Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
99757: HOOD, SINCLAIR. - Prehistoric Emporio and Ayio Gala.
169787: HOOD, RAYMOND. - Raymond Hood. Pragmatism and poetics in the Waning of the Metropolitan era Robert Stern 2.
261522: HOOD, COLIN, A.O. - Requirements Management. The Interface Between Requirements Development and All Other Systems Engineering Processes.
100864: HOOD, M.S.F. - Archaeological survey of the Knossos area.
207268: HOOD, THOMAS. EDGECOMBE, RODNEY STENNING. - A self-divided poet. Form and texture in the Verse of Thomas Hood.
253456: HOOF, COR VAN. - Schildpadden, krokodillen en salamanders wereldwijd. Alle soorten en ondersoorten.
210606: HOOF, JOEP [P.C.M.] VAN (EDIT.). - Langs Wal en Bastion: Hoogtepunten uit de Nederlandse Vestingbouw.
253455: HOOF, COR VAN. - Kikkers en padden wereldwijd. Alle soorten en ondersoorten.
253454: HOOF, COR VAN. - Slangen wereldwijd. Alles soorten en ondersoorten. Deel 1 & 2.
229436: HOOFT, P.C. HEESTERMANS, HANS. & LIESBETH VAN DORSSER KEUS. - Meesteres van mijn ziel. Zeven gedichten van P.C. Hooft.
129351: HOOFT, ERNEE 'T. ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleeden van Ernee 't Hooft. [1e druk].
125811: HOOFT, B.H.VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
180942: HOOFT, H.G.A. - De Burgher en de Burgemeester.
206628: HOOFT, CORNELIS PIETER. GELDER, H.A.ENNO VAN. - De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626.
103791: HOOFT, C.G.'T. - 24 gezichten uit Oud-Amsterdam. Herinnering aan de historische tentoonstelling Amsterdam 1925.
181544: HOOFT, PIETER CORNELIS. - Alle de gedrukte werken 1611-1738. Onder redactie van W.Hellinga en P.Tuynman.
213262: HOOFT, PIETER CORNELIS. - Lyrische poëzie.
52027: HOOFT, ERNEE 'T. ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. Beschouwing over de wandkleeden van Ernee 't Hooft. 2de dr.
256648: HOOG, MAURITS DE. - The Dutch Metropolis. Design Quality Interaction Environments.
84170: HOOG HZ., G.DE, A.O. - De Tielerwaard. Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal [...].
167039: HOOG, SYBREN DE. - Eemland, beschrijving van een weerbarstige landstreek.
264292: HOOG, MAURITS DE. - De Hollandse Metropool. Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemileus.
192851: HOOG, M.DE & H.K.NAGTEGAAL. - Huwelijken te Delft 1873-1902. Alfabetische index op de registers van de burgelijke stand.
264488: HOOG, MAURITS DE & R.VERMEULEN. - Nieuwe ritmes van de stad. Metropoolvorming in Amsterdam.
269363: HOOG, MAURITS & R.VERMEULEN. - New Rhythms of the City. Moulding the metropolis in Amsterdam.
249243: HOOGEBOOM, A. - Leerboek der Tactiek.
164714: HOOGENBERK, EGBERT J. - Het idee van de Hollandse stad. Stedebouw in Nederland 1900-1930 met de internationale voorgeschiedenis.
268427: HOOGENBERK, E.H. & B.D.VERBRUGGE. - Bedreigde gebouwen. Delft 1840-1940.
127112: HOOGENBERK, EGBERT J. & B.D.VERBRUGGE. - Bedreigde gebouwen. Bouwen, breken en behouden in Delft 1840-1940.
232503: HOOGENBERK, H. - De Rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595-1620. (Diss.)
99088: HOOGENBERK - Vols 1 - 3.
270206: HOOGENBOOM, W. & A.S.MOERMAN. - Het technisch schrijven. Schrijfcursus voor Kweek- en Normaalscholen en voor Candidaten schoonschrijven. M.O. 6e druk.
11994: HOOGENBOOM, W. & A.S.MOERMAN. - Schrift en schrijven. Handleiding voor kwekelingen en voor hen, die belast zijn met het geven van schrijfonderwijs.
174980: HOOGENBOSCH, M.M.J. - 12 eeuwen katholicisme aan het Marsdiep. De r.-k. kerk van Huisduinen en Den Helder in de loop der tijden.
159020: HOOGENDIJK, A. - De grootvisscherij op de Noordzee.
244592: HOOGENDOORN, J. - Lindschoten in beeld.
243095: HOOGENDOORN, HARM. - Cordon van Holland. Het beeld van de oude Hollandse waterlinie.
102439: HOOGENHUYZE, H.L.L. & GRAPENDAAL, W. - Zeist in oude ansichten. Deel 1. 7e druk.
226847: HOOGENRAAD, H.R. & A.A.DE GROOT. - Fauna van Nederland. Afl. IX: Zoetwaterrhizopoden en -heliozoën (A Ia).
44711: HOOGERWERF, A. - De avifauna van Tjibodas en omgeving, inclusief het natuurmonument Tjibodas-Gn. Gede West-Java.
95654: HOOGERWERF, A. - De avifauna van de Plantentuin te Buitenzorg (Java).
143411: HOOGERWERF, A. - Een bijdrage tot de oölogie van het eiland Java.
109244: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) (1932-1987).
77307: HOOGEVEEN, E.J.V.M. - Vlinderatlas.
77310: HOOGEVEEN, E.J.V.M. - Vlinderatlas.
206083: HOOGEVEEN, W.P. - Electrische uurwerken. Handleiding tot derzelver bestudeering. 1e druk.
597: HOOGEVEEN, W.P. - Electrische uurwerken. Handleiding tot derzelver bestuurdeeing. 4th. enl.ed.
246875: HOOGEWERF, CORNELIS L. - Het Haarlemse stadsrecht (1245). Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar. (Diss.)
56847: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche schilderkunst.
56826: HOOGEWERFF, G.J. - Huldigingsbundel opgedragen aan Prof. Dr. G. J. Hoogewerff bij zijn 75ste verjaardag.
56839: HOOGEWERFF, G.J. - De nederlandsche kunstenaars te Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de academie van St.Lucas.
214609: HOOGEWERFF, G.J. - De twee reizen van Cosimo de Medici prins van Toscane door de Nederlanden (1667-1669).
210025: HOOGEWERFF, G.J. & J.A.F.ORBAAN. - Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden.
99342: HOOGEWERFF, G.J. & J.A.F.ORBAAN. - Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden.
247192: HOOGEWERFF, H. - De plantenwereld als openbaring in den loop der tijden.
56854: HOOGEWERFF, G.J. - Ikonographie en ikonologie van de oude christelijke kunst. Rede uitgesproken [...] 20 maart 1950.
267914: HOOGEWERFF, G.J. - Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden. Deel III: Rome. Overige Bibliotheken.
56866: HOOGEWERFF, G.J. - Nederlandsche schilders in Italië in de XVIe eeuw. (De geschiedenis van het Romanisme).
203182: HOOGEWOUD, GUIDO. - Langs de oude Noordhollandse kerken. Kennemerland / De Zaan / Het Gooi / Amsterdam.
101297: HOOGHE, ROMEYN DE. LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography.
34046: HOOGHE, ROMEYN DE. LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe 1662-1707.
265253: HOOGHE, ALAIN D'& M.C.BRUWIER. - The Great Pyramids of Giza.
43532: HOOGHOUDT, S.B. A.O. - Verdrogenden veengronden in West-Nederland.
72909: HOOGLAND SR., R.A. - Kroniek van Utrecht. Beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen.
173250: HOOGLAND, R.D. - A revision of the genus Dillenia.
57562: HOOGLAND, RICH.A. - Checkers. Het moderne damspel.
244657: HOOGLAND, JAN. - Marokkaans Arabisch een cursus voor zelfstudie en klassikaal gebruik. 3e dr.
66397: HOOGMOED, M.S. - Notes on the herpetofauna of Surinam IV. The lizards and amphisbaenians of Surinam.
186465: HOOGSTRAATEN, SAMUEL VAN. - Inleyding tot de hooge schoole der Schilderkonst: anders de Zichtbaere Werelt.
225278: HOOGSTRATEN, [FAMILY] VAN. ROSCAM ABBING, MICHIEL. - Van Hoogstraten: iconografie van een familie.
82883: HOOGSTRATEN, M.VAN. - De molens van Zeeland. [1e druk].
252433: HOOGSTRATEN, DORINE VAN. - Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854. De bouwgeschiedenis van een kleine, onafhankelijke vereniging.
199700: HOOGSTRATEN, DORINE VAN. - Villa's in Nederland, Onder architectuur gebouwde huizen 1900-2000.
120963: HOOGVELD, CARINE. (ED.). - Glas in lood in Nederland 1817-1968.
19665: HOOIJER, D.A. - Miocene to pleistocene Hipparions of Kenya, Tanzania and Ethiopia.
134955: HOOIJER, G.B. - Dwerghert-verhalen (Kantjil fabelen) uit den Oost-Indischen Archipel.
105136: HOOIJER-BRUINS, KEETJE. - Domineesdochter in 's-Graveland / Domineesvrouw in Zaltbommel. Keetje Hooijer-bruins 1817-1886.
19688: HOOIJER, D.A. - Prehistoric and fossil Rhinoceroses from the Malay Archipelago and India.
158673: HOOIJER, C.R. - Indonesian prehistoric tools. A catalogue of the Houbolt collection.
198431: HOOIJKAAS, R. - Het begrip element in zijn historisch-wijsgeerige ontwikkeling.
248418: HOOKER, C.A. - Reason, Regulation and Realism. Toward a Regulatory Systems Theory of Reason and Evolutionary Epistemology.
223470: HOOKER, J.T. - The ancient Spartans.
247116: HOOKER, J.D. - The student's flora of the British Islands. 3rd edition.
217380: HOOLA VAN NOOTEN, B. - Fleurs, fruits et feuillages choisis de l'île de Java peint d'après nature par Madame Berthe Hoola van Nooten. Troisieme edition.
180260: HOONACKER, E.V. - Ikonografie van Kortrijk en omgeving 1280-1900.
262594: HOONACKER, A.VAN. - Une Communauté Judéo-Araméenne à Élephantine, en Égypte, aux VIe et Ve siècles av. J.-C.
231746: HOOP, ADRIAAN VAN DER. BERGVELT, ELLINOOR, A.O. - De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop (1778-1854).
161322: HOOP, A.N.J.TH.À TH.V.D. - Megalithic remains in South Sumatra. Translated by William Shirlaw.
215079: HOOP, A.N.J.THOMASSEN À THUESSINK. - Door de lucht naar Indië. 1e druk.
3632: HOOP, A.N.J.TH.À TH.V.D. - Indonesische siermotieven / Ragam-ragam Perhiasan Indonesia / Indonesian ornamental design.
25689: HOOPER, TED. - Thieme's bijenboek.
1899: HOOPER, JAMES [COLLECTION]. PHELPS, STEVEN - Art and artefacts of the Pacific, Africa and Americas. The James Hooper collection.
224656: HOOPES, PENROSE R. - Connecticut clockmakers of the eighteenth century.
258162: HOOPS, JOHANNES. - Reallexikon der germanischen Altertumskunde.
223063: HOORN, GERARDUS VAN. - De Vita atque cultu puerorum monumentis antiquis explanato.
269735: HOORN, J.G.M.VAN - Sociëteit De Eendracht. Lochem 1829-1989.
157516: HOORNIK, ED. - Verzamelde gedichten.
269564: HOORWEG, JAN, A.O. - Artisanal Fishers on the Kenyan Coast. Houshold Livlihoods and Marine Resource Management.
212247: HOOTON, EARNEST A. - Indian village site and cemetery near Madisonville Ohio.
63317: HOOVER, HELEN. - The long-shadowed forest.
238077: HOOVER, PETER R. - Early Triassic Terebratulid Brachiopods from the Western Interior of the United States.
224006: HOOYKAAS, R. - Science in Manueline Style.
234307: HOOYKAAS, TRUDE (EDIT.). - Kraanspoor.
192050: HOOZEE, ROBERT. (INTROD.). - Het landschap in de Belgische kunst 1830-1914.
225381: HOOZEE, ROBERT. (ED.). - Moderne kunst in België.
173564: HOOZEE, ROBERT. - Vlaams Expressionisme in Europese context.
223767: HOOZEE, ROBERT. (ED.). - Mis en scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw.
259741: HOOZEE, ROBERT, A.O. - Mise-en-scene. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw..
220728: HOP, EGBERT. - Korte beschryving van het geheele Land van Cleve; Met een bygevoegde Genealogie of Stamtafel van deszelfs Graven en Hertogen en Opgave van de Hooge machten van die tyd.
120778: HOPE, W.H.S.J. - On the tomb of an Archbishop recently opened in the Cathedral Church of Canterbury.
120775: HOPE, W.H.S.J. - The Atchievements of Edward, Prince of Wales (the Black Prince) in the Cathedral Church of Canterbury.
206812: HOPE, F.W. - On a new Arachnide, uniting the Genera Gonyleptes and Phalangium.
157547: HOPE, JOHN. - Heraldry for craftsmen & designers.
120772: HOPE, W.H.ST.JOHN. - The Obituary Roll of John Islip, Abbot of Westminster, 1500-1532. With Notes on other English Obituary Rolls.
224563: HOPE, F.W. - The Coleopterist's manual containing the Lamellicorn insects of Linneus and Fabricius.
257547: HOPE, STANTON. - Tanker Fleet. The War Story of the Shell Tankers and the men who manned them.
144345: HOPF, ALBRECHT. - Tapis d'Orient. Anatolie, Transylvanie, Caucase, Perse, Turkestan.
8003: HOPF, CARL - Die Altpersischen Teppiche. Ein Studie über ihre Schönheitswerte.
155264: HOPF, CARL - Old Perian carpets and their aesthetic worth. 2nd ed.
170058: HOPF, CARL - Die Altpersischen Teppiche. Ein Studie über ihre Schönheitswerte. 2.verm. Aufl.
244616: HOPFNER, THEODOR. - Griechisch-Ägyptischer Offenbarungszauber. Band I.
25301: HÖPFNER, GERD. - Südostasiatische Schattenspiele. Masken und Figuren aus Java und Thailand.
