Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
219477: BERJAOUL, NASSER. - The Moroccan Arabic gus : Five cattegories.
219476: BERJAOUL, NASSER. - Four types of the Moroccan gus.
167820: BERJONNEAU, GÉRALD & J.L. SONNERY. - Rediscovered masterpieces.
257445: BERK, ANNE. - In search of meaning. Mensbeelden in globaal perspectief.
278802: BERKEL, KLAAS VAN, A.O. (EDS). - A history of science in the Netherlands. Survey, themes and reference.
17256: BERKEL, BEN VAN. BUSQUETS, JOAN. - Ben van Berkel architect.
183525: BERKEL, KLAAS VAN. - Academische illusies. De Groningse Universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950.
215301: BERKEL, KLAAS VAN (ED.) - Het oude instituut en de nieuwe Akademie. Overheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw.
292743: BERKEL, MARC VAN. - Plotlines of Victimhood. The Holocaust in German and Dutch history textbooks, 1960-2010. / Verhalen van slachtofferschap. De Holocaust in Duitse en Nederlandse geschiedenis-schoolboeken, 1960-2010. [Diss.]
233543: BERKEL, KLAAS VAN. - De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap. Deel 1: 1808-1914.
247523: BERKEL, BEN VAN & CAROLINE BOS. - Move. [1st ed.].
260129: BERKEL, BEN VAN. - Ben van Berkel 1990-1995.
233211: BERKEL, W.M.VAN. - In Bussum kan alles... Van dorp tot poort van het Gooi, 1817-1992.
109675: BERKEL, KLAAS VAN. - In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940.
46940: BERKEL, BEN VAN. FEIREISS, KRISTIN. (ED.). - Ben van Berkel. Mobile forces / Mobile Kräfte.
270274: BERKEL, BEN VAN & CAROLINE BOS. - Delinquent visionairies. 2nd ed.
206248: BERKELEY, M.J. - Decades of Fungi. Decas 1-62.
286763: BERKELEY [= PSEUD. OF WALTER H. PEE]. - Draughts and Backgammon. [3rd edition].
252633: BERKEN, ROBERT VON DEN. - Dortmunder Häuserbuch. Von 1700 bis 1850. Ein Beitrag zur Topographie von Dortmund mit einem Stadtplan von 1858.
249047: BERKENVELDER-HELFFERICH, B. - Deventer in oude ansichten. 4e druk.
270875: BERKENVELDER, F.C. - Zwolse Regesten IV: 1451-1465.
292073: BERKHOUT, FRIES, A.O. - Velser aardewerk. Tachtig jaar jong.
259014: BERKHOUT, J., E.A. - De bruggen naar heden en verleden. Honderd jaar Feijenoord/Noordereiland.
224248: BERKO, PATRICK & VIVIANE BERKO. - Marines van Belgische Schilders geboren tussen 1750 & 1875.
138118: BERKO, PATRICK & VIVIANE BERKO. - Dictionary of Belgian painters born between 1750 & 1875.
218601: BERKO, PATRICK & VIVIANE BERKO. - Marines des peintres Belges nés entre 1750 & 1875.
191804: BERKSON, CARMEL. - The Caves at Aurangabad. Early Buddhist Tantric Art in India.
266953: BERKULIN, ARIE. BOYENS, JOSÉ. - Arie Berkulin.
288218: BERKUM, HENRICUS VAN. - Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel ... : alles te zamen gestelt uyt oude handschriften, memorien, brieven, brieven en egte stukken.
271941: BERKVENS-STEVELINCK, C. & A.TH.BOUWMAN. - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M.van Gent.
273381: BERKVENS, A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel I: Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving (1580-) 1665-1702.
293240: BERKVENS, A.M.J.A., A.O. - Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de 'Réunion' met Frankrijk.
218194: BERKVENS, A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794.
279274: BERL, EMMANUEL. MODIANO, PATRICK. - Verhoor. Patrick Modiano interviewt Emmanuel Berl.
258478: BERL, EMMANUEL. - Rachel en andere gratiën.
258241: BERL, EMMANUEL. MODIANO, PATRICK. - Verhoor. Patrick Modiano interviewt Emmanuel Berl.
43861: BERLAGE, H.P. GRATAMA, JAN. - Dr.H.P.Berlage bouwmeester. 230 Afbeeldingen van zijn werk.
68635: BERLAGE, H.P. CATALOGUS 1986. - Disegni / Tekeningen Hendrik Petrus Berlage.
279638: BERLAGE, H.P. BROOS, C.H.A., A.O. (EDS). - H.P.Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd.
43777: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van dezen tijd door H.P. Berlage. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der nederlandsche handelshoogeschool te Rotterdam.
43813: BERLAGE, H.P. - Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich von H.P.Berlage.
194507: BERLAGE, H.P. VERBEEK, R. - Berlage in Den Haag / in The Hague.
119171: BERLAGE, H.P. GAILLARD, KARIN & BETSY DOKTER. (EDS). - Berlage en Amsterdam Zuid.
191281: BERLAGE, H.P. KRAMER, WALTER. - De Beurs van Berlage. Historie en herstel.
159409: BERLAGE, H.P. HAVELAAR, JUST. - Nederlandsche bouwmeesters. H.P.Berlage.
43843: BERLAGE, H.P. SINGELENBERG, P. - H.P.Berlage.
166073: BERLAGE, H.P. SINGELENBERG, P. - H.P.Berlage.
191047: BERLAGE, H.P. WIJDEVELD, H.TH. (ED.). - [Het ontwerp voor het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage door H.P. Berlage / The design for the Gemeentemuseum in The Hague by H.P. Berlage].
43773: BERLAGE, H.P. - Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich von H.P.Berlage.
120732: BERLAGE, H.P. WERF, JOUKE VAN. - Beurs van Berlage.
174310: BERLAGE, H.P. - Onze kunst. Jrg. 3, nr. 1 (Nov.).
258205: BERLAGE, H.P. GEURTSEN, REIN & MAX VAN ROOY. - Een gat in de ruimte. Berlage's Mercatorplein en de reconstructie van een toren.
188200: BERLAGE, H.P. BOCK, MANFRED, A.O. - De Inrichting van de Beurs van Berlage. Geschiedenis en behoud.
184649: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst. 4e druk.
166095: BERLAGE, H.P. LANDRE, T. - Dr.H.P.Berlage Nzn.
43867: BERLAGE, H.P. [CATALOGUS 1975]. - Berlage 1856-1934. 2e druk.
280668: BERLAGE, H.P. POLANO, SERGIO. - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk.
198508: BERLAGE, H.P. BOCK, MANFRED A.O. - H.P.Berlage en Amsterdam. Gids langs 54 architectuur-projecten.
199044: BERLAGE, H.P. BOSMA, HENDRIEKJE. - Berlage in de beurs.
169454: BERLAGE, H.P. CATALOGUS 1975. - H.P.Berlage. Bouwmeester 1856-1934. 1e druk.
115848: BERLAGE, H.P. REININK, A.W. - Amsterdam en de beurs van Berlage. Reacties van tijdgenoten. / Amsterdam and Berlage's exchange. Contemporary criticism.
43849: BERLAGE, H.P. WAALS, LAURENS VAN DER. - 24 schetsen van H. P. Berlage. Zwervende en reizende toch thuis. Tekst van Laurens van der Waals.
61002: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst. 2e verb.druk.
43815: BERLAGE, H.P. - Schoonheid in samenleving. 2e druk
174309: BERLAGE, H.P. - Onze kunst. Jrg. 3, nr. 11 (Nov.).
208519: BERLAGE, H.P. EISLER, MAX. - Der Baumeister Berlage.
43803: BERLAGE, H.P. - Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis. (Aesthetische beschouwingen).
125719: BERLAGE, H.P. SINGELENBERG, P. - H.P.Berlage.
173600: BERLAGE, H.P. SINGELENBERG, P. - H.P.Berlage.
293736: BERLAGE, H.P. FRAENKEL, FRANCIS F. - Het plan Amsterdam-Zuid van H.P.Berlage. Met een catalogus van uitgevoerde bouwwerken en een register van architecten. / H.P. Berlage's plan for the southern extension of Amsterdam. With a catalogue of executed buildings and a list of architects.
174312: BERLAGE, H.P. - Onze kunst. Jrg. 3, nr. 5 (Nov.).
174311: BERLAGE, H.P. - Onze kunst. Jrg. 3, nr. 6 (Nov.).
176855: BERLAGE, H.P. - De ontwikkeling der moderne bouwkunst in Holland. Voordracht, gehouden in de Sorbonne te Parijs.
43770: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden.
43785: BERLAGE, H.P. - Het Pantheon der mensheid. Afbeeldingen der ontwerpen. Met een bijschrift door Henriette Roland Holst van der Schalk. 2e druk.
70391: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst. 4e druk.
107742: BERLAGE, H.P. - Schoonheid in samenleving. 2e druk
43836: BERLAGE, H.P. GEDENKSCHRIFT. - H.P.Berlage ter gedachtenis 21 febr. 1856- 12 aug 1934. Uitgave van het bouwkundig weekblad Architectura No: 51, 1934.
43781: BERLAGE, H.P. - De ontwikkeling der moderne bouwkunst in Holland. Voordracht,gehouden in de Sorbonne te Parijs.
232324: BERLAGE, H.P. HEIJDEN, MARIEN VAN DER. - De Burcht. Het bondsgebouw van H.P. Berlage , R.N. Roland Holst en de ANDB.
43823: BERLAGE, H.P. SINGELENBERG, PIETER. - H.P.Berlage idea and style. The quest for modern architecture.
274705: BERLAGE, H.P. ELIËNS, TITUS M. - H.P.Berlage. Ontwerpen voor een interieur.
263751: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepastekunst. Een cultuurstudie van dezen tijd. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der nederlandsche handelshoogeschool te Rotterdam.
220105: BERLAGE, H.P. BOCK, MANFRED, A.O. - Berlage in Amsterdam.
246391: BERLAGE, H.P. FRAENKEL, FRANCIS F. - Het plan Amsterdam-Zuid van H.P.Berlage. Met een catalogus van uitgevoerde bouwwerken en een register van architecten. / H.P. Berlage's plan for the southern extension of Amsterdam. With a catalogue of executed buildings and a list of architects.
126618: BERLAGE, H.P., [ETC.]. BOTERENBROOD, J. (INTROD.). - [Architectuur in plan West te Amsterdam].
43873: BERLAGE, H.P. EISLER, MAX. - De bouwmeester H.P.Berlage.
43754: BERLAGE, H.P. - Normalisatie in woningbouw. Voordracht gehouden door H.P.Berlage.
43846: BERLAGE, H.P. SINGELENBERG, PIETER. - Het Haags gemeentemuseum. De geschiedenis van Berlage's museumbouw.
288190: BERLAGE, H.P. POLANO, SERGIO. - Hendrik Petrus Berlage. Complete works.
43768: BERLAGE, H.P. - Beschouwingen over bouwkunst en hare ontwikkeling.
288688: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst. [4e druk.]
65677: BERLAND, LUCIEN. - Les Arachnides (Scorpions, Araignées, etc.).
239001: BERLAND, LUCIEN. - Hyménoptères Tenthredoïdes.
65654: BERLAND, LUCIEN. - Hyménoptères Tenthredoïdes.
113802: BERLEPSCH-VALENDÀS, B.D.A. - Bodenpolitik und gemeindliche Wohnungsfürsorge der stadt Ulm an der Donau.
10685: ALBUM MASSARY ZIGARETTENFABRIK BERLIN. - Wer nennt die Länder - kennt die Fahnen? Ein Sammelbuch der Fahnen aller Welt.
173470: ALBUM MASSARY ZIGARETTENFABRIK BERLIN. - Wer nennt die Länder - kennt die Fahnen? Ein Sammelbuch der Fahnen aller Welt.
15718: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1909. Band 12.
15733: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1913. Band 16.
15736: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1925. Band 17.
15739: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1927. Band 18.
15744: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1928. Band 19.
15747: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1929. Band 20.
15751: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1930. Band 21.
15754: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1931. Band 22.
15757: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1933. Band 23.
15760: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1935. Band 25.
15763: JAHRBUCH DER VERSUCHS- UND LEHRANSTALT FÜR BRAUEREI IN BERLIN. - 1936. Band 26.
203138: ALBUM MASSARY ZIGARETTENFABRIK BERLIN. - Wer nennt die Länder - kennt die Fahnen? Ein Sammelbuch der Fahnen aller Welt.
285516: BERLIN, JOHANNES. - Warme Süßspeisen und Süßspeissaucen.Kochkunstbibliothek.
228260: BERLIN, ISAIAH. - Wirklichkeitssinn. Ideengeschichtliche Untersuchungen.
285545: BERLIN, JOHANNES. - Kalter Süssspeisen, Gefrorenes u. Eisspeisen. 852 Rezepte.
225061: BERLINER, NANCY. - Beyond the Screen: Chinese furniture of the 16th and 17th Centuries.
201299: BERLINER, RUDOLF & GERHART EGGER. - Ornamentale Vorlageblätter des 15. bis 19.Jahrhunderts. 2. wesentl. erw. Aufl.
99559: BERLINER, RUDOLF. - Ornamentale Vorlage-Blätter des 15. bis 18. Jahrhunderts. [1.Aufl.].
273321: BERLINGHIERI, FRANCESCO. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Geographia.
276674: BERLINGIN, M. A.O. - Obligations, Contrats et Réparations des Dommages.
292069: BERLIOZ, HECTOR. - Correspondance générale I-VIII.
244745: BERLIOZ, HECTOR. VOGEL, OLIVER. - Der romantische Weg im Frühwerk von Hector Berlioz.
283808: BERLIOZ, JACQUES & M.A.POLO DE BEAULIEU. - L'animal exemplaire au Moyen Âge (Ve-XVe siècle).
24672: BERLUCHON, LAURENCE. - Jardins de Touraine.
202688: BERMAN, LAURENCE. - The musical image. A theory of content.
250168: BERMAN, HAROLD. - Bronzes. Sculptors & Founders 1800-1930. Vol. 3.
250169: BERMAN, HAROLD. - Bronzes. Sculptors & Founders 1800-1930. Vol. 1.
202223: BERMEJO MARTINEZ, ELISA. - La pintura de los primitivos Flamencos en España.
180816: BERNAL, IGNACIO. - Mexique précolombien. Histoire mondiale de la sculpture.
56605: BERNAL, IGNACIO. - The Olmec world.
277005: BERNAL, LUISA - Sweet 18. Hedendaagse kunst / mode / design geïnspireerd door de 18de eeuw.
249287: BERNAND, ANDRÉ. - Le Delta égyptiens d'après les textes grecs. I-III: Les confins libyques.
62978: BERNAND, B.M. - Music Hall.
281843: BERNARD, ANDRÉ. - The road to Olympia. Origins of the Olympic Games.
263687: BERNARD, JEAN-LOUIS. - Tout-Ankh-Amon ou l'Égypte sans Bandelettes.
232466: BERNARD, GIOVANNA GIACOBELLO. - Biblioteca Reale. Torino.
229896: BERNARD, H.RUSSELL. - Handbook of Methods in Cultural Anthropology.
293343: BERNARD, CLAUDE & CHARLES HUETTE. - Illustrated manual of operative surgery and surgical anatomy. Edited, with notes and additions, and adapted to the use of the American medical student by William H. Van Buren and Charles E. Issacs.
