Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
72812: VOS, CORNELIS DE. MULS, JOZEF. - Cornelis de Vos, schilder van Hulst.
243166: VOS, HANS. - Onze vliegers in mei 1940.
191414: VOS, J. DE. - The endemic Pleistocene deer of Crete.
254036: VOS LEIBBRANDT, H.C. - Resolutiën van den Commandeur en Raden van het Fort de Goede Hoop 1652-1662.
195896: VOS, MARIETTE. - L'egittomania in pitture e mosaici romano-campani della prima età imperiale.
290903: VOS, A., E.A. (RED.). - 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990.
177010: VOS VAN STEENWIJK. VOS VAN STEENWIJK, A.N. DE. - Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse Adel.
184336: VOS, LUC DE. - A Systematic revision of the African Schilbeidae (Teleostei, Siluriformes), with an annotated bibliography.
273992: VOS VAN STEENWIJK, A.N. DE. - Het Marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog.
263166: VOS, P.D.DE. - De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795.
83059: VOS, P.D.DE. - Het stadhuis te Zierikzee.
55312: VOS, J.A.DE & G.J.BLANKENA. - Plant en dier in onze stad. 112 planten en dieren in kleuren.
48623: VOS, J.A.DE & G.J.BLANKENA. - Winter, lente, zomer, herfst. 108 planten en dieren in kleuren.
289559: VOS, ELS. CAUWENBERGE, JOHAN VAN. - Els Vos.
276855: VOS, CORNELIS DE. MULS, JOZEF. - Cornelis de Vos, schilder van Hulst.
220819: VOS, MA[A]RTEN DE. ZWEITE, ARMIN. - Marten de Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geschichte der Antwerpener Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
282770: VOS, MARIETTE. - Synopsis del repertorio ornamentale di pitture e pavimenti di terzo stile. Con un elenco topografico delle pitture.
253123: VOS, ELS DE. - Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig.
249952: VOS, R.L. - Het Balsemingsrituaal van de Apisstier (P. Vindob. 3873).[Diss.].
47419: VOS AZ., G.J. - Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
277431: VOS, JAN. HEIN, ARMAND. - Jan Vos. It's not always bright and healthy homes.
204133: VOS, H.B. - Rijtuigen. 1e druk.
30459: VOS, MARIA FREDERIKA. - Scythian archers in Archaic attic vase-painting.
99204: VOS JACOBSZOON, JACOB DE. CARASSO, DEDALO. (ED.). - Helden van het vaderland. Onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863.
245766: VOS, CORNELIS DE. NIEUWDORP, HANS (INTR.). - Portrait de Jan Vekemans. Cornelis de Vos.
288724: VOS, MARIETTE DE. - Rus Africum. Terra Acqua olio nell'Africa settentrionale. Scavo e Ricognizione nei Dintorni di Dougga (alto Tell-Tunisino).
287440: VOS, A., E.A. (RED.). - 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990.
35528: VOS, H.B. - Rijtuigen en sleden in het Nationaal Rijtuigmuseum.
97813: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [2e herz. druk].
237775: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [3e druk].
203489: VOSKUIL, JOHAN JACOB. CATALOGUE 1952. - J.J.Voskuil exposeert in eigen atelier.
200299: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad. [1e druk].
199191: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene fraaije Oost-Indische Papegaay-Soort, de groote Purper-Roode Loeri genaamd, in Ceylon vallende.
249891: VOSMAER, G.C.J. - The Sponges of the Bay of Naples, Porifera incalcaria.
199121: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene geheel nieuwe of onbekende soort van Oostindischen grooten en langstaartigen vliegenden eekhoorn; van de Molukkische of Philipynsche eilanden.
199199: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een zeer fraaiën, zeldzaamen, of misschien geheel onbekenden Amerikaanschen langstaartigen Ys-Vogel [...]. Herwaarts gebragt uit de Hollandsche volksplanting de Berbice [...].
199193: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eenen fraaien Amerikaanschen Lyster, Quereiva genaamd, in Brasil vallende [...].
199181: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van twee verschillende en voor als nog zeer weinig bekende Platstaart Slangen, zynde de Bruin-rug uit Mexico, en de Geringde uit de Indische Zeen.
199192: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van den Amerikaanischen Rots-Haan, Zynde een wonder-schoone en nog weinig bekende Vogel overgebragt uit Suriname.
199197: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van twee zeer fraaie, kortstaartige Oost-Indische Ys-Vogeltjes beiden voorzien met twee voor, en eenen agter-vinger [...].
73847: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van het nog genoemzaam onbekend Africaansch dier, aan de Kaap De Goede Hoop, bekend onder de verkeerde benaaming van Eland; doch by de Hottentotten aldaar genaamd Canna. [...].
74041: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eener nieuwe soort van kleenen Hartebok, by de Hollandsche volksplanting aan de Kaap de Goede Hoop bekend, onder de benaaming Pronkbok.
199186: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche nog niet beschreeven Slinger-Aap-Soort, genaamd de Fluiter, uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
205257: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een genoegzaam nog onbekend en allersierlykst Bokje, 't welk wy om deszelfs fraaije en fyne gestalte noemen, het Guineesche Juffer-Bokje.
199185: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een geheel nieuwe of onbekende soort van amerikaansche langstaartachtige, en eekhoornachtige klaauwen hebbende Wezel, Potto genaamd, overgebragt uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
74046: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van de nog genoegzaam onbekende en een der grootste soort van Harte-Bokken, genaamt Coudou; van de Kaap de Goede Hoop.
199187: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een tot nu toe onbekende vijfvingerige Luiaard-Soort, in Bengaalen vallende.
162255: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van Materialen en hun eigenschappen.
156863: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van Materialen en hun eigenschappen.
199184: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van de zeer zeldzaame, langstaartige, ruw-geschubde Slang-Hagedis, mogelyk in Africa vallende? Gelyk mede, van de zeldzaame Africaansche Glad-Geschubde Worm-Hagedis van de Kaap de Goede Hoop.
14176: VOSMAER, CAREL. BOIJENS, JAN P. - Mr. Carel Vosmaer. (Diss.)
199183: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van den Oostindischen Krokodillen-Dooder, genaamd Ichneumon, in Bengaalen vallende [...].
199188: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eenen Afrikanischen nog geheel onbekenden Roof-Vogel de Sagittarius genaamd op de Kaap de Goede Hoop vallende.
199195: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche Langstaartige Aap-Soort, by den Inlander gewoonlyk genaamd Quatto, en bij de Hollanders Bosch-duivel, of Slingeraap. Uit de Hollandsche Volksplanting Surinamen.
199202: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een onlangs nieuw ontdekt en nog geheel onbekend soort van Afrikaansch Breedsnuitig Varken, of Bosch-Zwyn [...].
199201: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene sierlyk geteekende, en over het hoofd en hals twee lange zwarte streepen hebbende Surinaamsche Ratelslang.
26999: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een verwonderbaar fraai Amerikaansch Ys-Vogeltje, ...
73855: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaame Afrikaansche nog niet beschreeven Kat-soort genaamd Bizaan-kat, op de Kaap De Goede Hoop vallende.
74048: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van de nog genoegzaam onbekende en allersierlykst Bokje, [...] het Guineesch Juffer-Bokje.
74050: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van de nog genoegzaam onbekende soort van Oostindischen grooten en langstaartigen Vliegende Eekhoorn, van de Molluksche of Philipynsche eilanden.
73860: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van een nieuw viervoetig dier, aan de Kaap De Goede Hoop geheeten: Boschbuffel, en by de Hottentotten aldaar genaam Gnou.
73857: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeer vreemde en geheel nieuwe soort van Afrikaansch Basterd-Mormeldier, zich onthoudende op de steen- of klipbergen van de Kaap De Goede Hoop.
73853: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eenen zeldzaamen Oostindischen nog niet beschreeven Bosch-hond, in Ceylon vallende.
288341: VOSMAER, A. - Beschryving eener nieuwe soort van kleenen Hartebok, by de Hollandsche Volksplanting aan de Kaap de Goed Hoop bekend, onder de benaaming van Pronkok.
288340: VOSMAER, A. - Beschrijving van een verwonderbaar fraai Amerikaansch Ys-Vogeltje hebbende byna geen staart, doch voorzien met twee voor- en agter-vingers. Koomend uit de Hollandsche Volksplanting, genaamd de Berbice.
288339: VOSMAER, A. - Bechryving van een zeldzaam genoemd de ceilonische Kaneelduif.
288338: VOSMAER, ARNOUT. - Beschryving van eene zeldzaamen Afrikanischen nog niet beschreevenen naakthalsigen Nimmerzat of Wulp aan de Kaap de Goede Hoop genoemd Bosch-Kalkoen.
236003: VOSMEER, MIRJAM SIMONE. - Videogames en Gender. Over spelende meiden, sexy avatars en huiselijkheid op het scherm.
39475: VOSS, G. - Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach. Amtsgerichtsbezirk Eisenach. Die Wartburg.
27010: VOSS, HERMANN. - Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz.
83853: VOSS, KNUD. - Piazza Navona. Arkitektur og milieu.
100631: VOSS, EDWARD G. - Michican Flora. I: Gymnosperms and Monocots.
209581: VOSS, EDWARD G. - Michigan Flora. II: Dicots (Saururaceae-Cornaceae).
225669: VOSS, HERMANN & ANDREA G.DE MARCHI. - La Pittura del Barocco a Roma.
249595: VOSSEN, JAN VAN DER. BIRNIE, AMMABELLE & J.WIERINGA. - Jan van der Vossen. Gevonden oeuvre.
127453: VOSSEN, RÜDIGER & W.EBERT. - Marokkanische Töpferei. Töpferorte und -zentren. Eine Landesaufnahme (1980). / Poterie Marocaine. Localités de potiers et centres de poterie. Un inventaire sur tout le pays (1980).
246550: VOSSEN, ANDRÉ VAN DER. NIERMEYER, MARIETTE, A.O. - André van der Vossen.
259931: VOSSIUS, GERARDUS JOHANNES. RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
110951: VOSTCHININA, A. - Le portrait romain. Album et catalogue illustré de toute la collection. (Musée de l'Ermitage).
105447: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra. (Diss.)
275009: VOTH, HANSJÖRG. KATALOG 1987. - Zeichen der Erinnerung. Arbeiten von 1973-1986. Fotos Ingrid Amslinger.
229348: VOUGA, PAUL. - La Tène. Monographie de la station publiée au nom de la commission des fouilles de la Tène.
275244: TOUT POUR VOUS. - 1938. Hiver I.
275251: TOUT POUR VOUS. - 1937. Hiver.
35536: VOÛTE, A.M. & P.H.C.LINA. - Bescherming van vleermuizen.
148984: VOÛTE, A.M. & C.SMEENK. - Vleermuizen.
189127: VOUTIRAS, EMMANUEL. - [Dionysofontos Gamoi]. Marital life and magic in fourth century Pella.
272112: VOUTSAKI, SOFIA & S, M.VALAMOTI. - Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World. Towards a Better Intergration of Archaeology and Science.
247918: VOYATZIS, MARY E. - The early sanctuary of Athena alea at Tegea and other archaic sanctuaries in Arcadia.
235546: VOZA, GIUSEPPE. - Nel segno dell'antico. Archeologia nel territorio di Siracusa.
209913: VRANCKEN, RIK. - Snellere Duiven.
248673: VRANDE, L.G.W.VAN DE. - Ons groot Avontuur. Met 2-14 R.I. Bataljon Zeeland naar Indië.
100544: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Geschiedenis van Gooiland deel IV: De Nieuwste Geschiedenis, 1925-1975.
182987: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Kinderspelen in het Gooi.
160125: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden - Boekweit en bijen - Kerken en kloosters - Weversheiligen.
158535: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - De historie van de vesting Naarden.
223015: VREDEMAN DE VRIESE, JOH. - Recueil de Caryatides.
223012: VREDEMAN DE VRIESE, JOH. - Recueil de Facades, Pignons, Lucarnes, cheminées et détails d'architecture.
286672: VREDEMAN DE VRIESE, PAUL. - Verscheyden schrynwerck als portalen, kleerkasten, buffetten, ledikanten, tafels, kisten, stoelen, bancken, schabellen, hantdoex-rollen, glasborden en veel andre soorten van wercken / alles seer aerdich geordeneert en geteyckent door den konstrycken wyt-vermaerden Paulus Vredeman de Vriese. Plusieurs menuiseries comme portaulx, garderobbes, buffets, chalicts, tables, arches, selles, bancs, escabelles, rouleaux a pendre touailles, casses a verres, et beaucoup d'autres sortes d'ouvrages / le tout fort artistement adjencé et marqué par Paul Vredeman de Vriese
250308: VREDEN, MARTIN VAN., WEELDEN, DIRK VAN., A.O. - Martin van Vreden. Works 1990-1993.
92007: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld.
36166: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
242406: VREDENBERG, JAN. - Monumentengids Scherpenzeel.
205495: VREDENBERG, JAN. - 'Trotse Kastelen en Lichtende Hallen'. Architectuur van electriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
188313: VREDENBERG, JAN. - Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965.
28894: VREDENBREGT, JACOB. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië. (Diss).
83236: VREDENBURG, E.W. - Observations on the shells of the family Doliidae.
67192: VREDENDUIN PZ., J. - De overstrooming van Januari 1916 en hare gevolgen voor den polder Westzaan.
