Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
225-118: BODT, S.DE / KAPELLE, J., - Prentenboeken. Ideologie en Illustratie 1890-1950.
224-577: BODT, SASKIA DE, - ..op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
223-567: BODT, SASKIA DE, - Brussel kunstenaarskolonie. Nederlandse schilders 1850-1890.
221-560: BODT, SASKIA DE, - ..op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
225-526: BODT, SASKIA DE / SELLINK, MANFRED (EN ANDEREN), - Nederlandse tekeningen uit de negentiende eeuw 2. 1850-1900. Nineteenth-century Dutch drawings 2. Keuze uit de verzameling van het prentenkabinet. Tentoonstellingscatalogus.
192-514: BOECKLER, ALBERT, - Deutsche Buchmalerei. / Deutsche Buchmalerei der Gotik. Zwei Teile in einem Bande.
201-231: BOEF, A.H.DEN / SNOEK,K., - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
213-159: BOEIJEN, RINY, - Groeten uit Bukittinggi. Een voorproefje voor IndonesiŽ-reizigers.
210-243: BOEIJEN, R., - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra.
219-134: BOEIJINGA, K.J., - Indische dag. Referaten gehouden door K.J.Boeijinga / W.J.A.Kernkamp / H.Colijn / H.Kraemer / J.H.Bavinck. Gehouden op initiatief van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit op 20 Mei 1941.
197-201: BOEKA (PS.VAN P.C.C.HANSEN JR.), , - Pŗh Troeno. Uit Java's Binnenland. Met handtekening van Rob Nieuwenhuis.
224-142: BOEKE, J.H., - Tropisch-koloniale staathuishoudkunde. Het probleem.
202-441: BOEKENOOGEN, G. J., - Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt sint Jan van Beverley, die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants, also u die historie verclaren sal.
225-120: BOEKHOLT, P.TH.F.M., - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858.
216-518: BOEKHOLT, P.TH.F.M., - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858.
222-506: BOEKWIJT, H.A., - Smakken en kuiven. Vier eeuwen Loodsdienst op Amsterdam. Uitgave t.g.v. het honderdjarig bestaan van Vereniging LoodsensociŽteit 'Recht door Zee' te IJmuiden 1888-1988
210-209: BOELEN, K.W.J., - Dokter aan de Wisselmeren.
199-582: BOELEN, J., - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche Bouwkunst en haar behoud. Uitgegeven t.g.v. het 10-jarig bestaan der Vereeniging 'Hendrick de Keyser', tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen. 1918-1928.
191-496: BOELES, P.C.J.A., - Het Friesch Museum te Leeuwarden. Catalogus der meest belangrijke voorwerpen met uitzondering der schilderijen.
219-510: BOELES, P., - Idioticon Groninganum. Vergelijkend Woordenboek van den Groningschen Tongval. Uitgegeven door Ludie Postmus en Jochem Abbes.
214-142: BOELMAN, H.A.C., - Bijdrage tot de geschiedenis der Geneeskruidcultuur in Nederlandsch Oost-IndiŽ.
221-366: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. / VOORT, J.P.VAN DE, - Een zee te hoog. Scheepsrampen bij de Nederlandse visserij 1860-1976.
222-583: BOENIN, IWAN, - De heer uit San-Francisco. Uit het Russisch vertaald door S.van Praag.
225-388: BOER, M.G. DE, - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw 'Fijenoord' 1823 -1923.
221-596: BOER, D.E.H.DEN E.A., - Middeleeuwen.
214-320: BOER, M.G. DE, - Tromp en de Duinkerkers.
210-390: BOER, J.G.DE / WESTERMANN,J.C., - Een halve eeuw Paketvaart. 1891-1941. (K.P.M.)
211-518: BOER, J.DE, - Inleiding tot de kennis van symbolische vormen en van de mystiek der bouwkunst.
214-336: BOER, M.G.DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz.Tromp, 1637-1639.
217-207: BOER, P.C., - De luchtstrijd om IndiŽ. Operaties van de Militaire Luchtvaart KNIL in de periode december 1941 - maart 1942.
197-358: BOER, M.G. DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz.Tromp, 1637-1639.
200-383: BOER, M.G. DE, - Piet Heyn en de Zilveren Vloot.
219-517: BOER, J.J., - Ubbo Emmius en Oost-Friesland.
202-406: BOER, M.G. DE, - Tromp en de Armada van 1639.
219-350: BOER, J.G.DE / WESTERMANN,J.C., - Een halve eeuw Paketvaart. 1891-1941. (K.P.M.)
208-416: BOER, M.G.DE, - Van oude VoyagiŽn.
206-384: BOER, J.G.DE / WESTERMANN,J.C., - Een halve eeuw Paketvaart. 1891-1941. (K.P.M.)
224-373: BOER, M.G. DE, - The Holland-America Line 1873-1923. (text in english)
190-422: BOER, M.G. DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz.Tromp, 1637-1639.
208-600: BOER, H. DE E.A., - Geschiedenis als beroep. Professionalisering van de geschied-beoefening in Frankrijk (1818-1914).
224-298: BOER, D.E.H.DE/ MARSILJE,J.W. (REDACTIE), - De Nederlanden in de late middel-eeuwen. Ruim 25 artikelen over de Noordelijke Nederlanden in de late middel-eeuwen.
199-422: BOER, M.G.DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz.Tromp, 1637-1639.
211-367: BOER, TANJA DE E.A., - Schip & affiche. Honderd jaar Rederijreclame in Nederland.
209-555: BOER, P.DEN, - Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien. / The Royal Palace Noordeinde in an historical view. (Engelse vertaling Rollin Cochrane)
209-127: BOER, J.L.DE, - Noord-Veluwse vertellingen en geheimenissen.
220-592: BOER, H. DE E.A., - Willem A.van Konijnenburg. Met inleiding van H.E.van Gelder.
220-595: BOER, H. DE, - Willem Maris.
216-574: BOEREN, P.C., - Rodensia. 3 delen. I: Wanneer werden de Annales Rodenses geschreven? II:Het leven van Ailbertus van Antsing, stichter van Rolduc. III: Leven en denken van 't oudste Rolduc.
216-573: BOEREN, P.C., - De Abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
221-551: BOEREN, P.C. / PANHUYSEN, G.W.A., - Annales Rodenses. Facsimile-uitgave van transcriptie, tekstkritisch noten en een inleiding.
204-625: BOEREN, P.C. / PANHUYSEN, G.W.A., - Annales Rodenses. Facsimile-uitgave van transcriptie, tekstkritisch noten en een inleiding.
222-516: BOERENDONK, M.J., - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.
208-614: BOERHAVE BEEKMAN, W., - Hout van oerwoud tot interieur. Met inleiding van J.Ph.Pfeiffer.
214-305: BOERHAVE BEEKMAN, W. E.A. ( O.R.V. ), - Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren.
208-601: BOESCH, HANS, - Kinderleben in der Deutschen Vergangenheit. / REICKE,Emil: Der Lehrer.
225-527: BOESIGER, W. / GIRSBERGER, H., - Le Corbusier 1910-65. (tekst in frans, duits en engels)
218-281: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de zending in Oost-IndiŽ in de dagen van de Oost-Indische Compagnie.
219-276: BOGAERS, A., - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. ( Dichtstuk).
222-596: BOGENG, G.A.E., - Geschichte des Sports aller VŲlker und Zeiten. In 2 Teile.
225-282: BOHEEMEN, F. C. VAN / HEIJDEN, TH. C. J. VAN DER, - Retoricaal memoriaal. Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. / Met minnen versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw . Bronnen en bronnenstudies. 2 delen.
215-526: BOIJENS, J. P., - Mr. Carel Vosmaer.
214-591: BOIS, MECHTELD DE (REDACTIE) E.A., - C.A.Lion Cachet 1864-1945.
214-307: BOITEN, E.A.J. E.A., - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
218-595: BOJKO, SZYMON, - Progressive russische Kunst. Der Aufbruch bis 1930. + Lev Nusberg und die Moskauer Gruppe 'Bewegung Ausstellung Galerie Gmurzynska.
218-490: BOKMA, A. E.A. REDACTIE, - Fries molenboek.
225-196: BOKMA, T., - De Indische oom.
223-568: BOLLMANN, STEFAN, - Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk. Met een inleiding door Kristien Hemmerechts. (aan de hand van schilderijen)
213-641: BOLMAN, J., - Handboek voor Edelsteenkunde.
213-640: BOLMAN, J., - De edel- en sier-steenen. Indeeling - benamingen - kenmerken - vindplaatsen - herkenning.
222-597: BOLTEN, J., - Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J.Soetens.
211-593: BOLTEN, J., - Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J.Soetens.
217-512: BOLTEN, J. E.A., - Het Leidse prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
206-571: BOLTEN, J. E.A., - Het Leidse prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
209-513: BOM, G.D., - De Zuiderkerk te Amsterdam. De eerste nieuwgebouwde kerk der Hervorming in Nederland. Geschiedkundig overzicht van den bouw van, en den dienst in deze kerk, alsook van haren toren en haar kerkhof, van 1600 tot heden. Met twee bijdragen, over het orgel en de klokken door J.W.Enschedť.
225-394: BOMANS, G., - Erik of het klein insectenboek.
219-374: BOMANS, GODFRIED (VERZAMELD DOOR), - Vroolijke vertellingen.
221-102: BOMANS, GODFRIED, - De ontevreden vis.
224-11: BOMANS, G., - Wonderlijke nachten.
215-102: BOMANS, G., - Sprookjes. met inl. van H. L. Prenen.
221-103: BOMANS, GODFRIED, - Het luie jongetje
218-99: BOMANS, G., - Sprookjes. met inl. van H. L. Prenen.
224-414: BOMANS, GODFRIED (VERZAMELD DOOR), - Vroolijke vertellingen.
216-386: BOMANS, G., - Een eeuw achter. Spel in twee bedrijven.
216-388: BOMANS, GODFRIED (VERZAMELD DOOR), - Vroolijke vertellingen.
208-379: BONDT, C. DE, - Heeft yemant lust met bal,of met reket te spelen..?' Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800.
221-279: BONGER, H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
197-308: BONHOEFFER, DIETRICH / WEDEMEYER, MARIA VON, - Bruidsbrieven uit de cel 1943-1945.
212-191: BONKE, H. / BOSSAERS,K., - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
193-408: BONKE, H., - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
225-427: BONSET, I.K., - Nieuwe Woordbeeldingen. De gedichten van Theo van Doesburg. Met een nawoord van K.Schippers.
191-473: BOO, J. A. DE, - Heraldiek.
215-611: BOO, J. A. DE, - Heraldiek.
223-313: BOOGAART, E.VAN DEN / DUPARC,F.J. SAMENSTELLING EN REDACTIE., - Zo wijd de wereld strekt. Catalogus van Tentoonstelling van de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979.
223-312: BOOGAART, E.VAN DEN / HOETINK,H.R., - Johan Maurits van Nassau-Siegen. A Humanist Prince in Europe and Brazil. Essays on the occasion of the tercentenary of his death.
218-153: BOOGAART, E. VAN DEN E. A., - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
222-269: BOOGERT, B.VAN DEN / KERKHOFF, J., - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars.
225-283: BOOGERT, B.VAN DEN / KERKHOFF, J., - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars.
207-536: BOOGMAN, J.C. / DANKBAAR, W.F. (WOORD VOORAF), - Teyler 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest.
214-583: BOOM, A. VAN DER, - C.A. Lion Cachet 1864-1945. Met een voorwoord van C.Lion Cachet.
221-341: BOOM, TINE M., - Zů was het! Fourageren in Drenthe.
218-568: BOOM, H. TEN, - De reformatie in Rotterdam.
223-561: BOOMA, J.G.J., - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens carularium van de parochie Voorburg (1338) 1435 -1566.
216-547: BOOMGAARD, J.E.A. E.A., - Hoogheemraadschap van Rijnland. Overzicht van archieven en verzamelingen.
222-150: BOOMGAARD, P. E.A. (ONDER RED.VAN), - Paper landscapes. Explorations in the environnemental history of Indonesia.
211-546: BOOMS, P.G., - Kissingen. Eene episode uit den oorlog in 1866 in Duitschland.
216-175: BOOMSMA, GRAA, - De idioot van de geschiedenis. (roman)
225-395: BOON, L.P., - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd.
225-396: BOON, L.P., - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
207-412: BOON, L.P., - Grimmige sprookjes. Voor verdorven kinderen.
207-410: BOON, L.P., - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd.
222-120: BOON, R. E.A. (M.M.V.), - De Kinderkrant. Geillustreerd Christelijk Weekblad. 1e en 2e jaargang.
224-417: BOON, L.P., - Eros en de eenzame man. Een droefgeestig en schandelijk porno-verhaal.
218-565: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en Gezag.
209-382: BOON, L.P., - Het vroege werk. (De voorstad groeit / Abel Gholaerts / Vergeten straat / Mijn kleine oorlog).
224-415: BOON, L.P., - De Kapellekensbaan. / Zomer te Ter-Muren.
224-416: BOON, L.P., - De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
216-389: BOON, L.P., - De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
221-504: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR), - IJsselstein uw woonstede in historische en hedendaagse beelden.
