Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
69379: HONIG, GERRIT J. & C.VAN ZEYDE. - De bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793-1794, in drie bedrijven met een na-spel Een Zaansch bruiloftsfeest 3e druk.
283845: HONIG, ELIZABETH ALICE. - Painting & the Market in Early Modern Antwerp.
161204: HONIG, JACOB. - Geschiedenis der Zaanlanden.
258067: HONIG, GERRIT JAN. - Beschrijving en Geschiedenis der Zaanlandsche Gemeentewapens.
108637: HONING, G.H. - De vreedzame strijd.
269254: HONINGS, RICK. - De dichter als idool. Literaire roem in de negentiende eeuw.
178797: HÖNLE, AUGUSTA & ANTON HENZE. - Römische Amphitheater und Stadien. Gladiatorenkämpfe und Circusspiele.
153835: HONNECOURT, VILLARD DE. HANHLOSER, H.R. - Villard de Honnecourt. Kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches ms. fr 19093 der Pariser Nationalbibliothek. 2. erw. Aufl.
216868: HONNECOURT, VILLARD DE. - Album de Villard de Honnecourt. Architecte du XIIIe Siècle.
205187: HONNEF, KLAUS, A.O. (ED.). - Vom Zauber des Rheins ergriffen... Zur Entdeckung der Rheinlandschaft.
234589: HONNEFELDER, LUDGER A.O. (EDIT.). - Dombau und Theologie im mittelalterlichen Köln. Festschrift zum 750-Jahrfeier der Grundsteinlegung des Kölner Domes und zum 65. Geburtstag von Joachim Kardinal Meisner 1998.
268871: HONNORÉ, LAURENT. A.O. - 1000 personnalités de Mons & de la Région. Dictionnaire bibliographique.
247894: L'HONORÉ NABER, SAMUEL P. NABER, JOHANNA W.A. - Samuel Pierre l'Honoré Naber. Schout bij Nacht t.t. naar de correspondentie met zijn Ouders, loopende 1880-1913.
236416: L'HONORÉ NABER, SAMUEL P. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797. Herausgegeben von S.P. L'Honoré Naber.
215487: L'HONORÉ NABER, SAMUEL P. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797. Herausgegeben von S.P. L'Honoré Naber.
6832: L'HONORÉ NABER, SAMUEL P. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797. Herausgegeben von S.P. L'Honoré Naber.
48408: L'HONORÉ NABER, SAMUEL P. - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
143449: HONOUR, HUGH. - Cabinet makers and furniture designers.
201014: HONT, PIETER D'. TEEUWISSE, J., A.O. - Beeldhouwer Pieter d'Hont. Leven en werk.
121748: HONTHORST, GERRIT VAN. JUDSON, J.RICHARD & R.E.O.EKKART. - Gerrit van Honthorst. 1591-1656.
56725: HONTHORST, GERRIT VAN. HOOGEWERFF, G.J. - Gerrit van Honthorst. Twenty-eight reproductions with text and catalogue.
259108: HONTHORST, GERRIT VAN. PAPI, GIANNI. - Gherardo delle Notti. Gerrit Honthorst in Italia.
272044: HOOCH, PIETER DE. SITT, MARTINA. - Pieter de Hooch. Der Liebesbote.
258166: HOOCH, PIETER DE. VALENTINER, WILHELM R. - Pieter de Hooch. The master's paintings in 180 reproductions. With an appendix on the genre painters in the manner of Pieter de Hooch and Hendrik van der Burch's art.
56208: HOOCH, PIETER DE. SUTTON, PETER C. - Pieter de Hooch. Complete edition.
99757: HOOD, SINCLAIR. - Excavations in Chios, 1938-1955. Prehistoric Emporio and Ayio Gala. With contributions by Juliet Clitton-Brock and Perry G. Bialor. [COMPLETE SET.OF TWO VOLUMES].
169787: HOOD, RAYMOND. - Raymond Hood. Pragmatism and poetics in the Waning of the Metropolitan era Robert Stern 2.
100864: HOOD, M.S.F. - Archaeological survey of the Knossos area.
207268: HOOD, THOMAS. EDGECOMBE, RODNEY STENNING. - A self-divided poet. Form and texture in the Verse of Thomas Hood.
253456: HOOF, COR VAN. - Schildpadden, krokodillen en salamanders wereldwijd. Alle soorten en ondersoorten.
287058: HOOF, COR VAN. - Hagedissen in Europa en Oceanie per land.
210606: HOOF, JOEP [P.C.M.] VAN. - Langs wal en bastion. Hoogtepunten uit de Nederlandse vestingbouw.
253455: HOOF, COR VAN. - Kikkers en padden wereldwijd. Alle soorten en ondersoorten.
283804: HOOF, JOEP VAN. - Nederlandse militaire uniformen 1752-1800. Het Jassenboekje en de uniformtekeningen van Duncan Macalester Loup.
282236: HOOF, COR VAN. - Hagedissen in Afrika per land.
253454: HOOF, COR VAN. - Slangen wereldwijd. Alles soorten en ondersoorten. Deel 1 & 2.
287059: HOOF, COR VAN. - Hagedissen in Noord- en Zuid Amerika en Antarctiva. Per land.
281894: HOOF, COR VAN. - Hagedissen in Azië per land.
229436: HOOFT, P.C. HEESTERMANS, HANS. & LIESBETH VAN DORSSER KEUS. - Meesteres van mijn ziel. Zeven gedichten van P.C. Hooft.
129351: HOOFT, ERNEE 'T. ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleeden van Ernee 't Hooft. [1e druk].
125811: HOOFT, B.H.VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
180942: HOOFT, H.G.A. - De Burgher en de Burgemeester.
206628: HOOFT, CORNELIS PIETER. GELDER, H.A.ENNO VAN. - De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626.
282292: HOOFT, P.C. - Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizar Karel den vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het einde der landtvooghdye des graven van Leicester. [4th edition].
213262: HOOFT, PIETER CORNELIS. - Lyrische poëzie.
293657: HOOFT, ARNOUT HELLEMANS. GRABOWSKY, E.M. & P.J. VERKRUIJSSE. - Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon. Het dagboek van een 'grand tour' (1649-1651). Arnout Hellemans Hooft.
52027: HOOFT, ERNEE 'T. ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. Beschouwing over de wandkleeden van Ernee 't Hooft. 2de dr.
103791: HOOFT, C.G.'T. - 24 gezichten uit Oud-Amsterdam. Herinnering aan de historische tentoonstelling Amsterdam 1925.
256648: HOOG, MAURITS DE. - The Dutch Metropolis. Design Quality Interaction Environments.
180091: HOOG, MAURITS DE. - 4 x Amsterdam. Ontwerpen aan de stad.
84170: HOOG HZ., G.DE, A.O. - De Tielerwaard. Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G. de Hoog Hz., J.D. Meysing, H. van der Wal [...].
167039: HOOG, SYBREN DE. - Eemland, beschrijving van een weerbarstige landstreek.
264292: HOOG, MAURITS DE. - De Hollandse Metropool. Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemileus.
192851: HOOG, M.DE & H.K.NAGTEGAAL. - Huwelijken te Delft [Deel 3:] 1873-1902. Alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand.
269363: HOOG, MAURITS DE & RICK VERMEULEN. - New Rhythms of the City. Moulding the metropolis in Amsterdam.
283447: HOOGBERGEN, TH.G.A. - Brabant beschouwd en beschreven. Noord-Braband vanaf 1000, in staatkundig, sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus perspectief.
273602: HOOGBERGEN, TH.G.A. - Brabantse monumenten leven. Beschrijving van tachtig gerestaureerde kleine monumenten.
125160: HOOGEBOOM, THEO. - Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren.
249243: HOOGEBOOM, A. - Leerboek der Tactiek.
268427: HOOGENBERK, E.H. & B.D.VERBRUGGE. - Bedreigde gebouwen. Delft 1840-1940.
127112: HOOGENBERK, EGBERT J. & B.D.VERBRUGGE. - Bedreigde gebouwen. Bouwen, breken en behouden in Delft 1840-1940.
232503: HOOGENBERK, H. - De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595-1620. (Diss.)
196159: HOOGENBERK, EGBERT J. - Het idee van de Hollandse stad. Stedebouw in Nederland 1900-1930 met de internationale voorgeschiedenis.
11994: HOOGENBOOM, W. & A.S.MOERMAN. - Schrift en schrijven. Handleiding voor kwekelingen en voor hen, die belast zijn met het geven van schrijfonderwijs.
174980: HOOGENBOSCH, M.M.J. - 12 eeuwen katholicisme aan het Marsdiep. De r.-k. kerk van Huisduinen en Den Helder in de loop der tijden.
159020: HOOGENDIJK, A. - De grootvisscherij op de Noordzee.
256011: HOOGENDIJK, J.H. - De Nederlandsche Koopvaardij in den Oorlogstijd (1914-1918). Eigen ervaringen van gezagvoerders, stuurlieden en andere opvarenden.
244592: HOOGENDOORN, J. - Lindschoten in beeld.
44711: HOOGERWERF, A. - De avifauna van Tjibodas en omgeving, inclusief het natuurmonument Tjibodas-Gn. Gede West-Java.
95654: HOOGERWERF, A. - De avifauna van de Plantentuin te Buitenzorg (Java).
143411: HOOGERWERF, A. - Een bijdrage tot de oölogie van het eiland Java.
77307: HOOGEVEEN, E.J.V.M. - Vlinderatlas.
77310: HOOGEVEEN, E.J.V.M. - Vlinderatlas.
597: HOOGEVEEN, W.P. - Electrische uurwerken. Handleiding tot derzelver bestuurdeeing. 4th. enl.ed.
264068: HOOGEVEST, VAN. BOER-VAN HOOGEVEST, CARIEN DE. (FINAL ED.). - Bouwen op historie. 100 jaar Van Hoogevest Architecten 1909-2009.
246875: HOOGEWERF, CORNELIS L. - Het Haarlemse stadsrecht (1245). Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar. (Diss.)
56826: HOOGEWERFF, G.J. - Huldigingsbundel opgedragen aan Prof. Dr. G. J. Hoogewerff bij zijn 75ste verjaardag.
210025: HOOGEWERFF, G.J. & J.A.F.ORBAAN. - Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden.
99342: HOOGEWERFF, G.J. & J.A.F.ORBAAN. - Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden.
247192: HOOGEWERFF, H. - De plantenwereld als openbaring in den loop der tijden.
56866: HOOGEWERFF, G.J. - Nederlandsche schilders in Italië in de XVIe eeuw. (De geschiedenis van het Romanisme).
203182: HOOGEWOUD, GUIDO. - Langs de oude Noordhollandse kerken. Kennemerland / De Zaan / Het Gooi / Amsterdam.
101297: HOOGHE, ROMEYN DE. LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography.
34046: HOOGHE, ROMEYN DE. LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe 1662-1707.
265253: HOOGHE, ALAIN D'& M.C.BRUWIER. - The Great Pyramids of Giza.
285949: HOOGHE, ROMEYN DE. LE FRANCQ VAN BERKHEY, JOANNES. - Samenspraak tusschn Govert Bidlo, Romein de Hooge, en de politieke kruijer, in de acherontsche velden.
288417: HOOGHE, ALAIN D'. - Rond het symbolisme. Fotografie en schilderkunst in de 19e eeuw.
43532: HOOGHOUDT, S.B. A.O. - Verdrogenden veengronden in West-Nederland.
279390: HOOGLAND, JAN A.O. - Woordenboek Arabisch-Nederlands [&] Nederlands-Arabisch.
72909: HOOGLAND SR., R.A. - Kroniek van Utrecht. Beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen.
173250: HOOGLAND, R.D. - A revision of the genus Dillenia.
57562: HOOGLAND, RICH.A. - Checkers. Het moderne damspel.
285682: HOOGSTRATEN, M.VAN. (COMPOSER). - [T.I.M.S.]. The international Molinogical Society. Transactions Third symposium. Netherlands, 1973 May 6 - 11. [Title on spine: Third Synposium T.I.M.S 1973]. - Number three handwritten in feltpen on the spine.
292916: HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN. BLANC, JAN. - Introduction à la haute École de l´Art de Peinture. Traduction, commentaires et index.
225278: HOOGSTRATEN, [FAMILY] VAN. ROSCAM ABBING, MICHIEL. - Van Hoogstraten: iconografie van een familie.
215941: HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN. ABIING, MICHIEL R. - De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten 1627-1678. Eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen.
291055: HOOGSTRATEN, DORINE VAN. - Open en besloten. Het hofje is terug van nooit weggeweest.
294644: HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN. WESTEIJN, THIJS. (ED). - The universal art of Samuel van Hoogstraten (1627-1678). Painter, writer, and courtier.
215940: HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN. BRUSA, GIUSEPPE. - Artifice and illusion. The art and writing of Samuel van Hoogstraten.
292421: HOOGSTRATEN, DORINE VAN. - Architectuurgids van Zwolle in de 20e eeuw.
214265: HOOGSTRATEN, DORINE VAN. - Architectuurgids Zwolle van 1900 tot nu. (uitgebreide & geactualiseerde 2e druk)
186465: HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN. - Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbare werelt, verdeelt in negen leerwinkels, yder bestiert door eene der zanggodinnen [...] beschreven door Samuel van Hoogstraeten.
199700: HOOGSTRATEN, DORINE VAN. - Villa's in Nederland, Onder architectuur gebouwde huizen 1900-2000.
292930: HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN. BLANC, JAN. - Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle. La théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten.
120963: HOOGVELD, CARINE. (ED.). - Glas in lood in Nederland 1817-1968.
19688: HOOIJER, D.A. - Prehistoric and fossil Rhinoceroses from the Malay Archipelago and India.
198431: HOOIJKAAS, R. - Het begrip element in zijn historisch-wijsgeerige ontwikkeling.
223470: HOOKER, J.T. - The ancient Spartans.
217380: HOOLA VAN NOOTEN, B. - Fleurs, fruits et feuillages choisis de l'île de Java peint d'après nature par Madame Berthe Hoola van Nooten. Troisieme edition.
180260: HOONACKER, E.V. - Ikonografie van Kortrijk en omgeving 1280-1900.
231746: HOOP, ADRIAAN VAN DER. BERGVELT, ELLINOOR, A.O. - De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop (1778-1854).
161322: HOOP, A.N.J.THOMASSEN À THUESSINK. - Megalithic remains in South Sumatra. Translated by William Shirlaw.
3632: HOOP, A.N.J.THOMASSEN À THUESSINK. - Indonesische siermotieven. / Ragam-ragam Perhiasan Indonesia / Indonesian ornamental design.
277221: HOOPER, JAMES [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1980. - Art and ethnography from the Islands of the Solomons, Australs, Marquesas, Samoa, Tonga, Micronesia and elsewhere in the Pacific area From the late James T. Hooper's Collection sold by order of the executors. [title on frontcover: Oceanic Art from the James Hooper collection].
279183: HOOPER, C.L. - Report of the Cruise of the U.S.Revenue Steamer Thomas Corwin in the Arctic Ocean 1881.
