Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
282731: VITRUVIUS. PLOMMER, HUGH. - Vitruvius and later Roman building manuals.
65465: VITRY, PAUL. - French sculpture during the reign of Saint Louis 1226-1270.
180102: VITRY, PAUL. - French sculpture during the reign of Saint Louis 1226-1270.
223018: VITRY, PAUL & G.BRIÈRE. - Documents de Sculpture francaise du Moyen-Age. 2ème édition.
217299: VITRY, URBAIN. - Le Propriétaire architecte, contenant des modèles de maisons de ville et de campagne, de fermes, orangeries, fortes, puits, fontaines, etc......
265327: VITTONE, RENÉ. - Bâtir. Manuel de la construction.
259309: VITTONE, BERNARDO. ATTI 1970. - Bernardo Vittone e la Disputa fra Classicismo e Barocco nel Settecento.
214446: VITTORIO, LUIGI & F.BELLANI. - I libri di viaggio e le guide della raccolta. Catalogo descrittivo.
243550: VITTORIO, ANTONIO DI. - Wirtshaftliche habsburgische Themen und Probleme zwischen Wien und Neapel 18. Jahrhundert / Temi e problemi di economia asburgica tra Vienna e Napoli XVIII secolo.
123144: VITZTHUM, H. - Acarinen.
38021: VIVARINI. PALLUCCHINI, R. - I Vivarini (Antonio, Bartolomeo, Alvise).
251583: VIVES, JUAN LUIS. FANTAZZI, CHARLES. - Juan Luis Vives. In Pseudodialecticos. A critical edition.
215926: VIVOLO, FRANCESCO P.M. - E l'Acqua Zampillerà dal Deserto. (Testimonianze giudaiche e cristiane a Pompei prima del 79).
243953: JAARBOEK ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN. - 1990-1993.
226212: JAARBOEK ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN. - 04 05.
122889: HEEMKUNDIGE KRING WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Jaarboek 1969/70.
226048: JAARBOEK ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN. - 02 03.
243727: VLAANDEREN, ANDRÉ. BONNET, E.W. - André Vlaanderen. Reclamekunstenaar 1881-1955.
230914: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Hoe koud het was, en .... hoe warm! De winter 1928-1929. 2e druk.
273837: VLACHOS, STAVROS. - Deformation und Verfremdung. Eine Stilltendenz in der deutschen Kunst um 1500.
176932: VLAGSMA, A.H. - Het Hollandse orgel in de periode van 1670 tot 1730. Een architectuurhistorische en organologische studie over de orgelbouw in Nederland, met name in de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland.
222698: VLAMINCK, MAURICE DE. - Vlaminck.
252564: VLAMINCK, MAURICE DE. GREEN, JULIEN. - Mont-Cinère. Lithographies de Vlaminck.
254734: VLAMINCK, MAURICE DE. WALTERSKIRCHEN, KATALIN VON. - Mauice de Vlaminck Verzeichnis des graphischen Werkes. Holzschnitte Radierungen Lithographien.
174068: VLASBLOM, VINCENT, A.O. (RED.). - Oog in Oog. Eye-to-Eye.
263995: VLASSENROOD, LINDA - Reality machines. Het allerdaagse weerspiegeld in hedendaagse Nederlandse architectuur, fotografie en vormgeving.
258206: VLASVELD, JAN. FABER, JOHAN A.O. - Jan Vlasveld. Illustrator, docent, beeldend kunstenaar.
245503: VLEDDER-JANSSEN, ELSKE. - 100 jaar bijzonder...1899-1999. De geschiedenis van 100 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Hillegom.
251124: VLEK, ROBERT. - The Mediaeval Utrecht Boat. The history and evaluation of one of the first nautical archaeological excavations and reconstructions in The Low Countries.
222729: VLERK, I.M.VAN DER. - Studiën over Nummulinidae en Alveolinidae.
169655: VLÉRY, PAUL. - Existence dy symbolisem. Halcyon Pers.
252167: VLETTER, MARTIEN DE. - De kritiese jaren zeventig. Architectuur en stedenbouw in Nederland, 1968-1982./ The Critical Seventies. Architecture and Urban Planning in the Netherlands.
252858: VLEUGELS, MARC. - Intermission No 3.
114650: VLEUGHELS, NICOLAS. - Nicolas Vleughels. Peintre et Directeur de l'Académie de France à Rome, 1668-1737.
52934: VLIEGENTHART, ADRIAAN WILLEM. - De galleria Buonarroti. Michelangelo en Michelangelo il Giovane. The galleria Buonarroti. Michelangelo and Michelangelo il Giovane.
239703: VLIEGER, J. (UITG.). - Amsterdam.
196654: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 18 (1934), no. 4 (april).
196653: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 18 (1934), no. 1 (januari).
196651: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 17 (1933), no. 7 (juli).
196652: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 17 (1933), no. 10 (october).
196655: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 18 (1934), no. 5 (mei).
188504: VLIEGVELD, HET. - Jrg. 19 (1935), no. 20 (juni).
174078: VLIERDEN, MARIEKE VAN. - Utrecht. Een hemel op aarde.
226200: VLIERDEN, C.VAN & M.SMEYERS (ED.). VLIERDEN, C.VAN & M.SMEYERS (ED.). - Merken opmerken. Merk- en meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsendom Luik. Typologie en methode.
240953: VLIERMAN, KAREL. - Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout met constructiedetails. Scheepsarcheologie II.
57961: VLIES, T.A.V.D. - De eerste eeuwen van Rhoon.
243076: VLIET, KAJ VAN. - In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227.
215921: VLIET, JAN VAN. DEKKER, CORNELIS. - The Light under the Bushel. Old Germanic Studies in the Low Countries and the Motivation and Methods of Jan van Vliet (1622-1666).
197131: VLIET, JAN VAN. BOBER, HARRY. - Jan Van Vliet's Book of Crafts and Trades. With a reappraisal of his etchings.
251035: VLIET, ADRI P.VAN. - Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648.
154148: VLIET, ADRI P.VAN. - Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca.1580-1648).
257443: VLIET, ADRI P.VAN. - Een 'vriendelijcke groetenisse.' Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665).
266677: VLIET, OLAF VAN. - Convergence and Europeanisation. The Political Economy of Social and Labour Market Policies. (Diss.)
247662: VLIET, MARTINA VAN. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap voornamelijk in de periode 1537-1795. (Diss.)
237244: VLIET, GÉRARD VAN. SALVERDA DE GRAVE, J.J. - La France par Gérard van Vliet, artiste-peintre a Amsterdam.
269337: VLIET, HERMAN VAN A.O. - Het gezicht van Amsterdam. Ruimtelijke ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog.
70593: VLIS, J.A. VAN DER. - Texel. Land en volk in de loop der eeuwen.
74614: VLIS, J.A. VAN DER. - 't Lant van Texsel. Een geschiedschrijving. [1e druk].
278801: VLISSINGEN, JOHAN & M. (COLLECTION). TURNER, JANE & R.J.TE RIJDT. - Home and Abroad. Dutch and Flemish Landscape Drawings from the John and Marine van Vlisingen Art Foundation.
250008: VLIZOS, STAVROS. - Der thronende Zeus. Eine Untersuchung zur statuarischen Ikonographie des Gottes in der spätklassischen und hellenistischen Kunst.
217377: VLOBERG, MAURICE. - De la Cour des Miracles au Gibet de Montfaucon.
124823: VLOEDGRAVEN, KOOB & H.STERKEN RZN. - Oud Staphorst in woord en beeld.
213228: VLOEDGRAVEN, KOOB & H.STERKEN RZN. - Oud Staphorst in woord en beeld.
202715: VLOT, AD. - Fibre Metal Laminates. An introduction.
187757: VLOTEN, JOHANNES VAN. - Nederlands opstand tegen Spanje, in zijn verderen voortgang (1575-1577)
214957: VLOTEN, JOHANNES VAN. - Nederlands tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581, naar de oorspronkelijke bescheiden.
219607: VLOTEN, M.G.VAN. - Les Drapeaux en usage à la Fête de Huceïn à Téhéran.
175383: VLUG, J.J. - De Fuut (Podiceps cristatus).
166078: VLUGT, L.C.VAN DER. BAKEMA, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
199723: VLUGT, L.C.VAN DER. BAKEMA, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
166077: VLUGT, L.C.VAN DER. BAKEMA, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
169500: VLUGT, L.C.VAN DER. BAKEMA, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
196064: VLUGT, L.C.VAN DER. GEURST, JEROEN & JORIS MOLENAAR. - Van der Vlugt architect 1894-1936.
176849: VOCH, LUKAS. - Unterricht bey vorfallenden Baustrittigkeiten.
197701: VÖCHTING, FRIEDRICH. - Die Urbarmachung der römishen Campagna.
248955: VOCKE, M.L. E.A. - Het NS-Jubileum in kleur. Van de Arendtot TGV.
265089: VÖCKLER, KAI. - Prishtina is Everywhere. Turbo Urbanism: the Aftermath of a Crisis.
268091: VOECHT, JACOBUS DE. SCHOENGEN, M. - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit Fraterhuis.
273136: KEUKEN EN VOEDINGSFACETTEN. - Jrg. 5, 1965.
273288: KEUKEN EN VOEDINGSFACETTEN. - Jrg. 4, 1964.
274356: VOERHOEVE, C.B. - Voorburg toen en nu.
177472: VOERMAN, J. - De nadagen van Neerlands Stoom- en Motortrams van Bello tot Bello.
201178: VOERMAN, JAN. BOUDEWIJNS, LEO & H.VAN ULSEN. - Broeden op een wolk. Jan Voerman, Schilder 1857-1941.
226240: VOERMAN, ROB. - Rob Voerman Aftermath. Installations, Sculptures, Works on Paper.
158006: VOERMAN, JAN. CATALOGUS 1909. - Jan Voerman Tentoonstelling van schilderijen.
24821: VOET, ELIAS. - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw door H.E.Van Gelder.
206746: VOET, ELIAS. - Merken van Amsterdamsche goud-en zilversmeden.
98254: VOET, ELIAS. - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken.
182444: VOET, ELIAS. - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw door H.E.Van Gelder.
236970: VOET, ELIAS. - Merken van Friesche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door De Leeuwarder goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw.
219586: VOET, A.E.V.D. - Het Nederlands malend korenmolenboek. Inventarisatie malende korenmolens met molenaar anno-nu in Nederland.
282246: VOET, ELIAS. - Nederlandse goud- en zilvermerken. 9th ed.
249420: VOET, H.A. - Groeten uit het Oude Noorden. 2e druk.
195174: VOET, H.A. & H.J.S.KLAASSEN. - Groeten uit Rotterdam-Centrum. Deel 1: West. 2e druk.
89197: VOET, ELIAS. - Merken van Friesche goud- en zilversmeden. Voorafgegaan door de Leeuwarder goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw.
117391: VOET, ELIAS. - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken.
33824: VOET, ELIAS. - Merken van Friese goud- en zilversmeden. 2e herz. en verm. druk.
245762: VOET, H.A. - Capelle aan de IJssel in oude ansichten. 5e druk.
199666: VOET, LEON. NAVE, FRANCINE DE. (ED.). - Liber Amicorum Leon Voet.
169414: VOETEN, TEUN. - A ticket to Bosnië Soedan Rwanda Afghanistan Sierra Leone.
124881: VOETS, JACQUES. - Zo zag ik Maas en Tricht.
182041: VOETS, B. - Springlevend Oudorp. Het verhaal van een van de oudste parochies van Nederland.
264080: VOGELZUG. BERICHTE ÜBER VOGELZUGSFORSCHUNG UND VOG - Vol. 1 (1930) - Jrg, 14 (1943).
232942: VOGELZUG. BERICHTE ÜBER VOGELZUGSFORSCHUNG UND VOG - Vol. 1-38 (1930-1998).
228821: VÖGE, WILHELM. - Die deutschen Bildwerke und die der anderen Cisalpinen Länder.
21287: VÖGE, WILHELM. - Die deutschen Bildwerke und die der anderen Cisalpinen Länder.
238476: VOGEL, SUSAN. - African explores. 20th Century African art.
250038: VOGEL, ANDREAS. - Die merowingischen Funde aus Andernach (Kr. Mayen-Koblenz).
178833: VOGEL, FRIEDRICH W. - Die Honingbiene und die Vermehrung der Bienenvölker nach den Gesetzen der Wahlzucht....
413: VOGEL, HEINER. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspielzeug von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert.
178844: VOGEL, ZDENEK. - Riesenschlangen aus aller Welt.
177242: VOGEL, CHRISTIAN. - Ökologie, Lebensweise und Sozialverhalten der Grauen Languren in verschiedenen Biotopen Indiens.
205006: VOGEL, PAUL H. - Europäische Bibeldrucke des 15. und 16. Jahrhunderts in den Volkssprachen. Ein Beitrag zur Bibliographie des Bibeldrucks.
