Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
218485: GOWITT, GERALD T. - 19th Century lighting. Argand, Sinumbra and Solar Lamps.
256335: GOY, RICHARD. - Venice. The city and its architecture.
148054: GOYA. GASSIER, PIERRE. - Les dessins de Goya.
158438: GOYA. SANCHEZ CANTON, FRANCISCO J. - Goya et ses peintures noires à la Quita del Sordo.
74577: GOYA. HELD, JUTTA. - Farbe und Licht in Goyas Malerei.
282287: GOYA. SANCHEZ CANTON, FRANCISCO J. - Los Caprichos de Goya y sus dibujos preparatorios. Estudio preliminar y notas por F. J. Sanchez Canton.
158255: GOYAL, DHANKAR. - Ancient Indian numiusmatics. A Historographical study.
53431: GOYAU, GEORGES & H.CHÉRAMY. - Le visage de Rome chrétienne.
233655: GOYEN, JAN VAN. BECK, HANS-ULRICH. - Ein Skizzenbuch von Jan van Goyen.
78877: GOYEN, JAN VAN. BECK, HANS-ULRICH. - Jan van Goyen. Ein Oeuvreverzeichnis. Vol.III: Substantial new and additional information both drawings and paintings.
235299: GOYEN, JAN VAN. BECK, HANS-ULRICH. - Jan van Goyen. Ein Oeuvreverzeichnis 1596-1656. [Band] I. Einführung Katalog der Handzeichnungen.
108725: GOYEN, JAN VAN. VOGELAAR, CHRISTIAAN. - Jan van Goyen.
196089: GOYEN, JAN VAN. BECK, HANS-ULRICH. - Jan van Goyen. Ein Oeuvreverzeichnis 1596-1656.
203093: GOYEN, JAN VAN. BUIJSEN, EDWIN. - The sketchbook of Jan van Goyen from the Bredius-Kronig Collection.
286910: GOYEN, JAN VAN. BECK, HANS-ULRICH. - Jan van Goyen. Ein Oeuvreverzeichnis 1596-1656. [Band] I & II.
221678: GOYON, JEAN-CLAUDE & H. EL-ACHIRIE. - Le Ramesseum I: Nef Centrale de LHypostyle (N) - Travée Centrale.
221681: GOYON, JEAN-CLAUDE & H. EL-ACHIRIE. - Le Ramesseum VI: Le Salle des Litanies.
192409: GOYON, JEAN-CLAUDE. - Le Papyrus du Louvre N. 3279.
255759: GOYON, JEAN-CLAUDE. - Le Papyrus d'Imouthès Fils de Psintaês. Au Metropolitan Museum of Art de New York (Papyrus MMA 35.9.21).
284210: GOYOT, M. - Nouvelles récréations physiques et mathémathiques : contenant ce qui a été imaginé de plus curieux dans ce genre, et ce qui se découvre journellement ... Nouvelle édition. [Tome II/3 & 4.]
245683: GOYVAERTS, DIDIER L. - Apsects of post-spe phonology.
258037: GOZÁLBEZ ESTEVE, JAVIER & D.M.CEBRIÁN FLORES. - Touching Ethiopia.
263046: GOZZI, MARCO, A.O. - Beyond 50 years of Ars Nova Studies at Certaldo 1959-2009.
9421: GOZZOLI, BENOZZO. BARGELLINI, PIERO. - La fiaba pittorica di Benozzo Gozzoli. 4.ed.
183850: GOZZOLI, BENOZZO. ACIDINI LUCHINAT, CRISTINE. (ED.). - The Chapel of the Magi. Benozzo Gozzoli's frescoes in the Palazzo Medici-Riccardi Florence.
143796: GOZZOLI, BENOZZO. CONTALDI, ELENA. - Benozzo Gozzoli. La vita - le opere.
62399: GOZZOLI, BENOZZO. RIZZO, ANNA P. - Benozzo Gozzoli. Pittore fiorentino.
259567: GRAADT VAN ROGGEN, J.M. LOUTER, JAN, A.O. - Volop zomer. Schilderijen van Job Graadt van Roggen (1867-1959).
69859: GRAAF, J.J. - Nederlandsche doopnamen naar oorspong en gebruik.
226449: GRAAF, AB DE. - Noord-Brabant. Nederland in oude ansichtkaarten.
62517: GRAAF, FRANK DE. - Leven onder water.
94775: GRAAF, J.H.G.DE - Moordrecht in Touw.
50973: GRAAF, J.DE. - Uit Gorssel's verleden. Bijdrage tot de geschiedenis van het platte land.
264277: GRAAF, P.J.VAN DER, A.O. - Bouwbesluit 2012 met toelichting en commentaren. Editie 2014.
236537: GRAAF, JAN DE & D'LAINE CAMP. - Europe: Coast Wise. An anthology of reflections on architecture and tourism.
235499: GRAAF, BEATRICE DE & KLINKEN, GERT VAN. - Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen 1854 - 2004.
255835: GRAAF, J.DE. - De Leidse Paardetram.
272569: GRAAF, W. DE. - In Haarlem snoot ik mijn neus zei Schwitters me. Dada in de Spaarnestad. Een reconstructie.
237293: GRAAFF, D.DE. - Verhaal betrekkelyk het beleg, bombardement en de overgave van Gorinchem, in de winter van 1813 en 1814.
250836: GRAAFF, NICOLAAS DE. WARNSINCK, J.C.M. - Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J. C. M. Warnsinck.
6325: GRAAFF, W.C.DE. - Geneeskruiden door de eeuwen heen.
197166: GRAAFF, PAUL DE. - Photographs paintings sculptures furniture.
188764: GRAAFF, GERRIT DE, A.O. - De Plantentuinen van Nederland en Vlaanderen.
210307: GRAAFF, NICOLAAS DE. WARNSINCK, J.C.M. - Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J. C. M. Warnsinck.
223578: GRAAFF, AB DE. - De Geschiedenis van de S.S. Rosalie. Nederlands oudste stoomsleepboot 1873-1997.
200023: GRAAFF, A.J.DE. - Oud-Utrecht in ansichtkaarten.
243179: GRAAFF-BACHIENE, DE. [COLLECTION]. KRAAYENGA, ANDRÉ. - De collectie De Graaff-Bachiene, schilderijen, beeldhouwwerken , tekeningen en grafiek.
168989: GRAAFF, W.C.DE, A.O. - Commentaar op de Nederlandsche Pharmacopee.
262695: GRAAFF, A.J.DE. - Oud-Utrecht in ansichtkaarten.
180992: GRAAFF, BOB DE. - 'Kalm temidden van woedende golven'. Het ministerie van koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940.
71882: GRAAFF, NICOLAAS DE. WARNSINCK, J.C.M. - Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J. C. M. Warnsinck.
124224: GRAAFHUIS, A. & TH. DE VLIEGER. - Utrecht. Stad mensen en momenten. Uit het verleden van een oude stad.
125149: GRAAFHUIS, A. - De Utrechtse heren zeventien. Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad, 1813-1980.
211032: GRAAFHUIS, A. - Utrecht in de achttiende eeuw.
668: GRAAFLAND, J.L.M & A.STALINS. - Heraldische encyclopedie / Encyclopédie héraldique.
257943: GRAAFLAND, ROB. TWAALFHOVEN, THEO WILLEM. - Een hommage aan een grote limburgse meester van de schilderkunst rond de eeuwwisseling, Robert-Archibal Graafland (1875-1940).
255680: GRAAFLAND, ARIE - The Socius of Architecture. Amsterdam. Tokyo. New York.
269301: GRAAFLAND, ARIE. - Esthetisch vertoog en ontwerp. Theorie en methode van betekenisverleding in architectuur en kunst.
277717: GRAAH, W.A. - Narrative of an expedition to the East Coast of Greenland, in search of the Lost Colonies.
275779: GRAAH, W.A. - Undersogelses-Reise til Ostkysten af Gronland. Efter Kongelig befaling undfort i Aarene 1818-31.
275878: GRAAH, W.A. - Undersogelses-Reise til Ostkysten af Gronland. Efter Kongelig befaling undfort i Aarene 1818-31.
277139: GRAAH, W. - Beskrivelse til det Borende Situations-Kaart over den vestlige Kyst af Gronland fra 69o 30' til 73o Brede paa hvilken adfkillige Hovedpunkters Bredeog Loengde ere bestemte ved astronomiske Observationer i Aarene 1823 og 24.
185785: GRAAS, KO. - Spiegel van de Zaan.
280194: GRAAT, BAREND. HUT, MARGREET VAN DER. - Barent Graat (1628-1709). Zijn leven en werk.
164308: GRABAR, ANDRÉ. - Sculptures byzantines du Moyen Age. II: Xie-XVIe siècle.
118173: GRABAR, ANDRÉ. - L'Iconoclasme Byzantin. Dossier archéologique.
86251: GRABAR, ANDRÉ. - Christian iconography. A study of its origins.
186572: GRABAR, ANDRÉ. - L'Age d'or de Justinien. De la mort de Théodose à l'Islam.
234432: GRABAR, ANDRÉ. - Christian Iconography. A Study of Its Origins. The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1961, The National Gallery of Art, Washington, D.C.
80552: GRABAR, ANDRÉ. - Recherches sur les influences orientales dans l'art Balkanique. (Diss.)
103258: GRABER, ALFRED. - Melodie der Berge.
233743: GRABES, HERBERT, A.O. - Metaphors Shaping Culture and Theory.
195734: GRABNER, LEOPOLD. - Grundzüge der Forstwirthschaftslehre. Zur Beherzigung für Forstmänner ud Waldbesitzer. Band I.
155389: GRABOWSKY, F. - Ueber eine Sammlung ethnographischer Gegenstände von den Giljaken der Insel Sachalin.
190368: GRACE, FREDERICK R. - Archaic sculpture in Boeotia.
18825: GRACE, FREDERICK R. - Archaic sculpture in Boeotia.
170406: GRACIEUSE, DE REDACTIE VAN DE. - Handleiding vrouwelijk handwerken. De verschillende soorten van handwerken voor school en Huis. Onderricht in het point-lacé-werk, genaaide guipure- en tule-doorstopwerk. 3e druk.
214365: GRACIEUSE, DE REDACTIE VAN DE. - Handleiding vrouwelijk handwerken. De verschillende soorten van handwerken voor school en Huis. Handleiding in het weitaschknoopwerk en het frivolitéwerk (Macramé). 4e druk.
170731: GRACIEUSE, DE REDACTIE VAN DE. - Handleiding vrouwelijk handwerken. De verschillende soorten van handwerken voor school en Huis. Handleiding in het weitaschknoopwerk en het frivolitéwerk. 3e druk.
203157: GRACIEUSE, DE REDACTIE VAN DE. - Handleiding voor het Zelfvervaardigen van Linnengoed, het Wasschen van Onderkleeren, Huishoud- en Beddelinnen en hunne verdere verzorging, [...], bewerkt door de redactie van De Gracieuse. 2e verm.druk.
195745: GRADMANN, ROBERT. - Das Pflanzenleben der Schwäbischen Alb. 3. Aufl. Cloth.
172820: GRADSTEIN, S.R. & H.M.H.VAN MELICK. - De Nederlandse Levermossen & Hauwmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Hepaticae en Anthocerotae.
271308: GRADY, WAYNE. - Vulture. Nature's Chastly Gourmet.
215167: GRAEBER, ANDREAS. - Auctoritas patrum. Formen und Wege der Senatsherrschaft zwischen Politik and Tradition.
177372: GRAEBNER, P. - Die Heide Norddeutschlands und die sich anschliessenden Formationen in biologischer Betrachtung.
133817: GRAEBNER, P. - Die Heide Norddeutschlands und die sich anschliessenden Formationen in biologischer Betrachtung. 2. Aufl.
230270: GRAEBNER, WERNER. - Sokomoko. Popular culture in East Africa.
188679: SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM. - Vol. XLIX (1999).
188820: SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM. - Vol. XLVIII (1998).
188698: SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM. - Vol. XXIV-XXV.
188827: SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM. - Consolidated index for volumes XXXVI-XLV (1986-1995).
112406: GRAEF, BOTHO & ERNST LANGLOTZ. - Die antiken Vasen von der Akropolis zu Athen. Heft IV, Bogen 52-66.
181861: GRAEFE, RAINER. - Vela Erunt. Die Zeltdächer der römischen Theater und ähnlicher Anlagen.
272554: GRAEFE, ERHART. - Mittelägyptische Grammatik für Anfänger. 3. verb. überarb. Aufl.
71029: GRAESSE, J.G.THÉODORE & F.JAENNICKE. - Führer für Sammler von Porzellan und Fayence, Steinzeug, Steingut usw. 20.Aufl.
71032: GRAESSE, J.G.THÉODORE & F.JAENNICKE. - Führer für Sammler von Porzellan und Fayence, Steinzeug, Steingut usw. 16.Aufl.
207190: GRAESSE, J.G.THÉODORE & F.JAENNICKE. - Führer für Sammler von Porzellan und Fayence, Steinzeug, Steingut usw. 18.Aufl.
159083: GRAESSE, JEAN G.TH. - Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. Tome I. A-B.
159085: GRAESSE, JEAN G.TH. - Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. Tome V: O-Q.
159084: GRAESSE, JEAN G.TH. - Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. Tome VI/2: T-Z.
25075: GRAETZ, H. - Geschichte der Juden vom Abschluss des Talmud (500) bis zum Ausblühen der jüdisch-spanischen Cultur (1027).
204282: GRAEVE, MARIE-CHRISTINE DE. - The ships of the Ancient Near East (c. 2000-500 B.C.).
171681: GRAF, ALFRED B. - Exotica 1. Pictorial cyclopedia of exotic plants from tropical and near-tropic regions.
167559: GRAF, EWALD. - Handbuch der Badischen Vorphiletalie 1700-1851.
62875: GRAF, J. & M.WEHNER. - Natuurgids voor bos en hei. Wat daar leeft en groeit. 2e dr.
239656: GRÄF, DANIELA. - Boat Mills in Europe from Early Medieval to Modern Times.
5530: GRAF, J. - Tierbestimmungsbuch mit Tierbetrachtungen. Neuer Weg der Artbestimmung an Hand von auffälligen Merkmalen und Bildern.
286419: GRAF, FRITZ. - Einleitung in die griechische Philologie.
233728: GRAF, URS. MÜLLER, CHRISTIAN. - Urs Graf. Die Zeichnungen im Kupferstichkabinett Basel.
283322: GRAFINGER, CHRISTINE MARIA. - Die Ausleihe Vatikanischer Handschriften und Druckwerke (1563-1700).
259630: GRAFT, C.C.VAN DE. - Middelnederlandsche Historieliederen. Toegelicht en verklaard.
