Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
239323: BOSAKOWSKI, THOMAS. - The Northern Goshawk. Ecology, Behavior, and Management in North America.
10978: BOSBOOM, JOHANNES. MARIUS, G.H. & W.MARTIN. - Johannes Bosboom.
201511: BOSBOOM, JOHANNES. DINKELAAR, C.H. & D.L.KAATMAN. - Johannes Bosboom (1817-1891). Schilder van licht, schaduw en kleur.
195671: BOSBOOM, JONANNES & A.L.G.BOSBOOM-TOUSSAINT. REESER, , H. - De huwlijksjaren van A.L.G.Bosboom-Toussaint 1851-1886.
60721: BOSBOOM, JOHANNES. GLAVIMANS, A. - Een en ander betrekkelijk mijne loopbaan als schilder, beschreven door Johannes Bosboom. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgave van 1891. Toelichting door A.Glavimans.
84917: BOSBOOM, JAN WILLEM. MORITZ, BEN. - Jan Willem Bosboom. Een Haags architect rond de eeuwwisseling.
156580: BOSC, ERNEST. - Dictionnaire raisonné d'Architecture et des scienes et arts qui s'y rattachent.
195765: BOSCH REITZ, SIGISBERT CHRÉTIEN. FERDINANDUSSE, RINUS & ANN BLOKLAND. - Bosch Reitz. Schilder en wereldreiziger rond 1900.
29518: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
260623: BOSCH, JAN. - Kom nog us an. Zwervend langs boeren en buitenlui. 3e dr.
60796: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der Onkuisheidsdrieluik van Jeroen Bosch. Gevolgd door kritiek op Fraenger.
276890: BOSCH, HELMUT. - Die Nürnberger Hausmaler. Emailfarbendekor auf Gläsern und Fayencen der Barockzeit.
60802: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Jeroen Bosch' drieluik met de gekruisigde martelares.
211910: BOSCH, HIËRONYMUS. MARIJNISSEN, ROGER H. & PETER RUFFELAERE. - Hiëronymus Bosch. Het volledige oeuvre.
197973: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch [&] Kritischer Katalog der Werke.
207716: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch. Kritischer Katalog der Werke.
147304: BOSCH, HIERONYMUS. FRÄNGER, W. - Hieronymus Bosch.
166718: BOSCH, A.TEN. - Toestellen in gebruik bij de sterkstroomtechniek (gelijk- en wisselstroom). 3e ed.
192011: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Hieronymus Bosch. His picture-writing deciphered.
137091: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hiëronymus Bosch. Het volledig werk. 2e verbeterde druk.
276758: BOSCH, HIERONYMUS. HARRIS, LYNDA. - The Secret Heresy of Hieronymus Bosch.
104105: BOSCH, L.E. - De kompagnie vrijwillige hagers der Utrechtsche Hogeschool.
276857: BOSCH, HIERONYMUS. SCHUDER, ROSEMARIE. - Hieronymus Bosch. Das Zeitalter - Das Werk & Ein Diskurs.
233802: BOSCH, DAVID J. AHONEN, TIINA. - Transformation through Compassionate Mission. David J. Bosch's Theology of Contextualization.
247391: BOSCH-GIMPERA, P. - El poblamiento antiguo y la formacion de los Pueblos de España.
243224: BOSCH, TOON. - Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849.
173827: BOSCH, HIËRONYMUS. MARIJNISSEN, ROGER H. & PETER RUFFELAERE. - Hiëronymus Bosch. Het volledige oeuvre.
174958: BOSCH, A.E.R.V.D. & D.P.M.GRASWINCKEL. - Het Oud-Archief van het Arme Weeshuys der Kercken ende der stadt van Breda. 1606-1887.
143266: BOSCH-VAN DE KOLK, E & J.DUYVETTER. - Klederdrachten Collectie. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1948-1973. (Een kwart eeuw verzamelen)
272184: BOSCH, HIERONYMUS. ISINK, MATTHIJS & J.KOLDEWEIJ. - Jheronimus Bosch. Visioenen van een genie.
264485: BOSCH, JEROEN & H.VEENENBOS. - Straten maken. Hoe ontwerp je een goed straatprofiel ?
51485: BOSCH, JAC.VAN DEN. TIBBE, A.O. - Jac.van den Bosch. 1868-1948.
203616: BOSCH, HIERONYMUS. KOLDEWEIJ, JOS, A.O. - Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen.
44678: BOSCH, HIERONYMUS & LUCAS CRANACH. BAX, D. - Hieronymus Bosch and Lucas Cranach. Two last judgement triptychs. Description and exposition.
421: BOSCH, HIERONYMUS. LAFOND, PAUL. - Hieronymus Bosch. Son art, son influence, ses disciples.
36640: BOSCH, HIERONYMUS. CHAILLEY, JACQUES. - Jérome Bosch et ses symboles. Essai de décryptage.
178923: BOSCH, HIERONYMUS. KOLDEWEIJ, JOS, A.O. - Hieronymus Bosch. New insights into his life and work.
228608: BOSCH, HIERONYMUS. MARIJNISSEN, ROGER H. - Jérôme Bosch. Tout l'oeuvre peint et dessiné.
261769: BOSCH, F.D.K. - Selected studies in Indonesian archaeology.
219267: BOSCH, GERRIT - Paviljoen Welgelegen. Buitenplaats, paleis, museum en provinciehuis
60784: BOSCH, HIERONYMUS. CATALOGUE 1967. - Jheronimus Bosch. + Bijdragen.
199330: BOSCH, HIERONYMUS. GERLACH, P. - Jheronimus Bosch. Opstellen over Leven en werk.
161757: BOSCHA, H. - [Scientific results of] the Snellius-expedition in the Eastern part of the Netherlands East-Indies 1929-1930 under leadership of P.M. van Riel. Vol. VI: Biologiocal data.
102627: BOSCHLOO, ANTON W.A., A.O. (EDS). - Academies of art between Renaissance and Romanticism.
211887: BOSCHLOO, ANTON W.A., A.O. - De beschilderde orgelluiken in Europa. Een erfgoed van grote schoonheid met een rijke historie en van onvervangbare waarde.
171095: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Het statenlogement in Hoorn. Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters.
88304: BOSCHMA, N. & H.VAN KOOLBERGEN. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd vierkant in Broek en Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
123148: BOSCHMA, H. - Rhizocéphales.
252202: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. E.A. - Het huis met de zwaan. De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Voorhaven 137 in Edam.
124831: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Renaissance-raadhuizen boven het IJ. 'Een huijs om te vergaderen ende tgerecht te houden'.
202577: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw.
121567: BOSCHMA, H. (ED.). - Fauna van Nederland. Afl. I-VII
151609: BOSCHMA, H. (ED.). - Fauna van Nederland.
178743: BOSCHMA, C. A.O. - Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900. 2e dr.
225500: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Het Westeinde van Edam. Armoede en welvaren van een stadsbuurt : een onderzoek naar wonen en werken aan de Lingerzijde en Schepenmakersdijk sinds 1560.
161990: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Sint-Pietershof te Hoorn. Bedelnap en preuve, kruisheren en proveniers aan det Dal.
141072: BOSCO, FRANCESCA C. - Il Corso Intarsiato di Lotto e Capoferri per Santa Maria Maggiore in Bergmo.
90790: BOSDARI, C.DE - Cape Dutch houses and farms. Their architecture and history, together with a note on the rôle of Cecil John Rhodes in their preservation
262910: BÖSEL, PHILIPP J. & BURKHARD MAUS. - Die Berliner Mauer 1984 von Westen aus gesehen.
262952: BÖSEL, RICHZARD & H.KARNER. - Jesuitenarchitektur in Italien (1540-1773). Die Baudenkmäler der mailändischen Ordensprovinz, Teil 2.
98908: BOSELLI, FELICE. ARISI, FERDINANDO. - Felice Boselli. Pittore de natura morta
168309: BOSELLI, GIACOMA. TORRITTI, PIERO. - Giacomo Boaselli e la Ceramica Savonese del suo tempo.
262512: BOSGRAAF, REMKO. - Improving cervical cancer screening in the HPV era. (Diss.)
34632: BÖSIGER, E. & J.M.GUILCHER. - Hoe de vogels geboren worden.
222216: BOSINSKI, GERHARD. - Die Kunst der Eiszeit in Deutschland und in der Schweiz.
268286: BÖSKEN, FRANZ. - Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins.
221390: BOSKOVITS, MIKLÓS & G.FOSSALUZZA. - La collezione Cagnola. I: I Dipinti dal XIII al XIX secolo.
197009: BOSKOVITS, MIKLÓS. - Dipinti e sculture in una raccolta toscana secoli XIV-XVI.
252631: BOSL, KARL. - Franken um 800. Strukturanalyse einer fränkischen Königsprovinz. 2. erw. Aufl.
263947: BOSMA, KOOS & COR WAGENAAR. (ED.). - Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland.
197247: BOSMA, KOOS. - Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg. 1940-1948.
252961: BOSMA, KOOS & HELMA HELLINGA (ED.). - De regie van de stad I & II: Noord-Europese stedebouw 1900-2000.
212003: BOSMA, MARJA. - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
167334: BOSMA, KOOS & HELMA HELLINGA (ED.). - De regie van de stad I & II: Noord-Europese stedebouw 1900-2000.
124140: BOSMA, JAN. - Loofhoutgewassen.
263338: BOSMA, KOOS & J.KOLEN. - Geschiedenis en Ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.
273430: BOSMAN, MACHIEL. - De Polsslag van de stad. De Amsterdamse stadskroniek van Jacob Bicker Raije (1732-1772).
3957: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIËTTE. - Vijf eeuwen Delftse apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
75343: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
275313: BOSMAN, ROB, E.A. (RED.). - Het Putter Stoomgemaal. Parel in de Putter polder.
257023: BOSMAN, TH.E.A., E.A. - De heerlijke stad. Achtste colloquium 'De brabantse Stad.' Bergen op Zoom, 2 en 3 oktober 1987.
260124: BOSMAN, TH, E.A. E.A. - Brabants recht dat is... Opstellen aangeboden aan J.P.A.Coopmans.
267877: BOSMAN, TH.E.A., E.A. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium 1988.
231764: BOSMAN, L. - Burgerlijke bouwkunde. Houtbewerking. Groot hand- en leerboek ten dienste van timmerlieden, aannemer, uitvoerders [...]. 2e herz.dr.
278159: BOSMANS, ANDRÉ. GILQUIN, GUY A.O. - André Bosmans. Peintre pausan.
276058: BOSOMWORTH, DOROTHY. - Der viktorianische Haushaltskatalog. Eine vollständige Sammlung von über 5000 Artikelen zur Einrichtung und Dekoration des viktorianischenh Heimes.
147946: BOSQUE, ANDRÉE DE. - Mythologie en Maniërisme in de Nederlanden 1570-1630. Schilderijen - Tekeningen.
55769: BOSQUED, BLASCO & A.A.SÁNCHEZ. - Cerro Redondo. Fuente El Saz del Jarama, Madrid.
159939: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman - Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the Sublime Porte 1726-1744.
174345: BOSSCHA, J. - Neerlands heldendaden te lands van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
89906: BOSSCHA, J. - Verspreide geschriften, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
249228: BOSSCHA, J. - Neerland's Heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
280651: BOSSCHAERT THE ELDER, AMBROSIUS. PENNISI, MEGHAN S.W. - The flower still-life painting of Ambrosius Bosschaert the elder in Middelburg ca. 1600-1620.
189931: BOSSCHAERT. BOL, L.J. - The Bosschaert dynasty. Painters of flowers and fruit.
51964: BOSSCHAERT. BOL, L.J. - The Bosschaert dynasty. Painters of flowers and fruit.
239167: BOSSCHE, WILLY VAN DEN. - Antique glass bottles. Their history and evolution (1500-1850). A comprehensive, illustrated guide. With a world-wide bibliography of glass bottles.
196798: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: Voorgeschiedenis en de verrichtingen in Nederland, de Europese wateren en het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan tot het uitbreken van de oorlog in Azië (december 1941).
200502: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: [no subtitle].
200508: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
180775: BOSSCHER, FRANS. - Cultuurmonumenten van Natuurmonumenten.
262814: BOSSE-GRIFFITHS, KATE. - Amarna Studies and other selected papers.
231236: BOSSEBOEUF, L. - Le Mont-St-Michel. Au péril de la Mer. Son histoire et ses merveilles.
174604: BOSSECKER, MAX. - Technische Thermometer - Maschinenthermometer - Thermometer für Meteorologie / Aräometri.
261977: BOSSENBROEK, PHLIP. A.O. - Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
190427: BOSSENBROEK, MARTIN. - Volk voor Indië. De werving van Europese Militairen voor de Nederlandse Koloniale Dienst 1814-1909.
166726: BOSSERT, HELMUTH TH. - Altanatolien. Kunst und Handwerk in Kleinasien von den Anfängen bis zum völligen Aufgehen in der griechischen Kultur.
177900: BOSSERT, HELMUTH TH. - Encyclopédie de l'Ornement I: L'Art des peuples primitifs.
110725: BOSSERT, HELMUTH TH. - Ein hethitische Königsiegel. Neue Beiträge zur Geschichte und Entzifferung der hethitische Hieroglyphenschrift.
114122: BOSSERT, HELMUT TH. ARMAGAN, HATIRASINA. - Anadolu Arastirmalari. Festschrift Helmut Theodor Bossert.
177899: BOSSERT, HELMUTH TH. - Encyclopédie de l'Ornement II: L'Art décoratif en Égypte et en Asie.
17596: BOSSERT, HELMUTH TH. - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker.
215690: BOSSERT-RADTKE, CLAUDIA. - Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst.
263704: BOSSHARD, MAX & CHR.LUCHSINGER., ZBINDEN, UELI. A.O. - Abdruclk Ausdruck. Max Bosshard & Christoph Luchsinger.
253515: BOSSHARDT, WALTER & H.EGGENBERGER. - Rennfahrer Schicksale.
259259: BOSSI, MATERNO & AUGUSTIN. VISOSKY-ANTRACK, IRIS CH. - Materno und Augustin Bossi. Stukkatoren und Ausstatter am Würzburger Hof im Frühklassizismus.
159341: BOSSU, JOZEF. - Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen cartografie.
197831: BOSSUET, J.B. - Platon et Aristote. Notes de lecture.
254599: BOSSUYT, IGNACE. - Flemish Polyphony.
268719: BOSTENARU DAN, MARIA, A.O. - Earthquake Hazard Impect and Urban Planning.
108134: BOSTERS, CASSANDRA, A.O. - Ontworpen voor de jaarbeurs, 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
122374: BOSTERS, CASSANDRA, A.O. - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie.
