Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24212: LONGUELUNE, ZACHARIAS. FRANZ, HEINRICH G. - Zacharias Longuelune und die Baukunst des 18.Jahrhunderts in Dresden.
117931: LONGUET, HENRY. - Introduction à la numismatique Byzantine.
230701: LONGUS. - Daphnis en Chloë.
249449: LONGUS. - Daphnis & Chloé.
207028: ACIÉRES DE LONGWY. - Album général.
237014: LONIGAN, PAUL R. - The Druids. Priests of the ancient Celts.
198034: LONIS, RAOUL. - Les usages de la guerre entre Grecs et Barbares des guerres médique au milieu de IVè s. avant J.C.
64567: LÖNNBERG, EINAR. - Birds collected by the Swedish zoological expedition to British east Africa 1911.
217711: LONSDALE, STEVEN. - Animals and the origins of Dance.
174534: LONT, PIET. STEEGSTRA, JOS. - Jos Steegstra en Piet Lont. Gedichten & prenten.
270607: LOO, HULIN DE. - Mélanges Hulin de Loo.
110795: LOOFF, JOHANNES. MAN, M.G.A. - Het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
265485: LOOFF, J.DE. - Kortgene in vroeger tijden.
172091: LOOFT, VOLKHER & G.BUSCHE. - Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Band 2: Greifvögel.
177798: LOOIJ VAN DER LEEUW, ALETTA E.C.VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwse Nederlanden. Vol.1. (Diss.)
56382: LOOIJ VAN DER LEEUW, ALETTA E.C.VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwse Nederlanden. (Diss.)
125116: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel... Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
273667: LOOIJEN, RICK. - Holism and reductionism in Biology and Ecology. The mutual dependence of higher and lower level research programmes. (Diss.)
188269: LOOIJEN, TACO K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
235559: LOOISE, JOS. TOLK, BEATRIJS. - Jos Loise.
189682: LOOMEIJER, FRITS R. - De Insulinde. Geschiedenis van een legendarische Motorreddingsboot.
250684: LOOMEIJER, FRITS R. - Met zeil en treil. De Tjalk in binnen- en buitenvaart.
21884: LOOMES, BRIAN. - Grandfather clocks and their cases.
136008: LOOMES, BRIAN. - The White Dial clock. 1st ed.
148597: LOOMES, BRIAN. - Westmorland clocks and clockmakers.
118265: LOOMIS, H.F. - A checklist of the Millipeds of Mexico and Central America.
262116: LOON, ANDRÉ J.VAN & R.MOOSER. - Vogels van Schiermonnikoog. Gezien - geteld - opgetekend.
257019: LOON, ARJAN VAN, A.O. - Beeldig Geertuidenberg. Een stad in de kaart gekeken.
157190: LOON, MAURITS N.VAN. (ED.). - Korucutepe. Final report on the excavations of the Keban Reservoir, Eastern Anatolia. Vol. 1.
236388: LOON, F.N.VAN. - Handleiding tot den burgelijken Scheepsbouw / Beschouwingen van den Nederlandschen scheepsbouw.
202256: LOON, E.VAN. - Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen met toelichting. 2e stuk:
9912: LOON, E.VAN. - Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen met toelichting. 2de,3de,4de en 5de stuk.
181397: LOON, E.VAN. - Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen met toelichting.
97549: LOON, J.B.VAN. - Water en waternamen in Noord-Brabants zuidwesthoek.
222579: LOON, F.N.VAN. - Beschouwingen van den Nederlandschen scheepsbouw met betrekking tot deszelfs zeilaadje.
240964: LOON, THIJS VAN. - Analgesia in the Horse. Various approaches for assessment and treatment of pain and nociception in equines.
257966: LOON, ANNELIES. - Color Changes and Chemical Reactivity in Seventeenth-Century Oil Paintings.
221757: LOON, JOHAN VAN. CATALOGUS 1979. - Johan van Loon.
226044: LOON-VAN DE MOOSDIJK, ELLY VAN. - Goet ende Wael Gheraect. Versieringsmotieven op luid- en speelklokken uit Middeleeuwen en Renaissance in het hertogdom Brabant (1300 tot 1559).
225068: LOON, GERARD VAN. - Beschryving der Nederlandsche historipenningen: of beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappye van keyzer Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den Uytrechtschen vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen.
265239: LOONSTRA, MARTEN. - Het huijs int bosch. Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien. / The Royal Palace Huis ten Bosch in a historical view.
212244: LOOPER, BERT. - De Graafschap. Tuin van Nederland.
70519: LOOPSTRA, J.J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
268433: LOOR, ANDRÉ, A.O. - Verbonden. Suriname en DSB 1865-1990.
199813: LOOS, WIEPKE, A.O. - Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en 19de eeuw.
225098: LOOS, ADOLF. FANUELE, FELICE & P. VERHOEVEN. - Adolf Loos 1870-1933.
246033: LOOS, J.A.VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300.
16119: LOOS, J.C.VAN DER. - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-kerk te Amsterdam.
179831: LOOS, MILAN. - Dualist Heresy in the middle ages.
152576: LOOS, THEODOR. - Die Nominalflexion im Provenzalischen.
48360: LOOS-HAAXMAN, J.DE. - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
39608: LOOS-DIETZ, ELIZABETH PETRONELLA DE. - Vroeg-christelijke ivoren. Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw. [Diss.]
206828: LOOS, WIEPKE. - Aquarellen van de Haagse School. De collectie Drucker-Fraser.
39590: LOOS-DIETZ, ELIZABETH PETRONELLA DE. - Vroeg-christelijke ivoren. Studie over de stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw.
105250: LOOS, ADOLF. ART COUNCIL EXHIBITION. - The architecture of Adolf Loos.
111648: LOOS, J.A.VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300.
217740: LOOS, ADOLF. MÜNZ, LUDWIG & GUSTAV KÜNSTLER. - Der Architekt Adolf Loos. Darstellung seines Schaffens nach Werkgruppen / Chronologisches Werkverzeichnis.
60719: LOOS, J.A.VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland vóór 1300. 2e druk.
149217: LOOS, J.C.VAN DER. - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-kerk te Amsterdam.
56404: LOOS-HAAXMAN, J.DE. - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders.
56402: LOOS-HAAXMAN, J.DE. - Verlaat rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië.
142964: LOOS, WIEPKE, A.O. - Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en 19de eeuw.
259696: DE LOOSE. TACK, GUIDO E.A. - Asega, is het Dingtijd? De hoogteounten van de Oudfriese tekstoverlevering.
265615: LOOSEN.VAN. WOLF, MAURICE M.DE E.A. - Het Enkhuizer Regentengeslacht Van Loosen en aanverwante geslachten.
235034: LOOSJES, A. - Beschrijving in beeld van geheel Nederland: Landelijk Nederland in beeld.
94760: LOOSJES, A. - Limburg in beeld II. (Landelijk Nederland in beeld).
94762: LOOSJES, A. - Noord-Brabant in beeld.
94748: LOOSJES, A. - Gelderland en Utrecht in beeld.
195104: LOOSJES, F.E. & A.C.W.LOOSJES-VAN BEMMEL. - On a collection pf Peruvian Neniinae (Mollusca: Gastropoda: Clausiliidae), with a check-list and a provisional key to all the Peruvian species known.
218142: LOOSJES, PETRUS. - Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna.
94754: LOOSJES, A. - 's-Gravenhage in beeld.
94764: LOOSJES, A. - Zuid-Holland in beeld II.
136786: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland. 1900-1914.
158145: LOOSJES, A. - 's-Gravenhage in beeld. 2e herz. druk.
16869: LOOSJES, J. - History of Christ Church (English Episcopal Church) Groenburgwal 42. Amsterdam. 1698-1932.
193516: LOOSJES, FREDERIK E. - Monograph of the Indo-Australian Clausiliidae (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae, Phaedusinae).
85369: LOOSJES, A. - De torenmuziek in de Nederlanden.
123397: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld.
253780: LOOSJES, A. - Lauwerkroon voor de Nederlandsche Zeehelden bij hunne betoonde moed en dapperheid in den Zeeslag voor Algiers den 28sten van Oogst maand 1826.
245555: LOOSJES, TH.P. - Documentatie van wetenschappelijke literatuur.
94747: LOOSJES, A. - Noord-Brabant en Limburg in beeld.
110824: LOOSJES, A. - Noord-Holland in beeld II.
157987: LOOSJES, A. - Overijsel en Drente in Beeld.
94765: LOOSJES, A. - Zuid-Holland in beeld III.
94766: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld. ([I: Stedelijk] & II: Landelijk Nederland in beeld.)
94767: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld II. (Landelijk Nederland in beeld).
94750: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in beeld II. (Landelijk Nederland in beeld).
94753: LOOSJES, A. - Leiden.
71979: LOOSJES, ADRIAAN. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan,Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam, en Nauwerna.
267913: LOOTS, STAF. - Vlaamse kinder- en jeugdboeken van 1830 tot heden. Bibliografie met biografische gegevens. Deel I: 1830-1930.
227863: LOOTSMA, S. - Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche Walvischvaart (meer speciaal de Zaansche).
54948: LOOTSMA, S. - De Zaanstreek. Vorheen en thans.
8023: LOOTSMA, S. - Historische studiën over de Zaanstreek. Eerste bundel.
247713: LOOTSMA, S. - Historische studiën over de Zaanstreek.
269184: LOOTZ, EVA. CATALOGO 1989. - Eva Lootz.
131523: LOOY, JAC. VAN. - Naar het u lijkt (as you like it) van Shakespeare. Vert door ...
137590: LOOY, JAC. VAN. - Nieuw proza.
254025: LOOY, RIK VAN. ANSEEUW, WILLY & CL. DEGAUQUIER. - Rik van Looy Empereur.
253910: LOOY, RIK VAN. CLICTEUR, LOUIS & L.BERGHMANS. - Rik van Looy. Heerser en verdeler.
269988: LOOY, JACOBUS VAN. SMIT-MEIJER, JOYCE VAN DER. - Jacobus van Looy 1855-1930. Niets is zoo mooi als zien....
53685: LOOYEN, A.J.L. - Flitsende vinnen. Een album van de nederlandsche zoetwatervisschen.
95777: LOOYEN, A.J.L. & J.J.FRANSEN. - Bottende takken. Nederlands bosch en wat daarin leeft.
259975: LOOYENGA, ARJEN. - Kijken naar gebouwen. Architectuurverkenningen in Amsterdam Zuid.
82809: LOPES CARDOZO, ROBERT E.A. - Hofjes in Nederland.
256166: LÓPEZ, JESÚS. - Ostraca Ieratici N. 57093-57319.
248800: LOPEZ NARVAEZ, JOSÉ. - Tratado de Hacienda pública ó esposicion de las Teorias de esta Ciencia con aplication a la legislacion Espanola.
20656: LOPEZ, BARRY H. - Of wolves and men.
162777: LÓPEZ AUSTIN, ALFREDO. - Augurios y abusiones. Introducción, versión, notas y comentarios.
162386: LÓPEZ AUSTIN, ALFREDO. - Hombre-Dios. Réligíon y política en el mundo Náhuatl.
218575: LOPEZ, ODOARDO. - A report of the Kingdom of Congo.
199069: LOPEZ, ROBERT S. & I.W.RAYMOND. - Medieval Trade in the Mediterranean World. Illustrative Documents. 2nd printing.
268825: LÓPEZ-GETA, J.A., A.O. - Agua, minería y medio ambiente. Libro Homenaje al Profesor Rafael Fernandez Rubio. / Water, mining and environment. Homage to Professor Rafael Fernandéz Rubio.
258840: LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÍA PAZ. - Fragmentos papiráceos de novela griega.
219424: LOPEZOSA APARICIO, CONCEPCIÓN. - El Paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos XVII y XVIII.
124608: LOPPENTHIN, BERNT. - Danske ynglefugle i fortid og nutid.
218115: LORBER, FRITZ. - Inschriften auf korinthischen Vasen. Archäologisch-epigraphische Untersuchungen zur korintischen Vasenmalerei im 7. und 6. Jh. v. Chr.
34962: LORCH, WILHELM. - Die Laubmoose & Die Torf- und Lebermoose.
79576: LORCH, W. & G.BRAUSE. - Die Torf- und Lebermoose. & Die Farnpflanzen.
79583: LORCH, W. & G.BRAUSE. - Die Torf- und Lebermoose. & Die Farnpflanzen.
79579: LORCH, W. - Die Laubmoose. 2.(Letzte) Aufl.
271395: LORCK, MELCHIOR. FISCHER, ERIK. - Melchior Lorck.
209626: LORENTZ, OSWALD. - Ugarit und die Bibel. Kanaanäische Götter und Religion im Alten Testament.
115864: LORENTZ, H.A. - A view of Chinese rugs from the seventeenth to the twentieth century.
221555: LORENTZ, H.A. - A view of Chinese rugs from the 17th to the 20th century.
108758: LORENZ, PETER. - Gewerbebau Industriebau. Architektur Planen Gestalten.
24197: LORENZ. - Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 1929.
92461: LORENZ, GEORG & W.OELSSNER. - Fachkunde für Augenoptiker. Das Lehrbuch des jungen Augenoptikers. Band 1 & 2.
128668: LORENZ, HERBERT. - Studien zur Bronzezeit. Festschrift für Wilhelm A.v.Brunn.
215586: LORENZ, THURI. - Galerien von griechischen Philosophen- und Dichterbildnissen bei den Römern.
251533: LORENZ, GÜNTHER. - Antike Krankenbehandlung in historisch-vergleichender Sicht. Studien zum konkret-anschaulichen Denken.
240764: LORENZELLI, JACOPO & A.VECA. - Scenografie. Natura Morte in Europe XVII-XVIII secolo.
241431: LORENZELLI, PIETRO & A.VECA. - Orbis pictus. Natura morte in Germania, Olanda, Fiandre, XVI-XVIII secolo.
168716: LORENZEN, VILH. - Gammel Dansk bygningskultur. I-IV.
140639: LORENZEN, EIVIND. - Technological studies in ancient Metrology.