85750: VREDENDUIN PZ., J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
60882: VREDENDUIN PZ., J. - Het archief van de Nederduitsch Herv. gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente.
282373: VREEBURG, JULIËTTE. - Leven in Leidschendam van 1900 tot nu.
151453: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Parda. A study of moslim women's life in Northern India.
259389: VREEDENBURGH, CORNELIS. THOMASSEN, SIGRID. - Cornelis Vreedenburg 1880-1946. Schilder van stad, land en water.
175781: VREEKEN, ROB. - Russische buurt. Stadsvernieuwing 1970-1985.
227352: VREEKEN, HUBERT, A.O. - Goud en zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdams Historisch museum.
221625: VREEKEN, HUBERT. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
246575: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. - 's'-Graveland in woord en beeld.
246574: VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER (V.V.V.). - Gids voor Renkum, Heelsum en Doorwerth.
124556: VREESWYCK, GOOSSEN VAN. PEETERS, F.A.H. - Een 17-de eeuwse bergmeester en alchymist. [Uitg. door: F.A.H. Peeters].
275751: VREEZE, NOUD DE. - Lange lijnen in de stadsontwikkeling. De ontwikkeling van Amersfoort 1945 - 2010.
240284: VREUGDENHIL, COBY. - Psychiatric disorders among incarcerated male adolescents in the Netherlands. (Diss.)
72331: VREUGDENHIL, A. - Koningen scheepsbouwers en zeevaarders.
84093: VRIEND, J.J. - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland.
261289: VRIEND, J.J. - Bouwen. Handboek voor de praktijk van het bouwen. 3r & 1t. edition.
84099: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de historische ontwikkeling van de bouwkunst.
182363: VRIEND, J.J. - Oud-Amsterdamse bouwkunst. Gezien in drie wandelingen onder leiding van J.J.Vriend. [Title on cover: Drie bouwkunstige wandelingen door Amsterdam].
165808: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de historische ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden.
84097: VRIEND, J.J. - Nederland bouwt in natuur- en baksteen.
245718: VRIEND, J.J. - Amsterdamer Schule.
260088: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen III.
257012: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen 1-6.
260086: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen VI.
260089: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen V.
260087: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen II.
125209: VRIENDS, JAN & R.TOLMAN. - Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten.
81210: VRIENDS, MATTHEW M. - The complete Cockatiel. 2nd printing.
171150: VRIENDS, MATTHEW M. - Praktisch handboek kooi- en volìerevogels. Meer dan 200 vogelsoorten.
217907: VRIENDS CZN, THIJS. - Wat houd ik in de tropische voliere? 6e dr.
220297: VRIENDS, THIJS. - Het sierparkietenboek. Koop - Voeding - Teelt - Ziekten.
172197: VRIENDS, THIJS. - Handboek voor de liefhebber van Australische papegaaien en parkieten.
99124: VRIENDS, JAN. - Lief en leed in het loofbos. Grepen uit een levensgemeenschap.
211067: VRIENDS, THIJS. - Prachtvinken houden. Huisvesting, verzorging, voeding en kweek van 125 soorten.
260241: VRIENDT, S.F.L.DE. - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
244647: VRIES, B.M.A.DE. A.O. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000. 3e geh. herziende druk.
232514: VRIES, MAARTEN GERRITSZ. COEN, CORNELIS JANSZOON, PIETER AREND LEUPE, A.O. - Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het noorden en oosten van Japan, volgens het journaal gehouden door C. J. Coen, op het schip Castricum naar het handschrift uitgegeven en met belangrijke bijlagen vermeerderd door P.A. Leupe, met de daarbij behoorende kaart en eenige fac-similés en geographische en ethnographische aanteekeningen, tevens dienende tot een zeemansgids naar Jezo, Krafto en de Kurilen, en stukken over de taal en voortbrengselen der Aino-landen, van P.F. von Siebold.
273117: VRIES, A.B.R. (TOELICHTING). - Prenten van Utrecht.
235837: VRIES, DIRK J.DE (EDIT.). - Sint Salvius op de terpen. Dronrijps heerlijk hoogtepunt.
269733: VRIES, P.J.DE. - Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
225703: VRIES, HENT DE & SAMUEL WEBER. (ED.) - Religion and media.
223121: VRIES, G.M. DE. - Pompen, paapen en kiellichten. De geschiedenis van het loodswezen op de Eems.
220700: VRIES, AUKE DE. - Auke de Vries. Beelden / tekeningen.
278846: VRIES, SIMON DE. - Lusthof der Schrijfkonste.
273821: VRIES, WIM DE. - Zo vaak heb ik haar gedroomd. Verzameld werk.
281188: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL. - Eene Wandeling door den Bijenkorf.
64198: VRIES, HUBERT DE. - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.
76563: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata, geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw. (Diss.)
89968: VRIES, HUGO DE. - Naar Californië.
106870: VRIES, DIRK J.DE. - Bouwen in de late middeleeuwen. Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht.
192447: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
192443: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
153664: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL. - Eene Wandeling door den Bijenkorf.
88765: VRIES, HUGO DE. VEER, P.H.W.A.M. - Leven en werk van Hugo de Vries. (Diss.)
4060: VRIES, R.W.P.DE. [COLLECTION]. - Oud- en Nieuw-Amsterdam. De beroemde verzameling van wijlen den heer R.W.P.De Vries. Geteekende en gegraveerde stadsgezichten en profielen. De regering. Het kerkelijk leven. Feesten, intochten en begrafenissen. De handel. Kunsten en wetenschappen. Medisch Amsterdam. Schouwburgen, plaatsen van vermaak en kermissen. Merkwaardige voorvallen. Portretten. Oude adreskaarten enz. enz. Veiling 1925.
200693: VRIES, ADRIAEN DE. SCHOLTEN, FRITS. - Adriaen de Vries 1556-1626. Keizerlijk Beeldhouwer.
230740: VRIES, HENK DE. (VERT.) - Komediespel van Knisters en Goziedemij (Comedia de Calisto y Melibea). Een eeuwendentoneel in drie dagen en een ochtendschemer algemeen bekend als La Celestina 1500. Toegeschreven aan Fernando de Rojas en anderen gevolgd door de tussenvoegsels van de verlengde versies.
184524: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. 1st ed.
192445: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
231387: VRIES, HUGO DE. SCHRAUWERS, ARNO. - Hugo de Vries. Grondlegger van de moderne evolutiebiologie.
188753: VRIES, TROMP DE. - Er is maar één Urk.
41521: VRIES, TJEERD GS.DE. - Aves Frisicae (Lyst fen Fryske fugelnammen) for it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse.
186434: VRIES, S.P.DE. - Jüdische Riten und Symbole. 2. Aufl.
242763: VRIES, BART DE. - Groninger Kunsenaars 1963-1973.
135648: VRIES, JAAP DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
121390: VRIES, R.W.P.DE. - De blijde inkomsten van vorstelijke personen in Amsterdam, van de zestiende tot de negentiende eeuw.
255336: VRIES, ANNETTE DE. - Duivenvoorde. Bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie.
225934: VRIES, WILLEMIEN B.DE. - Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710).
143661: VRIES, LEONARD DE. - Het boek van Artis om meer te genieten van dieren en dierentuinen.
253078: VRIES, BEN DE. - Pleinen van Nederland.
274603: VRIES, SUSANNE DE. - Traces of joy.
250093: VRIES, HENRIK DE., WESSEM, CONSTANT VAN., VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries & Constant van Wessem. Brieven 1919-1952.
243752: VRIES, SJOERD DE. MERCUUR, THOM & SJOERD DE VRIES. - Sjoerd de Vries.
250092: VRIES, ANNETTE DE. - Ingelijst Werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden.
21380: VRIES, ADRIAEN DE. LARSSON, LARS OLOF. - Adrian de Vries. Adrianus Fries Hagiensis Batavus 1545-1626.
179994: VRIES, MENNO DE. - De grachtengordel van Amsterdam. Een buurt in beeld.
229327: VRIES, BOUDIEN DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
200715: VRIES, W.DE. - De opkomst van Zutphen.
177317: VRIES, THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle.
276716: VRIES, M.J.DE, A.O. - Design Methodology and Relationships witn Science.
17760: VRIES, GERARDUS A.DE. - Paddestoelen (en schimmels).
156517: VRIES, JAN DE. - Rother.
150633: VRIES, JOH.DE. - Hoogovens IJmuiden 1918-1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie.
137204: VRIES, LEONARD DE. - Nederland 1857-1920 gezien door de Stereoscoop.
69440: VRIES, JOH.DE. - Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag.
94791: VRIES, JAN DE. - De wetenschap der volkskunde.
230619: VRIES, B.W.DE. - From Pedlars to Textile Barons. The economic development of a Jewish minority group in the Netherlands.
164459: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw. (Diss.)
167245: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuw.
7341: VRIES, ARY BOB DE. - Het Noord-Nederlandsch portret in de tweede heflt van de 16e eeuw.
197677: VRIES, E.DE. - Landbouw en welvaart in het Regentschap Pasoeroean. Bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java. Deel I: Tekst.
281811: VRIES, DIRK J. & HENRY KRANENBORG. - Onzichtbaar Zwolle. Archeologie en bouwhistorie van de stad.
57781: VRIES, R.W.P.DE. CATALOGUS 1917 - Catalogue d'estampes et de dessins en vente aux prix marques.
200527: VRIES, SJOERD DE. HODEL, RUDY. - Sjoerd de Vries.
243725: VRIES, HENDRIK, DE. STEENBRUGGEN, HAN, A.O. (EDS). - Hendrik de Vries 1896-1989. [ Subtitle: 't Geheimste is geheim gebleven. The most secret is unrevealed].
169029: VRIES, ERWIN DE. - Erwin de Vries. Beeldhouwer - schilder. Sculptor - painter. 50-jarig jubileum / 50th anniversary 1998-1948.
282257: VRIES, DIRK DE. - Beemsterlants caerten.
198848: VRIES, O. E.A. - De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811.
127381: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
17504: VRIES AZ., G.DE. - Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regeering en gedurende de republiek & De Kaart van Hollands Noorderkwarier in 1288.
253617: VRIES, PETRA DE. - Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850-1911.
139784: VRIES, THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie.
250318: VRIES, SCATO DE & SALOMONE MORPURGO. - Bréviaire Grimani de la Bibliothèque de S.Marco à Venise. Reproduction photographique complète. [COMPILATION OF THE FACSIMILE PLATES].
260795: VRIES, AUKE DE. FUCHS, RUDI. A.O. - Auke de Vries. Sculpturen, tekeningen en werken in de openbare ruimte.
54024: VRIES, W.DE. - Groninger plaatsnamen.
283028: TICHELAAR & DE VRIES N.V. - 1660-1960. 300 jaar Makkumer Aardewerk.
255956: VRIES, MAARTEN GERRITSZ. COEN, CORNELIS JANSZOON, PIETER AREND LEUPE, A.O. - Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het noorden en oosten van Japan, volgens het journaal gehouden door C. J. Coen, op het schip Castricum naar het handschrift uitgegeven en met belangrijke bijlagen vermeerderd door P.A. Leupe, met de daarbij behoorende kaart en eenige fac-similés en geographische en ethnographische aanteekeningen, tevens dienende tot een zeemansgids naar Jezo, Krafto en de Kurilen, en stukken over de taal en voortbrengselen der Aino-landen, van P.F. von Siebold.
70587: VRIES, G.DE. - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
234833: VRIES, G.DE (EDIT.). - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Met bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis en een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners.
141336: VRIES, HUGO DE. - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
187949: VRIES, HUGO DE. - Intracellular Pangenesis.
226125: VRIES, HUGO DE. - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich.
279552: VRIES, A.B.DE. - Het Noord-nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw. [Diss.].
246928: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. 3e druk.
222359: VRIES, ANTON L.M. DE. - The merit of ipsative measurement. Second thoughts and minute doubts. (Diss.)
49929: VRIES, VOLKERT DE. - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland.
222990: VRIES, C.A. DE. DONKER, FRITS (INTROD.). - C.A. de Vries. Zeeschilder.
148043: VRIES, LEONARD DE. - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949.
229823: VRIES, THEUN DE. - Verzen. Sheherezade, Verzen van een witten magiër, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica. 1e druk.
228556: VRIES, A.D.DE. - Biografische Aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten.
67912: VRIES, G.DE. - De Kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288.
256804: VRIES, THEUN DE. - Vox Humana. Essays.
184525: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. 2e druk.
282719: VRIES, B.W.DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
222586: VRIES, LEONARD DE. - Het boek van Artis om meer te genieten van dieren en dierentuinen.
224025: VRIES, DIRK DE. - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
272364: VRIES, JAAP DE. - Locuslux.
294754: VRIES, PETER YVON DE. WELLS, JOHN. - Le Pavillon des trois Soeurs. With a Note by Anneke Brassinga & a Linocut by Peter Yvon de Vries.
151530: VRIES, J. DE (ED.). - Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven.
193021: VRIESE, J. - Lijst van alle de wachthuisjes alsmede de loop van de gaande ratelwachts onder de zuider Corps du Garde.
69097: VRIESE, GUIL.H.DE. - Goodenovieae. Ad auctoritatum musei Ceasarei Vindobenensis, Parisiensis
132108: VRIESE, W.H.DE. - Tuinbouw-flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen bevattende de geschiedenis en afbeeldingen van nieuwe of merkwaardige planten, bloemen, vruchten.....