184624: BOSTICCO, SERGIO. - Piazza Navona. Isola dei Pamphilj.
253116: BOSTRÖM, RAGNHILD. - Ölands medeltida kapell.
196165: BOSWINKEL, E. A.O. - Antidoron Martino David.
254685: BOSWINKEL, E. A.O. - Antidoron Martino David.
121863: BOT, RICHARD. - Die Süsswasserkrabben von Afrika (Crust. Decap._ und ihre Stammesgeschichte.
168027: BOT, MARRIE. BRINKGREVE, CHRISTIEN. (FOREWORD). - Een laatste groet. Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland.
228228: BOT, P.T.G. - Vascular Inflammation. Signaling pathways in atherosclerosis and arteriogenesis. (Diss.)
253044: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - XIII (1949/50).
253045: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - X (1946).
195733: FARLOWIA. A JOURNAL OF CRYPTOGAMIC BOTANY. - Vol. I, 1943-44 - Vol. 3, 1950-51.
242852: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - IV (1938).
274729: BOTERENBROOD, MARJOLEIN & RENÉE BORGONJEN. - Atlas Haarlem Oost. Artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing.
271245: BOTERO, FERNANDO. SULLIVAN, EDWARD J & J-M.TASSET. - Fernando Botero. Monograph & Catalogue Raisonné Painting 1975-1990.
256184: BOTERO, FERNANDO. SULLIVAN, EDWARD J. - Fernando Botero. Disegni e acquerelli.
170507: BOTERO, FERNANDO. RATCLIFF, CARTER. - Botero.
135907: BOTH, PIETER. RIETBERGEN, P.J.A.N. - De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouveneur-Generaal van Nederlands-Indië (1609-1614).
196913: BOTH, OTTO. - Die Bandweberei Bandwirkerei I: Die Bindungen, Patronen und Musterung. 2. Aufl.
160138: BOTH, JAN. BURKE, JAMES D. - Jan Both: Paintings, drawings and prints.
253367: BOTH, JAN. AKVELD, L.M. & J.P.HOUTERMAN. - De reus naar Oost-Indië van het V.O.C. - Schip 't Wapen van Amsterdam in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht.
186835: BOTHA, PHILIP R. - Die staatkundige ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse republiek onder Krüger en Leyds, Transvaal 1844-1899.
259847: BOTHE, ROLF. - Dichter, Fürst und Architekten. Das Weimarer Residenzschloß vom Mittelalter bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.
213107: BOTHMA, J.DU P. - Larger Carnivores of the African Savannas.
93359: BOTHMER, DIETRICH VON. - The Amasis painter and his world. Vase-painting in sixth-century B.C. Athens.
157182: BOTHMER, DIETRICH VON. - Glories of the past. Ancient art from the Shelby White and Leon Levy collection.
164030: BOTHMER, DIETRICH VON. - The Amasis painter and his world. Vase-painting in sixth-century B.C. Athens.
263700: BOTHMER, DIETRICH VON. CLARK, ANDREW J., A.O. (EDS). - Essays in honor of Dietrich von Bothmer.
203972: BOTHMER, DIETRICH VON. - Amazons in Greek art.
170314: BOTKE, J. - Fen Fryslan's groun. Geologyske sketsen. 2e opl.
234948: BOTKE, IJNTE. A.O. - Doodstil. Dood en begraven in Groningen.
145684: BOTKE, J. - Les motifs primitifs du dessin des ailes der Lépidoptères et leur origine Phylétique.
205244: BOTMAN, WOUTER & TH. TUMMERS. - Het Schip van Blaauw. Bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen. (1877/1990).
271930: BOTS, H., A.O. - Rotterdam Bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw.
236029: BOTS, J. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in Nederland.
125134: BOTS, J.J.W.M. - Valkenswaard momenten uit heden en verleden.
201800: BOTT, GERHARD. - Jugendstil - Art Nouveau - Modern Style - Nieuwe Kunst.
202115: BOTT, RICHARD. - Die Süsswasserkrabben von Afrika (Crust., Decap.). und ihre Stammesgeschichte.
271463: BOTTA, MARIO. WATARI, ETSUKO. - Mario Botta. Watari-Um project in Tokyo 1985-1990.
172265: BOTTA, MARIO. PIZZI, EMILIO. - Mario Botta. The complete works. Vol. I: 1960-1985.
140955: BOTTA, MARIO. - Architectures 1980-1990.
270121: BOTTA, MARIO. ZARDINI, MIRKO. - GA Architect 3 Mario Botta.
114816: BOTTA, MARIO. PETIT, JEAN. - Traces d'architecture Botta.
263322: BOTTA, MARIO. MUSI, PINO (FOTOGR). - Mario Botta. Öffentliche Bauten 1990-1998.
263713: BOTTA, MARIO. PIZZI, EMILIO. - Mario Botta. Obras y proyectos / Works and Projects.
232851: BOTTA, MARIO. DAL CO, FRANCESCO. - Mario Botta. Architetture 1960-1985.
192160: BOTTA, P.E. & M.E.FLANDIN. - Monument de Ninive Tome III: Inscriptions.
271468: BOTTA, MARIO. BERTOLI, GIASCO. - Studi su mario Botta.
160036: BÖTTCHER, C. - Die Entwicklung des Wendeltreppenbaues. Bei eingehender Behandlung der altsächsischen Wendeltreppe.
270762: BÖTTCHER, MAXIMILAN. - Deutschen Weidwerks Hohes Lied. Zur Fünfzichjahrfeier des U.D.J.B.
161962: BÖTTCHERSTRASSE, DIE. INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT. - Jrg. 1- Heft 8 (Dezember 1928).
180321: BOTTEMA, TJERK & TJEERD BOTTEMA. BRUYEL-VAN DER PALM, FRÉDÉRIQUE. - Tjerk en Tjeerd Bottema.
219749: BOTTEMANNE, C.J. & P.P.C.HOEK. - Rapport over ankerkuil- en staalboomenvisscherij op het Hollandsch Diep en Haringvliet / Bericht über die Fischerei mit steert- und feststehenden Hamen auf dem Hollandsch Diep und Haringvliet.
194237: BOTTENBURG, DIDERIK VAN & KAREL LOEFF - Tussen weelde en woningwet. Wonen aan de amsterdamse grachten Volkshuisvesting van noord tot zuid.
109342: BOTTENHEIM, S. - Het concertgebouw te Amsterdam 1888 - 11 april - 1913.
240047: BOTTÉRO, JEAN. - Textes économiques et administratifs.
280098: BOTTÉRO, JEAN. - Le problème des Habiru à la 4e rencontre assyrologique internationale.
256456: BOTTÉRO, JEAN. - Textes culinaires Mésopotamiens. Mesopotamian Culinary Texts.
234616: BOTTÉRO, JEAN & A.FINET. - Répertoire analytique des tomes I à V.
76314: BÖTTGER, WALTER. - Die ursprünglichen Jagdmethoden der Chinesen. Nach der alten chinesischen Literatur und einigen paläographischen Schriftzeichen.
161464: BÖTTGER, PETER. - Die Alte Pinakothek in München. Architektur, Ausstattung und museales Programm.
236800: BÖTTGER, JOHAN FRIEDRICH. GODER, WILLI, A.O. - Johan Friedrich Böttger. Die Erfindung des europäischen Porzellans.
141447: BOTTI, GIUSEPPE & P.ROMANELLI. - Le sculture del Museo Gregoriano Egizo.
205213: BOTTICELLI. CLARK, KENNETH. - The drawings by Sandro Botticelli for Dante's Divine Comedy after the originals in the Berlin Museums and the Vatican.
29606: BOTTICELLI. KROEBER, H.T. - Die Einzelporträts des Sandro Botticelli.
77919: BOTTICELLI. SCHAEFFER, EMIL. - Die Zeichnungen zu Dante Alighieri Die göttliche Komödie.
77904: BOTTICELLI. HARTFIELD, RAB. - Botticelli's Uffizi Adoration. A study in pictorial content.
41023: BÖTTIGER, JOHN. - Tapisseries à figures des XVIe et XVIIe siècles appartenant à des collections privées de la Suède. Inventaire descriptif. Ouvrage traduit sur le manuscrit Suédois par A.Mohn.
203630: CHINESE SNUFF BOTTLES. A MAGAZINE FOR THE COLLECTOR OF CHINESE SNUFF BOTTLES. - Nr. 4.
252575: BOTTO, OSCAR. - Le religioni orienrtali.
252077: BOTTREL TOSTES, VERA LUCIA; A.O. (EDIT.). - A Presença Holandesa no Brasil: memória e imaginário. Livro do Seminário Internacional.
108810: BOTWINNIK, VICTOR - Keur van zijn beste partijen (1936-1948).
164791: BOTWINNIK, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936).
278045: BOÜARD, A.DE. - Manuel de Diplomatique francaise et pontificale. Transcription et explication des planches de l 'album.
267221: BOUBE-PICCOT, CHRISTIANE. - Les Bronzes antiques du Maroc.
99767: BOUBE, JEAN. - La terra sigillata Hispanique en Maurétanie Tingitane. I: Les marques de potiers.
250315: BOUBER, ROB. - Het onbekommerde leven. Kroniek over de jaren vijftig. 2e dr.
242483: BOUCHARD, JEAN. - Flore pratique de la Corse. 2nd edition.
260226: BOUCHAUD, CLAUDE A.O. - Les Petits Trains du Loiret 1892-1992.
261604: BOUCHÉ-LECLERCQ, A. - Histoire des Lagides.
262173: BOUCHÉ-LECLERCQ, A. - Histoire de la Devination dans l'Antiquité.
196466: BOUCHER, FRANCOIS. CATALOGUE 1986-1987. - Francois Boucher 1703-1770.
200566: BOUCHER, STEPHANIE. - Bronzes romains figurés du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
274433: BOUCHER, LUCIEN. MAC ORLAN, PIERRE. - Rue des Charrettes.
267006: BOUCHER, STÉPHANIE. - Vienne. Bronzes antiques.
62770: BOUCHER, FRANCOIS. - Le Pont-Neuf. Tome I: Le Pont Neuf dans Paris.
96278: BOUCHER, STEPHANIE. - Bronzes grecs, hellénistiques et étrusques (sardes, ibériques et celtiques) des Musées de Lyon.
224683: BOUCHERON. NÉRET, GILLES. - Boucheron. Le Joaillier du temps.
277909: BOUCHERON. MEYLAN, VINCENT. - Boucheron. The Secret Archives.
276621: BOUCHERON. NÉRET, GILLES. - Boucheron. Four Generations of a World-Renowned Jeweler.
262679: BOUCHERY, JEAN. - Le Tommy de la Liberation. Tome I: Uniformes, Insignes et Equipements.
235968: BOUCHET, PHILIPPE & A.WARÉN. - Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Mesogastropoda.
235969: BOUCHET, PHILIPPE & A.WARÉN. - Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca, Gastropoda).
231620: BOUCHEZ, L.J. & L.KAIJEN. (ED.) - The future of the law of the sea. Proceedings of the symposium on the futeure of the law of the sea organized at Den Helder by the Royal Netherlands Naval College and the international Law Institute of Utrecht State University 26 and 27 June 1972.
270496: BOUCHNER, M. - Der grosse Spurenführer. Spuren und Fährten einheimischer Tiere. Fährten, Frassspuren, Nester, Baue, Losungen, Gewölle.
128468: BOUCHNER, M. - Thieme's sporengids. Sporen en prenten, vraatsporen, nesten, holen, uitwerpselen en braakballen van West- en Middeneuropese zoogdieren en vogels.
212486: BOUCHON, GENEVIÈVE. - Regent of the Sea. Cannanore's response to Portuguese expansion, 1507-1528.
196975: BOUCHOT, HENRI. - The book. Its printers, illustrators, and binders, from Gutenberg to the present time. With a treatise on The art of collecting and describing early printed books, and a Latin-English and English-Latin topographical index of the earliest printing places. Edited by H. Grevel.
181026: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 3ème, 1934-35.
181027: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 8ème, 1946-47.
181029: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 9ème, 1948-51.
198222: BOUDIER, ÉMILE. - Vers Égyptiens. Métrique Démotique. Étude prosodique et phonétique du Poème Satirique, du Poème de Moschion et de Papyrus à transcriptions grecques de Leyde & de Londres.
257807: BOUDIER-BAKKER, INA. - Dans.
206244: BOUDIER, ÉMILE. - Histoire et Classification des Discomycètes d'Europe. Descriptions des genres avec indication des espèces.......& Nouvelle Classification Naturelle des Discomycètes Charnus.
189676: BOUDIN, LOUIS. SUTTON, PETER C., A.O. - Boudin. Impressionist marine paintings. With an historical essay by Daniel Finamore.
105481: BOUDREAUX, PIERRE. - Oppien d'apamée la chasse.
258818: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Le Requin 1750. Chébecs et bâtiments méditerranéens.
229754: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Cotre Le Cerf 1779-1780 du constructuer Denÿs.
258792: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Le Cygne 1806-1808. Brick de 24 de l'ingénieur Pestel.
258790: BOUDRIOT, JEAN. - Compagne des Indes 1720-1770. Boullonge Vaisseau 600.tx 1759.61.
258791: BOUDRIOT, JEAN. - Traite et Negrier l'Aurore. Monographie au 1 / 36.
228388: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Brick de 24 Le Cygne de l'ingenieur Pestel 1806-1808. Monographie.
231245: BOUDRIOT, JEAN. - Le Vaisseau de 74 Canons. Traité pratique d'art naval.
258817: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - La Belle-Poule 1765. Les Frégattes de 12.
229752: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - La Salamandre. 1752.
235767: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Frégate de 18. La Vénus de l'ingenieur sané 1782.
253326: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Frégate de 18 la Vénus de l'ingénieur Sané, 1782. Monographie.
199838: BOUDRY, LINDA A.O. - Le siècle de la ville de la république urbaine et de la ville trame.
149547: BOUDYCK BASTIAANSE, J.H.V. - Voyage à la côte de Guinée, dans le golfe de Biafra, à l´île de Fernando-Po, l´île de Ste Hélène et austres iles dans le passage.
241748: BOUÉ, ANDREAS. (EDITED). - Historische Fassadenputze. Erhaltung und Rekonstruktion.
53021: BOUÉ, H. & R.CHANTON. - Zoologie. I: Invertébrés. II: 1. Procordés et vertébrés. 2. Mammifères. Anatomie comparée des vertébrés.
270662: BOUET, PIERRE & FR.NEVEUX. - Les Normands en Méditerranée dans le sillage des Trancrède.
216902: BOUFFARD, PIERRE. - Suisse Romane.
228119: BOUFFARD, PIERRE, A.O. - Suisse Romane. 2nd edition.