247899: GRAFT, C.CATHARINA. - Palmpaasch. Een folkloristische studie van Palmzondaggebruiken in Nederland.
260081: GRAGT, F.VAN DER. - Europe's Greatest Tramway Network.
104765: GRAHAM, RICHARD J. [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1966. - The Richard J.Graham collection of ancient Greek, roman and byzantine coins including a splendid series of roman bronze medaillons.
106706: GRAHAM, BRUCE. - Bruce Graham of SOM.
246040: GRAHAM, G.GORDON. - The Flora & Vegetation of County Durham. Watsonian Vice-County 66.
140087: GRAHAM, PHILIP. - Showboats. The history of an american institutian.
256420: GRAHAM, PAUL. - A Shimmer of possibility.
130183: GRAHAM, DAVID C. - The customs and religion of the Ch'iang.
263556: GRAHAM, DAN. - Dan Graham. Works 1965 2000.
418: GRAHAM, V. - A Biology for the West Indies and British Guiana. 2nd.ed.
245081: GRAHL, WOLFGANG DE. - Papageien unserer Erde.
43123: GRAHMANN, RUD. & L.F.ZOTZ. - Quartär. Jahrbuch für Erforschung des Eiszeitalters und seiner Kulturen.
263489: GRAIAULE, MARCEL. - Classification des Insectes chez les Dogons.
131787: GRAINDOR, PAUL. - Terres cuites de l'Egypte Gréco-Romaine.
143153: GRAINDOR, PAUL. - Marbres et textes antiques d´époque impériale.
232132: GRAINDOR, PAUL. - Athènes sous Auguste.
256486: GRAINGER, JOHN D. - The Cities of Pamphylia.
168085: GRAM, JOHAN. - De Avonturen van Baron Munchhausen. Geïll. door Bichard.
217502: GRAM, JOHAN. - 's Gravenhage in onzen tijd.
190274: GRAM, JOHAN. - 's Gravenhage in onze tijd.
252256: GRAMACCINI, NORBERTO. - Mirabilia. Das Nachleben antiker Statuen vor der Renaissance.
266759: GRAMATOPOL, MIHAI. - Les pierres gravées du Cabinet numismatique de l'Académie Roumaine.
79707: GRAMBERG, E. - Pilze der Heimat. 3.verb. Aufl.
183238: GRAMBERG, E. - Pilze der Heimat. 1.Aufl.
79703: GRAMBERG, E. - Pilze der Heimat. 4.Aufl.
243876: GRAMLICH, SYBILLE & I.KÜTTNER. - Landkreis Elbe-Elster. Teil 1: Die Stadt Herzberg/Elster und die Ämter Falkenberg/Uebigau, Herzberg, Schlieben und Schönewalde.
279428: SAXO GRAMMATICUS. - The History of Amleth Prince of Denmark.
275873: GRAMMATICUS, SAXO. - The History of Amleth Prince of Denmark.
191548: GRAMMENOS, DIMITRIOS V. - Neolithikes eregnes sten kentriki kai anotoliki Makedonia.
107855: GRAMONT, SANCHE DE. - The strong brown god. The story of the Niger river.
195754: GRAN, H.H. - Plankton Diatoms of Puget Sound.
241473: GRANCY, CHRISTINE DE. - Wandlungen - Ereignis Skulptur. Die Sammlung Clemencic. / Transfigurations - A Sculptural Infinity. The Clemencic Collection.
274113: GRANDE, LANCE & ALLISON AUGUSTYN. - Gems and Gemstones. Timeless Natural Beauty of the Mineral World.
5648: GRANDI, G. - Gli Agaonini (Hymenoptera Chalcididae) raccolti nell' Africa Occidentale dal F.Silvestri.
257722: GRANDI, GUIDO. - Studi di un entomologo sugli imenotteri superiori.
237095: GRANDIDIER, ERNEST. - La céramique chinoise. Porcelaine orientale: Date de sa découverte - Explication des sujets de décor - Les usages divers classification.
252857: GRANDIEK, BERTUS. - Honderdvijfentwintig jaar kerk en samenleving.
92038: GRANDJEAN, MARCEL A.O. - Le cloître de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne.
177186: GRANDJEAN, POUL B. - Danske Haandvaerkerlavs Segl.
229159: GRANDJEAN, POUL B. - Danske Segl.
66931: GRANDJOT, WERNER. - Reiseführer durch das Pflanzenreich des Mittelmeerländer,
100109: GRANDJOUAN, CLAIRÈVE. - Terracottas and plastic lamps of the Roman period.
215157: GRANDJOUAN, CLAIRÈVE, A.O. - Hellenistic relief molds from the Athenian Agora. Completed by Eileen Markson and Susan I.Rotroff.
265843: GRANDSEN, ANTONMIA (INTROD.). - The Chronicle of Bury St. Edmunds 1212-1301. Edited with Introduction, Notes and Translation by Antonia Grandsen.
206885: GRANDVILLE, J.J. REYBAUD, LOUIS. - Jérome Paturot à la recherche d'une position sociale.
207615: GRANDVILLE, J.J. LA FONTAINE, JEAN DE. - Fables de la Fontaine.
68573: GRANET, ANDRÉ. - Murs et décors.
214070: GRANET, MARCEL. - Fêtes et chansons anciennes de la Chine. 2ème édit.
238822: GRANET, MARCEL. - Danses et légendès de la China ancienne.
253093: GRANGE, WILLIAM. - Historical dictionary of German theater.
251323: GRANIER, J. - Pendules électriques.
145405: GRANQVIST, JILMA. - Child problems among the Arabs. Studies in a Muhammadan village in Palestine.
188909: GRANT, MICHAEL. - Roman Imperial money.
148012: GRANT, MAURICE H. - A Chronological history of the old English landscape painters (in Oil) from the XVIth century to the XIXth century. Vol. III.
155104: GRANT, MICHAEL. - Roman Imperial money.
214143: GRANT, P.J. - Gulls. A guide to identification. [1st ed.].
53201: GRANT, ELIHU. - Rumeileh being Ain Shems excavations (Palestine). Part III.
161142: GRANT, MAURICE H. - A Chronological history of the old English landscape painters (in Oil) from the XVIth century to the XIXth century. Vol. I.
161143: GRANT, MAURICE H. - A Chronological history of the old English landscape painters (in Oil) from the XVIth century to the XIXth century. Vol. II.
224408: GRANT, VERNE. - Plant speciation.
158987: GRANT, RICHARD E. - The Brachipod superfamily Stenoscismatacea.
217493: GRANT, MAURICE H. - A dictionary of British Landscape painters from the 16th Century to the early 20th Century.
254908: GRANT, JANE E. - National Olympic Committee Pin, foreign Team Pin and Olympic Badge Guide. Vol. II: Pins and Badges issued prior to 1980.
161363: GRANT, MAURICE H. - Flower paintings through four centuries. A descriptive catalogue of the collection formed by Henry Rogers Broughton.
148014: GRANT, MAURICE H. - A Chronological history of the old English landscape painters (in Oil) from the XVIth century to the XIXth century. Vol. IV.
148015: GRANT, MAURICE H. - A Chronological history of the old English landscape painters (in Oil) from the XVIth century to the XIXth century. Vol. V.E
66500: GRANT, P.J. - Gulls. A guide to identification.
288942: GRANT, M.J. - Serial Music, Serial Aesthetics. Compositional Theory in Post-War Europe.
164114: GRANTLAND, VERNE & K.A.GRANT. - Flower pollination in the Phlox family.
238135: GRAPHIC, THE. AN ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER. - Volume 27 & 28 (1883).
238136: GRAPHIC, THE. AN ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER. - Volume 23 & 24 (1881).
238137: GRAPHIC, THE. AN ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER. - Volume 21 & 22 (1880).
273235: GRAPHICA. - Pour l'Année nouvelle 1934.
212040: GRAPHICA. - Année 1934.
270128: PHOTO GRAPHIE. - 1938.
270129: PHOTO GRAPHIE. - 1947
270130: PHOTO GRAPHIE. - 1939.
270127: PHOTO GRAPHIE. - 1937.
200795: EX LIBRIS. BUCHKUNST UND ANGEWANDTE GRAPHIK. - Jahrg. 38. Neu Folge. Jahrg. 22. Heft I.
253406: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. III, 1881.
253384: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XLVI 1923. [&] Beilage.
253388: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XVII, 1893.
253376: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXXIV, 1911 und Beilage.
253381: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXXVII, 1914. [&] Beilage.
253383: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXIX 1906 und Beilage.
253382: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXXII, 1909. [&] Beilage.
253480: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. VIII, 1886.
253407: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. IV, 1982.
253412: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XIII, 1890.
253380: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXXV, 1912. [&] Beilage.
253470: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XLIII, 1920. [&] Beilage.
253397: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXXVIII,1915. [&] Beilage.
253411: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXV, 1902..
253378: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XLII, 1919 und Beilage.
253485: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. X, 1887.
253479: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXVIII, 1904. [&] Beilage.
253402: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. IX, 1886/87.
253409: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. V, 1883.
253483: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. I, 1879.
253471: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XLI, 1918. [&] Beilage.
253405: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. VI, 1884.
253484: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. II, 1880.
253387: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXXVI, 1913. [&] Beilage.
253401: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XI, 1888.
253469: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXXIII,1910. [&] Beilage.
253410: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXIV, 1901.
253396: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXVIII, 1905. [&] Beilage.
253389: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XL, 1917 & Bijlage.
253379: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXXI, 1908 und Beilage.
253404: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXIII, 1900.
253403: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. V, 1883.
253472: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. VII, 1885. [&] Beilage.
267911: GRAPHISCHEN KÜNSTE, HRSG. V.D. GESELLSCH. F. VERVIERFÄLTIGENDE KUNST. - Jrg. XXVI, 1903.
20789: GRAPOW, HERMANN. - Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten und zu ihnen verwandten historischen Berichten des Neuen Reiches.
255111: GRAPOW, HERMANN. - Die bildlichen Ausdrücke des Ägyptischen. Von Denken und Dichten einer altorientalischen Sprache.
193698: GRAS, MICHEL. - Trafics tyrrhéniens archaïques.
246422: GRAS, H. E.A. - Drenthe's veste. Geschiedenis van Coevorden.
239709: GRAS, SASKIA. - De Nieuwe Ploeg. Artistieke Werkgroep in Voorburg 1951-1959.
287941: GRAS, ERIC LE, E.A. - Keuterijen in Drenthe. Monumenten in bescheidenheid. 2e dr.
195657: GRASBERGER, LORENZ. - Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum.
228041: GRASMAN, EDWARD. - In de schaduw van Vasari. Vijf opstellen over kunstgeschiedschrijving in de 18de-eeuws Italië. (Diss.).
286555: GRASS, GÜNTER. - Hundejahre.
59694: GRASSER, ERASMUS. P.M.HALM. - Erasmus Grasser.
110437: GRASSER, ERASMUS. MÜLLER, JOHANNA. - Studien zum Frühwerk des Bildhauers Erasmus Grasser. Die Arbeiten für das Münchner Rathaus und Altarskulptur. (Diss.)
282757: GRASSHOFF, GERD A.O. - The Pantheon in Rome. Contributions to the Conferencwe Bern, 2006.
174421: GRASSHOFF, MANFRED. - Die Radnetzspinnen-Gattung Neoscona in Afrika (Arachnida: Araneae).
203844: GRASSI, LILIANA & L.G.ARANO. - La Bicocca degli Arcimboldi. Architecture & Frescoes.
44531: GRASSI, LILIANA. - Province del Barocco e del Rococò. Proposta di un lessico biobibliografico di architetti in Lombardia.
78604: GRASSI, BATTISTA. - Metamorfosi dei Murenoidi. Metormaphose der Muraenoiden. Systematische und ökologische Untersuchungen.
173383: GRASSI, MARTA M. - Los Liquenes Foliosos y Fruticulosos de Tucuman.
263347: GRASSI, GIORGIO. - Ausgewähtle Schriften 1970-1999.
249474: GRASSINGER, DAGMAR. - Antike Marmorskulpturen auf Schloss Broadlands (Hampshire).
215582: GRASSINGER, DAGMAR. - Römische Marmorkratere.
288886: GRASSINGER, DAGMAR, A.O. - Die Rückkehr der Götter. Berlins verborgener Olymp.
268614: GRASSMANN, HANS-CHRISTIAN. - Die Funktion von Hypokausten und Tubuli in antiken römischen Bauten, inbesondere in Thermen.Erklärungen und Berechnungen.
248013: GRASWINCKEL, D.P.M. & H. HARDENBERG. - Het Archief van het kasteel Rechteren.
218222: GRATAMA, J. - Bouwwerken afdeling gebouwen Publieke Werken Amsterdam.
265694: GRATAMA, S. - Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van Drenthe, meer bijzonder de rechters en de rechtspleging betreffende. (Diss.)
79939: GRATAMA, JAN & F.A.J. VERMEULEN. - Oude Nederlandse bouwkunst in het bezit van de vereeniging Hendrick de Keyser. 2nd ed.
23139: GRATAMA, S. - Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van Drenthe, meer bijzonder de rechters en de rechtspleging betreffende. (Diss.)
258772: GRATAMA, MENNIO O. - Het landrecht van Drenthe van 1608.
217854: GRATON, MILTON S. - The last of the Covered Bridge Builders.
267640: GRATZ, PAULA. - Püppchens Kleidung.
185874: GRÄTZER, GEORGE. - General lattice theory. 2nd edition.
210131: GRAUL, RICHARD. - Beiträge zur Geschichte der dekorativen Skulptur in den Niederlanden während der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts.
234494: GRAUL, RICHARD. - Alte Leipziger Goldschmiede-Arbeiten und solche anderen Ursprunges aus Leipziger Besitz.
209458: GRAULICH, MICHEL. - Mythes et rituels du Mexique ancien préhispanique.
249710: GRAULICH, MICHÈLE & MICHEL. - Sculptures Olmèques, Mayas, de la Côte du Golfe et de l'Oaxaca aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles.
253878: GRAUNKE, KURT. A.O. - Giganten von einst bis heute. Die Geschichte der deutschen Profi-Strassenradrennfahrer.
259790: GRAUPE, KATHARINA. - Oratio Historica - Reden über Geschichte. Untersuchungen zur praktischen Rhetorik während des spanisch-niederländischen Konfliktes im 16. und 17. Jahrhundert.
265013: GRAUW, GEBR.DE (UITG.). - De Amstelstroom. 12 gezichten langs den Amstel.
5014: GRAUW, GEBR. DE. - Album Noord-Holland.
162592: GRAUW, M.E. DE. - Herinnering aan Ouderkerk a/d Amstel.