24277: LORENZO DA BOLOGNA, LORENZONI, GIOVANNI. - Lorenzo da Bologna. Con centoventesei tavole.
168920: LORENZONI, GIOVANNI. - L'Edificio del Santo di Padova.
262862: LORET, VICTOR. - Deux jours de fouilles à Tell-el Amarna. Le Tombeau de l'Am-Xent Amen-Hotep & La Stèle de l'Am-Xent Amen Hotep.
247383: LORET, H. & A.BARRANDON. - Flore de Montpellier ou analyse descriptive des plantes vasculaires de l'Hérault. Seconde édition. 
165569: LORETZ, OSWALD. - Studien zur althebräïschen Poesie I: Das althebrïsche Liebeslied. Untersuchungen zur Stichometrie und Tedaktionsgeschcichte des Hohenliedes und des 45. Psalms.
166309: LORETZ, OSWALD. - Die Psalmen II: Beitrag der Ugarit-Texte zum Verständnis von Kolometrie und Textologie der Psalmen. Psalm 90-150.
165574: LORETZ, OSWALD & W.R.MAYER. - Su-Ila - Gebete. Supplement zu L.W.King, Babylonian Magic and Sorcery.
188289: BREVETTI LORI & C. - Catalogo 1937- XV. Fabbrica Italiana orinatoi automatici. Apparecchi Sanitari.
171239: LORÌA, RENAT & D.H.TRUMP. - Le scoperte a Sa Ucca de su Tintirriòlue il neolitico Sardo.
126914: LORIMER, H.L. - Homer and the monuments.
184572: LORIOL, P.DE & E.PELLAT. - Monographie paléontologiques et géologique de l'Étage portlandien des environs de Boulogne-sur-Mer / Monographie paléontologique et geólogique des étages supérieurs de la formation jurassique des environs de Boulogne-sur-Mer. Introduction & Mollusques Acéphales.
160344: LORM, JAN RUDOLPH DE. - Amsterdams goud en zilver. Biografieën door Dirk Jan Biemond. 1e druk.
217563: LORM, CORNELIS DE. LORM, JAN RUDOLPH DE. - Cornelis de Lorm - ontwerper 1875-1942.
30911: LORRAIN, CLAUDE. ROETHLISBERGER, M. - Claude Lorrain. The drawings.
241910: LORRAIN, CLAUDE. TUYL VAN SEROOSKERKEN & M.C.PLOMP, CAREL VAN. - Clause Lorrain.
49115: LORRAIN, CLAUDE. RUSSELL, H.DIANE. - Claude Lorrain 1600-1682.
87170: LORRAIN, CLAUDE. FRIEDLAENDER, MAX. - Claude Lorrain.
135098: LORRAIN, JEAN. - Monsieur de Bougrelon.
87163: LORRAIN, CLAUDE. KITSON, MICHAEL. - Claude Lorrain: Liber Veritatis.
255244: LORRAIN, CLAUDE. SCHADE, WERNER. - Claude Lorrain. Gemälde und Zeichnungen.
264500: LORZING, HAN. - The Nature of landscape. A Peronal Quest.
234068: LÖRZING, HAN. - Van Bosplan tot Floriade. Nederlandse park- en landschapsontwerpen in de twintigste eeuw.
216375: LOSCHEK, INGRID. - Accessoires. Symbolik und Geschichte.
98468: LÖSER, SIEGFRIED. - Exotische Insekten, Tausendfüsser und Spinnentiere. Ein Anleitung zur Haltung und Zucht.
223684: LOSITO, MARIA. - Castel del Monte e la cultura arabo-normanna in Federico II.
250538: LOSOKOLA, OHOTO-OMANA. - Fleurs du Zaïre.
158224: LOSOS, LUDVIK. - Les techniques de la peinture.
245401: LOSSOW, WILLIAM & MAX HANS KÜHNE. - Das Neue königliche Schauspiel-Haus Dresden.
241622: LOSTY, J.P. - Calcutta. City of Palaces. A Survey of the City in the Days of the East India Company 1690-1858.
265959: LOT-FALCK, EVELINE. - Les rites de Chasse chez les peiples sibériens.
248260: LOTEN, JOAN GIDEON. RAAT, ALEXANDER J.P. - The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A personal history of a Dutch virtuoso.
31283: LOTGERING-HILLEBRAND, R. - Het coöperatie kook- en huishoudboek.
216007: LOTGERING-HILLEBRAND, R. - Om 12 uur bij de boterham.
67259: LOTH, ANNE-MARIE. - Les Costumes. (La vie publique et privée dans l'Inde ancienne. IIe siècle avant J.C. - VIIIe siècle environ)
200233: LOTH, ANNE-MARIE. - La vie publique et privée dans l'Inde ancienne. (IIe siècle avant J.C. - VIIIe siècle environ): Les Costumes.
6925: LOTH, EDUARD. - Beiträge zur Anthropologie der Negerweichteile (Muskelsystem).
224542: LOTH, ANNE-MARIE. - Védisme et hindouisme. Images du Divin et des dieux.
101860: LOTH, ANNE-MARIE. - Les bijoux. (La vie publique et privée dans l'Inde ancienne. IIe siècle avant J.C. - VIIIe siècle environ).
28319: LOTH, ANNE-MARIE. - Les bijoux. Préface de Jeannine Auboyer.
81786: LOTHAR, RUDOLPH. - Das Wiener Burgtheater.
273361: LOTHE, JOSÉ & A.VIROLE. - Catalogue des Images de Confréries (Paris et Îlle de France) de la Collection de M.Louis Ferrand.
231225: LOTHROP, SAMUEL K. - Les trésors de l'Amérique précolombienne.
24385: LOTHROP, SAMUEL K. - Les trésors de l'Amérique précolombienne.
177261: LOTSY, J.P. - Evolution by means of Hybridization.
99476: LOTSY, J.P. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee. Dagboek van een botanicus, die niet alleen naar planten keek.
82801: LOTSY, J.P. - Vorlesungen über Deszendenztheorien mit besonderer Berücksichtigung der botanischen Seite der Frage gehalten an der Reichsuniversität zu Leiden.
79787: LOTSY, J.P. - Vorträge über botanische Stammesgeschichte gehalten an der Reichsuniversität zu Leiden. Ein Lehrbuch der Pflanzensystematik. Band I: Algen und Pilze.
247384: LOTSY, J.P. - Evolution by Means of Hybridization.
245202: LOTTERMOSER, WERNER & J.MEYER. - Orgelakustik in Einzeldarstellungen I.
189625: LÖTTGERS, ROLF. - Die Akkutriebwagen der Deutschen Bundesbahn ETA 150 und 176.
56364: LOTTHÉ, ERNEST. - La pensée Chrétienne dans la peinture Flamande et Hollandaise.
26051: LOTTHÉ, ERNEST. - Les églises de la Flandre Francaise au nord de la Lys.
168929: LOTTHÉ, ERNEST. - Les églises de la Flandre Francaise. Territoire de l'ancienne Châtellenie de Lille.
250477: LOTTIN, ALAIN. A.O. (EDITED). - Les Hommes et la Mer dans l'Europe du Nord-Quest de l'Antiquité à nos jours.
53709: LOTTO, LORENZO. BERENSON, BERNARD. - Lorenzo Lotto. Gemälde und Zeichnungen. Gesamtausgabe.
30981: LOTTO, LORENZO. BANTI, ANNA. - Lorenzo Lotto.
223787: LOTTO, LORENZO. LUCCO, MAURO. - Lorenzo Lotto a Recanati. nel cor profondo un amoroso affetto.
254485: LOTTO, ENRICO DE. - From Nero's emerald to the Cadore glasses. 4th edition.
267129: LOTTO, LORENZO. CHIODI, L. - Le Lettere di Lorenzo Lotto e scritti su Lotto.
256608: LOTUS. NYE, DOUG. - Theme Lotus 1956-1986. From Chapman to Ducarouge. 2nd ed.
218243: LOTZE, RUDOLP HERMANN. KRONHEIM, HANS. - Lotzes Lehre von der Einheit der Dinge.
218239: LOTZE, RUDOLP HERMANN. LÖWENSTAMM, ARTHUR. - Lotzes Lehre vom Ding an sich und Ich an sich.
141494: LOUBÈRE, SIMON DE. - The Kingdom of Siam.
272501: LOUBIER, HANS & ERHARD KLETTE. (EDITED). - Jahrbuch der Einbandkunst. Jrg. I-IV.
125369: LOUBIER, HANS. - Der Bucheinband in alter und neuer Zeit.
267508: LOUDMER, GUY & A.M.KEVORKIAN. - Verres antiques et de l'Islam. Ancienne collection de Monsieur D.
123194: LOUËT FEISSER, J.J.J. - Amsterdamsche straatnamen en hun beteekenis.
271679: LOUETTE, MICHEL. - Les Oiseaux des comores.
271678: LOUETTE, M. - The birds of Cameroon. An annodated check-list.
157550: LOUGHMILLER, CAMPBELL & L. - Texas wildflowers. a field guide.
222040: LOUIS, MORRIS. UPRIGHT, DIANE. - Morris Louis. The complete paintings. A catalogue raisonné.
154218: LOUIS, ANDRÉ. - Les Iles Kerkena (Tunesie). Etude déthnographie tunesienne et de geographie humaine. II: LES JOURS.
250922: LOUIS BIENFAIT & SOON. WICHERS HOETH, A.W. - De geschiedenis van het Amsterdamsche Handelshuis Louis Bienfait & Soon. [AND:] Aanvullingen.
172553: LOUIS, ANDRÉE. - l'Église Notre-Dame de Hal (Saint-Martin).
256820: LOUIS BIENFAIT & SOON. WICHERS HOETH, A.W. - De geschiedenis van het Amsterdamsche Handelshuis Louis Bienfait & Soon.
241587: LOUIS-JENSEN, JONNA. - Con amore. En artikelsamling udgive pa 70-arsdagen 2006.
261905: LOUKANIOFF, ELIZABETH. - The Basilica of Eleon in Constantines's time at the Mount of Olives, 326-330 A.D.
24286: LOUKOMSKI, G.K. - l'Architecture religieuse Russe du XIe siècle au XVIIe siècle.
180903: LOUKOMSKI, G.K. - Art Étrusque. Étude illustrée sur la peinture murale de Corneto-Tarquinia.
203681: LOUMAN, J.P.A. - Fries waterstaatsbestuur. Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970.
82298: LOUMEYER, G. - Les traditions techniques de la peinture médiévale.
148721: LOUMEYER, G. - Les traditions techniques de la peinture médiévale.
179109: LOUPIAS, ALMA. - Inventaris van de Nederlandse collecties over de Vlaamse Beweging op het rijksarchief in Noord-Brabant.
69974: LOUSLEY, J.E. - Wild flowers of chalk & limestone.
72448: LOUSLEY, J.E. - Wild flowers of chalk & limestone. 1st ed.
259908: LOUSLEY, J.E. - Flora of the isles of Sicilly.
178505: LOUSLEY, J.E. - Wild Flowers of Chalk & Limestone.
255264: LOUW, P.J.F. - De Java-Oorlog van 1825-30.
227384: LOUWE KOOIJMANS, L.P, A.O. - Nederland in de Prehistorie. [1st ed.].
258436: LOUWERSE, PIETER. - Geïllustreerd Uitspanningsboek.
259198: LOUWES, ANNALEEN. VRIES, MARIËTTA DE. (ED.). - Onrustige studies.
254228: LOVE, HENRY DAVISON. - Vestiges of old Madras 1640 - 1800.
271314: LOVE, JOHN A. - The return of the Sea Eagle.
230879: LÖVE, ASKELL & DORIS LÖVE. - Cytotaxonomical Conspectus of the Icelandic Flora.
215660: LOVE, IRIS. - Ophiuchus collection.
271690: LOVEGROVE, ROGER. - The Kités Tale. The Story of the Red Kite in Wales.
241763: LOVEGROVE, ROSS. ANTONELLI, PAOLA (INTROD.). - Supernatural. The work of Ross Lovegrove.
264297: LOVEGROVE, ROSS. MATOLE, YUMI.(DESIGNED). - Supernatural. the Work of Ross Lovegrove.
151696: LOVELL, HIN-CHEUNG - Illustrated catalogue of Ting Yao and related white wares.
187089: LOVELOCK, YANN. - The Green Hair Boutique. 1st edition.
264965: LOVÉN, LENA LARSSON & A.STRÖMBERG. - Public roles and personal status. Men and women in Antiquity. Proceedings of the third Nordic Symposium on gender and women's history in antiquity, 2003.
153312: LOVENSKIOLD, HERMAN L. - Avifauna Svalbardensis with a discussion on the geographical distribution of the birds in Spitsbergen and adjacent islands.
191704: LOVERIDGE, ARTHUR. - Further revisions of the African lizards of the Family Amphisbaenidae.
191702: LOVERIDGE, ARTHUR. - Further revisions of African snake genera.
244392: LOVERIDGE, ARTHUR. - Scientific results of an expedition to rain forsest regions in eastern Africa. Part V: Reptiles.
244204: LOVERIDGE, ARTHUR. - Scientific results of a fourth expedition to forested areas in eastern & central Africa. Part IV: Reptiles.
246475: LOVETT, RICHARD. - Nederland in oude prenten. Getekend met pen en potlood door Richard Lovet.
96926: LOVINK, S.H. - De geschiedenis van Doetinchem.
168121: LOW. - Political parade.
233615: LOW, A.P. - Report on the Dominion Government Expedition to Hudson Bay and the Arctic Islands on board the D.G.S. Neptune 1903-1904.
244128: LOW, ROSEMARY. - The Parrots of South America.
40976: LOWE, FRANK A. - The Heron.
219502: LOWE, E.J. - A Natural History of British Grasses.
224802: LOWE-MCCONNELL, R.H. EDITED. - Speciation in Tropical Environments.
246569: LOWE, E.J. - Our native Ferns or a history of the British species and their varieties.
69223: LÖWENECK, SIGMUND. - Aus den wissenschaftlichen Ergebnissen der Merzbacher'schen Tianschan-Expeditionen. Beiträge zur Kenntnis des Paläozoikums im Tianschan.
