Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
144976: NOLLMAN, JI, - The charged border. Where whales and humans meet.
53393: NOLTE, BIRGIT. - Die Glasgefässe im alten Ägypten.
80229: NOLTE, HANS W. - Der Kohlweißling. Aus dem Leben eines Tagfalters.
22347: NOLTE-BÜRNER, LUDWIG. - Türen und Tore aus Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.
203455: HAUSWEDEL & NOLTE. - Deutsche Buchkunst im Zwanzigsten Jahrhundert.
248170: NOLTHENIUS, HELENE. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
225794: NOLTHENIUS, HELENE. - Muziek tussen hemel en aarde. De wereld van het Gregoriaans.
274105: NOLTHENIUS, HELENE. - Duecento. Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen. 7e dr.
189599: NOLTING-HAUFF, ILSE & J.SCHULZE. - Das fremde Wort. Studien zur Interdependenz von Texten. Festschrift für Karl Maurer zum 60. Geburstag.
168458: NOMIGLIANO, ARNALDO. - Alien wisdom. the limits of Hellenization.
89753: NOMMENSEN, L.I. HEMMERS, J.H. - Schetsen uit het leven van Ludwig Ingwer Nommensen den apostel der Batakkers.
265006: NONAS, RICHARD. NONAS, RICHARD & F. FAURE. - The Raw Edge. Vière et les Moyennes Montagnes.
257348: NONO [= PSEUD. VAN JOHANNES BERNARDUS UGES]. - Amsterdammers. 3e druk.
242511: NONVEILLER, GUIDO, A.O. (ED.). - The Fauna of Durmitor. Fauna Durmitora. Sveska I & II
69831: NONYMUS, A. - Het dorp Huizen. Een bewerking van archiefstukken met illustraties. 2e dr.
234862: NOOMEN, P.N. - De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners.
174149: NOOMS, REINIER (ALIAS ZEEMAN). - Verscheÿde Schepen en Gesichten van Amstelredam. Naer t leven afgetekent en opt Cooper gebracht.
274631: NOOR, FARISH A., A.O. - The Madrasa in Asia. Political Activism and Transnational Linkages.
244054: NOORDAM, D.J., E.A. - Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse Textielindustrie in de twintigste eeuw.
248919: NOORDANUS, G. & E.J.RINSMA. - Vecht en veen op de valreep.
182840: NOORDEGRAAF, LEO. - Daglonen in Alkmaar 1500-1850.
144497: NOORDEGRAAF, LEO. - Spectrum / Sijthoff atlas van de Nederlandse marktsteden.
35266: NOORDELOOS, P. & J.MORSINK. - Geschiedenis van den polder Het Grootslag.
5878: NOORDELOOS, MACHIEL E. - Systematiek en verspreiding van Satijnzwammen (Entoloma subgenus Entoloma, Nolanea, Pouzaromyces en Allocybe) in Nederland met een verkenning van de overige Europese taxa. These.
270528: NOORDELOOS, MACHIEL E. - Strophariaceae s.l.
270483: NOORDELOOS, MACHIEL E. - Entoloma & Supplemento.
274154: NOORDERVLIET-JOL, NEL. - Schevenings bezit. Kleden en leven op Scheveningen door de eeuwen heen.
247474: NOORDERVLIET, NELLEKE, A.O. - Amstelhof. Van verpleeghuis tot museum Hermitage Amsterdam.
268382: NOORDHOF-HOORN, ANNELIES. - De stem van de student. Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw. (Diss.)
223554: SCHOOLPLAAT NOORDHOFF. - Vervening te Emmer Compascuum.
153099: WOLTERS & NOORDHOFF. - Boekjaar. Wolters & Noordhoff 1836-1986. 150 jaar uitgeven voor het onderwijs.
185290: NOORDHOFF, R. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde.
223550: SCHOOLPLAAT NOORDHOFF. - De bloembollenvelden bij Lisse.
193904: SCHOOLPLAAT NOORDHOFF. - Anatomie.
247302: NOORDHOFF, L.J. & M.C.FROGER-VISSER. - Verzameling stukken afkomstig van leden van de familie Trip en vele aanverwante geslachten; verzameling charters afkomstig van een aantal leden der familie Trip en afzonderlijke beschrijving der Minuut- Verzegelingen verleden door Joost Lewe voorkomende in inv. nr. 455.
251910: NOORDHOFF, R. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde.
189167: NOORDRAVEN, BERT. - Die Fiduzia im Römischen Recht.
223127: NOORDRAVEN, T.J. & F.J.VISSER. - Het seinen en de inrichting van het op 1 Januari 1934 in gebruik komende Internationaal Seinboek. 4e dr.
187663: NOORDUYN, J. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
271105: NOORDUYN, C.L.W. - De kanarie in zijn verschillende rassen, inhoudenden beschrijvingen en levensgroote gekleurde afbeeldingen van bekroonde vogels. Handleiding tot het kweeken.
83381: NOORDZIJ, J.H. & A.B.WIGMAN. - Vogelpracht in avifauna. 1-4.
43289: NOORLANDER, H. - Klompen hun makers en hun dragers.
216129: NOORLANDER, WILLEM. - Weken van .... W.Noorlander.
223128: NOORT, J.J. VAN. - Van Hoek naar Haven. Veertig jaar scheepsbegeleiding in de grootste haven ter wereld. / From Hook to Harbour. Fourty years of ship pilotage in the largest port of the world.
190684: NOORT, C. & C.VERHAGEN. - Beeld en spiegelbeeld van een jarig dorp. Ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van Rijnsburg [...].
202181: NOORT, ROBERT VAN DE & ST.ELLIS. - Wetland Heritage of Holderness. An archaeological Survey.
165453: NOORT, EDWARD. - Untersuchungen zum Gottesbescheid in Mari. Die Mariprophetie in der alttestamentische Forschung.
123868: NOORT, OLIVIER VAN. MOLLEMA, J.C. - De reis om de wereld van Olivier van Noort 1598-1601.
246945: NOORTWYK, WILHELMUS. - Anatome et Historia uteri humani gravidi.
151663: NOOT, JONKER JAN VAN DER. - The Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile eition of Das Buch Extasis, een Cort Begryp der XII. boecken Olympiados and Abrege des douze livres Olympiades.
97107: NOOTEBOOM, CEES. - Nooit gebouwd Nederland. 'want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren...' 2e dr.
151144: NOOTEBOOM, CEES. - Het zwarte gedicht. 1e dr.
266440: NOOTEBOOM, CEES & SIMONE SASSEN. - Tumbas. Graven van dichters en denkers. Met foto's van Simone Sassen.
190453: NOOTEBOOM, CHRISTIAAN. - Gids in het Volkenkundig Museum. De Inlandsche Scheepvaart.
204724: NOOTEBOOM, CEES. - De zucht naar het westen. Voor passages 3. 1e druk.
248353: NOOTEBOOM, CEES. - Gedichten / Gedichte. Het gezicht van het oog / Das gesicht des auges. Tekeningen / Zeichnungen Miguel Ybañez.
218670: NOOTEBOOM, CEES. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983.
228752: NOOTEBOOM, CEES. - Fantasma.
215680: NOOTEBOOM, CEES, A.O. - Groeneveld. Herinneringen aan een landhuis in Baarn. 1946-1966.
258991: NOOTEBOOM, CEES. FENOULHET, JANE. - Nomadic Literature, Cees Nooteboom and his writing.
185710: NOOTEBOOM, CEES. - Gesammelte Werke. Band 1 - 5.
272722: NOOTEBOOM, CHRISTIAAN. - De boomstamkano in Indonesië. (Diss.)
270020: NOOTEBOOM, CEES. - Waar je gevallen bent, blijf je.
267091: NOOTEBOOM, CEES. - Nooit gebouwd Nederland. 'want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren...'. Volledig herz. druk.
131428: NOOTEBOOM, CEES. - Een nacht in Tunesië.
269825: NOOTEBOOM, CHRISTIAAN. - De boomstamkano in Indonesië.
241064: NOOTEN, BAREND A.VAN & A.G.B.HOLLAND. (EDITED). - Riga Veda. A metrically restored text with an introduction and notes.
115826: NOOTEN, JOHANNES C.C.W.VAN. - Kruidkundige waarnemingen op het gebied der horticultuur. (Diss.)
219612: NOOTER, MARY H. - Secrecy. African art that conceals and reveals.
256391: NOPPE, CATHERINE. - La Chine au fil de la Soie. Techniques, Styles et Société du XIXe s.
221243: NOPPE, CATHERINE & J.FR.HUBERT. - Arts du Vietnam. La fleur du pêcher et l'oiseau d'azur.
206882: NOPPERT, FRANK A.O. - Nestkasthandleiding. Een leidraad voor het bouwen en het gebruik van nestkasten voor onderzoek, natuurbescherming en educatie. 2e herz. druk.
63116: SAINT AUGUSTIN & SAINT NORBERT. - Scènes reproduites d'après les bas-reliefs de l'Abbaye de Vicoigne (Ordre de Prémontre) conservés dans l'église Saint-Géryde Valenciennes.
211715: NORBERTUS. GRAUWEN, WILFRIED MARCEL. - Norbertus Aartbisschop van Maagdenburg (1126-1134).
241193: NORBERTUS. GRAUWEN, WILFRIED MARCEL. - Norbertus Aartsbisschop van Maagdenburg (1126-1134).
153153: MÉMOIRES DE LA SOC. ROYALE DES ANTIQ. DU NORD. - Nouvelle Série 1931.
170562: MÉMOIRES DE SOCIÉTÉ ROYALE DES ANTIQUAIRES DU NORD. - 1840-1844.
153151: MÉMOIRES DE LA SOC. ROYALE DES ANTIQ. DU NORD. - Nouvelle Série 1928.
153152: MÉMOIRES DE LA SOC. ROYALE DES ANTIQ. DU NORD. - Nouvelle Série 1929-30.
153154: MÉMOIRES DE LA SOC. ROYALE DES ANTIQ. DU NORD. - Nouvelle Série 1931.
144832: NORDBORG, GERTRUD. - The genus Sanguisorba section Poterium. Experimental studies and taxonomy.
252536: NORDEN, FREDERIK L. WITTHOFF, KIM. (TRANSL.). - Rejse i Egypten og Nubien. Rrejsebeskrivelse forsynet med kort og tegninger udført pa° stedet af forfatteren selv.
221028: NORDEN, EDUARD. - Aus altrömischen Priesterbüchern.
6324: NORDEN, HERMANN. - Auf neuen Pfaden im Kongo. Quer durch das dunkelste Afrika.
168225: NORDENFALK, CARL. - Sèvres et les Cinq Sens.
177101: NORDENFALK, CARL - Die spätantiken Zierbuchstaben.
267066: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK. [COLLECTION]. MICKWITZ, ANN-MARI , A.O. - The A.E.Nordenskiöld Collection in the Helsinki Univerity Library. Anotated catalogue of maps made up to 1800. Compiled by Ann-Mari Mickwitz, Leena Miekkavaara [et al.].
142491: NORDENSKIÖLD, G. - Ruiner af Klippboningar i Mesa Verde´s canons.
229238: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK. FLAHAULT, CH. - Nordenskiöld. Notice sur sa vie et ses voyages.
205767: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK. - Notre expédition au Pole Nord et la découverte du passage du Nord-Est.
6457: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Indianer und Weisse in Nordostbolivien.
149989: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Modifications in indian culture through inventions and loans.
156411: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Origin of the Indian civilization in South America.
64731: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Analyse ethno-géographique de la culture matérielle de deux trbus indiennes du Gran Chaco.
124394: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Analyse ethno-géographique de la culture matérielle de deux tribus indiennes du Gran Chaco.
62896: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - L'Archéologie du bassin de l'Amazone.
156405: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Eine geographische und ethnographische Analyse der Materiellen Kultur zweier Indianerstämme in El Gran Chaco (Südamerika).
189031: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK. - Den andra Dicksonska Expeditionen till Grönland dess Inre Isöken och dess Ostkust. I-V.
233476: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK. - La seconde expédition suédoise au Grönland (l'Inlandsis et la côte orientale).
267535: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Forschungen und Abenteuer in Südamerika.
150733: NORDENSKJÖLD, OTTO A.O. - Göteborgstraktens natur.
171508: NORDENSKJÖLD, OTTO & L.MECKING. - The geography of the Polar Regions consisting of a general characterization of polar nature .... and a regional geography of the Arctic and the Antarctic.
134360: NORDENSTAM, BERTIL. - The genus Euryops. Part I: Taxonomy.
263112: NORDH, KATARINA. - Aspects of Ancient Egyptian Curses and Blessings. Conceptual Background and Transmission.
20126: NORDHAGEN, P.J. - The frescoes of John VII (A.D. 705-707) in S. Maria Antiqua in Rome.
268412: NORDHOFF, J.B. - Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Kreises Hamm.
148416: PROCEEDINGS OF THE FIRST NORDIC - Congress of Ornithology, 1977.
155472: NORDMANN, V. - On remains of Reindeer and Beaver from the commencement of the postglacial forest period in Denmark.
41735: NORDMARK, HANS V.D. - Der Kleintierzüchter.
267352: PROBLEME DER KÜSTENFORSCHUNG IM SÜDLICHEN NORDSEEGEBIET. - Band 25.
252369: NORDSIECK, FRITZ. - Meeresschnecken. Vom wunderlichen Treiben unbewusster Künstler.
143549: NORDSIECK, FRITZ. - Die europäischen Meeresmuscheln (Bivalvia). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer.
143551: NORDSIECK, FRITZ. - Die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (Prosobranchia). Vom Eismeer bis Kapverden und Mittelmeer.
236028: NORDSIECK, FRITZ. - Die europäischen Meeresschnecken (Opisthobranchia mit Pyramidellidae; Rissoacae). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer.
237092: NORDSIECK, FRITZ. - Die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (Prosobranchia). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. 2nd rev. enl. edition.
53121: NORDSTRÖM, SOLVEIG. - La ceramique peinte Iberique de la province d'Alicante I & II.
42406: NORDSTRÖM, CARL-OTTO. - Ravennastudien. Ideengeschichtliche und ikonographische Untersuchungen über die Miosaiken von Ravenna.
42403: NORDSTRÖM, CARL-OTTO. - Ravennastudien. Ideengeschichtliche und ikonographische Untersuchungen über die Mosaiken von Ravenna. (Diss.)
