Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
259746: - De Kartuizers en hun Delftse Klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het genootschap Delfia Batavorum.
232971: - Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië.
182261: - A Manual of Orchidaceous plants. Cattley and Laelia.
226380: [ALBUM]. - Album van Nijmegen en omstreken.
249823: - Sprekende contrasten. Renovatie en nieuwbouw van het Walterboscomplex.
146151: VIOLLET-LE-DUC. CATALOGUE 1965. - Eugène Viollet-le-Duc 1814-1879.
196107: - (Album voor Vlaggen en wimpels).1329-1913.
240502: BOEKENWEEKGESCHENK 1935 - Rondom het boek. 1935.
39177: - Histoire Romaine de Tite-Live. Reproduction réduite du manuscrit en onciale, latin 5730 de la Bibliothèque Nationale.
161942: - Histoire du Livre et de l'Imprimerie en Belgique des origines à nos jours. Partie: VI.
142324: - Akten des anthropologischen Kongresses Mikulov, 1961.
219822: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien: 2.-9. September 1968.
198065: AL, B.S.A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoische godsdienst.
196228: CATALOGUE 2000. - Painted pottery of Huanghe River reaches. Gorgeous twillight of Cathaysian civilization.
140068: - Census of the Philippine Islands. Vol. I: Geographie, Historie, and Population.
254556: 1968. PHILIPS, BOB. - The British Olympic Association. Official Report of the Olympic Games 1968. XIXth Olympiad Mexico City, October 12-27; Xth Winter Olympics Grenoble, February 6-18.
190494: - Nota over de Lampoengsche Merga's.
177106: - Die Noten der Deutschen Bundesbank.
154125: - The furniture of Ch'Ing dynasty. The art pieces with utility purposes.
254747: 1964. - XVIII. Olympische Sommerspiele 1964.
251280: - Statenvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling. Paralleleditie. 2e dr.
254570: 1988. - The Official Souvenir Program. XV Olympic Winter Games. XVe Jeux Olympiques d'hiver. Programme souvenir officiel.
226340: DEFER-DUMESNIL [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1900. - Catalogue de tableaux, dessins, aquarelles, gouaches et miniatures des écoles allemandes, espagnoles, flamande, française, hollandaise et italienne [...], composant la collection Defer-Dumesnil, dont la vente aura lieu Hotel Drouot [...] 10, 11, et 12 mai 1900 [...].
260813: - Conocer Valencia. A travers de su arquitectura. 2e edición revisada.
254477: - Führer zur Feier der XI. Olympiade Berlin 1936.
250548: D.M.C. - Cross stitch new designs. 4th series.
188057: - Recent Polar voyages. A record of discovery and adventure from the search after Franklin to the British Polar Expedition 1875-1876.
67373: AUCTION CATALOGUE 1980. - Nineteenth and twentieth century photogtraphs.
177856: AUCTION CATALOGUE 1981. - Catalogue of the Avar treasure.
180603: AUCTION CATALOGUE 1981. - Europäische Schmiedekunst und Kunsthandwerk.
94872: GEDENKBOEK 1814-1914. - Ter herinnering aan het honderd-jarig bestaan van het 3de regiment huzaren.
265534: B.N.A. (COMMISSIE). - Ontwerpen voor de Verbouwing en Uitbreiding van het Gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Architectonische beschouwingen.
745: GEDENKBOEK 1871-1971. - Honderd jaar Brand. De historie van een Limburgse brouwerij 1871-1971.
131095: - Tiryns. Forschungen und Berichte. Vol. I-XI.
131120: - Ecole Antique de Nimes V.
15170: - Schweizerische Geflügel-Standards. I: Anleitung zur Beurteilung von Nutz-Rassegeflügel.
271846: - Goose 2000. 5th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International.
17514: 1952. NILSSON, TORE. - Vinter-Olympia 1952. De sjätte olympiska vinterspelen i Oslo.
263512: - Bunschoten / Spakenburg. Vrouw, zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding, nr. 2, 1984.
213047: - Oud-Holland.
169561: CATALOGUS 1976. - Jugendstil aardewerk uit eigen bezit.
66251: CATALOGUS 1975. - Wat potters bakten.
157834: - Parken, tuinen en landschappen van Nederland.
265342: - Het Amsterdamsch Lyceum 1917-1986. Potius Deficere Quam Desperare.
169818: - Ahrenberg Collection.
219588: - Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique Néerlandaise à la Nouvelle-Guinée. Vol. V: Zoologie.
155774: CATALOGUE 1982. - Treasures from the Tower of London.
253902: - Il Ciclismo.
731: - Moderne bouwkunst in Nederland. Vol. 13 & 14: Scholen.
7645: GEDENKBOEK 1875-1950. - De Schepen die wij Bouwden 1875-1950 / The Ships we Built. / Les Navires Que Nous Avons Construits / Los Buques Que Hemos Construido. Gedenkboek van de Kon. Maatschappij De Schelde, Vlissingen.
249334: - Das Gefecht. Zusammenstellung der Vorschriften über das Gefechtaus den Ererzier-Reglement alles Waffen, der Felddienstordnung und dem Feldpionierdienst aller Waffen.
208036: - Glimpses in the Hidden Quarters: Paintings of Women from the Middle Kindom.
261467: AUKTION KATALOG 1992. - Niederländische Rechenpfennige und marken.
261459: AUCTION CATALOGUE 1990. - A Bostonian Collection. Coins and Medals of the european colonial powers, their Colonies and the independant successor states in the Americas, the Caribbean, Africa and Asia. Coins of the european trading states. Trade tokens and coin weights. Literature on medieval and modern numismatics.
261468: AUCTION CATALOGUE 2004. - The Marshall Collection of British and World Coins.
273000: M.V. [MARÉCHAL ET CIE]. - Ameublements. 27e édition.
241024: AUCTION CATALOGUE 1988. - The Library of Philip Robinson. Part II: The Chinese Collection.
224821: PIRANESI. CATALOGUE 1979. - Piranesi nei luoghio di Piranesi.
229225: CATALOGUE 1975. - Du Bauhaus à l'industrie Wilhelm Wagenfeld, objets quotidiens.
186680: - The encyclopaedia of Islam. New edition. Vol. XII (Supplement)
236316: CATALOGO 1984. - Exposiçao Azulejos de Lisboa.
261458: AUKTION KATALOG 2001-2005. - Sammlung Schweiz.
56970: - Zaanlandsch Jaarboek voor het jaar 1932 & [...] 1934. Redactie: G.J.Honig & S.Lootsma.
19426: - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1842. Tweede jaar.
21959: - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde jaar.
186678: - The encyclopaedia of Islam. New edition. Vol. V: Khe-Mahi.
133705: - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen,
191288: - Maagdenhuisbezetting. Een Persanalyse. Heruitgave.
240735: - Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes. Vol. I: Die Orts- und Gewässernamen der präsargonischen und sargonischen Zeit.
121434: - Contributions to American Archaeology.
254772: CATALOGUS 1977. - Materiae Promotionis. Natuurwetenschap aan de Oude Univeriteit Leuven.
246428: 1928. PAAUW, RUUD & JAAP VISSER. - Model voor de toekomst Amsterdam. Olympische Spelen 1928. / Model for the future. Amsterdam 1928. Olympic Games 1928.
211826: - Hand-Book of Castes and Tribes on the Tea-Estates of North-East India.
175972: - Twee eeuwen arbeid in de Koninklijke Kunst. 1734-1934.
242783: - Statistisch jaarboek der gemeente Amsterdam uitgegeven door het Bureau van Statistiek der Gemeente. 3e Jaargang 1897. / Aannuaire statistique de la ville d'Amsterdam. Publié par le bureau municipal de statistique. 3ième Année 1997.
205713: I 10. HELMOND, TOKE VAN. (ED.). - i10 sporen van de avant-garde.
222032: - All ricerca di Iside. Analisi, studi e restauri dell'Iseo poppeiano nel Museo di Napoli.
229021: - Kadastrale Atlas van Overijssel 1832: Heino.
87696: - Deuka Hühner-Album.
10932: - Entomologisches Jahrbuch 37.
108807: - Environmental designs best selection 5.
89812: - Figura I. Studies edited by the institute of art history university op Uppsala.
94795: - Huisboek voor Drenthe.
221613: - Jahrbuch für kleinasiatische Forschung Band II
99759: - Le Rayonnement des civilisations Grecque et Romaine sur les cultures Périphériques.
186527: - Oud Emmen vanuit de Lucht.
189802: - Rapport van het onderzoek naar de mogelijkheden van berging, transport, conservering en expositie van het VOC-schip Amsterdam uitgebracht door het BEstuur van de Stichting VOC-schip Amsterdam.
221974: - Recherches gallo-romaines I.
219423: - Rhenen kruispunt van dialecten.
215780: - The encyclopaedia of Islam. New edition. Vol. II: C-G.
18477: CATALOGUS 1982. - Een bloemrijk verleden. Overzicht van de Noord- en Zuidnederlandse bloemschilderkunst, 1600-heden. Catalogus door Sam Segal.
265405: - Architect 2011. Werk van Nederlandse architecten. Creative works of Dutch architects.
265404: - Architect 2013. Werk van Nederlandse architecten. Creative works of Dutch architects.
183891: - Das Hänneschen läst die Puppen tanzen.
228316: - De Zwolse Schepenzegels.
146223: - Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië.
136081: - Jaarboek 1996. Nederlands Openluchtmuseum. Yearbook 1996 Netherlands Open Air Museum.
228592: - Kwartierstatenboek. Afd. Amsterdam en Omstreken. Deel 1.
266952: CATALOGUE 1997. - Miho Museum. The South Wing.
227909: - Reisboek voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en de Wadden-Eilanden.
167557: - The Maussoleion at Halikarnassos. Report on the Danish Archeological Expedition to Bodrum.
187940: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand. 5e verb. druk - [AND:] Nieuwe verzameling van Gezelschaps-liederen.... 3e verb. druk
55860: CATALOGUS 1957. - Trekt de schoen u aan?
268701: - Feest. Textiel van alle tijden.
250877: - Verslag van het Symposium Nederland in de Derde Engelse Oorlog 1973.
272322: CATALOGUE 2013. - Everything was forever until it was no more.
231202: CATALOGO 2001. - La Santa Croce di Lucca. Il Volto Santo. Storia, Tradizioni, Immagini.
188716: BRUEGEL. CATALOGUS 1998. - Pieter Brueghel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
201210: JAARBOEK 1932. - Zaanlandsch jaarboek over het jaar 1932. Redactie: G.J.Honig & S.Lootsma.
238549: - Anatolian Kilims 2.
254532: 1936. TSCHAMMER UND OSTEN, HANS V. - Zur Erinnerung an die IV. Olympischen Winterspiele 1936: Garmisch-Partenkirchen.
231097: - Nederlandsche pharmacopee. 3e uitgave. 2e druk.
205341: CATALOGUE 1988. - Utotumbo. L'Art d'Afrique noire dans les collections privées belges.
236641: GEDENKBOEK 1954-1969. - H.F.C. Haarlemsche Football Club. Gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. 90-jarig bestaan.
221440: - Weyers Flotten Taschenbuch 1960.
221813: - Weyers Flotten Taschenbuch 1963.
221814: - Weyers Flotten Taschenbuch 1964.
124410: [MIGNE, JACQUES P. (ED.)]. - Atlas géographique et iconographique du cours complet d'écriture Sainte gravé par vingt artistes distingués de Paris, sous la direction de Théopile Blanchard et Barrère Frères; tiré par Mangeon et Bineteau.
208780: [MOOR, A.DE. (ATTRIB. TO)] - Complete nieuwe Wereld Atlas met kaarten der geheele wereld en een alphabetisch register.
222479: - Bouwen door de eeuwen heen. Architectuur. Deel 3 na-nd.: Stad Antwerpen.
222826: - Florilegium. Scritti di storia dell'arte in onore di Carlo Bertelli.
104672: - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland.
222705: - Le Miroitier.
74082: - Molens van Friesland.
222878: - Op goede gronden. Een bundel opstellen t.g.v.h. 150-j. bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.
71131: - Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes.
222271: - The Castle Line Atlas of South Africa.
190856: - Tri-coloured Glazed Pottery of the Tang Dynasty Luoyang.
251898: - Belgian Architecture. Beyond Belgium.
254521: 1936. - Amtlicher Führer zur Feier der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 1936.
232972: CATALOGUE 1983. - Carreaux de Faience dans le Nord de la France 1650-1850.
52228: ROZENBURG. CATALOGUS 1983. - Rozenburg 1883-1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek.
246234: - Mannesmannröhren-Werke Düsseldorf. Muffenrohrlieferungen.
233850: - Bildendes Sehen.
265395: - Architect 2008. Creative works of Dutch architects.
273273: CATALOGUS 1992. - Quintessens. Wetenswaardigheden over acht eeuwen kookgerei.
49514: - Het Burger Weeshuis te Amsterdam, gesticht door Haesje Claesdochter in 't paradijs, in of omtrent den jare 1520.
109373: A.D.M. - A.D.M. Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. [Title on frontcover: Hendrik-dok].
244681: - Grilles, rampes d'Escaliers, Ballustres-Elements decoratifs.
244680: - Dictionnaire des secrets d'artisans disparus. Recettes et procedes retenus en raison de leur efficacite.
