Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
139070: SLUITER, CAREL PHILIP. - Géphyriens (Sipunculides et Echiurides) provenant des campagnes de l'Hirondelle et de la Princesse-Alice.
98495: SLUITER, J.W., P.F.V.HEERDT & J.TH.DE SMIDT. - Bescherming van vleermuizen in Nederland.
113532: SLUSSER, MARY S. - Nepal Mandala. A cultural study of the Kathmandu Valley.
93159: SLUTER, CLAUS. MORAND, KATHLEEN. - Claus Sluter. Artist at the court of Burgundy.
65406: SLUTER, CLAUS. LIEBREICH, AENNE. - Claus Sluter.
256645: SLUYS, W.G.J.VAN DER. - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
168081: SLUYS, CORNELIS VAN DER. - Onze woning en haar inrichting.
77815: ARCIMBOLDO. LEGRAND & SLUYS. - Arcimboldo et les arcimboldesques.
247883: SLUYS, CORNELIS VAN DER. - Binnenhuiskunst. Over de ontwikkeling der vormen van meubels, metaalwerken, sierkunst, aardewerk, kunstnaaldwerk, weefsels, enz.
199475: SLUYSER, MEYER. - Hun lach klinkt van zo ver ...
201013: SLUYSER, MEYER & FREDERICUS THOMAS. - Twaalf burgemeesters. Vijfhonderd jaar Amsterdam.
198852: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet / Als de dag van gisteren / Hun lach klinkt van zover. [Omnibus].
189556: SLUYSER, MEYER. - Er groeit gras in de Weesperstraat.
199404: SLUYSER, MEYER. - Als de dag van gisteren ...
266145: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van dr. W. Drees. 10e druk.
202101: SLUYSER, MEYER. - Amsterdam je hebt een zoute smaak.
275594: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van dr. W. Drees. 2e druk.
5285: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 1st ed.
208814: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd revised ed. [= 3rd edition].
5310: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd enl. ed. [= 4th ed.].
8494: SLUYTERMAN, K. - Old interiors in Holland.
1454: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd revised ed. [= 3rd edition].
203697: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd enl. ed.
166947: SLUYTERMAN VAN LOO, KOENO, A.O. - Wonen in arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen.
5319: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd enl. ed.
208846: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd enl. ed.
273985: SLYDINI, TONY. NATHANSON, LEON. - Slydini Encores.
255205: SLYHOVSKY, MOSHE. - Patroness of Paris. Rituals of Devotion in Early Modern France.
242147: SMALDON, G. - British Coastal Shrimps and Prawns.
210411: SMALL, GEORGE L. - The Blue Whale.
250027: SMALL, DAVID B. (EDIT.). - Methods in the Mediterranean. Historical and archaeological views on texts and archaeology.
163306: SMALL, ALAN A.O. - St. Ninian's Isle and its treasures.
241049: SMALLEGANGE, MATTHEUS. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven cronyken van de heeren Jacobius Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert omtrent deses landschaps-oudheden en herkomsten, wateren en stroomen, eilanden, steden en heerlijkheden.
218595: SMALLEGANGE, MATTHEUS. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven cronyken van de heeren Jacobius Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert omtrent deses landschaps-oudheden en herkomsten, wateren en stroomen, eilanden, steden en heerlijkheden.
274499: SMALLENBURG, SANDRA. - Expeditie Land Art. Landschapskunst in Amerika, Groot-Brittannië en Nederland.
223379: SMART, WILLIAM. - Economic annals of the nineteenth century 1801-1820.
240875: SMART, C.M. - Muscular churches. Ecclesiastical Architecture of the High Victorian Period.
273745: SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer.
65657: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857. (Diss.)
122586: SMEDING, S. - Langs gewonnen velden. Facetten van Smedings werk.
46751: SMEDTS, MATHIEU. - Geen tabak geen hallelujah. Het leven van de laatste mensen uit de steentijd.
232487: SMEEKS, HENDRIK. - Een Nederlandsche Bron van den Robinson Crusoe. De Historie van den El-Ho.
260253: SMEETON, C.S. - The Metropolitan Electric Tramways Vol. 2: 1921 to 1933.
12184: SMEETS, F.TH.W., A.B.J.M.GOOSEN & P.M.LE BLANC. - Lemborgh. Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
269246: SMEETS, MARK. BOOIJ, FAKE, A.O. - Mark Smeets. Schetsboek 1993.
236205: SMELIK, JAN. - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938.
167034: SMET, J.-J.DE - Misiën van den Orégon en reizen naar de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46.
134769: SMET, R.P.DE. - Voyages aux montagnes rocheuses et séjour chez les Tribus Indiennes de l'Órégon. Nouvelle édition.
215468: SMET, P.A.G.M. DE. - Snuiven en Lavementen in Indiaanse Rituelen.
167730: SMET, A.DE. - De Hollandse kartografie.
128536: SMET, L.H.A.DE - De bodem van Noordbrabant. Toelichting bij blad 8 van de bodemkaart van Nederland schaal 1 : 200 000.
234125: SMET, PIERRE-M. DE. - La saga du rail. Mon histoire 1977-1999.
208563: SMET, ADRIENNE DE. - De Vingerhoed in het kunstambacht.
31783: SMETANA, ALES. - Revision of the tribe Quediini of America north of Mexico (Coleoptera: Staphylinidae).
212628: SMETIUS, JOHANNES. - Nijmegen, stad der Bataven.
269969: SMETS, MARCEL. - L'avènement de la cité-jardin en Belgique. Histoire de l'habitat social en Belgique de 1830 à 1930.
221112: SMETTAN, HANS. - Die Moose des Kaisergebirges / Tirol inbesondere ihre Verbreitung und ihre Soziologie in höheren Pflanzengesellschaften.
95632: SMEULDERS, L.C.A. - Breda en omstreken in woord en beeld. 4e herz.dr.
263901: SMEULDERS, AD. DOMS, JAN. - Ad Smeulders architect.
256285: SMEUR, ALPHONS J.E.M. - De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken. The sixteenth century arithmetics, printed in the Netherlands. (Diss.)
267905: SMEYERS, MAURITS. - Vlaamse Miniaturen voor van Eyck. (ca. 1380-ca. 1420).
184470: SMEYERS, MAURITS. - Het Leuvense Stadhuis. Pronkjuweel van de Brabantse gotiek.
212902: SMEYERS, MAURICE. (ED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden. Opgedragen aan Prof.Em.Dr. J.K.Steppe.
184962: SMEYERS, MAURITS & B.CARDON. - Flanders in a European perspective. Manuscript illumination around 1400 in flanders and abroad. Proceedings of the Int. colloquium Leuven.
237695: SMEYERS, MAURITS & JAN VAN DER STOCK. - Flemish illuminated Manuscrits 1475-1550.
211931: SMEYERS, MAURITS. - Flemish miniatures from the 8th to the mid-16th century. The medieval world on parchment.
268231: SMEYERS, JOZEF. - Vlaams Taal- en Volksbeweustzijn in het Zuidnederlands Geestesleven van de 18de eeuw.
124836: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappermeer in woord en beeld. 2e dr.
259992: SMID, MENNO. - Ostfriesische Kirchengeschichte.
248043: SMID, S. - De Telescoop. Handleiding voor het maken van een Telescoop en Gids voor paractische waarneming.
273715: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappermeer in woord en beeld.
265464: SMID, BOUWIEN E. - Diagnostic and Therapeutic Dilemmas in Fabry and Gaucher Disease. (Diss.)
97668: SMIDT, J.T.DE. - Elseviers veldgids. Ecologische beschrijvingen van onze landschappen.
226694: SMIDT, DIRK. (ED.). - Kamoro art. Tradition and innovation in a New Guinea culture. With an essay 'Kamoro life and ritual' by Jan Pouwer.
25417: SMIDT, C.M. - Roskilde domkirkes middelalderlige bygningshistorie.
83145: SMIDT, FIRMIN DE. - De Kapel van de metselaarsnering in de Sint-Niklaaskerk te Gent. Gewelfschildering.
25354: SMIDT, FIRMIN DE. - De restauratie van de Sint-Niklaastoren te Gent. Archeologische studie.
25339: SMIDT, FIRMIN DE. - De Sint-Niklaaskerk te Gent. Archeologische studie.
260341: SMIDT, FIRMIN DE. - De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische studie.
170440: SMIDT, FIRMIN DE. - De restauratie van de Sint-Niklaastoren te Gent. Archeologische studie.
25337: SMIDT, FIRMIN DE. - Het Westportaal van de Sint-Niklaaskerk te Gent.
25350: SMIDT, FIRMIN DE. - De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische studie.
25361: SMIDT, FIRMIN DE. - De kathedraal te Gent. Archeologische studie.
74332: SMIDT, DIRK A.M. (ED.). - Asmat art. Woodcarvings of southwest New Guinea.
95235: SMIDT, J.TH.DE. A.O. - Twente-natuurhistorisch III: Heiden, venen en vennen.
86975: SMIESING, P.K. & J.P.BRINKERINK. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
276384: SMISSAERT, H. - De Twentsche Nijverheid in Beeld.
69558: SMISSAERT, H. - Bijdragen tot de geschiedenis der ontwikkeling van de Twentsche katoennijverheid.
118744: SMIT, PIETER. - Artis. Een Amsterdamse tuin.
48577: SMIT, JO. - Terschellinger getij.
250711: SMIT, H.J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotlanden Ierland.
258005: SMIT. HONIG, GERRIT J. & EVERT SMIT. - Stamboek Familie Smit.
127553: LUTKIE & SMIT. - Papier. Waar het honderd jaar om papier gaat.
234457: SMIT, M.D., A.O. - Development of otter-based quality objectives for PCBs.
150697: SMIT-VIS, JOHANNA. - Some aspects of the hibernation in the European hedgehog Erinaceus Europaeus L. (Diss.)
260116: SMIT, J.G., E.A. (EINDRED.). - Den Haag. Geschiedenis van de stad. Deel 1: Vroegste tijd tot 1574.
47148: SMIT, C.J. & W.J.WOLFF. - Birds of the Wadden Sea. Final report of the section 'Birds' of the Wadden Sea Working Group.
211928: SMIT, C.J. & W.J.WOLFF. - Terrestrial and freshwater fauna of the Wadden Sea area. Report 10.
269187: SMIT, ROBERT. CATALOGUE - Robert Smit. Brooch Gold.
198429: SMIT, WISSE J. - Phantoombelevingen.
219954: SMIT, W.A.P. - Folklore. Schetsen uit binnen- en buitenland.
229712: LUTKIE & SMIT. - Papierkroniek van Lutkie & Smit. Service No. 61. Vollege prijscourant dec. 1940.
258242: SMIT, J.K. & ZONEN. GEDENKBOEK 1888-1938. - J.K.Smit & Zonen. Amsterdam 1888-1938.
180140: SMIT, J.P.W.A. - De Brabantsche beelden en teekens van recht.
257907: SMIT, WILFRED. - Pauvre et belle.
192672: SMIT, HENDRIK I.DE. - Levende ziel. Dierenleven in Israël. Dierenleven in de Schrift. De sociale mens.
134725: SMIT, F.G.A.M. - Lopper.
96639: SMIT, F.G.A.M. - Vlooien en luizen.
243588: SMIT, JENNIFER & F.DE ROOY. - Curacao Classics.Visual Arts / Artes Plásticas1900-2010.
257530: SMIT, WILFRED. - De sleutel-varianten.
213868: SMIT, REINDER. - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.
251458: SMIT, J.G. & JAPIKSE, N., A.O. (ED.). - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610-1670. Deel IV: 1619-1620.
254595: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische van 1550 tot 1850.
130746: SMIT-KREMER, KITTY DE. - Tuinen in Nederland.
170667: SMIT, E.J.TH.A.M.A. - Tussen toverlantaarn en teletekst. Aspecten van Tiel en Omstreken in de twintigste eeuw.
226059: SMIT, J.G. - Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen.
269700: SMIT, JAN. - 150 jaar Waard en Groet. Boerderijen Boeren en Bunders.
247211: SMIT, H. - Geschiedenis en verklaringen van de straatnamen in Heemstede.
216701: SMIT, J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw.
95256: SMIT, F.G.A.M. - De vlooien (Siphonaptera) van de Benelux-landen.
252284: SMIT, JENNIFER. - Monumenten en standbeelden van de Nederlandse Antillen.
268521: SMIT, F.G.A.M. - Uniquely Dutch Seventeenth-century Calligraphy on Glass. A preliminary catalogue. Unpublished manuscript. Xerox copy.
236775: SMITH, JOHN. - A catalogue raisonné of the works of the most eminent Dutch, Flemish and French painters.
93174: SMITH, H.R.W. - Der Lewismaler. (Polygnotos II).
224164: SMITH, H.S. & W.J.TAIT. - Saqqâra Demotic Papyri I (P. Dem. Saq. I).
254065: SMITH, HUGH. - Academic dress and insignia of the world. Gowns, hats, chains of office, hoods, rings, medals and other degree insignia universities and other institutions of learning.
238839: SMITH, HARLAN I & G.FOWKE. - Cairns of British Columbia and Washington.
253746: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. 2ndedition. Vol. VXXV: Peucedanum.
253748: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. Vol. XXXIII.
235014: SMITH, DAVID R. - Masks of Wedlock. Seventeenth-Century Dutch Marriage Portraiture.
258692: SMITH, W.STEVENSON. - The Art and Architecture of ancient Egypt.
228148: SMITH, MICHAEL. - The moral problem.
120761: SMITH, ROBERT HOUSTON. - Excavations in the Cemetery at Khirbet Kufin, Palestine.
159607: SMITH, MAXWELL. - A review of the Volutidae.
