Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34416: VOORT, P.J.VAN DER - pen and the quarter-deck. Captain Frederick Chamier.
38177: VOOYS, C.G.N., DE - Middelnederlandse legenden en exempelen.
422788: VORMS, P. (ED.) - Ballets Russes. Serge de Diaghilew et la décoration théatrale.
2779: VORONOVA, B. - Catalogue of Japanese art in the Pushkin State Museum of Fine Arts.
419232: VORSELAARS, A. - Molens, maalderijen en meelfabriek in Tilburg.
416323: VOS, R.DE - Nederlandse schoeners en brikken.
8870: VOS, D.DE - Hans Memling. Essays
8869: VOS, D. DE - Hans Memling. Catalogus + Essays
7706: VOS, L.DE - Veldslagen in de Lage Landen.
7503: VOS, R. - verraad. David geeft de brief aan Uria. schilderij van Pieter Lastman.
25184: VOS VAN STEENWIJK, A.D. DE - geslacht de vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse adel.
414165: VOS, K. - Haanstra
413353: VOS, R. - Lucas van Leyden.
409302: VOS, B.H. - Rechtsgeschidekundige beschouwingen over het Romeinsche huwelijk.
400253: VOS, ART, DE - Samen kennen we de mosselman. Verdwenen beroepen - het tweede couplet.
22087: VOS, D. DE - Hans Memling. Het volledige oeuvre.
2114: VOS, D.DE - Catalogus schilderijen 15de en 16de eeuw.
423162: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien.
4787: VOSKUIL, J. ET AL. - Bomenrijk in Rotterdam. Arboretum Trompenburg.
21614: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - V.O.C.-zilver. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie, 17de en 18de eeuw.
24776: VOSMAER, C. - Rembrandt Harmens van Rijn. Sa vie et ses oeuvres.
416955: VOSMAER, A. - Practische werktuigkundig hulpboek voor fabrikanten, ingenieurs, ... Niet metallieke materialen.
35925: VOSMAER, C. - Onze hedendaagsche schilders. Jozef Israëls, Bles, Alma-Tadema, Mesdag, ten Kate, Bilders, Bakker Korf, Rochussen, Roelofs, van Trigt, de Haas.
1264: VOSMAER, C. - schilderschool. Levensschetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de Hollandsche en andere scholen.
6134: VOSS, H. - Sammlung Geheimrat Josef Cremer Dortmund.
10652: VOSS, H. - Teekeningen der late Italiaansche renaissance.
10650: VOSS, H. - Die grosse Jagd. Von der Vorzeit bis zur Gegenwart. 30000 Jahre Jagd in der Kunst.
401640: VOSSEN, A.F. - Two bokes of the histories of Ireland.
420489: VOSTERS, R. - Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deel 4
411060: VOSTERS, S.A. - Spanje in de Nederlandse letterkunde.
2642: VRANKRIJKER, A. DE - Naerdincklant. Gooische studies.
20594: VREDEMAN DE VRIES, J. DE - Variae architecturae formae.
22748: VREDEMAN DE VRIES, H., KARSTKAREL, P.(ED.) - Perspective. Jan Vredeman de Vries
943: VREDENBERG, J.; J. PENDERS - Monumentengids Harderwijk
6426: VREDENBERG, J. - Trotse kastelen & lichtende hallen. Architectuur van elekriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960.
5897: VREE, J.-P., VAN - Hengelo in oorlogstijd.
416415: VREE, F.DE - Cremer. Paris-New York 1955-1995.
408094: VREE, J.P.VAN - Hengelo in oorlogstijd.
13247: VREEKEN, H. - Kunstnijverheid. Middeleeuwen en renaissance/Decorative art. Middle ages and renaissance. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam.
417713: VREEKEN, H. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
34467: VREESE, W.DE - eerste bliscap van Maria.
425989: VREUGDENHIL, G. - Onheil dat voorbijgaat. Psalm 91 en de (oudoosters) bedreiging door demonen. (with a summary in English)
35821: VRIEND, J.J. - Bouwen als sociale daad. 50 jaar woningbouw Philips.
402774: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur.
409012: VRIEND, J.J. - praktijk van het bouwen.
11591: VRIEND, J.J. - Reflexen. Nederlands bouwen na 1945.
10655: VRIEND, J.J. - bouwkunst van ons land.
426448: VRIES, JAN, DE - Dutch rural economy in the golden age 1500-1700
423688: VRIES, LYCKELE DE - Verhalen in gulden lijsten. Bijbelse en mythologische schilderijen van Rembrandt en zijn tijdgenoten
427242: VRIES, H. DE - Herman de Vries. An Katharina 2003-2013
401552: VRIES, D.DE; GAWRONSKI, J.; OTTENHEYM, K.; TUSSENBROEK, G.VAN ET AL. - Hausbau in Holland. Baugeschichte und Stadtentwicklung. Jahrbuch für Hausforschung. Band 61.
9580: VRIES, M. DE (ED.) - Publieke vrouwen. Zinnebeelden in de openbare ruimte.
858: VRIES, A.G.C. DE - Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw.
8352: VRIES, H. DE; WAAL, A.M. VAN DE - Amsterdam omstreeks 1800. 100 tekeningen van Gerrit Lamberts (1776-1850).100 fotos van dezelfde situaties nu, door G.L.W.Oppenheim.
7872: VRIES, L. DE - Jan van der Heyden.
7670: VRIES, J.DE - eeuw vol effecten.
414765: VRIES, JAN, DE - Studiën over faerösche Balladen.
7436: VRIES, L. DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe schouburg.
7276: VRIES, L. DE - Wybrand de Geest. De Friesche adelaar. Portretschilder in Leeuwarden, 1592 - c.1661. Met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum.
5626: VRIES, J. DE; JONGE, J.C. DE - Nederlandsche gedenkpenningen verklaard en met verdere bijdragen tot de penningkunde.
4569: VRIES, V.DE - Vlieland. Landschap en plantengroei.
419412: VRIES, E.DE ET AL. - Albert Eckhout. Simposio internacional/International experts sympsium. Volta ao Brasil/Returns to Brazil
409948: VRIES, THEUN, DE - Ketters.
426621: VRIES, JAN DE - Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld
421276: VRIES, D. DE; H. KRANENBORG (EDS.) - OnZichtbaar Zwolle. Archeologie en bouwhistorie van de stad
416355: VRIES-SCHOT, M.DE - Gezonde godsdienstigheid en heilzaam geloof.
415915: VRIES, R.W.P.DE - Lambertus Zijl.
414839: VRIES, G.DE - zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
413915: VRIES, J.DE - Celti. Etnia religiosita, visione del mondo.
413905: VRIES, J.DE - skaldenkenningen met mythologische inhoud.
413897: VRIES, J.DE - Forschungsgeschichte der Mythologie.
413911: VRIES, J.DE - Keltische Religion.
410528: VRIES, ANNETTE DE; Q. BUVELOT - Passie voor schilderijen. De verzameling Steengracht van Duivenvoorde
423609: VRIES, LYCKLE DE - Jan Steen. Prinsjesdag
407630: VRIES, HERMAN, DE+ MEIER, A. - To be. Texte, Textarbeiten, Textbilder.
406464: VRIES, M.DE - Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800.
406408: VRIES, J. DE I.A. - Architectuur. Universiteit Utrecht
406210: VRIES, L.DE - How to create beauty. De Lairesse on the theory and practice of making art.
411502: VRIES, J.DE - germaansche oudheid.
404692: VRIES, M. SCATO DE; MORPURGO, M. - mois illustres tires du Breviaire Grimani de la Bibliotheque de San Marco le Venise.
4003: VRIES, H.DE - Erich Salomon. Portret van een tijdperk.
39823: VRIES, F.C.DE - Floris and Blancheflur. A middle English romance.
3981: VRIES, J.W.DE ET AL. - verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
3805: VRIES, A. DE - Ingelijst werk. de verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden
37301: VRIES, V.DE - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland.
36951: VRIES, D.DE - Beemsterlants caerten.
36927: VRIES, D.DE; SCHILDER. G ET AL. - Van Keulen cartography Amsterdam 1680-1885.
36577: VRIES, R.W.P.DE - Oud- en nieuw-Amsterdam. De beroemde verzameling van wijlen den heer R.W.P. de Vries.
35581: VRIES, R.J.DE - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad.
35398: VRIES, H.DE - Moesman.
423704: VRIES, HENDRIK, DE - Verzamelde gedichten.
34673: VRIES, J.DE ET AL. - Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven.
14515: VRIES, A.DE - Hendrik Valk, 1897-1986.
426400: VRIES, A. DE (RED.) - Oude beroepen. Johannes Doedes de Jong.
424741: VRIES, MARLEEN DE - Geen stijl of lange tenen? Wat de achttiende eeuw ons leert over fatsoen
2511: VRIES, H.UGO DE - Naar Californië I/II. Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
20664: VRIES, L. DE - Jan van der Heyden (1637-1712). Kunstenaar en uitvinder.
422185: VRIES, W. DE - Opkomst van Zutphen
17382: VRIES, S., DE ET AL. - zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar. Collectie-catalogus.
16851: VRIES, B. DE - Pleinen van Nederland. Een typologische analyse van het Nederlandse stadsplein.
1255: VRIES, O. ET AL. - Heeren van den Raed. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811.
12208: VRIES, TH. DE - Aantrekkelijk. Erotiek in mode.
10718: VRIES, A.B.DE - Verzameling Sidney J.van den Bergh.
10656: VRIES, A.B. DE - Noord-Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw.
10564: VRIES, A.B. DE - Jan Vermeer van Delft.
6897: VRIES, J. DE; OTTENHEYM, K. ET AL. - Utrechtse Fundatie van Renswoude. Het gebouw, de inrichting en de inventaris.
425967: VRIES, E. DE - Nola. Portret van een eigenzinnig kunstenares.
10243: VRIES, L. DE - Jan Steen. De schilderende Uilenspiegel.
14898: VRIES, B.DE; GOUDSBLOM, J. (ED.) - Mappae mundi. Humans and their habitats in a long-term socio-ecological perspective.
4688: VRIES, F.DE; WESTERIK, C. - Co Westerik. Aquarellen, tekeningen/Watercolours, drawings.
22751: VRIES, L. DE - Gerard de Lairesse. An artist between stage and studio.
1698: VRIES, H.; NIJENHUIS, P. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
414721: VRIESEN, G. - Robert Delaunay: light and color.
3661: VRIEZE, J.; BOELE, V. (ED.) - rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie.
33790: VRIJ, M.R. DE - Jan Wellens de Cock. Antwerp Mannerist Associate
415691: VRIJ, M.R. DE - Jheronimus Bosch. An exercise in common sense
2708: VRIJ, M.R. DE - Meester van de Virgo inter Virgines.
9610: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten.
422285: VRIJLAND, C.W.D. - Geschiedenis van Bloemendaal en Aerdenhout
424806: VROLIK, W. - leven en het maaksel der natuur. COMPLEET.
10405: VROOLAND-LöB, T. - Vaders atelier op zolder. Kurt Löb-beeldend verteller.
424415: VROOM, J. - Byzantine to modern pottery in the Aegean - 7th to 20th century. An introduction and field guide.
422575: VROOM, M. J. - Ontwerpen van Nederlandse tuin-en landschapsarchitecten in de periode na 1945
9809: VROOM, L. - Monumentengids Nunspeet.
7599: VROOM, N.R.A. - Joep Nicolas. De glazenier, de schilder.
6593: VROOM, N.R.A. - A.M. Cassandre.
419774: VROOM, W. - nieuwe kring in Bergen (N.-H.)
416544: VROOM, J.-P. - He. Visual information about a human being.
20007: VROOM, W.H. - financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen in het bijzonder de Dom van Utrecht.
15551: VROOM, W.H. - Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de beeldenstorm.
