Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
258425: BOON, LOUIS PAUL. - Brieven aan literaire vrienden.
203756: BOON, KAREL G. - The Netherlandish and German Drawings of the XVth and XVIth Centuries of the Frits Lugt Collection.
257542: BOON, LOUIS PAUL. - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd. 1e druk.
230419: BOON, A.A. - Der Bau von Schiffen aus Eisenbeton. 2. neubearb. Aufl.
60677: BOON, K.G. - Netherlandish drawings of the fifteenth and sixteenth centuries.
264643: BOON, LOUIS PAUL. - Memoires van Boontje. 2e dr.
221911: BOONE, OLGA. - Les tambours du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
44171: BOONE, OLGA. - Les xylophones du Congo Belge.
174509: BOONE, OLGA. - Les xylophones du Congo Belge.
276732: BOONE, ALBERT - Het Vlaamse volkslied in Europa.
291540: BOONE, LEE. - Galapagos Brachyura.
268877: BOONE, HUBERT. - Brabantse danstraditie I.
228734: BOONEN, CHRISTIANNE. - Een steenhard bestaan. Zeldzame muurbegroeiing langs Utrechts grachten.
282341: BOONENBURG, K. - Terugblik op Swol. Een rondgang door oud Zwolle aan de hand van prenen, tekeningen en schilderijen uit het Provinciaal Overijssels Museum.
226229: BOONSTRA VAN HEERDT, R. - De Noorderarm van het eiland Celebes, van Paloe tot Bwool.
283953: BOONSTRA, IDO A.O. - Het Ir.D.F.Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom.
288516: BOONSTRA, HANS, E.A. - Het huis De Meeuwen. Kunstenaars en levenskunstenaars in Edam.
160088: BOORMAN, JOHN & P.ROCHE. - The Nigerian butterflies I: Papilionidae.
214286: BOORN, G.P.F.VAN DEN. - The duties of the vizier. Civil administration in the early new kingdom.
267447: BOORN, G.P.F.VAN DEN. - The duties of the vizier. On the internal government of Egypt in the early New Kingdom.
211897: BOORSMA, P. - Het molenpanorama in de molen Het Pink.
74073: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Tweede bundel.
259798: BOORSMA, P. - Duizend Zaanse molens. [2e herz. druk].
50714: BOORSMA, P. - Over Zaansche windmolens. Hun namen, bij- en scheldnamen met vele historische- en andere bijzonderheden.
241134: BOOSTEN, GÈR., KERSTEN, THEO. (INTROD.). - Prometheus in de Stadsschouwburg van Maastricht. Een schildering van Ger Boosten.
157433: BOOT, R.G.A. & D.V.DORP. - De plantengroei van de duinen van Oostvoorne in 1980 en veranderingen sinds 1934.
241197: BOOT, HENRI FRÉDÉRIC. CATALOGUS 1962. - H.F.Boot 85 jaar. Ere-tentoonstelling.
270015: BOOT, WILLEM J.J. - Nederlandse veer- en bootdiensten in oude ansichten.
109839: BOOT, J.A.P.G. & A.BLONK, - Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw.
241822: BOOTH, P.M. - Asthall, Oxfordshire: Excavations in a Roman Small Town, 1992.
74911: BOOTH, CHRIS A.O. - The birds of Orkney.
251011: BOOTSMA, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum.
290103: BOOTSMA, PETER. - Coalitievorming. Een vergelijking tussen Duitsland en Nederland.
103540: BOOY, E.P.DE. - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
161766: BOOY, ENGELINA P.DE - De Weldaet der Scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
286925: BOPPERT, WALBURG. - Römische Steindekmäler aus Worms und Umgebung.
283839: BOPULOUX, NATHALIE. - Culture et Savoirs géographiques en Italie au XIVe Siècle.
263296: BORASI, GIOVANNA & M.ZARDINI. - Imperfect health. The Medicalization of Architecture.
267750: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 24.
181842: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 27.
181844: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 22.
181843: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 23.
267751: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 25.
287736: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Band I-XV & Reg. I-X.
232329: BORBEIN, ADOLF H. - Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen.
34457: BORBEIN, ADOLF H. - Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen.
267763: BORBEIN, ADOLF H. - Antike Plastik. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Archälogischen Instituts von Adolf Heinrich Borbein. Lieferung 26.
205057: BORCH, TER. [FAMILY]. - De ateliernalatenschap van de familie Ter Borch.
72954: BORCH, GERARD TER. GUDLAUGSSON, S.J. - Geraert Ter Borch [&] Katalog der Gemälde Gerard ter Borchs sowie biographisches Material.
10794: BORCH TOT VERWOLDE-SWEMLE, E.C.VAN DER, A.O. - Ammersoyen. Bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de heren van Ammersoyen.
198997: BORCH, GERARD TER. KETTERING, ALISON MCNEIL. - Gerard ter Borch en de Vrede van Munster.
163072: BORCHARDT, LUDWIG & HERBERT RICKE. - Die Wohnhäuser in Tell El-Amarna [...] unter Mitarb. von Abel [et al.]. Einem Anhang von Stephan Seidlmayer. Hrsg. von der Deutschen Orient-Gesellschaft in Zusammenarb. mit dem Deutschen Archäologischen Institut Abteilung Kairo durch Volkmar Fritz und Rainer Stadelmann.
266479: BORCHARDT, RUDOLF. - Gedichte.
210419: BORCHERS, WALTER. - Goldschmiedearbeiten des 17. und 18. Jahrhunderts in Osnabrücker Kirchen.
79236: BORCHERS, KLAUS. - Beispiele für die Darstellung von Augenkrankheiten in der klassischen Malerei.
10555: BORCHERT, ALFRED. - Krankheiten der Honigbiene.
269501: BORCHERT, TILL-HOLGER, A.O. - Le siècle de Van Eyck 1430-1530. Le monde méditerranéen et les primitifs flamands.
166496: BORCHERT, ALFRED. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
166499: BORCHERT, ALFRED. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
166493: BORCHERT, ALFRED. - Die seuchenhaften Krankheiten der Honigbiene.
207297: BORCHERT, WOLFGANG. BURGESS, GORDON. - The life and works of Wolfgang Borchert.
57281: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes pour servir à l'étude des stalles en Belgique.
257999: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - L'Argenterie religieuse liégeoise (XVIe-XVIIIe siècle).
269084: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. Arrondissement de Louvain.
269967: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes pour servir à l'Inventaire des Oeuvres d'Art du Brabant. Arrondissement de Nivelles II. (suite).
57271: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. Arrondissement de Louvain.
57273: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Het werk van onze romaansche & gotische beeldenaars, beeldhouwers, ivoorsnijder, goudsmeden & beeldgieters.
282512: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Notes et documents pour servir à l'historie de l'art et de l'Iconographie en Belgique. 1re série: Sculptures conservées au Pays Mosan.
198890: BORCHGRAVE D'ALTENA, JOSEPH DE. - Les retables Brabancons Conservés en suède.
37247: BORCHHARDT, JÜRGEN. - Die Bauskulptur des Heroons von Limyra. Das Grabmal des lykischen Königs Perikles.
86136: BORCHHARDT, JÜRGEN. - Homerische Helme. Helformen der Ägäis in ihren Beziehungen zu orientalischen und europäischen Helmen in der Zeit der Bronze- und frühen Eisenzeit.
234461: BORCHT, PIETER VAN DER. HOLLSTEIN, F.W.H. - The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700: Pieter van der Borcht. Book illustrations, part I & II.
144134: BORDA, MAURIZIO. - Arte Cretese-Micenea nel Museo Pigorini di Rome.
199807: BORDA, MAURIZIO. - Monumenti archeologici Tuscolani nel Castello di Agliè.
234306: BORDEA, GHEORGHE POENARU. A.O. - Monnaies Byzantines du Musée de Constanta (Roumanie).
232384: BORDEIANU, T., A.O. (ED.). - Pomologia. Republicii Populare Romine / Pomologia. Republicii Socialiste Româia.
257839: BORDEIANU, T., A.O. (ED.). - Pomologia. Republicii Populare Romine / Pomologia. Republicii Socialiste Româia.V: Caisul - Piersicul.
278728: BORDEN, JOHN. - The Cruise of the Northern Light. Explorartions and Hunting in the Alaskan and Seberian Arctic.
277126: BORDEN, JOHN. - The Cruise of the Northern Light. Explorations and Hunting in the Alaskan and Siberian Arctic.
15416: BORDENACHE, GABRIELLE. - Sculture greche e romane del Museo Nazionale di Antichità di Bucarest. [Parte] I: Statue e rilievi di culto elementi architettonici e decorativi.
279796: BORDEWIJK, F. CUMPS, DORIAN. - De eenheid in de tegendelen. De pyschomachische verhaalwereld van F.Bordewijk (1884-1965) en de mythe van de hermafrodiet: Een interpretatie.
128380: BORDEWIJK, F. VRIESLAND, V.E. VAN. - F. Bordewijk. Een inleiding tot en een keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, fotos, curiosa en een bibliografie.
128379: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius.
257608: BORDEWIJK, F. - De korenkarp. 1e druk.
168214: BORDEWIJK, F. - Verzameld werk.
170142: BORDEWIJK, F. - Drie toneelstukken.
288319: BORDEWIJK, F. - Verzameld werk. Deel 13.
291524: BORDOLOI, B.N. - The Dimasa Kacharis of Assam.
291520: BORDOLOI, B.N. - Chomangkan. The death ceremony performed by the Karbis.
154915: BORDONA, J.DOMÍNGUEZ. - Spanish illumination.
255501: BORDONE, BENEDETTO. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Libro ... de tutte l'isole del mondo.
282472: BORDWELL, DAVID & K.THOMPSON. - Film Art. An Introduction. 10th Edition.
146304: BOREL, HENRI. - Oost-Aziatische kunst (collectie Petrucci).
168321: BOREL, E. - Les Moustiques de la Cochinchine et du Sud-Annam.
77106: BOREL, E. - Les moustiques de la Cochinchine et du Sud-Annam.
255377: BOREL, HENRI. - East Asiatic Art of the Petrucci Collection.
247621: BOREL D'HAUTERIVE, A. - Armorial d'Artois et de Picardie. Généralité d'Amiens.
86988: BORELIUS, ARON. - Romanesque mural paintings in Östergötland.
49646: BORELL, BRIGITTE. - Attisch geometrische Schalen. Eine spätgeometrische Keramikgattung und ihre Beziehungen zum Orient.
208124: BORELL, BRIGITTE. - Statuetten, Gefässe und andere Gegenstände aus Metall. Im Anhang Grabfunde aus dem Tessin.
287914: BORELLA, JEAN. - The Sense of the Supernatural.
269020: BORELLI, GIOVANNI ALFONSO. MAQUET, PAUL. - On the Movement of Animals.
258398: BORELLO, BENEDETTA. - Trame sovrapposte. La socialità aristocratica e le reti di relazione femminili a Roma (XVII-XVIII secolo).
259151: BORELLO, LAURA. - Il Duomo di Torino e lo spazio sacro della Sindone.
77898: BORENIUS, TANCRED. - Four early Italian engravers. Antonio Del Pollaiulo - Andrea Mantegna - Jacopo de Barbari - Giulio Camagnola.
253247: BORENSZSTEIN, LEON A. HIDO, TODD. (ED.). - American Portraits 1979-1989. Leon A. Borenstein.
290519: BORGÉ, JACQUES & N.VIASNOFF. - Les Voitures des Grands.
57285: BORGENTRYK, CORT. WITTING, FELIX. - Cort Borgentryk. Der Meister des braunschweiger Dombildes.
57291: BORGENTRYK, CORT. WITTING, FELIX. - Cort Borgentryk. Der Meister des braunschweiger Dombildes.
281986: BORGER, GUUS, E.A. - Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap.
169206: BORGER, ELLEN. - De Hollandse kortegaard. Geschilderde wachtlokalen uit de Gouden Eeuw.
32319: BORGER, HUGO. - Das Münster S.Vitus zu Mönchen-Gladbach.
223936: BORGER, RIEKELE (OR RYKLE). - Handbuch der Keilschriftliteratur.
242667: BORGER, RIEKELE (OR RYKLE). - Einleitung in die Assyrischen Königsinschriften I: Das Zweite Jahrtausend v. Chr.
100403: BORGER, GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
240150: BORGER, RIEKELE (= RYKLE). - Mesopotamisches Zeichenlexikon.
243340: BORGER, GUUS. A.O. - Het Groene hart. Een Hollands cultuurlandschap.
283939: BORGER, GUUS J & S.BRUINES. - Binnewaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier.
239868: BORGER, RIEKELE (OR RYKLE). - Einleitung in die Assyrischen Königsinschriften. 1. Teil: Das zweite Jahrtausend vor Chr. 2. Teil: 934-722 v. Chr.
57288: BÖRGER, HANS. - Grabdenmäler im Maingebiet vom Anfang des XIV.Jahrhunderts bis zum Eintritt der Renaissance.
263727: BORGERS, OLAF. - The Theseus Painter. Style, shapes and iconography.
233298: BORGERS, O.E. & H.A.G. BRIJDER. - Attic black-figure amphorae, pelikai, kraters, hydriai, olpai, oinochoai, and tripod kothon.
275745: BORGESEN, F. & O.PAULSEN. - Om Vegetationen paa de Dansk-Vesindiske Oer.
155484: BORGESEN, F. - An ecological and systematic account of the Caulerpas of the Danish West Indies.
203104: BORGESIUS, J.G. A.O. - Geschiedenis van Rolde.
289467: BORGESON, GRIFFITH. - The Golden Age of the American Racing Car.
292938: BORGHINI, RAFFAELO. - Il Riposo di Raffaello Borghini in CVI della Pittura et della Scultura. (1584).
228065: BORGHSTIJN, IVAN & NICK VAN WEERDENBURG. - Amsterdam vanaf het water / Amsterdam from the water.
265614: BORGHUIS, NIEK E.A. - De St.Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis.
217300: BORGNIS, J.A. - Traité complet de Mécanique appliqueée aux Arts. Des Machines imitatives et des Machines théâtrales [...].
217301: BORGNIS, J.A. - Dictionnaire de Mécanique aplliquée aux arts [...].
261117: BORIC-BRESKOVIC, BOJANA & P.POPOVIC. - Coins of the Roman Republic. Collections of the national Museum in Belgrade and Belgrade University.
270125: BORIK, OLGA & B.GEHRKE. - The Syntax and Semantics of Pseudo-Incorporation.
238846: BORIS, GILBERT. - Documents linguistiques et ethnographiques sur une région du Sud Tunisien (Nefzaoua).
151994: BORK-VAN DIJK, MARGARETHA. - Margaretha van Bork-van Dijk. Tekeningen en schilderijen door de jaren heen.
290071: BORK, J. - Hoogeveen de veenkolonie in vroege jaren. 2e druk.
