Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
233-244: BIRNEY, A., - Oost-Indische inkt. 400 Jaar IndiŽ in de Nederlandse letteren.
222-593: BIROEKOFF, P. (BEWERKT DOOR), - Tolstoi's leven. Zijne persoonlijke herinneringen brieven en aanteekeningen 1828 - 1863. vertaald door Emma B.van der Wijk.
224-589: BISANZ-PRAKKEN, M., - Gustav Klimt. Die Zeichnungen. Mit einem Vorwort von Klaus Albrecht Schr'der und james Cuno.
235-543: BITTNER, HERBERT, - Kaethe Kollwitz. Drawings.
222-458: BITTREMIEUX, C., - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
218-453: BITTREMIEUX, C., - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
210-208: BJERRE, JENS, - Oog in oog met het stenen tijdperk.
233-78: BLAAUW, HENRIETTE, - Heerlijkheden uit het verleden. (verhalen, versjes, raadsels enz.)
213-93: BLAAUW, HENRIETTE, - Heerlijkheden uit het verleden. (verhalen, versjes, raadsels enz.)
228-477: BLACK, JEREMY, - Visions of the world. A history of maps.
226-491: BLAEU, JOAN, - Atlas Maior of 1665. - De Lage Landen.Belgica Regia & Belgica Foederata. / Les Pays-Bas et la Belgique / The Netherlands and Belgium. Met inleiding van Peter van der Krogt.
197-630: BLAIR LOVELL, J., - Anastasia de verloren Tsarendochter.
224-408: BLAMAN, ANNA, - Drie romans. Vrouw en vriend / Eenzaam avontuur/ De kruisvaarder.
228-351: BLAMAN, ANNA, - Ik schrijf het je grof-eerlijk. Briefwisseling met Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein.
228-352: BLAMAN, ANNA, - Mijn eigen zelf. Schetsen en gedichten.
216-115: BLANCHARD, P., - Voorbeeldige kinderen of levensschetsen voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Met eereprijs ingeplakt.
228-599: BLAND, J.O.P. / BACKHOUSE, E., - China under the Empress dowager. Being the history of the life and rimes of TzŁ Hsi. Compiled from state papers and the private diary of the controller of her household.
229-238: BLANKENBRUIN, FR.VAN (PS.VAN ?), - Sariman. Een verhaal van Indisch leed.
220-255: BLANKENBRUIN, FR.VAN (PS.VAN ?), - Sariman. Een verhaal van Indisch leed.
210-504: BLANKENSTEIN, A.H.G., - De opdracht / M.H.Groenendaal: Letter en lettergieten / J.Jonker: Letterzetten / I.de PrieŽlle: Typografische ontwerpen.
228-482: BLANKENSTEIN, A.H.G., - Insluiten van drukvormen. M.m.v. J.C.Blankenstein en J.Kedde.
226-21: BLANKER, GEORGETTE, - Luchtkastelen. Meisjesroman. (stewardess-verhaal)
232-512: BLANKERT, ALBERT / KARSTKAREL, P., - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen.
191-638: BLAUW, W., - Friese schaatsenmakers. M.m.v. J.Kuipers en Fr.Boschma.
208-353: BLAUWHOF, GERTRUD, - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
206-550: BL…COURT, A.S.DE / WIJS, J.J.A (UITGEGEVEN DOOR), - Kenningboek der stad Leiden 1553/1570.
235-279: BL…COURT, WILLEM DE / GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE (REDACTIE), - Kwade mensen. Toverij in Nederland. Volkskundig Bulletin.
211-108: BLES, JAQUELINE, - Wat de kwantjes verder beleefden.
210-308: BLINK, H., - Nederland en zijne bewoners. Handboek der Aardrijkskunde en Volken-kunde van Nederland. 3 delen.
230-229: BLINK, M.J. VAN DEN, - Olie op de golven. De betrekkingen tussen Nederland / CuraÁao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw.
221-599: BLOCKMANS, WIM (A.O.), - Charles V and his time. 1500-1558.
233-358: BLOEM, J.C., - Verzamelde gedichten. 2e herziene druk.
229-139: BLOEMBERGEN, M., - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, IndiŽ en de Wereld-tentoonstellingen 1883- 1931.
203-102: BLOEME, JENNY DE, - De reis naar het Wonderland.
209-309: BLOEMERS, J. H. F. E.A., - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
222-267: BLOEMERS, J. H. F. E.A., - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
230-331: BLOEMGARTEN, S., - Henri Polak. Sociaal-Democraat, 1868-1943.
232-347: BLOEMHOF, J. L., - Amersfoort '40 - '45.
223-98: BLOEMINK, F.H.N., - Klaas Vaak komt terug. Vele vertellingen. Bevat: Paljas en de bij - De reus en de mug - De vreemde gast - De man en de muis - Teddy.
220-517: BLOEMINK, W. E.A., - De Waag in Deventer. 475 Jaar geschiedenis.
230-514: BLOK, A., - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen van Overmaas, 1730-1774.
233-291: BLOK, D. P. E.A. (O.R.V.), - De Franken in Nederland.
234-301: BLOK, P.J., - Willem de Eerste, prins van Oranje. 2 delen.
202-359: BLOK, P.J., - Willem de eerste, prins van Oranje. 2 delen.
228-525: BLOK, P.J., - Verslag van de lotgevallen der Universiteit in het afgeloopen jaar, uitgebracht de 18den September 1911. Bij het overdragen der waardigheid van Rector-Magnificus aan Dr.F.Pijper.
216-361: BLOK, P.J., - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
208-325: BLOK, D. P. E.A. (O.R.V.), - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. 15 delen.
235-17: BLOK DE NEVE, WILLY, - De weg omhoog.
208-432: BLOK, P.J., - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
230-305: BLOK, F.F., - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
199-302: BLOK, D. P. E.A. (O.R.V.), - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. 15 delen.
221-550: BLOK, A., - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen van Overmaas, 1730-1774.
220-516: BLOK, B. E.A., - Schering en Inslag. Twents-Achterhoekse textiel in 546 foto's.
224-412: BLOKKER, J., - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. (hierin ook alle boekenweekgeschenken)
221-381: BLOKKER, J., - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. (hierin ook alle boekenweekgeschenken)
232-299: BLOM, J.C.H. / MISSET,C.J. (ONDER RED.VAN), - Broeders sluit U aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
213-533: BLOM, ONNO, - Zolang de voorraad strekt. De literaire boekenweekgeschenken 1984 - 2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932.
231-350: BLOM, J.C.H., - De muiterij op de Zeven provinciŽn.
234-526: BLOM, ONNO / BOOM, IRMA, - Mars zwart & titaan wit. Het beeldend werk van Jan Wolkers. Tentoonstelling in de Lakenhal Leiden.
235-439: BLOM, ONNO, - Onsterfelijk leven. Interviews met Harry Mulisch. Samengesteld en ingeleid.
234-349: BLONDIAU, JORIS, - Kamers voor reizigers
221-383: BLONDIAU, JORIS, - Kamers voor reizigers
235-533: BLOOM HIESINGER, KATHRYN, - Art Nouveau in Munich. Masters of Jugendstil from the Stadtmuseum, Munich. And other Public and Private Collection.
215-631: BLOTKAMP, CAREL E.A. (REDACTIE), - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930. Tentoonstellingscatalogus.
216-584: BLOTKAMP, CAREL E.A., - De beginjaren van De Stijl 1917-1922.
213-600: BLOTKAMP, CAREL E.A., - De beginjaren van De Stijl 1917-1922.
229-140: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenk-waardigheden betreffende Europeanen op Java. Compleet in 4 delen.
227-118: BLUMBERGER, J.TH.P., - De communistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
232-129: BLUMBERGER, J.TH.P., - De nationalistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
229-141: BLUSS…, L., - Bitters bruid. Eeen koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw.
229-142: BLUSS…, L., - Retour Amoy. Anny Tan. Een vrouwenleven in IndonesiŽ, Nederland en China.
224-371: BOCHOVE, B.VAN E.A. (REDACTIE), - Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.
230-135: BOCK, CARL, - The Head-Hunters of Borneo. A narrative of travel up the Mahakkam and down the Barito; also Journeyings in Sumatra. With an introduction by R.H.W.Reece. Reprinted from the first ed. 1881.
232-513: BODAR, ANTOINE, - Weten waar de muze woont. (reeks artikelen)
221-559: BODAR, ANTOINE, - Weten waar de muze woont. (reeks artikelen)
212-23: BODDAERT, MARIE, - Sturmfels.
222-515: BODDAERT, PIETER E.A., - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland. Facsimile-uitgave van de oorspronkelijk druk uit 1751/1753. 2 delen.
234-7: BODDAERT, MARIE, - De schipper van de Jacomina. 1813-1814.
234-479: BODDAERT, PIETER E.A., - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland. Facsimile-uitgave van de oorspronkelijk druk uit 1751/1753. 2 delen.
234-8: BODDAERT, MARIE, - Naar het tooverslot van de witte vrouw.
210-579: BODDAERT, PIETER E.A., - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland. Facsimile-uitgave van de oorspronkelijk druk uit 1751/1753. 2 delen.
234-9: BODDAERT, MARIE, - Roswitha. Verhaal uit de dertiende eeuw.
231-485: BODEL NIJENHUIS, J.T., - Topografische lijst der plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden.
233-89: BODENHEIM, NELLY, - 12 Sprookjes en rijmpjes.
220-110: BODENHEIM, NELLY, - Groen groen grasje. (ABC-boek)
218-111: BODENHEIM, NELLY, - Luilekkerland.
235-253: BODROGI, TIBOR, - Kunst van IndonesiŽ.
230-533: BODT, SASKIA DE, - Halverwege Parijs. Willem Roelofs en de Nederlandse schilders-kolonie in Brussel 1840-1890.
231-107: BODT, SASKIA DE E.A., - Helden in beeld. Illustratie uit kinderboeken.
219-116: BODT, S.DE / KAPELLE, J., - Prentenboeken. Ideologie en Illustratie 1890-1950.
227-568: BODT, SASKIA DE, - Halverwege Parijs. Willem Roelofs en de Nederlandse schilders-kolonie in Brussel 1840-1890.
215-632: BODT, SASKIA DE, - De Haagse School in Drenthe. uitgave bij Tentoonstelling in het Drents Museum.
225-118: BODT, S.DE / KAPELLE, J., - Prentenboeken. Ideologie en Illustratie 1890-1950.
224-577: BODT, SASKIA DE, - ..op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
225-526: BODT, SASKIA DE / SELLINK, MANFRED (EN ANDEREN), - Nederlandse tekeningen uit de negentiende eeuw 2. 1850-1900. Nineteenth-century Dutch drawings 2. Keuze uit de verzameling van het prentenkabinet. Tentoonstellingscatalogus.
192-514: BOECKLER, ALBERT, - Deutsche Buchmalerei. / Deutsche Buchmalerei der Gotik. Zwei Teile in einem Bande.
226-212: BOEIJEN, R., - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra.
233-245: BOEIJEN, R., - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra.
219-134: BOEIJINGA, K.J., - Indische dag. Referaten gehouden door K.J.Boeijinga / W.J.A.Kernkamp / H.Colijn / H.Kraemer / J.H.Bavinck. Gehouden op initiatief van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit op 20 Mei 1941.
197-201: BOEKA (PS.VAN P.C.C.HANSEN JR.), , - Pŗh Troeno. Uit Java's Binnenland. Met handtekening van Rob Nieuwenhuis.
233-123: BOEKE, J.H., - Tropisch-koloniale staathuishoudkunde. Het probleem.
202-441: BOEKENOOGEN, G. J., - Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt sint Jan van Beverley, die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants, also u die historie verclaren sal.
230-108: BOEKENOOGEN, G. J., - Raadsels. Verzameld.
225-120: BOEKHOLT, P.TH.F.M., - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858.
227-509: BOEKHOLT, P.TH.F.M., - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858.
233-473: BOEKHOLT, P.TH.F.M., - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858.
231-496: BOEKWIJT, H.A., - Smakken en kuiven. Vier eeuwen Loodsdienst op Amsterdam. Uitgave t.g.v. het honderdjarig bestaan van Vereniging LoodsensociŽteit 'Recht door Zee' te IJmuiden 1888-1988
226-457: BOELAARS, B., - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
191-496: BOELES, P.C.J.A., - Het Friesch Museum te Leeuwarden. Catalogus der meest belangrijke voorwerpen met uitzondering der schilderijen.
233-448: BOELES, P., - Idioticon Groninganum. Vergelijkend Woordenboek van den Groningschen Tongval. Uitgegeven door Ludie Postmus en Jochem Abbes.
234-225: BOELMAN, H.A.C., - Bijdrage tot de geschiedenis der Geneeskruidcultuur in Nederlandsch Oost-IndiŽ.
231-351: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. / VOORT, J.P.VAN DE, - Een zee te hoog. Scheepsrampen bij de Nederlandse visserij 1860-1976.
222-583: BOENIN, IWAN, - De heer uit San-Francisco. Uit het Russisch vertaald door S.van Praag.
228-569: BOENIN, IWAN, - Het dorp. Vertaald door H.Katzee.
228-570: BOENIN, IWAN, - Het leven van Arsenjew.
233-546: BOER, H. DE E.A., - Geschiedenis als beroep. Professionalisering van de geschied-beoefening in Frankrijk (1818-1914).
225-388: BOER, M.G. DE, - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw 'Fijenoord' 1823 -1923.