150116: BOUFFARD, PIERRE. - Saint-Maurice d'Agaune. Trésor de l'abbaye.
182445: BOUGAINVILLE. MARTIN-ALLANCI, JEAN-E. - Bougainville navigateur et les découvertes de son temps.
1522: BOUGHEY, ARTHUR S. - Ecology of populations.
209399: BOUGUEREAU, MAURICE. DAINVILLE, FRANÇOIS DE. - Le théatre françoys.
176207: BOUHUYS, MIES. - Om nooit te vergeten. Amsterdamse monumenten en gedenktekens ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
226700: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie françiase au XVIIIe et XIXe siècles.
148517: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie francaise au XVIIIe et XIXe siècles. Livre Deuxième: L'orfèvrerie francaise au XIXe siècle. Première période (1800-1860).
226399: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie française aux XVIIIe et XIXe siècles.
204021: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie [...]. Nouvelle edition (Vingt-troisième).
272370: BOUILLY. - Conseils a ma Fille. Bearbeitet und mit einem Wörterbuche vesehen.
272029: BOUIRON, MARC. - Marseille, du Lacydon au faubourg Sainte-Catherine (Ve s. av. J.-C.- XVIIIe S.). Les fouilles de la place du Général-de-Gaulle.
80124: BOULANGER, LOUIS. MARIE, ARISTIDE. - Louis Boulanger. Le peintre poète.
232137: BOULANGIER, EDGAR. - Notes de voyage en Sibérie. Le chemin de fer Transsibérien et la Chine.
129156: BOULBET, J. - Dialogue lyrique des Cau Maa' (Tam pöt maa').Nggar Yaang. Essai d'ethno-histoire d'une population proto-indochinoise du Viêt Nam Central.
129098: BOULBET, J. - Pays des Maa'. Domaine des génies Nggar Maa', Nggar Yaang. Essai d'ethno-histoire d'une population proto-indochinoise du Viêt Nam Central.
170917: BOULENGER, G.A. - Matériaux pour la faune du Congo. Poissons Nouveaux.Vol. I/3: Silures Acanthoptérugiens, Mastacembles, Plectognathes.
140158: BOULENGER, G.A. - Matériaux pour la faune du Congo. Poissons Nouveaux. Vol. I/1: Mormyres.
140160: BOULENGER, G.A. - Matériaux pour la faune du Congo. Poissons Nouveaux. Vol. I/4: Polyptères, Clupes, Mormyres, Characins.
208189: BOULENGIER-SEDYN, R. - Le vocabulaire de la coiffure en ancien francais étudié dans les romans de 1150 à 1300.
250399: BOULEZ, PIERRE., BRANDT, MAARTEN. - Wegen naar Boulez. De meester in dialoog met de traditie.
259552: BOULLÉE, ÉTIENNE-LOUIS. MADEC, PHILIPPE. - Boullée.
235145: BOULLIAU, ISMAEL. NELLEN, H.J.M. - Ismael Boulliau (1605-1694). Nieuwsjager en correspondent.
31886: BOULOGNE, JEAN. DHANENS, ELISABETH. - Jean Boulogne. Giovanni Bologna Fiammingo. Douai 1529 - Florence 1608. Bijdrage tot de studie van de kunstbetrekkingen tussen het Graafschap Vlaanderen en Italië.
181994: BOULTER, C.G. - Greek art. Archaic into classical. A symposium held at the University of Cincinnati April 2-3, 1982.
120797: BOULTON, ALFREDO. - El arte en la ceramica aborigen de Venezuela. Art in aboriginal venezuelan ceramics.
71310: BOULTON, MATTHEW. DICKINSON, H.W. - Matthew Boulton.
253541: BOUMA, ANKE. - Perceptual Asymmetries and Hemispheric Specialization. (Diss.)
250961: BOUMA, H., A.O. - Historisch Fotoboek Gemeente 't Zandt.
175028: BOUMA, G.J.A. - Het Friese paard. Uitg. t.g.v. Het Friesch Paarden-Stamboek in 1979.
265372: BOUMAN, JAAP. - Dordt Eigen-Aardig. Nr. 2
94926: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [4e bundel].
188273: BOUMAN, SPANJAARD & WISEMAN. - Catalogus. Thermometers, Loupen- Leesglazen - Dradentellers - Kompassen - Hygrometers en Optische artikelen.
199799: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [5e bundel].
108831: BOUMAN, A.E. A.O. - Meeuwen. Opkomst en ondergang van een meeuwenkolonie.
219692: BOUMAN, L. - Onderzoekingen over vrije woordassociatie.
55886: BOUMAN, P.J. - Behouden vaart, 1905-1955. Een halve eeuw scheepvaart. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & co's stoomvaart maatschappij N.V. te Rotterdam.
265371: BOUMAN, JAAP. - Dordt Eigen-Aardig. Nr. 1
199204: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [2e bundel]. 2e druk.
255099: BOUMAN, WILLEM. ACHT, ROB VAN. - Willem Bouman, vioolbouwer.
161274: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Toeristische en historische ontdekkingen in eigen stad en land. [1e bundel].
94925: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Toeristische en historische ontdekkingen in eigen stad en land. [3e bundel].
137361: BOUMAN, JAN. - In 't wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard - glorie en verval - Praal en schandaal in heden en verleden.
169807: BOUMAN, JAN. - Nederlandse monumenten in beeld. Tussen Schietlood en waterpas.
235433: BOUMAN, A. - De orgels in de Groote of Martinikerk te Groningen.
265424: BOUMAN, OLE. - Architectuur en noodzaak. Nederlandse ontwerpen voor de toekomst.
175916: BOUMAN, P.J. - Rotterdam en het Duitsche achterland 1831-1851. (Diss.)
221593: BOUMAN, JAAP. - Dordrecht vroeger en nu.
114200: BOUMAN, A. - De orgels in de Groote of Martinikerk te Groningen.
199798: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [1e bundel]. 2e dr.
218986: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Vreemde speurtochten in heden en verleden [...].
221735: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [3e bundel]. 2e dr.
252331: BOUMAN, P.J. - De april-mei-stakingen van 1943.
170609: BOUQUIAUX, LUC. - La langue Birom. (Nigeria septentrional). Phonologie, morphologie, syntaxe.
170608: BOUQUIAUX, LUC. - Textes Birom (Nigeria septentrional) avec traductioin et commentaries.
223761: BOUQUILLON, ANNE. A.O. - Faïences et matières vitreuses de l'Orient ancien. Étude physico-chimique et catalogue des oeuvres du département des Antiquités orientales.
248830: BOURAS, CHAR. A.O. - Churches of Attica.
261564: BOURASSÉ, J.J. - Esquisses entomologiques ou histoire naturelle des Insectes les plus remarquables. 2ème édit.
242006: BOURBON, FABIO A.O. - Peru. Die Inka und ihre Vorläufer.
233409: BOURCARD, GUSTAVE. - Les estampes du dix-huitième siècle. École française. Guide-manuel de l'amateur, avec une préface de Paul Eudel et une liste alphabétique des peintres, dessinateurs et graveurs cités et des titres des gravures.
233414: BOURCARD, GUSTAVE. - Graveurs et Gravures. France et étranger. Essai de Bibliographie 1540-1910.
222557: BOURCART, JACQUES & G.LE VILLAIN. - La faune des Calcaires cambriens de Sidi Mouca d'Aglou (Anti-Atlas Marocain).
272010: BOURDAIS, MARCEL & G.GRALL. - A.B.C. de l'apprenti horloger. Guide pratique. Ouvrage d'une utilité incontestable pour ceux qui se destinent au métier d'hologer. 7e édition.
224652: BOURDAIS, MARCEL & G.GRALL. - A.B.C. de l'apprenti horloger. Guide pratique. 2e édit.
98973: BOURDE, ANDRÉ J. - The influence of England on the french agronomes 1750-1789.
160724: BOURDELLE, ANTOINE. LAMBRAKI-PLAKA, MARINA. - Bourdelle et la Grece. Les sources antiques de l'oeuvre de Bourdelle.
57306: BOURDELLE, ANTOINE. CATALOGUE 1962. - Bourdelle.
212137: BOURDICHON, JEAN. KÖNIG, EBERHARD. (ED.). - Il libro d'Ore Vaticani di Jean Bourdichon. Cod. Vat. Lat. 3781. [title on spine box & commentary volume: Ufficio della Madonna Vat. Lat. 3781].
227167: BOURDILLON, M.A. (EDIT.). - Cest Daucast & de Nicolete. Reproduced in Photo-facsimile and Type-transliteration from the unique MS. in the Bibliothèque Nationale at Paris, fonds français, 2168, by the care of F.W.Bourdillon [...].
174194: BOURDOIS, CLAUDE. KATALOG 1993. - Zeitgenössische Künstlerische Bucheinbände. Frankreich-Österreich. Reliures D'Art. France-Autriche.
142792: BOURDON, LÉON & R.RICARD. - Chronique de Guinée.
219836: BOURDOT, H. & A.GALZIN. - Hyménomycètes de France. Hetérobasidiés - Homobasidiés Gymnocarpes.
39225: BOURDOT, H. & A.GALZIN. - Hyménomycètes de France. Hetérobasidiés - Homobasidiés Gymnocarpes.
222111: BOUREAU, ÉDOUARD A.O. - Paléobotanique. Études.
181391: BOURET, JEAN. - The Barbizon School and 19th century French Landscape Painting.
193841: BOURET, JEAN. - L'Ecole de Barbizon et le paysage français au XIXe siècle.
187926: BOURG, ROSS DU. - The Australian and New Zealand Thoroughbred.
262632: BOURG, WILLY & A.MULLER. - Ons Arméi. Die Luxembourger Pflichtarmee 1944-1067.
279474: GEMEN & BOURG. - Les plus belles Roses. Gemen & Bourg. Catalogue des Rosiers. 527.
262733: BOURG, WILLY & A.MULLER. - Eis Garde. Die Geschichte der Grossherzoglichen Garde (1945-1966) im Rahmen der luxemburgischen Pflichtarmee.
90806: BOURGEOIS, VICTOR. LINZE, GEORGES. - Victor Bourgeois.
275338: BOURGEOIS, M. & I.RICHELLE. - Les Codes la Charte. 5. Droit Fiscal.
1936: BOURGEOIS, ARTHUR P. - Art of the Yaka and Suku. Traduction et adaptation en francais J.B.Donne.
22372: BOURGEOIS, VICTOR. FLOUQUET, PIERRE-LOUIS. (INTROD.). - Victor Bourgeois. Architectures 1922-1952.
239674: BOURGEOIS, VICTOR & PIERRE BOURGEOIS. STRAUVEN, IWAN. - Les frères Bourgeois. Architecture et plastique pure.
151810: BOURGERY, J.M. - Traite complet de l'Anatomie de l'Homme comprenant la medicine operatoire.
157213: BOURGET, PIERRE. - Habitations collectives. I.Habitations collectives. I.
259875: BOURGET, PIERRE. - Les architectures baroques en France,
264449: BOURGOIN, JULES. - The Decorative art of Arabia.
263073: BOURGOIN, VÉRONIQUE. - Vrai ou Faux?
184768: BOURGOING, JEAN DE. - Die englische Bildnisminiatur.
101244: BOURGOING, JEAN DE. - Die englische Bildnisminiatur.
18336: BOURGOING, JEAN DE. - Miniaturen von Heinrich Friedrich Füger und anderen Meister aus der Sammlung Bourgoing.
184728: BOURGONDIËN, KAREL. - Vaassen in Fragmenten.
197835: BOURGUET, ÉMILE. - Les ruines de Delphes.
185308: BOURGUIGNON, M.JEAN. - Collections & souvenirs de Malmaison. Appartements meubles et décoration.
257810: BOURIGNON, ANTOINETTE. BAAR, MIRJAM DE. - 'Ik moet spreken.' Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680).
127794: BOURIQUET, GILBERT & J.P.BASSINO. - Les Urédinés de Madagascar.
268505: BOURISER DE LA ROCHE, M., A.O. - Les plus belles Fanfares de Chasse. Transcrites er revues Précédes dúne Étude sur les Cornures par J.de Arelles & Introduction historique et bibligraphique par G.de Marolles.
189098: BOURKE, MYLES. - Badoli the Ox.
6588: BOURKE, JOHN G. - The medicine-men of the Apache.
235126: BOURLIER, E. - Souvenir du troisième centenaire de l'Église Wallonne de la Haye.
89835: BOURNAND, FRANCOIS. - A l'Assaut du pôle sud. Voyages et aventures dans les régions antarctiques 1599-1906.
96495: BOURNE, WILLIAM. TAYLOR, E.G.R. (ED.). - A regiment for the sea and other writings on navigation by William Bourne of Gravesend, a gunner (c. 1535-1582).
269660: BOURNE, WILLIAM. TAYLOR, E.G.R. (ED.). - A regiment for the sea and other writings on navigation by William Bourne of Gravesend, a gunner (c. 1535-1582).
237054: BOURNE, F.A.A. & H.NEVILLE AND H.BELL. - Report of the Mission to China of the Blackburn Chamber of Commerce 1896-7.
133594: BOUROUIBA, RACHID. - L'art religieux Musulman en Algérie. 2e edition.
194025: BOURQUE, BRUCE J. - Twelve thousand years. American Indians in Maine.
207181: BOURRET, RENÉ. - Les Mammifères de l'Indochine. Les gibbons.
267124: BOURRIAU, JANINE. - Umm El-Ga'ab pottery from the Nile Valley before the Arab Conquest.
242991: BOURRIAUD, NICOLAS., A.O. (EDITED). - Notre Histoire... Une scène artistique française émergente. / An emerging French art scene.
234924: BOUSEMA, JAN & N.KEMME. - Lettelbert, een klein en gering dorp.
269049: BOUSMANNE, BERNARD A.O. - Philippe le Beau (1478-1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne.
108507: BOUSQUET, JEAN & Y.FOMINE. - Fouilles de Delphes II: Topographie et architecture. Le trésor de Cyrène. Relevés et restaations.
229345: BOUSSAC, MARIE-FRANCOISE. (A.O.) - Athens, Aden, Arikamedu. Essays on the interrelations between India, Arabia, and the Eastern Mediterranean.
254057: BOUSSET, D.WILHELM. - Religionsgeschichtliche Studien. Aufsätze zur Religionsgeschichte des Hellenistischen Zeitalters.
276497: BOUSTANY, HARETH. - La représentation de l'Individu dans l'Art phénicien.
155557: BOUSTRED, W.R. - W.R.Boustred Ltd. Foxstraat 130 130 Fox Street
242345: BOUT, J. VAN DEN. - Architectuur in Fryslân. 1940-2000.
