42: EXEL, PHILIP, - Naar het land van den vliegenden Vuurgod.
220-47: EXEL, PHILIP, - Jan Persijn. Een verhaal uit de tijd van de vierde kruistocht. Een verhaal uit de dagen van Alva en de Boschgeuzen.
202-244: EXODUS, A. (= M.H. DU CROO)., - Sergeant Weers en de zijnen. 2e herziene, omgewerkte en vermeerderde druk.
234-186: EXODUS, A. (= M.H. DU CROO)., - Het land van Bij-ons Buiten. Herinneringen van een officier-gezeghebber in de Indische Buitengewesten. Met een voorwoord van J.W.Meijer Ranneft.
228-222: EXODUS, A. (= M.H. DU CROO)., - Het land van Bij-ons Buiten. Herinneringen van een officier-gezeghebber in de Indische Buitengewesten. Met een voorwoord van J.W.Meijer Ranneft.
202-221: EYBERS, E., - Versamelde Gedigte.
232-256: EYBERS, E., - Versamelde Gedigte.
231-206: EYBERS, G.W., - Bepalingen en instructiŽn voor het bestuur van de buitendistricten van De Kaap de Goede Hoop (1805).
211-247: EYBERS, E., - Versamelde Gedigte.
214-420: EYCK, P.N. VAN, - Herwaarts. Gedichten.
218-415: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN, - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaart-verbinding van de Bataafse Republiek met de koloniŽn in AziŽ 1795-1806.
209-372: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN, - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaart-verbinding van de Bataafse Republiek met de koloniŽn in AziŽ 1795-1806.
217-36: EYGENHUYSEN, TRUUS, - De schoolclub.
220-586: EYNDE, H.A.VAN DER E.A. REDACTIE, - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst 1921. Bijdragen van D.J.Bierens de Haan / Bert Nienhuis / J.F.van Royen.
226-578: EYSSELSTEIJN, BEN VAN / VOGELESANG, HANS, - Anton Pieck, zyn leven - zyn werk.
218-372: EYSTEN, J., - Het leven van Prins Willem II.
233-146: EZERMAN, J.L.J.F., - Beschriijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-kak-sie' te Cheribon.
225-157: EZERMAN, J.L.J.F., - Beschriijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-kak-sie' te Cheribon.
225-486: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - W.L. & J.Brusse's uitgeversmaatschappij. 1903-1965. inclusief fondscatalogus.
230-376: FAASSEN, S.A.J. VAN ( BEZ. DOOR), - S. Vestdijk & Theun de Vries. Briefwisseling.
234-423: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - Uitgever Bert Bakker (1912-1969). Themanummer van het tijdschrift 'Zacht Lawijd
220-491: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - W.L. & J.Brusse's uitgeversmaatschappij. 1903-1965. inclusief fondscatalogus.
234-148: FABER, G.H. VON, - Er werd een stad geboren...
227-164: FABER, G.H. VON, - Er werd een stad geboren...
213-15: FABER, J., - Een Marker jongen.
208-588: FABER, PAUL E.A. (REDACTIE), - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
222-41: FABER, J., - Blinde Hanske.
235-32: FABER, J., - Een Rus te Delfzijl of de laatste Franschen in ons land.
232-114: FABIUS, H. (PS. EEN STUDENT), - Kleine gedichten voor de Lieve Jeugd aan de Hoogere scholen naar Mr.Hieronymus van Alphen. Door Een Student. 1e en 2e bundel in 1 bandje.
226-228: FABRICIUS, JOH., - Nacht over Java. Roman.
226-227: FABRICIUS, JOH., - De Kraton. Gedichten.
222-42: FABRICIUS, JOH., - De scheepsjongens van Bontekoe.
231-230: FABRICIUS, JOH., - Het gordijn met de ibissen. Roman uit het oude IndiŽ. Met woordenlijst.
231-231: FABRICIUS, JOH., - Tempo Doeloe. Uit de Goeie Ouwe Tijd.
230-216: FABRICIUS, JOH., - Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olie-terreinen in Nederlansch-IndiŽ.
205-88: FABRICIUS, JOH., - Hansje Bluf of het zangersfeest van Koning Langelip. Met muziek van Anna Wins. Opdracht van de schrijver.
201-455: FABRICIUS, JAN, - Seideravond. Drama in vijf bedrijven. (op omslag staat: 3 bedrijven)
231-229: FABRICIUS, JOH., - Halfbloed.
234-79: FABRICIUS, JOH., - De wondere avonturen van Arretje Nof. 5 deeltjes.
228-64: FABRICIUS, JOH., - De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko. 3 delen.
191-44: FABRICIUS, JOH., - Eiko van den Reigerhof. 2e geheel omgewerkte druk.
229-43: FABRICIUS, JOH., - De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko.
223-245: FABRICIUS, JAN, - Nonni. Spel van sleur, voorschot en ethica in drie bedrijven. met opdracht : Voor m'n eerwaarde senior van Johan Fabricius, 19/4/ 1916
231-10: FABRICIUS, JOH., - De scheepsjongens van Bontekoe. 10e druk.
218-203: FABRICIUS, JOH., - Het beest uit de zee. De ondergang van de Oostindievaarder Batavia.
