Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23756: ROEDER-BAUMBACH, IRMENGARD VON. - Versieringen bij blijde inkomsten gebruikt in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw. Met een hoofdstuk van H.G.Evers.
229423: ROEFFAER, G.P. & W.C.MULLER. - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Institutt voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands Indië. Vols. I-IV.
164882: ROEGHOLT, RICHTER. - Levend Amsterdam / Living Amsterdam. Hoe een stad met haar monumenten omgaat. A city protects its historic past.
269323: ROEGHOLT, RICHTER, E.A. - H. Projectgroep - HAT Amsterdam 1980-1995.
168069: ROEGHOLT, RICHTER. - Amsterdam in de jaren '50. Fragmenten uit een samenleving.
180178: ROEGHOLT, RICHTER. - Het goud van de wandelaar.
206799: ROEGHOLT, RICHTER. - Spiegel van Sem [Nummer I-V & IX].
35339: ROEGHOLT, RICHTER. - Amsterdam in de 20e eeuw.
242352: ROEGHOLT, RICHTER. - De geschiedenis van Amsterdam in vogelvlucht.
260665: ROEGIERS, JAN & I.VANDEVIVRE. - Leuven / Louvain-la-Neuve. Kennis Maken.
181880: ROEHL, HERMANNUS. - Inscriptiones Graecae Antiqvissimae. Praeter Atticas in Attica repertas.
250041: ROEHMER, MARION. - Burg Friedestrom in Zons. Mittelalterliche Keramik und Baubefunde einer rheinischen Zollfestung.
31563: ROEINGH, ROLF. - Das Deutsche Reiterbuch. Pferdezucht und Pferdesport in Grossdeutschland.
250348: ROEKEL, G.J.V. - Marken en buurschappen, boeren en boerderijen in de Graafschap.
221694: ROELANDS, RAYMOND E.A. - De geschiedenis van Hoogeboom. Van landelijk Ekers dorp tot parel aan de Kapelse kroon.
86641: ROELANDTS, OSCAR. - Considérations sur l'influence de l'art francais en Belgique depuis 1830.
217583: ROELANTS, KAREL. MEEWIS, WIM. - Karel Roelants.
251459: ROELEVINK, J. & JAPIKSE, N., A.O. (ED.). - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610-1670. Deel V: 1621-1622.
121184: ROELINK, J. - Vijfenzeventig jaar Vrije Universiteit 1880/1955.
269947: ROELOFS, BOB. - Vernieling en vernieuwing. De wederopbouw van Arnhem 1945-1964.
17298: ROELOFS, ALBERT. JUFFERMANS, JAN. - Albert Roelofs 1877-1920.
133495: ROELOFS, ALBERT. TEIRLINCK, HERMAN A.O. - Albert Roelofs.
211844: ROELOFS JR., WILLEM E. SCHÜRMANN, JULES. - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos.
250208: ROELOFS, CEES., GROOF, BART DE. - Things Places People. Photographs Cees Roelofs.
257088: ROELOFS, WILLEM. BODT, SASKIA DE. - Halverwege Parijs. Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840-1890.
257020: ROELOFSEN, J.C. - Hoe worden de moreele eigenschappen in een leger aangekweekt en hoe krijgt men in verband hiermede een goed geoefenden troep?
207750: ROELOFSZ, E. - De frustratie van een droom. De wederopbouw van de in mei 1940 verwoeste delen van de binnenstad, Kralingen en het Noordereiland van Rotterdam 1940-1950.
253936: ROELS, LEEN. - Het Tekort. Studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luike kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974.
228614: ROELS, HANS & SERGE VERMEIR. - Zurenborg. Belle Epoque. Antwerpen Anvers Antwerp.
264803: ROELSTRAET, DIETER. - A hole through speaking.
234689: ROEMER, PIETER. - De parel van West-Friesland, zo uiterst gunstig gelegen aan de snelweg Parijs-Stockholm. Een geschiedenis van Wognum tot 1 januari 1979.
164222: ROENTGEN, ABRAHAM & DAVID ROENTGEN. HUTH, HANS. - Roentgen furniture. Abraham and David Roentgen: European Cabinet-makers.
187786: ROENTGEN, GERHARD MORITZ. BOER, M.G.DE. - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw Feijenoord 1823-1923.
246978: ROEPER, VIBEKE & INEKE VONK-UITGEEST. (EDS). - Texel en de VOC schepen op de rede. Texelaars in de Oost. Met bijdragen van Hans Bonke, [et al.].
192305: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN. - Reizen op Papier. Journalen en Reisverslagen van Nederlandse Ontdekkingsreizigers, Kooplieden en Avonturiers.
172448: ROEPER, ADALBERT. - Sammlung von Öfen in allen Stilarten von XVI. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts.
219150: ROEPER, V.D. - De schipbreuk van de Batavia, 1629. 3e dr.
208425: ROEPER, V.D. - De schipbreuk van de Batavia, 1629.
77061: ROEPKE, W. - De vlinders van Java.
96720: ROEPKE, W. - The Cossids of the Malay region (Lepidotera: Heterocera).
145228: ROËRIE, G.LA & J.VIVIELLE. - Navires et marins de la Rame à l'Helice.
230264: ROËRIE, G.LA & J.VIVIELLE. - Navires et Marins de la rame à l'Helice.
159646: ROES, A. - De oorsprong der geometrische kunst.
224272: ROESDAHL, ELSE & DAVID M. WILSON. - From Viking to Crusader. Scandinavia and Europe 800-1200.
242516: ROESLER, ULRICH. - Die Phycitinae von Sumatra (Lepidoptera: Pyralidae).
203113: ROESSINGH, H.K. & A.H.G.SCHAARS. - De Geldersche landbouw beschreven omstreeks 1825.
63103: ROESSINGH, LOUIS ALBERT. DOEDENS, ALBERT. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vica versa.
108822: ROESSLER, CARL. - Onderwater wildernis. Het leven op en om de grote riffen.
113400: ROEST, TH.M. - Catalogue du cabinet numismatique de la fondation Teyler.
244794: ROEST, HENK DE & WOLFGANG WISCHMEYER. - Heiliger Text: Die identitätsbildende Funtion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft. Vorträge der fünften Konferenz der mitteleuropäischen und niederländischen Theologischen Fakultäten. Leiden 1.5 - 5.5.2006.
249913: ROEST, BERT. (ED.). - De last der geschiedenis. Beeldvorming, leergezag en traditie binnen het historisch metier. Liber amicorum bij het afscheid van prof.dr. P.G.J.M. Raedts
266878: ROETTGEN, STEFI. - Fresques italiennes de la Renaissance 1400-1470.
69250: ROEVER, N.DE. - Van vrijen en trouwen. Bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandsche zeden.
150425: ROEVER, MARGRIET DE & BOUDEWIJN BAKKER. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
122895: ROEVER, J.W.DE. - De Nederland in de tweede wereldoorlog.
161472: ROEVER, MARGRIET DE. - Amsterdam: Venetië van het Noorden.
180297: ROEVER, MARGRIET DE. - Amsterdam: Venetië van het Noorden.
137017: ROEVER, MARGRIET DE. - Een plaats van rust en bezinning. Honderd jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
196100: ROEVER, MARGRIET DE & J. BIERENBROODSPOT. - De begraafplaatsen van Amsterdam.
241525: ROEVER, AREND DE & BEA BROMMER. - Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deel III: Indische Archipel en Oceanië. / Comprehensive atlas of the Dutch United East India Company. Vol. III: Malay Archipelago and Oceania.
194373: ROEVER, N.DE. - De kroniek van Staets. Een bladzijde uit de geschiedenis van het Fabriek-ambt der stad Amsterdam 1594-1628.
188225: ROEVER, M.B.DE. (ED.). - Het Kasteel van Amstel. Burcht of bruggehoofd? Bijdragen over de dertiende-eeuwse funderings- en muurfragmenten aan de Amstelmonding.
170257: ROEVER, N.DE. - Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
49403: ROEVER, N.DE. - De Amsterdamsche weeskamer.
210274: ROEWER, C.FR. - Katalog der Araneae von 1759 bis 1940. Band I: Mesothelae, Orthognatha, Labidognatha: Dysderaeformia, Scytodiformia, Pholciformia, Zodariiformia, Hersiliaeformia, Argyopiformia.
171998: ROEWER, C.FR. - Araneae. Echte oder Webespinne.
163107: ROEWER, C.FR. - Araneae. Echte oder Webespinne.
200653: ROEWER, C.FR. - Solifuga, Opiliones, Pedipalpi und Scorpiones (Arachnoidea).
200669: ROEWER, CARL FR. - Araneae Lycosaeformia I (Agelenidae, Hahniidae, Pisauridae), mit Berücksichtigung aller Arten der äthiopischen Region.
113112: ROEWER, C.F. - Opilioniden aus Ost-Congo und Ruanda-Urundi.
210275: ROEWER, CARL FR. - Die Weberknechte der Erde. Systematische Bearbeitung der bisher bekannten Opiliones.
200644: ROEWER, CARL FR. - Araneae-Orthognatha (Arachnoidae)
217647: ROEY, JACQUES VAN. (A.O.) - Dictionnaire des faux amis. Francais-Anglais.
226276: ROEYEN, JEAN-PIERRE VAN. - Uit Vlaamse bodem. 10 archeologische verhalen.
170009: ROFA B.V. - Rasotherm. Borosilicaatglas uit de D.D.R.
241645: ROGACKI-THIEMANN, BIRTE. - Der Magdeburger Dom. St. Mauritius et St. Katharina. Beiträge zu einer Baugeschichte 1207 bis 1567.
139771: ROGER, SUZANNE. - Suzanne Roger. Peintures et dessins 1958-1969.
2222: RÖGER, J.B. - Das romanische Bildwerk am Nordportal der Kirche St.Jakob in Regensburg.
183449: ROGERIUS, ABRAHAM. CALAND, W. - De open-deure tot het verborgen heydendom door Abraham Rogerius. Euitgegeven door W. Caland
266883: ROGERIUS, ABRAHAM. CALAND, W. - De open-deure tot het verborgen heydendom door Abraham Rogerius. Uitgegeven door W. Caland
9764: ROGERIUS, ABR. - Thin-section mineralogy.
213171: ROGERS, KENNETH. - Wiltshire and Somerset Woollen Mills.
189312: ROGERS, JAMES E.THOROLD. - A history of agriculture and prices in England from the year after the Oxford Parliament (1259) to the commencement of the Continental War (1793). Vol. VII/1: 1703-1793.
187941: ROGERS, JAMES E.THOROLD. - A history of agriculture and prices in England from the year after the Oxford Parliament (1259) to the commencement of the Continental War (1793). Vol. VI, 1583-1702.
211705: ROGERS, ALEXANDER. - The land revenue of Bombay. A history of its administration, rise and progress.
88009: ROGERS, J.M. - The Topkapi Saray Museum. Architecture: The Harem and Other Buildings.
242217: ROGERS, ELIZABETH. - Wirbeltiere im Überblick. Eine Praktikumsanleitung.
127216: ROGERS, WOODES. - A cruising voyage round the world first to the South Seas thence to the East Indies and homeward by the Cape of Good Hope.
254687: ROGERS, RICHARD. - Richard Rogers 1978-1988.
171662: DE VROUW EN HAAR HUIS. GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT. RED. E.M.ROGGE. - Jaargang 56.
248202: ROGGE, H.C. (ED.). - Dit is de Caerte van der zee: Om Oost en West te zeijlen [...].
248200: [ANTHONISZOON, CORNELIS]. ROGGE, H.C. (ED.). - Dit is die kaerte van dye Suyd zee tot dat Ranserdyep toe / ende tot dat Maersdiep toe / Om met schepen wt of in te zeylen van Amstelredam te zee/ waert.
1146: ROGGE, ELIMAR. - Einschiffige romanische Kirchen in Friesland und ihre Gestaltung. Ein Beitrag zur Kenntnis der romanischen Stils im westgermanischen Gebiet der Nordseeküste.
52094: ROGGE, ELIMAR. - Einschiffige romanische Kirchen in Friesland und ihre Gestaltung. Ein Beitrag zur Kenntnis des romanischen Stils im westgermanischen Gebiet der Nordseeküste.
134638: ROGGE, ELISABETH M., A.O. - Nieuwe wegen in vrouwenhandwerk.
137696: ROGGE, ELISABETH M. - Moderne Kunst- Nadelarbeiten.
220814: ROGGEN, D. - Miscellanea.
252915: ROGGENKAMP, MARTHA M. & O.WOOLLEY. - European Energy Law. Report IX.
174669: ROGGERI, HENRI. - Tropical freshwater wetlands. A guide to current knowledge and sustainable management.
246770: ROGGEVEEN, PETER. - Westzaan dorp aan de Regel.
251006: ROGGEVEEN, JACOB. - Dagverhaal der Ontdekkings-Reis van Mr. Jacob Roggeveen, met de Schepen Den Arend, Thienhoven en De Afrikaansche Galei, in de jaren 1721 en 1722.
246975: ROGGEVEEN, PETER. - Tussen kant en wal. Bruggen en veren over de Zaan, toen en nu.
250300: ROGGEVEEN, PETER, E.A. - Daarom de Zaanstreek.
227047: ROGGEVEEN, PETER. - Monumentaal Wormerland. Route door Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor, Neck, Wijdewormer en Jisp.
148801: ROGGEVEEN, ARENT & J.ROBIJN. - The burning Fen II.
252340: ROGGEVEEN, JACOB. GELDER, ROELOF VAN. - Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland.
250066: ROGGEVEEN, PETER. - Monumentaal Zaandam. Route over de Zaanse Schans en door Zaandam.
179908: ROGGEVEEN, PETER. - 100 jaar zaanstreek. Opmerkelijke feiten en gebeurtenissen uit de 20ste eeuw.
162727: ROGHMAN, ROELANT. WYCK, H.M. VAN DER. - De kasteeltekeningen van Roelant Roghman.
116591: ROGICK, MARY D. - Bryozoa of the United States navy's 1947-1948 antarctic expedition, I-IV.
269785: ROGIER, PHILIPPE. BECQUART, PAUL. - Musiciens néerlandais à la Cour de Madrid. Philippe Rogier et son école (1560-1647).
216726: ROGIER, L.J. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche gouwen. Aan de monden van Rotte en Schie.
196353: ROGIERS, THEODOOR I. - Met glans verworven. Rubens' zilveren sierstel.
235250: ROH, FRANZ & J.TSCHICHOLD. - Foto-Auge. 76 Fotos der Zeit / Oeil et photo. 76 photographies de notre temps / Photo-eye. 76 photos of the period.
212562: ROH, FRANZ & J.TSCHICHOLD. - Foto-Auge. 76 Fotos der Zeit / Oeil et photo. 76 photographies de notre temps / Photo-eye. 76 photos of the period.
