Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11361: SMEKENS, F. - Oudheidkundige Musea. Vleeshuis. VI. IIzersmeedwerk.
18491: SMET, R. DE (ED.) - Jugendstil.
14408: SMETIUS, JOHANNES; NELLISSEN, L. - Johannes Smetius. Nijmeegse oudheden/Antiquitates Neomagenses.
11727: SMETIUS, J. - Nijmegen, stad der Bataven. Deel I (Inleiding) en deel II (vertaling).
9522: SMETS, I - Rubens in Antwerpen
37936: SMEYERS, M.; J. VAN DER STOCK - Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550
10193: SMEYERS, M. - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament.
21991: SMEYERS, M. - Vlaamse miniaturen voor van Eyck (ca.1380 - ca.1420).
704: SMEYERS, M. ET AL. - Dirk Bouts. Een Vlaams primitief te Leuven.
423504: SMEYERS, J. - Misschien het tedere begrijpen. Dichter bij kunst
13890: SMEYERS, M. ET AL. - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw.
12911: SMEYERS, M. - Dirk Bouts. Schilder van de stilte.
12188: SMEYERS, M. ET AL. - Naer natueren ghelike. Vlaamse miniaturen voor van Eyck (1350-1420).
7103: SMIDT, FIRMIN DE - restauratie van de Sint-Niklaasttoren te Gent. Archeologische studie.
6127: SMIDT, FIRMIN, DE - Twee H.sacramentstorentjes in de Sint-Niklaaskerk te Gent.
4850: SMIDT, FIRMIN DE - verhoudingssysteem van Dbeweerp vanden beelfroete van Gent.
4826: DE SMIDT, FIRMIN - Westportaal van de Sint-Niklaaskerk te Gent.
417131: FIRMIN DE SMIDT - Enkele XIIIde-eeuwse steenhouwersmerken in de Sint-Niklaaskerk te Gent.
415803: SMIDT, FIRMIN DE - Westportaal van de Sint-Niklaaskerk te Gent.
415793: SMIDT, FIRMIN, DE, - Sint-Niklaaskerk te Gent. Archeologische studie
422646: SMIDT, T. ET AL. - König Lustik!? Jerome Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen.
11132: SMIESING, P.K.; BRINKERINK, J.P. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakpijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
425728: SMIJERS, A. ET AL - Kongress-Bericht Internationale Gesellschaft für Musikwissenschafr Utrecht 1952
416099: SMIRNOV, V.I.; LEBEDEV, N.A. - Functions of a complex variable. Constructive theory.
5687: SMIRNOWA, I. ET AL. - Dmitri Schostakowitsch und seine Zeit. Kunst und Kultur.
9702: SMIT-MULLER, R.H. - J.P.Nagelhout. Medicus, mecenas, collectioneur.
7661: SMIT, J. - grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens.
418338: SMIT-VAN DE VATHORST, M. J. - Dutch Family Frijda.
1597: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland, inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk.
412418: SMIT, J.W. - Studies on the language and style of Columba the Younger (Columbanus)
404538: SMIT, C.J.; WIJNGAARDEN, A.VAN - Threatened mammals in Europe
34777: SMIT, M. - deuren van de Dom.
34540: SMIT, C.G. - Notulen gehouder ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door hans Bontmantel.
209: SMIT, J.; B. VAN STRAALEN - IJzergieterijen langs de oude IJssel 1689-heden
426705: SMITH, W. (ED.) - Hippocrates: Pseudepigraphic Writings. Letters - Embassy - Speech from the Altar - Decree. (Studies in Ancient Medicine, volume 2.)
6928: SMITH, G. - Casino of Pius IV.
6680: SMITH, I. - Shakespeares Blackfriars Playhouse. Its history and its design.
5686: SMITH, P.J. - schouwtoneel der dieren. Embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca.1670)
4433: SMITH, TH.GORDON; HALL, J. - John Hall and the Grecian style in America. A reprint of three pattern books published in 1840.
4364: SMITH, J.; BARNES, A.S. - St. Peter in Rome.
37667: SMITH, W. - Getijdenboek voor Farnese.
3531: SMITH, J.C. - British mezzotinto portraits;being a descriptive catalogue of these engravings from the introduction of the art to the early part of the present century.
1739: SMITH, S. - Isaiah chapters XL-LV. Literary criticism and history.
10195: SMITS, K. - Iconografie van de Nederlandsche primitieven.
418199: SMITS, J. P. H. M., - Plutarchus en de Griekse muziek. De mentaliteit van de intellectueel in de tweede eeuw na Christus.
401100: SMITS, F.N. - Beknopte geschiedenis van Eindhoven.
425737: SMITS VAN WAESBERGHE, J. - Organicae voces. Festschrift Joseph Smits van Waesberghe
35394: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus.
15061: SMITS, J.A.M.; WTTEWAALL, O.J. - Houten. Historische bebouwing.
424053: SMITS, E.R. - Peter Abelard, letters IX– XIV An edition with an introduction.
3319: SMOLAR-MEYNART, A. - brusselse kant.
10757: SMOLAR-MEYNART, A. - Rogier van der Weyden/Rogier de le Pasture. Officiele schilder van de stad Brussel / Portretschilder aan het Hof van Bourgondië
418893: SMOLDERS, F.; L. REITH; J. TEN BERGE - Solitary creations. 51 artists out of de Stadshof collection
412032: SMOLDERS, R. - Dirk Oudes. Een kinderlijke natuur, met fantasie en talent begaafd.
35344: SMULDERS - Paul Smulders. Phenomena.
425740: SMYTEGELT, BERNARDUS - Vier uitmuntende practicale leerredenen zijnde 2 paasch- en 2 pinksterstoffen
766: SMYTH, C.H. (ED.) - Michelangelo drawings.
421853: SMYTH, C. - Bronzino as draughtsman, an introduction. With notes on his portraiture and tapestries.
5661: SNAPPER, F. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719.
37131: SNARSKIS, M.J. - ceramica precolombina en Costa Rica. Instituto Nacional de Seguros
6026: SNEL, G. (ED.) - Zeven eeuwen Gevangenpoort. Van Voorpoort van het Hof tot museum.
408408: SNELLEN, J. - Liederen van Hadewijch naar de drie bekende hss.
409870: SNELLER, Z.W. - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
10198: SNETHLAGE, H.F. - In het licht van het lezen. De rol van het boek in de beeldende kunst.
416436: SNIJDERS, A.L. - incunabel.
422037: SNOEK, G.J.C. - Eucharistie- en reliekverering in de Middeleeuwen. De Middeleeuwse eucharistie-devotie en reliekverering in onderlinge samenhang.
426230: SNOEK, J. - grey book. A collection of protests against anti-semitism and the persecution of Jews issued by non-Roman Catholic churches and church leaders during Hitlers rule.
10200: SNOEP, D.P. - Praal en propaganda. Triumfalia in de noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
1373: SNOEP, E. - Vlinders vangen in de tropen.
16874: SNOEP, D.P. - Adriaen van der Werff. Kralingen 1559 - 1722 Rotterdam.
14947: SNOEP, D.P. ET AL. - geschiedenis gekleurd. Historie-schoolplaten-J.H.Isings.
10201: SNOEP-REITSMA, E. - Verschuivende betekenissen van zeventiende eeuwse Nederlandse genrevoorstellingen/Shifting meanings of seventeenth-century Dutch genre paintings.
5335: SNYDER, J. - Northern renaissance art. Painting, sculpture, the graphic arts from 1350 to 1575.
425593: SNYDER, T. - Zwarte aarde. Geschiedenis van de Holocaust.
415919: SNYDER, G.S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
425714: SNYDERS, G. - gout musical en France aux XVIIe et XVIIIe siecles
5299: SOBY, J.THRALL - early Chirico.
36669: SOBY, JAMES THRALL - Salvador Dali.
404638: SOEST, A.VAN - Galerie A d K 10 jaar.
2633: SOEST, M.VAN - Vijf jaar Dolle Mina. Fotos van Eva Besnyö en anderen.
4807: SOETE, J. - J. Goethals-Vercruysse te Kortrijk herdacht.
423755: SOETERS, J.; FENEMA, P. VAN; BEERES, R. (ED.) - Managing military organizations. Theory and practice.
421304: SOKEI, KOBORI - Enshu way of tea.
4764: SOKOLOVA, I. ET AL. - Danaë. The fate of Rembrandts masterpiece.
425895: SOKOLOVA, I. - Hollandse meesters uit de Hermitage.
414119: SOLA-MORALES, I.DE - Arquitectura modernista fi de segle a Barcelona.
34897: SOLA-MORALES, I. DE - Architectuurgids Spanje 1920-2000.
2969: SOLAR, G.; HöSLI, J. - Hans Conrad Escher von der Linth. Views and panoramas of Switzerland 1780-1822.
16195: SOLC, V. - Schwerter und Dolche Indonesiens.
418549: SOLDAINI, A. - Pino Pascali. La reconstruccion de la naturaleza.
419353: SOLER, C.C. ET AL. - Carolus.
417195: SOLINGE, H. VAN; VRIES, M. DE. - Joden in Nederland anno 2000. Demografisch profiel en binding aan het Jodendom.
423909: SOLKIN, D.H. - Painting out of the ordinary. Modernity and the art of everyday in early nineteenth-century Britain.
36271: SOLKIN, D.H. - Richard Wilson. The landscape of reaction.
9812: SOLLITT, E.R. - Dufay to Sweelinck. Netherlands masters of music.
424468: SOLMI, F. ET AL. - Giorgio Morandi
410004: SOLMS, E.DE; OURSEL, R. - bible de Saint-Savin.
4831: SOLORZANO Y PAREIRA, J. - Emblemata Centum. Regio Politica (1652)
12389: SOLY, H.; WIELE, J. VAN DE (ED.) - Carolus. Keizer Karel V 1500-1558.
424975: SOMEREN, J.F.VAN - Pamfletten niet voorkomende in afzonderlijke gedrukte catalogi.. Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. Eerste/Tweede Deel
414143: SOMEREN, C.VAN - Plattelandsgebruiken in de Krimpener- en Lopikerwaard.
16522: SOMEREN, C.VAN - Hollandsche-IJssel boek.
403738: SOMERS, M. - Karel van de Woestijne.
12626: SOMMAVILLA, P. - Civilta arcaica dei Sabini nella Valle del Trevere. III. Rilettura critica della necropoli
417555: SOMMER, H.O. - Abenteuer Gawains Ywains und le Morholts mit den drei Jungfrauen
400393: SOMMER, H.O. - Abenteuer Gawains Ywains und le Morholts mit den drei Jungfrauen.
39648: SOMMER, H.O.; JACKSON, W.T.H. - Vulgate Version of the Arthurian Romances, edited from manuscripts in the British Museum. Vol. I. Lestoire del Saint Graal; Vol. II. Lestoire de Merlin; Vol. VII. Supplement: Le l
12140: SOMMER, A. (ED.) - Pierre Alechinsky. Werke aus fünf Jahrzehnten.
8748: SON, F.VAN; BRANDS, C. - Bladeren door Oisterwijk.
408630: SONI, SUJATA - Evolution of stupas in Burma. Pagan period: 11th to 13th centuries.
11972: SONKES, M. - Dessins du XVe siecle: Groupe van der Weyden. Essai de catalogue des originaux du maitre, des copies et des dessins anonymes inspires par son style.
33862: SONNABEND, M. - Michelangelo. Zeichnungen und Zuschreibungen/Drawings and attributions.
10489: SONNABEND, M. - Rembrandt. Die Radierungen im Städel.
1376: SONNTAG, S - Schau-Spiel der Malkunst. Das Fensterbild in der holländischen Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts
426159: SOPHOKLES; SCHNEIDEWIN, F.W. - Sophokles.
422201: SOREIL, P.; WESTERLING, H. - Kleuren van de wereld, Marokko.
415055: SORELL, W. - Kulturgeschichte des Tanzes.
10208: SORIA, M.S., - paintings of Zurbaran. Complete edition
9211: SOSSON, J.-P. - primitifs flamands de Bruges. Apports des archives contemporaines (1815-1907).