238200: BOUT, J.VAN DEN. & E.PASVEER. - Kop van Zuid.
168882: BOUTARD, M. - Dictionnaire des arts du dessin. La peinture, la sculpture, la gravure etl'architecture.
269165: BOUTEN, ARMAND. CATALOGUS 1982. - Armand Bouten. 1893-1965. Tekeningen van een peintre maudit. / Zeichnungen eines verwünschten Malers. / Dessins du'n peintre maudit. / Drawings by a peintre maudit.
201773: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken.
231706: BOUTENS, P.C. - Verzen. Met een voorreden van L. van Deyssel.
254390: BOUTENS, P.C. - In den Keerkring. Zeven gedichten.
269474: BOUTER, NICILE. - Unanimité et diversité Cisterciennes. Filiations - Réseaux - Relectures du XIIe au XVIIe siècle. Actes du 4ème Colloque, Dijon.
189061: BOUTROS, LABIB. - Phoenician sport. Its influence on the origin of the Olympic Games.
162913: BOUTROUX, ÉMILE. - Ueber den Begriff des Naturgesetzes in der Wissenschaft und in der Philosophie der Gegenwart. Vorlesung gehalten an der Sorbonne 1892-1893.
271256: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. PÉRIER-D'IETEREN, CATHELINE & VALENTINE HENDERIKS. - Dirk Bouts. The complete works.
205899: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. SCHÖNE, WOLFGANG. - Dieric Bouts und seine Schule.
211944: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. PÉRIER-D'IETEREN, CATHELINE. - Dirk Bouts. Het volledige oeuvre.
184465: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. CATALOGUS 1998. - Dirk Bouts (ca. 1410-1475). Een Vlaams primitief te Leuven.
262463: BOUTS, THIERRY. PEETERS, FERDINAND. - Le triptyque eucharistique de Thierry Bouts à l'Église Saint-Piere, Louvain. 3rd ed.
202604: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. BUTZKAMM, ALOUS. - Bild und Frömmigkeit im 15. Jahrhundert. Der Sakramentsaltar von Dieric Bouts in der St.-Peters-Kirche zu Löwen.
220366: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. CATALOGUS 1975. - Dirk Bouts en zijn tijd.
262321: BOUTS, THIERRY. PÉRIER-D'IETEREN, CATHELINE. - Thierry Bouts. L'oeuvre complet.
281133: BOUVEIGNES, OLIVIER DE. - L'Anneau de N'Goya. Illustré par Allard L'Olivier.
251408: BOUVET, PHILIPPE, A.O. - De klassiekers.
253857: BOUVET, PHILIPPE A.O. - Cols mythiques du Tour de France.
119575: BOUVIER, E.L. - Pycnogonides provenant des campagnes scientifiques de S.A.S.le Prince de Monaco.
184109: BOUVIER, E.L. - Pycnogonides.
156601: BOUVIER, M.E.L. - Étude des Saturnoides normaux. Famille des Sysssphingides.
7827: BOUVIER [COLLECTION]. [MARTINIANI-REBER, MARIELLE & CLAUDE RITSCHARD. (ED.)]. - Tissus d'Egypte témoins du monde arabe, VIIIe-XVe siècle.
96549: BOUVIER, E.L. - Pycnogonides.
135561: BOUVRIE, JAN DES. STOELTIE, BARBARA & R. - Dutch Touch. Jan des Bouvrie.
249630: BOUVRIE, SYNNOVE DES. - Myth and symbol I. Symbolic phenomena in ancient Greek culture. Papers from the first international symposium, Tromso 1998.
57313: BOUVY, D.P.R.A. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
185526: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Novembre 1898. Drijfwerk van F.Zwollo.
170826: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - [Small part of].
185620: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Septembre 1898. Een Japansch Rolschilderij.
163782: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - 2ème année, 1897. Nr. IV (part of).
185525: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - 2ème année, 1897. Nr. II. Antique coins.
185524: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - 2ème année, 1897.
185522: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Janvier 1898.
185521: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Juillet 1898: Bouwkunst.
185523: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Mars 1898.
216177: BOUW, E.J. A.O. - Bonte blikken. Blikfabrikage in Nederland 1800-1990.
238098: BOUWENS, A.M.C.M. & M.L.J.DIERIKX. - Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol.
123369: BOUWER, K. - Brink en streek. Ongewijzigde uitgave van cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau.
253921: BOUWERS, EVELINE G. - Public Pantheons in Revolutionary Europe. Comparing Cultures of Remembrance, c. 1790-1840.
197032: BOUWHUIS, J. - Watermolens tussen Vecht en Oude IJssel.
265401: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 40. (1919).
265411: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 49, (1928).
265390: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 31. (1911)
265399: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 39. (1918)
265403: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 52. (193)
278483: BOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Deel VII.
265398: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 43, (1922).
265389: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 32. (1912)
265217: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 33. (1913)
265400: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 44. (1923)
265214: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 45, (1924).
265216: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 47, (1926).
265215: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 37 & 38., (1916: 1 Mei- 31 December & 1917).
243092: BOUWMAN, ANDRÉ, A.O. - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260 - 2000.
87772: BOUWMAN, BOUKE A.O. - Planten langs weg en water. Een eerste kennismaking.
160007: BOUWMEESTER, HANS. - Der Weg zur Meisterschaft. Vom Amateur zum Meisterspieler.
267357: BOUWMEESTER, H.M.P. - Eme in de Romeinse en Frankische tijd. Archeologisch onderzoek naar de nederzetting en het grafveld op de terreinen van het Laaksche veld en de Laaksche tuin in de Ooyerhook, gemeente Zutphen.
253029: BOUZEK, JAN. - Ceylon between East and West. Anuradhapura Abhayagiri Vihara 1981-1984.
247921: BOUZEK, JAN & ONDREJOVÁ, IVA. - Samothrace 1923 / 1927 / 1978. The results of the Czechoslovak excavations in 1927 conducted by A. Salac and J. Nepomucky and the unpublished results of the 1923 Franco-Czechoslovak excavations conducted by A. Salac and F. Chapouthier.
62780: BOVALLIUS, CARL. - Nicaraguan antiquities.
1261: BOVEN, P.L.VAN. - Brand! Alarm!
206107: BOVEN, J.K.A.VAN & A.A.MABELIS. - De mierenfauna van de Benelux (Hymenoptera : Formicidae).
210998: BOVEN, CEES VAN & VICTOR FREIJSER & CHRISTIAAN VAILLANT. - Gids van de moderne architectuur in Den Haag / Guide to modern architecture in The Hague.
95217: BOVEN, J.K.A. - Vliesvleugelige insekten - Hymenoptera. Angeldragers - aculeaten Mieren - Fformicidae). 2e verm. druk.
95216: BOVEN, J.K.A. - Vliesvleugelige insekten - Hymenoptera. VI: Angeldragers(Aculeata), mieren (Formicidae).
218816: BOVET, FÉLIX. - Voyage en Terre-Sainte.
251482: BOVET, ALFREDO. - Bovet fulgida speranza.
145426: BOVING, ADAM G. & K.L.HENRIKSEN. - The development stages of the Danish Hydrophilidse (Ins. Coleoptera).
177376: BØVING-PETERSEN, J. - Hosts Naturhistoriske Tavler. [Part] III: Spiselige Svampe. Billeder W. Raschke.
90799: BOVINI, GIUSEPPE. - Antichità cristiane di S.Canzian d'Isonzo, S.Giovanni al Timavo e Trieste.
143032: BOVINI, GIUSEPPE. - Edifici di culto d'età Paleocristiana nel territorio Ravennate di Classe.
58093: BOVINI, GIUSEPPE. - Die Mosaiken von Ravenna. Mausoleum der Galla Placidia - Baptisterium der Kathedrale - Erzbischöfliche Kapelle - Baptisterium der Arianer - Sant'Apollinare nuovo - San Vitale - Sant'Apollinare in Classe.
143033: BOVINI, GIUSEPPE. - Gli studi di archeologia Christiana. Dalli origini alla metà del secolo XIX.
37458: BOVINI, GIUSEPPE. - I Sarcofagi Paleocristiani. Determinazione della loro chronologia mediante l'analisi dei ritratti.
1894: BOVIO-MARCONI, J. - La coltura tipo conca d'oro della Sicilia Nord-Occidentale.
153800: BOVON, ANNE. - Lampes d'Argos.
276647: BOWCHER, WENDY L. & BRADLEY A. SMITH. - Systemic Phonology. Recent Studies in English.
188627: BOWDEN, EDGAR. - Cybele the Axe-Goddess. Alliterative verse, Linear B relationships and cult ritual of the Phaistos Disc.
109413: BOWEN, LESLIE. - The art and craft of growing orchids.
91727: BOWEN COOKE, C.J. - Some recent developments in locomotive practice. 1st ed.
258072: BOWEN, SIÂN. - Gaze.
234680: BOWEN, T.J. - Adventures and Missionary Labors in several countries in the interior of Africa from 1849 to 1856.
234345: BOWEN, FRANK C. - The sea. Its history and romance.
258035: BOWEN, SIÂN. - Siân Bowen. Beam.
154672: BOWER, F.O. - The origin of a land flora. A theory based upon the facts of alternation.
12448: BOWER, F.O. - Primitive land plants also known as the Archgoniatae.
261048: BOWERS, Q.DAVID. - The Rare Silver Dollars dated 1804 and the Exciting Adventures of Edmund Roberts.
35706: BOWERS, ALFRED W. - Hidatsa social and ceremonial organization.
63471: BOWERS, FREDSON (ED.). - Studies in Bibliography. Vol.40.
215105: BOWERSOCK, G.W. A.O. - O Ellenismos sten Anatole. Praktika a' Diethnous Archaiologikou Sunedriou. - International Meeting of History and Archaeology 1986.
190528: BOWKETT, L.C. - The Hellenistic Dye-works.
244949: BOWMAN, A.K. A.O. - Oxyrhynchus Papyri. Vol. L.
244952: BOWMAN, A.K. A.O. - Oxyrhynchus Papyri. Vol. XLIV.
244946: BOWMAN, A.K. A.O. - Oxyrhynchus Papyri. Vol. XLV.
276483: BOWN, HAN (INTR.). - Civilization along the Silk Road within Gansu.
276482: BOWN, HAN (INTR.). - Painted Pottery from Gansu.
222239: BOWRON, EDGAR P. - European paintings before 1900 in the Fogg Art Museum. A Summary Catalogue including paintings in the Busch-Reisinger Museum.
260203: BOWTELL, HAROLD D. - Lesser Railways of the Yorkshire Dales and the Dam Builders in the Age of Steam.
278224: BOX, HILARY O. - Primate Responses to Environmental Change.
273885: BOXBERGER, LINDA. - On the Edge of Empire. Hadhramawt, Emigration and the Indian Ocean, 1880s-1930s.
233631: BOXER, C.R. - Antonio Coelho Guerreiro e as relações entre Macau e Timor no comêço do século XVIII.
31344: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. 1e druk.
16965: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
258526: BOXER, C.R. - The Dutch seaborne empire 1600-1800.
224193: BOXER, C.R. (ED.). - The tragic history of the sea, 1589-1622. Narratives of the shipwrecks of the Portugese East Indiamen Sao Thomé (1589) [by Diogo do Couto], Santo Alberto(1593) [by João Baptista Lavanha], São João Baptista(1622) [by Francisco Vaz d' Almada], and the journeys of the survivors in South East Africa. Edited from the oiginal Potuguese by C.R.Boxer.
112977: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
100616: BOXER, C.R. - Further selections from the tragic history of the sea, 1559-1565. Narratives of the shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Aguia and Garca (1559) São Paulo (1561) and the misadventures of the Brazil-ship Santo António (1565).
162731: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
277864: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in Japan, 1600-1817. An essay on the cultural, artistic and scientific influence exercised by the Hollanders in Japan from the seventeenth to the nineteenth centuries. 2nd rev. edition.
232670: BOXER, C.R. - Novas da India Oriental Ano de 1655 Portugueses e Holandeses relacao contempranea publicado e anotada di C.R.Boxer.
231192: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. 2e dr.
266592: BOXER, C.R. - The Christian century in Japan, 1549-1650. 2nd impression, corrected.
3566: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in Japan, 1600-1817. An essay on the cultural, artistic and scientific influence exercised by the Hollanders in Japan from the seventeenth to the nineteenth centuries.
9341: BOXER, C.R. - South China in the sixteenth century. Being the narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar Da Cruz & Fr. Martín de Rada (1550-1575).
184327: BOY DE LA TOUR, MAURICE. - La gravure neuchateloise.
269107: BOYADJIAN, N. - From Holy Pictures......to the healing Saints. Faith and the Heart.
267366: BOYCE, GORDON. - The growth and dissolution of a large-scale business enterprise the Furness Interest 1892-1919.
267393: BOYCE, GORDON & R.GORKI. - Resources and Infrastructures in the maritime economy, 1500-2000.
76112: BOYCE, ALINE A. - Festal and dated cons of the Roman Empire: four papers.
278501: BOYD, LOUISE A. - The Fiord Region of East Greenland.
260370: BOYD, ALEXANDER. CAINE, W. RALPH HALL. - The Cruise of the Port Kingston.
187529: BOYD, ARTHUR. HOFF, URSULA. - The art of Arthur Boyd.
19219: BOYD, LOUISE. - The coast of Northeast Greenland, with hydographic studies in the Greenland Sea. The Louise A. Boyd Artic Exp. of 1937 & 1938.
275081: BOYD, LOUISE. - The coast of Northeast Greenland, with hydographic studies in the Greenland Sea. The Louise A. Boyd Artic Exp. of 1937 & 1938.
209838: BOYD CARPENTER, MARGARET. - The Child in Art. 1st ed.
267411: BOYD, SUSAN & G.VIKAN. - Questions of Authencity among the Arts of Byzantium: Catalogue Dumbarton Oaks, 1981.
164488: BOYE, FREDERICK. - The culture of greenhouse orchids. Ols system adn new.
173588: BOYENS, PIET & JOSÉ BOYENS. - Expressionisme in Nederland 1910 - 1930.
261551: BOYENS, PIET. - Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen.
3300: BOYER, MARTHA. - Mongol jewellery. Researches on the silver jewellery collected by the first and second Danish central Asian expeditions.
271640: BOYER, TREVOR & J.GOOEDERS. - Eenden met karakteristieke beschrijvingen van 52 soorten.
14239: BOYER, MARTHA. - Japanese export lacquers from the seventeenth century in the National Museum of Denmark.
208437: BOYER, LÉON. - Les Champignons comestibles et vénéneux de la France.
214027: BOYER, G. - Contribution à l'histoire juridique de la 1re Dynastie Babylonienne.