211-518: BOER, J.DE, - Inleiding tot de kennis van symbolische vormen en van de mystiek der bouwkunst.
214-336: BOER, M.G.DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz.Tromp, 1637-1639.
200-383: BOER, M.G. DE, - Piet Heyn en de Zilveren Vloot.
233-524: BOER, J.DE, - Inleiding tot de kennis van symbolische vormen en van de mystiek der bouwkunst.
219-517: BOER, J.J., - Ubbo Emmius en Oost-Friesland.
202-406: BOER, M.G. DE, - Tromp en de Armada van 1639.
219-350: BOER, J.G.DE / WESTERMANN,J.C., - Een halve eeuw Paketvaart. 1891-1941. (K.P.M.)
208-416: BOER, M.G.DE, - Van oude VoyagiŽn.
206-384: BOER, J.G.DE / WESTERMANN,J.C., - Een halve eeuw Paketvaart. 1891-1941. (K.P.M.)
229-512: BOER VAN DER LEIJ, J.B.DE, - De Geschiedenis der Zaanlanden, aan kinderen verhaald, tevens eene inleiding tot de geschiedenis des Vaderlands. Met vragenlijsten 2 deeltjes in 1 band.
224-373: BOER, M.G. DE, - The Holland-America Line 1873-1923. (text in english)
231-352: BOER, M.G. DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz.Tromp, 1637-1639.
233-343: BOER, M.G.DE, - Van oude VoyagiŽn. I: Op weg naar IndiŽ II: De wereld om III: Met Tasman en Bontekoe. fotomechanische herdruk naar de uitgave van 1912.
231-512: BOER, P.DEN, - Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien. / The Royal Palace Noordeinde in an historical view. (Engelse vertaling Rollin Cochrane)
211-367: BOER, TANJA DE E.A., - Schip & affiche. Honderd jaar Rederijreclame in Nederland.
220-592: BOER, H. DE E.A., - Willem A.van Konijnenburg. Met inleiding van H.E.van Gelder.
220-595: BOER, H. DE, - Willem Maris.
235-556: BOER, D.E.H.DE E.A., - Middeleeuwen.
216-573: BOEREN, P.C., - De Abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
221-551: BOEREN, P.C. / PANHUYSEN, G.W.A., - Annales Rodenses. Facsimile-uitgave van transcriptie, tekstkritisch noten en een inleiding.
204-625: BOEREN, P.C. / PANHUYSEN, G.W.A., - Annales Rodenses. Facsimile-uitgave van transcriptie, tekstkritisch noten en een inleiding.
227-540: BOERENDONK, M.J., - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.
208-614: BOERHAVE BEEKMAN, W., - Hout van oerwoud tot interieur. Met inleiding van J.Ph.Pfeiffer.
214-305: BOERHAVE BEEKMAN, W. E.A. ( O.R.V. ), - Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren.
226-500: BOERMA, NICO E.A., - Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950. met uitgebreide zoekmogelijkeheden.
208-601: BOESCH, HANS, - Kinderleben in der Deutschen Vergangenheit. / REICKE,Emil: Der Lehrer.
226-139: BOESEN, CONSTANT, - Adrianus alias Hans van Marle. Een chronologische biografie. (o.a. over de Indonesische kwestie)
225-527: BOESIGER, W. / GIRSBERGER, H., - Le Corbusier 1910-65. (tekst in frans, duits en engels)
227-273: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de zending in Oost-IndiŽ in de dagen van de Oost-Indische Compagnie.
219-276: BOGAERS, A., - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. ( Dichtstuk).
233-198: BOGAERTS, ELS / RABEN, REMCO, - Van IndiŽ tot IndonesiŽ.
222-596: BOGENG, G.A.E., - Geschichte des Sports aller VŲlker und Zeiten. In 2 Teile.
215-526: BOIJENS, J. P., - Mr. Carel Vosmaer.
234-452: BOISSEVAIN, WALRAVE E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan der Openbare Handelsschool te Amsterdam. 1869-1919.
229-348: BOITEN, E.A.J. E.A., - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
218-595: BOJKO, SZYMON, - Progressive russische Kunst. Der Aufbruch bis 1930. + Lev Nusberg und die Moskauer Gruppe 'Bewegung Ausstellung Galerie Gmurzynska.
226-370: BOKKEL HUININK, J.A. TEN, - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritiem biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
218-490: BOKMA, A. E.A. REDACTIE, - Fries molenboek.
233-427: BOLLMANN, STEFAN, - Vrouwen die schrijven zijn gevaarlijk. Met een inleiding door Kristien Hemmerechts.
213-641: BOLMAN, J., - Handboek voor Edelsteenkunde.
213-640: BOLMAN, J., - De edel- en sier-steenen. Indeeling - benamingen - kenmerken - vindplaatsen - herkenning.
235-606: B÷LSCHE, W., - Van Bacil tot Aapmensch. Naar het Duitsch bewerkt voor Nederland door B.C.Goudsmit.
222-597: BOLTEN, J., - Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J.Soetens.
211-593: BOLTEN, J., - Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J.Soetens.
217-512: BOLTEN, J. E.A., - Het Leidse prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
206-571: BOLTEN, J. E.A., - Het Leidse prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
209-513: BOM, G.D., - De Zuiderkerk te Amsterdam. De eerste nieuwgebouwde kerk der Hervorming in Nederland. Geschiedkundig overzicht van den bouw van, en den dienst in deze kerk, alsook van haren toren en haar kerkhof, van 1600 tot heden. Met twee bijdragen, over het orgel en de klokken door J.W.Enschedť.
219-374: BOMANS, GODFRIED (VERZAMELD DOOR), - Vroolijke vertellingen.
229-382: BOMANS, GODFRIED (VERZAMELD DOOR), - Vroolijke vertellingen.
228-52: BOMANS, G., - Sprookjes. met inl. van H. L. Prenen.
221-102: BOMANS, GODFRIED, - De ontevreden vis.
227-97: BOMANS, GODFRIED, - Het luie jongetje
227-98: BOMANS, GODFRIED, - Jan de zebra
215-102: BOMANS, G., - Sprookjes. met inl. van H. L. Prenen.
229-380: BOMANS, G., - Een eeuw achter. Spel in twee bedrijven.
224-414: BOMANS, GODFRIED (VERZAMELD DOOR), - Vroolijke vertellingen.
216-386: BOMANS, G., - Een eeuw achter. Spel in twee bedrijven.
229-381: BOMANS, GODFRIED, - Het Duel. De geschiedenis van vader Oljon. Kerstgeschenk A.O.
232-588: BONA, DOMINIQUE, - Camille & Paul. De passie van Claudel. Uit het frans vertaald door Marianne Gaasbeek.
230-281: BONDAM, PIETER, - Verzameling van onuitgegeven stukken; tot opheldering der Vaderlandsche Historie; Opgezogt, byeengebragt, en met eenige aanmerkingen opgehelderd. 5 delen.
229-324: BONDT, C. DE, - Heeft yemant lust met bal,of met reket te spelen..?' Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800.
229-221: BONGENAAR, K. E.A., - De overlevingskansen van de Antillen van vijf. Een analyse van de integrerende en desintegrerende krachten in de intereilandelijke betrekkingen.
226-267: BONGER, H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
231-294: BONGER, H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
197-308: BONHOEFFER, DIETRICH / WEDEMEYER, MARIA VON, - Bruidsbrieven uit de cel 1943-1945.
227-630: BONI, NELL A.O., - A bibliographical checklist and index to the published writings of Albert Einstein.
228-334: BONKE, H., - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
193-408: BONKE, H., - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
191-473: BOO, J. A. DE, - Heraldiek.
215-611: BOO, J. A. DE, - Heraldiek.
229-143: BOOGAART, E. VAN DEN E. A., - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
234-254: BOOGERT, B.VAN DEN / KERKHOFF, J., - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars.
225-283: BOOGERT, B.VAN DEN / KERKHOFF, J., - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars.
231-500: BOOGMAN, J.C. / DANKBAAR, W.F. (WOORD VOORAF), - Teyler 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest.
218-568: BOOM, H. TEN, - De reformatie in Rotterdam.
232-350: BOOM, TINE M., - Zů was het! Fourageren in Drenthe.
223-561: BOOMA, J.G.J., - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens carularium van de parochie Voorburg (1338) 1435 -1566.
229-144: BOOMGAARD, P. E.A. (ONDER RED.VAN), - Paper landscapes. Explorations in the environnemental history of Indonesia.
227-197: BOOMGAARD, NETTEKE E.A., - 3 Dagboeken uit Banjoe Biroe XI. Supplement op Richard N.Voorneman: Banjoe Biroe XI Vrouwenkamp op Java.
216-547: BOOMGAARD, J.E.A. E.A., - Hoogheemraadschap van Rijnland. Overzicht van archieven en verzamelingen.
230-280: BOOMKAMP, GYSBERT, - Alkmaer en deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. compleet met 2 uitslaande plattegronden en 5 (uitslaande) gravures door Philips, Punt en Drebbel gegraveerd.,
228-114: BOOMS, A.S.H., - Neerlands Krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde. 2 dln.
229-588: BOOMS, P.G., - Kissingen. Eene episode uit den oorlog in 1866 in Duitschland.
227-198: BOOMSMA, GRAA, - De idioot van de geschiedenis. (roman)
225-395: BOON, LOUIS PAUL, - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd.
225-396: BOON, LOUIS PAUL, - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
207-410: BOON, LOUIS PAUL, - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd.
230-274: BOON, SIEM / BOON, LESLIE (SAMENSTELLING), - Rogier Boon, Indisch ontwerper.
224-416: BOON, LOUIS PAUL, - De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
224-415: BOON, LOUIS PAUL, - De Kapellekensbaan. / Zomer te Ter-Muren.
207-412: BOON, L.P., - Grimmige sprookjes. Voor verdorven kinderen.
234-350: BOON, LOUIS PAUL, - Memoires van Boontje.Bezorgd door Jos Meyres en Bert Vanheste.
221-504: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR), - IJsselstein uw woonstede in historische en hedendaagse beelden.
231-539: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en Gezag.
220-387: BOON, L.P., - De liefde van Annie Mols. / Als het onkruid bloeit.
220-557: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en Gezag.
232-413: BOON, LOUIS PAUL, - De voorstad groeit.
232-414: BOON, LOUIS PAUL, - De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
232-415: BOON, L.P., - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
232-416: BOON, LOUIS PAUL, - Eros en de eenzame man. Een droefgeestig en schandelijk porno-verhaal.
232-417: BOON, LOUIS PAUL, - Het vroege werk. (De voorstad groeit / Abel Gholaerts / Vergeten straat / Mijn kleine oorlog).
232-418: BOON, LOUIS PAUL, - Kapellveien. roman. oversatt fra nederlansk av Tove Tryti. Noorse vertaling van De Kapellekensbaan.
235-19: BOONE - SWARTWOLT., I.C. DE, - Wat Wim en Anneke in de vacantie beleefden. Een vroolijk verhaal voor alle vriendjes en vriendinnetjes.
227-11: BOONE - SWARTWOLT., I.C. DE, - Upke Dupke
206-270: BOONZAAIJER, C.G. / MEURS, J.G.W.VAN, - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein. Met opdracht van de schrijver.
229-515: BOORSMA, P., - Pieter Boorsma. Een Molenvriend 1871-1951. Enige artikelen. Brieven en aantekeningen over het Zaanse windmolenbedrijf.
229-514: BOORSMA, P., - Over Zaansche windmolens. Hun namen bij- en scheldnamen met vele historische- en andere bijzonderheden. met opdracht van de schrijver aan K.C.Honig Abzn.
209-541: BOORSMA, P., - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. 2e bundel.
222-573: BOORSTIN, DANIEL J., - The discoverers. 2 volumes.
214-588: BOOT, M. (E.A.), - Theo van Hoytema 1863-1917.
225-362: BOOT, W.J.J., - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart.
234-480: BOOT, M. (E.A.), - De Overstrooming in Zeeland. Beschrijving van de rampen waardoor de Provincie Zeeland, tijdens den vloed van 12 Maart 1906, is getroffen, benevens een Beknopt Overzicht van overige geteisterde streken in ons land. Uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden.
220-576: BOOT, MARJAN E.A., - Rozenburg. Monogrphie einer Manufaktur 1883-1917.
224-446: BOOVEN, H.VAN, - Leven en werken van Louis Couperus. 1 van de 1000 ex. niet genummerd wel gesigneerd door de schrijver.
225-502: BOOY, E. P. DE, - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
233-487: BOOY, E. P. DE, - Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
229-332: BOOY, TH., - De levensavond van Koningin Wilhelmina.
234-578: BOR, JAN E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - De verbeelding van het denken. GeÔllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
225-491: BORCHLING, C. / MUUSS,R., - Die Friesen.
220-394: BORDEWIJK, F., - Tijding van ver. Roman.
232-419: BORDEWIJK, F., - Fantastische vertellingen.
235-386: BORDEWIJK, F., - Blokken - Knorrende beesten - Bint. drie romans. (1e gezamelijke uitgave)
235-387: BORDEWIJK, F., - Blokken. facsimile-uitgave van de eerste druk die verscheen bij de Gemeenschap in 1931.
235-388: BORDEWIJK, F., - Veuve Vesuvius.
214-357: BOREL, H., - StudiŽn.
215-455: BOREL, H., - Van de engelen
232-98: BOREL, HENRI, - Hoe waterlelie zegevierde. Een Hindoesche liefdes-geschiedenis. Vertaald uit het Engels. Eerder uit het Sanskriet-manuscript 'Het karnen van den oceaan des tijds' vertaald in het engels door F.W.Bain
214-143: BOREL, H., - De chineesche kwestie.