181737: HÖPFNER, ADOLF FR. - Der kleine Physiker, oder Unterhaltungen über natürliche Dinge, für Kinder. Volume I & II. 
251604: HÖPKEN, CONSTANZE. - Die römische Keramikpoduktion in Köln.
238205: HOPKINS, GERARD MANLEY. PARHAM, JOHN - Green Man Hopkins. Poetry and the Victorian Imagination.
237529: HOPKINS, KEITH. - Conquerors and Slaves.
50237: HOPKINS, LYDIA. - The complete poodle. 2nd ed.
34982: HOPKINS, G.H.E. & M.ROTHSCHILD. - An illustrated catalogue of the Rothschild collection of fleas (Siphonaptera) in the British Museum. IV: Hystrichopsyllidae.
213564: HOPKINS, R.THURSTON. - Old watermills and windmills.
38524: HOPKINS, G.H.E. - Mosquitoes of the Ethiopian region. I. Larval bionomics of mosquitoes and taxonomy of culicine larvae.
112967: HOPKINS, A.I. - In the isles of King Solomon. An account of 25 years spent amongst the primitive Soloman Islands.
259315: HOPKINS, ANDREW. - Santa Maria della Salute. Achitecture and Ceremony in Baroque Venice.
211161: HOPKINSON, JOHN. - A Bibliography of the Tunicata 1469-1910.
217446: HOPMANS, L. - Vlaggen van alle landen. 9e druk.
111367: HOPP, WERNER. - Blütenzauber der Orchideen.
241359: HOPPE, BRIGITTE. - Biologie Wissenschaft von der belebten Materie von der Antike zur Neuzeit. Biologische Methodologie und Lehren von der stofflichen Zusammensetzung der Organismen.
223719: HOPPE, EDMUND. - Mathematik und Astronomie im klassischen Altertum.
145834: HOPPENBROUWERS, P.C.M. - Een Middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden (ca 1360 - ca 1515).
180057: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek.
83494: HOPPENOT, J. - La Sainte Vierge dans la tradition, dans l'art dans l'ame des saints et dans notre vie. Nouvelle édition.
174142: HOPPENOT, J. - Het kruisbeeld in de geschiedenis, de kunst, de beschouwingen der heiligen, en het dagelijksche leven der geloovigen.
173649: HOPPER, R.J. - Trade and industry in classical Greece.
245039: HOPPER, DENNIS. FUCHS, RUDI, A.O. - Dennis Hopper (a keen eye).
67894: HOPPIN, JOSEPH C. - A handbook of Greek black-figured vases. With a chapter on the red figured Southern Italian vases.
206459: HOPPIN, JOSEPH C. - A handbook of Attic red-figured vases signed by or attributed to the various masters of the sixth and fifth centuries B.C.
71267: HOPPIN, JOSEPH C. - A handbook of Attic red-figured vases signed by or attributed to the various masters of the sixth and fifth centuries B.C.
255573: CRANE.HOPWARD. - Risale-i Mi'Mariyye. An early-seventeenth-century Ottoman treatise on Architecture. Facsimile with translation and notes.
270494: HORAK, EGON. - Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. 6. völlig neubearb. Auflage.
261718: HORÁK, JÁN. - Kremnická Mincovna. [The Coins of Kremnica.
266849: HÖRANDNER, W., A.O. - Byzantios. Festschrift für Herbert Hunger zum 70. Geburtstag.
256664: HORAPOLLO. LEEMANS, CONRAD. - Horapollinis Niloi Hieroglyphica. Edidit, diversorum codicum recenter collatorum, priorumque editionum varias lectiones et versionem Latinam subjunxit, adnotationem, item hieroglyphicorum images et indices, adjecit Conradus Leemans
224499: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. WIELAND, C.M. - Horazens Briefe aus dem lateinischen übersetzt. und mit historischen Einleitungen und anderen nöthigen Erläuterungen versehen. Neu verb. Aufl.
231966: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. - Poemata. Carmina / Iambi.
253785: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. - Carmina bewerkt door P.Hofman Peerlkamp.
178202: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. ORELLI, JOHANN KASPER VON. - Q. Horatius Flaccus. Recensuit atque interpretatus. Recensuit atque interpretatus est Io. Gaspar Orelius. Editio minor tertia curavit Georgius Baiterus.
264902: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. SCHRIJVERS, PIET. - Horatius. Verzamelde gedichten. Uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers.
224733: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. SCHMID, FR. E.THEODOR. - Des Quintus Horatius Flaccus Episteln.
257552: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. SCHRIJVERS, PIET. (VERTALING). - De lyrische gedichten.
208002: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. REGEL, GUSTAVUS. (ED.). - Opera Omnia. Recensuit et illustravit Fredericus Guil. Doering. Editionem novam curavit Gustavus Regel.
188595: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. HAVTHAL, FERDINANDUS (ED.). - Acronis et Porphyrionis commentarii in Q.Horatium Flaccum.
218973: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. FREUDENBURG, KIRK. (ED.) - Horace: Satires and Epistles.
190751: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. OKSALA, TEIVAS. - Religion und Mythologie bei Horaz. Eine literarische Untersuchung.
254241: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. - Q. Horatii Flacci, ex ed. Bipontina II, ad optimas lectiones mss. et edd. Nova editio recensita, brevibus notis critic. et interp. subjunctis, necnon horatiano indice; cum adnotata Horatii vita, et notitia litteraria. De Hujus edd. comment. et vers. amplissima.
76152: HORBLIT, HARRISON D. (COLLECTION). AUCTION-CATALOGUE 1974. - The celebrated library of Harrison d. Horblit. Part I: Early science navigation & travel.
234876: HORCH, CAROLINE. - Der Memorialgedanke und das Spektrum seiner Funktionen in der Bildenden Kunst des Mittelalters.
268571: HORCH, CAROLINE. - Nach dem Bild des Kaisers. Funktionen und Bedeutungen des Cappenberger Barbarossakopfes.
213659: HORDEN, ARIE. - Wij Heeren van Noordeloos.
247314: HORDIJK, TIJMEN & H.ROLDEN. - Architectuurgids Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt.
95413: HORDIJK, GERARD. CATALOGUS 1959. - Gerard Hordijk. Een bekende onbekende.
250443: HORE, EDW. COODE. - Lake Tangayika.
248664: HOREAU, HECTOR. - Hector Horeau 1801-1872.
142888: HORGAN, PAUL. - Great river. The Rio Grande in Noth American history.
214430: HÖRICHT, LUCI A.S. - Il volto dei filosofi antichi.
242691: HORION, AD. - Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben.
242825: HORKHEIMER, MAX & MARCUSE, HERBERT. - Filosofie en kritische theorie.
251025: HORLINGS, EDWIN. - The economic development of the Dutch service sector 1800-1950. Trade and transport in a premodern economy.
97787: SUISSE HORLOGERE, - No 2.
176211: HÖRMANN, LUDWIG V. A.O. - Wanderungen durch Tirol und Vorarlberg.
241906: HORN, LEX. NETEL, LIES & LEX HORN. - Lex Horn (1916-1968). Monumentale kunst en vrij werk.
231731: HORN, W. A.O. - Coleoptera. I-III.
198743: HORN, W.O.VON. - Der Rhein. Geschichte und Sagen seiner Burgen, Abteien, Klöster und Städte. 3. verb. Aufl.
101029: HORN, ADAM A.O. - Landkreis Donauwörth. (Die Kunstdenkmäler von Schwaben, III).
229702: HORN, RONI. - To Place. [Vol. I:] Bluff Life. [Title on frontcover: Íslands].
125060: HORN, HEINZ G. - Mysteriensymbolik auf dem Kölner Dionysosmosaik.
268604: HORN, CHRISTIAN. - Studien zu den europäischen Stabdolchen. Teil 1 & 2.
256649: HORN, RONI. - Another Water. The river Thames, for Example.
270568: HORN, ERNA. - Der neuzeitliche Haushalt. Ein Führer durch die gesamte Kuche und Hauswirtschaft in 2 Bänden.
123138: HORN, W. A.O. - Coleoptera.
102068: HORN, ELZEAR. - Ichnographiae Monumentorum Terrae Sanctae (1724-1744).
101065: HORN, ADAM & W.MEYER. - Stadt und Landkreis Lindau (Bodensee). (Die Kunstdenkmäler von Schwaben).
182434: HORN, N.A. VAN & H.J. SCHOLTE. - Naar aanleiding van dertien Amsterdamse pakhuizen.
229700: HORN, RONI. - To Place. [Vol. IV:] Pooling waters. [Title on frontcover: Íslands].
229703: HORN, RONI. CATALOGUE 1994. - Inner Geography.
233974: HORN-VAN NISPEN, MARIE-LOUISE TEN, A.O. - Wonderen der techniek. Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken.
264265: HORN, STEFAN A.O. - Signs of the City - Metropolis Speaking.
262580: HORN, RUDOLF. - Stehende weibliche Gewandstatuen in der hellenistischen Plastik.
271633: HORNBERGER, FRIEDERICH. - Der Weissstorch.
271411: HORNBOSTEL, WILHELM. - Sarapis. Studien zur überlieferungsgeschichte den Erscheinungsformen und Wandlungen der Gestalt eines Gottes.
178555: HORNBY. DOOREN, FRANS VAN & ERIK. J.WARMENHOVEN. - C.H. St. John Hornby' s vellum copy of the Ashendence Press Dante.
145951: HORNE, C. & F.SMITH. - Notes of the habits of some Hymenopterous insects from the North-west provinces of India.
270916: HORNE, ALISTAIR. - Über die Maas, über Schelde und Rhein. Frankreichs Niedelage 1940.
268037: HORNE, ALAN. - The dictionary of 20th century British book illustrators.
209509: HORNELL, JAMES. - Fishing in many waters.
204095: HORNEMANN, FRIEDRICH & ALEXANDER GORDON LAING. BOVILL, E.W. (ED.). - Missions to the Niger. Vol. I-IV.
71939: HORNEMANN, FRIEDRICH & ALEXANDER GORDON LAING. BOVILL, E.W. (ED.). - Missions to the Niger. Vol. I-IV.
16712: HÖRNER, G. - Die Waldvölker. Versuch einer vergleichenden Anthropogeographie.
11334: HORNER, HARLAN HOYT. - The American flag.
99551: HORNER, HARLAN HOYT. - The American flag.
250473: HORNIG, KARIN. - Leben mit dem Schiff. Zur Verwendung und Wiederverwendung in der Antike.
219224: HORNOT, A. & J.FR.DE LACROIX. - Anecdotes Arabes et Musulmanes depuis l'an de J.C. 614, Époque de l'établissement du Mahométisme en Arabie, par le faux Prophète Mahomet. Jusqu'à l'extinction totale du Califat en 1538.
269518: HORNSTRA, H. - Culinair vademecum. Handboek voor de chef de cuisine, voor de hôtelier, voor hotelvakscholen en voor de gastvrouw.
108273: HORNSTRA, H. - Culinair vademecum. Handboek voor de chef de cuisine, voor de hôtelier, voor hotelvakscholen en voor de gastvrouw.
235904: HORNUNG, ERIK. - Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des Neuen Reiches.
266683: HORNUNG, ERIK (EDIT.). - Zum Bild Ägyptens im Mittelalter und in der Renaissance. / Comment se Représente-t-on l'Égypte au moyen âge et à la renaissance?
235921: HORNUNG, ERIK. - Der ägyptische Mythos von der Himmelskuh. Eine Ätiologie des Unvollkommenen.
255799: HORNUNG, ERIK & O.KEEL. - Studien zu altägyptischen Lebenslehren.
249726: HORNUNG, ERIK. - Texte zum Amduat. Teil I: Kurzfassung und Langfassung, 1. bis 3. Stunde. Autographiert von Lotty Spycher.
236329: HORODISH, ABRAHAM. - Amor Librorum. Bibliographic and other essays. A tribute to Abraham Horodisch on his sixtieth birthday.
119025: HORREL, T. - Review of the European Genera of spiders, preceded by some observations on zoological nomenclature.
262004: HORSBRUGH, BOYD R. - The Gamebird and Waterfowl of South Africa.
264705: HORSCH, NADJA. - Ad astra gradus. Scala Santa und Sancta Sanctorum in rom unter Sixtus V. (1585-1590).
228547: HORSFIELD, CRAIGIE. - Schering en inslag / Confluence and consequence.
239427: HORSFIELD, THOMAS. - Zoological researches in Java and the neighbouring Islands.
212814: HORSMAN, P.J. & J.ALLEBLAS. - Dordrecht verleden tijd.
271938: HORST, KOERT VAN DER, A.O. - Over beesten en boeken. Opstellen over de geschiedenis van de diergeneeskunde en de boekwetenschap.
262506: HORST, DICK VAN DER, E.A. - 500 jaar openbare verlichting in Amsterdam. Een beknopte geschiedenis.
194236: HORST, DICK VAN DER & MARTIN PRUIJS. - Van Gouden Eeuw naar Fin de Siècle. Een tocht van Rembrandtplein naar Vondelpark.
166110: HORST, H.L.A.VAN DER. - Dwerghoenders. Verzorging, teelt en rassen.
270984: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens.
246937: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens.
61664: HORST-HOEKSTRA, A.C.TER. - De boerderai van Siewert Klomp. Boerelief en -leid in Westfriesland 1860-1885.
224457: HORST, D.P.G.VAN DER. - Offers van den strengen pligt. Rampen die het loodswezen op Terschelling troffen.
269801: HORST, MARK VAN DER. - De Verbinding. Een reis door drie buurten.
151854: HORST, D.W. - De Rum-Serams op Nieuw-Guinea of het Hinduïsme in het oosten van onze Archipel.
189875: HORST, CLAUDE W. - Model sail and power boats. Revised & enlarged ed.
79950: HORST, CARL. - Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen. Erste Abteilung: Architektur in den Niederlanden. Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur.
172611: HORST, KOERT VAN DER, W.NOEL & W.C.M.WÜSTEFELD. - The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David.
220323: HORST, LOES VAN DER. COLMJON, GODERT VAN & M.MELCHERS. - Loes van der Horst.
202346: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens.
209599: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens [...] I. Deel.
247687: HORST, MARLEEN H.J. VAN DEN. - The Roman Dutch Law in Sri Lanka.
