Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7220: REBLING, E. - lustelycken mey. Muziek en maatschappij in de zeventiende eeuw in Nederland.
419644: REBORA, S. - Da Fattori a Previati: una raccolta ritrovata
428146: RECHT, R. (ET AL.) - Histoire de lHistoire de lart en France au 14ieme siecle.
4153: RECHT, R. (ED.) - meesterlijke atelier. Europese kunstroutes 5de-18de eeuw
9915: RECKERMANN, A. - Amor mutuus. Annibale Carraccis Galleria -Farnese-Fresken und das Bild-Denken der Renaissance.
22379: RECKLINGHAUSEN: - Beiträge zur Kunst des Chrislichen Ostens. Erste Studien-Sammlung.
417798: RECLUS, E. - Nouvelle geographie universelle. XVII. Indes occidentales, Mexique, Isthmes americains, Antilles.
13220: REDEKER, H. - Peter van Poppel. Groot atelier.
15976: REDEKER, H. - Hedendaagse portretkunst in Nederland.
5969: REDEKER, H. - Poen de Wijs.
405850: REDEKER, H.; VENEMA, A. - C.J.Maks 1876-1967.
405800: REDEKER, H. ET AL. - 8 realisten.
405604: REDEKER, H. - Jeanne Oosting.
24930: REDEKER, H. - Willem van Leusden.
11372: REDER, CHR.; SEMOTAN, E. (ED.) - Sahara. Text- und Bildessays.
416057: REDIG DE CAMPOS, D. - Raphaels Fresken in den Stanzen
1190: REDLICH, C. - Herders Volkslieder.
427792: REDSISZ, K.; STRAINE, S. (EDS.) - Edward Krasinski
7866: REE, E.VAN - wereldrevolutie. De communistische beweging van Marx tot Kim Jong II.
419747: REED, PH; COOKE, M.; BRITTEN. B. - Letters fom a life. The selected letters of Benjamin Britten. Volumer six 1966-1976.
417523: REEDIJK, C. - Engelse boekbanden.
406978: REEDIJK, C. - Boek, bibliotheek en gesesteswetenschappen.
3682: REEDIJK, C. - Accoord C.R. Een keuze aanwinsten bibliothecariaat C.Reedijk.
2925: REEDIJK, C. - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies.
5130: REELICK, L. - Bosch woordenboek.
39805: REENEN, P.VAN - Distributions spatiales et temporelles, constellations des manuscrits/Spatial and temporal distributions, manuscript constellations.
401670: REES, W. - union of England and Wales.
35353: REES - Adriaan Rees. The shining.
421375: REES, E. VAN - Louche Maliepaard en ander werk van Etie van Rees. (1890 - 1973)
419872: REESER, E. - klaviersonate met vioolbegeleiding in het Parijsche muziekleven ten tijde van Mozart.
4124: REETH, A.; G. PEETERS - Herinneringen in steen. 300 laatste rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de geschiedenis van de Westerese beschaving met een kort biografisch overzicht
400299: REEUWIJK, D.VAN - Sondermeldung Texel. Opstand der Georgiërs.
421674: REGALDO, N.FREEMAN - Contexts: style and values in medieval art and literature.
18242: REGIN, D. - Traders, artists, burghers. A cultural history of Amsterdam in the 17th century.
420018: REGOUT; POLLING, A. - Album van fijn aardewerk, 1 april 1885. Petrus Regout. + prijs-courant van wit en gedecoreerd fijn aardewerk, 1907
415201: REGOUT, J.F.E. - 125 N.V. Sphinx-ceramique 100.
9618: REGT, E. DE - Monumenten in Den Haag.
422129: REGT, J. W. - Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, den Riederwaard en het land van Putten over de Maas.
424509: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - Aert Schouman
9962: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN. - Peter Paulus Rubens. Drawings after Hans Holbeins Dance of Death.
9629: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN - Vereeuwigde stad. Rome door Nederlanders getekend, 1500-1900.
9622: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN - Feste al sole. Feste casalinghe.
8396: REGTEREN ALTENA, I.Q.VAN - verzameling van Mr A.Staring. Nederlandse tekeningen van 1700-1850.
7370: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - drawings of Jacques de Gheyn. Vol.I. Introduction.
6966: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - opdracht. Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis.
631: REGTEREN ALENA, I.Q. VAN, THIEL, P.J.J. VAN - portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroek 1673-1743.
2372: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - Dessins de maitres hollandais du dix-septieme siecle.
2265: REGTEREN ALTENA, I.Q.VAN - Oud-Hollandsche teekeningen uit de verzameling Dr.A.Welcker.
18158: REGTEREN ALTENA, C.O. ET AL. - Teyler 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest.
12710: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - Dutch master drawings of the seventeenth century.
16524: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN, ET AL. - Goudsche glazen, 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen.
402410: REH, W. ET AL. - Zee van land. De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur.
15818: REHORST, C. - Jan Buijs. Architect van de Volharding.
16103: REHTEREN ALTENA, J.Q.VAN - verzameling van Dr. A.Welcker. I. Nederlandse tekeningen der zestiende en zeventiende eeuw.
3495: REICH, S. ET AL. - Alfred H. Maurer 1868-1932.
416145: REICHENBACH, H. - Wahrscheinlichkeitslehre.
430055: REICHENFELD, K. - XYZ van de klassieke muziek.
36245: REICHENSPERGER, A. - Fingerzeige auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst.
408966: REICHERT, J. - Leidenschaftliche Liebe. Josua Reichert.
417283: REICHLING, D. - Appendices ad Haini-Copingeri. Repertorium Bibliographicum. Additiones et emendationes. Fasciculus I-VI + Indices I-VI
7320: REICHWEIN, G. - Levende meesters. De schilderijenverzameling van C.J.Fodor (1801-1860).
140: REICKE, E. (ED.) - Festschrift des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg zur 400 jährigen Gedächtnisfeier Albrecht Dürers, 1528-1928.
2017: REIFFENBERG, B.; HAUSENSTEIN, W. - Vermeer van Delft.
426353: REIJEN, P. VAN (RED.) - Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in Nederland omstreeks 1795.
409890: REIJEN, P.W.VAN - Vergleichende studien zur Klaviervariationstechnik von Mozart und sein Zeitgenossen.
35335: REIJN, TH. VAN - Nederlandse beeldhouwers van deze tijd.
1004: REIJNDERS, K. - Couperus bij van Deyssel.
416542: REIJNDERS, K. - Couperus bij Van Deijssel.
408100: REIJNDERS, C. - Van Joodsche natiën tot Joodse Nederlanders.
402802: REIJNDERS, T. ET AL. - Johan van Hell 1889-1952.
14235: REIJNDERS, F. - Kunst-geschiedenis. Verschijnen en verdwijnen.
12546: REIJNDERS, T.; B. DE CORT, K. HOFMAN - Johan van Hell 1889-1952
14092: REIJNDORP, A. - Leefstijlen. Wonen in de 21e eeuw.
425475: REINBOUD, W. - Modellisme. Over skepticisme en de productiviteit van het denken.
14891: REINDERS, P., WIJSENBEEK, T. - Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis.
7487: REINDERS, P.J. (ED.) - Nederlands affiche project. Bestandcatalogus. Afficheverzameling Gemeentearchief Amsterdam(4 vols, incl. index). Afficheverzameling Gemeentearchief Rotterdam (5 vols, incl. index). Afficheverzamelingijksdienst Beeldende Kunst (2 vols, inc.l index).
4276: REINDERS, C. - Stedelijk Museum Zutphen. Een keuze uit de collectie.
20192: REINDERS, P.; BOER, T.DE; KOUSBROEK, R.; STUMPEL, J. ET AL. - Schip & affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
17008: REINDERS, P. - coupe speciaal. De wereldgeschiedenis van het consumptie-ijs.
12492: REINDERS, M. - Withmundi Wichmond 794-1968. Het oudste kerkdorp van de Graafschap.
3340: REINER, I. - Creative desire.
35139: REINERS, H.; EWALD, W. - Kunstdenkmäler zwischen Maas und Mosel.
429631: REINERTSEN BERG, TH - Wereldtheater. De geschiedenis van de cartografie
4261: REINHARDT, H. - Basler Münster.
995: REINHARDT, H. - Basler Münster.
8425: REINHARDT, L. - Mensch zur Eiszeit in Europa und seine Kulturentwicklung bis zum Ende der Steinzeit.
5909: REINHARDT, H. - Holbein.
5035: REININK, W. - K.P.C. de Bazel - architect.
421580: REININK, G.J.; STOLTE, B.H. - reign of Heraclius. Crisis and confrontation.
7009: REININK, A.W. - Uithof.
406530: REININK, M. - Dagboek voor New York.
25135: REININK, W.; STUMPEL, J. (ED.) - Memory & oblivion. Proceedings of the XXIXth International Congress of the History of Art held in Amsterdam, 1-7 Septem.
16528: REININK, W. (ED.) - Landgoed Linschoten. Een geschiedboek.
427803: REININK, W. - Eiskeller. Kulturgeschichte alter Kühltechniken
9637: REININK, A.W., ET AL. - Bouwen voor Utrechts universiteit. Architectuur en stedebouw binnen de stad.
426381: REINITZER, H. - Biblia Deutsch. Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition.
122: REINLE, A. - stellvertretende Bildnis. Plastiken und Gemälde von der Antike bis ins 19. Jahrhundert.
12168: REINSMA, R. - merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie, 1863-1963.
429156: REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een hollandse impressionist. Oeuvre en persoonlijkheidsstructuur
4615: REISS, S. - Aelbert Cuyp.
34725: REISS, A.; WITT, S. - Calvinismus. Die reformierten in Deutschland und Europa.
905: REITSMA, R. - Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch republic. The States of Overijssel 1566-1600.
1417: REITSMA, E. - paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna.
416838: REITSMA, E, - huis van de kunstenaar. Herinneringen aan een leven
420219: REITSMA, E. - Jan Beutener
416472: REITSMA, E. - leven van de verzamelaar. Simon de Gijn.
410986: REITSMA, LEX - 10 jaar affiches voor De Nederlandse Opera en ander werk/10 years of posters for..
2488: REITSMA, E. - Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap.
10171: REM, P.; SANDERS, G. - Louis Napoleon. Premier Roi de Hollande (1806- 1810).
539: REM, P. - Hofmeubilair. Negentiende-eeuwse meubelen uit de collectie van Paleis Het Loo.
422350: REMBERT, V.P. - Hieronymus Bosch and the Lisbon Temptation. A view from on Tempatation
9724: REMBRANDT: BOOGERT, B. VAN DEN (ET AL.) - Buiten tekenen in Rembrandts tijd.
3813: REMMERT, H.; BARTH, P. - Hannah Höch. Werke und Worte.
417093: REMNICK, D. - Lenins laatste adem. De ondergang van het Sovjetrijk.
10815: REN, L. DE - familie Robijn-Osten. Ieperse renaissance-kunstenaars in Duitsland.
957: RENARD E. - neue Schloss zu Benrath.
426653: RENARD, JULES - Histoires naturelles
34601: RENARD, G. - Histoire du travail a Florence.
2587: RENAUD, J.G.N. - Rhodesteyn, schatkamer der middeleeuwse ceramiek.
16595: RENAUD, J.G.N. ET AL. - Rotterdam papers IV. A contribution to medieval archaeology. Teksten van lezingen, gehouden tijdens het symposium De middeleeuwse stad en de kwaliteit van het bestaan
427933: RENDERS, H. - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd
5089: RENDERS, H. - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen de Stijl en Cobra.
428889: RENDERS, H. - Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert
427980: RENDERS, H. - Braak. Een kleine mooie revolutie tussen Cobra en Atonaal. Met een fascimile-uitgave van het tijdschrift.
407580: RENDINA, C. - papi. Storia e segreti. Volume primo/secondo
23323: RENGER, K. - Lockere Gesellschaft. Zur Ikonograhie des verlorenen Sohnes und von Wirtshausszenen in der niederländischen Malerei.
1576: RENGER, K. - Adriaen Brouwer und die niederländische Bauerngenre, 1600-1660. Mit einem Beitrag zu Brouwers Maltechnik von Hubertus von Sonnenburg.
14016: RENGER, K. ET AL. - Rubens in der Grafik. Kunstsammlung der Universität Göttingen 13. Mai - 19. Juni 1977.