242494: BORKENT, ART & W.W.WIRTH. - World species of Biting Midges (Diptera: Ceratopogonidae).
268214: BORLUUT DE NOORTDONCK, M. (COLL.). - Catalogue des Livres, Manuscrits, Dessins et Estampes, formant le Cabinet de feu M.Borluut de Noortdonck.
260599: BORM, WOLFGANG. - Incunabula Guelferbytana (IG). Blockbücher und Wiegendrucke der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Ein Bestandsverzeichnis.
57293: BORMAN, JAN. BORCHGRAVE D'ALTENA, J.DE. - Het St. Joris retabel van Jan Borman.
150847: BORMANN, ERNST. - Die Jagd in den altfranzösischen Artus- und Abenteuer-Romanen.
254849: BORN, MARTIN. A.O. - Tour de Suisse 75 Jahre 1933-2008.
267150: BORN, HERMANN. - Restaurierung antiker Bronzewaffen. Band II. Sammlung Axel Guttmann.
179933: BORN, A.VAN DEN, W. GROSSOUW & J. VAN DER PLOEG. (ED.) - De boeken van het oude Testament.
291802: BORN, HERMANN. - Frühgriechische Bronzehelme. Band III: Sammlung Axel Guttmann.
273895: BORN, MAX., FRANCK, JAMES. LEMMERICH, JOST W.B. - Science and Conscience. The World of Two Atomic Scientists. Max Born (1882-1970) James Franck (1882-1964). An Exhibition from the Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin-West.
212502: BORN, HERMANN & KLAUS STEMMER. - Damnatio memoriae. Das Berliner Nero-Porträt. Band V: Sammlung Axel Guttmann. Miet einem Beitrag von Kilian Anheuser und Peter Northover.
288722: BORN, HERMANN & L.D.NEBELSICK. - Ein bronzener Prukhelm der Hallstattzeit.
244287: BORNÉA, CIE LA. - Cie la Bornéa. Manufacture de meubles en rotin.
242614: BORNEDAL, PETER. - The Interpretation of art
222469: BORNEWASSER, J.A. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806.
265204: BORNGÄSSER, BARBARA, A.O. - Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien und Portugal / Arte funerario cultura sepulcral en Espana y Portugal.
153979: BORNHEIM, WERNER. - Rheinische Höhenburgen.
121444: BORNMAN, HANS & D.HARDY. - Aloes of the South African veld.
24290: BOROWSKI, E. - Cylindres et cachets orientaux conservés dans les collections Suisses. Tome I. Mésopotamie. De la période préhistorique d'Ourouk jusqu'a la Ire Dynastie de Babylone.
178824: BOROWSKI, E. - Cylindres et cachets orientaux conservés dans les collections Suisses. Tome I. Mésopotamie. De la période préhistorique d'Ourouk jusqu'a la Ire Dynastie de Babylone.
259369: BORRA, GIOVANNI BATTISTA. ZOLLER, OLGA. - Der Architekt und der Ingenieur Giovanni Battista Borra (1713-1770).
209264: BORREBACH, HANS. SALVERDA, MURK. - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
198424: BORREN, CHARLES VAN DEN. - Études sur le quinzième siècle musical.
237540: BORRIELLO, MARIAROSARIA A.O. - Ercolano. Tre secoli di scoperte.
264434: BORRIES, FRIEDRICH VON. - Who's afraid of Niketown? Nike-urbanism, Branding and the City of tomorrow.
59731: BORRMANN, MARTIN. - Soenda. Een reis door Sumatra.
12132: BORRMANN, R. - Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin. Im Auftrage des Magistrats der Stadt Berlin.
90781: BORROMINI, FRANCESCO. BIANCONI, P. - Francesco Borromino, vita opere fortuna
48119: BORROMINI, FRANCESCO. PORTOGHESI, PAOLO. - Borromini. Architettura come linguaggio.
224108: BORROMINI, FRANCESCO. PORTOGHESI, PAOLO. - Francesco Borromini.
259374: BORROMINI, FRANCESCO. ATTI. - Studi sul Borromini. Atti del Convegno San Luca.
90783: BORROMINI, FRANCESCO. PIAZZO, M.DEL. - Ragguagli Borrominiani mostra documentaria.
259350: BORROMINI, FRANCESCO. PITTONI, LEROS. - Francesco Borromini l'Iniziato.
271427: BORROMINI, FRANCESCO. BORROMINI, FRANCESCO & V.SPADA. - Borromini's Book. The Full Relation of the Building of the Roman Oratory.
259406: BORROMINI, FRANCESCO. BÖSEL, RICHARD & C.L.FROMMEL. - Borromini. Architekt im barocken Rom.
277519: BORROUGHS, JOHN, A.O. - Alaska.
204993: BORSA, GEDEON. - Clavis Typographorum Librariorumque Italiae 1465-1600.
257546: BORSELEN, JAN W.VAN. - De Kriegsmarine in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
189976: BORSI, FRANCO. - Palazzo Rondinini.
22073: BORSI, FRANCO, A.O. - Il palazzo della Consulta.
226156: BORSI, FRANCO, A.O. - Santa Maria in Campo Marzio. Le Sedi della Camera dei Deputati.
223374: BORSI, FRANCO. - Bruxelles 1900.
117150: BORSOOK, EVE & JOHANNES OFFERHAUS. - Francesco Sassetti and Ghirlandaio at Santa Trinita, Florence. History and legend in a Renaissance chapel.
290834: BORSOOK, EVE & JOHANNES OFFERHAUS. - Francesco Sassetti and Ghirlandaio at Santa Trinita, Florence. History and legend in a Renaissance chapel.
257369: BORSOOK, EVE. - Stergids Florence. Uit het Engels vertaald Victor Verduin. Met 9 gevarieerde stadswandelingen.
257096: BORSSOM, ANTHONIE VAN. DAVIES, ALICE I. - Anthonie van Borssom (1630 - 1677). A catalogue of his drawings.
289886: BORSSOM, ANTHONIE VAN. DAVIES, ALICE I. - Anthonie van Borssom (1630 - 1677). A catalogue of his drawings.
17839: BORSSUM WAALKES, JAN VAN. - Malesian Malvaceae revised.
256423: BORST, KARIN, A.O. (ED.). - Amsterdam Noir.
208015: BORY, JEAN-RENEÉ. - Regiments Suisses au service de France (1800-1814).
40262: BORY, M.G. - Atlas des orchideés.
247717: BOS-ROPS, J.A.M.Y. E.A. - Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567.
215629: BOS, F., A.O. - De Dagvlinders van Nederland. Verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea).
50021: BOS, H. - Beknopt leerboek der plantkunde.
200319: BOS, JANNEKE F.M. - Schepen die blijven. Type- en scheepsbeschrijvingen van Nederlandse historische bedrijfsvaartuigen.
196789: BOS, P.R. - Bos' schoolatlas der geheele aarde. [In 29 kaarten].
243751: BOS, ERIC. - Een palmboom bij Zuidwolde. 25 opstellen over de Ploeg.
274928: BOS, EMO. - Soevereiniteit en Religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten.
164936: BOS, J. E.A. - Huizen van Stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners.
122513: BOS JZN., W. - Sliedrecht zoals het was 1890-1940.
28750: BOS-ROPS, J.A.M.Y. E.A. (ED.) - De archieven in Zuid-Holland.
233217: BOS, F.H. (E.A.) - In Bussum hebben straten namen... De Bussumse straatnamen verklaard.
177190: BOS, PAUL CHRISTIAAN. NOORTJE BAKKER & PAUL CHRISTIAAN BOS. - Verwonderd zien. Werken van Paul Christiaan Bos. Schilder en etser. / The eyes amazed. A selection from the works of Paul Christiaan Bos. Painter and etcher.
236010: BOS, MATTHIJS VAN DEN. - Mystic Regimes. Sufism and the State in Iran, from the Late Qajar Era to the Islamic Republic.
242127: BOS, CORNELIA. WOBBES, REINT E.A. - 200 jaar Lutjebosch. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
270732: BOS, RALF & TH.RUHL. - Trüffel und andere Edelpilze. Geschichten, Warenkunde und Rezepte vom exklusivsten Lebensmittel der Welt.
242976: BOS, L. - Plantevirussen. Beknopte inleiding tot de plantevirologie.
260691: BOS, JAN & E.GELEIJNS. (EDITED). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
282329: BOS, JAN & A.V.D.PLOEG. - Onderweg Overijssel. Verkeer en vervoer in verleden en heden.
239323: BOSAKOWSKI, THOMAS. - The Northern Goshawk. Ecology, Behavior, and Management in North America.
10978: BOSBOOM, JOHANNES. MARIUS, G.H. & W.MARTIN. - Johannes Bosboom.
201511: BOSBOOM, JOHANNES. DINKELAAR, C.H. & D.L.KAATMAN. - Johannes Bosboom (1817-1891). Schilder van licht, schaduw en kleur.
195671: BOSBOOM, JONANNES & A.L.G.BOSBOOM-TOUSSAINT. REESER, , H. - De huwlijksjaren van A.L.G.Bosboom-Toussaint 1851-1886.
60721: BOSBOOM, JOHANNES. GLAVIMANS, A. - Een en ander betrekkelijk mijne loopbaan als schilder, beschreven door Johannes Bosboom. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgave van 1891. Toelichting door A.Glavimans.
84917: BOSBOOM, JAN WILLEM. MORITZ, BEN. - Jan Willem Bosboom. Een Haags architect rond de eeuwwisseling.
156580: BOSC, ERNEST. - Dictionnaire raisonné d'Architecture et des scienes et arts qui s'y rattachent.
195765: BOSCH REITZ, SIGISBERT CHRÉTIEN. FERDINANDUSSE, RINUS & ANN BLOKLAND. - Bosch Reitz. Schilder en wereldreiziger rond 1900.
29518: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
260623: BOSCH, JAN. - Kom nog us an. Zwervend langs boeren en buitenlui. 3e dr.
60796: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der Onkuisheidsdrieluik van Jeroen Bosch. Gevolgd door kritiek op Fraenger.
276890: BOSCH, HELMUT. - Die Nürnberger Hausmaler. Emailfarbendekor auf Gläsern und Fayencen der Barockzeit.
69596: BOSCH, HIERONYMUS. MARIJNISSEN, R.H. A.O. - Jheronimus Bosch.
60802: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Jeroen Bosch' drieluik met de gekruisigde martelares.
197973: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch [&] Kritischer Katalog der Werke.
207716: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch. Kritischer Katalog der Werke.
147304: BOSCH, HIERONYMUS. FRÄNGER, W. - Hieronymus Bosch.
192011: BOSCH, HIERONYMUS. BAX, D. - Hieronymus Bosch. His picture-writing deciphered.
137091: BOSCH, HIERONYMUS. TOLNAY, CHARLES DE. - Hiëronymus Bosch. Het volledig werk. 2e verbeterde druk.
245760: BOSCH, HIERONYMUS. VANDENBROECK, PAUL. - Jheronimus Bosch. De verlossing van de wereld.
276758: BOSCH, HIERONYMUS. HARRIS, LYNDA. - The Secret Heresy of Hieronymus Bosch.
104105: BOSCH, L.E. - De kompagnie vrijwillige hagers der Utrechtsche Hogeschool.
289234: BOSCH, HIERONYMUS. ILSINK, MATTHIJS & JOS KOLDEWEIJ. - Montée au Calvaire d'apres Jerome Bosch.
276857: BOSCH, HIERONYMUS. SCHUDER, ROSEMARIE. - Hieronymus Bosch. Das Zeitalter - Das Werk & Ein Diskurs.
233802: BOSCH, DAVID J. AHONEN, TIINA. - Transformation through Compassionate Mission. David J. Bosch's Theology of Contextualization.
243224: BOSCH, TOON. - Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849.
173827: BOSCH, HIËRONYMUS. MARIJNISSEN, ROGER H. & PETER RUFFELAERE. - Hiëronymus Bosch. Het volledige oeuvre.
174958: BOSCH, A.E.R.VAN DEN & D.P.M.GRASWINCKEL. - Het Oud-Archief van het Arme Weeshuys der Kercken ende der stadt van Breda. 1606-1887.
143266: BOSCH-VAN DE KOLK, E & J.DUYVETTER. - Klederdrachten Collectie. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1948-1973. (Een kwart eeuw verzamelen)
282596: BOSCH, HIERONYMUS. SCHWARTZ, GARY. - Jheronimus. De wegen naar hemel en hel.
272184: BOSCH, HIERONYMUS. ISINK, MATTHIJS & J.KOLDEWEIJ. - Jheronimus Bosch. Visioenen van een genie.
264485: BOSCH, JEROEN & H.VEENENBOS. - Straten maken. Hoe ontwerp je een goed straatprofiel ?
51485: BOSCH, JAC.VAN DEN. TIBBE, A.O. - Jac.van den Bosch. 1868-1948.
285794: BOSCH VAN ROSENTAAL, EDZARD JACOB. - De ontwikkeling der Waterschappen in Gelderland.
203616: BOSCH, HIERONYMUS. KOLDEWEIJ, JOS, A.O. - Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen.
44678: BOSCH, HIERONYMUS & LUCAS CRANACH. BAX, D. - Hieronymus Bosch and Lucas Cranach. Two last judgement triptychs. Description and exposition.
421: BOSCH, HIERONYMUS. LAFOND, PAUL. - Hieronymus Bosch. Son art, son influence, ses disciples.
36640: BOSCH, HIERONYMUS. CHAILLEY, JACQUES. - Jérome Bosch et ses symboles. Essai de décryptage.
178923: BOSCH, HIERONYMUS. KOLDEWEIJ, JOS, A.O. - Hieronymus Bosch. New insights into his life and work.
228608: BOSCH, HIERONYMUS. MARIJNISSEN, ROGER H. & PETER RUFFELAERE. - Jérôme Bosch. Tout l'oeuvre peint et dessiné.
261769: BOSCH, F.D.K. - Selected studies in Indonesian archaeology.
60784: BOSCH, HIERONYMUS. CATALOGUE 1967. - Jheronimus Bosch. + Bijdragen.
279947: BOSCHLOO, ANTON W.A. - The limits of artistic freedom. Criticism of art in Italy from 1500 to 1800. Translated from the Dutch by Robert Symonds.
211887: BOSCHLOO, ANTON W.A. A.O. - De beschilderde orgelluiken in Europa. Een erfgoed van grote schoonheid met een rijke historie en van onvervangbare waarde.
171095: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Het statenlogement in Hoorn. Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters.
88304: BOSCHMA, N. & H.VAN KOOLBERGEN. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd vierkant in Broek en Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
123148: BOSCHMA, H. - Rhizocéphales.
161990: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Sint-Pietershof te Hoorn. Bedelnap en preuve, kruisheren en proveniers aan det Dal.
