Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
164428: VERHEUL, J. - Waalsche gemeente te Rotterdam en haar kerkgebouwen. Voorheen en thans.
171073: VERHEUL DZN, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rotterdam. 2e herz. en verm. druk.
60581: VERHEUL, J. - Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam.
216727: VERHEUL, J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden. Enkele historische gegevens betreffende de 600-jaar bestaande Rotterdamsche Schie alsmede een geillustreerd overzicht van de meerendeels omstreeks 1875-1880 verdwenen statige bebouwing der Schiekaden te Rotterdam, met negentien reproducties naar tekeningen door J . Verheul.
203592: VERHEUL, J. - Merkwaardige oude bouwwerken......
60165: VERHEUL, J. - De Ned.Hervormde gemeente en haar oude kerk te Delfshaven.
43902: VERHEUL DZN, J. BIBLIOTHEEK VOOR DE MODERNE HOLLANDSCHE ARCHITECTUUR. - J.Verheul Dzn. Architekt-Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden.
258968: VERHEUL, J. - Oude kerkgebouwen in Rotterdam. De Nederlandsch Israëlietische Gemeente en hare oude Synagoge Rotterdam / De Archtitect Jan Giudici 1746-1819./ De doopsgezinde Gemeente en haar Kerkgebouw te rotterdam / De Oud-Katholieke Gemeente en haar Oude Kerkgebouw aan de Lange totenstraat te Rotterdam / De Evang. Lutherse Gemeente ebn haar oude Kerkgebouw te Rotterdam.
281772: VERHEUS, S.L. - Naarstig en vroom. Doopsgezinden in Haarlem 1530-1930.
243815: VERHEY, LUC A.O. - Political Accountability in Europe: Which Way Forward? A Traditional Concept of Parliamentary Democracy in an EU Context.
153084: VERHEYDEN, EGON. - Das Goldene Evangelienbuch von Echternach.
183342: VERHEYEN, R. - Les anatidés de Belgique. 4me èd.
171899: VERHEYEN, R. - De zangvogels van België. Deel 1. 2nd enlarged ed.
271056: VERHEYEN, R. - Les anatidés de Belgique. 5me èd.
64309: VERHEYEN, R. - Les oiseaux d'eau de Belgique (à l'exception des Anatidés et des échassiers).
31419: VERHEYEN, EGON. - Bau und Kunstdenkmäler in Duisburg.
271057: VERHEYEN, R. - Les rapaces diurnes et nocturnes de Belgique.
272328: VERHEYEN, RUDOLF. - Bijdrage tot de ethologie en de oecologie van de spreeuw, Sturnus vulgaris vulgaris Linnaeus. gedurende de voortplantingsperiode. Deel I: Tekst.
125913: VERHEYEN, EGON. - Duisburg.n.
150182: VERHEYEN, WALTER & J.VERSCHUEREN. - Rongeurs et Lagomorphes.
200657: VERHEYEN, R. - Oiseaux.
175098: VERHEYEN, R. - Monographie éthologique de L'Hippopotame (Hippopotamus amphibius Linné).
30637: VERHEYEN, RENÉ K. - Oologia Belgica. Nagezien en aangevuld door Rudolf Fr. Verheyen.
234820: VERHOEF, HENK. - Barok in het Noorderkwartier. Het Garrels-orgel van Purmerend.
273796: VERHOEF, TOON. CATALOGUE 2004. - Toon Verhoef. Paintings 2002-2004.
243481: VERHOEF, BERNADETTE. - Kerken aan de Rijndijk. Geschiedenis van de parochie H. Michaël en H. Bernardus te Hazerswoude.
242366: VERHOEF, HENK. - 's Hemels overdaad. De orgels van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
264439: VERHOEF, L.G.W. (EDITED). - The Future of the Stationspostkantoor.
254952: VERHOEF, TOON. - Prijs van de Amsterdamse Kunststichting.
254518: VERHOEF, HENK. - The Profusion of Heaven. The organs of the Nieuwe Kerk in Amsterdam.
246324: VERHOEFF, MAURITS, E.A. - Ochenebbisj. Verhalen en geintjes over het Amsterdamse Getto (1870-1925).
271898: VERHOEFF, BERT. GOOR, REINIE VAN, A.O. - Kuiven & kraplappen. Women of Spakenburg. / Vrouwen van Spakenburg.
166367: VERHOEFF, PIETER W. OPSTALL, MARGARETHA E.V. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz. Verhoeff naar Azië, 1607-1612.
161712: VERHOEFF, J.M. - De oude Nederlandse maten en gewichten. 2e dr.
240911: VERHOEVEN, MARC. - An archaeological ethnography of a neolithic community. Space, place and social relations in the burnt village at Tell Sabi Abyad, Syria
273557: VERHOEVEN, J.T.A., A.O. - Vegetation structure in relation to carbon and nutrient economy.
239912: VERHOEVEN, CLEMENS. - Het vergeten korps. De geschiedenis van de Koloniale Reserve.
255747: VERHOEVEN, URSULA. - Grillen, Kochen, Backen im Alltag und im Ritual Altägyptens. Ein Lexikographischer Beitrag.
136858: VERHOEVEN, DOLLY (ED.) - Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
276635: VERHOEVEN, J.T.A. - The ecology of Ruppia-dominated communities in western Europe. [Diss.].
248831: VERHOEVEN, MARIËTTE. - The early Christian Monuments of Ravenna. Transformations and Memory. [Diss.].
281685: VERHOEVEN, JAN L. - Catalogus van de perfins van Nederland en OG.
232268: VERHOEVEN, A. & F.THEUWS. - Het Kempenprojekt 3. De middeleeuwen centraal.
244700: VERHOEVEN, F.R.J. - Bijdragen tot de oudere koloniale geschiedenis van het eiland Formosa. (Diss.)
159398: VERHOEVEN, A.A.A. - Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland (8ste-13de eeuw).
269552: VERHOEVEN, DOLLY (ED.) - Gelderland 1900-2000.
249296: VERHOEVEN, URSULA & E.GRAEFE. - Religion und Philosophie im Alten Ägypten. Festgabe für Philippe Derchain zu seinem 65. Geburtstag am 24. Juli 1991.
255155: VERHOEVEN, URSULA & PH.DERCHAIN. - Le Voyage de la Déesse libyqie. Ein Text aus dem Mutritual des Pap. Berlin 3053.
180001: VERHOFSTAD, MANON K. - De Jordaan. Een buurt in beeld.
219029: VERHOOFSTAD, P.M. - Katholiek Purmerend.
199870: VERHOOG, JAN H. - Onvoltooide roem. De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473.
115946: VERHOOG, AAT. COOLEN, LOUIS, A.O. - Aat Verhoog.
212774: VERHOOG, JEROEN. - Luctor et Emergo. 125 jaar Koninklijke Schelde 1875-2000.
249311: VERHOOG, AAT. - Aat Verhoog. Litho's en etsen.
279510: VERHOOGT, ROBERT M. - Art in Reproduction. Nineteenth-century prints after Lawrence Alma-Tadema, Josef Israëls and Ary Scheffter.
280036: VERHUELL, ALEXANDER. BERVOETS, JAN. - Alexander Ver Huell 1822-1897. Een levensbeschrijving.
166286: VERHULST, ROMBOUT. NOTTEN, M.VAN. - Rombout Verhulst. Sculpteur 1624-1698. Sa vie et ses oeuvres.
271034: VERICAD, J.R. - Estudio faunistico y biológico de los mamiferos del Pirineo.
195467: VERÍSSIMO SERRAO, JOAQUIM. - Viagens em Portugal de Manuel Severim de Faria 1604-1609-1625.
205807: SUPPLEMENT TIL DET NORSKE VERITAS'S REGISTER. - Supplement 1966 Jan-Dec.
205808: SUPPLEMENT TIL DET NORSKE VERITAS'S REGISTER. - Supplement 1956.
205806: SUPPLEMENT TIL DET NORSKE VERITAS'S REGISTER. - Supplement 1950-1955.
209632: VERITY, ROGER. - Revision of the Athalia group of the genus Melitaea Fabricius, 18076. (Lepidopt., Nymphalidae)
236269: VERKAAIK, OSCAR. - Inside the Citadel. Fun, Violence and Religious Nationalism in Hyderabad, Pakistan.
125736: VERKADE, P. - Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche provinciën, sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd.
123754: VERKADE, MARGARETHA A. - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
272222: VERKADE, KEES. DRAGT, THEO H. - Kees Verkade. Beeldhouwer sculptor sculpteur.
158503: VERKADE, KEES. DRAGT, THEO H. - Kees Verkade. Beeldhouwer sculptor sculpteur.
56804: VERKADE, JAN. BOYLE-TURNER, CAROLINE. CATALOGUS 1989. - Jan Verkade. Hollandse volgeling van Gauguin.
193559: VERKADE, KEES. DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE & J.SILLEVIS. - Verkade. Sculptuur.
173888: VERKADE, KEES. DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE & J.SILLEVIS. - Verkade. Sculptuur.
66102: VERKADE, MARGARETHA A., E.A. - Zaandam 150 jaar stad, 1811-1962. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
223286: ALBUM. VERKADE. - [Verkade's] Plaatjes-Album. [Complete set of the: 'Sprookjes-Albums'].
109696: VERKAIK, JAN WILLEM. - De moord op graaf Floris V.
230832: VERKAMMAN, MATTY. A.O. - Het Nederlands Elftal. De historie van Oranje. 1905-1989.
175691: VERKERK, W. - Vogels van de duinen. Avifauna van het Noord-hollands duinreservaat (Provinciaal waterleidingbedrijf van Noord-Holland).
271021: VERKERN, SVEN A.O. - Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002.
272839: VERKHOVSKAYA, A.S. - West-European Broidery of the XIIth-XIXth centureis in the Hermitage Museum.
281353: VERKOLJE, NICOLAAS. KNOLLE, PAUL & E KORTHALS ALTES. - Nicolaas Verkolje 1673-1746. De fluwelen hand.
236017: VERKRUIJSSE, P.J. (INTROD.). - Nieuwkoop beelden en fragmenten.
58873: VERKRUYSEN, H.C. - Rothenburg ob der Tauber.
277023: VERKRUYSEN, H.C. - Beeldhouwwerk in verband met architectuur. Bouw- en Beeldhouw-werken van H.A.van den Eijnde, John Rädecker, Th.A.Vos, Theo van Reijn, Joh. Polet, Hildo Krop en J. van Lunteren.
148511: VERKRUYSEN, H.C. - Beeldhouwkunst.
228785: VERKRUYSEN, H.C. - Schilderwerk van Pyke Koch, Kor Postma & A.C.Willink.
160210: VERKRUYSEN, H.C. - Schilderwerk van Pyke Koch, Kor Postma & A.C.Willink.
148508: VERKRUYSEN, H.C. - Grafische kunst.
257882: VERKRUYSEN, H.C. - Scholenbouw.
117214: VERKRUYSEN, H.C. - Scholenbouw.
257883: VERKRUYSEN, H.C. - Standbeelden.
59170: VERKRUYSEN, H.C. - Landhuizenarchitectuur.
100492: VERKRUYSEN, H.C. - Standbeelden.
245511: VERKUIL, M. - Spaarbank voor Breukelen en omstreken 1846-1987.
165189: VERKUIL, M. - L.C. Dudok de Wit oftewel Kees de Tippelaar Heer van Slangevecht.
258152: VERLAAN, A. & M.A.J, WANSBEEK-ZIJBRANDS. - Staats & Noblet.
152123: STOLL VERLAG. - Florale Fächenmuster.
178225: VERLAINE, PAUL. - Oeuvres libres agrémenté de 50 pointes sèches et eaux fortes par Roger Descombes.
164876: VERLAINE, PAUL. - Album Verlaine.
152250: VERLET, PIERRE. - Sèvres. Le XVIIIe siècle. Les XIXe & XXe siècles & les marques de Sèvres.
104869: VERLET, PIERRE. A.O. - Das Grosse Buch der Tapisserie.
248288: VERLET, PIERRE. - Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle.
51022: VERLET, PIERRE. A.O. - Le grand livre de la tapisserie.
148191: VERLET, PIERRE. - Arredamenti del '700 in Francia.
168450: VERLET, PIERRE. - Les ébénistes du XVIIIe siècle francais.
220371: VERLET, PIERRE. - Le mobilier Royal francais.Vol. IV: Meubles de la Couronne conservés en Europe et aux États-Unis.
137349: VERLET, PIERRE & F.SALET. - The Lady and the Unicorn.
33010: VERLET, PIERRE. A.O. - The book of tapestry. History and technique.
228295: VERLET-RÉAUBOURG, NICOLE. - Les Orfèvres du ressort de la Monnaie de Bourges.
136613: VERLET, PIERRE. - French Royal Furniture. An historical survey.
197975: VERLET, PIERRE. - Les meubles francais du XVIIIe Siècle.
183323: VERLET, PIERRE. A.O. - Le grand livre de la tapisserie.
273418: VERLOOY, J.B.C, BROECK, JAN VAN DEN. - J.B.C.Verlooy, voortuitstrevend jurist en politicus uit de 18de eeuw. 1746-1797.
266958: VERMA, EVA M. - Ringschmuck mit Tierkopfenden in der Germania Libera.
251153: VERMAAS, INE. - In het J.W. van Overloopplantsoen.
69502: VERMAAS, J.L. & P.HOOGENRAAD. - Geschiedenis van Scheveningen. Het tijdperk 1795 tot en met 1813.
69515: VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen.
80746: VERMASEREN, M.J. - Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae. Volume 2.
119379: VERMASEREN, B.A. - Het klooster Sancta Maria in Monte Sion tussen Delft en Rijswijk 1433-1574. Een vrucht van de Moderne Devotie.
195968: VERMASEREN, M.J. - Hommages à Maarten J. Vermaseren. Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain.
209964: VERMASEREN, M.J. - Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae.
195964: VERMASEREN, M.J. - Liber in Deum. L'Apoteosi di un Iniziato Dionisiaco.
40533: VERMASEREN, M.J. & C.C.V.ESSEN. - The excavations in the Mithraeum of the Church of Santa Prisca in Rome.
165107: VERMEER-LOUMAN, G.G. - Pollen-analytische onderzoek van den West-Nederlandschen bodem. (Diss.)
105669: VERMEER, EVERT. - 90 jaren Ajax 1900-1990.
179992: VERMEER, GERRIT & BEN REBEL. - [d'Ailly's] Historische gids van Amsterdam. De oude binnenstad. [1e druk].