181350: VOGEL, STEFAN & W.LARCHER. - Florengeschichte im Spiegel blütenökologischer Erkenntnisse / Klimastress im Gebirge - Adaptationstraining und Selektionsfilter fuer Pflanzen.
163094: VOGEL, VIRGIL J. - American Indian medicine.
218698: VOGEL, C.F. - Practischer Unterricht von Taschenuhren sowol für die Verfertiger, als auch für die Liebhaber derselben.
275700: VOGEL, E.F.DE. - Seedlings of Dicotyledons.Structure, development, types. (Diss.)
232314: VOGEL, C.F. - Practischer Unterricht von Taschenuhren sowol für die Verfertiger, als auch für die Liebhaber derselben.
239512: VOGEL, FRITS. LAMMERS, FRED A.O. - Frits Vogel ...la lumière en fête...
73360: VOGEL, F.RUD. - Das amerikanische Haus. Entwicklung, Bedienungen, Anlage, Aufbau, einrichtung, Innenraum und Umgebung. Band I: Entwicklung der Baukunst und des amerikanischen Hauses.
70191: VOGEL, F.RUD. - Das amerikanische Haus. Entwicklung, Bedienungen, Anlage, Aufbau, einrichtung, Innenraum und Umgebung. Band I: Entwicklung der Baukunst und des amerikanischen Hauses.
262821: VOGEL, HARALD A.O. - Orgels in Niedersachsen.
240769: VOGELAAR, CHRISTIAAN. - Netherlandish Fifteenth and Sixteenth Century Paintings in the National Gallery of Ireland. A complete catalogue.
251830: VOGELER, HEINRICH. SCHENKLER, SABINE & B.C.ARNOLD. - Heinrich Vogeler. Künstler Träumer Visionär.
78197: CLUB VAN NEDERLANDSCHE VOGELKUNDIGEN. - Jaarbericht 8 , 10 tm 17.
255192: ORGAAN DER CLUB VAN NEDERLANDSCHE VOGELKUNDIGEN. - Jrg. 1-9 (1928-1936 & Index. (1928).
270680: VOGELLEHNER, DIETER. - Das praktische Pflanzen- und Blumenbuch.
200022: VOGELS, HANS, A.O. - Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse aardwerkindustrie 1898-1940.
80968: VOGELSANG, WILLEM. - Feestbundel voor professor doctor Willem Vogelsang 1907 - 30 september - 1932.
176146: VOGELSANG, WILLEM. - Die Holzskulptur in den Niederlanden.
282251: VOGELZANG, FRED, E.A. - De Utrechtse wijken - Zuidwest: Dichterswijk / Rivierenwijk / Transwijk / Kanaleneiland.
123536: VOGELZANG. VOGELZANG, JAN & J.G.VOGELZANG - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
23441: VOGLER, E.B. - De Monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en -nissen in de Hindoe-Javaanse bouwkunst.
12619: VOGLER, GÜNTHER. - Zur Geschichte der Weber und Spinner von Nowawes 1751-1785.
133475: VOGT, D. & H.WERMUTH. - Thieme's aquarium- en terrariumboek. Handboek voor de vivariumkunde. 3e druk.
147641: VOGT, D. - Thieme's hengel boek.
202291: VOGT, BURCKHARD. - Zur Chronologie und Entwicklung der Gräber des späten 4. -2. Jtsd. v. Chr. auf der Halbinsel Oman.
103107: VOGT, EVON Z. - The Zinacantan. A Maya community in the highlands of Chiapas.
144665: VOGT, GÜNTHER. - Frankfurter Bürgerhäuser des Meumzehmtem Jahrhunderts. Ein Stadtbild des Klassizismus.
265311: VOGT, ERNEST & J.MATTLE. - Le Boulanger-Patissier Suisse. Manuel de boulangerie-pâtisserie.
29079: VOGT, EVON Z. - The Zinacantecos of Mexico. A modern Maya way of life.
63793: VOGT, F. - Des Minnesangs Frühling. Mit Bezeichnung der Abweichungen von Lachmann und Haupt und unter Beifügung ihrer Anmerkungen. 2.Aufl.
96034: VOGT, PAUL. - Christian Rohlfs. Aquarellen und Zeichnungen.
210956: VOGT, PAUL. - Katalog der Sammlung javanischer Schattenspielfiguren.
92084: VOGT, EMIL. - Pfahlbaustudien & W.U.Guyan - Das Jungsteunzeitliche Moordorf von Thayngen-Weier.
151468: VOGT, EVON Z & E.M.ALBERT. - People of Rimrock. A study of values in five cultures.
206568: VOGT, EVON Z. - Los Zinacanrecos. Un Pueblo Tzotzil de Los Altos de Chiapas.
264810: VOGT, GÜNTHER. - Miniature and Panorama. Vogt Landscape Architects Projects 2000-12.
73272: VOGTS, HANS. - Das Kölner Wohnhaus bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts.
52080: VOGTS, MARIE M. - Proteas. Know them and grow them. On the cultivation of the South African Proteacea.
228116: VOGÜE, DOM MELCHOR A.O. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de la Nuit des Temps.
115188: VOIGT, ELIZABETH A. - Mapungubwe. An archaeozoological interpretetation of an Iron Age community.
198538: VOIGT, F.TH.A. - Roland - Orlando dans l'épopée francaise en italienne.
88921: VOIGT, M. - Urtiere - Hohltiere - Würmer: Gastrotricha.
30263: VOIGT, THEODOR. - Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Wahlitz, Kreis Burg.
196861: VOIGT, BERNHARD. - Deutsch-Südwestafrika. Land und Leute. Eine Heimatkunde für Deutschlands Jugend und Volk.
249397: VOIGT, MARY M. - Hasanlu excavation reports, vol 1: Hajji Firuz Tepe, Iran: The Neolothic Settlement.
46807: VOIGT, ALWIN. - Excursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. [11. bearb. Aufl]
244843: VOIGTLÄNDER, WALTER. - Teichiussa. Näherung und Wirklichkeit.
80970: VOIGTLÄNDER, EMMY. - Zur Gesetzlichkeit der abendländischen Kunst.
98796: VOISIN, CLAIRE. - The Herons of Europe.
98618: VOK, IGNAZIO SAMMLUNG. KATALOG 1983-194. - Seladon Swatow Blauweiss. Chinesische Keramik aus der Sammlung Ignazio Vink / Chinese ceramics from the collection of Ignazio Vok. Katalog / Catalogue: Ulrich Wiesner.
237989: VOKES, HAROLD H & E.H.VOKES. - Distribution of Shallow-Water Marine Mollusca, Yucatan Peninsula, Mexico.
237957: VOKES, HAROLD E. - Genera of the Bivavlia. A Systematic and Bibliographic Catalogue (Revised and Updated).
189955: VOLAVKA, ZDENKA. - Crown and Ritual: The Royal Insigna of Ngoyo.
151824: VOLAVKOVÁ, HANA., - The Pinkas Synagogue.
174046: VOLBACH, W.F. - Mittelalterliche Bildwerke aus Italien und Byzanz.
174255: VOLBACH, W.F. - Mittelalterliche Bildwerke aus Italien und Byzanz.
221195: VOLBACH, WOLFGANG FR. (STUDIEN FÜR). - Mainz und der Mittelrhein in der europäischen Kunstgeschichte. Studien für Wolfgang Fritz Volbach zu seinem 70. Geburtstag.
152067: VOLBACH, WOLFGANG FR. - O dipinti dal X secolo fino a Giotto.
91560: VOLBACH, W.F. - I Tessuti del Museo Sacro Vaticano.
84347: VOLBACH, W.F. - Der Hlg. Georg. Bildische Darstellungen in südddeutschland mit Berücksichtigung der nord-deutschen Typen bis zur Renaissance.
236941: VOLBACH, W.F. A.O. - La Pala d'Oro.
26532: VOLBACH, W.F. - Die Elfenbeinbildwerke.
270798: VOLBRACHT, CHRISTIAN. - Myko Libri. Die Bibliothek der Pilzbücher.
162236: VOLCK, B.J.G. - Bijdrage tot de kennis van het kompas en zijne afwijkingen, naar verschillende bronnen samengesteld.
265091: VOLDER, KAREL. - Van Riga tot Rheinfelden. Over leven en werken, over terugkeren of sterven, van een half miljoen Nederlandse arbeiders in het Duitsland van 1940-1945.
45407: VOLDERS, J.L. - Bouwkunst in Suriname. Driehonderd jaren nationale architektuur.
168973: VÖLGER, GISELA. - Kunst der Welt im Rautenstrauch-Joest-Museum für Völkerkunde.
222835: VOLKELT, PETER. - Die Bauskulptur und Ausstattungsbildnerei des frühen und hohen Mittelalters in Saarland.
251572: VÖLKER, GISELA. - Die Tasmanier. Versuch einer ethnographischen-historischen Rekonstruktion.
181747: VÖLKER, M.L.W. - Handbuch der Forsttechnologie. eine anleitung zur zweckmässigen rechnischen Zugutmachung und Beutzung der mannichfaltigen Forstproducte.
243307: VOLKER, LEENTJE. - Deciding about Design Quality. Value judgements and decision making in the selection of architects by public clients under European tendering regulations. (Diss.)
277608: VÖLKER, CORNELIS. KRÖNER, MAGDALENA & B.FINKELDEY. - Meerschweinchen.
204938: MÜNCHNER BEITRÄGE ZUR VÖLKERKUNDE. - Band 3, 1990.
204784: MÜNCHENER BEITRÄGE ZUR VÖLKERKUNDE. - Band 2, 1989.
279141: JAHRBUCH DES STÄDTISCHEN MUSEUMS FÜR VÖLKERKUNDE Z - Vol. 4. (1910)
143779: ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE. HERAUSG. VOM MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE IN WIEN UND VOM VEREIN FREUNDE DER VÖLKERKUNDE. - Band I (1946) - XIX (1964/65) in 17 vols.
143780: ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE. HERAUSG. VOM MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE IN WIEN UND VOM VEREIN FREUNDE DER VÖLKERKUNDE. - Band X (1955) - XIX (1964/65) in 9 vols.
282250: VOLKERS, KEES. - Wandelen over de bierkaai. Bierhistorische gids van Utrecht.
39521: VOLKERT, JOHANNES. - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
281074: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1853.
281062: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - Jrg. 1, 1837.
281069: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1863.
175462: FRIESCHE VOLKSALMANAK. - 1884.
281066: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1850
281067: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - Jrg. 2, 1838..
281068: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1854.
281077: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1858.
281064: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1844.
281080: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1840.
281070: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1848.
281071: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1847.
281072: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1852.
281063: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1851.
281083: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1843.
281079: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1849.
200259: FRIESCHE VOLKSALMANAK. - 1848.
281061: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1845.
281082: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1859.
281065: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1861.
281078: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1846.
281076: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1862
281073: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1843.
126294: UTRECHTSCHE VOLKSALMANAK. - 1856
84077: VOLKSHUISVESTING, HOOFDINSPECTIE VOOR DE. - Serie van woningtypen. Groep D: Het eengezinsrijenhuis.
5570: ZEITSCHRIFT FÜR VOLKSKUNDE. - Vols 1 - 3 (1929-1931).
214373: JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE DER HEIMATVERTRIEBENEN / JAHRBUCH FÜR OSTDEUTSCHE VOLKSKUNDE. - Band I, (1955) - Band 21 (1978) & Reg. für Bände 1-XVIII.
252700: TAXANDRIA. TIJDSCHRIFT VOOR NOORDBRABANTSCHE GESCHIEDENIS EN VOLKSKUNDE. - Jrg. 1-43, 1894-1936.
202978: VOLKSKUNDE. DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VOOR DE STUDIE VAN HET VOLKSLEVEN. - Jaargang 67, 1966.
202980: VOLKSKUNDE. DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VOOR DE STUDIE VAN HET VOLKSLEVEN. - Jaargang 64, 1963. (Nieuwe reeks 22e jaarg.).
202981: VOLKSKUNDE. DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VOOR DE STUDIE VAN HET VOLKSLEVEN. - Jaargang 63, 1962. (Nieuwe reeks 21e jaarg.).
174248: JAHRBUCH FÜR VOLKSLIEDFORSCHUNG. - Jahrg. 1 (1928).
232926: VOLKSWAGEN. BOUVY, HAN. - Volkswagen 1200. Technische gegevens en praktische wenken. 3e dr.
207807: VOLKSWAGEN. - Volkswagen Jetta, Golf, GTI, Cabrio. Service manual. Including Jetta and Golf 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
207747: VOLKSWAGEN. WALZ, JÖRG & ALEXANDER VON WEGNER. - Volkswagen Touareg. Erfolgreich auf jedem Terrain.
207890: VOLKSWAGEN. PORTER, LINDSAY. - Das Golf & Jetta Schrauberhandbuch. Reparieren und Optimieren leicht gemacht.
165765: VOLKSWAGEN. OLYSLAGER, PIET. - Autotechnisch handboek. [Volkswagen].