230236: CATALOGUE 1989. - Horn of plenty / Hoorn van overvloed. Sixteen artists form NYC / Zestien kunstenaars uit NYC.
11298: - l'Art Hollandais à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris 1925.
254575: 1956. TERSCHAK, FREDERICO. - Cortina d'Ampezzo 1956. Guide officiel des VII Jeux Edition française Olympique d'Hiver.
260893: 1928. - The Official Report of the IXth Olympiad 1928.
254530: 1936. MÜLLER, PAUL A.O. - Das Erlebnis der XI. Olympische Spiele in Wort, Bild und Ton.
138073: CATALOGUS 1984. - De tijdmeting in Belgische verzamelingen.
138113: - XI. Internationaler Kongress für Entomologie. Verhandelingen. 3: Chemie der Insekten. 4: Chemische Verteidigungsmechanismen bei Anthropoden.
126602: - Hundert Jahre Oberpostditektion Frankfurt am Main 1867-1967.
256527: GEDENKBOEK 1904-2004. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 175-j. bestaan van het Koninklijk Instituut voor de Marine en het 150-j. bestaan der Adelborstenopleiding te Willemsoord.Gedenkboek Koninklijk Instituut voor de Marine 1904-2004.
270257: - Expo 37 gezien door Prisma.
207974: - Elseviers Dictionary of horticulture. English, French, Dutch, German, Danish, Swedish, Spanish, Italian, Latin.
239095: - Adresboek van Alkmaar.
229015: - Kadastrale Atlas van Overijssel 1832: Ambt Delden en Stad Delden.
227004: - Gazetteer of Kashmir and Ladak.
197234: - El ricettario del l'Arte, et Universita de medici, et Spetiali della citta di Firenze.
120923: - Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht. 2e bundel.
120924: - Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht. 3e bundel.
219157: - Forschungen in Ephesos. Veröffentlicht vom Österreichischen Archeologischen Institute. Band III.
254743: - Kadastrale Atlas van Overijssel 1832: Bennekom.
226303: - Sites & stories. Rotterdam in 40 gebouwen / buildings.
10913: - Hessische Holzbauten. Beträge zur Geschichte des westdeutschen Hauses und Holzbaues, zur Führung durch L.Bickell: Hessische Holzbauten.
232352: - [Weyers] Taschenbuch der Kriegsflotten. XXV, 1929. Hrsg. von B. Weyer
126180: - Gastel. Land van abten en markiezen. Gedenkboek bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de gemeente.
231423: JAARBOEK VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEEMAGT 1875-1876. - 1875-1876.
142490: 1936. - IV. Olympische Winterspiele 1936. Garmisch-Partenkirchen 6. bis 16. Februar. Amtlicher Bericht.
232344: - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXI Jahrg, 1938.
227152: - Chinese seals.
226960: - Shang Chou dynasty bronze. Volumes I & II: Ting vessels.
228182: - Kwartierstatenboek I-X.
47088: - Illustriertes Buch der Patiencen. Band 1. 8. Aufl.
47081: - Illustriertes Buch der Patiencen. 3. Aufl.
47077: - Illustriertes Buch der Patiencen. 1stes Bändchen. 60 Patience-Spiele. 12. Aufl.
236472: CATALOGUS 1990. - Verloren toekomst. Niet-gerealiseerd Noord-Nederland in de negentiende eeuw.
17129: - Voyages de Bruxelles en Mongolie et travaux des missionnaires de la congrégation de Scheutveld (Lez-Bruxelles).
270828: - Kochbuch für den feineren und bürgerlichen Haushalt mit Schema für Küchenvormerkungen.
236518: AUCTION CATALOGUE 1985. - Marine Sale including Paintings, Drawings, Watercolours, and Nautical Works of Art.
203577: ROZENBURG. CATALOGUS 1983. - Rozenburg 1883-1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek.
249234: RANCILLAC. CATALOGUE 1989. - Rancillac. Cinémonde.
226451: - Son en Breugel zoals 't was.
91523: - Nederlandse fruitsoorten.
183573: AUCTION CATALOGUE 1985. - Fine Dutch Glass, Fine Dutch Delft and European Ceramics.
228607: - Tissage les Noeuds de Tissage. Méthodes d'exécution.
229778: - Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen.
192694: - Journal of the Ex Libris Society. Ed. by W.H.K.Wright.
229970: - History of Free Masonry in Oklahoma.
229169: - Geschichte des Gartenbaus und der Gartenkunst.
229002: - Echter Land. Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving, deel, 5.
169121: CATALOGUS 2001 - Focus Paris.
163341: - Die Juden im Grossherzogtum Hessen. Im Auftrag der Grossloge für Deutschland U.O. B'nei B'riss bearbeitet vom Bureau für Statistiek der Juden.
229171: [LACHMANN, KARL K.F.W.] - Der Nibelunge Nôt. [Monumentalausgabe nach der Hohenems-Münchner Handschrift A in der Ausgabe Karl Lachmanns].
228989: - Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht. Bundel I-IV.
229209: - Beschrijving der vroegere Nederlandsche Gemeentezegels in het Rijks-Archief en ook elders bewaard, benevens der buitenlandsche in het Rijks-Archief berustend.
227867: - Amsterdam. Uitgegeven met medewerking van het gemeentebestuur.
228234: [BRONGERS, J.A. (ED.)].. - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort.
229831: [BEHRENDS, RAINER]. - Das Meissener Musterbuch für Höroldt-Chinoiserien. Musterblätter aus der Malstube der Meissener Porzellanmanufaktur (Schulz-Codex).
98388: - Kaartboek van Gelderland.
248903: - Langbroekerwetringgebied.
259686: 1928. STAD AMSTERDAM, DE. GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD. - Jrg. 7 & 8 1928.
233503: - Südseestudien. Études sur l'Océanie. South Seas studies.
270306: CATALOGUE 1995. - Châteaux Chevaliers en Hainaut au Moyen Age.
68530: - Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays-Bas.
254699: 1928. FEITH, JAN. A.O. - Officieel Feestnummer Olympische Spelen te Amsterdam 1928.
261679: CATALOGUE 2000. - Twisted.
237274: CONSTANT. CATALOGUS 1959. - Constant.
241625: - A Handbook for Travellers in India, Burma and Ceylon including the Provinces of Bengal, Bombay, Madras [...]. 7th edition.
67242: CONGRESS 1962. - Proceedings XIII international ornithological congress Ithaca 17-27 June 1962.
43989: CATALOGUS 1975. - Architectura. 1893-1918.
137141: - Flaggenbuch (Flg.B.). Bearbeitet. und herausgegeben vom Oberkomando der Kriegsmarine.
272450: J.E. [ENDERLEIN, JACQUELINE]. - Buiten bij Kaatje! een vertelseltje met Versjes en Knipsels.
256399: - Deux Cents Patiences Napoléon & Clefs des deux cents Patiences Napoléon.
265394: - Architect 2007. Creative works of Dutch architects.
265393: - Architect 2006. Creative works of Dutch architects 2006.
205833: - Flags of all nations. 1: National flags and ensigns.
115037: - Handbook of scientific instruments and apparatus 1950 as shown at the 34th Physical Society Exhibition.
175584: - Apimondia. Le XXVème Congrès International d'Apiculture. Grenoble, 8-14 Septembre 1975.
143392: - Journal des Haras, Chasses, et courses de Chevaux. Edition Belge.
230955: - Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland.
248671: - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXXV, 1941/42.
150076: 1952. HOFF, TRUSL & R.WOLD. - Olympia-revy. De VI. Olympiske vinerleker i bilder og ord. VI olympic winter games - [ictorial review.
262634: CATALOGUE 1986. - Made for Music. An Exhibition to mark the 40th Anniversary of the Galpin Society for the study of Musical Instruments.
265251: - Correspondances d'artistes des XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles appartenant à la fondation Custopdia et conservés à Institut Néerlandais à Paris.
265255: - Flaggen aller Länder.
260825: - Naamlyst van Boeken, die in de XVII Neederlandsche Provincien geduurende de XV. Eeuw gedrukt zijn.
274753: - Nomenclature of Commercial Timbers. Including Botanical Names and Sources of Supply. British Standard Specifications.
274811: - Mariniers. Desnoods te Voet. Een Foto-reportage van de zuiverings-acties ondernomen door de Mariniersbrigade 19 Dcc. - 31 Dec. 1948.
139859: - De archieven der gemeente Kampen. III: Het Nieuw-Archief.
184504: - Utrechtsche studenten almanak. 1940.
184506: - Utrechtsche studenten almanak. 1938. 116de jaargang.
9183: - Nederlandsche pharmacopee. 5e uitg.
233442: COMMISSION IMPÉRIALE DU JAPON À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1900. - Histoire de l'art du Japon.
247062: - Gemeente Geleen 1815-2000.
233415: SHOHAKU. CATALOGUE 2005. - Shohaku Show.
233381: CATALOGUE 2008. - Inuit dolls of the Kivalliq.
233372: TINTORETTO. CATALOGO 1937. - Tintoretto in der Scuola di San Rocco. Ensemble und Wirkung.
254526: 1992. - Results from 8 to 23 February 1992 XVI Olympic Winter Games Savoie France. / Resultats du 8 au 23 Fevrier 1992 XVIes Jeux Olympiques d'Hiver Savoie France. Albertville '92.
254513: 1956. - Olympia 1956. Winterspiele Cortina. Das offizielle Standardwerk des österreichischen Olympischen Comités.
260895: 1928. ROSSUM, G.VAN. - IXe olympiade. Rapport officiel des jeux de la IXe olympiade Amsterdam 1928. Publié par le Comité Olympique Hollandais (Comité 1928).
12085: CATALOGUS 1984-1985. - Herboren Oriënt. Islamitisch en nieuw Delfts aardewerk.
267231: CATALOGUE 2014. - Le Mythe Cléopâtre.
164987: - Ach lieve tijd. Tien eeuwen Alkmaar, de Alkmaarders en hun rijke verleden.
246438: - History Grand Rapids Fire Department 1850 - 1950.
260759: DUDOK. CATALOGO 1988. - Dudok. Arquitecto de Hilversum 1884-1974.
249791: KATALOG 2010-2011. - Urbanität gestalten. Stadtbaukultur in Essen und im Ruhrgebiet 1800 bis 2010.
268704: - Les Francais dans la vie intellectuelle et scientifique en russie (XVIIIe-XXe).
239171: - Colóquios sobre as Províncias do Oriente I & II.
206716: [SPOEL, J.A. (RED.)]. - Gelders molenboek. 1e druk.
241027: - Kirchen des Mittelalters in Brandenburg und Berlin. Archäologie und Bauforschung.
209482: - Ach lieve tijd. 750 jaar Den Haag en de Hagenaars.
260176: - Handelingen van het Achtste Nederlandsch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres gehouden te Soerabaja van 20-23 juli 1938 / verzorgd door het Dagelijksch Bestuur.
193466: BOEKENWEEKGESCHENK 1932. - Geschenk 1932.
231268: BOEKENWEEKGESCHENK 1932. - Geschenk 1932.
128905: - The native polity of Ponape.
246091: 1948. - Olympische dag. Amsterdam 20 juni 1948.
184646: - Third symposium of the European Association of Acarologists (EURAAC).
231285: [FABRY, CHRISTOPHE DE. (ED.)]. - Art de l'Asie du Sud-Est.
233752: CATALOGO 2007. - Roldana. Real Alcázar de Sevilla.
151958: [ARNAULD, ANTOINE & PIERRE NICOLE]. - La logique ou l'art de penser contenant outre les regles communes, plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement. Nouvelle édition, revûe & corrigée.
68672: AUCTION CATALOGUE 1961. - Instruments de chirurgie Gréco-Romains.Prop. de la Fondation Hardt.
255388: - Archäologie im Rheinland 2012.
234272: CATALOGUE 2002. - Inside the sixties: g.p. 1.2.3.
158277: - Catalogue officiel des pièces d'origine pour le rhabbilage des montres suisses. Offical catalogue - Catalogo oficial - Offizieller Katalog.
158278: - Catalogue officiel des pièces d'origine pour le rhabbilage des montres suisses. Offical catalogue - Catalogo oficial - Offizieller Katalog.
254506: 1992. - Albertville 92 Official programme. XVI Olympic Games 1992.
254507: 1988. - The official book of the International Olympic Committee. Calgary 1988.
180855: - Le carnet de la ménagère du Petit Bleu. 1600 recettes culinaires et menus. Tome deuxième.
231694: - Celebration of centenary of Launch of Steamer Comet, built for Henry Bell. Official Programme. 29th, 30th and 31st August, 1912.
152063: - A catalogue of the Library of the London Institution: Systematically classed,
243915: - Ach lieve tijd. 2500 jaar Ommelanden.
153249: - Pioneers of precision timekeeping. A symposium, published by the antiquarian horlogical society as Monograph No. 3.
69537: KATALOG 1983. - Meissner Porzellan von 1710 bis zur Gegenwart.
123028: - Tussen buitenland en luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
237360: - L'Indochine Française. I: Annam.
256560: AUCTION CATALOGUE 2010. - Fine Chinese Paintings and Contemporary Asian Art.
239719: CATALOGUE 1968. - Ukiyo-e Arts Spanning 250 Years: Introducing the Matsui Collection.
231416: - Reglementen op de exercitiën met de draagbare wapenen der Koninklijke Nederlandsche Marine.