174282: BERNARD, GEORGES. - Tendances actuelles de la reliure d'art dans le Benelux / Actuele tendensen van het kunstboekbinden in de Benelux.
224346: BERNARD, MARIUS. - De Tripoli à Tunis.
154656: BERNARD-MAITRE, HENRI. - Pour la compréhension de l'Indochine et de l'Occident.
203764: BERNARD, BRUCE. - De Bijbel in de schilderkunst.
217298: BERNARD, P.J. - Ouevres de P.J. Bernard, ornées de gravures d'après les desseins de Prud'hon; la derniere estampe gravée par Lui-Même.
237988: BERNARD, F.R. - Catalogue of the Living Bivalvia of the Eastern Pacific Ocean: Bering Strait to Cape Horn.
67216: BERNARD, ROBERT. - Histoire de la musique.
156236: BERNARDI, MARZIANO. - Early art treasures in Piedmont.
212697: BERNARDI, GIORGIO. - Structural and evolutionary genomics. Natural selection in genome evolution.
100019: BERNARDINI, MARIO. - I vasi attici del Museo Provinciale di Lecce.
185631: BERNARDINI, MARIA G. - Dipinti, sculture e arredi dei Secoli XIII-XIX.
131149: BERNARDINI, MARIO. - Vasi dello stille di Gnathia. Vasi a Vernice Nera.
259043: BERNARDINI, MARIA G. 7 M.BUSSAGLI. - Il '400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino.
181290: BERNARDOUT, RAYMOND. - Caucasian rugs.
283132: BERNATCHEZ, PATRICK. JOHNSTONE, LESLEY, A.O. - Patrick Bernatchez. Les temps inachevés.
277169: BERNATZIK, HUGO A. - Südsee. Travels in the South Seas.
225116: BERNATZIK, HUGO A. - Äthiopen des Westens. Forschungsreisen in Portugiesisch-Guinea.
240222: BERNATZIK, HUGO A. - Fremde Frauen.
114225: BERNATZIK, HUGO A. - Owa Raha.
226664: BERNAYS, ÉDOUARD & J.VANNÉRUS. - Histoire numismatique du comté puis Duché de Luxembourg et de ses Fiefs. Abbaye d'Echternach - Comté de Chiny - Seigneuries de Moiry, De Schönecken et de Saint-Vith - Comté de Salm en Ardenne - Seigneure d'Orchimont - Terre Franche de Cugnon.
226666: BERNAYS, ÉDOUARD & J.VANNÉRUS. - Histoire numismatique du comté puis Duché de Luxembourg et de ses Fiefs. Abbaye d'Echternach - Comté de Chiny - Seigneuries de Moiry, De Schönecken et de Saint-Vith- Comté de Salm en Ardenne - Seigneure d'Orchimont - Terre Franche de Cugnon. [AND:] Complément.
227996: BERNAYS, EDOUARD. WARMENBOL, EUGÈNE., A.O. - La collection Edouard Bernays. Néolithique et âge du Bronze, époques Gallo-Romaine et Médiévale.
47481: BERNDT, RUDOLF & WILHELM MEISE. - Naturgeschichte der Vögel. Ein Handbuch der Allgemeinen und Speziellen Vogelkunde.
289392: BERNDT, RUDOLF & WILHELM MEISE. - Naturgeschichte der Vögel. Ein Handbuch der Allgemeinen und Speziellen Vogelkunde. Band I: Allgemeine Vogelkunde.
287075: BERNER, G.ALBERT. - L'Hologer Electricien. 2ème édition.
130976: BERNER, LEWIS &* M.L.PESCADOR. - The Mayglies of Floriada. Rev. edition.
104576: BERNER, G.-A. - Dictionnaire professionnel illustré de l'horlogerie. Francais - Allemand - Anglais - Espagnol.
167672: BERNER, ULRICH. - Die Bienenweide.
279992: BERNER, G.A. - Classification des Calibres de Montres. 8 planches représentant méthodiquement groupés 176 types de Calibres de montres déposés en Suisse de 1889 à 1930.
269493: BERNER, G.A. - Notes pratiques pour l'Horloger. 2me édition, revue et augmentée. / Praktische Notizen für den Uhrmacher. 2. vermehrte und rev. Auflage.
87357: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to Balinese archaeology & Guide to the monuments.
141773: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
31105: BERNET KEMPERS, A.J. - Ancient Indonesian art.
219881: BERNHARD, GEORG. - Meister und Dilettanten am Kapitalismus. Im Reiche der Hohenzollern. 1st edit.
216617: BERNHARD, MARIA LUDWIKA. - Lampki Starozytne.
252493: BERNHARD, CLAUDIA. - Das Rechtsgüter-Trilemma. Von der Legitimität staatlichen Strafens am Beispiel der Völkermordleugnung.
245367: BERNHARD, PRINS. ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Bernhard. Een verborgen geschiedenis.
275284: BERNHARDT, OLIVER. - Gestalt und Geschichte Savonarolas in der deutschsprachigen Literatur. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart.
77569: BERNHART, M.VON. - Die Münzen und Medaillen der Stadt Kaufberen nebst einer münzgeschichlichen Einleitung.
288404: BERNHART, WALTER. WOLF, WERNER. (ED.). - Essays on literature and music (1985 - 2013) by Walter Bernhart.
198560: BERNHEIM, ERNST. BAUDET, E.H.P. - Onderzoekingen over het systeem der Middeleeuwsche Geschiedbeschouwing. Een studie over Ernst Bernheim's Mittelalterliche Zeitanschauungen.
68003: BERNHEIMER, RICHARD. - Romanische Tierplastik und die Ursprünge ihrer Motive.
196815: BERNING, ROLAND. - Roland Berning.
249738: BERNING, ROLAND. JANSEN, BERT. - Roland Berning Een overzicht.
259500: BERNINI, GIAN LORENZO. - Gian Lorenzo Bernini architetto e l'architettura europea del Sei-Settecento.
259540: BERNINI. PANE, ROBERTO. - Bernini architetto.
258424: BERNINI. DELBEKE, MAARTEN. - Bernini's Biographies. Critical Essays.
219854: BERNINI. BORSI, FRANCO. - Bernini Architetto.
105192: BERNINI, BEATRICE & T.DE RIJK. - Het nieuwe wonen in Nederland 1924-1936.
259351: BERNINI. BIRINDELLI, MASSIMO. - Ortsbindung. Eine architekturkritische Entdeckung: Der Petersplatz des Gianlorenzo Bernini.
259013: BERNINI. BRUNETTI, ORONZO., A.O. - Bernini e la Toscana da Michelangelo al barocco mediceo e al neocinquecentismo.
103283: BERNINK, J.B. - De keien onzer heiden.
229806: BERNINO, GIO LORENZO. BERNINO, DOMENICO. - Vita del cavalier Gio. Lorenzo Bernino.
182810: BERNOCCHI, MARIO. - Le monete della republica Fiorentina. Vol. 1: il Libro della Zecca (1252-1533).
40845: BERNOLLES, JACQUES. - Permanence de la Parure et du Masque Africains.
93651: BERNOUARD, FRANCOIS. FORT, PAUL. - Paris. La Grand'Ville.
292106: BERNOULLI, J.J. - Griechische Ikonographie mit Ausschluss Alexanders und der Diadochen.
17487: BERNOULLI, RUDOLF. - Die romanische Portalarchitektur in der Provence.
208366: BERNOULLI, JOHANN J. - Griechische Ikonographie. Mit Ausschluss Alexanders und der Diadochen.
68050: BERNOULLI, RUDOLF. - Die romanische Portalarchitektur in der Provence.
236087: BERNS, J.L. - Rechtsbronnen der stad Harderwijk.
241953: BERNSMEIER, UTA. - Im Gewand der Zeit. Mode der Jahrhundertwenden 1800 - 1900 - 2000.
90625: BERNSTEIN, FRITZ. - Der deutsche Schlossbau der Renaissance (1530-1618). Typen und Entwicklung seiner Grundrissanlage.
227836: BERNSTEIN, H.A. MUSSCHENBOEK, S.C.J.W.VAN. - Dagboek van Dr. H.A.Bernstein's laatste reis van Ternate naar Nieuw-Guinea, Salawati en Batanta. 17 October 1864-1865. Bewerkt door Mr. S.C.J.W.van Musschenbroek.
249331: BERNSTORFF, GRAF. - Deutschlands Flotte im Kampf. Eine Phantasie.
278857: BERNSTRÖM, JOHN. - Skapelsens Sedelärande Samtal 1483.
77661: BERNSTRÖM, JOHN. - Spelkort.
41962: BERNT, WALTHER. - The Netherlandish painters of the seventeenth century. Vols. I - III. [1st English edition].
61121: BERNT, WALTHER. - Die niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. Vol.IV: Erganzungsband. [1.Aufl.].
67021: BERNT, WALTHER. - Die niederländischen Zeichner des 17. Jahrhunderts. Mit einem Geleitwort von J.Q.Van Regteren Altena. 1. Aufl.
11881: BERNT, WALTHER. - Die niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. 2. durchges. und erg. Aufl.
64058: BERNT, WALTHER. - Die niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. 1. Aufl.
212356: BERNT, WALTHER. - Die niederländischen Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts. 4. überarbeitete Aufl. / 2. Aufl.
222776: BERNT, WALTHER. - Die niederländischen Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts. Band 4 & 5: ZEICHNER. 2. neubearb. Aufl.
223525: BERNT, WALTHER. - Die niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. Vols. I - III. 3. völlig neubearb. Aufl.
277696: BERNTSEN, ARNSTEIN. - En samling norsk glass. Bredo H.Bertnsen samlervirksomhet.
279438: BERNTSEN, ARNSTEIN. - En samling norks glas. Bredo H. Berntsens samlervirksomhet.
217021: BERQUE, JEAN. BELLAY, JOACHIM DU. - Sonnets.
271240: LE BERRE, MICHEL. - Faune du Sahara II: Mammiferes.
215744: BERRE, MARC LE & D.SCHLUMBERGER. - Observations sur les Remparts de Bactres.
134814: BERRENS, KARL A.O. - Jagdlexikon.
292492: BERRIATUA, JORGE C. - Diccionario médico completo Inglés / Español.
237829: BERRINO, NICOLETTA F. - Mulier potens: realtà femminili nel mondo antico.
263755: BERRREBY, G. (EDIT.). - Documents relatifs à la fondation de l'Internationale Situationniste 1948-1957.
188773: BERRY, DUC DE. THOMAS, MARCEL. (INTROD.). - Les Grand Heures of Jean, Duke of Berry. Bibliotheque Nationale, Paris. Introduction and legends by Marcel Thomas.
207017: BERRY, DUC DE. - Les très Riches Heures du Duc de Berry. 15th-Century Manuscript.
201623: BERRY, DUC DE. - Les très Riches Heures du Duc de Berry. Le calendrier par Pol de Limbourg et Jean Colombe.
265707: BERRY, DUC DE. MEISS, MILLARD & E.H.BEATSON. - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry. The Cloisters, the Metropolitan Museum of Art.
280053: BERRY, DUC DE. MALO, HENRI. - Les très Riches Heures du Duc de Berry. Pol de Limbourg et Jean Colombe. Textes par Henri Malo.
174650: BERRY, DUC DE. THOMAS, MARCEL. (INTROD.). - The Grandes Heures of Jean, Duke of Berry. Bibliotheque Nationale, Paris. Introduction and legends by Marcel Thomas.
283510: BERRY, THOMAS E. - Plots and Characters in Major Russian Fiction.
255333: BERRY, DUC DE. CAZELLES, RAYMOND & J.RATHOFER. - Das Stundenbuch des Duc de Berry. / Les très Riches Heures du Duc de Berry.
274890: BERRY, DUC DE. MEISS, MILLARD & E.H.BEATSON. - De Belles Heures van Jean, duc de Berry. Inleiding en toelichting van Millard Meiss & Elizabeth H. Beatson. 2nd edit.
229982: BERRY, DUC DE. MEISS, MILLARD & E.H.BEATSON. - De Belles Heures van Jean, duc de Berry. Inleiding en toelichting van Millard Meiss & Elizabeth H. Beatson. 2nd edit.
187413: BERRY, DUC DE. RORIMER, JAMES J. (INTROD.). - Les Belles Heures du Duc de Berry. Introduction by James J. Rorimer. Notes by Margaret B. Freeman.
241140: BERRY, DUC DE. LONGNON, JEAN & RAYMOND CAZELLES (INTROD.). - De Très riches Heures van Jean, Duc de Berry. Musée Condé. 3rd edition.
146158: BERRY, DUC DE. LONGNON, JEAN (INTROD.). - The très Riches Heures of Jean, Duke of Berry. Musée Condé, Chantilly.
228573: BERRY, R.J. - The natural history of Orkney.
288588: BERRY, W.TURNER & A.F.JOHNSON. - Catalogue of Specimens of Printing Types by English and Scottish Printers and Founders 1665 - 1930.
86841: BERRYER, ANNE-MARIE & L.DRESSE DE LÉBIOLES. - La mesure du temps à travers les ages aux Musée Royaux d'Art et d'Histoire.
261809: BERSEE, LEO. - Vergezichten zilte poëzie.
48678: BERSIER, JEAN E. - L'Influence de l'Italie dans la peinture Hollandaise.
164097: BERSILLON, GASTON. - Recherches sur les Papavéracées. Contribution a l'étude du développement des Dicotylédones Hebracées.
244198: BERSIN, THEODOR. - Biochemie der Mineral- und Spurenelemente.
194454: BERSSENBRUGGE, HENRI. NIEUWENHUIJZEN, KEES. - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930.
267859: BERSSENBRUGGE, MEI-MEI. - Empathy.
26885: BERSU, GERHARD & W.DEHN. - Bericht über den V.Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte Hamburg vom 24. bis 30.August 1958.
283131: BERSWORDT-WALLRABE, SILKE VON & VOLKER RATTEMEYER. - Weltsichten. Landschaft in der Kunst seit dem 17. Jahrhundert.
82537: BERTALL. - La comédie de notre temps. La civilité - les habitudes - les moeurs - les coutumes - les manières et les manies de notre époque.
54519: BERTARELLI, ACHILLE. - L'Imagerie populaire Italienne.
280004: BERTELE, HANS VON. - Globes and Spheres. / Globen und Sphären. / Globes et Sphères.
281099: BERTELE, HANS VON. - Marine- und Taschenchronometer. Geschichte, Entwicklung, Auswirkungen.
237600: BERTELLI, CARLO., A.O. (EDS). - Otium. L'arte di vivere nelle domus romane di età imperiale.
290244: BERTELS, INGE, A.O. - Antwerpen. Biografie van een stad.
261417: BERTELS, H. (PHOTOTYPIE). - Album de la maison moderne. 3me Année.
261418: BERTELS, H. (PHOTOTYPIE). - Album de la maison moderne. 4me Année.
276723: BERTELSEN, A. - Meddelelser om Nogle af de i Vest-Gronlands Distrikter mellem 60° og 77° N. Br. almindeligere forekommende Fugle, saerlig om deres Udbredelsesomraade deres Yngleomraade og deres Traek.
254782: BERTEN, ROBERT. - Limburgerse Plantenatlas. Deel I-IV.
293941: BERTETT, LUIGI, A.O. - 50a Targa Florio - 8 Maggio 1966.
293039: BERTETT, LUIGI, A.O. - Monza 1961. Annuario ufficiale. / Official year-book.