212-416: BOON, L.P., - Kapellveien. roman. oversatt fra nederlansk av Tove Tryti. Noorse vertaling van De Kapellekensbaan.
220-387: BOON, L.P., - De liefde van Annie Mols. / Als het onkruid bloeit.
220-388: BOON, L.P., - De voorstad groeit.
220-389: BOON, L.P., - Het vroege werk. (De voorstad groeit / Abel Gholaerts / Vergeten straat / Mijn kleine oorlog).
220-557: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en Gezag.
214-87: BOONE-SWARTWOLD, I.C.DE / HAMAKER-WILLINK,A., - Het nieuwste Omnibusboek voor onze kinderen. / Tweede rit met de nieuwste Omnibus. Een groot aantal verhaaltjes van vele kinderschrijvers. 2 delen in 1 band.
225-18: BOONE - SWARTWOLT., I.C. DE, - Wat Wim en Anneke in de vacantie beleefden. Een vroolijk verhaal voor alle vriendjes en vriendinnetjes.
206-270: BOONZAAIJER, C.G. / MEURS, J.G.W.VAN, - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein. Met opdracht van de schrijver.
209-541: BOORSMA, P., - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. 2e bundel.
222-573: BOORSTIN, DANIEL J., - The discoverers. 2 volumes.
214-588: BOOT, M. (E.A.), - Theo van Hoytema 1863-1917.
224-586: BOOT, M. (E.A.), - Theo van Hoytema 1863-1917.
225-362: BOOT, W.J.J., - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart.
221-525: BOOT, M. (E.A.), - De Overstrooming in Zeeland. Beschrijving van de rampen waardoor de Provincie Zeeland, tijdens den vloed van 12 Maart 1906, is getroffen, benevens een Beknopt Overzicht van overige geteisterde streken in ons land. Uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden.
219-588: BOOT, M. (E.A.), - Theo van Hoytema 1863-1917.
220-576: BOOT, MARJAN E.A., - Rozenburg. Monogrphie einer Manufaktur 1883-1917.
225-284: BOOTSMA, N.A., - De Hertog van Brunswijk 1750-1759. (Voogd van Willem V)
224-446: BOOVEN, H.VAN, - Leven en werken van Louis Couperus. 1 van de 1000 ex. niet genummerd wel gesigneerd door de schrijver.
207-370: BOOY, TH., - De levensavond van Koningin Wilhelmina.
225-502: BOOY, E. P. DE, - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
219-545: BOOY, E. P. DE, - Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
225-491: BORCHLING, C. / MUUSS,R., - Die Friesen.
225-398: BORDEWIJK, F., - Nachtelijk paardengetrappel. (gekozen uit: Fantastische Vertel-lingen)
219-375: BORDEWIJK, F., - Nachtelijk paardengetrappel. (gekozen uit: Fantastische Vertel-lingen)
220-394: BORDEWIJK, F., - Tijding van ver. Roman.
225-402: BOREL, H., - De laatste incarnatie.
214-357: BOREL, H., - StudiŽn.
215-455: BOREL, H., - Van de engelen
214-143: BOREL, H., - De chineesche kwestie.
214-144: BOREL, H., - De chineesche republiek. Lezing gehouden voor de Chineesche Vereeniging (Chung Wha Hwui) te Amsterdam.
206-396: BOREL, H., - De laatste incarnatie.
222-384: BOREL, H., - De laatste incarnatie.
221-413: BORGERS, G., - Kroniek van Paul van Ostaijen.
221-271: BORNEBROEK, A. H., - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996.
225-19: BORREBACH, HANS, - Zeven meisjes schilderen de H.B.S. Een roman vol verwikkelingen voor oudere meisjes.
222-21: BORREBACH, HANS, - Jolanda offert aan de slanke lijn. Roman voor oudere meisjes.
220-35: BORREBACH, HANS, - Lony zegt de huur op. Roman voor oudere meisjes.
220-36: BORREBACH, HANS, - Twee blonde meisjes en een chauffeur. Een roman vol verwikkelingen voor oudere meisjes.
210-368: BORRIE, G.W.B., - F.M.Wibaut. Mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
215-171: BORRMANN, M.-, - Soenda. Een reis door Sumatra.
222-122: BOS, P.R. (E.A.), - Nederlandsche schoolplaten. : Nederland in Woord en Beeld / Insulinde in woord en beeld / Europa in woord en beeld / Voor de Vaderlandsche geschiedenis / Het volle leven. Met begeleidende brief van uitgever.
225-285: BOS, DAVID, - In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland.
222-151: BOS, CORRIE, - Anai leu ita'. Een reisverslag van Marion Hakemulder en Corrie Bos. Drie maanden reisden zij door het Verre Oosten met in de rugzak: Lonely Planet's 'Asia on a shoestring' en Bill Dalton's 'Indonesia Handbook
218-587: BOS JZN., W., - Van hennepland tot huizenzee. (Geschiedenis van de Sliedrechtenaren)
205-604: BOS JZN., W., - Van hennepland tot huizenzee. (Geschiedenis van de Sliedrechtenaren)
220-543: BOS-ROPS, J.A.M.Y., - De archieven in Zuid-Holland. 2 delen.
220-561: BOS, W. JZN., - Sliedrecht, dorp van wereldvermaardheid.
225-148: BOSCH, F.D.K., - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek. Toegevoegd : artikel 'Naar aanleiding van de Gouden Kiem '. Door F.B.J. Kuiper19 p.
222-282: BOSCH, F.D.K., - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Frederick Hendrick de 20sten van bloeymaant van den jaare 1642. Tekstboek bij Studenten-Maskerade te Leiden, 1910.
206-551: BOSCH VAN DRAKESTEIN, M.E.CH., - STUDENTEN-MASKERADE - Bezoek gebragt aan Leiden in 1586 door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, etc. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-corps in junij 1870.
217-396: BOSCH, LAMBERT VAN DEN, - Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-helden en Ontdeckers van Landen deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de Nieuwe Wereldt. En eyndigende met den Roemruchten Admiraal M.A.de Ruyter. By een gebracht, en beschreven. Facsimile-editie van de uitgave van 1676.
225-309: BOSCH, M. / KLOOSTERMAN,A., - Lieve Dr.Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 1902-1942. t.g.v. van 50 jaar Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 1935-1985.
216-350: BOSCH, LAMBERT VAN DEN, - Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-helden en Ontdeckers van Landen deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de Nieuwe Wereldt. En eyndigende met den Roemruchten Admiraal M.A.de Ruyter. By een gebracht, en beschreven. Facsimile-editie van de uitgave van 1676.
218-155: BOSCH, F.D.K., - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
218-213: BOSCHMA, HILBRANDT, - Blank en bruin.
210-622: BOSCHMA, CORN. / PEROT, JACQUES, - Antoine-Ignace Melling (1763-1831) reizend kunstenaar. M.m.v. H.Sorbť, Th.Laurentius en R.Anhegger.
225-197: BOSCHMA, HILBRANDT, - Blank en bruin.
216-176: BOSDRIESZ, J. / SOETEMAN,G., - Ons IndiŽ voor de IndonesiŽrs. De oorlog - de chaos - de vrijheid. Bewerkt naar gelijknamige NOS-documentaire door C.van Heekeren.
223-535: BOSHUYER, J.C. E.A., - Gezicht op Delft. 1901-1914. Een selectie uit het beeldmateriaal van A.J.Prins, uitgever van ansichtkaarten.
224-215: BOSMA, U., - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
219-573: BOSMAN, A.F.W., - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenins van de Oostpartij.
221-517: BOSMAN-JELGERSMA, H. A., - Vijf Eeuwen Delftse Apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
224-338: BOSMANS, J., - Romme. Biografie, 1896-1946.
212-303: BOSSCHA, JOH., - Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands. Ten dienste vooral der adspiranten tot kadets bij de Koninklijke Militaire Akademie.
193-624: BOSSCHA JR, J., - Het boek der uitvindingen ambachten en fabrieken. Deel 6. (= laatste deel met index over alle delen)
199-151: BOSSCHER, D. / WAALDIJK, B., - Ambon eer & schuld. Politiek en pressie rond de republiek Zuid-Molukken.
223-367: BOSSCHER, PH.M., - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. 3 delen.
203-618: BOSSCHER, PH.M. E.A., - Het hart van Nederland. Steden en dorpen rond de Zuider-zee.
223-368: BOSSCHER, PH.M., - Vlootvoogden en zeeslagen.
217-557: BOSSCHER, PH.M., - De geschiedenis van het Korps Mariniers. 10 december 1665-1965. Samengesteld door de Commandant van het Korps Mariniers aan de hand van een historische studie van Ph.M.Bosscher.
204-284: BOSSCHER, D., - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-1952).
222-347: BOSSENBROEK, MARTIN E.A., - Oranje bitter. Nederland bevrijd.
221-342: BOSSENBROEK, M., - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereld-oorlog.
223-238: BOSSENBROEK, MARTIN E.A., - De Boerenoorlog.
217-143: BOSSENBROEK, M. P., - Van Holland naar IndiŽ. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger, 1815-1909.
204-641: BOSTERS, CASSANDRA, - Werk van Pam G.Rueter.
219-308: BOSTOEN, K., - Bonis in bonum. Johan Rademacher de Oude (1538-1617) humanist en koopman.
225-286: BOSWELL, JAMES, - Boswell in Holland. 1763-174. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zťlide). Edited by Fred.A.Pottle.
221-272: BOSWELL, JAMES, - Boswell in Holland. 1763-174. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zťlide). Edited by Fred.A.Pottle.
216-602: BOT, PETER, - Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving.
214-501: BOTERMAN, J.P. (MET INL.VAN), - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920.
216-226: BOTHA, C.GRAHAM E.A.(ONDER REDAKSIE VAN), - Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiednis. 1e jaargang. Uitgegee deur die Argiewe van de Unie van Suid-Afrika. 1938 in 2 delen. Bijdaes in Afrikaans, Engels of Nederlands.
216-225: BOTHA, C.GRAHAM E.A.(ONDER REDAKSIE VAN), - Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiednis. 11e jaargang. Uitgegee op las van die Minister van Onderwys. 1948 in 2 delen. Bijdragen in Afrikaans, Engels of Nederlands.
222-102: BOTTEMA, HIL, - Nederlandsche handenarbeid voor in 't huisgezin en elders naar oude vaderlandsche volkskunst-motieven. Hoofdzakelijk naar volkskunst uit Noordelijke en Oostelijke provincies.
204-286: BOTTENHEIM, S.A.M., - De opera in Nederland.
224-474: BOUCHER, W.J. / WERMESKERKEN, J.C.VAN (VOORWOORD), - De 's-Gravenhaagsche boekhandelaars Vereeniging 1904-1934. Dit exemplaar (nr.12) speciaal gedrukt voor J.E.Belinfante.
224-143: BOUMAN, B., - Van driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische officieren uit het KNIL 1900-1950.
210-341: BOUMAN, P. J., - Johan Maurits van Nassau. De Braziliaan.
223-104: BOUMAN VAN THERTHOLEN, S., - Die stoute hond.
201-186: BOUMAN, B., - Ieder voor zich en de Republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950.
194-305: BOUMAN, J., - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19e en 20ste eeuw.
221-305: BOUMAN, P. J., - Johan Maurits van Nassau. De Braziliaan.
222-505: BOUMAN, J., - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; vooraf-gegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. Herdruk 1977.
193-213: BOUMAN, B., - Ieder voor zich en de Republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950.
215-113: BOUMAN VAN THERTHOLEN, S., - Wat een schrik.
211-436: BOURGONDIňN, MAARTEN VAN / HOLLANDER, PETER E.A., - Rampspoed & Tegenslag.
189-13: BOUSSENARD, LOUIS, - De stoutmoedige luchtreizigers. Naar het fransch door J.L.van der Moer.
205-13: BOUSSENARD, LOUIS, - De stoutmoedige luchtreizigers. Naar het fransch door J.L.van der Moer.
209-305: BOUT, D.C.A., - Eerstelingen des Oogstes op Jappen.
201-404: BOUTENS, P.C., - Zomerwolken.
216-400: BOUTENS, P.C., - Oden en Fragmenten van Sapfo. Waaraan is toegevoegd zijn 'Ode aan Sapfo
216-401: BOUTENS, P.C., - Zomerwolken.
207-591: BOUTENS, P.C., - Middelburg's Overgang. Reizangen. Nr 881 van 950 genum.exemplaren. met losse namenlijst van medewerkers aan het gebarenspel: Middelburg's Overgang in 1574.
207-614: BOUTERSE, J., - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristenen bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw.
221-387: BOUVY, J. M. C., - Idee en werkwijze van Mevrouw Bosboom-Toussaint.
220-568: BOUWENS, A.M.C.M., - In goede handen. Tussen gasthuis en zorgcentrum.
215-250: BOUWER, J., - Het vermoorde land.
225-207: BOUWER, J., - Het vermoorde land.
219-191: BOUWER, J., - Het vermoorde land.
224-254: BOUWMAN, CARA ELLA (SAMENSTELLING), - Een bron die nooit dooft. Stemmen van tegenspraak in proza en poŽzie uit IndonnesiŽ.