25689: HOOPER, TED. - Thieme's bijenboek.
1899: HOOPER, JAMES [COLLECTION]. PHELPS, STEVEN - Art and artefacts of the Pacific, Africa and Americas. The James Hooper collection.
284714: HOOPER, JAMES [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1980. - Melanesian & Polynesian Art from the James Hooper collection.
291399: HOORN, WILLEM VAN. - As images unwind. Ancient and modern theories of visual perception.
269735: HOORN, J.G.M.VAN - Sociëteit De Eendracht. Lochem 1829-1989.
273691: HOORWEG, J.L. - Uurwerk. Platen voor Natuur-en Werktuigkunde. 1e serie No. 2 & 3.
269564: HOORWEG, JAN, A.O. - Artisanal Fishers on the Kenyan Coast. Houshold Livlihoods and Marine Resource Management.
212247: HOOTON, EARNEST A. - Indian village site and cemetery near Madisonville Ohio.
63317: HOOVER, HELEN. - The long-shadowed forest.
238077: HOOVER, PETER R. - Early Triassic Terebratulid Brachiopods from the Western Interior of the United States.
234307: HOOYKAAS, TRUDE (EDIT.). - Kraanspoor.
290880: HOOYSCHUUR, CEES. - Het P.W. Janssenhofje. Restauratie P.W. Janssenhofje 1895-2010.
225381: HOOZEE, ROBERT. (ED.). - Moderne kunst in België.
173564: HOOZEE, ROBERT. - Vlaams Expressionisme in Europese context.
223767: HOOZEE, ROBERT. (ED.). - Mis en scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw.
259741: HOOZEE, ROBERT, A.O. - Mise-en-scene. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw..
284569: HOOZEE, ROBERT. (ED.). - Museum of Fine Arts Ghent. Paintings catalogue.
220728: HOP, EGBERT. - Korte beschryving van het geheele Land van Cleve; Met een bygevoegde Genealogie of Stamtafel van deszelfs Graven en Hertogen en Opgave van de Hooge machten van die tyd.
120778: HOPE, W.H.S.J. - On the tomb of an Archbishop recently opened in the Cathedral Church of Canterbury.
120775: HOPE, W.H.S.J. - The Atchievements of Edward, Prince of Wales (the Black Prince) in the Cathedral Church of Canterbury.
206812: HOPE, F.W. - On a new Arachnide, uniting the Genera Gonyleptes and Phalangium.
157547: HOPE, JOHN. - Heraldry for craftsmen & designers.
120772: HOPE, W.H.ST.JOHN. - The Obituary Roll of John Islip, Abbot of Westminster, 1500-1532. With Notes on other English Obituary Rolls.
257547: HOPE, STANTON. - Tanker Fleet. The War Story of the Shell Tankers and the men who manned them.
282386: HÖPEL, INGRID. - Architektur als Ort für Embleme.
144345: HOPF, ALBRECHT. - Tapis d'Orient. Anatolie, Transylvanie, Caucase, Perse, Turkestan.
8003: HOPF, CARL - Die Altpersischen Teppiche. Ein Studie über ihre Schönheitswerte.
155264: HOPF, CARL - Old Perian carpets and their aesthetic worth. 2nd ed.
170058: HOPF, CARL - Die Altpersischen Teppiche. Ein Studie über ihre Schönheitswerte. 2.verm. Aufl.
25301: HÖPFNER, GERD. - Südostasiatische Schattenspiele. Masken und Figuren aus Java und Thailand.
181737: HÖPFNER, ADOLF FR. - Der kleine Physiker, oder Unterhaltungen über natürliche Dinge, für Kinder. Volume I & II. 
237529: HOPKINS, KEITH. - Conquerors and Slaves.
50237: HOPKINS, LYDIA. - The complete poodle. 2nd ed.
34982: HOPKINS, G.H.E. & M.ROTHSCHILD. - An illustrated catalogue of the Rothschild collection of fleas (Siphonaptera) in the British Museum. IV: Hystrichopsyllidae.
213564: HOPKINS, R.THURSTON. - Old watermills and windmills.
38524: HOPKINS, G.H.E. - Mosquitoes of the Ethiopian region. I. Larval bionomics of mosquitoes and taxonomy of culicine larvae.
259315: HOPKINS, ANDREW. - Santa Maria della Salute. Achitecture and Ceremony in Baroque Venice.
34979: HOPKINS, G.H.E. & M.ROTHSCHILD. - An illustrated catalogue of the Rothschild collection of Fleas (Siphonaptera) in the British Museum. I: Tungidae and Pulicidae.
294744: HOPKINS, GERARD MANLEY. - Zes Sonnetten. Met vertaling van Frans van de Wiel. Ingeleid door Herman Servotte.
211161: HOPKINSON, JOHN. - A Bibliography of the Tunicata 1469-1910.
111367: HOPP, WERNER. - Blütenzauber der Orchideen.
241359: HOPPE, BRIGITTE. - Biologie Wissenschaft von der belebten Materie von der Antike zur Neuzeit. Biologische Methodologie und Lehren von der stofflichen Zusammensetzung der Organismen.
223719: HOPPE, EDMUND. - Mathematik und Astronomie im klassischen Altertum.
180057: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek.
83494: HOPPENOT, J. - La Sainte Vierge dans la tradition, dans l'art dans l'ame des saints et dans notre vie. Nouvelle édition.
174142: HOPPENOT, J. - Het kruisbeeld in de geschiedenis, de kunst, de beschouwingen der heiligen, en het dagelijksche leven der geloovigen.
231493: HOPPER, EDWARD. WESTHEIDER, O., A.O. - Modern Life. Edward Hopper en zijn tijd.
291740: HOPPER, R.J. - Trade and industry in classical Greece.
245039: HOPPER, DENNIS. FUCHS, RUDI, A.O. - Dennis Hopper (a keen eye).
67894: HOPPIN, JOSEPH C. - A handbook of Greek black-figured vases. With a chapter on the red figured Southern Italian vases.
206459: HOPPIN, JOSEPH C. - A handbook of Attic red-figured vases signed by or attributed to the various masters of the sixth and fifth centuries B.C.
71267: HOPPIN, JOSEPH C. - A handbook of Attic red-figured vases signed by or attributed to the various masters of the sixth and fifth centuries B.C.
266849: HÖRANDNER, W., A.O. - Byzantios. Festschrift für Herbert Hunger zum 70. Geburtstag.
256664: HORAPOLLO. LEEMANS, CONRAD. - Horapollinis Niloi Hieroglyphica. Edidit, diversorum codicum recenter collatorum, priorumque editionum varias lectiones et versionem Latinam subjunxit, adnotationem, item hieroglyphicorum images et indices, adjecit Conradus Leemans
276552: HORAT, HEINZ. - Flühli-Glas.
290355: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. NISBET, R.G.M. & M.HUBBARD. - A Commentary on Horace: Odes Book I & II.
274086: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. NISBET, R.G.M & M.HUBBARD. - A Commentary on Horace: Odes. Book 1.
224499: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. WIELAND, C.M. - Horazens Briefe aus dem lateinischen übersetzt. und mit historischen Einleitungen und anderen nöthigen Erläuterungen versehen. Neu verb. Aufl.
231966: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. - Poemata. Carmina / Iambi.
230688: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. SCHRIJVERS, P.H. - Ars poetica. Ingeleid, verantwoord, vertaald [uit het Latijn] en voorzien van een nabeschouwing over Horatius' dichterlijk voortleven bij Bilderdijk door P.H. Schrijvers.
253785: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. - Carmina bewerkt door P.Hofman Peerlkamp.
178202: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. ORELLI, JOHANN KASPER VON. - Q. Horatius Flaccus. Recensuit atque interpretatus. Recensuit atque interpretatus est Io. Gaspar Orelius. Editio minor tertia curavit Georgius Baiterus.
224733: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. SCHMID, FR. E.THEODOR. - Des Quintus Horatius Flaccus Episteln.
274894: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. HEINSSI, NICOL.. - Q. Horatius Flaccus Ad Exemplar Nicol. Heinsii emendatus; Scholiis commentarii instar Illustratrus a Joanne Bond. Editio Nova.
257552: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. SCHRIJVERS, PIET. (VERTALING). - De lyrische gedichten.
208002: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. REGEL, GUSTAVUS. (ED.). - Opera Omnia. Recensuit et illustravit Fredericus Guil. Doering. Editionem novam curavit Gustavus Regel.
188595: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. HAVTHAL, FERDINANDUS (ED.). - Acronis et Porphyrionis commentarii in Q.Horatium Flaccum.
218973: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. FREUDENBURG, KIRK. (ED.) - Horace: Satires and Epistles.
190751: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. OKSALA, TEIVAS. - Religion und Mythologie bei Horaz. Eine literarische Untersuchung.
274661: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. LAAR, LOUIS VAN DE. - Oden en Epoden.
254241: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. - Q. Horatii Flacci, ex ed. Bipontina II, ad optimas lectiones mss. et edd. Nova editio recensita, brevibus notis critic. et interp. subjunctis, necnon horatiano indice; cum adnotata Horatii vita, et notitia litteraria. De Hujus edd. comment. et vers. amplissima.
76152: HORBLIT, HARRISON D. (COLLECTION). AUCTION-CATALOGUE 1974. - The celebrated library of Harrison d. Horblit. Part I: Early science navigation & travel.
234876: HORCH, CAROLINE. - Der Memorialgedanke und das Spektrum seiner Funktionen in der Bildenden Kunst des Mittelalters.
268571: HORCH, CAROLINE. - Nach dem Bild des Kaisers. Funktionen und Bedeutungen des Cappenberger Barbarossakopfes.
70678: HORDEN JZ., P. - Een kleine geschiedenis van het Land van Vianen.
250443: HORE, EDW. COODE. - Lake Tangayika.
248664: HOREAU, HECTOR. - Hector Horeau 1801-1872.
214430: HÖRICHT, LUCI A.S. - Il volto dei filosofi antichi.
287895: HÖRIG, MONIKA & E.SCHWERTHEIM. - Corpus Cultus Iovis Dolichencie (CCID).
242691: HORION, AD. - Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben.
97787: SUISSE HORLOGERE, - No 2.
176211: HÖRMANN, LUDWIG V. A.O. - Wanderungen durch Tirol und Vorarlberg.
241906: HORN, LEX. NETEL, LIES & LEX HORN. - Lex Horn (1916-1968). Monumentale kunst en vrij werk.
270698: HORN, ERNA. - Der neuzeitliche Haushalt. Ein Führer durch die gesamte Kuche und Hauswirtschaft. 4. verm. Auflage.
231731: HORN, W. A.O. - Coleoptera. I-III.
101029: HORN, ADAM A.O. - Landkreis Donauwörth. (Die Kunstdenkmäler von Schwaben, III).
229702: HORN, RONI. - To Place. [Vol. I:] Bluff Life. [Title on frontcover: Íslands].
125060: HORN, HEINZ G. - Mysteriensymbolik auf dem Kölner Dionysosmosaik.
290948: HORN, RUDOLF. - Hellenistische Bildwerke auf Samos
268604: HORN, CHRISTIAN. - Studien zu den europäischen Stabdolchen. Teil 1 & 2.
270568: HORN, ERNA. - Der neuzeitliche Haushalt. Ein Führer durch die gesamte Kuche und Hauswirtschaft in 2 Bänden.
123138: HORN, W. A.O. - Coleoptera.
101065: HORN, ADAM & W.MEYER. - Stadt und Landkreis Lindau (Bodensee). (Die Kunstdenkmäler von Schwaben).
182434: HORN, N.A. VAN & H.J. SCHOLTE. - Naar aanleiding van dertien Amsterdamse pakhuizen.
229700: HORN, RONI. - To Place. [Vol. IV:] Pooling waters. [Title on frontcover: Íslands].
229703: HORN, RONI. CATALOGUE 1994. - Inner Geography.
233974: HORN-VAN NISPEN, MARIE-LOUISE TEN, A.O. - Wonderen der techniek. Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken.
264265: HORN, STEFAN A.O. - Signs of the City - Metropolis Speaking.
262580: HORN, RUDOLF. - Stehende weibliche Gewandstatuen in der hellenistischen Plastik.
271633: HORNBERGER, FRIEDERICH. - Der Weissstorch.
287771: HORNBOSTEL, WILHELM. - Sarapis. Studien zur überlieferungsgeschichte, den Erscheinungsformen und Wandlungen der Gestalt eines Gottes.
178555: HORNBY. DOOREN, FRANS VAN & ERIK. J.WARMENHOVEN. - C.H. St. John Hornby' s vellum copy of the Ashendence Press Dante.
145951: HORNE, C. & F.SMITH. - Notes of the habits of some Hymenopterous insects from the North-west provinces of India.
270916: HORNE, ALISTAIR. - Über die Maas, über Schelde und Rhein. Frankreichs Niedelage 1940.
204095: HORNEMANN, FRIEDRICH & ALEXANDER GORDON LAING. BOVILL, E.W. (ED.). - Missions to the Niger. Vol. I-IV.
71939: HORNEMANN, FRIEDRICH & ALEXANDER GORDON LAING. BOVILL, E.W. (ED.). - Missions to the Niger. Vol. I-IV.
11334: HORNER, HARLAN HOYT. - The American flag.
99551: HORNER, HARLAN HOYT. - The American flag.
292589: HORNMAN, WIM. - Noord-Hollands platenboek.
219224: HORNOT, A. & J.FR.DE LACROIX. - Anecdotes Arabes et Musulmanes depuis l'an de J.C. 614, Époque de l'établissement du Mahométisme en Arabie, par le faux Prophète Mahomet. Jusqu'à l'extinction totale du Califat en 1538.
192233: HORNUNG, ERIK. - The Tomb of Pharaoh Seti I. - Das Grab Sethos' I.
235904: HORNUNG, ERIK. - Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des Neuen Reiches.
266683: HORNUNG, ERIK (EDIT.). - Zum Bild Ägyptens im Mittelalter und in der Renaissance. / Comment se Représente-t-on l'Égypte au moyen âge et à la renaissance?
255799: HORNUNG, ERIK & O.KEEL. - Studien zu altägyptischen Lebenslehren.
249726: HORNUNG, ERIK. - Texte zum Amduat. Teil I: Kurzfassung und Langfassung, 1. bis 3. Stunde. Autographiert von Lotty Spycher.
236824: HORODISCH-GARMAN, ALICE. - Collection of 16 Felicitas Cards designed and hand coloured by Alice Horodice-Garman. 1959-1973.
236329: HORODISH, ABRAHAM. - Amor Librorum. Bibliographic and other essays. A tribute to Abraham Horodisch on his sixtieth birthday.
119025: HORREL, T. - Review of the European Genera of spiders, preceded by some observations on zoological nomenclature.
277142: HORRING, HUGO. - Bemaerkinger til Justitsraad, Dr. Phils. H.Rinks Skrift: Om Grønlaenderne m.m. & Fortsatte Bemaerkinger til [...].
262004: HORSBRUGH, BOYD R. - The Gamebird and Waterfowl of South Africa.
