Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38917: HAYS, R.W. - history of the Abbey of Aberconway 1186-1537.
7778: HAZELZET, K. - Heethoofden, misbaksels en halve garen. De bakker van Eeklo en de burgermoraal.
2886: HAZELZET, K. - Verkeerde werelden. Exempla contraria in de Nederlandse beeldende kunst.
405074: HAZEU, W. - Vestdijk. Een biografie.
407416: HAZEU, W. ET AL - Michiel Schrijver. Het oog moet blijven reizen/The eye must travel.
421608: HEAD, TH.; LANDES, R. - peace of God. Social violence and religious response in France around the year 1000.
423287: HEALY, P.; BRUYNS, G. (ED.) - De-/signing the Urban. Techno-genesis and the urban image.
423289: HEALY, P. - model and its Architecture.
423502: HEANEY, SEAMUS - genoegdoening van poëzie
423212: HEARN, K. (ED.) - Van Dyck & Britain
421799: HEARN, M.K. - Landscapes clear and radiant. The art of Wang Hui
35823: HEARN, K. - Dynasties. Painting in Tudor and Jacobean England 1530-1630.
419145: HEBBEL, F. - blinde bij zonsopgang. Bladen uit een dagboek
423120: HECHT, PETER - Wat mooi is, is geheim. Iets over kunstliefde en kunstgeschiedenis
11667: HECHT, P. - Van Gogh en Rembrandt. also available: Van Gogh et Rembrandt
10219: HECHT, P. - 125 Jaar openbaar kunstbezit. Met steun van de Vereniging Rembrandt
8469: HECHT, P. ET AL. - Kopen voor de eeuwigheid. Verzamelen in het Dordrechts Museum, 1975-2000.
7784: HECHT, P. - Over Rembrandt, Manet, en het tweede leven van de kunst.
7782: HECHT, P. - Hollandse fijnschilders. Van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff.
7787: HECHT, P. ET AL. - Kunstgeschiedenis in Nederland. Negen opstellen.
418398: HECHT, W. - Goethe als Zeichner.
3502: HECHT, P. - 125 jaar Openbaar Kunstbezit. Met steun van de Vereniging Rembrandt.
424187: HECHT, P. - Collecting for the public. Works that made a difference. Essays for Peter Hecht.
12514: HECHT F. - Eschatologie und Ritus bei den reformpropheten.
16919: HECKMANN, H. - M.D.Pöppelmann als Zeichner.
654: HECKMANNS, F.W. - Walter Gramatté, 1897-1929.
21650: HECKMANNS, F.W. - Pieter Janszoon Saenredam. Das Problem seiner Raumform.
410100: HEDERER, O. - Leo von Klenze. Persönlichkeit und Werk.
7790: HEDICKE, R. - Methodenlehre der Kunstgeschichte. Ein Handbuch für Studierende.
419474: HEEK, J.H. - Liemers. Gedenkboek J.H.van Heek
18381: HEEL, P.D. VAN; KNIPPING, P.B. - schuilkerk tot zuilkerk. Geschiedenis van de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam.
1040: HEEL, C. VAN; RAAT-GILJAM, A.J. DE - Oude archieven in Overijssel. Inventaris archieven gemeenten IJselham, Hardenberg, Wijhe, IJsselmuiden en Stad-Delden.
419113: HEELING, J. ET AL. - ontwerp van de stadsplattegrond.
5986: HEEMSKERK, G. ET AL. - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië van J.H.Haafner.
12152: HEER, E. DE, HOEKSTRA, H., HOLTROP, M. (ED.) - Episcopius. Jan de Bisschop (1628-1671), advocaat en tekenaar.
14006: HEER, J. DE - Kleur en architectuur.
34367: HEERBEEK, G.VAN - Piet van der Hem 1885-1961.
418030: HEERE, M. - Zeeroep. Slauerhoff zeevaart.
416526: HEERE, P.H.; VERNOOIJ, A.TH. - Eerebegraafplaats te Bloemendaal.
11623: HEERICH, ERWIN; CLADDERS, J. - Heerich. Kartonplastieken, tekeningen en schilderijen.
400888: HEERING, W. - Kunstlicht-Buch.
1761: HEERING, W. - Rolleiflex-Buch.
422965: HEERINGA, K.; KETNER, F. - Oorkondenboek van het sticht Utrecht. Deel II -Deel IV.
3295: HEERINGEN, R.M. VAN; HENDERIKX, P.A.; MARS, A. - Vroeg-middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland.
20567: HEERINGEN, R.M. VAN; KOLDEWEIJ, A.M.; GAALMAN, A.A.G. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
421760: HEERINGEN, R. VAN (ED.) - Geld uit de belt. Archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelburg.
33858: HEERMA VAN VOSS, M. - Funerary symbols and religion.
989: HEERMANN, I. - Form, Farbe, Phantasie. Südsee-Kunst aus Neubritannien.
38672: HEEROMA, K. - fragmenten van de tweede rose.
23664: HEES, C. VAN - Baardmannen en puntneuzen. Vorm, gebruik en betekenis van gezichtskruiken 1500-1700.
418120: HEESEN, H., JANSEN, H. - Pen in ruste. Schrijversgraven in Midden-Nederland.
805: HEESTERS, W.; RADEMAKER, C.S.M. - Geschiedenis van Sint-Oedenrode.
7802: HEESTERS, J.H.P. - Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbespanning in Nederland.
411320: HEESTERS, M. - 100 jaar Boerenbond Reusel 1897-1997.
406086: HEFTI, R.; GEMERT, A.VAN - Richard Hefti.
8559: HEFTING, P. ET AL. - 30 jaar kunst opdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PPT Post
8898: HEFTING, P. - eigen ruimte. Beeldhouwkunst in Nederland na 1945.
1389: HEFTING, V. - J.B. Jongkind. Voorloper van het impressionisme.
410996: HEFTING, V. - Jan Toorop. Impressionniste, symboliste, pointilliste.
402876: HEFTING, P. - H.H.Breitner 1857-1923. Aquarellen en tekeningen.
3822: HEFTING, V. - Jongkind dapres sa correspondance.
15302: HEFTING, V. - Jan Toorop. een kennismaking.
14166: HEFTING, V. - Christiaan de Moor.
1245: HEFTING, P. - Art & Design. Report over the years 1982 - 1992 / Kunst & ormgeving. Meerjarenverslag 1982 - 1992
12142: HEFTING, P.; BOER, C.DE - Jan van Munster. Beeld in energie/Bild in Energie.
1117: HEFTING, V. - Kinderportretten.
11016: HEFTING, G.H. - G.H.Breitner in zijn Haagse tijd.
5532: HEFTING, V. ET AL. - J.Th. Toorop. De jaren 1885-1910.
13424: HEFTING, V. ET AL. - Jan Toorop 1858-1928.
420064: HEGEL, G.W.F. - wezen van de filosofische kritiek
408782: HEGEL, G.W.F. - Ästhetik. Band I/II.
403574: HEGEL, G.W.F.; ROUSSET, B. - savoir absolu.
423475: HEGENER, E. - Studien zur zweiten Sprache in der religiösen Lyrik des 12.Jahrhunderts
402420: HEGENER, M. - Boerderijen in Gelderland.
424375: HEGRE, PETTER - Luba
421874: HEIDE, G.D.VAN DER - Scheepsarcheologie
38945: HEIDE, K.D.VAN DER - Polytekstuele religieuze muziek aan het Bourgondisch-Habsburgse hof..
424166: HEIDEGGER, M. - Kant und das problem der metaphysik.
7803: HEIDEMAN, J.E.L. - cinquecento chapel decorations in S.Maria in Aracoeli in Rome.
401266: HEIDEN, P. V.D.; M. SIER - Wonen op Veen. Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd
400840: HEIDEN, H.DE; JETTEN, M. - Ornament aan monument. Wandelingen langs gevelversieringen in ..Nijmegen.
37119: HEIDEN, H.DE; JETTEN, M. - Ornament aan monument. Wandelingen langs gevelversieringen...van Nijmegen.
411214: HEIDINGA, H.A.; REGTEREN ALTENA, H.H.VAN - Medemblik and Monnickendam. Aspects of medieval urbanization in Northern Holland.
3586: HEIDRICH, H.J.; RENK, W. - Krankheiten der milchdrüse bei Haustieren.
412820: HEIJ, J.J.(ED.) - Georg Rueter 1875-1966.
23155: HEIJ, J.J. - Reinder Homan. Etsen.
13358: HEIJ, J.J. - Vernieuwing en bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum
1206: HEIJBOER, A. - systeem van Anton Heijboer.
4857: HEIJBROEK, J.F.; WOUTHUYSEN, E.L. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H.de Bois (1878-1946).
422473: HEIJBROEK, J.F., SCHMITZ, E. - George Hendrik Breitner in Amsterdam
7993: HEIJBROEK, J.F. - Met Huygens op reis. Tekeningen en dagboeknotities van Constantijn Huygens jr. (1628-1697), secretaris van stadhouder-koning Willem III.
24827: HEIJBROEK, J.F. (ED.) - Geschiedenis in beeld, 1550-2000.
419279: HEIJBROEK, J.F.; E. SCHMITZ - George Hendrik Breitner in Amsterdam
422448: HEIJBROEK, J.F., SCHMITZ, E. - George Hendrik Breitner in Amsterdam
404860: HEIJBROEK, J.F. - Willem Witsen en Dordrecht.
400778: HEIJBROEK, J.F. - Willem Witsen en Amsterdam. Twee wandelingen door de stad rond 1900.
3711: HEIJBROEK, J.F.; SCHAPELHOUMAN, M. (ED.) - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie.
17526: HEIJBROEK, J.F.; E.L. WOUTHUYSEN - Portret van een kunsthandel. De firma Van Wisselingh en zjn compagnons. 1838 - heden.
14937: HEIJBROEK, J.F. - Henri Frederic Boot.
7169: HEIJBROEK, J.F. I.A. - Kleykamp. De geschiedenis van een kunsthandel ca. 1900-1968
13536: HEIJBROEK, J.F.; MACDONALD, M.E. - Whistler en Holland.
10187: HEIJDEN ROGIER, N.VAN DER - Slager. Acht Bossche kunstenaars en een museum.
7495: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - Kaart en kunst van de zeven provincien der Nederlanden.
413579: HEIJDEN, P.V.D.; E. RUISSEN - Fort Pannerden
411228: HEIJDEN, W. VAN DE - Berlicum. Zwerftocht door het verleden. I.
406742: HEIJDEN, P.VAN DER - Buskruit voor de wereldzeeën. De opgraving van kruitfabriek De Eendracht in Middelburg.
403370: HEIJDEN, L. V.D.; J. SANDERS; A. V.D. WILLIGEN - levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841). Een autobiografie uit een tijdperk van overgang
401360: HEIJDEN, P. VAN DER, ET AL. - public space. Nieuwe kunst/New art in Amsterdam.
401124: HEIJDEN, CHR. VAN DER - Sporen van Elisabeth. Elisabeth Otter-Knoll.
3893: HEIJDEN, CH. VAN DER (ED.) - Schittering van Spanje 1598-1648. Van Cervantes tot Velazquez.
12615: HEIJDEN, P.J.VAN DER - gulden vlies. s-Hertogenbosch ten tijde van het 14e kapittel van het gulden vlies, 1481.
11402: HEIJDEN, H.A.M.VAN DER; BLONK, D.I. - kaart van de Republiek der VII Provinciën 1615-1797.
416352: HEIJENBROEK, J.; G. STEENMEIJER; K. TIMMERS (EDS.) - Tien eeuwen Kasteel de Haar. Wat een weelde
419720: HEIJN, A. V. - 400 jaar Sint-Andrieshofje in Amsterdam.
422120: HEIJNEN, H. - Freek Engel (1872-1958), Een wereld van weiden en water.
422066: HEIJNEN, H.; BRUIN, J. DE - Leven en werken van Willem & Chris Jansen
5937: HEIJNEN, H.J. ET AL. - Kunst zonder rugwind. Zaanse schilderkunst 1600-1950.
350: HEIJNSBERGEN, H.L.M. VAN - Zaansche brandweerschetsen.
13565: HEIJS, J. - Filmliga 1927-1931.
12947: HEIJST, J. VAN; ROYAARDS, C.W. - Johan de Witt Huis.
