Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
405412: ONFRAY, M. - Christelijke hedonisten.
103: ONGHENA, M.J. - Professor Dr. Jozef Duverger. Bibliografie van de geschriften.
18276: ONGPIN - Master drawings.
11900: ONKE, H. - kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Roterdam 1572-1795.
415601: ONOFRIO, C.D - fontane di Roma. Con document e disegni inediti.
404428: ONON, U.; PRITCHATT, D. - Asias first modern revolution. Mongolia proclaims its independence in 1911.
11858: ONORI, L.M.; ADAMO, R.V. - Galleria Nazionale dArte Antica. Regesto delle didascalie.
34079: ONZEA, W. - Henk Visch. In het park.
36409: OOL, M.VAN - verlangen naar buiten. De Nederlandse geschiedenis van het buitenleven.
2638: OOMEN, H.C.J. - Hortus Botanicus in Nijmegen.
406788: OOMKENS, J. ET AL. - Groninger Volks-almanak
410400: OOMS, S. - Painters and cameras.
411132: OORD. A.VAN DEN - Berkel-Enschot-Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart.
1585: OORD, J.VAN - Johan van Oord. Schilderijen/Paintings 1988/89.
35443: OORT, J.VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus De stad van God.
418809: OORTHUYS, CAS; KOUWENAAR, G. - Amsterdam. Yesterday, today, tomorrow.
423318: OOST, G. - Aan de hand van Bach
414517: OOSTEN SLINGELAND, J.F.VAN - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Zutphen.
419120: OOSTERHEERT, J. - In vol ornaat. Vier eeuwen Groningse senaatsgalerij.
9260: OOSTERHOF, W. - Niet door stomme beelden. Het beeldverbod in de hervormde traditie.
423495: OOSTERHOFF, TONNUS - Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen.
12377: OOSTERHOFF, J. (ED.) - Bruggen in Nederland 1800-1940. Deel 1. Vaste bruggen van ijzer en staal.
1163: OOSTERHOFF, J. (ED.) - Bruggen in Nederland 1800-1940. Deel II. Bruggen van beton, steen en hout.
423284: OOSTINDIE, G.; KLINKERS, I. - Knellende koningrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraiben. (drie delen)
406170: OOSTROM, F.VAN - Maerlants wereld.
37757: OOSTROM, F. - Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Vanaf het begin tot 1300. GEBONDEN.
4678: OOSTROM, F. VAN - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
423522: OOSTROM, F.P.VAN (ED.) - studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Symposium Antwerpen 1988
39220: OOSTROM, F.P.VAN - Lantsloot vander Hagedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
38283: OOSTROM, F.VAN - Aanvaard dit werk. Over middelnederlandse auteurs en hun publiek.
38261: OOSTROM, F.P.VAN ET AL. - Misselike tonghe.
423720: OOSTROM, F. VAN - Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturristiek sinds 1945.
4387: OOSTWOUD, M. - Van (grachten)huis tot poppenhuis, schaal 1:12.
419223: OOTJERS, R. - Geschiedenis van Borger.
421266: OOYEVAAR, R.J. - Archeologie van de Lopikerwaard. Het ontstaan van Zuid-West-Utrecht.
422063: OP DE COUL, P. (RED.); NETEL, L. ; HEIJNEN, H. - Jaap Kaal (1893-1960). Een schilder in dialoog met de traditie.
215: OPDEDRINCK, Z.E.H.J. - Sint-Janshospitaal te Damme. Geschiedkundige aanteekeningen.
423293: OPITZ, M. - Benozzo Gozzoli
12680: OPLADEN, P. - Gross St. Martin. Geschichte einer Stadtkölnischen Abtei.
9268: OPPé, A.P. - drawings of Paul and Thomas Sandby in the collection of His Majesty King at Windsor Castle.
3675: OPPEL, K. - Wunderland der Pyramiden.
7020: OPPENHEIM, A. - Connaissances nécesssaires a un amateur dobjets dart et de curiosité.
38183: OPPENHUIS DE JONG, S.I. - middelnederlandse Perceval-traditie.
418015: OPPEWAL, T. - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese liteteratuur.
11918: OPZOOMER, C.W. - wezen en de grenzen der kunst.
35462: LIE; ORBAN - Duytschen Cathoen.
4648: ORBONS, A. - Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg
6930: ORCHARD, K.; I. SCHULZ - Kurt Schwitters en de avant-garde
418152: ORCHARD, J.J. - Equestrian bridle-harness ornaments. Catalogue and plates. Fac.I, part 2 Ivories of Nimrud
412542: ORCHARD, K. (ED.) - Cesar Domela. Retrospektieve/A retrospective
8710: ORESKO, R. - The works in architecture of Robert & James Adam.
1215: ORGEL, S.; R. STRONG - Inigo Jones. The theatre of the Stuart court. Including the complete designs for productions at court for the most part in the collection of the Duke of Devonshire together with their texts and historical documentation
2135: ORIENTI, S., SOLIER, R. DE - Hieronymus Bosch.
418704: ORIGENE; FORTIER, P.; LUBAC, H.DE - Homelies sur lExode/Homelies sur le Cantique des cantiques
418694: ORIGENE; MEHAT, A. - Homelies sur les nombres.
12012: ORME, PHILIBERT, D; MONTCLOS, J.-M.P. - Philibert de lOrme. Traités darchitecture. Nouvelles inventions pour bien bastir et a petits fraiz (1561)/Premier tome de lArchitecture (1567).
423264: ORMOND, R.; KILMURRAY, E. - John Singer Sargent. Volume II. Portraits of the 1890s
423263: ORMOND, R.; KILMURRAY, E. - John Singer Sargent. Volume IV. Figures and landscapes, 1874-1882
423261: ORMOND, R.; KILMURRAY, E. - John Singer Sargent. Volume I. The early portraits
423262: ORMOND, R.; KILMURRAY, E. - John Singer Sargent. Volume V.Figures and landscapes, 1883-1899
423260: ORMUND, R.; KILMURRAY. E. - John Singer Sargent. Vol. VI. Venetian figures and landscapes 1898-1913
16389: ORSO, S.N. - Philip IV and the decoration of the Alcazar of Madrid.
5218: ORTALLI, G. (ED.) - Ludica, 5-6, 2000. Annali di storia e civilita del gioco.
422103: ORTEGA, S. - 1080 recepten (Standaardwerk over Spaanse keuken)
423529: ORTH, P. - Hildeberts Prosimetrum De Querimonia und die Gedichte eines Anonymus
18040: ORTIZ, A.D. - Resplendence of the Spanish monarchy. Renaissance tapestries and armor from the Patrimonio Nacional.
12700: OS, H. VAN; FILEDT KOK, J.P.; LUIJTEN, G.; SCHOLTEN, F. - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1400-1600
1777: OS, H. VAN; FILEDT KOK, J.P.; LUIJTEN, G.; SCHOLTEN, F. - Netherlandish art in the Rijksmuseum, 1400-1600.
9277: OS, H.W. VAN - Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei, 1300-1450.
9276: OS, H.W.; PRAKKEN, M. (ED.) - Florentine paintings in Holland, 1300-1500.
9275: OS, H.W. VAN(ED.) - early Venetian paintings in Holland.
9273: OS, H.W. VAN, VOS, R.(ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst/The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit/Early Italian paintings in Dutch collections.
9278: OS, H.W. VAN - Vecchietta and the sacristy of the Siena Hospital Church. A study in renaissance religious symbolism.
6637: OS, H. VAN; SCHENKEVELD, R. - Stilleven in woelige tijden / Oranjebomen en hun betekenis. Rembrandtlezing 2004
6137: OS, H. VAN ET AL. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa, 1300-1500.
5082: OS, H.W. VAN ET AL. - early Sienese paintings in Holland.
412196: OS, H.VAN - Job Hansen. Avantgardistisch schilder, architect en pamflettist in Groningen.
37807: OS, J.VAN - fabliaux du manuscrit cologny Bodmer 113 (XVe siecle). Edition critique
35793: OS, Q.VAN - Staaltje bouwkunst. Verleden omarmt toekomst bij het KNMI.
34435: OS, H.W.VAN ET AL. - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
34065: OS, H.VAN - Ekke A.Kleima. Schilderijen, aquarellen.
33949: OS, H.VAN ET AL. - Wobbe Alkema.
2833: OS, H. VAN; H. LEEFLANG; J. REYNAERTS - ontdekking van Nederland. Vier eeuwen landschap verbeeld door Hollandse meesters
1985: OS, H.VAN - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst.
22552: OS, H.VAN - Sienese altarpieces, 1215-1460. Form, content, function. Volume I : 1215-1344. With a contribution by Kees van der Ploeg on architectural and liturgical aspects of Siena Cathedral in the middle ages.
1270: OS, H. VAN - weg naar de hemel. Reliekverering in de middeleeuwen.
10976: OS, H. VAN; E. RUNIA - Droom van Italië
402050: OSBORN, M. - Max Pechstein.
423653: OSIANDER, - Geschichtliche Darstellung der niederländischen Finanzen vom Anfange des Jahres 1830 bis Ende des Jahres 1833
420383: OSIANDER, W. - Hannibalweg. Neu untersucht und durch Zeichnungen und Tafeln erläutert.
417295: OSLEY, A.S. - Luminario. An introduction to the Italian writing-books of the 16th & 17th centuries.
422787: OSOLS-WEHDEN, I. - Frauen der italienischen Renaissance
402136: OSS, F.W.VAN - Batik. Sukma Jawa/De ziel van Java/The soul of Java.
1460: OSSEDAT - Dogme et peinture. Etude historique et critique.
408184: OSSELTON, N.E. - dumb linguists.
416384: OSSEWAARDE, A. - Beelden van hoop en verwachting. Een onderzoek naar de afbeeldingen en hun betekenis op Romeinse christelijke kindersarcofagen uit de 3e en 4e eeuw.
1076: OSSOWSKI, S. - foundations of aesthetics.
35352: OSSWALD, G. - Matthäus Schiestl.
8794: OST, H. - Tizian. Der Kasseler Kavalier. Ein Beitrag zum Höfischen Porträt unter Karl V.
412774: OST, DANIEL - Bladeren in bloemen/Feuilles et fleurs/Blatter und Blumen/Leafing through flowers.
3277: OSTBY, L. - Norwegian drawings in Nasjonalgalleriet.
9281: OSTEN, G. VON DER, VEY, H. - Painting and sculpture in Germany and the Netherlands : 1500-1600.
9267: OSTEN, G.VON DER - Deutsche und niederländische Kunst der Reformationszeit.
7737: OSTEN, G.VON DER - Katalog der Gemälde alter Meister in der niedersächischen Landesgalerie Hannover.
582: OSTEN, G.VON DER - Festschrift für Gert von der Osten.
15856: OSTEN, G.VON DER - Katalog der Bildwerke in der niedersächsischen Landesgalerie Hannover.
15453: OSTEN, G. VON DER - Johann Anton Ramboux. Maler und Konservator, 1790-1866.
414899: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn fotos.
13095: OSTERWOLD, T. ET AL. - Alice Aycock. Retrospektive der Projekte und Ideen 1972-1983. Installation und Zeichnungen.
12448: OSTERWOLD, T. ET AL. - Szenen der Volkskunst.
410536: OSTINI, F.VON - Album der münchener Kunst. Münchener Kunst in fünfzig farbigen Reproduktionen.
417489: OSTKAMP, S. - Aen taefele. Eten en leven in de late middeleeuwen. De collectie Aad Penders
420382: VERBAND OSTSEEBäDER - Führer durch die Badeorte des Verbandes Deutscher Ostseebäder 1911.
5302: OSTWALD, R. - Nachdruckverzeichnis von Einzelwerken, Serien und Zeitschriften aus allen Wissensgebieten (Reprints).
5520: OTAKA, Y. ET AL. - Suma collection revisited: 500 years of Spanish art.
