Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45583: JANS, EVERHARD, A.O. - Tuugkisten in Oost-Nederland. Versiering en typologie.
6629: JANS, JAN. - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland.
202347: JANSE, H. - Amsterdam gebouwd op palen. Geschreven en getekend. 5e druk.
66105: JANSE, H. - Stads- en dorpskerken in Noord-Holland.
213768: JANSE, H. - De lotgevallen der Nederlandse kerkgebouwen.
124755: JANSE, J.A. - In geuren en kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse bolgewassen.
260372: JANSE, C. - Bergenwoude in oude ansichten. 2e druk
255609: JANSE, H. - Amsterdam gebouwd op palen. Geschreven en getekend. 2e druk.
260277: JANSE, C. - Kent U ze nog... de Perkouwers de bewoners van het groene hart in de Krimpenerwaard.
243627: JANSE, A.J.T. - The moths of South Africa. Vol. V, part I-IV: Gelechiadae.
261808: JANSE, JAN. KROON, PIETER. (EINDRED.). - Dagboek van Jan Janse. Stuurmansleerling aan boord van het Viermastbarkschip Jeanette Françoise 1905-1907.
197029: JANSE, H. & TH.VAN STRAALEN - Middeleeuwse Stadswallen en Stadspoorten in de Lage Landen. [1st ed.]
283587: JANSE, H. - Houten kappen in Nederland 1000-1940.
243626: JANSE, A.J.T. - The moths of South Africa. Vol. V, part I-III: Gelechiadae.
170359: JANSE, A.J.T. & W.M.T.TAMS. - Lepidoptera II: [part] 1: Paraludae by A.J.T. Janse & [part] 2: Heterocera by W.H.T.Tams.
15553: JANSE, H. - Kerken en torens in Zeeland.
33893: JANSE, O. - Notes sur quelques épées anciennes trouvées en Chine.
128867: JANSE, H. - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980.
242666: JANSE, A.J.T. - The moths of South Africa. Vol. VI, part I-III: Gelechiadae.
164705: JANSE, H. - Houten kappen in Nederland 1000-1940.
80008: JANSE, H. & S.DE JONG. - Houten huizen. Een unieke bouwwijze in Noord-Holland. 2nd ed.
250768: JANSEN, LUCAS. - De koophandel van Amsterdam. Een critische studie over het Koopmans-handboek van Jacques Le Moine de l'Espine en Isaac le Long. [Diss.]
246580: JANSEN, E.J. - De Vrijmetselarij en de Geschiedenis der laatste eeuwen. Een historisch overzicht.
244583: JANSEN, LEENDERT & C. VERLOOIJ. - Het geheim van de Nieuwkoopse smid.
35385: JANSEN, LUCAS. - De koophandel van Amsterdam. Een critische studie over het Koopmans-handboek van Jacques Le Moine de l'Espine en Isaac le Long.
255117: JANSEN-WINKELN, KARL. - Sentenzen und Maximen in den Privatinschriften der ägyptischen Spätzeit.
106808: JANSEN, LUCAS. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening te Amsterdam, 1614-1964.
256742: JANSEN, ANNEKE L. - Nieuwe Plaatjes bij Oude Rijmpjes.
70916: JANSEN, JOHAN. - Van achter de oude schandpaal of praatjes bij plaatjes.
178536: JANSEN, JAN. MEIJ, IETSE. - Jan Jansen. Master of shoe design.
250251: JANSEN, WILLEM & CHRIS JANSEN. HEIJNEN, HENK & JAN DE BRUIN. - Leven en werk van Willem & Chris Jansen.
202085: JANSEN, WOLFGANG. - Glanzrevuen der zwanziger Jahre.
243669: JANSEN-SIEBEN, RIA, A.O. - Quotidiana. Huldealbum Dr. Frank Daelemans.
258542: JANSEN, AB A. - Wespennest Leeuwarden I & II. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945.
249768: JANSEN, BREGIT. - Den Haag 7 lijnen.
29132: JANSEN, JOHAN V. - Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
215612: JANSEN, HENRY. - Laughter among the ruins. Postmodern comic approaches to suffering.
16284: JANSEN, BÉATRICE. - Chinese ceramiek.
269998: JANSEN, JAN. DOP, TONKO & LUCAS BONEKAMP. - Jan Jansen.
251854: JANSEN, JACOB. - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
280354: JANSEN, JAN. AUCTION CATALOGUE 2007. - Jan Jansen in his shoes.
241689: JANSEN, H.P.H. & A.JANSE. - Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum.
247317: JANSEN, M.H. - Proeve van eene beginselmatige Dienstregeling der Marine in Nederlandsch Indië.
242372: JANSEN, HAN. - Hans Jansen schilder van land-, zee- en luchtschappen.
121462: JANSEN, JOS & ANTOON VANTUIJL. - Baarle in stukken. Fragmenten uit het verleden van Baarle, Castelre, Ulicoten en Zondereigen.
225329: JANSEN, ANNA E. - The vegetation and macrofungi of Acid Oakwoods in the North East Netherlands.
50680: JANSEN, W.P.H. - Het klokkenspel van den Haagschen St.Jacobs-toren.
154379: JANSEN, GUIDO & GERLUIJTEN. - Italianisanten en bamboccianten. Het italianiserend landschap en genre door Nederlandse kunstenaars uit de 17e eeuw.
268301: JANSEN, AD & CH, .VAN HERCK, . - Kerkelijke Kunstschatten. Gehouden t.g.v.d. tentoonstelling Kerkelijk Kunst, Antwerpen November 1948.
131020: JANSMA, T.S. - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philip van Bourgondië. (Diss.)
38319: JANSMA, N.S.H. - Ornements des manuscripts Coptes du Monastère Blanc.
287980: JANSMA, ESTHER. - RembeRings. The Development and Application of Local and Regional Tree-Rings Chronologies of Oak for the Purposes of Archaeological and Historical esearch in the Netherlands.
265526: JANSMA, REIN, PHILIP GLASS & JAAP GOUDSMIT. - Trappen / [Stairs] by Rein Jansma. / Circles [by] Philip Glass. / De Kaartmakers [by] Jaap Goudsmit. [First Dutch edition].
216529: JANSON, H.W. - Nineteenth-Century sculpture.
284819: JANSON, ALBAN & TH.BÜRKLIN. - AuftritteScenes. Interaktionen mit dem architektonischen Raum: die Campi Venedigs. / Interaction with architectural Space: the Campi of Venice.
191257: JANSON, E.M.CH.M. - Uit de geschiedenis van Wassenaar.
247470: JANSON, E.M.CH.M. - De archipelbuurt. De geschiedenis van een Haagse woonwijk.
246798: JANSON, H.W. - History of art. 3rd edition, revised and expanded by Anthony F.Janson.
261836: JANSON, E.M.CH.M. - Uit de geschiedenis van Wassenaar. 2e uitg. & herz. druk.
277175: JANSON, DORA J. - From slave to siren. The victorian Woman and her Jewelty from Neoclassic to Art Nouveau.
236100: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. 't Nye Boeck (1459-1487).
278274: JANSSEN, HORST. CATALOGUE 1998-1999. - Horst Janssen. The Portrait. A Selection from 1945 to 1994. Woodcuts Etchings Lithography Drawings Watercolours.
154223: JANSSEN, H.L., E.A. (RED.). - 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen.
57072: JANSSEN, L.J.F. - De Gorinchemsche muurschilderijen.
181402: JANSSEN, WINFRIED, A.O. - Beeld van een stad. Visie en projecten van Woningbedrijf Amsterdam.
275514: JANSSEN, C.E. - Elementarbog i Eskimoernes Sprog til Brug for Europoeerne ved Colonierne i Gronland.
283614: JANSSEN, BERT. - Het scherp van de stroper. Gedichten. Fotografie. Maastricht 2014-20116.
204099: JANSSEN, PAUL, A.O. (ED.). - De gouden delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn.
272570: JANSSEN, JOSEF. - De traditioneele egyptische autobiografie vóór het Nieuwe Rijk. Deel I: De Teksten.
230650: JANSSEN, PAUL, A.O. (ED.). - Le Delta d'Or des Plats Pays. Vingt siècles de civilisation entre Seine et Rhin.
19721: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
150768: JANSSEN, EVERT. - Nederland 1884. Vreemd vaderland - vertrouwd volk.
249869: JANSSEN, KAREL & C.IPPEL. - Gelderland monumenteel. Gelre's verleden in foto's van nu.
276365: JANSSEN, H.Q. & J.H.VAN DALE. - Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen.
247095: JANSSEN, JOOP. - Kop van Overijssel verrassend natuurlijk. Northwest Overijssel a nature's surprise. Nordwest-Overijssel überraschend natuurgemäss.
246355: JANSSEN, ANYA. MELKERT, LIESBETH. - Anya Janssen. Double-Edged.
247191: JANSSEN, J.A.M.M. - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichtng van de Koninklijke Militaire Academie in 1818.
228714: JANSSEN, JOHN A.M. A.O. - Soorten van de Habitatrichtlijn. Europese natuur in Nederland.
261965: JANSSEN, G.B. - Twee eeuwen Gelderse bakstenen. De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw.
35153: JANSSEN, A.W. & E.F.DE VOGEL. - Zoetwatermollusken van Nederland.
220537: JANSSEN, L.F. - Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de dictatuur.
160502: JANSSEN, PAUL H. & P.C.SUTTON. - The Hoogsteder exhibition of Dutch landscapes.
52935: JANSSEN, ANDREAS J. - Het antieke Tropaion. (Diss.).
64967: JANSSEN, HAN. - De geschiedenis van de speelkaart.
80321: JANSSEN, HANS-LÜITJEN. - Die Germanen in Mecklenburg im 2.Jahrtausend v. Chr.
218068: JANSSEN, J.A.M. & J.H.J.SCHAMINÉE. - Europese natuur in Nederland. Habitattypen.
36128: JANSSEN, JAKOB. - Kostbarkeiten unserer Pflanzenwelt. Ein Streifzug durch die schönsten und merkwürdigsten Pflanzen in Wald, Moor und Wiese.
120269: JANSSEN, MARTIEN. - Turnover of cadmium through soil arthropods. (Diss.)
197558: JANSSEN, OTTO. - Vorstudien zur Metaphysik.
246722: JANSSEN, HORST. - Horst Janssen. Zeichnungen. Mit einem autobiographischen text.
249392: JANSSEN, JOSEF. - De traditioneele egyptische autobiografie vóór het Nieuwe Rijk.
211949: JANSSEN, DORA & PAUL JANSSEN [COLLECTION]. FORT, GENEVIÈVE LE. - Precolumbiaanse meesterwerken. De collectie van Dora en Paul Janssen.
270601: JANSSEN, HORST. - Minusio.
240829: JANSSEN, LEON. [COLLECTION]. - Collection Leon Janssen. Tableaux anciens.
259749: JANSSEN, WILHELM & M.WENSKY. - Mitteleuropäischen Städtewesen im Mittelalter und Frühneuzeit.
270613: JANSSEN, HORST. LEMCKE, DIERK. - Horst Janssen. Frauenbildniss 1947-1988.
236115: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - Rechtsbronnen van het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze.
257804: JANSSEN, G.B. - Scheepsbouw op de grens 1889 - 2000. 111 jaar scheepsbouw aan de Boven-Rijn te Lobith-Tolkamer.
260949: JANSSEN, ANYA. MELKERT, LIESBETH. - Double-Edged.
281425: JANSSEN, JOHN A.M. A.O. - Soorten van de habitatrichtlijn. Europese natuur in Nederland. 2e sterk herz. & verbeterde druk.
174932: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
263405: JANSSEN, J. & R. DE WINTER. - Piazza, Ceramique. Jo Janssen Architecten.
270612: JANSSEN, HORST. LEMCKE, DIERK. - Horst Janssen. Les Paysages. 1942-1989.
237672: JANSSENS, JOZEF A.O. - De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.
237694: JANSSENS, JOZEF, A.O. - Van den Vos Reynaerde, Het Comburgse handschrift. 2e druk.
207965: JANSSENS DE BISTHOVEN, AQUILIN. - Stedelijk Museum voor Schone Kunsten (Groeningemuseum) Brugge. Deel I. Bewerkt en aangevuld naar de 1e Nederlandse en de 2e Franse uitgave met de medewerkim van M. Baes-Dondeyne[&] Dirk de Vos.
200825: JANSSENS, A. - Coprini. Coleoptera Lamellicornia. Fam. Scarabaeidae.
200652: JANSSENS, ANDRÉ. - Oniticellini. (Coleoptera Lamellicornia).
157070: JANSSENS, ANDRÉ. - Revision des Onitides.
147120: JANSSENS, PAUL A. - Palaeopathology. Disseases and inquiries of prehistoric man.
258003: JANSSENS, BEN. - Chinese boxes.
224939: JANSSENS, ANDRÉ. - Insectes Coléoptères Lamellicornes.
247178: JANSSENS, P.J.C.M. - De Rode Haan in Heemskerk. 175 jaar Brandweer 1822-1997.
234730: JANSSENS, RIENK. - De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888.
221135: JANSSON, ANTON. - Coleopteren aus dem Sarekgebiet.
124398: JANSZ. VAN DER HEIDEN, FRANS & WILLEM KUNST. - Vervarelyke schip-breuk van 't oost-indisch jacht Terschelling onder het landt van Bengale (...).
132443: JANSZ, A.W. - Extensive collection of floor plans, architectonical designs, quotations & personal papers, like letters, photographs, wedding documents etc. ca. 500 documents & letters.
162603: JANSZ. VAN DER HEIDEN, FRANS & WILLEM KUNST. - Vervarelyke schip-breuk van 't oost-indische jacht Terschelling onder het landt van Bengale (...).
212411: JANTZ, HAROLD (COLL.). - German Baroque literature. A descriptive catalogue of the collection of Harold Jantz and a guide to the collection on microfilm.
57069: JANTZEN, HANS. - Das Niederländische Architekturbild.
215103: JANTZEN, ULF. - Bronzewerkstätten in Grossgriechenland und Sizilien.
67436: JANTZEN, ULF. - Bronzewerkstätten in Grossgriechenland und Sizilien.