157848: SMITH, MAXWELL. - Trito Helmet and Harp shells.
260196: SMITH, J.J. - Orchidaceae Novae Malayenses XI & XII.
253747: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. Vol. XXX.
224496: SMITH, A.H. - A catalogue of sculpture in the department of Greek and Roman antiquities, British Museum. Vol. III.
242255: SMITH, DAVID SPENCER; A.O. - The Butterflies of the West Indies and South Florida.
204623: SMITH, STUART. - The yellow wagtail.
172085: SMITH, W.JOHN. - Communication and relationships in the genus Tyrannus.
252437: SMITH, EDWARD E. & STEPHEN M. KOSSLYN. - Cognitive Psychology. Mind and Brain.
100648: SMITH, SUSAN M. - The Black-Capped Chickadee. Behavioral Ecology and Natural History.
209164: SMITH, MALCOLM. - The British amphibians & reptiles. 2nd rev. ed.
67609: SMITH, WILLIAM S. - A history of Egyptian sculpture and painting in the Old Kingdom.
34075: SMITH, H.R.W. - Der Lewismaler (Polygnotos II).
199634: SMITH, J.J. - Ericaceae.
253179: SMITH, RACHEL JOANN. - Orexin / Hypocretin Regulation of Cue- and Drug-Elicited Cocaine-Seeking. A Dissertation in Neuroscience.
211741: SMITH, THOMAS. - The Nepal years. Narrative of a five years residence at Nepal.
223375: SMITH, DAVID R. - Masks of Wedlock. Seventeenth-Century Dutch Marriage Portraiture.
208998: SMITH, MALCOLM. - The British amphibians & reptiles. [1st ed.].
264777: SMITH, A.B. & C.W.WRIGHT. - British Cretaceous Echinoids. Parts 1-3.
205754: SMITH, SIDNEY. - Cuneiform texts from Cappadocian tablets in the British Museum. Vol. V.
276950: SMITH, RAY. - Nieuw handboek voor de kunstenaar. Complete gids voor gereedschap, matriaal en techniek.
100442: SMITH, SIDNEY. - The statue of Idri-Mi.
269192: SMITH, KIKI. COLOMBO, PAOLO, A.O. - Kiki Smith.
148468: SMITH, G.ELLIO & W.R.DAWSON. - Egyptian mummies.
60989: SMITH, MALCOLM. - The British amphibians & reptiles. [1st ed.].
30458: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java. Figuren-Atlas. Heft 2.
243119: SMITH, W.EUGENE. SALVESEN, BRITT. - W. Eugene Smith. Realer als die Realität.
271088: SMITH, ALAN. - Saskatchewan birds.
46674: SMITH, MALCOLM. - The British amphibians & reptiles. 3rd ed.
250608: SMITH, WILLIAM. (EDITED). - A dictionary of Greek and Roman geography.
19255: SMITH, E.BALDWIN. - Architectural symbolism of imperial Rome and the middle ages.
265714: SMITH, JOHN HOLLAND. - The Death of classical Paganism.
193610: SMITH, WALTER. - The Muktesvara Temple in Bhubaneswar.
65611: SMITH, WORTHINGTON G. - Synopsis of the British Badidiomycetes. A descriptive catalogue of the drawings and specimens in the department of botany British Museum.
195729: SMITH-VANIZ, WILLIAM F. & V.G.SPRINGER. - Synopsis of the Tribe Salariini, with description of 5 New Genera and 3 New Species (Pisces: Blenniidae).
252394: SMITH, KATHRYN A. - The Taymouth Hours. Stories and Construction of the Self in Late Medieval England.
181281: SMITH. SMITH, LOUIS ALB. - Smith. Vlissingen-Veere.
71497: SMITH, WHITNEY. - Die Zeichen der Menschen und Völker. Unsere Welt in Fahnen und Flaggen.
10707: SMITH, WHITNEY. - Spectrum Vlaggenboek.
132319: SMITH, WHITNEY. - Les drapeaux a travers les Ages et dans le monde entier.
104392: SMITH, WHITNEY. - Elseviers gids van vlaggen en wapens.
43700: SMITH, NICOL. - Golden Doorway to Tibet.
203159: SMITH, PAGE & CH. DANIEL. - The Chicken book.
192709: SMITH, PHILIP W. - The amphibians and reptiles of Illinois.
16635: SMITH, REGINALD A. - The Sturge collection. An illustrated selection of foreign stone implements bequeathed in 1919 by William Allen Sturge.
165984: SMITH, MAXWELL. - World-wide sea shells. Illustrations, geographical range and other data covering more tahn sixteen hundred species and sub-species of molluscs / An illustrated catalog of the recent species of the Rock shells. Muricidae, Thaisidae and Coralliophilidae.
172630: SMITH, LYMAN B. & R.J.DOWNS. - Pitcairnioideae & Tillandsioideae (Bromeliaceae).
219171: SMITH, J.J. - Ericaceae.
42411: SMITH, J.J. - Orchidaceae.
100304: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
30181: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
177329: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
152197: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
28848: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
223484: SMITH, RAY W. CATALOGUE 1957. - Glass from the ancient world. The Ray Winfield Smith collection.
158952: SMITH, HOBART M. - Further notes of Mexican snakes of the genus Salvadora.
191953: SMITH, HOBART M. - Handbook of amphibians & reptiles of Kansas.
208889: SMITH, H.SUTTON. - Yakusu. The very heart of Africa. Being some account of the Prostestant mission at Stanley Falls, Upper Congo.
59456: SMITH, HARLAN I. & G.FOWKE. - Caiorns of British Columbia and Washington.
175284: SMITH, HARLAN I. - Shell-Heaps of the Lower Fraser River, British Columbia.
59451: SMITH, HARLAN I. - Shell-Heaps of the Lower Fraser River, British Columbia.
158959: SMITH, HOBART M. - Notes on Mexican snakes of the genus Geophis.
192766: SMITH, JOHN B. & H.G.DYAR. - Contributions toward a monograph of the Lepidopterous Family Noctuidae of boreal North America. A revision of the species of Acronycta (Oschsenheimer) and of certain allied genera.
106106: SMITH, HOBART M. - Handbook of amphibians & reptiles of Kansas. 2nd edit.
47407: SMITH, GUY N. - Animals of the countryside.
191695: SMITH, GILBERT M. - Marine Algae of the Monterey Peninsula California.
62903: SMITH, FREDERICK. - Catalogue of the British bees in the collection of the British Museum. 2nd ed.
173247: SMITH, G.F. & D.B.LOWE. - Androsaces.
79601: SMITH, G.M. - Cryptogamic Botany. (5th & 7th impr.)
70453: SMITH, EDWIN W. - The Ila-speaking peoples of Northern Rhodesia.
221869: SMITH, EDWIN W. - African ideas of God. A symposium.
184243: SMITH, CHRISTOPHER W. GORDON-BROWN, A. - Christopher Webb Smith. An Artist at the Cape of Good Hope 1837-1839.
210085: SMITH, DAVE. - Image.
140530: SMITH, CHARLES W. - The South African Poultry book.
206304: SMITH, ANNIE L. - A monograph of the British Lichens. A descriptive catalogue of the species in the department of botany, British Museum.
154261: SMITH, ARTHUR H. - Chinese characteristics,
208711: SMITH, ARTHUR H. - Village Life in China. A study in sociology.
229269: SMITH, VINCENT A. - The Jain Stûpa and other antiquities of Mathurâ.
172715: SMITH, A.J.E. - The moss flora of Britain and Ireland.
199272: SMITH, ALAN. - Clocks and watches.
122067: SMITH, ALEXANDER H. - The mushroom hunter's field guide. Rev. edit.
107472: SMITH, ANDREW. KIRBY, PERCIVAL R. - Andrew Smith and Natal. Documents relating to the early history of that province.
172860: SMITH, ANNIE L. - A Handbook of the British Lichens.
66414: SMITH, DICK. - Condor journal. The history, mythology and reality of the California Condor.
155069: SMITH, GEORGE. - A Narrative of an exploration visit to each of the consular cities of China and to the Islands of Hong Kong and Chusan.
28353: SMITH, GRAHAM. - The Casino of Pius IV.
187661: SMITH, H.CLIFFORD. - Catalogue of English furniture & woodwork.
212419: SMITH, H.EASOM. - Bantams for everyone. 2nd edition.
145690: SMITH, H.R.W. - The Hearst Hydria. An attic footnote to Corinthian history.
215718: SMITH, H.R.W. - Der Lewismaler.
159973: SMITH, CECIL H. - Catalogue of Greek and Etruscan vases in the British Museum.
250198: SMITH, HARLAN I. - Archaeology of the Gulf of Georgia and Puget Sound.
274084: SMITH, DAMIAN J. - Crusade, Heresy and Inquisition in the Lands of the Crown of Aragon (c.1167-1276).
245344: SMITH, LYMAN B. - The Bromeliaceae of Brazil.
220987: SMITH, MALCOLM. - Monograph of the Sea-Snakes (Hydrophiidae).
205201: SMITH, MALCOLM. - Monograph of the Sea-Snakes (Hydrophiidae).
187869: SMITH, J.L.B. - The sea fishes of Southern Africa.
114628: SMITH, J.L.B. - The sea fishes of Southern Africa.
133150: SMITH, JAMES & A.S.BARNES. - St. Peter in Rome.
189101: SMITH, J.L.B. & M.M.SMITH. - The fishes of Seychelles.
8233: SMITH, G.ELLIOT. - Elephants and ethnologists.
209584: SMITH, BERTRAM G. - The natural history of the frilled shark Chlamydoselachus Anguineus.
163703: SMITH, J.L.B. - The South African fishes of the families Sparidae and Denticidae.
270719: SMITH, SIDNEY. - Cuneiform texts from Cappadocian tablets, &c., in the British Museum. Vol. I-VIII.
219499: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. 2nd edition. Vol. VIII: Cryptogamia Filices - Cryptogamia Characea - Cryptogamia Musci.
169983: SMITH, J.J. - Beiträge zur Kenntnis der Saprophyten Javas. XII-XIV: Burmannia tuberosa Becc.
226341: SMITH, H.DANIEL. - Sourcebook of Vaisnava Iconography according to pancaratragama texts, Sanskrit Texts compiled and arranged with commentary in English.
136830: SMITH, LESLEY & JANE H.M.TAYLOR. - Women and the book. Assessing the Visual Evidence.
118608: SMITH, LYMAN B. - The Bromeliaceae of Brazil.
189: SMITH, MAXWELL. - East coast marine shells. Descriptions of shore mollusks together with many living below tide mark, from Maine to Texas, incl.Florida.
165754: SMITH, MARGARETH M. & P.B.N.JACKSON. - Common and scientific names of the fishes of southern Africa.
67878: SMITH, MAXWELL. - East coast marine shells. Descriptions of shore mollusks together with many living below tide mark, from Maine to Texas, incl.Florida.
236898: SMITH, PAPYRUS EDWIN. - Ein medizinisches Lehrbuch aus dem alten Ägypten. Wund- und Unfallchirurgie, Zaubersprüche gegen Seuchen, verschiedene Rezepte.
165755: SMITH, MARGARET M. - Common and scientific names of the fishes of southern Africa. I: Marine fishes.
252789: SMITH, WALKER O. A.O. - Arctic Oceanography: Marginal Ice Zones and continental Shelves.
253749: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. Vol. XXIV.
241469: SMITH, JOHN B. - Contributions toward a monograph of the Lepidopterous Family Noctuidae of temperate North America. Rvision of the species of the genus Agrotis.
269737: SMITH, P. CHRISTOPHER, A.O. - Symposium on Philosophical Hermeneutics and Critical Legal Theory.
245603: SMITH, JOHN. - Old scottish clockmakers from 1453 to 1850. 2nd edition.
137255: SMITH, ERIC. - Clocks. Their working and maintenance.
168553: SMITH, G.ELLIOT. - The Royal mummies.
37103: SMITH, SIDNEY (PREFACE). - Assyrian sculptures in the British Museum. From Shalmaneser III to Sennacherib.
244227: SMITH, LYMAN B. & R.J.DOWNS. - Tillandsioideae. (Bromeliaceae).
245879: SMITH, LAWRENCE. - Ukiyoe. Images of unknown Japan.
263115: SMITH, STUART TYSON. - Askut in Nubia. The Economics and Ideology of Egyptian Imperialism in the Second Millennium BC.
268250: SMITH, DAVID. CARANDENTE, GIOVANNI. - Voltron.
40972: SMITH, STUART. - The yellow Wagtail.
273967: SMITHERS, REAY H.N., A.O. - A check list of the birds of the Bechuanaland Protectorate and the Caprivi Strip.
215477: SMITHERS, REAY H.N. - The mammals of Botswana.
198277: SMITHERS, G.V. - Kyng Alisaunder.
264197: SMITHSON, ALISON & PETER SMITHSON. - Die heroische periode der modernen Architektur.
264233: SMITHSON, ALISON & PETER. VIDOTTO, MARCO. - A+P Smithson. Pensieri, progetti e frammenti fino al 1990.
274374: SMITHSON, ROBERT. BARGALLESI - Robert Smithson. Slideworks.
269364: SMITHSON, ALISON & P. - Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a building project 1963-1970.
274365: SMITHSON, ROBERT. - Retrospektiivinen näyttely.
226483: SMITHUIS, RENÉE. - De Bewijzen van hun Reizen. De Bergense School op reis in de jaren twintig.
268839: SMITS, JANINE. - Draden van tijd. Tapestry of time.
242347: SMITS, E.J.F. & W.J.FORMSMA. - Gedenkboek 750-jarig bestaan van Aduard.
74091: SMITS, K. - De iconografie van de nederlandsche primitieven.
255461: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a.