406108: OTTE, R. - nieuwe kleren van de rechter.
17536: OTTEMA, N. - Chineesche ceramiek. Handboek geschreven naar aanleiding van de verzamelingen in het Museum Het Princessehof te Leeuwarden.
422265: OTTEN, M. - Edda. De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten.
419456: OTTEN, WILLEM JAN - Paul van Dongen. Etsen, aquarellen, tekeningen
418155: OTTEN, H. - Keilschrifturkunden aus Boghazkoi. Heft XXXIX. Hethitische Rituale.
417517: OTTEN, D. - Lebuïnus, een gedreven missionaris.
421390: OTTEN, J. - Duivelskwartier. 1595: heksen, heren en de dood in het vuur
1675: OTTENHEYM, K.; P. ROSENBERG; N. SMIT - Hendrick de Keyser. Architectura Moderna. Moderne bouwkunst in Amsterdam 1600-1625
7023: OTTENHEYM, K. ET AL. - Vicenzo Scamozzi, architect te Venetië. De grondgedachte van de universele bouwkunst. Villas en landgoederen.
4599: OTTENHEYM, K.; MOSSAKOWSKI, S. ET AL. - Tilman van Gameren. Een Nederlandse architect aan het hof in Polen. 1632-1706.
400439: OTTENHEYM, K. - Schoonheid op maat. Vincenzo Scamozzi en de architectuur van de gouden eeuw.
406248: OTTENHEYM, K. ET AL. - seer magnifick stadthuys. Tien studies stadhuis Maastricht.
16240: OTTENHEYM, K., TERLOUW, W., ZOEST, R. VAN (ED.) - Daniel Marot. Vormgever van een deftig bestaan.
1102: OTTENHEYM, K. ET AL. - Vicenzo Scamozzi, Venetian architect. The idea of a universal architecture. Villas and country estates.
414363: OTTENHOF, F. - Goedkope arbeiderswoningen (1936)
17144: OTTENHOF, F. - Goedkoope arbeiderswoningen. Afbeeldingen van 28 projecten, ingezonden op de door de gemeente Amsterdam uitgeschreven prijsvraag.
414331: OTTENS, E. - 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam.
14367: OTTERSPEER, W. - Groepsportret met dame. De Leidse Universiteit. Het bolwerk van de vrijheid, 1575-1672.
15673: OTTERSPEER, W. - Werkplaatsen van wijsheid...wisselwerking Universiteiten leiden en Franeker.
415395: OTTEVANGER, A. - Stijl overal absolute leiding. De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Anthony Kok.
418586: OTTEVANGER, A. - Stanley Spencer, Schilderkunst tussen Hemel en Aarde.
423785: OTTEVANGER, A. - Stijl in Tilburg. Over de vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok.
416797: OTTINGER, D. ET AL. - Beckmann.
11924: OTTINGER, D. (ED.) - Magritte.
38687: OTTO, E. - biographischen Inschriften der ägyptischen Spätzeit.
422649: OTTOMEYER, H. - Biedermeiers Glück und Ende. Die gestörte Idylle 1815-1848
5716: OUBOTER - R.de Bruyn Ouboter
7090: OUD, I. - In de ban van Italië. Tekeningen uit een Amsterdamse verzameling.
409122: OUD, J.J.P. - Hollandse architectuur
422735: OUDE WEERNINK, W. - Spyker, een Nederlands fabrikaat. 1880 – 1926.
403614: OUDEN, A. DEN - hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland van 1840 tot heden (1994)
419544: OUDENAARDEN, J. (ED.) - Kop van Zuid, Rotterdam dynamic city.
6153: OUDHEUSDEN, J.L.G. VAN; VERBOOM, J.A.M. - Herstel- en vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden.
4949: OUDHEUSDEN, J. VAN - Sint Jan van s-Hertogenbosch.
417446: OUDHEUSDEN, J.VAN; TUMMERS, H. - grafzerken van de Sint Jan te s-Hertogenbosch. COMPLETE SET.
10047: OUDHEUSDEN, J.VAN; VOS, A. (ED.) - wereld van Bosch.
2264: OUDHEUSDEN, J.L.G. VAN - Brabantia nostra.
2230: OUDHEUSDEN, J.; KOLDEWEIJ, J. ET AL. - Welt von Bosch.
35162: OUDIN, J. - Manuel darcheologie religieuse, civile et militaire.
25302: OUDSTEN, A.DEN - botanisch kabinet. Herbaria, houtverzamelingen, aquarelllen & boeken uit vier eeuwen.
22263: OURSEL, R - Romanisches Burgund.
419736: OURSEL, G. - art de Bourgogne.
2946: OURSEL, H. - Musee des Beaux-Arts de Lille.
421621: OUSPENSKY, P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke
421620: OUSPENSKY, P.D. - Tertium organum. Een sleutel tot de raadselen der wereld.
405112: OUSPENSKY, P.D. - nieuw model van het heelal.
5237: OUSSOREN, P.; OOST, G. - Met harp en al. Psalmen van David.
406838: OUT, J. ET AL. - Bussum in historisch perspectief. Tussen Vecht & Eem
423204: OUTRAM, D. - Panorama of the enlightenment
419103: OUWEHAND, A. ET AL. - Van wijken weten.
5641: OUWERKERK, A. - Tussen kunst en publiek. Een beeld van de kunstkritiek in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw
402508: OUWERKERK, A. - Romantiek aan het Spaarne.
10972: OVEN, S. VAN - cheque.
35078: OVERBEEK, R.; M. V.D. HEIDE - Jo Boer (1895-1971). Architect uit Groningen
34341: OVERBEEKE, E. - Muzikale dubbellevens.
2467: OVERBEEKE, A. V. - Monnickendam in Waterland. Landschap en stadsbeeld vanaf de Middeleeuwen
416448: OVERY, P. ET AL. - Rietveld Schröder Huis.
406158: OVIDIUS - Minnekunst.
9312: OWEN, A.C. - art schools of mediaeval christendom.
411662: GREY OWL - adventures of Sajo and her beaver people.
890: OXENAAR, R.W.D. - Sjoerd Buisman, 1967-1992.
412344: OXENAAR, R.W.D. - Bart van der Leck 1876-1958. A la recherche de limage des temps modernes.
35091: OXENAAR, A. - Jo Coenen. Architect.
3490: OXENAAR, R.W.D. - David Nash. Wood quarry.
412192: OXENAAR, R.W.D. ET AL. - Kröller-Müller. Honderd jaar bouwen en verzamelen.
5199: OXENAAR, R.W.D. - Bart van der Leck, 1876-1958.
5421: OZINGA, M.D. - Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel VI. De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen.
416594: OZINGA, M.D. - protestantsche kerkenbouw in Nederland van hervorming tot Franschen tijd.
16859: OZINGA, L.R.P. ET AL. - Romeinse castellum te Utrecht.
9319: OZINGA, M.D. - Opus musivum. Een bundel studies aangeboden aan Professor Doctor M.D.Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962.
19738: PéRIER-DIETEREN, C. - Dirk Bouts. Het volledige oeuvre
9519: PöLNITZ, G. FREIHERR VON - Venedig.
9328: PéE, H. - Palastbauten des Andrea Palladio.
8868: PöLNITZ, S. VON - Bamberger Kaisermäntel.
21352: PäCHT, O. - Van Eyck. Die Begründer der altniederländischen Malerei.
12747: PéE, W. - Album Wiilem Pée.
15300: PAAP, W. - Alphons Diepenbrock. Een componist in de cultuur van zijn tijd.
410280: PAARDT, R.VAN DER - Klassiek profielen.
3074: PAARDT, R.VAN DER ET AL. - Orpheus.
3300: PAARLBERG, S. (ED.) - Griekse goden en helden in de tijd van Rubens en Rembrandt.
17985: PAARLBERG, S. ED.) - Jacob Gerritsz. Cuyp.
39809: PAASSEN, D.VAN; PASSENIER, A. - Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte. Een bronnenonderzoek.
411368: PAAVOLA, A.-L. (ED.) - Ars ecclesiastica. The church as a context for visual arts.
6900: PABST, F. - Vincent van Goghs poetry albums.
435: PACCAGNINI, G. - Simone Martini.
400107: PACHNICKE, P.; HONNEF, K. - John Heartfield.
415489: PACINI, P. - Esposizioni futuriste 1912-1918.
2721: PADOVANI, C.; ROSSI, F. - Dipinti di antiche dimore. La pittura fiamminga e olandese nelle raccolte del Museo di Castelvecchio.
2292: PADRON, M.D. - Museo del Prado. Catalogo de pinturas. I. Escuela flamenca siglo XVII.
422414: PADROS, M.R.; SUREDA, J. ET AL. - Cathalonia. Arte gotico en los siglos XIV-XV.
38395: PAEPE, E. DE I.AL. - Marie Henri MacKenzie. Van grachtenpand tot muurhuis
420196: PAFFRATH, A. - Bernhard von Clairvaux. Leben und Wirken
3652: PAGé, S. ET AL. - art en Belgique. Flandre et Wallonie au XXe siecle. Un point de vue.
424024: PAGE, R.I. - Chronicles of the Vikings. Record, memorials and Myths.
34105: PAGE, S.; BOIS, Y.-A. ET AL. - Pierre Bonard. The work of art, suspending time.
410110: PAGE, J.L.W - North coast of Cornwall. Its scenery, its people, its antiquities and its legends.
37515: PAGE, S.; BILLETER, E. - Sophie Taeuber.
589: PAHLKE, R. - Munch revisited. Edvard Munch and the art of today.
412132: NAM JUNE PAIK - Videotime. Videospace.
402764: PAINE, R. T.; SOPER, A. - art and architecture of Japan.
411462: PAJARES-AYUELA, P. - Cosmatesque ornament. Flat polychrome geometric patterns in architecture.
38337: PAL, PRATAPADITYA; FOURNIER, L. - Merveille de lart bouddhique. Alchi-Ladakh.
415559: PALAZZESCHI, A. - futurismo.
7488: PALLADIO; QUENTIN HUGHES, J. - fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, raccolti ed illustrati sa Ottavio Bertotti Scamozzi.
15036: PALLADIO, A.; PLACZEK, A.K. - Andrea Palladio. The four books of architecture.
419040: PALLISER, BURY - Histoire de la dentelle.
921: PALLOTTINO, M. - Etruscologia.
35250: PALLOTTINO, M. ET AL. - Etrusques et lEurope.
9334: PALLUCCHINI, R. - Die venezianische Malerei des 18. Jahrhunderts.
23252: PALLUCCHINI, R. ET AL. - Da Tiziano a El Greco. Per la storia del Manierismo a Venezia. 1540-1590.
6799: PALMER, A. - Glass in early America. Selections from the Henry Francis du Pont Winterthur Museum.
5232: PALUDAN, CH. - Alverdens broderier i kunstindustrimuseet.
413281: PAMPUS, C.VAN - H.H.Breitner 1857-1923. Aquarellen en tekeningen.
417608: PAMUK, O. - Istanbul. Herinneringen en de stad.
413333: PANAMARENKO - Panamarenko 1967-1997.
2978: PANAZZA, G. - Pinacoteca e i musei de Brescia.
407586: PANDE, ALKA - Masterpieces of Indian art.
410096: PANDERS, J. - underdrawing of Giovanni di Paolo.
409236: PANHUYSEN, P. - Number made visible. The story of the magic square of 8 by Benjamin Franklin.
9926: PANNEKOEK, A.J. - Geological history of The Netherlands.
417395: PANNEKOEK, G.H. - herleving van de Nederlandsche boekdrukkunst sedert 1910.
412364: PANNEKOEK, G.H. - verluchting van het boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
405792: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK - Prenten, gedichten & enige aantekeningen.
2901: PANNEWITZ, A.VON - Formenlehre der Romanischen Baukunst in ihrer Anwendung auf den Quaderbau.