214-144: BOREL, H., - De chineesche republiek. Lezing gehouden voor de Chineesche Vereeniging (Chung Wha Hwui) te Amsterdam.
231-386: BOREL, H., - De laatste incarnatie.
232-96: BOREL, HENRI, - De brief van den Koning. Spel in twee bedrijven. Door Rabindranath Tagore. Eerder uit het Sanskriet-manuscript 'Het karnen van den oceaan des tijds' vertaald in het engels door F.W.Bain
230-411: BORGERS, G., - Kroniek van Paul van Ostaijen.
229-383: BORGERS, G. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Herman Gorter en HenriŽtte Roland Holst in hun tijd. ongewijzigde herdruk van de uigave van 1977.
233-534: BORMANN, BEATRICE VON (CONCEPT EN EINDREDACTIE), - Oskar Kokoschka. Mensen en beesten.
226-501: BORMS, AERNOUT, - Centsprenten. Massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal
231-280: BORNEBROEK, A. H., - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996.
234-255: BORNEWASSER, J.A., - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologisch Faculteit Tilburg.
233-18: BORREBACH, HANS, - Lony zegt de huur op. Roman voor oudere meisjes.
233-19: BORREBACH, HANS, - Twee blonde meisjes en een chauffeur. Een roman vol verwikkelingen voor oudere meisjes.
233-17: BORREBACH, HANS, - Een hart klopt voor Pepita.
222-122: BOS, P.R. (E.A.), - Nederlandsche schoolplaten. : Nederland in Woord en Beeld / Insulinde in woord en beeld / Europa in woord en beeld / Voor de Vaderlandsche geschiedenis / Het volle leven. Met begeleidende brief van uitgever.
225-285: BOS, DAVID, - In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland.
231-281: BOS, DAVID, - In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland.
218-587: BOS JZN., W., - Van hennepland tot huizenzee. (Geschiedenis van de Sliedrechtenaren)
205-604: BOS JZN., W., - Van hennepland tot huizenzee. (Geschiedenis van de Sliedrechtenaren)
232-303: BOS, SANDRA, - Uyt liefde tot malcander' Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820).
231-282: BOS-ROPS, J.A.M.Y. E.A., - Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567. Instituut voor Nederlandse Geschie-denis - Onderzoeksgids
220-543: BOS-ROPS, J.A.M.Y., - De archieven in Zuid-Holland. 2 delen.
220-561: BOS, W. JZN., - Sliedrecht, dorp van wereldvermaardheid.
231-119: BOSCH, F.D.K., - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
229-365: BOSCH, LAMBERT VAN DEN, - Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-helden en Ontdeckers van Landen deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de Nieuwe Wereldt. En eyndigende met den Roemruchten Admiraal M.A.de Ruyter. By een gebracht, en beschreven. Facsimile-editie van de uitgave van 1676.
206-551: BOSCH VAN DRAKESTEIN, M.E.CH., - STUDENTEN-MASKERADE - Bezoek gebragt aan Leiden in 1586 door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, etc. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-corps in junij 1870.
228-381: BOSCH, AD TEN, - Gebroken lied. een vriendschap met Ida Gerhardt.
233-293: BOSCH, P.VAN DEN, - StudiŽn over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
227-535: BOSCH VAN DRAKESTEIN, M.E.CH., - STUDENTEN-MASKERADE - Bezoek gebragt aan Leiden in 1586 door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, etc. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-corps in junij 1870.
216-350: BOSCH, LAMBERT VAN DEN, - Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-helden en Ontdeckers van Landen deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de Nieuwe Wereldt. En eyndigende met den Roemruchten Admiraal M.A.de Ruyter. By een gebracht, en beschreven. Facsimile-editie van de uitgave van 1676.
228-259: BOSCH, TOON, - Om de macht van het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849.
230-200: BOSCHMA, HILBRANDT, - Blank en bruin.
234-158: BOSCHMA, HILBRANDT, - Blank en bruin.
210-622: BOSCHMA, CORN. / PEROT, JACQUES, - Antoine-Ignace Melling (1763-1831) reizend kunstenaar. M.m.v. H.Sorbť, Th.Laurentius en R.Anhegger.
223-535: BOSHUYER, J.C. E.A., - Gezicht op Delft. 1901-1914. Een selectie uit het beeldmateriaal van A.J.Prins, uitgever van ansichtkaarten.
230-559: BOSMA, MARJA, - De onbekende Willink. Het vroege werk 1920-1930. m.m.v. Marc Tilro.
231-164: BOSMA, U., - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
230-520: BOSMAN, A.F.W., - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenins van de Oostpartij.
221-517: BOSMAN-JELGERSMA, H. A., - Vijf Eeuwen Delftse Apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
224-338: BOSMANS, J., - Romme. Biografie, 1896-1946.
212-303: BOSSCHA, JOH., - Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands. Ten dienste vooral der adspiranten tot kadets bij de Koninklijke Militaire Akademie.
193-624: BOSSCHA JR, J., - Het boek der uitvindingen ambachten en fabrieken. Deel 6. (= laatste deel met index over alle delen)
199-151: BOSSCHER, D. / WAALDIJK, B., - Ambon eer & schuld. Politiek en pressie rond de republiek Zuid-Molukken.
203-618: BOSSCHER, PH.M. E.A., - Het hart van Nederland. Steden en dorpen rond de Zuider-zee.
223-368: BOSSCHER, PH.M., - Vlootvoogden en zeeslagen.
232-385: BOSSCHER, PH.M., - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. 3 delen.
217-557: BOSSCHER, PH.M., - De geschiedenis van het Korps Mariniers. 10 december 1665-1965. Samengesteld door de Commandant van het Korps Mariniers aan de hand van een historische studie van Ph.M.Bosscher.
204-284: BOSSCHER, D., - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-1952).
235-359: BOSSCHER, PH. M. E.A., - Prins Hendrik de Zeevaarder.
235-221: BOSSENBROEK, MARTIN E.A., - De Boerenoorlog.
229-150: BOSSENBROEK, M. P., - Van Holland naar IndiŽ. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger, 1815-1909.
222-347: BOSSENBROEK, MARTIN E.A., - Oranje bitter. Nederland bevrijd.
232-352: BOSSENBROEK, M. E.A., - Oranje bitter. Nederland bevrijd.
221-342: BOSSENBROEK, M., - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereld-oorlog.
232-351: BOSSENBROEK, M., - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
234-425: BOSSENBROEK, MARTIN (VOORWOORD), - Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directiraat van Wim van Drimmelen.
235-339: BOSSENBROEK, M., - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
232-516: BOSSERT, H.TH., - Ornamente der Volkskunst. Gewerbe - Teppiche - Stickereien.
204-641: BOSTERS, CASSANDRA, - Werk van Pam G.Rueter.
227-328: BOSTOEN, K., - Bonis in bonum. Johan Rademacher de Oude (1538-1617) humanist en koopman.
231-283: BOSWELL, JAMES, - Boswell in Holland. 1763-174. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zťlide). Edited by Fred.A.Pottle.
225-286: BOSWELL, JAMES, - Boswell in Holland. 1763-174. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zťlide). Edited by Fred.A.Pottle.
216-602: BOT, PETER, - Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving.
214-501: BOTERMAN, J.P. (MET INL.VAN), - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920.
216-226: BOTHA, C.GRAHAM E.A.(ONDER REDAKSIE VAN), - Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiednis. 1e jaargang. Uitgegee deur die Argiewe van de Unie van Suid-Afrika. 1938 in 2 delen. Bijdaes in Afrikaans, Engels of Nederlands.
216-225: BOTHA, C.GRAHAM E.A.(ONDER REDAKSIE VAN), - Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiednis. 11e jaargang. Uitgegee op las van die Minister van Onderwys. 1948 in 2 delen. Bijdragen in Afrikaans, Engels of Nederlands.
230-492: BOTHENIUS BROUWER, A.J., - Twee eeuwen aan de Schie. Gedenkschrift van Abraham van Stolk en Zoonen. 1727 - 27 september - 1927. (Abraham van Stolk - oprichter van de Atlas van Stolk)
234-75: BOTTEMA, JOHANNA, - Grote broer. (versjes van Ab Visser).
222-102: BOTTEMA, HIL, - Nederlandsche handenarbeid voor in 't huisgezin en elders naar oude vaderlandsche volkskunst-motieven. Hoofdzakelijk naar volkskunst uit Noordelijke en Oostelijke provincies.
204-286: BOTTENHEIM, S.A.M., - De opera in Nederland.
229-571: BOUMA, GEPKE E.A., - Eigenzinnig en ongrijpbaar. Dolf Henkes (1903-1989). met een CD
210-341: BOUMAN, P. J., - Johan Maurits van Nassau. De Braziliaan.
201-186: BOUMAN, B., - Ieder voor zich en de Republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950.
231-86: BOUMAN VAN THERTHOLEN, S., - Die stoute hond.
194-305: BOUMAN, J., - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19e en 20ste eeuw.
234-453: BOUMAN, JACOB, - Grootvaders memoriebok. Schetsen uit den tijd der Fransche overheersing in Noord Holland. de uitgave van 1863 opnieuw uitgegeven door: B.Maijer te Beemster.
230-315: BOUMAN, P. J., - Johan Maurits van Nassau. De Braziliaan.
234-450: BOUMAN, J., - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; vooraf-gegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. Herdruk 1977.
231-354: BOUMAN, P. J., - Gedenkboek Wilton-Fijenoord.
193-213: BOUMAN, B., - Ieder voor zich en de Republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950.
211-436: BOURGONDIňN, MAARTEN VAN / HOLLANDER, PETER E.A., - Rampspoed & Tegenslag.
205-13: BOUSSENARD, LOUIS, - De stoutmoedige luchtreizigers. Naar het fransch door J.L.van der Moer.
233-278: BOUT, D.C.A., - Eerstelingen des Oogstes op Jappen.
234-355: BOUTENS, P.C., - Zomerwolken.
234-354: BOUTENS, P.C., - Oden en Fragmenten van Sapfo. Waaraan is toegevoegd zijn 'Ode aan Sapfo
201-404: BOUTENS, P.C., - Zomerwolken.
207-591: BOUTENS, P.C., - Middelburg's Overgang. Reizangen. Nr 881 van 950 genum.exemplaren. met losse namenlijst van medewerkers aan het gebarenspel: Middelburg's Overgang in 1574.
207-614: BOUTERSE, J., - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristenen bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw.
232-209: BOUWER, J., - Het vermoorde land.
219-191: BOUWER, J., - Het vermoorde land.
234-509: BOUWHUIS, JELLE, - Leo Gestel een onbekende collectie werken op papier.
231-224: BOUWMAN, CARA ELLA (SAMENSTELLING), - Een bron die nooit dooft. Stemmen van tegenspraak in proza en poŽzie uit IndonnesiŽ.
227-87: BOUWS, TOM, - Het sprookjeshuis. Vertelsels over kleine Ikke, het vrouwtje Konkelfoes, het mannetje Doemaarwat en vele vele anderen. Vertelsels voor de kinderen van de tekenaar.
232-519: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Antoon Derkinderen 1859-1925. Tentoonstellingscatalogus Noordbrabants Museum, Amsterdams Historisch Museum, Drents Museum. 1980/1981.
203-629: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Antoon Derkinderen 1859-1925. Tentoonstellingscatalogus Noordbrabants Museum, Amsterdams Historisch Museum, Drents Museum. 1980/1981.
224-531: BOVEN, M.M.A.VAN E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Kastelen in Brabant. Van Burcht tot landhuis. Tentoonstelling Noord-Brabants Museum.
218-404: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Herinneringen van Wilhelm II aan zijn Keizerlijke Marine.
229-563: BOVEN, MARGRIET VAN (VOORWOORD), - Bloeiende symbolen - Bloemen in de kunst van het fin de siŤcle. Tentoonstelling Noordbrabants Museum.
221-474: BOVEN, M.M.A.VAN E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Kastelen in Brabant. Van Burcht tot landhuis. Tentoonstelling Noord-Brabants Museum.
212-576: BOVEN, MARGRIET VAN (VOORWOORD), - Naar gothieken kunstzin'. Kerkelijke Kunst en Cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Tentoonstlellingscatalogus Noordbranbants Museum.
232-353: BOWER, TOM, - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland. Met een nawoord van Gerard Aalders.
233-547: BOWLBY, JOHN, - Charles Darwin. A new life.
203-145: BOXER, C.R., - Het profijt van de Macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800.
198-166: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
232-386: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600 - 1800.
208-418: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800.
231-355: BOXER, C.R., - The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800.
194-418: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800.
216-360: BOXER, C.R., - De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw. Met een beschouwing door R.E.J.Weber over de zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge.
230-137: BOXER, C.R., - De Nederlanders in BraziliŽ, 1624-1654.
206-258: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN, - Nederlandsche Historie, Behelsende de Staat van de Nederlandsche Kerk voor de Hervorming, mitsgaders de eerste Veranderingen in den Godsdients en Leere, neffens de harde Vervolgingen daar over ontstaan in de Nederlanden, voor en tot de tyden van Carel de V. Hier is by gevoegt den Neder-landschen Sulpitius, van Jacobus Baselius, Of de Historie van de Christelyke Godsdient in Nederland ingestelt, bedorven en gesuivert, vermeerdert met een voorreden van Melchior Leydekker.