424528: HEIJTING, W. - Cathechismi en confessies in de Nederlandse Reformatie tot 1585. The Catehisms and confessions of faith in the Dutch Reformation to 1585. (Deel een: tekst, part one: text)
11193: HEILFURTH, G. ET AL. - Bergreihen. Eine Liedersammlung des 16. Jahrhunderts.
238: HEILMANN, CHR. (ED.) - In uns selbst liegt Italien. Die Kunst der Deutsch-Römer.
6317: HEILMEYER, M. - Sprache der Blumen. Von Akelei bis Zitrus.
407936: HEILMEYER, W. ET AL. - griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeut.
422135: HEIM, B. B. - Kerkelijke Heraldiek, van 1270 tot Johannes Paulus II
405186: HEIMANS, E.; THIJSSE, J.P. - Hei en dennen.
424644: HEIMERIKS, N.; TOORN, W. VAN (RED.) - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden.
416021: WINDELBAND-HEIMSOETH - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie
414961: HEINE-GELDERN, R.VON - Indonesian art. From the Royal Indie Institute amsterdam.
410216: HEINE, H.; SCHURER, FEDDE - Gedichte/Dichtwurk.
11374: HEINEMANN, R. (ED.) - Thyssen-Bornemisza Collection. Catalogue of the paintings.
23727: HEINEMEIJER, W,F. ET AL. - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie.
406080: HEINEN, M. - Tussen oog en hand. Emmy Eerdmans, schilderijen en tekeningen.
39943: HEINIMANN, S. - Abstraktum in der französischen Literatursprache des Mittelalters.
400341: HEININGEN, H.VAN - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren.
2988: HEINISCH, B. - Barbara Heinisch. Malerei als lebendiger Prozess.
419283: HEINRICH, A. - Thomas Willebroirts Bosschaert (1613/14 - 1654). Ein flämischer Nachfolger van Dycks.
408138: HEINRICH, C. (ED.) - Andy Warhol. Photography.
417272: HEINRICHS, M. - Liszt in Utrecht, 1842. (en hoe hij daar terechtkwam).
2578: HEINTZE, H.VON - Bildnis der Sappho.
2131: HEINZ, G. ; KLAUNER, F. ET AL. - Peter Paul Rubens, 1577-1640. Ausstellung zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages.
424514: HEINZ, TH - Frank Lloyd Wright. Interiors and furniture
1470: HEINZ, M. - Bestandskatalog der Gemälde des 19. Jahrhunderts. Neue Galerie I.
419567: HEIRMAN, F. - Rubens, Venus & Madonna.
421350: HEIRMAN, M. - Oosterse dagen, Arabische nachten. Politiek & religie in de geschiedenis van de islam.
419877: HEISE, B. - Adrian Ludwig Richter. Zeichnungen aus der Sammlung Dräger.
35330: HEISENBERG, W. - physikalischen Prinzipien der Quantentheorie.
7125: HEITLING, W.H.; LENSEN, L. - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel.
408146: HEITZ, P. - Unbekannte Ausgaben geistlicher und weltlicher Lieder, Volksbücher und eines alten ABC-Büchleins gedruckt von Thoebold Berger.
404102: HEITZ, P.; SCHREIBER, W.L. - Wunderblut zu Wilsnack.
7560: HEIZ, D. - Europäische Tapisseriekunst des 17. und 18.Jahrhunderts. Die Geschichte der Produktionsstätten und ihre künstlerischen Zielsetzungen.
424143: HEJDUK, J. ET AL. - Education of an architect. The Irwin S.Chanin School pf Architecture of the Cooper Union.
420409: HEKELEN, F.E.VAN ET AL. - Polder Jannezand 1805-2000. Twee eeuwen familiebezit
3762: HEKKEMA, H. - Kattenbroek. Een woonwijk in Amersfoort.
10178: HEKKER, R.C. ET AL. - Dorp en stad in Limburg.
4470: HEKLER, A. - Ungarische Kunstgeschichte.
4695: HEKMA, G.; ROODENBURG, H. (ED.) - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
403350: HELBERS, G.C. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek 1000-jarig bestaan.
7813: HELBIG, J. - glasschilderkunst in België. 2 vols. Repertorium en documenten.
422709: HELCK, PETER - Great auto races as told and painted by Peter Helck
7817: HELD, J.S., - Rembrandts Aristotle and other Rembrandt studies.
420276: HELD, H.G.; LONGHI, R. - Venezianische Malerei. Il palazzo nonfinito. Roberto Longhi und die Kunst des Essays.
419181: HELD, J.S. - Rubens and the book. Title pages by Peter Paul Rubens.
419115: HELD, J. - Rubens. Selected drawings.
12995: HELD, J.S. ET AL. - Papers presented at the International Rubens Symposium, april 14-16, 1982.
14821: HELD, J. - Flemish and German paintings of the 17th century.
416820: HELDEN, W. V.; A.O. - Strips! 200 jaar Nederlands beeldverhaal
3525: HELFENSTEIN, J.; TAVEL, H.C. VON - sanfte Trug des Berner Milieus. Künstler und Emigranten 1910-1920.
405980: HELFERT, J.A.; LIND, K. - Mittheilungen der K.K.Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. II.Jahrgang. Neue Folge
418161: HELLEMA, W.W.; ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer
10349: HELLEMANS, B. ET AL. - kruistochten.
417301: HELLENBERG HUBAR, B. C. M. ; WITH A. FRIEDRICHS; G.W.C. VAN WEZEL - genade van de steiger. Monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum
421331: HELLENBERG HUBAR, S.VAN - Verlichte themas, verleden tijd.
357: HELLENKEMPER, H. ET AL. - Fundort Nordrhein-Westfalen. Millionen Jahre Geschichte.
17892: HELLENKEMPER SALIES, G. - Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia
102: HELLENS, F. - Gerard Terborch.
12394: HELLENS, F. - L.-G. Cambier.
416449: HELLER. A. - Luna Luna ermöglicht von Neue Revue. Photographisch dokumentiert von Sabina Sarnitz.
416705: HELLINGA, G.G. - Hertogen van Gelre. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld, 1021-1581
416555: HELLINGA, G.G. - Meesters van de gouden eeuw. Kopstukken uit kunst & wetenschap.
401472: HELLINGA-QUERIDO, L. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
3681: HELLINGA, W.G. - Is toch vergeven. Twee brieven van Maria Rubens uit het jaar 1571.
35659: HELLINGA, H. ET AL. - Ernest Groosman. Bouwer met grenzeloze ambities.
15884: HELLINGA, W.G. - Rembrandt fecit 1642. De Nachtwacht. Gijsbrecht van Aemstel.
3945: HELLIWELL, S.J. - Understanding antique silver plate.
416239: HELLWIG, H.J.; HOTTETERRE - Principles de la flute traversiere.
424575: HELM, E. VAN DER - Mode: hoeden.
422738: HELMAN, A. - foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana’s.
37749: HELMAN, A. - eind van de kaart.
411434: HELMERS, J.F. - Gedichten. 3 delen.
410644: HELMHOLTZ, H.VON - Vorträge und Reden. Erster/Zweiter Band.
35223: HELMIG, F. A.O. (ED.) - Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe
5311: HELMIGK, H.J. - Oberschlesische Landbaukunst um 1800.
7826: HELMOND: - Van kimono tot ruimtepak.
7828: HELMUS, L.M. - Madonna met wilde rozen en een selectie van zestiende- en zeventiende-eeuwse meesterwerken uit Utrecht
7827: HELMUS, L. - Mechtelt van Lichtenberg Toe Boecop (ca.1520-1598). Een onderzoek naar haar Pieta.
6734: HELMUS, L.; E. DOMELA NIEUWENHUIS, T. VAN FULPEN-DE LANGEN; A. TAATGEN - Stichting Victor. Restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in het Centraal Museum
15010: HELMUS, L.M.(ED.) - Fish. Still lifes by Dutch and Flemish masters 1550-1700.
5416: HELMUS, L. - Schilderkunst tot 1850. De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht 5
5137: HELMUS, L.M. - Pieter Saenredam, het Utrechtse werk. Schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van het perspectief.
404974: HELMUS, L. ; M. FARIES; D. TAMIS; J.R.J VAN ASPEREN DE BOER; F. GEURDES; PETER KLEIN - Catalogue of the paintings 1363-1600 Centraal Museum Utrecht
408420: HELMUS, L.; G. SEELIG; CONTR.BY M.J. BOK, A. ELEN, G. KIEFT, E. NOGRADY - Bloemaert-effect. Kleur en compositie in de Gouden Eeuw
36719: HELMUS, L.M. - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570.
36141: HELMUS, L - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570
10905: HELMUS, L.M. - Pieter Saenredam, The Utrecht Work. Paintings and Drawings by the 17th-century Master of Perspective.
7831: HELSDINGEN, H.W. VAN, - Historier en Peindre. Poussins opvattingen over kunst in het licht van de discussies in de Franse kunstlitteratuur in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
7829: HELSDINGEN, H.W. VAN - Enkele opmerkingen over het Franse zeventiende-eeuwse Rembrandt-beeld.
423511: HELSEN, M. - In het spoor van Marco Polo. Mijn reis langs de Zijderoute
230: HELSLOOT, J. ET AL. - discipline van het dagelijks leven. Bijdragen voor Ton Dekker over orale cultuur, feestcultuur...
1358: HELSTED, D. - Thorvaldsen. Drawings and bozzetti.
6726: HELSTON, M. - Painting in Spain during the later eighteenth century.
409036: HELTEN, L. - Kathedralen für Bürger/Kathedralen voor burgers. Die st. Nikolauskirche in Kampen..
37143: HELTEN, W.L.VAN - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
411816: HELWIG, H. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden..
601: HEMELRIJK, J.M. - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
400111: HEMMEN, F.VAN - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de gemeente Bemmel 1818-1999.
424078: HEMMES € HOOGSTADT, A. - ‘Sies mijn vlien, mijn jaghen’. Over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms. 4 209/2.
7836: HEMPEL, E. - Geschichte der deutschen Baukunst.
3414: HEMPEL, E. - Gaetano Chiaveri. Der Architekt der katholischen Hofkirche zu Dresden.
10462: HENDELL, L. (ED.) - Finnland im Anfang des XX.Jahrhunderts.
585: HENDERIKX, P.A. - oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland.
419825: HENDERSON, R.M. - D.W.Griffith. The years at biograph.
405282: HENDERSON, P. - letters of William Morris to his family & friends.
405120: HENDRICK, J. ET AL. - Lambert Lombard et son temps
412066: HENDRIKS, MARTEN - Scrolling interfacece pokerface.
403326: HENDRIKS, N. - Ada Bunschoten. Een leven met rood.
1658: HENDRIKS, M.G.H. - Gaasterland-Sloten in oude ansichten.
12123: HENDRIKS, C. - Northern landscapes on Roman walls. The frescoes of Matthijs and Paul Bril.
420602: HENDRIKSE, C. (ET AL) - Armando
414151: HENDRIKX, S. - Kloosters als religieus erfgoed.
7838: HENDRIX, H., SCHENKEVELD- VAN DER DUSSEN, M.A. - Oud en lelijk. Ouderdom in de cultuur van de Renaissance.
7837: HENDRIX, H., STUMPEL, J. (ED.) - Kunstenaars en opdrachtgevers.
404730: HENDRIX, ANNEKE - Sudden cardiac death in the young: incidence and consequences
1844: HENDY, PH. - Catalogue of the exhibited paintings and drawings. The Isabella Stewart Gardner Museum.
6015: HENGEL, S.J.H. VAN - Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport.
3196: HENGEVELD, G.J.N. - Geologische onderzoekingen t.b.v. s lands waterstaat-, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië.
412160: HENGEVELD, J. - Piet Blom.
423795: HENGST, C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht.
415: HENKEL, A.; SCHöNE, A. - Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Taschenausgabe.
7843: HENKEL, M.D. - Teekeningen van Rembrandt en zijn school.
2611: HENKEL, M.D. - dessin hollandais. Des origines au XVIIe siecle.
13020: HENKEL, K.; MäRZ, R. (ED.) - Potsdamer Platz. Ernst Ludwig Kirchner und der Untergang Preussens.
7915: HENKELS, H. - is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap.
7208: HENKELS, H. - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934.
5806: HENKELS, H. - Mondrian. From figuration to abstraction.
420015: HENKELS, H. - Mondriaan aanwinsten/Acquisitions 1979-1988
417568: HENKELS, H. - Mondrian in the Sidney Janis Family Collections, New York.