38603: PANNHUYSEN, G.W.A. - Studieën over maastricht in de dertiende eeuw.
39400: PANNIER, L.; COKE, J. - debat des herauts darmes de France et dAngleterre suivi de The debate between the heralds by John Coke.
9341: PANOFSKY, E. - Early Netherlandish painting. Its origins and character.
9338: PANOFSKY, D., PANOFSKY, E. - Pandoras box. The changing aspects of a mythical symbol.
10381: PANOFSKY, E. - Problems in Titian, mostly iconographic.
4734: PANOFSKY, E. - Leben und die kunst Albrecht Dürers.
418795: PANOFSKY, E. - Grabplastik. Vier Vorlesungen..
416971: PANOFSKY, E. ET AL. - Max J.Friedländer ter ere van zijn negentigste verjaardag.
33943: PANOFSKY, E. - altniederländische Malerei. Ihr Ursprung und Wesen.
24082: PANOFSKY, E. - Abbot Suger on the abbey church of St.-Denis and its art treasures.
1599: PANOFSKY, E. - Büchse der Pandora. Bedeutungswandel eines mythischen Symbols.
13933: PANOFSKY, E. - Renaissance and renascences in Western art.
17842: PANOFSKY, E. - Iconologische studies. Themas uit de oudheid in de kunst van de renaissance.
402668: MIDDELEEUWS PANORAMA. - Librero, 2001. 336 pp., sumpt. ill. in col., 4to, boards/d-j. Also available in English
409966: PANTENS, C. - Handschriften met miniaturen 1460-1486.
10082: PANTHEON, R.; SVEVO, B.C. - Fabbriche romane del primo 500. Cinque secoli di restauri.
400652: PANVINI, B. - biografie provenzali. Valore e attendibilita.
5490: PAOLI, M. - edizioni del quattrocento in una raccolta toscana. Gli incunaboli della Biblioteca Statale di Lucca. Catalogo descrittivo. Volume I: A-L.
419394: PAOLI, M. - Jan Van Eyck, alla conquista della Rosa.
6601: PAOLINI, G. ET AL. - Paolo Mussat Sartor. Viaggio continuo.
10627: PAOLUCCI, A. - laboratorio del restauro a Firenze.
843: PAPADAKIS, A.; WATSON, H. (ED.) - New classicism. Omnibus volume.
6959: PAPAGEORGIOU, A. - Stadtkerne im Konflikt. Die historischen Stadtkerne und ihre Rolle im künftigen räumlichen Gefüge.
10913: PAPAPANOS, K. - Embroideries and jewellery of Greek national costumes.
2100: PAPILLON, G. - Musée céramique de Sevres. Guide illustré.
423892: PAPPAS, G. (ED.) - Justification and knowledge. New studies in Epistemology. (part 17)
423316: PAPPE, B. ET AL. - Miniaturen des Rokoko aus der Sammlung Tansey
405702: PAQUET, M. - Corneille.
10962: PARé, AMBROISE; BOUSSEL, P. - Ambroise Paré. Des monstres, des prodiges, des voyages.
418834: PAREDES, C. ET AL. - Wandtapijten van de Spaanse kroon. De gouden eeuw van Brussel.
35801: PARES, B. (INTROD.) - Letters of the Tsaritsa to the Tsar 1914-1916.
3362: PARET, P. - Art as history.
400237: PARINAUD, A. ; RAGON, M. ET AL. - maison de demain.
15984: PARINAUD, A. - Barbizon. The origins of impressionism.
9548: PARIS, L. - Toiles peintes et tapisseries de la ville de Reims ou la mise en scene du Théatre des Confreres de la Passion.
39288: PARIS, G.; BOS, A.; BERNEVILLE - vie de Saint Gilles oar Guillaume de Berneville.
420778: PARISSIEN, S. - Palladian style
420895: PARISSIEN, K. - Interiors. The home since 1700.
407258: PARISSIEN, S. - Regency style.
421612: PARKER, M. - Seamus Heany. The making of the poet.
423644: PARKER, G. - Global crisis. War, climate change and catastrope in the seventeenth century
4436: PARKER, K.T. - North Italian drawings of the quattrocento.
418159: PARKER, K.T. - drawings of Antoine Watteau.
413621: PARKER, G. - spaanse leger in de Lage Landen.
12575: PARKER, K.T. - Catalogue of the collection of drawings in the Ashmolean Museum. Italian Schools. Text and Plates vols.
423877: PARKES, M.B. - English cursive book hands 1250-1500
9762: PARKINSON, R. - Catalogue of British oil paintings 1820-1860.
412416: PARRIS, L. - John Constable. Further documents & correspondence.
3970: PARROT, A. ET AL. - Vingt ans dacquisitions au Musée du Louvre, 1947-1967.
6218: PARRY, L. - William Morris and the Arts & Crafts movement. A source book.
410312: PARRY, A.A. - Blameless Aegisthus. A study of Amumon and othe Homeric epithets.
5947: PARSHALL, P.; SCHOCH, R. - Origins of European printing. Fifteenth-century woodcuts and their public.
422127: PARYS, H.C. VAN - Inventaire analytique du fonds Houwaert-De Grez
37315: PARYS, J.VAN - Masereel. Een biografie.
422485: PAS, W. VAN DER - Tussen Vecht en Ouderijn. Beschrijvende geschiedenis van Noord-West Utrecht naar aanleiding van het eeuwfeest der R.K. parochie Kockengen.
420488: PAS, J. - Belgisch kunstboek 500 kunstwerken van van Eyck tot Tuymans
420945: PASCAL, BLAISE; DORIVAL, B. - Album Pascal.
39700: PASCAL - Discours sur les passions de lamour.
34800: PASCAL, B. - Pensees de Blaise Pascal.
408788: PASCHKE, R. (ED.) - Brandenburgische Denkmalpflege. Jahrgang 18. Heft 2.
405286: PASHITNOW, K.A. - Lage der arbeitenden Klasse in Russland.
419075: PASMAN, J. H. W. - Nederlands draver-stamboek. Deel II. 1906-1956.
2543: PASQUALINI, D.T.; SUET, B. - time of tea.
7719: PASQUIER, J. DU - Mobilier bordelais et parisien.
413475: PASSAMANI, BRUNO - Fortunato Depero.
413491: PASSAMANI, B. - Depero o del laboratoria teatrale.
15084: PASSERON, R. - Impressionist prints.
5446: PASSERON, R. - Daumier.
411734: PASTA, A.; ALIBERT, J.L. - Traite des pertes de sang chez les femmes enceintes.
406564: PASVEER, E.; WITSEN, P.P. - BVR NL. Ruimte en regie.
35058: PATER, WALTER - Gaston de Latour. An unfinished romance.
7754: PATERNOSTRO, Z. - Louis Eugene Boudin na colecao dos baroes de Sao Joaquim.
418583: PATHAK, A. - Indian Costumes.
422163: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden, Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814.
3036: PATMORE, D. - Modern furnishing and decoration.
11165: PATOUILLET, J. - Ostrovski et son theatre de moeurs russes.
14182: PATOUL, B.DE; SCHOUTE, R.VAN (ED.) - Primitifs flamands et leur temps.
424077: PAUL, J. - Histoir intellectuelle de l’Occident medieval.
9869: PAUL, E. - falsche Göttin. Geschichte der Antikenfälschung.
9400: PAUL, B. - Hugo von Tschudi und die moderne französische Kunst im Deutschen Kaiserreich.
417373: PAUL, T.; J. CLIFTON; A.K. WHEELOCK, J. BERGER HOCHSTRASSER, A.O. - Elegance and refinement. The still-life paintings of Willem van Aelst
4016: PAULI, G. - Max Liebermann. Des Meisters Gemälde.
402944: PAULIN, H. - Madagascar. Le domaine exterieure de la France.
23178: PAULIS, L. - Pour connaitre la dentelle
6953: PAULSON, R. - Emblem and expression. Meaning in English art of the eighteenth century.
418116: PAULTRE, R. - images du livre. Emblemes et devises
9722: PAULUS, H. - ikonographische Besonderheiten in der spätmittelalterlichen Passionsdarstellung Frankens.
406446: PAULUS, N. - Geschichte des Ablasses im Mittelalter.
38233: PAUPHILET, A. - Jeux et sapience du moyen age.
19507: PAUSEBACK, M. (ED.) - Max Liebermann in seiner Zeit.
423119: PAUSTOVSKIJ, K. - Onrustige jeugd
2309: PAUVERT, J.J. - Markies de Sade. In levenden lijve. Een natuurlijke onschuld (1740-1783). Pornograaf en stilist (1783-1814).
4818: PAUW-DE VEEV, L. DE - Bijdrage tot de studie van de woordenschat in verband met de schilderkunst in de 17de eeuw.
38771: PAUW, C. - Strubbelingen in stad en lande.
2382: PAUW-DE VEEN, L.DE - Hieronymus Cock. Prentenuitgever en graveur, 1507-1570.
7442: PAUWELS, H. - Jan Gossaert, genaamd Mabuse.
4386: PAUWELS, H. - genius van de kunsten (Guilaume de Groot 1839-1922).
4053: PAUWELS, H. (ED.) - Oaxaca. Magie van Mexico.
1769: PAUWELS, H. - Groeningemuseum. Catalogus.
9443: PAVLIK, M. - Barockarchitektur in Prag. Dialog von Material und Form.
407498: PAVLIK, M.; UHER, V. - Prague baroque architecture.
22294: PAVORD, A. - tulip.
418750: PAX, E. - Epiphaneia. Ein religionsgeschichtlicher Beitrag zur biblischen Theologie
417670: PAYEN, L. - lombre du portique. Poemes. WITH HANDWRITTEN LETTER.
39420: PAYEN, J.-CH. - Farai chansoneta novele. Hommage a Jean-Charles Payen. Essais sur la liberte creatrice au Moyen Age.
39028: PAYEN, J.CH. - livre de philosophie et de moralite dAlard de Cambrai.
413247: PAZ, O. ET AL. - Chillida.
421159: PAZ, O.; BARBIER, J.P. ET AL. - Ritual arts of the New World. Pre-Columbian America.
3188: PAZAUREK, G.E. - Gläser der Empire- und Biedermeierzeit.
422457: PEARSALL, D. - Gothic Europe 1200 – 1450.
409820: PECH, J. - Max Ernst. Skulpturen.
8136: PECKER, A. ET AL. - Veme Congres International de Transfusion Sanguine.
36443: PEDDEMORS, A.; SAMAMA, L. - Mozart en Nederland 250 jaar na dato.
417281: PEDDIE, R.A. - Conspectus incunabulorum. Part I.(A-B)/Part II. (C-G)
35501: PEDRETTI, C. - Leonard de Vinci architecte.
2822: PEDRETTI, C. - Leonardo. Studies for the Last Supper from the Royal Library at Windsor Castle.
418100: PEDROCCO, F. ET AL. - Veronese. Gods, heroes and allegories.
416849: PEDROCCO, F. - Titian. The complete paintings.
423460: PEE, H. - Johann Heinrich Schonfeld. Die Gemalde.
34252: PEER, H.F.VAN - Gezicht op Gorcum. Beeld van een stad.
9325: PEET, C. VAN DER - Paleizen in Utrecht
9448: PEETERS, K. - Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters.
7911: PEETERS, J.; SUTTON, P.C. - Paleis in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.
6871: PEETERS, A. - Antonietta Peeters. Swamp.
420310: PEETERS, K.C. - Eigen aard, grepen uit de Vlaamse folklore.
419160: PEETERS, P. (ED.) - Haarlem essays. Celebrating fifty international organ festivals.
417185: PEETERS, H. F. M. - Hoe veranderlijk is de mens? Een inleiding de historische psychologie.
416313: PEETERS, H. E TAL - Swifterbantcultuur. Een nieuwe kijk op de aanloop naar voedselproductie.