424016: SOT, M. (ED.) - Haut moyen-age. Culture, education et societe. Etudes offertes a pierre Riché
423385: SOT, M. - Gesta episcoporum gesta abbatum
1826: SOTHEBYS - Drawings by Taddeo and Federico Zuccaro and other artists from the collection of the British Rail Pension Fund.
4385: SOTHEBYS - selection of printed books mostly from the fifteenth and sixteenth centuries. The property of Mr.J.R.Ritman.
412242: SOTTSASS, E. - Ettore Sottsass, focus on…
406516: SOUBEYRAN, F. - Gabriel Bouquier a Rome 1777-1779.
3307: SOULANGE-BODIN, H. - Chateaux anciens de France. Connus et inconnus.
419789: SOULIER-FRANCOIS, F. (ED.) - Rubens, Rembrandt... quelques dessins flamands et hollandais.
426208: SOUPAULT, PHILIPPE - Ecrits sur la peinture
10587: SOUREK, K. - Folk art in pictures.
7640: SOUSA LEAO, J.DE ET AL. - Maurits de Braziliaan.
3633: SOUSLOV, V. ET AL. - France et la Russie au Siecle des Lumieres.
421272: SOUSTIEL, J.; KIEFER, CH. - ceramique islamique. Le guide du connaisseur.
8368: SOUTHERN, J. - Archibald Thornburn, 1880-1935.
37881: SOUTHERN, R. - medieval theatre in the round. A study of the staging of The castle of perseverance and related matters.
9891: SOUTHWELL, S. - Porseleinschilderen..
39568: SOUTHWORTH, M.-J. - Etude comparee de quatre romans medievaux. Jaufre, Fergus, Durmart, Blancandin.
99: SPAAN, GERARD VAN - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen.
13577: SPAAN, G. VAN - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen
419198: SPAANDER, P. - Zweminrichtingen.
18827: SPAANDER, I.; VELDE, P. VAN DER (ED.) - Reünie op t duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland.
1884: SPAANS, Y.; JONGEN, L. - leven van Lutgard. Bloemlezing Kopenhaags handschrift.
19573: SPAANS, J. - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620.
413197: SPAANS, J.-M. - Traces of light.
401818: SPAANS, J.; HOF, T.VAN T - Beroerde Rome. Spotprenten op de paus..
38263: SPAANS, Y.; JONGEN, L. - leven van Lutgard. Bloemlezing Kopenhaags handschrift.
10840: SPAANSTRA-POLAK, B. - symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900
2496: SPADONI, C. - Mimmo Paladino in scena.
6433: SPAENDONCK, H.A.VAN - Catalogus van de Arnhemse drukken tot 1800 aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
425225: SPALLANZANI, LAZZARO - opere. Volume primo. Circolazione-digestione-respirazione animale
417246: SPALLETTI, E, - Macchiaioli. Gli anni del caffe Michelangelo (1848-1861).
423527: SPAMERS, A. ET AL. - Beiträge zur sprachlichen Volksüberlieferung
11602: SPANGENBERG, K.L. - French drawings, watercolours, and pastels, 1800-1950. A catalogue raisonne of the collection.
426086: SPANHAARD, H.; DJIEN, OEI HONG - H.Widayat. Pioneer number one
423983: SPANKE, H. - Studien zu Sequenz, Lai ind Leich
414643: SPANTIGATI, C.E. - Van Dyck tot Bellotto, Luister aan het hof van Savoye.
419867: SPAPENS, P.; KEMENADE, K.VAN - 366 heiligendagen.
5798: SPARKE, P. - Japanse vormgeving in de twintigste eeuw.
35377: SPARKS, E. - Universal limited art editions. A history and catalogue: the first twenty-five years.
39094: SPARNAAY, H. - Zur Sprache und Literatur des Mittelalters.
423902: SPARROW, J. - Visible words. A study of inscriptions in and as books and works of art
35699: SPEAKS, M. - Winka Dubbeldam architect. Con-tex-ture.
423096: SPEAR, R.E.; SOHM, P. - Painting for profit. The economic lives of seventeenth-century Italian painters
11930: SPECHT, C. - ridder-matige huysen en gesichten in de provincie van Utrecht.
418980: SPECK, R. - Joseph Beuys, multiples, Bücher und Kataloge aus der Sammlung Dr.Med.Speck.
1756: SPECKLE - Architectura von Vestungen.
410398: SPEELBERG, F. - Scraps of inspiration.
1378: SPEENHOFF, J.H. - tweede kamer in woord en beeld. 100 kamerleden, teekeningen, rijmpjes, gedachten.
1053: SPEET, B. - tijd van steden en staten. 1000-1500
2229: SPEET, B. - Sint Jacobs-Godshuis 1437-1987.
1406: SPEET, B. - Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad
422722: SPEET, B. - Royal class. Koninklijk reizen per trein.
410360: SPEICH, K.; SCHLäPFER, H.R. - Eglises et monasteres suisses.
423893: SPEIJER, N. - zelfmoordvraagstuk. Een samenvattend overzicht van de verschillende aspecten van de zelfmoord.
413319: SPEK, J.W.VAN DER ET AL. - Chininum. Scriptiones collectae
423736: SPEK, J. VAN DER - schilders van De Ploeg
423496: SPELIERS, HEDWIG - Fortunas lieveling
2423: SPELIERS, H. - Album Stijn Streuvels.
33969: SPELTZ, A.; BERDEN, J.W.H. - Ornamentstijlen...naar het handboek van Alexander Speltz.
12190: SPELTZ, A. - Styles of ornament.
424358: SPENCER-SILVER, P. - George Myers. Pugins builder
16696: SPETH-HOLTERHOFF, S. - peintres flamands de cabinets damateurs au XVIIe siècle.
417975: SPEYBROECK, D. VAN. - Apocalypse. Een glas-in-loodraam van Marc Mulders. A glass stained by.
12928: SPEYBROECK, D.VAN - Vincent Corpet, kunstenaar van lijf en leden.
418836: SPEZZANI, P. - Disegni di Humbert de Superville.
419289: SPICER, J. - Dutch and Flemish drawings from the National Gallery of Canada.
6536: SPIEGELBERG, HERBERT. - Phenomenological perpectives. Essays in honor of Herbert Spiegelberg.
417819: SPIEKMAN, H. - Ontwikkeling van de Amsterdamse Petroleumhaven.
423303: SPIELER, R. ET AL. - Franz Gertsch. Die Retrospektive
9043: SPIELMANN, H.; DREES, J. (ED.) - Gottorf im Glanz des Barock. COMPLETE SET. I/II/III/IV. Kunst und Kultur am Schleswiger Hof./Die gottorfer Kunstkammer/Renaissance und Barock/Der gottorfer Globus
6131: SPIELMANN, H. ET AL. - Schloss Gottorf und seine Sammlungen. Renaissance und Barock.
424620: SPIER, JO - Oost
401248: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900.
409912: SPIERINGS, M.H.M. - schepenprotocol van s-Hertogenbosch.
411300: SPIES, M. - Bij Noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
10842: SPIES, P. ET AL. - grachtenboek. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht
5116: SPIES, M. - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht De inwydinge van t stadthuis tAmsterdam in beeld gebracht.
3761: SPIES, W. - Max Ernst. Collagen. Inventar und Widerspruch.
34874: SPIES, M. - mensen op - en neergang.
23855: SPIES, P.; KLEIJN, K.; SMIT, J.; KURPERSHOEK, E. (ED.) - grachtenboek II / 2. Zes eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht: gevels, interieurs en het leven in de middeleeuwse stadskern.
12042: SPIES, M. - Rhetoric, rethoricians and poets. Studies in renaissance poetry and poetics.
1046: SPIES, G. - Braunschweiger Goldschmiede. Geschichte, Werke, Meister und Marken.
419738: SPIJK, P. - Marius Holleman. Een echo van de renaissance.
24676: SPIJKER, W.D.H. - Nederlandse keramiek vanaf de Jugendstil tot 2000.
419083: SPIJKER, J. VAN T - Snooze. Immersing architecture in mass culture.
417215: SPIJKER, M.N. - Stability and convergence of finite-difference methods.
38173: SPIJKER, I. - Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montalbaen en de Franse Renaut-traditie.
11508: SPIJKERMAN, P. - Herengracht 380. Rijksdienst oorlogsdocumentatie.
8376: SPIJKERMAN, P. (ED.) - Paleis van Justitie s-Hertogenbosch.
409242: SPIJKERMAN, P. - Wilhelminahof. Rijksgebouwen.
3060: SPIJKERMAN, P. - Herengracht 380. Rijksdienst oorlogsdocumentatie.
5557: SPIKE, J.T.; HERSEY, G. ET AL. - taste for angels. Neapolitan painting in North America 1650-1750.
9176: SPILLER, F. (ED.) - illustrierte Bibel. Die schönsten Texte der Heiligen Schrift.
402868: SPINOSA, N. - Museo di Capodimonte
420076: SPINOZA; SUCHTELEN, N. VAN - Ethica.
8857: SPIRO - Spiro family collection, Part II. Explorers and adventurers.
3212: SPIRO - Spiro family collection, part I: English historical documents and letters.
423886: SPITZER, G. - Meisterwerke der Romantik in der Dresdener Galerie
419623: SPITZER, G.; BISCHOFF, U. (ED.) - Ludwig Richter - Der Male. Ausstellung zum 200. Geburtstag.
408130: SPIVAKOFF, P. - Sarah Bernhardt vue par les Nadar.
417142: SPLIETHOFF, M.E. ET AL. - Koningin Wilhelmina. Schilderijen en tekeningen.
2174: SPLIETHOFF, M.E. - Feestelijke geschenken voor de jonge koningin 1898-1913.
12772: SPOEL, D. - Vier huizen in Hattem bouwhistorisch onderzocht.
35334: SPOERRI - Daniel Spoerri. Assemblagen und Skulpturen.
426269: SPOERRI, D. - Daniel Spoerri. Künstlerpaletten. Palettes dartistes
425869: SPONTINI, RITTER, G. - Vestalin. Oper in drei Aufzügen. Clavier-Auszug
10165: SPRANGERS, J.J.A.M.; GOOSSENS, L.A.M. - Kunst voor de ziel. Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten 1650-1850.
416754: SPRANGERS, P. - Utrechtse tegels 1600-1900
16949: SPRUIT, R. - Kunstenaars op Bali
10224: SPRUIT, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten.
422568: SQUARZINA, S.DANESI - Giovanezza di Rembrandt. La committenza mennonita
424354: SQUIRES, T.W. - Warham guild handbook
3284: SRONKOVA, O. - Mode von der Renaissance bis zum Rokoko.
6504: STüWER, W.; BUSEN, H. ET AL. - Kunst und Kultur im Weserraum 800-1600.
4920: STöHR, W. - Kunst und kultur aus der südsee. Sammlung Clausmeyer Melanesien.
38986: STäDTLER, K. - Altprovenzalische Frauendichtung (1150-1250). Historisch-soziologische Untersuchungen und Interpretationen.
2852: STöVER, J. ET AL - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland.
418740: STöVER, R.J. - Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. Stichtingsmonument van het Bisdom Utrecht.
38701: STAëL, M.DE - Considerations sur les principaux evenemens de la revolution francaise.
8156: STAAL, C.H. ET AL. - kleren van de kardinaal.
5646: STAAL, G.; H. WOLTERS - Holland in Vorm. Vormgeving in Nederland 1945-1987
403256: STAAL, J.F. - Advaita and neoplatonism. A critical study in comparative philosophy.
2966: STAAL, C.; WINGENS, M. - Bedevaarten in Nederland.
18673: STADES-VISCHER, M.E. ET AL. - Woudenberg. Geschiedenis en architectuur.
12888: STAFFORD, B.M. - Good looking.Essays on the virtue of images.
9497: STAHL, F. - Max Kruse.
4578: STAHL, F. ; BUBER, MARTIN (ED.) - Josef Israels.
401536: STAHR,V. S. - Südostasien und der Islam. Kulturraum zwischen Kommerz und Koran.
10226: STAINTON, L., WHITE, C. - Drawing in England.
2493: STAL, C.J.J. ET AL - Prinsessegracht 29. Een monumentaal interieur.
400974: STALIN, J. ET AL. - Vom ersten zum zweiten Fünfjahrplan. Ergebnisse und Aufgaben.