259571: GRAVAGNUOLO, BENEDETTO. - Architettura del Settecento a Napoli dal Barocca al Classicismo.
255569: GRAVE VAN WASSENAER TWICKEL, CAREL GEORGE. - Reglement ter voorkominge van brand, op en omtrent den huyse Twickel; als meede op de behandeling der brandspuyten van denzelven huyse / geformeerd by den heere Grave van Wassenaer. - [Added instruction for the:] Brandmeesters [...]. [&] Commandeurs van de Spuyt [...]. [&] leere-slangleiders van de brandspuyt [...]. [&] Commandeurs van de Zuyg-Pomp [...]. [&] lantaarn-dragers [...].
255570: GRAVE VAN WASSENAER TWICKEL, CAREL GEORGE. - Reglement ter voorkominge van brand, op en omtrent den huyse Twickel; als meede op de behandeling der brandspuyten van denzelven huyse / geformeerd by den heere Grave van Wassenaer. - [Added instruction for the:] Brandmeesters [...]. [&] Commandeurs van de Spuyt [...]. [&] leere-slangleiders van de brandspuyt [...].
255567: GRAVE VAN WASSENAER TWICKEL, CAREL GEORGE. - Reglement ter voorkominge van brand, op en omtrent den huyse Twickel; als meede op de behandeling der brandspuyten van denzelven huyse / geformeerd by den heere Grave van Wassenaer. - [Added instruction for the:] Brandmeesters [...]. [&] Commandeurs van de Spuyt [...]. [&] leere-slangleiders van de brandspuyt [...]. [&] Commandeurs van de Zuyg-Pomp [...]. [&] lantaarn-dragers [...]. [&] zakke-dragers [...]. [&] pyp-voerders van de brandspuyt [...]. [&] commandeurs van den aanjager op Twickel.
255568: GRAVE VAN WASSENAER TWICKEL, CAREL GEORGE. - Reglement ter voorkominge van brand, op en omtrent den huyse Twickel; als meede op de behandeling der brandspuyten van denzelven huyse / geformeerd by den heere Grave van Wassenaer. - [Added instruction for the:] Brandmeesters [...]. [&] Commandeurs van de Spuyt [...]. [&] leere-slangleiders van de brandspuyt [...]. [&] Commandeurs van de Zuyg-Pomp [...]. [&] lantaarn-dragers [...]. [&] zakke-dragers [...]. [&] commandeurs van den aanjager op Twickel.
5555: GRAVEL, PIERRE B. - Remera: a community in eastern Ruanda.
260602: GRAVELL, THOMAS L & G.MILLER. - American Watermarks 1690-1835. 2nd revised edition.
85996: GRAVELOT. GONCOURT, EDMUND & JULES. - Gravelot. L'art du dix-huitième siècle.
257777: 'S-GRAVENWEERT, JAN VAN. - Katalogus Snijbloemen en potplanten. Katalog Schnittblumen und Topfpflanzen. Catalogue Cut flowers and pot-plants. Catalogue Fleurs coupées et plantes en pots.
224791: GRAVES, MICHAEL. NICHOLS, KAREN. - Michael Graves. Buildings and projects 1966-1981.
137629: GRAVES, DOUGLAS R. - Drawing portraits.
137630: GRAVES, DOUGLAS R. - Drawing alikeness.
258099: GRAVES, ROBERT. - Dat hebben we gehad.
283375: GRAVESANDE, WILLEM JACOB 'S. - Physices elementa mathematica, experimentis confirmata. Sive introductio ad philosophiam Newtonianam.Tomes secunde. Editio tertia duplo auctior. [Vol. 2 (of 2) of the 3rd edition].
204173: GRAVESANDE, G.H.'S. (ONDER PSEUD. G.H.PANNEKOEK). - De herleving van de Nederlandsche Boekdrukkunst sedert 1910.
231901: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Verzen uit het ziekenhuis.
119713: GRAVIER, CHARLES. - Larves d'Actiniaires provenant des campagnes scientifiques de S.A.S. le Prince Albert I.
119868: GRAVIER, CHARLES. - Hexactinidés provenant des campagnes des yachts Hirondelle I et II et Princesse-Alice I et II (1888-1913) .
122635: GRAVIER, CHARLES. - Antipathaires provenant des campagnes des yachts Princesse-Alice et Hirondelle II. (Résultats des Campagnes Scient. Albert I, Fasc. LIX).
230422: GRAVIÈRE, JURIEN DE LA. - Les Marins du XVe et du XVIe Siècle.
100537: GRAVIGNY, R. - La chasse et les chiens. Vade-Mecum du Chasseur à Tir.
131167: GRAY, DOROTHEA & S.MARINATOS. - Seewesen. Das Schiffsfresko von Thera.
51204: GRAY, BASIL. - Buddhist cave paintings at Tun-huang.
256227: GRAY, JOHN. - The Krt text in the literature of Ras Shamra. A social myth of ancient Canaan.
164499: GRAY, ROBERT F. - The Sonjo of Tanganyika. An anthropological study of an irrigation-based society.
193816: GRAY, JOHN A. - At the court of the Amir. A narrative.
187228: GRAY, MALCOLM. - The Highland economy 1750-1850.
237157: GRAY, WM. - Some notes on the Tannese.
236467: GRAY, EILEEN. LAKAH, PAULA & ANNNETTE RINN. - Eileen Gray.
286156: GRAY, ANDREW. - The experienced millwright, or, a treatise on the construction of some of the most useful machines, with the latest improvements : to which is prefixed, a short account of the general principles of mechanics, and of the mechanical powers. [2nd edition.].
275718: GRAY, PIPRELL & GRAHAM. - National Parks of Thailand.
287453: GRAY, TODD. - The garden history of Devon. An illustrated guide to sources.
288612: GRAY, NICOLETE. - A History of Lettering. Creative experiment and letter identity.
108405: GRAYSON, DONALD K. - The desert's past. A natural prehistory of the great basin.
221333: GRAZIOSI, PAOLO. - Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco.
278448: GRAZZINI, NELLO FORTI. - Gli Arazzi.
241172: GRAZZINI, NELLO FORTI. A.O. - La Collezione Cagnola II: Arazzi - Sculture - Mobili - Ceramiche.
240617: GREATREX, GEOFFREY. - Rome and Persia at War, 501-532.
256271: GREAVES, ALAN M. - Miletos. History.
274716: GREBE, ANJA, A.O. - Het Louvre. Alle schilderijen.
212257: GRECH, CHRIS. - Multilingual dictionary of architecture and building terms.
257063: GRECI, GILBERTO. - la galleria delle arti dell'accademia di Parma. A cura di Marzio dall'acqua e Lucia Fornari Schianchi. Parma 1752-2007
91107: ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ MAGNA GRECIA. - Nuova Serie VI-VII, 1965-1966.
101301: ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ MAGNA GRECIA. - Terza Serie I, 1992
268541: EL GRECO. SCHAFFER, ANETTE. - El Greco. Die Erfindung des Laokoon.
227294: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - GREECE. - Athènes - Musée national. Facs. 2. By Semni Karouzou.
144171: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - GREECE. - Athènes - Musée national I-II.
46471: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - GREECE. - Athènes - Musée national. By K.A. Rhomaios.
243583: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - GREECE. - Athènes - Benaki Museum. Facs. 1. By Victoria Sebatai.
236766: GREEF, PIETER DE (EDIT.). - Rotterdam waterstad 2035.
271149: GREEFF, H.DE. - Onze appels en peren. Afbeeldingen op natuurlijke grootte met alle bijzonderheden omtrent boomen en vruchten. Serie I-IV.
185198: GREEFF, RICHARD. - Die Echiuren (Gephyrea armata).
194211: GREEFF. - Katalog einer Bilderausstellung zur Geschichte der Brille.
278991: GREELY, A.W. - Handbook of Alaska. Its resources, products and attractions.
279029: GREELY, ADOLPHUS W. - Three Years of Arctic Service. An Account of the Lady Franklin Bay Expedition of 1881-84 and the attainment of the Farthes North.
277960: GREELY, A.W. - Reminiscences of adventure and service. A record of sixty-five years.
244829: GREEN, CHRISTINE INSLEY. - The Temple Furniture from the Sacred Animal Necropolis at North Saqqâra 1964-1976.
224347: GREEN, SAMUEL G. - Scottish pictures. Drawn with Pen and Pencil.
258537: GREEN, JULIEN. - Journaal 1946-1976.
253001: GREEN, KAREN & C, J, MEWS. - Virtue Ethics for Women 1250-1500.
264630: GREEN, JULIEN. - Journaal 1926-1945.
249648: GREEN, SAMUEL G. - Scottish pictures. Drawn with Pen and Pencil.
93172: GREEN, J.R. - Gnathia pottery in the Akademischen Kunstmuseum Bonn.
81554: GREEN, LILI. - Einführung in das Wesen unserer Gesten und Bewegungen.
84893: GREEN, G.GILBERT. - Cacti and succulents.
207193: GREEN, G.H. & J.J.D.GREENWOOD. - Joint biological expedition to North East Greenland 1974.
214033: GREEN, JULIEN. - Oeuvres complètes I-V.
216736: GREEN, MIRANDA. - Symbol and image in Celtic religious art.
168697: GREEN, PETER. - Classical bearings. Interpreting ancient hisory and culture.
226925: GREEN, JULIEN. - Oeuvres complètes.
281554: GREEN, LEWIS B. - The Planter's Book of Caste and Custom.
275750: GREEN, M.B., J.H.SCHWARZ & E.WITTEN. - Superstring theory. Volumes 1 & 2.
287704: GREEN, GARRETT. - Theology, Hermeneutics, and Imagination. The Crisis of Interpretation at the End of Modernity.
148284: GREEN, ARTHUR R. - Sundials. Incised dials or mass-clocks. A study of the time-markers of medieval churches, containing descriptions, photographs, diagrams and analysis of dials, chiefly in Hampshire, but also in various other countries.
227749: GREEN, D.H, - The Carlingian Lord. Semantic studies on four old High German words Balder - Frô - Truhtin - Hêrro.
261826: GREENAWAY, KATE. - Almanack for 1886.
262970: GREENBERG, RAPHAEL A.O. - Excavation Reports, 1933-1986. Bet Yerah. The Early Bronze Age Mound I). 
226155: GREENE, I.PATRICK. - Norton Priory. The archaeology of a medieval religious house.
18556: GREENE, KEVIN. - The pre-Flavian fine wares.
177501: GREENE, S.W. & A.J.HARRINGTON. - Bryophytorum Bibliotheca. The Conspectus of Bryological taxonomic literature.
264537: GREENE, GRAHAM. - Vluchtwegen.
111621: GREENEWALT, CRAWFORD H. - Ritual dinners in early historic Sardis.
244179: GREENEWALT, CRAWFORD H. - Bird song: acoustics and physiology.
114866: GREENFIELD, IAN. - Turf culture.
214566: GREENGUS, SAMUEL. - Studies in Ishchali documents.
163819: GREENGUS, SAMUEL. - Old Babylonian tablets from Ishchali and vicinity.
224734: GREENHALGH, RICHARD. - Modern building construction. A comprehensive, practical, and authoritative guide for all engaged in the building industry.
195990: GREENHALGH, P.A.L. - Early greek warfare. Horsemen and chariots in the Homeric and Archaic Ages.
260996: GREENHALGH, D.I. - Cumultative Index to Spink's Numismatic Circular. Volumes 1 to 100.
188898: GREENHILL, BASIL. - A Quayside Camera 1845-1917. 1st American Edition.
110947: GREENHILL, BASIL. - Archaeology of the boat. A new introductory study.
231566: GREENHILL, BASIL. - The Coastal Trade. Sailing craft of British waters, 900-1900.
231527: GREENHILL, BASIL. & JOHN MORRISON. - The Archaeology of Boats & Ships. An introduction.
271303: GREENOAK, FRANCESCA. - All the Birds of the Air. The names, lore and literature of British Birds.
271311: GREENOAK, FRANCESCA. - British Birds. Their Folklore, Names and Literature.
155606: GREENWAY, JOHN. - Bibliography of the Australian Aborigines and the native peoples of Torres Strait to 1959.
199827: GREENWOOD, WARREN. - Space Dog. # 1.
268056: GREENWOOD, W.E. - The Villa Madama Rome. A reconstruction.
281796: GREENWOOD, FRANS. BUCKLEY, WILFRED. - Notes on Frans Greenwood and the glasses that he engraved.
277003: GREENWOOD, FRANS. SMIT, F.G.A.M. - Frans Greenwood 1680-1763 & Addidions
277614: GREENWOOD, FRANS. - Gedichten.
249137: GREENWOOD, W.E. - The Villa Madama Rome. A reconstruction.
183998: GREEVEN, HENDRIK. - Collection des costumes des provinces septentrionales du royaume des Pays-Bas / Verzameling der kleederdragten in de Nordelyke provincien van het koningrijk der Nederlanden.
147518: GREG, W.W. - A bibliography of the english printed drama to the restoration. Vol. II: Plays 1617-1689; Nos 350-836. Latin plays. Lost plays.
165242: GRÉGOIRE, JEAN-P. - Archives administratives Sumériens.
202499: GRÉGOIRE, HENRI. - Les persécutions dans l'empire romain.
63472: GREGOR, JOSEPH. - Kulturgeschichte der Oper. Ihre Verbindung mit dem Leben den Werken des Geistes und der Politik.
81607: GREGOR, JOSEPH & RENÉ FÜLÖP-MILLER. - Das russische Theater sein Wesen und seine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Revolutionsperiode.
9160: GREGOR, JOSEPH. - Das Bühnenkostüm in historischer, ästhetischer und psychologischer Analyze.
212840: GREGOR, JOSEPH. - Das Zeitalter des Films.
166919: GREGOR, JOSEPH. - Die Masken der Erde.
259150: GREGORI, MINA. - Fasti di Corte. La decorazione murale nelle Residenze dei Medici e dei Lorenza. Vols. I-III.
271572: GREGORI, MINA. - Paintings in the Uffizi & Pitti Galleries. Introductions by Antonio Paolucci and Marco Chiarini.
259318: GREGORI, MINA. - Cappelle Barocche a Firenze.
98640: GREGORI, MINA. - Pittura a Bergamo dal romanico al neclassicismo.
100853: GREGORIETTI, GUIDO. - Il gioello nei secoli.
168395: GREGORIO, GORO DI. CARLI, ENZO. - Goro di Gregorio.
265792: GREGORIUS, VII. SCHMALE, FRANZ-J. - Quellen zum Investiturstreit. I: Ausgewählte Briefe Papst Gregors VII.
257558: GREGORIUS DE GROTE. BARTELINK, G. & MEER, F.VAN DER. - Dialogen. Het leven van Benedictus en andere heiligen.