244884: SMITS, J. - De Verenigde Nederlanden op zoek naar het oude Egypte (1580-1780). De traditie gevolgd en gewogen. / Les Provinces-Unies à la recherche de l'Égypte des pharaons (1580-1780). [Diss.].
94081: SMITS, K. - De iconografie van de nederlandsche primitieven. (Diss.)
202188: SMITS, J.C.J. - Gedenkboek van het Koloniaal-Militair Invalidenhuis Bronbeek.
253037: SMITS, ELISABETH. - Leven en sterven langs de Limes. Het fysisch-antropologisch onderzoek van vier grafveldpopulaties uit de noordelijke grenszone van Germania inferior in de Vroeg- en Midden- Romeinse tijd.
257083: SMITS, JAKOB. VANBESELAERE, W. - Jakob Smits.
168879: SMOLAR-MEYNART, ARLETTE, A.O. - Het Paleis van Brussel. Acht eeuwen kunst en geschiedenis.
265132: SMOOK, RUDGER A.F. - Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve eeuw.
224723: SMULDERS, B.J. A.O. - Avifauna van Walcheren.
215491: SMUTS, JAN CHRISTIAN. HANCOCK, W.K. - Smuts.
146718: SMUTS, FRANCOIS (EDIT.). - Stellenbosch drie eeue. Amptelike Gedenkboek.
238692: SMYTH, GERRY & JO CROFT. (ED.) - Our House. The Representation of Domestic Space in Modern Culture.
225676: SMYTH, RICHARD. LÖWE, J.ANDREAS. - Richard Smyth and the language of Orthodoxy. Re-imagining Tudor Catholic Polemicism.
111768: SMYTHE, FRANK S. - The spirit of the hills.
98339: SMYTHIES, BERTRAM E. - The birds of Borneo. [3rd. rev. ed.]
103928: SMYTHIES, BERTRAM E. - The birds of Borneo. 1st ed.
17066: SMYTHIES, BERTRAM E. - The birds of Borneo. 2nd ed.
16992: SMYTHIES, BERTRAM E. - The birds of Burma. 2nd rev. ed.
182457: SNAPPER, F. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719. (Diss.)
178113: SNEEP, J., H.A.TREU EN M.TYDEMAN. (ED.). - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
184360: SNEL, HARMEN & JITS VAN STRATEN. - Index van de joodse begraafplaats Muiderberg van 1812 tot 1850 / [Index of the Jewish cemetery Muiderberg between 1812 and 1850].
233900: SNELDERS, H.A.M.; ERNST HOMBURG & LODEWIJK PALM. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland.
88611: SNELDERS, H.A.M. & K.VAN BERKEL. - Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de wetenschapsgeschiedenis.
122417: SNELL, WALTER H. & E.A.DICK. - The Boleti of northeastern North America.
214338: SNELL, DANIEL C. - Flight and Freedom in the Ancient Near East.
272154: SNELL, D. - The E.A.Hoffman collection and other american collections.
184865: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Gedaantewisseling en levenswijze der insecten.
80045: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De gelede dieren.
170936: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De gelede dieren.
262837: SNELLEN, MAURITS. - De Nederlandsche Pool-expeditie 1882-83.
267884: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De gelede dieren.
36093: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De gelede dieren.
165707: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De Insecten. Hunne gedaanteverwisseling en levenswijze.
65285: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Laatste lijst van nederlandsche schildvleugelige insecten (Insecta Coleoptera).
197206: SNELLEN, MAURITS. - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht.
127202: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
214402: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
235824: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Gedaantewisseling en levenswijze der insecten.
234332: SNELLEN, MAURITS & HENRI EKAMA. - Rapport sur l'expédition polaire néerlandaise qui a hiverné dans la Mer de Kara en 1882/83.
14487: SNELLER, Z.W. - Rotterdams bedrijfsleven in het verleden.
54913: SNELLER, Z.W. - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
208530: SNELLGROVE, DAVID L. (ED.) - The image of the Buddha.
229691: SNELLGROVE, DAVID L. & T.SKORUPSKI. - The cultural heritage of Ladakh. Vol. I: Central Ladakh.
270963: SNGHAS, KARLHEINZ. - Orchideen. Pflanzen der Extreme, Gegensätze und Superlative. / Orchids. Plants of Extremes, Contrasts, and Superlatives.
33374: SNIJDER, G.A.S. - Kretische Kunst. Versuch einer Deutung.
154528: SNIJDERS, BEN. HEIJ, JAN JAAP A.O. - Ben Snijders.
99275: SNIJDERS, RIEN & K.DANSEN. - Het Geldersch landschap. 60 jaar bescherming van natuur en cultuur.
248914: SNIJDERS, H.J. & E.B.RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht.
10375: SNIJDERS, RIEN. - De Veluwezoom.
247698: SNIJDERS, RIEN. - In het land van de Bergse Maas.
249962: SNIJDERS, C.J. - Veldversterkingskunst. Leerboek voor de Cadetten van alle wapens. 2e, omgew. druk.
246090: SNIPPENDAAL, JOHANNES. BOUMAN, FERRY A.O. - Kruidenier aan de Amstel. De Amsterdamse Hortus volgens Johannes Snippendaal (1646).
165621: SNODGRASS, A.M. - Armi ed aramature dei Greci.
180814: SNODGRASS, ANTHONY. - La Grèce archaïque. Les temps des apprentissages.
119878: SNODGRASS, ANTHONY. - Early greek armour and weapons from the end of the Bronze Age to 600 b.v.
142660: SNODGRASS, ANTHONY. - Arms and armour of the Greeks.
159019: SNODGRASS, R.E. - The feeding aparatus of biting and sucking insects affecting man and animals.
267111: SNODGRASS, A.M. - Wehr und Waffen in antiken Griechenland.
88344: SNODGRASS, A.M. - The dark age of Greece. An archaeological survey of the eleventh to the eight centuries B.C.
215581: SNOEK, PAUL. - Verzamelde gedichten. 1e druk.
186148: SNOEK, JAN. - Zeefdrukken.
210653: SNOEP-REITSMA, ELLA. - Verschuivende betekenissen van zeventiende eeuwse Nederlandse genrevoorstellingen / Shifting meanings of seventeenth-century Dutch genre paintings.
248214: SNOEREN, PIET. VORST, MICHEL VAN DER. - Piet Snoeren.
195659: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide geschriften. (Gesammelte Schriften). Vol. V: Geschriften betreffende taal- en letterkunde.
247431: SNOUCK HURGRONJE, C. - Selected works. Oeuvres choissies.
245334: SNOUCK HURGRONJE, C. KONINGSVELD, P.SJ.VAN. - Snouck Hurgronje's Izhaar Oel-Islaam. Een veronachtzaamd aspect van de koloniale geschiedenis.
245332: SNOUCK HURGRONJE, C. KONINGSVELD, P.SJ.VAN. - Minor German Correspondences of C.Snouck Hurgronje from libraries in France, Germany, Sweden and The Netherlands.
177906: SNOUCK HURGRONJE, C. - Het Gajoland en zijne bewoners.
181477: SNOUCK HURGRONJE, C. - Het Gajoland en zijne bewoners.
29573: SNOUCK HURGRONJE, C. - Het Gajoland en zijne bewoners.
8525: SNOUCK HURGRONJE, C. - De Atjèhers. Uitgegeven op last der Regeering.
181476: SNOUCK HURGRONJE, C. - Het Gajoland en zijne bewoners.
34629: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide geschriften. (Gesammelte Schriften).
2546: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, R.C.E.G.J. - Avifauna Neerlandica. Lijst der tot dusverre in Nederland in wilden staat waargenomen vogelsoorten.
262013: SNOW, D.W. & C.M.PERRINS. - The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition.
228340: SNOW, D.W. - Proceedings of the XIV International Ornithologial Congress, Oxford 1966.
66574: SNOW, DAVID W. - The web of adaptation. Bird studies in the American tropics.
243198: SNOW, MICHAEL. DÉRY, LOUISE. (EDITED). - Solo Snow.
275473: SNOW, KEITH R. - Mosquitoes.
113861: SNOY, PETER. - Bagrot. Eine Dardische Talschaft im Karakorum.
263917: SNOZZI, LUIGI. RED.: J. CHRISTOPHE BÜRKLE, BRUNO JENNI - Luigi,Snozzi. Urbanistische Projekte, Ideen und Arbeiten 1972-1997.
169742: SNY, W.S. - Carbine & Lance. The story of old Fort Sill.
138736: SNYDER, GEORGE S. - Oude Hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
146376: SNYDER, THOMAS. - Annotated, subject-heading bibliography of termites 1350 B.C. to A.D. 1954.
271024: SNYDER, NOEL & HELEN SNYDER. - The California Condor. A Saga of Natural History and Conservation.
170846: SNYDERS, FRANS. KOSLOW, SUSAN. - Frans Snyders. Stilleven- en dierenschilder 1579-1657.
176879: SNYDERS, FRANS. ROBELS, HELLA. - Frans Snyders. Stilleben- und Tiermaler 1579-1657.
167562: SNYDERS, FRANS. KOSLOW, SUSAN. - Frans Snyders. Peintre animalier et de natures mortes 1579-1657.
259489: SOANE, JOHN. STROUD, DOROTHY. - Sir John Soane Architect.
223346: SOANE, JOHN. - John Soane.
160899: SOBEK, WERNER. BLASER, WERNER. - Werner Sobek. Art of Engineering. Ingenieur-Kunst.
222274: SOBOTKA, BRUNO J. - Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern.
222275: SOBOTKA, BRUNO J. - Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Sachsen.
222276: SOBOTKA, BRUNO J. - Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Sachsen-Anhalt.
6208: SOBRINO, D.MATHIAS RODRIGUEZ. - Histoire de la Terre Sainte.
204535: SOCARD, ALEXIS. - Livres populaires imprimés à Troyes de 1600 à 1800.
254616: SOCHA, BERTHOLD. BÖNNIGHAUSEN, HELMUT. A.O. - Berthold Socha: Bestandaufnahme. Stillgelegte Anlagen aus Industrie und Verkehr in Westfalen.
206156: SÔCHÔ, TAKEBE. FORRER, MATTHI. - Takebe Sôchô 1761-1814 from the collection of Shôzaburô Masuda.
157276: MÉMOIRE JUBILAIRE. CINQUANTENAIRE DE LA FONDATION DE LA SOCIÉT'T. -
238571: JOURNAL OF THE CLASSICAL CHINESE FURNITURE SOCIETY. - Volume four. Number two. Spring 1994.
238578: JOURNAL OF THE CLASSICAL CHINESE FURNITURE SOCIETY. - Volume 1. Number 3. Summer Quarter 1991.
238579: JOURNAL OF THE CLASSICAL CHINESE FURNITURE SOCIETY. - Volume 1. Number 1. Winter Quarter 1990.
238575: JOURNAL OF THE CLASSICAL CHINESE FURNITURE SOCIETY. - Volume two. Number four. Autumn 1992.
230088: JOURNAL OF THE EX LIBRIS SOCIETY. - Vol. I & II (1892-1893).
214169: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 20, 1931-1932: Vertue Note Books II.
207257: REINARDUS. YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL REYNARD SOCIETY. REINARDUS. YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL REYNARD SOCIETY. - Volume 19.
151757: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 58 (1993-94).
162442: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 37 (1967-68 / 1968-1969).
214170: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 27, 1938 -1949.
214164: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 38, 1960 -1962.
151698: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 54 (1989-90).
151753: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 44 (1979-80).
151754: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 51 (1986-87).
151755: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 52 (1987-88).
151756: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 53 (1988-89).
151781: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 43 (1978-79).
66317: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 39 (1971-72 / 1972-73).
151793: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 42 (1977-78).
152293: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 31 (1957-58 / 1958-59).
151701: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 46 (1981-82).
151692: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 50 (1985-86).
151699: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 55 (1990-91).
256023: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 63 (1998-1999).
238581: JOURNAL OF THE CLASSICAL CHINESE FURNITURE SOCIETY. - Volume three. Number four. Autumn 1993.
189102: REPORT ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY. - International centenary orchid conference.
256026: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 66 (2001-2002).
34348: THE CONDOR. A BI-MONTHLY MAGAZINE OF WESTERN ORNITHOLOGY / JOURNAL OF THE COOPER ORNITHOLOGICAL SOCIETY. - Vols 24 - 84 (1922-1982).
105095: THE CHALLENGER SOCIETY. - Science of the sea. An elementary handbook of practical oceanography for travellers, sailors, and yachtsmen. Edited by G.H.Fowler.
208485: CHINA SOCIETY. - Nine Dragon Screen. Being reprints of nine addresses and papers presented to the China Society 1909-1945.
159838: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 33 (1960-61 / 1961-62).
198552: ORCHIDS. THE MAGAZINE OF THE AMERICAN ORCHID SOCIETY - Vol. 9 [1940-41] - Vol. 74 [2005].
214166: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 42, 1968 -1970.
189068: TAWANTA. PROCEEDINGS OF THE DUTCH ARCHAEOL. & HIST. SOCIETY. - Vol. 26-31 (1994-1999).
189069: TAWANTA. PROCEEDINGS OF THE DUTCH ARCHAEOL. & HIST. SOCIETY. - Vols. I-IX, (1969-1977).
48355: PROCEEDINGS OF THE HAMPSHIRE FIELD CLUB AND ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. - Vol. 24 (1967).
151779: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 34 (1962-63).
245458: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 68, 2003-2004.
238577: JOURNAL OF THE CLASSICAL CHINESE FURNITURE SOCIETY. - Volume 1. Number 4. Autumn Quarter 1991.
238585: JOURNAL OF THE CLASSICAL CHINESE FURNITURE SOCIETY. - Volume four. Number three. Summer 1994.