124831: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Renaissance-raadhuizen boven het IJ. 'Een huijs om te vergaderen ende tgerecht te houden'.
121567: BOSCHMA, H. (ED.). - Fauna van Nederland. Afl. I-VII
151609: BOSCHMA, H. (ED.). - Fauna van Nederland.
178743: BOSCHMA, C. A.O. - Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900. 2e dr.
225500: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Het Westeinde van Edam. Armoede en welvaren van een stadsbuurt. Een onderzoek naar wonen en werken aan de Lingerzijde en Schepenmakersdijk sinds 1560. In opdracht van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland.
90790: BOSDARI, C.DE - Cape Dutch houses and farms. Their architecture and history, together with a note on the rôle of Cecil John Rhodes in their preservation
262910: BÖSEL, PHILIPP J. & BURKHARD MAUS. - Die Berliner Mauer 1984 von Westen aus gesehen.
262952: BÖSEL, RICHZARD & H.KARNER. - Jesuitenarchitektur in Italien (1540-1773). Die Baudenkmäler der mailändischen Ordensprovinz, Teil 2.
98908: BOSELLI, FELICE. ARISI, FERDINANDO. - Felice Boselli. Pittore de natura morta
168309: BOSELLI, GIACOMA. TORRITTI, PIERO. - Giacomo Boselli e la Ceramica Savonese del suo tempo. Conzulenza e assitenza technica di Carlo Cassan. 2nd ed.
262512: BOSGRAAF, REMKO. - Improving cervical cancer screening in the HPV era. (Diss.)
34632: BÖSIGER, E. & J.M.GUILCHER. - Hoe de vogels geboren worden.
222216: BOSINSKI, GERHARD. - Die Kunst der Eiszeit in Deutschland und in der Schweiz.
292911: BOSKAMP, ULRIKE. - Primärfarben und Farbharmonie. Farbe in der französischen Naturwissenschaft, Kunstliteratur und Malerei des 18. Jahrhunderts.
275164: BÖSKEN, SIGRID. - Die Mainzer Goldschmiedezunft. Ihre Meister und deren Werke vom Ende des 15. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert.
268286: BÖSKEN, FRANZ. - Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins.
221390: BOSKOVITS, MIKLÓS & G.FOSSALUZZA. - La collezione Cagnola. I: I Dipinti dal XIII al XIX secolo.
197009: BOSKOVITS, MIKLÓS. - Dipinti e sculture in una raccolta toscana secoli XIV-XVI.
252631: BOSL, KARL. - Franken um 800. Strukturanalyse einer fränkischen Königsprovinz. 2. erw. Aufl.
250222: BOSMA, ULBE, A.O. - De geschiedenis van Indische Nederlanders.
263947: BOSMA, KOOS & COR WAGENAAR. (EDS). - Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland.
197247: BOSMA, KOOS. - Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg. 1940-1948.
212003: BOSMA, MARJA. - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
167334: BOSMA, KOOS & HELMA HELLINGA (EDS). - De regie van de stad I & II: Noord-Europese stedebouw 1900-2000.
124140: BOSMA, JAN. - Loofhoutgewassen.
252961: BOSMA, KOOS & HELMA HELLINGA (EDS). - De regie van de stad I & II: Noord-Europese stedebouw 1900-2000.
263338: BOSMA, KOOS & JAN KOLEN. (EDS). - Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.
3957: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIËTTE. - Vijf eeuwen Delftse apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
75343: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
275313: BOSMAN, ROB, E.A. (RED.). - Het Putter Stoomgemaal. Parel in de Putter polder.
267877: BOSMAN, TH.E.A., E.A. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium 1988.
278159: BOSMANS, ANDRÉ. GILQUIN, GUY A.O. - André Bosmans. Peintre pausan.
276058: BOSOMWORTH, DOROTHY. - Der viktorianische Haushaltskatalog. Eine vollständige Sammlung von über 5000 Artikelen zur Einrichtung und Dekoration des viktorianischenh Heimes.
147946: BOSQUE, ANDRÉE DE. - Mythologie en Maniërisme in de Nederlanden 1570-1630. Schilderijen - Tekeningen.
55769: BOSQUED, BLASCO & A.A.SÁNCHEZ. - Cerro Redondo. Fuente El Saz del Jarama, Madrid.
154173: BOSSAERS, K.W.J.M. - 'Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
159939: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman - Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the Sublime Porte 1726-1744.
174345: BOSSCHA, J. - Neerlands heldendaden te lands van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
89906: BOSSCHA, J. - Verspreide geschriften, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
249228: BOSSCHA, J. - Neerland's Heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
280651: BOSSCHAERT THE ELDER, AMBROSIUS. PENNISI, MEGHAN S.W. - The flower still-life painting of Ambrosius Bosschaert the elder in Middelburg ca. 1600-1620.
189931: BOSSCHAERT. BOL, L.J. - The Bosschaert dynasty. Painters of flowers and fruit.
51964: BOSSCHAERT. BOL, L.J. - The Bosschaert dynasty. Painters of flowers and fruit.
196798: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: Voorgeschiedenis en de verrichtingen in Nederland, de Europese wateren en het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan tot het uitbreken van de oorlog in Azië (december 1941).
200502: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: [no subtitle].
200508: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
279548: BOSSE, ABRAHAM. - Tractaet in wat manieren men op root koper snijden ofte etzen zal: door de middel der stercke-wateren, ende harde- en zachte-vernissen, ofte gronde: als mede de manieren der zelve plaeten te drucken, de pars te maecken, ende andere dinghen, behelzende de zelve konsten. / In 't Fransch beschreven door A. Bosse, kopere plaet-snijder. ; In 't Nederduyts overgezet door P.H
262814: BOSSE-GRIFFITHS, KATE. - Amarna Studies and other selected papers.
231236: BOSSEBOEUF, L. - Le Mont-St-Michel. Au péril de la Mer. Son histoire et ses merveilles.
174604: BOSSECKER, MAX. - Technische Thermometer - Maschinenthermometer - Thermometer für Meteorologie / Aräometri.
261977: BOSSENBROEK, PHLIP, A.O. - Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
283951: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
282893: BOSSERT, MARTIN. - Die figürlichen Skulpturen der Nekropole von Avenches - En Chaplix (VD): nördlichen und südlicher Grabbezirk.
177900: BOSSERT, HELMUTH TH. - Encyclopédie de l'Ornement I: L'Art des peuples primitifs.
110725: BOSSERT, HELMUTH TH. - Ein hethitische Königsiegel. Neue Beiträge zur Geschichte und Entzifferung der hethitische Hieroglyphenschrift.
114122: BOSSERT, HELMUT TH. ARMAGAN, HATIRASINA. - Anadolu Arastirmalari. Festschrift Helmut Theodor Bossert.
177899: BOSSERT, HELMUTH TH. - Encyclopédie de l'Ornement II: L'Art décoratif en Égypte et en Asie.
17596: BOSSERT, HELMUTH TH. - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker.
215690: BOSSERT-RADTKE, CLAUDIA. - Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst.
285569: BOSSERT, H.TH & U.BAHADIR ALKUM. - Karatepe. Kadirli ve Dola Ylari Kasirli ön-rapor / Karatepe Kadirli and its Environments. Second preliminary report.
263704: BOSSHARD, MAX & CHR.LUCHSINGER., ZBINDEN, UELI. A.O. - Abdruclk Ausdruck. Max Bosshard & Christoph Luchsinger.
253515: BOSSHARDT, WALTER & H.EGGENBERGER. - Rennfahrer Schicksale.
259259: BOSSI, MATERNO & AUGUSTIN. VISOSKY-ANTRACK, IRIS CH. - Materno und Augustin Bossi. Stukkatoren und Ausstatter am Würzburger Hof im Frühklassizismus.
293344: BOSSU, JOZEF. - Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen cartografie.
197831: BOSSUET, J.B. - Platon et Aristote. Notes de lecture.
254599: BOSSUYT, IGNACE. - Flemish Polyphony.
268719: BOSTENARU DAN, MARIA, A.O. - Earthquake Hazard Impect and Urban Planning.
108134: BOSTERS, CASSANDRA, A.O. - Ontworpen voor de jaarbeurs, 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
184624: BOSTICCO, SERGIO. - Piazza Navona. Isola dei Pamphilj.
253116: BOSTRÖM, RAGNHILD. - Ölands medeltida kapell.
286389: BOSWINKEL, E & P.J.SIJPESTEIJN. - Greek Papyri, Ostraca and Mummy Labels.
196165: BOSWINKEL, E. A.O. - Antidoron Martino David.
254685: BOSWINKEL, E. A.O. - Antidoron Martino David.
121863: BOT, RICHARD. - Die Süsswasserkrabben von Afrika (Crust. Decap._ und ihre Stammesgeschichte.
168027: BOT, MARRIE. BRINKGREVE, CHRISTIEN. (FOREWORD). - Een laatste groet. Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland.
228228: BOT, P.T.G. - Vascular Inflammation. Signaling pathways in atherosclerosis and arteriogenesis. (Diss.)
253044: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - XIII (1949/50).
253045: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - X (1946).
195733: FARLOWIA. A JOURNAL OF CRYPTOGAMIC BOTANY. - Vol. I, 1943-44 - Vol. 3, 1950-51.
242852: CHRONICA BOTANICA. AN ANNUAL RECORD OF PURE AND APPLIED BOTANY [ETC.]. - Volume I (1935) - IV (1938).
274729: BOTERENBROOD, MARJOLEIN & RENÉE BORGONJEN. - Atlas Haarlem Oost. Artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing.
103163: BOTERENBROOD, HELEN. - Weverij De Ploeg van 1923 tot 1957.
271245: BOTERO, FERNANDO. SULLIVAN, EDWARD J & J-M.TASSET. - Fernando Botero. Monograph & Catalogue Raisonné Painting 1975-1990.
256184: BOTERO, FERNANDO. SULLIVAN, EDWARD J. - Fernando Botero. Disegni e acquerelli.
170507: BOTERO, FERNANDO. RATCLIFF, CARTER. - Botero.
135907: BOTH, PIETER. RIETBERGEN, P.J.A.N. - De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouveneur-Generaal van Nederlands-Indië (1609-1614).
196913: BOTH, OTTO. - Die Bandweberei Bandwirkerei I: Die Bindungen, Patronen und Musterung. 2. Aufl.
253367: BOTH, JAN. AKVELD, L.M. & J.P.HOUTERMAN. - De reus naar Oost-Indië van het V.O.C. - Schip 't Wapen van Amsterdam in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht.
259847: BOTHE, ROLF. - Dichter, Fürst und Architekten. Das Weimarer Residenzschloß vom Mittelalter bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.
263700: BOTHMER, DIETRICH VON. CLARK, ANDREW J., A.O. (EDS). - Essays in honor of Dietrich von Bothmer.
203972: BOTHMER, DIETRICH VON. - Amazons in Greek art.
234948: BOTKE, IJNTE. A.O. - Doodstil. Dood en begraven in Groningen.
170314: BOTKE, J. - Fen Fryslan's groun. Geologyske sketsen. 2e opl.
145684: BOTKE, J. - Les motifs primitifs du dessin des ailes der Lépidoptères et leur origine Phylétique.
125134: BOTS, J.J.W.M. - Valkenswaard momenten uit heden en verleden.
282377: BOTT, GERHARD. (ED.). - Focus Behaim-Globus. [Ausstellungskataloge des] Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg. 2. Dezember 1992 bis 28. Februar 1993.
201800: BOTT, GERHARD. - Jugendstil - Art Nouveau - Modern Style - Nieuwe Kunst.
202115: BOTT, RICHARD. - Die Süsswasserkrabben von Afrika (Crust., Decap.). und ihre Stammesgeschichte.
271463: BOTTA, MARIO. WATARI, ETSUKO. - Mario Botta. Watari-Um project in Tokyo 1985-1990.
172265: BOTTA, MARIO. PIZZI, EMILIO. - Mario Botta. The complete works. Vol. I: 1960-1985.
140955: BOTTA, MARIO. - Architectures 1980-1990.
270121: BOTTA, MARIO. ZARDINI, MIRKO. - GA Architect 3 Mario Botta.
114816: BOTTA, MARIO. PETIT, JEAN. - Traces d'architecture Botta.
263322: BOTTA, MARIO. MUSI, PINO (FOTOGR). - Mario Botta. Öffentliche Bauten 1990-1998.
263713: BOTTA, MARIO. PIZZI, EMILIO. - Mario Botta. Obras y proyectos / Works and Projects.
232851: BOTTA, MARIO. DAL CO, FRANCESCO. - Mario Botta. Architetture 1960-1985.
192160: BOTTA, P.E. & M.E.FLANDIN. - Monument de Ninive Tome III: Inscriptions.
271468: BOTTA, MARIO. BERTOLI, GIASCO. - Studi su mario Botta.
283945: BÖTTCHER, ALBRECHT A.O. - Lectures on Operator Theory and its Applications.
160036: BÖTTCHER, C. - Die Entwicklung des Wendeltreppenbaues. Bei eingehender Behandlung der altsächsischen Wendeltreppe.
270762: BÖTTCHER, MAXIMILAN. - Deutschen Weidwerks Hohes Lied. Zur Fünfzichjahrfeier des U.D.J.B.
161962: BÖTTCHERSTRASSE, DIE. INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT. - Jrg. 1- Heft 8 (Dezember 1928).
180321: BOTTEMA, TJERK & TJEERD BOTTEMA. BRUYEL-VAN DER PALM, FRÉDÉRIQUE. - Tjerk en Tjeerd Bottema.
219749: BOTTEMANNE, C.J. & P.P.C.HOEK. - Rapport over ankerkuil- en staalboomenvisscherij op het Hollandsch Diep en Haringvliet / Bericht über die Fischerei mit steert- und feststehenden Hamen auf dem Hollandsch Diep und Haringvliet.
194237: BOTTENBURG, DIDERIK VAN & KAREL LOEFF - Tussen weelde en woningwet. Wonen aan de amsterdamse grachten Volkshuisvesting van noord tot zuid.
240047: BOTTÉRO, JEAN. - Textes économiques et administratifs.
280098: BOTTÉRO, JEAN. - Le problème des Habiru à la 4e rencontre assyrologique internationale.
256456: BOTTÉRO, JEAN. - Textes culinaires Mésopotamiens. Mesopotamian Culinary Texts.
234616: BOTTÉRO, JEAN & ANDRÉ FINET. - Répertoire analytique des tomes I à V.
289189: BÖTTGER, BURKHARD. - Die kaiserzeitlichen Lampen vom Kerameikos.
141447: BOTTI, GIUSEPPE & P.ROMANELLI. - Le sculture del Museo Gregoriano Egizo.
205213: BOTTICELLI. CLARK, KENNETH. - The drawings by Sandro Botticelli for Dante's Divine Comedy after the originals in the Berlin Museums and the Vatican.