293034: BERTETT, LUIGI, A.O. - Monza 1966. Annuario ufficiale. / Official year-book.
293036: BERTETT, LUIGI, A.O. - Monza 1964. Annuario ufficiale. / Official year-book.
293040: BERTETT, LUIGI, A.O. - Monza 1960. Annuario ufficiale. / Official year-book.
293037: BERTETT, LUIGI, A.O. - Monza 1963. Annuario ufficiale. / Official year-book.
293035: BERTETT, LUIGI, A.O. - Monza 1965. Annuario ufficiale. / Official year-book.
293038: BERTETT, LUIGI, A.O. - Monza 1962. Annuario ufficiale. / Official year-book.
209460: BERTHELOT, M[ARCELIN P.E.] - Introduction à l'étude de la Chimie des Anciens et du Moyen Age.
208463: BERTHET, ELIE. - Le Garde-Chasse.
160902: BERTHET POCHY. PERENNOU, ELISABETH. - Berthet Pochy. Architecture interieure - interior design.
20389: BERTHIER, ANDRÉ & RENE CHARLIER. - Le sanctuaire punique d'El-Hofra à Constantine.
51516: BERTHIER, ANDRÉ & RENE CHARLIER. - Le sanctuaire punique d'El-Hofra à Constantine.
279919: BERTHOD, BERNARD A.O. - Dictionnaire des arts lithurgiques.
226782: BERTHOD, BERNARD & HARDOUIN-FUGIER, ÉLISABETH. - Dictionnaire iconographique des Saints.
226774: BERTHOUD, FERDINAND. - Histoire de la mesure du temps par les horloges.
43243: BERTHOUD, FERDINAND. - Het regt gebruik der uurwerken, of handleiding voor onbedrevene, om hunne klok- en zak-uurwerken zelve te regelen en te bestieren. Uit het Fransch vertaald door J.D. Pasteur.
217604: BERTHOUD, FERDINAND. - Die Kunst mit Pendel- und Taschenuhren umzugehen und sie zu regliren[...]. Nach der fünften französ. Original Ausgabe.
222762: BERTHOUD, FERDINAND. - L'Art de conduire et de régler les Pendules et les Montres: à l'usage de ceux qui n'ont aucune connoissance d'Horlogerie.
144545: BERTHOUD, FERDINAND. CARDINAL, CATHERINE - Ferdinand Berthoud 1727-1807. Horloger mécanicien du roi et de la marine
245588: BERTHOUD, FERDINAND. - Essai sur l'horlogerie.
208369: BERTI, FEDE & D.RESTANI. - Lo Specchio della Musica. Iconografia musicale nella Ceramica Attica di Spina.
186703: BERTI, LUCIANO. - La Chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze.
159947: BERTI, LUCIANO. - Il Museo di Palazzo Davanzati a Firenze.
265592: BERTIER DE LA GARDE, A.L. - [South-Russian antiquities. Excavations of Chersonissos.]
247700: BERTIN, LÉON. - Les Anguilles.
235459: BERTIUS, PETRUS. - Nomenclator. The first printed catalogue of Leiden University Library (1595). A facsimile edition with an introduction by R. Breugelmans and an authors' index compiled by Jan Just Witkam.
185211: BERTKAU, PH. - Verzeichnis der von Prof. Ed. v. Beneden wissenschaftlichen Reise nach Brasilien und La Plata, 1872-75 gesammelten Arachniden.
157084: BERTKAU, PH. - Verzeichnis der von prof. Ed.v.Beneden auf seiner wissenschaftlichen Reise nach Brasilien und la Plata gesammelten Arachniden.V
20805: BERTLING, ANTON. - Kerns illustriertes Buch der Patiencen. Band I: 57 Spiele. 16.Aufl.
189604: BERTMAN, STEPHEN. - The conflict of generations in Ancient Greece and Rome.
28014: BERTOCCHI, F.T. - La pittura funeraria apula.
7798: BERTOLINI, P. - La Tripolitania settentrionale.
198302: BERTOLLI, F. A.O. - Chiese minori a Busto Arsizio: San Gregorio e Beata Vergine delle Grazie (Sant'anna).
248779: BERTON, R. - La cité d'Aoste et les costumes Valdôtains.
283853: BERTON, ROBERT. - Les chapiteaux et les stalles médiévaux d'Aoste.
74897: BERTRAM, BRIAN C.R. - The Ostrich communal nesting system.
219756: BERTRAMS, JOEP. - Original sketch in pencil depicting a satirical drawing of George W. Bush with Sharon and Arafat tied to his belly as a bomb.
170110: BERTRAND, ED. - La conduite du rucher.
225945: BERTRAND, JEAN-PIERRE. - Consubstantiellement ou l'instant unique.
223057: BERTRANDY, FRANCOIS. - Les stèles puniques de Constantine.
270749: BERTSCH, KARL. - Moosflora von Südwestdeutschland. 3. Aufl.
59401: BERTSCH, KARL. - Flechtenflora von Südwestdeutschlands. 2. neub. Aufl.
238382: BERTUCCIOLI, GIULIANO. - La Cina nelle lastre di Leone Nani (1904-19140.
292588: BERULDSEN, GORDON. - A field guide to nests & eggs of Australian birds.
174337: BERVOETS, J.A.A. - Inventaris van papieren afkomstig van leden van het geslacht van Beresteyn en aanverwante geslachten.
189426: BERVOETS, J.A.A. - Inventaris van papieren afkomstig van leden van het geslacht van Beresteyn en aanverwante geslachten. Deel III.
244559: BERWING, MARGIT, A.O. - Steingutfabrik und Kunsttöpferei Franz Anton Mehlem in Bonn und Steingutfabrik Villeroy & Boch Bonn. Katalog 3 zur Ausstellung Volkskunst im Wandel.
213977: BERZ, ERNST-LUDWIG. - Die Notendrucker und ihre Verleger in Frankfurt am Main von den Anfängen bis etwas 1630. Eine bibliographische und drucktechnische Studie zur Musikpublikation.
264906: BERZOFF, JOAN & P.R.SILVERMAN. - Living with dying. A handbook for end-of-life healthcare practitioners.
280674: BES, LENNART A.O. - Baltic Connections. Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800.
278236: BES, PETER. TENTIJE, HANS. - Getekend Licht. Peter Bes.
225569: BES, J. - Despatch of Tramp Ships. Practical guide to the subject for all connected with the shipping business.
290857: BESANCENOT, JEAN. - Bijoux Arabes et Berberes du Maroc.
153997: BESEGHI, UMBERTO. - Introduzione alle Chiesa di Bologna.
62338: BESELER, HARTWIG. - Kunst-Topographie Schleswig-Holstein.
116018: BESEMER, A.F.H. A.O. - In het voetspoor van Thijsse. Een reeks bijdragen over veldbiologie, natuurbescherming en landschap.
170493: BESEMER, A.F.H. & R.V.D.WIJK. - Flora en fauna. Bevattende determinatietabellen van de algemeen in Nederland waargenomen planten en dieren. Deel I: Planten en Gewervelde dieren.
188021: BESKOW, ELSA. - Lasse-liten i trädgarden bilderbok.
211624: BESKOW, ELSA. - Puttes eventyri blabaerskoven.
259903: BESLER. - The Besler Florilegium. Plants of the Four Seasons.
34265: BESLER. - Hortus Eystettensis.
240229: BESLU, CHRISTIAN. - Cartes Postales anciennes de Tahiti.
249156: BESNARD, ALBERT. COPPIER, ANDRÉ-CHARLES. - Les eaux-fortes de Besnard.
288714: BESNIER, MAURICE. - L'Ile Tibérine dans l'Antiquité.
255910: BESNYÖ, EVA. RUITER, TINEKE DE & YARA BRUSSE. - Eva 75. Lieve Eva je wordt 75 jaar !
228584: BESNYÖ, EVA. TEX, URSULA DEN. - Eva Besnyö, fotografe.
280895: BESNYÖ, EVA. DIEPRAAM, WILLEM. - Eva Besnyö. 2nd edition.
166739: BESNYÖ, EVA. DIEPRAAM, WILLEM. - Eva Besnyö. [1st edition].
289785: BESQUEUT, PATRICE. - Coupe Gordon Bennett 1905. Le circuit d'Auvergne.
12573: BESSARABOFF, NICHOLAS. - Ancient European musical instruments. An organological study of the musical instruments in the Lesley Lindsey Mason Collection at the Museum of Fine Arts, Boston.
20617: BESSARABOFF, NICHOLAS. - Ancient European musical instruments. An organological study of the musical instruments in the Lesley Lindsey Mason Collection at the Museum of Fine Arts, Boston. 2nd printing.
114199: BESSELAAR, J.H. - Het orgel in de Grote Kerk te Rotterdam.
235714: BESSELAAR, HERMAN. - Een kabinet van Zeeuwsche gezichten.
94959: BESSELAAR, HERMAN. - Molens van Nederland. Een rondreis door onze molenwereld.
63444: BESSELER, H. - Bourdon und Fauxbourdon. Studien zum Ursprung der niederländischen Musik.
270670: BESSELICH, N. - Wie werde ich Konditormeister? Ein Lehrbuch zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung. 2. Aufl.
293168: BESSELING, HERMANUS. (ED.). - Algemeene Histori, Beschreven door een gezelschap van geleerde mannen in Engeland, uit het Engels vertaald, enz. VII. deel, I. en II. stuk. Vervattende de histori van Rhodes, Krete, Cyprus, Samos met de Griekse eilanden in de archipel, en het rijk van Macedonie Van der zelver opkomst tot datze van de romeinen tot wingewesten gemaakt zijn.
277826: BESSELS, EMIL. - Die Amerikanische Nordpol-Expedition.
190591: BESSEMANS, LUTGARDE (ED.), A.O. - Leven te Leuven in de late Middeleeuwen.
72847: BESSER, L.V. - Geschichte des Garde - Schützen - Bataillons.
83286: BESSON, MARIUS. - L'église et la bible.
83280: BESSON, MARIUS. - Saint Pierre et les origins de la primauté Romains.
157172: BESSON, MAURICE. - Les freres de la coste. Flibustiers & Corsaires.
143839: BEST, ELSDON. - The whare Kohanga (the nest house) and its lore. Comprising data oertining to procreation, baptism......
159194: BEST, ELSDON. - Games and pastimes of the Maori. An account of various exercises, games and pastimes of the natives of New Zealand... including... music.
77645: BEST, ELSDON. - The Pa Maori. An account of the fortified villages of the Maori in pre-European and modern times; illustrating methods of defence by means of ramparts, fosses, scarps and stockades.
229028: BEST, GÜNTER. - Marakwet & Turkana. Neue Einblicke in die materielle Kultur ostafrikanischer Gesellschaften / New Perspectives on the Material Culture of East African Societies.
288852: BESTELMEYER, GERMAN. THIERSCH, HEINZ. - German Bestelmeyer. Sein Leben und Wirken für die Baukunst.
270851: BESTEMAN, J.C. E.A. - Graven naar Friese Koningen. De opgravingen in Wijnaldum. 2e druk.
262584: BESTEN, J. - Nieuw Utrechts Molenboek.
127960: BESTEN, AD DEN. - Dichten als daad, opstellen over hedendaagse poëzie.
225580: BESTERMAN, THEODORE. - A world bibliography of bibliographies and of bibliographical catalogues, calendars, abstract, digests, indexes, and the like. 3rd ed.
281321: BESTOCK, LAUREL. - The development of royal funerary cult at Abydos: Two new funerary enclosures from the reign of Aha.
10029: BESZLER, J.G. - Illustriertes Lehrbuch der Bienenzucht.
190316: BETANCOURT, PHILIP P. - Kommos II. The final Neolithic through Middle Minoan III pottery.
278979: BETEGH, GABOR. - The Derveni Papyrus. Cosmology, theology and interpretation.
284272: BETERAMS, CHARLES. - Pink Floyd on forty-five.
61112: BETH, IGNAZ. - Die Baumzeichnung in der deutschen Graphik des XV. und XVI.Jahrhunnderts. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Landschaftsdarstellung.
223370: BETH, IGNAZ. - Die Baumzeichnung in der deutschen Graphik des XV. und XVI.Jahrhunnderts. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Landschaftsdarstellung.
166484: BETHE, ALBRECHT. - Die Heimkehrfähigkeit der ameisen und Bienen zum Teil nach neuen Versuchen.
249053: BOUWEN MET BETON. CONSTRUIRE EN BETON. - 1990/91
249054: BOUWEN MET BETON. CONSTRUIRE EN BETON. - 1988.
249051: BOUWEN MET BETON. CONSTRUIRE EN BETON. - 1995
249052: BOUWEN MET BETON. CONSTRUIRE EN BETON. - 1992/93
212823: HOLLANDSCHE BETONMAATSCHAPPIJ. - H.B.M. Perspektieven.
284942: BETREM, J.G. - The African Campsomerinae (Hymenoptera, Scoliidae).
228710: BETRÒ, MARIA CARMELA. - Hiërogliefen. De beeldtaal van het oude Egypte. Met verklaring en achtergrond van meer dan 580 tekens.
255538: BETSKY, AARON & M.KLOOS. - City Dust. An installation at the 11th International Architecture Exhibition of La biennale dei Venezia 2008 Out there Architecture Beyond building.
184400: BETTAGNO, ALESSANDRO (A.O.). - Het Prado.
198282: BETTAGNO, ALESSANDRO (A.O.). - The Prado Museum.
110648: BETTEN, R. - Rationelle Pflege unseres Beerenobstes (Jahannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Erdbeeren).
66886: BETTEN, CORNELIUS. - The Francis Walker types of Trichoptera in the British Museum.
185731: BETTINI, SERGIO A.O. - Arte in Veneto.
249583: BETTINI, A.; A.O. - Marmi antichi delle raccolte civiche genovesi.
204559: BETTMANN, HELMUT. - Die Waldschnepfe. 2. überarb. Aufl.
99985: BETTS, A.G.V. (ED.). - Excavations at Jawa, 1972-1986. Stratigraphy, pottery and other finds. [With contributions by:] S.W. Helms, A. Bets, R. Unger-Hamilton [&] N. Vailant.
99983: BETTS, A.G.V. (ED.). - Excavations at Tell Um Hammad. The early assemblages (Eb I-II).
268533: BETTS, A.G.V. (ED.). - Excavations at Jawa, 1972-1986. Stratigraphy, pottery and other finds. [With contributions by:] S.W. Helms, A. Bets, R. Unger-Hamilton [&] N. Vailant.
292787: BETZ, KRISTINA. - Bildnisse von Schauspielerinnen in der Malerei. Ein kritischer Überblick vom 16. bis zum 20. Jahrhundert.
90233: BETZ, G.H. - Het Haagsche leven in de tweede helft der zeventiende eeuw. 2e druk.
208347: BETZLER, PAUL. - Die Fibeln in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz I. (Urnenfelderzeitliche Typen).
237198: BEU, A.G. & P.A.MAXWELL. - A Revision of the Fossil and Living Gastropods Related to Plesiotriton Fischer, 1884. (Family Cancellariidae, Subfamily Plesiotroninae n. subfam.). With an Appendix: Genera of Buccinidae Pisaniinae Related to Colubraria Schumacher, 1817.
284628: BEUDEKER, CO, E.A. - Het Amsterdamse kinderen boek. Samengesteld onder redactie van Co Beudeker, [et al.]. Eindredactie: Liesbeth Iest, [et al.].