647: RENGER, K. (ED.) - Ihm, welcher der Andacht Tempel baut... Ludwig I. und die Alte Pinakothek. Festschriftzum Jubiläumsjahr 1986.
422990: RENGER, K. - Die Pranke des Löwen. Rubens-Skizzen aus St. Petersburg und Munchen.
419117: RENGER, K. - Peter Paul Rubens: Altäre für Bayern.
12096: RENGER, K. - Pranke des Löwen. Rubens-Skizzen aus St.Petersburg und München.
11709: RENGER, K.; DENK, C. - Flämische Malerei des Barock in der Alten Pinakothek.
22150: RENGER, K. - Graphik der Niederlande, 1508-1617. Kupferstiche und Radierungen von Lucas van Leyden bis Hendrik Goltzius.
426175: RENGSTORF, K.H. - Kirche und Synagoge. Band 1/2
421815: RENN, O. - Risk governance. Coping with uncertainty in a complex world.
422757: RENNEVILLE, DE - Galerie des femmes vertueuses ou lecons de morale a lusage des demoiselles.
406234: RENOUARD DE BUSSIERE, S. ET AL. - Albrecht Dürer. Oeuvre grave.
9113: RENOY, G. - Paris naguere. Grands magasins.
593: RENSING, TH. - Johann Conrad Schlaun.
403488: RENTENAAR, R. - Vernoemingsnamen.
429605: RENTERGHEM, T. VAN - geheim van Sinterklaas en de Kerstman. Waarin u de duistere kanten en de magische krachten ontdekt van onze oeroude heidens volksgebruiken.
1289: RENTMEESTER, C.;HAASSE, H.S. - Indonesië. Drie gezichten.
2363: RENTSCH, E. - Humor bei Rembrandt.
404386: RENTZ, D.C.F. - Tettigoniinae. Volume 1.
7501: REPIDE, P. DE - calles de Madrid.
18115: REPP-ECKERT, A - Niederländische Landschaftsmalerei von 1580-1680.
422335: RESNIK, J.; CURTIS, D. - Representing justice668 pp., ills, 4to, cloth/d-j.
426436: RESOORT, R. - Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi. Onderzoek naar de intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman. (Middeleeuwse Studies en Bronnen, deel 9)
429093: RESTANY, P. - Bernard Stern
418569: RESTANY, P. (ED.) - Yves Klein, 1928-1962.
402134: RESTELLINI, M.; PRIEM, R.; SIGMOND, P. - age dor hollandais. De Rembrandt a Vermeer avec les tresors du Rijksmuseum.
2636: RESTELLINI, M. - Meesterlijk verzameld. Vijf eeuwen Europese schilderkunst. De collectie Rau.
429000: RESTLE, M. - Studien zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens. Text/Abbildungen und Pläne
19428: RETERA, W. - moderne interieur.
24499: RETERA, W. - Architectonische perspectiefconstructie en opwerking.
1746: RETI, L. - Leonardo da Vinci
421019: RETTE, ADOLPHE - XIII idylles diaboliques.
2711: RETTELBUSCH, E. - Stilhandbuch.
1501: REUCK, J.DE ET AL. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973.
405284: REUMONT, A.DE; BASCHET, A. - jeunesse de Catherine de Medicis.
423200: REUS, K.D. - Faszination der Bühne. Barockes Welttheater in Bayreuth. Barocke Bühnentechnik in Europa
9747: REUSCHEL, W. - Die Sammlung Wilhelm Reuschel. Ein Beitrag zur Geschichte der Barockmalerei.
13076: REUSENS, E. - Elements darcheologie chretienne.
428571: REUSS, J.VON ET AL - Leberecht Migge. Gartenkultur des 20. Jahrhunderts
417587: REUTERSWäRD, P. - visible and invisible in art. Essays in the history of art.
415407: REUTERSWäRD, P. - Hieronymus Bosch.
427985: REVE, G.; OORSCHOT, G. VAN - Briefwisseling 1951 - 1987.
423161: REVE, G. - hijgend hert.
425922: REVE, K.VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur
427987: REVE, K. VAN HET - Verzameld werk, deel 1. (Autobiografische verhalen, Sovjet-annexatie der klassieken en ongebundeld werk 1932 - 1958.)
421454: REVE, G.K.VAN HET - Gossamer - Herfstdraden.
427675: REVEL, E. - preteur et sa femme de Quentin Metsys
424729: REVENS, L. - graphic work of Felicien Rops
8164: REWALD, J. ET AL. - Cezanne. Les dernieres annees (1895-1906).
5495: REWALD, J. - history of impressionism.
15239: REWALD, J. - paintings of Paul Cezanne. A catalogue raisonne.
410750: REYMOND, R. - Fascinante Egypte, terre de merveilles. Les Champollion et la grande enigme egyptienne.
409022: REYNAERTS, J. - koning, de schilder en de leeuw.
12998: REYNAERTS, J. - karakter onzer Hollandsche School. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817-1870.
741: REYNARTS, J. - weite Blick. Landschaften der Haager Schule aus dem Rijksmuseum.
10551: REYNAUD, N. - Jean Fouquet.
428226: REYNDERS, M. - Onder het oog van de zonnegod. 3000 jaar Oud-Egyptische beschaving.
417234: REYNHART, A.F.A. - modernisering van het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden.
429977: REYNOLDS, B - Dante. The poet, the political thinker, the man
17172: REYNOLDS, J.; WARK, R.R. (ED.) - Sir Joshua Reynolds. Discourses on art.
13432: REYNOLDS, JOSHUA; WARK, R.R. - Discourses on art.
12433: REYNOLDS, JOSHUA - Seven discourses .
15526: REZNICEK, E.K.J. - KHI Addio. Utrechtse kunstgeschiedenis, herinneringen aan haar prominenten.
9753: REZNICEK, E.K.J. - Quo vadimus ? Splitsing of synthese bij het kunsthistorisch onderzoek.
4463: REZNICEK, E.K.J. - Hendrick Goltzius als Zeichner.
24770: RHEIMS, M. - Hector Guimard.
417868: RHIJN, C. H., GRAAFHUIS, A., SWANE-ARNTZ, E. S. F. A. M. (ED.) - Halve eeuw in steen. Het Diakonessenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht: een foto-documentatie van het gebouw, 1929-1979.
423648: RHODES, D. - Clay and glazes for the potter
421844: RHODES, N. - Elizabethan grotesque.
38357: RHYDDERCH, L.G.; WILLIAMS, I. - Pedeir keinc y mabinogi.
427990: RHYS DAVIDS, T.W.; OLDENBERG, H. - Vinaya texts. 3 vols. The Patimokkha/The Mahavagga/The Kullavagga.
424035: RIAT, G. - Gustave Courbet
421904: RIBBENS, K. - eigentijds verleden
37601: RIBEMONT, B. - Ecrire pour dire. Etudes sur le dit medieval.
33825: RICCI, G. - Teatri dItalia dalla Magna Grecia allOttocento.
420094: RICCOMINI, E. ET AL. - Donato Creti. Melancholy and perfection.
168: RICE, D.T. - Byzantinische malerei. Die letzte Phase.
1227: RICH, N.; FISHER, M.H. (ED.) - Holstein papers. Memoirs and political observations (vol.1); Diaries (vol.2); Correspondenc 1861-1896 (vol.3).
414589: RICHARD, E. - Door ballingen onthaald. Verslag van reizen in Frankrijk, Vlaanderen, Nederland en Duitsland 1708 door Élie Richard
412268: RICHARD, R.; MARTINY, J. - For me and for you. A private collection of paintings, watercolours…
426201: RICHARDSON, P. - XS vert: grandes idees, petites sctuctures
408832: RICHARDSON, T.; STANGOS, N. - Concepts of modern art.
424045: RICHE, P. - Education et culture dans l’Occident medieval.
407490: RICHER, P. - Anatomie für Künstler.
423986: RICHER; LATOUCHE, R. (ED.0 - Histoire de France. COMPLETE SET
429979: RICHLIN, A - garden of Priapus. Sexuality and aggression in Roman humor
422085: RICHTER, A. - Geisteskrankheit der bayerischen Könige Ludwig II. Und Otto. Eine interdisziplinäre Ahnenstudie mittels Genealogie, Genetik und Statistik
12307: RICHTER, CH. - Musik als Spiel.
9761: RICHTER SHERMAN, C. - portraits of Charles V of France (1338- 1380).
6516: RICHTER, W. - Griffweise der Flöte.
406992: RICHTER, W. - Griffweise der Flöte.
3591: RICHTER, G.; SPIELER, R. (ED.) - Gerhard Richter. Ohne Farbe/Without colour.
2115: RICHTER, E.-L. - Silber. Imitation, Kopie, Fälschung, Verfälschung.
11905: RICHTER, L.J.F. - Poupées exotiques. Africaines et asiatiques.
1640: RICHTERS, G.; SCHAMPERS, K. - Gerhard Richters 1988/89.
423009: RICKE, H. - Leerdam Unica. 50 jaar modern nederlands glas. 50 Jahre modernes niederlandisches Glas.
23291: RICKE, H. - Hans Morinck. Ein Wegbereiter der Barockskulptur am Bodensee.
37954: RICKE, H. - Leerdam unica. Nederlands aandeel in de glaskunst van de twintigste eeuw
16328: RICKE, H. - A.D.Copier. Trilogie in glas.
419910: RICKELS, L.A. - vampire lectures.
39416: RICKETTS, P.T. - poesies de Guilhem de Montanhagol. Troubadour provencal du XIIIe siecle.
37623: RICKETTS, P.T. (ED.) - Breviari dAmor de Maitre Ermengaud. Tome II (1-8880).
427916: RICOEUR, P. - Time and Narrative, volume 2.
418986: RIDDER, A.DE - William Degouve de Nunques.
418985: RIDDER, A.DE - William Degouve de Nuncques
416707: RIDDER, MISHA, DE - Wilderness. Arizona, California...Tennessee. Spring, summer, fall, winter.
429315: RIDDER, WOLLEM, DE; DAM, FRANK - beste uit Hitweek 1965-1969
402988: RIDDER, A. DE - André Lhote. Nummer 8. Nieuwe Kunst.
38587: RIDDER, A. DE - Jozef Cantre
428732: RIDDER, W. DE - De wereld breekt open. Strategisch inspelen op de nieuwe tijd.
13371: RIDDER, J.G. DE - kerkhistorie van het Westland. 400 jaren protestantisme in het Westland 1566-1966.
22426: RIDDER, J.H.A. DE - Gerechtigheidstaferelen voor schepenhuizen in de zuidelijke Nederlanden in de 14de, 15de en 16de eeuw.
407278: RIDDERBOS, B. - Saint and Symbol. Images of Saint Jerome in early Italian art.
9764: RIDDERBOS, B., VEEN, H. VAN (ED.) - Om iets te weten van de oude meesters. De Vlaamse primitieven-herontdekking, waardering en onderzoek.
15746: RIDDERBOS, B. - melancholie van de kunstenaar. Hugo van der Goes en de oudnederlandse schilderkunst.
5853: RIDDERBOS, B.; A. V. BUREN; H. V. VEEN (ED.) - Early Netherlandish paintings. Rediscovery, reception and research
409728: RIDER, G.LE - invention du XIXe siecle. La photographie. Expression et technique.
421671: RIDING, CHR. - houses of parliament. History and architecture.
429037: RIDLEY, R.T. - Napoleons proconsul in Egypt. The life and times of Bernardino Drovetti
426407: RIDOLFI, R. - The life of Girolamo Savonarola.
406026: RIEBESEHL, H.; SCHNEIDER, U. - Fotografische Serien 1963 - 2001. Heinrich Riebesehl
416780: RIEDEL, M. - Im Zwiegespräch mit Nietzsche und Goethe. Weimarische Klassik und klassische Moderne.
4119: RIEDERER, J. - Kunst und Chemie - das Unersetzliche bewahren.
401308: RIEDERER, J. - Archäologie und Chemie. Einblicke in der Vergangenheit.
429323: RIEFENSTAHL, L. - Leni Riefenstahls Africa
419989: RIEFENSTAHL, LENI - sieve of time. The memoirs.
4614: RIEGEL, H. - Beschreibendes und kritisches Verzeichniss der Gemälde-Sammlung.