42429: NORDSTRÖM, FOLKE. - Virtues and vices on the 14th century corbels in the choir of Uppsala cathedral.
136033: NORDSTRÖM, FRITHIOF A.O. - De Fennoskandiska svärmarnas och spinnarnas utbredning (Sphinges, Bombycimorpha, etc).
39169: NORDSTRÖM, HANS-AKE, A.O. - Neolithic and a-group sites.
89658: NORDSTRÖM, HANS-AKE. - Cultural ecology and ceramic technology. Early Nubian cultures from the fifth an the fourth millennia B.C. (Diss.)
247141: NORDSTRÖM, SOLVEIG. - La ceramique peinte Iberique de la province d'Alicante I & II.
264989: NOREL, W.VAN, A.O. (RED.). - Begraafplaats aan de Nunspeterweg.
274169: NOREL, ROEL VAN & MARINA LAMÉRIS. - Parels van baksteen. Monumenten van Leidschendam-Voorburg.
216422: NORGATE, EDWARD. - Miniatura or the art of Limning.
167477: NORIN, ERIK. - Geology of Western Quruq Tagh. Eastern Tien-Shan.
167483: NORIN, ERIK. - Geology reconnaissances in the chinese T'ien-Shan.
258406: NORLANDER, SABRINA. - Claiming Rome. Portraiture and Social Identity in the Eighteenth Century.
159713: NORLINDH, TYCHO. - Flora of the Mongolian steppe and desert areas. I: Pteridophyta, Gymnospermae and Monocotyledoneae (Typhaceae - Gramineae).
245719: NORLINDH, TYCHO. - Flora of the Mongolian steppe and desert areas. I: Pteridophyta, Gymnospermae and Monocotyledoneae (Typhaceae - Gramineae).
5508: NORLING-CHRISTENSEN, HANS. - Katalog over aeldere romersk jaernalders grave i Arhus amt.
56715: NORMAN, J.R. & F.C.FRASER. - Riesenfische, Wale und Delphine. Ein Taschenbuch für Biologen, Sport- und Berufsfischer und für Naturfreunde.
186692: NORMAN, DIANA. - Siena, Florence and Padua: Art, society and religion 1280-1400.
46968: NORMAN, BARBARA. - Engraving and decorating glass.
271851: NORMAN, DAVID. - The Fieldfare.
153405: NORMAN, DIANA. - Siena and the Virgin. Art and politics in a late Medieval city state.
211209: NORMAND FILS, LOUIS M. - Paris moderne, ou choix de maisons construites dans les nouveaux quartiers de la capitale et dans ses environs. Levées et dessinées par Normand fils. Tome I & II.
260340: NORMAND FILS, LOUIS M. - Paris moderne, ou choix de maisons construites dans les nouveaux quartiers de la capitale et dans ses environs. Levées et dessinées par Normand fils. Tome I.
254270: NORN, OTTO & A.ROUSSELL. - Danmarks Kirker VIII: Maribo Ambt.
254277: NORN, O. A.O. - Danmarks Kirker. Bornholm.
133034: NORREGAARD, ANKER. - Stettinergods en pommersk kulturarv.
184008: NORRIS, KENNETH S. A.O. - The Hawaiian Spinner Dolphin.
74467: NORTH, F.J., B.CAMPBELL & R.SCOTT. - Snowdonia in the national park of North Wales. [1st ed.].
10659: NORTH, RICHARD. - Wild Britain. The century book of marshes, fens & broads.
39541: NORTH, RICHARD. - Wild Britain. The century book of marshes, fens & broads.
76426: NORTHCLIFFE, ALFRED. POUND, REGINALD & G.HARMSWORTH. - Northcliffe.
124678: NORTHCOTE-PARKINSON, C. - Trade in the Eastern Seas 1793-1813.
127585: NORTHCOTE, I.SPENCER & W.R.BROWNLOW. - Roma Sotterranea. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der älteren und neueren Forschungen. Besonders derjenigen de Ross's mit Zugrundlegung des Werkes.
185243: NORTHCOTE, I.SPENCER & W.R.BROWNLOW. - Roma Sotterranea. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der neuesten Forschungen, mit Zugrundelegung des Werkes.
215803: NORTHCOTE, J.SPENCER & W.-R.BROWNLOW. - Rome souterraine. Résumé des découvertes de M. de Rossi dans les catacombes Romaines et en particulier dans le cimétière de Calliste. Traduit de l' anglais, avec des additions & des notes par Paul Allard.
168175: NORTHEDGE, ALASTAIR A.O. - Studies on Roman and Islamic Amman. I: History, Site and Architecture.
243755: NORTHEMANN, YVONNE. - Die Nürnberger Klöster im medialen Geflecht. Zwischen vergessen und erinnern.
97657: NORTHEN, REBECCA T. - Miniature orchids.
171277: NORTHEN, REBECCA TYSON. - Home orchid growing. 3rd edition.
187885: NORTHEN, REBECCA TYSON. - Home orchid growing. 3rd edition.
4582: NORTHEND, MARY HARROD - American glass.
101934: NORTHEY, W.BROOK & C.J.MORRIS. - The Gurkhas. Their manners, customs and country.
238268: NORTHROP, HENRY D. - The Flowering Kingdom and the Land of the Mikado or China, Japan and Corea.
207756: NORTIER, J.J. A.O. - De Japanse aanval op Java. Maart 1942.
137359: NORTON, JOHN. MASON, FRANCES NORTON. - John Norton & Sons. Merchants of London and Virginia. Being the papers from their Counting House for the years 1750 to 1795.
111117: NORTON, E.F. - Bis zur Spitze des Mount Everest. Die Besteigung 1914.
260750: NORTON, FREDERICK J. - La Imprenta en Espana 1501-1520. Edición anotada, con un nueva Indice de libros impresos en Espana, 1501-1520.
142525: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - NORWAY. - Public and private collections Fasc.1 by S. Marstrander & A Seeberg.
228054: NOSCHKA, ANNETTE & G.KNERR. - Bauklötze staunen. Zweihundert Jahre Geschichte der Baukästen.
194413: NOSKE, A.A. ZOEREN, ELBERT VAN. - De muziekuitgeverij A.A. Noske (1896-1926). Een bijdrage tot dertig jaar nederlandse muziekgeschiedenis. The misic publisher A.A. Noske (1896-1926). A contribution to thirthy years of Dutch music history. (Diss).
237588: NOSKE, F. - The signifier and the signified. Studies in the Operas of Mozart and Verdi.
22500: NOSSENI, GIOVANNI MARIA. MACKOWSKY, WALTER. - Giovanni Maria Nosseni und die Renaissance in Sachsen.
95313: NOSTRADAMUS. FONTBRUNE, DE. - Les prophéties de maistre Michel Nostradamus.
135207: NOSTRADAMUS. FONTBRUNE, DE. - Les prophéties de Nostradamus dévoilées. Lettre à Henri II.
24835: NOSTRE [ALSO CALLED NÔTRE], ANDRÉ LE. GUIFFREY, JULES. - André le Nostre. Étude critique.
18490: NOSTRE [ALSO CALLED NÔTRE], ANDRÉ LE. SERRURIER, C. - De Hoofse Gaardenier. André Le Nôtre.
24848: NOSTRE [ALSO CALLED NÔTRE], ANDRÉ LE. GANAY, ERNEST DE. - André le Nostre 1613-1700.
141749: NOTARIANNI, GIOIA M. - Vetri antichi nelle collezioni del Museo Civico Archeologico di Bologna.
11000: NOTEBAART, JANNIS C. - Windmühlen. Der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung.
88680: NOTES ANALYTIQUES SUR LES COLLECTIONS ETHNOGRAPHIQUES DU MUSÉE DU CONGO. MALVAUX, JEAN. - Les Industries Indigènes. Fascicule I: La Céramique.
161029: NOTES ANALYTIQUES SUR LES COLLECTIONS ETHNOGRAPHIQUES DU MUSÉE DU CONGO. MALVAUX, JEAN. - Les Industries Indigènes. Fascicule I: La Céramique.
272032: NOTET, JEAN-CLAUDE. - La production de Sigillée et de céramique fine gallo-romaine de Gueugnon (Saône-et-Loire).
242082: NOTKE, BERNT. VOGELER, HILDEGARD; A.O. - Bernt Notke. Das Triumphkreuz im Dom zu Lübeck.
242077: NOTKE, BERNT. HASSE, MAX. PETERMANN, KERSTIN. - Bernt Notke. Arbeitsweise und Werkstattorganisation im späten Mittelalter.
82287: NOTKE, BERNT. PAATZ, WALTER. - Bernt Notke und sein Kreis.
239184: NOTOR, G. - La Femme dans l'Antiquité Grecque.
240046: NÖTSCHER, FRIEDRICH. - Haus- und Stadt-Omina. Der Serie: sûmma âlu mêlê sakin [&] summa âlu ina mêlê sakin (CT 38-40).
149328: NOTT, STANLEY C. - Chinese jade throughout the ages. A review of its characteristics, decoration, folklore and symbolism.
171223: NOTT, STANLEY C. - Chinese jade throughout the ages. A review of its characteristics, decoration, folklore, and symbolism. 12th printing.
17373: NOTTOLINI, LORENZO. BARDESCHI, M.D. A.O. - Lorenzo Nottolini architetto à Luccca.
145458: NOUGIER, LOUIS-R. - Les civilisations campigniennes en Europe Occidentale.
226222: NOUHUIJS, J.W.VAN - Bijdrage tot de kennis van het eiland Taliaboe der Soela-Groep (Moluksche Zee).
162586: NOUHUYS, J.W.VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket Curaçao.
175375: NOULET, J.B. - Nouvelles études sur le Grisement Quaternaire de Clermont près de Toulouse.
266726: NOUVEL, JEAN. GOULET, PATRICE. - Jean Nouvel.
249641: NOUVEL, JEAN. MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO & R. LEVENE. (EDITED). - Jean Nouvel 1987-1994.
263456: NOUVEL, JEAN. CATALOGUE 1990. - Jean Nouvel, La Obra reciente 1987-1990. His recent work 1987-1990.
260858: NOUVEL, JEAN. TONKA, HUBERT & J.M.SENS. - Le Bateau Ivre, Cartier, 261, Boulevard Raspail à Paris.
12597: NOUVEL, ODILE. - Wall-papers of France 1800-1850. A contribution to the study of the decorative arts.
175224: NOUVEL, JEAN. BOISSIÈRE, OLIVIER. - Jean Nouvel.
224927: NOUVEL, JEAN. MATEO, JOSEP LLUIS. (ED.) - La obra reciente 1987-1990. His recent works 1987-1990.
245958: NOUVEL, JEAN. CATALOGUE 2002. - Jean Nouvel.
48108: SOCIÉTÉ ANONYME DES VERRERIES ET GOBELETERIES NOUVELLES. - Christal et demi-cristal / Crystal & half-crystal.
261710: NUMIZMATICAR CASOPSIS ZA ANTICKI I STARI JUGOSLOVNSKI NOVAC. - Nr. 1 & 2, , 1935. (All publ.).
270827: NOVAK, I.& F.SERVERA. - Der Kosmos- Schmetterlingsführer. Die europäische Tag- und Nachfalter.
187296: NOVÁK, I. & F.SEVERA. - Thieme's vlindergids. De Europese dag- en nachtvlinders. Met rupsen, poppen en voederplanten.
17985: NOVAK, GRGA. - Prehistoric Hvar. The cave of Grabak. / Prethistorijski Hvar. Grapceva spilja.
261166: NOVAKOVIC, PAVLE V. - The Perper Montenegrin Money / Perper Crnogorski Novac.
264896: NOVARRO BALDEWEG, JUAN. LUPANO, MARIO. - Juan Navarro Baldeweg. Die Rückkehr des Lichts.
263639: NOVARRO BALDEWEG, JUAN. MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO & R. LEVENE. EDITED. - Juan Novarro Baldeweg 1992-1995.
230585: NOVARRO BALDEWEG, JUAN. MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO & R. LEVENE. EDITED. - Juan Novarro Baldeweg 1996-2006. Intervención en un campo de energías. / Intervention in a field of energies.
37985: NOVASCONI, A. - La cattedrale di Lodi.
186268: NOVASCONI, ARMANDO. - Un monumento di fede e d'arte il tempio di S.Francesco.
75857: NOVELLI, LEANDRO. - Il coro intagliato della basilica di S.Maria Del Monte di Cesena.
188882: NOVELLI, STEFANO. - Studi sul testo dei Sette contro Tebe.
97709: NOVOTNA, MARIA. - Die Äxte und Beile in der Slowakei.
35382: NOWAK, EUGENIUSZ. - Die Säugetiere der Länder der europäischen Gemeinschaft. Artenkatalog mit Angaben über Vorkommen und gesetzlichen Schutzstatus.
84762: NOWAK-NEUMANN, MARTIN & P.NEDO. - Serbske narodne drasty 1: Drasta Slepjanskich Serbow. / Sorbische Volkstrachten 1: Die Tracht der Sorben um Schleife.
200612: NOWAK, EUGENIUSZ. - Die Türkentaube. (Streptropelia decaocto).
270819: NOWARRA, HEINZ J. - Die Deutsche Luftrüstung 1933-1945.
262193: NOWICKA, MARIA. - Les maisons à tour dans le monde grec.
186583: NSUGBE, PHILP O. - Ohaffia. A matrilineal Ibo people.
255186: TEXTIEL NU. - Textiel nu 8-14.
243678: NUERAJI, NUERXIATI. - Bionimetic Bottom-up Assembly of Nanomaterials and their Apllications as Nanoreactors.
50100: NUGENT, MARGHERITA. - Affreschi del trecento nella cripta di S.Francesco da Irsina.
226482: NUIJEN, WIJNAND. CATALOGUS 1993. - Wijnand Nuijen en zijn vrienden speurtocht in de romantiek.
253058: NUIJENS. - Genealogie van het geslacht Nijens. Familietak uit Limmen. Nakomelingen van: Maximilianus Ludovicus Nuijens 1758-1846.
199386: NUIJTENS, E.T.G. - De tweetalige mens. Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne.(Diss.)
231501: NUIS, G.M. - Amsterdam. Een wandeling van Dam tot Dam. Noordwestroute.
247269: NUIS, P. - Nijmegen in de branding.