212843: VRIEZE, JAN DE. - De Maasheggen. 2e druk.
247745: VRIEZE, A. - De strijd om de geslachtsnamen.
289579: VRIJALDENHOVEN, FRANS. - De automobielen van Prins Bernhard.
109263: VRIJBERGHE DE CONINGH, EMMY VAN. - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten. Luthers Verpleeghuis Wittenberg - Maarten Lutherhuis - Egbert Duin - Van Brants rushofje - Anna Maria stichting.
206667: VRIJBURG, B. - Het Indische Kippenboek. 3e druk.
206666: VRIJBURG, B. - Het Indische Kippenboek. 3e druk.
265332: VROLIJKS, LUC, A.O. - Wonen à la carte. Werken aan woonmilieus.
255480: VROLIK, W. - Bijdrage tot de natuur- en ontleedkundige Kennis van den Manatus Americanus.
289848: VROLIK, W., A.O. - Berigten betreffende de Asiatische cholera te Amsterdam en in andere deelen des Rijks,.
226911: VROMAN, LEO. HUIZINGA, NIENKE, A.O. (EDS). - Leo Vroman tekenaar.
176986: VROMAN, M. - Studies on the Flora of Curacao and other Caribbean Islands II: The marine algal vegatation of St. Martin, St. Eustatius and Saba.
61126: VROMAN, M. - The marine algal vegetation of St.Martin, St.Eustatius and Saba (Netherlands Antilles). [Thesis].
283813: VROOM, WIM. - Financing cathedral building in the Middle Ages. The generosity of the faithful.
253011: VROOM, CORNELIS. KEYES, GEORGE. - Cornelis Vroom: Marine and landscape artist. [Diss.].
248776: VROOM, CORNELIS. KEYES, GEORGE. - Cornelis Vroom: Marine and landscape artist. Vol. I. [Diss.].
293879: VROOM, N.R.A. - A modest message as intimated by the painters of the Monochrome Banketje.
242405: VROOM, LOES. - Monumentengids Nunspeet.
157295: VROOM, W.H. - De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen. (Diss.)
209992: VROOM, W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm.
219647: VROOM, METO J. - Buitenruimten / Outdoor space. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten in de periode na 1945. / Environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945.
288651: VROONS, ERIK, A.O. - New Dutch Phorography Talent 2012.
258967: VROU, JOHANNES DE & ROMEYN DE HOOGHE. - Caart van de stad Rotterdam, en gezigt langs de Maas, benevens de afbeeldingen van de voornaamste publique gebouwen. Namen en wapens der edelen grootachtbaren heeren raden in de vroedschap der stad Rotterdam, nevens het jaar waar in hun edelen grootachtbaren zijn aangesteld.
252579: VUC. HULZENBOSCH, TON, A.O. (ED.). - 100 jaar VUC 1909-2009.
233910: VUGTS, PAUL. - Torens van Amsterdam.
251149: VUIJSJE, HERMAN & J. V.D.LANS. - Het verlangen naar de stad. 25 jaar wonen in Amsterdam.
188218: VUIJSJE, HERMAN. - Langs de Groene Grens van Amsterdam.
119532: VUILLEMIN, SIMONE. - Contribution à l'étude écologique du lac de Tunis. Biologie de Mercierella Enigmatica Fauvel. (Diss.)
200005: VUILLEMOT, G. - Reconnaissances aux Échelles Puniques d'Oranie.
250483: VUILLIER, GASTON. - Les Iles oubliées. Les Baléares, la Corse et la Sardaigne.
213668: VUITTON, LOUIS. - Look book Horlogerie. Collection Homme. Collection Femme. Les chaux-de-fonds. Les ateliers horlogiers.
249799: VUITTON, LOUIS. MOSTAFAVI, MOHSEN. - Logique / Visuelle. The architecture of Louis Vuitton.
293906: VUKOVICH, BILL. GATES, BOB. - Vukovich. An inspiring story of American achievement.
100507: VULPE, ALEXANDRU. - Äxte und Beile in Rumänien I.
227393: VUNDERINK, IDO. STRAUS, CEES. - Ido Vunderink.
271744: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 215 / 216. Keramiek en glas als decoratief element in het historische bouwbedrijf.
271745: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 214. Keramiek en glas in de 20ste eeuwse architectuur. Keramiek en glas als decoratief element in het historische bouwbedrijf.
256249: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 220. Leen Quist: Meester: van de eenvoud.
271746: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 212/213 Porselein uit de bodem.
250153: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 172.
218783: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 160. 1997/1.
218780: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 153. 1994/3.
271742: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 229. Delfts aardewerk uit de collectie van Museum Arnhem. De verzameling van W.F.K. baron van Verscher.
218774: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 144, 1992/1: Willem van der Kloet en het tableau met een hertenjacht.
229094: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 156, 1995/3: De Zaaier. Een kijkje achter de schermen bij Amstelhoek.
250154: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 195. Iraanse keramiek. De collectie Oosterbaan-Lugt.
218779: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 151. 1994/1.
271720: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 222. Verzamelen vroeger en nu.
271721: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 221. René Lalique (1860-1945). Pionier van moderne industriële luxe.
217918: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 144 - 151. (1992-1994).
217919: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 152, 1994/2.
217936: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 154, 1995/1.
217920: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 155, 1995/2.
218784: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 175: The porcelain trade al-Mukhâ during the early seventeenth century according to Dutch accounts.
217921: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 157-160, 1996-1997.
218775: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 145. 1992/2.
218778: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 149. 1993/2.
271737: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 219. Johnny Rolf en Jan de Rooden. Een keramisch verhaal 1957-2006.
236739: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 148. 1993/1
221886: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 208.
271709: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 227. Plateelbakkerij Ivora. Firma O. van der Want te Gouda (1914-1965).
271710: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 226. Ik laat het allemaal zo makkelijk en gauw weer los. Johan van Loon 80 jaar kunstenaar en keramist.
250144: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 177.
250143: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 176.
218777: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 147. 1992/4.
222024: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 181-181: Kraak. Begeerlijk Porselein uit China.
250146: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 179.
229092: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 168-169, 1999/3-4: Delfts uit de provincie. Aardewerk uit Hollandse tegelfabrieken.
231841: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 173, 200/4: Delfts aardewerk in Dyrham Park.
271712: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 223/224. Hollants Porceleyn en Straetwerck. De voorgeschiedenis van Delft als centrum van de Nederlandse productie van faience en het ontstaan van Delfts wit.
218776: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 146. 1992/3.
34042: VUUREN, LOUIS VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
205789: VUUREN, LOUIS VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
291412: VUUREN, LOUIS VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
53297: VUYCK, LAURENS. - De plantengroei der duinen. (Diss.)
252168: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek.
2648: VUYLSTEKE, CHARLES. - Catalogue de la collection d'Orchidées.
242065: VYAS, R.T. - Studies in Jaina Art and Iconography and allied subjects in honour of Dr. U.P. Shah.
229841: WAAIJMAN, KEES. - Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden.
253894: WAAL, FRANS DE. - De Bonobo en de tien geboden. Moraal is ouder dan de mens. Met tekeningen van de auteur. 2e druk.
270812: WAAL, A.M.VAN DE (INTROD.). - Amsterdam. Toen en nu / Then and now / Tel qu'il fut - Tel qu'il est / Damals und jetzt.
188396: WAAL, H.VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. [System 1-9 & Bibliography 1-9].
113284: WAAL, S.W.P.DE. - The Squamata (Reptilia) of the Orange Free State, South Africa.
5958: WAAL, M.DE. - Dieren in de volksgeneeskunst.
256301: WAAL, PIETER G.A.DE. - De Leer van het Boekhouden in de Nederlanden tijdens de zestiende Eeuw.
190858: WAAL, ANTON DE. - Der Sarkophag des Junius Bassus in den Grotten von St. Peter. Eine archäologische Studie.
154777: WAAL, D.C.DE - With Rhodes in Mashonaland.
100431: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
72689: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
251807: WAAL, GERHARD-MARK VAN DER. - Van Mynkamp tot Meteropolis. Die boukuns van Johannesburg 1886-1940.
21541: WAALS, J.D.VAN DER. - Prehistoric disc wheels in the Netherlands. (Diss.).
290345: WAANDERS, F.M.J. - The History of Telos and Teleo in ancient Greek. [Diss.]
137140: WAARD, C.DE. - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren.
28797: WAARD, ROMKE DE. (FOREWORD). - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie door den Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
155939: WAARD, R.DE. - Van speeldoos tot pierement.
215386: WAARD, C.DE. - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren.
171994: WAARD, C.DE. - Regestenlijst van de charters en bijbehorende stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784.
187457: WAARD, C.DE. WAARD, C.DE. - Inventaris van kaarten en teekeningen.
287087: WAARDENBURG, HANNY. - Kappen Kapers en Kornetten. Hoofdtooien uit het Zuiderzeegebied.
207407: WAARDT, HANS DE. - Mending minds. A cultural history of Dutch academic psychiatry.
253023: WAASDORP, J.A. (ED.). - Den Haag Ockenburgh. Een fortificatie als onderdeel van de Romeinse kustverdediging. Met bijdragen van: J.J. Lanzing, E. van der Linden, [et al.]
181871: WACE, A.J.B. - Excavations at Mycenae 1939-1955.
50208: WACE, ALAN J.B. - Mycenae. An archaeological history and guide.
144390: WACE, A.J.B. - A cretan statuette in the Fitzwilliam Museum. A study on Minoan costume.
184366: WACE, HENRY. - Christianity and Morality or the correspondence of the Gospel with the moral nature of man. The Boyle lectures for 1874 and 1875.
243829: WACE. BLACKER, JEAN. - Wace. A critical bibliography.
110939: WACE, A.J.B. - Chamber tombs at Mycenae.
291571: WACHANN, EKKEHARD. - Wanzen beobachten - kennenlernen.
159757: WACHER, JOHN. - The towns of Roman Britian.
58286: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 2. Teil: Vögel am Meer. 2. Aufl.
153355: WACHS, HORST. - An deutschen Meeren. 3. Teil: Was finden wir am Strand.
153348: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 3. Teil: Was finden wir am Strande. 2.Aufl.
221439: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 1. Teil: Pflanzen, Wind und Wellen. 2. Aufl.
220665: SCHOOLPLAAT WACHSMUTH. - Der Kaiser Wilhelm-Kanal
220664: SCHOOLPLAAT WACHSMUTH. - Gewinnung. [Gas]
138045: WACHSMUTH, FRIEDRICH. - Der Raum I: Raumschöpfungen in der Kunst Vorderasiens.
227590: WACHTER, B. - De Beurtvaart (Les Messageries Fluviales).
201227: WACHTER, RUDOLF. KATALOG 1992-1993. - Holzskulpturen.
110428: WACHTER, RUDOLF. - Vergleichende Versuche über die diuretische Wirkung einiger in der Volksmedizin gebräuchlichen Pflanzen. (Diss.)
282996: WÄCHTER, OTTO. - Restaurierung und Erhaltung von Büchern, Archivalien und Graphiken.
124269: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmäler des Landkreises Cochem.
159417: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmale des Landkreises Trier.
32520: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmäler des Kreises Daun.
287398: WACKERLY, DENNIS D. A.O. - Mathematical Statistics with Applications. 7th edition.
239740: WACKERNAGEL, MARTIN & HASELOFF, ARTHUR. ALBRECHT, UWE. - Arthur Haseloff und Martin Wackernagel. Mit Maultier und Kamera durch Unteritalien. Forschungen zur Kunst im Südreich der Hohenstaufen (1905-1915).
52977: WACKERNAGEL, MARTIN. - Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen Renaissance. Aufgaben und Auftraggeber, Werkstatt und Kunstmarkt.
198243: WACKERNELL, J.E. - Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol mit Abhandlungen über ihre Entwicklung, composition, quellen, Aufführungen und litterarhische Stellung.
206323: WACKERS, PAUL. E.A. - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde.
241297: WACKERS, RUUDT. BRINKMAN, ELCO, A.O. - Ruudt Wackers.
136862: WADDINGTON, ALLAN & PH.SWINDELLS. - Fuchsia's in huis en tuin.
130367: WADE, A.E. A.O. - Flora of Glamorgan.
292508: WADHWA, C.L. - Electrical Power Systems. 7th ed.
262744: WADIA, RUTTONJEE ARDESHIR. - The Bombay Dockyard and the Wadia Master Builders.
220952: WADMAN, ANNE. CORPORAAL, J. - Grimmig eerlijk. Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur.
263808: WAECHTER-BÖHM, LIESBERTH. - Austria West Tirol Vorarlberg. Neue Architektur New Architecture.
250910: WAEGEMANS, EMMANUEL. - Russia and the Low Countries in the Eighteenth Century.
226006: WAEL, CORNELIS DE. DUVERGER, ERIK. - Documenten betreffende de Antwerpse tapijthandelaar Cornelis de Wael, erfgenaam van de firma Wauters. Vol. I: 1632-1694.
242871: WAEL, CORNELIS DE. DUVERGER, ERIK. - Documenten betreffende de Antwerpse tapijthandelaar Cornelis de Wael, erfgenaam van de Firma Wauters. Vol. 2: 1695-1741.