426688: VROOM, J. - After antiquity. Ceramics and society in the Aegan from the 17th to the 20th century A.C. A case study from Boeotia, Central Greece
21929: VSEVOLOZHSKAYA, S. - Caravaggio and his followers. Paintings in Soviet Museums.
15821: VU, Y. ET AL. - Kleine Prinzen. Kinderbildnisse von 16. bis 19. Jahrhundert aus der Fundacion Yannick y Ben Jakober.
38363: VUGS, J.G. - Leven en werk van Niels Stensen.
405514: VUGTS, J.M. - Raadhuis van Waalwijk
422547: WöLFFLIN, H. - Classic art. An introduction to the Italian renaissance
426491: WöRWAG, B. ET AL. - Gabriele Münter.
758: WüSTEN, E. - Architektur des Manierismus in England.
4823: WäLCHLI, G. - Martin Disteli, 1802-1844. Zeit, Leben, Werk.
37209: WöLFFLIN, H. - Gedanken zur Kunstgeschichte. Gedrucktes und Ungedrucktes.
417753: WöLFFLIN, H. - Renaissance und Barock.
15304: WöLFFLIN, H. - art of Albrecht Dürer.
17672: WüRZNER, M.H. ET AL. - Leids Kunsthistorisch Jaarboek. Vol. 7 (1988). Aspecten van het interbellum.
404586: WöLFFLIN, H. - Kunst Albrecht Düres.
401606: WäGNER, W. - Rom. Anfang, Fortgang, Ausbreitung und Verfall des Weltreiches der Römer. Erster Band.
422983: WöLFFLIN, H.; GANTNER, J. - Heinrich Wölfflin. Autobiographie, Tagebücher und Briefe
1532: WöLFFLIN, H. - klassische Kunst. Eine Einführung in die italienische Renaissance.
11891: WöLFFLIN, H. - Albrecht Dürer. Handzeichnungen.
10813: WöLFFLIN, H. - Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst.
10812: WöLFFLIN, H. - Festschrift Heinrich Wölfflin. Beiträge zur Kunst-und Geistesgeschichte, zum 21.Juni 1924 überreicht von Freunden und Schulern.
10456: WüSTEFELD, W.C.M. - Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent.
1512: WAADENOIJEN, J. VV. - Starnina e il gotico internazionale a Firenze
10234: WAADENOIJEN, J. VAN - Starnina en de internationale gotiek in Florence
425330: WAAGEN, G.F. - vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien. COMPLETE SET
35623: WAAIJERS, L. ET AL. - Mecanoo architecten. Bibliotheek Technische Universiteit Delft.
9778: WAAL, H.VAN DE - vroege landschap. Tekeningen uit het bezit van het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit te Leiden.
9717: WAAL, H. VAN DE - Steps towards Rembrandt. Collected articles 1937-1972.
6204: WAAL, H. VAN DE - Drie eeuwen vaderlandse geschiedsuitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
39783: WAAL, E.DE - Modern keramiek. Een bronnenboek.
38053: WAAL, D.M.DE - art of Kees de Waal.
13043: COLENBRANDER; H. V.D. WAAL - Tekeningen van de 16de tot de 19de eeuw.
10668: WAAL, H. VAN DE - Traditie en bezieling. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
405468: WAARD, F.J.VAN DER ET AL. - Solwerderstraat 47, Appingedam. Bouwhistorisch onderzoek.
195: WAARD, J.A. DE - portretten van Marnix van St.Aldegonde. Een ikonografische verkenning.
426038: WAARDENBURG, J. - Classical approaches to the study of religion. COMPLETE SET
38781: WAARDENBURG, J. - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid.
5085: WAASDORP, J.A.; ZEE, K. - vergeten verzamelingen van Ockenburgh.
20659: MAK VAN WAAY - Hollandse tegels. De collectie van de heer F.Leerink. Deel I/II. Bijbelse voorstelingen/Dierfiguren
10672: WACE, A. - Marlborough tapestries at Blenheim Palace and their relation to other military tapestries of the war of the Spanish succession.
5122: WACH, E. - Selbstanfertigung photographischer Behelfe.
425685: WACHSMANN, K.P. ET AL. - Hornbostel opera omnia. Volume I.
406764: WACKERNAGEL, W. - Kleineres altdeutsches Lesebuch nebst Wörterbuch.
406726: WACKERNAGEL, PH. - Edelsteine deutscher Dichtung und Weisheit im XIII. JAhrhundert.
400828: WACKERNAGEL, W. - Altfranzoesische Lieder und Leiche aus Handschriften zu Bern und Neuenburg.
10674: WACKERNAGEL, M. - Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts in den germanischen Ländern.
425856: WADDINGTON, R. - Louis XV et le renversement des alliances. Preliminaires de la Gueree de Sept Ans 1754-1756
10568: WADUM, J. - Vermeer in het licht. Verslag van de restauratie van het Gezicht op Delft en het Meisje met de parel.
185: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN - Akense regels voor canonici en canonicae uit 816.
409214: WAGEMAKER-VAN DER MEER, D. - Jaap Wagemaker.
410602: WAGEMAN, P. - Russische landschap.
38459: WAGENAAR, C.; DINGS, M. - Idealen in beton. Verkenningen in Midden- en Oost-Europa.
34187: WAGENAAR, J. - Verheugd Amsterdam tgv het plegtig bezoek...Willem, Prinse van Oranje..en Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruisen..op 30 may 1768.
422833: WAGENAAR HAAKMA, W. E.A. - Honderd jaar Wagenaar poppenkast
13196: WAGENBERG-TER HOEVEN, A. - Driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw.
16194: WAGENER, D. - Musee J.-P. Pescatore. Galerie municipale de Peinture.
407544: WAGENFELD, W. - Wagenfeld. voor dagelijks gebruik.
12486: WAGENINGEN, J. VAN ET AL. - Academia Groningana, 29 juni-1 juli 1914. Verslag van de herdenking van het derde eeuwfeest.
19878: WAGENVOORT, H. - Studies in Roman literature, culture and religion.
418762: WAGENVOORT, H. - Imperium.
417401: WAGINI, S. - Geschichte Roms. Leonaert Bramers Illustrationen zu LiviusAb urbe condita
506: WAGNER, A. - Thierry Rijkhart de Voogd.
16663: WAGNER, H. ET AL. - Niklaus Manuel Deutsch. Maler, Dichter, Staatsmann.
403942: WAGNER, P. - Eros revived. Erotica of the enlightenment in England & America.
426283: WAGNER, P. - Reading iconotexts. From Swift to the French revolution
408884: WAGNER, A. - Jan Voerman. IJsselschilder.
37921: WAGNER, RICHARD - Handbuch für Maschinengewehrführer.
19518: WAGNER, A. - Isaac Israels.
1768: WAGNER-HEIDENDAL, L. - filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829).
422953: WAGNER, H. - Michelangelo da Caravaggio
10479: WAGNER, A. - Isaac Israels.
653: WAGT, W. DE - Architectuur op leiduin 1853-1995. Functionaliteit en verbeelding. De gebouwen van Gemeentewaterleidingen nabij de Amsterdamse waterleidingduinen.
410776: WAGTBERG HANSEN, A. - Henri Verstijnen. Beeldend kunstenaar en theosoof.
426257: WAIBOER, A.E. ET AL. - Vermeer and the masters of genre painting.
410478: WAIBOER, A.E. - Gabriël Metsu. Exhibition Rijksmuseum 2010. Text in Dutch.
413283: WAIBOER, A.E. - Gabriel Metsu. Life and work. A CATALOGUE RAISONNE
424771: WAIBOER, A.E. - Northern stars and southern lights. The golden age of Finnish art 1870-1920
8806: WAISSENBERGER, R. (ED.) - Franz Anton Maulbertsch.
10678: WAKEFIELD, D. - French eighteenth century painting.
416798: WAL, G.VAN DER - Leven en werk van Willem den Ouden
413845: WAL, G. V.D. - Wijd open ogen. Stukken over kunst en kijkplezier
34589: WAL, H.VAN DER - bouwgeschiedenis van het Huis Drakenburg te Utrecht.
416631: WALAS, S.M. - Chemical process equipment. Selection and design.
3058: WALCH, N. ET AL. - 18de- en 19de-eeuwse Japanse prenten en boeken.
3002: WALCH, N. - J.-B. Madou. Lithograaf.
409830: WALDBERG, P. - Max Ernst.
16814: WALDBURG WOLFEGG, CHR. GRAF ZU. - Venus und Mars. Das Mittelalterliche Hausbuch aus der Sammlung der Fürsten zu Waldburg Wolfegg.
410432: WALDE, A. - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
5758: WALDEGG, R. - Moskau. Knute, Blut und Liebeslaster.
416693: WALDMANN, E. - Daumier. Recht und Gericht. Vierzig Steindrucke.
417620: WALDMANN, E. - August Gaul.
1642: WALDMANN, E. - Katalog der Gemälde und Bildhauerwerke in der Kunsthalle zu Bremen.
10754: WALDMANN, E. - Max Slevogts graphische kunst.
421770: WALEY, A. - Secret history of the Mongols and other pieces.
405116: WALISZEWSKI, K. - fils de la Grande Catherine. Paul Ier.
426219: WALKER, S.; HIGGS, P. - Cleopatra of Egypt.
426178: WALKER, S. (ED.) - Speaking of Silence. Christians and Buddhists on the Contemplative Way.
11745: WALKER, J.; ROSENBAUM, A. - Old master paintings from The Collection of Baron Thyssen-Bornemisza.
5076: WALL, J.W.M. VAN DE - valkerij op het Loo. The Royal Hawking Club 1839-1855.
7728: WALLACE, M.; KEMP, M.; BERNSTEIN, J. - Seduced. Art & sex from antiquity to now.
35180: WALLAGH, B. - echte van Meegeren.
1439: WALLE, W. VANDE ET AL. - mens. Beeld en evenbeeld. Europalia. Japan in Belgium
426571: WALLEN, B. - Jan van Hemessen. An Antwerp painter between reform and counter-reform
38583: WALLERT, A. - Van tempera tot olieverf. Veranderingen in de Venetiaanse schilderkunst 1460-1560.
23108: WALLERT, A.; TAUBER, G.; MURPHY, L. - Holy Kinship. A medieval masterpiece.
420019: WALLICH, MOSES; FREIMANN, A.; BEATUS, R - Fabeln des Kuhbuches.
427060: WALLIS, B. (ED.) - Hans Haacke: Unfinished Business
427216: WALLIS, C.; WILSON, A. (EDS.) - Barry Flanagan. Early works 1965-1982
35973: WALLIS DE VRIES, G. - Kattenbroek. Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra.
34875: BERSWORDT-WALLRABE - Niederländische Stilleben aus der Sammlung Staatliches Museum Schwerin.
426090: WALLS, L.D. - passage to cosmos. Alexander von Humboldt and the shaping of America
38003: WALRAVEN, I.; ZUIDEN, H.VAN - Word nooit verliefd op walvis.
2612: WALRAVENS, J. - Jan Vaerten.
424562: WALSCHAP, GERARD - Brieven. COMPLETE SET
10246: WALSH, J. - Jan Steen. The Drawing Lesson.
403744: WALSH, W.TH. - Philip II.
423060: WALSH, S. - Stravinsky: the second exile. France and America, 1934-1971.
2341: WALSH, A.; BUIJSEN, E.; BROOS, B. - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etsen.
38664: WALSUM, S.VAN - Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945.
425611: WALTHER, I. - Schilderkunst van het impressionisme. 1860-1920. COMPLETE SET
17267: WALTHER, INGO, F. - Schilderkunst van het impressionisme, 1860-1920. Deel I/II.
12823: WALTHER, A. - Bernardo Bellotto genannt Canaletto. Ein Venezianer malte Dresden, Pirna und den Königstein.
414645: WALTMAN, J. - Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905.