237580: BOYER, CARL B. - The Concepts of the Calculus. A critical and historical discussion of the derivative and the integral.
272153: BOYER, G. - Archives Royales de Mari. VIII: Textes juridiques et administratifs.
234617: BOYER, GEORGES. - Textes juridiques.
199675: BOYER, MARTHA. - Catalogue of Japanese Lacquers.
205516: BOYER, G. - Contribution a l'histoire juridique de la 1re Dynastie Babylonienne.
204981: BOYLE, ROBERT. FULTON, JOHN F. - A Bibliography of the honourable Robert Boyle. Fellow of the Royal Society. 2nd edition.
221508: BOYLE, MARJORIE O'ROURKE. - Rhetoric and Reform. Erasmus' Civil Dispute with Luther.
209644: BOYLE, JOHN ANDREW, A.O. - Cambridge History of Iran.
253157: BOYLE, J.A. - The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods.
38370: BOYLE, LOUIS M. - Out west. Growing Cymbidium orchids and other flowers. The story of El Rancho Rinconada.
276777: BOYM, PER BJ. - Forestillinger Fotografi fra Kina 1911-2014 / Performance and Imaginations. Photography from China 1911-2014.
272939: BOYNE, ROLF, A.O. - Flak vor. Mit unseren Panzern von Bug bis vor die Tore Moskaus.
219329: BOYNS, T. - The Mining Industry.
175254: BOYRIE MOYA, EMILE DE. - Monumento Megalitico y Petroglifos de Chacuey, Republica Dominicana.
269009: BOYSEN, SARAH T & E.J.CAPALDI. - The Development of Numerical Competence. Animal und Human Models.
278434: BOYSSON, BERNADETTE DE & O.LE BIHAN. - Trophées de Chasse.
152697: BOZHKO, SVETLANA I. - Der Karmingimpel. Carpodacus erythrinus.
279165: BOZUNG, JACK H. (EDITED). AAF PUBLISHER. - [U.S. Air Force pictorial histories].
199017: BRAAK, MENNO TER & E. DU PERRON. - Briefwisseling 1930-1940.
219842: BRAAK, MENNO TER. - Mephistophelisch.
170170: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
202799: BRAAK, MENNO TER. - Serie monografieën over Filmkunst. Vol. 1: Het linnen venster.
128427: BRAAK, MENNO TER. - Politicus zonder partij. 1e dr.
128446: BRAAK, MENNO TER. FAASSEN, S. VAN. - Menno ter Braak. Een verzameling artikelen.
128448: BRAAK, MENNO TER. HENRARAD, R. - Menno ter Braak Ontmoetingen.
15540: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
264903: BRAAKENSIEK, JOHAN. SLOTEN, JO VAN [PSEUD. OF E.J.W. VAN MAURIK-SLUYTER], A.O. - Van Hollandschen Bodem. Platen van Johan Braakensiek. Novellistiche bijdragen van Jo van Sloten, Johan Gram, Justus van Maurik Jr., Willem Otto en Emile Seipgens.
255912: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
237285: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
202244: BRAAKENSIEK, JOHAN, E.A. - Amsterdam. Gids met platen. Houtsneden naar teekeningen. 2e veranderde uitgave.
227355: BRAAKHUIS, B.J.M. - Transplantation of Human Head and Neck Cancer Xenografts in Athymic Nude Mice. A potential screening model for anticancer drugs. (Diss.)
228804: BRAAKMAN, J. - Met Braakman door de duin- en bollenstreek. Een verzameling prentbriefkaarten uit de periode 1895-1920.
158504: BRAAM, ELISABETH & E.ELZINGA. - Koninklijk Gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
60835: BRAAM, FRED A.VAN. - Art treasures in the Benelux countries. Vol I: The Netherlands. Compiled by Fred. A. van Braam, assisted by Hans Klinkenberg.
116511: BRAARUD, TRYGVE. - A phytoplankton survey of the polluted waters of inner Oslo fjord.
241945: BRAARVIG, JENS. - Buddhist Manuscripts. Volume I.
164948: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
207845: BRAASEM, W.A. - Sulcken hecht werck het is... Het Huis te Amerongen.
281200: BRAASEM, W.A. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
273322: BRAASEM, W.A. & H.O.J.DE RUYTER DE WILDT. - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was... Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
234865: BRAAT, J., A.O. (ED.). - Russians and Dutchmen. Proceedings of the Conference on the Relations between Russia and the Netherlands from the 16th to the 20th century held at the Rijksmuseum Amsterdam, June 1989. Essays.
148408: BRABANDER, GERARD DEN. - Gespleten vuur.
128146: BRABANDER, GERARD DEN. - Koning Bohoesj door Rainer Maria Rilke, vert. door ...
198187: BRABANDER, GERARD DEN. - Verzamelde verzen.
246218: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek I.
175962: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek IX.
246219: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek II.
246188: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek IV.
246187: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek III.
260544: BRABBS, DERRY. - De wegen naar Santiago. De middeleeuwse pelgrimsroutes door Frankrijk en Spanje naar Santiago de Compostela.
242132: BRABENDER. ARNHOLD, HERMANN. - Die Brabender. Skulptur am Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance.
252144: BRABENDER. ARNHOLD, HERMANN. - Die Brabender. Skulptur am Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance.
8123: BRABER, H. - Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen.
269077: BRABER, J.L. - Oude Tonge zoals het was.....
256737: BRABER, J.L. & C.P.POLS. - Zierikzee, zoals het was... 3.
269058: BRABER, J.L. - Stad aan 't haringvliet zoals het was.....
83300: BRACALONI, LEONE. - L'arte francescana nella vita e nella storia di settecento anni.
30609: BRACAMONTES, LOUIS E. - El placio de Mineria.
38695: BRACCI, PIETRO. DOMARUS, KURT VON. - Pietro Bracci. Beiträge zur römischen Kunstgeschichte des XVIII.Jahrhunderts.
249983: BRACCO, VICTORIUS. - Civitatis Vallium Sílari et Tánagri.
10522: BRACHES, ERNST. - Het boek als nieuwe kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
179475: BRACHES, ERNST. (LIBER AMICORUM). - Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van amsterdam in oktober van het jaar 1995.
275154: BRACK, F.DE. - Avant-Postes de Cavalerie Légère. Souvenirs. 3ème édit.
83595: BRACK, ANNELIES & ARTUR BRACK. - Das Grab des Tjanuni. Theben Nr. 74.
155060: BRACKENBURY, GEORGE. - The Campaign in the Crimea. A historical sketch.
224226: BRACKER, JÖRGEN. A.O. - Soo vele heerlijcke gebouwen... Van Palladio tot Vingboons.
278583: BRADBURY, R.E. - Benin Studies.
100256: BRADBURY, R.E. - The Benin Kingdom and the Edo-speaking peoples of South-Western Nigeria. / The Benin Kingdom; the Ishan; the Northern Edo; the Urhobo and Isoko of the Niger Delta.
171531: BRADFIELD, WESLEY. - Cameron Creek village. A site in the Mimbres area in Grant County New Mexico.
189848: BRADLEY BIRT, F.B. - The Romance of an Eastern Capital.
76311: BRADLEY, CUTHBERT. - Good sport, seen with some famous packs 1885-1910.
76461: BRADLEY, J.C. - The taxonomy of the Masarid Wasps, including a monogtraph on the North American species.
203144: BRADLEY, O.CHARNOCK & T.GRAHAME. - Topographical anatomy of the dog. 6th edition.
199563: BRADLEY-BIRT, F.B. - Chota Nagpore. A little-known province of the Empire.
196734: BRADLEY-BIRT, F.B. - The story of an Indian Upland.
246159: BRADLEY, STEVEN. - De groene gids. Alles over ongedierte, plaagdieren en ziekten bij boemen, struiken, een- en meerjarige fruit- en groentengewassen en kamerplanten.
64081: BRADLEY, J.D., W.G.TREMEWAN & A.SMITH. - British Tortricoid moths: Cochylidae and Tortricicae: Tortricinae.
63476: BRADSHAW, HENRY. HELLINGA, WYTZE & LOTTE HELLINGA. (EDS.). - Henry Bradshaw's correspondence on incunabula with J.W.Holtrop and M.F.A.G.Campbell. [COMPLETE SET].
278177: BRADSTREET, TIMOTHY. - Archetype. Iconic Images and Cinematic Illustration Vol. 2. The art of Timothy Bradstreet.
268644: BRADY JR, THOMAS A., HEIKO A.OBERMAN & JAMES D.TRACEY. (ED.). - Handbook of European history 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation.
140343: BRAEKELEER, HENRI DE. BOM, EMMANUALE DE. - Henri de Brackeleer en Antwerpen.
140345: BRAEKELEER, HENRI DE. CATALOGUSW 1956. - Album gewijd aan Henri de Brackeleer en zijn werk.
159351: BRAEKELEER, HENRI DE. VANZYPE, GUSTAVE. - Henri de Braekeleer.
60846: BRAEKELEER, HENRI DE. GILLIAMS, M. - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer. 3rd ed.
247301: BRAEKELEER, HENRI DE. VANZYPE, GUSTAVE. - Henri de Braekeleer.
150830: BRAEKELEER, HENRI DE. TODTS, HERWIG. - Henri De Braekeleer 1840-1888.
255204: BRAEKMAN, WILLY L. - Spel en kwel in vroeger tijd. Verkenningen van charivari, exorcisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen.
258049: BRAEKMAN, WILLY L. - Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand. Marktliederen, Rolzangers en Volkse Poëzie van Weleer.
163228: BRAEMER, FRANK. - L'architecture domestique du Levant a l'Age du Fer. Protohistoire du Levant.
39503: BRAENDEGAARD, JENS. - The spiders (Araneina) of east Greenland. A faunistic and zoogeographical investigation.
156121: BRAENDEGAARD, JENS. - The spiders (Araneina) of east Greenland. A faunistic an zoogeographical investigation.
112566: BRAESTRUP, F.W. - A study on the arctic fox in Greenland. Immigrations, fluctuations in numbers based mainly on trading statistics.
247112: BRAGA, JOSÉ M. & GALHANO, MARIA HELENA. - Foraminíferos do Arquipélago da Madeira.
89914: BRAGADINO, MARCO. STRIEDINGER, IVO. - Der Goldmacher Marco Bragadino. Archivkundliche Studie zur Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts.
264982: BRAGARD, PHILIPPE. A.O. - L'Armée et la ville dans l'Europe du Nord et du Nord-Ouest. Du XVe siècle à nos jours.
243280: BRAGARD, P.S. (A.O.) - Forts de la Meuse. Place de Namur. Images et Textes de la construction des forts (1887-1892).
228512: BRAGARD, R. & F.J.DE HEN. - De Muziekinstrumenten in kunst en geschiedenis.
281375: BRAGINSKY, VLADIMIR & E.M.DIAKONOVA. - Images of Nusantara in Russian literature.
268709: BRAIDOTTI, ROSI A.O. - After Cosmopolitanism.
203761: BRAIDWOOD, LINDA S., A.O. (ED.). - Prehistoric archeology along the Zagros flanks.
152241: BRAIDWOOD, ROBERT J & B.HOWE. - Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan.
162845: BRAIDWOOD, ROBERT J & B.HOWE. - Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan.
162813: BRAIDWOOD, ROBERT J. & G.R.WILLEY. - Courses toward urban life. Archeological considerations of some cultural alternates.
85371: BRAILSFORD, J.W. - Hod Hill. Volume 1: Antiquities from Hod Hill in the Durden collection.
56115: BRAILSFORD, J.W. & I.RICHMOND. - Hod Hill.
182817: BRAIN, ROBERT & A.POLLOCK. - Bangwa funerary sculpture.
191954: BRAINERD, ERZA & A.K.PEITERSEN. - Blackberries in New England. Their classification.
192757: BRAITHWAITE, R. - The British Moss-flora.
152112: BRAK, P., - Loosduinen op eigen benen. De burgemeesters van Loosduinen tussen 1811 en 1923 en wat zij voor het dorp hebben betekend.
237342: BRAKEL, KOOS VAN. A.O. - Indië omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië.
119003: BRAKEL, L.F. - The Hikayat muhammad hanafiyyah. A medieval muslim-Malay romance.
273487: BRAKKEE, WIL. - Utrecht zo was het deel 2.
93460: BRAKMAN, P.J. - Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied.
237760: BRÄM-EMBRACH, HEINRICH. - Die Schildkröten aus dem oberen Jura (Malm) der Gegend von Solothurn. (Schweizer Paläontol. Abh. 83).
259307: BRAMANTE. BORSI, FRANCO. - Bramante. Catalogue critique établi.
126222: BRAMANTE. WERDEHAUSEN, ANNA E. - Bramante und das Kloster S.Ambrogio in Mailand.
90821: BRAMANTINO, BARTOLOMMEO SUARDI. SUIDA, W. - Die Jugendwerke des Bartolommeo Suardi genannt Bramantino.
185944: BRAMANTINO, BARTOLOMMEO SUARDI. VALSECCHI, MARCO. - Gli Arazzi dei Mesi del Bramantino.
186470: BRAMER, LEONAERT. BRINK GOLDSMITH, JANE TEN, A.O. - Leonaert Bramer. 1596-1674. Ingenious painter and draughtsman in Rome and Delft.
165358: BRAMER, LEONAERT. [HURTADO DE MENDOZA, DIEGO]. - Leben und Abenteuer des Lazarillo von Tormes. Herausgegeben und neu erzählt von E.W.Bredt.
280704: BRAMER, LEONAERT. WAGINI, SUSANNE. - Die Geschichte Roms. Leonaert Bramers Illustrationen zu Livius Ab urbe condita.
206967: BRAMSEN, BO. - Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. 1st ed.
53592: BRAMZELIUS, ABBE W. - Die hinduistische Pantheon Glasmalerei. Eine ethnographische, religions- und kunstgeschichtliche Studie über die Hinduistischen Glasgemälde im staatlichen ethnografischen Museum zu Stockholm (Schweden).
222925: BRANCACCIO, CARLO. BIAUDET, HENRY. - Carlo Brancaccio. Un Italien au service de la Suède au XVIè Siècle.
187528: BRANCH, BILL. - Everyone's guide to snakes of Southern Africa.
236019: BRAND, RIEN VAN DEN. - 750 jaar Kasteel Boxmeer. Eens brandpunt tussen Brabant en Gelre.
176750: BRAND, ROGER. - Yellow dog comics. No. 19.
200483: BRAND, P. - [Poster]. De Vliegende Hollander helpt Indie bevrijden.
121112: BRAND, P.J. - De geschiedenis van Hulst.