157962: GREGORSON, MARILYN. - Notes from Indochina.
284350: GREGORY OF NAZIANZUS. DALEY, BRIAN E. - Gregory of Nanzianus.
278398: GREGORY V, HENRY DUVAL. - Tabletop still lifes in Haarlem, c. 1610-1660: A study of the relationships between form and meaning.
102564: GREGORY, TIMOTHY E. - The Hexamilion and the Fortress.
229229: GREGOTI, VITTORIO. - Cinque dialoghi necessari. / Five necessary dialogues.
271462: GREGOTTI ASSOCIATI. COLAO, PAOLO & GIOVANNI VRAGNAZ. - Gregotti Associati 1973-1988.
212256: GREGOTTI, VITTORIO. - Vittorio Gregotti & Associates. Gregotti Associati.
234000: GREGSON, STUART. A.O. - Principles of Planar Near-Field Antenna Measurements.
81599: GREIF, MARTIN. GELEN, ALBERT VAN. - Martin Greif als Dramatiker in seinen Beziehungen zu Laube und zum Burgtheater unter Wilbrandt und Dingelstedt.
51005: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Beiträge zur antiken Reliefkeramik.
37163: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Frühlukanischer Kolonettenkrater mit Darstellung der Herakliden.
206467: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Neue Fragmente des Kleophradesmalers.
112052: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Schmuckarbeiten in Edelmetall. I: Fundgruppen.
176392: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Schmuckarbeiten in Edelmetall.
37161: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Das Vestarelief aus Wilton House.
206466: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Beiträge zur antiken Reliefkeramik.
221268: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Griechische Vasen auf Bildern des 19. Jahrhunderts.
37156: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Ein Satyrspiel des Aischylos?
34592: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Griechische Eroten.
285956: GREIFFENBERG, CATHERINA REGINA VON. - Meditations on the Incarnation, Passion, and Death of Jesus Christ. Edited and translated by Lynne Tatlock.
15584: GREIN, J.T. SCHOONDERWOERD, N.H.G. - J.T.Grein ambassador of the theatre 1862-1935. A study in anglo-continental theatrical relations.
218628: GREINDL, EDITH, A.O. - XVIIe Siècle. L'age d'or de la peinture flamande.
250383: GREINER, HEINRICH. - Die Vögel des Rieses.
81616: GREITHER, ELIAS DER ÄLTERE. ZOTTMANN, LUDWIG. - Zur Kunst von Elias Greither dem Älteren, seinen Söhnen und Mitarbeitern. Ein Beitrag zur Geschichte der Bayrischen Lokalkunst.
217095: GREITHER, ALOYS. - Geigen und andere Streichinstrumente des 18. Jahrhunderts aus Venedig.
262824: GRELL, OLE P. & R.PORTER. - Toleration in Enlightenment Europe.
262826: GRELL, OLE A.O. - From Persecution to Toleration. The Glorius Revolution and Religion in England.
196961: GREMBERGEN, G.VAN & GEORGES SMEDTS. - Duivenvaria. Artikels van Prof. Dr. G. van Grembergen en Georges Smedts. Samengesteld door Paul Smedts.
220642: GREN, ERIK. - Kleinasien und der Ostbalkan in der wirtschaftlichen Entwicklung der römischen Kaiserzeit.
3729: GRENDEL, ELIZE. - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865. (Diss.)
257004: GRENDLER, PAUL F. - The Universities of the Italian Renaissance.
227577: GRENET, F.E. - Arte Marinaresca. Il manuale storico e tecnico del marinaio.
233609: GRENFELL, GEORGE. JOHNSTON, HARRY. - George Grenfell and the Congo. A history and description of the Congo independant state and adjoining districts of Congoland.
148299: GRENFELL, BERNARD P. A.O. - The Tebtunis Papyri. Part I.
221073: GRENFELL, BERNARD P. & A.S.HUNT. - The Oxyrhynchus Papyri. Part XII.
270974: GRENFELL, DIANA. - Hosta's. Gids voor liefhebbers en vakmensen.
277952: GRENFELL, WILFRED. - Forty years for Labrador.
126939: GRENIER, P. - Simuliidae de France et d'Afrique du Nord.
287862: GRENIER, JEAN-CLAUDE. - L'Autel funéraite isiaque de Fabia statonice.
111995: GRENIER, ALBERT. - The Roman spirit in religion, thought, and art.
195893: GRENIER, JEAN-CLAUDE. - Anubis Alexandrin et Romain.
258882: GRENSER, ALFRED. - Kunst-Wappen und Handwerker-Insignien. Eine Heraldik der Künste und Gewerbe.
252234: GRENVILLE, KATE. KOSSEW, SUE. - Lighting Dark Places. Essays on Kate Grenville.
277050: GREPAX, GUIDO. - Histoire d' O.
283182: GRESHOFF, J. & A.A.M.STOLS. CHEN, SALMA & S.A.J.VAN FAASSEN. - 'Beste Sander, Do it now!' Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Deel 1 & 2.
287657: GRESHOFF, JAN. RECOURT, ANNEMIEK. - Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971).
241220: GRESHOFF, J. - Wind wind.
191244: GRESHOFF, M. - Nuttige Indische planten. Met een inleiding door J.G. Boerlage.
170405: GRESHOFF, M. - Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier.
68195: GRESHOFF, M. - Schetsen van nuttige Indische planten. Met een inleiding door J.G. Boerlage.
283147: GRESHOFF, J. & J. VAN KRIMPEN & A.A.M. STOLS. (RED.) - De Witte Mier. Nieuwe reeks, derde jaargang.
250366: GRESHOFF, J. - Vonken van het vuur. Kleine Gedichten door J. Greshoff.
71023: GRESLOU, JULES. - Recherches sur la cèramique suivies de marques et monogrammes des différentes fabriques.
76764: GRESSITT, J.LINDLEY. - The tortoise beetles of China.(Chrysomelidae: Cassidinae).
152891: GRESSWELL, WILLIAM PARR. - Annals of Parisian Typography containing an account of the earliest typograpjhical establishments of paris and notices and illustrationsx of the most remarkable productions of the Parisan Gothic Press.
79210: GRETER-STÜCKELBERGER, ROBERT. - Obwalden im 18. und 19.Jahrhundert Nidwalden im 19.Jahrhundert.
262371: GRETHER, P.A. - Technik des Edelsteinfassens.
121429: GREUP, G.M. - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis.
164019: GREUP, G.M. - De kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam. Overzicht van hare handelingen gedurende het tijdvak 1811-1911.Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Tweede deel: Het Tijdvak 1922-1936.
188886: GREUZE, JEAN-BAPTISTE. BROOKNER, ANITA. - Greuze. The rise and fall of an 18th century phenomenon.
112419: GREVÉ, CARL. - Die geographische Verbreitung der Pinnipedia.
124760: GREVEN, LISELOTTE. - Der Ka in Theologie und Königskult der Ägypter des Alten Reiches.
230758: GREVEN, HERMANN-J. - Gedeckte Korvette Elisabeth.
188422: GREVILLE, CHARLES C.F. - A journal of the reighns of King George IV, and King william IV.
254078: GREVILLE, FULKE. - The Remains, being poems of Monarchy and Religion.
189251: GREWE, KLAUS. - Licht am Ende des Tunnels. Planung und Trassierung im antiken Tunnelbau.
172399: GREY-WILSON, CHRISTOPHER. - Dionysias. The genus in the wild & in cultivation.
173224: GREY, C.H. - Hardy bulbs, including half-hardy bulbs and tuberous and fibrous-rooted plants. Vol. I: Iridaceae.
208032: GREY, ZANE. - Tales of Tahitian waters.
119481: GREY, ZANE. - Tales of fishing Virgin Seas.
42480: GRGIC, MARIJAN. - The gold and silver of Zadar and Nin.
104597: GRIAULE, MARCEL. - Arts de l'Afrique Noire.
225973: GRIAULE, MARCEL & G.DIETERLEN. - Calebasses dahoméennes (Documents de la Mission Dakar-Djibouti).
277207: GRIAULE, MARCEL. - Arts of the African native.
1525: GRIAULE, MARCEL. - Masques Dogons.
288388: GRIBLING, F., A.O. (EDS). - That special touch. Vormgeving tussen kunst en massaprodukt.
214481: GRICE, ETTALENE MEARS. - Records from Ur and Larsa dated in the Larsa Dynasty.
253108: GRICE, PAUL. CHAPMAN, SIOBHAN. - Paul Grice. Philosopher and Linquist.
76319: GRICOURT, J. A.O. - Trésors monétaires et plaques-boucles de la Gaule Romaine: Bavai, Montbouy, Chécy.
288067: GRIECO, ROBERTO & A.GAMBINO. - Roman Mosaic. L'Arte del micromosaico tra '700 e '800.
248978: GRIEDE, J.W. - Het ontstaan van Frieslands Noordhoek. Een fysisch-geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied.
253698: GRIEG, EDVARD. - Klavier-Werke Band 1-3.
155722: GRIEKEN, TH.M.M.VAN. - De plant in hare ornamentale behandeling. Met een inleiding over de zinnebeeldige voorstelling.
228067: GRIEKEN, TH.M.M.VAN. - Bouwkundig album, Verzameling van kleine ontwerpen voor architekten, timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen, enz. 3rd ed.
84518: GRIEKEN, TH.M.M.VAN. - De plant in hare ornamentale behandeling. Met een inleiding over de zinnebeeldige voorstelling.
269748: GRIENDT, H.F.VAN DE. - Uit sphagnum geboren. Een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland 1881-1983.
194565: GRIEP, JAC.L. (ED.)., A.O. - Encyclopedie van schilder- en beeldhouwkunst.
171387: GRIERSON, PHILIP. - Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Volume 3: Leo III to Nicephorus III 717-1081.
209548: GRIERSON, PHILIP & M.MAYS. - Catalogue of Late Roman Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. From Arcadius and Honorius to the Accession of Anastasius.
283139: GRIERSON WEILER, T.J. - Investment, Treaty, Arbitration and International Law, 1-4
129762: GRIES, BRUNHILD A.O. - Die Libellen (Odonata) der Westfälischen Bucht.
38157: GRIESA, S. - Die Göritzer Gruppe.
237700: GRIESBACH, JOCHEN. - Villen und Gräber. Siedlungs- und Bestattungsplätze der römischen Kaiserzeit im Suburbium von Rom.
238111: GRIESHABER, HAP. - Erster Dürerpreisträger der Stadt Nürnberg 1971.
235226: GRIESINGER, WILHELM., ACKERKNECHT, ERWIN H. (INTROD.). - Mental Pathology and Therapeutics.
261103: GRIESON, PHILIP & L.TRAVAINI. - Medieval European Coinage. With a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Vol. 14: Italy (III) (South Italy, Sicily, Sardinia).
261045: GRIESSER, MARTINA (EDIT.). - Numismatik & Technologie: Fragen und Antworten. / Numismatics & technology: questions and answers. Symposium / Proceedings.
267736: GRIESSMAIER, VIKTOR. - Sammlung Baron Eduard von der Heydt Wien. Ordos-Bronzen, Bronzen aus Luristan und dem Kaukasus, Werke chinescher Kleinkunst aus verschiedenen Perioden.
225856: GRIETEN, STEFAAN. A.O. - Sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud. Ambt en bouwpraktijk van de provinciale architecten in de Provincie Antwerpen (1834-1970).
260206: GRIEVES, ROBERT. - Glasgow's Trams and Buses. A centenary Journey.
171292: GRIFFIN, JAMES B. - The fort ancient aspect. Its cultural and chronological position in Mississippi Valley archeology.
179534: GRIFFIN, NICHOLAS. - Relative identity.
52197: GRIFFITH, F.L. - Egypt Exploration fund. Archeological report 1904-1905.
85513: GRIFFITH, F.L. - Egypt Exploration fund. Archeological report 1893-1894.
117672: GRIFFITH, F.L. - Egypt Exploration fund. Archeological report 1906-1907.
85523: GRIFFITH, F.L. - Egypt Exploration fund. Archeological report 1901-1902.
85527: GRIFFITH, F.L. - Egypt Exploration fund. Archeological report 1908-1909.
85517: GRIFFITH, F.L. - Egypt Exploration fund. Archeological report 1897-1898.
271525: GRIFFITH, F.L. - Egypt Exploration fund. Archeological report 1910-1911.
184344: GRIFFITH, ANNA N. - Collins guide to Alpines and rock garden plants.
171686: GRIFFITH, ANNA N. - Collins guide to Alpines.
269658: GRIFFITH, F.L. & P.E.NEWBERRY. - El Bersheh. Part II. With appendix, plans and measurements of the tombs by G. Willoughby Fraser.
255118: GRIFFITH, F.L. - Two Hieroglyphic Papyri from Tanis.
103571: GRIFFITH, F.L. - Karanòg. The meroitic inscriptions of Shablûl and Karanòg.
271535: GRIFFITH, F.L. - The Island of Meroë & Meroitic Inscriptions.
28114: GRIFFITH, F.L. - Beni Hasan. Part III.
238962: GRIFFITHS, MARK. - Orchidées. De l'horticulture conbsidérée comme un des beaux-arts.
224307: GRIFFITHS, G.C.D. - The phylogenetic classification of Diptera Cyclorrharpha with special reference tot the structure of the male postabdomen.
130613: GRIFFITHS, RICHARD T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
195000: GRIFFITHS, ARLO & JAN E.M.HOUBEN (EDIT.). - The Vedas. Text, language & ritual. Proceedings of the Third Internation Vedic Workshop, Leiden 2002.
266487: GRIFFITHS, JEREMY (INTROD. & TRANSL.). - Speculum peccatorum. 'The Mirror of Sinners' printed in London by Wynkyn De Worde c. 1509-10.
144137: GRIFFO, PIETRO. - Sulle orme della civiltà Gelese. Scavi e scoperte nell'antica Gela e nei territori della sua espansione.
97617: GRIJP, LOUIS P., E.HOEK & A.TAMBOER. - De dodendans in de kunsten.
281966: GRIJZENHOUT, FRANS & HENK VAN VEEN. - De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd. 1e dr.
255116: GRIMAL, NICOLAS. A.O. - Hieroglyphica. Sign list - Liste des signes - Zeichenliste.
177434: GRIMAL, PIERRE. - Les jardins romains. 2ème ed. revue.
237523: GRIMAL, PIERRE. - Les jardins romains. 3rd edition.
268040: GRIMAL, PIERRE. - Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine.
259705: GRIMALDI, FRANCESCO. SAVARESE, SILVANA. - Francesco Grimaldi e l'architettura della Controriforma a Napoli.
241376: GRIMALDI, FLORIANO. - L'Ornamento Marmoreo della Santa Cappella di Loreto.