423798: WALVOORD, J.F.; ZUCK, R.B. - Alte Testament erklärt und ausgelegt. COMPLETE SET
422372: WANDEL, L.P. - Voracious idols and violent hands. Iconoclasm in Reformation Zurich, Strasbourg and Basel.
11142: WANDER, B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
420135: WANDER, MARCEL - Wander wonders. Design for a new age.
420440: WANDERS, MARCEL - Marcel Wanders. Interieur.
9960: WANER, TH. - Egidius Knops. Landschapsimpressies.
409198: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-1650.
18838: WAP, DR. - Album-Utrecht. Gebouwen en gezigtspunten.
406506: WAQUET, F. (ED.) - Mapping the world of learning: the polyhistor of DAaniel Georg Morhof.
423808: WARBURG, A. - Bildniskunst und florentinisches Bürgertum. Domenico Ghirlandajo in Santa Trinita. Die Bildnisse des lorenzo de Medici und seiner Angehörigen
425566: WARBURTON, TH - Josquin des Prez. Missa panga lingua. An edition with notes
420839: WARD, G. (ED.) - American illustrated book in the nineteenth century.
418840: WARD, S.V. - Planning the twentieth-century city. The advanced capitalist world.
418731: WARD, W, - life of John Henry Cardinal Newman
418094: WARD, TONY - Tableaux vivants.
414099: WARD, M.; JENKINS, B. - American new wave 1958-1967.
11532: WARD, J. - Gregoriaansche zang volgens de leer van Mocquereau.
416937: WARDELL LEE, E. - Neo-impressionisten. Seurat tot Struycken.
5865: WARDLE, P. - 75 X lace.
1489: WARDLE, P. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940.
426516: WARE, CHRIS - Monograph
426827: WARHOL, ANDY; FRANKFURT, SUZIE - Wild raspberries
422179: WARLOP, E. - Vlaamse adel voor 1300. 3 delen
1989: WARNAARS, W. ; D. NICOLAISEN - Raoul Hynckes in Kinderdijk. De collectie Smit-de Haan.
426466: WARNCKE, C.-P. - Picasso, 1881 - 1973.
13282: WARNCKE, C.-P. - Théatre dAmour. Vollständiger Nachdruck der kolorierten Emblemata Amatoria von 1620.
427070: WARNDORFF, J. - Geen idee.
6783: WARNER, M. - victorians. British painting 1837-1901.
420039: WARNER SLANE, K. - Corinth. Volume XVIII, part II. The sanctuary of Demeter and Kore.
13067: WARNER, R. - Dutch and Flemish flower and fruit painters of the XVIIth and XVIIIth centuries.
3766: WARNERS, J.D.P. - Mozes-mozaiek.
9082: WARNKE, M. (ED.) - Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks.
5579: WARNKE, M. - Flämische Malerei des 17. Jahrhunderts.
420927: WARNKE, M. (ED.) - Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung.
418884: WARNKE, M. - Politische Architektur in Europa.
38853: WARNKE, K. - Buch vom Espurgatoire S.Patrice der Marie de France und seine Quelle.
38592: WARNKE, K.; KöHLER, R. - Lais der Marie de France.
14424: WARNKE, M. - Laudando praecipere. Der Medicizyklus des Peter Paul Rubens.
419033: WARNSINCK, J.C.M. - vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690.
419146: WARREN, H.; R. ZIFKAMP. - Huis tot huis. Correspondentie Hans Warren - Ria Zifkamp 1990-2001. Een verkorte selectie uit deel 1 en 2 van Geloof mij steeds
409264: WARREN, B.G. - Artful lives. Edward Weston, Margrethe Mather and the bohemians of Los Angeles.
3918: WARTMANN, W. - Hodler in Zürich.
24219: WASCH, K.; TEMMINCK, J.; AGERBEEK, B. - Floris Meydam. In vorm.
409398: WASCH, K. - Glas en kristal. De toegepaste kunsten in Nederland
5992: WASER, M. - Wege zu Hodler.
417978: WASSENAAR, A., SCHREIJNDERS, R. (ED.) - Droom van Howard. Het verleden en de toekomst van tuindorpen.
408290: WASSENAAR, J. - Dit waren ook brijbekken. Markante Workumers..
18220: WASSENBERGH, A. - Lart du portrait en Frise au seizième siècle.
10720: WASSENBERGH, A. - portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
415609: WASSERMAN, J. - Ottaviano Mascarino and his drawings in the Accademia Nazionale di San Luca.
10605: WASSERMAN, J. - Leonardo da Vinci.
9046: WASSING-VISSER, R. - Koninklijke geschenken uit Indonesië. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938).
401092: WASSING-VISSER, R. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
426998: WASSING, R.S. - art de lAfrique noire
421303: WASSING, R.S. - wereld van de Wayang.
424520: WASSON, H. - Museum Movies. The Museum of Modern Art and the Birth of Art Cinema.
421499: WATELET, M. - Mercator atlas of Europe. Facsimile maps Gerardus Mercator contained in the Atlas of Europe.
413755: WATELET, M.; LEVESQUE - Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure. Tomes 1-5.
423323: WATER, J. VANDE - Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien, en edicten der edele mogende heeren staten s lands van UTRECHT...tot het jaar 1728 ingesloten
8476: WATERFIELD, G. - Collection for a king: old master paintings from the Dulwich Picture Gallery.
411020: WATERFIELD, G. - Ten paintings by Gerard Dou
421884: WATERMAN, R.E. - Integrated coastal policy via building with nature.
39284: WATERSCHOOT, W. - Leven en betekenis van Lucas dHeere.
400842: WATERSCHOOT, W. - Guldensporenslag. Lodewijk van Velthem.
8758: WATERSCHOOT, W. - Ter liefde der const. Uit het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander.
38694: WATHELET-WILLEM, J. - Melanges offerts a Jeanne Wathelet-Willem.
422426: WATIN - art du peintre doreur, vernisseur
39346: WATKIN, M. - civilisation francaise dans les Mabinogion.
420938: WATSON, PETER - Ideeën. De geschiedenis van het menselijk denken.
426898: WATSON, R. - Breakdown of Cartesian Metaphysics.
410594: WATSON, P. - Wijsheid en kracht. Veronese
1472: WATSON, P. - Wisdom and strength. The biography of a renaissance masterpiece.
424274: WATT, J. C. Y. - Sumptuous Basket. Chinese Lacquer with Basketry Panels.
419370: WATTENMAKER, R.J. - Maurice Prendergast
15831: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. Deel V. Binnen- en buitenbetimmeringen, leidingen.
37879: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Eerste /Tweede bundel.
406380: WAUTERS, A.; H - invitation a la ville/Uitnodiging aan de stad/Invitation to the city.
11757: WAYENBURG, B. V. - Vonken & schokken. Statische elektriciteit in Teylers Museum
3200: WAZBINSKI, Z - Accademia Medicea del Disegno a Firenze nel cinquecento.Idea e istituzione. I/II.
17833: WEALE, W.H.J.; BROCKWELL, M.W. - van Eycks and their art.
423768: WEBB, P. - erotic arts
9641: WEBBER, R.H. - Hispanic balladry today.
407880: WEBBER, J. - Contrary music. The prose style of John Donne.
11735: WEBER, W. - Saxa loquuntur. Steine reden. Geschichte der Lithographie von den Anfängen bis 1900.
16845: WEBER, G.J.M. - Lobtopos des lebenden Bildes. Jan Vos und sein Zeege der Schilderkunst von 1654.
420580: WEBER-CAFLISCH, O.; DIETERLE, B. - Antonio Saura. Über sich selbst. Note book erweiterte und illustrierte Ausgabe
417664: WEBER, O. - Literatur der Babylonier uns Assyrer. Ein Überblick
410512: WEBER, G.J.M. - Stilleben alter Meister in der Kasseler Gemäldegalerie.
11937: WEBER, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
1410: WEBSTER, M. - Francis Wheatley.
427176: WECHGELAAR, L. - Lex Wechgelaar. 3 Projecten [Project 1. Gekooide weg. Project 2 . Afsluiting Waddenzee. Project 3. Moderne ruine]
417134: WECHSSLER, E. - Kulturproblem des Minnesangs, Studien zur Vorgeschichte der Renaissance. Band I. Minnesang und Christentum.
401958: WEDEKIND, FRANZ - Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie.
6902: WEDEWER, R.; BANKMANN, U. - Steine und Orte. Altmexikanische Steinskulpturen und Plastiken der Gegenwart.
427025: WEDEWER, R. - Uber Beuys
35677: WEEBER, C. - wilde wonen.
5414: WEEGE, F. - Tanz in der Antike.
418250: WEEL, M. - Goed Gevonden. Een historie van archeologen en amateurs. Het portret van Martien Weel (1935-2011)
14058: WEEL, A. VAN DER - Haagse hervormde kerken en kapellen.
401684: WEELDEN, D.VAN; HEYTZE, I. - nieuwe nederzetting. De onvoltooide geschiedenis van Leidsche Rijn.
9913: WEERD, J.VAN DER - Microspectroscopic analysis of traditional oil paint.
37431: WEERT, A.VAN - Van tondeldoos tot turbo. Historie en magie van de aansteker.
10730: WEESE, A. - Skulptur und Malerei in Frankreich im 15. und 16. Jahrhundert.
10255: WEESE, A. - Aus der Welt Ferdinand Hodlers. Sein Werdegang auf Grund der Sommerausstellung 1917 im Zürcher Kunsthaus.
12960: WEEZEL ERRENS, D.VAN - Christus geboorte en jeugd in de gewelfschilderingen van Bolswards St. Maartenskerk.
898: WEGEN, D.H. VAN - Vlaamse schilderkunst boek
2270: WEGEN, R. VAN - Bonnefanten Museum
10216: WEGEN, D.H. VAN - Kunst uit de Kaap. Hollandse en Vlaamse meesterwerken uit de Michaelis Collectie te Kaapstad.
4132: WEGENER SLEESWIJK, C. - Vijftien jaar restauratie in de Oude Kerk te Amsterdam. Vondsten en rekonstrukties.
36789: WEGERIF, A.H. ET AL. - Jubileum Haagsche Kunstkring 1891-1941.
34006: WEGMAN, WILLIAM - Rotkäppchen. Fays Märchen.
421856: WEGNER, A. - Point of sale.
3754: WEGNER, W. - Rembrandt-Zeichnungen. Ausstellung der Staatlichen Graphischen Sammlung München.
409456: WEGNER, M. - Bericht über den VI. internationalen Kongress für Archäologie , Berlin August 1939.
3900: WEGNER, W. - Rembrandt und sein Kreis. Zeichnungen und Druckgraphik.
3450: WEGNER, W. - Rembrandt-Zeichnungen.
426290: WEHLTE, K. - Werkstoffe und Techniken der Malerei. Mit einem Anhang über Farbenlehre
426796: WEHR, HANS; MILTON COWAN, J. (ED.) - dictionary of modern written Arabic
421737: CAO FEI; ZHANG WEI - Cao Fei/SL Avatar: China Tracy
6922: WEIBEZAHN, I. - Geschichte und Funktion des Monopteros. Untersuchungen zu einem Gebäudetyp des Spätbarock und des Klassizismus.
424060: WEICHERDING € GOERGEN, B. - manuscrits a peintures de la bibliotheque nationale de Luxembourg. Catalogue descriptif et critique. (Publications de la Section Historique de l’Institut G.-D. de Luxembourg, volume 83)
411456: WEIDE, S. - Utrecht in detail.
3009: WEIDE, S. - Pottenbakkerij De Vier Paddestoelen 1920-1950.
19247: WEIDE, S. - Langs Utrechtse geveltekens.
417724: WEIDEMA, TH. - Instructie of memorie? De functie van de kunstverzameling van de Haagse tekenacademie in de achttiende eeuw.
4285: WEIDHAAS, H. - Fachwerkbauten in Nordhausen.