225-404: BRAAK, M. TER, - De canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten. Samengesteld door Lťon Hanssen.
225-405: BRAAK, M. TER, - Hampton Court.
205-348: BRAAK, M. TER, - Hampton Court.
226-373: BRAAK, M.TER / PERRON,E.DU, - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. 1930-1940. 4 delen.
229-446: BRAAK, M. TER, - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
234-357: BRAAK, M. TER, - Afscheid van domineesland. / Man tegen man.
234-360: BRAAK, M. TER, - Van oude en nieuwe christenen.
234-358: BRAAK, M. TER, - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940, Bijeengebracht en ingeleid doorFrancis Bulhof.
234-359: BRAAK, M.TER / PERRON,E.DU, - De Propria Curesartikelen 1923-1925.
223-390: BRAAK, M. TER, - Journaal 1939.
216-402: BRAAK, M. TER, - Van oude en nieuwe christenen.
204-400: BRAAK, M. TER, - Dťmasquť der schoonheid. Met een voorrede van E.du Perron.
220-397: BRAAK, M. TER, - Hampton Court.
220-398: BRAAK, M. TER, - Het Tweede Gezicht. (verzamelde essays). Met bibliografie door G. H. 's-Gravesande.
229-516: BRAAM, A.VAN E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Historische atlas van de Zaanlanden. Twintig eeuwen landschapsontwikkeling.
209-542: BRAAM, A.VAN E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Historische atlas van de Zaanlanden. Twintig eeuwen landschapsontwikkeling.
226-213: BRAASEM, W.A., - Magische zangen der Maleiers. Vertaald. Oplage 250 ex., deze ongenummerd.
207-542: BRAASEM, W.A. / RUYTER DE WILDT,H.G.J.DE, - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was... Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
215-456: BRABANDER, GERARD DEN, - Verzamelde gedichten.
234-363: BRABANDER, GERARD DEN, - Verzamelde gedichten.
216-404: BRABANDER, GERARD DEN / HATTUM, JAC.VAN /HOORNIK,E., - Drie op ťťn perron. Verzen van Gerard den Brabander Jac.van Hattum Ed Hoornik. 2 delen.
229-107: BRABANT, ELSE VAN (= E.J.VAN HARLINGEN), - Bloesem.
215-590: BRACHES, ERNST, - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau.
230-491: BRAK, P., - Loosduinen rond 1840.
225-406: BRAKMAN, W., - Die ene mens.
207-426: BRAKMAN, W., - De gehoorzame dode.
213-438: BRAKMAN, W., - De Revisor. Schrijversprentenboek Willem Brakman.
231-387: BRAKMAN, W., - De gehoorzame dode.
220-400: BRAKMAN, W., - De gehoorzame dode.
233-246: BRAMMETJE, (= H.DU CROO), - Eigenwijze liedjes van Brammetje. Gezingzegd door den liedjesspeler Cor Ruys. Op muziek gezet door Han Beuker. Voorwoord van Johan Luger.
231-284: BRAND, H. / BRAND, J., - De Hollandse Waterlinie.
215-636: BRAND, JAN E.A. (REDACTIE), - Wim de Haan.
234-493: BRAND, RIEN VAN DEN E.A., - Grenzen verlegd. Een bijdrage tot de geschiedenis van Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vorum-Mullem.
222-270: BRAND, HANNO / M‹LLER, LEOS, - The Dynamics of Economic Culture in the North Sea - and Baltic Region in the late Middle Ages and early modern Period.
218-346: BRANDENBURG, A., - Annie Romein-Verschoor, 1895-1978. Leven en werk. 2 delen.
203-146: BRANDES, J., - Verhandelingen. 1: Een verslag van Prof.A.C.Vreede omtrent eenen verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften. 37p. 2: Enkele oude stukken, betrekkingen hebbende op oud-Javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Un.boekerij te Leiden. 13p. 3: Verslag v.h. Int.Orientalisten congres te Hanoi 1902 51p. 4: Kern en de Archipel. 36p 5: De waarde van Tjandi Prambanan tegenover de andere oudheden te Java. 19p. 6: Een puzzle opgelost. Het Lingga voetstuk van Singasari. 89p.
208-159: BRANDES, J., - Toelichting tot de schetsstaalkaart van Celebes samengesteld door den Heer K.F.Holle.
209-82: BRANDSTAEDTER, H., - Een Voetbalwedstrijd. Een verhaal uit het schoolleven. Naar het duitsch.
232-260: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Reizend achter het heimwee. Gedichten.
229-198: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Ambrosius de toverspin. Een oosterse vertelling.
221-388: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Fetisj & feniks. Gedichten. (voorin : voor A.Koolhuis van Willem Brandt)
207-202: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Zwarte moesson.
235-206: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Binnen Japansch prikkeldraad. Verzen.
228-158: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Zwarte moesson.
212-530: BRANGER, J.D.C., - Twee eeuwen voor de klas. Lerarenopleiding basis-onderwijs Haarlem. Verleden-heden-toekomst Pabo Haarlem 1795-1995.
229-578: BRASSAŌ, GILBERTE, - Gesprekken met Picasso. Vertaald door Marijke Jansenen Jelle Noorman.
234-529: BRAUDEL, FERNAND, - La Mťditerranťe et le monde Mťditerranťen a l'…poque de Philippe II. Seconde ťdition revue et augmentťe. 2 volumes.
226-495: BRAUN & HOGENBERG, , - Hollandse steden. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1674.
227-175: BRAUWER, MARIJN DE (PS. M.DE B.), - Wat een koffieboontje vertelde. Een verhaal voor oud en jong. Reclameboekje van Nelle. Met bijbehorende brief van van Nelle aan de jeugdige lezers.
229-26: BRAZIL, ANGELA, - De nieuwe van Zonnehoek. vertaald door Cath.A.Dermout-Visser.
216-20: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radio jongens in het donkerst Afrika. (vert.uit het engels).
216-21: BRECKENRIDGE, GERALD, - De Radio jongens op zoek naar de verloren Alaska-expeditie.
217-19: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radio jongens bij den douanedienst. Bewerkt door R.H.G.Nahuys.
212-25: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radiojongens. Omnibus. Inhoud: De radiojongens bij de geheime dienst. / De radiojongens in donker Afrika. / De radiojongens zoeken het verloren Atlantis. Nederlandse bewerking van Wolter A.Keers. (vert.uit het engels).
216-235: BREDELL, H.C. / GROBLER, P., - Gedenkschriften van Paul Kruger. Bewerkt door Fr.Rompel.
202-457: BREDERO, G. A., - Moortje. uitgegeven en toegelicht door F.A.Stoett.
227-588: BREDEROO, NICO, - Charley Toorop. Leven en werk. (met oeuvrecatalogus, samenstelling: L.Brozek Dolezal e.a.)
234-579: BREDEROO, NICO J. E.A., - Oog in oog met de spiegel.
215-151: BREE, L.W. DE, - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
230-138: BREE, L. DE, - Gedenkboek van de Javasche Bank, 1828 - 24 Januari -1928. In opdracht van president en directeuren. 2 delen.
217-523: BREE, L.W. DE, - Walcheren onder vreemde heersers.
225-122: BREE, L.W. DE, - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
231-455: BREEKVELDT, W.F.G. E.A. (O.R.V.), - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H.Schenkeveld.
206-530: BREGMAN, J., - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
206-529: BREGMAN, J., - Schagen door de eeuwen heen.
230-454: BREGSTEIN, PH. / BLOEMGARTEN, S., - Herinnering aan Joods Amsterdam.
216-495: BREIJ, MIEKE / BAUMHAUER, JON, - De Stammen onder de Leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
233-431: BREIJ, MIEKE / BAUMHAUER, JON, - De Stammen onder de Leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
233-430: BREIJ, MIEKE / BAUMHAUER, JON, - De Stammen onder de Leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
224-144: BREMAN, J., - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw.
233-125: BREMAN, J., - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw.
203-597: BREMER, J.T., - Wiringherlant . Deel I. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen.
209-540: BREMER, J.T., - Wiringherlant. 2 delen. Deel I. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen. Deel II: Sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee.
228-512: BREMMER, ROLF H. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Speculum Frisicum. Stķdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker. Zowel arikelen in het nederlands als in het fries.
191-587: BREMMER, R. H., - Delftsch aardewerk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 97 Lichtdrukken.
222-291: BREMMER, C. / KOOL, M. N. G., - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).
226-375: BRESSER, JAN PAUL, - Het verdriet van Eline. Verhalen.
235-123: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1914.
229-488: BREUGEL DOUGLAS, H., - Over het adelsregt in de Nederlanden.
211-437: BREUGEL, GUUS VAN E.A., - Van je familie moet je het hebben.
232-128: BREUNING, H. A., - Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen anno 1619.
209-479: BRICKER, CH., - Geschiedenis van de cartografie. Voorwoord van G.Roe Crone. Selectie van de kaarten R.v.Tooley.
233-281: BRILL, W.G., - Over den grond der achterdocht tegen hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk Wolfenbuttel, tusschen 1749 en 1784 in de dienst der Vereenigde Nederlanden. Overdruk Verslagen en Mededeelingen de Kon.Akademie van Wetenschappen.
221-121: BRILL, H.J., - Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen.
231-285: BRINK, J. R. M. V.D., - Zoeken naar een 'Heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
215-457: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. In biographieŽn en bibliographieŽn. 1830-1900. Grootendeels herzien door den auteur, verder verzorgd en bijgewerkt door Taco H.de Beer. 3 delen.
197-426: BRINK, JAN TEN, - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aestetische studie van het Hollandsche blijspel der XVIIde eeuw. Inleiding en levensbeschrijving. Tweede geheel omgewerkte druk.
202-458: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. In biographieŽn en bibliographieŽn. 1830-1900. Grootendeels herzien door den auteur, verder verzorgd en bijgewerkt door Taco H.de Beer. 3 delen.
214-367: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
231-203: BRINK, A. / COETZEE,J.M., - Ons geduld heeft zijn grenzen. Literatuur uit Zuid Afrika. Ingeleid door Adriaan van Dis.
216-405: BRINK, JAN TEN, - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aestetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw.
204-651: BRINKBńUMER, KLAUS / H÷GES, CL., - De laatste reis van Columbus. Opkomst en ondergang van de grootste ontdekkingsreiziger.
233-21: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
233-23: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De Meiclub uit kampeeren.
217-22: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loek's bakvischtijd.
233-22: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De Meiclub ontbonden.
222-25: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Hoe het Lies en Loek verder ging.
214-96: BRINKGREVE, DIEN, - Kerst vertellingen.
234-10: BRINKGREVE-ENTROP, J.H., - De club in de kampeertrein. (meisjesboek)
235-20: BRINKGREVE, WILLY, - De Westerveldjes.
219-14: BRINKGREVE, DIEN, - Kerst vertellingen.
235-22: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Het nestkuiken.
207-537: BRINKGREVE, CL. (EINDREDACTIE), - Haarlemmerhout 400 jaar. 'mooier is de wereld nergens
235-21: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De van Dalentjes.
225-21: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
222-26: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loek's bakvischtijd.
235-24: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Voor 't eerst van huis.
235-23: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Tilly en haar vriendinnen.
229-28: BRINKGREVE, WILLY, - Keesje.
229-29: BRINKGREVE, H., - Op Zonneheuvel.
229-30: BRINKGREVE, H., - Riekje Roodmuts. / Van twee meisjes en een fiets.
212-32: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Hoe het Lies en Loek verder ging.
213-9: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
220-40: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
219-486: BRINKHOFF, J.M.G.M., - Een eeuw De Gelderlander-Pers. Verschenen t.g.v. het 100-jarig bestaan.
235-390: BRINKKEMPER, SIMPHA / SOEPNEL, INE, - Apollo en Christus. Klassieke en christelijke denkbeelden in de Nederlandse renaissance-literatuur. Naar een idee van Isabel Rivers.
223-569: BRINKMAN, ELS, - De Branding 1917-1926.
224-580: BRISAC, CATHERINE, - Le Vitrail.
216-406: BROECK, WALTER VAN DEN, - Aantekeningen van een stambewaarder. roman.
223-493: BROEDERS, P.W.A., - Gijsbert Franco baron von Derfelden van Hinderstein 1783-1857. Leven en werk van 'eene ware specialiteir' in kaart gebracht.
221-344: BROEK, H. J. VAN DEN, - Hier Radio-Oranje. De stem van strijdend Nederland. Vijf jaar radio in oorlogstijd. Met voorwoord van Jan Moedwil.
231-181: BROEK, AART G. (REDACTIE), - Preludium. Tijdschrift voor litaratuur. 9e jaargang nr 3-4. Dubbelnummer over de Nederlandse Antillen. Bijdragen van Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Luc. Tournier, Renť van Nie enz.
233-294: BROEKEMA, PAULINE, - Het Boschhuis. Kroniek van een familie. (over o.a. Sumatra / 2e wereldoorlog / Kees Boeke)
231-225: BROEKHALS, F. J., - Tussen onkruid en rozen.
233-295: BROEKHUIJSEN, W.N. E.A., - Van de Wadden tot de Wielingen.
227-480: BROERSMA, M., - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
229-152: BROERSMA, M., - Eene zaak van Regt en Billijkheid. Enkele episoden uit de enerverende Billiton-geschiedenis.
217-488: BROERSMA, M., - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
232-335: BROERSMA, K., - Buigen onder de storm. Levensschets van Philip Machanicus 1889-1944.
