Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
233860: HELG, BÉATRICE. - Béatrice Helg. Im Licht der Schatten.
262029: HELGESON NELSON, COLLEEN. - The Downy Waterfowl of North America.
210917: HÉLIN, ETIENNE. - Le Paysage Urbain de Liège avant la révolution industrielle.
62490: HELINIUM. REVUE CONSACRÉE À L'ARCHÉOLOGIE DES PAYS-BAS, DE LA BELGIQUE ET DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. - Vol. 32 (1992).
232910: HÉLIOT, PIERRE. - La Fin de l'Architecture gotique dans le Nord de la France aux XVIIe et XVIIIe Siècles.
271982: HELL, JOHAN VAN. ROODENBURG-SCHADD, CAROLINE, A.O. - Johan van Hell, schilder en musicus. 2e dr.
241839: HELL, MAARTEN & EMMA LOS. - Amsterdam voor vijf duiten per dag.
159955: HELL, VERA & H.HELL. - Die grosse Wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstrassen durch Frankreich und spanien nach Santioago de Compostela.
150722: HELLBERG, CARL.J. - Missions on a colonial frontier west of lake Victoria. Evangelical missions in North-West Tangayika to 1932.
167476: HELLBING, LENNART. - Alasia problems.
56349: HELLBOM, ANNA-B. - La participacion cultural de las Mujeres. Indias y Mestizas en el México precortesiano y postrevolucionario.
122880: HELLEMA, DOEKE W. ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum.
253185: HELLEMA, DUCO A. - Dutch foreign policy. The role of the Netherlands in world politics.
245786: HELLEMA, A.C. - Oude Prentkaarten vertellen over Montfoort.
112824: HELLENDOORN, F.E. - Influencia del Manierismo Nordico en la Arquitectura Virreinal religiosa de Mexico / Invloed van het Noordelijk-Manierisme op de Mexicaanse religieuze architektuur in de periode van 1600 tot 1750.
194836: BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLÉNIQUE. - Année 52, 1928.
112014: HELLER, DAVID. - In search of V.O.C. glass.
242664: HELLER, BERNHARD. - Die Bedeutung des arabischen 'Antar-Romans für die vergleichende Litteraturkunde.
211882: HELLER, DAVID. - A history of Cape Silver 1700-1870 & Further researches in Cape Silver.
189088: HELLER, DAVID. - A history of Cape Silver 1700-1870 & Further researches in Cape Silver.
199714: HELLER, F.K. - Die Welt der indischen Götter. Katalog der Sammlung Heller.
202422: HELLEU, PAUL. MONTESQUIOU, ROBERT DE. - Paul Helleu. Peintre et Graveur.
254520: HELLEU, PAUL. MONTESQUIOU, ROBERT DE. - Paul Helleu. Peintre et Graveur.
216835: HELLEU, PAUL. MONTESQUIOU, ROBERT DE. - Paul Helleu. Peintre et Graveur.
260615: HELLINGA, LOTTE. - Printing in England in the Fifteenth Century. E. Gordon Duff's Bibliography with supplementary descriptions, chronologies and a census of copies.
203711: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
195201: HELLINGA, W.G. - Van den Vos Reynaerde. [Deel] I: teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500.
207643: HELLINGA, WYTZE (PRESENTED TO). - Hellinga. Festschrift / Feestbundel / Mélanges. 43 studies in bibliography presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga, 1978.
197057: HELLINGA, W.G. - Copy and print in the Netherlands. An atlas of historical bibliography.
169658: HELLINGA, W.G. - Dies Noctesque. Vijf Ponder pers.
65081: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
257658: HELLINGA, W.G. - Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek van 1544. / Een Schoon Liedekens-Boeck. in de welcken ghy in vinden sult. veelderhande liedekens. oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven. Bewerkt, toegelicht en ingeleid door dr. W.Gs. Hellinga.
246506: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Meesters van de Gouden Eeuw.
260606: HELLINGA, LOTTE. - Impresores, editotes, correctores y cajistas. Siglo CV.
252264: HELLINGA, HELMA. - Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden.
260822: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - Methode en praktijk bij het zetten van boeken in de vijftiende eeuw. (Diss).
257172: HELLINGA, WYTZE & LOTTE HELLINGA. - The fifteenth-century printing types of the Low Countries.
52229: HELLINGA, W.TJ. - Elseviers zwerfstenen gids. 2e dr.
68444: HELLINGA, W.TJ. - Elseviers zwerfstenen gids. 1e dr.
235504: HELLINGS, A.J. - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Limburg.
261851: HELLINGS, LINO. - The making of papa.
32658: HELLMAN, E.A. - Die Figurenstempel Finnalands. Suomen kuvioleimat. Posthistorisch-philatelistische Abhandlung.
167610: HELLMAN, E.A. - Beobachtungen über die Grosschmetterlingsfauna der nächsten Umgebung von Mariehamm auf Aland in den Jahren 1941-1943.
167935: HELLMAN, E.A. - Die Figurenstempel Finnalands. Suomen kuvioleimat. Posthistorisch-philatelistische Abhandlung.
267383: HELLMANN, MARIE-CHRISTINE. - Lampes antiques de la bibliothèque Nationale II: Fonds général: Lampes Pré-Romaines et Romaines.
86344: HELLMAYER, CHARLES F. - A contribution to the ornithology of northeastern Brazil.
226993: HELLMICH, WALTER. EDITED. - Biologische Beiträge zur Kenntnis des Mount Kenya.
168217: HELLMICH, WALTER. (HRSG.) - Khumbu Himal. Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya. Band 5: Zoologie, Wirberllos
13908: HELLMICH, WALTER. - Reptiles and amphibians of Europe.
207560: HELLNER, FRANZ XAVER. FALK, BIRGITTA. - Etablissement Franz Xaver Hellner. 1844-1894. Eine rheinische Goldschmiedewerkstatt im Historismus.
38226: HELLSTRÖM, PONTUS. - Pottery of classical and later date, Terracotta lamps and glass.
81383: HELLSTRÖM, PONTUS. - The zone of the large iron age building.
159475: HELLSTRÖM, PONTUS & HANS LANGBALLE. - The rock drawings. Including the results of the Gordon memorial expedition to Abka under the direction of Oliver Myers. With a general introduction by Torgny Säve-Söderbergh.
62915: HELLSTRÖM, PONTUS & T.THIEME. - The temple of Zeus.
5132: HELLWALD, FRIEDRICH VON. - Im ewigen Eis. Geschichte der Nordpol-Fahrten von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
155644: HELLWIG, ALBERT. - Beiträge zum Asylrecht von Ozeanien.
199587: HELLWIG, WILHELM. - Wörterbuch der Fachausdrücke des Buch- und Papiergewerbes mit besonderer Berücksichtigung der wichtigsten Druckverfahren in deutscher, englischer, französischer, italienischer und spanischer Sprache.
91115: HELLWIG, ALBERT. - Okkultismus und Verbrechen.
267147: HELLY, BRUNO. - Céramiques hellénistiques er romaines.
196834: HELLYER, A.G.L. - Simple rose growing.
14807: HELM, RUDOLF. - Die bäuerlichen Männertrachten im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.
180990: HELM, RUDOLF. - Eusebius' Chronik und ihre Tabellenform.
205995: HELMAN, ALBERT. - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
219870: HELMAN, ALBERT. - Gebed voor de ezels.
163676: HELMAN, ALBERT. - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
264658: HELMAN, ALBERT. - Het eind van de kaart. Journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden. Anno 1955.
231774: HELMANTEL, HENK. KRAAIJPOEL, DIEDERIK & HANS VAN SEVENTER. - Henk Helmantel.
155716: HELMANTEL, HENK. KRAAIJPOEL, DIEDERIK & W.L.MEIJER. - Henk Helmantel.
249267: HELMANTEL, HENK. KRAAIJPOEL, D. - Henk Helmantel.
240009: HELMANTEL, HENK & M.V.VLIERDEN. - Met Helmantel door de Middeleeuwen. Beelden om bij stil te staan. Beeldhouwwerk, meubels en gebruiksvoorwerpen uit de Middeleeuwen & schilderijen van kerkinterieurs en stillevens.
242105: HELMANTEL, HENK. TUPAN, H.R. - Henk Helmantel. Openbaring! Schilderijen.
252253: HELMBERGER, WERNER & V.KOCKEL. - Rom über die Alpen tragen. Fürsten sammeln antike Architektur: Die Aschaffenburger Korkmodelle. Mit einem Bestandskatalog.
242050: HELMECKE, GISELA. - Byzantinische und orientalische Seidenstoffe. Grabfunde aus der Sepultur der Bamberger Domherren.
212321: HELMER, GERT. - Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
230842: HELMERHORST, J.TH.P. - 100 jaar Kerk 1889-1989. 1000 jaar Parochie St.- Odulphus Assendelft.
255906: HELMERHORST, J.T.P. - Kent u ze nog... de Assendelvers.
157348: HELMERICKS, CONSTANCE & H. - Our summer with the Eskimos.
74993: HELMERS, MENNE F. - Das Gulfhaus. Entstehung und Entwicklung.
238487: HELMHOLTZ, H. VON. SOUTHALL, JAMES P.C. - Helmholtz'sTreatise on Physiological Optics. Translated from the Third German Edition.
268869: HELMIG, ILKA. KATALOG 2013. - Ilka Helmig. Phénotype.
9947: HELMIGK, HANS J. - Oberschlesische Landbaukunst um 1800.
265048: HELMOND, ARJAN VAN. A.O. - Jakarta Megalopolis. Horizontal and Vertical Observations.
265842: HELMONT, JOAN BAPTISTA VAN. - Dageraad ofte Nieuwe Opkomst der Geneeskonst, in verborgen grond-regulen der nature.
247622: HELMONT, JAN VAN. - Dictionnaire de Renesse.
245686: HELMS, JACOB. - Danske Tufstenskirker / Eglises Danoises en Tuf.
123542: HELMSTRIJD, F.A., N.H.MULLER & S.J.R.DE MONCHY. - De provinciale wet honderd jaar.
248402: HELMUS, LIESBETH M. - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1475-1570.
234186: HELMUS, LIESBETH M. A.O. - Stichting Victor. Restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in het Centraal Museum.
259818: HELMUS, LIESBETH M. - Catalogue of Paintings Centraal Museum Utrecht.
231733: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
223019: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek.
214931: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek.
197112: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk.
188466: HELSLOOT, JOHN, A.O. (ED.). - De discipline van het dagelijks leven. Bijdragen voor Ton Dekker over orale cultuur, feestcultuur en de historiografie van de volkskunde.
180036: HELSLOOT, P.N. - De glorie van Zaandam. Zeven eeuwen geschiedenis gezien van de Hogendam.
19442: HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER. GELDER, J.J.DE. - Bartholomeus van der Helst. Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een register.
95590: HELTEN, LEONHARD. - Kathedralen für Bürger. Die St. Nikolauskirche in Kampen un der Wandel architektonischer Leitbilder städtischer Repräsentation im 14.Jahrhundert / Kathedralen voor Burgers. Veranderende opvattingen over stedelijke representatie weerspiegeld in het veeriende-eeuwse koor van de Sint Nicolaa- of Bovenkerk te Kampen.
268208: HELTEN, W.L.VAN. - Van den Vos Ryenaerde.
241065: HELTOFT, KJELD. - Kjeld Heltoft. Billeder.
250886: HELVERSTEIJN, WIM. - Sint Josephkerk Haarlem. Hondervijftig jaar 1843-1993. Kroniek van de kerk op het Begijnhof.
243622: HELVOORT, C.J.A.VAN. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden.
256510: HELWEG. BENTHEM, BAREND J. - Twee eeuwen Tafelzilver. De Amsterdamse Zilversmeden Helweg.
254127: HELWIG, HELLMUTH. - Das deutsche Buchbinder-Handwerk. Handwerks- und Kulturgeschichte. Band I.
5365: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
215231: HELWIG, HELLMUTH. - Das deutsche Buchbinder-Handwerk. Handwerks- und Kulturgeschichte.
271226: HELWIG, H.CHR. - Practische Handboek voor het moderne Schildersbedrijf.
220686: HELWIG, HELLMUTH. - Einführung in die Einbandkunde.
97400: HEM, LAURENS VAN DER. CATALOGUS 1992. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
66055: HEMBERG, BENGT. - Die Kabiren. (Diss.)
235376: HEMELRIJK, LIESBETH, A.O. (ED.). - The Art of Cruiseferries / De Kunst van Cruiseferries. Pride of Hull.
34200: HEMELRIJK, JAAP M. - De Caeretaanse hydriae.
120053: HEMELRIJK, JAAP M., A.O. - Venus te lijf. Liefde en verleiding in de oudheid.
263723: HEMELRIJK, JAAP M. - More about Caeretan Hydriae. Addenda at clarificanda.
188467: HEMELRIJK, LIESBETH, A.O. (ED.). - The Art of Cruiseferries / De Kunst van Cruiseferries. M/S Pride of Rotterdam.
49592: HEMELRIJK, JAAP M. - Caeretan Hydriae. + [supplement volume: More about Caeretan Hydriae. Addenda at clarificanda.].
228207: HEMELS, JOAN. - Een journalistiek geheim ontsluierd. De dubbelmonarchie en een geval van dubbele moraal in de Nederlandse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog.
169140: HEMERT, FRANK VAN. - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier.
61599: HEMESSEN, O.C.VAN. - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade.
67226: HEMESSEN, JAN [SANDERS] VAN. WALLEN, BURR. - Jan van Hemessen. An Antwerp painter between reform and counter-reform.