37148: JANTZEN, ULF. - Griechische Griff-Phialen.
2739: JANTZEN, ULF. FESTSCHRIFT. - Opus Nobile. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulf Jantzen. Herausg. von P.Zazoff.
206450: JANTZEN, ULF. - Griechische Griff-Phialen.
80900: JANTZEN, ULF. - Neue Forschungen in griechischen Heiligtümern. Internationales Symposion in Olympia vom 10. bis 12. Oktober 1974 anlässlich der Hundertjahrfeier der Abteilung Athen und der deutschen Ausgrabungen in Olympian.
52031: JANTZEN, JOHANNES. - Deutsches Glas aus fünf Jahrhunderten.
232063: JANTZEN, ULF. - Bronzewerkstätten in Grossgriechenland und Sizilien.
142273: JANTZEN, ULF. - Griechische Greifenkessel.
174620: JANUS, HORST. - Onze land- en zoetwaterslakken en -mossels.
266873: JANZEN, OLAF UWE. - Merchant organization and maritime trade in the North Atlantic, 1660-1815.
210076: JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL IDEAS IN JAPAN. - Vol. I, 1963 - Vol. V, 1967.
288267: JAPICX, GYSBERT. [=JAPIX, GYSBERT]. - Gysbert Japicx Friesche rijmlerye, ijn trye deelen forschaet: d'eerste binne Ljeafd in Bortlijcke Mingel-deuntjes: 't Oarde sinte Gemlene aef huwzmanne Petear, in oare Katerye: 't eft-erste iz: Hymmelsch harp-luwd. daliz ti sizzen, ijtlijcke fen Davids Psalmen.
153173: JAPICX, GYSBERT. FEITSMA, A. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis. (Diss.)
251453: JAPIKSE, N., A.O. (ED.). - Resolutiën der Staten-Generaal. van 1576 tot 1609. Vol. I0 1576 - vol. 14,:1599.
250480: JAPIKSE, N., A.O. (ED.). - Resolutiën der Staten-Generaal. Vol. I: 1576 [...] - vol. XIV: [...]1609. & Nieuwe reeks Vol.: I: 1610 [...] - vol. VII: [...] 31 december 1625.
251456: JAPIKSE, N., A.O. (ED.). - Resolutiën der Staten-Generaal. van 1576 tot 1609. Vol 1 & 2, 1576-1579.
251457: JAPIKSE, N., A.O. (ED.). - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610-1670. Deel II: 1613-1616.
263392: JAPIN, ARTHUR. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
288270: JAPIX, GYSBERT. [=JAPICX, GYSBERT] & E. EPKEMA. - Woordenboek op de Gedichten en verdere Geschriften van Gysbert Japicx, als een vervolg op de II vorige deelen van dat werk.
267728: JAPP, SARAH & K.BARTL. - Altsüdarabische Objekte in der Sammlung des Archäologischen Museums der Universität Münster.
28624: JAQUERIO. GRISERI, ANDREINA. - Jaquerio e il realismo gotico in Piemonte. Collezione diretta da Ezio Gribaudo.
230943: JAQUES, RENATE & GUIDO ROTTHOFF. - Die Stiftskirche des HL. Viktor zu Xanten. Band VI, Teil 4: Paramente der Stiftskirche. Kritischer katalog und Restaurierungsbericht. Einleitung von Hans Peter Hilger.
17616: JAQUES, RENATE. - Deutsche Textilkunst in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart.Mit einem Geleitwort von Hans Croon.
176304: JAQUES, RENATE. - Deutsche Textilkunst. [Neue Aufl.].
153325: JAQUES, FRANCIS L. LUCE, DONAL T. - Francis Lee Jaques. Artist-Naturalist.
131040: JAQUES, FRANCIS L. LUCE, DONAL T. - Francis Lee Jaques. Artist-Naturalist.
49227: JAQUET, EUGÈNE & A.CHAPUIS. - Technique and history of the Swiss Watch.
220984: JAQUET, EUGÈNE. - Les Cabinotiers genevois.
175269: JARAMILLO-ARANGO, JAIME. - Relacion historica del Viage (viaje), que Hizo a los Reinos del Peru y Chile el Botanico D. Hipolito Ruiz en el ano de 1777 hasta el de 1788, en cuya epoca regreso a Madrid.
203367: JARCHOW, MARGARETE. - Fayencen des 18. Jahrhunderts aus Schleswig-Holstein.
211189: DU JARDIN, KAREL. KILIAN, JENNIFER M. - The paintings of Karel du Jardin. 1626-1678. Catalogue Raisonné.
226066: JARDIN, KAREL DU. KILIAN, JENNIFER. - Karel du Jardin 1626-1678.
267891: JARDINE, WILLIAM. - Bees.
252568: JARDINE, WILLIAM. - Bees.
265513: JARDINE, WILLIAM. - Mammalia. Thick-skinned Quadrupeds.
279268: JARING, COR. ANCONA, HEDY D'. (INTROD.). - Cor Jaring. Preface by Job Cohen. Introduction by Hedy d'Ancona. [1st English ed.].
219209: JARING, COR. HOFLAND, H.J.A. - Honderd mensen van Cor Jaring.
246988: JARING, COR. FALLAUX, EMILE. - Amsterdam ±.
202400: JARING, COR. - De Amsterdamse haven. / The port of Amsterdam.
192139: JARITZ, HORST. - Elephantine III. Die Terrassen vor den Tempeln des Chnum und der Satet.
210351: JARITZ, KURT. - Schriftarchäologie der altmesopotamischen Kultur. Eine grammatologische Untersuchung zur Entstehung des ältesten Bilderschriftsystems.
246342: JARMUTH, KURT. - Lichter leuchten im Abendland. 2000 Jahre Beleuchtungskörper.
213216: JARNUT, JÖRG & P.JOHANEK. - Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert.
187782: NORDENS JÄRNVÄGAR - 1977.
272111: JARREGA, RAMON & M.PREVOST (ÉDIT.). - Ager Tarraconensis 4: Els Antigons, una villa senyorial del Camp de Tarragona.
266982: DU JARRIC, PIERRE. ROSS, DENISON & EILEEN POWER. (ED.). - Akbar and the Jeuits. An account of the Jesuit missions to the court of Akbar. Ed. by E. Denison Ross and Eileen Power ; transl. with introd. and notes by C.H. Payne.
170208: JARRY, MADELEINE. - Wandteppiche des 20. Jahrhunderts.
152519: JARVA, EERO. - Archaiologia on archaic Greek body armour.
143854: JÄRVI, T.H. - Die Seefischerei von Finnland.
225343: JARVIE, I.C. - Critical rationalism, the social sciences and the humanities. Essays for Joseph Agassi. Vol. II.
267399: JARVIS, ADRIAN & R.LEE. (EDITED). - Trade, Migration and Urban Networks in Port Cities C. 1640-1940.
267391: JARVIS, ADRIAN. - In Trouble times: The port of Liverpool, 1905-1938.
284624: JAS, MARTIJN. - Amsterdam bevalt! Herinneringen van 30 bekende Nederlandes aan hun geboortestad.
166170: JAS, REMKO. - Neo-Assyrian judicial procedures.
172212: JAS, JOERIEN E.A. - Het Peperhuis te Enkhuizen.
235835: JAS, JORIEN (RED.). - Kasteel Waardenburg. Weerbaar en veelzijdig.
237610: JASHEMSKI, WILHELMINA F. - A Pompeian herbal. Aancient and modern medicinal plants.
196303: JASIUNAS, EDMUNDAS. - Darius and Girenas (1933-12993). 60th. Anniversary of their Transatlantic Flight.
249488: JASON. HAFNER, GERMAN. - Jason.
171678: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - De batikkunst.
2224: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - De bewerking van niet-edele metalen (koperbewerking en pamorsmeedkunst).
57733: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - De batikkunst.
139119: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - De goud- en zilversmeedkunst.
7102: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - Het vlechtwerk.
31645: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië.
249477: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - Het vlechtwerk.
44225: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - De weefkunst.
189113: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE. - Het vlechtwerk.
260675: JASPERS, GERARD J. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
194757: JASPERS, KARL. - Philosophie.
110378: JÁSZAI, GÉZA. - Die Pisaner Domkanzel. Neuer Versuch zur Wiederherstellung ihres Ursprünglichen Zustandes. (Diss.)
204358: JAUBERT, AMÉDÉE. - Relation de Ghanat et des Coutumes de ses Habitans. Traduite littéralement de l'Arabe.
252917: JAUMAIN, SERGE & K.BERTRAMS. - Patrons gens d'affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk.
7582: JAUMANN, A. - Textilkunde. Ein Hand- und Nachschlagebuch für die Praxis des Textilkaufmannes und für alle Zweige des Textilfaches.
278199: JAUNE, ODA. MILLET, CATHERINE. - Oda Jaune. If you close your eyes.
219049: JAUSS, HANS R. & D.SCHALLER. - Medium Aevum Vivum. Festschrift für Walther Bulst.
156348: JAUSSEN, J.A. - Naplouse et son district.
163175: JAWAD, ABDUL JALIL. - The advent of the era of townships in northern Mesopotamia.
248591: JAWLENSKY, ALEXEJ VON. JAWLENSKY, MARIA, L.PIERONI-J. A.O. - Alexej Von Jawlensky. Catalogue raisonné of the oil paintings. Vol. I-III.
222161: JAWORSKI, E. - La Fauna del Lias y Doffer de la Cordillera Argentina en la parte Meridional de la Provincia de Mendoza.
229694: JAYADEV, C.J. - The Tali in relation to South Indian initiation rites.
228274: JAYASWAL, K.P. - Hindu Polity. A constitutional history of India in Hindu times (parts I & II).
161431: JAYNE, CAROLINE F. - String figures. A study of cat's-cradle in many lands.
190987: JAYNES, RICHARD A. - Handbook of North American nut trees.
215890: JAYYUSI, SALMA KHADRA [= SALMA KADRA AL- GAYYUSI]. (GENERAL ED.). - The city in the Islamic world.
243195: JAYYUSI, SALMA KHADRA [= SALMA KADRA AL- GAYYUSI]. (ED.). - Human rights in Arab thought. A reader.
288423: JAYYUSI, SALMA KHADRA [= SALMA KADRA AL- GAYYUSI]. - The legacy of Muslim Spain. 2nd edition.
218456: JEAN, CHARLES-F. - La religion sumérienne d'après les documents sumériens antérieurs à la Dynastie d'Isin (-2186).
191265: JEAN, CHARLES-F. - Contrats de Larsa.
165198: JEAN, CHARLES-F. - Tell Sifr. Textes Cunéiformes conservés au British Museum.
272997: JEAN, MARCEL. CATALOGUE 1987-1988. - Peintures de Marcel Jean.
281344: JEAN, LI. - Elite Theban Women of the Eighth-Sixth Centuries BCE in Egypt: Identity, Status and Mortuary Practice.
198251: JEAN, CHARLES-F. - La religion sumérienne d'après les documents sumériens antérieures à la Dynastie d'Isin (-2186).
97716: JEAN, FELIX. - Traité du jeu de dames.
93849: JEAN, CHARLES-F. & J.HOFTIJZER. - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'ouest.
35681: JEANCON, J.A. - Excavations in the Chama Valley, New Mexico.
227875: JEANMAIRE, CLAUDE. - Strassen- und Überlandbahnen von Bern und Thun. Rollmaterial, Strecken, Entwicklung und Geschichte.
189631: JEANMAIRE, CLAUDE. - Die elektrischen und Diesel-Triebfahrzeuge schweizerischer Eisenbahnen. Teil 7: Die schmalspurige Brünigbahn (SBB).
203413: JEANMAIRE, CLAUDE. - Die Geschichte der Basler Strassenbahn 1880-1895-1968. Streetcars of Basle.
232802: JEANMARIE, CLAUDE. - Die elektrischen und Diesel-Triebfahrzeuge schweizerischer Eisenbahnen. Teil 1: Die Schweizerischen Bundesbahnen / The Swiss Federal Railways. Darstellung der Lokomotiven, Triebwagen, Rangierlokomotieven und Traktoren.
92716: JEANMARIE, CLAUDE & RENÉ STAMM. - Die Überlandbahnen von Bern nach Worb. Geschichte und Rollmaterial zweier Berner Vorortsstreken. / Interurban Railways between Berne and Worb (Switzerland).
242708: JEANNE, C. & J.P.ZABALLOS. - Catalogue des Coleopters carabiques de la Peninsula iberique.
65656: JEANNEL, RENÉ. - Coléoptères Carabiques.
159226: JEANNEL, RENÉ. - Les Psélaphides de l'Afrique orientale. (Coleoptera).
159224: JEANNEL, RENÉ. - Révision des Psélaphides du Japan.
156695: JEANNEL, RENÉ. - Révision des Pséaphides de l'Afrique Intertropicale.
122760: JEANNEL, RENÉ. - Psélaphides recueillis par N.Leleup au Congo Belge XVI - XVIII.
208414: JEANNEL, RENÉ. - Pselaphidae.
156694: JEANNEL, RENÉ. - Faune du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. II: Pselapidae.
159197: JEANNEL, RENÉ. - Les psélaphides de l'Afrique Australe.
156693: JEANNEL, RENÉ. - Psélaphides recueillis par N.Leleup au Congo Belge IV: I'Itombe et de la Forêt du Gugege.
279204: JEANNEL, RENÉ. - Coléoptères Carabiques.
285484: LE CORBUSIER & P.JEANNERET. - Le Corbusier et P.Jeanneret. 4ème série.
283989: LE CORBUSIER & P.JEANNERET. - Postwar Mass Housing. Restoring Le Corbusier's La Roche-Jeanneret Houses.
151715: JEANSON, MARCEL. - Bibliothèque Marcel Jeanson.I: Chasse.
252829: JEBENS, HOLGER & K.H.KOHL. - The end of anthropology?
238242: JEBSEN & CO. HÄNISCH, ADOLF V. - Jebsen & Co. Hongkong. China-Handel im Wechsel der Zeiten 1895-1945.