101240: WAELE, ÉRIC DE. - Bronzes du Luristan et d'Amlash. Ancienne collection Godard. Préface par Louis Vanden Berghe. Avant-propos par Marie-Thérèse Ullens de Schooten.
272025: WAELE, FERDINAND J.M.DE. - Korinthe. Helleens-Romeinse Metropolis en handelsstad.
188638: WAELE, JOS DE. - The Propylaia of the Akropolis in Athens. The Project of Mnesikles.
200744: WAELE, J.A.DE. - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I: Historischer Teil. (Diss.).
140076: WAELE, FERDINAND J.M.DE. - The magic staff or rod in Graeco-Italian Antiquity.
216028: WAELE, FERDINAND J.M.DE. - Beeldhouwkunst van het imperium romanum.
280858: WAELE, J.A.DE. - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I: Historischer Teil. (Diss.)
244849: WAELKENS, MARC. - Die kleinasiatischen Türsteine. Typologische und epigraphische Untersuchungen der kleinasiatischen Grabreliefs mit Scheintür.
267765: WAELKENS, MARC, A.O. (EDS). - Sagalassos. Eine römische Stadt in der Südwesttürkei.
280536: WAELKENS, MARC, A.O. (EDS). - Sagalassos I-VI. Reports on the Surveys and Excavations. [Complete Set].
263208: WAEN, JAN (PUBL.). - Een Gheestelijck ende seer Devoot Boecken.
272398: WAERDEN, B.L.VAN DER. - Die Astronomie der Griechen. Eine Einführung.
273871: WAERDEN, B.L.VAN DER. - Geometry and Algebra in Ancient Civilizations.
288372: WAETZOLDT, HARTMUT & HARALD HAUPTMANN. - Wirtschaft und Gesellschaft von Ebla. Akten der Internationalen Tagung Heidelberg 1986.
260837: WAGEMANS, KAREL. - Schetsen uit het Statenkwartier. De selectieve bewoningsgeschiedenis van een Haagse wijk.
242902: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVIII.
242901: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVII.
242908: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIII.
154157: WAGENAAR, JAN. WESSELS, L.H.M. - Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie.
242916: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXII.
242918: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXIII.
242911: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVII.
242912: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVIII.
71315: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
242900: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVI.
242899: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLV.
242898: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLIV.
213900: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVII.
242896: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLIII.
242895: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLII.
242910: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LV.
163377: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XI.
242894: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLI.
281854: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Deel II.
242909: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVI.
201061: WAGENAAR, JAN. - 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig Bezoek hunner Doorlugtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zyne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, Op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768.
242891: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXIX.
281823: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe.
242890: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVIII.
168948: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Eerste t/m Dertiende stuk.
242893: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XL.
264395: WAGENAAR, MINKE. - De Bellamy atlas. De transformatie van een Amsterdamse voorstad. Met bijdragen van Fred Feddes en Jouke van der Werf.
242889: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVI.
242888: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXIII.
242887: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXII.
242886: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVIII.
242885: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIX.
242884: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXV.
242882: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIII.
242883: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIV.
243682: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean Islands. Vol. IX.
222415: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952. (Diss.)
163368: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXI.
242881: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXII.
242880: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XX.
242879: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XIV.
242878: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XV.
242877: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. V.
293679: WAGENAAR, MACHIEL, A.O. - Parel op het dak. Stijlbreuk als verrijking van de stad.
163371: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVI
292559: WAGENAAR, LODEWIJK. - Galle. VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
163378: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. X.
163373: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVII.
163376: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XIII.
243787: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. L.
242904: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. IL.
221294: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe. [SET OF 4 VOLUMES].
230767: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe.
184414: WAGENAAR, LODEWIJK, A.O. - Amsterdam: bekijk 't.
163370: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVII.
163369: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXX.
243680: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. VI.
163375: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVI
243681: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. VIII.
163367: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXI.
215369: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIV.
163372: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVIII.
242907: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LII.
242913: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIX.
242915: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXI.
242905: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. L.
242906: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LI.
286196: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe.
242914: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LX.
80642: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. IV.
288399: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe.
280703: WAGENBERG-TER HOEVEN, ANKE A.VAN. - Het Driekoningnfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de 17e eeuw.
213651: WAGENBRETH, ORFRIED & E.JAHN. - Mühlen zwischen Rügen und dem Thüringer Wald. Exkursionen zu historischen Getreide- und Ölmühlen.
222621: WAGENER, SIGBERT. - Monographie der ostasiatischen Formen der Gattunmg Melanargia Meigen (Lepidoptera, Satyridae).
60521: WAGENER, W.A. - Rotterdam onherroepelijk.
164345: WAGENER, G.R. - Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der Eingeweidewürmer.
209088: WAGENER, A. - Mémoire sur la Symphonie des Anciens.
266429: WAGENER, D.J.TH. - De geschiedenis van de oncologie. 1st ed., 2nd printing.
239116: WAGENFELD, L. [& W.F.STEYGERWALT]. - De bekwame veearts. Volledig handboek der genees- en verloskunde van het vee. Bevattende een grondig en gemakkelijk te begrijpen onderrigt, tot herkenning, behandeling en genezing van de ziekten en gebreken der paarden, koeijen, schapen, varkens, honden enz. Naar den 9den zeer vermeerderden en verbeterden druk bewerkt door W.F. Steygerwalt.
243137: WAGENINGEN, J.C. VAN. - Die Astrologie ihre Bedeutung und Tragweite.
222363: WAGENINGEN, ELS VAN. - Geldersekade tussen Waag en Schreierstoren.
287323: WAGENMAKER, JAAP. HEIJER, SIMON DEN & M.VAN DER KNAAP. - Aarde in verf. Jaap Wagemaker. Schilder van het elementaire.
63894: WAGER, VINCENT A. - The frogs of South Africa.
278766: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
291752: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Spieghel der zeevaerdt.
242009: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. - Thresoor der zeevaert.
120959: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. (INTROD.). - Lucas Janz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de 16e en het begin van de 17e eeuw.
226010: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Spieghel der zeevaerdt.
260003: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
250967: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Lucas Janszoon Waghenaer. Sa vie et son Spieghel der Zeevart.
247121: WAGLER, ERICH. - Die Tierwelt Mitteleuropas. Band II/2a : Crustacea (Krebstiere).
258732: WAGMAN, ROBERT. - Inni di Epidauro.
241949: WAGNER, OTTO. POZZETTO, MARCO. - Otto Wagner. Architettura moderna.
270056: WAGNER, FRIEDRICH. - Marienbilder. Für Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst, gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen.
17384: WAGNER, A. & DR.PAESSLER. - Handbuch für die gesamte Gerberei und Lederindustrie. Ergänzungsband.
189467: WAGNER, OTTO. SCHÖNTHAL, OTTO. - Das Ehrenjahr Otto Wagners and der K.K. Akademie der bildenden Künste in Wien. Arbeiten seiner Schüler, Projekte, Studien und Skizzen.
205461: WAGNER, OTTO. - Die Baukunst unserer Zeit dem Baukunstjünger ein Führer auf diesem Kunstgebiete.
139964: WAGNER, OTTO. - Otto Wagner. Esquisses projects constructions.
242280: WAGNER, KATHRIN. - Rostocker Retabelkunst im 15. Jahrhundert.
212646: WAGNER, OTTO. GRAF, OTTO ANTONIA. - Die vergessene Wagnerschule.
248754: WAGNER-RIEGER, RENATE. - Historismus und Schloßbau.
243219: WAGNER, RICHARD. KOSS, JULIET. - Modernism after Wagner.
170105: WAGNER, OTTO. - Villen Wohn- und Geschäftshäsuser Interrieurs. Ausgeführte Bauten.
218056: WAGNER, RICHARD - Semantisierte Sinnlichkeit. Studien zur Rezeption und Zeichenstruktur der Leitmotivtechnik Richard Wagners.
164201: WAGNER-RIEGER, RENATE. - Die italienische Baukunst zu Beginn der Gotik.
276406: WAGNER, HENRY R. - The Plains and the Rockies. A bibliography of original narratives of travel and adventure 1800-1865.
192609: WAGNER, JÖRG. - Seleukeia am Euphrat / Zeugma.
145124: WAGNER, OTTO. KATALOG 1963. - Otto Wagner. Das Werk des Architekten.
83637: WAGNER, MONIKA. - Allegorie und Geschichte. Ausstattungsprogramme öffentlicher Gebäude des 19.Jahrhunderts in Deutschland. Von der Cornelius-Schule zur Malerei der Wilhelminischen Ära.
273041: WAGNER, WOLF-DIETRICH. - Die Fregatten Peter und Paul und Heiliger Paul. Mit fünf Plänen zu den Fregatten.
83911: WAGNER, JOHANN PETER. TRENSCHEL, HANS-PETER. - Die kirchlichen Werke des Würzbuger Hofbildhauers Johann Peter Wagner. (Diss.)
218952: WAGNER, HERMANN. - Illustrierte Deutsche Flora. Eine Beschreibung der in Deutschland und der Schweiz einheimischen Blütenpflanzen und Gefässkryptogamen. 2. aufl.
77695: WAGNER, H. - Het dierenrijk. Naar het Hoogduitsch door T.C.Winkler.
11478: WAGNER, FRIEDRICH. - Aus bayerns Frühzeit. Friederich Wagner zum 75. Geburtstag. Herausg. von J.Werner.
157240: WAGNER, C.W. - Sur les Ostracodes du Quaternaire récent des Pays-Bas et leur utilisation dans l'étude geólogique des dépôts Holocènes.
205014: WAGNER, F.G. - Bibliotheca Bibliographica Librorum Sedecimi Saeculi.
283857: WAGNER, CHARLOTTE. - Der festlich gedeckte Tisch oder die Kunst die Servietten in geschmackville Formen zu legen. 10. Auflage.
155076: WAGNER, ALBRECHT. - Über den Mönch von Heilbron.
288163: WAGNER, EMILIO R & D.L.WAGNER. - La Civilizacion Chaco-Santiaguena y sus correlationes con las del Viejo y nuevo Mundo. Tomo I.
242429: WAGNER-ROLLINGER, CAMILLE. - Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limitrophes). I: Rhopalocera - Sphingoidea. Bombycoidea. II: Arthropoda, Hexapoda. Lepidoptera Noctuoidea. III: Arthropoda, Hexapoda. Lepidoptera Geometroidea.
293364: WAGNER, OTTO. GERETSEGGER, HEINZ, MAX PEINTNER & WALTER PICHLER. - Otto Wagner 1841-1918. The expanding city the beginning of modern architecture.
29584: WAGNER, FRANZ. MÜHLMANN, KAJ. - Stadterhaltung und Stadterneuerung in Salzburg, an Beispielen der Restaurierungen Franz Wagners.
152511: WAGT, WIM DE. - De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug.
193285: WAGT, WIM DE. - Architectuur op Leiduin 1853-1995. Functionaliteit en verbeelding. De gebouwen van Gemeentewaterleiding nabij de Amsterdamse Waterleidingduinen.
284615: WAGT, WIM DE. - Paleis voor alle burgers. Van Burgerziekenhuis tot designhotel.
201977: WAHLBERG, JOHAN AUGUST. CRAIG, ADRIAN A.O. - Johan August Wahlberg. Travel Journals (and some letters). South Africa and Namibia / Botswana 1838-1856.
7054: WAHLE, ERNST. - Studien zur Geschichte der prähistorischen Forschung.
159346: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde: Afrique - Amérique.
159355: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Europe.
198030: WAHLEN, SÖLVE. - Studia critica in Declamationes Minores quae sub nomine quintiliani feruntur.
191492: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Asie.
250119: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde.
159347: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Asie.
245949: WAHLERT, GERD VON. - Molche und Salamander.
247110: WAHLERT, GERD VON. -
155477: WAHLGREN, EINAR. - Diptera 2. Andra underordningen: Flugor Cyclorapha.
278519: WAHLMAN, MAUDE. - Ceremonial Art of West Africa. From the Victor DuBois Collection.
211291: WAIBOER, A.J. E.O. - 100 jaar Waard en Groet 1844-1944.
238752: WAILLY, M.NATALIS. - Éléments de Paléographie pour servir à l'étude des Documents inédits sur l'Histoire de France.
207250: WAKABAYASHI, ISAMU. CATALOGUE 1987-1988. - Isamu Wakabayashi.
121990: WAKEFIELD, HUGH. - Nineteenth century british glass.
127243: WAKEFIELD, E.J. - Adventure in New Zealand, from 1839 to 1844; with some acount of the beginning of the British colonization of the islands.
272274: WAKEMAN, FREDERIC & CAROLYN GRANT. - Conflict and Control in Late Imperial China.
239525: WAKOLBINGER, MANFRED. - Bottomtime.
273759: WAL, JOHAN VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
234037: WAL, JOHAN VAN DER. - De ondergang van de Simon Bolivar. Het dramatische verhaal van de ramp met nog nooit gepubliceerd foto- en archiefmateriaal.
36604: WAL, S.L.VAN DER, A.O. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950.
266632: WAL, SJOUKJE VAN DER. - Negative Polarity Items & Negation. Tandem Acquisition. (Diss.)
219955: WAL, JOHAN VAN DER. - Gebleven. Harlinger zeelieden in WO II.
84085: WAL, TJ.VAN DER & J.W.SCHNEIDER. - De jachtwet. 3e dr.