219-8: FABRICIUS, JOH., - De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko. 3 delen.
212-168: FABRICIUS, JOH., - Dipanegara. De Java-oorlog van 8125 tot 1830.
228-161: FABRICIUS, JOH., - Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olie-terreinen in Nederlansch-IndiŽ.
234-482: FAGEL, P., - Zeven eeuwen Veere.
229-274: FALCK, A.R., - Brieven van A.R.Falck. 1795-1845. Met levensberigt door O.W.Siccema en Karakterschets door C.Vollenhoven.
228-207: FALKENHORST, C.(=STAN.JEZEWSKI), - De Helden van de Vaalrivier. Een verhaal uit de Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog. Uit het duitsch door Jan van Egmond.
217-559: FALLS, C., - De Grote Veldslagen.
226-609: FARGE, JOHN LA, - An artist's letters from Japan.
227-468: FARNUM, DOROTHY, - The Dutch divinity. A biography of Madame de CharriŤre 1740-1805.
235-33: FARRAR, F.W., - St.Wimfried of De schoolwereld. Uit het Engelsch
221-333: FASSEUR, C., - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
221-332: FASSEUR, C., - Wilhelmina. De jonge koningin.
227-130: FASSEUR, C., - Indischgasten.
227-131: FASSEUR. (SAMENGESTELD DOOR), C., - Geld en Geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische Archipel. 2 delen.
231-125: FASSEUR, C., - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost (1825-1950).
218-370: FASSEUR, C., - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
217-156: FASSEUR, C., - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
234-134: FASSEUR. (SAMENGESTELD DOOR), C., - Geld en Geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische Archipel. 2 delen.
228-118: FASSEUR, C., - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
230-146: FEBER, L.J.M., - De wereld in Beeld. 2 delen. I: Onze overzeesche gewesten. (natuurfoto's). Met een inleidend woord van J.C.Koningsberger. II: De groote Indische cultures. Met inleidend woord van D.Fock. Plaatjesalbums van Zeepfabrieken 'Het Anker
223-124: FEDDERSEN, JACOB FREDERIK, - Leerzame verhalen uit de Bijbelsche Geschiedenissen voor kinderen. Zijnde het vervolg van Het Leven van Jezus voor Kinderen van dezelfde schrijver. Gevolgd naar de spelling van den Hoogleraar M.Siegenbeek.
224-15: FEENSTRA, ELLY, - IJdeltuitje. Een bakvisch-roman.
231-11: FEENSTRA, R., - Garage van Bommel.
226-610: FEENSTRA KUIPER, J., - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
214-417: FEIKEMA, L. E.A. (RED.), - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
220-427: FEIKEMA, L. E.A. (RED.), - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
232-482: FEIN, JOCHANAN, - Jongen met viool. Herinneringen. Vertaald uit het Ivriet en van noten voorzien door Silvie Huyink.
220-587: FEIS, B.R. / NIJHOF, - Bedrijfsmonumenten in het groene hart van Holland. Een verkenning van monumenten van bedrijf en techniek in Midden-Holland en West-Utrecht.
230-244: FEITH, J., - Tropiaden.
226-518: FEITH, J.A., - Uit Groningens verleden.
226-519: FEITH, J.A., - Wandelingen door het oude Groningen. Oorspronkelijk verschenen in de Groningsche Volksalmanakken van 1891 tot 1908.
234-314: FEITH, JAN, - De Wereld Om.
226-516: FEITH, J.A. (ONDER RED.VAN), - De Ommelander Borgen en haar bewoners in de zeventiende achttiende eeuw.
226-517: FEITH, J.A. (ONDER RED.VAN), - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904. Jaarboekje voor geschiedenis, taal, en oudheidkunde der provincie Groningen.
228-14: FEITH, J., - De levende mummie. Of: Een sportkampioen van voor 2000 jaar.
234-187: FEITH, JAN, - Op vleugels naar IndiŽ. Amsterdam-Batavia.
234-160: FEITH, J., - Het Indische monster. Een jongensboek.
209-559: FEITH, J. / BEHRENS, CH. GL., - Zwerftochten door ons land: Zuid-Holland. Plaatjesalbum van Koek- en Beschuitfabriek Hille & Zoon.
220-315: FEITH, LOUISE, - Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de Stad Batavia bijeengebracht door en eigendom van Jhr.Mr.P.R.Feith.
220-327: FEITH, RHIJNVIS, - PoŽtisch Mengelwerk. 4e druk
235-271: FEITH, RHIJNVIS, - Het graf, in vier zangen. 4e druk
214-32: FEITSMA, J., - De Vliegende Pater.
226-30: FEITSMA, J., - De strijd om de IJmuider sluis.
229-45: FELDE, MAX, - De zoon der wouden. Naar het duits door W.Vermeer.
209-525: FELIUS, H.VAN / METSELAARS, H.J., - Noordhollandse statenleden 1840-1919.
230-245: FELMAN, , - Het 'Java Aero' Mysterie. Detective-verhaal uit het na-oorlogse IndiŽ. (geschreven in Gevangenenkamp Tjimahi 1943-1944)
225-531: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER, - Beschrijvende catalogus kunstnijverheid Hannema-de Stuers Fundatie.