234699: - Kadastrale Atlas van Overijssel 1832: Amst Delden Stad Delden.
226553: BOEKENWEEKGESCHENK 1933. - Geschenk 1933.
254505: 1994. - The Official Olympic Programme. The XVII Olympic Winter Games Lillehammer 1994.
240597: [SCRAPBOOK]. - Plakboek van [...].
152751: - Standard-Katalog der Deutschen Werkzeug-Industrie.
231526: - Illustration Faces.
265555: CATALOGUS 1933. - XX. Twintigste Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring Stedelijk Museum Amsterdam.
232806: - Elektrische Anlagen Triebfahrzeuge der schweizerischen Bundesbahnen.
259327: CATALOGUE 1989. - L'Art Deco en Europe. Tendence décoratives dans les arts appliqués vers 1925.
254497: 1906. MALLON, BILL. - The 1906 Olympic Games. Results for All Competitors in all Events, with Commentary.
232022: [BOSIO, ANTONIO]. - Abgebildetes neues Romm, Darinnen die heute verhandene Kirchen, H. Leiber, Reliquien, Ablaß, Klöster, Hospitäle, Beht-Capellen, Societäten der Weldt-Personen, Collegia, Hohe-Schulen, Palläste, Gebäwe, Gemählde oder Schildereyen, Gehawene und geschnitzte Bilder, Bibliothecen, Studir-Kammern, Gärten, Brunnen, Forwercke oder Meyerhöfe, auch Bäpste, Cardinäle, Fürsten und der gleiche merckwürdige Herrligkeiten dero Stadt Rom [...]. Auß dem Italiennischen ins Hochteutsche mit fleiß übergesetzet von Alberto Reimaro.
232021: - 't Groot Hoorns, Enkhuyser, Alkmaarder en Purmerender liede-boek, vercierd met veel mooye bruylofts-liedekens en gesangen.
231845: CATALOGUS 1975-1976. - Nederlandse lepeldozen 1803-1890.
253524: - De Grote Bosatlas. 52e editie.
231817: KATALOG 1976. - Katalog der Möbelsammlung.
270702: 1936. - [Olympic handkerchief]
240839: - The British Library Catalogue of Additions to the Manuscripts. New Series. 1986-1990. Part II: Descriptions.
272677: CATALOGUS 1991. - Via Orientalis.
258104: - Den Haag zoals het was. De geschiedenis van onze eeuw.
257560: - Norges, Sveriges og Danmarks handelsflater. Tilgang og avgang i 1940 - 1945.
123477: KATALOG 1971. - Europäische Barockplastik am Niederrhein, Grupello und Zeit.
274780: KATALOG 1999. - Augenblicke. Mumienporträts und ägyptische Grabkunst aus römischer Zeit.
274806: CATALOGO 1995. - Portolans procedents de col. leccions espanyoles. Segles XV-XVII.
274834: STORK. GEDENKBOEK 1868-1948. - Tachtig jaar Stork.
269050: KATALOG 1992. - Die lasterhafte Panazee. 500 Jahre Tabakskultur in europa.
235069: TIEPOLO. AUCTION CATALOGUE 1921. - Catalogue des dessins par Giovanni-Domenico Tiepolo : composant la collection de M. Cormier de Tours dont la vente aura lieu Galerie Georges Petit, le samedi 30 avril 1921.
237174: - Beschrijving van de grafelijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage in opdracht van den minister van Waterstaat bewerkt door de Commissie van Advies [D.E.C. Knuttel, Secr.].
270380: KATALOG 1973. - Europäisches und aussereuropäisches Glas.
123093: - Gedenkboek der Amsterdamsche hockey- en bandy club. Uitgegeven t.g.v.h. 75-jarig jubileum. 1892-1967.
124384: - La pêche fluviale en Belgique. Manuel à l'usage des pêcheurs et des gardes.
244589: [NIERMEYER, JAN FREDERIK, A.O.]. - Neerlands Indië. Land en volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving. [....]. Onder leiding van H[endrikus] Colijn [...]. Met een voorwoord van J.B. van Heutsz.
244456: KATALOG 1995-1996. - Gothaer Porzellan des 18. Jahrhunderts.
28663: CATALOGUS 1960. - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arenberg thans in de verzameling Lessing J.Rosenwald.
240082: - Helvetischer Almanach für das Jahr 1814. Topographisch-statistische Beschreibung des Cantons Zürich.
240030: - Compte rendu de la seconde rencontre assyriologique internationale organisée à Paris du 2 au 6 Juillet 1951 par le Groupe François Thureau-Dangin.
260842: - 't Liefste oad. Hofwijcks tuin in oude luister hersteld.
250659: - Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique Néerlandaise à la Nouvelle-Guinée. Vol. XII/1: Botanique.
250661: CATALOGUE 1988. - Innovations in Contemporary Yixing Pottery.
255634: CATALOGUE 1985-1986. - Renaissance et Maniérisme dans les Ecoles du Nord. Dessins des collections de l'Ecole des Beaux-Arts. 
24869: - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.Samengesteld bij het 400-j. bestaan van de bibl. der Rijksuniversiteit, 1584-1984. 2nd edit.
244558: KATALOG 1982-1983. - Strassburg - Hagenauer und ostfranzösische Fayencen des 18. Jahrhunderts.
211362: - La bible. Écrits intertestamentaires.
244524: KATALOG 2009. - Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnisse.
244464: CATALOGUS 2010-2011. - Restoring for the Future.
244465: KATALOG 2003. - Jenseits des Meeres. Fantastische Särge aus Ghana.
271573: - Legplaatsen en reyswyzer, van alle beurtschepen, jaag- en marktschuiten, die van de stad Amsterdam meest dagelyks afvaren, op de volgende steden en plaatsen [...] Gesteld naar de letters A. B. C. [...]. [with subitle: Aanwyzer van meest alle beurtschepen, jaag- en mark-schuiten, die van alle steden der Zevn Provintien meest dagelyks afvaaren, [...] gesteld naar de letters A. B. C. [...].
240031: - Compte rendu de la troisième rencontre assyriologique internationale organisée à Leiden du 28 Juin au 4 Juillet 1952 par le Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten.
263761: CATALOGUE 1998-1999. - Splendeurs du Maroc.
56111: - The annual of the american schools of oriental research.
264845: CATALOGUE 1991. - The ABC's of ano: The bauhaus and design theory.
101112: 1964. - Die IX. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1964. Das offizielle Standardwerk des Nationalen Olympischen Komitees.
9364: ALMARA N.V. GEDENKBOEK 1925-1950. - Vijf en twintig jaren Almara 1925-1950.
232350: - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXXI Jahrg., 1937. Hrsg. von Alexande Bredt.
267626: KATALOG 1999. - Indianer. Die Ureinwohner Amerikas.
233215: [ALLEMANGE, HENRY D'. A.O.] - Musée rétrospectif de la classe 75. Eclairage non électrique à l'Exposition Universelle Internationale de 1990, à Paris. Rapport du Comité d'Installation.
233332: - Bondegarde i Danmark.
233357: [ABLAING VAN GIESSENBURG, RUDOLF CHARLES D'.] - Dwergen.
267782: CATALOGUE 1957. - Glass from the ancient world. The Ray Winfield Smith Collection.
274376: - Biographie universelle ou dictionnaire de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes.
96314: - Berliner Architekturwelt. Zeitschrift für Baukunst, Malerei, Plastik und Kunstgewerbe der Gegenwart. Jahrg. 4
269583: - Atti Colloquio Internazionale sul Concilio di Aquileia del 381.
264601: - Olympic Cities. XML Architecture Research Urbanism.
267480: - A short description of the objects from the tomb of Tutankhamûn. 2nd edition.
239605: CATALOGUE 2004. - Le bijou contemporain. Hedendaagse juwelen. Contemporary Jewellery.
269794: - Möbelbeschläge - Furniture-Sets - Garnitures pour Meubles - Guarnizioni per Mobili - Jôgoes de moveis - Juegos de meubles.
270297: CATALOGUE 1987. - Le Patrimoine industriel et sa reconversion Wallonie - Bruxelles.
103680: 1928. JUKOLA, MARTTI. - Olympialaiskisat. [Osa] III / Olympialaiskisat Amsterdamissa 1928. Suomen voimistelu- ja urheiluliiton julkaisema.
272919: - Liste der Fertigungskennzeichen fúr Waffen, Munition und Gerät (Nach Buchstabengruppen geordnet).
267445: [KEMP, BRAM & KLAAS KEMP]. - Beklemmende jaren. Kroniek van Wormer in de Tweede Wereldoorlog.
267417: - Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Band I - VIII.
270298: CATALOGUE 1993. - Expressionisme Wallon.
237175: SPIROS. CATALOGUE 1939. - Siros. Matériels pour la construction et l'entretien des routes.
265293: - De Cierlycke Voorsnydinge aller Tafel-Gerechten; Onderwijsende Hoe allerhande Spijzen, zowel op de Vork als zonder dezelve, aardiglik konnen voorgesneden, en in bequame ordre omgedient worden.
211033: - Jongere bouwkunst in Utrecht. Monumentale panden in de stad Utrecht uit de periode 1850-1940.
234706: - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v.d. herdenking van het 75-j. bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en wapenkunde.
234747: HOKUSAI. CATALOGUE 1982. - Hokusai and his school. Japanese prints c. 1800-1840.
178323: 1952. NORMANN, TORMOD. - De VI Olympiske Vinterleker Oslo 1952 / De XV Olympiske Leker Helsingfors 1952.
69362: - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1845. Vijfde jaar.
234628: CATALOGUE 1979. - Catalogue. The Luxor Museum of ancient Egyptian Art.
240481: KATALOG 2006. - Tapies / Rainer. Porteurs de Secret.
255488: [BEGEER, C.L.J.] - [Catalogue of silver objects.]
268802: - De Ploeg. Groninger Museum. I-VII.
271452: CATALOGO 2002. - Pompei e I suoi Abitanti.
239072: - Grepen uit de geschiedenis van Voorst en Klarenbeek.
261715: - Novcanice Jugoslavije 1918-1997. [Paper-money
238141: - Evangelium: Lexionarium des ganzen Jahres.
260115: SOUFFLOT. CATALOGUE 1980. - Soufflot et son temps 1780-1980.
254942: - Studies uit Bergen op Zoom.
256171: CATALOGUE 1967. - Mummy portraits from Roman Egypt.
78682: - Catalogue des figurines Grècques de terre cuite. Musées impériaux Ottomans.
271539: - The Facade. Portals, Upper Register Scenes, Columns, Marginalia, and Statuary in the Colonnade Hall. With translations of texts, commentary, and glossary.
245388: - Kadastrale atlas Gelderland 1832.
19950: CATALOGUS 1964. - Kraakporselein + overgangsgoed.
254431: 1920. MALLON, BILL & A.TH.BIJKERK. - The 1920 Olympic Games. Results for All Competitors in all Events, with Commentary.
146142: - De hemelvaart van Mohammed.
244749: - Kudrun. [Monumentausgabe].
226419: CATALOGUE 1993. - La Chine sur éventails. La peinture sur feuilles d'éventail des Ming à nos jours. Collection du Musée de Nankin.
223853: AUCTION CATALOGUE 1985. - Verres antiques et de l'Islam. Ancienne collection de monsieur D. / Ancient and Islamic glass. Formerly the property of a gentleman.
247205: - Aalsmeerse Stambomen. Deel V.
247244: CATALOGUE 1987-1988. - La table d'un roi. l'orfèvrerie du XVIIIe siècle à la Cour de Danemark.
240413: [BAKHUIS, L.A., A.O.]. - Atlas van tropisch Nederland. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië.
255639: - Het verhaal over 100 jaar tramlijn 4. 7 mei 1904 - 7 mei 2004.
175049: 1964. - Die IX. Olympischen Winterspiele in Innsbruck / Les IXes Jeux Olympiques d'Hiver / The IX Olympic Winter Games / De IX Olympiska Vinterspelen.
175052: 1964. HANSEN, GUNNAR N. - Olympiadebogen 1964. Tokio - Innsbruck.
175079: 1936. - XI. Olympiade Berlin 1936. Amtlicher Bericht.
253305: - Album de la partie historique et costumée de la Procession du 7 Aôut 1892.
252058: [BIBLIA NEERLANDICA.] - Het Oude Testament, naar den laasten roomschen text. Op nieuw herdrukt naar de uitgave van Jan Mourentorf te Antwerpen, 1599
254138: - Utrechtsche studenten almanak. 1900.
252005: - Kwartierstatenboek. Afd. Amsterdam & Omstreken. Deel 2.
251995: - Kwartierstatenboek. Afd. Amsterdam & Omstreken. Deel 3.
71494: 1928. ROSSUM, G.VAN. - The ninth Olympiad being the official report of the olympic games of 1928 celebrated at Amsterdam. Issued by the Netherlands Olympic Committee (Committee 1928).
251186: - El Tour de Francia y La Vuelta Ciclista a Espana. 1957.
191713: - Verslag van den vijfden tocht met van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee, in den zomer van 1882.
206000: - Verspreidingsgegevens van de Nederlandse libellen.
124954: CATALOGUE 1976. - Minton 1798-1910.
125070: 1956. MAEGERLEIN, HEINZ. - XVI. Olympiade 1956. Erlebnis und Erinnerung. Band II: IX.. Olympische Reiterspiele Stockhom.