258534: ROHAN, MASTER OF. MEISS, MILLARD & MARCEL THOMAS. - Getijdenboek van Rohan. Inleiding en toelichting door M. Meiss en M. Thomas.
55699: ROHAN-CSERMAK, GÉZA DE. - Sturgeon hooks of Eurasia.
153122: ROHAN-CHABOT, JACQUES DE - Mission Rohan-Chabot. Angola et Rhodesia (1912-1914). Tome III/1: Le groupe Sud-Ouést des langues Bantoues.
271390: ROHAN, MASTER OF. MEISS, MILLARD & M.THOMAS. - Les Heures de rohan. Paris - Bibliothèque nationale. Manuscrit latin 9471.
198669: ROHAULT DE FLEURY, CH. - L'Évangile. Études iconographiques et archéologiques.
722: ROHDE, HANS. - Die deutsche Ausland- und Meeresforschung seit dem Weltkriege.
174797: ROHDE, WILHELM. - Environmental requirements of fresh-water planton Algae. Experimental studies in the ecology of Phytoplankton.
46460: ROHDE, ELEANOUR S. - The old english gardening books.
171854: RÖHL, EDUARDO. - Fauna descriptiva de Venezuela.
151637: ROHLFS, CHRISTIAN. BUSSMANN, KLAUS. - Christan Rohlfs. Gemälde.
137312: ROHLFS, CHRISTIAN. VOGT, PAUL. - Christian Rohlfs. Das graphische Werk.
18664: ROHLFS, GERHARD. - Primitive Kuppelbauten in Europa.
215683: ROHLFS, H. - Die Medicinischen Classiker Deutschlands. Erste Abtheilung.
234213: ROHLFS, CHRISTIAN. SCHULTE, BIRGIT (EDIT.). - Christian Rohlfs. Musik der Farben. Sammlungskatalog der Werke im Osthaus Museum Hagen.
164258: ROHLING, LUDWIG. - Die Kunstdenkmäler der Stadt Felnsburg.
72043: ROHLOFF, ERNST. - Neidsharts Sangweisen.
248934: ROHMANN, JENS. - Die Kapitellproduktion der römischen Kaiserzeit in Pergamon.
243500: ROHOWSKI, ILONA. - Landkreis Barnim. Teil I: Stadt Eberswalde.
267512: ROHR, CHRISTINE VON. - Neue Quellen zur zweiten Indienfahrt Vasco da Gamas.
174450: ROHR, MORITZ VON & H.BOEGEHOLD. - Das Brillenglas als optisches Instrument.
104847: ROHRER, MAX & J.J.SCHÄTZ. - Alpine Welt.
259708: ROHRER, MICHAEL LUDWIG. STOLL, CLAUDIA. - Studien zu Michael Ludwig Rohrer (1683-1732). Markgräflich baden-badischer Baumeister.
190038: ROHSE, OTTO. WAETZOLDT, STEPEN. - Otto Rohse, Werkverzeichnis der Holzstiche 1951-1971.
111420: ROHWEDER, OTTO. - Die Farinosae in der Vegetation von El Salvador.
175743: ROHWER, JÜRGEN. - Geleitzugschlachten im März 1943. Führungsprobleme im Höhepunkt der Schlacht im Atlantik.
206927: ROHWER, J. & G.MÜMMELCHEN. - Chronologie van Wereldoorlog II. Maritime chronologie. 1939-1945.
257598: ROHWER, JÜRGEN. - Die U-Boot-Erfolge der Achsenmächte 1939-1945.
144738: ROIVAINEN, H. - Studien über die Moore Feuerlands.
162805: ROJAS R., TEESA A.O. - Nuevas noticias sobre la obres hidráulicas prehispánicas y coloniales en el Valle de México.
160354: ROJAS, PEDRO. - Arte Messicana. Epoca Coloniale.
262840: ROJSMAN, LEONID. - Die Orgel in der Geschcichte der Russischen Musikkultur.
258236: ROLAND HOLST, A. - Briefwisseling met Richard en Henriëtte Roland Holst.
270060: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
263515: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
220446: ROLAND HOLST, H. - Briefkaart met op de voorzijde een portretfoto van Henriette Roland Holst.
230551: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - De Nieuwe Geboort. 1e dr.
208058: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde gedichten.
114560: ROLAND HOLST, R.N. - Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over gemeenschapskunst.
131936: ROLAND HOLST, A. - Onder koude wolken. Gedichten. 1e druk.
88697: ROLAND HOLST, R.N. - Brieven over de tentoonstelling van den Duitschen Werkbund te Keulen.
184651: ROLAND HOLST, R.N. - De ontwikkeling en verwezenlijking der architecturale gedachte in Holland.
258261: ROLAND HOLST, A. - Brieven aan Marinus Brinkgreve 1908-1914.
116967: ROLAND HOLST, R.N. HAMMACHER, A.M. (INTROD.). - Glasschilderingen en koppen van R.N. Roland Holst.
197910: ROLAND HOLST, R.N. ROYEN, R.W.V. - Glas in lood naar ontwerpen van R. N. Roland Holst.
164273: ROLAND HOLST, R.N. - Work of the representative members of Architectura & Amicitia.
200058: ROLAND HOLST, R.N. - Het werk der afgevaardigde leden van Architectura et Amicitia.
160211: ROLAND HOLST, R.N. - Het werk der afgevaardigde leden van Architectura et Amicitia.
203229: ROLAND HOLST, R.N. ROYEN, R.W.VAN. (INTROD.). - Stained glass designed and painten by R. N. Roland Holst.
131958: ROLAND HOLST, A. RAMAKER, W. - Roland Holst, ten afscheid.
192790: ROLAND, A.E. - The Flora of Nova Scotia. II: Dicotyledons.
229995: ROLAND HOLST, A. - Proza 1&2.
131944: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde werken. Gedichten / Proza.
131955: ROLAND HOLST, A. - Vuur in sneeuw. Gedichten.
218431: ROLAND HOLST, R.N. - Schelpennummer.
256530: ROLAND HOLST, R.N. RIJNDERS, MIEKE. - R.N.Roland Holst. Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938).
264666: ROLAND HOLST, A. - Brieven aan Marinus Brinkgreve 1908-1914.
260580: ROLF, RUDI. - der Atlantikwal. Perlenschnur aus Stahlbeton.
195440: ROLFS, P.H. - Subtropical vegetable-gardening.
94678: ROLFS, WILHELM. - Geschichte der Malerei Neapels.
207203: RÖLING, MATTHIJS. TUPAN, H.R. - Matthijs Röling. Mimesis. Schilderijen en tekeningen.
236747: RÖLING, WIEK. - Riek Röling. Stadsarchitect Haarlem 1970-1988.
265367: RÖLING, MARTE. KEUNING, RALPH. A.O. - Marte Röling. Portretten van een liefde.
20272: ROLLAND, HENRI. - Fouilles de Saint-Blaise (Bouches-de-Rhône).
9611: ROLLAND, H. - Fouilles de Glanum (Saint-Rémy de Provence).
176668: ROLLAND, H. - Fouilles de Glanum 1947-1956. XIe supplément à Gallia.
118215: ROLLAND, LÉON. - Atlas des champignons de France, Suisse et Belgique.
166948: ROLLE, SIEBE. - Gisteren... haast onherkenbaar. Velsen toen en thans.
129775: ROLLER, DUANE W. - Sources and documents on Tanagra in Boiotia.
242326: ROLLER, STEFAN. - Nürnberger Bildhauerkunst der Spätgotik. Beiträge zur Skulptur der Reichstadt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
141060: ROLLEY, CLAUDE. - Fouilles de Delphes V: Monuments figurés. Les statuettes de Bronze.
141077: ROLLEY, CLAUDE. - Fouilles de Delphes: V,3: Les Trépieds à cuve Clouée.
255540: ROLLIER, C. - Het Keukenprinsesje. Kookboek voor iedereen. Eene zeer rijke keus recepten en nuttige wenken.
19900: ROLLINAT, RAYMOND. - La vie des reptiles de la France centrale. Cinquante années d'observations biologiques.
272275: ROLLO-KOSTER, JOËLLE. - Medieval and Early Modern Ritual. Formalized Behavior in Europe, China and Japan.
117253: CD-ROM. - Vogels van Europa. De eerste volledige interactieve multimediagids voor alle vogelsoorten van Europa.
209835: ROMA MACHADO DE FARIA E MAIA, CARLOS. - Apontamentos para um novo Indice Cronológico das primeiras viagens, descobrimentos e conquistas dos portugueses, incluido as dos nossos pilotos que serviam a Espanha.
39944: CHIESE NUOVE IN ROMA - dal concorso per progetti di Massima di nuovi centri perrocchialo nella diocesi di Roma.
246764: ROMAGNESI, HENRI. - Champignons d'Europe.
207973: ROMAGNESI, HENRI. - Nouvel atlas des Champignons. Vol. III.
200604: ROMAGNESI, HENRI. - Nouvel atlas des Champignons. Vol. IV.
270744: ROMAGNESI, HENRI. - Les Russules d'Europe et d'Afrique du Nord. Essai durla valeur tainomique et spécifique des caractères morphologiques et microchimiques des spores et des revêtements.
270472: ROMAGNESI, HENRI. - Les Russlules d'Europe et d'Afrique du Nord. Essai sur la valeur taxonomique et spécifiques des caractères morphologiques et microchimiques des spores et des revêtements.
46617: ROMAGNOLI, SERGIO & E.GARBERO. - Teatro a reggio Emilia. I: Dal rinascimento alla rivoluzione francese. II: Dalla restauratione al secondo novecento.
193162: ROMAIOU, K.A. - O Makedonikos Taphos tis Verginas.
116582: ROMAN, A. - Ichneumoniden aus dem Sarek-Gebirge.
133046: ROMAN, JANOS. - Pottery of Sarospatak.
251642: ROMAN, M.J. - Répertoire archéologique du Département des Hautes-Alpes.
141719: RENANIA ROMANA. - Roma, 14-16 April 1975.[ Accademia Nazioanle Dei Lincei / Atti Dei Convegni Lincei - 23 ].
11229: OPUSCULA ROMANA. - I.
176546: OPUSCULA ROMANA. - I - XXVIII.
36888: OPUSCULA ROMANA. - II.
53182: OPUSCULA ROMANA. - III.
83729: OPUSCULA ROMANA. - IV.
53186: OPUSCULA ROMANA. - V.
53190: OPUSCULA ROMANA. - VI.
53194: OPUSCULA ROMANA. - VII.
53199: OPUSCULA ROMANA. - VIII.
11632: OPUSCULA ROMANA. - IX.
81385: OPUSCULA ROMANA. - XI.
132477: OPUSCULA ROMANA. - XV.
132478: OPUSCULA ROMANA. - XVIII.
225785: OPUSCULA ROMANA. - XXII-XXIII.
267606: ROMANCUK, ALLA I., A.O. - Studien zur Geschichte und Archäologie des byzantinischen Cherson.
131181: ROMANELLI, GIANDOMENICO, A.O. - La Fenice. Gran Teatro.
241335: ROMANI, VITTORIA. - Primaticcio, Tibaldi e la questione delle Cose del Cielo.
133111: ROMANINI, ANGIOLA M. - L'architettura Gothica in Lombardia.
132931: ROMANINI, ANGIOLA M. - L'Architettura Gotica in Lombardia.
3076: ROMANINO, GIROLAMO. CATALOGO 1965. - Mostra di Girolamo Romanino.
54048: ROMANINO, GIROLAMO. FERRARI, MARIA LUISA. - Il Romanino.
226685: ROMANO, FRANCESCO A. (PREF.). - Le Sculture del Campidoglio incise e brevemente descritte.
198067: ROMANO, GIUSEPPE. - Sopra Alcune Monete scoverte in Sicilia che ricardano la spedizione di Agatocle in Africa.
162337: ROMANO, GIULIO. HARTT, FREDERICK. - Giulio Romano.
150082: ROMANO, GIUOVANNI. - Domenico della Rovere e il Duomo Nuovo di Torino. Rinascimento a Rome e in Piemont.
177819: ROMANO, BARBARANO. - Indagine e conoscenza di un paese.
259226: ROMANO, POPOLO. KEMPFER, JACQUELINE. - Das Amt des Architetto del Popolo Romano. Die Geschichte einer Institution.
262708: ROMANOFF, PRINCE DIMITRI. - The orders, medals and history of Montenegro.
261136: ROMANOFF, PRINCE DIMITRI. - The orders, medals and history of the Kingdoms of Serbia and Yugoslavia.
255113: ROMANOS. PETERSEN, WILLIAM L. - The Diatessaron and Ephrem Syrus as sources of Romanos the Melodist.
223572: ROMBAI, LEONARDO. - Le Strade Provinciali di firenze. Geografia, Storia e Toponomastica.
30843: ROMBERG, J.ANDREAS & F.STEGER. - Geschichte der Baukunst von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Band 1: Allgemeine Einleitung und Geschichte der indischen Baukunst.
64606: ROMBOUTS, J.E. - Vrienden en vijanden uit het dierenrijk. Voor oud en jong schetst.
127456: ROMBOUTS, PH. & TH. VAN LERIUS. - De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, onder zinspreuk: Wt Ionsten Versaemt.
150361: ROMBURGH, C.G.M.V. & C.E.WARNSICK-DELPRAT. - Tresoor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging. Deel XXVI-L.
250915: ROMBURGH, C.P.P. & E.K.SPITS. - Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij.
272160: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 12
168162: MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME. - Vol. II.
67656: MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME. - Vol. IX.
168483: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 37.
168486: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 43.
168487: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 44-45.
168488: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 44.
18087: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 38.
18074: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 35.
18090: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 36.
18081: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 34.
18091: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 32.
18066: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 30.
18096: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 41.
62147: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 14.
18078: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 31.
262291: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 47.
210296: MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME. - Vol. XXI.
183011: MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME. - Vol. XXIV.
46158: MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME. - Vol. I & II.
168482: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 36.
201188: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 34.
168490: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 46.
168484: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 40.
168485: MEDEDELINGEN VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME. - Deel 42.
144388: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 3.
85905: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 10.
99869: SUPPLEMENTARY PAPERS OF THE AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES IN ROME. - Vol. 1.
28026: SUPPLEMENTARY PAPERS OF THE AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES IN ROME. - Vol. 1.
87220: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. 9.
242625: PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME. - Vol. LIV.
173292: ROMEIN, B.J. - Ons krijtland Zuid-Limburg. II: Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg. 4th ed.
232428: ROMEIN, B.J. - Ons krijtland Zuid-Limburg. II: Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg. (1e dr.)
163838: ROMEIN, JAN. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Nederlanden. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
260177: ROMEIN MEIJER, HENK. - J.C. Bloem in het ziekenhuis.
270426: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor. 1 & 2.
250949: RÖMELINGH, J. - Een Rondgang langs Zweedese Archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920.