184534: VERMEER, J. - Het Friese jacht.
276921: VERMEER. HAAG, SABINE, A.O. (EDS). - Vermeer, die Malkunst. Spurensicherung an einem Meisterwerk. / Vermeer, the art of painting. Scrutiny of a picture.
247511: VERMEER, GERRIT & BEN REBEL. - d'Ailly's Historische gids van Amsterdam. 5e geh. herz. druk.
257535: VERMEER. FRANITS, WAYNE E. (EDIT.). - The Cambridge Companion to Vermeer.
177038: VERMEER, GERRIT & BEN REBEL. - Historische gids van Rotterdam. 14 wandelingen door de oude en nieuwe stad.
225554: VERMEER. RAMBACH, C. - Vermeer und die Schärfung der Sinne.
239316: VERMEER, JAN. - Witte Wereld. Dieren in koude streken.
250687: VERMEER, J. - Het Friese jacht.
124869: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
213961: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
202714: VERMEEREN, COEN. - Around Glare. A new aircraft material in context.
262012: VERMEERSCH, GLENN. A.O. - Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002.
218069: VERMEERSCH, PIERRE M., A.O. - Elkab II. L'Elkabien, Épipaléolithique de la Vallée du Nil égyptien.
243779: VERMEERSCH, JOSÉ. BUSSCHE, WILLY VAN DEN. - José Vermeersch. Beeldbouwer.
1089: VERMEHREN, KAJ. - Kikkers en Padden. Met een inleiding voor Nederland en België.
209845: VERMEIJEN, L. & J.AERTS. - Hoe wij ze spelen. 7e druk.
241829: VERMEULE III, CORNELIUS C. - Greek and Roman sculpture in America. Masterpieces in public collections in the United States and Canada.
242670: VERMEULE III, CORNELIUS C. - Art and Archaeology of Antiquity. Vol. II.
131118: VERMEULE, EMILY T. - Götterkult.
152348: VERMEULE III, CORNELIUS C. - Greek sculpture and Roman taste. The purpose and setting of Graeco-Roman art in Italy and the Greek imperial East.
152341: VERMEULE III, CORNELIUS C. - Greek and Roman sculpture in America. Masterpieces in public collections in the United States and Canada.
38855: VERMEULE III, CORNELIUS C. - Roman imperial art in Greece and Asia Minor.
99888: VERMEULE III, CORNELIUS C. - The Dal Pozzo-Albani drawings of classical antiquities in the British Museum.
181237: VERMEULE III, CORNELIUS C. - The Dal Pozzo-Albani drawings of classical antiquities in the Royal Library at Windsor Castle.
226051: VERMEULEN, PIET. - Piet Vermeulen Schilder. Goede oogst.
169334: VERMEULEN, PETER. - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
207650: VERMEULEN, ANITA. - Het Wiel in de vroeg-buddhistische kunst.
165150: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
260506: VERMEULEN, YVES G. - Tot profijt en genoegen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige teksten 1477-1540.
169340: VERMEULEN, MATTHIJS BRAAS, ANTONIUS P. - De symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Vermeulen. Poëtica en compositie. The symphonies and chamber music of Matthijs Vermeulen. Poetics and composition.
262648: VERMEULEN. - 250 jaar orgelmakers Vermeulen 1730-1980.
267575: VERMEULEN, FRANK & MARC ANTROP. (ED.). - Ancient lines in the landscape. A geo-archaeological study of protohistoric and Roman roads and field systems in northwestern Gaul.
84090: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse bouwkunst.
259692: VERMEXIO. AGNELLO, GIUSEPPE. - I Vermexio. Architetti ispano-siculi del Secolo XVII.
227359: VERMEY, A. - Benigne epitheliale parotis tumoren. Een analyse van de gegevens van 206 patiënten behandeld in de periode 1956-1978 in de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen. (Diss.).
77154: VERMEYEN, JAN CORNELISZ. HORN, HENDRIK J. - Jan Cornelisz Vermeyen. Painter of Charles V and his Conquest of Tunis. Paintings-Etchings-Drawings-Cartoons & Tapestries.
253092: VERMIGLI, PETER MARTYR. JIN HEUNG KIM. - Scripturae et Patrum Testimoniis. The Function of the Church Fathers and the Medievals in Peter Martyr Vermigli's Two Eucharistic Treatises: Tractatio and Dialogus.
260720: VERMIJ, RIENK. - The Calvinist Copernicans. The reception of the new astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750.
253539: VERNA, R. & Y.NISHIZUKA. - Biotechnology of Cell Regulation.
273402: VERNE, JULES. VIERNE, SIMONE. - Jules Verne et le roman initiatique.
211749: VERNE, JULES. - Le tour du monde en quatre-vingts jours.
6843: VERNEAU, R. - Le bassin dans les sexes et dans les races.
218442: VERNEAU, R. & P.RIVET. (PREFACE). - Mission du Service géographique de l'Armée pour la mesure d'un Arc de Méridien Équatorial en Amerique du Sud [...] 1899-1906.Tome 6: Ethnographie ancienne de l'Équateur.
122319: VERNER, MIROSLAV. - Abusir I: The Mastabas of Ptahshepses reliefs I/1.
208086: VERNER, COOLIE. - Maps of the Yorktown Campaign 1780-1781.
249394: VERNER, MIROSLAV. - Altägyptische Särge in den Museen und Sammlungen der Tschechoslowakei.
228075: VERNER, WILLOUGHBY. - Sketches in the Soudan. 2nd. edition.
275191: VERNES, HENRI & GERALD FORTON. - De avonturen van Bob Morane. Deel 1. De wolven liggen op de loer. De vervloeking van Nosferat.
252153: VERNET, CARLE. - Campagnes des Français sous le Consulat & l'Empire. Album de cinquante-deux batailles et cent potraist des maréchaux, généraux et personnaes les plus illustres de l'epoque et le portrait de Napoleon Ie. Accompagné d'un fac-simile de sa signature. Collecion de 60 planches, dite Carle Vernet.
175438: VERNET, CARLE. DAYOT, ARMAND. - Carle Vernet. Étude sur l'artiste suivi d'une catalogue de l'oeuvre gravé et lithographié.
250118: VERNEUIL, MAURICE PILLARD. - L'Ornamentation par le Pochoir.
62729: VERNEUIL, M.P. - l'Art à Java. Les temples de la période classique Indo-Javanaise.
43879: VERNEUIL, M.P. - l'Art à Java. Les temples de la période classique Indo-Javanaise.
275715: LEFRANC. FABRIQUE DE COULEURS & VERNIS. - Couleurs Fines et Matériel pour la peinture à l'Huile.
217723: VERNON, JOHN. - The Grandfather Clock Maintenance Manual.
262567: VERNUS, PASCAL & J.YOYOTTE. - Les Pharaons. Les noms - les thèmes - les lieux.
270041: VEROI, GUIDO. - Téchne, le Forme dell'arte.
223621: VERONEE-VERHAEGEN, NICOLE. - L'Hotel-dieu de Beaune.
113433: VERONESE, BONIFAZIO. WESTPHAL, DOROTHEE. - Bonifazio Veronese (Bonifazio Dei Pitati).
50631: VERONESE, PAOLO. LENZ, CHRISTIAN. - Veroneses Bildarchitektur.
52863: VERONESE, PAOLO. LOUKOMSKI, G.-K. - Les fresques de Paul Véronèse et de ses disciples.
275182: VERONESE, PAOLO. ROSAND, DAVID. - Véronèse. Traduit de l'américain par Odile Menegaux et Renaud Temperini.
241935: VERONESE, PAOLO. GEMIN, MASSIMO. - Nuova studi su Paola Veronese.
199674: VERONESE, PAOLO. BADT, KURT. - Paolo Veronese.
268018: VEROUGSTRAETE, HÉLÈNE. A.O. - Cadres et supports dans la peinture flamande aux 15e et 16e siècles.
101761: VERRAZZANO, GIOVANNI DA. BACCI, P. - Giovanni da Verrazzano.
191353: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSICIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - 16e Congrès London 2003.
279627: BULLETIN DES JOURNÉES INTERNATIONALES DU VERRE. - Vols 1(1962) - 13 (1995).
279628: JOURNÉES INTERNATIONALES DU VERRE. - Annales du Congrès International d'Etude Historique du Verre des Journées Internationales du Verre. Congrès 1-9 (1959-1983).
158990: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 8, 1979.
159047: BULLETIN DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - No 8, 1977-80.
144846: BULLETIN DES JOURNÉES INTERNATIONALES DU VERRE. - No. 2 (1963) - 9 (1982-82).
276214: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSICIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - 15e Congrès New York - Corning 2001.
276245: CONGRÈS INTERNATIONAL DU VERRE. - Communications artistiques et historiques / Artistic and historical communications / Künstlerische und geschichtliche Vorträge. Congrès Internatioale du Verre / International Congress in Glass / Internationales Glaskongress.
147970: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 9, 1983.
159048: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 10, 1985.
158989: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 6, 1973.
241719: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 15, 2001. Corning.
147972: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 11, 1988.
276213: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSICIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - 14e Congrès Italia / Venezi - Milano 1998.
158977: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 5, 1970.
226263: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 14, 1998.
147973: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 12, 1991.
276216: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSICIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - 17e Congrès. Anvers 2006.
226251: BULLETIN DES JOURNÉES INTERNATIONALES DU VERRE. - No. 4 (1965-1966).
226258: ANNALES DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - Congrès 1, 1959.
47348: BULLETIN DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE. - No 5, 1967-1970.
202576: VERREST, HEBE. - Vulnerability, Ambition and Impact in Paramaribo and Port of Spain.
178027: VERRIER, JEAN. - Les arts primitifs francais. Art Mérovingien - Art Carolingien - Art Roman.
252924: VERRIEST, DIDIER. - 80 atelierbeelden.
228552: VERRIJN STUART, H. & M.SIMONS. - The prosecutor and the Judge. Benjamin Ferencz and Antonio Cassese, interviews and Writings.
66594: VERRILL, ADDISON E. - Monograph of the shallow-water Starfishes of the North Pacific Coast from the Artic Ocean to california.
223903: VERROCCHIO, ANDREA DEL. ADORNO, PIERO. - Il Verrocchio. Nuove proposte nella civiltà artisctica del tempo di Lorenzo Il Magnifico.
65492: VERROCCHIO, ANDREA DEL. PASSAVANT, G. - Verrocchio. Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen.
94270: VERROCCHIO, ANDREA DEL. SACHS, CURT. - Das Tabernakel mit Andrea's del Verrocchio Thomasgruppe an Or San Michele zu Florenz. Ein Beitrag zur florentiner Kunstgeschichte.
43127: VERROCCHIO, ANDREA DEL. PASSAVANT, GÜNTHER. - Andrea del Verrocchio als Maler.
272119: VERSACE, GIANNI. - Versage precious items.
165349: VERSACE, GIANNI. VERSACE A.O. - Designs. Gianni Versace.
199919: VERSACE, GIANNI. HANNAH, BARRY, A.O. - Men without ties.
260109: VERSCHAFFELT, PIETER-ANTOON. KRÄMER, GERHARD. - Die Römisch-Barocke Stilkomponente im Werk Peter Anton von Verschaffelts.
65483: VERSCHAFFELT, PIETER-ANTOON. ROELANDTS, OSCAR. - Beeldhouwer Pieter-Antoon Verschaffelt 1710-1793.
197770: VERSCHELDE, KAREL. - Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen.
231833: VERSCHOOR, JAN. LAPRÉ, RUUD (EDIT.). - Jan Verschoor. Beeldhouwer van de onderkoelde perfectie.
157399: VERSCHOOR, A.C. - Gedenkboek voor de vrijwillige landstormkorpsen, luchtwachtdienst en luchtafweerdienst.
219833: VERSCHUEREN, J. & F.CLAES. - Verschueren Groot Encyclopedisch Woordenboek.
197167: VERSCHUREN, JACQUES. - Écologie, biologie et systématique des Cheiroptères.
219642: VERSCHUREN, JACQUES. - Notes sur l'Évolution des habitats et de la Grande Faune depuis 1948.
263334: VERSCHUREN, KAMIEL. - Language in Art. Taal in Kunst.
172913: VERSEGHY, KLARA. - Die Gattung Ochrolechia.
281505: VERSFELT, H.J. & M. SCHROOR. - De atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829.
221691: VERSFELT, H.J. - De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794.
271669: VERSLUYS, M., A.O. - Schaarse vogels in Fryslan.
180553: VERSLUYS, MICHIEL. A.O. - Vogels van Ameland.
116635: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward. De Martinikerk.
175782: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Breda. De koorbanken van de Grote of Lieve Vrouwenkerk.
205940: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het hemels prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
175154: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Haarlem. De Grote of Sint Bavokerk.
248687: VERSPOHL, FRANZ-JOACHIM. - Stadionbauten von der Antike bis ur Gegenward. Regie und Selbsterfahrung der Massen.
277872: VERSPRILLE, ANNIE. - Leiden in oude ansichten. 2e verb. druk.
72666: VERSPRONCK, JOHANNES CORNELISZ. CATALOGUE 1979. EKKART, RUDOLF. - Johannes Cornelisz. Verspronck. Leven en werken van een Haarlems portretschilder uit de 17-de eeuw.
115008: VERSTEEG, W.K. - Scheepsmodellen 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz.
269747: VERSTEEG, A.K. - Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren, waarin afbeeldingen van de IJsselmuidenaren, de Grafhorstenaren, de Wilsumers, de 's-Heerenbroekers, deMastenbroekers, de Zalkers en de Kamperveners.
166906: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers & geërfden op de Veluwe 1650-1830.
268470: VERSTEGEN, TON & DOLF BROEKHUIZEN. (EDS). - Een traditie van verandering. De architectuur van het hedendaagse schoolgebouw. Met bijdragen van Like Bijlsma [et al.].
156150: VERSTER VAN WULVENHORST, A.H. - Over den Eenhoorn.
55127: VERSTER, A.J.G. [COLLECTION]. - Tin.
55130: VERSTER, A.J.G. - Oud tin. 2e dr.
113434: VERSTER, FLORIS. SCHERJON, W. (EDITED). - Floris Verster, 9 juni 1861 - 21 januari 1927. Volledige geïllustreerde catalogus van zijn schilderijen, waskrijt- en waterverfteekeningen, en grafisch werk.
55122: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen. 2e dr.
55125: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen. 3e dr.