253669: - Amsterdam stadsvernieuwing / urban renewal / renovation urbaine / Stadterneuerung.
244241: CATALOGUE 1994 - Sculpture Angolaise. Mémorial de cultures.
114322: - Het Leidse Prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
251024: - Mangroves of Africa and Madagascar.
256336: CATALOGUS 2003. - Meesterprenten. Images de Maîttre.
266574: - Het aangiftenboek van de Nieuwmarkt. 2e druk.
257689: - Detlefsens illustriertes Schiffsregister 2000.
252606: - Darah Bharata. Verzameling van hoofdpersonen uit de Wajangpoerwa.
245485: CATALOGUE 1970. - The Philistines and the other Sea People.
174496: CATALOGUE 2001. - Passion for fashion.
245967: - Ingevolge de Woningwet 1920-1995. 75 jaar Algemene Woningbouwvereniging.
245947: [PICTURE-POSTCARDS] - Costumes et types hollandais.
245896: CATALOGUE 2011. - Psychopomp Counsel.
245897: - Veldgids. De Nederlandse zerevissen.
245887: CATALOGUE 1962. - Modes de la Belle Époque. Costumes francais 1890-1910 et portraits.
261568: [BOESCHOTEN, K.C.VAN & L.J.ZIMMERMAN. (RED.)]. - Berijmd verzet. [1e druk].
245880: CATALOGUE 1970. - Beauties in Edo. Mainly Harunobu, Utamaro & Kunisada.
245848: - 1917-2002 75 jaar. Nederlandse Hervormde Basisschool in Driebruggen.
245843: - Het Department Gouda der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie.
245839: - De Uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984.
188382: GEDENKBOEK 1289-1989. - Hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989. Opstellen ter gelegenheid van een opmerkelijk Jubileum. Delfland in vogelvlucht - het bodemarchief onder het gemeenlandshuis - bouwhistorie en nieuwbouw.
245787: - Leimuiden en Rijnsaterswoude in oude prentbriefkaarten.
245765: T.E.A.N. - T.E.A.N. 100 Jaar. Tennissen En Anders Niet
245745: - 125 jaar rijksonderwijs in Gouda.
143963: - Agrarethnographie. Vortráge der Berliner Tagung.
202041: CATALOGUE 1996. - Voyage vers l'Île mysterieuse de la Polynesie a l'Île de Pâques.
201869: - De Best Verzorgde Boeken 2006 / The Best Book Designs 2006.
201823: - Collections Zoologiques du Baron Edm. de Selys Longchamps. Catalogue systématique et descriptif. XIII: Libellulinen 5.
201822: - Collections Zoologiques du Baron Edm. de Selys Longchamps. Catalogue systématique et descriptif. XII: Libellulinen 4.
201312: - Pomologie de la France ou histoire et description de tous les fruits cultivés en France et admis par le Congrès Pomologique. Tome II: Poires.
201195: GEDENKBOEK 1939. - Gedenkboek samengesteld en aangeboden door de Nederlandse jeugdherbergen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale.
201186: CATALOGUS 1973. - Spiegel van behoudenis. Restauratie van archivalia.
200609: CATALOGUE 1980. - L'Affiche en Wallonie.
199495: - I Carabinieri.
199030: - Nederlands orgelpracht.
198935: - Treasures of the Kennel Club. Paintings, personalities, pedigrees and pets.
198707: - Historiae Augustae scriptores sex. Aelius Spartianus, Julius Capitolinus, Aelius Lampridus, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, flavius Vopiscus.
198152: - A Chinese-English dictionary comprising over three thousand characters with pronunciations, translations, illustrative sentences, and idiomatic phrases. Revised edition.
197901: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.
197514: - Gravures sur bois tirées des livres francais du XVe siècle.
197342: - 3 Jaren Indisch natuurleven. Elfde verslag (1936-1938) van de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming.
197341: - 3 Jaren Indisch natuurleven. Opstellen over landschappen, dieren en planten, tevens elfde verslag (1936-1938) van de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming gevestigd te Batavia.
197033: CATALOGUS 1994. - Kunstnijverheid Middeleeuwen en Renaissance / Decorative art Middle Ages and Renaissance.
196602: - Handbuch der öffentlichen Verkehrsbetriebe 81/82.
196599: - Lok-Magazin Jahrbuch. Berichte - Statistik - Fotografien. Aktuelles von der Schiene 1981/82 - 1987/88.
196529: CATALOGO 1954. - Raccolta Vinciana. Fasc. XVII.
195718: - Bijdragen tot de dierkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistrata te Amsterdam. Feest-nummer uitgegeven ter gelegenheid van den 70sten geboortedag van Dr. Conraad Kerbert.
194593: - Larousse katten encyclopedie.
194466: CATALOGUS 1998. - Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
192497: CATALOGUS 1986. - Industrie & Vormgeving in Nederland 1850 / 1950.
193301: - Journal of the Ex Libris Society. Ed. by W.H.K.Wright.
210928: - De Rijksarchieven in Nederland. Overzicht van de inhoud van de Rijksarchiefbewaarplaatsen.
210993: CATALOGUS 1991. - Triomf van de Barok.
211764: - The Gazetteer of Sikhim.
213149: DAUM (COLL.). AUCTION CATALOGUE 1984. - Collection Daum Nancy. Première Vente aux Enchères au Japon. Vente à Tokyo, Hôtel Okura Salon Icho, le jeudi 15 mars 1984.
213243: - Concordantie op de Bijbel. In de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 2e druk.
214376: - Antidotarium Gandavense 1663.
214382: - Antidotarium Cassoviense.
214384: - Pharmacopoea Almeriana 1726.
214632: CATALOGUS 1993. - De Giorgione à Tiepolo. Dessins italiens du 15e au 18e siècle dans les collections privées et publiques de Belgique.
215981: - Olympism in Antiquity.
216018: - Archäologische Grabungen und Funde in Italien und Lybien. Oktober 1938 - Oktober 1939, Oktober 1939 - Oktober 1941, Oktober 1941 - Oktober 1942.
216019: - Archaologische Funde aus Italien, Tripolitanien, der Kyrenaika und Albanien. Oktober 1932/33 - Oktober 1936/37. 
270341: [HAES, R, L.DE, A.O.] - Verslag aan den koning van het onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken waaraan de zeeramp van Zr. Ms. Rammonitor Adder moet worden toegeschreven, uitgebracht door de commissie, benoemd bij 's Konings Besluit van 21 julij 1882, no. 1. Met s' Konings magtiging gedrukt op last van den Minister van Marine.
216193: CATALOGUS 1997. - Kinderen van alle tijden. Kindercultuur in de Nederlanden vanaf de middeleeuwen tot heden.
268685: KATALOG 2013. - Von Aphrodites Insel. Zyprische Altertümer im Museum Ausgust Kestner.
216374: AUCTION CATALOGUE 1989. - Early European porcelain from the collection of Ernesto F.Blohm.
216687: - The Rylands Haggadah. A Medieval Sephardi masterpiece in Fassimile. An illuminated passover compendium from mid-14th-Century Catalonia in the collection of John Rylands University Library of Manchester. With commentary.
216698: - Le Livre illustré des Patiences. 60 jeux de Patience. 4 ème édit.
216900: - La sculpture d'Europe occidentale des XVe et XVIe siècles dans les musées de l'Union Soviétique.
217573: - De gambricultuur in de buitenbezittingen.
268144: CATALOGUS 1986. - De Spaanse Burgeroorlog. Affiches en Karikaturen.
219026: CATALOGUS 1999. - Hongaarse Wapenpraal.
219832: - Ach lieve tijd. 750 jaar Zwolsen, Zwollenaren en hun...
220442: - Tapis de la Chine (Collections Particulières). Soieries et Velours Orientaux (Collections du Musée des Arts Décoratifs).
220779: - La troisième campagne de fouilles à Malatya.
221151: CATALOGUE 1987. - Ornemanistes du XVe au XVIIe siècle.
273917: - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXXV, 1941/42.
221365: - An Account of the European Settlements in America in six parts.
221401: - Studi sull'Italia dei Sanniti.
221410: - Studi in onore di Giulio Carlo Argan.
221723: - Map of Britain in the Dark Ages. 2nd edition.
221798: CATALOGUS 2000. - 17de-eeuwse kabinetten.
222303: - Pratt's Gramma & Dictionary of the Samoan Language. 4th ed.
222618: - La Casa Lonja de Mar de Barcelona. Estudio historico, critico y descriptivo del Edificio y de sus Colecciones de Escultura y Pintura.
223314: - Restauri nelle Marche. Testimonianze acquisti e recuperi.
223483: CATALOGO 1990. - Capolavori di Euphronios. Un pioniere della Ceramografica attica.
223675: - Onbekende meesterwerken uit Zwart Afrika.
225354: CATALOGO 2008 - Flemish Masters and others Artists. Foreign Artists from the Heritage of the Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno.
225370: CATALOGUS 1991. - In dienst van de kunst. Antwerps mecenaat rond Kunst van Heden, 1905-1959.
270324: CATALOGUE 1987. - La Belgique autrichienne 1713-1794. Les Pays-Bas méridonaux sous les Habsbourg d'Autrichienne.
225751: CATALOGUE 1980. - Ancient Glass in the Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh.
225863: CATALOGUE 1999. - Innocence and Decadence. Flowers in Northern European Art 1880-1914.
225960: - Una farmacia preidustriale in Valdelsa.
226166: CATALOGUS 1998-1999. - Et Lux Fuit. Le catacombe e il sarcofago di Adelfia.
226343: - Hallisches Heiligthumsbuch vom Jahre 1520.
270322: CATALOGUE 1988. - Porcelaine d'Andenne art populair religieux. Collection Alfons Claes.
227216: CATALOGUS 1994. - De fonteijn van Pallas. Een geschenk van Amsterdam aan Johan Maurits.
227959: - Bijoux de Bohême.
22800: CATALOGUS 1983. - Het nieuwe bouwen. De nieuwe beelding in de architectuur. / Neo-plasticism in architecture. De Stijl.
228492: - Neue Untersuchungen zur Siedlungdichte der Vögel. (Verhandlungen der 8. deutschen Siedlungsdichte-Tagung in Neuss).
228973: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 100.
229022: - L'acquaforte e la litografia.
229039: - Overijsselsche Stad- , Dijk - en Markeregten. 3e deel, 24e stuk: Markeregt van Borgel.
229040: - Overijsselsche Stad- , Dijk - en Markeregten. 3e deel, 25e stuk: Markeregt van Borgel.
229041: - Overijsselsche Stad- , Dijk - en Markeregten. 3e deel, 22e stuk: Markeregten van Averlo.
229210: - Tram in beeld. Een fotoreportage van de tram in de regio Leiden.
229521: - United States Frigate Constitution. A brief account of her history, together with data for model builders.
230048: - Guide to Orissan Records (A descriptive list of Balasore Revenue Records from 1803 to 1830). Vol. VI.
230334: CATALOGUE 2004. - Six leading sculptors and the Human figure. Rodin, Bourdelle, Maillol, Brancusi, Giacometti, Moore.
23059: DRENTHE IN 1748 EN 1740. - Overdruk uit den drenthschen Volksalmanak voor 1843.
230795: GEDENKBOEK 1879-1924. - Herinneringen aan de laatste vijf jaren. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan der Haarlemsche Football Club 1879-1924.
230815: GEDENKBOEK 1916-1986. - Geschiedenis van de Hilversumsche Voetbal- en Athletiekvereniging Donar. 1916-1986.
231726: [ALBUM]. - Schepen uit alle tijden.
231842: CATALOGUS 1982. - Gotische meubels, meubelfragmenten en textiel uit eigen verzamelingen.
23186: - Klein- und Grossformen der Süd-West-Lausitz und des angrenzenden Quadersandsteingebietes.
232239: BE QUICK. GEDENKBOEK 1927-1937. - Gedenkboek II der Gron. Voetbal- en Cricketvereniging Be Quick. 1927-1937.
232522: - Ter herinnering aan de Wereldreis van H.M. K XVIII. Vertrokken van Nieuwediep 14 november 1934, aangekomen te Soerabaja 11 juli 1935.
232778: - Handbuch der elektrischen Triebfahrzeugbe der Deutschen Bundesbahn.
232988: - Art Contemporain Sovietique. Sélection d'Oeuvres Provenant de la Collection KNIGA.
233384: CATALOGUE 2002. - Indigenous Australian Art in the National Gallery of Victoria.
23981: KATALOG 1971. - Volkskunst aus Guatemala.
233814: CATALOGUE 2009. - The Pre-Raphaelites.
234348: - Verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit vna 7 Juni 1907, No. 46, tot het instellen van een onderzoek naar den toestand van het Reddingwezen op de Nederlandsche kust.
234718: CATALOGUE 1977. - The age of Harunobu. Japanese prints c. 1700-1780.
234733: - Nederlandse tuinen in de achttiende eeuw.
235109: [OCHSENBEIN, PETER & BEAT VON SCARPATETTI]. - Der Folchart-Psalter aus der Stiftsbibliothek Sankt Gallen. 150 faksimilierte Initialen aus dem 9. Jahrhundert zu den Psalmentexten in den Übersetzung von Martin Luther.
235666: - Beschrijving der vroegere Nederlandsche Gemeentezegels in het Rijks-Archief en ook elders bewaard, benevens der buitenlandsche in het Rijks-Archief berustend.