188-93: BOUWMEESTER, J.C., - Jocko. (verhaal speelt in IndiŽ, maar mensen zien er anders uit)
214-586: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Antoon Derkinderen 1859-1925. Tentoonstellingscatalogus Noordbrabants Museum, Amsterdams Historisch Museum, Drents Museum. 1980/1981.
203-629: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Antoon Derkinderen 1859-1925. Tentoonstellingscatalogus Noordbrabants Museum, Amsterdams Historisch Museum, Drents Museum. 1980/1981.
223-574: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Antoon Derkinderen 1859-1925. Tentoonstellingscatalogus Noordbrabants Museum, Amsterdams Historisch Museum, Drents Museum. 1980/1981.
224-531: BOVEN, M.M.A.VAN E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Kastelen in Brabant. Van Burcht tot landhuis. Tentoonstelling Noord-Brabants Museum.
218-404: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Herinneringen van Wilhelm II aan zijn Keizerlijke Marine.
221-474: BOVEN, M.M.A.VAN E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Kastelen in Brabant. Van Burcht tot landhuis. Tentoonstelling Noord-Brabants Museum.
212-576: BOVEN, MARGRIET VAN (VOORWOORD), - Naar gothieken kunstzin'. Kerkelijke Kunst en Cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Tentoonstlellingscatalogus Noordbranbants Museum.
223-162: BOVENE, G.A.VAN, - Hier is IndiŽ..!
221-343: BOWER, TOM, - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland. Met een nawoord van Gerard Aalders.
209-612: BOWLBY, JOHN, - Charles Darwin. A new life.
203-145: BOXER, C.R., - Het profijt van de Macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800.
198-166: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
206-128: BOXER, C.R., - De Nederlanders in BraziliŽ, 1624-1654.
208-418: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800.
225-150: BOXER, C.R., - De Nederlanders in BraziliŽ, 1624-1654.
223-369: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600 - 1800.
194-418: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800.
216-360: BOXER, C.R., - De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw. Met een beschouwing door R.E.J.Weber over de zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge.
206-258: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN, - Nederlandsche Historie, Behelsende de Staat van de Nederlandsche Kerk voor de Hervorming, mitsgaders de eerste Veranderingen in den Godsdients en Leere, neffens de harde Vervolgingen daar over ontstaan in de Nederlanden, voor en tot de tyden van Carel de V. Hier is by gevoegt den Neder-landschen Sulpitius, van Jacobus Baselius, Of de Historie van de Christelyke Godsdient in Nederland ingestelt, bedorven en gesuivert, vermeerdert met een voorreden van Melchior Leydekker.
215-389: BOYLE, DAVID, - De Tweede Wereldoorlog in foto's.
225-404: BRAAK, M. TER, - De canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten. Samengesteld door Lťon Hanssen.
225-405: BRAAK, M. TER, - Hampton Court.
205-348: BRAAK, M. TER, - Hampton Court.
214-361: BRAAK, M. TER, - Van oude en nieuwe christenen.
223-390: BRAAK, M. TER, - Journaal 1939.
213-437: BRAAK, M. TER, - Verzameld werk. 7 delen.
213-436: BRAAK, M.TER / PERRON,E.DU, - De Propria Curesartikelen 1923-1925.
213-435: BRAAK, M. TER, - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940, Bijeengebracht en ingeleid doorFrancis Bulhof.
216-402: BRAAK, M. TER, - Van oude en nieuwe christenen.
215-508: BRAAK, M. TER, - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
214-360: BRAAK, M. TER, - Afscheid van domineesland. / Man tegen man.
204-400: BRAAK, M. TER, - Dťmasquť der schoonheid. Met een voorrede van E.du Perron.
220-397: BRAAK, M. TER, - Hampton Court.
220-398: BRAAK, M. TER, - Het Tweede Gezicht. (verzamelde essays). Met bibliografie door G. H. 's-Gravesande.
209-542: BRAAM, A.VAN E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Historische atlas van de Zaanlanden. Twintig eeuwen landschapsontwikkeling.
207-542: BRAASEM, W.A. / RUYTER DE WILDT,H.G.J.DE, - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was... Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
199-583: BRAAT, J. E.A. (ONDER REDACTIE VAN ), - Honderd jaar Rijks Museum 1885-1985.
215-456: BRABANDER, GERARD DEN, - Verzamelde gedichten.
202-453: BRABANDER, GERARD DEN, - Verzamelde gedichten.
216-404: BRABANDER, GERARD DEN / HATTUM, JAC.VAN /HOORNIK,E., - Drie op ťťn perron. Verzen van Gerard den Brabander Jac.van Hattum Ed Hoornik. 2 delen.
212-128: BRABANT, ELSE VAN (= E.J.VAN HARLINGEN), - Bloesem.
224-475: BRACHES, ERNST, - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau.
215-590: BRACHES, ERNST, - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau.
193-573: BRAK, P., - Loosduinen op eigen benen. De burgemeesters van Loosduinen tussen 1811 en 1923 en wat zij voor het dorp hebben betekend.
225-406: BRAKMAN, W., - Die ene mens.
207-426: BRAKMAN, W., - De gehoorzame dode.
213-438: BRAKMAN, W., - De Revisor. Schrijversprentenboek Willem Brakman.
220-400: BRAKMAN, W., - De gehoorzame dode.
215-283: BRAMMETJE, (= H.DU CROO), - Eigenwijze liedjes van Brammetje. Gezingzegd door den liedjesspeler Cor Ruys. Op muziek gezet door Han Beuker. Voorwoord van Johan Luger.
215-636: BRAND, JAN E.A. (REDACTIE), - Wim de Haan.
222-270: BRAND, HANNO / M‹LLER, LEOS, - The Dynamics of Economic Culture in the North Sea - and Baltic Region in the late Middle Ages and early modern Period.
218-346: BRANDENBURG, A., - Annie Romein-Verschoor, 1895-1978. Leven en werk. 2 delen.
203-146: BRANDES, J., - Verhandelingen. 1: Een verslag van Prof.A.C.Vreede omtrent eenen verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften. 37p. 2: Enkele oude stukken, betrekkingen hebbende op oud-Javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Un.boekerij te Leiden. 13p. 3: Verslag v.h. Int.Orientalisten congres te Hanoi 1902 51p. 4: Kern en de Archipel. 36p 5: De waarde van Tjandi Prambanan tegenover de andere oudheden te Java. 19p. 6: Een puzzle opgelost. Het Lingga voetstuk van Singasari. 89p.
208-159: BRANDES, J., - Toelichting tot de schetsstaalkaart van Celebes samengesteld door den Heer K.F.Holle.
209-82: BRANDSTAEDTER, H., - Een Voetbalwedstrijd. Een verhaal uit het schoolleven. Naar het duitsch.
222-152: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - IndonesiŽ's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit nagelaten papieren van F.J.G. van Emden en G.L.Tichelman.
224-296: BRANDT, GERARD, - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, etc. L.Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Op nieuw uitgegeven. 5 delen.
210-246: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Reizend achter het heimwee. Gedichten.
221-388: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Fetisj & feniks. Gedichten. (voorin : voor A.Koolhuis van Willem Brandt)
207-202: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Zwarte moesson.
216-177: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Demarcatielijn.
219-192: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Zwarte moesson.
212-343: BRANDT-VAN DER VEEN, J., - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. 3 delen. I: 1798-1820. deel II: 1820-1825. deel III: 1825-1830.
212-530: BRANGER, J.D.C., - Twee eeuwen voor de klas. Lerarenopleiding basis-onderwijs Haarlem. Verleden-heden-toekomst Pabo Haarlem 1795-1995.
210-632: BRAUDEL, FERNAND, - La Mťditerranťe et le monde Mťditerranťen a l'…poque de Philippe II. Seconde ťdition revue et augmentťe. 2 volumes.
212-209: BRAUWER, MARIJN DE (PS. M.DE B.), - Wat een koffieboontje vertelde. Een verhaal voor oud en jong. Reclameboekje van Nelle.
222-24: BRAZIL, ANGELA, - De nieuwe van Zonnehoek. vertaald door Cath.A.Dermout-Visser.
216-20: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radio jongens in het donkerst Afrika. (vert.uit het engels).
216-21: BRECKENRIDGE, GERALD, - De Radio jongens op zoek naar de verloren Alaska-expeditie.
216-19: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radio jongens bij den geheimen dienst. Bewerkt door R.H.G.Nahuys.
217-19: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radio jongens bij den douanedienst. Bewerkt door R.H.G.Nahuys.
212-25: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radiojongens. Omnibus. Inhoud: De radiojongens bij de geheime dienst. / De radiojongens in donker Afrika. / De radiojongens zoeken het verloren Atlantis. Nederlandse bewerking van Wolter A.Keers. (vert.uit het engels).
216-235: BREDELL, H.C. / GROBLER, P., - Gedenkschriften van Paul Kruger. Bewerkt door Fr.Rompel.
202-457: BREDERO, G. A., - Moortje. uitgegeven en toegelicht door F.A.Stoett.
213-643: BREDEROO, NICO J. E.A., - Oog in oog met de spiegel.
215-151: BREE, L.W. DE, - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
217-523: BREE, L.W. DE, - Walcheren onder vreemde heersers.
225-122: BREE, L.W. DE, - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
220-465: BREEKVELDT, W.F.G. E.A. (O.R.V.), - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H.Schenkeveld.
218-202: BREET, MICHAEL, - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 Augustus 1665.
206-530: BREGMAN, J., - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
206-529: BREGMAN, J., - Schagen door de eeuwen heen.
215-562: BREGSTEIN, PH. / BLOEMGARTEN, S., - Herinnering aan Joods Amsterdam.
204-515: BREGSTEIN, PH. / BLOEMGARTEN, S., - Herinnering aan Joods Amsterdam.
216-495: BREIJ, MIEKE / BAUMHAUER, JON, - De Stammen onder de Leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
206-568: BREKELMANS, F.A., - De Belgische Enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechts-geschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
224-144: BREMAN, J., - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw.
206-507: BREMER, J.T., - 150 Jaar Anna Palowna polder. 1845-1995.
203-597: BREMER, J.T., - Wiringherlant . Deel I. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen.
209-540: BREMER, J.T., - Wiringherlant. 2 delen. Deel I. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen. Deel II: Sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee.
191-587: BREMMER, R. H., - Delftsch aardewerk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 97 Lichtdrukken.
222-291: BREMMER, C. / KOOL, M. N. G., - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).
224-145: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1914.
212-264: BRETON DE NIJS, E., - Vergeelde portretten. Uit een Indisch familiealbum.
225-149: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1914.
218-148: BRETON DE NIJS, E. (= ROB NIEUWENHUIS), - Batavia, koningin van het Oosten. Album met grote ingeplakte reproducties van oude foto's. met inleiding.
210-138: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1914.
211-437: BREUGEL, GUUS VAN E.A., - Van je familie moet je het hebben.
224-494: BREUGEL DOUGLAS, H., - Over het adelsregt in de Nederlanden.
209-479: BRICKER, CH., - Geschiedenis van de cartografie. Voorwoord van G.Roe Crone. Selectie van de kaarten R.v.Tooley.
216-144: BRIňT, KEES, - Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter. Een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-IndiŽ in 1820.
221-121: BRILL, H.J., - Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen.
215-457: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. In biographieŽn en bibliographieŽn. 1830-1900. Grootendeels herzien door den auteur, verder verzorgd en bijgewerkt door Taco H.de Beer. 3 delen.
197-426: BRINK, JAN TEN, - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aestetische studie van het Hollandsche blijspel der XVIIde eeuw. Inleiding en levensbeschrijving. Tweede geheel omgewerkte druk.
202-458: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. In biographieŽn en bibliographieŽn. 1830-1900. Grootendeels herzien door den auteur, verder verzorgd en bijgewerkt door Taco H.de Beer. 3 delen.
214-367: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
216-405: BRINK, JAN TEN, - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aestetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw.
222-271: BRINK, J. R. M. V.D., - Zoeken naar een 'Heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
219-222: BRINK, A. / COETZEE,J.M., - Ons geduld heeft zijn grenzen. Literatuur uit Zuid Afrika. Ingeleid door Adriaan van Dis.
204-651: BRINKBńUMER, KLAUS / H÷GES, CL., - De laatste reis van Columbus. Opkomst en ondergang van de grootste ontdekkingsreiziger.
217-22: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loek's bakvischtijd.
225-24: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Hoe het Lies en Loek verder ging.
225-25: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loek verloofd.
222-25: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Hoe het Lies en Loek verder ging.
214-96: BRINKGREVE, DIEN, - Kerst vertellingen.
212-29: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De van Dalentjes.
212-28: BRINKGREVE, H., - Riekje Roodmuts. / Van twee meisjes en een fiets.
225-27: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Tilly en haar vriendinnen.
219-14: BRINKGREVE, DIEN, - Kerst vertellingen.
218-11: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loek's bakvischtijd.
212-30: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De van Dalentjes.
212-31: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Het nestkuiken.
212-33: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Voor 't eerst van huis.
225-22: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De Meiclub ontbonden.
207-537: BRINKGREVE, CL. (EINDREDACTIE), - Haarlemmerhout 400 jaar. 'mooier is de wereld nergens
225-21: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
222-26: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loek's bakvischtijd.
225-23: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De Meiclub uit kampeeren.
225-26: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loes op de H.B.S.