255025: VOLKSWAGEN. BRUMMER, J.M. - Zelf sleutelen Volkswagen Kever 1200, 1300 en 1500.
237910: VOLLAARD, PIET. - De Vijfhoek. Een nieuwe tuinstad in Deventer.
201037: VOLLAARD, PIET. - Prototypen. Het werk van Cepezed.
238308: DEUTSCHES STUTBUCH FÜR ARABISCHE VOLLBLÜTER (DSBV). - Teil I - III.
121081: VOLLEBREGT, J.J. JESPERS, FRANS & A.V.SLEUWEN. - Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J.Vollebregt en Zoon. Meester orgelmakers te 's-Hertogenbosch.
123852: VOLLENHOVEN, M.VAN. - Korte verhandelingen over het Forum Romanum.
95770: VOLLENHOVEN, VAN. VOLLENHOVEN, M.W.R.VAN. - Het geslacht van Vollenhoven (Oud-Overijselsch geslacht).
125194: VOLLENHOVEN, A.VAN. - Ambachten en neringen in Dordrecht. (Diss.)
193421: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et camées II: Les portraits, les masques de théatre, les symboles politiques. Une contribution à l'histoire des civilisations hellénistique et romaine.
218122: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Deliciae Leonis. Antike geschnittene Steine und Ringe aus einer Privatsammlung.
43130: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Die Porträtgemmen der römischen Republik.
275766: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Catalogue raisonné des sceaux, cylindres et intailles. Vol. I.
275726: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE, A.O. - Catalogue raisonné des sceaux, cylindres et intailles (= vol. 1). / Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et camées (= vol. 2 & 3). Vol. I - III. [COMPLETE SET].
28136: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE. - Die Steinschneidekunst und ihre Künstler in spätrepublikanischer und augusteischer Zeit.
138443: VOLLGRAFF, C.W. - Opgravingen te Argos.
270712: VOLLMANN, FRANZ. - Flora von Bayern.
272907: VOLLMER, UDO. - Die Bewaffnung der Armeen des Königreichs Württemberg und des Grossherzogtums Baden.
255942: VOLLMER, HANS. - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhubnderts.
272762: VOLLMER, UDO. - Die Armee des Königsreichs Hannover. Bewaffnung und Geschichte von 1803-1866.
208652: VOLLMER, JOHN E. - Five colours of the Universe. Symbolism in clothes and fabrics of the Ch'ing Dynasty (1644-1911).
173857: VOLLMER, HANS. - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts.
138053: VOLLMER, HANS. - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts.
152787: VOLLMÖLLER, KARL. - Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie. II. Band, erste Hälfte.
242468: VOLLRATH, GEORG. - Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges. Eine Bestandsaufnahme.
242551: VOLPE, GUIDO & R, PALMIERI. - Le farfalle a volo diurno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
242438: VOLPE, GUIDO & R.PALMIERI. - Le Farfalle Diurne dei Campi Flegrei Campania. The Day Butterflies of Campi Glegreo Campanioa-Italy. Lepidopters Rhopalocera.
154220: VÖLSCHAU, JULIUS. - Illustriertes Hühner-Buch. Enthaltend das Gesammte der Hühnerzucht.
209968: VÖLSCHAU, JULIUS. - Geïllustreerd hoenderboek. Bevattende alles wat op de hoenderteelt betrekking heeft als: Inrichting der hoenderhokken, aankoop van hoenders, hunne behandeling, verzorging, ziekten, enz,
113402: VÖLSCHAU, JULIUS. - Geïllustreerd hoenderboek. Bevattende alles wat op de hoenderteelt betrekking heeft als: Inrichting der hoenderhokken, aankoop van hoenders, hunne behandeling, verzorging, ziekten, enz,
43451: VOLTAIRE, F.M.A.DE. - Die Romane und Erzählungen. Vollständige Ausgabe mit Kupferstichen von Moreau le Jeune.
277781: VOLTAIRE - Histoire de Charles XII.
226857: VOLTAIRE. - Album Voltaire.
234297: VOLTAIRE, F.M.A.DE. - Corpus des notes marginales. 3: Dale - Frisi.
230104: VOLTAIRE, F.M.A.DE. - Historie du Parlement de Paris. 5ème édit. corrigée.
277782: VOLTAIRE - La Henriade. Poème.
277780: VOLTAIRE - Chefs-d'Oeuvre dramatiques de Voltaire.
250391: VOLTAIRE, F.M.A.DE. VERMEER-PARDOEN, HANNIE. - De onwetende wijsgeer. Een keuze uit het mengelwerk. Bijeengebracht, vertaald en ingeleid door Hannie Vermeer-Pardoen.
4422: VOLTEN, ANDRÉ. KATALOG 1975. - André Volten.
176807: VOLTEN, A. - Studien zum Weisheitsbuch des Anii.
198234: VOLTEN, AKSEL. - Das demotische Weisheitsbuch. Studien und Bearbeitung.
52919: VOLTERRA, DANIELE DA. LEVIE, SIMON H. - Der Maler Daniele da Volterra 1509-1566.
145676: MENTMORE [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE. VOLUME 1. - Catalogue of French and continental furniture, tapestries and clocks.
93956: MENTMORE [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE. VOLUME 3. - Vincennes and Sèvres and other continental porcelain and Italian maiolica.
222903: VOLVO. - Volvo middelzware vier.
165632: VOLVO. OLYSLAGER, PIET. - Autotechnisch handboek. [Volvo].
180936: VOLZ, WILHELM. - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise.
111221: VOLZ, WILHELM. - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise. Band II: Die Gojaländer.
180934: VOLZ, WILHELM. - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise.
180933: VOLZ, WILHELM. - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise.
202333: VOLZ, WILHELM. - Kartografische Ergebnisse meiner Reisen durch die Karo- und Pakpak Batakländer (Nord-Sumatra).
142105: VOMM, WOLFGANG. - Reiterstandbilder des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland. Zum Verständnis und zur Pflege eines traditionellen herrscherlichen Denkmaltyps im Historismus. (Diss.)
169243: VONDEL, JOOST VAN DEN. - [Collection of 17th and 18th century works by Joost van den Vondel in twelve uniform late 18th century bindings].
247616: VONDEL, JOOST VAN DEN. SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt vóór 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
265168: VONDRUSKA, V, A.O. - Bohemian Glass. Tradition and... present.
253187: VONGALIS-MACROW, ATHENA. - Career Moves. Mentoring for Women Advancing their Career and Leadership in Academia.
40310: VONHOFF, H.J.L. (VOORWOORD). - Utrechtse brandweer en het brand weren in Utrecht.
25695: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd. 2e dr.
25684: VONK, HENK. - Zwerven rond de Drentsche A.
246883: VONK, P.G. - De Victorieuze zeeslag op Schoneveld. Het Hol van de Ruyter.
266396: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd. (5e dr.)
271072: VONK, RUUD. (EDITED). - World Parrot Trust. Benelux, Lustrumboek 1986-1995. 10 jaar Papegaaien symposia.
95248: VOO, E.E.V.D. - Tussen Lek en ronde venen, landschap en plantengroei van het groene hart van het Utrechts - Zuid-Hollandse polderland.
198339: VÖÖBUS, ARTHUR. - Peschitta und Targumim des Pentateuchs. Neues Licht zur Frage der Herkunft der Peschitta aus dem altpalästinischen Targum.
199469: VOOGD, N.J.J.DE. - De doelistenbeweging te Amsterdam in 1748.
104888: VOOGD, N.J.J.DE. - De doelistenbeweging te Amsterdam in 1748.
210951: VOOGD, A. - De Scheepvaart op Indië en de Rotterdamsche Lloyd.
274369: VOOIJS, NIES. MOREL, MICHIEL, A.O. - Nies Vooijs. Schilderijen en installaties 1980-2015.
204101: VOOLEN, EDWARD VAN & PAUL MEIJER. - Synagogen van Nederland. Fotografie door Willy Lindwer.
30768: VOOMBERGH. LENNEP, F.K.VAN. - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Voombergh.
232526: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. & J.P.KRUSEMAN. - Scheepsnamen vroeger en nu.
205417: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626.
207171: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (PREFACE). - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900.
38276: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (PREFACE). - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900.
230920: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (PREFACE). - Catalogus der Scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900 in het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
281264: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (PREFACE). - Catalogus der Scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900 in het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
128853: VOORDEN, F.W.VAN, E.A. (RED.). - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling.
193113: VOORDEN, F.W.VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
226040: VOORDT, THEO VAN DER & HERMAN VAN WEGEN. - Architectuur en gebruikswaarde. Programmeren, ontwerpen en evalueren van gebouwen.
232455: VOORDT, THEO VAN DER, A.O. - Transformatie van kantoorgebouwen. Thema's, actoren, instrumenten en projecten.
196326: VOOREN, RICHARD - Leidraad voor motorbootvaarders.
211528: VOOREN, JAAP VAN DER. - Onze stad Woerden, zo'n veertig jaar geleden.
274354: VOORHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten. [7e druk].
249908: VOORHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten. 2e herz.druk.
244294: VOORHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten. [1e druk].
204836: VOORHOEVE, P. - A catalogue of the Batak Manuscript including two Javanese Manuscripts and a Balinese painting.
239014: VOORHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten, deel 2.
40546: VOORN, HENK. - De papiermolens in de provincie Noord-Holland.
42377: VOORN, HENK. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe.
199817: VOORNEMAN, E.A. (PREF.). - Batavia als handels-, industrie- en woonstad / Batavia as a commercial, industrial and residential center.
170016: VOORRIPS, A. A.O. (EDS). - The Agro Pontino survey project. Methods and priliminary results.
250280: VOORST TOT VOORST, J.J.G.VAN. - De Duitsche herbewapening.
139475: VOORST TOT VOORST, J.M.W.VAN. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interieur in Nederland. 1835-1895. [1st ed.].
213862: VOORST TOT VOORST. - Bijdrage tot een genealogie van het geslacht van Voorst tot Voorst.
184418: VOORST TOT VOORST, J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900. Deel I.
99313: VOORST TOT VOORST, J.M.W.VAN. - Meubels in Nederland 1840-1900.
194459: VOORSTEEGH, INEKE. (EDIT). - .31. Eengeruchtmakende Dordtse galerie voor moderne kunst 1957-1962.
213302: VOORT-RUYGROK, M.A.M. VAN DER. - Kent u ze nog... de Noordwijkers. 2e druk.
65516: VOORT, MICHIEL VAN DER. TRALBAUT, MARK E. - De Antwerpse meester constbeldthouwer Michiel van der Voort de Oude (1667-1737). Zijn leven en werken.
65512: VOORT, MICHIEL VAN DER. TRALBAUT, MARK E. - De Antwerpse meester constbeldthouwer Michiel van der Voort de Oude(1667-1737). Zijn leven en werken.
219686: VOORT, TH.VAN DE. - Van de wieg tot het graf. Volksgebruiken rond de hoofdmomenten van het leven in de regio Meerlo-Wanssum.
8423: VOORT, L.VANDER. - Meubles d'art en tous style. Manufactured bij L. Vander Voort.
222802: VOORTHUYSEN, J.H.VAN. - Miozäne Gastropoden aus dem Peelgebiet (Niederlande).
45392: VOORTS, JEAN VAN DE. - Het groeiende huis. Maandblad voor oude en jonge beeldende-, bouw- en sierkunsten, muziek, enz.
72788: VOORZAAT, THEO. SWIERS, ROBBERT JAN. - Theo Voorzaat. De illusie / The Illusion.
36902: VOOUS, KAREL H. - Birds of the Netherlands Antilles.
88450: VOOUS, KAREL H. - Moerasvogels van Europa.
3774: VOOUS, KAREL H. - Atlas van de Europese vogels.
41867: VOOUS, KAREL H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornitologisch Biografisch Woordenboek.
15240: VOOUS, KAREL H. - De vogels van de Nederlandse Antillen. Birds of the Netherlands Antilles.
158768: VOOYS, C.G.N.DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozaliteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen. Herz. verm druk.
83548: VORENKAMP, A.P.A. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Hollandsch stilleven in de zeventiende eeuw. [Diss.]
152663: VORETZSCH, KARL. - Das Pariser Reformationsspiel von 1524. Ausgabe in Lichtdruck nach dem Exemplar der Marienbibliothek zu Halle.
197933: VORKINK & WORMSER. STAAL, J.F. (INTROD.). - Vorkink en Wormser, landhuis te Oostvoorne.
234910: VORKINK & WORMSER. STAAL, J.F. (INTROD.). - Vorkink en Wormser, landhuis te Oostvoorne.
60526: VORM, WILLEM VAN DER. [COLLECTION]. HANNEMA, D. - Catalogue of the pictures in the collection of Willem van der Vorm.
275836: VORREN, ORNULV. - Reindrift og nomadisme i Varangertaktene.
246535: VORST, M.TH.J.VAN DER. - Holland en de Troebelen in de Hollandse Zending 1702-1727.
146321: VORSTER, LOUIS PETRUS. - Grondbesit en grondgebruik by die Bakwena-Bamare-A.-Phogole. (Diss.)