217645: WAL, S.L.VAN DER, A.O. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950.
113420: WAL, R.VAN DER. - Handboek voor smeden, tevens ten dienste van inrichtingen voor ambachtsonderwijs en zelf-studie. 1e druk.
23213: WAL, J.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
232494: WAL, JOOS DE. (ED.). - Kunst aan de straat. Behoud van Amsterdamse beelden op bruggen en gebouwen uit het interbellum.
235857: WALAARDT, TYCHO. - Geruisloos inwilligen. Argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994.
277895: WALASZEWSKA, E. & A.PISKORSKA - Relevance Theory. More than Understanding.
252798: WALBE, BRIGITTE. - Studien zur Entwicklung des allegorischen Porträts in Frankreich von seinen Anfängen bis zur Regierungszeit König Heinrichs II.
288512: WALBE, HEINRICH. - Das hessisch-fränkische Fachwerk. Unveränderter Nachdruck der zweiten verbesserten und erweiterten Auflage.
250083: WALBERG, GISELA. - Middle Minoan III. A time of transition.
193424: WALBERG, GISELA. - Provincial Middle Minoan pottery.
89654: WALBERG, GISELA. - Kamares. A study of the character of palatial middle Minoan pottery.
221026: WALBERG, GISELA. - Tradition and Innovation. Essays in Minoan art.
176554: WALBERG, GISELA. - Excavations on the Acropolis of Midea. Results of the Greek-Swedish excavations. I: The Excavations on the Lower Terraces 1985-1991.
261091: HAGEN-JAHNKE & R.WALBURG, - Early modern Gold Coins. From the Deutsche Bundesbank Collection.
276035: WALCH. HILDEBRAND-NICKERL, L., A.O. - Chronik der Familien Walch.
84349: WALCHER, ALFRED VON. - Burg Kreuzenstein an der Donau. Mit einer historischen Einbegeleitung von J. Ritter von Paukert.
225057: WALCHEREN, E.W.F.VAN. - Eene reis naar de Bovenstreken van Boeloengan (Midden Borneo) (1905-1906).
219215: WALCKENAER, C.A. - Recherches géographiques sur l'intérieur de l'Afrique septentrionale.... L'histoire des voyages entrepris ou exécutés jusque'à ce jour... Analyse géogr. des intéraires de Tripoli Timbuctu et de Tripoli à Cachenah p. le Cheyk-Hagg Cassem et p. Mohammed, ... et un appendice contenant siverse intérraires qui ont été analysés sands cet ouvrage.
245323: WALCKER-MAYER, WERNER. - Opus 5300. Die neue Orgel im Konzertsaal der Gesellschaft der Musikfreunde Wien.
279265: WALDBAUM, JANE C. - Metalwork from Sardis: the finds through 1974.
215817: WALDBAUM, JANE C. - From bronze to iron. The transition from the Bronze age to the iron age in the eastern Mediterranean.
56538: WALDBAUM, JANE C. - Metalwork from Sardis: the finds through 1974.
288439: WALDBAUM, JANE C. - From bronze to iron. The transition from the Bronze age to the iron age in the eastern Mediterranean.
190404: WALDBURG-ZEIL, KARL VON. BRUSTGI, FRANZ GEORG. - Forschungsreisen des Grafen Karl von Waldburg-Zeil nach Spitzbergen und Sibirien 1870, 1876, 1881.
270339: WALDECK, J.A. & H.A. DE SMIT VAN DEN BROECKE. - Beschrijving van Z.M. Monitor Heiligerlee.
10688: WALDEN, HOWARD DE. - Banners standards and badges from a Tudor mansucript in the College of Arms.
79179: WALDEN, HOWARD DE. - Some feudal lords and their seals.
261823: WALDERSEE, ALFRED. MEISNER, HEINRICH OTTO. - Denkwürdigkeiten des General-Feldmarschalls Alfred Grafen von Waldersee.
153463: WALDHAUER, OSKAR. - Die antiken Skulpturen der Ermitage. Teil 2.
264030: WALDHEIM, CHARLES & K.RÜEDI RAY. - Chicago Architecture. Histories, Revisions, Alternatives.
62042: WALDMAN, E. - Die gotischen Skulpturen am Rathaus zu Bremen und ihr Zusammenhang mit kölnischer Kunst.
196014: WALDMANN, HELMUT. - Die kommagenischen Kultreformen unter König Mithradates I. Kallinikos und seinem Sohne Antiochos I.
278091: WALDMÜLLER, FERDINAND GEORG. RENNHOFER, MARIA. - Ferdinand Georg Waldmüller. 1793 Leben und Werk 1865.
175531: WALDMÜLLER, FERDINAND GEORG. ROESSLER, ARTHUR & G.PISKO. - Ferdinand Georg Waldmüller. Sein Leben, sein Werk und seine Schriften.
230754: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld. [4th edit.]
232969: ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE. BEGRÜNDER VON ALEXANDER WALDOW. - Band 50, 1913. Heft 1, Heft 6 & Heft 11/12.
181853: WALDREN, WILLIAM H. - The Balearic Pentapartite division of Prehistory.
57643: WALDSCHMIDT, ERNST. - Indologen-Tagung 1959. Verhandlungen der indologischen Arbeitstagung in Essen-Bredeney, Villa Hügel. 13.-15. Juli, 1959.
190929: WALDSEEMÜLLER, MARTIN. FISCHER, J. & F.R.VON WIESER. - Die älteste Karte mit dem Namen Amerika aus dem Jahre 1507 und die Carta Marina aus dem Jahre 1516 des M. Waldseemüller (Ilacomilus) / The oldest map with the name America and the carta marina of the year 1516 by M. Waldseemüller (Ilacomus) / hrsg. von Jos Fischer und Fr. R. von Wieser.
11258: WALDSTEIN, CHARLES & L.SHOOBRIDGE. - Herculaneum past present & future.
254742: WALENKAMP, J.H.C. - The Asteroids of the Coastal Waters of Surinam.
254741: WALENKAMP, J.H.C. - Asteroidea (Echinodermata) from the Guyana Shelf.
254738: WALENKAMP, J.H.C. - Systematic and Zoogeography of Asteroidea from the Guyana Shelf.
225151: ROYAL COMMISSION ON ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS IN WALES. - An Inventory of the Ancient Monuments in Glamorgan. Vol. I: Pre-Norman. Part I: The Stone and Bronze Ages. Part II: The Iron Age and the Roman Occupation. Part III: The Early Christian Period.
136632: WALEY, ARTHUR. - The year book of oriental art and culture 1924-25.
251554: WALGRAEVE, WILLY. A.O. - 100 Flandriens van Oost-Vlaamse Leiestreek.
86952: WALICKI, MICHEL. - La peinture d'autels et de retables en Pologne au temps des Jagellons.
230843: WALIG, J. - Krommenie toen en nu.
195822: WALINGA, JAAP & TH. VAN DIJK. - Wevers in Woldere. 150 jaar Linnenweverijen van Dijk & Zn.
228283: WALKER, BENJAMIN. - Hindu World. An encyclopedic survey of Hinduism.
41331: WALKER, WINSLOW M. - The Troyville Mounds Catahoula Parish, LA
238076: WALKER, LAURENCE G. - The Brachiopod Genera Hebertella Dalmanella, and Heterorthina from The Ordovician of Kentucky.
286084: WALKER, DEREK & GUY WILSON. - The Royal Armouries in Leeds. The making of a museum.
149019: WALKER, D. & R.G.WEST. - Studies in the vegetation history of the British Isles.
257639: WALKER, TOM. ANSEL, RUTH. - Story teller. Art direction by Ruth Ansel.
69336: WALKER, EGBERT H. - Flora of Okinawa and the Southern Ryukyo Islands.
208733: WALKER, ANTHONY R. - Farmers in the hills. Ethnographic notes on the Upland Peoples of North Thailand.
164330: WALKER, EMIL. - Der Monolog im höfischen Epos. Stil- und literaturgeschichtliche Untersuchungen.
233178: WALKER, SYDNEY F. - Electric lighting for marine engineers. How to light a ship by the electric light and how to keep the apparatus in order.
250456: WALKER, J.T. - The Lu River of Tibet; is it the Source of the Irawadi or the Salwin?
291824: WALKER, J.T. - Great Trigonometrical Survey of India. Kumaon and British-Gurghwal. Sheets: 17, 18, 25, 26, 34.
236300: WALKER, KARA. CATALOGUE 1997. - Kara Walker.
273451: WALL, V.I.VAN DE [= PSEUD. OF HANS VAN DER WALL]. - Batavia's oude landhuizen.
26320: WALL, V.I.VAN DE [= PSEUD. OF HANS VAN DER WALL]. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
235408: WALL, ERNESTINE VAN DER & WESSELS, LEO (EDIT.). - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850.
231224: WALL, V.I.VAN DE [= PSEUD. OF HANS VAN DER WALL]. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
51384: WALL, J.W.M.VAN DE. - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
279163: WALLAARDT SACRÉ, H., A.O. - Vijf-en-twintig jaar Luchtvaart in Nederland.
278457: WALLACE, FREDERICK W. - In the Wake of the Wind-Ships. Notes, Records and Biographies pertaining to the Square Rigged Merchant Marine of British North America.
262115: WALLACE, IAN. - Beguiled by Birds. Ian Wallace on British Birdwatching.
146527: WALLACE, HEWNRY A. & N.BRESSMAN. - Corn and corn crowing. 4th edition.
88414: WALLACE, ROBERT A. - The ecology and evolution of animal behavior.
22287: WALLACE, DAVID RAINS. - Life in the balance. Companion to the Audubion television specials.
18132: WALLACE, DAVID RAINS. - Life in the balance. Companion to the Audubon television specials.
144966: WALLACE, DAVID R. - The monke's bridge. Mysteries of evolution in Central America.
20034: WALLACE [COLLECTION]. WATSON, FRANCIS.J.B. - Furniture. Text with historical notes and illustrations.
8414: WALLACE [COLLECTION]. WATSON, FRANCIS.J.B. - Furniture. Text with historical notes and illustrations.
279447: WALLACE, DILLON. - The Long Labrador Trail.
257590: WALLAERT, MARTIN. JOLE, MARCEL VAN. - Wallaert.
283408: WALLAST, MARTIN. - 75 jaar Autobussen in Rotterdam 1906-1981.
229362: WALLAST, MARTIN. - De geschiedenis van Kromhout.
279267: WALLE, B.VAN DE. - La Transmission des textes littéraires égyptiens avec une Annexe de G. Posener.
250623: WALLE, B.VAN DE. - Le Mastaba de Neferirtenef aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles. Notice sommaire.
255154: WALLE, B.VAN DE. - La Transmission des textes littéraires égyptiens avec une Annexe de G. Posener.
235933: WALLE, BAUDOUIN VAN DE. - La Chapelle funéraire de Neferirtenef.
144749: WALLÉN, PER-E. - Die Klage gegen den Toten im Nordgermanischen Recht.
281304: WALLENFELS, RONALD. - Sealed cuneiform tablets from Hellenistic Uruk: An iconographic and prosopographic analysis of the private business documents.
134348: WALLENIUS, ANNA-BRITTA. - Africana Suecana 1945-1965. An analytical approach to Swedish printed material on Africa.
197624: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste interesttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins Tafelen van Interest.
231370: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs.
283479: WALLER, FATS. ANDERSON, ERNIE. - Fats in fact.
247111: WALLERANT, FRED. - Traité de Minéralogie.
275921: WALLERSTEIN, IMMANUEL. - The Modern World-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century.
286121: WALLERT, ARIE, A.O. - The Holy Kinship. A medieval masterpiece.
250361: WALLINGA, H.T. - Ships and Sea-Power before the Great Persian War. The Ancestry of the ancient Trireme.
210495: WALLIS, WILSON D. - The Canadian Dakota.
264402: WALLIS DE VRIES, J.G. E.A. - Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit. Het architectuurbeleid van de gemeente Tilburg.
221404: WALLIS, LAWRENCE W. - Typomania. Selected essays on typesetting and related subjects.
251519: WALLIS, HENRY. - Typical Examples of Persian and Oriental Ceramic Arts. Part 1 & 2.
241162: WALLIS, HENRY (ILLS.). - The Art of the Precursors. A study in the history of early Italian Maiolica with illustrations by Henri Wallis.
249078: WALLIS, HELEN M. & A.H.ROBINSON. - Cartographical Innovations. An International Handbook of Mapping Terms to 1900.
202329: WALLMAN, J.C. - Het Evangelie onder de Heidenen. Overzigt van de Protestantsche Zendingen.
84417: WALLMEN, OLOF. - Alte theschische Pflanzennamen und Rezepte in Botanicon Dorstens. Eine Kulturgeschichtliche und sprachliche Untersuchung.
280039: WALLNER, EDMUND. - Das Liebhaber-Theater wie es sein soll!. Dramatische Scenen, Lustspiele und Schwänke. Anleitung zur Darstellung, zum Memoriren der Rollen, Schminkn, Kostümeren etc.
275562: WALLOES, PEDER OLSEN. BOBÉ, LOUIS. - Peder Olsen Walloes Dagboger fra Hans Rejser i Gronland 1738-53. Bound up with: O.Fabricius - Den Gronlandske Fauna. & G.N.Bugge - John Davis Tre Rjser til Gronland I Aarene 1585-87.auna Groenlandica Pattedyr of Fugle.