212-32: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Hoe het Lies en Loek verder ging.
225-20: BRINKGREVE, WILLY, - De Westerveldjes.
214-24: BRINKGREVE, WILLY, - De Westerveldjes.
213-9: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
220-39: BRINKGREVE, WILLY, - Keesje.
220-40: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
219-486: BRINKHOFF, J.M.G.M., - Een eeuw De Gelderlander-Pers. Verschenen t.g.v. het 100-jarig bestaan.
223-569: BRINKMAN, ELS, - De Branding 1917-1926.
224-580: BRISAC, CATHERINE, - Le Vitrail.
216-406: BROECK, WALTER VAN DEN, - Aantekeningen van een stambewaarder. roman.
223-493: BROEDERS, P.W.A., - Gijsbert Franco baron von Derfelden van Hinderstein 1783-1857. Leven en werk van 'eene ware specialiteir' in kaart gebracht.
225-364: BROEK, LAURA VAN DEN / JACOBS, MAAIKE, - Christenslaven. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743). m.m.v.Gerard van Krieken.
221-344: BROEK, H. J. VAN DEN, - Hier Radio-Oranje. De stem van strijdend Nederland. Vijf jaar radio in oorlogstijd. Met voorwoord van Jan Moedwil.
212-620: BROEK, ANNET VAN DEN E.A., - Hun laatste rustplaats. Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
217-245: BROEKHALS, F. J., - Tussen onkruid en rozen.
219-504: BROEKHUIJSEN, W.N. E.A., - Van de Wadden tot de Wielingen.
190-596: BROEKHUIZEN, R., - Meppel in 1813.
222-328: BROERSMA, K., - Buigen onder de storm. Levensschets van Philip Machanicus 1889-1944.
217-488: BROERSMA, M., - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
207-548: BROESHART, A.C. / HAAS,H.DE, - Die brand moet uit. 100 Jaar beroepsbrandweer in 's Gravenhage.
221-368: BROEZE, F. J. A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-IndiŽ omstreeks 1840.
221-597: BROK, M.F.A., - De Perzische expeditie van Keizer Julianus volgens Ammianus Marcellinus.
224-518: BROK, C. J. M., - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de 19e eeuw.
225-121: BROK, C. J. M., - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de 19e eeuw.
221-345: BROK, ED, - Aramits. Grijs verzet in zwarte jaren 1940-1945.
206-595: BROK, M.F.A., - De Perzische expeditie van Keizer Julianus volgens Ammianus Marcellinus.
222-272: BROKKEN, H. M., - Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.
220-509: BROLSMA, R., - It Heechhof. (roman)
216-373: BROM, G., - Alberdingk Thijm.
214-368: BROM, G., - Hollandse Schilders en Schrijvers in de vorige eeuw.
222-261: BROM, G., - Alfons AriŽns. 2 delen.
223-276: BROM, GERARD, - De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Neder-land 1895-1907.
220-314: BROM, G., - Java in onze kunst.
225-28: BROMBERG, PAUL, - Hannie Helmer.
202-152: BROMMER, B., - Reizend door Oost-IndiŽ. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
221-346: BRONGERS, E. H., - Grebbelinie 1940. 9e druk.
224-147: BRONKHORST, D. (SAMENSTELLING), - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ.
225-29: BRONKHORST, ELISE, - Een wereldje op de hei.
190-28: BRONKHORST, ELISE, - Loekie en haar clubje.
219-522: BROOD, P., - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
224-105: BROOS, W., - Henk's kooivacantie. (= deel I van 3 delen)
199-122: BROOS, PIET, - Avontuur van Keesje Holland. (verhaal speelt tijdens de duitse bezetting)
191-588: BROOS, B. E.A., - Hollandse Meesters uit Amerika.
225-89: BROOS, PIET, - Vader leest voor. Een bundel van 36 verhaaltjes in dichtvorm.
224-148: BROOSHOOFT, P., - De ethische koers in de koloniale politiek.
225-569: BROTTON, JERRY, - The sale of late King's goods. Charles I and His Art Collection.
202-185: BROUWER, C.G., - Cauwa ende Comptanten: De Verenigde Oostindische Compagnie in Jemen. / Cowha and Cash: The Dutch East India Compagny in Yemen 1614-1655.
219-351: BROUWER, JOH., - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
210-311: BROUWER, JOH., - Kronieken van Spaansche Soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog.
191-493: BROUWER, A., - Tusken Dea en Libben. Roman.
219-281: BROUWER, S., - De Amsterdamsche Bank 1871-1946. Jubileum uitgave bij het 75-jarig bestaan.
205-206: BROUWER, W., - Paul Kruger. Met een voorwoord van P.Louwerse.
218-157: BROUWER, PAUL R. (OPENINGSSPEECH), - International Aspects of the Indonesian Struggle for Independence. Contibutions by Mary C.van Delden / Susanto Zuhdi / J.van Goor / Islam Salim / Hans Meijer. Aspek-aspek inrternational perjuangan kemerdekaan Indonesia.
214-267: BROUWER, JOH., - Verzameld werk. 3 delen. I. In de schaduw van de dood / Vandaag geen spreekuur. II: Philips Willem - Montigny. III. De achtergrond der Spaanse Mystiek - Het Mysterie van Spanje.
221-497: BROUWER, J., - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr.J.J.L.van der Bruggen. (1804-1863).
212-549: BROUWER, T., - Sleutelstad-Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
225-236: BROUWERS, J., - De IndiŽ-romans. Het verzonkene - Bezonken rood - De zondvloed.
207-430: BROUWERS, J., - De zondvloed.
220-386: BROUWERS, J., - De spoken van Godfried Bomans.
220-402: BROUWERS, J., - De zondvloed.
213-644: BROWN, TOM, - Amusements serious and comical and other works. Edited with notes by Arthur L.Hayward.
204-634: BROWN, CHR. / VLIEGHE, H., - Antoon Van Dyck 1599-1641.
203-274: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek. 3e geheel herziene druk.
198-133: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek. 3e geheel herziene druk.
212-163: BRUGGEMAN, L., - Tuinboek voor de tropen.
220-298: BRUGGEMAN, L., - Tuinboek voor de tropen.
212-422: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
219-379: BRUGGEN, C. VAN, - Heleen 'Een vroege winter
224-419: BRUGGEN, C. VAN, - Een coquette vrouw.
219-381: BRUGGEN, KEES VAN, - Poker.
224-423: BRUGGEN, C. VAN, - Tirol.
211-391: BRUGGEN, CARRY VAN, - Het huisje aan de sloot. Inleiding en annotaties van H.Beem.
211-392: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. 2 delen.
219-377: BRUGGEN, CARRY VAN, - Avontuurtjes.
223-391: BRUGGEN, CARRY VAN, - De verlatene. Een roman uit het Joodsche leven.
223-392: BRUGGEN, C. VAN, - Eva.
224-420: BRUGGEN, CARRY VAN, - Het huisje aan de sloot.
219-380: BRUGGEN, CARRY VAN, - Om de kinderen.
219-282: BRUGGEN, M. P. VAN E.A., - Poker.
213-440: BRUGGEN, C.VAN - WOLF, R., - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
214-370: BRUGGEN, CARRY VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A.Gomperts.
216-408: BRUGGEN, C. VAN, - Hedendaagsch Fetischisme. met een voorwoord van A.Romein-Verschoor.
224-421: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
224-422: BRUGGEN, CARRY VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A.Gomperts.
222-29: BRUGMAN, A.W., - Naar Mars.
216-178: BRUGMAN, P., - Naar de Oost. Oorlogvrijwilligers naar Nederlands IndiŽ 1945-1948.
225-288: BRUGMANS, H., - Historische opstellen opgedragen aan Prof.Dr.H.Brugmans t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam.
203-394: BRUGMANS, I.J., - Tachtig Jaren Varen met 'De Nederland ', 1870-1950. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V.Stoomvaart Mij. 'Nederland
211-304: BRUGMANS, H. (O.R.V.)., - Nederland door de eeuwen heen. Geillustreerde bescha-vingsgeschiedenis van Nederland. 2 delen.
188-528: BRUGMANS, H. / LOOSJES, A., - Amsterdam in Beeld.
197-521: BRUGMANS, H., - Het Nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd.
225-208: BRUGMANS, I.J., - Gevangen op Java. Dagboek uit het Jappenkamp.
219-174: BRUGMANS, W., - Korang oewang. (Zonder geld).
210-220: BRUGMANS, WILKO A.G.M., - De bastaard van Bonaire. (roman berustend op feitelijke gegevens)
212-225: BRUGMANS, I.J., - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
221-533: BRUGMANS, I.J., - Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden.
218-405: BRUGMANS, I.J., - Van Chinavaart tot Oceaanvaart. De Java-China-Japan lijn / Koninklijke Java-China-Paketvaart lijnen. 1902-1952.
194-504: BRUGMANS, I.J. (ONDER RED.VAN), - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1836-1961. J.B.Wolters Uitgeversmaatschappij.
207-529: BRUGMANS, H. / LOOSJES, A., - Amsterdam in Beeld.
225-209: BRUGMANS, I.J., - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
223-531: BRUGMANS, H. / WEISSMAN, A.W., - Het stadhuis van Amsterdam. bandontwerp van A.v.d.Valk.
221-275: BRUGMANS, I.J., - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
208-602: BRUHN, W. / TILKE, M., - A. pictorial history of costume. A survey of all periods and peoples from antiquity to modern times including national costume in Europe and non-European countries.
219-610: BRUHNS, WIBKE, - Het land van mijn vader. Geschiedenis van een Duitse familie. Vertaald door Hans Driessen.
222-31: BRUIJN, COR, - Sneeuwwitje. Voor oudere kinderen voor toneel bewerkt.
188-24: BRUIJN, C. / BRUIJN- DE VRIES, - Sijtje.
203-22: BRUIJN, COR, - Nils Eira en zijn kinderen. 3 delen in 1 band.
217-24: BRUIJN, COR, - Greetje en Groetje. Avonturen van een meisje en een eekhoorn.
218-135: BRUIJN, COR, - Nederlandse Sagen.
193-4: BRUIJN, COR, - Keteltje in de 'Lorzie
215-137: BRUIJN, M., - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
210-49: BRUIJN, D.DE, - De avonturen van den Baron van MŁnch-hauseen. Opnieuw naar het Hoogduitsch bewerkt.
223-377: BRUIJN, J.R. / BAALEN, C.VAN, - Van zeeman tot residentieburger. Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838).
210-122: BRUIJN, M., - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijs-pionier en schrijver, 1883-1978.
224-302: BRUIJN, JAN DE, - De sabel van Colijn. Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland.
225-106: BRUIJN, R.VAN DER, - Wespen en bijen, Verhalen voor mijne kleinkinderen. Met inleidiend woord van P.Louwerse.
204-291: BRUIJN, A. / BUNTE, E.H., - Tweeduizend eeuwen Nederland. En toen pas kwamen de Romeinen...
212-37: BRUIJN, COR, - De Valk zeilt uit.
212-39: BRUIJN, COR, - Keteltje in het Veerhuis.
211-376: BRUIJN, J. R. E.A., - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
197-171: BRUIN, R.DE, - Islam en nationalisme in door Japan bezet IndonesiŽ 1942-1945.
205-21: BRUIN, E.L.DE, - In en om de boschhut.
210-582: BRUIN, M.P.DE, - Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland.
221-606: BRUIN, C.C.DE E.A., - Geert Grote en de moderne devotie.
210-581: BRUIN, M.P.DE, - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
225-30: BRUIN, E.L.DE, - In en om de boschhut.
220-563: BRUIN, M.P.DE, - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
224-150: BRUININK-DARLANG, CHR., - Hervormingen in de Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel oin de periode 1905-1940.
194-153: BRUININK-DARLANG, CHR., - Hervormingen in de Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel oin de periode 1905-1940.
214-475: BR‹LL, JEAN, - Vestdijk op krantenpapier.
212-164: BRUN, SANTE, - Awas stroom! Weerzien en kennismaking met IndonesiŽ. Schetsen van een trektocht op Java en Bali.
220-43: BRUNE, LOUT DE, - Tusschen potten en pannen
221-122: BRUNET, J.F., - De jonge avonturiers van Florida. naar het engelsch.
221-389: BRUNING, HENRI, - Het verbond.
223-554: BRUSSE, M.J., - Wilton 1854-1929. FŁnfundsiebzig Jahr Geschichte der Firma Wilton's Machinefabriek en scheepswerf.
218-569: BRUSSE, M.J., - Rotterdamsche zedeprenten.
222-513: BRUSSE, M.J., - Rotterdamsche zedeprenten. Tweede druk met een naschrift.
215-349: BRUSSE, M.J., - 25 Jaar onder de menschen. 2 delen.
217-28: BRUYNINCKX, JEF, - Het vuur op de rots.
215-563: BUBER, MARTIN, - Die Frage an den Einzelnen.
210-488: BUBER, MARTIN, - Chassidische vertellingen.
200-415: B‹CH, B., - De kleine blonde dood. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
202-465: B‹CH, B., - De hel. (in 1990 verscheen hiervan een kortere versie)
202-466: B‹CH, B., - De rekening.
221-390: B‹CH, B., - De kleine blonde dood. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
204-403: B‹CH, B., - Het geheim van Eberwein.