274346: JEDDING-GESTERLING, MARIA & G.BRUTSCHER. - Het Kapsel. Een cultuurgeschiedenis van de haarmode van de Oudheid tot onze tijd beschreven aan de hand van voorweroen en prenten uit de Collectie chwarzkopf en internationale musea.
211647: JEDDING-GESTERING, MARIA & G.BRUTSCHER. - Die Frisur. Eine Kulturgeschichte der Haarmode von der Antike bis zur Gegenwart. Veranschaulicht an Kunstobjekten der Sammlung Schwarzkopf und internationaler Museen.
230782: JEDER, S.C.M. - Geschiedenis der Vrijmetselarij. Nieuwe uitgaaf.
14019: JEEKEL, C.A.W. - On the classification and geographical distribution of the family Paradoxosomatidae (Diplopoda, Polydesmida).
183381: JEENINGA, WILLEKE. - Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam. / The East Indies House and St.Jorishof.
167217: JEENINGA, WILLEKE. - Het Claas Stapels hofje in Hoorn.
273982: JEENINGA, W.F. - Twaalf Hoornse poortjes.
266646: JEENINGA, WILLEKE. - De gekroonde jaagschuit te Hoorn. Handel in koffie, thee en tabak op het Breed.
260961: JEENINGA, WILLEKE. - Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam. / The East Indies House and St.Jorishof.
152768: JEFFERSON, THOMAS. ADAMS, WILLIAM., - Monticello.
24415: JEFFERSON, LOUISE E. - The decorative arts of Africa.
186284: JEFFREYS, D.G. & H.S.SMITH. - The Anubieon at Saqqâra I: The settlement and the temple precinct. With a chapter by M. Jessop Price.
214681: JEFKINS, FRANK. - International dictionary of marketing and communication.
246432: JEGERINGS, J.C. - Oud-Nuenen achteraf bekeken. Een fotobeeld van Oud-Nuenen over de periode 1900-940 en bevrijdingsbeelden uit 1944.
158136: JEHASSE, JEAN & L.JEHASSE. - La Nécropole préromaine d'Aléria (1960-1968).
211009: JEIHAN. SUPANGKAT, JIM. - Andika. Citra Wanita Dalam Lukisan Jeihan 1970-1990.
261116: JELINCIC, ZMAGO. - Dinar crown series.
189795: JELISAVETA, S.ALLEN. - Literature on Byzantine Art 1892-1967. Vol. 1. By location.
133802: JELITTO, LEO & W.SCHACHT. - Die Freiland-Schmuckstauden. Beschreibung, Kultur und Verwendung der gesamten winterharten Schmuckstauden.
244546: JELITTO, LEO & W.SCHACHT. - Die Freiland-Schmuckstauden. Handbuch und Lexikon der winterharten Gartenstauden.
234675: JELLEMA, RUURD AUKE. - Nederlandsch-Indische Spoorwegpolitiek.
76839: JELLISON, WM.L. & N.E.GOOD. - Index to the literature of Siphonaptera of North America.
266916: JELOVINA, DUSAN. - Schwerter und sporen. Karolingischer Formgebung im Museum Kroatischer archäologischer Denkmäler.
275536: JEMIELNIAK, JOANNA. - Legal Interpretation in International Commercial Arbitration.
238434: ZEISS JENA. - Microscopes et Appareils auxiliaires. Édition 1927.
185310: JENCKS, CHARLES. - Charles Jencks.
104754: JENDRITZKI, H. - Der moderne Uhrmacher.
280021: JENDRITZKI, H. - Die Reperatur der Arbanduhr. 6.-7. Auflage.
280236: JENDRITZKI, HANS. - Werkstattwinke des Uhrmachers.
255353: JENESON, KAREN. - Exploring the Roman Villa World between Tongres and Cologne.
215407: JENKINS, J.GERAINT. - The wool textile industry in Great Britain.
262656: JENKINS, JEAN. - Ethnic Musical Instruments. Indentification - Conservation. Instruments de Musique ethnique.
168196: JENKINS, IAN & G.B.WAYWELL. - Sculptors and sculpture of Caria and the Dodecanese.
178104: JENKINS, MARILYN & M.KEENE. - Islamic jewelry in the Metropolitan Museum of Art.
267703: JENKS, ALBERT ERNEST. - The Bontoc Igorot.
267836: JENKS, ALBERT E. - The Wild Rice Gatherers of the Upper Lakes. A study in american primitive economics.
270888: JENMA, TH.E. - Inventaris van de archieven der Diaconale instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
278588: JENNES, D. & A.BALLANTYNE. - Language, Mythology, and Songs of Bwaidoga. Goodenough Island s.e. Papua.
279966: JENNESS, D. - The Life of the Copper Eskimos & Physical Characteristics of the Copper Eskimo.
277130: JENNESS, D. - The Life of the Copper Eskimos & Physical Characteristics of the Copper Eskimo.
278914: JENNESS, DIAMOND. - Eskimo administration IV: Greenland.
279485: JENNESS, D. - Eskimo Folk-Lore. Part A: Myths and traditions from northern alaska, the Mackenzie Delta and Coronation Gulf,
143906: JENNESS, DIAMOND. - Songs of the Copper Eskimos.
5506: JENNESS, DIAMOND. - The indians of Canada. 4th.ed.
279486: JENNESS, D. - Eskimo Language and Technology. A: coparative vocabulary of the Western Eskim,o Dialects.
275738: JENNESS, D. - Eskimo Language and Technology. A: Comparative Vocabulary of the Western Eskimo Dialects.
278913: JENNESS, DIAMOND. - Eskimo administration II: Canada.
277099: JENNESS, D. - Eskimo Folk-Lore. Myths and traditions from northern Alaska. The Mackenzie Delta and Coronation Gulf.
249943: JENNI, HANNA. (EDITED). - Das Grab Ramses' X (KV 18). Mit Beiträgen von Andreas Dorn, [et al.]
192030: JENNINGS, O.E. - A manual of the mosses of Western Pennsylvania and adjacent regions.
262514: JENNINGS, VICTORIA & A.KATSAROS. - The World of Ion of Chios.
213872: JENNISKENS, A.H. E.A. - Campus Liber. Bundel opstellen over de geschiedenis van Maastricht.
278994: JENNOV, J.G. - Moskusoksbestanden i Nordostgronland og nogle spredte Iagttagelser of Betragtninger verorende Dyrelivet i Nordostgronland.
264451: JENNY, WILHELM A. - Keltische Metalarbeiten aus heidenischer und christlicher Zeit.
90711: JENNY, HANS. - Alte bündner Bauweise und Volkskunst. Das Bauernhaus Siedlungsbilder Bergkirchen bäuerlicher Kleinkunst.
178005: JENNY, WILHELM A.V. & W.F.VOLBACH. - Germanischer Schmuck des frühen Mittelalters.
187645: JENNY-KAPPERS, HANS. - Der Kanton Glarus. Ein beschreibender Katalog der gedruckten Landkarten und Pläne, Ortsansichten und Landschaftsbilder von den Anfängen bis 1880.
150251: JENNY, WILHELM A. & H.VETTERS. - Forschungen in Lauriacum. Vol. II.
230228: JENSE, HETTY. - 25 jaar stoeien met de branding (1966-1991). Uitgave ter gelegenheid van het 5e lustrum van de Kust Zeil Vereniging Scheveningen.
246530: JENSEN, P. - Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur. Band I: Die Ursprünge der alttestamentlichen Patriarchen-, Propheten- und Befreier-Sage und der neutestamentlichen Jesus-Sage.
279408: JENSEN, A.C. (ED.). - Danmarks Skibsfart i Tekst og Billeder. Bind I.
149292: JENSEN, JORN V. & J.KIRKEBY. - The birds of the Gambia. An annotated check-list and guide to localities in the Gambia.
221009: JENSEN, C. - Skandinaviens bladmossflora.
221088: JENSEN, AD.S. A.O. - The zoology of the Faroes. Vol. III: Postscript, Mollusca, Bryozoa, Echinoderma, Tunicata, Pisces, Aves, Mammalia. Faroese animal names.
176200: JENSEN, WILHELM. - Der Schwarzwald. 3. erganz. Aufl.
7981: JENSEN, AD.E. - Im Lande des Gada. Wanderungen zwischen Volkstrümmern Südabessiniens.
180994: JENSEN, CHRISTIAN. - Neoptolemos und Horaz.
147269: JENSEN, HANS. - Sign, Symbol and Script. An account of man's efforts to write. 3rd rev. edit.
194701: JENSEN, JORGEN. - The prehistory of Denmark.
254269: JENSEN, CHR. AXEL & V.HERMANSEN. - Danmarks Kirker VI: Praesto Amt.
134726: JENSEN-HAARUP, A.C. - Cikader.
237603: JENSEN, INKEN. - Dino, Zeus und Asterix. Zeitzeuge Archäologie in Werbung, Kunst und Alltag heute.
272680: JENSEN, P. - Texte zur assyrisch-babylonischen Religion. I: Kultische Texte.
279842: JENSEN, NIELS JORGEN. A.O. - Elephant Gambit 1.e4 e5 2 Nf3 d5.
254279: JENSEN, CHR.AXEL A.O. - Danmarks Kirker. Tisted amt.
194604: JENSMA, THEUNIS W. - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht. Koor en Kapittel.
269199: JENSSEN, OLAV CHRISTOPHER. - Olav Christopher Jenssen. Demoralisert Landskap.
269200: JENSSEN, OLAV CHRISTOPHER. SANDQVIST, GERTRUD. - Olav Christopher Jenssen. Episodes. An essay and a selction of drawings.
269198: JENSSEN, OLAV CHRISTOPHER. - Olav Christopher Jenssen. Ventetid.
71298: JENTEL, MARIE-ODILE. - Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens. Essai de classification et de typologie.
193392: JENTINK, F.A. - Catalogue ostéologique des Mammifères.
156168: JENYNS, R. SOAME & WATSON, WILLIAM. - Arts de la China. Vol. II: Or argent bronzes des époques tardive émaux laques bois.
161327: JENYNS, R. SOAME. - Japanese pottery.
111623: JEPPE, BARBARA. - Suid--Afrikaanse Aalwyne. 1st ed.
222287: JEPPE, BARBARA. - Suid--Afrikaanse Aalwyne. Hersiene en vergrote uitgawe.
114938: JEPPE, BARBARA. - South African aloes.
215096: JEPPESEN, KRISTIAN. - The sacred enclosure in the early Hellenistic period. With an appendix on epigraphical finds. (Jutland Archaeological Society Publications, 16: Danish archaeological investigations on Failaka, Kuwait. / Ikaros. The Hellenistic settlements, vol. 3).
142294: JEPPESEN, KRISTIAN, F. HOJLUND & K. AARIS-SORENSEN. - The Maussolleion at Halikarnassos. Vol. 1. The sacrificial deposit.
20239: JEPPESEN, KRISTIAN. - Bild und Mythos auf dem Parthenon. Zur Ergänzung und Deutung der Kultbildausschmückung, des Frieses, der Metopen und der Giebel.
155455: JEPPESEN, KRISTIAN. - Eteokêoyx Cymbacic. Nochmals zur Deutung des Niobidenkraters, Louvre G 341.
177062: JEPPESEN, KRISTIAN. - Neue Ergebnisse zur Wiederherstellung des Maussolleions von Halikarnassos.
214420: JEPPESEN, KRISTIAN. - Neues zum Rätsel des Grand Camée de France.
187650: JÉQUIER, GUSTAVE. - Fouilles à Saqqarah. Tombeaux de Partticuliers contemporains de Pepi II.
143130: JÉQUIER, GUSTAVE. - Les temples Memphites et Thébains des origines à la XVIIIe Dynastie. (L'architecture et la décoration dans l'ancienne Ègypte).
264960: JÉQUIER, GUSTAVE. - Considerations sur les religions égyptiennes.
91870: JEREMIAS, GISELA. - Die Holztür der Basilika S[anta] Sabina in Rom. Unter Verwendung neuer Aufnahmen von Franz Xaver Bartl.
179435: JEREMIAS, ALFRED. - Handbuch der altorientalischen Geisteskultur.
214333: JERICKE, DETLEF. - Abraham in Mamre. Historische und exegetische Studien zur Region von Hebron und zu Genesis 11,27-19,38.
271477: JERICKE, R. - Jagd-Album in 28 losen Blättern nach die berühmtesten Jagdmalern.
236770: JERMYN, STANLEY T. - Flora of Essex.
51197: JERNIGAN, E.WESLEY. - Jewelry of the prehistoric southwest.
278944: JERROLD, W.BLANCHARD. - Brage-Beaker with the Swedes: or Notes from the North In 1852.
277268: JERROLD, W.BLANCHARD. - Brage-Beaker with the Swedes: or, Notes from the North In 1852.
239597: JERSEY, PHILIP DE. - Coinage in Iron Age Armorica.
44052: LEVANT. ANNUAL JOURNAL OF THE BRITISH SCHOOL OF ARCHAEOLOGY IN JERUSALEM. - Vol. 1 (1969) - 16 (1984).
261736: JESE, SIMON. A.O. - Katalog Kovanog Novca Jugoslavije 1910-1988. [Catalogue of Yugoslavian Coins].
208872: JESPERS, FRANS. - Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900.
274627: JESPERS, OSCAR. PANT, THERESIA VAN DER, A.O. - Beeldhouwers. Oscar Jespers 1887-1970.
192946: JESPERS, FLORIS. BURSSENS, GASTON. - Floris Jespers.
134766: JESPERS, FLORIS. FREDERIQUE, LOUISE. - Florus Jespers. Achterglasschilderijen - Peintures sous verre.
262883: JESPERS, FLORIS. BUYCK, JEAN F, - Floris & Oscar Jespers. De moderne jaren.
133860: JESPERSEN, ANDERS (ED.). - Transactions of the Second International Symposium on Molinology.
200253: JESPERSEN, P. - Metazoa.
278743: JESSEN, PETER. - Der Ornamentstich. Geschichte der Vorlagen des Kunsthandwerks seit dem Mittelalter.
176709: JESSEN, KNUD. - Studies in Vegetational History.
236757: JESSEN, P. - Gartenanlagen und Gartendecorationen nach alten Vorbildern.