403778: PEETERS, C. - Sint Janskathedraal te s-Hertogenbosch.
404042: PEETERS, C. - Sint Janskathedraal te s-Hertogenbosch.
34524: PEETERS, J. - Guido Geelen/Beelden. Nicolette Smabers/Ontsnappingen.
15423: PEETERS, H. ET AL. - Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland.
11654: PEETERS, K.C. - Miscellanea Prof. Em.Dr.K.C.Peeters
11110: PEEW, CH. D. - Alte Häuser in Plovdiv.
3745: PEIL, D. - Zur angewandten Emblematik in protestantischen Erbauungsbüchern.
286: PEINTINGER, F.X. - Drachenkralle und Rattenschwanz. Das Tier in der ostasiatischen Kunst.
405260: PEL, J.A. - Lombok in detail.
12932: PELEMAN, B. - In het spoor van Uilenspiegel. Schalk en vrijheidsheld.
420181: PELICHET, E.; DUPERREX, M. - Jugendstil Keramik.
419268: PELISSIER, R. - Chine. Le troisieme geant. 4 vols. COMPLETE SET
404674: PELLANDERS, M. ET AL. - wonderjaren.
417280: PELLECHET, M. - Catalogue general des incunables des Bibliotheques Publiques de France. Abano-Biblia.
419322: PELLETIER, S.W. - Adriaen van Ostade. Etchings of peasant life in Hollands golden age.
23655: PELS, A. - Gebruik en misbruik des toneels.
6485: PELS, D. - zwak voor Nederland. Ideeën voor een nieuwe politiek.
410232: PELSDONK, J.; M. PLOMP - Hulde! Penningkunst in de Gouden Eeuw.
418247: PELSERS, L. (ED.0 - Jan van Munster. De energie van den beeldhouwer
12151: PELT, R.J. VAN - Architectural principles in the age of historicism.
33959: PENCK, A.R. - Sanfte Theorie über Arsch, Asche und Vegetation.
11966: PENKALA, M. - European porcelain. A handbook for the collector.
12137: PENKETH, S. - Concise illustrated catalogue of British paintings in the Walker Art Gallery and at Sudley.
1581: PENNEY, D.W. - Native American art.
422731: PENNINGA, F. - Bethlehemweg, het verhaal van de straat.
411878: PENNOCK, H. (ED.) - Schoonheid en burgerzin. Biedermeierkunst uit Wenen, 1815-1848.
3907: PENNY, N. - Piranesi.
416300: PENTZ, P. ET AL. - Koningen van de Noordzee, 250-850
14061: PEPLINKHUIZEN, C. - Art celestial. Paper offerings and textiles from China collected by Leo Haks.
407826: PERCIVAL, J. - roman villa. An historical introduction.
39446: PERCY, A.; CAZORT, M. - Italian master drawings at the Philadelphia Museum of Art.
414815: PEREIRA, F.A.B. - Gil Teixeira Lopes. Pintura, escultura e gravura/Painting, sculpture and engraving.
421518: PERERA, H. - Homenaje al profesor Hernandez Perera
3339: PERERA, H.L. DE - Vittore Carpaccio. La vie et loeuvre du peintre.
400900: PEREY, L. - Histoire dune grande dame au XVIIIe siecle. La comtesse Helene Potocka.
460: PEREZ, N.N. - Corpus Christi. Les représentations du Christ en photographie 1855-2002.
416735: PEREZ-TIBI, D. - Dufy
413767: PEREZ SANCHEZ, A.E. - Caravaggio y el naturalismo espanol.
408096: PEREZ, J.L. ET AL. - Ghetto schetsen. Verhalen uit het Joodsche volksleven.
404202: PEREZ, N.N. - Visions dOrient/Bilder vom Orient.
12285: PEREZ SANCHEZ, A.E. - Disegni Spagnoli.
12213: PEREZ SANCHEZ, A.E. - Museo del Prado. Catalogo de dibujos. I. Dibojos espanoles siglos XV-XVII.
15768: PEREZ SANCHEZ, A.E. - Goya and the spirit of enlightenment.
4223: PERGOLA, P. DELLA - Giorgione.
418534: PERGOLA, S. D., SWERLING, G. (ED.) - Simon Starling.
423282: PERICOLO, L.; STONE, D. (ED.) - Caravaggio. Reflections and Refractions.
24207: PERKS, W.A.G. - Zes eeuwen molens in Utrecht.
406696: PERKS, W. ET AL. - Utrechtse brandweer en het rand weren in Utrecht.
409268: PERL, J. - New art city.
402386: PERLICH, B.; G. V. TUSSENBROEK (EDS.) - Mittelalterliche Architektur. Bau und Umbau, Reparatur und Transformation. Festschrift für Johannes Cramer zum 60. Geburtstag
422424: PERLOVE, S. - Pursuit of faith. Etchings by Rembrandt
423888: PERMANYER, L. - Tapies and the new culture
407760: PERNAT, N. ET AL. - Expedition Zukunft - Science Express.
420093: PERNOT, F. - Seidenstrasse.
410194: PERNOUD, R.; VIGNE, J. - plume et le parchemin.
496: PERONI, A. ET AL. - Pavia Pinacoteca Malaspina.
421669: PEROUSE DE MONRCLOS, J.M. - Chateaux of the Loire Valley
1971: PEROUSE DE MONTCLOS, M.; SALET, M.F. - Vocabulaire de larchitecture. Principes danalyse scientifique.
415071: PERRAULT, G. - Paris sous loccupation.
413665: PERRE, H. VAN DE - Bruegel. Ziener voor alle tijden.
423213: PERREAU, S - Hyacinthe Rigaud. Le peintre des rois
400866: PERRIN, M.W.; PENFIELD, W. ET AL. - history and philisophy of knowledge of the brain and its functions. An Anglo-American symposium, LOndon, 1957.
2168: PERROT, P. - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam.
7695: PERRY-LEHMANN, M. - One hundred works on paper from the collection of the Israel Museum Jerusalem.
7166: PERRY CHAPMAN, H. ET - Jan Steen. Painter and storyteller.
420264: PERRY, J.C.; SMITH, B.L. (ED.) - Essays on Tang society. The interplay of social, political and economic factors.
419773: PERRY, J. ET AL. - Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994,
413005: PERRY, GRAYSON. - Guerrilla tactics.
12692: PERRY, G. - Paula Modersohn-Becker. Leven en werk.
423678: PERS, D. - verwarde adelaer en ontstelde leeuw waer in de spring-ader der beroerten, die in Duytsland en Nederland soo in den staet als religie, van Lutheri tijden af, onder keyser Karel V...zijn voorgevallen
34053: PERUCCHI, U. - Enzo Cucchi. Zeichnungen.
409378: PESCARZOLI, A. - libri di viaggio e le guide della raccolta Luigi Vittorio Fossati Bellani.
8207: PESCH, D. - Herdgussplatten. Bestandskatalog.
4336: PESINA, J. - Painting of the gothic and renaissance periods 1450-1550.
11083: PESINA, J. - Tafelmalerei der Spätgotik und der Renaissance in Böhmen 1450-1550.
402444: PESSOA, F.; ENZENSBERGER, H.M. - Poesie. Texte in zwei Sprachen.
423829: PESSOA, FERNANDO; WILLEMSEN, A. - Alvaro de Campos. Gedichten 1913-1922
420228: PET, P.C. - Met de trein door India.
4634: PETER, H. - Polynesier. Vikinger der Südsee.
420223: PETERS, N. - Dutch down under 1606-2006.
417760: PETERS, ARJAN - Eindelijk sneeuw.
414817: PETERS, L. - Atlas van het Stichts-Hollands grensgebied in de 19de eeuw.
413735: PETERS, E. - Naar de middeleeuwen. Het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht vanaf het begin tot 1882.
405782: PETERS, PH. ET AL. - John van t Slot. Schilderijen/Paintings/Dipinti.
35995: PETERS, M. ET AL. - Dromen van dordrecht. Buitenlandse kunstenaars schilderen Dordrecht 1850-1920.
8949: PETERSEN, E. - Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens.
405726: PETERSEN, A. - Irma Schatz.1949-1984. Tekeningen/Drawings
339: PETERSEN, A.; POOT, J. - Drawings sine 1960. Stedelijk Museum Amsterdam.
17590: PETERSEN, A. - Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren 20.
417681: PETITJEAN, G. - Opening doors. De kunst van/The art of Yuendumu.
38045: PETITJEAN, G. - Brook Andrew. Theme Park.
35224: PETITOT, M. - Repertoire du theatre francais. Comedies. Tome quatorzieme/Tome quizieme.
420744: PETRAGLIO, R. ET AL. - Apocalypse de Jean. Traditions exegetiques et iconographiques. IIIe-XIIIe siecles. Colloque 1976.
421400: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen.
6297: PETRI, F. - Kultur der Niederlande.
574: PETROVA, J. - Kunst + religie in Rusland.
419606: PETROVA, E. , I.A. - Kazimir Malevich. De jaren van de figuratie
409974: PETRS, F.E. - harvest of hellenism. A history of the Near East from Alexander the Great to the triumph of christianity.
417619: PETRUCCI, A. (ED.) - Catalogo delle edizioni dell elefante. Roma, Piazza dei Caprettari 70.
6999: PETRUCCI, A, - Cattedrali di Puglia.
415635: PETRUCCI, C.A. - Catalogo generale delle stampe Calcografia Nazionale.
405446: PETRUNKIEWITSCH, J.J. ET AL. - Zur Agrarbewegung in Russland.
418246: PETRUSA, S. ET AL. - Adriaan Rees. Zoekende reiziger/exploring wanderer.
412484: PETRUSA, S. - Siebe Hansma.
401320: PETRUSA, S. - Michel van Overbeeke.
419784: PETSOPOULOS, Y. (ED.) - Tulips, Arabesques & Turbans. Decorative Arts from the Ottoman Empire.
6075: PEUCKER, P.M. - Heerendijk. Hernhutters in IJsselstein, 1736-1770.
5480: PEVSNER, N.; HONOUR, H.; FLEMING, J. - Lexikon der Weltarchitektur.
420663: PEVSNER, N. - history of building types.
403992: PEVSNER, N. - Victorian and after. Studies in art, architecture and design.
418279: PEYRE, Y. - Mallarme, 1842-1898. Un destin decriture.
419604: PEYREFIFTE, A. - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
421490: PFäNDTNER, K.-G. - Salzburger Missale. Bayerische Staatsbibliothek
400864: PFAHLER, G. - Handbuch deutscher Alterthümer.
417910: PFANDL, L. - zehnte Muse von Mexico. Juana Ines de la Cruz.
410272: PFANDL, L. - Geschichte der Spanischen Nationalliteratur in ihrer Blütezeit.
405948: PFANNENSCHMIDT, E.-E. - Hedendaags kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant.
407588: PFANNMüLLER, G. - In search of dignity.
3061: PFARR, U. - Franz Xaver Messerschmidt. Menschenbild und Selbstwahrnehmung.
423979: PFEIFFER, F.; BARTSCH, K. - Partonopier und Meliur. Konrads von Würzburg
419483: PFEIFFER, B. B.; WOJTOWICZ, R. (ED.) - Frank Lloyd Wright & Lewis Mumford. Thirty years of correspondence.
415947: PFEIFFER, B.BROOKS - Frank Lloyd Wright. Treasures of Taliesin. Seventy-six unbuilt designs.
423505: PFEIJFFER, I.J. ET AL. - avond van het liefdeslied. Alle 13 goed
34856: PFEIJFFER, I.L. - antieken.
418921: PFEIL, T. - Tot redding van het vaderland. Overheidsfinanciën Bataafs-Franse tijd.
23045: PFISTER, K. - Herkules Segers.
9430: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen
779: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
418444: PHILIPP, K., BACH, E. - Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen.
