Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
252253: HELMBERGER, WERNER & V.KOCKEL. - Rom über die Alpen tragen. Fürsten sammeln antike Architektur: Die Aschaffenburger Korkmodelle. Mit einem Bestandskatalog.
242050: HELMECKE, GISELA. - Byzantinische und orientalische Seidenstoffe. Grabfunde aus der Sepultur der Bamberger Domherren.
212321: HELMER, GERT. - Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
230842: HELMERHORST, J.TH.P. - 100 jaar Kerk 1889-1989. 1000 jaar Parochie St.- Odulphus Assendelft.
255906: HELMERHORST, J.T.P. - Kent u ze nog... de Assendelvers.
157348: HELMERICKS, CONSTANCE & H. - Our summer with the Eskimos.
74993: HELMERS, MENNE F. - Das Gulfhaus. Entstehung und Entwicklung.
268869: HELMIG, ILKA. KATALOG 2013. - Ilka Helmig. Phénotype.
265048: HELMOND, ARJAN VAN. A.O. - Jakarta Megalopolis. Horizontal and Vertical Observations.
265842: HELMONT, JOAN BAPTISTA VAN. - Dageraad ofte Nieuwe Opkomst der Geneeskonst, in verborgen grond-regulen der nature.
245686: HELMS, JACOB. - Danske Tufstenskirker / Eglises Danoises en Tuf.
248402: HELMUS, LIESBETH M. - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1475-1570.
232928: HELMUS, LIESBETH M. & GERO SEELING. (EDS). - Het Bloemaert-effect. Kleur en compositie in de Gouden Eeuw. Met bijdragen van Marten Jan Bok, [et al.]
234186: HELMUS, LIESBETH M. A.O. - Stichting Victor. Restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in het Centraal Museum.
259818: HELMUS, LIESBETH M. - Catalogue of Paintings Centraal Museum Utrecht.
231733: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
223019: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
214931: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
197112: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk.
188466: HELSLOOT, JOHN, A.O. (ED.). - De discipline van het dagelijks leven. Bijdragen voor Ton Dekker over orale cultuur, feestcultuur en de historiografie van de volkskunde.
180036: HELSLOOT, P.N. - De glorie van Zaandam. Zeven eeuwen geschiedenis gezien van de Hogendam.
19442: HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER. GELDER, J.J.DE. - Bartholomeus van der Helst. Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een register.
95590: HELTEN, LEONHARD. - Kathedralen für Bürger. Die St. Nikolauskirche in Kampen un der Wandel architektonischer Leitbilder städtischer Repräsentation im 14.Jahrhundert / Kathedralen voor Burgers. Veranderende opvattingen over stedelijke representatie weerspiegeld in het veeriende-eeuwse koor van de Sint Nicolaa- of Bovenkerk te Kampen.
268208: HELTEN, W.L.VAN. - Van den Vos Ryenaerde.
241065: HELTOFT, KJELD. - Kjeld Heltoft. Billeder.
168624: HELWEG. BENTHEM, BAREND J. - Twee eeuwen tafelzilver. De Amsterdamse zilversmeden Helweg 1753-1965. 1e druk.
254127: HELWIG, HELLMUTH. - Das deutsche Buchbinder-Handwerk. Handwerks- und Kulturgeschichte. Band I.
5365: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
215231: HELWIG, HELLMUTH. - Das deutsche Buchbinder-Handwerk. Handwerks- und Kulturgeschichte.
271226: HELWIG, H.CHR. - Practische Handboek voor het moderne Schildersbedrijf.
220686: HELWIG, HELLMUTH. - Einführung in die Einbandkunde.
280012: HELWIG, ALFRED. - Drehganguhren (Tourbillons und Karuselluhren). Ihr Bau, ihre Eigenarten; Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Konstruktionen.
103585: HEM, PIET VAN DER. CATALOGUS 1987. - Piet van der Hem 1885-1961.
97400: HEM, LAURENS VAN DER. CATALOGUS 1992. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
66055: HEMBERG, BENGT. - Die Kabiren. (Diss.)
235376: HEMELRIJK, LIESBETH, A.O. (ED.). - The Art of Cruiseferries / De Kunst van Cruiseferries. Pride of Hull.
34200: HEMELRIJK, JAAP M. - De Caeretaanse hydriae.
120053: HEMELRIJK, JAAP M., A.O. - Venus te lijf. Liefde en verleiding in de oudheid.
263723: HEMELRIJK, JAAP M. - More about Caeretan Hydriae. Addenda at clarificanda.
188467: HEMELRIJK, LIESBETH, A.O. (ED.). - The Art of Cruiseferries / De Kunst van Cruiseferries. M/S Pride of Rotterdam.
49592: HEMELRIJK, JAAP M. - Caeretan Hydriae. + [supplement volume: More about Caeretan Hydriae. Addenda at clarificanda.].
228207: HEMELS, JOAN. - Een journalistiek geheim ontsluierd. De dubbelmonarchie en een geval van dubbele moraal in de Nederlandse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog.
169140: HEMERT, FRANK VAN. - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier.
61599: HEMESSEN, O.C.VAN. - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade.
67226: HEMESSEN, JAN [SANDERS] VAN. WALLEN, BURR. - Jan van Hemessen. An Antwerp painter between reform and counter-reform.
56559: HEMESSEN, JAN SANDERS VAN. GRAEFE, FELIX. - Jan Sanders van Hemessen und seine Identification mit dem Braunschweiger Monogrammisten.
221014: HEMINGWAY, ERNEST. - Oeuvres romanesques I-II.
194023: HEMINGWAY, SEÁN. - The horse and jockey from Artemision. A Bronze Equestrian monument of the Hellenistic period.
195395: HEMKER, CHR.W. - De ontdekking van het Prothrombine.