202-274: FENELON, FR. DE SALIGNAC DE LA MOTHE, - Les Avantures de Telemaque fils d'Ulysse. Nouvelle edition. Conform de Manuscrit original; avec des Notes pour servir d'ťclaircissement ŗ la Fable.Le tout encrichi de Planches & Vignettes qui ont raport au sujet.
226-522: FENEMA, C.H.VAN, - Het Academie-gebouw te Groningen 1614-1909.
229-392: FENS, K. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Handgroot. Postscripta bij boeken en lezen.
229-393: FENS, K. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Lijden, Liefhebben en Schrijven. Een keuze uit de maandagstukken.
227-101: FERGUSON, HARRISON WADER, - Een prentenboek over de tanden. Uit het Amerikaansch vertaald door H.W.Schalkwijk. Uitgegeven door de Vereeniging tot bestrijding van tandbederf.
229-208: FERGUSON, M., - Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945.
212-230: FERGUSON, M., - Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945.
218-571: FERINGA, M.M.S. / VOET,H.A., - De stadsdriehoek Rotterdam. deel I, II en III.
201-579: FERINGA, M.M.S. / VOET,H.A., - De stadsdriehoek Rotterdam. deel I, II en III.
231-303: FERINGA, N.M., - Gedenkboek betreffende het volkspetitionnement. Bewerkt.
232-556: FERRILL, ARTHUR, - De oorsprong van oorlog van het stenen tijdperk tot en met Alexander de Grote.
233-30: FERRIS, JAMES CODY, - Twee dappere jongens. Een verhaal van cowboys en veedieven. Bewerkt door H.P.van Nyenrode.
235-349: FEST, J.C., - Speer. Een biografie.
211-308: FESTEN, H., - 125 Jaar geneeskunst en maatschappij. t.g.v. het 125-jarig bestaan der Maatschappij. (Kon.Mij. tot Bevordering der Geneeskunst).
235-208: FIEDELDIJ DOP, JAN MAARTEN, - Al weer iets groots verricht. 'Hoe Nederland zijn IndiŽ-deserteurs tot de laatste man berechtte. Doktoraalskriptie
193-611: FIEDLER, J. / FEIERABEND, P., - Bauhaus. (Nederlandse uitgave)
212-580: FILEDT KOK, J.P., - 's Levens Felheid de Meester van het Amsterdamse kabinet of de Hausbuch-meester. Ca. 1470-1500. Met bijdragen van K.G.Boon en anderen
228-184: FINDLAY, D.G.A., - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. (Overdrukken uit 'De West')
222-220: FINDLAY, D.G.A., - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. (Overdruk uit 'De West')
209-84: FINN, FRANCIS J., - Een voetbalwedstrijd en zijne gevolgen. Vertaald door Jos. Witlox.
232-141: FISCHER, E.J. (REDACTIE), - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor van vooruitgang 1815-1940.
227-503: FISCHER, E.J. E.A. (REDACTIE), - Fabriqueurs en fabrikanten. Twente, Borne en de katoennijverheid 1800-1930.
227-132: FISCHER, E.J. (REDACTIE), - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor van vooruitgang 1815-1940.
225-295: FISCHER, E.J. E.A., - De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief. 1914-1989.
220-525: FISCHER, E.J. E.A., - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970.
226-32: FITINGHOFF, ROSA, - In de kleine berghut bij de rendieren. Uit het Zweeds door M.J.Molanus-Stamperius.
235-34: FITINGHOFF, LAURA, - De kinderen van de Groote Fjeld. Uit het zweeds door N.Basenau-Goemans.
235-559: FITZHUGH, GEORGE, - Cannibals all! Or, slaves without masterds. Edited by C. Vann Woodward.
226-343: FLAES, C., - Buiten de uiterton. Marine verhalen.
220-633: FLAMMARION, CAMILLE, - Stella. Vertaald door H.M.Leopold.
234-555: FLAUBERT, GUSTAVE, - Madame Bovary. Vertaling Hans van Pinxsteren.
232-595: FLAUBERT, GUSTAVE / SAND, GEORGE, - Wij moeten lachen en huilen. Brieven. Vertaald en van voorwoord en noten voorzien door Edu Borger.
232-594: FLAUBERT, GUSTAVE, - Madame Bovary. Provinciale zeden en gewoonten. Vertaling Hans van Pinxsteren.
232-592: FLAUBERT, GUSTAVE, - Bouvard en Pťcuchet. Vertaald door Edu Borger.
232-593: FLAUBERT, GUSTAVE, - De leerschool der liefde. De geschiedenis van een jongeman. Vertaling en nawoord van hans van Pinxteren.
227-618: FLAUBERT, GUSTAVE / SAND, GEORGE, - Wij moeten lachen en huilen. Brieven. Vertaald en van voorwoord en noten voorzien door Edu Borger.
235-447: FLAUBERT, GUSTAVE, - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige. Vertaald, verlucht en uitgeschreven door Jan Poortenaar.
235-585: FLAUBERT, GUSTAVE, - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door E.Borger.
233-527: FLES, ETHA, - Drie visionaire kunstenaars van onzen tijd. Medardo Rosso, Gerardo Dottori, Ernesto Masuelli.