416752: PHILIPP, M. - Schrecken und Lust. Die Versuchung des Heiligen Antonius von Hieronymus Bosch bis Max Ernst.
421913: PHILIPP, M. - Dionysos. Rausch und Ekstase
422909: PHILIPPA, M. (RED.) - Etymologisch woordenboek van het Nederlands. (A – E)
423534: PHILIPPART, G. - legendiers latins et autres manuscrits hagiographiques
7331: PHILIPPI, A. - Blüte der Malerei in Belgien. Rubens und die Flamländer.
2081: PHILIPPI, A. - Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland und den Niederlanden.
423458: PHILIPPOT, P. - Pittura fiamminga e Rinascimento italiano.
412814: PHILIPPOWICH, E.VON - Elfenbein.
5503: PHILIPPS DAR, A.; BONSANTI, G. - Donatello e i suoi. Scultura Fiorentina del primo Rinascimento.
13023: PHILIPS, J.F.R. ET AL. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
11017: PHILIPSE, C. ET AL. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beverland anno 1953.
12763: PHILLIPI, A. - Blüte der Malerei in Holland.
13689: PHILLIPS, T. - Music in art through the ages.
36309: PHILLIPS, R. - Houses for moderate means.
851: PHILLIPS, D. - Phillips Collection catalogue. A museum of modern art and its sources.
420030: PHILLIPS, A. - Freud. De geboorte van een psychoanalyticus.
416939: PHILLIPS, D. - leadership of Giorgione.
409590: PHILLIPS, C. - Tizian.
34583: PHILLIPS, L. - Pierre et Gilles.
1653: PHILLIPS, D.W. - catalogue of the collection of American paintings in The Corcoran Gallery of Art.
3446: PHILLIPS, L.; PRIBCE - Fine old master paintings.
421928: PHILLIPS, J. - In naam van God. Een nieuwe geschidenis van de kruistochten.
418457: PHILLPOT, C.; TARSIA, A. - Live in your head. Concept and experiment in Britain 1965-75.
418708: PHILON DALEXANDRIE; CADIOU, R. - migration dAbraham.
420157: PHOENIX - Meubileer-inrichting De Phoenix, amsterdam.
408856: PHYSICK, J.; DARBY, M. - Marble halls. Drawings and models for victorian secular buildings.
37833: PIAGET, A.; DROZ, E. - Pierre de Nesson et ses oeuvres.
415605: PIANTONI, G.; SUSINNO, S. ET AL. - Nazareni a Roma/Die Nazarener in Rom
9468: PIANZOLA, M. - Bauern und Künstler. Die Künstler der Renaissance und der Bauernkrieg von 1525.
7278: PICARD, G.CH. ET AL. - Recherches archeologiques franco-tunisiennes a Mactar. I. La Maison de Venus.
35056: PICARD, CH. - Manuel darcheologie grecque. La sculpture.
401966: PICASSO - Carnet de Paris.
417757: PICCARD, GERHARD - Wasserzeichen und Filigranologie, Beiträge einer Tagung zum 100. Geburtstag
416836: PICHARD, P. - Tanjavur brhadisvara. An architectural study.
403372: PICHOIS, C.; RUCHON, F. - Iconographie de Charles Baudelaire.
400387: PICHOIS, C.; ZIEGLER, J. - Baudelaire. Een biografie.
11997: PICHOIS, C. ET AL. - Baudelaire.
422677: PICHON, L. - new book-illustration in France.
418963: PICKARD-CAMBRIDGE, A. - dramatic festivals of Athens.
410926: PICKERING, F.P. - Literature & art in the middel ages.
37491: PICKFORD, C.E. - Lancelot du Lac. 1488.
38653: PICKVANCE, R. - Degas sculptor.
3035: PICKVANCE, R. - Manet.
38923: PICON, G.; CORNAILLE, R.; HERSCHER, G. - Victor Hugo dessinateur.
11198: PICTON, J.; MACK, J. - African textiles.
327: PIDOLL, K.VON - Aus der Werkstatt eines Künstlers. Erinnerungen an den Maler Hans von Marées.
6135: PIEBENGA, J. - Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse.
407884: PIEHLER, P. - visionary landscape. A study in medieval allegory.
11201: PIEPER, P. - deutschen, niederländischen ind italienischen Tafelbilder bis um 1530.
1818: PIERPONT, I.DE; COCQ, V.LE; AUSTEN, G.VAN - Au Congo et aux Indes. Les Jesuites aux missions.
3442: PIERRE, A.L. - Cathédrales de France. Arts, techniques, société.
4751: PIERRON, S. ET AL. - cercle damis. Belgische kunstenaars getuigen van hun tijd.
12591: PIERRON, S. ET AL. - Un cercle damis. Belgische kunstenaars getuigen van hun tijd.
4333: PIERRON, S ET AL. - Ensor en de XX aan de kust. Blankenberge en de verzameling Henri van Cutsem.
9547: PIESKE, CH. - Bürgerliches Wandbild 1840-1920. Populäre Druckgraphik.
5738: PIESKE, C. - Druckgraphik des Stadtmuseums Stettin bis 1945. Stiftung Pommern Kiel. Museum der Hansestadt Greifswald.
423788: PIETERS, J. - Moments of negotiation. The new historicism of Stephen Greenblatt.
413789: PIETERS, GUY - Portretten en zelfportretten van Paul Delvaux.
406272: PIETERS, D. - Uit de collectie. Stedelijk Museum Amsterdam.
405658: PIETERS, D. (ED.) - survey of the collection. Stedelijk Museum Amsterdam.
12979: PIETERS, A. - Sieraden zelf maken.
8517: PIETERSE, COENRAAD - Uitvoerig verslag der feestelijkheden bij de plechtige opening der haven,- kanaal- en spoorwegwerken te Vlissingen door zijne majesteit Willem III...op 7,8,9 en 10 september 1873.
7907: PIETERSMA, A.; SMIT, L.L.M. - Burgerwezen van Utrecht. 500 jaar stichting van Evert Zoudenbalch.
8296: PIETRANGELI, C. ET AL. - Vatican Pinaceteca. Index.
36999: PIETSCH, U. - Meissener Porzellan und seine ostasiatischen Vorbilder.
36009: PIETSCH, U. ET AL. - Rainer Kriester. Skulpturen.
7160: PIFFERI, E. - Lago di Como.
9476: PIGNATTI, T. - Pietro Longhi dal disegno al pittura.
8649: PIGNATTI, T. - Pietro Longhi.
4612: PIGNATTI, T. - Museo Correr.
423235: PIGNATTI, T.; PEDROCCO, F. - Giorgione
416868: PIGNATTI, T. - Veronese, Catalogo completo dei dipinti.
3648: PIGNATTI, T. - Giorgione. Complete edition.
13078: PIGNATTI, T.; ROMANELLI, G. - Drawings from Venice. Masterworks from the Museo Correr, Venice.
11331: PIIPPO, K. - XII International poster biennal in Finland 97.
417937: PIJFERS, H. - Memoriale. Een eeuw katholiek leven in Nederland.
2364: PIJL, L. (ED.) - van Cuyp tot Rembrandt. De verzameling Cornelis Hofstede de Groot.
420724: PIJNACHER HORDIJK, C. - Willelmi capellani in Brederode. Chronicon
408850: PIJNAPPEL, J.; SCHEEPMAKER, N. - Arja van den Berg. Grafisch werk.
2141: PIJNAPPEL, J. - Maleisch-Hollandsch woordenboek.
421246: PIJNAPPEL, J. - Marina Abramovic. Cleaning the house.
423049: PIJPER, W.; VESTDIJK, S. - Merlijn. Het ontstaan van een opera in brieven en documenten.
11238: PIJPER, W. - Hommage a Willem Pijper. 10 compositions.
38769: PIJPER, F. - Martelaarsboeken.
86: PIJZEL-DOMMISSE, J. - is poppe goet en anders niet. Het poppenhuis in het Frans Halsmuseum.
421530: PIJZEL-DOMMISSE, J. (ED.) - Nederland dineert. Vier eeuwen tafelcultuur
3371: PIJZEL-DOMMISSE, J. - is poppe goet en anders niet. Het poppenhuis in het Frans Halsmuseum.
16217: PIJZEL-DOMMISSE, J. - poppenhuis van Petronella de la Court.
1095: PIJZEL-DOMMISSE, J. - Haags goud en zilver. Edelsmeedkunst uit de Hofstad.
420183: PIKE, D.G. - Anasazi. Ancient peopleof the rock.
416270: PIKKEMAAT, G. - Eleonore van Aquitanië.
416569: PILLER, M. - Escher meets Islamic Art
2918: PILLET, CH. - Madame Vigee-le-Brun. Les artistes celebres.
415537: PILON, VENO - oracle des peintres a Paris. Devinettes pour les amis curieux et connaisseurs. Typogrammes de Jean Vodaine
8269: PINDBORG, J.J.; MARVITZ, L. - dentist in art.
9482: PINDER, W. - Der Naumburger Dom und seine Bildwerke.
9480: PINDER, W. - Die Kunst der deutschen Kaiserzeit bis zum Ende der staufischen Klassik. Geschichtliche Betrachtungen über Wesen und Werden deutscher Formen.
39292: PINET, M.-J.; PISAN - Christine de Pisan. Etude biographique et litteraire.
419287: PINETTE, M. - Couleurs dItalie, couleurs du Nord. Peintures étrangères des musées dAmiens.
419708: PINGEOT, A. ET AL. - sculpture francaise au XIXe siecle.
5682: PINI, I. ET AL. - Archäologischer Anzeiger. 1982. Heft 4.
423703: PINKER, S. - Hoe de menselijke geest werkt.
34509: PINNER, H.L. - world of books in classical antiquity.
14264: PINON, R. ET AL. - Liefde en huwelijk. Aspecten van het volksleven in Europa.
409280: PINSON, K.S. - Yivo annual of Jewish social science. Volume VI.
417985: PINTARIC, H. V. - Vienna 1900. The Architecture of Otto Wagner.
4921: PIOTROVSKI, M.B.; VRIEZE, J. (ED.) - Hemelse kunst, aardse schoonheid. Kunst van de Islam.
4340: PIOTROVSKY, B. - Ourartou.
17776: PIOTROVSKY, M.B.; E.W. VEEN; H. V. OS; J. STUMPEL; B. ASVARISJTSJ; M. SJLIKEVTITSJ; M. DEDI - Caspar David Friedrich & the German romantic landscape
9483: PIOVENE, G., - Lopera completa di Giambattista Tiepolo.
415459: PIRANG, H. - Baltische Herrenhaus. I. Die älteste Zeit bis um 1750. II. Die Blütezeit um 1800.
406022: PIRELLI - Calendario Pirelli 1964-2007.
9746: PIRENNE, L.P.L. - Rijksarchieven in Nederland.
8225: PIRENNE, HENRI - Hommages et souvenirs.
11480: SCHüLLER-PIROLI - 2000 Jahre Sankt Peter. Die Weltkirche von den Anfängen bis zur Gegenwart.
11046: PIROTTE, PH. ET AL. - Jan Cox.
12898: PIROVANO, C. (ED.) - Terza Mostra Internazionale di Architettura/Third Internatioal Exhibition of Architecture. Venice project
12584: PIROVANO, C. (ED.) - Biennale di Venezia. Settore arti visive. Catalogo generale.
10966: PIROVANO, C. - Collezioni Civiche di Como: proposte, scoperte, restauri.
5852: PISANO, R.G. - tile club and the aesthetic movement in America.
423290: PISANO, R. - William Merrit Chase. Volume 2. Portraits in oil.
9488: PIT, L. - Veel liefs voor Liesbeth.
5315: PITON, C. - costume civil en France du XIIIe siecle au XIXe siecle.
3357: PITT, A. - Catalogus van goud en zilverwerken benevens zilveren, loden en bronzen plaquetten.