126518: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
118750: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
225957: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van uit- en onuitgegeven stukken aangaande de geschiedenis van Aardenburg van 1660-1680.
245088: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van uit- en onuitgegeven stukken aangaande de geschiedenis van Aardenburg van 1660-1680.
92463: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Les Dessinateurs Néerlandais d'Ex-libris.
72800: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, HENRI. - Lucas Vorsterman. Catalogue raisonné de son oeuvre précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages du maitre.
159066: VOS, REIN. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie. OPG 100.
139745: VOS VAN STEENWIJK, A.N. DE. - Het Marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog.
278842: VOS, LAMBERT DE. KOCH, HANS-ALBRECHT. - Das Kostümbuch des Lambert de Vos. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Orginalformat des Codex Ms.or. 9 aus dem Besitz der Staats- und Universitätsibliothek Bremen.
72865: VOS, P.D.DE. - De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795.
273805: VOS, RON DE. - Nederlandse Fregatschepen & Barken.
241276: VOS, EDDY DE. GOODROW, GÉRARD A. - From a distance. The recent paintings of Eddy De Vos. De recente schilderijen van Eddy De Vos.
203532: VOS, H. GROOTHANDEL IN MEUBELMAKERS-, STOFFEERDERS- EN ETALAGE-ARTIKELEN. - Catalogus.
72812: VOS, CORNELIS DE. MULS, JOZEF. - Cornelis de Vos, schilder van Hulst.
243166: VOS, HANS. - Onze vliegers in mei 1940.
191414: VOS, J. DE. - The endemic Pleistocene deer of Crete.
254036: VOS LEIBBRANDT, H.C. - Resolutiën van den Commandeur en Raden van het Fort de Goede Hoop 1652-1662.
184336: VOS, LUC DE. - A Systematic revision of the African Schilbeidae (Teleostei, Siluriformes), with an annotated bibliography.
281915: VOS, RON DE. - Nederlandse clippers.
83059: VOS, P.D.DE. - Het stadhuis te Zierikzee.
55312: VOS, J.A.DE & G.J.BLANKENA. - Plant en dier in onze stad. 112 planten en dieren in kleuren.
48623: VOS, J.A.DE & G.J.BLANKENA. - Winter, lente, zomer, herfst. 108 planten en dieren in kleuren.
252276: VOS, P.H. A.O. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel II/7: Houtbewerking.
276855: VOS, CORNELIS DE. MULS, JOZEF. - Cornelis de Vos, schilder van Hulst.
220819: VOS, MA[A]RTEN DE. ZWEITE, ARMIN. - Marten de Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geschichte der Antwerpener Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
253123: VOS, ELS DE. - Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig.
249952: VOS, R.L. - Het Balsemingsrituaal van de Apisstier (P. Vindob. 3873).[Diss.].
47419: VOS AZ., G.J. - Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
277431: VOS, JAN. HEIN, ARMAND. - Jan Vos. It's not always bright and healthy homes.
30459: VOS, M.F. - Scythian archers in Archaic attic vase-painting.
126819: VOS, RIK & F.LEEMAN. - Het nieuwe ornament. Gids voor de Renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16e eeuw.
204133: VOS, H.B. - Rijtuigen. 1e druk.
240824: VOS, MA[A]RTEN DE. REINCHS, ALDELHEID. - Die Zeichnungen des Marten de Vos. Stillistische und ikonographische Untersuchungen.
245766: VOS, CORNELIS DE. NIEUWDORP, HANS (INTR.). - Portrait de Jan Vekemans. Cornelis de Vos.
263166: VOS, P.D.DE. - De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795.
225836: VOS, JACOB DE. KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE. - Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) and the journals he drew for his children. / Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen.
231607: VOS, RON DE. - Kapitein Blom. Het fregatschip Futures. Zeil mee in het verleden van Amsterdam naar Brest. [1e druk].
270149: VOSE, ROBIN. - Dominicans, Muslims and Jews in the Medieval Crown of Aragon.
97821: VOSKUIL, R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad.
97813: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [2e herz. druk].
246782: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., A.O. - Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie.
237775: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [3e druk].
203489: VOSKUIL, JOHAN JACOB. CATALOGUE 1952. - J.J.Voskuil exposeert in eigen atelier.
233438: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend. 1e druk.
200299: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [1e druk].
249891: VOSMAER, G.C.J. - The Sponges of the Bay of Naples, Porifera incalcaria.
199199: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een zeer fraaiën, zeldzaamen, of misschien geheel onbekenden Amerikaanschen langstaartigen Ys-Vogel [...]. Herwaarts gebragt uit de Hollandsche volksplanting de Berbice [...].
199192: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van den Amerikaanischen Rots-Haan, Zynde een wonder-schoone en nog weinig bekende Vogel overgebragt uit Suriname.
199197: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van twee zeer fraaie, kortstaartige Oost-Indische Ys-Vogeltjes beiden voorzien met twee voor, en eenen agter-vinger [...].
73847: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van het nog genoemzaam onbekend Africaansch dier, aan de Kaap De Goede Hoop, bekend onder de verkeerde benaaming van Eland; doch by de Hottentotten aldaar genaamd Canna. [...].
74041: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eener nieuwe soort van kleenen Hartebok, by de Hollandsche volksplanting aan de Kaap de Goede Hoop bekend, onder de benaaming Pronkbok.
199186: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche nog niet beschreeven Slinger-Aap-Soort, genaamd de Fluiter, uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
205257: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een genoegzaam nog onbekend en allersierlykst Bokje, 't welk wy om deszelfs fraaije en fyne gestalte noemen, het Guineesche Juffer-Bokje.
199185: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een geheel nieuwe of onbekende soort van amerikaansche langstaartachtige, en eekhoornachtige klaauwen hebbende Wezel, Potto genaamd, overgebragt uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
74046: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van de nog genoegzaam onbekende en een der grootste soort van Harte-Bokken, genaamt Coudou; van de Kaap de Goede Hoop.
162255: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van Materialen en hun eigenschappen.
156863: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van Materialen en hun eigenschappen.
14176: VOSMAER, CAREL. BOIJENS, JAN P. - Mr. Carel Vosmaer. (Diss.)
199195: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche Langstaartige Aap-Soort, by den Inlander gewoonlyk genaamd Quatto, en bij de Hollanders Bosch-duivel, of Slingeraap. Uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
26999: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een verwonderbaar fraai Amerikaansch Ys-Vogeltje, ...
73855: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Afrikaansche nog niet beschreeven Kat-soort genaamd Bizaan-kat, op de Kaap De Goede Hoop vallende.
74048: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van de nog genoegzaam onbekende en allersierlykst Bokje, [...] het Guineesch Juffer-Bokje.
236003: VOSMEER, MIRJAM SIMONE. - Videogames en Gender. Over spelende meiden, sexy avatars en huiselijkheid op het scherm.
39475: VOSS, G. - Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach. Amtsgerichtsbezirk Eisenach. Die Wartburg.
27010: VOSS, HERMANN. - Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz.
83853: VOSS, KNUD. - Piazza Navona. Arkitektur og milieu.
100631: VOSS, EDWARD G. - Michican Flora. I: Gymnosperms and Monocots.
209581: VOSS, EDWARD G. - Michigan Flora. II: Dicots (Saururaceae-Cornaceae).
225669: VOSS, HERMANN & ANDREA G.DE MARCHI. - La Pittura del Barocco a Roma.
249595: VOSSEN, JAN VAN DER. BIRNIE, AMMABELLE & J.WIERINGA. - Jan van der Vossen. Gevonden oeuvre.
127453: VOSSEN, RÜDIGER & W.EBERT. - Marokkanische Töpferei. Töpferorte und -zentren. Eine Landesaufnahme (1980). / Poterie Marocaine. Localités de potiers et centres de poterie. Un inventaire sur tout le pays (1980).
246550: VOSSEN, ANDRÉ VAN DER. NIERMEYER, MARIETTE, A.O. - André van der Vossen.
259931: VOSSIUS, GERARDUS JOHANNES. RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
110951: VOSTCHININA, A. - Le portrait romain. Album et catalogue illustré de toute la collection. (Musée de l'Ermitage).
105447: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra. (Diss.)
275009: VOTH, HANSJÖRG. KATALOG 1987. - Zeichen der Erinnerung. Arbeiten von 1973-1986. Fotos Ingrid Amslinger.
229348: VOUGA, PAUL. - La Tène. Monographie de la station publiée au nom de la commission des fouilles de la Tène.
275244: TOUT POUR VOUS. - 1938. Hiver I.
275251: TOUT POUR VOUS. - 1937. Hiver.
35536: VOÛTE, A.M. & P.H.C.LINA. - Bescherming van vleermuizen.
148984: VOÛTE, A.M. & C.SMEENK. - Vleermuizen.
189127: VOUTIRAS, EMMANUEL. - [Dionysofontos Gamoi]. Marital life and magic in fourth century Pella.
272112: VOUTSAKI, SOFIA & S, M.VALAMOTI. - Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World. Towards a Better Intergration of Archaeology and Science.
247918: VOYATZIS, MARY E. - The early sanctuary of Athena alea at Tegea and other archaic sanctuaries in Arcadia.
256826: VOYKOWITSCH, BERNHARD. - Castiglione 1796. Napoleon repulses Wurmser's first attack
235546: VOZA, GIUSEPPE. - Nel segno dell'antico. Archeologia nel territorio di Siracusa.
209913: VRANCKEN, RIK. - Snellere Duiven.
209935: VRANCKEN, RIK. - Gezondheidszorgen bij de sportduif.
248673: VRANDE, L.G.W.VAN DE. - Ons groot Avontuur. Met 2-14 R.I. Bataljon Zeeland naar Indië.
100544: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Geschiedenis van Gooiland deel IV: De Nieuwste Geschiedenis, 1925-1975.
254437: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Sint Jan. De Sint Jansprocessie van Laren in het Gooi. De ontwikkeling van sint Jansfeest tot Sacramentsprocessie.
182987: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Kinderspelen in het Gooi.
160125: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden - Boekweit en bijen - Kerken en kloosters - Weversheiligen.
158535: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - De historie van de vesting Naarden.
268856: VRANKRIJKER, A.C.J. E.A. - Naarden in oude ansichten. Deel 1. 2e druk.
223015: VREDEMAN DE VRIESE, JOH. - Recueil de Caryatides.
223012: VREDEMAN DE VRIESE, JOH. - Recueil de Facades, Pignons, Lucarnes, cheminées et détails d'architecture.
229735: VREDEMAN DE VRIES, HANS. KARSTKAREL, PETER. - Perspective. Deel I (1604) en deel II (1605) / Part I (1604) and part II (1605). Toegelicht door / Explained by Peter Karstkarel.
250308: VREDEN, MARTIN VAN., WEELDEN, DIRK VAN., A.O. - Martin van Vreden. Works 1990-1993.
92007: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld.
36166: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
242406: VREDENBERG, JAN. - Monumentengids Scherpenzeel.
115808: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850.
205495: VREDENBERG, JAN. - 'Trotse Kastelen en Lichtende Hallen'. Architectuur van electriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
188313: VREDENBERG, J. - Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965.
28894: VREDENBREGT, JACOB. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië. (Diss).
83236: VREDENBURG, E.W. - Observations on the shells of the family Doliidae.
67192: VREDENDUIN PZ., J. - De overstrooming van Januari 1916 en hare gevolgen voor den polder Westzaan.
85750: VREDENDUIN PZ., J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
60882: VREDENDUIN PZ., J. - Het archief van de Nederduitsch Herv. gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente.
282373: VREEBURG, JULIËTTE. - Leven in Leidschendam van 1900 tot nu.
178226: VREEDE, MISCHA DE. - Binnen en buiten.
151453: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Parda. A study of moslim women's life in Northern India.
175781: VREEKEN, ROB. - Russische buurt. Stadsvernieuwing 1970-1985.
227352: VREEKEN, HUBERT, A.O. - Goud en zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdams Historisch museum.
221625: VREEKEN, HUBERT. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
246575: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. - 's'-Graveland in woord en beeld.
246574: VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER (V.V.V.). - Gids voor Renkum, Heelsum en Doorwerth.
124556: VREESWYCK, GOOSSEN VAN. PEETERS, F.A.H. - Een 17-de eeuwse bergmeester en alchymist. [Uitg. door: F.A.H. Peeters].
275751: VREEZE, NOUD DE. - Lange lijnen in de stadsontwikkeling. De ontwikkeling van Amersfoort 1945 - 2010.
240284: VREUGDENHIL, COBY. - Psychiatric disorders among incarcerated male adolescents in the Netherlands. (Diss.)
72331: VREUGDENHIL, A. - Koningen scheepsbouwers en zeevaarders.
84093: VRIEND, J.J. - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland.
261289: VRIEND, J.J. - Bouwen. Handboek voor de praktijk van het bouwen. 3r & 1t. edition.
84099: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de historische ontwikkeling van de bouwkunst.