242490: GRIMALDI, DAVID & T.NGUYEN. - Monographs on the Sottlebug Flies genus Cladochaeta (Diptera: Drosophilidae: Cladichaetini).
242562: GRIMALDI, DAVID A. - A phylogenetic, revised classification of genera in the drosophilidae (Diptera).
271407: GRIMANI. MELLINI, GIAN L. - Le Brevaire Grimani. Reproduit d'après le manuscrit enluminé, propriété de la Bibliothèque Marciana à Venise.
206180: GRIMANI. FERRARI, GIORGIO E., A.O. - The Grimani Breviary. Reproduced from the illuminated manuscript belonging to the Biblioteca Marciana, Venice.
163493: GRIMBERGEN. [TYPESPECIMEN]. - Grimbergen doet meer met letters. Zetwerk van kopij, floppy of telefoon via montage, incl. litho's tot schone films.
163495: GRIMBERGEN. [TYPESPECIMEN]. - Letterproef Grimbergen.
159558: GRIMBLE, - Migrations, Myth and Magic from the Gilbert Islands.
174692: GRIME, J.P. - Plant strategies and vegetation processes.
92977: GRIMES, W.F. - The excavation of Roman and mediaeval London.
18714: GRIMES, W.F. - Excavations on defence sites, 1939-1945. I: Mainly Neolithic-bronze age.
38147: GRIMM, GÜNTER, A.O. - Kunst der Ptolemäer- und Römerzeit im Ägyptischen Museum Kairo. Aufnahmen von Dieter Johannes.
195889: GRIMM, GÜNTER. - Die Zeugnisse ägyptischer Religion und Kunstelemente im römischen Deutschland.
241899: GRIMM, JACOB & WILHELM GRIMM. - Märchen der Brüder Grimm. Ausgewählt von Lore Segal und Maurice Sendak. Mit Zeichnungen von Maurice Sendak.
231896: GRIMM, PETER. (EDITED). - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
183607: GRIMM, JACOB. - Deutsche Mythologie. 3.Aufl.
101734: GRIMM, OSCAR VON. - Die ungeschlechtliche Fortpflanzung einer Chironomus-Art und deren Entwicklung aus dem unbefruchteten Ei.
169020: GRIMM, JACOB & WILHELM GRIMM. - Deutsches Wörterbuch.
186124: GRIMM, ARTY. GUWY, FRANCE, CEES NOOTEBOOM, A.O. - Arty Grimm.
282830: GRIMM, PETER. A.O. - Vliegvelden in oorlogstijd. Nederlandse vliegvelden tijdens bezetting en bevrijding, 1940-1945.
45328: GRIMME, ERNST G. - Die grossen Jahrhunderte der Aachener Goldschmiedekunst.
230708: GRIMMELHAUSEN, H.J.C.VON. LOECKER, ARMAND DE. (TRANSL.). - De avonturen van Simplicissimus.
107051: GRIMMER, JACOB & ABEL GRIMMER. BERTIER DE SAUVIGNY, REINE DE. - Jacob et Abel Grimmer. Catalogue raisonné.
191950: GRIMSHAW, ANNE. - The Horse. A bibliography of British books 1851-1976. With a narrative commentary on the rôle of the horse in British social history, as revealed by the contemporary literature.
224803: GRIMSHAW, NICHOLAS. - Nicholas Grimshaw & Partners.
224809: GRIMSHAW & PARTNERS. MOORE, ROWAN. EDITED. - Structure, space and skin. The work of Nicholas Grimshaw & Parners.
283880: GRINBERG, DONALD I. - Housing in the Netherlands 1900-1940.
8647: GRINBERG, DONALD I. - Housing in the Netherlands 1900-1940.
98024: GRINELL, JOSEPH, A.O. - Vertebrate natural history of a section of Northern California through the Lassen Peak region.
92693: GRINLING, CHARLES H. - The history of the Great Northern Railway 1845-1902.
28665: GRINLING, CHARLES H. - The history of the Great Northern Railway 1845-1902.
79970: GRINTEN, E.F.VAN DER. - Nijmegen benedenstad. Beschrijving van een grotendeels verdwenen stadsgedeelte aan de Waal.
255143: GRIOIS, GÉNERAL. - Mémoires du Général Griois 1792-1822.
222566: GRIPP, KARL. - Glaciologische und geologische Ergebnisse der Hamburgischen Spitzbergen-Expedition 1927.
269141: GRIPPO, VICTOR. GLUSBERG, JORGE. - Victor Gruppo.
282682: GRIS, JUAN. KAHNWEILER, D.H. - Juan Gris. His life and work. Translated by Douglas Cooper.
272221: GRIS, JUAN. COOPER, DOUGLAS [& MARGARET POTTER]. - Juan Gris. Catalogue raisonné de l'oeuvre peint établi avec la collaboration de Margaret Potter.
288951: GRIS, JUAN. VALLÈS-BLED, MAÏTHÉ, A.O. - Juan Gris. Rimes de la forme et de la couleur.
210304: GRISCOM, LUDLOW. - The distribution of bird-life in Guatamala. A contribution to a study of the origin of Central American bird-life.
232762: GRISERI, ANDREINA. - Le metamorfosi del Barocco.
259409: GRISERI, ANGELA. - Il Palazzo Saluzzo Paesana.
238801: GRISIER, A. - Les armes et le duel. 1st edition.
588: GRISSELL, E.E. - A revision of western Nearctic species of Torymus Dalman (Hymenoptera: Torymidae).
281327: GRIST, JEHON M. - The Identity of the Ramesside Queen Tyti [Ramesses III, Valley of the Queens).
241034: GRISWOLD, ALEXANDER B. [COLLECTION]. WOODWARD, HIRAM W. - The Sacred Sculpture of Thailand. The Alexander B. Griswold Collection.
259483: GRITELLA, GIANFRANCO. - Rivoli. Genesi di una residenza Sabauda.
262795: GRITZNER, MAXIMILIAN. - Handbuch der Ritter- und Verdienstorden.
159207: GRIVEAUD, PAUL. - Révision des lépidoptères Amatidae de la faune de Madagascar.
216991: GRIVOT, DENIS & PIERRE EMMANUEL. - Les jours de la nativité.
219529: GRIVOT, DENIS. - La Legende doree d'Autun, Chalon, Macon, Charolles et Louhans.
217264: GRIVOT, DENIS. - Le Monde d'Autun.
160161: GRIZIMEK, GÜNTHER. - Vom Aufgang der Neuzeit. Handbuch von Gemälden des europäischen Manierismus.
159215: GRJEBINE, ALEXIS. - Insectes Diptères Culicidae Anophelinae.
247197: GROBE, JÜRGEN. - Das Korallenaquarium.
32629: GRÖBER, KARL. - Bezirksamt Regen. (Die Kunstdenkmäler von Niederbayern XIX).
92961: GRODECKI, LOUIS. - l'Architecture Ottonienne. Au seuil de l'art Roman.
102143: GRODECKI, LOUIS, F.PERROT & J.TARALON. - Les vitraux de Paris de la région Parisienne de la Picardie, et du Nord-Pas-de-Calais. Recensement des vitraux anciens de la France. Volume I.
285913: GRODNITSKY, DMITRY. - Form and Function of Insect Wings. The Evolution of Biological Structures.
142383: GRODZENSKAIA, TATIAN. - Proverbi della Russia a cura di Dante Interlandi.
282647: GROEFSEMA, L., A.O. - Hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba.
160063: GROEN, H.D. - Australische Parkieten. 2e herziene druk.
164910: GROEN, J.A. - Het land rondom Amsterdam.
279781: GROEN, L. A.O. - Natuurlijk tin, een selectie tinnen voorwerpen uit de Terra Verde Collectie.
265760: GROEN, ADRIAAN IN 'T. - De wende en Humboldts erfenis. De utopie voorbij. De gevolgen van de Duitse vereniging voor de beroepspraktijk van Ostprofessoren van de Humboldt-Universität zu Berlin.
161972: GROEN-VAN ANDEL, MARIANNE. - Gesneden stenen.
239158: GROEN, L.E. & J.C.BIERENS DE HAAN. - Zwierig binnen de perken. De herstelde boventuin van Paleis het Loo in vogelvlucht 1692-2008.
235091: GROEN, BEREND. CATALOGUE 2002. - Berend Groen. In de ruimte is te wezen. Schilderijen en tekeningen.
99194: GROEN JR, J.A. - Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen.
257506: GROEN, D.M.W.TE, A.O. - Symposium on the Groningen gas field 15th and 16th march, 1968.
245838: GROEN, GAELE. - Franeker weerspiegeld.
180646: GROENEBOER, KEES. - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
185482: GROENEBOER, JOOST & HETTY BERG. (ED.). - Dat is de kleine man. 100 jaar joden in het Amsterdamse amusement, 1840-1940.
283307: GROENENDIJK, F.A. & H.W. VAN SOEST. (REDACTIE). - Wilnis. Over vroeger en nu. De geschiedenis van Wilnis in woord en beeld. Eindredactie A.J.C. Veenstra
223080: GROENENDIJK, PAUL & PIET VOLLAARD. - Gids voor moderne architectuur in Rotterdam / Guide to modern architecture in Rotterdam.
236144: GROENENDIJK, PAUL & PIET VOLLAARD. - Gids voor moderne architectuur in Nederland. / Guide to modern architecture in the Netherlands. 5th [revised & enlarged] edition.
281630: GROENENDIJK, PAUL & PIET VOLLAARD. - Gids voor moderne architectuur in Nederland / Guide to modern architecture in the Netherlands. 2nd edition. & Supplement.
265088: GROENENDIJK, PAUL & PIET VOLLAARD. - Architectuurgids Rotterdam. / Architectural guide Rotterdam.
239764: GROENENDIJK, PAUL. - De Hoftoren. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
180236: GROENENDIJK, PAUL & PIET VOLLAARD. - Gids voor moderne architectuur in Amsterdam. / Guide to modern architecture in Amsterdam.
245956: GROENENDIJK, PAUL & R.SCHENDELAAR. - Rijkswerf Willemsoord. Transformatie van een industrieel monument.
263258: GROENENDIJK, PAUL. - De Zwarte madonna. De onfortuinlijke geschiedenis van een Haags woningbouwcomplex.
206569: GROENEVELD, GERARD. - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945.
288857: GROENEVELD, ANNEKE. (ED.). - Van Bombay tot Shanghai. / From Bombay to Shanghai.
40926: GROENEVELDT, W. - Indische vogels in stad en veld.
232498: GROENEVELDT, W.P. - De Nederlanders in China. I: De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624).
66021: GROENEWALD, B.H. - Die Aalwyne van Suid-Afrika, Suidwes-Afrika, Portugees Oost-Afrika, Swaziland, Basoetoland.
60865: GROENEWEG, N. & A.HALLEMA. - Van nachtwacht tot computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
150963: GROENEWEGEN, GERRIT. RATSMA, P. - Tentoonstelling Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754-1826.
269756: GROENEWEGEN, GERRIT & P. DEKKER. - Verscheide soorten van Hollandse vaartuigen.
261247: GROENEWOUD, MARION & D.LANING. - De IJssel, levende rivier.
167841: GROENEWOUD, CO. - Klinkend langs de duinvoet. Kerkelijke bouwkunst, orgels en klokken in Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl.
234705: GROENEWOUDT, B.J. E.A. - Het zandeilandenrijk van Overijssel.
256188: GROENEWOUDT, B.J. - Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen: een beleidsgerichte verkenning van middelen en mogelijkheden.
251000: GROENHOF, G. - 'Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak'. Historie en interviews.
254959: GROENINGEN, JOS VAN. - Het Nijsinghuis te Eelde.
143592: GROENINGEN, GERARD VAN. HOLLSTEIN, F.W.H. - The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700: Gerard van Groeningen, part II. Compiled by Christiaan Schuckman. Edited by Ger Luijten.
117608: GROENINGEN, GERARD VAN. HOLLSTEIN, F.W.H. - The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700: Gerard van Groeningen.Compiled by Christiaan Schuckman. Edited by Ger Luijten.
28086: GROENMAN-VAN WAATERINGE, WILLY. - Romeins lederwerk uit Valkenburg Z.H. (Thesis.)
203251: GROENVELD, S. - Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
136996: GROENVELD, S., E.A. - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
258966: GROENVELD, S. - De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en Consolidatie in de Nederlanden (Ca. 1560-1650).
98686: GROENVELD, S. (RED.) - Daar de orangie-appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975.
215367: GROENVELD, S., E.A. - Naarden in de schaduw van Munster. De bevrijding van Naarden door Mariniers in 1673.
268468: GROENVELD, S. - Unie - Bestand - Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
62897: GROESBEEK, J.W. - Heemskerk: onderweg van verleden naar heden.
137561: GROESBEEK, J.W. - Bennebroek. Beeld van een dorpsgemeenschap.
62569: GROESBEEK, J.W. - Heemstede in de historie. Leven, werken, handel en koehandel in de woonplaats van Emece.
268989: GROESBEEK, J.W. - Bennebroek. Beeld van een dorpsgemeenschap.
42823: GROESBEEK, J.W. - Amstelveen. Acht eeuwen geschiedenis.
173548: GROESBEEK, J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
282578: GROESEN, MICHIEL VAN. - The Representations of the Overseas World in the De Bry Collection of Voyages (1590-1634).
145817: GROET, J.D. - De electrische installatie van motorvoertuigen.
275632: GRÓF, LÁSLÓ, L. - Children of Straw. The Story of Straw Plaint, A Vanished Craft and Industry.
227477: GROFFEN, DIMPHÉNA & MARGRIET DE ROEVER. (RED.). - Nieuwendam. Monument aan de noordelijke IJ-oever.
32913: GROGAN, H.T. [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1914. - Catalogue de la collection importante H.T.Grogan à Londres. Monnaies émises par ou pour les colonies des états Européens (excepté l'Angleterre) nommées par M.Gronon, foreign colonial coins. Vente à Amsteram le 23 Février 1914 [...]. Direction: J. Schulman, [...].
279901: GROHMANN, ADOLF. - [Arabic Papyri. Vol. VI: Economic Texts.]
272338: GROHMANN, ADOLF. - Arabic Papyri in the Egyptian Library. Vol. V: Economic Texts.
272337: GROHMANN, ADOLF. - Arabic Papyri in the Egyptian Library. Vol. I: Protocols and Legal Texts.
272336: GROHMANN, ADOLF. - Arabic Papyri in the Egyptian Library. Vol. II: Legal Texts.
272339: GROHMANN, ADOLF. - Arabic Papyri in the Egyptian Library. Vol. III: Administrative Texts.
71017: GROHNE, ERNST. - Tongefässe in Bremen seit dem Mittelalter.