256024: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 64 (1999-2000)
256025: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 65 (200-2001)
256027: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 70 (2005-2006).
256028: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 71 (2006-2007)
151691: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 56 (1991-92).
238582: JOURNAL OF THE CLASSICAL CHINESE FURNITURE SOCIETY. - Volume three. Number three. Summer 1993.
83257: PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE ANTIQUARIAN SOCIETY. - Vol. 78 (1989).
169933: SOCK, PAUL (ÜBERS.). - Eskimomärchen.
188596: SOCRATES. MONTUORI, MARIO. - Socrates. An approach.
219664: SOCRATES. DELATTE, A. - Le troisième livre des Souvenirs socratiques de Xénophon. Étude critique.
164773: SODEN, WOLFRAM VON. - Akkadisches Handwörterbuch. Unter Benutzung des lexikalischen Nachlasses von Bruno Meissner (1868-1947).
239910: SODEN, WOLFRAM VON & W. RÖLLIG. - Das Akkadische Syllabar. 4th rev. & enl. edition.
165562: SODEN, WOLFRAM VON. - Zweisprachigkeit in der geistigen Kultur Babyloniens.
138537: SODEN, WOLFRAM VON. - Akkadisches Handwörterbuch. Unter Benutzung des lexikalischen Nachlasses von Bruno Meissner (1868-1947).
219287: SODEN, WOLFRAM VON. - Grundriss der Akkadischen Grammatik.
220526: SODEN, WOLFRAM VON. - Einführung in die Altorientalistik.
239966: SODEN, WOLFRAM VON. - Aus Sprache, Geschichte und Religion babyloniens.
240588: SODEN, WOLFRAM VON. - Bibel und Alter Orient. Altorientalische Beiträge zum Alten Testament.
145409: SODERBERG, P.M. - Pedigreee cats, their varieties, breeding and exhibition.
87623: SÖDERBERG, BERTIL. - Les instruments de musique au Bas-Congo et dans les regions avoisinantes.
221066: SÖDERLIND, MARTIN. - The late Etruscan votive heads from Tessennano. A study of production, distribution and sociohistorical context.
177092: SÖDERLIND, MARTIN. - Late Etruscan votive heads from Tessennano. Production, distribution, sociohistorical context.
40712: SÖDERSTRÖM, A. - Studien über die Polychätenfamilie Spionidae. (Diss.)
232753: SODOMO. JACOBSEN, EMIL. - Sodoma und das Cinquecento in Siena. Studien in der Gemäldegalerei zu Siena mit einem Anhang über die nichtsienesischen Gemälde.
103155: SODY, HENRI J.V. - Das javanische Nashorn. Rhinoceros sondaicus. Historisch und biologisch.
88466: SODY, HENRI J.V. BECKING, J.H. - Henri Jacob Victor Sody (1892-1959). His life and work. A biographical and bibliographical study.
151449: SOECHTING, DIRK. - Die Porträts des Spetimius Severus.
29816: SOEDJATMOKO A.O. - An introduction to Indonesian historiography.
29453: SOEHNER, HALLDOR. - Spanische Meister. Vollständiger Katalog.
198430: SOEKANTO. - Het gewas in Indonesië religieus adatrechtelijk beschouwd.
238238: SOEKMONO, R. - Pengatar Sejarah Kebudayaan Indonesia.
273810: SOEN, VIOLET. - Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse opstand.
176267: SOEST, PIERRE V. & H.V.D. WAARSENBURG. - De Wijn is een spotter.
74095: SOEST, PIERRE VAN. CATALOGUE 1963. - Pierre van Soest.
33863: SOEST, R.W.M.VAN. - De Nederlandse mariene en zoetwatersponzen - porifera.
245837: SOEST, H.W. & A.BLOED. - Oude prentkaarten vertellen over Wilnis. I-III.
95929: SOETENDORP, J. - Symboliek der Joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
226045: SOETENS, JOHAN. - Vierkante flessen - Bouteilles carrées - Square bottles.
134896: SOETENS, JOHAN. - In glas verpakt. Kunst, kitsch en koopmanschap.
275895: SOETERS VAN ELDONK ARCHITECTEN. BUCHANAN, PETER, A.O - Soeters Van Eldonk Architecten. Dialogue with people and places, 1995-2009.
188221: SOETERS, SJOERD. IBELINGS, HANS. - Sjoerd Soeters. Architect.
211034: SOETERS VAN ELDONK ARCHITECTEN. BUCHANAN, PETER, A.O - Soeters Van Eldonk architecten. Dialoog met mensen en plekken, 1955-2009.
124087: SOETHOUT, E.M. - Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis.
233321: SOFFICI, ARDENGO. CAVALLO, LUIGI. - 5 Xilografie e 4 puntesecche di Ardengo Soffici con le lettere di Picasso. A cura di Luigi Cavallo con la collaborazione della Galleria Michaud.
154711: SOGA, JOHN HENDERSON. - The Ama-Xosa: Life and customs.
181674: SOGLOW, ANTHONY. & J. MACTON A.O. - De onbekende stille. Nr. 50.
181669: SOGLOW, ANTHONY. & J. MACTON A.O. - De onbekende stille. Nr. 59.
181668: SOGLOW, ANTHONY. & J. MACTON A.O. - De onbekende stille. Nr. 67.
181673: SOGLOW, ANTHONY. & J. MACTON A.O. - De onbekende stille. Nr. 54.
275625: SOHMER, S.H. & A.P.DAVIS. - The Genus Psychotria (Rubiaceae) in the Philippine Archipelago.
241798: SOHN, CORNELIA. - Wir überleben alle Stürme. Die Öffentlichkeitsarbeit des Bauhauses.
124772: SÖHN, GERHART. - Von Mokka bis Espresso.
118137: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meijerij. Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven.
81958: SÖHNGEN, SIEGFRIED. - Französischen Theater in Berlin im 19. Jahrhundert.
39818: SOIL DE MORIAMÉ, E.J. - Inventaire des objets d'art & d'antiquité existant dans les édifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Tournai. Tome 4: Arrondissement d'Ath.
39777: SOIL DE MORIAMÉ, E.J. - Inventaire des objets d'art & d'antiquité existant dans les édifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Mons. Tome 1: Arrondissement de Soignies. Cantons de Soignies - Enghien - La Louvière - Le Roeulx.
39822: SOIL DE MORIAMÉ, E.J. - Inventaire des objets d'art & d'antiquité existant dans les édifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Tournai. Tome 5: Arrondissement de Soignies. Canton de Lessines.
274801: SOKOLOV, MICHAEL. - A Syriac Lexicon. A Translation from the Latin, Correction, Expansion, and Update of C. Brockelmann's Lexicon Syriacum.
8966: SOKOLOWSKY, ALEXANDER. - Geflügelhaltung, Haus- und Pelztierzucht. Eine ummfassendes Werk für den praktischen Tierzüchter, Siedler, Landwirt und Kleintierhalter, mit einem Anhang über Ratschläge zur ersten Behandlung erkrankter Tiere und einer tierärztlichen Hausapotheke.
273808: SOL, ARNOLD. - Westzaan in oude ansichten deel 3. 2e dr.
269944: SOL, ARNOLD. - Westzaan in oude ansichten deel 2. 2e druk
265133: SOLÀ, MANUEL DE. ZARDINI, MIRKO. - Manulel de Solà. Progettare città / Designing Cities.
148901: SOLBRIG, OTTO T. A.O. - Topics in plant population biology.
253497: SOLDANI, RENZO. NEGRI, RINO. - Soldani.
253544: SOLDANI, RENZO. ANCILOTTI, LUCIANO A.O. - Il Conte di Cireglio. Dai duelli pistoiesi ai tronfi su Coppi e Bartali.
250101: SÖLDNER, MAGDALENE. - Bios Eudaimon. Zur Ikonographie des Menschen in der rotfigurigen Vasenmalerei Unteritaliens. Die Bilder aus Lukanien.
237940: SOLEM, ALAN A.O. - World-wide snails. Biogeographical studies on non-marine Mollusca.
237932: SOLEM, ALAN. - Endodontoid Land Snails from Pacific Islands (Mollusca: Pulmonata: Sigmurethra. Part I: Family Endodontidae).
238010: SOLEM, ALAN. - Some non-marine Mollusks from Thailand, with notes on classification of the Helicarionidae.
29153: SOLES, JEFFREY S. - The prepalatial cemeteries at Mochlos and Gournia and the house tombs of bronze Age Crete.
173094: SOLGER, F. A.O. - Dünenbuch. Werden und Wandern der Dünen, Pflanzen- und Tierleben auf den Dünen, Dünenbau.
161080: SOLIER, RENÉ DE. - L'art fantastique.
171258: SOLJAN, T. - Fishes of the Adriatic. (Ribe Jadrana).
173858: SÖLLE, DOROTHEE E.A. - Kom mijn geliefde kom. Liefde in de bijbel.
192810: SOLLE, H.M.R.A. - De geschiedenis van de Rotterdamse elektrische tramlijnen.
181399: SOLLER, AUGUST. GRUNDMANN, GÜNTHER. - August Soller 1805-1853. Ein Berliner Architekt im Geiste Schinkels.
248845: SOLLER, AUGUST. GRUNDMANN, GÜNTHER. - August Soller 1805-1853. Ein Berliner Architekt im Geiste Schinkels.
257737: SOLLY, RAY. - Athel Line. A fleet history.
239150: SOLMS, E.DE (TRANSL.). - Bestiaire roman.
239207: SOLMS, E.DE (TRANSL.). - Le Message de Tournus. Parolus du Christ.
247693: SOLMS-LAUBACH, H. - Weizen und Tulpe und deren Geschichte.
217064: SOLMS, E.DE & W.WITTERS. - Vierges gothiques et de la première Renaissance. Les vierges mères.
219513: SOLMS, E.DE & W.WITTERS. - Vierges gothiques et de la première Renaissance. Les vierges mères. 2e édit.
202708: SOLNIT, DAVID B. - A grammatical sketch of Eastern Kayah (Red Karen).
201890: SOLNIT, DAVID. - Eastern Kayah Li. Grammar, texts, glossary.
2652: SOLOMIRSKY, D. - Atlas oiseaux d'Europe. Recueil de photographies pour servir d'illustration à l'ornithologie Européenne de Degland et Gerbe.
199244: SOLOMON, W.E.GLADSTONE. - Mural Paintings of the Bombay School.
188945: SOLOVEITCHIK, JOSEPH B. MUNK, REINIER. - The rationale of halakhic man. Joseph B. Soloveitchik's conception of Jewish thought.
249205: SOLOVIEV, CAPITAINE. - Impressions d'un Chef de Compagnie (Guerre russo-japonaise).
267599: SOLOVYOV, S.L. - Ancient Berezan. The Architecture, History and Culture of the First Greek Colony in the Northern Black Sea.
247825: SOLSO, ROBERT L. - The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain.
228897: SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ, IRTA. - Flamand Kalendárium.
272642: SOLTIKOW, MICHAEL. - Ich war mittendrin. Meine Jahre bei Canaris.
165658: SOLYMAN, TOUFIC. - Die Entstehung und Entwicklung der Götterwaffen im alten Mesopotamien und ihre Bedeutung.
189872: SOMARÉ, GRATA & LEONARDO VIGORELLI. - The Nagas. Disciplined Forms of Beauty.
248542: SOMBART, WERNER. - Luxus und Kapitalismus.
255077: SOMBART, WERNER. - Die Juden und das Wirtschaftleben.
271054: SOMEREN, VERNOND D. - A bird watcher in Kenya.
247974: SOMEREN, J.F.VAN. - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg of Frederik Mullers catalogus van 7000 portretten van Nederlanders.
104841: SOMEREN, J.F.VAN. - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg of Frederik Mullers catalogus van 7000 portretten van Nederlanders.
94537: SOMEREN, V.G.L.VAN. - Days with birds. Studies of habits of some East African species.
269089: SOMEREN, COR VAN. - Het Vlisboek.
246609: SOMEREN, J.F.VAN. - De Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880.
187922: SOMERFIELD, ELIZABETH. - The popular Boxer.
202289: SOMLÓ, FELIX. - Der Guterverkehr in der Urgesellschaft.
226743: SOMMER, ULRICH. - Algen, Quallen, Wasserfloh. Die Welt des Planktons.
90743: SOMMER, K.A. - Bauernhof-Bibliographie.
195723: SOMMER, JAN. SAUNERON, SERGE. - Voyages en Egypte des années 1589, 1590 & 1591. Le Venitien anonyme / Le seigneur de Villamont / Le Hollandais Jan Sommer.
236165: SOMMER, JOHANNES. - Das Deckenbild der Michaeliskirche zu Hildesheim.
227795: SOMMER, MONIKA (HRSG.). - Hieronymus Löschenkohl. Sensationen aus dem alten Wien.
134887: SOMPURA, PADMASHRI P.O. - Album of Hindu iconography.
226640: SOMZÉE [COLLECTION]. FURTWÄNGLER, ADOLF. - Collection Somzée. Monuments d'art antique.
160201: SON, G.VAN. - The butterflies of Southern Africa. Part II: Nymphalidae: Danainae and Sytyrinae.
219301: SON, C.VAN. - Plaatjes-album vaderlandsche historie. Serie I.
187554: SON, G.VAN. - The butterflies of Southern Africa. Part IV: Nymphalidae: Nymphalinae. Revised and edited by L. Vári.
114626: SON, G.VAN. - The butterflies of Southern Africa. Part III: Nymphionidae: Acraeinae.
241623: THOMAS COOK & SON. - Ceylon. Information for Travellers Landing at Colombo.