17370: LOWERY, GEORGE H. - Louisiana birds. 1st ed.
21692: LOWERY, GEORGE H. - Louisiana birds. 2nd ed.
139985: LOWIE, ROBERT H. - Primitive society.
134316: LOWIE, ROBERT H. - Primitive society.
233005: LOWIT, ROXANNE. - Moments. Photographs.
264189: LOWTHER, CLAIRE. A.O. - Grand Stand 2. Design for Trade Fair Stands.
118197: LÖWY, EMANUEL. - Inschriften griechister Bildhauer.
46241: LÖWY, E. - Der Beginn der rotfigurigen Vasenmalerei.
128829: LOXTON, HOWARD. - Guide to the cats of the world.
69140: LOXTON, HOWARD. - Elseviers kattengids.
263462: LP ARCHITEKTUR. MAYR, NORBERT. - LP architektur. Bauten und Projekte. Buildings and Projects. 2000-2007.
263443: RCR ARANDA LTA. - RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes. Entre la Abstraccion y la Naturaleza / Between Abstraction and Nature.
188287: LOFT LADDERS LTD. - Catalogue.
222607: BARKER BROS SILVERSMITHS LTD. - Catalogue 37/24.
195389: GOLDSMITHS & SILVERSMITHS COMPANY LTD. - A catalogue of gold and silverware dressing bags and cases.
238568: MAYUYAMA & CO LTD. - Mayuyama, seventy years.
236754: BENKERT BÄNKE / BENKERT STREET FURNITURE LTD. - Klassische Freiraummöbel. Main catalogue 2010. Street furniture.
175297: LUBACH, D. - De bewoners van Nederland. De bewoners.
61853: LÜBBECKE, FRIED. - Die Plastik des deutchen Mittelalters.
228266: LUBBERDING, HENK. - Energy metabolism in thermophilic cyanobacterium.
228744: LUBBERDING, H..H.J. - De Deventer Majolica-Oven.
256642: LUBBERS, ANNETTE. - Lloydhotel.
269761: LUBBOCK, BASIL. - The log of the Cutty Sark.
269759: LUBBOCK, BASIL. - The Colonial Clippers.
250834: LUBBOCK, BASIL. - The Nitrate Clippers. 1st edition.
116165: LUBBOCK, JOHN. - A contribution to our knowledge of seedlings.
65950: LUBBOCK, JOHN. - Ants, bees, and wasps. A record of observations on the habits of the social Hymenoptera.
12145: LUBBOCK, JOHN. - Ants, bees, and wasps. A record of observations on the habits of the social Hymenoptera.
170925: LUBBOCK, BASIL. - The log of the Cutty Sark.
269532: LUBBOCK, BASIL. - The last of the Windjammers.
84125: LUBBOCK, JOHN. - On buds and stipules.
167864: LUBBOCK, BASIL. - The Blackwall frigates. 2nd ed.
268677: LUBBOCK, BASIL. - The last of the Windjammers.
251010: LUBBOCK, BASIL. - The Arctic Whalers.
250774: LUBBOCK, BASIL. - The China Clippers. 2nd ed.
217668: LUBBOCK, BASIL. - The Opium Clippers.
250807: LUBBOCK, BASIL. - The Blackwall frigates. 2nd edition, reprinted.
170923: LUBBOCK, BASIL. - The Colonial Clippers.
246868: LUBBOCK, BASIL. - The log of the Cutty Sark.
46609: LÜBCKE, WOLFGANG & R.FURRER. - Die Wacholderdrossel. Turdus Pilaris.
114668: LUBELL, CECIL. - Textile collections of the world.
269268: LUBETKIN. COE, PETER & M.READING. - Lubetkin and Tecton. Architecture and social Commitment.
120222: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
63978: LÜBKE, ANTON. - Die Uhr. Von der Sonnenuhr zur Atomuhr.
138077: LÜBKE, ANTON. - Das grosse Uhrenbuch. Von der Sonnenuhr zur Atomuhr.
223823: LIBYA ANTIQUA. ANNUAL OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES OF LUBYA. - Vol. VI-VII, 1969-1970.
187305: LIBYA ANTIQUA. ANNUAL OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES OF LUBYA. - Vol. IX-X, 1972-1973.
187304: LIBYA ANTIQUA. ANNUAL OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES OF LUBYA. - Vol. V, 1968.
187306: LIBYA ANTIQUA. ANNUAL OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES OF LUBYA. - Vol. XI-XII, 1975-1975.
262736: LUCA, DEMETRIO DE. - Storia dell'Uniforme del Corpo della Guardia Nobile Pontificia.
248427: LUCA, GIOIA DE & W.RADT. - Sondagen im Fundament des grossen Altars.
263912: LUCAN, JACQUES. A.O. - Matiere d'Art. Architecture contemporaine en Suisse / A Matter of Art. Contemporary Architecture in Switserland.
221021: LUCANUS. OLLFORS, ANDERS. - Studien zum Aufbau des Hexameters Lucans.
221020: LUCANUS. OLLFORS, ANDERS. - Textkritische und interpretatorische Beiträge zu Lucan.
273932: LUCANUS, M. ANNAEUS. SCHRIJVERS, P.H. - Burgeroorlog. Vertaald en toegelicht door P.H. Schrijvers. Met een voorwoord van Piet Gerbrandy.
223302: LUCANUS, FR.G.H. - Vollständige Anleitung zur Erhaltung, Reinigung und Wiederherstellung der Gemälde, zur Bereitung der Firnisse so wie auch zum Aufziehen, Reinigen, Bleichen und Restauriren der Kupferstiche etc. 4. Auflage.
222242: LUCAS, HENRY S. - Dutch Immigrant memoirs and related writings.
80781: LUCAS, GEORGE A. - The diary of George A. Lucas. An American art agent in Paris.
170066: LUCAS, JAN. - Dagvlindertabellen. 8e Geheel herziene druk.
197968: LUCAS, J.R. - The freedom of will.
189832: LUCAS, JAN. - Dagvlindertabel. Geh. herz. 9e druk.
9439: LUCAS, ED. - Pomologische Monatshefte. Allgemeine Deutsche Obstbauzeitung. Organ des Deutschen Pomologenvereins.
39004: LUCAS, HANS. - Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik. Teil II: Saalemündungsgebiet. Bearbeitet von U.Fischer.
33706: LUCAS, HEINZ. - Ceylon-Masken. Der Tanz der Krankheits-Dämonen.
137536: LUCAS, HENRY S. - Dutch immigrants memoirs and related writings.
257555: LUCAS, W.E. - Eagle fleet. The story of a tanker fleet in peace and war.
177630: LUCAS, HENRY S. - Netherlanders in America. Dutch Immigration to the United States and Canada, 1789-1950.
273652: LUCAS, HENRY STEPHEN. - The Low Countries and the Hundred Years War, 1326-1347.
138187: LUCAS, J.J.A. - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 October 1811. (Diss.)
241538: LUCAS, PAUL. - Monnaies seigneuriales mosanes.
208079: LUCASSEN, REINIER. TILROE, ANNA A.O. - Lucassen. Schilderijen, tekeningen, assemblages 1960-1986.
206202: LUCCHESI RAGNI, ELENA & RENATA STRADIOTTI. - Da Raffaello a Ceruti. Capolavori della pittura dalla Pinacoteca Tosio Martinengo.
247951: LUCEBERT. - Amulet.
193765: LUCEBERT. PETERSEN, AD. - Lucebert. Honderd tekeningen uit de collectie van F. van Lanschot Bankiers.
173129: LUCEBERT. - Verzamelde gedichten.
181052: LUCEBERT. STILL, ROSEMARIE. - Lucebert 1994. Der gestrenge Luftikus.
179745: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
143620: LUCEBERT. - Lucebert schilder-dichter.
242847: LUCERO, LISA J. & FASH, BARBARA W. (EDIT.). - Precolumbian Water Management. Ideology, Ritual, and Power.
186366: LUCHINAT, CRISTINA A. & R.DLLA NEGRA. - Cupola di Santa Maria del fiore. Il cantiere di restauro 1980-1995.
128892: LUCHINAT, CHRISTINA A. - Die Schätze der Medici.
224427: LUCHT, WILHELM H. - Die Käfer Mitteleuropas. Katalog.
249171: AVIA. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDS[CH]E VEREENIGING VOOR LUCHTVAART. - Vol. 16 (1950).
145383: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 14 (1948).
145384: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 15 (1949).
145385: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 16 (1950).
145382: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 13 (1947).
188516: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 6 (1940), no. 29 (nov.).
249172: AVIA. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDS[CH]E VEREENIGING VOOR LUCHTVAART. - Vol. 17 (1951).
249174: AVIA. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDS[CH]E VEREENIGING VOOR LUCHTVAART. - Vol. 15 (1949.)
273443: AVIA VLIEGWERELD. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VEREENIGING VOOR LUCHTVAART.. - Vol. 1 (1952).
145386: AVIA. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDS[CH]E VEREENIGING VOOR LUCHTVAART. - Vols 7-10 (1948-1951) & Avia Vliegwereld [...]. Vols 1-15 (1952-1965).
247389: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 12 (1946) nr. 5-24.
188517: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 9 (1943), no. 18 (sept.).
188518: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 8 (1942), no. 8 (mei).
247388: VLIEGWERELD. POPULAIR GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR DE LUCHTVAART. - Jrg. 13 (1947).
249170: AVIA VLIEGWERELD. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VEREENIGING VOOR LUCHTVAART.. - Vols 1 - 7 (1952-1958).
247093: AVIA VLIEGWERELD. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VEREENIGING VOOR LUCHTVAART.. - Vol. 6 (1957).
256765: LUCIAN OF SAMOSATA. ZIE: -> LUCIANUS. BRACHT BANHAM, R. - Unruly Eloquence. Lucian and The Comedy of Traditions.
101535: LUCIANI, LIDIA & FRANCO LUCIANI. - Dizionario dei pittori italiani dell'800.
208178: LUCIANUS SAMOSATENSIS. BOUQUIAUX-SIMON, ODETTE. - Les lectures homériques de Lucien.
243496: LUCKA, WILHELM. - Landkreis Uelzen.
260967: LÜCKE, COR. - Sloterdijk - zoals 't was.
39020: LÜCKEN, G.VON. - Greek vase-paintings. Peintures de vases grecques.
201683: LUCKENBACH, H. - Erläuterungen zur Wandtafel von Olympia.
110754: LUCKENBACH, H. - Erläuterungen zur Wandtagel von Delphi.
11146: LUCKENBILL, DANIEL D. - The annals of Sennacherib.
261435: LÜCKER, CARL. - Kijkboek Rotterdam met aquarellen van Carl Lücker.
166036: LUCKHARDT, WASSILI & HANS. KULTERMANN, UDO. - Wassili & Hans Luckardt. Bauten und Entwürfe.
259236: LUCKHAUS, W. - Das Bürgerhaus des Barock in der Stadt Braunschweig. (Diss.)
67617: LÜCKHOFF, C.A. - Die stapelieae van suidelike Afrika / The stapelieae of Southern Africa.
195424: LÜCKHOFF, C.A. - Die stapelieae van suidelike Afrika / The stapelieae of Southern Africa.
65604: LÜCKHOFF, C.A. - Table Mountain. Our national heritage after three hundred years.
198202: LUCRETIUS. WALTZ, RENÉ. - Lucrèce. De la Nature. Poème en six chants.
208187: LUCULLUS, LUCIUS LICINIUS. OOTEGHEM, J.VAN. - Lucius Licinius Lucullus.
193835: LÜDECKE, STEFFEN. - Die Schiefe Ebene bei Neuenmarkt-Wirsberg. Bilder - Berichte - Dokumente.
126578: LÜDEMANN, GUSTAV. - Deutscher Reichs-Post-Katechismus oder Post-Examinator. Ein Hilfsbuch zu den ersten Post-Prüfungen. 16. verb. Aufl.
126243: LÜDEMANN, GUSTAV. - Deutscher Reichs-Post-Katechismus oder Post-Examinator. Ein Hilfsbuch zu den ersten Post-Prüfungen. 5. verb. Aufl.
69238: LUDEN, E. - Het Gooi en de erfgooiers.
270909: LUDENDORFF, ERICH. - Meine Kriegserinnerungen 1914-1918.
262728: LÜDERS, ANNELIESE. - Die Kreuzzüge im Urteil syrischer und armenischer Quellen.
216481: LÜDERS, H. (ED.). - Bharhut Inscriptions. Revised by E.Waldschmidt and M.A.Mehendale.
170995: LÜDI, WERNER. - Ergebnisse der Internationalen Planzengeographischen Exkursion durch die Ostalpen 1956. REdigiert von Werner Lüdi.
88642: LÜDI, WERNER. - Die Pflanzenwelt Irlands. (The Flora and Vegetation of Ireland).
149116: LUDLOW. - Typefaces.
37955: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Iserlohn.
32205: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Münster-Land.
37956: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Paderborn.
32578: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Gelsenkirchen-Land & Stadt.
37946: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Dortmund-Land.
210879: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Beckum.
32198: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Toesfeld.
32186: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Steinfurt.
98565: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Schwelm.
32295: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Siegen.
32287: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Herford.
37961: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Hörde.
37952: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Iserlohn.
32194: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Hagen-Land.
32400: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Hagen-Land.
32388: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Hagen-Stadt.
32373: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Bielefeld-Land.
37959: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Beckum.
213168: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Coesfeld.
210880: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Lübbecke.
210876: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tecklenburg.
210877: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wiedenbrück.
210881: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wittgenstein.
213594: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Ahaus.
32180: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Ahaus.
210875: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Arnsberg.
210878: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Bielefeld-Stadt.
210882: LUDORFF, A. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Bochum-Stadt.
267114: LUDOWICI, WILHELM. - Urnengräber römischer Töpfer in Rheinzabern, III: Folge dort gefundener Stempel-Namen und Stempel-Bilder bei meinen Ausgrabungen 1905-1908.