207-548: BROESHART, A.C. / HAAS,H.DE, - Die brand moet uit. 100 Jaar beroepsbrandweer in 's Gravenhage.
232-387: BROEZE, F. J. A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-IndiŽ omstreeks 1840.
235-360: BROEZE, F. J. A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-IndiŽ omstreeks 1840.
221-597: BROK, M.F.A., - De Perzische expeditie van Keizer Julianus volgens Ammianus Marcellinus.
224-518: BROK, C. J. M., - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de 19e eeuw.
225-121: BROK, C. J. M., - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de 19e eeuw.
232-355: BROK, ED, - Aramits. Grijs verzet in zwarte jaren 1940-1945.
206-595: BROK, M.F.A., - De Perzische expeditie van Keizer Julianus volgens Ammianus Marcellinus.
227-473: BROLSMA, R., - It Heechhof. (roman)
230-290: BROM, GERARD, - De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Neder-land 1895-1907.
232-273: BROM, G., - Java in onze kunst.
214-368: BROM, G., - Hollandse Schilders en Schrijvers in de vorige eeuw.
222-261: BROM, G., - Alfons AriŽns. 2 delen.
234-333: BROM, G., - Alberdingk Thijm.
225-28: BROMBERG, PAUL, - Hannie Helmer.
202-152: BROMMER, B., - Reizend door Oost-IndiŽ. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
232-356: BRONGERS, E. H., - Grebbelinie 1940. 9e druk.
224-147: BRONKHORST, D. (SAMENSTELLING), - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ.
225-29: BRONKHORST, ELISE, - Een wereldje op de hei.
234-11: BRONSVELD, CATHARINA, - Does. Jeugdherinneringen van een hond.
227-14: BRONSVELD, CATHARINA, - Minette. Jeugdherinneringen van een poes.
232-579: BRONTň, EMILY, - Woeste hoogten. Vertaald door Frans Kellendonk.
232-580: BR÷NTE, GEZUSTERS, - Verwoeste levens. Een selectie uit de brieven. Gekozen, vertaald en geannoteerd door Ria Loohuizen.
226-532: BROOD, P. / SCHUT, E. (ONDER RED.VAN), - Eene zeer twistzieke natie'. Aspecten van de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Winschoten 1683-1943.
227-497: BROOD, P., - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
226-590: BROOKS PFEIFFER, BRUCE, - Frank Lloyd Wtight.
231-6: BROOS, PIET, - Pommie, Pruikebol en Pimpernoot.
224-105: BROOS, W., - Henk's kooivacantie. (= deel I van 3 delen)
199-122: BROOS, PIET, - Avontuur van Keesje Holland. (verhaal speelt tijdens de duitse bezetting)
229-31: BROOS, PIET, - De school van Meester Brabbelaar.
229-32: BROOS, PIET, - Nieuwe avonturen in Klapperdorp van de drie pikzwarte nikkertjes Piempampoentje, Pompernikkel en Piepeling.
233-129: BROOSHOOFT, P., - De ethische koers in de koloniale politiek.
225-569: BROTTON, JERRY, - The sale of late King's goods. Charles I and His Art Collection.
232-210: BROUWER, A.M. (E.A., REDACTIE), - Tussen Sawahs en Bergen. Het leven van de soldaat in de Tijger-Brigade.
210-311: BROUWER, JOH., - Kronieken van Spaansche Soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog.
191-493: BROUWER, A., - Tusken Dea en Libben. Roman.
228-261: BROUWER, JOH., - Verzameld werk. deel II. In de schaduw van de dood / Vandaag geen spreekuur / Legenden.
231-356: BROUWER, J., - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
231-212: BROUWER, W., - Paul Kruger. Met een voorwoord van P.Louwerse.
229-567: BROUWER, TON DE, - Van Gogh en Nuenen. 2e herziene druk.
221-497: BROUWER, J., - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr.J.J.L.van der Bruggen. (1804-1863).
212-549: BROUWER, T., - Sleutelstad-Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
235-280: BROUWER, JOH., - Verzameld werk. Deel I: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II
235-281: BROUWER, JOH., - Verzameld werk. deel II. In de schaduw van de dood / Vandaag geen spreekuur / Legenden.
233-366: BROUWERS, JEROEN, - Kroniek van een karakter. Deel I: 1976-1981 De Achterhoek. / Deel II: 1982-1986 De oude Faust.
233-367: BROUWERS, JEROEN, - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw literatuurgeschiedenis in anekdoten.
207-430: BROUWERS, JEROEN, - De zondvloed.
233-362: BROUWERS, JEROEN, - Alles is iets. Dagboekbladen en brieven. Feuilletons lente 1998.
231-388: BROUWERS, JEROEN, - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
233-364: BROUWERS, JEROEN, - De versierde dood. Een dossier over zelfmoordclubs, Russisch roelette, zelfmoorspelen en andere mysteries rondom de zelfverkozen dood.
233-365: BROUWERS, JEROEN, - De zondvloed.
233-363: BROUWERS, JEROEN, - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
220-386: BROUWERS, JEROEN, - De spoken van Godfried Bomans.
220-402: BROUWERS, JEROEN, - De zondvloed.
231-226: BROUWERS, JEROEN, - De IndiŽ-romans. Het verzonkene - Bezonken rood - De zondvloed.
232-420: BROUWERS, JEROEN, - Het hout. Roman.
213-644: BROWN, TOM, - Amusements serious and comical and other works. Edited with notes by Arthur L.Hayward.
232-558: BROWN, JONATHAN / ELLIOTT, J.H., - Een Paleis voor een Koning. Het Buen Retiro en het hof van Filips IV.
204-634: BROWN, CHR. / VLIEGHE, H., - Antoon Van Dyck 1599-1641.
226-188: BR‹CKEL-BEITEN, MARY, - Aan de zus van Anton. Dagboek, brieven en tekeningen uit IndiŽ 1942-1945.
235-207: BR‹CKEL-BEITEN, MARY, - Nederlandse vrouwen in een Japans interneringsskamp in beeld en woord.
233-130: BRUGGEMAN, M., - Indische tuinbloemen. Bewerkt naar het Indisch tuinboek. Album voor de door G.C.T.van Dorp & Co. Uitgegeven reclameplaatjes in kleurendruk naar aquarellen van Ojong Soerjadi.
203-274: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek. 3e geheel herziene druk.
234-226: BRUGGEMAN, L., - Tuinboek voor de tropen.
198-133: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek. 3e geheel herziene druk.
220-298: BRUGGEMAN, L., - Tuinboek voor de tropen.
226-219: BRUGGEN, CARRY VAN, - 'n Badreisje in de tropen.
226-218: BRUGGEN, CARRY VAN, - Goenong-Djatti. Ingeleid door Suzan van Keulen en Peter van Zonneveld.
226-217: BRUGGEN, CARRY VAN, - Een Indisch Huwelijk.Novelle. Ingeleid en toegelicht door.Suzan van Keulen en Peter van Zonneveld. Eerder verscheneen in 1921.
219-379: BRUGGEN, C. VAN, - Heleen 'Een vroege winter
224-419: BRUGGEN, C. VAN, - Een coquette vrouw.
219-381: BRUGGEN, KEES VAN, - Poker.
231-7: BRUGGEN, CARRY VAN, - De klas van twaalf.
229-384: BRUGGEN, CARRY VAN, - Om de kinderen.
211-391: BRUGGEN, CARRY VAN, - Het huisje aan de sloot. Inleiding en annotaties van H.Beem.
211-392: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. 2 delen.
223-392: BRUGGEN, C. VAN, - Eva.
224-420: BRUGGEN, CARRY VAN, - Het huisje aan de sloot.
219-380: BRUGGEN, CARRY VAN, - Om de kinderen.
230-139: BRUGGEN, M. P. VAN / WASSING, R. S., - Djokja en Solo. Beeld van de Vorsten-steden.
219-282: BRUGGEN, M. P. VAN E.A., - Poker.
213-440: BRUGGEN, C.VAN - WOLF, R., - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
214-370: BRUGGEN, CARRY VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A.Gomperts.
216-408: BRUGGEN, C. VAN, - Hedendaagsch Fetischisme. met een voorwoord van A.Romein-Verschoor.
224-421: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
224-422: BRUGGEN, CARRY VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A.Gomperts.
228-358: BRUGGEN, CARRY VAN, - Verhalend proza. Bezorgd door J.M.J. Sicking. Inhoud: De verlatene / Het huisje aan de sloot / Eva. met bibliografie.
232-421: BRUGGEN, CARRY VAN, - Avontuurtjes.
232-422: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
232-423: BRUGGEN, C. VAN, - Tirol.
234-364: BRUGMAN, EMILE / ROS, MARTIN (REDACTIE), - Ik herinner mij. Herinneringen van : Frťdťric Bastet, Marjan Berk, Boudewijn BŁch, Wim Hazeu, Mensje van Keulen, Cees Nooteboom, Maarten Spanje, Willem van Toorn en vele anderen.
227-200: BRUGMAN, P., - Naar de Oost. Oorlogvrijwilligers naar Nederlands IndiŽ 1945-1948.
233-297: BRUGMANS, H., - Historische opstellen opgedragen aan Prof.Dr.H.Brugmans t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam.
203-394: BRUGMANS, I.J., - Tachtig Jaren Varen met 'De Nederland ', 1870-1950. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V.Stoomvaart Mij. 'Nederland
232-481: BRUGMANS, H. / FRANK, A., - Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste deel (tot circa 1795) (verder niet verschenen)
230-455: BRUGMANS, H. / FRANK, A., - Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste deel (tot circa 1795) (verder niet verschenen)
230-213: BRUGMANS, I.J., - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. 2e verbeterde druk.
197-521: BRUGMANS, H., - Het Nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd.
225-208: BRUGMANS, I.J., - Gevangen op Java. Dagboek uit het Jappenkamp.
210-220: BRUGMANS, WILKO A.G.M., - De bastaard van Bonaire. (roman berustend op feitelijke gegevens)
212-225: BRUGMANS, I.J., - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
230-292: BRUGMANS, I.J., - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
221-533: BRUGMANS, I.J., - Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden.
227-288: BRUGMANS, H. (O.R.V.)., - Nederland door de eeuwen heen. Geillustreerde bescha-vingsgeschiedenis van Nederland. 2 delen.
194-504: BRUGMANS, I.J. (ONDER RED.VAN), - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1836-1961. J.B.Wolters Uitgeversmaatschappij.
207-529: BRUGMANS, H. / LOOSJES, A., - Amsterdam in Beeld.
225-209: BRUGMANS, I.J., - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
231-497: BRUGMANS, H. / WEISSMAN, A.W., - Het stadhuis van Amsterdam. bandontwerp van A.v.d.Valk.
227-201: BRUGMANS, I.J., - Gevangen op Java. Dagboek uit het Jappenkamp.
208-602: BRUHN, W. / TILKE, M., - A. pictorial history of costume. A survey of all periods and peoples from antiquity to modern times including national costume in Europe and non-European countries.
227-628: BRUHNS, WIBKE, - Het land van mijn vader. Geschiedenis van een Duitse familie. Vertaald door Hans Driessen.
232-551: BRUHNS, WIBKE, - Het land van mijn vader. Geschiedenis van een Duitse familie. Vertaald door Hans Driessen.
231-79: BRUIJN, COR E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Het Boek voor de Jeugd. Verhalen en sprookjes. Met vele medewerkers. Ingeleid door R.Casimir.
222-31: BRUIJN, COR, - Sneeuwwitje. Voor oudere kinderen voor toneel bewerkt.
203-22: BRUIJN, COR, - Nils Eira en zijn kinderen. 3 delen in 1 band.
217-24: BRUIJN, COR, - Greetje en Groetje. Avonturen van een meisje en een eekhoorn.
193-4: BRUIJN, COR, - Keteltje in de 'Lorzie
232-310: BRUIJN, JAN DE, - De sabel van Colijn. Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland.
215-137: BRUIJN, M., - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
210-49: BRUIJN, D.DE, - De avonturen van den Baron van MŁnch-hauseen. Opnieuw naar het Hoogduitsch bewerkt.
210-122: BRUIJN, M., - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijs-pionier en schrijver, 1883-1978.
229-33: BRUIJN, COR, - Keteltje in het Veerhuis.
229-34: BRUIJN, COR / HICHTUM,NIENKE VAN, - Uit het sagenland. 3 delen I : Europa / II : Overzeesche Gewesten III: De Werelddelen.
234-106: BRUIJN, COR, - Nederlandse Sagen.
227-15: BRUIJN, COR, - Het vonkende vuur.
204-291: BRUIJN, A. / BUNTE, E.H., - Tweeduizend eeuwen Nederland. En toen pas kwamen de Romeinen...
212-37: BRUIJN, COR, - De Valk zeilt uit.
211-376: BRUIJN, J. R. E.A., - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
197-171: BRUIN, R.DE, - Islam en nationalisme in door Japan bezet IndonesiŽ 1942-1945.
205-21: BRUIN, E.L.DE, - In en om de boschhut.
210-582: BRUIN, M.P.DE, - Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland.
210-581: BRUIN, M.P.DE, - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
225-30: BRUIN, E.L.DE, - In en om de boschhut.
220-563: BRUIN, M.P.DE, - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
235-561: BRUIN, C.C.DE E.A., - Geert Grote en de moderne devotie.
233-131: BRUININK-DARLANG, CHR., - Hervormingen in de Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel oin de periode 1905-1940.
224-150: BRUININK-DARLANG, CHR., - Hervormingen in de Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel oin de periode 1905-1940.