84101: VRIEND, J.J. - Reflexen. Nederlands bouwen na 1945. Building in the Netherlands. Bauen in Holland. L'architecture néerlandaise.
182363: VRIEND, J.J. - Oud-Amsterdamse bouwkunst. Gezien in drie wandelingen onder leiding van J.J.Vriend. [Title on cover: Drie bouwkunstige wandelingen door Amsterdam].
84097: VRIEND, J.J. - Nederland bouwt in natuur- en baksteen.
245718: VRIEND, J.J. - Amsterdamer Schule.
260088: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen III.
257012: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen 1-6.
260086: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen VI.
260089: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen V.
260087: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen II.
125209: VRIENDS, JAN & R.TOLMAN. - Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten.
81210: VRIENDS, MATTHEW M. - The complete Cockatiel. 2nd printing.
171150: VRIENDS, MATTHEW M. - Praktisch handboek kooi- en volìerevogels. Meer dan 200 vogelsoorten.
217907: VRIENDS CZN, THIJS. - Wat houd ik in de tropische voliere? 6e dr.
220297: VRIENDS, THIJS. - Het sierparkietenboek. Koop - Voeding - Teelt - Ziekten.
172197: VRIENDS, THIJS. - Handboek voor de liefhebber van Australische papegaaien en parkieten.
41519: VRIENDS, JAN. - De ooievaar. Zijn familie en zijn prooi.
99124: VRIENDS, JAN. - Lief en leed in het loofbos. Grepen uit een levensgemeenschap.
211067: VRIENDS, THIJS. - Prachtvinken houden. Huisvesting, verzorging, voeding en kweek van 125 soorten.
260241: VRIENDT, S.F.L.DE. - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
179054: VRIENS, J. - Rijksarchief in Noord-Brabant. Inventaris van de archieven van: Zwart Front - Nationaal Front - Arnold Meijer - Afred Haighton: Stuk I: Inleiding, inventarissen van de archieven van Zwart Front en Nationaal Front.
244647: VRIES, B.M.A.DE. A.O. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000. 3e geh. herziende druk.
232514: VRIES, MAARTEN GERRITSZ. COEN, CORNELIS JANSZOON, PIETER AREND LEUPE, A.O. - Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het noorden en oosten van Japan, volgens het journaal gehouden door C. J. Coen, op het schip Castricum naar het handschrift uitgegeven en met belangrijke bijlagen vermeerderd door P.A. Leupe, met de daarbij behoorende kaart en eenige fac-similés en geographische en ethnographische aanteekeningen, tevens dienende tot een zeemansgids naar Jezo, Krafto en de Kurilen, en stukken over de taal en voortbrengselen der Aino-landen, van P.F. von Siebold.
282012: VRIES, OEBELE. - De taal van recht en vrijheid. Studies over Middeleeuws Friesland.
273117: VRIES, A.B.R. (TOELICHTING). - Prenten van Utrecht.
235837: VRIES, DIRK J.DE (EDIT.). - Sint Salvius op de terpen. Dronrijps heerlijk hoogtepunt.
269733: VRIES, P.J.DE. - Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
257503: VRIES, MARLEEN DE. - Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800.
246334: VRIES, HENDRIK DE. - Verzamelde gedichten.
225703: VRIES, HENT DE & SAMUEL WEBER. (ED.) - Religion and media.
223121: VRIES, G.M. DE. - Pompen, paapen en kiellichten. De geschiedenis van het loodswezen op de Eems.
220700: VRIES, AUKE DE. - Auke de Vries. Beelden / tekeningen.
278846: VRIES, SIMON DE. - Lusthof der Schrijfkonste.
273821: VRIES, WIM DE. - Zo vaak heb ik haar gedroomd. Verzameld werk.
281188: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL. - Eene Wandeling door den Bijenkorf.
64198: VRIES, HUBERT DE. - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.
76563: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata, geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw. (Diss.)
89968: VRIES, HUGO DE. - Naar Californië.
106870: VRIES, DIRK J.DE. - Bouwen in de late middeleeuwen. Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht.
182994: VRIES, RICHTJE J.DE. - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad.
192447: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
192443: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
153664: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL. - Eene Wandeling door den Bijenkorf.
88765: VRIES, HUGO DE. VEER, P.H.W.A.M. - Leven en werk van Hugo de Vries. (Diss.)
4060: VRIES, R.W.P.DE. [COLLECTION]. - Oud- en Nieuw-Amsterdam. De beroemde verzameling van wijlen den heer R.W.P.De Vries. Geteekende en gegraveerde stadsgezichten en profielen. De regering. Het kerkelijk leven. Feesten, intochten en begrafenissen. De handel. Kunsten en wetenschappen. Medisch Amsterdam. Schouwburgen, plaatsen van vermaak en kermissen. Merkwaardige voorvallen. Portretten. Oude adreskaarten enz. enz. Veiling 1925.
200693: VRIES, ADRIAEN DE. SCHOLTEN, FRITS. - Adriaen de Vries 1556-1626. Keizerlijk Beeldhouwer.
230740: VRIES, HENK DE. (VERT.) - Komediespel van Knisters en Goziedemij (Comedia de Calisto y Melibea). Een eeuwendentoneel in drie dagen en een ochtendschemer algemeen bekend als La Celestina 1500. Toegeschreven aan Fernando de Rojas en anderen gevolgd door de tussenvoegsels van de verlengde versies.
192445: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
282257: VRIES, DIRK DE. - Beemsterlants caerten.
188753: VRIES, TROMP DE. - Er is maar één Urk.
175317: VRIES, TROMP DE. - Leven en taal van het eiland Urk.
41521: VRIES, TJEERD GS.DE. - Aves Frisicae (Lyst fen Fryske fugelnammen) for it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse.
186434: VRIES, S.P.DE. - Jüdische Riten und Symbole. 2. Aufl.
242763: VRIES, BART DE. - Groninger Kunsenaars 1963-1973.
135648: VRIES, JAAP DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
121390: VRIES, R.W.P.DE. - De blijde inkomsten van vorstelijke personen in Amsterdam, van de zestiende tot de negentiende eeuw.
21380: VRIES, ADRIAEN DE. LARSSON, LARS OLOF. - Adrian de Vries. Adrianus Fries Hagiensis Batavus 1545-1626.
253078: VRIES, BEN DE. - Pleinen van Nederland.
242248: VRIES, HUGO DE. ZEVENHUIZEN, E.J.A. - De wereld van Hugo de Vries. De inventarissen van het archief van Hugo de Vries.
274603: VRIES, SUSANNE DE. - Traces of joy.
235422: VRIES, JAN DE. - European urbanization 1500-1800.
250093: VRIES, HENRIK DE., WESSEM, CONSTANT VAN., VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries & Constant van Wessem. Brieven 1919-1952.
243752: VRIES, SJOERD DE. MERCUUR, THOM & SJOERD DE VRIES. - Sjoerd de Vries.
250092: VRIES, ANNETTE DE. - Ingelijst Werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden.
250710: VRIES, JAN DE. - Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839.
179994: VRIES, MENNO DE. - De grachtengordel van Amsterdam. Een buurt in beeld.
229327: VRIES, BOUDIEN DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
200715: VRIES, W.DE. - De opkomst van Zutphen.
177317: VRIES, THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle.
276716: VRIES, M.J.DE, A.O. - Design Methodology and Relationships witn Science.
17760: VRIES, GERARDUS A.DE. - Paddestoelen (en schimmels).
156517: VRIES, JAN DE. - Rother.
150633: VRIES, JOH.DE. - Hoogovens IJmuiden 1918-1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie.
137204: VRIES, LEONARD DE. - Nederland 1857-1920 gezien door de Stereoscoop.
69440: VRIES, JOH.DE. - Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag.
94791: VRIES, JAN DE. - De wetenschap der volkskunde.
142614: VRIES, G.DE. - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. 2e uitgave bewerkt door Jhr.Mr. J.W.M.Schorer.
94992: VRIES, W.DE. - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.
230619: VRIES, B.W.DE. - From Pedlars to Textile Barons. The economic development of a Jewish minority group in the Netherlands.
269038: VRIES, HUGO DE. - The Mutation Theory. Experiments and Observations on the Origin of Species in the Vegetable Kingdom.
164459: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw. (Diss.)
167245: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuw.
7341: VRIES, ARY BOB DE. - Het Noord-Nederlandsch portret in de tweede heflt van de 16e eeuw.
197677: VRIES, E.DE. - Landbouw en welvaart in het Regentschap Pasoeroean. Bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java. Deel I: Tekst.
281811: VRIES, DIRK J. & HENRY KRANENBORG. - Onzichtbaar Zwolle. Archeologie en bouwhistorie van de stad.
57781: VRIES, R.W.P.DE. CATALOGUS 1917 - Catalogue d'estampes et de dessins en vente aux prix marques.
201718: VRIES, HENDRIK DE. - Verzamelde gedichten.
243725: VRIES, HENDRIK, DE. LUGT, REYN VAN DER. (VOORW.). - 't Geheimste is geheim gebleven. The most secret is unrevealed.
169029: VRIES, ERWIN DE. - Erwin de Vries. Beeldhouwer - schilder. Sculptor - painter. 50-jarig jubileum / 50th anniversary 1998-1948.
253617: VRIES, PETRA DE. - Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850-1911.
248699: VRIES, ANNE DE. - De boomklever.
198848: VRIES, O. E.A. - De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811.
127381: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
139784: VRIES, THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie.
250318: VRIES, SCATO DE & SALOMONE MORPURGO. - Bréviaire Grimani de la Bibliothèque de S.Marco à Venise. Reproduction photographique complète. [COMPILATION OF THE FACSIMILE PLATES].
260795: VRIES, AUKE DE. FUCHS, RUDI. A.O. - Auke de Vries. Sculpturen, tekeningen en werken in de openbare ruimte.
54024: VRIES, W.DE. - Groninger plaatsnamen.
255956: VRIES, MAARTEN GERRITSZ. COEN, CORNELIS JANSZOON, PIETER AREND LEUPE, A.O. - Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het noorden en oosten van Japan, volgens het journaal gehouden door C. J. Coen, op het schip Castricum naar het handschrift uitgegeven en met belangrijke bijlagen vermeerderd door P.A. Leupe, met de daarbij behoorende kaart en eenige fac-similés en geographische en ethnographische aanteekeningen, tevens dienende tot een zeemansgids naar Jezo, Krafto en de Kurilen, en stukken over de taal en voortbrengselen der Aino-landen, van P.F. von Siebold.
234833: VRIES, G.DE (EDIT.). - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Met bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis en een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners.
141336: VRIES, HUGO DE. - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
187949: VRIES, HUGO DE. - Intracellular Pangenesis.
226125: VRIES, HUGO DE. - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich.
279552: VRIES, A.B.DE. - Het Noord-nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw. [Diss.].
246928: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. 3e druk.
222359: VRIES, ANTON L.M. DE. - The merit of ipsative measurement. Second thoughts and minute doubts. (Diss.)
94989: VRIES, JERONIMO DE. - Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden.
49929: VRIES, VOLKERT DE. - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland.
222990: VRIES, C.A. DE. DONKER, FRITS (INTROD.). - C.A. de Vries. Zeeschilder.
148043: VRIES, LEONARD DE. - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949.
226270: VRIES, MAUD DE. REDACTIE. - Publieke vrouwen. Zinnebeelden in de openbare ruimte. Met stadswandelingen en routebeschrijvingen.
229823: VRIES, THEUN DE. - Verzen. Sheherezade, Verzen van een witten magiër, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica. 1e druk.
228556: VRIES, A.D.DE. - Biografische Aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten.
67912: VRIES, G.DE. - De Kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288.
256804: VRIES, THEUN DE. - Vox Humana. Essays.
184525: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. 2e druk.
231387: VRIES, HUGO DE. SCHRAUWERS, ARNO. - Hugo de Vries. Grondlegger van de moderne evolutiebiologie.
250709: VRIES, DIRK DE. - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
251209: VRIES, THEUN DE. PERRY, JOS. - Revolte is leven. Biografie van Theun de Vries.
224025: VRIES, DIRK DE. - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
235063: VRIES, JANNES DE. DIJK, FRANCIS VAN. - Jannes de Vries.
272364: VRIES, JAAP DE. - Locuslux.
274258: VRIES, DAVID PIETERSZ. DE. COLENBRANDER, H.T. - Korte historiael ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia, ende Amerika gedaen door d. David Pietersz. De Vries.
151530: VRIES, J. DE (ED.). - Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven.
193021: VRIESE, J. - Lijst van alle de wachthuisjes alsmede de loop van de gaande ratelwachts onder de zuider Corps du Garde.
69097: VRIESE, GUIL.H.DE. - Goodenovieae. Ad auctoritatum musei Ceasarei Vindobenensis, Parisiensis
132108: VRIESE, W.H.DE. - Tuinbouw-flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen bevattende de geschiedenis en afbeeldingen van nieuwe of merkwaardige planten, bloemen, vruchten.....