56559: HEMESSEN, JAN SANDERS VAN. GRAEFE, FELIX. - Jan Sanders van Hemessen und seine Identification mit dem Braunschweiger Monogrammisten.
167037: HEMINGWAY, ERNEST. - Across the river and into the trees.
221014: HEMINGWAY, ERNEST. - Oeuvres romanesques I-II.
194023: HEMINGWAY, SEÁN. - The horse and jockey from Artemision. A Bronze Equestrian monument of the Hellenistic period.
195395: HEMKER, CHR.W. - De ontdekking van het Prothrombine.
218369: HEMKES, JOHAN. REZNICEK-BURIKS, E.I. (INTROD.). - Van schets tot ets.
246832: HEMMEN, FERDINAND VAN. - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999.
262384: HEMMER, HELMUT. - Untersuchungen zur Stammesgeschichte der Pantherkatzen (Pantherinae). Teil I.
167671: HEMMINGSEN, AXEL M. - Observations on birds in North Eastern China, especially the migration at Pei-Tai-Ho beach.
136587: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen.
194686: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen.
51132: HEMONY, FRANCOIS & PIETER. LEHR, ANDRÉ. - De klokkengieters Francois en Pieter Hemony.
80506: HEMPEL, JOHANNES, A.O. - Wandlungen christlicher Kunst im Mittelalter.
151689: HEMPEL, ROSE. - Tausend Jahre chinesische Keramik aus Privatbesitz.
198687: HEMPEL, JOHANNES & LEONHARD ROST. - Von Ugarit nach Qumran. Beiträge zur alttestamentlichen und altorientalischen Forschung.
243009: HEMPEL, ROSE. - Ukiyo-e, Meisterwerke des japanischen Holzschnittes aus dem Kupferstich Kabinett Dresden.
128587: HEMPELMANN, FRIEDRICH. - Der Frosch. Zugleich eine Einführung in das praktische Studium, der Wirbeltier-Körpers.
22490: HEMPELMANN, FRIEDRICH. - Tierpsychologie. Vom standpunkte des biologen.
123345: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811.
235005: HEMPENIUS, A.L. & C.TROMP. - Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten in het Rijksarchief in Groningen en bij het waterschap Hunsingo.
209469: HEN, FERDINAND J. DE. - Beitrag zur Kenntnis der Musikinstrumente aus Belgisch Kongo und Ruanda-Urundi.
252011: HENAR, J.O. & N.C.BANK. - Inventaris van het archief van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland 1544 - 1950 (1965).
262585: HENCKEL, CARL. - Atlas des Deutschen Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine einschliesslich Kaiserliche Schutztruppen in Afrika in ihrer Uniformirung und Einletung dargestellt.
266787: HENCKEN, HUGH. - The earliest European Helmets. Bronze Age and early Iron Age.
100005: HENCKEN, HUGH. - Tarquinia, Villanovans and early Etruscans.
76410: HENDEL, FR. - Zweiflüger oder Diptera II: Allgemeiner Teil.
76787: HENDEL, F. - Übersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. (Dipt.).
242448: HENDERICKX, HANS. - Bijdrage tot de biologie van Oreopsyche Plumifera (Lep. Psychidae).
248339: HENDERIKSE, JAN. MELISSEN, A. & R.WIEHAGER. - Assemblages, installations, ready-mades.
251834: HENDERIKX, PETER A. - Land, water en bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen.
94770: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
210205: HENDERSON, M.R. & G.H.ADDISON - Malayan orchid hybrids.
105830: HENDERSON, M.R. & G.H.ADDISON - Malayan orchid hybrids.
259971: HENDERSON, JOHN. - Das Spital im Florenz der Renaissance. Heilung für den Leib und für die Seele.
8161: HENDERSON, JUNIUS & J.P.HARRINGTON. - Ethnozoology of the Tewa indians.
262048: HENDERSON, CARROL. L. - Oology and Ralph's Ralking Eggs. Bird Conservation comes out of Its Shell.
246295: HENDLEY, KEVIN. JACKSON, MICK, A.O. - Kevin Hendley.
102386: HENDLEY, T.H. - Indian museums.
102380: HENDLEY, T.H. - Sectarial seals and other religious objects.
196580: HENDLMEIER, WOLFGANG. - Handbuch der deutschen Strassenbahngeschichte.
28061: HENDRICHS, F. - La Voce delle Chiese antichissime di Roma.
260743: HENDRICKX, FRANS. - Pampiere Wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen.
207415: HENDRICKX-BAUDOT, M.P. - De figuratief versierde Harappa-Ceramiek op de achtergrond van de chalcolithische waren van Noordwest-Indië.
197184: HENDRICKX, FRED.L. - Sylloge Fungorum Congensium Catalogue des champignons signalés au Congo Belge et au Ruanda-Urundi.
244565: HENDRICKX, JOS. CATALOGUS 1995. - Jos Hendrickx. Grafiek en tekeningen. Antwerpen , 1906-1971.
195776: HENDRICKX, IRIS. - Local Classification and Global Estimation. Explorations of the k-nearest neighbor algorithm.
259742: HENDRIKCKX, F. - De Kartuizers en het Klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de orde.
265165: HENDRIKE, MURIËL A.O. - De Haagse Hogeschool en de stedelijke vernieuwing van het Laakhavengebied.
140311: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen.
228175: HENDRIKS, AB. - Oud-Zevenaar en Ooy. Dubbel - Kerk, Dubbel - Dorp.
121303: HENDRIKS, H.J.J. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst.
208673: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen. Met eene voorrede van dr. J.H.Gallée. 3e, herz. verm. druk.
180291: HENDRIKS, ARIANE & JAAP VAN VELZEN. - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude Joodse buurten van Amsterdam 1900-1944.
183645: HENDRIKS, ANNEMIEKE. - Huis van illusies. De geschiedenis van paviljoen Vondelpark en het Nederlands Filmmuseum.
179145: HENDRIKS, MARTEN. - Morbidezza.
56638: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen. 2nd ed.
270970: HENDRIKS, W.TH.M., E.A. - Blerick. Een Pleysantigh Huys. Pastorie en pastoors in een Noordlimburgse parochie.
149836: HENDRIKSEN, HANS. - Syntax of the infinite verb-forms of Pali.
265669: HENDRIKX, P.A. - Inventaris van de archieven van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe.
267770: HENDRIX, ELIZABETH ANN. - The Paint Motifs in early Cucladic Figures.
172179: HENDRIX, HARALD & J.STUMPEL. - Kunstenaars en opdrachtgevers.
112297: HENDY, JOHN G. - The history of the postmarks of the British Isles from 1840 tot 1876 compiled chiefly from official records.
42872: HENDY, PHILIP. - Some Italian Renaissance-pictures in the Thyssen-Bornemisza collection. Studies.
160147: HENEIN, NESSIM H. - Le verre soufflé en Égypte.
239112: HENEIN, NESSIM H. - Mari Girgis. Village de Haute-Égypte.
206412: HENFREY, ARTHUR. - Botanical and physiological Memoirs.
266438: HENG CH'IH, BHIKSHUNI. - The Shurangama Sutra. Vol. 1-6.
247106: HENGEL, LOUIS VAN DEN. - Imago. Romeinse keizersbeelden en de belichaming van gender.
199834: HENGEVELD, G.J. - Het Rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling. Deel I. 2nd. enl. ed.
164908: HENGEVELD, J.M. (INLEID.). - De Amstelkerk. Anno 1670.
203390: HENGEVELD, G.J. - Het Rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling. 2nd, enl. ed.
126295: HENGST, C.G.C.VAN. - Aanteekeningen betreffende de fundatie der Douairiere Baronesse van Reede, vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht.
262985: MÜHLEGGER-HENHAPEL A.O. - Richard Strauss und die Oper.
234208: HENIE ONSTAD [COLLECTION]. HELLANDSJØ, KARIN. - The Art of Tomorrow Today. The Collection.
252976: HENIG, MARTIN. - The Content Family Collection of Ancient Cameos.
267140: HENIG, MARTIN & M.WHITING. - Engraved Gems from Gadara in Jordan. The Sa'd Collection of Itaglios and Cameos.
163323: HENIG, MARTIN. - The Lewis collection of gemstones.
252903: HENIG, MARTIN & M.VICKERS. - Cameos in context. The Benjamin Zucker Lectures, 1990.
155511: HENK, OTTO. - Die Frage in der altenglischen Dichtung. Eine syntaktische Studie.
185534: HENK, OTTO. - Die Frage in der altenglischen Dichtung. Eine syntaktische Studie.
76784: HENKE, K. - Versuch einer vergleichenden Morphologie des Flügelmusters ser Saturniden auf entwicklungsphysiologischer Grundlage.
118793: HENKE, KARL. - Versuch einer vergleichenden Morphologie des Flügelmysters der Saturniden auf entwicklungsphysiologischer Grundlage.
210024: HENKEL, ARTHUR & A.SCHÖNE. - Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Taschenausgabe.
220782: HENKEL, JENS & S.RUSS. - D 1980 D 1989 R. Künstlerbücher und orginalgrafische Zeitschriften im . eine Bibliografie.
87873: HENKEL, M.D. - Le Dessin hollandais des origines au XVIIe siècle.
263679: HENKEL, ARTHUR & A.SCHÖNE. - Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Sonderausgabe.
174195: HENKER, OTTO. - Einführung in die Brillenlehre. 2. verm. Aufl.
174196: HENKER, OTTO. - Einführung in die Brillenlehre.
253697: HENKET, N.H. A.O. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde. Tweede Deel: XIII: Waterbouwkundige beschrijving van Nederland.
267615: HENKET, H.J. - Waar nieuw en oud raken. Een pleidooi voor houdbare moderniteit in achitectuur.
147079: HENKING, H. - Die Ostseefischerei.
117148: HENLE, FRITZ. HALL, NORMAN & B.BURTON. - Fritz Henle.
186211: HENNE, HENRI. - Tell Edfou. Inscriptions provenant de la partie détruite de l'édifice & la Dédicace grecue du Mammisi.
106538: HENNEBERG, ALFRED DE. - La dentelle ancienne style et technique.
158446: HENNEBO, DIETER. - Gärten des Mittelalters.
262675: HENNEKING, GÜNTHER & W.KOCH. - Die Uniform des deutschen eisenbahners.
262640: HENNEKING, GÜNTHER. - Deutsche Eisenbahn Uniformen seit 1860.
249338: HENNEL-BERNASIKOWA, MARIA. - The Tapestries of Sigismund Augustus.
219805: HENNEMAN, JEROEN. NIJHOFF, MARTINUS. - Het Uur U.
258603: HENNEMAN, JEROEN. FUCHS, RUDIE. - Jeroen Henneman 2006-2007.
230897: HENNESSEY, ROY. - Hennessey on roses.
85940: HENNESSY, J.B. - Stephania. A middle and late bronze-age cemetery in Cyprus.
244778: HENNESSY, J.B. A.O. - Ayia Paraskevi and Vasilia. Excavations by J. R. B. Stewart.
261816: HENNESTAHL, RUDOLF. - Deutschland unterm Hakenkreuz. Dichtungen gesammelt zu Feiern in Schule und Jugendbund.
44056: HENNEZEL, HENRI D'. - Le décor des soieriès d'art anciennes et modernes. Documents originaux en couleurs du Musée historique des tissus de Lyon.
177126: HENNEZEL, HENRI D' - Catalogue des principales pièces exposées.
257290: HENNEZEL, HENRI D' - Catalogue des principales pièces exposées.
239346: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas.
196796: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas. 11.-16 Tausend.
196794: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas.
98039: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas. 11.-16 Tausend.
83228: HENNIG, RICHARD. - Abhandlungen zur Geschichte der Schiffahrt.
218023: HENNIG-SCHEFOLD, M. & H.SCHMIDT-THOMSEN. - Transparenz und Masse. Passagen und Hallen aus Eisen und Glas 1800-1880.
161013: HENNIG, RICHARD. - Terrae Incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegenden Originalberichte. Vol. 1: Altertum bis Ptolemäus. 2. verb. Aufl.
263281: HENNIG, WILLI. - Stammesgeschichte der Chordaten.
106521: HENNING, STEPHEN F. - The Charaxinae butterflies of Africa.
237100: HENNING, THOMAS & J.HEMMEN. - Ranellidae & Personidae of the World.
152541: HENNING, RUDOLF. - Nibelungenstudien.
143882: HENNING, GRAHAM A. A.O. - Living butterflies of Southern Africa I: Hesperiidae, Papilionidae and Pieridae of South Africa.
247997: HENNING, JOACHIM & A.T.RUTTKAY. - Frühmittelalterlicher Burgenbau im Mittel- en Osteuropa.
71812: HENNING, HANS. - Der Zustand der schlesischen Festungen im Jahre 1756 und ihre Bedeutung für die Frage des Ursprungs des siebenjährigen Krieges.
252252: HENNINGSEN, GUSTAV. - The Witches' Advocat. Basque Witchcraft & the Spanish Inquisition (1609-1614).
34205: HENNIPMAN, E. - Korstmossen - Lichenes. De Nederlandse cladonia's. 2e herz.druk.
95262: HENNIPMAN, E. - Korstmossen - Lichenes. De Nederlandse Cladonia's.
145285: HENNOCK, E.P. - Fit and proper perons. Ideal and reality in Nineteenth-Century Urban Goverment.
140837: HENOCH, E. - Lectures on Children's Diseases. A handbook for practioners and students.