204224: ENGEL.CARL LUDVIG. - Carl Ludvig Engel 1778-1840.
273384: LUDWIG, OTTO. - Im Thüringer Kräutergarten. Von Heilkräutern, Hexen und Buckelapothekern.
198883: LUDWIG, HEIDRUN. - Die Gemälde des 18. Jahrhunderts im hessischen Landesmuseum Darmstadt. Bestandskatalog.
204970: LUDWIG, VINZENZ O. - Klosterneuburger Altdrucke (1501-1520).
14348: LUDWIG, AUGUST. - Am Bienenstand. Ein Wegweiser zum einfachen und lohnenden Betriebe der Imkerei.
12750: LUDWIG, AUGUST. - Die Honigbiene (Apis mellifica L.)
12758: LUDWIG, AUGUST. - Die Honigbiene.
10110: LUDWIG, AUGUST. - Unsere Bienen. Ein ausführliches Handbuch der Bienenkunde und Bienenzucht.
22318: LUDWIG, AUGUST. - Unsere Bienen. Ein ausführliches Handbuch der Bienenkunde und Bienenzucht.
10486: LUDWIG, AUGUST. - Unsere Bienen. Ein ausführliches Handbuch der Bienenkunde und Bienenzucht. Teil 1: Bienenkunde.
175893: LUDWIG, ALLAN I. - Graven images. New England stonecarving and its symbols 1650-1815.
143231: LUDWIG, AUGUST. - Am Bienenstand. Ein Wegweiser zum einfachen und lohnenden Betrieb der Imkerei.
2400: LUDWIG COLLECTION. BOLZ, INGEBORG. - Sammlung Ludwig Altamerika.
254023: LUDWIG, OLAF. WENGEL, HELMUT. - Olaf Ludwig. Höllenritt auf der Himmelsleiter. Die abenteurlichen Etappen eines Straßenfahrers.
223318: LUDWIG, H. - Über die Grundsätze der Ölmalerei und das Verfahren der classischen Meister.
80170: LUDWIG, H. - Münchner Malerei im 19.Jahrhundert.
232729: LUDWIG, HEIDRUN. - Nürnberger naturgeschichtliche Malerei im 17. und 18. Jahrhundert.
270791: LUDWIG, ERHARD. - Pilzkompenium. I: Beschreibungen & Abbildungen. Die kleineren Gattungen der Makromyzeten mit lamelligem Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletaris und Polporales.
252909: LUEBKE, DAVID A.O. - Level of detail for 3D Graphics.
106687: LUEG, GABRIELE. - Made in Holland. Design aus den Niederlanden.
269463: LUER, C.A. - Thesaurus Masdevalliarum. Eine Monographie der Gattung Masdevallia. / A monograph of the genus Masdevallia. Übersetzung ins Deutsche von W. Königer. Aquarelle von Anne Marie Trechslin. Hrsg. und Mitarbeiter W. Königer ... [et al.].
189208: LUER, C.A. - Systematics of Masdevallia.
13157: LUER, CARLYLE A. - The native orchids of Florida.
151513: LUER, CARLYLE A. - The native orchids of the United States and Canada excluding Florida.
198293: LUER, CARLYLE A. - Thesaurus Masdevalliarum. Vol. I-XX/XXA.
71673: LÜER, H. & M.CREUTZ. - Geschichte der Metallkunst. I: Kunstgeschichte der unedle Metalle, II: Kunstgeschichte der edle Metalle.
243503: LUFEN, PETER F. - Landkreis Göttingen Altkreis Münden. I & II.
209217: LUFF, MARTIN L. - The Carabidae (Coleoptera) larvae of Fennoscandia and Denmark.
204974: LUFFT, HANS. MEJER, WOLFGANG. - Der Buchdrucker Hans Lufft zu Wittenberg. 2nd rev.edition.
157037: LUFT, WERNER. - Rauchringe. Feste des Tabaks.
256038: LUGAND, J. A.O. - Languedoc Roman. 2nd edit.
89188: LUGARD JR., G.J. - De zingende stad. Een historie van Deventer.
176053: LUGARD, G.J. - Deventer mozaïek. Facetten van Deventer's geschiedenis.
249059: LUGIES, BARBARA. - 130 jaar bouwen aan Krasnapolsky.
56444: LUGT, FRITS. - Inventaire général des dessins des écoles du Nord. Ecole hollandaise I: A-M.
85360: LUGT, FRITS. - Inventaire général des dessins des écoles du nord (Musée du Louvre): École Flamande.
37763: LUGT, FRITS. - Inventaire général des dessins des écoles du nord. Maitres des Anciens Pays-Bas nés avant 1550.
83930: LUGT, FRITS. - Les marques de collections de dessins & d'estampes.
167388: LUGT, FRITS COLLECTION. CATALOGUE 1989. - Eloge de la navigation hollandaise au XVIIe Siècle.
151986: LUGT, FRITS COLLECTION. CATALOGUE 1977-1978. - Rembrandt et ses contemporains. Dessins hollandais du dix-septieme siècle.
239990: LUGT, FRITS. - Répertoire des Catalogues de Ventes Publiques. Intéressant l'Art ou la Curiosité.
265895: LUGT, FRITS COLLECTION. ALSTEENS, STIJN A.O. - Un cabinet particulier. Les estampes de la Collection Frits Lugt.
195965: LUGT, FRITS. - Les marques de collections de dessins & d'estampes.
240542: LUGT, FRITS. - Les marques de collections de dessins & d'estampes [&] Supplément.
67516: LUGT, FRITS. - Inventaire général des dessins des écoles du Nord: Ecole hollandaise. (Musée du Louvre).
250388: LUGT, FRITS. HEIJBROEK, J.F. - Frits Lugt, 1884-1970. Leven voor de kunst. Biografie.
73469: LUHO, VILLE. - Die Askola-Kultur. Die frühmesolitische Steinzeit in Finnland.
242557: LUI, ZHIWEI, A.O. - The Cynipoid genus Paramblynotus: revision, phylogeny, and historical biogeography (Hymenoptera: Liopteridae).
249733: LUIDINGA, FRANS & N.GUNS. - Indrapoera. 'Een schip van naam.'
259165: LUIDINGA, FRANS & N.GUNS. - Willem Ruys. De kroon op de vloot.
208228: LUIG, KLAUS - Weil er nicht arischer Abstammung ist. Jüdische Juristen in Köln während der NS-Zeit.
259021: LUIGIES, BARBARA. (RED.). - De Hoop anno 1787.
259020: LUIGIES, BARBARA & PETER PRINS. (RED.). - De Schellingwouderkerk.
261581: LUIJ, MEDY TE [= AMALIA TE LUIJE]. - De reus met een toovergordel. Met plaatjes van Peter.
216929: LUIJCKX, A.W. - Het ambacht in de huidige maatschappij. Een onderzoek naar het wezen van het ambacht, zijn problematiek en zijn betekenis voor de Nederlandse volkshuishouding. (Diss.)
258153: LUIJN, DICK VAN. JUFFERMANS, JAN. - Het Grafisch Werk van Dick van Luijn.
56477: LUIJN, DICK VAN. JUFFERMANS, JAN. - Het grafisch werk van Dick van Luijn.
218688: LUIJT, JANJAAP (A.O.). - Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver.
102621: LUIJTEN, GER, A.O. - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish art 1580-1620.
162599: LUIJTEN, GER, CHR. UHLENBECK & M.WINKEL (ED.). - De courtisane & de acteur. Ukiyo-e. Japanse prenten van het Rijksmuseum Amsterdam en het Rijksmuseum voor Volkskunde Leiden.
240723: LUIJTEN, GER, A.O. (EDIT.). - The beauty & the actor. Ukiyo-e Japanese prints from the Rijksmuseum Amsterdam and the Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden.
265198: LUIJTEN, ANNE. (EDITED). - Bouwfonds in beeld. Een selectie van ons werk 2000-2010.
95239: LUIKEN, R.A.B. A.O. - Twente-natuurhistorisch IV: De vogels van Twente.
269095: LUIKENS, E. - Apeldoorn in de schaduw van Het Loo 1785-1905. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijk ontwikkelingen in apeldoorn.
187273: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en Mensa. De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het Oudchristelijk Kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
262835: LUINSTRA, PIETER. - Duizend jaar Oldekerk.
109386: LUIRINK, J.P.A. - Driekwart eeuw zwemmen. 1870 - 25 juni - 1945. Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 75-jarig bestaan der Amsterdamsche zwemclub. A.Z. 1870.
260797: LUIS, LUIS. - The Art and Artists of the Côa Valley. Visitors guide.
151243: LUKAS, JOHANNES. - Die Sprache der Tubu in der Zentralen Sahara.
177253: LUKAS, FRANZ. - Psychologie der niedersten Tiere. Eine Untersuchung über die ersten Spuren psychischen Lebens im Tierreiche.
92090: LUKAS, J. - Afrikanistische Studien.
259394: LUKATIS, CHRISTIANE & H.OTTOMEYER. - Herkules. Tugendheld und Herrscherideal. Das Herkules-Monument in Kassel-Wilhelmshöhe.
265593: LUKYANOV, S.S. & YU. P. GRINEVICH. - [Hydria of Kerch 1906 and the late, red-coloured vase-painting.]
1637: LÜLING, KARL HEINZ - Südamerikanische Fische und ihr Lebensraum.
33481: LULIUS VAN GOOR, M.E. - Korte gids voor de tempelbouwvallen in de Prambanan-vlakte, het Diëngplateau en Gedong Sanga. 2e druk.
34619: LULLIES, REINHARD. - Eine Sammlung griechischer Kleinkunst.
2239: LULLIES, REINHARD. - Vergoldete Terrakotta-Appliken aus Tarent.
188597: LULOF, PATRICIA S. - Monumental terracotta statues from Satricum. A late Archaic group of gods and giants.
189191: LULOF, PATRICIA S. - The ridge-pole statues from the Late Archaic temple at Satricum
263367: LULOF, PATRICIA S. - Architectural terracottas in the Allard Pierson Museum Amsterdam.
169915: LUMBY, E.W.R. - Policy and operations in the Mediterranean 1912-14.
59439: LUMHOLTZ, CARL. - Symbolism of the Huichol Indians.
148365: LUMHOLTZ, CARL. - Huichol-Indianernes Ornamentik.
111720: LUMHOLTZ, CARL. - Bland Mexicos indianer fem ars resa i Sierra Madre och andra Föga Kända delar af Västra Mexiko.
192017: LUMHOLTZ, CARL. - Bland menniskoätare. Fyra ars resa i Australien.Aistralien.
265517: LUMIÈRE, AUGUSTE. - Grundlagen und Praxis der neuen Humoralmedizin.
254877: LUMINEAU, HENRI. - H.S. No 13. Lexique du : Circuit de l'Ouest 1931-1939. Tour de l'Ouest 1946-1959.
206277: LUMLEY, JOHN. - The Arte of English Poesie.
238708: LUMMEL, H.J.VAN. - Nieuw Geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied boeken bijeenverzameld.
245601: LUNARDI, HEINRICH. - Alte Wiener Uhren und ihr Museum.
88057: LUNARDI, HEINRICH. - 900 Jahre Nürnberg. 600 Jahre Nürnberger Uhren.
166961: LUNATSCHARSKY, A.W. - Der russische Revolutionsfilm.
240674: LUND, P.W. & P.A.BRANDT. HOLTEN, BIRGITTE A.O. - Den Forsvundne Maler. P.W. Lund of P.A. Brandt i Brasilien.
248652: LUND, NILSA-OLE. - Nordic Architecture.
173051: LUNDBECK, KLAUS. - Waterplanten in eigen tuin.
92988: LUNDBECK, WILLIAM. - Diptera Danica. Genera and species of flies Hitherto found in Denmark.
98277: LUNDBERG, ARNE & R.V.ALATALO. - The Pied Flycatcher.
249239: LUNDBERG, LG. - LG Lundberg. Stängsel (1973-1979).
170680: LUNDBLAD, O. - Die altweltlichen Arten der Velidengattungen Rhagovelia und Tetrariupis.
167456: LUNDBLAD, O. - Die Hydracarinen Schwedens. Beitrag zus Systematik, Embryologie, Ökologie und Verbreitungsgeschichte der schwedischen Arten.
173725: LUNDE, TORMOD. - An investigation into the pH-Amplitude of some Mountain plants in the county of Troms.
118916: LUNDELL, CYRUS L. - The Genus Parathesis of the Myrsinaceae.
226497: LUNDEVALL, CARL F. - The Bird Fauna in the Abisko National Park and its surroundings.
167666: LUNDGREN, MAJA-BRITA & L.WENDT. - Acquarossa. III: Zona A.
221059: LUNDH, ASTA. - Studies on the vegetation and Hydrochemistry of Scanian Kales. III: Distribution of Macrophytes and some Algal Groups.
22358: LUNDHOLM, BENGT. - Abstammung und Domestikation des Hauspferdes. [Diss.].
262070: LUNDIN, GÖRAN. - Cranes - where, when and why? A guide book for visitors in European crane areas and ideas how to manage cranes in an agricultural environment.
233806: LUNDQUIST, GÖRAN, G. - Vertical Street. Arkitektur för ett Kosmopoliskt och Ekologiskt Samhälle.
50661: LUNDQVIST, JIM. - Plant cover and Environment of Steep Hillsides in Pite Lappmark.
112529: LUNDSTRÖM, ALLAN. - Die Acanthocephalen Schwedens mit Ausnahme der Fischacanthocephalen von Süsswasserstandorten.
221018: LUNDSTRÖM, SVEN. - Vermeintliche Glosseme in den Tusculanen.
221129: LUNDSTRÖM, SVEN. - Abhinc und Ante. Studien zur Geschichte der lateinischen Zeitdifferenzbestimmungen.
15476: LUNDY, BENJAMIN. - The life, travels and opinions of Benjamin Lundy .....
108611: LUNENBERG, MIEKE. - Geluk door geestelijke groei. De institutionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
272038: LÜNING, JENS, A.O. - Deutsche Agrargeschichte Vor- und Frühgeschichte.