176097: JESSURUN DE MESQUITA, S. BOOM, A.VAN DER. - S.Jessurun de Mesquita. Met inleiding van T.B.Roorda.
221877: JESSURUN DE MESQUITA, S. ES, JONIEKE VAN. - Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944). Tekenaar, graficus, sierkunstenaar.
138224: JESSURUN- TEN DAM HAM, S.C.J. - Utrecht in 1672 en 1673.
167032: JESSURUN DE MESQUITA, S. VERKRUYSEN, H.C. - De Mesquita, teekeningen en etsen.
205592: JESSURUN DE MESQUITA, S. VERKRUYSEN, H.C. - De Mesquita, teekeningen en etsen.
218252: JESTIN, RAYMOND-RIEC & M.LAMBERT. - Contribution au Thesaurus de la langue sumerienne (Fasc. II). Le verbe AK.
218496: JESTIN, RAYMOND. - Textes economiques sumériens de la IIe dynastie d'Ur (Transcription et Taduction) avec étude grammaticale de ces textes.
45524: JESWIET, JAKOB. - Die Entwickelungsgeschichte der Flora der holländischen Dünen.
186899: JETTMAR, KARL. - Die Religionen des Hindukusch.
107063: JETTMAR, GABRIELE. - Die Holztempel des Oberen Kulutales in ihren historischen, religiösen und kunstgeschichtlichen Zusammenhängen.
246072: JEU DE DAMES, LES. - Année 6, no. 61-62 (Jan./Febr. 1926) - Année 9, no. 107-108 (Nov./Dec. 1929). Rédacteur en Chef: Marcel Bonnard.
219400: JEVSEVJEV, TIMOFEJ. - Tseremissien rakennukset / Cheremis Buildings. Ethnographica Jevsevjeviana.
141170: JEWELL, P.A. & C.LOIZOS. - Play, exploration and territory in Mammals.
173611: JEWITT, ORLANDO. BROOMHEAD, FRANK. - The book illustrations of Orlando Jewitt.
251160: JEXLEV, THELMA, P.RISSMOLLER & M.SCHÜTER. - Dansk glas i Renaessancetid 1550-1650.
245058: JHA, JATA SHANKAR (EDIT.). - Comprehensive history of Bihar. Vol. II, part I & II. Editors: Syed Hasan Askari & Qeyamuddin Ahmad.
210087: JIAKUI, LIU A.O. - The Clay figurines of Huishan.
237396: WANG JIAN. - Anthology of photography by Wang Jian.
150682: JIGMEI, NGAPO N. - Tibet.
275273: JIJÉ. - Blondie en Blinkie ontdekken de vliegende schotels.
189583: JILLEBA, FRED. - Het oude Middelburgse woonhuis.
265729: JILLEBA, FRED. - Het oude Zeeuwse Woonhuis.
209842: JILLEBA, FRED. - Het Van de Perrehuis te Middelburg. 3e verb. druk.
244405: JIMÉNEZ ZAMUDIO, RAFAEL. - Antología de textos acadios.
263249: JIMÉNEZ, CARLOS. - Carlos Jiménez. Memoira, una ciudad y la necesidad de poesia / Memory, a City and the Need for Poetry.
226772: JIMÉNEZ DE LA ESPADA, MARCOS. - Vertebrados del viaje al Pacífico. Batracios.
208304: JIMÉNEZ CATALÁN, MANUEL. - Ensayo de una Tipografia Zaragozana del siglo XVIII.
80609: JINARAJADASA, [CURUPPUMULLAGE]. - Grondbeginselen der kunst-uitdrukking.
190635: JINGLONG, LIU (ED.), A.O. - Buddha Figures. Gems of Longmen Sculpture.
246448: JINGLONG, LIU. (ED.). - Twenty stone insciptions of Longmen Grottoes.
260981: JIRECEK, CONSTANTIN. - Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien. Studien zur Kulturgeschichte des 13.-15. Jahrhunderts. Erster und zweiter Teil.
276957: JIRIK, F.X. - Guide to the glass collection.
226987: JIRO, KAWAKITA. - The Hill Magars and their Neighbours. Hill Peoples surrounding the Ganges Plain.
284763: JIRO, NUMATA. - Western Learning. A short History of the Study of Western Science in Early Modern Japan.
256841: JISKEFET. - Voor jou een vraag voor mij een weet. Een greep uit tien jaar Jiskefet.
114369: JISL, L., V.SIS & J.VANIS. - Tibetische Kunst.
110100: JIVKOVA, LUDMILA. - Le tombeau de Kazanlak.
113583: JIYUN, WANG. - The ancient stone sculptures in Shaanxi province.
180192: JOACHIM, HANS-E. - Die Hunsrück-Eifel-Kultur am Mittelrhein.
165065: JOANNÈS, FRANCIS. - Textes économiques de la Babylonie récente.
248889: JOB [= PSEUD. OF JACQUES M.G. ONFROY DE BRÉVILLE]. MAINDRON, MAURICE. - Ce bon Monseiur de Véragues.
278065: JOB [= PSEUD. OF JACQUES M.G. ONFROY DE BRÉVILLE]. - Tenues des Troupes de France à toutes les époques. Armées de Terre et de Mer [à toutes les époques. Texte par des mebres de La Sabretache.] [Tomes 1, 2 & 3].
237929: JOBBÉ-DUVAL, ÉMILE. - Les morts malfaisants (Larvae, Lemures) d'après le droit & les croyances populaires des Romains.
259120: JOBE, BROCK W.A.O. - American Furniture with Related Decorative Arts 1660-1830. The Milwaukee Art Museum and the Layton Art Collection.
287065: JOBIN, A.F. - La classification Horlogère des calibres de montres et des fournitures d' horlogerie suisses.
106093: JOBIN, A.F. - La classification Horlogère des calibres de montres et des fournitures d'horlogerie suisses.
167182: JOBSE, P. - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. Deel I.
175034: JOBSE, P. - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. Deel 1-4.
251517: JOBST, WERNER. - Römische Mosaiken aus Ephesos I. Die Hanghäuser des Embolos.
236452: JOBST, G. A.O. - Siedlungswerk. Vols. I - XVI.
80017: JOBST, GERHART. - Kleinwohnungsbau in Holland. Unter Mitarbeit von Dr.Ir.B.H. Vos und I. Cats, und mit Unterstützung des Preuss.Ministeriums für Volkswohlfah.
278995: JOCHELSON, WALDEMAR. - Archaeological Investigations in Kamchatka.
169955: JOCHEMS, J.A. - Beschrijving der Prenten van de Historische Verzameling der Schutterij te Amsterdam.
272634: JOCHENS, BRIGIT & S.MITTENBERGER. - Vom Haus zu Haus am Kurfürstendamm. Geschichte und Geschichten über Berlins ersten Boulevard.
91955: JODE, GÉRARD DE & CORNEILLE DE JODE. ORTOY, FERN.VON. - L'oeuvre cartographique de Gérard et de Corneille de Jode.
135874: JODE, GÉRARD DE. SKELTON, R.A. - Speculum Orbis Terrarum / Speculum geographicum totius Germaniae Imperium repraesentans.
262734: JODER, RENÉ, (INTR.). - Encyclopédie des Timbres-Poste de France.
265053: JOEDICKE, JÜRGEN. - Weissenhofsiedlung Stuttgart.
28515: JOEDICKE, JÜRGEN. - Bürobauten.
164978: JOEDICKE, JÜRGEN. - Moderne Architektur. Strömingen und Tendenzen.
164339: JOËL, H.F. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.
43804: JOENJE, WOUTER. - Plant colonization and succession on embanked sandflats. A case study in the Lauwerszeepolder, the Netherlands. These.
118822: JOENSEN, ANDRES H. - Waterfowl population in Denmark 1965-1973. A survey of the non breeding populations of ducks, swans an coot and theri shooting, utilizations.
237137: JOEST, W. - Allerlei Spielzeug.
219599: JOEST, W. - Malayische Lieder und Tänze aus Ambon und den Uliase (Molukken).
261202: JOHANEK, PETER & H.STOOB. - Europäische Messen und Märktesysteme im Mittelalter und Neuzeit.
139555: JOHANN, A.E. - Känguruhs, Kopra und Korallen. Fahrten und Erlebnisse in Australien und der Südsee.
217535: JOHANNES, A. - Luthers Diakonessenwerk. Geschiedenis van 100 jaar Lutherse Diakonessen Inrichting te Amsterdam.
231483: JOHANNES, G.J. - Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding - van Van Alphen tot Verwey.
132693: JOHANNESEN, HJALMAR. - Olympic winter sports in Norway. The land of summer- and winter glory.
147318: JOHANNOT, ALFRED & TONY. MARIE, AERISTIDE. - Alfred et Tony Johannot. Peintres, graveurs et vignettistes.
276942: JOHANNSEN, O. A.O. - Die Geschichte der Textil-Industrie.
104589: JOHANSEN, J.PRYTZ. - Studies in Maori rites and myths.
38341: JOHANSEN, F. - Reliefs en bronze d'Etrurie.
172113: JOHANSEN, HANS. - Revision und Entstehung der arktischen Vogelfauna.
273591: JÓHANSEN, JÓHANNES. - Studies in the vegetational history of the Faroe and Sheltland Ilands.
119588: JOHANSEN, JOHAN PETER. - Danmarks Rovbiller eller Billefam. Staphylinida's danske Slaegter og Arter.
206731: JOHANSEN, FLEMMING. - Catalogue Greek portraits Ny Carlsberg Glyptotek.
282665: JOHANSSON, JORGEN. - Lost and found.
64063: JOHANSSON, R., A.O. - The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europa.
148879: JOHANSSON, KARL E. - Beiträge zur Kenntnis der Polychaeten-Familien Hermellidae Sabellidae und Serpulidae.
12487: JOHANSSON, T.S.K. & M.P.JOHANSSON. - Some important operations in bee management.
132018: JOHANSSON, JOHAN. - Anatomische Studien über die Gastropodenfamilien Rissoidae und Littorinidae.
156241: JOHL, C.H. - Altägyptische Webestühle und Brettchenweberei in Altägypten.
80619: JOHN, CARL. - Über die Wissenschaft des Schönen und der Kunst oder über Aesthetik. Nebst einem Anhange über die alten italienischen und deutschen Maler-Schulen. Mit besonderer Hinsicht auf die Münchener und Dresdener Bildergalerie und auf die Glyptothek zu München. Als ein Handbuch und Wegweiser für Künstler, Kunstkenner und Kunstfreunde u.s.w.
171323: JOHN, W.D. - Paktong. The non-tarnishable chinese silver Alloy used for Adamfiregrates and early Georgian candelesticks.
228713: JOHNS, C.A. - British birds in their haunts.
170683: JOHNSEN, SIGURD. - Draktskiftet hos lirypen (Lagopus lagopus Lin). i Norge.
107887: JOHNSGARD, PAUL A. - Crane music. A natural history of American Cranes.
47843: JOHNSGARD, PAUL A. - The Plovers, Sandpipers, and Snipes of the world.
261979: JOHNSGARD, PAUL A. - The Quails, Patridges, and Francolins of the World.
38031: JOHNSGARD, PAUL A. - The grouse of the world.
236022: JOHNSGARD, PAUL A. - Grouse and Quails of North America.
239314: JOHNSGARD, PAUL A. - Hawks, Eagles & Falcons of North America. Biology and Natural History,
69361: JOHNSGARD, PAUL A. - Birds of the Great Plains. Breeding species and their distribution.
277628: JOHNSHOY, J.WALTER. - Apaurak in Alaska. Social pioneering among the Eskimos. Translated and compiled from the records of T.L. Brevig, pioneer missionary to the Eskkimos of Alaska, from 1894 to 1917.
277161: JOHNSON, CLIVE W. - With Memsaab in the Arctic.
153698: JOHNSON, ADRIAN. - America explored. A cartographical history of the exploration of North America.
8554: JOHNSON, EUGENE J. - S.Andrea in Mantua. The building history.
279156: JOHNSON, IRVING. - Sailing to See. Picture Cruise in the Schooner Yankee.
187817: JOHNSON, DR. - Select essays of dr. Johnson.
258133: JOHNSON, MATTHEW. - Ideas of Landscape.
230337: JOHNSON, PETER (A.O.) - Fifth International Colloquium on ancient Mosaics. Bath 1987.
187512: JOHNSON, WARREN T. & H.H.LYON. - Insects that feed on trees and shrubs. An illustrated practical guide.
240200: JOHNSON, ROBERT FLYNN. - Reverie and Reality. Nineteenth-Century Photographs of India from the Ehrenfeld Collection.
286784: JOHNSON, MILTON. - Tricks on the Mystic-Squares I.
8212: JOHNSON, R.H. - Requins des mers tropicales et tempérées.
124927: JOHNSON, AUBREY R. - Sacral kingship in ancient Israel.
98140: JOHNSON, A.W. - The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru.
153310: JOHNSON, A.W. - The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru.
273612: JOHNSON, DENNIS. - Palms for human needs in Asia. Palm utillization and conservation in India, Indonesia, Malaysia and the Philippines.
263646: JOHNSON, PHILIP. JENKINS, STOVER & D. MOHNEY. - The Houses of Philip Johnson.
160488: JOHNSON, RALPH. - Ralph Johnson of Perkins & Will. Buildings and projects.
207260: JOHNSON, WILLIAM M. - Monk Seals in Post-Classical history. The role of the Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in European history and culture, from the fall of Rome to the 20th century.
218636: JOHNSON, DONALD-BRIAN. - Moss Lamps. Lighting the '50s.
161904: JOHNSON, WILLIAM. DAY, RICHARD E. - Calendar of the sir William Johnson Manuscripts in the New York State Library.
244342: JOHNSON, MYRTLE E. & H.J.SNOOK. - Seashore animals of the Pacific Coast.
263938: JOHNSON, T.M. - Imperial German Edged Weaponery.
145517: JOHNSON, CHARLES A.O. - Africans in america. America's journey through slavery.
283474: JOHNSON, J.J. BERRETT, JOSHUA & L.G.BOURGOIS III. - The musical world of J.J.Johnson.
172088: JOHNSON, NED K. - Biosystematics of Sibling species of Flycatchers in the Empidonax Hammondii - Oberholseri - Wrightii complex.