218369: HEMKES, JOHAN. REZNICEK-BURIKS, E.I. (INTROD.). - Van schets tot ets.
276395: HEMLRIJK, J.M. - Makron en zijn makkers. Vaasschilders in Athene 525-475 v.Chr.
246832: HEMMEN, FERDINAND VAN. - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999.
283910: HEMMEN, FERDINAND VAN E.A. (RED.). - Mystiek Rivierenland. Merkwaardige verhalen uit de Betuwe.
262384: HEMMER, HELMUT. - Untersuchungen zur Stammesgeschichte der Pantherkatzen (Pantherinae). Teil I.
285597: HEMMES-HOOGSTADT, ANNETTE C. - 'Sies mijn vlien, mijn jaghen.' Over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, M 209/II.
136587: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen.
194686: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen.
9352: HEMONY, FRANÇOIS & PIETER HEMONY. LEHR, ANDRÉ. - De klokkengieters François en Pieter Hemony.
198687: HEMPEL, JOHANNES & LEONHARD ROST. - Von Ugarit nach Qumran. Beiträge zur alttestamentlichen und altorientalischen Forschung.
243009: HEMPEL, ROSE. - Ukiyo-e, Meisterwerke des japanischen Holzschnittes aus dem Kupferstich Kabinett Dresden.
128587: HEMPELMANN, FRIEDRICH. - Der Frosch. Zugleich eine Einführung in das praktische Studium, der Wirbeltier-Körpers.
22490: HEMPELMANN, FRIEDRICH. - Tierpsychologie. Vom standpunkte des biologen.
123345: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811.
235005: HEMPENIUS, A.L. & C.TROMP. - Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten in het Rijksarchief in Groningen en bij het waterschap Hunsingo.
284703: HEMPENSTALL, PETER A.O. - From Samoa with love? Samoa-Völkerschauen in deutschen Kaiserreich. Eine Spurensuche.
284347: HEMPTINNE, THÉRÈSE DE & M.E.GÓNGORA. - The Voice of silence. Woman´s Literacy in a Men's Church.
209469: HEN, FERDINAND J. DE. - Beitrag zur Kenntnis der Musikinstrumente aus Belgisch Kongo und Ruanda-Urundi.
252011: HENAR, J.O. & N.C.BANK. - Inventaris van het archief van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland 1544 - 1950 (1965).
266787: HENCKEN, HUGH. - The earliest European Helmets. Bronze Age and early Iron Age.
76410: HENDEL, FR. - Zweiflüger oder Diptera II: Allgemeiner Teil.
76787: HENDEL, F. - Übersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. (Dipt.).
242448: HENDERICKX, HANS. - Bijdrage tot de biologie van Oreopsyche Plumifera (Lep. Psychidae).
248339: HENDERIKSE, JAN. MELISSEN, A. & R.WIEHAGER. - Assemblages, installations, ready-mades.
94770: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
210205: HENDERSON, M.R. & G.H.ADDISON - Malayan orchid hybrids.
105830: HENDERSON, M.R. & G.H.ADDISON - Malayan orchid hybrids.
283651: HENDERSON, ALAN C. - Hop Tokens of Kent and Sussex & their issuers.
259971: HENDERSON, JOHN. - Das Spital im Florenz der Renaissance. Heilung für den Leib und für die Seele.
8161: HENDERSON, JUNIUS & J.P.HARRINGTON. - Ethnozoology of the Tewa indians.
246295: HENDLEY, KEVIN. JACKSON, MICK, A.O. - Kevin Hendley.
102386: HENDLEY, T.H. - Indian museums.
102380: HENDLEY, T.H. - Sectarial seals and other religious objects.
196580: HENDLMEIER, WOLFGANG. - Handbuch der deutschen Strassenbahngeschichte.
28061: HENDRICHS, F. - La Voce delle Chiese antichissime di Roma.
260743: HENDRICKX, FRANS. - Pampiere Wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen.
207415: HENDRICKX-BAUDOT, M.P. - De figuratief versierde Harappa-Ceramiek op de achtergrond van de chalcolithische waren van Noordwest-Indië.
197184: HENDRICKX, FRED.L. - Sylloge Fungorum Congensium Catalogue des champignons signalés au Congo Belge et au Ruanda-Urundi.
244565: HENDRICKX, JOS. CATALOGUS 1995. - Jos Hendrickx. Grafiek en tekeningen. Antwerpen , 1906-1971.
195776: HENDRICKX, IRIS. - Local Classification and Global Estimation. Explorations of the k-nearest neighbor algorithm.
259742: HENDRIKCKX, F. - De Kartuizers en hun Klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de orde.
265165: HENDRIKE, MURIËL A.O. - De Haagse Hogeschool en de stedelijke vernieuwing van het Laakhavengebied.
140311: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen.
228175: HENDRIKS, AB. - Oud-Zevenaar en Ooy. Dubbel - Kerk, Dubbel - Dorp.
121303: HENDRIKS, H.J.J. E.A. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst. Ingeleid door prof. L.J. Rogier.
208673: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen. Met eene voorrede van dr. J.H.Gallée. 3e, herz. verm. druk.
180291: HENDRIKS, ARIANE & JAAP VAN VELZEN. - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude Joodse buurten van Amsterdam 1900-1944.
183645: HENDRIKS, ANNEMIEKE. - Huis van illusies. De geschiedenis van paviljoen Vondelpark en het Nederlands Filmmuseum.
179145: HENDRIKS, MARTEN. - Morbidezza.
56638: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen. 2nd ed.
270970: HENDRIKS, W.TH.M., E.A. - Blerick. Een Pleysantigh Huys. Pastorie en pastoors in een Noordlimburgse parochie.

Next 100 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

4/4