236259: - Lancelot du Lac. 1488.
236642: GEDENKBOEK 1879-1929. - H.F.C. Haarlemsche Football Club. Gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. 50-jarig bestaan.
237007: GEDENKBOEK 1885-1910. - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885-1910.
238551: - Turkish Handwoven Carpets. Catalogue No.: 3.
239144: - La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible. Nouvelle édition, revue et augmentée.
239571: - Premier mémoires, sur l'Hercule Assyrien et Phénicien, considéré dans ses rapports avec l'Hercule Grec, principalement `a l'Aide des monuments figurés.
239809: CATALOGUE 1999. - Fleurs et ornements. Ma racine est au fond des bois.
240461: CATALOGUS 2000. - Rond 1900. Kunst op papier in Nederland.
240579: - La fonction de juger. Égypte ancienne et Mésopotamie.
240773: CATALOGUS 1987. - De glans die blijft. Antiek zilver van Bolswarder meesters. 2e druk.
240867: CATALOGUE 1990. - Arabesques et jardins de paradis. Collections françaises d'art islamique.
240987: CATALOGO 2003. - Persone. Ritratti di gruppo da Van Dyck a De Chirico.
241303: CATALOGUE 1997. - Le Murmure des murs. Quatre siècle d'histoire du papier peint.
273502: - Concept-Monumentenregister voor de gemeente 's-Graveland
243869: - Ploeg. Jaarboek 2006.
244269: CATALOGUE 1976. - Les Géomètres-Arpenteurs du XVIe au XVIIIe Siècle dans nos Provinces.
244478: CATALOGO 1968-1969. - Le antiche maioloche di Castelli d'Abruzzo.
244654: GEDENKBOEK 1902-1952. - Gedenkboek ons aller belang. 1902-1952.
244789: - Nederland in de 20ste eeuw 1900-1930.
268372: CATALOGUE 1990. - Tapisseries anciennes en Rhône-Alpes.
245734: CATALOGUS 1927. - Catalogus tentoonstelling van Islamische Kunst.
245875: CATALOGUE 1971-1972. - Paysages japonais. Espace réel espace métaphysique.
246308: BREGUET. CATALOGUE 2007. - The Breguet Collections 2007-2008.
274361: J[OCKIN], J.A.H. - Het boek der spelen overeenkomstig der in ons land meest gebruikelijke speelregels.
246766: CATALOGUE 1997. - The Golden Age of Dutch Art. Seventeenth Century Paintings from the Rijksmuseum and Australian Collections.
246912: - Kwartierstatenboek XIII.
247706: CATALOGUE 1994 - La Beauté Exacte. De Van Gogh à Mondrian. Art aux Pays-Bas au XXe Siècle.
247867: - Rivista di studi Fenici.
248077: - Mit dem Postauto durch den Harz. Fahrpläne 1922 der Kraftposten in Oberpostdirektionsbezirk Braunschweig und sämtl. Eisenbahnlinien des Harzgebietes.
248421: CATALOGUE 1987. - Sublime Indigo.
251093: ATTI 1962. - Vie di Magna Grecia. Atti del secondo convegno di studi sulla Magna Grecia tenuto a Taranto dal 14 al 18 ottobre 1962.
251099: ATTI 1990. - I Messapi. Atti del trentesimo convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto-Lecce 1990.
251117: ATTI 1971. - Le Genti non Greche della Magna Grecia. Atti dell'undicesimo convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto, 1971.
251230: - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het liedboek voor de kerken. Samengesteld door de Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting.
252215: - Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. 2e dr.
252601: - Les Casques de combat du monde entier de 1915 à nos jours. Tome 1.
252618: CATALOGO 1996. - Ceramica Ligure e Campana. La Casa del Re di Sandro Lorenzini.
252845: CATALOGO 1994. - Conchiglie ed Arte Primitiva.
253195: - De Wereld Bosatlas. 1e druk. 4e opl.
264483: KATALOG 1990-1991. - Kino-Architektur.
254325: ATTI 1969. - La Magna Grecia nel Mondo Ellenistico.Taranto 1969.
254425: - Codex Medicamentorum Nederlandicus. 2e uitgave.
254450: 1912. - Olympiska Spelen Stockolm 1912.
254451: 1904. MALLON, BILL. - The 1904 Olympic Games. Results for all Competitors in all Events, with commentary.
254461: 1900. DREVON, ANDRÉ. - Les Jeux Olympiques oubliés. Paris 1900.
254465: 1932. - III Olympic Winter Games Lake Placid New York 1932.
254471: 1908. MALLON, BILL & I.BUCHANAN. - The 1908 Olympic Games. Results for All Competitors in all Events, With Commentary.
254496: 1996. - Results of the games of the XXVI Olympiad, the Centennial Games. Atlanta 1996.
254503: 1924. MEISL, WILLY. - Die Olympischen Spiele 1924 in Wort, Bild, Statistik.
254512: 1948. - Olympia. Fest der Völker St. Moritz - London 1948.
254529: 1932. - Official Souvenir Book of the III Olympic Winter Games at Lake Placid New York.
254577: 1964. - Olympia Führer Inssbruck 1964.
254580: 2004. - Athens 2004. 28th Olympic Games. All the Medalists.
254585: 1928. - IXe Olympiade Amsterdam. Officieele gids voor de Olympische Spelen 1928.
254698: 1992. - Official Souvenir Program / Programme officiel. Games of the XXV Olympiad / Les Jeux de la XXVème Olympiade. Barcelona '92.
254703: 1976. - Offizieller Führer durch die XII. Olympischen Winterspiele 76 Innsbruck. Official Programme / Programme officiel.
254778: - La XXXII Milano-San Remo. 18 Marzo 1939 XVII.
254844: - Gli Anni d'Oro del Ciclismo Toscano. (1952-1953-1954)
254957: CATALOGUS 1961. - Hans Polak Martin Visser Kho Liang Ie.
254972: CATALOGUS 1961. - Polariteit apollinisch dionysisch. Het apollinische en het dionysische in de kunst.
255075: - Union Cycliste Internationale 14 avril 1900 - 14 avril 1000.
255304: - Wadden-IJstochten. Schiermonnikoog. Winter 1928-'29.
255338: CATALOGUS 1997. - Parijs - Brussel, Brussel-Parijs. Realisme, Impressionisme, Symbolisme, Art Nouveau. De artistieke dialoog tussen Frankrijk en België, 1848-1914.
257744: - Phs. van Ommeren N.V.
258156: CATALOGUS 1993. - Waals Expressionisme.
258165: - Verzameling van de Vrijmetselarij bevattende de 33 Graden van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus.
258384: CATALOGO 1997. - Vedere i Classici.
25855: - Genava. Revue d'archéologie et d'histoire de l'art publiée par le Musée d'art et d'histoire de Genève paraît.
258559: - Concordantie op de Bijbel. In de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
25859: - Genava. Revue d'archéologie et d'histoire de l'art publiée par le Musée d'art et d'histoire de Genève paraît.
258884: - Die vollständige Königl. Preußische Wappen Zeichnung. Heraldisch u. Historisch beschrieben.
259121: - Tarsie lignee della Basilica di San Marco.
259748: - Untersuchungen zur Gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in europa. Reichenau-Vorträge 1963-1964.
260181: - Sumatra-Expeditie. Berichten ontleend aan de rapporten en correspondentiën ingekomen van de leden der Sumatra-Expeditie. Bijblad No. 5.
260402: CATALOGUE 1985. - Japanese Sense of Beauty, Source and Inspiration for Japonaiserie.
249021: MARQUES & ZURKIRCHEN. KATALOG 1990. - Marques & Zurkirchen Arbeiten 1980/90.
260853: - ABC van bouwen en wonen. Woordenlijst / afkortingen / organisaties.
260898: 1928. - IX. Amsterdami Olimpiász lovai.
260899: 1928. LAATI, LISAKKI. - Penkkiurheilijana Amsterdamissa. Tuokiokuvia Olympialaisista kisoista.
261051: CATALOGUE 2000. - L'Art du Billet. Billets de la Banque de France 1800-2000.
261193: - Verzeichniss verkäuflicher Münzen aus der fürstlich Montenuovo'schen Münzsammlung. Oesterreich. 2. Aufl.
262641: - Die Uniformen der Deutschen Armee. Die Abzeichen der militärischen Grade und die sonstigen Auszeichnungen an den Uniformen der Deutschen Armee nebst Abbildungen von Lanzeflaggen, Fahnen, Standarten etc.
209311: HOKUSAI. CATALOGUE 1982. - Hokusai and his school. Japanese prints c. 1800-1840.
262892: 1984. - Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984.
262936: CATALOGO 2008. - Miradas sobre la Guerra de la Independencia.
262962: CATALOGUS 1979-1980. - Film en beeldende kunst 1900-1930.
262992: KATALOG 2008. - Mit Kühen Pinselstrichen. Barocke ölskizzen der Alten Galerie in Graz.
263021: CATALOGUE 2013. - Pas de deux royal et kunstnerisk Mode. Une rencontre artistique.
232689: A.N.W.B. - Veertig jaar uit het Archief der Kampioen-Redactie.
274855: CATALOGUS 1989. - Dubbeltalent. Tentoonstelling 1 april - 13 mei.
263199: - La Vie a la Campagne. Chasse, Pêche, Courses, Haras. Nouvelles, Beaux-arts. Vol. I-VI.
263209: - The Tempel Proper. Part III: The Third Hypostyle Hall and all Rooms accessible from it with Friezes of Scenes from the Roof Terraces and exterior Walls of the Temple.
263210: - The Tempel Proper. Part II: The Re Chapel, The Royal Mortuary Complex, and adjacent Rooms with miscellaneous Material from the Pylons, the Forecourts, and the first Hypostile Hall.
263213: - The Festival Procession of Opet in the Colonnade Hall with translations of texts, commentary, and glossary. By the Epigraphic Survey.
263216: - La marionnette à tringle: un passé, un présent, quel avenir? Recueil des actes du colloque autour de la marionette à tringle.
28736: - Géographie des chemins de fer Francais. Premier volume: La S.N.C.F.
28799: - Locomotives and Railway. Vol.3 (1902)
28800: - The locomotive of today. Reprinted, with revisions and additions, from The Locomotive Magazine.
29149: - Neue Goldschmiedekunst in Baden-Württemberg. Herausg. Vereine zur Förderung Deutscher Kultur.
30150: CATALOGO 1993. - Naipes Britanicos y su influencia internacional.
3085: CATALOGO 1964. - La natura morta italiana.
190654: - Geveltekeningen van alle huizen aan de Herengracht vervaardigd in de jaren 1943-48 door de leden van De Poorters, vereniging van studenten aan de Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunstonderricht HBO te Amsterdam, gereproduceerd op schaal 1:200. Aangevuld met reproducties naar gravures voor het Grachtenboek van Casper Philips Jacobszoon [...].
33969: - Proceedings of the Twenty-third International Congress of Americanists.
34507: - Kleederdragten der bewoners van Nederland.
34803: - Manual of Orchiaceous plants, cultivated under glass in Great Britain. Part IX: Cymbidim, Zygopetalum, Lycaste, etc.
39139: - Hellenistische Tonfiguren und Nachschöpfungen im 19. Jh.
40063: CATALOGUS 1959. - De gouden eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475.
40133: - [15] Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 15.Folge.
40555: CATALOGUS 1961. - Tsjechisch glas.
40743: GUERCINO. CATALOGO 1968. - Il Guercino (Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666). Catalogo critico dei disgni a cura di D.Mahon.
42568: CATALOGUS 1965. - Haags porselein 1776-1790.
42645: - Genava. Revue d'archéologie et d'histoire de l'art publiée par le Musée d'art et d'histoire de Genève paraît.
43971: CATALOGUS 1952. - 50 Jaar wonen. Georganiseerd door het departement van wederopbouw en volkshuisvesting.
4477: 1952. BUSHNELL, ASA S. - United States 1952 Olympic Book. Quadrennial Report of the United States Olympic Committee. Games of the XVth Olympiad Helsinki, Finland & VIth Olympic Winter Games Oslo, Norway.
45576: CATALOGUS 1987. - De Azteken. Kunstschatten uit het oude Mexico.
45677: - Photograms of the year 1949.
170091: AUKTIONS KATALOG 2001. - Jugendstil - Art Déco. 25. Auktion. 3. Dezember 2001
51950: CATALOGUE 1946. - La tapisserie Francaise du moyen âge à nos jours.
52938: CONGRESS 1950. - Proceedings of the Xth international ornithological congress Uppsala June 1950. Edited by Sven Hörstadius.
53225: - Atti del i convegno sulle arti minori in Toscane. Arezzo Maggio 1971.
54291: CATALOGUE 1965-1966. - Les plus belles gravures du monde occidental 1410 - 1914.
54936: - Genava. Revue d'archéologie et d'histoire de l'art publiée par le Musée d'art et d'histoire de Genève paraît.
54956: CATALOGUE 1979. - Paris-Moscou 1900-1930. Arts plastiques, arts appliqués et objets utilitaires etc.
55083: CATALOGUS 1863. - Beschrijving der schilderijen, teekeningen, prenten, prentwerken en boeken, in het Museum Fodor. 1st ed.
56476: - The fruits of Ontario 1906.
62215: - Archaeologia Aeliana. Miscellaneous tractsa relating to antiquity. 5th series - vol. XVIII.