15742: STALLA, R. (ED.) - Es muss nicht immer Rembrandt sein... Die Druckgraphiksammlung des Kunsthistorischen Instituts der Universität München.
420609: STAM H. (ED.) - Historische atlas. Achterhoek, Liemers, Rijk van Nijmegen 1843-1845
1901: STAM, J.J. (INTROD.) - Compositien voor het Klokkenspel, 1861 (Compositions for carillon, 1861)
426272: STAMKOT, B.; BECKER, J.; MEIJLER, H. - Joods Gorcum, 1349 - 1964. Een gedenkboek.
419277: STAMPFLE, F. - Rubens and Rembrandt in their century.
410700: STAMPFLE, F. - Drawings from the collection of Lore and Rudolf Heinemann.
2842: STAMPFLE, F. - Drawings. Major acquisitions of The Pierpont Morgan Library 1924-1974.
22192: STAMPFLE, F. - Rubens and Rembrandt in their century. Flemish and Dutch drawings of the 17th century from the Pierpont Morgan Library.
426342: STAMPS, L. E.A. - González, Picasso & vrienden
422893: STAMPS, L. - Constant. New Babylon. Aan ons de vrijheid
39022: STANESCO, M.; ZINK, M. - legende du graal dans les litteratures europeennes.
426674: STANG, R. - Edvard Munch. Leven en werk
10704: STANGE, A. - frühchristliche Kirchengebäude als Bild des Himmels.
420603: STANKOWSKI, J. (ET AL) - Durch die Augen in den Sinn. Aspekte visueller Wahrnehmung.
424997: STAPE, J. - vele levens van Joseph Conrad.
9521: STAPEL, A. - keuze uit de fotos van de Heineken collectie 1864-1964.
2644: STAPEL, L. - Perspectieven van de stad. Over bronnen, populariteit en functie van het zeventiende-eeuwse stadsgezicht.
920: STAPELKAMP, H. - Gerhardus Fabius. Een leven voor de marine.
409340: STAPLES, A. - From good goddess to vestal virgins.
410152: STAPPER, L. - Van Abelard tot de zwaanridder. Literaire en historische personages uit Middeleeuwen en later tijd
419407: STARCKY, E. ET AL. - Rembrandt et son ecole. Collections du Musee de lErmitage
419300: STARCKY, E. - Rembrandt. Le cabinet des dessins. Les figures
406378: STARCKY, E. ET AL. - A la gloire du Roi. Van der Meulen, peintre des conquetes de Louis XIV.
5364: STARCKY, E. ET AL. - age dor flamand et hollandais. Collections de Catherine II, Musée de lErmitage, Saint-Peterbourg.
4142: STARCKY, E. - Rembrandt et son ecole, dessins du Musee du Louvre.
22096: STARCKY, L.C. - Dessins de Van der Meulen et son atelier.
10232: STARING, A. - Jacob de Wit, 1695-1754.
6674: STARING, A. - Kunsthistorische verkenningen. Een bundel kunsthistorische opstellen.
413145: STARING, A. - Damian Hugo staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw.
407974: STARING, W.C.H.; WIERINGEN, R.W.VAN - binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig.
21551: STARING, A. - silhouette in Nederland.
10229: STARING, A. - Fransche kunstenaars en hun Hollandsche modellen in de 18de en in de aanvang der 19de eeuw.
576: STARK, F. - Netzhautbild.
417518: STARK, S. D. - Hoe de Beatles de wereld veranderden.
419332: STARKENBURG, E. (ED.) I.A. - Tastbaar geheugen. 150 jaar zorg voor Leidse monumenten
14030: STARKEY, D. (ED.) - Henry VIII. A European court in England.
424745: STARLING, SIMON - Inverted retrogade theme
424746: STARLING, SIMON; BARAK, A. (ED.) - CMYK/RGB
418612: STARLING, SIMON - Notes on the buildings of Mr. Naujok and Mr. Jeanneret.
412524: STARLING, SIMON - Djungel
406112: STAROBINSKI, J. - Zinnebeelden van de rede.
3621: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof. Beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekes, gedichten ende boertige kluchten.
420329: STASSEN, J. - Rudolf Hagenaar.
8772: STAUFFENEGGER, R. - Église et societé Geneve au XVIIe siecle. Notes.
2928: STAUFFENEGGER, R. - Eglise et societé. Geneve au XVIIe siecle. Texte
423583: STAUNTON, M. - lives of Thomas Becket
424403: STEAD, H. (ED.) - Ecclesiastical and other Woodwork of H.P. Jackson.
4268: STECHOW, W. - Hendrick ter Brugghen in America.
22225: STECHOW, W. - Catalogue of drawings and watercolors in the Allen Memorial Art Museum, Oberlin College.
17666: STECHOW, W. - Dutch landscape painting of the seventeenth century.
426352: STECKER, R. - Artworks: definiton, meaning, value.
3461: STEELE, J. - Architecture and computers. Action and reaction in the digital design revolution.
3157: STEEN, J.; KEERS, F. - Moesman. Monografie/Catalogus van schilderijen en objecten.
17011: STEENBERGEN, R. - Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van moderne kunst in Nederland.
426575: STEENBRUGGEN, H. - Techniek om expressie. Het groninger expressionisme en het schilderen met washoudende olieverven
420496: STEENBRUGGEN, H. - Jan Mankes in woord en beeld
425109: STEENBRUGGEN, H. - Hendrik de Vries. t geheimste is geheim gebleven.
418062: STEENBRUGGEN, H. ET AL. - Jan van der Zee. Geschilderd, gesneden, ontworpen.
416799: STEENBRUGGEN, H. - Jan Snijder
413217: STEENBRUGGEN, H. - Van hier tot horizon. Schilderijen van Han Klinkhamer 2008-2011.
405870: STEENBRUGGEN, H. - Grachtstraat 42. Het klein schildersobservatorium van Job Hansen.
404330: STEENBRUGGEN, H. - Job G. Hansen. Door de wind getekend, door het licht gekleurd.
404308: STEENBRUGGEN, H. - Eric de Nie. Sequenza.
16460: STEENBRUGGEN, H.; HULS, H. - Micha Klein and modern gesammtkunstwerk.
15891: STEENBRUGGEN H.; POSTHUMA, S. - Hendrik N. Werkman. Uit innerlijk noodzaak geboren/Born of an inner need.
420631: STEENDEREN, G.VAN - Moderne vliegtuigen.
401714: STEENDEREN, C.VAN - Mijlpalen.
401708: STEENDEREN, C.VAN - Luchtvaart Jaarboek 1947.
410382: STEENHOF, W.; TIMMERMAN, A.W.; ERENS, F. ET AL. - Hollandsche schilders van dezen tijd. Witsen, Dijsselhof, Verster, Israëls, de Zwart, van Looy, akkeringa, Bastert, Bauer, Breitner, Karsen, Kever.
403674: STEENHOFF, W. - Nicolaas Bastert.
425316: STEENHUIS, M. (ED.) - Nieuwe Grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam
425255: STEENHUIS, M. (ED.) - nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam.
422031: STEENHUIS, M. - Bureau B+B. Stedebouw en landschapsarchitectuur. Een collectief talent 1977-2010. Urbanism and Landscape Architecture. Collective Genius 1977-2010.
416495: STEENHUIS, P. ET AL. - Jan Wolkers. Schilderijen, tekeningen, beelden.
3763: STEENHUIS, J. - hofje van Loo of St.Elisabeths Gasthof.
1445: STEENMEIJER, A. - Kromhout. Mijnlocomotieven, smalspoorlocomotieven, normaalspoorlocomotieven
9217: STEENMEIJER, G. - Tot cieraet ende aensien deser stede. Arent van s-Gravesande. Architect en ingenieur ca. 1610-1662
417572: STEENSMA, F. ET AL. - All that jazz. Het Jazz, Soul-Urban, World-Blues, Singer/Songwriter boek
14979: STEENSMA, R. - Jezus is boos. Het beeld van Christus in de hedendaagse kunst.
24173: STEENSMA, R. - Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
12769: STEENSTRA, H.W. - Geschiedenis van Friesland.
10427: STEENWIJK, D. - Heg en steg. Straten en straatnamen van Driebergen-Rijsenburg.
420681: STEFES, A. (RED.) - Tekenen in Rembrandts tijd - drawing in Rembrandts day. Meesterwerken uit de Hamburger Kunsthalle - masterpieces from the Hamburger Kunsthalle.
418332: STEGGE, C. AAN DE - Handen uit de mouwen. 150 jaar verpleegkundig uniform in Nederland.
402792: STEGGE, C. AAN DE; J.-C. HOOGEVEEN (ED.) - Geduld en toewijding. Verpleger en verpleegsters in de psychiatrie van 1941 over hun contact met patiënten
421728: STEGGE, C. AAN DE; C. VAN TILBURG (RED.) - Helpen en niet schaden. Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg.
400179: STEHOUWER, J. (ED.) - Daelenbroeck. Hoofdzetel van een vrijheerlijkheid.
416779: STEIN, W.; WAGNER, H. (ED.) - Künstler und Werke.
421920: STEIN, R. - Politiek en historiografie. Het onstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw.
10325: STEIN, W. - Holbein.
423393: STEINBACH, R. - deutschen Oster-und Passionsspiele des Mittelalters
419288: STEINBART, K. - Jan Cornelisz Vermeyen.
11885: STEINBART, K. - Masaccio.
412412: STEINBECK, D. - Inszenierungsformen des Tannhäuser (1845-1904).
20297: STEINBERG, L. - sexuality of Christ in renaissance art and in modern oblivion.
8681: STEINBERG, S.H. - Schwarze Kunst. 500 Jahre Buchwesen.
12750: STEINBORN, B. - Katalog zbiorow malarstwa krajow romanskich.
424730: STEINGRäBER, ST.; RIDGWAY, D. (ED.) - Etruscan painting. Catalogue raisonne of Etruscan wall paintings
418763: STEINHEIMER, M. - Doxa tou theou in der römischen Liturgie.
5660: STEININGER, H. - Münzdatierte Keramik des Mittelalters und der frühen Neuzeit in österreich.
424507: STEINITZER, M.; BRUCKNER, ANTON - Neun Symphonien. Anton Bruckner. Ausgaben in drei eleganten Bänden mit Heliogravüre. COMPLETE SET
12508: STEINLEN, A.; FRANCE, A. - Exposition douvrages peints, dessines ou graves par Th.-A.Steinlen.
418085: STEINZ, P. - Lezen etcetera. Gids voor de van de wereldliteratuur
4691: STELAND, A.C. - Paar in der Landschaft - Flucht in die Idylle?
5362: STELLINGWERFF, J. - hermetische schilderkunst van Diana Vandenberg.
420572: STELLWEG, C.; R. ROOS - Roger Welch: Austin, Texas Children
405218: STEMP, R. - verborgen taal van de renaissance. Symboliek in de Italiaanse kunst van 1400-1550.
39813: STEMPEL, M.VAN DER - vrouw in onze Britsche romans
14469: STENCHLAK, M. - Architectuurgids van Nederland.
4249: STENGEL, W. - Taubensymbol des Hl. Geistes.
2548: STENTON, F. (ED.) - Bayeux tapestry. A comprehensive study.
1071: STENVERT, R. - Raadhuizen.
413085: STENVERT, R. - Biografie van de baksteen 1850-2000
22577: STENVERT, R. - Constructing the past: computer-assisted architectural-historical research. The application of image-processing using the computer and computer-aided design for the study of the urban environment, illustrated by the use of treatises in seventeenth-century
421182: STENVERT, R.; G. V. TUSSENBROEK (RED.) - Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen.
418454: STEPHAN, E. - Von Manet bis Renoir. Schätze französischer Malerei aus dem Petit Palais, Genf.
418453: STEPHAN, E. - Von Renoir bis Picasso. Künstler der Ecole de Paris. Gemälde und Zeichnungen aus der Sammlung des Petit Palais, Genf.
687: STEPHANIK, J.W. - Geschiedkundige catalogus der verzameling munten van Nederland, bezittingen en koloniën.
1308: STEPHANIK, J.W. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam. Catalogus van de muntverzameling.
22578: STEPPE, J.K. - Archivum Artis Lovaniense. Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden. Opgedragen aan Prof.Em.Dr.J.K.Steppe.