220749: LÜNING, JENS. - Die jungsteinzeitliche Schieberdinger Gruppe.
28761: LUNING PRAK, N. - Industriële vormgeving.
166968: LUNING, SABINE. - Het binnenhalen van de oogst. Ritueel en samenleveing in Maane, Burkina Faso.
261801: LUNNEY, DANIEL & D.AYERS. - Herpetology in Australia. A diverse discipline.
255728: LUNS, JOSEPH. KERSTEN, ALBERT E. - Luns. Een politieke biografie.
253015: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chinesisches und japanisiches Porzellan in europaischen Fassungen.
56726: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande. 1e druk.
39580: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. - Sprekend verleden. Wegwijzer voor de verzamelaar van oude kunst en antiek.
36018: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. A.O. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel I: Groenhazenburch.
186078: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. A.O. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel III A / B: Meyenburch.
153395: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chinesisches Porzellan für die Niederlande. Wanderausstellung von Chinesischem Porzellan, das im 17. und 18. Jahrhundert in die Niederlande importiert wurde.
200851: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Delft. Niederländische Fayence.
205448: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H., A.O. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1 - 6.
157006: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Japans porselein met blauwe decoraties uit de tweede helft van de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw.
186076: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. A.O. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel II: De Paplepel.
41808: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - De schoonheid van oude tegels.
108438: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Oranje op aardewerk. Van Willem de Zwijger tot Koningin Beatrix.
64852: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chinees porselein en aardewerk.
65229: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande. 2e druk.
243395: LÜPERTZ.MARKUS. BARAÑANO, KOSME DE, A.O. - Markus Lüpertz. The memory and the form. / La memoria y la forma.
258247: LÜPERTZ.MARKUS. DEVOLDER, EDDY. - Markus Lüpertz. Textes et entretien / Texts and interview.
117540: LUPPI, GIULIA. - Bilance a bracci uguali. / Equel-arm balances.
220483: LUPU, FRANCOIS. - Océanie. Le masque au long cours.
30555: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen. 2e druk.
271948: LURCAT, ANDRÉ. - André Lurcat. Oeuvres récentes I.
29430: LURÇAT, A. - Architecture.
28824: LURCAT, JEAN. HIRSCH, PIERRE. - Jean Lurcat et la tapisserie.
271248: LURCAT, JEAN. DENIZEAU, GÉRARD & S.LURCAT. - Jean Lurcat. Catalogue raisonné 1910-1965.
264865: LURCAT, ANDRÉ. GUÉRIN, PAUL. - André Lurcat. Architecte. Trois études sur son oeuvre. Inventaire des oeuvres.
214117: LURKER, MANFRED. - Symbol, Mythos und Legende in der Kunst. Die symbolische Aussage in Malerei, Plastik und Architektur. 2., vermehrte Auflage.
55533: LURKER, MANFRED. - Symbol, Mythos und Legende in der Kunst. Die symbolische Aussage in Malerei, Plastik und Architektur.
272791: LUSAR, RUDOLF. - Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des Zweiten Weltkrieges und ihre Weiterentwicklung. 6. überarb. Aufl.
2022: LUSCHAN, FELIX VON. - Die Altertümer von Benin.
151189: LUSCHAN, FELIX VON & W.ANDRAE. - Die Kleinfunde von Senschirli.
104525: LUSCHAN, FELIX VON. - Die Altertümer von Benin.
222053: LUSCHAN, FELIX VON. - Die Altertümer von Benin.
264599: LUSCHER, RODOLPHE. - Rodolphe Luscher. Espace - Räume.
37153: LUSCHEY, H. - Funde zu dem grossen Fries von Pergamon.
236299: LUSCI, VICENZO. - Der Schiffsmodelbau nach historischen Vorbildern.
183560: LUSSANET, PAUL DE. - Anita P.
264908: LUST, BARBARA., A.O. - Syntactic Theory and First Language Acquisition: Cross-linguistic Perspectives. Vol 1: Heads, Projections and Learnability.
225344: LUST, XAVIER. LAMEILLIEURE, FEMKE DE. - Xavier Lust (de)formations.
232811: LUST, JOHN. - Chinese popular prints.
249518: LUSTRERIE. - No. 1-3 [&] 4 [Supplement]. Quelques Modèles de Lustrerie. Appliques - Lampes de Table - Lustres Suspensions - Lanternes. Vasques en Marbre - Abat - Jour en soie - Christallerie.
211152: LUTAUD, OLIVIER - Des Revolutions d'Angleterre a la Revolution Française. Le Tyrannicide & Killing no murder (Cromwell, Athalie, Bonaparte). Essai de littérature politique comparée.
63645: LUTEIJN, A.C.M. - De orgelpijp uit.
180168: LÜTGENDORFF, WILLIBALD L. - Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 6. durchges. Aufl.
213158: LÜTGENDORFF, WILLIBALD L. - Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 5. & 6. Aufl.
173524: LUTGERS, PETRUS JOSEPHUS. LISMAN, A.J.A.M. (E.A.) - Gezichten aan De Rivier de Vecht. Petrus Josephus Lutgens / Lutgers. 24 Augustus 1808- 19 April 1874.
103127: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Utrecht [...] en op steen gebragt door P.J. Lutgers, met geschiedkundige aanteekeningen van W.J. Hofdijk.
215914: LUTGERS, PETERUS J. - Gezichten aan de rivier de Vecht. P.J. Lutgers.
123939: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J.Lutgers.
242327: LUTH, JAN R. - Wereldberoemde klanken. Het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk te Groningen en zijn voorgangers.
251665: LUTHER, MARTIN. HAGEN, KENNETH. - A Theology of Testament in the young Luther. The lectures on Hebrews.
179220: LUTHER, MARTIN. SCHULZE, MANFRED & W.SIMON. - Martin Luther Briefe und Aesop-Fabeln. Codex Ottobranianus Latinus 3029.
251576: LUTHER, MARTIN. HENDRIX, SCOTT H. - Ecclesia in Via. Ecclesiological Developments in the Medieval Psalms Exegesis and the Dictata Super Psalterium (1513-1515) of Matin Luther.
172724: LUTHER, WOLFGANG & K.FIEDLER. - Die Unterwasserfauna der Mittelmeerküsten. Ein taschenbuch für Biologen und Naturfreunde.
136392: LUTHER, HANS. - Verbreitung und Ökologie der höheren Wasserpflanzen im Brackwasser der Ekenäs-Gegend un Südfinnland.
138746: LUTHER, MARTIN. - Die gantze Heilige Schifft Deudsch. Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschienende Ausgabe.
144691: LUTHER, ALEX. - Untersuchungen an Rhabdocölen Turbellaren. VII: Über einige marine Dalyellioida. VIII: Beiträge zur Kenntnis der Typhiloplanoida.
190778: LUTHER, ALEX. - Die Turbellarien Ostfennoskandiens IV: Neorhabdocoela 2. Typhloplanoida: Typhloplanidae, Solenopharyngidae und Carcharodopharyngidae.
21449: LUTHER, CARL J. - Olympischer Wintersport.
250423: LUTHER, MARTIN. WERTELIUS, GUNNAR. - Oratio Continua. Das Verhältnis zwischen Glaube und Gebet in der Theologie Martin Luthers.
197563: LÜTHGEN, G.E. - Die Holzplastik der Spätgotik im Gebiete zwischen Inn und Salzach. Eine entwicklungsgeschichtliche Studie.
23315: LUTHMER, FERDINAND (ED.). - Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Wiesbaden. Nachlese und Ergänzungen zu den Bänden I bis V. Orts- und Namensregister des Gesamtwerkes.
79784: LÜTJEHARMS, W.J. - Zur Geschichte der Mykologie des XVIII. Jahrhundert. (Diss.)
156552: LUTJEHARMS, J.L. & I.WESTRA. - De geschiedenis der oude kerk te Warmenhuizen (St. Ursula).
78305: LUTJEHARMS, J.L. & I.WESTRA. - De geschiedenis der oude kerk te Warmenhuizen (St. Ursula).
127358: LÜTKE, FRYDOR P. - Voyage Autour du Monde, exécuté par ordre de sa majesté Nicolas Ier, sur la corvette Le Sniavine, dans les années 1826, 1827, 1828 et 1829. par Frédéric Lutké...
156927: LÜTKEN, C.F. & TH.MORTENSEN. - The Ophiuridae.
155432: LÜTKEN, CHR.FR. - Kritiske Studier over nogle Tandvaler af slaegterne Tursiops, Orca og Lagenprhynchus.
166462: LUTOSLAWSKI, WINCENTY. - The origin and growth of Plato's logic with an account of Plato's style and the chronology of his writings.
255920: LUTTEROP, F.H. & T.THOMAS. - Havelte in oude ansichten deel 2 waarin opgenomen afbeeldingen van Darp, Eursinge, Havelte, Havelterberg, Uffelte, Veendijk en Wapersveen.
263040: LUTTERS, JEROEN. - In de schaduw van het kunstwerk: art-based learning in de praktijk.
196684: LUTTERVELT, R.VAN. - De buitenplaatsen aan de Vecht. 1e druk.
228426: LUTTERVELT, R.VAN. - De buitenplaatsen aan de Vecht. 1e dr.
188511: LUTTERVELT, R.VAN. - De buitenplaatsen aan de Vecht. 2e druk.
229664: LUTYENS, EDWIN. RICHARDSON, MARGARET. - Sketches by Edwin Lutyens.
260806: LUTYENS, EDWIN. - Edwin Lutyens.
151645: LUTYENS, EDWIN. - Edwin Lutyens.
187837: LUTZ, ADOLPHO. - Tabanideos.
217115: LUTZ, MAX. - L'Ancien mobilier suisse 1730-1830.
81423: LUTZE, P. - Darstellung der Rede in der deutschen bildenden Kunst des Mittelalters, gezeigt an Propheten und Aposteln. (Diss.)
252389: LUTZEIER, PETER ROLF. - Wörterbuch des Gegensinns im Deutschen Band 2: H-Q.
250173: LÜTZOW, F. - Kunnen slagschepen beslissen? Een beschouwing over de kansen van zwaar en licht materieel in den modernen Zee-oorlog.
116577: LÜTZOW, G. - Die Laubmoose Norddeutschlands. Leichtfassliche Anleitung zum Erkennen und Bestimmen der in Norddeutschlands wachsenden Laubmoose.
198493: LUURSEMA, EDZARD & B.MULDER - Handboek Renovatie Gordel 20-40. Architectuurherstel in Amsterdam.
39606: LUX, JOSEPH AUG. - Der Geschmack im Alltag. Ein Buch zur Pflege des Schönen. 2nd ed.
39570: LUX, JOSEPH AUG. - Das neue Kunstgewerbe in Deutschland.
160454: LUX, JOSEPH AUG. - Von der Empire- zur Biedermeierzeit. Eine Sammlung charakteristischer Möbel und Innenräume.
39604: LUX, JOSEPH AUG. - Die Geschichte des modernen Kunstgewerbes in Deutschland.
39576: LUX, JOSEPH AUG. - Der Geschmack im Alltag. Ein Buch zur Pflege des Schönen.
118179: JAARBERICHT VAN HET VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GEZELSCHAP EX ORIENTE LUX. - Ex Oriente Lux. Vol. 1 (1933/37).
150315: JAARBERICHT VAN HET VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GEZELSCHAP EX ORIENTE LUX. - Ex Oriente Lux. Vol. 1, 1933 - 36, 2001.
160995: JAARBERICHT VAN HET VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GEZELSCHAP EX ORIENTE LUX. - Ex Oriente Lux. Vol. 1-14.
250131: PHOENIX. BULLETIN EX ORIENTE LUX. - Jrg. I-XII, 1955-1966.
123478: LUYKEN, JAN & CASPER LUYKEN. EEGHEN, P.VAN & J.PH.VAN DER KELLEN. - Het werk van Jan en Caspar Luyken.
210126: LUYKEN, JAN & CASPAR. VLUGT, J.V.D. - Lijst van werken waarin door Jan en Caspar Luyken de prenten zijn vervaardigd benevens eenige losse prenten, vignetten, enz.
214471: LUYKEN, JAN & CASPER LUYKEN. EEGHEN, P.VAN & J.PH.VAN DER KELLEN. - Het werk van Jan en Caspar Luyken.
243090: LUYKEN, JAN. - Het menselyk bedryf.
257179: LUYTEN, H. - Amstelveen in oude ansichten. 5e druk.
261778: LUYTEN, H. - Amstelveen in oude ansichten.
235160: LUZAC, ELIE. VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting.
171625: LUZZATO, LIA & RENATA POMPAS. - Il significato dei colori nelle civiltà antiche.
235489: LUZZATOO, MOÏSE HAYYIM. - Le Philosophe et le Cabaliste. Exposition d'un débat.
140142: LYAUTEY. - Le domaine colonial francais. Histoire Industrie Agriculture Moeurs Vie Coutumes Beaux Arts.
170343: LYAUTEY. - Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899).
245252: LYAUTEY, MARÉCHAL. LYAUTEY, PIERRE. - Lyautey l'Africain. Textes et lettres du Maréchal Lyautey.
242346: LYCHE, T. & L.L.SCHUMAKER. (ED.) - Mathematical Methods for Curves and Surfaces. Oslo 2000.
211183: LYCKLAMA À NIJEHOLT, J.A. - Vrijmoedige beoordeeling van de Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland. uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken. Tweede stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland, 1872. [& Verbeteringen].
202532: LYDEKKER, RICHARD. - A hand-book to the Carnivora I: Cats, Civets, and Mungooses.
202529: LYDEKKER, RICHARD. - A hand-book to the Marsupialia and Monotremata.
60284: LYELL, JAMES C. - Fancy pigeons: containing full directions for their breeding and managemtn, with descriptions of every known variety and all other informarion of interest or use to pigeon fanciers.
224186: LYELL, JAMES C. - Fancy pigeons: containing full directions for their breeding and management, with descriptions of every known variety and all other information of interest or use to pigeon fanciers. 3rd ed.
273580: LYELL, CHARLES. - L'ancienneté de l'homme prouvée par la Geölogie.