35056: BRAND, ST.H.VAN DEN. - Winterswijk, landschap en vegetatie. Deel 1. Ontstaan en opbouw van het landschap.
95626: BRAND, HANS & JAN BRAND. - De Hollandse waterlinie.
195920: BRAND, ANTON & G.MULDER. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
180758: BRAND, J. & ALEX DE VRIES. - Neo.
262854: BRAND, STEVEN VAN DEN. - De Plantengroei van Winterswijk.
186570: BRANDEN, JOS VAN DEN. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Antwerpen.
222268: BRANDENBARG, TON. - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de / 16de eeuw).
90823: BRANDENBURG, D. - Samarkand. Studien zur islamischen Boukunst in Yzbekistan (Zentralasien).
34674: BRANDENBURG, H. - Studien zur Mitra. Beiträge zur Waffen- und Trachtgeschichte der Antike.
234022: JAHRBUCH STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG. - Band 6. 2004. Preussische Gärten in Geschichte und Denkmalpflege.
180223: VERHANDLUNGEN DES BOTANISCHEN VEREINS DER PROVINZ BRANDENBURG. - Jrg. 36, 1894 & Jrg. 41, 1899.
103945: BRANDENBURG, E. - Neue Untersuchungen im Gebiet der phrygischen Felsengassaden.
249135: BRANDENBURG, CONELIS. TIMMERMAN, TIM. - Cornelis Brandenburg 1884-1954. Een aanzet tot een monografie en een oeuvre-ovezicht.
163159: BRANDER, G.H. BRACHNER, A., A.O. - G.H. Brander 1713-1783. Wissenschaftliche Instrumente aus seiner Werkstatt.
258495: BRANDES, J.L.A. - Archeologisch onderzoek op Java en Madura. Volume 1: Beschrijving van de ruïne bij de Desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean.
27485: BRANDES, J.L.A. - Archeologisch onderzoek op Java en Madura. Volume 1: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean.
88442: BRANDES, WILHELM. - Alte japanische Uhren.
205016: BRANDES, WALTHER. - Bibliographie der niedersächsischen Frühdrucke bis zum Jahre 1600.
274324: BRANDES, J.L.A. - Archeologisch onderzoek op Java en Madura.
27480: BRANDES, J.L.A. - Archeologisch onderzoek op Java en Madura.
208372: BRANDHORST, J.P.J & K.H.BROEKHUIJSEN-KRUIJER (EDITS). - De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index.
264496: BRANDI, ULRIKE, A.O. - Light for Cities, Lightning Design for Urban Spaces. A Handbook.
186460: BRANDI, CESARE. - Palazzo Pubblico di Siena. Vicende costruttive e decorazione.
235093: BRANDL, HEIKO. - Die Skulpturen des 13. Jahrhunderts im Magdenburger Dom zu den Bildwerken der Älteren und jüngeren Werkstatt.
234874: BRANDL, HEIKO & CHR.FOSTER. - Der Dom zu Magdenburg. Band I: Architektur. Band II: Ausstattung.
237490: BRANDL, ULRICH. - Frauen und Römisches Militär. Beiträge eines Runden Tisches in Xanten vom 7. bis 9. Juli 2005.
277316: BRANDOM, ROBERT B. - Making it Explicit. Reasoning, Representing & Discursive Commitment.
124668: BRANDON, RAPHAEL & J.ARTHUR BRANDON. - The open timber roofs of the Middle Ages, illustrated bt perspective and working drawings of some of the best varieties of Church Roofs; with descriptive letter-press.
152996: BRANDON, JAMES R. - Theatre in Southeast Asia.
241188: BRANDON, REIKO MOCHINAGA. - Country textiles of Japan. The art of Tsutsugaki.
277865: BRANDON, JAMES R. - Chushingura. Studies in Kabuki and the Puppet Theater.
255915: BRANDS, JANS J. - Emmen in oude ansichten.
154483: BRANDS, HORST W. - Azerbaidschanisches Volksleben und modernistische Tendenz in den Schauspielen. Mirza Feth-Ali Ahundzade's (1812-1978).
281168: BRANDS, EUGÈNE. LAPRÉ, RUUD. - Eugène Brands. 10 x verzameld.
262511: BRANDS, MAARTEN. - Karrensporen onder het asfalt. Over den terugkeer van historische patronen.
169114: BRANDS, EUGÈNE. WINGEN, ED, A.O. - Eugène Brands. Schilderijen.
196720: BRANDS, EUGÈNE. DUPPEN, LEO. - Eugène Brands 80 jaar.
153128: BRANDSCH, GOTTLIEB. - Die Martin Felmer- Handschrift. Eine Darstellung der Geschichte und Volkskunde der Siebenbürger Sachsen aus dem Jahre 1764.
248975: BRANDSMA, RINZE. - In zeven sloten van Zoneel tot Hellegat.
244024: BRANDSMA, HENK., E.A. - Van heren en burgers. Geschiedenis van het lokale bestuur in Limmen.
252121: BRANDSTÄTTER, CHRISTIAN. - Wien 1900. Kunst und Kultur. Fokus der Europäischen Moderne.
272650: BRANDT, HAMANN & WINDISCH. - Die Militärpatronen Kaliber 7,9 mm.
168938: BRANDT, ET. - Traite d'Aviculture sportive. Avec les Standards Officiels des Races Belges de volailles, aquatiques et didons.
260101: BRANDT, KLAUS A.O. - Geschichte der Stadt Emden. Band I.
243668: BRANDT, MICHAEL W. - Die Architektur des Klassizismus in Herzogtum Oldenburg und in den Fürstentümern Lübeck und Birkenfeld 1785 - 1853.
272929: BRANDT, HAMANN, KALTMANN & KIEHN. - Die Militärpatronen Kaliber 7,62x51 mm NATO. Ihre Entwicklung und Abarten. / The Military Catridges Caliber 7,62x51 mm NATO. Their development and variants.
98824: BRANDT, ELFRIEDE, A.O. - Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen. Band I: Staatliche Münzsammlung München. Teil 3: Gemmen und Glaspasten der römischen Kaiserzeit sowie Nachträge.
179456: BRANDT, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw.
101730: BRANDT, ALEXANDER. - Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Libelluliden und Hemipteren mit besonderer Berücksichtigung der Embryonalhülle derselben.
228159: BRANDT, ERIK. - On war and Anthropology. A history of Debates concerning the New Guinea Highlands and the Balkans.
272965: BRANDT, JAKOB H & H.E.HAMANN. - Patronenmunition II: Indentifizierung von Patronen-Munition.
206318: BRANDT, K. A.O. - Nordisches Plankton. Botanischer Teil.
97438: BRANDT, R.W., W.GROENMAN-VAN WAATERINGE & S.E.VAN - Assendelver polder papers 1.
242849: BRANDT, R.W. (E.A.) - Gedacht over Assendelft.
235094: BRANDT, MICHAEL. - Bild und Bestie. Hildesheimer Bronzen der Stauferzeit.
167865: BRANDT, J.P.A. - Kantklossen.
163567: BRANDT & ZOON, J. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland.
176588: BRANDT, J.RASMUS & L.KARLSSON. - From huts to houses. Transformations of ancient societies.
209279: BRANDT, TON VAN DEN. - Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad.
247054: BRANDT, K. & H.EISERHARDT. - Fährten- und Spurenkunde sowie die Beschreibung sonstiger Gewohnheiten und Zeichen des Wildes, die dem Jäger den Standort, Wechsel oder Pass verraten. 5. Auflage.
256436: BRANDT, RUTGER J.B., A.O. - Mokum 40 Realistisch Bekeken.
262589: BRANDT, LUDWIG. (EDITED). - Illustrierte Geschichte der Anästhesie.
220990: BRANDT, J.RASMUS. - Scavi di Ficana. Vol. II/1: Il Periodo Protostorico e Arcaico. Le zone di Scavo 3b-c.
221595: BRANDT, DON. - Stamps and story of the Faroe Islands.
226974: BRANDT, K. & H.EISERHARDT. - Fährten- und Spurenkunde. Ein Hilfsbuch für den Jäger und für den Naturfreund. 9 neubearb. Aufl.
49577: BRANDT, ELFRIEDE. - Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen. Band I: Staatliche Münzsammlung München. Teil 1: Griechische Gemmen von minoischer Zeit bis zum späten Hellenismus.
248567: BRANDTS BUYS, L. - De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. [subtitle on dustjacket: Een omvangrijk documentatiewerk over de Westfriese boerderij met zijn typische pyramidale dak].
241876: BRANDTS BUYS, L., O.A. - Oude luister van het Groninger Land.
272731: BRANDTS BUYS, L. - De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. [subtitle on dustjacket: Een omvangrijk documentatiewerk over de Westfriese boerderij met zijn typische pyramidale dak].
194898: VB. VRIJWILLIGE BRANDWEER. - Plakboek VB 1879-1959.
50231: BRANIGAN, KEITH. - Aegean metalwork of the early and middle bronze age.
12541: BRANIGAN, KEITH. - The foundations of palatial Crete. A survey of Crete in the Early Bronze Age.
64790: BRANIGAN, KEITH. - Copper and bronze working in early bronze age Crete.
16391: BRANN, EVA T.H. - Late geometric and protoattic pottery. Mid 8th to late 7th century B.C.
227621: BRANNER, ROBERT. - The Cathedral of Bourges and its place in Gothic architecture.
220214: BRANS, PIETER HENDRIK. - Sumatra-Benzoë.
192819: BRANSCOMBE, MARTHA. - The Courts and the poor laws in New York State 1784-1929.
272833: BRANTING, AGNES & A.LINDBLOM. - Medeltida Vävnader och Broderier i Sverige.
226327: BRANTJES, NICOLAAS B.M. - Bloemengeur bij maneschijn. Oecologisch onderzoek met nachtvlinderbloemen.
33383: BRANTS, J. - Antieke terra-cotta lampen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
33441: BRANTS, J.P.J. - Beschrijving van de klassieke verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deel I & II.
178455: BRAQUE, GEORGES. FUMET, STANISLAS. - Derriere le Miroir 138. Georges Braque. Papiers collés 1912-1914.
178443: BRAQUE, GEORGES. - Derriere le Miroir 85-86.
107197: BRAQUE, GEORGES. VALLIER, DORA. - Braque. The complete graphics. Catalogue raisonné.
164599: BRAQUE, GEORGES. DERRIERE LE MIROIR. - Braque.
165798: BRAQUE, GEORGES. HOFMANN, WERNER. - Georges Braque. His graphic work.
89613: BRAQUENIÉ, LOUIS & J.MAGNAC. - La manufacture de la Savonnerie du Quai De Chaillot.
259445: BRASELMANN, ALBERT. - Der Kirchenbau des Protestantismus des 17. und 18. Jahrhunderts im Bergischen.
144324: BRASHER, REX. MCGAW, LISA. - Birds & Trees of North America.
261505: BRASILIER, ANDRÉ. PICHON, YANN LE. - André Brasilier. Ses transfigurations.
248177: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd.
247544: BRASS, L.J. - Summary of the 1948 Cape York (Australia) Expedition. Results of the Archbold Expeditions no 68.
208997: BRASSAÏ & PICASSO. JANSEN, MARIJKE & J.NOORMAN. (TRANSL.). - Gesprekken met Picasso.
269808: BRASSAÏ. PRÉVERT, JACQUES. - Trente Dessins.
112408: BRASSAÏ. CALI, FRANCOIS. - Sortilèges de Paris.
252060: BRASSAÏ. MORAND, PAUL. (INTROD.). - Paris by Night.
246670: BRASSAÏ. AILLAGON, JEAN-JACQUES A.O. - Brassaï.
40314: BRASSINNE, JOSEPH. - Psautier Liégeois du XIIIe Siècle. Reproduction de 42 pages enluminées du manuscrit 431 de la Bibliothèque de l'Université de Liège.
169465: BRATTINGA, PIETER. - 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
86572: BRATTSTRÖM, HANS. - Studien über die Echinodermen des Gebietes zwischen Skagerrak und Ostsee, Besonders des Öresundes, mit einer Übersicht über die physische Geographie.
204692: BRAUDEL, FERNAND. - Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw).
247506: BRAUDEL, FERNAND. - De Middellandse zee. Deel 3: De politiek en het individu.
202883: BRAUDEL, FERNAND. - Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw).
247077: BRAUDEL, FERNAND. - De Middellandse zee. Deel 2: De samenleving en de staat.
261036: BRAUDEL, FERNAND. - Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw).
236746: BRAUDEL, FERNAND. - Civilization & Capitalism 15th-18th Century.
208503: BRAUEN, MARTIN. - Feste in Ladakh.
36404: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 17: Parasitische Plattwürmer. I: Trematodes. Bearb.v. Max Lühe.
36950: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 11: Copepoda, Ostracoda, Malacostraca. Bearb.v. C.v.Douw a.o.
76499: BRAUER, FRIEDRICH & J. VON BERGENSTAMM. - Die Zweiflügler (Dipteren) des Kais. Museums zu Wien. [Band] II.
97282: BRAUER, FRIEDERICH. - Novarra-Expedition: NEUROPTEREN.
17848: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 17: Parasitische Plattwürmer. I: Trematodes. Bearb.v. Max Lühe.
65013: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. 8: Ephemerida, Plecoptera, Lepidoptera bearb. von Fr.Klapalek & K.Grünberg.
64981: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
64984: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
201403: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
65021: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 15: Nematodes, Memithidae und Gordiidae.
65023: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 16: Acathocephalen. Register der Acanthocephalen und parisitischen Plattwürmer, geordnet nach ihre Wirten bearb. von M.Lüge.
267524: BRAUER, ERICH. - Züge aus der Religion der Herero. Ein Beitrag zur Hermitenfrage.
64993: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 1: Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Pisces bearb, von P.Matsche, A.Reichenow, G.Tornier & P.Pappenheim.
65019: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 15: Nematodes, Memithidae und Gordiidae.
65025: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 16: Acathocephalen. Register der Acanthocephalen und parisitischen Plattwürmer, geordnet nach ihre Wirten bearb. von M.Lüge.
265052: BRAUM, MICHAEL & H.MILLARG. - Städtebau in Hannover. Ein Führer durch 50 Siedlunmgen.
278822: BRAUN, CHRISTIAAN (ED.). - Eye Infection. Robert Crump - Mike Kelley - Jim Nutt - Peter Saul - H.C.Westermann. Foreword by Rudi Fuchs.
273032: BRAUN, CHRISTIAAN (ED.). - Eye Infection. Robert Crump - Mike Kelley - Jim Nutt - Peter Saul - H.C.Westermann.
270783: BRAUN, MONIKA & FR.DIETERLEN (HRSG.). - Die Säugetiere Baden-Württembergs, 1-2.