279413: WALLOES, PEDER OLSEN. BOBÉ, LOUIS. - Peder Olsen Walloes Dagboger fra Hans Rejser i Gronland 1738-53.
218797: WALLON, H. - Histoire de l'Esclavage dans l'Antiquité. 2ème édition.
38675: WALLOT, PAUL. MACKOWSKY, W. - Paul Wallot und seine Schüler.
52905: WALLRAF, PAUL COLLECTION. MORASSI, ANTONIO. - Disegni Veneti del Settecento nella collezione Paul Wallraf. Catalogo della Mostra.
200993: WALLRAFEN, HANNES. VOS, JOHAN DE, A.O. - Onvoltooid Verleden I.
266361: WALLRAFEN, HANNES. VOS, JOHAN DE, A.O. - Onvoltooid Verleden I.
280756: WALLRAFEN, HANNES. BOOL, FLIP, A.O. - Hannes Wallrafen. Verhalen vertellen.
157940: WALLRATH, ROLF. - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg.
291645: WALLS, JERRY G. - Fishes of the northern Gulf of Mexico. Second printing.
261793: WALLS, JERRY G. - The Living Pythons.
287721: WALRAVENS, JAN. JOOSTEN, JOS. - De verdeelde mens. Jan Walravens [1920-1965]. Schrijver, ijkpunt, avant-gardist.
248519: WALRAVENS, INEKE. - Problemen oplossen met creatieve technieken. 2e druk.
258910: WALROND, SALLIE. - Les Voitures à Chevaux du 17e au 20e Siècle.
212640: WALSCHAP, GERARD. - Brieven. 1921-1965.
255841: WALSEM, RENÉ VAN. - Iconography of Old Kingdom Elite Tombs. Analysis & Interpretation. Theoretical and methodological aspects.
219416: WALSER, KURT & H.BOSTEDT. - Neugeborenen- und Säuglingskunde der Tiere.
237520: WALSER, GEROLD. - Römische Inschrift-Kunst. Römische Inschriften für den akademischen Unterricht und als Einführung in die lateinische Epigraphik.
288425: WALSER, ROBERT. - Romane und Erzählungen, Band 1-6.
187201: WALSH, CECIL. - Indian village crimes.
168737: WALSH, E. - Russen en Engelsen in Noord-Holland. Een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799.
245535: WALSON, CHR.J. - Dordrecht van toen. Prentbriefkaarten en foto's.
146474: WALT, JOHANNES J.A.V.D. - 'n Tasonomies-Morfologiese studie van die genus Commiphora Jacq. in Suid-Afrika. (Diss.)
264330: WALTENSPUHL, PAUL. - Villes de structure radioconcentrique. Radialkonzentrisch angelgte Städte.
289218: WALTER-KARYDI, ELENA. - Die Äginetische Bildhauerschule. Werke und Schriftliche Quellen.
293495: WALTER, HEINI. BADER, REMO. - Heini Walter. Eine Schweizer Rennfahrerlegende. / A Swiss Racing-Driver Legend.
25700: WALTER, HANS. - Frühe Samische Gefässe. Chronologie und Landschaftsstile ostgriechischer Gefässe.
273598: WALTER, HEINRICH & S.W.BRECKLE. - Ökologie der Erde.
273588: WALTER, HEINRICH & S.W.BRECKLE. - Ökologie der Erde Band 2: Spezielle Spezielle Ökologie der Tropischen und Subtropischen Zonen. 3. Aufl.
109736: WALTER, ADELINE. - Die Einsamkeit des Künstlers als Bildthema 1770-1900. (Diss.)
142017: WALTER-KARYDI, ELENA. - Die Äginetische Bildhauerschule. Werke und Schriftliche Quellen.
243339: WALTER, HEINRICH. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands.
290815: WALTER, HANS & FLORENS FELTEN. - Die vorgeschichtliche Stadt. Befestigungen, Häuser, Funde.
223546: WALTER, FRIEDRICH. - Kassandra. 1st edit.
272963: WALTER, JOHN. - Das Buch der Luftdruckwaffen.
247928: WALTER, HANS. (ED.). - Alt-Ägina, Band II,1: Ostgriechische Keramik von Elena Walter-Karydi. / Lakonische Keramik von Wassiliki Felten. / Attische schwarzfigurige und rotfigurige Keramik von Wassiliki Felten. / Spätklassische und hellenistische Keramik von Rudolfine Smetana-Scherrer.
273553: WALTER, HEINRICH. - Die Vegetation Osteuropas, Nord- und Zentralasiens.
273465: WALTER-KARYDI, ELENA. - Samische Gefässe des 6. Jahrhunderts v. chr. Landschaftsstile ostgriechischer Gefässe.
234267: WALTER, CHRISTOPHER. ARMSTRONG, PAMELA. (ED.) - Ritual and Art. Byzantine Essays for Christopher Walter.
148850: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic grave reliefs that represent women in the dress of Isis.
65742: WALTERS, H.B. - Catalogue of the silver plate (Greek, Etruscan and Roman in the B.M.
195936: WALTERS, VIVIENNE J. - The cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul.
218158: WALTERS, H.B. - Marbles and bronzes. 52 plates from selected subjects in the Department of Greek and Roman Antiquities.
12917: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum.
248752: WALTERS, C.C. - Monastic archaeology in Egypt.
94164: WALTERS, MARTIN. - Wildlife travelling companion Great Britain and Ireland.
168140: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Greek and Etruscan vases in the British Museum. Vol. II: Black-figured vases.
168139: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Greek and Etruscan vases in the British Museum. Vol. IV: Vases of the latest period.
233202: WALTERS, JOS. - Geschiedenis der zusters der Bijloke te Gent.
226737: WALTERS, S.M. A.O. - The European garden flora. A manual for the identification of plants cultivated in Europe, both out-of-doors and under glass.
165486: WALTERS, STANLEY D. - Water for Larsa: An Old Babylonian archive dealing with Irrigation.
235612: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum.
257293: WALTERSTORFF, EMELIE VON. - Swedish textiles.
12160: WALTERSTORFF, EMELIE VON. - Swedish textiles.
225276: WALTHER, INGO F. & G.SIEBERT. (HRSG. & ERL.). - Codex Manesse. Die Minaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift. / Codex Manesse. Katalog zur Ausstellung.
201391: WALTHER, INGO F. & G.SIEBERT. (HRSG. & ERL.). - Codex Manesse. Die Minaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift.
250589: WALTHER, JOHANN GOTTFRIED., RAMM, FRIEDERIKE. - Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec. Neusatz des Textes und der Noten.
276599: WALTHER, ANDREAS. - Die burgondischen Zentralbehörden unter Maximilan I. und Karl V.
166315: WALTHER, ARNOLD. - Das Altbabylonische Gerichtswesen.
56975: WALTHER, SUSANNE & F.SCHARINGER. - Uhrenmuseum Wien 1, Schulhof 2.
233139: WALTHER, KARL. KERN, JOSEF. - Karl Walther 1905-1981. Leben und Werk. Mit einem Oeuvreverzeichnis der Ölgemälde.
140666: WALTON, JAMES. - Water-mills, windmills and horse-mills of South Africa.
200748: WALTON, O.F. - Our Gracious Queen. Jubilee. Pictures and Stories from Her Majesty's Life.
236550: WALTON, PETER. - Creamware and other English Pottery at Temple Newsam House, Leeds. A catalogue of the Leeds Collection.
125688: WALTON, JAMES. - African village.
208177: WALTZING, J.P. - Étude historique sur les Corporations professionelles chez les Romains depuis les origines jusqu'a la chute de l'Empire d'Occident.
267077: WALZ, DOROTHEA. - Das Falkenbuch Friedrichs II.
292976: WAMERS, EGON. FASOLD, PETER. - Forschungen in Franconofurd. Festschrift für Egon Wamers zum 65. Geburtstag.
155108: WANDEL, GERTIE. - Danish embroidery.
158621: WANDELAAR, DE. GEÏLLUSTREERD MAANDBLAD. - Jaargang 4.
249160: WANDELAAR, DE. GEÏLLUSTREERD MAANDBLAD. - Jaargangen 1-15 (Januari 1929 - Juni 1943).
68427: WANDER, B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
294499: WANDERER. MIRSCHING, GERHARD. - Wanderer. Die Geschichte des Hauses Wanderer und seine Automobile.
273185: WANDERS, MARCEL. - Rijks. Masters of the Golden Age. Paintings from the Gallery of Honour.
200322: WANDERS, JOES. - Emblemen van de Koninklijke Marine.
236361: WANDERS, MARCEL. - Amsterdam Creative Capital. Highlights of an ongoing creative history.
151520: WANDREY, RÜDIGER. - Gids voor Walvissen en Robben.
100197: WANDREY, RÜDIGER. - Die Wale und Robben der Welt. Vorkommen, Gefährdung, Schutz.
170754: SCHOOLPLAAT. SCHRÖDER & KURT WANDTAFELN. - Gemeiner Seehund. Lithogr. plate
253046: WANG, LU, A.O. - [The Provincial Museums catalogues].
246102: WANG, WILLIAM S-Y. - The Lexicon in phonological change.
242982: WANG, XIJING & WANG, MINGMING. - Celebrated Chinese Historical Figures. Painted in traditional Chinese style.
219641: WANGERMÉE, ROBERT. - De Vlaamse muziek in de maatschappij van de 15de en 16de eeuw. Vertaling door André-M. Pols. 2e uitgave.
21274: WANGERMÉE, ROBERT. - Flemish music and society in the fifteenth and sixteenth centuries.
222181: WANING, MARTIN VAN. MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
234704: WANING, VAN. WANING, J.I.VAN. - Vertrouwen in Bouwen. De geschiedenis van vijf bouwende generaties van Waning.
5396: WANINK, G.H. - Twents-Achterhoeks woordenboek benevens grammatica.
202617: WANNAGAT, DETLEV. - Säule und Kontext. Piedestale und Teilkannelierung in der griechischen Architektur.
228421: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. 16e herz. & bijgew. druk.
220200: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. 18e druk, herz. & bijgew. door R.Lotgering-Hillebrand.
167814: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. (17e herz. & bijgew. druk.)
274995: WANNYN, ROB L. - L'Art Ancien du Métal au Bas-congo.
176739: WANSCHER, VILHELM. - Artes. Monuments et mémoires.
166924: WAP, [J.J.F.] - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezichtspunten. Met historische bijschriften.
1303: OUD WAPENBROEDERS. - Uitgave van en voor Indië-veteranen. Vols 1, 1951 - 9, 1960 & 11, 1962.
195282: WAPPÄUS, J.E. - Untersuchungen über die geographischen Entdeckungen der Portugiesen unter Heinrich dem Seefahrer. Ein Beitrag zur Geschichte des Seehandels und der Geographie im Mittelalter.
127475: WAPPÄUS, J.E. - Untersuchungen über die Negerländer de Araber und über den Seehandel der Italiener, Spanier und Portugiesen im Mittelalter.
285940: WAQUET, FRANCOISE. - Les Fêtes royales sous la Restauration ou l'Ancien Régime retrouvé.
213314: WARBURG, ANNA & ELSA BESKOW. - Voor altijd bezige kinderhanden. 3e dr.
202131: WARBURG, O. & ÉM.DE WILDEMAN. - Les Ficus de la Flore de l'état indépendant du Congo I.
164317: WARBURG, O. - Monographie der Myristiaceen.
87348: WARD, R.GERARD. - American activities in the central Pacific 1790-1870. Volume 5.
84777: WARD, F.A.B. - Descriptive catalogue of the collection illustrating time measurement.
289499: WARD, JAMES A. - Three men in a Hupp. Around the World by Automobile 1910-1912.
271033: WARD, PAUL & S.KYNASRON. - Wild Bears of the world.
270178: WARD-JACKSON, PETER. - Italian Drawings.Victoria and Albert Museum.
191334: WARD, O.G. - De Militaire Luchtvaart van het KNIL. 1945-1950.
78828: WARD, GEOFFREY C. - Tiger-wallahs. Encounters with the men who tried to save the greatest of the great cats.
88230: WARD, F.A.B. - Time measurement.
206126: WARD, F.A.B. - Time measurement.
208817: WARD, F.KINGDON. - In farthest Burma. The record of an arduous journey of exploration and research throug the unknown frontier territory of Burma and Tibet.
206096: WARD, F.A.B. - Time measurement. Descriptive catalogue of the collection illustrating Time Measurement.
171549: WARD, CLARENCE. - Mediaeval church vaulting.
86569: WARD, R.GERARD. - American activities in the central Pacific 1790-1870. Volume 7.
196114: WARD, PETER. - Primroses and Polyanthus.
160481: WARD, F.A.B. - Time measurement. I: Historical review.
263088: WARD, WILLIAM A. - Egypt and the East Mediterranean World 2200-1900 B.C. Studies in Egyptian foreign relations during the first intermediate period.
219901: WARD, ANNE. - Der Ring im Wandel der Zeit.
942: WARD, JOHN [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1973. - The collection of ancient and later coins. The property of the Metropolitan Museum of Art. Part 2: Greek coins from the John Ward collection.
288897: WARDEN, JOHN. - Orpheus. The Metamorphoses of a Myth.
51082: WARDENAAR, DAVID. JANSEN, FRANS A. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeneingen door Frans A.Janssen. 2e dr.