239427: HORSFIELD, THOMAS. - Zoological researches in Java and the neighbouring Islands.
212814: HORSMAN, P.J. & J.ALLEBLAS. - Dordrecht verleden tijd.
188170: HORST, DICK VAN DER & MARTIN PRUIJS. - In en om de Lastage. Historisch knooppunt van ambacht, handel en scheepvaart.
271938: HORST, KOERT VAN DER, A.O. - Over beesten en boeken. Opstellen over de geschiedenis van de diergeneeskunde en de boekwetenschap.
289818: HORST, KOERT VAN DER & JOHANN-CHRISTIAAN KLAMT. (EDS). - Masters and miniatures. Proceedings of the congress on medieval manuscript illumination in the Nothern Netherlands. (Utrecht 10-13 December 1989).
194236: HORST, DICK VAN DER & MARTIN PRUIJS. - Van Gouden Eeuw naar Fin de Siècle. Een tocht van Rembrandtplein naar Vondelpark.
166110: HORST, H.L.A.VAN DER. - Dwerghoenders. Verzorging, teelt en rassen.
270984: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens.
246937: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens.
285069: HORST, DANIEL R. - De opstand in zwart-wit. Propagandaprinten uit de Nederlandse opstand 1566-1584.
61664: HORST-HOEKSTRA, A.C.TER. - De boerderai van Siewert Klomp. Boerelief en -leid in Westfriesland 1860-1885.
224457: HORST, D.P.G.VAN DER. - Offers van den strengen pligt. Rampen die het loodswezen op Terschelling troffen.
269801: HORST, MARK VAN DER. - De Verbinding. Een reis door drie buurten.
189875: HORST, CLAUDE W. - Model sail and power boats. Revised & enlarged ed.
79950: HORST, CARL. - Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen. Erste Abteilung: Architektur in den Niederlanden. Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur.
172611: HORST, KOERT VAN DER, W.NOEL & W.C.M.WÜSTEFELD. - The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David.
220323: HORST, LOES VAN DER. COLMJON, GODERT VAN & M.MELCHERS. - Loes van der Horst.
202346: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens.
209599: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens [...] I. Deel.
286942: HORST, ANTHON VAN DER. - Anthon van der Horst 1899-1965. Leven en werken.
177755: HORST, DICK VAN DER, E.A. - 'Aan 't schipryk Y.... 'Oude en jonge monumenten rond de historische oevers van het IJ.
172610: HORST, KOERT VAN DER. - Illuminated and decorated Medieval Manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue.
63232: HORST, TI[E]LEMAN VAN DER & JACOB POLLEY. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgenedens.
233057: HORST, JOOP VAN DER & KEES VAN DER HORST. - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
182511: HORST, DICK VAN DER & MARTIN PRUIJS. - Tot Cieraet deser stede. 20 monumenten in de historische kern van Amsterdam.
287900: HORST, PIETER WILLEM VAN DER. - Chaeremon. Egyptian Priest and stoic Philosopher. The fragments collected and translated with explanatory notes.
142205: HORST, KOERT VAN DER & JOHANN-CHRISTIAAN KLAMT. (EDS). - Masters and miniatures. Proceedings of the congress on medieval manuscript illumination in the Nothern Netherlands. (Utrecht 10-13 December 1989).
213169: HÖRSTEL, JÜRGEN. - Strassenbahnen zwischen Rostock und Görlitz. Städte und Bahnen im Wandel.
287036: HORSTMANN, HANS. - Die Rechtszeichen der europäischen Schiffe im Mittelalter.
227309: HORSTMANSHOFF, H.F.J., A.O. - The four seasons of human life. Four anonymous engravings from the Trent Collection. Edited with translations and full commentary by H.F.J. Horstmanshoff, [et al.]
250879: HORSTMEIER, CAREL A.O. - Around Peter the Great. Three Centuries of Russian-Dutch Relations.
244747: HORTA, VICTOR. GOSLAR, MICHÈLE. - Victor Horta 1861-1947. Leven - Werk - Art Nouveau.
190781: HORTA, VICTOR. OOSTENS-WITTAMER, YOLANDE. - Victor Horta. L'Hôtel Solvay. The Solvay House.
26063: HORTA, VICTOR. BORSI, FRANCO & P.PORTOGHESI. - Victor Horta.
265087: HORTA, VICTOR. KOONING, MIL DE. - Horta and after. 25 Masters of Modern Architecture in Belgium.
236071: HORTENSIUS, LAMBERTUS. PEERLKAMP & A.PERK. - Hortensius over de Opkomst en den Ondergang van Naarden, met vertaling en aantekeningen van Prof. Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk.
156065: HORTLING, IVAR. - Ornithologische Studien am Oulujärvi-See (Uleaträsk) im Sommer 1927.
274223: HORVÁTH, JUDIT M. & GYÖRGY STALTER. - Más Világ. / Other World.
266874: HORVÁTH, L., A.O. - Transdanubia I.
233220: HOSHINA, TOYOMI. - Toyomi Hoshina 1980-1981.
237027: HOSIE, ALEXANDER. - On the trail of the Opium Poppy. A narrative of travel in the chief opium-producing provinces of China.
187580: HOSIE, ALEXANDER. - Three years in Western China; A narrative of three journeys in Ssu-Ch'Uan, Kuel-Chow, and Yün-Nan. 2nd edition.
154956: HOSIE, LADY. - Portrait of a chinese lady and certain of her contemporaries.
137810: HOSKIAER, V. - Rejse i China, Japan og Indien.
15943: HOSKING, ERIC J. & C.W.NEWBERRY. - Birds of the night.
2381: HOSKING, ERIC. LOCKLEY, R.M. - Eric Hosking's seabirds.
34776: HOSKING, ERIC. - Eric Hosking's birds. 50 years of photographing wildlife.
1111: HOSKING, ERIC. HOSKING, ERIC. - A passion for birds. Fifty years of photographing wildlife.
239349: HOSKING, ERIC. A.O. - Birds of Prey of the world.
227072: HÖSLI, JOST. - Die Bauernhäuser des Kantons Glarus.
263247: HOSPER, ALLE. DOOREN, NOËL VAN & R.V.LEEUWEN. - Alle Hosper. Landschapsarchitect 1943-1997.
153844: HOSSFELD, O. - Stadt- und Landkirchen mit Anhang über Kirchenaussattung. 4e Aufl.
82827: HOSSFELD, F., H.VOGEL & W.GENZMER. - Kreis Sigmarinen. (Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns, II).
277783: HÖST, FRED (PUBL.). - Kopenhagen und seine Umgebungen. Ein Handbuch für Reisende nach Dänemark.
277526: HOST, GEORG. - Efterretninger om øen Sanct Thomas og dens gouverneurer, optegnede der paa Landet fra 1769 indtil 1776.
139028: HOST, OLE & P.BREGNHOI. - Landbouwgewassen.
267149: HOSTETTER, ERIC. - Bronzes from Spina. [Vol.] I: The figural classes: tripod, kraters, basin, cista, protome, utensil stands, candelabra and votive statuettes.
241401: HOSTYN, NORBERT & WILLEM RAPPARD. - Dictionaire van Belgische en Hollandse bloemenschilders geboren tussenn1750 en 1880.
293917: HOTCHKISS. TARD, DANIEL. - Hotchkiss. Petit dictionnaire du juste milieu.
244181: HOTCHKISS, NEIL. - Common Marsh, Underwater & Floating-leaved Plants of the United States and Canada.
293872: HOTCHKISS. COLIN, MARC-ANTOINE. - Hotchkiss. L'âge classique. 1935-1955.
273139: HOTEL-, RESTAURANT- EN CAFÉBEDRIJF. - Jrg. 1, 1953.
47556: HOTHUM, GEORG. - Wirtschafliche Geflügelzucht. Vollständig neu bearbeitet von L.Paret.
271834: HÖTKER, H. A.O. (EDITED). - Migration and international conservation of waders. Research and conservation of north Asian, African and European flyways.
282459: HOTTELIER, MICHEL, A.O. - La Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme. 2e édition.
261512: HOTTENROTH, FRIEDRICH. - Trachten, Haus-, Feld-, und Kriegsgeräthschaften der Völker alter und neuer Zeit.
211207: HOTTENROTH, ERNST. GROSS, KARL. - Bauplastik künstlerischer Nachlass von Ernst Hottenroth.
165518: HOTTENROTH, FRIEDRICH. - Deutsche Volkstrachten vom XVI. bis zum XIX.Jahrhundert. 2.Aufl.
246761: HOTTENTOT, JAN. - Koog aan de Zaan toen en nu.
251963: HOTTENTOT, JAN. - Kent u ze nog... de Zaandammers. 3e druk.
251964: HOTTENTOT, JAN. - Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1. 5e druk.
247037: HOTTENTOT, JAN. - Zaandijk in oude ansichten. Deel 2.
247038: HOTTENTOT, JAN. - Zaandam toen en nu.
155020: HOTTES, FREDERICK C. & TH.H.FRISON. - The plant Lice, or Aphiidae, of Illinois.
10607: HOTZ, GOTTFRIED. - Indianische Ledermalereinen. Figurenreiche Darstellungen von Grenzkonflikten zwischen Mexiko und dem Missouri um 1720.
227154: HOTZ, F.B. - Het werk.
244688: HOUARD, C. - Les Zoocécidies des Plantes d'Europe et du Bassin de la Méditerranée.
212191: HOUART, VICTOR. - L'Argenterie miniature.
237966: HOUART, ROLAND. - The genus Chicoreus and related genera (Gastropoda: Muricidae) in the Indo-West Pacific.
278518: HOUBEN, H.H. - The Call of the North.
234273: HOUBEN, L.G.A. - Geschiedenis van Eindhoven. De stad van Kempenland naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften.
173603: HOUBEN, FRANCINE. - Compositie contrast complexiteit. Mecanoo architecten.
184172: HOUBEN, FRANCINE. - Compositie contrast complexiteit. Mecanoo architecten.
34822: HOUBEN, L.G.A. - Geschiedenis van Eindhoven. De stad van Kempenland naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften.
227524: HOUBEN, G.M.M. - Nederlandse metrieke inhoudsmaten.
278418: HOUBRAKEN, ARNOLD. HORN, HENDRIK J. - The Golden Age revisited. Arnold Houbraken's Great theatre of Netherlandish painters and paintresses. [Title on spine: Arnold Houbraken's Great theatre of Netherlandish painters and paintresses]. [Composed with the assistance of David de Witt].
280638: HOUBRAKEN, ARNOLD. HOFSTEDE DE GROOT, C. - Arnold Houbraken und seine Groote Schouburgh kritisch beleuchtet.
94515: HOUBRAKEN, JACOBUS. VER HUELL, ALEXANDER W.M.C.. - Jacobus Houbraken et son oeuvre [&] Supplément.
292403: HOUBRAKEN, ARNOLD. HORN, HENDRIK J. - The Golden Age revisited. Arnold Houbraken's Great theatre of Netherlandish painters and paintresses. [Title on spine: Arnold Houbraken's Great theatre of Netherlandish painters and paintresses]. [Composed with the assistance of David de Witt].
203862: HOUBRAKEN, ARNOLD. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Waar van er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het schilderboek van K.v.Mander. 2e druk.
279544: HOUBRAKEN, ARNOLD. - Collection of 43 proof impressions for the first edition of Arnold Houbraken's 'De Groote Schouburgh der Konstschilders en Schilderessen' (Amst., 1718-1721).
222902: HOUBRAKEN, JACOBUS. VER HUELL, ALEXANDER W.M.C.. - Jacobus Houbraken et son oeuvre [&] Supplément.
56902: HOUBRAKEN, ARNOLD. HOFSTEDE DE GROOT, C. - Arnold Houbraken und seine Groote Schouburgh kritisch beleuchtet.
191442: HOUBRAKEN, ARNOLD. HOFSTEDE DE GROOT, C. - Arnold Houbraken und seine Groote Schouburgh kritisch beleuchtet.
290452: HOUBRAKEN, ARNOLD. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Waar van er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het schilderboek van K.v.Mander. 2e druk.
154213: HOUCKE, ALFONS VAN & J.SLEYPEN. - Ambacht van den Metselaar.
247443: HOUDAS, O. & BASSET, R. - Mission scientifique en Tunisie (1882). Deuxième partie: Bibliographie.
246719: HOUDETOT, ADOLPHE. - La petite Vénerie ou la Chasse au Chien courant.
254765: HOUDETOT, ADOLPHE D'. - Le Chasseur rustique contenant la théorie des Armes, du Tir, et de la Chasse au chien d'Arrêt, en Plaine, au bois, au marais, sur les Bancs.
170448: HOUDETOT, ADOLPHE D' - La petite Vénerie ou la chasse au chien courant.
260791: HOUDON, JEAN-ANTOINE. BÖCKLING, MARAIKE & G.SCHERF. - Jean-Antoine Houdon. Die sinnliche Skulptur.
220332: HOUDOY, JULES. - Études artistique. Artistes inconnus des XIVe, XVe et XVIe siècles.
276473: HOUDOY, J. - Verreries à la Facon de Venise. La facrication flamande d'après des documents inédits.
8399: HOUGH, WALTER. - Primitive American armor.
6020: HOUGH, WALTER. - The lamp of the Eskimo.
35684: HOUGH, WALTER. - Antiquities of the Upper Gila and Salt River Valleys in Arizona and New Mexico.
268174: HOUGHTON, W. - British Fresh-Water Fishes. Illustrated with a coloured figure of each species drawn from nature by A.F.Lydon. and numerous engravings.
248397: HOULIHAN, PATRICK F. - The Animal World of the Pharaohs.
233958: HOUPPERMANS, SJEF. - Lectures de désir. De Madame de Lafayette à Régine Detambel et de Jean de La Fontaine à Jean Echenoz.
46671: HOURIET, MARC-OTTO & JEAN-MARC HOURIET. - Les faïenciers de Carouge. Préf. de Jean M.Marquis.
125831: HOURS, MADELEINE. - Gemälde im Examen. Die Untersuchung und Erhaltung von Gemäldern. Ratschläge und Engformation für Sammler und Restauratoren.
156652: HOUSE, HOMER D. - Wild flowers of New York.
112583: HOUSE, HOMER D. - Wild flowers.
22765: HOUSSAY, FRÉDÉRIC. - Tiere als Arbeiter (Les industries des animaux). Aus dem französischen übersetzt.
84654: HOUSTON, MARY G. - Ancient Greek, Roman and Byzantine costume and decoration. 2nd ed.
279129: HOUSTON, C.STUART. - To the Arctic by Canoe 1819-1821. The Journal and Paintings of Robert Hood Midshipman with Franklin.
213802: HOUSTON, MARY G. - Ancient Egyptian Mesopotamian & Persian costume and decoration.
244055: HOUT, JAN VAN. KOPPENOL, JOHAN. - Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout. (Diss.).
233440: HOUT, I.C.VAN. - Lieve Lasten. Hoe kinderen gedragen worden.
201380: HOUTE DE LANGE, C.E.G.TEN & A.D.DE JONGE. - Het dubbele namen boek. Van Van der Aa Criellaert tot Zwigtman van Noppen [...]. Een overzicht van samengestelde achternamen en van Griekse en Latijnse namen.