133229: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Onderzoek en vertoog. Verzameld critisch en essayistisch proza. 1e druk.
212843: VRIEZE, JAN DE. - De Maasheggen. 2e druk.
247745: VRIEZE, A. - De strijd om de geslachtsnamen.
242967: VRIJ, JOHAN ELIZA DE. ALGERA-VAN DER SCHAAF, M.A.W. - Dr. Johan Eliza de Vrij, Apotheker en Kinoloog, 1813-1898. Suum cuique.
109263: VRIJBERGHE DE CONINGH, EMMY VAN. - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten. Luthers Verpleeghuis Wittenberg - Maarten Lutherhuis - Egbert Duin - Van Brants rushofje - Anna Maria stichting.
206667: VRIJBURG, B. - Het Indische Kippenboek. 3e druk.
206666: VRIJBURG, B. - Het Indische Kippenboek. 3e druk.
267816: VROLIJK, MARJAN. - Recht door Gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
265332: VROLIJKS, LUC, A.O. - Wonen à la carte. Werken aan woonmilieus.
255480: VROLIK, W. - Bijdrage tot de natuur- en ontleedkundige Kennis van den Manatus Americanus.
176986: VROMAN, M. - Studies on the Flora of Curacao and other Caribbean Islands II: The marine algal vegatation of St. Martin, St. Eustatius and Saba.
61126: VROMAN, M. - The marine algal vegetation of St.Martin, St.Eustatius and Saba (Netherlands Antilles). [Thesis].
24597: VROOM, N.R.A. - A modest message as intimated by the painters of the Monochrome Banketje.
215906: VROOM, N.R.A. - A modest message as intimated by the painters of the Monochrome Banketje.
253011: VROOM, CORNELIS. KEYES, GEORGE. - Cornelis Vroom: Marine and landscape artist. [Diss.].
248776: VROOM, CORNELIS. KEYES, GEORGE. - Cornelis Vroom: Marine and landscape artist. Vol. I. [Diss.].
244547: VROOM, WIM. - De Nieuwe Kring in Bergen (N.-H.). Filosofen en kunstenaars in Bergen 1916-1919.
258964: VROOM, HENDRICK C. RUSSELL, M. - Visions of the Sea. Hendrick C. Vroom and the origins of Dutch marine painting.
242405: VROOM, LOES. - Monumentengids Nunspeet.
159522: VROOM, CORNELIS. KEYES, GEORGE. - Cornelis Vroom: Marine and landscape artist.
157295: VROOM, W.H. - De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen. (Diss.)
209992: VROOM, W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm.
219647: VROOM, METO J. - Buitenruimten / Outdoor space. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten in de periode na 1945. / Environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945.
258967: VROU, JOHANNES DE & ROMEYN DE HOOGHE. - Caart van de stad Rotterdam, en gezigt langs de Maas, benevens de afbeeldingen van de voornaamste publique gebouwen. Namen en wapens der edelen grootachtbaren heeren raden in de vroedschap der stad Rotterdam, nevens het jaar waar in hun edelen grootachtbaren zijn aangesteld.
252579: VUC. HULZENBOSCH, TON, A.O. (ED.). - 100 jaar VUC 1909-2009.
233910: VUGTS, PAUL. - Torens van Amsterdam.
251149: VUIJSJE, HERMAN & J. V.D.LANS. - Het verlangen naar de stad. 25 jaar wonen in Amsterdam.
188218: VUIJSJE, HERMAN. - Langs de Groene Grens van Amsterdam.
186894: VUIJSJE, HERMAN. - Schuifgroen. Een wandeling langs de grens van Amsterdam.
276034: VUILLARD. ROGER-MARX, CLAUDE. - L'Oeuvre gravé de Vuillard.
119532: VUILLEMIN, SIMONE. - Contribution à l'étude écologique du lac de Tunis. Biologie de Mercierella Enigmatica Fauvel. (Diss.)
232652: VUILLEMIN, ALEXANDRE. POIRÉE, ERNEST. - La France et ses Colonies. Atlas illustré cent-cinq cartes [...]. Texte [...] par Ernest Poirée.
200005: VUILLEMOT, G. - Reconnaissances aux Échelles Puniques d'Oranie.
250483: VUILLIER, GASTON. - Les Iles oubliées. Les Baléares, la Corse et la Sardaigne.
213668: VUITTON, LOUIS. - Look book Horlogerie. Collection Homme. Collection Femme. Les chaux-de-fonds. Les ateliers horlogiers.
249799: VUITTON, LOUIS. MOSTAFAVI, MOHSEN. - Logique / Visuelle. The architecture of Louis Vuitton.
100507: VULPE, ALEXANDRU. - Äxte und Beile in Rumänien I.
227393: VUNDERINK, IDO. STRAUS, CEES. - Ido Vunderink.
271744: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 215 / 216. Keramiek en glas als decoratief element in het historische bouwbedrijf.
271745: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 214. Keramiek en glas in de 20ste eeuwse architectuur. Keramiek en glas als decoratief element in het historische bouwbedrijf.
256249: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 220. Leen Quist: Meester: van de eenvoud.
271746: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 212/213 Porselein uit de bodem.
250153: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 172.
271743: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 229. Galerie Carla Koch. 20 jaar keramiek en glas, onontkoombaar....
271711: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 226. The Essential Potness. Lucie Rie en Hans Coper.
218774: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 144, 1992/1: Willem van der Kloet en het tableau met een hertenjacht.
229094: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 156, 1995/3: De Zaaier. Een kijkje achter de schermen bij Amstelhoek.
250154: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 195. Iraanse keramiek. De collectie Oosterbaan-Lugt.
271720: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 222. Verzamelen vroeger en nu.
271721: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 221. René Lalique (1860-1945). Pionier van moderne industriële luxe.
217918: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 144 - 151. (1992-1994).
217919: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 152, 1994/2.
217936: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 154, 1995/1.
217920: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 155, 1995/2.
218784: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 175: The porcelain trade al-Mukhâ during the early seventeenth century according to Dutch accounts.
217921: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 157-160, 1996-1997.
218778: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 149. 1993/2.
218779: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 151. 1994/1.
271737: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 219. Johnny Rolf en Jan de Rooden. Een keramisch verhaal 1957-2006.
271738: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 218. De ontwikkeling van het Mehrgarh-idool.
236739: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 148. 1993/1
221886: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 208.
271709: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 227. Plateelbakkerij Ivora. Firma O. van der Want te Gouda (1914-1965).
271710: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 226. Ik laat het allemaal zo makkelijk en gauw weer los. Johan van Loon 80 jaar kunstenaar en keramist.
218780: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 153. 1994/3.
218783: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 160. 1997/1.
250144: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 177.
250143: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 176.
218777: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 147. 1992/4.
222024: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 181-181: Kraak. Begeerlijk Porselein uit China.
250146: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 179.
229092: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 168-169, 1999/3-4: Delfts uit de provincie. Aardewerk uit Hollandse tegelfabrieken.
231841: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 173, 200/4: Delfts aardewerk in Dyrham Park.
271712: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 223/224. Hollants Porceleyn en Straetwerck. De voorgeschiedenis van Delft als centrum van de Nederlandse productie van faience en het ontstaan van Delfts wit.
218776: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 146. 1992/3.
218775: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 145. 1992/2.
34042: VUUREN, L.VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
205789: VUUREN, L.VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
205788: VUUREN, L.VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
245858: VUUREN, M.VAN. - Strengen naar de voorouders. Een begin tot inventarisatie van ikatmotieven van de Tanimbar-eilanden.
53297: VUYCK, LAURENS. - De plantengroei der duinen. (Diss.)
252168: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek.
2648: VUYLSTEKE, CHARLES. - Catalogue de la collection d'Orchidées.
242065: VYAS, R.T. - Studies in Jaina Art and Iconography and allied subjects in honour of Dr. U.P. Shah.
263351: VYSE, HOWARD. - Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into upper Egypt and an appendix.
113284: WAAL, S.W.P.DE. - The Squamata (Reptilia) of the Orange Free State, South Africa.
5958: WAAL, M.DE. - Dieren in de volksgeneeskunst.
256301: WAAL, PIETER G.A.DE. - De Leer van het Boekhouden in de Nederlanden tijdens de zestiende Eeuw.
190858: WAAL, ANTON DE. - Der Sarkophag des Junius Bassus in den Grotten von St. Peter. Eine archäologische Studie.
154777: WAAL, D.C.DE - With Rhodes in Mashonaland.
100431: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
72689: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
251807: WAAL, GERHARD-MARK VAN DER. - Van Mynkamp tot Meteropolis. Die boukuns van Johannesburg 1886-1940.
188396: WAAL, H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. [System 1-9 & Bibliography 1-9].
227728: WAALS, J.D.VAN DER. - Prehistoric disc wheels in the Netherlands. (Diss.).
21541: WAALS, J.D.VAN DER. - Prehistoric disc wheels in the Netherlands. (Diss.).
137140: WAARD, C.DE. - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren.
88776: WAARD, CORNELIS DE. - De uitvinding der verrekijkers. Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
28797: WAARD, ROMKE DE. (FOREWORD). - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie door den Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
215386: WAARD, C.DE. - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren.
171994: WAARD, C.DE. - Regestenlijst van de charters en bijbehorende stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784.
187457: WAARD, C.DE. WAARD, C.DE. - Inventaris van kaarten en teekeningen.
274693: WAARD, C.DE. - L'Expérience baromométrique. Ses anteçédents et ses explications.
154178: WAARDT, HANS DE. - Toverij en samenleving. Holland 1500-1800.
207407: WAARDT, HANS DE. - Mending minds. A cultural history of Dutch academic psychiatry.
253023: WAASDORP, J.A. - Den Haag Ockenburgh. Een fortificatie als onderdeel van de Reomeinse kustverdediging.
181871: WACE, A.J.B. - Excavations at Mycenae 1939-1955.
50208: WACE, ALAN J.B. - Mycenae. An archaeological history and guide.
144390: WACE, A.J.B. - A cretan statuette in the Fitzwilliam Museum. A study on Minoan costume.
184366: WACE, HENRY. - Christianity and Morality or the correspondence of the Gospel with the moral nature of man. The Boyle lectures for 1874 and 1875.
243829: WACE. BLACKER, JEAN. - Wace. A critical bibliography.
110939: WACE, A.J.B. - Chamber tombs at Mycenae.
159757: WACHER, JOHN. - The towns of Roman Britian.
58286: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 2. Teil: Vögel am Meer. 2. Aufl.
153355: WACHS, HORST. - An deutschen Meeren. 3. Teil: Was finden wir am Strand.
153348: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 3. Teil: Was finden wir am Strande. 2.Aufl.
221439: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 1. Teil: Pflanzen, Wind und Wellen. 2. Aufl.
220665: SCHOOLPLAAT WACHSMUTH. - Der Kaiser Wilhelm-Kanal
220664: SCHOOLPLAAT WACHSMUTH. - Gewinnung. [Gas]
138045: WACHSMUTH, FRIEDRICH. - Der Raum I: Raumschöpfungen in der Kunst Vorderasiens.
227590: WACHTER, B. - De Beurtvaart (Les Messageries Fluviales).
201227: WACHTER, RUDOLF. KATALOG 1992-1993. - Holzskulpturen.
110428: WACHTER, RUDOLF. - Vergleichende Versuche über die diuretische Wirkung einiger in der Volksmedizin gebräuchlichen Pflanzen. (Diss.)
262424: WACHTERS-VAN DER GRINTEN, ANNE-MAY. - Gij zult u geen gesneden beeld maken... Het beeldverbod in jodendom, christendom en islam.
124269: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmäler des Landkreises Cochem.
159417: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmale des Landkreises Trier.
32520: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmäler des Kreises Daun.
239740: WACKERNAGEL, MARTIN & HASELOFF, ARTHUR. ALBRECHT, UWE. - Arthur Haseloff und Martin Wackernagel. Mit Maultier und Kamera durch Unteritalien. Forschungen zur Kunst im Südreich der Hohenstaufen (1905-1915).
52977: WACKERNAGEL, MARTIN. - Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen Renaissance. Aufgaben und Auftraggeber, Werkstatt und Kunstmarkt.
198243: WACKERNELL, J.E. - Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol mit Abhandlungen über ihre Entwicklung, composition, quellen, Aufführungen und litterarhische Stellung.
206323: WACKERS, PAUL. E.A. - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde.
241297: WACKERS, RUUDT. BRINKMAN, ELCO, A.O. - Ruudt Wackers.
273368: WACKERS, P.M.W.. - De Waarheid als Leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie. (Diss.)
276007: WADA, YOSHIKO, A.O. - Shibori. The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing. Tradition, Techniques, Innovation.
136862: WADDINGTON, ALLAN & PH.SWINDELLS. - Fuchsia's in huis en tuin.
130367: WADE, A.E. A.O. - Flora of Glamorgan.
262744: WADIA, RUTTONJEE ARDESHIR. - The Bombay Dockyard and the Wadia Master Builders.
