Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48623: VOS, J.A.DE & G.J.BLANKENA. - Winter, lente, zomer, herfst. 108 planten en dieren in kleuren.
283046: VOS, ARENT. - Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde. Resultaten van het waardestellend onderzoek.
276855: VOS, CORNELIS DE. MULS, JOZEF. - Cornelis de Vos, schilder van Hulst.
220819: VOS, MA[A]RTEN DE. ZWEITE, ARMIN. - Marten de Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geschichte der Antwerpener Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
282770: VOS, MARIETTE. - Synopsis del repertorio ornamentale di pitture e pavimenti di terzo stile. Con un elenco topografico delle pitture.
253123: VOS, ELS DE. - Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig.
249952: VOS, R.L. - Het Balsemingsrituaal van de Apisstier (P. Vindob. 3873).[Diss.].
47419: VOS AZ., G.J. - Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
287440: VOS, A., E.A. (RED.). - 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990.
277431: VOS, JAN. HEIN, ARMAND. - Jan Vos. It's not always bright and healthy homes.
204133: VOS, H.B. - Rijtuigen. 1e druk.
240824: VOS, MA[A]RTEN DE. REINCHS, ALDELHEID. - Die Zeichnungen des Marten de Vos. Stillistische und ikonographische Untersuchungen.
245766: VOS, CORNELIS DE. NIEUWDORP, HANS (INTR.). - Portrait de Jan Vekemans. Cornelis de Vos.
263166: VOS, P.D.DE. - De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795.
225836: VOS, JACOB DE. KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE. - Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) and the journals he drew for his children. / Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen.
270149: VOSE, ROBIN. - Dominicans, Muslims and Jews in the Medieval Crown of Aragon.
97821: VOSKUIL, R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad.
97813: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [2e herz. druk].
237775: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [3e druk].
203489: VOSKUIL, JOHAN JACOB. CATALOGUE 1952. - J.J.Voskuil exposeert in eigen atelier.
287442: VOSKUIL, J.J. - Het bureau. Deel 1-7.
200299: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [1e druk].
249891: VOSMAER, G.C.J. - The Sponges of the Bay of Naples, Porifera incalcaria.
199199: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een zeer fraaiën, zeldzaamen, of misschien geheel onbekenden Amerikaanschen langstaartigen Ys-Vogel [...]. Herwaarts gebragt uit de Hollandsche volksplanting de Berbice [...].
199192: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van den Amerikaanischen Rots-Haan, Zynde een wonder-schoone en nog weinig bekende Vogel overgebragt uit Suriname.
199197: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van twee zeer fraaie, kortstaartige Oost-Indische Ys-Vogeltjes beiden voorzien met twee voor, en eenen agter-vinger [...].
73847: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van het nog genoemzaam onbekend Africaansch dier, aan de Kaap De Goede Hoop, bekend onder de verkeerde benaaming van Eland; doch by de Hottentotten aldaar genaamd Canna. [...].
74041: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eener nieuwe soort van kleenen Hartebok, by de Hollandsche volksplanting aan de Kaap de Goede Hoop bekend, onder de benaaming Pronkbok.
199186: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche nog niet beschreeven Slinger-Aap-Soort, genaamd de Fluiter, uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
205257: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een genoegzaam nog onbekend en allersierlykst Bokje, 't welk wy om deszelfs fraaije en fyne gestalte noemen, het Guineesche Juffer-Bokje.
199185: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een geheel nieuwe of onbekende soort van amerikaansche langstaartachtige, en eekhoornachtige klaauwen hebbende Wezel, Potto genaamd, overgebragt uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
74046: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van de nog genoegzaam onbekende en een der grootste soort van Harte-Bokken, genaamt Coudou; van de Kaap de Goede Hoop.
162255: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van Materialen en hun eigenschappen.
156863: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van Materialen en hun eigenschappen.
14176: VOSMAER, CAREL. BOIJENS, JAN P. - Mr. Carel Vosmaer. (Diss.)
199195: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche Langstaartige Aap-Soort, by den Inlander gewoonlyk genaamd Quatto, en bij de Hollanders Bosch-duivel, of Slingeraap. Uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
26999: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een verwonderbaar fraai Amerikaansch Ys-Vogeltje, ...
73855: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Afrikaansche nog niet beschreeven Kat-soort genaamd Bizaan-kat, op de Kaap De Goede Hoop vallende.
74048: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van de nog genoegzaam onbekende en allersierlykst Bokje, [...] het Guineesch Juffer-Bokje.
236003: VOSMEER, MIRJAM SIMONE. - Videogames en Gender. Over spelende meiden, sexy avatars en huiselijkheid op het scherm.
39475: VOSS, G. - Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach. Amtsgerichtsbezirk Eisenach. Die Wartburg.
27010: VOSS, HERMANN. - Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz.
83853: VOSS, KNUD. - Piazza Navona. Arkitektur og milieu.
100631: VOSS, EDWARD G. - Michican Flora. I: Gymnosperms and Monocots.
209581: VOSS, EDWARD G. - Michigan Flora. II: Dicots (Saururaceae-Cornaceae).
225669: VOSS, HERMANN & ANDREA G.DE MARCHI. - La Pittura del Barocco a Roma.
249595: VOSSEN, JAN VAN DER. BIRNIE, AMMABELLE & J.WIERINGA. - Jan van der Vossen. Gevonden oeuvre.
127453: VOSSEN, RÜDIGER & W.EBERT. - Marokkanische Töpferei. Töpferorte und -zentren. Eine Landesaufnahme (1980). / Poterie Marocaine. Localités de potiers et centres de poterie. Un inventaire sur tout le pays (1980).
246550: VOSSEN, ANDRÉ VAN DER. NIERMEYER, MARIETTE, A.O. - André van der Vossen.