63419: HOUTEN, B.A.VAN. - Crimineel proces tegen Hendrik Jansen, wegens moedwilligen doodslag, aan zijne vrouw begaan; den 22sten januarij 1803, te Amsterdam, te recht gesteld.
56878: HOUTEN, GERRIT VAN. HOUTEN, ALIDA VAN. - Gerrit van Houten. Zijn levensbeschrijving. Met een inleiding van G.Knuttel Jr.
187025: HOUTEN, J.G. TEN & H. GYSELS. - De Oosthoek Encyclopedie van het Milieu. Een compleet Handboek over onze omgeving. Wat is er gaande. wat bedreigt haar en wat kunnen we daaraan doen.
53072: HOUTEN, J.M.VAN DEN. - Vetplanten.
112774: HOUTEN, J.M.VAN DEN. - Cactussen.
56892: HOUTEN, BARBARA VAN. KNUTTEL, G.JR. - Barbara van Houten.
258140: HOUTEN, GERRIT VAN. KOOPS-STANGE, I.G.R. - Gerrit van Houten 1866-1934.
211452: HOUTENBRINK, E. A.O. (ED.) - Het meubelboek. Nederlands meubelontwerp 1986-1996.
96085: HOUTHAKKER, LODEWIJK. [COLLECTION]. CATALOGUS 1985. - Wanden en plafonds. Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker.
265617: HOUTHEM, GERLACH VAN. MULDER-BAKKER, ANNEKE. - De Kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering.
211522: HOUTKAMP, MARIANNE. JEURSEN, FRANS. - Marianne Houtkamp.
283176: HOUTLOSSER, PETER. - Standpunten in een kritische discussie. Een pragma-dialectisch perspectief op de indentificatie en reconstructie van standpunten.
252640: HOUTMAN, FREDERICK DE. LOMBARD, DENYS. - Le Spraeck ende Woord-Boek de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin de XVIe s).
160782: HOUTMAN, CORNELIS DE. ROUFFAER, G.P. & J.W. IJZERMAN. - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis De Houtman 1595-1597. Journalen, documenten e.a bescheiden uitgegeven en toegelicht. Vol. III: Verdere Bescheiden betreffende de Reis.
195987: HOUTSMA, M.TH., A.O. - First encyclopaedia of Islam 1913-1936.
202527: HOUTTE, FRANCOIS-XAVIER. - L'Evolution de l'industrie textile en Belgique et dans le monde de 1800 à 1939.
267978: HOUTTUYN, F. - De heesters.
79804: HOUTTUYN, F. - De zeegewassen.
285575: HOUTTUYN, F. - De Wormen en Slakken.
214098: HOUTTUYN, F. - De Plantdieren.
285580: HOUTTUYN, F. - De Insekten.
285582: HOUTTUYN, F. - De Kruiden.
123562: HOUTZAGER, H.L. - Medicyns, vroedwyfs en chirurgyns. Schets van de gezondheidszorg in Delft en bescrijving van het Theatrum Anatonicum aldaar in de 16e en 17e eeuw.
170576: HOUTZAGER, J. - De grote wandschildering in de Villa dei Misteri bij Pompeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst. (Diss.)
150620: HOUTZAGER, H.K., A.O. - Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO.
123336: HOUTZAGER, H.L., E.A. - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
209924: HOUTZAGER, J. - De grote wandschildering in de Villa dei Misteri bij Pompeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst.
124163: HOUTZAGER, M.E. - Röntgenonderzoek van de oude schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht.
121719: HOUTZAGER, H.K., A.O. - Delft en de Oostindische Compagnie.
48792: HOUVENAGHEL, GUY. - Moussault's gids van de Noordzeekust.
22857: HOUVET, ET. - Cathédrale de Chartres. Portail nord (XIIIe siècle).
255689: HOUWEN, WARD VAN DER. - Development of handfree speech valve for Laryngectomy patients. [Diss.].
286218: HOUWINK HZN, R. - De hoenderrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen, in hunne vormen en kleuren. Stelselmatig gerangschikt.
36839: HOUWINK HZN, R. - De hoenderrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen, in hunne vormen en kleuren. Stelselmatig gerangschikt.
179186: HOUWINK HZN, R. - Onze hoenders / Ons hoenderboek. Deel 1 (all publ.).
189715: HOUWINK HZN, R. - Onze hoenders. Deel 1.
163826: HOUWINK TEN CATE, H.J. - The records of the early Hittite Empire (C.1450-1380 B.C.
202736: HOUWINK, R. - De hoenderrassen.
150955: HOUWINK HZN, R. - De hoenderrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen, in hunne vormen en kleuren. Stelselmatig gerangschikt.
109559: HOUWINK HZN, R. - De hoenderrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen, in hunne vormen en kleuren. Stelselmatig gerangschikt.
275061: HOUWINK, R. - Het fokken van Nederlandsche Hoenderrassen door Natuurlijke en Kunstmatige Teeltkeus. Tweede herz. verm. druk.
286303: HOUZÉ, A. - Atlas Universel Historique et Géographique composé de cent une cartes donnant les différentes divisions et modifications territoriales des diverses nations aux principales époques de leur histoire [etc.]
259925: HOVE, JAN TEN & FRITS D.ZEILER. - Turfmakers en boterkopers. De geschiedenis van IJsselham, Ossenzijl, Kalenberg, Paaslo en Oldemarkt.
272284: HOVE, JAN TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
196474: HOVE, JAN TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling. VtV 1895-1995.
133961: HOVE, JAN JACOB TEN. - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt.
245087: HOVE, JAN TEN & W.COSER. - In de schaduw van de stad. De geschiedenis van de gemeente diepenveen.
235641: HOVE, JAN TEN. - Het Vrouwenhuis te Zwolle.
258108: HÖVELL TOT WESTERFLIER, MARIE-JEANNE. [BOOM, MATTIE, A.O.] - Amsterdamse Wintergezichten.
250792: HOVEN, F.J.J. VAN. - Flora van 's Hertogenbosch of naamlijst van de planten welke in de stad 's Hertogenbosch en omstreken in het wild gevonden worden, met aanwijzingen van derzelver groeiplaatsen.
237847: HOVEN, FRANK VAN DEN, E.A. - Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard. Topografisch, cultuurhistorisch en recreatief handboek voor streekbewoners en toeristen.
103894: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN. - Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15de eeuw.
253457: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN. - De heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen.
3752: HÖVER, OTTO. - Javanische Schattenspiele.
28372: HÖVER, OTTO. - Vergleichende Architekturgeschichte.
205355: HOVING, A.J. & A.A.LEMMERS. - In tekening gebracht. De achtiende-eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden met daarin opgenomen De Groote Nederlandsche Scheepsbouw op een Proportionaale Reegel voor Gestelt door Pieter van Zwijndregt Pauluszoon (1757).
194636: HOVORTA, O.V. & A.KRONFELD. - Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin.
89498: HOVORTA, O.V. & A.KRONFELD. - Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin.
212747: HOVORTA, O.V. & A.KRONFELD. - Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin. 2.band.
247686: HOVY, L. & C.STREEFKERK. - Zoo is 't dat wij daarin nader willende voorzien. Prolegomena voor een Ceylonees Plakkaatboek.
183014: HOVY, L. & A.C.MEIJER. - Inventaris van de Archieven der gemeente Katwijk.
265668: HOVY, I. - Ooltgensplaat een ambachtsheerlijkheid tijdens de republiek.
185652: HOW, GEORGE E. PAGET. - English and Scottish silver spoons. Mediaeval to Late Stuart and Pre-Elizabethan hall-marks on English plate.
287604: HOWALT, NICOLAI. - Light Break. Photography / Light Therapy.
261536: HOWARD, DAVID & J.AYERS. - China for the West: Chinese porcelain and other decorative arts for export.
242146: HOWARD, C. A.O. - British Brachiopods.
19340: HOWARD, DAVID & J.AYERS. - Masterpieces of Chinese Export Porcelain from the Mottahedeh Collection in the Virginia Museum.
111011: HOWARD, DAVID S. - Chinese armorial porcelain.
206100: HOWARD, DAVID S. - New York and the China Trade.
56182: HOWARD, JAMES H. - The Ponca tribe.
151659: HOWARD-HILL, T.H. - Shakesperian bibliography and textural criticism. A bibliography.
226180: HOWARD, MICHAEL C. - Textiles of Southeast Asia: An annotated and illustrated Bibliography.
156543: HOWARD, ANGELA FALCO - The imagery of the Cosmological Buddha.
284669: HOWARTH, CRISPIN, A.O. - Masterpieces. New Guinea Art from the Royal Museum of Central Afria.
242526: HOWARTH, T.G. - South's British Butterflies.
233449: HOWARTH, CRISPIN. - Gods, ghosts & men. Pacific arts from the National Gallery of Australia.
161130: HOWAY, FREDERIC C. - Voyages of the Columbia to the Northwest Coast 1787-1790 and 1790-1793.
181499: HOWAY, FREDERIC C. - Voyages of the Columbia to the Northwest Coast 1787-1790 and 1790-1793.
206239: HOWAY, FREDERIC W. - The Dixon-Meares controversy.
224411: HOWDEN, HENRY F. - A Review of the Trichiinae of North and Central America (Coleoptera: Scarabaeidae).
50115: HOWE, OCTAVIUS T. & F.C.MATTHEWS. - American clipper ships, 1833-1858.
174487: HOWE, WILLIAM H. - Our Butterflies and Moths.
294679: HOWE, JOHN. WATERSON, D.B. & T.G.PARSONS. - Hunter Journey. The Diary of John Howe. Free Settler & Chief Constable Windsor, New South Wales. With an Introduction by D. B. Waterson and T. G. Parsons. Illustration by Rod Shaw.
289583: HOWE, FRANCIS. MAY, TIM. - Francis Howe. Motor Man par Excellence.
285666: HOWELL, CHARLES & A.KELLER. - The Mill at Philipsburg Major Uper Mills and a Brief Histroy of Milling.
207323: HOWELL, DAVID C. - Statistical Methods for Psychology. 6th edition.
34477: HOWELL, JOHN T. - Marin flora. Manuel of the flowering plants and ferns of Marin County, California.
95056: HOWELL, ARTHUR H. - Revision of the american chipmunks.
253088: HOWELLS, CORAL ANN. - Love, mystery and misery. Feeling in Gothic Fiction.
121702: HOWEN, OTTO. RIJDT, R.J.A.TE & G.TH.M.LEMMENS. - Een generaal tekent Nederland. Biografie en catalogus van het Nederlandse werk van Otto Howen, 1774-1848.
262898: HOWITT, SAMUEL. (AFTER). - Orme's collection of British field sports. Illustrated in twenty beautifully coloured engraings from designs by S.Howitt. An exact facsimile of the first and only edition of one of the rarest of all sporting books.
99870: HOWLAND, RICHARD H. - Greek lamps and their survivals.
232031: HOWLEY, JAMES P. - The Beothucks or Red Indians. The Aboriginal Inhabitants of Newfoundland.
219398: HOWSAM, LESLIE. - Scientists since 1660. A Bibliography of Biographies.
203734: HOWSE, DEREK & B.HUTCHINSON. - The clocks and watches of Captain James Cook 1769-1969.
165375: HOY, J.M. - Eriococcidae (Homeoptera: Cocoidea) of New Zealand.
262528: HOYER HANSEN, LONE. BETAK CLEEMAN, JEANNE, A.O. - Lone Hoyer Hansen. Sculpture 1980-2005.
279028: HÖYGAARD, ARNE. - Im Treibeisgürtel. Ein Jahr als Arzt unter Eskimos.
215435: HOYLAND, ROBERT G. & PH.F.KENNEDY. - Islamic reflections. Arabic Musings. Studies in Honour of Professor Alan Jones.
23853: HOYLE, RAFAEL L. - Checan. Studie über die erotischen Darstellungen in der peruanischen Kunst.
36471: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - Gedenkschrift van de tabak maatschappij Arendsburg t.g.v. haar 50-jarig bestaan 1877-1927.
44581: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun product 1590-1851. Bijdrage tot de geschiedenis der Oud-Nederlandsche majolika.
208270: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun product 1590-1851. Bijdrage tot de geschiedenis der oude Noord-Nederlandsche majolika.
234779: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J., W.C.STARING & J.P.DE VEER. RAA, F.J.G. - De uniformen van de Nederlandsche zee- en landmacht. Hier te lande en in de kolonien [...] met tekst van F.J.G. ten Raa.
138145: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
264110: HOYO, JOSEP DEL, ANDREW ELLIOTT & JORDI SARGATAL. (ED.). - Handbook of the birds of the world. Vol. 1: Ostrich to Ducks.
68934: HOYT, ERICH. - The whale called killer.
95722: HOYT, ERICH. - The earth dwellers. Adventures in the land of ants.
258306: HOYTEMA, THEO VAN. TINE. - Uilen-Geluk. Getekend op steen door Hoytema.
258307: HOYTEMA, THEO VAN. - Vogelvreugd. Een prentenboek voor de jeugd. Ontworpen en op steen gebracht door Hoytema.
208286: HOYTEMA, THEO VAN. BOOT, MARJAN, A.O. - Theo van Hoytema 1863-1917.
207398: HOYTEMA, THEO VAN. ANDERSEN, H.C. - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema.
4057: HOYTEMA, S.A.VAN. - Garen en goed. Warenkennis van textielprodukten uit het dagelijksch gebruik ten dienste van vakscholen, manufakturiers, huisvrouwen, enz. 2e dr.
127451: HOYTEMA, THEO VAN. GRIMM BROTHERS. - Hoe de vogels aan een Koning kwamen. Eene Vogelgeschiedenis gevolgd naar oude legende. Geteekend door Th. v. Hoytema.
184654: HOYTEMA, THEO VAN. ANDERSEN, H.C. - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema.
104151: HOZIER, LOUIS PIERRE D'. - Armorial Général et Universel rédigé d`après les documents (la plupart inédits) laissés [...]. Recueil de généalogies dressées et mises à jour par L'Institut Héraldique et encyclopédique dirigé par Alexis Daigre.
249159: HOZIER, LOUIS PIERRE D'. - Armorial Général et Universel rédigé d`après les documents (la plupart inédits) laissés [...]. Recueil de généalogies dressées et mises à jour par L'Institut Héraldique et encyclopédique dirigé par Alexis Daigre.
187606: HRBEK, PETR. ASPERGER, WILLY G. (ED.). - Petr Hrbek. Berlin - Praha / 1996 - 1977.
279794: HRDLICKA, ALES. - Anthropological survey in Alaska.
277916: HRDLICKA, ALES. - Alaska Diary 1926-1931.
293249: HRDLICKA, ALES. - Physiological and medical observations among the Indians of southwestern United States and northern Mexico.
267622: HRDLICKA, ALES. - Anthropological survey in Alaska. - [AND:] E.T.Denig. Indian tribes of the Upper Missouri.
277323: HRDLICKA, ALES. - The Aleutian and Commander Islands and their Inhabitants.