231928: SONDAAR, TON & BERTUS SONDAAR. CLERCQ, SARAH DE & JAN TEEUWISSE. - Ton en Bertus Sondaar. Leven en beeldhouwen aan de Vecht.
206679: SONDAZ, M.L. - Tous les signes expliques. Essai de morphologie astrale. Le visage - la main - les astres.
268928: SONDEREN, PETER. A.O. - The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw.
273469: SONDIJ, P. - Muiden in oude ansichten deel 1
266530: SONGU, FILIZ. - East Greek, Boeotian, Laconian and Chalcidian pottery, a Caeretan Hydria & Campana dinos. With contributions by J.M.Hemelrijk.
275541: SONI, VIVASVAN. - Mourning happiness. Narrative and the politics of modernity.
215684: SONKLAR, C. VON. - Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Alpenreisen.
267879: SONNEMANS, GERARD (RED.). - Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 1994.
25369: SONNEN, MAX. - Die Weserrenaissance. Die Bauentwicklung um die Wende des XVI und XVII Jahrhunderts an der oberen und mittleren Weser und in den angrenzenden Landesteilen.
25377: SONNEN, MAX. - Die Weserrenaissance. Die Bauentwicklung um die Wende des XVI und XVII Jahrhunderts an der oberen und mittleren Weser und in den angrenzenden Landesteilen. 3.Aufl.
156043: SONNEUR. - Hippische herfst.
522: SONNIN, ERNST.G. HECKMANN, HERMANN. - Sonnin. Baumeister des Rationalismus in Norddeutschlands.
259447: SONNIN, ERNST GEORGE. HECKMANN, HERMANN. - Die Gutachten des Baumeisters Ernst George Sonnin.
127464: SUTTON & SONS. - The culture of vegetables and flowers from seeds and roots.
115324: SOOM, ARNOLD. - Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert.
235967: SOOT-RYEN, TRON. - A Report on the Family Mytilidae (Pelecypoda).
48356: SOOTHILL, ERIC & P.WHITEHEAD. - Watervogels van de wereld. Eenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten.
6834: SOPER, M.F. - New Zealand birds.
60384: SOPERS, P.J.V.M. - Schepen die verdwijnen. 2e dr. Bewerkt door H.C.A.Van Kampen.
254178: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). - Tragoedias VII, ad optimorum exemplarium fidem recensuit Rich. Franc. Phil. Brunck [etc.]
267888: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). BOUTENS, P.C. - Koning Oidipoes herzien door P.C.Boutens.
198290: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). NUCHELMANS, JAN C.F. - Die Nomina des Sophokleischen Wortschatzes. Vorarbeiten zu einer sprachgeschichtlichen und stilistischen Analyse.
274064: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). JEBB, R.C. - Sophocles. The plays and the fragments. Part IV: The Philoctetes.
224400: AISCHYLOS & SOPHOCLES. - Tragiques Grecs. Eschyle [et] Sophocle.
161077: SOPUPAULT, PHILIPPE. - Histoire de l'Insolite.
196721: SORABJI, CORNELIA. - India recalled.
263013: SOREK, RONIT. - Jacobs's Dream. Steinhardt in Prints, Drawings, and Paintings.
190747: SOREN, DAVID. (ED.). - The Sanctury of Apollo Hylates at Kourion, Cyprus.
152457: SORENSEN, PER, - Archeological excavations in Thailand II: Ban-Kao.
137315: SORENSEN, ARNE. - Funktionalisme og samfund.
262065: SORENSEN, SOREN, A.O. - Vogels van de Noordatlantische & Arctische eilanden.
37708: SORENSEN, THORVALD. - A revision of the Greenland species of Puccinellia Parl. with contributions to our knowledge of the arctic Puccinella flora in general.
241080: SORENSEN, HANS GERHARD. WEXELSEN, EINAR. (EDITED). - Hans Gerhard Sorensen 1923-1999.
236985: SORENSEN, HENDRIK HJORT. - The Iconography of Korean Buddhist painting.
243081: SORENSEN, ERIK CHRISTIAN. - Urban prospects.
232277: SORET, HIPPOLYTE-AIMABLE. - Revue analytique des Tissus anciens et modernes. Méthode Soret.
238544: SORGATO, DAVID. - Baluch. From the David Sorgato collection.
222146: SORIANO GARCÉS, V. - Arena Circonifera de Vigo.
257284: SOROKIN, PITIRIM. - Bladen uit een dagboek. Rusland 1917-1922.
259153: SOROLLA, JOAQUÍN. PONS-SOROLLA, BLANCA. - Joaquín Sorolla.
213677: SORTAIS, GASTON. - Traité de philosophie.
54137: SORTAIS, GASTON. - Le maître et l'élève. Fra Angelico et Benozzo Gozzoli.
41221: SÓS, ÁGNES & SÁNDOR BÖKÖNYI. - Die Ausgrabungen Geza Fehers in Zalavar / Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Zalavar.
234108: SOSNO, SACHA. CATALOGUE 1975. - Sosno. Video / Obliteraties / Interventies / Relaties.
74104: SOSSON, JEAN-P. - Les Primitifs Flamands de Bruges. Apports des archives contemporaines (1815-1907).
272107: SOTGIU, GIOVANNA. - Le iscrizioni dell'ipogeo di Tanca di Borgona (Prototorres, Turris Libisonis).
276996: SOTO, HERNANDO DE. BALEN, W.J.VAN. - De tocht naar Florida in 1539 zijnde de Geschiedenis van den Adelantado Hermando de Soto, Gouverneur en Oppperbevelhebber van het Rijk van Florida, en van andere heldhaftige Spaanse en Indiaanse krijgslieden. Geschreven door den Inca Garcilaso de la Vega, kapitein van zijne majesteit [...]. Naar het oud Spaansch bewerkt door W.J. van Balen.
241044: SOTO, FERDINANDO DE. HAKLUYT, RICHARD. - The Discovery and Conquest of Terra Florida by Don Ferdinando de Soto and six hundred Spaniards his followers.
191692: SOTROPA, VALERIU. - Le droit romain en Dacie.
276724: SOTTSASS, ETTORE. RADICE, BARBARA. - Ettore Sottsass. A Critical Biography.
265486: SOTTSASS, ETTORE. CATALOGUE 1999. - Ettore Sottsass.
221866: SOUEN K'I. - Courtisanes chinoises à la fin des T'Ang entre circa 789 et le 8 janvier 881. Pei-Li Tsche (Anecdotes du quartier du Nord). Traduit du chinois et annoté par Robert des Rotours.
180346: SOUER, HERMAN. - Zwerftochten langs Amsterdamse gevelstenen.
236225: SOUILAMAS, NACIRA GUÉNIF. - Des beurettes aux descendants d'immigrants nord-africains.
271924: SOUKIASSIAN, GEORGES A.O. - Les Ateliers de Potiers d'Ayn-Asil. Fin de l'ancien Empire première période intermédiaire.
194364: SOULAGES, PIERRE. - Eaux-fortes, lithographies 1952-1973.
153921: SOULANGE-BODIN, HENRY. - Les Chateaux du Berri.
156806: SOULANGE-BODIN, HENRY. - Chateaux anciens de France. Connus et inconnus.
183889: SOULIER, GUSTAVE. - Les influences orientales dans la peinture Toscane.
97149: SOULIER, GUSTAVE. - Les influences orientales dans la peinture Toscane.
194062: SOUNDARA RAJAN, K.V., - Indian temple styles. The personality of Hindu architecture.
255588: SOURDIVE, CLAUDE. - La main dans l'Égypte pharaonique. Recherches de morphologie structurale sur les objets égyptiens comportant une main. Préf. de Jean Leclant.
39764: SOUREK, KAREL. - Volkskunst in Bildern. Die Natur - Der Mensch - Die Arbeit.
12127: SOURGET, PATRICK ET ÉLISABETH. - Manuscrits et livres précieux de la Renaissance au Cubisme.
248159: SOURIAU, ÉTIENNE. - Les différents modes d'Existence. Suivi de: De l'oeuvre à faire.
224537: SOURIS, ALEXANDRE. - Traité pratique de peinturer industrielle. 2ème édition, revue & corrigée.
192391: SOUROUZIAN, HOURIG. - Les Monuments du roi Merenptah.
276670: SOURRIS, JAMES C. CATALOGUE 2012. - Ten years Contemporary Art. The James C. Sourris AM Collection.
159236: SOUSTELLE, GEORGETTE. - Tequila ; un village nahuatl du Mexique oriental.
3466: SOUSTELLE, JACQUES. - La famille Otomi-Pame du Mexique central.
244764: SOUSTIEL, JEAN. - La céramique islamique.
228928: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British isles.
151004: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British Isles.
187317: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British isles.
21152: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British isles.
187263: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British Isles. 1st series.
45644: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British Isles. 1st series.
152600: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British isles.
238889: SOUTH, RICHARD. - The butterflies of the British Isles.
260878: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British Isles. 2nd series comprising the families Agrotidae to Hepialidae.
244149: SOUTH, RICHARD. - The caterpillars of the British moths. Serie. II.
255619: SOUTHBY, LOGI. - The White Dragon. Written and illustrated by Logi Southby.
102349: SOUTHERN, H.N. - The handbook of British mammals.
157335: SOUTHERN, TERRY. - The Rolling Stones on Tour. 2nd edition.
184789: SOUTHWOOD, T.R.E. - Land and water bugs of the British Isles.
263286: SOUTO DE MOURA, EDUARDO. - Eduardo Souto de Moura 2009-2014. Domesticar la arquitectura / Domesticating architecture.
256269: SOUZA, PHILIP DE. - Piracy in the Graeco-Roman World.
176019: SOUZA NUNES, JOSÉ MARIA DE. - Real Forte Príncipe da Beira.
252910: SOWERBY, JOHN EDWARD. - English botany; or coloured figures of British plants. 3rd edition. Vols 1-2 & 4-10.
237111: SOWERBY, G.B. - Thesaurus Conchyliorum or Monographs of Genera of Shells. Monograph of the genus Columbella.
237117: SOWERBY, G.B. - Thesaurus Conchyliorum or Monographs of Genera of Shells. Monographs of the genera Fissurella, Fissurellidea, Clypidella, Macrochisma & Pupillaea.
237115: SOWERBY, G.B. - Thesaurus Conchyliorum or Monographs of Genera of Shells. Monograph of the genus Cancellaria. & An update of G.B. Soweby's Monograph of the cancellaria by A. Verhecken.
224600: SOWERBY, JAMES, A.O. - English Botany or coloured figures of British plants. 3rd edition.
237118: SOWERBY, G.B. - Thesaurus Conchyliorum or Monographs of Genera of Shells. Monograph of the genus Murex.
155661: SOWERS, ROBERT. - Farbiges Glas als Element der Architektur.
203121: SÖZEN, METIN. - The evolution of Turkish art and architecture.
254225: SPAAIJ, RAMÓN. - Understanding Football Hooliganism. A Comparison of Six Western European Football Clubs.
219775: SPAAN, GERARD VAN. - Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III. boeken. : Het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen [...] : Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen, en eenige aanmerkelyke voorvallen. : Het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging [...] / Verzien met authent?ke stukken, handvesten en privilegien door Geraard van Spaan. 2e druk.
220263: SPAAN, KLAAS. - Zo zag ik mijn dorp. Deel 2.
219776: SPAAN, GERARD VAN. - Beschryvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen [...]. Voor onze tijd bewerkt door Mr. H.C.Hazewinkel.
224313: SPAAN, A.A.H. & G.J. LEYGRAAFF. - Tuigage, laden, lossen en onderhoud van binnenvaartschepen.
217384: SPAAN, GERARD VAN. - Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III. boeken. : Het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen [...] : Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen, en eenige aanmerkelyke voorvallen. : Het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging [...]. 3e druk.
245814: SPAAN, KLAAS. - Zo zag ik mijn dorp. Deel 1.
170665: SPAANDER, INEKE & P.V.D.VELDE. - Reünie op 't Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland.
255947: SPAANDERMAN, MAARTEN. HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - De wereldreizen van de brik Doesborgh 1869-1872 en van de brik Accra 1873-1875. Beschreven door de gezagvoerder Maarten Spaanderman. Met toelichtingen door de Commissie voor Collectie en Documentatie van de Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders en verwoord door H. Hazelhoff Roelfzema.
275911: SPAANS, PIET & GIJSBERT VAN DER TOORN. - Vertel mij wat van Scheveningen... Deel 1: Over het dorp. Deel 2: Over de Visserij.
237687: SPAANS, PIET. - Mooi-Tooi. Beelden rond de Scheveningse vrouwen in klederdracht.
262008: SPAANS, ARIE L. - Kustvogels van Suriname / Coastal birds of Suriname.
275690: SPAANS, PIET. - De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners.
253449: SPAANS, JOKE. - Een golf van beroering. De omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw.
224725: SPAANS, A.L. A.O. - De Vogels van Vlieland.
185228: SPAANSTRA-POLAK, BETTINA. - Het Symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900.
181422: SPADA, LEONELLO. MONDUCCI, E. - Leonello Spada.
226325: SPADEA, ROBERTO. - Il Tesoro di Hera. Scoperte nel Santuario di Hera Lacinia a Capo Colonna di Crotone.
197314: SPADING, KLAUS. - Holland und Hanse im 15. Jahrhundert.
107612: SPAENDONCK, GERARD VAN & CORNELIS VAN SPAENDONCK. BOVEN, MARGRIET VAN & SAM SEGAL. - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs. 2e druk.
74695: SPAENDONCK, GERARD VAN & CORNELIS VAN SPAENDONCK. BOVEN, MARGRIET VAN & SAM SEGAL. - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs. [1e druk].
272784: SPAETER, HELMUTH. - Die Brandenburger. Eine deutsche Kommandotruppe zbV 800. 3. Aufl.