62353: CATALOGUS 1940. - Oud-aardewerk van 1250 tot 1650. Tentoonstelling van oud- aardewerk uit de verzameling Bastert-van Schaardenburg.
62356: CATALOGUS 1922. - Engelsch aardewerk en porselein. Gids door de verzameling in het Nederlandsch museum voor geschiedenis en kunst te-Amsterdam.
62376: - De Arte Pingendi. Latin art literature in 17th century Sweden and its international background.
62464: - Archives Suisses d'anthropologie générale. Tome X (1941-1942).
62620: - Boletin bibliografico de anthropologia Americana.
62741: - A syymposium on fish populations held at the Royal Ontario Museum of Zoology Toronto.
62905: CATALOGUE 1958. - Exposition de porcelaines de pâte tendre.
63449: - ABHB. Annual bibliography of the history of the printed book in libraries. Vol.17: Publications of 1986 and additions from the preceding years.
63533: CATALOGUS 1946. - Het Amerikaanse en Engelsche boek 1939-1946.
63542: CATALOGUS 1923. - Tentoonstelling van de ontwikkeling der boekdrukkunst in Nederland.
63568: CATALOGUS 1977. - Doorniks en Haags porselein, hun onderlinge relatie.
63593: CATALOGUS 1965. - Wat potters bakten.
63915: 1948. BRUNNHAGE, LENNART. - Olympiaboken 1948. En presentation av 1948 ars olympiska spe i S:T Moritz och London.
63975: GEDENKBOEK 1945-1950. - Pioniers overzee. De geschiedenis van het bataljon genietroepen van de eerste divisie 7 December (C Divisie).
64112: 1936. WELL, GLOKAR. - Olympiaden 1936 i text och bild.
64129: GUÉPIN (COLLECTION). AUCTION CATALOGUE 1989. - The Guépin collection of 17th and 18th century Dutch glass.
64491: - Distribution and origin of life in America.
64541: CATALOGUS 1985. - Zilver uit 's-Hertogenbosch van bourgondisch tot biedermeier. Eindredactie A.M.Koldeweij.
64940: - Almanach der Psychoanalyse 1929.
64943: - Almanach der Psychoanalyse 1930.
265279: - L'Espace de la Grande Échelle en Question. Considering space on a large scale.
65214: - Les ennemis du gibier. Édité et imprimé par la manufacture Francaise d'armes et cycles.
66142: CATALOGUS 1968-1969. - De Chinese porseleinkast. Reizende tentoonstelling van Chinees porselein dat in de 17e en 18e eeuw door Nederland werd geïmporteerd.
66352: CATALOGUE 1980. - The Enshu way of tea.
68458: - Atlas van de Nederlandse vogels. Samengesteld en uitgegeven door SOVON.
69363: [MANSUELL, G.A. & RENATO ZANGHERI. (ED.)]. - Studi sulla città antica.Atti del convegno di studi sulla città etrusca e italica preromana [tenuto dal 31 maggio al 5 giugno 1966 a Bologna, Marzabatto, Ferrara e Comacchio].
69453: 1948. BUSHNELL, ASA S. - Report of the United States Olympic Committee. Games of the XIth Olympiad. London, England & Vth Olympic Winter Games St.Moritz, Switzerland.
69844: - Universal-Lexikon der Kochkunst. 5. verb.Aufl.
72561: CATALOGUS 1982. - Waaiers + mode. 18e eeuw tot heden.
72579: - Preistoria dell'emilia e Romagna. Nuovi contributi pubblicati in occasione del VI congresso internazionale di preistoria e protostoria.
73058: CATALOGUS 1967-1968. - Hedendaagse Franse wandtapijten.
7326: CATALOGUS 1968-1969. - Kunst en ambacht in Indonesië.
73834: - Schut-reglement voor de gemeente van Helvoirt.
74563: - Schrifttum zur Rheinischen Kunst von den Anfängen bis 1935.
74807: - Baltische Studien zur Archäologie und Geschichte. Arbeiten des baltischen vorbereitenden Komitees für XVI.archäologischen Kongress in Pleskau 1914.
75532: - Catalogus van de beeldhouwwerken in het Nederlandsch museum voor geschiedenis en kunst te Amsterdam. 2e dr.
76085: GEDENKBOEK 1930. - De Nederlandsche uitgeversbond. gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. 25-jarig bestaan.
76092: - Fundacao Calouste Gulbenkian Biblioteca Geral I: Alguns livros da Biblioteca.
76769: - I.B.-Journal. Jrg.27. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76783: - I.B.-Journal. Jrg.32. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76792: - I.B.-Journal. Jrg.36. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
76810: - I.B.-Journal. Jrg.46 & 47. Organ für die Gesamtinteressen der Briefmarkenkunde.
78704: - Habitation 1945-1955. Programme - Projet - Production. Nederland / Pays-Bas / Netherlands.
79131: 1912. WAGNER, JULIUS & A.EICHENBERGER. - Olympische Spiele Stockholm 1912. 29. Juni bis 22. Juli veranstaltet vom Schwedischen Olympischen Organisations-Komitee.
80058: - Etudes et documents sur l'art francais du XIIe au XIXe siècle.
80426: CATALOGUE 1968. - Liège et Bourgogne.
80606: - Jahrbuch des kunsthistorischen Institutes der K.K. Zentralkommission für Denkmalpflege - Band IX.
81911: - La scala attraverso il tempo dal 1778 al 1947 cenni storici.
82400: - Traité pratique des peintures sur étoffes. Eventails sur soie, peau, gaze, etc. Peintures décoratives sur velours, satin, tissus divers.
82889: - Iconographie de l'imprimerie et du livre.
82949: - Antiquarian horology and the proceedings of the antiquarian horological society. 1989.
82951: - Antiquarian horology and the proceedings of the antiquarian horological society. 1987.
82957: - Antiquarian horology and the proceedings of the antiquarian horological society. 1980.
83683: - Archäologie in den rheinischen Lössbörden. Beiträge zur Siedlungsgeschichte im Rheinland.
83902: - Antiquarian horology and the proceedings of the antiquarian horological society. 1992.
84061: [PRESBER, RUDOLF, A.O.] - Der Handschuh. Ein Vademecum für Menschen von Geschmack [von Rudolf Presber, Oskar Anwand, et al.]
84128: - Moderne bouwkunst in Nederland. Vol. 11: Gebouwen voor technische doeleinden.
84726: CATALOGUS 1957. - Een galajapon omstreeks 1760 / A galadress about 1760.
85443: - Ausgrabungen in Deutschland gefördert von der deutschen Forschungsgemeinschaft 1950-1975.
86390: - Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jahrg. 1884.
86668: - Rhin et orient. Le haut moyen-age en Lorraine. D'apres le mobilier funéraire.
86830: - Dílo. List vênovaný puvodní tvorbê ceské hlavnê dekorativní. Rocník IV.
86923: - Studia Muzealne III. Muzeum Narodowe w Poznaniv.
87372: CATALOGO 1980. - La ceramica dalla Fortezza Medicea di Grosetto. A cura di R.Francovich & S.Gelichi.
87942: CATALOGUE 1949. - Horlogerie.
8927: - Pharmacopoeia Bruxellensis 1641 (facsimile reprint).
89546: CATALOGUS 1951. - Kant en kunst. Tentoonstelling van kant uit de verzameling Jacoby-Iklé.
89784: CATALOGUS 1989. - Luister van het no-theater. Maskers, kostuums en objecten uit de verzameling Rokuro Umewaka.
89892: - Sveriges pomologiska förenings arsskrift. Redigerad av E.Lind.
91905: CATALOGUE 1938. - Catalogue de l'exposition d'ancienne cartografie néerlandaise 1540-1800 au Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. A l'occasion du congrès international de géografie 1938.
92151: - Toulouse, ville artistique, plaisante et curieuse.
92755: - Locomotives and Railways. Vol.3 (1902)
93832: 1936. MILDNER, FRIEDRICH. - Olympia 1936 und die Leibesübungen in nationalistischen Staat. 2.verb. und verm.Ausgabe.
94287: CATALOGUE 1952. - British clockmaker's heritage exhibition.
94458: CATALOGO 1983-1984. - Pintura Espanola de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya.
94592: - No's: 10 (1920) - 11 (1921) - 13 (1923) - 14 (1925) - 15 (1926) - 24 (1937) - 25 (1941) - 26 (1942) - 27 (1942) & 28 (1943). Each volume
97793: CATALOGUE 1984. - La mesure du temps dans les collections Belges.
98379: CATALOGUS 1967-1968. - Twee eeuwen uurwerken 1657-1857.
98595: CATALOGUS 1983. - Vijf kunstenaars vijf aspecten van ceramiek / Fünf Künstler fünf Wege in der Keramik. Batterham - Cosijn - DeVore - Kuhn - Vermeersch.
98623: CATALOGUS 1961. - Joodse verluchte handschriften.
98742: - Svenska trädgardsföreningens tidskrift.
98743: - Svenska trädgardsföreningens tidskrift.
99266: CATALOGUE 1979-1980. - Bristol fine wares 1670-1970. Ceramics in Bristol.
99544: - Australian Parrots.
99799: - Atti del simposio internazionale sulla antica eta' del bronzo in Europa. Verona 1972.
263701: - Konstruktionen / Constructions. Burkhalter sumi - Architekten / Architects - Makiol Wiederkehr - Holzbauingenieure / Timber Construction Engineers.
74898: CATALOGUS 1954. - Vier eeuwen stilleven in Frankrijk.
272497: CATALOGUE 1985. - Rétro Music 1890-1970.
269328: F.S.B. - Berührungspunkte. Vier Marken präsentieren edle Ausstattungsdetails im Objektbereich / Points of Contact. Four Brands present classic décor details for apartment design. FSB - GIRA - KEUCO - SSS SIEDLE.
264786: - Les Mille et Une Nuits.
89502: SAENREDAM. CATALOGUS 1961. - Catalogue raisonné van de werken van Pieter Jansz. Saenredam. 2e herz.dr.
267897: KATALOG 2001. - Geschenke der Ahnen. Peruanische Kostbarkeiten aus der Sammlung Eduard Gaffron. Konstruktion und Wirklichkeit einer Kultur.
267898: KATALOG 2003. - Ethnographie und Herrnhuter Mission.
214832: CATALOGUE 1996. - La peinture florale du XVIe au XXe siècle.
268124: CATALOGUE 2004. - Viajar para Saber. Movilidad y Comunicación en las Universitades Europeas.
268125: KATALOG 2000. - Punkt Linie Fläche. Druckgraphik am Bauhaus. Bauhaus Museum für Archiv Gestaltung.
268209: - Atlas levée par les Officiers d'État-Major.
268210: - Atlas levée par les Officiers d'État-Major.
268211: - Atlas levée par les Officiers d'État-Major.
268224: - Richard Hakluyt and Travel Writing in Early Modern Europe.
270740: - Neues praktische Badisches Kochbuch oder vollständige und bewährte Anleitung zur Schmackhafteten .....13. Aufl.
270741: A.W. - Marianne Strüf's Haus- und Kochbuch für Frauen und Tochter jeden Standes. 6. verb. Aufl.
268305: - Encyclopaedia Britannica, or a Dictionary of Arts, Sciences, and miscellaneous literarure; enlarged and improved. 4th edition.
187379: [LIJSTEN, R.] (EDIT.). - Nederlandsche fruitsoorten / Nederlandse fuitsoorten.
268493: 1936. GÄRTNER, WERNER. (ED.). - Das Olympische Dorf. Planung, Aufbau, Verwaltung, die Dorfordnung. Heim der Teilnehmerinnen: Das Kameradsschaftshaus auf dem Reichssportfeld. / Wohnort der Ruderer: Köpenick, Schloss und Ort. / Das Seglerheim: Kiel.
268501: CATALOGUE 1992-1993. - Beaute fatale. Armes d'Afrique centrale.
186196: - Art et Décoration. Vol. 29.
209681: L'ARCHITECTE. RECUEIL MENSUEL DE L'ART ARCHITECTURAL PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DE ARCHITECTES DIPLOMÉS PAR LE GOUVERNEMENT. & L'ARCHITECTE - Année 10 (1931). Nouvelle série.
220740: TRÈS PARISIEN ... LA MODE. LE CHIC. L'ÉLÉGANCE. - 2eme année. Nr. 3 (1921).
256096: PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS. - La Civilisation du Royaume de Dian à l'Époque Han d'après le matériel exhumé à Shizhai shan (Yunnan).
256894: CHÊNG TÊ-K'UN. - Archaeology in China. Vol. I-III.
130942: CHÊNG TÊ-K'UN. - Archaeology in China. Vol. I: Prehistoric China.
97317: CHÊNG TÊ-K'UN. - Archaeology in China. Vol. II: Shang China.
63722: CHÊNG TÊ-K'UN. - Archaeology in China.
170723: GRASERS NATURWISSENSCHAFTLICHE UND LANDWIRTSCHAFTLICHE TAFELN 1A: - Prof. Dr. Raschkes Tafel der einheimischer Vögel.
219919: AA, A.J.VAN DER. - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden.
5983: AA, J.-B.VAN DER. - Ile de Ceylan. Croquis, moeurs & coutumes. Lettres d'un missionnaire.
227475: AA, A.J.VAN DER. - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden.
227388: AAFJES, BERTUS. - Peter-Kersen-Eter.