419273: RIEGL, A.; ROSENAUER, A. - holländische Gruppenporträt.
11263: RIEL, P. VAN - Kimono.
419333: RIEMSCHNEIDER, B.; GROSENICK, U. (ED.) - Art at the turn of the millennium. Kunst op de grens van een millenium.
406076: RIEMSCHNEIDER, B. ET AL. - Art at the turn of the millennium.
6193: RIEMSDIJK, B.W.F. VAN - Catalogue des tableaux, miniatures, pastels, dessins encadrs, etc. du Musée de lEtat a Amsterdam.
420051: RIEMSDIJK, J.VAN - Geschiedenis en perspectieven van de Rorschach.
413659: RIEMSDIJK-ZANDDEE, T.VAN - Kunstmatige natuurlijke netwerken. 11 projecten op het web, in het bos...in het dorp Zeewolde
4948: RIENKS, K.D. ET AL. - Ora et bibe. Honderd jaar geschiedenis van een studentenvereniging.R.K.S.V. Albertus Magnus, 1896-1996.
427805: RIESS, J. - Renaissance Antichrist. Luca Signorellis Orvieto Frescoes.
416061: RIESZ, F.; NAGY, B. - Lecons danalyse fonctionnelle.
428216: RIET, J. VAN; BROEKAERT, E. - En God schiep de man. Een queeste naar mannelijke schoonheid.
4473: RIETBERGEN, P.; VERSCHAFFEL, T. - Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830.
417400: RIETHER, A. - Bettler, Diebe, Unterwelt. Leonaert Bramer illustriert spanische Romane
12623: RIETHER, A. - Schwarzweiss im Goldenen Zeitalter. Niederlandische Druckgraphik des 16. und 17. Jahrhunderts aus der Sammlung Christoph Muller.
10419: RIETHER, A, - Sichtbare Welt. Niederländische Bilder des 16. und 17. Jahrhunderts. Sammlung Christoph Müller, Tübingen.
420158: RIETSTAP, J.B.; BENNET, G. - pligten der vrouw.
427525: RIETSTAP, J.B. - V. & H.V. Rollands Illustrations to the Armorial General
402702: RIETVELD, G. - Kunstenaar en verzet. Rede.
8427: RIGAUX, J.; CAUTEREN, R.VAN - ekologische siertuin.
419827: RIGGS, T.A. - Hieronymus Cock. Printmaker and publisher.
428909: RIGO, CAMILLO; BAS MEIJER - Jan Schoonhoven. Edities. Editionen. Editions
419016: RIHA, K. ET AL. - Fatagaga-Dada.
423546: RIJ, H. VAN - Alpertus van Metz
13928: RIJCKE, P. DE - Wetenswaardigheden betreffende het Kasteel Rijnhuizen en omstreken.
12251: RIJCKENBORCH, J.VAN; PETRI, CATHAROSE, DE - grote omwenteling.
2156: RIJCKENBORGH, J.VAN - alchemistische bruiloft van Christiaan Rozenkruis.
9774: RIJCKEVORSEL, J.L.A.A.M. VAN - Rembrandt en de traditie.
22432: RIJCKEVORSEL, T.VAN - Geschiedenis van het R.C.Maagdenhuis te Amsterdam, 1570-1887.
405338: RIJCKEVORSEL, J.L.A.VAN - Hakkaart. Schilder en tekenaar.
401434: RIJCKEVORSEL, L.M.L.VAN - wereld apart. Geschiedenis van het Sacre-Coeur in Nederland.
38621: RIJCKEVORSEL, C. - kerk en de koning. Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
7975: RIJDT, R.J.A. TE - generaal tekent Nederland. Biografie en catalogus van het Nederlandse werk van Otto Howen 1774-1848
10433: RIJDT, R.J.A. TE - Van Watteau tot Ingres. 18de-eeuwse tekeningen uit het Rijksmuseum Amsterdam.
10897: RIJEN, J.VAN - Kunstwerkplaats Esser. 1838-1938.
413335: RIJEN, J.P. - Rudie Arens jr. Een familie van kunstenaars en edelsmeden.
531: RIJK, T.DE - elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland.
417751: RIJK, J. - zon als klok. Zonnewijzers.
422053: RIJK, I. DE. - Kunstzaal Kleykamp en Louis Couperus.
423397: RIJK, L.M.DE; ABAELARDUS - Dialectica. First complete edition. Petrus Abaelardus
425634: RIJKE, P.J.DE - Hoogtepunten van de Friese cartografie
7697: RIJKEN, H - Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800
401566: RIJKEN, A.J. - Aardewerk en aardewerk-industrie.
9776: RIJKSEN, A.A.J. - Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
404926: RIJKSGEBOUWENDIENST - Commandantswoning Maastricht. Bouwhist. docum. en waardebep.
405496: RIJKSGEBOUWENDIENST. - voormalig ARA-depot s-Gravenhage.
405490: RIJKSGEBOUWENDIENST - Voormalig Pesthuis Leiden. Bouwhistorische documentatie en waardebepaling.
404968: RIJKSGEBOUWENDIENST - Koepels, Arnhem en Haarlem. Interimrapport bouwhist. onderzoek
404934: RIJKSGEBOUWENDIENST - gouvernementele griffie te s-Hertogenbosch.
404932: RIJKSGEBOUWENDIENST - Prinsessegracht 22, s-Gravenhage. Bouwhistor. docum. en waardebep.
404918: RIJKSGEBOUWENDIENST - Kattenburgerstraat 7, Amsterdam. Bouwhistorische aantekening.
404916: RIJKSGEBOUWENDIENST - Grote Gracht 90-92, Maastricht, De Hof van Tilly. Bouwhist. docum. en waardebep.
404914: RIJKSGEBOUWENDIENST - Johezhuis, Jansstraat 35, Haarlem. Bouwhist. docum. en waardebep.
404910: RIJKSGEBOUWENDIENST - Lange Houtstraat 11, s-Gravenhage. Bouwhist. docum. en waardebep.
404908: RIJKSGEBOUWENDIENST - Seissingel 4, Middelburg. Bouwhist. docum. en waardebep.
404904: RIJKSGEBOUWENDIENST - Lange Houtstraat 19, s-Gravenhage. Bouwhist. docum. en waardebepaling.
404906: RIJKSGEBOUWENDIENST - Bronbeek, Velperlaan 147, Arnhem. Bouwhistorische docum. en waardebep.
404900: RIJKSGEBOUWENDIENST - Kantongerecht Vrijthof 19, Maastricht. Bouwhist. docum. en waardebep.
404888: RIJKSGEBOUWENDIENST - Minderbroederskerk. St.Pieterstraat 5-7, Maastricht. Bouwhist. documentatie.
404868: RIJKSGEBOUWENDIENST - Hotel Central s-Gravenhage. Bouwhist. aantekening.
404890: RIJKSGEBOUWENDIENST - Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2-2a, Leiden. Bouwhist. docum. en waardebep.aling.
404866: RIJKSGEBOUWENDIENST - Lange Voorhout 8 s-Gravenhage. Bouwhist. doc. en waardebepaling.
404864: RIJKSGEBOUWENDIENST - Arrondissementsrechtbank Hamburgerstraat 28-30 Utrecht. Bouwhist. doc. en waardebepaling.
404876: RIJKSGEBOUWENDIENST - Arrondissementsrechtbank Oude Boteringestraat 36-38 Groningen. Bouwhistorische aantekening.
2162: RIJN, J.VAN - Rijkdom der eenvoud. Albert Neuhuys, 1844-1914.
426371: RIJNBEEK, G.VAN - Tarot. Histoire, iconographie, esoterisme
411120: RIJNBERK, R.N. - 600 jaar stad in het land van Buren.
4687: RIJNBOUT, K. - Lon Pennock. Skulptuur 1968-2003.
35124: RIJNDERS, M. - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
402810: RIJNDERS, M. - R.N. Roland Holst.
9405: RIJNDERS, R. - Willem van Konijnenburg. Leonardo van de Lage Landen
422810: RIJNDERS, M. - Realisme in Nederland. Critici kiezen positie. 1925-1945
422139: RIJNHOUT, B. - verloren strijd, een fotografisch overzicht van de massale duitse luchtinvasie in de meidagen van 1940.
16400: RIJNTJES, R.E.TH.M.; STöVER, R.J.; WELIE, E.G. VAN (ED.) - Bouwen en duiden. Studies over architectuur en iconologie.
417406: RIJVEN, G. - Transparant Body. Things seen and unseen.
2530: RIJVEN, G. - Tokaido gaandeweg.
429469: RILEY, T.; GREHAN, F. - Visions of Wright.
9780: RILEY, G. - Dutch table. Gastronomy in the golden age of the Netherlands.
425797: RILEY, A. - Pontifical services. Volume IV.
427368: RILEY, T; REED, P. (EDS.) - Frank Lloyd Wright. Architect
39694: RILKE, R.-M. - Rumeur des ages.
423082: RIMBAUD, ARTHUR - seizoen in de hel/Une saison en enfer
36301: RIMBAUD, A. - Arthur Rimbaud. Les maudits. Les mal et les bien-aimes.
418577: RIMKUS, ANDREAS - GenerationenKunstWerk/ Work of Art for Generations.
12081: RINALDI, M.L. - costume romano e i mosaici di Piazza Armerina.
5719: RING, L.A. - Fortegnelse over malerier og studier af L.A. Ring i aarene 1880-1910.
9781: RING, G. - century of French painting, 1400-1500.
415539: RINGBOM, L.-I. - Paradisus terrestris. Myt, bild och verklighet.
421742: RINGIER, M.; RUF, B. - Art at Ringier, 1995-1998.
5356: RINGNALDA, F.J. - eeuw volkshuisvesting in Friesland. Appelscha en Oosterwolde.
426531: RINKE, W. - Memoria im Bild. Das Altar-Retabels des Derick Baegert aus Wesel in der Propsteikirche zu Dortmund
405944: SOGYAL RINPOCHE - Tibetaanse boek van leven en sterven. Jubileumeditie.
424936: RINSEMA, T. - Brieven over kunst, De Stijl, het leven en de dood. De correspondentie tussen Theo van Doesburg en de broers Rinsema van 1915-1931
425993: RINSUM, H. VAN - Sol Iustitae en de Kaap. Een geschiedenis van de banden van de Utrechtse Universiteit met Zuid-Afrika.
16565: RIPA, C.; MASER, E.A. - Baroque and rococo pictorial imagery. The 1758-60 Hertel edition of Ripas Iconologia.
16795: RIPHAAGEN, J.G. - Vredenburg gekraakt. Beleg en afbraak van een dwangburcht, 1676-1577.
423895: RIQUER, M. DE - Literaturia Catalana medieval.
426349: RISTAT, J. (ED.) - Aragon. Ecrits sur lárt moderne.
8796: RITCHIE, A.C. - Catalogue of the paintings and sculpture in the permanent collection.
400113: RITMAN, TON - Schilderen met licht/Painting with light.
12633: RITSCHL, H. - Katalog der erlaucht Graflich Harrachschen Gemalde-Galerie in Wien.
428076: RITTER, G. - Schlieffenplan. Kritik eines Mythos
412410: RITTER, P. - Dämonie des werkes. In Memoriam Frans Masereel 1889-1972.
410638: RITTER, P.H. - halve eeuw Nederland 1848-1898.
402680: RITTMUELLER, J. - Liber questionum in evangeliis. CVIII F . Series Latina. Corpus Christianorum.
7906: RIVAZ, M. DE (ED.) - Ferdinand Hodler/Eugene Burnand und die schweizerischen Banknoten.
424082: RIVERS, I. - Classical and Christian ideas in English Renaissance poetry. A students‘ guide.
423760: RIVES CHILDS, J. - Casanova.
408842: RIXTEL, R.VAN - 1+1=3.
429539: ROBBE, L. - Lon Robbe. Fall
16463: ROBBEN, A. - Utrecht in de oorlog.
4078: ROBELS, H. - Niederländische Zeichnungen vom 15. bis 19. Jahrhundert im Wallraf-Richartz-Museum Köln.
2299: ROBELS, H. - Deutsche und niederländische Zeichnungen aus der Sammlung Everhard Jabach im Musee du Louvre, Paris.