194-153: BRUININK-DARLANG, CHR., - Hervormingen in de Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel oin de periode 1905-1940.
227-449: BR‹LL, JEAN, - Vestdijk op krantenpapier.
212-164: BRUN, SANTE, - Awas stroom! Weerzien en kennismaking met IndonesiŽ. Schetsen van een trektocht op Java en Bali.
220-43: BRUNE, LOUT DE, - Tusschen potten en pannen
221-122: BRUNET, J.F., - De jonge avonturiers van Florida. naar het engelsch.
221-389: BRUNING, HENRI, - Het verbond.
233-229: BRUSSE, A.T., - CuraÁao en zijne bewoners. Reprint van de uitgave van 1882.
223-554: BRUSSE, M.J., - Wilton 1854-1929. FŁnfundsiebzig Jahr Geschichte der Firma Wilton's Machinefabriek en scheepswerf.
218-569: BRUSSE, M.J., - Rotterdamsche zedeprenten.
222-513: BRUSSE, M.J., - Rotterdamsche zedeprenten. Tweede druk met een naschrift.
217-28: BRUYNINCKX, JEF, - Het vuur op de rots.
215-563: BUBER, MARTIN, - Die Frage an den Einzelnen.
227-629: BUBER, MARTIN, - Die fŁnf BŁcher der Wesing / BŁcher der Geschichte / Die Schriftwerke / BŁcher der KŁndung. Verdeutscht von Martin BŁber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. 4 dln.
210-488: BUBER, MARTIN, - Chassidische vertellingen.
200-415: B‹CH, B., - De kleine blonde dood. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
202-465: B‹CH, B., - De hel. (in 1990 verscheen hiervan een kortere versie)
202-466: B‹CH, B., - De rekening.
231-389: B‹CH, BOUDEWIJN, - De Boekhandel.
221-390: B‹CH, B., - De kleine blonde dood. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
204-403: B‹CH, B., - Het geheim van Eberwein.
206-400: B‹CH, B., - Literair Omreizen. Een idioticon.
231-390: B‹CH, BOUDEWIJN, - Weerzien.
220-403: B‹CH, B., - De hele wereld in een vitrinekast. Het volkenkundig museum & de rest van de wereld.
219-223: BUCHAN, JOHN, - De schat van den Rooi-rand. Nederlandsche bewerking van A.B.van Tienhoven.
212-593: B‹CHNER, K. / NOBIS, N., - Kurt Schwitters. 1887-1948. Ausstellung zum 99. Geburtstag Sprengel Museum Hannover 4. Februar - 20. April 1986.
217-609: BUCKLER, JULIE A., - Mapping St.Petersburg. Imperial text and cityshape.
213-165: BUDDE, J.K., - Naar de parels van het Oosten : Java en Sumatra.
227-121: BUDDE, J.K., - Naar de parels van het Oosten : Java en Sumatra.
229-207: BUDDING, R.P., - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse land-strijdkrachten in IndonesiŽ 1945-1949.
212-226: BUDDING, R.P., - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse landstrijdkrachten in IndonesiŽ 1945-1949.
233-24: BUDDINGH, C., - Het biggetje Boris.
225-408: BUDDINGH, C., - Gedichten 1838/1970.
224-404: BUELENS, G. E.A., - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber amicorum voor Ad den Besten.
221-412: BUELENS, G. E.A., - Paul van Ostaijen 1896-1928 wegwijzers naar de werkelijkheid.
227-16: BUIJNSTERS, P.J./BUIJNSTERS-SMETS,L., - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw.
224-393: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
229-469: BUIJNSTERS, P. J., - Wolff & Deken. Een biografie.
214-422: BUIJNSTERS, P. J. A. M., - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'het Graf
210-123: BUIJNSTERS, P.J./BUIJNSTERS-SMETS,L., - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800.
229-376: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
228-483: BUIJNSTERS, P. J., - Het verzamelen van boeken. Een handleiding. 2e vermeerderde en verbeterde uitgave.
210-118: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
227-390: BUIJNSTERS, P. J., - Justus van Effen (1684-1735) Leven en Werk.
203-454: BUIJNSTERS, P. J. A. M., - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'het Graf
234-426: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE, - Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870.
229-517: BUIJS PZN., WILLEM, - De Windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918). Met vele aanteekeningen en vertrouwbare gegevens op de Windmolens betrekking hebbend.
223-594: BUIJSEN, EDWIN / NIEMEIJER, J.W., - Cornelis Troost en het theater. Tonelen van de 18de eeuw. / And the theatre of his time. Plays of the 18th century.
227-474: BUIJTENEN, M.P. VAN, - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterschapkundige bijdrage.
227-475: BUIJTENEN, M.P.VAN E.A., - Middeleeuwse Fries Huwelijkstoespraken in Bazel. Overdruk uit Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland.
233-174: BUIJZE, W., - Leven en werk van Georg Everhard Rumphius. (1827-1702) Een natuurhistoricus in dienst van de VOC.
233-175: BUIJZE, W., - Rumphius reis naar Portugal. 1645-1648. Een onderzoek.
215-226: BUIJZE, W., - Rumphius reis naar Portugal. 1645-1648. Een onderzoek.
233-173: BUIJZE, W., - Rumphius' bibliotheek op Ambon. Een biografisch lexicon van wetenschappleijk contacten destijds in AziŽ en vanuit AziŽ met Europa.
232-552: BUITELAAR, MARJO / GELDER, GEERT JAN, - Het badhuis tussen hemel en aarde
226-220: BUITENWEG, H., - Omong Kosong. Vreugden uit het Oude IndiŽ.
233-132: BUITENWEG, H., - Zo kenden wij Batavia.
235-126: BUITENWEG, H., - Soos en samenleving in Tempo Doeloe.
235-182: BUITENWEG, H., - Krokodillenstad.
203-151: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Land waar de gamelan klinkt.
233-176: BUITENWEG, H., - Krokodillenstad.
197-137: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Wat wij in ons hart sloten.
223-165: BUITENWEG, H., - De laatste Tempo Doeloe.
229-153: BUITENWEG, H., - Soos en samenleving in Tempo Doeloe.
213-304: BUITENWEG, H., - Omong Kosong. / Omong kosong lagi. Vreugden uit het Oude IndiŽ. 2 delen.
202-153: BUITENWEG, H., - Kind in Tempo Doeloe.
225-145: BUITENWEG, H., - Bandoeng.
213-167: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Wat wij in ons hart sloten.
235-125: BUITENWEG, H., - De laatste Tempo Doeloe.
235-127: BUITER, HANS, - Nederlands-IndiŽ (1830-1949) Een kolonie in ontwikkeling.
221-146: BULHOF, FR., - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky. (1741-1819).
232-388: BULLEN, F.T., - De zwerftochten van de Cachalot. de wereld rond op jacht naar potvisschen. Vert. door P. Verhoog.
216-411: BULTHUIS, R., - Grotesken.
213-574: BULTHUIS, PETER, - Een Weduwe in Koffie, Thee en Tabak. Uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het Rotterdamse bedrijf De Erven de Wed.J.van Nelle N.V. 1782-1982.
223-398: BUREN, JOHANNA VAN, - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door H.Entjes. (Joh.van Buren 1881 - 1962 - geboren in Hellendoorn schreef haar gedichten in streektaal).
225-123: BUREN, J.VAN / WEERSMA,R.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Algemeene geschiedenis uit de Nieuwe Geillustreerde geschiedenis onder redactie van Dr. Jan Romein.
211-508: BURG, J.W. VAN DER (VOORWOORD), - Waar mensen samenkomen. Een wandeling van 200 jaar door de Sint Adrianusparochie Naaldwijk
223-123: BURG, P.VAN DER, - Schets der Natuurkunde ten dienste der scholen. Derde stukje.
226-23: B‹RGEL, BRUNO H., - De wonderlijke verhalen van professor Oeleboele. Voor Nederland bewerkt door H.Petermeijer.
222-124: BURGERS, JACQUELINE, - Helden aan de wand. Historische schoolplaten.
212-147: BURGERS, JACQUELINE, - Rie Cramer leven en werk.
208-142: BURGERS, JACQUELINE, - Helden aan de wand. Historische schoolplaten.
233-199: BURKI, CH., - Achter de kawat als Japans krijgsgevangene. Legernummer 9409. Met achterin een toelichting van Joke van Grootheest. Herziene uitgave van de editie van 1977.
195-300: BURMAN, K., - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, Zedert den jare 1441, en vervolgens voorgevallen. 3 delen.
232-113: BURMANN, K., - Dwars door Afrika. De reizen van Gerhard Rolhfs en Verney Came-ron. Uit het Hoogduitsch door mevrouw Logeman.
220-240: BURN, W.L., - Emancipation and apprenticeship in the Britsh West Indies.
232-2: BURNETT, FRANCES H., - Little Lord Fauntleroy.
225-409: BURSSENS, G., - Verzameld proza.
232-245: BUSCHKENS, W.F.L., - The family system of the Paramaribo creoles.
210-410: BUSKEN HUET, CD., - Schrijversprentenboek Conrad Busken Huet.
234-365: BUSKEN HUET, CD., - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
213-447: BUSKEN HUET, CD., - Litterarische Fantasien en Kritieken. 24 (van de 25) delen + het registerdeel.
220-404: BUSKEN HUET, CD., - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
235-282: BUSKEN HUET, CD., - Het Land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de 17e eeuw. 2 delen.
211-594: BUSKENS, LEON, - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko. Aspecten van wet en werkelijkheid, iin het bijzonder in de steden Rabat en Salť en het omliggende platteland.
223-570: BUSSCHE, W.VAN DEN (SAMENGESTELD), - Constant Permeke.
233-200: BUSSEMAKER, H.TH., - Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946.
191-640: BUTTINGHA WICHERS, J.VAN, - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen, benen- en ijzeren schaatsen en koude winters. Handleiding voor het hardrijden, figuurrijden en het oefenen op het ijs. Met aardige oude prenten geillustreerd. Reprint van de uitgave van 1888. 's-Gravenhage - W.Cremer)
229-77: BUUL, TINE VAN, - De schat des harten. Vertellingen.
234-103: BUUL, TINE VAN / HOLTROP, AUKJE E.A., - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
221-140: BUUL, TINE VAN / HOLTROP, AUKJE E.A., - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
208-151: BUUL, TINE VAN / HOLTROP, AUKJE E.A., - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
203-153: BUUR, D., - Persoonlijke documenten Nederlandsch-IndiŽ IndonesiŽ. Keuze-bibliografie.
223-166: BUUR, D., - Persoonlijke documenten Nederlandsch-IndiŽ / IndonesiŽ. Keuze-bibliografie.
234-159: BUUR, D., - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ, 1825-1991.
213-242: BUUR, D., - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ, 1825-1991.
229-35: BUUREN, ANK VAN, - Pam Roorda.
228-247: BUURMAN, P., - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
232-274: BUURMAN, P., - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
204-663: BUURMAN, M.DE, - Thomas Mann. Schrijverschap tegen de vergankelijkheid.
202-618: BUVELOT, QUENTIN, - Frans van Mieris 1635-1681. met essays van O.Naumann en E.de Jongh en verdere bijdragen. Tentoonstellingscatalogus.
213-603: BUVELOT, QUENTIN, - Made in Holland. Hoogtepunten uit de verzameling van Eijk en Rose-Marie de Mol van otterloo.
227-374: BUYSSE, C., - īt Bolleken.
227-375: BUYSSE, C., - Lente.
220-621: BUYTENDIJK, F.J.J., - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
232-305: BYMHOLT, B., - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894). Met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
232-306: BYVANCK, W.G.C., - Vaderlandsche figuren op den overgang der Achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781 / De prins in ballingschap, 1795-1809 / Eeuwspiegel, 1812.
228-220: CAESAR, N., - Het deftige dorp in de thee.
232-261: CAESAR, N., - Het deftige dorp in de thee.
222-134: CALCAR, E. VAN, - FrŲbels methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
224-426: CALIS, P., - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
199-584: CALKER, H.H.VAN, - In het atelier van den schilder. Bezoeken bij Nederlandsche beeldende kunstenaars van dezen tijd. Deel I. meer niet verschenen.
231-505: CALKOEN, H. J., - Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats.
230-591: CALLOW, PH., - Chekhov. The hidden ground. A biography.
232-307: CALMEYER, M.R.H., - Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus. Ingeleid en bewerkt door J.Hoffenaar.
235-222: CAMERON, T., - An illustrated history of South Africa.
225-332: CAMMAERT, A.P.M., - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
211-349: CAMMAERT, A.P.M., - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
223-494: CAMPBELL, T., - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
231-98: CAMPE, J.H., - Belangrijke reisverhalen. (Reis rondom de wereld gedaan door den Engelschen Commodore Byron / Reis rondom de wereld, gedaan door den Engelschen scheeps-kapitein Samuel Wallis ) met meegebonden pagina 'Ter aanmoediging voor Klaas Koppies Zaandam,1857.
233-133: CAMPEN, J.P., - De Golfglorie van Tempo Doeloe.
199-20: CAMPEN, FENNA VAN (=J.BOS-MEILINK), - De meisjes Mees.
208-443: CAMPERT, R. / VINKENOOG, S. E.A. (SAMENSTELLING), - Boekje open. Artikelen over Hans Andreus J.Bernlef, L.P.Boon, C.Buddingh e.v.a. bekende auteurs.
214-378: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
234-368: CAMPERT, J., - Sonnetten voor Cynara.