259843: ROMENY, EDLEF. HAAR ROMENY, EDLEF TER & R.H.SMIT-MULDER. - Edlef Romeny (1926), leven en werk.
189901: ROMENY, EDLEF. WENTINCK, CHARLES A.O. - Edlef Romeny.
258428: ROMEO, GIOVANNI. - Esorcisti, Confessori e Sessualità femminile nell'Italia della Controriforma. A proposito di due casi modenesi del primo Seicento.
258367: ROMEO, GIOVANNI. - Inquisitori, esocisti e streghe nel'Italia della Controriforma.
165654: RÖMER, WILLEM H.PH. - Das sumerische Kurzepos Bilgames und Akka. Versuch einer Neubearbeitung.
193428: ROMER, HERMAN. - Rotterdam in barbaarse jaren 1940 - 1945. Delen 1 & 2.
198946: ROMER, HERMAN. - Rotterdam in de jaren dertig.
265709: ROMER, HERMAN. - De laatste jaren van Oud-Rotterdam.
228699: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de Kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland.
239821: RÖMER, CHRISTOF (EDIT.). - Evangelische Landeskirchen der Harzterritorien in der frühen Neuzeit.
132549: ROMER, HERMAN. - Delven in Delfshaven. Beknopte geïllustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
185549: RÖMER, LUDWIG - Die Volkstümlichen Dichtungsarten der Altprovenzalischen Lyrik.
250218: ROMER, HERMAN. - Casino-Varété. Een tempel van vermaak op de Coolsingel 1898-1933.
207492: RÖMER, WILLEM H.PH. - Sumerische Königshymnen der Isin-Zeit.
165579: RÖMER, WILLEM H.PH. - Frauenbriefe über Religion, Politik und Privatleben in Mari. Untersuchungen zu G. Dossin, Archives Royales de Mari X (Paris 1967).
198945: ROMER, HERMAN. - Rotterdam in de jaren twintig.
197134: ROMER, HERMAN. - De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geïllustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
165201: RÖMER, WILLEM H.PH. - Sumerische Königshymnen der Isin-Zeit.
221612: ROMERS, H. - Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938.
162720: ROMEUF, JEAN. - Dictionnaire des sciences économiques.
193316: ROMIJN MEIJER, HENK. - Hout.
231558: ROMIJN MEIJER, HENK. - Hout.
247822: ROMILLY, JACQUELINE DE. - Problèmes de la démocratie grecque.
114477: ROMILLY, HUGH H. - Letters from the Western Pacific and Mashonaland 1878-1891.
110042: RÖMISCHE LIMES IN ÖSTERREICH, DER. - Heft 12.
110043: RÖMISCHE LIMES IN ÖSTERREICH, DER. - Heft 17.
228074: ROMME, CHARLES. - Description de l'art de la Mâture.
228200: ROMME, CHARLES. - L'Art de la voilure.
262671: ROMMES, RONALD & J.V.D.SPEK. - Met hand en hart. Zeven eeuwen smedengilde en St. Eloyengasthuis in Utrecht 1304-2004.
250151: ROMMES, RONALD. - Voor en door boeren? De opkomst van het coöperatiewezen in de Nederlandse landbouw vóór de Tweede Wereldoorlog.
184335: ROMPAEY, HARRY & M.COLYN. - An Annotated bibliography of the Herpestidae and Viverridae (Carnivora, Mammalia).
215094: ROMUALDI, ANTONELLA. - I Ritratti romani di epoca Repubblicana e Giulio-Claudia del Museum Archeologico di Firenze.
141747: ROMUALDI, ANTONELLA. - Catalogo del deposito di Brolio in Val di Chiana.
266363: RONA, JUTKA. - Wolvenstraat 1974. tussen 12 en 2 / between 12 and 2.
269359: RONALD, ARYA. - Nilai-Nilai Arsitektur Rumah Traditional Jawa.
156099: RONALD, K. & A.W.MANSFIELD. - Biology of the seal. Proceedings of a Symposium held in Guelph 14-17 August 1972.
189914: RONALDSHAY, EARL OF. - Sport and politics under an eastern sky.
141669: RONCALLI, FRANCESCO. - Le lastre dipinte da Cerveteri.
109626: LA RONCIÈRE, MONIQUE DE & MICHEL MOLLAT DU JOURDIN. - Les portulans. Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle.
150709: RONDI, PETER. - Eisenacher Rechtsbuch.
235558: RONDOLINO, GIANNI (EDIT.). - Catalogo Bolaffi del cinema italiano 1945 / 1965.
252543: RONDONNEAU, L. - Manuel rural et Forestier ou recueil des Lois, Arrètés, Décrets, Réglements d'Administration et Ordonnances du Roi, publiés depuis 1789 jusqu'au de Mars 1818.
228092: RONDOT, NATALIS. - Les Soies. 2ème édit.
244651: RONECKER, JEAN-PAUL. - Sites mystérieux et légendes de nos provinces francaises.
48976: RONNER, HENRIETTE. GRAM, JOHAN. - Henriette Ronner en hare katjes.
233537: RONNER, HENRIETTE. HORST, HAN VAN DER. - Spinnende poezen en speelse katjes. Het werk van Henriette Ronner-Knip 1821-1909.
167224: RONNER, HENRIETTE. - Henriette Ronner: The painter of cat life and cat character.
164151: RONNER, HENRIETTE. - Henriette Ronner: The painter of cat life and cat character.
199934: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
220341: RONNER, HENRIETTE. HAVARD, HENRY. - Henriette Ronner. Un peintre de Chats. Nouvelle édition.
228757: RONNER, HENRIETTE. HORST, HAN VAN DER. - Cats and kittens at play. The art of Henriette Ronner-Knip 1821-1909.
242409: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland. Een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland.
266464: RONNES, HANNEKE. - Architecture and Élite Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700.
220402: RONNES, HANNEKE. - Architecture and Élite culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700.
11471: RONNESETH, OTTAR. - Frühgeschichtliche Siedlungs- und Wirtschaftsformen im südwestlichen Norwegen.
217882: RONSARD, PIERRE DE. - Oeuvres complètes I.
226863: RONSARD, PIERRE DE. - Oeuvres complètes I-II.
51228: RONSARD. CHAMPION, PIERRE. - Ronsard et son temps.
268363: RONSE, A &TH.RAISON. - Fermes-Types et construction rurales en West-Flandre.
251699: RONSE, GEORGES. WIJNENDAELE, WILLEM VAN. - Levensbeschrijving van Wereldkampioen Georges Ronsse.
198885: RÖNTGEN, ROBERT E. - The Book of Meissen. 2nd edition.
270150: RÖNTGEN, JULIUS. VIS, JURJEN. - Gaudeamus. Het leven van Julius Röntgen (1855-1932). Componist en musicus.
249497: RONTZIER, FRANTZ DE. - Kunstbuch Von mancherlen Essen / Gesotten / Gebraten / Posteten / von Kirschen / Vogelen / Wildtprat / und andern Schawessen [...] & Kommentar und glossar von Manfred Lemmer.
191590: RONZEVALLE, S. - L'Alphabet du Sarcophage d'Ahiram.
191564: RONZEVALLE, S. - Notes et études d'archéologie orientale Série II.
191561: RONZEVALLE, S. - Notes et Études d'Archéologie Orientale Suite IV. (Chapters XVIII-XXXII).
215851: RONZEVALLE, P.S. - Notes et études d'archéologie orientale (deuxieme serie): Venus Lugens et Adonis Byblius & (deuxieme serie, II) Fragments d'Inscriptions araméennes des environs d'Alep - Iconographie du Cylindre Tyszkiewicz rectifications.
191592: RONZEVALLE, S. - Notes et études d'archéologie orientale Série V.
191593: RONZEVALLE, S. - Notes et études d'archéologie orientale Série 3/1: Bronze Libanais.
171339: RONZONI, CESARINA F. - Icone Mariane di ieri e di oggi sui muri delle nostre case. I Medisi e Maria.
160180: ROO, T.DE. - Roentgen atlas of old Dutch clocks.
151745: ROO, R.DE A.O. - Ceramic Road.
9735: ROO VAN WESTMAAS, DE. - Première éducation du ver à soie du chene, Bombyx (Antheraea) Yama-Maï, Guér. Mén., en Neerlande.
154201: ROO, V.DE. - Monographie des races de poules. Nouvelle édition.
252534: ROOBAERT, EDMOND. - Kunstenaars opdrachtgevers en kunstverzamelingen te Brussel in de zestiende eeuw.
224830: MECANOO ARCHITECTS. LYDIA ROOD (A.O.) - Mecanoo architekten.
248875: ROODBROEK. - Vijftig jaar Roodbroek 1889-1939. Gedenkboek gewijd aan het vijftigjarig bestaan van de Haarlemsche Footballclub Haarlem.
256865: ROODEN, AUKJE VAN. - L'intrigue dénouée. Politique et littérature dans une communauté sans mythes. (Diss.)
167960: ROODENBERG, JACOBUS J. - Le mobilier en pierre de Bouqras. Utilisation de la pierre dans un site néolithique sur le Moyen. (Syrie).
258758: ROODENBURG, K. - Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930. Een speurtocht ....& Het Vervolg.
205350: ROODHUYZEN, THEA. - In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802.
258841: ROODHUYZEN, THEA. - De Admitaliteit van Friesland.
251376: ROODNAT, BAS. - Wij zijn gek. Nederlandse straatkunst in de jaren zeventig.
266595: ROOIJ, VINCENT A. DE. - Cohesion through Contrast: Discourse Structure in Shaba Swahili/French Conversations. (Diss.)
249899: ROOIJ, WILLEM VAN (EDIT.). - Het jacht Dolphijn van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrick Brouwer 1643.
260482: ROOIJAKKERS, GERARD & TINY ROMME. - Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag.
252099: ROOIJAKKERS, GERARD. - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
249026: ROOIJEN, MAURITS VAN. - Markant West-Brabant.
96898: ROOIJEN, MAURITS VAN. - Breda in beeld 1940-1985.
158693: ROOIJEN, MAURITS VAN. - Steden en hun verleden. De ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw.
257236: ROOIJEN, MAURITS VAN. - Breda in beeld 1860-1940.
243236: ROOIJEN, A VAN. - De Oude Kerk te Amsterdam in vogelvlucht.
214588: ROOIJENDIJK, CORDULA. - Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
266305: ROOIJENS, C.J. GRAS, THIJS. - Broeder in een brandende stad. De ervaringen van GGD-verpleger C.J. Rooijens op het slagveld van Nijmegen 1944-1945.
236719: ROOJEN, PEPIN VAN. - Traditional Dutch tile designs.
245347: ROOLVINK, R. - De voorzetsels in klassiek en modern Maleis. (Diss.)
238789: ROON, A.VAN. - The Authenticity of Ephesians.
264970: ROONEY, E.ASHLEY. - Green Art. Trees, Leaves, and Roots.
249042: ROORDA, A. - Korte geïllustreerde geschiedenis van de Nederlandsche Zeevisscherij en Kustvisscherij.
234442: ROORDA, T.B. (ED.) - Keur van indische beeldhouwkunst. Eerste serie. / Choix de sculptures des Indes. Première serie.
54597: ROORDA, T.B. (ED.) - Keur van werken van Oost-Aziatische kunst in Nederlandsch bezit. Eerste serie. / Choix d'objects d'arts d'extrême orient conservés dans les Pays Bas. Première serie.
216915: ROORDA, DIRK. - Resource logics. Proof-theoretical Investigations.
241091: ROOS, P.J. - Inleiding tot het aangroeisel op planten en dieren in het Nederlandse zoete water.
62756: ROOS, ERVIN. - Die tragische Orchestik im Zerrbild der altattischen Komödie.
223417: ROOS, ROLF. - Bewogen kustlandschap. Duinen en polders van Noord-Kennemerland.
251118: ROOS, PAAVO. - Survey of Rock-cut chamber-tombs in Caria I: South-Eastern Caria and the Lyco-Carian Borderland.
171720: ROOS, ROLF & SASKIA WOUDENBERG. - Opgewarmd Nederland. Klimaatverandering. Natuur / water / landbouw / effecten / aanpak.
141227: ROOS, SJOERD H.DE. DOOIJES, DICK. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos.
220822: ROOS, JOHANN HEINRICH. KATALOG 1985. - Der Tiermaler Johann Heinrich Roos 1631-1685. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik. Zum 300. Todestag.
136503: ROOS, SJOERD H.DE. PRENEN, H.L. - S.H. de Roos. Gedicht.
88591: ROOS, J.DE [COLLECTION]. DAM, P.R. & J.SCHAAFSMA. - Verzameling De Roos. Affiches uit de jaren 1937-1948.
206944: ROOS, H. - Van marketenster tot logistiek netwerk. De militaire logistiek door de eeuwen heen.
27951: ROOS, M.C. - Phylogenetic Systematics of the Drynarioideae (Polypodiaceae).
12510: ROOS, PAAVO. - The rock-tombs of Caunus. Vol. 1: The architecture.
139072: ROOS, PAAVO. - The rock-tombs of Caunus. Vol. 2: The finds.
224299: ROOS, H. - Japan in den Grooten Oceaan. (Diss.)
236353: ROOS, GOVERT DE. - Schreeuwen.
246513: OUDHEIDKUNDIGE KRING DE GHULDEN ROOS. - Jaarboek 41, 1981.
269714: ROOS-VAN ROODEN, THEA DE. - Het Noorderpolderhuis. In consideratie dat dit door de tijd profijtelijk is.
18296: ROOS, PAAVO. - The rock-tombs of Caunus.
213074: ROOS, PIET A.O. (ED.) - Het winkelgezicht van Haarlem. Een selectie van winkelgevels in de Haarlemse binnenstad.
208062: ROOS, A.G. - Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen.
246177: OUDHEIDKUNDIGE KRING DE GHULDEN ROOS. - Jaarboek no. 11, 1951.
246116: OUDHEIDKUNDIGE KRING DE GHULDEN ROOS. - Jaarboek 35, 1975.
249242: ROOS, SJOERD H.DE. - Tien tekeningen van S.H. de Roos.
206242: ROOS, SJOERD H.DE. STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H.De Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst.
260654: ROOS, ROLF (EDIT.). - Planten in de hoofdrol. Biodiversiteit uit de hele wereld in het hart van Amsterdam. / Plants in the spotlight. Biodiversity from all over the world in the heart of Amsterdam.
246221: OUDHEIDKUNDIGE KRING DE GHULDEN ROOS. - Jaarboek 47, 1987.
246563: OUDHEIDKUNDIGE KRING DE GHULDEN ROOS. - Jaarboek 48, 1988.
246564: OUDHEIDKUNDIGE KRING DE GHULDEN ROOS. - Jaarboek 37, 1977.
270519: ROOSE, ROLF & W.BACHMANN. - Erfolgreich jagen & hegen. Das Handbuch für den Praktiker.