115699: HORST, KOERT VAN DER, W.NOEL & W.C.M.WÜSTEFELD. - The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David.
177755: HORST, DICK VAN DER, A.O. - 'Aan 't schipryk Y.... 'Oude en jonge monumenten rond de historische oevers van het IJ.
142205: HORST, K.VAN DER. & J.C.KLAMMT (ED.) - Masters and miniatures. Proceedings of the congress on medieval manuscript illumination in the Nothern Netherlands. (Utrecht 10-13 December 1989)
172610: HORST, KOERT VAN DER. - Illuminated and decorated Medieval Manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue.
233057: HORST, JOOP VAN DER & KEES VAN DER HORST. - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
182511: HORST, DICK VAN DER & MARTIN PRUIJS. - Tot Cieraet deser stede. 20 monumenten in de historische kern van Amsterdam.
188170: HORST, DICK VAN DER & MARTIN PRUIJS. - In en om de Lastage. Historisch knooppunt van ambacht, handel en scheepvaart.
213169: HÖRSTEL, JÜRGEN. - Strassenbahnen zwischen Rostock und Görlitz. Städte und Bahnen im Wandel.
95247: HORSTHUIS, F. & J.J.WILLEMSE. - Twente-natuurhistorisch VI: Raderdieren - Rotifera.
269061: HORSTMEIER, CAREL E.A. - Around Peter the Great. Three Centuries of Russian-Dutch Relations.
250879: HORSTMEIER, CAREL A.O. - Around Peter the Great. Three Centuries of Russian-Dutch Relations.
244747: HORTA, VICTOR. GOSLAR, MICHÈLE. - Victor Horta 1861-1947. Leven - Werk - Art Nouveau.
26063: HORTA, VICTOR. BORSI, FRANCO & P.PORTOGHESI. - Victor Horta.
265087: HORTA, VICTOR. KOONING, MIL DE. - Horta and after. 25 Masters of Modern Architecture in Belgium.
236071: HORTENSIUS, LAMBERTUS. PEERLKAMP & A.PERK. - Hortensius over de Opkomst en den Ondergang van Naarden, met vertaling en aantekeningen van Prof. Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk.
156065: HORTLING, IVAR. - Ornithologische Studien am Oulujärvi-See (Uleaträsk) im Sommer 1927.
200302: HORVAT, FRANK. - Viaggio in Sicilia. Die Sizilienreise. Venti fotografie di Frank Horvat. Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1987. 2e editione.
266874: HORVÁTH, L., A.O. - Transdanubia I.
215154: HOSATETTER, ERIC. - Bronzes from spina I: The figural classes: Tripod, Kraters, Basis, Cista, Protome, Utensil stands, Candelabra and Votive Statuettes.
65340: HOSE, CHARLES. - Natural man. A record from Borneo.
233220: HOSHINA, TOYOMI. - Toyomi Hoshina 1980-1981.
237027: HOSIE, ALEXANDER. - On the trail of the Opium Poppy. A narrative of travel in the chief opium-producing provinces of China.
187580: HOSIE, ALEXANDER. - Three years in Western China; A narrative of three journeys in Ssu-Ch'Uan, Kuel-Chow, and Yün-Nan. 2nd edition.
154956: HOSIE, LADY. - Portrait of a chinese lady and certain of her contemporaries.
137810: HOSKIAER, V. - Rejse i China, Japan og Indien.
15943: HOSKING, ERIC J. & C.W.NEWBERRY. - Birds of the night.
2381: HOSKING, ERIC. LOCKLEY, R.M. - Eric Hosking's seabirds.
34776: HOSKING, ERIC. - Eric Hosking's birds. 50 years of photographing wildlife.
1111: HOSKING, ERIC. HOSKING, ERIC. - A passion for birds. Fifty years of photographing wildlife.
239349: HOSKING, ERIC. A.O. - Birds of Prey of the world.
227072: HÖSLI, JOST. - Die Bauernhäuser des Kantons Glarus.
263247: HOSPER, ALLE. DOOREN, NOËL VAN & R.V.LEEUWEN. - Alle Hosper. Landschapsarchitect 1943-1997.
153844: HOSSFELD, O. - Stadt- und Landkirchen mit Anhang über Kirchenaussattung. 4e Aufl.
82827: HOSSFELD, F., H.VOGEL & W.GENZMER. - Kreis Sigmarinen. (Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns, II).
244181: HOTCHKISS, NEIL. - Common Marsh, Underwater & Floating-leaved Plants of the United States and Canada.
47556: HOTHUM, GEORG. - Wirtschafliche Geflügelzucht. Vollständig neu bearbeitet von L.Paret.
271834: HÖTKER, H. A.O. (EDITED). - Migration and international conservation of waders. Research and conservation of north Asian, African and European flyways.
261512: HOTTENROTH, FRIEDRICH. - Trachten, Haus-, Feld-, und Kriegsgeräthschaften der Völker alter und neuer Zeit.
211207: HOTTENROTH, ERNST. GROSS, KARL. - Bauplastik künstlerischer Nachlass von Ernst Hottenroth.
165518: HOTTENROTH, FRIEDRICH. - Deutsche Volkstrachten vom XVI. bis zum XIX.Jahrhundert. 2.Aufl.
105164: HOTTENROTH, FRIEDRICH. - Le Costume. Les armes, les bijoux, la céramique, les ustensiles, outils, objets mobilièrs, etc....chez les Peuples anciens et modernes.
246761: HOTTENTOT, JAN. - Koog aan de Zaan toen en nu.
257613: HOTTENTOT, JAN. - Kent u ze nog... de Zaandammers. Deel 1 - 4.
251963: HOTTENTOT, JAN. - Kent u ze nog... de Zaandammers. 3e druk.
251964: HOTTENTOT, JAN. - Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1. 5e druk.
247037: HOTTENTOT, JAN. - Zaandijk in oude ansichten. Deel 2.
247038: HOTTENTOT, JAN. - Zaandam toen en nu.
155020: HOTTES, FREDERICK C. & TH.H.FRISON. - The plant Lice, or Aphiidae, of Illinois.
236208: HOTZ, ALBERT. VUURMAN, CORIEN & MARTENS, THEO. - Perzië en Hotz. Beelden uit de fotocollectie-Hotz in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 30 januari tot 4 maart 1995 (Ramadan tentoonstelling 1415).
10607: HOTZ, GOTTFRIED. - Indianische Ledermalereinen. Figurenreiche Darstellungen von Grenzkonflikten zwischen Mexiko und dem Missouri um 1720.
244688: HOUARD, C. - Les Zoocécidies des Plantes d'Europe et du Bassin de la Méditerranée.
212191: HOUART, VICTOR. - L'Argenterie miniature.
185327: HOUART, VICTOR. - Miniatursilber.
237122: HOUART, ROLAND. - Illustrated catalogue of recent species of Muricidae, named since 1971.
237966: HOUART, ROLAND. - The genus Chicoreus and related genera (Gastropoda: Muricidae) in the Indo-West Pacific.
234273: HOUBEN, L.G.A. - Geschiedenis van Eindhoven. De stad van Kempenland naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften.
200941: HOUBEN, FRANK (INTROD.). - Deftige devotie.
242620: HOUBEN, FRANCINE, A.O. - Mobility: A Room with a View.
173603: HOUBEN, FRANCINE. - Compositie contrast complexiteit. Mecanoo architecten.
184172: HOUBEN, FRANCINE. - Compositie contrast complexiteit. Mecanoo architecten.
260778: HOUBEN, FRANCINE, A.O. - Nieuwbouw Bibliotheek Technische Universiteit Delft.
34822: HOUBEN, L.G.A. - Geschiedenis van Eindhoven. De stad van Kempenland naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften.
227524: HOUBEN, G.M.M. - Nederlandse metrieke inhoudsmaten.
94515: HOUBRAKEN, JACOBUS. VER HUELL, ALEXANDER W.M.C.. - Jacobus Houbraken et son oeuvre [&] Supplément.
203862: HOUBRAKEN, ARNOLD. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Waar van er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het schilderboek van K.v.Mander. 2e druk.
222902: HOUBRAKEN, JACOBUS. VER HUELL, ALEXANDER W.M.C.. - Jacobus Houbraken et son oeuvre [&] Supplément.
191442: HOUBRAKEN, ARNOLD. HOFSTEDE DE GROOT, C. - Arnold Houbraken und seine Groote Schouburgh kritisch beleuchtet.
56928: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleijda Wolfsen, Derck Hardensteijn en Hendrick Ter Bruggen, benevens aantekeningen omtrent hunne familieleden.
154213: HOUCKE, ALFONS VAN & J.SLEYPEN. - Ambacht van den Metselaar.
247443: HOUDAS, O. & BASSET, R. - Mission scientifique en Tunisie (1882). Deuxième partie: Bibliographie.
246719: HOUDETOT, ADOLPHE. - La petite Vénerie ou la Chasse au Chien courant.
254765: HOUDETOT, ADOLPHE D'. - Le Chasseur rustique contenant la théorie des Armes, du Tir, et de la Chasse au chien d'Arrêt, en Plaine, au bois, au marais, sur les Bancs.
170448: HOUDETOT, ADOLPHE D' - La petite Vénerie ou la chasse au chien courant.
260791: HOUDON, JEAN-ANTOINE. BÖCKLING, MARAIKE & G.SCHERF. - Jean-Antoine Houdon. Die sinnliche Skulptur.
157641: HOUDON, JEAN-ANTOINE. ARNASON, H.H. - The sculptures of Houdon.
220332: HOUDOY, JULES. - Études artistique. Artistes inconnus des XIVe, XVe et XVIe siècles.
8399: HOUGH, WALTER. - Primitive American armor.
35684: HOUGH, WALTER. - Antiquities of the Upper Gila and Salt River Valleys in Arizona and New Mexico.
271694: HOUGHTON, DAVID. - The Bird Watching Adventures of a Yorkshire Lad.
268174: HOUGHTON, W. - British Fresh-Water Fishes. Illustrated with a coloured figure of each species drawn from nature by A.F.Lydon. and numerous engravings.
248397: HOULIHAN, PATRICK F. - The Animal World of the Pharaohs.
233958: HOUPPERMANS, SJEF. - Lectures de désir. De Madame de Lafayette à Régine Detambel et de Jean de La Fontaine à Jean Echenoz.
46671: HOURIET, MARC-OTTO & JEAN-MARC HOURIET. - Les faïenciers de Carouge. Préf. de Jean M.Marquis.
125831: HOURS, MADELEINE. - Gemälde im Examen. Die Untersuchung und Erhaltung von Gemäldern. Ratschläge und Engformation für Sammler und Restauratoren.
156652: HOUSE, HOMER D. - Wild flowers of New York.
112583: HOUSE, HOMER D. - Wild flowers.
22765: HOUSSAY, FRÉDÉRIC. - Tiere als Arbeiter (Les industries des animaux). Aus dem französischen übersetzt.
84654: HOUSTON, MARY G. - Ancient Greek, Roman and Byzantine costume and decoration. 2nd ed.
213802: HOUSTON, MARY G. - Ancient Egyptian Mesopotamian & Persian costume and decoration.
244055: HOUT, JAN VAN. KOPPENOL, JOHAN. - Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout. (Diss.).
222640: HOUT, H.VAN DEN. A.O. - Rijtuigen en sleden in koninklijk bezit. / Royal carriages and sleighs of the Netherlands.
221872: HOUT, ITIE VAN. - Batik drawn in wax. 200 years of batik art from Indonesia in the Tropenmuseum collection.
233440: HOUT, I.C.VAN. - Lieve Lasten. Hoe kinderen gedragen worden.
233824: HOUTART, JEAN-FRANCOIS. - Anciennes familles de Belgique.
201380: HOUTE DE LANGE, C.E.G.TEN & A.D.DE JONGE. - Het dubbele namen boek. Van Van der Aa Criellaert tot Zwigtman van Noppen [...]. Een overzicht van samengestelde achternamen en van Griekse en Latijnse namen.
63419: HOUTEN, B.A.VAN. - Crimineel proces tegen Hendrik Jansen, wegens moedwilligen doodslag, aan zijne vrouw begaan; den 22sten januarij 1803, te Amsterdam, te recht gesteld.
56892: HOUTEN, BARBARA VAN. KNUTTEL, G.JR. - Barbara van Houten.
56878: HOUTEN, GERRIT VAN. HOUTEN, ALIDA VAN. - Gerrit van Houten. Zijn levensbeschrijving. Met een inleiding van G.Knuttel Jr.
187025: HOUTEN, J.G. TEN & H. GYSELS. - De Oosthoek Encyclopedie van het Milieu. Een compleet Handboek over onze omgeving. Wat is er gaande. wat bedreigt haar en wat kunnen we daaraan doen.
53072: HOUTEN, J.M.VAN DEN. - Vetplanten.
112774: HOUTEN, J.M.VAN DEN. - Cactussen.
258140: HOUTEN, GERRIT VAN. KOOPS-STANGE, I.G.R. - Gerrit van Houten 1866-1934.
211452: HOUTENBRINK, E. A.O. (ED.) - Het meubelboek. Nederlands meubelontwerp 1986-1996.
235394: HOUTER, F.DEN. - Bouwnummer 300. SS Rotterdam.
49419: HOUTHAKKER, BERNARD. [COLLECTION]. CATALOGUS 1986. - Hollands porselein.
96085: HOUTHAKKER, LODEWIJK. [COLLECTION]. CATALOGUS 1985. - Wanden en plafonds. Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker.
265617: HOUTHEM, GERLACH VAN. MULDER-BAKKER, ANNEKE. - De Kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering.
244380: HOUTING, EDWARD. - Groninger Borgen. Wandelingen door tuin en tijd.
211522: HOUTKAMP, MARIANNE. JEURSEN, FRANS. - Marianne Houtkamp.
252640: HOUTMAN, FREDERICK DE. LOMBARD, DENYS. - Le Spraeck ende Woord-Boek de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin de XVIe s).
160782: HOUTMAN, CORNELIS DE. ROUFFAER & IJZERMAN. - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis De Houtman 1595-1597. Journalen, documenten e.a bescheiden uitgegeven en toegelicht. Vol. III: Verdere Bescheiden betreffende de Reis.
202583: HOUTMAN, CORNELIS DE. ROUFFAER & IJZERMAN. - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis De Houtman 1595-1597. Journalen, documenten e.a bescheiden uitgegeven en toegelicht. Vol. III: Verdere Bescheiden betreffende de Reis.