102508: WARDLE, THOMAS. - The silk industries of India and the life and work of sir Thomas Wardle.
135514: WARDLE, PATRICIA & M.DE JONG. CATALOGUS 1985. - Kant in mode / mode in kant. Lace in fashion / fashion in Lace.
286040: WARDLE, PATRICIA. - 75 x Lace.
291005: WARDROP, A.E. - Days and nights with Indian Big Game.
284694: WARDWELL, ALLEN. - The Art of the Sepik River.
277191: WARDWELL, ALLEN. - Ancient Eskimo Ivories of the Being Strait.
252843: WAREN, ANDERS. - Murchisonellidae.
225277: WARFFEMIUS, [PIET]. GEER, CEES VAN DER. - Warffemius.
268555: WARHOL, ANDY. CATALOGUE 2014. - Warhol: Jackie.
139845: WARING, J.B. - Masterpieces of Industrial art & sculpture at the International Exhibition 1862. Vol. II.
238153: VIAENE-AWOUTERS & E.WARLOP. - Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel.
281426: WARMERDAM, P.A. - Noordwijkerhout van 1900 tot nu.
273587: WARMING, EUGÊNIO & M.G.FERRI. - Lagoa Santa e a vegetacao de Cerrados braisleiros.
290338: WARMINGTON, E.H. - Remains of old Latin. Newly editied and translated.
56933: WARMKE, GERMAINE L. & R.TUCKER ABBOTT. - Caribbean Seashells. A guide to the Marine Mollusks of Puerto Rico and other West Indian Islands, Bermuda and the Lower Florida Keys.
94957: WARNAARS, H.B.E. & M.A.HIJLKEMA. - Molens en klederdrachten in Nederland.
207824: WARNCKE, CARSTEN-PETER. - Die ornamentale Groteske in Deutschland 1500-1650.
237455: WARNCKE, JOHS. - Die Zinngiesser zu Lübeck.
61459: WARNECK, JOH. - Sechzig Jahre Batakmission in Sumatra. 3.Aufl.
155895: WARNECKE, FRIEDERICH. - Bücherzeichen (Ex-Libris) des XV. und XVI. Jahrhunderts von Dürer, Burgmair, Beham, Virgil, Solis, Jost Amman u.A.
258743: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunde, sowie für Künstler und Gewerbetreibende. 2.Aufl.
104851: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunde, sowie für Künstler und Gewerbetreibende [...]. VIII. Aufl.
263325: WARNECKE, JAN-CHRISTIAN. - Ausstellungsplanung. Zur Zusammenarbeit zwischen Museum und Gestalter. / Exibition Planning. Collaboration between museum and designer.
178691: WARNER, P.F. - Imperial cricket.
139793: WARNER, RALPH. - Dutch and Flemish flower and fruit painters of the XVIIth and XVIIIth centuries. [2nd ed.].
79243: WARNER, RALPH. - Dutch and Flemish flower and fruit painters of the XVIIth and XVIIIth centuries. [1st ed.].
262611: WARNER, JEFF. - U.S.Navy Uniforms and Insignia 1943-1946.
272491: WARNER, P.G. - Cricket. A new edition.
291630: WARNER, G.F. - The Biology of Crabs.
123971: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den koning-stadhouder, 1689-1690.
106015: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst. 1785-1935.
240498: WARNSINCK, J.C.M. - Van vlootvoogden en zeeslagen. 2e verm.dr.
117238: WARREN, J.LEICESTER. - Greek federal coinage.
253183: WARREN, MERCY OTIS. - History of the rise, progress, and termination of the American Revolution: interspersed with bibliograpjhical, political and moral observations.
274453: WARREN, P. - The Warren Papyri.
217744: WARREN, WILLIAM. - The Elephant in Thai life & legend.
168942: WARREN, JOHN & I.FETHI. - Traditional houses in Baghdad.
249754: WARREN, HANS. - Herinnering, verwachting. Gedichten: Hans Warren. Prenten: Menno Wielinga.
262441: WARREN, HANS. - Geheim dagboek. Eerste deel. 1942-1944.
262442: WARREN, HANS. - Geheim dagboek. Tweede deel. 1945-1948.
262443: WARREN, HANS. - Geheim dagboek. Derde deel. 1949-1951.
230396: WARREN, WILLIAM. - The Grand Palace.
263635: WARREN, WITHNEY & WETMORE, CHARLES D. PENNOYER, PETER & A.WALKER. - The Architecture of Warren & Wetmore.
71269: WARREN, PETER. - Minoan stone vases.
289217: WARREN, PETER. - Minoan stone vases.
263003: JOURNAL OF THE NATIONAL MUSEUM IN WARSAW. / ROCZNIK MUSEUM NARODOWEGO W WARSZAQWIE. - New Series. / Nowa Seria. Nr. 1 (37).
126522: WARTENA, R. - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen 1625-1975.
87478: WARTENBERGH, HENK. - Ik zie, ik zie..... De bijbel langs Amsterdamse straten.
169506: WARTMANN, W. - Hodler in Zürich.
274243: WARTSKI. MUNN, GEOFFREY. - Wartski. The First One Hunderd and Fifty Years.
207397: WARZÉE, PHILIPPE. - Les Phares de la Mer du Nord. Les oubliés de l'Histoire.
105148: WASASTJERNA, NILS. - Finsk arkitektur. Exteriörer och interiörer / Baukunst in Finnland. Aussen- und Innenarchitektur IV.
54569: WÄSCHER, H. - Das Deutsche illustrierte Flugblatt.
54566: WÄSCHER, H. - Das Deutsche illustrierte Flugblatt. Band I: Von den Anfängen bis zu den Befreiungskriegen.
249694: WASHBOURNE, ROSE MARY. - Out of the Mouths of Pots. Towards an interpretation of the symbolic meaning of Cypriot Bronze Age funerary artefacts including examples in the University of Canterbury's Logie Collection.
60477: WASHBURN, SHERWOOD L. - Social life of early man.
262940: WASHINGTON, TERESA N. - Manifestations of Masculine Magnificence. Divinity in Africana. Life, Lyrics, and Literature.
92225: WASIELEWSKI, WALDEMAR V. - Telepathie und Hellsehen. Versuche und Betrachtungen über ungewöhnliche seelische Fähigkeiten. 3rd edition.
205542: WASIELEWSKY, WILHELM J.VON. - Die Violine und ihre Meister.
63270: WASIELEWSKY, WILHELM J.VON. - Die Violine und ihre Meister.
210723: WASMANN, E. - Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen. 2. verm. Auflage.
248078: WASMANN, ERICH. - Instinct und Intelligenz im Thierreich. Ein kritischer Beitrag zur modernen Thierpsychologie. 2nd enl. edition.
24187: WASNER, FRITZ. - Olympia Lexikon. Olympic dictionary. Dictionnaire olympique. Dizionario olimpico.
188243: WASSCHER, J. - The genus Podocarpus in the Netherlands Indies.
6011: WASSEN, HENRY. - Original documents from the Cuna Indians of San Blas, Panama, as recorded by the Indians Guillermo Haya and Ruben Pérez Kantule.
22472: WASSEN, HENRY. - A medicine-man's implements and plants in a Tiahuanacoid tomb in highland Bolivia.
90131: WASSEN, HENRY. - Estudios Chocoes I.Etnohistoria Chocoana y cinco cuentos Waunana Apuntados en 1955. II: Gramatica comparada de un dialecto del Choco por Nils M.Holmer.
200382: WASSENAAR, GERARD VAN. - Praxis Ivdiciari, in twee onderscheyde deelen vervat. I: Practyk Judicieel ofte Instructie op de forme en manier van Procederen voor Hoven en Recht-Banken, So in 't generaal, als in verscheide particuliere meest voovallende materien, daar bevoegt zyn de voornaamste questien en incidenten op yeder materie passende. In desen Druk vermerdert en verbetert, En verrykt met een Woorden-boek van allerhande Konst en Bastaertwoorden, seer nodig en dienstig tot de Practyk. II: Practyk notariael ofte Instructie tot het maken ende instellen van de voornaamste Instrumenten, en allerley Contracten, Acten, Handedlingen en Sispositien, die voor Notaris en Getuygen, of in 't particulier by partyen opgerecht en gedaan worden, Bekleeds met Reedenen, Rechten en Rechtsgeleerden, van alles dat inde Practyk kan voorvallen. Met Decisien van verscheyden Hoven ende Parlementen dar op gevolgt. 
249035: WASSENAER VAN OBDAM, JAKOB VAN. NEUMAN, ELS. - Jacob van Wassenaer van Obdam. Een ruine op zee?
242974: WASSENBERG, BIRTE. - Vers une eurorégion? La coopération transfrontalière franco-germano-suisse dans l'espace Rhénan de 1975 à 2000.
253464: WASSENBERGH, A. A.O. - Fryske Folkskinst in rige printen. Fandele en Ynlaet.
294288: WASSENBERGH, A. - L'art du portrait en Frise au seizième siècle.
39852: WASSENBERGH, A. A.O. - Fryske Folkskinst in rige printen. Fandele en Ynlaet.
124779: WASSENBERGH, A. - De portretkunst in Friesland in de 17de eeuw.
202493: WASSENHOVE, DONATIENNE VAN. - Sièges de l'Afrique centrale.
223745: WASSERMANN, JAKOB. - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass. 1st edit.
223743: WASSERMANN, JAKOB. - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass. 1st edit.
223747: WASSERMANN, JAKOB. - Olivia. Ein Roman. 1st edit.
223746: WASSERMANN, JAKOB. - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass. 1st edit.
53825: WASSERMANN, GERTRUD. - Masaccio und Masolino. Probleme einer Zeitenwende und ihre Schöpferische Gestaltung.
53840: WASSERMANN, GERTRUD. - Masaccio und Masolino. Probleme einer Zeitenwende und ihre Schöpferische Gestaltung.
95946: WASSING-VISSER, RITA. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië.
125566: WASSING-VISSER, RITA. - Vals of echt?
88802: WASSINK, E.C. - Een en ander omtrent onderzoek, instrumentatie, uitrusting en onderwijs in het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek van de Landbouwhogeschool, in de periode van 1947 tot 1974.
201476: WASSINK, J.F.A. - Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795.
157838: WASSINK, W. - De Hollander. Ons nationale konijnenras.
282957: WASSON, R.GORDON A.O. - Maria Sabina and her Mazatec Mushroom Velada.
263981: WATANABE, HIROSHI. - The Architecture of tokyo.
270302: WATELET, MARCEL. - Cartographie et politique dans la Belgique du XIXe siècle. Matériaux pour l'histoire nationale et locale.
146347: WATEREN, HENDRIK VAN DER. - Frazer se teorie oor magie en religie/ 'N kritische ontleding, met besondere aandag aan die inhoud van die begrippe, die verhouding tussen magie en religie en die toepassing daarvan in die volkekunde. (Diss.)
261944: WATERHOUSE, MICHAEL. - The Strange Death of British Birdsong.
197061: WATERHOUSE, ELLIS. - Roman Baroque painting. A list of their principal painters and their works in and around Rome.
262075: WATERHOUSE, MICHAEL. - The State of England's Birds and the strange death of British Birdsong.
275479: WATERHOUSE, ALAN. - Boundaries of the City. The Architecture of Western Urbanism.
20146: WATERINK, J. (RED.). - Bij ons, in 't land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
225481: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 13 (1939).
194246: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 10 (1936).
194251: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 11 (1937).
227625: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 14 (1940).
225480: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 14 (1940).
194252: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 12 (1938).
250337: WAAR BLIJFT DE TIJD WATERLAND. - Delen 1 t/m 16.
128614: WATERLOO, ANTHONIE. HOLLSTEIN, F.W.H. - Hollstein's Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700. Vol. 50: Antoni Waterloo. Compiled by Christiaan Schuckman. Edited by D. de Hoop Scheffer.
243052: WATERMAN, LEROY. - Royal correspondence of the Assyrian Empire. Translated into English, with a transliteration of the text and a commentary.
261895: WATERMAN, LEROY. - Preliminary Report of the University of Michigan Excavations at Sepphoris, Palestine, in 1931.
254355: WATERMAN, LEROY. - Preliminary report upon the Excavations at Tel Umar, Iraq. & Second preliminary report upon the Excavations at Tel Umar, Iraq.
146891: WATERS, V.HUGH & CATHERINE C.WATERS. - A survey of the Slipper Orchids.
197177: WATERSTON, J.M. - The Fungi of Bermuda.
171827: WATERTON, CHARLES. BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. 1e dr.
245297: WÄTJEN, HERMANN. - Das hollándische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte des 17, Jahrhunderts.
260274: WATKIN, DAVID. - De westerse architectuur. Een geschiedenis.
111951: WATKIN. CHAPMAN, F.SPENCER. - Watkin's last expedition.
187848: WATKIN. CHAPMAN, F.SPENCER. - Watkin's last expedition.
279056: WATKINS, GINO. SCOTT, J.M. - Gino Watkins.
135483: WATKINS, SYLVESTRE C. - The pleasures of smoking.
38986: WATKINS, JOHN V. - ABC of Orchid growing.
290990: WATKINS, CHARLES. - European Woods and Forest.Studies in Cultural History.
263019: WATKINS, MARGARET. PAULI, LORI. - Margaret Watkins. Symphonies domestiques.