35326: PIZZUTI, G.M. - ultimo dio. Ultimita e ulteriorita del pensiero teoretico.
418667: PLöGER, J. G.; WEBER, H. J. (ED.) - Diakon. Wiederentdeckung und Erneuerung seines Dienstes.
422696: PLA, JOSEP - grijze schrift
9428: PLACZEK, A.K. - fantastic engravings of Wendel Dietterlin.
409704: PLADEVALL, A. - monestirs catalans.
407816: PLAMPER, S. - Figuren/Figures. Geënsceneerde fotografie.
418312: PLANCHE, G. - Etudes sur les arts.
414045: PLANCK, MAX - Einführung in die allgemeine Mechanik.
9492: PLANTENGA, J.H. - architecture religieuse dans lancien duché de Brabant depuis le règne des archiducs jusquau gouvernement autrichien (1598-1713).
9491: PLANTENGA, J.H. - Academie van s-Gravenhage en haar plaats in de kunst van ons land. Gedenkboek, 1682-1937.
17091: PLANTENGA, H. - Rietveld. Uit de verzameling van het Stedelijk. Meubels/Furniture
416232: PLAS, M.VAN DER - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. GEBONDEN EDITIE.
408524: PLAS, M.VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter.
4344: PLASSCHAERT, A. - schilder H.Wiegersma. Inleiding en gegevens.
414435: PLASSCHAERT - Jan Toorop.
35229: PLASSMANN, O. - Zeichnungen Heinrich Aldegrevers.
422994: PLATO. - ideale staat. Politeia.
6811: PLEIJ, H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven
417748: PLEIJ, H. - eeuw van de zotheid.
406616: PLEIJ, H. - Kleuren van de middeleeuwen.
22324: PLEIJ, H., ET AL. - nyeuwe clucht boeck. zestiende-eeuwse anekdotenverzameling.
16470: PLEIJ, H., ET AL. - Vastenavond-Carnaval. Feesten van de omgekeerde wereld.
15226: PLEIJ, H. - gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen.
10100: PLEIJ, H. ET AL. - Sebastiaan, martelaar of mythe.
415261: PLEISTER, W. - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel europäischen Kunst.
410798: PLEKET, H.W. - Greek inscriptions in the Rijksmuseum van Oudheden at Leyden.
4054: PLEMPER, P. - Keuren, ordonnantien, extracten....van de heerlykheid Nieukoop en Noorden.
16472: PLENDERLEITH, H.J. - conservation of antiquities and works of art. Treatment, repair and restoration.
419461: PLESSEN, M.L.VON; BRYANT, J. - Art and design for all. The Victoria and Albert Museum.
854: PLEVIER, J. - Katwijk Aardewerk en Klinkenberg Zeist 1916-1996. Kroniek van een pottenbakkersfamilie.
9502: PLIETZSCH, E. - Holländische und flämische Maler des XVII. Jahrh.
9503: PLIETZSCH, E., - Vermeer van Delft.
9463: PLIETZSCH, E. - Gerard Ter Borch.
405126: PLIETZSCH, E. - Vermeer van Delft.
9219: PLOEG, P. V.D.; C. VERMEEREN (ED.) - Princely Patrons. The collection of Frederick Henry of Orange and Amalia of Solms.
7689: PLOEG, P. VAN DER - Vorstelijk verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia.
5328: PLOEG, P.VAN DER; BUVELOT, Q. - Met hart en ziel. Frits Duparc als directeur van het Mauritshuis, 1991-2008.
4431: PLOEG, P. VAN DER; RUNIA, E.; SUCHTELEN, A. VAN - Dutch and Flemish old masters from the Kremer collection.
23347: PLOEG, F. VAN DER; ZONNEVYLLE-HEYNING, C.E. - Brave koppen en gladde aengesigten. De Goese schutters en hun schilders: C.W.Eversdijck, W.C.Eversdijck en P.Peuteman.
420413: PLOEG FALLON, M.K.VANDER - Gerard de Lairesse and the audience for the antyk.
420321: PLOEG, P.VAN DER ET AL. - Rembrandt, een jongensdroom. 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst. De collectie Kremer.
423242: PLOEG, P. VAN DER I.A. - Niederländische Malerei. Die Sammlung Kremer
11574: PLOEG, L.VAN DER - Theramenes en zijn tijd.
12011: PLOENNIES, MARIE, DE; PIRE, L. - Legendes et traditions de la Belgique.
9507: PLOKKER, J.H. - créateur schizophrène
411604: PLOKKER, J.H. - Artistic self-exprression in mental disease.
7558: PLOMP, M. - In Italiën Geteekent. Nederlandse 17de-eeuwse tekeningen uit het bezit van Teylers Museum.
7555: PLOMP, M.C. - Dutch drawings in the Teyler Museum. Volume II. Artists born between 1575 and 1630.
6828: PLOMP, M.C. - Hartstochtelijk verzameld. Vol. 1: 18de-eeuwse Hollandse verzamelaars van tekeningen en hun collecties. Vol. 2: Beroemde tekeningen in 18e-eeuwse Hollandse collecties.
6631: PLOMP, M.C; DOMELA NIEUWENHUIS, E. - Werken op papier tot 1850. De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht 7
3835: PLOMP, M. - manierismo olandese. Hendrick Goltzius e i suoi allievi. Stampe dalla collezione Remondini.
34881: PLOMP, N. - Album van Woerden en omstreken 1873.
418865: PLOMTEUX, H.; ANGELET, C. - Langue, dialecte, litterature. Etudes romanes a la memoire de Hugo Plomteux.
5725: PLON, E. - Thorvaldsen: his life and works.
19937: PLOTZEK, J.M. ET AL. - Glaube und Wissen im Mittelalter. Die Kölner Dombibliothek.
421085: PLOTZEK, J. (ED.) - Andachtsbucher des mittelalters aus privatbesitz.
25110: PLOTZEK, J.M. ET AL. - Biblioteca Apostolica Vaticana. Liturgie und Andacht im Mittelalter.
2491: PLOWMAN, J. - craft of handmade paper. A practical guide to papermaking techniques.
407338: PLUIJM, J.E.VAN DER - vestingstad Grol in de kaart gekeken.
9512: PLUIS, J. - Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw/Bibelfliesen. Biblische Darstellungen auf niederländischen Wandfliesen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert.
154: PLUIS, J. - Fries Aardewerk. VI. Harlingen. Producten 1720-1933
11460: PLUIS, J. - Fries aardewerk. I. Kingma - Makkum.
6988: PLUIS, J. - Nederlandse tegels 1900-2000.
12639: PLUMART, R. - Jeroen Hermkens. Oeuvre grave et lithographie 1982-2003.
24760: PLUMMER, J. - getijdenboek van Catharina van Kleef.
421795: PLUMPTRE, G. - Garden ornaments. Five hundred years of history and practice
405304: PLUMRIDGE, A.; MEULENKAMP, W. - Brickwork. Architecture & design.
421684: PLUNKETT, J.; WIENERS, B. (ED.) - Burning man. Photogr.by Barbara Traub et al.
419837: PLUTARQUE; BURETTE, M. - Dialogue sur la musique.
415425: PLUVINEL, A. DE LA BAUME - Maneige Royal/ Reitkunst/ Königliche Reitschul
16478: PLUYM, W. VAN DER - Vijf eeuwen binnenhuis en meubels in Nederland, 1450-1950.
3679: PLUYM, A.J. - H.Sacrament van Mirakel en de H.Stede te Amsterdam.
410814: POCHAT, G. - Theater und bildende Kunst im Mittelalter und in der Renaissance in Italien.
11352: POCHE, E. - Porseleinmerken.
404518: PODRO, M. - critical historians of art.
8240: POELHEKKE, J.J. - Capita selecta Veneto-Belgica. I. 1629-1631.
15538: POELHEKKE, J.J. - Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
34419: POELJE, G.A.VAN ET AL. - Waar wonen wij? Heemkunde-tentoonstelling.
4995: POELL, TH. - democratic paradox. Dutch revolutionary struggles over democratisation and centralisation (1780-1813).
8230: POELSTR, TH.J. - Hollands stadsarchief. Wegwijzer tot onderzoek.
419008: POENSGEN, TH - Deckenmalerei in italienischen Kirchen.
9520: POESCHKE, J.(ED.) - Italienische Frührenaissance und nordeuropäisches Mittelalter. Kunst der frühen Neuzeit im europäischen Zusammenhang.
22334: POESCHKE, J. - Die Kirche San Francesco in Assisi und ihre Wandmalereien.
420540: POESCHKE, J. - Antike Spolien in der Architektur des Mittelalters und der Renaissance.
3864: POGANY, G.O. ET AL. - art 1900 en Hongrie.
422382: POGGIOLI, R. - theory of the Avant-garde
421606: POHL, C.F.; BOTSTIBER, H. - Joseph Haydn. 3 vols.
423140: POHLENZ, M. - Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung.
422758: POHLENZ, M. - griechische Tragödie. 2 vols.
35061: POINCARE, H. - science et lhypothese.
12304: POINTEL, PH. DE - Recherches sur la vie et les ouvrages de quelques peintres provinciaux de l´ancienne France.
11491: POINTER, L.; GODDARD, D. - Harry Jackson.
39032: POIRION, D. - Milieux universitaires et mentalite au moyen age.
9523: POIRTERS, P. - spieghel van Philagie. Heruitgaaf van den III.druk, Antwerpen, 1674. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door Prof. J.Salsmans, S.I.
5270: POITEVIN - Eric Poitevin.
5370: POKORNY, E. - Niederländische Zeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts.
17166: POKORNY, E. - Meisterzeichnungen des 16. und 17, Jahrhunderts aus dem Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste Wien.
9527: POL, L. VAN DE - Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw.
422067: POLAK, J. J. H. (ED.) - Dick Zwier, 1915-1993. Een overzicht.
14172: POLAK, G.I; AMERINGEN, M.L.VAN - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten voor den tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest/voor den avond van den verzoendag
406848: POLAK, J.H.; PEETERS, J. - Is getekend J. Goll van Franckenstein. Tekeningen van een 18de-eeuwse heer.
414975: POLAK, A.J. - Harmonisierung indischer, türkischer und japanischer Melodien.
413417: POLAK, B.H. - symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900.
411892: POLAK-VAN T KRUYS, J.C. - Paleis voor Volksvlijt.
10598: POLAK, E. - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk.
413819: POLANO, S. - Guida all architettura italiana del Novecento.
1367: POLFLIET, L. - Anthropomorphe Gefässkeramiken aus Zaire/Anthropomorphic terracotta vessels of Zaire.
423724: POLING € SCHRIBER, C. - dilemma of Arnulf of Lisieux. New ideas versus old ideals.
2479: POLKO, E. - Künstlermärchen und Malernovellen.
3056: POLL, F.VAN DEN - Schreden naar Parnas. De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot nu.
406890: POLLIG, H. ET AL. - deutsche Holzschnitt im 20. Jahrhundert.
18864: POLLIG, H. ET AL. - Exotische Welten. Europäische Phantasien.
12600: POLLING, A. - Maastrichtse ceramiek. Merken en dateringen. P.Regout etc.
2982: POLLMANN, J. - andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641).
13592: POLLMANN, T. - Monumentale gebouwen herbestemd. Restauratie, transformatie en hergebruik van grote complexen.
17398: POLLOCK, G. - Vincent van Gogh in zijn Hollandse jaren. Kijk op stad en land 1870-1890.
390: POLMAN, A. - In t verschiet en van naby. Een keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen/From afar and from close to. A selection from five centuries of military prints and drawings.
424094: POMEY, ANTOINE - Pantheon. London 1694
39392: POMMIER, J. - invention et lecriture dans La Torpille dHonore de Balzac.
420800: POMPEN, A. - Sint Victor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland.
9020: PONGE, FRANCIS - Braque le réconciliateur.