255832: JOHNSON, SALLY B. - The Cobra Goddess of Ancient Egypt. Predynastic, Early Dynastic, and Old Kingdom Periods.
141435: JOHNSON, FRANKLIN P. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. IX, part I: Scupture 1896-1923.
129870: JOHNSON, JANE. - Maroni de Chypre. Avec un appendice par Edith Porada.
565: JOHNSON, CLARENCE. - Biosystematics of the Arizona, California, and Oregon species of the seed Beetle Genus Acanthoscelides Schilsky (Coleoptera: Bruchidae).
259503: JOHNSON, JOHN. BRIGGS, NANCY. - John Johnson 1732-1814. Georgian architect and county surveyor of Essex.
231650: JOHNSON, DAVID H. A.O. (EDITED). - Owls in their changing landscapes. Ambassadors for the protection of nature. Proceedings of the fourth World Owl Conference [...] 2007.
93680: JOHNSON, A.F. - Selected essays on books and printing. Edited by P.H.Muir.
244098: JOHNSON, SALLY & TOMMASO M. MILANI. - Language Ideologies and Media Discourse.
215371: JOHNSON, ANNE. - Roman forts of the 1st and 2nd centuries AD in Britain and the German provinces.
234683: JOHNSON, DOUGLAS H. - Nuer Prophets. A history of Prophecy from the Upper Nile in the nineteenth and twentieth Century.
184051: JOHNSTON, HARRY. - Liberia.
147396: JOHNSTON, H.H. - Der Kilima-Ndjaro. Forschungsreise im östlichen Aequatorial-Afrika, nebst einer Schilderung der naturgeschichtlichen und commerziellen Verhältnisse sowie der Sprachen des Kilima-Gebietes
153643: JOHNSTON, HARRY. - Liberia.
35716: JOHNSTON, DENIS FOSTER. - An analysis of sources of information on the population of the Navaho.
225028: JOHNSTON, PAMELA D. - The Military consilium in Republican Rome.
288506: JOHNSTON, KEITH. - India from Keith Johnston's Royal Atlas. [title on map: India (Northern Sheet)].
156299: JOHNSTONE, HARRY. - The Uganda protectorate. An attempt to give some description of the physical geography, botany, anthropology, languages and history of the territories under British protection in East Central Africa.
249492: JÖHRENS, GERHARD. - Amphorenstempel in nationalmuseum von Athen zu den von H.G.Lolling aufgenommenen unedierten Henkelinschriften Mit einem Anhang die Amphorenstempel in der Sammlung der Abteilung Athen des Deutschen Archäol. Instituts.
287997: JOKINEN, DAVID A. - Persknipsels Geef de stad een kans.
248786: JOLIVET-LÉVY, CATHERINE. - Les Églises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l'abside et de ses abords.
39318: JOLIVET, PIERRE. - Les Chrysomeloidea (Coleoptera) des iles Baléares.
200632: JOLIVET, PIERRE. - Recherches sur l'Aile des Chrysomeloidea (Coleoptera).
200668: JOLIVET, YVETTE. - Dictyoptera.
140684: JOLIZZA, W.K.V. - Das Lied und seine Geschichte.
188761: JOLLES, ALLARD (ED.), A.O. - Stadsplan Amsterdam. Toekomstvisies op de Ruimtelijke Ontwikkeling van de Stad 1928-2003.
263500: JOLLES, J.A. - De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant. Overzicht van hetgeen nog bestaat.
213342: JOLLES, J.A. - De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant. Overzicht van hetgeen nog bestaat.
203970: JOLLES, J.A. - De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant. Overzicht van hetgeen nog bestaat.
268628: JOLLY, ANNA. - Furnishing Textiles. Studies on Seventeenth- and Eighteenth-Century Interior Decoration.
259126: JOLY, HENRI L. - Japanese sword fittings. A descriptive catalogue of the collection of G.H. Naunton.
116818: JOLY, HENRI L. & K.TOMITA. - Japanese art & handecraft.
196316: JOLY, PATRICK. - Les Champignons.
197571: JOLY, ROBERT. - Recherches sur le traité pseudo-hippocratique du Régime.
171361: JOLY, ELDA. - Lucerne del Museo di Sabratha.
213940: JOLY, ELDA & GUISEPPINA BARONE. - Quattro note di archeologia Libica.
235223: JOLY, HENRI L. - Shosankenshu. List of names, Kakihan, collected from sword-mounts.
235798: JON, FRANCOIS DU. - De pictura veterum.
138769: JONAITIS, ALDONA. - From the Land of the Totem Poles. The Northwest Coast Indian Art Collection at the American Museum of Natural History.
266924: JONAS, F.M. - Netsuké.
30447: JONAS, RUDOLF. - Fahrten in Island.
250498: JONASSON, KURT. - Bojorten. Christine af Bro. Ett 1600-talsskepp i full skala.
115718: JONCKERS NIEBOER, J.H. - Geschiedenis der Nederlandsche spoorwegen 1832-1938. 2e herz.dr.
246593: JONCKERS NIEBOER, J.H. - De Nederlandsche spoorwegen in caricatuur 1839-1939. Spotprenten, bijeengebracht en toegelicht.
280733: JONCKHEERE, FRANS. - Une Maladie Égyptienne. l'Hématurie parasitaire.
38344: JONCKHEERE, F. - Autour de l'autopsie d'un momie. Le scribe royal Boutehamon.
274684: JONCKHEERE, FRANS. - La Papyrus Médical. Chester Beatty.
287768: JONCKHEERE, KOENRAAD. - Antwerp art after iconoclasm. Experiments in decorum 1566-1585.
218560: JONDET, GASTON. - Atlas historique de la ville et des ports d'Alexandrie.
276486: JONES, OLIVE & C.SULLIVAN. - Glass Glossary for the description of containers, tableware, flat glass, and closures.
25356: JONES, WILLIAM. - Fox texts.
282714: JONES, INIGO. ORGEL, STEPHEN & R.STRONG. - Inigo Jones. The theatre of the Stuart Court. Including the complete designs for productions at court for the most part in the collection of the Duke of Devonshire.
230172: JONES, SCHUYLER. - Men of Influence in Nuristan. A study of social control and dispute settlement in Waigal Valley, Afghanistan.
158229: JONES, ERNEST. - Essays in applied psycho-analysis.
207235: JONES, MARTIN. - Traces of ancestry: studies in honour of Colin Renfrew.
158231: JONES, ERNEST. - Zur Psychoanalyse der christlichen Religion.
192835: JONES, GEORGE NEVILLE & A.J.GROUT. - Moss Flora of North America North of Mexico.
248090: JONES, J.V. - Het boek der woorden. Deel 1-3.
288089: JONES, LESLIE WEBBER & C.R.MOREY. - The miniatures of the manuscripts of Terence prior to the thirteenth century. [COMPLETE SET].
281743: JONES, PETER & KEITH SIDWELL. - Reading Latin. Text and Vocabulary. Grammar and Exercises. 2nd edition.
287221: JONES, TERRY. - i-D. Fashion Magazine No. 9.
239341: JONES, DAVID. - Arenden.
241270: JONES, OWEN. - Examples of Chinese Ornament. Selected from objects in the south Kensington Museum and other collections.
168200: JONES, DONALD W. - External relations of early Iron Age Crete, 1100-600 B.C.
207288: JONES-BLEY, KARLENE, A.O. (ED.). - Proceedings of the 18th annual UCLA Indo-European Conference. Los Angeles November 3-4, , 2006 (SAelected papers).
176636: JONES, A.H.M. - The Roman economy. Studies in ancient economic and administrative history. Edited by P.A. Brunt.
188615: JONES, ALEXANDER. - An eleventh-century manual of arabo-byzantine astronomy.
49674: JONES, D.L. & T.B.MUIR. - Orchids of Australia. The complete edition.
198025: JONES, D.L. & T.B.MUIR. - Orchids of Australia. The complete edition.
199438: JONES, DALU & G.MICHELL (EDIT.). - Mobile architecture in Asia: Ceremonial Chariots, Floats and Carriages.
211206: JONES, E.ALFRED. - The Church Plate of the Diocese of Bangor.
203252: JONES, ROBERT B. - Karen linguistic studies. Description, comparison, and texts.
205296: JONES, SYDNEY R. - Posters and publicity 1926. Fine printing and design.
163527: JONES, SYDNEY R. - Posters and publicity. Fine printing and design.
125442: JONES, WHITMORE. - Games of patience for one or more players.
194605: JONES, WILFRED. SMITH, NILA B. - The Policeman.
247821: JONES, MARTIN & A.C.FABIAN., ED. - Conflict.
263356: JONES, PETER BLUNDELL. - Dialogues in Time. New Graz Architecture.
286406: JONES, SYDNEY R. - Old houses in Holland.
287218: JONES, TERRY. - i-D. Fashion Magazine No. 2.
234808: JONES, H.STUART. - A catalogue of the ancient sculptures preserved in the Municipal collection of Rome. The sculptures of the Museo Capitolino.
263114: JONES, DILWYN. - An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom.
225562: JONES, STEPHEN. - Folk music of China. Living Instrumental Traditions.
287219: JONES, TERRY. - i-D. Fashion Magazine No. 7.
242589: JONES, MELANIE S. & R.D.WAKEFIELD. - Aspects of Stone Weathering, Decay and Conservation. The Rober Gordon University Proceedings 1997.
244119: JONES, DAVID. - Palms in Australia.
22734: JONES, WILLIAM. - Ojibwa texts.
287220: JONES, TERRY. - i-D. Fashion Magazine No. 8.
41869: JONES, WILLIAM. - Kickapoo tales. Translated by Truman Michelson.
244232: JONES, DAVID L. - Encyclopaedia of Ferns. An introduction to Ferns, their Structure, Biology, Economic importance, Cultivation and Propagation.
287106: JONES, TERRY. - i-D. Fashion Magazine No. 1.
263009: JONES, RICHARD. - Mental Health Act Manual. 17th edition.
288644: JONES, DILWYN. - A Glossary of ancient Egyptian Nautical Titles and Terms.
23342: JONG, HETTE DE. - De Jordaan. Kloppend hart van Mokum. [1e druk].
273302: JONG, T.P.M.DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied. (1780-1830).
139473: JONG, J.DE, A.O. - Brinkmann aan de Grote Markt. 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem.
233946: JONG, ERIK DE. (ED.)., A.O. - Restoration of Baroque Gardens. The Unesco Conference on Neercanne.
733: JONG, JOHAN DE. - De Kerkuil.
286524: JONG, E.DE, A.O. (EDS). - Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van een nationale instelling.
279614: JONG, JAN DE, A.O. (EDS). - Prentwerk Print Work 1500-1700.
287502: JONG, K.DE. - Gods eer zij 't merk van al uw werk. De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Deel II: 1835-1971.
253725: JONG, NIKKI DE. - Wij zijn vreemden. Zelfidentificatie en sociaal netwerk onder gemigreerde Russen uit Centraal-Azië.
204802: JONG, ERIK DE, A.O. - Aardse paradijzen. 1: De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw.
252002: JONG, A.DE. - Uitgeest in oude ansichten. 2e druk.
62889: JONG, F.DE (ED.). - Stedebouw in Nederland. 50 jaar bond van Nederlandse stedebouwkundigen.
283946: JONG, F. & A. - Langedijk herleeft.
273981: JONG, A.DE, A.O. - Handboek psychiatrische epidemiologie.
260414: JONG, WUBBO DE. - Amsterdam & de rest van de wereld.
13980: JONG, HETTE DE. - Amsterdam en de Jordaan.
287951: JONG, CORN. DE. - Gebouwd in De Rijp. Een wandeling door het beschermde dorpsgezicht van De Rijp.
210807: JONG, A.M. & G. VAN RAEMDONCK. - Bulletje en Boonestaak in Brazilië.
184713: JONG, A.M. & G. VAN RAEMDONCK. - Bulletje & Boonestaak op het onbewoonde eiland. De vertellingen van den menscheneter.
279619: JONG, JAN DE, A.O. - Het Exotische Verbeeld 1550-1950. Boeren en verre volken in de Nederlandse Kunst / Picturing the Exotic 1550-1950. Peasants and outlandish peoples n Netherlandish Art.
242008: JONG, T.M. A.O. - Ways to study and research. Urban, architectural and technical design.
237226: JONG, FRED.DE. - Practisch Handboek voor Uitspannings-Arbeid en Kunstvlijt op elk gebied. Een Vademecum voor het vervaardigen en versieren van voorwerpen van kunst en van dagelijksch gebruik. [...] Bewerkt naar de handboeken van Felix Moser, Franz Sales Meyer en anderen.
72831: JONG, HARMEN DE. - Stoelen - chairs - chaises - Stuhlen - sedi.
245278: JONG, LOU DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945. Deel 1 - 14. [= WETENSCHAPPENLIJKE UITGAVE].
104911: JONG, A.P.DE. - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht.
184706: JONG, A.M. & G. VAN RAEMDONCK. - Uit de wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Ouwe Hein onder de ijsberen.
184809: JONG, A.M. & G. VAN RAEMDONCK. - De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. 2e deel.
268622: JONG, CHR.F.F.DE. - De Gereformeerde Zending in Midden-Java 1931-1075.
203955: JONG, ERIK DE, A.O. - Aardse paradijzen. 1: De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw.
204735: JONG, TED DE. - De strukturele samenhang van archiktuurbegrippen. De mogelijkheid tot een generatieve systematiek in de architektonische vormleer.
33864: JONG, CORNELIS DE. - On Indo-Malayan Pterophyllinae.
288090: JONG, D.DE & M.SALLIETH. - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek die van Batavia en Onrust mitsgaaders de afbeeldingen van de Haringvisscherij en de walvischvangst.
286452: JONG, JAN DE, A.O. (EDS). - Virtus virtuositeit en kunstliefhebbers in de Nederlanden 1500-1700. / Virtue virtuoso, virtuosity in Netherlandish Art 1500-1770.
184709: JONG, A.M. & G. VAN RAEMDONCK. - Bulletje en Boonestaak op het onbewoonde eiland. Hoe Bulletje en Boonestaak de bewoonde wereld terugvinden.