153524: HENRARD, J.TH. - A Monograph of the genus Aristida.
247728: HENRARD, JAN THEODOOR. - Monograph of the genus Aristida.
250463: HENRI IV. LEFÈVRE, LOUIS-R. - Journal de l'Estoile pour le Règne de Henri IV.
261566: HENRI [= PSEUD. OF ANNAEUS FREDERIK EILERTS DE HAAN]. - Het kinderleven op verschillende uren van den dag.
157478: HENRICI, ARTHUR T. - Molds, yeasts, and Acintomycetes. A handbook for students of Bacteriology.
258503: HENRIOT, G. - La Ferronnerie moderne.
246858: HENRIOT, ERNEST & L.LANGENDORF. - Segelkriegsschiffe des 17. Jahrhunderts. Von der Couronne zur Royal Louis.
196196: HENRIQUES DE CASTRO, D. - Keur van grafstenen op de Portugees-Israëlietische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel / Selected Gravestones from the Dutch Portuguese Jewish Cemetery at Ouderkerk aan de Amstel with descriptions and biographical notes.
111981: HENRIQUES, FERNANDO. - Stews and strumpets. A survey of prostitution. Vol. I: Primitive, classical and oriental.
256714: HENRIQUES, MANOEL G. - Tratado completo do Nova Systema Legal de Pesos e Medidas.
239489: HENRIQUEZ, RICHARD. SCHUBERT, HOWARD A.O. - Richard Henriquez selected works 1964-2005.
27004: HENRY, G.M. - A guide to the birds of Ceylon. [1st ed.].
221325: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais I-III.
230106: HENRY IV. BÉARNAIS, D. - L'Éducation de Henri IV.
246784: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais III.
146975: HENRY, S.MARK. - Symbiosis II: Associations of Invertebrates, Birds, Ruminants and other Biota.
27058: HENRY, G.M. - A guide to the birds of Ceylon. 2nd ed.
243782: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais I-III.
190267: HENRY, FRANÇOISE. - Het Book of Kells. Met een toelichting door Françoise Henry.
162382: HENRY, JULES AND Z. - Doll play of Pilaga indian children. An experimental and field analysis of the behavior of the Pilaga indian children.
49078: HENRY, PAUL. - Les églises de la Moldavie du nord des origines à la fin du XVIe siècle. Architecture et peinture.
219674: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais II.
61569: HENS, P.A. - Avifauna der Nederlandsche provincie Limburg benevens eene vergelijking met die der aangrenzende gebieden.
271600: HENS, MAARTEN. (EDITED). - Vogels in het Dijleland.
118909: HENSCHEN, SALOMON. - Études sur le genre Peperomia comprenant les espèces de Caldas, Brésil.
265272: HENSEL, MICHAEL & A.MENGES. - Morpho-Ecologies.
66994: HENSELMANS, JAN. - De architectuur van het moderne landhuis.
253701: HENSEN, A.H.L. E.A. - Rotterdam in den loop der eeuwen. Deel 2, stuk I-VI: Kerkelijk leven van Rotterdam.
268737: HENSEN, A.H.L. E.A. - Rotterdam in den loop der eeuwen. Deel 2, stuk I-VI: Kerkelijk leven van Rotterdam.
6576: HENSHAW, HENRY W. - Animal carvings from mounds of the Mississippi valley.
245589: HENSLOW, T.GEOFFREY W. - Ye sundial booke.
265381: HENSLOW, JOHN STEVEN. WALTERS, S.M. & E.A.STOW. - Darwin's Mentor. John Stevens Henslow, 1796-1861.
187591: HENSON & STRINGFELLOW. DAVY, M.J.B. - Henson and Stringfellow. Their work in aeronautics. The history of a stage in the development of mechanical flight, 1840-1868.
67208: HENSON, PAUL & D.J.USNER. - The natural history of Big Sur.
183640: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
120781: HENTHORN, JAMES A.O. - Remarks on illuminations in some Irish biblical manuscripts.
265543: HENTRICH, HELMUT & H.J.DRESSEL. - Kasteel Groot Buggenum. Biographie eines Hauses. Bibliography of a Manor House.
121034: HENTRICH, HELMUT (COLL.). HILSCHENZ, HELGA. - Das Glas des Jugendstils. Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
242237: HENTSCHEL, E. & G.WAGNER. - Zoologisches Wörterbuch. Tiernamen, allgemeinbiologische, anatomische, physiologische Termini und biographische Daten. 2nd rev. edition.
28122: HENTSCHEL, WALTER. - Die Zentralbauprojekte Augusts des Starken. Ein Beitrag zur Rolle des Bauherrn im deutschen Barock.
35607: HENTSCHEL, ERNST. - Grundzüge der Hydrobiologie.
33622: HENTSCHEL, WALTER. - Die Sächsische Baukunst des 18.Jahrhunderts in Polen. Textband und Bildband.
21239: HENTZE, CARL. - Bronzegerät, Kulturbauten, Religion im ältesten China der Shang-Zeit.
209409: HENTZE, CARL. - Mythes et symboles lunaires.
251858: HENTZE, CARL. - Tod, Auferstehung, Weltordnung. Das mytische bild im ältesten China, in den grossasiatischen und zirkumpazifischen Kulturen.
230240: HENZE, W. - Galsuren. Entwicklung und Eigenschaften von Töpfer- und Steingutglasuren. Das Reissen und Abplatzen der Glasuren und ihre Kontrolle. Anleitung zum Berechnen von Glasuren.
267681: HENZE, DIETMAR. - Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde.
255426: HENZE, DIETMAR. - Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde.
246250: HENZEN, WILHELM. - Untersuchungen über die Chronologie der Ziegelstempel der Gens Domitia.
204429: HEPBURN, IAN. - Flowers of the coast.
209006: HEPBURN, IAN. - Flowers of the coast.
189269: HEPBURN, J.D. - Twenty years in Khama's Country and pioneering among the Batauana of Lake Ngami.
173699: HEPP, FERENC. - Sportwörterbuch in sieben Sprachen. Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Ungarisch, Russisch.
201854: HEPPELL, MICHAEL. (A.O.) - Iban art. Sexual selection and severed heads. Weaving, sculpture, tattooing and other arts of the Iban of Borneo.
147124: HEPPENSTALL, RAYNER. - Architecture of truth. The Cistercian Abbey of Le Thoronnett in Provence.
242532: HEPPNER, J.B. - Classification of Lepidoptera. I: Introduction.
242173: HEPTNER, V.G. & SLUDSKIJ, A.A. - Die Säugetiere der Sowjetunion. Band III: Raubtiere (Feloidea).
230686: HERACLITUS. MANSFELD, JAAP. - Fragmenten. Bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld. 2e herz. druk.
260358: HERACLITUS. VERHOEVEN, CORNELIS. - Spreuken.
188228: HERAEUS, W.C. - Elektrische Heizgeraete.
246497: HERAEUS, WILHELM. - Festschrift zum 70. Geburtstage.
197539: HERAKLEITOS. SURIG, H.W.J. - De betekenis van logos bij Herakleitos volgens de traditie en de fragmenten.
219155: HERAKLEITOS. - Fragmenten / Leipsana. [Dutch transl. by E.Hoek].
246664: HÉRAUX, JEAN. - Van koets tot stroomlijn. Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel, het motorrijwiel, de scooter, de bromfiets
188034: HERB, MANFRED, A.O. - Die Triebfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn im Jahre 1950.
255292: HERBÉCOURT, PIERRE D'& JEAN PORCHER. - Anjou roman.
260472: HERBERS, KLAUS & HANS CHRISTIAN LEHNER. - Unterwegs im Namen der Religion / On the Road in the Name of Religion. Pilgern als Form von Kontingenzbewältigung und Zukunftssicherung in den Weltreligionen. / Pilgrimage as a Means of Coping with Contingency and Fixing the Future in the World's Major Religions.
148839: HERBERT, SHARON. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. VII, part IV: The red-figure pottery.
271017: HERBERT, THOMAS. FOSTER, WILLIAM. (ED.). - Thomas Herbert. Travels in Persia 1627-1629. Abridged and edited by Sir William Foster, C.I.E. With an introduction and notes.
86811: HERBERTS, KURT. - Das Buch der ostasiatischen Lackkunst.
126558: HERBERTS, KURT. - Les instruments de la création outils et techniques des maitres. Text Francais de G.Brallion-Zeude.
197714: HERBERTZ, RICHARD. - Das Wahrheitsproblem in der griechischen Philosophie.
214808: HERBET, PHILIPPE. - Seraing ou ailleurs.
229476: HERBET, F. - Les graveurs de l'École de Fontainebleau.
219097: HERBIG, REINHARD. - Neue Beobachtungen am Fries der Mysterien-Villa in Pompeji. Ein Beitrag zur römischen Wandmalerei in Campanien.
46220: HERBIG, REINHARD. - Nugae Pompeianorum. Unbekannte Wandmalereien des dritten pompejanischen Stils.
2762: HERBIG, REINHARD. - Ganymed. Heidelberger Beiträge zur antiken Kunstgeschichte.
255754: HERBIN, FRANCOIS-R. - Books of Breathing and related texts.
238943: HERBST, O. - Die Schönheitsbrieftaube und ihre Verwandten (Antwerpener Schautaube, Show-Homer und Englische Austellungstaube). Ihre Geschichte, Beschreibung, Zucht und Bewertung. 2nd enl. & rev. edit.
99855: HERBST, RENÉ. - Nouvelles devantures et agencements de magasins. 4ème série.
74804: HERBST, O. - Die Brieftaubenarten. Ihre Geschichte, Beschreibung, Zucht und Bewertung.
164790: HERBSTMAN, A.O. - De schaakstudie der nieuw-Russische grootmeesters. Met een voorwoord van Dr.A.A. Aljechin.
209094: HERCÉ, T.F. DE. - Introduction au Plan de Jérusalem et de ses Faubourgs telle que cette ville célèbre existait du temps de Jésus-Christ.
201369: HERCK, VAN. [COLLECTION]. BAISIER, CLAIRE, A.O. (EDS). - Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw. De verzameling Van Herck.
269114: HERCK, KARINA VAN & T.AVERMAETE. - Wonen in welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen 1948-1973.
58412: HERCK, J.VAN. - Het passie-retabel van Geel.
35559: HERCK, JAN VAN. - Il mobile Fiammingo.
254929: HERCKENRODE, J.S.F.J.L. - Complément au Nobilaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne.
166903: HERDEG, WALTER (ED.). - 4th International Survey of Children's Book Illustration / 4. Internationale Übersicht über die Kinderbuch-Illustration / 4e Apercu international des illustrations de livres d'enfants.
260571: HERDEG, KLAUS. - The decorated diagram. Harvard Architecture and the Failure of the Bauhaus Legacy.
256646: HERDEG, KLAUS. - Formal structure in Islamic architecture of Iran and Turkistan.
212288: HERDEJÜRGEN, HELGA. - Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. im Antikenmuseum Basel.
95505: HERDEJÜRGEN, HELGA. - Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. im Antikenmuseum Basel.
186521: HERDER, DE H. (A.O.). - Stoomtrams in het Centrum van Nederland.
189965: HERDER, T.DEN. - Oude gebouwen van Amsterdam.
207939: HERDER, JOHANN GOTTFRIED. JÖNS, DIETRICH WALTER. - Begriff und Problem der historischen Zeit.
209986: HERER, JACK (A.O.). - Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf Cannabis Marihuana. Mit einer Kurzstudie von Katalyse-Institut für angewandte Umweltforschung e.V. 22. Aufl.
266725: HERES, GERALD. - Die Römischen Bildlampen der Berliner Antiken-Sammlung.
4698: HERES, THEODORA L. - Paries. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and Ostia. (Diss.)
38307: HERES, G. - Die punischen und griechischen Tonlampen der Staatlichen Museen zu Berlin.
250593: HERESCH, ELISABETH. - Verraad,Lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar.
260613: HERESWITHA, ZUSTER. - Orde van het Heilig-Graf.
13735: HERFORD, M.A.B. - A Handbook of Greek vase painting.
252468: HERFORT-KOCH, MARLENE. - Archaische Bronzeplastik Lakoniens.
205145: HERGÉ. - De avonturen van Kuifje. Mannen op de Maan. [1st Dutch edition].
241158: HERGÉ. - De avonturen van Kuifje. De scepter van Ottokar. [3rd Dutch edition].
259718: HERGEMÖLLER, BERND-ULRICH. - Quellen zur Verfassungsgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter.
233578: HERGENHAHN, B.R. & MATTHEW H. OLSON. - An Introduction to Theories of Personality. 7th ed.
32554: HERGENRÖDER, MAX. - Der Rheingaukreiss.
132887: HERHOLDT, J.D. MILLECH, KNUD. - J.D.Herholdt og Universitetsbibliotheket i Fiolstraede.
160342: HERIGOYEN, EMANUEL J. REIDEL, HERMANN. - Emanuel Joseph von Herigoyen. Kgl. bayer. Oberbaukommissar 1746-1817.
139302: HÉRINCQ, F. & FR.GÉRARD. - Jardin potager et jardin fruitier. Ouvrage donnant des notions générales sur la culture du jardin potager et du jardin fruitier et des notions particulières sur chaque plante. Atlas iconographique.
143527: HÉRINCQ, F., A.O. - Traité de Botanique générale. Atlas Iconographique.
100438: HERING, D.W. - The lure of the clock. An account of the James Arthur collection of clocks and watches at New York University.
257433: HERING, E. MARTIN. - Biology of the leaf miners.
4926: HERING, MARTIN. - Insekten 3. Teil: Lepidoptera.