191005: SPAGNESI, MARIO & L.SERRA. - Uccelli d'Italia. Gruiformes, Charadriiformes, Pterocliformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes.
267284: SPAGNOLIS, MARISIA DE & E.DE CAROLIS. - Museo nazionale Romana. I Bronzi IV,1: Le Lucerne.
227293: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - SPAIN. - Espagne. Madrid: Musée Archéologique National Fasc. 1. By J.R. Mélida.
34771: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - SPAIN. - Madrid: Museo Arqueológico Nacional. By J.R. Mélida.
245863: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - SPAIN. - Madrid: Musée Archéologique National 2. By J.R. Mélida.
34767: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - SPAIN. - Madrid: Musée Archéologique National 1. By J.R. Mélida.
187896: SPALDING, VOLNEY M. - Distribution and movements of Desert plants.
156402: SPALLANZANI, MARCO. - Produzione commercio e consumo dei pannio di lana.
156403: SPALLANZANI, MARCO. - La lana come materia prima. I fenomeni della sua produzione e circolazione nei secoli XIII-XVII.
229598: SPAMER, ADOLF. - Das kleine Andachtsbild vom XIV. bis zum XX. Jahrhundert.
210565: SPANJAARD, HELENA. - Het Ideaal van een moderne Indonesische Schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele indentiteit.
269070: SPANJAARD, MARIANKA & P.DENEKAMP. - Verweven met Twente. De joodse fabrikantenfamilie Spanjaard (1800-2000).
256454: SPANJAARD, HELENA. - Moderne Indonesische Schilderkunst.
203286: SPANNAGEL, FRITZ. - Das Drechslerwerk. Ein Fachbuch für Drechsler, Lehrer und Architekten. Auch ein Beitrag zur Stilgeschichte des Hausrats. 2. Aufl.
214267: SPANNAGEL, FRITZ. - Der Möbelbau. Ein Fachbuch für Tischler, Architekten, Lehrer und liebhaber. Auch ein Beitrag zur Wohnkultur. 10. Aufl.
83534: SPANOS, PETER Z. - Untersuchungen über den bei Homer depas amphikypellonm genannten Gefässtypus.
246845: SPAPENS, PAUL & A.V.OIRSCHOT. - Smokkelen in Brabant. Een grensgeschiedenis 1830-1970.
246552: SPAPENS, PAUL & KEES VAN KEMENADE. - 'De Grens Gemarkeerd'. Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
36308: SPARKS, JOHN & T.SOPER. - Uilen. Natuurlijke en onnatuurlijke historie.
172023: SPARKS, JOHN & T.SOPER. - Penguins.
217373: SPARKS, JOHN. - The Discovery of Animal Behaviour.
58005: SPARKS, JOHN & T.SOPER. - Uilen. Natuurlijke en onnatuurlijke historie.
146566: SPARLING, H.HALLIDAY. - The Kelmscott Press and William Morris master-craftman.
236064: SPARNAAY, H. - Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters.
5280: SPARREBOOM, MAX. - De amfibieën en reptielen van Nederland, België en Luxemburg.
273416: SPARRMAN, ANDERS. - A voyage to the Cape of Good Hope towards the Antarctic Polar Circle round the world and to the country of the Hottentots and the Caffres from the year 1772-1776.
160815: SPARROW, WALTER S. - British sporting artists. From Barlow to Herring.
258450: SPARTI, DONATELLA. - Le collezioni dal Pozzo. Storia du una famiglia e del suo museo nelle Roma seicentesca.
219389: SPASH, CLIVE L. - Ecological economics. Critical concepts in the Environment. Vol. I: Foundations. Fine.
28161: SPASSKY, I.G. - The Russian monetary system. A historico-numismatic survey. Translated from the Russian.
173635: SPATE, VIRGINIA. - Orphism. The evolution of non-figurative painting in Paris 1910-1914.
154090: SPATE, O.H.K. - Monopolist and Freebooters.
242251: SPATENKA, KAREL; A.O. - Handbook of Palaearctic Macrolepidoptera. Volume I: Sesiidae - Clearwing Moths.
237611: SPÄTH, THOMAS A.O. - Frauenwelten in der antike. Geslechterordnung und weibliche Lerbenspraxis.
241552: SPATHARAKIS, IOANNIS. - The left-handed evangelist. A contribution to palaeologan iconography.
211052: SPEAIGHT, GEORGE. - Punch & Judy. A history.
122616: SPEAR, NATHANIEL. - A treasury of archeological bells.
262757: SPEAR, PERCIVAL. - The Nabobs. A study of the social life of the English in 18th century India.
230026: SPECHT, AUGUST & JOHANN FRIEDRICH NAUMANN. - Die Vögel Europas. Band 1, Lfg. 2-5 & Band 2, Lfg.1-4. Gemeinverständlich dargestellt von Otto Buchner.
262520: SPECHT, RUDOLF. - Vogels van maand tot maand. Zang, broedzorg, trek, overwinteren. [subtitle on frontcover: Met tips voor waarnemingen, determinatie, fotografie].
221624: SPECHT, CASPER. - De ridder-matige huysen en gesighten in de provincie van Utrecht. Geteekend en in t' licht gebracht door C.Specht.
90873: ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE. - Centaire 1865-1965.
24619: SPECK, E. - Handelsgeschichte des Altertums. Band I: Die orientalischen Völker.
196530: SPECK-STERNBURG, FREIH.V. - Zweites Verzeichniss der Gemälde-Sammlung sowie der vorzüglichsten Handzeichnungen, Kupferstiche, Kupferstichwerke und plastischen Gegenstände des Freih. v.Speck-Sternburg.
249706: SPECK, FRANK G. - The Double-Curve Motive in Northeastern Algonkian Art.
155091: SPECKENBACH, KLAUS. - Studien zum Begriff 'edelez herze' im Tristan Gottfrieds von Straßburg.
187566: SPECKMANN, J.D. - Marriage and Kinship among the Indians in Surinam.
62594: SPEEK, B.J. & G.SPEEK. - Thieme's vogeltrekatlas. Terugmeldingen van 181 vogelsoorten verzameld in 301 geografische kaarten. 1e dr.
267421: SPEELBERG, FEMKE. - Scraps of inspiration: Photographs and Graphics in a Designer's Album, 1870-1905.
90200: SPEELMAN, CORNELIS J. STAPEL, F.W. - Cornelis Janszoon Speelman.
170153: SPEENHOFF, JACOBUS H. - Vijf bundels liedjes wijzen en prentjes. Met pianobegeleiding [door Johan Schmier, etc.].,
136116: SPEER, ALBERT. JUCKEL, LOTHAR & D.PRAECKEL. - Stadgestalt Frankfurt. Speers Beiträge zur Stadtenwicklung am Main 1964-1995.
250914: SPEERSTRA, HYLKE. - Wie zee houdt wint de prijs. 150 jaar Koninklijk Zeemanscollege De Groninger Eendracht.
232480: SPEERSTRA, HYLKE. - 125 jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf 1855 - 1980.
97390: SPEET, BERT & D.V.D.POL. - Van Burgers naar Buitenlui. Na honderdtwaalf jaar Amsterdam verhuist het Burgerziekenhuis naar Almere. Een tijdsbeeld.
203166: SPEET, B.M.J. - Zutphen stad met een rijke historie.
258071: SPEHR, JOHANNES. RIESE, UTE. - Windeinschlag / Siedeln in den Lüften.
237594: SPEIDEL, MICHAEL P. - Ancient germanic warriors. Warrior styles from Trajan's Column to Icelandic sagas.
131057: SPEIER, MARTIN.A.O. - Vegetationskundliche und paläoökologische Untersuchungen zur Rekonstruktion prähistorischer und historischer Landnutzungen im südlichen Rothaargebirge.
56478: SPEISER, E.A. - Excavations at Tepe Gawra. Vol. I: Levels I-VIII.
85893: SPEISER, E.A. - Excavations at Tepe Gawra. Vol. I: Levels I-VIII.
119590: SPEISER, WERNER. - Lackkunst in Ostasien.
180202: SPEISER, WERNER A.O. - Arts de la Chine. Peinture - Calligraphie - Estampages - Estampes.
227947: SPEISER, FELIX. - Ethnology of Vanuata. An early twentieth century study. Transl. by D.Q.Stephenson.
229566: SPEISER, FELIX. - Im Düster des brasilianischen Urwalds.
24112: SPEISSER, FELIX. - Südsee-Urwald Kannibalen. Reise-Eindrücke aus den Neuen Hebriden.
274161: SPEK, THEO, E.A. - Van de Hunnepe tot de Zee. De geschiedenis van het Waterschap Salland.
257536: SPEK, J.A. - Den Haag, zo was het. Deel 2.
125107: SPEK, PETER. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
194291: SPEK, DICK VAN DER. - NZH-Railatlas 1881-1961. In kaart, woord en beeld van Scheveningen tot Volendam en Alkmaar.
219802: SPEKSNIJDER, AAD. (RED.). - Rotterdam 1950-'60.
274686: SPELEERS, LOUIS. - Le Costume oriental ancien.
239343: SPELEERS, LOUIS. - Le Papyrus de Nefer Renpet. Un Livre des Morts de la XVIIIme dynastie aux Musées royaux du Cinquantenaire à Bruxelles.
34742: SPELEERS, LOUIS. - Catalogue des intailles et empreintes orientales des Musées Royaux du cinquantenaire.
274836: SPELEERS, LOUIS. - Traduction, Index et Vocabulaire des Textes des Pyramides egyptiennes.
181272: SPELT, W. - De moderne kruidenier. Nieuwe richtlijnen voor de levensmiddelenhandel.
106465: SPELTZ, ALEXANDER. - Ornements polychrome dans tous les styles historiques. Premièr partie: l'Antiquité.
265826: SPENCE, SARAH. - Rhetorics of Reason and Desire. Vergil, Augustine, and the Troubadours.
186817: SPENCER, HERBERT. - Pioniers van de moderne typografie.
248415: SPENCER, A.J. - Excavations at Tell El-Balamun 1991-1994.
271519: SPENCER, PATRICIA. - The Egypt Exploration Society - the early years.
248741: SPENCER, A.J. - Excavations at Tell El-Balamun 1995-1998.
192452: SPENCER, A.J. - Excavations at El-Ashmunein. II: The Temple Area.
244916: SPENCER, A.J. - Excavations at El-Ashmunein. III: The Town.
98230: SPENCER, KENNETH.A. - The Agromyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark.
171457: SPENCER, BALDWIN & F.J.GILLEN. - The Arunta. A study of a Stone Age people.
59687: SPENCER, ROBERT F. - The North Alaskan Eskimo. A study in ecology and society.
276113: SPENGLER-REFFGEN, ULRIKE. - Das Stift St.Martini zu Emmerich von den Anfängen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.
191084: SPENSER, EDMUND. LEWIS, C.S. - Spenser's images of life.
134307: SPENTER, ARNE. - Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter (1926-1977).
152582: SPENZ, FRIEDRICH. - Die syntaktische Behandlung des achtsilbigen Verses in der Passion Christi und im Leodegar-Liede. Mit besonderer Berücksichtigung der Cäsurfrage.
274579: SPERBER, DANIEL. - Roman Palestine 200-400. The land. Crisis and Change in Agrarian Society as reflected in Rabbinic Sources.
270051: SPERBER, DANIEL. - Nautica Talmudica.
158816: SPERISEN, FRANCIS J. - The art of the Lapidary.
223228: SPERLICH, MARTIN A.O. (ED.) - Schloss Charlottenburg - Berlin - Preussen. Festschrift für Margarete Kühn.
268023: SPERLING, JUTTA GISELA. - Medieval and Renaissance Lactations. Images, Rhetorics, Practices.
74109: SPETH-HOLTERHOFF, S. - Les peintres Flamands de cabinets d'amateurs au XVIIe siècle.
122497: SPEUR, N.J. - Speur-tocht door Alkmaar.
202093: SPEUR, N.J. - Alkmaar in oude ansichten. Deel 2.
223462: SPEYER, WILHELM. - Der Hof der schönen Mädchen. Roman aus dem Jahre 1805. 1st edit.
247260: SPHINX, CÉRAMIQUE & MOSA. - N.V.Kristal-, Glas-en Aardewerkfabrieken De Spinx v/h. Petrus Regout & Co Maastricht Holland.: Sanitär Feuerton -Badewannen.
205873: SPHINX, CÉRAMIQUE & MOSA. SZÉNÁSSY, ISTVÁN L., A.O. - Sphinx Céramique Mosa 1947-69.
98694: SPHYROERAS, VASILIS, A.O. - Maps and map-makers of the Aegean.
155294: SPICER, EDWARD H. - Potam. A Yagui village in Sonora.
236107: SPIEGEL, JOACHIM. ALBERTS, J.E. - Die Idee vom Totengericht in der ägyptisceh Religion.
193173: SPIEGEL, FRIEDRICH. - Die altpersischen Keilschriften. 2. verm. Aufl.
231585: SPIEGEL, L.P.VAN DE. SCHOTANUS, F.B. - Raadspensionaris L.P. van de Spiegel 1737-1800. Tussen twee republieken. Deel III - IV.
234115: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Twe-Spraack / Ruygh-bewerp / Kort Begrip / Rederijck-kunst.
248739: SPIEGELBERG, WILHELM. - Der ägyptische Mythus vom Sonnenauge. Nach dem Leidener demotischen Papyus I 384.
250193: SPIEGELBERG, WILHELM. - Der demotische Text der Priesterdekrete von Kanopus und Memphis (Rosettana).
256215: SPIEGELBERG, WILHELM. - Koptisches Handwörterbuch.