221-581: FLESCH, CARL, - De kunst van het vioolspel. Vertaald door L.Couturier.
232-198: FLIER, A. VAN DER, - Van Jacatra tot Batavia.
208-221: FLIER, A. VAN DER, - Van Jacatra tot Batavia.
230-576: FLYNN, JAMES T., - The University Reform of Tsar Alexander 1. 1802-1835.
230-471: FOCKEMA ANDREAE, S.J. E.A., - Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland.
212-488: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - KOEMAN, C., - Kaarten en kaarttekenaars.
194-277: FOKKE, A.SIMONSZ, - Het hoekjen van den haard of Historie van Frankrijk, van den oirsprong des lands af, tot op het einde der Koningen van den Carolovingischen Stam, in een' boertigen stijl beschreeven enz.
218-300: FOKKE, A.SIMONSZ, - Leven van zijn excellentie, den hoogwelgeboren heere jonckheere, Ahrimanus, Typhon, Thammuz, Beelzebub, Ashimodaeus, Daemon, Lucifer de Groote de s duisteren onderaardschen Rijks, graaf van Scheol en Gerenna, Vrijheer van hades, enz. Uit aloude en Hedendaagsche oostersche en Westersche berichten samengesteld.
212-171: FOKKENS, F., - The great Cultures of the isle of Java. With a preface by Prof.Dr.Treub.
234-484: FOKKER, M., - Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg.
209-596: FONG-LENG, , - Fong-Leng.
218-241: FONK, HANS (CONCEPT EN FOTOGRAFIE), - CuraÁao Architectuur & stijl. Tekst van Ruud van der Neut. Uitgave van Stichting CuraÁao Style.
219-490: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Uit de wereld van het boek. 3 delen. I: Humanisten Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw. II:Drukkers, Liefhebbers en Pinten in de Zeventiende Eeuw. III: In en om de 'Vergulde Sonnewyser (deel IV: Boeken Banden en Bibliofielen niet aanwezig.)
233-242: FONTAINE, J. DE LA, - Zeelandia de geschiedenis van een fort.
230-275: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der beeldhouwkunst. 700 -1600.
200-263: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der Beeldhouw-kunst 700-1600.
227-260: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der Beeldhouw-kunst 700-1600.
208-291: FONTEIN, J. / SOEKMONO, R. / SULEIMAN SATYAWATI, - Kesenian Indonesia Purba. Zaman Djawa Tengah dan Djawa Timur.
217-264: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der Beeldhouw-kunst 700-1600.
216-418: FONTIJN, J. / LODDERS, F., - Frans Coenen.
223-395: FONTIJN, J. / SCHOUTEN,D. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Carry van Bruggen. (1881-1932).
223-417: FONTIJN, J., - Tederheid en storm. De persoonlijkheid van Jacob IsrŽl de Haan. In deze bundel tevens opgenomen 10 feuilletons uit het Algemeen Handelsblad.
227-241: FOORE (= F.J.J.A.IJZERMAN-JUNIUS), ANNIE, - Bogoriana. Roman uit IndiŽ.
231-232: FOORE (= F.J.J.A.IJZERMAN-JUNIUS), ANNIE, - Florence's droom. (Indische fragmenten)
203-277: FORMAN, B., - Batik en ikat. Indonesische textielkunst, eeuwenoude schoonheid.
200-634: FORMAN, B., - American seating Furniture 1630-1730. An interpretive catalogue.
193-132: FORMAN, B., - Borobudur. The Buddhist legend in stone.
200-148: FORMAN, B., - Borobudur. The Buddhist legend in stone.
232-275: FORMAN, B., - Batik en ikat. Indonesische textielkunst, eeuwenoude schoonheid.
231-374: FORMISANO, LUCIANO (EDITED AND WITH INTRODUCTION), - Letters from a new world. Amerigo Vespucci's discovery of America. Translated by David Jacobson.
202-222: FORTES, M. / DIETERLEN,G. (PREFACE BY), - African Systems of Thought. Studies presented and discussed at the third international African seminar in Salisbury.
216-337: FORTHAAS, J.C., - Geheime wapens. Van raket tot atoom-bom.
231-359: FOSTER, BARBARA & MICHAEL, - De verborgen levens van Alexandra David-Nťel. Een biografie van de vrouw die verboden gebruiken van Tibet verkende. Vertaald door Peter Out.
227-296: FOUW, A.DE, - Onbekende raadpensionarissen. Buys - Pauw - Fagel - Heinsius - van de Spiegel.
204-154: FOX, J.J. / SATHER, C., - Origins, ancestry and alliance. Exploration in Austronesian ethnography.
196-494: FOX, P., - Treasures of the Library. Trinity College Dublin.
221-166: FRACCAROLI, ARNALDO, - Sumatra e Giava.
229-159: FRACCAROLI, ARNALDO, - Sumatra e Giava.
204-306: FRANCKEN, A. W., - Het leven onzer voorouders in de Gouden eeuw.
206-24: FRANK, THEO, - Storm over de prairie.
232-361: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Met woord vooraf van Annie Romein-Verschoor.
226-319: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Met inleiding van Annie Romein-Verschoor.