293056: BEUGHEM, VICTOR VAN. - Costuymen ende usantien der meyerye van 's Hertogenbosch. Waar achter gevoegt zyn de Brabandsche leenregten met de Latynsche overzetting, en andere Stukken, allen in het Voorberigt vermelt.
160186: BEUKEBOOM, JAN, A.O. - Het Gein. Levensloop van een rivier.
257889: BEUKEMA, HANS. - Redders op zout en zoet. Honderd jaar reddingstation Hindeloopen.
234828: BEUKEMA, G.F. E.A. - Historie van de Marne.
233702: BEUKEMA, HANS. - Delftzijl historiaal. De geschiedenis van de gemeente Delfzijl.
275592: BEUKEMA, G.F. E.A. - Historie van de Marne.
255018: BEUKEMA, HANS. - Te loevert en te lij... 120 jaar Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus.
154936: BEUKEN, W H. & MARROW, J H. - Spiegel van den leven ons Heren (Mirror of the life of our Lord).
179344: BEUKEN, JOZEF H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
255851: BEUKENKAMP, W.R. - Tramweg Stichting 1965-1990. Een uit de hand gelopen hobby...
3390: BEUKERING, J.A.VAN. - Bijdrage tot de anthropologie der Mentaweiers.
262521: BEUKERS, EELCO & CORRIE VAN STIJL. - Geschiedenis van de Zaanstreek.
284721: BEUKERS, H. A.O. - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W.Gratama bettreffende zijn verblijf in Japan.
251075: BEUKERS, EELCO. (REDACTIE). - Hollanders en het Water. Twintig eeuwen strijd en profijt.
183755: BEULÉ, E. - Études sur le Péloponèse.
271354: BEULLENS, W. A.O. - Avifauna van het Mechelse.
271071: BEULLENS, W. A.O. - Avifauna van het Mechelse.
273387: BEUMANN, HELMUT - Historische Forschungen für Walter Schlesinger.
174717: BEUMANN, HELMUT A.O. - Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben.
246366: BEUMÉE, J.G.B. - Floristisch-analytische onderzoekingen van de korte flora in kunstmatig aangelegde Djati-plantsoenen op Java, in verband met de onwikkeling van den Djati-Opstand. [Diss.]
262605: BEUMER, DICK & C.FLEICHACKER. - Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine . Periode 1945-2013.
292676: BEUMER, HANS. - Audit Risk Management. Driving Audit Value (Vol. II).
62452: BEUMERS, ERNA & H.J.KOLOSS. - Kings of Africa. Paleiskunst uit de koninkrijken van Centraal Afrika.
183637: BEUMERS, ERNA & H.J.KOLOSS. - Kings of Africa. Art and Authority in Central Africa.
211438: BEUNINGEN, H.J.E. & A.M.KOLDEWEIJ. - Heilig en Profaan [1]. 1000 Laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E.van Beuningen. - [AND:] Heilig en Profaan 2. 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbaar en partuculiere collecties.
294143: BEUNINGEN, H.J.E. & A.M.KOLDEWEIJ. - Heilig en Profaan [1]. 1000 Laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen.
286402: BEUNINGEN, D.G. VAN. [COLLECTION]. HANNEMA, D. - Catalogue of the D.G. van Beuningen collection.
266394: BEUNINGEN, H.J.E. & A.M.KOLDEWEIJ. - Heilig en Profaan 2. 1200 Laatmiddeleeuwse Insignes uit openbare en particuliere collecties.
228471: BEUNINGEN, H.J.E. VAN. [FESTSCHRIFT]. KICKEN, D., A.O. (EDS). - Gevonden voorwerpen. Opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen. / Lost and found. Essays on medieval archaeology for H.J.E. van Beuningen.
181659: BEUNKE, H.E. - Walcherse vertellingen. Schetsen en Novellen. (2e druk)
45175: BEUQUE, EMILE. - Dictionnaire des poinçons officiels francais & étrangers, anciens & modernes de leur création (XIVe siècle) à nos jours. (Platine, or & argent).
49458: BEUQUE, EMILE. - Platine, or & argent. Dictionnaire des poinçons officiels français & étrangers, anciens & modernes de leur création (XIVe siècle) à nos jours (Platine, or & argent) & Dictionnaire des poinçons de maitres-orfèvres Français du XIVe siècle à 1838.
241541: BEURDELEY, A. [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1905. - Catalogue des dessins, Aauarelles, gouaches des ecole francaise et anglaise du XVIIIe siecle. Oeuvres remarquables de: Borel, Boucher, Cochin, Charlier, Chardin, Clodion, Debucourt, Downman, Fragonard, [...], Louis Moreau, Moreau le Jeune, [...], Watteau, etc., etc. Miniatures par Dumont, Englheart, Goya, Hall, Isabey, Plymer etc., composant la collection de M. A. Beurdeley [...]. [Title on cover: Collection A. Beurdeley. Dessins du XVIIIe Siecle].
154380: BEURDELEY, JEAN-MICHEL. HINZ, HANS - Thai forms.
72833: BEURDELEY, MICHEL & M.TH.KAMBERT-BROUILLET. - l'Eunuque aux trois joyaux. Collectionneurs et esthètes chinois.
170863: BEURDELEY, MICHEL A.O. - The clouds and the rain.
238255: BEURDELEY, MICHEL. - Peintres Jésuites en Chine au XVIIIe Siècle.
256388: BEURDELEY, CÉCILE & MICHEL BEURDELEY. - Chinesische Möbel.
102355: BEURLEN, KARL. - Welche Versteinerung ist das?
261935: BEURSKENS, HUB & P.DERKS. - Rond de toren uit de geschiedenis van Heel van Cantualium.
208387: BEUSEKOM, RUUD VAN A.O. - Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels.
250966: BEUSEKOM, ANNA CLARA NEELTJE VAN. - Film als Kunst. Reacties op een nieuw medium in Nederland, 1895-1940.
253467: BEUSEKOM, C.F.VAN. - Revision of Meliosma (Sabiacea), section Lorenzanea excepted, living and fossil, geography and phylogeny. (Diss.)
214950: BEUSEN, PAUL, A.O. - L'Art Gourmand.
285505: BEUTEL, F.J. - Die moderne kalte Küche.
241789: BEUTELSCHMIDT, THOMAS & J.M.NOVAK, - Ein Palast und seine Republik. Or - Architectur - Programm.
91103: BEUTENMÜLLER, WILLIAM. - Monograph of the Sesiidae of America north of Mexico.
187505: BEUTENMÜLLER, WILLIAM. - Monograph of the Sesiidae of America, North of Mexico.
230410: BEUTLER, CHRISTIAN. - Die Entstehung des Altaraufsatzes. Studien zum Grab Willibrords in Esternach.
223639: BEUTLER, CHRISTIAN. - Statua. Die Entstehung der nachantiken Statue und der europäische Individualismus.
162984: BEUTLER, GISELA. - Adivinanzas Españolas de la tradicíon popular actual de México, principalmente de las regiones de Puebla-Tlaxcala. / Spanische Rätsel aus der heutigen Volkstradition Mexikos, haptsächlich aus den Gebieten von Puebla-Tlaxcala.
234842: BEUTTER, HERTA A.O. - St. Michael in Schwäbisch Hall.
237251: BEUVILLE. POQUELIN DE MOLIÈRE, J.-B. - Le Bourgeois gentilhomme.
176484: BEUYS, JOSEPH. BLESS, FRITS. - Joseph Beuys een gesprek.
288247: BEUYS, JOSEPH. CATALOGUS 1977./ - Joseph Beuys. Tekeningen, Aquarellen, Gouaches, Collages, Olieverven.
292223: BEUYS, JOSEPH. TISDALL, CAROLINE. CATALOGUE 1979. - Joseph Beuys.
243619: BEUYS, JOSEPH. NAEF, MAJA. - Joseph Beuys. Zeichnungen und Stimme.
266614: BEUYS, JOSEPH. SCHADE, WERNER. - Joseph Beuys. Early Watercolors and Drawings.
243846: BEUYS, JOSEPH. SCHELLMANN, JÖRG. - Joseph Beuys - A colorful world. Objects sculptures drawings prints 1970 - 1986.
250191: BEUYS, JOSEPH. LOERS, VEIT. - Joseph Beuys. Documenta - Arbeit.
247181: BEVAART, WILLEM. - Nederlandse Defensie 1839-1874.
238190: BEVAART, WILLEM. - Bronbeek. Tempo Doeloe der liefdadigheid. 3e (herziene) dr.
262818: BEVAART, WILLEM. - Bronbeek. Tempo Doeloe der liefdadigheid. 1e dr.
208812: BEVAN, W.L. & H.W.PHILLOTT. - Mediaeval Geography. An essay in illustration of the Hereford Mappa Mundi.
193779: BEVEREN, F.J.VAN. - De ontwikkeling van de geregeldeTrans-Atlantische luchtpostverbindingen.
267088: BEVERS, HOLM. - Das Rathaus von Antwerpen (1561-1565).
195960: BEVERWIJCK, IOH. VAN. - 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitgaders der eerster Stede beschryvinge, regeringe ede regeerders; als oock gedenckwaardighste geschiedenissen aldaer gevallen.
164578: BEVERWYCK, JOHAN VAN. STOLK, ANTONIE. - Johan van Beverwijck, zijn werk en zijn tijd. De medische vraagbaak van de Gouden Eeuw.
251947: BEVILACOUA, TONI. GREGORI, CLAUDIO. - Labrón. La vita e le avventure di Toni Bevilacqua.
193183: BEVILACQUA, GABRIELLA A.O. - Miscellanea.
259252: BEVILACQUA, MARIO, A.O. - Firenze e il Granducato.
189537: BEVING, PAUL & ALBERT VAN LAETHEM. - Le cyclisme. Supplement 17 (1960).
179983: BEVING, PAUL & ALBERT VAN LAETHEM. - Le cyclisme. Supplement 7 (1944-50).
1274: BEVING, PAUL & ALBERT VAN LAETHEM. - Le cyclisme. Supplement 15 (1958).
179982: BEVING, PAUL & ALBERT VAN LAETHEM. - Le cyclisme. Supplement 3 (1937).
189539: BEVING, PAUL & ALBERT VAN LAETHEM. - Le cyclisme. Supplement 11 (1954).
278041: BEVING, PAUL & ALBERT VAN LAETHEM. - Le cyclisme. Supplement 5 (1939-1940)
278042: BEVING, PAUL & ALBERT VAN LAETHEM. - Le cyclisme. Supplement 2 (1936).
212676: BEVING, PAUL & ALBERT VAN LAETHEM. - Le cyclisme. Supplement 4 (1938).
71124: BÉVOTTE, MARGUERITE DE. - La sculpture à la fin de la période gotique dans la région de Toulouse d'Albi et de Rodez (1400-1520).
148722: BÉVOTTE, MARGUERITE DE. - La sculpture à la fin de la période gotique dans la région de Toulouse d'Albi et de Rodez (1400-1520).
170565: VERSLAG DER COMMISSIE TER VERZEKERING EENER GOEDE BEWARING........ - van Gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst te Nijmegen. 1879-1897.
173605: BEWICK, THOMAS. BOYD, JULIA. - Bewick gleanings being impressions from copperplates and wood blocks, engraved in the Bewick workshop.
214910: BEWING, JEANNOT. WOLFF, GUY. - Jeannot Bewing.
154752: BEWS, J.W. - The grasses and grasslands of South Africa.
263495: BEY, A.M.HASSANEIN. - The Lost Oases.
253938: ESSTAD-BEY. - Der Kaukasus. Seine Berge, Völker und Geschichte.
204921: BEYAERT, HENDRIK [ALSO KNOWN AS HENRI]. VICTOIR, J. & J.VANDERPERREN. - Henri Beyaert. Du Classicisme à l'Art Nouveau.
236212: BEYATLI, YAHYA KEMAL. SÖTEMANN, SYTSKE. - Yahya Kemal Beyatli. Turkse poëzie in de vroege twintigste eeuw. Een analyse.
176407: BEYELER, FONDATION. BOEHM, GOTTFRIED, A.O. - Fondation Beyeler.
282702: BEYEN, H.G. - Ueber Stilleben aus Pompeji und Herculaneum. Edizione anastatica.
138360: BEYEN, H.G. - Ueber Stilleben aus Pompeji und Herculaneum. (Diss.)
37220: BEYEN, H.G. & W.VOLLGRAFF. - Argos et Sicyone. Etudes relatives à la sculpture Grecque de la style sévère.
75709: BEYEN, H.G. - Die pompejanische Wanddekoration vom zweiten bis zum vierten Stil. Zweiter Band - Erster Teil: text.
34651: BEYEN, H.G. - La statue d'Artemision.
291910: BEYEN, H.G. - Die pompejanische Wanddekoration vom zweiten bis zum vierten Stil. Zweiter Band.
285460: BEYEN, MARNIX, A.O. - Wereldgeschiedenis van Vlaanderen.
34522: BEYEN, H.G. - Ueber Stilleben aus Pompeji und Herculaneum. (Diss.)
259263: BEYER, JÜRGEN & J.SEIFERT. - Weimarer Klassikerstätten. Geschichte und Denkmalpflege.
275149: BEYER, F. (PUBL.). - Norske Nationaldragter.
198163: BEYER, ANDREAE, & D.BURDORF. - Jugendstil und Kulturkritik. Zur Literatur und Kunst um 1900.
213732: BEYER, KLAUS. - Die aramäischen Texte vom Toten Meer samt den Inschriften aus Palästina, dem Testament Levis aus der Kairoer Genisa, der Fastenrolle und den alten talmudischen Zitaten.
262223: BEYER, DOMINIQUE. - Meskéné-Emar. Dix ans de travaux 1972-1982.
290971: BEYER, MARC, PIA VERHOEVEN & ALBERT REINSTRA. (EDS). - Kerkinterieurs in Nederland. [1e druk].
251427: BEYERHOLM, JORGEN. - Dansk Bicycle Club's Historie. Strejflys over Dansk Cyklesport. 1881-1941.
247479: BEYERINCK, M.W. - Verzamelde geschriften van M.W.Beijerinck Deel 6: Register & eene beschring van zijn leven en beschouwingen over zijn werk.
126704: BEYERINCK, M.W. - Beobachtungen über die ersten Entwicklungsphasen einiger Cynipidengallen.
51883: BEYERINCK, M.W. - Verzamelde geschriften van M.W.Beijerinck t.g.v.z. 70sten verjaardag.
172543: BEYERLE, KONRAD. - Die Kultur der Abtei Reichenau. Erinnerungsschrift zur 1200 Wiederkehr des GRündungsjahres des Inselklosters 724-1924.
199490: BEYLEN, J.VAN. - De Botter. Geschiedenis en bouwbeschrijving van een Nederlands vissersschip.
273458: BEYLEN, JAN VAN. - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw.
114993: BEYLEN, JAN VAN. - Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde.
224746: BEYLEN, JULES VAN & CHARLES MERMANS. - Zeil & stoom op de Schelde. / Voile & Vapeur sur l'Escaut. / Segel & Dampf auf der Schelde. / Sail & Steam on the Scheldt.
259199: BEYLEN, JULES VAN, A.O. - Maritieme encyclopedie. Redactie J.van Beylen, P.A.De Groote, Anthony van Kampen, J.A.M.Kramer, L.L.von Münching, W.P.L.Spruit & A.De Vos.