253911: LYKKE, PALLE. BONDO, SV. - Palle Lykke. Fra telegrafbudet der blev verdens bedste cykelrytter.
255052: LYLE, STEPHEN. - Uniformly Accelarating Charged Particles. A Threat to the Equivalence Principle.
225788: LYNA, FRÉDÉRIC. - Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome III.
15957: LYNA, F. - Miscellanea.
268160: LYNA, FRÉDÉRIC. - Le Mortifiement deVaine Plaisance de René d'anjou. Étude du texte et des manuscrits à peintures.
160366: LYNCH, KEVIN. - Das Bild der Stadt.
112604: LYNCH, C.D. - A behavioural study of Blesbok, Damaliscus dorcas phillipsi, with special reference to territoriality.
199757: LYNCH, JAY & GARY WHITNEY. - Phoebe & the Pigeon People. No. 2.
180436: LYNCH, JAYZEY, A.O. - Bijou funnies. No. 3.
199794: LYNCH, JAZEY. - Nard n' Pat.
273870: LYNCH, DAVID K. & WILLIAM LIVINGSTONE. - Color and Light in Nature. 2nd ed.
244191: LYNCH, JOHN D. - Evolutionary Relationships, Osteology, and Zoogeography of Leptodactyloid Frogs.
192827: LYNDEN, R.A.DE & CHRISTOPHER HOLLIS. - The curse of credit. 1st ed.
216788: LYNES, H. - Review of the genus Cisticola.
160217: LYNES, GEORGE PLATT (PHOTO) & CHARLES PAYNE (ED). - The Ballet Theatre Annual. 1950.
78974: LYNGBY, HELGE. - Beiträge zur Topographie des Forum-Boarium-Gebietes in Rom.
51468: LYNGBY, HELGE. - Beiträge zur Topographie des Forum-Boarium-Gebietes in Rom. Tetimonen nebst Kommentar und kritischem Apparat.
172712: LYNGE, B. - On Dufourea and Dactylina. Three Artic Lichens.
222140: LYNGE, B. - Lichens from North East Greenland. Collected on the Norwegian Scientific Expeditions in 1929 and 1930.
222141: LYNGE, B. - Lichens from Bear Island (Bjornoya).
222122: LYNGE, B. - On Dufourea and Dactylina. Three Arctic Lichens.
99953: LYNN, CATHERINE. - Wallpaper in America. From the 17th century to World War I.
266755: LYON-CAEN, CHRISTIANE & V.HOFF. - Catalogue des lampes en terre cuite greques et chrétiennes.
207411: LYSAGHT, PATRICIA. - Food and the Traveller. Migration, Immigration, Tourism and Ethnic Food. Proceedings of the 11th Conference Cyprus.
236908: LYSIAS. - Redevoeringen.
191948: LYSIPPUS. JOHNSON, FRANKLIN P. - Lysippos.
181782: LYSIPPUS. CHAMAY, JACQUES & J.L.MAIER. - Lysippe et son influence. Études de divers savants.
162005: LYSONS, DANIEL & S. - Topographical and historical account of Buckinghamshire.
207175: LYTE, CHARLES. - The plant hunters.
118498: LYTHGOE, JOHN & G. - Vissen van de Europese kustwateren en de Middellandse zee.
249928: LYTLE, MIRIAM ANDERSON. - The Lizzadro Collection. Chinese Jades and other Hard Stone Carvings.
180261: MAAL, R.J.V.D. & Y.V.D.AKKER. (ED). - Van Baerne tot Baarn.
218374: MAALDERINK, P.G.H. - De militaire willems-orde sedert 1940.
222313: MAANDAG, BEN. - Metamorfose Waterweg : van Brienenoord naar zee.
255508: HAMER. MAANDBLAD. - 1e jaargang, nummer 3 - 12 & 2e jaargang, nummer 1 - 12.
268901: MAANEN, HANS VAN. OTTEN, JAN WILLEM. - Hans van Manen. Portrait. 2e druk.
177035: MAANEN, R.C.J. VAN. - Inventaris van het stadsarchief van Leiden (1253) 1574-1816 (1897).
273596: MAAREL, EDDY VAN DER & M.J.A.WERGER. - Plant species and plant communities. Prodeedings of the Intern. Symposium 1976.
230883: MAAREL, E.VAN DER & V.WESTHOFF. - The Vegetation on the dunes near Oostvoorne (the Netherlands) with a vegetation map.
97865: MAAREL, F.H.VAN DER. - Contribution to the knowledge of the fossil mammalian fauna of Java. (Diss.)
267346: MAARLEVELD, THIJS JAKOB. - Archaeological heritage management in Dutch waters: exploratory studies.
236758: MAARSCHALKERWAART, R.A. VAN, A.O. - Het staat op straat. Straatmeubilair in Nederland.
250801: MAARSSEVEEN, RENÉ VAN. - De achterkant van het polygoonjournaal. Nederland rond 1955 in 150 foto's.
265281: MAAS, WINNEY & F.MADRAZO. - City Shock. Planning the Unexpected.
239179: MAAS, OTTO. - Cartas de China. Documentos inéditos sobre Misiones Franciscanas del Siglo XVII & XVIII.
256535: MAAS, WILLEM A. THOOR, MARIE-THÉRÈSE VAN. - Willem A. Maas. Leven en werk van een Utrechts architect.
124892: MAAS, PAUL. DASNOY, ALBERT. - Paul Maas. Beschrijvende catalogus van zijn geschilderd oeuvre.
213854: MAAS, HEINRICH. - Das Schlittschuhlaufen in Bremen in Vergangenheit und Gegenwart.
248648: MAAS, VAN RIJS & DE VRIES. LEVENE, RICHARD C. (A.O.), (EDIT.). - Maas van Rijs en de Vries 1991-1997.
212677: MAAS, NOP. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
78787: MAAS, CHRISTIANUS J. - Geschiedenis van het meerstemmig magnificat tot omstreeks 1525. [Diss.]
207967: MAAS, THED & JAN VAN TEEFFELEN. - Het rijk van Nijmegen. Land van contrasten.
208101: MAAS, FRITS. - Wind mee, stroom tegen. Honderd jaar Natuurmonumenten.
264424: MAAS, WINY. - Green dreams. How Future Cities Can Outsmart Nature.
230016: MAAS GEESTERANUS, R.A. - Determinatietabel en beschrijving van soorten uit de genera Aleuria en Galactinia.
272516: MAAS, NOP. - Waardevol oud papier. Feestbundel bij hrt tienjarig bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek. 1986-1996.
226494: MAAS GEESTERANUS, R.A. - De fungi van Nederland. De Clavarioide fungi. (Auriscalpiaceae, Clavariaceae, Clavulinaceae, Gomphaceae).
190789: MAAS, MARTHA & JANE MCINTOSH SNYDER. - Stringed instruments of Ancient Greece.
257574: MAAS, FRANS., A.O. - De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften.
95241: MAAS GEESTERANUS, R.A. - De fungi van Nederland I: Geoglossaceae - Aardtongen.
243832: MAASGOUW. ORGAAN VOOR LIMBURGSCHE GESCHIEDENIS, TAAL- EN LETTERKUNDE. - Deel 1: 1879-1881.
243831: MAASGOUW. ORGAAN VOOR LIMBURGSCHE GESCHIEDENIS, TAAL- EN LETTERKUNDE. - Deel 4: 1982 - 1883 & deel 5: 1884 - 1885.
273825: MAASKAMP, E. - Afbeeldingen van de Kleedingen, Zeden en Gewoonten in Holland met den aanvang der negentienden eeuw. - Tableaux des Habillements, des Moeurs et des Coutumes en Hollande au commencement du dix-neuvième siècle.
83680: MAASKAMP, E. - Uniformes des gardes d'honneur des diffèrens corps dans les sept départemenens de la Hollande.
9002: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE. - Settlement excavations at Borgo le Ferriere .
194967: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE. - Classification of ancient engraved gems. A study based on the collection in the Royal Coin Cabinet, The Hague, with a history of that collection.
103130: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE. - Catalogue of the engraved gems in the Royal Coin Cabinet The Hague. The Greek, Etruscan and Roman collections.
61910: MAASKANT, JAN. CATALOGUS 1972. - Jan Maaskant.
94160: MAASKANT, H.A. FLUKS, M., N.VINK & U.BARBIERI. - Architect H.A.Maaskant 1907-1977.
226602: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE. - Griekse archeologie. De mykeense en geometrische perioden.
225119: MAASS, ERNST. - Orheus. Untersuchungen zur griechischen römischen altchristlichen Jenseitsdichtung und Religion.
14338: MAASS, ALFRED. - Durch Zentral-Sumatra.
157128: MAASS, ALFRED. - Sternkunde und Sterndeuterei im malaiischen Archipel.
100073: MAASS, MICHAEL. - Die geometrischen Dreifüsse von Olympia.
142077: MAASS, MICHAEL. - Die geometrischen Dreifüsse von Olympia.
205284: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 8.
205285: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 4/5.
173915: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 11.
173917: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 7.
195457: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Deutsche Ortswappen. Neue Reihe Heft 6.
138177: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 5.
205283: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 9.
204336: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Nederlandsche gemeentewapens. Album voor Koffie-Hag-Zegels.
155278: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Nederlandsche heraldiek. Album I Provincie- en Gemeentewapens / Nederlandsche heraldiek. Album II Voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten. Teekeningen en beschrijvingen van S.G.v.d.Laars.
203877: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Nederlandsche gemeentewapens. Album voor Koffie-Hag-Zegels.
173914: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 12.
173913: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 13.
173916: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 10.
245284: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Deutsche Ortswappen Band I & II: Preussen.
203879: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Nederlandsche heraldiek. Album I Provincie- en gemeentewapens.
205261: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Deutsche Ortswappen (4 vols) & Neue Reihe (10 vols).
203876: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Nederlandsche gemeentewapens. Album voor Koffie-Hag-Zegels. [Vol I].
205423: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Nederlandsche gemeentewapens. Album voor Koffie-Hag-Zegels. [Vol. I].
224122: NEDERLANDSCHE BELL-TELEPHOON MAATSCHAPPIJ. - Officiëele Gids der Nederl[andsche] Bell-Telephoon-Maatschappy - No. 2. [Warmoestraat No. 147a. Amsterdam].
269410: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Nederlandsche gemeentewapens. Album voor Koffie-Hag-Zegels. Deel: Zuid-Holland.
188106: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 6.
245283: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 1-2 & 4-17.
245355: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 6.
245354: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 5.
188105: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. - Die Wappen der Schweiz. / Armorial de la Suisse. Heft / Fascicule 7.
166235: MABEY, RICHARD. - Flora Britannica. the definitive new guide to wild flowers, plants and trees.
201073: MABOROSHI, HAJIMI. HASEGAWA, TSUTOMU. (ED.). - What I have known Tokujiro Ishida: Reflections upon fifty years.
60830: MAC LEAN, J. - De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1665.
253638: MAC DOWALL, D.W. A.O. - The Roman Coins. Republic and empire up to Nerva.
121094: MAC LEAN, J. - Geschiedenis der gasverlichting in Nederland.
251255: MAC LEOD, N. - De Oost-Indische Compagnie als zeemogendheid in Azië.
50549: MACADAM, M.F.LAMING. - The Temples of Kawa. II: History and Archaeology of the Site.
100334: MACALISTER, R.A.STEWART. - The excavation of Gezer 1902-1905 & 1907-1909.
239097: MACAN, T.T. - A Revised Key to the British Water Bugs (Hemiptera-Heteroptera) with notes on their Ecology. 2nd, repr. edit.
57622: MACAN, T.T. & E.B.WORTHINGTON. - Life in lakes and rivers. [1st ed.].
209014: MACAN, T.T. & E.B.WORTHINGTON. - Life in lakes and rivers. [1st ed.].
217795: MACAN, T.T. & E.B.WORTHINGTON. - Life in lakes and rivers. [1st ed.].
195416: MACAN, T.T. & E.B.WORTHINGTON. - Life in lakes and rivers.
85726: MACAN, T.T. & E.B.WORTHINGTON. - Life in lakes and rivers.
532: MACATEE, W.L. - The Ring-Necked Pheasant and its managements in North America.
192175: MACAU, M.JACQUES. - L'Inde danoise. La première Compagnie (1616-1670) & La deuzième Compagnie (1670-1732).
259526: MACAULAY, JAMES. - The classical country house in Scotland 1660-1800.
222717: MACAULAY, DONALD. (ED.) - The Celtic languages.
110011: MACCARONE, M. A.O. - Nouove ricerche sulla cattedra Lignea di S. Pietro in Vaticano.
34323: MACCARONE, M. A.O. - La Cattedra lignea di S. Pietro in Vaticano. Quattro studi... con dieci appendici...
201436: MACCARTHY, FIONA. - British design since 1880. A visual history.
248315: MACCHIAIOLI. DURBÉ, DARIO. - I Macchiaioli maîtres de la peinture en Toscane au XIXème siècle.
227638: MACCHIAIOLI, THE. BROUDE, NORMA. - The Macchiaioli. Italian painters of the Nineteenth Century.
42245: MACCLINTOCK, DORCAS. - Squirrels of North America.
209754: MACCURDY, GEORGE GRANT. - A Study of Chiriquian antiquities.
87189: MACCURDY, GEORGE GRANT. - A Study of Chiriquian antiquities.
245191: MACDONALD, DUNCAN BLACK. - Aspects of Islam.
255130: MACDONALD, MARÉCHAL. - Souvenirs du Maréchal Macdonald Duc de Tarente. Avec une introduction par M.Camille Rousset.
67542: MACDONALD, J.D. - Birds of Australia. A summary of information.
183076: MACDONALD, WILLIAM L. - The architecture of the Roman Empire I: An introductory study.
244888: MACDONALD, JOHN. MACKENZIE, ANNIE M. - Orain Iain Luim. Songs of John MacDonald, Bard of Keppoch.
256470: MACDONALD, COLIN F. A.O. - The Minoans in the central, eastern and northern Aegean - new evidence. Acts of a Minoan Seminar, 22-23 January 2005....at Athens.