233-31: FRANK, THEO, - Johnny's grootste avontuur.
224-355: FRANK, ANNE, - Verhalen rondom Het Achterhuis. Een gedeelte van deze bundel verscheen in 1949 onder de titel: Weet je Nog.
227-22: FRANK, THEO, - Kent Harvey's ondergang.
234-87: FRANK, MARIA CAROLINA, - Van de schoolbank naar Afrika. Naar het Hoogduitsch voor 'Hollandsche Knapen' bewerkt.
204-53: FRANK, THEO, - Johnny's grootste avontuur.
235-342: FRANK, ANNE, - Verhalen rondom Het Achterhuis. Een gedeelte van deze bundel verscheen in 1949 onder de titel: Weet je Nog.
229-46: FRANKE, S., - De zoon van Joost Perlemoer.
229-199: FRANKE, S., - Djojo uit de kampong.
235-192: FRANKE, S., - De wajangpop.
231-12: FRANKE, S., - Twee Urker jongens.
211-114: FRANKE, S., - Wat zou het wezen?
226-168: FRANKE, S., - Si Boeroeng bij de Javaanse vogelnestjesplukkers.
229-200: FRANKE, S., - Si Taloe, de Dessajongen.
211-113: FRANKE, S., - Vertellen en luisteren.
231-171: FRANKE, S., - De wajangpop.
232-263: FRANKE, S., - Njai Sarina. Roman.
235-223: FRANKEN, L., - Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 4e vermeer-derde druk. Uitgave ten bate van het 'Dorus Rijkers Fonds
217-45: FRANKEN, NANNIE, - Ank weet wat ze wil.
227-556: FRANKEWITZ, S. / VENNER,G., - De zegels der steden en dorpen in het Overkwartier van Gelder. / Die Siegel der Stšdte und DŲrfer im geldrischer Oberquartier. 1250-1798.
216-567: FRANKEWITZ, S. / VENNER,G., - De zegels der steden en dorpen in het Overkwartier van Gelder. / Die Siegel der Stšdte und DŲrfer im geldrischer Oberquartier. 1250-1798.
218-416: FRANKS, H.G., - Holland Afloat.
198-631: FRANQUINET, E., - Fokker. Een leven voor de luchtvaart.
208-355: FRANQUINET, E., - Fokker. Een leven voor de luchtvaart.
202-490: FRANSEN, AD, - W.F.Hermans, een Hollander in Parijs.
225-46: FRANSSEN, FRANS, - Puk en Muk naar Afrika. 2 delen.
215-8: FRANSSEN, FRANS, - Puk en Muk naar Afrika. 2 delen.
228-376: FRANSSENS, JEAN-PAUL, - De wereld wil bedrogen worden.
219-355: FRANZ…N, A., - The warship Vasa. Deep diving and Marine Archaeology in Stockholm.
234-108: FRAZER, J.G., - De Gouden Tak. Over mythen, magie en religie. Verkorte uitgave vertaald door A.J.van Braam.
233-590: FRAZER, JAMES, - The Golden Bough. A Study in Magic and Religion.
234-109: FRAZER, J.G., - De gouden tak. Over mythen, magie en religie. Verkorte uitgave. Vertaald door A.J.Braam.
200-665: FREESE, R., - Wilhelm von Humboldt. Sein Leben und Wirken, dargestellt in Briefen, TagebŁchern und Dokumenten seiner Zeit. Aushewšhlt und zusammengestellt.
233-90: FREMERY, H.N. DE, - Kabouter-boek.
230-147: FREMERY, F. DE / VRIES, E.H.DE (VOORWOORD), - Deli-Batavia maatschappij 1875-1925.
227-239: FRERIKS, K., - Geheim IndiŽ. Het leven van Maria Dermout 1888-1962.
205-222: FRERIKS, K., - Geheim IndiŽ. Het leven van Maria Dermout 1888-1962.
225-474: FRESCO, M. (O.R.V.), - Over J.A.DŤr Mouw. Beschouwingen.
210-460: FRESCO, M. (O.R.V.), - Over J.A.DŤr Mouw. Beschouwingen.
219-391: FRESCO, M. (O.R.V.), - Over J.A.DŤr Mouw. Beschouwingen.
231-234: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
210-258: FRIEDERICY, H.J., - Vorsten, vissers en boeren.
232-265: FRIEDERICY, H.J., - Vorsten, vissers en boeren.
205-226: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
209-274: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
220-263: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
232-264: FRIEDERICY, H. J., - De raadsman.
231-233: FRIEDERICY, H.J., - De eerste etappe.
226-474: FRIEDLńNDER, S., - Herinneringen..
224-347: FRIEDLANDER, A.H., - Leo Baeck. Teacher of Theresienstadt.
233-530: FRIEDMAN, MILDRED (REDACTIE), - De Stijl 1917-1931.
193-535: FRIESWIJK, J., - Socialisme in Friesland.
227-478: FRIESWIJK, J. / SLEURINK,H., - De zaak Hogerhuis, 'Eene gerechtelijke misdaad
211-438: FRIJHOFF, W. E.A., - Genealogie en de Canon. 2 delen.