15614: PONT, D. - Barent Fabritius, 1624 - 1673.
2036: PONTE, L. DA - Mémoires (1749-1838) suivis de lettres inédites de Lorenzo da Ponte à Jacques Casanova
423730: PONTE, LORENZO, DA; HAAKMAN, A. - Herinneringen
12303: PONTORMO, JACOPO, DA; LEBENSZTEJN, J.-C. - Diario.
9754: POORT, J. - Jan Andreas Goedhart, 1919-1991. Een Rotterdams schildersgenie.
2724: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag. Life and work
34301: POORT, J. - H.W.Mesdag, de copieboeken of de wording van de Haagse School.
34279: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag. Schetsboek 3.
2468: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag. Artiste peintre a La Haye.
24313: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag (1831-1915). De schetsen. Oeuvrecatalogus (with English summaries)
420147: POORTEN, TER - Bouwen met water. Wonen, werken, recreëren.
9537: POORTENAAR, J. - Hollandsche etsers van de gouden eeuw.
8287: POORTENAAR, J. - Schilders van het Hollandsche landschap.
14861: POORTENAAR, J. - kunstreis in de tropen.
14435: POORTENAAR, J. - papierwereld.
19844: POORTENAAR, J. - Van prenten en platen. Een plaatwerk in 30 voorbeelden van de grafische technieken
9952: POORTER, N.DE - Rubens en zijn tijd/Rubens and his age.
422895: POORTMAN, W.C. - Bijbel en prent. Deel 1 : Boekzaal van de Nederlandse Bijbels. Deel IIa en deel IIb: Boekzaal van de Nederlandse prentbijbels / Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal
414779: POORTMAN, CHR. - Vioolschool.Theoretisch-practische handleiding bij het onderwijs in het vioolspel. Eerste deel.
3189: POORTMAN, C. - Catalogus van de tentoonstelling bijbel en prent (verzameling Wilco C.Poortman).
12297: POORTMAN, J. - geschiedenis van de gemeente Staphorst. Staphorst, IJhorst, Rouveen.
401740: POOT, J. - Jaap Mooy. Tekeningen 1981-1987.
11853: POOT, J. - Johannes Itten. Het Velum.
414679: POPA, C. ET AL. - Arta din Moldova de la Stefan cel Mare la Movilesti
9551: POPE-HENNESSY, J. - Sienese quattrocento painting.
9546: POPE-HENNESSY, J. - La peinture siennoise du quattrocento.
9540: POPE-HENNESSY, J. - Essays on Italian sculpture.
832: POPE-HENNESSY, J. - Italian gothic sculpture.
5742: POPE-HENNESSY, J. - Italian renaissance sculpture.
22343: POPE-HENNESSY, J. - portrait in the renaissance.
414923: POPE-HENNESSY, J. - Italian high renaissance and baroque sculpture. Text volume
422911: POPE € HENNESSY, J. - Raphael. The Wrightsman lectures.
3458: POPE, A. - Tone relations in painting.
22340: POPE-HENNESSY, J. - Italian gothic sculpture.
10478: POPMA, T. - Byron en het byronisme in de Nederlandsche letterkunde.
9552: POPP, J. - Die figurale Wandmalerei. Ihre Gesetze und Arten.
5784: POPP, H. - Maler-Aesthetik
418070: POPP, W. - Männerliebe. Homosexualität und Literatur.
414727: POPP, I.VON DER - Andalusien. Spaniens maurischer Süden.
4822: POPPEN, H. - Zaandam. Fotografisch beeld..jaren vijftig en zestig.
421836: POPPER, K.R. - open society and its enemies.
275: PORCELLA, A. - Labisse.
12871: PORCHER, J. - Französische Buchmalerei.
411198: PORRENGA, D.H. - Clay mineralogy and geochemistry of recent marine sediments in tropical areas.
203: PORSCHNEW, B. - Volksaufstände in Frankreich vor der Fronde 1623-1648.
408330: PORSIUS, A. - Vlekken in Waterland. Over leven in de gemeente Ransdorp.
34542: PORTA, A. - Joan en Gerrit Corver. de politieke macht van Amsterdam 1702-1748.
400397: PORTEMAN, K. - Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in één klap.
16486: PORTEMAN, K. - maanden van het jaar. Joachim von Sandrart, Joost van den Vondel, Caspar Barlaeus.
1236: PORTEMAN, K. ET AL. - Ad maiorem Dei gloriam. Jezuïeten in de Nederlanden.
2332: PORTEMAN, K. - Emblematic Exhibitions (affixiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685). A Study of the commemorative manuscripts (Royal Library, Brussels).
417384: PORTIER, F. - Graduale Romanum. Comitante organo. Vol. III.
3409: PORTINARO, P.; KNIRSCH, F. - cartography of North America, 1500-1800.
6686: PORTOGHESI,P. - Paolo Portoghesi. Projects and drawings 1949-1979.
2550: PORTOGHESI, P. (ED.) - Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica.
12548: PORTUS, J.; SABAN, M. - Museo de Prado. Catalogo de las pinturas
8146: POS, H.J. - Kritische Studien über philologische Methode.
2750: POSPELOV, G. ET AL. - Russian drawings 18th to early 20th century.
142: POSSE, H. - Gemäldegalerie des Kaiser-Friedrich-Museums. Vollständiger beschreibender Katalog. Zweite Abteilung. Die germanischen Länder. Deutschland, Niederlande, England.
417958: POST, K., VREEZE, N. DE. - Architectuurgids Rijnland, 1900-1989.
417665: POST, R.R. - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw.
417410: POST, P. G. J. - Wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religieus ritueel.
411882: POST, P. (ED.) - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
1656: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie van 1500 tot 1580.
15000: POST, R.R. - Postillen over kerk en maatschappij in de 15e en 16e eeuw.
12578: POST, K. - Oude boerderijen.
406582: POST, W. - Buitenplaatsen van Bloemendaal.
421138: POST, W. - Bouwen aan Bloemendaal. Architectuur en bouwhistorie vanaf 1883.
9353: POSTEMA, J.L. - Geschiedenis en ontwikkeling der Purmerender markt.
422693: POSTHUMA, H. - Vrees niet. Een brug tussen Boeddhisme en Christendom
423304: POSTLE, M. (ED.) - Johan Zoffany RA. Society observed.
7991: POSTMA, A. ET AL. - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek 175-jarig bestaan Eerste Kamer der Staten-Generaal.
2424: POSTMA, C. - Zierikzee en zijn stadhuis.
13643: POSTMA, E.B.J. - Nijenrode in prent. Met een beknopt overzicht van zeven eeuwen historie.
421767: POSTMA, F. - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat. 1507 - 1549
2182: POT, T. - Op zoek naar de verleden medemens. Bespiegelingen over archeologische en bouwhistorische vondsten uit Utrecht
39168: POTANSKY, P. - Streit um den Rosenroman.
5044: POTGIETER, E.J. - Afrid ter Valkenjacht en Het Rijksmuseum te Amsterdam.
422523: POTH, A. - ontwikkelingsgang der vioolmethodes tot omstreeks 1850.
417068: POTH, UWE; - Zweiträume. Werken auf Papier/Works on paper.
401910: POTT, P.H. ET AL. - Papoea-kunst in het Rijksmuseum/Papuan art in the Rijksmuseum.
423124: POTTER, T.W. - Roman Italy
415437: POTTER, F. DE (ED.) - Savery. Een kunstenaarsfamilie uit Kortrijk
414415: POTTER, J. - illustrated atlas of the nineteenth century world.
424095: POTTER, FRANS DE - boek der vermaarde uithangborden. Met platen
3148: POTTERTON, H. - Dutch paintings of the Golden Age from the collection of The National Gallery of Ireland.
18253: POTTERTON, H. - Dutch seventeenth and eighteenth century paintings in The National Gallery of Ireland. A complete catalogue.
4015: POULIK, J. - Prehistoric art. Including some recent cave-culture discoveries..
419590: POUND, E. - Pisaanse cantos.
415047: POURTALES, GUY, DE - Musiciens romantique. Liszt/Chopin; Wagner; Berlioz.
11205: POUTERMAN, J.E.; BERNARD, T. - Mieux vaut rire...! Recueil de dessins humoristiques.
422535: POWELL, A. K. - Depositions. Scenes from the late medieval church and the modern museum.
411552: POWELL, ANTHONY - dans op muziek van de tijd. Een kwestie van opvoeding/Een kopersmarkt/De acceptatiewereld/Bij lady Molly.
423962: POWER, E. - Medieval people. Introduced by Emmanuel Le Roy Ladurie.
413223: POWILLEIT, I.; QUAX, T. - How they work. The hidden world of Dutch design.
422760: POYNTER, E. - National Gallery. COMPLETE SET.
9568: POZZA, N. - Vicenza illustrata.
4618: WüPPERMANN - Nederland onder de Fransche heerschappij, 1795-1813.
420333: PRöLSS-KAMMERER, A. - Tapisserie im Nationalsozialismus.
406472: PRAAMSTRA, O. - Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conras Busken Huet.
14432: PRAAMSTRA, O. - Busken Huet. Een biografie.
2878: PRACHE, A. - Kathedralen van Europa.
12910: PRAK, M. (ED.) - Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
6526: PRAK, N.L. - Smaakvolle teekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1780, 1880 en 1980.
5879: PRAK, N.L. - Geschiedenis van het ontwerp-onderwijs.
420168: PRAK, M. - Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek
417271: PRAK, N. L. - Vorm en betekenis. Theorie van de tekens en de media.
16560: PRAK, M.R. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780.
406698: PRAKKEN, K. - Catharijnesingel. Worsteling tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.
410222: PRANGE, J.M. - God Hai-Hai en rabarber.
39434: PRANGSMA-HAJENIUS, A.M.L. - Bible de Mace de la Charite. III. Rois.
406082: PRATHER, M.; STUCKEY, C.F. - Gauguin. 1848-1903.
422876: PRATT, H. - Cortomaltese. Fabel van Venetië.
8168: PRAZ, M. - Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse Rijk tot het begin van de twintigste eeuw.
7432: PRAZ, M. - On neoclassicism.
6834: PRAZ, M. - Huis van het leven.
406138: PRAZ, M. - verdrag met de slang.
417765: PRAZ, M. - ameublement. Une encyclopedie de la decoration.
1452: PRAZ, M. - Mario Praz. Cahiers pour un temps.
12980: PRAZ, M. - Gusto neoclassico.
11056: PRAZ, M. ET AL. - Arte neoclassica. Atti del convegno 12-14 ottobre 1957.
10274: PRAZ, M. - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek.
9571: PRAZ, M. - Conversation pieces. A survey of the informal group portrait in Europe and America.
8549: PRAZ, M., HONOUR, H.; ET AL. - age of neo-classicism. fourteenth exhibition of the Council of Europe.
1655: PRAZ, M. - Studies in seventeenth-century imagery.
423588: PREGILL, P.; N. VOLKMAN - Landscapes in History. Design and planning in the western tradition
20607: PREISING, D. - Anthonis van Dyck. Porträts in Radierung und Kupferstich.
423198: PREISING, D. ET AL. - Mittelalterliche Bildwerke aus Utrecht 1430-1530
28: PREISWERK-LöSEL, E.M. - Haus für die Impressionisten. Das Museum Langmatt. Gesamtkatalog.
409874: PREL, C.DU - monistische Seelenlehre. Ein Beitrag zur Lösung des Menschenrätsels.
11127: PRENEN, H. - Harrie Prenen. Tekeningen.
1301: PRESCOTT, W.H. - History of the reign of Philip the Second, King of Spain.
422006: PRESSER, J. - Orpheus en Ahasverus.
420990: PRESSOUYRE, L.; KINDER, T.N. - Saint Bernard & le monde cistercien.
406470: PREST, W. - William Blackstone. LAaw and letters in the eighteenth century.