38163: GROHNE, ERNST. - Wurtenforschungen in Bremer Gebiet.
261772: GROL, H.G.VAN. - Het beheer van het Zeeuwsche zeewezen 1577-1587.
105666: GROL, G.J.VAN. - De grondpolitiek in het West-indische domein der generaliteit. [Een historische studie I-II-III (register) 1934-1947].
162250: GROLLE, J.J. - De muntslag van de graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434. 2e herz. en verm. druk.
198727: GROLMAN, HERMINA C.A. - Nederlandsche volksgebruiken naar oorsprong en beteekenis. Kalenderfeesten.
281267: GROLMAN, ANTHONY. KRIJNEN-VAN DER STERRE, JETTY & PAUL KRIJNEN. - Uit de atlas van Anthony E. Grolman.
217118: GROMAIRE, MARCEL. GROMAIRE, FRANCOIS. - L'Oeuvre gravé de Marcel Gromaire.
62861: GROMORT, GEORGES - l'Art des jardins.
287707: GRON, ARNE, A.O. - Subjectivity and Transcendence.
45818: GRÖNBLOM, THORWALD. - Verzeichnis der Grss-Schmetterlinge Finnlands mit Rücksicht auf ihre Verbreitung in den verschiedenen Provinzen.
100502: GRONDIJS, L.H. (INTROD.). - Russische ikonen.
240737: GRONEBERG, BRIGITTE. - Die Orts- und Gewässernamen der Zeit der 3. Dynastie vor Ur.
151186: GRONEMAN, J. - Oudheidkundige aanteekeningen I.
232064: GRONEMAN, J. - Tjandi Parambanan op Midden-Java, na de ontgraving.
3399: GRONEMAN, J. - De Garebeg's te Ngajogyakarta [...] met photogrammen van Cephas. 1ste [& only] edition.
229133: GRONEMAN, I. - Natah Wajang Welulang. Das Meisseln der ledernen Wajang-Puppen der Javaner in den Vorstenlanden.
230460: GRÖNER, ERICH. - German Warships. 1815-1945.
285410: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN. - De Krimpenerwaard. [1e druk].
262689: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN. - De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. [COMPLETE SET].
265365: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN. - Slot Zeist. Een Vorstelyk stuk Goet.
141017: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN, E.A. - De Alblasserwaard.
112339: GRÖNINGER, JOHANN MAURITZ. GROTE, UDO. - Johann Mauritz Gröninger. Ein Beitrag zur Skulptur des Barocks in Westfalen.
277961: GRONNOW, BJARNE, A.O. - Aasivissuit - The Great Summer Camp. Archaeological, ethnographical an zoo-archaeological studies of a caribou-hunting site in West Greenland.
190670: GRONOVIUS, JOH. F. DIBON, F, A.O. - Inventaire de la Correspondance de Joh. F. Gronovius (1631-1671).
156084: GRÖNTVED, JOHANNES. - The Pteridophyta and Spermatophyta of Iceland.
277987: GRÖNTVED, JOHANNES. - Botanische Untersuchungen auf der Insel Dago (Hiiumaa). Ein Beitrag zur Flora Estlands.
186539: GROOD, MELCHOIR DE. (ED.). - Oud Nijmegen vanuit de Lucht.
252777: GROOF, JAN DE. - Cultural and Educational Rights in the Enlarged Europe.
252778: GROOF, JAN DE A.O. - The Right to Education and Rights in Education.
150619: GROOS, KARL. - Die Spiele der Tiere. 3. umgearb. Aufl.
241389: GROOS, ULRIKE. - Ars Musica in Venedig im 16. Jahrhundert.
275387: GROOS, ARTHUR & H.J.SCHIEWER. - Kulturen des Manuskriptzeitalters.
232539: GROOS, D. - Der Krieg in der Nordsee. Band I-III.
278453: GROOT, ERLEND DE. - The World of a Seventeenth-Century Collector. The Atlas Bleau - van der Hem.
254160: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. - Rechtsgeleerde Observatien, Dienende tot opheldering van verscheide duistere, en tot nog toe voor het grootste gedeelte onbewezen passagien Uyt De Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgel. Eerste & Tweede Deel.
237162: GROOT, J.J.M.DE. - The Wedding Garments of a Chinese Woman.
285301: GROOT, P.J. DE. - Leeuwarden, beeld van een stad. [Eerste deel: Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld]
237325: GROOT, J.J.M.DE - The Religious System in China. In ancient forms, evolution, history and present aspect. Manners, customs and social institutions connected therewith.
157906: GROOT, IRENE DE. - Landschappen. Etsen van de Nederlandse meesters uit de 17e eeuw.
279876: GROOT, A.D. DE - De Dom van Utrecht in de zestiende eeuw. Inrichting, decoratie en gebruik van de katholieke kathedraal.
197712: GROOT, JOH.DE. - Die Altäre des Salomonischen Tempelhofes.
180693: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 7: maart 1636 t/m december 1636.
239565: GROOT, IRENE M. DE, A.O. (EDIT.). - Rondom 1900. Kunst op papier in Nederland.
180694: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 8: 1637.
114092: GROOT, J.J.M.DE - Der Thupa, das heiligste Heiligtum des Buddhismus in China. Ein Beitrag zur Kenntnis der esoterischen Lehre des Mahayana.
180697: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. & PAULA P.WITKAM. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 11: 1640.
180699: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. NELLEN, HENK.J.M & CORNELIA M.RIDDERIKHOFF. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 13: 1642.
250415: GROOT, AART DE & P.PEUCKER. - De Zeister Broedergemeente 1746-1996. Bijdragen tot de geschiedenis van de hernhutters in Nederland.
132696: GROOT, PIETER. - In en rond de Zeevang. Een stukje Noord-Holland onder de loep.
42903: GROOT, A.W.DE. - De Universiteit van Amsterdam in oorlogstijd.
207931: GROOT, JAN DE. - Cartografie van een wereldzee.
9025: GROOT, IRENE DE. - Landscape. Etchings by the Dutch masters of the seventeenth century. Selected, introduced and described by I. de Groot.
221846: GROOT, SILVIA W.DE. - Djuka society and social change. History of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
180692: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 6: juni 1635 t/m februari 1636.
175978: GROOT, N.J. - Opmeer 75 keer. Feestelijk middelpunt van Westfries boerenleven.
274054: GROOT, HARRY DE. - Te berg te dal, wij voeren overal. Een Rijnschipper verhaalt.
253576: GROOT, DUKE D. - De kinderschoenen van de Wielersport. Periode van 1907-2936.
242650: GROOT, HANNAH. - Liefde in uitvoering. Portret van een hortus.
180696: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 10: 1639.
182936: GROOT, BAS DE A.O. - Vis, Schelp- en Schaaldieren. Een geïllustreerde gids met de beschijvingen, aanvoertijden en bereidingswijzen van ruim 400 soorten uit zee en zoet water.
211791: GROOT, T.DE, A.O. - Het schip uit de Romeinse tijd De Meern 4 nabij boerderij de Balije, Leidsche Rijn, gemeente Utrecht. Waardestellend onderzoek naar de kwaliteit van het chip en het conserverend vermogen van het bodemmilieu.
129223: GROOT, JAN H. DE. - Jeremia. Een sonettenreeks.
138190: GROOT, J.R. DE. [FESTSCHRIFT]. BIEMAN, J.A.A.M., A.O. (EDS). - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
71380: GROOT, K. - Oude foto's en prentbiefkaarten. Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee.
190838: GROOT, KOOS (RED), E.A. - Jaarboek 2002. Achtste jaarboek van de stichting Historisch Genootschap Hauwert.
180700: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. NELLEN, HENK.J.M & CORNELIA M.RIDDERIKHOFF. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 14: 1643.
273960: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. DOVRING, F., A.O. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid.
245118: GROOT, J.C.H.DE & A.M.J.SCHOOT UITERKAMP. - Bibliografie van Overijssel 1951-1980.
247387: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. FORTUIN, H. - De Natuurrechtelijke grondslagen van de Groot's Volkenrecht.
284809: GROOT, MAAIKE. - Animals in ritual and economy in a Roman frontier community.Excavations in Tiel-Passewaaij. (Diss.)
234985: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. - De Dichtwerken van Hugo Grotius. Vertaald door B.L.Meulenbroek. I: Oorspronkelijk dichtwerk.
180698: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. WITKAM, PAULA P. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 12: 1641.
252670: GROOT, A.H.DE. - The Ottoman empire and the Dutch republic. A history of the earliest diplomatic relations 1610-1630.
287673: GROOT, JAN DE. - Cartografie van een wereldzee.
237306: GROOT, J.J.M. DE. - Les Fêtes annuellement célèbrées à Émoui (Amoy). Étude concernant la religion populaire des Chinois.
235190: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Meletius sive de iis quae inter Christianos Conveniunt Epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction.
221507: GROOT, S.J.DE & S.SCHAAP. - De Nederlandse visserij rond 1900.
197389: GROOT, G.E.DE. - Rugose Corals from the Carboniferous of Northern Palencia (Spain).
222786: GROOT, EDWARD P. DE. - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië.
246333: GROOT, TITIA DE, E.A. - Atlas van het Gemeentearchief Zaanstad.
122715: GROOTAERS, L. & G.G.KLOEKE. - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
68557: GROOTAERS, L. & G.G.KLOEKE. - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
288534: GROOTAERS, WERNER, A.O. - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
241094: GROOTE LEEUW, DE. - Catalogus des Vélos Complets. De Groote Leeuw Sottegem. Rijwielen en Toebehoorten in 't Groot.
265768: GROOTE, GERARD. ZYL, THEODORE P.V. - Gerard Groote, Ascetic and Reformer (1340-1384).
197738: GROOTE, GEERT. BEER, K.C.L.M.DE. - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
265773: GROOTE, GEERT. ANDRIESSEN, J., A.O. (EDS). - Geert Grote & moderne Devotie. Voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote congres 1984.
284328: GROOTE, CHRISTINE DE. - Van Eeden to vandaag. De geschiedenis van de tuin.
38132: GROOTE, M.VON. - Ägineten und Archäologen.
252321: GROOTENBOER, HANNEKE. - The rhetoric of perspective. Realism and illusionism in seventeenth-century Dutch Still-Life Painting.
196323: GROOTHEDDE, M., E.A. (RED.). - De Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk.
245518: GROOTHEEST, A.VAN & J.J.ZWANEVELD. - Oude prentkaarten vertellen over Bennekom. 3e druk.
230810: GROOTHOFF, C.J. - De regels van het voetbalspel voor spelers en kijkers (Geïllustreerd).
185053: GROOTKERK, SALOMON E. - Ancient sites in Galilee. A toponymic gazetteer.
187164: GROPALLO, TOMASO. - Navi a Vapore ed Armamenti Italiani dal 1818 ai Giorni Nostri.
110712: GROPENGIESSER, HILDEGUND. - Die pflanzlichen Akrotere klassischer Tempel.
275557: GROPIUS, WALTER. - Internationale Architektur. 2.veränderte Aufl.
20431: GROPIUS, WALTER. RASSEGNA, VOL. V, 15/3. - Walter Gropius 1907/1934.
224780: GROPIUS, WALTER. PROBST, HARTMUT & CHRISTIAN SCHÄDLICH. - Walter Gropius. Band 2: Der Architekt und Pädagoge. Werkverzeichnis Teil 2.
276334: GROPIUS, WALTER. BREUER, GERDA & ANNEMARIE JAEGGI. - Walter Gropius. Amerikareise 1928. / American journey 1928.
97782: GROPIUS, WALTER. - Internationale Architektur. 2.veränderte Aufl., 4. bis 6. tausend.
199935: GROPIUS, WALTER. PROBST, HARTMUT & CHRISTIAN SCHÄDLICH. - Walter Gropius. Band 1: Der Architekt und Theoretiker. Werkverzeichnis Teil 1.
200852: GROPIUS, WALTER. PROBST, HARTMUT & CHRISTIAN SCHÄDLICH. - Walter Gropius.
265337: GROPIUS, WALTER. FISCHER, MARTIN S. - Haus Auerbach von Walter Gropius & Adolf Meyer.
220918: GROPIUS, WALTER. - Internationale Architektur. 1.Aufl. [First edition].
186783: GROPPA, KURT. - Chronik. 111 Jahre Rostocker Strassenbahn. 88 Jahre Elektrischer Betrieb. 66 Jahre Omnibusbetrieb.
271992: GROS, FRANCOIS. - Le Paripatal. Texte ramoul.
215054: GROS, PIERRE. - Architettura e Società nell'Italia romana.
158220: GROSBOIS, CHARLES. - Shuga. Images du printemps. Essai sur les représentations érotoqie dans l'art japonais.
7357: GROSCHE, ROBERT. - Der Kölner Altarbau im 17. und 18.Jahrhundert.
151673: GROSE, CLYDE L. - A select bibliography of British history 1660-1760.
236722: GROSE, DAVID F. - Early Ancient Glass. Core-formed, rod-formed, and cast vessels and objects from the late bronze age to the early roman empire, 1600 B.C. to A.D. 50.
230341: GROSHEIDE, GRETA. - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam. (Diss.)
196367: GROSHEIDE, D., A.O. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen.
173609: GROSHEIDE, D. A.O. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen.
265553: GROSJEAN, MARCEL. - Avec les Gars du 37e Tour de France.
113635: GROSLIER, GEORGE. - La sculpture Khmère ancienne.
199378: GROSS, FRIEDRICH. - Jesus, Luther und der Papst im Bilderkampf 1871 bis 1918. Zur Malereigeschichte der Kaiserzeit.
287683: GROSS, RAPHAEL & F.SEMMELROTH (HRSG.). - Erinnerungsstätte an der Frankfurter Grossmarkthalle. Die Deportation der Juden 1941-1945.
278101: GROSS, ALEX. HARVEY, DOUG. - Discrepancies.
27770: GROSS, J. A.O. - Die bayerischen Universitäten: Erlangen - München - Würzburg 1928/29.
224492: GROSS, VICTOR. - Les Protohelvètes ou les premiers colons sur le bords des lacs de Bienne et Neuchatel.
185225: GROSSARDT, PETER. - Die Erzählung von Meleagros. Zur literarischen Entwicklung der kaledonischen Kultlegende.
259850: GROSSBAYER, CHRISTIAN. HANNEMANN, ECKART & K.W.STEIM. - Christian Großbayer. Ein Hohenzollerischer Baumeister des Spätbarocks.
282670: GROSSE, KATHARINA. KATALOG 2016. - Katharina Grosse.45
244449: GROSSE, FRITZ W. (EDITED). - Die blau-weissen asiatischen Porzellane in Schloss Favorite bei Rastatt.