37397: STEPPE, J.K. ET AL. - Vroomheid en satire. Laat-gotische koorbanken in Vlaanderen.
414599: ÖSTERGREN, K. - Gentlemen/Gangsters
10254: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524), Bisschop van Utrecht, als protagonist van de renaissance. Zijn leven en maecenaat.
37049: STERKENBURG, P.VAN - Lullepot. De kunst van het kletsen.
8154: STERLING, CH. - catalogue of French paintings XV-XVIII centuries.
71: STERLING, C.; ADHEMAR, H. - Peintures Ecole francaise, XIVe, XVe et XVIe siecles.
6009: STERLING, CH. - peinture médiévale a Paris 1300-1500. II.
419319: STERLING, CH.; AINSWORTH, M.W. ET AL. - Robert lehmann Collection. II. Fifteenth - to eighteenth-century European paintings.
403022: STERLING, CH. - Getijdenboek voor Etienne Chevalier. Jean Fouquet.
10836: STERLING, CH. - Great French painting in The Hermitage.
421871: STERN, F. - Goud en ijzer. Bismarck, Bleichröder en het ontstaan van het Duitse Rijk.
402676: STERNBERG, J.; TOPOR, ROLAND - Dictionnaire des idees revues.
402286: STERNE, L. - leven en de opvattingen van de Heer Tristram Shandy.
405088: STERNE, L. - works containing Tristam Shandy, Sentimental journey, sermons, letters..
5496: STERNWEILER, A. - Lust der Götter. Homosexualität in der italienischen Kunst. Von Donatello zu Caravaggio.
259: STETTNER, H. - Im fächelnden Winde. Küsten und Schiffe auf niederländischen Fliesen dreier Jahrhunderte. Sammlung Stettner/Emden.
6901: STEUERNAGEL, C. - Lehrbuch der Einleitung in das alte Testament.
418745: STEUR, K. - Poimandres en Philo.
36945: STEUR, A.G.VAN DER - Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt. Een pre-kadastrale kaart uit 1667 vervaardigd door Johan Dou(w).
1810: STEUR, G.G. ET AL. - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap.
426475: STEUR, K. - Poimandres en Philo. Een vergelijking van Poimandres paragrafen 12 - 32, met Philos uitleg van Genesis 1, 26- 27 en 2, 7.
8931: STEURMAN, G.H. ET AL. - Veendam 300.
4585: STEVENS, H. - Shades of Orange. A history of the Royal House of the Netherlands.
2376: STEVENS, H. - Hergebruik van oude gebouwen.
14696: STEVENS, H. - Dutch enterprise and the V.O.C.
422967: STEVENS, H. - Gepeperd verleden. Indonesië en Nederland sinds 1600
421446: STEWART, B. - guide to Japanese prints and their subject matter.
1935: STEWART, B. - On collecting Japanese colour-prints.
21482: STEYAERT, J.W. - Laat-gotische beeldhouwkunst in de Bourgondische Nederlanden.
9627: STHYR, J.; ZAHLE, E. - Kongelige Kobberstiksamling. Grafik og tegninger.
7202: STHYR, J. - Nederlandsk landskabmaleri i danske samlinger.
5870: STHYR, J. - Kongelige Kobberstiksamling. Erhvervelser 1946-1957.
416832: STIBBE, C.M. - andere Sparta.
9123: STIEGEMANN, CHR. ET AL. - Glas & Gemälde des 17.-19. Jahrhunderts.
420474: STIEGEMANN, C. (ED.) - Diözesanmuseum Paderborn. Werke in Auswahl.
426556: STIENNON, J. - moyen age pluriel. Recueil darticles.
6016: STIGHELEN, K. VAN DER; WESTEN, M. (ED.) - Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950.
402052: STIGHELEN, K.VAN DER - Vrouwenstreken. Vrouwelijke schilders in de Nederlanden (1550-nu).
2399: STIGHELEN, K. VAN DER - Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu. Hoofd en Bijzaak
22581: STIGHELEN, K. V. - portretten van Cornelis de Vos ( 1584/5 - 1651). kritische catalogus.
6423: STIGHELEN, K. VAN DER - Van Dyck.
414203: STIGTER, B. - Marlene Dumas. Acheiropoietos-Cheiropoietos. Johannes Vermeerprijs 2012
418592: STIJGER ARAMBURU, CYNTHIA - Aurora
1060: STIKKER, A. - Closing the gap. Exploring the history of gender relations.
287: STILES-DAVIS, J. ET AL. - Spatial cognition. Brain bases and development.
284: STILES-DAVIS, J. ET AL. - Spatial cognition. Brain bases and development.
412510: STILINOVIC, M. - Exploitation of the dead.
402510: STIPRIAAN, R.VAN - jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis.
4916: STIPRIAAN, R. VAN - volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800).
11328: STIRLING MAXWELL, J. - Shrines and homes of Scotland.
424908: STOBBE, J. (RED.) - Atlas natuur & cultureel erfgoed Den Helder.
1927: STOBER, K. ET AL. - Bergbau und Denkmal 3. Wieviel Bauwerkssicherung ist nötig? Beispiele aus der Praxis.
423845: STOCK, J. VAN DER - Op zoek naar Utopia
425716: STOCK, F. - Studien zum Wort-Ton-Verhältnis in den Credosätzen der Niederländer zwischen Josquin und Lasso
2297: STOCK, J.VAN DER - Cornelis Matsys, 1510/11 - 1556/57. Grafisch werk.
17697: STOCK, J. VAN DER (ED.) - Antwerpen, story of a metropolis. 16th - 17th century
422689: STOCK, DENNIS - James Dean. Fifty years ago
10258: STOCK, J. VAN DER - Printing images in Antwerp. The introduction of printmaking in a city: fifteenth century to 1585.
6672: STOCKER, M. - Judith, sexual warrior. Women and power in western culture.
2577: STOCKER, M. - Rembrandt van Rijn. Radierungen.
419707: STOCKHAUSEN, T. VON - Gemäldegalerie Berlin. Die Geschichte ihrer Erwerbungspolitik.
416616: STOCKUM, TH.C.VAN - Ideologische zwerftochten.
4841: STOELTIE, B. - Dutch touch. Jan des Bouvrie.
35136: STOELTIE, B. - Romantische huizen in Frankrijk
17270: STOELTIE, B. - Romantische huizen in Nederland.
17180: STOFFERS, M. (ED.) - middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300.
3165: STOKAR, K. - Liturgisches Gerät der Zürcher Kirche vom 16. bis ins 19.Jahrhundert.
419050: STOKMANS, M.E. - Ethnic jewellery. The Rene van der Star collection.
14471: STOKROOS, M. - Koper in Nederland. Het gebruik van koper in voorbije eeuwen.
1111: STOKROOS, M. - vierde uitleg. Oude en jonge architectuur ten oosten van de Amstel.
2962: STOKROOS, M. - Terra cotta in Nederland. Het gebruik van terra cotta en kunststeen in de 19e eeuw.
15740: STOKROOS, M. - Gietijzer in Nederland. Het gebruik van gietijzer in de 19e eeuw.
12228: STOKROOS, M. - Verwarmen en verlichten in de negentiende eeuw
11066: STOKROOS, M. - Fonteinen in Nederland. Historische watervoerende monumenten
400878: STOKROOS, M. - Bouwglas in Nederland. Het gebruik van glas in de bouwnijverheid tot 1940.
15459: STOKROOS, M. - Zink in Nederland. Het gebruik van het metaal zink in de 19e eeuw.
4553: STOKVIS, W.L. - Cobra. Geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van na tweede wereldoorlog.
9283: STOKVIS, W. - Cobra. Il contributo olandese e i rapporti con lItalia.
420418: STOKVIS, W, ZIJLMANS, K. (RED.) - Vrij spel (Nederlandse kunst 1970 - 1990)
409920: STOKVIS, P.R.D. - wording van modern Den Haag.
405668: STOKVIS, W. - COBRA. De internationale van experimentele kunstenaars.
405432: STOKVIS, Z. - bolsjewistische Rusland.
3649: STOKVIS, W - doorbraak van de moderne kunst in Nederland
424626: STOKVIS, W. - Cobra. The History of a European Avant-Garde Movement
164: STOKVIS, W.; DUISTER, F. - Jan Sierhuis. Tekeningen
37273: STOLK, A. - Johan van Beverwyck. Zijn werk en zijn tijd. De medische vraagbaak van de Gouden Eeuw.
412882: STOLS, E.; WIT, G.DE - Terra Brasilis.
3809: STOLS, A.A.M. - Erasme. Annuaire franco-neerlandais.
24549: STOLS, A.A.M. - werk van S.H.de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst.
20515: STOLWIJK, CH.; VEENENBOS, H. - account book of Theo van Gogh and Jo van Gogh-Bonger.
16712: STOLWIJK, CH. - Die wetenschap noemen Gij en ik kunstgeschiedenis;.. Denken over kunstgeschiedenis in Nederland: J.G.van Gelder (1903-1980).
13815: STOLWIJK, C.; THOMSON, R. - Theo van Gogh, 1857-1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent.
10273: STOLWIJK, C. - Uit de schilderswereld. Nederlandse kunstenaars in de tweede helft van de negentiende eeuw.
422800: STOLWIJKK, C. ET AL. - Current issues in 19th-centurt art. Van Gogh Studies I.
426048: STONE, M.E. (ED.) - Jewish writings of the Second Temple Period.
3664: STORM VAN LEEUWEN, J. - Beschermen, vormen, versieren. Observaties over de boekband.
19374: STORM VAN LEEUWEN, J. ET AL. - vijfhonderste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
423020: STORM, THEODOR - Sämtliche werke in vier Bänden. COMPLETE SET
10275: STORM VAN LEEUWEN, J. - achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
7245: STORMS, M. - Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw
407780: STORMS-SMEETS, E. (ED.) - Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap
414429: STORR, R.; VARNEDOE, K. - On the edge. Contemporary art Werner and Elaine Dannheisser Collection.
419221: STORY, J. - Charlemagne. Empire and society.
2538: STOTER, M.E. - Lelie in Zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1788.
420833: STOTT, C. - Historische kaarten van het heelal
420700: STOUT, G. L. - Care of pictures.
17731: STOUT, J. - Und ouch hagene.
6938: STOUTENBEEK, J.; VIGEVENO, P. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
6308: STOWE, C.E. - Life of Harriet Beecher Stowe., compiled from her letters and journals.
1667: STRöMBOM, S. - Masterpieces of the Swedish National Museum.
418790: STRAATEN, E. VAN - Theo van Doesburg. Painter and architect
5698: STRAATEN, E.VAN - Theo van Doesburg 1883-1931. Een documentaire op basis van materiaal uit de schenking van Moorsel.
413549: STRAATEN, E.VAN - Klare en lichte, gesloten ruimten geaccentueerd door diepe en pure kleuren. Het werk van Theo van Doesburg in de architectuur.
413481: STRAATEN, EVERT, VAN - Theo van Doesburg. Peintre et architecte.
412046: STRAATEN, E.VAN; HORST, L.VAN DER - Voor de horizon. Loes van der Horst
11068: STRAATEN, E. VAN - Theo van Doesburg. Schilder en architect.
10573: STRAATEN, E. V. - Johannes Vermeer, 1632-1675. Een Delfts schilder en de cultuur van zijn tijd.
10278: STRAATEN, E. VAN - Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden.
418784: STRAATEN, E., VAN - Verlangen naar volmaaktheid. 21 jaar verzamelen door het Kröller-Müller Museum.
417528: STRAAY, ADRIAAN, VAN DER - Van parken en tuinen.
425490: STRAETEN, E. VAN DER - history of the violin. COMPLETE SET
426526: STRAETEN, E. VANDER - musique aux Pays-Bas avant le XIXe siecle. COMPLETE SET
404580: STRAITON, E.C. - Paardeziekten in woord en beeld.
414813: STRANNER, H. - Edelsteine und Metalle in der Bijouterie.
421744: STRANO, C. ET AL. - Paolo Barrile.
420528: STRASSEGGER, E.; MORATH, I. - Inge Morath. Grenz.Räume. Last journey
4693: STRASSER, K.TH. - Sachsen und Angelsachsen.