216623: ROOSENBOOM, H.TH.M. - De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795.
245517: ROOSENDAAL, C.J.VAN. - Dordrecht's verleden op papier met penseel pen & portlood. 3e druk.
261409: ROOSENDAAL, C.J.VAN. - Dordrecht's verleden op papier met penseel pen & portlood. 3e herz.druk.
245536: ROOSENDAAL, C.J.VAN. - Dordrecht's verleden op papier met penseel pen & portlood. 2e herz.druk.
157242: ROOSES, MAX. - Het schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in monographieën door tijdgenooten.
154969: ROOSES, MAX. - Het schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in monographieën door tijdgenooten.
180883: ROOSES, MAX. - Het schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in monographieën door tijdgenooten.
208502: ROOSES, MAX. - Musée Plantin-Moretus à Anvers.
220942: ROOSEVELT, FRANKLIN D. LUDWIG, EMIL. - Roosevelt. Studie über Glück und Macht. 1st edit.
134802: ROOSEVELT, C.V.S. - Netsuke. A bibiography.
264004: ROOSEVELT, FRANKLIN D. MCJIMSEY, GEORGE. - Documentary History of the Franklin D. Roosevelt Presidency. Volume 27: The Recognition of the Soviet Union.
264005: ROOSEVELT, FRANKLIN D. MCJIMSEY, GEORGE. - Documentary History of the Franklin D. Roosevelt Presidency. Volume 19: Cuba, the Good Neighbor Policy, and the Abrogation of the Platt Amandement.
240590: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN - Fruits of the Guianan flora.
10592: ROOT, A.I. & E.R.ROOT. - The ABC and XYZ of bee culture. A cyclopedia of everything pertaining to the care of the honeybee,.....
14062: ROOTH, JAN. - The Flamingos on Bonaire (Netherlands Antilles). Habitat, diet and reproduction of Phoenicpterus Ruber Ruber.
150806: ROOTS, CLIVE - Animal invaders.
242177: ROOTS, CLIVE. - Animals of the dark.
244599: ROOVERS, J.J. - Oude prentkaarten vertellen over Nieuwveen.
244598: ROOVERS, J.J. - Gesprokkeld in oud- Nieuwveen.
244597: ROOVERS, J.J. - Vertellingen over Nieuwveen.
260854: ROOY, MAX VAN. - Van Rusland naar Albert Hahn. Een Amsterdamse wandeling.
202294: ROOY, MAX VAN. - Beelden van het landleven. Nederlandse agrarische monumenten.
208788: ROOY, MAX VAN. CATALOGUS 1996. - De ongebouwde theaters van Amsterdam.
161172: ROOY, MAX VAN. - Een circus van steen. De architectuur van een zeldzaam theater.
268878: ROOY, H.VAN. - Criminaliteit van stad en land. Nijmegen en omstreken.
146917: ROOYEN, RENIER J.V. - The systematics of the genus: Thallomys.
146745: ROOYEN, LOUIS J. - The biology and ecology of Panonchus citri (McGregor).
235505: ROOYEN, MARJO VAN. - Design to dine. 25 restaurants met een spraakmakend interieur.
198847: ROOZE-STOUTHAMER, C. - Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572).
230572: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als militaire stad.
118977: ROOZENDAAL, N.A. - Een onderzoek aangaande den afvoer van huishoudelijk afvalwater in de gemeente Utrecht (Bijdrage tot de kennis van den beerput). (Diss.)
258851: ROP, ANTOON LEONARD DE. - Gelukkige uurtjes. Versjes van Ant. L. De Rop. Teekeningen van H.M. Bennett.
118278: ROPER, CLYDE F.E. - Systematics and zoogeography of the worldwide Bathypelagic Squid Bathyteuthis (Cephalopoda: Oegopsida).
49866: ROPERS, H. - Auskunftsbuch über Morgenländische Teppiche.
49862: ROPERS, H. - Morgenlandische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 3.Aufl.
49868: ROPERS, H. - Auskunftsbuch über Morgenländische Teppiche. 2.Aufl.
201332: ROPERS, H. - Morgenlandische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 3.Aufl.
201334: ROPERS, H. - Morgenlandische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 3.Aufl.
32187: ROPERS, H. - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 3.Aufl.
49870: ROPERS, H. - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 4.völlig neubearb.Aufl. von Prof P.Schulze.
32720: ROPERS, H. - Auskunftsbuch über Morgenländische Teppiche.
79544: ROPPE, L., G.W.A.PANHUYSEN & M.NUYENS. - De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het directoire exécutif in het departement van de Nedermaas 1797-1800.
267291: ROPPO, FRANCA ZANCHI. - Vetri paleocristiani a Figure d'Oro consevati in Italia.
245428: ROPS, FÉLICIEN. RAMIRO, ERASTÈNE. - Catalogue descriptif et analytique de l'OEuvre gravé de Félicien Rops. Précédé d'une notice biographique et critique par Erastène Ramiro.
255620: ROPS, FÉLICIEN. - Vente Publique et aux Enchères de Tablaux, Aquarelles, Dessins, Eaux-fortes et Lithographies de Félicien Rops formant la célèbre Collection du Dr.Ottokar Mascha de Vienne.
226643: ROPS, FÉLICIEN. EXSTEENS, MAURICE. - L'Oeuvre gravé et lithographié de Félicien Rops.
248716: ROPS, FÉLICIEN. DUBRAY, JEAN. - Félicien Rops.
217110: ROPS, FÉLICIEN. LEMONNIER, CAMILLE. - Félicien Rops. L'Homme et l'Artiste.
255733: ROPS, FÉLICIEN. EXSTEENS, MAURICE. - L'Oeuvre gravé et lithographié de Félicien Rops.
222720: ROQUES, M. - Les Schistes cristallins de la partie Sud-Ouest de Massif Central francais.
213601: ROQUES, MARGUERITE. - Les peintures murales du sud-Est de la France. XIIIe au XVIe Siècle.
256571: ROQUES, MARGUERITE. - Les Apports néerlandais dans la peinture du Sud-Est de la France XIV, XVe et XVI Siecles.
142717: ROQUETTE-PINTO, E. - Rondonia. Eine Reise in das Herzstück Südamerikas.
225701: RORET. PERSÉGOL, J.E. - Nouveau manuel complet l'Horloger rhabilleur.
218290: RORET. - Nouveau manuel complet de la peinture sur Verre, sur porcelaine & sur émail des émaillages industriels et de la fabrication des Émaux.
246310: RORET. - Nouveau manuel complet de l'Horloger comprenant La Construction détaillée de l'Horlogerie......
200158: RÖRING, W.G.A.J. - Kerkelijk en Wereldlijk Twente. Historische schetsen.
265283: ROSA, L, A.O. - Handmade Urbanism. From Community Intiatives to Participatory Models.
203168: ROSA, GILDA. - La porcellana in Europa.
93260: ROSA, SALVATOR. OZZOLA, LEANDRO. - Vita e oper di Salvator Rosa. Pittore, poeta, incisore, con poesie e documenti inediti.
228879: ROSA, JAN. BLÉCOURT, A.S.DE & E.M.MEIJERS. - Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa.
216995: ROSAI. SANTINI, PIER CARLO. - Rosai.
63158: ROSALES, EDUARDO. CATALOGO 1973. - Exposicion de la Obra de Eduardo Rosales 1836-1873.
209104: ROSALIA, ELEONORA MARIA. - Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des Christlichen Samariters. Oder aus Christlicher Liebe des nächsten eröffnete Geheimnisse vieler vortrefflicher bewährter Arzneijen, .........& Ein neues und nussbahres Koch-Buch in welchem zu finden, wie man verschiedene herrliche und wohl-schmäckende Speisen von gesottenen, gebratenen und gebackenen, aus allerhand Pastetten, Torten, Trapffen....
269267: ROSARIA, MARIA A.O. - Historionica. Teatri, maschere e spettacoli nel mondo antico.
160070: ROSATI, OTTORINO. - La penetrazione dello spazio. Architettonico Barocco.
251434: ROSATI, AUGUSTO. - La Bicicletta.
262397: ROSBOTTOM, RONALD C. - Toen het licht uitging in Parijs. De Lichtstad tijdens de Duitse bezetting, 1940-1944.
167237: ROSCOE, JOHN. - The Baganda. An account of their native customs and beliefs.
156286: ROSCOE, JOHN. - The Bagesu and other tribes of the Uganda protectorate.
121908: ROSCOE, JOHN. - The Bakitara or Banyoro. The first part of the report of the mackie Ethnological Expedition to Central Africa.
262502: ROSE, GILBERT J. - Between Couch and Piano. Psychoanalysis, Music, Art and Neuroscience.
21757: ROSE, WALTER. - The reptiles and amphibians of Southern Africa.
235362: ROSE, ROMANI. - De Nationaalsocialistische Volkenmoord op Sinti en Roma. Catalogus over de permanente expositie in blok 13 van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau.
63696: ROSE, WALTER. - Snakes- mainly South African.
37503: ROSE, HANS. - Spätbarock. Studien zur Geschichte des Profanbauer in den Jahren 1660-1760.
231717: ROSE, JOSHUA. - The complete practical machinist. 8th ed.
249910: ROSE, W.N. [EDIT.] - Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering der Bowukunst.
271357: ROSELAAR, C.S. - Songbirds of Turkey. An atlas of bioversity of Turkish passerine birds. Taxonomy - Morphology - Distribution.
269722: ROSELAAR, J. - Van Vlie tot Amstel. Een serie wandelingen door de vroegste geschiedenis van Hollands Noorderkwartier.
225290: ROSELEUR, ALFRED. - Guide pratique de Doreur, de l'Argenteur et du Galvanoplaste. Manipulations hydroplastiques. 3èm édition.
153737: ROSELL, LAURO. - Iglesias y conventos coloniales de la Ciudad de Mexico.
236516: ROSELL, FRANCESC ROCA, A.O. - AC / G.A.T.E.P.A.C. 1931 - 1937. Arte, Urbanismo, Arquitectura y Diseño en la España republicana.
269377: ROSEMANN, JÜRGEN. (EDIT.). - PermaCity.
183387: ROSEMEIER, ALEXANDER C. LAANSTRA, WILLEM. - Alezander Coenraad Rosemeier 1888-1992.
6355: ROSEN, ERIC VON. - Träskfolket. Svenska Rhodesia-Kongo-Expeditionens. Etnografiska forskningsresultat.
152916: ROSEN, FRANK. BROMET, JOOP., - Frank Rosen. De zoektocht. Fotografie Marco Bakker.
3209: ROSEN, ERIC VON. - Bland Indianer. Forskningar och äventyr i Gran Chaco.
14261: ROSEN, ERIC VON. - Bland indianer. Forskningar och äventyr i Gran Chaco.
40912: ROSEN, ERIC VON. - Ethnographical research work during the Swedish Chaco-Cordillera expedition 1901-1902.
81231: ROSEN, ERIC VON. - Ethnographical research work during the Swedish Chaco-Cordillera expedition 1901-1902.
41310: ROSEN, ERIC VON. - Popular account of archaeological research during the Swedish Chaco-Cordillera-expedition 1901-1902.
109910: ROSEN, ERIC VON. - Popular account of archaeological research during the Swedish Chaco-, Cordillera-expedition 1901-1902.
262518: ROSEN, RALPH M. & I.SLUITER. - Andreia. Studies in Manliness and courage in Classical antiquity.
122313: ROSENAU, HELEN. - Der kölner Dom. Seine Baugeschichte und historische Stellung.
64204: ROSENBAUM, ELISABETH. - A catalogue of Cyrenaican portrait sculpture.
244101: ROSENBERG, SAMUEL N. & H.TISCHLER. - The Monophonic Songs in the Roman de Fauvel.
247901: ROSENBERG, ALEXANDER. - Philosphy of Social Science. 3rd ed.
2365: ROSENBERG, ADOLF. - Geschichte des Kostums.
197323: ROSENBERG, G. - Kulturströmungen in Europa zur Steinzeit.
78116: ROSENBERG, ALFONS. - Engel und Dämonen. Gestaltwandel eines Urbildes.
3991: ROSENBERG, MARC. - Alte und neue Fächer aus der Wettbewerbung und Ausstellung zu Karlsruhe 1891.
23738: ROSENBERG, LOUIS C. - The Davanzati Palace, Florence Italy. A restored palace of the fourteenth century.
260566: ROSENBERG, H.P.R. - Architectuurgids Den Haag 1800-1940.
233166: ROSENBERG, ISAAC. - The Collected Works of Isaac Rosenberg. Poetry, Prose, Letters and some Drawings.
233214: ROSENBERG, FRANK. - Bovenkerk in oude ansichten deel 2.
232033: ROSENBERG, C.B.H.VON. - Reis naar de Zuidoostereilanden, gedaan in 1865 op last der Regering van Nederlandsch-Indie.
269486: ROSENBERG, MARC. - Der Goldschmiede Merkzeichen. Band I & II. 3. erw. Aufl.
152610: ROSENBLUM, LEONARD A., - The Squirrel monkey.
252134: ROSENDAAL, JOOST. - Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795.
243972: ROSENDAEL, J.B.J.VAN. - Vrucht van Onderzoek op conchyliologisch gebied.
207418: ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS A. - La Silleria de Coro de San Martín Pinario.
26067: ROSENFELD, HELLMUT. - Münchner Spielkarten um 1500. Ein Beitrag zur Datierung der Spielkarten des 15. und 16.Jahrhunderts.
156649: ROSENFIELD, ISADORE. - Hospitals intergrated design. 2nde ed.
69123: ROSENFIELD, JOHN M. - The dynastic arts of the Kushans.
240559: ROSENGARTEN, YVONNE. - Trois aspects de la pensée religieuse sumérienne.
239281: ROSENIUS, PAUL. - Sveriges faglar och fagelbon. Första Bandet.
68471: ROSENIUS, PAUL. - Sveriges faglar och fagelbon.
260618: ROSENKILDE, V. & C.J.BALLHAUSEN. - Thesaurus Librorum Danicorum 15th and 16th Century.
196604: ROSENKRANZ, ALFRED. - Wiener Strassenbahnwagen-Listen 1865-1982.
266745: ROSENTHAL, RENATE & RENEE SIVAN. - Ancient Lamps in the Schloessinger Collection.
35053: ROSENTHAL, WERNER. - Tierische Immunität.
268360: ROSENTHAL, MARK. - Artists at Gemini G.E.L. Celebrating the 25th Year. Introduction by Michal Botwinick. Photographs of the artists by Sidney B. Felsen.
165774: ROSENTHAL, ERIC & E.BLUM. - Runner and mailcoach. Postal history and stamps of Southern Africa.
11057: ROSENTHAL, E. - The Cathedral of Granada. A study in the Spanish renaissance.
266734: ROSENTHAL-HEGINBOTTOM, RENATE. - Römische Bildlampen aus östlichen Werkstätten.