37239: HENKELS, F.R.A. - Logboek van De Blauwe Schuit.
1874: HENKELS, H. (ED.) - Jacoba van Heemskerck. Kunstenares van het expressionisme.
421054: HENKES, H. (RED.) - Rotterdam papers V. A contribution to prehistoric, roman and medieval archaeology. Teksten van lezingen, gehouden tijdens het Symposium Landschap en bewoning rond de mondingen van de Rijn, Maas en Schelde te Rotterdam, 1984.
421442: HENKES, R.-J.; BINDERVOET, E. - Vertaliaans liedboek
421895: HENKET, H.-J. - Waar nieuw en oud raken. Een pleidooi voor houdbare moderniteit in architectuur.
421548: HENNEBERT, D. - Brussel anders bekeken.
34905: HENNEBERT - torpilles.
410196: HENNEMAN, J.; MULISCH, H. - Opus Gran.
420280: HENNESSY, J.B. - Stephania. A middle and late bronze-age cemetery in Cyprus
35472: MOET-HENNESSY - Table.
11939: HENNINGER, A.; LANGE, G.G. - Herzogthum Nassau in malerischen original Ansichten.
412464: HENNUS, M.F. - Frits lugt, zijn leven en zijn verzamelingen.
417368: HENNY, S. ET AL. - Karakuri Ningyo. Ancient festival robots.
5613: PRINCE HENRY - Property from the estate of HRH The Prince Henry, Duke of Gloucester.
415729: HENRY, T.; JOANNIDES, P. - Raphaël. Les dernieres annees.
38970: HENRY, ALBERT - oeuvres dAdenet le Roi. Vol. V. Cleomades. Texte (1). Introduction (2)
423245: HENRY, T.; JOANNIDES, P. - Late Raphael
21668: HENRY-BUITENHUIS, T., TROMP, H. - Historische buitenplaatsen in particulier bezit.
407886: HENTZE, C. - Haus als Weltort der Seele.
423047: HENZE, H. - L’Upupa. Nachtstücke aus dem Morgenland. Autobiografische Mitteilungen.
12741: HENZE, W. - Studien zur Darstellung der Schlacht und des Kampfes in den Bildkünsten des Quattro-und Cinquecento in Italien.
408968: HEPPE, K.B. - Bilder und Tänze des Todes.
418977: HEPPER, H. - Jannis Kounellis
411394: HERBARTH, D. - Entwicklung der optischen Telegrafie in Preussen.
5548: HERBERHOLD, F. - Archivverzeichnis Haus Welbergen. Akten.
419689: HERBERT, A.; BORJA-VILLEL, M.; MANUEL, J. (ED.) - Public Space / Two Audiences - Works and documents from the Herbert Collection, inventaire.
423820: HERBERT, ZBIGNIEW - Verzamelde gedichten. GEBONDEN
420038: HERBERT, S.; ROGER EDWARDS, G.; AMYX, D.A. - Corinth. Vol. VII. Part II. Archaic corinthian potter/ Part III, Corinthian hellenistic pottery/Part IV. The Red-figure pottery.
418301: HERBERT, R.L. - Seurats drawings.
409732: HERBERT, A.S. - Historical catalogue of printed editions of the English bible, 1525/1961.
417920: HERBET, F. - Graveurs de lécole de fontainebleau.
12658: HERCENBERG, B. - Nicolas Vleughels. Peintre et directeur de lAcademie de France a Rome, 1668-1737.
422972: HERDER, JOHAN GOTTFRIED; GRIMM, G.E. - Schriften zur Ästhetik und Literatur, 1767-1781. Kritische Wälder/Von deutscher Art und Kunst
39715: HERDER, J.G. - Herders Werke. Complete set.
422973: HERDER, JOHANN GOTTFRIED; GAIER, U. - Frühe Schriften, 1764-1772. Über neuere Deutsche Literatur/Über den Ursprung der Sprache.
8651: HERDT, R. DE; CONRADS, M. - kostuumboek van Lucas dHeere.
338: HERDT, A. DE - Dessins genevois de Liotard a Hodler.
403966: HEREMANS, J.F.J. - Gedichten van K. L. Ledeganck met eene levensschets des dichters.
412648: HERING, W.; BERTELS, L. (ED.) - Varese 360
4321: HERINGA - Hollande commerciale.
9426: HERK, M.VAN - Kenne. Schilder/Painter.
7035: HERM, D. (ED.) - Kupfer und seine Mineralien. Mineralientage München.
423837: HERMANN, K.F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten/Privatalterthümer. COMPLETE SET
6169: HERMANS, J.M.M. - middeleeuwse boek in Groningen.
417140: HERMANS, P. - Mapping the landscape
421014: HERMANS, T. ET AL. - Monumenten in beton. Ontwikkeling en herstel van historisch beton. Artikelen Betonsymposium Rotterdam 2006.
422892: HERMANS, T. - Middeleeuwse woontorens in Nederland. De bouwhistorische benadering van een kasteelvorm. Band 1: Teksten. Band 2: Catalogi en bijlagen
409308: HERMANS, H. - Aspasia van Milete.
405492: HERMANS, D.; KAMPHUIS, J. - Monumenteninventarisatie Gemeente Purmerend.
38578: HERMANS, J.M.M. - Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters.
38193: HERMANS, J.M.M. ET AL. - Middeleeuwse handschriftkunde in de Nederlanden 1988. Groningse Codicologendagen 1988.
37213: HERMANS, FREDERIK - Lezen & schrijvers. Fotos van lezende schrijvers..
1392: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige werken I. Romans. Conserve/De tranen der acacias.
423023: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige werken. LUXE EDITIE. Deel 1
421774: HERMANS, T. - Woontorens in Nederland. Bouwhistorische gids voor Middeleeuwse woontorens
418700: HERMAS; JOLY, R. - pasteur.
7852: HERMESDORF, P.F.J.M., - examination and restoration of last judgement by Lucas van Leyden.
12494: HERMESDORF, B.H.D. - herberg in de Nederlanden. GEBONDEN.
416344: HERMKENS, JEROEN - Terra nova. Schilderijen, lithos
400105: HERMKENS, H.M.; HUYGENS, C. - Trijntje Cornelis. IV. Autograaf, facsimile.
2695: HERMKENS, JEROEN. - Tokio, een portret.
12107: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens gedichten.
5021: HERMSE, F. - Nederlandse hangbrievenbussen. Ontwikkeling, ontwerpers, fabrikanten.
421894: HERMSEN-BOOGAERDT, A. - Schoorstenen en schouwen in en om Hanzesteden (1300 tot 1650).
24250: HERNAD, B. ; DACHS, K. - Graphiksammlung des Humanisten Hartmann Schedel.
8984: HERNAD, B.; FAIETTI, - Inventario degli incisori Tedeschi e fiamminghi del secolo XV. Repertorio critico.
421503: HERNAD, B. - Münchener Furtmeyr-Bibel. Bayerische Staatsbibliothek
9613: HEROLD, E. - Praktischer Lehrgang zur Erlernung der portugiesischen Sprache.
1882: HERPEL, J.C. - oude Raadhuis van s-Gravenhage. Vol. I. Dat Stedehuys van Die Haghe. Vol. 2. Het raadhuis aan de Groenmarkt.
420182: HERREMAN, F. (ED.) - In the presence of spirits. African art from the National Museum of Ethnology, Lisbon.
410062: HERREMAN, F. ET AL. - Kracht van de zon. Het goud van Colombia.
4671: HERRMANN, F. - Selected paintings at the Norton Simon Museum, Pasadena, California.
421983: HERSSENS, J. - Designing architecture for More. A framework of haptic design parameters with the experience of people born blind
946: HERST, S. ET AL. - Ben Sleeuwenhoek.
412106: HERST, S. ET AL. - Ben Sleeuwenhoek. Een keuze, 1987-2001.
34204: HERTOG, W.E.DEN - Abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572.
2206: HERTWIG, O. - Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere.
404440: HERTZBERG, L.; PIETARINEN, J. (ED.) - Perspectives on human conduct.
6687: HERTZBERGER, H. ET AL. - Aldo van Eyck. Hubertushuis/Hubertus house.
18283: HERTZBERGER, H. - ruimte van de architect. Lessen in architectuur 2. / Space and the architect. Lessons in architecture 2
38523: HERTZBERGER, H. - Uitnodigende vorm
35815: HERTZBERGER, HERMAN - Ruimte maken, ruimte laten. Lessen in architectuur.
422570: HERUBEL, M. - Gilles de Rais et le declin du Moyen Age
420283: HERWAARDEN, J. VAN - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
421021: HERWAARDEN, J.VAN (ED.0 - Lof der Historie
412712: HERWAARDEN, J.VAN - Santiago de Compostela.
412604: HERWAARDEN, J. - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900.
14697: HERWAARDEN, J.VAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen.
13036: HERWIG, H. - ewig Männliche zieht uns hinab: Wilhelm Meisters Wanderjahre.
420241: HERWIJNEN, J. VAN ET AL - Hand op de Knip-hoek
402482: HERZFELD, F. - Musica nova. Spiegel der hedendaagse muziek
408362: HERZOG, K. - Gestalt des Menschen in der Kunst und im Spiegel der Wissenschaft.
11302: HERZOG, E. - Gemäldegalerie der Staatlichen Kunstsammlungen Kassel.
1069: HERZOG, W. - Kampf einer Republik. Die Affäre Dreyfus. Dokumente und tatsachen.
412262: HERZOGENRATH, W. - Max Ernst in Köln.
412072: HERZOGENRATH, W.; HANSEN, D. - Van Gogh: Felder. Das Mohnfeld und der Künstlerstreit.
15003: HERZOGENRATH, W.; LISKA, P. (ED.) - Arthur Segal, 1875-1944.
418392: HESLIN, P. J. - Transvestite Achilles. Gender and Genre in Statius Achilles.
13369: HESS, D. - Eitelkeit und Selbsterkenntnis. Selbstbildnisse des 17. und 18. Jahrhunderts im Germanischen Nationalmuseum.
599: HESS, J. - Kunstgeschichtliche Studien zu Renaissance und Barock.
17775: HESS, A. (ED.) - Oscar Niemeyer. Häuser.
25049: HESS, TH. - Barnett Newman.
580: HESSE, RUDOLF - Spass muss sein! Achtzig Federzeichnungen.
418239: HESSE-FRIELINGHAUS, H. - Karl Ernst Osthaus. Leben und werk.
4638: HESSELINK, L. - Beeldrechtwijzer. Auteursrecht op beeldende kunst en vormgeving.
6661: HESTON, M.; RUSSELL, F. - Guercino in Britain.
419517: HETEREN, M. VAN I.A. - Jacob Maris (1837-1899). Ik denk in mijn materie
9150: HETTES, K. - verrerie en Tchécoslovaquie.
423821: HETZER, TH - ornamentale und die Gestalt
7801: HEUBERGER, G. (ED.) - Pracht der Gebote. Die Judaica-Sammlung des Jüdischen Museums Frankfurt am Main.
7312: HEUBERGER, G.; MERK, A. (ED.) - Moritz Daniel Oppenheim.
400830: HEUCKENKAMP, F. - curial par Alain Chartier.
11292: HEUERTZ, M. - Documents préhistoriques du territoire luxembourgeois. Le milieu naturel, Lhomme et son oeuvre. Fascicule I.
720: HEUGTEN, S. VAN; SCHILLEMANS, R.; VALENTIJN, J. (ED.). - Schilderkunst in Noord-Brabant na 1945.
6300: HEUGTEN, S.VAN; VELLEKOOP, M. - Vincent van Gogh. Tekeningen. 1. Vroege jaren (1880-1883); 2. Nuenen (1883-1885)
17799: HEUGTEN, S. V. ; J. PISSARRO; C. STOLWIJK A.O. - Van Gogh en de kleuren van de nacht.
12411: HEUGTEN, S.VAN; STOLWIJK, C. - decade of collecting. Acquisitions 1997-2006.
1149: HEUGTEN, S. VAN. - Vincent van Gogh. Tekeningen. Vroege jaren 1880-1883. Vol.I. Van Gogh Museum.
11269: HEUKELOM, G.W. VAN - geschiedenis en herstellingswerken van den domtoren te Utrecht tot 1929.
34635: HEUNISCH; BENDER, H. - Beschreibung des Grossherzogthums Baden.