73542: BRAUN, JOSEPH. - Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit. Ein Handbuch der Permentik. 2, verb. Aufl.
280998: BRAUN, JOSEPH. - Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst.
202821: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
82016: BRAUN, JOSEPH. - Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst.
122527: BRAUN, JOSEPH. - Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst.
248196: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. [SKELTON, R.A. (INTROD.)]. - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
265160: BRAUN, HARDO & D.GRÖMLING. - Research and Technology Buildings. A Design Manual.
169577: BRAUN-BLANQUET, J. A.O. - Prodomus der Pflanzengesellschaften. Fasc. 6: Klasse der Vaccinio-Piceetea (Nadelholz- und Vaccinienheiden-Verbände der eurosiberisch - nordamerikanischen Region).
258855: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. - Beschreibung und Confrafactur der vornembster Stät der Welt. [title on spine: Nederlandse steden].
163409: BRAUN-HOLZINGER, EVA A. - Frühdynastische Beterstatuetten.
214107: BRAUN-HOLZINGER, EVA A. - Mesopotamische Weihgaben der frühdynastischen bis altbabylonischen Zeit.
218201: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. - Beschreibung und Confrafactur der vornembster Stät der Welt. [title on spine: Nederlandse steden].
280879: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
181815: BRAUN, KARIN & A.FURTWÄNGLER. - Studien zur klassischen Archäologie. Festschrift zum Friedrich Hiller zu seinem 60. Geburtstag am 12. März 1986.
82009: BRAUN, HERMAN. BERINGER, J.A. - Herman Braun.
143792: BRAUN, BARBARA. - Wortgeographie schlesischer Pflanzennamen.
184003: BRAUN, E.LUCY. - The Monocotyledoneae. Cat-tails to orchids.
208579: BRAUN, ERICH. - China-Fahrt und China-Geschichten.
174488: BRAUN, G. - Der Fussboden.
209818: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. [SKELTON, R.A. (INTROD.)]. - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618. Vol. II.
190774: BRAUN, KARIN & TH.E.HAEVERNICK. - Bemalte Keramik und Glas aus dem Kabirenheiligtum bei Theben.
121414: BRAUN & SCHLOCKERMANN UND PARTNER. BRAUN, HELMUT. - Planer und Architekten BDA. Wiederaufbau Alte Oper.
162747: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. GOSS, JOHN. - Braun & Hogenberg. Stadskaarten van Europa. Een selectie van 16de eeuwse stadsplattegronden en afbeeldingen.
85667: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE. - Des merveilleuses aux Garconnes. Histoire de l'elégance en Europe de 1789 à 1929.
216679: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. - Civitates Orbis Terrarum. I - VI. (All published).
273252: BRAUN, HEINRICH. A.O. - Allerlei. Zwanzig Schwarzbilder.
253937: BRAUN, GUIDO & A.STROHMEYER. - Frieden und Friedenssicherung in der Frühen Neuzeit. Das Heilige Römische Reich und Europa. Festschrift für Maximilian Lanzinner zum 65. Geburtstag.
270704: BRAUN, EMMY. - Neues Kochbuch für bürgerliche und seine Küche. 6. verb. Aufl.
232773: BRAUN-BLANQUET, J. - La végétation alpine des Pyrénéés orientales.
242934: BRAUN, KAREL & ZWART, ARIE. - Elseviers Boeren Antiekboek.
275287: BRAUN, MARTA & H.KINGSLEY. (EDITED). - Salt & Silver. Early photography 1840-1860. From the Wilson Centre of Photography.
231055: BRAUNECK, MANFRED A.O. - Religiöse Volkskunst. Votivgaben -Andachtsbilder - Hinterglas - Rosenkranz - Amulette.
213232: BRAUNER, VICTOR. CATALOGUE 1996. - Victor Brauner dans les collections du MNAM-CCI.
130372: BRAUNFELS, W. & H. SCHNITZLER - Karolingische Kunst.
276380: BRAUNFELS, W. - Das Lorscher Evangeliar.
275986: BRAUNFELS, WOLFGANG. - Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Band III: Reichsstädte, Grafschaften, Rerichsklöster.
150102: BRAUNGART, RICHARD. - Neue deutsche Gelegenheitsgraphik. Zweite Folge.
76477: BRAUNS, ADOLF. - Taschenbuch der Waldinsekten. Grundriss einer terrestrischen Bestandes- und Standort-Entomologie.
259853: BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL, ANTON ULRICH VON. GERKENS, GERHARD. - Das fürstliche Lustschloss Salzdahlum und sein Erbauer Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel.
243812: BRAUNTUCH, TROY. BOVIER, LIONEL. - Troy Brauntuch.
204781: BRAVMANN, RENÉ A. - Islam and Tribal Art in West Africa.
77913: BRAVO, CECCO. MASETTI, ANNA R. - Cecco Bravo. Pittore toscana del Seicento.
116699: BRAVO, GIUSEPPE A. & J.TRUPKE. - 100 000 Jahre Leder. Eine Monographie.
32360: BRAVO, CARLO DEL. - Scultura senese del Quattrocento.
279153: BRAY, SALOMON DE. MOLTKE, WOLFGANG VON. - Salomon de Bray.
214179: BRAY, DE [FAMILY]. BIESBOER, PIETER. (EDITED). - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in één gezin.
60841: BRAY, DIRK DE. VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des estampes qui forment l'oeuvre gravé de Dirk De Bray.
272514: BRAY, SALOMON DE. - Architectura moderna ofte Bouwinge van onsen tyt.
231741: BRAY, DE [FAMILY]. BIESBOER, PIETER. (ED.). - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in één gezin.
223975: BRAYER, YVES. MONTHERLANT, HENRY DE. - Malatesta. Lithographies originales en couleurs de Yves Brayer.
225424: BRAYNARD, FRANK O. - World's Greatest Ship. The story of the Leviathan. Vol. 6.
222949: BRAYNARD, FRANK O. - World's Greatest Ship. The story of the Leviathan. Vol. 1.
222019: BRAZ D'OLIVEIRA, JOAO. - Os Navios de Vasco da Gama.
100639: BRAZIL, MARK A. - The birds of Japan.
192618: BREASTED, JAMES H. - Ancient records of Egypt. Historical documents from the earliest times to the Persian Conquest.
263187: BREASTED, JAMES H. - Egypt through the stereoscope. A journey through the land of the pharaohs.
246414: BREASTED, JAMES H. - The Edwin Smith Surgical Papyrus published in facsimile and hieroglyphic transliteration with translation and commentary in two volumes.
267553: BREASTED, JAMES H. - The Edwin Smith Surgical Papyrus published in facsimile and hieroglyphic transliteration with translation and commentary in two volumes.
130856: BREBNER, JOHN BARTLET. - The explorers of North America 1492-1806.
257280: BRECHT, BERTOLT. - Dagboeken.
273317: BRECHT, BERTOLT. - Dagboeken.
183565: BRECHT, BERTOLT. - Stücke.
52238: BRECHT, BERTOLT. - Versuche 1-3. (Der Flug der Lindberghs (Radiolehrstück für Knaben und Mädchen), Radiotheorie, Geschichte vom Herrn Keuner, Fatzer,3).
212979: BRECHT, BERTOLT. KATALOG 1978. - Bertold-Brecht Ehrung der DDR 1978.
101441: BRECHT, BERTOLT. - Dreigroschenroman. 1st edit.
219907: BRECHT, BERTOLT. - Dreigroschenroman. 1st edit.
219909: BRECHT, BERTOLT. - Dreigroschenroman. 1st edit.
239632: BREDA, KAREL, A.O. - Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis, de constructiewijze en de restauratieproblematiek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken / Contribution à la Connaissance de l'Historie de la Methode de Construction et la Problematique de la Restauration de l'Église Notre-Dame de Laeken.
89932: BREDA, J.G.S.VAN. BREURE, A.S.H. & J.G.DE BRUYN. - Leven en werken van J.G.S.Van Breda (1788-1867).
233116: BREDAEL, JOSEF VAN. ERTZ, KLAUS & CHRISTA NITZE-ERTZ. - Josef van Bredael (1688-1739). Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog.
152642: BREDE, R. & E.STENGEL. - Das anglonormannische Lied vom Wackern Ritter Horn. Genauer Abdruck der Cambridger, Oxforder und Londoner Handschrift.
210254: BREDER, C.M. - Amphibians and Reptiles of the Rio Chucunaque Drainage, Darien, Panama, with notes on their life, histories and habits.
247533: BREDER, C.M. JR. - On the relationship of social behavior to pimentation in tropical shore fishes.
151173: BREDERO, GERBRAND A. KNUTTEL, J. - Werken van G.A.Bredero. Inleiding en aantekeningen van J.Knuttel.
258173: BREDERO, G.A. - Boertigh, amoreus, en aendachtigh Groot Lied-Boeck.
220040: BREDERO, GERBRAND A. - De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero.
39277: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts.
57913: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 3.
153684: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts.
270616: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 1.
270619: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 7 & Nachträge).
62074: BREDIUS, A. E.A. - Amsterdam in de zeventiende eeuw.
270605: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 4.
209145: BREDON, JULIER & I. MITTROPHANOW. - The Moon Year. A record of Chinese customs and festivals.
262508: BREDOW-WEDEL, CLAUS VON. - Historische Rang- und Stammliste des deutschen Heeres.
56906: BREDT, E.W. - Das Buch der Versuchungen. Eine Bildergalerie zum Thema Sünde.
212837: BREE, G.W.G.VAN & J.TH.C.M.SPREUWENBERG. - Atlas Ruraemundensis. Kaarten, prenten en stadsgezichten van Roermond. [title on spine: Kaarten. 750 jaar Roermond. 1232-1982].
209297: BREE, P.J.H.VAN. - Notes on Cetacea, mainly on Delphinoidea.
261940: BREE, CHARLES R. - A History of the Birds of europe not observed in the British Isles. Second edition, enlarged.
147055: BREE, J.LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
273346: BREE, G.W.G. VAN. - Van der nyersen upwaert. Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis aangeboden aan M.K.J.Smeets.
51407: BREE, J.DE. - Zeeuws zilver. Voornamelijk met betrekking tot Middelburg.
76864: BREEJEN, P.DEN. - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente. De sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
249124: BREEMEN, PIETER J.VAN. - Fauna van Nederland.
45990: BREEN, JOH.C. - De omwenteling te Amsterdam in haren voortgang en hare bekroning.
261084: BREEN, WALTER. - Complete Encyclopedia of U.S.Colonial Coins.
37253: BREEN, J.VAN. - Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
268392: BREEN, WILLEM F. VAN. - De Nederlandse arbeidsdienst 1949-1945. Ontstaan, opkomst en ondergang.
71801: BREENBERGH, BARTHOLOMEUS. ROETHLISBERGER, MARCEL. - Bartholomeus Breenbergh. The paintings.
241357: BREENBERGH, BARTHOLOMEUS. VERDI, RICHARD. - Bartholomeus Breenbergh (1598-1657). Joseph distributing corn in Egypt.
124915: BREENBERGH, BARTHOLOMEUS. ROETHLISBERGER, MARCEL. - Bartholomäus Breenbergh. Handzeichnungen.
254851: BREENEN, BAP VAN. (ED.). - Een elftal Wielrenners. Piet Moeskops, Piet Ikelaar, Henk Faanhof, Gerard van Beek, Hein van Breenen, Wim Snijders, Cor Schuuring, Harrie Steevens, Tiemen Groen, Jules Bruessing, Johan van der Velde.
266385: BREET, MICHAEL. - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 Augustus 1665.
280413: BREET, JAN DE & ROB JANSSEN. (TRANSL.). - Majjhima-Nikaya. De verzameling van middellange leerredes. Deel 1: De eerste vijftig leerredes (Mulapannãsa) [= Suttas 1-150]. Vertaald uit het Pali, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Breet & Rob Janssen.
247577: BREET, JAN DE & ROB JANSSEN. (TRANSL.). - Digha-Nikaya. De verzameling van lange leerredes. Vertaald uit het Pali, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Breet en Rob Janssen.
247575: BREET, JAN DE & ROB JANSSEN. (TRANSL.). - Khuddaka-Nikaya. De verzameling van korte teksten. Deel 1: Sutta-Nipata & Dhammapada. Vertaald uit het Pali, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Breet en Rob Janssen.
185207: BREFELD, OSCAR. - Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. Fortsetzung der Schimmel- und Hefenpilze. VIII. Heft: Basidiomyceten III-Autobasidiomyceten.
188089: BREFELD, OSCAR. - Die Kultur der Pilze und die Anwendung der Kulturmethoden für die verschiedenen Formen der Pilze....
242153: BREFELD, JOSEPHIE. - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A case for Computer-Aided Textual Criticism.
268613: BREGAGLIA, VAL & L.FASCIATI. - Arte Hotel Breggaglia. Das Kunstereignis - seine Entdeckungen & Geschichten.
64657: BREGANTE, ODILLA. - Ensayo de clasificación de la cerámica del noroeste Argentino. Tesio de Arqueologia para et Doctorado en filosofia y letras. Universidad Nacional de Buenos Aires.
110574: BREGLIA, LAURA. - Catalogo delle oreficerie del Museo Naziale di Napoli.
5221: BREGMAN, JAN. - Schagen door de eeuwen heen.
86323: BREGNO, GIAMBATTISTA & LORENZO BREGNO. SCHULZ, ANNE M. - Giambattista and Lorenzo Bregno. Venetian sculpture in the high Renaissance.
281292: BREGSTEIN, LINDA BETH. - Seal use in fifth century B.C. Nippur, Iraq: A study of seal selection and sealing practices in the Murasu Archive.
245524: BREGSTEIN, PHILO & S.BLOEMGARTEN. - Herinnering aan Joods Amsterdam. 2e druk.
271984: BREGUET. DANIELS, GEORGE. - L'Art of Breguet.
207910: BREGUET. SALOMONS, DAVID L. - Breguet. (1747-1823).
245600: BREGUET. SALOMONS, DAVID L. - Breguet. (1747-1823).
142473: BRÉHIER, LOUIS. - La sculpture et les arts mineurs byzantins.
234425: BRÉHIER, LOUIS & MARGARET VAUGHAN. (TRANSL.) - The Life and Death of Byzantium.
55638: BREHM, A.E. - Het leven der dieren. Naar den tweeden druk der volksuitgaaf voor Nederland bewerkt door S.P.Huizinga.
257780: BREHM, ALFRED. - Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Säugetiere. 4. vollst. neubearb. Aufl.
223594: BREIDECKER, VOLKER. - Florenz oder Die Rede, die zum auge spricht. Kunst, Fest und macht im Ambiente der Stadt.
156569: BREIER, FR. - Der historischen Topographie von Panormus I. (Diss.)