5097: STRATEN, R.VAN - Rembrandts Weg zur Kunst, 1606-1632.
3242: STRATEN, R.VAN - Rembrandts Leidse tijd, 1606-1632.
411564: STRATEN, H.VAN - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
425783: STRATHERN, P. - Napoleon in Egypte
16713: STRATINGH, J. - J.J.de Stomme. Een 17e-eeuwse schilder in Groningen.
425878: STRATMANN, F.H.; BRADLEY, H. - Middle-English dictionary
423604: STRATTON-PRUITT, S.L. - Bartolome Esteban Murillo. Paintings from American collections
5292: STRAUB, H. - Geschichte der Bauingenieurkunst. Ein Überblick von der Antike bis in die Neuzeit. Zweite, neubearbeitete Auflage.
16714: STRAUSS, W.L. - Chiaroscuro. The clair-obscur woodcuts by the German and Netherlandish masters of the XVIth and XVIIth centuries. A complete catalogue.
419415: STRAUSS, W.L. - Hendrick Goltzius. The complete engravings and woodcuts.
2261: STRAUSS, K. - Keramikgefässe, insbesondere Fayencegefässe auf Tafelbildern der deutschen und niederländischen Schule des 15. und 16. Jahrhunderts.
12926: STRAUSS, W.L. - complete engravings, etchings & drypoints of Albrecht Dürer.
12274: STRAUSS, D.F. - Ulrich von Hutten.
12064: STRAUSS, F. - Helons bedevaart naar Jerusalem.
11003: STRAUSS, W.L. - complete engravings, etchings and drypoints of Albrecht Dürer.
24937: STRAUVEN, F. - Aldo van Eyck. Relativiteit en verbeelding.
12184: STRAZDES, D. - American paintings and sculpture to 1945 in the Carnegie Museum of Art.
418756: STRECKER, K. - Introduction a letude du Latin medieval.
411130: STREEFKERK, C. - Heiloo voor en na Willibrord. Opstellen.
421617: STREEKSTRA, N.F. - Afbeeldingsrelaties. Een taal-en letterkundig essay over Huygens Donne-vertalingen.
410636: STREETER, F.S. - Frank S.Streeter Library. Volume One: A-J.
35653: STREIDT, G.; FRAHM, K. - Potsdam
417977: STREIT, J. - Zon en kruis. Van steenkring tot vroegchristelijk kruis in Ierland.
21894: STRENG, J.C. - Zwolse kunstschilder Derk Jan van der Laan, 1759-1829.
400331: STRENGHOLT, L. - Heilighe daghen. Constantijn Huygens.
423740: STREUVELS, S. - vlaschaard.
420399: STRIEDER, B. - Armando. Neue Horizonte
423825: STRIEHL, G. - Zeichner Christoph Heinrich Kniep. Landschaftsauffassung und Antikenrezeption
406656: STRIEN, P.J.VAN - Nederlandse psychologen en hun publiek.
3811: STRIEN, T. VAN; LEER, K. VAN DER - Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens.
38179: STRIJBOSCH, C. - bronnen van De reis van Sint Brandaan.
12209: STRIK, ELLY. - Elly Strik. Werk op papier/Kreek Daey Ouwens. Proza en poezie.
425273: STRINATI, C. ET AL. - Persone. Ritratti di gruppo da van Dyck a de Chirico
413629: STRINATI, C. - Caravaggio
413377: STROBEL, A.W. - Französische Volksdichter in Biographien.
422365: STROCCHIA, S.T. - Death and ritual in Renaissance Florence.
418002: STROETE, A. TE; G. V. TUSSENBROEK (EDS.) - Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw
15344: STROINK, R. - Ir. J.H.van den Broek. Projekten uit de periode 1928-1948.
22589: STRONG, R. - English icon. Elizabethan and jacobean portraiture.
8421: STRONG, R. - 600 years of British painting. The Berger Collection at the Denver Art Musem.
418540: STRONG, R. ET AL. - Libertys 1875-1975. An exhibition to mark the firms centenary.
35187: STRONG, R. - renaissance garden in England.
426368: STRONG, ROY - Gloriana. The portraits of Queen Elizabeth I.
10138: STRONG, R. - Van Dyck: Charles I on horseback.
39044: STRONSKI, S. - legende amoureuse de Bertran de Born.
35755: STROO, C. ET AL. - Master of Flemalle and Rogier van der Weyden groups.
1365: STROO, C.; SYFER-DOLNE, P. - Master of Flemalle and Rogier van der Weyden groups.
4415: STROO, C. ET AL. - Hieronymus Bosch, Albrecht Bouts, Gerard David, Colijn de Coter, Goossen van der Weyden groups.
1416: STROO, C.; SYFER-DOLNE, P.; DUBOIS, A.; SLACHMUYLDERS, R. - Dirk Bouts, Petrus Christus, Hans Memling, Hugo van der Goes groups.
417049: STROZZI, B.P.; M. BORMAN (ED.) - springtime of the Renaissance. Sculpture and the arts in Florence 1400-60
13477: STRUICK, J. - Oudegracht in de bocht.
8508: STRUICK, J. - Jacobus/Pieter, Jan/Paul van Liender en de stad Utrecht. Topografische tekenaars uit de 18de eeuw.
6159: STRUICK, J. - Oude Gracht in de bocht.
6087: STRUICK, J.E.A.L. - Gelre en Habsburg 1492-1528.
5144: STRUICK, J.E.A.L. ET AL. - Goede buur of verre vriend. 1636-1986. De relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht.
401484: STRUICK, J.E.A.L. - Utrechtse Domtoren.
2247: STRUICK, J.E.A.L. - stadhuisbrug tussen winkel en raadhuis.
10283: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
2700: STRUTZ, H. - Staatliches Museum Schwerin. Museums-Kompendium.
414673: STRZYGOWSKI, J. - Asiens bildende Kunst in Stichproben, Ihr Wesen und ihre Entwicklung.
1516: STRZYGOWSKI, J. - Ursprung der christlichen Kirchenkunst. Neue Tatsachen und Grundsätze der Kunstforschung. Acht Vorträge der Olaus Petri-Stiftung in Upsala.
12607: STUBBE, W. - Hundert Meisterzeichnungen aus der Hamburger Kunsthalle, 1500-1800.
16717: STUBBLEBINE, J.H. - Assisi and the rise of vernacular art.
417109: STUCKEY, C.F.; W.P. SCOTT - Berthe Morisot. Impressionist
405454: STUDIO - Studio. An illustrated magazine of fine and applied art.
413627: STUERS, VICTOR, DE - Holland op zijn smalst
401128: STUERS, C.H.DE - lithografisch werk van August Allebe. Beschrijvende catalogus met inleiding.
421196: STUFKENS, A. - Joris Ivens. Wereldcineast.
416532: STUIFBERGEN, L. - Voordracht en registratie der orgelliteratuur.
6253: STUIP, R.E.V.; VELLEKOOP, C. (ED.) - Culturen in contact. Botsing en integratie in de middeleeuwen.
426673: STUIP, R.E.V.; VELLEKOOP, C. (RED.) - Middeleeuwen in de negentiende eeuw
38287: STUIP, R.E.V.; VELLEKOOP, C. - Koningen in kronieken.
38257: STUIP, R.E.V. - Christine de Pizan, een bijzondere vrouw.
38181: STUIP, R.E.V.; VELLEKOOP, C. - Hoofse cultuur.
20185: STUIP, R.E.V.; VELLEKOOP, C. (ED.) - Emoties in de middeleeuwen.
12511: STUIP, R.E.V. (ED.) - Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop.
10545: STUIP, R.E.V.; VELLEKOOP, C. (ED.) - Middeleeuwers over vrouwen.
38867: STUIPE, R.E.V.; VELLEKOOP, C. - Oraliteit en schriftcultuur.
412968: STUIVELING, G. - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift.
77: STUKENBROCK, C. - Niederländische Gemälde des 16. und 17. Jahrhunderts. Herausgegeben vom Landesmuseum Mainz.
2259: STUMPEL, J. (ED.) - Pophoes & symboliek. Over stijl en mode in publiciteit.
419024: STURGEON, M.C. - Corinth. Vol. IX. Part II. Sculpture. The reliefs from the theater
404214: STURGES, H. - Jules Breton and the French rural tradition.
420532: STURGIS, M. - Walter Sickert. A life
411412: STURM, CH.; PROUHET, E. - Cours de mecanique de lEcole polytechnique.
35059: STURMINGER, W.; J. JORDAN - Johann Jordan. Schatz, Schutz und Schantz. + Sein Leben und Werk
11014: STUTTMANN, F. - Johann Heinrich Ramberg. Illustrationen zu deutschen Klassikern.
426467: STUTZER, B.; VITALI, S.; STEENBRUGGEN, H.; FREHNER, M. (RED.) - kring rond Kirchner. Expressionismus aus den Bergen.
4376: STUTZINGER, D. ET AL. - Spätantike und frühes Christentum.
417886: STUURMAN, R. ; J. STUURMAN-AALBERS - Wat zijn sculpturen waard?
14357: STUURMAN-AALBERS, J. - Kunst- en antiekveiling 2004; 2009. Jaaroverzicht met prijzen.
418180: STUVEL, H. J. - Oostelijk Flevoland.
4352: STUX, G.; POMERANZ, B. - Acupuncture. Textbook and atlas.
33873: STYGER, P. - altchristliche Grabkunst. Ein Versuch der einheitlichen Auslegung.
401762: SUCHIER, H. - clef damors. V. Bibliotheca Normannica.
10034: SUCHTELEN, A. V.; A. K. WHEELOCK JR. - Hollandse stadsgezichten uit de Gouden Eeuw
426694: SUCHTELEN, A. VAN; AND OTHERS - Jan Steens Histories
424108: SUCHTELEN, A. VAN; Q. BUVELOT - Genre Paintings in the Mauritshuis
426693: SUCHTELEN, A. VAN E.A. - Jan Steen en de historieschilderkunst
421447: SUCHTELEN, A. V. - Hollandse zelfportretten uit de Gouden eeuw
35971: SUCHTELEN, A.VAN; BENEDEN, B.VAN - Kamers vol kunst in zeventiende-eeuws Antwerpen.
421807: SUCHTELEN, A. VAN - Doop van Christus. Jan van Scorel in Haarlem.
407558: SUDEK, JOSEF - Praha panoramaticka.
422971: SUERMONDT, RIK - Stadsgezichten. Utrecht in transitie
421840: SUERMONDT, R. - Frits Weeda. In de schaduw van de welvaart. Amsterdam 1958-1965.
401450: SUGITA, GENPAKU - Dawn of Western science in Japan. Rangaku kotohajime.
5717: SUK, B. ET AL. - Hans Arp.
4520: SULLIVAN, E.J. - North Carolina Museum of Art. Catalogue of Spanish paintings.
426666: SULLIVAN, M. - Art and artists of twentieth century China
39658: SUMBERG, L.A.M. - chanson dAntioche.
4941: SUMMERS, R.; GOODALL, E. ET AL. - Prehistoric rock art of the Federation of Rhodesia & Nyasaland.
421170: SUMMERSON, J. - Georgian London.
416029: SUMNER, W.L. - organ. Its evolution, principles of construction and use.
423944: SUNTRUP, R. - Bedeutung der liturgischen Gebärden und Bewegungen in lateinischen und deutschen Auslegungen
11261: SUPKA, M.B. - Genre painting in the Hungarian National Gallery.
20055: SUTHERLAND BOGGS, J. ET AL. - Degas.
403998: SUTHERLAND, S. - Irrationaliteit.
9931: SUTTON, P.C. - eeuw van Rubens.
9928: SUTTON, P.C. - Age of Rubens.
10298: SUTTON, D. (ED.) - Apollo, Vol. CXVII, No. 256, June 1983 - The National Print Room / Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
9461: SUTTON, P. - Northern European paintings in the Philadelphia Museum of Art. From the sixteenth century through the nineteenth century.
9459: SUTTON, P. - guide to Dutch art in America.
9460: SUTTON, P., ED. - Masters of seventeenth century Dutch genre painting.
7861: SUTTON, P.C. - Onze meesters van het landschap. Schilderijen uit de gouden eeuw. Platenalbum.