405252: HEURNEMAN, M.; SANTEN, B.VAN - Utrechtse wijken. Overvecht.
3394: HEURNEMAN, M. - Waard om te weten. Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht.
421880: HEUSDEN, B.VAN; JONGENEEL, E. - spiegel van Stendhal
413601: HEUSDEN, LEENDERT, VAN - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen.
16518: HEUSDEN, N.VAN - Van schaamte ontbloot. Het naakt in de Nederlandse kunst, Ca.1500-heden.
4825: HEUSER, H.-J. - Oberrheinische Goldschmiedekunst im Hochmittelalter.
7736: HEUSINGER, C.VON - Handzeichnungen I. Die Niederländer des 16. bis 18. Jahrhunderts.
410492: HEUSINGER, C.VON - Niederländer des 16. bis 18. Jahrhunderts. Handzeichnungen Kestner-Museums
423913: HEUSINGER VON WALDEGG, E. - Atlas zu dem Handbuch für specielle Eisenbahn-Technik. Fünfter Band. Bau und Betrieb der Secundär- und Tertiärbahnen
12179: HEUSINGER, CHR. VON - Handzeichnungssammlung. Tafelband I. Von der Gotik zum Manierismus.
403954: HEUVEL, H.W. - Volksgeloof en volksleven.
6714: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.
400720: HEUVEL, W.J.VAN - Structuralisme in de Nederlandse architectuur.
422027: HEUVEL, M. VAN DEN - Ruud van Empel. Photoworks
23668: HEVESY, A. DE - Jacopo de Barbari. Le maitre au caducee.
10221: HEWISON, R. - Ruskin a Venezia/in Venice.
424052: HEXTER, R.J. - Ovid and medieval schooling. Studies in medieval school commentaries on Ovid’s Ars Amatoria, Epistulae ex Ponto, and Epistulae Heroidum. (Munchener Beitrage zur mediavistik und renaissance-forschun, volume 38)
7878: HEYDENREICH, L.H. - Leonardo-Studien.
17660: HEYDENREICH, L.H. - Leonardo da Vinci.
411388: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie.
412958: HEYNE, M. - Körperpflege und Kleidung bei den Deutschen von de ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert.
419979: HEYNEN, H. - Architecture and modernity. A critique.
418971: HEYNEN, J. - Thomas Schütte.
412318: HEYNEN, PIETR - Mai
424194: HEYNEN, J. ET AL. - Thomas Schütte
34148: HEYNS, ZACHARIAS - Nederlandtschen landtspiegel in ryme gestelt.
3310: HEYNS, ZACHARIAS - Nederlandtschen landtspiegel in ryme gestelt.
6891: HEYTING, L.; J. HORDE; J. TEEUWISSE; L. TILANUS - V.P.S. Esser
416291: HEYTZE, I. I.A. - geheim van Utrecht
422737: HEZEL, G. VAN; POL, A. - Flevolandse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
3496: HEZEL, G.VAN; POL, A. - Schokland en omgeving. Leven met water.
21090: HIBBARD, H. - Caravaggio.
15159: HIBBERT, C. - grand tour.
418474: HICKEY, D., PLAGENS, P. - I dont want no retro spective. The Works of Edward Ruscha.
11708: HICKEY, D. - Elizabeth Murray. Paintings 2003-2006.
11577: HICKMAN, M.L. - Monoyama. Japans golden age.
413585: HIEMSTRA, M. - Agressie ontmaskerd. Over het taboe rond agressieve en masculiene energie
418648: HIERONYMUS - Opera exegetica. Pars I, 1,2,2A,3,4,5,7. Corpus Christianorum.
402520: HIESINGER, K.B. - Art nouveau in Munich. Masters of jugendstil.
35244: HIGHT, E.M. - Moholy-Nagy: photography and film in Weimar Germany.
7883: HIJMANS, W., ET AL. - Rembrandts Nachtwacht. Het vendel van Frans Banning Cocq, de geschiedenis van een schilderij.
404398: HIJMANS-TROMP, I. - Mose da Rieti. Filosofia naturale e fatti de Dio. Test inedito del secolo XV.
3770: HIJMANS-TROMP, I. - Vita e opere di Agnolo Torini.
16890: HIJMANS, I.; GAEMERS, C. ET AL. - Muziek in Holland.
2799: HIJMANS, H. - huis aan den boschkant op den hoek van het Korte Voorhout te s-Gravenhage.
855: HIJMERSMA, H.J. - eeuw particulier kunstbehoud in Nederland.
413023: HIJWEEGE, E. - Noir.
34734: HILAIRE, M.; THUILLIER, J. - Century of splendour. Seventeenth-century French painting in French public collections.
424629: HILBERG, R. - vernietiging van de Europese Joden. Deel 1. Deel 2. Deel 3.
2967: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe.
35417: HILDEBRAND; BERG, W.VAN DEN - Camera Obscura.
403660: HILDEBRAND - Camera obscura
420777: HILDEBRANDT, A. - Heraldisches Musterbuch für Edelleute, Kunstfreunde, Architecten...Wappenmaler
417064: HILDEBRANDT, G.; VOIGT, J. - Nächtliches Konzert.
38789: HILDENBRANDT, F. - Tänzerinnen der Gegenwart.
11759: HILDY, F.J. (ED.) - New issues in the reconstruction of Shakespeares theatre. Conference, Georgia, 1990.
5591: HILGER, H.P. - Kreis Kleve. 4. Kleve.
34634: HILGER, H.P. ET AL. - kleine Dom.
423824: HILGER, H.P. - Stadtpfarrkirche St. Nicolai in Kalkar
417561: HILKA, A. - Percevalroman von Christian von Troyes.
9938: HILKHUIJSEN, J. - Delftse art nouveau. Onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte, Karel Sluyterman en Bram Gips.
7885: HILL, G.F., - Dessins de Pisanello.
403968: HILL, J.H. - Raymond IV, Count of Toulouse.
400744: HILL, J. (ED.) - Architecture. The subject is matter.
2483: HILL, R. - Designs and their consequences. Architecture and aesthetics.
11714: BERRY HILL - Figure and fantasy in french painting 1650-1800.
73: HILLENIUS, D. - bewoners van de Alexanderhof.
4033: HILLER, I.; VEY, H.; FALK, T. - Katalog der deutschen und niederländischen Gemälde bis 1550.
3588: HILLER, S. - myth of primitivism. Perspectives on art.
7887: HILLIER, B. - Pottery and porcelain, 1700-1914. England, Europe and North America.
4126: HILTBRAND, R. - Tobias Stimmer, 1539-1584. Spätrenaissance am Oberrhein.
423605: HILTERMANN, B. - Ans Wortel
5714: HIMMELEIN, V. - Portal der Kartause von Champmol. Untersuchungen zu Stilfigur, Grabmal und Epitaph
9616: HIMMELREICH, A.J.M. ET AL. - Theodore Schaepkens 1810-1883.
7177: HIND, A.M. - history of engraving & etching. From the 15th c. to 1914.
15878: HIND, A.M. - introduction to a history of woodcut.
415067: HINDEMITH, PAUL; SCHUBERT, G. - Aufsätze, Vorträge, Reden.
405306: HINGH, A.DE; VOS, W. - Romeinen in Valkenburg. Praetorium Agrippinae.
3302: HINKS, R. - Michelangelo Merisi da Caravaggio. His life-his legend-his works.
421417: HINRICHS, E. (ED.) - Ananas. Die königliche Frucht.
9963: HINSBERGEN, J.C.G. VAN; ANDRIES, J.C.; GRAAFHUIS, A. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist
413215: HINTE, E.VAN ET AL. - Thonik.
16220: HINTERDING, E.; LUIJTEN, G.; ROYALTON-KISCH, M. - Rembrandt the printmaker.
422416: HINTON, D.A. - Gold and gilt, pots ans pins. Possessions and people in Medieval Britain.
418675: HINZ, B. (ED.) - Dekoration der Gewalt. Kunst und Medien im Faschismus.
37357: HINZ, B. - Lucas Granach d.Ä. und seine Bildermanufaktur. Wrps sl.soiled.
9131: HIPP, E. - Nicolas Pousin. Die Pest von Asdod.
418707: HIPPOLYTE; LEFEVRE, M. - Commentaire sur Daniel.
418702: HIPPOLYTE,D; NAUTIN, P. - Homelies pascales.
39384: HIR, Y.LE - Jean-Antoine de Baïf. Le Psautier de 1587.
7889: HIRE, J. DE LA - Venise, dans lombre de Byron.
421380: HIROSHI, KONDO ET AL. - Kondo Takahiro. Painter and potter.
407726: HIRSCH, E.C. - berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie.
417214: HIRSCHFELD, R.A. - On transformation semi-groups and differential equations in Banach space.
423802: HIRSCHFELD, C.C.L. - Theorie der Gartenkunst. 5 Bande in zwei banden
7425: HIRSCHMANN, O. - Verzeichnis des graphischen Werks von Hendrick Goltzius, 1558-1617. Mit Benutzung der durch E.W.Moes hintergelassenen Notizen zusammengestellt.
7412: HIRSCHMANN, O. - Hendrick Goltzius als Maler. Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX
422550: HIRST, M. - Michelangelo and his drawings
7306: HIRTH, G. - Deutsch Tanagra. Porzellan-Figuren des achtzehnten jahrhunderts gesammelt von Georg Hirth.
1216: HIRTH, G. - deutsche Zimmer der Gothik und der Renaissance, des Barock-, Rococo- und Zopfstils.
7892: HITCHCOCK, H.-R. - Netherlandish scrolled gables of the sixteenth and early seventeenth centuries.
407174: HITCHCOCK, H.R.; FUTAGAWA, Y. - Kevin Roche, John Dinkeloo and associates 1962-1975.
11297: HJORTH NIELSEN, I. - Danske tegninger.
1812: HLAVATY, V. - Differentielle Liniengeometrie.
2734: HMMELHEBER, G. - Kunst des Biedermeier 1815-1835.
8537: LöHNEYSEN, H.-W. VON - ältere niederländische Malerei. Künstler und Kritiker.
424067: HOADLEY, R.B. - Understanding wood. A craftsmans guide to wood technology
421290: HOAG, J.D. - Islamic architecture.
413015: HOBBS, R. - Edward Hopper.
18428: HOBSON, R.L. - wares of the Ming Dynasty.
403816: HOBSON, M. - object of art. The theory of illusion in eighteenth century France.
416443: HOCHOVA, DAGMAR - Deset, dvacet, tricet, uz jdu.
7061: HOCKE, G. R. - Malerei der Gegenwart. Der Neo-Manierismus. Vom Surrealismus zur Meditation.
410808: HODERS, B. - Astrid Engels. Schilderijen. Een penseelstreek als een fluistering uit een ver verleden.
421381: HODGKIN, H. (ED.) - Indian drawing.
3391: HODGSON, W. - How to identify old China.
416701: HOEBENS, F. ; T. OBERNDORFF - Kasteel en landschap in Limburg
39148: HOECKE, W.VAN; ELKENHUYSEN, A. - Love and marriage in the twelfth century.
405656: HOEFNAGELS, G.P. - Han van Meegeren.
288: HOEK, E. (ED.) - Theo van Doesburg. Oeuvre catalogus. Nederlandse editie
406060: HOEK, K.VAN DER; VEEN, S.VAN DER (ED.) - Papieren pracht uit de Amsterdamse gouden eeuw. Geschenken van het Dr.Th.J.Steenbergen Fonds.
14437: HOEK, E. (ED.) - Baronnen en kunstenaars. De geschiedenis van het landhuis Oud-Amelisweerd van af de middeleeuwen tot heden.
411494: HOEK, J. - terug naar toen in Ridderkerk.
3690: HOEK, K. VAN DER - Illuminated manuscrips in Dutch collections. Preliminary precursor, part I.
36607: HOEK, ELS - Peter Kantelberg.
35279: HOEK - Hans van Hoek. Schilder-painter.
34383: HOEK, E. - Fiona Tan.
10804: HOEK, E.E.VAN DEN - Grote Hoorn 58 Hoorn. Het Claes Joest Huys.
3427: HOEK, D. - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw. Rondom Mr.Jacob van Dijck (1564-1631).
5111: HOEKEMA, C.P. ET AL - Eekhoff en zijn werk. Leven en werk van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
422378: HOEKSTRA, D. - Huit ans de guerre Albigeoise. Edition avec notes et commentaires de la version en ancien offerte par le manuscrit de Merville.