195987: HOUTSMA, M.TH., A.O. - First encyclopaedia of Islam 1913-1936.
202527: HOUTTE, FRANCOIS-XAVIER. - L'Evolution de l'industrie textile en Belgique et dans le monde de 1800 à 1939.
169595: HOUTTE, JAN A.V. - Essays on Medieval and Early Modern economy and society.
123562: HOUTZAGER, H.L. - Medicyns, vroedwyfs en chirurgyns. Schets van de gezondheidszorg in Delft en bescrijving van het Theatrum Anatonicum aldaar in de 16e en 17e eeuw.
170576: HOUTZAGER, J. - De grote wandschildering in de Villa dei Misteri bij Pompeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst. (Diss.)
150620: HOUTZAGER, H.K., A.O. - Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO.
123336: HOUTZAGER, H.L., E.A. - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
209924: HOUTZAGER, J. - De grote wandschildering in de Villa dei Misteri bij Pompeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst.
124163: HOUTZAGER, M.E. - Röntgenonderzoek van de oude schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht.
121719: HOUTZAGER, H.K., A.O. - Delft en de Oostindische Compagnie.
233955: HOUVEN VAN OORDT, H.C.VAN DER & G.VISSERING. - De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. 2e herz. en bijgew. uitgave [...]. Geschreven in opdracht van het bestuur der Zuiderzee-Vereeniging.
48792: HOUVENAGHEL, GUY. - Moussault's gids van de Noordzeekust.
22857: HOUVET, ET. - Cathédrale de Chartres. Portail nord (XIIIe siècle).
245525: HOUWELING, JOS. - 700 centenboek.
219538: HOUWEN, L.A.J.R. - Animals and the Symbolic in Mediaeval Art and Literature.
255689: HOUWEN, WARD VAN DER. - Development of handfree speech valve for Laryngectomy patients. [Diss.].
201463: HOUWINK HZN, R. - Onze hoenders. Deel 1.
179186: HOUWINK HZN, R. - Onze hoenders / Ons hoenderboek. Deel 1 (all publ.).
189715: HOUWINK HZN, R. - Onze hoenders. Deel 1.
270133: HOUWINK HZN, R. - Onze hoenders. Deel 1.
163826: HOUWINK TEN CATE, H.J. - The records of the early Hittite Empire (C.1450-1380 B.C.
202736: HOUWINK, R. & C.S.T.V.GINK. - De hoenderrassen.
27476: HOUWINK, R. & C.S.T.V.GINK. - De hoenderrassen.
73927: HOUWINK, R. & C.S.T.V.GINK. - Platen-Atlas van de meest bekende kleurvariëteiten bij hoenders.
150955: HOUWINK HZN, R. - De hoenderrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen, in hunne vormen en kleuren. Stelselmatig gerangschikt.
257842: HOUWINK, R. & C.S.TH.V.GINK. - Alle Hoenderrasssen in woord en beeld met 91 gekleurde platen.
109559: HOUWINK HZN, R. - De hoenderrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen, in hunne vormen en kleuren. Stelselmatig gerangschikt.
259925: HOVE, JAN TEN & FRITS D.ZEILER. - Turfmakers en boterkopers. De geschiedenis van IJsselham, Ossenzijl, Kalenberg, Paaslo en Oldemarkt.
272284: HOVE, JAN TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
196474: HOVE, JAN TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling. VtV 1895-1995.
235338: HOVE, OKKE TEN & FR.DRAGTENSTEIN. - Manumissies in Suriname 1832-1863.
133961: HOVE, JAN JACOB TEN. - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt.
245087: HOVE, JAN TEN & W.COSER. - In de schaduw van de stad. De geschiedenis van de gemeente diepenveen.
235641: HOVE, JAN TEN. - Het Vrouwenhuis te Zwolle.
267478: HOVE, JAN TEN. - Overijsselaars gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Overijssel en Flevoland.
258108: HÖVELL TOT WESTERFLIER, MARIE-J. - Amsterdamse Wintergezichten.
103894: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN. - Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15de eeuw.
237847: HOVEN, FRANK VAN DEN E.A. - Op ontekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard. Topografisch, cultuurhistorisch en recreatief handboek voor streekbewoners en toeristen.
3752: HÖVER, OTTO. - Javanische Schattenspiele.
28372: HÖVER, OTTO. - Vergleichende Architekturgeschichte.
234902: HOVINGA, REINDER. - Nienoord. Historie van een Groninger borg.
194636: HOVORTA, O.V. & A.KRONFELD. - Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin.
89498: HOVORTA, O.V. & A.KRONFELD. - Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin.
212747: HOVORTA, O.V. & A.KRONFELD. - Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin. 2.band.
247686: HOVY, L. & C.STREEFKERK. - Zoo is 't dat wij daarin nader willende voorzien. Prolegomena voor een Ceylonees Plakkaatboek.
183014: HOVY, L. & A.C.MEIJER. - Inventaris van de Archieven der gemeente Katwijk.
265668: HOVY, I. - Ooltgensplaat een ambachtsheerlijkheid tijdens de republiek.
185652: HOW, GEORGE E. PAGET. - English and Scottish silver spoons. Mediaeval to Late Stuart and Pre-Elizabethan hall-marks on English plate.
198500: HOWARD, EBENEZER. SCHREIJNDERS, RUDY. - De droom van Howard. Het verleden en de toekomst van de tuindorpen.
242146: HOWARD, C. A.O. - British Brachiopods.
19340: HOWARD, DAVID & J.AYERS. - Masterpieces of Chinese Export Porcelain from the Mottahedeh Collection in the Virginia Museum.
111011: HOWARD, DAVID S. - Chinese armorial porcelain.
206100: HOWARD, DAVID S. - New York and the China Trade.
56182: HOWARD, JAMES H. - The Ponca tribe.
151659: HOWARD-HILL, T.H. - Shakesperian bibliography and textural criticism. A bibliography.
268687: HOWARD-BURY, C.K.-C.G.BRUCE & E.F.NORTON. - Mount Everst. The Reconnaissance, 1921. / The Assault on Mount Everest 1922 / The fight for Everest 1924.
226180: HOWARD, MICHAEL C. - Textiles of Southeast Asia: An annotated and illustrated Bibliography.
242526: HOWARTH, T.G. - South's British Butterflies.
233449: HOWARTH, CRISPIN. - Gods, ghosts & men. Pacific arts from the National Gallery of Australia.
181499: HOWAY, FREDERIC C. - Voyages of the Columbia to the Northwest Coast 1787-1790 and 1790-1793.
206239: HOWAY, FREDERIC W. - The Dixon-Meares controversy.
161130: HOWAY, FREDERIC C. - Voyages of the Columbia to the Northwest Coast 1787-1790 and 1790-1793.
224411: HOWDEN, HENRY F. - A Review of the Trichiinae of North and Central America (Coleoptera: Scarabaeidae).
50115: HOWE, OCTAVIUS T. & F.C.MATTHEWS. - American clipper ships, 1833-1858.
174487: HOWE, WILLIAM H. - Our Butterflies and Moths.
171750: HOWELL, THOMAS R. - Breeding biology of the Egyptian Plover. Pluvianus aegyptius.
207323: HOWELL, DAVID C. - Statistical Methods for Psychology. 6th edition.
34477: HOWELL, JOHN T. - Marin flora. Manuel of the flowering plants and ferns of Marin County, California.
191910: HOWELL, ARTHUR H. - Birds of Alabama. 2nd edition.
95056: HOWELL, ARTHUR H. - Revision of the american chipmunks.
253088: HOWELLS, CORAL ANN. - Love, mystery and misery. Feeling in Gothic Fiction.
121702: HOWEN, OTTO. RIJDT, R.J.A.TE & G.TH.M.LEMMENS. - Een generaal tekent Nederland. Biografie en catalogus van het Nederlandse werk van Otto Howen, 1774-1848.
135627: HOWEY, JOHN - The Sarasota school of architecture 1941-1966.
262898: HOWITT, SAMUEL. (AFTER). - Orme's collection of British field sports. Illustrated in twenty beautifully coloured engraings from designs by S.Howitt. An exact facsimile of the first and only edition of one of the rarest of all sporting books.
99870: HOWLAND, RICHARD H. - Greek lamps and their survivals.
232031: HOWLEY, JAMES P. - The Beothucks or Red Indians. The Aboriginal Inhabitants of Newfoundland.
219398: HOWSAM, LESLIE. - Scientists since 1660. A Bibliography of Biographies.
203734: HOWSE, DEREK & B.HUTCHINSON. - The clocks and watches of Captain James Cook 1769-1969.
227826: HOY, ANNE H. - Fabrications. Staged, Altered, and appropriated Photographs.
165375: HOY, J.M. - Eriococcidae (Homeoptera: Cocoidea) of New Zealand.
201652: HOYER, A.G.E. [& J.C.F.VAN BALEN]. - Vogels van Nederland in hun leefwijze geschetst.
262528: HOYER HANSEN, LONE. BETAK CLEEMAN, JEANNE, A.O. - Lone Hoyer Hansen. Sculpture 1980-2005.
215435: HOYLAND, ROBERT G. & PH.F.KENNEDY. - Islamic reflections. Arabic Musings. Studies in Honour of Professor Alan Jones.
23853: HOYLE, RAFAEL L. - Checan. Studie über die erotischen Darstellungen in der peruanischen Kunst.
44581: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun product 1590-1851. Bijdrage tot de geschiedenis der Oud-Nederlandsche majolika.
69734: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun product 1590-1851. Bijdrage tot de geschiedenis der Oud-Nederlandsche majolika.
208270: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun product 1590-1851. Bijdrage tot de geschiedenis der oude Noord-Nederlandsche majolika.
193068: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. - Platengedenkboek. 20-23 April 1893.
234779: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J., W.C.STARING & J.P.DE VEER. RAA, F.J.G. - De uniformen van de Nederlandsche zee- en landmacht. Hier te lande en in de kolonien [...] met tekst van F.J.G. ten Raa.
138145: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
264126: HOYO, JOSEP DEL, ANDREW ELLIOTT & JORDI SARGATAL. (ED.). - Handbook of the birds of the world. Vol. 3: Hoatzin to Auks.
264108: HOYO, JOSEP DEL, ANDREW ELLIOTT & JORDI SARGATAL. (ED.). - Handbook of the birds of the world. Vol. 4: Sandgrouse to cuckoos.
264110: HOYO, JOSEP DEL, ANDREW ELLIOTT & JORDI SARGATAL. (ED.). - Handbook of the birds of the world. Vol. 1: Ostrich to Ducks.
264109: HOYO, JOSEP DEL, ANDREW ELLIOTT & JORDI SARGATAL. (ED.). - Handbook of the birds of the world. Vol. 5: Barn-owls to hummingbirds.
264114: HOYO, JOSEP DEL, ANDREW ELLIOTT & JORDI SARGATAL. (ED.). - Handbook of the birds of the world. Vol. 6: Mousebird to Hornbills.
207485: HOYO, JOSEP DEL, ANDREW ELLIOTT & JORDI SARGATAL. (ED.). - Handbook of the birds of the world. Vol. 3: Hoatzin to auks.
264116: HOYO, JOSEP DEL, ANDREW ELLIOTT & JORDI SARGATAL. (ED.). - Handbook of the birds of the world. Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl.
210329: HOYT, ERICH. - Orca. The Whale called killer.
126653: HOYT, CHARLES B. COLLECTION. HSIEN-CH'I TSENG & R.P.DART. - The Charles B.Hoyt Collection in the Museum of Fine Arts: Boston. Vol. I. Chinese art: Neolithic period through the T'ang Dynasty and Sino-Siberian Bronzes. II: Liao, Sung, and Yan Dynasties.
68934: HOYT, ERICH. - The whale called killer.
95722: HOYT, ERICH. - The earth dwellers. Adventures in the land of ants.
258306: HOYTEMA, THEO VAN. TINE. - Uilen-Geluk. Getekend op steen door Hoytema.
208286: HOYTEMA, THEO VAN. BOOT, MARJAN, A.O. - Theo van Hoytema 1863-1917.
162027: HOYTEMA, THEO VAN. CATALOGUS 1977. - De grafiek van Theo van Hoytema. 1863-1917.
207398: HOYTEMA, THEO VAN. ANDERSEN, H.C. - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema.
4057: HOYTEMA, S.A.VAN. - Garen en goed. Warenkennis van textielprodukten uit het dagelijksch gebruik ten dienste van vakscholen, manufakturiers, huisvrouwen, enz. 2e dr.
258307: HOYTEMA, THEO VAN. - Vogelvreugd. Een prentenboek voor de jeugd. Ontworpen en op steen gebracht door Hoytema.
57008: HOYTEMA, THEO VAN. KNUTTEL, G. - Theo van Hoytema.
127451: HOYTEMA, THEO VAN. GRIMM BROTHERS. - Hoe de vogels aan een Koning kwamen. Eene Vogelgeschiedenis gevolgd naar oude legende. Geteekend door Th. v. Hoytema.
184654: HOYTEMA, THEO VAN. ANDERSEN, H.C. - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema.
258155: HOYTEMA, S.A.VAN. - Garen en goed. Warenkennis van textielprodukten uit het dagelijksch gebruik ten dienste van vakscholen, manufakturiers, huisvrouwen, enz. 4e dr.
104151: HOZIER, LOUIS PIERRE D'. - Armorial Général et Universel rédigé d`après les documents (la plupart inédits) laissés [...]. Recueil de généalogies dressées et mises à jour par L'Institut Héraldique et encyclopédique dirigé par Alexis Daigre.
249159: HOZIER, LOUIS PIERRE D'. - Armorial Général et Universel rédigé d`après les documents (la plupart inédits) laissés [...]. Recueil de généalogies dressées et mises à jour par L'Institut Héraldique et encyclopédique dirigé par Alexis Daigre.
187606: HRBEK, PETR. ASPERGER, WILLY G. (ED.). - Petr Hrbek. Berlin - Praha / 1996 - 1977.
8349: HRDLICKA, ALES. - The Natives of Kharga Oasis, Egypt.
121837: HRDLICKA, ALES. - Early man in South America.
22912: HRDLICKA, ALES. - Physiological and medical observations among the Indians of Southwestern United States and northern Mexico.