52718: HERING, MARTIN. - Die Schmetterlinge nach ihren Arten dargestellt.
197124: HERING-MITGAU, MANE. - Barocke Silberplastik in Südwestdeutschland.
192010: HERING, BOB. POEZE, HARRY & ANTOINETTE LIEM. - Lasting Fascinations. Essays on Indonesia and the Southwest Pacific to honour Bob Hering.
252977: HERINGA. HERINGA, J.W. - Heringa's uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie.
200520: HERINGA, J. A.O. - Geschiedenis van Drenthe. [1e druk].
207052: SPRUIT / DE JONG / HERINGA. - Architektenbureau Spruit de Jong Heringa 1955-1980.
175140: HERINGA, J. A.O. - Drentse rechtsbronnen. Willekeuren, supplement op de ordelen van de etstoel, goorspraken, indices.
210765: HERINGA, J. A.O. - Geschiedenis van Drenthe. 2e druk.
123892: HERINGA, J. - Drentse willekeuren een nalezing.
213997: HERIS, M. - Mémoire en réponse à la question suivante: Quel est le point de départ et quel a été le caractère de l'École flamande de peinture sous le règne des Ducs de Bourgogne? Quelles sont les causes de sa splendeur et de sa décadence.
16598: HERISSON, MICHAEL R.P. - An evaluative ethno-historical bibliography of the Malecite Indians.
204030: HERK, ARNE VAN & SABIEN DE KLEIJN. IBELINGS, HANS. - Van Herk & De Kleijn. Tools and architecture.
235409: HERK, C.VAN. - De schepen van de Holland Amerika Lijn.
1282: HERKLOTS, G.A.C. - Hong Kong birds. 2nd ed.
224649: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
157558: HERKLOTS, J.A. - Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland.
99063: HERKLOTS, G.A.C. - The birds of Trinidad and Tobago.
207699: HERKLOTS, G.A.C. - The birds of Trinidad and Tobago.
189408: HERKLOTS, J.A. - De dieren van Nederland: Weekdieren.
170433: HERKLOTS, J.A. - De dieren van Nederland: Weekdieren.
170434: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
228919: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
144458: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
170934: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
255481: HERKLOTS, J.A. - Notice Carcinologique.
170438: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
243399: HERKLOTS, G.A.C. - Vegetables in South-East Asia.
227360: HERKSTRÖTER, FRANK. - Methods for the evaluation of caries preventing agents.
136029: REHM.HERM.S. - Das Buch der Marionetten.
155602: HERMAN, ZVI. - Peoples, seas and ships.
118360: HERMAN, LEE H. - Revision of Bledius and related genera I: The Aequatorialis Mandibularis, and Semiferrugineus groups and two new genera (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae).
227848: HERMAN, H. - Geschiedenis onzer Zeemacht tijdens de Fransche Overheersching 1810-1814.
187508: HERMANIN, FEDERICO. - Il palazzo di Venezia.
220646: HERMANN, GEORG. - Ruth's schwere Stunde. 1st edit.
220649: HERMANN, GEORG. - Ruth's schwere Stunde. 1st edit.
220647: HERMANN, GEORG. - Ruth's schwere Stunde. 1st edit.
166698: HERMANN, KARL F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. I: Staatsaltertümer. 6. Aufl.
166701: HERMANN, KARL F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. IV: Lehrbuch der Griechischen Privatalterthümer. 3. verm. Aufl.
163027: HERMANN, WERNER. - Römische Götteraltäre.
40109: HERMANN, HERMANN J. - Die Handschriften und Inkunabelen der italienischen Renaissance 3.Mittelitalien: Toskane, Umbrien, Rom.
169844: HERMANN, IMRE. - Psychoanalyse und Logik. Idiciduell-logische Untersuchungen aus der psychoanalytischen Prazis.
118886: HERMANN, F. - Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Dipterenfauna auf Grund der Sammelergebnisse einer Reise in Chile, Peru und Bolivia in den jahren 1902-1904. Fam. Asilidae.
232026: HERMANN, HUBERT & FRANCY VALENTINY. - Hubert Hermann & Francy Valentiny.
208614: HERMANNS, MATTHIAS. - The Indo-Tibetans and Mongoloid problem in the southern Himalaya and North-Northeast India.
209162: HERMANNS, P.MATTHIAS. - Chinas Ursprung.
251279: HERMANS, WILLEM FREDERIK. RAAT, G.F.H. - Literatuur als noodzaak. Willem Frederik Hermans: Facetten van een schrijverschap.
183649: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 1e druk.
178067: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damocles. 2e herz. druk.
212197: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 1. Romans. Conserve / Tranen der acacia's. 2e druk.
225314: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het behouden huis. 1e druk
248282: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 12. Beschouwend werk. Boze brieven van de bijkaart / Houten leeuwen en leeuwen van goud.
266375: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Annum veritatis : over de pil, over de paus, over Delfgaauw, over de kroontjespen van Greonterp en over de Haagse Post en over nog heel veel meer. [1e druk].
266542: HERMANS, WILLEM FREDERIK, A.O. - Schrijfmachinenummer (Utopia 8). [1e druk].
219732: HERMANS, LEX. - Pederasten en Passieven. Homoseksuele identiteit en mannenliefde in het Romeinse rijk - van de late republiek tot de triomf van het christendom.
200505: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Klaas kwam niet. 1e druk.
257520: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Moedwil en misverstand. Novellen. 1e druk.
184407: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Conserve. Roman. 1e druk.
227942: HERMANS, WILLEM FREDERIK. POS, SONJA. - Dorbeck is alles! Navolging als sleutel tot enkele romans en verhalen van W.F.Hermans.
177904: HERMANS, WILLEM FREDERIK. DUPUIS, M. - Eenheid en versplintering van het ik. Thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in de romanwereld van W.F. Hermans
181467: HERMANS, WILLEM FREDERIK. JANSSEN, F.A.W.G. - Boekenweek 1993.
257148: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God. 1e druk.
212680: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia. 1e druk.
181435: HERMANS, WILLEM FREDERIK. JANSSEN, FRANS A. & S.V.STEK. - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans.
268111: HERMANS, V. - Catalogue méthodique de la bibliothèque de Maliners.
167028: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Overgebleven gedichten. 2e druk.
218210: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's. 1e druk.
253536: HERMANS, WILLEM FREDERIK. JANSSEN, F.A. & R.DELVIGNE. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
207757: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het grote medelijden. Verzamelde novellen.
104640: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror coeli en andere gedichten. 1e druk.
251049: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het behouden huis. 1e druk
163630: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, [1e oplage].
239057: HERMANS, J.T. - De Libellen van de Nederlandse en Duitse Meinweg (Odonata).
251058: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's. 1e druk.
243452: HERMANS, HUBERTIEN J.E. - Een monster loert... De collectie historische gezondheidsaffiches van de Universiteit van Amsterdam.
222646: HERMANS, WILLEM FREDERIK. YANS, BAUDOIN. - De God Bedrogen Bedrogen de God. Een speurtocht door W.F. Hermans' filosofisch universum.
155970: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik heb altijd gelijk. 1e druk.
251059: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia. 1e druk.
195244: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker. Verhalen. 1e druk.
197498: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. Met een inleiding en woordverklaring van Gerrit Olivier.[Zuid-Afrikaanse editie].
195254: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein. 1e dr.
155981: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God. 1e druk.
187066: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 1. Romans. Conserve / Tranen der acacia's. 1e druk.
104619: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hollywood. 1e druk.
104643: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Vincent literator. 1e druk.
198278: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damokles. 2e uitg. [Zuid-Afrikaanse editie]
187222: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dope, Mana, Manie en Taboe.
187219: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dope, Mana, Manie en Taboe.
180711: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - Filip's sonatine. 1e druk.
166858: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Koningin eenoog.
213533: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, 2e oplage.
180143: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur No 1: Het geweten van de Groene Amsterdammer of volg het spoor omhoog. 1e druk.
251047: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 7. Verhalen en Novellen.
194410: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 12. Beschouwend werk. Boze brieven van de bijkaart / Houten leeuwen en leeuwen van goud.
222151: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het hoedenparadijs. 40 collages van Willem Frederik Hermans.
180712: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - De zegelring. 1e druk.
187064: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 7. Verhalen en Novellen. 2e druk.
261849: HERMANS, WILLEM FREDERIK. POLAK, BOB. - Wandelen met Willem Frederik Hermans. Tocht 2: Rondom het Vondelpark in oorlogstijd.
257518: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Cascaden en riolen.
155971: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Drie melodrama's. 1e druk.
167137: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven? 2e druk.
223328: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Pang. De oorlogsjaren.
269138: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 2. Romans. Ik heb altijd gelijk. / De God Denkbaar Denkbaar de God. / Drie melodrama's.
176098: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F.Hermans.
199975: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror coeli en andere gedichten. 1e druk.
203492: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Tractatus logico-philosophicus. Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans. 4e druk.
202697: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Overgebleven gedichten. 1e druk.
245022: HERMANS, WILLEM FREDERIK & GERARD REVE. - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel.
30537: HERMANS, A.G. - Jagerswoordenboek.
104636: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Moedwil en misverstand. Novellen. 1e druk.
181236: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - Uit talloos veel miljoenen. Roman. 1e druk.
177889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Tränen der Akazien.
183382: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Typed letter [12 lines] by W.F. Hermans, dated Brussel 21 september 1994, addressed to Ares Koopman. Signed in ink & with address stamp. Complete with orig. envelope (published in Een Ontmoeting met de Tovenaar, pp. 18/19).
256101: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damocles. 4e herz. druk.
200933: HERMANS, HENRI. DIJK, HANS VAN. - Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven.
214677: HERMANS, WILLEM FREDERIK. OORSCHOT, GEERT VAN. - Hierbij de hele God in proef. Brieven aan Willem Frederik Hermans.
223196: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dinky toys. 1e druk.
264327: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De schrijfmachine mijmert gekkepraat.
265073: HERMANS, LEX. - 'Alles wat zuilen heeft is klassiek.' Classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-1850.
181578: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Gitaarvissen en banjoklokken.
106207: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Annum veritatis : over de pil, over de paus, over Delfgaauw, over de kroontjespen van Greonterp en over de Haagse Post en over nog heel veel meer. [1e druk].
191395: HERMANS, WILLEM FREDERIK (FROM THE LIBRARY OF) / ROTH, LEON. - Judaism, a portrait.
257519: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Drie melodrama's. 1e druk.
252584: HERMANS, C.R. - Inventaris van perkamenten Charters en Privilegiebrieven, berustende in stads groote komme ten archieve van 's Hertogenbosch.
260882: HERMANS, H.L.C. - Om des gewetens wille. De geschiedenis van een arrest in oorlogstijd.
269755: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hermans is hier geweest. 1ste druk
168001: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Kussen door een rag van woorden. 2e druk.
53764: HERMANS, I.J. - Schildpadden en hun betekenis voor de Nederlandse Antillen.
47119: HERMANSEN, I.V.V. - Spillekort 1350-1950.
254271: HERMANSEN, VICTOR A.O. - Danmarks Kirker I: Kobenhavn.
254281: HERMANSEN, VICTOR A.O. - Danmarks Kirker. Soro Amt.
208410: HERMARY, ANTOINE. - Amathonte II. Testimonia 2: La Sculpture.
204909: HERMENS, ERMA, A.O. (EDS). - Looking through paintings. The study of painting techniques and materials in support of art historical research.
107065: HERMENT, GEORGES. - Traité de la pipe.
244899: HERMESDORF, B.H.D. - Recht en taal te hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.
248806: HERMIDA Y ALVAREZ, D.GERMAN. - Nociones elementales de Táctica Militar seguidas de un apéndice de armas portátiles.
168237: HERMITE, LOUIS. - La vie d'un Palais Danois. La légation de France à Copenhague.
269509: HERMKENS, GEERT & P.STOLWIJK. - Waterland-Zuid bijgenaamd Amsterdam-Noord: de oever van geboorte en dood.
100272: HERMLE. - Uhrenfabrik Franz Hermle & Sohn.
247981: HERMSEN, DORUS (COL.). - Huys van Johan de Witt. Collectie Dorus Hermsen.
262813: HERMSEN, EDMUND. - Die Zwei Wege des Jenzeits. Das altägyptische Zweiwegenbuch und seine Topographie.
271817: HERMY, MARTIN. A.O. - Natuurbeheer.
160413: HERNANDEZ DIAZ, JOSE. - La ruta de Colon y las Torres del Condado de Niebla.
270126: HERNÁNDEZ-LÓPEZ, MARIÁ DE LA O. - A Multidisciplinary Approach to Service Encounters.
193652: HERNAULT, FRANCOISE L., A.O. - Tiruvannamalai. Un lieu saint sivaïte du sud de l'Inde 2: L'Archéologie du site.
193611: HERNAULT, FRANCOISE L'. - Darasuram. Epigraphical study / Étude architecturale / Étude iconographique.
269817: HERNMARCK, CARL. - Marieberg. En lysande representant för svenskt sjuttonhundratal.
201954: HERNMARCK, CARL. - The art of the European Silversmith 1430-1830.
55536: HERNMARCK, CARL. - Opuscula ub hinirem C.Hernmarck 17.12.1966.
217108: HERNMARCK, CARL. - Die Kunst der europäischen Gold- und Silberschmiede von 1450 bis 1830.
236046: HERNSHEIM, FRANZ. - Südsee-Erinnerungen (1875-1880) von Franz Hernsheim [...] mit einem einleitenden Vorwort von Otto Finsch.