193145: HRDLICKA, ALES. - Anthropological survey in Alaska. - [AND:] E.T.Denig. Indian tribes of the Upper Missouri.
41366: HRDLICKA, ALES. - Catalogue of human crania in the United States National Museum collections. Non-eskimo people of the Northwest Coast, Alaska, and Siberia.
7589: HRDLICKA, ALES. - Tuberculosis among certain Indian tribes of the United States.
261739: HRISTOVSKA, KATERINA. - Sordavanjeto na makedonskiot denar viduvanje i sekavanje.
239948: HROUDA, BARTHEL. - Die Kulturgeschichte des assyrischen Flachbildes.
146679: HROUDA, BARTHEL. - Vorderasien I: Mesopotamien, Babylonien, Iran und Anatolien.
267741: HROUDA, BARTHEL. - Die bemalte Keramik des zweiten Jahrtausends in Nordmesopotamien und Nordsyrien.
12238: HROZNY, BEDRICH. - Les Inscriptions Crétoises. Essai de déchiffrement. Traduction Française par Madeleine David.
240363: HRSUKA, BLAHOSLAV. - Tradicni obilnarstvi stare Mezopotamie (Der traditionelle Ackerbau im alten Mesopotamien). I. cast.
171383: HSIANG, RUE-CHIK. - Phalaenopsis. Superior Parentages.
274794: HSÜAN, CHANG. - The Etymologies of 3000 Chinese Characters in common usage.
285337: HSUEH, AVA. CATALOGUE 2016. - In Front of You. Solo Exhibition of Eva Hsueh.
237062: HU, TAI-LI. - My mother-in-law's village. Rural industrialization and change in Taiwan.
275633: HUA, ZHU. - Ecology and biogeogrtaphy of the tropical Dipterocarp Rain Forest in Xishuangbanna.
276426: HUAMAN POMA DE AYALA, FILIPE. PORRAS BARRENECHEA, RAUL. - El Cronista Indio Filipe Huaman Poma de Ayala.
237402: HUANG SHOU-FU & T'AN CHUNG-YO (TEXT). PHELPS, DRYDEN LINSLEY (TRANSL.). - Mount Omei. Illustrated Guide.
275474: HUANG, JIE. - Interregional Recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments. Lessons for China from US and EU Law.
28356: HUARD, GEORGES. - l'Art en Normandie.
105810: HUARD, P. & M.WONG. - Évolution de la matière médicale Chinoise.
240227: HUARD, PIERRE & M.DURAND. - Viet-Nam, Civilization and Culture. Rev. 2nd ed.
44549: HUBATY, W.A.J. & J.VAN DIJK. - Bont-coupe van de stichting vakopleiding.
54507: HUBBARD, E.HESKETH (ED.) - 66 etchings. Being full page reproductions of etchings drypoints aquatints and mezzotints and a few reproductions of wood-block prints and lithographs by members of the Print Society.
186586: HUBBEN, HUB. - Het tomeloze talent in Grafisch Nederland. Voorwoord Jan Blokker.
67243: HÜBEL, PAUL. - Führelose Gippelfahrten.
174397: HUBEL, REINHARD G. - Ullstein Teppichbuch. Eine Teppichkunde für Käufer und Sammler.
192628: HÜBENER, WOLFGANG. - Absatzgebiete frühgeschichtlicher Töpfereien nördlich der Alpen.
286660: HÜBENER, WOLFGANG. - Die Keramik von Haithabu.
249862: HUBER, ALEXIUS. CATALOGUE 1980. - Alexius Huber.
268361: HUBER, STEFAN & RAIMUND KUMMER. - Stefan Huber. Firmament Stefan Huber / Raimund Kummer - Raimund Kummer.
227606: HUBER-RAVAZZI, MARIA-GRAZIA. - Die Darstellung der Umwelt der Eidgenossenschaft in der Zeit von 1477 bis 1499 in der Berner Chronik des Valerius Anshelm, der Schweizerchronik des Heinrich Brennwald, der Luzerner Chronik des Diebold Schilling und in der Chronik Eydgnoschafft des Johannes Stumpf.
223708: HUBER, KALINKA. - Le ceramiche attiche a figure rosse.
249607: HUBER, INGEBORG. - Die Ikonographie der Trauer in der Griechischen Kunst.
81764: HUBER, WOLFGANG. WEINBERGER, M. - Wolfgang Huber.
210943: HUBER, PAUL. - Image et message. Miniatures byzantines de l'Ancien et du Nouveau Testament.
157421: HUBER, WOLF. HEINZLE, ERWIN. - Wolf Huber. Um 1485-1553.
265338: HUBER, DOROTHEE. - Architekturführer Basel. Die Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung.
263067: HUBER, TONI. - Amdo Tibetans in Transition. Society and Culture in the Post-Mao Era. PIATS 2000: Tibetan Studies: Proceedings of the 9th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Leiden 2000.
122327: HUBERT, HANS W. - Der Palazzo Comunale von Bologna. Vom palazzo della Biada zum Palatium Apostolicum.
246174: HUBERT, EUGÈNE. - Les Pays-Bas Espagnols et la République des Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au traité d'Utrecht (1648-1713). La question religieuse et les relations diplomatiques.
288155: HÜBINGER, ULRICH. - Die antiken Lampen des akademischen Kunstmuseums der Universität Bonn.
223940: HÜBNER, E. - Bildniss einer Römerin, Marmorbüste des brittischen Museums (Die sogenannte Clytia).
272811: HÜBNER, SIEGFRIED F. - Scharfschützen - Gewehre. Gestern und Heute.
209874: HÜBNER, M.DE - Promenade autour du Monde 1871.
247596: HÜBNER, HERBERT. - Die Musik im Bismarck-Archipel. Musikethnologische Studien zur Kulturkreislehre und Rassenforschung.
276055: HÜBNER, JOHANN. - Drey und dreyssigstes supplement zu des sel. Hn. Hohann Hübners Historischen und Genealogischen, Wie auch Geographischen Fragen, 1740.
247746: HUBRECHT-PRUYS VAN DER HOEVEN. BEMMELENB, J.F.VAN. - De kwartierstaat Hubrecht - Pruys van der Hoeven.
237980: HUBRICHT, LESLIE. - The Distributions of the Native Land Mollusks of the Eastern United States.
225497: HÜBSCH, G. - Der fürstliche Lustsitz Eremitage bei Bayreuth in den Tagen seiner Vergangenheit.
277593: HUC, [ÉVARISTE-RÉGIS]. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine pendant les annees 1844-1846.
175350: HUC, ÉVARISTE-RÉGIS & JOSEPH GABET. - Wanderungen durch das Chinesische Reich.
204522: HUC, É[VARISTE]-R[ÉGIS]. - Dwars door Mongolië.
187745: HUC, [ÉVARISTE-RÉGIS]. - The Chinese Empire. A sequel to recollections of a journey through Tartary and Thibet. New edition.
151422: HUC, [ÉVARISTE-RÉGIS]. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844, 1845 en 1846. Cinquième édition.
216105: HUC, [ÉVARISTE-RÉGIS]. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine pendant les années 1844, 1845 et 1846.
187568: HUC, [ÉVARISTE-RÉGIS]. - Souvenirs of a journey through Tartary, Tibet and China during the years 1844, 1845 and 1846. (New Edition).
179257: HUC, [ÉVARISTE-RÉGIS]. - Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844, 1845 et 1846. [&] L'Empire Chinois. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet. [Nouvelle édition.]
238534: HUC, [ÉVARISTE-RÉGIS]. - The Chinese Empire. A sequel to recollections of a journey through Tartary and Thibet. New edition.
221702: HUCHT, J.VAN DER. - Bibliografie en iconografie van de beide Katwijken en 't Zand.
172591: HUCK, ROBIN B. - Dicerandra.
66506: HUDEC, KAREL & J.ROOTH. - Die Graugans (Anser anser L.).
165709: HUDEC, KAREL & W.CERNY. - Ptáci - Aves.
271603: HUDEC, KATEL. - Ptáci - Aves.
40100: HUDIG-FREY, MARGARETA. - Die älteste Illustration der Eneide des Heinrich von Veldeke.
276517: HUDIG, FERRAND W. - An essay on Dutch glass engravers (reprinted from European Glass by Wilfred Buckley).
278487: HUDSON, WILL E. - Icy Hell. Experiences of a news reel camaraman in the Aleutian Islands, Eastern Siberia and the Arctic fringe of Alaska.
224010: HUDSON, RICHARD. - The Allemande, the Balletto and the Tanz.
262489: HUDSON, ARTHUR J. - The Physiological Basis and Quantum Versions of Memory and Consciousness.
68503: HUDSONI, GULIELMI. - Flora Anglica; exhibens plantas per regum Brittaniae sponte crescentes.....
259353: HUEBERS, JOSEPH. REUTHER, HANS. - Des steierischen Baumeisters Joseph Huebers Weizbergkirche und die verwandten theatralisch-dekorativen Raumwirkungen im Sakralbau des süddeutschen Spätbarocks. (Diss.)
222928: HUEBNER, FRIEDRICH M. - Peregrina.
273627: HUECK, KURT & PAUL SEIBERT. - Vegetationskarte von Südamerika. / Mapa de la Vegetacion de America del Sur.
277141: HUELSENBECK, RICHARD. - Dada Almanach. Im Auftrag des Zentralamts der Deutschen Dada-Bewegung
275329: HUEMER, BIRGIT. - Semiotik der digitalen Medienkunst.
279147: HUENE, FRIEDRICH R., A.O. - Bilder aus der Dobrudscha. Hrsg. von der Deutschen Stappen-Verwaltung in de Dobrudscha. [Title on cover: Bilder aus der Dobrudscha 1916-1918].
286110: HUENÉ, HOYNINGEN. FRENZEL, H.K. - Hoyningen Huené. Masterbildnisse. Frauden Mode Sport Künstler.
274781: HOYINGEN-HUENE. - Egypt. Photographed by Hoyingen-Huene. With text by Georg Steindorff.
251704: HUËT. GABILLOT, C. - Les Hüet. Jean Baptise et ses trois fils.
223414: HUET, PAUL. CATALOGUE 1965. - Paul Huet (1803-1869).
266561: HUF, PAUL. STEENBRUGGEN, HAN. - The smell of success.
199620: HUF, PAUL. BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN. - Regie: Paul Huf. Het suksesverhaal van een serieuze fotograaf.
215307: HUF, PAUL. - Nederlandse gedichten en proza van middeleeuwse tot eigentijdse dichters, gezegd door Paul Huf.
191171: HUFEN HZN, ROB. - Tuindorp. Een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw. Geschiedenis en biografisch woordenboek. 2e, herz. druk.
178782: HUFFEL, N.G.VAN. - Zwarte kunst. De techniek en ontwikkelingsgang.
253474: HUFFMAN, FRANLIN E. - Bibliography and Index of Mainland Southeast Asian Languages and Linguistics.
251783: HÜGE, CORNELIA. - Die Karl-Marx-Strasse. Facetten eines Lebens- und Arbeitsraums.
289415: HÜGEL, ANATOLE VON. ROTH, JANE & STEVEN HOOPER. (EDS). - The Fiji journals of Baron Anatole Von Hügel, 1875-1877.
197665: HUGENHOLTZ, P.TH. - Over tijd en tijdsvormen.
187234: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. - De kloosters in Nederland in 1861.
38183: HUGGLER, M. - Mythologie der altchristlichen Kunst.
118037: HUGH NEWMAN, L. - Transformations of butterflies and moths.
252282: HUGHES, THERLE - Prints for the collector. British prints from 1500 to 1900.
271920: HUGHES, RICHARD W. - Corundum.
250665: HUGHES, TED. - Ik wil nooit vergeven worden. Brieven. Gekozen en vertaald door Nelleke van Maaren.
258902: HUGHES, MARK. - Grand Prix Racing seit 1950. Triumphe & Tragödien.
174414: HUGHES, GEORGE R., A.O. - The Temple Proper. Part III: The Third Hypostyle Hall and all rooms accessible from it with friezes of scenes from the roof terraces and exterior walls of the temple by the Epigraphic Survey.
248737: HUGHES, GEORGE R. & R.JASNOW. - Oriental Institute Hawara papyri. Demotic and Greek texts from an Egyptian family archive in the Fayum (Fourth to Third Century B.C.).
15103: HUGI, LOUIS. - Lockende Jagd. Wild, Geschichte, Kunst, Wassen, Hunde.
281731: HUGO, VICTOR. - Oeuvres poétiques I-III.
214040: HUGO, VICTOR. - La légende des siècles. La fin de Satan / Dieu.
257324: HUGO, VICTOR. - Zelf gezien.
290056: HUGO, HERMANNUS. - Obsidio Bredana Armis Philippi IIII. Auspiciis Isabellae ductu Ambr. Spinolae Perfecta.
222220: HUGOT, HENRI J. - Sahara. Art rupestre.
134571: HUGOT, HENRI J. - Missions Berliet Ténéé Tschad 1960.
188496: HÜHN, EUGEN. - Die alttestamentlichen Citate und Reminicenzen im Neuen Testamente.
253442: HUIBERS, EWOUT. ALBRONDA, JOOST, A.O. (FOREWORD). - Amsterdam. A metropolitan village. Photography Ewout Huibers.
243800: HUIBERT, EUGÈNE. - Les Pays-Bas espagnols et la République des Provinces-Unies depuis la Paix de Munster jusqu'au Traité d'Utrecht (1649-1713). La Question religieuse et les relations diplomatiques.
4393: HUICHOL COLLECTION. SIMONI-ABBAT, M. - Collections Huichol.
61161: HUICI, S. & V.JUARISTI. - El Santuario de San Miguel de Excelsis (Navarra) y su retablo esmaltado.
241293: HUIDOBRO, BORJA. BLIN, PASCALE. - Borja Huidobro. Carnets de Croquis.
196569: HUIG, MICHAEL. - Tot eer van Bohemen. De verbeelding van nationale geschiedenis, circa 1789-1848.
31554: HUIG, G.C. - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945.
544: HUIJG, ADR. - De bijbel op tegels.
164334: HUIJGERS, DOLF & L.EZECHIËLS. - Landhuizen van Curaçao en Bonaire.
237651: HUIJGERS, DOLF & L.EZECHIËLS. - Landhuizen van Curacao en Bonaire.
235874: HUIJNEN, PIM. - De belofte van vitamines. Voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945.
210966: HUIJS, FONS (E.A) - Het Scheepsbouwkundig Gezelschap William Froude vereeuwigd. 1903-2003.
257070: HUIJSMAN-VISSER, KARIN. - Deventer, een europese Hanzestad.
216622: HUIJSMANS, C.C. GIERSBERGEN, WILMA VAN. - 'De kunst is geheel en al bijzaak'. De moeizame carrière van C.C.Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant.
240950: HUIJTS, C.S.T.J. E.A. - Het Rijksmuseum. Ontwerpen, bouwen en verbouwen 1863-1885-1985.
96185: HUILLARD, PAUL. - La faïence en Bourgogne Auxerroise depuis 1725 environs pendant la Révolution et jusqu'en 1870.