22964: HRDLICKA, ALES. - Physical anthropology of the Lenape or Delawares, and of the eastern Indians in general.
193145: HRDLICKA, ALES. - Anthropological survey in Alaska.
201966: HRDLICKA, ALES. - Recent discoveries attributed to early man in America.
41366: HRDLICKA, ALES. - Catalogue of human crania in the United States National Museum collections. Non-eskimo people of the Northwest Coast, Alaska, and Siberia.
7589: HRDLICKA, ALES. - Tuberculosis among certain Indian tribes of the United States.
261739: HRISTOVSKA, KATERINA. - Sordavanjeto na makedonskiot denar viduvanje i sekavanje.
267741: HROUDA, BARTHEL. - Die bemalte Keramik des zweiten Jahrtausends in Nordmesopotamien und Nordsyrien.
12238: HROZNY, BEDRICH. - Les Inscriptions Crétoises. Essai de déchiffrement. Traduction Française par Madeleine David.
240363: HRSUKA, BLAHOSLAV. - Tradicni obilnarstvi stare Mezopotamie (Der traditionelle Ackerbau im alten Mesopotamien). I. cast.
171383: HSIANG, RUE-CHIK. - Phalaenopsis. Superior Parentages.
259321: HSU, ELISABETH. - Innovation in Chinese Medicine.
237062: HU, TAI-LI. - My mother-in-law's village. Rural industrialization and change in Taiwan.
237402: HUANG SHOU-FU & T'AN CHUNG-YO (TEXT). PHELPS, DRYDEN LINSLEY (TRANSL.). - Mount Omei. Illustrated Guide.
28356: HUARD, GEORGES. - l'Art en Normandie.
105810: HUARD, P. & M.WONG. - Évolution de la matière médicale Chinoise.
240227: HUARD, PIERRE & M.DURAND. - Viet-Nam, Civilization and Culture. Rev. 2nd ed.
44549: HUBATY, W.A.J. & J.VAN DIJK. - Bont-coupe van de stichting vakopleiding.
54507: HUBBARD, E.HESKETH (ED.) - 66 etchings. Being full page reproductions of etchings drypoints aquatints and mezzotints and a few reproductions of wood-block prints and lithographs by members of the Print Society.
186586: HUBBEN, HUB. - Het tomeloze talent in Grafisch Nederland. Voorwoord Jan Blokker.
67243: HÜBEL, PAUL. - Führelose Gippelfahrten.
174397: HUBEL, REINHARD G. - Ullstein Teppichbuch. Eine Teppichkunde für Käufer und Sammler.
259982: HUBENDICK, BENGT & A.WARÉN. - Framgälade Snäckor fran Svenska Väsatkusten.
192628: HÜBENER, WOLFGANG. - Absatzgebiete frühgeschichtlicher Töpfereien nördlich der Alpen.
249862: HUBER, ALEXIUS. CATALOGUE 1980. - Alexius Huber.
268361: HUBER, STEFAN & RAIMUND KUMMER. - Stefan Huber. Firmament Stefan Huber / Raimund Kummer - Raimund Kummer.
227606: HUBER-RAVAZZI, MARIA-GRAZIA. - Die Darstellung der Umwelt der Eidgenossenschaft in der Zeit von 1477 bis 1499 in der Berner Chronik des Valerius Anshelm, der Schweizerchronik des Heinrich Brennwald, der Luzerner Chronik des Diebold Schilling und in der Chronik Eydgnoschafft des Johannes Stumpf.
223708: HUBER, KALINKA. - Le ceramiche attiche a figure rosse.
249607: HUBER, INGEBORG. - Die Ikonographie der Trauer in der Griechischen Kunst.
81764: HUBER, WOLFGANG. WEINBERGER, M. - Wolfgang Huber.
156300: HUBER, P.HUGO. - Das Fortleben nach dem Tode im Glauben westsudanischer Völker. (Diss.)
210943: HUBER, PAUL. - Image et message. Miniatures byzantines de l'Ancien et du Nouveau Testament.
157421: HUBER, WOLF. HEINZLE, ERWIN. - Wolf Huber. Um 1485-1553.
265338: HUBER, DOROTHEE. - Architekturführer Basel. Die Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung.
263067: HUBER, TONI. - Amdo Tibetans in Transition. Society and Culture in the Post-Mao Era. PIATS 2000: Tibetan Studies: Proceedings of the 9th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Leiden 2000.
80586: HUBERT, JEAN A.O. - The carolingian Renaissance.
122327: HUBERT, HANS W. - Der Palazzo Comunale von Bologna. Vom palazzo della Biada zum Palatium Apostolicum.
246174: HUBERT, EUGÈNE. - Les Pays-Bas Espagnols et la République des Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au traité d'Utrecht (1648-1713). La question religieuse et les relations diplomatiques.
240765: HUBERT, PIERRE. CEDERLUND, JOHAN. - Skulptören Pierre Hubert l'Archevêque 1721-1778.
262684: HUBERTY, MICHEL A.O. - Allemagne dynastique. Tome I: Hesse - Reuss - Saxe.
215837: HÜBINGER, ULRICH. - Die Antiken Lampen des akademischen Kunstmuseums der Universität Bonn.
223940: HÜBNER, E. - Bildniss einer Römerin, Marmorbüste des brittischen Museums (Die sogenannte Clytia).
209874: HÜBNER, M.DE - Promenade autour du Monde 1871.
247596: HÜBNER, HERBERT. - Die Musik im Bismarck-Archipel. Musikethnologische Studien zur Kulturkreislehre und Rassenforschung.
247746: HUBRECHT-PRUYS VAN DER HOEVEN. BEMMELENB, J.F.VAN. - De kwartierstaat Hubrecht - Pruys van der Hoeven.
237980: HUBRICHT, LESLIE. - The Distributions of the Native Land Mollusks of the Eastern United States.
225497: HÜBSCH, G. - Der fürstliche Lustsitz Eremitage bei Bayreuth in den Tagen seiner Vergangenheit.
204522: HUC, E.R. - Dwars door Mongolië.
187745: HUC, M. - The Chinese Empire. A sequel to recollections of a journey through Tartary and Thibet. New edition.
179256: HUC, M. - L'Empire Chinois. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet. Nouvelle édition.
187740: HUC, M. - L'Empire Chinois. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet. Nouvelle édition.
151422: HUC, M. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844, 1845 en 1846. Cinquième édition.
179257: HUC, M. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844, 1845 et 1846. Nouvelle édition.
216105: HUC, M. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine pendant les années 1844, 1845 et 1846.
187568: HUC, M. - Souvenirs of a journey through Tartary, Tibet and China during the years 1844, 1845 and 1846. (New Edition).
199288: HUC, P. - Une invraisemblable traversée de la Chine.
238534: HUC, M. - The Chinese Empire. A sequel to recollections of a journey through Tartary and Thibet. New edition.
221702: HUCHT, J.VAN DER. - Bibliografie en iconografie van de beide Katwijken en 't Zand.
172591: HUCK, ROBIN B. - Dicerandra.
66506: HUDEC, KAREL & J.ROOTH. - Die Graugans (Anser anser L.).
165709: HUDEC, KAREL & W.CERNY. - Ptáci - Aves.
271603: HUDEC, KATEL. - Ptáci - Aves.
40100: HUDIG-FREY, MARGARETA. - Die älteste Illustration der Eneide des Heinrich von Veldeke.
64723: HUDIG, FERRAND W. - Delfter Fayence. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
268968: HUDSON, TRAVIS. - Breath of the sun. Life in early California as told by a Chumash Indian, Fernando Librado to John P. Harrington.
271153: HUDSON, W.H. - Rare, vanishing & lost British birds.
29542: HUDSON, HENRY. L'HONORÉ NABER, S.P. - Henry Hudson's reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland 1609. Volgens het journaal van Robert Juet.
224010: HUDSON, RICHARD. - The Allemande, the Balletto and the Tanz.
204627: HUDSON, W.H. - Birds of La Plata.
252723: HUDSON, HENRY. L'HONORÉ NABER, S.P. - Henry Hudson's reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland 1609. Volgens het journaal van Robert Juet.
262489: HUDSON, ARTHUR J. - The Physiological Basis and Quantum Versions of Memory and Consciousness.
68503: HUDSONI, GULIELMI. - Flora Anglica; exhibens plantas per regum Brittaniae sponte crescentes.....
263680: HÜE, FRANÇOIS & R.D.ETCHÉCOPAR. - Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient de la Méditerranée aux contreforts de l'Himalaya.
259353: HUEBERS, JOSEPH. REUTHER, HANS. - Des steierischen Baumeisters Joseph Huebers Weizbergkirche und die verwandten theatralisch-dekorativen Raumwirkungen im Sakralbau des süddeutschen Spätbarocks. (Diss.)
222928: HUEBNER, FRIEDRICH M. - Peregrina.
234283: HUERTA CALVO, JAVIER, A.O. - Calderón en Europa. Actas del Seminario Internacional celebrado en la Facultad de Filologia de la Universidad Complutense de Madrid (23-26 octubre, 2000).
251704: HUËT. GABILLOT, C. - Les Hüet. Jean Baptise et ses trois fils.
42309: HUET, A. - Holland op zijn smalst en de hoek van Holland. Eene mededeeling betreffende de vorming van zeegaten aan de Nederlandsche kust.
223414: HUET, PAUL. CATALOGUE 1965. - Paul Huet (1803-1869).
237665: HUEY, RAYMOND B. (A.O.) - Lizard ecology. Studies of a Model Organism.
266561: HUF, PAUL. STEENBRUGGEN, HAN. - The smell of success.
199620: HUF, PAUL. BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN. - Regie: Paul Huf. Het suksesverhaal van een serieuze fotograaf.
169558: HUF, PAUL. PALMEN, CONNIE. - Helemaal Huf.
215307: HUF, PAUL. - Nederlandse gedichten en proza van middeleeuwse tot eigentijdse dichters, gezegd door Paul Huf.
263546: HUFEN, ROB HZN. - Meesters voor God en Kerk. De familie Brom, hun edelsmidse en knechten te Utrecht [1856-1962].
191171: HUFEN, ROB HZN. - Tuindorp. Een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw. Geschiedenis en biografisch woordenboek. 2e, herz. druk.
178782: HUFFEL, N.G.VAN. - Zwarte kunst. De techniek en ontwikkelingsgang.
253474: HUFFMAN, FRANLIN E. - Bibliography and Index of Mainland Southeast Asian Languages and Linguistics.
251783: HÜGE, CORNELIA. - Die Karl-Marx-Strasse. Facetten eines Lebens- und Arbeitsraums.
197665: HUGENHOLTZ, P.TH. - Over tijd en tijdsvormen.
187234: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. - De kloosters in Nederland in 1861.
106629: HUGGER, PAUL. - Handbuch der schweizerischen Volkskultur.
38183: HUGGLER, M. - Mythologie der altchristlichen Kunst.
118037: HUGH NEWMAN, L. - Transformations of butterflies and moths.
252282: HUGHES, THERLE - Prints for the collector. British prints from 1500 to 1900.
271946: HUGHES, RICHARD W. - Ruby & sapphire.
271920: HUGHES, RICHARD W. - Corundum.
249683: HUGHES, ROBERT. - The Shock of the New. Art and the century of change. Updated & rev. ed.
258902: HUGHES, MARK. - Grand Prix Racing seit 1950. Triumphe & Tragödien.
248737: HUGHES, GEORGE R. & R.JASNOW. - Oriental Institute Hawara papyri. Demotic and Greek texts from an Egyptian family archive in the Fayum (Fourth to Third Century B.C.).
123258: HUGHES, B. & TH.HUGHES. - Collecting Miniature Antiques.
161219: HUGHES, BERNARD & TH. - English porcelain and bone China 1743-1850.
173607: HUGHES, ROBERT. - Amerika's visioenen. Het epos van de Amerikaanse kunst.
258329: HUGHES, GRAHAM. - Renaissance Cassoni. Masterpieces of Early Italian Art: Painted Marriage Chests 1400-1550.
15103: HUGI, LOUIS. - Lockende Jagd. Wild, Geschichte, Kunst, Wassen, Hunde.
268256: HÜGIN, JOHANN. - Das Astrolabium und die Uhr.
271995: HUGO, VICTOR. - Les Misérables.
226713: HUGO, VICTOR. - Album Hugo.
264343: HUGO, VICTOR. - Zelf gezien.
270447: HUGO, VICTOR. - Oeuvres Poétiques I. Avant l'exil 1802-1851.
222220: HUGOT, HENRI J. - Sahara. Art rupestre.
134571: HUGOT, HENRI J. - Missions Berliet Ténéé Tschad 1960.
80591: HUGOT, L'ABBÉ D'. - La basilique de l'immaculée-conception de Séez. Son histoire, ses sculptures et ses vitraux.
188496: HÜHN, EUGEN. - Die alttestamentlichen Citate und Reminicenzen im Neuen Testamente.
243800: HUIBERT, EUGÈNE. - Les Pays-Bas espagnols et la République des Provinces-Unies depuis la Paix de Munster jusqu'au Traité d'Utrecht (1649-1713). La Question religieuse et les relations diplomatiques.
4393: HUICHOL COLLECTION. SIMONI-ABBAT, M. - Collections Huichol.
61161: HUICI, S. & V.JUARISTI. - El Santuario de San Miguel de Excelsis (Navarra) y su retablo esmaltado.
241293: HUIDOBRO, BORJA. BLIN, PASCALE. - Borja Huidobro. Carnets de Croquis.
196569: HUIG, MICHAEL. - Tot eer van Bohemen. De verbeelding van nationale geschiedenis, circa 1789-1848.
31554: HUIG, G.C. - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945.
544: HUIJG, ADR. - De bijbel op tegels.
164334: HUIJGERS, DOLF & L.EZECHIËLS. - Landhuizen van Curaçao en Bonaire.
237651: HUIJGERS, DOLF & L.EZECHIËLS. - Landhuizen van Curacao en Bonaire.
235874: HUIJNEN, PIM. - De belofte van vitamines. Voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945.
210966: HUIJS, FONS (E.A) - Het Scheepsbouwkundig Gezelschap William Froude vereeuwigd. 1903-2003.
257070: HUIJSMAN-VISSER, KARIN. - Deventer, een europese Hanzestad.