39200: ROBERT, PAUL - Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise. Complete set.
10736: ROBERTIS, T.DE; RESTA, G. (ED.) - Seneca: una vicenda testuale.
9789: ROBERTS, B. - Through the keyhole. Dutch child-rearing practices in the 17th and 18th century. Three urban elite families.
2102: ROBERTS-JONES, PH. - Octave Landuyt. Aurum flandriae.
422324: ROBERTS-JONES, PH. - Pieter Bruegel de Oudere.
419819: ROBERTS, A. - Wereld in vlammen.
418846: ROBERTS, B.B. - Seks, drugs en Rock n Roll in de Gouden Eeuw
8926: ROBERTS, J.A. - dictionary of Michelangelos watermarks.
418449: ROBERTS-JONES, PH. - Rene Magritte et le surrealisme en Belgique
1795: ROBERTS-JONES, PH. ET AL. - Bruegel. Een dynastie van schilders.
16686: ROBERTS-JONES, PH. (ED.) - Brussel. Fin de siecle.
1626: ROBERTS, J. - Holbein and the court of Henry VIII. Collection Windsor Castle.
13888: ROBERTS, J. - Views of Windsor. Watercolours by Thomas and Paul Sandby from the collection of her majesty Queen Elizabeth II.
1142: ROBERTS-JONES, PH. - Peintres de limaginaire. Symbolistes et surréalistes belges.
10818: ROBERTS-JONES, P. ET AL. - Leon Spilliaert, 1881-1946. Nederlandse editie. French edition also available
1022: ROBERTS, J. - Master drawings in the Royal Collection. From Leonardo da Vinci to the present day.
404222: ROBERTS, A.; MOUNTFORD, CH.P. - dreamtime book.
8402: ROBERTSON, A.; WRIGHT, CHR. - Dutch seventeenth century paintings from Yorkshire Public Collections. A complete guide.
9791: ROBERTSON, A. - Venetian sermons. Drawn from the history, art & customs of Venice.
421236: ROBERTSON, E. & J. - Cast iron decoration. A world survey.
425854: ROBINET, DOCTEUR - Condorcet sa vie, son oeuvre 1743-1794
423217: ROBINSON, F.M. - Art of the imagination
422329: ROBINSON, C. - Imagining the Passion in a multiconfessional Castile
422776: ROBINSON, M.S. - Pageant of the sea. The Macpherson Collection of Maritime Prints & Drawing.
909: ROBINSON, E. - Handbook of the Benjamin Altman Collection.
8069: ROBINSON, W.W. - Bruegel to Rembrandt. Dutch and Flemish drawings from the Maida and George Abrams Collection.
6196: ROBINSON, N.K. - Edmund Burke. A life in caricature.
5469: ROBINSON, F.W. - One hundred master drawings from New England private collections.
428051: ROBINSON, H - Sergei Prokofiev. A biography
430006: ROBINSON, F.M.; DAVIDSON, L. - Pulp culture. The art of fiction magazines
418782: ROBINSON, J. - George Brecht. Events. Eine heterospektive/A heterospective
410858: ROBINSON, S. - history of dyed textiles.
19005: ROBINSON, F.W. - Dutch life in the golden century.
9793: ROBLOT-DELONDRE, L. - Portraits dinfantes. XVIe siecle (etude iconographique).
430072: ROBSON, M. - Franciscans in the Middle Ages.
428049: ROBUCHON, J. - Larousse gastronomique/Receptenboek
12861: ROCCA, E.LA - Guida archeologica di Pompei.
425705: ROCHE, J. - madrigal
16526: ROCHE, S. ET AL. - Mirrors.
1876: ROCHEBLAVE, S. - Charles-Nicolas Cochin. Graveur et dessinateur.
38615: ROCHEBOUëT, B.DE ET AL. - Alexandre-Theodore Brongniart 1739-1813. Architecture et decor.
34748: RODERMOND, J. - Koen van Velzen. Architect.
428477: RODGERS, D. - Rossetti
39262: RODIMTSEVA, I. - Kremlin et ses tresors dart.
404258: RODIN, A.; GSELL, P. - August Rodin. Lart. Entretiens reunis par Paul Gsell.
421532: RODING, J. - Karel van Mander III (1609-1670) hofschilder van Christiaan IV en Frederik III. Kunst, netwerken, verzameling
9795: RODING, M., SEGAL, S. - tulp en de kunst.
8031: RODING, J., STOMPé, M. - Pieter Isaacsz (1569-1625). Een Nederlandse schilder, kunsthandelaar en diplomaat aan het Deense hof.
668: RODING, M.; ADELAAR, D. - blijvende verlokking. Kunstenaars uit de Lage Landen in Italië, 1806-1940.
1444: RODING, J. - Utrecht. Een Nederlands voorbeeld van Art Nouveau-architectuur.
9862: RODING, J.; HEERMA VAN VOS, L. (ED.) - North Sea and culture (1550-1800). Proceedings of the International Conference held at Leiden, 21-22 April 1995.
407454: RODLEY, L. - Cave monasteries of Byzantine Cappadocia.
1752: RODZIEWICZ, M. - Alexandrie III. Les habitations romaines tardives dAlexandrie a la lumiere des fouilles polonaises a Kom el-Dikka.
7051: ROEDER-BAUMBACH, I. VON - Versieringen bij blijde inkomsten.
408984: ROEGIERS, P. - oeil vivant. Cinquante deux critiques parues dans Le Monde 1985/1987.
7616: ROEKEL, J. VAN ET AL. - Haags naakt. Geschiedenis van het tekenen naar naakt model op de Haagse Academie van Beeldende Kunsten.
429349: ROEKEL, F. VAN - How Terry likes his coffee. A Photo Odyssey into Office Life
4521: ROELEVINK, H. ET AL. - Industrieel erfgoed. Op sporen van het verleden. Hart van Zuid Hengelo.
426187: ROELOFS, B. - Huis der Provincie. Het kasteel op de Markt in Arnhem. (Arnhemse monumenten reeks, deel 20)
38891: ROELOFS, P.; STOMMELS, S.-A. - Spiegel van de Russische ziel/Mirror of the Russian soul. Iconen uit Museum Pskov.
425897: ROELOFS, P.; I.A. - Maelwael. Johan Maelwael. Nijmegen-Parijs-Dijon. Kunst rond 1400
427301: ROELSTRAETE, D; KREUGER, A. (RED.) - Chantal Akerman. Too far, too close
427125: ROELSTRAETE, D. - Richard Long. A Line Made by Walking
406188: ROEPER, V. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck…opgetekend door Gerrit de Veer.
409100: ROEPER, V. - journaal van Abel Tasman.
5366: ROERSMA, C.S. - Franeker straatnamen.
422827: ROESDAHL, E. (ED.) - Winkinger Waräger Normannen. Die Skandinavier und Europa 800-1200
422183: ROESLER, G. - Leitfaden für familiengeschichtliche Forschungen.
1465: ROESSLER, C - Onderwater wildernis. Het leven op en om de grote kliffen.
421655: ROEST, B. - last der geschiedenis
1999: ROEST, L.L.H. - Gevormd en gebakken. Oud gebruiksaardewerk in Nederland.
421593: ROEST, B. - Reading the book of history. Intellectual contexts and educational functions of Franciscan historiography 1226 - ca. 1350.
421897: ROEST, B. - Reading the book of hsitory
412202: ROETHEL, H.K.; HAHL-KOCH, J. - Kandinsky. Die gesammelten Schriften. Band I.
22439: ROETHLISBERGER, M. - Cavalier Pietro Tempesta and his time
12371: ROETHLISBERGER, M. - Abraham Bloemaert and his sons. Paintings and prints.
10829: ROETHLISBERGER, M.; LOCHE, R. - Liotard. Catalogue, sources et correspondance.
7043: ROEVER, M. DE (ED.) - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
22442: ROEVER, M. DE (ED.) - Amsterdam: Venetië van het Noorden.
16156: ROEVER, M.DE - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
14043: ROEVER, M.B.DE - kasteel van Amstel. Burcht of bruggehoofd.
4954: ROEY, JAN VAN - val van Antwerpen.
1191: ROFFLER, T - Ferdinand Hodler.
415767: ROGER-MILES, L. - Comment discerner les styles du XVIIIe au XIXe siecle. Le costume et la Mode. La mode, les symboles, la trdition.
2619: ROGER MARX, C. - Rembrandt.
161: ROGER-MARX, C. ET AL. - Quatre entretiens sur la gravure originale.
7849: ROGERS, M. - Master drawings from the National Portrait Gallery.
427206: ROGERS, E.BARLOW; EUSTIS, E.S.; BIDWELL, J. - Romantic gardens. Nature, art, and landscape design
12484: ROGERS, M.F. - Spanish paintings in the Cincinnati Art Museum.
3232: ROGGE, C. - cieraedt van onse stadt. De Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar nader bekeken.
414217: ROGGE, C. - Monumenten onderhouden. Gids voor uw monument.
34756: ROGGE, E.M. - Naaldkunst, kantwerk, handweven.
423894: ROGGE, C. - betekenis van Ambroise Pare. (1510 - 1590) Mens, leermeester en chirurg.
422281: ROGGEMAN, G. - Archief voor familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied.
420571: ROGGEMAN, W. - Paul de Lussanet
2068: ROGGEN, D. ET AL. - eeuw der Vlaamse primitieven.
413127: ROGRON, M.J.A> - Code dinstruction criminelle explique par des motifs et par des exemples
427833: ROH, F. - Entartete Kunst. Kunstbarbarei im Dritten Reich
425673: ROHDE, ERWIN - griechische Roman und seine Vorläufer
423801: ROHDE, E. - Psyche
18295: ROHDE, S. - Rembrandt. Leven en werk van A-Z.
419399: ROHEIM, G.; KURTH, G. M. (ED.) - Psychoanalysis and the social sciences.
9921: ROLAND HOLST, R.N. - In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen
8916: ROLAND MICHEL, M.; ROSENBERG, P. ET AL. - Jean Simeon Chardin, 1699-1779. Werk, Herkunft, Wirkung.
416979: ROLF, R. - Torens, wallen en koepels
429155: ROLLEY, C. - griechischen Bronzen
407762: ROLLMANN-BORRETTY, B. - Art in the hinge. The collection of the european Patent Office in The Hague.
34032: ROMA - Roma e dintori
429608: ROMAIN, W-P. - Saint Boniface et la naissance de lEurope.
6182: ROMANELLI, P. - Topografia e archeologia dell Africa romana (Enciclopedia Calssica).
1099: ROMANELLI, P. - Dedicato alla memoria del Lucumone Pietro Romanelli.
6701: ROMANELLI, G. - Venedig. Kunst und architektur.
37811: ROMBAUTS, E. ET AL. - Aspects of the medieval animal epic.
1993: ROMBOUTS, J. - Piet Stockmans.
9677: ROMEIN, J. - Geschiedenis ven een Delftse fabriek. Porceleyne Fles.
409484: ROMEIN, J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen.
428845: ROMENY, EDLEF TER HAAR; R.H. SMIT-MULLER - Edlef Romeny. Leven en werk
428433: ROMER, F. - Kameraden. De Wehrmacht van binnenuit.
408764: ROMER, H. - mannetjesputters van Rotterdam,
429328: ROMERO, L - Dali
2273: ROMERS, H. - J. de Beijer. (VI) Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen . Deel VI. Noord-Brabant en Limburg.
6088: ROMERS, H. - J. de Beijer. Oeuvrecatalogus.
4204: ROMERS, H. - J. de Beijer. (V) Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel V. Noord-en Zuid-Holland.
12978: ROMERS, H. - J. de Beijer. (IV) Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel IV. Amsterdam
11192: ROMERS, H. - Jan de Beijer in Utrecht. Stadsgezichten van een bekende tekenaar uit de 18de eeuw.
11189: ROMERS, H. - J. de Beijer. (II) Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel II. Provincie Utrecht.
419807: ROMIJN, J. - C. J. Lanooy Kunstpottenbakker.
427816: ROMIJN MEIJER, H. - Wim Vaarzon Morel, aquarellen en tekeningen.
423848: ROMME, B. (ED.) - Niederrhein und die alten Niederlande. Kunst und Kultur im späten Mittelalter
4633: RONNER, B. - tempel in turfgraversland.