269338: HUINDER, CHRIS (RED.). - Atelierboek 2: Wijken op stand. Nieuwe ideeën voor wijkaanpak en diversiteit.
268489: HUIS OUD & NIEUW, HET. MAANDELYKSCH PRENTENBOEK GEWYD AAN HUIS, INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - 3e jrg. 1905 - 13e jrg. , 1915.
235384: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 3 (1905).
156860: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 11 (1913).
219241: VROUW EN HUIS. - Jrg. 1 (1949).
219236: VROUW EN HUIS. - Jrg. 2 (1949).
219235: VROUW EN HUIS. - Jrg. 3 (1950).
219237: VROUW EN HUIS. - Jrg. 4 (1951).
219240: VROUW EN HUIS. - Jrg. 5 (1952).
219238: VROUW EN HUIS. - Jrg. 6 (1953).
209976: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 10 (1912).
156858: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 14 (1916).
156870: HUIS, OUD & NIEUW, HET. MAANDELIJKSCH PRENTENBOEK GEWIJD AAN HUIS-INRICHTING, BOUW EN SIERKUNST. - Jrg. 9 (1911).
223350: HUISKAMP, MARLOES & C.DE GRAAF. - Gewogen of Bedrogen. Het wegen van geld in de Nederlanden.
52713: HUISKEN, JACOBINE E. - 's Konings Paleis op den Dam. Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien. The Royal Palace on the Dam in a historical view.
269388: HUISKES, GINO. - Dorp op de Veluw met stadse fratsen. Volkshuisvesting in Ede.
178504: HUISMAN, JAAP, A.O. - 100 jaar bouwkunst in Amsterdam. / An outline of Amsterdam architecture since 1900.
284648: HUISMAN, JAAP. - Post CS. Het boek.
258990: HUISMAN, MARIJKE. - Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013.
214954: HUISMAN, JAAP, A.O. - Honderd jaar wonen in Nederland. 1900-2000.
264072: HUISMAN, JAAP, A.O. - 11 x 11. 11 years plein 11.
277071: HUISMAN, JAAP. - Architectuur in Bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
249847: HUISMAN, JAAP. - Door wonen gedreven. De toekomst in het nu van Ymere.
180460: HUISMAN, JOPIE. - [17 reproductions].
212269: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918.
172735: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman.
51337: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman.
207637: HUISMAN, JOPIE. KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman. 5e druk.
147880: HUISMAN, JOPIE. HESSELING, JOOST. - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen.
279798: HUISMAN, JOPIE. HESSELING, JOOST. - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen.
283814: HUISSELING, ANNEKE VAN. (EINDRED.). - Plantage aan het water. Genieten in de mooiste buurt van Amsterdam.
221773: HUISSTEDE, P.VAN & J.P.J.BRANDHORST. - Dutch Printer's Devices 15th - 17th century. A catalogue.
7123: HUITEMA, T. (ED.). - Ronde en platbodem jachten. 3rd rev. ed.
225610: HUIZENGA, ERWIN. - Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818.
23372: HUIZING, L. - Met de kiekkast door Drente. Oud-drente in prenten.
115719: HUIZING, LAMMERT & J.WATTEL. - Hoogeveen, van Echten's morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
289384: HUIZING, JAN. - Drenten in beweging. Auto- en motorpioniers uit Hoogerveen, Zuidwolde, Ruinen, Koekange en omstreken.
290062: HUIZING, LAMMERT. - Hoogeveen monumentaal.
271978: HUIZINGA, JOHAN. WUNSCHEL, ANNETTE, A.O. - Johan Huizinga. Briefe I (1894-1927).
103779: HUIZINGA, DIRK M. - De stad der grachten.
176286: HUIZINGA, FRÉ. - Merkusoord. Sources on the First Dutch Establishment in New Guinea (1828-1836). Compiled, edited, and introduced by Fré Huizinga.
239811: HUIZINGA, J. - Briefwisseling I-III.
271723: HUIZINGA, JOHAN. LEM, ANTON VAN DER. - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Biografie 1897-1997.
175754: HUIZINGA, G.B.W. - Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken.
276088: HUIZINGA, JOHAN. - Verzamelde werken.
207127: HUIZINGA, LEONHARD. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
270370: HUIZINGA, J. - Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland.
204081: HUIZINGA, DIRK M. - Oostinjevaarders.
256283: HUIZINGA, JOHAN. - Verzamelde werken. Deel 9: Bibliografie en registers.
243983: HUIZINGER.GEORGE. HARWOOD, BARRY R. - The furniture of George Huizinger. Invention and Innovation in Nineteenth-Century America.
221512: HUL, J.VAN 'T & P.J.VERGUNST. - Op de orgelbank. Gesprekken met protestant-christelijke kerkmusici.
285009: HUL, DICK VAN DEN. - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700 / Bells and carillons in Utrecht before 1700. / Bells and carillons in Utrecht before 1700. With particular attenton to the activities of Jonkheer Jacob van Eyck.
235716: HUL, HENK VAN 'T. - De markt van Hoogeveen.
290063: HUL, HENK VAN 'T. - De Markt van Hoogeveen.
86973: HUL, DICK VAN DEN. - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jacob van Eyck. / [Bells and carillons in Utrecht before 1700. With particular attenton to the activities of Jonkheer Jacob van Eyck].
266722: HULD-ZETSCHE, INGEBORG. - Trierer Reliefsigillata - Werkstatt I.
247718: HULDENBERG. - Armorial de Huldenberg.
195725: HULINGS, NEIL C. & J.S.GRAY. - A manual for the study of Meiofauna.
195726: HULINGS, NEIL C. & J.S.GRAY. - Proceedings of the First International Conference on Meiofauna.
261775: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse.
221670: HULKENBERG, A.M. - Gezichten langs de Oude Rijn.
244581: HULKENBERG, A.M. - Lisse, rommeling. 2e druk.
245406: HULKENBERG, A.M. - De kleurige Keukenhof.
283024: HULKENBERG, A.M. - Lisse in oude ansichten. 4e druk.
43369: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse.
259344: HULKENBERG, A.M. - Gezichten in de Bloembollenstreek. Met tekeningen van Chr. Schut.
245794: HULKENBERG, A.M. - 't Roemwaard Lisse.
78778: HULL, FRANK M. - Robber flies of the world. The genera of the family Asilidae.
122765: HULL, FRANK M. & C.L.FLUKE. - The Genus Cheilosia Meigen (Diptera, Syrphidae). The subgenera Cheilosia and Hiatomyia.
27114: HULL, FRANK M. - Bee flies of the world. The genera of the family Bombyliidae.
67573: HULL, M.R. - Roman Colchester.
293610: HULL, WILLEM VAN DEN. PADMOS, RAYMONDE. - Willem van de Hull. Autobiografie (1778-1854).
271140: HULL, ROBIN. - Scottish Birds. Culture and tradition.
265781: HULLE, MARC VAN & D.PIETERS. - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910).
212553: HULLEBROECK, ADOLPHE. - Histoire de la tapisserie à Audenarde du XVe au XVIIIe siècle.
145141: HULLEBROECK, ADOLPHE. - Histoire de la tapisserie à Audenaerde du XVe au XVIIIe siècle.
257211: HULLEMAN, H. G. - Spoorwegen Koning Willem III. Dieren - Apeldoorn.
153529: HULME, F.EDWARD. - Familiar wild flowers. Figured and described. First series.
171937: HULME, F.EDWARD. - Wild fruits of the country-side.
278350: HULME, F.EDWARD. - Plants their Naturtal Growth and Ornamental Treatment.
182592: HULS, YVETTE. - Ivoires d'Étrurie.
258606: HULSBERGEN, RODERICK. - Abcoude en Baambrugge.
225817: HULSBERGEN, RODERICK. - Het schildersdorp Laren.
48236: HULSBOS, K. - In de duinen. Landschap, flora en fauna. 4e gew.dr.
216130: HULSBOSCH, FRANS. - Werken van..... Frans Hulsbosch.
218316: HULSEBUS, MARJORIE. - Miniature Victorian lamps.
187036: HÜLSEN, CHRISTIAN. - Forum und Palatin.
241733: HÜLSEWIG-JOHNEN, JUTTA & KELLEIN, THOMAS (EDIT.). - Die Badenden. Mensch und Natur im deutschen Expressionismus.
265060: HULSHOF, MICHIEL & D.ROGGEVEEN. - How the city moved to mr. Sun. China's new Megacities.
119264: HULSHOF, A. - Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.
204275: HULSHOFF, A.L. - Een kabinet van Twentse gezichten.
255398: HULSMAN, BERNARD & LUUK KRAMER. - Double Dutch. Nederlandse architectuur na 1985.
249854: HULSMAN, BERNHARD. - Verander de ruimte, ruimte als kunst.
264988: HULSMAN, RITA N & J.H.MULDER. - Begraven in Rotterdam en omstreken.
162729: HÜLSMANN, EVA. MORTARI, GIULIO. - Fiori per Lei.
19335: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Tapisseries Flamandes du XIVe au XVIIIe siècles.
184413: HULST, ROB VAN. - Uit het leven. De Wereld van de Amsterdamse Wallen.
232393: HULST, WILLEM G. VAN DE. LUTZ, HANS. (INTROD.). - Willem G. van Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruime / Painter, author, sculptor in light and space / Peintre, écrivain, sculpteur dans la lumière et l'espace.
225946: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Flemish Tapestries from the fifteenth tot the eighteenth century.
218597: HULST, ROGER-ADOLF D'. - Vlaamse Wandtapijten van de XIVde tot de XVIIIde Eeuw.
159422: HULSTAERT, R.P.G. - Le mariage des Nkundó.
293303: HULSTER, IZAAK J. DE & JOEL M. LEMON. - Image, Text, Exegesis. Iconographic Interpretation and the Hebrew Bible.
83748: HULT, GUNNEL. - Hala Sultan Tekke 4: Excavations in area 8 in 1974 and 1975. The 1977 underwater report by Dan McCaslin.
115228: HULT, GUNNEL. - Bronze Age Ashlar Masonry in the Eastern Mediterranean. Cyprus, Ugarit, and neighbouring regions.
176604: HULT, GUNNEL. - Hala Sultan Tekke 7: Excavations in area 8 in 1977.
102542: HULT, GUNNEL. - Nitovikla reconsidered.
111737: HULTÉN, ERIC - The Amphi-Atlantic plants and their phytogeographical connections.
46466: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and neighboring territories. A manual of the vascular plants.
148889: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon I: Pteridophyta, Gymnospermae and Monocotyledoneae (Pandanales and Helobiae).
4289: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon IV: Dicotyledoneae (Myricales, Fagales, Urticales, Santalales, Polygonasles, Centrospermae, Ranales).
69200: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon IX: Dicotyledoneae Tubiflorae 1 (Borraginaceae, Labiatae, Solanaceae, Scrophulariaceae. Orobanchaceae, Lentibulariaceae) Plantaginaels, Rubiales, Campanulatae 1 (Campulaceae).
63576: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon V: Dicotyledoneae Roeadales, Sarraceniales, Rosales I (Crassulaceae, Saxifragaceae).
63897: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon VII: Dicotyledoneae Rosales III, Geraniales, Sapindales, Parietales, Myrtiflorae, Umbelliflorae).
70936: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon X:Dicotyledoneae Campanulatea 2.
84223: HULTÉN, ERIC - Flora of Alaska and Yukon.
232951: HULTEN, MARCEL & V.WASSENICH. - Die Vogelfauna Luxemburgs.
279451: HULTH, J.M. - Swedish Arctic and antarctic Explorations 1758-1910. Bibliography.
83815: HULTHEM, M.CH.V. - Catalogue raisonné de dessins et d'estampes au nombre de près de 30.000 forment le Cabinet de M.Ch.v.Hulthem.
62938: HULTKRANTZ, ÅKE. - Conceptions of the soul among North American indians. A Study in Religious Ethnology.
159124: HULTLAND, GUNNAR. - Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951-1960. (Diss.)
267472: HULTSCH, FRIEDERICH. - Die Gewichte des Alterthums nach ihrem Zusammenhange dargestellt.
216478: HULTZSCH, E. - Tamil and Sanskrit, from stone and copper-plate edicts at Mamallapuram, Kanchipuram, in the North Arcot district, and other parts of the Madras Presidency, chiefly collected in 1886-87.
229283: HULTZSCH, E. & H.KRISHNA SASTRI. - South Indian Inscriptions. Vol. III: Miscellaneous inscriptions in Tamil. Part I-IV.
229388: HULTZSCH, E. - Tamil and Sanskrit, from stone and copper-plate edicts at Mamallapuram, Kanchipuram, in the North Arcot district, and other parts of the Madras Presidency. Chiefly collected in 1886-87.
280408: HULZEN, A.VAN. - Wandelingen door oud-Utrecht.
280409: HULZEN, A.VAN. - Echte Utrechters. Het alledaagse bestaan in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
124572: HULZEN, A.VAN. - Utrecht bij gaslicht. [1e druk].
228876: HULZEN, A.VAN. - De Tram in Utrecht, een halve eeuw personenvervoer.
208974: HULZEN, A.VAN. - Twee wandelingen door de middeleeuwse kerkenstad Utrecht.
201196: HULZEN, A.VAN. - Utrecht op oude foto's. [Deel 2:] Van de Weerd naar Tolsteeg.
210944: HULZEN, A.VAN. - Utrecht en het verkeer 1850-1910.
71869: HULZEN, A.VAN. - Utrecht bij gaslicht. [2e verbeterde en bijgewerkte druk].
270677: HULZEN, A.VAN. - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
248961: HULZEN, A.VAN. - Utrecht op oude foto's. [Deel 3:] Van Plompetoren naar Servaas.
238750: HULZEN, A.VAN. - Utrecht op oude foto's.
6518: HUMANITAS. - Boletin Ecuatoriano de Antropologia.
28408: HUMANN, GEORG. - Die Beziehungen der Handschriftornamentik zur romanischen Baukunst. 2nd.enl.ed.
6491: HUMANN, GEORG. - Zur Geschichte der karolinischen Baukunst.
235860: HUMBACH, RAINER. - Dom zu Fritzlar.
180105: HUMBER, WILLIAM. - A complete treatise on cast and wrought Iron Bridge construction, including iron foundations.
56977: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. CATALOGUE 1975. - D.P.G. Humbert de Superville 1770-1849. Kunstenaar-geleerde.
56983: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. HAAS, C.M.DE. - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849.
236782: HUMBERT, H. & G.COURS DARNE. - Notice de la carte Madagascar.
116888: HUMBERT, B. - Le Chronographe. Son fonctionnement. Sa réparation. [Deuxième édition.].
258284: HUMBERT, JEAN-BATISTE & A.CHAMBON. - Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha.
210151: HUMBERT, ANDRÉ. - La sculpture sous le Ducs de Bourgogne 1361-1483.
133032: HUMBERT, CLAUDE. - Ornamental design.
45207: HUMBERT, B. - La montre Suisse a remontage automatique.
238828: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G. BOLTEN, JACOB. - Miscellanea Humbert de Superville.