410018: WEIDNER, TH. - Jacob Philipp Hackert. Paesaggi del regno.
34909: WEIDNER, TH. - Jakob Philipp Hackert. Landschaftsmaler im 18. Jahrhundert. Band I.
426263: WEIERMAIR, P. - Herbert Tobias. Photographien.
10021: WEIGEL, R. - Kunstcatalog.
10737: WEIGELT, C.H. - Sienese painting of the Trecento.
11228: WEIGERT, R.-A. - French tapestry.
425863: WEIGL, I. - Schweizerfamilie. Oper in drei Aufzügen. Clavier-Auszug.
424013: WEIJERS, O. - Expicatio aphorismatum philosophicorum. William of Doncaster
34523: WEIJTS, J.L.C. - Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom, 1971-1981.
417346: WEIL, E. - deutschen Druckerzeichen des XV. Jahrhunderts.
1574: WEIL, M. - history and decoration of the Ponte S.Angelo.
423832: WEIL-GARRIS BRANDT, K. ET AL. - Giovinezza di Michelangelo
412812: WEILAND, P. - Nederduitsche spraakkunst, uitgegeven in naam en op last van het staatsbestuur der Bataafsche Republiek.
424857: WEINER, L. - Altered to suit. Passend gemacht. What if a person wanted more than anything else to construct a structure? Was ist wenn ein mensch alleein den wunsch hat eine konstruktion zu machen?
11392: WEINERT, H. - Entstehung der Menschenrassen.
12178: WEINGARTEN, J. - Bierenbroodspot. A return to the renaissance. Aquarelles and oil paintings on Chines rice-paper.
11081: WEINHARDT, C.J. - Robert Indiana.
139: WEINHOLD, R. - Menzel Bibliographie.
419175: WEINREICH, O, - Triskaidekadische Studien.
417132: WEINREICH, O. - Religionsgeschichtliche Studien.
407892: WEINREICH, P. - Ausgewählte Schriften I/II. 1907-1921/1922-1937.
425746: WEINREICH, O - Religionsgeschichtliche Studien
5625: WEISBACH, W. - Religiöse Reform und mittelalterliche Kunst.
811: WEISBERG, G; E. BECKER; E. POSSéMé (ED.) - Bing empire. Origins of lart Nouveau.
420430: WEISBERG, G.P. ET AL. - art nouveau. La maison Bing.
422064: WEISBERG, G. P.; BECKER, E.; POSSéMé, É. (ED.) - Origins of LArt Nouveau: La Maison Bing
425353: WEISBERG, G.P. - Art nouveau Bing. Paris style 1900
414535: WEISE, G. - Plastik der Renaissance und des Frühbarock im Nördlichen Spanien. COMPLETE SET.
34766: WEISMANN, A.W. - bouw- en beeldhouwkunst te Amsterdam in de 17e eeuw.
9716: WEISS, E. - Katalog der Gemälde des 20.Jahrhunderts, die älteren Generationen bis 1915 im Wallraf-Richartz-Museum.
421234: WEISS, J. ET AL. - Jasper Johns. An allegory of painting, 1955 - 1965.
418741: WEISS, E. (ED.) - Mark Rothko, 1903-1970. Retrospektive der Gemälde.
416133: WEISS, L. - Statistical decision theory.
402956: WEISS, H. - Kostümkunde. Geschichte der Tracht und des Geräthes. Zweite Abtheilung. Das Kostüm vom 16ten Jahrhundert bis auf die Gegenwart.
401922: WEISS-STAUFFACHER, H.; R. BRUHIN - Automates et instruments de musique mecaniques
426102: WEISS, J. - popular culture of modern art.
35955: WEISS, OSKAR - Herbarium curiosum der Heilpflanzen.
417570: WEISSE, C.F. - Sammlung der besten Deutschen prosaischen Schriftsteller und Dichter. Theil 69-78.
7905: WEITENBERG, J.J.S. ET AL - Armenië. Middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten.
423013: WEITZMANN, K. - miniatures of the Sacra Parallela. Parisinus Graecus 923.
6543: WEIXLGäRTNER, A. - Grünewald.
10903: WEIZMANN, CHAIM. - Israel und sein Land. Reden und Ansprachen.
425198: WEL, J. VAN DER - Stemmen. Het geheim van het Koninklijk Concertgebouworkest.
423748: WELCH, E. - Art and society in Italy 1350 – 1500.
425341: WELCH, S.C. - India. Art and culture, 1300-1900.
10244: WELCKER, C.J. - Hendrick Avercamp, 1585-1634. Barent Avercamp, 1612-1679. Schilders tot Campen.
426237: WELLER, D. P. - Seventeenth-Century Dutch and Flemish paintings. Systematic catalogue of the collection
19493: WELLER, D.P - Jan Miense Molenaer. Painter of the Dutch golden age.
16516: WELLER, P.H. - Sinners & saints, darkness and light. Caravaggio and his Dutch and Flemish followers.
422087: WELLING, G. M. - Prize of Neutrality. Trade relations between Amsterdam and North Amsterdam 1771-1871, a study in computational history.
424479: WELLING, W. - Frida Holleman. Aquarellen, pastels en schilderijen
412028: WELLING, W. - Oskar Lens.
403956: WELLS,J.M. ET AL. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965.
424376: WELLS, P. - fundamentals of animation
407482: WELSH, R. ET AL. - Mondrian.
24681: WELSH-OVCHAROV, B. ET AL. - Van Gogh a Paris.
8965: WELSH, R.; BAKKER, B.; BAX, M. - Mondriaan aan de Amstel 1892-1912.
421484: WELTENS, A.; W. LINDENHOVIUS - Theo Colenbrander 1841-1930
418192: WELTENS, A. - Theo Colenbrander. Tapijten.
419489: WELZEL, P. - Rembrandts Bathseba. Metapher des Begehrens....
901: WEMBER, P. - Joseph Beuys.
412940: WEMBER, P. - Malerei in unserem Jahrhundert.
410806: WEMBER, P. - Heinrich Campendonk. Krefeld 1889 1957 Amsterdam.
11969: WENCK, G. - Systematische Syntax des Japanischen. Band I/II/III.
16357: WENDEHORST, A.ET AL. - Gothic and renaissance art in Nuremberg, 1300-1550.
419445: WENDERMANN, G. - Studien zur Rezeption des Neo-Impressionismus in den Niederlanden.
404318: WENDERMANN, G. - Hinaus in die Natur! Barbizon, die Weimarer Malerschule und der Aufbruch zum Impressionismus.
410822: WENDLAND, U. - Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt.
423102: WENDT, D. - Academie van Bouwkunst Amsterdam 1908-2008
404658: WENDT, K. - Erwin Wendt. Werke 1928-32.
34295: WENDT, D.; TAUBER, P. - Ambachtsman en architect.Tekeningen uit de metselopleiding van Hendricus Tauber.
412472: WENGEN, G.D.VAN - waar dromers ontwaken. Teugblik oud-leden Leids Ethologisch Dispuut.
268: WENINGER, P. - Österreich in alten Ansichten.
9083: WENNBERG, B. - Gustav Vigeland. Livets ansikter/The condition of man.
419384: WENNEKES, W. - Gouden handel.
24734: WENNEKES, E. - Paleis voor Volksvlijt (1864-1929). Edele uiting eener stoute gedachte.
426476: WENNERBERG, H. - Pragmatism of C.S. Peirce. An Analytical Study. (Library of Theodara, part 9.)
421083: WENSELEERS, L. - Pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuws Reinaert-satire.
425070: WENSINCK, A.J.; KRAMERS, J.H. - Handwörterbuch des Islam
401872: WENT-DAOUST, Y. - Isabelle de Charriere (Belle de Zuylen). De la corrspondance au roman epistolaire.
4535: WENTSEL, B. - Dogmatiek. Het woord, de zoon en de dienst (1); De openbaring, het verbond en de aprioris (2); God en mens verzoend (3b)
407776: WENZEL, P. ET AL. - Elliott Erwitt: Icons
421568: WENZLER, C.; CHAMPOLLION, H. - Chateaux forts et forteresses de la France medievale
419548: WEPLER, L. - Bildererzählungen in der Vogelmalerei des Niederländischen Barocks.
6896: WERCHE, B. - altniederländischen und flämischen gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts. Kritischer Bestandskatalog. Band 2.
401224: WERD, G.DE - Marenne Welten. Expedition.
34297: WERD, G.DE - Barend Cornelis Koekkoek. Seine Familie, seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve.
17244: WERD, G.DE - Heilige aus Holz im Museum Kurhaus Kleve.
16056: WERD, G.DE - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen, 1604-1679.
11172: WERD, G. DE. - Jan de Beijer. Tekeningen van Emmerik tot Roermond.
10638: WERDEHAUSEN, A.E. - Bramante und das Kloster S. Ambrogio in Mailand.
422594: WERELDSMA, J. - Laurenskerk, Rotterdam. 10 jaar feuilletons: 2002 – 2012.
414897: WERF, J.VAN DER; J.DERWIG (PHOTOGRAPHY) - Beurs van Berlage.
34235: WERFF, Y. VAN DER - kabinet van Westbrabantse gezichten.
16151: WERFF, E.O.VAN DER - Martini. Kerk en toren.
18575: WERFF, E.O. VAN DER; BEILMANN, M. - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
426241: WERHOVEN, A. - Aan de Stichtse Lustwarande. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villas. Deel 2
418150: WERKBROUCK, M. - pleureuses dans lEgypte ancienne.
412530: WERKEN, VAN DE - Schilderijen, enz.
426240: WERKHOVEN, A. - Aan de Stichtse Lustwarande. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villas. Deel 1
412888: WERKMAN, H.N.; BLOM, F.R.E. - Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Deel 1/2
404844: WERKMAN, H. - wereld van Willem de Merode.
17571: WERKMAN, H.N. - Hendrik Nicolaas Werkman 1882-1945. Druksels en gebruiksdrukwerk/A selection of druksels prints and general printed matter from the collection of het Stedelijk.
16348: WERKMAN, F. - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
414827: WERKMAN, H.N. - next call. Avant-garde geschriften van Hendrik Werkman uitgegeven van 1923 tot 1926 in Groningen.
422072: WERNER, T.; LACKNER, H. (ED.) - k.k. National-Fabriksprodukten-Kabinett. Technik und Design des Biedermeier.
38927: WERNER, J. - Abraham Ortelius. Aartsvader van onze atlas.
37849: WERNER, A. - Amedeo Modigliani.
34155: WERNER, J. - Caert-thresoor.
24608: WERNER, TH. - Zeichner der Admiralität. Marine-Zeichnungen und -Gemälde von Willem van de Velde dem Älteren und dem Jüngeren.
22790: WERNER, G. - Ripas Iconologia. Quellen-Methode-Ziele.
119: WERNER, T. (ED.) - K.K. Nationalfabriksproduktenkabinett. Technik und Design des Biedermeier.
419478: WERTHEIMER, E. DE. - Duke of Reichstadt (Napoleon II). A biography compiled from new sources of information.
11191: WERVEKE, H. VAN - Bruges & Anvers. Huit siecles de commerce flamand.
423900: WESCHENFELDER, K.; WIEBEL, C. - Mit dem Blick dez Zeichners. Aquarelle und Zeichnungen der deutschen Romantik Sammlung Böhm-Hennes
5650: WESCHENFELDER, K.; ROEBER, U (ED.) - Wasser, Wolken, Licht und Steine. Die Entdeckung der Landschaft in der europäischen Malerei um 1800.
7143: WESCHER, P. - Romantik in der schweizer Malerei.
11160: WESCHER, P. - Jean Fouquet und seine Zeit.
425155: WESENBERG, R. - Bernwardinische Plastik. Zur ottonischen Kunst unter Bischof Bernward von Hildesheim
418737: WESSELING, J. - Alles was mooi. Een geschiedenis van de Nul-beweging.