229-340: FRIJHOFF, W. E.A., - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647. (hij werd predikant in Nieuw Amsterdam)
230-443: FRIJLINK, H., - Elisabeth Wollf, geb. Bekker, en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst. Gevolgd van eene lijst der werken geschreven door A. Wolff e.a. met bijvoegselen en verbeteringen. 2 delen in 1 band. Achterin 2 brieven in facsimile van Betje en Aagje.
228-162: FRISCHE, P., - Indische jaren achter bilik.
231-304: FRITSCHY, W., - Gewestelijke financiŽn ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 2 delen. I: Overijssel (1604-1795) II: L. van der Ent / W.Fritschy : Drente (1602 -1795)
217-46: FR÷SCHEL, G., - Admiraal Bobby. Een avontuurlijk verhaal voor jongens. vertaald door E.C.
222-284: FRUIN, R., - Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1588-1598.
225-159: FRUIN-MEES, W., - Geschiedenis van Java. 2 delen. I: Hindoetijdperk II: De Mohammedaansche Rijken tot de bevestiging van de macht der Compagnie. (deel I is 2e druk)
217-526: FRUIN, R., - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondische tijdvak 1433-1584.
233-453: FRUIN, R., - Gesschiedenis van Westerwolde.
227-544: FRUIN, R. (MET INL.VAN), - Het Archief van Prelaat en edelen van Zeeland.
227-542: FRUIN, R., - De leenregisters van bewesten Schelde 1470-1535. Rijks Archief-Depot in de Provincie Zeeland.
227-543: FRUIN, R. (MET INL.VAN), - De provIncie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vÚÚr 1795.
223-294: FRUIN, R., - Correspondentie van Robert Fruin, 1845-1899. Uitg. door H. J. Smit en W. J. Wieringa.
207-584: FRUIN, R., - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondische tijdvak 1433-1584.
209-567: FRUIN, R., - The Siege and Relief of Leyden. Translated by E. Trevelan.
220-510: FRUIN, R., - Overzicht der staatsgeschiedenis van het Landschap Westerwolde tot op zijne Vereeniging met de XVII Nederlanden.
235-300: FRUIN, R., - De tijd van de Witt en Willem III. 2 delen.
204-56: FRUITHOF, P.H., - Over 4 uur.
202-612: FUCHS, RUDI, - Tussen kunstenaars. Een romance.
207-531: FUCHS, J. M., - Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luther's Diaconiehuis Nieuwe Keizersgracht 120 Amsterdam 1772-1967.
207-530: FUCHS, J. M., - Opvangen en opvoeden. Lutherse wezenzorg in Amsterdam.
235-224: FURNEAUX, RUPERT, - The Zulu war: Isandhlwana and Rorke's Drift.
231-475: FURSTNER, H., - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 1940 -65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
221-582: GAAL, ROB VAN, - Een bolwerk voor de muzen. 50 Jaar Stadsschouwburg Utrecht. 1941=1991.
217-621: GAARDER, JOSTEIN, - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie. Vertaald uit het Noors.
196-554: GAARLANDT-KIST, A.F. (O.R.V.)., - 400 Jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
232-183: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
232-184: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
229-194: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
206-141: GADALA, MARIE-TH…R»SE, - Fleurs Ocťaniennes. Java - Bali.
226-33: GAEHTGENS, EVA, - De kleine Hamburgers op reis. vertaald uit het duitsch door tante Cora.
217-310: GAEMERS, JELLE / DAALDER, HANS, - Willem Drees 1886-1988. 4 delen. I: De rode wethouder. De jaren 1886-1940 II: Gedreven en behoedzaam. De jaren 1940-1948 III: Premier en Elder Statesman. De jaren 1948-1988 IV: De Indonesische kwestie.
234-263: GAEMERS, JELLE, - Willem Drees 1866-1988 - I: De rode wethouder. De jaren 1886-1940.
230-299: GAEMERS, CARIN, - Nalatenschap als toekomst. De Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810.
233-124: GALDIKAS, B.M.F, - De spiegel van het paradijs. Mijn jaren bij de orang-oetans van Borneo.
235-509: GALEN, JAN VAN, - Theun de Vries. Een schrijversleven. 1907-1945.
227-102: GALESLOOT, C., - Tot god die mijn jeugd verblijdt. (Gebedenboekje)
235-586: GALEY, MATTHIEU, - Dagboek 1953-1986. Gekozen, vertaald en van nawoord voorzien door Joop van Helmond.
229-298: GALJAARD, J. M ., - Pootje Baden . De Vaderlandse geschiedenis van het badleven.
193-303: GALL…E, J.H., - Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. (boek + map met platen) reprint van de uitgave van 1908.
220-342: GALL…E, J.H., - Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. (boek + map met platen) reprint van de uitgave van 1908.
230-451: GANS, M.H., - De Amsterdamse jodenhoek in foto's. 1900-1940.
232-483: GANS, M. H., - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
225-533: GANS, M. H., - Juwelen en mensen. De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen.
227-599: GANSHOF, F.L., - Over stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de middeleeuwen.
192-251: GARDI, R., - Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw Guinea.
210-214: GARDI, R., - Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw Guinea.
229-218: GARDI, R., - Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur. vertaald door S.Kooijman.
206-601: GARDNER, W.J. A.O., - A history of the University of Canterbury 1873-1973.