34667: RONNER, L.; MENSING, J. - Bandtitels van Jan Mensing.
419393: ROO, R. DE; BALTY, CH. J.; SKINKEL, CI. - Prima Italia. Italische kunst van het eerste millennium vóór J.K.
425792: ROOCH, A. - Stifterbilder in Flandern und Brabant. Stadtbürgerliche Selbstdarstellung in der sakralen Malerei des 15. Jahrhunderts
405538: ROODBEEN, J. (ED.) - Gisbertus Voetius, 1598-1676. Meer dan wijsheid.
417830: ROODE, I. DE - Marcel Wanders. Pinned Up. 25 jaar vormgeving.
12773: ROODENBURG, H. - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700.
424118: ROODENBURG, L. (ED.); DIJKSTRA, RINEKE ET AL. - Photowork(s) in progress. Constructing identity
423268: ROODENBURG - SCHADD, C. - Expressie en ordening. Het verzamelbeleid van Willem Sandberg voor het Stedelijk Museum 1945 - 1962.
426294: ROODENBURG, C. ET AL. - Johan van Hell, schilder en musicus
3540: ROODENBURG, H. - eloquence of the body. Perspectives on gesture in the Dutch Republic
16573: ROODENBURG, M.-C. - Delftse pottenbakkersnering in de gouden eeuw (1575-1675). produktie van rood pottengoed.
38589: ROODHUYZEN, TH. - admiraliteit van Friesland.
413187: ROODNAT, B. - Evert Thielen.
425637: ROOIJ-VAN WIJNGAARDEN, A. VAN - Buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug
405400: ROOIJAKKERS, G. ET AL. - Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898-1998.
418798: ROOIJAKKERS, G.; VANDENBROECK, P. ET AL. - Backlit heaven. Power and devotion in the archdiocese Mechelen.
3994: ROOIJAKKERS, G. - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
11307: ROOIJAKKERS, G.W.J. ET AL. - Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant.
422486: ROOIJENDIJK, C. - Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
427486: ROOKMAKER, H.R. - Gauguin and 19th century art theory
427798: ROOMS, A. - jaren 80. Doemdenkers en positivos
9457: ROON, M. VAN ET AL - Selectie uit de 17e eeuwse collectie van de Universiteit van Amsterdam.
429557: ROOS, ROBBERT; ONNO MAURER I.A. - Maestro van Wittel. Hollandse meester en het Italiaanse stadsgezicht
8896: ROOS, J.DE - Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur.
17705: ROOS, S.H. DE; BOTERMAN, J.P. - Sjoerd H.de Roos. Typografische geschriften 1907-1920.
2604: ROOSEBOOM, H. - schaduw van de fotograaf. Positie en status van een nieuw beroep, 1839-1889
423932: ROOSENBOOM, T. - Publieke werken.
8691: ROOSENS, L. ET AL. - siecle de photographie. De Niepce a Man Ray.
9818: ROOSES, M. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool.
8148: ROOSES, M. - Jordaens leven en werken.
409438: ROOSES, M. - schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw. Mauve, Bilders, Valkenburg, ter Meulen, Sadee, Tholen, Artz..
407104: ROOSES, M. - Rubens leven en werken.
406336: ROOSES, M.; SABBE, M. - Catalogus van het Museum Plantin-Moretus.
2249: ROOSES, M. - oude Hollandsche en Vlaamsche meesters in den Louvre en in de National Gallery.
9728: ROOVER, R.DE (ED.) - comptabiliteit door de eeuwen.
36131: ROOY, L. DE; H. V.D. BOGAARD (PHOTOGRAPHY); L. KOOIJMANS; A. MOOIJ; R-J. OOSTRA - Verzamelaars van vorm
12982: ROOY, M.; H. V. RHEEDEN; F. HOLTROP - Kees Verwey. De kunst van het aquarelleren
16576: ROOZEMOND VAN GINHOVEN, R. - Ikon. Kunst-Geist und Glaube. Ikonen aus De Wijenburgh.
15536: ROOZEMOND-VAN GINHOVEN, H.J. - Ikon. Inspired art. Icons from De Wijenburgh.
34632: ROOZEMOND, R.J. - Ikonen rond klaas en kerst.
429028: RORTY, R. - Heidegger, Wittgenstein en pragmatisme. Essays over post-analytische en post-nietzscheaanse filosofie.
428738: RORTY, R. - Contigentie, ironie en solidariteit
10550: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse malcontenten.
7079: ROSA, J. - Todd Eberle. Architectural abstractions. Photographs.
5133: ROSA, STEFANO, DE - W.O.J. Nieuwenkamp. Un artista tra Oriente e Occidente/An artist torn between East and West.
424777: ROSA DE CARVALHO, FLEUR ROOS - Prints in Paris 1900. Van elitair tot populair. Nederlandse editie
415699: ROSCAM ABBING, L.; P. V. MARLE (PHOTOGRAPHY) - Herenhuis vol ornamenten 1880-1920
7956: ROSCAM ABBING, M. - schilder & schrijver van Hoogstraten, 1627-1678. Eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen.
569: ROSCAM ABBING, M. - Rembrandt. Leven en werk van de grootste schilder aller tijden. Met unieke uitneembare documenten en memorabilia.
423507: ROSCAM ABBING, M. - Rembrandts olifant. In het spoor van Hansken
6304: ROSCAM ABBING, M. - Rembrandt toont sijn konst. Bijdragen over Rembrandt-documenten uit de periode 1648-1757.
421908: ROSCAM ABBING, M. - Nederland waterland/Holland land of water
7380: ROSCOE, J. - Bagesu and other tribes of the Uganda protectorate.
415477: ROSCOE, WILLIAM - life and pontificate of Leo the Tenth.
415479: ROSCOE, WILLIAM - Life of Lorenzo de Medici called the Magnificent.
429222: ROSE, B. - Magdalena Abakanowicz
417918: ROSE, C. H. - Alonso Núnez de Reinoso: Lament of a Sixteenth-Century Exile.
11563: ROSE-DE VIEJO, I. - Rembrandt en la memoria de Goya y Picasso. Obra grafica.
428378: ROSE, B. - Drawings of Roy Lichtenstein
34077: ROSELLE, B. DU - mode.
8440: ROSELT, J.C. - Bergisches Museum. Bildkatalog.
425167: ROSEN, CH.; ZERNER, H. - Romanticism and realism
34619: ROSENBAUER - Feuerwehrgeräte-Fabrik Konrad Rosenbauer Linz.
428232: ROSENBERG, H. - Anxious Object. Art Today and its Audience.
36739: ROSENBERG, H. - Jan van Goyen. Portrettist van Den Haag.
424927: ROSENBERG, H. - Saul Steinberg
9479: ROSENBERG, J. - Rembrandt. Life and work.
9257: ROSENBERG, P. - French master drawings of the 17th and 18th centuries in North American collections.
9074: ROSENBERG, P. - Chardin, 1699-1779.
8690: ROSENBERG, P.; VIATTE, F. ET AL. - Réserves. Les suspens du dessin.
16577: ROSENBERG, P., - Georges de la Tour. Vie et oeuvre.
16355: ROSENBERG, P. - France in the golden age. Seventeenth-century French paintings in American collections.
6678: ROSENBERG, P.; THUILLIER, J. - Laurent de la Hyre, 1606-1656. Lhomme et loeuvre.
6645: ROSENBERG, P. - Dictionnaire amoureux du Louvre.
6349: ROSENBERG, P.; TEMPERINI, R. - Chardin.
5631: ROSENBERG, CH. M. - Dutch treat. Selections of XVII and XVIII century Dutch art from the collection of Dr.A.C.R.Dreesmann.
14820: ROSENBERG, H.P.R. - 19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland
415011: ROSENBERG, A. - P.P.Rubens. Des Meisters Gemälde in 551 Abbildungen.
408388: ROSENBERG, H. - Parlstraatkerk te s-Graven hage. Geschiedenis van kerk en parochie.
36097: ROSENBERG, P. ET AL. - Subleyras 1699-1949.
3244: ROSENBERG, H. - Artworks and packages.
1443: ROSENBERG, P. ET AL. - Franse schilderkunst uit Nederlands bezit, 1600-1800/French paintings from Dutch collections.
403198: ROSENBERG, P. - Nicolas Poussin. La collection du Musee Conde a Chantilly.
406100: ROSENBLOOM, A.H. - Due diligence for global deal making.
416740: ROSENBLUM, R. ET AL. - Willem de kooning.
420579: ROSENBLUM, R. ET AL. - Mark Rothko, 1903-1970.
19067: ROSENBLUM, R. - Paintings in the Musee dOrsay.
414737: ROSENDAAL, J. - Uit de plooi. De achttiende eeuw in beweging
428210: ROSENDAAL, J.; SANDE, A VAN DE - Dansen rond de vrijheidsboom. Revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse invasie van 1793.
9934: ROSENFELD, J.; SMITH, A. - John Everett Millais.
407624: ROSENFIELD, I. - uitvinding van het geheugen.
419527: ROSENTHAL, A. - Angelica Kauffman in British Collections. An Exhibition to commemorate the 200th Anniversary of her Death.
409756: ROSENTHAL, L. - gravure.
400626: ROSENTHAL, L. - Heinrich Heine als Jude.
1447: ROSENTHAL, G. - Französische Bildhauerkunst unter dem Einfluss römischer Barockskulptur um die Wende des 18. Jahrhunderts
10688: ROSENTHAL, G. (ED.) - Italian paintings XIV-XVIIIth centuries. From the collection of the Baltimore Museum of Art.
407932: ROSIER, M. - gat in de Biltstraat. Neogotiek in Nederland.
410980: ROSKAM, H.C. - Willem Noske. Wonderkind, meesterviolist. Apostel van een verguisd verleden.
14377: ROSKILL, M.W. - Dolces Aretino and Venetian art theory of the cinquecento.
5186: ROSLAVLEVA, N. - Maya Plisetskaya
11054: ROSLAWLEWA, N. - Berjoska. Staatliches Choreographisches Ensemble
424843: ROSS, W.D. (ED.) - works of Aristotle. Volume III. Meteorologica/De mundo/De anima/Pa
5055: ROSS, B.T. - American drawings in the Art Museum Princeton University.
416591: ROSS, A.; HUGHES, T. - Merry Widow. Souvenir of the first anniversary performance in London.
34675: ROSS, S.M. - Introduction to probability and statistics for engineers and scientists.
425754: ROSS, S.I. - This is my world. The life of Helen Martins, creator of the Owl House
919: ROSSACHER, K. - Salzburger Barockmuseum. Sammlung Rossacher. Gesamtkatalog.
33994: ROSSEM, V.VAN; BAKKER, M. (ED.) - Amsterdam maakt geschiedenis. Vijftig jaar op zoek naar de genius loci.
34617: ROSSET, PH. - Rhone. Naissance dun departement.
18024: ROSSI, F.; GREGORI, M. - Giovan Battista Moroni (1520-1578).
419158: ROSSI, A. - Wetenschappelijke autobiografie.
410486: ROSSI, P. - Modelli di citta. Strutture e funzioni politiche.
38758: ROSSI, M. - Huon de Bordeaux.
2459: ROSSI, F. - Accademia Carrara Bergamo. Catalogo dei dipinti.
22458: ROSSI, F. - Accademia Carrara.
12277: ROSSI, L.M. - Vincenzo Foppa. La chapelle Portinari.
425864: ROSSINI, G. - Semiramide. Grosse Oper in zwei Aufzügen. Vollständiger Clavier-Auszug
425870: ROSSINI, G. - Tancred. Oper in zwei Aufzügen. Clavier-Auszug
425865: ROSSINI, G. - diebische Elster. La gazza Ladra. Oper in zwei Aufzügen. Clavier-Auszug
11313: ROSSLER, T. - Ferdinand Hodler.
10940: ROSSMANN, K. - Ottheinrichsbau des heidelberger Schlosses und sein Bauherr.
417500: ROSSUM, Y. VAN. - Muziek van A tot Z.
35957: ROSSUM, H.VAN ET AL. - stad in uitersten. Verkenningstocht naar Vinex-land.
428235: ROTBERG, R.; RABB, T. - Art and History. Images and Their Meaning.