251871: BEYLERIAN, GEORGE & A.DENT. - Material Connextion. Materialenboek. Internationale collectie van nieuwe en innovatieve materialen voor architecten, ontwerpers en kunstenaars.
272039: BEYLEVELT, KAREL. - Nature guide Netherlands Antilles & Aruba.
226678: BEYLIÉ, LÉON DE. - L'Habitation byzantine. Recherches sur l'architecture civile des Byzantins et son influence en Europe.
262707: BEYREISS, FRIEDHELM. - Tettungsmedaillen deutscher Staaten 1782-1918.
262208: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. XVIII, 1965.
262203: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. XII, 1955.
262202: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. I-IX, 1937-1949/50.
262211: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. XXIV, 1971.
262206: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. XVII, 1964.
262210: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. XXIII, 1970.
262209: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. XXII, 1969.
262204: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. XIII, 1956.
262205: BULLETIN DU MUSÉE DE BEYROUTH. - Vol. XVI, 1961.
249349: BEZAAN, JO. HOOGENHUYZE, MICHAEL VAN & FR.MONTENS. - Jo Bezaa. Grafies werk.
280783: BEZACIER, L. - Asie du Sud-Est: II/1: Viêt-Nam - De la Préhistoire à la Fin de l'Occupation chinoise.
279642: BEZEMER, T.J. - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
185966: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: Supplement.
188548: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 1e dr.
152388: BEZEMER, JAN. (VOORWOORD). - Uilenburg 70 jaar. Het eiland en de werf Uilenburg 1926-1996.
227429: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 2e herz. dr.
245311: BEZEMS, M.C.J. - Bronzen figuratieve gebruiksvoorwerpen uit de Jugendstil.
204809: BEZOLD, CARL. - Babylonisch-Assyrisches Glossar.
192200: BEZOLD, CARL. - Achämenideninschriften. Transscription des Babylonischen Textes, nebst übersetzung und Wörter- und Eigennamenverzeichnisse.
58159: BEZZEL, EINHARD & F.LECHNER. - Die Vögel des Werdenfelser Landes.
46623: BEZZEL, EINHARD. - Die Tafelente. (Aythya ferina).
227107: BEZZEL, EINHARD. - Kompendium der Vögel Mitteleuropas.
263771: BEZZEL, EINHARD. - Vögel in der Kulturlandschaft.
117664: BEZZI, MARIO. - Diptera Brachycera and Athericera of the Fiji Islands, based on material in the British Museum.
251506: BEZZI, PIER GIORGIO. - Corridori di Romagna.
240644: BEZZOLA, SILVANA. - Lucerne Fittili dagli Scavi di Palaepaphos (Cipro).
193980: BHANDARI, R.R. - The Blue Chip Railway 1887-1987.
202727: BHASKARARAO, PERI. - Konekor Gadab. A Dravidian Language.
202729: BHAT, D.N.S. - An outline grammar of Havyaka.
114932: BHATACHARYA, DIPAK C. - Studies in buddhist Iconography.
65233: BHATIA, B.L. - Protozoa: Sporozoa.
65379: BHATIA, B.L. - Protozoa: Ciliophora.
193607: BHATTACHARYYA, A.K. - Chamba Rumal.
229577: BHATTACHARYYA, A.K. - A corpus of dedicatory inscriptions frem temples of West Bengal (c. 1500 A.D. to c. 1800 A.D.).
229939: BHEBE, NGWABI. - Christianity and Traditional Religion in Western Zimbabwe, 1859-1923.
169969: BHIDE, GANESH H. - Marathi-English second book.
197401: BHUSHAN, JAMILA BRIJ. - Indian jewellery, ornaments and decorative designs.
121223: BIAGGI, VIRGILIO. - Las aves de Puerto Rico. 3rd ed.
234344: BIALOPETRAVICIENE, LAIMA. (EDITED). - Lietuvos Valstybes Kurejai. XVI-XX a. pirmosios puses portretai. I tomas: XVI-XIX a. portretai. / Founders of the Lithuanian State. Portraits from the 16th-first half of the 20th centuries. Volume I: Portraits from the 16th-19th centuries.
241180: BIALOSTOCKI, JAN. CHROSCICKI, JULIUSZ A., A.O. - Ars auro prior. Studia Ioanni Bialostocki sexagenario dicata.
268340: BIANCARDI, GIOVANNI & CR.FRANCESE. - Prime editioni di scrittori italiani. Repertorio pratico per bibliofili e librai.
219328: BIANCHI, ANNA M.C., A.O. - Italia omnium terrarum alumna. La civiltà dei Veneti, Reti, Liguri, Celti, Piceni, Umbri, Latini, Campani e Lapigi.
287851: BIANCHI, UGO & M.J.VERMASEREN. - La Soteriologia dei Culti orientali nell'Impero romano. Atti del Colloque Internazionale, Roma 1979.
287852: BIANCHI, UGO. - Mysteria Mithrae. Atti del Seminario Internazionale su La specialità storico-religiosa dei Misteri di Mithra, con particulare riferimento alle fontidocumentaire di roma e Ostia. Roma & Ostia, 1978. Proceedings of the International Seminar.
98241: BIANCHI-BANDINELLI, RANUCCIO. - I:Policleto- II: Mirone.
223493: BIANCHI-BANDINELLI, RANUCCIO. - Storicità dell'arte Classica. Texto e Indici.
214525: BIANCHI-BANDINELLI, RANUCCIO, A.O. (EDS). - Pittura e pittori nell'antichità.
277588: BIANCHIN, CRISTIANO, A.O. - Venice. 3 Visions in Glass.
217801: BIANCO, ANDREA. PESCHEL, OSCAR. - Fac-simile dell'Atalante di Andrea Bianco Anno 1436. l'Originale si conserva nella R. bibliotheca Marciana in Venezia. [&] Der Atlas des Andrea Biaco vom Jahre 1436 in Zehn Tafeln. [&] L'Atlante di Andrea Bianco dell'anno 1436 in dieci tavole.
260020: BIANCO, BARTELOMEO. RAIMONDO, ARMANDO DI & L.MÜLLER PROFUMO. - Bartolomeo Bianco e Genova. La controversa paternitá dell' opera architettonica tra '500 e '600.
10921: BIANCO, BARTOLOMEO. MÜLLER, LUCIANA P. - Bartolomeo Bianco architetto e il barocco Genovese.
1394: BIARDOT, E.PROSPER. - Les terres-cuites grecques funèbres dans leur rapport avec les mystères de Bacchus. Accompagné d'un atlas de 54 planches noires et coloriées.
288601: BIARGE LÓPEZ, AURELIO. - Huesca: Ropas del Arcón. Fotografias 1895-1935.
259293: BIASE, CAROLINA DI. - Strada Balbi a Genova. Residenza aristocratica e città.
249354: BIASI, GUIDO. - Guido Biasi.
280921: BIASIUCCI, ANTONIO. - Corpus. Fotografia e Ricerca.
294210: BIAUMET, ANDRÉ. - Le Grand Prix des Frontières a Chimay. Tome 1 / Courses Automobiles de 1926 à 1956.
292825: BIBERSTEIN KAZIMIRSKI, A. DE. - Dictionnaire Arabe-Francais contenant toutes les racines de la langue Arabe.
205608: BIBIKOW, D.I. - Die Murmeltiere (Gattung Marmota).
199496: JAARBOEK VAN HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - 1997.
199500: JAARBOEK VAN HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - 1995.
199501: JAARBOEK VAN HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - 1996.
199491: JAARBOEK VAN HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - 1993.
199497: JAARBOEK VAN HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - 1994.
268014: APOTRE BIBLIOGRAPHE'L. - Bibliographie Clérico-Galante. Ouvrages galants ou singuliers sur l'amour, les femmes, le mariage, le théatre, etc.
184370: MARGINALIEN. BLÄTTER DER PRICKHEIMER GESELLSCHAFT / [FROM JULI 1968 WITH SUBTITLE:] ZEITSCHRIFT FÜR BUCHKUNST UND BIBLIOPHILIE. - Heft 5 (sept. 1959), Heft 6, Heft 10, Hefte 12-14, Hefte 16-22 und Hefte 25 - 172 (4, 2003) & Register Hefte 1-100.
250545: BIBLIOTHEK D.M.C. - Hardanger Arbeiten. Série I & II.
132952: BIBLIOTHEK D.M.C. - Die Klöppelspitzen. 1te Serie.
250546: BIBLIOTHEK D.M.C. - Hardanger Arbeiten. IIte Serie.
120353: BIBLIOTHEK D.M.C. - Vorlagen für Stickereien. IV. Serie.
180614: BIBLIOTHEK D.M.C. - Hardanger Arbeiten.
128475: BIBLIOTHEK D.M.C. - Die Häkel-Arbeit. IV. Serie.
250544: BIBLIOTHEK D.M.C. - Morifs pour Broderies. 5me série.
250542: BIBLIOTHEK D.M.C. - Vorlagen für Stickereien. III. Serie.
250541: BIBLIOTHEK D.M.C. - Vorlagen für Stickereien. V. Serie. Mit 15 Bause.
128474: BIBLIOTHEK D.M.C. - Die Häkel-Arbeit. III. Serie.
250543: BIBLIOTHEK D.M.C. - Morifs pour Broderies. 4me série.
250557: BIBLIOTHEK D.M.C. - Kreuzstich. Neue Muster. 5. Serie.
31784: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Broderies d'Assise. Nouvelle édition.
129582: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Point de croix. Nouveaux dessins. 6ème serie.
168785: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Les Dentelles aux Fuseaux. Ire Série.
144621: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Tschechoslowakische Stickereien. [Neubearb. Ausg.]
223524: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. DILLMONT, TH.DE. - Motifs de Broderie Copte I-III. L'Art Chrétien en Égypte.
6596: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Les Dentelles aux Fuseaux. Ire Série.
250540: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Türkische Stickereien.
250539: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Broderies yougoslaves. Serie I.
250553: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Broderies Norvégiennes. Nouvelle édition. Série 1 & 2.
30951: BIBLIOTHÈQUE D.M.C. - Les jours sur toile.
268573: BIBRI, SIMON ELIAS. - The Human Face of Ambient Intelligence. Cognitive, Emotional, Affective, Behavioral and Conversational Aspects.
291742: BICHARD, JOHN PAUL. - X-Ray song.
14034: BICHTLER, ERNST. - Im Bienenland.
213076: BICK, HANS. - Die Moorvegetation der zentralen Hochvogesen.
213375: BICK, H. & A.W.J.VAN SCHAIK. - Oecologische visie randmeren. Advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad & Randmeren. Mogelijkheden voor een meer. Natuurlijke ontwikkeling.
167590: BICKEL, ERNST. - Homerischer Seelenglaube. Geschichtliche Grundzüge menschlicher Seelenvorstellungen.
247923: BICKEL, SUSANNE. - Tore und andere wiederverwendete Bauteile Amenophis' III.
273430: BICKER RAYE, JACOB. BOSMAN, MACHIEL. - De polsslag van de stad. De Amsterdamse stadskroniek van Jacob Bicker Raije (1732-1772).
74092: BICKER CAARTEN, A. E.A. (RED.). - Noordhollands molenboek.Samengesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
117582: BICKER CAARTEN, A. - Stenen poldermolens in Rijnland.
19738: BICKER CAARTEN, A. E.A. (RED.). - Molens in Drenthe.
125118: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 1407 / '08 - rondom 1500.
74088: BICKER CAARTEN, A. - De molen in ons volksleven.
159297: BIDDER, HANS. - Teppiche aus Ost-Turkestan. Bekannt als Khotan-Samarkand- und Kansu-Teppiche.
117668: BIDDER, HANS & IRMGARD BIDDER. - Filzteppiche. Ihre Geschichte und Eigenart. Herausgegeben von Peter Thiele.
249216: BIDDERN, GEORG CARDINAL. - Grenzdetachements-Krieg und die Kavallerie-Unternehmungen in Feindesland während der Mobilmachung. Kriegsgeschichtliche und taktische Studie.
250441: BIDDULPH, MICHAEL A. - Pishin and the routes between India and Candahar.
218578: BIDDULPH, WILLIAM. - Travels into Africa, Asia and to the Blacke Sea.
262697: BIDDULPH, H. - Early Indian Campaigns and the Decorations Awarded for them.
282620: BIDLOO, GOVERT. - Anatomia humani corporis. Centum & quinque tabulis, per artisiciosiss G.de Lairesse ad vivum delineatis, demonstrata, Veterum recentiorumque inventis explicata plurimisque, hactenus non detectis, illustrata.
157018: BIDLOO, NICHOLAS. WILLEMSE, DAVID. - The unknown drawings of Nicolas Bidloo. Director of the first hospital in Russia.
205410: BIDLOO, GOVERT. JANSEN, J. - Letter from G.Bidloo to Antony van Leeuwenhoek about the animals which are sometimes found in the liver of sheep and other beasts.
85927: BIDWELL, PAUL T. - The legionary bath-house and basilica and forum at Exeter, with a summary account of the legionary fortress. Preface by Aileen Fox and contributions by D. Bailey ... [et al.]
98845: BIDWELL, PERCT W. & J.I.FALCONER. - History of agriculture in the northern United States, 1620-1860.
290813: BIE, CORNELIS DE. LEMMENS, G. (INTROD.). - Het Gulden Cabinet van de Edel Vry Schilderconst.
290824: BIE, CORNELIS DE. LEMMENS, G. (INTROD.). - Het Gulden Cabinet van de Edel Vry Schilderconst.
156038: BIE, O. - Het klavier en zijn meesters.
290809: BIE, CORNELIS DE. LEMMENS, G. (INTROD.). - Het Gulden Cabinet van de Edel Vry Schilderconst.
217889: BIE, HANS DE. - AFC Honderdjarenboek. 100 jaar Amsterdamsche Football Club 1895-1995.
196253: BIE, CORNELIS DE. LEMMENS, G. (INTROD.). - Het Gulden Cabinet van de Edel Vry Schilderconst.
271668: BIEBACH, HERBERT., A.O. (EDITED). - Ökologie der Vögel. Verhalten Konstitution Umwelt. E
221299: BIEBER, D., A.O. - Katwijk in de schilderkunst. 2nd rev. edition.
37005: BIEBER, MARGARETE & ALFRED BRUECKNER. - Skenika. Kuchenform mit Tragödienszene von Margarete Bieber. / Maske aus dem Kerameikos von Alfred Brueckner.
176347: BIEBER, MARGARETE. - Griechische Kleidung.
56610: BIEBER, MARGARETE. - The sculpture of the Hellenistic age.
259023: BIEBER, D., A.O. - Katwijk in de schilderkunst. [1e druk].
181700: BIEBER, MARGARETE. - Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum.
79286: BIEBER, MARGARETE. - Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum.
267458: BIEBER, MARGARETE. - Entwicklungsgeschichte der griechischen Tracht von der vorgriechischen Zeit bis zur römischen Kaiserzeit.
265744: BIEBER, MARGARETE. - The sculpture of the Hellenistic age.
34373: BIEBER, MARGARETE. - Die antiken Skulpturen und Bronzen des Königl[ichen] Museum Fridericianum in Cassel.
250699: BIEBERBACH, LUDWIG. - Lehrbuch der Funktionentheorie. Band I: Elemente der Funktionentheorie.