29606: BOTTICELLI. KROEBER, H.T. - Die Einzelporträts des Sandro Botticelli.
77919: BOTTICELLI. SCHAEFFER, EMIL. - Die Zeichnungen zu Dante Alighieri Die göttliche Komödie.
77904: BOTTICELLI. HARTFIELD, RAB. - Botticelli's Uffizi Adoration. A study in pictorial content.
41023: BÖTTIGER, JOHN. - Tapisseries à figures des XVIe et XVIIe siècles appartenant à des collections privées de la Suède. Inventaire descriptif. Ouvrage traduit sur le manuscrit Suédois par A.Mohn.
203630: CHINESE SNUFF BOTTLES. A MAGAZINE FOR THE COLLECTOR OF CHINESE SNUFF BOTTLES. - Nr. 4.
252575: BOTTO, OSCAR. - Le religioni orienrtali.
164791: BOTWINNIK, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936).
278045: BOÜARD, A.DE. - Manuel de Diplomatique francaise et pontificale. Transcription et explication des planches de l 'album.
267221: BOUBE-PICCOT, CHRISTIANE. - Les Bronzes antiques du Maroc.
99767: BOUBE, JEAN. - La terra sigillata Hispanique en Maurétanie Tingitane. I: Les marques de potiers.
242483: BOUCHARD, JEAN. - Flore pratique de la Corse. 2nd edition.
261604: BOUCHÉ-LECLERCQ, A. - Histoire des Lagides.
262173: BOUCHÉ-LECLERCQ, A. - Histoire de la Devination dans l'Antiquité.
200566: BOUCHER, STEPHANIE. - Bronzes romains figurés du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
196466: BOUCHER, FRANÇOIS. CATALOGUE 1986-1987. - François Boucher 1703-1770.
181210: BOUCHER, FRANÇOIS. ANANOFF, ALEXANDRE. - L'Oeuvre dessiné de François Boucher (1703-1770). Catalogue raisonné. Tome I (all published).
274433: BOUCHER, LUCIEN. MAC ORLAN, PIERRE. - Rue des Charrettes.
267006: BOUCHER, STÉPHANIE. - Vienne. Bronzes antiques.
62770: BOUCHER, FRANCOIS. - Le Pont-Neuf. Tome I: Le Pont Neuf dans Paris.
227158: BOUCHER, FRANÇOIS. ANANOFF, ALEXANDRE. - François Boucher, peintures I & II.
96278: BOUCHER, STEPHANIE. - Bronzes grecs, hellénistiques et étrusques (sardes, ibériques et celtiques) des Musées de Lyon.
224683: BOUCHERON. NÉRET, GILLES. - Boucheron. Le Joaillier du temps.
276621: BOUCHERON. NÉRET, GILLES. - Boucheron. Four Generations of a World-Renowned Jeweler.
235968: BOUCHET, PHILIPPE & A.WARÉN. - Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Mesogastropoda.
235969: BOUCHET, PHILIPPE & A.WARÉN. - Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca, Gastropoda).
231620: BOUCHEZ, L.J. & L.KAIJEN. (ED.) - The future of the law of the sea. Proceedings of the symposium on the futeure of the law of the sea organized at Den Helder by the Royal Netherlands Naval College and the international Law Institute of Utrecht State University 26 and 27 June 1972.
270496: BOUCHNER, M. - Der grosse Spurenführer. Spuren und Fährten einheimischer Tiere. Fährten, Frassspuren, Nester, Baue, Losungen, Gewölle.
128468: BOUCHNER, M. - Thieme's sporengids. Sporen en prenten, vraatsporen, nesten, holen, uitwerpselen en braakballen van West- en Middeneuropese zoogdieren en vogels.
196975: BOUCHOT, HENRI. - The book. Its printers, illustrators, and binders, from Gutenberg to the present time. With a treatise on The art of collecting and describing early printed books, and a Latin-English and English-Latin topographical index of the earliest printing places. Edited by H. Grevel.
181026: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 3ème, 1934-35.
181027: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 8ème, 1946-47.
181029: MÉLANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES. - Volume 9ème, 1948-51.
198222: BOUDIER, ÉMILE. - Vers Égyptiens. Métrique Démotique. Étude prosodique et phonétique du Poème Satirique, du Poème de Moschion et de Papyrus à transcriptions grecques de Leyde & de Londres.
257807: BOUDIER-BAKKER, INA. - Dans.
206244: BOUDIER, ÉMILE. - Histoire et Classification des Discomycètes d'Europe. Descriptions des genres avec indication des espèces.......& Nouvelle Classification Naturelle des Discomycètes Charnus.
158129: BOUDIER, ËMILE. - Icones mycologicae ou iconographie des champignons de France. Principalement discomycètes. [COMPLETE SET].
189676: BOUDIN, LOUIS. SUTTON, PETER C., A.O. - Boudin. Impressionist marine paintings. With an historical essay by Daniel Finamore.
284016: BOUDIN, EUGÈNE. SCHMIT, ROBERT. - Eugène Boudin 1824-1898. Tome I - III + premier supplément. [4 VOLUME SET, INCLUDING FIRST SUPPLEMENT].
292414: BOUDIN, EUGÈNE. SCHMIT, ROBERT & MANUEL SCHMIT. - Eugène Boudin 1824-1898. Tome I - III + premier & deuxième supplément. [5 VOLUME SET, INCLUDING TWO SUPPLEMENTS].
105481: BOUDREAUX, PIERRE. - Oppien d'apamée la chasse.
229754: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Cotre Le Cerf 1779-1780 du constructuer Denÿs.
258792: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Le Cygne 1806-1808. Brick de 24 de l'ingénieur Pestel.
258790: BOUDRIOT, JEAN. - Compagne des Indes 1720-1770. Boullonge Vaisseau 600.tx 1759.61.
258791: BOUDRIOT, JEAN. - Traite et Negrier l'Aurore. Monographie au 1 / 36.
228388: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Brick de 24 Le Cygne de l'ingenieur Pestel 1806-1808. Monographie.
229752: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - La Salamandre. 1752.
235767: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Frégate de 18. La Vénus de l'ingenieur sané 1782.
253326: BOUDRIOT, JEAN & HUBERT BERTI. - Frégate de 18 la Vénus de l'ingénieur Sané, 1782. Monographie.
199838: BOUDRY, LINDA A.O. - Le siècle de la ville de la république urbaine et de la ville trame.
149547: BOUDYCK BASTIAANSE, J.H.V. - Voyage à la côte de Guinée, dans le golfe de Biafra, à l´île de Fernando-Po, l´île de Ste Hélène et austres iles dans le passage.
241748: BOUÉ, ANDREAS. (EDITED). - Historische Fassadenputze. Erhaltung und Rekonstruktion.
53021: BOUÉ, H. & R.CHANTON. - Zoologie. I: Invertébrés. II: 1. Procordés et vertébrés. 2. Mammifères. Anatomie comparée des vertébrés.
270662: BOUET, PIERRE & FR.NEVEUX. - Les Normands en Méditerranée dans le sillage des Trancrède.
292476: BOUFFARD, PIERRE, A.O. - Suisse Romane. 2nd edit.
150116: BOUFFARD, PIERRE. - Saint-Maurice d'Agaune. Trésor de l' Abbaye.
182445: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. MARTIN-ALLANCI, JEAN-ÉTIENNE. - Bougainville navigateur et les découvertes de son temps.
1522: BOUGHEY, ARTHUR S. - Ecology of populations.
209399: BOUGUEREAU, MAURICE. DAINVILLE, FRANÇOIS DE. - Le théatre françoys.
176207: BOUHUYS, MIES. - Om nooit te vergeten. Amsterdamse monumenten en gedenktekens ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
226700: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie françiase au XVIIIe et XIXe siècles.
148517: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie francaise au XVIIIe et XIXe siècles. Livre Deuxième: L'orfèvrerie francaise au XIXe siècle. Première période (1800-1860).
226399: BOUILHET, HENRY. - L'orfèvrerie française aux XVIIIe et XIXe siècles.
204021: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie [...]. Nouvelle edition (Vingt-troisième).
272370: BOUILLY. - Conseils a ma Fille. Bearbeitet und mit einem Wörterbuche vesehen.
272029: BOUIRON, MARC. - Marseille, du Lacydon au faubourg Sainte-Catherine (Ve s. av. J.-C.- XVIIIe S.). Les fouilles de la place du Général-de-Gaulle.
80124: BOULANGER, LOUIS. MARIE, ARISTIDE. - Louis Boulanger. Le peintre poète.
232137: BOULANGIER, EDGAR. - Notes de voyage en Sibérie. Le chemin de fer Transsibérien et la Chine.
192006: BOULAY, ANTHONY DU. - Christie's pictorial history of Chinese ceramics.
129156: BOULBET, J. - Dialogue lyrique des Cau Maa' (Tam pöt maa').Nggar Yaang. Essai d'ethno-histoire d'une population proto-indochinoise du Viêt Nam Central.
129098: BOULBET, J. - Pays des Maa'. Domaine des génies Nggar Maa', Nggar Yaang. Essai d'ethno-histoire d'une population proto-indochinoise du Viêt Nam Central.
140158: BOULENGER, G.A. - Poissons nouveaux du Congo Belge. Première partie: Mormyres.
208189: BOULENGIER-SEDYN, R. - Le vocabulaire de la coiffure en ancien francais étudié dans les romans de 1150 à 1300.
250399: BOULEZ, PIERRE., BRANDT, MAARTEN. - Wegen naar Boulez. De meester in dialoog met de traditie.
285198: BOULEZ, PIERRE., MALLARMÉ, STEPHANE. BREATNACH, MARY. - Boulez and Mallarmé. A Study in Poetic Influence.
286201: BOULITROP, CH. - [Six original Photographs showing furniture from Ancienne Maison Ch. Boulitrop, Ch. Crété Fils, 18 F. St. Antoine Paris.]
235145: BOULLIAU, ISMAEL. NELLEN, H.J.M. - Ismael Boulliau (1605-1694). Nieuwsjager en correspondent.
31886: BOULOGNE, JEAN. DHANENS, ELISABETH. - Jean Boulogne. Giovanni Bologna Fiammingo. Douai 1529 - Florence 1608. Bijdrage tot de studie van de kunstbetrekkingen tussen het Graafschap Vlaanderen en Italië.
181994: BOULTER, C.G. (ED.). - Greek art. Archaic into classical. A symposium held at the University of Cincinnati April 2-3, 1982.
71310: BOULTON, MATTHEW. DICKINSON, H.W. - Matthew Boulton.
253541: BOUMA, ANKE. - Perceptual Asymmetries and Hemispheric Specialization. (Diss.)
250961: BOUMA, H., A.O. - Historisch Fotoboek Gemeente 't Zandt.
94926: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [4e bundel].
293590: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [5e bundel / 2e druk].
188273: BOUMAN, SPANJAARD & WISEMAN. - Catalogus. Thermometers, Loupen- Leesglazen - Dradentellers - Kompassen - Hygrometers en Optische artikelen.
108831: BOUMAN, A.E. A.O. - Meeuwen. Opkomst en ondergang van een meeuwenkolonie.
219692: BOUMAN, L. - Onderzoekingen over vrije woordassociatie.
55886: BOUMAN, P.J. - Behouden vaart, 1905-1955. Een halve eeuw scheepvaart. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & co's stoomvaart maatschappij N.V. te Rotterdam.
287956: BOUMAN, JOSÉ & CIS VAN HEERTUM. - Divine Wisdom Divine Nature. The Message of the Rosicrucian Manifestoes in the Visual Language of the Seventeenth Century.
199204: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [2e bundel]. 2e druk.
255099: BOUMAN, WILLEM. ACHT, ROB VAN. - Willem Bouman, vioolbouwer.
161274: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Toeristische en historische ontdekkingen in eigen stad en land. [1e bundel].
94925: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Toeristische en historische ontdekkingen in eigen stad en land. [3e bundel].
169807: BOUMAN, JAN. - Nederlandse monumenten in beeld. Tussen Schietlood en waterpas.
265424: BOUMAN, OLE. - Architectuur en noodzaak. Nederlandse ontwerpen voor de toekomst.
221593: BOUMAN, JAAP. - Dordrecht vroeger en nu.
109286: BOUMAN, JAN. - In 't wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard - glorie en verval - Praal en schandaal in heden en verleden.
137361: BOUMAN, JAN. - In 't wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard - glorie en verval - Praal en schandaal in heden en verleden. In honderd bladzijden beschrven en getekend door Jan Bouwman. Eerste deel + Tweede deel.
199798: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [1e bundel]. 2e dr.
218986: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Vreemde speurtochten in heden en verleden [...].
221735: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Merkwaardigheden in Nederland. [3e bundel]. 2e dr.
284699: BOUNVOURE, VINCENT. - Vision d'Océanie.
170609: BOUQUIAUX, LUC. - La langue Birom. (Nigeria septentrional). Phonologie, morphologie, syntaxe.
170608: BOUQUIAUX, LUC. - Textes Birom (Nigeria septentrional) avec traductioin et commentaries.
223761: BOUQUILLON, ANNE. A.O. - Faïences et matières vitreuses de l'Orient ancien. Étude physico-chimique et catalogue des oeuvres du département des Antiquités orientales.
248830: BOURAS, CHAR. A.O. - Churches of Attica.
261564: BOURASSÉ, J.J. - Esquisses entomologiques ou histoire naturelle des Insectes les plus remarquables. 2ème édit.
242006: BOURBON, FABIO A.O. - Peru. Die Inka und ihre Vorläufer.
233409: BOURCARD, GUSTAVE. - Les estampes du dix-huitième siècle. École française. Guide-manuel de l'amateur, avec une préface de Paul Eudel et une liste alphabétique des peintres, dessinateurs et graveurs cités et des titres des gravures.
233414: BOURCARD, GUSTAVE. - Graveurs et Gravures. France et étranger. Essai de Bibliographie 1540-1910.
222557: BOURCART, JACQUES & G.LE VILLAIN. - La faune des Calcaires cambriens de Sidi Mouca d'Aglou (Anti-Atlas Marocain).
272010: BOURDAIS, MARCEL & G.GRALL. - A.B.C. de l'apprenti horloger. Guide pratique. Ouvrage d'une utilité incontestable pour ceux qui se destinent au métier d'hologer. 7e édition.
224652: BOURDAIS, MARCEL & G.GRALL. - A.B.C. de l'apprenti horloger. Guide pratique. 2e édit.
98973: BOURDE, ANDRÉ J. - The influence of England on the french agronomes 1750-1789.
160724: BOURDELLE, ANTOINE. LAMBRAKI-PLAKA, MARINA. - Bourdelle et la Grece. Les sources antiques de l'oeuvre de Bourdelle.