422641: ROTERS, E. ET AL. - Prints and drawings of the Weimar Republic
429361: ROTGANS, L.; BARTELINK, J.; GREENWOOD, F.; HOVEN, J.VAN - Oud-Hollandsche kermisparnas of de kermisdichttafereelen
427381: ROTH, A. - Nouvelle Architecture. Presente en 20 exemples. Die Neue Architektur. […]
409046: ROTH, R. - Visser collection. Arms of the Netherlands in the collection of H.L.Visser. Volume II. Ordnance.
6963: ROTH, DIETER; VISCHER, TH. (ED.) - Roth time. A Dieter Roth retrospective.
406032: ROTH, MARISSA; HAGEDORN, J. - Burning heart. A portrait of the Philippines.
427582: ROTH, J. - Reis door Rusland. (De Nieuwe Engelbewaarder, deel 7)
8871: ROTHES, W. - Hans Memling und die Renaissance in den Niederlanden.
421082: ROTHFUSZ, R. (RED.) - Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studies, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum.
6919: ROTHS, A.; H. DE OLDE - So menichmael ghij hoort den helderen clockenslach. Een inventarisatie van luid- en speelklokken in de provincie Groningen
423283: ROTHUIZEN, E.; WIND, F. - Steenconstructieleer
14911: ROTHUIZEN, W. - Vincent, un chemin difficile. 35 paintings by Herman Krikhaar inspired by the life of Vincent van Gogh.
407522: ROTHUIZEN, W. - Jan Sierhuis. Schilderijen/paintings
412670: ROTONDI, P. - Palazzo ducale di Urbino. La sua architettura e la sua decorazione.
415121: ROTT, H.W. (ED.) - Ludwig I. und die Neue Pinakothek.
406828: ROTTEVEEL, M. - Epson fotofestival Naarden 2009.
425178: ROTTIER, H. - Rondreis door middeleeuws Vlaanderen.
4515: ROUCHES, G. - architecture italienne.
422910: ROUD, R. (ED.) - Cinema, a critical dictionary. The Major film-makers. (two volumes)
3608: ROULIN, E. - Nos eglises. Liturgie, architecture moderne et contemporaine, mobilier, peinture et sculpture.
20083: ROUNDELL, J. - Thomas Shotter Boys 1803-1874.
429978: ROUSMANIERE, N.COOLIDGE - Births and rebirths in Japanese art
409472: ROUSSEAU, J.J. - Vertoog over de ongelijkheid.
1502: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de léducation. Edition stereotype.
419525: ROUSSEAU, J.J. - Julie, ou la nouvelle Heloise. Lettres de deux amans
415673: ROUSSEAU, J.J. - Julie, ou la nouvelle Heloise ou lettres de deux amans.
10334: ROUSSEAU, J.J.; STRECKEISEN-MOULTOU, M.G. - J.-J.Rousseau. Ses amis et ses ennemis. Correspondance publiée.
407650: ROUSSEAU, J.J. ET AL. - Botanique des enfans ou histoire naturelle.
427443: ROUSSEAU, F. - Men in motion. The art and passion of the ,male dancer
428773: ROUTLEY, E. - musical Wesleys
427316: ROUW, J.H.G.P. DE - Deur-en raamconstructies
419671: ROUW, K. - Sybold van Ravesteyn. Architect
426735: ROUWHORST, T. - Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst (1945-2015)
419523: ROUX, ROGER - Collection Antony Roux. Tableaux modernes et aquarelles.
9914: ROWDON, M. - fall of Venice.
8622: ROWEDDER, E. - Niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts aus dem Von der Heydt-Museum Wuppertal.
35090: ROWELL, M. - Art of the avant-garde in Russia: selections from the George Costakis collection.
3070: ROWELL, M. ET AL. - Nicolas de Lekuona.
429301: ROWLAND, B. - Animals with Human Faces. A Guide to Animal Symbolism.
419211: ROWLAND, I.D. - place of the antique in early modern Europe.
426896: ROWLAND, B. (ED.) - Chaucer and Middle English Studies.
11910: ROWLANDS, J. - German drawings from a private collection.
8306: ROWLANDS, J. - Hercules Segers.
8633: ROWLANDS, J. - Rubens. Drawings and sketches.
426936: ROWLEY, H. - Tete-a-tete. Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. Portret van een relatie.
419290: ROY, A. - National Gallery Technical Bulletin. Volume 15.
414261: ROY, P.; DUVANEL, M. - Amiens de Daguerre a Jules Verne, 1849-1905.
411452: ROY LADURIE, E. LE; TESNIERE, M.H. - Creating French culture. Treasures from the Bibliotheque nationale de France.
401428: ROY, J. - Presences contemporaines. Musique francaise.
379: ROY, A. - XVIIe siecle flamand au Louvre. Histoire des collections.
34588: ROY, A. - envois de letat au Musee de Dijon (1803-1815).
16603: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE - Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland.
12783: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE - Provinciehuis Noord-Holland.
1038: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE - koopman tot icoon. Johan van der Keken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdan rond 1600.
10361: ROY, A. ET AL - Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder/Un peintre baroque du cercle de Rubens.
9918: ROY VAN ZUYDEIJN, N. DE - Neerlands veste. Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen.
9920: ROYAARDS, C.W. - restauratie van het Koninklijk Paleis Het Loo.
3328: ROYAARDS-SANDBERG, J. - Herinneringen.
9923: ROYALTON-KISCH, M. - Adriaen van de Vennes album.
8603: ROYALTON-KISCH, M. - Old master drawings from the Malcolm Collection.
4567: ROYALTON-KISCH, M. - licht van de natuur. Het landschap in tekening en aquarel door van Dyck en tijdgenoten.
2062: ROYALTON-KISCH, M. - light of nature. Landscape drawings and watercolours by Van Dyck and his contemporaries.
427446: ROYEN, R. VAN; VEGT, S. VAN DER - dikke Asterix
3957: ROYER, E. - Nouveau guide des calvaires bretons.
411318: ROYMANS, N. - Opgravingen in de Molenakker te Weert.
411126: ROYMANS, N.; THEUWS, F. - Een en al zand. Twee jaar graven naar het Brabants verleden.
402156: ROYMANS, N.; W. DIJKMAN - Keltische goud- en zilverschat van Amby, gemeente Maastricht
427645: ROZENDAAL, I. - On loving animals
34418: ROZMAN, K. - Franc Kavcic/Caucig 1755-1828.
3162: ROZMAN, K. - Franc Kavcic/Caucig, 1755-1828.
426753: RUBERG, W. - Conventionele correspondentie. Briefcultuur van de Nederlandse elite 1770-1850
12593: RUBI, CHR, - Volkskunst am Berner Bauernhaus.
427707: RUBIN, J. - Manets Silence and the Poetics of Bouquets.
13154: RUBIN, W. - Picasso und Braque. Die Geburt des Kubismus.
428785: RUBIN, M. - Corpus Christi. The eucharist in late medieval culture
4509: RUBIN, W. (ED.) - Picasso et le portrait.
426742: RUBIN, M. - Gentile tales. The narrative assault on late medieval Jews
3986: RUBIN, W. (ED.) - Primitivism in 20th century art. Affinity of the tribal and the modern.
417961: RUBIN, P. LEE; WRIGHT, A.; PENNY, N. - Renaissance Florence. The art of the 1470 s
417551: RUBIN, W., SCHMIED, W., CLAIR, J. (ED.) - Giorgio de Chirico. Der Metaphysiker.
417127: RUBIN, J.H. - Courbet.
401998: RUBIN, W. (ED.) - Picasso and portraiture. Representation and transformation.
412378: RUBINGER, K. - Robert Delaunay.
424075: RUBINGH € BOSSCHER, J. - Peter Abelard. Carmen ad Astralabium. A critical edition.
8266: RUBINSTEIN, D. - Victorian homes.
417001: RUBINSTEIN, N. - Florentine studies. Politics and society in Renaissance Florence
8530: RUDA, J. - Fra Filippo Lippi. Life and work. With a complete catalogue.
18833: RUDDER, A. DE - Pieter de Hooch et son oeuvre.
1036: RUDEL, A. - Richesses minéralogiques en Auvergne.
23189: RUDLOFF, D.; EGGENBERGER, CH. - Kosmische Bildwelt der Romanik. Die Kirchendecke von Zillis
12561: RUDLOFF-HILLE, G. - Dresdner Galerie. Alte Meister.
270: RUDOLPH, W. - golden legacy. Ancient jewelry from the Burton Y.Berry Collection Indiana UNiversity Art Museum.
1231: RUDOLPH, W. - Seefahrer-souvenirs. Steingut, Fayence und Porzellan aus 3 Jahrhunderten.
421823: RUEBSAMEN, H. - .
423923: RUEGER, C. - Musikinstrument und Dekor. Kostbarkeiten europaischer Kulturgeschichte.
420451: RUF, B. I.A. - oase van Matisse
410768: RUFFINI, M. - Art without an author. Vasaris lives and Michelangelos death.
418821: RUGGINI, L.GRACCO, ET AL. - Storia dItalia. I document. 15. Castelli, villaggi e citta.
17368: RUHé, H. - beste van Wim T.Schippers/The best of Wim T.Schippers.
23003: RUHé, H. - Fluxus. The most radical and experimental movement of the sixties.
14714: RUHé, H.; RIGO, C. - Lucio Fontana. Graphics, multiples and more...
418973: RUHE,H. - 25 Fluxus stories.
11102: RUHE, H.A.M. - dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de 15 tot de 19e eeuw.
420941: RUHEMANN, H. - cleaning of paintings. Problems & potentialities.
9970: RUHMER, E., - Cosimo Tura. Paintings and drawings. Complete edition.
19390: RUHMER, E. - Francesco del Cossa. Mit vollständigem Werkverzeichnis.
11026: RUHMER, E. - Schack-Galerie. Vollständiger Katalog.
532: RUHMER, E. - Grünewald. Drawings. Complete edition.
411392: RUHNAU, P. - Frankenberger Viertel in Aachen.
421698: FU RUIDE - Facing China. Works from the Fu Ruide Collection & artist portraits by Christoper Fein
429645: RUIKES, C. - oude kasteel herleefde. Jan Herman van Heek en Huis Bergh, 1912 - 2012.
23922: RUITENBEEK, K. - Discarding the brush/ Schilderen zonder penseel. Gao Qipei (1660-1734) and the art of Chinese finger painting / en de Chinese vingerschilderkunst.
418321: RUITER, P. DE - terugkeer van het schilderen. Kunstkritische opvattingen over een ijzersterk medium 1975-1989. Nieuw
205: RUITER, P. DE - A.M. Hammacher. Kunst als levensessentie.
4575: RUIZ, J.A. - Naturalezas pintadas de Brueghel a Van Gogh. Pintura naturalista en La Coleccio Carmen Thyssen-Bornemisza.
404612: RUIZENDAAL, W.; CONRADS, M. - Nassau & Oranje. 600 jaar geschiedenis van ons vorstenhuis. Van Engelbert I tot Willem-Alexander.
425801: RULE, M. - Missal of St Augustines Abbey Canterbury
428649: RULOF, J. - Tusschen dood en leven
428647: RULOF, JOZEF - Maskers en mensen
429904: RUMMEL, E. (ED.) - Erasmus on Women.
36759: RUMMENS, M. - verleiding van het decoratieve.
38733: RUMPF, K. - Hessen
426254: RUNCIMAN, S. - Fall of Constantinople, 1453.
422218: RUNCIMAN, S. - Siciliaanse Vespers. Een geschiedenis van de mediterrane wereld aan het einde van de 13de eeuw.
427808: RUNCIMAN, S - Medieval Manichee. A Study of the Christian Dualist Heresy.
426125: RUNGE, PHILIPP OTTO - Hinterlassene Schriften I/II
2940: RUNIA, E.; P. VAN DER PLOEG - Vermeer in the Mauritshuis
39320: RUNTE, H.R. - Li Ystoireale de la marastre. Version M of the Roman des sept sages de Rome. A critical edition..
418686: RUPERTUS TUITIENSIS; HAACKE, H. - Liber de divinis officiis. Corpus Christianorum.
418664: RUPERTUS TUITIENSIS; HAACKE, R. - Commentaria in Evangelium Sancti Iohannis. Corpus Christianorum.
20339: RUPPRECHT, B. - Romanische Skulptur in Frankreich.
403504: RUPS, A.H.D. - Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam.