242951: NUIS, G.M. - Amsterdam. Een wandeling van Dam tot Dam. Noord-oostroute.
166853: NULAND, SHERWIN B. - Artsen. Een biografie van de geneeskunst.
230481: NULTON, PETER E. - The Sanctuary of apollo Hypoakraios and Imperial Athens.
273623: NUMATA, MAKOTO. - Ecology of Grasslands and Bamboolands in the World.
168150: NUMISMATIC CHRONICLE, THE. - Volume 141.
215993: NUMISMATIC CHRONICLE, THE. - 7the series, vol. II (1967) - vol. XII (1972) & 7th series, vol. XIV (1974) - vol. [XXX] (1990) [ = vol. 150].
168158: NUMISMATIC CHRONICLE, THE. - Volume 139.
168151: NUMISMATIC CHRONICLE, THE. - Volume 140.
261404: NUMISMATICAR. - Vol. 1, (1978) - Vol. 29 (2011).
261403: NUMISMATICAR. - Vol. 12, 1989.
223864: SCHWEIZERISCHE NUMISMATISCHE RUNDSCHAU / REVUE SUISSE DE NUMISMATIQUE. - Vols. 36 (1954) - 79 (2000).
122813: NUNBERG, MARIAN. - Zur Kenntnis der Gattung Periommatus Chapuis (Coleoptera Platypodidae).
274773: NUNBERG, HERMAN & E.FEDERN. - Protokolle der Wiener Psychoanalystischen Vereiniging. Band 1-4.
192468: NUNN, ASTRID. - Die Wandmalerei und der glasierte Wandschmuck im Alten Orient.
215093: NÜNNERICH-ASMUS, ANNETTE. (ED.). - Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?
206721: NUNNINK, C.J. - Bergschenhoek in oude ansichten. 2e druk.
116382: NUORTEVA, MATTI. - Über den Fichtenstamm-Bastkäfer, Hlurgops palliatus Gyll.,und seine Insektenfeinde.
141580: NURMI, PAAVO. KAILA, TOIVO T. - Paavo Nurmi. Elämä tolokset ja harjoitusmenetelmät.
254446: NURMI, PAAVO. KOLKKA, SULO & H.NYGRÉN. - Paavo Nurmi.
167521: NURMI, PAAVO. KUNINGAS, JUOKSIJAIN. - Paavo Nurmi.
171571: MASCHINENFABRIK AUGSBURG NÜRNBERG. - M.A.N. Dampfturbinen.
239141: NUSSAUME, YANN. - Anthologie critique de la théorie architecturale japonaise. Le regard du milieu.
257388: NUSSBAUM, MARTHA. - De breekbaarheid van het goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur.
252821: NUSSBAUMER, INGO. NUSSBAUMER, INGO. - Ingo Nussbaumer. Malerei der Anordnung. Rückname und Eingriff.
15482: NUSSBERGER, MAX. - Die künstlerische Phantasie in der Formgebung der Dichtkunst Malerei und Musik.
270761: NÜSSLEIN, FRITZ. - Das praktische Handbuch der Jagdkunde.
32560: NUSTELING, HUBERT. - Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad.
160787: NUTTALL, THOMAS. GRAUSTEIN, JEANNETTE E. - Thomas Nuttall naturalist. Explorations in America 1808-1841.
115207: NUTTING, CHARLES C. - American Hydroids.
244496: NUYEN, W.J.J. CATALOGUS 1993. - Wijnand Nuyen en zijn vrienden. Speurtocht in de Hollandse Romantiek.
69703: NUYEN, W.J.J. CATALOGUE 1977. - Wijnand Nuyen 1813-1839. Romantische werken.
91285: NUYENS, A. - Goedkoope geïllustr. pluimvee-bibliotheek. Serie V - No. 1 - 4 + Serie VI - Deel 1a, 1b, 1c, 2, 3 & serie VII. Bound in 1 volume.
218593: NUYENS, A. - De hond. Zijne geschiedenis, vepleging en genezing. Een handboek voor jagers en hondenliefhebbers.
144694: NYBERG, BERTEL. - Kind und Erde. Ethnologische Studien zur Urgeschichte der Elternschaft und des Kinderschutzes.
242487: NYE, IAN W.B. - The Generic Names of Moths of the World. Vol. I: Noctuoidea (part) : Noctuida, Agaristidae, and Nolidae.
117352: NYENHUIS, EMMIE TE. - Indian music. History and structure.
216754: NYÈSSEN, D.J.H. - The passing of the Frisians. Anthropography of terpia. (Diss.)
128897: NYÈSSEN, D.J.H. - Somatical investigation of the Javanes 1929.
174802: NYGAARD, GUNNAR. - Hydrographic studies especially on the Carbon Dioxide system, in Grane Langso.
19242: NYHOLM, ESTHER. - Arte e teoria del manierismo. II: Idea.
155674: NYHOLM, ESTHER. - Arte e teoria del Manierismo.
6379: NYLANDT, PETRUS. - De Nederlandtse herbarius of kruydt-boeck, beschrijvende [...].
268810: NYLÉN, ERIK & B.SCHÖNBÄCK. - Tuna i Badelunda. Guld Kvinnor Batar.
39163: NYLÉN, E. - Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands. Funde, Chronologie, Formenkunde.
201909: NYORI, TAI. - History and culture of the Adis.
12417: NYPELS, CHARLES. - Charles Nypels meester-drukker.
232509: NYPELS, GEORGE. - Hoe Nederland Ceilon verloor.
218558: NYS, WIM. - Ontwerpen voor zilver. Designs for silver. Simonet & Vansteeger - Dom Martin & Wolfers.
69689: NYS. SCHELTJENS, LODEWIJK. - De kunstenaarsfamilie Nys.
249506: NYS, WIM. - Koninklijk zilver voor volk en vorst / Orfèvrerie royale pour le peuple et le rois / Königliches Silber für Volk und König / Royal silver for People and King.
267796: NYS, KARIN & M.RECKE. (EDITED). - Kult-Tisch. Kyprische Keramik im Kontext. Ein Ausstellung in der Antikensammlung der Justus-Liebig-Universität Giessen.
269131: NYS, WIM. - Zilver uit Antwerpen. Argenterie d'anvers. Silber aus Antwerpen. Silver from Antwerp.
244638: NYS, WIM. - Waas Zilver 1700-1869.
271383: NYSSA, GREGORY OF. DROBNER, HUBERTUS R. & A.VICIANO. - Gregory of Nyssa: Homilies on the Beatitudes. An English version with commentary and supporting studies.
271384: NYSSA, GREGORY OF. ZACHHUBER, JOHANNES. - Human Nature in Gregory of Nyssa.
217309: NYSSEN, WLHELM & F.-P.SONNTAG. - I barbari incontro a Christo. Prime testimonianze cristiane delle tribù celtico-germaniche dalle terre baltiche alla penisola iberica.
231707: NYSSEN, HUBERT. - Le tango de Salkin. / Genèse d'un Tango.
221908: NYST, P.H. - Conchyliology des terrains Tertiaires de la Belgique.
209713: NYST, M.P.H. - Description des Coquilles et des Polypiers Fossiles des Terrains Tertiaires de la Belgique.
252425: NYSTRÖM, INGALILL. - Bonadsmalerei under lupp. Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska benadsmalningar 1700-1870.
241556: NYSTRÖM, ANNA, A.O. - Konstfeminism. Strategier och effekter i Sverige fran 1970-talet till idag.
82853: OAKES, MAUD. - The two crosses of Todos Santos. Survivals of Mayan religious ritual.
213414: OAKESHOTT, R.EWART. - The archaeology of weapons. Arms and armor from prehistory to the age of chivalry.
163087: OAKESHOTT, WALTER. - Die Mosaiken von Rom vom dritten bis zum vierzehnten Jahrhundert.
162340: OAKESHOTT, WALTER. - Classical inspiration in Medieval art.
138570: OAKESHOTT, WALTER. - I mosaici di Roma.
22213: OAKLAND. - Handleiding voor de behandeling en verzorging van de Oakland achtcylinder model 1930.
260090: OAKLEY, E.R. - London Country Council Tramways.
138138: OAKLEY, DAVID. - The phenomenon of architecture in cultures in change.
181722: OAKLEY, JOHN H. - The Phiale painter.
143584: OBBEMA, PIETER F.J. A.O. - Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven.
249870: OBBENS, CARLA. - Bibliotheken en Leeszalen in beeld.
221123: OBENAUS, WALTER. - Die Entwicklung der Preusisschen Sicherheitspolizei bis zum Ende der Reaktionszeit.
211431: OBER, JOSIAH - The athenian revolution. Essays on ancient Greek democracy and political theory.
164260: OBERDIECK, GUSTAV A.O. - Die Kunstdenkmäler des Kreises Eckernförde.
155497: EILHART VON OBERG. - Tristrant. I. Die alten Bruchstücke herausgegeben von Kurt Wagner.
4816: OBERHAMMER, VINZENZ. - Die Bronzestandbilder des Maximiliangrabmales in der Hofkirche zu Innsbruck.
237888: OBERHEIDE, JENS. - Logengläser. Die Gläsersammlung Bodo Nährer im Rahmen einer kulturhistorischen Betrachtung der Entstehung und Entwicklung von Trink- und Tafelsitten.
118915: OBERHOLSER, HARRY C. - A monograph of the Genus Chordeiles Swainson, type of new family of Goatsuckers.
38054: OBERHOLSER, HARRY C. - The bird life of Texas. Edited, with distribution maps and addittonal material, by E.B.Kincaid.
214500: OBERHUBER, KARL. - Sumerische und akkadische Keilschriftdenkmäler des Archäologischen Museums zu Florenz.
244506: OBERHUBER, KONRAD & A.GNANN. - Roma e lo stile classico di Raffaello.
29555: OBERLÄNDER, PETRA. - Griechische Handspiegel. (Diss.)
119717: OBERLÄNDER. - Der Lehrprinz. Lehrbuch der heutigen Jagdwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des Jagdbesitzer un des Jagdverwealters. 2.verb.Aufl.
62045: OBERMAN, H.T. - De oud-christelijke sarkophagen en hun godsdienstige betekenis.
142542: OBERMAYER, AUGUST. - Kelten und Römer am Magdalenensberg. Ruinen Grabungen Funde.
13175: OBERST, JOHANNES. - Die mittelalterliche Architektur der Diminikaner und Franziskaner in der Schweiz. Ein Beitrag zur schweizerischen Ordensbauweise.
13169: OBERST, JOHANNES. - Die mittelalterliche Architektur der Dominikaner und Franziskaner in der Schweiz. Ein Beitrag zur schweizerischen Ordensbauweise.
15827: OBERST, JOHANNES. - Die mittelalterliche Architektur der Diminikaner und Franziskaner in der Schweiz. Ein Beitrag zur schweizerischen Ordensbauweise. (Diss.)
271083: OBERTHUR, J. - Bécasse, Bécassines et petits Échassiers.
271081: OBERTHUR, J. - Bécasse, Bécassines et petits Échassiers.
187524: OBHOLZER, A.M. A.O. - The Cape House and its interior. An inquiry into the sources of Cape architecture & a survey of built-in Early Cape domestic woodwork.
200404: OBRAZTSOV, NIKOLAUS S. - Die Gattungen der Palaearktischen Tortricidae. 1. Allgemeine aufteilung der familie und die unterfamilien Tortricinae und Sparganothinae.
200436: OBRAZTSOV, NIKOLAUS S. - Die Gattungen der Palaearktischen Tortricidae. 1. Allgemeine aufteilung der familie und die unterfamilien Tortricinae und Sparganothinae.
273979: OBRECHT, HANS. KILLER, PETER. - Hans Obrecht 1908-1991. Menschen in Amsterdam.
265725: OBREEN.H.T. - Workum een bijdrage tot de Friese geschiedenis.
265724: OBREEN.H.T. - Makkum en de Westkust van Friesland.
40666: OBREEN, HENDRIK T. - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust.
259727: OBREEN, HENDRIK T. - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust.
259204: OBREEN, FR.D.O. (ED.). - Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis.
249302: ÖBRINK, ULLA. - Hala Sultan Tekke. 5: Excavations in Area 22, 1871-1973 and 1975-1978.
83742: ÖBRINK, ULLA. - Hala Sultan Tekke 6: A sherd deposit in area 22.
197363: OBST, ERNST. - Der Feldzug des Xerxes.
244611: OBST, FRITZ J. A.O. - Die Landschildkröten Europas. 3. Verbesserte Aufl.
242692: OBYDOV, DMITRY. - Révision du genre Callisthenes.
204355: OCALIA, HIPÓLITO. HENRIQUEZ, NICOLE & JACQUELINE RÖMER-DE VREESE. - Ocalia schildert Curaçao.
187667: OCCAM. ZUIDEMA, SYSTSE U. - De philosophie van Occam in zijn commentaar op de Sententiën.
223792: HESPERÌA. STUDI SULLA GRECITÀ DI OCCIDENTE. - 12, 1998.
233355: OCEPEK, LOU. - Collection of 5 small sheets (printed in different techniques: stencil colouring, etc.) with graphic designs by Lou Ocepek.
200648: OCHS, GEORG. - Gyrinidae (Coleoptera Adephaga).
174584: OCHSE, J.J. - Indische groenten. (Met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen).
246255: OCHSE, J.J. - Indische vruchten.
93238: OCHSE, J.J. - Indische groenten. (Met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen).
181309: OCHSE, J.J. - Vruchten en vruchtenteelt in Nederlandsch-Oost-Indië.
142749: OCHSE, J.J. - Vruchten en vruchtenteelt in Nederlandsch-Oost-Indië.
122502: OCHSE, J.J. - Vegetables of the Dutch East Indies (edible tubers, bulbs, rhizomes and spices included).
134712: OCHSENHEIMER, F. - Die Schmetterlinge von Europa. Band V,1: Nachtsmetterling Acronycta-Miselia,
134713: OCHSENHEIMER, F. - Die Schmetterlinge von Europa. Band V,2: Genus Polia-Cerastis.
69780: OCHTERVELT, JACOB. KURETSKY, SUSAN D. - The paintings of Jacob Ochtervelt (1634-1682).
254322: OCKERS, STAN. OCKERS, CONSTANT. - Zo werd ik renner.