247639: HUIJTS, C.S.T.J. - De ontwikkeling van de middendelflandse boerderij. Een onderzoek in het kader van de Reconstructie van Midden-Delfland.
240950: HUIJTS, C.S.T.J. E.A. - Het Rijksmuseum. Ontwerpen, bouwen en verbouwen 1863-1885-1985.
96185: HUILLARD, PAUL. - La faïence en Bourgogne Auxerroise depuis 1725 environs pendant la Révolution et jusqu'en 1870.
269338: HUINDER, CHRIS (RED.). - Atelierboek 2: Wijken op stand. Nieuwe ideeën voor wijkaanpak en diversiteit.
235384: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 3 (1905).
156860: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 11 (1913).
219241: VROUW EN HUIS. - Jrg. 1 (1949).
219236: VROUW EN HUIS. - Jrg. 2 (1949).
219235: VROUW EN HUIS. - Jrg. 3 (1950).
219237: VROUW EN HUIS. - Jrg. 4 (1951).
219240: VROUW EN HUIS. - Jrg. 5 (1952).
219238: VROUW EN HUIS. - Jrg. 6 (1953).
156854: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 12 (1914).
156861: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 6 (1908).
156858: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 14 (1916).
245267: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 3 (1905) - jrg. 15 (1918).
209976: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 10 (1912).
212113: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 12 (1914).
224147: HUIS IN 'T VELD, VINCENT, A.O. - Jongens, vol illusies en idealen. WV-HEDW 1908-2008.
223350: HUISKAMP, MARLOES & C.DE GRAAF. - Gewogen of Bedrogen. Het wegen van geld in de Nederlanden.
52713: HUISKEN, JACOBINE E. - 's Konings Paleis op den Dam. Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien. The Royal Palace on the Dam in a historical view.
269388: HUISKES, GINO. - Dorp op de Veluw met stadse fratsen. Volkshuisvesting in Ede.
178504: HUISMAN, JAAP. A.O. - 100 jaar bouwkunst in Amsterdam. An outline of Amsterdam architecture since 1900.
258990: HUISMAN, MARIJKE. - Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013.
214954: HUISMAN, JAAP, A.O. - Honderd jaar wonen in Nederland. 1900-2000.
264072: HUISMAN, JAAP. A.O. - 11 x 11. 11 years plein 11.
249847: HUISMAN, JAAP. - Door wonen gedreven. De toekomst in het nu van Ymere.
180460: HUISMAN, JOPIE. - [17 reproductions].
212269: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918.
172735: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman.
51337: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman.
207637: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman. 5e druk.
147880: HUISMAN, JOPIE. HESSELING, JOOST. - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen.
253263: HUISMOEDER. - Het coöperatie kook- en huishoudboek.
221773: HUISSTEDE, P.VAN & J.P.J.BRANDHORST. - Dutch Printer's Devices 15th - 17th century. A catalogue.
182465: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 4e herz. druk.
7123: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 3e herz. druk.
28558: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 5e herz. druk.
217596: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 2e druk.
257209: HUIZENGA, ERWIN. - Het Weense arteshandschrift. Hs Wenen, österreichische Nationalbibliothek 2818.
225610: HUIZENGA, ERWIN. - Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818.
198853: HUIZING, J.S.A. - Boerderijen in het kerspel Vriescheloo.
43433: HUIZING, H.G.J. - Geomorfologische problemen in het zuid-oosten van België (omgeving van Florenville). Een beschouwing op grond van mineralogisch en geochemisch onderzoek. (Diss.)
115719: HUIZING, L. & J.WATTEL. - Hoogeveen, van Echten's morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
271978: HUIZINGA, JOHAN. WUNSCHEL, ANNETTE, A.O. - Johan Huizinga. Briefe I (1894-1927).
239811: HUIZINGA, J. - Briefwisseling I-III.
176286: HUIZINGA, FRÉ. - Merkusoord. Sources on the first Dutch establishment in New Guinea (1828-1836).
271723: HUIZINGA, JOHAN. LEM, ANTON VAN DER. - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Biografie 1897-1997.
175754: HUIZINGA, G.B.W. - Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken.
103779: HUIZINGA, D.M. - De stad der grachten.
207127: HUIZINGA, LEONHARD. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
270370: HUIZINGA, J. - Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland.
256283: HUIZINGA, JOHAN. - Verzamelde werken. Deel 9: Bibliografie en registers.
203146: HUIZINGA, JOHAN. - Verzamelde werken.
243983: HUIZINGER.GEORGE. HARWOOD, BARRY R. - The furniture of George Huizinger. Invention and Innovation in Nineteenth-Century America.
221512: HUL, J.VAN 'T & P.J.VERGUNST. - Op de orgelbank. Gesprekken met protestant-christelijke kerkmusici.
235716: HUL, HENK VAN 'T. - De markt van Hoogeveen.
86973: HUL, DICK VAM DEN. - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700.
250736: HULBERT, HOMER B. - History of Korea.
272035: HULD-ZETSCHE, INGEBORG. - Trierer Reliefsigillata - Werkstatt II.
266722: HULD-ZETSCHE, INGEBORG. - Trierer Reliefsigillata - Werkstatt I.
247718: HULDENBERG. - Armorial de Huldenberg.
195725: HULINGS, NEIL C. & J.S.GRAY. - A manual for the study of Meiofauna.
195726: HULINGS, NEIL C. & J.S.GRAY. - Proceedings of the First International Conference on Meiofauna.
100501: HULKENBERG, A.M. - Gezichten in Zuid-Kennemerland. Met tekeningen van Chr. Schut.
261775: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse.
158559: HULKENBERG, A.M. - Hillegomse geschiedenissen.
221670: HULKENBERG, A.M. - Gezichten langs de Oude Rijn.
244581: HULKENBERG, A.M. - Lisse, rommeling. 2e druk.
164938: HULKENBERG, A.M. - Teylingen.
245406: HULKENBERG, A.M. - De kleurige Keukenhof.
50491: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
43369: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse.
259344: HULKENBERG, A.M. - Gezichten in de Bloembollenstreek. Met tekeningen van Chr. Schut.
245794: HULKENBERG, A.M. - 't Roemwaard Lisse.
245793: HULKENBERG, A.M. - 't Vermaaklijk Hillegom.
78778: HULL, FRANK M. - Robber flies of the world. The genera of the family Asilidae.
122765: HULL, FRANK M. & C.L.FLUKE. - The Genus Cheilosia Meigen (Diptera, Syrphidae). The subgenera Cheilosia and Hiatomyia.
27114: HULL, FRANK M. - Bee flies of the world. The genera of the family Bombyliidae.
67573: HULL, M.R. - Roman Colchester.
24533: HULL, DENISON B. - Hounds and hunting in ancient Greece.
271140: HULL, ROBIN. - Scottish Birds. Culture and tradition.
265781: HULLE, MARC VAN & D.PIETERS. - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910).
212553: HULLEBROECK, ADOLPHE. - Histoire de la tapisserie à Audenarde du XVe au XVIIIe siècle.
145141: HULLEBROECK, ADOLPHE. - Histoire de la tapisserie à Audenaerde du XVe au XVIIIe siècle.
153529: HULME, F.EDWARD. - Familiar wild flowers. Figured and described. First series.
171937: HULME, F.EDWARD. - Wild fruits of the country-side.
182592: HULS, YVETTE. - Ivoires d'Étrurie.
258606: HULSBERGEN, RODERICK. - Abcoude en Baambrugge.
225817: HULSBERGEN, RODERICK. - Het schildersdorp Laren.
48236: HULSBOS, K. - In de duinen. Landschap, flora en fauna. 4e gew.dr.
216130: HULSBOSCH, FRANS. - Werken van..... Frans Hulsbosch.
218316: HULSEBUS, MARJORIE. - Miniature Victorian lamps.
187036: HÜLSEN, CHRISTIAN. - Forum und Palatin.
127576: HÜLSEN, JULIUS. - Das Nympaheum von Milet.
241733: HÜLSEWIG-JOHNEN, JUTTA & KELLEIN, THOMAS (EDIT.). - Die Badenden. Mensch und Natur im deutschen Expressionismus.
265060: HULSHOF, MICHIEL & D.ROGGEVEEN. - How the city moved to mr. Sun. China's new Megacities.
119264: HULSHOF, A. - Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.
204275: HULSHOFF, A.L. - Een kabinet van Twentse gezichten.
255398: HULSMAN, BERNARD & LUUK KRAMER. - Double Dutch. Nederlandse architectuur na 1985.
249854: HULSMAN, BERNHARD. - Verander de ruimte, ruimte als kunst.
264988: HULSMAN, RITA N & J.H.MULDER. - Begraven in Rotterdam en omstreken.
162729: HÜLSMANN, EVA. MORTARI, GIULIO. - Fiori per Lei.
188039: HÜLSMANN, LOTHAR. - Die Eisenbahn in Osnabrück.
19335: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Tapisseries Flamandes du XIVe au XVIIIe siècles.
184413: HULST, ROB VAN. - Uit het leven. De Wereld van de Amsterdamse Wallen.
232393: HULST, WILLEM G. VAN DE. LUTZ, HANS. (INTRO.) - Willem G. van Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruime / Painter, author, sculptor in light and space / Peintre, écrivain, sculpteur dans la lumière et l'espace.
225946: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Flemish Tapestries from the fifteenth tot the eighteenth century.
269166: HULST, WILLEM GERRIT VAN DE. - [Schoolplaat zomer]
191744: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Flämische Bildteppiche des XIV. bis XVIII. Jahrhunderts.
218597: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Vlaamse Wandtapijten van de XIVde tot de XVIIIde Eeuw.
159422: HULSTAERT, R.P.G. - Le mariage des Nkundó.
176604: HULT, GUNNEL. - Hala Sultan Tekke 7: Excavations in area 8 in 1977.
83748: HULT, GUNNEL. - Hala Sultan Tekke 4: Excavations in area 8 in 1974 and 1975. The 1977 underwater report by Dan McCaslin.
102542: HULT, GUNNEL. - Nitovikla reconsidered.
115228: HULT, GUNNEL. - Bronze Age Ashlar Masonry in the Eastern Mediterranean. Cyprus, Ugarit, and neighbouring regions.
111737: HULTÉN, ERIC - The Amphi-Atlantic plants and their phytogeographical connections.
46466: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and neighboring territories. A manual of the vascular plants.
148889: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon I: Pteridophyta, Gymnospermae and Monocotyledoneae (Pandanales and Helobiae).
4289: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon IV: Dicotyledoneae (Myricales, Fagales, Urticales, Santalales, Polygonasles, Centrospermae, Ranales).
69200: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon IX: Dicotyledoneae Tubiflorae 1 (Borraginaceae, Labiatae, Solanaceae, Scrophulariaceae. Orobanchaceae, Lentibulariaceae) Plantaginaels, Rubiales, Campanulatae 1 (Campulaceae).
63576: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon V: Dicotyledoneae Roeadales, Sarraceniales, Rosales I (Crassulaceae, Saxifragaceae).
63897: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon VII: Dicotyledoneae Rosales III, Geraniales, Sapindales, Parietales, Myrtiflorae, Umbelliflorae).
64962: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon VIII: Dicotyledoneae Ericale, Primulales, Contortae, Tubilflorae 1 (Polemoniaceae, Hydrophyllaceae).
70936: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon X:Dicotyledoneae Campanulatea 2.
84223: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon.
45083: HULTÉN, K.G.PONTUS. - The machine as seen at the end of the mechanical age. (Catalogue of the Museum of Modern Art, New York).
232951: HULTEN, MARCEL & V.WASSENICH. - Die Vogelfauna Luxemburgs.
257567: HULTEN, PONTUS. (ED.). - Futurismo & futurismi.
265079: HULTEN, BIBI VAN, A.O. - Jugendstil in Utrecht.
83815: HULTHEM, M.CH.V. - Catalogue raisonné de dessins et d'estampes au nombre de près de 30.000 forment le Cabinet de M.Ch.v.Hulthem.
62938: HULTKRANTZ, ÅKE. - Conceptions of the soul among North American indians. A Study in Religious Ethnology.
159124: HULTLAND, GUNNAR. - Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951-1960. (Diss.)
123632: HULTON, PAUL & L.SMITH. - Flowers in art from East and West.
267472: HULTSCH, FRIEDERICH. - Die Gewichte des Alterthums nach ihrem Zusammenhange dargestellt.
216478: HULTZSCH, E. - Tamil and Sanskrit, from stone and copper-plate edicts at Mamallapuram, Kanchipuram, in the North Arcot district, and other parts of the Madras Presidency, chiefly collected in 1886-87.
229283: HULTZSCH, E. & H.KRISHNA SASTRI. - South Indian Inscriptions. Vol. III: Miscellaneous inscriptions in Tamil. Part I-IV.
229388: HULTZSCH, E. - Tamil and Sanskrit, from stone and copper-plate edicts at Mamallapuram, Kanchipuram, in the North Arcot district, and other parts of the Madras Presidency. Chiefly collected in 1886-87.
124572: HULZEN, A.VAN. - Utrecht bij gaslicht. [1e druk].
208974: HULZEN, A.VAN. - Twee wandelingen door de middeleeuwse kerkenstad Utrecht.
201196: HULZEN, A.VAN. - Utrecht op oude foto's. [Deel 2:] Van de Weerd naar Tolsteeg.
210944: HULZEN, A.VAN. - Utrecht en het verkeer 1850-1910.
71869: HULZEN, A.VAN. - Utrecht bij gaslicht. (2e verb.& bijgewerkte dr.)
270677: HULZEN, A.VAN. - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
228876: HULZEN, A.VAN. - De Tram in Utrecht, een halve eeuw personenvervoer.
6518: HUMANITAS. - Boletin Ecuatoriano de Antropologia.
28408: HUMANN, GEORG. - Die Beziehungen der Handschriftornamentik zur romanischen Baukunst. 2nd.enl.ed.
6491: HUMANN, GEORG. - Zur Geschichte der karolinischen Baukunst.
235860: HUMBACH, RAINER. - Dom zu Fritzlar.
180105: HUMBER, WILLIAM. - A Complete treatise on cast and wrought Iron Bridge construction, including iron foundations.
56977: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. CATALOGUE 1975. - D.P.G. Humbert de Superville 1770-1849. Kunstenaar-geleerde.