234-366: CAMPERT, REMCO, - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
234-367: CAMPERT, REMCO, - Campert compleet. Vervolg. Op reis / Na de troonrede / De Harm en Miepje Kurk Story / Wie doet de koningin / Somberman's actie / Zachtjes neerkomen / Zes verhalen.
191-398: CAMPERT, R., - Campert compleet. Vervolg. Op reis / Na de troonrede / De Harm en Miepje Kurk Story / Wie doet de koningin / Somberman's actie / Zachtjes neerkomen / Zes verhalen.
201-417: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
201-418: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
216-412: CAMPERT, J., - Verzamelde Gedichten, 1922-1943.
224-428: CAMPERT, J., - Sonnetten voor Cynara.
232-308: CAMPFENS, MIES / VOERMAN, GERRIT, - Archieven van de rode familie.
193-138: CAMPO, J.N.F.M., - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914.
232-133: CAMPO, J.N.F.M., - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914.
217-364: CAMUS-BUFFET, M.L., - De gemalinnen van prins Willem I. bewerkt door J.H.Groenewegen. Voorrede van H.C.Rogge.
229-334: CAMUS-BUFFET, M.L., - De gemalinnen van prins Willem I. bewerkt door J.H.Groenewegen. Voorrede van H.C.Rogge.
232-581: CANETTI, ELIAS, - Het andere proces. Kafka's brieven aan Felice. Vertaald uit het duits door Theodor Duquesnoy.
234-550: CANETTI, ELIAS, - Het ogenspel. Mijn levensgeschiedenis 1931-1937. Vertaald door Theodor Dequesnoy.
234-549: CANETTI, ELIAS, - Het geheime hart van het uurwerk. Aantekeningen 1973-1985. vertaald door Theodor Duquesnoy.
234-551: CANETTI, ELIAS, - Wat de mens betreft. Aantekeningen 1942-1972. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
234-548: CANETTI, ELIAS, - De behouden tong. Geschiedenis van een jeugd. Mijn levens-geschiedenis 1821-1931.
231-470: CANFORA, L., - Het ware verhaal van de Alexandrijnse Bibliotheek.
216-599: CANO RIVERO, IGNACIO, - Francisco de ZurbarŠn (1598-1664).
208-615: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, E., - Van schoenen en schoenmakers.
232-615: CANTLE, JAMES / SHERIDAN JONES, C., - Sun Yat Sen and the awakening of China.
233-224: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ. Reprint van de uitgave van 1926.
210-221: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ. Reprint van de uitgave van 1926.
223-140: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ.
222-213: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West/IndiŽ. Reprint van de uitgave van 1926.
229-345: CAPELLE, H, VAN / BOVENKAMP, A. P. VAN DE, - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
229-346: CAPELLE, H, VAN / BOVENKAMP, A. P. VAN DE, - Het Adelaarsnest. Hitlers verborgen machtscentrum.
232-497: CAPELLEVEEN, PAUL VAN E.A., - Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland. 1910-2010.
228-359: CAPELLEVEEN, PAUL VAN E.A., - Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland. 1910-2010.
209-112: CAPPE, JEANNE, - Bonte geschiedenissen.
203-601: CAPPERS, W.P.R.A., - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
191-542: CAPPERS, W.P.R.A., - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
230-214: CAPTAIN, ESTHER / SCHATTE OLIVIER, ANNELIES V.D., - IndiŽ, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-IndiŽ.
231-290: CARASSO, D., - Helden van het vaderland. Onze historische geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863.
231-291: CARASSO-KOK, M. / LEVY-DE HAAN, J, - Schutters in Holland kracht en zenuwen van de stad.
223-280: CARASSO, D., - Helden van het vaderland. Onze historische geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863.
232-134: CAREY, PETER, - The power of prophecy. Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855.
225-124: CARLGREN, FRANS, - Erziehung zur Freiheit. Die Pšdagogik Rudolf Steiner's Bilder und Berichte aus der internationalen Waldorfschulbewegung.
233-370: CARMIGGELT, SIMON, - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers
214-415: CARMIGGELT, SIMON, - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot.
215-460: CARMIGGELT, SIMON, - Een handvol kronkels.
233-372: CARMIGGELT, SIMON, - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
233-368: CARMIGGELT, SIMON (PSEUDONIEM KAREL BRALLEPUT), - Al mijn gal. Raillerende rijmen.
223-399: CARMIGGELT, SIMON, - Kronkels Kronkelpaden. Een bundel opgewekte stukjes. Bijeengebracht.
227-377: CARMIGGELT, SIMON, - Een schuldgevoel. Oplage 75 ex. genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Dit is nr. 17b
227-378: CARMIGGELT, SIMON, - Johan Justus Jacob.
231-392: CARMIGGELT, S. / BOMANS, GODFRIED, - Beste Godfried, beste Simon. Simon Carmiggelt en Godfried Bomans aan en over elkaar.
231-395: CARMIGGELT, SIMON, - Trio voor ťťn hand. 127 verhalen, ontleend aan Poespas, Mijn moeder had gelijk en Welverdiende onrust.
231-394: CARMIGGELT, SIMON, - Mag 't een ietsje meer zijn?
223-410: CARMIGGELT, SIMON, - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot.
201-420: CARMIGGELT, SIMON, - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
233-371: CARMIGGELT, SIMON, - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
233-369: CARMIGGELT, SIMON (PSEUDONIEM KAREL BRALLEPUT), - Fabriekswater. Bitse versjes en moedeloze verhaaltjes.
216-413: CARMIGGELT, SIMON, - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
232-425: CARMIGGELT, SIMON, - Ieder kent ze. Een parade van prominenten.
232-426: CARMIGGELT, SIMON, - Kronkels Kronkelpaden. Een bundel opgewekte stukjes. Bijeengebracht.
235-392: CARMIGGELT, SIMON, - De gedichten.
216-603: CARNIER, MARC / GILLEIR, ANKE, - Een vrouw op reis. BelgiŽ anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer.
219-611: CARON, M. (EINDREDACTIE), - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeel-den van de vrouw in de christelijke cultuur. Tentoonstelling Catherijnenconvent Utrecht.
212-372: CARON, A.W.J. (TEN GELEIDE), - Zeepfamilie in zorgentijd. Herinneringen aan de Tweeden Wereldoorlog bijeengebracht door het personeel van Lever's Zeep Mij. N.V., Zachte Zeepfabrieken 'Maarssen' N.V., N.V.Wascholinefabriek T.P.Viruly & Co.N.V. 1940-1945.
204-649: CARPENTER, R. A.O., - Everyday life in Ancient times. Highlights of the beginnings of Western civilization in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome.
235-557: CARPENTER, R. A.O., - Everyday life in Ancient times. Highlights of the beginnings of Western civilization in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome.
209-611: CARR»RE, CL., - Handel in de middeleeuwen in het Middelandse zee-gebied.
214-365: CARTENS, J. H., - 't Kan verkeren. Leven en werk van Gerbrand Bredero.
228-432: CARTENS, DAAN / FAASSEN, SJOERD VAN, - Het wonder dat mij is geschied. Schrijversprentenboek.
234-370: CARTENS, DAAN E.A. (REDACTIE), - Al die dromen al die jaren. Schrijversprentenboek 46, gewijd aan Remco Campert.
233-333: CARTIER, RAYMOND, - De Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
213-402: CARTIER, RAYMOND, - De Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
232-582: CASANOVA, GIACOMO, - De school van het leven. / Eigen heer en meester / HenriŽtte. Memoires 1, 2 en 3. Integrale editie. vertaald door Theo Kars.
225-125: CASIMIR, R., - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
216-139: CASIMIR, R. (BIJEENGEBRACHT DOOR), - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk.
232-255: CATE, S.H. TEN, - Jan van Dijk. Lotgevallen van een Nederlandschen Kolonist in de Transvaal. Derde druk, herzien tot op de laatste tijden.
229-292: CATE, S.H. TEN, - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
226-608: CATH, K.J. (VOORWOORD), - Herinneringen aan Japan 1850-1870. Foto's en fotoalbums in Nederlands bezit.
221-249: CATS, B.C. / BERG, H.N.J.VAN DEN, - Ouderdom, Buyten leven en Hofgedachten Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs Tachtig Jarig Leven en bedenkingen op Zorgvliet. / 7 stukken in 1 band.
229-108: CATS, JACOB, - Jacob Cats aan Neerlands jufferschap. Voorin van Jacobus Scheltema : Aan de Dordtsche jufferschap
220-214: CATS, B.C. / BERG, H.N.J.VAN DEN, - Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende diensten van KNIL en KL in Nederlands-IndiŽ 1946-1950.
225-581: CATTEAU, JACQUES, - La crťation littťraire chez DostoÔevski
205-590: CATTEL, W. (MET VOORW.VAN), - Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Bran-weer te Beemster 1924-1984.
204-598: CATTEL, W. (MET VOORW.VAN), - Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Brandweer te Beemster 1924-1984.
235-536: CATTERALL, LEE, - The great Dali art Fraud & other deceptions.
232-584: C…LINE, LOUIS-FERDINAND, - Noord. Roman. Vertaling en nawoord van Frans van Woerden.
232-583: C…LINE, LOUIS-FERDINAND, - De brug van Londen. Guignol's Band II. Vertaling en nawoord van Frans van Woerden.
222-34: CELLA (= JAC.CATH.DE VOS), , - Tegen den stroom op. Een verhaal voor de Jeugd.
205-621: CERAM, C.W., - Smal ravijn en zwarte berg. Het geheim van het Hetietenrijk.
204-650: CERAM, C.W., - Smal ravijn en zwarte berg. Het geheim van het Hetietenrijk.
225-230: CERFBER, A. -E, - La Guyane. Civilisation et barbarie, Coutumes et paysages.
230-500: CERUTTI, F.F.X. E.A., - Geschiedenis van Breda: De Middeleeuwen. (verder niet verschenen)
221-534: CERUTTI, F.F.X. E.A., - Geschiedenis van Breda: De Middeleeuwen. (verder niet verschenen.
235-481: CEULAER, J.DE, - De mens in het werk van Felix Timmermans. Met inleiding door Lia Timmermans. Ter gelegenheid van de tiende sterfdag van Felix Timmermans 24 januari 1947.
226-221: CEVANU, MIA (= M.DRUCKER-CROISET VAN UCHELEN), - Batavia-Singapore. Roman van leven en liefde.
213-305: CEVANU, MIA (= M.DRUCKER-CROISET VAN UCHELEN), - Batavia-Singapore. Roman van leven en liefde.
234-564: CHAMBERLAIN, LESLEY, - Nietsche in Turijn. Een intieme biografie. Vertaald door Frans van Zetten.
232-563: CHAMBERS, R.W., - Thomas More.
209-627: CHAMBERS, FRANK P., - The history of taste. An account of the revolutions of art criticism and theory in Europe.
203-396: CHAMBON, A., - Marinetermen.
200-605: CHANDLER, DAVID, - Waterloo. The hundred days.
215-623: CHANDLER, DAVID, - Waterloo. The hundred days.
228-561: CHAPMAN, H.P. E.A., - Jan Steen schilder en verteller.
205-616: CHAPMAN, H.P. E.A., - Jan Steen schilder en verteller.
235-361: CHAPMAN, FREDRIK HENDRIK AF, - Architectura Navalis Mercatoria. A facsimile of the Classic Eighteenth Century Treatise on Shipbuilding.
221-123: CHAPPUIS, H.TH., - Maori's tentleven in 't tijgerland. Een boek voor jongens.
226-25: CHARDON, RIET, - Toen Trix veertien was. (Uit Trix' gedenkboek)
234-372: CHARLES, J. B., - De vrouw van Jupiter.
213-450: CHARLES, J. B., - Van het kleine koude front.
213-451: CHARLES, J. B., - Volg het spoor terug.
220-410: CHARLES, J. B., - Het paradijs.
212-609: CHARPENTIER, L., - Macht und Geheimnies de Templer. Bundeslade / Abendlšnd-sche Zivilisation / Kathedralen.
224-429: CHEN, S. / FAASSEN, SJ.VAN, - Geliefde! Ik tracht het onnoemelijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers.
225-587: CHEN HUAN-CHANG, , - The economic principles of Confucius and his School. 2 parts in 1 binding.
235-407: CHEN, S. / FAASSEN, SJ.VAN, - Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M.Stols. Deel I: 1922-1941 - deel II: 1945-1951 - deel III: 1952-1956. + Register
229-214: CHEONG, YONG MUN, - H.J.van Mook and Indonesian Indepen-dence: A study of his Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48.
234-172: CHEONG, YONG MUN, - H.J.van Mook and Indonesian Indepen-dence: A study of his Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48.
233-182: CHERIBON, , - De zwarte jager. Avonturen in de wildernissen, wouden en zeeŽn van Neerlandsch IndiŽ.
213-628: CHESNEAUX, JEAN, - Boerenopstanden in China 1840-1949.
232-357: CHESNOFF, R.Z., - Pack of thieves. How Hitler and Europe Plundered the Jews and Committed the Greatest Theft in History.
233-137: CHIJS, J.A.VAN DER, - Register op de notulen der vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen over de jaren 1867 t/m 1878.
222-114: CHIMANI, L., - Tafereelen en verhalen uit de geschiedenis voor de jeugd bewerkt. Naar het Hoogduitsch,
232-586: CHONG, DENISE, - De dochters van de concubine.
218-282: CHRISTINUS, BR. (INLEIDING), - Ons missiewerk op Java. 1920-1940.