55317: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen. 4e dr.
29131: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen. [1e druk].
268457: VERSTER, A.J.G. - Brons in den tijd. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen.
224332: VERSTIJNEN, HENRI. WAGTBERG HANSEN, AUDREY & ANDRÉA KROON. - Henri Verstijnen 1882-1940. Beeldend kunstenaar en theosoof.
3933: VERSTRAEL, THEO. - Weidevogelonderzoek in Nederland. Een overzicht van het Nederlandse weidevogelonderzoek 1970-1985.
237205: VERSTRAETE, THÉODORE. SOLVAY, LUCIEN. - Théodore Verstraete. Le Paysage et les Paysagistes. Nouvelle édition.
258066: VERSWIJVER, GUSTAAF. - Omo Herders & design.
151788: VERSWIJVER, GUSTAAF. A.O. - Afrikanische Kunst. Verborgene Schätze aus dem Museum Tervuren.
228722: VERSWIJVER, GUSTAAF. - Mebêngôkre.
162: VERSYP, J. - De geschiedenis van de tapijtkunst te Brugge.
247219: VÉRTES, ATTILA, SÁNDOR NAGY, A.O. (EDS). - Handbook of Nuclear Chemistry. 2nd edition.
242432: VERTOT, [RENÉ AUBERT DE]. - Histoire des révolutions de la République Romaine.
246802: VERTOT, RENÉ AUBERT DE. - Histoire des revolutions arrivees dans le gouvernement de la Republique Romaine. Troisieme edition augmentee.
4379: VERVLIET, HENDRIK D.L. - Post-incunabula and their publishers in the low countries. A selection based on Wouter Nijhoff's L'Art typographique. / Post-incunabula en hun uitgevers in de lage landen. Een bloemlezing geaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art typographique uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Martinus Nijhoff op 1 januari 1978.
173812: VERVLIET, HENDRIK D.L. - Post-incunabula and their publishers in the low countries. A selection based on Wouter Nijhoff's L'Art typographique. / Post-incunabula en hun uitgevers in de lage landen. Een bloemlezing geaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art typographique uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Martinus Nijhoff op 1 januari 1978.
178558: VERVLIET, H.D.L. BORM, J.VAN & L. SIMONS. (EDS). - Het oude en het nieuwe boek. De oude en de nieuwe bibliotheek. Liber amicorum H.D.L. Vervliet.
253632: VERVLOET, JELLE & S.V.D.BERGH. - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem.
218721: VERVLOET-FAES, MAISON. - Vademecum 1938. Den Bouwmeester - Aannemer - Eigenaar in Slootwerken, Koperwerken, Bronswerken, Luchtvernieuwing.
263756: VERVOORN, AAT. - Men of the Cliffs and Caves. the development of the Chinese Eremitic Traditions to the End of the the Han Dynsasty.
260474: VERVOORT, W. - Plankton Copedods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
17457: VERVOORT, W. - Review of the genera and species of the Bomolochidae (Crustacea, Copedpoda), including the description of some old and new species.
190157: VERVOORT, W. - The copepoda of the Snellius expedition. I. (Diss.)
121134: VERVOORT, W. - Fauna van Nederland. Afl. XIV: Hydrozoa (C1) A.Hydropolypen.
278342: VERVOORT, RENILDE. - De Heksen van Bruegel. Heksenvoorstellingen in de Lage Landen tussen 1450 en 1700.
164949: VERWEIJ, M.S. E.A. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
156384: VERWER, WILLEM JANSZOON. - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581.
16465: VERWER, WILLEM JANSZOON. - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581.
64518: VERWER, M.A.J. - Het grote hondenboek. Het boek van hond en mens samen.
178720: VERWERS, G.J. - Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit. (Thesis).
265634: VERWERS, G.J. - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
72691: VERWEY, KEES. CATALOGUS 1953. - Kees Verwey.
133360: VERWEY, ALBERT. KAMERBEEK JR., J. - Albert Verwey en het nieuwe classicisme. De richting van de hedendaagsche poëzie (1913). (Diss.)
255566: VERWEY, ALBERT. - Het zichtbaar geheim. I: Het eigen Rijk. II Het Rijk in de wereld. III: Nieuwjaarsmorgen.
215465: VERWEY, KEES. ROOY, MAX VAN A.O. - Kees Verwey. De kunst van het aquarelleren.
193554: VERWEY, KEES. ROOY, MAX VAN. - Kees Verwey.
221856: VERWEY, KEES. HOPMANS, ANITA. - Kunst is spiegeling. Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre. 1e dr.
233261: VERWEY, KEES. CATALOGUS 1990. - Kees Verwey van de edele en vrije schilderkunst.
234758: VERWEY, KEES. CATALOGUS 1960. - Schilderijen aquarelleen en tekeningen van Kees Verwey.
17228: VERWEY, KEES. WINGEN, ED. - Kees Verwey tekenaar.
72679: VERWEY, KEES. CATALOGUS 1968. - Kees Verwey.
219230: VERWEY, KEES. CATALOGUS 1980. - Kees Verwey. Tachtig schilderijen.
71169: VERWEY, KEES. CATALOGUS 1985. - De Verwey's van Verwey. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van Kees Verwey. Met bijdragen van G.Bomans, M.Visser a.o.
133362: VERWEY, ALBERT. - Proza.
99458: VERWEY, KEES. CATALOGUS 1971. - Tekeningen Kees Verwey. Overzichtstentoonstelling.
183426: VERWIJS, E. & J.VERDAM. - Middelnederlandsch woordenboek.
260077: VERWIJS, EELCO. - De Abdij van Corvei en de kerk van Leeuwarden.
246840: VERZANDVOORT, ERWIN. - Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen.
215850: VERZÁR-BASS, MONIKA - Il Teatro romano di Trieste. Monumento, storia, funzione.
190784: VERZÁR-BASS, MONIKA - Scavi ad Aquileia I: LArea a Est del Foro - Rapporto degli Scavi 1988.
263743: VESALIUS, ANDREAS. ELKHADEM, HOSSAM A.O. - Andre Vesale. Expérimentation et enseignment del'anatomie au XVIe siècle.
274840: VESALIUS, ANDREAS. - Andreae Vesalii Bruxellensis, scholae medicorum Patauinae professoris, De humani corporis fabrica libri septem De humani corporis fabrica libri septem.
209005: VESEY-FITZGERALD, BRIAN. - British game.
232977: VESEY-FITZGERALD, BRIAN. - The domestic dog. An introduction to its history.
120946: VESPER, CARL. - Batik. Anleitung zur Herstellung gebatikter Gewebe und Stoffe.
176845: VESSBERG, OLOF. - Studien zur Kunstgeschichte der römischen Republik.
176846: VESSBERG, OLOF. - Studien zur Kunstgeschichte der römischen Republik.
271346: VESSEM, JANINE VAN. - Ruimtelijke verspreiding en tijdsgebruik van Blauwe Reigers (Ardea cinerea L.) tijdens het broedseizoen.
271297: VESSEM, JANINE VAN & P.MEIRE. - Vlaamse Bijdrage tot de europese Broedvogelatlas.
184613: VESSEM, HENK VAN. - Henk van Vessem. Overzichtstentoonstelling 1959-1999.
133394: VESTDIJK, S. - Lier en lancet. Essays. 1e druk.
179756: VESTDIJK, S. - Lier en lancet. Essays. 1e druk.
133416: VESTDIJK, S. - St. Sebastiaan. De geschiedenis van een talent.
133372: VESTDIJK, S. - De dood betrapt.
250584: VESTDIJK, S. - Zeer Geachte Heer Van Het Reve.
161591: VESTDIJK, S. - De symfonieën van Jean Sibelius. 1e dr.
230645: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen. 1e druk.
200000: VESTDIJK, S. - Anton Bruckner en andere essays over muziek. 1e druk.
133432: VESTDIJK, S. & H.MARSMAN. - Heden ik, morgen gij. Roman. 1e druk.
170167: VESTDIJK, S. - Kind van stad en land.
110858: VESTDIJK, S. - De uiterste seconde. Gedichten. 1e druk.
170164: VESTDIJK, S. - Simplicia. Een bundel gedichten.
281728: VESTDIJK, S. - Gepassioneerd wikken en wegen. Verspreide essays en kritieken.
135051: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden. Gedichten. 1e druk.
133391: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Bloemlezing uit de essays van ...
201155: VESTDIJK, S. & TH.DE VRIES. - Briefwisseling. Bezorgd door S.A.J.van Faassen.
133431: VESTDIJK, S. E.A. - Het meisje dat men nooit vergeet.
106217: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen. 1e druk.
198965: VESTDIJK, S. - Rembrandt en de engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon.
175997: VESTDIJK, S. - Het kastje van oma. 1e druk.
212632: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en reus.
176210: VESTDIJK, S. - Anton Wachter romans.
238216: VESTDIJK, S. - 's konings poppen.
233874: VESTDIJK, SIMON. PORTEGIES ZWART, FRED. - Catalogus 68. Simon Vestdijk. De weergaloze collectie van Fred Portegies Zwart. Verkooptentoonstelling van o.m. manuscripten & documenten, eerste en bijzondere uitgaven.
180325: VESTERS, PAUL, A.O. - De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad.
255905: VET-WARDENAAR, A.DE. - Petten en Zuid Zijpe. Zoals het vroeger was....
228070: VÉTÉRAN. - La Vélocipédie pur tous.
236980: VETH, P.J. - De leer der signatuur.
2103: VETH, P.J. - Java. Geographisch, ethnologisch, historisch. 2e dr. Bewerkt door Joh.F.Snelleman en J.F.Niermeyer. Nieuwe uitgaaf.
26308: VETH, CORNELIS. - De advocaat in de caricatuur. Met een inleiding door Mr. Wilhelm Loeb.
26322: VETH, CORNELIS. - De mode in de caricatuur.
201908: VETH, P.J. VELDE, PAUL VAN DER. - A lifelong passion. P.J.Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies.
8572: VETH, P.J. - Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap, 1877-1879.
146695: VETH, P.J. - Java. Geographisch, ethnologisch, historisch. 2e dr. Bewerkt door Joh.F.Snelleman en J.F.Niermeyer.
3428: VETH, P.J. - Feestbundel van Taal-,letter-,geschied-en aardrijkskundige Bijdragen t.g.v.z. 80ste geboortedag.
187401: VETH, P.J. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 1st ed.
26335: VETH, CORNELIS. - De opvoeder in de caricatuur.
212491: VETH, CORNELIS. - Prikkel-Idyllen. Part I-V. 1st ed.
158151: VETH, CORNELIS. - De arts in de caricatuur.
103931: VETH, P.J. - Java. Geographisch, ethnologisch, historisch. 2e dr. Bewerkt door Joh.F.Snelleman en J.F.Niermeyer.
65968: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 60 (1981).
65970: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 61 (1982).
124775: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 62 (1983).
124776: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 63 (1984).
124777: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 64 (1985).
124778: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 67, 1988.
152753: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 68 (1989).
213225: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 60 & 61 (1981-82).
65965: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 59 (1980).
65956: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 56 (1977).
65959: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 57 (1978).
65962: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 58 (1979).
213227: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 50 & 51 (1971-72).
155170: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 51 & 52 (1972-73).
155168: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 49 & 50 (1970-71).
167808: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 45-47 (1966-68).
155163: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 47 & 48 (1968-69).
155161: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 45 & 46 (1966-67).
155173: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 44 (1965).
213223: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 44 & 45 (1965-66).
18782: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 43 (1964).
47908: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 1959 & 1960.
47906: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 1961 & 1962.
5043: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 1961, 1962, 1963 & 1964.
155171: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 34 & 35 (1955-56).
155172: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 40 (1961).
45946: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 42 & 43 (1963-64).
91671: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 42 (1963).
213226: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 52 & 53 (1973-74).
155177: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 53 & 54 (1974-75).
213222: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 54 & 55 (1975-76).
212012: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 54 (1975).
155174: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 55 (1976).
155166: SUCCULENTA. MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN. - Jaarg. 56 & 57 (1977-78).
213221: SUCCULENTA. ORGAAN VAN DE NEDERL. VEREENIGING VAN VETPLANTENVERZAMELAARS. - Jaargang 15. (1933).
213220: SUCCULENTA. ORGAAN VAN DE NEDERL. VEREENIGING VAN VETPLANTENVERZAMELAARS. - Jaargang 13, (1931).
241483: VETRANO, FLAVIO. - Il Cabinetto di Fisica dell' Università du Urbino: la sua Storia, il suo Museo. / The old Cabinetto di Fisicia of the Urbino University, its History, its Museum.
23316: VETTER, MAX. - Der Sockel. Seine Form und Entwicklung un der Griechischen und hellenistisch-römischen Architektur und Dekoration von den ältesten Zeiten bis zur verschüttung Pompejis.
30274: VETTERS, HERMANN & R.EGGER. - Dacia Ripensis. - Der Grabstein von Cekancevo.
86400: VETTERS, HERMANN & G.PICCOTTINI. - Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1973 bis 1974.
108038: VEUR, M.W.G.VAN DER. - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren (1939-1944).
147054: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
69852: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
72719: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schildersboek. 2nd rev. edition.
161186: VEVEY, BERNARD. - Le Livre des Drapeaux de Fribourg (Fahnenbuch) de Pierre Crolot, 1648.
232562: VEYMIERS, RICHARD. - Sérapis sur les gemmes et les bijoux antiques.
235377: VEYSSIERE LA CROZE, MATHURIN. MULSOW, MARTIN. - Die drei Ringe. Toleranz und clandestine Gehlehrsamkeit bei Mathurin Veyssière La Croze (1661-1739).
257069: VEZZOSI, PATRIZIA. - Dalle grottesche al fantasy. Le grottesche nel Corridoio di Levante della Galleria degli Uffizi.
249759: VHP - VHP stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitekten.
243672: ACIENT MACEDONIA VI. - Papers read at the sixth International Symposium. Held in Thessaloniki, 1996. Volume 1.
67165: ALKMAARSE HISTORISCHE REEKS VI. - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving.
184570: VIAENE, PATRICK. - Industriële archeologie in België.
144349: VIALE, MERCEDES & V. - Arazzi e tappet antichi.
27899: VIALE FERRERO, M. - Arazzi Italiani.
259448: VIALE, VITTORIO. - Mostra del Barocco Piemonte.
272829: VIALLET, NICOLE, A.O. - Princips d'analyse scientifique Tapisserie. Mëthode et vocabulaire.