206-400: B‹CH, B., - Literair Omreizen. Een idioticon.
220-403: B‹CH, B., - De hele wereld in een vitrinekast. Het volkenkundig museum & de rest van de wereld.
219-223: BUCHAN, JOHN, - De schat van den Rooi-rand. Nederlandsche bewerking van A.B.van Tienhoven.
212-593: B‹CHNER, K. / NOBIS, N., - Kurt Schwitters. 1887-1948. Ausstellung zum 99. Geburtstag Sprengel Museum Hannover 4. Februar - 20. April 1986.
217-609: BUCKLER, JULIE A., - Mapping St.Petersburg. Imperial text and cityshape.
213-165: BUDDE, J.K., - Naar de parels van het Oosten : Java en Sumatra.
207-204: BUDDING, R.P., - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse land-strijdkrachten in IndonesiŽ 1945-1949.
212-226: BUDDING, R.P., - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse landstrijdkrachten in IndonesiŽ 1945-1949.
225-408: BUDDINGH, C., - Gedichten 1838/1970.
220-325: BUDDINGH, D., - Over oude en latere Drinkplegtigheden, vooral der ScandinaviŽrs, Germanen en Nederlanders.
224-404: BUELENS, G. E.A., - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber amicorum voor Ad den Besten.
221-412: BUELENS, G. E.A., - Paul van Ostaijen 1896-1928 wegwijzers naar de werkelijkheid.
224-393: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
214-422: BUIJNSTERS, P. J. A. M., - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'het Graf
214-408: BUIJNSTERS, P. J., - Justus van Effen (1684-1735) Leven en Werk.
210-123: BUIJNSTERS, P.J./BUIJNSTERS-SMETS,L., - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800.
210-118: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
190-473: BUIJNSTERS, P. J., - Justus van Effen (1684-1735) Leven en Werk.
203-454: BUIJNSTERS, P. J. A. M., - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'het Graf
216-126: BUIJNSTERS, P.J./BUIJNSTERS-SMETS,L., - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw.
215-546: BUIJNSTERS, P. J., - Wolff & Deken. Een biografie. Een biografie.
190-536: BUIJNSTERS, P. J., - Wolff & Deken. Een biografie.
216-376: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
223-594: BUIJSEN, EDWIN / NIEMEIJER, J.W., - Cornelis Troost en het theater. Tonelen van de 18de eeuw. / And the theatre of his time. Plays of the 18th century.
219-516: BUIJTENEN, M.P. VAN, - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterschapkundige bijdrage.
216-504: BUIJTENEN, M.P.VAN E.A., - Middeleeuwse Fries Huwelijkstoespraken in Bazel. Overdruk uit Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland.
215-226: BUIJZE, W., - Rumphius reis naar Portugal. 1645-1648. Een onderzoek.
221-598: BUITELAAR, MARJO / GELDER, GEERT JAN, - Het badhuis tussen hemel en aarde
215-176: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Wat wij in ons hart sloten.
215-175: BUITENWEG, H., - Land waar de gamelan klinkt.
212-186: BUITENWEG, H., - Krokodillenstad. Met handtekening van de schrijver.
203-151: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Land waar de gamelan klinkt.
197-137: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Wat wij in ons hart sloten.
197-136: BUITENWEG, H., - Soos en samenleving in Tempo Doeloe.
223-165: BUITENWEG, H., - De laatste Tempo Doeloe.
213-304: BUITENWEG, H., - Omong Kosong. / Omong kosong lagi. Vreugden uit het Oude IndiŽ. 2 delen.
188-113: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - De laatste Tempo Doeloe.
219-165: BUITENWEG, H., - Krokodillenstad. Met handtekening van de schrijver.
202-153: BUITENWEG, H., - Kind in Tempo Doeloe.
225-145: BUITENWEG, H., - Bandoeng.
213-166: BUITENWEG, H., - Soos en samenleving in Tempo Doeloe.
213-167: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Wat wij in ons hart sloten.
224-151: BUITENWEG, H., - Zo kenden wij Batavia.
213-255: BULEM, MAYRA, - Wees niet bang voor je eigen herinneringen. Jaren 1941-1949 Nederlands-IndiŽ.
221-146: BULHOF, FR., - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky. (1741-1819).
218-407: BULLEN, F.T., - De zwerftochten van de Cachalot. de wereld rond op jacht naar potvisschen. Vert. door P. Verhoog.
216-411: BULTHUIS, R., - Grotesken.
213-574: BULTHUIS, PETER, - Een Weduwe in Koffie, Thee en Tabak. Uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het Rotterdamse bedrijf De Erven de Wed.J.van Nelle N.V. 1782-1982.
204-631: BUNNIG, C. (EINDREDACTIE), - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19e eeuw.
218-158: BURCK, W., - Wandelingen door den Botanischen tuin te Buitenzorg.
223-398: BUREN, JOHANNA VAN, - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door H.Entjes. (Joh.van Buren 1881 - 1962 - geboren in Hellendoorn schreef haar gedichten in streektaal).
225-123: BUREN, J.VAN / WEERSMA,R.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Algemeene geschiedenis uit de Nieuwe Geillustreerde geschiedenis onder redactie van Dr. Jan Romein.
211-508: BURG, J.W. VAN DER (VOORWOORD), - Waar mensen samenkomen. Een wandeling van 200 jaar door de Sint Adrianusparochie Naaldwijk
223-123: BURG, P.VAN DER, - Schets der Natuurkunde ten dienste der scholen. Derde stukje.
222-124: BURGERS, JACQUELINE, - Helden aan de wand. Historische schoolplaten.
225-151: BURGERS, HERMAN, - De garoeda en de ooievaar. IndonesiŽ van Kolonie tot Nationale Staat.
212-147: BURGERS, JACQUELINE, - Rie Cramer leven en werk.
208-142: BURGERS, JACQUELINE, - Helden aan de wand. Historische schoolplaten.
195-300: BURMAN, K., - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, Zedert den jare 1441, en vervolgens voorgevallen. 3 delen.
220-240: BURN, W.L., - Emancipation and apprenticeship in the Britsh West Indies.
224-109: BURNETT, FRANCES H., - Kleintje. Herinneringen van een kind.
225-107: BURNETT, FRANCES H., - Piccino. / De kleine Lord of hoe een zeer klein werkelijk jongetje in een ideaal werd herschapen. / Lionel / Poesje vertelt kleine Betty's geschiedenis.
225-409: BURSSENS, G., - Verzameld proza.
205-199: BUSCHKENS, W.F.L., - The family system of the Paramaribo creoles.
213-276: BUSCHKENS, W.F.L., - The family system of the Paramaribo creoles.
224-424: BUSKEN HUET, CD., - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
210-410: BUSKEN HUET, CD., - Schrijversprentenboek Conrad Busken Huet.
192-456: BUSKEN HUET, CD., - Litterarische Fantasien en Kritieken. 25 delen + het registerdeel.
223-277: BUSKEN HUET, CD., - Het Land van Rembrandt. StudiŽn over de Noordnederlandsche Beschaving in de zeventiende eeuw. 2 delen in 3 banden.
213-447: BUSKEN HUET, CD., - Litterarische Fantasien en Kritieken. 24 (van de 25) delen + het registerdeel.
220-404: BUSKEN HUET, CD., - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
211-594: BUSKENS, LEON, - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko. Aspecten van wet en werkelijkheid, iin het bijzonder in de steden Rabat en Salť en het omliggende platteland.
223-570: BUSSCHE, W.VAN DEN (SAMENGESTELD), - Constant Permeke.
224-13: BUSSUM, SANI VAN, - In de gouden klok.
189-18: BUSSUM, LINA VAN (= F.J.VALKHOFF-JONKHOFF), - Uitgevlogen.
191-640: BUTTINGHA WICHERS, J.VAN, - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen, benen- en ijzeren schaatsen en koude winters. Handleiding voor het hardrijden, figuurrijden en het oefenen op het ijs. Met aardige oude prenten geillustreerd. Reprint van de uitgave van 1888. 's-Gravenhage - W.Cremer)
190-632: BUTTINGHA WICHERS, J.VAN, - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen, benen- en ijzeren schaatsen en koude winters. Handleiding voor het hardrijden, figuurrijden en het oefenen op het ijs. Met aardige oude prenten geillustreerd. Reprint van de uitgave van 1888. 's-Gravenhage - W.Cremer)
217-102: BUUL, TINE VAN, - De schat des harten. Vertellingen.
221-140: BUUL, TINE VAN / HOLTROP, AUKJE E.A., - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
208-151: BUUL, TINE VAN / HOLTROP, AUKJE E.A., - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
203-153: BUUR, D., - Persoonlijke documenten Nederlandsch-IndiŽ IndonesiŽ. Keuze-bibliografie.
223-166: BUUR, D., - Persoonlijke documenten Nederlandsch-IndiŽ / IndonesiŽ. Keuze-bibliografie.
213-242: BUUR, D., - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ, 1825-1991.
219-259: BUURMAN, P., - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
204-663: BUURMAN, M.DE, - Thomas Mann. Schrijverschap tegen de vergankelijkheid.
202-618: BUVELOT, QUENTIN, - Frans van Mieris 1635-1681. met essays van O.Naumann en E.de Jongh en verdere bijdragen. Tentoonstellingscatalogus.
213-603: BUVELOT, QUENTIN, - Made in Holland. Hoogtepunten uit de verzameling van Eijk en Rose-Marie de Mol van otterloo.
220-405: BUYSSE, C., - īt Bolleken.
220-406: BUYSSE, C., - Lente.
220-621: BUYTENDIJK, F.J.J., - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
225-289: BYMHOLT, B., - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894). Met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
190-299: BYNAEUS, ANT., - Twee boeken over de geboorte, En Verhandelinge over de Besnydenis van Jesus Christus, uit Joodze, Romeinze, en andere Oudheden. Vertaalt door Fred.Wilh.Westhovius.
221-276: BYVANCK, W.G.C., - Vaderlandsche figuren op den overgang der Achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781 / De prins in ballingschap, 1795-1809 / Eeuwspiegel, 1812.
217-246: CAESAR, N., - Het deftige dorp in de thee.
215-284: CAESAR, N., - Het deftige dorp in de thee.
222-134: CALCAR, E. VAN, - FrŲbels methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
224-426: CALIS, P., - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
199-584: CALKER, H.H.VAN, - In het atelier van den schilder. Bezoeken bij Nederlandsche beeldende kunstenaars van dezen tijd. Deel I. meer niet verschenen.
206-574: CALKER, H.H.VAN, - In het atelier van den schilder. Bezoeken bij Nederlandsche beeldende kunstenaars van dezen tijd. Deel I. meer niet verschenen.
212-577: CALKER, H.H.VAN, - In het atelier van den schilder. Bezoeken bij Nederlandsche beeldende kunstenaars van dezen tijd. Deel I. meer niet verschenen.
197-543: CALKOEN, H. J., - Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats.
207-544: CALKOEN, H. J., - Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats.
208-619: CALLOW, PH., - Chekhov. The hidden ground. A biography.
224-301: CALMEYER, M.R.H., - Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus. Ingeleid en bewerkt door J.Hoffenaar.
215-351: CALMEYER, M.R.H., - Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus. Ingeleid en bewerkt door J.Hoffenaar.
211-596: CAMERON STONE, G., - A glossery of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor.
222-233: CAMERON, T., - An illustrated history of South Africa.
225-332: CAMMAERT, A.P.M., - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
211-349: CAMMAERT, A.P.M., - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
225-290: CAMP, VALERIA VAN, - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland. 2 delen. I: Onderzoek II: Bijlagen.
223-494: CAMPBELL, T., - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
199-20: CAMPEN, FENNA VAN (=J.BOS-MEILINK), - De meisjes Mees.
208-443: CAMPERT, R. / VINKENOOG, S. E.A. (SAMENSTELLING), - Boekje open. Artikelen over Hans Andreus J.Bernlef, L.P.Boon, C.Buddingh e.v.a. bekende auteurs.
214-379: CAMPERT, R., - Campert compleet. Vervolg. Op reis / Na de troonrede / De Harm en Miepje Kurk Story / Wie doet de koningin / Somberman's actie / Zachtjes neerkomen / Zes verhalen.
214-378: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
191-398: CAMPERT, R., - Campert compleet. Vervolg. Op reis / Na de troonrede / De Harm en Miepje Kurk Story / Wie doet de koningin / Somberman's actie / Zachtjes neerkomen / Zes verhalen.
201-417: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
201-418: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
216-412: CAMPERT, J., - Verzamelde Gedichten, 1922-1943.
224-428: CAMPERT, J., - Sonnetten voor Cynara.
206-401: CAMPERT, J., - Verzamelde Gedichten, 1922-1943.
222-273: CAMPFENS, MIES / VOERMAN, GERRIT, - Archieven van de rode familie.
193-138: CAMPO, J.N.F.M., - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914.
217-364: CAMUS-BUFFET, M.L., - De gemalinnen van prins Willem I. bewerkt door J.H.Groenewegen. Voorrede van H.C.Rogge.
215-591: CANFORA, L., - Het ware verhaal van de Alexandrijnse Bibliotheek.
216-599: CANO RIVERO, IGNACIO, - Francisco de ZurbarŠn (1598-1664).