212137: BOURDICHON, JEAN. KÖNIG, EBERHARD. (ED.). - Il libro d'Ore Vaticani di Jean Bourdichon. Cod. Vat. Lat. 3781. [title on spine box & commentary volume: Ufficio della Madonna Vat. Lat. 3781].
227167: BOURDILLON, M.A. (EDIT.). - Cest Daucast & de Nicolete. Reproduced in Photo-facsimile and Type-transliteration from the unique MS. in the Bibliothèque Nationale at Paris, fonds français, 2168, by the care of F.W.Bourdillon [...].
174194: BOURDOIS, CLAUDE. KATALOG 1993. - Zeitgenössische Künstlerische Bucheinbände. Frankreich-Österreich. Reliures D'Art. France-Autriche.
142792: BOURDON, LÉON & R.RICARD. - Chronique de Guinée.
39225: BOURDOT, H. & A.GALZIN. - Hyménomycètes de France. Hetérobasidiés - Homobasidiés Gymnocarpes.
222111: BOUREAU, ÉDOUARD A.O. - Paléobotanique. Études.
181391: BOURET, JEAN. - The Barbizon School and 19th century French Landscape Painting.
193841: BOURET, JEAN. - L'Ecole de Barbizon et le paysage français au XIXe siècle.
187926: BOURG, ROSS DU. - The Australian and New Zealand Thoroughbred.
262632: BOURG, WILLY & A.MULLER. - Ons Arméi. Die Luxembourger Pflichtarmee 1944-1067.
262733: BOURG, WILLY & A.MULLER. - Eis Garde. Die Geschichte der Grossherzoglichen Garde (1945-1966) im Rahmen der luxemburgischen Pflichtarmee.
90806: BOURGEOIS, VICTOR. LINZE, GEORGES. - Victor Bourgeois.
275338: BOURGEOIS, M. & I.RICHELLE. - Les Codes la Charte. 5. Droit Fiscal.
288054: BOURGEOIS, VICTOR. - L'Architecte et son Espace.
294109: BOURGEOIS, QUENTIN. - Monuments on the Horizon. The formation of the Barrow landscape throughout the 3rd and 2nd Millenium BC. [Diss.]
22372: BOURGEOIS, VICTOR. FLOUQUET, PIERRE-LOUIS. (INTROD.). - Victor Bourgeois. Architectures 1922-1952.
239674: BOURGEOIS, VICTOR & PIERRE BOURGEOIS. STRAUVEN, IWAN. - Les frères Bourgeois. Architecture et plastique pure.
289053: BOURGEOIS, ARIANE. - Les Lampes en céramique de Mactar.
289055: BOURGEOIS, ARIANE. - Les Lamps en céramique de Mactar.
294272: BOURGEOIS DE CASTELET, FLORENT FIDELE. - Recueil de vues et Frabriques pittoresques d'Italie, dessinées d'après nature. [Plates 1-6; 43-48].
288290: BOURGERY, J.M. - Traite complet de l'Anatomie de l'Homme comprenant la medicine operatoire. [Complete in 7 vols.]
157213: BOURGET, PIERRE. - Habitations collectives. I.Habitations collectives. I.
259875: BOURGET, PIERRE. - Les architectures baroques en France,
264449: BOURGOIN, JULES. - The Decorative art of Arabia.
263073: BOURGOIN, VÉRONIQUE. - Vrai ou Faux?
184768: BOURGOING, JEAN DE. - Die englische Bildnisminiatur.
101244: BOURGOING, JEAN DE. - Die englische Bildnisminiatur.
18336: BOURGOING, JEAN DE. - Miniaturen von Heinrich Friedrich Füger und anderen Meister aus der Sammlung Bourgoing.
184728: BOURGONDIËN, KAREL. - Vaassen in Fragmenten.
197835: BOURGUET, ÉMILE. - Les ruines de Delphes.
185308: BOURGUIGNON, M.JEAN. - Collections & souvenirs de Malmaison. Appartements meubles et décoration.
257810: BOURIGNON, ANTOINETTE. BAAR, MIRJAM DE. - 'Ik moet spreken.' Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680).
127794: BOURIQUET, GILBERT & JEAN-PIERRE BASSINO. - Les Urédinées de Madagascar.
268505: BOURISER DE LA ROCHE, M., A.O. - Les plus belles Fanfares de Chasse. Transcrites er revues Précédes dúne Étude sur les Cornures par J.de Arelles & Introduction historique et bibligraphique par G.de Marolles.
189098: BOURKE, MYLES. - Badoli the Ox.
6588: BOURKE, JOHN G. - The medicine-men of the Apache.
235126: BOURLIER, E. - Souvenir du troisième centenaire de l'Église Wallonne de la Haye.
89835: BOURNAND, FRANCOIS. - A l'Assaut du pôle sud. Voyages et aventures dans les régions antarctiques 1599-1906.
96495: BOURNE, WILLIAM. TAYLOR, E.G.R. (ED.). - A regiment for the sea and other writings on navigation by William Bourne of Gravesend, a gunner (c. 1535-1582).
133594: BOUROUIBA, RACHID. - L'art religieux Musulman en Algérie. 2e edition.
194025: BOURQUE, BRUCE J. - Twelve thousand years. American Indians in Maine.
207181: BOURRET, RENÉ. - Les Mammifères de l'Indochine. Les gibbons.
242991: BOURRIAUD, NICOLAS., A.O. (EDITED). - Notre Histoire... Une scène artistique française émergente. / An emerging French art scene.
234924: BOUSEMA, JAN & N.KEMME. - Lettelbert, een klein en gering dorp.
269049: BOUSMANNE, BERNARD A.O. - Philippe le Beau (1478-1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne.
108507: BOUSQUET, JEAN & Y.FOMINE. - Fouilles de Delphes II: Topographie et architecture. Le trésor de Cyrène. Relevés et restaations.
290516: BOUSQUET, JEAN. - Fouilles de Delphes Tome II: Topographie et Architecture. Le Trésor de Cyrène.
229345: BOUSSAC, MARIE-FRANCOISE. (A.O.) - Athens, Aden, Arikamedu. Essays on the interrelations between India, Arabia, and the Eastern Mediterranean.
254057: BOUSSET, D.WILHELM. - Religionsgeschichtliche Studien. Aufsätze zur Religionsgeschichte des Hellenistischen Zeitalters.
276497: BOUSTANY, HARETH. - La représentation de l'Individu dans l'Art phénicien.
155557: BOUSTRED, W.R. - W.R.Boustred Ltd. Foxstraat 130 130 Fox Street
242345: BOUT, J. VAN DEN. - Architectuur in Fryslân. 1940-2000.
238200: BOUT, J.VAN DEN. & E.PASVEER. - Kop van Zuid.
168882: BOUTARD, M. - Dictionnaire des arts du dessin. La peinture, la sculpture, la gravure etl'architecture.
288068: BOUTEMY, ANDRE. - Analyses stylistiques et essais d'attribution de meubles francais anonymes du XVIIIe Siècle.
290981: BOUTEN, ARMAND. BERG, SUSAN VAN DE. - Kunst maakt zichzelf. Een diepgeworteld expressionisme. Armand Bouten (1893-1965).
269165: BOUTEN, ARMAND. ASSCHER, MAARTEN. (PREFACE). - Armand Bouten 1893-1865. Tekeningen van een peintre maudit. / Zeichnungen eines verwünschten Malers. / Dessins d'un peintre maudit. / Drawings by a peintre maudit.
113067: BOUTENS, P.C. - Verzamelde lyriek.
201773: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken.
231706: BOUTENS, P.C. - Verzen. Met een voorreden van L. van Deyssel.
254390: BOUTENS, P.C. - In den Keerkring. Zeven gedichten.
269474: BOUTER, NICILE. - Unanimité et diversité Cisterciennes. Filiations - Réseaux - Relectures du XIIe au XVIIe siècle. Actes du 4ème Colloque, Dijon.
283290: BOUTET, DOMINIQUE & J.VERGER. - Penser le Pouvoir au Moyen âge (VIIIe-XVe siècle).
189061: BOUTROS, LABIB. - Phoenician sport. Its influence on the origin of the Olympic Games.
290569: BOUTRUCHE, ROBERT. - La crise d'une société. Seigneurs et paysans du bordelais pendant ala Guerre de Cent Ans.
293874: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. CATALOGUS 1998. - Dirk Bouts (ca. 1410-1475). Een Vlaams primitief te Leuven.
205899: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. SCHÖNE, WOLFGANG. - Dieric Bouts und seine Schule.
211944: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. PÉRIER-D'IETEREN, CATHELINE. - Dirk Bouts. Het volledige oeuvre.
262463: BOUTS, THIERRY. PEETERS, FERDINAND. - Le triptyque eucharistique de Thierry Bouts à l'Église Saint-Piere, Louvain. 3rd ed.
202604: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. BUTZKAMM, ALOUS. - Bild und Frömmigkeit im 15. Jahrhundert. Der Sakramentsaltar von Dieric Bouts in der St.-Peters-Kirche zu Löwen.
220366: BOUTS, DIERIC [OR: BOUTS, DIRK]. CATALOGUS 1975. - Dirk Bouts en zijn tijd.
262321: BOUTS, THIERRY. PÉRIER-D'IETEREN, CATHELINE. - Thierry Bouts. L'oeuvre complet.
281133: BOUVEIGNES, OLIVIER DE. - L'Anneau de N'Goya. Illustré par Allard L'Olivier.
251408: BOUVET, PHILIPPE, A.O. - De klassiekers.
119575: BOUVIER, E.L. - Pycnogonides provenant des campagnes scientifiques de S.A.S.le Prince de Monaco.
184109: BOUVIER, E.L. - Pycnogonides.
156601: BOUVIER, M.E.L. - Étude des Saturnoides normaux. Famille des Sysssphingides.
7827: BOUVIER [COLLECTION]. [MARTINIANI-REBER, MARIELLE & CLAUDE RITSCHARD. (ED.)]. - Tissus d'Egypte témoins du monde arabe, VIIIe-XVe siècle.
96549: BOUVIER, E.L. - Pycnogonides.
135561: BOUVRIE, JAN DES. STOELTIE, BARBARA & R. - Dutch Touch. Jan des Bouvrie.
249630: BOUVRIE, SYNNOVE DES. - Myth and symbol I. Symbolic phenomena in ancient Greek culture. Papers from the first international symposium, Tromso 1998.
57313: BOUVY, D.P.R.A. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
291364: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Année I - IV. 1898-1902. [Complete; all issued].
185521: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Juillet 1898: Bouwkunst.
185522: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Janvier 1898.
170826: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - [Small part of].
185524: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - 2ème année, 1897.
185526: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Novembre 1898. Drijfwerk van F.Zwollo.
185620: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Septembre 1898. Een Japansch Rolschilderij.
185523: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - Mars 1898.
185525: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - 2ème année, 1897. Nr. II. Antique coins.
163782: BOUW- EN SIERKUNST, REVUE BIMESTRIELLE DE L'ART ANTIQUE ET MODERNE. - 2ème année, 1897. Nr. IV (part of).
238098: BOUWENS, A.M.C.M. & M.L.J.DIERIKX. - Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol.
253921: BOUWERS, EVELINE G. - Public Pantheons in Revolutionary Europe. Comparing Cultures of Remembrance, c. 1790-1840.
265401: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 40. (1919).
265411: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 49, (1928).
265390: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 31. (1911)
265399: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 39. (1918)
265403: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 52. (193)
278483: BOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Deel VII.
265398: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 43, (1922).
265389: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 32. (1912)
265216: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 47, (1926).
265215: BOUWKUNDIG WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. - Jrg. 37 & 38., (1916: 1 Mei- 31 December & 1917).
243092: BOUWMAN, ANDRÉ, A.O. - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260 - 2000.
87772: BOUWMAN, BOUKE A.O. - Planten langs weg en water. Een eerste kennismaking.
160007: BOUWMEESTER, HANS. - Der Weg zur Meisterschaft. Vom Amateur zum Meisterspieler.
253029: BOUZEK, JAN. - Ceylon between East and West. Anuradhapura Abhayagiri Vihara 1981-1984.
247921: BOUZEK, JAN & ONDREJOVÁ, IVA. - Samothrace 1923 / 1927 / 1978. The results of the Czechoslovak excavations in 1927 conducted by A. Salac and J. Nepomucky and the unpublished results of the 1923 Franco-Czechoslovak excavations conducted by A. Salac and F. Chapouthier.
62780: BOVALLIUS, CARL. - Nicaraguan antiquities.
282635: BOVÉE, LOUIS & G.VERMEIREN. - Meesters van de modder. de 50 beste veldrijders ooit.
245738: BOVEKERK, HENK. - Noordeloos toen opa jong was.
1261: BOVEN, P.L.VAN. - Brand! Alarm!
206107: BOVEN, J.K.A.VAN & A.A.MABELIS. - De mierenfauna van de Benelux (Hymenoptera : Formicidae).
210998: BOVEN, CEES VAN, VICTOR FREIJSER & CHRISTIAAN VAILLANT. (EDS). - Gids van de moderne architectuur in Den Haag. / Guide to modern architecture in The Hague.
95217: BOVEN, J.K.A. - Vliesvleugelige insekten - Hymenoptera. Angeldragers - aculeaten Mieren - Fformicidae). 2e verm. druk.
95216: BOVEN, J.K.A. - Vliesvleugelige insekten - Hymenoptera. VI: Angeldragers(Aculeata), mieren (Formicidae).
218816: BOVET, FÉLIX. - Voyage en Terre-Sainte.
251482: BOVET, ALFREDO. - Bovet fulgida speranza.
292183: BOVILL, E.W. (ED.). - Missions to the Niger. Vol. I: The journal of Friedrich Hornemann's travels from Cairo to Mürzuk in the years 1797-1798. The letters of major Alexander Gordon Laing, 1824-1826. - 1964.
145426: BOVING, ADAM G. & K.L.HENRIKSEN. - The development stages of the Danish Hydrophilidse (Ins. Coleoptera).
177376: BØVING-PETERSEN, J. - Hosts Naturhistoriske Tavler. [Part] III: Spiselige Svampe. Billeder W. Raschke.
90799: BOVINI, GIUSEPPE. - Antichità cristiane di S.Canzian d'Isonzo, S.Giovanni al Timavo e Trieste.
143032: BOVINI, GIUSEPPE. - Edifici di culto d'età Paleocristiana nel territorio Ravennate di Classe.
58093: BOVINI, GIUSEPPE. - Die Mosaiken von Ravenna. Mausoleum der Galla Placidia - Baptisterium der Kathedrale - Erzbischöfliche Kapelle - Baptisterium der Arianer - Sant'Apollinare nuovo - San Vitale - Sant'Apollinare in Classe.
143033: BOVINI, GIUSEPPE. - Gli studi di archeologia Christiana. Dalli origini alla metà del secolo XIX.