317: WESSELING, J. - Lia van Vugt.
2758: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwe-zoom
5433: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden.
4330: WESSEM, J.N. VAN - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijftig.
426723: WEST, R.J. - Eugenio Montale. Poet on the Edge
426147: WEST, D.C.; KLING, A. - Libro de las profecias of Christopher Columbus. An en face edition. CLOTH
423621: WESTERLOO, G.VAN - Foto Bert Nienhuis
15: WESTERMANN, M. - Art & home. Dutch interiors in the age of Rembrandt.
9203: WESTERMANN, M. - Johannes Vermeer (1632-1675).
6791: WESTERMANN, M. - Rembrandt.
427226: WESTERMANN, M. - schilderkunst van de Republiek 1585-1717
6233: WESTEROP, R. - Hoorns buitensingel
34249: WESTEROP, R.; PRONK, C. - Hoorns buiten-singel in rym beschreven.
11970: WESTERS, A. (ED.) - Groningen constant. Groningen-Munster 1672.
12957: WESTERWEEL, B. - Patterns and patterning. A study of four poems by George Herbert.
426997: WESTERWEEL, B. - Anglo-Dutch relations in the field of the emblem
9192: WESTFEHLING, U. - Zeichnen in der Renaissance. Entwicklung, Techniken, Formen, Themen.
4125: WESTFEHLING, U. - Tarocchi. Menschenwelt und Kosmos. Ladenspelder, Dürer und die Tarock-Karten des Mantegna.
3271: WESTHEIM, P. - Holzschnittbuch.
418629: WESTHOFF, H. - Geestelijke bevrijders.
422663: WESTHOFF-KRUMMACHER, H. - Als die Frauen noch sanft und engelsgleich waren
34274: WESTHOFF-KRUMMACHER, H. - Johann Christoph Rincklake, Westfalens Gesellschaft um 1800.
423448: WESTON, R. - huis in de 20ste eeuw
6595: WESTPHAL, V. - Asta v. Bethmann Hollweg. Volker Westphal. 25 Jahre Kunsthandel in Berlin 1966-1991
425684: WESTRA, STEPHEN - Brahms op snelweg en andere intermezzi
5880: WESTREENEN, W.H.J. VAN - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
25238: WESTRHEENE, T. VAN - Paulus Potter. Sa vie et ses oeuvres.
424885: WESTSTEIJN, T.; M. JONKER (RED.) - Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw
7972: WESTSTEIJN, T. - Margaret Cavendish in de Nederlanden. Filosofie en schilderkunst in de gouden eeuw.
1132: WETERING, E. V.D. - Rembrandt. Zoektocht van een genie.
4442: WETERING, E. V.D; B. SCHNACKENBURG (I.A) - Mystery of the young Rembrandt.
422449: WETERING, E. VAN DE - Rembrandt. The Painter Thinking
416539: WETERING, E.VAN DE ET AL. - Kunst als opdracht/The Batavian commissions.
34686: WETERING, E.VAN DE - Rembrandt in nieuw licht.
424988: WETERING, E. VAN DE - Rembrandts paintings revisited. A complet survey. A reprint of A of Rembrandt Paintings VI. 2 vols. : 1. Plates, 2. Notes to the plates
14336: WETERING, E. VAN DE; DOEL, M. VAN DEN - learned eye. Regarding art, theory and the artists reputation. Essays for Ernst van de Wetering.
10993: WETERINGS, E.J. - Negen eeuwen markt in Leiden.
421596: WETSELAAR, PIETER - Pater noster - Onze Vader...gecalligrafeerd door Pieter Wetselaar
15627: WETTENGL, K. (ED.) - Georg Flegel, 1566-1638. Stilleben.
1448: WETTER, J. - Geschichte und Beschreibung des Domes zu Mainz.
410946: WETZELS, F. - vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman in Breda.
411298: WEVER, D.DE - Rijklof van Goens. Javaense reyse.
11170: WEVERS, L. ET AL. - Zwijnsbergen herrezen uit de as
426346: WEVERS, W. - Willem G. Wevers. Beelden 1982-2005.
10755: WEVERS, L.B. - Heemstede. Architectonisch onderzoek van een zeventiende-eeuwse buitenplaats in de provincie Utrecht/Architectural analysis of a seventeenth century country house in the province of Utrecht.
4698: WEYERMAN, J.J.; HANOU, A.J. - vrolyke Tuchtheer (1729). Tekst/Kommentaar.
420169: WEZEL, G. VAN (ED.) - Sint-Maartenskerk te Doorn. Vroeg renaissancemonument, bouwsculptuur en bouwgeschiedenis
418891: WHALLEY, J.I. - universal penman.
36225: WHARTON, EDITH. - motor-flight through France.
9039: WHEELOCK JR., A.K. ; P. SUTTON; V. MANUTH; A.T. WOOLLETT - Rembrandts late religieuze portretten
4335: WHEELOCK, A.K.; PLOMP, M.C.; LOKIN, D.H.A.C.; GREGORY, Q. - public and the private in the age of Vermeer.
2255: WHEELOCK JR., A. K.; S. DICKEY; E. GIFFORD; G. RUBINSTEIN; J.V.D.VEEN; L. DEWITT - Jan Lievens. A Dutch master rediscovered
47: WHEELOCK, A.K. (ED.) - Aelbert Cuyp.
17387: WHEELOCK, A.K. - Jan Vermeer.
1325: WHEELOCK, A. K.; A.M. KETTERING; A. WALLERT; M.E. WIESEMAN - Gerard ter Borch. (Dutch ed.)
10574: WHEELOCK, A.K. ET AL. - Johannes Vermeer.
7563: WHINNEY, M. - English sculpture, 1720-1830.
9936: WHITE, C. - Peter Paul Rubens. De mens en de kunstenaar.
9687: WHITE, C. - Rembrandt and his world.
6632: WHITE, CHR. - Thomas Howard, the Earl of Arundel. Anthony van Dyck.
6395: WHITE, C. - Anthony van Dyck. Thomas Howard. The Earl of Arundel.
6250: WHITE, C., BUVELOT, Q. - Rembrandt zelf.
6237: WHITE, J. - Duccio. Tuscan art and the medieval workshop.
416761: WHITE, C.; Q. BUVELOT - Rembrandt par lui-même
416760: WHITE, C.; Q. BUVELOT - Rembrandt Stesso
425093: WHITE, E. - Genet, a biography.
2629: WHITE, C.; Q. BUVELOT - Rembrandt by himself.
22797: WHITE, J. - Art and architecture in Italy, 1250-1400.
16883: WHITE, C. - pictures in the collection of Her Majesty the Queen. Dutch pictures.
19334: WHITE, C. - Rembrandt as an etcher. A study of the artist at work. Text and Plates.
11604: WHITE, CH. - Dürer. The artist and his drawings.
426452: WHITE, A.R. - Rights
594: WHITEHILL, W.M. - Museum of Fine Arts, Boston. A centennial history
8616: WHITFIELD, C. - Painting in Naples, 1606-1705. From Caravaggio to Giordano.
422837: WHITMAN, W. - Walt Whitman: behoor je werkelijk tot de volledige mensen? Een vertaling van zijn poëzie
422914: WHITNEY, D. (ED.) - Andy Warhol, portraits of the 70’s
10763: WHITTICK, A.(ED.) - Ruskins Venice.
424395: WHITTON, K.S. - Goethe and Schubert. The unseen bond
35147: WHYTE, I.B. - Emil Hoppe, Marcel Kammerer, Otto Schönthal.
9467: WICHMANN, Y. - Syrjänische Volksdichtung.
12875: WICHMANN, H. - Japanische Plakate sechziger Jahre bis Heute.
3923: WICHMANN, S. - Meister, Schüler, Themen. Münchner Landschaftsmaler im 19. Jahrhundert.
417870: WICKER, T. - One of us. Richard Nixon and the American Dream.
39114: WICKERSHEIMER, E. - roman de Jehan de Paris.
422692: WICKMAN, K. - Ten Swedish designers. Printed patterns
4566: WIDAUER, H. - Italienische Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts.
426039: WIDENGREN, GEO - Religionsphänomenologie
33957: WIDERKEHR, L. ET AL. - hübsche Martin. Kupferstiche und Zeichnungen von Martin Schongauer.
34495: WIDERMUTH, A.; HAKS, F. - Helmut Middendorf.
679: WIDMER, J. - Ferd. Hodler.
4801: WIEBEL, CH. - Italienische Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts. Kupferstiche und Radierungen aus eigenem Besitz.
76: WIECHMANN, , A.; PALM, L.C. (ED.) - Martinus van Marum, 1750-1837. Een elektriserend geleerde.
426983: WIECK, R.S. - Time sanctified. The book of hours in medieval art and life
425106: WIECZOREK, A. ET AL. - Franken/Les Francs. Wegbereiter Europas/Precurseurs de lEurope
419701: WIEDER, F. C. - Stichting van New York in juli 1625
401636: WIEGAND, W. ET AL. - Zum Tode von Joseph Beuys. Nachrufe, Aufsätze, Reden.
38109: WIEL, R.VAN DER - Van Rapenburgerstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker Andries van Wezel
35134: WIEL, K.VAN DER - Van oude mensen en de dingen die voorbij gingen. De geschiedenis van het tehuis aan de Papenstraat (1411-2000).
3380: WIEL, R.VAN DER - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
9280: WIELE, M. VAN DE - freres van Ostade.
6609: WIELEN- DE GOEDE, M. VAN DER - nieuwe trekweg langs de Vliet. Het jaagpad van Leiden tot de Leidschendam en de trekschuitdiensten naar Delft en Den Haag 1636 - 1638
423236: WIEMANN, E. - Hans Holbein. Die Graue Passion in ihrer Zeit
2250: WIEMANN, E. - Entdeckung der Landschaft. Meisterwerke der niederländischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts.
39803: WIENSOWSKI, I. - Berlin interiors/Interieurs de Berlin.
406590: WIERDA, L.S. - Catalogus van de handschriften…uit het bezit van de orde der minderbroeders…nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg
10766: WIERDA, L. - Sarijs-handschriften. Laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek.
12329: WIERINGA, F. (ED.) - Republiek tussen vorsten. Oranje, opstand, vrijheid, geloof.
16601: WIERINGA, F. ET AL. - wereld volgens Blaeu. Blaeus wereldkaart op groot formaat uit 1646.
4138: WIERSINGA, J. - Lijnen in het landschap. De geschiedenis van het transport rond Leiden.
425485: WIERSMA, R. - Stoische notities. De stoicijnen en andere klassieke filosofen als bron van inspiratie voor geluk en een mooiere wereld.
402494: WIESEL, J.M. - Rom. Veduten des 14.-19. Jahrhunderts.
12886: WIESEMAN, M.E. - Caspar Netscher and late seventeenth-century Dutch painting.
424096: WIESER, FR. R. VON - Grammatica figurata des Mathias Ringmann (Philesius Vogesina) in Faksimiledruck
420234: WIESNER, M.E. - Women and gender in early modern Europe.
11601: WIGGERS, H. (ED.) - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
425257: WIJDEVELD, H.TH.; KLERK, M.DE - Restauratie en herbouw van den toren van de St.Nicolaaskerk te IJsselstein
12325: WIJERS, H.E. - Prolegomena ad editionem celebratissimi Ibn-Abduni poematis in lugtuosum Aphtasidarum interitum.
427188: WIJFJES, H. - Journalistiek in Nederland, 1850 - 2000. Beroep, cultuur en organisatie.
6378: WIJK, W.VAN - Schilders van de Biesbosch.
419114: WIJK, K.VAN - Internationale Revue i10
417990: WIJK, W. VAN ET AL. - Dordt in de kaart gekeken.