208-615: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, E., - Van schoenen en schoenmakers.
225-600: CANTLE, JAMES / SHERIDAN JONES, C., - Sun Yat Sen and the awakening of China.
210-374: CAPELLE, H, VAN / BOVENKAMP, A. P. VAN DE, - Het Adelaarsnest. Hitlers verborgen machtscentrum.
198-281: CAPELLE, JAN PIETER VAN, - Filips Willem, Prins van Oranje.
210-221: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ. Reprint van de uitgave van 1926.
223-140: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ.
222-213: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West/IndiŽ. Reprint van de uitgave van 1926.
213-401: CAPELLE, H, VAN / BOVENKAMP, A. P. VAN DE, - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
219-487: CAPELLEVEEN, PAUL VAN E.A., - Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland. 1910-2010.
209-112: CAPPE, JEANNE, - Bonte geschiedenissen.
203-601: CAPPERS, W.P.R.A., - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
191-542: CAPPERS, W.P.R.A., - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
212-621: CAPPERS, W.P.R.A., - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschie-denis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
224-228: CAPTAIN, E., - Achter het kawat was Nederland. Indische oorlogservaringen in herinneringen 1942-1995. Behind the fence were the Netherlands. Indies war experiences and recollections 1942-1995. (with a summery in english)
212-558: CARASSO-KOK, M. / LEVY-DE HAAN, J, - Schutters in Holland kracht en zenuwen van de stad.
200-604: CARASSO-KOK, M. / LEVY-DE HAAN, J, - Schutters in Holland kracht en zenuwen van de stad.
223-280: CARASSO, D., - Helden van het vaderland. Onze historische geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863.
219-283: CARASSO-KOK, M. / LEVY-DE HAAN, J, - Schutters in Holland kracht en zenuwen van de stad.
211-305: CARASSO, D., - Helden van het vaderland. Onze historische geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863.
225-124: CARLGREN, FRANS, - Erziehung zur Freiheit. Die Pšdagogik Rudolf Steiner's Bilder und Berichte aus der internationalen Waldorfschulbewegung.
214-415: CARMIGGELT, S., - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot.
219-383: CARMIGGELT, S., - Een schuldgevoel. Oplage 75 ex. genummerd en gesigneerd door de kunstenaar.
219-382: CARMIGGELT, S. (PSEUDONIEM KAREL BRALLEPUT), - Al mijn gal. Raillerende rijmen.
216-415: CARMIGGELT, S., - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
219-385: CARMIGGELT, S., - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers
215-460: CARMIGGELT, S., - Een handvol kronkels.
219-384: CARMIGGELT, S. (PSEUDONIEM KAREL BRALLEPUT), - Fabriekswater. Bitse versjes en moedeloze verhaaltjes.
223-399: CARMIGGELT, S., - Kronkels Kronkelpaden. Een bundel opgewekte stukjes. Bijeengebracht.
223-410: CARMIGGELT, S., - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot.
201-420: CARMIGGELT, S., - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
216-413: CARMIGGELT, S., - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
216-414: CARMIGGELT, S., - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
221-530: CARMIGGELT, A. E.A., - Hat klooster Sint-Catharinadal. Archeologie, bouwhistorie en geschiedenis.
216-603: CARNIER, MARC / GILLEIR, ANKE, - Een vrouw op reis. BelgiŽ anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer.
219-611: CARON, M. (EINDREDACTIE), - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeel-den van de vrouw in de christelijke cultuur. Tentoonstelling Catherijnenconvent Utrecht.
212-372: CARON, A.W.J. (TEN GELEIDE), - Zeepfamilie in zorgentijd. Herinneringen aan de Tweeden Wereldoorlog bijeengebracht door het personeel van Lever's Zeep Mij. N.V., Zachte Zeepfabrieken 'Maarssen' N.V., N.V.Wascholinefabriek T.P.Viruly & Co.N.V. 1940-1945.
204-649: CARPENTER, R. A.O., - Everyday life in Ancient times. Highlights of the beginnings of Western civilization in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome.
209-611: CARR»RE, CL., - Handel in de middeleeuwen in het Middelandse zee-gebied.
214-365: CARTENS, J. H., - 't Kan verkeren. Leven en werk van Gerbrand Bredero.
225-333: CARTIER, RAYMOND, - De Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
213-402: CARTIER, RAYMOND, - De Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
225-125: CASIMIR, R., - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
216-139: CASIMIR, R. (BIJEENGEBRACHT DOOR), - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk.
221-277: CATE, S.H. TEN, - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
221-249: CATS, B.C. / BERG, H.N.J.VAN DEN, - Ouderdom, Buyten leven en Hofgedachten Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs Tachtig Jarig Leven en bedenkingen op Zorgvliet. / 7 stukken in 1 band.
220-214: CATS, B.C. / BERG, H.N.J.VAN DEN, - Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende diensten van KNIL en KL in Nederlands-IndiŽ 1946-1950.
225-581: CATTEAU, JACQUES, - La crťation littťraire chez DostoÔevski
205-590: CATTEL, W. (MET VOORW.VAN), - Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Bran-weer te Beemster 1924-1984.
204-598: CATTEL, W. (MET VOORW.VAN), - Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Brandweer te Beemster 1924-1984.
225-580: C…LINE, LOUIS-FERDINAND, - Reis naar het einde van de nacht. Vertaald door E.Y. Kummer.
222-34: CELLA (= JAC.CATH.DE VOS), , - Tegen den stroom op. Een verhaal voor de Jeugd.
205-621: CERAM, C.W., - Smal ravijn en zwarte berg. Het geheim van het Hetietenrijk.
204-650: CERAM, C.W., - Smal ravijn en zwarte berg. Het geheim van het Hetietenrijk.
225-230: CERFBER, A. -E, - La Guyane. Civilisation et barbarie, Coutumes et paysages.
221-534: CERUTTI, F.F.X. E.A., - Geschiedenis van Breda: De Middeleeuwen. (verder niet verschenen.
221-444: CEULAER, J.DE, - De mens in het werk van Felix Timmermans. Met inleiding door Lia Timmermans. Ter gelegenheid van de tiende sterfdag van Felix Timmermans 24 januari 1947.
213-305: CEVANU, MIA (= M.DRUCKER-CROISET VAN UCHELEN), - Batavia-Singapore. Roman van leven en liefde.
217-103: CHAFFEE, ALLEN E.A., - Voor het kleine volk. Een verzameling kindervertellingen.
209-627: CHAMBERS, FRANK P., - The history of taste. An account of the revolutions of art criticism and theory in Europe.
203-396: CHAMBON, A., - Marinetermen.
200-605: CHANDLER, DAVID, - Waterloo. The hundred days.
215-623: CHANDLER, DAVID, - Waterloo. The hundred days.
221-369: CHAPMAN, FREDRIK HENDRIK AF, - Architectura Navalis Mercatoria. A facsimile of the Classic Eighteenth Century Treatise on Shipbuilding.
205-616: CHAPMAN, H.P. E.A., - Jan Steen schilder en verteller.
221-123: CHAPPUIS, H.TH., - Maori's tentleven in 't tijgerland. Een boek voor jongens.
214-381: CHARLES, J. B., - De vrouw van Jupiter.
213-450: CHARLES, J. B., - Van het kleine koude front.
213-451: CHARLES, J. B., - Volg het spoor terug.
220-410: CHARLES, J. B., - Het paradijs.
212-609: CHARPENTIER, L., - Macht und Geheimnies de Templer. Bundeslade / Abendlšnd-sche Zivilisation / Kathedralen.
225-264: CHEN MENGHON, , - De Chines gemeenschap in Batavia 1843-1865. Een onderzoek naar het Kong Koan-archief.
224-429: CHEN, S. / FAASSEN, SJ.VAN, - Geliefde! Ik tracht het onnoemelijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers.
225-587: CHEN HUAN-CHANG, , - The economic principles of Confucius and his School. 2 parts in 1 binding.
211-224: CHEONG, YONG MUN, - H.J.van Mook and Indonesian Indepen-dence: A study of his Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48.
213-628: CHESNEAUX, JEAN, - Boerenopstanden in China 1840-1949.
221-347: CHESNOFF, R.Z., - Pack of thieves. How Hitler and Europe Plundered the Jews and Committed the Greatest Theft in History.
224-154: CHIJS, J.A.VAN DER, - Register op de notulen der vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen over de jaren 1867 t/m 1878.
222-114: CHIMANI, L., - Tafereelen en verhalen uit de geschiedenis voor de jeugd bewerkt. Naar het Hoogduitsch,
218-282: CHRISTINUS, BR. (INLEIDING), - Ons missiewerk op Java. 1920-1940.
210-20: CHRISTMAS, WALTER, - Koning Most. naar het deensch door D.Logeman-van der Willigen.
221-8: CHRISTMAS, WALTER, - Stuurman Most. Naar het deensch van D.Logeman - van der Willigen.
216-26: CHRISTMAS, WALTER, - Koning Most. naar het deensch door D.Logeman-van der Willigen.
223-22: CHRISTMAS, WALTER, - Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens. Naar het Deensch door D.Logeman-van der Willigen.
223-21: CHRISTMAS, WALTER, - Stuurman Most. (= vervolg op: Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens) Naar het deensch van D.Logeman - van der Willigen.
218-609: CHURCHILL, RANDOLPH, - Winston S. Churchill. Vol I: Youth 1874-1900 - Vol II: Young Statesman 1901-1904.
211-585: CITATI, PIETRO, - Tolstoj. Biografie. Vertaald door Margreet Hirs.
215-352: CITTERT-EYMERS, J.G.VAN / HAGEN, M.J., - Zonnewijzers in Nederland aan en bij gebouwen en enige astronomische (toren) uurwerken.
222-206: CLAASSANE, R. / GROOTHEEST, J. VAN, - Getekend. Nederlanders in Japanse Kampen.
218-112: CLAES, E./TEIRLINCK,H/TIMMERMANS,F/WALSCHAP,G., - Vertelsels voor Janneke en Mieke. Extra-nummer van de Blauwe Snoeckjes-reeks.
206-596: CLAESSEN, H.J.M. (O.R.V.), - Macht en Majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
217-478: CLARK, O.E., - Opmerkelijke kaarten. 100 voorbeelden van de manier waarop cartografie de wereld heeft bepaald, veranderd en ontvreemd. Met inleiding van Jeremy Clark.
223-239: CLARK RUSSELL, W., - A voyage to the Cape.
203-280: CLAUDIUS, MATTHIAS, - Liedjes van Matthias Claudius.
203-620: CLAUS, H., - Karel Appel. Schilder.
207-445: CLAUS, H., - Onvoltooid verleden.
200-418: CLAUS, H., - De zwarte keizer.
202-476: CLAUS, H., - De Sporen. (gedichten)
216-417: CLAUS, H., - De koele minnaar.
224-433: CLAUS, H., - Het jaar van de kreeft.
224-430: CLAUS, H., - De Geruchten.
224-431: CLAUS, H., - De koele minnaar.
224-432: CLAUS, H., - Een bruid in de morgen. (toneelstuk)
196-594: CLAUS, H., - Karel Appel. Schilder.
200-499: CLEINTUAR, G.L., - Wisselend getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging 1886-1949.
210-509: CLEINTUAR, G.L., - Wisselend getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging 1886-1949.
211-15: CLEMENT, BERTHA, - Juffertje Wildzang. Bewerkt door HenriŽtte Blaauw.
192-142: CLEMENT, BERTHA, - Driftkopje. Een verhaal voor meisjes. naar het Duitsch door Ph. Wijsman.
194-275: CLEMENT XIV, PAPE (GANGANELLI), - Lettres Intťressantes du Pape Clťment CIV, (Ganganelli). Suivis de diverses Bulles, Brefs, & de l'Oraison funebre du Pontife, prononcťe ŗ Fribourg en Suisse, par un ancien Membre de la Sociťtť de Jťsus. Nouvelles Edition, Revue & Corrigťe. 3 volumes.
211-484: CLEMENT-VAN ALKEMADE, M.H.G. / SPEET,B.M.J. / STEUR, A.G.V.D., - Historische plattegronden van Nederland. Deel 6: Haarlem.
202-477: CLERCQ, R. DE, - Kain, Saul en David Absolom. Treurspelen.
224-434: CLERCQ, R. DE, - Meidoorn.
223-281: CLERCQ, W.A. DE, - Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814.
223-282: CLERCQ, W.A. DE, - Willem de Clercq (1795-1844).
221-9: CLERCQ ZUBLI, F. DE, - De blijde stilte.
218-316: CLERCQ, W.A. DE, - Willem de Clercq (1795-1844).
215-613: CLERCQ, , - Het familiearchief de Clercq. (in typeschrift)
196-229: CLERCQ, F.S.A.DE, - Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch IndiŽ. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen. Voortgezet, bewerkt en uitgegeven doot M.Greshoff.
221-482: CLEVERINGA, R.P., - Gemeene landswarf en hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
213-256: CLIFF, NORMAN, - Prisoners of the Samurai. Japanes Civilian Camps in china 1941-1945.
189-572: COCHERET, CH. A., - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gra-venhage. 1 october 1853 - 1 October 1953.
214-500: COCKX-INDESTEGE, E. / NAVE, FR.DE (REDACTIE), - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd.