176757: VIAN, PAOLO. - Speculum Mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche.
278173: VIANA, EDUARDO. CATALOGUE 1991. - Eduardo Viana. 1881-1967.
47718: VIANEN, ADAM VAN & THEODORUS VAN KESSEL. - Adam van Vianen. Modelles artificiels de divers vaisseaux d'argent, et autres œuvres capricieuzes, mis en lumière par Christien de Viane à Uytrecht et gravez en cuivre par Théodore de Quessel. (1650).
168546: VIANEN, VAN. [FAMILY]. MOLEN, J.R.TER. - Van Vianen. Een Utrechtse familie van zilversmeden met een internationale faam. (Diss.).
72727: VIANEN, PAULUS VAN. GERSZI, TERÉZ. - Paulus van Vianen. Tekeningen van een zilversmid. Uit het Duits vertaald door B.Westerveld.
116871: VIANEN, VAN. [FAMILY]. CATALOGUS 1985. - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen.
24634: VIANEN, PAULUS VAN. GERSZI, TERÉZ. - Paulus van Vianen. Handzeichnungen.
234235: VIANUS, GEORGES, A.O. - Dessins et modèles déposés.
255404: VIAU, THÉOPHILE DE. - Oeuvres complètes. Tome III.
57465: VIAUD, PROSPER. - Nazareth et ses deux églises de l'annonciation et de Saint-Joseph d'après les fouilles récentes.
167994: VIAUX, JACQUELINE. - Bibliographie du Meuble. (Mobilier civil francais) & Supplement 1965-1985.
244364: VIAUX, JACQUELINE. - Bibliographie du Meuble. (Mobilier civil français).
194371: VICAIRE, GEORGES. - Manuel de l'Amateur de Livres du XIXe siècles (1801-1893).
245985: VICEDOM, GEORG F. & H.TISCHNER. - Die Mbowamb. Die Kultur der Hagenberg-Stämme im östlichen Zentral-Neuguinea. Band III: Mythen und Erzählungen.
245986: VICEDOM, GEORG F. - Die Mbowamb. Die Kultur der Hagenberg-Stämme im östlichenm Zentral-Neuguine. Band II: I. Gesellschaft / II. Religion und Weltbild.
3210: VICENTE, ANGEL S. - La plateria de Zaragoza en el Bajo renacimento 1545-1599.
268934: VICENTE, GRACA & R.VELOSO. - Gramática do Português, vol. II.
278208: VICENTE, FERNANDO. RIANO, PEIO H. - Fernando Vicente.
193659: VICHAKSHANA, PRAKTANA V. A.O. - The Lakshmidevi Temple at Doddagaddavalli.
269861: VICKERS, BRIAN. - In Defence of Rhetoric.
276709: VICKERS, JOAN N. - Perception, Cognition and Decision Training. The Quiet Eye in Action.
269838: VICO, G.B. SCHAEFFER, JOHN D. - Sensus Communis. Vico, Rhetoric, and the Limits of Relativism.
265682: VICO, G.B. CAHAIX-RUY, JULES. - La Formation de la pensée philosophique de G.B.Vico.
27695: VICTOOR, ROBERT. - Monnaies des rois Louis 1610-1793.
279055: VICTOR, PAUL-ÉMILE. - Ravitaillement aérien des expeditions francaises au Groenland 1949-1951. Rapports 19, 22 & 25.
277641: VICTOR, PAUL-ÉMILE. - Banquise. (Boréal II) Le jour sans ombre.
278550: VICTOR, PAUL-EMILE. - Terre Adélie Groenland 1947-1955. Rapport d' Activités.
278516: VICTOR, PAUL-ÉMILE. - Boréal. La Joie dans la Nuit.
233612: VICTOR, PRINCE ALBERT & PRINCE GEORGE OF WALES. - The Cruise of her Majesty's Ship Bacchante 1879-1882.
277692: VICTOR, PAUL-EMILE & R.GERSSAIN. - Chez les Eskimo (Côte est du Groenland).
164089: VICTORIN, MARIE. - Les Liliiflores du Québec. Lilacées, Pontédériacées, Iridacées, Joncacées.
232580: VIDAL, MARGUERITE. - Quercy Roman. 1st edition.
135380: VIDAL, ANTOINE. - Les instruments à archet. Les feseurs, les joueurs d'instrument, leur histoire sur le continent européen, suivi d'un Catalogue général de la musique de chambre.
239126: VIDAL, MARGUERITE. - Quercy Roman. 1st edition.
251488: VIDAL, MAURICE. - Les Grands Grimpeurs.
251489: VIDAL, MAURICE. - Les Vainqueurs du Tour de A a Z.
245443: VIDAL, MARGUERITE. - Quercy Roman. 2nd edition.
216213: VIDAL, MARGUERITE. - Quercy Roman. 2nd edition.
271954: VIDALEIN, F. - La Cuisinière des familles ou traité de la cuisine domestique.
242224: VIDELER, JOHN J. - Fish Swimming.
279755: VIDMAR, MILAN. - Das zweite internationale Schachturnier in Karlsbad 1911. Eine Sammlung der 325 Partien des Turniers mit zahlreichen Erläuterungen und Diagrammen.
256120: SPORT & VIE. - Nr. 1 (Juin 1956) - Nr. 8 (Janvier 1957).
256119: SPORT & VIE. - Nr. 9 (Fevrier, 1947) - Nr. 20 (Januar 1958).
192834: VIE SPORTIVE, LA. ELEVAGE, COURSES, CHASSE, YACHTING, ESCRIME, TIR AUX PIGEONS. - Année, 3, 1885.
191458: VIE SPORTIVE, LA. ELEVAGE, COURSES, CHASSE, YACHTING, ESCRIME, TIR AUX PIGEONS. - Année, 5, 1887.
265205: VIEBROCK, ANNA. MASUCH, BETTINA. - Anna Viebrock. Bühnen / Raume damit die Zeit nicht stehenbleibt.
104737: VIEILLARD & CIE, J. CATALOGUE 1986. - J. Vieillard & Cie. Eclectisme et Japonisme. Catalogue desa céramiques et des dessins.
121992: VIEIRA DE FIGUEIREDO, FRANCISCO. BOXER, C.R. - Francisco Vieira de Figueiredo. A Portuguese merchant-adventurer in South East Asia, 1624-1667.
271244: VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. WEELEN, GUY & J.-F.JAEGER. - Vieira da Silva. Catalogue raisonné & Monographie.
179020: VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. XXE SIÈCLE (REVUE). - Construction de l'espace.
179305: VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. XXE SIÈCLE (REVUE). - Construction de l'espace.
202966: VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. & GERMAINE RICHIER. CATALOGUS 1955. - Vieira Da Silva. Germaine Richier.
202890: VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. WEELEN, GUY & J.-F.JAEGER. - Vieira Da Silva. Catalogue Raisonné.
178784: VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. XXE SIÈCLE (REVUE). - Construction de l'espace.
244675: VIENNOT, ODETTE. - Temples de l'Inde Centrale et Occidentale. Étude stylistique et essai de chronologie relative du VIe au milieu du Xe siècle.
51383: VIENNOT, ODETTE. - Les divinite´s fluviales Ganga et Yamuna aux portes des sanctuaires de l'Inde. Essai d'e´volution d'un the`me de´coratif.
235711: VIERA, ANTÓNIO. SMULDERS, FRITS. - António Viera's Sermon against the Dutch Arms (1640). A critical edition.
68650: VIERECK, HENRY L.. - Guide to the insects of Connecticut. III: The Hymenoptera or Wasp-like insects of Connecticut.
238759: VIERGE, DANIEL. MARTHOLD, JULES DE. - Daniel Vierge. Sa vie, son oeuvre.
123184: VIERLINGH, ANDRIES. - Tractaet van dyckagie uitgegeven door Dr. J. de Hullu en Ir. A.G. Verhoeven.
183374: VIERNEISEL, KLAUS & B.KAESER. - Kunst der Schale. Kultur des Trinkens.
244410: VIERSPRONG, DE. UITGAVE VAN DE STICHTING DE VERGULDE WAGEN. - Jrg. 10 & 11 (1993 & 94) - Jrg. 22 &23 (2005-06).
244411: VIERSPRONG, DE. UITGAVE VAN DE STICHTING DE VERGULDE WAGEN. - Jrg. 5, 1988.
245802: VIERSPRONG, DE. HISTORISCHE VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. - Jrg.6, 1989.
245801: VIERSPRONG, DE. HISTORISCHE VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. - Jrg.4, 1987.
245800: VIERSPRONG, DE. HISTORISCHE VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. - Jrg.3, 1986.
245799: VIERSPRONG, DE. HISTORISCHE VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. - Jrg.1, 1984.
245797: VIERSPRONG, DE. HISTORISCHE VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. - Jrg.8, 1991.
245798: VIERSPRONG, DE. HISTORISCHE VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. - Jrg.7, 1990.
245796: VIERSPRONG, DE. HISTORISCHE VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. - Jrg.9, 1992.
3767: VIETINGHOFF-RIESCH, ARNOLD VON. - Die Rauchschwalbe.
9597: VIETS, K., M.SELLNICK & P.SCHULZE. - Spinnentiere: Hydracarina. // Oribatei. // Ixodoides.
231436: VIETS, KARL. - Spinnentiere oder Arachnoidea. VII: Wassermilben oder Hydracarina (Hydrachnellae und Halacaridae).
159225: VIETTE, P. - Insectes Lépidoptères Noctuidae Amphipyrinae. et Melileptriinae.
251187: VIETTO, RENÉ. PAGNOUD, GEORGES. - René Vietto. Le Champion de Tour de France.
215522: VIETZ, FERDINAND BERNHARD. - Icones Plantarum Medico-Oeconomico-Technologigarum cum earum fructus ususque descriptione. Volum. I. Abbildungen aller medizinische-ökonomisch-technologischen Gewächse samt der Beschreibung ihres Nutzens und Gebrauches.
222634: VIETZE, HANS-PETER. - Lehrbuch der mongolischen Sprache. 3. Aufl.
156761: VIEWEG, RICHARD. - Aus der Kulturgeschichte der Waage.
151240: VIFES Y ESCUDERO, ANTONIO, - Monedas de las dinastias Artábigo-Espanolas.
239652: VIGATO, PIETRO A. (EDIT.). - The Science of Art.
268486: VIGEANT. - L'Almanach de l'Escrime.
278286: VIGÉE-LE BRUN, ELISABTH LOUISE. BAILLIO, JOSEPH. A.O. - Vigée Le Brun.
182272: VIGIL, RALPH H. A.O. - Spain and the Plains. Myths and realities of spanish exploration and settlement on the Great Plains.
250648: VIGNARD, M.EDMOND. - Une Nouvelle Industrie Lithique Le Sébilien.
268883: VIGNAU-WILBERG, PETER. - Die Lukasbrüder in Rom. Religiöse Malerei 1810-1830. Ach ja! Italien! Italien! Dahin steht mein Sinn..
137747: VIGNAU-WILBERG, THEA. - Das Land am Meer. Holländische Landschaft im 17. Jahrhundert.
69909: VIGNAUX. - Le billard : Théorie des effets, coups de série, détermination du point de choc, quantité de bille, différence entre le point de choc et le point visé, angle de déviation, visé spécial des coups de finesse : Série de la ligne, série americaine, règle du carambolage : Préface de Desnar.
186981: VIGNE, G.T. - Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, the countries adjoining ther mountain-course of the Indus and the Himalaya, North of the Punjab.
154666: VIGNE, G.T. - A personal narrative of a visit to Ghuzni, Kabul, and Afghanistan, and of a residence at the court of dost Mohamed. With notices of Runjit Sing, Khiva, and the russian expedition. 2nd ed.
101971: VIGNE, G.T. - A personal narrative of a visit to Ghuzni,Kabul and Afghanistan and of a residence at the Court of Dost Mohamed with notices of Ranjit Singh, Khiva and the Russian expedition.
243391: VIGNEAULT, SANDRA. - La médiatisation de la découverte de la tombe de Toutankhamon.
223037: VIGNOLA, GIACOMO BAROZZI DA. NORMAND, CHARLES. - Le vignole des architectes et des élèves en architecture ou Nouvelle traduction des règles des cinq ordres d'architecture de Jacques Barrozzio de Vignoles, augmentée de remarques servant a développer plusieurs parties de détails trop succints dans le texte original. Suivi d'une methode abrégée du tracé des ombres dans l'architecture par Charles Normand
233496: VIGNOLA, GIACOMO BAROZZI DA & M.G.TÉTAR-VAN ELVEN. - De Regelen der Vijf Bouw-Orden.
226821: VIGNY, ALFRED DE. - Oeuvres complètes I-II.
218664: VIGO, JOANNES DE. - The most excellent workes of Chirurgerye. 1543.
264092: VIGUIER, JEAN-PAUL. JODIDIO, PHILIP. - Jean-Paul Viguier: Architectuur 1992-2002.
272621: VIGUIER, JEAN-PAUL. DEBRAY, REGIS. - Jean-Paul Viguier.
272645: VIHTAVUORI. PAANANEN, ESA. - Reloding Manual. 3rd edition.
151211: ALKMAARSE HISTORISCHE REEKS VIII. - Tussen streek en randstad. Alkmaar in de twintigste eeuw.
230044: VIJAYARAGHAVACHARYA, V., EDITED. SASTRY, S.SUBRAHMANYA. (TRANSL.). - Inscriptions of Saluva Narasimha's time from 1445 A.D. to 1504 A.D. Vol. II.
230047: VIJAYARAGHAVACHARYA, V. EDITED. - Inscriptions of Sadasivarya's Time from 1541 A.D. to 1574 A.D. Vol. V.
230045: VIJAYARAGHAVACHARYA, V. EDITED. - Inscriptions of Krishnaraya's Time from 1509 A.D. to 1531 A.D. Vol. III.
126465: VIJFVINKEL, R. E.A. - 's Haags werken en werkers. 350 jaar gemeentewerken (1636-1986).
215470: VIJSELAAR, JOOST - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
210892: VIJSELAAR, JOOST - Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994.
222714: VIJSELAAR, JOOST - Het gesticht. Enkele reis of retour.
218196: VIJSELAAR, JOOST - De magnetische geest. Het dierlijk magnetisme 1770-1830.
181894: VIJVER, C.VAN DER. - Jaarboek der stad Amsterdam voor 1830.
268942: VIJVER, C.VAN DER. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen t?d; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, b?zonderheden, geestel?ke en wereldl?ke inrigtingen en gebruiken dier stad.