279989: HUMBERT, R. - Les Montres Calendrier ou A Quantièmes.
219514: HUMBLET, THEO. LOOIJ, L.THEO VAN, A.O. - Theo Humblet. Tekeningen en akwarellen .
225908: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Tableaux de la nature ou Considérations sur les déserts, sur la physionomie des végétaux, sur les cataractes de l'Orénoque, [...]. 1st ed.
225911: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisphères. 2ème édition.
238856: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. BECK, HANNO. - Die Forschungsreise in den Tropen Amerikas.
192008: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. KLENCKE, HERMANN. - Alexander von Humboldt's Reisen in Amerika und Asien.
161479: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Alexander von Humboldt. Wirkendes Vorbild für Fortschritt und Befreiung der Menschheit. Festschrift./ Alejandro de Humboldt. Modelo en la lucha por el progreso y la liberación de la humanidad, Memorial.
279569: HUMBOLDT, ALEXANDER. - Umrisse von Vulkanen aus den Cordilleren von Quito und Mexico. Ein Beitrag zur Physiognomiek der Natur.
167271: HUME, DAVID., A.O. - Mélanges d'economie politique.
215737: HUME, GARY. SCHNEIDER, ECKHARD, A.O. - The bird has a yellow beak. 1st ed.
269859: HUME, DAVID. HERDT, JENNIFER A. - Religion and Faction in Hume's Moral Philosophy.
159876: HUMFREY, PETER. - La pittura Veneta del Rinascimento a Brera.
176980: HUMM, HAROLD J. & S.R.WICKS. - Introduction and guide to the marine Bluegreen algae.
5415: HUMMEL, SIEGBERT. - Lamaistische Studien.
97915: HUMMEL, DAVID. - Insekten, Myriopoden und Arachnoideen gesammelt vom schwedischen Arzt der Expedition Dr.David Hummel 1927-1930. Band 2: Insecta. 2.Teil. Serie No. 31-62.
109656: HUMMEL, M.I. CATALOGUE 1991. - De betoverende wereld van de M.I.Hummel figuren. / The fascinating world of M.I.Hummel figurines.
13065: HUMMEL, SIEGBERT. - Elemente der tibetischen Kunst.
270132: HUMMEL, UWE & T.TELAUMBANUA. - Cross and Adu. A Socio-Historical Study on the Encounter between Christianity and the Indigenous Culture on Nias and the Batu Islands, Indonesia (1865-1965).
268429: HUMMEL, JACKY. - Le constitutionnalisme allemand (1815-1918): le modèle allemand de la monarchie limitée.
136457: HUMMELEN, W.M.H. - Repertorium van het rederijkersdrama 1500- ca.1620.
32510: HUMMELEN, W.M.H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
163121: HÜMMERLICH, FRANZ. - Quellen und Untersuchungen zur Fahrt der ersten Deutschen nach dem portugiesischen Indien 1505/06.
119583: HUMORIST. - Jahrgang 15 No. 1 (Jänner) 1851 - 89 (März) 1851.
119579: HUMORIST. - Jahrgang 15 No. 178 (Juli) 1851 - 248 (September) 1851.
248377: HUMORIST VAN DE WEEK, DE. - No. 43 (9 januari 1931) - no. 27 (18 september 1931).
251628: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975 & 1976, conducted by the University of Michigan. Vols. I - IV.
99697: HUMPHREY, J.H. (ED.). - The circus and a byzantine cemetery at Carthage. Vol. I.
168339: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975. Vol. I.
114261: HUMPHREY, J.H. - Excavations at Carthage 1975-1978. Vols. I - V.
186787: HUMPHREYS, A.J.B. & A.I.THACKERAY. - Ghaap and Gariep. Later Stone Age studies in the Northern Cape.
290515: HUMPHREYS, H.NOEL. - The Coin Collector's Manual or Guide to the Numismatic Student in the Formation of A Cabinet of Coins.
233713: HUMPHREYS, K.W. - The library of the Franciscans of Siena in the late fifteenth century.
194734: HUMPHRIES, C.J. A.O. - Bomen. Beschrijvingen van de Europese boomsoorten; met meer dan 1000 afbeeldingen in kleur.
182075: HUMSTON, SHEP. - Kuranda. The village in the rainforest 1888-1988.
280404: HUNDERTMARK, HEIN, KAJ VAN VLIET & RENÉ DE KAM. - De Paulusabdij. Achter de muren van Utrechts oudste klooster.
294147: HUNDERTMARK, HEIN, E.A. - De versterkte stad Zaltbommel. 900 jaar beschermd door wallen en muren.
254038: HUNDSNURSCHER, FRANZ & G.TADDEY. - Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale.
21417: HUNDT, RUDOLF. - Beiträge zur Wiesenvegetation Mitteleuropa. I: Die Auenwiesen an der Elbe, Saale und Mulde.
20501: HUNDT, A. & K. PETERS. - Greifswalder Antiken.
164043: HÜNERSDORF, LUDWIG. - Anleitung zu der natürlichsten und leichtesten Art Pferde abzurichten. Für Liebhaber des Reitens aus dem Militär-und Civilstande [....] Zweite verm. Aufl.
205411: GEORGIJ DE HUNGARIA. - Arithmeticae summa tripartita. Introd. by A.J.E.M. Smeur.
216494: HUNGERFORD HOLDICH, T. - Through Central Asia.
257371: HUNINK, VINCENT. - De zeereis van de heilige Brendaan.
293214: HUNINK, VINCENT. - Levend in steen. Romeinse grafinscripties. Bezorgd en vertaald door Vincent Hunink.
227763: HUNNISETT, BASIL. - A Dictionary of British Steel Engravers.
111921: HUNT, JOHN & C.BRASHER. - The red snows. An account of the British Caucasus expedition 1958.
100895: HUNT, JOHN. - The ascent of Everest.
283970: HUNT, JOHN M. - The Vacant See in Early Modern Rome. A Social History of the Papal Interregnum.
244330: HUNT, DAVID. - A new review of Mammillaria Names.
242669: HUNT, LUCY-ANNE. - Byzantium, Eastern Christendom and Islam. Art of the Crossroads of the Medieval Mediterranean. Vol. I.
203543: HUNT, P.FRANCIS. - The Orchid.
130126: HUNT, TONY. - The medieval surgery.
209807: HUNT, RICHARD MORRIS. CATALOGUE 1989. - Richard Morris Hunt. Architecte 1827-1895.
282466: HUNT, EARL. - Human Intelligence.
146088: HUNTE, CONRAD. - Playing to win.
237429: HUNTER, W.C. - The Fan Kwae at Canton. Before treaty days 1825-1844.
285907: HUNTER, LOUIS C. - A History of Industrial Power in the United States, 1780-1930. Vol. I: Waterpower in the Century of the Steam Engine.
269582: HUNTER, W.S. - Hunter's panoramic guide from Niagara to Quebec.
266865: HUNTER, MARK C. - Policing the seas. Anglo-American Relations and the Equatorial Atlantic, 1819-1865.
214266: HUNTER, VIRGINIA J. - Policing Athens. Social control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C.
186977: HUNTER, WILLIAM W. - The Marquess of Dalhousie.
262809: HUNTER, W.W. - A Statistical Account of Bengal.
230975: HUNTER, WILLIAM W. - A statistical account of Bengal.
281850: HUNTINGTON, ELLSWORTH. - The pulse of Asia. A journey in Central Asia illustrating the geographic basis of history.
242033: HUNTLEY, BRIAN A.O. - A Climatic Atlas of European Breeding Birds.
242846: HUNTLEY, DEBORAH L. - Ancestral Zuni Glaze-Decorated Pottery. Viewing Pueblo IV Regional Organization through Ceramic Production and Exchange.
217120: HUNZIKER, MAX. HOFFMANNSTHAL, HUGO VON. - Brief.
192536: HUOT, JEAN-LOUIS A.O. - Naissance des cités.
251943: HUOT, VALENTIN. - Clous et vélo percé. Noblesse des pauvres.
29707: HUPERZ, TH. - Die Geflügelzucht. Anleitung, durch rationelle Wahl die heimische Geflügelhaltung und ihre Erträge zu Heben. Herausg.v. G.Kuhse.
223466: HUPFLOHER, ANNETTE. - Kulte im kaiserzeitlichen Sparta. Eine Rekonstruktion anhand der Priesterämter.
273633: HÜPPE, JOACHIM, A.O. - Landschaftsökologisch - vegetationsgeschichtliche Studien im Kiefernwuchsgebiet der nördlichen Senne.
189231: HUPPERETZ, W.M.H. - Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel.
228229: HUPPERTS, CHARLES. - De macht van Eros. Lust, liefde en moraal in Athene. / Plato, Symposium. Een analyse.
265286: HUPPERTZ, A. - Neueste und vollständigste Universal-Methode der Zuschneidekunst mit sehr pünktlichen und vereinfachtem Mass-System, je nach den Formen des menschlichen Körpers. 4. verb. Aufl.
288698: HUPPERTZ, J. - Mobul der Stammvater der Kambot-Leute in Nordost-Neuguinea.
224585: HURD, PAUL D. & CH.D.MICHENER. - The Megachiline Bees of California (Hymenoptera: Megachilidae).
122787: HURD, PAUL D. - Revision of the nearctic species of the Pompilid genus Pepsis (Hymenoptera, Pompilidae).
268707: HURD, RYAN & K.BULKELEY. - Lucid dreaming. New Perspectives on Consciousness in Sleep. Vol. I: Science, psychology, and education.
136048: HURDT, ANTHONIO. H.J. DE GRAAF. - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java sept.-dec. 1678 volgens het journaal van johan Jurgen Briel, secretaris. Uitgegeven door H.J. de Graaf met een inleiding en aantekeningen.
122216: HURK, W.J.C.C.VAN DEN. - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857. (Diss.)
291848: HURK, L.J.A.M. - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant.
278599: HURLEY, FRANK. - Perlen und wilde. Abenteuer in der Luft, an Land und auf See in Neuguinea.
61568: HURLEY, FRANK. - Parelvisschers en papoea's.
6625: HÜRLIMANN, BETTINA. - Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten.
96980: HÜRLIMANN, BETTINA. - Die Welt im Bilderbuch. Moderne Kinderbilderbücher aus 24 Ländern.
98589: HÜRLIMANN, BETTINA. - Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten. 2.erw.Aufl/
10267: HÜRLIMANN, BETTINA. - Three centuries of children's books in Europe. Translated amd edited by B.W.Alderson.
142127: HURSCHMANN, ROLF. - Die Pagenstecher-Lekythoi.
249997: HURSCHMANN, ROLF. - Symposienszenen auf unteritalischen Vasen.
11742: HURSKAINEN, ARVI. - Cattle and culture. The structure of a pastoral Parakuyo Society.
235692: HURST, JOHN G., A.O. - Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650.
168195: HURST, H.R. - Excavations at Carthage. The British Mission, Volume II/1: The Circular Harbour, North Side. The site and finds other than pottery.
288803: HURST, HENRY. - The Sanctuary of Tanit at Carthage in the Roman Period. A Re-Interpretation.
294515: HURST, HARRY. - 12 Hours of Sebring 1970. The story of one race and the drivers that made it great.
244744: HURST, H.R. & S.P.ROSKAMS. - The Avenue du President Habib Bourguiba, Salammbo: The Site and Finds other than Pottery. Excavations at Carthage - The British Mission I.
288038: HURST, MICHEL & ROBERT SWOPE. - Casa Susanna.
278310: HURWITZ, SIDNEY. MORREAU, J. (INTR.) - Sidney Hurwitz: Etchings.
294671: HURX, MERLIJN. - De particuliere bouwmarkt in de Nederlanden en de opkomst van de architect (1350-1530). Proefschrift.
191734: HUS, ALAIN. - Recherches sur la statuaire en Pierre étrusque archaïque.
283353: HUSAIN, MAQBOOL FIDA. BARTHOLOMEW, RICHARD & S.S.KAPUR. - Maqbool Fida Husain.
191483: HUSBAND, TIMOTHY B. - Stained glass before 1700 in American collections: Silver-Stained Roundels and Unipartite Panels. Corpus Vitrearum Checklist IV.
282880: HÜSCH, HEINZ GÜTHER A.O. - Wege in die Freiheit. Deutsch-rumänische Dokumente zur Familienzusammenführung und Aussidlung 1968-1989.
5419: HUSE, NORBERT - Neues Bauen 1918 bis 1933. Moderne Architektur in der Weimarer Republik.
168318: HÜSELER, KONRAD. - Deutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band I.
168319: HÜSELER, KONRAD. - Deutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band III.
168320: HÜSELER, KONRAD. - IIDeutsche Fayencen. Ein Handbuch der Fabriken ihrer Meister und Werke. Band III.
62969: HÜSING, JOHANNES O. - Einführung in die Bienenkunde.
50082: HUSKINSON, JANET. - Roman sculpture from Cyrenaica in The British Museum.
237862: HUSKINSON, JANET. - Roman Children's Sarcophagi. Their Decoration and Social Significance.
291557: HUSNOT, PIERRE. - Les Cyphoderia de la Vallée du Gouëdi, en Saint-Brieuc.
231469: VIVAT HUSSAR. REVUE DE L'ASSICIATION DES AMIS DU MUSÉE INTERNATIONAL DES HUSSARDS. - 1966-1981. Year I-XVI.
153100: HUSSEIN, MOHAMED A. - Les origines du livre. Du Papyrus au Codex.
281325: HUSSEIN, RAMADAN B. - The Saite Pyramid Texts copies in the Memphite and Heliopolitan shaft-tombs: A study of their selection and layout.
240995: HUSSERL, EDMUND. HEFFERNAN, GEORGE. - Isagoge in die phänomenologie Apophantik. Ein Einführung in die phänomenmologische Urteilslogik durch die Auslegung des Textes der 'Formalen und transzendentalen Logik' von Edmund Husserl.
240998: HUSSERL, EDMUND. CARR, DAVID. - Interpreting Husserl. Critical and comparative Studies.
138060: HUSSERL, EDMUND. - Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917).
286276: HUSSERL, EDMUND. SARAIVA, M.M. - L'imagination selon Husserl.
91511: HUSSERL, EDMUND. - Ding und Raum. Vorlesungen 1907.
91136: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie (All published).
246223: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.
175869: HUSSERL, EDMUND. BOER, TH.DE. - De ontwikkelingsgang in het denken van Husserl.
236695: HUSSERL, EDMUND. BIEMEL, WALTER (EDIT.). - Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen.
235785: HUSSERL, EDMUND. - Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925.
161036: HUSSERL, EDMUND. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Buch I: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.
235794: HUSSERL, EDMUND. HELD, KLAUS. - Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise der transzendentalen Ich bei Edmund Husserl entwickelt am Leitfaden der Zeitproblematik.
281088: HUSSERL, EDMUND. RAVALLI, PAOLO. - Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität in den Göttinger Jahren. Eine kritisch-historische Darstellung. (Diss.)