207280: OCKHAM, GUILLELMI DE. MOODY, ERNESTUS A. A.O. - Venerabilis inceptoris Guillelmi de Ockham. Expositionis in Libros Logicae Prooemium / Porphyrii de Praedicabilibus / Praedicamentorum Aristotelis / Perihermenias Aristotelis & Tractatus de Praedestinatione et de Praescientia dei Respectu Futurorum Contingentium.
255840: OCKINGA, BOYO G. & YAHYA AL-MASRI. - Two Ramesside Tombs at El Mashayikh.
169390: OCKINGA-ZEEMAN, AG. - Spinnen en weven.
222343: OCTAVIUS. - M.Minucii Felicis Octavius. Recogn. Ioh. P.Waltzing.
231929: ODDENS, HENK. CATALOGUS 2000. - Portretkunst van Henk Oddens.
233207: ODERWALD, J. - Technisch woordenboek voor den scheepsdienst in vier talen. Met een bijvoegsel van scheepstermen Nederlandsch-Maleisch.
227205: ODERWALD, J. - De Ontwikkelingsgeschiedenis van de Scheepvaart.
228033: ODERWALD, J. - Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde.
151681: ODHAM - Practical printing and binding. Odhams complete guide to the printer's craft: Fully revised.
221077: ODHNER, NILS H.J. - Mollusca.
148236: ODHNER, NILS H.J. - Die Molluskenfauna des Eusfjordes.
30419: ODIJK, G.TH. - Hoe kweek ik orchideeën voor huis en kas. 3e druk.
257851: ODIN, ULRICH (COLLECTION). - Peintures chinoises et japonaises de la collection Ulrich Odin.
238390: ODIN, M.ULRICH [COLLECTION]. - Catalogue de la Bibliothèque de Livres japonais illustrés appartenant a M.Ulrich Odin.
131004: ODOBESCHU, ALEXANDRU. - Tezaurul de la Pietrossa. Historique - Description. Etude sur l'orfèvrerie antique.
195139: ODOBESCO, A. - Le trésor de Pétrossa. Historique-Description, Etude sur l'orfèvrerie antique.
259635: OECHSLIN, WERNER & A.BUSCHOW. - Festarchitektur. Der Architekt als Inszenierungskünstler.
272618: OECHSLIN, WERNER. - Hochschulstadt Zürich. Bauten für die ETH 1855-2005.
263034: OECHSLIN, WERNER.BIBLIOTHEK.???????????????????????? - Heilige Landschaft - Heilige Berge.
269731: OEDZES, JOH. - Wandelingen over Oud Wieringen met een plaatje en praatje. Deel II.
91298: OEFELE, ARMIN VON. - Das Schachspiel der Bataker. Ein ethnographischer Beitrag zur Geschichte des Schach.
226186: OEI, LOAN. - Indigo. Leven in een kleur.
253000: OEI, T.I. - Forensisch psychiatrische snippers.
233172: OEI, T.I. & M.S.GROENHUIJSEN. - Forensische psychiatrie en haar grensgebieden. Actualiteit, geschiedenis en toekomst.
22479: L'OEIL. - Revue d'art mensuelle. Numèro 110. Fevrier 1964. Numéro spécial l'architecture au XXe siècle.
22471: L'OEIL. - Revue d'art mensuelle. Numéro 75, Mars 1961. Numéro spécial: l'architecture au XXe siècle.
259806: OELDE, AMBROSIUS VON. HÖPER, EVA-MARIA. - Ambrosius von Oelde. Ein Kapuzinerarchitekt des Frühbarock im Dienst der westfälischen Fürstbischöfe.
12196: OELSNER, G.HERMANN. - Die deutsche Webschule. Mechanische Technologie der Weberei.
12186: OELSNER, G.HERMANN. - Die deutsche Webschule. Mechanische technologie. 6.vollst. neu bearb.Aufl.
237182: OEPTS, WILLEM. WELLING, DOLF. - Wim Oepts. Schilder van het zonnige Zuiden.
61247: OESAU, WANDA. - Hamburgs Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19.Jahrhundert.
152659: OESTEN, RUDOLF. - Die Verfasser der altfranzösischen Chanson de geste Aye d'Avignon.
36355: OESTERLEN, DIETER. KOCH, A. - Dieter Oesterlen. Bauten und Planungen 1946-1963.
263615: OESTREICHER, LISBETH. WANGLER, WOLFGANG. - Bauhaus-Weberei am Beispiel der Lisbeth Oestreicher. Bauhaus-weaving of Lisbeth Oestreicher.
96692: OETTINGEN, HEINRICH VON. - Blasenfüsse.
227544: OETTINGEN, R.VON. - Meisterstücke orientalischer Knüpfkunst. Neubearb. nach - und erweitert von W. Grote-Hasenbalg.
87: OETTINGER, KARL & K.A.KNAPPE. - Hans Baldung Grien und Albrecht Dürer in Nürenberg.
105785: OFENBRÜGGEN, ED. - Die Urschweiz. Classischer Boden der Tellsage verherrlicht durch Schillers Freiheitssang. 64 Stahlstiche von C. Huber und anderen Künstlern. Mit historisch-topographischem Text.. 4.verb. Aufl.
181332: OFFENBACH, JAQUES. KRISTELLER, HANS. - Der Aufstieg des Kölners Jacques Offenbach. Ein Musikerleben in Bildern.
151597: OFFENBERG, GERTRUDIS A.M. - Gevelstenen in Nederland.
32366: OFFENBERG, HEINRICH. - Stadt Hamm.
122428: OFFENBERG, ADRI K., E.G.L.SCHRIJVER & F.J.HOOGEWOUD. - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal, 1794-1994.
50081: OFFERHAUS, JOHANNES. - Motief en achergrond. Studies over het gebruik van de architektuur in de 15e eeuwse Florentijnse schilderkunst.
42961: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
212471: OFFICER. - Ceylon. A general description of the island, historical, physical, statistical.
100715: OFFICER, HUGH R. - Australian Flycatchers and their allies.
271665: OFFREDDO, CHRISTOPHE. - Oiseaux de Mer de Bretagne.
263657: OFIS ARHITEKTI. TOORN, ROEMER VAN & S.BESAR. - Ofis arhitekti.
218742: OGAWA, MORIHIRO. - Japanese Swords & Sword Furniture in the Museum of Fine Arts Boston.
264997: OGC. [OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE]. - ITIL Service.
261893: ÖGEL, SEMRA. - Der Kuppelraum in der türkischen Architektur.
230187: ÖGEL, SEMRA. - Anadolu Selcuklulari'nin tas Tezyinati.
19430: INVENTARIO DEGLI OGETTI D'ARTE D'ITALIA. - I. Provincia di Bergamo.
266775: OGGIANO-BITAR, HÉLÈNE. - Bronzes figurés antiques des Bouches-du-Rhône.
149451: OGILBY, JOHN. HARLEY, J.B. (INTROD.). - Britannia.
98280: OGILVIE, M.A. - Wild Geese.
271293: OGILVIE, MALCOLM & CAROL. - Flamingos.
224448: OGILVIE, MALCOLM & S.YOUNG. - Photographic handbook of the Wildfowl of the world.
214142: OGILVIE, M.A. - Ducks of Britain and Europe.
172095: OGLIARI, FRANCESCO & F.SAPI. - Albe e tramonti di Prore e Binari.
206668: OGNENOVA-MARINOVA, LJUBA. - Statuettes en bronze du Musée national archéologique à Sofia. (Statuettes de Culte).
50557: OGNEV, S.I. - The mammals of the eastern Europe and of the northern Asia. Vol. I.
64980: OGNEV, S.I. - The mammals of Russia (USSR) and adjacent countries. Vol. V.
117989: OGNEV, S.I. - Animals of the USSR and the surrounding countries. VI & VII: Rodents.
53082: OGNEV, S.I. - The mammals of USSR and adjacent countries. Vol. IV.
247612: OGRIS, WERNER. - Der mittelalterliche Leibrentenvertrag. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Privatrechts.
252834: OGUNSJIJI, AYO. - Language, Literature and Discourse. A Festschrift in Honour of A.L.Oyeleye.
236572: OHARTA, HOUN. - Cultural objects the ancient Andes. Textiles and Ceramics in the collection of Ohara Gallery of Art.
223161: OHLGREN, THOMAS H. (ED.) - Illuminated Manuscripts. An Index to selected Bodleian Library color reproductions.
53158: OHLSSON, ARVID. - Svenska orkidéer.
118187: OHLY, DIETER. - Griechische Goldbleche des 8. Jahrhunderts v. Chr.
32077: OHM, ANNELIESE & A.VERBEEK. - Kreis Bergheim 3: Königshoven-Türnich.
120660: OHM, THOMAS. - Kulturen, Religionen und Missionen in Japan.
242604: OHME, HEINZ (EINGL.). - Concilium Quinisextum. Das Konzil Quinisextum.
168963: OHNEMUS, SYLVIA. - An Ethnology of the Admirality Islanders. The Alfred Bühler collection.
270506: OHNESORGE, GERD & B.SCHEIBA. - Tierspuren & Fahrten in Feld und Wald.
163634: OIETRI, ANNE-LISE Y RENÉ. - Empleo y migracion en la region de Patzcuaro.
53256: OIGAARD, A. - Fajancefabriken I: Store Kongensgade.
18040: OIRSCHOT, ANTON VAN, A.C.JANSEN & L.S.A.KOESEN. - Encyclopedie van Noord-Brabant.
188797: OIRSCHOT, ANTON VAN & PIETER A.VAN GENNIP. - Optocht in Brabant. Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse dag in het bijzonder.
261213: OJALA, JARI A.O. - The road to prosperity. An Economic History of Finland.
86454: OJETTI, PAOLA A.O. - Palladio Veronese e vittoria a Maser.
67329: OJJEH, AKRAM COLLECTION. AUCTION CATALOGUE 1979. - Magnifique ensemble de meubles et objets d'art Francais.
241219: OJTOZI, ESZTER. - Die ausländischen Drucke und ihre Possessoren in der Universitätsbibliothek zu Debrecen zwischen 1601-1650. / A Debreceni Egyetemi Könyvtar 1601-1650 Közötti Külföldi Nyomtatvany es Possessoraik.
213743: OKA, S.V. - Uttaragita. With a translation into English and appendices.
153112: OKAZAKI, JOJI. - Pure land buddhist painting.
161717: OKKEMA, JOHAN (TEKSTRED.). - De Straatnamen van Rotterdam. Verklaring van alle bestaande en van verdwenen straatnamen.
227605: OKKEMA, J.C. - Delfshaven in oude ansichten. Deel 2.
260280: OKKEMA, J.C. - Delfshaven in oude ansichten. 3e druk.
267313: ÖKTÜ, AMAGAN. - Die Intermediate-Keamik in Kleinasien. (Diss.)
194948: OKUN, MARCIA L. - The early Roman frontier in the Upper Rhine Area. Assimilation and acculturation on a Roman frontier.
201284: OKUTANI, HIROSHI. TOMIYAMA, HIDEO, A.O. - Okutani. Works 1952-1999.
237945: OKUTANI, TAKASHI, M.TAGAWA & H. HORIKAWA. - Gastropods from Continental Shelf and Slope around Japan. The Intensive Research of Unexploited Fishery Resources on Continental Slopes.
249106: OKX, KEES. CHELBI, MUSTAPHA. - Kees Okx. L'efferverscence d'être.
258862: ROCK-OLA. - Stereophonic Manual and Parts List for Models 1460-ST, 1468-ST, 1475-ST. Part No. 33355.
258864: ROCK-OLA. - Rock-Ola Models 1488 and 1495. Parts Manual, Instructions & Installation.
258860: ROCK-OLA. - Service Manual for Phonograph Model 1422.
258861: ROCK-OLA. - Model 1468 Phonograph (120 Selection Hi-Fidelity). Instruction Manual. Installation Manual and Operating Instructions & Parts List.
258863: ROCK-OLA. - Instruction Manual for Model 1454 Phonograph (120 Selection Hi-Fidelity).
255317: OLAF, ERWIN. SCHENK, RUUD & SUE-AN VAN DER ZIJPP. (EDS). - Silver. 1st ed.
260166: OLAF, ERWIN, MICHA KLEIN, [ETC.]. SCHOOR, FRANK VAN DER & CLAAR GRIFFIOEN. - De Italiaanse verlokking.
247251: OLAF, ERWIN. SCHENK, RUUD & SUE-AN VAN DER ZIJPP. (EDS). - Silver. 1st ed.
255591: OLAF, ERWIN. SPEK, DIRK VAN DER. (FOREWORD). - Chessmen. An attempt to play the game.
202216: OLAGUER-FELIU ALONSO, FERNANDO. - Las rejas de la Catedral de Toledo.
244112: OLAUSSON, MAGNUS. A.O. (EDITED). - Silver. Makt och prakt i barockens Sverige.
40987: OLBERG, GÜNTER. - Blüte und Insekt.
80187: OLBERG, GÜNTHER. - Die Sandwespen (Ammophila und Podalonia).
2607: OLBERG, GÜNTHER. - Die Fährten der Säugetiere mit besonderer Berücksichtigung der jagdbaren Arten.
270884: OLBERTZ, J. - Tafel und Heim im Blumenschmuck.
234875: OLBRECHTS, FRANS M. - Frans Olbrechts 1899-1958. In search of art in Africa.
924: OLBRICH, JOSEPH.M. KATALOG 1967. - Joseph M. Olbrich. 1867-1908. Das Werk des Architekten.
128565: OLBRICH, GESCHE. - Archaische Stuatuetten eines Metapontiner Heiligtums.
51185: OLBRICH, STEPHAN. - Sierheesters en boomen. Vermenigvuldiging en snoei van sierheesters, boomen en coniferen door H.De Greeff & H.Stienstra.
129015: OLDE MEIERINK, L.H.M. - Monumenten van Losser. Inventarisatie en beschrijving van de bestaande en verdwenen monumenten van cultuur en geschiedenis in de gemeente Losser. (deel 1)
6864: OLDE MEIERINK, L.H.M. - Ampsen. De geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners.
143272: OLDE MEIERINK, B., A.O. - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
83096: OLDEBERG, ANDREAS. - Metallteknik under förhistorisk tid.
235563: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. HAAK, S.P. - Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie.
247117: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. [BOSCH, CORNELIS OR ROELAND DE CARPENTIER]. - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, ridder : Heere van den Tempel, Berckel, Rodenr?s, gewesen advokaat van Hollandt, &c. waerachtel?ck beschreven door een Liefhebber der Waarheydt.