168560: MACDONALD, BURTON. - The Southern Ghors and Northeast 'Arabah archaeological survey.
266988: MACDONALD, JOHN. BERESFORD, JOHN. (INTROD.). - Memoirs of an eighteenth century footman. John Macdonald travels 1745-1779.
239688: MACDONALD, COLIN F. & C.KNAPPETT. - Knossos protopalatial deposits in early magazine A and the South-West Houses.
226986: MACDONALD, ALEXANDER W. - Essays on the ethnology of Nepal and South Asia.
251602: MACDONALD, JAMES & J.YOUNG. - An account of the Roman Stones in the Hunterian Museum
254723: MACDONALD, DAVID. - Collins European Mammals. Evolution and behaviour.
215209: MACDONALD, WILLIAM L. - Hadrian's Villa and Its Legacy.
227005: MACDONALD, A.W. & A.V.STAHL. - Newar Art. Nepalese art during the Malla Period.
259963: MACDONELL, ARTHUR A. - A practical Sanskrit dictionary with transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout.
231646: MACDOUGAL, JOHN M. - Revision of Passiflora Subgenus Decaloba section Pseudodysosmia (Passifloraceae).
153251: MACDOUGALL, ELISABETH B. & W.F.JASHEMSKI. - Ancient Roman gardens.
263154: MACE, ARTHUR C. & H.E.WINLOCK. - The tomb of Senebtisi at Lisht.
186175: MACEOIN, DENIS - The sources for early Babi Doctrine and history.
172457: MACFADYEN, L.M.I. - Alcyonaria. (Stolonifera, Alcyonacea, Telestaceae and Gorgonacea).
187494: MACFARLAND, FRANK M. - Studies of Ophistobranchiate Mollusks of the Pacific Coast of North America.
147653: MACFARLANE, MALCUM. - South African Poultry keeping. 5th edit.
62075: MACGILLIVRAY, ALEX.D. - The Coccidae. Tables for the identification of the subfamilies and some of the more important genera and species together with discussions of their anatomy and life history.
81792: MACGOWAN, KENNETH. - The theatre of tomorrow.
52035: MACGOWN, PEARL K. - The lore and lure of hooked rugs.
241453: MACGREGOR, JOHN M. - The discovery of the art of the insane. Vol. I & II.
215481: MACGREGOR, GEORGE. - The history of Glasgow from the earliest period to the present time.
250452: MACGREGOR, C.R. - Journey of the expedition under Colonel Woodthorpe, R.E., from Upper Assam to the Irawadi, and return over the Patkoi Range.
242813: MACH, ERNST. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie.
159823: MACH, ERNST. - Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung. 1. Aufl.
184759: MACH, ERNST. - Die Principien der Wärmelehre. Historisch-kritisch entwickelt.
269182: MACH, DAVUID. KATALOG 1987. - David Mach. Natural Causes.
234736: MACH, ERNST. - Grundlinien der lehre von den Bewegungsempfindungen. 1. Aufl.
118872: MACHADO, A.DE BARROS. - Révision systématique des Glossines du groupe palpalis (Diptera).
183085: MACHATCHEK, ALOIS. - Die Nekropolen und Grabmäler im Gebiet von Elaiussa Sebaste und Korykos im rauhen Kilikien.
270331: MACHEREL, CLAUDE & R.ZEEBROEK. - Une vie de Pain. Faire, penser et dire le Pain en Europe.
269891: MACHIAVELLI, NICCOLO. GARVER, EUGENE. - Machiavelli and the History of Prudence.
269860: MACHIAVELLI, NICCOLO. BENNER, ERICA. - Machiavelli's Ethics.
269900: MACHIAVELLI, NICCOLO. KAHN, VICTORIA. - Machiavellian Rhetoric. From the Counter-Reformation to Milton.
258657: MACHIAVELLI, NICCOLO. UNGER, MILES J. - Machiavelli. Een biografie.
268451: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - Il Principe en andere politieke teksten. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck. 2e dr.
199281: MACINNES, C.M. - England and slavery.
135472: MACINNES, C.M. - A gateway of empire.
216493: MACINTYRE, DONALD. - Hindu-Koh. Wanderings and wild sport on and beyond the Himalayas.
258363: MACIOCE, STEFANIA. - Undique splendent. Aspetti della pittura sacra nelle Roma di Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605).
115032: MACIVER, D.RANDALL & C.L.WOOLLEY. - Areika.
258000: MACK, HEINZ. GRISLAIN, LOUISE & P.LE BLAN, (EDITED). - Hein Mack.
248971: MACKAAY, THEO. BEERNINK, KARIN& M.KOLFSCHOTEN. - Artist Unlimited.
192082: MACKAUER, MANFRED. - Die Aphidiiden (Hymenoptera) Finnlands.
210238: MACKAY, ERNEST. - Report on the excavation of the A cemetery at Kish, Mesopotamia & A Sumerian Palace and the A Cemetery at Kish, Mesopotamia.
212817: MACKAY, A. - Bijdrage tot de geschiedenis van het radicalisme en communisme. Uit het hoogduitsch. Met een voorwoord van Mr. A. Mackay.
113871: MACKAY, JAMES. - Nursery antiques.
185394: MACKAY, E.ANNE. - Signs of Orality. The oral tradition and its influence in the Greek and Roman world.
118199: MACKAY, JAMES. - Paperweights. Briefbeschwerer aus Glas.
271786: MACKAY, ERNEST. - A Sumerian Palace and the A Cemetry at Kish, Mesopotamia. Part II.
247084: MACKAY, AENEAS. - Iets over Nijmegen's Herstelling in 1814.
247645: MACKAY [FAMILY]. MACKAY, DANIËL. - Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse Hooglanden en de Nederlanden.
253350: MACKE, AUGUST. HEIDERICH, URSULA. - August Macke. Zeichnungen. Werkverzeichnis.
270354: MACKE, AUGUST & MARC, FRANZ. ADOLPHS, VOLKER & ANNEGRET HOBERG. - August Macke and Franz Marc. An artist friendship.
246420: MACKE, AUGUST. HEIDERICH, URSULA. - August Macke. Gemälde. Werkverzeichnis.
268801: MACKE, AUGUST. HEIDERICH, URSULA. - August Macke. Aquarelle. Werkverzeichnis.
248595: MACKE, AUGUST. HEIDERICH, URSULA. - August Macke. Die Skizzenbücher.
226951: MACKE, AUGUST. VRIESEN, GUSTAV. - August Macke. 2nd enl. edit.
271373: MACKE, AUGUST. CATALOGUE 2013. - August Macke und die Schweiz. / August Macke and Switzerland.
272761: MACKENSEN, EBERHARD VON. - Vom Bug zum Kaukasus. Das III. Panzerkorps im Feldzug gegen Sowjetrussland 1941/42.
224758: MACKENSEN, LUDOLF VON. - Die erste Sternwarte Europas mit ihren Instrumenten und Uhren. 400 Jahre Jost Bürgi in Kassel.
267780: MACKENSEN, MICHAEL. - Die Spätantiken Sigillata- und Lampentöpfereien von el Mahrine (Nordtunesien). Studien zur nordafrikanischen Feinkeramik des 4. bis 7. Jahrhunders.
235879: MACKENZIE, GEORGE STEUART, [HENRY HOLLAND & RICHARD BRIGHT]. - Travels in the Island of Iceland during the summer of the year MDCCCX. 2nd edition.
235494: MACKENZIE-KENNEDY, C. - The Atlantic Blue Riband. Evolution of the Express Liner.
110448: MACKENZIE, DUNCAN. - Excavations at Ain Shems (Beth-Shemesh).
160671: MACKENZIE, DAVID S. - Perenial ground covers.
166883: MACKENZIE, DONALD A. - Indian myth and legend. 1st ed.
189123: MACKENZIE, JOHN. DOUGLAS, W. - John Mackenzie. South African Missionary and Statesman.
94627: MACKENZIE-GRIEVE, AVERIL. - The last years of the english slave trade Liverpool 1750-1807.
91324: MACKENZIE, COMPTON. - Sublime tobacco.
143060: MACKENZIE, J.S.F. - British orchids. How to tell one from another.
73573: MACKERPRANG, M. - Jydske granitportaler.
61904: MACKERPRANG, M. - Jydske granitportaler.
39564: MACKERPRANG, M. - Vases sacrés emaillés d'origine Française du quatorzième siècle conservés dans le Musée National de Danemark.
154644: MACKEURTAN, GRAHAM. - The cradle of Natal. (1497-1845).
256808: MACKIE, J.D. - The Earlier Tudors 1485-1558.
153554: MACKINNON, K. - Indonesië. Natuur en natuurbehoud.
205493: MACKINTOSCH, CHARLES RENNIE. HOWARTH, THOMAS. - Charles Rennie Mackintosh and the modern movement.
232426: MACKINTOSH, CHARLES RENNIE. COOPER, JACKIE. - Mackintosch. Architecture. The complete buildings and selected projects. 2nd enl. ed.
241102: MACKINTOSH, CHARLES RENNIE. ROBERTSON, PAMELA. - The Chronycle. The Letters of Charles Rennie Mackintosh to Margaret Macdonald Mackintosh 1927.
263648: MACKINTOSH, CHARLES RENNIE. STEELE, JAMES. - Charles Rennie Mackintosh. Synthesis in Form.
264067: MÄCKLER, CHRISTOPH. OECHSLIN, WERNER & H.WEFING. - Christoph Mäckler. Die Rematerialisierung der Moderne. / The Rematerialisation of Modern Architecture.
24325: MACKOWSKY, WALTER. - Das niederdeutsche Bürgerhaus.
209915: MACKROTT, HEINRICH. - Rassetauben. Zucht, Haltung und Flugsport. 2. überarb. Aufl.
244418: MACKWORTH-PRAED, C.W. & C.H.B.GRANT. - Birds of eastern and north eastern Africa. 1st ed.
17794: MACKWORTH-PRAED, C.W. & C.H.B.GRANT. - Birds of the southern third of Africa.
204620: MACKWORTH-PRAED, C.W. & C.H.B.GRANT. - African handbook of birds. I: Birds of eastern and north eastern Africa. II: Birds of the southern third of Africa. III: Birds of west central and western Africa.
153313: MACKWORTH-PRAED, C.W. & C.H.B.GRANT. - Birds of the southern third of Africa. 1st ed.
215483: MACLAGGAN, MARJORIE E. - A study of the genus Masonaphis Hille Ris Lambers, 1939 (Homoptera, Aphididae).
239828: MACLAREN, NEIL. - The Dutch school. 1600-1900.
66602: MACLEAN, GORDEN LINDSAY. - Roberts' birds of Southern Africa. 5th ed.
36203: MACLEAN, MARY ANNE. - Mary Anne's garden.
92737: MACLEAN, J.S. - The locomotives of the North Eastern Railway 1854-1905. Introduced by a sketch of the formation of the Company, and an account of some of the early famous locomotives on the lines now merged in its system.
146764: MACLEAN, MAGNUS. - Modern electrical engineering.
167150: MACLEOD, ROY & PH.F.REHBOCK. - Evolutionary theory and natural history in the Pacific. Darwin's Laboratory.
237063: MACLEOD, DUNCAN. - The Island Beautiful. The Story of Fifty Years in North Formosa.
238844: MACLER, FRÉDERIC. - Trois Conférences sur l'Arménie faites à la fondation Carol I à Bucarest (Roumanie).
176408: MACLOT, JEAN CHARLES. - Précis sur le globe terrestre, ou explication de la mappemonde; Ornée de détails Historiques & de Particularités recueillies de différentes Relations de Voyage, touchant divers Peuples de la Terre; avec des Notions raisonnées pour servir d'introduction à la partie d'Astronomie qui se combine, avec la Géographie.
47543: MACLURE, WILLIAM. - The European journals of William Maclure. Edited, with notes and introduction by John S.Doskey.
216644: MACMAHON, BILL. - The architecture of East Australia. An architectural history in 432 individual presentations.
273927: MACMILLAN, MARGARET. - 1914. Hoe Europa de vrede liet varen voor de Eerste Wereldoorlog.
265608: MACMULLEN, RAMSAY. - Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest, and Alienation in the empire.
187258: MACMUNN, GEORGE. - The underworld of India.
262599: MACMUNN, G.F. & A.C.LOVETT. - The Armies of India.
154610: MACNEIL, JOHN. MCEACHRAN, D.S. - John MacNeil. Late evangelist in Australia. A memoir by his wife.
222684: MACOVEI, G. & I.ATANASIU. - L'évolution géologique de la Roumanie. Crétacé.
100490: MACPHERSON, J.HOPE. - Marine Molluscs of Victoria.
261850: MACPHERSON, H.B. - The Home-life of a Golden Eagle. 3rd. rev. edition.
171581: MACQUOID, PERCY. - A history of English furniture.
211083: MACRAE, JOHN. - Account of the Kookies, or Lunctas.
262277: MACROBE. BORNECQUE, HENRI. - Les Saturnales. Livres I-VII.
269579: MACROPEDIUS. BLOEMENDAL, JAN. - Macropedius 1558-2008. Macropedius in Europese context. Teksten van de voordrachten gehouden op 3 oktober 2008.
132972: MACSWIGGAN, AMELIA E. - Fairy laps. Evening's glow of yesterday.
185339: MACURA, P. - Elsevier's Russian-English Dictionary.
149858: MADALSKI, JÓZEF. - Atlas flory poldkirj i ziem osciennych. Vol. III/1: Cyperaceae - Scirpoidea - Rhynchosporoideae.
149859: MADALSKI, JÓZEF. - Atlas flory poldkirj i ziem osciennych. Vol. III/3: Cyperaceae - Carcoideae (2).
148663: MADALSKI, JÓZEF. - Atlas flory Polskiej i ziem osciennych. (Florae Polonicae terrarumque adiacentium iconographia). Tom II- Zeszyt 2: Juncaceae.