188942: HERODES. TOBIN, JENNIFER. - Herodes Attikos and the city of Athens. Patronage and conflict under the Antonines.
253793: HERODOTUS. - Lexicon Herodoteum quo et styli herodotei universa ratio. [...] Instruxit Johannes Schweighaeuser ajecta est Appendix.
230687: HERODOTUS. - Zeer korte verhalen.
179048: HERODOTUS. HUDE, CAROLES. - Historiae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude. Editio tertia.
230729: HERODOTUS. - Zeer korte verhalen.
250647: HERODOTUS. SOURDILLE, CAMILLE. - La Durée et l'Étendue du Voyage d'Hérodote en Égypte.
197530: HERODOTUS. HAUVETTE, AMÉDÉE. - Hérodote. Historien des guerres Médiques.
213004: HERODOTUS. HEIDEL, WILLIAM A. - Hecataeus and the Egyptian Priests in Herodotus, Book II.
191533: HERODOTUS. HOHTI, PAAVO. - The Interrelation of speech and action in the histories of Herodotus.
197528: HERODOTUS. KIRCHHOFF, A. - über die Entstehungszeit des Herodotischen Geschichtswerkes & Die Entstehung des Herodotischen Geschichtswerkes v. A.Bauer.
188992: HERODOTUS. SANCHO-MONTÉS, SUSANA. - Procedimientos de dramatizacion en las historias de Herodoto (Libros I-IX).
189134: HERODOTUS. - The significant and the insignificant. Five studies in
249065: HERODOTUS. DOLEN, HEIN L.VAN. - Herodotos. Het verslag van mijn onderzoek. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Hein L.van Dolen. 3rd ed.
188624: HERODOTUS. PRITCHETT, W.KENDRICK. - The liar school of Herodotos.
250630: HERODOTUS. PAAP, A.H.R.E. - De Herodoti Reliquiis in Papyris et Membranis Aegyptiis Servatis.
188834: HERODOTUS. - Herodotus' autopsy of the Fayoum: Lake Moeris and the Labyrinth of Egypt.
263940: HERODOTUS. DIK, HELMA. - Word Order in Ancient Greek. A Pragmatic Account of Word Order Variation in Herodotus.
264726: HERODOTUS. - Book I-IX. English translation by A.D.Godley.
14273: HEROLD, EDMUND. - Heilwerte aus dem Bienenvolk. Honig, Pollen, Gelee royale, Wachs, Kittharz, Bienengift und deren Bedeutung für die Gesundheit des Menschen.
258744: HEROLD, VEREIN. - Festschrift zur Feier des Fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Vereins für Wappen-, Siegel- und Familienkunde Herold.
119636: HÉROUARD, EDGARD. - Holothuries provenant des campagnes scientifiques de la Princesse-Alice (1892-1897).
10928: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage.
123733: HERPEN, JAN J.VAN. - Het Gooi in tekst & beeld I.
188233: HERRA. - Thermometern. Hauptkatalog 10.
7524: HERRE, H. - The genera of the Mesembryanthemaceae.
96739: HERREBOUT, W.H. - Some aspects of host selection in Eucarcelia Rutilla Vill. (Diptera: Tachinidae). (Diss.)
168961: HERREMAN, FRANK. - To Cure and Protect: Sickness and Health in African Art.
201602: HERREMAN, FRANK & C.PETRIDES. - Face of the Spirits. Masks from the Zaire Basin.
199779: HERREMAN, FRANK & CONSTANTIJN PERTRIDES (ED.). CATALOGUS 1993-1994. - Het gelaat van de geesten. Maskers uit het Zaïrebekken.
258970: HERRERA, JUAN DE. WILKINSON-ZERNER, CATHERINE. - Juan de Herrera. Architect to Philip II of Spain.
222169: HERRFURTH, HANS. - Lehrbuch des modernen Djawanisch. 2. Aufl.
257619: HERRING, E.M. - Briefe über Blattminierer. Letters on Leaf Miners.
262747: HERRING, RONALD J. - Land to Tiller. the Political Economy of Agrarian Reform in South Asia.
261075: HERRLI, HANS. - Zahlen, Ziffern, Zeitrechnungen. Ein numismatisches Handbuch.
197527: HERRMAN, CLAUDINE. - Le rôle judicaire et politique des femmes sous la République romaine.
154657: HERRMAN, LOUIS. - A history of the Jews in South Africa from the earliest times to 1895.
233646: HERRMANN, JOACHIM, A.O. - Griechenland - Byzanz - Europa. Ein Studienband.
248813: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil 1: Kesselattaschen und Reliefuntersätze.
248814: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil 1: Kesselattaschen und Reliefuntersätze.
236629: HERRMANN, PAUL. - Island in Vergangenheit und Gegenwart. Reise-Erinnerungen.
41830: HERRMANN, JOACHIM. - Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle Gross-Berlins und des Bezirks Potsdam.
6962: HERRMANN, FERDINAND. - Symbolik in den religionen der Naturvölker.
159652: HERRMANN, ALBERT. - Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike.
181769: HERRMANN, ELISABETH. - Bibliographie zur antiken Sklaverei.
241698: HERRMANN, CHRISTOFER. - Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und - Geographie.
199226: HERRMANN, ALBERT. - Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike.
203994: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil 2: Kesselprotomen und Stabdreifuesse.
38281: HERRMANN, F.-R. - Die Funde der Urnenfelderkultur in Mittel- und Südhessen.
249491: HERRMANN, CHRISTIAN. - Ägyptische Amulette aus Palästina / Israel. Mit einem Ausblick auf ihre Rezeption durch das Alte Testament.
187131: HERRMANN, LÉON. - Les fables antiques de la broderie de bayeux.
218488: HERRMANN, GEORGINA. - The Furniture of Western Asia Ancient and Traditional. Papers of the Conference, London 1993.
142072: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil 1: Kesselattaschen und Reliefuntersätze.
43194: HERRMANN, JOACHIM. - Köpenick. Ein Beitrag zur Frühgeschichte Gross-Berlins.
91045: HERRMANN, JOACHIM. - Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz.
260025: HERRMANN, DIRK. - Schloss Zerbst in Anhalt. Geschichte und Beschreibung einer vernichteten Residenz.
212287: HERRMANN, JOHN J. - The Ionic Capital in Late Antique Rome.
217560: HERRMANN, LUKE. - British landscape painting of the 18th century.
168213: HERRMANN, GEORGINA. - The small collections from fort Shalmaneser.
185822: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit.
168186: HERRMANN, GEORGINA. - Ivories from room SW 37 fort Shalmaneser. Commentary and catalogue.
260122: HERROD-HEMPSALL, WILLIAM. - Bee-Keeping New and Old. Described with pen and camera.
263997: HERRON. HERRON, RON, A.O. - Herron Notebooks. Buildings in Japan.
22162: HERSEY, GEORGE L. - The Aragonese arch at Naples 1443-1475.
19194: HERSEY, CARL K. - The Salmantine Lanterns. Their origins and development.
265719: HERSFELD, LAMPERT VON. - Annalen.
118284: HERSHKOVITZ, PHILIP. - Catalog of living Whales.
260517: HERTEN, MARJOLEIN VAN. - Een codicologische ontsluiting van de Verzameling Trou Moet Blijcken.
81243: HERTER, KONRAD. - Die Biologie der europäischen Igel.
218396: HERTER BROTHERS. HOWE, KATHERINE S. - Herter Brothers. Furniture and interiors for a gilded age.
257618: HERTING, BENNO. - Biologie der westpaläarktischen Raupenfleigen Dipt., Tachnidae.
117623: HERTLEIN, HANS. - Der Wernerwerk Hochbau in Siemensstadt. Architektur, Konstruktion und technische einrichtungen.
4896: HERTLEIN, HANS. - Siemensbauten. Neue Fabrik- und Verwaltungsgebäude Wohlfahrtsanlagen des Siemenskonzerns. 2nd ed.
27996: HERTLEIN, HANS. - Neue Fabrik- und Verwaltungsgebäude Wohlfahrtsanlagen des Siemenskonzerns. Fabrik- und Verwaltungsgebäude Wohlfahrtsanlagen.
4900: HERTLEIN, HANS. - Siemensbauten. Neue Fabrik- und Verwaltungsgebäude Wohlfahrtsanlagen des Siemenskonzerns.
23833: HERTLEIN, HANS. - Das Schaltwerk Hochhaus in Siemensstadt. Architektur und bautechnische Einrichtungen.
254890: HERTOG, FERDOR DEN. HOLTHAIUSEN, JOOP. - Fedor. Eenzaamheid is de school van het genie.
256939: HERTOG, H.DEN. - De militair-geneeskundige verzorging in Atjeh 1873-1904.
203412: HERTOG, WILLEM E. DEN. - De Abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572.
38223: HERTZ, PETER. - Kompositionen af den centrale gruppe i Parthenons vestlige gavlfelt.
236179: HERTZ, HEINRICH. - Gesammelte Werke.
227894: HERTZBERG, EWALD FRIEDRICH. KATALOG 2006. - 300 Jahre Schloss Britz. Ewald Friedrich Graf von Hertzberg und die Berliner Aufklärung.
269221: HERTZBERGER, HERMAN. STEENKIST, ERIK. (ED.). - Het openbare rijk.
175239: HERTZBERGER, HERMAN. VLIJMEN, MARIEKE VAN. (EDITED). - Herman Hertzberger. Projekte Projects 1990 1995. Das Unerwartete überdracht. Accommodating the unexpected.
225427: HERTZBERGER, HERMAN. - The Schools of Herman Hertzberger. Alle scholen.
105240: HERTZBERGER, HERMAN. REININK, WESSEL. - Herman Hertzberger architect.
224827: HERTZBERGER, HERMAN. STEENKIST, ERIK. (ED.). - Ruimte maken, ruimte laten.
225365: HERTZBERGER, HERMAN. LÜCHINGER, ARNULF. - Herman Hertzberger, 1959-1986. Bauten und Projekte. / Buidings and Projects. / Bâtiments et Projects.
263694: HERTZBERGER, HERMAN. - Architectuur en structuralisme. Speelruimte en spelregels.
238275: HERVEY, HARRY. - Where strange Gods call. Pages out of the East.
153566: HERVEY, GEORGE F. - The Hamlyn illustrated book of card games.
28000: HERVIAS, EULOGIO V. - Casa de la villa de Madrid.
244763: HERVOUËT, FRANCOIS ET NICOLE & Y.BRUNEAU. - La Porcelaine des Compagnies des Indes a décor occidentale.
175402: HERWAARDEN, JAN VAN, E.A. - Geschiedenis van Dordrecht 1572 - 2000.
261260: HERWAARDEN, JAN VAN. - Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden.
259286: HERWARTEL, CASPAR. SCHNEIDER, REINHARD. - Der Dalberger Hof in Mainz und sein Architekt Caspar Herwartel.
241025: HERWEIJER, N. & C.H.SLECHTE. (EDS). - Deventer getekend. Aquarellen en tekeningen uit de topografisch-historiche atlas van het Deventer museum De Waag.
6109: HERWIG, A.J. - Bloemen in onze tuinen III: Zomerbloemen.
122589: HERWIJNEN, G.VAN. - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
265800: HERWIJNEN, G.VAN, A.O. (ED.). - Historische Stedenatlas van Nederland. I: Haarlem. Tekst B.M.J. Speet.
59125: HERWIJNEN, JAN VAN. CATALOGUS 1984. - Jan van Herwijnen.
47573: HERWIJNEN, JAN VAN. HERWIJNEN-DEN EERZAMEN, D.V. - Jan van Herwijnen 1889-1965. De krankzinnigen-tekeningen.
268472: HERWIJNEN, G.VAN, A.O. (ED.). - Historische stedenatlas van Nederland. II: Amersfoort. Tekst B.M.J. Speet.
194163: HERZ, NORMAN & M.WAELKENS. - Classical Marble: Geochemistry, Technology, Trade.
197103: HERZBERG, JUDITH. - Ethooi.
157785: HERZBERG, H.T.E. - Anthropometric survey of Turkey, Greece and Italy.
195859: HERZBERG, ABEL J. - Verzameld werk.
258096: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires. Vierde boek 1852-1864.
262326: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires. Vijfde boek 1864-1868.
258094: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires. Tweede boek 1838-1847.
258095: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires 1812-1838.
264628: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires. Derde boek 1847-1852.
264321: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires. Vijfde boek 1864-1868.
264544: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires 1812-1838.
272264: HERZFELD, ERNST. - Inscriptions et Monuments d'Alep.
259673: HERZIG, STEFAN. - Das Dresdner Bürgerhaus in der Zeit Augusts des Starken. Zu Entstehung und Wesen des Dresdner Barock.
271486: HERZOG & DE MEURON. ZAERA, ALEJANDRE. - Herzog & de Meuron 1983-1993.
223050: HERZOG, GEORGES (HRSG.). - Im Schatten des Goldenen Zeitalters. Künstler und Auftraggeber im bernischen 17. Jahrhundert / A l'ombre de l'âge d'or. Artistes et commanditaires au XVIIe siècle bernois.
4248: HERZOG, ZE'EV, G.RAPP & O.NEGBI. - Excavations at Tel Michal, Israel.
263246: HERZOG, THOMAS. FLAGGE, INGEBORG A.O. - Thomas Herzog. Architektur - Technologie - Architecture - Technology.
264980: HERZOG, MARC & PH.ROBINS. - The Role, Position and Agency of Cusp States in International Relations.