234867: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. TEX, JAN DEN. - Oldenbarnevelt. [Volume] I: 1547-1606 & [volume] II: 1606-1619. Translated [into English] by R.B. Powell.
212073: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. TEX, JAN DEN. - Oldenbarnevelt. [Volume] III: bestand 1609-1619.
166936: OLDENBORG, CLAES. BARO, GENE. - Claes Oldenbourg. Drawings and prints.
240464: OLDENBOURG, RUDOLF. - Die Münchner Malerei im 19. Jahrhundert. 1. Teil: Die Epoche Max Josephs und Ludwigs I. 2. Teil: 1850-1900.
175032: OLDENBURG, CLAES. BRUGGEN, COOSJES VAN & C.OLDENBURG - Claes Oldenburg.
223292: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S., A.M.BACKER & E.BLOK. - Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel West: Noord-Holland / Zuid-Holland.
106535: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. - De tuinengids van Nederland. Bezoekersgids en vademecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland.
113036: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S., A.M.BACKER & E.BLOK. - Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel noord. Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland.
252229: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S., A.M.BACKER & E.BLOK. - Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel West: Noord-Holland / Zuid-Holland.
267510: OLDENDORP, CHRISTIAN G.A. - Historie der caribischen Inseln Sanct thomas, Sanct Crux und Sanct Jan. Kommentierte Edition des Orginalmanuskriptes.
75168: OLDENETTEL, JOHANNES. - Ziergeflügel halten. Hühner- und Entenvögel.
207998: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek 1580-1795.
273475: OLDENKOTT & ZOONEN, HERM. - Wapen album uitgegeven door Herm.Oldenkott & Zoonen tabakskerverij Amsterdam & Ahaus. Deel 1 - 8.
256801: OLDENKOTT & ZOONEN, HERM. - Wapen album uitgegeven door Herm.Oldenkott & Zoonen tabakskerverij Amsterdam & Ahaus. Deel IV, 226-315.Zeeland.
206823: OLDENKOTT & ZOONEN, HERM. - Wapen album uitgegeven door Herm.Oldenkott & Zoonen tabakskerverij Amsterdam & Ahaus. Deel II: 91-135.Noord-Holland.
256806: OLDENKOTT & ZOONEN, HERM. - Wapen album Serie 1 uitgegeven door Herm.Oldenkott & Zoonen tabakskerverij Amsterdam & Ahaus. Deel 405-494 Noord-Brabant. 
256805: OLDENKOTT & ZOONEN, HERM. - Wapen album Serie 2. uitgegeven door Herm.Oldenkott & Zoonen tabakskerverij Amsterdam & Ahaus. Deel 495-584 Noord-Brabant.
45881: OLDEWELT, W.F.H. - Inventaris van de archieven tot 1808 van de colleges van regenten over het Oudezijdshuiszittenhuis en over het Nieuwezijdshuiszittenhuis en van 1808-1870 van het college van regenten over de huiszittende-stadsarmen.
49389: OLDEWELT, W.F.H. - Inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot.
114350: OLDHAM, JOHN & R. - Gardens in time.
49404: OLDROYD, IDA S. - The Marine Shells of the West Coast of North America. Volume II part 1-3.
32345: OLDROYD, IDA S. - The marine shells of the west coast of Noth America.
117673: OLDROYD, HAROLD. - The horse-flies (Diptera: Tabanidae) of the Ethiopian region.
238030: OLDROYD, IDA S. - The marine shells of the West Coast of North America.
191041: OLDSMOBILE. - Cutlass and Vista Cruiser Series. 1977 owner's manual.
272950: OLE, ANTÓNIO. DIAS, ANTONIO F. (INTROD.). - António Ole.
252916: OLEARIUS, ADAM. BRANCAFORTE, ADAM. - Visions of Persia. Mapping the Travels of Adam Olearius.
251009: OLECHNOWITZ, KARL-FRIEDRICH. - Der Schiffbau der hansischen Spätzeit. Eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse.
240870: KARAGEORGHIS & Y.OLENIK. - The Potters' art of ancient Cyprus in the collection of the Eretz Israel Museum Tel Aviv.
268590: OLESEN, CLAUS RHODEN, A.O. - Nederlansk i Norden. Den nederlanske teknologis indflydelse pa renaesancens maritime Skandinavien.
191722: OLESON, JOHN P. - The sources of innovation in later Etruscan tomb design. (ca. 350 - 100 B.C.)
205630: OLFERS, SIBYLLE VON. - Im Schmetterlingsreich.
39154: OLFERS, J.F.M. V. - Über die Lydischen Königsgräber bei Sardes und den Grabhügel des Alyattes nach dem Bericht des K. General-Consuls Spiegenthal zu Smyrna.
233898: OLIARO, ALBERTO. (EDITED). - Novara. Colore ambiente 1.
231805: OLIARO, ALBERTO. (EDITED). - Novara. Colore e arredo urbano 3.
105539: OLIE, JACOB. EEGHEN, I.H.VAN. - Amsterdam in de tweede helft der XIXe eeuw. Een keuze uit zijn fotografieën ingeleid door I.H.van Eeghen.
274079: OLIE, JACOB. NIEUWENHUIJZEN, KEES. (ED.). - Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd 1860-1905. 2e druk.
230657: OLIE, JACOB. BAAR, PETER-PAUL DE. - Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900.
80984: OLIE, JACOB. NIEUWENHUIJZEN, KEES. (ED.). - Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd 1860-1905. 1e druk.
224985: OLIEHOEK, ARIE. - Geloven in de Randstad. Vijftig jaar Bisdom Rotterdam 1956-2006.
45823: OLIEROOK, A.A. - Sparrenheuvel. Geschiedenis van een Bloemendaalse hofstede.
134121: OLIN, CAROLINE B. - Navajo indian sandpainting. The construction of symbols.
176612: OLINDER, BJÖRN. - San Giovenale. Vol. III, fasc. 4: The Semi-Subterranean building in Area B.
111130: OLINDER, BJÖRN. - Porticus Octavia in Circo Flaminio. Topographical studies in the campus region of Rome.
153740: OLINK, HANS. - In strijd met de waarheid. De koude burgeroorlog in Amsterdam. -1956-
271853: OLIOSO, GEORGES & M.OLIOSO. - Le Rougegorge.
268612: OLITSKI, JULES. CARMEAN, E.A., A.O. - Revelation. Major Paintings.
221634: OLIVANTI, PAOLA. - Via Tiburtina.
259106: OLIVATO, OREDANA & G.RUFFO. - Il Palazzo e la città. Le Vicende di Palazzo Emilei Forti a Verona.
240850: OLIVE, J.B. GAMET, J.C. & GÉRARD GAMET. - J.B.Olive. Sa vie son oeuvre.
128940: OLIVEIRA, ANTONIO DE. - Mahamba. Tentativa de interpretacao artística e piscólogia de documentos de arte dos negros africanos.
210224: OLIVEIRA, PAULO S. & R.J.MARQUIS. - The Cerrados of Brazil. Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna.
215320: OLIVEIRA, AVELINO I.DE & O.H.LEONARDOS. - Geologia do Brasil. 2a Edicao.
3997: OLIVEIRA, M.P. D'. - Aves da penninsula Ibérica, e especialmente de Portugal. [3.a Edicao]
259713: OLIVEIRA, ELI D'. COHEN, JAAP. - De onontkoombare afkomst van Eli d'Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis.
267906: OLIVER, JUDITH H. - Gothic Manuscript Illumination in the Diocese of Liege (c. 1250 - c. 1330). Volume 1 & 2.
258046: OLIVER, MICHEL. - La pâtisserie.
237120: OLIVER, P.GRAHAM. - Bivalved Seashells of the Red Sea.
49119: OLIVER, W.R.B. - New Zealand birds. 2nd edition.
64631: OLIVER, DANIEL, W.Y.THISELTON-DYER & D.PRAIN. - Flora of tropical Africa.
192634: OLIVER, JAMES A. - The natural history of North American amphibians and reptiles.
92767: OLIVER, SMITH HEMPSTONE. - The first quarter-century of steam locomotives in North America. Remaining relics and operable replicas with a catalog of locomotive models in the U.S. National Museum.
72721: OLIVER, A.P.H. - Elseviers schelpengids.
198718: OLIVER, A.P.H. - Elseviers schelpengids. 2e druk.
107975: OLIVER, A.P.H. - The Hamlyn guide to shells of the world.
80567: OLIVER, ANTHNONY. - The Victorian Staffordshire figure. A guide for collectors.
189960: OLIVER, D. - Flora of tropical Africa. Vol. II: Leguminoae to Ficoideaed.
189959: OLIVER, D. - Flora of tropical Africa. Vol. III: Umbellliferae to Ebenaceae.
54804: OLIVER, PAUL. (EDITED). - Shelter, sign & symbol.
164305: OLIVER, W.R.B. - The genus Coprosma.
224756: OLIVER, ANTHONY. - Staffordshire Pottery. The Tribal art of England.
215345: OLIVIER, J.P., A.O. - Index généraux du Linéaire B.
82269: OLIVIER, BRÜDER. GROTE, L. - Die Brüder Olivier und die deutsche Romantik.
180100: OLIVIER, GEORGES. - Monographie des Pies-Grièches du genre Lanius.
215347: OLIVIER, JEAN-PIERRE. - The Mycenae Tablets IV.
251683: OLLEFEN, L.VAN & RS.BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel V: Schieland en Krimpenerwaard.
251679: OLLEFEN, L.VAN & RS.BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel VIII: Rhijnland.
251680: OLLEFEN, L.VAN & RS.BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel I: t eiland van Dordr.echt, de Hoeksche waard, de Zwijndrechtsche waard, de Riederwaard, en 't Land van IJsselmonde.
251682: OLLEFEN, L.VAN & RS.BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel VII: Rhijnland.
269205: OLLEFEN, L.VAN & RS.BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel IV: Kennemerland.
94978: OLLEFEN, L.VAN & RS.BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver.
94980: OLLEFEN, L.VAN & RS.BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver.
181630: OLLEFEN, L.VAN [& RS.BAKKER]. - Stad- en dorpbeschrijver van Kennemerland.
94995: OLLEFEN, L.VAN [& RS.BAKKER]. - Stad- en dorpbeschrijver van Rhijnland.
251562: OLLIVIER, VALEER. JODEC. - Het rijke wielerleven van Valeer Ollivier.
251426: OLLIVIER, JEAN-PAUL. - Histoire du Cyclisme.
261079: OLMER, BEATE, A.O. - Der Goldschatz von Unna. Zusammensetzung und Bedeutung des grössten mittelalterlichen Münzfundes Westfalens.
251921: OLMO, GIOSEPPE. GIARDINI, GUIDO. - Olmo.
251920: OLMO, GIOSEPPE. - Un opuscolo scritto da: Olmo, le mie speranze per il 1935.
216114: OLMOS, RICARDO. - Vasos griegos colleccion Condes de Lagunillas.
188249: STÄCKER & OLMS. - Barometer-Fabrik.
191170: OLOFSSON, MARGARETA S. - Acquarossa. V: The head antefixes and relief plaques. Part 1: A reconstruction of a terracotta decoration and its architectural setting.
113523: OLSCHAK, BLANCHE C. - Ancient Bhutan. A study of early buddhism in the Himâlayas.
58306: ÖLSCHLEGEL, H. - Die Bachstelze.
10598: OLSCHOWY, GERHARD. - Natur- und Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland.
97095: OLSEN, KLAUS M. - Sterns van Europa en Noord-Amerika. Een determinatiegids.
158726: OLSEN, DONALD. - De stad als kunstwerk. London, Parijs, Wenen 1814-1914.
95538: OLSEN, HARALD. - Italian paintings and sculpture in Denmark.
152332: OLSEN, OLAF & O.CRUMLIN-PEDERSEN. - Skundelev ships. A report of the final underwater excavation in 1959.
11551: OLSEN, OLAF & O.CRUMLIN-PEDERSEN. - The Akuldelev ships. A report of the final underwater excavation in 1959 and the salvaging operation in 1962.
235682: OLSEN, MARVIN E. & MICKLIN, MICHAEL (EDIT.). - Handbook of Applied Sociology. Frontiers of Contemporary Research.
249626: OLSHAUSEN, ECKART & H.SONABEND. - Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 2, 1984 und 3, 1987.
162281: OLSON, RONALD L. - Clan and moiety in native America.
250028: OLSON, ROBERTA J.M. - The FlorentineTondo.
176582: OLSSON, BIRGER A.O. - The Synagoge of ancient Ostia and the Jews of Rome. Interdisciplinary studies.
149354: OLSSON, HANS. - Studies on south Swedish sand vegetations.
22594: OLSSON, MARTIN. - Stockholms slotts historia.
46602: OLSSON-SEFFER, PEHR. - The snad strand flora of marine coasts.
246765: OLST, ELLEN VAN & H.BOEKWIJT. - Delftse windmolens van de 13e eeuw tot heden.
71141: OLTEANU, RODICA. - Étude monographique sur Hibiscus Esculentus (Abelmoschus esculentus [J.Mey]). (Diss.)
237270: OLTERDISSEN, ALFONS. - Prozawerken in Maastrichts dialect. Bewerkt en met een alfabetische woordenlijst voorzien door E. Jaspar.
203062: OLTHOFF, T. - Paardetrams in noord- en oost Nederland.
270785: OLTMANNS, FRIEDRICH. - Das Pflanzenleben des Schwarzwaldes. 3. Aufl. Erweitert auf Randen, Hegau und Bodenseegebiet.
28628: OLTMANNS, FRIEDRICH. - Morphologie und Biologie der Algen. 2nd rev.ed.
79916: OLTMANNS, FRIEDRICH. - Morphologie und Biologie der Algen. 2.(letzte) Aufl.
23385: OLTMANS, ALB. - De gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling.
250430: OLTMANS, J.F. - De schaapsherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog [1481-1488]. 12e originele uitgave.
255731: OLTMANS, ALEXANDER. - Description de la chapelle carlovingienne et de la chapelle romane, restes du château de Nimègue. Recherche archéologique.
199856: OLVER, PETER J. - Applications of Lie Groups to differential equations. 2nd edit.
254624: OLVING, P.H. - Autohandboek Volvo 240-serie. Sleutelboek voor onderhoud en reparatie.