37458: BOVINI, GIUSEPPE. - I Sarcofagi Paleocristiani. Determinazione della loro chronologia mediante l'analisi dei ritratti.
1894: BOVIO-MARCONI, J. - La coltura tipo conca d'oro della Sicilia Nord-Occidentale.
153800: BOVON, ANNE. - Lampes d'Argos.
276647: BOWCHER, WENDY L. & BRADLEY A. SMITH. - Systemic Phonology. Recent Studies in English.
188627: BOWDEN, EDGAR. - Cybele the Axe-Goddess. Alliterative verse, Linear B relationships and cult ritual of the Phaistos Disc.
286736: BOWEN, R.E. - Checkers. The author's Britol: A combined analysis of the play of all the authors from 1756 to 1880, on the 24-20, 24-19 and 22-18 lines.
285082: BOWEN, H.V., A.O. - Monsoon traders. The maritime world of the East India Company.
91727: BOWEN COOKE, C.J. - Some recent developments in locomotive practice. 1st ed.
258072: BOWEN, SIÂN. - Gaze.
234680: BOWEN, T.J. - Adventures and Missionary Labors in several countries in the interior of Africa from 1849 to 1856.
234345: BOWEN, FRANK C. - The sea. Its history and romance.
258035: BOWEN, SIÂN. - Siân Bowen. Beam.
154672: BOWER, F.O. - The origin of a land flora. A theory based upon the facts of alternation.
12448: BOWER, F.O. - Primitive land plants also known as the Archgoniatae.
261048: BOWERS, Q.DAVID. - The Rare Silver Dollars dated 1804 and the Exciting Adventures of Edmund Roberts.
35706: BOWERS, ALFRED W. - Hidatsa social and ceremonial organization.
63471: BOWERS, FREDSON (ED.). - Studies in Bibliography. Vol.40.
190528: BOWKETT, L.C. - The Hellenistic Dye-works.
244949: BOWMAN, A.K. A.O. - Oxyrhynchus Papyri. Vol. L.
276483: BOWN, HAN (INTR.). - Civilization along the Silk Road within Gansu.
276482: BOWN, HAN (INTR.). - Painted Pottery from Gansu.
293819: BOWREY, THOMAS. TEMPLE, RICHARD C. (ED.). - A geographical account of the Bay of Bengal, 1669 to 1679 by Thomas Bowrey.
222239: BOWRON, EDGAR P. - European paintings before 1900 in the Fogg Art Museum. A Summary Catalogue including paintings in the Busch-Reisinger Museum.
260203: BOWTELL, HAROLD D. - Lesser Railways of the Yorkshire Dales and the Dam Builders in the Age of Steam.
278224: BOX, HILARY O. - Primate Responses to Environmental Change.
273885: BOXBERGER, LINDA. - On the Edge of Empire. Hadhramawt, Emigration and the Indian Ocean, 1880s-1930s.
289567: BOXEL, ELMA VAN & KRISTIAN KOREMAN. - City of Permanent Temporality. Incomplete & Unfinished.
31344: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. 1e druk.
258526: BOXER, C.R. - The Dutch seaborne empire 1600-1800.
16965: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
112977: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
277864: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in Japan, 1600-1850. An essay on the cultural, artistic and scientific influence exercised by the Hollanders in Japan from the seventeenth to the nineteenth centuries. 2nd rev. edition.
233631: BOXER, C.R. - Antonio Coelho Guerreiro e as relações entre Macau e Timor no comêço do século XVIII.
288953: BOXER, C.R. - Fidalgos in the Far East 1550-1770. Fact and fancy in the history of Macao.
266592: BOXER, C.R. - The Christian century in Japan, 1549-1650. 2nd impression, corrected.
232670: BOXER, C.R. - Novas da India Oriental Ano de 1655 Portugueses e Holandeses relacao contempranea publicado e anotada di C.R.Boxer.
9341: BOXER, C.R. - South China in the sixteenth century. Being the narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar Da Cruz & Fr. Martín de Rada (1550-1575).
288286: BOXHORN II, MARCUS ZUERII - Theatrum Sive Hollandiae comitatus et urbius Nova Descriptio.
292539: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS. NIEUWSTRATEN, JAAP. - Historical and political thought in the seventeenth century Dutch republic. the Case of Marcus Zuerius Boxhorn (1612-1653). [Diss.]
184327: BOY DE LA TOUR, MAURICE. - La gravure neuchateloise.
269107: BOYADJIAN, N. - From Holy Pictures......to the healing Saints. Faith and the Heart.
267393: BOYCE, GORDON & R.GORKI. - Resources and Infrastructures in the maritime economy, 1500-2000.
76112: BOYCE, ALINE A. - Festal and dated coins of the Roman Empire: Four papers.
260370: BOYD, ALEXANDER. CAINE, W. RALPH HALL. - The Cruise of the Port Kingston.
187529: BOYD, ARTHUR. HOFF, URSULA. - The art of Arthur Boyd.
19219: BOYD, LOUISE. - The coast of Northeast Greenland, with hydographic studies in the Greenland Sea. The Louise A. Boyd Artic Exp. of 1937 & 1938.
287703: BOYD-MACMILLAN, E.M. - Transformation. James Loder, Mystical Spirituality and James Hillman.
209838: BOYD CARPENTER, MARGARET. - The Child in Art. 1st ed.
267411: BOYD, SUSAN & G.VIKAN. - Questions of Authencity among the Arts of Byzantium: Catalogue Dumbarton Oaks, 1981.
164488: BOYE, FREDERICK. - The culture of greenhouse orchids. Ols system adn new.
225360: BOYENS, PIET. - Flemish art. Symbolism to Expressionism at Sint-Martens-Latem.
173588: BOYENS, PIET & JOSÉ BOYENS. - Expressionisme in Nederland 1910 - 1930.
261551: BOYENS, PIET. - Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen.
3300: BOYER, MARTHA. - Mongol jewellery. Researches on the silver jewellery collected by the first and second Danish central Asian expeditions.
271640: BOYER, TREVOR & J.GOOEDERS. - Eenden met karakteristieke beschrijvingen van 52 soorten.
14239: BOYER, MARTHA. - Japanese export lacquers from the seventeenth century in the National Museum of Denmark.
208437: BOYER, LÉON. - Les Champignons comestibles et vénéneux de la France.
214027: BOYER, G. - Contribution à l'histoire juridique de la 1re Dynastie Babylonienne.
237580: BOYER, CARL B. - The Concepts of the Calculus. A critical and historical discussion of the derivative and the integral.
272153: BOYER, G. - Archives Royales de Mari. VIII: Textes juridiques et administratifs.
234617: BOYER, GEORGES. - Textes juridiques.
205516: BOYER, G. - Contribution a l'histoire juridique de la 1re Dynastie Babylonienne.
221508: BOYLE, MARJORIE O'ROURKE. - Rhetoric and Reform. Erasmus' Civil Dispute with Luther.
38370: BOYLE, LOUIS M. - Out west. Growing Cymbidium orchids and other flowers. The story of El Rancho Rinconada.
276777: BOYM, PER BJ. - Forestillinger Fotografi fra Kina 1911-2014 / Performance and Imaginations. Photography from China 1911-2014.
219329: BOYNS, T. - The Mining Industry.
175254: BOYRIE MOYA, EMILE DE. - Monumento Megalitico y Petroglifos de Chacuey, Republica Dominicana.
269009: BOYSEN, SARAH T & E.J.CAPALDI. - The Development of Numerical Competence. Animal und Human Models.
278434: BOYSSON, BERNADETTE DE & O.LE BIHAN. - Trophées de Chasse.
152697: BOZHKO, SVETLANA I. - Der Karmingimpel. Carpodacus erythrinus.
279165: BOZUNG, JACK H. (EDITED). AAF PUBLISHER. - [U.S. Air Force pictorial histories].
290069: BRAAF, SALOMON JO. - Mijn herinneringen aan de bezettingsjaren 1940-1945. Salomon Jo Braaf.
170170: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
202799: BRAAK, MENNO TER. - Serie monografieën over Filmkunst. Vol. 1: Het linnen venster.
128446: BRAAK, MENNO TER. FAASSEN, S. VAN. - Menno ter Braak. Een verzameling artikelen.
128448: BRAAK, MENNO TER. HENRARAD, R. - Menno ter Braak Ontmoetingen.
15540: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
255912: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
237285: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. 20 tekeningen van Johan Braakensiek.
202244: BRAAKENSIEK, JOHAN, E.A. - Amsterdam. Gids met platen. Houtsneden naar teekeningen. 2e veranderde uitgave.
227355: BRAAKHUIS, B.J.M. - Transplantation of Human Head and Neck Cancer Xenografts in Athymic Nude Mice. A potential screening model for anticancer drugs. (Diss.)
228804: BRAAKMAN, J. - Met Braakman door de duin- en bollenstreek. Een verzameling prentbriefkaarten uit de periode 1895-1920.
158504: BRAAM, ELISABETH & E.ELZINGA. - Koninklijk Gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
60835: BRAAM, FRED A.VAN. - Art treasures in the Benelux countries. Vol I: The Netherlands. Compiled by Fred. A. van Braam, assisted by Hans Klinkenberg.
279542: BRAAMCAMP, GERRIT [COLLECTION]. - Catalogus der porcelynen, verlaktewerken, zilverwerk en rariteiten enz. Uitmakende het [...] kabinet van wylen den heere Gerret Braamcamp; waarnevens de namen der heeren koopers, en de pryzen aller stukken. Zynde alles verkocht door de makelaars Jacobus Posthumus, Dirk van Schorrenbergh, Mattheus vander Linden, Abraham Jolles, Samuel Arnoldus Lenaertsz, en Otto Christiaen Titsingh, Op Dinsdag den 6. Augustus 1771. en volgende dagen, in het logement.
116511: BRAARUD, TRYGVE. - A phytoplankton survey of the polluted waters of inner Oslo fjord.
241945: BRAARVIG, JENS. - Buddhist Manuscripts. Volume I.
164948: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
99310: BRAASEM, W.A. & JOHAN SCHWENCKE. - Van Haagse dingen die voorbij gaan. Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus. 4e druk.
207845: BRAASEM, W.A. - Sulcken hecht werck het is... Het Huis te Amerongen.
281200: BRAASEM, W.A. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
234865: BRAAT, J., A.O. (ED.). - Russians and Dutchmen. Proceedings of the Conference on the Relations between Russia and the Netherlands from the 16th to the 20th century held at the Rijksmuseum Amsterdam, June 1989. Essays.
148408: BRABANDER, GERARD DEN. - Gespleten vuur.
246218: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek I.
175962: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek IX.
246219: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek II.
246188: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek IV.
246187: VARIA HISTORICA BRABANTICA. - Jaarboek III.
260544: BRABBS, DERRY. - De wegen naar Santiago. De middeleeuwse pelgrimsroutes door Frankrijk en Spanje naar Santiago de Compostela.
242132: BRABENDER. ARNHOLD, HERMANN. - Die Brabender. Skulptur am Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance.
252144: BRABENDER. ARNHOLD, HERMANN. - Die Brabender. Skulptur am Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance.
8123: BRABER, H. - Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen.
269077: BRABER, J.L. - Oude Tonge zoals het was.....
256737: BRABER, J.L. & C.P.POLS. - Zierikzee, zoals het was... 3.
293701: BRABHAM, JACK. NYE, DOUG. - Jack Brabham Story.
30609: BRACAMONTES, LOUIS E. - El placio de Mineria.
38695: BRACCI, PIETRO. DOMARUS, KURT VON. - Pietro Bracci. Beiträge zur römischen Kunstgeschichte des XVIII.Jahrhunderts.
249983: BRACCO, VICTORIUS. - Civitatis Vallium Sílari et Tánagri.
10522: BRACHES, ERNST. - Het boek als nieuwe kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
179475: BRACHES, ERNST. (LIBER AMICORUM). - Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van amsterdam in oktober van het jaar 1995.
83595: BRACK, ANNELIES & ARTUR BRACK. - Das Grab des Tjanuni. Theben Nr. 74.
155060: BRACKENBURY, GEORGE. - The Campaign in the Crimea. A historical sketch. [2 volumes: series 1 & series 2].
284193: BRACKER, JÖRGEN, A.O. - Soo vele heerlijcke gebouwen... Van Palladio tot Vingboons.
278583: BRADBURY, R.E. - Benin Studies.
100256: BRADBURY, R.E. - The Benin Kingdom and the Edo-speaking peoples of South-Western Nigeria. / The Benin Kingdom; the Ishan; the Northern Edo; the Urhobo and Isoko of the Niger Delta.
284761: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch Bouwkundig Handboek, ten dienst van Ingenieurs, Architecten, Opzichters, Timmerlieden, Metselaars en verdere Bouwkundigen. Deel 2: Atlas.
293234: BRADEMANN, JAN. - Mit den Toten für die Toten. Zur konfessionalisierung der Sepulkralkultur im Münsterland (16. bis 18. Jahrhundert).
171531: BRADFIELD, WESLEY. - Cameron Creek village. A site in the Mimbres area in Grant County New Mexico.
189848: BRADLEY BIRT, F.B. - The Romance of an Eastern Capital.
76311: BRADLEY, CUTHBERT. - Good sport, seen with some famous packs 1885-1910.
76461: BRADLEY, J.C. - The taxonomy of the Masarid Wasps, including a monogtraph on the North American species.
203144: BRADLEY, O.CHARNOCK & T.GRAHAME. - Topographical anatomy of the dog. 6th edition.
199563: BRADLEY-BIRT, F.B. - Chota Nagpore. A little-known province of the Empire.
196734: BRADLEY-BIRT, F.B. - The story of an Indian Upland.
64081: BRADLEY, J.D., W.G.TREMEWAN & A.SMITH. - British Tortricoid moths: Cochylidae and Tortricicae: Tortricinae.
63476: BRADSHAW, HENRY. HELLINGA, WYTZE & LOTTE HELLINGA. (EDS.). - Henry Bradshaw's correspondence on incunabula with J.W.Holtrop and M.F.A.G.Campbell. [COMPLETE SET].
288984: BRADSHAW, DOVE. MCEVILLEY, THOMAS. - The Art of Dove Bradshaw. Nature, Change and Indeterminacy.
278177: BRADSTREET, TIMOTHY. - Archetype. Iconic Images and Cinematic Illustration Vol. 2. The art of Timothy Bradstreet.
268644: BRADY JR, THOMAS A., HEIKO A.OBERMAN & JAMES D.TRACEY. (ED.). - Handbook of European history 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation.
140343: BRAEKELEER, HENRI DE. BOM, EMMANUALE DE. - Henri de Brackeleer en Antwerpen.
292049: BRAEKELEER, HENRI DE. TODTS, HERWIG & A.BOLLEN. - Henri de Braekeleer 1840-1888. Het werk - L'oeuvre.