184718: JONG, A.M. & G. VAN RAEMDONCK. - Bulletje en Boonestaak op het onbewoonde eiland. De onderwerping van den menscheneter.
141776: JONG, HENK DE & N.MUYEN. - 2000 jaar beweegbare bruggen. Internationale gids van bekende en onbekende brugtypen en bewegingswerken.
47965: JONG, S.DE & J.SCHIPPER. - Gebouwd in de Zaanstreek.
260583: JONG, CEES DE & J.J.TER POORTEN. - Natuurlijk 't Gooi. cultuur & natuur.
261810: JONG, OKKE DE. - Schipbreuk in Bengalen.
274110: JONG, J.L.DE. - De oudheid in fresco. De interpretatie van klassieke onderwerpen in de Italiaanse wandschilderkunst, inzonderheid te Rome, circa 1370-1555. (Diss.)
286562: JONG, JO DE. - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland. Schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging.
139749: JONG, J.J.DE. - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780.
202398: JONG, HENK DE & N.MUYEN. - Bruggen in Nederland.
285326: JONG, TJEBBE T.DE A.O. - Boëtius en Schelte. Van Bolswert naar antwerpen. Gouden eeuwgravures naar Bloemaert, Rubens en Van Dyck.
238488: JONG, JACQUELLINE DE. - Nieuw werk 12 september - 22 oktober 1987.
146943: JONG, J.J.P.DE. - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische Archipel 1595-1950.
257074: JONG, ANDRÉ DE. CATALOGUS 1990. - André de Jong.
19992: JONG, S.DE. - 17e eeuwse landelijke bouwkunde in Amstelland. Een analyse van een aantal bouwbestekken, afrekening en contracten van agrarische gebouwen.
210808: JONG, A.M. & G. VAN RAEMDONCK. - De geschiedenis van Bulletje & Boonestaak op het onbewoonde eiland. Deel I & II
269287: JONG, T.M.DE & D.J.M.VAN DER VOORDT. - Ways to study and research urban, architectural and technical design.
57039: JONG, JAN DE. - Architektuur bij de Nederlandsche schilders vóór de hervorming.
49186: JONG, JO DE. - 50 eeuwen costuum.
88266: JONG, JO DE. - Weef- en borduurkunst.
160433: JONG, MARIJNKE DE, A.O. - The power of example / Le pouvoir de l'exemple / Het voorbeeld aan de macht. 20 years of Europa Nostra Awards.
170789: JONG, S.DE. - Salah Satu Sikap hidup Orang Jawa.
206974: JONG, SJOERD DE. (ED.). - Het oude Rusland. Fotografie 1839-1917.
156992: JONG, J.DE. - Het geestesleven der volken van Indonesië.
284460: JONG, MAYKE DE & FR.THEUWS. (EDITED). - Topographies of Power in the Early Middle Ages.
250181: JONG, MAYKE DE & FR.THEUWS. (EDITED). - Topographies of Power in the Ealry Middel Ages.
98427: JONG, MEINDERT DE. - Deltas zoogdieren van Europa.
132507: JONG, J.K.DE. - Reptiles from Dutch New Guinea.
273349: JONG, C.DE. - Geschiedenis van de oude Nederlandse Walvisvaart. Vol. I: Grondslagen, ontstaan en opkomst. 1612-1642.
244790: JONG, J.B.DE. - Collective talent. A study on improvisational group performance in music. (Diss.)
280500: JONG, JAN DE, A.O. (EDS). - Nederland-Italië. Relaties in de beeldende kunst van de Nederlandsen en Italië. 1400 - 1750. / Artistic relations between the Low Countries and Italy. 1400-1750.
256886: JONG, C.DE. - Oranje blaast hij al! Gedichten betreffende Noordpoolreizen en de Walvisvaart in het Nederlands en (Hollands-) Afrikaans. Verzameld en geannoteerd door C. de Jong.
61315: JONG, T.P.M.DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied. (1780-1830).
235278: JONG, H.J.DE. - Schoonebeek olierijk in zuidoost-drenthe.
98739: JONG, DIRK DE. - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie.
88298: JONG, S.DE. - Vijf noordhollandse boerderijbestekken uit de eerste helft van de 17e eeuw. Een studie over het ontstaan en de bouw van stolpboerderijen.
214252: JONG, ERIK DE, A.O. - Aardse paradijzen. De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot [...] 2000. [COMPLETE SET].
202342: JONG, ERIK DE. (ED.)., A.O. - Tuinkunst. Nederlands Jaarboek voor de Geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur. [Deel ] 1. - 1995.
125246: JONG, ERIK DE. - Natuur en Kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, 1650-1740.
123564: JONG, D.L.DE. - Hellevoeterland binnen en buiten den Nieuwenhoorn. De opkomst van de Voornse gemeenten Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Hellevoetsluis.
57041: JONG, GERM DE. CATALOGUE 1973. - Germ de Jong, een schildersleven.
197192: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Kerstfeest in de middeleeuwen. Geschilderd en geschreven.
245702: JONG, THEO DE. - Gouda. Toen en nu. Oud en modern Gouda in woord en beeld. De oudste en nieuwste foto's van Gouda met uitvoerige historische toelichting.
245731: JONG, THEO DE. - Gouda in foto's.
245721: JONG, THEO DE. - Portret van Gouda. De oudste foto's van Gouda: 1867-1881.
233891: JONG, LOU DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945. Deel 1 - 14.
218697: JONG, JAN DE, A.O. (EDS). - Wooncultuur in de Nederlanden. / The Art of Home in the Netherlands 1500-1800.
288676: JONG, TJEBBE T. DE, A.O. - Voor vriend en vijand paraat. De geschiedenis van Vliegbasis Leeuwarden.
257766: JONGBLOED, KARIN. - Van wapenhandel tot wetenschapsbedrijf. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het Trippenhuis te Amsterdam.
250826: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2nd edition.
250026: JONGE, WILCO DE, A.O. (EDIT.). - Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument.
236121: JONGE, HELLA DE. ROOS DE JONGE, A.O. - Hella de Jonge - Werken. 50 jaar.
225594: JONGE, LEENDERT DE. - Plateelbakkerij Schoonhoven anno 1920. Sieraardewerk van v./h. Plateelbakkerij Schoonhoven.
217969: JONGE, J.C.DE. - Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
274810: JONGE, M.W.C.DE. - Mijn Ruiters. Ervaringen als commandant van het 4e Eskadron Pantserwagens, Huzaren van boreel, tijdens de Politionele Acties (1947-1949) in toenmalg Nederlands-Indië.
240193: JONGE, J.DE. - Neerlands bosschen en groene weiden. Deel 1.
247930: JONGE, J.K.J.DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-kolonial archief. I-XIII.
80022: JONGE, D.DE. - Tussen pen en potlood. Feestbundel met bijdragen over ontwerp en onderzoek van de gebouwde omgeving, samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Prof.Dr.Ir. de Jonge als hoogleraar in het sociologisch onderzoek van de architectuur.
139501: JONGE, J.A.DE. - Het Zeeuwse goud. Geschiedenis van de mossel- en oestercultuur.
286678: JONGE, J.K.J.DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-kolonial archief. I-XIII.
150131: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2e dr., verm. met de nagelaten aant. van den overleden schrijver, en uitg. onder toezigt van J.K.J. de Jonge.
214916: JONGE, J.C.DE. - Nederland en Venetië.
202752: JONGE, DICK DE, A.O. - Het Amsterdamse bos. Natuur dichtbij de stad.
119979: JONGE, J.DE. - Vogelalbum. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens en beschrijving van de meest voorkomende soorten. Deel 1. [2e druk]
192561: JONGE, NIENKE DE, A.O. - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764.
94943: JONGE, L.J.A.DE. - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek.
26680: JONGE, C.H.DE. - Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. Een ontwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800. Met een afzonderlijk hoofdstuk over de techniek door Ir.H.W.Mauser.
283286: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2e dr., verm. met de nagelaten aant. van den overleden schrijver, en uitg. onder toezigt van J.K.J. de Jonge.
103066: JONGE, C.H.DE. - Een 17e eeuwse Hollandse tegelvloer in het kasteel Beauregard bij Blois.
84734: JONGE, C.H.DE. - Bijdrage tot de kennis van de Noord-Nederlandsche costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw. Deel I: Het mannencostuum.
123668: JONGE, C.H.DE. - Delft ceramics.
96187: JONGE, C.H.DE. - Delfter Keramik.
74156: JONGE, C.H.DE. - Nederlandse tegels. 1e druk.
142966: JONGE, HUBERTUS M.CH.DE - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura.
105069: JONGE, HUUB DE. - Handelaren en handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam om Madura.
261617: JONGE, J.A.DE. - Doorn. Parel van 't Sticht.
106493: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen.
120290: JONGE, R.DE. - Het Amsterdamse bos. Van cultuursteppe tot bospark. [Edit. by D. de Jonge].
161917: JONGE, JOHAN A. DE. SILLEVIS, JOHN, A.O. - Johan Antoni de Jonge 1864-1927.
262288: JONGE, J.DE. - Vogelalbum. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens een beschrijving van honderd van de meest voorkomende soorten. [2 vols.]
214685: JONGE, KRISTA DE, A.O. (EDIT.). - Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw.
139523: JONGE, J.A.DE. - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee).
236519: JONGE, J.C.DE. - Over den oorsprong der Nederlandsche Vlag.
236062: JONGE VAN ELLEMEET, BONIFACIUS M. - Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw,
56566: JONGE, C.H.DE. - Nederlandse tegels. 2e druk.
232091: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. 3e verm.druk.
251872: JONGE, SANDER DE. - Kerkarchitectuur na 2000. Het ontwikkelen van grensverleggende typologieën vanuit het samenspel tussen liturgie, architectuur en duurzame ontwikkeling.
142067: JONGE, NICO DE & TOOS VAN DIJK. - Vergeten eilanden. Kunst & cultuur van de Zuidoost-Molukken.
260922: JONGE, KRISTA DE A.O. - Le Chateau de Boussu.
113062: JONGE, J.C.DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2nd edition.
268483: JONGE, J.C.DE. - Catalogue d'empreintes du Cabinet de Pierres gravées de sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.
119258: JONGEDIJK, J.W. - Ridderlijke orden in Nederland.
183790: JONGEJAN, FRANS. - Tick/host interactions and disease transmission with special reference to Cowdria Ruminantium (Rickettsiales). Teek/gastheer interactie en ziekte overdracht met nadruk op Cowdria ruminantium (Rickettsiales).
274438: JONGEJANS, CHARLES. [ZIMMERMAN, PIET (TEXT)]. - Amsterdammertjes.
202018: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.
282826: JONGENEEL, J. - Proeve van Vormenleer en Woordenboek der Dorpsspraak van Heerle, met taal -en geschiedkundige inleiding en bijlagen.
158830: JONGEPIER, JAN. - Het Van Hagerbeer / Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar.
208880: JONGEPIER, JAN. - Het orgel in de Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen.
235219: JONGEPIER, JAN. - Toegang tot het orgel.
226013: JONGEPIER, JAN; A.O. - Orgels in Noord-Holland. Historie, bouw en gebruik van Noordhollandse kerkorgels.
252680: JONGEREDEN, E.R.T. & J.TH.LEEUW. - De Agathakerk een levend monument.
231190: JONGERT, JAC. (INTROD.). - Advertisement posters by Dutch artists.
253261: JONGERT, JAC. - Garneeren en decoreeren.
168079: JONGERT, JACOB. CATALOGUS 1982. - Jac. Jongert 1883-1942. Graficus tussen kunst en reclame.
159624: JONGERT, JAC. (INTROD.). - Affiches van Nederlandse kunstenaars.
253259: JONGERT, J. & A.SCHOLTEN. - Marsepeinwerk.
117132: JONGH, EDDY DE. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
279376: JONGH OSBORNE, LILLY DE. - Guatemala Textiles.
246135: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Romeinse legerplaats aan de Rijnmond, (Valkenburg). [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246128: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Landing van Prins Willem III bij Brixham, 1688. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246126: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Ter Kruisvaart. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
242092: JONGH, E.DE (ESSAYS FOR). ECK, XANDER VAN; A.O. (EDIT.). - Ten essays for a friend: E. de Jong 65.
246133: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Op den dam, omstreeks 1665. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246134: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Op de reede van Bantam, 1598. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246123: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Karel V doet afstand van de regering. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245911: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Ludger predikt in de Groninger Gouwen 785. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245912: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De Noormannen voor Dorestad. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245916: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Een stad in de Middeleeuwen. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246122: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Aan het hof van Karel den Groten. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246120: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Een vergadering van de nationale synode te Dordrecht, 14 april 1619. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246119: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De slag bij Nieuwpoort. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
159776: JONGH, LUDOLF DE. FLEISCHER, ROLAND E. - Ludolf de Jongh (1616-1679). Painter of Rotterdam.
283161: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717. II (Gezicht op de tuin en de waterwerken). [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246139: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Tocht naar Chattam, 1667. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246140: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717. I (Gezicht op het huis en de rivier). [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
246110: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw. [Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis.]
246109: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Een zomermiddag met de muiderkring. [Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis.]
246132: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De romeinen in ons land. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
169300: JONGH, EDDY DE. - Dankzij de tiende muze. 33 Opstellen uit Kunstschrift.
263285: JONGH, G.J.DE. KLERK, LEN DE A.O. - G.J.de Jongh. Havenbouwer en Stadsontwikkelaar in Rotterdam.
247552: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Aan de Hollandse Waterlinie, 1672. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis).
258839: JONGH, S.E.DE, E.A. - Overzicht der Nederlandse Bramen.
245561: JONGH, PIET DE & PIET PULLES. - Landschap met karakter. Een tijdsbeeld van de Meierij.
245919: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd 1629. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245917: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Luther op den rijksdag te Worms, 1521. [Schoolplaten voorr de vaderlandsche geschiedenis.]
245915: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - In een Middeleeuwsch Klooster. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245914: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Floris V door de Edelen omgebracht. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis]
245908: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Voor honderd jaar. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245907: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis]
245906: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De Prins van Oranje aan het hoofd van de natiomale Militie bij Quatre-Bras. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245905: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245902: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Een Hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.]