219688: BIEBUYCK, B. (A.O.) - Negen muzen, tien geboden. Historische en methodologische gevalstudies over de interactie tussen literatuur en ethiek.
144000: BIEDALSKI, ERNST. - Scherenschnitt und Schattenrise. Kleine Geschichte der Silhouettenkunst.
182401: BIEGMAN, NIEK. (PHOTOGR. & TEXT). - Een gelukzalig Eiland. De westelijke binnenstad van Amsterdam in vijfentachtig kleurenfoto's. An Island of bliss. The Western Inner City of Amsterdam in eighty-five colour photographs.
213359: BIEHL, WALTHER. - Toskanische Plastik des frühen und hohen Mittelalters.
266704: BIEHLER, T. - Über Gemmenkunde.
136344: BIEK, LEO. - Archeology and the microscope. The scientific examination of archeological evidence.
20054: BIELEFELD, ERWIN. - Zur griechischen Vasenmalerei des 6. bis 4. Jahrhunderts vor Christus.
15061: BIELEFELD, ERWIN. - Amazonomachia. Beiträge zur Geschichte der Motivverwanderung in der Antiken Kunst.
224493: BIELEFELD, ERWIN. - Amazonomachia. Beiträge zur Geschichte der Motivwerwanderung in der Antiken Kunst.
276798: BIELER, CHARLY. - Capuns. Die tollen Rollen.
211062: BIELFELD, HORST. - Prachtfinken. Ihre Haltung und Pflege. 4., verbesserte Aufl.
241185: BIELKE, HOGENSKILD. UNDORF, WOLFGANG. - Hogenskild Bielke's Library. A catalogue of the famous 16th Century Swedish Private Collection.
107982: BIELLA, HANS-J. - Die Sandotter. Vipera ammodytes.
225149: BIEMA, EDUARD VAN. - Uit het verleden van Brack's Doelen-Hotel-Amsterdam, vroeger De Kloveniersdoelen.
276768: BIEMANN, DOMINIK. PITTROF, KURT. - Dominik Biemann 1800-1858.
212694: BIEMANS, JOHAN. - Kroniek van St.Joseph. 100 jaar ouderenzorg in Bergeijk. 1897-1997.
257397: BIEMANS, JOS A.O. - Het handschrift-Borgloon. Hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (UvA), I A 24 l, m, n.
185436: BIENAIMÉ, M. - Voyage de La Manche à l'Ile Jan-Mayen et au Spitzberg.
281043: BIENE & CO., GEORGE W.VAN [PUBL.]. - Types Hollandais.
14109: ERLANGER JAHRBUCH FÜR BIENENKUNDE. ZUR FÖRDERUNG EINER ZEITGEMÄSSEN BIENENZUCHT - Band 4. Herausg. v. Prof.Dr.E.Zander.
24667: BIENFAIT, ANNA G. - Oude Hollandsche tuinen.
221756: BIENFAIT, ANNA G. - Oude Hollandsche tuinen.
168558: BIENKOWSKI, PIOTR. - Early Edom and Moab. The Beginning of the Iron Age in Southern Jordan.
251546: BIENKOWSKI, PIOTR & E.SOUTHWORTH. - Egyptian Antiquities in the Liverpool Museum I: A list of the provenanced objects.
72695: BIER, LIONEL. - Sarvistan. A study in early Iranian architecture.
83806: BIER, AUGUST. RIET, A.VAN T. - August Bier en de homoeopathie.
6242: BIER, AUGUST. VOGELER, KARL. - August Bier. Leben und Werk. 2.verb.Aufl.
241337: BIERBRAUER, KATHARINA. A.O. - Studien zur mittelalterliche Kunst 800-1250. Festschrift für Florentine Mütherich zum 70. Geburtstag.
271467: BIERBRIER, M.L. - Papyrus: Structure and Usage.
234300: BIERCE, AMBROSE. - De man en de slang. Vert. door Jan Spierdijk.
259071: BIERENBROODSPOT, GERTI. WEINGARTEN, JUDITH. - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The archaeological worlds of Gerti Bierenbroodspot. With an introduction by Harm Botje.
284523: BIERENBROODSPOT, GERTI. WEINGARTEN, JUDITH. - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The archaeological worlds of Gerti Bierenbroodspot. With an introduction by Harm Botje.
196268: BIERENBROODSPOT, GERTI. WEINGARTEN, JUDITH. - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The archaeological worlds of Gerti Bierenbroodspot. With an introduction by Harm Botje.
247730: BIERENBROODSPOT, GERTI. MARIGOLD, LYS A. - Songs of the Shamans. The American Indian Series.
285467: BIERENBROODSPOT, GERTI. WEINGARTEN, JUDITH, A.O. - Bierenbroodspot. The presence of the past.
222757: BIERENS DE HAAN, JOHAN C. & J.R.JAS. - Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur. Interieur. Tuinen.
148210: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung. Eine Einführung in die allgemeine Tierpsychologie.
182980: BIERENS, C.M. E.A. - Spelerieë.
57222: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de gothiek en de renaissance.
57237: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de gothiek en de renaissance. Reprint.
240452: BIERENS DE HAAN, JOHAN C. (ED). - Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
35041: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Wth a summary in English. Herdruk met supplement 1952-1970.
111887: BIERENS DE HAAN, JOHAN C. - Rosendael, Groen Hemeltjen op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579.
286414: BIERL, ANTON, A.O. - Antike Literatur in neuer Deutung.
163443: BIERMA, M., A.O. (ED.). - Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied.
268569: BIERMANN, FRANK, A.O. - Global Climate Governance Beyond 2012. ARchitecture, Agency and Adaption.
210832: JAHRBUCH DER ASIATISCHEN KUNST. HRS. GEORG BIERMANN. - Band I, 1924.
183022: BIERS, WILLIAM R. - Lost Scents. Investigations of Corinthian Plastic vases by gas-chromatography-mass spectrometry.
148842: BIERS, JANE C. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. XVII. The great Bath on the Lechaion Road.
169661: BIERUMA OOSTING, JEANNE. BAUDELAIRE, CHARLES. - Le Vin. Cinq poëmes choisis dans Les fleurs du mal.
228809: BIERUMA OOSTING, JEANNE. WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De twaalf maanden van het jaar. Houtsneden, vignetten en versjes van Jeanne Bieuma Oosting.
218178: BIERUMA OOSTING, JEANNE. BAUDELAIRE, CHARLES. - Une selection des Fleurs du Mal. Poèmes.
291913: BIESANTZ, H. - Die thessalischen Grabreliefs. Studien zur nordgriechischen Kunst.
227124: BIESANTZ, H. - Die thessalischen Grabreliefs. Studien zur nordgriechischen Kunst.
184738: BIESBOER, PIETER & M.SITT. - Satire en vermaak. Schilderkunst in de 17de eeuw: Het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670.
292189: BIESBOER, PIETER. - Nederlandse Majolica 1550-1650. Schotels en tegels voor de sier.
206201: BIESBOER, PIETER & M.SITT. (EDITED). - Satire en vermaak. Schilderkunst in de 17de eeuw: Het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670.
189900: BIESBOER, PIETER. - Schilderijen voor het stadhuis Haarlem. 16e en 17e eeuw kunstopdrachten ter verfraaiing.
207210: BIESE, WALTER & H.SIEVERTS-DORECK. - Crinoideae cretacea.
207228: BIESE, WALTER & H.SIEVERTS-DORECK. - Crinoidea caenozoica & Supplementum.
237820: BIESHEUVEL, B.W. SCHOLTEN, WILFRED. - Mooie Barend. Biografie van B.W. Biesheuvel.
238915: BIESHEUVEL, J.M.A. HOEKMAN, AART. - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
224867: BIET, BEA E. (ED.). - Een lied voor Amsterdam. Gedichten voor Amsterdam. Bijeengebracht door Bea E. Biet.
173987: BIEWENGA, AD. - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
267825: BIEZEN, HANS. - Hans Biezen & David van de Kop.
282586: BIGELEISEN, PAUL E. A.O. - Ultrasound-Guided Regional Anesthesia and Pain Medicine. 2nd edition.
146340: BIGELOW, HENRY BRYANT. - Papers in marine biology and oceanography.
193322: BIGELOW, HENRY B. & W.C.SCHROEDER. - Fishes of the Gulf of Maine.
245460: BIGNASCA, A., A.O. - Petra - Ez Zantur I. Ergebnisse der Schweizerisch-Liechtensteinischen Ausgrabungen 19800-1992.
218146: BIGNASCA, ANDREA M. - I kernoi circolari in Oriente e in Occidente. Strumenti di culto e immagini cosmiche.
19884: BIGONGIARI, PIERO. - Il seicento Fiorentino tra Galileo el il recitar cantando.
244390: BIGOT. - Recueil d'illustrations humoristiques. I: Études des moeurs.
77750: BIHAN, OLIVIER LE. - L'Or & l'ombre. La peinture hollandaise du XVIIe et du XVIIIe siècles au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
234982: BIHAN, OLIVIER LE. - L'Or & l'ombre. La peinture hollandaise du XVIIe et du XVIIIe siècles au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
213816: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 6, 1964.
213809: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 22, 1981.
213799: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 24, 1984.
213797: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 27, 1987.
213795: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 16, 1974.
213792: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 21, 1978.
213794: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 29, 1989.
213796: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 28, 1988.
213813: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 25, 1985.
244349: BIJDRAGEN TOT HET BRONNENONDERFZOEK NAAR DE ONTWIKKELINGEN HISTORISCHE TUINEN, PARKEN EN BUITENPLAATSEN. - Deel 6: Groeneveld te Baarn. Door H.M.J. Tromp.
213817: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 7, 1965.
203920: BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE. - Deel 110, 1954.
203916: BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE. - Deel 120 (1964) - deel 154 (1998). [SET OF 35 COMPLETE YEARS].
213801: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 14, 1972.
213798: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 30, 1990.
213818: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 10, 1960.
213819: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 18, 1977.
176137: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 1, 1959.
176138: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 13, 1971.
213810: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 11, 1969.
213814: TEXTIELHISTORISCHE BIJDRAGEN. - 26, 1986.
215548: BIJENKORF, N.V. FABRIEK DE. - Honig's Maizena Album. [No. 1].
202267: BIJENKORF, N.V. FABRIEK DE. - Honig's Maizena Album. No. 3.
207037: BIJENKORF, N.V. FABRIEK DE. - Honig's Maizena Album. No. 3.
196610: BIJENKORF, N.V. FABRIEK DE. - Honig's Maizena Album. No. 3.
257152: BIJENKORF, N.V. FABRIEK DE. - Honig's Maizena Album. [No. 1].
148779: BIJHOUWER, JAN T.P. - Geobotanische studie van de Berger duinen. (Diss.)
233988: BIJKERK, L., E.A. - De stoomtrams in Friesland en n.w. Overijssel. 1e gecor. druk [= 2e druk].
280119: BIJL, CHRISTIAAN M. A.O. (EDITED). - Das Schachturnier zu London im Jahre 1851 und Der Schachwettkampf in Paris 1843 zwischen Mr.Staunton und M.St.Amant & Carl Meier - Der Schachkampf n Paris, im November und December 1843 zwischen Mr. Staunton und M. de St.Amant. Mit Anmerkungen und Varianten.
213835: BIJL, A. - De Nederlandse Convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden. 1300-1800.
240927: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de buitenzorgse troon. Indisch Dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe.
277017: BIJL, MARC. VERWOERT, JAN. - Marc Bijl. In times like these.
171808: BIJLEVELD, MAARTEN. - Birds of prey in Europe.
193030: BIJLL, H.V.D. E.A. - Amsterdam bezongen. Bloemlezing.
284987: BIJLMER, H.J.T. - Anthropological results of the Dutch scientific Central New Guinea expedition A° 1920, followed by an essay on the anthropology of the Papuans
126547: BIJLSMA, ROB G. - Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels.
260284: BIJLSMA, ROB G. - Broedvogels van Roggebotzand, Reve-Abbert, Spijk- Bremerberg en Harderbos (Oostelijk Flevoland) in 1989.
254719: BIJLSMA, ROB. - Mijn roofvogels.
227776: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550-1650.
171184: BIJLSMA, ROB G., A.O. - Algemene en schaarse vogels van Nederland met vermelding van alle soorten / Common and scarce birds of the Netherlands.
149828: BIJLSMA, ROB G. - Handleiding veldonderzoek roofvogels.
184946: BIJNEN, JACQUES. - Veldhoven. Historische spiegeling.
292987: BIJOVSKY, GABRIELA. - Gold Coin and Small Change: Monetary Circulation in Fifth-Seventh Century Byzantine Palestine.
57409: BIJVOET, B. & J.DUIKER. DERKINDEREN, A.J & H.TH.WIJDEVELD. - [Het nieuwe Rijksacademiegebouw te Amsterdam / The new Rijksacedemiegebouw (= national academy building) in Amsterdam].
266764: BIKAI, PATRICIA MAYNOR. - The Phoenician Pottery of Cyprus.
225475: BIKKER, LEENDERT. - 'Helaas! De holen der menschen.' Geschikte woningen voor de lagere klassen. Fragmenten uit de geschiedenis van de fabriekswoonwijken.
278683: BILBY, JULIAN W. - Nanook of the North.
278680: BILBY, JULIAN W. - Nanook of the North. The Story of an Eskimo Family.
285722: BILDERBEEK, W.H.VAN. - Geschiedenis van de Polders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, de wijze ban Bemaling, dier Polders benevens hunne Bestuurders. 2e herz. druk.
285635: BILDERBEEK, W.H.VAN. - Geschiedenis der polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard. De Wijze van Bemaling der Polders benevens hynne Bestuurders.
174003: 1932. [ALBUM] CIGARETTEN-BILDERDIENST. - Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932.
189478: 1936. [ALBUMS] CIGARETTEN-BILDERDIENST. - Die olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band 2.
202938: 1936. [ALBUMS] CIGARETTEN-BILDERDIENST. - Die olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen.
4400: 1932. [ALBUM] CIGARETTEN-BILDERDIENST. - Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932.
212977: 1932. [ALBUM] CIGARETTEN-BILDERDIENST. - Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932.
269996: BILDERDIJK, WILLEM. - Liefde en ballingschap. Brieven 1795-1797. Hertaald en toegelicht door Marita Mathijssen.
234063: BILDERDIJK, WILLEM. ENGELFRIET, L. - Bilderdijk en het Jodendom. Bilderdijks waardering van het joodse denken in confrontatie met zijn tijd. (Diss.)
204052: BILDERDIJK, WILLEM & KATHERINA W.BILDERDIJK. [GLINDERMAN, E.L.]. - Lijst der werken uitgegeven door of met bijdragen voorzien van wijlen Mr. W. Bilderdijk, en K.W. Bilderdijk, chronologisch; en register der stukken in die werken voorkomende, alphabetisch gerangschikt. Met eene voorrede en aanteekeningen van den schrijver.
193579: BILDERDIJK, WILLEM. BOSCH, J E.A. - Mr. W.Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797.
137900: BILDERDIJK, WILLEM & MATTHYS SIEGENBEEK. - Leydens ramp.
108815: BILDERDIJK, WILLEM & MATTHYS SIEGENBEEK. - Leydens ramp.
61178: BILDERS, GERARD. JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19e eeuw.
287556: BILDERS, JOHANNES WARNARDUS. KAPELLE, JEROEN. - Bezield landschap. Leven en werk van Johannes Warnardus Bilders (1811-1890).