263834: HERZOG & DE MEURON., FERNANDÉZ-GALIANO, LOUIS. A.O. - Herzog & de Meuron 1980-2000.
150864: HERZOG, SIEGFRIED. - Elektrische Apparate und Apparatenanlagen. Für die Praxis bearbeitet.
259386: HERZOG, MARKWART, A.O. - Himmel auf Erden oder Teufelsbauwurm? Wirtschaftliche und soziale Bedingungen des süddeutschen Klosterbarock.
162057: HERZOG, JOSEF & C.FELDMAN. - Handbuch der Elektrischen Beleuchtung. 2. verm. Aufl.
179120: HERZOG, KARL. - Die Gestalt des Menschen in der Kunst und im Spiegel der Wissenschaft.
206272: HERZOG, TH. - Geographie der Moose.
175301: HERZOG, THEODOR. - Vom Urwald zu den Gletschern der Kordillere. Zwei Forschungsreisen in Bolivia.
263248: HERZOG & DE MEURON. MACK, GERHARD. - Herzog & De Meuron 1992-1996. Das Gesamtwerk Band 3. The complete works Volume 3.
259446: HERZOG VON WÜRTTEMBERG, PHILIPP. - Das Lackkabinett im deutschen Schlossbau. Zur Chinarezeption im 17. und 18. Jahrhundert.
248974: HERZOG, THOMAS. GREEN, PETER. (TRANSL.) - Thomas Herzog. Bauten 1978-1992. Ein Werkbericht. / Buildings 1978-1992. A working report.
258380: HESBERG, HENNER VON & P.ZANKER. - Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung - Status - Standard.
26704: HESBERG, HENNER VON. - Konsolengeisa des Hellenismus und der frühen Kaiserzeit.
109083: HESELHAUS, RALF. - Pfleilgiftfrösche. 2.überarb. und erw.Aufl.
244210: HESELHAUS, RALF. - Pfeilgiftfrösche. Praktische Winke zur Pflege und Zucht.
211813: HESELTINE, J.P. (COLL.). - Some original drawings by ancient and modern artists of various schools. Remaining in the collection of J.P.H.
181211: HESELTINE, J.P. - Original drawings by old masters of the Schools of North Italy in the collection J.P.H.
223179: HESHUSIUS, C.A. - Soldaten van de Kompenie KNIL 1830-1950. Een fotodocumentaire over het dagelijks leven van het koloniale leger in Nederlands-Indie.
265516: HESHUSIUS, C.A. - KNIL-Cavalerie 1814-1950. Geschiedenisvan de Cavalerie en Pantsertroepen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
197545: HESIOD. SCHWABL, HANS. - Hesiods Theogonie. Eine unitarische Analyse.
198486: HESIOD. WALTZ, PIERRE. - Hésiode. Les travaux et les jours. Texte grec et une trad. franc.
197534: HESIOD. LISLE, LECONTE DE. - Hésiode. Hymnes orphiques. Théocrite - Bion - Moskhos - Tyrtee - Odes anacréontiques.
102040: HESKE, FRANZ. - Im heiligen Lande der Gangesquellen.
222883: HESKES, WAM. HILDEBRAND-VAN OORDT, ADA. - De Beklimming van de Poermanpatsja.
253834: HESKES, LOEK. E.A. - Tien eeuwen in Rijn en Gouwe.
156399: HESLER, L.R. - Mushrooms of the Great Smokies. A field guide to some mushrooms and their relations.
100654: HESLER, L.R. & A.H.SMITH. - North American species of Hygrophorus.
180895: HESLINGA, M.W., A.O. - Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
173118: HESMER, H. - Das Pappelbuch.
213983: HESPEL, ROBERT & R.DRAGUET. - Théodore Bar Koni. Livres des Scolies.
213985: HESPEL, ROBERT. - Sévère d'Antioche. La polémique antijulianiste.
259871: HESS, JOHANN FR.CHR. HILS, EVELYN. - Johann Friedrich Christian Hess, Stadtbaumeister des Klassizismus in Frankfurt am Main von 1816-1845.
95961: HESS, HANS E. A.O. - Bestimmungsschlüssel zur Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete.
133490: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
142348: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
204982: HESS, WILHELM. - Himmels- und Naturerscheinungen in Einblattdrucken des XV. bis XVIII. Jahrhunderts.
143658: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
142349: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
142351: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
142352: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
142353: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
262388: HESS, DAVID. - Hollandia Regenerata [1797].
142350: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
252820: HESS, BURKGHARD A.O. - The Brussels * - Regulation (EC) No.44/2001.
257318: HESSE, HERMANN. - Zinnig eigenzinnig.
55059: HESSE, RICHARD & F.DOFLEIN. - Tierbau und Tierleben in ihrem Zusammenhang betrachtet. I: Der Tierkörper als selbständiger Organismus. 2.Aufl.
251775: HESSE, FRANK PIETER & STURM, GESINE (EDIT.). - Ein Denkmal für den König. Das Reiterstandbild für Friedrich II. Unter den Linden in Berlin. / A Monument for the King. The Equestrian Statue of King Friedrich II on the Boulevard Unter den Linden in Berlin.
181009: HESSE, MARY. - The structure of scientific inference.
156222: HESSE, RICHARD. - Ecological animal geography.
104303: HESSE-WARTEGG, ERNST VON. - China und Japan. Erlebnisse, Studien, Beobachtungen.
262311: HESSE, HERMANN. APEL, URSULA. (EDITED). - Hermann Hesse: Personen und Schlüsselfiguren in seinem Leben. Ein alphabetisches annotiertes Namenverzeichnis mit sämtlichen Fundstellen in seinen Werken und Briefen.
148243: HESSE, RICHARD. - Tiergeographie auf ökologischer Grundlage.
158931: HESSE, ELIAS. - Gold-Bergwerke in Sumatra 1680-1683.
235572: HESSE, FRANZ. - Hiob.
265009: HESSE-HONEGGER, CORNELIA. - The Future's Mirror.
193582: HESSELINK, H.G. - Stoomtrams in Gelderland.
228701: HESSELINK, H.G. - De trams op Walcheren.
255586: HESSELINK, H.G. - Motortrams.
188008: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland 100 Jaar Geleden. 1880 - 1899.
261531: HESSELINK, H.G. - De Nederlandse Stations in oude ansichten 1 & 2.
257177: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten. Deel 2.
186520: HESSELINK, H.G. - Motortrams.
266509: HESSELINK-VAN DER RIET, TILLY, A.O. - Het schuldboek van Arend Kenkhuis.
245691: HESSELINK-VAN DER RIET, TILLY E.A. - De Plechelmuskerk te Oldenzaal zijn kapittelherern en goederen. De Grevinckhof, de Bisschopshof, de Proosdijhof en hert Kapittel.
40158: HESSELMAN, HENRIK. - Zur Kenntnis des Pflanzenlebens schwedischer Laubwiesen. Eine physiologisch-biologische und pflanzengeographische Studie. (Diss.)
166372: HESSELSZ. DE VLAMINGH, WILLEM. SCHILDER, G.G. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697.
189036: HESSEMER, FRIEDRICH MAXIMILIAN. MORREALE, TERESA & CHRISTA STAUB (ED.). - Friedrich Maximilan Hessemer. Briefe seiner Reise nach Italien, Malta und Ägypten 1827-1830.
149430: HESSLING, EGON & W. - Louis XVI Möbel des Louvre. 2. veränd. Auflage.
149429: HESSLING, EGON & W. - Moebel im Directoirstil. Band I.
149431: HESSLING, EGON. - Louis XV Möbel des Mudée des Arts décorqtifs in Paris.
214734: HEST, WILLEM VAN. WALGENBACH, HANS A.O. - Schildersdagboek Willem van Hest.
165612: HETEREN, G.M.V. A.O. - Dutch medicine in the Malay Archipelago 1816-1942.
179583: HETEREN, MARJAN VAN, A.O. - Poëzie der werkelijkheid. Nederlandse schilders van de negentiende eeuw.
71068: HETHERINGTON, A.L. - Chinesische Frühkeramik.
194126: HETTEMA, CUNERA. - Bijdrage tot de studie van bovenlichten in het oostelijk deel van Noord-Brabant. Licentiaatsverhandeling voorgelegd aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en oudheidkunde van de Rijksuniversiteit te Gent.
247013: HETTEMA JR., H. - Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis. 4e verb. en verm. druk.
6148: HETTES, KARL. - Venezianisches Glas aus tschechoslowakischen Sammlungen.
28294: HETZENDORF VON HOHENBERG, JOHAN FERDINAND. HAINISCH, ERWIN. - Der Architekt Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg.
53544: HETZER, THEODOR - Das deutsch Element in der italienische Malerei des sechzehnten Jahrhunderts.
4918: HEUBACH, HANS H. - Geschichte des Schlossbaues in Thüringen 1620 bis 1670.
215296: HEUBECK, ALFRED & GÜNTER NEUMANN. - Res Mycenaeae. Akten des VII. internationalen mykenologischen Colloquiums in Nürnberg vom 6.-10. April 1981.
87094: HEUCK, ELLEN. - Die Farbe in der französischen Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts.
149555: HEUDEBERT, LUCIEN. - Promenades au Dahomey.
213614: TAG HEUER. - Grand Carrera Collection. Grand Carrera Calibre RS.
181072: HEUFF, J.A. - De Neder-Betuwe en haar ridderschap.
185303: HEUGLIN, TH.V. - Ueber die Antilopen und Büffel Nordost-Afrika's.
33259: HEUKELS, H. - Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten (1907). Opnieuw uitgegeven met een inleiding van Drs. H.J.T.M. Brok. Biografie Prof. Dr. P. Smit.
246520: HEUKELS, H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. 10e verb.druk.
51649: HEUKELS, H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. 6e verm. & verb. dr.
145880: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 2e dr.
55516: HEUKELS, H. & S.J.VAN OOSTROOM. - Beknopte school- en excursieflora voor Nederland. 11e dr.
149403: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 1e dr.
150759: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 3e dr.
150622: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 7e dr.
150761: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 8e dr.
216760: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 9e dr.
151885: HEUKELS, H. & S.J.VAN OOSTROOM. - Beknopte school- en excursieflora voor Nederland. 10e dr.
215568: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. 9e dr.
152113: HEUKELS, H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. 3e vermeerderde en verb. druk.
180561: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. 17e verm.dr.
175994: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. 18e verm.dr.
61449: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. 15e dr.
60653: HEUKELS, H. - Plantenatlas bevattende afbeeldingen van de in Nederland in het wild groeiende planten gerangschikt volgens de schoolflora voor Nederland. 2e verm. en verb.dr.
172453: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. 14e dr.
233359: HEUKELS, H. - De flora van Nederland.
103078: HEUKENSFELDT JANSEN, M.A. & A.L.DEN BLAAUWEN. - Hollands en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
196102: HEUPERS, E. - Beeld van Eemland. Bijdrage tot de geschiedenis en het volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Hoogland. [1e druk].
216123: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en de westelijke Veluwe.
83203: HEURCK, EMILE H.VAN & G.J.BOEKENOOGEN. - L'Imagerie populaire des Pays-Bas. Belgique-Hollande.
183379: HEURCK, EMILE H.VAN. - De vlaamsche volksboeken.
176023: HEURCK, EMILE H.VAN. - Les livres populaires Flamands.
269135: HEURCK, EMILE H.VAN. - L'Imagerie populaire de Turnhout.
270045: HEURCK, EMILE H.VAN & G.J.BOEKENOOGEN. - L'Imagerie populaire des Pays-Bas. Belgique-Hollande.
193737: MÉLANGES OFFERTS À JACQUES HEURGON. - L'Italie préromaine et la rome républicaine.
10119: HEURGON, JACQUES. - Le trésor de Ténès.
42902: HEURN, JOHAN H.VAN. - Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant.
195062: HEURN, WILLEM C. VAN. HOLTHUIS, L.B. & A.M.HUSSON. - Jonkheer Drs. Willem Cornelis van Heurn (1887-1972).
254350: HEURN, JOHAN H.VAN. - Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant.
142553: HEURTLEY, W.A. & T.C.SKEAT. - The Tholos tombs of Marmáriane.
224234: HEUS, GERRIT DE. - Den Haag van Paleis tot Pasar. / The Hague from Palace to Pasar.
201845: HEUSCH, LUC DE. - Objets-signes d'Afrique.
224335: HEUSCH, JACOB DE. BUSIRI VICI D; ARCEEVIA, ANDREA. - Jacob de Heusch (1656-1701) un pittore olandese a Roma detto il copia.
265274: HEUSDEN, WOUTER VAN. LOCHER, J.L. - Wout van Heusden.
106393: HEUSDEN, WOUTER VAN. CATALOGUE 1962. - Wout van Heusden.
96668: HEUSDEN, GUS H.VAN. - Den Helder ... ze noemden je vroeger Nieuwediep ...
56803: HEUSDEN, WOUTER VAN. CATALOGUE 1970. - Wouter van Heusden.
182517: HEUSDEN, L.VAN. - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde.
144087: HEUSDEN, GUS H.VAN. - Van Nieuwediep tot groot Den Helder. Geschiedenis van de Noordhollands noordpunt.
218399: HEUSER, EMIL. - Porzellan von Strassburg und Frankenthal im achtzehnten Jahrhundert.
116865: HEUSER, HANS-JÖRGEN. - Oberrheinische Goldschmiedekunst im Hochmittelalter.
184027: HEUSSER, ALBERT H. - The History of the silk dyeing industry in the United States.