224171: GROSSE, EMIL. - Estudio geológico del Terciario Carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la Cordillera Central de Columbia entre el Río Arma y Sacaojal 1920-1923.
253930: GROSSE, ROLF. - Du royaume franc aux origines de la France et de l'Allemagne 800-1214.
224172: GROSSE, EMIL. - Estudio geológico del Terciario Carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la Cordillera Central de Columbia entre el Río Arma y Sacaojal 1920-1923.
252795: GROSSEGGER, ELISABETH & S.MÜLLER. - Teststrecke Kunst. Wiener Avantgarden nach 1945.
282333: GROSSENBACHER, KURT. - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 5/I-IIIA: Forschlurche.
261789: GROSSENBACHER, KURT & B.THIESMEIER. - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 4/I-II: Schwanzlurche.
18862: GROSSMAN, MARY L. & JOHN HAMLET. - Birds of prey of the World.
67685: GROSSMAN, MARY L. & JOHN HAMLET. - Birds of prey of the world.
269492: GROSSMANN, MORITZ. - Der freie Ankergang für Uhren. Praktische und theoretische Abhandlung.
249401: GROSSMANN, PETER. - Elephantine II: Kirche und spätantike Hausanlagen im Chnumtempelhof. Beschreibung und typologische Untersuchung.
276043: GROSSMANN, G.ULRICH. - Architektur und Museum - Bauwerk und Sammlung. Das Germanische Nationalmuseum und seine Architektur.
268594: GROSSPIERRE, NICOLAS. - Open-Ended. Nicolas Grospierre.
10317: GROSVENOR, GILBERT & W.J.SHOWALTER. - Flags of the world.
108195: GROSZ, GEORGE. - Ecce homo.
81633: GROSZ, GEORGE. - Ein kleines Ja und ein großes Nein. Sein Leben von ihm selbst erzählt.
126686: GROSZ, AUGUST. - Vorlagen der Werkstätte des Lucio Piccinino.
262941: GROSZ, ELIZABETH. - Becoming undone. Darwinian reflections on life, politics, and art.
234601: GROTE, DAVID. - Common Knowledge. A Reader's Guide to Literary Allusions.
248825: GROTE, LUDWIG (EDIT.). - Die deutsche Stadt im 19. Jahrhundert. Stadtplanung und Baugestaltung im industriellen Zeitalter.
280822: GROTE, ROLF-JÜRGEN & K.V.D.PLOEG. - Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland.
174720: GROTE, AUGUST. - Der Sauerstoffhaushalt der Seen.
31815: GROTE-HASENBALG, WERNER. - Masterpieces of oriental rugs. Translated from the German edition Meisterwerke orientalischer Knüpfkunst.
49832: GROTE-HASENBALG, WERNER. - Der Orientteppich seine Geschichte und seine Kultur. [COMPLETE SET OF 3 VOLUMES].
53136: GROTE-HASENBALG, WERNER. - Meisterstücke orientalischer Knüpfkunst. Neubearbeitet von R.v.Oettingen.
259916: GROTEN, MANFRED. - Köln im 13. Jahrhundert. Gesellschaftlicher Wandel und Verfassungsentwicklung.
57887: GROTENHUIS, JAN A.O. - Broedvogels van Winterswijk.
17909: 1952. GROTH - XV Olympia Helsinki-Helsingfors. 19.7-3.8.1952. Résultats des compétitions. Competition results.
167236: GROTH, OTTO. - Die Geschichte der deutschen Zeitungswissenschaft.
98529: 1952. GROTH - Sommar Olympiaden Helsingfors, 1952 & Vinter olympiaden Norge, 1952.
11276: 1952. GROTH - Sommar Olympiaden Helsingfors 1952. Vol.1.
97995: 1952. GROTH - Sommar Olympiaden Helsinfors, 1952.
63941: 1952. GROTH - Olympisk revy. En bildereportasje fra de VI. Olympiske Vinterleker Oslo 1952.
13516: 1952. GROTH - Olympia Helsinki, 1952. XV. Sommerspiele 19. Juli bis 3. August.
176165: 1952. GROTH - Olympia Helsinki, 1952. XV. Sommerspiele 19. Juli bis 3. August.
97996: 1952. GROTH - Sommar Olympiaden Helsingfors 1952. Vol.1.
276451: GROTIUS, HUGO. POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME H.M. - Hugo Grotius. Melitius sive De iss quae inter Christianos conveniunt Epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction.
276309: GROTIUS, HUGO. NELLEN, HENK J.M. & E.RABBIE. - Hugo Grotius Theologian. Essays in honour of G.H.M.Posthumus Meyjes.
265519: GROTJOHANN, BERT. BERGA, FRED. - Bert Grotjohann glasfusion en geblazen glas.
156120: GROTTANELLI, VINIGI & CL. MASSARI. - Missione di studio al Lago Tana VI: I Baria, I Cunama e I Beni Amer.
267579: GROTTANELLI, VINIGI. - Australia, Oceania, Africa Nera.
66690: FAR EASTERN CERAMIC GROUP. - Far Eastern Ceramic Bulletin.
247466: FAR EASTERN CERAMIC GROUP. - Far Eastern Ceramic Bulletin. Vol. II only.
141999: GROURÈ, EUGENIA. - The bowls of Derbenios.
263875: GROUSSET, RENÉ. - The Cicilizations of the East. Vol. IV: Japan.
230424: GROUSTRA, S.J. - Leerboek der Zeevaartkunde.
10185: GROUT, ROY A. - The hive and the honey bee.
65388: GROVE, W.B. - The British Rust fungi (Uredinaeles). Their biology and classification.
79688: GROVES, J.W. - Edible and poisonous mushrooms of Canada.
261154: GROZDANOV, CVETAN (EDIT.). - Coins and mints in Macedonia. Proceedings of the Symposium held in honor of the 80th birthday and 50th anniversary of Ksente Bogoev, Member of the Macedonian Academy of Arts and Sciences.
222154: GRUAS-CAVAGNETTO, CARLA. - Étude Palynologique des divers gisements du sparnacien du Bassin de Paris.
274511: GRUB, HERMANN. - Wel-zijn in de stad. En stedebouwconcept van Hermann Grub.
40627: GRUBAUER, ALBERT. - Unter Kopfjägern in Central-Celebes. Ethnologische Streifzüge in Südost- und Central-Celebes.
146885: GRUBB, ROY. - Selected orchidaceous plants. Vol. 1.
237528: GRUBB, JUDITH EVANS. - Women and the Law of the Roman Empire. A sourcebook on marraige, divcorce and widowhood.
238552: GRUBE, ERNST J. - Keshte. Central Asian Embroideries. The Marshall and Marilyn R. Wolf Collection.
27812: GRUBE, OSWALD W. - Industriebauten-international.
280729: GRUBE, ERNST J. - Islamic paintings from the 11th to the 18th century in the collection of Hans P. Kraus.
249060: GRUBE, ERNST J. A.O. - Architecture of the Islamic World. Its history and social meaning.
244218: GRUBER, ULRICH. - Die Schlangen Europas und rund ums Mittelmeer.
212926: GRUBER, L.FRITZ. (ED.). - Selections 1 from Polaroid Collection.
259061: GRUBER, ALAIN. - L'Art décoratif en Europe.
285445: GRUBER, CARL. - Die kleine Back- und Süsspeisenküche. Neuestes Illustriertes Hand- und Nachschlagewerk.
260213: GRÜBER, WALTER & W.BEYER. - Eisenbahn-Reviere. Thüringer Wald.
261185: GRUBMÜLLER, KLASUS & M.STOCK. - Geld im Mittelalter. Wahrnehmung - Bewertung - Symbolik.
149539: GRUEBER, H.A. - Coins of the Roman Republic in the British Museum.
275459: GRUEN, VICTOR. BALDAUF, ANETTE. - Victor Gruen. Shopping Town. Memorien eines Stadtplaners (1903-1980).
27817: GRUMBT, DORETTE. - Das Jenaer Rathaus. Gestalt und Geschichte.
265192: GRUNAU, EDVARD & J.J.KÖSTER. - Flächenabdichtungen. Fassade und Keller.
262345: GRÜNBEIN, DURS. - Gedichte. Bücher I-III.
186085: GRUNBERG, ARNON. - Linkerschoen.
205626: GRUNBERG, ARNON & DESIDERIUS ERASMUS. - Desiderius Erasmus. Waarde Van Dorp / Arnon Grunberg. Geachte Erasmus. Brieven 1515-2000.
134693: GRÜNBERG, K. - Die Blutsaugenden Dipteren. Leitfaden zur allgemeinen Orientierung, mit besonderer Berücksichtigung der in den Deutschen Kolonien lebenden Krankheitsübertrager.
240530: GRUNBERG, ARNON. - Figuranten. 1e dr.
194649: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt. 1e dr.
282627: GRUNBERG, ARNON. - De Zaak Hofmeester.
259348: GRÜNBERG, MARTIN. SCHIEDLAUSKY, GÜNTHER. - Martin Grünberg. Ein märkischer Baumeister aus der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert.
274144: GRUNBERG, ARNON. - Aan nederlagen geen gebrek. Brieven en documenten 1988-1994.
235296: GRUND, WIM. - De Johan van Oldenbarnevelt. Een schip met zes levens.
235319: GRUND, WIM. - Oranje. Een koninklijk schip.
155638: GRUNDEMANN, R. - Missions-Studien und Kritiken in Verbindung mit einer Reise nach Indien.
16739: GRUNDEMANN, R. - Dr.G.E.Burkhardt's kleine Missions-Bibliothek. Gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt.
264459: GRUNDLACH, ROLF. - Der Pharao und sein Staat. Die Grundlegung der ägyptischen Königsideologie im 4. und 3. Jahrtausend.
179482: GRUNDMANN, HERBERT. - Der Carpenberger Barbarossakopf und die Anfänge des Stiftes Carpenberg.
27814: GRUNDMANN, G. - Schlesische Architekten im Dienste der Herrschaft Schaffgotsch und der Propstei Warmbrunn.
27813: GRUNDMANN, G. - Schlesische Architekten im Dienste der Herrschaft Schaffgotsch und der Propstei Warmbrunn.
10198: GRUNDMANN, GÜNTHER. - Barockfresken in Breslau.
188420: GRUNDY, C.REGINALD & F.GORDON ROE. - A catalogue of the pictures and drawings in the collection of Frederick John Nettlefold. Works by Artists of the British School.
251030: GRUNDY, JOHN HULL. - Human structure and shape.
255045: GRÜNE-YANOFF, TILL & SVEN OVE HANSSON. - Preference Change. Approaches from philosophy, economics and psychology.
282696: GRÜNER, ANDREAS. - Venus Ordinis. Der Wandel von Malerei und Literatur im Zeitalter der römischen Bürgerkriege.
242170: GRUNER, HANS ECKHARD. - Wirbelose Tiere. 4th revised edition.
182112: GRUNERT, STEFAN. - Thebanische Kaufverträge des 3. und 2. Jahrhunderts v.u.Z.
53422: GRUNEWALD, MARIA. - Das Kolorit in der venezianischen Malerei. Band I: Die Karnation.
115260: GRÜNEWALD, MATHILDE. - Die Gefässkeramik des Legionslagers von Carnuntum (Gravungen 1968-1974).
143710: GRÜNEWALD, MATTHIAS. GEISSLER, H. - Grünewald. Le Retable d'Issenheim.
169433: GRÜNEWALD, MATTHIAS. BURKHARD, ARTHUR. - Matthias Grünewald. Personality and accomplishment.
209003: GRÜNEWALD, MATTHIAS. GEISSLER, H. A.O. - Grünewald. Le Retable d'Issenheim.
241675: GRÜNEWALD, MATTHIAS. RIEPERTINGER, RAINHARD; A.O. (EDIT.). - Das Rätsel Grünewald.
259837: GRÜNEWALD, MATTHIAS. MARTIN, FRANCOIS-RENÉ, A.O. - Grünewald.
81653: GRÜNEWALD, MATTHIAS. ZÜLCH, W. - Der historische Grünewald.
227898: GRÜNHAGEN, HARM (RED.). - Uitgebreid Amsterdam. 50 jaar Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling.
288474: GRÜNHOLZ, HANS. - Elektrische Vollbahnlokomotiven.
243852: GRÜNIGEN, B VON. - De l'impressionnisme au tachisme.
268561: GRÜNKRANZ, DANIEL. - Architektur und Bewegung. Mensch - Architektur - Beziehungen im Wirkungsfeld architektonischer Systeme.
279216: GRUNNE, BERNARD DE. (ED.). - Masterhands. Afrikaanse beeldhouwers in de kijker. / Mains de maîtres. À la découverte des sculpteurs d'Afrique.
279220: GRUNNE, BERNARD DE. - Regard Sur une Collection.
264774: GRUNNE, BERNARD DE. - Ogbom. The eket abstract Igbom headdress. / Les Masques-Cimiers abstraits Ogbom des Eket.
147992: GRUNNE, BERNARD DE. - The birth of art in Africa. Nok statuary in Nigeria.
159043: GRUNNE, BERNARD DE. - Naissance de l'art en Afrique noire.
11584: GRUNNE, BERNARD DE. - La Statuaire en terre cuite du delta intérieur du Niger au Mali. / Figürliche Terrakotten aus dem Gebiet des Niger-Binnendeltas in Mali. / The terracotta statuary of the inland delta of the Niger in Mali.
2050: GRUNNE, BERNARD DE. - Terres Cuites anciennes de l'ouest Africain. / Ancient terracottas from West Africa.
101246: GRÜNSTEIN, LEO. - Die Sammlung Prof. Dr. Emerich Ullmann.
223042: GRÜNSTEIN, LEO. - Silhouetten aus der Goethezeit aus dem Nachlasse Johann Heinrich Merck's.
264176: GRÜNTUCH ERNST ARCHITECTS. FEIREISS, KRISTIN, A.O. - Points of Access. Grüntuch Ernst Architects.
219605: GRÜNWEDEL, ALBERT. - Sinhalesische Masken. Das Yakun-nätîma, der Teufelstanz.
153399: GRÜNWEDEL, A. - Buddhist art in India.
236976: GRÜNWEDEL, ALBERT. - Sinhalesische Masken. Das Yakun-nätîma, der Teufelstanz.
52667: GRUPE, MARGOT. - Verzierungsarbeiten als Anregung zu eigener Erfindung. Bilderwerk für Schule und Haus. 2.Aufl.
223416: GRUUTHUSE, LODEWIJK VAN. MARTENS, MAXIMILIAAN P.J. - Lodeijk van Gruuthuse. Mecenas en europees diplomaat ca. 1427-1492.
153677: GRUVEL, A. - L'Indo-Chine. Ses richesses marines et fluviales.