422089: HOEKSTRA, T. R. - Building versus Bildung. Manfredo Tafuri and the construction of a historical discipline.
35312: HOEKSTRA - Berend Hoekstra. De mythologie van een nomade.
417640: HOEKSTRA, H. - witte dorp van in Eindhoven van Dudok, 50 jaar
410192: HOEKSTRA, T. - Verborgen wereld aan de werf. Utrechtse werfkelders gerestaureerd.
411928: HOEKSTRA, B.; HOFSTEDE, H. - Polynesian instant geography.
404310: HOEKSTRA, F. ET AL. - Paula Thies. Leven en werk van de schilderes Paula Thies., 1920-2000.
3974: HOEKSTRA, T. (ED.) - Middachten. Huis en heerlijkheid.
403126: HOEKSTRA, T.; STAAL, C. - Catharijneconvent. Van klooster tot museum.
2289: HOEKSTRA, H. - Rembrandt en de bijbel. Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht. Statenvertaling.
421564: HOEKVELD-MEIJER, G. - Koyils in the Colamandalam. Typology and development of early Cola temples.
414441: HOEN, P. T - Hermen Molendijk
415403: HOENDERDAAL, G.J. - In het spoor van Arminius.
412474: HOENDERDAAL, G.J. - Staat in de vrijheid. De geschidenis van de remonstranten.
416538: HOENEVELD, H. - Zout is beter dan goud & de mooiste zoutvaten van Gert de Rijk.
34021: HOENJET, F. - Jan van Duijnhoven.
7574: HOENSTOK, M. - Den Haag 2000- 2000 monumenten.
39268: HOEPFFNER, E.; ALFARIC, P. - chanson de Sainte Foy. Tome I. Fac-simile du manuscrit et texte critique..
3110: HOERSCHELMANN, A. - From Schiele to Wotruba. Works on paper 1908 to 1938.
418354: HOET, J.; DAMME, C.VAN - Joseph Beuys. Tekeningen, aquarellen, gouaches, collages, olieverven
36889: HOET, J.; JANSEN, B. - Guillaume Bijl.
7674: HOETINK, H.R. - Royal Picture Gallery Mauritshuis.
412508: HOETINK, H.R. - Hendrik Chabot. Tekeningen.
7399: HOEVE, J.A. VAN DER ET AL - Monumenten inventarisatieproject Den Haag 1850-1940.
408334: HOEVE, S.TEN - Krullen en slingers. Rococo in Friesland.
11236: HOEVEN, G.G. VAN DER - onuitgegeven parlementaire redevoeringen.
19051: HOF, J. VAN T - Veenendaal. Geschiedenis en architectuur.
11796: HOF, ULRICH, IM. - Isaak Iselin und die Spätaufklärung.
3370: HOFDIJK, W.J. - Historie-schilderingen uit Neerlands vrijheids-krijg.
7899: HOFER, P., MOJON, L. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern. Band V. Die Kirchen der Stadt Bern. Antonierkirche, französische Kirche, Heiliggeistkirche und Nydeggkirche.
6412: HOFF, B. VAN T - archief van Anthonie Heinsius.
420835: HOFF, J.F.; BUDDE, K. - Adrian Ludwig Richter, Maler und Radierer. Verzeichnis deines gesamten graphischen Werkes.
401542: HOFFER, C. - Islamitische genezers en hun patiënten.
424630: HOFFER, M - Junks Naturführer Salzburg
7900: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven
422586: HOFFMANN, C.A. ET AL. - Als Frieden möglich war. 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden
5385: HOFFMANN, H. - Malerei und Plastik des Mittelalters. Kunstsammlungen zu Weimar.
412150: HOFFMANN, H. - Hochrenaissance, Manierismus, Frühbarock. Die italienische Kunst des 16. Jahrhunderts.
407912: HOFFMANN, A. - Positionen der konkreten und konstruktiven Kunst.
401768: HOFFMANN, E.T.A.; ANCELOT, M. - Contes fantastiques, preedes dune notice sur la vie et les ouvrages dHoffmann.
412468: HOFFMEISTER, A. - Made in Japan.
401858: HOFFRICHTER, L. - ältesten französischen Bearbeitungen der Melusinesage.
400790: HOFLAND, H.J.A. - tijden van Sem Presser/The times of Sem Presser.
2618: HOFLAND, H.J.A.; VISSER, R. - Roel Visser. Hier in Holland.
8658: HOFLAND, H.J.A. ET AL. - Jan Mulder. Schilderijen en aquarellen/Paintings and watercolors, 1994-2006.
38768: HOFMAN, R. - Sankt Gall Priscian Commentary. Part 1.
418598: HOFMAN, P.B., HAAK, A.C. - Hoge Veluwe van 1935 tot 1950. Crisis, bezetting en wederopbouw. Hoge-Veluwereeks 4.
404490: HOFMAN, P. - Kerspel Otterlo 1795-1813.
403936: HOFMAN, W. ET AL. - Menschenrechte des Auges. Über Aby Warburg.
9709: HOFMANN, W.J. - Schloss Pommersfelden. Geschichte seiner Entstehung.
422659: HOFMANN, W. - entzweite Jahrhundert. Kunst zwischen 1750 und 1830
414681: HOFMANN, W. - Gustav Klimt und die wiener Jahrhundertwende.
14389: HOFMANN, W. - exposition imaginaire. De kunst van het tentoonstellen in de jaren tachtig. The art of exhibiting in the eighties.
10596: HOFMANN, W. (ED.) - Zauber der Medusa. Europäische Manierismen.
414385: HOFMANS, A. - Herinneringen aan Jan Duiker.
410660: HOFMEISTER, A.E. - Seehausen und Hasenbüren im Mittelalter.
7904: HOFRICHTER, F.F. - Judith Leyster (1609-1660). A woman painter in Hollands golden age.
10376: HOFSTäTTER, H.H. ET AL. - symbolisme in Europa.
21427: HOFSTäTTER, H.H. - Caspar David Friedrich. Das gesamte graphische Werk.
1068: HOFSTäTTER, H.H. - Jugendstil. Grafiek en tekeningen.
422021: HOFSTADTER, D.R. - ton beau de Marot. In praise of the music of language
6933: HOFSTEE, N.F. - Bij het afscheid van de Leidse Hofstee.
18454: HOFSTEENGE, C. - Ploeg 1918-1941. De hoogtijdagen.
34534: HOFSTRA, J. - 65 jaar Karmelgezichten.
19091: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot...de stad Appingedam tot 1810.
422588: HOFTER, M. (ED.) - Kaiser Augustus und die verlorene Republik
15916: HOFTIJZER, P.G., LANKHORST, O.S. - Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
12712: HOFTIJZER, P.G. - Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper.
12637: HOFTIJZER, P. ET AL. - Kleinood aan een Delftse gracht. Museum Paul Tetar van Elven.
13718: HOFTIJZER, P.G.; O.S. LANKHORST; H.J.M. NELLEN (ED.) - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd
411074: BRAUN; HOGENBERG - Hollandse steden. Naar de oorspr. uitgave van 1574.
414787: HOGENDOORN, W. - schouwburg in beeld. Amsterdamse toneelscenes 1665-1772.
1618: HOGENELST, D.; OOSTROM, F.VAN - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen.
421586: HOGENSTIJN, C. - Historische atlas van Deventer. Hanzestad aan IJssel en Schipbeek
405606: HOGERVORST, A. - Mens en werk
420628: HOGG, I.V. - Fortress. A history of military defence.
420308: HOHé, H. (ET AL.) - Haagse hofmode (ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling)
410316: HOHENDAHL-ZOETELIEF, I.M. - Manners in the homeric epic.
4381: HOHENZOLLERN, J.G.VON (ED.) - Friedrich der Grosse. Sammler und Mäzen.
423868: HOHL, H. ET AL. - Franz Theobald Horny. Romantiker im Lichte Italiens
418952: HOHL, R. ET AL. - Alberto Giacometti. A retrospective exhibition.
415179: HOHL, R. - Alberto Giacometti.
35951: HOITING, H. ET AL. - Zon en architectuur. Sun and architecture.
3098: HOITSMA, C. - drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsma en de Groninger courant.
422691: HOJSGAARD, M. - Robert Jacobsen & Paris
5862: HOLANDA, F. - Romeinse dialogen. Gesprekken met Michelangelo en Vittoria Colonna.
545: HOLAUS, B.; HüLMBAUER, E.; WöHRER, C. - Kunst des 19. Jahrhunderts. Bestandskatalog der Österreichischen Galerie des 19. Jahrhunderts.
400916: HOLBACH; WICKWAR, W.H. - Baron dHolbach. A prelude to the French revolution.
405844: HOLDER, V.I.TEN - Johan Haanstra. Werken uit de periode 1922-1086.
409412: HOLITSCHER, A. - Amerika, Heute und Morgen. Reiseerlebnisse.
6115: HOLL, K. - Geschichte des deutschen Lustspiels.
2532: HOLL, K. - Geschichte des deutschen Lustspiels.
9736: HOLLäNDER, E. - Äskulap und Venus. Eine Kultur- und Sittengeschichte im Spiegel des Arztes.
791: HOLLAAR, H. - Rotterdamse spelen van 1561. Een Hollandse toneelcompetitie met politieke lading.
421749: HOLLADAY, W.L. - concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old testament.
6133: HOLLAND, V. - Hand coloured fashion plates 1770 to 1899.
2378: HOLLAND, G. (ED.) - Gemälde der romanischen Schulen vor 1800 in bedeutenden Sammlungen. Illustriertes Gesamtverzeichnis. Band 1. Städel Frankfurt am Main.
1016: HOLLANDER, J. DEN - Ooit gesloopt in Nederland.
424483: HOLLANDER, A.A. DEN - Nederlandse bijbelvertalingen, 1522-1545
421883: HOLLANDER, N.; MERTES, H. - Zolang ze nog zeilen
416885: HOLLANDER, A. - Fabric of vision. Dress and drapery in painting.
423107: HOLLEIN, M. - Julian Schnabel. Malerei/Paintings 1978-2003.
5785: HOLLEIN, M. ET AL. - visions of/The visionen des Arnold Schönberg. The painting years/Jahre der Malerei.
402406: HOLLEMA, C. - Therese Schwartze (1851-1918). Haar klant was koning.
420740: HOLLEMAN, F.A. - Dirk van Assendelft. Schout van Breda en de zijnen.
421100: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet
3706: HOLLER, W. - Zeichenkunst der Gegenwart. Sammlung Prinz Franz von Bayern.
422599: HOLLINGSWORTH, M. - Patronage in renaissance Italy. From 1400 to the early sixteenth century.
422598: HOLLINGSWORTH, M. - Patronage in sixteenth century Italy.
1500: HOLLIS, CHR. - geschiedenis der pausen. Van Petrus tot Paulus VI.
575: HOLLOWAY, O.E. - French rococo book illustration.
6723: HOLM, M. JUUL; KOLD, A. - Sip my ocean. Video from the louisiana collection.
417466: HOLM, E. - Stühle. Von der Antike bis zur Moderne.
884: HOLME, CH. (ED.) - Old houses in Holland.
4627: HOLME, CH. (ED.) - Royal Academy from Reynolds to Millais.
38683: HOLME, CH.; THOMSON, D.CROAL - brothers Maris (James, Matthew, William).
422344: HOLMES, M. - Fra Filippo Lippi. The Carmelite painter
420770: HOLMES, M. T. - Nicolas Lancret 1690 - 1743.
7922: HOLST, N. VON - Künstler, Sammler, Publikum. Ein Buch für Kunst- und Museumfreunde.
3538: HOLST, C.VON - Florentiner Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit von 1480 bis 1580. Kleine Beobachtungen und Ergänzungen.
422652: HOLST, CH. VON - Schwäbischer Klassizismus. Zwischen Ideal und Wirklichkeit, 1770-1830. COMPLETE SET
422381: HOLT, J. - Robin Hood.
21729: HOLT, E.B. - documentary history of art. Vol. 1. The Middle Ages and the Renaissance. Vol. 2. Michelangelo and the Mannerists. The Baroque and the Eighteenth Century.
423941: HOLT, J.C. - Magna Carta
34565: HOLTROP, P.N. - Tussen piëtisme en reveil. Deutsche Christentumgesellschaft in Nederland.
5654: HOLTZMANN, R. - Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900-1024).