216-578: COEBERGH, P.M., - Het drostambt TŁddern.
214-385: COENEN, F., - Onpersoonlijke Herinneringen.
215-462: COENEN, FRANS, - StudiŽn van de Tachtiger Beweging.
224-435: COENEN, F., - Zondagsrust.
214-386: COENEN, F., - Verzameld werk. Romans/ Novellen/ Literair historische beschouwingen/ Literair critisch werk/ Journalistiek werk.
222-275: COENEN, W.L.C., - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
214-387: COENEN, F., - Zondagsrust.
220-411: COENEN, FRANS, - Een uitweg. Een keuze uit de verhalen.
220-412: COENEN, F., - Onpersoonlijke Herinneringen.
215-7: COHEN DE VRIES, P.J., - Jan-Jop.
219-585: COHEN-SOLAL, A.,, - Leo Castelli en zijn kunstenaarskring in New York.
219-386: COHEN, JOSEF, - Paria.
213-278: COHEN, R., - The Jewish Nation in Surinam. Historical essays.
225-32: COHEN DE VRIES, P.J., - Kleine Mieuw & Groote Kees.
225-31: COHEN DE VRIES, P.J., - Het vacantie vriendinnetje.
210-232: COHEN, R., - The Jewish Nation in Surinam. Historical essays.
222-35: COHEN DE VRIES, P.J., - Het vreemde eendje in de bijt.
219-138: COHEN STUART, A.B., - Nota van den Ambtenaar voor de Javaansche taal en letterkunde over 'Adelijke titels
218-317: COLENBRANDER, H. T., - Schimmelpenninck en Koning Lodewijk.
224-532: COLENBRANDER, B.W. E.A. (REDACTIE), - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noord-Hollands molenbezit.
219-614: COLETTE (SIDONIE-GABRIňLLE), , - Als het koren rijpt. (Le blť en herbe) Gevolgd door : Het zieke kind.
215-251: COLIJN, H., - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp.
200-293: COLIJN, H. E.A., - Schrift en historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij. 1878 -1928. In opdracht van de Dr.A.Kuyper-Stichting.
207-156: COLIJN, H. (VOORWOORD), - Nederlandsch IndiŽ. Platen atlas met korten beschrijvenden tekst. + Bijblad van het plaatwerk Nederlandsch IndiŽ.
218-318: COLIJN, H. (VOORWOORD), - Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen.
210-211: COLIJN, A.H., - Naar de eeuwige sneeuw van tropisch Nederland. De bestijging van het Carstenszgebergte in Nederlandsch Nieuw Guinee.
202-155: COLIJN, H. (O.L.V.), - Neerlands IndiŽ . Land en volk / geschiedenis / bestuur / bedrijf en samenleving. 2 delen. Met voorwoord van J.B.van Heutz.
220-154: COLLIS, M., - Raffles.
225-152: COLLISON, KERRY B., - Indonesian gold.
225-33: COLLODI, C., - De avonturen van Pinokkio. Nieuwe volledige uitgave. vertaald door Louise J. van Everdingen.
222-36: COLLODI, C., - Pip het roze aapje. Vertaald door J.P.Slieker.
208-8: COLLODI, C., - Pip het roze aapje. Vertaald door J.P.Slieker.
223-572: COLMJON, G., - De Haagse School. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw.
221-527: COLUMBANUS TEWES, M. (MET VOORW.VAN), - De Achelse Kluis. 1846-1946. Ontstaan groei leven.
211-198: COMMELIN, ISAAC, - Begin ende voortgangh van de Vereenighden Nederlant-sche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. 4 delen. reprint gelijk in uiterlijk en formaat aan het origineel van de druk van 1646. toegevoegd; ZWAGER, H.H.: Isaac Commelinf en zijn verzameling 'Begin ende Voortgangh' 30 p.
222-254: COMRIE, ALEXANDER, - Stellige en praktikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de Leere en Gronden der hervorminge: Waar in de Waarheden van onzen Godsdienst op eene klaare en bevindelyke wyze voorgestelt; etc. Register van Th.Bavinck / Verzameling van Leerredenen waarin vertoont wordtuit verscheide texten De afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen tyd etc. Vervolgens.. Eindelyk ... Voorrede van HJ.W.de Heyde. 2 delen in 1 band
221-200: COMTE, ANNIE LE, - Het begon met een zeiltocht.
221-600: CONDORCET, (MARKIES DE), - Beschouwingen over de negerslavernij. Vertaling door M.Fennema en G.Karsten-van der Giessen. Inleiding van M.Fennema.
222-103: CONE BRYANT, SARA, - De geschiedenis van Hennekepen.
218-137: COOL, TINE, - Bloemen-Mythen en legenden. Hoe de menschen in vroeger tijden de bloemen, de boomen en al het kruid in direct contact met hun leven zagen.
223-401: COOLEN, ANTOON, - Dorp aan de rivier.
219-387: COOLEN, A., - Peelwerkers.
219-15: COOLEN, A., - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
221-429: COOLEN, A., - Stijn Streuvels. Met inleiding van Herman Teirlinck.
200-422: COOLEN, A., - Kinderen van ons volk.
197-441: COOLEN, A., - De man met het Jan Klaassenspel.
223-402: COOLEN, A., - Herberg In 't Misverstand.
214-389: COOLEN, A., - De man met het Jan Klaassenspel.
216-421: COOLEN, A., - De schoone voleinding.
216-423: COOLEN, A., - Peelwerkers.
212-100: COOLEN, A., - Sprookjes voor groote menschen.
218-160: COOLHAAS, W.PH., - A critical survey of studies on Dutch colonial history.
218-283: COOLSMA, S., - De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-IndiŽ.
224-221: COOLSMA, S., - IsmaÔl en Moerti. De eerstelingen uit de Soendaneezen.
221-226: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - Building up the future from the past. Studies on the Architecture and Historic Monuments in the Dutch Carribean.
221-278: COOPER, B., - Ridder zonder vrees of blaam. Een grote verjaarspartij met genoodigde en ongenoodigde gasten ter eere van den 70-jarigen Hendrikus Colijn.
221-544: COOPMANS, J.P.A., - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch voor 1629.
211-393: COORNHERT, D.V., - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B.Becker.
199-605: COPPEJANS-DESMEDT, H., - Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent in de XVIIIe eeuw. De vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van Maria Theresia.
221-321: COPPENS, THERA, - Maurits, zoon van de Zwijger.
219-595: COPPENS, THERA, - Suzanne en Edouard Manet. De liefde van een Hollandse pianiste en een Parijse schilder.
225-541: COPPENS, THERA, - Antonius Mor hofschilder van Karel V.
223-284: COPPENS, THERA, - Petite histoire. Historisch reisboek van de Lage Landen.
225-34: CORA, (= C.VAN BERCKEL-VAN HEEK), - Het betooverde ravijn. (band van Elsevier, titel-pagina Querido)
225-35: CORA, (= C.VAN BERCKEL-VAN HEEK), - Twee bengels. (band Elsevier / titelpagina Querido
220-609: CORBET, AUGUST, - Walter Vaes.
200-657: CORBIN, A., - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk.
210-633: CORBIN, A., - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk.
225-36: CORDELIA (= V.TREVES-TEDESCHI), , - Kleine helden. Een boek voor jongens en meisjes. Bewerkt door A.A.Fokker.
216-30: CORDELIA (= V.TREVES-TEDESCHI), , - Kleine helden. Een boek voor jongens en meisjes. Bewerkt door A.A.Fokker.
221-280: CORDFUNKE, E. H. / HUGENHOLTZ, F. W. N., - Gravin Petronella van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
214-551: CORDFUNKE, E. H. P., - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
206-512: CORDFUNKE, E. H. P., - Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief .
204-295: CORDFUNKE, E. H. / HUGENHOLTZ, F. W. N., - Gravin Petronella van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
224-155: CORN, CH., - Sporen van het Paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
214-211: CORNELISSEN, J.F.L.M., - Pater en papoea. Ontmoeting van de missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der Papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963).
217-539: CORNELISSEN, J., - Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in de 15de eeuw. Ingeplakt krantenartikel.
221-281: CORNELISSEN, J. D. M., - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de 16e en 17e eeuw.
201-547: CORNET, J.W.G. / LANGENDIJK,D., - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch Genealogisch beschreven.
221-552: CORNIPS, J., - 50 Jaar Bouwvereniging St.Servatius Maastricht. 1902-1952.
224-351: CORNWELL, J., - Hitlers Paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII. Vertaald door Meile Snijders.
219-100: CORRY, , - Eene poppenfamilie. Vertelling voor kleine meisjes.
224-110: CORRY, , - Eene poppenfamilie. Vertelling voor kleine meisjes.
188-307: CORT, BART DE, - De groep Gerretsen. Kroniek van een verzetsgroep. 1940-1945.
203-538: CORT VAN DER LINDEN, P.W.J.H. E.A., - Gedenkboek van het Algemeen Provinciaal, Stads, en Academisch Ziekenhuis te Groningen. 50 jaren tussen Ooster- en Petrus Campersingel, 1903-1953.
225-273: COSSEE, E.H., - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855.
217-287: COSSEE, E.H., - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855.
224-356: COSTER, TH., - Klasgenoten van Anne Frank.
220-414: COSTER, CHARLES DE, - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders. In het Vlaamsch vertaald door Richard Delbecq en Renť de Clercq.
223-370: COTTON, E., - East Indiamen. The East India Company's Maritime Service.
225-366: COTTON, E., - East Indiamen. The East India Company's Maritime Service.
217-513: COULTRE, M.F.LE / FRńNKEL, M.P., - De platen bij de Leidse studenten almanak 1838-1897.
217-577: COULTRE, MARTIJN F.LE, - Wendingen 1918-1932. Met inleiding van Ellen Lupton en essay van W.Purvis.
225-410: COUPERUS, L., - Eline Vere. Een Haagsche roman.
211-397: COUPERUS, L., - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
211-394: COUPERUS, L., - Antiek toerisme.
222-390: COUPERUS, L., - Mijn vriend Orlando. Verhalen verzameld door Albert Vogel. Ingeleid door Frťdťric Bastet.
219-389: COUPERUS, L., - Elyata.
219-388: COUPERUS, L., - De betooveraar. (Uit: Legende, mythe en fantazie)
219-390: COUPERUS, L., - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
197-446: COUPERUS, L., - De oude Trofime. (kort verhaal).
209-385: COUPERUS, L., - Louis Couperus-nummer van Bzzlletin.
214-392: COUPERUS, L., - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
212-436: COUPERUS, L., - Fantasia.
212-437: COUPERUS, L., - Het zwevende schaakbord.
212-440: COUPERUS, L., - Wereldvrede.
224-442: COUPERUS, L., - Korte Arabesken.
224-443: COUPERUS, L., - Majesteit. 2 delen in 1 band.
224-441: COUPERUS, L., - Het snoer der Ontferming en Japansche Legenden.
208-448: COUPERUS, L., - Van en over Alles en iedereen. 5 delen (compleet) 1. Rome I en II. 2. Geneve , Florence I en II. 3. SiciliŽ, VenetiŽ, MŁnchen I en II. 4. Van en over mijzelf en anderen I en II. 5. Spaansch toerisme I en II.
209-384: COUPERUS, L., - Boeken der Kleine zielen. Deel II: Het late leven. 2 delen in 1 band
223-405: COUPERUS, L., - OrchideeŽn. Een bundel poŽzie en proza.
223-404: COUPERUS, L., - Lucrezia.
223-403: COUPERUS, L., - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
218-424: COUPERUS, L., - Wereldvrede.
212-435: COUPERUS, L., - Antiek toerisme.
216-424: COUPERUS, L., - Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte.
216-425: COUPERUS, L., - De Ongelukkige.
212-439: COUPERUS, L., - Verzameld werk. 12 delen in dundruk.
220-415: COUPERUS, L., - Het zwevende schaakbord.
209-387: COUPERUS, L., - Over lichtende drempels.
224-156: COURT, ALB. DE LA, - Een staat in wording. Fotoreportage (van Cas Oorthuis) over het IndonesiŽ van heden.
215-624: COUV…E, D.J., - Koninklijke Militaire Sportvereeniging Gedenkboek 1911-1936.
218-603: COUV…E, D.H. (VOORWOORD), - Jan Sluijters 1881-1957. Tentoon-stelling Noorbrabants Museum / Frans Hals Museum.
200-680: COWLES, V., - De 'Kaiser'. Het leven van Wilhelm II van Duitsland.
212-559: COX, B., - Vanden Tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600.
215-516: COX-ANDRAU, M. S. J., - De dichter Pieter Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving.
197-505: CRAANDIJK, J., - Wandelgids door de schoonste streken van Nederland.
224-118: CRAMER, RIE, - Flitsen. (over haar leven).
217-113: CRAMER, RIE, - Vriendjes waar ik graag naar kijk. Teekeningen en versjes.
189-112: CRAMER-SCHAAP, D.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Driekoningendag en andere verhalen. Bijdragen van N.van Hichtum, A.Horsting-Boerma, S.Franke e.v.a.
197-554: CRAMER, N. E.A., - Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het Instituut en het huis aan de Korte Vijverberg.
210-87: CRAMER, RIE, - Het diamanten-prinsesje.