162198: GRUVEL, A. - Monographie des Cirrhipèdes ou Thécostracés.
258025: GRUWEZ, LUUK. - Het land van de wangen.
83779: GRUYER, F.A. - La peinture au chateau de Chantilly. Ecoles étrangères.
196283: GRUYER, F.A. - La peinture au Chateau de Chantilly. École francaise.
29799: GRUYL, MARTIN DE. - Dordtse Jonas in Olie. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart.
6659: GRUYS, P. - Growth in Bupalus piniarius (Lepidoptera: Geometridae) in relation tot larval population density.
260644: GRUYS, J.A. - Ne quid periret. 35 jaar boekhistorische artikelen.
250505: GRUYS, J.A. & C.DE WOLF. - A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A Specimen of the STCN.
260676: GRUYS, J.A. & C.DE WOLF. - Thesaurus. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700, met plaatsen en jaren van Werkzaamheid.
226038: GRUYTER, W.J. DE. EBBINK, HANS (A.O.) - Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W.Jos. de Gruyter.
55667: GRUYTER, JOS DE. - De Haagse School.
139311: GRUYTERS, HANS & P.KUYPERS. - De doortrekking van het Wilhelminakanaal en de welvaart van Brabant.
268745: GRUZDEVA, EKATERINA. - Nivkh. 2nd. printing.
179457: GRYSE, BOB DE. - Re. Mythe en zonnecultus in het oude Egypte.
257783: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. [XVI:] Gedrag.
159172: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. IV: Vissen 1.
258391: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. Encyclopedie van het dierenrijk.
151199: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. [XV:] Milieu.
158030: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. X: Zoogdieren 1.
117139: GRZIMEK, BERNHARD. - Naar het land van de chimpansé. Mijn reis door de oerwouden van Afrika.
258375: GSCHLÖSSL, ROLAND. - Im Schmelztiegel der Religionen. Göttertausch bei Kelten, Römern und Germanen.
267283: GSCHWANTLER, KURT & A.BERHARD-WALCHER. - Griechische und römische Statuetten und Grossbronzen. Akten der 9. Internationalen Tagung 1986.
249636: GSELL, STÉPHANIE. - Inscriptions latines de l'Algérie I: Inscriptions de la Proconsulaire.
169420: GSELL-FELS, THEODOR. - Switzerland its scenery and people.
280102: GSELL, STÉPHANE & CH.A.JOLY. - Khamisa, Mdaourouch, Announa. Part. I. Khamissa.
176187: GSELL-FELS, THEODOR. - Switzerland: its scenery and people.
280105: GSELL, STÉPHANE & CH.A.JOLY. - Khamisa, Mdaourouch, Announa. Part. III: Announa.
280232: GSELL, STÉPHANE. - Édifices chrétiens de Thélepte et d'Ammaedara.
255572: GSELL-FELS, THEODOR. - Venedig. Mit Bildern und Zeichnungen von Th. Coulant, Fr. Eibner, E. Kirchner, [et al.].
113384: GU-FEN, SHI. - Ink mould engraving if Huizhou.
248556: GUADAGNINI, GIOVANNI BATTISTE. CODAZZI, ROBERTO. - I Percorsi di Giovanni Battista Guadagnini. / The Travels of J.B. Guadagnini.
266702: GUALANDI GENITO, MARIA CRISTINA. - La Lucerne antiche del Trentino.
141628: GUALANDI GENITO, MARIA CRISTINA. - Lucerne fittili delle collezioni del Museo civico archeologico di Bologna.
249843: GUALTIERI, M. - Fourth Century B.C. Magna Graecia: A case study. Texts by S. Bökönyi, L.Constantini, [et al.]
246071: SHANXI SHENG BO WU GUAN. - Baoning si Ming dai shui lu hua. / Ming dynasty Shui Lu paintings at Bao Ning Si. - Paintings of Buddhist or Taoist rituals.
259211: GUANDALINI, GABRIELLA. - Il Palazzo Communale di Modena. Le sedi, la città, il contado.
225200: GUARDI, FRANCESCO. PILO, GIUSEPPE M. - Francesco Guardi. I paliotti.
156449: GUARDUCCI, ANNALISA. - Agricoltura e transformazione dell'k'amboente secoli XIII-XVIII.
83130: GUARDUCCI, MARGHERITA. - Le Christ et Saint Pierre dans un document pre-constantinnien de la Necropole Vaticane.
53474: GUARIENTI, P.ANGELICO. - La chiesa di S.Domenico di Chieri.
53467: GUARIENTO. ARCAIS, FRANCESCA FLORES D'. - Guariento tutta la pittura.
169735: GUARIGLIA, GUGLIELMO. - Prophetismus und Heilserwartungs-Bewegungen als völkerkundliches und religionsgeschichtliches Problem.
231215: GUARISCO, GABRIELLA. - Il Duomo di Parma: Matriali per un'altra storia.
127429: GUARMANI, CARLO. CARRUTHERS, DOUGLAS. (INTROD.). - Northern Najd. A journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim by Carlo Guarmani. Translated from the Italian by Lady Capel-Cure. With introduction and notes by Douglas Carruthers.
19998: MILANESI.GAETANO & GEATANO GUASTI. - Di Cafaggiolo e d'altre fabbriche di ceramiche in Toscana secondo studi e documenti in parte raccolti dal Comm. Gaetano Milanesi. Commentario storico di Cesare Guasti.
245375: GUAY, JACQUES. LETURCQ, JEAN-FRANÇOIS. - Notice sur Jacques Guay : (1715-1793). Graveur sur pierres fines du roi Louis XV. Documents inédits émanant de Jacques Guay et notes sur les oeuvres de gravure en taille douce et en pierres fines de la Marquise de Pompadour.
169540: GUBBAY.M. - Catalogue des anciennes porcelaines de Saxe.....
259822: GUBBELS, KLAAS. CATALOGUE 1997. - Klaas Gubbels.
270191: GUBBELS, KLAAS. BEEK, SANDRA VAN. - Klaas Gubbels 74-76.
270192: GUBBELS, KLAAS. BEEK, SANDRA VAN. - Klaas Gubbels 74-76.
232427: GUBBELS, KLAAS. - Klaas Gubbels schilder.
201248: GUBBELS, KLAAS. BEEK, SANDRA VAN. - Klaas Gubbels 74-76.
208560: GUBBELS, KLAAS. HEFTING, PAUL. - Klaas Gubbels. [Deel 1] Werken op papier.
204192: GUBBELS, KLAAS. ROODNAT, BAS. - Gubbels / Van Zanten.
249865: GUBBELS, KLAAS. CATALOGUE 1980. - Klaas Gubbels Stillevens.
257489: GUBBELS, KLAAS. HEFTING, PAUL. - Koffiepot - Klaas Gubbels.
256558: GUBBELS, KLAAS. COUMANS, PAUL. - Klaas Gubbels.
256554: GUBBELS, KLAAS. BELT, WERNER VAN DEN. - Gubbels in Oranje.
183961: GUCHEN, P.DENIS. - Cinquante ans au Maduré 1837-1887. Récits et souvenirs.
247893: GUDDE, C.J. - Vier eeuwen geschiedenis van het Garnizoen 's-Hertogenbosch.
12054: GUDE, MABEL. - A history of Olynthus with a prosopographia and testimonia.
283269: GUDERIAN, DIETMAR. - Mathematik in der Kunst der letzten dreissig Jahre. Von der magischen Zahl über das endlose Band zum Cumputerprogramm.
234883: GUDEWERDT, HANS. BEHLING, HOLGER. - Hans Gudewerdt der Jüngere (um 1600-1671). Bildschnitzer zu Eckernförde.
209585: GUDGER, EUGENE W. & B.G.SMITH. - The natural history of the frilled Shark Chlamydsoselachus Anguineus.
276468: GUDIOL RICART, JOSÉ. - Los Vidrios Catalanes.
255017: GUDMUNDSSON, SIGURDUR. EYCK, ZSA-ZSA. (ED.). - Sigurdur Gudmundsson.
269151: GUDMUNDSSON, KRISTJÁN. SANDQVIST, TOM. - Recent works by Kristján Gudmundsson.
211567: GUDMUNDSSON, PORVALDUR & INGIBJÖRG GUDMUNDSDÓTTIR (COLL.). CATALOGUE 1999-2000. - Lífshlaup / The Course of Life.
194705: GUDMUNDSSON, VALTÝR. - Island am Beginn des 20. Jahrhunderts.
212916: GUÉGAN, BERTRAND. (ED.). - Le grant kalendrier et compost des bergiers avecq leur astrologie, Et plusieurs aultres choses.
205090: GUÉGAN, BERTRAND. - Trois voyages au Canada.
248160: GUEHLSTORF, N.P. - The Political Theories of Risk Analysis.
279000: GUEMPLE, D.L. - The Pacific Kayak of the Belcher Islands.
244710: GUENON, FRANÇOIS. - Traité des Vaches laitières et de l'espèce Bovine en général 2nd, enlarged ed.
47870: GUENTHER, KONRAD. - Darwinism and the problems of life. A study of familiar life.
175367: GUENTHER, KONRAD. - Vom Urtier zum Menschen. Ein Bilderatlas zur Abstammungs- und Entwicklungsgeschichte des Menschen.
197533: GUÉPIN, J.P. - The tragic Paradox. Myth and ritual in Greek tragedy. (Diss.)
250890: GUÉRANGER, DOM. - Sainte Cécile et la Société Romaine aux deux premiers Siècles. 4th edition.
64240: GUERCINO. GRIMALDI, NEFTA B. - Il Guercino. Gian Francesco Barbieri 1591-1666.
98926: GUERCINO. SALERNO, LUIGI. - I dipinti del Guercino.
171324: GUERCINO. TURNER, NICHOLAS & C.PLAZZOTTA. - Drawings by Guercino from British collections with an appendix describing the drawings by Guercino, his School and and his Followers in the British Museum.
216458: GUERCINO. LOIRE, STÉPHANE. - Le Guerchin en France.
253721: GUÉRIN, F.E. - Dictionnaire pittoresque d'Histoire Naturelle et des phénomènes de la Nature.
4732: GUÉRIN, VICTOR. - Description géographique, historique et archéologique de la Palestine.
238145: GUÉRIN, F.E. - Dictionnaire pittoresque d'Histoire Naturelle et des phénomènes de la Nature. Tome sixième.
209985: GUÉRINOT, A. - La religion Djaïna. Histoire, doctrine, culte, coutumes, institutions.
82176: GUERLIN, HENRI. - La couleur. Choix de textes précédés d'une étude.
239153: GUERNE, ARMEL. - Les jours de l'apocalypse.
219508: GUERNE, A. & E. DE SOLMS. - Vierges romanes. Les vierges assises. 2ème édition.
263482: GUERNIER, EUGÈNE. - Le Maroc.
242270: GUEROLD, FRANÇOIS & B.PERNET. - À la découverte des orchidées de Lorraine.
254826: GUERRA, LEARCO. - Learco Guerra. Locomotiva tricolore.
254831: GUERRA, LEARCO. GIULIAMI, LAURA. - Learco Guerra.
254828: GUERRA, LEARCO. NEGRI, RINO. - Learco Guerra.
254829: GUERRA, LEARCO. GIULIAMI, LAURA. - Learco Guerra.
254830: GUERRA, LEARCO. GIULIAMI, LAURA. - Guerra e gli Italiani al Giro di Francia.
280446: GUERRE, PIERRE. [COLLECTION]. GOURCY, CLAIRE DE. - Art Africain. Donation L-Pierre Guerre.
224334: GUERRE D'ORIENT, LA. REVUE DES OPÉRATIONS MILITAIRES. - 1879. I-XXX.
267000: GUERREIRO, FERNÃO. PAYNE, C.H. (TRANSL.). - Jahangir and the Jesuits. With an account of the travels of Benedict Goes and the mission to Pegu from the relations of Fernão Guerreiro, S.J. Translated by C.H. Payne.
253005: GUERRERO MEDINA, PILAR. - Morphosyntactic Alternations in English. Functional and Cognitive Perspectives.
120294: GUERRINI, LUCIA. - Le stoffe copte del museo archeologico di Firenze. (Antica collezione).
171393: GUEST, CRACE DUNHAM. - Shiraz painting in the sixteenth century.
77173: GUEST, EVAN - Flora of Kuwait. I: Dicotyledneae.
158092: GUÉTROT. - Le quarantenaire de la Société Mycologique de France *1884-1924).
252859: GUEVARA, ERNESTO CHE. SCHUDDEBOOM, PETER, A.O. - Ernesto Che Guevara. Morgen is vermoord 9 oktober 1967 na christus.
188897: GUGELOT, J.F. & A.P.HELWIG. - Scheepsbouw. Leerboek voor Koopvaardij-Officieren. 4e druk.
208873: GUGGER, HANS. - Die Bernischen Orgeln. Die Wiedereinführung der Orgel in de reformierten Kirchen des Kantons Bern bis 1900.
119178: GUGGERLI, KARL. - Monographie der Myrtaceengattung Xanthostemon. (Diss.)
215682: GUGGISBERG, MARTIN A. - Frühgriechische Tierkeramik. Zur Entwicklung und Bedeutung der Tiergefässe und der hohlen Tierfiguren in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit (ca. 1600-700 v.Chr.).
27842: GUGGISBERG, HANS. - Das Kantonale Frauenhospital Bern.
818: GUGGISBERG, C.A.W. - Das Tierleben der Alpen.
99840: GUGGISBERG, C.A.W. - Crocodiles. Their natural history, folklore and conservation.
197508: GUGLIA, EUGEN. - Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch- deutschen Kaiser und Könige.
259690: GUGLIELMELLI, ARCANGELO. AMIRANTE, GIOSI. - Architettura napoletana tra Seicento e Settecento. L'Opera di Arcangelo Guglielmelli.
21061: GUHA, B.S. - Census of India.III: Ethnographical.
197261: GUHL, E. - Versuch über das Ionische Kapitäl.
181514: GUIART, JEAN. - Un siècle et demi de contacts culturels a Tanna. Nouvelles-Hébrides.
152373: GUIART, JEAN. - L'Art de la région du Sepik. / The Art of the Sepik Area. / Die Kunst im Stromgebiet des Sepik. / El Arte de la région del Sepik.
286859: GUIART, JEAN. - L'Art de la région du Sepik. / The Art of the Sepik Area. / Die Kunst im Stromgebiet des Sepik. / El Arte de la région del Sepik.
277975: GUIBÉ, J. - Les Batraciens de Madagascar.
86234: GUIBERT, NICHOLAS J.B.G. - Histoire naturelle des drogues simples ou cours d'histoire naturelle. Septième èdition corrigée et augmentée par G[ustave] Planchon.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

5/9