411354: HOLWERDA, J.H. - Nederlands vroegste geschiedenis.
420981: HOLZBAUER, H. - Mittelalterliche Heiligenverehrung. Heilige walpurgis.
421334: HOLZBAUER, E. - Volk in Waffen. Zweiter Band. Die Flotte
409386: HOLZHAUSEN, P. - Deutschen in Russland 1812. Leben und Leiden aud der moskauewr Heerfahrt.
2923: HOLZHAUSEN, W. - Prachtgefässe, Geschmeide, Kabinettstücke. Goldschmiedekunst in Dresden.
21730: HOMANN, H. - Studien zur Emblematik des 16. Jahrhunderts. Sebastian Brant, Andrea Alciati, Johannes Sambucus, Matthias Holtzwart, Nicolaus Taurellus.
4476: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Johannes Brugman O.F.M. Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus. Met een inleiding over zijn leven en werk. Uitgegeven door Dr.F.A.H. van den Hombergh
418587: HOMBURG, C. (ED.) - Vincent van Gogh and the Painters of the Petit Boulevard.
424555: HOMEROS; DROS, IMME - Ilias
424140: HOMME, L - LHomme. Journal de la democratie universelle. 1853-1856
11299: HOMMERICH, L.VAN - Geschiedkundige bijdragen over Heerlen.
11305: HOMOLKA, J. - gotische Altar/Lautel gotique/The gothic altar.
874: HOND, J. DE - Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur ca. 1800-1920.
417110: HOND, J. DE; P. HUYS JANSSEN - Pieter Saenredam in Den Bosch. English edition
422966: HOND, J. DE; M. FITSKI - smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600
418566: HONEGGER-LAVATER, WARJA - seltsame Spiegelgasse in Zurich.
410666: HONEGGER, M.; MEYER, C. - musique et le rite sacre et profane.
5987: HONIG, G.J.; LOOTSMA (ED.) - Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1934.
3910: HONIG, P.H. - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
419348: HONISCH, D.; PRINZ, U. - Tendenzen der Zwanziger Jahre.
419667: HONNEF, K. - Constant, 1945-1983.
405100: HONORE NABER, S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen..
412598: HONOUR, H.; FLEMING, J. - visual arts: a history.
410974: HONOUR, H. - Cabinet makers and furniture designers.
400173: HONOUR, H. - image of the black in western art. IV. From the American Revolution to World War I. 1. Slaves and liberators. 2. Black models and white myths.
21733: HONOUR, H. - new golden land. European images of America from the discoveries to the present time.
421786: HONOUR, H. - Chinoiserie. The vision of Cathay.
403910: HOOF, J.VAN - Defensie en de Domstad. Utrecht en zijn militaire verleden.
401780: HOOF, J.VAN - Utrecht als militaire stad.
420419: HOOFD HUYSDYNEN, J. VAN - Geschiedenis van het geslacht van Dam van Isselt.
9832: HOOFT, B.H., VAN T. - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
9608: HOOFT, J. VAN T ET AL. - Benauwde veste. Drie studie over het verleden van Nijmegen.
419254: HOOFT, P. C. - Geeraerdt van Velsen Baeto, of Oorsprong der Hollanderen.
417562: HOOFT, B.H.VAN T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
36061: HOOFT, P.C.; LANGE, J.DE - Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis.
34209: HOOG, J.DE - Geschiedenis van de waterlopen...van de Boven-Merwede. Gorinchem, Woudrichem, Werkendam.
130: HOOG, G. DE - monumenten van geschiedenis en kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste Stuk: de monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard. Tweede aflevering. B. De Tielerwaard.
5013: HOOG, G.C. VAN T - Anthonis de Roovere.
10155: HOOGBERGEN, TH,G.A. - Brabant beschouwd en beschreven.Noord-Brabant vanaf 1100. Samenvattingen van 112 studies.
5447: HOOGBERGEN, TH. - Marius de Leeuw. Kunstenaar 1915-2000.
1813: HOOGBERGEN, TH.; THELEN, T. - Hendrik Wiegersma 1891-1969. Medicus-pictor.
12922: HOOGBERGEN, TH.G.A. - Brabant beschouwd en beschreven.
7939: HOOGEBOOM, A., TILBORGH, L. VAN - Tekenen destijds. Utrechts tekenonderwijs in de 18e en 19e eeuw.
400213: HOOGEBOOM, TH. - leven van Tijmen en Antje. Vertellingen oude Laren.
12328: HOOGENBERK, E.J.; VERBRUGGE, B.D. - Bedreigde gebouwen. Bouwen, breken en behouden in Delft 1840-1940.
266: HOOGENBOOM, A.; B. GERLAGH; J. STROOP - wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808
7940: HOOGENBOOM, A. - stand des kunstenaars. De positie van kunstschilders in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw.
419462: HOOGENDONK, M. - Herman Kruyder. Gedoemde scheppingen.
424160: HOOGENDONK, M. (ET AL.) - Henri Le Fauconnier. (1881 – 1945) Kubisme en Expressionisme in Europa.
416810: HOOGENHUYZE, M.VAN; MONTENS, F. - Jo Bezaan. Grafies werk.
408584: HOOGEVEEN, L. - Twee eeuwen stadsbestuur van Hoorn, 1795-2002.
416361: HOOGEWERF, C.L. - Haarlemse stadsrecht (1245)
8587: HOOGEWERFF, G.J. - Enkele verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden onstaan.
7952: HOOGEWERFF, G.J. - Noord-Nederlandsche schilderkunst.
7950: HOOGEWERFF, G.J. - landschap van Bosch tot Rubens.
5107: HOOGEWERFF, G.J. - Vlaamsche kunst en Italiaansche renaissance.
4730: HOOGEWERFF, G.J. - Jan van Scorel. Peintre de la renaissance hollandaise.
2922: HOOGEWERFF, G. J. ET AL - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome.
7945: HOOGEWERFF, G.J. - bentvueghels.
420974: HOOGEZAND, A. - Kaartenmakers van t Sticht. Een overzicht van de historische kartografie van de provincie Utrecht, 1500 - 1870.
422585: HOOGSTEDE, L.; SPRONK, R. ET AL. - Hieronymus Bosch. Painter and draughtsman. Technical studies.
8882: HOOGSTEDER - Hoogsteder - Naumann Mercury. COMPLETE SET
15939: HOOGSTRAETEN, SAMUEL VAN - Inleyding tot de hooge school der schilderkonst : anders de zichtbaere werelt.
407824: HOOGSTRATEN, D.VAN - Villas in Nederland. Onder architectuur gebouwde huizen 1900-2000.
2717: HOOIJER-BRUINS, K. - Domineesdochter in s-Gravenland, domineesvrouw in Zaltbommel.
424331: HOOK, W. FARQUHAR, - church dictionary
6604: HOOP SCHEFFER, D. DE - grafiek van Goya.
420828: HOOP SCHEFFER, J.G.DE - Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Eerste en Tweede Deel.
2300: HOOP SCHEFFER, D. DE; BOON, K.G. - Liber amicorum Karel G.Boon.
2231: HOOP, A.VAN DER - nieuwe moeder de gans en de gouden eieren.
423328: HOOP, A.VAN DER - Willem Tell. Zwitsersche tafereelen
422463: HOOPER, T - Thiemes bijenboek
420510: HOORN, F.VAN - Gids door de verzameling van Nederlandsche en Romeinsche oudheden.
418163: HOORN, G.VAN - De vita atque cultu puerorum monumentis antiquis explanato.
413885: HOORN, TH. VAN - Recollections of Inayat Khan and Western sufism.
2103: HOOTZ, R. - Deutsche Kunstdenkäler. Ein Bildhandbuch. Bayern südlich der Donau.
424668: HOOYKAAS, C. - Bagus umbara. Prince of Koripan.
1731: HOOYKAAS, R. ET AL. - NG 200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977.
9487: HOOZEE, R. ET AL. - Vlaams expressionisme in Europese context 1900-1930.
8990: HOOZEE, R.; TOLLEBEEK, J.; VERSCHAFFEL, T. (ED.) - Mise-en-scene. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw.
502: HOOZEE, R. - Tekeningen, pastels en aquarellen uit eigen collectie.
4863: HOOZEE, R. ET AL. - Pioniers van het Vlaams expressionisme. Van de Berghe, Permeke, de Smet.
418231: HOOZEE, R. - Brussel kruispunt van culturen
414731: HOOZEE, R. - Mexicaanse muralisten.
37271: HOOZEE, R. - Frits Van den Berghe.
35369: HOOZEE, R. - Frits van den Berghe.
413369: HOPE, CH. ET AL. - Titian.
2595: HOPE REED, H. - works in architecture of Robert & James Adam.
8081: HOPMANS, A. - Jan Sluijters 1881-1957. Aquarellen en tekeningen.
401260: HOPMANS, A. - grote ogen van Kees van Dongen
404680: HOPMANS, A.; SL;AGTER, E. - ritmus van de kunst. Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas, 1922-1935.
33936: HOPMANS, A. - Kunst is spiegeling. Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre.
6923: HOPPE, ST. - Was ist Barock? Architektur uns Städtebau Europas 1850-1770.
424420: HOPPE, H.; GAUL, O.; KORN, U - Stadt Lemgo. Band 49.
11750: HOPPE, G.; KASTER, K.G. - Porträt. Vom Kaiserbild zum Wahlplakat.
408644: HORAM, M. - Social and cultural life of Nagas.
4177: HORAT, H. (ED.) - 1000 years of Swiss art.
421882: HORE, P. - Slagschepen.
419936: HORKHEIMER, M. - Critical theory. Selected essays by Max Horkheimer.
961: HORN, H.J. - Golden age revisited. Arnold Houbrakens Great Theatre of Netherlandish Painters and Paintresses.
7967: HORN, H.J. - Jan Cornelisz Vermeyen. Painter of Charles V and his conquest of Tunis. Paintings, etchings, drawings, cartoons and tapestries.
10680: HORN, G. ET AL. - Rudolf Schlichter. 1890-1955
423817: HORNE, H.P.; POPE-HENNESSY, J. (INTROD.) - Botticelli. Painter of Florence
3739: HORNUNG, C.P. - Treasures of American design. A pictorial survey of popular folk arts, based upon watercolor renderings in the Index of American Design, at the National Gallery of Art.
417781: HOROWITZ, M. C.; CRUZ, A. J.; FURMAN, W. A. (ED.) - Renaissance Rereadings. Intertext & Context.
13788: HORSMAN, P.J.; POELSTRA, TH.J.; SIGMOND, J.P. - Schriftspiegel. Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw.
9313: HORST, H.VAN DER - Tekeningen uit de provinciale atlas Noord-Holland.
7901: HORST, K. VAN DER - Illuminated and Decorated Medieval manuscripts in the University library, Utrecht. An illustrated catalogue.
7646: HORST, D.,VAN DER - Aan t schipryk Y. Oude en nieuwe monumenten rond de historische oevers van het IJ.
7622: HORST, K. VAN DER; NOEL, W.; WüSTEFELD, W.C.M. - Utrecht psalter in medieval art. Picturing the psalms of David.
6207: HORST, D. VAN DER - Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
458: HORST, D.,VAN DER - gouden eeuw naar fin de siecle. Een tocht van Rembrandtplein naar Vondelpark.
23485: HORST, D., VAN DER - In en om de Lastage. Historisch knooppunt van ambacht, handel en scheepvaart.
22666: HORST, K.VAN DER ET AL. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
17326: HORST, J. VAN DER - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
15948: HORST, A.J. VAN DER, JACQUES, D. - tuinen van Willem en Mary.
1258: HORST, K.VAN DER; ENGELBREGT, J.H.A. - Utrecht-Psalter. Kommentar.
12683: HOSODA, A. - Darstellungen der Parabel vom barmherzigen Samariter.
2882: HOSTE, A. - Clooster van Sinte Godelieve eertijds buyten Ghistele nu binnen Brugghe.
5733: HOSTYN, N. (ED.) - Ensorgrafiek in confrontatie.
4193: HOSTYN, N. - Catalogus beeldhouwwerken. Assemblages & ceramiek.
401296: HOSTYN, N. ET AL. - Van de os op de ezel. Belgische dierenschilders in de 19de eeuw.
2375: HOSTYN, N. - Ensor. De verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende.
421794: HOTHEM, LAR - Collectors guide to Indian pipes. Identification and values.
12053: HOTTOIS, I. - muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
12573: HOTZ, W. - Handbuch der Kunstdenkmäler im Elsass und in Lothringen.