7346: SUTTON, P. - Masters of 17th-century Dutch landscape painting.
1298: SUTTON, P.C. ET AL. - Jan van der Heyden (1637-1712).
6906: SUTTON, P. - siglo de oro del paisaje Holandes.
6082: SUTTON, D. - art of painting in Florence & Siena from 1250 to 1500.
419295: SUTTON, P. C.; ROBINSON, W. W. - Drawings by Rembrandt, his Students and Circle. from the Maida and George Abrams Collection.
3960: SUTTON, D. - Romance and reality. Aspects of landscape painting.
20354: SUTTON, D. - James McNeill Whistler. Paintings, etchings, pastels & watercolours.
14497: SUTTON, P.C. ET AL. - moral compass. Seventeenth and eighteenth century painting in the Netherlands.
12866: SUTTON, D. - Flemish painting at the Royal Academy.
11699: SUTTON, P. ET AL. - Von Frans Hals bis Vermeer. Meisterwerke holländischer Genremalerei.
10300: SUTTON, D.(ED.) - Treasures from the Lugt collection at the Institut Néerlandais, Paris.
14394: SUTTTON, P.C.; BUTLER, M.H. - Jan Steen. Comedy and admonition.
405694: SVESTKA, J. - Andor Weininger.
1153: SVETCHINE, A. - Villas provencales.
8614: SVETLOFF, V. - Anna Pavlova.
3469: SWAAN, W. - gothic cathedral.
22599: SWAAN, W. - Glorie der gotiek. Kunst en architectuur van 1350 tot de renaissance.
10304: SWAAN, W. - Art and architecture of the late middle ages. 1350 to the advent of the renaissance.
426695: SWAFFORD, J. - Johannes Brahms. A biography.
418901: SWAGEMAKERS, T. - Theo Swagemakers. Zoeken naar de waarheid.
403996: SWAIN, H. - Grote vragen uit de geschiedenis.
414381: SWART, W. - Amsterdam-Noord 1850-1930. De geschiedenis achter de feiten.
408200: SWART, L. - articulatie van de mystieke omvorming in Die geestelike Brulocht van Jan van Ruusbroec.
400574: SWARTE, JOOST - Plano.
419231: SWARTS, S. - Beelden. Caldic Collectie.
3736: SWARZENSKI, H. - 18th century creche.
7057: SWEDENBORG, E. - Coronis of aanhangsel tot de ware christelijke godsdienst.
2116: SWEDENBORG, EMANUEL - Leer van nova hierosolyma over den Heer.
412250: SWEENEY, J.J. - Stuart Davis.
180: SWEENY, B. - John G. Johnson Collection. Catalogue of Flemish and Dutch paintings.
5245: SWEENY, B. - John G. Johnson Collection. Catalogue of Italian paintings.
11409: SWEMLE, I.; UITTIEN, H. - Handleiding bij de bestudeering van het palaeozoisch botanisch materiaal van het Geologisch en Botanisch Museum te Utrecht.
421397: SWENNEN, G. ET AL. - ijzertijd in Limburg
8307: SWETSCHINSKI, D.M. - Orphan objects. Facets of the textiles collection of the Joods Historisch Museum, Amsterdam.
15025: SWETSCHINSKI, D.; SCHöNDUVE, L. - familie Lopes Suasso, financiers van Willem III.
8507: SWIGCHEM, P.J. VAN - Nederlandse openbare bibliotheken en hun boekenbezit.
112: SWIGCHEM, C.A. VAN; PLOOS VAN AMSTEL, G. - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse stromen, 1572-1576.
10312: SWIGCHEM, C.A. VAN - Huize van Brienen. Beeld van een Amstersdams grachtenhuis uit de 18de eeuw.
10310: SWIGCHEM, C.A. VAN, ET AL. - huis voor het Woord. Protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
10309: SWIGCHEM, C.A. VAN - goed regiment. Het burgerlijk element in het vroege gereformeerde kerkinterieur.
10308: SWIGCHEM, C.A. VAN - Afbraak of restauratie. Monumentenzorg in Nederland.
420546: SWIJTINK, A. - De pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
10002: SWILLENS, P.T.A. - Pieter Janszoon Saenredam. Schilder van Haarlem, 1597-1665.
10001: SWILLENS, P.T.A.; I.Q. VAN REGTEREN ALTENA - Pieter Jansz. Saenredam. Dutch edition
10003: SWILLENS, P.T.A. - Pieter Janszoon Saenredam. Schilder van Haarlem, 1597-1665.
15288: SWILLENS, P.T.A. - Albrecht Dürer. Zijn dagboek van de reis door de Nederlanden in 1520-1521.
3112: SWILLENS, P.T.A. - Jacob van Campen. Schilder en bouwmeester 1595-1657.
416682: SWILLENS, P.T.A.; I.Q. VAN REGTEREN ALTENA - Pieter Jansz. Saenredam. English edition
10316: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800.
413449: SWINEFORD, A. (ED.) - Clays and clay minerals. Proceedings of the sixth/ninth and tenth national conference. 1957/1960/1961.
425998: SWINNEN, J. - lichte kamer. De onverborgen fotografie.
408948: SWIRE, M. - Altijd mazzel. Een wereldreis langs joodse gemeenschappen.
417676: SWIRIDOFF, P. - Picasso. Sein Dialog mit der Keramik.
408962: SWOBODA, E. - Carnuntum. Seine Geschichte und seine Denkmäler.
5028: SYBEL, H.VON - Klerikale Politik im neunzehnten Jahrhundert.
374: SYBEL, H.VON - Deutsche Nation und das Kaiserreich. Eine historische-politische Abhandlung.
421363: SYDOW, J. ET AL. - Zisterzienser.
1828: SYDOW, W. VON - hellenistischen Gebälke in Sizilien.
4342: SYKORA, K.V. ET AL. - Plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen.
422938: SYLVIA WEBER, C. (ED.0 - Markus Lüperts. Malerei, Zeichnung, Skulptur.
425299: SYME, R. - Ammianus and the Historia Augusta
7451: SYMMONS, S. - Goya. In pursuit of patronage.
3470: SYMONDS, J.A.(ED.) - life of Benvenuto Cellini by himself.
3457: SYMONDS, J.A. - life of Benvenuto Cellini.
842: SYMONDSON, A. ET AL. - Goud en zilver van de City of london/Lorfevrerie de la Cité de londres.
425770: SYNDRAM, D. - Schatzkunst der Renaissance und des Barock. Das Grune Gewolbe zu Dresden.
417806: SYNGE, J. L., SCHILD, A. - Tensor Calculus.
409162: SYNGHEL, G.A.M.VAN - Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de Middeleeuwen en Ancien Regime.
6503: SYRE, C. (ED.) - Tintoretto and the Gonzaga Cycle
5336: SYRE, C. - Frühe italienische Gemälde aus dem Bestand der Alten Pinakothek.
412272: SYRING, M.L. - Bill Viola. unseen images.
3897: SYVRET, M. - Edmund Blampied. A biography of the artist
407754: ÖSZ, GABOR - liquid horizon/Der fliessende Horizont.
423973: SZöVERFFY, J. - guide to Byzantine hymnography. COMPLETE SET
423416: SZöVERFFY, J. - Peter Abelards hymnarius paraclitensis. COMPLETE SET
423982: SZöVERFFY, J. - Hymnum canamus socii.
423425: SZöVERFFY, J. - Annalen der lateinischen Hymnendichtung. Ein Handbuch. COMPLETE SET.
422436: SZABLOWSI, J. - tapisseries flamandes au Chateau du Wawel a Cracovie
6594: SZABLOWSKI, J. - Sammlungen des Konigsschlosses auf dem Wawel.
426592: SZABLOWSKI, J. ET AL. - Flemish arrases of the Royal Castle in Cracow
21182: SZABLOWSKI, J. (ED.) - Flemish tapestries at Wawel Castle in Cracow. Treasures of King Sigismund Augustus Jagiello in slip-case
424003: SZABO, GEORGE - Seventeenth and Eighteenth Century Drawings from the Robert Lehman Collection
425748: SZABOLSCI, B. - Bausteine zu einer Geschichte der Melodie
403776: SZEEMANN, H. (ED.) - Hang zum gesamtkunstwerk. Europäische Utopien seit 1800.
6970: SZENTAGOTHAI, J; TIMAR, L.; VESALIUS - Andreas Vesalius Bruxellensis. De humani corporis fabrica.
2004: SZIGETHI, A. - Seventeenth century French paintings from the Museum of Fine Arts Budapest.
423958: SZOVERFFY, J. - Psallat Chorus Caelestium. Religious lyrics of the Middle ages. Hymnological studies and collected essays. Medieval classics: text and studies, volume 15.
424050: SZOVERFFY, J. - Iberian hymnody. Survey and problems.
33986: TüXEN, R.; DIERSCHKE, H. (ED.) - Tuexenia. Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitgemeinschaft.
7949: TüMPEL, A. ; SCHATBORN, P. - Pieter Lastman. Leermeester van Rembrandt/The man who taught Rembrandt.
7903: TüMPEL, CHR. - oude testament in de schilderkunst van de gouden eeuw.
5301: TüMPEL, CHR. - Rembrandt.
4143: TüMPEL, C. - Rembrandt legt die Bibel aus. Zeichnungen und Radierungen aus dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz.
400159: TüMPEL, C. - Rembrandt en de bijbel. Alle etsen.
33985: TüXEN, R. - Pflanzensoziologische Systematik. Bericht..Symposium 1964.
2736: TäUBRICH, H.-C.; TSCHOEKE, J. - Unter Null. Kunsteis, Kälte und Kultur.
16310: TüMPEL, C. (ED.) - Im Lichte Rembrandts. Das alte Testament im goldenen Zeitalter der niederländischen Kunst.
424030: TüMPEL, CHRISTIAN - Rembrandt - Etudes iconographiques - Signification et interprétation du contenu des images
419750: TüMPEL, A. - Claes Cornelisz Moeyaert/Fortsetzung. Katalog der Gemälde.
22661: TüMPEL, C. - Rembrandt. Mythos und Methode
424977: TABARANT - Utrillo.
420568: TABET, P. - Dario Serra. Poudre de crayon.
402226: TACITUS - Historiën.
408136: TACK, DAVID; PRITCHETT, V.S. - Impressions of Spain. David Tack.
21599: TACKE, A. - Gemälde des 17.Jahrhunderts im Germanischen Nationalmuseum. Bestandskatalog.
424888: TACKE, A. A.O. - Kunstmärkte zwischen Stadt und Hof. Prozesse der Preisbildung in der europaïschen Vormoderne.
412540: TADIE, J.-Y. - Marcel Proust. Biographie.
35691: TAFEL, E. - Frank Lloyd Wright persönlich.
416563: TAGAGE, J. - ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht.
25037: TAGAGE, S. ET AL. - Kunstschatten uit de St.-Servaas anno 1976.
18144: TAGORE, RABINDRANATH - leerschool van den papegaai en toespraken in shanti niketan.
37699: TAHON-VANROOSE, M. - vrienden van Scribe. De Europese smaak van een Gentys mecenas.
401081: TAILHADE, L. - Epitres des hommes obscurs du chevalier Ulric von hutten.
424907: TAIMNI, I. (ED.) - Yoga-sutras van Patanjali. De wetenschap van yoga uit het Sanskrit vertaald en van commentaar voorzien.
412620: TAK, C.B.VAN DER - Stadsherstel.
424126: OTA & TAKAKASHI - Vermeer
412056: TAKAOKA, SUEAKI - Isamu Noguchi. Rosanjin Kitaoji
8682: TALBOT, C.; SHESTACK, A. - Prints and drawings of the Danube School.
417602: TALBOT RICE, D.; ROBERTSON, G.; HENDERSON, G. (ED.) - Studies in memory of David Talbot Rice.
416354: TALEB, N.N. - impact van het hoogst onwaarschijnlijke.
421872: TALEB, N.N. - zwarte zwaan
4815: TAMASI, J. - Verwandt Typen im schweizerischen und ungarischen Kachelfudmaterial in der zweiten Hälfte des 15. jahrhunderts.
2571: TAMASI, J. - Verwandte Typen im schweizerischen und ungarischen Kachelfundmaterial in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
3336: TAMMEN, B.R. - Musik und Bild im Chorraum mittelalterlicher Kirchen 1100-1500.