209-101: CRAMER-SCHAAP, D.A., - Het Gulden Jongensboek. Bijdragen van A.B.van Tienhoven, D.L.Daalder, David Tomkins, Jan Wagenaar e.a. m.m.v. W.Brinkgreve, Carry van Bruggen, Cl.Bauer, D.Tomkins e.a.
225-78: CRAMER-SCHAAP, D.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Het gulden meisjesboek. 2de. m.m.v. Adacee, Tine Cool, M.C.van Oven-van Doorn, A.B.van Tienhoven, etc.
212-114: CRAMER, RIE, - Lentebloemen.
224-92: CRAMER, RIE, - Sprookjes uit de oude doos.
222-158: CREMER, H. (VOORWOORD), - Deli-Maatschappij. Gedenkschrift bij gelegenheid van het Zestigjarig bestaan. 1869-1929. Aansluitende bij het Gedenkboek van 1 november 1919
223-406: CREMER, J.J., - Japik en Pleuntje. Een schets uit de duinen en aan zee. (met Sche-venings dialect)
222-157: CREMER, H. (VOORWOORD), - Deli-Maatschappij. Gedenkschrift bij gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan. 1869-1919.
203-426: CREMER, JAN, - Made in U.$.A. Een Keiharde Amerikaanse Dokumentaire.
217-506: CREVELD, I.B. VAN, - Kunst in Den Haag. Drie eeuwen joodse beeldende kunstenaars.
202-544: CREVELD, I.B. VAN, - Kille - Zorg. Drie eeuwen sociale geschiedenis van Joods Den Haag.
222-508: CREVELD, I.B. VAN, - Haagse Rabbijnen. Drie eeuwen geestelijke leiding.
219-175: CREVELS, H.H./BUUL,T.VAN, - Voor Zonneland. Leesboek voor het Lager Onderwijs in Nederlandsch Oost IndiŽ. Achtste stukje.
219-212: CRIENS, S.R. (SAMENGETELD DOOR), - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
222-215: CRIENS, S.R. SAMENGESTELD DOOR, - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
208-482: CROES, J. E.A., - De ideale bibliotheek. 100 Boeken die iedereen gelezen moet hebben.
210-316: CROES, J. E.A., - Fraaie historie.
219-210: CROES, R.M., - Welvaart zonder ontwikkeling. De invloed van de oliemaatschappijen op de Arubaanse economie 1928-1948.
216-166: CROES, J.W., - Naar en In Tropisch Nederland. Aardrijkskundig Lees-Leerboek over Ned.Oost-IndiŽ voor de scholen in Nederland. 2e deel Java.
199-306: CROES, J. E.A., - Fraaie historie.
221-392: CROMPVOETS, H., - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig BelgiŽ.
199-433: CROMPVOETS, H., - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig BelgiŽ.
210-391: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
206-388: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
203-397: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
225-561: CRONHEIM, P. (INLEIDING), - Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895-1920.
199-142: CROO, M.H.DU / SCHMIDT,H.J. (M.M.V.), - Generaal Swart. Pacificator van Atjeh. Met voorwoord van G.K.Dijkstra.
200-355: CROSS, R., - Fallen Eagle. The last days of the Third Reich.
221-348: CROSS, R., - Fallen Eagle. The last days of the Third Reich.
209-600: CUMMINGS, PAUL A.O., - Willem de Kooning. Retrospektive. Zeichnungen Gemšlde Skulpturen.
225-401: CUMPS, D., - De eenheid in de tegendelen. De psychomachische verhaalwereld van F.Bordewijk en de mythe van de hermafrodiet: Een interpretatie.
220-618: CUNLIFFE-OWEN, MARGUERITE, - The Martyrdom of an Empress. (Elisabeth)
225-492: CUPERUS, S., - Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. 2 delen.
218-500: CUPERUS, S., - Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. 2 delen.
218-408: DAALDER, R., - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden. (1750-2000) Met tekstbijdragen van Grad de Graaf.
212-148: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
224-160: DAALDER, HANS, - Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988 De Indonesische kwestie.
219-117: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur.
200-591: DAAMS, F.H.CHR.M. / KORT, J.D.DE (REDACTIE), - Over, door en om de Leytsche Dam. Geschiedenis van een gouden gemeente.
221-466: DAELMAN, V. / WALSCHAP, C. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Gerard Walschap.
207-501: DAELMAN, V. / WALSCHAP, C. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Gerard Walschap.
214-222: DAHLBERG, H.N., - Atlas Rijksdelen Buurlanden en het Caribisch gebied. Atlas met tekst en illustraties in kleur.
219-346: DAHMEIJER, J., - Stad binnen de vesting. 's-Gravenzande in de 2e Wereldoorlog.
225-413: DAISNE, J., - Lantarenmuziek. Een nieuwe bundel filmatiek, ter gelegenheid van het 60ste jaarfeest van de bioscoop.
215-182: DAKE, ANTONIE C.A. (INTRODUCTION), - The devious Dalang. Sukarno and the so-called Untung-putsch. Eye-witness report by Bambang S.Widjanarko on the october 1965 purge of the Indonesian Staff. Original Indonesian text with english translation.
197-222: DAKKUS, P.M.W., - OrchideeŽn welke in Ned.-IndiŽ gekweekt kunnen worden. Derde vermeerderde druk.
201-548: DALEN GILHUYS, L.VAN, - De grote branden van den Haag
207-549: DALEN GILHUYS, L.VAN, - De grote branden van den Haag
213-575: DALEN, J.VAN (INLEIDING), - Oud werk. Overzicht van industrieel erfgoed in Rotterdam.
225-38: DAM, KOEN VAN (=J.H.VAN BALEN), - Mijn jongensjaren. De jeugd van een bekend schrijver door hemzelve verhaald.
216-611: DAM, N.VAN (REDACTIE), - Nederland en de Arabische wereld. Van Middeleeuwen tot Twintigste Eeuw. Wetenschap-Taal-Handel-Cultuur-Kunst.
225-37: DAM, C.F.VAN, - Fred Donders onder de Arabieren.
224-553: DAM VAN ISSELT, W. E. VAN, - Luitenant-Generaal Wouter Cool, Lid van de Raad van State. Een levensschets.
218-319: DAM, J.P.A.VAN DEN, - Arnold Leon Armand Diepen. 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
222-547: DAM, P.VAN / PRAAG, PH.VAN, - Frť Cohen. Leven en werk van een bewogen kunstenares. 1903-1943.
196-626: DAM, C.F.VAN, - Marrakech. Nr 419 van 500 ex.
224-157: DAM, W.P.VAN, - Inlandsche gemeente en Indonesisch dorp.
214-186: DAM, W.P.VAN, - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Uitgegeven door F.W.Stapel/ deel 4 door C.W.Th.van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. 4 delen in 7 banden. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1927/1954.
222-131: DAM, PETER VAN, - De art deco van Ella Riemersma 1903-1993. Illustratrice en bandontwerpster. M.m.v. Margreet van Wijk-Sluyterman en Jeff Clements. Met opdracht van de schrijver.
210-548: DAM, P.J.E.M. VAN, - Vissen in veenmeren. De sluisvisserij bij de Spaarndamse dijk en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530.
211-173: DAMAIS, L. C., - Lettres de Raden Adjeng Kartini. Java en 1900. Introd. et notes de J. Cuisinier.
216-537: DAMAS, (= F.HOGENDORP), - Haagsche Omtrekken. 2 delen. I: 1884-1886 II: 1887-1888. deel I gesigneerd door de schrijver.
219-508: DAMEN, C.I, - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
202-264: DAMMERMAN, K.W., - Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost-IndiŽ.
223-170: DAMMERMAN, K.W., - Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost-IndiŽ.
223-526: DAMST…, P.H., - Oostbroek en de Bilt C. S. De geschiedenis van een ambachts-heerlijkheid.
223-371: DAMSTEEGT, B.C., - Nieuwe spiegel der zeevaart. Nederlandse namen op zeekaarten uit de 16e en 17e eeuw.
223-286: DANE, J. (REDACTIE), - 1648. Vrede van Munster feit en verbeelding.
211-138: DANE, J. (REDACTIE), - Jetses aan de wand. M.m.v. Saskia de Bodt, lenja Crins, Ina Uphoff en Jacqeus Dane.
209-577: DANE, K., - Willemstad. Historisch overzicht van stad en polder.
208-550: DANKERS, J.J. / VERHEUL, J., - Als een groot particulier gezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991. met een nawoord van O.C.Wit.
223-382: DANN, JOHN C., - The Nagle Journal. A diary of the life of Jacob Nagle, sailor, from the year 1775 to 1841.
221-349: DANTZIG, RUDI VAN, - Voor een verloren soldaat.
211-519: DANTZIG, M.M.VAN, - Schilderkunst maakwerk vervalsing.
224-89: DARRELL, M. (INTRODUCTION), - Once upon a time. The Fairy-Tale World of Arthur Rackham.
215-183: DARUCH, AGUS, - De Nationalistische beweging onder de Indo-Europeanen.
225-126: DASBERG, L. / JANSING,J.W.G., - Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914.
213-129: DASBERG, L., - Het Kinderboek als Opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
217-151: DASH, MIKE, - De ondergang van de Batavia. Vertaald door Tinke Davids.
189-264: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - H.van Brakel. Ing.B.O.W. Oorspronkelijke roman.
215-287: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een voorwoord van R.Nieuwenhuys.
205-217: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een inleiding van Gerard Termorshuizen. Met een voorwoord van R.Nieuwen-huys.
210-249: DAUM, P.A., - Aboe Bakar. 2 delen in 1 band. Bezorgd door Gerard Termorshuizen.
210-252: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een nawoord van R.Nieuwenhuys.
210-253: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een voorwoord van R.Nieuwenhuys.
216-259: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - Nummer Elf.
215-286: DAUM, P.A., - Hoe hij Raad van IndiŽ werd. (met korte biografie)
210-254: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - H.van Brakel. Ing.B.O.W. Oorspronkelijke roman.
218-249: DAUM, P.A., - Hoe hij raad van IndiŽ werd. Met korte biografie van P.A.Daum.
216-257: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een nawoord van R.Nieuwenhuys.
209-271: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een nawoord van R.Nieuwenhuys.
220-259: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - Nummer Elf.
193-502: DAVIDSON, MARSHALL B. / MCTIGUE, B., - Treasures of the New New York Public Library.
191-593: DAVIES, MARTIN, - Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la Peinture des anciens Pays-Bas Meridionaux au Quinzieme Siecle. The National Gallery, London. 2 vols. (english text)
223-171: DAY, C., - Nederlandsch Beheer over Java gedurende drie eeuwen. Vert. door H. D. H. Bosboom.
199-158: DAY, C., - Nederlandsch Beheer over Java gedurende drie eeuwen. Vert. door H. D. H. Bosboom.
199-159: DAY, C., - The Policy and administration of the Dutch in Java.
203-509: DEACON, R., - A biography of William Caxton. The first English editor, printer, merchant and translator.
218-485: DEBAENE, L., - De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
223-407: DEBAENE, L., - De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Facsimile-uitgave naar de uitgave van 1951.
225-415: DEBROT, COLA, - Verzameld Werk 3. Verhalen. Verzorgd door Pierre H.Dubois.
200-273: DECKER, JEREMIAS DE, - Gedichten, versamelt en uytgegeven door J.K.
219-240: DEELMAN, A.G., - Ali Bin Joesoep. Roman uit de nadagen van het voormalige Nederlands-Indie.
215-184: DEELMAN, A.G., - Ali Bin Joesoep. Roman uit de nadagen van het voormalige Nederlands-IndiŽ.
217-152: DEETMAN, HUIB, - Uit de zak van Tjelana Monjet. Vijftig Indische & Indonesische Liedjes. Met opdrcht van de schrijver.
213-13: DEFOE, DANIňL, - Robinson CrusoŽ. Nieuwe vrije bewerking naar het Engelsch door C.S.Jolmers.
214-115: DEFOE, DANIňL, - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G.Velderman.
222-115: DEFOE, DANIňL, - Geschiedenis en lotgevallen van Robinson CrusoŽ. Naar de oosrspronkelijke uitgave op nieuw voor de Jeugd bewerkt.
214-29: DEFOE, DANIňL, - Robinson CrusoŽ. Opnieuw verteld door N.A.van Charante. 3e omgewerkte druk.
222-276: DEFOER, H.L.M. (MET VOORW.VAN), - De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van de zending, missie en ontwikkeling-samenwerking. Tentoonstellingscatalogus Catharijnenconvent Utrecht.
220-581: DEFOER, H.L.M. (MET VOORW.VAN), - Engelen, monniken en demonen. NaÔeve kunst uit het oude Rusland.
225-414: DEGROOTE, GILBERT, - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
203-540: DEIJK, ADA VAN, - Romaans vademecum. Een tocht langs het Romaans in de Eems Dollard Regio.
211-478: DEIJK, ADA VAN, - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
203-539: DEIJK, ADA VAN, - In de voetsporen van Emo en Menko.
222-372: DEKKER, P., - De laatste bloeiperiode van de Nederlandse Arctische Walvis- en Robbevangst 1761-1775.
225-368: DEKKER, R. / POL,L.VAN DE, - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten- een historisch onderzoek.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

6/1