13055: HOUART, V. - Miniature silver toys.
422124: HOUBEN, F. - Mecanoo architecten. People, place, purpose
419070: HOUBEN, A. - Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw
400486: HOUBEN, F.; CALABRESE, L.M. - Mobility: a room with a view.
34087: HOUBEN, F. - Compositie, contrast, complexiteit. Mecanoo architecten.
7601: HOUBOLT, E.C. - Huis ten Bosch (van af zijn stichting tot heden)
15322: HOUBRAKEN, A.; KONST, J.; SELLINK, M. - grote schouwburg. Schildersbiografieën.
15082: HOUBRAKEN, A.; SWILLENS, P.T.A. - groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen.
38107: HOUDENC, R.DE; FRIEDWANGER, M. (ED.) - Raoul de Houdenc. I. Meraugis von Portlesguez. Altfranzösische Abenteuerroman,
38105: HOUDENC, R.DE; FRIEDWAGNER, M. (ED.) - Raoul de Houdenc. II. La vengeance de Raguidel. Altfranzösische Abenteuerroman.
424472: HOUSE, S. - Mediterranean villages. An architectural journey
1144: HOUSTON, J. - Diana Vandenberg. Een vrouwelijke scheppingsmythe/A feminine myth of creation.
7329: HOUT, N. VAN (ED.) - Copyright Rubens. Rubens en de grafiek.
4353: HOUT, N. VAN - Vlaamse meesters. Rubens, Van Dyck, Jordaens en tijdgenoten.
414485: HOUT, N. VAN - onvoltooide schilderij
2403: HOUT, G.VAN DEN ET AL. - Kerkzilver uit de gouden eeuw.
14105: HOUT, G. VAN DEN; LANGENDIJK, E. (ED.) - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
13439: HOUT, N. VAN; HAND, J. OLIVER ET AL. - Vlaamse primitieven. De mooiste tweeluiken.
6830: HOUTEN, A. VAN - Gerrit van Houten.
11158: HOUTEN, O.TEN ET AL. - Bibliografie van Nederlandse kunsthistorische studies met betrekking tot Italië, gepubliceerd sinds 1995.
10482: HOUTEN, K.VAN; KASBERGEN, M. - Bach en het getal.
413861: HOUTHAKKER, L. - Drawings of architecture and ornament from the Lodewijk Houthakker collection.
2622: HOUTHAKKER, B. - Bernard Houthakker. Master drawings, vol. 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
35589: HOUTMAN, E. ET AL. - Hasseltse porselein en keramiek, 1890-1952.
11515: HOUTS, C.VAN - Karel Appel. De biografie.
404416: HOUTSMA, M.TH. ET AL. - First encyclopaedia of Islam 1913-1936. Volume I. A-Baba Beg.
421139: HOUTZAGER, J. - De grote wandschildering in de Villa dei misteri bij Pomeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst.
9072: HOUTZAGER, M.E. - Collectie J.C.H.Heldring te Oosterbeek.
4933: HOUTZAGER, H.L. ET AL. - Delft en de Oostindische Compagnie.
3756: HOUTZAGER, H.L. ET AL. - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
12010: HOUTZAGER, H.; JONKER, M. (ED.) - snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Beschrijving van de vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en haar beoefenaren in de zeventiende en achtiiende eeuw.
10470: HOUTZAGER, M.E. ET AL. - Röntgenonderzoek van de oude schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht.
17338: HOUVET, E. - Monographie de la Cathédrale de Chartres. Extrait.
21750: HOUWELING, K., TOM, A. - Bouwgeschiedenis van het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.
423581: HOUWEN, L.; MACDONALD, A. - Loyal letters
402706: HOUWEN, L.A.J.R. - Beda Venerabilis. Historian, monk & Northumbrian.
11492: HOUWEN, L.; MACDONALD, A.A. - Alcuin of York. Germania latina III. Proceedings of the third conference 1995.
19345: HOUWINK, P. - Watertorens in Nederland (1856-1915).
744: HOVE, J. TEN - stadhuis van Hasselt.
6568: HOVE, J. TEN - Erfgoed van Overijssel. Deel 2. Historie van huis en haard.
422779: HOVE, J. VAN DEN; WALSTRA, T.; OOIJEDN, D.VAN; RASCH, R. - Florida, sive cantiones [...] ad testudinis usum accommodatae (Utrecht 1601)
416327: HOVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G. VAN - Van Hoevell - Van Hovell. Genealogie van een riddermatig geslacht.
16978: HOVEN VAN GENDEREN, B. VAN DEN - kapittel-generaal en de staten van het Nedersticht in de 15de eeuw.
34420: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud.
7437: HOVY, J. - Amersfoort in prent. Een historisch overzicht in woord en beeld.
34560: HOVY, J. - voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek.
411014: HOWALD, E. - Dichter der Ilias.
11212: HOWARTH, J. - Steenwyck family as masters of perspective. Hendrick van Steenwyck the Elder (c. 1550-1603), Hendrick van Steenwyck the Younger (1580/82-1649), Susanna van Steenwyck (dates unkown - active 1639 - c. 1660)
4864: HOWIE, F.M. - care and conservation of geological material. Minerals, rocks, meteorites and lunar finds.
5316: HOWLETT, D.R. - William Partridge Burpee. American marine impressionist.
423780: HOYLE, M. - Around the world in 87 photographs. Dolph Kessler’s Grand Tour, 1908.
12450: HOYLES, J. - edges of augustanism.
423655: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, C.P. - Analecta Belgica. Vita Viglii ab Aytta Zuichemi..Joachimi Hopperi et Joannis Batistae Tassi. Opera historica aliaque analecta ad historiam scissi belgii potissimum attinentia in sex partes divisa
3316: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
423683: HOYTEMA, A.VAN - Ophelderingen de wetgeving der registratie betreffende
8878: HUBBARD, R.H. - European paintings in canadian collections. Earlier schools.
2107: HUBEL, A. - Regensburger Domschatz.
421813: HUBENTHAL, C.; WILS, J. (ED.) - Lexicon der Ethik.
6883: HUBER, R.; RIETH, R. (ED.) - Gewölbe und Kuppeln/Voutes et coupoles.
6381: HUBER, M. ET AL. - Rembrandt und seine Zeit.
403268: HUBER, C.E. - Anamnesis bei Plato.
3842: HUBER, E. ET AL. - Kunst aus dem Besitz der Stadt Darmstadt.
37121: HUBER-SPANIER, R.; SMOLDERS, R. - Kubistisch avontuur. Werk van Herbin, Metzinger en Tobeen in Nederlandse collecties.
423770: HUCHARD, V. ET AL. - tresor gothique. La chasse de Nivelles
3163: HUDIG, F.W. ET AL. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek 75-jarig bestaan.
18883: HUDIG, F.W. - Delfter fayence. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
8329: HUDSON MOORE, N. - Old glass. European and American
402108: HUELSENBECK, RICHARD. - Dada Almanach.
422879: HUET, L. - Pieter Bruegel. De biografie
402400: HUET, L.; GRIETEN, J. - Nicolaas Rockox, 1560-1640. Burgemeester van de gouden eeuw.
13582: HUET, L. - brieven van Rubens.
4895: HUETSON, T.L. - Lace and Bobbins. A history and collectors guide.
404558: HUF VAN BUREN, J. - Johannes de speelman. Historische roman uit de Betuwe.
420059: HUFEN HZN, ROB - Meesters voor God en kerk. De familie Brom, hun edelsmidse en knechten te Utrecht (1856-1962)
6990: HUFFEL, N.G. VAN - Zwarte kunst. De techniek en de ontwikkkelingsgang.
400207: HUFFEL, N.G. VAN; BLON, J.C.LE - Coloritto. Bijdrage tot de geschiedenis van de kunst om in drie kleuren te drukken met een herdruk van het boekje van J.C.le Blon.
8482: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Floris V. Vermoord en getekend.
13049: HUGHES, G. - Renaissance cassoni. Masterpieces of early Italian art: painted marriage chests 1400-1550.
6074: HUGHES, J.Q. - building of Malta during the period of the Knights of St. John of Jerusalem 1530-1795.
414605: HUGHES, R. - Amerikas visioenen. Het epos van de Amerikaanse kunst.
424682: HUGHES, R. - zeven levens van Rome. een cultuurgeschiedenis van de eeuwige stad
12688: HUGHES, T. - Prints for the collector. British prints from 1500 to 1900.
423417: HUGHES, A - Medieval manuscripts for mass and office
407202: HUGNET, G. - Dictionnaire du Dadaïsme, 1916-1922.
10631: HUGTEN - Peter van Hugten. Tekeningen
418817: HUIG, M. - bloei van Haarlem. Bussum, Thoth, 2001238 pp., ills, 8vo, boards/d-j.
36893: HUIJBREGT, A. ET AL. - Gustave Asselbergs en de Pop Art in Nederland.
424617: HUIJTS, S. - Raph de Haas
423044: HUISINGA, H.; BAARSPUL, H.; HERMANS, T. - Constructieve zaken. Kroniek van de Vereniging Utrechtse Societeit De Constructieve 1955 – 2005.
8509: HUISKEN, J.E. - wereldreiziger op papier. Atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
7984: HUISKEN, J.E. - Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien/Royal Palace on the Dam in a historical view.
14202: HUISKEN, J., OTTENHEYM, K., SCHWARTZ, G.(ED.) - Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw.
10803: HUISKEN, J. - Jacob de Wit. De Amsteltitiaan/Jacob de Wit. The Titian of the Amstel.
7194: HUISKES, G. ET AL. - 4+1=EEN. 75 jaar christelijke sociale woningbouw in Utrecht.
8856: HUISMAN, H. ET AL. - Eeuwboek van Woudenberg.
7986: HUISMAN, A., KOPPENOL, J. - Daer compt de lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726.
4334: HUISMAN, T. - finger of God. anatomical practice in 17th-century Leiden.
417180: HUISMAN, J. - streven naar grenzeloosheid: de ongrijpbare Rem Koolhaas. Johannes Vermeerprijs 2013
289: HUISMAN, J. E.A. - Honderd jaar wonen in Nederland, 1900-2000.
416318: HUISMAN, T.; A. MAAS - Knappe koppen. Geschiedenis van de wetenschap in Nederland
406204: HUISMAN, J. - Jopie de verteller. Verhalen van/Verhalen over Jopie Huisman.
3351: HUISMAN, J. - Beth Gali. Architecture and design 1966-1998.
11098: HUISMAN, P.; DORTU, M.G. - Lautrec par Lautrec.
405790: *HUISMANS, F. - Verleidingen/Ferliedings/Temptations. Een keuze uit de AFI collectie.
417889: HUISSTEDE, P.VAN; BRANDHORST, J.P.J. - Dutch printers devices. 15th-17th century. A catalogue. I/II/III (Indices)
416364: HUIZENGA, E. - Tussen autoriteit en empirie. De Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context.
22990: HUIZENGA, E. ET AL - wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur.
411196: HUIZING, H.G.J. - Geomorfologische problemen in het Zuid-Oosten van België.
416375: HUIZING-VAN CALDENBORGH, Y. - verzameling beelden.
2256: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der viertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
6795: HUIZINGA, J. - Exuli. Amico Huizinga historico, amici non historici. Die VII mensis decembris, anni MCMXLII.
424623: HUIZINGA - Huizingas complete lijst van voornamen
21757: HUIZINGA, J. - Nederlands beschaving in de 17de eeuw. Een schets
34372: HUIZINGA, J.; KRUL, W.E. - taak der cultuurgeschiedenis.
406812: HUIZINGA, J. - Historische opstellen aangeboden aan J.Huizinga op 7 december 1942.
406308: HUIZINGA, J. - Tien studiën.
37851: HUIZINGA - Huizingas complete lijst van namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
35426: HUIZINGA, J. ET AL. - Gedenkboek Maatschappij tot Nut vant Algemeen, 1784-1934.
12087: HUIZINGA, J. - Exuli. Amico Huizinga historico...anni MCMXLII.
417073: HUL, D.VAN DEN - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700.
8337: HULK - Catalogus van het atelier-Hulk.
18781: HULKENBERG, A.M. - Huis Dever te Lisse.
6337: HULKENBERG, A.M. - Aagtenkerk van Lisse.
412342: HULKENBERG, A.M. - Gezichten in de bloembollenstreek.