151107: OLYMPIA. ORGAAN DER TURNVEREENIGING OLYMPIA. - Jrg. 1 (1912).
175042: 1964. INSTITIT INTERNATIONALE OLYMPIQUE. - Les IXes Jeux Olympiques d'Hiver à Innsbruck / The IXth Olympic Winter Games at Innsbruck 1964.
166615: OLYSLAGER, PIET. - Autotechnisch handboek. [English motorcars].
45413: OMAN, CHARLES C. - Catalogue of Rngs (Victoria and Albert Museum - Department of metalwork).
268283: OMAN, CHARLES. - The Golden Age of Hispanic silver 1400-1665.
187203: OMAN, JOHN C. - The Brahmans, Theists and Muslims of India.
187214: OMAN, JOHN C. - Cults, customs, and superstitions of India.
252951: OMASOMBO TSHONDA, JEAN. - Maniema. Espace et vies.
267531: OMBU, JIGEKUMA A., A.O. - Afrika-Biographie.I-III.
230971: OMCHERY, LEELA & DEEPTI OMCHERY BHALLA. (EDIT). - Studies in Indian music and allied arts.
261115: OMEROVIC, NENAD. A.O. - Catalogue of shares. [Katalog akinja]
204576: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1987.
204575: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1989.
204198: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1990.
204573: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1998.
204667: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1979.
204666: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1980.
204664: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1981.
204578: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1983.
204577: PLAN. MAANDBLAD VOOR ONTWERP EN OMGEVING. - Jrg. 1986.
162943: OMLIN, JOS A. - Der Papyrus 55001 und seine Satirisch-erotischen Zeichnungen und Inschriften.
189784: OMME, JEANET & ANNEMARIE AALDERS (EDIT.). - Rebels binnen de Regels. Het Vrouwendispuut Arktos, 1917-1997.
249002: OMME & DE GROOT B.V. FEEKES, HANS. - Van Omme & de Groot b.v. 75 jaar bouwen met een menselijke maat.
42964: OMMEREN, H.R.VAN. - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387.
216720: OMMEREN, H.R.VAN. - Het archief en de handschriften van de grondheerlijkheid Charlois en annexe Polders 1460-1887.
169770: OMOHUNDRO, JOHN T. - Chinese merchant families in Iloilo. Commerce and Kin in a Central Philippine city.
246074: C.D.A. OMROEP, DE. REPORTAGE VAN HET C.D.A. DAMLEVEN. - Jrg. 1 & 2, 1945-1946.
271556: VOGELWERKGROEP RIJK VAN NIJMEGEN EN OMSTREKEN. - Vogels van de Ooypolder.
25696: VOGELWERKGROEP RIJK VAN NIJMEGEN EN OMSTREKEN. - Vogels van de Ooypolder.
123322: JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN. - Leids Jaarboekje. Deel 68.
177237: PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON - Warm water Zooplankton.
255298: ONAFRIO, MARIO. - Campanie romane.
54268: ONASCH, KONRAD. - Iconen.
217523: ONCK, A. VAN. & B. KUHRY. - Ga dáár eens vissen...! Uw gids langs vele prachtige visstekken.
263891: ONDERWATER, ALEXANDRA. - Where They Create.
96285: ONDREJOVÁ, IVA. - Les bijoux antiques du Pont Euxin Septentrional.
270124: ONEA, EDGAR. - Potential Questions at the Semantics-Pragmatics Interface.
229575: ÖNEY, GÖNÜL. - Turkish ceramic tile art.
264629: ONFRAY, MICHAEL. - Vulkanisch verlangen. Hedonistisch dagboek.
208242: ONGANIA, F. - Teatro delle nobili et virtuose Donne, varij designi....
178284: ONGANIA, F. - Raccolta delle Vere da Pozzo in Venezia.
257340: ONIANS, JOHN. - Classical Art and the Cultures of Greece and Rome.
264323: ONNA, EDWIN VAN. - Marterial World. Innovative structures and finishes for interiors.
263951: ONNA, EDWIN VAN. - Chassé Park Breda NL. Een campus als collectief stadslandschap. Collective urban landscape as a campus.
257644: ONO, YOKO. WARHOL, ANDY. (PUBL.). - Interview. Vol. XV, No. 1. [January 1985].
243144: ONODERA, YUKI. OKABE, TOMOKO. (A.O.) - Yuki Onodera.
62040: ONOFRI, VINCENZO. GOTTSCHEWSKI, ADOLF. - Über die Porträts der Caterina Sforza und über den Bildhauer Vincenzo Onofri.
145063: ONOFRIO, CESARE D'. - Le Fontane di Roma. Con documenti e disegni inediti.
160274: ONOFRIO, CESARE D'. - Scalinate di Roma.
207449: ONOFRIO, MARIO D'. - La Cattedrale di Caserta Vecchia.
220993: ONOFRIO, CESARE D'. - Gli Obelischi di Roma.
228402: ONOFRIO, J. - Théatre Lyonnais de Guignol. Nouvelle édition.
223603: ONORIO, BERNARDO D'. - L'Abbazia di Montecassino. Storia, religione, arte.
139559: ONSMAN, INTE. - Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland. 1891 Gedenkboek 1991 -1916. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond.
186960: ONSTENK, J. - Zes Eeuwen in 't Ghesthuus. Een historie van mensen rond Sint Jan.
181409: POLYPHONY. THE BULLETIN OF THE MULTICULTURAL HISTORY SOCIETY OF ONTARIO. - Vol. 10: Ukrainians in Ontario. Double issue.
136119: ONTO, VITO DE. MANZ, RUDOLF. - Vito de Onto. Raumerfinder und - Erforscher.
216517: ONVLEE, L. - OE.H.KAPITA & P.J.LUIJENDIJK. - Kamberaas (Oost-Soembaas) - Nederlands woordenboek.
119007: ONVLEE, L. - Cultuur als Antwoord.
112216: OOGE, MARTIN L.D'. - The Acropolis of Athens.
243756: OOL, MARCEL VAN. - Het verlangen naar buiten, De Nederlandse geschiedenis van het buitenleven.
124525: OOMEN, H. & C.VERWOERD. - Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen van de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918.
268751: OOMS, HERMAN. - Tokogawa Ideology. Early Constructs, 1570-1680.
246674: OORD, AD VAN DEN & W.VAN OOSTERHOUT. - Berkel - Enschot - Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart.
111697: OORDT, VAN. OORDT, G.H.L. - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der Familie Van Oordt.
22111: OORDT, G.J.VAN. - His contributions to science. Essays presented to G.J.van Oordt. Edited by his co-workers.
215250: OORDT, P.G.W. - Regulation of the Spermatogenetic cycle in the Common Frog (Rana Temporaria). [Diss.].
251662: OORDT, VAN. HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Genealogie van het geslacht van Oordt. & Het geslacht van Oordt in beeld.
251664: OORDT, VAN. - Catalogus tentoonstelling van familie-portretten, - archivalia en - curiosa, t.g.v.h. 80-j. bestaan van de Vereeniging der Familie van Oordt 1886-1966.
224700: OORDT, VAN. OORDT, W.H.VAN. - Kinderen van één vader. Tegenwoordige staat van het geslacht van Oordt - naar de stand van 1 januari 1986.
151418: OORDT, G.J.VAN. - Geslachtsverandering bij gewervelde dieren. 2e druk.
151106: OORDT, G.J.VAN. - Geslachtsverandering bij gewervelde dieren.
251663: OORDT, VAN. OORDT, G.H.L.VAN. - Suiker. Een studie over de invloed van leden van de familie Van Oordt als eigenaren van suiker-raffinaderijen en handelsfirma's te Rotterdam gedurende de 18e, 19e en 20ste eeuw.
209269: TOPOGRAFISCH BUREAU VAN HET MINISTERIE VAN OORLOG. - Voorschrift ter vervaardiging van kaarten. Vastgesteld b? Koninkl?k Besluit van den 21e Jun? 1856, no.73. Vervaardigd op het Topographisch Bureau van het Ministerie van Oorlog.
10227: OORSCHOT, J.M.P. - Eindhoven een samenleving in verandering.
3951: OORT, E.D.VAN. - Catalogue Ostéologique des oiseaux.
156608: OORT, H.A.VAN. - The porcelain of Hung-Hsien. A study of the socio-cultural background and some characteristics of the porcelain produced at Chingtechen during the Imperial reign of Yüan Shih-k'ai (1916).
44339: OORT, A.J.P. - Nutritional requirements of Lactarius species, and cultural characters in relation to taxonomy.
207187: OORT, H.A.VAN. - The porcelain of Hung-Hsien. A study of the socio-cultural background and some characteristics of the porcelain produced at Chingtechen during the Imperial reign of Yüan Shih-k'ai (1916).
211484: OORTHUYS, CAS, A.O. HARPMAN, L. & P.A.BECK. (ED.). - 1909 PLEM 1959.
184680: OORTHUYS, CAS. VROEGINDEWEIJ.RIEN. - Rotterdam Herzien / Revisited.
140573: OORTHUYS, CAS. KOUWENAAR, GERRIT. - Amsterdam onze hoofdstad. Met teksten van G.Kouwenaar. 1e druk.
163709: OORTHUYS, CAS. - 1944-45. Het laatste jaar.
202193: OORTHUYS, CAS. HEKKING, SYBRAND. - Cas Oorthuys Fotograaf 1908-1975.
176429: OORTHUYS, CAS. - Dit is ....
167327: OORTHUYS, CAS. KELK, C.J. - Nederland in foto's / the Netherlands in photographs / Les Pays-Bas en photos / .... 2de herz. druk.
219866: OORTHUYS, CAS. ZOETENDAAL, WILLEM VAN. - Cas Oorthuys, Guaranteed real Dutch, Congo.
170393: OORTHUYS, CAS. - Allemensen!
236564: OORTHUYS, CAS, [ET AL]. NORD, MAX (INTROD.). - Amsterdam tijdens de hongerwinter. Ruim 100 foto's.
158068: OORTHUYS, CAS. - Arnhem.
242802: OORTHUYS, CAS. ALINGS JR., WIM, A.O. - Mensen. Een fotoboek van Cas Oorthuys. / People. A book of photographs by Cas Oorthuys. Met teksten / with texts by: Wim Alings Jr., Simon Carmiggelt,[etc.] and English approximations by James Brockway.
230499: OORTHUYS, CAS, [ET AL]. NORD, MAX (INTROD.). - Amsterdam tijdens de hongerwinter. Ruim 100 foto's.
172250: OORTHUYS, CAS. BULLOCK, ALAN. - Term in Oxford.
179686: OORTHUYS, CAS. ANTONISSEN, BERTUS. - Reve/Hermans, een anekdote. 2nd edit.
156023: OORTHUYS, CAS. ALBERTS, A. - Nederland tussen verleden en toekomst. Een fotoboek van Cas Oorthuys.
211441: OORTHUYS, CAS, A.O. - Literature.
227440: OORTHUYS, CAS. STRUVEL, H.J. (ED.). - 80 Jaar IBC. Evolutie naar turnkey / 80 Years IBC. Evolution to turnkey.
243191: OOST, TONY & EVY VAN DE VOORDE. - In vuur en vlam! Omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen.
236744: OOST, LUUK & MARJAN DRENT. - Binnenstad Beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
261780: OOSTEN, F.C.VAN - De Koninklijke Marine in oude ansichten.
45516: OOSTEN SLINGELAND, J.F.VAN. - De Sijsselt. Een bijdrage tot de kennis van de Veluwse bosgeschiedenis. (Diss.)
234336: OOSTEN, F.C. VAN. - De Koninklijke Marine in oude ansichten. 3e druk.
254367: OOSTENBRINK-EVERS, H. - Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde kerk. Een kerkrechtelijk onderzoek naar de structuur van de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals die werd ontworpen door de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944) en de commissie voor de Kerkorde (1945-1947).
209105: OOSTENDORP, H.E. - Heiloo door de jaren heen.
269260: OOSTENDORP, WOUTER & J.SIESWERDA. - Architecture in Limbo: A short history of public, private and collective spaces in the Bijlmermeer.
184689: OOSTENDORP, B.M. - Ornamenten & Windvanen.
167329: OOSTENDORP, H.E. - Heiloo. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen. 2e verb. druk.
166100: OOSTENS-WITTAMER, YOLANDE. - De Belgische Affiche.
1901: OOSTERBAAN, G. - De kerk in het midden.
125001: OOSTERBAAN, D.P. - Het oude en nieuwe gasthuis te Delft (1252-1795). (Diss.)
94823: OOSTERBAAN, D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen.
1913: OOSTERBAAN, G. - Tussen Leven en Dood. Geschiedenis en lotgevallen van Zaankanters wonend langs de Zaan tussen de watermolen Het Leven en de meelmolen De Dood.
232700: OOSTERBAN, ARTHUR F.F. - Veranderingen in de hollandse kustfauna.
264339: OOSTERBEEK, WILLEM. (RED.). - Disteldorp. Eene voorziening in nood.
35069: OOSTERBROEK.P. - De Europese diptera.
227192: OOSTERHEERT, JOLANDA. - In vol ornaat. Vier eeuwen Groningse Senaatsgalerij.
248928: OOSTERHOF, ANT.P. - Handboek voor de loodgieter. Hand- en studieboek voor Loodgieters, Aannemers en Architecten. 4e druk.
252274: OOSTERHOF, ANT.P. - Steigerwerken. Handleiding tot het samenstellen van steigers voorkomende in de Burgelijke Bouwkunde.
251705: OOSTERHOFF, TONNUS. - Tonnus Oosterhoff. Tekeningen 1970-1971.
235215: OOSTERHOFF, J. (ED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. Deel 2: Bruggen van beton, steen en hout.
137033: OOSTERHOFF, J. - Constructies. Momenten uit de geschiedenis van het overspannen en ondersteunen.
190688: OOSTERHOFF, J. (ED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. Deel 1: Vaste bruggen van ijzer en staal.
272675: OOSTERHOFF, J. (ED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940.
259753: OOSTERHOUT, M. - Nammeregister op de Snitser Recesboeken 1490-1517.
247173: OOSTERHOUT, M. - Nammeregister op de Snitser Recesboeken 1490-1517.
260007: OOSTERHOUT, M. - Snitser Recesboeken 1490-1517.