259931: VOSSIUS, GERARDUS JOHANNES. RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
110951: VOSTCHININA, A. - Le portrait romain. Album et catalogue illustré de toute la collection. (Musée de l'Ermitage).
105447: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra. (Diss.)
275009: VOTH, HANSJÖRG. KATALOG 1987. - Zeichen der Erinnerung. Arbeiten von 1973-1986. Fotos Ingrid Amslinger.
229348: VOUGA, PAUL. - La Tène. Monographie de la station publiée au nom de la commission des fouilles de la Tène.
275244: TOUT POUR VOUS. - 1938. Hiver I.
275251: TOUT POUR VOUS. - 1937. Hiver.
35536: VOÛTE, A.M. & P.H.C.LINA. - Bescherming van vleermuizen.
148984: VOÛTE, A.M. & C.SMEENK. - Vleermuizen.
189127: VOUTIRAS, EMMANUEL. - [Dionysofontos Gamoi]. Marital life and magic in fourth century Pella.
272112: VOUTSAKI, SOFIA & S, M.VALAMOTI. - Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World. Towards a Better Intergration of Archaeology and Science.
247918: VOYATZIS, MARY E. - The early sanctuary of Athena alea at Tegea and other archaic sanctuaries in Arcadia.
256826: VOYKOWITSCH, BERNHARD. - Castiglione 1796. Napoleon repulses Wurmser's first attack
235546: VOZA, GIUSEPPE. - Nel segno dell'antico. Archeologia nel territorio di Siracusa.
209913: VRANCKEN, RIK. - Snellere Duiven.
209935: VRANCKEN, RIK. - Gezondheidszorgen bij de sportduif.
248673: VRANDE, L.G.W.VAN DE. - Ons groot Avontuur. Met 2-14 R.I. Bataljon Zeeland naar Indië.
100544: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Geschiedenis van Gooiland deel IV: De Nieuwste Geschiedenis, 1925-1975.
254437: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Sint Jan. De Sint Jansprocessie van Laren in het Gooi. De ontwikkeling van sint Jansfeest tot Sacramentsprocessie.
182987: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Kinderspelen in het Gooi.
160125: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden - Boekweit en bijen - Kerken en kloosters - Weversheiligen.
158535: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - De historie van de vesting Naarden.
268856: VRANKRIJKER, A.C.J. E.A. - Naarden in oude ansichten. Deel 1. 2e druk.
223015: VREDEMAN DE VRIESE, JOH. - Recueil de Caryatides.
223012: VREDEMAN DE VRIESE, JOH. - Recueil de Facades, Pignons, Lucarnes, cheminées et détails d'architecture.
286672: VREDEMAN DE VRIESE, PAUL. - Verscheyden schrynwerck als portalen, kleerkasten, buffetten, ledikanten, tafels, kisten, stoelen, bancken, schabellen, hantdoex-rollen, glasborden en veel andre soorten van wercken / alles seer aerdich geordeneert en geteyckent door den konstrycken wyt-vermaerden Paulus Vredeman de Vriese. Plusieurs menuiseries comme portaulx, garderobbes, buffets, chalicts, tables, arches, selles, bancs, escabelles, rouleaux a pendre touailles, casses a verres, et beaucoup d'autres sortes d'ouvrages / le tout fort artistement adjencé et marqué par Paul Vredeman de Vriese
229735: VREDEMAN DE VRIES, HANS. KARSTKAREL, PETER. - Perspective. Deel I (1604) en deel II (1605) / Part I (1604) and part II (1605). Toegelicht door / Explained by Peter Karstkarel.
250308: VREDEN, MARTIN VAN., WEELDEN, DIRK VAN., A.O. - Martin van Vreden. Works 1990-1993.
92007: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld.
36166: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
242406: VREDENBERG, JAN. - Monumentengids Scherpenzeel.
205495: VREDENBERG, JAN. - 'Trotse Kastelen en Lichtende Hallen'. Architectuur van electriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
115808: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850.
188313: VREDENBERG, J. - Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965.
28894: VREDENBREGT, JACOB. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië. (Diss).
83236: VREDENBURG, E.W. - Observations on the shells of the family Doliidae.
67192: VREDENDUIN PZ., J. - De overstrooming van Januari 1916 en hare gevolgen voor den polder Westzaan.
85750: VREDENDUIN PZ., J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
60882: VREDENDUIN PZ., J. - Het archief van de Nederduitsch Herv. gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente.
282373: VREEBURG, JULIËTTE. - Leven in Leidschendam van 1900 tot nu.
178226: VREEDE, MISCHA DE. - Binnen en buiten.
151453: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Parda. A study of moslim women's life in Northern India.
175781: VREEKEN, ROB. - Russische buurt. Stadsvernieuwing 1970-1985.
227352: VREEKEN, HUBERT, A.O. - Goud en zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdams Historisch museum.
221625: VREEKEN, HUBERT. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
246575: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. - 's'-Graveland in woord en beeld.
246574: VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER (V.V.V.). - Gids voor Renkum, Heelsum en Doorwerth.
124556: VREESWYCK, GOOSSEN VAN. PEETERS, F.A.H. - Een 17-de eeuwse bergmeester en alchymist. [Uitg. door: F.A.H. Peeters].
275751: VREEZE, NOUD DE. - Lange lijnen in de stadsontwikkeling. De ontwikkeling van Amersfoort 1945 - 2010.
240284: VREUGDENHIL, COBY. - Psychiatric disorders among incarcerated male adolescents in the Netherlands. (Diss.)
72331: VREUGDENHIL, A. - Koningen scheepsbouwers en zeevaarders.

Next 100 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

4/4