148659: MADALSKI, JÓZEF. - Atlas flory Polskiej i ziem osciennych. (Florae Polonicae terrarumque adiacentium iconographia). Tom II- Zeszyt I: Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae, Jungcaginaceae, Zannichelliaceae, Potamogetonaceae, Najadaceae.
148658: MADALSKI, JÓZEF. - Atlas flory Polskiej i ziem osciennych. (Florae Polonicae terrarumque adiacentium iconographia). Tom V - Zeszyt I & II: Orchidaceae (Pars 1 & 2).
149860: MADALSKI, JÓZEF. - Atlas flory poldkirj i ziem osciennych. Vol. III/4: Cyperaceae - Carcoideae (3).
116762: MADAN LAL, SHARMA. - Contribution à l'étude de Longiunguis Donacis (Pass) (Aphididae-Homomptera) et des fluctuations des ses populations en provence maritime. (Diss.)
271182: MADAUS, GERHARD. - Lehrbuch der biologischen Heilmittel.
268496: MADAUS, GERHARD. - Lehrbuch der biologischen Heilmittel.
252555: MADDEN, FREDERICK & D.FIELDHOUSE. - The Classical Period of the First British Empire, 1689-1783. The Foundations of a Colonial System of Government.
251108: MADDEN, FREDERIC W. - Jewish numismatics; being a supplement to the History of Jewish Coinage and Money in the Old and New Testaments, published in 1864.
118262: MADDOCKS, ROSALIE F. - Revision of recent Bairdiidae(Ostracoda).
99020: MADER, HEINRICH. - Bau- und Kunstgeschichte der Plassenburg.
150099: MADER, FRIEDERICH W. - Am Kilimandjaro. Abenteuer und Kämpfe in Deutsch-Ostafrika. 4. Aufl.
208408: MADER, LÉOPOLD. - Coccinellidae vol. III.
12021: MADER, E. - Mambre. Die Ergebnisse der Ausgrabungen im heiligen Bezirk Râmet el-Halîl in Südpalästina 1926-1928.
101051: MADER, FELIX - Bezirksamt Hilpoltstein. (Die Kunstdenkmäler von Mittelfranken III)..
8342: MADER, FELIX - Stadt Eichstätt. Mit Einschluss der Gemeinden Marienstein, Wasserzell und Wintershof. Die Kunstdenkmäler von Mittelfranken I.
87035: MADER, FELIX - Stadt Landshut mit Einschluss der Trausnitz. Die Kunstdenkmäler von Niederbayern.
32621: MADER, FELIX, A.O. - Die Kunstdenkmäler der Oberpfalz XXII: Stadt Regensburg.
101067: MADER, FELIX & K.GRÖBER. - Stadt und Bezirksambt Weissenburg i.B. (Die Kunstdenkmäler von Mittelfranken V).
101031: MADER, FELIX. - Stadt und Bezirksamt Landau. (Kunstdenkmäler der Pflaz, II).
101041: MADER, FELIX & ALOIS MITTERWIESER. - Die Kunstdenkmäler von Mittelfranken IV: Stadt Dinkelsbühl..
24299: MADERNO, CARLO. DONATO, UGO. - Carlo Maderno architetto Ticinese a Roma.
50721: MADERNO, CARLO. CAFLISCH, NINA. - Carlo Maderno. Ein Beitrag zur Geschichte der römischen Barockarchitektur.
159245: MADERNO, CARLO. CAFLISCH, NINA. - Carlo Maderno. Ein Beitrag zur Geschichte der römischen Barockarchitektur.
15185: MADERNO, CARLO. HIBBARD, HOWARD. - Carlo Maderno and Roman Architecture, 1580-1630.
148847: MADIGAN, BRIAN C. & FREDERICK A. COOPER. - The temple of Apollo Bassitas. Vol. II: The sculpture.
210474: MADJALAH UNTUK ILMU BAHASA, ILMU BUMI DAN KEBUDAJAAN INBDONESIA. - Vol. 86, 1958.
156795: MÄDLER, INKEN. - Kirche und bildende Kunst der Moderne. Ein an F.D.E.Schleirmacher orientierter Beitrag zur theologischen Urteilsbildung.
211147: RAPPORTEN VAN DE COMMISSIE IN NEDERLANDSCH-INDIË VOOR OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK OP JAVA EN MADOERA. - 1903.
211146: RAPPORTEN VAN DE COMMISSIE IN NEDERLANDSCH-INDIË VOOR OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK OP JAVA EN MADOERA. - 1902.
211148: RAPPORTEN VAN DE COMMISSIE IN NEDERLANDSCH-INDIË VOOR OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK OP JAVA EN MADOERA. - 1904.
259492: MADONNA, MARIA L. & L.TRIGILIA. - Barocco mediterraneo. Sicilia, Lecce, Sardegna, Spagna.
35963: MADOU, J.-B. CATALOGUS 1977. - J.-B.Madou. Lithograaf. Tentoonstellingscatalogus door N.Walch.
182036: MADOX, RICHARD. DONNO, ELIZABETH S. (ED.). - An Elizabethan in 1582. The diary of Richard Madox, Fellow of All Souls.
261478: MADROLLE, CLAUDIUS. - En Guinée.
24388: MADRUZZA, GIOVANNI & G.MELZI D'ERRIL. - Isola San Giullio e Sacro Monte d'Orta.
155451: MADSEN, VICTOR, A.O. - Eem-Zonerne. Studier over Cyprinaleret og andre Eem-Aflejringer i Danmark, Nord Tyskland og Holland.
65631: MADSEN, STEPHAN T. - Sources of Art Nouveau.
221769: MADSEN AARHUS, JACOB. - Jacob Madsen Aarhus. De literis libri duo. Herausgeben von Christien Moll und Peter Skautrup.
263787: MADSEN, JESPER. A.O. - Goose Populations of the Western Palearctic.
267467: MADYDA-LEGUTKO, RENATA. - Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum
243942: MAEDA, SHINZO. - Ambling in the nature. Photographed by Sinzo Maeda.
161693: MAEDEL, K.E. - Das Lied der Dampflok. Ein Archiv in Wort, Bild und Ton.
254934: MAEGHT. - Peintres-Illustrateurs du XXe siècle. Aimé maeght bibliophile: 200 éditions originales. 1986.
273478: MAEK-GÉRARD, MICHAEL. - Italien, Frankreich und Niederlande 1380-1530/40.
188584: MAELE, SYMPHORIEN VAN DE & JOHN M.FOSSEY. - Fortificationes Antiquae.
213870: MAELEN, PH.VANDER. - Dictionnaire géographique du Limbourg.
209185: MAELEN, PH.VANDER. - Dictionnaire géographique de la Province de Liège.
33527: MAERCKER, KARL-JOACHIM. - Die Mittelalteriche Glasmalerei im Stendaler Dom.
182793: MAERLANT, JACOB VAN. OOSTROM, FRITSVAN. - Maerlants wereld.
168954: MAERLANT, JACOB VAN. TIDEMAN, J. - Boec van den Houte. Uitg. door J. Tideman
227157: MAERLANT, JACOB VAN. FRANCK, JOH. & J.VERDAM. - Jacob van Maerlant's strophische gedichten. Nieuwe uitgave.
273336: MAERLANT, JACOB VAN. UTENBROEKE, PHILIP & LODEWIJC VAN VELTHEM. - Jacob van Maerlant's Spiegel historiael met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten. Bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem.
253592: MAERTELAERE, ROGER DE. - Daagsen Jours Tagerennen.
159376: MAES, J. - Les Allume-Feu du Congo Belge.
150409: MAES, J. - Les appuis-tête du Congo Belge.
6727: MAES, NICOLAES. VALENTINER, WILHELM R. - Nicolaes Maes.
174510: MAES, J. - Les appuis-tête du Congo Belge.
8808: MAES, J. - Les trépieds et appuis-dos du Congo Belge.
150106: MAES, J. - Les Allume-Feu du Congo Belge.
159368: MAES, J. - Les appuis-tête du Congo Belge.
150404: MAES, J. - Les Allume-Feu du Congo Belge.
164406: MAES, LOUIS TH. - Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden.
271125: MAES, DIRK & H.VAN DYCK. - Een gedocumenteerde Rode Lijst van de dagvlinders van Vlaanderen.
228077: MAES, J. - Kabila- en grafbeelden uit Kongo / Kabila- en grafbeelden uit Kongo Addenda & Moedereerebeelden uit Kongo.
185440: MAES, J. - Les Trépieds et Appuis-dos du Congo Belge.
167117: MAES, J. - Les Trépieds et Appuis-dos du Congo Belge.
253801: MAES, SYLVERE. - Ma route au Maillot jaune.
267214: MAES, BERT. (ED.). - Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Herkening, verspreiding, geschiedenis en gebruik.
246626: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 43 = Nouvelle série tome 23 (1907).
191279: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 66 (1930).
246631: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 46 = Nouvelle série tome 26 (1910).
6281: PAPETERIE ROYALE HOLLANDAISE S.A. MAESTRICHT. - 1850-1950 un siècle de papeterie.
191280: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 67 - Troisième série. Tome XII. (1931).
246629: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 44 = Nouvelle série tome 24 (1908).
246632: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 39 = Nouvelle série tome 19 (1903).
246627: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 38 = Nouvelle série tome 18 (1902).
246554: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 47 = Nouvelle série tome 27 (1911).
246630: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 45 = Nouvelle série tome 25 (1909).
246628: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 40 = Nouvelle série tome 20 (1904).
253950: PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ [HISTORIQUE ET] D'ARCHÉOLOGIQUE DANS LE [/ LA DUCHÉ] DE LIMBOURG À MAESTRICHT. - Tome 31 = Nouvelle série tome 11 (1894).
254906: MAESTRONE, MARK C. & J.R.BLEAKLEY. - Olympians on stamps. 1896-1994.
56475: MAETERLINCK, L. - Le genre satirique dans la peinture Flamande. 2nd edition.
57176: MAETERLINCK, L. - Le genre satirique dans la peinture Flamande. 2nd edition.
61908: MAETERLINCK, L. - Le genre satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture Flamande et Wallonne. Les miséricordes de stalles (art et folklore).
248248: MAEYER, MARCEL DE. - Albrecht en Isabella en de schilderkunst. Bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe eeuwsche schilderkunst in de zuidelijke Nederlanden.
260587: MAFFIOLI, C.S. & L.C.PALM. - Italian Scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries. Invited Papers from the Congress held in Utrecht on 25-27 May 1988 to commemorate the 350th anniversary of the publication og Galileo Galilei's Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. (Leyden, 1638).
177441: MAGAGNATO, LICISCO. - Arte e civilta del Medioevo Veronese.
160776: EISENBAHN MAGAZIN. - Modelbahn.
160774: EISENBAHN MAGAZIN. - Modelbahn.
160775: EISENBAHN MAGAZIN. - Modelbahn.
271030: NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. - Articles on Birds taken from National Geographic Magazine between 1924 and 1954.
198955: MINIATURE COLLECTOR. WORLD'S FAVORITE DOLLHOUSE AND MINIATURES MAGAZINE. - 1999.
198971: MINIATURE COLLECTOR. WORLD'S FAVORITE DOLLHOUSE AND MINIATURES MAGAZINE. - 1997.
198976: MINIATURE COLLECTOR. WORLD'S FAVORITE DOLLHOUSE AND MINIATURES MAGAZINE. - 1998.
201342: SEA BREEZES. THE P.S.N.C. MAGAZINE. - Vol. 15 (1932), nos 146-157.
201340: SEA BREEZES. THE P.S.N.C. MAGAZINE. - Vol. 13 (1930), nos 122-131.
228454: MAGDELIJNS, J.R.M. A.O. - Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving.
1463: MAGELLAN. KOELLIKER, OSCAR. - Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Maggallanes und Juan Sebastian del Cano, 1519-1552.
66893: MAGELLAN. TEIXEIRA DA MOTA, A. - A Viagem de Fernao de Magalhaes e a Questao das Molucas. Actas do II Coloquio Luso-Espanhol de Historia Ultramarina.
86351: MAGELLAN. PARR, CHARLES MCKEW. - Ferdinand Magellan, Circumnavigator. ( Introd.by Cpt. Edward L.Beach ).
224318: MAGELLAN. DENUCÉ, JEAN. - Magellan. La question des Moluques et la première circumnavigation du globe.
267656: MAGELLAN. DENUCÉ, JEAN. - Magellan. La question des Moluques et la première circumnavigation du globe.
225736: MAGGI, PAOLA. A.O. - Fabulous Fountain Pens. 800 collectibles 1884-1990.
227324: MAGGIA, FILIPPO (ED.). - New Photography in Britain.
191537: MAGGIANI, ADRIANO. - Vasi Attici Figurati con dediche a Divinità Etrusche.
108179: MAGGS, T.M.O'C. - Iron Age communities of the southern Highveld.
223562: MAGHERINI, GRAZIELLA & V.BIOTTI. - L'Isola delle Stinche e i percorsi della follia a Firenze nei secoli XIV-XVIII.
39026: MAGI, F. - I rilievi flavi del Palazzo della Cancellaria.
160719: MAGI, FILIPPO. - Il Calendario dipinto sotto Santa Maria Maggiore.
254626: MAGIE, D. - The Scriptores Historiae Augustae I-III.
235488: MAGLIABECHI, ANTONIO. GARFAGNINI, MAUNUELA DONI. - Lettere e carte Magliabechi. Inventario chronologico.
251831: MAGNANO LAMPUGNANI, VITTORIO. - Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes.
153806: MAGNE, LUCIEN. - Le Parthéon. Etudes faites au cours de deux missons en Grèce..
193721: MAGNE, LUCIEN. - L'oeuvre des peintres verriers français. Verrières des monuments élevés par le Montmorency. Montmorency-Ecouen-Chantilly.
160858: MAGNI, GIULIO. ARTIBANI, MAURO. - Giulio Magni 1859-1930. Opere e progetti.
253695: MAGNI, FIORENZO. BULBARELLI, AURO. - Magni. Il terzo uomo.
253673: MAGNI, FIORENZO. FOSSATI, MARIO. - Magni.
253674: MAGNI, FIORENZO. - Magni. Il terzo uomo.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

3/29