45745: VIJVER, C.VAN DER. - Jaarboek der stad Amsterdam voor 1831.
250220: VIJVER, HERMAN VAN DE. - 1914-1918 oorlog zonder einde.
239720: VIJVER, DIRK VAN DE. - Ingenieurs en architecten op de drempel van een nieuwe tijd (1750-1830).
250625: VIKENTIEV, VLADIMIR. - La Haute Crue du Nil et l'Averse de l'An 6 du Roi Taharqa. Le Dieu Hemen et son Chef-Lieu Hefat.
175354: VILA, MARCO AURELIO. - Aspectos geográficos del Estado Miranda.
271304: VILCHES, ELVIRA. - New World Gold. Cultural Anxiety and Monetary Disorder in Early Modern Spain.
118180: VILÍMKOVÁ, MILADA, & FORTOVA-SAMALOVA, PAVLA. - Das Ägyptische Ornament.
241429: VILJOEN, DEON & G.RÖELL. - Furniture from European trading posts at the Cape of Good Hope and in South-east Asia. 17th-19th centuries.
89813: VILKUNA, KUSTAA. - Die Pfluggeräte Finnlands.
52941: VILLA, GEMMA GUGLIELMETTI. - Affreschi del '300 nel territorio de Varese. L'oratorio Visconteo di Albizzate.
163632: VILLA ROJAS, ALFONSO, A.O. - Los Zoques de Chiapas.
138906: VILLA, PAOLA. - Corpus of Cypriote Antiquities 1: Early and Middle Bronze Age pottery of the Cesnola collection in the Stanford University Museum.
250007: VILLA, AGATA. - I Capitelli di Solunto.
227923: VILLAIN-GANDOSSI, CHRISTIANE. - Medieval ships and the birth of technical societies. Vol. I: Northern Europe.
162209: VILLALPANDO, CHRISTOBAL. - El pintor Christobal de Villapando.
259733: VILLANUEVA, JUAN DE. MOLÉON GAVILANES, PEDRO. - Juan de Villanueva.
263295: VILLANUEVA, CARLOS RAÚL. VILLANUEVA, PAULINA & M.PINTÓ. - Carlos Raúl Villanueva.
268896: VILLAR ROJAS, FRANCISCO JOSÉ. A.O. - Derecho Urbanístico de Canarias.
66539: VILLARD, CLAUDE. - Anciens tissus de la fabrique de soierie et du tissage Lyonnais.
84449: VILLARD, FRANCOIS. - La Céramique Grecque de Marseille (VIe-IVe siècle). Essai d'histoire économique.
199207: VILLAS-BÔAS, ORLANDO. - Xingu. Território Tribal.
267361: VILLE, SIMON. (EDITED). - Shipbuilding in the United Kingdom in the nineteenth Century: A regional approach.
126866: VILLEBOIS-MAREUIL, DE. FÉLIX, G. - Le colonel de Villebois-Mareuil et la guerre Sud-Africaine.
241803: VILLEDIEU, FRANCOISE. - Il Giardino dei Cesari. Dai palazzi antichi alla Vigna Barberini, sul Monte Palatino.
230318: VILLEGA[I]GNON, NICOLAS DURAND. HEULHARD, ARTHUR. - Villegagnon, roi d'Amérique. Un homme de mer au XVIe siècle (1510-1572).
277104: VILLEMINOT, JACQUES & PAUL VILLEMINOT. - Connaissance des Iles. Coutumes et moeurs des Papous.
213196: VILLENA, LEONARDO. - Glossaire. Burgenfachwörterbuch des mittelalterlichen Wehrbaus.
137111: VILLENEUVE, ROLAND. - Le Musée des supplices.
235531: VILLENEUVE, V.H.DE (EDIT.). - Les quatre siècles d'histoire de l'Eglise Réformée Wallonne de Rotterdam. / 400 jaar Waalse Hervormde Kerk te Rotterdam.
190777: VILLÉON, EMMANUEL DE LA. BUFFET-CHALLIÉ, LAURENCE. - Emmanuel de la Villéon. 1858-1944. Sa vie, son oeuvre.
178471: VILLERI, JEAN. - Derriere le Miroir 7
43827: VILLEROY & BOCH. THOMAS, THÉRÈSE. - Villeroy & Boch 1748-1930. Keramik aus der Produktion zweier Jahrhunderte / Ceramiek uit een tijdsspanne van twee eeuwen / Deux siecles de production ceramique / Two centuries of ceramic products.
207186: VILLEROY & BOCH. THOMAS, THERESE. - Die Rolle der beiden Familien Boch und Villeroy im 18. und 19. Jahrhundert. Die Entstehung des Unternemens Villeroy & Boch.
264814: VILLEROY & BOCH. BUHROW, JANA LISA. - Villeroy & Boch. Fäiences décoratives du Luxembourg de l'Art Déco aux années 1960. Dekorative Fayencen aus Luxemburg vom Art Déco bis zu den 1960re Jahren.
95787: VILLIERS, A. - Cerambycidae.
166151: VILLIERS, SIMON DE. - Robben Island. Out of reach, out of mind. A history of Robben Island.
156748: VILLIERS, ANDRÉ - Revision des Coleopteres Languriides africains.
200647: VILLIERS, ANDRÉ. - Henicocephalidae et Reduviidae.
156750: VILLIERS, ANDRÉ. - Révision des Hémiptères Henicocephalidae africains et Malgaches.
200649: VILLIERS, A. - Languriinae et Cladoxeninae (Coleoptera Clavicornia). Fam. Erotylidae.
114978: VILLIERS, ALAN. - Glorie en ondergang van het Kaap Hoorn-schip.
278660: VILLINGER, BERNHARD. - Die Arktis ruft! Mit Hundeschlitten und Kamera durch Spitzbergen und Grönland.
161903: VILLIOD, EUGÈNE. - La machine à voler. Étude sur les escroqueries commises dans les cercles & les casinos.
173374: VILLON, FRANÇOYS. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais, le testament, poésies diverses, le jargon.
204175: VILLON, JACQUES. GINESTET, COLETTE DE & CATHERINE POUILLON. - Les estampes et les illustrations. Catalogue raisonné.
232149: VILLON, A.M. - Traité pratique des matières colorantes artificielles dérivées du Goudron de Houille.
90122: VILPPULA, HILKKA. - Das Dreschen in Finnland.
240133: VIN, JOS P.A. VAN DER. - Die Fundmünzen der Römischen Zeit in den Niederlanden. Abteilung I: Provinz Friesland.
262789: VIN, S. DE A.O. - Dialect op Schouwen-Duiveland in de tweede helft van de 20ste eeuw.
261454: VINAVER, VUK. - Apercu de l'histoire des Monnaies aux pays Yougoslaves du XVIe au XVIIIe siècles. Edited by Jorjo Tadic.
239161: VINAYO GONZALES, ANTONIO. - L'ancien royaume de Leon roman.
224011: VINCENT, ALBERT. - La religion des Judéo-Araméens d'Éléphantine.
33533: VINCENT, LOUIS HUGUES & FÉLIX MARIE ABEL. - Emmaüs. Sa basilique et son histoire.
37846: VINCENT, LOUIS HUGUES. - Canaan d'après l'exploration récente.
202484: VINCENT, É. - Contribution à la Palaéontologie des terrain tertiaires de la Belgique. Brachiopodes.
121606: VINCENT, EM., A.O. - Matériaux pour la Paléontologie du Bas- et du Moyen-Congo: La Faune paléocène de Landana.
232133: VINCENT, LOUIS HUGUES & FÉLIX MARIE ABEL. - Bethléem. Le sanctuaire de la nativité.
227608: VINCENT, LOUIS HUGUES & A.-M.STEVE. - Jérusalem de l'Ancien Testament. Recherches d'Archéologie et d'Histoire. Avec la collab. graphique du A.-M. Steve. [COMPLETE SET].
226787: VINCENT, LOUIS HUGUES & A.-M.STEVE. - Jérusalem de l'Ancien Testament. Recherches d'Archéologie et d'Histoire. Avec la collab. graphique du A.-M. Steve.
11142: VINCENT, IRENE V. - The sacred oasis. Caves of the Thousand Buddhas Tun Huang.
57472: VINCENT, LOUIS HUGUES & FÉLIX MARIE ABEL. - Bethléem. Le sanctuaire de la nativité.
165610: VINCENT, LOUIS HUGUES, A.O. - Il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Splendori - Miserie - Speranze.
28564: VINCENT, LOUIS HUGUES, A.O. - Il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Splendori - Miserie - Speranze.
159380: VINCENT, LOUIS HUGUES. - Canaan d'après l'explorartion récente.
258293: VINCENT, LOUIS HUGUES & A.-M.STEVE. - Jérusalem de l'Ancien Testament. Recherches d'Archéologie et d'Histoire. Avec la collab. graphique du A.-M. Steve. Vol. I: Jérusalem antique.
237375: VINCENT, FRANK. - The land of the White Elephant. Sights and Scenes in South-Eastern Asia. A personal narrative of travel and adventure in Farther India embracing the countries of Burma, Siam, Cambodia, and Cochin-China (1871-2).
33542: VINCENT, LOUIS HUGUES & FÉLIX MARIE ABEL. - Jérusalem. Recherches de Topographie, d´archeologie et d´histoire. Tome II: Jérusalem nouvelle. Fascicule IV: Sainte-Anne et les sanctuaires hors de la ville. Histoire monumentale de Jérusalem nouvelle.
102088: VINCENT, LOUIS HUGUES, E.J.H. MACKAY & F.M. ABEL. - Hébron. Le Haram El-Khalîl. Sépulture des Patriarches.
278731: LEONARDO DA VINCI. - Traite´ de la peinture traduit inte´gralement pour la premie`re fois en franc¸ais sur le Codex Vaticanus Urbinas 1270. Comple´te´ par de nombreux fragments tire´s des manusgrits [sic] du mai^tre, ordonne´ me´thodiquement et accompagne´ de commentaires par Pe´ladan. Ouvrage orne´ de 40 figures de´monstratives de l'e´dition princeps et de 100 dessins esthe´tiques, etc.
128990: VINCK, DE. [COLLECTION]. BRUEL, FRANÇOIS-LOUIS - Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1871. Collection de Vinck. Inventaire analytique. Tome I: Ancien Régime.
198265: VINCKBOONS, DAVID. GOOSSENS, KORNEEL. - David Vinckboons.
148100: VINCKBOONS, DAVID. GOOSSENS, KORNEEL. - David Vinckboons.
221844: VINDING, MICHAEL. - The Thakali. A Himalayan Ethnography.
198216: VINET, ALEXANDRE. NAZELLE, L.J. - Étude sur Alexandre Vinet. Critique de Pascal.
252120: VINGBOONS, JOHANNES. GALINDO, MARCOS & JOSÉ LUIZ MOTA MENEZES. - Atlas Vingboons. Desenhos da Terra.
263855: VINGBOONS, JOHANNES. BRACHT, J. VAN. (INTROD.). - [Vingboons-atlas]. Verzameling van Pas-kaarten, Dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; Meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige Afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien Gelegen: Alle zeer net naar 't Leven met Waterverven Geschildert. [subtitle: Atlas van kaarten en aangezichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het Algemeens Rijksarchief te 's-Gravenhage].
216670: VINGBOONS, JOHANNES. BAGROW, LEO. (ED.). - Vingboons' maps in Sweden.
184571: VINGBOONS, JOHANNES. BRACHT, J. VAN. (INTROD.). - [Vingboons-atlas]. Verzameling van Pas-kaarten, Dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; Meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige Afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien Gelegen: Alle zeer net naar 't Leven met Waterverven Geschildert. [subtitle: Atlas van kaarten en aangezichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het Algemeens Rijksarchief te 's-Gravenhage].
31937: VINGBOONS, PHILIPS. OTTENHEYM, KOEN. - Philips Vingboons (1607-1678), architect.
273976: VINGBOONS, JUSTUS & DAVID VINGBOONS JR. PETERS, L.C.M. & C.J.VAN DOORN. - Kaartboek van het Groot-Waterschap van Woerden 1670.
216575: VINGERHOED, DE. - Nr.1, 1982 - Nr. 15, 1986.
244482: VINHAIS, LUISA & J.WELSH. - Art of the Expansion and Beyond.
45378: VINHUIZEN, J. & G.A.WUMKES. - Het avondmaalszilver in de provincie Groningen.
253918: VINIUS, ANDREI. BOTERBLOEM, KEES. - Moderniser of Russia. Andrei Vinius, 1641-1716.
41514: VINK, A.K. - Vogels. Waarin opgenomen Het houden van wildzang door A. Rutgers.
122303: VINK, T. - De Rivierstreek.
173905: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik.
43427: VINK, A.P.A. - Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden in het bijzonder van de zuidoostelijke Veluwe.
191658: VINK, H.T. - Amstelveen. Van Dorpje aan de Poel tot Stad in het Groen.
256827: VINKELES, REINIER & HERMANUS VINKELES. (ENGRAVERS). - Afbeeldingen van den schouwburg te Amsterdam; geinventeerd door Jacob Eduard de Witte, Directeur-Generaal der Stads Werken en Gebouwen.
223142: VINKEN, VARBARA CORNELIA. - Der Ursprung der Ästhetik aus theologischen Vorbehalt. Theorien des Ästhetischen von Port-Royal bis Rousseau und Sade. Theories of the aesthetic from Port-Royal to Rousseau and Sade.
35802: VINKEN, JEROEN. BOOT, CAROLINE A.O. - Jeroen Vinken.
133195: VINKENOOG, SIMON. - Levend licht.
204150: VINKENOOG, SIMON. SCHRAMA, LEX & COEN DE JONGE. (EDS). - Louter genieten. Teksten & tekeningen Simon Vinkenoog.
253897: VINKENOOG, SIMON. - De avonturen van Am*dam (uit een plaatjesboek).
231603: VINKENOOG, SIMON. - Coito Ergo Sum. Samenspraak der eenwording.
232110: VINKENOOG, SIMON. - Wat te zeggen. Eigen en andermans teksten.
250689: VINKENOOG, SIMON. - Voeten in de aarde en bergen verzetten.
269946: VINKENOOG, SIMON. SCHRAMA, LEX & COEN DE JONGE. (EDS). - Louter genieten. Teksten & tekeningen Simon Vinkenoog.