234378: ROSENTHAL, GABRIELE & BOGNER, ARTUR (EDIT.). - Ethnicity, Belonging and Biography. Ethnographical and Biographical Perspectives.
243401: ROSENTHAL, GERALD A. & D.H.JANTZEN. - Herbivores. Their Interaction with Secondary Plant Metabolites.
82861: ROSENTHAL, OSKAR. - Die Leibesübungen in der bildenden Kunst.
76473: ROSENWALD, LESSING J. - The 19th book, Tesoro de Poveri.
227399: ROSENZWEIG, FRANZ. SAMUELSON, NORBERT M. - A User's Guide to Franz Rosenzweig's Star of Redemption.
268597: ROSITANI, A. - Rum-Anum Texts in the British Museum.
258561: ROSKILL, STEPHEN. - Naval Policy Between the Wars.
180953: ROSKILL, S.W. - The War at Sea. History of the Second World War. II: The Period of Balance.
180956: ROSKILL, S.W. - The War at Sea. History of the Second World War. I: The Defensive.
43254: RÖSLER, GERARD & R.RÖSLER. - Die Taube. Wildtauben.
194532: RÖSLER, M & R.BROTANEK. - Simon daines' orthoepia anglicana (1640).
241121: ROSMALEN, HAKKIE VAN. HOOGBERGEN, THEO. - Een gedreven kunstenaar. Hakkie van Rosmalen 1923-2001.
249820: ROSMANN, HEINZ (EDIT.). - jahrbuch.architektur.HDA.graz /06/07/
254395: ROSNER, CHARLES. - Design and Printing in the Netherlands. A Survey.
154787: ROSNY, J.H. - La Guerre Anglo-Boer. Histoire et récits d'après des documents officiels.
154724: ROSNY, J.H. - La Guerre Anglo-Boer. Histoire et récits d'après des documents officiels.
93153: ROSS, MARVIN C. - Jewelry, enamels and art of the migration period.
101298: ROSS, MARVIN C. - Metalwork, ceramics, glass, glyptics, painting.
110628: ROSS, HEATHER C. - Bedouin jewellery in Saudi Arabia.
197405: ROSS, D.J.A. - Illustrated Medieval Alexander-Books in Germany and the Netherlands. A study in comparative iconography.
195470: ROSS, W.GILLIES. R. - Whaling and Eskimos: Hudson Bay 1860-1915.
67816: ROSS, CHARLES, A - Krokodillen en alligators.
168432: ROSSACHER, KURT. - Imagination und Imago.
213055: ROSSE, HERMAN. - Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen. Een ontwerp van Prof. Herman Rosse. Rapport, uitgebracht door de V.V.V. 's-Gravenhage.
244306: ROSSE, PIET VAN. - Van G.S.T.M. Geldersche Stoomtramweg Maatschappij tot P & O Trans European.
38049: ROSSELLINO, BERNARDO. SCHULZ, A.M. - The sculpture of Bernardo Rosselino and his workshop.
183477: ROSSEM, RU VAN. DUISTER, FRANS. - Ru van Rossem.
49289: ROSSEM.G.VAN. - Insekten - Hexapoda. Algemene inleiding.
200396: ROSSEM, G.V. - A revision of the genus Cryptus Fabricius s.str. in the western Palearctic region with keys to genera of Cryptina and species of Cryptus (Hymenoptera, Ichneumonidae).
230252: ROSSEM, G.V. - Insekten - Hexapoda. algemene inleiding.
155042: ROSSETTI, DANTE GABRIEL. DOUGHTY, OSWALD. - The letters of Dante Gabriel Rossetti to his publisher.
23704: ROSSI, GIOVANNI ANTONIO DE. SPAGNESI, GIANFRANCO. - Giovanni Antonio De Rossi architetto romano.
236611: ROSSI, ALDO. HUET, BERNARD & P.LOMBARDO. - Tre cittá Three cities. Perugia, Milano, Mantova.
174398: ROSSI, FRANK. - Brillen. Van leesglas tot mode-artikel.
23710: ROSSI, DOMINICO EGIDIO. PASSAVANT, GÜNTHER. - Studien über Domenico Egidio Rossi und seine baukünstlerische Tätigkeit innerhalb des süddeutschen und österreichischen Barock.
81169: ROSSI, FRANCESCO. - Accademia Carrara Bergamo. Catalogo dei dipinti. Collaborazione storico-bibliografica R.Paccanelli.
118171: ROSSI, G.B. - La Roma Sotterrranea Christiana Vol.: I & Analisi geologica ed architettonica.
162616: ROSSI, BARBARA. - From the Ocean of Painting. India's popular paintings 1589 to the present.
54029: ROSSI, FERDINANDO. - Arte Italiana in Santa Croce.
264048: ROSSI, ALDO. GEISTERT, HELMUT. - Ado Rossi. Architect.
133793: ROSSI, FERDINANDO. - Il mosaico. Pittura di Pietra.
173774: ROSSI, ALDO & UCHIDA, SHIGERU. - Mojiko Hotel.
174989: ROSSI, ALDO. ADJMI, MORRIS. - Aldo Rossi. The complete buildings and projects 1981-1991.
249105: ROSSI, ALDO. CATALOGUS 1988. - Aldo Rossi. Slachthuisterrein. Den Haag.
267060: ROSSI, ALDO. CELANT, GERMANO & STIJN HUIJTS. - Aldo Rossi. Opera Grafica. Incisioni Litografie Serigrafie.
259157: ROSSI, SARA & G.VERGINEO. - Benevento fascino di un'antica città.
224923: ROSSI, ALDO. HUET, BERNARD & PATRIZIA LOMBARDO. - Aldo Rossi. Tre città. Perugia, Milano, Mantova / Three cities. Perugia, Milano, Mantova.
181836: ROSSIGNANI, MARI P. - La decorazione architettonica Romana in Parma.
266047: RÖSSING, J.H. - Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam.
176222: RÖSSING, KARL. - Mein Vorurteil gegen diese Zeit.
172355: RÖSSING, J.H. - Oud-Hollandt. 12 afbeeldingen in tint gedrukt naar teekeningen van H.Klijn.
153129: ROSSINI, CARLO C. - La langue des Kemant en Abyssinie.
23863: ROSSIUS-RHYN.ERNST. LORNEZ, FELIX. - Ernst Rossius-Rhyn. Ein deutscher Baumeister. 2.Erw.Aufl.
214416: RÖSSLER, OTTO. - Untersuchiungen über die akkadische Fassung der Achämenideninschriften.
44923: RÖSSLER, ADOLF. - Die Schuppenflügler (Lepidopteren) des Kgl. Regierungsbezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte.
49156: ROSSO. KUSENBERG, KURT. - Le Rosso.
230299: ROSSUM, J.P.VAN. - Het wetsontwerp tot wijziging van de Rechtspleging bij de Zeemacht. (Diss.)
264063: ROSSUM-WILLEMS, MARLOUS VAN, A.O. - Night Fever 2. Hospitality Design.
158562: ROSSUM, RIE V. & JOHAN P.R.DIJKSTRA. - Zo werd Leeuwarden vrij.
264198: ROSSUM-WILLEMS, MAROUIS VAN & S.SCHULTZ. - Powershop 2. New retail design.
246561: ROSSUM, JOANNES PETRUS VAN. HALLEMA, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943. Levens- en karakterschets van een Nederlandsch Koopman en Industrieeel uit de 19de en 20e eeuw.
263219: ROSSUM, RALPH A. & G.ALAN TARR. - American Constitutional Law. 8th ed.
165438: ROST, PAUL. - Die Keilschrifttexte Tiglat-Pilesers III nach den Papierabklatschen und Originalen des Britischen Museums.
188576: ROST, GEORG A. - Vom Seewesen und Seehandel in der Antike. Eine Studie aus maritim-militärischer Sicht. Mit einen geleitwort von Helmut Flasher.
188575: ROST, GEORG A. - Vom Seewesen und Seehandel in der Antike. Eine Studie aus maritim-militärischer Sicht. Mit einem Geleitwort von Helmut Flashar.
259773: ROST VAN TONNINGEN, M.M. FRAENKEL-VERKADE, E. & A.J.VAN DER LEEUW. - Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen.
170398: ROSTAING, JULES. - Voyage dans les deux Amériques ou les neveux de l'oncle Tom.
205094: ROSTENBERG, LEONA. - The Minority Press & the English Crown. A study in Repression 1558-1625.
258704: ROSTOCK, JÜRGEN & FRANZ ZADNICEK. - Paradiesruinen. Das KdF-Seebad der Zwanzigtausend auf Rügen. 9., aktualisierte Aufl.
39737: ROSVALL, STAFFAN & B.PETTERSSON. - Gotlands orkidéer.
241946: ROTELLA, MIMMO. RESTANY, PIERRE. - Mimmo Rotella.
189139: ROTENSTREICH, NATHIAN. - Essays in Jewish philosophy in the modern era.
246745: ROTERS, EBERHARD. - Malerei des 19. Jahrhunderts. Themen und Motive.
180029: ROTGANS, FRITS J. - Panorama Rotgans Amsterdam.
241761: ROTH, ALFRED; ROTH, EMIL & BREUER, MARCEL. RÜEGG, ARTHUR. - Ein Hauptwerk des Neuen Bauens in Zürich. Die Doldertalhäuser 1932-1936. Zwei Mehrfamilienhäuser für den gehobenen Mittelstand.
62125: ROTH, WALTER E. - An inquiry into the animism and folk-lore of the Guiana indians.
219798: ROTH, JOSEPH. - Tarabas. Ein Gast auf dieser Erde. 1st edit.
151587: RÓTH, ERNST. - Die alte Synagoge zu Worms.
23848: ROTH, ALFRED. - USA baut. Bildbericht der Ausstellung Moderne Amerikanische Architektur. (Sonderheft Werk).
11369: ROTH, ALFRED. - La nouvelle architecture. Présentée en 20 examples. / Die neue Architektuur. Dargestelt an 20 Beispielen. / The new architecture. Presented in 20 examples. 2me édition.
221313: ROTH, JOSEPH. - Tarabas. Ein Gast auf dieser Erde. 1st edit.
143927: ROTH, ANN. M., A.O. - A cemetery of palace attendants. Including G 2084-2099, G 2230 + 2231, and G 2240.
239648: ROTH, DIETER & RICHARD HAMILTON. TODOLÍ, VICENTE A.O. - Collaborations. Relations - Confrontations.
235029: ROTH, DIETER. - Bücher und Grafik (2.Teil) u.a.m. aus den Jahren 1971-1979 (und Nachtrag zum 1. Teil). / Books and Graphics (part 2) and other stuff from 1971 until 1979 (including supplement to part 1).
23153: RÖTH, JÜRGEN. - Orchideen.
204851: ROTH, NORMAN. - Jews, Visigoths & Muslims in Medieval Spain. Cooperation & Conflict.
86649: ROTH, CECIL. - Die Kunst der Juden.
205132: ROTH, F.W.E. - Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien zu Speier im XV. und XVI. Jahrhundert.
221150: ROTH, JOSEPH. - Das falsche Gewicht. Die Geschichte eines Eichmeisters. 1st edit.
222587: ROTH, JOSEPH. - Die hundert Tage. 1st edit.
219410: ROTH, ULRIKE. - Thinking tools. Agricultural slavery between evidence and models.
219787: ROTH, JOSEPH. - Der Antichrist. 1st edit.
221146: ROTH, JOSEPH. - Der Leviathan. 1st edit.
155388: ROTH, H.LING - Notes on Benin customs.
195176: ROTH, GÜNTHER D. - Elseviers gids van het weer. 2e dr.
263693: ROTH, ALFRED. MOOS, STANISLAUS VON. (INTROD.). - Alfred Roth. Architect of Continuity. Architekt der Kontinuität.
5055: ROTH-BOJADZHIEV, GERTRUD. - Studien zur Bedeutung der Vögel in den mitteralterlichen Tafelmalerei.
44578: ROTH, ALFRED G. - Die Gestirne in der Landschaftsmalerei des Abendlandes. Ein Beitrag zum Problem der Natur in der Kunst.
231228: ROTH, UELI. - Stadtplanung und Siedlungsbau. 3.vollständig überarb. Aufl.
244130: RÖTH, JÜRGEN & W.WEBER. - Tillandsien - Blüten der Lüfte.
263000: ROTH, WOLFF-MICHAEL. - First-Person Methods. Toward an Emperical Phenomenology of Experience.
186407: ROTHA, PAUL. - Celluloid .The film Today.
152772: ROTHE, EDITH., - Buchmalerei aus zwölf Jahrhunderten. Die schönsten illuminierten Handschriften in den Bibliotheken und Archieven der Deutschen Demokratischen Republik.
148152: ROTHE, EDITH. - Mediaeval book illumination in Europa.
139431: ROTHE, RICHARD. - Der Stift und seine Verwendung.
51986: ROTHENBERG, BENO. - Timna. Valley of the biblical copper mines.
270918: ROTHENBERG, GUNTHER E. - Die österrechische Militärgrenze in Kroatien 1522 bis 1881.
60539: ROTHENBÜHLER, HANS. - Ein Beitrag zur Kenntnis der Myriapodenfauna der Schweiz. (Diss.)
151950: ROTHER, W.O. - Praktischer Leitfaden zur Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten.
140376: ROTHER, W.O. - Praktischer Leitfaden zur Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten. 6. Aufl.
75049: ROTHES, WALTER. - Anfänge und Entwickelungsgänge der alt-umbrischen Malerschulen, inbesondere ihre Beziehungen zur frühsienesischen Kunst. ein Beitrag zur Geschcichte der umbrischen Malerei.
54059: ROTHES, WALTER. - Die Blütezeit der Sienesischen Malerei und ihre Bedeutung für die Entwickelung der Italienischen Kunst. Ein Beitrag zur Geschichte der Sienesischen Malerschule.
216176: ROTHFOS, BERNHARD. - Coffea Curiosa. Seltene und amüsante, kuriose und interessante Bilder und Texte über den Kaffee.
33173: ROTHMALER, WERNER. - Exkursionsflora von Deutschland. Kritischer Ergänzungsband Gefässpflanzen.
228932: ROTHMALER, WERNER. - Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Kritischer Band.
228930: ROTHMALER, WERNER. - Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 2: Gefässpflanzen.
238713: ROTHMALER, WERNER. - Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Gefässpflanzen.
256267: ROTHMAN, MITCHELL S. (EDIT.). - Uruk Mesopotamia & Its Neighbors. Cross-Cultural Interactions in the Era of State Formation.
111891: ROTHMÜLLER, ARON M. - The music of the jews. An historical appreciation.
189033: ROTHPLETZ, A. - Alpine Majestäten und ihr Gefolge. Die Gebirgswelt der Erde in Bildern.
78475: ROTHSCHILD, MIRIAM & T.CLAY. - Fleas, flukes & Cuckoos. A study of bird parasites.