159351: BRAEKELEER, HENRI DE. VANZYPE, GUSTAVE. - Henri de Braekeleer.
60846: BRAEKELEER, HENRI DE. GILLIAMS, M. - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer. 3rd ed.
150830: BRAEKELEER, HENRI DE. TODTS, HERWIG. - Henri De Braekeleer 1840-1888.
258049: BRAEKMAN, WILLY L. - Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand. Marktliederen, Rolzangers en Volkse Poëzie van Weleer.
163228: BRAEMER, FRANK. - L'architecture domestique du Levant a l'Age du Fer. Protohistoire du Levant.
39503: BRAENDEGAARD, JENS. - The spiders (Araneina) of east Greenland. A faunistic and zoogeographical investigation.
156121: BRAENDEGAARD, JENS. - The spiders (Araneina) of east Greenland. A faunistic an zoogeographical investigation.
112566: BRAESTRUP, F.W. - A study on the arctic fox in Greenland. Immigrations, fluctuations in numbers based mainly on trading statistics.
247112: BRAGA, JOSÉ M. & GALHANO, MARIA HELENA. - Foraminíferos do Arquipélago da Madeira.
89914: BRAGADINO, MARCO. STRIEDINGER, IVO. - Der Goldmacher Marco Bragadino. Archivkundliche Studie zur Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts.
264982: BRAGARD, PHILIPPE. A.O. - L'Armée et la ville dans l'Europe du Nord et du Nord-Ouest. Du XVe siècle à nos jours.
228512: BRAGARD, R. & F.J.DE HEN. - De Muziekinstrumenten in kunst en geschiedenis.
289428: BRÄGGER, BERNHARD. - Die Klausenrennen. Kompressoren am Berg. 3. Aufl.
281375: BRAGINSKY, VLADIMIR & E.M.DIAKONOVA. - Images of Nusantara in Russian literature.
268709: BRAIDOTTI, ROSI A.O. - After Cosmopolitanism.
203761: BRAIDWOOD, LINDA S., A.O. (ED.). - Prehistoric archeology along the Zagros flanks.
152241: BRAIDWOOD, ROBERT J & B.HOWE. - Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan.
162813: BRAIDWOOD, ROBERT J. & G.R.WILLEY. - Courses toward urban life. Archeological considerations of some cultural alternates.
85371: BRAILSFORD, J.W. - Hod Hill. Volume 1: Antiquities from Hod Hill in the Durden collection.
191954: BRAINERD, ERZA & A.K.PEITERSEN. - Blackberries in New England. Their classification.
192757: BRAITHWAITE, R. - The British Moss-flora.
152112: BRAK, P., - Loosduinen op eigen benen. De burgemeesters van Loosduinen tussen 1811 en 1923 en wat zij voor het dorp hebben betekend.
290837: BRAK, PIET & HENK LEMCKERT. - Leer mij Loosduinen kennen. Een dorpswandeling door de 20e eeuw. [2e druk].
292474: BRAKEN, PETER VAN. THOBEN, PETER. - Peter van den Braken. Rasschilder & globetrotter.
273487: BRAKKEE, WIL. - Utrecht zo was het deel 2.
93460: BRAKMAN, P.J. - Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied.
237760: BRÄM-EMBRACH, HEINRICH. - Die Schildkröten aus dem oberen Jura (Malm) der Gegend von Solothurn. (Schweizer Paläontol. Abh. 83).
259307: BRAMANTE. BORSI, FRANCO. - Bramante. Catalogue critique établi.
126222: BRAMANTE. WERDEHAUSEN, ANNA E. - Bramante und das Kloster S.Ambrogio in Mailand.
37927: BRAMANTE. FÖRSTER, OTTO H. - Bramante.
38171: BRAMANTE. SUIDA, WILLIAM. - Bramante pittore e il Bramantino.
90821: BRAMANTINO, BARTOLOMMEO SUARDI. SUIDA, W. - Die Jugendwerke des Bartolommeo Suardi genannt Bramantino.
185944: BRAMANTINO, BARTOLOMMEO SUARDI. VALSECCHI, MARCO. - Gli Arazzi dei Mesi del Bramantino.
186470: BRAMER, LEONAERT. BRINK GOLDSMITH, JANE TEN, A.O. - Leonaert Bramer. 1596-1674. Ingenious painter and draughtsman in Rome and Delft.
165358: BRAMER, LEONAERT. [HURTADO DE MENDOZA, DIEGO]. - Leben und Abenteuer des Lazarillo von Tormes. Herausgegeben und neu erzählt von E.W.Bredt.
37913: BRAMER, LEONAERT. WICHMANN, HEINRICH. - Leonaert Bramer. Sein Leben und seine Kunst. Ein Beitrag zur Geschichte der Holländischen Malerei zur Zeit Rembrandts.
206967: BRAMSEN, BO. - Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. 1st ed.
53592: BRAMZELIUS, ABBE W. - Die hinduistische Pantheon Glasmalerei. Eine ethnographische, religions- und kunstgeschichtliche Studie über die Hinduistischen Glasgemälde im staatlichen ethnografischen Museum zu Stockholm (Schweden).
222925: BRANCACCIO, CARLO. BIAUDET, HENRY. - Carlo Brancaccio. Un Italien au service de la Suède au XVIè Siècle.
287334: BRANCHERIE, DELPHINE A.O. - From Microstructure Investigations to Multiscale Modeling. Bridging the Gap.
287172: BRAND, RIEN VAN DEN. - 750 jaar Kasteel Boxmeer. Eens brandpunt tussen Brabant en Gelre.
200483: BRAND, P. - [Poster]. De Vliegende Hollander helpt Indie bevrijden.
35056: BRAND, ST.H.VAN DEN. - Winterswijk, landschap en vegetatie. Deel 1. Ontstaan en opbouw van het landschap.
95626: BRAND, HANS & JAN BRAND. - De Hollandse waterlinie.
195920: BRAND, ANTON & G.MULDER. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
180758: BRAND, J. & ALEX DE VRIES. - Neo.
186570: BRANDEN, JOS VAN DEN. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Antwerpen.
222268: BRANDENBARG, TON. - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de / 16de eeuw).
34674: BRANDENBURG, H. - Studien zur Mitra. Beiträge zur Waffen- und Trachtgeschichte der Antike.
234022: JAHRBUCH STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG. - Band 6. 2004. Preussische Gärten in Geschichte und Denkmalpflege.
103945: BRANDENBURG, E. - Neue Untersuchungen im Gebiet der phrygischen Felsengassaden.
249135: BRANDENBURG, CONELIS. TIMMERMAN, TIM. - Cornelis Brandenburg 1884-1954. Een aanzet tot een monografie en een oeuvre-overzicht.
163159: BRANDER, G.H. BRACHNER, A., A.O. - G.H. Brander 1713-1783. Wissenschaftliche Instrumente aus seiner Werkstatt.
291024: BRANDER, A.A.DUNBAR. - Wild animals in Central India. 2nd impression.
258495: BRANDES, J.L.A. - Archeologisch onderzoek op Java en Madura. Volume 1: Beschrijving van de ruïne bij de Desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean.
27485: BRANDES, J.L.A. - Archeologisch onderzoek op Java en Madura. Volume 1: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean.
88442: BRANDES, WILHELM. - Alte japanische Uhren.
282397: BRANDES, PETER. ROCCA, ETTORE, A.O. - Peter Brandes. Works of Light. Vejlea Church.
205016: BRANDES, WALTHER. - Bibliographie der niedersächsischen Frühdrucke bis zum Jahre 1600.
274324: BRANDES, J.L.A. - Archeologisch onderzoek op Java en Madura.
27480: BRANDES, J.L.A. - Archeologisch onderzoek op Java en Madura.
99172: BRANDHOF, MARIJKE VAN DEN. - Vlaggen, vaandels & standaarden van het Rijksmuseum. Een geïllustreerde catalogus.
208372: BRANDHORST, J.P.J & K.H.BROEKHUIJSEN-KRUIJER (EDITS). - De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index.
264496: BRANDI, ULRIKE, A.O. - Light for Cities, Lightning Design for Urban Spaces. A Handbook.
186460: BRANDI, CESARE. - Palazzo Pubblico di Siena. Vicende costruttive e decorazione.
234874: BRANDL, HEIKO & CHR.FOSTER. - Der Dom zu Magdenburg. Band I: Architektur. Band II: Ausstattung.
237490: BRANDL, ULRICH. - Frauen und Römisches Militär. Beiträge eines Runden Tisches in Xanten vom 7. bis 9. Juli 2005.
124668: BRANDON, RAPHAEL & J.ARTHUR BRANDON. - The open timber roofs of the Middle Ages, illustrated bt perspective and working drawings of some of the best varieties of Church Roofs; with descriptive letter-press.
152996: BRANDON, JAMES R. - Theatre in Southeast Asia.
277865: BRANDON, JAMES R. - Chushingura. Studies in Kabuki and the Puppet Theater.
270886: BRANDRUD, TOR ERIK, A, O, - Cortinarius. Flora Photographica.
255915: BRANDS, JANS J. - Emmen in oude ansichten.
281168: BRANDS, EUGÈNE. LAPRÉ, RUUD. - Eugène Brands. 10 x verzameld.
154483: BRANDS, HORST W. - Azerbaidschanisches Volksleben und modernistische Tendenz in den Schauspielen. Mirza Feth-Ali Ahundzade's (1812-1978).
196720: BRANDS, EUGÈNE. DUPPEN, LEO. - Eugène Brands 80 jaar.
153128: BRANDSCH, GOTTLIEB. - Die Martin Felmer- Handschrift. Eine Darstellung der Geschichte und Volkskunde der Siebenbürger Sachsen aus dem Jahre 1764.
244024: BRANDSMA, HENK., E.A. - Van heren en burgers. Geschiedenis van het lokale bestuur in Limmen.
252121: BRANDSTÄTTER, CHRISTIAN. - Wien 1900. Kunst und Kultur. Fokus der Europäischen Moderne.
168938: BRANDT, ET. - Traite d'Aviculture sportive. Avec les Standards Officiels des Races Belges de volailles, aquatiques et didons.
243668: BRANDT, MICHAEL W. - Die Architektur des Klassizismus in Herzogtum Oldenburg und in den Fürstentümern Lübeck und Birkenfeld 1785 - 1853.
272929: BRANDT, HAMANN, KALTMANN & KIEHN. - Die Militärpatronen Kaliber 7,62x51 mm NATO. Ihre Entwicklung und Abarten. / The Military Catridges Caliber 7,62x51 mm NATO. Their development and variants.
98824: BRANDT, ELFRIEDE, A.O. - Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen. Band I: Staatliche Münzsammlung München. Teil 3: Gemmen und Glaspasten der römischen Kaiserzeit sowie Nachträge.
179456: BRANDT, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw.
101730: BRANDT, ALEXANDER. - Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Libelluliden und Hemipteren mit besonderer Berücksichtigung der Embryonalhülle derselben.
272965: BRANDT, JAKOB H & H.E.HAMANN. - Patronenmunition II: Indentifizierung von Patronen-Munition.
206318: BRANDT, K. A.O. - Nordisches Plankton. Botanischer Teil.
97438: BRANDT, R.W., W.GROENMAN-VAN WAATERINGE & S.E.VAN - Assendelver polder papers 1.
242849: BRANDT, R.W. (E.A.) - Gedacht over Assendelft.
235094: BRANDT, MICHAEL. - Bild und Bestie. Hildesheimer Bronzen der Stauferzeit.
167865: BRANDT, J.P.A. - Kantklossen.
209279: BRANDT, TON VAN DEN. - Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad.
256436: BRANDT, RUTGER J.B., A.O. - Mokum 40 Realistisch Bekeken.
221595: BRANDT, DON. - Stamps and story of the Faroe Islands.
226974: BRANDT, K. & H.EISERHARDT. - Fährten- und Spurenkunde. Ein Hilfsbuch für den Jäger und für den Naturfreund. 9 neubearb. Aufl.
288659: BRANDT, TON VAN DEN. - Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad.
248567: BRANDTS BUYS, L. - De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. [subtitle on dustjacket: Een omvangrijk documentatiewerk over de Westfriese boerderij met zijn typische pyramidale dak].
241876: BRANDTS BUYS, L., O.A. - Oude luister van het Groninger Land.
194898: VB. VRIJWILLIGE BRANDWEER. - Plakboek VB 1879-1959.
12541: BRANIGAN, KEITH. - The foundations of palatial Crete. A survey of Crete in the Early Bronze Age.
64790: BRANIGAN, KEITH. - Copper and bronze working in early bronze age Crete.
282248: BRANN, EVA T.H. - Late geometric and protoattic pottery. Mid 8th to late 7th century B.C.
16391: BRANN, EVA T.H. - Late geometric and protoattic pottery. Mid 8th to late 7th century B.C.
220214: BRANS, PIETER HENDRIK. - Sumatra-Benzoë.
192819: BRANSCOMBE, MARTHA. - The Courts and the poor laws in New York State 1784-1929.
272833: BRANTING, AGNES & A.LINDBLOM. - Medeltida Vävnader och Broderier i Sverige.
33441: BRANTS, J.P.J. - Beschrijving van de klassieke verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deel I & II.
33383: BRANTS, J. - Antieke terra-cotta lampen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
178443: BRAQUE, GEORGES. - Derriere le Miroir 85-86.
164599: BRAQUE, GEORGES. DERRIERE LE MIROIR. - Braque.
165798: BRAQUE, GEORGES. HOFMANN, WERNER. - Georges Braque. His graphic work.
89613: BRAQUENIÉ, LOUIS & J.MAGNAC. - La manufacture de la Savonnerie du Quai De Chaillot.
293760: BRAS, KICK. - Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst.
259445: BRASELMANN, ALBERT. - Der Kirchenbau des Protestantismus des 17. und 18. Jahrhunderts im Bergischen.
144324: BRASHER, REX. MCGAW, LISA. - Birds & Trees of North America.
261505: BRASILIER, ANDRÉ. PICHON, YANN LE. - André Brasilier. Ses transfigurations.
247544: BRASS, L.J. - Summary of the 1948 Cape York (Australia) Expedition. Results of the Archbold Expeditions no 68.
291021: BRASS, TOM. - Peasants, populism and postmodernism. The Return of the Agrarian Myth.
260394: BRASSAI BRASSAI, HENRY MILLER. - Brassai.
269808: BRASSAÏ. PRÉVERT, JACQUES. - Trente Dessins.
112408: BRASSAÏ. CALI, FRANCOIS. - Sortilèges de Paris.
40314: BRASSINNE, JOSEPH. - Psautier Liégeois du XIIIe Siècle. Reproduction de 42 pages enluminées du manuscrit 431 de la Bibliothèque de l'Université de Liège.
291974: BRASZ, CHAYA & YOSEF KAPLAN. (EDS). - Dutch Jews as perceived by themselves and by others. Proceedings of the eighth international symposium on the history of the Jews in the Netherlands.