235788: SPIEGELBERG, HERBERT. - The Phenomenological Movement. A historical introduction.
249265: SPIEGELBERG, WILHELM. - Demotische Grammatik.
236561: SPIEGELMAN, ART. - In de schaduw van geen torens.
100589: SPIEGL, WALTER. - Glas des Historismus. Kunst - und Gebrauchsgläser des 19. Jahrhunderts.
241566: SPIELMANN, HEINZ, A.O. (EDIT.). - Deutsche Keramik 1900-2000. Geschichte und Positionen des Jahrhunderts.
257194: SPIER, JO. - Om den hoek van Europa. N.V.Stoomvaart My Nederland.
264718: SPIER, JEFFREY. - Late Byzantine Rings, 1204-1453.
242971: SPIER, JO. - Gaudeamus! De Amsterdamsche universiteitsfeesten van 27 Juni - 2 Juli 1932. Met foto's en teekeningen van Jo Spier.
235147: SPIER, JO. - West.
79334: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 5de dr.
43233: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 1e dr.
184394: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 2e herz. dr.
95587: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 4e dr.
206093: SPIERDIJK, C. - Horloges en horlogemakers.
98846: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 3de herz. dr.
56655: SPIERDIJK, C. - Horloges en horlogemakers.
230167: SPIERENBURG, MARJA. - Strangers, Spirits and Land-Reforms. Conflicts about Land in Dande, Northern Zimbabwe.
250487: SPIERINGS, M.H.M. - Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch (1367-1400). [Diss.].
268511: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale verhoudingen 1775-1801. (Diss.)
269310: SPIES, PAUL, A.O. - The canals of Amsterdam. Four centuries of Amsterdam canals in pictures: facades, interiors and life on the canal side.
188488: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek I. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht.
37823: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek I. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht.
66184: SPIES, GERD. - Braunschweiger Fayencen.
168969: SPIES, GERD. - Braunschweiger Goldschmiede.
169762: SPIES, GERD. - Brunswiek 1031. Braunschweig 1981. Die Stadt Heinrichs des Löwen von den Anfängen bis zur Gegenwart.
241841: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek [I]. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht.
213580: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek. (I: 4 eeuwen, II: 6 eeuwen) Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht / in de middeleeuwse stadskern.
269472: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek II. Zes eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht: gevels, interieurs en het leven in de middeleeuwse stadskern.
233171: SPIES, MARIJKE. - Rhetoric, Rhetoricians and Poets. Studies in Renaissance Poetry and Poetics.
148163: SPIES, WALTER. RHODIUS, HANS & J.STOWELL. - Walter Spies and Balinese art.
172072: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek. (I: 4 eeuwen, II: 6 eeuwen) Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht.
274257: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek [I]. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht.
276316: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek II. Zes eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht: gevels, interieurs en het leven in de middeleeuwse stadskern.
71332: SPIESS, F. - Die Meteor-Fahrt. Forschungen und Erlebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition 1925-1927.
70731: SPIETH, J. - Die Religion der Eweer in Süd-Togo.
161776: SPIJK, PIET. - De Bergense school en Piet Boendermaker, kunstverzamelaar in Amsterdam en Bergen.
257801: SPIJKERMAN, PATRICK (EDIT.). - Bouwen aan detentie.
95277: SPIKER, E.TH.N. - Foraminiferen - fossiel en recent.
219156: SPIKMANS, FRANK. & JAN KRANENBARG. - Herkenning zoetwatervissen.
245238: SPIL, RUUD. STRIKWERDA, REINER. - Ruud Spil. Veeschilder.
71885: SPILBERGEN, JORIS VAN. WIEDER, FREDERICK C, A.O. (INTROD.). - De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam 1601-1604.
166365: SPILBERGEN, JORIS VAN. WARNSINCK, J.C.M. - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617.
44238: SPILBERGEN, JORIS VAN. POSTHUMUS MEYJES, R. - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magelhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
269257: SPILJARD, PETRA. - Achter de voordeur. Een portret van de eerste bewoners van Vrijburcht.
259566: SPILMAN, H. & C.VAN NOORDE. - Verzaameling van zes- en zestig aangenaame gezichten in de vermakelijke Landsdouwen van Haarlem, nieuwlings naar 't leeven getekend door de beroemde konstenaars H.Spilman en C.V.Noorde, nevens eene afbeelding van ghet laatst aangelegde Bosch in het Haarlemsche Hout.
123615: SPILMAN, HENDRIKUS.& CORNELIS VAN NOORDE. - Aangenaame gezichten in der vermakelyke landsdouwen van Haarlem.
97148: SPILMAN, H. - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noordbrabant.
232649: SPIN, JACOB. WANING, C.J.W.VAN. - Jacob Spin. A pictorial of the Netherlands under sail.
74144: SPIN, JACOB. WANING, C.J.W.VAN. - Scheepsportretten. Glorie uit de negentiende eeuw. Vastgelegd door Jacob Spin.
250930: SPIN, JACOB. OOSTERWIJK, BRAM. - Wind in de zeilen. Scheepstekenaar Jacob Spin (1806-1875).
19842: SPINAGE, C.A. - The book of the Giraffe.
118208: SPINAZZOLA, VITTORIO. - Le arti decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli.
35873: SPINAZZOLA, V. - Pompei alla luce degli scavi nuovi di Via dell'Abbondanza (anni 1910-1923).
163804: SPINDEN, HERBERT J. - A study of Maya art. Its subject matter and historical development.
223131: SPINDLER, ALBERT. - Typen. Pressendrucke des deutschen Sprachraums seit 1945.
202326: SPINKS, CHARLES N. - Siamese pottery in Indonesia.
124407: SPINNER, J.R. - Die Jungfernschaft. Virginität und Defloration als Kulturprobleme.
223096: SPINOSA, NICOLA. - Pittura napoletana del Settecento dal Rococò al Classicismo.
235045: SPINOZA, BENEDICTI DE. KLEVER, WIM. - Definitie van het Christendom. Tractatus Theologico-politicus, opnieuw vertaald en toegelicht.
256818: SPINOZA, BENEDICTI DE. - Opera Quotquot Reperta Sunt. Recognoverunt. I-IV.
255212: SPINOZA, BENEDICTI DE. - Spinoza. Sämmtliche Werke übersetzt von J.H.Kirchmann & C.Schaarschmidt.
235041: SPINOZA, BENEDICTI DE. - Ethica. Vertaald door Nico van Suchtelen.
275450: SPINOZA, BENEDICTI DE. KNOL, JAN. - Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk. Hertaald en bezorgd door Jan Knol.
196563: SPIRO, NETA. - What contributes to the perception of musical phrases in western classical music?
153017: SPIRO, MELFORD E. - Kinship and marriage in Burma. A cultural and psychodynamic analysis.
253337: SPIT, TEJO & PAUL ZOETE. - Ruimtelijke ordening in Nederland. Een wetenschappelijke introductie in het vakgebied.
72496: SPITERIS, TONY. - Art de Chypre des origines à l'époque Romaine.
255073: SPITS, ELISABETH. - Nederlandse jachten 1875-1975.
218544: SPITSCHKA, WILHELM. - Neue Gewebe. Ein Nachtrag zum Textilatlas mit einem Anhang: Bezeichnungen der einzelnen Gewebe und ihre Erkennungsmerkmale.
228076: SPITZER.(COLL.). - Catalogue des Armes & Armures faisant partie de la collection Spitzer.
128839: SPITZING, GÜNTHER. - Das indonesische Schattenspiel. Bali Java Lombok.
156344: SPITZLBERGER, GEORG. - Die römischen Ziegelstempel im nördichen Teil der Provinz Reatien.
178047: SPITZNER. - Gläser ehemals im Besitze des Dr. Spitzner, Dresden.
94026: SPITZWEG, CARL. KATALOG 1967-1968. - Carl Spitzweg und sein Freundekreis.
243349: SPITZWEG, CARL. HOFMANN, KARL-LUDWIG. - Carl Spitzweg. Das ist deine Welt. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen.
80444: SPIVEY, NIGEL J. - The Micali painter and his followers.
272733: SPIWOKS, ERICH & HANS STÖBER. - Endkampf zwischen Mosel und Inn. XIII. SS-Armeekorps.
218008: SPLITTER, RÜDIGER. - Die Kypseloslade in Olympia. Form, Funktion und Bildschmuck: Eine archäologische Rekonstruktion mit einem Katalog der Sagenbilder in der korinthischen Vasenmalerei und einem Anhang zur Forschungsgeschichte.
160222: SPOCZYNSKA, JOY O - An age of fishes. The development of the most successful Vertebrate.
243018: SPOEK, G.L. - Spinachtigen - Arachnida III. De Hooiwagens (Opilionida) van Nederland. 2e herz. druk.
49000: SPOEK, G.L. - Spinachtigen - Arachnida III. De Hooiwagens (Opilionida) van Nederland.
207731: SPOELDER, J. - Prijsboeken op de Latijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitrijking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, ca. 1585-1876, met een repertorium van wapenstempels.
234456: SPOELSTRA, KAMIEL. - Dawn and Dusk. Behavioural and molecular complexity in circadian entrainment.
179075: SPOELSTRA, SJ. - Enkhuizer Woordenboek. 2e druk.
233805: SPOERER, MARK. - Steuerlast, Steuerinzidenz und Steuerwettbewerb. Verteilungswirkungen der Besteuerung in Preussen und Württemberg (1815-1913).
271214: SPOERRI, DANIEL. CATALOGUS 1971. - Wenn alle Künste untergehn, die edle Kochkunst bleibt bestehn. & Hommage à Isaac Feinstein.
213511: SPOERRI, DANIEL. CATALOGUE 1972. - Cnacarchives 2: Daniel Spoerri. Publié à Paris en 1972 à l'occasion de l'exposition Spoerri 28 janvier 1972 à 6 mars 1972.
190538: SPOGDON, KENTRO ODYSSEIAKON. - Iliadakai Odysseia Mythos kai istoria. Apo ta praktika tou d'Sunedriou gia ten Odysseia, 9-15 septembriou 1984.
152308: SPONENA, FREDERICO & A.GALLEGO., - La musica en el museo del Prado.
177680: SPONSEL, JEAN LOUIS. - Das Grüne Gewölbe zu Dresden. II: Gefässe Figuren und Uhren aus Gold und Silver verrziert in reiner Metall-Technik, oder besetzt mit Juwelen Kameen und Email.
33535: SPONSEL, JEAN LOUIS. - Das Grüne Gewölbe zu Dresden. I. Geräte und Gefässe in Silber- und Goldfassung. Aus Holz und Stein, Perlmutter und Muscheln, Ton und Glas, Bergkristall und Halbedelsteinen, Strausseneiern und Kokosnüssen.
271670: SPONSELEE, G.M.P. & M.A.BUISE. - Het Verdronken Land van Saeftinghe.
269069: SPONSELEE-DE MEESTER, M.T.A.R. - Het norbetinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse periode 1625-1795.
69032: SPOOR, C. - Kroniek van Nootdorp.
219480: SPOOR, S.H. SPOOR-DIJKEMA, MANS. - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H.Spoor, Legercommandant in Nederlands-Indië, opgetekend door zijn weduwe.
257676: SPOORENBERG, JAN. - Eindhoven in oude ansichten. Deel 2.
254004: SPOORMANS, HUUB. - Met uitsluiting van voorregt. Het onstaan van de liberale democratie in Nederland.
272832: SPORBECK, GUNDRUN. - Die lithurgischen Gewänder 11. bis 19. Jahrhundert. Bestandskatalog.
215092: SPORN, KATJA. (ED.). - Europas Spiegel. Die Antiksammlung im Suermondt-Ludwig-Museum Aachen.
258965: SPÖRNDLY, MIGG. - Handboek voor de banketbakker met alle grondrecepten. Translated from the Swedish. 1st Dutch edition.
211853: SPÖRNDLY, MIGG. - Handboek voor de banketbakker met alle grondrecepten. Translated from the Swedish. 1st Dutch edition.
148646: SPORNE, K.R. - The Morphology of Angiosperms. The structure and evolution of flowering plants.
254805: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1950 [without numbers 12, 42 & 52].
254725: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1952 [without No. 13]. Incl. the supplement numbers 2, 12, 18, 24 & 29.
254806: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1955.
254804: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1949 [without numbers 15 & 21].
254801: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1951 [without numbers 12 & 15].
253797: GAZETTA DELLO SPORT. - Numero Ricordo del IIo Giro d'Italia. 18 Maggio - 5 Giugno 1010.
254714: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1962. [without numbers 21 ,23 & 24].
254807: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1960 [Without Nos. 4 & 29] with 1 supplement.
254808: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1953 [Without Nos. 44 & 47] & 2 supplement [23 & 31].
254916: SPORT, LO. SPORT, LO. SETTIMANALE SPORTIVO A COLORI. - Anno III, 1953 num. 27-52.
178236: HOCKEY SPORT. - Jrg. 19, 1951-1952. (Nr. 1 - 39).
254802: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1957 [without numbers 7 & 43].
254803: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1956 [without number 2].
254800: SPORT ILLUSTRATO, LO. - Anno 1961 [without numbers 12,44 & 52].
251722: SPORTALBUM. - Sportalbum 3.
221473: SPORTIEF. - Jrg. 4 (1949).
129102: SPORTIEF. - Jrg. 3 (1948).
246737: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1901.
221340: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1897.
246732: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1904
246733: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1912
246734: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1910.
246735: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1906.
245105: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1907.
245106: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1902
221341: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1898.
221342: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMANDAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1900.
7960: SPRANG, ALFRED VAN. - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie [...].
276574: SPRANGERS, BARTHOLOMÄUS. OBERHUBER, KARL. - Die stilistische Entwicklung im Werk Bartholomäus Sprangers. (Diss).