414297: WIJK, W.E.VAN - nombre dor. Etude de chronologie technique, suivie du texte de la Massa compoti dAlexandre de Villedieu
401936: WIJK, J.VAN; JAEGER, J. - Atlas der geheele aarde.
34468: WIJK, P.V.VAN - naam Maria. Over zijn beteekenis en velerlei vormen..
14723: WIJK, W.E.VAN - gregoriaansche kalender. Een technisch-tijdrekenkundige studie.
425160: WIJN, J.J.A. - Tot in de verste uithoeken. Pax neerlandica in Indische archipel 1815-1962
14253: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
6732: WIJNANDS, D.O. ET AL. - sieraad voor de stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993.
22803: WIJNANDS, D.O., ET AL. - Geschiedenis der Tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Tapestry weaving in the Northern Netherlands.
38009: WIJNBEEK, J - Gedenkboek 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag. 1888-1913.
424278: WIJNBERG-STROZ J.; LUNTEREN-SPANJAARD, M.VAN - Blijvers en voorbijgangers. Joden in Delft 1850-1960.
8113: WIJNEN, N. ET AL. - early neolithic I settlement at Sesklo: an early farmong community in Thessaly, Grece.
34513: WIJNGAARD, V.VAN DEN; NOUWS, J. - Following Van Gogh.
422090: WIJNGAARDEN, H.VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid Zwolle 1650-1700
412884: WIJNGAARDEN, A.M.C.VAN; KLIJN, O. - Broek in Waterland. Architectuur & wonen/Architecture & living.
1629: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (ED.) - Zierikzee.
10945: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
37229: WIJNGAERT, F.VAN DEN - Hans Orlowski. Graveur.
9720: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
6569: WIJS, C.DE (ED.) - Verzekeringskamer 75 jaar. Toezien of toekijken, 1923-1998.
419073: WIJS-MULKENS, E. DE. - Wonen op stand. Lifestyles en landschappen van de culturele en economische elite.
410994: WIJSENBEEK, L.F.J. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gementemuseum
424539: WILAMOWITZ-MODLLENDORFF, U.VON - Euripides Herakles. COMPLETE SET
418714: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.VON - Glaube der Hellenen. 2 vols.
417857: WILBERT, J. - Folk literature of the Yamana Indians.
426561: WILCKENS, L. VON - Textilen Künste. Von der Spätantike bis um 1500
9887: WILDE, E.DE ET AL. - grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940.
424723: WILDE, OSCAR - Brieven. GEBONDEN
417137: WILDE, P.DE ET AL. - Op reis met Memoria.
414705: WILDE, O.; VOGELER - Erzählungen und Märchen
408006: WILDE, E.DE - Willem de Kooning
10779: WILDE, G.A. DE - Geschiedenis onzer Academiën van Beeldende Kunsten.
23856: DE WILDE, E. - Met passer en penseel. Brussel en het oude hertogdom Brabant in beeld.
7476: WILDEMAN, D. - wereld in het klein. Globes in Nederland
370: WILDENSTEIN, G. - paintings of Fragonard. Complete edition.
421183: WILDERS, C. - Patronage in de provincie. Het Utrechtse netwerk van stadhouder Willem III
410058: WILDT, J.DE - 50 jaar Velser tunnels. Een mol in Arcadië.
6128: WILDUNG, D.; J. VRIEZE (EDS.) - zwarte faraos. Koninkrijken aan de Nijl.
426156: WILDUNGEN, L.C.E.H.F. VON - Taschenbuch für Forst- und Jagdfreunde für das Jahr 1801
3204: WILENSKI, R.H. - Dutch painting.
12624: WILENSKI, R.H. - Introduction to Dutch art.
404578: WILHELM, G. - Joseph Hardtmuth, 1758-1816. Architekt und Erfinder.
38035: WILHELM, J.J. - cruelest month. Spring, nature and love in classical and medieval lyrics.
3499: WILHELM, R.; JUNG, C.G. - Geheimnis der goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch.
705: WILHELMI, CHR. - Handbuch der Symbole in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts.
2627: WILHOLT, N. - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum.
37831: WILKIE, A. - Biedermeier.
420577: WILKIN, K. - Hans Hofmann. A retrospective.
426779: WILKIN, K. - David Stern. The American years (1995-2008)
419185: WILKINSON ZERNER, C. - Juan de Herrera. Architect to Philip II of Spain
417688: WILKINSON, T. - rise and fall of ancient Egypt.
416131: WILKINSON, J.H. - Rounding errors in algebraic processes.
9611: WILL, CH. - Sterk water. De Hollandse waterlinie.
416614: WILL, C. - dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
424027: WILL, CHRIS - Hieronymus Bosch. Between Heaven & Hell
12844: WILL, C. - Jeroen Bosch. Tussen hemel & hel.
424244: WILLAERT, L. - Bibliotheca Janseniana Belgica. Repertoire des imprimes. COMPLETE CLOTHBOUND SET
38031: WILLAERT, F. - poëtica van Hadewijch in de strofische gedichten.
234: WILLARD, C.CANNON - Livre de la paix of Christine de Pisan.
38702: WILLARD, C.C. - Christine de Pizan. Her life and works.
39300: WILLARD, C.C. - livre de la paix of Christine de Pisan.
6715: WILLATS, S. - Stephen Willats. Three essays.
403056: WILLEMS, L. - Hendrik Petrus Berlage. Disegni/Tekeningen.
9024: WILLEMSEN, J.TH.W. - volkshuisvesting in Arnhem 1829-1925.
12264: WILLEMSEN, A. ; R. SIMEK; RENGER DE BRUIN - Vikingen ! Overvallen in het stroomgebied van Rijn en Maas, 800-1000
4577: WILLEMSEN, A ET AL. - wereld van het middeleeuwse kind. Themanummer
380: WILLEMSEN, A. - Romeins speelgoed. Kindertijd in een wereldrijk.
422880: WILLEMSEN, A. - Van hand tot hand. Handschoenen en wanten in de Nederlanden voor 1700
427163: WILLEMYNS, R.; DANIELS, W. (RED.) - verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden.
1582: WILLETS, W. - Veertig eeuwen Chinese kunst.
425476: WILLIAMS, J. - Mutiny 1917.
418519: WILLIAMS, E.; NOëL, A, - Mr. Fluxus. Ein Gemeinschaftsporträt von George Maciunas
3885: WILLIAMS, I.A. - Early English watercolours and some cognate drawings by artists born not later than 1785.
21317: WILLIAMS, J.L.; SMOUT, T.C. - Dutch art and Scotland. A reflection of taste.
10392: WILLIAMS, N. ET AL. - Naum Gabo, Georges Vantongerloo, Friedrich Vordemberge-Gildewart. Works on paper.
423773: WILLIAMSON, P. - Gothic sculpture 1140-1300
9973: WILLIAMSON, P. - Catalogue of romanesque sculpture.
3103: WILLIAMSON, G.C. - Portrait miniatures.
6816: WILLIGEN, A. VAN DER; MEIJER, F.G. - dictionary of Dutch and Flemish still-life painters, working in oils, 1525-1725.
10784: WILLIGEN, A. VAN DER - artistes de Haarlem. Notices historiques avec un precis sur la gilde de St.Luc.
403200: WILLINK, S.; VLASBLOM, V. - eeuw Willink. 1900-1983.
403606: WILLINK, J. (ED.) - Roerend erfgoed. Ruim een halve eeuw rijkszorg voor collecties.
415897: WILLIS, J.R. (ED.) - Studies in West African Islamic history. Volume 1. The cultivators of Islam.
16899: WILLIS, F.C. - Niederländische Marinemalerei.
416252: WILLMORE, T.J. - introduction to differential geometry.
20031: WILLSBERGER, J. - Goud.
400890: WILLSHIRE, W.H. - Catalogue of Early prints in the British Museum. Vol. I/II. German and Flemish schools.
423424: WILMART, A. - Auteurs spirituels et textes devots du moyen age
423850: WILMER, C.C.S. - getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000
8955: WILMER, C.C.S. - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht.
14203: WILMER, C.C.S. - Historisch groen. Tuinen en parken in de stad Utrecht.
16902: WILMER, C.C.S. - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
10788: WILMER, C.C.S. - Utrecht. De stad in prenten.
8608: WILMERDING,, J. (ED.) - Thomas Eakins.
11194: WILMERDING, J.(ED.) - Thomas Eakins (1844-1916) and the heart of American life.
34466: WILMERING, L. - personal geographic. The acts of mercy/De werken van barmhartigheid.
3067: WILMES, U. - Per Kirkeby. Die Bronzen/The bronzes. Werkverzeichnis/Catalogue raisonné.
407346: WILPERT, G. - sarcofagi cristiani antichi. Volume primo. Tavole.
415935: WILS, E. - Livresse. Camiel van Breedam.
408106: WILSCHUT, A. - tijd van wereldoorlogen en crisis. 1900-1950.
423152: WILSCHUT, A. - tijd van jagers en boeren tot begin jaartelling.
423553: WILSHURST, W.L. - maconnieke inwijding
425232: WILSON, C. - Gothic Cathedral. The Architecture of the Great Church, 1130 - 1530.
426306: WILSON, R. (ED.) - E. Hennecke. New Testament Apocrypha. Volume 1: Gospels and Related Writings.
5161: WILSON, A. - dictionary of British marine painters.
4522: WILSON, F. - Fred Wilson. A conversation with K. Anthony Appiah.
425301: WILSON, T. - myriad faces of war. Britain and the Great War 1914-1918.
420860: WILSON, V. - Chines textiles. Victoria & Albert Museum.
419302: WILSON, W.H. - golden age. Dutch seventeenth century portraiture.
413009: WILSON-BAREAU, J. - Goya. Drawings from his private albums.
413869: WILSON, M.I. - Organ cases of western Europe.
3961: WILSON, M.L. ET AL. - Codex Witsenii.
426981: WILSON, T. - Italian maiolica and Europe
427258: WILSON, R. - A letter for Queen Victoria, an opera in four acts. Une lettre pour la reine Victoria, un opera en quatre actes
408964: WILSSENS, M.A. ET AL. - toekomst is al begonnen. 100 jaar Uitgeverij Lannoo.
425344: WILT, K.DE - land van Martin Kers.
2657: WILT, K.DE - Rembrandt Inc. Marktstrategieën van een genie.
12738: WILT, C.G.D. DE; KLAPWIJK, G.J.; TUYL, J.D. VAN; RUSELER, A.C. - Delflandse kaarten belicht.
24331: WILTON, A.; LYLES, A. - great age of British watercolors 1750-1880.
3096: WILTON, A.; UPSTONE, R. (ED.) - Symbolismus in England 1860-1910.
416504: WIMERSMA GREIDANUS, G.J.J.VAN - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen I/II.
407306: WINCHESTER, S. - kaart die de wereld veranderde.
7479: WINCKEL, A.W.VAN ET AL. - S. Thomas van Aquino. Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst.
406540: WINCKELMANN, J.J.; BRUER, S.-G.; KUNZE, M. (ED.) - Herculanische Schriften I/II/III. Johann Joachim Winckelmann.
40077: WIND, B.H. - fragments du Tristan de Thomas.
10794: WIND, E. - Kunst en anarchie.
416664: WINDHAUSEN, M. - Bob Negryn. The flat view. Landscape photographs.
35197: WINDHAUSEN, M. - Jan van Tongeren. Componist van kleurvlakken.
12395: WINE, H. ET AL. - Tradition and revolution in French art 1700-1880. Paintings and drawings from Lille.
14747: WINGEN, E. - Kees Verwey. Aquarellen.
7588: WINGEN, E. - Jan Sierhuis.
420570: WINGEN, E. - Paul de Lussanet
424114: WINGEN, E.; M. UITTENBROEK; A. COLPAART - Alphons Freijmuth
417825: WINGEN, E. - Kunst als passie. Jubileum tentoonstelling Kunstgalerij Albricht.