256706: HEUTSZ, VAN. BEVAART, WILLEM A.O. - Vijftig jaar Regiment Van Heutsz 1950-2000.
74718: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond. 3e dr.
60393: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond. 4e dr.
14475: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond. 1e druk.
264205: HEUVEL, THEA VAN DEN. (FOTOGR.). - Doornroosje. De ziel is meeverhuisd.
265949: HEUVEL, C.M.J.M.V.D. - Papiere Bolwercken. De introductie van de Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en het gebruik van tekeningen.
104048: HEUVEL, N.H.L.VAN DEN. - De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
28881: HEUVEL, WIM J. - 40 jaar natuursteen.
151785: HEUVEL, THEODORUS J.VAN DEN. RABEN, REMCO & DHIRAVAT NA POMBEJA. (EDS.). - In the King's trail. An 18th century Dutch journey to the Buddha's footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthbat in 1737.
265561: HEUVEL, WIM J.VAN. - Structuralisme in de Nederlandse architectuur.
232737: HEUVEL, R.VANDEN & H.E.R.SANDBERG. - Het ontstaan en de invoering van het Nederlandse postblad.
174931: HEUVEL, N.H.L.VAN DEN. - De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
234768: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond. 7e dr.
238650: HEUVEL, S. VAN DEN, A.O. (EDIT.). - 20 jaar Moret & Oudheusden Curaçao. 1948-1968.
89438: HEUVELMANS, BERNARD. - Le grand serpent de mer. Le problème zoologique et sa solution. Histoire des bètes ignorées de la mer.
229325: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. CORDUWENER, JEROEN. - Riemen om de kin. Biografie van Mr.Dr. Gerrit Jan Van Heuven Goedhart.
270351: HEUVEN-VAN NES, E.VAN. - Emma. Koningin der Nederlanden, Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont 1858-1934.
226619: HEUZEY, LÉON. - Les Figurines antiques de Terre Cuite du Musée de Louvre.
85670: HEUZEY, LÉON & JACQUES. - Histoire du costume dans l'antiquité classique. L'Orient, Égypte, Mésopotamie, Syrie, Phénicie.
174512: HEVESY, A.DE. - La Bibliothèque du Roi Matthias Corvin.
204590: HEWER, H.R. - British seals.
35727: HEWETT, EDGAR L., J.HENDERSON & W.W.ROBBINS. - The physiography of the Rio Grande Vallley, New Mexico, in relation to Pueblo culture.
35730: HEWETT, EDGAR L. - Antiquities of the Jemez Plateau, New Mexico.
192765: HEWITT, C.GORDON. (INTROD.) - Report of the Canadian Arctic Expedition 1913-18. Vol. III: Insects. Parts A - J.
145750: HEWITT, MARGARET. - Wives & mothers in victorian industry.
155819: HEWITT, R.A. - Style for print and proof-correcting.
111409: HEWITT-BATES, J.S. - Bookbinding for schools. A textbook for teachers and students.
267837: HEWITT, J.N.B. - Iroquoian Cosmology. I.
255162: HEWSON, J.B. - A History of the Practice of Navigation. 2nd ed.
184057: HEY, ANS. NIEUWENHUIJZEN, KEES (ED.). - Ans Hey.
209715: HEY, WILHELM. - Hundert Fabeln für Kinder. Im Bilder gezeichnet nach Otto Speckter.
242738: HEYBLOCQ, JACOB. THOMASSEN, KEES & J.A.GRUYS. - The Album Amicorum of Jacob Heyblocq. Introduction, Transcriptions, Paraphrases & Notes to the Facsimile.
233571: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. KOSTER, NICO. - Anton Heyboer. [Liefde als kunst]. Gefotografeerd door Nico Koster.
269864: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. VERKAIK-DREW, VERONICA. (TRANSL.). - Anton Heyboer. The philosophy of an original mind. Life, art and realms of thought of Anton Heyboer in word and image [by Anton Heyboer].
198157: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. KOSTER, NICO. - Anton Heyboer. Gefotografeerd door Nico Koster.
151432: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. - Het systeem van Anton Heyboer. Mijn werk is de onschuld leefbaar te maken.
270265: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. CATALOGUS 1975. - Anton Heyboer.
96933: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. LOCHER, J.L. - Anton Heyboer.
268441: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. DUPPEN, LEO. (ED.). - Anton Heyboer.
225255: HEYDE, ALBERT. - Die Französische Partie.
204543: HEYDE, HERBERT. - Historische Musikinstrumente im Bachhaus Eisenach.
38254: HEYDEMANN, H. - Die Knöchelspielerin im Palazzo Colonna zu Rom.
38251: HEYDEMANN, H. - Zeus im Gigantenkampf.
127602: HEYDEMANN, HEINRICH. - Vase caputi mit Theaterdarstelungen.
242694: HEYDEN, L.V.; A.O. - Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae. 2nd edition.
267557: HEYDEN, JOHANNES HERMANUS VAN DER. - XII Gezichten der Stad Dordrecht.
11460: HEYDEN, JAN VAN DER. WAGNER, HELGA. - Jan van der Heyden 1637-1712.
267664: HEYDEN, SEBALD. MILLER, CLEMENT A. - Sebald Heyden. De Arte Canendi.
191514: HEYDENREICH, EDUARD. - Handbuch der praktischen Genealogie [...] in Verbindung mit Otto von Dungern, Dr. Karge, K.R. Sommer ...[et al.]. Mit einer Einleitung von K. Lamprecht.
58244: HEYDER, R. - Die Amsel.
53245: HEYDER, RICHARD. - Die Vögel des Landes Sachsen. Ihr Vorkommen und ihre Verbreitung faunistisch und tiergeographisch dargestellt.
201703: HEYDOM, VOLKER DETLEF. - Maler in Hamburg 1886-1945.
156244: HEYDRICH, MARTIN - Afrikanische Ornamentik (Beiträge zur Erforschung der primitieven Ornamentik und zur Geschichte der Forschung).
139513: HEYDT, FRIEDRICH V.D. - Alldeutschlands Kriegs- en Siegeszug gegen die Franzosen 1870-1871.
63528: HEYDT, JOHANN, D. VON DER. - Geschichte der evangelischen Kirchenmusik in Deutschland.
3497: HEYER, W.RONALD. - Analysis of the intergeneric relationship of the Australian frog family Myobatrachidae.
1876: HEYERDAHL, THOR. - Die Kunst der Osterinsel. Geheimnisse und Rätsel. Aus dem Englischen übersetzt.
246345: HEYERDAHL, THOR. - American indians in the Pacific. The theory behind the Kon-Tiki expedition.
227203: HEYERDAHL, THOR. - The art of Easter Island.
197359: HEYERDAHL, THOR. - In the footsteps of Adam. An autobiography [...] .Translated by Ann Zwick.
244894: HEYLEN, WALTER. - Initiation Pratique au Swahili.
201624: HEYLIGERS, ELISE. - De fonteinen van Amsterdam. Sproeiers en watersculpturen.
33473: HEYLIGERS, P.C. - Vegetation and soil of a white-sand savanna in Suriname.
138539: HEYMANN, ROBERT. - Laïs. Die Hetäre. Band I.
133023: HEYMANS, JUSTUS. - Als sportvlieger naar Indië en terug. Gevlogen en verteld door ....
257476: HEYMANS, J.G. - Het Psalter van Leningrad.
257437: HEYMANS, J.G. - Psalters der moderne devotie.
269728: HEYMER, KAY A.O. - Le grand geste! Informel und Abstrakter Expressionismus 1946-1964.
112629: HEYMONS, RICHARD. - Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Rhynchoten.
250869: HEYN, PIET. ALVELD, L.M. - Journaal van de reis van Piet Heyn naar Brazilië en West-Afrika 1624-1625.
227850: HEYN, PIET. WRIGHT, IRENE A. EDITED. - Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
205549: HEYN, PIET. RATELBAND, K. - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625.
250870: HEYN, PIET. NABER, S.P. L'HONORÉ. - Documenten uit het Archief van den Luitenant-Admiraal Piet Heyn.
174388: HEYNE, ALEXANDER. - Die exotischen Käfer in Wort und Bild.
67765: HEYNE, K. - De nuttige planten van Indonesië.
71239: HEYNE, K. - De nuttige planten van Nederlandsch Indië. Indonesië. 2e herz. en verm.dr.
70712: HEYNE, K. - De nuttige planten van Nederlandsch Indië. Indonesië. 2e herz. en verm.dr.
160954: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van Brillen, Oogglazen, enz.
224289: HEYNENS, LOU. - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans.
175784: HEYNS, ZACHARIAS [Z.H.]. - Den Nederlandtschen Landtspiegel in ryme gestelt.
185005: HEYST, K.VAN, A.O. - De nuttige handwerken. 7e herz. druk.
157412: HEYTING, LIEN. - De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum. Derde druk.
253024: HEZEL, GERRIT & A.POL. - Schokland en omgeving. Leven met water.
257014: HEZEMANS, A.J.M. - Gemeente Historie 1930-1980. Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge. Strijd om het gemeentelijk grondgebied.
254169: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Jans-Kerk te 's Hertogenbosch en hare geschiedenis.
270117: CHOI HONG HI. - Taekwon-Do. the Art of Selff-Defence.
124946: HIATT, L.R. & C.JAYAWARDENA. - Anthropology in Oceania. Essays presented to Ian Hogbin.
187866: HIBBARD, M.G. - Boer War tribute medals.
151528: HIBMA, FAMILY. - Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum. De family Hibma, 1697-1824.
211260: HICHTUM, NYNKE VAN [= SJOUKJE BOKMA DE BOER]. - Moeders vertellingen.
244237: HICHTUM, NYNKE VAN [= SJOUKJE BOKMA DE BOER]. - Friesche schetsen.
211710: HICKEY, WILLIAM. - The Tanjore Mahratta principality in southern India. The land of the Chola. The Eden of the South.
271835: HICKLIN, PETER. (EDITED). - Shorebird ecology and conservation in the Western Hemisphere.
242631: HICKMANN, HANS. - Catalogue d'enregistrements de musique folklorique égyptienne.
241757: HICKS, ROGER & SCHULTZ, FRANCES. - Still life and special effects photography. A guide to professional lighting techniques.
166104: HICKS, J.S. - The encyclopaedia of poultry.
101807: HICKS, ROGER. - Hidden Tibet. The land and its people.
172459: HICKSON, SYDNEY J. - Gorgonacea.
235290: HIDDE, WILLEM A.VAN DER. - De ondergang van de Vesta. Een K.N.S.M.-schip onder de vlag van de Nederlandsche Oost Rederij in mei 1944.
102712: HIELSCHER, ARNO. - Gärten gestalten mit sommerblumen.
255749: HIEN, H.A.V. - De Javaansche Geestenwereld en de betrekking, die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat verduidelijkt door Petangan's of Tellingen bij de Javanen in gebruik. I De Geschiedenis van de Godsdiensten op Java. 6e verb. druk.
255748: HIEN, H.A.V. - De Javaansche Geestenwereld en de betrekking, die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat verduidelijkt door Petangan's of Tellingen bij de Javanen in gebruik.III: De Tiang pasek en hun Tengerans en de Mohammedanen en hun Primbons. 6e verb. druk.
188480: HIERL, KONRAD & ANDREAS RITZ. - Die Elektrolokomotiven bei der Deutschen Bundesbahn.
207049: HIERONYMUS, FRANK. - Em Basileia tes Germanias. Griechischer Geist aus Basler Pressen & Suppl.
222338: HIERONYMUS. - De Viris inlustribus liber. Accedit gennadii catalogus virorum inlustrium Ex Recens. G.Herdingii.
244828: HIESEL, GERHARD. - Späthelladische Hausarchitektur. Studien zur Architekturgeschichte des griechischen Festlandes in der späten Bronzezeit.
263988: HIESMAYR, ERNST. - Analytische Bausteine.
93143: HIGGINS, R.A. - Catalogue of the terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum. Vol. I & II.
9235: HIGGINS, LIONEL G. & N.D.RILEY. - Elseviers vlindergids. Alle in Europa voorkomende dagvlinders. 2e dr.
67483: HIGGINS, R.A. - Greek and roman jewellery.
210389: HIGGINS, L.G. - A revision of the Melitaeine genus Chlosyne and allied species (Leipidoptera Nymphalinae).
58301: HIGGINS, LIONEL G. & N.D.RILEY. - Guide des papillons d'Europe (Rhopalocères).
618: HIGGINS, R.A. - Catalogue of the terracottas in the department of Greek and Roman antiquities British Museum. Vol. I. Greek: 730-330 B.C.
242388: HIGGINS, GODFREY. - Anacalypsis. An Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis ; or an Inquiry Into the Origin of Languages, Nations and Religions.
50313: HIGGINS, R.A. - Greek terracottas.
2985: HIGGS, HENRY. - The financial system of the United Kingdom.
209033: HIGHAM, CHARLES. - The archaeology of Mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor.
144770: HIGHLAND, GENEVIEVE A. (EDIT.) A.O. - Polynesian culture history. Essays in honor of Kenneth P. Emory.
224731: HIGLER, L.W.G. - Inleiding tot de kennis van de ongewervelde zoetwaterdieren en hun milieu.
249783: HIJDEN, HANS VAN DER. - Architectuur in de kapotte stad.
120333: HIJMANS, WILLEM. - Van duin tot IJsselmeer. Uitg. t.g.v.h. 50-j. bestaan van het Prov. Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.
236595: HILBERSHEIMER, LUDWIG. - Ludwig Hilbersheimer 1885 / 1967.