409690: RUS, M. ET AL. - lettres romanes. Tome 65
420126: RUSCONI, R. - Pagine di Dante. Le edizioni della Divina Commedia dal torchio al computer.
412874: RUSH, J. - Beilby odyssey
400968: RUSKIN, JOHN; EEDEN, F.VAN - Fors clavigera. Verzameling brieven aan werklieden.
425335: RUSKIN, JOHM - harbours of England
422086: RUSS, H. - Edelfreien und Grafen von Truhendingen. Studien zur Geschichte eines Dynastengeschlechtes im fränkisch-schwäbisch-bayerischen Grenzraum von frühen 12. Bis frühen 15. Jahrhundert.
1310: RUSS, W. - Meine Erinnerungen an Ferdinand Hodler.
9984: RUSSELL, M. - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw.
410998: RUSSELL, J. - meanings of modern art.
422610: RUSSELL, F. (ED.) - Art nouveau architecture
16623: RUSSELL, M. - Visions of the sea. Hendrick C.Vroom and the origins of Dutch marine painting.
16189: RUSSELL, DIANE H. - Claude Gellée dit Le Lorrain, 1600-1682.
8945: RUSSOLI, F.; B. BERENSON (INTROD.) - Pinacoteca Poldi Pezzoli.
11828: RUTGERS, A. - Kwartels en fazanten en andere hoenderachtigen.
24108: RUTGERS, C.A. - Jan van Arkel, Bisschop van Utrecht.
13255: RUTGERS, C.A. (ED.) - Utrechtse bisschop in de middeleeuwen
428202: RUTHERFORD, J. - troubadours. Their loves and their lyrics
34057: RUTHERFORD, J. - Art nouveau, art deco, the twenties, the thirties and post-war design. The ceramic, glass and metalwork collections at Brighton Museum.
429300: RUTHERFURD, E. - Parijs.
2136: RUTSCHKE, E. - Wildgänse. Lebensweise, Schutz, Nutzung.
418609: RUTTE, R.; ABRAHAMSE, J.E. - Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling.
426986: RUTTE, R.; B. VANNIEUWENHUYZE - Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - Schakels tussen verleden en heden
1246: RUTTE, R.; ENGEN, H. VAN. - Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar overzicht.
9988: RUURS, R. - Saenredam. The art of perspective.
421906: RUYFFELAERE, P. - On&by. Luc Tuymans
413203: RUYGROK, MARC; HALEM, L.VAN - Waar is hier/Where is here.
429092: RUYGT, A.T.M. - Begraafplaats ter navolging Tiel. Een voorbeeld van verlicht denken
34628: RUYS, R. - Tot heil van mens en dier. Populaire heiligen in het bisdom Gent.
1032: RUYSLINCK, W. - Valentijn van Uytvanck. Tekenaar zonder vaderland. 1896-1950.
12408: RUYTER - Leeven en daden der doorluchtighste zeehelden en ontdeckers van landen deser eeuwe,. Van Colombus tot M.A.de Ruyter.
418960: RUYTERS, H. - Nederlandse prentbriefkaart.
7654: RUYVEN-ZEMAN, Z. - Lambert van Noort. Inventor.
418173: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA VAN - heiligen tot amoeben. Honderdvijftig jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland
408724: RUYVEN-ZEMAN, Z. VAN ET AL., - cartons van de Sint-Janskerk in Gouda/The cartons of the Sint-Janskerk in Gouda.
15970: RUYVEN-ZEMAN, Z. VAN; ECK, X. VAN; DOLDER-DE WIT, H. VAN - geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen.
1311: RYKWERT, J. - On Adams House in Paradise. The idea of the primitive hut in architectural history.
409968: RYKWERT, J. - Vittorio Gregotti & Associates. Gregotti Associati.
429679: RYLANDS, P. (ED.) - Stuart Davis
429230: VILLIERS DE LISLE-ADAM; RYSSELBERGHE - Histoires souveraines
515: RYTSCHKOW, P. - Orenburgische Topographie 1762.
421319: LöRZING, H. - Van Bosplan tot Floriade.
12485: LöRZING, H. - angst voor het nieuwe landschap.
8475: SüTO, W.; HEIJNE, B. - Exorcism, aesthetic terrorism.
4811: SöZEN, M. - evolution of Turkish art and architecture.
417201: SöTEMANN, A. L. - Structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
426613: SöTEMANN, A.L.; VLIET, H.T.M.; - J.C.Bloem. Gedichten. Historisch-kritische uitgave.
35368: SöLL, A. - Pipilotti Rist. Flick Collection. Volume 3.
3250: SäCKL, J.; HEISE, K. (ED.) - Barocke Fürstenresidenzen an Saale, Unstrut und Elster.
36909: SAAM, H. - Gerrit Rietveld en de Zonnehof. De achtergronden bij het ontwerp en de bouw van het Amersfoortse kunstpaviljoen.
5050: SABARSKY, S. - Graphik des deutschen Expressionismus.
422: SABARSKY, S. - Gustav Klimt.
416400: SABATER, ENRIQUE - ull invisible. Enrique Sabater fotografia Salvador Dali.
424423: SABBE, M. ET AL. - Bernardus en de Cisterciënzerfamilie in België 1090-1990
421506: SABELLI, B. - Thiemes schelpengids.
412562: SABOR, R. - Richard Wagner. Der Ring des Nibelungen/Das Rheingold/Die Walküre/Siegfried/Götterdämmerung.
5100: SACCHETTI, F. - Florentijnse verhalen.
407042: SACHAU, E.C. - Alberunis India.
9997: SACHS, C. - commonweatlth of art. Style in the fine arts, music and the dance. pageant of art history, showing the essential unity of the arts.
6329: SACHS, P.J. - Modern prints & drawings. A guide to a better understanding of modern draughtsmanship.
428960: SACHSSE, C.R. - Sachsenspiegel oder Sachsisches Landrecht [REPRINT]
418264: SADE, M. DE - Aigle, Mademoiselle. Lettres.
429436: SADE, D.A.F., DE; SOLLERS, PH. - Anne-Prospere de Launay
426246: SADIKU, M. - Numerical Techniques in Electromagnetics. (Second edition)
420364: SADOWSKY, T. (RED.) - Bergen bis Bergen. Positionen aus der Sammlung Kunst der Westküste
415545: SAFARIK, A.; TORSELLI, G. - Galleria Doria Pamphilj a Roma.
424163: SAGARA, J.M. DE - Priveleven.
4326: SAGE, LE - Histoire de Gil Blas.
421071: SAGNER, K. - Gustave Caillebotte. Een impressionist en de fotografie.
426071: EL-SAID, ISSAM; PARMAN, AYSE - Geometric concepts in Islamic art
427737: SAINSBURY, W.N. - Original unpublished papers illustrative of the life of Sir Peter Paul Rubens, as an artist and as a diplomatist.
424719: SAINT-AMAND, IMBERT, DE - Duchesse de Berry en Vendee, A Nantes et a Blaye
418315: SAINT GERMAIN, COMTE - Memoires de M.le Comte de St.Germain. Ministre et secretaire detat de la guerre,...
407584: SAINT ROCH, P. - Rivista di Archeologia Cristiana. Miscellanea in onore di Mons. Patrick Saint Roch
12515: SAINT-GEOURS, Y. - Musee de lassistance publique de Paris.
422872: SAINTENOY, P. - Jehan Money. Sa vie, sa oeuvre. Le statuaire Jan Mone.
4449: SALAMAN, M.C. - great painter-etchers from Rembrandt to Whistler.
414715: SALAMAN, M.C.; HOLME, CH. - great painter-etchers from Rembrandt to Whistler.
423593: SALAMON, F. - Anmut des Nordens. wilhelm Heuer und sein graphisches Werk
35323: SALAMON, S. - Salvator Rosa. Lopera grafica.
35785: SALAZAR, JAIME - MVRDV at VPRO.
428062: SALCH, CH.-L. - Atlas des villes et villages fortifies en France du Ve siecle a la fin du XVe siecle
14214: SALERNO, L.; SPEAR, R.E. ET AL. - age of Caravaggio.
400165: SALERNO, L. - Palazzo Rondini.
17290: SALERNO, L. - Natura Morta Italiana. Italian still life painting from three centuries. The Silvano Lodi Collection.
38703: SALES, FRANCOIS, DE; CAMUS, J.P. - esprit de Saint francois de Sales, eveque et prince de Geneve.
4548: SALET, F. - tapisserie francaise du moyen-age a nos jours.
421479: SALGADO, SEBASTIAO - Exodes.
429859: SALIBA, G. - Islamic science and the making of the European renaissance
137: SALIS, A.VON - Antike und Renaissance. Über Nachleben und Weiterwirken der alten in der neueren Kunst.
403554: SALISBURY, L.; SUJO, A. - Vervalst! De reconstructie van de brutaalste kunstzwendel ooit.
11973: SALM, A. ET AL. - Eengezins-werkmanswoningen. 40 uitgekozen ontwerpen.
4996: SALMAN, J. - handdruk van de tijd. Almanak en het dagelijks leven in de Nederlanden, 1500-1700.
7968: SALMI, M. - Opere di Fra Angelico
6964: SALMI, M. - Mostra di Luca Signorelli. Catalogo.
19508: SALMI, M. - Caravage et la peinture italienne du XVIIe siecle.
1474: SALMI, M. - Omaggio a giotto.
426070: SALMI, M. - Abbazia di Pomposa.
967: SALMINA, L. - Disegni veneti del Museo di Leningrado.
75: SALMON, A. - Henri Rousseau dit Le Douanier.
426776: SALMON, X. - Dansez, embrassez qiu vous voudrez. Fetes et plaisirs damour au siecle de Madame de Pompadour
414627: SALOMON, CHARLOTTE - Charlotte: Life or theater? An autobiographical play by Charlotte Salomon.
413993: SALOMON, A. - Geschichte des Karlingerlandes bis 1600.
22431: SALOMONS, P. - Jan Rietveld.
5210: SALOMONSON, J.W. - Chair, sceptre and wreath. Historical aspects of their representation on some Roman sepulchral monuments.
22491: SALOMONSON, J.W. - Op de wal agter St.Marie. Topografische aantekeningen bij een onbekend schilderijtje van Herman Saftleven.
3342: SALOMONSON, J.W. - Rhein, Mosel, Allier und Tigris. Bemerkungen zu einem römischen Ringgefäss in Bonn.
1648: SALOMONSON, J.W. - Kunstgeschichtliche und ikonographische Untersuchungen zu einem Tonfragment der Sammlung Benaki in Athen.
1603: SALOMONSON, J.W. - Kleinschalige werken in palmhout van Nicolaas van der Veken.
2508: SALTZMAN, C. - Bildnis des Dr. Gachet. Biographie eines Meisterwerks.
18312: SALTZMAN, C. - Old masters, new world. Americas raid on Europes great pictures.
400429: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Observations sur lart lyrique de Giraut de Borneil.
6076: SALVIATI, F. - Radiant stones/Pierres radieuses. Archaic Chinese jades/Jades archaïques chinois.
6299: SALVINI, R.; CAMESASCA, E. - Sistine Chapel.
423814: SALVINI, R. - Wiligelmo e le origini della scultura romanica
3832: SALVINI, R. - Banchieri fiorentini e pittori di Fiandra.
34062: SALVO - Salvo. één op één , Amsterdam.
7074: SALZMANN, A. ET AL. - Du minimal dans la photo darchitectures des origines a nos jours.
409720: SALZMANN, S. (ED.) - Mythos Europa. Europa und der Stier im Zeitalter der industriellen Zivilisation.
426340: SAMAIN, ALBERT - Symphonie heroique
423990: SAMARAN, CH - chronique latine inedite de Jean Chartier
409418: SAMARAN, CH. - longue vie derudit. Recueil detudes de Charles Samaran.
38235: SAMARAN, CH.; QUENEAU, R. (ED.) - histoire et ses methodes.
1978: SAMARAS, LUCAS - Photos Polaroid Photographs 1969-1983.
12530: SAMARAS - Lucas Samaras. Photos, polaroid, photographs 1969-1983.
420167: SAMEK-LUDOVICI, S. - Dantes Divine Comedy. Illuminated manuscripts. 15th-century
4037: SAMIVEL. - Soleils en Provence.