405646: WINGEN, E. - gezicht van/The face of Karel Appel.
34443: WINGEN, E. - Corneille des amants.
143: WINGENS, M. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en acttiende eeuw.
449: WINKEL, A. ET AL. - Ton van Kesteren. Schilderijen.
2929: WINKEL, M., DE - Fashion and fancy. Dress and meaning in Rembrandts paintings.
12167: WINKELMANN, E. - Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Aelfreds.
5272: WINKLER, F. - Flämische Zeichnungen.
4488: WINKLER, G. - Altdeutsche Zeichnungen. Band I. Kataloge der Graphischen Sammlung.
6271: WINNEKES, K. - Studien zur Kollonade.
411694: WINNER, G. - Urbane strukturen. Berlin, London, New York.
423925: WINNER, T. - oral art and literature of the Khazakhs of russian Central Asia.
426268: WINTER, J.M. VAN - Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding
425871: WINTER, P.VON - unterbrochene Opferfest. Oper in zwei Aufzügen. Clavier-Auszug
422635: WINTER, G. - Zwischen Individualität und Indealität. Die Bildnisbüste
4537: WINTER, E. - Halle als Augangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert.
422144: WINTER, J. M. VAN; GEWIN, J. P. J. - Genealogie en naamgeving in de Middeleeuwen
401870: WINTER, J.M.VAN - Over stadsgeschiedenis.
38682: WINTER, J.M.VAN - Convivium, aangeboden aan J.M.van Winter.
2560: WINTER, F. - Parfümeriefabrikation.
240: WINTERINK, J.C. ET AL. - Over het verzamelen van kleingrafiek.
6759: WINTERMANS, C. - Lord Alfred Douglas. Ein Leben im Schatten von Oscar Wilde.
420049: WINTERMUTE, A.; KITSON, M.; CONISBEE, PH; GALASSI, P. ET AL. - Claude to Corot. The development of landscape painting in France.
406220: WINTERS, L. - Leonardo da Vinci and the splendor of Poland. A history of Collecting and patronage.
6524: WINTERSON, JEANETTE - Liza Lou.
37179: WINTERSTEIN, A.VON - Dürers Melancholie.
12690: WINTGENS HöTTE, D.; JONGH-VERMEULEN, A. DE - Dageraad van de moderne kunst. Leiden en omgeving 1890-1940.
400856: WINTGENS HöTTE, D. - Pyke Koch en J.H. Moesman. Collectie Centraal Museum Uttrecht.
2304: WINTHER, F.H. - Körperbildung als Kunst und Pflicht.
422904: WINZINGER, F. - Wolf Huber. Das Gesamtwerk. COMPLETE SET
426382: PUTU WIRATA - Arie Smit. Membru Cahaya Bali
7123: WIRTH-VAN WIJK, L.E. - Uit en rondom de Spreeckonst van Petrus Montanus (1635).
617: WIRTH, Z.; BENDA, J. - Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei.
418211: WIRTH, A.; NOLPA, H.; MARPURG, O. - Technik der Malerei mit einer Farbenlehre/Skizzierende Aquarell-Malerei/Die Tempera-Malerei und ihre Anwendung in Handwerk und Kunst.
3767: WIRTH, I. - Eduard Gaertner. Der Berliner Architekturmaler.
1736: WIRTH, Z.; BENDA, J. - Castles and mansions (Bohemia and Moravia).
411972: WISMER, B. (ED.) - Robert Müller. Skulpturen. Zeichnungen und Druckgraphik.
25303: WISSELINGH - M.A.J.Bauer. Zijn etswerk (his etched work).
7876: WISSELINK, L. - Leo Wisselink. Een schilder in Den Haag/A painter in The Hague.
422936: WISSING, P.W.; KUYS, J.A.E.; GIETMAN, C.A>M. - Biografisch woordenboek Gelderland. COMPLETE SET
12317: WIT, A.DE - Werf in uitvoering. Over de renovatie van de Utrechtse wefkelders aan de Oudegracht.
426377: WIT, DAAN, DE - Weet wat je eet.
416295: WIT, H.C.D., DE - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. Deel 1.
405320: WIT, FREDERICK, DE - Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst.
35679: WIT, C.DE - Niet bij staal alleen. Over sociaal-culturele...te Zuilen, nu een wijk in Utrecht.
34491: WIT-TAK, TH.M.DE - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes.
2897: WIT, W.DE - Auke Komter/Architect.
407964: WITHUIS, J. - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard.
424410: WITHUIS, J. - Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd.
423853: WITKAM, J. - Vroomheid en activisme in een Islamitisch gebedenboek. De geschiedenis van de Dala il al-Khayrat van al-Gazuli.
421075: WITKAMP, P. H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
423885: WITSCHEY, E.C. - zuiderzeewerken in woord en beeld
12335: WITSTEIN, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het proza-betoog en de rmblemata.
422474: WITT, D. DE; L. V. SLOTEN; J. V.D. VEEN - Rembrandts late pupils. Studying under a Genius
4168: WITT HUBERTS, F. DE - beleg van Haarlem.
420702: WITT, D. DE; L. V. SLOTEN; J. V.D. VEEN - Rembrandts late leerlingen. In de leer bij een genie
10174: WITTEK, M. ET AL. - Zeldzaam & Kostbaar. Vijf jaar aanwinsten. 1969-1973.
409816: WITTEK, M. - Inventaire des manuscrits de papier du XVe siecle…filigranes. Tome IV. Manuscits dates.
6266: WITTEVEEN, M.; P. SCHIPPER; S. V. DOORNMALEN - pronkstuk in Zaltbommel. Maarten van Rossum, zijn huis en het museum
25293: WITTEVEEN, M. - onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602.
420065: WITTGENSTEIN, L.; HERMANS, W.F. - Tractatus Logico-philosophicus.
417290: WITTHAUT, D. - Reyne dachcortinghe ende ware leringhe. Zur Beziehung zwischen Text und Bildprogramm in einer Handschrift der Rijmbijbel des Jacob van Maerlant.
403194: WITTING, F.; PATRIZI, M.L. - Caravaggio.
22827: WITTKOWER, R. - Born under Saturn. The character and conduct of artists. A documented history from antiquity to the French revolution.
406860: WITTKOWER, R. - Architectural principles in the age of humanism.
426079: WITTKOWER, R. - Studies in the Italian baroque
10810: WITTKOWER, R. - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme.
425226: WITTKOWER, R - Born under saturn
6984: WITTOP KONING, D.A. - etiket in de apotheek.
6241: WITTOP KONING, D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
12977: WITTWER, S. - koninklijke dierentuin. Porseleinen beesten uit Meissen
418585: WITZLEBEN, S., WEGNER, K., PABST, M. (ED.) - Russische Bücher. Ausstellung Russchische Bücher, 1912-1935.
416592: WITZLEBEN, E.VON - Licht und Farbe aus Frankreichs Kathedralen.
3704: WOERKOM, D. VAN ET AL. - nieuwe bouwen. Voorgeschiedenis/Previous history.
8831: WOERMANN, K. - Katalog der Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden.
424542: WOESTIJNE, KAREL, VAN DE - Verzameld werk . COMPLETE SET
419275: WOHLFROMM, G. - Rembrandts Auseinandersetzung mit der Kunst Adam Elsheimers.
35029: WOHLGEMUT, M. - Phantasien - Topographien. Niederländische Landschaften des 16. und 17. Jahrhunderts in Druckgraphik, Zeichnung und Malerei
38289: WOIMANT, F. - Chagall. L oeuvre grave.
6194: WOLDE, L. VAN DER - Oud papier ! Over gebruik, bewaren en restaureren van prent en tekening
427080: WOLF, J.DE - nouveau Paris: Charles Marville photographs the city transformation
3214: WOLF, H.C. DE - kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van Katholiek Amsterdam.
423912: WOLF, E. - Rowlandson and his illustrations of eighteenth century English literature.
8114: WOLF, H.J. - 1828-1978. Hondervijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek.
6438: WOLF, REINHART - New York.
5537: WOLF, H.C. DE - Brentano, 1821-1971. Een bejaardentehuis te Amsterdam.
420000: WOLF, R. - Altmeister der Druckschrift.
413997: WOLF, J.R. - Darmstadt in der Zeit des Barock und Rokoko. Louis Remy de la Fosse.
1885: WOLF, R. - Heilig vuur. Het St. Anthonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000.
11071: WOLF, H.C. DE - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam.
422605: WOLF, M. (ED.) - Liefdewerk, oud papier,
426532: WOLFF-THOMSEN, U. - Jan Soest von Kalkar. Ein niederländischer Maler um 1500
421547: WOLFF, C. - Johann Sebastian Bach. Zijn leven, zijn muziek, zijn genie. GEBONDEN.
417560: WOLFF, L. - Dichtungen Könemanns. Kaland, Wurzgarten, Reimbibel.
36453: WOLFF, O.L.B. - Sammlung vorzüglicher Volkslieder der bekanntesten Nationen.
10729: WOLFF, H.CH. - Musik der alten Niederländer (15. und 16. Jahrhundert).
426119: WOLFFE, B. - Henry VI
39322: WOLFGANG, L.D. - Bliocadran. A prologue to the Perceval of Chretien de Troyes. Edition and critical study
426496: WOLFRAM, H. - History of the Goths
420970: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Domiminicanenkloosters/Dominicanessenkloosters in Nederland.
401228: WOLFSON, R. - Pieter Slagboom. Tekeningen/Drawings.
406608: WOLGENSINGER, M.; FOCILLON, H. (INTROD.) - Espagne.
426947: WOLINSKI - Ik denk altijd maar van dattum
3572: WOLK, J. VAN DER - Kröllers en hun architecten. Falkenburg, Behrens, Mies van der Rohe, Berlage, Kropholler, van de Velde
16: WOLK, J. VAN DER - schetsboeken van Vincent van Gogh.
1558: WOLKERS, J. - spiegel van Rembrandt.
426602: WOLKIN, J.; KEENOM, B. (ED.) - Michael Bloomfield. If you love these blues, an oral history.
418305: WOLL, G. ; BOYM, BJ. - Edvard Munch. Monumental projects 1909-1930.
25143: WOLLESWINKEL, E. - Renswoude. Geschiedenis en architectuur.
11961: WOLLESWINKEL, E.J. - Drie voorbeelden van teruggevonden pendant-portretten.
14995: WOLLHEIM, R. - Painting as an art. The A.W.Mellon Lectures in the Fine Arts.
3790: WOLODARWSKI, W. - Tretjakow-Galerie in Moskau. Malerei.
3039: WOLTER, F.; BURGER, W. - mittelalterliche Holzplastik in Deutschland.
442: STAAL; WOLTERS. - Dutch design 1945-1987. Holland in vorm.
423830: WOLTERS, W. - Architektur und Ornament. Venezianischer Bauschmuck der renaissance
16811: WOLTJER, J.J.; GROENVELD, S. ET AL. - Bestuurders en geleerden. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.J.J.Woltjer.
8428: WOLTJER, J.J. ET AL. - Leidse Universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575- ca.1650.
408660: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
421893: WOMBELL, P. - Sportscape. The evolution of sports photography.
426724: WOOD, D. - Benjamin Constant. A biography
2343: WOOD RUBY, L. - Paul Bril. The drawings.
423010: WOOD, M. - Conquistadores.
10819: WOOD, M. - English mediaeval house.
424762: WOOD, CHR. - Tissot. The life and works of Jacques Joseph Tissot
418582: WOODCOCK, T., ROBINSON, J. M. - Heraldry in historic houses of Great Britain.
816: WOODS-MARSDEN, J. - Renaissance self-portraiture. The visual construction of identity and the social status of the artist.
414893: WOODS, M.; WARREN, A.S. - Glass houses. A history of greenhouses, orangeries and conservatories.
38729: WOODWARD, F.L., DAVIDS, R. - minor anthologies of the Pali Canon. Part II. Udana: verses of uplift and Itivuttaka: as it was said.