93990: ROTHSCHILD, JAMES A. DE. [COLLECTION]. CHARLESTON, R.J, A.O. - Glass and Stained Glass [by] R. J. Charleston & Michael Archer / Limoges and other painted Enamels [by] M. Marcheix & R.J.Charleston.
161088: ROTHSCHILD, JAMES A. DE. [COLLECTION]. CHARLESTON, R.J, A.O. - Meissen and other European Porcelain [by] R.J.Charleston / Oriental Porcelain [by] John Ayers.
211645: ROTHSCHILD, JAMES A. DE. [COLLECTION]. DELAISSÉ, L.M.J., A.O. - Illuminated Manuscripts. The James A. de Rothschild collection at Waddesdon Manor.
265737: ROTHSCHILD, JAMES A. DE. [COLLECTION]. HODGKINSON, TERENCE. - Sculpture.
249085: ROTHUIZEN, E.J. - Steenconstructieleer. 4e dr.
254615: ROTHUIZEN, E.J. - Steenconstructieleer. 3e dr.
54697: ROTHUIZEN, A.& JOH.H.GROENWEGEN (ARCHI.BOUWBUREAU VU). - Schetsplan academisch ziekenhuis Amsterdam.
54704: ROTHUIZEN, A.& JOH.H.GROENWEGEN (ARCHI.BOUWBUREAU VU). - Schemaplan academisch ziekenhuis Amsterdam.
261924: ROTHUIZEN, JAN. - De zachte atlas van Amsterdam. 1e dr.
88499: ROTILI, MARIO. - La Diocesi di Benevento.
81340: ROTONDI, PASQUALE. - Il palazzo di Antonio Doria a Genove.
202492: ROTONDI, PASQUALE. - Il Palazzo Ducale di Urbino.
27105: ROTONDI, PASQUALE. - The Ducal palace of Urbino, its architecture and decoration. Il Palazzo Ducale di Urbino. La sua architettura e la sua decorazione.
235173: ROTONDÒ, ANTONIO. - Forme e destinazione del messagio religioso. Aspetti della propaganda religiosa nel Cinquecento.
200574: ROTOURS, ROBERT DES. - Histoire de Ngan Lou-Chan (Ngan Lou-Chan Che Tsi).
79288: ROTROFF, SUSAN I. - Hellenistic pottery. Athenian and imported moldmade bowls.
215702: ROTROFF, SUSAN L & A.OLIVER. - The hellenistic Pottery from Sardis: The finds through 1994.
223529: ROTS, ADOLPH & H.DE OLDE. - So menichmael ghij hoort den helderen clockenslach. Een inventarisatie van luid- en speelklokken in de provincie Groningen.
185007: ROTTERDAM PAPERS. A CONTRIBUTION TO MEDIEVAL ARCHAEOLOGY. TRIERUM, M.C.VAN. EDITED. - V: Teksten van lezingen, gehouden tijdens het symposium Landschap en bewoning rond de mondingen van de Rijn, Maas en Schelde, te Rotterdam 1984.
118007: BULLETIN MUSEUM BOYMANS ROTTERDAM. - Deel 3, 1952 - 21, 1971.
227961: ROTTERMUND, ANDRZEJ. EDITED. - Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski Sexagenario Dicata.
101039: RÖTTGER, BERNARD H. - Landkreis Wunsiedel und Stadtkreis Marktredwitz. (Kunstdenkmäler von Oberfranken, I).
101036: RÖTTGER, BERNARD H. - Bezirksamt Kirchheim. (Kunstdenkmäler der Pflaz, VII).
164905: ROTTIER, HONORÉ. - Stedelijke structuren. Een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad.
187436: ROTTIER, HONORÉ. - Het Verleden van Steden. 4000 jaar Bouwen en Verbouwen in Europa.
54538: RÖTTINGER, HEINRICH. - Beiträge zur Geschichte des Sächsischen Holzschnittes (Cranach, Brosamer, Der Meister MS, Jakob Lucius aus Kronstadt).
54535: RÖTTINGER, HEINRICH. - Der Frankfurter Buchholzschnitt 1530-1550.
207088: ROTTLAND, FRANZ. - Die Verbformen des Yanzi.
237524: ROTTLOFF, ANDREA. - Lebensbilder römischer Frauen.
217772: ROTZ, JEAN. ROTZ, HELEN. (ED.). - The maps and text of the Boke of Idrography presented by Jean Rotz to Henry VIII. Now in the British Library.
268464: ROUAUD, JEAN. - De velden van eer. Vijfluik.
214571: ROUAULT, OLIVIER. - Terqa Final reports no I: L'Archive de Puzurum.
215741: ROUAULT, OLIVIER A.O. - L'Eufrate e il tempo. Le civiltà del medio Eufrate e della Gezira siriana.
164833: ROUAULT, OLIVIER. - L'Archive de Puzurum. Terqa Final Reports 1).
212912: ROUAULT, GEORGES. COURTHION, PIERRE. - Georges Rouault. La vita e l'opera.
231854: ROUAULT, GEORGES. CHAPON, FRANCOIS. - Oeuvre gravé Rouault / Graphic Work / Graphisches Werk. Vol. 1.
35921: ROUAULT, GEORGES. COURTHION, PIERRE. - Georges Rouault. Suivi d'un catalogue établi avec la collaboration d' Isabelle Rouault.
222514: ROUBAULT, MARCEL. - La Kabylie de Collo. Étude géologique.
175258: ROUBET, COLETTE. - Le Gisement du Damnous el Ahmar et sa place dans le Néolithique de tradition Capsienne.
186561: ROUBLEV, ANDREÏ. GYÖRGY, ISTVÁN. A.O. - Roublev. Peintre de fresques et d'Icones.
81876: ROUCHÉ, JACQUES. - L'art théâtral moderne.
230294: ROUCHER BELGE, LE. ORGANE DE LA SOC. LIÈGOISE D`APICULTURE. - Annèe 42 & 43 (1935-1936).
159604: ROUCHÈS, GABRIEL & R.HUYGHE. - Cabinet des dessins du Musée du Louvre. Catalogue raisonné. Ecole francaise.
245422: ROUECHÉ, CHARLOTTE. - Aphrodisias in Late Antiquity. The Late Roman and byzantine Inscriptions including texts from the excavations at Aphrodisias conducted by Jenan T.Erim.
221316: ROUEN, COLONEL. - L'Armée Belge. Exposé historique de son organisation, de ses costumes et uniformes, de son armement et de sa tactique [...].
260099: ROUEN, COLONEL. - L'Armée Belge. Exposé historique de son organisation, de ses costumes et uniformes, de son armement et de sa tactique [...].
215538: ROUET, PHILIPPE. - Approaches to the study of Attic Vases. Beazley and Pottier.
242067: ROUFFAER, G.P. & H.H. JUYNBOLL. - Die Batik-Kunst in Niederländische-Indien und ihre Geschichte. Bearbeitet auf Grund von dem im Reichsmuseum für Völkerkunde und öffentlichen wie privaten Sammlungen in den Niederlanden befindlichen, reichhaltigen Material. / De Batik-Kunst in Nederlandsch-Indië en haar geschiedenis. Op grond van materiaal aanwezig in 's Rijks Ethnografisch Museum en andere openbare en particuliere verzamelingen in Nederland.
43670: ROUFFAER, G.P. (INTROD.). - De Zuidwest Nieuw-Guinea-Expeditie, 1904/5 van het Kon. Ned. Aardrijkskundige Genootschap.
239114: ROUFFAER, G.P. & H.H. JUYNBOLL. - Die Batik-Kunst in Niederländische-Indien und ihre Geschichte. Bearbeitet auf Grund von dem im Reichsmuseum für Völkerkunde und öffentlichen wie privaten Sammlungen in den Niederlanden befindlichen, reichhaltigen Material. / De Batik-Kunst in Nederlandsch-Indië en haar geschiedenis. Op grond van materiaal aanwezig in 's Rijks Ethnografisch Museum en andere openbare en particuliere verzamelingen in Nederland.
250638: ROUGÉ, JACQUES DE. - Inscriptions et notices recueillies a Edfou (Haute-Egypte) pendant la mission scientifique. Vol. II.
239234: ROUGÉ, E. - Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon.
226634: ROUGÉ, JACQUES DE. - Inscriptions et notices recueillies a Edfou (Haute-Egypte) pendant la mission scientifique.
258721: ROUGEMONT, GEORGES. - Lois sacrées et règlements religieux.
184012: ROUGHGARDEN, JONATHAN. - Anolis Lizards of the Caribbean. Ecology, evolution, and plate tectonics.
184917: ROUHI, LEYLA. - Mediatation and love. A study in the Medieval go-between in key romance and Near-Eastern texts.
185338: ROUK, THOMAS DE. - Nederlantsche Herault, of Adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge van allerley trappen van Adeldom, alsmede van allerhande Wapen-schilden / in Koninckrijcken / Gemeenebesten/ Steden en Volkeren / van oude tiiden af / tot dese eeuw toe in gebruyck geweest zijnde.
61173: ROUKENS, WIN. - Ons Limburgsch heem. Richtlijnen bij de beoefening der heemkunde.
195532: ROULEZ, J. - Choix de Vases Peints du Musée d'Antiquités de Leide.
103147: ROUMA, GEORGES. - Quichouas et Aymaras. Etude population autochtones des Andes Boliviennes.
6238: ROUMA, GEORGES. - Les Indiens Quitchouas et Aymaras des Hauts Plateaux de la Bolivie.
227368: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ROUMANIA. - Institut d'archéologie Musée National des Antiquités . Fasc. 1. By S. Dimitriu et P. Alexandrescu.
125124: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ROUMANIA. - Institut d'Archéologie Musée National des Antiquitées [par] S. Dimitriu, .[etc.].
227277: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - ROUMANIA. - Collection Dr. Georges et Maria Severeanu (Musée de la Ville de Bucarest) et collections privées. Fasc. 2. By S. Dimitriu & P. Alexandrescu.
187204: ROUPELL, ARABELLA., BIRD, ALLAN. BIRD, ALLAN. - Arabella Roupell. Pioneer artist of Cape Flowers.
256048: ROUQUETTE, JEAN-MAURICE. - Provence Romane. 1re edition.
216231: ROUQUETTE, JEAN-MAURICE. - Provence Romane I: La Provence Rhodanienne. 1re edition.
254736: ROUQUETTE, JEAN-MAURICE. - Provence Romane. 2e édition.
262181: ROUQUETTE, JEAN-MAURICE. - Provence Romane. 2e édition.
120204: ROURKE, J. - Proteas of Southern Africa.
146825: ROURKE, J.P. - Taxonomic studies on Sorocephalus R.Br. and Spatalia Salisb.
146827: ROURKE, J.P. - Taxonomic studies on Leucospermum R.Br.
226856: ROUSSEAU, JEAN J. - Album Rousseau.
268509: ROUSSEAU, JEAN J. - Oeuvres complètes I: Émile. Éducation - Morale - Botanique.
271173: ROUSSEAU, THÉODORE. SCHULMAN, MICHEL. - Théodore Rousseau. Catalogue raisonné.
257650: ROUSSEAU, JEAN J. - Oeuvres complètes de J.J.Rousseau. Édition de Ch. Lahure.
232459: ROUSSEAU, PHILIPPE. LEEUW, RONALD DE. - Philippe Rousseau 1816-1887.
246252: ROUSSEAU, JEAN J. - Oeuvres complètes de J.J.Rousseau, Citoyen de Genève.
247488: ROUSSEAU, JEAN J. - Bekentenissen.
244880: ROUSSEAU, JEAN J. - Oeuvres complètes I: Les Confessions. / Autres Textes autobiographiques.
218238: ROUSSEAU, JEAN J. VALK, LIZZY. - Jean Jacques Rousseaus wirtschaftspolitische Ideen.
182893: ROUSSEAU, MARGARET V. - Children in early Greek Art and Society.
86334: ROUSSEAU, HENRI. COURTHION, PIERRE. - Henri Rousseau le Douanier.
138149: ROUSSEAU, HENRI. PICHON, YANN LE. - The world of Henri Rousseau.
182168: ROUSSEAU, HENRI. - Ouevres complètes.
268508: ROUSSEAU, JEAN J. - Oeuvres complètes II: La Nouvelle Héloise - Théâtre - Essais Littéraires.
234959: ROUSSEAU, JEAN J. DAMROSCH, LEO. - Jean-Jacques Rousseau. Een rusteloos genie.
268128: ROUSSEAU, FLORENT. - Reliures de création Capitre II 1998-2008.
144150: ROUSSEL, PIERRE. - Sparte.
31224: ROUSSEL, JULES. - Le palais de Fontainebleau. Décorations intérieures et extérieures. Première partie: Renaissance, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV.
241222: ROUSSELET, LOUIS. - L'Inde. Photographies de Louis Rousselet 1865-1868.
16457: ROUSSELET, LOUIS. - Londres et ses environs.
168972: ROUSSELET, MARCEL. - Histoire de la Magistrature Française des origines a nos jours.
125966: ROUSSELOT, JEAN-L. A.O. - Masques Eskimo d'Alaska.
228765: ROUVEYRE, ANDRÉ L.M. - Carcasses divines. Portraits et monographies dessinés par André Rouveyre, 1906 et 1907. [title on cover: Dessins de Rouveyre. Carcasses divines].
174445: ROUVEYRE. - Parisiennes. Dessins de Rouveyre.
23836: ROUVIER, R.P. - Les grands sanctuaires de la très sainte Vierge en France.
265346: ROUVIER, FRÉD. - Les Grands Sanctuaires de la très sainte Vierge.
43503: ROUVIER-JEANLIN, , MICHELINE. - Les figurines gallo-romaines en Terre Cuite au Musée des Antiquités Nationales.
263457: ROUW, KEES & JAAP HUISMAN. - The making of Station Amsterdam Bijlmer Arena.
270088: ROUWHORST, THEO. - Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst (1945-2015).
32182: ROUX, A.LE & E.A.C.L.E.SCHELPE. - Namakwaland en Clanwilliam. Veldblomgids van Suid-Afrika 1.
152102: ROUX DE ROCHELLE, M. - Villes Anséatiques.
205192: ROUX, ANTOINE. MEISSONNIER, JEAN. - Segelschiffe im Zeitalter der Romantik. Aquarelle und Zeichnungen des 19 . Jahrhunderts von Antoine Roux.
70189: ROUX-SPITZ, MICHEL. - Realisations I: 1924-1932.
234607: ROUX, GEORGES. - La Mésopotamie. Essai d'histoire politique, économique et culturelle.
209440: ROUX-ESTÈVE, ROLANDE. - Révision systématique des Typhlopidae d'Afrique Reptilia-Serpentes.
7074: ROUX, C.C.F.M.LE. - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun woongebied.
240654: ROUZET, ARNE A.O. - Donation du Baron van Bogaert. Livres imprimés précieux.