226-26: CHRISTMAS, WALTER, - Koning Most. naar het deensch door D.Logeman-van der Willigen.
210-20: CHRISTMAS, WALTER, - Koning Most. naar het deensch door D.Logeman-van der Willigen.
216-26: CHRISTMAS, WALTER, - Koning Most. naar het deensch door D.Logeman-van der Willigen.
223-22: CHRISTMAS, WALTER, - Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens. Naar het Deensch door D.Logeman-van der Willigen.
223-21: CHRISTMAS, WALTER, - Stuurman Most. (= vervolg op: Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens) Naar het deensch van D.Logeman - van der Willigen.
233-25: CHRISTMAS, WALTER, - Stuurman Most. Naar het deensch van D.Logeman - van der Willigen.
226-27: CHRISTMAS, WALTER, - Stuurman Most. (= vervolg op: Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens) Naar het deensch van D.Logeman - van der Willigen.
232-553: CHURCHILL, RANDOLPH, - Winston S. Churchill. Vol I: Youth 1874-1900 - Vol II: Young Statesman 1901-1904.
215-352: CITTERT-EYMERS, J.G.VAN / HAGEN, M.J., - Zonnewijzers in Nederland aan en bij gebouwen en enige astronomische (toren) uurwerken.
229-293: CITTERT-EYMERS, J.G.VAN / HAGEN, M.J., - Zonnewijzers in Nederland aan en bij gebouwen en enige astronomische (toren) uurwerken.
228-159: CLAASSEN, R. / GROOTHEEST, J. VAN, - Getekend. Nederlanders in Japanse Kampen.
218-112: CLAES, E./TEIRLINCK,H/TIMMERMANS,F/WALSCHAP,G., - Vertelsels voor Janneke en Mieke. Extra-nummer van de Blauwe Snoeckjes-reeks.
228-360: CLAES, ERNST, - Bei uns in Deutschland.
228-361: CLAES, ERNST, - Daar is een mens verdronken. Met opdracht van de schrijver.
228-362: CLAES, ERNST, - De oude klok.
228-363: CLAES, ERNST, - De Witte.
228-364: CLAES, E., - Herman Coene.
228-365: CLAES, ERNST, - Kiki.
229-385: CLAES, ERNST, - Cel 269.
232-554: CLAESSEN, H.J.M. (O.R.V.), - Macht en Majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
229-486: CLAIR, COLIN, - Chiristopher Plantin.
217-478: CLARK, O.E., - Opmerkelijke kaarten. 100 voorbeelden van de manier waarop cartografie de wereld heeft bepaald, veranderd en ontvreemd. Met inleiding van Jeremy Clark.
229-273: CLAUDIUS, MATTHIAS, - Liedjes van Matthias Claudius.
203-620: CLAUS, HUGO, - Karel Appel. Schilder.
207-445: CLAUS, HUGO, - Onvoltooid verleden.
200-418: CLAUS, HUGO, - De zwarte keizer.
233-376: CLAUS, HUGO, - Een bruid in de morgen. (toneelstuk)
233-373: CLAUS, HUGO, - De Geruchten.
233-374: CLAUS, HUGO, - De koele minnaar.
233-375: CLAUS, HUGO, - De koele minnaar.
233-378: CLAUS, HUGO, - Het verdriet van Belgie. roman.
202-476: CLAUS, HUGO, - De Sporen. (gedichten)
224-431: CLAUS, HUGO, - De koele minnaar.
233-379: CLAUS, HUGO, - Mijn hart en ik. De mooiste liefdesgedichten.
233-377: CLAUS, HUGO, - Het jaar van de kreeft. Een romance.
216-417: CLAUS, HUGO, - De koele minnaar.
196-594: CLAUS, HUGO, - Karel Appel. Schilder.
210-509: CLEINTUAR, G.L., - Wisselend getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging 1886-1949.
231-486: CLEINTUAR, G.L., - Wisselend getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging 1886-1949.
211-15: CLEMENT, BERTHA, - Juffertje Wildzang. Bewerkt door HenriŽtte Blaauw.
192-142: CLEMENT, BERTHA, - Driftkopje. Een verhaal voor meisjes. naar het Duitsch door Ph. Wijsman.
194-275: CLEMENT XIV, PAPE (GANGANELLI), - Lettres Intťressantes du Pape Clťment CIV, (Ganganelli). Suivis de diverses Bulles, Brefs, & de l'Oraison funebre du Pontife, prononcťe ŗ Fribourg en Suisse, par un ancien Membre de la Sociťtť de Jťsus. Nouvelles Edition, Revue & Corrigťe. 3 volumes.
211-484: CLEMENT-VAN ALKEMADE, M.H.G. / SPEET,B.M.J. / STEUR, A.G.V.D., - Historische plattegronden van Nederland. Deel 6: Haarlem.
228-263: CLERCQ, DANIňL DE, - De sosieale en etiese betekenis van koŲperaatsie. (spelling Kolewijn)
202-477: CLERCQ, R. DE, - Kain, Saul en David Absolom. Treurspelen.
224-434: CLERCQ, R. DE, - Meidoorn.
223-282: CLERCQ, W.A. DE, - Willem de Clercq (1795-1844).
215-613: CLERCQ, , - Het familiearchief de Clercq. (in typeschrift)
196-229: CLERCQ, F.S.A.DE, - Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch IndiŽ. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen. Voortgezet, bewerkt en uitgegeven doot M.Greshoff.
231-292: CLERCQ, W.A. DE, - Willem de Clercq (1795-1844).
232-427: CLERCQ, R. DE, - De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd.
235-284: CLERCQ, W.A. DE, - Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814.
233-445: CLEVERINGA, R.P., - Gemeene landswarf en hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
213-256: CLIFF, NORMAN, - Prisoners of the Samurai. Japanes Civilian Camps in china 1941-1945.
227-203: CLIFF, NORMAN, - Prisoners of the Samurai. Japanes Civilian Camps in china 1941-1945.
214-500: COCKX-INDESTEGE, E. / NAVE, FR.DE (REDACTIE), - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd.
230-527: COEBERGH, P.M., - Het drostambt TŁddern.
227-591: COELEN, PETER VAN DER E.A., - Jan Toorop. Portrettist.
231-397: COENEN, F., - Reizen. Een uitwijding en inwijding.
233-380: COENEN, FRANS, - Een uitweg. Een keuze uit de verhalen.
222-275: COENEN, W.L.C., - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
214-387: COENEN, F., - Zondagsrust.
233-381: COENEN, FRANS, - StudiŽn van de Tachtiger Beweging.
220-412: COENEN, F., - Onpersoonlijke Herinneringen.
232-428: COENEN, F., - Onpersoonlijke Herinneringen.
232-429: COENEN, F., - Verzameld werk. Romans/ Novellen/ Literair historische beschouw-ingen/ Literair critisch werk/ Journalistiek werk.
232-430: COENEN, F., - Zondagsrust.
215-7: COHEN DE VRIES, P.J., - Jan-Jop.
213-278: COHEN, R., - The Jewish Nation in Surinam. Historical essays.
225-32: COHEN DE VRIES, P.J., - Kleine Mieuw & Groote Kees.
210-232: COHEN, R., - The Jewish Nation in Surinam. Historical essays.
233-26: COHEN DE VRIES, P.J., - Het vreemde eendje in de bijt.
235-26: COHEN DE VRIES, P.J., - Het vacantie vriendinnetje.
226-431: COHEN STUART, A.B., - Multatuli en Jocrisse.
230-538: COLEN, D. / WILLEMSTEIN, D., - Ferdinand Hart Nibbrig. 1866-1915. (Tentoonstelling Singer Museum, Laren)
234-259: COLENBRANDER, H. T., - Schimmelpenninck en Koning Lodewijk.
224-532: COLENBRANDER, B.W. E.A. (REDACTIE), - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noord-Hollands molenbezit.
233-139: COLIJN, H. (VOORWOORD), - Nederlandsch IndiŽ. Platen atlas met korten beschrijvenden tekst. + Bijblad van het plaatwerk Nederlandsch IndiŽ.
215-251: COLIJN, H., - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp.
200-293: COLIJN, H. E.A., - Schrift en historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij. 1878 -1928. In opdracht van de Dr.A.Kuyper-Stichting.
202-155: COLIJN, H. (O.L.V.), - Neerlands IndiŽ . Land en volk / geschiedenis / bestuur / bedrijf en samenleving. 2 delen. Met voorwoord van J.B.van Heutz.
227-204: COLIJN, H., - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp.
220-154: COLLIS, M., - Raffles.
225-152: COLLISON, KERRY B., - Indonesian gold.
225-33: COLLODI, C., - De avonturen van Pinokkio. Nieuwe volledige uitgave. vertaald door Louise J. van Everdingen.
222-36: COLLODI, C., - Pip het roze aapje. Vertaald door J.P.Slieker.
234-12: COLLODI, C., - Pinokkio. Vertaald door Louise J,van Everdingen.
208-8: COLLODI, C., - Pip het roze aapje. Vertaald door J.P.Slieker.
223-572: COLMJON, G., - De Haagse School. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw.
230-495: COLUMBANUS TEWES, M. (MET VOORW.VAN), - De Achelse Kluis. 1846-1946. Ontstaan groei leven.
211-198: COMMELIN, ISAAC, - Begin ende voortgangh van de Vereenighden Nederlant-sche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. 4 delen. reprint gelijk in uiterlijk en formaat aan het origineel van de druk van 1646. toegevoegd; ZWAGER, H.H.: Isaac Commelinf en zijn verzameling 'Begin ende Voortgangh' 30 p.
222-254: COMRIE, ALEXANDER, - Stellige en praktikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de Leere en Gronden der hervorminge: Waar in de Waarheden van onzen Godsdienst op eene klaare en bevindelyke wyze voorgestelt; etc. Register van Th.Bavinck / Verzameling van Leerredenen waarin vertoont wordtuit verscheide texten De afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen tyd etc. Vervolgens.. Eindelyk ... Voorrede van HJ.W.de Heyde. 2 delen in 1 band
234-13: COMTE, ANNIE LE, - Evy beslist zelf.
221-600: CONDORCET, (MARKIES DE), - Beschouwingen over de negerslavernij. Vertaling door M.Fennema en G.Karsten-van der Giessen. Inleiding van M.Fennema.
222-103: CONE BRYANT, SARA, - De geschiedenis van Hennekepen.
235-341: CONNAUGHTON, RICHARD, - Srouded secrets. Japan's War on Mainland AustraliŽ 1942-44.
233-247: CONRAD, JOSEPH, - Orang blanda. Liefde en noodlot op Borneo. Uit het engelsch vertaald door Felix van Zijll.
229-222: CONRADI, C., - Ewanhelie di San Matheo. Reprint van de uitgave van Drukkerij A.L.S.Muller & J.F.Neuman CuraÁao, 1844.
230-420: COOLEN, A., - Stijn Streuvels. Met inleiding van Herman Teirlinck.
219-15: COOLEN, A., - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
200-422: COOLEN, A., - Kinderen van ons volk.
234-373: COOLEN, A., - Peelwerkers.
231-402: COOLEN, A., - Peelwerkers.
231-399: COOLEN, A., - De man met het Janklaassenspel.
231-400: COOLEN, A., - De schoone voleinding.
233-383: COOLEN, ANTOON, - Zegen der goedheid. Legendenboek.
232-431: COOLEN, A., - Jantje den schoenlapper en zijn Weensch Kiendje.
233-183: COOLSMA, S., - IsmaÔl en Moerti. De eerstelingen uit de Soendaneezen.
218-283: COOLSMA, S., - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-IndiŽ.
230-231: COOMANS-EUSTATIA, M. (ONDER RED.VAN), - De horen en zijn echo. Verzameling essays opgedragen aan dr.Henny E.Coomans t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam op 9 september 1994.
230-230: COOMANS, HENNY E. / LEVEN, JOHAN VAN 'T, - Sprookjes voor Maritza. met een biografie van de schrijfster.
226-242: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - Building up the future from the past. Studies on the Architecture and Historic Monuments in the Dutch Carribean.
233-225: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - Building up the future from the past. Studies on the Architecture and Historic Monuments in the Dutch Carribean.
221-226: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - Building up the future from the past. Studies on the Architecture and Historic Monuments in the Dutch Carribean.
235-213: COOMANS, HENNY E. / LEVEN, JOHAN VAN 'T, - Sprookjes voor Maritza. met een biografie van de schrijfster.
231-182: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - A.M.Chumaceiro Az. Praktizijn-Journalist-Publicist. Onpartijdig pionier op CuraÁao. Met opdracht van E.Jesurun (medewerker)
230-509: COOPMANS, J.P.A., - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch voor 1629.
235-393: COORNHERT, D.V., - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B.Becker.
199-605: COPPEJANS-DESMEDT, H., - Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent in de XVIIIe eeuw. De vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van Maria Theresia.
232-555: COPPEJANS-DESMEDT, H., - Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent in de XVIIIe eeuw. De vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van Maria Theresia.
232-311: COPPENS, THERA, - Petite histoire. Historisch reisboek van de Lage Landen.
231-330: COPPENS, THERA, - Maurits, zoon van de Zwijger.
232-538: COPPENS, THERA, - Suzanne en Edouard Manet. De liefde van een Hollandse pianiste en een Parijse schilder.
220-609: CORBET, AUGUST, - Walter Vaes.
227-598: CORBEY, RAYMOND, - Wildheid en beschaving. De Europese verbeelding van Afrika.
200-657: CORBIN, A., - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

5/9