9572: PRESTON, R. - Seventeenth century marine painters of the Netherlands.
5927: PRESTON, R. - Seventeenth century marine painters of the Netherlands.
423650: PRETTEJOHN,E.; P. TRIPPI (EDS.) - Alma-Tadema. Klassieke verleiding
8855: PRETTEJOHN, E.; P. TRIPPI; R. UPSTONE; P. WAGEMAN - J.W. Waterhouse. The modern Pre-Raphaelite
7364: PRETZELL, L. - Kostbares Volksgut aus dem Museum für Deutsche Volkskunde Berlin.
420943: PREVERT, JACQUES; HEINRICH, A. - Album Jacques Prevert.
409856: PREVOST, B. - Botticelli. Le manege allegorique
9574: PRICE, J.L. - Nederlandse cultuur in de gouden eeuw.
418823: PRICE, J.M. - Dame fashion. Paris-London (1786-1912)
410906: PRICE, D. - new neurotic realism.
18384: PRICE, A.B. - Pierre Puvis de Chavannes.
11156: PRICE, UVEDALE; WATKINS, CH.; COWELL, B. (ED.) - Sixty-eighth volume of the Walpole Society. Letters of Uvedale Price
9135: PRICK VAN WELY, M. - bloeitijd van het Nederlandse volkslied.
3425: PRICK, H.G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
7015: PRIEM, R. - Rembrandt and the golden age. Highlights from the Rijksmuseum Amsterdam.
421070: PRIESTER, L.; H. SLECHTE - Historische atlas van Schiedam. Stad van vis, schepen en jenever
410600: PRIEUR, J. - Wie Engel Gottes. 700 Jahre St.Marien Lemgo.
420194: PRIJATELJ, KRUNO - Dalmatian painting of the 15th and 16th centuries.
414389: PRINCEN, BAS; HINTE, E.VAN (ED.) - Artificial arcadia. Bas Princen
7044: PRINS, W. - Kopten en Ethiopiërs. Tweeduizend jaar mystiek en schristendom langs de Nijl.
4237: PRINS, P. ET AL. - paardentramremise.
418344: PRINS, W., VERHOEVEN, P. - Zilver in de Abdij.
3590: PRINS-SCHIMMEL, M.A. - stadhuis van Franeker. Bouwhistorisch overzicht vanaf 1591 tot 1981.
2596: PRINS, J.; M. TEEUWEN (ED.) - Harmonisch labyrint. De muziek van de kosmos in de westerse wereld
12640: PRINS, Y., SMIT, J. - naaste verwanten van Jan Steen.
11700: PRINS, P. ET AL. - Parkkerk.
5051: PRINS, J.; TEEUWEN, M. (ED.) - Harmonisch labyrint. De muziek van de kosmos in de Westerse wereld.
272: PRINZ, W. - Schloss Chambord und die Villa Rotonda in Vicenza. Studien zur Ikonologie.
18623: PRINZHORN, H. - Bildnerei der Gefangenen. Studie zur bildnerischen Gestaltung Ungeübter.
420641: PRINZHORN, H. - Bildnerei der Gefangenen. Studie zur bildnerischen Gestaltung ungeübter
423816: PRINZHORN, H. - Bildnerei der Geisteskarnken
409530: PRIORI, G. - Paolo Portoghesi.
11152: PROBST, E. - Deutschland in der Steinzeit.
415541: PROCACCI, U. - scritti di storia dellarte in onore di Ugo Procacci.
420646: PROCEE, M. - walvisvaarders van Wijk aan Zee
424022: PROKOFIEV, SERGEY; PHILLIPS, A. - Diaries 1907-1914. Prodigious youth
412316: PROKOPOFF, S. - Rafael Ferrer. Recent work and an installation.
418090: PRONK, L. ET AL. - 125 years in silent pictures. Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam.
6089: PROP, G. - historie van een kleine landstad. Lochem.
401888: PROP, G. - Atlas van Nederland en de Indiën voor de lagere school.
13774: PROP, G. - historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543).
11817: PROST, R. - Conception architecturale. Une investigation méthodologique
412240: PROTO PISANI, R.C. - Pontormo a Empoli.
417991: PROUST, M. - Op zoek naar de verloren tijd. 4 delen. Script en werkboek het Ro theater.
412332: PROUVE, J. - Table de Jean Prouve et Jacques Andre… et autres acquisitions recentes
418656: PRUDENTIUS - Carmina. Corpus Christianorum
415099: PRUDHOMME VAN REINE, R. - Moordenaars van Jan de Wit
38689: PRUNIERES, H. - opera Italien en France avant Lulli.
5549: PRUSCHA, K. - Alvar Aalto. Skizzen und Essays.
418364: PRUSSIN, L. - African nomadic architecture. Space, place, and gender.
419555: PRUZHAN, I. ET AL. - Leon Bakst. Set and costume designs.
4725: PRYBRAM-GLADONA, CH. VON - Unbekannte Zeichnungen alter Meister aus europäischem Privatbesitz.
423728: PSEUDO-DIONYSIUS DE AREOPAGIET; SCHOMAKERS, B. - Over mystieke theologie
407106: PUAUX, F. - oeuvres du protestantisme francais au XIXe siecle.
2800: PUGIN, A.W.N. - present state of ecclesiastical architecture.
10453: PUGIN, A.W.N. - The present state of ecclesiastical architecture.
14674: PUGLIESE CARRATELLI, G. (ED.) - Western Greeks.
14053: PUIJENBROEK, F.VAN - Kees Bol.
413387: PUJOL, A. DU - Histoire de la Bastille depuis sa fondation 1374 jusqua sa destruction 1789.
788: PUNCH - political life of the Right Hon. W.E.Gladstone, illustrated from Punch with cartoons and sketches.
9582: PUPPI, L. ET AL. - Architettura e utopia nella Venezia del cinquecento.
9326: PUPPI, L. - Andrea Palladio. Das Gesamtwerk.
6694: PUPPI, L. (ED.) - Prato della Valle. Due millenni di storia di unavventura urbana.
420562: PUPPI, L. - Stones of Venice.
422896: PUPPI, L. - Bartolomeo Montagna
418822: PURIN, S. - Vases anthropomorphes Mochicas des Musees Royaux dArt et dHistoire. Fascicule I.
400800: PURIN, S. - Inca-Peru. 3000 jaar geschiedenis
9242: PURKIS, H.M.C. - magnifique Entree de Francois dAnjou en sa ville dAnvers. Anvers, Christofle Plantin, MDLXXXII. A facsimile with an introduction.
802: PURVIS, A.W. - Dutch graphic design, 1918-1945.
5763: PURVIS, A.W. - H.N.Werkman. De drukpers als schildersgereedschap.
420671: PURVIS, A. W.; E. SOMERS; R. KOK; G. GROENEVELD - Goed. Fout. Grafische vormgeving in Nederland 1940-1945
419457: PURVIS, A. - Ballet russes and the art of design.
421733: PURY, PHILLIPS, DE - Latin America. Phillips de Pury & Company.
413025: PURY, SIMON, DE - Now.
2971: PURY, S., DE - Berggruen Collection.
37127: PUT, R.VAN - Beeldhouwster/Sculptress Theresia R.van der Pant.
7422: PUTTE, L. V.D.; M. V. HASSEL - Paula Bastiaansen. Porcelain.
6257: PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk. 2 delen
418123: PUTTEN, B. VAN, KOOPMAN, B., POSTHUMA DE BOER, H. - boegbeeld tot kroonjuweel. 20 jaar koninklijk concertgebouw orkest.
15811: PUTTER, M. ET AL. - straatje om in Wittevrouwen. Ontstaan en groei van een wijk in Utrecht.
423753: PUYPE, J. - Blanke wapens. Nederlandse slag- en steekwapens sinds 1600. Zwaarden, degens, sabels en ponjaards. Historisch overzicht en typologie.
9932: PUYVELDE, L.VAN ET AL. - eeuw van Rubens
9590: PUYVELDE, L. VAN - Vlaamse schilderkunst van van Eyck tot Metsys.
9589: PUYVELDE, L. VAN - Vlaamse schilderkunst ten tijde van Bosch en Breughel
9583: PUYVELDE, L. VAN - esquisses de Rubens.
9586: PUYVELDE, L. VAN - sketches of Rubens.
9584: PUYVELDE, L. VAN - peinture flamande a Rome.
7062: PUYVELDE, L. VAN - peinture flamande au siecle des van Eyck.
6436: PUYVELDE, L. VAN - Van Dyck.
5547: PUYVELDE, L. VAN - alten flämischen Meister.
4914: PUYVELDE, L. VAN - Dessins de Pierre-Paul Rubens.
4896: PUYVELDE, L. VAN - Van Dyck.
271: PUYVELDE, L. VAN - bedoelingen van Bosch.
23136: PUYVELDE, L. VAN - Van Eyck. LAgneau Mystique.
1612: PUYVELDE, L. V. - Welt von Bosch und Breughel. Flämische Malerei im 16. Jahrhundert
1428: PUYVELDE, L. VAN - Dutch drawings in the collection of His Majesty The King at Widsor Castle.
422431: PUYVELDE, L.VAN - Schilderkunst en tooneelvertooningen op het einde van de middeleeuwen
8151: PUYVELDE, L. VAN - Jordaens.
423763: PYE, B.; VIATTE, F. - Everhard Jabach collectioneur. Les dessins de linventare de 1795
421790: PYMAN, A. - life of Aleksander Blok. 2 volumes.
5288: QUADVLIEG, G. - Orgels in Limburg.
22365: QUANT, L.H.M. ET AL. - Paviljoen Welgelegen 1789- 1989.Van buitenplaats van de bankier Hope tot de zetel van de provincie Noord- Holland.
11655: QUARITCH - Pioneers to pictorialists. British Photography, 1841-1929.
35437: QUARLES VAN UFFORD, C. - Andreas Schelfhout. Landschapschilder in Den Haag (1787-1870)
759: QUARLES VAN UFFORD, C. - Frédéric Faber (1782-1844). Koninklijk Porselein uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden/Porcelaine Royale du Royaume Uni des Pays-Bas.
37369: QUARLES VAN UFFORD, L.A. - Gunterstein, een ridderhofstad.
16508: QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Catalogus van overwegend Amsterdamse architectuur-en decoratieontwerpen uit de achttiende eeuw. Publ. in Jaarverslagen K.O.G.
8679: QUENEAU, R. - Romans. I.
38377: QUENEAU, R. (ED.) - Histoire de la philosophie. I. Orient, antiquite, moyen age.
423572: QUENOT, M. - icoon
416261: QUERENBURG, B.VON - Mengentheoretische Topologie
400942: QUERMANN, A. - Ghirlandaio.
151: QUERSCHNITTE, B. - Jacques Bousquet. Malerei des Manierismus. Die Kunst Europas von 1520-1620.
420565: QUESADA, M. - Pieter Cornelis de Moor
12542: QUICK, M. - American portraiture in the grand manner: 1720-1820.
4817: QUILICI, L. - Ville dell agro cosano con fronte a torrette.
2204: QUILLARD, B. ET AL. - Karthago. Revue dArcheologie Africaine.
7253: QUIMBY, I.M.G.; EARL, P.A. - Technological innovation and the decorative arts.
4586: QUINTAVALLE, A.G. - Michelangelo Anselmi.
3800: QUINTAVALLE, A.GHIDIGLIA. - Cristoforo Munari e la natura morta emiliana.
11332: QUINTAVALLE, A.O. ET AL. - Correggio.
420817: QUINTILIAN; BUTLER, H.E. - Institutio oratoria of Quintilian in four volumes
415751: QUISPEL, G. - evangelie van Thomas uit het koptisch vertaald en toegelicht.
5847: QUIST, W. G. - Rijksmuseum Kröller-Müller. Nieuwbouw/Extension 1970/77.

Next 1000 books from Aleph Books

12/15