423160: TAMMINGA, D.A. - Samle fersen.
96: TAMSE, C.A. - Koningin Sophie 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl.
423561: TAMVAKI, A., & S. PAARLBERG - Golden Age of Dutch Painting from the Collection of the Dordrechts Museum
39785: TANAVOLI, P.; AMANOLAHI, S. - Gabbeh. The Georges D.Bornet Collection. Part/Teil 2.
417544: TANG, D.J. - Slavernij. een geschiedenis
400453: TANG, F.; WIGARD, M. - Amsterdamse gasthuizen vanaf de middeleeuwen.
406660: TANKE, J. - Dr. E.J.B.Schonck, 1745-1821.
10863: TAPIé, A. - Désir de rivage. De Granville a Dieppe. Le littoral Normand vue par les peintres entre 1820 et 1945.
21074: TAPIE, A. - vanites dans la peinture au XVIIe siecle. Meditations sur la richesse, le denuement et la redemption.
17620: TAPIE, A. ; CAFFORT, M. ET AL. - allegorie dans la peinture. La representation de la charite au XVIIe siecle.
422623: TAPIE, A. (ED.) - Desir de Rivage. De granville a Dieppe. Le littoral Normand vu par les peintres entre 1820 – 1945.
34013: TAPIES, ANTONI - Selected essays.
422622: TARALON, J. - France des Abbay
8967: TARDY - pierres precieuses, les pierres dures, les perles. Lambre, lecaille, livoire et la repression des fraudes.
17187: TAS, J. ET AL. - Filip Tas. Herinneringen. De wandelaar die kijkt.
422775: TASCHEN, A., SAEKS, D.D. (ED.) - Country Interiors
5651: TASELAAR, E. - Jacob Bendien.
405876: TASELAAR, E. - Boele Bregman, 1918-1980. Een overzicht.
37915: TASSO, TORQUATO; DOOREN, F.VAN - Jeruzalem bevrijd.
424040: TAST, TON VAN - Geval Van Meegeren
7544: TATRAI, V. - Cinquecento paintings of Central Italy.
410706: TATSAKIS, S. - Spanish master drawings from Dutch public collections (1500-1900).
422503: TATTON-BROWN, T.; MORTIMER, R.(ED.) - Westminster Abbey: the Lady chapel of Henry the 7th.
418663: TATUINUS; MARCO, M.DE; GLORIE, F. - Tatuini opera omnia/Aenigmatum.Variae collectiones merovingica aetatis.
36263: TAUBE, O. FREIHERR, VON; THODE, H. - Blütenkranz des heiligen Franciscus von Assisi.
410722: TAUCH, M. ET AL. - Vor Stefan Lochner. Die kölner Maler von 1300 bis 1430.
31: TAUT, B. - Stadtkrone.
9194: TAVERNE, E.R.M. - schildersatelier in de Nederlanden, 1500-1800.
16736: TAVERNE, E. - In t land van belofte in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580- 1680.
11223: TAVERNE, E.; BROEKHUIZEN, D. - Shell-gebouw van J.J.P. Oud, ontwerp en receptie / J.J.P.Ouds Shell Building, design and reception.
10330: TAVERNIER, L. - Problem der Naturnachahmung in den kunstkritischen Schriften Charles Nicolas Cochins d.J.
419976: TAYLOR, R.; CHRISTIE, I. (ED.) - film factory. Russian and soviet cinema in documents 1896-1939.
420525: TAYLOR, B. - Stubbs.
419813: TAYLOR, JOHN RUSSELL - Strangers in paradise. The Hollywood emigres 1933-1950.
416187: TAYLOR, CHARLES - Sounds of music.
410882: TAYLOR, S.; BORN, R.A. - David and Alfred Smart Museum of Art. A guide to the collection.
38754: TAYLOR, P. - Gerbert de Mez. Chanson de geste du XIIe siecle.
10324: TAYLOR, P. - Bloemstillevens in de gouden eeuw, 1600-1720.
34005: TEE, E.; ZWAGERMAN, J. ET AL. - What a wonderful world. Musicvideos in architecture. Deel/Part 1/2
423145: TEEUWEN, T. - Ad Snijders.
417141: TEEUWEN, M. - ontdekking van de traagheid
34633: TEEUWISSE, J. ET AL. - Cornelis Zitman. Onze/Our man in Caracas.
10329: TEEUWISSE, J. - Utrechtse universiteitsportretten- De portretverzamelingen van de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Nauw Verbonden instellingen.
417768: TEGENBOSCH, P. - Frank van den Broeck. Tekeningen, pastels...1988-1991
400337: TEGENBOSCH, L. ET AL. - Theo Kuijpers. Terugblik op twintig jaar kunstenaarschap.
12387: TEGENBOSCH, L. - Kees Verwey.
4191: TEISSIG, K. - techniques du dessin. Lart et la pratique.
409310: TEITLER, H.C. - Notarii en exceptores.
10109: TELESKO, W. - wisdom of nature. The healing powers and Symbolism of plants and animals in the middle ages.
4771: TELESKO, W. - Barocke Thesenblätter.
3725: TELESKO, W.; ANDERGASSEN, L.;LECHNER, GREGOR MARTIN. - Iconographia christiana. . Festschrift für Gregor Martin Lechner OSB zum 65. Geburtstag.
424691: TELLEGEN, T. - Taartenboek. Met recepten van Henja Schneider.
424710: TELLENBACH, G. - church in western Europe from the tenth to the early twelfth century
425519: TEMKIN, A.; ROSE, B. - Thinking Is Form. The Drawings of Joseph Beuys.
3332: TEMKO, A. - Notre-Dame of Paris.
2667: TEMMINCK, J.J. ET AL. - Haarlemmerhout 400 jaar. Mooier is de wereld nergens.
17441: TEMMINCK GROLL, C.L. - Dutch overseas. Architecture survey. Mutual heritage of four centuries in three continents.
16988: TEMMINCK GROLL, C.L. - Romaanse kerken van Utrecht.
22611: TEMMINCK GROLL, C.L. - Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht en hun relatie met die van andere Noordwesteuropese steden.
10337: TEMMINCK GROLL, C.L. - stenen droom. Opstellen over bouwkunst en monumentenzorg, opgedragen aan Coenraad Liebrecht Temminck Groll. Ed. by H.M.van den Berg.
425929: TEMPEL, B. I.A. - Art Deco Paris
418172: TEMPEL, B. ET AL. - Cezanne, Picasso, mondriaan. In nieuw perspectief.
5670: TEMPESTI, A.F. - Capolavori del rinascimento. Il primo cinquecento toscane.
413303: TEMPESTI, A.F. - Pontormo
13507: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB - Verzameld werk.
402698: TENNYSON, A.; BREMER, R. - In memoriam. Ambo-tweetalig.
422616: TENSCHERT, H. - Fünfzig Unica. Katalog XL. 1472-1949
416802: TENTIJE, H.; BES, P. - Peter Bes. Getekend licht.
8007: TEPE, W. - XXIV paepsche vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam.
417519: TEPE, A. - Waarheid, goedheid, schoonheid. De Utrechtse Neogotiek en het St. Bernulphusgilde.
422321: TERBORGH, F. (ED.) - Saint-John Perse/Exil.
490: TEREY, G. DE - Tableaux anciens du Musee des Beaux-Arts de Budapest.
411018: TEREY, G.VON - Verzeichniss der Gemälde des Hans baldung gen.Grien.
3804: TEREY, G.VON - Gemäldegalerie des Museums für Bildende Künste in Budapest. Romanische Meister,
3705: TEREY, G.VON - Verzeichniss der Kupferstich-Sammlung alter und moderner Meister und der Handzeichnungen moderner Künstler.
403430: TERLINDEN, CH. - Liste chronologique provisoire des edits et ordonnances des Pays-Bas. Regne de Philippe II.
13874: TERLINDEN ET AL. - Gulden Vlies. Vijf eeuwen kunst en geschiedenis.
11687: TERLINGEN, J.B.A.; ENGELBREGT, G.M.J. - Dom van Utrecht. Symboliek in steen.
38585: TERLOUW, W.J. - Japonisme - Art Nouveau. Hoogtepunten collectie Bambus & Fächer.
37185: TERRAROLI, V. (ED.) - Houses of art. A journey through art and history in Italys greatest museums.
6655: TERRASSE, A. ET AL. - Pierre Bonnard. Centenaire de sa naissance.
409324: TERREEHORST, P. - Daar, toen, hier. De films van Johan van der Keuken.
416177: TERRY, CH., SANFORD - Bach.
418649: TERTULLIANUS - Opera catholica/Adversus Marcionem (Pars I);Opera montanistica (pars II). Corpus Christianorum.
422544: TERTZ, A. - Strolls with Pushkin.
422969: TERVAERT, R. COHEN - Dynastie. Portretten van Oranje-Nassau.
422375: TERVARENT, G. DE - Attributs et symboles dans lart profane. Dictionnaire dun langage perdu (1450-1600)
14653: TERWEN-DE LOOS, J. - Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië en Sri Lanka.
426697: TESAURO, E.; BUCK, A. (ED.) - Cannocchiale Aristotelico. (Ars Poetica, Texte und Studien zur Dichtungslehre und Dichtkunst. Texte, Band 5.)
21569: TESKE, J. ET AL. - Herboren Oriënt. Islamitisch en nieuw Delfts aardewerk.
418154: TESSMANN, G. - Bubi auf Fernando Poo.
6561: TESTELIN, HENRI - Mémoires pour servir a lhistoire de lAcadémie Royale de peinture et de sculpture.
420327: TESTI, L.; PELLEGRI, M. - Cattedrale di Parma.
5562: TEUCHERT, W. - Baugeschichte der Petrikirche zu Lübeck.
3038: TEUNIS, H.B.; TONGERLOO, L. VAN (ED.) - Middeleeuwen. Tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof. Dr. F.W.N. Hugenholtz
422261: TEUNIS, H.B. - Anjou, 1050-1125. Heersers en Heiligen in de Middeleeuwen.
34776: TEX, J. DEN - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
12421: TEYCHINé STAKENBURG, A.J. - Zakkendragers van Rotterdam.
6434: THöNE, F. - Zeichnungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Museum zu Allerheiligen Schaffhausen.
420868: THüMMLER, S. - tapetenkunst. Französische Raumgestaltung 1730-1960. Sammlung Bernard Poteau
424900: THACKERY, W.M. - Christmas books of Mr.M.A. Titmarsh
12646: THALER, H.; EKELHART-REINWETTER, C. - Europäische Meisterzeichnungen des 19. Jahrhunderts.
35999: THEILL-WUNDER, H. - archaische Verborgenheit.
6652: THEISSEN, J.S. - Voor vrijheydt ende vaderlandt. Stad en lande in 1672.
416373: THELEN, A.V. - eiland van het tweede gezicht.
417821: THEMERSON, FRANCISZKA & STEFAN - Unposted letters.
426520: THEOPHILUS - On divers arts.
411538: THEREMIN, F. - Abendstunden.
410226: THERY, J.; LANG, A. (ED.) - Bravo.
603: THEUNISSEN, W.P. - Kunst der ikonen.
426056: THEUNISSEN, CHRISTEL - Koorbanken in Brabant 1425-1550. Van goeden houte gemaekt. Het werk van laatmiddeleeuwse schrijnwerkers en beeldsnijders
23436: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen. Vensters op de eeuwigheid.
14656: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen. Historisch, aesthetisch en theologisch belicht.
411076: THEUWS, F.; VERHOEVEN, A. ET AL. - Medieval settlement at Dommelen. Part I/Part II.
5049: THEYS, H. (ED.) - Mo(u)vements. Kunstenaarsbewegingen in België van 1880 tot 2000.
417107: THEYS, H. - Michel francois. Carnet dexpositions, 1999-2002.
426639: THIBAUDEAU, J. - Francis Ponge
8887: THIBAUT, J.-P. - leven van Johannes van het Kruis. XVIIIe eeuwse gravures uit Venetië.
420087: THIEBAUT, D. ET AL. - Primitifs francais. Decouvertes et redecouvertes.