9389: WOOLLETT, A.T.; SUCHTELEN, A.VAN - Rubens & Brueghel. Een artistieke vriendschap
404514: WOOLLEY, C.L. - Ur der Chaldeeën, de stad van Abraham.
424346: WORDSWORTH, CHR. - Ceremonies and processions of the cathedral church of Salisbury
417024: WORDSWORTH, CHR. - Scholae academicae. Some account of studies at the English universities in the 18th century.
409694: WORMSER, J.PH. - goudleder. Bouwkunst. Tweemaandelijksch tijdschrift.
422555: WORP, J.; JETSES, J.J.A. - zingende kinderwereld. Kinderliedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding
10823: WORRINGER, W. - Die Anfänge der Tafelmalerei.
403174: WORSWICK, C. - Princely India. Photographs by Raja Deen Dayal 1884-1910.
417339: WORTEL, G. M. L. - Band zij de spiegel van den inhoud.
4526: CRESPI: FORT WORTH. - Giuseppe Maria Crespi and the emergence of genre painting in Italy.
425786: WORTMAN, H.; BROEK, G.J.VAN DEN - Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
414769: WORTMANN, A. - Melnikov. The muscles of invention.
16641: WORTMANN, A. - theaters van/The theatres of Herman Hertzberger.
424912: WOUD, A. VAN DER - nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900.
8342: WOUD, A., VAN DER - Nieuwe bouwen. CIAM. Volkshuisvesting,stedebouw/Housing, town planning
4229: WOUD, A. VAN DER; HERMANS, L.; PALMAERTS, G. - Architectuur in Nederland in de negentiende eeuw.
417683: WOUD, A. VAN DER ET AL. - innige betrekking tussen stad en hogeschool.
17725: WOUD, A. VAN DER - Bataafse hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis (1750-1850).
409070: WOUD, A.VAN DER - Wim Quist. Projecten 1992-2000.
426721: WOUD, A. VAN DER - Wim Quist. Projecten. Projects 87-92. Signed copy
10826: WOUD, A. VAN DER - lege land. De ruimtelijke orde van nederland 1798-1848.
422202: WOUDA, B. (ED.) - schatkistje uit Reijerwaard. Paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard.
422236: WOUDA, B. (ED.) - Ingelanden als uitbaters. Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland.
3658: WOUDE, R.E. VAN DER - Op goede gronden. Geschiedenis van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (1918-1995).
12728: WOUDE, J.VAN - Tom en ik.
944: WOUDHUYSEN, P. (ED.) - Dutch connection. The founding of the Fitzwilliam Museum.
416954: WOUDT, K. (ED.) - Krommenie zevenhonderdvijftig.
13688: WOUDT, K.; ZONJEE, J.J. - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
402736: WOUTERS, F. - Jan Striening. Teekenmeester in Deventer en Rotterdam.
12130: WOUTERS, H.H.E. - Campus Liber. Bundel opstellen over de geschiedenis van Maastricht.
424218: WRAY, C. - Art nouveau lamps & fixtures.
425444: WRIGHT, A. - beginners guide to colour psychology.
424851: WRIGHT, R. (ED.) - Latin and the Romance languages in the early Middle ages.
9859: WRIGHT, C. - French Painters of the Seventeenth Century.
9566: WRIGHT, C. - Poussin. Paintings. A catalogue raisonné.
7458: WRIGHT, CH. ET AL. - Jan van Goyen, 1596-1656. Poet of the Dutch landscape. Paintings from museums and private collections in Great Britain.
411768: WRIGHT, D.H. - Vergilius Vaticanus. Ein Meisterwerk spätantiker Kunst.
36233: WRIGHT, CHR. - Masterpieces of reality. French 17th century painting.
24444: WRIGHT, C. - Dutch painting in the seventeenth century. Images of a golden age in British collections.
16913: WRIGHT, C. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
10830: WRIGHT, C. - Paintings in Dutch museums. An index of oil paintings in public collections in The Netherlands by artists born before 1870.
425887: WRIGHT, W. - chronicle of Joshua the Stylite composed in Syriac a.d.507
422745: WRONA, A. (ED.) - Lettres de George Sand. Histoire d’une vie 1804 – 1876.
34811: WSTINC, H.; MULLER, S. - rechtsboek van den Dom van Utrecht.
6752: WUESTMAN, G.E. - Hollandse schilderschool in prent. Studies naar reproduktiegrafiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
425763: WUESTMAN, G. (ED.) - Emanuel de Witte 1616/17 - 1691/92. Meester van het licht
411512: WULFF, O. - neurussische Kunst.
411238: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leos abtenlevens der Friesche kloosters Mariengaard en Lidlum.
408152: WUMKES, G.A. - Catalogus der Friesche taal-en letterkunde en overige Friesche geschriften.
12580: WURF-BODT, C. VAN DER - Van lichte wiven tot gevallen vrouwen. Prostitutie in Utrecht vanaf de late middeleeuwen tot het eind van de negentiende eeuw.
2880: WURFBAIN, M.L. - Netherlandish paintings and drawings from the 16th and 17th centuries.
16124: WURFBAIN, M.L. - IJdelheid der ijdelheden. Hollandse vanitas-voorstellingen uit de zeventiende eeuw.
36493: WURMBACH, E. - Wohnungs- und Kleidungswesen des kölner Bürgertums um die Wende des Mittelalters.
6435: WURZBACH, A.VON - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet.
11235: WURZBACH, A.VON - Niederländisches Künstler-Lexicon auf Grund archivalischer Forschungen .
7045: WUSSIN, J. - Jonas Suyderhoef. Verzeichnis seiner Kupferstiche.
3917: WUSSIN, J. - Cornel Visscher. Verzeichnis seiner Kupferstiche.
11150: WUSSIN, M.J.; HYMANS, H. - Jonas Suyderhoef. Son oeuvre grave, classe et decrit.
414567: WUTHNOW, R. - Communities of discourse.
4704: WUTTKE, A. - deutsche Volksaberglaube der Gegenwart.
2398: WUTTKE, D. - Erwin Panofskys Herculesbuch nach siebensechzig Jahren. Zum Reprint 1997.
24346: WUTZEL, O. - Kunst der Donauschule 1490-1540.
11140: WUTZEL, O., EIERSEBNER, M. (BILDER) - Chorherrenstift St. Florian.
425805: WYATT, G. - Lachrymae ecclesiae..Great Rebellion in teh seventeenth century
411222: WYBRANDS, A.W. - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland.
426142: WYBRANDS, W. - Abdij bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw
7309: WYCK, H.W.M.VAN DER - Herinneringen aan een Groningse buitenplaats: Fraeylemaborg bij Slochteren.
409190: WYHE, C. VAN - Portraicts des SS Vertu de la Vierge contemplees par feue s.a.s.M.Isabelle Clere Eugenie Infante dEspagne.
10725: WYPLOSZ, N. - Laser desorption. Mass spectrometric studies of artists organic pigments.
9490: WYSS, A. - deutscher Cisianus für das Jahr 1444. Gedruckt von Gutenberg
417988: WYSS, A. - Post in der Schweiz
5863: WYZEWA, T. DE - grands peintres des Flandres et de la Hollande.
9745: WYZEWA, T. DE; PERREAU, X. - grands peintres de la France (période contemporaine).
19615: WYZEWA, TH. DE; SAINT-FOIX, G. DE - Mozart. Sa vie musicale et son oeuvre. Essai de biographie critique, suivi dun nouveau catalogue chronologique de loeuvre complete du maitre.
2518: LOUIS XV - Ordonnances de Louis XV concernant les donations, les insinuations, les testaments etc.
416085: YAGLOM, A.M. - introduction to the theory of stationary random functions.
426016: EID AL YAHYA - Travellers in Arabia. British explorers in Saudi Arabia
409282: YALCIN, F. - Anwesende Abwesenheit. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte von Bildern mit menschenleeren Räumen, Rückenfiguren und Lauschern des 17. Jahrhunderts.
10399: YALOURIS, N. - Athletics in ancient Greece. Ancient Olympia and the Olympic games.
6474: YAMADA, C. ET AL. - arte del rinascimento e la sua universalita. Atti del Simposio di Studi Italo-Giapponese.
422626: YAPP, P. (ED.) - Jewellery through 7000 years.
424357: YATES, N. - Buildings, faith and worshhip. The liturgical arrangement of Anglican churches, 1600-1900
426523: YATES, F.A. - French academies of the sixteenth century
10839: YDEMA, O. - Carpets and their datings in Netherlandish paintings, 1540-1700.
424251: YEFIMOVA, L.; BELOGORSKAYA, R. (ED.) - Russian Kerchiefs and Shawls.
413351: YEGüL, F. - Baths and bathing in classical antiquity.
413181: YERUSHALMI, SHMUEL - book of Koheleth. MeAm Loez. Torah anthology on the book of Ecclesiastes.
13438: YK, CORNELIS, VAN - Nederlandsche scheeps-bouw-konst open gestelt
6502: YORKE HARDY, S. - Illustrated catalogue of Tung, Ju, Kuan, Chün, Kuang-Tung & glazed I-Shing wares.
422408: YOSHITOSHI, MORI - Kappa-ban.
425547: YOUNG, J.W.; KENT, K. - International relations since 1945
423917: YOUNG, E.; SCHENK, A.C. - Nachtgedachten
422126: YOUNG, C.C. - Apples of gold in settings of silver. Stories of dinner as a work of art
425990: YOURCENAR, M. - hermetisch zwart.
8659: YPERSELE DE STRIHOU, A. - Laken. Een huis voor keizer en koning.
420459: YPERSELE DE STRIHOU, A. VAN - Kerkschat van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.
16917: YSSELSTEYN, G.T. VAN - White figurated linen damask. From the 15th to the beginning of the 19th century.
10843: YSSELSTEYN, G.T. VAN - Van linnen en linnenkasten.
39793: YVARS, J.F. ET AL. - Lipchitz. Un mondo sorprendido en al espacio.
426367: ZöLLNER, F. - Botticelli. Images of love and spring
421160: ZAAL, RIK - Heel Nederland. Een gids 1 en 2.
10748: ZAALBERG, C.A. - Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition.
420782: ZACHARUK, R. (ED.) - Ikonen/Icons. Ikonen-Museum Frankfurt a.M.
3089: ZACHARUK, R. - neue Jungfrauen-Kloster in Moskau.
12061: ZACHARUK, R. - neue Jungfrauen-kloster in Moskau.
412252: ZACHER, I. - Ewald Matare. Der tot Krieger in Kleve.
40073: ZADDY, Z.P. - Chretien studies.
10935: ZAFRAN, E.M. - One hundred drawings in the Chrysler Museum at Norfolk.
8737: ZAHN, G.P. - geschiedenis der verlichting van Amsterdam.
421441: ZAHN, C. - Hermann Zapf & his design philosophy.
421427: ZAKULA, T. - Reforming Duch art: Gerard de Lairesse on beauty, morals and class.
426392: ZALETOVA, L. (ET AL.) - Costume revolution. Textiles, clothing and costume of the Soviet Union in the Twenties.
33788: ZALEWSKI, P. (ED.) - Dachkonstruktionen der Barockzeit in Norddeutschland und im benachbarten Ausland.
425527: ZALUM, M. - Italian gothic painting.
421396: ZAMOYSKI, A. - fantoom terreur
420904: ZAMOYSKI, A. - 1812. Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
23026: ZAMPETTI, P. - Jacopo Bassano.
9864: ZAMPETTI, P. - pittura del seicento a Venezia.
18479: ZAMPETTI, P. - Jacopo Bassano.
415555: ZAMPETTI, P. - Ricci al Tiepolo.
2726: ZAMPETTI, P. - Mostra di Lorenzo Lotto.

Next 1000 books from Aleph Books

5/30