220952: WADMAN, ANNE. CORPORAAL, J. - Grimmig eerlijk. Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur.
263808: WAECHTER-BÖHM, LIESBERTH. - Austria West Tirol Vorarlberg. Neue Architektur New Architecture.
250910: WAEGEMANS, EMMANUEL. - Russia and the Low Countries in the Eighteenth Century.
269255: WAEGEMANS, EMMANUEL. - Geschiedenis van de literatuur in Rusland.
226006: WAEL, CORNELIS DE. DUVERGER, ERIK. - Documenten betreffende de Antwerpse tapijthandelaar Cornelis de Wael, erfgenaam van de firma Wauters. Vol. I: 1632-1694.
242871: WAEL, CORNELIS DE. DUVERGER, ERIK. - Documenten betreffende de Antwerpse tapijthandelaar Cornelis de Wael, erfgenaam van de Firma Wauters. Vol. 2: 1695-1741.
101240: WAELE, ÉRIC DE. - Bronzes du Luristan et d'Amlash. Ancienne collection Godard.
272025: WAELE, F.J.DE. - Korinthe. Helleens-Romeinse Metropolis en handelsstad.
188638: WAELE, JOS DE. - The Propylaia of the Akropolis in Athens. The Project of Mnesikles.
200744: WAELE, J.A.DE. - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I: Historischer Teil. (Diss.).
216028: WAELE, FERDINAND J.M.DE - Beeldhouwkunst van het imperium romanum.
280858: WAELE, J.A.DE. - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I: Historischer Teil. (Diss.)
244849: WAELKENS, MARC. - Die kleinasiatischen Türsteine. Typologische und epigraphische Untersuchungen der kleinasiatischen Grabreliefs mit Scheintür.
267765: WAELKENS, MARC, A.O. (EDS). - Sagalassos. Eine römische Stadt in der Südwesttürkei.
280536: WAELKENS, MARC, A.O. (EDS). - Sagalassos I-VI. Reports on the Surveys and Excavations. [Complete Set].
263208: WAEN, JAN (PUBL.). - Een Gheestelijck ende seer Devoot Boecken.
272398: WAERDEN, B.L.VAN DER. - Die Astronomie der Griechen. Eine Einführung.
273871: WAERDEN, B.L.VAN DER. - Geometry and Algebra in Ancient Civilizations.
151481: WAGEMAKER, JAAP. DIDI WAGEMAKER-V.D.MEER A.O. - Jaap Wagemaker.
260837: WAGEMANS, KAREL. - Schetsen uit het Statenkwartier. De selectieve bewoningsgeschiedenis van een Haagse wijk.
242902: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVIII.
242901: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVII.
242908: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIII.
242916: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXII.
242918: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXIII.
168948: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Eerste t/m Dertiende stuk.
242911: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVII.
242912: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVIII.
71315: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
242900: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVI.
242899: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLV.
242898: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLIV.
213900: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVII.
242896: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLIII.
242895: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLII.
242910: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LV.
163377: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XI.
242894: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLI.
281854: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Deel II.
242909: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVI.
201061: WAGENAAR, JAN. - 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig Bezoek hunner Doorlugtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zyne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, Op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768.
242891: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXIX.
281823: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe.
242890: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVIII.
242893: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XL.
264395: WAGENAAR, MINKE. - De Bellamy Atlas. De transformatie van een Amsterdamse voorstad.
242889: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVI.
242888: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXIII.
242887: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXII.
242886: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVIII.
242885: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIX.
242884: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXV.
242882: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIII.
242883: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIV.
243682: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean Islands. Vol. IX.
222415: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952. (Diss.)
163368: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXI.
242881: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXII.
242880: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XX.
242879: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XIV.
242878: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XV.
242877: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. V.
163371: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVI
163378: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. X.
163373: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVII.
163376: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XIII.
243787: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. L.
242904: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. IL.
221294: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe. [SET OF 4 VOLUMES].
230767: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe.
184414: WAGENAAR, LODEWIJK (A.O). - Amsterdam: bekijk 't.
163370: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVII.
163369: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXX.
243680: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. VI.
163375: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVI
243681: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. VIII.
163367: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXI.
215369: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIV.
163372: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVIII.
242907: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LII.
242913: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIX.
281864: WAGENAAR, LODEWIJK. - In het weeshuis. De zorg voor de Burgerwezen van Amsterdam 1580-1960.
242915: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXI.
242905: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. L.
242906: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LI.
282587: WAGENAAR, LODEWIJK. - Kaneel & Olifanten. Sri Lanka en Nederlands sinds 1600.
242914: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LX.
80642: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. IV.
280703: WAGENBERG-TER HOEVEN, ANKE A.VAN. - Het Driekoningnfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de 17e eeuw.
213651: WAGENBRETH, ORFRIED & E.JAHN. - Mühlen zwischen Rügen und dem Thüringer Wald. Exkursionen zu historischen Getreide- und Ölmühlen.
222621: WAGENER, SIGBERT. - Monographie der ostasiatischen Formen der Gattunmg Melanargia Meigen (Lepidoptera, Satyridae).
60521: WAGENER, W.A. - Rotterdam onherroepelijk.
164345: WAGENER, G.R. - Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der Eingeweidewürmer.
209088: WAGENER, A. - Mémoire sur la Symphonie des Anciens.
266429: WAGENER, D.J.TH. - De geschiedenis van de oncologie. 1st ed., 2nd printing.
239116: WAGENFELD, L. [& W.F.STEYGERWALT]. - De bekwame veearts. Volledig handboek der genees- en verloskunde van het vee. Bevattende een grondig en gemakkelijk te begrijpen onderrigt, tot herkenning, behandeling en genezing van de ziekten en gebreken der paarden, koeijen, schapen, varkens, honden enz. Naar den 9den zeer vermeerderden en verbeterden druk bewerkt door W.F. Steygerwalt.
39868: WAGENFELD, WILHELM. CATALOGUS 1961. - Wagenfeld. Ontwerper en fabriek werken voor dagelijks gebruik.
250080: WAGENFELD, MARJA. - De verdwenen Plantage. Hoe een Amsterdamse buurt veranderde en toch zichzelf bleef.
243137: WAGENINGEN, J.C. VAN. - Die Astrologie ihre Bedeutung und Tragweite.
222363: WAGENINGEN, ELS VAN. - Geldersekade tussen Waag en Schreierstoren.
63894: WAGER, VINCENT A. - The frogs of South Africa.
166056: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
278766: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
242009: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. - Thresoor der zeevaert.
120959: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. (INTROD.). - Lucas Janz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de 16e en het begin van de 17e eeuw.
260098: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Spieghel der zeevaerdt. Leyden 1584-1585.
281162: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
226010: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Spieghel der zeevaerdt.
260003: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
250967: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Lucas Janszoon Waghenaer. Sa vie et son Spieghel der Zeevart.
247121: WAGLER, ERICH. - Die Tierwelt Mitteleuropas. Band II/2a : Crustacea (Krebstiere).
258732: WAGMAN, ROBERT. - Inni di Epidauro.
241949: WAGNER, OTTO. POZZETTO, MARCO. - Otto Wagner. Architettura moderna.
270056: WAGNER, FRIEDRICH. - Marienbilder. Für Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst, gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen.
17384: WAGNER, A. & DR.PAESSLER. - Handbuch für die gesamte Gerberei und Lederindustrie. Ergänzungsband.
189467: WAGNER, OTTO. SCHÖNTHAL, OTTO. - Das Ehrenjahr Otto Wagners and der K.K. Akademie der bildenden Künste in Wien. Arbeiten seiner Schüler, Projekte, Studien und Skizzen.
205461: WAGNER, OTTO. - Die Baukunst unserer Zeit dem Baukunstjünger ein Führer auf diesem Kunstgebiete.
139964: WAGNER, OTTO. - Otto Wagner. Esquisses projects constructions.
242280: WAGNER, KATHRIN. - Rostocker Retabelkunst im 15. Jahrhundert.
60149: WAGNER, OTTO. GERETSEGGER, HEINZ & M.PEINTNER. - Otto Wagner 1841-1918. The expanding city the beginning of modern architecture.
212646: WAGNER, OTTO. GRAF, OTTO ANTONIA. - Die vergessene Wagnerschule.
248754: WAGNER-RIEGER, RENATE. - Historismus und Schloßbau.
243219: WAGNER, RICHARD. KOSS, JULIET. - Modernism after Wagner.
170105: WAGNER, OTTO. - Villen Wohn- und Geschäftshäsuser Interrieurs. Ausgeführte Bauten.
218056: WAGNER, RICHARD - Semantisierte Sinnlichkeit. Studien zur Rezeption und Zeichenstruktur der Leitmotivtechnik Richard Wagners.
164201: WAGNER-RIEGER, RENATE. - Die italienische Baukunst zu Beginn der Gotik.
276406: WAGNER, HENRY R. - The Plains and the Rockies. A Bibliography of original Narratives of Travel and Adventure 1800-1865.
275042: WAGNER, DONALD B. - Iron and steel in ancient China.
145124: WAGNER, OTTO. KATALOG 1963. - Otto Wagner. Das Werk des Architekten.
145126: WAGNER, OTTO. KATALOG 1963. - Otto Wagner. Das Werk des Wiener Architekten 1941-1918.
83637: WAGNER, MONIKA. - Allegorie und Geschichte. Ausstattungsprogramme öffentlicher Gebäude des 19.Jahrhunderts in Deutschland. Von der Cornelius-Schule zur Malerei der Wilhelminischen Ära.
273041: WAGNER, WOLF-DIETRICH. - Die Fregatten Peter und Paul und Heiliger Paul. Mit fünf Plänen zu den Fregatten.
83911: WAGNER, JOHANN PETER. TRENSCHEL, HANS-PETER. - Die kirchlichen Werke des Würzbuger Hofbildhauers Johann Peter Wagner. (Diss.)
218952: WAGNER, HERMANN. - Illustrierte Deutsche Flora. Eine Beschreibung der in Deutschland und der Schweiz einheimischen Blütenpflanzen und Gefässkryptogamen. 2. aufl.
77695: WAGNER, H. - Het dierenrijk. Naar het Hoogduitsch door T.C.Winkler.
11478: WAGNER, FRIEDRICH. - Aus bayerns Frühzeit. Friederich Wagner zum 75. Geburtstag. Herausg. von J.Werner.
157240: WAGNER, C.W. - Sur les Ostracodes du Quaternaire récent des Pays-Bas et leur utilisation dans l'étude geólogique des dépôts Holocènes.
205014: WAGNER, F.G. - Bibliotheca Bibliographica Librorum Sedecimi Saeculi.
95171: WAGNER, H. - Het dierenrijk. Naar het Hoogduitsch door T.C.Winkler.
155076: WAGNER, ALBRECHT. - Über den Mönch von Heilbron.
242429: WAGNER-ROLLINGER, CAMILLE. - Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limitrophes). I: Rhopalocera - Sphingoidea. Bombycoidea. II: Arthropoda, Hexapoda. Lepidoptera Noctuoidea. III: Arthropoda, Hexapoda. Lepidoptera Geometroidea.
29584: WAGNER, FRANZ. MÜHLMANN, KAJ. - Stadterhaltung und Stadterneuerung in Salzburg, an Beispielen der Restaurierungen Franz Wagners.
280753: WAGNER, RICHARD. PREETORIUS, EMIL. - Vom Bühnenbild bei Richard Wagner.
72642: WAGNER, OTTO. SCHÖNTHAL, OTTO. - Das Ehrenjahr Otto Wagners and der K.K. Akademie der bildende Künste in Wien. Arbeiten seiner Schüler, Projekte, Studien und Skizzen.
215041: WAGNER, FRIEDRICH, A.O. - Raetia (Bayern südlich des Limes) und Noricum (Chiemseegebiet). Aus dem Nachlaß von Friedrich Wagner bearb. von Gustav Gamer und Alfred Rüsch.
268041: WAGNER, PETER. - Eros revived. Erotica of the Enlightment in England and America.
193285: WAGT, WIM DE. - Architectuur op Leiduin 1853-1995. Functionaliteit en verbeelding. De gebouwen van Gemeentewaterleiding nabij de Amsterdamse Waterleidingduinen.
245173: WAGTENDONK, K. - Fasting in the Koran.
201977: WAHLBERG, JOHAN AUGUST. CRAIG, ADRIAN A.O. - Johan August Wahlberg. Travel Journals (and some letters). South Africa and Namibia / Botswana 1838-1856.
7054: WAHLE, ERNST. - Studien zur Geschichte der prähistorischen Forschung.
159346: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde: Afrique - Amérique.
159355: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Europe.
198030: WAHLEN, SÖLVE. - Studia critica in Declamationes Minores quae sub nomine quintiliani feruntur.
191492: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Asie.
250119: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde.
159347: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Asie.
245949: WAHLERT, GERD VON. - Molche und Salamander.
247110: WAHLERT, GERD VON. -
155477: WAHLGREN, EINAR. - Diptera 2. Andra underordningen: Flugor Cyclorapha.