252489: BREIFE, BERTIL A.O. - Sällsynta faglar i Sverige.
243251: BREIJ, MIEKE. - Sint Maarten schutspatroon van Utrecht.
157835: BREIT, JAMES. - Das Vinkulationsgeschäft. (Die Lombardierung rollender Güter). Eine volkswirtschaftlich-juristische Studie, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Gattungsschuld und der Intervention Dritter bei der Erfüllung des Schuldverhältenisses.
228249: BREITBARTH-VAN DER STOK, M.H. - De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.
184337: BREITENBACH, F.V. - Southern Cape forest and trees. A guide.
231637: BREITENSTEIN, H. - 21 Jahre in Indien. Aus dem Tagebuche eines Militärarztes. Erster Theil: Borneo.
93151: BREITENSTEIN, NIELS. - Catalogue of terracottas. Cypriote, Greek, Etrusco-Italian and Roman.
45031: BREITLING, GÜNTER, A.O. - Goud.
216912: BREITNER, GEORGE H. HEFTING, P.H. - G.H.Breitner.
40660: BREITNER, GEORGE H. HEFTING, P.H. - G.H.Breitner.
43600: BREITNER, GEORGE H. POLS, IVOR V. - George Hendrik Breitner. (Diss.)
169285: BREITNER, GEORGE H. HEFTING, P.H. - De foto's van Breitner.
138352: BREITNER, GEORGE H. VEEN, ANNEKE. - G.H.Breitner. Fotograaf en schilder van het Amsterdamse stadsgezicht.
149561: BREITNER, GEORGE H. HEFTING, P.H. - Brieven aan A.P. van Stolk. Met enkele brieven van A.P. van Stolk aan G.H. Breitner en van G.H. Breitner aan mej. G.P. van Stolk. Gecomm. door P.H. Hefting.
276024: BREITNER, GEORGE H. OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
121556: BREITNER, GEORGE H. HEFTING, P.H. - G.H. Breitner in zijn Haagse tijd.
255816: BREITNER, GEORGE H. HEFTING, P.H. - G.H.Breitner. Amsterdams straatleven rond 1900. Foto's van een schilder.
175146: BREITNER, GEORGE H. VENEMA, ADRIAAN. - G.H.Breitner, 1857-1923.
85323: BREITNER, GEORGE H. OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
57899: BREITNER, GEORGE H. HEFTING, P.H. & C.C.G.QUARLES VAN UFFORD. - Breitner als fotograaf.
218509: BREJON DE LAVERGNÉE, A., J.FOUCART & N.REYNAUD. - Catalogue sommaire illustré des peintures du Musée du Louvre. II: Italie, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne et divers.
186208: BREKELENKAM, QUIRINGH VAN. LASIUS, ANGELIKA. - Quiringh van Brekelenkam.
268874: BREKELMANS, F.A. - Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis.
228365: BREKELMANS, M. - Van dorp tot gemeente. Monumenten in Rijswijk.
269001: BREKELMANS, F.A. - Breda in oude ansichten deel 1. 10e druk.
160540: BREM, GOTTFRIED. - Exterieurbeurteilung landwirtschaftlicher Nutztiere.
159676: BREMAN, EVERT. - The distribution of Ostracodes in the bottom sediments of the Adriatic Sea.
156200: BREMEKAMP, C.E.B. - Notes on the Acanthaceae of Java.
53420: BREMEN, WALTER. - Die alten Glasgemälde und Hohlgläser der Sammlung Bremen in Krefeld. Katalog.
269732: BREMER, JAN T. & J.D.SCHOOK. - De Pauwwenstad in plaat. De polder Wieringerwaard op oude plaatjes (ca 1910-1940).
199945: BREMER, J.T. - Wiringherlant. Deel 2: Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen.
269702: BREMER, J.T. & M.L.WISSEKERKE. - De Watersnood van 1916 in Anna Paulowna.
234164: BREMER, HANNA. - Geoecology in the Tropics. With a Database on Micromorphology and Geomorphology.
254686: BREMER, PIET. - The colonisation of a former sea-floor by ferns.
238492: BREMER, SEBASTIAAN. KANTOR, JORDAN & RUSS, SABINE. - Avila.
269698: BREMER, J.T. - Heren, boeren en knechten. Bedijking en bewoning van de Wieringerwaard, 1610-1810.
50953: BREMER, J.T. - Wiringherlant.
194655: BREMER, FREDERIKA. - Die Heimat in der Neuen Welt. Ein Tagebuch in Briefen, geschrieben während zweijähriger Reisen in Nordamerika und auf Cuba von Frederika Bremer. Aus dem Schwedischen.
259838: BREMER, J.T. & L.R.DEUGD. - Bijzondere mensen, bijzondere zerken op de algemene begraafplaats van Huisduinen
269710: BREMER, J.T. - De Zijpe, I-III.
263698: BREMER, G.C. VISSER-ZACCAGNINI, ROSA. - G.c.Bremer. Rijksbouwmeester.
269697: BREMER, JAN T. - 150 jaar Anna Paulowna polder 1845-1995.
281720: BREMMER, ROLF H. - An Introduction to Old Frisian. History, Grammar, Reader, Glossary.
204807: BREMMER, JAN. - The early Greek conception of the soul.
229662: BREMMER, MARIJKE A. - Late-life Depression and Cardiac Diseases: biological underpinnings in a population-based sample.
187005: BREMNES, LESLEY. - Kruiden. De gids voor het herkennen van meer dan 700 soorten kruiden uit de hele wereld.
277367: BRENCHLEY, JULIUS [COLLECTION].WAITE, DEBORAH B. - Artefacts from the Solomon Islands in the Julius L. Brenchley collection.
128658: BRENDEL, OTTO J. (MEMOIR). BONFANTE, LARISSA, A.O. (ED.). - In Memoriam Otto J. Brendel. Essays in Archaeology and the Humanities.
222371: BRENDEL, OTTO J., A.O. - Prolegomena to the study of Roman art.
180155: BRENKELEN, RINKE VAN. - Getuigen van een wereld die verdween. Monumenten van bedrijf en techniek in Amsterdam.
269312: BRENNE, WINFRIED. - Bruno Taut. Meister des farbigen Bauens in Berlin.
206980: BRENNECKE, A. A.O. - Nordland-Fahrten III: England und die Kanalinseln.
64668: BRENNER, ANITA. - The influence of technique on the decorative style in the domestic pottery of Culhuacan.
276050: BRENNGLAS, AD. - Berlin wie es ist und - trinkt, Heft 2: Hökerinnen. 4. Aufl.
188739: BRENNINKMEIJER-DE ROOIJ, BEATRIJS. - Roots of seventeenth-century flower painting. Miniatures, plant books, paintings.
263806: BRENNINKMEYER, ALBERT. - Structural architecture. History of structural architecture and m,y architectural work.
150284: BRENNINKMEYER, LEO. - 15 Jahre beim Bergvolke der Baininger.
172791: BRENON, J.P.M. A.O. - Computers in botanical collections.
170410: BRENTANO, CLEMENS. - Briefwechsel mit Heinrich Remigius Sauerländer.
219969: BRENTANO, BERNARD VON. - Prozess ohne Richter. 1st edit.
219971: BRENTANO, BERNARD VON. - Prozess ohne Richter. 1st edit.
268166: BRENTANO. REVES, CHRISTIANE. - Vom Pomeranzengängler zum Großhändler? Netzwerke und Migrationsverhalten der Brentano-Familien im 17. und 18. Jahrhundert.
175702: BREPOHL, WILHELM & H.WOBBEKING. - Die Westfälische Mühlenstrasse im Kreis Minden-Lübbecke.
198116: BRÉQUET, ESTHER. - Le Roman de Sulpicia. Elégies IV, 2-12 du Corpus Tibullianum.
253568: BRERA, GIANNI.. - Ciclismo. I Campioni del Mondo.
253896: BRERA, GIANNI. - Addio, bicicletta.
157618: BRESADOLA, J. - Iconographia Mycologica.
118169: BRESCIANI, EDDA. - Rapporto preliminare delle Campagne di scavo 1966 e 1967.
185992: BRESDIN, RODOLPHE. CATALOGUS 1978-1979. - Rodolphe Bresdin 1822-1885. Text by Dirk van Gelder & J.Sillevis.
249207: BRESDIN, RODOLPHE. GELDER, DIRK VAN. - Rodolphe Bresdin. Monographie en trois parties & Catalogue raisonné de l`oeuvre gravé.
63456: BRESLAUR, E. - De methodiek van het piano-onderwijs, behandeld in afzonderlijke opstellen.
280280: BRESSER, JAN. - Tijl Uilenspiegel. Een middeleeuws beroemd professor heet Tijl zes eeuwen her ontdekt. In nieuwe rijmen heeft Jan Besser die oude Tijl weer opgewekt. [...].
262431: BRESSER, JAN. - Tijl Uilenspiegel. Een middeleeuws beroemd professor heet Tijl zes eeuwen her ontdekt. In nieuwe rijmen heeft Jan Besser die oude Tijl weer opgewekt. [...].
252520: BRESSLER, HENRI & F.THILL. - Histoire du cyclisme luxembourgeois, Tome I: Événements majeurs.
173256: BRETELER, F.J. - The African Dichapetalaceae VII.
173258: BRETELER, F.J. - The African Dichapetalaceae VIII.
174416: BRETON, ERNEST. - Pompeia.
211221: BRETON, JULES. - Catalogue des Tableaux, Pastels & Dessins par Jules Breton composant son atelier.
262154: BRETON, JEAN-FRANCOIS. - Les Inscriptions forestières d'Hardrien dans le Mont Liban.
237265: BRETSCHER, KONRAD. - Der Vogelzug in der Schweiz.
195364: BRETSCHNEIDER, E. - Mediaeval resarches from Eastern Asiatic Sources. Fragments towards the knowledge of the geography and history of central and western Asia from the 13th to the 17th century.
238240: BRETSCHNEIDER, E. - Die Pekinger Ebene und das benachbarte Gebirgsland.
276698: BRETT-SURMAN, M.K. - The Complete Dinosaur. 2nd edition.
268284: BRETT, VANESSA. - The Sotheby's Directory of Silver 1600-1940.
116168: BREUER, MARCEL & ABRAHAM ELZAS. TRAA, C.VAN & WIM A.L. BEEREN. - Nieuwe Bijenkorf te Rotterdam.
240673: BREUER, MARCEL. DRILLER, JOACHIM. - Breuer Houses.
257199: BREUER, MARCEL. PAPACHRISTOU, TICIAN. - Marcel Breuer. Neue Bauten und Projekte.
249623: BREUER, CHRISTINE. - Reliefs und Epigramme griechischer Privatgrabmäler. Zeignisse bürgerlichen Selbstverständnisses vom 4. bis 2. Jahrhundert v. Chr.
253004: BREUER, ANITA & Y.WELP. - Digital Technologies for Democratic Governance in Latin America. Opportunities and Risks.
179551: BREUGEL DOUGLAS, R.BARON VAN. - Over het adelsregt in de Nederlanden.
213267: BREUGEL, A. VAN. - Sint-Oedenrode in oude ansichten.
142515: BREUIL, HENRI. - Les roches reintes du Tassili-n-Ajjer.
187206: BREUIL, HENRI. - The Tsisab Ravine and other Brandberg sites.
128901: BREUIL, HENRI. - Hommage à l'abbé Henri Breuil. Sa vie son oeuvre. Bibliographie de ses travaux.
264913: BREUKEL, KOOS. MORTIER, ERWIN & H.VAN ERP. - Me We.
280918: BREUKEL, KOOS. - Among Photographers.
272953: BREUKEL, KOOS. MATTHEWS, MICHAEL. - The wretched skin. Photography Koos Breukel.
242394: BREUKER, PH. & A. JANSE (RED.). - Negen eeuwen Friesland - Holland. Geschiedenis van een haat - liefdeverhouding.
222396: BREUKINK, H.J. - Gezondheid en ziekte bij paarden. Van ademhaling tot zenuwstelsel. 5e dr.
279417: BREUNING, STEPHAN [OR BREUNING, STEFAN VON]. - Insectes. Coléoptères Cerambycidae Lamiinae.
122796: BREUNING, STEPHAN [OR BREUNING, STEFAN VON]. - Nouvelles formes de Lamiaires du Congo Belge (Cerambycidae).
145918: BREUNING, STEPHAN [OR BREUNING, STEFAN VON]. - Revision der Pteropliini der australischen Region (Coleoptera, Cerambycidae).
146014: BREUNING, STEPHAN [OR BREUNING, STEFAN VON]. - Révision des Acanthocini de l'Afrique noire.
259699: BREURE, L. - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
250641: BRÉVAL, ROGER. A.O. - Les Églises coptes du Caire.
151222: BREWER, FRANCES J. - Book illustration. Papers presented at the Third Rare Book Conference of the American Library Association in 1962.
248446: BREWER, DOUGLAS J. & R.F.FRIEDMAN. - Fish and Fishing in Ancient Egypt.
63246: BREWER, RICHARD, G.A.MCPEEK & R.J.ADAMS. - The atlas of breeding birds of Michigan.
257995: BREWINGTON, M.V. & DOROTHY BREWINGTON. - The Marine Paintings and Drawings in the Peabody Museum.
195126: BREWSTER, BERNICE A.O. - Compleet handboek Koi.
204014: BREYDENBACH, BERNHARD VON. DAVIES, HUGH.W. (ED.). - Bernhard von Breydenbach and his journey to the holy land 1483-4. A bibliography.
139231: BREYMEYER, A.I. & G.M.V.DYNE. - Grasslands, systems analysis and man.
176526: BREYSSE, F.A. - Oscar en Isodoor. S.O.S. 23-75
146350: BREYTENBACH, WILHELMUS J. - Die familiereg van die Usuthu-Zulu van Nongoma. (Diss.)
265273: BREZZI, ANDREA. - Tumaco - La Tolita Tulato. Nueva ventana a la prehistoria de América,.
121627: BRIAN, ALEXANDER & E.DARTEVELLE. - Contribution à l'étude des Isopodes marins et fluviatiles du Congo.
238886: BRIAN, M.V. - Ants.
237721: BRIARD, JACQUES. - Poterie et civilisations.
52639: BRICARD. - Serrurerie-Quincaillerie. No 25.
280145: BRICAULT, LAURENT & R.VEYMIERS. - Bibliotheca Isiaca II.
280157: BRICAULT, LAURENT & R.VEYMIERS. - Bibliotheca Isiaca III.
271511: BRICHETTI, PIERANDREA. - Guida degli Uccelli nidificanti in Italia.
91902: BRICKER, CHARLES. - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartenmakers.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

3/9