245901: JONGH, J.W.DE & H.WAGENVOORT. - Luther op den rijksdag te Worms, 1521. [Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.] 
288003: JONGKEES, J.H. & C.ISINGS. - Opgravingen op de Hoge Woerd bij de Meern (1957,1960).
288004: JONGKEES, H.H. - Studies on old St.Peter's.
281465: JONGKERS, G.H. - De Nieuwe Republiek 1884-1888.
85321: JONGKIND. HEFTING, VICTORINE. - Jongkind d'après sa correspondance.
124449: JONGKIND. HEFTING, VICTORINE. - J.B.Jongkind. Voorloper van het impressionisme.
244550: JONGKIND. SILLEVIS, JOHN, A.O. - Jongkind. Een Hollander in Frankrijk.
268665: JONGKIND. HEFTING, VICTORINE. - Jongkind. Sa vie, son oeuvre, son époque.
207226: JONGMANS, W. - Lycopodiales VI (pars ultima).
189876: JONGSMA, H. & A.LOOSJES. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Deel II.
232444: JONGSMA, H. & A.LOOSJES. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Deel III.
232442: JONGSMA, H. & A.LOOSJES. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Deel III.
122878: JONGSTE, J.A.F.DE. - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
221707: JONK, NIC. - Nic Jonk. 1928-1994.
169175: JONK, NIC. SARNEEL, KO. - Nic Jonk. Sculpture.
252227: JONK, NIC. SARNEEL, KO. - Nic Jonk. Sculpture.
199762: JONKER, JOOST & KEETIE SLUYTERMAN. - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen.
287395: JONKER-DUYNSTEE, JULIETTE & STEVEN DE CLERCQ. - Gouden Bochten. Amsterdam & de Vechtstreek.
160746: JONKER, L. - Wat is de oorsprong van onze vlag?
23401: JONKER, B. - Handmerken in Drenthe.
242966: JONKER, P. - Restricted lie algebras over a field of characteristic 2.
51420: JONKER, L. - Wat is de oorsprong van onze vlag?
123765: JONKER HZN, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
255756: JONKER, GERDIEN. - Topografie van de Herinnering. Doden, traditie en collectief geheugen in Mesopotamië.
163980: JONKER, FREDERIK P. - A monograph of the Burmanniaceae. (Diss.).
122831: JONKER, HENDRIK. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de polder Wieringerwaard 1610-1960.
201262: JONKER, J.C.G. - Rottineesch-Hollandsch woordenboek.
175799: JONKER, JAN. - Op zoek naar de bronnen van de Vecht.
269046: JONKER, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
61410: JONKERS, DICK A., R.A.KOLE & J.TAAPKEN. - Vogels tussen Vecht en Eem. Avifauna van het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders.
160830: JONKHEID, EDDY. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen.
252041: JONKHOUT-GEHLEN, GERDA. - Monumenten hersteld. Gerestaureerde monumenten met medewerking van de Stichtung Monumentenfonds Curaçao in de jaren 1994-1998. Deel I.
253300: JÓNSDÓTTIR, SALVÖR. - Scandinavian Atlas of Historic Towns, No. 6: Iceland, Reykjavík.
284429: JONSSON, LARS. - A Monograph of the genus Mircocoelia (Orchidaceae).
254077: JÓNSSON, FINNUR. - Brennu-Njálssaga (Njála).
38763: JONSSON, LARS. - Vogels in hun eigen omgeving. Alpen en Middellandse Zeegebied.
97600: JOODE, TON DE. - Dieren & mensen. Het dier en zijn baas door de eeuwen heen.
155775: JOODE, TON DE. - Landleven. Het boerenbestaan toen.
276138: JOOR, JOHAN & HEIKELINA VERRIJN STUART. - Bouwen aan Vrede: Honderd Jaar Werken aan Vrede door Recht. Het Vredespaleis 1913-2013.
282553: JOOR, JOHAN & F.HOEK. - Rekenschap. Het vermogensbeheer van de Joodse oorlogswezen.
276137: JOOR, JOHAN & HEIKELINA VERRIJN STUART. - Bouwen aan Vrede: Honderd Jaar Werken aan Vrede door Recht. Het Vredespaleis 1913-2013.
232615: JOOSEN, HENRY. - Receuil de Documents relatifs à l'historie de l' industrie drapière à Malines (des origines à 1384).
175382: JOOSSE, ELS N.G. A.O. - Insekten - Hexapoda. Tabel tot de orden en families van Nederlandse insekten.
224166: JOOSTEN, BEN. - Lexicon Sculptors from Zimbabwe. The first generation.
23173: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek. Deel I: 1412-1633.
32138: JOOSTING, J.G.C. - Ordelen van den etstoel van Drenthe. 1518-1604.
281028: JOOSTING, J.G.C. & S.MULLER. - Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen.
23261: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
174940: JOOSTING, J.G.C. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. III: De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling.
243215: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven berustende, in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
175013: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van Kerspelen en Marken, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
241978: JOOSTING, J.G.C. - Het huis-archief van Batinge.
175011: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven berustende, in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
23267: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
175012: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen.
23229: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811.
23243: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven berustende, in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
23111: JOOSTING, J.G.C. - Catalogus van de boekerij-Mr.L.Oldenhuis Gratama, berustende in het rijksarchief in Drente, te Assen.
23236: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
23246: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
241507: JOOSTING, J.G.C. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen. Tweede afdeeling. De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander. Derde deel.
23252: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge.
141740: JORDAAN, ROY EDWARD. - Folk medicine in Madura (Indonesia).
19251: JORDAENS, JACOB. HULST, R.A.D'. - De Tekeningen van Jakob Jordaens. Bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe-eeuwse kunst in de zuidelijke Nederlanden.
259819: JORDAENS, JACOB. AUWERDA, JOOST VANDER, A.O. - Jordaens en de Antieken.
49152: JORDAENS, JACOB. HULST, ROGER-ADOLF D'. - Jordaens drawings.
162928: JORDAENS, JACOB. HULST, R.A.D'., A.O. - Jacob Jordaens (1593-1678).
276263: JORDAENS, JACOB. NELSON, KRISTI. - Jacob Jordaens. Design for Tapestry.
216693: JORDAENS, JACOB. HULST, ROGER-ADOLF D'., A.O. - Jacob Jordaens.
287261: JORDAN, HENRICUS. - Forma Urbis Romae regionum XIII.
164085: JORDAN, DAVID S. - Record of the fishes obtaines by David Starr Jordan in Japan, 1922.
150055: JORDAN, DAVID S. - Record of the fishes obtaines in Japan in 1911.
45608: JORDAN, H.J. - Het leven der dieren in het water. 2e druk.
252865: JORDAN, RICK. - Parrot incubation procedures.
222148: JORDAN, DAVID STARR. - Peixes cretaceos do Ceará e Piauhy.
188653: JORDAN, DEREK H. - Victorian China Fairings. the collectors' guide.
115315: JORDAN, HERMANN. - Die Binnenmollusken der nörlich gemässigten Länder von Europa und Asien und der arktischen Länder.
14093: JORDAN, R. - Kleine Bienenkunde. Das grundlegende Wissen für fortschrittlichen Imker.
235156: JORDAN, CHARLES E. HÄSELER, JENS. - Ein Wanderer zwischen den Welten. Charles Etienne Jordan (1700-1745).
80200: JORDAN, K.H.C. - Wasserläufer.
226557: JORDENS, JAN. CATALOGUE 2006. - Jan Jordens. Geen kunstenaar der voleinding, maar des wordens.
182898: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Chinese export porcelain. Chine de commande from the Royal Museums of Art and History in Brussels.
241971: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Oriental Porcelain in the Netherlands. Four Museum Collections.
118444: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Oosters porselein Delfts aardewerk. Wisselwerking.
97048: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Oosterse keramiek uit Groninger kollekties.
244501: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - A selection from the collection of oriental ceramics. Een selectie uit de collectie Oosterse keramiek. Jan Menze van Diepen Stichting.
225943: JÖRG, CHRISTIAAN J.A., A.O. - Oosters porselein in Nederland. Vier museumcollecties. In samenwerking met Alessandra Borstlap, Jan van Campen en Titus M. Eliëns .
55746: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - The Geldermalsen. History and porcelain.
282277: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Oosters porselein Delfts aardewerk. Wisselwerking.
238445: JORGA, NICOLAE. - Geschichte des Osmanischen Reiches nach den Quellen dargestellt.
30902: JORGENSEN, HANS E. - Danmarks rovfugle - en statusoversigt.
81291: JORGENSEN, ERIK. - Hagebrogard - Vroue - Koldkur. Neolithische Gräberfelder aus Nordwest-Jütland.
127068: JORGENSEN, BENT. - Tiere als Erfinder.
181510: JORGENSON, JORGEN. PLOMLEY, N.J.B. - Jorgen Jorgenson and the Aborigines of Van Diemen's Land being a reconstruction of his lost book on their customs and habits, and on his role in the Roving Parties and the Black Line.
260742: JORINK, ERIC. - Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping 1575-1715.
252496: JORION, PAUL. - L'argent mode d'emploi.
245431: JORIS, H. - Fabrique liégoise de Lampes de Sûreté.
245430: JORIS, H. - Fabrique Liégeoise de Lampes de Sûreté.
287476: JORIS, FREDDY. - Le patrimoine majeur de Wallonie. Liste du patrimoine exceptionel arrêtée par le Gouvernement wallon le 8 juin 1993 sur la proposition de la Commision royale des Monuments, Sites et Fouilles
241580: JORIS, YVÒNNE G.J.M. (EDIT.). CATALOGUS 2009. - Private Passion. Artists' Jewelry of the 20th Century.
110417: JÖRISSEN, FRANZ. - Die deutsche Leder- und Lederwaren-Industrie. Die Hilfs- und Neben-Industriezweige derselben, sowei die einschlägigen Handelsgebiete in ihrer Entwicklung und heutigen Bedeutung.
284831: JORISSEN, TONY. - De Lunda en de Tshokwe van Shaba.
200035: JORISSEN, THEOD. - De eerste coalitie en de Republiek der Vereenigde Nederlanden. 1791-1795.
151077: JORISSEN, THEOD. - De eerste coalitie en de Republiek der Vereenigde Nederlanden. 1791-1795.
246953: JORISSEN, A.P.G. E.A. - De Oude en de Nieuwe Kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Gedenkboek ter herinnering aan 16 en 23 Mei 1897.
233896: JORN, ASGER & PIERRE WEMAËRE. BACHELARD, GASTON & MICHÈLE BERNSTEIN. - Le Long Voyage.
178288: JORN, ASGER. ZWEITE, ARMIN. - Asger Jorn 1914-1973. Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen, Skulpturen.
186941: JORN, ASGER. DOTREMONT, CHRISTIAN. - Le Grand Rendez-vous Naturel. Dessins d'Asger Jorn.
224199: PEREZ DE BARRADAS.JOSE. - Arqueologia Agustiniana.
190521: EDOUARD-JOSEPH. - Dictionnaire biographique des artistes comtemporains 1910-1930 & supplément.
165030: JOSEPH, K.J. A.O. - Oriental Brachymeria (Hymenoptera: Chalcididae).
127756: JOSEPH, HÉRIBAUD. - Les Musinées d'Auvergne.
238541: JOSEPH, ADRIAN M. - Chinese and Annamese ceramics found in the Philippines and Indonesia.
194645: JOSEPHSON, BONNIE. BRIL, MARTIN. - Nieuwjaarsdag in Amsterdam. Met tekst van Martin Bril.
280282: JOSEPHSON, BONNIE. O'FLYNN, MICKI. - Amsterdam. Photographs by Bonnie Josephson.
234989: JOSEPHUS, FLAVIUS. MEIJER, F.J.A.M. & M.A.WES. - De Joodse Oorlog & Uit mijn leven. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M.Meijer en M.A.Wes. 2e druk.
239285: JOSEPHUS, FLAVIUS. MEIJER, F.J.A.M. & M.A.WES. - De oude geschiedenis van de joden. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A.Wes. DeeI - Boek 1-VII.
238500: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Des hoochberoemden Joodschen histori schrijvers boecken, te weten van den ouden Jodschen gheschiedenissen twintich, ende een van zijn eyghen leven. [...] Daer by ghevoecht zijn Egesippi vijf boecken oock handelende van de verstooringhe der stadt Jerusalem.
198074: JOSEPHUS, FLAVIUS. WEBER, WILHELM. - Josephus und Vespasian. Untersuchungen zu dem jüdischen Krieg des Flavius Josephus.
255435: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Alle de Werken van Flavius Josephus. Behelzende twintigh Boeken van de Joodsche Oudheden, het verhaal van zyn eigen leven, de historie van de oorlogen der Jooden tegen de Romeinen, de twee boeken tegen Apion en zijne beschrijvinghe van de marteldoodt der Machabeen [...].
213236: JOSEPHUS, FLAVIUS. MEIJER, F.J.A.M. & M.A.WES. - De oude geschiedenis van de joden. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A.Wes. Deel I-III.
273222: JOSHI, N.P. - Mathura sculptures. A Hand book to appreciate Sculptures in the Archaeological Muesum, Mathura.
193458: JOSHI, JAGAT PARI. - Excavations at Surkotada 1971-72 and exploration in Kutch.
29312: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE. - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia.
189714: JOSSELIN DE JONG, G.DE - Artis.
229056: JOSSELIN DE JONG, J.P.B.DE. - The Praecolumbian and Early Postcolumbian Aboriginal Population of Aruba, Curaçao and Bonaire.
175275: JOSSELYN, J. - New-Englands rarities. London 1672.
148753: JOST, LUDWIG. - Vorlesungen über Pflanzenphysiologie.
283298: JOUFFROY, JEAN. DESACHY, MATTHIEU & G.TOSCANO. - Le Goût de la Renaissance italienne. Les manuscrits enluminés de Jean Jouffrouw, cardinal d'Albi (1412-1473).
182275: JOUGUET, PIERRE. - Alexander the Great and the Hellenistic world. Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East.
258091: JOUHANDEAU, MARCEL. - Dagboeken.