225414: HUSSERL, EDMUND. HOLENSTEIN, ELMAR. (ED.). - Logische Untersuchungen. Band I: Prolegomena zur reinen Logik. Text der 1. und der 2. Auflage.
235799: HUSSERL, EDMUND. - Husserl's Legacy in Phenomenological Philosophies. New Approaches to Reason, Language, Hermeneutics, the Human Condition. Book 3: Phenomenology in the world fifty years after the death of Edmund Husse.
235800: HUSSERL, EDMUND. - The Phenomenology of Man and of the Human Condition. Individualisation of nature and the human being. Part I: Plotting the territory for interdisciplinary communicatio
281655: HUSSERL, EDMUND. - Logische Untersuchungen I & II.
238073: HUSSERL, EDMUND. - Logische Untersuchungen. Band II: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 2nd rev. edit.
160302: HUSSERL, EDMUND. - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Band 4.
235793: HUSSERL, EDMUND. AGUIRRE, ANTONIO. - Genetische Phänomenologie und Reduktion zur Letztbegründung der Wissenschaft aus der radikalen Skepsis im Denken E. Husserls.
138100: HUSSERL, EDMUND. - Philosophie der Arithmetik.
288580: HUSSERL, EDMUND. BROEKMAN, JAN M. - Phänomenologie und Egologie. Faktisches und transzendentales Ego bei Edmund Husserl.
288566: HUSSERL, EDMUND. ERHARD, CHRISTOPHER. - Denken über nichts - Intentionalität und Nicht-Existenz bei Husserl.
67141: HUSSEY, JOAN M. - The Finlay papers. A catalogue.
112517: HUSSEY, CHRISTOPHER. - English country houses. Mid Georgian 1760-1800.
275515: HUSSEY, J.M. - The Cambridge Medieval History. Vol. IV: Byzantine Empire. Part II: Government, Church and Civilisation.
278391: HUSSLEIN, AGNES A.O. - Is that Biedermeier? Amerling, Waldmüller, and More.
14634: HUSSON, ANTONIUS M. - The bats of Suriname.
204139: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakfauna dierensporengids.
105804: HÜSSTEGE, GEERT. - Verkenningen op en om de heide.
248692: HÜSSY, H.W. - Orchideen der Schweiz.
294055: HÜSTER PLOGMANN, HEIDEMARIE. - The Role of Fish in Ancient Time. Proceedings of the 13th Meeting of the IZAC Fish Remains Working Group in October 4th - 9th, Basel/Augst 2005.
17690: HUSTINGS, M.F.H., A.O. - Vogelinventarisatie. Achtergronden, richtlijnen en verslaglegging.
158353: HUSTINGS, FRED & J.W.VERGEER. - Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Verspreiding aantallen verandering.
262093: HUSTINGS, FRED A.O. - Avifauna van Limburg.
294240: HUSZÁR, KARL. - Die Proletarierdiktatur in Ungarn.
272683: HUT, ARJAN. (RED.). - Poëtisch Leeuwarden. Een wandeling in gedichten.
155893: HUTCHINGS, R.S. & CH.SKILTON. - Modern letterpress printing. Volume III: Materials & Methods in the Machine Room.
288637: HUTCHINGS, R.S. - Alphabet 1864. International Annual of Letterforms.
237013: HUTCHINSON, THOMAS. - Machinery on the Farm.
289784: HUTCHINSON, FRANCES KINSLEY. - Motoring in the Balkans. Along the highways of Dalmatia, Montenegro, The Herzegovina and Bosnia.
250442: HUTCHINSON, EDWARD. - Ascent of the river Binué in August 1879; with remarks on the systems of the Shary and Binué.
99837: HUTCHINSON, F.E. - Medieval glass at all Souls College.
174818: HUTCHINSON, G.EVELYN. - A treatise on Limnology.
140674: HUTCHINSON, JOHN. - A botanist in Southern Africa.
59763: HUTCHINSON, W.Z. - Advanced bee culture. Its methods and management.
126579: HUTCHINSON, WALTER. - Customs of the world. A popular account of the manners, rites and ceremoniers of men and women in all countries.
271617: HUTCHINSON, CLIVE. - Ireland's Wetlands and their Birds.
275689: HUTCHINSON, J. - The families of flowering plants II: Monocotyledons.
279043: HUTCHISON, ISOBEL WYLIE. - On Greenland's Closed Shore. The Fairyland of the Arctic.
279307: HUTCHISON, ISOBEL WYLE - Stepping stones from Alaska to Asia.
212323: HUTCHISON, H. & J.P.VOGEL. - History of the Panjab Hill States.
22935: HUTH, HANS. - Lacquer of the West. The history of a craft and an industry. 1550-1950.
270638: HÜTHER, CLAUDIUS. - Der Deutsche Pudel. Seine Abstammung, Pflege und Zucht.
236314: HUTSON, TONY. - Vierkant getuigde schepen. Ontwikkeling, gebruik en hoogtijdagen.
158044: HÜTT, MICHAEL. - Aquamanilien. Gebrauch und Form.
212004: HÜTTE, AXEL. - Theorea.
157557: HUTTEL, HERMANN. - Der Jäger und sein Wild. Berichte aus heimischen Revieren.
204257: HUTTEN-CZAPINSKI, MARIAN. - Die Geschichte des Pferdes.
29400: HUTTER, SIEGFRIED. - Der römische Leuchtturm von la Coruña.
199218: HUTTER, WOLFGANG. BREICHA, OTTO. - Wolfgang Hutter. Graphik.
220927: HUTTER, FR. - Wanderungen und Forschungen im Nord-Hinterland von Kamerun.
253886: HUTTIER, RAYMOND. - Le Roman de la Bicyclette (du Célérifère au Vélo moderne).
241326: HÜTTINGER, EDUARD. - Porträts und Profile. Zur Geschichte der Kunstgeschichte.
188272: HÜTTMANN, ERNST. - Katalog über Röntgen- und Diathermie-Zubehör.
271986: HUTTON & SONS, WILLIAM. - Wm. Hutton & Sons. Associated with James Dixon & Sons Ltd. Manufacturing Silversmiths & Cutlers. [trade catalogue] Series 49 H.
277719: HUTTON, S.K. - By Eskimo Dog-Sled and Kayak. A description of a missionary's Experiences & Adventures in Labrador.
263990: SAUERBRUCH HUTTON. [MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO, A.O. (EDS.)]. - Sauerbruch Hutton Architects 1997 2003. Against type = Contra el tipo.
88701: HUTTON, WALTER S. - Steam-boiler construction. A practical handbook for engineers, boiler-makers, & steam-users.
170499: HUTTON & SONS, WILLIAM. - Wm. Hutton & Sons. Associated with James Dixon & Sons Ltd. Manufacturing Silversmiths & Cutlers. [trade catalogue] Series 52 H.
263897: SAUERBRUCH HUTTON, - Wysiwyg. Sauerbruch Hutton Architects.
10252: HUTTON, J.H. - Diaries of two tours in the unadministered area east of the Naga Hills.
8347: HUURDEMAN, PIET. - De geschiedenis van Purmerend.
38932: HUURDEMAN, PIET & R.JOSSELET. - Waterland door de eeuwen heen.
269067: HUUSSEN, A.H., A.O. - Russians and Dutchmen. Proceedings of the Conference on the Relastions between Russia and the Netherlands from the 16th tot the 20th century, Amstedam 1989.
33945: HUWAE, P.H.M. - De isopoden van de Nederlandse kust.
247048: HUX, FRIDA. - Die Sippe Haake 1580-1940.
83606: HUXHOLD, ERWIN. - Das Bürgerhaus zwischen Schwarzwald und Odenwald.
170990: HUXLEY, ANTHONY. - Mountain flowers in colour. Rev. ed.
24818: HUXLEY, ANTHONY. - Tuinieren door de eeuwen heen.
270309: HUYBENS, GILBERT. - Carillons et Tours de Belgique.
277080: HUYBRECHT, R. - Handelingen van het Tweede Hof van Holland Symposium gehouden op 14 November 1997 in de Trêveszaal te Den Haag.
103158: HUYEN, NGUYEN V. - Introduction à l'étude de l'habitation sur pilotis dans l'Asie du Sud-Est.
276915: HUYGEN, FREDERIKE. - Visies op Vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten. Deel 2.
264284: HUYGEN, FREDERIKE. - Visies op Vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten.
238772: HUYGENS, R.B.C. - De constructione castri Saphet. Construction et fonctions d'un château fort franc en Terre Sainte.
230098: HUYGENS, CHRISTIAAN. ERINGA, DIEUWKE. - Verhandeling over het licht. Vertaling en origineel van de Traité de la lumière van 1690.
244540: HUYGENS, CONSTANTIJN. BROEKMAN, INGE. - De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687).
189623: HUYGENS, CONSTANTIJN. BLOM, FRANS R.E., A.O. - Journaal van de reis naar Venetië. Vertaald en ingeleid door Frans R.E.. Blom. Met medewerking van Judith Heijdra en Trudy Snijders-De Leeuw.
183526: HUYGENS, CONSTANTIJN. BLOM, FRANS R.E. - Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken. Ingeleid, bezorgd en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom.
208218: HUYGENS, CHRISTIAAN. VOLLGRAFF, J.A. - L'Horloge à Pendule de 1656 à 1666.
250269: HUYGENS, CONSTANTIJN. LEERINTVELD, AD. - Constantijn Huygens. Nederlandse gedichten 1614-1625. Deel 1 & 2.
234960: HUYGENS, CONSTANTIJN. WORP, J.A. - De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven. Deel I-IX.
270272: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-Bloemen. Nederlandsche Gedichten van Constantin Huygens. Tweede druck, Vermeerdert tot XXVII Boecken.
222299: HUYGENS, CHRISTIAAN. ANDRIESSE, C.D. - Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens,
268265: HUYGHE, RENÉ. - Les Réalistes Lyriques.
231166: HUYN VAN GELEEN, GODFRIED. SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. A.O. - Graaf Godfried Huyn van Geleen (ca. 1598-16757). Keizerlijk Veldmaarschalk en Landcommandeur te Alden Biesen.
98441: HUYS JANSSEN, PAUL & W.SUMOWSKI. - The Hoogsteder exhibition of Rembrandts's academy.
283847: HUYS, PAUL. - Molens in veelvoudig perspektief. Verzamelde molinologische opestellen.
278137: HUYS, JAN & P.KAISER. - Les destinations e´trange`res au de´part de la Belgique durant le re`gne du Roi Leopold I, 1849-1865 : affranchisements avec les e´paulettes, les me´daillons et l'e´mission de 1865. Foreign destinations from Belgium during the reign of King Leopold I, 1849-1865 : covers franked with epaulettes, medallions and the 1865 issue.
215234: HUYSMANS, J.-K. - En rade. Illustré de quarante-deux eau-fortes de Delareu-Nouvellière.
258893: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, W.J.C. HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, KATRIENTJE. - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
243185: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, J.W. JANSE, ANTHEUN. (E.A.) - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
16812: HUYSUM, JACOB VAN. GRANT, M.H. - The twelve months of flowers by Jacob van Huysum (c: 1687-1740) in the collection of Major the Hon. Henry Rogers Broughton, of Bakeham House, Englefield Green and South Walsham Hall, Norwich. With a commentary by Colonel Maurice Harold Grant.
78978: HUYSUM, JAN VAN. GRANT, M.H. - Jan van Huysum, 1682-1749, including a catalogue raisonné of the artist's fruit & flower paintings.
176882: HUYSUM, JAN VAN. WHITE, CHRISTOPHER. - The flower drawings of Jan van Huysum.
277247: HVASS, TYGE. - Mobler fra Dansk Vestindien.
152235: HVASS, HANS. - Danmarks padder og krybdyr.
98143: HVASS, HANS. - Danmarks padder og krybdyr.
275810: HVIDBERG, ANDREAS. - Pelsjaegerliv i Nordostgronland.
93354: HYADES, P. & J.DENIKER. - Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883. VII: Anthropologie - Ethnographie.
44086: HYAMS, EDWARD. - Strawberry cultivation. A system of procuring fruit throughout the year.
218351: HYATT, JAMES PH. - The treatment of final vowels in early Neo-Babylonian.
236185: HYATTE, REGINALD. - The arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval an Early Rennaissance Literature.
278568: HYDE, BRYDEN BORDLEY. - Bermuda's antique Furniture & Silver.
51350: HYDE, A.SIDNEY. - The life history of Henslow's Sparrow, Passerherbulus Henslowi(Audubon).
191629: HYDE, J.A.LLOYD & RICARDO R.ESPIRITO SANTO SILVA. - Chinese porcelain for the European market.
278316: HYLAND, ANGUS & A.LEWIS. - The Purple Book. Symbolism & Sensuality in contmporary Art & Illustration.
136593: HYLANDER, NILS. - Die Grassameneinkömmelinge schwedischer Parke mit besonderer Berücksichtigung der Hieracia silvaticiformia.
32472: HYLANDER, NILS. - Nomenklatorische und systematische Studien über nordische Gefässpflanzen.
154129: HYMAN, VIRGINIA D. & W.C.C.HU. - Carpets of China and its border regions.
122789: HYMAN, LIBBIE H. - The Polyclad flatworms of the Pacific coast of North America.
83985: HYMANS, HENRI. - Catalogue des estampes d'ornement faisaint partie des collections de la bibliothèque royale de Belgique. Classé par nature d'objets suivi d'un index alphabétique des noms d'auteurs et accompagné de planches.
258530: HYNCKES, RAOUL. - De vrienden van middernacht.
225567: HYNCKES, RAOUL. WARNAARS, WILLEM & DÖRTE NICOLAISEN (ED.). - Raoul Hynckes in Kinderdijk. De collectie Smit-de Haan.
291499: HYNES, H.B.N. - A Key to the Adults and Nymphs of British Stoneflies (Plecoptera).
15168: HYNES, H.B.N. - The ecology of running waters.
242453: IABLOKOFF-KHNZORIAN, S.M. - Les Coccinelles. Coléoptères - Coccinellidae.
291830: IACOPI, IRENE. - La Decorazione pittorica dell'Aula Isiaca.
190541: IAKOBIDE, SPIROU E. - Glasi I Anaskathi 1955-1961.
190282: IAKOVIDIS, SPYROS E. - Late Helladic citadels on mainland Greece.
286057: IAMAM. - Third International Symposium. Computer Cataloguing of Historic Arms and Armour.
231443: IANNELLI, LUCA. - Palazzo S. Gervasio. Microstoria tra fonti e documenti.
287631: IANOVITZ, OSCAR. - Il culto solare nella X Regio.
84568: IAROVIDI, SAIRIDONOS E. - Pereti to Nekrotafion. A: Oi tafoi kai ta eurimata. B: Genikai paratirisis. C. Pinakes.
292821: IATROU, NIKIFOROS. (ED.). - Litigating Competition Law in Canada.
225563: IBA, TAKASHI. - Japanische Musik. Ein chronologischer Überblick.
199354: IBBETSON, DENZIL. - Panjab Castes. Races, castes and tribes of the People of Panjab.
227386: IBELINGS, HANS. - Nederlandse architectuur van de 20ste eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

10/27