2126: THIEL, P.J.J. VAN - aanbidding der koningen en ander vroeg werk van Hendrick ter Brugghen.
15956: THIEL, P.J.J.VAN - Prijst de lijst. De Hollandse schilderijlijst in de zeventiende eeuw.
17882: THIEL, P.J.J. VAN ET AL. - Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. Volledig geïllustreerde catalogus.
713: THIEL, P.J.J.VAN - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A completely illustrated catalogue (1976). First supplement 1976-1991.
4397: THIEL, E. - Geschichte des Kostüms.
409154: THIEL, J.H. - Studies in ancient history.
37381: THIEL, P.J.J.VAN - Frans Hals portret van de Leidse rederijkersnar Pieter Cornelisz. van der Morsch alias Piero. Een bijdrage tot de ikonologie van de bokking.
12535: THIEL, P.J.J. VAN - Cornelis Cornelisz van Haarlem, 1562-1638. A monograph and a catalogue raisonne.
10351: THIEL, P.J.J. VAN - Vijf studies over Haarlemse schilder-en tekenkunst.
421122: THIEM, G. ET AL. - Balthasar Neumann in Baden-Würtemberg
423818: THIEM, G. - Toskanische Fassaden-Dekoration in sgraffito und Fresko
12362: THIEM, G. - Staatsgalerie Stuttgart. Graphische Sammlung.
14852: THIENEN, W.S.VAN - doek gaat op. Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater.
16853: THIENEN, F.W.S., VAN - Klederdrachten. De schoonheid van ons land
9059: THIERS, M. A. - Histoire du consulat et de lempire.
36193: THIERS, M.A. - Histoire de la revolution francaise.
10353: THIERY, Y. - paysage flamand au XVIIe siecle.
421412: THIES, ANDREAS - Sammlung Ernst Blass - Hamburg. Die tragbaren Ehrenzeichen des deutschen Reiches nach Hessenthal und Schreiber. Teil I.
36381: THIESSEN S. - Ansel Adams. Meisterphotos.
11504: THIESSING, F.C. - Erni. Elemente zu einer künftigen Malerei.
34213: ALBERDINGK THIJM - Dietsche Waranda.
11032: THIJS, B. - hoefslag van Pegasus. een cultuurhistorisch onderzoek naar Den Nederduytschen Helicon (1610)
584: THIJSSE, W.H. - Rokoko. Democratie in wording.
17899: THIJSSE, J.P. - Herfst.
421779: THIJSSE, J.P. - Lente
421780: THIJSSE, J.P. - Zomer
34393: THIJSSEN, J. - Leerzaame prentjes voor de jeugd. Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen.
39945: THIRY-STASSIN, M.; TYSSENS, M. - Narcisse. Conte ovidien francais du XIIe siecle.
423383: THIRY, C. - plainte funebre
7960: THISSEN, P. - Werk, netwerk en letterwerk van de familie Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek.
37587: BOëTHIUS - Vertroosting van de filosofie.
2849: THOBEN, P. - Peer van den Molengraft. Van professie portretschilder. Een keuze uit zijn oeuvre.
178: THODE, H. - Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien.
417972: THOENES, P. ET AL. - Stedebouw in Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
1195: THOENY, ED. - Leutnant
3530: THOFNER, M. - common art: Urban ceremonial in Antwerp and Brussels during and after the Dutch Revolt.
3589: THOMAE, R. - Bildkonzeption in der Perspektive.
422231: THOMAS, W. (ED.) - val van het Nieuwe Troje. Het beleg van Oostende 1601-1604.
408946: THOMAS, H. - Buchdruckerkunst Spaniens im sechzehnten Jahrhundert.
413415: THOMAS, G.E. ET AL. - Frank Furness. The complete work.
410924: THOMAS, M. - librairie de Charles V.
34339: THOMAS, T.H. - French portrait engraving of the XVIIth and XVIIIth centuries.
34043: THOMAS, K. - Zweimal deutsche Kunst nach 1945. 40 Jahre Nähe und Ferne.
22562: THOMAS, M.S. - Corn. van der Sluys. Binnenhuisarchitect, organisator, publicist, 1881- 1944.
426373: THOMAS, R. - Griechische Bronzestatuetten.
425508: THOMAS, H. - Rivers of Gold. The Rise of the Spanish Empire.
16614: THOMAS, M.S. - leer van het ornament
18415: THOMAS, T. - Villeroy & Boch, 1748-1930. Ceramiek uit een tijdspanne van twee eeuwen.
11624: THOMAS, W. ET AL. - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa.
406776: THOMAS, J.-P. - Etretat autour des annees 1900.
425442: THOMPSON, E.A. - historical work of Ammianus Marcellinus
410224: THOMPSON, D.V. - materials and techniques of medieval painting.
412676: THOMPSON, C.R. - colloquies of erasmus.
412300: THOMPSON, J. - Mat Collishaw.
411728: THOMPSON, M.W. - Novgorod the great. Excavations at the medieval city.
425599: THOMPSON, S. - Folktale.
367: THOMPSON, J. - Carpets. From the tents, cottages and workshops of Asia.
1871: THOMPSON, J. - Oosterse tapijt.
422940: THOMPSON, S.O. - American book design and William Morris.
426163: THOMPSON, J. - Verdun en de Somme. De grootste veldslagen ooit
424643: THOMSON, D. - biographical dictionary of the cinema.
9378: THOMSON, A.G. - Phonographs & gramophones.
5956: THOMSON, D.C. - Matthew Maris. An illustrated souvenir.
422669: THOMSON, D. - Renaissance Paris. Architecture and growth 1475 – 1600. (Studies in architecture volume 23)
38351: THOMSON, R.L. - Owein or Chwedyl Iarlles y Ffynnawn.
417881: THON, N. ET AL. - St. Petersburg um 1800.
37146: THOOFT, L.; M. OTTERSPOOR - Goed in vorm. Gesprekken over Dutch design
3441: THOOMES, W. - Hofjes in utrecht.
11487: THOOMES, W. ET AL. - Nooit uitgewoond. 50 woonhuisrestauraties door het Utrechts Monumenten Fonds.
5437: THOOR, M.TH.A. VAN - gebouw van Nederland. Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen 1910-1958.
406262: THOOR, M.-TH.VAN - Willem A. Maas. Leven en werk van een Utrechts architect.
424795: THORLEY, N. - Jaguar. Compleet overzicht
10359: THORNTON, D. - scholar in his study. Ownership and experience in renaissance Italy.
22632: THORNTON, P. - Italian renaissance interior, 1400-1600.
38361: THORPE, L. - Roman de Silence. A thirteenth-century Arthurian verse-romance by Heldris de Cornuälle.
405580: THOUMAS - Mes souvenirs de Crimee, 1854-1856.
421964: THUCYDIDES - Peloponnesische oorlog
9060: THUILLIER, J.; LACLOTTE, M. - freres Le Nain.
406364: THUILLIER, J. ET AL. - Walthere Damery, 1614-1678.
426313: THUILLIER, J. ET AL. - art en Lorraine au temps de Jacques Callot
11651: THURMAN, CH.C.M. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
167: THWING, L. - Flickering flames. A history of domestic lighting through the ages.
417079: THYS, W. - Andre Jolles (1874-1946). Gebildeter Vagant. Brieven en documenten.
3193: THYS, P. - Legaat Pierre Lunden.
391: TIBBE, L. ET AL - William Morris in Nederland. Een bibliografie
36769: TIBBE, L. - Art Nouveau. Henry van de Velde en de Part Ouvrier Belge.
426024: TIBI, AMIN T. - Tibyan. Memoirs of Abd Allah B.Buluggin, last zirid amir of Granada
402210: TIBULLUS - Elegieën
8625: TICHELAAR, P.J.; HOEVE, S.TEN; PLUIS, J. - Fries aardewerk. II. Bolsward.
8180: TICHELAAR, P.J. - Fries aardewerk. III and IV. Tichelaar Makkum.
402980: TICHELAAR, P.J. - Tinglazuur, aardewerk en tegels.
400758: TICHELAAR, P.J. - Fries aardewerk. Een studie in delen.
11368: TICHELAAR, J.P. - Wat Friese gleiers bakten.
424667: TIDEY, GORDON, H. - Express trains of the British isles
401808: TIEDEMANN, K. - Biblische Geschichten in Delfter Blau. Niederländische Bibelfliesen von 1650 bis 1850.
417218: TIEL, J.VAN - Espaces localement k-convexes.
417067: TIELEMANS, ESTHER - New scenes.
1324: TIELHOF, M.VAN; DAM, P.VAN - Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857.
6117: TIENEN, F.W.S. VAN - Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen in de Nederlanden
34327: TIEROU, A. - Doople. The eternal law of African dance.
10443: TIESKENS, R.W. ET AL. - kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
7671: TIETHOFF, M. - Portretten in miniatuur. Portretminiaturen uit de stadhouderlijke en koninklijke verzamelingen.
8765: TIETZE-CONRAT, E. - Mantegna. Complete edition. Paintings, drawings, engravings.
4672: TIETZE, H. - Tizian. Gemälde und Zeichnungen.
414005: TIETZE, H. - Juden Wiens. Geschichte, Wirtschaft, Kultur.
37333: TIETZE-CONRAD, E. - Bildhauergesellen Franz Ferdiand Ertinger Reisebeschreibung durch Österreich und Deutschland.
13057: TIETZE, H. - Treasures of the great national galleries. An introduction to the paintings in the famous museums of the western world.
35026: TIEZE, A. - Flämische Gemälde im Städel Museum 1550-1800.
422251: TIGCHELAAR, B. - gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
38821: TIGELAAR, J. - Brabants historie ontvouwd.
413937: TIGERMAN, S. - architecture of exile.
413847: TIGGELAAR, E. - wereld in een doosje. De fotoalbums van de familie Van Rheden, Utrecht/Wijk bij Duurstede 1863-1876
407770: TIJL, G. VAN; ALÿS, F. - Walking distance from the studio. Francis Alÿs
1660: TIJS, R. - Tot cieraet deser stadt. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden.
18205: TIJS, R.J. - P.P.Rubens en J.Jordaens. Barok in eigen huis. Een architectuurhistorische studie over groei, verval en restauratie van twee 17de-eeuwse kunstenaarswoningen te Antwerpen.
421531: TILANUS, L. - kunst van J. Mendes da Costa
426355: TILANUS, L. - Japanse in Nederland: de schilderkunst van Masa Ariyoshi. The Art of Masa Ariyoshi.
15379: TILANUS, L. - Triumph und Tod des Helden. Europäische Historienmalerei von Rubens bis Manet.
1286: TILANUS, L. - torsos van Luut de Gelder.
4592: TILBORGH, L.VAN; VELLEKOOP, M. - Vincent van Gogh. Paintings. Vol. 1. Dutch period. 1881/1885.
7565: TILBORGH, L.VAN - Op zoek naar de Gouden Eeuw. Nederlandse schilderkunst, 1800-1850.
12092: TILBURG, B. V.; B. DE VRIES; R. V. SUCHTELEN VAN DE HAARE (EDITORS) - 66 kanjermonumenten.
9672: TILBURG, B. VAN ET AL. - 66 kanjermonumenten. Rijksdienst voorde Monumentenzorg.
419331: TILBURG, C. VAN - Romeins verkeer. Weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk.
423092: TILKE, M - Kostümschnitte und Gewandformen
426339: TILLMANS, WOLFGANG - Truth study center
409224: TILMAN, H. ET AL. - architect. Werk bvan Nederlandse architecten 2012.
403478: TILMANS, K. - Aurelius en de Divisiekroniek van 1517.
409136: TILROE, A. - blauwe gitaar.
423778: TILROE, A.; SIZOO, H.; LASSEEL, N. - Lucassen. Schilderijen, tekeningen, assemblages 1960 – 1986.
403900: TIMANN, U. - Von Stettin bis Breslau.
424233: TIMMER, P. - Metz & Co. De creatieve jaren
411240: TIMMER, F. - kerk op de Markt. Uit de geschiedenis van de Grote Kerk te Schagen.
406580: TIMMER, R. - Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang.
12219: TIMMER, CH. B. - Ger Langeweg Teekeningen.
403670: TIMMERMAN, A.W. - J.Akkeringa

Next 1000 books from Aleph Books

3/9