184906: BRASZ, CHAYA & YOSEF KAPLAN. (EDS). - Dutch Jews as perceived by themselves and by others. Proceedings of the eighth international symposium on the history of the Jews in the Netherlands.
169465: BRATTINGA, PIETER. - 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
102328: BRATTINGA, PIETER. WALDMANN, GENEVIÈVE. - The activities of Pieter Brattinga. A portrait of an era. / De activiteiten van Pieter Brattinga. Een tijdsbeeld.
86572: BRATTSTRÖM, HANS. - Studien über die Echinodermen des Gebietes zwischen Skagerrak und Ostsee, Besonders des Öresundes, mit einer Übersicht über die physische Geographie.
204692: BRAUDEL, FERNAND. - Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw).
261033: BRAUDEL, FERNAND. - De Middellandse zee.
208503: BRAUEN, MARTIN. - Feste in Ladakh.
36404: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 17: Parasitische Plattwürmer. I: Trematodes. Bearb.v. Max Lühe.
36950: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 11: Copepoda, Ostracoda, Malacostraca. Bearb.v. C.v.Douw a.o.
97282: BRAUER, FRIEDERICH. - Novarra-Expedition: NEUROPTEREN.
17848: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 17: Parasitische Plattwürmer. I: Trematodes. Bearb.v. Max Lühe.
65013: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. 8: Ephemerida, Plecoptera, Lepidoptera bearb. von Fr.Klapalek & K.Grünberg.
64981: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
64984: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
201403: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Heft 1 - 19.
65021: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 15: Nematodes, Memithidae und Gordiidae.
65023: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 16: Acathocephalen. Register der Acanthocephalen und parisitischen Plattwürmer, geordnet nach ihre Wirten bearb. von M.Lüge.
267524: BRAUER, ERICH. - Züge aus der Religion der Herero. Ein Beitrag zur Hermitenfrage.
64993: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 1: Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Pisces bearb, von P.Matsche, A.Reichenow, G.Tornier & P.Pappenheim.
65019: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 15: Nematodes, Memithidae und Gordiidae.
65025: BRAUER, A. - Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heft 16: Acathocephalen. Register der Acanthocephalen und parisitischen Plattwürmer, geordnet nach ihre Wirten bearb. von M.Lüge.
265052: BRAUM, MICHAEL & H.MILLARG. - Städtebau in Hannover. Ein Führer durch 50 Siedlunmgen.
278822: BRAUN, CHRISTIAAN (ED.). - Eye Infection. Robert Crump - Mike Kelley - Jim Nutt - Peter Saul - H.C.Westermann. Foreword by Rudi Fuchs.
270783: BRAUN, MONIKA & FR.DIETERLEN (HRSG.). - Die Säugetiere Baden-Württembergs, 1-2.
190774: BRAUN, KARIN & TH.E.HAEVERNICK. - Bemalte Keramik und Glas aus dem Kabirenheiligtum bei Theben.
73542: BRAUN, JOSEPH. - Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit. Ein Handbuch der Permentik. 2, verb. Aufl.
255878: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. SWIFT, MICHAEL. - Steden in de renaissance. Civitates Orbis Terrarum.
202821: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
286290: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
216679: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. - Civitates Orbis Terrarum. I - VI. [COMPLETE SET].
82016: BRAUN, JOSEPH. - Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst.
122527: BRAUN, JOSEPH. - Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst.
248196: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. [SKELTON, R.A. (INTROD.)]. - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
265160: BRAUN, HARDO & D.GRÖMLING. - Research and Technology Buildings. A Design Manual.
169577: BRAUN-BLANQUET, J. A.O. - Prodomus der Pflanzengesellschaften. Fasc. 6: Klasse der Vaccinio-Piceetea (Nadelholz- und Vaccinienheiden-Verbände der eurosiberisch - nordamerikanischen Region).
258855: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. - Beschreibung und Confrafactur der vornembster Stät der Welt. [title on spine: Nederlandse steden].
163409: BRAUN-HOLZINGER, EVA A. - Frühdynastische Beterstatuetten.
214107: BRAUN-HOLZINGER, EVA A. - Mesopotamische Weihgaben der frühdynastischen bis altbabylonischen Zeit.
218201: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. - Beschreibung und Confrafactur der vornembster Stät der Welt. [title on spine: Nederlandse steden].
280879: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
181815: BRAUN, KARIN & A.FURTWÄNGLER. - Studien zur klassischen Archäologie. Festschrift zum Friedrich Hiller zu seinem 60. Geburtstag am 12. März 1986.
82009: BRAUN, HERMAN. BERINGER, J.A. - Herman Braun.
143792: BRAUN, BARBARA. - Wortgeographie schlesischer Pflanzennamen.
184003: BRAUN, E.LUCY. - The Monocotyledoneae. Cat-tails to orchids.
208579: BRAUN, ERICH. - China-Fahrt und China-Geschichten.
174488: BRAUN, G. - Der Fussboden.
209818: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. [SKELTON, R.A. (INTROD.)]. - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618. Vol. II.
286297: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Civitates Orbis Terrarum 1571-1618.
121414: BRAUN & SCHLOCKERMANN UND PARTNER. BRAUN, HELMUT. - Planer und Architekten BDA. Wiederaufbau Alte Oper.
85667: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE. - Des merveilleuses aux Garconnes. Histoire de l'elégance en Europe de 1789 à 1929.
273252: BRAUN, HEINRICH. A.O. - Allerlei. Zwanzig Schwarzbilder.
253937: BRAUN, GUIDO & A.STROHMEYER. - Frieden und Friedenssicherung in der Frühen Neuzeit. Das Heilige Römische Reich und Europa. Festschrift für Maximilian Lanzinner zum 65. Geburtstag.
162747: BRAUN, GEORG & FRANS HOGENBERG. GOSS, JOHN. - Braun & Hogenberg. Stadskaarten van Europa. Een selectie van 16de eeuwse stadsplattegronden en afbeeldingen.
275287: BRAUN, MARTA & H.KINGSLEY. (EDS). - Salt & Silver. Early photography 1840-1860. From the Wilson Centre of Photography.
232773: BRAUN-BLANQUET, J. - La végétation alpine des Pyrénéés orientales.
242934: BRAUN, KAREL & ZWART, ARIE. - Elseviers Boeren Antiekboek.
231055: BRAUNECK, MANFRED A.O. - Religiöse Volkskunst. Votivgaben -Andachtsbilder - Hinterglas - Rosenkranz - Amulette.
213232: BRAUNER, VICTOR. CATALOGUE 1996. - Victor Brauner dans les collections du MNAM-CCI.
130372: BRAUNFELS, W. & H. SCHNITZLER - Karolingische Kunst.
276380: BRAUNFELS, W. - Das Lorscher Evangeliar.
275986: BRAUNFELS, WOLFGANG. - Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Band III: Reichsstädte, Grafschaften, Rerichsklöster.
240772: BRAUNFELS, WOLFGANG. [FESTSCHRIFT]. PIEL, FRIEDRICH & JÖRG TRAEGER. - Festschrift Wolfgang Braunfels.
150102: BRAUNGART, RICHARD. - Neue deutsche Gelegenheitsgraphik. Zweite Folge.
243812: BRAUNTUCH, TROY. BOVIER, LIONEL. - Troy Brauntuch.
164866: BRAUS, HERMANN. - Tatsächliches aus der Entwicklung des Extremitätenskelettes bei den niedersten Formen. Zugleich ein Beitrag zur Entwicklungsgeschicchte des Skelettes der Pinnae und der Visceralbögen.
204781: BRAVMANN, RENÉ A. - Islam and tribal art in West Africa.
286359: BRAVO, ISIDRE. - L'Escenografia Catalana.
116699: BRAVO, GIUSEPPE A. & J.TRUPKE. - 100 000 Jahre Leder. Eine Monographie.
32360: BRAVO, CARLO DEL. - Scultura senese del Quattrocento.
289733: BRAWNER, CLINT & JOE SCALZO. - Indy 500 Mechanic. The inside story of big time auto racing. Introduction by Mario Andretti.
214179: BRAY, DE [FAMILY]. BIESBOER, PIETER. (EDITED). - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in één gezin.
60841: BRAY, DIRK DE. VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des estampes qui forment l'oeuvre gravé de Dirk De Bray.
272514: BRAY, SALOMON DE. - Architectura moderna ofte Bouwinge van onsen tyt.
231741: BRAY, DE [FAMILY]. BIESBOER, PIETER. (ED.). - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in één gezin.
223975: BRAYER, YVES. MONTHERLANT, HENRY DE. - Malatesta. Lithographies originales en couleurs de Yves Brayer.
222949: BRAYNARD, FRANK O. - World's Greatest Ship. The story of the Leviathan. Vol. 1.
222019: BRAZ D'OLIVEIRA, JOAO. - Os Navios de Vasco da Gama.
100639: BRAZIL, MARK A. - The birds of Japan.
282473: BREALY, RICHARD A., A.O. - Principles of Corporate Finance. 11th Global edition.
192618: BREASTED, JAMES H. - Ancient records of Egypt. Historical documents from the earliest times to the Persian Conquest.
246414: BREASTED, JAMES H. - The Edwin Smith Surgical Papyrus published in facsimile and hieroglyphic transliteration with translation and commentary in two volumes.
267553: BREASTED, JAMES H. - The Edwin Smith Surgical Papyrus published in facsimile and hieroglyphic transliteration with translation and commentary in two volumes.
130856: BREBNER, JOHN BARTLET. - The explorers of North America 1492-1806.
273317: BRECHT, BERTOLT. - Dagboeken.
120141: BRECHT, URSULA. - Antieke poppen.
183565: BRECHT, BERTOLT. - Stücke.
52238: BRECHT, BERTOLT. - Versuche 1-3. (Der Flug der Lindberghs (Radiolehrstück für Knaben und Mädchen), Radiotheorie, Geschichte vom Herrn Keuner, Fatzer,3).
212979: BRECHT, BERTOLT. KATALOG 1978. - Bertold-Brecht Ehrung der DDR 1978.
101441: BRECHT, BERTOLT. - Dreigroschenroman. 1st edit.
219907: BRECHT, BERTOLT. - Dreigroschenroman. 1st edit.
219909: BRECHT, BERTOLT. - Dreigroschenroman. 1st edit.
282457: BRECHTEL, FRITZ & H.KOSATENBADER. - Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs.
89932: BREDA, J.G.S.VAN. BREURE, A.S.H. & J.G.DE BRUYN. - Leven en werken van J.G.S.Van Breda (1788-1867).
233116: BREDAEL, JOSEF VAN. ERTZ, KLAUS & CHRISTA NITZE-ERTZ. - Josef van Bredael (1688-1739). Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog.
152642: BREDE, R. & E.STENGEL. - Das anglonormannische Lied vom Wackern Ritter Horn. Genauer Abdruck der Cambridger, Oxforder und Londoner Handschrift.
210254: BREDER, C.M. - Amphibians and Reptiles of the Rio Chucunaque Drainage, Darien, Panama, with notes on their life, histories and habits.
247533: BREDER, C.M. JR. - On the relationship of social behavior to pimentation in tropical shore fishes.
151173: BREDERO, GERBRAND A. KNUTTEL, J. - Werken van G.A.Bredero. Inleiding en aantekeningen van J.Knuttel.
292071: BREDERO, GERBRANDT A. STIPRIAAN, RENÉ VAN. - De hartenjager. Leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero.
294182: BREDERO, GERBRAND A. - Alle de wercken, Soo spelen, gedichten, brieven, kluchten en liederen, Van den Beroemden, en geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer. [&] Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh, Liedt-boeck.
220040: BREDERO, GERBRAND A. - De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero.
293301: BREDERODE, JAN VAN. OOSTROM, FRITS VAN. - Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode.
57918: BREDIUS, A. [FESTSCHRIFT]. - Feest-Bundel. Aangeboden den 18den april 1915.
39277: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts.
57913: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 3.
153684: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts.
270616: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 1.
270619: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 7 & Nachträge).
270605: BREDIUS, A. - Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVI., XVII. & XVIII. Jahrhunderts. Teil 4.
209145: BREDON, JULIER & I. MITTROPHANOW. - The Moon Year. A record of Chinese customs and festivals.
56906: BREDT, E.W. - Das Buch der Versuchungen. Eine Bildergalerie zum Thema Sünde.
51407: BREE, J.DE. - Zeeuws zilver. Voornamelijk met betrekking tot Middelburg.
212837: BREE, G.W.G.VAN & J.TH.C.M.SPREUWENBERG. - Atlas Ruraemundensis. Kaarten, prenten en stadsgezichten van Roermond. [title on spine: Kaarten. 750 jaar Roermond. 1232-1982].
209297: BREE, P.J.H.VAN. - Notes on Cetacea, mainly on Delphinoidea.
261940: BREE, CHARLES R. - A History of the Birds of europe not observed in the British Isles. Second edition, enlarged.
213780: BREE, J.DE. - Kostuum en sieraad in Zeeland.
147055: BREE, J.LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
76864: BREEJEN, P.DEN. - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente. De sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
249124: BREEMEN, PIETER J.VAN. - Fauna van Nederland.
45990: BREEN, JOH.C. - De omwenteling te Amsterdam in haren voortgang en hare bekroning.
261084: BREEN, WALTER. - Complete Encyclopedia of U.S.Colonial Coins.
37253: BREEN, J.VAN. - Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
124915: BREENBERGH, BARTHOLOMEUS. ROETHLISBERGER, MARCEL. - Bartholomäus Breenbergh. Handzeichnungen.
266385: BREET, MICHAEL. - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 Augustus 1665.
247577: BREET, JAN DE & ROB JANSSEN. (TRANSL.). - Digha-Nikaya. De verzameling van lange leerredes. Vertaald uit het Pali, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Breet en Rob Janssen.
185207: BREFELD, OSCAR. - Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. Fortsetzung der Schimmel- und Hefenpilze. VIII. Heft: Basidiomyceten III-Autobasidiomyceten.
188089: BREFELD, OSCAR. - Die Kultur der Pilze und die Anwendung der Kulturmethoden für die verschiedenen Formen der Pilze....
242153: BREFELD, JOSEPHIE. - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A case for Computer-Aided Textual Criticism.
268613: BREGAGLIA, VAL & L.FASCIATI. - Arte Hotel Breggaglia. Das Kunstereignis - seine Entdeckungen & Geschichten.
64657: BREGANTE, ODILLA. - Ensayo de clasificación de la cerámica del noroeste Argentino. Tesio de Arqueologia para et Doctorado en filosofia y letras. Universidad Nacional de Buenos Aires.
293554: BREGEL, YURI. - An historical atlas of Central Asia.
201534: BREGMAN, BOELE. CATALOGUS 1988. - Boele Bregman 1918-1980.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.

10/27