256083: OOSTERHUIS, R.A.B. - Paracelsus en Hahnemann, een renaissance der geneeskunst.
265152: OOSTERHUIS, KAS. - Architecture goes wild.
265183: OOSTERHUIS, KAS. - 3CN speed and friction. The Catalunya Cercuit City.
119226: OOSTERHUIS, PIETER. VEEN, ANNEKE VAN. - Pieter Oosterhuis [1816-1885].
229827: OOSTERHUIS, PIETER. - Album [Amsterdam].
265081: OOSTERHUIS, KAS. - Towards a New Kind of Building. Tag - Make - Move - Evolve.
135310: OOSTERHUIS, R.A.B. - Paracelsus en Hahnemann, essentieele geneeskunst en homoeopathie. (Diss.)
243338: OOSTERHUIS, KAS, A.O. - Hyperbody. First decade of interactive Architecture.
5996: OOSTERHUIS, R.A.B. - Paracelsus en Hahnemann, een renaissance der geneeskunst.
166456: OOSTERINK, H.W. - Winterswijk. Geologie II.
239006: OOSTERLING, L.G. & KLEY, W.M.VAN DER. - Wassenaar in oude ansichten.
269598: OOSTERLING, L.G. - Kent U ze nog ... de Wassenaarders,
166369: OOSTERLING, J.E. - Het Korvet 'Lynx' in Zuid-Amerika, de Filippijnen en Oost-Indië, 1823-1825. De Koninklijke Marine als instrument van het politiek systhema van koning Willem I.
257727: OOSTERMAN, J.B. - gratie van het gebed. Overlevering en functie van Middelnederlandse berijmde gebeden.
257715: OOSTERWIJK, BRAM & W.DE REGT. - Terug op koers. Drie decennia Koninklijke Nedlloyd.
174208: OOSTERWIJK, ALOYS. - Het raadsel vrouw.
170226: OOSTERWIJK, ALOYS. - Willems Wereld. Op stoot.
188015: OOSTERWIJK BRUIJN, J.VAN. - Tafereeltjes uit de Twaalfdaagsche Beurstochten op de Tussenbeurs.
205655: OOSTERWIJK, BRAM. - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
221443: OOSTERWIJK, BRAM. - Rotterdam en de zee. Vier eeuwen passagiersvaart. / Rotterdam and the sea. Four centuries of passenger travel.
248075: OOSTERZEE [FAMILIE]. OOSTERZEE, N.VAN. - Familie Oosterzee.
257345: OOSTERZEE, LEONOOR VAN. - Langs Amsterdamse grachten. Tekeningen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.
155056: OOSTHUIZEN, G.C. - Post-Christianity in Africa. A theological and anthropological study.
251959: OOSTINDIE, GERT & INGE KLINKERS. - Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000. Deel 1-3.
192888: OOSTINDIE, GERT & E.MADURO. - In het land van de overheerser II: Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954. 2e druk.
258161: OOSTING, JEANNE. REDEKER, HANS. - Jeanne Oosting.
136346: OOSTING, HENRY. - The study of plant communities, An introduction to plant ecoloy.
219283: OOSTING, H.J. - Nederduitsch-Soendasch woordenboek op last der regeering zamengesteld.
258664: OOSTINGH, GERT. - Groeten uit Zwolle.
222106: OOSTINGH, C.H. - Report on a collection of recent shells from Obi and Halmahera(Moluccas).
240847: OOSTRA, MIEKE. - Componentontwerpen. De rol van architecten in productinnovatie.
250513: OOSTROM, LEO VAN. (COLL.). - Saxofoons. Keuze uit de verzameling Leo van Oostrom.
225535: OOSTROM, COEN VAN. - Ronde en platbodems. Schepen en jachten.
184301: OOSTROM, F.P.VAN. - Lantsloot van der Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
251137: OOSTROM, FRITS VAN. - Wereld in woorden. De geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
224716: OOSTSTROOM, S.J.VAN. - De Nederlandse Symphyta (Halm-, hout-, en bladwespen). Naamlijst.
164312: OOSTSTROOM, S.J.VAN. - A monograph of the genus Evolvulus.
269040: OOYIK, J.VAN. - Honderdvijfenzeventig jaar Straatnamen in enschede. Gevat in beschrijvingen, anekdotes en foto's.
226445: OP DEN BUIJS, MARTIN H.G. - Eindhoven, open venster op Eckart.
271280: OP 'T LAND, CEES. - Africa. Tribal Art.
16651: 8 EN OPBOUW. - Jrg.10. No.19.
5562: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.13. No.4.
5576: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.13. No.7/8.
31377: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.6.
31491: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.6.
31503: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.7.
8192: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.7. Het plan. Premie 1936.
31382: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.7.
31764: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.8.
31697: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.8.
32593: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.9.
31852: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.9.
35068: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.9. No.14.
16645: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.9. No.26.
16606: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.9. No.6.
31919: 8 EN OPBOUW, DE. - Jrg.10.
31856: 8 EN OPBOUW. - Jrg.10.
5588: 8 EN OPBOUW. - Jrg.10. No.10.
37641: 8 EN OPBOUW. - Jrg.10. No.11.
5549: 8 EN OPBOUW. - Jrg.10. No.17/18.
32211: 8 EN OPBOUW. - Jrg.11.
31941: 8 EN OPBOUW. - Jrg.11.
37683: 8 EN OPBOUW. - Jrg.11. No.10.
37693: 8 EN OPBOUW. - Jrg.11. No.21/22.
37677: 8 EN OPBOUW. - Jrg.11. No.4.
5595: 8 EN OPBOUW. - Jrg.11. No.9.
32396: 8 EN OPBOUW. - Jrg.12.
37709: 8 EN OPBOUW. - Jrg.12. No.6.
5554: 8 EN OPBOUW. - Jrg.10. No.4/5.
34614: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.9. No.7.
34673: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.9. No.9.
37701: 8 EN OPBOUW. - Jrg.12. No.2.
37724: 8 EN OPBOUW. - Jrg.12. No.11.
5563: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.13. No.3.
5572: 8 EN OPBOUW.DE - Jrg.13. No.2.
13490: OPDAM, PAUL. - De Havik.
263789: OPDAM, P.F.M. A.O. - Verband tussen broedvogelgemeenschappen en begroeiing in een landschap bij Amerongen.
154314: OPDERBECKE, ADOLF. - Der Dachdecker und Bauklempner. 2. verb. aufl.
158034: OPDERBECKE, ADOLF. - Der Maurer. 2. verm. Aufl.
220685: OPEL. STAPPAERTS, J.J.L. - De Opel van binnen van buiten en op de weg. Het eerste grote handboek voor alle Opel-liefhebbers en Opel-bezitters op dezelfde wijze samengesteld als het bekende boek over de Volkswagen.
207799: OPEL. TUCHEN, BERND. - Opel der Zuverlässige. Drei Jahrzehnte Opel in der Werbung.
166540: OPEL. OLYSLAGER, PIET. - Autotechnisch handboek. [Opel].
233018: OPEL. KORP, DIETER. - Nu kan ik het zelf. Opel Kadett B, na augustus '65.
233017: OPEL. OLYSLAGER, PIET. - Vraagbaak voor uw Opel. Een complete handleiding voor de typen: Ascona 16, 16S, 16SR, 19SR. Manta 16, 16S, 19S, 19SR.
235170: OPHEUSDEN, JAN PETER VAN. BELMON, ARTHUR. - Jan Peter van Opheusden. Schilderijen, tekeningen en sculpturen 1985-1995.
220265: OPHUIJSEN, CH.A.VAN. - Bataksche teksten (Mandilingsch dialect).
185395: OPHUIJSEN, JOHANNES M.VAN & P.STORK. - Linguistics into interpretatioin. Speeches of war in Herodotus VII 5 & 8-18.
260804: OPIE, JULIAN. NOEVER, PETER. - Julian Opie. 1958 - Recent Works.
238521: OPIE, JAMES. - Tribal Rugs. A complete Guide to Nomadic and Village Carpets.
162407: OPIFICIUS, RUTH. - Das altbabylonische Terrakottenrelief.
185851: DE OPIUM-VLOEK. TIJDSCHRIFT VAN DEN ANTI-OPIUMBOND. -
230480: OPIZZO, Y. - Cadrans solaires de précision. Notions théoriques et réalisation pratique à l'aide de l'informatique.
257917: OPMEER, PAULINE. - Ede. Architectuur en stedebouw 1850-1940.
274880: OPPENHEIM, M. - A History of the Administration of the Royal navy and the Merchant Shipping in Relation to the Navy from MDIX to MDCLX.
270188: OPPENHEIM, BENOIT. - Originalbildwerke in Holz Stein Elffenbein usw. aus der Sammlung Oppenheim Berlin.
95208: OPPENHEIM, R.M.H. - Oerdieren - Protozoa. Zuiginfusoriën - Suctoria.
3442: OPPENHEIM, KRISTIN. - Die primären textilen Techniken der Neukaledonier und Loyalty-Insulaner.
56881: OPPENHEIM, KRISTIN. - Die primären textilen Techniken der Neukaledonier und Loyalty-Insulaners.
100624: OPPENHEIM, A.LEO, A.O. - Glass and glassmaking in ancient Mesopotamia. An edition of the Cuneiform Texts Which Contain Instructions for Glassmakers. With a Catalogue of Surviving Objects.
267713: OPPENHEIM, MAX VON. KATALOG 2014. - Abenteuer Orient. Max von Oppenheim und seine Entdeckung des Tell Halaf.
267712: OPPENHEIM, MAX VON. TEICHMANN, GABRIELE & G.VÖLGER. - Faszination Orient. Max von Oppenheim. Forscher - Sammler - Diplomat.
157758: OPPENHEIM. - Die Beduinen. II: Die Beduinenstämme in Palästina, Transjordanien, Sinai, Hedjaz.
231462: OPPENHEIM, MORITZ. CATALOGUE 1983. - Moritz Oppenheim. The first Jewish Painter.
240419: OPPENHEIM, A.LEO. - The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East.
95209: OPPENHEIM, R.M.H. - Oerdieren - Protozoa. Zuiginfusoriën - Suctoria. 2e druk.
140901: OPPENHEIMER, FRANCIS. - Frankish themes and problems.
270163: OPPENHEIMER, FRANZ. - System der Soziologie. Band I/1 - Band IV.
125008: OPPENHEIMER, H.R. & M.EVENARI. - Il florula cisiordanica. Révision critique des plantes récoltées et partiellement déterminées pa Aaron Aaronsohn au cours de ses voyages (1904-16) en Cisjordanie, en Syrie et au Liban.
248923: OPPERT, JULES & J.MÉNANT. - Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée.
85356: OPSOMER, I. COLIN, PAUL. - Opsomer.
268104: OPSOMER-HALLEUX, CARMÉLIA. - Trésors manuscrits de l'Université de Liège.
180890: OPSOMER, CARMÉLIA & WILLIAM T.STEARN. - Livre des simples medecines. Codex Bruxellensis IV. 1024. A 15th-century French Herbal.
16941: VOLKENKUNDIGE OPSTELLEN I. - J.P.Kleiweg De Zwaan - Tanimbarschedels. 90 pp. 74 figs & 9 plts. & H.F.E.Visser - Ornamentkunst van Seram. 14 pp. 14 plts. (7 col.).
213120: OPSTELTEN, INGERID. KRUL, ELEONORA. - [Untitled].
11592: OPUSCULA. - V. Stockholm studies in classical archaeology.
52122: ORANGE, H.P.L'. - Likeness and icon. Selected studies in classical and early medieval art.
266411: ORANGE, H.P.L'. - Apotheosis in ancient portraiture.
130296: ORANGE, H.P.L' & P.J.NORDHAGEN. - Mosaik. Von der Antike bus zum Mittelalter.
159568: ORANGE, H.P. & P.J.NORDHAGEN. - Mosaica.
141401: ORANGE, H.P.L' & H.TORP. - Il tempietto Longobardo di Cividale.
163023: ORANGE, H.P.L'. - Apotheosis in ancient portraiture.
12469: ORANGE, H.P.L'. - Studien zur Geschichte des spätantiken Porträts.
116964: ORANGE, H.P.L'. - Studien zur Geschichte des spätantiken Porträts.
251126: ORANGE EN NASSAU, PRINCE VAN [=WILLEM V VAN ORANJE-NASSAU]. - Missive en Memorie door Zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau aan hun Hoog Mogende op den 7 October 1782 overgegeven. Houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als Admiraal Generaal van de Unie.
39172: ORANGE, H.P.L'. - Apotheosis in ancient portraiture.
246245: JAARBOEK VAN DE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BREDA. DE ORANJEBOOM - Deel X. Jaargang 1957.
261545: ORANT, MARTHE. SASDI, ETIENNE. - Marthe Orant 1874-1957. L'Amour passionné de la peinture.
247015: ORBAAN, J.A.F. - Documenti sul barocco in Roma.
19265: ORBAY, FRANCOIS D'. LAPRADE, ALBERT. - Francois d'Orbay. Architecte de Louis XIV. (Les grands architectes).
268907: ORCAGNA (=ANDREA DI CIONE). KREYTENBERG, GERT. - Orcagna. Andrea di cione. Ein universeller Künstler der Gotik in Florenz.
62034: ORCAGNA, ANDREA. STEINWEG, KLARA. - Andrea Orcagna. Quellengeschichtliche und stilkritische Untersuchung.
75761: ORCAGNA, ANDREA. STEINWEG, KLARA. - Andrea Orcagna. Quellengeschichtliche und stilkritische Untersuchung.
99644: ORCHARD, J.J. - Equestrian Bridle-Harness ornaments. Catalogue & plates.
256661: ORCHARD, J.J.- MALLOWAN, MAX & HERRMANN, GEORGINA. - Ivories from Nimrod.
195238: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. I (1885) nr. 1.
195245: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. II (1886), nr. 8.
255319: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. X (1894), nr 39.
195252: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. I (1885), nr. 5.
202458: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. VI (1901), nr. 10.
195251: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. I (1885), nr. 1.
195249: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. I (1885), nr. 10.
195237: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. I (1885), nr. 6.
195236: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. I (1885), nr. 9.
218264: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. VI (1890).
250635: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. VIII, 1892. Nr. 5.
224947: LINDENIA. ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES. - Vol. IV (1888).
200679: ORCHYMONT, A.D. - Faune du Nord-Est Brésilien. Palpicornia.