233-116: GASE, R., - Beel in Batavia. Van conflict tot conflict. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948.
222-46: GASS- VAN DER HOOP, A., - Drie vogels van verschillend nest.
226-35: GASS- VAN DER HOOP, A., - Wervelwind.
226-34: GASS- VAN DER HOOP, A., - Rita, genaamd Piet.
197-582: GAST, K. DE / REGT, W.DE, - Wereldhaven Rotterdam.
227-298: GASTEREN, L.VAN (BEZORGD DOOR), - Die eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit Japan van Nederlandse watermannen. 1872-1903.
226-612: GASTEREN, LA.VAN E.A. (REDACTIE), - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen - rijswerkers, ingenieurs, werkbazen - 1872-1903.
229-241: GAUDREAU, G., - Achteraf bezien.
220-264: GAUDREAU, G., - Achteraf bezien.
232-559: GAUPP, F., - Wegbereiders der Renaissance. vertaald door H.C.Pos.
228-555: GAUSS, ULRIKE, - Mondrian. Zeicnungnen Aquarelle / Tekeningen Aquarellen / Drawings Watercolours. Tentoonstelling Staatsgalerie Stuttgart - Haags Gemeentemuseum - The Baltimore Museum of Art.
234-582: GAY, PETER, - Siegmund Freud zijn leven en werk.
226-272: GEDENKBOEK, , - N.P.S.B. (Ned. Politie Sportbond) 1930-1935. Vijf Jaren Politie-Sport Bond in Nederland.
200-575: GEDENKBOEK, , - Veiling 'Berkel en Rodenrijs' G.A. 1903-1953.
233-273: GEDENKBOEK, , - Om te Gedenken. (Gereformeerde Zendings-Bond). Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Celebes.
220-495: GEDENKBOEK, , - Onze eeuw. Gerhard Loeber. 1846-1946. (Over papierhandel)
220-540: GEELS-TEN BOOM, E.W., - Regionaal-historische bibliografie van Noord - en Zuid-Holland 1983-1986.
215-487: GEERARS, C.M., - Hubert Korneliszoon Poot.
233-126: GEERTS, G.A., - Eresaluut aan een vergeten leger. 140 Jaar vreugde en verdriet van de bewoners va 'Bronbeek
223-178: GEERTS, G.A., - Eresaluut aan een vergeten leger. 140 Jaar vreugde en verdriet van de bewoners va 'Bronbeek
210-406: GEERTS, TON, - Met veel smaak geordonneerd. Willem Bilderdijk (1756-1831) als boekillustrator.
224-405: GEERTS, TON, - Het Bilderdijk-Museum. Catalogus van kunstvoorwerpen.
216-50: GEERTSMA-ALLEMA, T., - Als de grimmige noordooster waait.
233-113: GEERTZ, HILDRED, - State and Society in Bali. Historical, textual ad anthro-pological approaches.
229-261: GEERTZ, HILDRED, - Images of power. Balinese paintings made for Gregory Bateson and Margaret Mead.
223-522: GEESINK, J., - Uit Zwolle's verleden. Schetsen van stad en omgeving.
234-455: GEEST, J.VAN E.A., - Verloren uitzicht. Bloei en teloorgang van het Wijkermeer.
235-254: GEIJN-VERHOEVEN, M.VAN DE E.A., - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
229-262: GEIJN-VERHOEVEN, M.VAN DE E.A., - Domestic Interiors at the Cape and in Batavia 1602-1795.
223-29: GEISLER-PLAT, M., - Late rozen.
233-148: GELDER, W.VAN / LEKKERKERKER, C., - Atlas van Nederlandsch IndiŽ.
219-480: GELDER, W.VAN, - Schoolatlas van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Derde, herziene druk.
227-300: GELDER, H.A. ENNO VAN, - Nederland sinds de zestiende eeuw.
203-644: GELDER, H.E.VAN, - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri Studio. Gevolgd door werk van tegenwoordige leden. Bevat biografische gegevens van kunstenaars.
211-493: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage in zeven eeuwen.
233-314: GELDER, H.A. ENNO VAN, - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
228-377: GELDER, R.VAN / KISTEMAKER, R., - Droom en werkelijkheid. Gedichten.
228-539: GELDER, DIRK VAN, - De scheppingsdagen. (17e deel van de serie Folemprise)
231-305: GELDER, H.E.VAN, - De reiskas van Graaf Willem IV.
191-400: GELDER, H. VAN, - Carmiggelt. Het levensverhaal.
231-13: GELDER, M.N.VAN, - Tom Mix, mijn leven en avonturen in het Wilde Westen. Uitgegeven en naverteld.
234-153: GELDER, R.VAN, - Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC.
227-301: GELDER, H.A. ENNO VAN, - Revolutionaire Reformatie. De vestiging van de Gerefo-meerde Kerk in de Nederlandse gewesten, gedurende de eerste jaren van de Opstand tegen Filips II, 1575-1585.
208-335: GELDER / KLOTERS. J., H. VAN, - Door de nacht klinkt een lied. Amusement in Nederland, 1940-1945.
202-104: GELDER, H. VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen.
210-558: GELDER, H.A. ENNO VAN, - In Oud-'s-Gravenhage. 26 stadsgezichten.