425532: TARIF AL SAMMAN - Al-Gazuli. Dalail al-hairat und andere Texte Anthologie
428190: SAMORE, SA, - kluwen wilde erotische listen/Tangled web of erotic savage cunning
421292: SAMOSYUK, K. ET AL. - Expeditie zijderoute. Reis naar het Westen. Schatten uit de Hermitage.
425755: SAMPAIO, M. - Jorge dos anjos. Risco recorte percurso
426960: SAMPEDRO, J. - Etruskische glimlach.
425722: SAMSON, J. - Palestrina ou la poesie de lexactitude
428027: SAMUEL, R. - Theatres of Memory. Volume 1: Past and Present in Contemporary Culture.
10012: SAN MARINO:WARK, R.R. - Early British drawings in the Huntington Collection, 1600-1750.
423465: SANCHEZ CANTON, F. - Libros, tapices y cuadros que collecciono Isabel la Catolica.
425733: SANCHEZ, M. - XVIII century Spanish music. Villancicos of Juan Frances de Iribarren
428242: MISSAE DE SANCTIS - Missae de sanctis archiepiscopatus Ultrajectensis...Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis & Middelburgensis
424559: SAND, G.; MUSSET, A.DE - moeilijke liefde. Brieven
38241: SAND, G. - Oeuvres autobiographiques. I/II.
37797: SAND, GEORGE - Legendes Rustiques. Dessins de Maurice Sand.
427952: SANDBERG, W. - nu, maintenant, now, jetzt 2
426168: SANDBERG, W. - Nu. midden in de XXe eeuw. au milieu du Xxieme siecle. in the middle of the XXth century. mitten im XX. Jahrhundert
16330: SANDBERG, W.; JAFFE, H.L.C. - Kunst van heden in het Stedelijk.
10697: SANDBERG, H.E.R. - ontstaan en de invoering van de Nederlandse enveloppe.
417040: SANDE, A.VAN DE - Curie romaine au debut de la restauration.
419062: SANDEE, B. - Jan Sierhuis. Met verf is het altijd vechten.
412148: SANDELL, R. - Museums, society, inequality.
411312: SANDEN, W.A.B.VAN DER - Mens en mammoet.
421181: SANDEN, W. VAN DER - In het spoor van Lukis en Dryden. Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in 1878
422328: SANDER, J. - Hans Holbein. Tafelmaler in Basel, 1515-1532.
7150: SANDER, J. - Entdeckung der Kunst. Niederländische Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Frankfurt.
5249: SANDER, J. ET AL. - Kult Bild. Das Altar- und Andachtsbild von Duccio bis Perugino/Cult image-Altarpiece and devotional painting from Duccio to Perugino.
4394: SANDER, D. - Katalog der Gemalde 1995.
417376: SANDER, J. (ED.) - Albrecht Dürer. His art in context
14287: SANDER, J.; BRINKMANN, B. - Gemälde der romanischen Schulen vor 1800 im Städel, nebst den englischen Altmeister-Bildern sowie einem Nachtrag zu de niederländischen Gemälden.
4233: SANDERS, H. - Studien zur musikalischen Semantik in Schuberts Liedern.
418567: SANDERS, P. - Herinneringen.
416391: SANDERS, G. - present van staat. De gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795.
422608: SANDERS, G. - Oranjepenningen in Paleis Het Loo met een catalogus van de penningcollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.
427433: SANDERS, D.H. - Nemrud Dagi. The Hierothesion of Antiochus I of Commagene. COMPLETE SET
35185: SANDLER, I. - Abstrakter Expressionismus. Der Triumph der Amerikanischen Malerei.
417734: SANDNER, P. - Meisterwerke der malerei. Aus privatsammlungen im bodenseegebiet. Bregenz - künstlerhaus palais thurn und taxis 1. juli bis 30. sept. 1965.
11206: SANFORD, J.H. (ED.) - Flowing traces. Buddhism in the literary and visual arts of Japan.
428376: SANOUILLET, M. - Picabia
408864: SANTA CLARA, ABRAHAM, A; MüLLER, J.A. - Judas der Erzschelm, dem Zeit und der Sprache unsers Zeitalters angepasst.
425199: SANTAYANA, G. - Persons & places. The background of my life.
428269: SANTAYANA, GEORGE; HOLZBERGER, W.G. (ED.) - complete poems of George Santayana
415771: SANTEN, B. V. - Komt in orde. Het ware verhaal achter Villa Jongerius
10866: SANTEN, C. VAN - Licht in de architectuur. Een beschouwing over dag- en kunstlicht.
1051: SANTEN, B.V. - Lumax. De katholieke vakbondsdrukkerij in Utrecht
11775: SANTI, F. - Galleria Nazionale dellUmbria. Dipinti, sculture e oggetti darte di eta romanica e gotica.
427691: SANTINI, LEA RITTER (ED.) - Reise der Aufklärung. Lessing in Italien 1775
10659: SANTORO, C. - Codici miniati del rinascimento italiano.
11220: SAPRYKIN, S.J. - Ancient farms and land-plots on the Khora of Khersonesos Taurike. Research in the herakleian peninsula 1974-1990.
4502: SARAZIN, A. - Manoirs & gentilshommes de lancienne France. Anjou.
4769: SARFATIJ, H. - Archeologie van een deltastad. Opgravingen in de binnenstad van Dordrecht.
423794: SARFATTI, M. - Benito Mussolini.
416129: SARHAN, A.E.; GREENBERG, B.G. - Contributions to order statistics.
12454: SARNEEL, K. - Nic Jonk. Sculpture.
426945: SARRAUT, ALBERT - maitres de lart independant 1895-1937
6658: SARRIA RUEDA, A. - Koningen-Bibliofielen.
422713: SARTI, R. - Thuis in Europa. Wonen, eten en kleden in Europa van 1500 tot 1800
3274: SARTORI, D. - Arte della maschera nella Commedia dell Arte.
426875: SARTRE, J.P. - idiot de la. Gustave Flaubert de 1821 a 1857. COMPLETE SET
403298: SARTRE, J.-P. - idiot de famille. Gustave Flaubert. I/II/III.
10009: SARY, M. - realite magnifiee. Peinture flamande 1550-1700.
13841: SAS, N.C.F. VAN (ED.) - Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940
429776: SAS, K.; THOEN, H. - Schone schijn. Romeinse juweelkunst in West-Europa/La joaillerie romaine en Europe occidentale
16531: SASS, E.K. - Comments on Rembrandts passion paintings and Constantijn Huygenss iconography.
36423: SASS, H.-M. - Materialien zur Heidegger-Bibliographie 1917-1972.
11827: SASS, E.K. - Studier i Christiern IIs ikonografi.
403420: SASSE VAN YSSELT, A.F.O.VAN - Beschrijving van het H.Kerstmisgilde te Haarlem.
9673: SASSEN, J.H. (ED.) - century in sculpture.
420558: SASSEN, V.; STIG, M. - Cover
421094: SASSOON, S. - Memoires van een man die op vossen jaagde.
419093: SATO, K. - Alchimia.
427564: SATO, T; WATANABE, T. (ED.) - Japan and Britain. An Aesthetic Dialogue, 1850 - 1930.
427094: SATOW, E. - diplomat in Japan
423171: SATTERTHWAITE, A. - Spenser, Ronsard, and Du Bellay. A Renaissance comparison.
6178: SAUDAN-SKIRA, S. - Orangerien. Paläste aus Glas vom 17. bis zum 19. Jahrhundert.
421487: SAUER, J. - Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters.
12892: SAUER, J. - destruction deglises et de monuments dart sur le front ouest.
2148: SAUERBORN, J. - Reinhardt Heinen. Licht und Transparenz.
4794: SAUMAREZ SMITH, CH. - Eighteenth-century decoration. Design and the domestic interior in England.
423076: SAURA, A.; A. PETERSEN; W. STOKVIS; LUCEBERT - Lucebert
428119: SAURA, ANTONIO; PELLICER, A. CIRICI - Saura. Biblioteca de artistas
39682: SAURES - bourdons sont en fleur
3085: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - Lehrbuch der Religionsgeschichte. I/II.
420852: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten. In: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Eerste deel.
4660: SAUZAY, A. - Musee Imperial du Louvre. Catalogue du Musee Sauvageot.
415145: SAVAGE, G. - English ceramics.
407098: SAVAGE, G. - Ceramique anglaise.
408372: SAVATIER, O. - Sous le ciel dItalie. Le sejour des artistes francais et nordiques du XVIe au XIXe siecle.
425841: SAVELSBERG, W. ET AL. - Infinitely beautiful. The Dessau-Wörlitz garden realm
11632: SAVORIN LOHMAN, B.C.DE - bestuursinrichting van Gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
3585: SAWICKI, S. - Rysunki pejzazystow flamandzkich i holenderskich konca XVI polowy XVIII w.
425187: SAWIN, M. - Surrealism in exile and the beginning of the New York School
22434: SAXER, V. (ED.) - Rivista di Archeologia cristiana
10236: SAXL, F. - English sculptures of the twelfth century.
427541: SAXL, F.; REITZENSTEIN, R.; LIEBESCHüTZ, H. ET AL. - Vorträge der Bibliothek Warburg. Vorträge 1923-1924
22500: SAXL, F., WITTKOWER, R. - British art and the mediterranean.
430102: BARTOLUS DE SAXOFERRATO - Interpretum iuris civilis coryphaei in institutiones et authenticas, commentaria eiusdem tractatus XXXIX
425388: SAY, J.B. - Ontwikkeling van de beginselen der staathuishoudkunde. COMPLETE SET.
684: SAYAG, A. - Instantanes.
5127: SAYAG, A. - Laszlo Moholy-Nagy. Compositions lumineuses, 1922-1943.
425287: SAYER, C. - Mexican textiles.
2373: SCAILLIéREZ, C. ET AL. - Joos van Cleve au Louvre.
7745: SCAILLIEREZ, C. - Francois Ier et ses artistes.
419605: SCALINI, M.; A.M. GUIDUCCI (EDS.) - Paintings from Siena. Ars narrandi in Europes Gothic age
428830: SCALINI, M. ET AL. - Schilderijen uit Siena. Ars narrandi in de Europese gotiek
34182: SCALLEN, C.D. - Rembrandt, reputation, and the practice of connoisseurship
414781: SCALLIET, M.-O. - Pictures from the tropics. Paintings by Western artists during the Dutch colonial period in Indonesia.
39274: SCAMOZZI, VINCENTO; DICKE, M.;OTTENHEYM, K.; VROOM, W. - grondgedachte van de universele bouwkunst. VI. Klassieke zuilenorden. Vincenzo Scamozzi, architect te Venetië.
37895: SCARFI, B.M. - lion of Venice. Studies and research..
427664: SCHüTZE, S. (ED.) - Kunst und Betrachtung in der Frühen Neuzeit
424291: SCHöLLKOPF, W.; HAAS, N. - Ulmer Münster. Erbaut aus Stein und Licht.
422510: SCHäFKE, W. - Georg Meistermann. Malerei
3559: SCHöFFER, I.; PARKER, G. - algemene crisis van de zeventiende eeuw.
9031: SCHüRMEYER, W. - Hieronymus Bosch
8023: SCHäFER, W. - Fossilien. Bilder und Gedanken zur paläontologischen Wissenschaft.
14651: SCHäFKE, W. (ED.) - Worringen 1288/Woeringen 1288. Historische Entscheidung im europäischen Nordwesten/Keerpunt in de geschiedenis van de Nederlanden en de landen van de Nederrijn.
6025: SCHöLLER, B. - Kölner Druckgraphik der Gegenreformation.
6141: SCHäFER, H. - Von ägyptischer Kunst. Eine Grundlage.
4434: SCHäFKE, W. - Kölns romanische Kirchen.
419768: SCHüTZ, K. ET AL. - Albrecht Dürer im Kunsthistorischen Museum.
417553: SCHöNFELDER, A. - Isengrimus. Das flämische Tierepos
413679: SCHäRER, J. - Hörboldt 96. Verschiedene ausserordentlich feine Mahlerey....
409638: SCHüBLER, J.J. - Zimmermanns-Kunst.
3088: SCHöLZEL, S. - Kurfürsten und Bürger. Portraitkatalog.

Next 1000 books from Aleph Books

5/9