56983: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. HAAS, C.M.DE. - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849.
236782: HUMBERT, H. & G.COURS DARNE. - Notice de la carte Madagascar.
258284: HUMBERT, JEAN-BATISTE & A.CHAMBON. - Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha.
210151: HUMBERT, ANDRÉ. - La sculpture sous le Ducs de Bourgogne 1361-1483.
133032: HUMBERT, CLAUDE. - Ornamental design.
219514: HUMBLET, THEO. LOOIJ, L.THEO VAN, A.O. - Theo Humblet. Tekeningen en akwarellen .
225908: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Tableaux de la nature ou Considérations sur les déserts, sur la physionomie des végétaux, sur les cataractes de l'Orénoque, [...]. 1st ed.
225911: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisphères. 2ème édition.
238856: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. BECK, HANNO. - Die Forschungsreise in den Tropen Amerikas.
192008: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. KLENCKE, HERMANN. - Alexander von Humboldt's Reisen in Amerika und Asien.
161479: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Alexander von Humboldt. Wirkendes Vorbild für Fortschritt und Befreiung der Menschheit. Festschrift./ Alejandro de Humboldt. Modelo en la lucha por el progreso y la liberación de la humanidad, Memorial.
89504: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Erläuterungen.
89505: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Kosmos. Ontwerp eener natuurkundige wereldbeschrijving. 2e verm. en verb. dr.
252189: HUME, DAVID. GREIG, J.Y.T. - The letters of David Hume.
271877: HUME, ROB. - Vogels van Europa.
167271: HUME, DAVID., A.O. - Mélanges d'economie politique.
215737: HUME, GARY. SCHNEIDER, ECKHARD, A.O. - The bird has a yellow beak. 1st ed.
269712: HUME, DAVID. - The History of England from the Invasion of Julius Vaesar to The Revolution in 1688.
269859: HUME, DAVID. HERDT, JENNIFER A. - Religion and Faction in Hume's Moral Philosophy.
70767: HUMFREY, PETER. - The altarpiece in Renaissance Venice.
159876: HUMFREY, PETER. - La pittura Veneta del Rinascimento a Brera.
176980: HUMM, HAROLD J. & S.R.WICKS. - Introduction and guide to the marine Bluegreen algae.
237334: HUMMEL, ARTHUR W. (EDIT.). - Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644-1912).
5415: HUMMEL, SIEGBERT. - Lamaistische Studien.
97915: HUMMEL, DAVID. - Insekten, Myriopoden und Arachnoideen gesammelt vom schwedischen Arzt der Expedition Dr.David Hummel 1927-1930. Band 2: Insecta. 2.Teil. Serie No. 31-62.
109656: HUMMEL, M.I. KATALOG 1991. - De betoverende wereld van de M.I.Hummel figuren / The fascinating world of M.I.Hummel figurines.
13065: HUMMEL, SIEGBERT. - Elemente der tibetischen Kunst.
13060: HUMMEL, SIEGBERT. - Geheimnisse tibetischer Malereien.
270132: HUMMEL, UWE & T.TELAUMBANUA. - Cross and Adu. A Socio-Historical Study on the Encounter between Christianity and the Indigenous Culture on Nias and the Batu Islands, Indonesia (1865-1965).
268429: HUMMEL, JACKY. - Le constitutionnalisme allemand (1815-1918): le modèle allemand de la monarchie limitée.
136457: HUMMELEN, DR.W.M.H. - Repertorium van het rederijkersdrama 1500- ca.1620.
32510: HUMMELEN, W.M.H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
163121: HÜMMERLICH, FRANZ. - Quellen und Untersuchungen zur Fahrt der ersten Deutschen nach dem portugiesischen Indien 1505/06.
119583: HUMORIST. - Jahrgang 15 No. 1 (Jänner) 1851 - 89 (März) 1851.
119579: HUMORIST. - Jahrgang 15 No. 178 (Juli) 1851 - 248 (September) 1851.
248377: HUMORIST VAN DE WEEK, DE. - No. 43 (9 januari 1931) - no. 27 (18 september 1931).
251772: HUMPERT, KLAUS & M.SCHENK. - Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung. Das Ende vom Mythos der gewachsenen Stadt.
251628: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975 & 1976, conducted by the University of Michigan. Vols. I - IV.
171760: HUMPHREY, PHLIP S. A.O. - Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego).
99697: HUMPHREY, J.H. - The circus and a byzantine cemetery at Carthage. Vol. I.
168339: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975. Vol. I.
114261: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975-1978. Vols. I - V.
186787: HUMPHREYS, A.J.B. & A.I.THACKERAY. - Ghaap and Gariep. Later Stone Age studies in the Northern Cape.
233713: HUMPHREYS, K.W. - The library of the Franciscans of Siena in the late fifteenth century.
194734: HUMPHRIES, C.J. A.O. - Bomen. Beschrijvingen van de Europese boomsoorten; met meer dan 1000 afbeeldingen in kleur.
182075: HUMSTON, SHEP. - Kuranda. The village in the rainforest 1888-1988.
254038: HUNDSNURSCHER, FRANZ & G.TADDEY. - Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale.
21417: HUNDT, RUDOLF. - Beiträge zur Wiesenvegetation Mitteleuropa. I: Die Auenwiesen an der Elbe, Saale und Mulde.
20501: HUNDT, A. & K. PETERS. - Greifswalder Antiken.
164043: HÜNERSDORF, LUDWIG. - Anleitung zu der natürlichsten und leichtesten Art Pferde abzurichten. Für Liebhaber des Reitens aus dem Militär-und Civilstande [....] Zweite verm. Aufl.
237394: CHENG PO HUNG. - Hong Kong through Postcards 1940's- 1870's.
205411: GEORGIJ DE HUNGARIA. - Arithmeticae summa tripartita. Introd. by A.J.E.M. Smeur.
214030: HUNGER, HERMANN. - Das Archiv des Nabû-Usallim.
216494: HUNGERFORD HOLDICH, T. - Through Central Asia.
294: HUNKEMÖLLER. - Betonwoningbouw systeem Hunkemöller.
227763: HUNNISETT, BASIL. - A Dictionary of British Steel Engravers.
61200: HUNT, JOHN. - Irish Medieval Figure Sculpture 1200-1600. A study of Irish tombs with notes on costume and armour.
111921: HUNT, JOHN & C.BRASHER. - The red snows. An account of the British Caucasus expedition 1958.
100895: HUNT, JOHN. - The ascent of Everest.
244330: HUNT, DAVID. - A new review of Mammillaria Names.
242669: HUNT, LUCY-ANNE. - Byzantium, Eastern Christendom and Islam. Art of the Crossroads of the Medieval Mediterranean. Vol. I.
203543: HUNT, P.FRANCIS. - The Orchid.
146531: HUNT, THOMAS F. - The cereals in America.
130126: HUNT, TONY. - The medieval surgery.
209807: HUNT, RICHARD MORRIS. CATALOGUE 1989. - Richard Morris Hunt. Architecte 1827-1895.
146088: HUNTE, CONRAD. - Playing to win.
237429: HUNTER, W.C. - The Fan Kwae at Canton. Before treaty days 1825-1844.
266865: HUNTER, MARK C. - Policing the seas. Anglo-American Relations and the Equatorial Atlantic, 1819-1865.
214266: HUNTER, VIRGINIA J. - Policing Athens. Social control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C.
186977: HUNTER, WILLIAM W. - The Marquess of Dalhousie.
262809: HUNTER, W.W. - A Statistical Account of Bengal.
230975: HUNTER, WILLIAM W. - A statistical account of Bengal.
269582: HUNTER, W.S. - Hunter's panoramic guide from Niagara to Quebec.
242033: HUNTLEY, BRIAN A.O. - A Climatic Atlas of European Breeding Birds.
242846: HUNTLEY, DEBORAH L. - Ancestral Zuni Glaze-Decorated Pottery. Viewing Pueblo IV Regional Organization through Ceramic Production and Exchange.
217120: HUNZIKER, MAX. HOFFMANNSTHAL, HUGO VON. - Ein Brief.
192536: HUOT, JEAN-LOUIS A.O. - Naissance des cités.
251943: HUOT, VALENTIN. - Clous et vélo percé. Noblesse des pauvres.
223466: HUPFLOHER, ANNETTE. - Kulte im kaiserzeitlichen Sparta. Eine Rekonstruktion anhand der Priesterämter.
241178: HUPPERETZ, WIM & E.NIJHOF. - Ceramiek uit twee 14e-eeuwse beerputten aan het O.L.V. Plein te Maastricht.
189231: HUPPERETZ, W.M.H. - Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel.
228229: HUPPERTS, CHARLES. - De macht van Eros. Lust, liefde en moraal in Athene. / Plato, Symposium. Een analyse.
265286: HUPPERTZ, A. - Neueste und vollständigste Universal-Methode der Zuschneidekunst mit sehr pünktlichen und vereinfachtem Mass-System, je nach den Formen des menschlichen Körpers. 4. verb. Aufl.
224585: HURD, PAUL D. & CH.D.MICHENER. - The Megachiline Bees of California (Hymenoptera: Megachilidae).
122787: HURD, PAUL D. - Revision of the nearctic species of the Pompilid genus Pepsis (Hymenoptera, Pompilidae).
268707: HURD, RYAN & K.BULKELEY. - Lucid dreaming. New Perspectives on Consciousness in Sleep. Vol. I: Science, psychology, and education.
136048: HURDT, ANTHONIO. H.J. DE GRAAF. - De expeditie van Anthonio Hurdt. Raad van Indië als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java.
122216: HURK, W.J.C.C.VAN DEN. - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857. (Diss.)
242701: HURKA, KAREL. - Carabidae of Szech and slovak Republics Cescké a Slovenské republiky.
6625: HÜRLIMANN, BETTINA. - Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten.
96980: HÜRLIMANN, BETTINA. - Die Welt im Bilderbuch. Moderne Kinderbilderbücher aus 24 Ländern.
98589: HÜRLIMANN, BETTINA. - Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten. 2.erw.Aufl/
10267: HÜRLIMANN, BETTINA. - Three centuries of children's books in Europe. Translated amd edited by B.W.Alderson.
142127: HURSCHMANN, ROLF. - Die Pagenstecher-Lekythoi.
249997: HURSCHMANN, ROLF. - Symposienszenen auf unteritalischen Vasen.
11742: HURSKAINEN, ARVI. - Cattle and culture. The structure of a pastoral Parakuyo Society.
235692: HURST, JOHN G., A.O. - Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650.
168195: HURST, H.R. - Excavations at Carthage. The British Mission, Volume II/1: The Circular Harbour, North Side. The site and finds other than pottery.
244744: HURST, H.R. & S.P.ROSKAMS. - The Avenue du President Habib Bourguiba, Salammbo: The Site and Finds other than Pottery. Excavations at Carthage - The British Mission I.
272272: HURTIG, BERNARD. - Masterpieces of Netsuke art. One thousand favorites of leading collectors compiled by Bernard Hurtig. 1st ed.
191734: HUS, ALAIN. - Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque.
191483: HUSBAND, TIMOTHY B. - Stained glass before 1700 in American collections: Silver-Stained Roundels and Unipartite Panels. Corpus Vitrearum Checklist IV.
5419: HUSE, NORBERT - Neues Bauen 1918 bis 1933. Moderne Architektur in der Weimarer Republik.
168318: HÜSELER, KONRAD. - Deutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band I.
168319: HÜSELER, KONRAD. - Deutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band III.
168320: HÜSELER, KONRAD. - IIDeutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band III.
50082: HUSKINSON, JANET. - Roman sculpture from Cyrenaica in The British Museum.
237862: HUSKINSON, JANET. - Roman Children's Sarcophagi. Their Decoration and Social Significance.
159379: HUSNOT, T. - Muscologia Gallica. Descriptions & figures des mousses de France et des contrées voisines.
231469: VIVAT HUSSAR. REVUE DE L'ASSICIATION DES AMIS DU MUSÉE INTERNATIONAL DES HUSSARDS. - 1966-1981. Year I-XVI.
153100: HUSSEIN, MOHAMED A. - Les origines du livre. Du Papyrus au Codex.
258137: HUSSEM, WILLEM. STEENBRUGGEN, HAN. - Willem Hussem. Tussen schrift en leegte.
225431: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution.
256126: HUSSERL, EDMUND. - Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. 2. Aufl.
240993: HUSSERL, EDMUND. BOEHM, RUDOLF. - Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie. Husserl-Studien.
240995: HUSSERL, EDMUND. HEFFERNAN, GEORGE. - Isagoge in die phänomenologie Apophantik. Ein Einführung in die phänomenmologische Urteilslogik durch die Auslegung des Textes der 'Formalen und transzendentalen Logik' von Edmund Husserl.
240998: HUSSERL, EDMUND. CARR, DAVID. - Interpreting Husserl. Critical and comparative Studies.
240999: HUSSERL, EDMUND. SCHUHMANN, KARL. - Reine Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Historisch-analytische Monographie über Husserls Ideen I.
138060: HUSSERL, EDMUND. - Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917).
221964: HUSSERL, EDMUND. - Erste Philosophie (1923/24). I: Kritische Ideengeschichte. II: Theorie der Phänomenologischen Reduktion.
91511: HUSSERL, EDMUND. - Ding und Raum. Vorlesungen 1907.
197038: HUSSERL, EDMUND. PAZANIN, ANTE. - Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserls.
91136: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie (All published).
179865: HUSSERL, GERHART. - Personen, Sache, Verhalten. Zwee phänomenologische Studien.
246223: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.
175869: HUSSERL, EDMUND. BOER, TH.DE. - De ontwikkelingsgang in het denken van Husserl.
256730: HUSSERL, EDMUND. - Phenomenology and the foundation of the sciences. Third Book: Ideas pertaining to a pure phenomenology and to phenomenological philosophy.
138059: HUSSERL, EDMUND. - Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft.
236695: HUSSERL, EDMUND. BIEMEL, WALTER (EDIT.). - Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen.
235785: HUSSERL, EDMUND. - Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925.
161036: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.
256729: HUSSERL, EDMUND. - Formal and Transcendental Logic.
235794: HUSSERL, EDMUND. HELD, KLAUS. - Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise der transzendentalen Ich bei Edmund Husserl entwickelt am Leitfaden der Zeitproblematik.