253581: ROVATI, FRANCO. (ED.). - Bicisprint. Cinquant'anni di storia del ciclismo professionistico Italiano (1946-1993) nelle carriere di tutti i protagonisti. / Amacord. 100 grandi del ciclismo eroico (1900-1945). / Bictalia. Tutti il gruppo '94.
254848: ROVATI, FRANCO. A.O. - Gruppocompatto. La lunga storia del ciclismo italiano. Tutti i protagonmisti (1870-2012).
268189: ROVATI, FRANCO. - Quelli del Tricolore 2: Storia dei campionati Italiani di ciclismo strada, pista, ciclocross, [etc.]. Album.
80982: RÖVEKAMP, A.J.M. - Amsterdam in bewogen jaren. Herinneringen van een werkbemiddelaar 1925-1956.
49466: RÖVEKAMP, A.J.M. - De Overtoom en Dichtersbuurt. Uit de geschiedenis van een Amsterdamse woonwijk.
240713: ROVERI, ANNA M.DONADONI. - Egyptian Civilization. Monumental art. Egyptian Museum of Turin.
255129: ROVIGO, DUC DE. - Mémoires du Duc de Rovigo pour servir à l'histoire de l'Empereur Napoléon.D
271319: ROWAN, M.K. - The Doves, Parrots, Louries & Cuckoos of southern Africa.
74784: ROWAN, M.K. - The Doves, Parrots, Louries and Cuckoos of Southern Africa.
28364: ROWE, ALAN. - Cyrenaican expeditions of the University of Manchester 1955, 1956, 1957. Comprising an account of the excavated areas of the cemeteries at Cyrene and of objects found in 1952.
258854: ROWE. - Model M. Service Manual.
258853: ROWE. - RI-1 Heritage 120 Selection of 1973. Service Manual and Parts Catalog.
24349: ROWE, ANN P. - Costumes & featherwork of the Lords of Chimor. Textiles from Peru's north coast.
217553: ROWE, WILLIAM HUTCHINSON. - The Maritime history of Maine. Three centuries of shipbuilding & seafaring.
264871: ROWE, PETER G. - Modernity and Housing.
2068: ROWLAND, BENJAMIN. - The art and architecture of India. Buddhist / Hindu / Jain. 3rd rev. edition.
190482: ROWLAND, BENJAMIN - The art and architecture of India. Buddhist / Hindu / Jain.
206753: ROWLANDSON, THOMAS. OPPÉ, A.P. - Thomas Rowlandson. His drawings and water-colours.
236292: ROXBURGH, WILLIAM. - Flora Indica or, descriptions of Indian plants.
267027: ROY, CLAUDE & P.STRAND. - La France de Profil.
233848: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE. - Monumentenreisboek van Nederland. Deel: Noord- en Zuid-Holland.
270334: ROY, ANAMIKA. - Amaravati Stupa - A critical comparison of epigraphic, architectural and sculptural evidence.
200151: ROY, A.LE. - Au Kilima-Ndjaro. (Afrique Orientale).
186639: ROY, SARAT CHANDRA. - Oraon religion and customs.
169960: ROY, NILIMA. - Art of Manipur.
168538: ROY, CHRISTOPHER D. - Kilengi. Afrikanische Kunst aus der Sammlung Bareiss.
130310: ROY, CLAUDE. - Kunst der Naturvölker. Sammlung das Wesentliche.
186522: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J.F.DE. - Per Noord-Zuid er op uit! Een tramreis van Volendam naar Scheveningen.
169864: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE. - Neerlands Veste. Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen.
220224: ROY, BERNARD DE. SIJMONS, A.H. - Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht.
238384: ROY, M.J.J.E. - Historie abrégée des Missions Catholiques dans les diverses parties du monde depuis la fin du XVe siècle jusqu'a nos jours. Nouvelle édition.
220225: ROY, BERNARD DE. - ‘Nieuw kaart van den Lande van Utrecht volgens de orde van d’Ed: Mog: Heeren Staten [...] doen meten en in kaart brengen, door Bernard du Roy [...]’. [Latin title:] ‘Nova tabula dioeceseos Traiectina’.
1940: ROY, CHRISTOPHER. - Art of the Upper Volta rivers. Traduction et adaptation en français F. Chaffin.
43753: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE. - Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland.
191297: ROY, EMILE. - Études sur le théatre francais du XIVe et du XVe siècle. La Comédie sans titre et les miracles de Notre-Dame.
214255: LE ROY, JACQUES [OR JACOB]. - Groot Wereldlyk Tooneel des Hertogdoms van Braband [...].
240978: ROY LADURY, EMMANUEL D' - Paysages, paysans. L'art et la terre en Europe du Moyen âge au XXe siècle.
264955: LE ROY, JACQUES [OR JACOB]. - L'erection de toutes les terres, seigneuries et familles titrées du Brabant. Prouvée par des extraits des lettres patentes, tirez des originaux.
267687: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J.F.DE. - Amsterdamse bouwkunst 1815-1940. 1e druk.
220407: LE ROY, JACQUES [OR JACOB]. - Le Grand theatre profane du Duché de Brabant.
82716: ROYAARDS, C.W. - De restauratie van het Koninklijk Paleis Het Loo.
70807: ROYAARDS, C.W., P.JONGENS & H.E.PHAFF. - Het stadhuis van Haarlem.
44611: ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MONUMENTS, ENGLAND. - An inventory of historical monuments in the County of Cambridge. Vol. 1: West Cambridgeshire.
137419: ROYALTON-KISCH, MARTIN. - The drawings by Rembrandt and his Circle in the British Museum.
246466: ROLLS-ROYCE. - Rolls-Royce Design, Workmanship and Materials.
166549: ROYCE, CHARLES C. - The Cherokee nation of Indians: a narrative of their official relations with the colonial and federal governments.
250232: ROYCE, HENRY. - The power behind their wings. An account of the part played by Sir Henry Royce and the Rolls-Royce engineers in the development of the in-line liquid-cooled Aero-Engine in Great Britain.
199643: ROYEN, JEAN FRANCOIS VAN. 'S-GRAVESANDE. - Mr. J.F.van Royen zijn beteekenis voor de boekkunst.
187691: ROYEN, PIETER VAN. - The Podostemaceae of the new world.
266674: ROYEN, H.J. VAN, A.O. (EDIT.). - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988. Deel I: Voorgeschiedenis 1888-1945.
179837: ROYEN, H.J. VAN, A.O. (EDIT.). - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988. Deel II.
154151: ROYEN, P.C.VAN. - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700.
260182: ROYEN, GERLACH. - Romantiek uit het spelling tournooi.
235239: ROYEN, H.J. VAN, A.O. (EDIT.). - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988. Deel I. 2e druk.
262363: ROYEN, H.J. VAN, A.O. (EDIT.). - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988. Deel 1 & 2.
224049: ROYEN, PAUL C.VAN, A.O. - Frutta di Mare. Evolution and Revolution in the Maritime World in the 19th and 20th Centuries.
177115: ROYEN, H.J. VAN, A.O. (EDIT.). - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988 & Discografie van het Concertgebouworkest. [Complete set of 3 volumes].
264795: ROYER DE DOUR, HIPPOLYTE. - Le Sphinx de gizeh et les travaux de M. Grébaut.
259302: ROYER, LOUIS. HOUT, GUUS VAN DEN & EUGÈNE LANGENDIJK. (ED.). - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
97432: ROYMANS, NICO. - Tribal societies in northern Gaul. An anthropological perspective.
269423: ROYMANS, NICO, A.O. - Late Iron Age Gold Hoards from the Low Countries and the Caesarian Conquesty of Northern Gaul.
150778: ROYMANS, NICO. - From the sword to the plough. Three studies on the earliest romanisation of Nothern Gaul.
271422: ROYMANS, NICO & T.DERKS. - Villa Landscapes in the Roman North. Economy, culture and Lifestyles.
97436: ROYMANS, NICO & F.THEUWS. - Images of the past. Studies on ancient societies in northwestern Europe.
256889: ROYS, THOMAS WELCOME. SCHMITT, FREDERICK P. A.O. - Thomas Welcome Roys. America's Pioneer of Modern Whaling.
228101: ROZAT DE MANDRES, CAPT. - La France en Campagne. Un siècle de guerres (1800-1900).
172175: ROZEMA, J. & J.A.C.VERKLEIJ. - Ecological responses to environmental stresses.
171833: ROZEMA, JELTE. - On the ecology of some Halophytes from a beach plain in the Netherlands.
255061: ROZEMEIJER, JOEP. - Kroniek van Trajectum. Een Schoone Historie.
103614: ROZENBURG, SILVIA. - Enchanted landscapes. Wall paintings from the roman era.
269572: ROZENBURG, ROEL. - Groeten uit Nijmegen. Een eeuw verstreken.
260119: ROZENDAAL, ISABELLA. - On loving animals.
241409: ROZENDAAL, W.J. RHEEDEN, HERBERT VAN. A.O. - W.J.Rozendaal 1899-1971.
220495: ROZIER, JEAN-FRANÇOIS, A.O. - Pèche / Pècher.
220512: ROZIER, JEAN-FRANÇOIS, A.O. - Abeilles.
220500: ROZIER, JEAN-FRANÇOIS, A.O. - Amande / Amandier.
185865: RUANO DE LA HAZA, JOSÉ M. - Las órdenes militares. Edición critica, con introduccion y notas, del texto de la representación original y de los papeles de la Inquisición.
112872: RÜBEL, E. - Ergebnisse der Internationalen Pflanzengeographischen Exkursion durch die Schweizeralpen 1923.
173032: RÜBEL, E. - Ergebnisse der Internationalen Pflanzengeographischen Exkursion durch Mitelitalien 1934.
87690: RÜBEL, EDUARD. - Pflanzengesellschaften der Erde.
186495: RUBEN, WALTER. - Eisenschmiede und Dämonen in Indien. Ergebnisse einer Reise.
202208: RUBEN, WALTER. - Eisenschmiede und Dämonen in Indien. Ergebnisse einer Reise.
75518: RUBENS. MARTIN, JOHN R. - The decorations for the Pompa Introitus Ferdinandi.
73814: RUBENS. HASSELT, ANDRÉ VAN. - Histoire de P.P.Rubens suivie du catalogue général et raisonné de ses tavbleaux, esquisses, dessins et vignettes. Avec l'indication des lieux où il se trouvent et des artistes qui les ont gravé.
270992: RUBENS. GÉNARD, P. - P.P.Rubens. Aanteekeningen over den groooten meester en zijne bloedverwanten.
75508: RUBENS. JUDSON, J.R. & CARL VAN DER VELDE. - Book illustrations and title-pages.
254783: RUBENS. POORTER, NORA DE. - The Eucharist series. Vols I & II
254785: RUBENS. HAVERKAMP BEGEMANN, E. - The Achilles series.
241760: RUBENS. KAUFFMANN, HANS. - Peter Paul Rubens. Bildgedanke und künstlerische Form. Aufsätze und Reden.
248213: RUBENS. THUILLIER, JACQUES & FOUCART, JACQUES (APPENDIX). - Le Storie di Maria de' Medici di Rubens al Lussemburgo.
227225: RUBENS. ROGIERS, THEODOOR I. - Rubens, silver ewer and basin.
265915: RUBENS. HOUT, NICO VAN. (ED.). - Copyright Rubens. Rubens en de grafiek.
129139: RUBENS & HOLBEIN. REGTEREN ALTENA, I.Q.VAN. - Peter Paul Rubens: tekeningen naar Hans Holbeins Dodendans. Facsimile's met begeleidende tekst door I.Q. van Regteren Altena voor het vierde eeuwfeest van Rubens geboorte
233664: RUBENS. HUEMER, FRANCES & H.VLIEGHER. - Portraits. Vols I & 2.
196559: RUBENS. RENGERS, KONRAD. - Peter Paul Rubens Altäre für Bayern.
233255: RUBENS. OST, HANS. - Malerei und Friedensdiplomatie. Peter Paul Rubens' Anbetung der Könige im Museo del Prado zu Madrid.
126908: RUBENS. FREEBERG, DAVID. - The life of Christ after the passion.
254786: RUBENS. ADLER, WOLFGANG. - Landscapes & hunting scenes. Vol. I: Landscapes.
219141: RUBENS. HULST, ROGER-A.D' - L'Erection de la Croix Pierre Paul Rubens.
246261: RUBENS. GOELER VON RAVENSBURG, FRIEDRICH. - Rubens und die Antike. Seine Beziehungen zum classischen Alterthum und seine Darstellungen aus der classischen Mythologie und Geschichte.
244574: RUBENS. MEULEN, MARJON VAN DER. - Petrus Paulus Rubens Antiquarius. Collector and copyist of antique gems.
241299: RUBENS. EISENLÖFFEL, LARS. - Homo movens iactamatus. Staatsdenken, Menschenbild und Bildkultur bei Peter Paul Rubens.
126912: RUBENS. ADLER, WOLFGANG & ARNOUT BALIS. - Landscapes & hunting scenes. Vols I & II.
13305: RUBENS, ALBERT. KÄHLER, HEINZ. - Alberti Rubeni Dissertatio de Gemma Augustea. Neu herausgegeben, übersetzt und erläutert von Heinz Kähler.
254986: RUBENS. FÉTIS, E. - Paysages et Chasses de Pierre-Paul Rubens. Dessin par F,Fourmois et J.van Severdonck.
15932: RUBENS. SIMSON, OTTO G.VON. - Zur Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock besonders der Medicigalerie des P. P. Rubens.
4836: RUBENS. BURCHARD, L. & R.A.D'HULST. - Rubens drawings.
75535: RUBENS. ARENTS, PROSPER. - Geschriften van en over Rubens.
196876: RUBENS. GROSSMANN, KARL. - Der Gemäldezyklus der Galerie der Maria von Medici von Peter Paul Rubens.
186404: RUBENS. BAUDOUIN, FRANS. - Pietro Pauolo Rubens.
73825: RUBENS. GORIS, JAN-A. & J.S.HELD. - Rubens in America.
269665: RUBENS. MARTIN, GREGORY. - The Ceiling Decoration of the Banqueting Hall. Edited by Arnout Balis.
241370: RUBENS. SÖDING, ULRICH. - Das Grabbild des Peter Paul Rubens in der Jakobskirche zu Antwerpen.
269663: RUBENS. HULST, ROGER-A.D' & M. VANDENVEN. - The Old Testament.
269664: RUBENS. MEULEN, MARJON VAN DER. - Rubens copies after the antique.
68321: RUBENS. MAGURN, R.SAUNDERS. - The letters of Peter Paul Rubens.
192979: RUBENS. DENUCÉ, JAN. - Na Peter Pauwel Rubens. Documenten uit den kunsthandel te Antwerpen in de 17e eeuw van Matthijs Musson.
75521: RUBENS. ALPERS, SVETLANA. - The decoration of the Torre de la Parada.