42831: VINNE, VINCENT LAURENSZ VAN DER. SLIGGERS, BERT. - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
218155: VINOGRADOV, JURIJ G. - Pontische Studien. Kleine Schriften zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes.
242252: VINOLAS, A. & M.C.CARTAGENA. - Fauna de Tenebrionidae de la Península Ibérica y Baleares. Coleoptera Vol. I: Lagriinae y Pimeliinae.
263810: VINOLY, RAFAEL., VIÑOLY, ROMÁN. A.O. - Rafael Viñoly.
202958: VIOLA, BILL. CATALOGUE 1995. - Bill Viola. Venice Biennale 1995.
273943: VIOLA, BILL. KROGH, ANNA, A.O. - Bill Viola. Visions.
275373: VIOLA, CORRADO. - Epistolari italiani del Settecento. Repertorio bibliographico.
253693: VIOLETTE, MARCEL. - Le Cyclisme.
241948: VIOLLET-LE-DUC. TAMBORRINO, ROSA. - Gli archittetti e la storia. Scritti sull'architettura.
23411: VIOLLET-LE-DUC. BAUDOT, A.DE & J.ROUSSEL. - Dessins inédits de Viollet-Le-Duc.
88787: VIOLLET-LE-DUC. BAUDOT, A.DE & J.ROUSSEL. - Dessins inédits de Viollet-Le-Duc.
253885: VIOLLET, SANDRINE. - Le Tour de France cycliste 1903-2005.
195256: VIOLLET-LE-DUC. AUBERSON, PAUL A.O. - Viollet-le-Duc. Centenaire de la mort à Lausanne.
156582: VIOLLET-LE-DUC, E. - Dictionnaire raisonné du mobilier francais de l''poque Carlovingienne à la Renaissance.
253873: VIOLLET, SANDRINE. - Le Tour de France cycliste. Culture et société dans l'entre-deux-gueres.
273393: VIOLLET-LE-DUC, E. - Dictionnaire raisonné du mobilier francais de l'Époque Carlovingienne à la Renaissance.
64560: VIOLLIER, D. - Les sépultures du second âge du fer sur le plateau Suisse.
278442: VIRDIS, CATERINA LIMENTANI. - Codici Miniati fiamminghi e olandesi.
278216: VIRDIS, CATERINA LIMENTANI & MARI PIETROGIOVANNA. - Great Altarpieces. Gothic and Renaissance.
221209: VIRGIN, C.A. - Kongliga Svenska Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden. Aren 1851-1853. Andra Delen. Zoologi I: Insecta.
263048: VIRGÓS SORIANO, MIGUEL. - Derecho Procesal Civil Internacional. Litagación international. Secunda Edición.
159551: VIROLI, GIORDANO. - I dipinti d'altare della Diocesi di Ravenna.
138935: VIRSCHOW, HANS. - Gesichtsmuskeln des Schimpansen.
47671: VIRULY, ADRIAAN (JONS) & H.HOLLANDER. - Het Uiver Album. Geïllustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race.
29038: VIS, EELCO M. & C.DE GEUS. - Altholländische Fliesen. Übersetzt von H.Wichmann.
28951: VIS, EELCO M. & C.DE GEUS. - Altholländische Fliesen. Uebersetzt von Heinrich Wichmann.
201076: VIS, EELCO M. & C.DE GEUS. - Altholländische Fliesen. Uebersetzt von Heinrich Wichmann.
264054: VIS, JURJEN. - Onder Uw Bescherming. De katholieken en hun ziekenzorg in Amsterdam. Gedenkboek verschenen bij het 100-jarig bestaan van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 1898-1998.
208857: VIS, JURJEN. - Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam.
186513: VIS, JURJEN. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
272129: VIS, JURJEN. - Sint Jacob in de Plantage. Anderhalve eeuw Bejaardenzorg in Sint-jacob te Amsterdam 1866-2015.
70614: VIS, D. - De Zaanstreek. Een historische beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
261272: VIS, G.N.M. - De abdij van Egmond. Geschreven en beschreven.
247640: VIS, G.N.M. - Het klooster Egmond: hortus conclusus.
123363: VIS, G.N.M. - Het weeshuis van Woerden. 400 jaar stadsweeshuis en gereformeerd wees- en oudeliedenhuis te Woerden 1595-1995.
204992: VISCHER, MANFRED. - Bibliographie der Zürcher Druckschriften des 15. und 16. Jahrhunderts.
272376: VISCHER, WILHELM. - Die Entdeckungen im Theater des Sionysos zu Athen.
265888: VISCONTI, P.Q. - A few of the principal objects in a collection of Egyptian Antiquities, the property of Giovanni d'Athanasi.
228104: VISCONTI. MANDEL, GABRIELE. - Les Tarots des Visconti.
248756: VISCONTI, LOUIS. HAMON, FRANÇOISE. - Louis Visconti 1791-1853.
230973: VISCONTI, ENNIO QUIRINO. - Musée Pie-Clémentin.
231395: VISÉE, RIA, E.A. - Limos Nijmegen. Van kazernecomplex naar stadslandgoed.
178172: VISSCHER, NICOLAAS JANSZ. - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantiae nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae.
18525: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern.
236093: VISSCHER, MARJA. - Als iedereen meeloopt hebbie 'n optocht. 40 jaar federatief muziekleven in de Hoeksche Waard.
138272: VISSCHER, R. - Goudsmeden en hunne Leerlingen te Leeuwarden in de 17e eeuw.
158177: VISSCHER, N. - Indiae Orientalis nec non Insularum Adiacentium Nova Descriptio.
255950: VISSCHER, MARJA. - De stoomtram van de Rosestraat. Deel 1.
186326: VISSCHER, H.A. - Walcheren. Natuur, Landschap en Geschiedenis.
217867: VISSCHER, CLAES JANSZ. & ZACHARIAS ROMAN. GROOTEN, JOHAN. - Visscher-Romankaart van Zeeland.
227649: VISSCHER, MARJA. - De stoomtram van de Rosestraat. Deel 1. 2e druk.
4451: VISSCHER, H.A. - De Nederlandse landschappen. Ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde.
189675: VISSCHER, H.A. - Het Eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek. 1e druk.
245980: VISSCHER, NICOLAUS. - Plusiers Belles et Plaisante Veües et la Cour de Heemstede dans la Province d'Utrecht.
72749: VISSCHERS, P. - Iets over Jacob Jonghelink, metaelgieter en penningsnyder, Octavio van Veen, schilder, in de XVIe eeuw; en de gebroeders De Nole, beeldhouwers, in de XVe, XVIe en XVIIe eeuw.
221854: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
245186: VISSER, GERARD. - De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang.
265803: VISSER, J.C. E.A. - Schoonhoven en Nieuwpoort.
181686: VISSER, DICK. - Fred Penner en lefschoppers.
181680: VISSER, DICK. - Fred Penner in de ontvoering van Basket.
174108: VISSER, E.J. - Lichte Houtarbeid.
69736: VISSER, G. - Krommenie.
187551: VISSER, KEES. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970 / 2000. Zo'n onbeschrijfelijke stad.
163088: VISSER, DERKWILLEM. - Flaggen Wappen Hymnen. Bevölkerung, Religion, Geographie, Geschichte, Verwaltung, Währung.
181685: VISSER, DICK. - Fred Penner. De zwarte demoon.
247101: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 2.
230849: VISSER, G. - Kent u ze nog... de Krommenieërs. 3e druk.
230857: VISSER, GERRIT. - Zeven eeuwen Krommeniedijk.
277082: VISSER, BARBARA. - De Complete Incomplete Series 2007-1987.
237372: VISSER, M.W. - The Arhats in China and Japan.
236843: VISSER GZN., PH.C. - Boven en beneden de sneeuwgrens.
266143: VISSER, H.L. [COLLECTION]. PUYPE, J.P., A.O. - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. - [AND:] Dutch guns in Russia. - [AND:] Aspects of Dutch gunmaking. [COMPLETE SET].
154361: VISSER, JACO DE. DRABBE, NATASCHA. - Jaco D. de Visser. Architect en ontwerper.
186493: VISSER, J.J. - Pökoot religion.
161752: VISSER, S.W. - [Scientific results of] the Snellius-expedition in the Eastern part of the Netherlands East-Indies 1929-1930 under leadership of P.M. van Riel. Vol III: Meteorological observations.
40304: VISSER JR., J. VERMEULEN, FR. - J. Visser Jr.
148814: VISSER, H.L. [COLLECTION]. PUYPE, J.P. & R.ROTH. - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. Volume I, parts 1 - 4 & volume II: Ordnance.
181688: VISSER, DICK. - Fred Penner in ijzeren Bill.
236883: VISSER, TJIPKE. MARTIN, HERMANN. - Tjipke Visser, beeldhouwer en zijn dochter Marijcke Visser beeldhouwster, edelsmid.
132469: SCHOOLPLAAT LUMMEL-VISSER. - De Mier - een mierennest. / La Fourmi - une fourmillière.
256662: VISSER, H.L. [COLLECTION]. PUYPE, J.P. & R.ROTH. - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. Volume I, parts I-IV.
256668: VISSER, J.J.E.M.DE. - Boxtel. Binnenste buiten aan de hand van het genealogisch onderzoek naar de Boxtelse familie de visser.
175910: VISSER, H.A. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht. De straat waarin wij wonen.
213683: VISSER, A.S.Q., A.O. - Emblem Books in Leiden. A catalogue of the collections of Leiden University Library, the 'Maatschappij der Nederlandse Letterkunde' and bibliotheca Thysiana. Compiled and edited by A.S.Q.Visser, co-edited by P.G.Hofijzer and B.Westerweel.
104359: VISSER GZN., PH.C. - Boven en beneden de sneeuwgrens.
257677: VISSER, H.A. & J.VAN DER GIESSEN. - Papendrecht in oude ansichten.
161790: VISSER, IRMIN. - Het slot te Zeist.
197387: VISSER, A.M. - Monograph on the Foraminifera of the type-locality of the Maestrichtian. (South-Limburg, Netherlands).
239729: VISSER, MART. HERING, FIONA. - Mart Visser. Haute Couture.
212450: VISSER, AART. - Veluws Portret.
189435: VISSER, DICK. - Fred Penner. Het geheim van de holle naald.
215617: VISSER SMITS, D.DE, A.O. - Vrijmetselarij. Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel.
234256: VISSER, H.A. - De Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 3.
225393: VISSER, H.L. & D.W.BAILEY. (ED.). - Aspects of Dutch Gunmaking. A collection of essays.
74096: VISSER, C., A.TEN BRUGGENCATE & J.SCHREGARDUS - Onze Hollandsche molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland.
25680: VISSER, HERMAN & GEERT H.KOCKS. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
196691: VISSER, C., A.TEN BRUGGENCATE & J.SCHREGARDUS - Onze Hollandsche molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland. [2e reeks].
230077: VISSER-DÜKER, MIEN. - Baron van Hippelepip. Een verhaaltje voor kinderen met plaatjes en muziek.
207027: VISSER, LEONTINE E. - Challenging Coasts. Transdisciplinary excursions into integrated Coastal Zone development.
230846: VISSER, G. - Krommeniedijk in oude ansichten.
267583: VISSER, H.L. [COLLECTION]. PUYPE, J.P., A.O. - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. (Vol. 1 parts I-III & Vol. 2) - [AND:] Dutch guns in Russia. - [AND:] Aspects of Dutch gunmaking.
211347: VISSER, ROEL. HOFLAND, H.J.A. - Hier in Holland.
93125: VISSERING, G. - Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
265576: VISSIÈRE, ISABELLE & J-L.VISSIÈRE. - Lettres édifantes et curieuses de Chine par des Missionaires Jésuites 179901-1776.
182764: VISSIÈRE, ISABELLE & J-L.VISSIÈRE. - Lettere edificanti e curiose di missionari gesuiti dalla China (1702-1776).
237301: VITALE, GUIDO. - Pekinese Rhymes. First collected and edited with notes and translations.
271792: VITELLI, KAREN D. - The Neolitic Pottery from Lerna.
259094: VITELLI, FONTANA & PAOLO. ROSINI, CORRADO. - Dietro la mode delle grottesche Prospero Fontana e Paolo Vitelli.
10335: VITOZZI, ASCANIO. CARBONERI, NINO. - Ascanio Vitozzi. Un architetto tra manierismo e Barocco.
279498: ARS VITRARIA. - Volumes: 3,4,7,8 & 9.
205881: VITRINGA, WIGERUS. - Wigerus Vitringa (1657-1725). De zeeschilder van Friesland.
255249: VITRUVIUS. PRESTEL, JAKOB. - Des Marcus Vitruvius Pollio Basilika zu Fanum Fortunae.
201731: VITRUVIUS. FENSTERBUSCH, CURT. - Zehn Bücher über Architektur. / Vitruvii de architectura libri decem. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. Curt Fensterbusch.
197354: VITRUVIUS. - Dell'architettura di M.Vitruvio Pollione. Libre diece.
25877: VITRUVIUS. PRESTEL, J. - Zehn Bücher über Architektur des Marcus Vitruvius Pollio.
248677: VITRUVIUS. - Les dix livres d'architecture. Traduction intégrale de Claude Perrault, 1673.
65465: VITRY, PAUL. - French sculpture during the reign of Saint Louis 1226-1270.
180102: VITRY, PAUL. - French sculpture during the reign of Saint Louis 1226-1270.
217299: VITRY, URBAIN. - Le Propriétaire architecte, contenant des modèles de maisons de ville et de campagne, de fermes, orangeries, fortes, puits, fontaines, etc......
223018: VITRY, PAUL & G.BRIÈRE. - Documents de Sculpture francaise du Moyen-Age. 2ème édition.
265327: VITTONE, RENÉ. - Bâtir. Manuel de la construction.
259309: VITTONE, BERNARDO. ATTI 1970. - Bernardo Vittone e la Disputa fra Classicismo e Barocco nel Settecento.
214446: VITTORIO, LUIGI & F.BELLANI. - I libri di viaggio e le guide della raccolta. Catalogo descrittivo.
243550: VITTORIO, ANTONIO DI. - Wirtshaftliche habsburgische Themen und Probleme zwischen Wien und Neapel 18. Jahrhundert / Temi e problemi di economia asburgica tra Vienna e Napoli XVIII secolo.
123144: VITZTHUM, H. - Acarinen.
38021: VIVARINI. PALLUCCHINI, R. - I Vivarini (Antonio, Bartolomeo, Alvise).
251583: VIVES, JUAN LUIS. FANTAZZI, CHARLES. - Juan Luis Vives. In Pseudodialecticos. A critical edition.