225414: HUSSERL, EDMUND. HOLENSTEIN, ELMAR. (ED.). - Logische Untersuchungen. Band I: Prolegomena zur reinen Logik. Text der 1. und der 2. Auflage.
238073: HUSSERL, EDMUND. - Logische Untersuchungen. Band II: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 2nd rev. edit.
235793: HUSSERL, EDMUND. AGUIRRE, ANTONIO. - Genetische Phänomenologie und Reduktion zur Letztbegründung der Wissenschaft aus der radikalen Skepsis im Denken E. Husserls.
138100: HUSSERL, EDMUND. - Philosophie der Arithmetik.
160836: HUSSERL, EDMUND. - Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie.
235799: ANALECTA HUSSERLIANA. - Vol. XXXVI: Husserl's Legacy in Phenomenological Philosophies. New Approaches to Reason, Language, Hermeneutics, the Human Condition. Book 3: Phenomenology in the world fifty years after the death of Edmund Husserl.
235800: ANALECTA HUSSERLIANA. - Vol.XIV: The Phenomenology of Man and of the Human Condition. Individualisation of nature and the human being. Part I: Plotting the territory for interdisciplinary communication.
67141: HUSSEY, JOAN M. - The Finlay papers. A catalogue.
112517: HUSSEY, CHRISTOPHER. - English country houses. Mid Georgian 1760-1800.
6578: HUSSLAGE, G. - Windmolens. Een overzicht van de verschillende molensoorten en hun werkwijze. [1e druk].
256491: HUSSLEIN-ARCO, AGNES A.O. - Vienna - Berlin. The Art of Two Cities. From Schiele to Grosz.
14634: HUSSON, ANTONIUS M. - The bats of Suriname.
11773: HUSSON, ANTONIUS M. - Het determineren van schedelresten van zoogdieren in braakballen van Uilen.
152508: HÜSSTEGE, GEERT. - Wilde bloemen in kleur.
204141: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder determineren. 3rd rev. ed.
167330: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor duin- en kuststreek.
105804: HÜSSTEGE, GEERT. - Verkenningen op en om de heide.
204142: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora sloot, plas en moeras. Eenvoudig kennen en herkennen zonder moeilijk determineren.
248692: HÜSSY, H.W. - Orchideen der Schweiz.
17690: HUSTINGS, M.F.H., A.O. - Vogelinventarisatie. Achtergronden, richtlijnen en verslaglegging.
158353: HUSTINGS, FRED & J.W.VERGEER. - Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Verspreiding aantallen verandering.
262093: HUSTINGS, FRED A.O. - Avifauna van Limburg.
148500: HUSZÁR, VILMOS. WIESSING, H.P.L. - [Schilderwerk van Diego de la Rivera / Paintings of Diego de la Rivera].
271131: HUTCHINGS, RAY. - Wildfowl of the Northern Hemisphere.
155893: HUTCHINGS, R.S. & CH.SKILTON. - Modern letterpress printing. Volume III: Materials & Methods in the Machine Room.
237013: HUTCHINSON, THOMAS. - Machinery on the Farm.
250442: HUTCHINSON, EDWARD. - Ascent of the river Binué in August 1879; with remarks on the systems of the Shary and Binué.
99837: HUTCHINSON, F.E. - Medieval glass at all Souls College.
174818: HUTCHINSON, G.EVELYN. - A treatise on Limnology.
140674: HUTCHINSON, JOHN. - A botanist in Southern Africa.
59763: HUTCHINSON, W.Z. - Advanced bee culture. Its methods and management.
126579: HUTCHINSON, WALTER. - Customs of the world. A popular account of the manners, rites and ceremoniers of men and women in all countries.
271617: HUTCHINSON, CLIVE. - Ireland's Wetlands and their Birds.
224556: HUTCHINSON, JOHN. - British wild flowers.
212323: HUTCHISON, H. & J.P.VOGEL. - History of the Panjab Hill States.
174515: HUTEREAU, A. - Notes sur la Vie familiale et juridique de quelques populations du Congo Belge.
22935: HUTH, HANS. - Lacquer of the West. The history of a craft and an industry. 1550-1950.
270638: HÜTHER, CLAUDIUS. - Der Deutsche Pudel. Seine Abstammung, Pflege und Zucht.
236314: HUTSON, TONY. - Vierkant getuigde schepen. Ontwikkeling, gebruik en hoogtijdagen.
168540: HUTT, JULIA & H.ALEXANDER. - Ogi. A history of the Japanese fan.
158044: HÜTT, MICHAEL. - Aquamanilien. Gebrauch und Form.
212004: HÜTTE, AXEL. - Theorea.
157557: HUTTEL, HERMANN. - Der Jäger und sein Wild. Berichte aus heimischen Revieren.
204257: HUTTEN-CZAPINSKI, MARIAN. - Die Geschichte des Pferdes.
199218: HUTTER, WOLFGANG. BREICHA, OTTO. - Wolfgang Hutter. Graphik.
220927: HUTTER, FR. - Wanderungen und Forschungen im Nord-Hinterland von Kamerun.
253886: HUTTIER, RAYMOND. - Le Roman de la Bicyclette (du Célérifère au Vélo moderne).
241326: HÜTTINGER, EDUARD. - Porträts und Profile. Zur Geschichte der Kunstgeschichte.
188272: HÜTTMANN, ERNST. - Katalog über Röntgen- und Diathermie-Zubehör.
271986: HUTTON & SONS, WILLIAM. - Wm. Hutton & Sons. Associated with James Dixon & Sons Ltd. Manufacturing Silversmiths & Cutlers. [trade catalogue] Series 49 H.
263990: SAUERBRUCH HUTTON. [MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO, A.O. (EDS.)]. - Sauerbruch Hutton Architects 1997 2003. Against type = Contra el tipo.
88701: HUTTON, WALTER S. - Steam-boiler construction. A practical handbook for engineers, boiler-makers, & steam-users.
170499: HUTTON & SONS, WILLIAM. - Wm. Hutton & Sons. Associated with James Dixon & Sons Ltd. Manufacturing Silversmiths & Cutlers. [trade catalogue] Series 52 H.
170333: HUTTON, J.H. - The Angmai Nagas, with some notes on neighbouring tribeds.
263897: SAUERBRUCH HUTTON, - Wysiwyg. Sauerbruch Hutton Architects.
10252: HUTTON, J.H. - Diaries of two tours in the unadministered area east of the Naga Hills.
61656: HUURDEMAN, PIET. - Drie en halve eeuw De Purmer
8347: HUURDEMAN, PIET. - De geschiedenis van Purmerend.
38932: HUURDEMAN, PIET & R.JOSSELET. - Waterland door de eeuwen heen.
269067: HUUSSEN, A.H., A.O. - Russians and Dutchmen. Proceedings of the Conference on the Relastions between Russia and the Netherlands from the 16th tot the 20th century, Amstedam 1989.
33945: HUWAE, P.H.M. - De isopoden van de Nederlandse kust.
247048: HUX, FRIDA. - Die Sippe Haake 1580-1940.
83606: HUXHOLD, ERWIN. - Das Bürgerhaus zwischen Schwarzwald und Odenwald.
3260: HUXLEY, ANTHONY. - Alpenflora van het Europese bergland. 2e bijgew.dr.
170990: HUXLEY, ANTHONY. - Mountain flowers in colour. Rev. ed.
24818: HUXLEY, ANTHONY. - Tuinieren door de eeuwen heen.
247114: HUXLEY, T.H. - Der Krebs. Eine Einleitung in das Studium der Zoologie.
270309: HUYBENS, GILBERT. - Carillons et Tours de Belgique.
246525: HUYBERS, H.F.M. & J.KLEYNTJENS. - De Blokkade van Zalt-Bommel in 1574, Dagboek van Gasparus de l'Agarge.
103158: HUYEN, NGUYEN V. - Introduction à l'étude de l'habitation sur pilotis dans l'Asie du Sud-Est.
264284: HUYGEN, FREDERIKE. - Visies op Vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten.
238772: HUYGENS, R.B.C. - De constructione castri Saphet. Construction et fonctions d'un château fort franc en Terre Sainte.
250267: HUYGENS, CONSTANTIJN., MEER, TINEKE L.TER. - Constantijn Huygens. Latijnse gedichten 1607-1620.
230098: HUYGENS, CHRISTIAAN. ERINGA, DIEUWKE. - Verhandeling over het licht. Vertaling en origineel van de Traité de la lumière van 1690.
244540: HUYGENS, CONSTASNTIJN BROEKMAN, INGE. - De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687).
188891: HUYGENS, LODEWIJCK. EBBEN, MAURITS. - Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Maurits Ebben.
183526: HUYGENS, CONSTANTIJN. BLOM, FRANS R.E. - Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken. Ingeleid, bezorgd en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom.
270272: HUYGENS, CONSTANTIN. - Koren-Bloemen. Nederlandsche Gedichten. Tweede druck, Vermeerdert tot XXVII Boecken.
208218: HUYGENS, CHRISTIAAN. VOLLGRAFF, J.A. - L'Horloge à Pendule de 1656 à 1666.
250269: HUYGENS, CONSTANTIJN. LEERINTVELD, AD. - Constantijn Huygens. Nederlandse gedichten 1614-1625. Deel 1 & 2.
201767: HUYGENS, CONSTANTIJN. LEERINTVELD, AD. - Constantijn Huygens. Nederlandse gedichten 1614-1625. Historisch-kritische uitgave.
234960: HUYGENS, CONSTANTIJN. WORP, J.A. - De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven. Deel I-IX.
54850: HUYGENS, CONSTANTIJN. HEIJBROEK, J.F. A.O. - Met Huygens op reis. Tekeningen en dagboeknotities van Constantijn Huygens jr. (1628-1697), secretatis van stadhouder-koning Willem III.
268265: HUYGHE, RENÉ. - Les Réalistes Lyriques.
231166: HUYN VAN GELEEN, GODFRIED. SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. A.O. - Graaf Godfried Huyn van Geleen (ca. 1598-16757). Keizerlijk Veldmaarschalk en Landcommandeur te Alden Biesen.
98441: HUYS JANSSEN, PAUL & W.SUMOWSKI. - The Hoogsteder exhibition of Rembrandts's academy.
234983: HUYS JANSSEN, PAUL. - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
215234: HUYSMANS, J.-K. - En rade. Illustré de quarante-deux eau-fortes de Delareu-Nouvellière.
258893: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, W.J.C. HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, KATRIENTJE. - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
78978: HUYSUM, JAN VAN. GRANT, M.H. - Jan van Huysum, 1682-1749, including a catalogue raisonné of the artist's fruit & flower paintings.
16812: HUYSUM, JACOB VAN. GRANT, M.H. - The twelve months of flowers by Jacob van Huysum (c:1687-1740). In the collection of Major the hon. Henry Rogers Broughton. With a commentary by.....
176882: HUYSUM, JAN VAN. WHITE, CHRISTOPHER. - The flower drawings of Jan van Huysum.
225509: HUYSUM, JAN VAN. SEGAL, SAM. (A.O.) - De verleiding van flora. Jan van Huysem 1682-1749.
152235: HVASS, HANS. - Danmarks padder og krybdyr.
98143: HVASS, HANS. - Danmarks padder og krybdyr.
93354: HYADES, P. & J.DENIKER. - Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883. VII: Anthropologie - Ethnographie.
44086: HYAMS, EDWARD. - Strawberry cultivation. A system of procuring fruit throughout the year.
218351: HYATT, JAMES PH. - The treatment of final vowels in early Neo-Babylonian.
236185: HYATTE, REGINALD. - The arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval an Early Rennaissance Literature.
51350: HYDE, A.SIDNEY. - The life history of Henslow's Sparrow, Passerherbulus Henslowi(Audubon).
191629: HYDE, J.A.LLOYD & RICARDO R.ESPIRITO SANTO SILVA. - Chinese porcelain for the European market.
136593: HYLANDER, NILS. - Die Grassameneinkömmelinge schwedischer Parke mit besonderer Berücksichtigung der Hieracia silvaticiformia.
32472: HYLANDER, NILS. - Nomenklatorische und systematische Studien über nordische Gefässpflanzen.
212326: HYLKEMA, H.B. - Leerboek der zuivelbereiding. 3e herz. en verm. druk.
7031: HYLKEMA, S. - Mannen in het draagnet. Mens- en wereldbeeld van de Nalum (Sterrengebergte).
237915: HYLKEMA, H.B. - Leerboek der zuivelbereiding. 4e herz. en verm. druk.
154129: HYMAN, VIRGINIA D. & W.C.C.HU. - Carpets of China and its border regions.
122789: HYMAN, LIBBIE H. - The Polyclad flatworms of the Pacific coast of North America.
83985: HYMANS, HENRI. - Catalogue des estampes d'ornement faisaint partie des collections de la bibliothèque royale de Belgique. Classé par nature d'objets suivi d'un index alphabétique des noms d'auteurs et accompagné de planches.
258530: HYNCKES, RAOUL. - De vrienden van middernacht.
225567: HYNCKES, RAOUL. WARNAARS, WILLEM & DÖRTE NICOLAISEN (ED.). - Raoul Hynckes in Kinderdijk. De collectie Smit-de Haan.
15168: HYNES, H.B.N. - The ecology of running waters.
19390: HYRE, LAURENT DE LA. ROSENBERG, PIERRE & J.THUILLIER. - Laurent de la Hyre, 1606-1656. L'homme et l'oeuvre.
271015: HYYTIÄ, KALEVI A.O. - Suomen Lintuatlas.
242453: IABLOKOFF-KHNZORIAN, S.M. - Les Coccinelles. Coléoptères - Coccinellidae.
190541: IAKOBIDE, SPIROU E. - Glasi I Anaskathi 1955-1961.
190282: IAKOVIDIS, SPYROS E. - Late Helladic citadels on mainland Greece.
231443: IANNELLI, LUCA. - Palazzo S. Gervasio. Microstoria tra fonti e documenti.
84568: IAROVIDI, SAIRIDONOS E. - Pereti to Nekrotafion. A: Oi tafoi kai ta eurimata. B: Genikai paratirisis. C. Pinakes.
225563: IBA, TAKASHI. - Japanische Musik. Ein chronologischer Überblick.
199354: IBBETSON, DENZIL. - Panjab Castes. Races, castes and tribes of the People of Panjab.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

12/15