75526: RUBENS. VLIEGHE, HANS. - Saints. Vols I & 2.
75533: RUBENS. MARTIN, JOHN R. - The ceiling paintings for the Jesuit church in Antwerp.
241336: RUBENS. VERGARA, ALEJANDRO. - Rubens. La Adoración de los Magos.
62477: RUBENS. THUILLIER, JACQUES. & FOUCART, JACQUES. (APPENDIX). - Le Storie di Maria de' Medici di Rubens al Lussemburgo.
75640: RUBENS. GRIMBERGEN, V.C.VAN. - Historische levensbeschrijving van P.P. Rubens. New enlarged edition.
233666: RUBENS. MCGRATH, ELIZABETH. - Rubens subjects from history. Vol. I & II.
126214: RUBENSOHN, OTTO. - Das Delion von Paros.
267190: RUBENSTEIN, NICOLAI. - Florentine studies. Politics and society in Renaissance Florence.
146535: RUBI, CHRISTIAN. - Holzbemahlen und andere Ziertechniken.
243507: RUBIN, DEREK. ED. - Promised Lands. New Jewish American Fiction on Longing and Belonging.
251260: RUBIN, MIRI & WALTER SIMONS. - Christianity in Western Europe c. 1100-c.1500.
239971: RUBIO, GONZALO, A.O. - Current issues in the history of the ancient Near East.
213441: RUBIO, P.SAMUEL. - Classical Polyphony.
173779: RÜBSAAMEN, EW.H. - Die Gallmücken des Königl. Museums für Naturkunde zu Berlin.
209313: RUBTSOV, I.A. - Blackflies (Simuliidae).
167105: RUCHIN, L.B. - Grundzüge der Lithologie. Lehre von den Sedimentgesteinen.
5226: RUCHTY, MAX. - Das Landhaus Sanct Antonius. Ein Künstlertraum. Architektur-Entwürfe Innenräume und Einzelmöbel von Architekt Max Ruchty.
23817: RUCHTY, MAX. OSTINI, FRITZ VON. - Das Landhaus Sanct-Antonius Ein Künstlertraum.
23806: RUCK, ERWIN. - Die Universität Basel.
219720: RÜCKERT, HENNY (EDIT.). - Tour de France 1903-1988. Alles over 75x de grootste wielerronde.
260523: RÜCKERT, PETER. - Testa di bue e sirena. La memoria della carta e delle filigrane dal medioevo al seicento.
260772: RÜCKERT, PETER, A.O. - Piccard-Online. Digitale Präsentationen von Wasserzeichen und ihre Nutzung.
208144: RUCKERT, ANNE. - Frühe Keramik Böotiens. Form und Dekoration der Vasen des späten 8. und frühen 7. Jahrhunderts v. Chr.
59932: RÜCKERT, RAINER. - Meissener Porzellan 1710-1810. Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum München.
260519: RÜCKERT, PETER, A.O. - Bull's Head and Mermaid. The History of Paper and Watermarks from the Middle Ages to the Modern Period.
236606: RÜCKERT, RAINER. - Die Glassammlung des Bayerischen Nationalmuseums München.
118362: RUCKES, HERBERT. - The genus Antiteuchus Dallas, with desciptions of new species (Heteroptera, Pentatomidae, Discocephalinae).
191908: RUDBECK DE JEUNE, OLOF. DORST, JEAN. (PREFACE). - Le livre des oiseaux d'Olof Rudbeck le Jeune.
172407: RUDBECK DE JEUNE, OLOF. KROOK, HANS. (INTROD.). - Vogelbilder.
186796: RUDDICK, WILLIAM. - The Silver Studio collection. A London design studio 1880-1963.
152309: RUDEBECK, GUSTAF. - Aves I & II.
271754: RUDENKO, S.I. - Die Siberische Sammlung Peters I. 2. Aufl.
151311: RUDENKO, S.I. - Die Kultur der Hsiung-Nu und die Hügelgräber von Noin Ula.
269307: RUDHOF, BETTINA. - Begreifbare Baukunst. Die Bedeutung von Türgriffen in der Architektur.
186485: RUDICH, VASILY. - Dissidence and literature under Nero. The price of rhetoricization.
172777: RUDJIMAN. - A revision of Beaumontia Wallich, Kibatalia G.Don and Vallariopsis Woodson (Apocynaceae).
239147: RUDLOFF, DIETHER & EGGENBERGER, CHRISTOPH. - Zillis. Images de l'univers roman.
177258: RUDNAI, JUDITH A. - The social life of the Lion. A study of the behaviour of wild lions (Panthera leo massaica [Newmann]) in the Nairobi National Park, Kenya.
146457: RUDNER, JALMAR & IONE RUDNER. - The hunter and his art. A survey of rock art in Southern Africa.
69072: RUDNITSKI, KONSTANTIN. - Theatre russe et sovietique.
129764: RUDOLPH, RAINER. - Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Libellen-Zönosen von sechs Kleingewässern im Münsterland.
152589: RUDOLPH, ALFRED. - Über die Vengeance Fromondin, die allein in Hs. Mª erhaltene Fortsetzung der Chanson de Girbert de Mez.
117686: RUDOLPH, WOLF. - A golden legacy. Ancient jewellery from the Burton Y. Berry Collection at the Indiana University Art Museum.
196028: RUDOLPH, KARL. - Die bisherigen Ergebnisse der botanischen Mooruntersuchungen in Böhmen.
63145: RUDOLPH, MAGDALENE. - Die erfurter Steinplastik des XV.Jahrhunderts.
262933: RUDOLPH-CLEFF, ANNETTE. - Hannelore. Städtebauliche Entwürfe für Gernsheim.
178999: RUDOWA, MARIA. - Chinesische Neujahrsbilder.
164449: RUDWIN, M.J. - Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen des Mittelalters und der Reformationszeit. Ein Beitrag zur Literatur-, Kultur- und Kirchengeschichte Deutschlands.
263977: RUDY, KATHRYN M. - Sint Anna in de Koninklijke Bibliotheek. St. anne in the National Library of the Netherlands.
171566: RUE III, LEONARD LEE. - The deer of North America.
87353: RUE III, LEONARD LEE. - The world of the White-tailed Deer.
239348: RUE III, LEONARD LEE. - Oiseaux de Proie.
219445: RUEDA, GERARDO. - La poética escultórica de Gerardo Rueda & La poética de Gerardo Rueda y la tradicion en el arte moderno / Gerardo Rueda's sculptural poetics & Gerardo Rueda's poetics and tradition in modern art.
19465: RÜEDI, ERNST. - Die Familie Habicht von Schaffhausen.
271157: RÜEGG, P., A.O. - Vögel beobachten in der Schweiz. 45 Ausflugtips für Natur- und Vogelfreunde.
213782: RÜEGG, ROBERT. - Haussprüche und Volkskultur. Die thematische Inschriften der Prättigauer Häuser und Geräte, Kirchen und Glocken, bilder und Denkmäler.
186154: RUETER, GEORG. ISAACHEN-DUDOK VAN HEEL, VALBORG. - Noorweegsche brieven. Nieuwe bundel. Versierd met houtsneden door Georg Rueter.
205328: RUETER, GEORG. GREVEN, CARINA, A.O. - Georg Rueter 1875-1966.
73493: RUF, P.GERHARD. - Franziskus und Bonaventura. Die heilgeschichtliche Deutung der Fresken im Langhaus der Oberkirche von San Francesco in Assisi aus der Theologie des heiligen Bonaventura.
234437: RUF, P.GERHARD. - S. Francesco e S. Bonaventura.Un'interpretazione storico-salvifica degli affreschi della navata nella chiesa superiore di San Francesco in Assisi alla luce della teologia di San Bonaventura .
253665: RUFFIER, DOCTEUR. - Vive la bicyclette! Entretiens sur le cyclisme. Ses avantages, son agrément et sa technique.
271291: RUFINO, RUI. - Atlas das Aves que nidificam em Portugal Continental.
254896: RUFO, SIMÓN. - Cuentos a 180 pulsaciones.
251402: RUFO, SIMON. - 100 anos de Cisclismo.
40823: RUGE, SOPHUS. - Topographische Studien zu den portugiesischen Entdeckungen an den Küsten Afrikas I.
268624: RUGE, BERIT. - Von der Finsternis zum Licht. Inszenierte Erkenntnisreisen in Gärten des Gold- und Rosenkreuzers Friederich Wilhelm II.
223244: RUGENDAS. KOMMER, BJÖRN R. - Rugendas. Eine Künstlerfamilie in Wandel und Tradition.
267773: RÜGER, ELISABETH. - Die römischen Terrakotten von Nida-Heddernheim.
141045: RUGGERI, UGO. - Corpus Graphicum Bergomense. Disegni inediti di Collezionio bergamasche.
80880: RÜGLER, AXEL. - Die Columnae Caelatae des jüngeren Artemisions von Ephesos.
54671: RUHE, H.A.M. - Het dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de vijftiende tot de negentiende eeuw.
160290: RUHL, GUSTAVE. - l'Église Saint-Jacques à Liège.
214969: RUHLOFF, JÖRG (ED.). - Renaissance-Humanismus. Zugänge zur Bildungstheorie der frühen Neuzeit.
188605: RUIJGH, C.J. - Scripta Minora ad Linguam Graecam Pertinentia. [Vol. 1].
251622: RUIJSENDAAL, E. - Alkmaar binnen de veste. Straatnamen in historisch perspectief.
145205: RUIJTER, PETER DE. - Voor volkshuisvesting en stedebouw.
215653: RUIJTER, Q.DE. - Schippers van het Stet. Vertellingen en herinneringen uit Castricum en Bakkum verzameld en opgetekend.
202155: RUINEN, W. - Gids in het Volkenkundig museum VII: De Molukken.
202009: RUINEN, W. - Gids in het Volkenkundig museum VII: De Molukken.
270144: RUINEN, W. - Overzicht van de literatuur betreffende de Molukken.
208908: RUISDAEL, JACOB VAN. SITT, MARTINA & PIETER BIESBOER. (ED.). - Jacob van Ruisdael. De revolutie van het Hollandse landschap.
239825: RUISDAEL, JACOB VAN. SCHMIDT, W. - Studien zur Landschaftskunst Jacob van Ruisdaels. Frühwerke und Wanderjahre.
188746: RUISDAEL, JACOB VAN. SITT, MARTINA & PIETER BIESBOER. (ED.). - Jacob van Ruisdael. De revolutie van het Hollandse landschap.
257603: RUISDAEL, JACOB VAN. BUVELOT, QUENTIN. - Jacob van Ruisdael schildert Bentheim.
18220: RUITENBEEK, WIM & P.ANDERSEN-HARILD. - De knobbelzwaan.
164574: RUITENBEEK, WIM. - De Kluut (Recurvirostra avosetta).
74702: RUITENBEEK, WIM A.O. - Broedvogels van Noord-Holland.
193858: RUITER DE WITT, MARIA DE. - Passie voor pastel / Passion for pastel. Maria de Ruiter de Witt.
194511: RUITER, JEAN. BEST, JAN. - Photoworks. Jean Ruiter.
269408: RUITER, FRED DE, E.A. - Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984.
166357: RUITERS, DIERICK & SAMUEL BRUN. L'HONERÉ NABER, S.P. - Toortste de Zee-Vaert door Dierick Ruiters (1623) / Samuel Brun's. Schiffarten (1624).
244402: RUITERS, DIERICK & SAMUEL BRUN. L'HONERÉ NABER, S.P. - Toortste de Zee-Vaert door Dierick Ruiters (1623) / Samuel Brun's. Schiffarten (1624).
239787: RUIZ DE LA PRADA, AGATHA. BONILLA, IRENE, A.O. (EDIT.). - Ágatha Ruiz de la Prada. Homenajes a artistas / Homages to artists.
268821: RUIZ MESA, RAMÓN & P.TANÁ RIVERO. - Óptica para el Cirujano Faaco-Refractivo.
251717: RUIZ, BERNARDO. OSÉS, JUAN. - Bernardo Ruiz. Genio y figura una pica en el Tour.
253677: RUIZ, BERNARDO. - Bernardo Ruiz El Pipa.
196121: RUIZ, HIPÓLITO. SCHULTES, RICHARD E. - The Journals of Hipólito Ruiz. Spanish Botanist in Peru and Chile 1777-1788.
265064: RUIZ CABRERO, GABRIEL. - Spagna Architettura 1965-1988.
262999: RUIZ MALDONADO, MARGARITA. - El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca. Antiguo General de Teología del Colegio Real de la Companía de Jesús.
269804: RUIZENDAAL, WILLEM. - Historische Canon van Bunschoten, Spakenburg & Eemdijk in 34 vensters. Een heldere blik door 34 vensters in de verschillende vertrekken van het Huis van de Geschiedenis van Bunschoten.
145403: RÜKE-DRAVINA, VELTA. - Place names in Kauguri county, Latvia. A synchronic-Structure Analyses of Toponyms in an ancient Indo-European and Finno-Ugric contact area.
186515: RULLER, SIBO VAN. - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland 1806-1870.
122032: RUMFORD. BROWN, SANDBORN C. - Collected works of count Rumford. V: Public Institutions.
126821: RUMMER, JOLANDE E. - Probschlag und Meisterzeichen der Goldschmiede im Wandel Badischer Ordnungen. Ein Beitrag zur badischen Gewerbegeschichte.
20541: RUMPF, ANDREAS. - Antonia Augusta.
21105: RUMPF, ANDREAS. - Der biothische Helm.
34125: RUMPF, ANDREAS. - Chalkidische Vasen.
37053: RUMPF, ANDREAS. - Römische Fragmente.
266948: RUMPF, ANDREAS. - Malerei und Zeichnung der klassischen Antike.
236777: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD. BUIJZE, W. - Rumphius' reis naar Portugal. 1645-1648. Een onderzoek.
265928: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD. BUIJZE, W. - Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC.
195804: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD. BEEKMAN, E.M. - Rumphius' Orchids. Orchid texts from the Ambonese Herbal.
236776: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD. BUIJZE, W. - De generale lantbeschrijvinge van het Ambonse Gouvernement ofwel De Ambonische Lant-beschrijvinge.
208751: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD. BEEKMAN, E.M. (EDIT.). - The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated an with introduction by E.M.Beekman.
191873: RÜMPLER, THEODOR & K.SCHUMANN. - Die Sukkulenten (Fettpflanzen und Kakteen). Beshreibung, Abbil;dung und Kultur derselben.
240770: RUMPLER, MARGUERITE. - L'Art de la Renaissance en Alsace.
215588: RUMSCHEID, FRANK. - Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus.
234761: RUNBERGER, JONAS. - Architectural Prototypes. Contexts & Projects.
211618: RÜNCKEL, A. ABRAMSZ, S. - Een boek vol versjes en mooie prentjes voor het kleine volkje.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

12/15