108086: BILDSTEIN, KEITH L. - White Ibis. Wetland wanderer.
276496: BILGER, MARGRET. FROMMEL, MELCHIOR. - Margret Bilger. Die Holzrisse. Mit einem vollständigen Werkkatalog.
85066: BILGUER (V.D.LASA), P.R.VON. - Handbuch des Schachspiels. 8. von Carl Schlechter unter Mitwirkung fachmännischer Autoritäten neub.Aufl.
279714: BILGUER, PAUL RUDOLF VON. - Handbuch des Schachspiels Fortgesetz und herausgegeben von seinem Freunde Tassilo von Heydebrand und der Lasa.
168493: BILIVERET, GIOVANNI. HOOGEWERFF, G.J. - Giovanni Bilivert (Bilivelti, Bylevelt).
163670: BILL, MAX. BENSE, MAX A.O. - Max Bill.
14382: BILLBÄCK, BERTIL. - Frugt og baer. Vejledning i frugtavl.
279478: BILLE, STEEN. - Steen Bille's Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Horden i 1845, 46 og 47. [2nd edition.].
214418: BILLERBECK, ADOLF & FRIEDRICH DELITZSCH. - Die Palasttore Salmanassars II von Balawat. Erklärung ihre bilder und Inschriften [...] nebst Salmanassars Stierkoloss- und Throninschrift, von Friedrich Delitzsch.
118957: BILLETER, ERIKA. - Glas aus der Sammlung des Kunstgewerbemuseums Zürich.
269185: BILLGREN, OLA. NITTVE, LARS, A.O. - Album Ola Billgren. En Retrospektiv - A painting retrospective.
28293: BILLIG, WOLFGANG. - Die Stiftskirche zu Steterburg.
176939: BILLIG, ERLAND A.O. - Nobile Munus. Origini e primi Sviluppi dell'unione internazionale degli istituti di archeologia storia e storia dell'arte in Roma (1946-1953).
150734: BILLY, G. - Travaux du laboratoire d'anthropologie prehistorique. Crania Amoricana II, corpus des cranes armoricains et Bretons II.
248333: BILODEAY, DENIS. - Precedents and design thinking in an age of relativization. The Transformations of the Normative Discourse on the Orders of Architecture in France Between 1650 and 1793.
6316: BILT, J.VAN DER. - De grote spiegelkijkers van Roelofs en Rienks. Een episode uit de geschiedenis der Leidse en Utrechtse sterrewachten (1821-1846).
278835: BIMBI, BARTELOMEO. TRKULJA, SILVIA M & L.T.TOMASI. - Bartelomeo Bambi. Un pittore di piante e animali alla corte dei Medici.
259407: BINAGO, LORENZO. PERER, MARIA L.GATTI., (EDITED). - Lorenzo Binago e la cultura architettonica dei Barnabiti : Atti Convegno.
253606: BINDA, ALFREDO. - La testa e i garun.
251713: BINDA, ALFREDO. - Come abbiamo vinto. Il Tour 1949.
253601: BINDA, ALFREDO. CERRI, GIANNI. - Le avventure di Alfredo Binda.
254201: BINDA, ALFREDO. - La verità sul Tour.
268186: BINDA, ALFREDO. ZOMAGNAN, ANGELO. - Alfredo binda. Cento anni du un mito del ciclismo.
160565: BINDER, REBECCA, - Rebecca Binder. Spatial Dynamics.
267731: BINDING, ULRKE. - Studien zu den figürlichen Fibeln der Frühlatènezeit.
52195: BINDING, GÜNTHER. - Die spätkarolingische Burg Broich in Mülheilm an der Ruhr. Die Bauentwicklung bis 1443 nach den Ausgrabung 1965-1968.
168742: BINDING, GÜNTHER. - Deutsche Königspfalzen. Von Karl dem Grossen bis Friedrich II (765-1240).
213916: BINDING, GÜNTHER, A.O. - Beiträge zur Archäologie des römischen Rheinlands. Band II.
213917: BINDING, GÜNTHER, A.O. - Beiträge zur Archäologie des Mittelalters II.
231289: BINET, J. - Sociétés de dans chez les Fang du Gabon.
128893: BINET, J. - Budgets familiaux des planteurs de cacao au Cameroun.
209642: BINFORD, LAURENCE C. - A Distributional Survey of the Birds of the Mexican State of Oaxaca.
263483: BING, VALENTYN & BRAET VON UEBERFELDT. - Regional Costumes of the Netherlands drawn from life.
291109: BINGEN, JEAN & WILLY CLARYSSE. - Elkab III: Les Ostraca grecs (O. Elkab. gr.).
294407: BINGEN, HILDEGARD VAN. KOCK-RADEMAKERS, MIEKE. - Scivias - Ken de wegen. Deel 1 & 2.
170420: BINGER, LOUIS GUSTAVE. - Du Niger au Golfe de Guinée par le Pays de Kong et le Mossi.
245046: BINGGELI, CORKY. - Building systems for interior designers. 2nd ed.
284715: BINGLING, YUAN. - Chinese Democracies. A Study of the Kongsis of West Borneo (1776-1884).
80844: BINGÖL, ORHAN. - Das ionische Normalkapitell in hellenistischer und römischer Zeit in Kleinasien.
253681: BINI, ALDO. GIARDINI, GUIDO. - Bini.
232128: BINK, F.A. - Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa.
257867: BINNEY, J.J., A.O. - The Theory of Critical Phenomena. An Introduction to the Renormalization Group.
155782: BINNS, NORMAN E. - An introduction to historical bibliography.
233385: BINNS, J.W. - Intellectual culture in Ellizabethan and Jacobean England. The Latin writings of the Age.
139499: BINS, P.G. - Frieslands strijd tegen het water.
284940: BINSBERGEN, NOL & D.MOOY. - Zien is kennen! Zakdetermineerboek van alle in Nederland voorkomende vogels. 9e herz. druk.
41418: BINSBERGEN, NOL. - Uit Neerlands vogelleven.
83529: BINSFELD, WOLFGANG. - Katalog der römischen Steindenkmäler des Rheinischen Landesmuseums Trier. I: Götter- und Weihedenkmäler.
264710: BINSTEINER, ALEXANDER. - Die Altsteibnzeitlichen Artefakte vom Lehberg, Gemeinde Haidershofen.
34082: BINYON, LAURENCE. - l'Art Asiatique au British Museum. (Sculpture et peinture).
195593: BINYON, LAURENCE. - Asiatic arts. Sculpture and paintings.
171598: BINZ, AUGUST. - Schul- und Exkursionsflora der Schweiz mit Berücksichtigung der für Basel in Betracht kommenden deutschen und französischen Grenzgebiete. 10. Aufl.
176840: BINZ, AUGUST. - Schul- und Exkursionsflora fuer die Schweiz mit Berücksichtigung der für Basel in Betracht kommenden benachbarten Teile Badens und des Elsasses. 9. Aufl.
151888: BINZ, AUGUST. - Schul- und Exkursionsflora der Schweiz mit Berücksichtigung der für Basel in Betracht kommenden benachbarten Teile Badens und des Elsasses. 6. Aufl.
219468: HAGIOGRAPHICA. RIVISTA DI AGIOGRAFIA E BIOGRAFIA. - Vol. XV, 2008.
172214: BIONDA, RICHARD & CAREL BLOTKAMP (ED.). - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895.
181376: BIONDA, RICHARD & CAREL BLOTKAMP (ED.). - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895.
293886: BIOT, ROGER. - Rouen-les-Essarts 1950-1993.
253670: BIOTTECCHIA, OTTAVIO. STEFANUTTI, PIERI. - Ottavio Bottecchia quel mattino a Peonnis.
241749: BIOUL, ANNE-CATHERINE. - Vivre aujourd'hui dans un intérieur d'autrefois, à Charleroi.
291070: BIRABONGSE, CERIL. - The Prince and I. Life with the motor racing Prince of Siam.
215742: BIRAGHI, GIULIANA, A.O. - Palazzo Lascaris. Tre Secoli di vita Torinese.
246462: BIRCKS. - 100 Jahre Bircks.
278682: BIRD, ISABELLA L. - The Hawaiian Archipelago: Six Months amongst the Palm Groves, Coral Reefs, and Volcanoes of the Sandwich Islands. Popular edition.
187415: BIRD, JOHN. - The annals of Natal.1495-1845. Vol. I.
155746: BIRD, JOHN. - The annals of Natal.1495-1845.
132970: BIRD, ANTHONY. - Illustrated guide to House Clocks.
71174: BIRD, JUNIUS. - Paracas fabrics and Nazca needlework. 3rd century B.C. - 3rd century A.D. Catalogue raisonné.
161076: BIRD, ANTHONY. - English House Clocks: 1600-1850. An historical survey and guide for collectors and dealers.
234076: BIRD, GRAHAM. (ED.). - The International Monetary Fund and the World Economy.
199224: BIRDWOOD, GEORGE C.M. - Sva.
148657: BIRDWOOD, H.M. - Indian timbers. The Hill forest of Western India.
97047: BIRDWOOD, H.M. - Indian timbers. The hill forests of western India.
4754: BIRGE, DARICE E., L.H.KRAYNAK & S.G.MILLER. - Excavations at Nemea [I]. Topographical and architectural studies: The Sacred Square, the Xenon, and the Bath.
159415: BIRINDELLI, MASSIOMO. - Piazza San Pietro.
289762: BIRK, MICHAEL. [TRADE CATALOGUE]. - Katalog [...]. / Catalogue [...]. / Catalogo no. 4. [Katalog für medizinisch-pharmazeutische Produkte].
171399: BIRK, LANCE A. - The Paphiopedilum grower's manual.
148698: BIRKBY, CAREL. - Zulu journey.
176704: BIRKELUND, TOVE. - Ammonites from the Upper Cretaceous of West Greenland.
152655: BIRKENHOFF, RICHARD. - Über Metrum und Reim der altfranzösischen Brandanlegende.
170746: BIRKET-SMITH, KAJ. - The Caribou Eskimos. Their cultural position. [Thesis].
270544: BIRKET-SMITH, KAJ. - The Caribou Eskimos. Their cultural position.
8831: BIRKET-SMITH, KAJ. - An ethnological sketch of Rennell Island. A Polynesian outlier in Melanesia.
277215: BIRKET-SMITH, KAJ. - Early Collections from the Pacific Eskimo.
208364: BIRKET-SMITH, KAJ. - Die Eskimos.
117902: BIRKET-SMITH, KAJ. - Studies in circumpacific culture relations. I & II.
274878: BIRKET-SMITH, KAJ. (PREFACE). - Ethnographical studies. Published on the occasion of the centenary of the Ethnographical Department, National Museum.
279445: BIRKET-SMITH, KAJ. - Die Eskimos.
277124: BIRKET-SMITH, KAJ. - Moeurs et Coustumes des Esquimaux.
90017: BIRKET-SMITH, KAJ. (PREFACE). - Ethnographical studies. Published on the occasion of the centenary of the Ethnographical Department, National Museum.
152255: BIRKET-SMITH, KAJ. - The Chugach Eskimo.
220400: BIRKET-SMITH, KAJ. - Moeurs et coutumes des Eskimo.
73700: BIRKFELD, ALFRED & K.HERSCHEL. - Morphologisch-Anatomische Bildtafeln für die praktische Pilzkunde.
270787: BIRKFELD, ALFRED & K.HERSCHEL. - Morphologisch-Anatomische Bildtafeln für die praktische Pilzkunde.
259349: BIRKMAIER, WILLI. - Rott am Inn. Beiträge zur Kunst und Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei.
158139: BIRLEY, ERIC. - Research on Hadrian's Wall.
157894: BIRLEY, ROBERT. - Printing and democracy.
272799: BIRNBAUM, FRIEDERICH-KARL. - Auf verlorenem Posten. Die 9. Torpedobootflottillen.
283057: BIRNBAUM, NATHAN. - Gottes Volk.
246755: BIRNEY, ALFRED. - Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren. 2e dr.
294219: BIRNEY, HOFFMAN. - Roads to Roam.
242285: BIRNIE, ANNABELLE, A.O. - Natuurlijk. Nederlandse figuratieve kunst 1970-2010.
233967: BIRNS, NICHOLAS & REBECCA MCNEER. (EDITED). - A Companion to Australian Literature since 1900.
165040: BIROT, MAURICE. - Textes administratifs de la salle 5 du palais. Transcrits, traduits [de l'assyrien] et commentés par Maurice Birot. [1e partie].
274565: BIROT, MAURICE. - Textes administratifs de la salle 5 du palais. Transcrits, traduits [de l'assyrien] et commentés par Maurice Birot. [1e partie] & 2e partie.
214645: BIRSTINGER, LEOPOLD. CATALOGUS 2003-2004. - Leopold Birstinger 1903-1983. Melancholie und Paradies.
90657: BIRT, R. - The glories of Ely cathedral
227761: BIRT, THEODOR. - Die Buchrolle in der Kunst. Archäologisch-antiquarische Untersuchungen zum antiken Buchwesen.
241475: BIRZA, ROB, A.O. - Verzachtende omstandigheden. Wandtapijten in het Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch. / Extenuating Circumstances. Wall hangings in the Hall of Justice in 's-Hertogenbosch.
292429: BISCARETTI DI RUFFIA, CARLO. - Carrozzieri di ieri e di oggi.
68109: BISCHOFBERGER, OTTO. - Heil und Unheil. Gebete und Ritten der Amis von Formosa.
267347: BISCHOFBERGER, MAGNUS. - Prehistory tot the future. Highlights from the Bischofberger collection.
118979: BISCHOFF, EUGEN & F.SALES MAYER. - Die Festdekoration in Wort und Bild.
206749: BISCHOFF, GOTTLIEB W. - Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde.
261797: BISCHOFF, WOLFGANG. - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 6: Die Reptilien der Kanarrischen Inseln, der Selvagens-Inseln und des Madeira-Archipels.
216514: BISCOTTINI, PAOLO. - Splendori al Museo Diocesano. Arte Ambrosiana dal IV al XIX Secolo.
243584: BISHOP, JANET. A.O. (EDITED). - San Francisco Museum of Modern Art. 75 years of looking forward.
150713: BISHOP, IAIN. - Zoogdieren van Europa.
96616: BISHOP, CHARLES. ROE, MICHAEL. - The journal and letters of Captain Charles Bishop on the North-west coast of America, in the Pacific and in New South Wales, 1794-1799.
160786: BISHOP, SHERMAN C. - Handbook of salamanders. The salamanders of the United States, of Canada, and of Lower California. 2nd printing, reissued.
271113: BISHOP, BULLY & B. - Cley Marsh and its Birds. 1st edition.
271053: BISHOP, BULLY & B. - Cley Marsh and its Birds. 2nd edition.
157094: BISHOP, WALTER W. & J.DESMOND CLARK. - Background to evolution in Africa.
275360: BISIKER, W. - Across Iceland.
259160: BISOGNI, FABIO. - Il Palazzo della Provincia a Siena.
257694: BISON, META. - MS. Willem Ruys. De liefdesbaby van de Rotterdamsche Lloyd. De Archipel opent hart en hand.
243888: BISPINCK, IGNATIUS. SLAGTER, JET. - Bloemendaal voor de lens. Ignatius Bispinck en het gemeentelijk fotoarchief.