53657: AAFJES, BERTUS. - Elf sonnetten op Friesland. 1e druk.
187548: AAFTINK, CHRISTEL. - Veranderend Amsterdam / Amsterdam in paintings.
259203: AAGESEN, DORTHE. - The Avant-Garde in Danish and European Art 1909-19. With contributions from Hanne Abilgaard, Martin Zerlang, Rikke Warming.
39905: AALBERS, C. - Dwerghoenders als liefhebberij. 2e dr.
220571: AALBERS, C. - Dwerghoenders als liefhebberij. 3e dr. geheel herzien.
250384: AALBERS, P.G. - Justitiae Sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem.
249897: AALBERS, BEN. ETTY-AALBERS, DIEWKE. (EDITED). - European Calligraphy.
68158: AALBERS, C. - Dwerghoenders als liefhebberij.
235230: AALBERS, BERT. - Judas, een van de twaalf. Een exegetisch-hermeneutische studie over Judas Iskariot in het Nieuwe Testament met speciale aandacht voor het fenomeen beeldvorming.
47702: AALBERS, C. - Hoenders. Een hobby bij huis.
241628: AALDERS, GERARD. - Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945.
244333: AALHUIZEN-NIJHUIS, H., E.A. - Fuchsia's hebben en houden.
194020: AALL, INGRID. A.O. - Ajanta murals. An album of eighty-five reproductions in colour.
174334: AALST, G.M.V. - Rijksarchieven in Holland: Archief van de familie van der Staal van Piershil 1636-1904.
174335: AALST, G.M.V. - Archief van de familie van Assendelft de Coningh.
257238: AALST, TOM VAN DER & P.DE JONGH. - Honderd jaar Bergsche Maas. De scheiding van Maas en Waal.
68244: AALST, C.J.H. [COLLECTION]. W.R. VALENTINER. - Dutch and flemish old masters in the collection of dr. C.J.K. van Aalst, Huis-Te-Hoevelaken Holland. With a foreword by W.R.Valentiner. Edited by J.W. Von Moltke.
263525: AALTO, ALVAR. NERDINGER, WINFRIED. - Alvar Aalto. Toward a Human Modernism.
265422: AALTO, ALVAR. ADLERCREUTZ, ERIK. - Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a modern masterpiece.
264476: AALTO, ELISSA & AALTO / JEAN-JACQUES BARUËL. BAK, AASE A.O. - Nordjyllands Kunstmuseum. Elissa & Alvar Aalto Jean-Jacques Baruël.
239710: AALTO, ALVAR. KORVENMAA, PEKKA. (EDITED). - Alvar Aalto. Architect. Vol. 7: Sunila 1936-54.
152139: AALTO, ALVAR. RULER, DICK A. VAN, A.O. (EDS). - Alvar Aalto.
263661: AALTO, ALVAR. HELAMAA, ERKKI & J.JETSONEN. - Alvar Aalto. Summer Homes.
217984: AALTO, ALVAR. COOK, PETER, A.O. - Aalto and after.
234223: AANEN, P. A.O. - Natuurtechniek en waterstaatswerken.
222805: AARDOOM, L. - Caart der Limitten van de Hooge en Vrije Heerlijckhijdt van Het Loo. Een 18de eeuwse kartering van de gemeente Apeldoorn.
253047: AARDWEG, H.P. VAN DEN. - Avonturen van den Baron van Münchhausen.
263299: AARSEN, ASTRID. - 60 jaar Lijnbaan. Het hart van de Rotterdamse wederopbouw. Foto's Jerry Lampen.
260150: AARSMAN, HANS A.O. - Useful Photography #008.
257976: AARSMAN, HANS. - Useful Photographt #002.
265029: AARSMAN, HANS & A.BETSKY. - Nieuw engagement. In architectuur en vormgeving.
218752: AART, DICK VAN DER. - Mig's op de vlucht. Vliegtuigdeserteurs in de Koude Oorlog.
218747: AARTS, MARTIN. (ED.). - Vijftig jaar wederopbouw Rotterdam. Een geschiedenis van toekomstvisies.
165571: AARTUN, KJELL. - Die Partikeln des Ugaritischen.
203670: AAS, GREGOR & A.RIEDMILLER. - Thieme's bomengids in kleur.
227010: AAS, GREGOR & A.RIEDMILLER. - Laubbäume. Bestimmen - Kennenlernen - Schützen.
260747: ABAD, JULIÁN MARTÍN. - Manuscriptos de interés. Bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Espana.
242580: ABADJIEV, STANISTAV. - Butterflies of Bulgaria. Part 1: Papilionidae & Pieridae. Part 2: Nymphalidae: Libytheinae & Satyrinae.
60664: ABAS, S.P. - Het volk in onze hedendaagsche schilderkunst.
236066: ABAZA, MONA. - Changing Consumer Cultures of Modern Egypt. Cairo's Urban Reshaping.
249407: ABBADI, SABRI. - Die Personennamen der Inschriften aus Hatra.
181640: ABBAS, BEN. - Lex Brand. Gevecht in het wereldruim.
181639: ABBAS, BEN. - Lex Brand. Verborgen verraad.
249143: ABBASOGLU-HALIUK, HALUK & WOLFRAM MARTINI (ED.). - Die Akropolis von Perge Band I: Survey und Sondagen 1994-1997.
37624: ABBE, DOROTHY. - The dwiggins marionettes. A complete experimental theatre in miniature.
152594: ABBEHUSEN, CARL. - Zur Syntax Raouls de Houdenc.
266739: ABBIANI, MARTA GRAZIANI. - Lucerne fittili paleocristiane nell'Italia settentrionale.
88389: ABBING, C.A. - Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal van de stichting, voltooijing en verfraaijing van de Groote Kerk tot op de brand, die haar vernielde op den 3den Augustus 1838.
106867: ABBOTT, R.TUCKER. - American Seashells. The Marine mollusca of the Atlantic and Pacific Coasts of North America. 2nd. edit.
126815: ABBOTT, R.TUCKER. - The marine mollusks of Grand Cayman Island, British West Indies.
47931: WAGENER & ABBOTT. - Standard catalog of shells. 3rd ed.
218341: ABBOTT, CLINTON G. - The Home-Life of the Osprey.
46217: ABD AR-RAZIQ, AHMAD. - La femme au temps des pharaons.
245313: ABDELKADER. ÉTIENNE, BRUNO. - Abdelkader. Isthme des isthmes (Barzakh al-barazikh).
63382: ABEELE, BAUDOUIN V.D. - Dissertations musicales.
60643: ABEELE, H.V.D. - Het onbezonnen leven van de Latemse kunstenaars.
233924: ABEGG, REGINE. A.O. - Baukultur in Zürich. Stadtzentrum. Altstadt/City.
224967: ABEGG, MARTIN G. A.O. - The Dead Sea Scrolls Concordance. Vol. III: The Biblical texts from the Judaean Desert (part 2).
5587: ABEGG, EMIL (TRANSLATION). - Der Pretakalpa des Garuda-Purana. Eine Darstellung des hinduistischen Totenkultes und Jenseitsglaubens. Aus dem Sanskrit übersetzt und erklärt.
230313: ABEILLE DU BASSIN DE LA MEUSE, L'. - Année 1-4 (1937-1940).
252487: ABEL, GERRIE, A.O. - De Vogels van Nieuwegein. Vogels in een veranderend landschap.
261985: ABEL, GERRIE, A.O. - Broedvogels in Nieuwegein. Waar, hoeveel en trends.
205194: ABEL, HERBERT. - Vom Raritätenkabinett zum Bremer Überseemuseum. Die Geschichte einer hanseatischen Sammlung aus Übersee anlässlich ihres 75jähriges Bestehens.
88887: ABEL, OTHENIO. - Die Stellung des Menschen im Rahmen der Wirbeltiere.
225011: ABEL, TIINA, A.O. (ED.). - Eesti kunstisidemed Madalmaadega 15.-17. sajandil. Püha Lucia legendi meistri Maarja altar 500 aastat Tallinnas. Konverents 25.-26. september 1995. / Die Kunstbeziehungen Estlands mit en Niederlanden in den 15.-17. Jahrhunderten. Der Marienaltar des Meisters Lucialegende 500 Jahre in Tallinn.Konferenz Ams 25.-26 September 1995.
214532: ABEL, LUDWIG & H.WINCKLER. - Keilschrifttexte zum Gebrauch bei Vorlesungen.
235463: ABELL, WESTCOTT. - The Shipwright's Trade.
188800: ABELMANN, ANNELIES M. - Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniastins tot Stadskantoor.
255258: ABELMANN, L.J. & KR.GOUDZWAARD. - Goes in oude ansichten.
249989: ABEN, MANFRED. - Formal Methods in Knowledge Engineering.
212896: ABENDANON, E.C. - Les Extérieurs de la Terre et de la Lune / The Exteriors of the Earth and the Moon / De Buitenkanten van de Aarde en de Maan.
212681: ABENDANON, E.C. - Die Grossfalten der Erdrinde.
222728: ABENDANON, M.E.C. DOLLFUS, M.GUSTAVE. - Paléontologie du voyage à l'ile Célèbes de M.E.C. Abendanon.
152757: ABENDANON, E.C. - Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910).
8121: ABENDANON, E.C. - Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910).
165764: ABERDARE, LORD A.O. - Rackets, squash rackets, tennis fives & badminton.
37133: ÅBERG, NILS. - Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie. I: Italien. II: Hallstattzeit. III: Kupfer- und Frühbronzezeit. IV: Griechenland. V: Mitteleuropäische Hochbronzezeit.
208130: ÅBERG, NILS. - Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie. I: Italien. II: Hallstattzeit. III: Kupfer- und Frühbronzezeit. IV: Griechenland. V: Mitteleuropäische Hochbronzezeit.
197366: ABERG, NILS. - Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa während der jüngeren Steinzeit.
227698: ABERG, NILS. - Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa während der jüngeren Steinzeit.
268453: ABERG, NILS. - La civilisation énéolithique dans la Péninsule Iberique.
254315: ABHAYADATTA. - Buddha's Lions. The Lives of the Eighty-Four Siddhas. Caturasîti-siddha-pravrtti. Translated into Tibetan as Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i lo rgyus, by sMon-grub Shes-rab. Translated into English by James B. Robinson.
249461: ABIGT, EMIL J. - Neuere schweizer Eigenhaus-Kultur. Münstergültige Vorbilder ausgeführter Eigenhäuser, wohnräume und Gärten. Serie I.
249409: ABITZ, FRIEDRICH. - König und Gott. Die Götterszenen in den ägyptischen Königsgräbern von Thutmosis IV. bis Ramses III.
186479: ABITZ, FRIEDRICH. - Ramses III. In den Gräbern seiner Söhne.
249411: ABITZ, FRIEDERICH - Statuetten in Schreinen als Grabbeigaben in den ägyptischen Königsgräbern der 18. und 19. Dynastie.
183335: ABKOUDE, CHR.VAN. - De Circusclown of de lotgevallen van Daantje.
221965: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J.BARON D'. - Nederlandsche gemeentewapens en wapenboek der Gemeenten, Heerlijkheden, Waterschappen en Corporatiën van het Koninkrijk der Nederlanden.
258789: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J.BARON D'. - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht sedert 1581; opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
258788: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J.BARON D'. - De Ridderschappen in het Koninkrijk der Nederlanden of de Geschiedenis, Regeling en Zamenstelling van den Stand der Edelen van 1814 tot 1850 uit oorspronkelijke bescheiden bewerkt.
179568: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J.BARON D'. - Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen. Van den aanvang der beroerten in de XVIe eeuw, tot het jaar 1795. Geschiedkundig gedeelte.
252671: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J.BARON D'. - De ridderschap van Veluw, of geschiedenis der Veluwse Jonkers opgeluisterd door hunne acht Stamdeelen, Huwelijken, Kinderen en Wapens hoofdzakelijk getrokken uit de verzameling van Handschriften van W.A.van Spaen.
217609: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J.BARON D'. - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht sedert 1581; opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
48555: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J.BARON D'. - De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen. Uitgegeven met een geschiedkundig overzicht door Mr. Peter A.N.S.Van Meurs.
178964: ABMA, HENK & TH. DE BOER. - Nooit zag ik Awater zo van nabij.
263553: ABMA, JELLE. KOSTER, EGBERT. - Jelle Abma architect.
235510: ABMA, R. - Bonds of love: Methodic Studies of Prophetic Texts with Marriage Imagery. (Isaiah 50:1-3 and 54:1-10, Hosea 1-3, Jeremiah 2-3).
169760: ABOTT À BECKETT, GILBET. - The Comic history of Rome.
156285: ABRAHAM, R.C. - The Tiv people.
197852: ABRAHAMS, ISRAEL. - Campaigns in Palestine from Alexander the Great. The Schweich Lectures 1922.
262841: ABRAHAMSE, KARIN. - Het Spanderswoud.
180164: ABRAHAMSE, JAAP EVERT. (ED.). - Vernieuw de Dam.
233282: ABRAHAMSE, JAAP EVERT, E.A. - Spel + tegenspel. Supervisie aan de IJ-oevers.
167231: ABRAHAMSE, JAN, A.O. - Schiermonnikoog.
230939: ABRAHAMSE, JAAP EVERT. - De Grote Uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw.
227045: ABRAHAMSE, JAAP EVERT & R.NOYON. - Het oude en het nieuwe bouwen. Amsterdam, de markt en de woningbouw.