200677: ORCHYMONT, A.D. - Contribution à l'étude de la tribu Hydrobiini Bedel, spécialement de sa sous-tribu Hydrobiae (Palpicornia-Hydrophilidae).
200686: ORCHYMONT, A.D. - Palpicornia de Chypre. Voyage de M.A.Ball, 1932.
200684: ORCHYMONT, A.D. - Les Palpicornia des îles atlantiques.
200685: ORCHYMONT, A.D. - Revision des Coelostoma (S.Str.) non américains.
63708: ORD-HUME, ARTHUR W.J.G. - Clockwork Music, an illustrated history of mechanical musical instruments from the musical box to the pianola. From automation lady virginal players to orchestrion.
37580: ORDISH, GEORGE. - The living garden.
170469: ORELLI. GILARDONI, VIRGILIO. - I pittori Orelli da Locarno.
51251: OREN, ELIEZER D. - The northern cemetery of Beth Shan.
55483: ORENDI, JULIUS. - Das Gesamtwissen über antike und neue Teppiche des Orients.
233779: OREY CAPUCHO ARRUDA, LUÍSA D' - Azulejaria barocca portuguesa. Figuras de convite. 2a edicâo.
207410: ORHAN ORGUN, C. & P.SELLS. - Morphology and the Web of Grammar. Essays in memory of Steven G. Lapointe.
100090: ORIANS, GORDON H. - Blackbirds of the Americas.
17122: ORIANS, GORDON H. - Some adaptations of Marsh-nesting Blackbirds.
182145: BULLETIN DE L'ÉCOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT. - Tome XLVI, fasc. 1.
8058: MÉMOIRES ARCHÉOLOGIQUES PUBLIÉS PAR L'ECOLE FRANÇAISE D'EXTREME-ORIENT. - Tome II: Le Temple d'Angkor Vat.
147904: ORIENTAL INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO, THE. - Annual Reports 1964/65 - 1971/72 & 1976/77 - 1984/85.
211633: SYRIA. REVUE D'ART ORIENTAL ET D'ARCHÉOLOGIE. - Tome XII.
105919: REVUE D'ASSYRIOGIE ET D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE. - Vol. 60 (1966) - 68 (1974).
186854: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 58.
186878: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 76.
186876: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 77.
186879: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 78.
186866: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 79.
186873: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 80.
202278: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 81. Supplement. Bulletin du Centenaire.
186868: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 81.
186874: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 82.
186295: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 83.
186298: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 84.
186297: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 85.
186296: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 86.
186303: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 87.
186302: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 88.
186304: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 89.
186306: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 90.
186307: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 92.
186305: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 93.
186871: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 94.
186880: BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHÉOLÓGIE ORIENTALE. - Tome 95.
180127: BULLETIN D'ÉTUDES ORIENTALES. - Tome XXVI, 1973.
249466: BULLETIN D'ÉTUDES ORIENTALES. - Tome I, 1931.
149197: BULLETIN D´ÉTUDE ORIENTALES. - Tome III (1934).
149198: BULLETIN D´ÉTUDE ORIENTALES. - Tome V (1935).
149199: BULLETIN D´ÉTUDE ORIENTALES. - Tome VI (1936).
143819: BULLETIN D´ÉTUDE ORIENTALES. - Tome XV (1955-1957).
143821: BULLETIN D´ÉTUDE ORIENTALES. - Tome XVIII (1963/64).
149194: BULLETIN D´ÉTUDE ORIENTALES. - Tome II (1932).
180128: BULLETIN D'ÉTUDES ORIENTALES. - Tome XII, 1947-48.
180129: BULLETIN D'ÉTUDES ORIENTALES. - Tome XIX, 1965-1966.
180130: BULLETIN D'ÉTUDES ORIENTALES. - Tome XVIII, 1963-1964.
180122: BULLETIN D'ÉTUDES ORIENTALES. - Tome XX, 1967.
180121: BULLETIN D'ÉTUDES ORIENTALES. - Tome XXII, 1969.
180120: BULLETIN D'ÉTUDES ORIENTALES. - Tome XXIII, 1970.
166414: BIBLIOTHECA ORIENTALIS. - Jrg. 16 (1959) - Jrg. 58 (2001).
253284: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - Vol. XXIV-XXVI (1946-1948).
253286: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - Vol. XXXIX-XL (1961-1962).
253600: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - Vol. XXXV-XXXVI (1957-1958).
253285: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - Vol. XXX-XXXII (1952-1954).
253283: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - Vol. XXXIII-XXXIV (1955-1956).
253282: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - Vol. XXXVII-XXXVIII (1959-1960).
22585: ORLANDI, GIULIO LENSI. - Le ville di Firenze, di là d'arno.
229011: ORLANDI, GIULIO LENSI. - Ferro e architettura a Firenze.
250800: ORLANDINI, FABIO. - Il Tour de France. Battaglie e Vittorie del ciclismo italiano.
254204: ORLANDINI, FABIO. - Il Tourdavanti e dietro la Facciata.
270058: ORLÉANS, DUC D'. - Récits de Campagne.
221179: ORLÉANS, DUC D'. STERLIGOW, ANDREJ (COMMENTARY). - Das Stundenbuch Ludwig von Orléans. Kommentar von Andrej Sterligow. [Translation from Russian to German by Eberhard Fleischmann].
149605: ORLÉANS, DUC D'. - A Travers la Banquise du Spitzberg au Cap Philippe Mai-Aout 1905.
138081: ORLERS, JAN JANSZOON. - Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victoriën, so te water als te lande, die Godt Almachtich de Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Neder-landen verleent heeft, deur het wijs en clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Mavrits van Nassav.
268000: ORLEY, BERNARD VAN. SEGHERS, LODE. - De Apocalypsis Wandtapijten - La Tenture de l'Apocalypse - Los Tapices del Apocalipsis - The Apocalypse Tapestries. - Die Apocalypse Bildgewebe - Le Tappezzerie dell'Apocalisse.
69794: ORLEY, BERNARD VAN. TERLINDE, CH. - Bernard van Orley (1488-1541).
214798: ORLEY, BERNARD VAN. SEGHERS, LODE. - Apocalypse.
228777: ORLIK, EMIL. - Kleine Aufsätze.
199111: ORLOFF, GRÉGOIRE. - Essai sur l'histoire de la peinture en Italie depuis les temps les plus anciens jusqu'a nos jours. Tome 2.
178261: ORLOFSKY, PATSY & M. - Quilts in America.
193947: ORME, NICHOLAS. - English Schools in the Middle Ages.
244246: ORME, PHILIBERT DE L'. NIZET, C. - L'oeuvre de Philibert de lOrme comprenant de premier Tome de l'Architecture et de nouvelles Inventions pour bien bastir et à petitz frais.
203595: ORMELING, F.J. & M.J.KRAAK. - Kartografie. Ontwerp, produktie en gebruik van kaarten.
5083: ORMSBEE, THOMAS H. - The story of American furniture.
228339: ACTA XVII CONGRESSUS INTERNATIONALIS ORNITHOLOGICI. - Berlin, 1978.
228338: ACTA XIX CONGRESSUS INTERNATIONALIS ORNITHOLOGICI. - Ottawa, 1986.
152674: JOURNAL FÜR ORNITHOLOGIE. - Jahrg. 96 (1955) - Jahrg. 117 (1976).
237288: JOURNAL FÜR ORNITHOLOGIE. - Jahrg. 80, Heft 1(Januar 1932) - Jahrg. 84 (Oktober 1936) & Jahrg. 87 (Januar 1939) - Jahrg. 140, Heft 3 (Juli 2000).
228341: ACTA XI CONGRESSUS INTERNATIONALIS ORNITHOLOGOCI. - Basel, 1954.
40615: THE WILSON BULLETIN. A QUARTERLY JOURNAL OF ORNITHOLOGY. - Vols 32 - 49 (1920-1939).
248025: ORNSTEIN, L.S. - L.S. Ornstein. A Survey of His Work from 1908 to 1933. Dedicated to him by his fellow-workers and pupils.
226061: OROFINI, GIULIA. - I Codici decorati dell'archivio di Montecassino. II/1: I codici preteobaldiani e teobaldiani.
134679: ORQUIDEA (MÉX). - Vol. 7.
134680: ORQUIDEA (MÉX). - Vol. 8.
134681: ORQUIDEA (MÉX). - Vol. 9.
165833: ORQUIDEA. - Vol. 8, 1981-82.
204484: ORR, ROBERT T. - Dieren trekken over oceanen en continenten.
256102: ORSATO, RENATO J. - Sustainability Strategies. When does it pay to be green?
242840: ORSER, JR., CHARLES E. - Race and Practice in Archaeological Interpretation.
230527: ORSI, LELIO. MONDUCCI, ELIO & M.PIRONDINI. - Lelio Orsi.
119279: ORSI, P. - Gela. Scavi del 1900-1905.
161149: ORSO, STEVEN N. - Philip IV and the decoration of the Alcázar of Madrid.
270016: ORT, H.M. - Hr. Ms. O-22. De onderzeeboot die in 1940 verloren ging en in 1933 werd teruggevonden.
237859: ORTALLI, JACOPO & D.NERI. - Immagini Divine. Devozioni e divinità nella vita quotidiana dei Romani, testimonianze archeologiche dall'Emilia Romagna.
255051: ORTEGA, ROMEO. A.O. - Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems. Mechanical. Electrical and Electromechanical Applications.
253361: ORTELIUS, ABRAHAM. [KOEMAN, C.]. - Theatrum Orbis Terrarum.
243379: ORTELIUS, ABRAHAM. WERNER, JAN. - Abraham Ortelius (1527-1598). Aartsvader van onze atlas.
180879: ORTELIUS, ABRAHAM. BROECKE, MARCEL VAN DEN, A.O. - Abraham Ortelius and the first atlas. Essays commemorating the Quadricentennial of his Death. 1598-1998. With an introduction by Leon Voet.
166354: ORTELIUS, ABRAHAM. [KOEMAN, C.]. - Theatrum Orbis Terrarum.
217841: ORTELIUS, ABRAHAM. [KOEMAN, C.]. - Theatrum Orbis Terrarum.
91961: ORTELIUS, ABRAHAM. PURAYE, JEAN. - Album Amicorum Abraham Ortelius. Reproduit en facsimile, annoté et traduit par Jean Puraye. Avec la collaboration de Marie Delcourt [et al.]
270586: ORTELIUS, ABRAHAM. PURAYE, JEAN. - Album Amicorum Abraham Ortelius. Reproduit en facsimile, annoté et traduit par Jean Puraye. Avec la collaboration de Marie Delcourt [et al.]
237679: ORTELIUS, ABRAHAM. BROECKE, M.P.R. VAN DEN. - Ortelius atlas maps. An illustrated guide. [1st. ed.].
268233: ORTELIUS, ABRAHAM. KARROW, R, W., A.O. - Abrahm Ortelius (1527-1598). Cartograaf en humanist.
174094: ORTHBANDT, EBERHARD. - Geschichte der grossen Philosophen und des philosophischen Denkens.
215739: ORTHMANN, WINFRIED. - Iranische Bronzen der Sammlung Beitz.
249699: ORTHMANN, WINFRIES A.O. - Tell Chuera in Nordost-Syrien. Ausgrabungen der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung in Nordost-Syrien.
266777: ORTHMANN, WINFRIED. - Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus Inneranatolien.
163290: ORTHMANN, WINFRIES A.O. - Tell Chuera in Nordost-Syrien. Bericht über die 9. und 10. . Grabungskapagne 1982-83.
163057: ORTHMANN, WINFRIED. - Frühe Keramik von Bogazköy.
126211: ORTHMANN, WINFRIED. - Das Gräberfeld bei Ilica.
195402: ORTIZ, FERNANDO. - La africanía de la música folklórica de Cuba.
197972: ORTIZ V., PEDRO A.O. - Orquideas ornamentales de Colombia.Ornamental orchids of Colombia.
78410: ORTLIEB, RUDOLF. - Die Sperber. Accipitridae. 3.überarb.Aufl.
183430: ORTLIEB, RUDOLF. - Die Sperber. Accipitridae.
1432: ORTLIEB, RUDOLF. - Der Rotmilan. Milvus milvus. 3. Aufl.
161393: ORTMANN, ERWIN. - Zinnfiguren einst und jetzt.
34384: ORTNER, PETER. - Tierwelt in Südtirol.
247087: ORTNER, RUDOLF. - Baukonstruktion und Ausbau. 2. Aufl.
271654: ORTON, D.A. - The Hawkwatcher. Adventures among Birds of Prey in the Wild.
23894: ORTON, D.A. - The Hawkwatcher. Adventures among birds of prey in the wild.
242624: ORTON, FRED & GR.POLLOCK. - Avant-Gardes and partisans reviewed.
235619: ORTON, DAVID E. (EDIT.). - Prophecy in the Hebrew Bible. Selected Studies from Vetus Testamentum.
41648: ORTROY, FERNAND VAN. - Bio-bibliografia del cuerpo facultativo de archiveros, bibliothecarios y arqueologos 1858-1959.
222121: ORVIN, ANDERS K. - Geology of the Kings Bay Region, Spitsbergen.
270025: ORWELL, GEORGE. - Dagboeken 1931-1949. Geselecteerd en vertaald door Nelleke van Maaren.
264617: ORWELL, GEORGE. - Een olifant omleggen. Essays, journalistiek en brieven.
260068: OS, PETER VAN. - Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523.
151946: OS, HENK VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
160514: OS, HENK VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
86207: OS, JAN VAN. MITCHELL, PETER. - Jan van Os 1744-1808.
240008: OS, HENK VAN & JANSEN, MARIËTTA. - Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975.
248004: OS, JOHAN VAN. - Afferden. Een dorpsboek. Uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de R.K. Parochiekerk St. Victor en Gezellen te Afferden (Gld.).
3208: OS, H.W.VAN. - Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei, 1300-1450.
196290: OS, HENK VAN. - Beeldenstorm naar keuze.
189550: OS, HENK VAN. - The art of devotion in the late middle ages in Europe 1300-1500.
171102: OS, HENK VAN. - The art of devotion in the late middle ages in Europe 1300-1500.
255354: OS, B.VAN. - Romeins brons bedreigd? Een eerste onderzoek naar degradatie van het bodemarchief van het Romeinse castellum Fectio.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

6/1