117282: WATNEY, BERNARD M. & H.D.BABBIDGE. - 600 tire-bouchons de collection.
164158: WATNEY, BERNARD. - Longton Hall porcelain.
70645: WATROUS, LIVINGSTON V. - Kommos III. The late bronze age pottery.
53781: WATSON, DONALD. - The Hen Harrier.
148195: WATSON, W.C.R. - Handbook of the Rubi of Great Britain and Ireland.
106511: WATSON, W. & H.J.CHAPMAN. - Orchids: their culture and management. Full description of all species and varieties that are in general cultivation. A list of Hybrids and their recorded parentage, and detailed cultural directions.
64634: WATSON, JAMES B. - New Guinea. The central highlands.
99651: WATSON, FRANCIS.J.B. - Le meuble Louis XVI.
117774: WATSON, E.VERNON. - British mosses and liverworts. 2nd ed.
177243: WATSON, ADAM. - Animal populations in relation to their food resources.
166168: WATSON, P.J. - Neo-Sumerian texts from Drehem. Vol. I.
275723: WATSON, WALTER. - The Lichens of Somerset.
195992: WATSON, G.R. - The Roman soldier.
253139: WATT, JAMES. HILLS, RICHARD L. - James Watt. Vol. I: His time in Scotland, 1736-1774.
140756: WATT, JAMES. DICKINSON, H.W. & R.JENKINS. - James Watt and the steam engine.
31520: WATT, JAMES. DICKINSON, H.W. - James Watt. Craftsman & engineer.
195770: WATTEAU, ANTOINE. VETTER, ANDREAS W. - .....von sanften Tönen bezaubert. Antoine Watteau Venezianische Feste.
114648: WATTEAU, ANTOINE. PARKER, K.T. - The drawings of Antoine Watteau.
52622: WATTEAU, ANTOINE. FERRÉ, JEAN. - l'Oeuvre de Watteau.
32442: WATTEAU, ANTOINE. PARKER, K.T. - The drawings of Antoine Watteau.
262978: WATTEAU, ANTOINE. RAYMOND, FLORENCE. - Antoine Watteau (1684-1721). De muziekles.
269984: WATTEAU, ANTOINE. MAUREL, ANDRÉ. - L'Enseigne de Gersaint. Étude sur le tableaux de Watteau. Son histoire - les controverses - solution du problème.
70856: WATTEL, JAN. - Geografische differentatie in het Genus Accipiter. These.
185765: WATTEL-CROIZANT, ODILE. - Les Mosaïques représentant le Mythe d'Europe (Ier-VIe siècles). Évolution et interprétation des modèles grecs en milieu romain.
158319: WATTEL, JACOB. - Harem- en Pardah-systeem. (Diss.)
245892: WATTEL, J. - De Natuur op orde. Principes van de biologische systematiek.
41151: WATTENBERG, F. - Las ceramicas indigenas de Numancia.
261610: WATTEYNE, V, & S.STASSART. - Expériences sur les Lampes de Sureté.
204206: WATTJES, J.G. - Moderne architectuur in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitschland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Zwitersland, Frankrijk, België, Engeland en Ver. Staten van Amerika.
148351: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. [1e dr.]. Deel 3: Vloeren, plafonds, gewelven en trappen.
166066: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden.
284544: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. en verm. dr. [= 3de dr.]. Deel 10: Moderne kapconstructies van hout, ijzer en gew.-beton, toren- en koepeldaken.
124242: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden. 1e bundel.
62414: WATTJES, J.G. - Moderne villa's en landhuizen in Europa en Amerika. / Villa's et maisons de campagne modernes. / Modern cottages and countryhouses. / Moderne Villen und Landhäuser.
272219: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden. 1e bundel.
69156: WATTJES, J.G. - Moderne kerken in Europa en Amerika / Eglises modernes / Moderne Kirchen / Modern churches.
284539: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de ongew. druk [= 2de dr.]. Deel 4: Kappen. Hand- en leerboek betreffende dakconstructies en dakbedekkingen
122276: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden.
180612: WATTJES, J.G. - Nieuwe bouwconstructies I. Tevens 1e supplement op Constructie van gebouwen.
148352: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. en verm. dr. [= 4de dr.]. Deel 9: Eenvoudige dakconstructies en dakbedekkingen.
233495: WATTJES, J.G. - Moderne Nederlandsche villa's en landhuizen in Holland / Villa's et maisons de campagne modernes / Modern cottages and country-houses / Moderne Villen und Landhäuser.
274931: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst / Architecture moderne en Hollande / Moderne Architektur in Holland. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden. 3e dr.
175250: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. en verm. dr. [= 3de dr.]. Deel 6: Vloeren, binten, kolommen, plafonds en skeletbouw.
109540: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. en verm. dr. [= 4de dr.]. Deel 10: Moderne kapconstructies van hout, staal en gew.-beton, toren- en koepeldaken.
105065: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst / Architecture moderne en Hollande / Moderne Architektur in Holland. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden. 3e dr.
57953: WATTJES, J.G. - Moderne architectuur in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitschland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Engeland en Ver. Staten van Amerika.
274978: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. en verm. dr. [= 4de dr.]. Deel 1: Muren en aangebouwde schoorsteenen.
175248: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. en verm. dr. [= 4de dr.]. Deel 2: Uitvoeren en afwerken van muren, vrijstaande schoorstenen, ketelbemetselingen, haarden, ovens en smidsen.
150418: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. en verm. dr. [= 4de dr.]. Deel 1: Muren en aangebouwde schoorsteenen.
54708: WATTJES, J.G. - Architectonische details. I. Ramen en deuren / Fenêtres et portes / Fenster und Türen / Windows and doors.
272220: WATTJES, J.G. - Moderne Nederlandsche villa's en landhuizen in Holland / Villa's et maisons de campagne modernes / Modern cottages and country-houses / Moderne Villen und Landhäuser.
71130: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. en verm. dr. [= 3de dr.]. Deel 3: Fundeeringen en kelders, rioleeringen.
274932: WATTJES, J.G. - Moderne architectuur in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitschland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Zwitersland, Frankrijk, België, Engeland en Ver. Staten van Amerika.
166605: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. en verm. dr. [= 4de dr.]. Deel 10: Moderne kapconstructies van hout, staal en gew.-beton toren- en koepeldaken.
243242: WATTS, MICHAEL. - Struggles over geography: Violence, freedom and development at the millennium.
187902: WATTS, HARRIETT & S.SOLTEK. - Der Künstler als offenes Buch. The Artist as an open book.
71751: WATTS, W.W. - Catalogue of chalices & other communion vessels. Victoria & Albert museum, department of metalwork.
246436: WATTS, DONALD. - Elsevier's dictionary of plant names and their origin.
225959: WATZES JENSMA, TH. & A.MOLENDIJK. - De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht.
223795: WATZINGER, CARL. - Die griechischen Vasen des Archäologischen Instituts in Tübingen.
226959: WAUBEN, E.H. - Athletiek.
156378: WAUCHOPE, A.G. - A history of the Black Watch (Royal Highlanders) in the Great War, 1914-1918. Vol. I.
189323: WAUCHOPE, ROBERT. - Handbook of Middle American Indians. Vol. 11: Archaeology of Northern Mesoamerica. Part II.
262494: WAUGH, ALEXANDER. - De Wittgensteins. Geschiedenis van een excentrieke familie.
84899: WAUGH, F.A. - The American apple orchard. A sketch of the practice of apple growing in North America at the beginning of the twentieth century.
147734: WAUWERMANS, [HENRI EMMANUEL]. - Histoire de l'ecole cartographique Belge et Anversoise du XVIe siècle.
66664: WAWRZYNIAK, HEINZ & G.SOHNS. - Der Seggenrohrsänger. Acrocephalus paludicola.
241502: WAX, CAROL. - Carol Wax. Catalogue Raisonné / Prints, 1975-2005.
255843: WAY, THOMAS VON DER. - Die Textüberlieferung Ramses' II. zur Qades-Schlacht. Analyse und Struktur.
262447: WAYENBERG, DANIEL. DAETER, BEN. - Daniel Wayenberg. 70 jaar concertpianist.
47273: WAYLAND, VIRGINIA. - The Winstanley geographical cards.
168173: WAYMENT, H.G. - The windows of King's College Chapel Cambridge.
191358: WAYMENT, HILARY. - The stained glass of the Church of St. Mary, Fairford, Gloucestershire.
204421: WAYRE, PHILIP. - Ridders van de Vooruitgang.
27767: WAYRE, PHILIP. - A guide to the pheasants of the world.
206207: WEALE, W.H.JAMES. BIERVLIET, LORI VAN. - Leven en werk van W.H. James Weale, een Engels kunsthistoricus in Vlaanderen in de 19de eeuw.
189764: WEARE BRAGDON, ROGER. - Down-Easter. Building a model of the Benjamin F. Packard. 1st edition.
95910: WEATHERS, JOHN. - Commercial gardening. A practical & scientific treatise for market gardeners, growers, fruit, flowers & vegetable growers, nurserumen etc.
33059: WEAVER, CLIFTON STOKES & DUPONT, JOHN ELEUTHÈRE. - Living Volutes. A Monograph of the Recent Volutidae of the World.
205837: WEAVER, LAWRENCE. - The story of the Royal Scots (The Lothian Regiment).
41323: WEBB, WILLIAM S. - An archaeological survey of Wheeler Basin on the Tennessee River in Northern Alabama.
294755: WEBB, MARY. PARRY, NICHOLAS. - The Chinese Lion.
192329: WEBB, WILLIAM S. - An archaeological survey of Wheeler Basin on the Tennessee River in Northern Alabama.
63953: WEBB, ROBERT G. - North American recent soft-shelled turtles (Family Trionychidae).
233765: WEBB, DIANA. - Saints and cities in Medieval Italy.
41320: WEBB, WILLIAM S. - An archaeological survey of the Norris Basin in Eastern Tennessee.
144101: WEBB, WALTER F. - Handbook for shell collectors. Revised edition.
252521: WEBB, JENNIFER M. A.O. - The Bronze Age Cemeteries at Karmi, Palealona and Lapatsa in Cyprus. Excavations by J.R.B. Stewart.
162294: WEBB, VIRGINIA. - Archaic Greek faience. Miniature scent bottles and related from East Greece, 650-500 B.C.
272030: WEBER, ULF. - Versatzmarken im antiker griechischen Bauwesen.
270038: WEBER, JULIA. - Meissener Porzellane mit Dekoren nach ostasiatischne Vorbildern. Stiftung Ernst Schneider in Schloss Lustheim. Herausgegeben von Renate Eikelmann.
243592: WEBER, ULRIKE. - Stadt Trier, Stadterweiterung und Stadtteile.
132533: WEBER, OTTO. - Altorientalische Siegelbilder.
36016: WEBER, A. - Monographie des Caulperpes.
107939: WEBER, A.PAUL. PREZZOLINI, GIUSEPPE. - Das Leben Nicolò Machiavellis. Übersetzung aus dem Italienischen von Theodor Lücke.
267722: WEBER, THOMAS. - Syrisch-römische Sarkophagbeschläge. Orientalische Bronzewerkstätten in römischer Zeit.
100679: WEBER, GEORGE W. - The ornaments of late Chou bronzes. A method of analyses.
219078: WEBER, MAX. - Süsswasserfische aus Niederländisch Süd- und Nord-Neu-Guinea.
159831: WEBER, E.F. & G.MONTET. - Catalogue des invertébrés de la suisse II: Rotateurs.
205049: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord H.M.Siboga. 2nd ed.
1986: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord H.M. Siboga. 2nd ed.
269417: WEBER-HIDEN, INGRID. - Die Reliefverzierte Terrasigillata aus Vindobona. Teil I: Legionslager und Canabae.
178501: WEBER, MAX. - Mededeelingen over Zoogdieren: I: Over een nieuwe soort van Proechidna & II: Aanteekeningen over den Rooden Wolf (Canis jubatus).
52018: WEBER, MAX. - Die Säugetiere. Einführung in die Anatomie und Systematik der recenten und fossilen Mammalia. 2. Aufl.
206303: WEBER, MAX. - Die Säugetiere. Einführung in die Anatomie und Systematik der recenten und fossilen Mammalia. 2. Aufl.
291480: WEBER, MAX. - The Fishes of the Indo-Australian Archipelago I: Index of the Ichthyological Papers.
141665: WEBER-SCHÄFER, PETER. - Ono no Komachi. Gestalt und Legende im No-Spiel.
161392: WEBER, W. - Saxa loquuntur. Steine Reden. Geschichte der Lithographie.
182760: WEBER, P.X. - Luzerns ältestes Ratsbüchlein (c. 1300-1402).
153553: WEBER, KARL & L.HOFFMANN. - De Camargue.
155272: WEBER, ELIZABETH A. - The Duk-duks. Primitive and historic types of citizenship.
196030: WEBER, EMIL. - Die Gattung Aptosimum Burch. und Peliostomum E.Mey.
793: WEBER, HANS CHRISTIAN. - Schmarotzer. Pflanzen die von anderen leben.
28634: WEBER, HERMANN. - Biologie der Hemipteren. Eine Naturgeschichte der Schnabelkerfe.
217667: WEBER, INGRID S. - Geschnittene Steine aus altbayerischem Besitz. Kameen und Intaglien des 15. bis späten 17. Jahrhunderts in der Staatlichen Münzsammlung München.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

10/27