226094: JOUIN, JEANNE. - Le Costume de la Femme israélite au Maroc: Le Costume Citadin & Le costume dans les Champagnes.
159238: JOUIN, BERNARD Y. - La mort et la tombe. L'abandon de la tombe. Les cérémonies, prières et sacrifices de la vie des autochtones du Darlac.
270167: JOULE, JAMES P. - Joint scientific papers. Vol. II.
40446: THE EMU. A QUARTERLY MAGAZINE TO POPULARISE THE STUDY AND PROTECTION OF NATIVE BIRDS AND TO RECORD RESULT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ORNITHOLOGY / JOUR - Vols 46 - 80 (1946-1980).
230082: JOURBERT, PIERRE. RIVIÈRE, FRANÇOIS. - Pierre Joubert. Chefs- d'oeuvre. Tome 2.
226869: JOURDA, PIERRE. - Conteurs Francais du XVIe siècle.
243667: JOURDAIN, M. - English decoration and furniture of the later XVIIIth Century (1760-1820). An account of its development and characteristic forms.
245073: JOURDAIN, M. - English Decoration and Furniture of the early Renaissance (1500-1650). An account of its development and characteristic forms.
187396: JOURDAIN, H.F.N. - The Connaught Rangers. 2nd Battalion, formerly 94th Foot. Vol. II.
189295: JOURDAIN, H.F.N. - The Connaught Rangers. 2nd Battalion, formerly 94th Foot. Vol. III.
235302: JOURDAIN. BARRÉ-DESPOND, ARLETTE. - Jourdain. Frantz 1847-1935. Francis 1876-1958. Frantz-Philippe 1906.
250263: JOURDAIN, JOHN. FOSTER, WILLIAM (ED.). - The journal of John Jourdain, 1608-1617, describing his experiences in Arabia, India and the Malay Archipelago.
232401: JOURDAIN, JOHN. FOSTER, WILLIAM. - The journal of John Jourdain, 1608-1617, describing his experiences in Arabia, India and the Malay Archipelago.
274239: JOURDAN, CARL. SAMMLUNG. AUKTION KATALOG 1910. - Sammlung Carl Jourdan. Frankfurt a. M. Porzellan. Kunstgewerbe des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts.
246702: JOURNAL DE MENUISERIE SPÉCIALEMENT DESTINÉ AUX ARCHITECTES, AUX MENUISIERS ET AUX ENTREPRENEURS. - Anée 6, 1868.
165746: EUPHORBIA JOURNAL. - Vol. 1.
76760: ILLUSTRIERTES BRIEFMARKEN-JOURNAL. - Jrg.17.
157983: ILLUSTRIERTES BRIEFMARKEN-JOURNAL. - Jrg.18.
210070: JOURNAL OF JAPANESE STUDIES, THE - Vol. 1 (1975) - vol. 13 (1987).Vol. I, 1975 - vol. 13, 198.
99209: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 60 (1974).
99207: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 59 (1973).
99198: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 58 (1972).
186721: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 54, 1968 - vol. 79, 1993.
99190: JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHEOLOGY, THE. - Vol. 57 (1971).
189499: DEUTSCHES WAFFEN JOURNAL. - 1972-1982.
209112: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. II.
209116: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. I.
209117: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. III.
209113: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. VI.
209118: ENGLISHWOMAN'S DOMESTIC MAGAZINE. AN ILLUSTRATED JOURNAL. - New Series vol. VII.
246701: JOURNAL DE MENUISERIE SPÉCIALEMENT DESTINÉ AUX ARCHITECTES, AUX MENUISIERS ET AUX ENTREPRENEURS. - Anée 5, 1867.
199001: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 12/1.
199002: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 14/1.
198999: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 18/2.
199000: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 7/1.
178081: J.PAUL GETTY MUSEUM JOURNAL. - Vol. I-XII., 1974-1984.
178210: J.PAUL GETTY MUSEUM JOURNAL. - Vol. V, 1977.
189257: J.PAUL GETTY MUSEUM JOURNAL. - Vol. I-II, 1975.- Bernardo Ashmole Octogenario ede Museo Gettiano Benemerenti.
246700: JOURNAL DE MENUISERIE SPÉCIALEMENT DESTINÉ AUX ARCHITECTES, AUX MENUISIERS ET AUX ENTREPRENEURS. - Anée 7, 1869.
244115: EUPHORBIA JOURNAL. - Vol. I-IX, 1983-1994.
198573: SOUTH AFRICAN ORCHID JOURNAL. - Vol. 3 & 4, 1972-1973 - Vol. 28, 1996-1997.
170394: GARDEN. AN ILLUSTRATED WEEKLY JOURNAL. - Vol. LXIX & LXX, 1906 Midsummer & Christmas.
157982: ILLUSTRIERTES BRIEFMARKEN-JOURNAL. - Jrg.16.
169684: BRITISH LIBRARY JOURNAL. - Vol. 19.
183311: MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY. AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL. - Vol. I-8, 1988-1995.
193401: AQUATIC BOTANY. INTERNATION SCIENTIFIC JOURNAL. - Vol. 65, 1999. Frontiers in Seagrass Research.
252577: METROPOLITAN MUSEUM JOURNAL. - Vol 46, 2011.
252809: METROPOLITAN MUSEUM JOURNAL. - Vol 44, 2009..
195020: CAMBRIDGE ARCHAEOLOGICAL JOURNAL. - Vol. I, 1991 - Vol. 13, 2003.
124005: JOUSMA, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen. (Diss.)
153786: JOUSTRA, ARENDO. - Homo-erotisch woordenboek.
5792: JOUSTRA, M. - Van Medan naar Padang en terug (reisindrukken en -ervaringen).
61283: JOUSTRA, M. - Overzicht der litteratuur betreffende Minangkabau.
212404: JOUVEAU-DUBREUIL, G. - Pallava antiquities.
199577: JOUVEAU-DUBREUIL, G. - Iconography of southern India.
193818: JOUVEAU-DUBREUIL, G. - Dravidian architecture.
261295: JOVANOVIC, MIROSLAV. - Srpski srednjevekovni novac. [Serbian Medieaval Money].
261730: JOVANOVIC, MIROSLAV. - Srpski srednjevekovni novac. [Serbian Medieaval Money].
156567: JOVINE, DINA B. - I periodici popolari del Risorgomento.
177502: JOWETT, TREVOR. - Tissue in Situ Hybridization. Methods in animal development.
262608: JOWETT, PHILIP. - The Armies of Warlord China 1911-1928.
244018: JOY, EDWARD. (INTROD.). - Pictorial Dictionary of British 19th Century furniture design.
258238: JOYCE, JAMES. POWER, ARTHUR. - Gesprekken met James Joyce.
281502: JOYCE, JAMES. GILBERT, STUART & RICHARD ELLMANN (EDS.) - Letters of James Joyce.
285031: JOYCE, JAMES. - Ulixes. Vertaald door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes. Met een nawoord van Toon Tellegen.
233758: JOYCE, JAMES. GOLD, M. & P.SICKER. (ED.) - Joyce Studies Annual 2008.
234082: JOYCE, JAMES. VANDENBERGH, JOHN. (TRANSL.). - Ulysses. / Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses.
264536: JOYCE, JAMES. POWER, ARTHUR. - Gesprekken met James Joyce.
97370: JOYCE, CHRISTOPHER. - Eartly goods. Medicine-hunting in the rainforest.
202690: JOYCE, JAMES. - The mime of Mick, Nick and the Maggies. A fragment from work in progress.
241989: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaald door Paul Claes & Mon Nys.
241633: JOYEUX, ANDRE. VANN, MICHAEL G. & J.MONTAGUE. - The Colonial Good Life. A commentary in Andre Joyeux's Vision of French Indochina.
284275: JOYNSON, VERNON. - The Tapestry of Delights. A Comprehensive Guide to British Music of the Beat, R&B, Psychedelic and Progressive Eras 1963-1976.
286978: MOLINAS.JUAN A. - Tratado Completo de Cerrajeria. Redactado en vista de las mejores obras estrangeras.
225003: JUÁREZ BURGOS, ANTONIO A.O. - Patrimonio Arquitectónico Universitario. Centro Histórico.
212232: A.C.C. JUBILEUMBOEK. - Amsterdamsche Cricket Club 1921-1946. Jubileumboek uitg. t.g.v.h. 25-jarig bestaan.
215152: JUCKER, INES. - Skulpturen der Antiken-Sammlung Ennetweis.
34644: JUCKER, HANS. - Bronzehenkel und Bronzehydria in Pesaro.
205583: JUCKER, HANS. - Vom Verhältnis der Römer zur Bildenden Kunst der Griechen.
276664: JUCKER COLLECTION. KREIJGER, HUGO E. - Tibetan Painting. The Jucker Collection.
218154: JUCKER, HANS. - Das Bildnis im Blätterkelch. Geschichte und Bedeutung einer römischen Porträtform.
287841: JUCQUOIS, GUY. - Phonétique comparée des Dialectes Moyen-Babyloniens du Nord et de l'Ouest.
35676: JUDD, NEIL M. - Archeological observations north of the Rio Colorado.
201982: JUDD, NEIL M. - The excavation and repair of Betatakin.
227756: JUDD, DONALD. CATALOGUS 1987-1988. - Donald Judd.
276926: JUDE, RON. - Lick Creek Line.
148315: JUDGE, ARTHUR M. - The modern motor engineer. A practical work on the maintenacne, running, adjustment, and repair of automobiles of all types, and on the managment of garages. New and rev. ed. (4th impression).
148930: JUDGE, ARTHUR M. - The modern motor engineer. A practical work on the maintenacne, running, adjustment, and repair of automobiles of all types, and on the managment of garages. New and rev. ed.
260148: JUDIN, HILTON & I.VLADISLAVIC. (EDITED). - blank___ Architecture, apartheid and after.
195720: JUEL, H.O. - Cytologische Pilzstudien. II: Zur Kenntnis einiger Hemiasceen.
261269: JUFFERMANS, JAN. - Magisch Utrecht. Beeldende kunst in de Domstraat in de 20e eeuw. 3rd revised & enlarged edition.
260821: JUGAREANU, VETURIA. - Catalogul colectiei de Incunabule.
183070: JUHÁSZ, GEORGINE. - Die Sigillaten von Brigetio.
144365: JUILLARD-HARTMANN, G. - Iconographie des champginons superieurs.
219669: JUILLARD-HARTMANN, G. - Iconographie des champignons superieurs.
159229: JUILLERAT, BERNARD. - Les bases de l'organisation sociale chez les Moukt'lé (Nord-Cameroun), Structures Lignagères et mariage.
236321: JUJOL, JOSEP M. - Architekt Julol 1879-1949.
263448: JUJOL, JOS M. LIGTELIJN, VINCENT & R.SAARISTE. - Joseph M.Julol.
288215: JUK, TEUN. - Uithuizermeeden in woord en beeld op oude prentbriefkaarten.
156710: JUKEMA, JOOP A.O. - Goudplevieren en wilsterflappers. Eeuwenoude fascinatie voor trekvogels.
265641: JULIAN. BROWNING, ROBERT. - The Emperor Julian.
244773: JULIANO, ANNETTE L. - Bronze, Clay and Stone. Chinese Art in the C.C.Wang Family Collection.
219519: JÜLICH, THEO. - Die mittelalterlichen Elfenbeinarbeiten des Hessischen Landesmuseums Darmstadt.
262891: JÜLICH, SUSANNE. - Die frühmittelalterliche Saline von Soest im europäischen Kontext.
67913: JULL, M.A. - The races of domestic fowl.
250509: JULLIAN, CAMILLE. - Histoire de la Gaule.
34272: JULLIAN, RENÉ. - La sculpture du moyen-age et de la renaissance. Catalogue du Musée de Lyon III.
61210: JULLIAN, RENÉ. - l'Éveil de la sculpture Italienne. La sculpture omane dans L'Italie du Nord.R
221240: JÜLLIG, HANS. - Sechzehn grüne Jahre. Ein Knabenbildnis aus besseren Tagen. 1st edit.
176618: JULLY, J.J. - Archaic pottery.
208219: JULSEN, FRANK W & A.M.BENDERS. - A postal history of Curacao and the other Netherlands Antilles.
265650: JUMELET, S.A. - Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984.
239430: MENG JUN. - Illustrated Dictionary of Chinese Mascots and Good-Luck Symbols.
282640: JUNG, INHA & C.MANIAQUE-BENTON. - Point-Counterpoint. Trajectories of ten Korean Architects.
181036: JUNG, C.G. - Aufsätze zur Zeitgeschichte. 1st edition.
112455: JUNG, C.G. - Die Beziehungen zwischen dem ich und dem Unbewussten.
95997: JUNG, C.G. - Die Psychologie der Uebertragung. Erläutert anhand einer alchemistischen Bilderserie für Aerzte und praktische Psychologen. 1.Aufl.
100935: JUNG, C.G. - Psychologie und Religion. Die Terry Lectures 1937 gehalten an der Yale University.ie.heorie und Methode der analytischen Psychologie.
1114: JUNG, C.G. - Psychologische Betrachtungen. Einse Auslese aus den Schriften. Zusammengestellt und herausg. von Dr.J.Jacobi.
91159: JUNG, C.G. - Wirklichkeit der Seele. Anwendungen und Fortschritte der neueren Psychologie. 1st edition.
195242: JUNG, C.G. - Briefe I (1906-) - Briefe III (-1961). 2/3.Aufl.
91144: JUNG, C.G. - Aufsätze zur Zeitgeschichte. 1st edition.
246292: JUNG, C.G. - Das symbolische Leben. Verschiedene Schriften.
100934: JUNG, C.G. - Die Psychologie der Uebertragung. Erläutert anhand einer alchemistischen Bilderserie für Aerzte und praktische Psychologen. 1.Aufl.
195239: JUNG, C.G. - Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion.
114534: JUNG, JOCHEN. - Märchen Sagen und Abenteuergeschichten auf alten Bilderbogen neu erzählt von autoren unserer Zeit.
27017: JUNG, WILHELM. - Die Klosterkirche zu Zinna im Mittelalter. Ein Beitrag zur Baugeschichte der Zisterzienser.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

5/9