215926: VIVOLO, FRANCESCO P.M. - E l'Acqua Zampillerà dal Deserto. (Testimonianze giudaiche e cristiane a Pompei prima del 79).
244440: VIXSEBOXSE, J. - Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687). (Diss.)
243953: JAARBOEK ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN. - 1990-1993.
226212: JAARBOEK ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN. - 04 05.
122889: HEEMKUNDIGE KRING WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Jaarboek 1969/70.
226048: JAARBOEK ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN. - 02 03.
243727: VLAANDEREN, ANDRÉ. BONNET, E.W. - André Vlaanderen. Reclamekunstenaar 1881-1955.
230914: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Hoe koud het was, en .... hoe warm! De winter 1928-1929. 2e druk.
273837: VLACHOS, STAVROS. - Deformation und Verfremdung. Eine Stilltendenz in der deutschen Kunst um 1500.
176932: VLAGSMA, A.H. - Het Hollandse orgel in de periode van 1670 tot 1730. Een architectuurhistorische en organologische studie over de orgelbouw in Nederland, met name in de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland.
222698: VLAMINCK, MAURICE DE. - Vlaminck.
252564: VLAMINCK, MAURICE DE. GREEN, JULIEN. - Mont-Cinère. Lithographies de Vlaminck.
254734: VLAMINCK, MAURICE DE. WALTERSKIRCHEN, KATALIN VON. - Mauice de Vlaminck Verzeichnis des graphischen Werkes. Holzschnitte Radierungen Lithographien.
174068: VLASBLOM, VINCENT, A.O. (RED.). - Oog in Oog. Eye-to-Eye.
263995: VLASSENROOD, LINDA - Reality machines. Het allerdaagse weerspiegeld in hedendaagse Nederlandse architectuur, fotografie en vormgeving.
258206: VLASVELD, JAN. FABER, JOHAN A.O. - Jan Vlasveld. Illustrator, docent, beeldend kunstenaar.
245503: VLEDDER-JANSSEN, ELSKE. - 100 jaar bijzonder...1899-1999. De geschiedenis van 100 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Hillegom.
251124: VLEK, ROBERT. - The Mediaeval Utrecht Boat. The history and evaluation of one of the first nautical archaeological excavations and reconstructions in The Low Countries.
222729: VLERK, I.M.VAN DER. - Studiën over Nummulinidae en Alveolinidae.
169655: VLÉRY, PAUL. - Existence dy symbolisem. Halcyon Pers.
252167: VLETTER, MARTIEN DE. - De kritiese jaren zeventig. Architectuur en stedenbouw in Nederland, 1968-1982./ The Critical Seventies. Architecture and Urban Planning in the Netherlands.
252858: VLEUGELS, MARC. - Intermission No 3.
114650: VLEUGHELS, NICOLAS. - Nicolas Vleughels. Peintre et Directeur de l'Académie de France à Rome, 1668-1737.
52934: VLIEGENTHART, ADRIAAN WILLEM. - De galleria Buonarroti. Michelangelo en Michelangelo il Giovane. The galleria Buonarroti. Michelangelo and Michelangelo il Giovane.
239703: VLIEGER, J. (UITG.). - Amsterdam.
235843: VLIEGER, SIMON. KELCH, JAN. - Studien zu Simon de Vlieger als Marinemaler. [Diss.].
196654: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 18 (1934), no. 4 (april).
196653: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 18 (1934), no. 1 (januari).
196651: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 17 (1933), no. 7 (juli).
196652: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 17 (1933), no. 10 (october).
196655: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 18 (1934), no. 5 (mei).
188504: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 19 (1935), no. 20 (juni).
174078: VLIERDEN, MARIEKE VAN. - Utrecht. Een hemel op aarde.
226200: VLIERDEN, C.VAN & M.SMEYERS (ED.). VLIERDEN, C.VAN & M.SMEYERS (ED.). - Merken opmerken. Merk- en meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsendom Luik. Typologie en methode.
240953: VLIERMAN, KAREL. - Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout met constructiedetails. Scheepsarcheologie II.
57961: VLIES, T.A.V.D. - De eerste eeuwen van Rhoon.
243076: VLIET, KAJ VAN. - In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227.
215921: VLIET, JAN VAN. DEKKER, CORNELIS. - The Light under the Bushel. Old Germanic Studies in the Low Countries and the Motivation and Methods of Jan van Vliet (1622-1666).
197131: VLIET, JAN VAN. BOBER, HARRY. - Jan Van Vliet's Book of Crafts and Trades. With a reappraisal of his etchings.
251035: VLIET, ADRI P.VAN. - Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648.
257443: VLIET, ADRI P.VAN. - Een 'vriendelijcke groetenisse.' Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665).
266677: VLIET, OLAF VAN. - Convergence and Europeanisation. The Political Economy of Social and Labour Market Policies. (Diss.)
247662: VLIET, MARTINA VAN. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap voornamelijk in de periode 1537-1795. (Diss.)
237244: VLIET, GÉRARD VAN. SALVERDA DE GRAVE, J.J. - La France par Gérard van Vliet, artiste-peintre a Amsterdam.
269337: VLIET, HERMAN VAN A.O. - Het gezicht van Amsterdam. Ruimtelijke ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog.
70593: VLIS, J.A. VAN DER. - Texel. Land en volk in de loop der eeuwen.
74614: VLIS, J.A. VAN DER. - 't Lant van Texsel. Een geschiedschrijving. [1e druk].
278801: VLISSINGEN, JOHAN & M. (COLLECTION). TURNER, JANE & R.J.TE RIJDT. - Home and Abroad. Dutch and Flemish Landscape Drawings from the John and Marine van Vlisingen Art Foundation.
250008: VLIZOS, STAVROS. - Der thronende Zeus. Eine Untersuchung zur statuarischen Ikonographie des Gottes in der spätklassischen und hellenistischen Kunst.
217377: VLOBERG, MAURICE. - De la Cour des Miracles au Gibet de Montfaucon.
124823: VLOEDGRAVEN, KOOB & H.STERKEN RZN. - Oud Staphorst in woord en beeld.
213228: VLOEDGRAVEN, KOOB & H.STERKEN RZN. - Oud Staphorst in woord en beeld.
202715: VLOT, AD. - Fibre Metal Laminates. An introduction.
187757: VLOTEN, JOHANNES VAN. - Nederlands opstand tegen Spanje, in zijn verderen voortgang (1575-1577)
214957: VLOTEN, JOHANNES VAN. - Nederlands tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581, naar de oorspronkelijke bescheiden.
219607: VLOTEN, M.G.VAN. - Les Drapeaux en usage à la Fête de Huceïn à Téhéran.
175383: VLUG, J.J. - De Fuut (Podiceps cristatus).
166078: VLUGT, L.C.VAN DER. BAKEMA, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
199723: VLUGT, L.C.VAN DER. BAKEMA, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
166077: VLUGT, L.C.VAN DER. BAKEMA, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
169500: VLUGT, L.C.VAN DER. BAKEMA, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
196064: VLUGT, L.C.VAN DER. GEURST, JEROEN & JORIS MOLENAAR. - Van der Vlugt architect 1894-1936.
176849: VOCH, LUKAS. - Unterricht bey vorfallenden Baustrittigkeiten.
197701: VÖCHTING, FRIEDRICH. - Die Urbarmachung der römishen Campagna.
248955: VOCKE, M.L. E.A. - Het NS-Jubileum in kleur. Van de Arendtot TGV.
265089: VÖCKLER, KAI. - Prishtina is Everywhere. Turbo Urbanism: the Aftermath of a Crisis.
268091: VOECHT, JACOBUS DE. SCHOENGEN, M. - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit Fraterhuis.
273136: KEUKEN EN VOEDINGSFACETTEN. - Jrg. 5, 1965.
273288: KEUKEN EN VOEDINGSFACETTEN. - Jrg. 4, 1964.
274356: VOERHOEVE, C.B. - Voorburg toen en nu.
177472: VOERMAN, J. - De nadagen van Neerlands Stoom- en Motortrams van Bello tot Bello.
201178: VOERMAN, JAN. BOUDEWIJNS, LEO & H.VAN ULSEN. - Broeden op een wolk. Jan Voerman, Schilder 1857-1941.
226240: VOERMAN, ROB. - Rob Voerman Aftermath. Installations, Sculptures, Works on Paper.
158006: VOERMAN, JAN. CATALOGUS 1909. - Jan Voerman Tentoonstelling van schilderijen.
24821: VOET, ELIAS. - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw door H.E.Van Gelder.
199666: VOET, LEON. NAVE, FRANCINE DE. (ED.). - Liber Amicorum Leon Voet.
206746: VOET, ELIAS. - Merken van Amsterdamsche goud-en zilversmeden.
98254: VOET, ELIAS. - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken.
182444: VOET, ELIAS. - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw door H.E.Van Gelder.
236970: VOET, ELIAS. - Merken van Friesche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door De Leeuwarder goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw.
219586: VOET, A.E.V.D. - Het Nederlands malend korenmolenboek. Inventarisatie malende korenmolens met molenaar anno-nu in Nederland.
249420: VOET, H.A. - Groeten uit het Oude Noorden. 2e druk.
195174: VOET, H.A. & H.J.S.KLAASSEN. - Groeten uit Rotterdam-Centrum. Deel 1: West. 2e druk.
89197: VOET, ELIAS. - Merken van Friesche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door de Leeuwarder goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw.
117391: VOET, ELIAS. - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken.
33824: VOET, ELIAS. - Merken van Friese goud- en zilversmeden. 2e herz. en verm. druk.
245762: VOET, H.A. - Capelle aan de IJssel in oude ansichten. 5e druk.
169414: VOETEN, TEUN. - A ticket to Bosnië Soedan Rwanda Afghanistan Sierra Leone.
124881: VOETS, JACQUES. - Zo zag ik Maas en Tricht.
182041: VOETS, B. - Springlevend Oudorp. Het verhaal van een van de oudste parochies van Nederland.
264080: VOGELZUG. BERICHTE ÜBER VOGELZUGSFORSCHUNG UND VOG - Vol. 1 (1930) - Jrg, 14 (1943).
232942: VOGELZUG. BERICHTE ÜBER VOGELZUGSFORSCHUNG UND VOG - Vol. 1-38 (1930-1998).
228821: VÖGE, WILHELM. - Die deutschen Bildwerke und die der anderen Cisalpinen Länder.
21287: VÖGE, WILHELM. - Die deutschen Bildwerke und die der anderen Cisalpinen Länder.
279060: VOGEL, SUSAN M. - Baule. African art, Western eyes
238476: VOGEL, SUSAN. - African explores. 20th Century African art.
250038: VOGEL, ANDREAS. - Die merowingischen Funde aus Andernach (Kr. Mayen-Koblenz).
178833: VOGEL, FRIEDRICH W. - Die Honingbiene und die Vermehrung der Bienenvölker nach den Gesetzen der Wahlzucht....
413: VOGEL, HEINER. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspielzeug von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert.
178844: VOGEL, ZDENEK. - Riesenschlangen aus aller Welt.
177242: VOGEL, CHRISTIAN. - Ökologie, Lebensweise und Sozialverhalten der Grauen Languren in verschiedenen Biotopen Indiens.
205006: VOGEL, PAUL H. - Europäische Bibeldrucke des 15. und 16. Jahrhunderts in den Volkssprachen. Ein Beitrag zur Bibliographie des Bibeldrucks.
181350: VOGEL, STEFAN & W.LARCHER. - Florengeschichte im Spiegel blütenökologischer Erkenntnisse / Klimastress im Gebirge - Adaptationstraining und Selektionsfilter fuer Pflanzen.
163094: VOGEL, VIRGIL J. - American Indian medicine.
218698: VOGEL, C.F. - Practischer Unterricht von Taschenuhren sowol für die Verfertiger, als auch für die Liebhaber derselben.
275700: VOGEL, E.F.DE. - Seedlings of Dicotyledons.Structure, development, types. (Diss.)
232314: VOGEL, C.F. - Practischer Unterricht von Taschenuhren sowol für die Verfertiger, als auch für die Liebhaber derselben.
239512: VOGEL, FRITS. LAMMERS, FRED A.O. - Frits Vogel ...la lumière en fête...
73360: VOGEL, F.RUD. - Das amerikanische Haus. Entwicklung, Bedienungen, Anlage, Aufbau, einrichtung, Innenraum und Umgebung. Band I: Entwicklung der Baukunst und des amerikanischen Hauses.
70191: VOGEL, F.RUD. - Das amerikanische Haus. Entwicklung, Bedienungen, Anlage, Aufbau, einrichtung, Innenraum und Umgebung. Band I: Entwicklung der Baukunst und des amerikanischen Hauses.
262821: VOGEL, HARALD A.O. - Orgels in Niedersachsen.
240769: VOGELAAR, CHRISTIAAN. - Netherlandish Fifteenth and Sixteenth Century Paintings in the National Gallery of Ireland. A complete catalogue.
251830: VOGELER, HEINRICH. SCHENKLER, SABINE & B.C.ARNOLD. - Heinrich Vogeler. Künstler Träumer Visionär.
78197: CLUB VAN NEDERLANDSCHE VOGELKUNDIGEN. - Jaarbericht 8 , 10 tm 17.
255192: ORGAAN DER CLUB VAN NEDERLANDSCHE VOGELKUNDIGEN. - Jrg. 1-9 (1928-1936 & Index. (1928).
270680: VOGELLEHNER, DIETER. - Das praktische Pflanzen- und Blumenbuch.
200022: VOGELS, HANS, A.O. - Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse aardwerkindustrie 1898-1940.
80968: VOGELSANG, WILLEM. - Feestbundel voor professor doctor Willem Vogelsang 1907 - 30 september - 1932.
176146: VOGELSANG, WILLEM. - Die Holzskulptur in den Niederlanden.
123536: VOGELZANG. VOGELZANG, JAN & J.G.VOGELZANG - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
23441: VOGLER, E.B. - De Monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en -nissen in de Hindoe-Javaanse bouwkunst.
12619: VOGLER, GÜNTHER. - Zur Geschichte der Weber und Spinner von Nowawes 1751-1785.
133475: VOGT, D. & H.WERMUTH. - Thieme's aquarium- en terrariumboek. Handboek voor de vivariumkunde. 3e druk.
147641: VOGT, D. - Thieme's hengel boek.