37903: HULKENBERG, A.M.; CHR. SCHUT - Gezichten in de Duin- en Bloembollenstreek.
35771: HULKENBERG, A.M. - Hervormde of Sint Maartenskerk te Hillegom.
34123: HULKENBERG, A.M. - Huys Dever. Een ridderhofstad te Lisse.
15995: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
11663: HULKENBERG, A.M. - roemwaard Lisse.
24380: HULKENBERG, A.M. - Gezichten langs de Oude Rijn.
2588: HULL-VERMAAS, E.P. VAN T - handschriften en incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
4471: HULLU, J.DE; WALLER ZEPER, S.A.; MULLER, S. - Catalogus van de archieven der kleine kapittelen en kloosters
411188: HULSBEEK, T,VAN DE - In de Hollantsche tuyn. II. Historische wetenswaardigheden van Geertruidenberg en naaste omgeving.
423879: HULSE, C. - rule of art. Literature and painting in the renaissance
34052: HULSHOF, M.; ROOIJ, E.DE - Hilversum van 1900 tot nu.
23084: HULSHOF, A. - Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Bijdragen. eerste deel. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche Universiteitsbibliothreek.
421091: HULSHOF, A. - Utrechtsche parelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Universiteitsbibliotheek
419846: HULSHOFF, G. - zes suites voor violoncello-solo vanJohann Sebastian Bach
8145: HULST, R.-A. D - Jacob Jordaens (1593-1678). Schilderijen en wandtapijten.
8142: HULST, R.A. D - Jacob Jordaens (1593-1678). 2 delen. Schilderijen/Wandtapijten. II.Tekeningen en prenten.
3894: HULST, F. VAN DER; JONGE, J. DE - Hans Mengelberg. Sierkunstenaar en de kerkelijke interieurkunst.
3597: HULST, R.VAN - Uit het leven. De wereld van de Amsterdamse wallen.
21230: HULST, R.A. D, - Jacob Jordaens.
421110: HULST, R-A D - Jacob Jordaens. Deutschsprachige Ausgabe
4847: HULTEN, PONTUS; CELANT, G. - Italian art 1900-1945.
420509: HULTEN, PONTUS - Robert Rauschenberg. Photographs.
413245: HULTEN, PONTUS - Sarkis 26.9.19380
405146: HULTEN, PONTUS - Sehsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts.
16927: HULTEN, PONTUS. - realismes 1919-1939.
13207: HULTEN, PONTUS (ED.) - Futurismo & futurismi.
10049: HULTEN, PONTUS ET AL. - Architekt Gustav Peichl.
4776: HULTON, P.; SMITH, L. - Flowers in art from East and West.
9464: HULZEN, A. VAN - Utrecht op oude prenten. Langs de singel.
623: HULZEN, A.VAN - Domplein Utrecht.
3738: HULZEN, A. VAN - Utrechtse kerken en kerkgebouwen.
424270: HULZEN, A. VAN - Utrecht in beroering. Patriotten en Fransen in de Domstad 1780-1813.
402472: HULZEN, A.VAN - Tuindorp. Tussen zwart Water en Blauwkapel.
424269: HULZEN, A. VAN - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
406694: HULZEN, A.VAN - Utrecht en het verkeer. 1850-1910.
34654: HULZEN, A.VAN - tram in Utrecht. Een halve eeuw personenvervoer.
35275: HULZEN, A.VAN - Utrecht in de patriottentijd.
19319: HULZEN, A.VAN - schrale end. Langs de Vaartse Rijn van het Ledig Erf naar Jutfaas.
11090: HULZEN, A., VAN - Utrecht. De Oude Gracht. Van Pellecussenpoort tot de Liesbosch.
419518: HUMBERT, E.; REVILLIOD, A.; TILANUS, J. - vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard.
414455: HUMBERT, J.-M. ET AL. - Egyptomania. LEgypte dans lart occidental 1730-1930
16104: HUMBOLDT, A. VON - Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.
411774: HUME, D. - Gesprekken over de natuurlijke godsdienst.
410548: HUME, D. - history of England from the invasion of Julius Caesar to the revolution in 1688 in eight volumes.
422339: HUMFREY, P.; KEMP, M. - altarpiece in the renaissance.
422341: HUMFREY, P. - altarpiece in renaissance Venice
423188: HUMFREY, P. - Lorenzo Lotto
423244: HUMFREY, P. - Dosso Dossi. Pittore di corte a ferrara nel rinascimento
1510: HUMFREY, P. ET AL. - age of Titian. Venetian renaissance art from Scottish collections.
419335: HUMMELEN, W. M. H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden eeuw.
402498: HUNDERTMARK, H.; K. V. VLIET - Paulusabdij. Achter de muren van Utrechts oudste klooster
424219: HUNDERTMARK, H. - versterkte stad Zaltbommel. 900 jaar beschermd door wallen en muren
419069: HUNEMAN, NANDA - Fok
423784: HUNINK, V. (ED.) - Regel van Sint-Benedictus.
421901: HUNINK, V. - zeereis van de heilige Brendaan
2226: HUNNUNGHER, B. - dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche toneelleven in de 19e eeuw.
11617: HUNTER, S. ET AL. - Museum of Modern Art, New York. The history and the collection
420879: HUPP, O. - Wider die Schwarmgeister. Erster/Zweiter/Dritter Teil.
12253: HUPPERETZ, W.; OLDE MEIERINK, B.; ROMMES, R. - Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800)
419249: HUPPERETZ, W. - Rome naar Romeins
411202: HUPPERETZ, W. - Corpus middeleeuws aardewerk. Aflevering 9. Ceramiek uit een beerput van de herberg De Drye Mooren te Breda.
9282: HUPPERTZ, W. - geheugen van een straat. Achthonderd jaar wonen in de Visserstraat te Breda.
861: HURK, W.J.C.C. VAN DEN - verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857.
6924: HURLIMANN, M. - Beyrouth a Tokyo.
408248: HURWITZ, J. - Batikkunst van Java.
406754: HUSA, V. - Hommes et metiers dans lart: du XIIe au XVIIe siecle en Europe centrale.
407312: HUSSLEIN-ARCO, A. - Mimmo Paladino. Skulptur & Malerei/Sculpture & painting.
35767: HUSTACHE, A. ET AL. - Victor Horta. Het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel.
4271: HUSTINX, L.; KETELAAR, F. ET AL. - Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland.
13173: HUT, L.J. ET AL. - Willem Arntsz Stichting 1461-1961. 2 delen.
421803: HUT, M. VAN DER - Barend Graat (1628-1709). Zijn leven en werk.
35709: HUTH, H. - Künstler und Werkstatt der Spätgotik.
415927: HUTH, F. - Fien Huth. Een vrouw, een kunstenaar.
39626: HUUSSEN, A.H.; KEMPERS, B. - In opdracht van de staat. Opstellen over mecenaat en kunst van de Griekse polis tot de Nederlandse staat.
9565: HUVENNE, P. - Pieter Pourbus, meester-schilder, 1524-1584.
12601: HUVENNE, P. ET AL. - Jan Boeckhorst, 1604-1668, medewerker van Rubens.
420946: HUXLEY, M.; CAPA, C. - Farewell to Eden.
419688: HUYBENS, G.; SNELLINGS,N D. (ED.) - De eodem et diverso. Jaarboek van het centrum voor oude muziek, jaargang II, 1986. Bundel essays over diverse themata van het oude muziek-onderzoek.
1964: HUYGEN, F. - Brits design, imago en identiteit.
419532: HUYGENS, C.; VERHUYCK, P. (ED.) - Trijntje Cornelis. Een volkse komedie uit de Gouden Eeuw.
419266: HUYGENS, CONSTANTIJN; LEERINTVELD, A. - Constantijn Huygens. Nederlandse gedichten 1614-1625. 2 delen.
1727: HUYGENS, CONSTANTIJN; BLOM, F.R.E. - Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken.
412796: HUYGHE, R. - peinture actuelle.
7997: HUYS JANSSEN, P. - Jan van Bijlert. 1597/98-1671. Catalogue Raisonné.
8987: HUYS JANNSEN, P. ET AL - Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot Rubens.
423203: HUYS JANNSEN, P. ET AL. - Van Eyck, Brueghel, Jordaens. Meesterwerken uit Roemenië/Masterpieces from Romania
9708: HUYS JANSSEN, P; W. SUMOWSKI. - Rembrandts Academy.
7999: HUYS JANSSEN, P. - Werken aan kunst. Economische en bedrijfskundige aspecten van de kunstproduktie, 1400-1800.
416035: HUYS JANSSEN, P. - Zeven zeventiende-eeuwse schilderijen in het Sint Eloyen Gasthuis te Utrecht
3612: HUYS JANSSEN, P. - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
15825: HUYS JANSSEN, P.; P. SUTTON. - Hoogsteder exhibition of Dutch landscapes
12118: HUYS JANSSEN, P. - Jan van Bijlert (1597/98-1671). Schilder in Utrecht.
8001: HUYSKENS, W. - vrije vogelvlucht. Kunst & valkerij. Motief, portret, gedicht.
15635: HUYSMANS, A., ET AL. - Cornelis Floris, 1514-1575. Beeldhouwer, architect, ontwerper.
417956: HUYSSTEEN, A. - Vermakelyke Leidsche en buiten-cingels, aangenaame dorpen en landstreken, rondom die Stad gelegen.
411364: HUYTTENS, J. - de verifier les genealogies des familles belges et hollandaises.
5212: HYACINTHUS - In honderd jaren 1840-1940. Eeuwfeest Broeders Onbevlekte Ontvangenis der H.Maagd Maria te Maastricht.
418505: HYMAN, T.; WRIGHT, P. - Stanley Spencer.
2924: HYMANS, H. - Catalogue des estampes dornament faisant partie des collections de la Bibliotheque Royale de Belgique.
38379: IANSEN, S. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
420140: IBELINGS, H. ET AL. - Zwarts & Jansma Architecten 1990-2003.
419127: IBELINGS, H. (ED.) - kunstmatig landschap.
424386: IBELINGS, H. - Nederlandse stedenbouw van de 20ste eeuw
418386: IBELINGS, H.; PHOTOGRAPHY: G. FESSY - ING Group Headquarters, Amsterdam. Meyer and Van Schooten Architecten.
421043: IBELINGS, H.; T. DE RIJK; R. PONTZEN - Rob Parry. NL-editie
417336: IBELINGS, H. - Carlo Mollino. Vervlochten passies.
416055: IBELINGS, H. - Sjoerd Soeters. Architect
405208: IBELINGS, H. - Nederlandse architectuur van de 20ste eeuw.
35845: IBELINGS, H. - van Herk & de Kleijn. Tools and architecture.
35601: IBELINGS, H. ET AL. - Zwarts & Jansma Architecten 1990-2003.
35092: IBELINGS, H. - Tussen Delftse School en New Brutalism. Het werk van Rutger D. (Rudi) Bleeker
290: IBELINGS, H. - Jo Coenen. De ontdekking van de architectuur.
421376: IBELINGS, H. - Gert Boon.
38791: IBOS, EVA - XIX-XX. century Hungarian painting.
410246: ICHER, F. - France des compagnons.
2857: IDELER, L. - Handbuch der italiänischen Sprache und Litteratur.
2283: IGLESIAS, J.M.GARCIA - Santiago San Martin Pinario.
11338: IGLESIAS, C. ET AL. - mundo que vivio Cervantes.
418703: IGNACE DANTIOCHE; CAMELOT, P.TH. - Lettres. Martyre de Polycarpe.
9834: IHLE, B.L.D. - dier in de prentkunst, XVe-XVIIe eeuw.
5189: IHLE, B. - zegepralende kerk.
11575: IHNE, E. - Stammbuch des Kanzleidirektors. Hermann Christian Zeunert. Lebensbilder aus klevischer Geschichte zwischen Burg, Regierungskanzlei und Tiergarten.
423955: IJPELAAR, L. ; C. A. CHAVANNES-MAZEL (ED.) - Groene Middeleeuwen 600-1600. Duizend jaar gebruik van planten
419673: IJPMA, F.; T. V. GULIK - Amsterdamse anatomische lessen ontleed
411066: IJZEREEF, G.F. - Bronze age animal bones from Bovenkarspel. Het valkje.
10571: IJZEREEF, G.F. - Bronze age animal bones from Bovenkarspel. The excavation at Het Valkje.

Next 1000 books from Aleph Books

3/29