278519: WAHLMAN, MAUDE. - Ceremonial Art of West Africa. From the Victor DuBois Collection.
211291: WAIBOER, A.J. E.O. - 100 jaar Waard en Groet 1844-1944.
222459: WAILLY, CHARLES DE. - Charles de Wailly. Peintre architecte dans l'Europe des Lumières.
260114: WAILLY, CHARLES DE. MOSSER, MONIQUE, A.O. (EDIT.). - Charles de Wailly. Peintre architecte dans l'Europe des lumières.
238752: WAILLY, M.NATALIS. - Éléments de Paléographie pour servir à l'étude des Documents inédits sur l'Histoire de France.
207250: WAKABAYASHI, ISAMU. CATALOGUE 1987-1988. - Isamu Wakabayashi.
121990: WAKEFIELD, HUGH. - Nineteenth century british glass.
127243: WAKEFIELD, E.J. - Adventure in New Zealand, from 1839 to 1844; ...
272274: WAKEMAN, FREDERIC & CAROLYN GRANT. - Conflict and Control in Late Imperial China.
167726: WAKKER, GERRY. - Conditions and conditionals. An investigation of ancient Greek.
239525: WAKOLBINGER, MANFRED. - Bottomtime.
273759: WAL, JOHAN VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
234037: WAL, JOHAN VAN DER. - De ondergang van de Simon Bolivar. Het dramatische verhaal van de ramp met nog nooit gepubliceerd foto- en archiefmateriaal.
36604: WAL, S.L.VAN DER, A.O. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950.
266632: WAL, SJOUKJE VAN DER. - Negative Polarity Items & Negation. Tandem Acquisition. (Diss.)
219955: WAL, JOHAN VAN DER. - Gebleven. Harlinger zeelieden in WO II.
84085: WAL, TJ.VAN DER & J.W.SCHNEIDER. - De jachtwet. 3e dr.
217645: WAL, S.L.VAN DER, A.O. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950.
161840: WAL, COEN VAN DER. - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders.
222914: WAL, JOHAN VAN DER. - 'We vieren het pas als iedereen terug is'. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
23213: WAL, J.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
235857: WALAARDT, TYCHO. - Geruisloos inwilligen. Argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994.
277895: WALASZEWSKA, E. & A.PISKORSKA - Relevance Theory. More than Understanding.
252798: WALBE, BRIGITTE. - Studien zur Entwicklung des allegorischen Porträts in Frankreich von seinen Anfängen bis zur Regierungszeit König Heinrichs II.
193424: WALBERG, GISELA. - Provincial Middle Minoan pottery.
89654: WALBERG, GISELA. - Kamares. A study of the character of palatial middle Minoan pottery.
221026: WALBERG, GISELA. - Tradition and Innovation. Essays in Minoan Art.
250083: WALBERG, GISELA. - Middle Minoan III - A Time of Transition.
176554: WALBERG, GISELA. - Excavations on the Acropolis of Midea. Results of the Greek-Swedish excavations. I: The Excavations on the Lower Terraces 1985-1991.
261091: HAGEN-JAHNKE & R.WALBURG, - Early modern Gold Coins. From the Deutsche Bundesbank Collection.
276035: WALCH. HILDEBRAND-NICKERL, L., A.O. - Chronik der Familien Walch.
84349: WALCHER, ALFRED VON. - Burg Kreuzenstein an der Donau. Mit einer historischen Einbegeleitung von J. Ritter von Paukert.
225057: WALCHEREN, E.W.F.VAN. - Eene reis naar de Bovenstreken van Boeloengan (Midden Borneo) (1905-1906).
219215: WALCKENAER, C.A. - Recherches géographiques sur l'intérieur de l'Afrique septentrionale.... L'histoire des voyages entrepris ou exécutés jusque'à ce jour... Analyse géogr. des intéraires de Tripoli Timbuctu et de Tripoli à Cachenah p. le Cheyk-Hagg Cassem et p. Mohammed, ... et un appendice contenant siverse intérraires qui ont été analysés sands cet ouvrage.
245323: WALCKER-MAYER, WERNER. - Opus 5300. Die neue Orgel im Konzertsaal der Gesellschaft der Musikfreunde Wien.
279265: WALDBAUM, JANE C. - Metalwork from Sardis: the finds through 1974.
215817: WALDBAUM, JANE C. - From Bronze to Iron. The transition from the Bronze Age to the Iron Age in the Eastern Mediterranean.
56538: WALDBAUM, JANE C. - Metalwork from Sardis: the finds through 1974.
190404: WALDBURG-ZEIL, KARL VON. BRUSTGI, FRANZ GEORG. - Forschungsreisen des Grafen Karl von Waldburg-Zeil nach Spitzbergen und Sibirien 1870, 1876, 1881.
144263: WALDE, CH.H. - Der praktische Tischler. Handbuch für Bau- und Möbeltischler. 3.verb. und verm. Aufl.
10688: WALDEN, HOWARD DE. - Banners standards and badges from a Tudor mansucript in the College of Arms.
79179: WALDEN, HOWARD DE. - Some feudal lords and their seals.
261823: WALDERSEE, ALFRED. MEISNER, HEINRICH OTTO. - Denkwürdigkeiten des General-Feldmarschalls Alfred Grafen von Waldersee.
153463: WALDHAUER, OSKAR. - Die antiken Skulpturen der Ermitage. Teil 2.
264030: WALDHEIM, CHARLES & K.RÜEDI RAY. - Chicago Architecture. Histories, Revisions, Alternatives.
62042: WALDMAN, E. - Die gotischen Skulpturen am Rathaus zu Bremen und ihr Zusammenhang mit kölnischer Kunst.
278091: WALDMÜLLER, FERDINAND GEORG. RENNHOFER, MARIA. - Ferdinand Georg Waldmüller. 1793 Leben und Werk 1865.
175531: WALDMÜLLER, FERDINAND GEORG. ROESSLER, ARTHUR & G.PISKO. - Ferdinand Georg Waldmüller. Sein Leben, sein Werk und seine Schriften.
230754: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld. [4th edit.]
232969: ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE. BEGRÜNDER VON ALEXANDER WALDOW. - Band 50, 1913. Heft 1, Heft 6 & Heft 11/12.
181853: WALDREN, WILLIAM H. - The Balearic Pentapartite division of Prehistory.
57643: WALDSCHMIDT, ERNST. - Indologen-Tagung, 1959. Verhandelungen der indologischen Arbeitstagung in Essen-Bredeney, Villa Hügel. 13.-15. Juli, 1959.
190929: WALDSEEMÜLLER, MARTIN. FISCHER, J. & F.R.VON WIESER. - Die älteste Karte mit dem Namen Amerika aus dem Jahre 1507 und die Carta Marina aus dem Jahre 1516 des M. Waldseemüller (Ilacomilus) / The oldest map with the name America and the carta marina of the year 1516 by M. Waldseemüller (Ilacomus) / hrsg. von Jos Fischer und Fr. R. v. Wieser.
11258: WALDSTEIN, CHARLES & L.SHOOBRIDGE. - Herculaneum past present & future.
254742: WALENKAMP, J.H.C. - The Asteroids of the Coastal Waters of Surinam.
254741: WALENKAMP, J.H.C. - Asteroidea (Echinodermata) from the Guyana Shelf.
254738: WALENKAMP, J.H.C. - Systematic and Zoogeography of Asteroidea from the Guyana Shelf.
225151: ROYAL COMMISSION ON ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS IN WALES. - An Inventory of the Ancient Monuments in Glamorgan. Vol. I: Pre-Norman. Part I: The Stone and Bronze Ages. Part II: The Iron Age and the Roman Occupation. Part III: The Early Christian Period.
136632: WALEY, ARTHUR. - The year book of oriental art and culture 1924-25.
251554: WALGRAEVE, WILLY. A.O. - 100 Flandriens van Oost-Vlaamse Leiestreek.
86952: WALICKI, MICHEL. - La peinture d'autels et de retables en Pologne au temps des Jagellons.
230843: WALIG, J. - Krommenie toen en nu.
195822: WALINGA, JAAP & TH. VAN DIJK. - Wevers in Woldere. 150 jaar Linnenweverijen van Dijk & Zn.
228283: WALKER, BENJAMIN. - Hindu World. An encyclopedic survey of Hinduism.
41331: WALKER, WINSLOW M. - The Troyville Mounds Catahoula Parish, LA
149019: WALKER, D. & R.G.WEST. - Studies in the vegetation history of the British Isles.
264196: WALKER, ENRIQUE., A.O. RIEDIJK, MICHIEL. (EDITED). - Architecture as a craft. Architecture, drawing, model and position.
257639: WALKER, TOM. ANSEL, RUTH. - Story teller. Art direction by Ruth Ansel.
69336: WALKER, EGBERT H. - Flora of Okinawa and the Southern Ryukyo Islands.
208733: WALKER, ANTHONY R. - Farmers in the hills. Ethnographic notes on the Upland Peoples of North Thailand.
164330: WALKER, EMIL. - Der Monolog im höfischen Epos. Stil- und literaturgeschichtliche Untersuchungen.
233178: WALKER, SYDNEY F. - Electric lighting for marine engineers. How to light a ship by the electric light and how to keep the apparatus in order.
250456: WALKER, J.T. - The Lu River of Tibet; is it the Source of the Irawadi or the Salwin?
236300: WALKER, KARA. CATALOGUE 1997. - Kara Walker.
238007: WALKER, SUSAN & P.HIGGS. - Cleopatra of Egypt from history to myth.
268900: WALL, JEFF. - Jeff Wall. Tableaux Pictures Photographs 1996-2013.
273451: WALL, V.I.VAN DE. - Batavia's oude landhuizen.
26320: WALL, V.I.VAN DE. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
187662: WALL, HENNING. - Albula. Schlagader Graubündens.
281210: WALL, V.I.VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I (all publ.). 2e verm. dr.
51384: WALL, J.W.M.V.D. - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
235408: WALL, ERNESTINE VAN DER & WESSELS, LEO (EDIT.). - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850.
10821: WALL, V.I.VAN DE. - De Nederlandsche oudheden in de Molukken.
231224: WALL, V.I.VAN DE. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
279163: WALLAARDT SACRÉ, H., A.O. - Vijf-en-twintig jaar Luchtvaart in Nederland.
278457: WALLACE, FREDERICK W. - In the Wake of the Wind-Ships. Notes, Records and Biographies pertaining to the Square Rigged Merchant Marine of British North America.
262115: WALLACE, IAN. - Beguiled by Birds. Ian Wallace on British Birdwatching.
146527: WALLACE, HEWNRY A. & N.BRESSMAN. - Corn and corn crowing. 4th edition.
88414: WALLACE, ROBERT A. - The ecology and evolution of animal behavior.
22287: WALLACE, DAVID RAINS. - Life in the balance. Companion to the Audubion television specials.
18132: WALLACE, DAVID RAINS. - Life in the balance. Companion to the Audubon television specials.
144966: WALLACE, DAVID R. - The monke's bridge. Mysteries of evolution in Central America.
20034: WALLACE [COLLECTION]. WATSON, FRANCIS.J.B. - Furniture. Text with historical notes and illustrations.
94862: WALLACE [COLLECTION]. MANN, JAMES. - Wallace Collection Catalogues. European arms and armour. Text with historical notes and illustrations by James Mann. [SET].
94663: WALLACE [COLLECTION]. CATALOGUE 1962. MANN, JAMES. - European arms and armour. Text with historical notes and illustrations. I: Armour. II: Arms.
8414: WALLACE [COLLECTION]. WATSON, FRANCIS.J.B. - Furniture. Text with historical notes and illustrations.
279447: WALLACE, DILLON. - The Long Labrador Trail.
257590: WALLAERT, MARTIN. JOLE, MARCEL VAN. - Wallaert.
102872: WALLE, J.VAN DE. - De Nederlandse Antillen. Land volk cultuur.
266153: WALLE, HEINRICH. [ED.] - Sturmpanzerwagen A7V - Vom Urpanzer zum Leopard 2. Ein Beitrag zur Militär- und Technikgeschichte.
279267: WALLE, B.VAN DE. - La Transmission des textes littéraires égyptiens avec une Annexe de G. Posener.
250623: WALLE, B.VAN DE. - Le Mastaba de Neferirtenef aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles. Notice sommaire.
255154: WALLE, B.VAN DE. - La Transmission des textes littéraires égyptiens avec une Annexe de G. Posener.
235933: WALLE, BAUDOUIN VAN DE. - La Chapelle funéraire de Neferirtenef.
144749: WALLÉN, PER-E. - Die Klage gegen den Toten im Nordgermanischen Recht.
134348: WALLENIUS, ANNA-BRITTA. - Africana Suecana 1945-1965. An analytical approach to Swedish printed material on Africa.
270784: WALLER, RENZ. - Der wilde Falk ist mein Gesell.
197624: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste interesttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins Tafelen van Interest.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

5/30