202291: VOGT, BURCKHARD. - Zur Chronologie und Entwicklung der Gräber des späten 4. -2. Jtsd. v. Chr. auf der Halbinsel Oman.
103107: VOGT, EVON Z. - The Zinacantan. A Maya community in the highlands of Chiapas.
144665: VOGT, GÜNTHER. - Frankfurter Bürgerhäuser des Meumzehmtem Jahrhunderts. Ein Stadtbild des Klassizismus.
265311: VOGT, ERNEST & J.MATTLE. - Le Boulanger-Patissier Suisse. Manuel de boulangerie-pâtisserie.
29079: VOGT, EVON Z. - The Zinacantecos of Mexico. A modern Maya way of life.
63793: VOGT, F. - Des Minnesangs Frühling. Mit Bezeichnung der Abweichungen von Lachmann und Haupt und unter Beifügung ihrer Anmerkungen. 2.Aufl.
96034: VOGT, PAUL. - Christian Rohlfs. Aquarellen und Zeichnungen.
210956: VOGT, PAUL. - Katalog der Sammlung javanischer Schattenspielfiguren.
92084: VOGT, EMIL. - Pfahlbaustudien & W.U.Guyan - Das Jungsteunzeitliche Moordorf von Thayngen-Weier.
151468: VOGT, EVON Z & E.M.ALBERT. - People of Rimrock. A study of values in five cultures.
206568: VOGT, EVON Z. - Los Zinacanrecos. Un Pueblo Tzotzil de Los Altos de Chiapas.
264810: VOGT, GÜNTHER. - Miniature and Panorama. Vogt Landscape Architects Projects 2000-12.
73272: VOGTS, HANS. - Das Kölner Wohnhaus bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts.
52080: VOGTS, MARIE M. - Proteas. Know them and grow them. On the cultivation of the South African Proteacea.
228116: VOGÜE, DOM MELCHOR A.O. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de la Nuit des Temps.
115188: VOIGT, ELIZABETH A. - Mapungubwe. An archaeozoological interpretetation of an Iron Age community.
198538: VOIGT, F.TH.A. - Roland - Orlando dans l'épopée francaise en italienne.
88921: VOIGT, M. - Urtiere - Hohltiere - Würmer: Gastrotricha.
30263: VOIGT, THEODOR. - Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Wahlitz, Kreis Burg.
196861: VOIGT, BERNHARD. - Deutsch-Südwestafrika. Land und Leute. Eine Heimatkunde für Deutschlands Jugend und Volk.
249397: VOIGT, MARY M. - Hasanlu excavation reports, vol 1: Hajji Firuz Tepe, Iran: The Neolothic Settlement.
46807: VOIGT, ALWIN. - Excursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. [11. bearb. Aufl]
244843: VOIGTLÄNDER, WALTER. - Teichiussa. Näherung und Wirklichkeit.
80970: VOIGTLÄNDER, EMMY. - Zur Gesetzlichkeit der abendländischen Kunst.
98796: VOISIN, CLAIRE. - The Herons of Europe.
98618: VOK, IGNAZIO SAMMLUNG. KATALOG 1983-194. - Seladon Swatow Blauweiss. Chinesische Keramik aus der Sammlung Ignazio Vink / Chinese ceramics from the collection of Ignazio Vok. Katalog / Catalogue: Ulrich Wiesner.
237989: VOKES, HAROLD H & E.H.VOKES. - Distribution of Shallow-Water Marine Mollusca, Yucatan Peninsula, Mexico.
237957: VOKES, HAROLD E. - Genera of the Bivavlia. A Systematic and Bibliographic Catalogue (Revised and Updated).
189955: VOLAVKA, ZDENKA. - Crown and Ritual: The Royal Insigna of Ngoyo.
151824: VOLAVKOVÁ, HANA., - The Pinkas Synagogue.
174046: VOLBACH, W.F. - Mittelalterliche Bildwerke aus Italien und Byzanz.
174255: VOLBACH, W.F. - Mittelalterliche Bildwerke aus Italien und Byzanz.
221195: VOLBACH, WOLFGANG FR. (STUDIEN FÜR). - Mainz und der Mittelrhein in der europäischen Kunstgeschichte. Studien für Wolfgang Fritz Volbach zu seinem 70. Geburtstag.
152067: VOLBACH, WOLFGANG FR. - O dipinti dal X secolo fino a Giotto.
91560: VOLBACH, W.F. - I Tessuti del Museo Sacro Vaticano.
84347: VOLBACH, W.F. - Der Hlg. Georg. Bildische Darstellungen in südddeutschland mit Berücksichtigung der nord-deutschen Typen bis zur Renaissance.
236941: VOLBACH, W.F. A.O. - La Pala d'Oro.
26532: VOLBACH, W.F. - Die Elfenbeinbildwerke.
270798: VOLBRACHT, CHRISTIAN. - Myko Libri. Die Bibliothek der Pilzbücher.
162236: VOLCK, B.J.G. - Bijdrage tot de kennis van het kompas en zijne afwijkingen, naar verschillende bronnen samengesteld.
265091: VOLDER, KAREL. - Van Riga tot Rheinfelden. Over leven en werken, over terugkeren of sterven, van een half miljoen Nederlandse arbeiders in het Duitsland van 1940-1945.
45407: VOLDERS, J.L. - Bouwkunst in Suriname. Driehonderd jaren nationale architektuur.
168973: VÖLGER, GISELA. - Kunst der Welt im Rautenstrauch-Joest-Museum für Völkerkunde.
222835: VOLKELT, PETER. - Die Bauskulptur und Ausstattungsbildnerei des frühen und hohen Mittelalters in Saarland.
251572: VÖLKER, GISELA. - Die Tasmanier. Versuch einer ethnographischen-historischen Rekonstruktion.
181747: VÖLKER, M.L.W. - Handbuch der Forsttechnologie. eine anleitung zur zweckmässigen rechnischen Zugutmachung und Beutzung der mannichfaltigen Forstproducte.
243307: VOLKER, LEENTJE. - Deciding about Design Quality. Value judgements and decision making in the selection of architects by public clients under European tendering regulations. (Diss.)
277608: VÖLKER, CORNELIS. KRÖNER, MAGDALENA & B.FINKELDEY. - Meerschweinchen.
204938: MÜNCHNER BEITRÄGE ZUR VÖLKERKUNDE. - Band 3, 1990.
204784: MÜNCHENER BEITRÄGE ZUR VÖLKERKUNDE. - Band 2, 1989.
279141: JAHRBUCH DES STÄDTISCHEN MUSEUMS FÜR VÖLKERKUNDE Z - Vol. 4. (1910)
143779: ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE. HERAUSG. VOM MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE IN WIEN UND VOM VEREIN FREUNDE DER VÖLKERKUNDE. - Band I (1946) - XIX (1964/65) in 17 vols.
143780: ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE. HERAUSG. VOM MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE IN WIEN UND VOM VEREIN FREUNDE DER VÖLKERKUNDE. - Band X (1955) - XIX (1964/65) in 9 vols.
39521: VOLKERT, JOHANNES. - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
281074: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1853.
281062: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - Jrg. 1, 1837.
281069: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1863.
175462: FRIESCHE VOLKSALMANAK. - 1884.
281066: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1850
281067: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - Jrg. 2, 1838..
281068: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1854.
281081: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1839
281077: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1858.
281064: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1844.
281080: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1840.
281070: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1848.
281071: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1847.
281072: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1852.
281063: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1851.
281083: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1843.
281079: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1849.
200259: FRIESCHE VOLKSALMANAK. - 1848.
281061: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1845.
281082: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1859.
281065: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1861.
281078: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1846.
281076: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1862
281073: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1843.
126294: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1856
84077: VOLKSHUISVESTING, HOOFDINSPECTIE VOOR DE. - Serie van woningtypen. Groep D: Het eengezinsrijenhuis.
5570: ZEITSCHRIFT FÜR VOLKSKUNDE. - Vols 1 - 3 (1929-1931).
214373: JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE DER HEIMATVERTRIEBENEN / JAHRBUCH FÜR OSTDEUTSCHE VOLKSKUNDE. - Band I, (1955) - Band 21 (1978) & Reg. für Bände 1-XVIII.
252700: TAXANDRIA. TIJDSCHRIFT VOOR NOORDBRABANTSCHE GESCHIEDENIS EN VOLKSKUNDE. - Jrg. 1-43, 1894-1936.
202978: VOLKSKUNDE. DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VOOR DE STUDIE VAN HET VOLKSLEVEN. - Jaargang 67, 1966.
202980: VOLKSKUNDE. DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VOOR DE STUDIE VAN HET VOLKSLEVEN. - Jaargang 64, 1963. (Nieuwe reeks 22e jaarg.).
202981: VOLKSKUNDE. DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VOOR DE STUDIE VAN HET VOLKSLEVEN. - Jaargang 63, 1962. (Nieuwe reeks 21e jaarg.).
174248: JAHRBUCH FÜR VOLKSLIEDFORSCHUNG. - Jahrg. 1 (1928).
232926: VOLKSWAGEN. BOUVY, HAN. - Volkswagen 1200. Technische gegevens en praktische wenken. 3e dr.
207807: VOLKSWAGEN. - Volkswagen Jetta, Golf, GTI, Cabrio. Service manual. Including Jetta and Golf 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
207747: VOLKSWAGEN. WALZ, JÖRG & ALEXANDER VON WEGNER. - Volkswagen Touareg. Erfolgreich auf jedem Terrain.
207890: VOLKSWAGEN. PORTER, LINDSAY. - Das Golf & Jetta Schrauberhandbuch. Reparieren und Optimieren leicht gemacht.
165765: VOLKSWAGEN. OLYSLAGER, PIET. - Autotechnisch handboek. [Volkswagen].
255025: VOLKSWAGEN. BRUMMER, J.M. - Zelf sleutelen Volkswagen Kever 1200, 1300 en 1500.
237910: VOLLAARD, PIET. - De Vijfhoek. Een nieuwe tuinstad in Deventer.
201037: VOLLAARD, PIET. - Prototypen. Het werk van Cepezed.
238308: DEUTSCHES STUTBUCH FÜR ARABISCHE VOLLBLÜTER (DSBV). - Teil I - III.
121081: VOLLEBREGT, J.J. JESPERS, FRANS & A.V.SLEUWEN. - Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J.Vollebregt en Zoon. Meester orgelmakers te 's-Hertogenbosch.
123852: VOLLENHOVEN, M.VAN. - Korte verhandelingen over het Forum Romanum.
95770: VOLLENHOVEN, VAN. VOLLENHOVEN, M.W.R.VAN. - Het geslacht van Vollenhoven (Oud-Overijselsch geslacht).
125194: VOLLENHOVEN, A.VAN. - Ambachten en neringen in Dordrecht. (Diss.)
193421: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et camées II: Les portraits, les masques de théatre, les symboles politiques. Une contribution à l'histoire des civilisations hellénistique et romaine.
218122: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Deliciae Leonis. Antike geschnittene Steine und Ringe aus einer Privatsammlung.
43130: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Die Porträtgemmen der römischen Republik.
275766: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Catalogue raisonné des sceaux, cylindres et intailles. Vol. I.
275726: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE, A.O. - Catalogue raisonné des sceaux, cylindres et intailles (= vol. 1). / Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et camées (= vol. 2 & 3). Vol. I - III. [COMPLETE SET].
28136: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Die Steinschneidekunst und ihre Künstler in spätrepublikanischer und augusteischer Zeit.
138443: VOLLGRAFF, C.W. - Opgravingen te Argos.
270712: VOLLMANN, FRANZ. - Flora von Bayern.
272907: VOLLMER, UDO. - Die Bewaffnung der Armeen des Königreichs Württemberg und des Grossherzogtums Baden.
255942: VOLLMER, HANS. - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhubnderts.
272762: VOLLMER, UDO. - Die Armee des Königsreichs Hannover. Bewaffnung und Geschichte von 1803-1866.
208652: VOLLMER, JOHN E. - Five colours of the Universe. Symbolism in clothes and fabrics of the Ch'ing Dynasty (1644-1911).
173857: VOLLMER, HANS. - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts.
138053: VOLLMER, HANS. - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts.
152787: VOLLMÖLLER, KARL. - Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie. II. Band, erste Hälfte.
242468: VOLLRATH, GEORG. - Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges. Eine Bestandsaufnahme.
242551: VOLPE, GUIDO & R, PALMIERI. - Le farfalle a volo diurno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
242438: VOLPE, GUIDO & R.PALMIERI. - Le Farfalle Diurne dei Campi Flegrei Campania. The Day Butterflies of Campi Glegreo Campanioa-Italy. Lepidopters Rhopalocera.
154220: VÖLSCHAU, JULIUS. - Illustriertes Hühner-Buch. Enthaltend das Gesammte der Hühnerzucht.
209968: VÖLSCHAU, JULIUS. - Geïllustreerd hoenderboek. Bevattende alles wat op de hoenderteelt betrekking heeft als: Inrichting der hoenderhokken, aankoop van hoenders, hunne behandeling, verzorging, ziekten, enz,
113402: VÖLSCHAU, JULIUS. - Geïllustreerd hoenderboek. Bevattende alles wat op de hoenderteelt betrekking heeft als: Inrichting der hoenderhokken, aankoop van hoenders, hunne behandeling, verzorging, ziekten, enz,
43451: VOLTAIRE, F.M.A.DE. - Die Romane und Erzählungen. Vollständige Ausgabe mit Kupferstichen von Moreau le Jeune.
277781: VOLTAIRE - Histoire de Charles XII.
226857: VOLTAIRE. - Album Voltaire.
234297: VOLTAIRE, F.M.A.DE. - Corpus des notes marginales. 3: Dale - Frisi.
277782: VOLTAIRE - La Henriade. Poème.
277780: VOLTAIRE - Chefs-d'Oeuvre dramatiques de Voltaire.
230104: VOLTAIRE, F.M.A.DE. - Historie du Parlement de Paris. 5ème édit. corrigée.
250391: VOLTAIRE, F.M.A.DE. VERMEER-PARDOEN, HANNIE. - De onwetende wijsgeer. Een keuze uit het mengelwerk. Bijeengebracht, vertaald en ingeleid door Hannie Vermeer-Pardoen.
4422: VOLTEN, ANDRÉ. KATALOG 1975. - André Volten.
176807: VOLTEN, A. - Studien zum Weisheitsbuch des Anii.
198234: VOLTEN, AKSEL. - Das demotische Weisheitsbuch. Studien und Bearbeitung.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

3/9