243786: HILBERSHEIMER, LUDWIG. BRUNO, FRANCESCO. - Ludwig Hilbersheimer. La costruzione di un'idea di città. Il periodo tedesco.
107057: HILBERSHEIMER, LUDWIG. - Internationale neue Baukunst. 2.verm.Aufl.
238061: HILBERT, D. & W.ACKERMANN. - Grundzüge der theoretischen Logik. 4th edit.
3146: HILBERTH, ELLEN & J. - Contribution à l'ethnographie des Gbaya.
90031: HILBERTH, JOHN. - Les Gbaya.
3159: HILBERTH, JOHN. - The Gbaya.
235842: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijvingen van 50 kerken en hun cultuurbezit.
267169: HILBRINK, COEN. - De illegalen. Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland, 1940-1945.
260724: HILBRINK, COEN. - De Pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog. 3e dr.
242216: HILDEBRAND, MILTON. - Analysis of Vertebrate Structure.
162823: HILDEBRAND, ELISABETH DE V. A.O. - Etno-astronomías americanas.
177017: HILDEBRAND, FRIEDERICH. - Die Verbreitungsmittel der Pflanzen.
185466: HILDEBRAND, FRIEDRICH. - Ueber die Geschlechtsverhältnisse bei den Compositen.
93430: HILDEBRANDT, JOHANN LUCAS VON. GRIMSCHITZ, BRUNO & M.DREGER. - Johann Lucas von Hildebrandts Kirchenbauten / Zu den Salzburger Kirchenbauten Fischers von Erlach.
259549: HILDEBRANDT, JOHANN LUCAS VON. JAHN, PETER HEINRICH. - Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745). Sakralarchitektur für Kauiserhaus und Adel.
261681: HILDEBRANDT, A.M. - Der Kärntner Adel.
84769: HILER, HILAIRE. - From nudity to raiment. An introduction to the study of costume.
137266: HILER, HILAIRE. - From nudity to raiment. An introduction to the study of costume
69358: HILFERT. - Gooische omtrekken. I: Van groote steenen.
249262: HILGEMANN, EWERDT. STIGTER, A DE. - Ewerdt Hilgemann. Bodies of Work.
217395: HILGEMANN, EWERDT. KOWALSKA, BOZENA. - Ewerdt Hilgemann. 1980 - 1990.
203656: HILGER, HANS PETER. - Stadtpfarrkirche St. Nicolai in Kalkar.
192318: HILGER, M.INEZ. - Arapaho child life and its cultural background.
86792: HILGER, HANS P. & E.WILLEMSEN. - Farbige Bildwerke des Mittelalters im Rheinland. Gesamtkatalog zur Ausstellung des Landeskonservators Rheinland im Rheinische landesmuseum Bonn im Sommer 1967.
61639: HILGER, HANS PETER. - Der Skulpturenzyklus im Chor des aachener Domes. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des Rhein-Maas-Gebietes.
121821: HILGER, M.INEZ. - Chippewa child life and its cultural background.
192951: HILGER, M.INEZ. - Chippewa child life and its cultural background.
247001: HILGERS, TH.J.A. - Indische sprookjes.
211585: HILHORST, J.H.M. & J.G.M.HILHORST. - Soest, Hees en De Birkt van de achtste tot de zeventiende eeuw.
244994: HILKENBACH, SIGURD A.O. - Die Strassenbahn der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG-Ost/BVB) 1949-1991.
225601: HILKHUIJSEN, JOS. - Delftse Art Nouveau. Onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921), Karel Sluyterman (1863-1931) en Bram Gips (1861-1943).
168193: HILL, BERT H. - The temple of Zeus at Nemea. Revised and supplemented by Charles Kaufman Williams II.
218925: HILL, JOHN E. & J.D.SMITH. - Bats. A natural history.
99595: HILL, ROBIN. - Australian birds. 2nd ed.
223209: HILL, GEORGE F. - Catalogue of the Greek coins of Phoenicia.
98809: HILL, BERT HODGE. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. I/VI: The springs. Peirene, sacred springs, Glauke.
223215: HILL, GEORGE F. - Catalogue of the Greek coins of Lycia, Pamphylia and Pisidia.
116422: HILL, M.F. - Permanent way. the story of the Kenya and Uganda railway. Being the official history of the development of the transport system in Kenya and Uganda.
223197: HILL, GEORGE F. - Catalogue of the Greek coins of Lycaonia, Isauria and Cilicia.
213886: HILL, DAVID & MARGARET JESSON. - The Iron Age and its hill-forts. Papers presented to Sir Mortimer Wheeler on the occasion of his eightieth year, at a conference held by the Southampton University Archaeological Society, 5th-7th March, 1971.
230648: HILL, CHARLES E. - The Danish sound dues and the command of the Baltic. A study of intrenational relations.
270593: HILL, ANTHONY. - Data. Directions in Art, Theory and Aesthetics.
264027: HILL, JONATHAN. - Occupying architecture. Between the architect and the user.
260362: HILL, GRAHAM. TIPLER, JOHN. - Graham Hill. Master of motor sports.
175379: HILL, M.F. - Permanent Way. 1.The story of the Kenya and Uganda Railway. Being the official history of the development of the Transport System in Kenya and Uganda. 2. The story of the Tanganyika railways.
152315: HILL, W.C.OSMAN. - Primates. comparative anatomy and taxonomy. II: Haplorhini: Tarsioidea. A Monograph.
152316: HILL, W.C.OSMAN. - Primates. comparative anatomy and taxonomy. III: Pithecoidea Platyrrhini (Families Hapalidae and Callimiconodae).
210299: HILL, JOHN E. & T.D.CARTER. - The Mammals of Angola, Africa.
221937: HILL, POLLY. - The migrant cocoa-farmers of southern Ghana. A study in rural capitalism.
218339: HILL, J.P. - The developmental history of the Primates. II. Croonian lecture.
168589: HILL, HAROLD D., A.O. - Old Babylonian public buildings in the Diyala region. With contributions by T.A. Holland and Augusta McMahon.
223213: HILL, GEORGE F. - Catalogue of the Greek coins of Palestine (Galilee, Samaria, and Judaea).
264995: HILL, CHARLES C. - Artistes Architectes & Artisans. Art Canadien 1890-1918.
74866: HILL, DAVID & P.ROBERTSON. - The phaesant. Ecology, management and conservation.
46200: HILL, DOROTHY K. - Catalogue of Classical Bronze Sculpture in the Walters Art Gallery.
4761: HILL, GEORGE F. - Select Greek coins. A series of enlargements.
175348: HILL, GEORGE W., A.O. - Los Guarao del Delta Amacuro.
141575: HILL, W.W. - The agricultural and hunting methods of the Navaho Indians.
265291: HILL, JONATHAN A. - The Hill collection of Pacific Voyages.
253221: HILLBERG, HANS PETER & FRIEDRICH FORSSMAN. - Lesetypografie.
225056: HILLE, J.W.VAN. - Reizen in West-Nieuw-Guinea III.
225059: HILLE, J.W.VAN. - Reizen in West-Nieuw-Guinea
10348: HILLEBRAND, LUCY. BOEMINGHAUS, DIETER. - Zeit-Räume der Architektin Lucy Hillebrand.
243028: HILLEBRAND, H. - De Eutrofiering van de Botshol.
192608: HILLEL, DANIEL. - Rivers of Eden. The struggle for water and the quest for peace in the Middle East.
237823: HILLEN, HANS JÜRGEN. - Von Aeneas zu Romulus. Die Legenden von der Gründung Roms.
271277: HILLENIUS, JAAP. HILLENIUS-DE ROOS, MIES A.O. - Jaap Hillenius. Poging om dichterbij te komen.
153318: HILLER VON GAERTRINGEN, F. - Die Insel Thera in Altertum und Gegenwart mit Ausschluss der Nekropolen.
102482: HILLER, HELMUT & W.STRAUSS. - Der deutsche Buchhandel. Wesen Gestalt Ausgabe. 3.erw.Aufl.
151247: HILLER VON GAERTRINGEN, F. - Die Insel Thera in Altertum und Gegenwart mit Ausschluss der Nekropolen.
215536: HILLER, STEFAN. - Mykenische Keramik.
36995: HILLER VON GAERTRINGEN, F. & H.LATTERMANN. - Hira und Andania.
38240: HILLER, F. - Formgeschichtliche Untersuchungen zur griechischen Statue des späten 5. Jahrhunderts v. Chr.
157941: HILLER, HELMUT. - Zur Sozialgeschichte von Buch und Buchhandel.
114928: HILLER, STEFAN. - Das minoische Kreta nach den Ausgrabungen des letzten Jahrzehnts.
59370: HILLERMAN, FRED E. & A.W.HOLST. - An introduction to the cultivated Angraecoid Orchids of Madagascar.
234051: HILLIARD, RAYMOND F. - Ritual Violence and the Maternal in the British Novel, 1740-1820.
173077: HILLIARD, O.M. & B.L.BURTT. - Streptocarpus. An african plant study.
195802: HILLIARD, O.M. - The Manuleae. A tripe of SWcrophulariaceae.
32146: HILLIER, BEVIS. - The decorative arts of the fourties and fifties.
71063: HILLIER, BEVIS. - Pottery and porcelain 1700-1914. England, Europa and North America.
269558: HILLIER, JACK R. - The uninhibited brush. Japanese art in the Shijo style.
224118: HILLMAN, BRUNO. - Der Zylindergang. Konstruktion und Reparatur der Zylinderuhren. 2. durchges. Aufl.
234454: HILLMAN, DAVID & MAZZIO, CARLA (EDIT.). - The Body in Parts. Fantasies of corporeality in early modern Europe.
172370: HILLMANN, J. & V.GRUMMANN. - Kryptogamenflora der Mark Brandenburg and angrenzende Gebiete. Band VIII: Flechten.
226344: HILLMANN, B. - La réparation des montres compliquées. Manuel d'instructions pratiques pour l'Horloger. 2ème édition.
182208: HILLMANN, BRUNO. - Het Armbandhorloge. Zijn constructie en behandeling bij de reparatie.
269488: HILLMANN, BRUNO. - Der Zylindergang. Kontruktion und Reparatur.
223145: HILLSMAN, DAVID F. - Crane's Maggie and Huysmans Marthe: Two naturalist prositute novels.
160835: HILMER & SATTLER. MOOS, STANISLAUS VON. - Hilmer & Sattler. Bauten und Projekte. Buildings and Projects.
37478: HILPRECHT, ALFRED. - Nachtigall und Sprosser.
58231: HILPRECHT, ALFRED. - Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan. 2.erw.Aufl.
58773: HILPRECHT, ALFRED. - Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan. [1.Aufl.].
141729: HILPRECHT, HERMANN V. - Die Ausgrabungen der Universität von Pynnsylvania im Bêl-Tempel zu Nippur.
206871: HILPRECHT, HERMANN V. - The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania: Series A. Cuneiform texts. Vol. I, part II.
183024: HILPRECHT, HERMANN V. [COLLECTION]. WARDEN, P.GREGORY. - The Hilprecht collection of Greek, Italic and Roman bronzes in the University of Pennsylvania Museum.
199206: HILSCHENZ-MLYNEK, HELGA & H.RICKE. - Glas. Historismus - Jugendstil - Art Déco. Band I: Frankreich. Die Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
262601: HILTEN, D.A.VAN. - Beknopt overzicht van de Krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht 10-19 Mei 1940.
149968: HILTON-SIMPSON, M.W. - Among the hill-folk of Algeria. Journeys among the Shawía of the Aurès mountains.
188538: HILTON, CHRISTOPHER. - Maryflower. De reis die de wereld veranderde.
262445: HILTY, STEVEN L. - Birds of Venezuela.
170432: HILZHEIMER, MAX. - Natürliche Rassengeschichte der Haussäugetiere.
142684: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Archäologisches zum Problem der griechischen Sklaverei.
215865: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Alexandria und der Realismus in der griechischen Kunst.
223508: HIMMELMANN, NIKOLAUS. (FESTSCHRIFT). CAIN, HANS-ULRICH, A.O. - Festschrift für Nikolaus Himmelmann. Beiträge zür Ikonographie und Hermeneutik.
142001: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Typologische Untersuchungen an römischen Sarkophagreliefs des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr.
142695: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Über Hirten-Genre in der antiken Kunst.
139979: HIMMELMANN-WILDSCHÜTZ, NICOLAUS. - Zur Eigenart des klassischen Götterbildes.
34751: HIMMELMANN-WILDSCHÜTZ, NIKOLAUS. - Studien zum Ilissos-Relief.
206592: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Antike zwischen Kommerz und Wissenschaft.
134139: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Sarkophage in Antaya.
254893: HINAULT, BERNARD. HINAULT, B. & J.P.BROUCHON. - Le Hinault.
253540: HINCHLIFFE, STEVE. - Geographies of Nature. Societies, environments, ecologies.
269498: HINCKLEY, F.LEWIS. - Queen Anne & Georgian Looking Glasses.
122800: HINCKS, W.D. - The Dermaptera of the Belgian Congo. Part I. Pygidicranicae.
56106: HIND, ARTHUR M. - Catalogue of drawings by Dutch and flemish artists preserved in the department of prints and drawings in the British Museum. Vol. II: Drawings by Rubens, van Dijck and other artists of the flemish school of the the XVII century.
159883: HIND, ARTHUR M. - Catalogue of drawings by Dutch and flemish artists preserved in the department of prints and drawings in the British Museum. Vol. III: Dutch drawings of the XVIIth century (A-M).

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

12/15