229-441: GELDER, H. VAN, - De spookschrijver. Het raadsel Jacques van Tol tekstschrijver.
228-102: GELDER, H. VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen.
235-369: GELDER, R.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Souffrir pour Parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten.
234-468: GELDORP, F.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Santpoort 't playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de geschiedenis van het dorp Santpoort.
213-130: GELDORP, JOS… VAN / EKKART, RUDI, - Voor Plakboek en PoŽziealbum. (over de plaatjes)
224-289: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
224-290: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
192-300: GELLERT, C.F., - Zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Derde uitgave. In 3 afdeelingen / Zedelyke karakters.
206-263: GELLERT, C.F., - Zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Derde uitgave. In 3 afdeelingen / Zedelyke karakters.
223-261: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
226-520: GEMERT, G.A.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614-1989.
217-560: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
200-609: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
213-590: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
232-597: GENET, JEAN, - Een verliefde gevangene.Vertaling Ernst van Altena.
226-273: GENT, M.J.VAN / LE BAILLY, M.-CH., - Gids voor de Landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vůůr 1500. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, onderzoeksgids.
210-144: GENT, L.F.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek voor Nederlandsch-IndiŽ ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M.de Koningin 1898-1923.
232-3: GERHARD, TOON (= JAN GERHARD TOONDER), - Pim en Puckie.
227-23: GERHARD, TOON (= JAN GERHARD TOONDER), - Pim en Puckie.
225-438: GERHARDT, IDA, - Courage! Brieven. Bezorgd door Ben Hosman en Mieke Koenen.
228-378: GERHARDT, IDA, - De adelaarsvarens.
228-379: GERHARDT, IDA, - Verzamelde gedichten.
219-399: GERHARDT, IDA, - De zomen van het licht
219-401: GERHARDT, IDA, - Kwatrijnen in opdracht.
219-398: GERHARDT, IDA, - Buiten schot.
226-381: GERHARDT, IDA, - Verzamelde gedichten.
232-444: GERHARDT, IDA, - Courage! Brieven. Bezorgd door Ben Hosman en Mieke Koenen.
232-445: GERHARDT, IDA, - Het Veerhuis. Een bundel van Holland.
232-446: GERHARDT, IDA, - Twee uur: De klokken antwoordden elkaar.
232-447: GERHARDT, IDA, - Zeven maal om de aarde te gaan. Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij.
221-168: GERICKE, J.F.C. / ROORDA, - Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C.Vreede.
203-513: GERITS, A., - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
230-300: GERLACH, H., - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de ' Maximen in den Staet
230-288: GERRETSON, C. / GEYL,P., - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon. (tot de dood van Willem IV, 22 oktober 1751). 2 delen in 3 banden.
227-519: GERRETSON, C., - Amsterdam hoofdstad.
233-289: GERRETSON, C. / GEYL,P., - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon. (tot de dood van Willem IV, 22 oktober 1751). 2 delen in 3 banden.
235-302: GERRETSON, C., - Verzamelde Werken. 7 delen. (deel I: Literatuur/ deel II t/m VI: Geschiedenis/ deel VII: Inleiding en registers)
217-48: GERRITSEN, GERDA, - Wereld in wit en groen. Roman voor jonge mensen.
223-556: GERSTEL, J.J. / ROGIER,L.J. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek der Eerste H.B.S. 5-J.C. met gewijzigd leerplan (Eerste Handelsschool) te Rotterdam. Uitgegeven ter gelgenheid van het Vijftigjarig bestaan.
201-316: GERWEN, J.VAN, - De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in De Reaal Groep in 1990.
214-275: GERWEN, J.VAN, - Goede wijn...behoeft een krans. Reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot heden.
210-322: GESSLER, J / NIERMEYER, J.F., - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
218-327: GESSLER, J / NIERMEYER, J.F., - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
223-302: GESSLER, JEAN, - Le 'Journaal' de C.Huygens, le jeune. Extraits rťunis et commentťs.
229-476: GEUDEKE, P.W. / ZANDVLIET,K. (INLEIDING), - Grote Historische Provincie Atlas / Zeeland 1856-1858. 1 : 25.000
229-474: GEUDEKE, P.W. / ZANDVLIET,K. (INLEIDING), - Grote Historische Provincie Atlas / Limburg 1837-1844. 1 : 25.000
207-54: GEUDEKER, C.H., - Het vreselijke visavontuur van Professor Hubbel.
210-215: GEURTJENS, H., - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
233-302: GEURTS, P. A. M. / MESSING, F. A. M., - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. 2 delen.
233-517: GEVERS DEYNOOT, W.TH., - Inkwartieringen.
219-527: GEVERS, A.J. / MENSEMA, A.J., - De Havezaten in Salland en hun bewoners. Uitg.t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Ver.tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
228-270: GEWIN, E., - Nederlandsche volksgeloof.
233-303: GEYL, P., - The revolt of the Netherlands. (1555-1609).
222-286: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. 3 delen.
234-443: GEYL, P., - Revolutiedagen te Amsterdam (Augustus-September 1748). Prins Willem IV en de Doelistenbeweging.
225-298: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. 3 delen.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

5/9