239819: ABRAHAMSE, JAN, E.A. - Het Reitdiepgebied. Boedelbeschrijving van een rijke erfenis.
102643: ABRAHAMSE, JAN, A.O. - Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken.
271867: ABRAHAMSE, J & D.WESTRA. - Wadden. Zee en land.
241654: ABRAHAMSE, IAN E.A. - Ooit gebouwd voor altijd. Oude Groninger Kerken.
273893: ABRAMOVIC, MARINA. SOMERS, THIERRY. - 200%
267858: ABRAMOVIC, MARINA & ULAY. - The Lovers.
203929: ABRAMS (COLLECTION). - The George Abrams collection.
265499: ABRAMSZ, S. - Van Sinterklaas en Pieterbaas. Twaalf Sinterklaasliedjes met pianobegeleiding. 2e druk.
257010: ABRAMSZ, SIMON. - Voor kleine meisjes en kleine ventjes. 2e druk.
100041: ABRERA, BERNARD D'. - Butterflies of the Neotropical Region. Part 1: Papilionidae & Pieridae.
76457: ABRERA, BERNARD D'. - Birdwing Butterflies of the World.
201397: ABRERA, BERNARD D'. - Butterflies of the Afrotropical Region.
76452: ABRERA, BERNARD D'. - Butterflies of the Australian region. 2nd ed.
269933: ABREU, MARIA HELENA. A.O. RIZZA, RICCARDO. (EDITED). - Colloquia et Dictionariolum Octo Linguarum. Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, Portugallicae.
269248: ABSPOEL, PETER. - Zingeving in het westen. Traditie, strijdersethos en christendom.
263238: ABT. - ABT 50 jaar in Bouwtechniek.
258052: ABU-IZEDDIN, NEJLA M. - The Druzes. A new study of their history, fairh, and society.
249251: ABUYS, GUIDO & DIRK MULDER. - Genezen verklaard voor... Een ziekenhuis in kamp Westerbork, 1939-1945.
173688: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Fifth session.
173693: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Thirty-Fourth session.
173691: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Thirteenth session.
173685: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Second session.
173689: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Sixth session.
173686: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Third session.
173687: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Fourth session.
173690: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Neuvième session.
173692: INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY. - Fifteenth session.
153258: ACAR, BELKIS. - Yörük. The nomadic weaving tradition of the Middel East.
25168: ACCASCINA, MARIA. - Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo.
161854: ACDA, G.M.W. A.O. - Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar Kweekschool voor de Zeevaart en Hogere Zeevaartschool Amsterdam.
205353: ACDA, G.M.W., A.O. - Het instituut. Honderdzeventig jaar opleiding tot marineofficier 1829-1999.
172200: ACHARIUS, E. - Lichenographia Universalis.
10178: ACHARYA, P.K. - An encyclopaedia of Hindu architecture. 2nd ed.
193212: ACHARYA, P.K. - A dictionary of Hindu architecture. Treating of Sanskrit architectural terms [...].
202733: ACHARYA, A.S. - Barkur Kannada.
203522: ACHARYA, A.S. - Halakki Kannada.
203438: ACHARYA, A.S. - Tiptur Kannada.
10184: ACHARYA, P.K. - Architecture of Manasara. Translated from original Sanskrit. 2nd ed.
89191: ACHDJIAN, ALBERT. - Le tapis. Un art fondamental. Précédé de notes ethnographiques par A.v.Gennep / The rug. A fundamental art. Introduced with ethnographical notes by A.v.Gennep.
20530: ACHELIS, H. - Römische Katakombenbilder in Catania.
155377: ACHELIS, TH. - Der Gott Tane. Ein Kapitel aus der polynesischen Mythologie.
221674: EL-ACHIRIE, H. - Le Temple de Dandour.
221680: EL-ACHIRIE, H. & J.JACQUET. - Architecture. Le Temple Derr I.
235133: ACHKENAZI DE JANOW, JACOB BEN ISAAC. BAUMGARTEN, JEAN (TRANSL.). - Le Commentaire sur la Torah. Tseenah Ureenah.
176205: ACHLEITNER, A. & E.UBL. - Tirol und Vorarlberg. Neue Schilderung von Land und Leuten.
176236: ACHLEITNER, A. & E.UBL. - Tirol und Voralberg. Neue Schilderung von Land und Leuten.
176204: ACHLEITNER, A. & E.UBL. - Tirol und Vorarlberg. Neue Schilderung von Land und Leuten.
250016: ACHMATOVA, ANNA., TSJOEKOVSKAJA, LIDIJA. - Ontmoetingen met Anna Achmatova.
219293: ACHT, ROB VAN A.O. - Niederländische Blockflöten des 18. Jahrhunderts / Dutch Recorders of the 18th century. Sammlung / Collection Haags Gemeentemuseum.
7361: ACHTER, IRMENGARD. - Die Stiftskirche St.Peter in Vilich.
239299: ACHTERBERG, GERRIT & JAMES BROCKWAY. - Smart Grief.
169659: ACHTERBERG, GERRIT. - Huis.
173274: ACHTERBERG, GERRIT. - Hoonte.
191178: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
174432: ACHTERBERG, GERRIT. - Zeven gedichten.
212654: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten. 11e druk.
133308: ACHTERBERG, GERRIT. - Oude cryptogamen: Afvaart, morendo, inertie, sintels, radar, stof, sphinx.
220733: ACHTERBERG, GERRIT. - Sphinx. Gedichten [...] met tekeningen van C.A.B.Bantzinger.
189380: ACHTERBERG, C.VAN. - Familietabel van de Hymenoptera in Noordwest-Europa.
151908: ACHTERBERG, GERRIT. - Sneeuwwitje.
200407: ACHTERBERG, C.VAN. - A revision of the subfamily Zelinae auct. (Hymenoptera, Braconidae).
234385: ACHTERBERG, TH.VAN. A.O. (EDITED). - Effectief Verplegen 3. Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen. 2nd edit.
212629: ACHTERHUIS, HANS. - Met alle geweld.
54007: ACHTEROP, S.H., E.A. - Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp.
213377: ACKER, F.VAN. SMITH, E.G. - Fantasies from Dreamland.
160678: ACKERMAN, LOWELL. - Owner's guide to cat health.
101553: ACKERMAN, PHYLLIS. - Wallpaper. Its history, design and use.
232896: ACKERMAN, JAMES S. - La villa. Forma e ideologia.
264214: ACKERMANN, RIAT A.O. - Statements (six).
110273: ACKERMANN, KURT, UND PARTNER. - Bauten Projekte.
205892: ACKERMANN, HANS CHR. - Narrative stone reliefs from Gandhara in the Victoria and Albert Museum in London. Catalogue and attempt at a stylistic history.
262698: ACKERMANN, GUSTAV A. - Ordensbuch sämtlicher in Europa blühender und erloschener Orden und Ehrenzeichen.
242541: ACKERY, P.R. & R.L.SMILES. - An illustrated list of the type-specimens of the Heliconiinae (Lepidoptera: Nymphalidae) in the British Museum (Natural History).
200261: ACKET, J.A. - Het eiland Terschelling in zijne eigenaardigheden geschetst.
235016: ACKET, J.A. - Het eiland Terschelling in zijne eigenaardigheden geschetst.
258335: ACOCELLA, MARIANTONIETTA. - L'Asino Oro nel Rinascimento. Dai volgarizzamenti alle raffigurazioni pittoriche.
218421: ACOCKS, J.P.H. - Veld types of South Africa.
125192: ACOSTA, JORGE R. - El Palacio del Quetzalpapalotl.
133129: ACQUA, GIAN ALBERTO DELL'. (INTROD.). - Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza.
4706: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
253784: ACQUOY, J.G.R. - Het geestelijke lied in de Nederlanden vóór de Hervorming. Aanwijzingen en wenken.
273334: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
259863: SOUFFLOT. ACTES. - Soufflot et l'architecture des lumières.
222998: ACTES DU COLLOQUE DU 57E CONGRÈS DE L'ACFAS, 1989. - Iconographie et image de la Révolution francaise.
193699: ACTES. - Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique. Actes de la table ronde 1991.
274285: ACTES DU COLLOGUE DE CARTIGNY, 1986. - Histoire et Conscience historique dans les Civilisations du Proche-Orient ancien. Actes du collogue de Cartigny, 1986.
249529: ACTES DU COLLOQUE DE CORTONE, 1981. - Modes de Contacts et Processus de Transformation dans les Sociétés anciennes. Actes du collogque de Cortone, 1981.
138962: ACTIF. - De Actif-Schakel. Officieel orgaan der R.K.Sportvereeniging Actif.
188268: ACTIF. - De Actif-Schakel. Officieel orgaan der R.K. Sportvereeniging Actif. Jrg. 2, 1935.
273500: ACTIF. - Gouden Coctail. Actif 1927-1977.
231069: ACTON, H. - The villas of Tuscany.
255803: CIMAISE. ART ET ARCHITECTURE ACTUELS. - Numéro speciale: De Stijl. (17e Année - No. 99).
255194: ADALATI, H., A.O. - Encyclopedie van de wereldreligies.
259458: ADAM, WILLIAM. - Architectural Heritage I & II.
262257: ADAM, JEAN-PIERRE. - l'Architecture militaire grecque.
100453: ADAM, ROBERT. FLEMING, JOHN. - Robert Adam and his circle in Edinburgh & Rome.
237970: ADAM, WILLIAM. - Études sur les Mollusques de l'Afrique Centrale et des régions voisines. I: Vertiginidae et Valloniidae.
156528: ADAM DE LA HALE. RAMBEAU, A. - Die dem Trouvère Adam de la Hale zugeschriebenen Dramen: Li Jus du Pelerin, Li Gieus de Robin et de Marion, Li Jus adan. Genauer Abdruck der erhaltenen Handschriften.
123104: ADAM, W. - Cephalopoda.
31103: ADAM, ROBERT & JAMES ADAM. ROWAN, ALISTAIR. - Designs for castles and country villas by Robert & James Adam.
211200: ADAM, ROBERT & JAMES ADAM. - The works in architecture of Robert and James Adam. Vols. I, II & III.
271167: ADAM, W. A.O. - Résultats scientifiques des Croisières du Navire-École Belge Mercator.
35057: ADAM, WILLIAM. - Mollusques pléistocènes de la région du lac Albert et de la Semliki.
186974: ADAM, H.L. - The Indian criminal.
171336: ADAM, JAQUES-G. - Flore descriptive des Monts Nimba.
123119: ADAM, W. & E.LELOUP. - Gastropoda-Pumonata, Scaphoda et Bivalvia.
123121: ADAM, W. & E.LELOUP. - Prosobranchia et Opisthobranchia.
154617: ADAM, LEONHARD. - Nordwest-amerikanische Indianerkunst.
115967: ADAM, H.B.N.B., J.HOFMAN & G.J.MENTINK. - Van Gelre naar Gelderland. Aspekten van de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw.
240758: ADAM, WILLIAM. - Revision des Mollusques de la Belgique I: Mollusques terrestres et dulcicoles.
265261: ADAM, JÜRGEN. A.O. - Industrial buildings. A design manual.
231307: ADAM, PAUL. - Die einfachen handwerksmässigen Buchbinderarbeiten ohne Zuhilfenahme von Maschinen. 2. Aufl. / l'Art de Pyrograver le Bois, le Cuir et les Étoffes. Pyrosculpture, Cloutage, Ghesso suivi du Tarso. Imitation de Marqueterie sur Bois et de l'émail opaque. 4ème édit.
83258: ADAMA VAN SCHELTEMA, FREDERIK. - Über die Entwicklung der Abendmahldarstellung von der byzantinischen Mosaikkunst bis zu niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts.
60652: ADAMA VAN SCHELTEMA, FREDERIK. - Über die Entwicklung der Abendmahldarstellung von der byzantinischen Mosaikkunst bis zur niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts.
192602: ADAMEC, LUDWIG W. - Abadan and Southwestern Iran.
192604: ADAMEC, LUDWIG W. - Zahidan and Southeastern Iran.
26424: ADAMI, GIUSEPPE. - Un secolo di scenografia alla Scale. (Museo teatrale alla scala).
138157: ADAMI, VALERIO. DAMISCH, HUBERT & HENRY MARTIN. - Adami.
271060: ADAMIAN, MARTIN S. & D.KLEM. - A Field Guide to Birds of Armenia.
242512: ADAMOVIC, ZIVKO. - The Gypsy Moth outbreaks in Serbia.
4931: ADAMOVIC, L. - Die Pflanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens.
156915: ADAMS, C.D. - Flowering plants of Jamaica.
138424: ADAMS, HENRY. - Lettres des Mers du Sud. Hawaii, Samoa, Tahiti, Fidji 1890-1891.
258832: ADAMS, WILLIAM BRIDGES. - English pleasure carriages.
184669: ADAMS, DEBRA. A.O. - When Orpheus Sang. An Ancient Bestiary.
92297: ADAMS, EDWARD B. - Art treasures of Seoul, with walking tours.
153048: ADAMS, EDWARD B. - Korean folk art & craft.
164165: ADAMS, ELIZABERTH & D.REDSTONE. - Bow porcelain.
188655: ADAMS, ELIZABETH. - Chelsea Porcelain.
12776: ADAMS, WILLIAM Y. - Shonto: A study of the role of the trader in a modern Navaho community.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

6/1