199874: BISSCHOP, JAN DE. JELLEMA, RENSKE E. & M.PLOMP. - Episcopius. Jan de Bisschop (1628-1671). Advocaat en tekenaar / Lawyer and draughtsman.
233683: BISSCHOP, JAN DE. GELDER, JAN G.VAN & IINGRID JOST. - Jan de Bisschop and his Icones & Paradigmata. Classical Antiquities and Italian Drawings for Artistic Instruction in Seventeenth Century Holland.
262949: BISSCHOP, JAN DE. GELDER, JAN G.VAN & INGRID JOST. - Jan de Bisschop and his Icones & Paradigmata. Classical antiquities and Italian drawings for artistic instruction in seventeenth century Holland.
160504: BISSCHOP, JAN DE. GELDER, JAN G.VAN. - Jan de Bisschop.
92040: BISSEGGER, PAUL. - La chapelle de Puidoux. Étude historique et archéologique.
247357: BISSIER, JULES. CATALOGO 1988-1989. - Jules Bissier. Opere 1930-1965 / Oeuvres 1930-1965.
247356: BISSIER, JULIUS. CATALOGUE 1991-1992. - Julius Bissier.
292401: BISSING, FRIEDRICH WILHELM VON. (ED.). - Der Fussboden aus dem Palaste des Königs Amenophis IV. zu El Hawata im Museum zu Kairo.
226883: BISSING, FRIEDRICH WILHELM VON. - Denkmäler ägyptischer Sculptur.
222788: BISSINGER, MANFRED. - Kreta. Byzantinische Wandmalerei.
294276: VESPASIANO DA BISTICCI. - Virorum illustrium CIII qui saeculo XV extiterunt vitae. Auctore coaevo Vespasiano Florentino. [Edidit Angelo Mai].
134909: BISWAS, S.S. - Terracotta art of Bengal.
266780: BITTEL, KURT. - Bogazköy. Die Kleinfunde der Grabungen 1906-1912. I: Funde hethitischer Zeit.
163102: BITTEL, KURT, A.O. - Yazilikaya. Architektur, Felsbilder, Inschriften und Kleinfunde.
178813: BITTEL, KURT & H.G.GÜTERBOCK. - Bogazköy. Neue Untersuchungen in der hethitischen Hauptstadt.
20018: BITTEL, KURT. - Prähistorische Forschung in Kleinasien.
8924: BITTEL, KURT. - Die Ruinen von Bogazköy. Der Hauptstadt des Hethiterreiches.
285539: BITTER, PETER. - Schaven aan Alkmaar. 25 jaar archeologisch onderzoek in beeld.
218864: BITTER, THEO & JUUS HARTMAN. - Tekeningen van Theo Bitter / Juus Hartman.
1347: BITTER, PIETER. WARNSINCK, J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter (kerstmis 1664 - najaar 1665).
257127: BITTER, THEO. CARMIGGELT, SIMON. (INTROD.). - Tekeningen in inkt, potlood en crayon. Theo Bitter.
285929: BIVER, MARIE-LOUISE. - Fêtes révolutionnaires à Paris.
19299: BIVER, COMTE PAUL. - l'Ecole Troyenne de peinture sur verre. I/1.
272471: BIZZARRI, MARIO. - La Necropoli di Crocifisso del Tufo in Orvieto.
244848: BJÖRK, CLAUDE. - Early pottery in Greece. A technological and functional analysis of the evidence from neolithic Achilleion Thessaly.
138953: BJÖRK, SVEN. - Ecologic investigations of Phragmites Communis. Studies in theoretic and applied Limnology.
243427: BJÖRK, CECILIA A.O. - Sa byggdes Villan. Svensk villaarkitektur fran 1980 till 2010.
289546: BJÖRK, CLAUDE. - Early pottery in Greece. A technological and functional analysis of the evidence from neolithic Achilleion Thessaly.
64091: BJÖRKMAN, GUN. - Kings at Karnak. A study of the treatment of the monuments of royal predecessors in the early new kingdom.
277786: BJÖRLING & KALLSTENIUS. OHLIN, AXEL. - Pa Forskningsfärd efter Björling och Kallstenius. Strödda Dagboksanteckningar fran en färd till Nordgrönland sommaren 1894.
131678: BJURSTRÖM, PER A.O. - Contributions to the history and theory of art.
273248: BLAAUW, HENRIËTTE. - Van Wijd en Zijd. Uit Vroeger Tijd.
158408: BLAAUW, SIBLE DE. - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in 19de-eeuwse bezieling.
49902: BLAAUW, A.H. - Over flora, bodem en historie van het Meertje van Rockanje.
228477: BLAB, JOSEF A.O. - Tierwelt in der Zivilisationslandschaft. I: Raumeinbindung und Biotopnutzung bei Säugetieren und Vögeln im Drachenfelser Ländchen.
242572: BLAB, JOSEF; A.O. - Tierwelt in der zivilisationslandschaft. Teil I: Raumeinbindung und Biotopnutzung bei Säugetieren und Vögeln im Drachenfelser Ländchen.
144363: BLACK, ADAM & CHARLES. - Oriental carpets. Runners and rugs and some Jacquard reproductions.
171111: BLACK, DAVID & CLIVE LOVELESS. - Rugs of the Wandering Baluchi.
100254: BLACK, J.M. - Cyatheaceae - Orchidaceae.
171359: BLACK, GLENN Y. - Angel site. An archeological, historical, and ethnological study.
41137: BLACKMAN, AYLWEARD M. - Les temples immergés de la Nubie. The temple of Dendûr.
286950: BLACKSTONE, ORIN. - Index to Jazz I-IV.
224376: BLACKWELDER, ELIOT. - Research in China. Zoology.
118681: BLACKWELDER, RICHARD E. - Checklist of the Coleopterous insects of Maxico, central America, the West Indies, and South America. Part 6.
127039: BLACKWELDER, RICHARD E. - Monograph of the West Indian beetles of the family Staphylinidae.
293776: BLACKWELL, ELISABETH. - Herbarium Blackwellianum emendatum et auvtum id est Elisabethae Blackwell Collectio Tirpium quae in pharmocopoliis ad medicum usum aservantur quaru descriptio et vires ex anglico idiomate in latinum conversae sistuntur figurae maximam partem ad naturale exemplar emendantur floris fructusque partium repraesentatione augentur et probatis botanicorum nominubus illustrantur. Vermehrtes und verbessertes Blackwellisches Kräuter-Buch das ist Elisabeth Blackwell Sammlung der Gewäsche die zum Arzney-Gebrauch in den Apothecken aufbehalten werden deren Beschreibung und Kräfften (etc.). [Vol. I & II]
249027: MARINE BLAD. - Oranje Nummer van het Marineblad. 31 Augustus 1898.
145814: BLAD, D.J. - Het chasis (Het onderstel). 11e druk.
21607: BLADES, JAMES. - Percussion instruments and their history.
179427: BLAEU, JOAN. FONTAINE VERWEY, H.DE LA & W.G.HELLINGA. - In officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij een kleine tentoonstelling van de Dr.P.A.Tiele-Stichting.
294423: BLAEU, JOAN. GOSS, JOHN. - Blaeu. De grote Atlas van de wereld in de 17de eeuw.
283748: BLAEU, WILLEM JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - The light of navigation.
278704: BLAEU, JOAN. KROGT, PETER VAN DER, ERLEND DE GROOT & MARTIJN STORMS (COMPILERS). - The Atlas Blaeu - Van der Hem of the Austrian National Library. [...]. Vols I-VI. Editorial committee: Günther Schilder, Bernard Aikema & Peter van der Krogt.
255517: BLAEU, JOAN. SCHILDER, GÜNTER. - Monumenta Cartographica Neerlandica III. Twee wandkaarten van de wereld van Blaeu: 1619 en 1645/46. / Two wall-maps of the world by Bleau: 1619 and 1645/46. [Plate volume].
185949: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel. Vol. II: L'Europe: [Suède; Russie; Pologne; Régions orientales au delà de l'Alemagne, près le Danube; Grèce.]
185948: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel. Vol. I: [Introduction. Arctique. L'Europe: Norvège; Danemarque.]
185950: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel.. Vol. III: L'Europe: L'Alemagne.
185947: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel.. Vol. VIII: L'Europe: [France, 2e partie; Suisse].
151488: BLAEU, JOAN. - Map of the World & the four continents. Five coloured reproductions of Blaeu's 17th century Worldmap and the maps of Europe, Africa, America and Asia. Size: bifolio as original. - Complete set of 5 maps.
246060: BLAEU, JOAN. KROGT, PETER VAN DER, A.O. (COMPILERS). - De Atlas Blaeu - Van der Hem of the Austrian National Library. Volume VI: The supplemental volumes (Ergänzungsbände). Descriptive catalogue of the four supplemental volumes to the Atlas [&] General indexes.
285746: BLAEU, WILLEM JANSZ. SCHILDER, GÜNTER, A.O. - Monumenta Cartographica Neerlandica IV. Losse kaarten en topografische prenten uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu. / Single-sheet maps and topographical prints pubished by Willem Jansz Blaeu. [Plate volume].
149461: BLAEU, JOAN. TOOLEY, R.V. (INTROD.). - Blaeu's Atlas of England, Scotland, Wales and Ireland. With an introduction by R.V.Tooley.
185441: BLAEU, WILLEM JANSZ. WIERINGA, F. - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaarten op groot formaat uit 1646.
185946: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel. Vol. VI: L'Europe: [Escosse; Yrlande.]
185667: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel. Vol. VII: L'Europe: [France, 1e partie].
185952: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel. Vol. IX: L'Europe: L'Italie.
185945: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel. Vol. V: L'Europe: L'Angleteterre.
8008: BLAEU, FAMILY. CATALOGUS 1952. - De Blaeu's. Beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld.
252110: BLAEU, WILLEM JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - The light of navigation.
259932: BLAEU, WILLEM JANSZ. WIERINGA, F. - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaarten op groot formaat uit 1646.
246062: BLAEU, WILLEM JANSZ. & VISSCHER. [FAMILY]. SCHILDER, GÜNTER. - Monumenta Cartographica Neerlandica V. Tien wandkaarten van Blaeu en Visscher / Ten Wall Maps by Blaeu and Visscher. [Set of two volumes].
188829: BLAEU, WILLEM JANSZ. & JODOCUS HONDIUS. SCHILDER, GÜNTHER. - The world map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu & Jodocus Hondius.
231658: BLAEU, WILLEM JANSZ. BAUDET, P.J.H. - Notice sur la part prise par Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) dans la détermination des longitudes terrestres.
283977: BLAEU, JOAN. - Le Grand atlas ou Cosmographie blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer et le ciel. [COMPLETE SET].
261925: BLAEU, JOAN. KROGT, PETER VAN DER & E.DE GROOT. - The Atlas Blaeu - Van der Hem of the Austrian National Library.
251540: BLAEU, JOAN. DULMEN, FRANK VAN. (ED.). - De Grote Atlas van Europa. De mooiste landkaarten uit de zeventiende eeuw van Joan Blaeu.
253121: BLAEU, JOAN. BROEKEMA, C. (INTROD.). - Blaeu's Atlas van de Nederlanden. Facsime uitgave van de originele tekst en 65 kaarten uit de 'Grooten Atlas' van Joan Blaeu.
250258: BLAEU, WILLEM JANSZ. MEURER, PETER H. - Willem Janszoon Blaeu. Nova et accurata Germaniae tabula (Amsterdam 1612).
288112: BLAEU, WILLEM JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - The light of navigation.
283238: BLAEU, JOAN. - Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht.
217911: BLAEU, JOAN. HOFF, BERT VAN 'T., A.O. - Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen.
205078: BLAEU, JOAN. TOOLEY, R.V. & C.BROEKEMA. (INTROD.). - Blaeu's Atlas von Deutschland mit einer Einleitung von R.V.Tooley und C. Broekema.
254944: BLAEU, JOAN. KROGT, PETER VAN DER. - Atlas Maior van 1665. The greatest and finest atlas ever published / De grootste en schoonste Atlas die ooit verschenen ist / L'Atlas le plus grand et le plus admmirable jamais publié.
254427: BLAINEY, GEOFFREY. - A history of Victoria. 2nd ed.
269625: BLAIR, HUGH. - Lectures on rhetoric and belles lettres. [...]. Complete in one volume.
99587: BLAKE, MARION E. - Roman construction in Italy from Nerva through the Antonines.
266229: BLAKE, WILLIAM. BENTLEY, G.E. - Blake records. Second Edition.
148939: BLAKE, EMMET R. - Birds of Mexico. A guide for field identification.
290660: BLAKE, WILLIAM. GRANT, JOHN E. A.O. - William Blake's Designs for Edward Young's Night Thoughts. A complete edition.
83034: BLAKE & CO, W.L. - Catalogue G: High-grade plumbing fixtures. Supplies for Plumbers, Water Works, Steam and Gas Fitters, Engineers and Contractors, Mills, Railroads and Steamships.
73491: BLAKE, EMMET R. - Manual of Neotropical Birds I: Spheniscidae (Penguins) to Laridae (Gulls and Allies).
3614: BLAKE, WILLIAM. BINDMAN, DAVID & DEINDRE TOOMEY. - Het complete grafische werk van William Blake.
219322: BLAKE, WILLIAM. BINDMAN, DAVID. - William Blake. La Divina Commedia / La Divina Comedia / De Goddelijke Komedie.
90653: BLAKE, P. - Drei Meisterarchitekten: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright.
191365: BLAKE, H.MC.K. A.O. - Papers in Italian archaeology.
290865: BLAKEMORE, JOHN. - Freezing Speed: The Techniques of Grand Prix Photography.
263959: BLAKERS, M. A.O. - The Atlas of Australian Birds.
67440: BLAKSTON, W.A. A.O. - The illustrated book of canaries and cage-birds.
284464: BLALOCK, LUCAS. CAMPANY, DAVID. - Windows, Mirrors, Tabletops.
127940: BLAMAN, ANNA (=J.P. VRUGT). - De kruisvaarder. 1e druk.
172136: BLANA, HEINRICH. - Die Bedeutung der Landschaftsstruktur für die verbreitung der Vögel im Südlichen Bergischen Land. Modell einer ornithologischen Landschaftsbewertung.
222011: BLANC, CHARLES. - Voyage de la Haute Égypte. Observations sur les arts égyptien et arabe.
71622: BLANC, LOUIS. - Le fer forgé en France aux XVIe et XVIIe siècle. Oeuvres gravées des anciens maitres, serruriers, architectes, dessinateurs et graveurs.
208434: BLANC, CHARLES. - Appareils de Bains et d'Hydrothérapie. Etablissements Charles Blanc. 1 Janvier 1925.
249848: BLANC, L'HOMME. - Losse gedachten over 's Lands weerbaarheid in den geest van, en als vervolg op l'Homme Gris.
292097: BLANC, NICOLE & A.NERCESSIAN. - La Cuisine Romaine Antique.
254265: BLANC, LOUIS. - Histoire de dix ans 1830-1840. Révolution francaise. 2ème édit.
261563: BLANCHARD, ÉMILE. - Histoire des Insects, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en géneral et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels.
182713: BLANCHARD-LEMÉE, MICHÈLE. - Maisons a mosaiques du quartier centraal de Djemila (Cuicul).
51353: BLANCHARD, BARBARA D. - The white-crowned Sparrows (Zonotrichia Leucophrys) of the Pacific Seaboard: Environment and annual cycle.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

10/27