176577: SPRATT, H.PHILIP. - Transatlantic Paddle Steamers. 2nd edit.
276708: SPRAYBERRY, KIM A & N.E.ROBINSON. - Robinson's Current Therapy in Equine Medicine. 7th edition.
85080: SPRECHER, S. - Schachkunst in der UdSSR. Übersetzt aus dem Russischen von P.Pschebilski.
88919: SPREHN, C. - Urtiere - Hohltiere - Würmer: Trematoda und Cestoidea.
88926: SPREHN, C. - Urtiere - Hohltiere - Würmer: Parasitische Nematoden.
250858: SPRENGER, HENK. - Kick Wilstra. En zyn sportieve zonen.
250859: SPRENGER, HENK. - Kick Wilstra als gladiator.
250857: SPRENGER, HENK. - Kick Wilstra. Voetbal-revoluties.
246125: SPRENGER, A.M. - Het leerboek der fruitteelt.
127203: SPRENGER, A. - Die Post- und Reiserouten des Orients.
274909: SPRENGER, HENK. - Piloot Storm. Naar valeron ontvoerd.
258881: SPRENGER VAN EIJK, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen.
129638: SPRENGER VAN EIJK, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen.
256062: SPRENGER, ARNOLD A.O. - Alte Meistergeigen. Beschreibungen - Expertisen. Band I: Venezianer Schule.
250855: SPRENGER, HENK. - Kick Wilstra. Latijns-voetbal en voetbal-latijn.
253310: SPRINGER, ROBERT. - The Lyrics in African American Popular Music. Le texte dans la musique populaire afro-américaine.
273446: SPRINGER, PETER. - Kreuzfüsse. Ikonographie und Typologie eines hochmittelalterlichen Gerätes.
226246: SPRINGER, CORNELIS. CATALOGUS 2000. - Langs IJssel en Zuiderzee. Cornelis Springer en het Nederlandse stadsgezicht in de 19de eeuw.
151860: SPRINGER, CORNELIS. LAANSTRA, WILLEM. - Cornelis Springer. Geschilderde steden.
112552: SPRINGER, VICTOR G. - Revision of the Circumtropical shorefish genus Entomacrodus (Blenniidae: Salarinae).
195728: SPRINGER, VICTOR G. - Revision of the Fish Genus Ecsenius (Blenniidae, Blenniinae, Salariini).
29937: SPRINGER, ALBERT. - Orchideen im Zimmer und Garten. Ein Leitfaden für den Orchideenfreund.
244488: SPRINGER, CORNELIS. CATALOGUE 1990. SCHAEPS, J. - Cornelis Springer als tekenaar.
222552: SPRINGER, FRANK. - American Silurian Crinoids.
231151: SPRINGER, F. - Verzameld werk.
253349: SPRINGER, CORNELIS. LAANSTRA, WILLEM, A.O. - Cornelis Springer (1817-1891).
200634: SPRINGLOVÁ, BOHUMILA. - Essai monographique du genre Eumolpus (Coleoptera Phytophaga).
238029: SPRINGSTEEN, F.J. & F.M.LEOBRERA. - Shells of the Philippines.
9271: SPROCKHOFF, ERNST. - Die Kulturen der jüngeren Steinzeit in der mark Brandenburg.
158116: SPROEMBERG, HEINRICH. - Hansische Studien. Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag.
272932: SPROESSER, THEODOR, A.O. - Die Geschichte der Württembergischen Gebirgsschützen. Würt. Schneeschuh-Kompagnie Nr. 1. Württ. Gebirgs-Kompagnie Nr. 1. Würt. Gebirgs-Bataillon. Wrt. Gebirgs-Regiment.
171547: SPROUT, L.B. - New species of Indo-Australian Geometridae.
214870: SPRUANCE, BENTON MURDOCH. FINE, RUTH E & R.F.LOONEY. - The Prints of Benton Murdoch Spruance. A catalogue raisonné.
5314: SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE G. - Nederlandse keramiek 1975-1985.
183313: SPRUIT, RUUD. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
246769: SPRUIT, RUUD, E.A. - De Westfriese Omringdijk. Geschiedenis van een monument.
167900: SPRUIT, W.A. - Het dorpse Sint-Aagtenkerke en het stedelijke Beverwijk.
186170: SPRUIT, LEEN. - Species intelligibilis from perception to knowledge Vol. II: Renaissance controversies, later scholasticism, and the elimination of the intelligible species in modern Philosophy.
190678: SPRUIT, W.A. - Over Wateren en Wegen. Zestig jaar georganiseerd vervoer in en om de Wijk.
34798: SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE G. - Nederlandse keramiek 1900-1975.
228755: SPRUIT, RUUD. - Indonesische Impressies. Oosterse thema's in de westerse schilderkunst. / Indonesian Impressions. Oriental themes in western painting.
236187: SPRUNGER, KEITH L. - Trumpets from the Tower. English Puritan Printing in the Netherlands 1600-1640
36253: SPRUNT, ALEXANDER. - North American birds of prey.
35452: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - Praktische duiventeelt. Vademecum voor de liefhebber.
35465: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De postduif van a-z. Theorie en praktijk. Handboek voor de postduivenliefhebber. 5e dr.
35462: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. Handboek voor de postduivenliefhebber. 3rd rev. edit.
17878: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - Onze duivenrassen in woord en beeld. Platenatlas met beschrijvende tekst van 174 algemeen erkende rassen. Geïllustreerd door Jan Lentink.
35461: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De postduivenrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerige standaard. 2e druk.
35455: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - Raskenmerken van alle in Europa algemeen erkende duivenrassen. Oorsprong, geschiedenis, verwantschap, vorm, houding, grootte, bevedering, tekening, techniek van het tentoonstellen en beoordelen.
110486: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De structuurduiven. Volledige beschrijving met uitvoerigen standaard van alle Meeuwen- en Trommelaarrassen, Pauwstaart, Raadsheer en Moorkop.
274859: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De tuimelaarrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard.
45876: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - Reuzen-, kip-, wrat-, vleesch- en zeldzame duivenrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard.
45874: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De structuurduiven. Volledige beschrijving met uitvoerigen standaard van alle Meeuwen- en Trommelaarrassen, Pauwstaart, Raadsheer en Moorkop.
35553: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De kleurduiven. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard.
217522: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De postduif van a-z. Theorie en praktijk. Vijftig jaar postduiven-ervaring. Handboek voor de postduivenliefhebber. 4e dr.
274917: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - J. Pedersen Bjergaard's praktische Hoenderteelt. 3e herz. druk bewerkt door C.A.M. Spruijt.
45872: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De tuimelaarrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard.
271398: SPRY, WILLIAM J.J. - Life on the Bosphorus doings in the City of the Sultan. Turkey, Past and Present including Chronicles of the Caliphs from Mahomet to Abdul Hamid II.
243389: SPRY, W.J.J. - The cruise of her majesty's ship Challenger. Voyages over many seas, scenes in many lands. 2nd ed.
119336: SPSDDOVS, MARIANA I. - Molecular basis of cytoplasmic male sterility in sunflower. (Diss.)
49148: SPUHLER, FRIEDRICH. - Islamic carpets and textiles in the Keir collection. Translated by G. & C.Wingfield Digby.
136309: SPUHLER, FRIEDRICH A.O. - De Danske kroningstaepper.
52456: SPUHLER, FRIEDRICH. - Oriental carpets in the Museum of Islamic art, Berlin.
155153: SPULER, ARNOLD. - Die Schmetterlinge Europas.
29189: SPULER, ARNOLD. - Die Schmetterlinge Europas. Kleinschmetterlinge. 3.Aufl. von E.Hofmann's Werk: Die Gross-Schmetterlinge Europas bearb. von A.Spuler. Unv. Nachdruck der Seiten 188-523 des 2.Banden und der Tafeln 81-91 des 3.Bande.
207462: SPULER, BERTOLD. - The Muslim World. A historical survey.
242533: SPULER, ARNOLD. - Die Raupen der Schmetterlinge Europas.
221092: SPULER, ARNOLD. - Die sogenannten Kleinschmetterlinge Europas einschliesslich der primitiven Familien der sogenannten Grossschmetterlinge, sowie der Nolidae, Syntomidae, Nycteolidae und Arctiidae.
270840: SPULER, ARNOLD. - Die sogenannten Kleinschmetterlinge Europas einschliesslich der primitiven Familien der sogenannten Grossschmetterlinge, sowie der Nolidae, Syntomidae, Nycteolidae und Arctiidae.
270839: SPULER, ARNOLD. - Die Schmetterlinge Europas.
88209: SPULER, ARNOLD. - Die Schmetterlinge Europas.
232220: SPUTH, ERNST. - Die koenigliche Porzellan-Manufactur in Berlin. Innere Ausschmückung der Verkaufsräume.
230872: SPUY, K.R.VAN DER. - How to grow roses in Southern Africa. 2nd edition.
264059: SPUYBROEK, LARS. BROUWER, JOKE. (A.O.) - The Architecture of Continuity. Lars Spuybroek.
215319: SPYROPOULOS, THEODOROS & J.CHADWICK. - The Thebes Tablets II. Including Indexes.
270140: SQUARCIAPINO, MARIA FLORIANI. - I culti orientali ad Ostia.
190853: SQUARCIAPINO, MARIA FL. - Sculture del Foro Severiano di Leptis magna.
249776: SRÁMKOVÁ, ALENA. - Alena Srámková.
261705: SREÇKOVIÇ, S. - Osmanlijski novac kovan na tlu Jugoslavije. [Ottoman money minted in Yugoslavia].
261159: SRECKOVIC, SLOBODAN. - Akches.
229705: SREENIVASACHAR, P. - The Archaeologican Bulletin No. II. [Pre-historic sites and sculptures in the Districts of Hyderabad, Mahbubnagar, Medak, ...].
261201: SREENIVASAN, GOVIND P. - The Peasants of Ottobeuren, 1487-1726.
166289: SRGV - Standard 94.
189819: SRINIVAS, M.N. - Religion and Society among the Coorgs of South India.
229286: SRINIVASA RAO, G.V. (EDITED). - South Indian Inscriptions. Vol. XIII: Chola inscriptions.
156719: SRINIVASAN, P.R. - Beginnings of the traditions of South Indian temple architecture.
229706: SRINIVASAN, K.R. - The Harappan and the Vedic Cultures: Musings on Some oot problems.
194218: SRINIVASAN, K.R. - The Dharmaraja Ratha & its sculptures Mahabalipuram.
192150: SRIVASSTAVA, K.M. - Apasarases at Angkor Wat in Indian context.
192149: SRIVASSTAVA, K.M. - Angkor Wat and cultural ties with India.
229250: SRIVASTAVA, A.L. - Life in Sanchi sculpture.
158313: SRIVASTAVA, PRASHANT. - Aspects of ancient indian numismatics.
212475: SRIVASTAVA, BALRAM. - Trade and commerce in ancient India (From the earliest times to c. A.D.300).
195595: SRIVASTAVA, K.M. - New Era of Indian Archaeology.
222312: SRIVASTAVA, DAYANAND. - Nepali language its history and development.
252960: ACTA XIV CONGRÉS INTERNATIONAL D'ARQUEOLOGIA CL`SSICA. - La ciutat en el món romà. La ciudad en el mundo romano. Vol. I: Ponències - Ponencias.
242458: [ERN[E]ST AUGUST I, DUKE OF SAXE-WEIMAR-EISENACH]. - Zu dem hoechsten alleinigen Jehovah gerichtete theosophische Herzens Andachten oder Fürstliche selbst abgefasste Gedanken, wie wir durch Gottes Gnade uns von dem Fluch des Irdischen befreyen [...] sollen; nebst einigen [...] philosophischen Betrachtungen.
248505: STAAL, FRITS. - Agni. The Vedic ritual of the fire altar.
26115: STAAL, GERT. - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Würdigung der Reiseberichte Springers zur Einführung in den Neudruck seiner Meerfahrt vom Jahre 1509.
265471: STAAL, JAN FREDERIK. BAKX, HANS WILLEM. - Jan Frederik Staal 1979-1940. De wil van het gebouw en de wil van de tijd.
167328: STAAL, GERT. - Bouw, heer & meester. De architectuur van kantoorgebouwen. 1e druk.
219831: STAAL, J.F. (INTROD.). - Rijksgebouwen, C.J. Blaauw, J. Crouwel, J.M. Luthmann.
211312: STAAL, GERT & H.WOLTER. - Holland in vorm. Dutch design 1945-1987.
58701: STAAL, J.F. STEUR, A.J.VAN DER. - [Architectonische projecten van architect J.F.Staal. / The architecture of J.F. Staal].
263352: STAAL, GERT. - Opera Works. Opera graphic, three-dimensional and interactive design.
260604: STAALDUINEN, MARK VAN. - Content-based Paper Retrieval. Towards Reconstruction of Art History. (Diss.)
269402: STAALMAN, G. - Handleiding tot het verkrijgen van Maten en Modellen van Zeilen en het bewerken daarvan voor zeevarenden en de zeilmaker. Deel I.
227679: STAALMAN, G. - Handleiding tot het verkrijgen van Maten en Modellen van Zeilen en het bewerken daarvan voor Zeevarenden en Zeilmakers.
269404: STAALMAN, G. - Leerboek voor den zeilmaker om door eigen oefening het berekenen der zeilen te leeren.
227678: STAALMAN, G. - Leerboek voor den Zeilmaker om door eigen oefening het berekenen der zeilen te leeren.
169936: STAATS EVERS, J.W. - Beschrijving van Arnhem.
270271: [ALBUM]. STAATSPOORWEGEN. - Nederland.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

9/13